Oznámení (aktualizováno)

Chtěl bych učinit jedno oznámení, které reflektuje změnu mých názorů na určitá témata. V poslední době se poměrně výrazně změnil můj pohled na určité věci a nebylo by správné, kdybyste to nevěděli. V kostce, můj nynější postoj se dá vyjádřit následovně (podrobnější vysvětlení níže):

a) Slovansko-árijské védy prezentované páterem Dijem (o. Alexandrem, neboli Alexandr Chiněvič) jsou podvrh.

b) Levašov jako osoba už nemá moji důvěru, co se týká informací které předkládá, viz níže, je to o něco složitejší.

 

K bodu a) - Védy.

Védy jako takové, jako autentický písemný artefakt považuji z 99% za podvrh. To ale neznamená, že všechno v nich napsané je lež, je třeba oddělit dílo jako takové a informace, které obsahuje. Dílo jako takové bylo bezesporu napsáno někým, kdo má určité reálné okultní znalosti a znalosti skutečné minulosti. Můj současný pohled na věc je, že se jedná o určitý mix pravdivých informací a dezinformací, který byl vytvořen nějakým zasvěcencem. Například systém Karuny jakožto obrazného písma a návazný systém například matematiky založené na Karuně je podle mínění jednoho kolegy, který se jejím studiem zabývá, nepadělatelný, nevymyslitelný. S tím souhlasím, ale to v mém pohledu nevyvrací fakt, že jako celek se jedná o podvrh s nějakou agendou, který ale obsahuje řekněme určitý díl funkčního vědění. Jaká agenda to je, to je na diskusi, v mém pohledu ale spíše nějaká destruktivní. Nejúčinější dezinformace je vždy taková, který obsahuje většinu pravdy, jen v těch klíčových otázkách se jedná o dezinformaci.

Teď, co mě vede k tomu, že považuji S-A-V za podvrh - nepřítomnost jediného fyzického důkazu jejich existence, jediné fotografie, čehokoliv, kromě vydání už v moderní ruštině, které se objevilo v roce 1991. Před rokem 1991 podle mého nynějšího vědění nikdo nic o nějakých inglinzích starověrcích v Rusku ani nikde jinde neslyšel.

O Velesově knize naproti tomu nemám nejmenší pochybnosti - existují fotografie dřevěných destiček ze 40. let. Naprosto nic nebrání tomu, aby byly zveřejněny podobné fotografie originálních nosičů Slovansko-Árijských véd. Že se tak ještě nestalo znamená dle mého jedinou věc, že jako takové neexistují a nikdy neexistovaly.

Shrnuto - Slovansko-árijské védy v podání A. Chiněviče (pátera Dije) a církve Inglingů z Omsku jsou dle mého názoru jako takové podrvh, možná operace tajných služeb, nicméně zhotovený nějakým zasvěcencem a obsahují určité skutečné vědění, nicméně také nemálo dezinformací. Dezinformace se týkají hlavně jejich historické části, to jsou podle mého vyloženě pohádky. Co se týká starověrci vytvořeného (či jinak získaného) systému run, ten představuje jistý druh okultního vědění, otázka je, jak celostní vědění to je. Asgard Irijský ani Daarijský podlé mého nikdy neexistoval. V současném okamžiku by měl o opaku mohla přesvědčit jediná věc, fyzický důkaz jejich existence datující se před rok 1990.

 

b) Levašov

Tady je třeba rozlišovat Levašova jako člověka a informace, které prezentuje. Co se týká jeho jako člověka, přistihl jsem ho při otevřené lži, zachycené na video, a následně při další várce lži při výzvě na dalším setkání, aby první lež vysvětlil. Takže jako osoba naprosto ztratil moji důvěru. Co se týká informací, které představuje, lze je rozdělit do třech oddílů:

1) jeho pohled na minulost představený v knihách Rusko v křivých zrcadelch a jinde

2) jeho fyzikální teorie stavby vesmíru

3) jeho biografie

 

Nejprve k bodu 3, tam je to nejjednodušší - pro sebe jsem jeho údajné činy odsunul do říše fantazie, ale hlavně, nezabývám se tím. Pravděpodobně je tam pár myšlenek na přilákání pozornosti a získání důvěry, a zbytek čirá fantazie. Není vyloučenou určité okultní působení na čtenáře.

K bodu 2, fyzikální teorie vesmíru. Nabízí se otázka, proč by to všechno psal a vymýšlel, a kreslil, pokud by byl podvodník či nějaká psychologická operace a nemyslel to upřímně. Odpověd - nevím. Možná na jeho teoriích něco je, možná je to vše hromada nesmyslů, budoucnost ukáže. Osobně to neřeším a neplýtvám duševní energií tím směrem.

K bodu 1, verze minulosti, kterou předkládá. To je částečně odpovězeno tím, že ji staví na Slovansko-árisjkých védách A. Chiněviče. Podle mého, čím dále do minulosti, tím větší pohádky to jsou. Samozřejmě nemůžou to být samé pohádky, všechno lži nebo nesmysly, to by se tím jednoduše lidé vůbec nezabývali a mávli by nad tím rukou. Dle mého opět, určitý mix skutečnosti a dezinformace, otázka zůstává, zda on sám tomu věří, je manipulován, nebo to dělá vědomě. A opět - příliš to neřeším, je mi to jedno. Další otázkou je účel jeho díla. A opět se můžu jen dohadovat. Je to pokus kontrolovat opozici podle hesla "když nemůžeš opozici zničit, postav se do jejího čela?" Či je to pokus svést pokusy o nalezení pravé minulosti a odkazu předků na slepou kolej, či spolu s Vedagorem, Chiněvičem a dalšími pokus nabídnout tolik variant, které si jdou navzájem po krku a částečně se vyvracejí, aby se z toho hledající člověk zhnusil a nenalezl nebo nepřikládal váhu tomu pravému?

Opět, odpověď neznám a nezabývám se jejím hledáním, došel jsem vnitřně k závěru, a podle komentářů některých dalších nejsem sám, že se tím není třeba zabývat, protože v relativně krátké době to vše vyjde najevo v průzračné podobě a nebudou další pochybnosti. Logicky bych to příliš zdůvodnit neuměl, ale intuitivně to tak cítím.

Než se někteří zeptáte, ano, moje názory v těchto věcech ovlinil G. Sidorov a jeho knihy, ale zdaleka se nejedná o jediný činitel, on spíše potvrdil určité moje názory, které zrály určitou dobu a ke kterým jsem v jeho práci našel další oporu, a nejen v jeho.

Teď se na mě možná spustí lavina otázek, pokusím se na některé, které předpokládám že se objeví, odpovědět hned, na ostatní položené v diskusi budu reagovat následně.

 

Otázka: znamená to že vše na těchto stránkách zveřejněné je nepravdivé apod.?

Odpověd: zdaleka ne, jednak je zde spousta informací či faktické evidence, které nepocházejí od Levašova či nějakým způsobem od Slovansko-árisjkých véd, a i pokud se jedná o ně, nejspíše je tam vždy nějaká část pravdy obsažena, ale její interpretace a interpretace faktů už je jiná věc. Kdybych měl specifikovat: sekci chronologie považuji co se týká interpretace faktů za pohádky, stejně tak většinu článků stavící na Védách atd. Jsem ale zároveň více než když předtím přesvědčený, že:

          - bílá rasa, i ostatní rasy. mají na Zemi stotisíciletou, nejspíše historii délky milionů let

          - data 40 tisíc let př.n.l. a 12-13. tisíc let př.n.l. (zánik Atlantidy) jakožto data významých událostí jsou opodstatněná

          - skutečně existovala severní pravlast bílé rasy (Árijců / Orianů-Hyperborejců), který zanikla při kataklyzmatu před 12-13 tisíci lety, jen to nebyl samostaný kontinent Daaria, ale bylo to prodloužení současných souší daleko více na sever.

          - obecně, minulost bílé rasy a i ostatních ras na Zemi je bezpochyby naprosto jiná, než prezentuje současná historie (spíše - historická mytologie), jen je to vše trochu jinak než prezentuje Levašov a Slovansko-Árisjké védy, přičemž čím dále do minulosti, tím více jinak to je.

 

Otázka: zda se cítím nějak podvedený, lituju práce strávené nad překlady apod.?

Odpověd: naprosto ne. Poznávání pravdy je kontinuální proces, uplynulý rok a něco strávený překlady a tvorbou těchto stránek mi mnohem více dal, než vzal - velmi významné rozšíření obzorů, vědomostí, naučení se ruštiny atd. A že se Levašov a Védy ukázují nejspíš falešnou cestou? V mém vidění - otevřely dveře, otevřely vnímání pro jiný výklad historie, než je prezentován, je jednoduše čas zasadit je ve vnímání tam, kde je jejich místo, a posunout se dále. Doufám, že to budou podobně vnímat i ostatní překladatelé, kteří na těchto stránkách spolupracovali. Navíc, co se týká podložených faktů, na těch se nic nemění, nyní mám jen jiný pohled na jejich interpretaci, a to ještě ne všude.

 

Otázka: chystám se překládat knihy Sidorova?

Odpověď: ne, určitě ne plošně. Jednak je to několikanásobný objem práce oproti překladům, které jsem dosud udělal, jednak je to složitější ruština, a v poslední řadě, ubylo volného času, díky kterému jsem mohl realizovat tyto stránky a jejich obsah. Respektive ten čas už si nemůžu dovolit vynakládat na překlady v takové míře, jako v posledním roce. Doporučil bych zájemcům zkusit transliterované verze jeho prací, které jsou zde ke stažení. Pokud budu soudit z vlastní zkušenosti, před rokem jsem neuměl ani jedno písmeno azbuky a nikdy nepřečetl v ruštině ani větu, dnes čtu ruské texty (transliterované) stejnou rychlostí, jako by byly v češtině, a to jsem přitom na učení se ruštiny nevynaložil žádné zvláštní úsilí. A ani si přitom neuvědomuju, že jsou rusky. Občas se pochopitelně objeví slovo, které neznám, ale celkové pochopení textu se blíží 100%. Proto si myslím že to jde, jen překonat ty těžké začátky, kdy se to zdá jako marné úsilí. Tady záleží hlavně na tom, jak moc člověka zajímá materiál, který čte, a knihy Sidorova jsou v tomto ohledu excelentní, viz zdejší přeložené úryvky pro příklad. Určitá snaha se vám vrátí tisícinásobně, otevře se vám takový informační prostor, o kterém si v češtině můžete bohužel nechat jen zdát. Navíc si myslím, že pro nás je ruština extrémně lehká k naučení, pokud se nebere v potaz překážka azbuky, což se dá obejít transliterací.

 

Závěrem bych se chtěl obrátit k otázce Stalina ve vztahu k pracem Sidorova. To pro mě totiž bylo větší překvapení, než dozvědět se o minulosti Slovanů-Árijců nejprve v podání Levašova / Véd, a v dalším stupni zjistit, že je to nejspíš z větší části smyšleno, a ve skutečnosti je to ještě jinak. Člověk je nějak schopen vstřebat, že je mu lháno o událostech starých stovky, tisíce let, ale zjistit, že má naprosto zkreslený pohled na události staré 60-90 let, to je poměrně jiná záležitost. Zatím nemůžu dělat, ani pro sebe, absolutní závěry, ale po bližším prozkoumání několika ruskojazyčných zdrojů, konkrétně např. knihy Muchina, které jsou založeny na stovkách citací a dobových dokumentech, můžu říct jedno - nedělejte předčasné závěry, pokud jste nestudovali originální zdroje v ruštině, máte téměř s jistotou názor na Stalina vybudovaný na nepravdivých představách o stavu věcí.

Co mohu zatím soudit, tak k mému překvapení fakta v mnohem větší míře podporují pohled Sidorova na Stalina, než opačnou variantu, že by ho vyvracely. Protože interpretace událostí je ošidná věc, uvedu pro příklad jen pár faktů o Stalinovi, můžete zhodnotit sami, nakolik zapadají do obrazu, jež je o něm dnes prezentován. Pocházejí z knihy Jurije Muchina - "Vrahové Stalina", v níž jsou i příslušné citace a odkazy na další zdroje:

1) Stalin v průběhu 20. let třikrát požádal centrální komisi KS SSSR, aby ho zbavila pozice generálního sekretáře KS a tím i veškerého faktického vlivu, a aby ho přiřadila na nějaký méně významný post kdekoliv v SSSR nebo zahraničí. Existují písemné důkazy tohoto, tzn. jeho dopisy CK, ve kterých žádá zbavení funkce. Politbyro pokaždé odmítlo, nedovolilo mu odstupit. V jednom případě podává žádost ne písemně, ale osobně na zasedání, a působí to tak (zachoval se záznam), že téměř zoufale prosí, aby ho té funkce a odpovědnosti zbavili, ale politbyro jednohlasně odmítlo - naopak, báli se jako čert kříže, že by o něj přišli.

2) Jako gensek (generální sekretář) KSR (komunistické strany Ruska) a už fakticky uznaný vůdce země nevlastnil žádný osobní majetek, ani oblečení a boty navíc, jediným jeho majetkem byla rozsáhlá knihovna čítající tisíce svazků, z nichž každý Stalin přečetl. I jako faktický vůdce SSSR bral plat jen jako člen CK (gensek neměl žádný zvláštní plat navíc) ve výšce několika set rublů, který taktak stačil materiální zabezpečení jeho ženy a dětí. Naproti tomu mnohem níže postavení stoupenci Trockého si žili zcela jinak, drahé oblečení, vily, restaurace, prostitutky atp.

3) z dobových dokumentů a výpovědí vyplývá jednoznačný závěr - v době soupeření Stalina a Trockého znamenalo přidat se k Trockému velké materiální výhody a požitky, kdežto přidat se na stranu Stalina znamenalo práci, práci, práci a hrozbu zabití ze strany Trockistů.

4) Existuje dokument, příkaz, osobně podepsaný Stalinem o tom, jak se mají úřady chovat ke zvláštním přesídlencům na Sibiři - zajistit každému zdarma bydlení, nářadí, teplé oblečení, zdravotní péči, potřebné věci do začátků osídlení na novém místě apod. Místní trockisty ovládané buňky namísto toho vysadili lidi uprotřed sibiře a bez ohledu na výše zmíněný příkaz nezajistily nic, v důsledku čehož miliony lidí zemřely hladem, zimou a nemocemi, a byl zároveň zničen projekt osídlení nových uzemí. Ti se dnes automaticky předkládají jako oběti Stalina.

5) Stalin byl podle některých nejvzdělanější člověk historie, četl denně kolem 300 stran a nejen četl, ale i chápal obsah a dělal si vlastní poznámky v knihách. Takto přečetl za život tisíce knih. Podle závěrů člena akademie věd SSSR D.V.Kolesova a V.A.Ponomarenka například: " ...principiální tvůrčí charakter má i práce Stalina z roku 1921 'O politické strategii a taktice ruských komunistů'. ... Pokud bychom měli ohodnotit obsah této práce z dnešních měřítek obecně přijímaných ve vědě, potom je zde více závěrů a vývodů, než ve velmi dlouhé doktorské disertaci v oboru Politologie či přesněji Politická technologie. Přičemž na své aktuálnosti tyto závěry neztratily ani po mnoha letech. ...".

 

Hox

 

Dodatek: tímto vzniká pochopitelně mnoho otázek a věcí k vyřešení. Například co s názvem stránek, jejich obsahem, nezveřejněnými překlady. Co se týká nezvěřejněných překladů, nějaké jsou, konkrétně dokončení knihy Odhalení s chybějící kapitolou 41 a dokončení knihy Anizotropní vesmír. Ty překlady zveřejním, ale už bez dalších úprav jako jazykové korektury apod. Co se týká knihy Světlany, zde je můj "důvěrometr" o něco výše než v případě Levašova, řekl bych že to i může být skutečný popis mentálních výletů, ale zůstávají zásadní otázky - zda jí byly poskytnuty správné informace a hlavně otázka o roli templářů, neboť ona je ve své knize představuje jako stoupence Radomíra/Krista s tím, že k infiltraci řádu a proměnu v nástroj Temných došlo později, ale dobové zdroje mluví jinak, templáři se účastnili křížové výpravy proti Venetům a není pochyb na jaké straně a v jaké roli - a to bylo v době, kdy podle knihy Světlany ještě "dobří" templáři infiltrováni nebyli. Samozřejmě je také možné, že celá kniha je jedna velká fantazie.

Co se týká zdejších článků, nic mazat ani upravovat nebudu, vše zůstane tak jak je, jen na titulní stranu přibude natrvalo toto oznámení. Problém vyvstává s názvem stránek, pochopitelně, tady časem nějaké opatření přijmu, v úvahu připadá přejmenování a přechod na jinou doménu.

V poslední době také tak nějak přirozeně utichla aktivita s překlady Levašova či Světlany ze strany ostatních, tímto bych i tak vyzval ty, kdo mají ještě něco rozpracováno, co má původ v těchto zdrojích, zastavte nad tím práci. Pokud to ale někdo bude cítit jinak a bude chtít něco rozdělaného dokončit, zveřejním to. Taky doufám, že pro to co jsem napsal budou mít překladatelé a spolutvůrci pochopení a nestanu se pro ně veřejným nepřítelem číslo jedna... ale taková je holt situace, není to momentální nálada, ale názor, který zrál určitou dobu a nezmění se, pokud se neobjeví nová fakta. Chápu, že u někoho z překladatelů může vzniknout znechucení nad tím, co jsem napsal, buďto nad "zbytečnou" prací nad překlady nebo nad tím, že s mým pohledem na Védy a Levašova nesouhlasí, a že část lidí může odejít, případně si dá na nějakou dobu pauzu, ale myslím si, že těch materiálů, které stojí za to překládat je stále hodně, a byla škoda to, co zde vzniklo, potopit. Sám budu ve stránkách pokračovat jako doposud, ale sám to v nynějším rozsahu neutáhnu.

 

Dodatek 2: ještě k jedné věci. Vladimíra, autora stránky vedy.sk znám osobně a je to vynikající člověk, a tímto oznámením jsem ho postavil do nepříjemné situace. Doufám, že se naše cesty rozejdou jen názorech a jen do doby, než vyjde najevo skutečný stav věcí, protože si myslím, že cíle máme stejné - hledání pravdy a odkrývání skutečné minulosti. Co se týká chystaného Menorečenie, které tady bylo avizováno a které jsem pomáhal organizovat, nejjednodušší řešení asi bude, když předám seznam zájemců, kteří se přihlásili u mě, Vladimírovi, a dále už půjdou věci mimo mě. Kdo by chtěl ze seznamu přímo vyškrtnout, nechť se mi ozve. Sám se obřadu účastnit nebudu, ale chtěl bych přijet kvůli setkání se spřízněnými dušemi. Možná se také pletu a Vladimír nebo A. Chiněvič mi při návštěve ukážou důkazy autentičnosti Véd, no, pokud ano, tím lépe.. :)

 

Díky za podporu, nebudu reagovat na každý příspěvek zvlášť, ale napíšu to zde - budu ve stránkách pokračovat, rušit ani balit nic nemíním, jen rozsah bude záviset na tom, kolik lidí ze stávajících přispěvatelů zůstane nebo se kolik se přidá nových. Jeden člověk toho nezvládne tolik, jako skupina 10-25 lidí.  Ze všeho nejdříve bych chtěl přeložit "Niklotovu závěť", což je dílo, které by měl znát každý Slovan obecně a každý západní Slovan tím více, nemluvě o dětech. Zvlášť u dětí je potenciál k posunu vnímání Slovanů a sebe sama tím správným směrem obrovský. Sidorov také v posledním týdnu zveřejnil 2 díly otázek a odpovědí, které bych chtěl zpřístupnit jakožto alternativní pohled k těm, které tady už byly prezentovány. Kdo by byl ochotný něco přeložit - pište tedy na můj email, díky.

 

Diskusní téma: Oznámení

Čo to znamená

Prasvety | 16.03.2018

Bol som upozornený, že tuto stránku už ovládajú paraziti

k článku

PEDA | 12.05.2017

Iba toľko: slová "podle mne je to podvrh" sú čo za argument? Je to len tvoj názor, nič viac. Bavíš sa tu o chýbajúcich dôkazoch, ale ty sám tu žiadny argument nemáš. Sú to len reči do vetra. Ak neexistuje dôkaz pravosti Véd, neznamená to, že nie sú pravé. Dôkazy o slovanoch sa pedantne ničili kresťanstvom a to by si mal vedieť. Nie je preto nič nové nad slnkom, že ich nemôžu nájsť. Zatiaľ. Spomeňme si len na spis Maura Orbiniho. A mimochodom tiež si myslím, ako mnohí prispievatelia príspevkov, že je trapné držať sa len dokázaných faktov. A čo, ak sa nejaký dôkaz nájde? ...tak zmeníš kabát, ako by sa nechúmelilo a povieš "tak teda toto existuje, ale už okrem toho nič viac" ? A zasa budeš pán múdry vedec.

Amaterovi autorovi

Anaerob | 26.10.2015

K autorovi a tzv. jeho bodu 1 (Rusko v krivych zrkadlach): Ked to neriesis a neplytvas na to energiou, naco o tom píšeš recenziu? A vlastne ako to bolo so smrtou NV Levašova a jeho manzelky? Zomreli lebo ich NIEKTO zavraždil? Zaujimave, ze sa o tom neda nikde docitat. Zvlastne nie? Kto ZAHMLIEVA? KOMU JE TO VYHODNE? Aka organizovana zberba ho zavrazdila a PRECO? Existuje aspon jeden, kto to vie!

...

jardob | 16.03.2013

Množstvom teorii mozno cloveka zneistit pripadne znechutit ci odradit, ale tyka sa to prevazne ludi ktori hladaju alternativu viery, nieco comu by mohli verit, obdivovat, byt na to hrdy. Avsak cloveka hladajuceho pravdu takato vec nemoze odradit. Ten je vdacny za kazdy kusok skladacky. Je to mravencia praca, ako u archeologov - kym poskladaju cely "artefakt" musia preosiat tony "hliny". A ziadny najdeny artefakt nie je v sterilnej a cistej podobe, bol taky v dobe ked sa pouzival a moze taky byt po vycisteni a vypreparovani. Chcel by som tiez pripomenut fakt ze v svete v ktorom zijeme je nesmierne malo veci ktore su 100 percentne iste. Vravi sa ze ista je len smrt fyzickeho tela, co moze byt pravda. Ja pridavam ze pravda je aj to z filozofickeho pohladu ze "Nic nemozno na 100 percent potvrdit" a "Nic nemozno na 100 percent popriet". Skratka ze neexistuje na svete stopercentna teza, nazor, tvrdenie. Clovek nie je tvorcom vesmiru, ani jeho architektom a iba arogantny clovek moze tvrdit ze ma v niecom na sto percent pravdu a ze ina moznost neexistuje! No aj ked sa nasa istota vo veciach pohybuje medzi 1-99 percentami, ako ludia sa potrebujeme motivovat, a posuvat nasu mysel dalej a je to aj vasen ktora nas zenie vpred, co je dobre:-). Tiez si myslim ze ak sa clovek tvrdosijne drzi stale tej istej paradigmy a neskusa obcas mysliet nestandartne, neortodoxne, jeho mentalny rast moze stagnovat. Vzdy je moznost ze vsetko je alebo bolo inak a preto skusat pozerat sa na veci z roznych uhlov moze priniest cloveky nove poznanie, napady, inspiraciu. Niekedy aj objavovat "objavene" nemusi byt zbytocna praca, ale moze objavit nieco prehliadnute, pripadne prelomove. Vela citat neznamena vela nazorov automaticky prijimat za svoje, ale vela si rozkladat na velke pracovne platno a divat sa z perspektivy na criepky skladacky, na obraz aky mozu tie criepky vytvarat aj napriek tej kope balastu v ktorej lezia... Prajem vsetko dobre a vela zdaru vsetkym hladacom pravdy:-)

Re: ..jardob 16.3.13.

joalisenko | 19.02.2014

Potešil ma tvoj príspevok, mozno este viac ako preklady SAV!
HLADANIE,POZNANIE,OVLADANIE spoznaneho,je spôsob života človeka ktorý sa snaží dostať, ked nie do stredu pravdy tak aspon na jej dosah.Pravda ktorej som sa dostal do blízkosti mne osobne spôsobuje vždy radosť.RA DOST......dost svetla v srdci i v mysli, aby som mohol pokracovať v hľadani dalšich radostí, ktoré mi prinesie daľšie poznanie

Od zdroja

Veleslava | 26.10.2015

Nemate niekto jeho knihy?? Prepacte, rada by som si precitala nieco z diel pana Levashova. Azda preto, ze by som si rada SAMA urobila nazor na to, co provokuje tolkych ludkov bud k nenavisti a zlobe alebo k prehnanemu zbozstvovaniu. Nie je nad zdravy sedliacky rozum a nie je nad zdravomyslie............... :-))
R.I.P. pan Levashov i jeho manzelka

Re: Od zdroja

Ing. Jaroslav Kováčik | 11.08.2016

mám stiahnuté všetky knihy od Levašova, pošlite mi na email ingjaroslavkovacik@gmail.com vašu emailovú adresu a knihy v pdf vám pošlem

Re: Re: Od zdroja

Jozef Milan Hruzík /joalisenko/ | 06.12.2016

,,,,,posielam vám adresu na svoj mail a urobím tak aj cestou do vašej mailovej pošty. Budem vám veľmi povďačný za pdf. knihy od Levašova . Prípadne i ďalšie materiály s podobnou tematikou.
joalisenko@gmail.com . Ďakujem za ochotu.

Re: Re: Re: Od zdroja

martin | 11.01.2017

nech sa paci:
https://www.ulozto.sk/!XfBxQRndEyf5/nikolai-levashov-a-svetlana-zbierka-knih-5-1-2017-rar

Re: ...

Iva | 21.06.2016

Aj ja to takto cítim...Nie detaily, nie hmotné a podobné dôkazy...tým sa to všetko len zamotá...To naše vnútro nám povie, čo je pravda a čo už nie...

Díky

WHO | 26.01.2013

Jsem rád, Hoxi, že jsi učinil těžké, ale správné rozhodnutí :D

N.Levašov

Pavel | 17.11.2012

V době hledání pravdy mě N.L. oslovuje jako živý nositel pravdy podložené zkušeností. Nic jiného nemůže fungovat. Konkrétní osobní zkušenost. V jeho životopise vidím jasné znaky prožité zkušenosti. Že vše nevyšlo a byl zahuben potvrzuje jeho důležitost a nebezpečnost této cesty. Upozorňuji tímto na shodu jeho cesty se zkušeností mystika Květoslava Minaříka. Nejen v jeho životopise Kéčara, K.M. neustále mluví o nebezpečí které číhá na cestě ke svobodě a jak je těžké se mu vyhnout. Velmi si Nikolaje Levašova vážím za jeho odvahu být člověkem.. P.S. Dekuji za překlady, za seznámení s N.L. Pavel

Díky za tyto stránky

Petr | 27.10.2012

Jsem taky už pár let "hledající", podobně jako vy. Mým nejoblíbenějším zdrojem jsou knihy I.Wiesnera, jak už tady také někdo zmínil. Obsahují spousty informací různé hodnověrnosti a občas si i v něčem odporují. Nepochybuju ale, že je autor psal s čístým úmyslem. Proto je doporučuju.
Teorie N.Levašova jsem četl jen zběžně a měl jsem od začátku pochybnost protože autor o sobě uvádí, že je ateista. Pokročilý "hledající" člověk zpravidla dosáhne poznání, že existuje síla nás přesahující, ať už ji nazýváme jakkoliv.
Tyto stránky jsem objevil už před časem a chtěl se k nim někdy vrátit, ale zapomněl jsem na ně. Znovuobjevil jsem je před pár dny a s překvapením zjistil, že oba Levašovovi byli zavražděni. Pravděpodobně tedy ne "Putinem", jak někde psali, ale temnými silami, kterým Levašovovi sloužili.

Re: Díky za tyto stránky

Jaro | 30.10.2012

Uz niekolko rokov sa venujem badaniu, ktore by som nazval ako citanie roznych info a ich posudzovanie vo svojom vnutri ako o tom napisal Abdrushin. Precital som desiatky roznych diel z roznych oblasti a vedy mi vsetky tieto info integruju do pohladu, voci ktoremu v mojej dusi nie je ziadna opozicia - rozpor. Ake dokazy chce autor tejto stránky? Co je vlastne pravda? Fakty, zaznamy, nejakych historikov? Skutocnu pravdu moze clovek najst iba vo svojom vnutri. Nie su dolezite jednotlive detaily, ci do seba zapadaju alebo nie. Podstatne je vsetko konfrontovat so svojim vlastnym vnutrom a na zaklade toho v sebe najst co je pravda.
Dostat sa do priestoru vedomia kazdeho z nas a v tom vedomi podrobit prezentovane info konfrontacii. Rozum nie je ten spravny nastroj na to aby nam vedel pomoct odhalit skutocnost.
Co ste citili pri badani v danych info od Levasova? Ake pocity? Co na to vase vedomie, dusa? Skuste si odpovedat na to do akej miery je to vsetko pravda nie rozumom ale niecim hlbsim, co je v kazdom z nas. Autor tejto stranky ako keby zrazu zacal posudzovat formu namiesto obsahu. Nie je jedno kto je Levasov? alebo dalsi co to vytvorili? Nie je dolezitejsie sa zamyslat iba nad tym co vytvorili a to podrobit konforntacii so svojim vedmomim. Nie su dolezite ani jednotlive detaily ci to bolo tak alebo onak,...dolezita je hlavna idea obsiahnuta vo vedach a v tej je ten obrovsky vyznam a nasou ulohou je iba konfrontovat tu hlavnu myslienku s nasim vedomim. Aj levasov a jemu podobni su len ludia, velmi slabych kvalit ako vacsina dnesneho ludstva v porovnani so skutocnym potencialom ludskej bytosti a to ze mohli autori pri rozvijani svojich zableskov toho co uvideli , objavili podlahnut roznym vplyvom im vsak netreba mat za zle.

Re: Re: Díky za tyto stránky

joalisenko | 19.02.2014

,,,,,ty hovoríš, akoby z môjho srdca.Dokonca aj nezvratitelné fakty, by mal každý posudzovaťhlbkou svojich citov a počúvať aj hlas svojej duše. A SAV si takú poctu zaslúzia!!!!

Re: Díky za tyto stránky

Reinhard | 19.04.2014

Levašova zavraždil burzovní žid..

.)

Adler | 01.10.2012

Vitaj znovu na ceste ... dolezite je vzdy pochybovat a vzdy overovat, aj ked sa informacie zdaju jasne ako svetlo slnka ... svetlo slnka vsak brani vyhladu do vesmiru, na to nezabudaj ... drzim palec !!!

Fakty a Mýty

Jano | 19.09.2012

Skúsme sa na chvíľu zamyslieť nad tým, čo nám dáva zmysel a čo nie.
Všetky planéty našej slnečnej sústavy majú niekoľko (tie väčšie dokonca niekoľko desiatok) prirodzených satelitov (mesiacov), len naša Zem má len jeden, jediný. Dokonca aj Pluto, a to je len kus väčšieho kameňa, ich má päť! Ďalej, je nanajvýš divné, že všetky planéty našej slnečnej sústavy sú v jednej rovine! Pri teórii náhodného vzniku je to priam nemožné!
Súčasná veda vysvetľuje naklonenie zemskej osi o 23.5 stupňa niekdajšou zrážkou zeme s veľkým vesmírnym telesom. Niektorí tvrdia, že Zem mala kedysi "dvojča", tí druhí, že sa zrazila s mesiacom atď.
Tak isto sú tu teórie, podľa ktorých život na Zem bol "importovaný" z Marsu, kde pôvodne vznikol. Viem, teórií je mnoho, ale každá z nich má niečo do seba a možno, že každá z nich je aj čiastočne, alebo úplne pravdivá... Prečo teda absolútne odsudzovať védy? Že sme o nich nikdy pred tým nepočuli ešte neznamená, že ani nikdy nejestvovali, aj keď vylúčiť sa to samozrejme nedá.
Tak teda, aký je skutočný príbeh ľudstva? Kde je ten "chýbajúci link" medzi Neandertálcom a Kromaňóncom, ako je možné, že za 2.5 miliardy rokov sme podľa súčasnej vedy jediný inteligentný druh a ako vysvetlíte, že za cca 165 miliónov rokov vlády dinosaurov sa z nich nevyvinulo nič inteligentné, resp. inteligentnejšie, než sme my? A čo pred nimi? A čo ostatné vesmírne civilizácie? Je úplne možné, že sme boli kolonizovaní a takisto vesmírne vojny môžu byť úplnou skutočnosťnou, len my, z nášho útleho hľadiska maličkej slnečnej sústavy, o ničom nevieme :-)
Prajem pekný deň.

Levašov a védy

Jano | 19.09.2012

Nuž, problémov je tu viacero, avšak nemyslím si, že všetko je úplný blud.
Takže po poriadku. Dôkazy o tom, že Slovania obývali väčšinu EuroÁzie a dokonca mali styky aj s Amerikou (Austrália ani Afrika sa zatiaľ nespomínali), vyskakujú posledne ako huby po daždi a nemajú s Levašovom, ani védami absolútne nič spoločné. Autori ako Miloš Drastich, Cyril Hromník, Antonín Horák a ďalší sami a individuálne prišli na to, že tie "naše" dejiny sú v skutočnosti falzifikát. Čo sa týka véd, je ťažké niečo odsudzovať, keď ani nevieme, ako to máme súdiť. Je síce pravda, že si niekedy dosť protirečia, ale na druhej strane poviem asi toľko, že je tam určite zakomponované niečo pravdivé, pretože taký kvalitný falzifikát by nebol schopný nikto vytvoriť. Ja by som povedal, že práve tá chronológia je dosť vierohodná, hlavne, keď sa nad tým zamyslíte z biologicko-časovo-logického hľadiska. Či to bolo presne tak, ako sa to tu píše, alebo trochu inak, to sa asi tak skoro nedozvieme, ale sú knihy, ktoré dokumentujú to, že po našej planéte kráčali inteligentné bytosti milióny rokov pred nami. Apropo, boli ste niekto "odkontrolovať" tú Encklopédiu Britanicu z r. 1700, kde by sa malo písať o Veľkej Tartarii? Nuž, žijeme v dobe, keď si nemôžeme byť istí ničím a každé "zaváhanie", či dokonca aj "veľmi súvislý text" v nás vzbudzuje obavy a máme tendenciu začať o tom pochybovať. Či azda kauza Wikileaks a Julian Assange nie je niečo podobné? Avšak je Asange agent CIA? Možno áno a možno nie, nevieme to. Snaží sa o niečo, hrajú s nami hru? Ani to nevieme. Nuž a tak isto nevieme ani to, či sú védy podvrh a či s tým niečo sledujú. Prikláňam sa však k názoru, ktorý tu už niekto písal, že by sme sa nemali povznášať nad druhými národmi/rasami, zvlášť, keď do budúcna chceme planétu bez vojen a utrpení...
Spomeniem napr. fakt, že teóriu o "stvorení ľudstva" nešíri len Levašov, ale aj kopec iných vedcov. Napr. seriál "Ancient Aliens" o tom diskutuje tiež. Ja by som povedal, že nezáleží na tom, čo Levašov bol, a či toto všetko je podvrh, ale skôr na tom, čo si každý jeden z toho odniesol. Mimochodom, telepatia a veci s tým spojené majú nejaký základ a každý s tým máme aspoň okrajové skúsenosti, takže si nemyslím, že SAV sú atomaticky podvrh...
Keby sme tak mohli dôverovať inštitúciám, ktoré robia seriózne vedecké výskumy, tak by sme boli za vodou a mali o problém menej :-(

moje řeč

Chiron | 18.08.2012

Díky Hoxi za tento článek. Pamatuji, že můj varující příspěvek na toto téma byl zde před časem předmětem úsměvných smajlíků. Ale ukazuje se, že harrypotterovské postavičky a la Zlatoslav Lockhart a jeho kniha Mé kouzelné JÁ nejsou ničím neobvyklým. Levašov mi to dost připomíná. Ať už těmi příběhy o tom, co učinil na astrální pláni, většinou bez možnosti důkazů, ale i z důvodů typu - k čemu mi to jako duchovně a lidsky hledající bytosti - bude? Tedy ty řeči a hrdinské příběhy. No a taky ten hierarchicko patriarchární religiozní systém na čele se zasloužilým Rasputinem č.2? To už tu přece bylo x krát. Vždy s důrazem na antisemitismus, aby jó bylo jasný, s kým vůbec nemáme nic společnýho. Včetně pogromů, poštvaných na své vlastní tam dole, aby se to líp zamaskovalo. Vždy je využívali aby vytvořili mýtus mučedníka. Chudáci obyčejní Židé... Teď tedy už s vyloučením Nejvyšší bytosti, která je Vším ve všem. Jen astrální hierarchie pěkně seshora dolů... Jsem rád, že jsem se tak docela nemýlil. Pěkný den, Chiron

Re: moje řeč

Chiron | 18.08.2012

I vaše názory na autentičnost různých listin a jejich intoxikaci chytrými odborníky na infiltraci mi sedí. Oni vědí, že Slované se zvedají, tak zareagovali po svém. Řekl bych, že ta pohádka o Vasilise a analogie s těmi předčasně povstalými "árijci" je celkem trefná. Šovinismus, rasismus, jakkoliv "duchovně" okecaný, religiozní elitářství a podobné postoje asi nejsou to, co se očekává. CH

Díky za tuto stránku

AgnesPravi | 09.07.2012

Taky musím poděkovat za tuto stránku. za informace zde, za vaši práci, za to že to děláte s největčím svědomím, otevřeným srdcem a využitím intuice. nechápu jak někdo může žít a nevyužívat/neřídít svuj život podle intuice, která ukazuje směr ke "světlu" v duchovní/astrální sféře. cesta duše je dlouhá a jednoduše zničitelná pokud dá člověk jen na rozumovou logiku, materialní způsob života nebo přejímání informací bez dalšího prověřování a hledání kde je zakopaný pes. Řeknu to za sebe: Levašovic dvojce pustila do světa podstatnou informaci, a i kdyby to byly kecy, tak to má za učel aby si slovani uvědomili, že jsou taky pradavnou společností se svou vlastní minulostí a vědomostmi a ne že jsme jen ovce přejímájící římsko-řecký pohled na dějiny, politiku a filozofii, kterou nám vnucují posledních 20století. Řím nemohl slovany porazit vojensky, ale porazil je v poklidu falešným náboženstvím a politickými intrikami a židé v tom hrajou velkou roli až do dnes (viz wikipedie).

priezracna podoba

dusan | 04.05.2012

"""Opět, odpověď neznám a nezabývám se jejím hledáním, došel jsem vnitřně k závěru, a podle komentářů některých dalších nejsem sám, že se tím není třeba zabývat, protože v relativně krátké době to vše vyjde najevo v průzračné podobě a nebudou další pochybnosti. Logicky bych to příliš zdůvodnit neuměl, ale intuitivně to tak cítím."""
-------------------------------------------------------------------------------
no tak takuto inruiciu by som chcel mat aj ja, pan historik
Du

Re: priezracna podoba

dusan | 04.05.2012

sorry, intuiciu

Re: priezracna podoba

Liba | 07.05.2012

Můžete nějak definovat tu relativně krátkou dobu?

Re: Re: priezracna podoba

dusan | 08.05.2012

no, mal som toho vyse na srdci napr. - nikdy som sa nezaoberal tym, co su vedy ... bral som to ako infozdroj, no ak poviem ze nieco je podvrh, najprv by som mal povedat co - takze vedy su podvh - co bolo myslene vyrazom "vedy", co su vedy v ponimani Hoxa, ak mysli ze to je nejaky projekt mosadu alebo fsb, preco by tam davali take vybusne info, dalsia vec je ze v podstate nezalezi na tom ci to je podvrh alebo nie, pre mna to bol zdroj info, dalsia vec je ak uverejnujem takuto info a je to pravda, mal by som zvazit aky dopad to bude mat a zvolit serioznu formu - napr p. Laubertovi to padlo ako si dobry ale to co propagujes je podvrh, o tvoriacej komunite nehovoriac
Du

Re: Re: priezracna podoba

dusan | 08.05.2012

"""a) Slovansko-árijské védy prezentované páterem Dijem (o. Alexandrem, neboli Alexandr Chiněvič) jsou podvrh."""

-existuju aj nejake ine SA vedy nez prezentuje chinevic ? ina bukvica ?
du

Re: priezracna podoba

Tibor | 04.06.2012

Prekladateľ zistil že je Chachar a preto všetko treba spochybniť zastáva sa chachara stalina.

http://dolezite.sk/Rockefeller_Rothschild_Lenin_ropa_a_potoky_krvi__199.html

Tu je niečo iného napísané o chacharovi dzukažvilim.

Pro Aleše Krejčího z Brna a ostatní, kteří to přehlédli

Aien | 25.04.2012

Velkomoravská říše-kniha Moravičanského:klikněte si na Hlavní stránce o stranu zpět-pod článkem o kozáckém spasu s obrázkem statného kozáka je nenápadný článek o VM říši-te si otecřete a tam je odkaz na knihu (bohužel tam chybí strana 100-101,ale co už)

Re: Pro Aleše Krejčího z Brna a ostatní, kteří to přehlédli

Aien | 26.04.2012

Tak to je úžasné počteníčko, to potvrzuje mnohé!

Aleš Krejčí / Brno | 16.03.2012

Cha, chá! Staženo, uloženo, zazálohováno! Uff, stihl jsem to.. :o)
Děkuji za zveřejnění, tohle je skutečná perla! Trvám na tom, že předprvorepublikové zdroje jsou pro poznání dějin hodnotnější, než prvorepublikové, zkreslené propagandou Masarykovské lobby. Kéž bych jen měl víc času se do těchto zdrojů také ponořit..

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/deje-rise-velkomoravske-od-pocatku-az-do-rozpadu-jejiho-leta-pane-907/

Díky

Martina-Arija | 16.04.2012

Milovaný Hoxi, musím to tak napsat, v duchu Tě s největší láskou objímám. Tak závažné poznání, které jsi musel udělat sám k sobě. Děkuju Ti za něj. Martina

Re: Díky

Hox | 20.04.2012

díky

Odpoveď Všetkým..

interbulo | 15.04.2012

Neuveriteľné. ako toľkej znôške kompilátov môže, také množstvo pomerne vzdelaných ľudí veriť! Tým, nechcem urážať vzdelaných...každý, nech si vyberie...Levašov je typický príklad manipulátora s masami, je dostatočne v týchto veciach informovaný a vie info využiť! Viď príklad tejto siahodlhej, v podstate nič nehovoriacej diskusii!! Polopravdy, pravdy, klamstvá v jednej znôške...

Levašov

Yul | 13.04.2012

ak si pozriete toto video, bude Vám veľmi pripomínať Levašovove vystúpenia, jeho transformácie mozgu...len tento pán z toho nerobí nič tajomné
http://www.youtube.com/watch?v=XmZ5vt8pd6o&feature=related

Re: Levašov

Hox | 14.04.2012

Díky za odkaz, výborné. Něco podobného dělal i Derek Brown. Co je zajímavé, její mozek si musel například domyslet, co je pod tím prknem, když po něm šla, dívala se dolů a neviděla ho.

Jak neuvěřitelné a šokující.

Javen | 12.04.2012

Jak jen tyto projevy potvrzují nehledě na velkolepé historie nemohoucnost jedince a stádové projevy. Nelze se vymotat z otroctví područí negtatívních projevů tak jak vidím vždy přijemné pro uši a stlaním si tím nejen budoucnosti sobě, ale i té sté opici -(která nakonec také myla své brambory ve vodě). Člověka nemusíte zabít, můžete ho zlikvidovat zaživa - pomluvou, neuváženou kritikou, sami hojíce si na něm své nedostatky. Pokud jste na viditelné pozici tím hůře - všeobecně vzato a to jen pro vlastní omezený rozhled, neschopnost nebo pohodlnost podložit vlastní kritiku zdokladováním tvrzeného. Veškeré kritiky náhle odhazují něco - víte vůbec co - něco cítíte - sebe ?
A teď - fotografie - živá - není stejná jako z nám známého elektronového mikroskopu - takový mikroskop byl sestrojen panem Reichem. "supermikroskop" jménem Somatorgaph odhalil pro dnešní svět stále nepředstavitelné tajemno nekonečného vývoje ... elektronového mikroskopu, jenže "za živa" - tzn. mohl pozorovat život na úrovni buněk.
Za druhé vystupujete všichni z pohledu školně materialistického náhledu, který neviděl nikdy žádnou přesnou geometrii energetických polí jakékoli bytosti.
Kdo chce materiály si najde. Nebo si může zvolit za modlu národ, který chce vládnout celému světu a radovat se z utrpení beránci milí.

Davam na znamost

nadej | 12.04.2012

Vlakno na youtube o reinkarnacii a o Martinusovi - danskom filozofovi a zaujimavom cloveku. Natocili to po anglicky svedski priatelia Martinusa. Pre zaujimavost - cele dielo Martinusa je prelozene do cestiny. V ziadnom inom jazyku kompletne prelozene neexistuje.

Pozdravujem a prajem krasny den
http://www.youtube.com/watch?v=evLkDVaB6UQ

jak to bylo doopravdy

pravda | 12.04.2012

Úvod ruskej biblie: "Na počiatku nebolo nič, iba súdruh Boh sa prechádzal ulicami Moskvy."

Zkouška Hoxova svědomí ;)

Libor | 11.04.2012

„Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!“ (Jan 20, 29)

Kdo jste bez viny,hoďte kamenem..

Archibald | 11.04.2012

Ode mě je to spíše žádost směrem k Hoxovi a lidem, jenž pomáhali s překlady,za což jim děkuji(sám jazyky bohužel nevládnu).Až opadnou vášnivé debaty-emoce,budu rád,když se zveřejní aspoň to co je ještě přeloženo.Levašova soudit nebudu,ani nikoho jiného,pro mě je učitelem,jako mnoho jiných,na cestě poznání.

Re: Kdo jste bez viny,hoďte kamenem..

Hox | 11.04.2012

pár věcí je, bude to venku během pár dní.

Re: Kdo jste bez viny,hoďte kamenem..

nina | 12.04.2012

Archibalde,pro mne Nikolaj Viktorovič Levašov je také jedním z nejdůležitějších učitelů.
Těší mě,že nás uznalých je tady více. :-)

info

vedrus | 11.04.2012

Prosím diskutujúcich, aby vyjadrili svoj názor na fakt (ak je pravdivý ), prečo sú knihy p.Levašova v Rusku zakázané.Taktiež by ma zaujímalo, či za služby ktoré p.Levašov poskytuje žiada finančnú úhradu. Mne osobne to pomôže pri dotvorení si názoru na jeho osobu.
Ďakujem všetkým ktorí sa vyjadria.

Re: info

pavel | 11.04.2012

Z toho malo co o nom na google najdes, ak ho nejake zdroje spominaju, tak jedine ako extremistu a extremisticku literaturu - hlavne Rusko v krivych zrkadlach, co je v Rusku zakazana kniha, pretoze je extremisticka.
Co som pochopil z autobiografie, pyta peniaze od tych co na to maju. Kazdy kto zije v tomto materialnom svete, potrebuje "material". pre mna to je uplne logicke, prave to ze si pyta peniaze (nie vzdy) mi dava znak toho, ze ho nedotuje niekto iny, resp ze nie je nikomu zaviazany...

Re: Re: info

eru24 | 13.04.2012

zaujimalo by ma, kde su zaregistrovane stranky, na ktorych mozno knihu N. Levasova Rusko v krivych zrkadlach najst v pohode.

Re: info

dan69 | 11.04.2012

NL umí pracovat se subliminálními informacemi v sub sugestivní formě, jak na mentálním úrovni, tak v psaném projevu. Je to vysoce efektivní metoda ovládání mysli, z jeho pohledu těch druhých (pacientů, čtenářů, posluchačů atd.) a to směrem, kterým on chce. Ti druzí z drtivé většiny nejsou schopni toto vidět a chápat, natož se tomu bránit, spíš chtějí opak. Za tyto "služby" si pochopitelně žádá a dostává určitou finanční odměnu. Tuto svoji schopnost občas prezentuje i veřejně, jen nahlas nevysvětluje z jakého důvodu a jak to funguje. Zároveň jsem přesvědčen, že také vyléčil a pomohl veliké spoustě lidí. ...ale je to jen člověk s pozitivními ale i negativními vlastnosti tudíž nemůže být zaručeno, že vše od něj přicházející musí být nutně 100% konstruktivní pro každého. Ostatně s velmi podobnou formu ovlivňování mysli úspěšně pracuje i prof. A. V. Ingatěnko.

cihi - hota

otaznik | 11.04.2012

Teraz sama neviem, co dalej, tesila som sa, ze ma niekto nakopne a otvori mi rodovu pamat, mam na mysli chystane menorecenie, urcite viem, ze nieco pravdy na tom vsetkom bude, lebo mna od malicka oslovuje Lada, vzdy sa mi aj v meditacii ukazala a presne tak, ako ju vyobrazili na vedy.sk. Mam rozcitanu knihu Potvrdenie knihy svetla - tak ako - som v rozpakoch, podvrh nepodvrh ? Urcite je tato stranka fantasticka, velmi ma posunula, dakujem autorovi, ale aj vam vsetkym, ze tu ste. Nedajme sa odradit, pokracujme.

Re: cihi - hota

Hox | 11.04.2012

díky.. trochu ujasnit situaci by mohl poslední článek tady, osobně to teď vidím tak, že S-A-V jsou podvrh, mix pravdy a dezinformace.

Re: cihi - hota

IvanSK | 12.01.2013

No presne aj mňa to dostalo, len neverím tým pohnútkam HOXA ,tak ako ich podáva , píše:je to podvrh a hotovo.-))

Zajímavé

Markus | 11.04.2012

Zajímavé!!! Vše v čase jest!!! Co bylo řečeno být řečeno mělo co bylo vyslyšeno být vyslyšeno mělo!!! Kdo si hraje (ne)zlobí!!! A tady si někdo hraje:-) Tento testík ohněm je asi třeba:-) Jen podotýkám, že deziluze z názoru prožívá každý, kde v konečném důsledku je podstatném kam mne daný názor posune a proto je třeba si inspirací vážit a stále je mít v úctě.

Pozor na historické osobnosti, události o nichž se někdo snaží vytvářet jakýkoliv kult, lidé kteří vzešli z utrpení a utrpení přihlíželi, nebo dokonce podporovali či sami vytvářeli mohou být nositeli poučení i nástrah.

Hledání pravdy je klam jenž nás odvádí od nás samotných!!!

Vše se točí kolem hladiny a úrovně vědomí, na které jsme schopni se udržet. Jsou okamžiky kdy vše zapadá a poté okamžiky kdy je člověk ztracen!!! Proč? Protože se mění vlivem nezpracovaných vlastností náš úhel pohledu, zde pozor!!! Pokud dojde k jakémukoliv zvratu v uvažování je to ideální místo na přeprogramování mysli!!! Což se může dít právě teď!!! Může to byl krásně připravený trik jenž má dát silné informace doplněné o slabší, které následně jimi oslabí a přehraje plytkými. Jenže úroveň zde přítomných vysoce převyšuje hladinu manipulace, do které se dostáváte např. když začínáte o čemkoliv pochybovat. Řešení může být s úctou poděkovat za inspirace a poučen jít vstříc novým, po té správné životní cestě. A věřím, že budeme ještě mile překvapení co vše se odehraje v našich myslích.

Re: Zajímavé

Marek | 11.04.2012

Tohle je velmi kvalitní příspěvek!

Re: Zajímavé

nina | 11.04.2012

:-)

můj úhel pohledu

Aien | 11.04.2012

Já si myslím, že se tomu věnuje příliš pozornosti. Hox upozornil na své pochybnosti kolem NL, což jsme všichni tušili.Ale je to dobrá kostka do skládačky, ale proč bažíte po jistotě (které nikdy nelze dosáhnout)? Četla jsem celého Ludvíka Součka, Ivo Wiesnera (toho moc doporučuju) atd.. Teď se prokousávám tou historií Velké Moravy z roku 1882-krásný jazyk a autor uvádí citáty a odkazy.Když přidám NL, védy (i indické) tak se skládá obrázek minulosti. V každé knize je trochu pravdy, neexistuje nikdo neomylný.Vlastní zážitek: mám kamarádku v Břeclavi, která se truchu zajímá o archeologii, tak začátkem 90.let jsme byly spolu v Mikulčicích. Vyprávěla mi, že se tam v 80. letech dělaly výzkumy (nějaký profesor z Brna) a nové nálezy, které popíraly oficiální verzi byly zamítnuty už za komunistů. Po převratu v 89 to profesor znovu vytáhl na světlo -a bylo to znovu zamítnuto. Z tohoto výzkumu totiž vyplynulo, že žádný praotec Čech, žádný Říp atd. Vše to bylo v oblasti Znojma. Vzpomněla jsem si na to při čtení té staré knihy o Velké Moravě, která tyto zakázané výzkumy potvrzuje. V tom je právě krása hledání pravdy.

Re: můj úhel pohledu

Aien | 11.04.2012

Leva-vet bych nechala tak, jak je. Je to vývoj a patří sem i nadšení NL i pochybnosti o něm. To je jako by jsi chtěl vymazat ze své osobní historie období, kdy jsi čural do plínek, protože se ti ta představa už nelíbí.

Re: Re: můj úhel pohledu

Daniela I. | 11.04.2012

Súhlasím, je to prirodzený vývoj a určite nás to posunulo ďalej.
Snáď by som dodala len toľko: menej sa orientovať na rozumové (ej, ten šibrinkársky mozog) potvrdzovanie alebo vyvracanie toho, či ten alebo onen má pravdu a toto je 100% záruka, ale tú pravdu-to čo zarezonuje v mojom vnútri, precíťovať. Lebo vtedy rastieme/vyvíjame sa a to si vezmeme so sebou na "onen" svet. Treba dúfať, že to nebude hlušina, ktorej sme venovali neprimeranú a nezaslúženú dávku našej energie :)))

Re: Re: můj úhel pohledu

Martina | 11.04.2012

Souhlasím s Aien. Nech to Hoxi, jak to je, je to o vývoji, o procesu, o hledání pravdy a každá zkušenost je cenná a posouvá dál. Staré mylníky se nakonec stávají poklady našich zkušeností...
Levasov mi mnohé dal, mnohé mi zpochybnil a mnohé jsem mu nevzala. Přijala jsem jen to, co rezonovalo s mou vnitřní pravdou, mým cítěním - to je můj hlavní kompas.
Spolupráce na překladech si vážím, byla to dobrá zkušenost, ničeho nelituji.
Každý z nás si skládá kamínky do své vlastní mozaiky, aby následně obohatil a přispěl do Velkého Celku.
Černobílého vidění je třeba se vzdát, je to slepá ulička. Život nám vždy poskytuje to, co potřebujeme pro svou zkušenost a na tom, jak tyto jeho dary uchopíme, závisí i výsledek, jaký z toho budeme mít.

Re: můj úhel pohledu

Varg | 11.04.2012

Toho Wiesnera zvažuju. Úplně jsem na něj zapomněl. Četl jsem od něj akorát Národ v lénu bohů, ale pár věcí mi tam nesedělo. Pak jsem od něj koupil ještě nějakou knihu, ale po přečtení několika stránek jsem ji dal zpět do knihovny. Bylo to na mě v tu dobu moc sci-fi.

Re: můj úhel pohledu

six | 11.04.2012

jestli se jedná o stejné vykopávky o kterých jsem slyšel vyprávět jednoho pána, co tam byl, tak většina nálezů byla skrytě odvezena někam do Londýna. Bezpečnostní opatření pro vstup tam na velmi vysoké úrovni.

Re: Re: můj úhel pohledu

Aien | 12.04.2012

Jo, jsou to asi stejné vykopávky, jenomže před těmi cca 20 lety to ještě nebylo top sekret. Jestli něco víš víc, tak mi to prosím napiš, adresa je u Hoxe.

Re: můj úhel pohledu

Archibald | 13.04.2012

Díky za doporučení na Ivo Wiesnera, fakt dobré počteníčko,hltám ho.Doporučuji všem.

Re: můj úhel pohledu

Aleš Krejčí / Brno | 23.04.2012

Levašowmena si stejně považuji, otevřel pokličku, pod kterou by mě ani nenapadlo se dívat. Takové životní nakopnutí je k nezaplacení. A je jen otázkou, zda to může dělat jinak. Kdyby jeho vystoupení byla nudná tak o něm nikdo nic neví.. :o)
Staré pověsti české jednak spadají do národního obrození, kde se národní buditelé snažili i stébla chytat, takže budili národ podobně jako Levašov a tak je nutné je brát s rezervou. Navíc cílovou skupinou k probuzení byli pražáci, tedy češi, nikoliv moravani. Další vydání, třeba Ivana Olbrachta již spadají do časů první republiky a to se stupňovala nadvláda jistého vyčůraného etnika, kterého propaganda neušetřila nic.
Velká Morava je opravdu zahalena tajemstvím a spíše dezinformacemi, onehdá se mi dostal do rukou časopis Living History a byl jsem zděšen jak se tam opět podprahově nejen naši předci tupili jako bezmezní barbaři..
Aien, prosím Tě, kde se dá ta historie Velké Moravy z roku 1882 sehnat?

Ďakujem Hox za vašu prácu

Jozef | 11.04.2012

1. Čo sa týka Levašova, dávnejšie som sa zamyslel nad jeho hodnovernosťou a neverím mu tiež. Väčšina jeho "práce vo veľkom kozme" je okopírovaná zo seriálu Star Trek a keď som si porovnal časový sled, tak jeho knihy začal písať niekoľko rokov po odvysielaní tohto seriálu. Jeho falošnosť sa mi potvrdila po jeho trápnych výhovorkách ako nemohol zachrániť Svetlanu (ak niekto taký vôbec kedy existoval), hoci predtým zachraňoval s veľkým úspechom celý vesmír.

2. Čo sa týka S-A véd, dovolím si s Hoxom nesúhlasiť. Možno 20% sú rozprávky, čo sa dá pochopiť, lebo stovky rokov sa uchovávali hlavne ústnym podaním. Ale slávnej minulosti Slovanov verím, dôkazy sa nachádzajú stále a je ich aj na Slovesnku čoraz viac. Spôsob života Slovanov podľa svedomia a na česť a slávu rodu to je to čo aj mňa učili rodičia a starí rodičia keď som bol malý a o internete vtedy ešte nebolo ani chýru (pred 50-timi rokmi). Samozrejme treba sa na všetky informácie pozerať so zdravým rozumom a neprijímať všetko bez rozmyslu, ale keď tieto informácie kladne rezonujú s vaším vnútrom (svedomím) a otvoria rodovú pamäť ako mne, nemôže to byť zlé.

Vás Hox chápem, podľa vašich príspevkov za posledný mesiac (napr. také kraviny ako Fulford a pod.) som nadobudol dojem ža aj tieto stránky niekto infiltroval, alebo na vás zaútočil a vydieral vás. Tento článok to potvrdil. Súhlasím však s tým že Levašova už bolo dosť. Ak nepríde na Slovensko alebo do Česka a nepredvedie tú svoju transformáciu mozgu každému záujemcovi, tak ma už nezaujíma.

Re: Ďakujem Hox za vašu prácu

Hox | 11.04.2012

tyhle teorie o nějaké infiltraci a nátlaku už začínají nabírat absurdní rozměr, fakt mě nenapadá, co na to rozumného napsat. Když na to nebudu reagovat, lze říct - mlčení je přiznání. Když to budu energicky popírat, lze říct- potrefená husa zakdáká... takže, jelikož slovy nikoho nepřesvědčím, nechám to tak. Budoucnost ukáže realitu všem... Je na tom ale dobře vidět jedna strategie druhé strany, všechny a všechno tak znejistit, že člověk ničemu nevěří a za vším hledá spiknutí nebo působení "dlouhé ruky" temných. Tak poprvé a naposled: ohledně těchto stránek se mi nikdo nikdy nepokusil zkřivit vlas na hlavě.

Re: Re: Ďakujem Hox za vašu prácu

Jozef | 11.04.2012

Teší ma že ste bez vonkajšieho nátlaku, tajne som dúfal že na vás protislovanské sily nebudú mať dosah. Vychádzal som z toho čo naznačila Nina v úvode stretnutia s pátrom Alexandrom v Ostrave. Pochopil som jej narážku zle?

Re: Re: Re: Ďakujem Hox za vašu prácu

Hox | 14.04.2012

už si nepamatuju, co přesně Nina říkala, ale asi to opravdu byla jen narážka :)

Tajomná sila slova (Valerij Sineľnikov)

čitaeľ | 11.04.2012

Leva sem, Leva tam, v tejto knihe autor popisuje archeologické nálezy druhej polovice m.s. ohľadom Slavjanov. Dosť podrobone popisuje Baladu o pluku Jegorovom, ktorá je známa aj z našich učebníc z obdobia socializmu. Popisuje objavy zakazanej archeologie, atd. Tieto údaje je možné vysledovať. Levašov, ako všetci pred ním, urobil z info biznis a pravda ho dobehla. Súhlasím s diskutérom niekde v predu, že molodci navzájom opisovali a vytvorili kompilát. Aký je účel kampane ukáže čas. Ale bez nej by som sa nedozvedel nič o Slavjanoch.

:-)

Marek Parek | 11.04.2012

Pro mě se celé dění konečně dobralo k pravdě!
A to, že PRAVDA je možná jen lidský výmysl ve snaze pochopit svět.

Vše ve vesmíru i na te nejmenší úrovni je neustále v pohybu, neustále se mění. Co funguje dnes, notně nemusí fungovat zítra...

Co když někoho časem pojmy, jako je pravda začnou sami omezovat?

Co když je pravda vázaná na linearní vnímání času?
Chci říct že život jako takový je o vnímání, prostor jako takový se mění na makro i mikro urovni neustále...a jediné co po něm zbývá je vnímání.

Existuje ve vesmíru něco stálého? Něco, co se nepohybuje zároveň s ním?...ah málem bych zapoměl, přece ta naše dobrá pravda :-)

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/398926_382977875057928_100000371551261_1271267_1250490457_n.jpg

Pardon za ten oftopic :-)

...

eru24 | 10.04.2012

Nebudem rozoberat cely zivotopis Nikolaja Levasova, ale zarazila ma, a to uz na zaciatku, jednavec. Casto spominal, ako mu usilovali o zivot, a ako to neskor robili pomocou, nazvime to, mentalnych technik. Pre mna je zarazajuce, ze sluzby, kotre svojich znamejsich oponentov proste dali klasicky zavrazdit, budu vynakladat namahu, aby odstranili neznameho cloveka ako Nikolaj Levasov pomocou mentalneho posobenia, aj ked je jasne, ze to, aspon podla zivotopisu, nepomaha.

Bola tu otazka, aby som rozviedla moju skusenost. Prepacte, ale nechcem sa k tomu vyjadrovat, Hoxovi som napisala o co islo, ale verejne to prepierat nechcem.

"Slovanský kalendář"

Slav22 | 10.04.2012

Tak jsem našel něco ohledně podobnosti "slovanského" kalendáře a názvu písmen hebrejské abecedy.

"Slovanská" verze z vedy.sk
Рамхатъ – Mesiac Božského Začiatku;
Айлѣтъ – Mesiac Nových Darov;
Бейлѣтъ – Mesiac Bieleho Žiarenia a Pokoja Sveta;
Гэйлѣтъ – Mesiac Snehových Búrok a Struže (Ochladenia);
Дайлѣтъ – Mesiac Prebúdzania Prírody;
Элѣтъ – Mesiac Sejby a Narečenia;
Вэйлѣтъ – Mesiac Vetrov;
Хейлѣтъ – Mesiac Prijatia Darov Prírody;
Тайлѣтъ – Mesiac Zavŕšenia.

Názvy písmen hebrejské abecedy:
א - Алеф,
ב - Бет,
ג - Гимел,
ד - Далет,
ה - Хе,
ו - Вав,
ח - Хет,
ט - Тет.

Levašov a podobní

Slav22 | 10.04.2012

Levašovo šarlatanství je celkem podrobně rozebráno na těchto stránkách:
http://www.slovensk.su/msevm/a
Je tam toho tolik, že i s automatickým překladačem si tam každý najde kolik potřebuje.
Nejsnáze ověřitelnou kritiku, která nevyžaduje vědecké ani jazykové znalosti naleznete například tady:
http://www.slovensk.su/msevm/a/oh-oh-hm/86--1-9-

Jedná se o například podvržených fotografií ze série Zdroj života (Источник Жизни).
Prezentované fotografie měli pocházet z různých časových období ale jsou to pouze mírně pozměněné kopie původní fotografie. Pouze je změněn kontrast, barevný tón nebo výřez. Na Levašových stránkách lze uvedené fotografie stále najít. Např. první fotografii naleznete ve 3. dílu série označenou jako Puc.26:
http://www.levashov.info/Articles/Source-3.html
Její kopii naleznete v 5. dílu série jako označenou jako Puc.34:
http://www.levashov.info/Articles/Source-5.html

To je samozřejmě pouhá špička ledovce. Ve škole ve které měl vystudovat není nikde zapsaný atd.. Je toho spousta. Levašov je v lepším případě psychicky nemocný, v horším případě zcela cynický podvodník.

Páter Dij a podobní jsou bohužel také poměrně dost profláknuté figurky (hlavně v jejich rodném kraji).
http://lurkmore.to/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

Problém je tom, že většina tzv. slovanských "zasvěcenců" od sebe vzájemně opisovala, přidala do toho něco co různě od lidí zaslechli a zbytek si vymysleli nebo naroubovali něco z kabbaly a jiných duch. nauk. Teď bude velmi složité to rozmotat a zjistit co je vymyšlené.

PS:
Na nějaké ruském fóru jsem četl, že názvy měsíců údajného slovanského kalendáře jsou stejné nebo velmi podobné názvům měsíců ze židovského kalendáře. Ale už to nemůžu zpětně najít (byly tam vypsané vedle sebe).

Re: Levašov a podobní

Slav22 | 10.04.2012

Po kontrole stránek musím uznat, že odkaz na kritiku uvedených fotografií Levašova není nijak průkazný. Uvedené fotografie tak jak tam jsou v dnešní době jsou uvedené neprokazují klam. Nacházejí se v různých dílech série a mají různou barevnou úpravu to ano ale to mohlo vzniknout dodatečným zpracováním při změně textu. Uvedené jsou v následujících dílech nejspíše pro srovnání se stavem v minulosti.

To ukazuje, že ne každá kritika na uvedených odkazech je správná a že je třeba prověřovat i tam.

Re: Re: Levašov a podobní

Hox | 10.04.2012

tenhle argument jsem tam taky viděl. Mě zarazila jiná věc, je tam celkem přes tisíc fotografií a z nich bude pár falešných a zbývajících "tisíc mínus pár" je autentických.. to nedává smysl, buďto by měly být podvrh všechny nebo většina, nebo žádná. Takže další otázky..

Re: Levašov a podobní

Daniela I. | 10.04.2012

K poslednému odstavcu:
Skús pospájať - dejiny - hisTORria - obrať naopak a máš to.

k polemice o S-A-V

Hox | 10.04.2012

Jan T. tady dal nějaké odkazy na zdroje o Inglinzích, kde je mj. napsáno, že Santie Védy Peruna byly přeložené do moderní ruštiny v roce 1944 a vydávány v malých nákladech jako brožury.

Pokud je to pravda, měly by ty brožury existovat, nebo alespoň jejich fotky. Já jsem na žádnou jejich stopu nikdy nenarazil, proto si i myslím že Védy jsou podvrh. Narazili jste někdo na jakoukoliv stopu tohoto vydání z roku 1944? Pokud A. Chiněvič vydal v 90. letech Védy jako prostý souhrn těchhle sborníků, musel je mít a neměl by pro něho být problém je ukázat nebo nafotit.

Re: k polemice o S-A-V

Libor | 10.04.2012

Hoxi, můj přítel se nedávno ptal na ruských stránkách a dostal tuto odpověď: "ešte nenastal čas aby boli santie napísané v runách zverejnené, pretože by mohli byť použitá proti nám. V tom je určite pravda, pretože obsah santií véd Perúna hovorí o všetkom čo sa tu stalo za posledných 40 000 rokov a taktiež čo sa ešte len stane! Preto je neprístupné, aby ich zverejnili v chárijskej karúne. Preklad do ruštiny obsahuje tak milióntinu pôvodnej informácie, ktorá je ukrytá v runách."

Re: Re: k polemice o S-A-V

Hox | 10.04.2012

To je na jednu stranu je platný argument, pokud jsou védy pravé, na druhou stranu je to pohodlné vysvětlení, proč nebyl vyjasněn jejich původ, kterým se dá odrazit každá kritika.

Mě spíš jde o něco jiného - ten překlad z roku 1944 a vydání má být ruštině, ne v karuně. Kde ty knihy jsou, co brání jejich prezentaci?

Re: Re: Re: k polemice o S-A-V

Daniela I. | 10.04.2012

Hox, a keby si zdržal v ruke vydanie -preklad S-AV z r. 1944, tak by si veril? Boli by odstránené tvoje pochybnosti?

Re: Re: Re: Re: k polemice o S-A-V

Hox | 10.04.2012

velkým dílem by byly odstraněné..

Re: pro Hoxe

Radomír | 10.04.2012

Asi chápu tvé obavy o pravost S-A-V. Možná je to proto, aby nikdo nemohl říct, že stavíš světonázor na vymyšlených báchorkách. Třeba by kdosi ještě přidal slovo "nacionalistický".
Nevím, jestli jsou pravé nebo si jen někdo cosi vymyslel. A i kdyby si vymyslel, budu mu vděčný. Já našel, co jsem kdysi dávno ztratil. Možná by se to dalo nazvat "slovanskou sebedůvěrou". Něco jako pevný bod v dnešním "globálním" světě. "Volání rodu" jsem slyšel jako dítě a pak se ho po dlouhá léta snažil utlumil. A ta léta jsem stále "cosi" hledal a nenacházel...
A tahle píseň jakoby vyprávěla právě o mně: :(

http://www.youtube.com/watch?v=EBE7OheN-RMRe: Re: pro Hoxe

paspi | 11.04.2012

Radomír presne si vystihol to, čo som aj ja pocítil pri čítaní stránok vedy.sk. Niečo vo mne zarezonovalo a tiež som mal pocit, že som našiel niečo, čo som dávno hľadal. A za to som im vďačný. Ale opatrnosti nikdy nie je dosť. Ako príklad uvediem Nemcov. Aj im Hitler zdvihol zničené sebavedomie a ako to dopadlo? Stali sa bábkami v cudzej hre. Aj Hitler využíval germánsku mytológiu a staré slávne časy na prebudenie Nemecka a potom ho vrhol do zničujúcej vojny. Odporúčam všetkým knihu od Dr. Jana Příhody Adolf Hitler - studie vyvolencovi krycí legendy. Hitler síce prebudil nemeckého ducha, ale zafixoval ho do minulosti. Vyzerá to tak, že sa to deje momentálne aj s nami Slovanmi. Myslím si, že sa s nami začína hrať stará známa hra na vyvolených alebo nadľudí. Že Slovania majú hrať nejakú významnejšiu úlohu píše vo svojej knihe Kód 9 aj Jozef Banáš, čo je mi u tohto pána naozaj podozrivé.

Re: Re: Re: pro Hoxe

paprsek | 11.04.2012

Díky. S informací, že Slovany chtějí zafixovat v minulosti, naprosto souzním. To bude, zřejmě, ten pravý důvod, ne úplně pravdivých informacích o nich. -parádně vystiženo.
Nemůžeme se vracet a budovat minulost. Budoucnost vzniká úplně v jiném prostředí a s jinými vyhlídkami a s lidmi s výrazně jinými zkušenostmi. Čímž, samozřejmě, netvrdím, vše z minulosti odmítnout. Budou-li k dispozici kvalitní zdroje, hojně z nich čerpat, ale nekopírovat přesně.
Co se týká Slovanů jako nadlidí - myslím, že takováto vyjádření jsou nešťastná. Myslím, že v duchovní oblasti, se Slované ujmou hlavního směřování a že to bude správně, protože ten správný směr budou nejlépe cítit a cesta k rozumnému výsledku bude u nich nejrychlejší. Vyvolenost z kontextu minulosti zní skoro jako nadávka... Hitler přišel, se svou myšlenkou, zřejmě příliš brzy a předběhl dobu. Duchovní prostředí veškeré velké myšlenky tak znetvořovalo, že nemohl uspět. Duchovní prostředí uplynulé doby umožňovalo vyjevení velkých myšlenek pouze s následným mučednictvím a tím ukončením lidské existence, která něco objevného přinášela. Případně odvoláním a tím se objevný proces ukončil také a ještě špatně vyzněl.

Re: pro Paspi a Paprsek

Radomír | 12.04.2012

Mám to na zřeteli. Je prospěšné vědět o slavné minulosti a nenechat se jinými ponižovat. Na druhou stranu slavná minulost nevypovídá o tom, jací jsme dnes. Můžeme být stokrát nejstarší rasou na planetě, což ale neposkytuje žádnou záruku našich dnešních lidských kvalit. Je to pouhé vodítko, na které bychom se měli snažit navázat. Je důležité najít správnou míru a nepřechylovat se jak kyvadlo ze strany poddanosti (devotnosti) na stranu nacionalismu. Svobodný a duchovní člověk nepotřebuje jiné ponižovat a před druhými (mocnějšími) se sklánět. Svoboda je především o odpovědnosti k sobě i druhým. Mě učili, že jsem svobodným, když se můžu beze strachu a studu podívat každému do očí.
A samozřejmě, nebezpečí zneužití existuje. Zvláště když odpovědnost a svědomí jsou u mnohých našinců "nedostatkovým zbožím".

Re: Re: pro Paspi a Paprsek

Pavel | 08.11.2013

Sláva otců, krásný šperk pro syny, však chceš-li ctěn být, dobuď cti si sám.

Re: Re: Re: Re: pro Hoxe

josef | 28.09.2012

"Hitler přišel příliž brzy"...atd. Jak múžete napsat takové hlouposti, též o Stalinovi. Rozumíte světu "Příčin". Až se tam dostanete, pochopíte své omyly, které píšete na tyto stránky. O době Slovanské psal už Rudolf Steiner. Doporučuji přečíst knihu Růže světa - Daniil Andrejev. Život v Rusku a jejich historii nelze pochopit nějakou knihou, ty věci jsou velice složité. Dnešní lidé překrucují fakta na polopravdy, lži. Bohužel i to je záměr. Lidé by si měli vyměňovat názory, ale se pro ně zabíjet. Manželka Levaševa viděla blud. Ježíš Kristus je kosmická bytost, byla by to další samotná kapitola. Wiesner též naťukává souvislosti samotného Loga, za pomocí inspirované ženy Boženky Cibulkové. Osobně jsem ji znal. A o celé věci jsme hovořili. Paní Cibulková (autorka), nedala svolení k publikaci. Narážím jen, jak věci fungují. Jistý fragment vytažený z celého konceptu může dávat jiný smysl. Všechno má svůj čas, kdy lidstvo bude chápat více.....

Re: Re: pro Hoxe

IvanSK | 12.01.2013

Radomír hovoríš mi z duše!!!ďakujem za Tvoj príspevok

Re: Re: pro Hoxe

ludvik.7777 | 03.03.2013

Už nemecký filozof Herder hlásal nástup Slovanstva a slovanskej
kultúry. Kto má zápoje na Akašickú kroniku(ako mal Zdeněk Fryč)
ten proste vie. Inak platí neviem,že nič neviem.

Re: Re: k polemice o S-A-V

Daniela I. | 10.04.2012

Áno, niečo na tom bude, vraj je to veľmi silnéééé ... nie nadarmo má symbol blesku. Vraj doslova ako blesk z jasného neba :)

Dobré oznámení :)

treerat | 10.04.2012

Díky, Hoxi. Vidím to asi podobně, jen bych to nedokázal tak stručně a jasně napsat. Jsem rád, že chceš pokračovat. Název webu dle mého mínění měnit netřeba.

Pár odkazů pro ty, kdo namísto vzbouřených emocí preferují nějaká ta data:

lena | 10.04.2012

Náhodně vybrané články z internetu o tom, že se japonským vědcům podařilo vyfotografovat atom vodíku. (Nehodnotím zda jde nebo nejde o novinářskou kachnu, ale zda takové články doprovázené inkriminovanou fotografií skutečně existují.) Takže například:
http://mignews.com.ua/ru/articles/49145.html
http://novostey.com/science/news271767.html
http://podrobnosti.ua/technologies/2010/11/04/728672.html,%204.11.2010
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0231/008a/02311105.htm
http://www.nn.ru/community/biz/photography/?do=read&thread=1358941&topic_id=27939908&year=2010

Diskutovaná fotografie ve velkém rozlišení, běžně dostupná na internetu:
http://www.nn.ru/data/forum/images/2010-11/27939908-101104100552_f0.jpg

N. Levašov s onou diskutovanou fotografií:
http://imageshack.us/f/846/48bc840330b86614e525b24.jpg/

Závěr? Zcela ponechávám na každém jednotlivci a jeho schopnostech kritického a střízlivého uvažování...

Re: Pár odkazů pro ty, kdo namísto vzbouřených emocí preferují nějaká ta data:

Hox | 10.04.2012

Díky za vyjasnění, já jsem zase shodou okolností při hledání narazil na články, kde je správná fotka (takové šedé fleky), a taky na originální fotku hubbleova teleskopu zde (ta fotka je mlhovina NGC 2392):

http://hubblesite.org/gallery/album/pr2000007a/

Tohle vypadá na kachnu z pera itar-tass, protože tam už článek zmizel. Nezdálo se mi pravděpodobné, aby někdo dával ke článku o fotce atomu fotku vesmírné mlhoviny, takže jsem to považoval za lež z jeho strany.
což znamená že Levašov v tomhle případě mohl být přesvědčený, že je to ta fotka, ale pořád je divné, že mu nedošlo, že elektronový mikroskop zmíněný v článku jednoduše takhle barevné fotky nedělá..

Re: Re: Pár odkazů pro ty, kdo namísto vzbouřených emocí preferují nějaká ta data:

bb | 10.04.2012

Ani on ani nikto iny nemôže overovať každú maličkosť. Jednoducho to súhlasilo s jeho poznaním, čo môže aj nemusí byť pravda, a tak to použil.
Ešte slovko k pochybnostiam. U mňa osobne sa POCHYBNOSTI začnú objavovať vždy vtedy keď prichádzajúce informácie už nedokážem rozumom absorbovať. Večšinou sú príliš odlišné od môjho osobného poznania - prežitia. Vtedy mám dve principiálne možnosti. 1. Takéto informácie potvrdiť alebo vyvrátiť osobným prežitím - realizáciou cesty, alebo 2. Takéto informácie potvrdiť alebo vyvrátiť ďalšími informáciami z iných zdrojov. Ja v takomto momente zastavím prísun informácií a tie informácie ktoré som už dostal sa snažím absorbovať do svojho osobného života. Pravdu povediac je to dosť ťažko rozdýchateľné a viac krát sa mi zrútil svet, ale považujem to za oveľa lepšie riešenie ako možnosť 2. a to z dôvodu toho že informácie sa len informáciami potvrdiť NEDAJÚ. Bez reálneho zažitého dôkazu bude akákoľvek informácia len vecou pocitov - sympatií,antipatií, atd., Inak povedané jedna pani povedala.., ale druhá pani povedala niečo iné. Takáto cesta nevedie nikam a človek začne popierať sám seba.
Možno by nebolo od veci vstať od PC a ísť si reálne osahat dejiny. Možno by to chcelo takú malú výpravu, možno by sa našli aj sponzori a možno by ľudí s tohto webu zaujímalo reálne bádanie. No ale som trochu odbočil. Chcel som len povedať že vôbec nejde o N.L., ale o konkrétnych ľudí, ktorý tento web stvorili a TVORIA a o to Či a Čo budú TVORIŤ ďalej.
Veľa šťastia všetkým.

Re: Pár odkazů pro ty, kdo namísto vzbouřených emocí preferují nějaká ta data:

Hox | 10.04.2012

ta skutečná fotka atomu vodíku vypadá takhle:

http://www.japantimes.co.jp/text/nn20101105a1.html

Re: Pár odkazů pro ty, kdo namísto vzbouřených emocí preferují nějaká ta data:

nina | 10.04.2012

Ieni,moc děkují za tvojí pilnou práci. Konečné vidím inkriminovanou fotografii.Na mne tedy nepůsobí jako galaxie. Ačkoliv,když vzpomenu různé poučky "jak na hoře ,tak i dole,nebo jak v makro kosmu,tak i v mikrokosmu nebo naopak",tak proč by struktura atomu nemohla byt stejná jako galaxie a naopak.
A jinak,viděla jsem fotografii živé buňky a mám jí k dispozici..Úžasný zážitek -zářila všemi barvami a připomínala foto z vesmíru. :-)

Re: Pár odkazů pro ty, kdo namísto vzbouřených emocí preferují nějaká ta data:

pavel | 11.04.2012

Dakujem za tvoj prispevok, teraz je jasne, ze Levashov nemusel klamat umyselne, ale ze sa skor mohol mylit. + micro/macro kozmos.....

Pochybnost

Dušan | 10.04.2012


Pochybnost - pomalý jed

zdroj: Sri Chinmoy, http://www.srichinmoy.org/czech

1. Proč pochybujeme?
2. Pochybnost, víra a aspirace
3. Když pochybujeme o sobě, stáváme se tím, kdo opravdu ztrácí
4. Mimo domov mně někdy napadají velké pochybnosti. Čím to je?

Všichni duchovní hledající, dokonce i ti, kteří udělali značný pokrok, se občas stávají obětí pochybnosti. Tato pochybnost je pomalý jed. Pro duchovního hledajícího nevytváří nic jiného než zmatek. Dnes můžete pochybovat o sobě nebo o někom jiném. Zítra do vás vstoupí další vlna pochybnosti a vy si budete myslet, že dnešní ohodnocení bylo úplně špatné. Pozítří přijde ještě více pochybnosti a přinese s sebou ještě více zmatku. V duchovním životě není pochybnost nic jiného, než velký nepřítel.

Pomohla nám někdy nějak pochybnost? Ne. Pochybnost z nás pouze učinila hlupáky, vnitřně i navenek. Dejme tomu, že někdo něco udělal. Pokud budu pochybovat o jeho dosažení, nezískám tím nic a on nic neztratí. Ale přestože pochybností nic nezískám, mohou ztratit vše. Pokud jste něčeho dosáhli a já pochybuji o vašem dosažení, pak z toho nemohu získat žádný užitek. Má pochybnost otráví mou vnímavost. Mé jediné uspokojení bude ve zjištění, že jsem měl pravdu, což je negativní způsob zacházení s pravdou. Místo toho bych se měl pokusit vstoupit do sebe a sesbírat mé vlastní vnitřní bohatství. Tím, že se pokouším zkoumat, kolik upřímnosti máte, nikdy nezískám trvalé uspokojení. Budu jen ztrácet čas. Ale pokud půjdu hluboko dovnitř, půjdu přímo ke zdroji mého vlastního vnitřního bohatství a získám opravdové uspokojení.

V tomto životě všechno závisí na lásce. Naneštěstí, někteří lidé milují pochybnost. Navenek říkají, že ji nenávidí, ale vnitřně, vědomě nebo nevědomě, ji v sobě uchovávají. Cítí, že když nepochybují, nejsou moudří. Abychom pochybovali, musíme se stát soudcem. Když mysl o někom pochybuje, cítí velké uspokojení v tom, že se stává soudcem. Ve chvíli, kdy o někom pochybujeme, cítíme, že jsme o stupeň výš než on. To je úplně špatně. V duchovním životě není nikdo nadřazený a nikdo podřadný. Všichni jsme nástroji, projevujícími rozdílné aspekty Boží mnohosti. V srdci Nejvyššího jsme všichni jedním. Velmi často žák pochybuje o svém Mistrovi. Pochybuje o tom, zda Mistr skutečně realizoval Boha. Když pochybuje o Mistrovi, kdo tím ztrácí, Mistr nebo žák? Duchovní Mistr, pokud je pravým Mistrem, má svou vlastní realizaci. Pokud má realizaci, potom je nekonečně vzdálen podezřívání a pochybování o někom. Bez ohledu na to, jaký druh zhoubné pochybnosti žák chová v nejvnitřnějších zákoutích svého srdce, duchovního Mistra se to nikdy nedotkne. Sám žák bude tím, kdo ztrácí.

Proč pochybujeme?

Pochybnost do nás vstupuje, protože si nejsme jistí svým dosažením, svými úspěchy nebo tím, co budeme dělat v blízké nebo vzdálené budoucnosti. Pokud pochybujeme o ostatních, neděláme něco až tolik škodlivého. Ale pokud pochybujeme o sobě, potom děláme něco nanejvýš ničivého. Ve chvíli, kdy pochybujeme o sobě, snižujeme své možnosti a ničíme svůj potenciál. Strom, kterým se můžeme stát, zemře nedostatkem výživy, zatímco je ještě rostlinou. Právě jsme vstoupili do vnitřního života, do života aspirace. Nyní jsme pouze drobnou rostlinkou. Pokaždé, když pochybujeme, musíme cítit, že celou svou váhou po této drobné rostlince šlapeme. Když pochybujeme o své vnitřní kapacitě, pochybujeme o samotné naší vnitřní existenci, o životním dechu semínka uvnitř nás. Božské říká: „Přišlo jsem tě naplnit, přinést tě blíže k Bohu, a ty pochybuješ. Protože jsi tak nevděčný, když nabízím tento dar tvé duši, tvoje semínko nebude schopné vzklíčit.“

Když pochybujeme, musíme cítit, že přechováváme vážný druh nemoci, smrtelnou nemoc. Co se stane, pokud pochybnost nepřekonáme? Musíme cítit, že zemřeme. Naše aspirace nebude pouze hladovět, ale zemře. Smrt i Nesmrtelnost jsou před námi. Jsme to my, kdo si musí vybrat. Pokud cítíme, že chceme Nesmrtelnost a ne smrt, potom musíme našemu duchovnímu životu dát veškerou důležitost a překonat pochybnost svým vnitřním pláčem a svou vnitřní nezdolnou vůlí.

Co uděláme, cítíme-li, že máme vážnou nemoc? Půjdeme k doktorovi, abychom dostali okamžitou léčbu. Jaký je lék na pochybnost? Je to vnitřní pláč, aspirace. Jedině božský doktor v nás, aspirace, nás může vyléčit od pochybnosti. Víme, že mnohé věci, které jsme udělali, jsou úplně špatné. Snažíme se dělat to správné, ale ne vždy se nám to daří. Proč nedokážeme dělat vždy správnou věc? Je to tím, že máme nedostatek odhodlání. Toto odhodlání můžeme získat pouze ze své vnitřní aspirace. Opravdové odhodlání, vnitřní odhodlání, odhodlání duše a aspirace představují totéž. Pokud máme odhodlání, aspirace přirozeně vystoupí do popředí. A pokud máme aspiraci, uvnitř této aspirace se zrodí odhodlání.

Pochybnost nás opustí, jedině když cítíme, že jsme předurčeni udělat něco pro Boha. Ze slova „předurčeni“ získáme obrovskou sílu. Toto slovo přináší do popředí bezmeznou odvahu. I když je někdo od přírody slabý, když někdo řekne, že je předurčen pracovat pro Boha, potom z vnitřního světa okamžitě vychází do popředí hrdinství. Bude bojovat proti pochybnosti a proti jakékoliv překážce se silou a vnitřním odhodláním, které ho překvapí. Překážky k němu mohou přicházet v podobě nečistoty, temnoty, závisti, strachu a pochybnosti, ale slovo „předurčen“ roztříští pýchu všech negativních sil. Cokoliv nebožského se bude muset vzdát tomuto slovu. Takže pokud máme takovéto vnitřní a vnější přesvědčení, které nám říká, že jsme předurčeni sloužit Bohu, potom může být cíl nepochybně dosažen.

Ale když cítíme, že uděláme něco pro Boha, nepoužívejme termín „uděláme něco velkého“. Někdy, když naše lidská mysl slyší toto slovo, vstupuje do nás pocit soutěživosti. Já cítím, že jsem velký; ty cítíš, že jsi velký. Tehdy vyvstává otázka, kdo z nás dvou je větší. Místo toho bychom měli jednoduše říci, že jsme oba určeni udělat něco pro Boha a že naším úkolem bude cokoliv, co nám On zadá. Je pouze jeden Bůh, ale každý člověk myslí na Boha odlišně. Ty těšíš a naplňuješ Boha svým způsobem a já těším a naplňuji Boha mým způsobem. Pokud oba cítíme, že děláme úkol, který nám On přidělil, pokud si navzájem nevstoupíme do našich teritorií svým soutěživým duchem, potom budeme oba mít radost, protože oba budeme cítit, že naplňujeme Boha Božím vlastním způsobem.

Pochybnost, víra a aspirace

Ten, kdo pochybuje, ztrácí. Pokud v duchovním životě cítíme, že pochybováním o sobě samých dosáhneme svého cíle rychleji, potom se zcela mýlíme. Pochybnost není ničím jiným než ničivou silou. Musíme si být vědomí nebožské síly, kterou pochybnost má. Pokud víme, že nás pochybnost zničí, potom přirozeně budeme nanejvýš opatrní. Pokud známe těžký trest, který z pochybnosti získáme, potom nebudeme pochybnost přechovávat a nedovolíme jí do nás vstoupit. Pochybováním hledající pouze ztrácí čas. Namísto pochybování používá moudrý hledající svůj čas pro sebeobjevování a seberozvíjení. Sebeobjevováním realizuje Nejvyšší, Cíl bezmezného Míru, Světla a Blaženosti. Pokud pochybujeme o své vlastní kapacitě, děláme chybu. Víme-li, kolik kapacity máme, povzbuzujeme tuto kapacitu k růstu a rozšíření. Jestliže pochybujeme o své kapacitě, jsme ztraceni.

Na poražení pochybnosti existuje zbraň a tou je víra. Naše víra je nekonečně silnější než pochybnost a Bůh nám dal tuto víru v hojné míře. Víra je uvnitř nás, ale my nedovolíme své víře vystoupit do popředí. Místo toho do svého života dovolujeme vstoupit cizincům, kteří ve skutečnosti nejsou naši. Těmito cizinci jsou strach, pochybnost, úzkost a ostatní nebožské síly. Víme, že strach nám nepatří a že pochybnost je zloděj. Víme, že bychom neměli dovolit vetřelcům a zlodějům do nás vstoupit. Ale tomu, které je naším zcela vlastním, dítěti víry, nedovolíme vystoupit do popředí a přeměnit náš život.

V duchovním životě je pouze jedno pravidlo, a to mít víru. Víra je jako sval: lze ji posílit. Tak jako posílíme svalstvo, když pravidelně cvičíme, můžeme stejně tak cvičit a zvýšit svou vnitřní kapacitu. Bůh nikoho nepřivede na svět, aniž by mu nedal kapacitu. Pravidelným cvičením se můžeme stát vnitřně silnými. Když se každé ráno oduševněle a upřímně koncentrujeme a meditujeme, potom uvnitř nás pochybnost nemůže hrát svou destruktivní roli. Až se staneme silnějšími ve svém vnitřním životě, budeme moci říct: „Ať si mě pochybnost napadne. Já si dokážu udržet svou dokonalou víru.“ Negativní síly, jako vše ostatní, mají pýchu. Velmi brzy pochybnost pocítí, že je pod její úroveň, být neustále odmítána a odpírána. Pochybnost nás brzy opustí, pokud ji nebudeme vítat. Pokud si pochybnosti nebudeme všímat, pokud s ní budeme jednat jako s neznámým člověkem nebo cizincem, její pýcha bude dotčena a opustí nás navždy. Tím, že pravidelně a oddaně meditujeme, můžeme se před vstupem pochybnosti ochránit.

Víra je naší nejmocnější zbraní. Pokud chceme a potřebujeme víru, musíme zúrodňovat vnitřní půdu. Jak zúrodníme vnitřní půdu? Co je pluhem? Je to aspirace. Když pěstujeme, potřebujeme semínko, potřebujeme vodu a potřebujeme slunce. Aspirace ztělesňuje semínko, vodu a slunce v duchovním životě. V aspiraci je vše. Takže pokud máme upřímnou aspiraci, upřímný vnitřní pláč, potom v nás nemůže pochybnost vydržet.

Když pochybujeme o sobě, stáváme se tím, kdo opravdu ztrácí
Podívejme se na pochybnost z Božího pohledu. Bůh je vší Láskou, Radostí, Mírem a Blažeností. Má všechny božské kvality v nekonečné míře. Získáváme něco tím, že pochybujeme o Tom, který je vlastníkem všech božských kvalit? Zeptáte se: „Proč bych o Bohu neměl pochybovat, pokud a dokud Jej neuvidím a neucítím?“ Pravda, zatím jste Boha neviděli a necítili jste Ho. Ale na zemi jsou lidé, kteří viděli a cítili Boha, kterak stojí přímo před nimi. Pokud dítě ze školky bude pochybovat o vědomostech někoho, kdo dokončuje univerzitu, potom kdo bude ztrácet? Ten, kdo získává doktorát, ho stejně dostane, ale ten, kdo pochybuje, se od něj nebude moci nic naučit. Za pár let bude ten malý, který pochybuje, mít také kapacitu navštěvovat univerzitu a získat svůj titul, ale v tuto chvíli nezíská pochybováním o svém starším bratrovi nic. Kdyby byl moudrý, pokusil by se ztotožnit s bratrovým dosažením a zcela se s ním sjednotit.

Podobně, v duchovním životě často přichází pochybnost k začínajícímu hledajícímu. Ale pokud se místo pochybování začátečník ztotožní s někým, kdo je v duchovním životě dál, pokud si vytvoří jednotu s aspirací někoho, kdo je daleko pokročilejší, potom ve svém vnitřním životě okamžitě získá obrovskou jistotu a inspiraci.

Když pochybujeme o Bohu, nic tím nezískáme. Když pochybujeme o duchovním Mistrovi, nic tím nezískáme. Ale když pochybujeme o sobě, ztratíme vše. Pokud musíme pochybovat, pochybujme o Bohu. Můžeme pochybovat o Bohu každou vteřinu, ale On neztratí nic. Naopak, Bůh nám ze svého nekonečného Soucitu odpustí. Ale když pochybujeme o sobě, naše duše nám neodpustí. Ve chvíli, kdy začneme pochybovat o sobě, všechny naše dobré kvality budou ztraceny. Pokud máme lásku nebo radost, budou zcela ztraceny. Naše sebepochybnost zničí naše vnitřní možnosti. Nejlépe je nepochybovat o nikom, ať je to Bůh, nebo my sami. Ale pokud si musíme vybrat, pokud jsme bezmocní, potom pochybujme o Bohu. On nám ukáže Soucit, ale my sami si sobě nikdy nebudeme schopni odpustit.

Hledající, kteří mají duchovního Mistra, o sobě nesmí pochybovat. Když o sobě pochybuje hledající, který přijal duchovní cestu, vědomě tak uráží schopnosti svého Mistra. Přijal Mistra, protože cítil, že Mistr má kapacitu. Pokud o sobě začne pochybovat, poté co přijal opravdového duchovního Mistra, znamená to, že pochybuje o přijetí, důvěře a slibu, které mu Mistr dal. Když duchovní Mistr přijímá někoho za svého žáka, dává této osobě vnitřní slib, že jednoho dne, v Bohem vybranou hodinu, přivede tohoto žáka k Bohu. Pokud hledající neměl v Mistra víru, neměl Mistra přijímat za svého vlastního. Ale protože v Mistrovi něco cítil a uviděl, protože měl důvěru v to, že ho Mistr může dovést k jeho cíli, Mistra přijal. Jakmile jednou hledající přijme Mistra, jeho úloha by měla být skončena. Již není více zodpovědný za dosažení cíle. Je zodpovědný pouze za to, aby odevzdal svůj život Mistrovi. Jestliže přijde pochybnost, měl by ji odevzdat Mistrovi. Pokud pochybuje, nejen že znevažuje svoje vlastní schopnosti a možnosti, ale také úmyslně odmítá sebenabízení svého Mistra. Mistr nabízí svou službu zcela a bezvýhradně na pomoc žákovi. Pokud o sobě žák bude pochybovat, nebude schopen přijímat Lásku a Zájem Mistra. Nejen že tak škodí sám sobě, ale také plýtvá Mistrovým drahocenným Zájmem a bezmeznou duchovní energií

Mimo domov mně někdy napadají velké pochybnosti. Čím to je?
Když vstoupíš do duchovního života, někdy najednou vidíš a cítíš, jak do popředí vystupuje mnoho nebožských kvalit. Někteří žáci se ptají svých Mistrů: „Jak to, že jsem dříve nebyl žárlivý? Neměl jsem tento pocit nejistoty, frustrace a jiné věci. Proč je nyní získávám?“ Předtím než jsme vstoupili do duchovního života, byli jsme zcela nevědomí; tygr uvnitř nás spal. Ale když tygr vidí, že se pokoušíme opustit jeho panství, řekne: „Kam jdeš? Jaké máš právo mě opustit? Spolknu tě dříve, než mě opustíš.“ Dokud si je tygr-pochybnost dostatečně jistý tím, že s ním stále zůstáváš, necítí potřebu hrozit ti a strašit tě. Ale když se začneš snažit dostat se ze své klece spoutanosti, tygr nevědomosti ti v tom bude chtít zabránit. Zaútočí na tebe nanejvýš mocně pochybnostmi a ostatními nebožskými silami, jakmile cítí, že mu hrozíš tím, že ho opustíš. Proto jsi napadán, jakmile přijdeš meditovat do Centra. Tam jsou božské síly nejsilnější, takže tam se tebou tygr nevědomosti cítí ohrožen.

Nemysli si, že slabosti a nedokonalosti v tobě vystupují do popředí pouze proto, že jsi přijal duchovní život. Naopak, byly zde i dříve, ale byly schované. Měl bys být svému duchovnímu životu vděčný za to, že tvé nedokonalosti vynáší do popředí. Čím dříve vystoupí tvé nedokonalosti do popředí, tím dříve se jim budeš schopen postavit a porazit je. Takže když tě napadne pochybnost a jiné nedokonalosti, měl bys říci: „Přišly jste. Nyní vás porazím jednou provždy. Potom budu volný.“

Mnoho žáků je dokonalých, když jsou doma, ale ve chvíli, kdy přijdou do Centra, stanou se žárlivými nebo o sobě začnou pochybovat anebo se jejich mysl naplní nebožskými myšlenkami. Jakmile se na mne podívají, vnitřně řeknou: „Och, chovám tak nebožské myšlenky!“ Bojí se, že uvidím jejich nebožské myšlenky, takže se je snaží schovat jako zloděj. Ale měli by se snažit jednat jako dítě, a ne jako zloděj. Dítě není zahanbené, když je špinavé. Pouze přiběhne k matce a ta ho očistí. Vy jste mé duchovní děti, takže musíte vhodit svou žárlivost a nebožské myšlenky do mne. Místo toho mylně říkáte: „Když schovám své nebožské myšlenky, on je neuvidí. Až přijdu příště, možná budou pryč.“ To je zcela absurdní. Kdykoliv máte špatné myšlenky, snažte se je vhodit do mne. Pokud si myslíte: „Ach, on vidí, jak jsem nebožský,“ a držíte si své smetí uvnitř, jak vám mohu pomoci? Jsem připraven vaše nebožské myšlenky odejmout. Pouze vhoďte své odpadky nevědomosti do mě. Naneštěstí je mnoho žáků, kteří ke mně přijdou a bojují nebo se snaží schovat. Nebojujte, neschovávejte nic. Je to pro vás nejlepší příležitost, abyste vhodili tyto problémy do mne.

Pro žáka je docela možné vzdát se najednou strachu, pochybnosti a žárlivosti. Mnoho lidí to udělalo. Musíte jednoduše vědět, co získáte, když překonáte tyto nebožské kvality. Ciťte, že získáte nekonečný Mír, Světlo a Blaženost. Učiňte tento pocit skutečností. Ciťte, že odmítáte jednu věc a přijímáte něco jiného. Řekněte si: „Pokud porazím svojí pochybnost, žárlivost a nejistotu, získám vše v nekonečné míře.“ Přirozeně se pokusíte získat věc, která je nanejvýš naplňující, věc, po které pláčete ve svém životě aspirace.


Re: Pochybnost

paprsek | 10.04.2012

Nikdo, kdo pochybuje se nemusí stát soudcem, nikdo, asi jen "mistr",co si to myslí...
Je lepší být hlupákem navenek(dle článku - pochybující), než být totálním tupcem uvnitř s fasádou navenek omítnutou tupou vírou. Jedině pochybnost a zkoumání nesrovnalostí nás může dovést k osvobozující pravdě a tím k zastavení páchání zla pro Boha. Víra je na nic, když věří v lež... Pravda vždy vyjde jednou najevo a teď ta doba přichází. Za chvíli budem za hlupáky, pokud neprovedeme "revizi" sami před otevřeným "zjevením" pravdy. Za propagovanou lež před pár stoletími se nikdo nepozastaví, ale za vzývaný kult člověka ze včerejška, to zítra může vypadat dosti divně - dokonce i bez odsouzení. Je fajn, pokud při přechytávání jedné"pravdy" je na dosah druhá. Je-li tak kvalitní jako ta první, je lepší být v nejistotě.

A pokud "mistr" vzbuzuje žárlivost, asi to nebude jen chybou žáka, ale především"mistrovitostí" "mistra". Vždy je akce a reakce a je nádherné svou špínu přehazovat ostatním jako jejich prohřešek. A ještě vzbuzovat pocit, že špinavý žák je špatný.
Aťsi "mistr" vetkne svoji sebejistotu za klobouk a jde hledat pravdu. Práce pro Boha je práce proti řádu vesmíru a vše, co obsahuje slovo Bůh bude potřebovat obrovskou revizi. Tak si to konečně uvědomme. To, že je někde uvedeno slovo Bůh není znakem jakékoliv posvátnosti a čistoty, přesně naopak. Čí srdce se cítí hříšné? No když opravdu vypneme hlavu, energii převedeme do srdce, cítí někdo, že je hříšný?
A co nám dnes a denně Bůh předkládá, že jsme hříšníci. Lež. Budeme jí věřit a Bohu také? Pokud ano zabijeme (postupně nebo zaráz) své srdce a jeho cit. To jediné, co nás následujícího období může bezpečně vyvést. Srdce nám bude ukazovat cestu po rozbouřené cestě jako kompas. Chce to zjistit, jaké máme vybavení na cestu... A hlavně naučit se slyšet hlas srdce.

Re: Re: Pochybnost

paprsek | 10.04.2012

pochybnost je pomalý jed, ale chybí tam na co: na falešnou satanskou sebejistotu.

Re: Pochybnost

Aleš Krejčí / Brno | 10.04.2012

Dušane, já to vnímám tak, že pochybnost, kterou popisuje Sri Chinmoy je jiná než ta, o které se tu vede diskuse. Sri Chnimoy myslí pochybnost o vlastním směřování týkající se vnitřního vnímání světa, nikoliv přehodnocování vnějších informací. Přehodnocování vnějších informací je bohužel naprosto základní nutností pro přežití v současném světě.
Má pochybnost se netýká osobně mě samého, ale druhých osob, přesněji, NĚKTERÝCH informací jimy poskytovaných, což je výrazný rozdíl, který popisuje článek a tento rozdíl respektuje i Sri Chinmoy ve Tvém článku, a to v kapitole nazvané:
"Proč pochybujeme?
Pochybnost do nás vstupuje, protože si nejsme jistí svým dosažením, svými úspěchy nebo tím, co budeme dělat v blízké nebo vzdálené budoucnosti. Pokud pochybujeme o ostatních, neděláme něco až tolik škodlivého."

Re: Pochybnost

treerat | 10.04.2012

Pokud bych neměl pochybnosti, tedy slepě věřil, věřil bych třeba našim novinám, že nositel Nobelovy ceny míru Obama je starostlivý taťka, který přinesl trpícím Libyjcům demokracii, a teď ji chce přinést chudákům Syřanům trpícím pod Assadovou botou. a že někteří aktivní demokrati tam demokracii šíří už teď.

Radši tedy ty pochybnosti.

Re: pro Dušane

Radomír | 10.04.2012

Mladý muži, kdyby lidé všemu "pevně věřili a oprostili se od pochybností", dodnes bychom byli přesvědčení, že Země je placatá. Je důležité pochybovat. Pochybnost může být také tvým spojencem proti pýše, nadřazenosti a sebepřecenění. Nepomůže ti k překonání La Manch pouhá víra, že to dokážeš, že si věříš. Na tohle už dojelo lidí... Pochybnost a hlavně MÍRA odhadu ti pomůže ke střízlivému hodnocení, jaké jsou tvé šance. A střízlivost pak třeba uzná, že bez tvrdého plaveckého tréninku se utopíš po pár set metrech.
A nepochybovat o učiteli? Kam by ses to pak asi dostal? :) Buď umí tvůj učitel sdělenou pochybnost střízlivě vyvrátit - nebo neumí a pak bych se měl na pozoru.
Troufal bych si tvrdit, že úsilím o zbavení se pochybností úspěšně umlčíš svou ostražitost.

Re: Pochybnost

Dixi | 11.04.2012

Když mi někdo tvrdí,že mám pouze věrit a nepochybovat o pravdě ,kterou předkládá,začnu pochybovat !

Re: Re: Pochybnost

Greg | 28.10.2012

Souhlasím. A správný učitel by měl upozornit: "Vždy mně trochu nedůvěřujte." Pokud to nedělá, tak neví, že je tisíce cest poznání, a tedy sám nic nepochopil.

Levašovhujeři

Aleš Krejčí / Brno | 10.04.2012

teď Vám konečně začli mozečky pracovat samostatně, že ? Panečku, tak tenhle článek vystřelí mozkový potenciál komunity webu do vesmíru ! To může přinést jen dobré, to je prostě geniální..

I kdyby byly všechno jenom pouhé výmysly (chvála za ně jejich autorům ať šoumenům, nebo spekulantům) osobně bych se přimlouval za pokračování ve veškeré započaté práci, protože prostě ukazuje světlo a nezanedbatelně rozšiřuje naše schopnosti a fantazii (tvůrčí) hledat, a nakonec i mít, lepší svět.

Re: Levašovhujeři

TRON | 10.04.2012

ty tiež zjavne patríš k tým, ktorí sú fanúšikom toho, aby sa tvoriaci sa duchovný svet mladých skončil niekde na psychiatrii.

môj mozog pracuje samostatne stále. i keď vždy som naklonený tvorivým myšlienkam. tento Hoxov prednes však za pozivítum vôbec nepokladám.

Oceňuji !

Aleš Krejčí / Brno | 10.04.2012

To si zaslouží samozřejmě ocenění, protože jedině a přesně tohle může posunout hranice našeho vědění a blížit se k tomu, jak to vlastně je. Největší chybou je stanovit nepřekročitelné dogma, tím se vývoj vždy končí a začíná degenerace. Podobně je to třeba s oblíbeným rčením našich eurohujerů-zákonodárců, cituji: "Demokracie není ideální, ale je lepší než jakákoli jiná forma vlády." Tímto populárním sloganem se pak znemožňují jakékoliv další úvahy na téma, zda to vůbec demokracie je, a když ano, tak jak to udělat lépe..
Takto i nově příchozí návštěvníci nemusí mít strach vyjádřit své, třeba pochybné, názory k věci, které však ve výsledku této věci je-li dobře podložená, neublíží. Aniž by byli "znemožněni" klubem Levašovhujerů ihned, jakmile se odchýlí od předepsané stranické linie.
:o)
Osobně mě tyto stránky velice zajímají ať se jmenují jakkoliv, protože samotnou podstatu některých sdělovaných informací považuji prostě za důležitou, přínosnou, lepší a dobrou. Je tu příliš mnoho důkazů z dějin, které potvrzují, že věci jsou skutečně jinak, než se obecně tradují.

"Světlo zvítězí nad tmou a nepotřebuje k dosažení tohoto vítězství sebemenších stínů - to by pak nebylo světlo.."

PS: A byla-li to finta, jak vytáhnout z davu další pochybovače, tak jsem byl dopaden a přiznávám se.. :o)

Aleši,

TRON | 10.04.2012

myslíš si, že to bude vyzerať dosť vierohodne, keď si zmením nick na Martin Trebetický/Žilina alebo na Viliam Párnický/Prešov?
ďakujem za názor.

Re: Aleši,

proud | 25.03.2014

Trone :-),mej s Alesem soucit,uz se preci sam dost etabloval svym vyzdvizenim se "Moravaka" nad "Cecha".Me to osobne staci k jeho poznani..........

Oficiálne veci, sú neoficiálne vždy iné.

TRON | 10.04.2012

A je po Levašovovi, vlajkovej lodi pokusu o farebnú revolúciu v ríši Slovanov. Neuspel vo voľbách a tak skončí ako pokazený televízor.
Ten, kto pracuje pre temných si môže na príklade Levašova pozrieť, ako dopadne, keď prestane byť užitočným či nebodaj neuspeje. Finančnú a mediálnu podporu s ľahkou glorifikáciou osobnosti nahradí bič v podobe diskreditácie a dehonestácie.

A čo si vlastne myslíš, že robíš, Hox?
Tvoja spoveď ma nielenže nenadchla ale považujem ju dokonca za ostrú a neľútostnú ako britvu. Mnohé mesiace ľuďom predkladáš nejaký obraz sveta a v okamihu ho zavrhneš ako zhnité jablko, nehľadiac na to, čo sa odohráva v mladej ľudskej mysli. Len tak bez štipky súcitu prinášaš ľuďom obraz sveta, o ktorom ty sám máš od úvodu pochybnosti, že je pravdivý. Ak niekto vznesie voči tomu svetu námietku, si ochotný ho pred očami všetkých znemožniť ako hlupáka. A nakoniec len tak, s priam útlocitnou noblesou povieš, "Sorry, ale bola to lož a o zmätok vo vašich hlavách, ktorý som vám tam týmto narobil, sa už starajte sami".

Dúfam, že ľudia si z tvojho konania zoberú ponaučenie a budú viac dbať o detaily. Levašov vo svojich dielach zanechal viacero varovných prstov na to, aby ho rozumný človek bral s rezervou. Snažil som sa ľudí na ne upozorniť.

Rád som čítal Levašova, pretože dokázal logicky spájať aj nesúrodé veci, i keď, ako som už kedysi napísal, nakoniec obrátil smer svojej dedukcie ku zdroju svojich mecenášov.
Ale i tak, čest porazeným.

A čo bude ďalej?
Podľa mňa sa bude pokračovať na pilieroch, ktoré ešte stoja. A to je novopredložená história Slovanov. Tá sa môže využiť, lebo prilákala ľudí. To sú základy, na ktorých môžu temní znovu stavať. Len musia nájsť niekoho iného, na ktorom postavia zdanlivý odpor.
Zlyhanie Levašova v sebe nesie aj iný význam a to, že akýsi odpor Slovanov, bol zasa uzemnený a rozdrtený, čím im bolo dané najavo, že nech urobia čokoľvek, neuspejú.

Na toto už kedysi reagoval Samo Chalúpka dielom Mor ho.
Zleteli orly z Tatry.... Prirovnal Slovákom k orlom, ktorého základnými vlastosťami sú láska k voľnosti, nezávislosti a slobode, dravosť, rýchlosť a sila, ale najmä to, že orol je tvorom, ktorý dokáže vylietieť dostatočne vysoko na to, aby svojim bystrím okom videl čo sa naširoko ďaleko skutočne deje. Orol ukrytý v Slovákoch vychádza z ich ťažkej minulosti, keď museli v nekonečných bojoch dokazovať svoju túžbu po slobode, lebo každý kto vstúpil nohou do našej krajiny si myslel, že mu hneď celá patrí. Orlie valstnosti Slovákov zdôrazňuje aj skutočnosť, že na Slovensku existovala zemianska šľachta, ľudí síce chudobných majetkom alebo bohatých v chrabrosti a odvahe podoporených jasnou mysľou, za ktorú svoje urodzené tituly dostali.
Som TRON, jeden zo slovenských orlov, ktorí lietajú tak vysoko, aby naširokoďaleko ich bystré oko videlo, čo sa skutočne v tejto našej krásnej zemi deje.

Re: Tron

mahatma | 10.04.2012

Levašov zlyhal, lebo sa nechal chytiť do pasce peňazí a vlastnej výnimočnosti. Čo však neznamená, že všetko čo predkladal je lož.
Hox nezlyhal, patrí mu moje uznanie za to, že dokáže ísť za pravdou, za svojim vnútorným hlasom. Že tento hlas je pre neho dôležitejší ako učenie "z vonka". Čo sa teraz do neho navážaš? vytvor svoje stránky a rob ich lepšie ako on. Inak sú to od Teba na jeho adresu iba pindy, lebo si dovolil nenaplniť Tvoje očakávania.
Každý z nás robí chyby.
Čo je horšie - uvedomiť si chybný smer, priznať to a vrátiť sa na Cestu, alebo v tom chybnom smere pokračovať, lebo už idem tak dlho....
Odpovedz si sám a kroť pritom svoje ego, ktoré lieta tak vysoko ako orol.
Buďme všetci úprimní k sebe aj ku bratom na spoločnej Ceste, vzájomne sa podporujme a určite dôjdeme ďalej ako keď sa budeme navzájom obviňovať z toho, kvoli komu sme zišli zo správnej Cesty.

Re: mahatma

TRON | 10.04.2012

Utri si slzy a penu okolo úst a začni konečne myslieť. Myslíš si, že Slováci by tu ešte boli, keby nepoužívali rozum?

Mňa na nejaké sladké reči neuvaríš. Zďaleka som nereagoval tak arogantne ako Hox. Alebo ako inak nazveš človeka, ktorý ti od úvodu servíruje prevažne lži, nevyjadrí sa k nim, ale dokáže sa vyjadriť kirticky k niekomu, kto na tie lži poukáže?

Buď rád, že existujú ľudia ako som ja. Učím sa neustále, pretože múdrych Slovákov je ešte stále dosť.
Skús si ešte raz prečítať, čo som napísal o Levašovi a napokon sa zameraj na dvojslovie česť porazeným.

Re: Re: Tron

mahatma | 10.04.2012

Áno M. Vznešené slová, ktorým chýba náplň, či obsah, sú ako suché lístie, padajúce na jeseň. Aj vznešená báseň spievaná orlom, čo lieta vysoko, nie je počuť na zemi a je nepoužiteľná ....
Načo sú ústa plné slov o národe, keď národ v prvom rade znamená občinu, teda spolucítenie, spolupatričnosť a súcit s blížnym. A byť schopný precítiť, kedy človek hovorí úprimne a kedy nie.
Toto myslím tak, ako je napísané.
Preto čas orlov skončil. Nastáva čas orlov ducha, chodiacich po Zemi.
A nie je to a nikdy nebolo o Levašovovi. Levašov je len klišé, informačná hra, nálepka na obálke, v ktorej sa skrýva to podstatné, idúce mimo, slobodne a nezávisle od NL a iných. Ide o oveľa podstatnejšie: Vzťahy, vzťahy, vzťahy ..... alebo v preklade človek, človek, človek a jeho konanie. Je to len o nás samých. Tu sa prejaví kto aký je, čím sa stal a kam smeruje.

Re: mahatma

TRON | 10.04.2012

Keď už sa toľko rozplívaš na svojou pravdou. Napíšem to z inej strany.

Na svete žijú mladí ľudia, ľudia, ktorí sú vo fáze dospievania, sú hĺbaví a tvoria si svoj vlastný svetonázor. Aj takí ľudia browsujú po internete a hltajú rôzne informácie. Zaujíma ich najmä svet s príchuťou mystičnosti, tajomna, niečo nové, čo sa z mainstreamu nedozvedia. Keď narazia na informácie, ktoré im prídu logické, sú ochotní im uveriť a začleniť ich do svojho sveta. A keď to urobia, ten niekto, kto im tie informácie ponúkol, povie, že to nie je pravda. V tom okamihu nastane v ich svete chaos. Nebudú vedieť čo je a čo nie je pravda. Ponúkať ľuďom nepravdivé informácie, najmä tým, ktorí si len formujú názor na svet, nie je len nezodpovedné ale aj ľudsky odporné a z môjho pohľadu neodpustiteľné.
Preto musia byť na nete aj orly, aby im vedeli ukázať, že svet netu je len svetom virtuálnym a pokiaľ si nie je možné danú informáciu overiť vo svete skutočnom, je nutné ju brať len s rezervou.

Ty si sa už prejavil, že je ti osud mladých ukradnutí.

Re: Re: mahatma

StandaM | 10.04.2012

Hohó... TRONE, koukneš se taky občas do zrcadla??? Já jen, že v poslední době tady začínáš "narůstat do nebeských výšin"... a to doslova:) Tak nějak... jakobych za tebou viděl příklad Levašova :) Taky samolibostí svojí vzlétnul - a teď na něj mnozí hnojí... A nacionalismus z posledních tvých příspěvků je stejně ostrý, jako ten na SA Védách... Spíláš tu Hoxovi, který si ZASLOUŽÍ absolutní uznání... Tak mne napadá, TRONE, ve své Velikosti Hlídače, na kterého jsi se samolibě a sám pasoval - už jsi ČLOVĚČE, pokud jím jsi, někdy někoho ve svém životě POCHVÁLIL??? Už jsi někdy jiné Bytosti řekl - promiň, já jse SE SPLETL??? Nebo se považuješ za neomylného, jedinečného? - Z tvých slov totiž toto přímo čiší, kape, houstne..... Začínáš mi až moc připomínat Levašova a to, co ty tady dost často dehonestuješ... Tak si říkám - kdo komu tady Tvými ústxy nastavuje zrcadlo? Na konec si dovoluji volně použít jeden citát z krásné, starší české pohádky - možná jsi spravedlivý, Poustevníku, ale Lidský to tedy nejsi. A nech si prosímtě ty tvoje vzletné fanatismy a opájejismy jak Vznešený TRON Hlídá a Hledá Spravedlnost a Pravdu a Bdí nad ostatními mravenci, kteří se na zemi plíží, zatímco jeho orlí zrak plane nad Tatrami.... Takových už jsem za svůj život slyšel....
Hoxi, díky za to, že jsi pojmenoval to, co jsme tak nějak postupně cítili i my mnozí další. Nebudu opakovat to, co tu už mnoho lidí popsalo. Můj skromný názor (než mně zde slétnuvší Orel TRON rozcupuje jako slépku :) ) - jeďmež dále na těchto stránkách, není proč vrhat flintu do žita. Mnoho zdaru všem i Tobě Velký TRONE (a to teď říkám jak myslím)

Re: Re: Re: mahatma

TRON | 10.04.2012

buď kľudný. nastavujem zrkadlo arogancii moci. pretože, ľudia, čo nám vládnu sú ešte ďaleko arogantnejší ako som ja. keď píšem, snažím sa o rôzne skryté významy a čakám, že niekto zistí o čo mi ide.

nebojím sa priznať si chybu. nie som dokonalý, ako napríklad tí v Bruseli či v našej vláde a parlamentne či v bankových domoch. zaujímavé, že ľu´dom nielenže ich arogancii nevadí, ale ešte ich aj chodia dobrovoľne voliť.

moje reči neboli nijak nacionalistické. Slováci sú horský národ a museli o svoju slobodu bojovať, lebo vždy sa našiel bniekto arogantný, kto si myslel si, že naša zem patrí jemu. zatiaľ čo jeho arogantného história akceptuje ako hrdinu, nás Slovákov sa všade snaží zraziť pod čiernu zem.

To nie je arogancia ale hrdosť na mojich predkov, lebo bez nich by som tu nebol. A ty áno?

Re: Re: Re: Re: mahatma

StandaM | 10.04.2012

Ano, i já jsem hrdý na moje předky, protože o nich vím, to máš TRONE pravdu. Původně jsem tu dál se rozepsal na delší příspěvek, ale asi to teď tady je zbytečné, jen řeknu - byť ctím a znám své předky a jsem hrdý na to, že žiju tady a teď(narozen a žijící stále zde, na Moravě), zároveň vím, že jsme každý sám za sebe a máme svoje volby, svoji zodpovědnost, svoji cestu... zároveň jsme všichni nedílnou součástí živé a živorodé planety Země, a zároveň sem, na toto území byli reinkarnovány velké množství lidských duchů co působily kdysi u Mayů, v Egyptě a v Tibetu (znáte Tibetské poselství či púroroctví pro Prahu?) za určitým cílem a posláním.... Takže pokud někdo začne příliš "nacionalistickou písničku"vytrubovat, myslím, že hodně z těch, co zde našli zajímavou niť a info pro své Hledání, automaticky zbystří a "zašprajcují se". Tys někdy působil opravdu velmi, velmi tvrdě a nacionalisticky TRONe, nevyčítám ti to, jen upozorňuji. Chápu, pokud je to podle tebe způsob, jak předestřít jiným námět k přemýšlení a třeba i k určité katarzi. Ale hodněkrát jsi to hlavně směrem k HOXovi přehnal, a hlavně - zbytečně - můj subjektivní názor. Howgh :)

Re: Re: Re: mahatma

augiro | 10.04.2012

ahojte všichmi co jste se nechali vydráždit TRONEM ke svým výpadům. Celkem se mu daří tuto diskusi rozvířit a mnozí nadšeně a trochu nevědomky jeho hru přijali, přičemž i někdy odhalili něco ze své tolik proklamované ,,tolerance k jiným názorům¨. TRON se tím netají čím je a už ve svém nicku to dává jasně najevo- ,,jsem TRON''. Toto hovoří za vše... Takže díky i jemu za ty zrcadla, nicméně to děláme všichni, jen on však naprosto vědomě. Ale fakt seš pěknej protiva TRONE.o)))

Tobě HOXI díky za tyto stránky nebot´mnohým z nás ukázaly cestu a at´je Levašov kým chce, jeho dílo není úplně ,,bezcenné¨
Myslím že další směr si najdeš sám. Dokázal jsi sem dostat mnoho informací které by mnozí z nás neuměli tak snadno najít a tady jsou ,,na jedné hromadě¨ jen vybírat a třídit co každému nutno jest. Ten DÍK samozřejmě celému ,,týmu¨ :o)))

Re: Re: mahatma

mahatma | 10.04.2012

Už som písal, vytvor svoje stránky a nekritizuj. Ber, alebo neber. Choď, alebo nechoď.
Ale nerob z našej mládeže debilov bez vnútorného vedenia, bez citu pre pravdu.
Douč sa gramatiku Slovenského jazyka, potom poučuj o čomkoľvek Slovenskom.
Si nafúkaný arogantný lenivec, čo haní prácu a Cestu iného brata.Čo Ti bráni predkladať svoje pravdy mladým? Lenivosť, hlúposť? Ak nekráčaš s niekým po Ceste, nemáš právo kritizovať jeho konkrétne kroky lebo o nich nič nevieš.
Príspevok začínajúci "Áno M. Vznešené slová" som nepísal ja, nick si vpíše každý aký chce
Kroť svoje ego a zostúp k nám pútnikom dolu na Zem... Pravdepodobne si hodne mladý, potom sú Tvoje názory na jedinú nemennú Pravdu napísanú niekde na webe pochopiteľné. Časom zistíš, že Pravda je iba v srdci, nikde vonku... Vonku sú smerovky, ktoré môžeš, ale nemusíš nasledovať. Aj tak jediný správny kompas na ceste je úprimné Srdce.
Skús nesúdiť ako ja vnímam osud ľudí, nepoznáš ma.

Re: Re: Re: mahatma

TRON | 10.04.2012

nemyslím si, že si v pozícii, aby si ma poučoval. radšej sa sústreď na to, čo som v príspevkoch zdôrazňoval. občas mi nejaké to umelé Hattalovo i/y nevedomky ujde. To len potvrdzuje, že nie som dokonalý. Keby sme zostali pri Fándlym a podobných, tak s i/y problém dodnes nemáme. Ale prečo vlastne nerobiť svet chaotickým, keď sa to dá?

Vieš, ja nemám možnosť tlačiť si peniaze z ničoho. Musím pre ne pracovať. Nemám preto peniaze na stránku a ani na reklamu a ani peniaze na to, aby som niekoho o niečom vo virtuálnom svete presviedčal. A vlastne na tvorbu stránky nemám ani chuť. Mne stačí, že ma ľudia akceptujú v skutočnom svete. Odkiaľ si myslíš, že pramení môj neochvejný postoj, z virtuálneho sveta?

Re: Re: Re: mahatma

Janik | 10.04.2012

Ospravedlňujem sa mahamovi, ten príspevok pred tronovým som písal ja, ale tým, že je editovateľné meno aj titulok, nechtiac som sa podpísal ako m., adresujúc m. môj príspevok.

Tron:
Skutočne éra orlov končí. Rozumiem tvojmu pohľadu, mladí ľudia sú neustále kŕmený hotovými faktami. Ale tu je ten posun, pretože Hoxov úprimný krok je hodnotený ( akými mladými ľuďmi ?) znovu ako hotový fakt, odsúdený na hodenie do válovu .... na koznumáciu?
Takže mladí ľudia, pokiaľ ste takí ako orol: nežerte všetko čo sa kde mihne medzi trávou ako myš; čo vám kto povie, pretože fakty publikované na inete sú vesmírne roky vzdialené od skutočného života a Toho o čo tu hlavne ide a to je byť človekom. Hľadajte v sebe, len v sebe. Vímajte srdcom, ktoré napovie. Nikde inde to nie je možné nájsťa už vôbec nie na inete.
Krok autora týchto stránok je skvelým vyjadrením a priznaním smerovania práve ku tomu dôležitému bodu. Táto úprimnosť je veľmi dobrý príklad pre mladých ľudí, ktorí majú našťastie rozumu dávno dosť.
A navyše: čo je predurčené, to sa prejaví, tí mladí ľudia, ktorí vedia, tých nezblbne ani NL, ani iná postava s informačnou hrou a systémom.
Pokiaľ sa im svet rozpadol, tak len dobre, pretože ich vnútro potrebuje preniesť na vedomú úroveň poznanie iluzórnosti predkladaných faktov, upriamiť ich pozornosť na podstatné a efektívne.

Re: Re: Re: Re: mahatma

TRON | 10.04.2012

Éra orlov končí? Chceš tým naznačiť, že Slováci vymrú? A čím, cudzou rukou?

Re: Re: mahatma

RUSKIJ | 10.04.2012

Budovanie názoru a hľadanie pravdy u mladého človeka je veľmi dôležitý proces. Myslím si, že najdôležitejší z tých, ktoré sa odohrávajú, pretože kto tu bude žiť o 50, o 100, o 150 rokov? MY alebo naše deti? Súčasná mládež, bude o niekoľko rokov tvoriť spoločnosť. Oni budú rozhodovať o tom, ktorým smerom pôjdeme. Preto je veľmi dôležité, aký pohľad na svet si mladí ľudia vytvárajú. Odkiaľ získavajú mladí ľudia informácie??? Ako sa buduje ich charakter a a čom zakladajú svoje názory? Práve rodičovský príklad vychováva deti v rannom veku. Aký príklad dávali rodičia svojim deťom pred 20 rokmi? Bolo tesne po revolúcii, keď bola prevažná väčšina očarená novými možnosťami a novým spôsobom života. Taktiež technickým pokrokom atď. Každý rodič chcel zabezpečiť svojmu dieťaťu pohodlie, aby sa malo po všetkých oblastiach čo najlepšie. Kúpiť mu tie najlepšie veci, dať to najlepšie jedlo, poskytnúť čo najkomfortnejšie bývanie, urobiť z neho toho najlepšieho, naučiť ho všetkému možnému, zobrať ho na rôzne miesta atď. Robili to preto, pretože oni to nemali, oni tieto výdobytky nepoznali, a chceli aby sa ich deti mali lepšie. Bola to zlá myšlienka??? NIE! Ale k čomu to doviedlo???? Vidíte čo z týchto detí vyrástlo??? Taktiež chcem poukázať na televíziu, ktorá sa taktiež podieľa na výchove dieťaťa a spôsobu jeho vnímania sveta. Aké hodnoty sa tam produkujú? Aký spôsob konania sa považuje za správny? Aký svet sa to poúka mladému človeku? Myslíte si, že ako vníma dieťa to čo ide v TV? Nie tak ako dospelí, ktorí už vedia o čo ide, ako to myslia a pod. Ale dieťa to ešte nevie!!! A keď prídu dieťa do škôl, čo im dávajú do hláv? Fakty nesúvisiace s realitou, ktoré tvoria v ich hlavách zmätok. Snažia sa pretvoriť tú pôvodnú jedinečosť človeka a vytvoriť z nás rovnako zmýšľajúcich ľudí. Každý musí vedieť to, každý musí vedieť to, všetci sa musíte pozerať na to tak a tak.... A keď sa v mladom človeku prebudí prirodzená túžba poznávať, skúmať svet a začne sa odpútavať od rodičov, učiteľov a pod. tak tu je pre neho prichystaný internet. Ustavične narastajúce bludisko informácií, ktoré menia všetky jeho doterajšie vzorce premýšľania. Na internete môže nájsť čokoľvek a to ho môže ovplyvniť akokoľvek. Záleží na tom, o čo sa zaujíma. Nový svetový rád a všetko s tým spojené, slovansko árijské védy, Levašov, rôzne svetové náboženstvá atď. A čím viac týchto informácii prijíma, tým viac vnútorných rozporov sa v ňom odohráva. V čom sa ukrýva pravda? Čo je správne? Čomu môžem veriť? Ako mám žiť? Tlak spoločnosti verzus predstava ideálneho sveta? Ako si mám vybrať a ako sa mám rozhodnúť? Mladý človek si kladie mnohé otázky a nemá sa a koho obrátiť, pretože prestáva dôverovať. Komu tento stav vyhovuje? Na to si odpovedzte každý sám za seba. Aká je vlastne úloha internetu? Prečo sú tieto iformácie voľne šíriteľné? Aký to má cieľ??? atď.... Pýtajte sa a odpovedajte si.

Ja idem von z tohto informačného bludiska na nejaký ten čas. Idem medzi ľudí, na ktorých mi záleží, idem k svojej rodine, ktorú ľúbim, ku priateľom, ktorým verím. Idem meniť samého seba a idem poskytnúť pomocnú ruku svojim priateľom. A potom, spolu s nimi ideme tvoriť a budovať lepší svet vo svojom okolí. Lebo to môžeme zmeniť!!!!

Re: RUSKIJ

TRON | 10.04.2012

Konečne normálny pohľad na vec.
Pre zaujímavosť ešte doplním informáciu, že prvou veľkou mediálnou revolúciou bola VOSR v Rusku. Dnes vieme, ako to dopadlo. Stálo to životy miliónov ľudí a vznik nového režimu, ktorý zničil rodovú spoločnosť v našej krajine.

Myslím si, že mysliaci človek by mal vnímať veci podobne ako ty.

Re: Re: Re: mahatma

Daniela I. | 10.04.2012

:)))))
Chlapče, drž sa cesty, ktorú si si zvolil :))) Choď tam, kam ťa to ťahá. Dôveruj sebe, máš ohromný potenciál. Si ako čerstvý závan do zatuchnutých bažín.

Re: Re: Re: mahatma

Daniela I. | 10.04.2012

RUSKIJ, to bolo určené pre teba :)

Re: Re: Tron

Dixi | 11.04.2012

dobře jste mu odpověděl,mladí,staří,musíme přemýšlet,ne všemu hned věřit.Mě z toho,co je na tomto vebu mnoho zaujalo,například rozbor katolické církve,povahy slovanů.V mnohém bych souhlasila.Nelíbí se mi ale odsudek všech židů.Jsou mezi nima lidé jako my,vzdělaní i nevzdělaní ,hodní i nehodní.Četla jsem starý zákon několikrát,je tam mnoho hrůzy a také mnoho pravdy o lidské povaze .Je tam vlastně vše.jen umět číst.Ale lidstvo se posunulo dál,není možné soudit celou jenu rasu podle prastaré knihy,nebo podle toho,co dnes činí Izrael.Také tam dnes lidé protestují proti činům své vlády,jen se o tom mlčí.ˇJsem hrdá slovanka a ráda čtu o naších dějinách, ale stejné právo na hrdost má každý člověk,nejen slované.Všechny národy mají své hrdiny,výborné spisovatele,své mučedníky.Nejenom my.Jen o nich málo víme,nebo nevíme nic.Teď čtu znova Tolkiena,jak ten psal mistrně o boji dobra se zlem.Všichni bez rozdílu se musí spojit v tomto boji,každý podle svých možností a dnes doufám i jinými prostředky,než tomu bylo dříve. Takže tomu,že přichází lepší svět,chci věřit.Možná se toho nedožiji,věřím ale,že to bude zásluha lidí (ne nějakých světlých) Spravedlivě myslících,vzdělaných lidí všech ras a je jedno,jakou budou mít barvu kůže a původ.

Re: Oficiálne veci, sú neoficiálne vždy iné.

b | 10.04.2012

vysoko letate ale vidite jenom co chcete, Slovaky zachranily jejich hory, protoze v horach se clovek udrzi cisty a drive nebyly technicke prostredky ktere by spinu z nizin do hor vnesli a dale se v kritickych dobach chytli Slovaci Cechu a nechali se tahnout a vyzivovat......

Re: Re: Oficiálne veci, sú neoficiálne vždy iné.

slav | 10.04.2012

hahaha, dobre som sa zasmial. Na tom, čo sa tu celé storočia dialo a deje nemali Slováci a ani Česi žiaden podiel. Iba ak ten, že sa nechali ojebať židmi.

Re: Re: slav

TRON | 10.04.2012

Niečo na tom pravdy bude.
Najmä, keď nám priniesli poriadny tvrdý alkohol. Ale tomu sa pri horských národoch netreba diviť. Tiroláci slopú ako keby voly predali a afgánci tí síce nepijú, ale zato sú skoro v kuse nafetovaní. A inde to nevyzerá o moc rúžovejšie. Číňania sú na ópiu a heroíne, Američania na kokaíne a práškoch, polovica západu Európy na víne a drogách v kombinácii s práškami, Briti na chlaste a drogách, India a Pakistan na tráve, Turci s Albáncami na heroíne, celá Južná Amerika na kokaíne a Afrika na kadejakých drogách a opijátoch. A samozrejme Rusi a Severania na chlaste a Austrálčania a Novozélanďania na tráve, práškoch a chlaste.
A ozaj existuje niekde vo svete krajina, kde by boli ľudia naozaj čistí? A kto vlastne z toho všetkého berie zisk?

Re: Re: b)

TRON | 10.04.2012

Slováci sa nechali vyživovať Čechmi?
Slovensko bolo agrárnou krajinou, tých nemusel nikto živiť.

c) Vidím to, čo je treba vidieť.

Re: Re: Re: b)

b | 10.04.2012

myslela jsem hlavne dusevne, za prvni republiky museli nastoupit pluky ceskych ucitelu.....

Re: Re: Re: Re:

slav | 10.04.2012

nemuseli, bola to akcia čechoslovakistov (rozumej tunajších židov) počechizovať Slovensko

Re: Re: Oficiálne veci, sú neoficiálne vždy iné.

paspi | 11.04.2012

Super poďme sa teraz hádať, kto koho vyživoval, kto na koho robil a podobne. Alebo radšej rovno vezmime do rúk zbrane a vykynožme sa navzájom nech majú paraziti radosť.

Re: Oficiálne veci, sú neoficiálne vždy iné.

Smoker | 10.04.2012

ale pekne nakladas tym ludom :) ... v kazdom pripade, tym ze reagujes a odpisujes, predpokladam, ze sa tym snazis nieco docielit. Ci uz aby ludia zacali premyslat, pripadne pokusit sa ich nakopnut nejakym smerom - myslis, ze ten ciel, tym sposobom ako pises, dosahujes? :)

Re: Smoker

TRON | 11.04.2012

Z krátkodobého hľadiska nie. Mňa však zaujíma dlhodobé hľadisko. Píšem o veciach, ktoré existujú v skutočnom svete a tie sa dajú overiť. Jedného dňa sa s nimi na výnimky každý stretne a potom si azda spomenie, že to už niekde počul.

Re: Re: Smoker

Smoker | 11.04.2012

hm, rozumiem tomu co pises. Aj tomu co si napisal teraz.
Ja premyslam inak, aku cestu zvolit, aby som dosiahol zelany efekt. Napr. mi beha hlavou myslienka, co tak pozbierat slovanske legendy a vydat ich v rozpravkovej forme prijatelnej pre deti? ...

ageda

vedrus | 10.04.2012

Skutočne, ale vskutku skutočne ma zaujíma koho agendu vlastne HOX rieši a či odteraz alebo od prvopočiatku. Zdá sa mi ten rukopis veľmi povedomý.Z hĺbky srdca dúfam, že sa mýlim.

Obdivuhodné a nádhera

Janik | 10.04.2012

Hox, držím palce na ceste za prejavením Pravdy. Prajem Ti mnoho oddanosti a viery nasledovať Jej tichý hlas. Táto doba je o Odhalení, v najširšom a najhlbšom meradle, prebiehajúci mimo limitujúcich predstáv a zažitých systémov. Je ako životodaný Dych, prenikajúci všetko a naplňujúci priestor. To čo neznie s Dychom, s prekrásnym, s novým, je svedkom prejavenia vlastného zúfalstva a lži. Odhalenie - Apokalypsa.
Hox, "občas" človek čelí následkom svojich rozhodnutí a činov z minulosti. Kolesá sa roztočia dozadu. Tu však víťazí oddanosť, úprimnosť a čistota.
Mnoho lásky a oddanosti v srdci.

další web nebo autor zastrašen

Karel | 10.04.2012

no neni se cemu divit, kazdy ma strach o sebe a svou rodinu, neverim, ze jen tak zmeni nazor, to, ze nekoho pristihl pri lzi, je sice pekne, ale je tomu skutecne tak? Jako bachorka dobre, ale jaka je skutecnost, vi jen sam autor.... timto se nechci autora doktnout...

Karle,

TRON | 10.04.2012

brzdi. Tu nejde o žiadnu rodinu. Žijeme vo svete, ktorý sa mení v závislosti od dosahovania zisku.

Re: další web nebo autor zastrašen

hmmm | 10.04.2012

Karel presne toto napadlo aj mna.....

Re:hmmm

TRON | 10.04.2012

napadlo mi, že by som sem mohol dať aj nejaký príspevok pod nickom jediný.

Re: Karel

jediný | 10.04.2012

Krači, presne to isté napadlo aj mne. Presne. Ja asi zbláznim, my sme asi na rovnakej vlnovej dĺžke.

Ci je pravda na svete?

Nadej | 10.04.2012

Moja stara mama pouzivala tiez mena Peruna a Dadzboga v beznej kazdodennej vrave. Bola Risinka a zila s nami na strednom Slovensku.

Teraz o pravde v prebásnenej slovenskej ludovej rozprávke.

Milan Rúfus
Či je pravda na svete?

Či jesto pravda na svete? Ó, nebuď
démonov a nežeň ku kraju!
Milióny ľudí k zemi, nebu
tisícročia takto volajú
A ty, dcéra slúžtičiek a sluhov,
dieťa driny, ústrkov a bied
čo urobíš s touto večnou túhou?
Čo k nej pridáš? Vari odpoveď?
Ale ona celistvá, ba celá,
mocnejšia i teraz ako ja,
ani sa len hláskom nezachvela,
hovoriac mi plná pokoja.
Počúvaj, keď nechceš, tu si
vezmi plášť a z kratšieho sa vráť.
O veciach, čo človek prosto musí,
aby mohol žiť a zrno siať:
Žili dvaja bratia . Osireli,
Ťažilo ich prázdno po dome.
„Poďme brat môj, čo by sme tu chceli,
v tejto opustenej Sodome.?
Nebudeme nad popolom smútiť,
Plačom kriesiť navždy skončené.
I nám bude lepšie v zabudnutí."
„Nedbám braček, nechže pôjdeme."
„Svet je veľký, nuž a naše žiale
stratia sa v Ňom ako v jazere
dve kvapôčky dažďa - také malé."
„Dedičstvo si každý zoberie,
Rozdelené na dva rovné diely,
Tak ako to stojí v závete."
„Poďme zvedieť čo sme nevedeli:
že či jesto pravda na svete."
„Čo to vravíš, vidno, že si mladý.
Také nech ťa v hlave nemáta.
Svet a pravda nemajú sa radi.
Dávno je tá z neho vyhnatá."
„Neverím, čo ako ťažko je mi.
Keby pravda zišla zo zeme,
Nebolo by ľudí na tej zemi.
Hybaj so mnou brat môj, budeme
Hľadať, chodiť hore-dolu svetom,
V rečiach ľudí po tej pravde pásť."
„Ale ak nám rieknum že jej nieto,
z dedičstva mi vrátiš svoju časť!"
„Vrátim, brat môj, Pravda mi je bližšie,
väčšmi mi je pravdy potreba
ako zlato dedičstvo i ríše.
Poďme za ňou, či už do neba,
Či už stanem rovno na predpeklí."
Išli teda bratia medzi svet.
Pýtali sa ľudí a tí riekli:
„Či je pravda? Ach, jaj, pravdy niet!"
Jeden vravel: Čože by ste chceli?
Pravda? Aha, prázdno na stole!
Ani spánok nepatrí mi celý.
To je pravda - bič a mozole?"
Druhý zasa:" Pravda? Na čo to je?
Postačí nám bohatstvo a moc.
Pravda je keď blázon robí vietor.
A vy ste tí blázni, dobrú noc."
„Vidíš braček ďaleko si došiel.
Čo si si to vtĺkol do čela?
Teraz vysyp podedené groše.
Pekne ťa tá pravda oplela."
„Možno sa nám skrýva", probuje to.
„Dedičstvo? Ber, neľutujem strát,
Hľadajme ju, bez nej žitia nieto,
Vydrž ešte chvíľu, so mnou, brat.
Budeme sa pýtať vo dne v noci
Všetkých živých: ak ju ani tak neuvidia
Tieto moje oči,
Vylúp mi ich, darujem ti zrak!"
No ľudia i teraz, ako vtedy
Dávali im jednu odpoveď:
Možno, že aj bola voľakedy, ale dneska veru pravdy niet.
„Dosť už bolo! Sem tie oči z hlavy!
Nikdy už tú pravdu neuzrieš.
Zbohom ostaň blázon tvrdohlavý.
Máš už svoje, ži si ako vieš!"
Osamel tak rovno v bránach pekla,
Slepá kôpka z neho ostala.
No z tých prázdnych očných jám mu tiekla
Nie krv, ale slza trúfalá:
„Život náš, ty temný, krásny, krutý,
všetko si ber, iba jedno nie.
Celý vesmír do neho sa zrúti,
Ak by človek stratil svedomie.
Mal by oči, ale bol by slepý.
Sýty by bol, a žil o hlade.
Prázdny ako pohodené črepy
Na zemi, v tej krásnej záhrade.
A ja slepý vidím na dno dejov.
Preto si Ťa pravda, nepustím.
Slniečko, čo hreje nad nádejou,
Studňa, ktorá chladí na púšti!
Pravda je vždy v nás, ó milovaní,
Nespí ona, ak vy zaspíte!"
Tak volal, a pod čelom dve rany
Vymýval si rosou na svite.
Rozprávočka napravila zločin,
Ohladila hrany zodraté:
Od tej rosy narástli mu oči, ako rastú puky na kvete.

Ako vždy. Zas potrestala hada.
Nenúkala lacné. Verte mi.
Netajila, že kto pravdu hľadá,
Nemáva to ľahké na zemi.
Riekla však, že býva zemi soľou
Ten, kto koná čo mu káže čas.
A preto jej kde bolo tam bolo,
Bolo blízko, lebo bolo v nás.

Jemu dala zrak, nám dala Jeho.
Akoby mal hviezdy v obrve:
Jeho osud mlel už z posledného,
A on stále myslel na prvé.
Na veci, čo človek prosto musí,
Aby mohol byť a zrno siať.

Milovaní, túto rozprávku si rozprávajte
Mnoho, mnohokrát.

Vedy Slovanske z pera Sturovcov

Luboslava | 09.04.2012

O slovanskej vede od Jozefa Miloslava Hurbana. V prvej vete ju charakterizuje takto:
„Veda, či jako daktorí chcú vedba, t.j. povedomosť jasná a zretedlná toho, čo je v nás, okolo nás, v duchu aj v prírode, na nebi aj na zemi, srozumenia toto ducha ludskieho túžbam duchovným vyšším; táto hovorím veda je to najčistejšie vychovávania človeka aj človečenstva“.[1] Hneď vidno, že ide o predstavu odlišnú od dnes platného pojmu vedy. Skúma ducha i hmotu, ľudské vnútro rovnako ako vonkajšiu prírodu; a za cieľ má predovšetkým vychovávanie, zušľachťovanie, mravné pozdvihnutie človeka a až v druhom rade hmotný blahobyt. Predmetom súčasnej vedy je len hmotný svet, smeruje väčšinou k technickým aplikáciám a k sfére hodnôt, zmyslu a cieľov života nevie povedať nič. Pestovať výhonky slovanskej vedy malo byť dokonca prvoradým cieľom Slovenských pohľadov, lebo ona mala byť „očistcom“ Slovákov, čo ich pozdvihne z duchovnej biedy, zjednotí slovenskú inteligenciu a až skrze ňu príde slovanský vek
Peter Kellner-Hostinský sa spomedzi Štúrovcov slovanskej vede venoval najviac. O jej systematické obhájenie sa pokúsil v spise Vidboslovie, ktorého rukopis leží v Matici slovenskej a nikdy nevyšiel.[3]

Ustanovujúcou vlastnosťou slovanskej vedy je jej celostnosť: „Najprednejší ťah vedy slovanskej bude a musí byť videnia duchovnô pravdy celej“.[4] „Charakter vedy slovanskej je celosť, je zaokrúhlenia. Slovanská veda musí všetky čiastky do celosti shladať a všetko rozdvojenô a rozsekanô sjednocuvať, bo keď by to nerobila, prestala by byť slovanskou. Veda naša je more, do ktorého všetkie potoky vied sa slievajú. Veda slovanská musí byť absolútnou jednotou všetkých momentov poznania pravdy“.[5] Aké má pravda momenty? Vyplývajú z rozličných schopností, akými je človek obdarený. Má telo s fyzickými zmyslami – zmyslové vnímanie je preto jedným z prameňov poznania. Človek má však aj dušu a ducha alebo myseľ. Rozumovým uvažovaním dochádza k poznatkom, ktoré sú celkom nezávislé od zmyslovej skúsenosti (napríklad v matematike a logike). To je druhý prameň poznania. Tretím prameňom je zjavenie, ktoré nevychádza zo zmyslov ani nie je výsledkom rozumovej činnosti človeka.

viac najdete na http://www.sophia.sk/de/node/77

Hox,
na tvoje oznamenie pripajam hore uvedene slova, slovania maju svoje vedy, ved skade cerpali myslienky Sturovci???? Mozno by nebolo na skodu hladat aj doma, Cechy , Slovensko, v archivoch....
Tento net som ponimala ako cestu, diela Levasova nezatracujem, skrze ne som nasla novy pohlad na historiu, zobrala som si len to co ma oslovilo, su len jednym kuskom z mozaiky. Je to pre nas len poučenie, ziaden zdroj: od cloveka, chanelingu, anjela atd netreba brat ako dogmu. Vo vsetkom je kusok pravdy, len tie criepky je nasou ulohou pozbierat, takze sa tesim na dalsie prispevky od hladajucich, ktori su na tejto ceste za poznanim.

Re: Vedy Slovanske z pera Sturovcov

Karol | 02.03.2015

krásny ľúbezný názor :)

Jeden deň

Daniela I. | 09.04.2012

HOSANA, druhý deň UKRIŽUJ! Jak príznačné pre sviatky veľkonočné !
Zo Sidorova:
"Ze všech druhů válek má informační válka nejnegativnější dlouhodobý účinek na společnost. Horší jí není. Jakákoliv zbraň ničí především infrastrukturu, také zabíjí člověka, ale nemůže změnit jeho světonázor.

Informační válka dělá vše obráceně. Ona především ničí naše duchovní hodnoty. Vede nás k jinému způsobu vnímání okolního světa. Nutí nás ničit sebe samé. Přičemž to děláme s přesvědčením, že jsme v právu a jiné cesty pro nás není."

Hox, hľadaj v sebe. Nezbavuj sa niektorých názorov, na ktorých sa dá stavať a ísť ďalej. Bola by to škoda.

Re: Jeden deň

Ivan | 09.04.2012

odkaz pre Danielu I: ak toto čítaš, ozvi sa tuto ----@--------.sk
čím prv, tým lepšie.....

Re: Re: Jeden deň

Daniela I. | 09.04.2012

Poslala som ti mail

Re: Re: Re: Jeden deň

Pavla | 10.04.2012

:D Hmm, ... Levašovský tajný tečkovaný systém...

Jen mě to pobavilo, při čtení diskuze

:)

sylva | 09.04.2012

.... hysterie kolem vajíček v naší zemi a jedno důležité veřejné odhalení a diskuze na těchto stránkách. A to zrovna na velikonoce 2012 :)
Omlouvám se předem těm, kteří to zrovna jako vtip nepovažují.

1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek