Oznámení (aktualizováno)

Chtěl bych učinit jedno oznámení, které reflektuje změnu mých názorů na určitá témata. V poslední době se poměrně výrazně změnil můj pohled na určité věci a nebylo by správné, kdybyste to nevěděli. V kostce, můj nynější postoj se dá vyjádřit následovně (podrobnější vysvětlení níže):

a) Slovansko-árijské védy prezentované páterem Dijem (o. Alexandrem, neboli Alexandr Chiněvič) jsou podvrh.

b) Levašov jako osoba už nemá moji důvěru, co se týká informací které předkládá, viz níže, je to o něco složitejší.

 

K bodu a) - Védy.

Védy jako takové, jako autentický písemný artefakt považuji z 99% za podvrh. To ale neznamená, že všechno v nich napsané je lež, je třeba oddělit dílo jako takové a informace, které obsahuje. Dílo jako takové bylo bezesporu napsáno někým, kdo má určité reálné okultní znalosti a znalosti skutečné minulosti. Můj současný pohled na věc je, že se jedná o určitý mix pravdivých informací a dezinformací, který byl vytvořen nějakým zasvěcencem. Například systém Karuny jakožto obrazného písma a návazný systém například matematiky založené na Karuně je podle mínění jednoho kolegy, který se jejím studiem zabývá, nepadělatelný, nevymyslitelný. S tím souhlasím, ale to v mém pohledu nevyvrací fakt, že jako celek se jedná o podvrh s nějakou agendou, který ale obsahuje řekněme určitý díl funkčního vědění. Jaká agenda to je, to je na diskusi, v mém pohledu ale spíše nějaká destruktivní. Nejúčinější dezinformace je vždy taková, který obsahuje většinu pravdy, jen v těch klíčových otázkách se jedná o dezinformaci.

Teď, co mě vede k tomu, že považuji S-A-V za podvrh - nepřítomnost jediného fyzického důkazu jejich existence, jediné fotografie, čehokoliv, kromě vydání už v moderní ruštině, které se objevilo v roce 1991. Před rokem 1991 podle mého nynějšího vědění nikdo nic o nějakých inglinzích starověrcích v Rusku ani nikde jinde neslyšel.

O Velesově knize naproti tomu nemám nejmenší pochybnosti - existují fotografie dřevěných destiček ze 40. let. Naprosto nic nebrání tomu, aby byly zveřejněny podobné fotografie originálních nosičů Slovansko-Árijských véd. Že se tak ještě nestalo znamená dle mého jedinou věc, že jako takové neexistují a nikdy neexistovaly.

Shrnuto - Slovansko-árijské védy v podání A. Chiněviče (pátera Dije) a církve Inglingů z Omsku jsou dle mého názoru jako takové podrvh, možná operace tajných služeb, nicméně zhotovený nějakým zasvěcencem a obsahují určité skutečné vědění, nicméně také nemálo dezinformací. Dezinformace se týkají hlavně jejich historické části, to jsou podle mého vyloženě pohádky. Co se týká starověrci vytvořeného (či jinak získaného) systému run, ten představuje jistý druh okultního vědění, otázka je, jak celostní vědění to je. Asgard Irijský ani Daarijský podlé mého nikdy neexistoval. V současném okamžiku by měl o opaku mohla přesvědčit jediná věc, fyzický důkaz jejich existence datující se před rok 1990.

 

b) Levašov

Tady je třeba rozlišovat Levašova jako člověka a informace, které prezentuje. Co se týká jeho jako člověka, přistihl jsem ho při otevřené lži, zachycené na video, a následně při další várce lži při výzvě na dalším setkání, aby první lež vysvětlil. Takže jako osoba naprosto ztratil moji důvěru. Co se týká informací, které představuje, lze je rozdělit do třech oddílů:

1) jeho pohled na minulost představený v knihách Rusko v křivých zrcadelch a jinde

2) jeho fyzikální teorie stavby vesmíru

3) jeho biografie

 

Nejprve k bodu 3, tam je to nejjednodušší - pro sebe jsem jeho údajné činy odsunul do říše fantazie, ale hlavně, nezabývám se tím. Pravděpodobně je tam pár myšlenek na přilákání pozornosti a získání důvěry, a zbytek čirá fantazie. Není vyloučenou určité okultní působení na čtenáře.

K bodu 2, fyzikální teorie vesmíru. Nabízí se otázka, proč by to všechno psal a vymýšlel, a kreslil, pokud by byl podvodník či nějaká psychologická operace a nemyslel to upřímně. Odpověd - nevím. Možná na jeho teoriích něco je, možná je to vše hromada nesmyslů, budoucnost ukáže. Osobně to neřeším a neplýtvám duševní energií tím směrem.

K bodu 1, verze minulosti, kterou předkládá. To je částečně odpovězeno tím, že ji staví na Slovansko-árisjkých védách A. Chiněviče. Podle mého, čím dále do minulosti, tím větší pohádky to jsou. Samozřejmě nemůžou to být samé pohádky, všechno lži nebo nesmysly, to by se tím jednoduše lidé vůbec nezabývali a mávli by nad tím rukou. Dle mého opět, určitý mix skutečnosti a dezinformace, otázka zůstává, zda on sám tomu věří, je manipulován, nebo to dělá vědomě. A opět - příliš to neřeším, je mi to jedno. Další otázkou je účel jeho díla. A opět se můžu jen dohadovat. Je to pokus kontrolovat opozici podle hesla "když nemůžeš opozici zničit, postav se do jejího čela?" Či je to pokus svést pokusy o nalezení pravé minulosti a odkazu předků na slepou kolej, či spolu s Vedagorem, Chiněvičem a dalšími pokus nabídnout tolik variant, které si jdou navzájem po krku a částečně se vyvracejí, aby se z toho hledající člověk zhnusil a nenalezl nebo nepřikládal váhu tomu pravému?

Opět, odpověď neznám a nezabývám se jejím hledáním, došel jsem vnitřně k závěru, a podle komentářů některých dalších nejsem sám, že se tím není třeba zabývat, protože v relativně krátké době to vše vyjde najevo v průzračné podobě a nebudou další pochybnosti. Logicky bych to příliš zdůvodnit neuměl, ale intuitivně to tak cítím.

Než se někteří zeptáte, ano, moje názory v těchto věcech ovlinil G. Sidorov a jeho knihy, ale zdaleka se nejedná o jediný činitel, on spíše potvrdil určité moje názory, které zrály určitou dobu a ke kterým jsem v jeho práci našel další oporu, a nejen v jeho.

Teď se na mě možná spustí lavina otázek, pokusím se na některé, které předpokládám že se objeví, odpovědět hned, na ostatní položené v diskusi budu reagovat následně.

 

Otázka: znamená to že vše na těchto stránkách zveřejněné je nepravdivé apod.?

Odpověd: zdaleka ne, jednak je zde spousta informací či faktické evidence, které nepocházejí od Levašova či nějakým způsobem od Slovansko-árisjkých véd, a i pokud se jedná o ně, nejspíše je tam vždy nějaká část pravdy obsažena, ale její interpretace a interpretace faktů už je jiná věc. Kdybych měl specifikovat: sekci chronologie považuji co se týká interpretace faktů za pohádky, stejně tak většinu článků stavící na Védách atd. Jsem ale zároveň více než když předtím přesvědčený, že:

          - bílá rasa, i ostatní rasy. mají na Zemi stotisíciletou, nejspíše historii délky milionů let

          - data 40 tisíc let př.n.l. a 12-13. tisíc let př.n.l. (zánik Atlantidy) jakožto data významých událostí jsou opodstatněná

          - skutečně existovala severní pravlast bílé rasy (Árijců / Orianů-Hyperborejců), který zanikla při kataklyzmatu před 12-13 tisíci lety, jen to nebyl samostaný kontinent Daaria, ale bylo to prodloužení současných souší daleko více na sever.

          - obecně, minulost bílé rasy a i ostatních ras na Zemi je bezpochyby naprosto jiná, než prezentuje současná historie (spíše - historická mytologie), jen je to vše trochu jinak než prezentuje Levašov a Slovansko-Árisjké védy, přičemž čím dále do minulosti, tím více jinak to je.

 

Otázka: zda se cítím nějak podvedený, lituju práce strávené nad překlady apod.?

Odpověd: naprosto ne. Poznávání pravdy je kontinuální proces, uplynulý rok a něco strávený překlady a tvorbou těchto stránek mi mnohem více dal, než vzal - velmi významné rozšíření obzorů, vědomostí, naučení se ruštiny atd. A že se Levašov a Védy ukázují nejspíš falešnou cestou? V mém vidění - otevřely dveře, otevřely vnímání pro jiný výklad historie, než je prezentován, je jednoduše čas zasadit je ve vnímání tam, kde je jejich místo, a posunout se dále. Doufám, že to budou podobně vnímat i ostatní překladatelé, kteří na těchto stránkách spolupracovali. Navíc, co se týká podložených faktů, na těch se nic nemění, nyní mám jen jiný pohled na jejich interpretaci, a to ještě ne všude.

 

Otázka: chystám se překládat knihy Sidorova?

Odpověď: ne, určitě ne plošně. Jednak je to několikanásobný objem práce oproti překladům, které jsem dosud udělal, jednak je to složitější ruština, a v poslední řadě, ubylo volného času, díky kterému jsem mohl realizovat tyto stránky a jejich obsah. Respektive ten čas už si nemůžu dovolit vynakládat na překlady v takové míře, jako v posledním roce. Doporučil bych zájemcům zkusit transliterované verze jeho prací, které jsou zde ke stažení. Pokud budu soudit z vlastní zkušenosti, před rokem jsem neuměl ani jedno písmeno azbuky a nikdy nepřečetl v ruštině ani větu, dnes čtu ruské texty (transliterované) stejnou rychlostí, jako by byly v češtině, a to jsem přitom na učení se ruštiny nevynaložil žádné zvláštní úsilí. A ani si přitom neuvědomuju, že jsou rusky. Občas se pochopitelně objeví slovo, které neznám, ale celkové pochopení textu se blíží 100%. Proto si myslím že to jde, jen překonat ty těžké začátky, kdy se to zdá jako marné úsilí. Tady záleží hlavně na tom, jak moc člověka zajímá materiál, který čte, a knihy Sidorova jsou v tomto ohledu excelentní, viz zdejší přeložené úryvky pro příklad. Určitá snaha se vám vrátí tisícinásobně, otevře se vám takový informační prostor, o kterém si v češtině můžete bohužel nechat jen zdát. Navíc si myslím, že pro nás je ruština extrémně lehká k naučení, pokud se nebere v potaz překážka azbuky, což se dá obejít transliterací.

 

Závěrem bych se chtěl obrátit k otázce Stalina ve vztahu k pracem Sidorova. To pro mě totiž bylo větší překvapení, než dozvědět se o minulosti Slovanů-Árijců nejprve v podání Levašova / Véd, a v dalším stupni zjistit, že je to nejspíš z větší části smyšleno, a ve skutečnosti je to ještě jinak. Člověk je nějak schopen vstřebat, že je mu lháno o událostech starých stovky, tisíce let, ale zjistit, že má naprosto zkreslený pohled na události staré 60-90 let, to je poměrně jiná záležitost. Zatím nemůžu dělat, ani pro sebe, absolutní závěry, ale po bližším prozkoumání několika ruskojazyčných zdrojů, konkrétně např. knihy Muchina, které jsou založeny na stovkách citací a dobových dokumentech, můžu říct jedno - nedělejte předčasné závěry, pokud jste nestudovali originální zdroje v ruštině, máte téměř s jistotou názor na Stalina vybudovaný na nepravdivých představách o stavu věcí.

Co mohu zatím soudit, tak k mému překvapení fakta v mnohem větší míře podporují pohled Sidorova na Stalina, než opačnou variantu, že by ho vyvracely. Protože interpretace událostí je ošidná věc, uvedu pro příklad jen pár faktů o Stalinovi, můžete zhodnotit sami, nakolik zapadají do obrazu, jež je o něm dnes prezentován. Pocházejí z knihy Jurije Muchina - "Vrahové Stalina", v níž jsou i příslušné citace a odkazy na další zdroje:

1) Stalin v průběhu 20. let třikrát požádal centrální komisi KS SSSR, aby ho zbavila pozice generálního sekretáře KS a tím i veškerého faktického vlivu, a aby ho přiřadila na nějaký méně významný post kdekoliv v SSSR nebo zahraničí. Existují písemné důkazy tohoto, tzn. jeho dopisy CK, ve kterých žádá zbavení funkce. Politbyro pokaždé odmítlo, nedovolilo mu odstupit. V jednom případě podává žádost ne písemně, ale osobně na zasedání, a působí to tak (zachoval se záznam), že téměř zoufale prosí, aby ho té funkce a odpovědnosti zbavili, ale politbyro jednohlasně odmítlo - naopak, báli se jako čert kříže, že by o něj přišli.

2) Jako gensek (generální sekretář) KSR (komunistické strany Ruska) a už fakticky uznaný vůdce země nevlastnil žádný osobní majetek, ani oblečení a boty navíc, jediným jeho majetkem byla rozsáhlá knihovna čítající tisíce svazků, z nichž každý Stalin přečetl. I jako faktický vůdce SSSR bral plat jen jako člen CK (gensek neměl žádný zvláštní plat navíc) ve výšce několika set rublů, který taktak stačil materiální zabezpečení jeho ženy a dětí. Naproti tomu mnohem níže postavení stoupenci Trockého si žili zcela jinak, drahé oblečení, vily, restaurace, prostitutky atp.

3) z dobových dokumentů a výpovědí vyplývá jednoznačný závěr - v době soupeření Stalina a Trockého znamenalo přidat se k Trockému velké materiální výhody a požitky, kdežto přidat se na stranu Stalina znamenalo práci, práci, práci a hrozbu zabití ze strany Trockistů.

4) Existuje dokument, příkaz, osobně podepsaný Stalinem o tom, jak se mají úřady chovat ke zvláštním přesídlencům na Sibiři - zajistit každému zdarma bydlení, nářadí, teplé oblečení, zdravotní péči, potřebné věci do začátků osídlení na novém místě apod. Místní trockisty ovládané buňky namísto toho vysadili lidi uprotřed sibiře a bez ohledu na výše zmíněný příkaz nezajistily nic, v důsledku čehož miliony lidí zemřely hladem, zimou a nemocemi, a byl zároveň zničen projekt osídlení nových uzemí. Ti se dnes automaticky předkládají jako oběti Stalina.

5) Stalin byl podle některých nejvzdělanější člověk historie, četl denně kolem 300 stran a nejen četl, ale i chápal obsah a dělal si vlastní poznámky v knihách. Takto přečetl za život tisíce knih. Podle závěrů člena akademie věd SSSR D.V.Kolesova a V.A.Ponomarenka například: " ...principiální tvůrčí charakter má i práce Stalina z roku 1921 'O politické strategii a taktice ruských komunistů'. ... Pokud bychom měli ohodnotit obsah této práce z dnešních měřítek obecně přijímaných ve vědě, potom je zde více závěrů a vývodů, než ve velmi dlouhé doktorské disertaci v oboru Politologie či přesněji Politická technologie. Přičemž na své aktuálnosti tyto závěry neztratily ani po mnoha letech. ...".

 

Hox

 

Dodatek: tímto vzniká pochopitelně mnoho otázek a věcí k vyřešení. Například co s názvem stránek, jejich obsahem, nezveřejněnými překlady. Co se týká nezvěřejněných překladů, nějaké jsou, konkrétně dokončení knihy Odhalení s chybějící kapitolou 41 a dokončení knihy Anizotropní vesmír. Ty překlady zveřejním, ale už bez dalších úprav jako jazykové korektury apod. Co se týká knihy Světlany, zde je můj "důvěrometr" o něco výše než v případě Levašova, řekl bych že to i může být skutečný popis mentálních výletů, ale zůstávají zásadní otázky - zda jí byly poskytnuty správné informace a hlavně otázka o roli templářů, neboť ona je ve své knize představuje jako stoupence Radomíra/Krista s tím, že k infiltraci řádu a proměnu v nástroj Temných došlo později, ale dobové zdroje mluví jinak, templáři se účastnili křížové výpravy proti Venetům a není pochyb na jaké straně a v jaké roli - a to bylo v době, kdy podle knihy Světlany ještě "dobří" templáři infiltrováni nebyli. Samozřejmě je také možné, že celá kniha je jedna velká fantazie.

Co se týká zdejších článků, nic mazat ani upravovat nebudu, vše zůstane tak jak je, jen na titulní stranu přibude natrvalo toto oznámení. Problém vyvstává s názvem stránek, pochopitelně, tady časem nějaké opatření přijmu, v úvahu připadá přejmenování a přechod na jinou doménu.

V poslední době také tak nějak přirozeně utichla aktivita s překlady Levašova či Světlany ze strany ostatních, tímto bych i tak vyzval ty, kdo mají ještě něco rozpracováno, co má původ v těchto zdrojích, zastavte nad tím práci. Pokud to ale někdo bude cítit jinak a bude chtít něco rozdělaného dokončit, zveřejním to. Taky doufám, že pro to co jsem napsal budou mít překladatelé a spolutvůrci pochopení a nestanu se pro ně veřejným nepřítelem číslo jedna... ale taková je holt situace, není to momentální nálada, ale názor, který zrál určitou dobu a nezmění se, pokud se neobjeví nová fakta. Chápu, že u někoho z překladatelů může vzniknout znechucení nad tím, co jsem napsal, buďto nad "zbytečnou" prací nad překlady nebo nad tím, že s mým pohledem na Védy a Levašova nesouhlasí, a že část lidí může odejít, případně si dá na nějakou dobu pauzu, ale myslím si, že těch materiálů, které stojí za to překládat je stále hodně, a byla škoda to, co zde vzniklo, potopit. Sám budu ve stránkách pokračovat jako doposud, ale sám to v nynějším rozsahu neutáhnu.

 

Dodatek 2: ještě k jedné věci. Vladimíra, autora stránky vedy.sk znám osobně a je to vynikající člověk, a tímto oznámením jsem ho postavil do nepříjemné situace. Doufám, že se naše cesty rozejdou jen názorech a jen do doby, než vyjde najevo skutečný stav věcí, protože si myslím, že cíle máme stejné - hledání pravdy a odkrývání skutečné minulosti. Co se týká chystaného Menorečenie, které tady bylo avizováno a které jsem pomáhal organizovat, nejjednodušší řešení asi bude, když předám seznam zájemců, kteří se přihlásili u mě, Vladimírovi, a dále už půjdou věci mimo mě. Kdo by chtěl ze seznamu přímo vyškrtnout, nechť se mi ozve. Sám se obřadu účastnit nebudu, ale chtěl bych přijet kvůli setkání se spřízněnými dušemi. Možná se také pletu a Vladimír nebo A. Chiněvič mi při návštěve ukážou důkazy autentičnosti Véd, no, pokud ano, tím lépe.. :)

 

Díky za podporu, nebudu reagovat na každý příspěvek zvlášť, ale napíšu to zde - budu ve stránkách pokračovat, rušit ani balit nic nemíním, jen rozsah bude záviset na tom, kolik lidí ze stávajících přispěvatelů zůstane nebo se kolik se přidá nových. Jeden člověk toho nezvládne tolik, jako skupina 10-25 lidí.  Ze všeho nejdříve bych chtěl přeložit "Niklotovu závěť", což je dílo, které by měl znát každý Slovan obecně a každý západní Slovan tím více, nemluvě o dětech. Zvlášť u dětí je potenciál k posunu vnímání Slovanů a sebe sama tím správným směrem obrovský. Sidorov také v posledním týdnu zveřejnil 2 díly otázek a odpovědí, které bych chtěl zpřístupnit jakožto alternativní pohled k těm, které tady už byly prezentovány. Kdo by byl ochotný něco přeložit - pište tedy na můj email, díky.

 

Diskusní téma: Oznámení

Похудение

Похудение, фитнес | 25.02.2021


найк официальный сайт интернет магазин москва - justnike.ru

Vafimewzot | 26.12.2020

Каждый человек хочет безупречно выглядеть. Вне зависимости от возрастных ограничений, кроссовки реально одевать в любое время. Очень стильными и популярными всегда были <a href=https://justnike.ru/>кроссовки найк</a>. Если вы планируете сделать себе презент на День Рождения или просто уже морально готовы к весне, вам нужно обратить внимание на обновлённый список моделей в компании Nike.

На justnike.ru размещен самый большой перечень кроссовок Nike. Много из кроссовок великолепно будут сочетаться с юбкой и поло в 2021 году. Если вы планировали прийти на стиле в ночное заведение или выглядеть прикольно во время путешествия в горы, кроссы Nike – это то, что вам надо!

В компании собран каталог брендовой обуви Nike, которая популярна весной и летом. В кроссовках от найка в кайф ходить, бегать и даже заниматься теннисом. Если вы давно не обновляли весенний гардероб, пора этим заняться! Также, на самом деле много позиций у фирмы Найк сегодня выпускаются и на зиму. Кроссы хит этого года – Nike Air Force 1 React. Эта модель пружинистая, в них можно даже в марте по лесу гулять.

Если вы планировали купить кроссовки на подарок жене, надо обратить внимание на Nike Air Max 720-818 Red – KROSBERY. В 2021 году <a href=https://justnike.ru/>купить кроссовки nike</a> есть возможность в паутине без трудностей, нужно иметь мультивалютную карту, открытую для расчётов в интернете. Любая кредитка Виза или MasterCard от Сбера или АльфаБанка великолепно подойдёт для таких заданий!

Вы можете оплатить кроссовки, и курьер привезёт их вам в оговоренное время. Если вас заинтересовала возможность забрать кроссовки по адрессу, это реально также сделать по адресу г. Москва, Проспект мира 103. Иногда парни стремятся сделать подарок своей девушке, а из-за семейных забот сделать это сложно. При необходимости узнать что-то про модель Nike Air Force 1 Premium Grey можно и по телефону +7(495)642-26-83, куда вы можете звонить в любое удобное для Вас время. Также вам стоит обратить свой интерес и на кроссовки Air Jordan 1 All-Star Gotta Shine, они очень стильные и в них стоит гулять в хорошую погоду!

Если какая-то из моделей вам не будет полходить, вы сможете сдать её. Сотрудники по возврату кроссовок быстро обработают вашу заявку, и вы получите деньги назад. Как показывает статистика, в 2020 году было всего пара возвратов, в связи с этим вы можете не сомневаться в том, что кроссовки подойдут и понравятся!

Оформить заказ вы можете через портал, также вы можете сравнить несколько моделей и выбрать на самом деле лучшую, которая понравится вам.

найк официальный сайт интернет магазин москва - justnike.ru

Vafimewzot | 26.12.2020

Каждый человек хочет безупречно выглядеть. Вне зависимости от возрастных ограничений, кроссовки реально одевать в любое время. Очень стильными и популярными всегда были &lt;a href=https://justnike.ru/&gt;кроссовки найк&lt;/a&gt;. Если вы планируете сделать себе презент на День Рождения или просто уже морально готовы к весне, вам нужно обратить внимание на обновлённый список моделей в компании Nike.

На justnike.ru размещен самый большой перечень кроссовок Nike. Много из кроссовок великолепно будут сочетаться с юбкой и поло в 2021 году. Если вы планировали прийти на стиле в ночное заведение или выглядеть прикольно во время путешествия в горы, кроссы Nike – это то, что вам надо!

В компании собран каталог брендовой обуви Nike, которая популярна весной и летом. В кроссовках от найка в кайф ходить, бегать и даже заниматься теннисом. Если вы давно не обновляли весенний гардероб, пора этим заняться! Также, на самом деле много позиций у фирмы Найк сегодня выпускаются и на зиму. Кроссы хит этого года – Nike Air Force 1 React. Эта модель пружинистая, в них можно даже в марте по лесу гулять.

Если вы планировали купить кроссовки на подарок жене, надо обратить внимание на Nike Air Max 720-818 Red – KROSBERY. В 2021 году &lt;a href=https://justnike.ru/&gt;купить кроссовки nike&lt;/a&gt; есть возможность в паутине без трудностей, нужно иметь мультивалютную карту, открытую для расчётов в интернете. Любая кредитка Виза или MasterCard от Сбера или АльфаБанка великолепно подойдёт для таких заданий!

Вы можете оплатить кроссовки, и курьер привезёт их вам в оговоренное время. Если вас заинтересовала возможность забрать кроссовки по адрессу, это реально также сделать по адресу г. Москва, Проспект мира 103. Иногда парни стремятся сделать подарок своей девушке, а из-за семейных забот сделать это сложно. При необходимости узнать что-то про модель Nike Air Force 1 Premium Grey можно и по телефону +7(495)642-26-83, куда вы можете звонить в любое удобное для Вас время. Также вам стоит обратить свой интерес и на кроссовки Air Jordan 1 All-Star Gotta Shine, они очень стильные и в них стоит гулять в хорошую погоду!

Если какая-то из моделей вам не будет полходить, вы сможете сдать её. Сотрудники по возврату кроссовок быстро обработают вашу заявку, и вы получите деньги назад. Как показывает статистика, в 2020 году было всего пара возвратов, в связи с этим вы можете не сомневаться в том, что кроссовки подойдут и понравятся!

Оформить заказ вы можете через портал, также вы можете сравнить несколько моделей и выбрать на самом деле лучшую, которая понравится вам.

найк официальный сайт интернет магазин москва - justnike.ru

Vafimewzot | 26.12.2020

Каждый человек хочет безупречно выглядеть. Вне зависимости от возрастных ограничений, кроссовки реально одевать в любое время. Очень стильными и популярными всегда были &lt;a href=https://justnike.ru/&gt;кроссовки найк&lt;/a&gt;. Если вы планируете сделать себе презент на День Рождения или просто уже морально готовы к весне, вам нужно обратить внимание на обновлённый список моделей в компании Nike.

На justnike.ru размещен самый большой перечень кроссовок Nike. Много из кроссовок великолепно будут сочетаться с юбкой и поло в 2021 году. Если вы планировали прийти на стиле в ночное заведение или выглядеть прикольно во время путешествия в горы, кроссы Nike – это то, что вам надо!

В компании собран каталог брендовой обуви Nike, которая популярна весной и летом. В кроссовках от найка в кайф ходить, бегать и даже заниматься теннисом. Если вы давно не обновляли весенний гардероб, пора этим заняться! Также, на самом деле много позиций у фирмы Найк сегодня выпускаются и на зиму. Кроссы хит этого года – Nike Air Force 1 React. Эта модель пружинистая, в них можно даже в марте по лесу гулять.

Если вы планировали купить кроссовки на подарок жене, надо обратить внимание на Nike Air Max 720-818 Red – KROSBERY. В 2021 году &lt;a href=https://justnike.ru/&gt;купить кроссовки nike&lt;/a&gt; есть возможность в паутине без трудностей, нужно иметь мультивалютную карту, открытую для расчётов в интернете. Любая кредитка Виза или MasterCard от Сбера или АльфаБанка великолепно подойдёт для таких заданий!

Вы можете оплатить кроссовки, и курьер привезёт их вам в оговоренное время. Если вас заинтересовала возможность забрать кроссовки по адрессу, это реально также сделать по адресу г. Москва, Проспект мира 103. Иногда парни стремятся сделать подарок своей девушке, а из-за семейных забот сделать это сложно. При необходимости узнать что-то про модель Nike Air Force 1 Premium Grey можно и по телефону +7(495)642-26-83, куда вы можете звонить в любое удобное для Вас время. Также вам стоит обратить свой интерес и на кроссовки Air Jordan 1 All-Star Gotta Shine, они очень стильные и в них стоит гулять в хорошую погоду!

Если какая-то из моделей вам не будет полходить, вы сможете сдать её. Сотрудники по возврату кроссовок быстро обработают вашу заявку, и вы получите деньги назад. Как показывает статистика, в 2020 году было всего пара возвратов, в связи с этим вы можете не сомневаться в том, что кроссовки подойдут и понравятся!

Оформить заказ вы можете через портал, также вы можете сравнить несколько моделей и выбрать на самом деле лучшую, которая понравится вам.

шарики воздушные купить - доставка-шаров.рф

BasherMAM | 21.11.2020

Доставим воздушные шары 24 часа в сутки по Москве и области доставка-шаров.рф

Без воздушных шаров не обходится ни один праздник. Ведь блестящие, красивые гелиевые шары всегда могут создать праздничную атмосферу и поднять настроение. Сегодня гелиевые шары есть всех расцветок, габаритов, с надписями и без, с картинками и различными наполнениями, короче на любой вкус. Добро пожаловать на интернет сайт доставка-шаров.рф и познакомиться с полными условиями доставки.

Если Вы рассчитывали найти <a href=https://xn----7sbabhdi4c7agvfn3g.xn--p1ai/tovary-dlya-prazdnika/nabor-dlya-stola-hello-kitty>Купить Набор для стола Hello Kitty</a> то Вы пришли на правильный адрес. Сервис доставки шаров «Спешарики» представляет большой ассортимент шаров: шары с рисунком, букеты из шаров, сердца, фольгированные фигурки, светящиеся шары, ходячие шары, большие шары с гелием и многие другие. Переходите в необходимый раздел и выберите то, что нужно именно Вам. Каждые шарики можно рассмотреть поближе, кликнув на фото. Вам будет доступны расценки, фотографии, наличие на складе, доскональное описание и детали доставки.

Если Вы захотели оформить заказ, то можно добавлять необходимые шарики в личную корзину и далее оформить полный заказ. Если у Вас останутся вопросы, звоните по контактному номеру телефона +7(499)677-55-67 в рабочее время. Мы с удовольствием поможем Вам подобрать шары, исходя из предстоящего события, кому готовятся воздушные шары, а также бюджета. Мы можем выбрать достойные варианты гелиевых шаров даже на самые лимитированные суммы. Вы также сможете пользоваться всплывающим диалогом, где наш консультант предлагает свою помощь.

Купить шары на праздник можно зайдя на страницу - <a href=https://xn----7sbabhdi4c7agvfn3g.xn--p1ai/vozdushnye-shary-s-dostavkoj-moskva-nedorogo/shary-s-risunkom/shariki-pod-potolok-luchshij-papa>Купить Шарики под потолок Лучший папа</a> . В наше время на всяком дне рождения стильно иметь оригинальные шарики в конкретной теме, и оно понятно почему. Вы только загляните в наш каталог и посмотрите на это разнообразие. Шарики для детей, для парней или девчонок, в определенных тематиках и цветах. Выберите букет и закажите прямо сегодня, а при подписке на наши новости, Вы получаете скидку как приятный бонус. Доставка воздушных шаров по Москве и Московской области у нас происходит 24 часа в сутки, что очень рационально. Посмотрите цены и методы доставки в теме «доставка и оплата» на нашем веб портале доставка-шаров.рф прямо сейчас.

Все гелиевые шары обязательно будут летать в воздухе минимум трое суток, бывает и больше. Мы прыскаем их особенным средством, которое разрешает продолжить такой результат. Но скорее это может зависеть от температуры в помещении, от условий эксплуатации, наличие ветра и солнечных лучей и многих других причин. Уточните детальнее у наших экспертов. Наш адрес: г. Москва, Пакгаузное шоссе, д. 5. Все способы связи с нами узнайте в разделе «контакты».

шарики воздушные купить - доставка-шаров.рф

BasherMAM | 21.11.2020

Доставим воздушные шары 24 часа в сутки по Москве и области доставка-шаров.рф

Без воздушных шаров не обходится ни один праздник. Ведь блестящие, красивые гелиевые шары всегда могут создать праздничную атмосферу и поднять настроение. Сегодня гелиевые шары есть всех расцветок, габаритов, с надписями и без, с картинками и различными наполнениями, короче на любой вкус. Добро пожаловать на интернет сайт доставка-шаров.рф и познакомиться с полными условиями доставки.

Если Вы рассчитывали найти &lt;a href=https://xn----7sbabhdi4c7agvfn3g.xn--p1ai/tovary-dlya-prazdnika/nabor-dlya-stola-hello-kitty&gt;Купить Набор для стола Hello Kitty&lt;/a&gt; то Вы пришли на правильный адрес. Сервис доставки шаров «Спешарики» представляет большой ассортимент шаров: шары с рисунком, букеты из шаров, сердца, фольгированные фигурки, светящиеся шары, ходячие шары, большие шары с гелием и многие другие. Переходите в необходимый раздел и выберите то, что нужно именно Вам. Каждые шарики можно рассмотреть поближе, кликнув на фото. Вам будет доступны расценки, фотографии, наличие на складе, доскональное описание и детали доставки.

Если Вы захотели оформить заказ, то можно добавлять необходимые шарики в личную корзину и далее оформить полный заказ. Если у Вас останутся вопросы, звоните по контактному номеру телефона +7(499)677-55-67 в рабочее время. Мы с удовольствием поможем Вам подобрать шары, исходя из предстоящего события, кому готовятся воздушные шары, а также бюджета. Мы можем выбрать достойные варианты гелиевых шаров даже на самые лимитированные суммы. Вы также сможете пользоваться всплывающим диалогом, где наш консультант предлагает свою помощь.

Купить шары на праздник можно зайдя на страницу - &lt;a href=https://xn----7sbabhdi4c7agvfn3g.xn--p1ai/vozdushnye-shary-s-dostavkoj-moskva-nedorogo/shary-s-risunkom/shariki-pod-potolok-luchshij-papa&gt;Купить Шарики под потолок Лучший папа&lt;/a&gt; . В наше время на всяком дне рождения стильно иметь оригинальные шарики в конкретной теме, и оно понятно почему. Вы только загляните в наш каталог и посмотрите на это разнообразие. Шарики для детей, для парней или девчонок, в определенных тематиках и цветах. Выберите букет и закажите прямо сегодня, а при подписке на наши новости, Вы получаете скидку как приятный бонус. Доставка воздушных шаров по Москве и Московской области у нас происходит 24 часа в сутки, что очень рационально. Посмотрите цены и методы доставки в теме «доставка и оплата» на нашем веб портале доставка-шаров.рф прямо сейчас.

Все гелиевые шары обязательно будут летать в воздухе минимум трое суток, бывает и больше. Мы прыскаем их особенным средством, которое разрешает продолжить такой результат. Но скорее это может зависеть от температуры в помещении, от условий эксплуатации, наличие ветра и солнечных лучей и многих других причин. Уточните детальнее у наших экспертов. Наш адрес: г. Москва, Пакгаузное шоссе, д. 5. Все способы связи с нами узнайте в разделе «контакты».

шарики воздушные купить - доставка-шаров.рф

BasherMAM | 21.11.2020

Доставим воздушные шары 24 часа в сутки по Москве и области доставка-шаров.рф

Без воздушных шаров не обходится ни один праздник. Ведь блестящие, красивые гелиевые шары всегда могут создать праздничную атмосферу и поднять настроение. Сегодня гелиевые шары есть всех расцветок, габаритов, с надписями и без, с картинками и различными наполнениями, короче на любой вкус. Добро пожаловать на интернет сайт доставка-шаров.рф и познакомиться с полными условиями доставки.

Если Вы рассчитывали найти &lt;a href=https://xn----7sbabhdi4c7agvfn3g.xn--p1ai/tovary-dlya-prazdnika/nabor-dlya-stola-hello-kitty&gt;Купить Набор для стола Hello Kitty&lt;/a&gt; то Вы пришли на правильный адрес. Сервис доставки шаров «Спешарики» представляет большой ассортимент шаров: шары с рисунком, букеты из шаров, сердца, фольгированные фигурки, светящиеся шары, ходячие шары, большие шары с гелием и многие другие. Переходите в необходимый раздел и выберите то, что нужно именно Вам. Каждые шарики можно рассмотреть поближе, кликнув на фото. Вам будет доступны расценки, фотографии, наличие на складе, доскональное описание и детали доставки.

Если Вы захотели оформить заказ, то можно добавлять необходимые шарики в личную корзину и далее оформить полный заказ. Если у Вас останутся вопросы, звоните по контактному номеру телефона +7(499)677-55-67 в рабочее время. Мы с удовольствием поможем Вам подобрать шары, исходя из предстоящего события, кому готовятся воздушные шары, а также бюджета. Мы можем выбрать достойные варианты гелиевых шаров даже на самые лимитированные суммы. Вы также сможете пользоваться всплывающим диалогом, где наш консультант предлагает свою помощь.

Купить шары на праздник можно зайдя на страницу - &lt;a href=https://xn----7sbabhdi4c7agvfn3g.xn--p1ai/vozdushnye-shary-s-dostavkoj-moskva-nedorogo/shary-s-risunkom/shariki-pod-potolok-luchshij-papa&gt;Купить Шарики под потолок Лучший папа&lt;/a&gt; . В наше время на всяком дне рождения стильно иметь оригинальные шарики в конкретной теме, и оно понятно почему. Вы только загляните в наш каталог и посмотрите на это разнообразие. Шарики для детей, для парней или девчонок, в определенных тематиках и цветах. Выберите букет и закажите прямо сегодня, а при подписке на наши новости, Вы получаете скидку как приятный бонус. Доставка воздушных шаров по Москве и Московской области у нас происходит 24 часа в сутки, что очень рационально. Посмотрите цены и методы доставки в теме «доставка и оплата» на нашем веб портале доставка-шаров.рф прямо сейчас.

Все гелиевые шары обязательно будут летать в воздухе минимум трое суток, бывает и больше. Мы прыскаем их особенным средством, которое разрешает продолжить такой результат. Но скорее это может зависеть от температуры в помещении, от условий эксплуатации, наличие ветра и солнечных лучей и многих других причин. Уточните детальнее у наших экспертов. Наш адрес: г. Москва, Пакгаузное шоссе, д. 5. Все способы связи с нами узнайте в разделе «контакты».

Čo to znamená

Prasvety | 16.03.2018

Bol som upozornený, že tuto stránku už ovládajú paraziti

k článku

PEDA | 12.05.2017

Iba toľko: slová "podle mne je to podvrh" sú čo za argument? Je to len tvoj názor, nič viac. Bavíš sa tu o chýbajúcich dôkazoch, ale ty sám tu žiadny argument nemáš. Sú to len reči do vetra. Ak neexistuje dôkaz pravosti Véd, neznamená to, že nie sú pravé. Dôkazy o slovanoch sa pedantne ničili kresťanstvom a to by si mal vedieť. Nie je preto nič nové nad slnkom, že ich nemôžu nájsť. Zatiaľ. Spomeňme si len na spis Maura Orbiniho. A mimochodom tiež si myslím, ako mnohí prispievatelia príspevkov, že je trapné držať sa len dokázaných faktov. A čo, ak sa nejaký dôkaz nájde? ...tak zmeníš kabát, ako by sa nechúmelilo a povieš "tak teda toto existuje, ale už okrem toho nič viac" ? A zasa budeš pán múdry vedec.

Amaterovi autorovi

Anaerob | 26.10.2015

K autorovi a tzv. jeho bodu 1 (Rusko v krivych zrkadlach): Ked to neriesis a neplytvas na to energiou, naco o tom píšeš recenziu? A vlastne ako to bolo so smrtou NV Levašova a jeho manzelky? Zomreli lebo ich NIEKTO zavraždil? Zaujimave, ze sa o tom neda nikde docitat. Zvlastne nie? Kto ZAHMLIEVA? KOMU JE TO VYHODNE? Aka organizovana zberba ho zavrazdila a PRECO? Existuje aspon jeden, kto to vie!

...

jardob | 16.03.2013

Množstvom teorii mozno cloveka zneistit pripadne znechutit ci odradit, ale tyka sa to prevazne ludi ktori hladaju alternativu viery, nieco comu by mohli verit, obdivovat, byt na to hrdy. Avsak cloveka hladajuceho pravdu takato vec nemoze odradit. Ten je vdacny za kazdy kusok skladacky. Je to mravencia praca, ako u archeologov - kym poskladaju cely "artefakt" musia preosiat tony "hliny". A ziadny najdeny artefakt nie je v sterilnej a cistej podobe, bol taky v dobe ked sa pouzival a moze taky byt po vycisteni a vypreparovani. Chcel by som tiez pripomenut fakt ze v svete v ktorom zijeme je nesmierne malo veci ktore su 100 percentne iste. Vravi sa ze ista je len smrt fyzickeho tela, co moze byt pravda. Ja pridavam ze pravda je aj to z filozofickeho pohladu ze "Nic nemozno na 100 percent potvrdit" a "Nic nemozno na 100 percent popriet". Skratka ze neexistuje na svete stopercentna teza, nazor, tvrdenie. Clovek nie je tvorcom vesmiru, ani jeho architektom a iba arogantny clovek moze tvrdit ze ma v niecom na sto percent pravdu a ze ina moznost neexistuje! No aj ked sa nasa istota vo veciach pohybuje medzi 1-99 percentami, ako ludia sa potrebujeme motivovat, a posuvat nasu mysel dalej a je to aj vasen ktora nas zenie vpred, co je dobre:-). Tiez si myslim ze ak sa clovek tvrdosijne drzi stale tej istej paradigmy a neskusa obcas mysliet nestandartne, neortodoxne, jeho mentalny rast moze stagnovat. Vzdy je moznost ze vsetko je alebo bolo inak a preto skusat pozerat sa na veci z roznych uhlov moze priniest cloveky nove poznanie, napady, inspiraciu. Niekedy aj objavovat "objavene" nemusi byt zbytocna praca, ale moze objavit nieco prehliadnute, pripadne prelomove. Vela citat neznamena vela nazorov automaticky prijimat za svoje, ale vela si rozkladat na velke pracovne platno a divat sa z perspektivy na criepky skladacky, na obraz aky mozu tie criepky vytvarat aj napriek tej kope balastu v ktorej lezia... Prajem vsetko dobre a vela zdaru vsetkym hladacom pravdy:-)

Re: ..jardob 16.3.13.

joalisenko | 19.02.2014

Potešil ma tvoj príspevok, mozno este viac ako preklady SAV!
HLADANIE,POZNANIE,OVLADANIE spoznaneho,je spôsob života človeka ktorý sa snaží dostať, ked nie do stredu pravdy tak aspon na jej dosah.Pravda ktorej som sa dostal do blízkosti mne osobne spôsobuje vždy radosť.RA DOST......dost svetla v srdci i v mysli, aby som mohol pokracovať v hľadani dalšich radostí, ktoré mi prinesie daľšie poznanie

Od zdroja

Veleslava | 26.10.2015

Nemate niekto jeho knihy?? Prepacte, rada by som si precitala nieco z diel pana Levashova. Azda preto, ze by som si rada SAMA urobila nazor na to, co provokuje tolkych ludkov bud k nenavisti a zlobe alebo k prehnanemu zbozstvovaniu. Nie je nad zdravy sedliacky rozum a nie je nad zdravomyslie............... :-))
R.I.P. pan Levashov i jeho manzelka

Re: Od zdroja

Ing. Jaroslav Kováčik | 11.08.2016

mám stiahnuté všetky knihy od Levašova, pošlite mi na email ingjaroslavkovacik@gmail.com vašu emailovú adresu a knihy v pdf vám pošlem

Re: Re: Od zdroja

Jozef Milan Hruzík /joalisenko/ | 06.12.2016

,,,,,posielam vám adresu na svoj mail a urobím tak aj cestou do vašej mailovej pošty. Budem vám veľmi povďačný za pdf. knihy od Levašova . Prípadne i ďalšie materiály s podobnou tematikou.
joalisenko@gmail.com . Ďakujem za ochotu.

Re: Re: Re: Od zdroja

martin | 11.01.2017

nech sa paci:
https://www.ulozto.sk/!XfBxQRndEyf5/nikolai-levashov-a-svetlana-zbierka-knih-5-1-2017-rar

Re: ...

Iva | 21.06.2016

Aj ja to takto cítim...Nie detaily, nie hmotné a podobné dôkazy...tým sa to všetko len zamotá...To naše vnútro nám povie, čo je pravda a čo už nie...

Díky

WHO | 26.01.2013

Jsem rád, Hoxi, že jsi učinil těžké, ale správné rozhodnutí :D

N.Levašov

Pavel | 17.11.2012

V době hledání pravdy mě N.L. oslovuje jako živý nositel pravdy podložené zkušeností. Nic jiného nemůže fungovat. Konkrétní osobní zkušenost. V jeho životopise vidím jasné znaky prožité zkušenosti. Že vše nevyšlo a byl zahuben potvrzuje jeho důležitost a nebezpečnost této cesty. Upozorňuji tímto na shodu jeho cesty se zkušeností mystika Květoslava Minaříka. Nejen v jeho životopise Kéčara, K.M. neustále mluví o nebezpečí které číhá na cestě ke svobodě a jak je těžké se mu vyhnout. Velmi si Nikolaje Levašova vážím za jeho odvahu být člověkem.. P.S. Dekuji za překlady, za seznámení s N.L. Pavel

Díky za tyto stránky

Petr | 27.10.2012

Jsem taky už pár let "hledající", podobně jako vy. Mým nejoblíbenějším zdrojem jsou knihy I.Wiesnera, jak už tady také někdo zmínil. Obsahují spousty informací různé hodnověrnosti a občas si i v něčem odporují. Nepochybuju ale, že je autor psal s čístým úmyslem. Proto je doporučuju.
Teorie N.Levašova jsem četl jen zběžně a měl jsem od začátku pochybnost protože autor o sobě uvádí, že je ateista. Pokročilý "hledající" člověk zpravidla dosáhne poznání, že existuje síla nás přesahující, ať už ji nazýváme jakkoliv.
Tyto stránky jsem objevil už před časem a chtěl se k nim někdy vrátit, ale zapomněl jsem na ně. Znovuobjevil jsem je před pár dny a s překvapením zjistil, že oba Levašovovi byli zavražděni. Pravděpodobně tedy ne "Putinem", jak někde psali, ale temnými silami, kterým Levašovovi sloužili.

Re: Díky za tyto stránky

Jaro | 30.10.2012

Uz niekolko rokov sa venujem badaniu, ktore by som nazval ako citanie roznych info a ich posudzovanie vo svojom vnutri ako o tom napisal Abdrushin. Precital som desiatky roznych diel z roznych oblasti a vedy mi vsetky tieto info integruju do pohladu, voci ktoremu v mojej dusi nie je ziadna opozicia - rozpor. Ake dokazy chce autor tejto stránky? Co je vlastne pravda? Fakty, zaznamy, nejakych historikov? Skutocnu pravdu moze clovek najst iba vo svojom vnutri. Nie su dolezite jednotlive detaily, ci do seba zapadaju alebo nie. Podstatne je vsetko konfrontovat so svojim vlastnym vnutrom a na zaklade toho v sebe najst co je pravda.
Dostat sa do priestoru vedomia kazdeho z nas a v tom vedomi podrobit prezentovane info konfrontacii. Rozum nie je ten spravny nastroj na to aby nam vedel pomoct odhalit skutocnost.
Co ste citili pri badani v danych info od Levasova? Ake pocity? Co na to vase vedomie, dusa? Skuste si odpovedat na to do akej miery je to vsetko pravda nie rozumom ale niecim hlbsim, co je v kazdom z nas. Autor tejto stranky ako keby zrazu zacal posudzovat formu namiesto obsahu. Nie je jedno kto je Levasov? alebo dalsi co to vytvorili? Nie je dolezitejsie sa zamyslat iba nad tym co vytvorili a to podrobit konforntacii so svojim vedmomim. Nie su dolezite ani jednotlive detaily ci to bolo tak alebo onak,...dolezita je hlavna idea obsiahnuta vo vedach a v tej je ten obrovsky vyznam a nasou ulohou je iba konfrontovat tu hlavnu myslienku s nasim vedomim. Aj levasov a jemu podobni su len ludia, velmi slabych kvalit ako vacsina dnesneho ludstva v porovnani so skutocnym potencialom ludskej bytosti a to ze mohli autori pri rozvijani svojich zableskov toho co uvideli , objavili podlahnut roznym vplyvom im vsak netreba mat za zle.

Re: Re: Díky za tyto stránky

joalisenko | 19.02.2014

,,,,,ty hovoríš, akoby z môjho srdca.Dokonca aj nezvratitelné fakty, by mal každý posudzovaťhlbkou svojich citov a počúvať aj hlas svojej duše. A SAV si takú poctu zaslúzia!!!!

Re: Díky za tyto stránky

Reinhard | 19.04.2014

Levašova zavraždil burzovní žid..

.)

Adler | 01.10.2012

Vitaj znovu na ceste ... dolezite je vzdy pochybovat a vzdy overovat, aj ked sa informacie zdaju jasne ako svetlo slnka ... svetlo slnka vsak brani vyhladu do vesmiru, na to nezabudaj ... drzim palec !!!

Fakty a Mýty

Jano | 19.09.2012

Skúsme sa na chvíľu zamyslieť nad tým, čo nám dáva zmysel a čo nie.
Všetky planéty našej slnečnej sústavy majú niekoľko (tie väčšie dokonca niekoľko desiatok) prirodzených satelitov (mesiacov), len naša Zem má len jeden, jediný. Dokonca aj Pluto, a to je len kus väčšieho kameňa, ich má päť! Ďalej, je nanajvýš divné, že všetky planéty našej slnečnej sústavy sú v jednej rovine! Pri teórii náhodného vzniku je to priam nemožné!
Súčasná veda vysvetľuje naklonenie zemskej osi o 23.5 stupňa niekdajšou zrážkou zeme s veľkým vesmírnym telesom. Niektorí tvrdia, že Zem mala kedysi "dvojča", tí druhí, že sa zrazila s mesiacom atď.
Tak isto sú tu teórie, podľa ktorých život na Zem bol "importovaný" z Marsu, kde pôvodne vznikol. Viem, teórií je mnoho, ale každá z nich má niečo do seba a možno, že každá z nich je aj čiastočne, alebo úplne pravdivá... Prečo teda absolútne odsudzovať védy? Že sme o nich nikdy pred tým nepočuli ešte neznamená, že ani nikdy nejestvovali, aj keď vylúčiť sa to samozrejme nedá.
Tak teda, aký je skutočný príbeh ľudstva? Kde je ten "chýbajúci link" medzi Neandertálcom a Kromaňóncom, ako je možné, že za 2.5 miliardy rokov sme podľa súčasnej vedy jediný inteligentný druh a ako vysvetlíte, že za cca 165 miliónov rokov vlády dinosaurov sa z nich nevyvinulo nič inteligentné, resp. inteligentnejšie, než sme my? A čo pred nimi? A čo ostatné vesmírne civilizácie? Je úplne možné, že sme boli kolonizovaní a takisto vesmírne vojny môžu byť úplnou skutočnosťnou, len my, z nášho útleho hľadiska maličkej slnečnej sústavy, o ničom nevieme :-)
Prajem pekný deň.

Levašov a védy

Jano | 19.09.2012

Nuž, problémov je tu viacero, avšak nemyslím si, že všetko je úplný blud.
Takže po poriadku. Dôkazy o tom, že Slovania obývali väčšinu EuroÁzie a dokonca mali styky aj s Amerikou (Austrália ani Afrika sa zatiaľ nespomínali), vyskakujú posledne ako huby po daždi a nemajú s Levašovom, ani védami absolútne nič spoločné. Autori ako Miloš Drastich, Cyril Hromník, Antonín Horák a ďalší sami a individuálne prišli na to, že tie "naše" dejiny sú v skutočnosti falzifikát. Čo sa týka véd, je ťažké niečo odsudzovať, keď ani nevieme, ako to máme súdiť. Je síce pravda, že si niekedy dosť protirečia, ale na druhej strane poviem asi toľko, že je tam určite zakomponované niečo pravdivé, pretože taký kvalitný falzifikát by nebol schopný nikto vytvoriť. Ja by som povedal, že práve tá chronológia je dosť vierohodná, hlavne, keď sa nad tým zamyslíte z biologicko-časovo-logického hľadiska. Či to bolo presne tak, ako sa to tu píše, alebo trochu inak, to sa asi tak skoro nedozvieme, ale sú knihy, ktoré dokumentujú to, že po našej planéte kráčali inteligentné bytosti milióny rokov pred nami. Apropo, boli ste niekto "odkontrolovať" tú Encklopédiu Britanicu z r. 1700, kde by sa malo písať o Veľkej Tartarii? Nuž, žijeme v dobe, keď si nemôžeme byť istí ničím a každé "zaváhanie", či dokonca aj "veľmi súvislý text" v nás vzbudzuje obavy a máme tendenciu začať o tom pochybovať. Či azda kauza Wikileaks a Julian Assange nie je niečo podobné? Avšak je Asange agent CIA? Možno áno a možno nie, nevieme to. Snaží sa o niečo, hrajú s nami hru? Ani to nevieme. Nuž a tak isto nevieme ani to, či sú védy podvrh a či s tým niečo sledujú. Prikláňam sa však k názoru, ktorý tu už niekto písal, že by sme sa nemali povznášať nad druhými národmi/rasami, zvlášť, keď do budúcna chceme planétu bez vojen a utrpení...
Spomeniem napr. fakt, že teóriu o "stvorení ľudstva" nešíri len Levašov, ale aj kopec iných vedcov. Napr. seriál "Ancient Aliens" o tom diskutuje tiež. Ja by som povedal, že nezáleží na tom, čo Levašov bol, a či toto všetko je podvrh, ale skôr na tom, čo si každý jeden z toho odniesol. Mimochodom, telepatia a veci s tým spojené majú nejaký základ a každý s tým máme aspoň okrajové skúsenosti, takže si nemyslím, že SAV sú atomaticky podvrh...
Keby sme tak mohli dôverovať inštitúciám, ktoré robia seriózne vedecké výskumy, tak by sme boli za vodou a mali o problém menej :-(

moje řeč

Chiron | 18.08.2012

Díky Hoxi za tento článek. Pamatuji, že můj varující příspěvek na toto téma byl zde před časem předmětem úsměvných smajlíků. Ale ukazuje se, že harrypotterovské postavičky a la Zlatoslav Lockhart a jeho kniha Mé kouzelné JÁ nejsou ničím neobvyklým. Levašov mi to dost připomíná. Ať už těmi příběhy o tom, co učinil na astrální pláni, většinou bez možnosti důkazů, ale i z důvodů typu - k čemu mi to jako duchovně a lidsky hledající bytosti - bude? Tedy ty řeči a hrdinské příběhy. No a taky ten hierarchicko patriarchární religiozní systém na čele se zasloužilým Rasputinem č.2? To už tu přece bylo x krát. Vždy s důrazem na antisemitismus, aby jó bylo jasný, s kým vůbec nemáme nic společnýho. Včetně pogromů, poštvaných na své vlastní tam dole, aby se to líp zamaskovalo. Vždy je využívali aby vytvořili mýtus mučedníka. Chudáci obyčejní Židé... Teď tedy už s vyloučením Nejvyšší bytosti, která je Vším ve všem. Jen astrální hierarchie pěkně seshora dolů... Jsem rád, že jsem se tak docela nemýlil. Pěkný den, Chiron

Re: moje řeč

Chiron | 18.08.2012

I vaše názory na autentičnost různých listin a jejich intoxikaci chytrými odborníky na infiltraci mi sedí. Oni vědí, že Slované se zvedají, tak zareagovali po svém. Řekl bych, že ta pohádka o Vasilise a analogie s těmi předčasně povstalými "árijci" je celkem trefná. Šovinismus, rasismus, jakkoliv "duchovně" okecaný, religiozní elitářství a podobné postoje asi nejsou to, co se očekává. CH

Díky za tuto stránku

AgnesPravi | 09.07.2012

Taky musím poděkovat za tuto stránku. za informace zde, za vaši práci, za to že to děláte s největčím svědomím, otevřeným srdcem a využitím intuice. nechápu jak někdo může žít a nevyužívat/neřídít svuj život podle intuice, která ukazuje směr ke "světlu" v duchovní/astrální sféře. cesta duše je dlouhá a jednoduše zničitelná pokud dá člověk jen na rozumovou logiku, materialní způsob života nebo přejímání informací bez dalšího prověřování a hledání kde je zakopaný pes. Řeknu to za sebe: Levašovic dvojce pustila do světa podstatnou informaci, a i kdyby to byly kecy, tak to má za učel aby si slovani uvědomili, že jsou taky pradavnou společností se svou vlastní minulostí a vědomostmi a ne že jsme jen ovce přejímájící římsko-řecký pohled na dějiny, politiku a filozofii, kterou nám vnucují posledních 20století. Řím nemohl slovany porazit vojensky, ale porazil je v poklidu falešným náboženstvím a politickými intrikami a židé v tom hrajou velkou roli až do dnes (viz wikipedie).

Přidat nový příspěvek