Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 8.8.2016

Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 8.8.2016

13.8.2016

 

Titulky: Irena

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 08.08.2016.srt

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 08.08.2016.doc

 

Otázky  8.8.2016

 

1)  Vysvětlete námitky plynoucí z vašich předešlích odpovědí, koho jsou Erdogan a Davutoglu nástroji?

2)  V Belgii neznámý útočník zranil mačetou dvě policistky.

3)  Slova Medvěděva o učitelských mzdách jen potvrzují snahu vlády zlikvidovat u nás vzdělání.

4)  Okomentujte prohlášení Donalda Trumpa, který obvinil Hillary Clintonovou, že je zakladatelkou ISIL.

5)  Jaký se váš názor na to, že Obama předal Íránu 400 mil. USD a navíc hotově a v čem spočívá zájem Íránu o zelené papírky?

 

Dobrý den, Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

 

  Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. První otázka od Dmitrije nás nutí vrátit se k minulému pořadu Otázka-odpověď. Dmitrij má vůči vám určité námitky.

Ve vašem pořadu ze dne 01.08.2016 jste podrobně vysvětloval, že Erdogan je projektem globální elity a Davutoglu je projektem USA. Dále jste řekl, že se Erdogan bránil omluvě za SU-24 mezi jiným také kvůli tomu, že mu nebylo jasné, proč by se právě on měl omlouvat za cizí zločin. Přitom však ve vašem pořadu ze dne 25.11.2015 jste řekl, že Erdogan a Davutoglu jsou, cituji: „Nástroje americké politiky, které řeší úkol rozpoutání 3. světové války.” Konec citátu. Stejně tak jste v daném pořadu tvrdil, že měli Erdogan a jeho synové kontrolující dodávky ropy z území ISIL do Turecka zájem na tom, aby byl ruský SU-24 sestřelen. Neboť ropa nedodaná kvůli ruskému letectvu z území ISIL udělala díru v tureckém rozpočtu a Erdogan měl tedy zájem na tom, aby se válka rozšířila na turecké území. Takže je to tak, že napřed jste sestřelení SU-24 posuzoval v tom kontextu, že na tom měl zájem Erdogan a jeho rodina a teď již mluvíte o sestřelení našeho letadla v kontextu činnosti státní elity USA a jejího přisluhovače Davutoglu. Vysvětlete prosím svůj postoj.

 

  Zde není třeba rozebírat můj postoj, ale to co jsem o tom říkal. Kde berete to své přesvědčení o tom, že člověk, který je projektem globální elity, účastníkem globálního projektu, nemůže být nástrojem nadnárodního řízení jiné úrovně? A v daném případě USA?

- Státní elity.

- Ano, státní elity.

Ta situace tedy byla následující. Globální elita realizuje globální projekt na vytvoření Turecka a la Třetí říše, aby tak vyřešila problém realizace Evropského islámského chalífátu. Kvůli tomu jsou vybíráni určití lidé, kteří plní určité úkoly. Jenže lidé jsou různí, a každý člověk jedná především na základě svých vlastních zájmů, a také na základě vlastního chápání toho procesu, kterého se účastní a toho, co si z něho přeje vyzískat. Islamizace Turecka probíhá na základě varianty islamizace podle Gülena. A teď Erdogan jednou azánem svolává k ranní modlitbě z minaretu místo muezzina a podruhé se Bohu omlouvá, prosí Boha a lidi o odpuštění za Gülena. Chápete? Co z toho plyne?

Z toho plyne, že se pokouší stát duchovním vůdcem toho islámu, který reálně v Turecku vzniknul, aby nahradil světský stát. Gülena nepotřebuje a rozepře mezi nimi je analogická rozepři mezi Hitlerem a Röhmem. Nic víc. A samotnou podstatu tureckého neoosmanismu to nezmění.

 

  Za co by se měl Erdogan omlouvat, neví ani dnes. Zítra by se měl Putin setkat s Erdoganem a Erdogan bezprostředně před tímto setkáním zveřejnil, podal vysvětlení, proč ten dopis napsal. Ale tam přece žádná omluva není, opět je tam řeč o politování a účasti nad tím, co se stalo. Omluva tam opět není. On se stejně jako dřív nepovažuje za viníka toho, co se stalo, čeho se dopustili jiní. On se od tohoto projektu státní elity USA distancuje. A já jsem řekl, že je nástrojem. Ano, on je nástrojem.

Neboť tak, jak z vlastního pohledu chápe procesy, které probíhají v jeho regionu a aniž chápe tu roli, kterou mu určili, on v plné shodě s pravidlem Dostatečně všeobecné teorie řízení, že každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe... Tedy - využívá objektivní okolnosti pro dosažení subjektivních cílů. Tak on tyto objektivní okolnosti jako je válka v Sýrii, obchod s ropou, kterou je přece zapotřebí legalizovat, neboť jinak je problém ji prodat. A další, zbraně, které dostávají bojovníci, přece také musí být napřed zakoupeny, převezeny a nějakým způsobem zadokumentovány, to jsou přece také velké peníze. Ty bojovníky je také nutné léčit. A proč by tyto projekty měl z jeho pohledu přenechat někomu jinému? Takže se samozřejmě vynasnažil všechno to dostat pod svou kontrolu. A kvůli tomu uvázl v těch procesech, kdy ho státní elita při řešení svých problémů, svých úkolů v tomto regionu, udělala svým nástrojem. On to pochopil.

 

  Erdogan před tím setkáním s Putinem absolvoval celkem těžkou cestu. Pochopil, jak je využíván, pochopil, že ho zneužívají, a že to dělají v zájmu USA. Velmi mu k tomu pochopení pomohl také ten převrat. Podívejte se, na jedné straně, jakmile vzal Erdogan na sebe, na Turecko odpovědnost za to sestřelené letadlo, začaly být navazovány vztahy mezi Tureckem a Ukrajinou. Šlo o velice těsné vztahy, o vojensko-technickou spolupráci, začaly spolupracovat tajné služby. Všechno to probíhalo velmi dobře, kromě jedné věci, že to všechno organizovaly ty síly, které reálně stály proti Erdoganovi. Tedy ty, kterých se ještě nestačil v armádě zbavit. A na základě toho si reálně uvědomoval, že veškerá negativa z této spolupráce hodí na něho, a navíc cestou vojenského převratu. On ten převrat nemohl realizovat žádným způsobem. A potom za ním opět přišli od globalistů a řekli mu:

- Pochopil jsi svou vinu?

- Pochopil.

- Tak v tom případě ten převrat budeme muset neutralizovat. My ti s tím pomůžeme. Máme zde určité síly, a zařídíme, aby se ti podřídily. A všechny, kteří proti tobě vystoupí, zlikviduješ. Zato ale potom povedeš Turecko cestou další islamizace. Což teď i pozorujeme.

Ale Erdogan už nevěří ani globalistům, on si reálně uvědomuje, že udělal velkou chybu, když ohrozil projekt Turecka tím, že začal spolupracovat se státní elitou USA, když se účastnil jejího projektu a stal se jejím nástrojem. Reálně si uvědomuje, že ho mohou v kterémkoliv okamžiku vyměnit. Nevymění ho pouze v jednom případě, když se stane duchovním vůdcem neoosmanského Turecka. Ale to se napřed musí zbavit Gülena. A v tomto ohledu si s ním státní elita USA opět pohrává. „Musíme se teď dohodnout, zda ti ho vydáme, nebo nevydáme.” On si ale reálně uvědomuje, že za převratem stála právě tato státní elita USA, jejímž nástrojem jednu dobu byl. Když si ještě myslel, že to pro něj bude velice výhodné, že účast v tomto projektu pro něj bude výhodnější, než v tom globálním.

Osm měsíců potřeboval na to, aby zjistil, jak velice krutě se zmýlil, a že ho ten projekt málem stál život. Zde je přece nutné si uvědomovat, že vliv lidského faktoru nikam nezmizel. Ano, je zařazen do určitého projektu, a ano, dostal možnost se v něm realizovat, ale dále to je vždy o tom, jak to daný člověk zvládne. Zda si uvědomí, jaké se mu naskytly možnosti nebo ne. Jak to dokáže využít, v jakých cílech, s jakými náklady. Tak to bylo i s Erdoganem. On se s nimi mohl rozejít ihned a okamžitě prohlásit, že... Že došlo ke zločinu, který bude vyšetřen. Mohl prohlásit, že to bylo neznámé letadlo, které střílelo, a že vůbec nebylo turecké bez ohledu na Davutogluovo prohlášení, že to ruské letadlo sestřelilo letadlo turecké. Mohl jít do konfrontace. Takovou možnost měl.

 

  Ale jeho osobní, zištný zájem ho zastavil a on začal přemýšlet: „USA jsou ze všech nejsilnější. V Rusku bude státní převrat a všechno se to zamete pod koberec. A já budu zase na koni.” Uplynulo osm měsíců a žádný státní převrat se nekonal, a žít se chce dál. A potom začal chápat, že některé procesy sice probíhají rychle, ale že opravdové řízení se realizuje pomalu, zato potom ale vede k zaručenějšímu výsledku. Tak tedy udělal manévr. Ale opakuji, to jeho vysvětlení, proč napsal Putinovi dopis, ve kterém není jediné slovo omluvy... On teď už zase mluví pouze o politování a účasti: „No ano, došlo k jakémusi mrzutému incidentu. Litujeme. Zahynuli nějací lidé? Máte naši účast.” Ale neomlouvá se. Necítí se být vinen. A to že ho donutili...

Jen se podívejte, jakou vede v Turecku informační politiku ve vztahu k těm, se kterými se vypořádat může. On urážky neodpouští. A nezapomněl a ani nezapomene tyto urážky ani globální elitě, globálním prediktoru. Ale mstít se nebude jim, mstít se bude Putinovi, Rusku, tedy tomu, komu ho donutili se omluvit. I když jenom v angličtině. Ale anglický jazyk je ten jazyk, který je dnes v celém světě oficiální. A v angličtině také informace v celém světě přijímají. A to, co sis tam sesmolil pro svou osobní potřebu v turečtině na domácím dvorečku, to už je tvůj problém. Hlavní je to, co jsi řekl všem.

 

  K dalším otázkám. Prosí vás, Valeriji Viktoroviči, okomentovat současné evropské události. A konkrétně v Belgii neznámý útočník zranil mačetou dvě policistky.

 

  Ty policistky? Jen si vezměte, ke kolika začalo v Evropě docházet událostem spojeným s použitím nožů a mačet. Předtím tak zabili jednoho člověka v Londýně a pět dalších zranili. A kdo to udělal? Somálec s norským občanstvím. Zajímavá kombinace. Oč tedy jde? V daném případě s ohledem na tu událost, o které jste mluvil. To je vůbec velice zajímavá událost. Ten útočník, kterého ten třetí policista zastřelil, fakticky zaútočil na městskou policejní stanici. A jak teď bude vytvářena informační vlna?

Z nějakých důvodů chtěl ten člověk vstoupit na policejní stanici a ty zlé, zákeřné ženy, které hlídaly u vchodu, na něj nebyly dost vlídné. A protože on byl povahy hrdé a svobodomyslné, tak popadl svůj nůž, a oni u sebe nůž nosí běžně, v jejich kultuře je to normální a vysvětlovat, proč u sebe nosí mačetu, u nich nepřipadá v úvahu, v jejich kultuře. Ne jako v případě Evropana, pro kterého to neplatí. A tak se samozřejmě bránil, dvě zranil a jeho zabili. Byl to hrdina. Takovou to bude mít zápletku. Takové to bude mít budoucí pokračování u nich v migrantském prostředí, jak se to bude šířit, jak bude vytvářen ten mýtus... A obecně tato událost přímo souvisí s jinou událostí. I když ta vazba jako taková... Já se to teď pokusím vysvětlit. Ta vazba není vůbec zřejmá.

Právě včera na hraničním přechodu mezi Krymem a Ukrajinou...

- V Čongaru.

- Ano, v Čongaru.

... došlo k nějakému nejasnému incidentu. Šlo o nějakou střelbu. A jak to souvisí s touto událostí? Velice jednoduše. Ta věc spočívá v tom, že Evropu zaplavila migrační vlna. Jak se správně... Řekneme to nejprve takto, abychom se k tomu nevraceli. Jak se správně zachovat v případě migrace, ukázaly události, když lidé před válkou utíkali z Donbasu. Ve velmi krátkém časovém úseku jsme přijali více než milión běženců a dokázali jsme je všechny rozmístit.

 

  A v Evropě to všechno probíhalo absolutně jinak, úplně jinak. Pamatujete si na tu vlnu migrantů, kteří pěšky pochodovali? A co s tím má společného ta střelba v Čongaru? Trochu později to vysvětlím. Takže 7. srpna uplynulo přesně 25 let od jedné události, která zůstala téměř nepovšimnuta, i když byla principiální pro pochopení toho, co se teď v Evropě děje. 7. srpna 1991 byl v Albánii v přístavu obsazen kubánský parník Vlora tisíci albánských běženců. Mnoho zdrojů uvádí, že jich bylo 20 tisíc. Já si myslím, že to je přehnané, nicméně jich bylo opravdu hodně. Albánští běženci se tedy zmocnili této nákladní motorové lodi, a žádali, aby je odvezla do Itálie. V Itálii je napřed přijmout odmítli, ale potom byli nuceni kvůli humanitární katastrofě na lodi tyto lidi přijmout. Umístili je na stadiónu a jídlo jim shazovali z vrtulníků!

Potom ty lidi oklamali a letadly je převezli zpátky do Albánie. Podvodem. Proč o tom mluvím? V roce 1991 to byla zkouška, nakolik jsou evropské státy schopny poradit si s přívalem migrantů, který jim někdo zorganizuje. A doufám, že není třeba nikomu vysvětlovat, že 20 tisíc lidí se jen tak z ničeho nic nevrhne na jednu loď, aby ji obsadili a požadovali od ní odvoz. Ten proces je třeba zorganizovat. A opakuji, že u nás ty lidi přijímali, umísťovali je do připravených táborů.

 

  Na Západě je úplně jiný vztah k lidem. Tam je nahnali na ten stadión a jídlo jim shazovali. Ve smyslu, tady máte a dejte nám pokoj, a co se na tom stadiónu dělo? Jaký tam panoval pořádek, jaké hygienické podmínky, lidé mohli být nemocní. A oni nemocní byli. Kdo jim poskytoval zdravotní pomoc? Nikdo. Nejdůležitější bylo, co nejrychleji se jich zbavit. A teď se tedy davy migrantů valí do Evropy. Je třeba si uvědomit ještě jednu věc. Protože jsou migranti a migranti. Je třeba rozlišovat dva typy migrantů. Jeden typ migrantů jsou lidé, kteří utíkají, protože je postihlo doma neštěstí. Jsou to lidé utíkající před válkou To nejsou žádní žoldáci. Jsou to ženy, děti, staříci. A pro tuto kategorii lidí je ten přesun velice, velice nesnadný. Pro ně velice těžké, katastrofálně těžké a problematické zdolávat delší vzdálenosti. Abyste si to lépe představili, vzpomeňte si, jak jste někdy cestovali s rodinou s dětmi. Vy, co máte děti a vy, kteří je nemáte, si vzpomeňte, jak jste cestovali s rodiči. To je jedna z důležitých věcí a druhý typ migrace je migrace ekonomická.

Často se ptají. Zda například německá vláda vůbec mohla čelit tomuto přívalu? Přece je zaplavili, tak jak tomu měla čelit? Jenže je nutné ptát se jinak. Co měla udělat, aby tuto migrační vlnu odvrátila? Tak především, ten migrační příval je organizovaný! Proč je organizovaný? Protože jakákoliv vláda musí jednat uvědoměle s ohledem na důsledky, jaké bude její jednání mít. Muammar Kaddáfí říkal: „Co to děláte? Vy teď zničíte překážku stojící mezi vámi a chudou Afrikou a smete vás příval migrantů.” Copak bylo pro evropské vlády tohle tak těžké předpokládat? Ne, nebylo. To znamená, že o migraci věděly. Cožpak evropské vlády, které rozpoutaly válku v Sýrii, nemohly předpokládat, že z míst bojů budou utíkat běženci? Ale mohly! Tak proč rozpoutaly válku, aby svrhly Asada? Proč tam místo organizování, podpory politického procesu dodávají zbraně a munici?

Vždyť si uvědomte, že k tomu, abyste mohli válčit, toho potřebujete opravdu hodně. V první řadě peníze. Potřebujete zbraně. Teď bojovníci ISIL prohlásili, že se zmocnili velkého počtu zbraní americké výroby. Přece musí Američanům nějak vysvětlit, kde se u bojovníků ISIL vzaly americké zbraně? A nové zbraně, u kterých je podle čísel možné identifikovat komu byly prodány a jak byly dodány! Vždyť není žádný problém to zjistit. Oni řekli, že ty zbraně dodali umírněné opozici. V rukou je však má ISIL. Oni shazují zbraně umírněné opozici... Už jsem o tom mluvil. Kdyby něco spadlo do vody, nebo zůstalo nepřístupné ležet někde v horách, ale všechno se to dostává přímo na pozice ISIL. Tak jsou ti američtí piloti „neschopní”. Američanům přece musí nějak vysvětlit, odkud má ISIL jejich zbraně. Tak to vysvětlují tím, že... Vysvětlují to tím, že se těch zbraní zmocnili ISILovci sami. Co se tedy děje?

 

  Evropské vlády udělaly velice mnoho pro to, aby spustily masovou migraci směrem do Evropy. Proč směrem k Evropě? Protože proběhla příprava. Žádná masová migrace nezačíná sama od sebe. Napřed se objevují malé potůčky, které se potom zvětšují, zvětšují, a až potom se promění v migrační řeky. Jací migranti především ze směru Blízkého východu přicházeli? Ti lidé, které napřed v Turecku koncentrovali v táborech, a potom je posílali do Evropy?

Z nějakých zvláštních důvodů se jednalo především o muže výlučně ve vojenském věku. To znamená, že se jednalo výlučně o žoldáky! A tady si připomeneme to střílení v Čongaru. Správně a včas použité zbraně pohraničníků předchází vzniku větších potíží a dalším pokusům těchto žoldáků vyzkoušet si, kam až mohou zajít. Je třeba chápat jednoduchou věc. Proti kulometům se, obrazně řečeno, nikdo dobrovolně nevrhne. Proti kulometům lidi buď ženou, nebo je na ně zatlačují. Ty mnohakilometrové pochody, které ukazovali, ty pochodující proudy lidí. Každou takovou skupinu musí vést nějaký lídr, který jim musí ukázat, kam mají jít, proč tam mají jít a ta skupina musí být v nějakém táboře zorganizována. Tyto pochody byly organizovány kvůli vytvoření propagandistického mediálního obrázku. Aby místním obyvatelům předvedli tu vlnu, aby své dojmy předali dál: „To je hrůza! Jen se podívejte, těch lidí! A jdou a jdou a jdou. Ten lidský proud všechno smete.” Za těchto podmínek je použití kulometů, i kdyby s nimi nestříleli do lidí, jednoduše sebevražedné. Tak zaprvé, pokoušet se zastavit takový dav zbraněmi je nesmyslné. Protože člověka může zastavit strach, když po něm někdo střílí. Co slyší? Zvuk. Když se střílí jeho směrem, tak zvuk neslyší, protože ten se šíří do stran a vzhůru. Aby lidé slyšeli výstřely, je tedy nutné střílet vzhůru. Aby lidé viděli, že se střílí a je to pro ně nebezpečné, je nutné střílet do země před nimi dávkami. Jenže to vidí ti vepředu a ti vzadu jdou dál. Ať tedy střílíte, jak chcete, stejně vás smetou. Je tedy třeba to zařídit tak, aby se zastavil celý ten dav. Proč je to nutné udělat?

 

  Musí to maximálně zapůsobit na celý dav. Když už jste připustili, aby se ty davy daly do pohybu, když jste nezareagovali jako v Čongaru, když se ty davy již valí. Opakuji, pohraničníci nedostali své zbraně na parádu, ale aby s nimi bránili hranice. To, co teď povídám se přímo týká toho, co se teď děje v Evropě. Jak v běžných životních situacích používají mačety... Jako teď v tom Bavorsku. Kde zabil... Jak pracoval v té turecké restauraci a zabil tu ženu, po které zůstaly tři osiřelé děti. A ty politické útoky. Ten vlak, ten útok na policejní stanici. Takže jde velká skupina lidí. Zdálo by se, proč to neudělali jako v Rusku, které jim předvedlo, že to jde? Proč tu mluvím o zbraních? Proč vůbec používat zbraně? Protože je třeba je roztřídit.

Já říkám, že hlavní část těch lidí tvořili muži ve vojenském věku. Žoldáci. To oni tam šli a ženy a děti měli jako krytí. Kdyby celé té skupině ukázali... To, co tu vyprávím, ví každý policista i pohraničník a použít to uvnitř území je už jen otázka technologie. Kdyby tomu davu předvedli, že použijí zbraně a použili je, tak jak říkám, nikdo proti kulometům nepůjde. Ti vůdci, kteří ten dav vedou, ho zastaví sami. Mají mobilní spojení. A co bude dál? Proti zbraním nepůjdou. Ale ten obrázek by byl hezky názorný. Jen se podívejte, jak vás ta zákeřná Evropa vítá se zbraní v ruce apod. A co by se dělo dál? V první řadě před sebe nastrčí ženy a děti, které proti těm zbraním budou tlačit, žádné žoldáky. Právě kvůli tomu je nutné ukázat zbraně, protože tak dojde k okamžitému oddělení obyčejných lidí od žoldáků.

 

  A stačí je oddělit. Jedny poslat do běženeckého tábora a ty druhé do internačního tábora, kde projdou přísnou kontrolou, vezmou jim otisky prstů, zjistí životopisy apod... Takto je oddělit a tohle všem ukázat. Toto může být pouze jednorázová akce. Nebude-li správně informačně využita, zopakovat ji už nebude možné. Protože jejich loutkovodiči se okamžitě zorientují. Jakmile je ale jednou oddělíte a správně to informačně podáte, tak už takové pochody, více takových pochodů nebude! Bude je možné trhat a třídit ještě na přístupech. Bude-li to správně informačně ošetřeno! Po takové akci je nutné správně o tom informovat a vysvětlit, co se stalo.

A dále musíte jedněm zajišťovat normální přijetí a ty druhé filtrovat. A jak k tomu oni přistupovali? Všichni ti žoldáci v klidu pochodovali, aniž by zasáhla policie či jednotky zvláštního nasazení. Po cestě tam na ně na určitých místech čekali volontéři. Jak ti volontéři věděli, kam mají jít? Organizovali tam pro ně místa, kde je přijímali a rozdávali jim peníze. Vydali jim podivné dokumenty, které policie z nějakého důvodu akceptovala. Když jedete oficiálně, tak vám dnes již v podstatě berou otisky prstů. Musíte mít všechny doklady, platnou jízdenku tam i zpět, vízum. A zde nějaký papír vytištěný na tiskárně opravňuje ke vstupu několik desítek lidí najednou a někdy i stovek. A policisté nijak nereagovali, což znamená, že tajné služby byly informované, a že to ony organizovaly průchod této migrační vlny. Ani se nepokusily od nich oddělit ty žoldáky.

 

  A ty zločiny, kterým jsou vystaveni ti, kteří mezi žoldáky nepatří? V těch zřízených táborech? Západní tisk i západní bloggeři přece informovali, že tam dochází ke krádežím, vraždám, znásilněním. V těch běženeckých táborech a vystaveni jsou tomu právě ti obyčejní lidé, kteří posloužili těm žoldákům jako krytí. A co se tedy stalo? Všem těmto žoldákům... A teď tajné služby tvrdí, že buď 40, nebo 400, nebo 4000 bojovníků tímto způsobem proniklo do Evropy. A možná i víc, my to nevíme jistě!!!

Ale to hlavní, předvedli jim bezzubé státy, které nejsou schopny uplatnit sílu pro zajištění vlastní bezpečnosti. Kvůli tomu byly potřebné ty kulomety! A jejich včasné použití! U nás sem jenom nos strčili, a hned jim předvedli, tady, pánové, nemáte, co pohledávat. Tady vás uvítáme s plnou parádou! Jde-li o obyčejné lidi, tak prosím. My umíme zorganizovat tábory. A my vás zachráníme, ale rozhodně si vás profiltrujeme! Evropa předvedla svou neakceschopnost! Předvedla, že není pevným útvarem, a je možné ji teď dobýt holýma rukama. A ten útok na policejní stanici je oknem Overtona. Chápete?

Napřed bude rozšířeno, že tam přišel a byl nucen se bránit. Jenže své mačety příliš často používají k obraně před těmi, kteří na ně neútočí. Formují u nich představu, že daný stát je třeba rozvracet. Oni tam přišli a požadují, aby je vydržovali. Stát předvedl, že není schopen se ubránit. Oni v klidu prošli přes policii, přes pohraniční armádu, přes pohraničníky. Vždyť stát se musí umět ubránit. Cožpak do Německa ta vlna migrantů spadla z Marsu? Vždyť prošli řadou států! Cožpak se nemohli dohodnout s Maďarskem, s Chorvatskem, s dalšími těmi státy? Bylo třeba se dohodnout. Ale v první řadě měli provést filtraci žoldáků od obyčejných lidí!

Opakuji, že všechny muže vojenského věku, kteří by nebyli schopni prokázat svůj vztah k ženám a dětem, že se skutečně jedná o rodinu... Nejsou schopni to prokázat? Do internačního tábora s nimi! Jiné podmínky pobytu, kontrola jiné úrovně! Oni to neudělali! Proto to, co se tam teď děje, bude mít vzrůstající tendenci. Už na začátku se dopustili chyby.

 

  Tuto chybu ruští pohraničníci neudělali v roce 2014, 2015 ani teď! Včas a správně použité zbraně ve vztahu k provokatérům odvrací velké problémy v budoucnosti. A právě tohle Evropa neudělala! A za to teď bude platit. Evropa mohla na samém začátku, kdy ten proud těch provokatérů byl ještě slabý, použít správně zbraně a předvést jim uplatnění státní vůle. Ale státní moc byla deaktivována a oni v klidu prošli. A za malým potůčkem přišla velká řeka. Ale jak říkám, měli tu možnost dokonce i ve chvíli, kdy šly celé průvody, provést filtraci! Správně jim vše předvést, správně použít zbraně. Ano, všichni ti velkolepě organizovaní provokatéři s mobilním spojením, kteří přicházeli, by před sebe postavili stěnu, jako to dělali hitlerovci v roce 1941, kdy před sebou hnali raněné, zajatce, a obyvatele místních vesnic a městeček před sebou postrkovali na pozice před pohraničníky, aby se přes ně dostali. Ano, už byli uvnitř. Jenže byli na cizím území a bylo možné najít to správné místo, kde by jim předvedli zbraně, aby je zastrašili, a kde by se sami odfiltrovali. K tomu je třeba používat zbraní. Jak říkám, dav se kulometem zastavit nedá. Dokonce ani pokud budete střílet vzhůru. Použít se dají na jedno, na deaktivaci těch, kteří organizují tento jakoby živelný pochod. Mítink nebo cokoliv jiného. Aby je odfiltrovali od těch, které před ty zbraně strčí, pod kulky. Jenže na to musí být připraveni a oddělit tak obyčejné lidi od těch provokatérů, od těch banditů, kteří se teď v klidu do Evropy infiltrovali v takovém množství.

 

  Tajné služby, které to pomohly organizovat, možná jejich přibližný počet znají, ale neznají organizátory, a nevědí, co je dále v plánu. O to tu jde. Všechno to bylo organizováno s cílem vytvořit evropský chalífát, s cílem zlikvidovat evropské státy, vytvořit státy nové, nové národy s novými jazyky. Teď se pokoušejí stabilizovat situaci. Povšimněte si, že začali být zabíjeni kněží. A proč to dělají?

To je mimochodem „pozdrav” i pro ruskou pravoslavnou církev. Velice závažný „pozdrav”. Kolikrát už jsem říkal, že katolická církev není životaschopná, katolická církev přišla o duchovní spojení. Jen si to vezměte. U nás běhny (Pussy Riot) vstoupily do kostela, předvedly se tam a od světského státu za to za plné podpory všech normálních lidí, ať už věřících či ne... Všichni řekli, že je to nepřípustné, že jde o rouhání, o zneuctění lidských citů, a od světského státu dostaly trest! Ve Francii došlo k podobné situaci, ale viníky tam udělali z kněžích. Prý šlo jen vyjádření jejich občanského názoru. Bude si někdo vážit církve s takovým postojem? Proto, když přišlo na to, že evropské státy musí být stabilizovány, kdy je třeba zpomalit proces chaotizace Evropy, spuštěný, aby mohly být založeny nové státy a vznikly nové národy, najednou bylo zapotřebí duchovní síly. A globalisté se přímo dohodli s ruskou pravoslavnou církví. Normálně se setkali na Kubě: „Předáme vám celé evropské území. Přijďte a berte!”

A co udělala ruská pravoslavná církev? Zapojila se do státního převratu ke svrhnutí Putina. Putin je jediný člověk na světě, který ví, jak dostat svět... Mám na mysli z lidí ve vedení na státní a nadnárodní úrovni. ... jak dostat svět od propasti globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofy, a oni se zapojili do spiknutí na jeho svržení, aby svět uvrhli do záhuby. Kdo je v tom bude podporovat? Proto s celým tím svým pravoslavným koncilem pohořeli a globalisté teď... A vždyť mimochodem nemuseli být těmi hlavními mezi pravoslavnými jako Konstantinopolská církev, ale jako Moskevský patriarchát. Ale oni svou nesmyslnou účastí ve spiknutí o tuto příležitost přišli a co teď?

 

  A nyní v Evropě: „Podívejte se! ISILovci, islámští teroristé zabíjejí katolické kněze. Církev pro ně znamená hrozbu!” Je to pokus o reanimaci, o vdechnutí alespoň trochu života té polomrtvé katolické církvi. Aby lidé alespoň nějakým způsobem získali tu duchovní oporu v katolické církvi. A co se opět stalo? Získají tu oporu? V žádném případě. Ve Francii pohřbívají zavražděného kněze a ve stejné době z druhého kostela kněze přímo při bohoslužbě za ruce nohy vynášejí ven, protože ten kostel budou bourat. Chápete? Světský stát. Protože běží jeden proces i...

Mimochodem stejně jako v případě Erdogana jako nástroje. Běží jeden i druhý proces. Běží proces stabilizace a zároveň i již spuštěný proces likvidace katolické církve. Likvidace duchovnosti na základě katolicismu i likvidace států již probíhá. A oni se to teď pokoušejí alespoň nějakým způsobem zachránit. A mají jedinou naději, že to Rusko ustojí a umožní ty procesy převést do kontrolovatelného rámce. Jenže oni sami opět všechno ničí. Ten dopingový skandál je toho příkladem. Takto to ve zkratce vypadá.

Ale to hlavní, ještě jednou zopakuji, když shrneme to téma migrace. Stát, který se chce ochránit. My, aby u nás nebylo... My jsme chápali, že k nám přijde velká migrační vlna. A my si ji nepřejeme, i když o lidi se postaráme. Proto naše vojenské letectvo na rozdíl od Evropy v Sýrii likviduje bandity, kteří se snaží svrhnout vládu, což vyhání lidi a nutí je k migraci. To oni přišli s válkou. Různá ta „umírněná” a neumírněná opozice přinesla do Sýrie válku. To oni vyhánějí lidi ze Sýrie i odjinud. Takže aby nebyl ten proud „islámského” terorismu, islámský v uvozovkách, protože tam o žádný islám nejde. Pokud to ještě upřesním, tak jde o historicky reálný islám, ne o ten koránický. Aby se tedy ten proud zastavil, aby se válka nešířila dále do celé Střední Asie, a Rusko nebylo zaplaveno vlnou běženců, tak tomu předcházíme. Podporujeme vládu, likvidujeme zločince a likvidujeme tedy přímo tu příčinu, která nutí lidi opouštět své domovy.

A Evropa to dělala a dělá naopak, stále podporuje „umírněnou” opozici. A co dělá ta „umírněná” opozice? Bojuje. Vyhání lidi z domovů. Stát neplatí pohraničníky a policii pro srandu králíkům. Nenosí zbraně pro parádu. To neznamená, že by měli střílet napravo nalevo. Ale odborně a správně použité zbraně mohou uchránit stát před velkou pohromou. Což neudělali pohraničníci ani policisté evropských států. Tak to je takový výsledný závěr k té vaší otázce.

 

  Další otázka od Radomira Kovalevského ze Sevastopolu. Zdravím kolektiv FKT Altaj, a také vás Valeriji Viktoroviči. Slova Medvěděva o učitelských mzdách opět jen potvrzují snahu vlády zlikvidovat u nás vzdělání. Problém nespočívá v penězích, ale v autoritě učitelů. Což je druhý krok ze sedmi kroků k likvidaci vzdělání. Vzhledem k tomu, že bohatství je ukazatelem sociálního postavení člověka, bude se většina studentů, žáků chovat k nuzáckým učitelům pohrdavě, a považovat je za chudáky a životní ztroskotance. Při takovémto jejich postoji se však bude efektivita procesu předávání znalostí blížit nule. V souvislosti s tím se na internetu objevila petice se žádostí o odstoupení Medvěděva. A mimochodem, fámy o odstoupení vlády se v médiích objevily 2-3 dny před tímto jeho veřejným vystoupením. Když si uvědomíme, kdo ovládá naše média, tak si musíme položit otázku: „Nezavařil si to schválně?”

 

  Tak především k tomu úryvku videa, který se šíří. Je třeba se podívat na celé Medvěděvovo vystoupení a pochopíte, že ten kousek byl z něho vytržen. Zadruhé. Ano, on se znemožňuje opravdu záměrně. Z jednoho jednoduchého důvodu, že existují plány na provedení státního převratu uvnitř Ruska, a na rozpoutání občanské války. A v těchto plánech... Kolikrát jsem už o Medvěděvovi říkal, že není žádným ruským patriotem? Dokázal to ve funkci prezidenta a stále to dokazuje ve funkci premiéra. Ale ještě jednou opakuji, že v dohledné perspektivě je to ten nejoptimálnější premiér. Proto je potřebné, aby v té funkci zůstal.

Co se týká Medvěděva, tak tam mluvil více zeširoka a říkal, že se budou plnit prezidentovy výnosy týkající se zvyšování mezd učitelům, i když ten jeho projev byl dost kostrbatý. A co je zde důležité? A sám Medvěděv se toho také dotkl. Účelem mzdy není přinášet bohatství, má zajistit důstojnou úroveň života ve společnosti. Chápete? Učitel nesmí mít starosti s ničím jiným, než jak co nejlépe učit děti. Dokud mu stát nezajistí takovou úroveň, aby ho mzda zbavila všech všedních starostí, všech, aby si v době svého odpočinku mohl dovolit všechno to, co si může dovolit nejen průměrný občan RF, ale dobře zajištěný občan, nemůže se učitel cele ponořit do učebního procesu a děti ho opravdu nebudou vnímat jako životní vzor, protože uvidí, že mu mzda neumožňuje důstojný život. Že aby je mohl učit, musí si ještě někde přivydělávat, brát si na sebe nějakou další zátěž apod.

A v tomto ohledu Medvěděv... Kdy Putin vydal ten výnos o zvyšování mezd? V roce 2012! A teď máme jaký rok? 2016! Celé čtyři roky Medvěděv fakticky nic neudělal pro to, aby zvýšil životní úroveň učitelů, aby jim zvedl mzdu. To je ukazatel jeho způsobilosti a jeho zaměření. Všechno vždy prakticky probíhá čistě na základě ručního řízení gosudara. Ale kde je ten problém? Kvůli čemu ten nátlak médií?

Aby zlomila Putina, aby se tu odehrál absolutně stejný majdan jako na Ukrajině. Úplně stejný! Napřed jim přenecháte jednoho. Ustoupíte jim v jednom, potom ve druhém... Opět k těm oknům Overtona. To je to samé, chápete? Kdybychom se měli rozhodovat na základě takových věcí a tím spíše takových nastrčených švindlů, tak se daleko nedostaneme. Ale nesmíme upadat ani do druhé krajnosti a dokazovat, že Medvěděv je nějaký spolubojovník, Putinův parťák, který s ním pracuje v tandemu. Nic podobného. Musíme si jasně uvědomovat, že Medvěděv pro ruské zájmy nepracuje. Chápete? Pro Rusko nepracuje, snaží se dosáhnout jiných cílů a těmi je teď občanská válka.

 

  Řekli mu, aby se znemožnil, tak to udělal. Řekli mu to jednou, udělal to, řekli mu to podruhé, zase to udělal. On schválně mluví kostrbatě, a oni potřebné vždy vystřihnou a vyzdvihnou. Když si to ale poslechnete celé, tak pochopíte, že tomu dal trochu jiný smysl, že zdůrazňuje jiné aspekty. Není tak velký pitomec, aby se sám znemožnil totálně. Požadovaného však dosahuje! A ten, kterého tam plánují dosadit místo něho, je úplný pitomec. Pro ně je teď nejdůležitější odstranit Medvěděva a rozvrátit tak státní řízení. To by teď nebylo dobré. Je nutné se rozhodnout, zda se účastníte státního převratu, nebo ne. A postoj ohledně Medvěděva?

Uvědomujete si, že půjdete cestou ukrajinského majdanu? Když požadujete jeho odstoupení? Jestli si to uvědomujete, tak se ho účastníte vědomě. Neuvědomujete-li si to a požadujete jeho odstoupení, tak zneužívají vaší nevědomosti. Je třeba vědět, co potřebuje stát, a kde a jak je nutné manévrovat. Cožpak nevidíte, že se Putina pokoušejí udělat rukojmím jednoho klanu?

Ale to v současných ruských podmínkách jednoznačně povede ke korporativně-klanové válce, která přeroste v občanskou. Já se v tomto ohledu některým lidem opravdu divím. Musíme si tedy uvědomovat, že Medvěděv pracuje pro Rusko jen na základě zbytkového principu. Ale to, co nám nabízejí s ohledem na jeho odstoupení, je občanská válka. Vyberte si!

 

  V další otázce vás, Valeriji Viktoroviči, prosí okomentovat prohlášení Donalda Trumpa, který obvinil Hillary Clintonovou, že je zakladatelkou ISIL.

 

  Ta otázka měla být položena, když jsme mluvili o té migraci. Co se týká toho obvinění Donalda Trumpa, že Clintonová založila, podílela se na tvorbě ISIL, tak se jedná o velmi vážné, opravdu velmi vážné prohlášení vedoucí k velmi závažným důsledkům! Jak víte, tak ISIL na sebe začal brát odpovědnost za všechny teroristické útoky, které byly provedeny mezi jiným i na území USA. To není jen tak! Nejednou jsem mluvil o tom, že ISIL je nepravidelnou armádou USA, která má řešit nadnárodní otázky řízení v regionu Maghrebu a vůbec celého islámského světa, nejen Blízkého Východu a Střední Asie, vůbec celého islámského světa. A kvůli tomuto úkolu...

Žádný ISIL přece neexistoval, a jak začal najednou vznikat? Najednou Al-Káida, Tálibán, Boko Haram začaly přísahat jakémusi ISIL a objevil se Islámský stát. Když proto říkají „umírněná” a „neumírněnáů opozice, tak jak ji odlišují? Možná už také dávno přísahala Islámskému státu? Byly vytvořeny různé teroristické organizace, které začaly přísahat ISIL, který tak vlastně vzniknul.

Prakticky současně s Trumpovým prohlášením zaznělo ještě jedno prohlášení. Lídr Boko Haram prohlásil, že přerušuje veškeré styky s ISIL. Přísaha dříve složená ISIL je tedy již neplatná. Teď je Boko Haram samostatná vojenskopolitická síla. A například Bloomberg zveřejnil velice zajímavý článek, kde je jak v ruštině, tak i v angličtině velice zajímavá věta, že v Sýrii Rusko bude likvidovat ISIL bez pomoci USA. A smysl té věty je poněkud nejasný. Buď USA nebudou pomáhat Rusku, nebo nebudou pomáhat ISIL. To všechno dohromady znamená, že je v podstatě na nadnárodní úrovni řízení ISIL odepsán. Pamatujete se?

 

  Už jsme mluvili o tom, že ISIL postupně vyvádějí z oblasti Sýrie a přesunují do Saúdské Arábie a Maghrebu, konkrétně do Libye. A soudě podle všeho je ten přesun ukončen. Tito teroristé... Teď v Libyi vojenské letectvo USA provádí nějakou akci. Někoho tam likvidují. Tvrdí, že ISIL. Je třeba ještě zjistit, jaký „ISIL” tam likvidují, koho to tam vraždí. Ten problém spočívá v tom, že ti, které přesunuli, se teď promění zase v jiné teroristické organizace, a ty zbytky ovcí, které tam zůstaly, jsou určeny na porážku, protože už je jasné, že vyhrát nemohou.

Írán už vážně mluví o strategickém spojenectví s Ruskem, Erdogan vyzývá, pojďte si to tam rozdělit ve třech... A proč? Já se budu domlouvat s Ruskem a Rusko se zase bude muset domlouvat s Íránem. A s ohledem na zájmy Íránu, já budu jakoby Rusku vycházet vstříc. To je záměr globálního prediktoru, globální elity. To se jim mírně řečeno nepovede. Oni rádi vždy poukazují na to, kdo s jakými kartami hraje. Říkají, že Putin i se špatnými kartami hraje dobře, ale teď má na ruce karty dobré. Dokonce i navzdory tomu, že uvnitř Ruska existuje vojenskopolitické spiknutí s cílem provést státní převrat a rozpoutat občanskou válku.

Mimochodem to druhé neplánují vědomě, oni to nechápou, myslí si, že se tomu vyhnou díky tomu, že zlikvidují klanově-korporativní skupiny, které jsou jejich protivníky, prostřednictvím silových nástrojů. To je důvod, proč se pokoušeli vytvořit z národní gardy RF... Mimochodem v rámci organizace státního převratu se pokoušeli národní gardu RF proměnit v jakýsi kárný nástroj sloužící k vystěhovávání dlužníků. Napřed ekonomickou cestou zařídíme, aby lidé nedokázali za byty platit, potom to proženeme přes soud, a o zbytek ať se postará národní garda, aby jí všichni proklínali. A máte připravený mechanismus občanské války a zvrácení podpory Putinovi. Ten, kdo to navrhnul, ten cíleně pracuje na rozpoutání občanské války. A zde není možná žádná mýlka, ten si reálně uvědomuje, že chce rozpoutat občanskou válku! A je proto nutné diskreditovat národní gardu jako nástroj, který má udržovat uvnitř státu ústavní pořádek. Ten nástroj je nutné zlikvidovat, v očích lidí ho zdiskreditovat. To je účel toho návrhu zákona.

 

  Takže k ISIL. Spustili tento nástroj, který už nefunguje a je třeba se jej zbavit. A jádrem té věci teď je, že ISIL má velice špatnou historii, široce rozvířenou pověst a bere na sebe ty teroristické útoky. A Clintonová jako šéfka Státního departmentu USA nemohla při vytváření ISIL zůstat stranou. A tady jí Trump takříkajíc šlápnul na kuří oko. On konkrétně oznamuje, jaké dokumenty a jak se dostanou na světlo. A ona ví, že takové dokumenty existují. A dále tu ještě je ten zavražděný americký velvyslanec v Libyii. S ním je toho také hodně spojeno. Takže jak Clintonová, tak i klanově-korporativní skupiny státní elity byli varováni před velmi závažnými důsledky, o kterých tyto klanově-korporativní skupiny v USA vůbec nepřemýšlejí.

Ta situace je následující. Z republikánské strany vystupují významní činitelé, kteří začínají pracovat pro to, aby vyhrála Clintonová. Je mezi nimi například Jeb Bush. V těchto dnech zahynul jeden z prokurátorů, který vyšetřoval vloupání hackerů na server demokratické strany. Ten, který předával ty dokumenty. Chápete? Všichni, co mají, co do činění s Clintonovou, všichni, kteří by měli svědčit, nebo toho s ohledem na ni příliš mnoho vědí, velmi rychle umírají. Tyto okolnosti jí dost přitěžují, a skutečnost, že se v USA začali o smrt toho pracovníka prokuratury zajímat, také nemluví v její prospěch. Státní elita USA chce jít hlavou proti zdi. Oni si reálně uvědomují, že jestli si teď neudrží kreditně-finanční systém, v podobě takzvaného Pax Americana, kdy jsou finanční instituce USA pijavicí vysávající všechny životodárné šťávy z planety Země, že pokud si toto neudrží, tak budou muset uvnitř svého státu sami začít pracovat! Ale oni si přece zvykli žít jako příživníci, parazité. Takže jako elita skončí.

Státní elita, která je kádrovou základnou nadnárodního řízení, dokud USA budou světovým četníkem, si přeje zachovat tuto globální dominanci USA ve světě. Proto samozřejmě z jejich úhlu pohledu Trump vypadá jako izolacionista. On chce uchovat ve světě klid a zachovat USA jako stát, jenom ho přestavět. Ale ta přestavba u nich už bude probíhat velice závažným způsobem, ne jako v SSSR, bude to daleko horší.

 

  Další otázka je od Vjačeslava Jurijeviče. Bylo by zajímavé slyšet váš názor na to, že Obama předal Íránu 400 mil. USD a navíc hotově. V čem spočívá zájem Íránu o zelené papírky?

 

  Tak především to není zájem o zelené papírky, a USA zdůraznily, že s Íránem neudržují přímý platební styk. Ty peníze byly v různých měnách, a poskytly je evropské banky, švýcarské a holandské. A v čem je tedy ten zájem? Víte, tato otázka přímo souvisí s minulou otázkou ohledně ISIL, kdy Trump obvinil Clintonovou z vytvoření ISIL. Víte ta situace je taková, že když potřebujete něco ukrýt, tak není nic efektivnějšího než bankovní systém. Kdo ví, jakými mechanismy, jakými cestami probíhá financování ISIL? Kde ISIL nakupuje zbraně, jak jsou dodávány? Všechno je to prováděno bezhotovostně a informace o tom má velice, opravdu velice omezený okruh osob.

Chcete-li tedy něco skrýt, tak musíte používat bezhotovostní styk v bankovním systému. Jakmile se ISIL „zmocnil skladu s americkými zbraněmi” a bylo třeba tu věc nějakým způsobem ošetřit, tak ISILovci hned prohlásili: „Zmocnili jsme se skladu amerických zbraní, tady jsou důkazy, že máme v rukou americké zbraně.” Všichni vědí, že mají americké zbraně. Vždyť s nimi bojují. Otázkou pouze zůstává, zda se zmocnili skladu, nebo jim zbraně shodili nepozorní piloti, nebo zda jim je dovezli turečtí řidiči v náklaďácích, nebo byly vyloženy v jordánském přístavu, nebo jsou ještě odjinud. Chápete? Ten problém spočívá v tom, že ten původ nikdo nezná. Když jsme mluvili o Erdoganovi, že obchoduje s ropou. Ale tu ropu potom již nakupují u turecké firmy a tvrdí, že je to turecká ropa, i když všichni dobře vědí, odkud ta ropa pochází. Jakákoliv chemická analýza přesně ukáže, z jakého naleziště ta ropa je, protože všechny petrochemické závody pracují s určitými značkami ropy a potřebují, aby vyhovovala určitým parametrům. Proto ten podvod...

Snažit se proto lhát, že jde o tureckou ropu, není možné. Ale v bankovním systému je vše utajeno. Všechno je tam tajné. A najednou USA, chtějí převést nějaké peníze... A oni přece jsou zvyklí ty peníze do těch bank převádět, přestože to nedělají přes přímé platby. Kdo jim tedy překážel, aby tiše a v klidu převedli tyto peníze s využitím bankovního systému?

- Oficiálně řekli, že to bylo kvůli tomu, že Írán je vyloučen ze světového finančního systému kvůli sankcím.

- Minutku.

Toto omezení Íránu není na překážku, aby byly platby vedeny z jiných směrů, na které se tyto sankce nevztahují.

 

  I když se ropa mění za potraviny a dělají jiné obchody, vždy to stejně jde přes banky. A tyto peníze, tato valuta v hotovosti bude přece nějak využita, nějakým způsobem se k vám musí dostat. Ale ten problém je jinde. Jestliže v bankovních operacích figurují jeden či dva lidé, obrazně řečeno, kteří ani nemusí vědět, komu jaké částky převádějí, nebo z jakého účtu na jaký. Nemusí o tom mít žádné informace, tak když se nakládá hotovost do letadla, ve kterém se to veze a je do toho navíc zaangažováno vícero bank, navíc z různých států a všechno se to někam sváží, je to jiné, chápete? Bylo tedy podniknuto všechno, aby tato operace nezůstala utajená! Aby se k ní upřela, co nejširší pozornost, aby Trump opět mohl obvinit Clintonovou a Obamu z nekompetentního státního řízení. A aby celému světu právě Clintonová s Obamou předvedli, že to oni vykupují rukojmí. Není důležité, jak to potom budou interpretovat. Důležitější je, jak to bude podáno. Důležitější je, jaké to bude mít následky. Celému světu je opět jasné, a musí to být jasné i americkému voliči, že Clintonová a Obama, který jí podporuje, představují pro americký stát reálnou hrozbu. To byla podstata toho manévru s penězi, s hotovostí.

 

  To byla dnes poslední otázka.

Dnes jsme, stejně jako jindy, mluvili o věcech, které prakticky všichni vědí. Ale dívali jsme se na ně z poněkud jiného úhlu pohledu. Skládali jsme to puzzle jiným způsobem. A smysl těch událostí je potom úplně jiný. Jeden člověk zaútočil na policejní stanici mačetou. Dvě policistky zranil a třetí policista ho zastřelil. Ale když si to spojíme s událostmi z roku 1991, když jsme to porovnali s tím, jak Rusko řešilo problém s migrací, a jak to dělal Západ?!

Jak Rusko jedná, aby bandité nemohli vyhánět lidi z jejich domovů, neničili jejich život, nenutili je stěhovat se.

A jak západní evropské státy dělaly všechno možné pro to, aby k nim mohl být zorganizován obrovský příval migrantů. Tak to všechno vypadá úplně jinak. I ta jednotlivá řešení vypadají úplně jinak. Ta, která v případě Ruska téměř nejsou vidět, mohou být pro Evropu někdy dokonce nemyslitelná.

Jak jsem třeba uváděl příklad použití zbraní pohraničníky a policisty. Je nutné si vždy uvědomovat, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů.

A podle pravidla Dostatečně všeobecné teorie řízení: Každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení na toho, kdo ví a chápe více.

Abyste tedy znali a chápali více, pracovali pro sebe a bránili své zájmy, zájmy své rodiny a svého státu, aby do vašeho státu nepřišla válka, aby vás nepotkalo takové neštěstí, jako například lidi v Sýrii, musíte znát a chápat více. Musíte ve svém životě jednat uvědoměle. Jedny procesy podporovat a ty druhé blokovat. Pokud jste pro všechno dobré a proti všemu špatnému a chcete vyhnat špatného Medvěděva, a nechápete, že to povede k občanské válce, tak potom nesmíte vzdychat: „Ale oni nás podvedli!” Musíte si uvědomovat, co vaše jednání způsobí. A kvůli tomu musíte vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy.

Tyto znalosti naleznete pouze v jednom zdroji, v Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorii řízení.

A pamatujte si, že tyto znalosti si musíte OSVOJIT. Nemůžete najít své odpovědi pouze tak, že se budete dívat na pořad Otázka-odpověď. Pro běžného člověka je pořad Otázka-odpověď něco jako taková reklama na to, jak je možné využít metodologii prakticky, jak je možné na základě metodologie Koncepce sociální bezpečnosti vystavět tyto konceptuální technologie při řešení problémů. Ale nesmí to fungovat tak: Je Pjakin, máme vysvětlení, není Pjakin, nic nevíme.

Kvůli tomu to neděláme. Já jsem prostě přesvědčen, že mezi těmi, kteří se dívají, jsou lidé, kteří si daleko lépe osvojili Koncepci sociální bezpečnosti a dokážou analýzu dělat lépe. Ale je třeba je zapojit do řízení. A ten zájem tu chybí. Chápete? Mocenské struktury na tom zájem nemají. Proto je třeba poté, kdy si teorii osvojíte, využívat jí v praxi. Kvůli tomu v podstatě předvádíme, jak je možné to dělat. Proto existuje Otázka-odpověď.

A přestaneme-li existovat, lidé v tom budou pokračovat sami. Proto buďte konceptuálně samostatní, řešte svůj osud sami, nesvěřujte to nikomu jinému. Osvojujte si Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení a buďte šťastni

 

Diskusní téma: Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 8.8.2016

zadlužení občanů

robert | 18.08.2016

Mě v tomto videu, kromě jiného zaujala jedna věc, cituji -
národní gardu RF proměnit v jakýsi kárný nástroj sloužící k vystěhovávání dlužníků. Napřed ekonomickou cestou zařídíme, aby lidé nedokázali za byty platit, potom to proženeme přes soud....
Já jsem totiž na jednom serveru četl opakované výzvy lidem, aby se nezadlužovali, že to může mít pro ně v budoucnu nepříjemný dozvuk. Moc jsem se tím nezabýval. Ke každé půjčce. hypotéce je přece smlouva, výška splátky, doba splácení...
Najednou mě napadá - proč Bytová družstva přestala převádět byty do osobního vlastnictví, přesto, že plníte všechny podmínky k tomuto převodu, anuita je nulová. Proč stovky bytů ostravských havířů najednou vlasní společnost z Anglie.
Asi nastal čas opustit panelákové králíkárny a začít od nuly, znovu někde u lesa.

Re: zadlužení občanů

ab | 21.08.2016

Je třeba zalepit díry, kterými teče. Amerika pamatuje konfiskaci zlata. Lidé museli odevzdat státu i naušnice a snubní prsteny. Způsob jak otroky okrást se vždy najde

Re: zadlužení občanů

ab | 21.08.2016

http://nazory.aktualne.cz/komentare/proc-bychom-se-meli-pripravit-na-konfiskaci-zlata/r~i:article:737277/---http://www.mowapay.cz/amerika/jak-mohla-vypadat-pristi-konfiskace-zlata

Pojmy a úvahy Pjakina i jinde

DušanBe | 16.08.2016

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/8551-migranti-eurabie-zniceni-zapad-islamsky-akademik

Je to krátké a v několika bodech se shoduje s Pjakinem. Bohužel, na takovéto úvahy jinde nenarazíte.

titl

qwertz | 16.08.2016

Jako vzdy . Diky pani Ireno za titulky. Jsou soucasti globalniho povedomi, ktere by nam uniklo.

uloha

tulo | 15.08.2016

zdravim, mam taku otazku, o cieloch americkej statnej elity je informacii dost. Staci sledovat aktivity US ambasady, strany ktore podporuje atd. Ale mna by zaujimalo co globalny prediktor... ake su ciele slovenska ci ceska v globalnej politike? Z mojho pozorovania vyplyva ze robert fico je zastupca GP na slovensku. vzhladom na to ze tiez udrzuje ake take vztahy s ruskom, tiez je proti prehnanej imigracii, podporuje EU, a i napriek rozsiahlym mediatnym utokom je stale vo vlade a stale oproti inym stranam vedie. Su moje uvahy spravne?

Re: uloha

udo | 15.08.2016

Otázka je, čo a do akej miery si R.F. uvedomuje?
Čo-to ale podľa niektorých svojich "stateMentov" chápe..

V prvom rade však závisí na nás..

Priemer PreMier
Viete predsa, že každá "štatistická odchýlka" i samotná,
samotnú štatistiku upravuje.. a čím mocnejšia..
(ľudovo: I sám v poli je vojak)
Teda.. PreMierove možnosti závisia od každej predavačky v tesku, upratovačky, inženýra silno vlak na koľaje vychyľujúceho..

Každý ste pre Mieru súČasťou priemeru.
Kam ho chcete posunúť(RAzUm-Smerník), a ako silno(vôľa-dĺžka onoho sMeru, sMierNíka)?

Re: Re: uloha

tulo | 15.08.2016

Tak otazka bola myslena ktory politicky subjekt, strana, politici, najviac reprezentuju politiku GP. A z toho my vysiel najblizsie SMER.

Re: Re: Re: uloha

udo | 16.08.2016

Ok, priamo:
Dobrý postreh.
Vyzerá, že momentálne asi skôr áno.

..a, upresnenie, žeby zasa nedorozumenia u poniektorých zbytočne nevznikali..
závisí na neovčanoch..skutočných občanoch = subjektoch riadenia, čo Smeru robiť umožnia, ktoré cesty svojej prezentácii, bábkam (prezentantom) SVOJIM zrobiť umožnia.
T.j., reality je v tomto prakticky presne opačná, ako sa ovce nazdávajú.
Viď vzťah:
ovce - politici - GP
vs.
Občania - RePrezentanti - GP

v skratke obligátne:
Mierou svojho chápania robíš na seba
a mierou svojho nechápania na toho, kto chápe viac.

Re: Re: Re: Re: uloha

merlin | 16.08.2016

Ono by som to možno upresnil:

Noosférické moduly (čo daný kolektív - národ, rod - "nakŕmi" myšlienkami do príslušného modulu = biopoľa) - potom preberá - nasleduje sféra PolyTikos - a nakoniec v tejto schéme by mala nasledovaťsféra biznisu..atď.

PolyTikos sféra dnes už nie je (ani v SR) nadriadená biznis sfére = biznis sféra si "kupuje" politikov a tí na ňu pracujú.. v SR, či ČR je to prášť aneb uhoď - ono je to už dlhodobejší jav (proces) na Západe.

Fico podľa miery svojho chápania pracuje skôr v projekte nejakej konvergencie systémov "kapitalizmu a socializmu" (centrum pseudosocialistickej internacionály je vo Francúzsku- preto taká diškurácia s Hollandom), hoci jeho pozícia je neľahká, ale chlapec sa musel dopustiť dosť zásadných chýb = trojitý bypas nie je len taký prehliadnuteľný fakt odchýlky od jeho predurčenej misie..
"Postavenie môže v dnešnej postrezonančnej dobe aj zabíjať"..

Občania SR sa jasne deklarovali do pozície ovčanov - zvolením klasického úžerníka K(r)isku.
K tomu niet čo veľmi dodať - miera nechápania ovčanov, čo sa týka základných ľudských hodnôt je v tomto prípade úplne evidentná..,ťažko hľadať iné zdôvodnenia nechápania základného zotročovania človeku podobných s falošným úsmevom na tvári..(ono to bol aj jeden z faktorov jeho výberu = náš človek = náš chujko pre všetko..).

Re: Re: Re: Re: Re: uloha

Sugar | 17.08.2016

výborne povedané... :-)

Jen bych chtěl upozornit na detail, že politická strana je jen oboustranný meč a záleží, kdo ho v dané chvíli drží v ruce. Z tohoto pohledu je následně důležitý pro realizaci dané politiky pouze kádrový korpus, ne strana.

Detto v USA rapublikáni vs démonkrati.

Re: Re: Re: Re: Re: uloha

Sugar | 17.08.2016

Kiska = Scientolog

Zde se každý může přesvědčit, zda je v Scientologii rozpracována sociologie, která vede ke "Království Božímu na Zemi".

30:39:
To, jenž jako lichvu berete, aby to přineslo rozmnožení vaše z majetku jiných, to nepřinese u Boha úrok žádný.
Však to, co jako almužnu dáváte, toužíce po tváři Boží - tak činí ti, jimž odměna bude zdvojnásobena.

Re: Re: Re: Re: Re: uloha

jana123 | 19.08.2016

trojitý bypas si uzenu vacsinou muzi v andropauze s mladymi temperamentnymi asistentkami, na ktore nestacia / ale oni si to nikdy nikdy nepriznaju - radsej sa uzenu , aby ich potom opatrovali
ich zakonne a verne polovicky - vo Ficovom pripade tá jeho by bola minimalne hodna funkcie prezidentky a keby bola kandidovala, tak by svojho pre-miera asi zahanbila.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: uloha

Cico Ciciak | 20.08.2016

No nekecej! Odkiaľ to všetko vieš?! Vlastná skúsenosť?! :DD

Re: Re: Re: Re: Re: Re: uloha

Cico Ciciak | 20.08.2016

Inak by som prisahal, že andropauza spôsobuje skôr pokles libida u mužov.

Re: uloha

Perun | 16.08.2016

Tiež sa mi zdá, že je to u nás napr. Fico a v Česku napr. Zeman.

Otázne je, do akej miery sú si vedomí tohto všetkého, teda akú reálnu pozíciu v nejakej hierarchii majú (tu tipujem tak v lepšom prípade nejakých "nadporučíkov" :-) ).

Inak sa zdá, že Fico má naozaj nejaké informácie, ktoré len tak ľahko bárs kto nemá, ani medzi "lídrami" EU. Pripadá mi to, akoby šiel Fico v nejakom vlaku, a mnohí další (vrátane Merkelovej či pápeža, či Andrewa Pussyho-Kisku) boli vo vlaku, ktorí už stojí, resp. smeruje na nejakú slepú koľaj. Podla Pjakinovho delenia by som ich priradil k "podpindosníkom".

Len malá ukážka: Fico bol prvý, kto podal žalobu voči "kvótam". A následne sa až rozbehla prietrž žalôb. Nemyslím len Maďarsko, ale len v Nemecku je na Merkelovej vládu podaných myslím že stovky, ak nie tisícky takýchto žalôb. Dokonca aj bavorský premiér chcel podať, to mu ale Merkelka vyhovorila na osobnom stretnutí (neviem, aké argumenty použila, ale muselo to byť niečo pôsobivé). Ale prvý bol Fico. Takže nie je až taký bezvýznamný, minimálne je to trubač :-) (mali sme aj Trubača, potom pár prezidentov - gašparkov - no a teraz tu máme "lokaja Ficka", len je otázne, kto je tá krvavá pani. :-)

Re: uloha

tulo | 17.08.2016

Som rozmyslal o tom preto lebo napriklad taka slovenska pravica typu sas aktivne spolupracuje s usa ambasadou a ich ciele su blizsie cielom usa elit. A tiez vlastne smer sa dostal hore ako putin, smer i putin povstali z krajiny ktora bola vykoristovana usa elitami. Smer sa dostal do vlady potom ako si uz ludia uvedomili kam dospela ta divoka dzurindova privatizacia

Přidat nový příspěvek