Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 6.6.2016 - přiznání genocidy Arménců německým parlamentem

Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 6.6.2016 - přiznání genocidy Arménců německým parlamentem

10.6.2016

 

Titulky: Irena

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 06.06.2016.srt

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 06.06.2016.doc

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.                                                                06.06.2016

Dobrý den.

Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

První otázka, jedna z nejpopulárnějších, která zajímá mnohé návštěvníky našeho webu, souvisí s uznáním genocidy Arménů v Německu. A konkrétně Alexej se ptá, proč se teď, na pozadí současných vztahů mezi EU a Tureckem vůbec začalo v Německu řešit téma uznání genocidy Arménů? Proč se Evropa vrací do minulosti, která nejspíše nikoho ani nezajímá?

 

Naopak, je to dokonce velmi zajímavá a velice významná událost. Ale není zajímavá z toho pohledu, z jakého to hodnotí naši analytici. Když jsem se díval na reakci našich analytiků, tak jsem si pomyslel:  "Ten Erdogan je ale frajer."  Jakoby se všechno, co se teď děje, točilo jenom okolo něho... Ve skutečnosti je Erdogan absolutní nula a události ohledně uznání genocidy Arménů v Osmanské říši, v Turecku, jsou součástí jiného scénáře. Erdogan v tom teď figuruje pouze proto, že právě stojí v čele Turecka, a že právě teď, na základě principu, podle pravidla Dostatečně všeobecné teorie řízení o využití objektivních okolností k dosažení subjektivních cílů, získalo Německo informační možnost v klidu realizovat uznání té genocidy. A když někteří politici vykládají, že to na Erdogana nebude mít žádný vliv, tak mají v podstatě z větší části pravdu.

 

Jen si to vezměte. Změnily se snad nějak vztahy mezi Ruskem a Tureckem poté, kdy Rusko uznalo genocidu Arménů?  Ne. Turecko Rusko potřebovalo a klidně s ním dál spolupracovalo, žádné napětí to nevyvolalo. A zdálo by se, že samotné to uznání zůstane jen menší skvrnkou v zahraničněpolitických vztazích, nic víc. Proto když teď v Turecku říkají, že to nebude mít na jejich vzájemné vztahy s Německem žádný vliv, tak mají z větší části také pravdu. Jenže v jakém ohledu to nebude mít vliv?

Jak bych to... v dlouhodobé perspektivě, ale co to naopak umožní v té krátkodobé? Umožní to Erdoganovi provést manévr a odstoupit od dohody o omezení migrace, kterou ani neměl v úmyslu plnit, a která ani teď není plněna. Snížení migrace je teď způsobeno skutečností, že se snížil celkový proud běženců v důsledku úspěšné operace syrské armády podporované ruskými leteckými a kosmickými silami v Sýrii. Čím více je potírán ISIL, tím méně je běženců. A to je připisováno činnosti Turecka, které prý plní nějaké své dohody. No ano, čistě pro vyvolání dojmu jsou určitá opatření realizována, ale nic víc.

 

Teď ale vzniká otázka, co je to tedy vůbec za událost, to uznání genocidy Arménů, a proč to v Turecku vyvolává takové napětí?  V minulém pořadu Otázka-odpověď jsme mluvili o tom, že prohráváme v informační válce se Západem, protože nemáme zdroje analogické Financial Times, New York Times nebo Süddeutsche Zeitung...  Informační zdroje, které by fungovaly na úrovni globální politiky, a formovaly a do oběhu NEPŘÍMÝM způsobem šířily potřebnou interpretaci určitých otázek. Teď si díky takové vlastní interpretaci například vytvářejí možnost všechno hodit na Erdogana. Ale my bychom přece měli chápat, oč tu jde. A když se na to takto podíváme, tak se musíme správně zeptat:  A proč se vlastně mluví o genocidě Arménů?

Když by se v té věci správně mělo hovořit o genocidě křesťanského obyvatelstva v Turecku, protože v důsledku té genocidy zahynulo půl druhého miliónu Arménů ( 1 500 000 ),

přibližně milión tři sta tisíc Řeků ( 1 300 000 ),

asi 800 tisíc Asyřanů ( 800 000 ),

okolo 200 tisíc ruských Molokánů ( 200 000 )...

To jsou přece úplně jiná čísla. A pokud si je promítneme s ohledem na jednotlivé poškozené, tak bude procentní poměr zavražděných Asyřanů k celkovému počtu jejich obyvatelstva značně vyšší.

Z jejich pohledu to byla absolutní genocida.

Proč je tedy tak zdůrazňována pouze genocida Arménů?  Přičemž se nejedná o žádnou dnešní novinku. Vždyť ta genocida obyvatelstva jiné kultury a poturčování Osmanské říše začaly už v 19. století. V zápisnících Marka Twaina je následující záznam ze dne 04.06.1896:

"Státy (korunovaní lupiči) se dostaly k báječnému přerozdělování. Sultán vraždí Armény jako prasata na porážce a Koncert velmocí by měl zasáhnout, jenže Rusko má v rukou všechny karty."

Měl na mysli Koncert velmocí, systém politické rovnováhy v Evropě, tedy systém mezinárodních vztahů dohodnutý na Vídeňském kongresu. První... ...takový systém mírového soužití států.

Taková kolektivní smlouva o kolektivní bezpečnosti. Ale co s tím mělo mít společného Rusko?

 

Ve Vídeňském kongresu Rusko nehrálo dokonce ani první housle. Jednalo se o interpretaci té věci, ze které je zřejmé, kdo měl být obviněn z toho, co se děje. A Rusko na rozdíl od ostatních poskytlo své území, aby Arméni měli kam utéci, a kde se před tureckou genocidou zachránit. Právě zde pramení současný konflikt mezi Ázerbájdžánem a Arménií. Protože vlastní Arménie na Arménské vysočině zůstala v Turecku. Erivanský chanát byl něco docela jiného!  Vzniká tedy otázka.  Co se to vlastně děje?

Musíme přeci tomu scénáři porozumět. Jedná se o realizaci scénáře velice dlouhodobé politiky.

Jedná se o otázku globální politiky.

Je to ta věc, o které jsem mluvil, že Arméni jsou Židé číslo 2.

K čemu došlo?  Existuje takový projekt Severní Arménie, což je projekt, jak zavést arménské řízení na ruském území. Neustále se například omílá, že by kyrilice měla být nahrazena arménskou abecedou, že je daleko lepší. Na mezinárodní aréně se neustále omílá, přičemž od šedesátých let 20. století, že prý OSN chtěla využít arménský jazyk jako jazyk celosvětové komunikace, jako oficiální jazyk OSN, neboť prý je nejlibozvučnější a nejlepší ze všech světových jazyků, a že ho nikdo nebude moci zneužít pro své zájmy, neboť Arménů je málo.  Je to ale opravdu tak?

 

Není žádným tajemstvím, že když se na Armény blíže podíváme, tak zjistíme, že existují dva různé typy Arménů. Dva rozdílné fenotypy. Odkdy to tak je?  Váže se to ještě k době, kdy na Arménskou vysočinu přišli Aramejci. Aramejci měli rozvinutější kulturu, takže se z nich takříkajíc vytvořila elita,

kulturní vrstva, nadřazené špičky společnosti. S místním obyvatelstvem se prakticky nemísili. Celá staletí se to takto stále rozvíjelo, rozvíjelo a byla vytvářena teorie, tedy byl vytvářen základ pro realizaci výměny židovské řídící diaspory za arménskou řídící diasporu. Jenže tu byl problém, jak by to mělo být realizováno?

Vždyť když se podíváte na ty dva typy Arménů, tak vlastně uvidíte dvě různé kultury. A ta otázka musela být vyřešena kardinálním způsobem. Někdo musel vytvořit kulturně jednotný arménský národ odříznutím jeho přebytečné části. Proto také bylo represím vystaveno a likvidováno venkovské obyvatelstvo, které se převážně skládalo z původního obyvatelstva Arménské vysočiny, z Arménů. A emigrovala a do Ruska se utekla právě ta druhá kulturní složka Arménie, která odešla. A nehledě na to, že nebylo zlikvidováno veškeré obyvatelstvo, proporce se změnily,

asimilace byla dokonána. Co na tom bylo nejdůležitější?

Došlo k likvidaci jiných kultur, přičemž z větší části byla likvidace Arménů provedena rukama Kurdů. Došlo k likvidaci jiných kultur, území bylo vyčištěno od všech národností, a až se Turecko zhroutí, a bude vytvořena Velká Arménie, která bude sahat až k Černému moři a zabere velice podstatnou část Anatolské... Cože?

- náhorní plošiny.

- ...Anatolské náhorní plošiny.

Tak nebude mít v jiných národech žádnou konkurenci a konkrétně v Asyřanech. Chápete? 

Někdo cizíma rukama vyčistí celé území. Arménští nacionalisté právě proto nenáviděli SSSR,

a byli to právě Arméni, kteří provedli jediný teroristický útok v SSSR, kdy nechali vybuchnout bombu v metru kvůli tomu, že to byl právě SSSR, sovětská vláda, která prý znemožnila vytvoření Velké Arménie již na začátku 20. století. Ve skutečnosti to tak vůbec nebylo. Globalisté tenkrát neměli dost sil, takže se toho plánu tehdy vzdali. I když se na něj od samého začátku připravovali.

A genocidu začali realizovat už v 19. století, kdy čistili celé území pro budoucí projekt.

 

Mimochodem, pokud se Ázerbájdžán nevzpamatuje a neodmítne cestu, kterou mu navrhují takoví fašisté jako Bülbüloglu, tak je Ázerbájdžán odsouzen, odsouzen k plné záhubě, přestane existovat.

Neboť má odlišnou kulturu a nezapadá do projektu Velké Arménie ani do projektu obnovení Íránu.

A opakuji, že Írán je teď druhým centrem koncentrace světového řízení. První je Čína a druhý je Írán. Centra budovaná do budoucna. Írán se má stát centrem celosvětového islámského chalífátu, všeho ostatního, co nebude řídit Čína.

Ale kultura sovětského Ázerbájdžánu nezapadá ani do jednoho z těchto projektů. Opakuji, že cesta takových fašistů jako Bülbüloglu vede k úplné likvidaci ázerbájdžánského obyvatelstva. Tuto okolnost je třeba mít na zřeteli. Jedná se tedy o rozsáhlý projekt. A k čemu je při řízení potřebná analýza?

Provedení analýzy, to je jako určit nemocnému diagnózu. Stanovíte-li správnou diagnózu, nemocného vyléčíte, bude-li špatná, nebudete mít úspěch. S analýzou je to stejné. Jestliže si dovedete každou událost vyložit správně, do čeho zapadá a co znamená, tak můžete správně nastavit svoji vnější i vnitřní politiku. Vždyť mi dejte za pravdu, že brát na zřetel realizaci projektu Severní Arménie znamená zcela jinou vnější a vnitřní politiku Ruska, než kdybyste to posuzovali pouze jako uznání genocidy Arménů, zapomínaje na genocidu dalších národů, nebo jako čin realizovaný na vztek Erdoganovi.

Erdogan je absolutně nevýznamná nula. Opakuji to, co říkám vždy. Vůbec nemáme zapotřebí zasahovat do vnitřních tureckých problémů, vůbec nemusíme brát ohled... Turecko jsme prostě vyškrtli, pro nás neexistují. Oni říkají:   "My nevíme, co máme dělat?"

Uměli jste to podělat, tak teď se zase budete muset umět omluvit.

Nějaká "pracovní skupina" vás snad nutila sestřelovat letadlo?  Ne, sami jste se rozhodli to podělat. Tak teď hledejte způsob, jak se omluvit, o to víc, že vám to bylo přímo navrženo. Veškerý ten tanec okolo "pracovních skupin" není nic jiného, než snaha opřít se o protiruské síly uvnitř Ruska. Aby opět získali ruské zdroje na podporu Turecka a mohli opět bojovat proti Rusku a škodit mu. A nesmíte si myslet, že Turecko nemá u nás své přívržence, a že se nenajdou takoví, kteří horoucně podporují sestřelení našeho letadla, a také takoví, kteří odsuzují válku Ruska proti ISIL.

 

Třeba Gejdar Džemal, ten otevřeně vystupuje na podporu ISIL. Nemluví přímo o ISIL, ale otevřeně odsuzuje činnost ruských leteckých a kosmických sil, a zcela otevřeně podpořil Turecko v tom, že sestřelilo to letadlo. On sám přece ta videa zveřejňuje. Najdou se u nás takoví!  A všechny ty návrhy na kontaktní pracovní skupiny jsou pokusem opřít se o tyto síly, které jsou připraveny zlikvidovat Rusko, nechat ho vybuchnout zevnitř. Proto je třeba si uvědomovat jednoduchou věc.

Uznání genocidy Arménů je činem s účinkem zaměřeným do budoucna. Až bude třeba zlikvidovat

Turecko jako Třetí říši, bude již zformován jednotný názor mezinárodního společenství odsuzující tento režim, a vyžadující zcela určitou korekci chování a nastavení určité vnější politiky od těch ministátečků, které vzniknou na tureckém území po jeho rozpadu.

A opakuji, že vůbec zasahovat nemusíme, Turecko se zhroutí úplně samo. Kdo zabředne do tureckých problémů, ten v nich uvázne. My musíme jako ta chytrá opice z čínského přísloví sedět a čekat, až se dva lvi, tygři mezi sebou poperou, a potom dorazit toho, co zraněný zůstane naživu.

A ještě jedno přísloví, stačí sedět na břehu řeky, a čekat, dokud okolo vás nepropluje mrtvola vašeho nepřítele. Turecko má velmi mnoho problémů, není to životaschopný státní útvar.  Bylo vytvořeno pouze kvůli tomu, že bylo potřeba korigovat příchod bolševiků k moci, protože se globalistům kvůli bolševikům všechno zvrtlo. Proto museli tento segment vytvořit, původně měli v plánu na základě Sevreské smlouvy vytvořit Velkou Arménii.

 

K další otázce od Valerije Platonova. Zajímá mě, proč destabilizují takové země jako Francie a Brazílie, kde se mají konat velké mezinárodní sportovní akce?  Při takových akcích bývá přítomno vyšší vedení účastnících se států. proti těmto osobám provokace, které by měly posloužit jako spouštěcí moment pro zahájení války?

 

Přímý vztah to k těm velkým sportovním akcím v daných zemích nemá, jedná se o takový příjemný bonus k probíhající destabilizaci, která má podkopat zdrojovou stabilitu daných států. Když máte na krku mezinárodní akci, tak jste více ochotni se dohodnout s vnějším nadnárodním řízením, které vám bude diktovat svou vůli a nařizovat:

"Sem můžete, sem ne, a pokud se pokusíte vstoupit sem, se zlou se potážete!", obrazně řečeno.

Jedná se o korekci chování těchto států. S ohledem na Francii je třeba říci... O Brazílii jsem již mluvil, že se tam jedná o problém BRICS. Jak ve Francii, tak i v Brazílii se řeší otázka stability USA do budoucna. Jde o pokus státní elity USA destabilizovat svět, aby Spojené státy ustály svoji pozici mezinárodního četníka.

Teď velice silně destabilizují Venezuelu, která přímo prohlašuje, že očekává ozbrojenou expanzi USA. Nejednalo by se ovšem o přímý vpád americké armády. USA by například zafinancovaly nějaké skupiny a sousední státy, aby narušily územní celistvost Venezuely. Venezuelu velice silně destabilizují, a to samé se v současnosti děje i v Brazílii.

A případ Francie?  Pokud chcete přetrhnout řetěz, vyberete si jeho nejslabší článek. Ať to zní sebeparadoxněji, nejslabším článkem evropského řetězu není Německo, které se dosud nachází pod přímou okupací USA a je řízeno na základě Kancléřského aktu, ale Francie.

A není to ani Itálie, která se díky Berlusconimu do značné míry dostala zpod diktátu USA a získala zdrojovou stabilitu díky vzájemným vztahům s Ruskem.

V případu Německa globální elita díky svému působení uvnitř USA a blokování řízení státní elity donutila státní elitu k určité dohodě, kdy je státní elita USA ve své činnosti s ohledem na vedení Německa do značné míry omezena protože Německo je páteří EU. Na Německu to všechno visí. Francie se díky tomu, že tam Američané dosadili svou loutku Hollanda, Holanďana, nachází ve velice zranitelném postavení. Francie předala Mistraly Egyptu a právě při jejich předávání přístav blokovali nespokojenci.  Co vyvolalo jejich nespokojenost?  Dostanou peníze, dostanou objednávky, budou mít práci.  Proč protestujete proti Egyptu? 

Proti Rusku jste měli jakési politické motivy, ale Egypt teď čelí arabskému jaru. Připomenu, že arabské jaro v první řadě přineslo škody Francii. To jeho přesměrování na východ místo do Tunisu bylo způsobeno nutností v první řadě rozdrtit Rusko.

Jenže všechno se koncentruje do Libye i ISIL je tam přesunován, aby se to potom přes Tunis rozšířilo do Francie. Francie bude mít velký problém, opravdu velký. Ve Francii se ty problémy nebudou podobat problémům s běženci v Německu, bude to tam vypadat jako v Libyi. A oni si ještě protestují. Dále. Ve Francii byl zorganizován nedostatek benzínu, stávka na jaderných elektrárnách... Všude se projevuje vnější řízení.

Když se teď díváme na Francii, tak si musíme přebrat, jak moc bychom se dokázali ubránit realizaci podobného scénáře uvnitř Ruska. Až nám začnou organizovat majdan, budou to dělat obdobným způsobem. Budou občanům vytvářet problémy rukama samotných občanů, kteří sami budou blokovat ropné závody, loděnice, jaderné elektrárny, aby došlo k ekonomické katastrofě, aby se stát do té ekonomické propasti zhroutil a nedokázal se znovu postavit na nohy.

Ve Francii k tomu dochází právě teď. USA tak řeší otázku ovládání Evropské unie, řízení Evropy.

Čeho a jak budou schopny dosáhnout. USA teď přišly o své klíče k Ukrajině, ale oni je přeci chtějí zpátky. Tyto klíče teď leží, a obzvláště po vydání Savčenkové, v evropské kapse. Dostat Evropu pod svou kontrolu znamená dostat pod svou kontrolu i Ukrajinu, což znamená možnost

zorganizovat válku, vpád...

A tu ozbrojenou pakáž z Ukrajiny je možné bez problémů vrhnout proti Rusku jako psa, který bez rozmýšlení poslechne svého páníčka. Ano, zdechne, ale výsledkem bude záminka pro válku a rozsáhlý jaderný úder po Rusku s následnou policejní misí.

To, co teď probíhá ve Francii, je konfrontace s USA. Mluví se o teroristických útocích, o tom, že v Belgii zatkli toho...  Abdeslama Salaha, nějak tak to zní, možná jsem se ve jménu spletl, ale to není důležité, to si každý může dohledat. U něho prý v počítači našli všechny ty údaje o plánovaných teroristických útocích. Abych vám pravdu řekl, nějak to, mírně řečeno, nesedí.

Máme již zkušenosti z velkého počtu teroristických útoků, ze spousty takových útoků. Jestliže měl v počítači rozpis těch operací, tak by to znamenalo, že jsou v něm také kontakty na všechny ty teroristické skupiny, které by tak bylo možné dopadnout, a to ještě předtím, než něco provedou.

Nebyl by okolo toho zapotřebí žádný humbuk, nic. Jestliže je však ten člověk pouze loutkou, na kterou hodlají všechno hodit, a prostě mu přidělili určitou roli, zatímco ve skutečnosti jde o boj tajných služeb, tak se jedná o objektivní vysvětlení veškerého jednání francouzských tajných služeb. Taková je tedy ve Francii situace.

 

Dále k řadě událostí, které vás lidé prosí okomentovat. A konkrétně prohlášení senátora Franze Klinceviče o tom, že NATO připravuje takzvaný globální útok proti Rusku.

 

Pokud mu to začne zapalovat pozdě, je to přece jen lepší než nikdy. Ta věc se má tak, že nás teď

neustále straší vnější expanzí. A opravdu, podívejte se, co se děje. Na jakém pozadí to prohlášení učinil?  Bylo zahájeno vojenské cvičení NATO Baltops, které bude trvat do 19. června a účastní se ho 15 států a 6 tisíc vojáků ze zemí NATO. Zároveň se koná další vojenské cvičení Saber Strike,

kterého se účastní 10 tisíc vojáků ze 13 zemí. A v červnu začne další vojenské cvičení Anakonda 2016 v Polsku - 25 tisíc vojáků z 24 států. Uvědomujete si, že nás zastrašují?

Zcela jasně nás straší tím, že bude válka. Zvyšují napětí, jak jen se dá. A co bylo zajímavého na tom prohlášení Klinceviče?  O čem mluvil?  On mluvil o reáliích a válce na úrovni 2. světové.

Takové války jsou dnes NEMOŽNÉ!  Jednoduše nemožné!  A co je dnes možné?  Ta válka, která probíhá.

Válka vedená proti Rusku na 6. prioritě mohla začít s velkou mírou pravděpodobnosti, opravdu s velkou mírou pravděpodobnosti... Tak ta měla začít v roce 2014 sestřelením malajsijského boeingu. Měla to být taková vysílačka v Gliwicích, měly to být Gliwice 3. světové války. Války začínají tehdy, když jsou na to připraveny řídící systémy. V roce 2014 na to byly řídící systémy připraveny. Od roku 2014 do roku 2016 se NATO velice silně opotřebovalo, bylo nuceno své zdroje vynakládat na řešení různých úkolů a spotřebovávat je. Jak měla ta válka probíhat?

Měla být založena na globálním, všeničícím, jaderném úderu proti Rusku s následnou policejní misí. Ale pro tu následující policejní misi vůbec nebylo zapotřebí koncentrovat vojska v nějakém jednom místě, ze kterého by tankovými, obrněnými kolonami vyrazili obsazovat území. To platilo pro 20. století, dnes jsou stále důležitější mobilní jednotky a je nutné obsadit klíčové řídící body. Než se tam na svém tanku doplazíte, bude jinde obnoveno řízení a ničeho nedosáhnete. Nedokážete vše obsadit. To znamená, že poté kdy udeříte, musíte okamžitě obsadit všechno!

A pokud byste začali armádu někde koncentrovat, tak jak to budete muset udělat?  Okolo letišť.

Protože především vojenské dopravní a útočné letectvo musí být v bojové pohotovosti. A nás se teď snaží zastrašit různými pozemními vojenskými cvičeními. Koncentrují armády v jednom místě, jakoby právě teď mělo k něčemu dojít. Nic takového se nestane. Je nutné si uvědomovat jednoduchou věc.

Válka proti Rusku, jakákoliv válka, ať už první nebo druhá, nebo Napoleonův vpád, každá válka plánovaná proti Rusku je možná pouze v jednom jediném případě, dojde-li k masové zradě ruských elit. Pokud taková zrada existuje, je možné válku proti Rusku začít. Potom můžete plánovat takový Blitzkrieg roku 1941, budou-li vám nahrávat a sami likvidovat Rudou armádu,

nechávat ji zbytečně krvácet v neužitečných manévrech jako například v kyjevském kotli, nebo jako v těch charkovských s průlomem ke Stalingradu, nebo jako to provedl Žukov u Jelni. Když máte zrádce, můžete plánovat, a proto bude globální, všeničící úder realizován pouze v tom případě, když budou mít USA jistotu, že elity zradí. A že část těch elit v důsledku toho globálního, všeničícího, jaderného úderu zahyne...?!  No promiňte, přece vám nikdo nesliboval, že dostanete sud marmelády a košík cukroví za to, že sloužíte svému páníčkovi a zrazujete přitom vlastní zemi.

Co si kdo navařil, to si i sní. Zradil jsi svou vlast?  Tak si vychutnej atomovku na vlastní kůži.  Ta koncentrace vojsk v Pobaltí a Evropě napovídá jedno, že nejsou připraveni a nechápou, tedy že nejsou připraveni a chápou, že taková zrada, aby to vedlo k vyřešení jejich vojenských úkolů, se nekoná.  A co tedy bude?   Proč tedy ta koncentrace?   Nějaký účel to asi mít musí.

Scénář státního převratu v Rusku a odstranění Putina nikdo nezrušil. A Chodorkovskij vystoupil s programovým prohlášením na Euronews a prohlásil, že začala aktivní fáze provedení státního převratu. A u nás se všechny elity, které jsou připraveny zradit stát, obrací na USA:

"Abychom se vám mohli vzdát, musíte něco udělat, alespoň se tvařte, že jste něčeho schopní,

abychom tady my mohli začít vykřikovat:   Oj, bojíme se, bojíme...  a mohli se vám vzdát na milost a nemilost."

Já netvrdím, že od nich žádné nebezpečí nehrozí. Takové nebezpečí hrozí a je zkušeně lokalizováno a odvraceno ministerstvem obrany a gosudarem. Tak to má být, to je třeba dělat.  Je to tedy tak, že oni tam předstírají hrozbu kvůli jedinému cíli, aby poskytli vnitřní páté koloně odůvodnění pro zformování zrady, aby mohli provést státní převrat a znovu položit náš stát k nohám USA, aby tady v Rusku provedli majdan a tak vyvolávají napětí, kde to jenom jde.

Uralvagonzavod - 3 000 lidí na nucenou dovolenou!  Tento útok na obranyschopnost země nám uštědřuje bankovní struktura. Jde jim o vytvoření emocionálního a sociálního napětí v zemi.  A tak to probíhá všude. Každý může ze svého místa vyjmenovat desítky podobných činů různých vedoucích úředníků jako třeba Uljukajev a jiní, kteří svým jednáním vytvářejí přímo revoluční situaci. Jedním z takových činů napomáhajících k tvorbě revoluční situace je ten probíhající skandál s divokou jízdou té zlaté mládeže v terénním mercedesu. Povšimněte si té situace.

Neuvěřitelně drzým způsobem porušili zákon a mají se za své činy ze zákona zodpovídat.

Vyšetřovací výbor tedy zahájil trestní řízení, které prokuratura zrušila. Vyšetřovací výbor opět zahájil trestní řízení a prokuratura to zase stopla. Potřetí vyšetřovací výbor zahájil trestní řízení

a potřetí to prokuratura smetla ze stolu. Třikrát!  Já už ani nevím, snad to trestní řízení zahájili ještě počtvrté. A proč?   Celé společnosti je třeba předvést, že proti putinovskému režimu je třeba povstat, že u nás panuje absolutní zvůle, že zákony se nedodržují. To znamená, že prokuratura VĚDOMĚ narušuje státní stabilitu!  VĚDOMĚ vytváří revoluční situaci k provedení státního převratu. A co se týká té zlaté mládeže, tak tam roli hrají ještě dvě takové konkrétní okolnosti. Tak zaprvé tatíček toho hlavního provinilce je buď hlupák, nebo nepřítel. A pokud je nepřítel, není to hlupák na kvadrát, ale na třetí. Tedy trojnásobný hlupák, pokud snad neví, co znamená na třetí.

Proč?  Vysvětlím to.

Pokud je to hlupák, tak měl... V čem je rozdíl mezi skutečnou elitou a tou chátrou, která se dostala nahoru a řídí teď Rusko?  Na Západě elitu vychovávají přísně, a ona si uvědomuje, že v budoucnosti bude řídit nejen rodinný majetek, ale i stát. A možná se dostane i k nadnárodnímu řízení. Když někdo toto jejich pravidlo nedodrží, je velice přísně potrestán. A je takové... U nich se samozřejmě také vyskytuje podřadný šunt, ale pokoušejí se to korigovat. Porušíte-li zákon, zodpovíte si to podle zákona, nasolí vám veřejné práce, a jejich vykonání sledují média, abyste se z nich nemohli vyvléknout. Probíhá tam výchova elity. Protože komu nakonec předají své dílo? Svůj majetek? Tomu, kdo ten majetek nerozhází, kdo dokáže převzít a pokračovat v načatém díle.

Proto na Západě svou elitu vychovávají!  U nás vychovávají spratky. Místo toho, aby svého syna potrestal a sebral mu ten Mercedes, nechal ho odpracovat minimálně 300 hodin obecně prospěšných prací, aby pořádně pocítil, jak se vydělává na chleba, aby z něj vyrostl normální člověk, tak se přižene, že všechny postaví do latě, vždyť to jsou samé nuly:

"Jen se podívej, jak s nimi tady zametu."  A ještě se říká, že do toho zatáhl i národnostní otázku.

Nevím, já takové video neviděl. Ale to jak tam vyřvával, že všechny zničí, to jsem viděl. Ukazuje všem, že se nemají chovat jako lidé, že nemají žít podle obecně platných předpisů, že není nutné se přizpůsobovat ostatním lidem. A to znamená jenom jedno, že svůj majetek předá člověku, který nedokáže pokračovat, anebo se mu v tom autě rovnou zabije, takže to ani nebude mít komu předat. To proto, že jsi ho ničemu nenaučil!  Nebo ten majetek rozhází, postavení si neudrží a skončí někde na okraji společnosti. To je ta zlatá mládež. Vychovávají hlupáky. Neschopnou, k ničemu nezpůsobilou elitu. Jsou to lidé, kteří dostali peníze do kapsy, aby se dočasně starali o majetek jiným. Jsou to hlupáci.

A pokud je nepřítel?

Tak mu řekli:  "Použijeme tvého synáčka, který se beztak neustále baví porušováním zákona.

Zařídíš, aby to tentokrát ta děcka udělala tak, aby z toho bylo pořádné haló. Ty sám to potom ještě pořádně rozmázneš, aby ten efekt byl pořádný. Aby se tu rozhořel majdan a všechno se to rozjelo.

Ty jsi jeden z nás, takže to pro nás zařídíš. Proto to pěkně vědomě uděláš!"

Takže on svému synáčkovi řekne:

"Ty i tak vždycky jezdíš jako prase. Teď potřebujeme sehrát divadýlko, které všechny zvedne ze židlí. Poldy přitom můžeš urážet, jak se ti zamane. Udělejte si závody, ať to má pořádný ohlas."

A sám si neuvědomuje, že až dojde na majdan, bude dav požadovat rituální oběť. Budou muset davu dát někoho na roztrhání. A kdopak to asi bude?  Bude to on i se svým synáčkem. A jeho majeteček si pěkně rozdělí. Proto jestli je nepřítel, je to hlupák na třetí.  Pokud se tatíček vědomě účastnil toho spiknutí, tak opakuji, že je hlupák na třetí.

Syna by měl urychleně dát do latě, zachránit ho, přeje-li si někomu předat svůj majetek. A co dělá? Sám ho strká směrem k propasti:  "Běž a skoč tam s rozběhem."  Tedy veškerý ten humbuk okolo toho... Jedná se jen o úvahy analytiků na téma 20. století.

Teď se vedou jiné války. Podívejte se na Sýrii. Podívejte se na Libyi, podívejte se na všechny ty války, které probíhají jinak. Opakuji, že s ohledem na Rusko mají jedinou šanci:  okamžitě obsadit klíčové body. Jaké kolony techniky... Naše území zabírá šestinu planety. Teď už je tedy Rusko

sedmina planety. Proto také nic nezmůžou, musí okamžitě obsadit klíčové body, a to znamená, že musí zkoncentrovat vojenskou leteckou dopravu, útočné letectvo a raketová vojska po celém našem obvodu. Udeřit jediným všeničícím jaderným úderem, který může být realizován pouze v tom případě, kdy naše elita všechno zablokuje. Mnozí v důsledku toho úderu zahynou, ale taková už je služba svému páníčkovi. Co se dá dělat, jsou to lokajové. Lidé nevolnického charakteru

se někdy chovají vyloženě jako psi. Čím více je trestají, tím jsou spokojenější. A pokud je páníček nutí chcípnout mučivou smrtí, tak jsou vůbec v sedmém nebi. Masochisti.

 

Jenže dnes takto připraveni nejsou. B-52 vylétl a nedolétl!  Chápete?  Takový je dnes stav. V roce 2014 byly stav celého toho strojového parku a rozdělení jejich vojsk připraveny k realizaci policejní mise.

 

V Kazachstánu došlo k útoku na vojenskou jednotku a dva sklady zbraní. V Aktobe je prováděna antiteroristická operace.

 

Tato událost má přímou spojitost s událostmi ve Francii a Rusku. Jak víte, tak se měl v  Kazachstánu 21. května konat majdan s určitými následky, jenže předtím kazachstánské policejní orgány mocně zaútočily a zatkly orgánizátory, sebraly jim zbraně, peníze i informační materiály. Všechny však obsáhnout nemohly. Jednaly operativně a některé z těch buněk zůstaly. Přitom šlo v jejich případě o jednorázový materiál, kdy nikdo neplánoval a nepřipravoval možnost, jak zachránit a dostat ty bojovníky, které tam přesunuli a vybavili k těmto akcím zase pryč. Takže někteří z nich byli zlikvidováni a někteří ne. Co tedy s nimi?  A jak se rozhodne nadnárodní řízení? Ten spotřební materiál musí být spotřebován dle plánovaného účelu. Takže je podle scénáře majdanu nutí realizovat ty operace, které byly původně v plánu v jeho průběhu. Ano, oni zemřou, ano, budou zlikvidováni, ale tady se jedná o dlouhodobou hru. Potom z nich začnou formovat "nebeskou stovku", nebo třeba tisícovku, to není důležité. Budou o nich zase říkat:  "To byli ti hrdinové,

kteří nevydrželi ten totalitární režim. Osamoceně se vrhli svými slabými silami do boje proti režimu a zahynuli."  Je třeba pořádně se připravit. Musí se tedy stát praporem boje a chcípnout kvůli tomu.

Tímto způsobem se zbaví všech přebytečných. Není třeba je přesunovat pryč, prostě jen spotřebují připravený materiál. A proč to má souvislost s Ruskem a Francií?

 

Ta věc se má tak, že Kazachstán je náš spojenec. Je to stát, který je členem Celní unie, Eurasijského ekonomického svazu... Majdan v Kazachstánu by jednoznačně oslabil pozice Ruska a jeho řiditelnost. A pokud by to bylo kombinované se státním převratem v Rusku?  A pokud k tomu přidáme pokus o státní převrat v Bělorusku, což Lukašenko nechce pochopit.  On neustále...

Jak bych to...  Provádí špinavosti Rusku i Kazachstánu, a přitom by rád zůstal kladným hrdinou.

Uvědomuje si, že ho mohou v kterémkoliv okamžiku odepsat. Jeho režim se drží pouze díky stabilitě řízení v Rusku a v Kazachstánu. On si to uvědomuje, přesto řeže větev, na které sedí.

Takže všechny ty události, které měly začít v Kazachstánu 21. května i u nás...

Chodorkovský měl s tím svým prohlášením trochu zpoždění. Asi se rozhodli, že když už připravili a rozjeli spotřebu zdrojů na státní převrat, když rozjeli i ta cvičení NATO, tak už použijí všechno.

Jinak všechny, jako toho starostu ve Vladivostoku, nastrkají do vězení a nezbyde jim nikdo, kdo by mohl realizovat revoluci špinavosti analogickou kyjevské revoluci na majdanu.

Takže všechno musí být...

A jestliže Vyšetřovací výbor dosáhne svého ohledně zlaté mládeže?  Tak to opět povede ke snížení napětí v zemi. Je třeba všechno stihnout, dokud nějaké napětí trvá. A jak to souvisí s Francií?

Ve Francii prý chytili toho teroristu, který má ve svém notebooku všechno. Pokud by to tak bylo, tak by provedli tajnou operaci a všude by byl absolutní klídek po pěšině. Přitom tam však provádějí přibližně stejné operace jako v Kazachstánu. Jedná se tedy o operativní práci odhalování infiltrovaných teroristických sítí. Což znamená, že konkrétně tohoto teroristu využívají jako obětního beránka, na kterého se to všechno hodí. Poslouží jako pole pro možnost dohody s nadnárodním řízením ze strany Evropy, tedy nejen Francie, Evropy a USA.

Kdyby Kazachstán měl nějakého teroristu s takovým notebookem, tak by k těm událostem v Aktobe nedošlo.

 

To byla dnes poslední otázka.

Neustále se dostáváme k té otázce, jak si máme vykládat události. Na příkladu uznání genocidy Arménů jsme se dostali k úplně jinému scénáři. Ke scénáři na základě kterého někteří namítají:

"Copak se jim můžeme rovnat?  Vždyť oni plánují události 500 let dopředu!"

Tak proč vy je neplánujete také na 500 let?  Plánujte je na tisíc let dopředu! 

Máme u nás analytiky, kteří vykřikují:  "Jaké plánování do roku 2050?  Musíme se teď 4-5 let udržet a poradit si." Svého času Viktor Stěpanovič Černomyrdin při svém vystoupení ve Státní dumě, když se řešila otázka dalšího směřování našeho státu, řekl:

"Já vám do roku 3000 napíšu plán, jaký budete chtít, ale vy mi řekněte, co máme dělat teď."

Nemáte-li plán do roku 3000, tak nikdy nebudete vědět, co máte dělat teď. Protože jakákoliv změna vnější a vnitřní politické situace, tlaku na stát, bude kardinálním způsobem měnit vaše chování. Sun-c’ říkal: 

"Strategie bez taktiky je tou nejdelší cestou k vítězství. A taktika bez strategie je marné snažení před porážkou."

Když nám tvrdí, že dlouhodobé plánování je na nic, tak nás nutí jednat takticky bez strategie, což je marné snažení před porážkou. Protože jinak, když se změní nějaký tlak, tak máte dlouhodobý cíl, strategii svého jednání a své činy můžete příslušně zkorigovat, přičemž samotné řízení zůstává neměnné. Neovlivní vás to tedy podstatným způsobem. Jakmile někdo podnikne nějaké kroky, tak pokud nemáte dlouhodobý cíl, dlouhodobou strategii, nemáte žádnou koncepci řízení, koncepci, pojetí způsobu života vašeho státu, tak vás vnější politický tlak donutí jednat jinak. Něco se změnilo, budeme to tedy dělat úplně jinak. A s čím jsme se tedy střetli?

Střetli jsme se s koncepcí pojetí způsobu života na planetě Zemi. Ta genocida Arménů.

Až tam se musíme pozvednout, ke globální politice, ke konceptuální moci. A my nemáme žádné médium, které by se těmito otázkami zabývalo, které by nepřímo nadhodilo tuto otázku a zkorigovalo všechny analytiky, které by řeklo:  "Pánové, ale ten scénář je přece takový a takový.

A teď můžete projevit svou analytickou moudrost, kompetentnost, probírejte a analyzujte události,

ale tady máte danou strategickou linii, konceptuální linii v rámci které danou událost posuzujte."

 

Záchrana tonoucích je věcí rukou samotných tonoucích.

Jak se zpívá v Internacionále:

"Zachránců nejvyšších tu není,

ni bůh, ni césar, tribun též;

sami se spasme v zápolení,

veřejné blaho prohlasmež."

 

Chceme-li žít, musíme se zabývat řízením my sami. Sami musíme studovat, jak se řídí sociální supersystémy. Znalosti takového řízení najdete pouze v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR, v   Koncepci sociální bezpečnosti  a  v  Dostatečně všeobecné teorii řízení.

Studujte práce vnitřního prediktoru, buďte konceptuálně samostatní, buďte šťastní, braňte zájmy své, své rodiny i svého státu.

 

Na shledanou.

 

Diskusní téma: Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 6.6.2016 - přiznání genocidy Arménců německým parlamentem

vízia?

Perun | 14.06.2016

Zaujímavá myšlienka od Pjakina, mať nejakú víziu pre budúcnosť. Tak skúsme myšlienkový experiment:
1/vízia musí smerovať od všeobecného ku konkrétnemu, a od elity k mase.
2/obvykle stačí len jeden naozaj schopný človek typu Buddha alebo Ježiš, ktorý s tým začne, následne úzka skupinka (v tom čase disidentov atd.) Opačný postup je nesprávny, teda nejakým násilím davu niečo vynucovať, lebo taký režim velmi rýchlo degeneruje (a-la franúzska či ruská revolúcia, a to aj tam spočiatku to presadzovala úzka skupinka intelektuálov, ale príliš rýchlo prešli na hrubé nástroje ).
3/tak teda oným správnym nástrojom je práca s vlastnou dušou, psychikou. Zmeniť sám seba (ako napr. Buddha) a potom šíriť tú zmenu na iných.
4/po určitom čase sa to rozšíri, a bude potrebná organizacia, najprv "cirkvi" a potom aj celej spoločnosti (no typu apoštol Pavol, alebo 1.buddh.koncil, 1.patriarcha zenu MahaKašjapa a pod.)
5/až v tejto fáze bude potrebná aj určitá represia, a tu treba pracovať na ušlachtilosti triedy "kšatrijov" (aristokracie).
6/v ďalšej fáze pod vedením "brahmanov" a "kšatrijov" sa múdro a ušlachtilo bude riadiť celá spoločnosť.
7/je isté, že po určitom čase dôjde aj tak k degenerácii, a bude potrebná nejaká dalšia velká osobnosť, "avatár", viz bod 2/.

Pri správnom procese by toto mohlo vydržať tak 2000-2500 rokov, viac podla všetkého nie, potom bude potrebný reštart od bodu 2/. Tolko moja vízia stručne :-)

Re: vízia?

o | 14.06.2016

Radím VŠEM, vykašlete se na pjakina, putina, zemana, světové události, a podobné věci a starejte se sami o sebe, neboli vemte SVŮJ život do SVÝCH rukou, když to neuděláte vy, udělá to za vás někdo jiný. Neškemrejte, nikdo vám nebrání, zamyslete se, fakt nikdo vám nebrání. Nebo jaké právo má stát vám brát peníze, sledovat tv není povinnost, chodit do školy, práce není povinnost, žít v baráku není povinnost, mít svadbu není povinnost..... ty vaše příspěvky tady na levanetu, nic neřeší, pouze řeší to co na vás vybafne z tv, internetu, pjakina, seznamu.cz.....(řešíte pouze informace od kohosi, ale kde jste vy?)

Re: Re: vízia?

o+ | 14.06.2016

Udělejte si rodokmen, matriky jsou naskenované na netu a vyřešte si dědictví, trochu vás poplaším: do konce roku 2024 propadne strašně moc pozemků státu, starejte se, chceteli být svobodní podle pjakina: http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/

Re: Re: Re: vízia?

Oracle 911 | 14.06.2016

Keď urobíme to čo hovoríš t.j. vykašleme na globálnu politiku a budeme starať LEN o náš štát, tak skôr či neskôr budeme kukať ako vyoraná myš, že čo sa to deje s krajinou (globálne procesy sú nadriadené lokálnym).
Inak nechať si urobiť rodokmeň je dobrý nápad ALE nesmie sa to urobiť na úkor štúdiu KOB a DVTR.

Re: Re: Re: Re: vízia?

o | 17.06.2016

To je to co říkám: jakým právem mají "ti oni" -globalizátoři a podobní kreténi, řídit a ovlivňovat naše životy jimi diktovaným směrem? Tím, že se nám nechce vzít zodpovědnost za náš život od A do Z a toho "ti oni" využívají a my se divíme co se to ve světě děje. Řiďme si sami svoje životy a přestaňme pracovat na druhé podle jejich pravidel, taky máme právo dělat si svoji (osobní) politiku, ale ne na méně chápajících poddaných-na nikom neparazitovat (tady musí každý vědět jak to cítí) nebo se ten gp kolotoč roztočí znovu.

Re: Re: Re: Re: Re: vízia?

dupa | 26.06.2016

Ptáš se jakým právem? No přece právem silnějšího. Právo silnějšího je ve vesmíru všudypřítomné. Že by člověk hrál podle jiného scénáře? A "ti oni" mají za ta tisíciletí vypracován dokonalý mechanismus, jak vítězit....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: vízia?

o | 26.06.2016

No jo právem silnějšího (nám ovlivňují život), i máš pravdu, ale ti "silnější" (chytřejší, vychcaní jak díra do sněhu-nemající svědomí a svědomí potlačující na úkor svého zničení, věřící v úspěch), věří, že jim ta parazitózní politika bude vycházet a to buď, že nad něma je někdo další kdo si to slízne (ale má mnoho chapadel, tak ho to až tak netrápí a pokračuje), a nebo už nad tou hierarchií GP, nic a nikdo není a právě to se nám systematicky tají a dělají, že nad něma je někdo další a tím pádem pro nás obyčejné hlupáky nemá cenu se tím zabývat a mnohem jednodušší je žít obyčejný život a v hospodě nebo doma nadávat na současný systém a politiky, kdo za tento stav asi může? vesměs osobní pohodlnost a výhody. Když něco pro sebe (místní komunita a příbuzní....), neuděláme něco přímo sami za sebe, tak se toho ujme někdo jiný, ale podle jeho pravidel, čímž jednoznačně v některých věcech přijdeme zkrátka. Když ne my, tak kdo?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: vízia?

dupa | 26.06.2016

Je to tak jak je popisuješ. Souhlasím. Ale pokud jsou chytřejší, jsou i silnější(nemyslím tím pouze fyzickou sílu, ale prostě mají celkově navrch) a to navždy. Jsme jen mluvící zvířata, i když někdo z nás tuší, že jim fakt je. Zatímco my jsme se od rodičů učili, jak jim sloužit, a to tísice let nazpátek, tak jejich děcka se zase učí, jak nám panovat. Oni se nedívají na TV, aby ztráceli čas. Nehrají si soutěživé hry, ale spolupracují. Děcka jsou do určitého věku fyzicky izolováná od mláďat mluvících zvířat, aby se neučila od nich zlozvykům.

Je to jako když zavřou vězně za mříže na doživotí. Ví, že tam je, ale nelze utéct. Prostě nelze. Toto rozdělení karet je za "horizontem událostí"(černá díra).

Myslím si, že ta superelita již je nesmrtelná. Buď to tak bylo již z dávných časů, nebo je to nově s použitím technologií. Pro ně má smysl plánovat na 1000let. Ale pro obyčejnou, 80let žijící bytost, která nemá co předat a je přesvědčena, že "každý jednou musí umřít", je zcela nepraktické něco plánovat na déle než na jeho život, či život potomka. Právě proto, že nemá co ztratit. Další generace nabyde svoje statky dle potřeby operativně. Samozřejmě, nabyde pouze to, co žreci dovolí aby nabyla.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: vízia?

o | 28.06.2016

Asi nemám dostatečný nadhled, ale jedna věc mi na gp elitách nesedí-nikdy je nebylo vidět, pouze slyšet tady na tomto serveru, jak se o tom bavíme. Žádný konkrétní případ neznám nebo nechápu jak se mě dotýkají GP struktury (takovou věc asi nikdo nedokáže spolehlivě vysvětlit-jak konkrétně se to nás týká a jestli to nechat být nebo se z pod toho snažit dostat). Např. andrej babiš určitě má nějaké vazby na gp stejně asi také politici, no všechny jsem viděl pouze v televizi, asi stejně jako většina tady z vás. Pokud na toto přispívání do diskuze nereagují gp vydávající se za obyčejné lidi, má tato diskuze smysl.

Peskov

Perun | 14.06.2016

Dlžím ospravedlnenie za nechcenú dezinformáciu, ktorú som tu pri "minulom Pjakinovi" hodil do placu, teda že hovorca Putina Dmitrij Peskov sa vyslovil, že ideálom je Rusko Nikolaja II.

Pozrel som si to však bližšie, ako to bolo. Lebo dané vyhlásenie dosť rezonovalo na ruskom internete. (čo je logické). Len je to zrejme sprostá dezinformácia. Tu je jej prvotný zdroj:
http://www.kp.ru/radio/26533/3550221/

Len som si musel dosť posvietiť, čo je to za Dmitrija Peskova, a je to tento:

Dmitrij Nikolajevič Peskov (nar.1975)

kdežto hovorca Putina má iné otečestvo, aj rok narodenia, teda Dmitrij Sergejevič Peskov, nar.1967.

Síce sa mi to hodilo "do krámu", tie moje teorie o Medvedevovi ako o prevtelenom Nikolajovi II. , prípadne Ras-Putinovi, ale zdá sa, že kauza "Dmitrij Peskov" bola typická dezinformácia, cielená. Otázka je , kým. Zrejme tými istými, čo dali tú ikonu Nikolaja 2. do rúk Poklonskej
(ešte stále to kludne môže byť Medvedev, alebo dokonca samotný Putin, a takto len vysiela skúšobné balóniky, a pripravuje verejnosť na niečo, ale to sú len špekulácie, ktoré len zatial nemožno vylúčiť, ale ani potvrdiť.)


Poděkování

David | 12.06.2016

Moc děkuji panu Pjakinovi i paní Ireně.

Re: Poděkování

Maros | 13.06.2016

http://aeronet.cz/news/video-victoria-nulandova-na-plnou-hubu-prozradila-ze-usa-maji-v-evrope-vycvikove-kempy-pro-novinare-aby-psali-proti-rusku-no-to-je-prekvapeni-cz-titulky/

Re: Re: Poděkování

David | 15.06.2016

Nechápu jak souvisí mé poděkování s tímto článkem.

Děkuji

SlavaH | 12.06.2016

paní Ireně za překlad :-)

Re: Děkuji

Perun | 13.06.2016

Zaujimave, ze sa Pjakin nevyjadril k navsteve Putina na Athose...

Re: Re: Děkuji

Perun | 14.06.2016

Poprosím Ťa zmeniť si prezývku (nick), Perun som od r.2001 ja :-)

(na rôznych internetových stránkach).

Jaká bude budoucnost lidstva?

Miloslav Dědek | 12.06.2016

V současném uspořádání světa pořád platí: peníze=bohatství=moc. Je neoddiskutovatelným faktem, že i na začátku 21. stol. pořád existuje na zemi mnoho bohatých velmi inteligentních lidí, kteří svůj um a schopnosti soustřeďují na vzájemné soupeření, které nepřináší žádné hodnoty, ale naopak války, tj. maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot. Je nejvyšší čas začít něco globálně v lidských vztazích měnit. Vývoj uspořádání lidského společenství nelze zastavit. Současná mezinárodní politika, tj. zavedené vztahy mezi jednotlivými státy, neumožňují účinně řešit globální problémy. Je nejvyšší čas, aby spolu začali oficiálně zodpovědně jednat představitelé všech existujících států, a to je prakticky nemožné, protože dosud neexistuje na světě mezinárodní organizace, která by umožňovala účinně se zabývat řešením globálních problémů. Naštěstí už nyní je na světě dost velké množství rozumných a moudrých lidí, kteří si uvědomují, že současná národní i mezinárodní politika je založená na dogmatických premisách, které vycházejí z předpokladu, že lidi jsou většinově ve své podstatě bezohlední sobci, kteří se sdružují ve společenstvích, v nichž platí zákony džungle. V současném zastaralém a nefunkčním pojetí politiky prognózují politologové budoucnost podobně jako meteorologové počasí. Je nejvyšší čas začít budoucnost lidstva systematicky, cílevědomě, plánovitě, centrálně realizovat. Nebudou-li se globální problémy urychleně účinně řešit, tak to špatně dopadne. Globální demokratická vláda by mohla být organizací, která by rozumným a moudrým lidem byla cestou k dohodě, co bude v budoucnosti následovat. Více lze nalézt v následujícím odkazu: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html

Re: Jaká bude budoucnost lidstva?

NN | 12.06.2016

Sa zobuď!!!Veď ty navrhuješ čistý fašistický nový svetový poriadok!!!Že treba svetovú vládu,ktorá bude sídliť v najväčšom meste na svete???

Re: Re: Jaká bude budoucnost lidstva?

JaroX | 12.06.2016

Ja si tohoto "Dědka" pamätám už asi zpred roka, stále podsúva tieto fašistické NWO nezmysly.

Re: Jaká bude budoucnost lidstva?

Dagmar | 12.06.2016

Takze: Inteligence neni primo spojena s penezi. S koncentraci penez v malem procentu rukou je primo spojena: lez, vrazda, lichva, spekulativni ekonomie a tajne spolecnosti. Absolutne zadny vztah k inteligenci.
Tato situace vznika jiz po 3000 let v davove elitarni spolecnosti, tedy opet nikoliv ve spolecnosti lidi inteligentnich.
Az dosud kazdy, kdo chtel utect z teto davove elitarni Matrix, anebi ji zmenit , anebo prozradit tajemstvi jemuz byl zasvecen ,byl zavrazden.
Pro pochopeni fungovani koncepce davove elitarni vs KSB vam chybi studium. A tak jako kazdy, kdo nestuduje a chce vse zmenit, ve vasich navrzich zustavate na povrchu a navrhujete totolitarni system ( tak jako k nemu dnes smeruje Francie) a nikoliv vlady suvereniho lidu. I vase dobre umysly dlazdi cestu de pekla

Re: Re: Jaká bude budoucnost lidstva?

JaroX | 12.06.2016

Dagmar, "Dědek" je horší, on toto robí vedome. Toto nie je z neznalosti, toto je zo zakoreného pocitu nadradenosti - skutočného fašizmu.

Re: Jaká bude budoucnost lidstva?

Dagmar | 12.06.2016

Vsichni vladci davove elitarnich systemu jsou o sobe presvedceni, ze jsou moudri a inteligentni. Ale podle jakych kriteriii byste chtel merit tu moudrost a kdo by jmenoval tu moudrou svetovou vladu, kdyz podle vas vys uz nic neni.
Tak jako mnozi delate zasadni chybu, od niz se pas vse odviji, totiz jste presvedcen, ze davove elitarni spolecnost nema alternativu. Ale ma, ctere materialy VP SSSR

Re: Re: Jaká bude budoucnost lidstva?

NN | 12.06.2016

Vďaka Dagmar za doplnenie.Na viac som sa nezmohla.Ten Detko,či ako sa volá -to,čo vypisuje som nemala nervy ani dočítať.

Re: Jaká bude budoucnost lidstva?

Cico Ciciak | 12.06.2016

Závisí, čo si predstavuješ pod globálnou vládou, pretože pri určitom chápaní tu nejaká forma skrytej svetovej vlády už dávno je, vždy bola a aj bude! A otvorená/verejná globálna vláda raz na Zemi tak či tak bude, či sa to už niekomu páči alebo nie, o tom niet pochýb, síce nie dnes, ani zajtra, ani o 5 rokov (keďže nacionalizmus ešte vo svete natoľko nevymizol, aby bola jej neskrývaná realizácia možná), ale bude, pretože centrálne riadenie/plánovanie ako prvok/súčasť celého riadeného super-systému je súčasťou objektívneho procesu globalizácie! * https://www.youtube.com/watch?v=IcSpdlSo5AI * Ustanovenie globálnej vlády (riadenia a plánovania) je vlastne aj nevyhnutným krokom z hľadiska celkovej efektivity riadenia! Otázka len znie, či bude táto vláda skutočne Ľudská, alebo aj naďalej otrocká, ako je tomu dnes! To samozrejme závisí len od ľudí samotných! Presnejšie od miery chápania a morálky všetkých ľudí sveta v priemere! Tvoj návrh vo svojej podstate samozrejme nie je vôbec špatná myšlienka, to nakoniec ani EÚ, ale ide o to, že dnes na to ešte ľudstvo ako globálna civilizácia, nevyzrelo! Hlavne morálne!

Re: Re: Jaká bude budoucnost lidstva?

Cico Ciciak | 12.06.2016

Po menšej úprave:

Závisí, čo si predstavuješ pod globálnou vládou, pretože pri určitom chápaní tu nejaká forma skrytej svetovej vlády už dávno je, vždy bola a aj bude! A otvorená/verejná globálna vláda (samozrejme + jej predĺžené ruky v podobe lokálnych vlád, samospráv, autonómií...) raz na Zemi tak či tak bude, či sa to už niekomu páči alebo nie, o tom niet pochýb, síce nie dnes, ani zajtra, ani o 5 rokov (keďže nacionalizmus ešte vo svete natoľko nevymizol, aby bola jej neskrývaná realizácia možná), ale nakoniec bude, pretože centrálne riadenie/plánovanie ako prvok/súčasť celého riadeného super-systému je súčasťou objektívneho procesu globalizácie! * https://www.youtube.com/watch?v=IcSpdlSo5AI * Ustanovenie globálnej vlády (riadenia a plánovania) je vlastne aj nevyhnutným krokom z hľadiska zvýšenia/skvalitnenia celkovej efektivity riadenia! Otázka len znie, či bude táto vláda skutočne Ľudská, alebo aj naďalej otrocká, ako je tomu dnes! To samozrejme závisí len od ľudí samotných! Presnejšie od miery chápania a morálky všetkých ľudí sveta v priemere! Tvoj návrh vo svojej podstate samozrejme nie je vôbec špatná myšlienka, to nakoniec ani EÚ, ale ide o to, že dnes na to ešte ľudstvo ako globálna civilizácia, nevyzrelo! Hlavne morálne!

Re: Re: Re: Jaká bude budoucnost lidstva?

Hana | 29.06.2016

Co je toto zase za blbost? Něco takového rozhodně KSB nepropaguje.

Re: Jaká bude budoucnost lidstva?

Putinovec | 12.06.2016

Kolik tahle špína sype?

Re: Jaká bude budoucnost lidstva?

M.C. | 16.06.2016

Globální demokratická vláda je protimluv, logický nesmysl, jak se módně říká ,,oxymoron".
Jak jistě víte, demokracie byla vymyšlena a zavedena v městských státech antického Řecka, kde veřejně činní lidé byli mezi svými spoluobčany veřejně známi a vědělo se, o koho jde a jaké má vazby a minulost.
Už rozšíření tohoto principu na státy současné velikosti vede k tomu, že demokracie moc nefunguje, nebo vůbec nefunguje.
Způsob fungování vyššího celku - např. EU je přímo parodií na původní principy demokracie. A to je Evropa ještě jakž takž etnicky a kulturně homogenním útvarem (zatím).
Už na této úrovni to těžce vrže, protože různé evropské státy mají různé, často protichůdné zájmy.
Na vyšší úroveň by se přenášely veškeré rozpory z nižších úrovní a to už by pravděpodobně nefungovalo vůbec.
Nejrovnoprávnější bude asi multipolární systém, i když ani ten není bez chyb. Pořád budou mít jednotlivé části Země svoje vlastní, často protichůdné zájmy.

Titulky Pjakin

Dasa | 12.06.2016

Velmi pekne dakujem pani Irene za otitulkovanie , pana Pjakina..moja vedomost rukskeho jazyka este nieje na takej urovni aby som nepotrebovala preklad . Vdaka :)

Fakta hovoři za sebe

Zdeněk | 11.06.2016

Ano,máte pravdu paní Ireno. Cílem je likvidace RF.Tato koncepce je neustále obměňována s ohledem na současný vývoj. Uvedu některé z písemně zaznamenaných komentářů,které se týkají této strategie:
Již generál Albert Pike v dopise z 15.srpna1871 seznámil osvícené ze Společnosti moudrrých mužů Sionu,jak ovládnout svět pomocí tří světových válek. Těmito skupinami lidí byli Rusové označeni jako národ určený k likvidaci. (BOGEYMYN)

Profesor John Beddington-poradce vlády VB,prohlásil,že Hitler spackal genocidu na východě,která v budoucnu musí být vedena na vyšší vědecké úrovni a více tvrději.

Podobně Margaret Tatcherová-britská ministerská předsedkyně prohlašuje: Populace Rusů bude redukována na 15 mil.,kteří budou pracovat u vrtných souprav a v dolech.

Stategické plány mají být provedeny na úkor Slovanů.Plánuje se jejich zničení navzájem.Současně bude provedeno sjednocení výkladu evropských dějin.Fakta budou nekompromisně změněna,nebo zamlčena.

Prezident Spojených států Ronald Reagan v článku s názvem:
Smést říši zla z povrchu planety, (Projev na tajné poradě vedoucích pracovníků zahraničně politických služeb v červnu 1984. ) Zdroj:Cosemskaja Rosia No:133(14081) 27 nojabra 2014
Překlad J.K.
R.Reagan ukončil projev takto-cituji:
A to nejdůležitější:až Západ rozdrtí říši zla,otevřese mu konečně přístup k mimořádně bohatým surovinovým zdrojům a k laciné pracovní síle Sovětského svazu. Nezaměstnanost,bída,nouze,vysoká úmrtnost,vymírání národů přinutí Rusy a další národy SSSR pozbýt svou hrdost,pokořit se.Pro kus chleba budou dělat vše,co ji přikáže západní civilizace. S pádem Sovětského impéria vážným našim protivníkem zůstane pouze Čína.K ní,doufám,se vrátíme,jakmile se vyrovnáme s Ruskem. Bůh nám pomáhej!

Re: Fakta hovoři za sebe

Hox | 11.06.2016

Ten projev Reagana je dezinfo v tom smyslu, že to vymyslel nějaký bývalý ideolog SSSR v 90. letech, ale co se týká obsahu, soudit může každý sám pohledem kolem sebe...

Jinak dobrá rešerše, plány likvidace Ruska či Slovanů obecně tu jsou několik set let a nikam neodešly.

Re: Re: Fakta hovoři za sebe

zdeněk | 11.06.2016

To je zláštní,zase se nemůžu se mi ztratilo spojení.Napsal jsem ti odpověď,která se nezobrazila.

Re: Re: Re: Fakta hovoři za sebe

Zdeněk | 11.06.2016

Děkuji za upřesnění-dívám se kolem sebe:
Nato vytvoří spojeneckou flotilu v černém moři.-článek na Zvědavci ze dne 8,5,2016

Britský generál připustil možnost jaderné války s RF během roku
článek ze Sputniku (19,5,2016)

Nový velitel NATO v Evropě vyzval k přípravě na válku s Ruskem
Parlamenrní listy (5,5,2016)

Sledovanost

semi | 11.06.2016

Díky paní Ireně za překlad. Pjakin je jako mana nebeská , jako voda na poušti pro mainstreamem zblbnutý lid.
Jen doufám , že ho v Rusku sleduje nadkritické množství lidí, jinak je dostanou na kolena.

Re: Sledovanost

Hox | 11.06.2016

Pjakin dělá dobře to co dělá, ale prioritní je nikoliv jakou má sledovanost, ale kolik lidí skutečně samostatně studuje KSB, což je to, k čemu přizývá na konci každého videa. Hlavní význam jeho videí je popularizace KSB a demonstrace aplikace DVTR, "reklama" na DVTR, motivace k osvojení. Pokud vznikne vrstva konzumentů jeho informací jako intelektuálních příživníků, přítomnost nebo absence této vrstvy nebude mít na nic podstatného vliv.

Re: Re: Sledovanost

semi | 12.06.2016

Upřímně si myslím, že znalců DVTR,KOB se nestane mnoho. Vidím to sám na sobě. Proto taky Pjakin apeluje na založení informační politiky na informování mas.

Re: Re: Re: Sledovanost

Cico Ciciak | 12.06.2016

No samozrejme, že nestane, pretože na to treba mať hlavne morálne predpoklady! Čo je len dobré pre nás ako ľudstvo! Aj žrecov bolo v minulosti len zopár a nie všetci na to mali vrodené predispozície! Najdôležitejšie je, nezvratne dostať ľudstvo na takú úroveň chápania a morálky v priemere, aby nebolo ich zotročovanie znacharmi a existencia v stabilnom/trvale udržateľnom davo-"elitárnom" zriadení v prospech znacharov, ďalej možné!

Překlad

Kamila | 11.06.2016

Děkuji paní Ireně za překlad, jina p.Pjakin byl zase skvělý.Děkuji za tu možnost poslechnout si ho.

Gotthardsky tunel

Zvedavec | 11.06.2016

Cudujem sa ze Pjakin nekomentoval ceremonial pri otvoreni Gottharskeho tunelu vo Svajciarsku:

http://aeronet.cz/news/video-bizarni-ceremonial-otevirani-gotthardskeho-tunelu-ve-svycarsku-byl-plny-symbolu-satanismu-a-sodomie-illuminati-to-rozjeli-opravdu-ve-velkem-to-musite-videt/

Re: Gotthardsky tunel

Trtkin | 12.06.2016

a ja jsem celak neco ke "korunovaci" Putina v reckem Athosu....

Re: Gotthardsky tunel

Trtkin | 12.06.2016

a ja jsem cekal neco ke "korunovaci" Putina v reckem Athosu....

Re: Gotthardsky tunel

Cico Ciciak | 12.06.2016

Podľa mňa preto, že to nemá moc veľký vzťah s Ruskom a ich súčasnými problémami. Skôr by ma zaujímalo, čo povie na ten masaker v USA, v gaj klube, či kde, či je to práca GP, taký odkaz štátnej US jelite, že: ak neprestanete Rusom v Sýrii hádzať klacky pod nohy, tak si Daesh príde po vás! :DD

Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Sio | 11.06.2016

Překlady paní Ireny jsou proto velmi záslužné a hluboce se před její prací skláním.
Nicméně popularizace má mnoho pater a Pjakin stojí na vyšších úrovních, které nejsou dostatečně dostupné z hlediska pojmů i způsobu myšlení pro 99% lidí. Podle mého názoru to chce začínat od jednoduššího ke složitějšímu, ne naopak. Nemohu přece třeba matematiku učit od diferenciálního počtu s odkazem na "přečtěte si všechny učebnice od první třídy až po střední školu, pak to pochopíte". A to přesně se děje.
Rád bych položil pár otázek pro lidi znalejší a erudovanější v oblasti KSB a DVTŘ, než jsem já sám.
1. Jakých je 5 nejdůležitějších strategických cílů vycházejících z idejí KSB a DVTŘ pro nejbliřších 200 let? Ví to tu někdo?
2. Jakých je 5 nejdůležitějších taktických cílů vedoucích k prosazování idejí KSB a DVTŘ v nejbližší budoucnosti?
3. Používá vedení tohoto webu znalosti KSB a DVTŘ k řízení procesu popularizace těchto věd v Česku a na Slovensku? Pokud ano:
4. Jaká je strategie vedení tohoto webu co se týče popularizace KSB a DVTŘ a v jakém časovém horizontu?
5. Jaká je taktika vedení tohoto webu co se týče popularizace KSB a DVTŘ pro nejbližší dobu?

Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Jura | 11.06.2016

Odpovím trošku jinak než jsou kladeny otázky (a pouze tak jak to chápu já osobně = nejsem členem týmu Leva-Net, ale spolupracuji s nimi)

ČR a SR (ani nikdo další v Evropě) nemá konceptuální samostatnost. Vládnoucí koncepcí je tak ta biblická.

O konceptuální samostatnost se snaží v Rusku (jestli už jí dosáhli či nikoliv nedovedu posoudit - některých oblastech ano, jinde ne).

Otázky 1 a 2 tak zatím mohou být namířeny jen na Rusko, tj. VP SSSR (nevím jestli v nějaké z knih či analytických poznámek toto rozpracovávájí ... a to hlavně pro neznalost (nejsou přeloženy a mnou přečteny) všech materiálů)

Jak čtu v "Sadu", tak akt získání konceptuální moci je svým způsobem aktem samovlády. Takže akt uchopení konceptuální moci pro ČR (SR) já osobně chápu jako jeden ze strategických cílů studia materiálů. Věřím, že k tomu dříve, či později dojde. ... ten jednotlivec (či ta skupina), která to provede pak teprve ty cíle bude stanovovat (s platností pro ČR a SR).

Ot. 3,4 a 5 mohu také odpovědět jen za sebe.
Strategickým cílem je převzetí té konceptuální moci.
Taktika:
Přeložení veškerých materiálů VP SSSR (nejprve knih) do češtiny/slovenštiny
Jejich postupné vydání a prodej v papírové podobě (lépe se z nich studuje a mají vyšší informační dosah než pouhé umístění *.PDF souboru někde v útrobách internetu).
Popularizace takto vydaných knih a internetových materiálů KSB.
Mám i pár dalších nápadů, ale prozatím bych je nechal schované pod obecnějším termínem "popularizace".




Re: Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Sio | 11.06.2016

Díky za korektně vedenou odpověd. Možná se ještě vrátím k obsahu později.

Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Cico Ciciak | 11.06.2016

Samozrejme, že najideálnejšie by bolo, keby DVTR ovládali všetci občania daného národa/štátu, ale v skutočnosti na započatie prvotných zmien v spoločnosti stačí aj kritické (relatívne malé) množstvo, povedzme 2%! Na väčšie zmeny možno až 5%...! S KSB je to ale omnoho jednoduchšie, keďže tú v pohode dokáže pochopiť väčšina obyvateľstva, horšie je to so stotožnením sa s ňou! To je už ale tvrdá a postupná práca na viaceré generácie! A aj tam si myslím, že stačí na začiatok len určité kritické množstvo, aby sa, ako sa povie, pohli ľady!

Re: Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Cico Ciciak | 11.06.2016

Po úprave:

Samozrejme, že najideálnejšie by bolo, keby DVTR ovládali všetci občania daného národa/štátu, ale v skutočnosti na započatie prvotných zmien v spoločnosti stačí aj kritické (relatívne malé) množstvo, povedzme 2%! Na väčšie zmeny možno až 5%...! S KSB je to ale omnoho jednoduchšie, keďže tú v pohode dokáže pochopiť väčšina obyvateľstva, horšie je to so stotožnením sa s ňou! To je už ale tvrdá a postupná práca na viaceré generácie! A aj tam si myslím, že stačí na začiatok len určité kritické množstvo, aby sa ako sa povie, pohli ľady! Ono celkovo ide o to, aby sa KSB a DVTR rozšírila hlavne medzi tými inteligentnejšími, ale aj morálnymi ľuďmi, ktorí sú schopní si ju rýchlo osvojiť! Táto teória je vlastne nástrojom pre tých dobrých ľudí, čo chceli vždycky niečo urobiť a stále chcú, ale nevedeli jak poriadne na to! Teraz sa konečne objavila silná zbraň "hromadného zlepšenia" a závisí len na nich samotných, jak sa k problémom našej spoločnosti a sveta postavia! Snáď mi nikto nechce tvrdiť, že sa medzi tými ľuďmi nenájde nikto, kto by sa ju nedokázal poriadne naučiť!

Ja sám idem na to postupne, študujem len to, čo ma momentálne zaujíma, čo je pre mňa a podľa mňa najpodstatnejšie! Čomu poriadne alebo vôbec nechápem (veci súvisiace s ťažkou matematikou, fyzikou, ekonomikou...), s tým sa zbytočne nezaťažujem! Myslím si, že už sa za ten zhruba 1 rok, čo sa tejto téme intenzívne venujem, nabalilo na mňa celkom dosť! Hlavným cieľom KSB/DVTR je (postupná) ale zmena myslenia ľudí vo všeobecnosti k lepšiemu (zmenou myslenia k zmene spoločnosti k lepšiemu!) a v tomto smere u mňa rozhodne badám celkom slušnú zmenu k lepšiemu! Takže príspevky podobného razenia, na ktorý tu práve teraz reagujem, beriem len ako zámerné/nevedomé snahy odradiť a vystrašiť ľudí, aby sa o KSB/DVTR ani len neobtreli! A tento fňukáč Sio?! Vypadá to, že má dosť pod čapicou, ale ešte sa ju doteraz poriadne nedokázal naučiť?! Tak asi až taký chytrý, jak sa tu furt tvári, nebude! :DD

Re: Re: Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Sio | 11.06.2016

Dobře, na tebe celkem korektní a adekvátní odpověd. Sio zná něco líp a něco hůř, tak už to chodí. Co by měl Sio z toho, že by odstrašoval od KSB lidi? Tak to ani Sio sám neví. Ale revoluční vášen ho nespaluje, to je tedy pravda.

Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Hox | 11.06.2016

Odpovím také pár otázkami:
Nehledáš náhodou nebo nechceš vytvářet strukturu tam, kde žádná není ani být nemá?
Kdo by podle tebe měl za KSB mluvit? (ohledně bodu 1,2)
Když někdo/něco prohlásí "KSB má strategické cíle XYZ a taktické ABC", jak tu informaci budeš chápat a jak s ní pracovat, jak ji posoudíš? (vezmeš to jako fakt, tvrzení, subjektivní názor, imitačně-provokační snahu, snahu o kalení vody ohledně skutečné taktiky a strategie...?)

Informace KSB pracuje bezstrukturně a sama, není třeba kopat do otevřených dveří. Dobrá nová voda vzlíná sama, když je po ní poptávka. Kdyby nebyla, nepomohla by ani sebelepší kampaň, když je, kampaň není třeba, alespoň ne v této fázi, kdy by to dokonce bylo kontraproduktivní. Cílem není násilím přitáhnout masy, o kvantitu zde nejde, bylo by to naopak špatně. O koncepci ví i v ČR velmi mnoho lidí, těch co ji skutečně chápou je řádově méně.
Otázky, které jsi položil, vycházejí z paradigmatu davo-"elitarizmu", ale s KSB to bude probíhat jinak. Není a nebude žádný "vůdce" nebo tým, který bude mít něco pod kontrolou v tom smyslu jak píšeš a jak nás chceš vmanévrovat do role "vůdců". To signalizuje nepochopení, přinejmenším. V nové logice sociálního chování ten, kdo KSB pochopil, bude dělat to co uzná za vhodné a prospěšné tam, kde se právě nachází, vycházeje ze svých možností. Nebude potřebovat ani chtít žádné instrukce, nemusí o sobě ani vědět a z drtivé většiny nebudou, nebude vědět, že kolega v práci, nebo oblíbený prodejce na farmářském trhu, se kterým prohodí občas pár slov, se ve volném čase zabývá konceptuální činností. Mohl bych být tvůj soused a nevěděl bys o tom, není třeba.

Jinak samozřejmě strategie je, pokud o tom máš pochybnosti, podívej se na počitadlo stránek (mám na mysli strategii popularizace KSB, šíření povědomí, změnu informačního pole). To však neznamená, že by bylo vkonstruktivní ji zde probírat. O plánech lze mluvit jen s těmi, u nichž nehrozí absence podpory nebo sabotáž (včetně například úniku informací do napojených antagonistických egregorů), jinak je to vždy škodlivá činnost.

Co se týká hlavního strategického cíle, tím je pochopitelně překlad a poskytování informací na volně dostupném místě, pro každého zájemce k dispozici. Vše další záleží na tom, jak s tou informací my všichni naložíme.

Re: Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Sio | 11.06.2016

Dobře, z tohoto mi vyplývá, že strategií těch, kteří stořili KSB a DVTŘ je pouze bezstrukturní řízení. Tedy rozšiřovat informaci, popularizovat vysvětlovat (i tento proces je řízen bezstrukturně) a čekat, co z toho vznikne s vírou, že k zásadním změnám tímto způsobem časem jistě dojde.
Taktikou je použivat internet a další média, vysvětlovat aktuální události, jako to dělá Pjakin.

Re: Re: Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Hox | 11.06.2016

Autoři se se svými cíli a strategiemi netají, viz analytika z roku 2013 "Naše záležitosti a záležitosti cizí": https://dotu.ru/2013/09/17/20130917_tek_moment03110/

Re: Re: Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Hox | 12.06.2016

Ty máš rád škatulkování, co? :)

Nevěděl jsem, že rozšiřování a popularizace informací je čekání. Proč mluvíš o víře, když jde o objektivní proces? A v neposlední řadě, máš lepší plán, návrh, nebo vůbec jakýkoliv? Co tedy navrhuješ "lepšího", revoluci? Pokud nemáš lepší návrh, pak podobné nihilistické poznámky jsou jednoduše parazitismus.

Re: Re: Re: Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Sio | 12.06.2016

Myslím, že i bezstrukturního řízení se může dopouštět nějaká organizace se strukturou. Samozřejmě, lze se omezit i na prostou popularizaci a vysvětlování. Otázkou je, v jakém časovém horizontu lze očekávat výsledky. 200? 500? Nebo snad 1000 let? Myslím, že takový výhled mnohé neuspokojuje. Je to něco jako když se řekne - jednou tu zákonitě bude komunismus. Tak nějak se to říkalo, ne?
Strukturovaná organizace s koncepcí by to podle mě dokázala urychlit. Pravda, na desítky let to bude i tak.

Re: Re: Re: Re: Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Hox | 12.06.2016

Budeš mi muset vysvětlit, co přesně by ta organizace dělala, zatím se pohybuješ v rovině deklarace blahých úmyslů bez jejich konkretizace a koncepce dosažení.

Případ se strukturní organizací, zabývající se bezstrukturním řízením, mi připomíná automatickou převodovku sofistikovaně spárovánou s manuální řadící pákou a pedálem.

Přísloví o koni a vodě znáš?

Uvádíš problém do špatného kontextu, do roviny že jsou nějací "my" (progresivní, moudří, ovládající KSB), jejichž úkolem je nějak "vést masy", to je naprosto špatně.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Sio | 12.06.2016

Nejsem žádný génius, abych ti tu dokázal bez přípravy vyseknout, co všechno a proč by mělo takové hnutí dělat. Nicméně, třeba vy kolem leva-net se už trochu profilujete v tomto směru, děláte překlady, vydáváte knížky. Pak je tu opravdu dobré, aby někdo vytýčil strategii a taktiku, podle mého dojmu to třeba Pjakin táké sice jen neurčitě, ale dělá. Což potvrzuje jeho výzva k vytvoření média zabývajícího se globální politikou, to je jasná programová strategická výzva. Chybí tu jen kdo to udělá a jak. V tom je ta bezstrukturnost. Asi počítá s tím, že se toho někdo sám chytí.
Nejde o "progresívní, moudří a ovládající", jde o to, že někdo je myšlence více nakloněn a tak tomu věnuje více a je dále, někdo méně. A někdo je třeba i schopnější, tak to chodí.
Co třeba Stalin, dokázal by totéž bez struktury? Přičemž je jisté i to, že mu ty (hlavně partajní) struktury i hodně překážely.
Možná je rozdíl mezi "vést masy" a "vzdělávat masy". Důležité je také k čemu jsou ty masy vedeny a jak.
http://aloban75.livejournal.com/2026277.html

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Oracle 911 | 12.06.2016

Ty chceš aby sme vytvorili nejakú neziskovku alebo cirkev? Aby nás potom mohli označiť za sektárov a nebezpečné prvky pre spoločnosť?!
Lebo teraz by to k tomu viedlo.

Teraz stačia tieto stránky, práca pani Ireny (za čo jej ďakujem) a ďalších, lebo tieto informácie, ktoré sú prístupné sa dostanú k tým ktorí to potrebujú a to vtedy keď potrebujú.
A v tomto prípade o tom je to bezštruktúrne riadenie o čom hovorí Hox.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Sio | 12.06.2016

Ani ne, neziskovku nebo církev ne. Vždyť to nemusí být státem registrovaná struktura, která je jako neziskovka nebo církev navíc placená státem. Spíše hnutí. Nejde ani o honbu za členy nebo voliči. Jde o tu strategii a taktiku, možná nějaký program, na kterém se shodne více představitelů hnutí. Protože bez toho mohu já něco prohlašovat a tvrdit, že je to KOB, ty můžeš prohlašovat něco jiného a také tvrdit, že je to KOB a například Hox může prohlašovat za KOB ještě něco jiného, než já nebo ty. Jak pak někdo zjistí, co to vlastně KOB je?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Hox | 13.06.2016

...a každý si může přečíst materiály VP a zjistit, jak to vlastně je.

Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Hox | 11.06.2016

K těm prvním dvěma bodům (strategické a taktické cíle pro budoucnost) - je to napsáno na první straně nahoře, snad jako první věta v materiálech:

Fundament lepší, dlouhodobě udržitelné společnosti.

Návrh jednotné základny na kooperaci všech politických stran s cílem

1. identifikace, hodnocení a řízení klíčových procesů = problémů(?) společnosti,

2. zabezpečení plnohodnotné možnosti osvojení genetického potenciálu člověka a tím

3. sestrojení podmínek na naplňování tvořivého potenciálu populace.

Co je to Koncepce společné bezpečnosti? Praktická příručka, která vám pomůže vybudovat lepší budoucnost pro vás a vaše děti. Cílem je poskytnout životu adekvátní informace pro sebevzdělávání a zvyšování osobní míry chápání, tj. chápání objektivní reality a procesů v ní probíhajících.

- - -

Ale veškeré cíle KSB jsou realizovatelné jen za předpokladu, že bude dostatečně realizován hlavní cíl, nejvíce prioritní: sebevzdělávání každého svou vlastní iniciativou.

Re: Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Sio | 11.06.2016

"Ale veškeré cíle KSB jsou realizovatelné jen za předpokladu, že bude dostatečně realizován hlavní cíl, nejvíce prioritní: sebevzdělávání každého svou vlastní iniciativou."
Opravdu se tohoto dá dosáhnout pomocí bezstrukturního řízení? Tedy umím si to představit, jako strategický cíl na 1000 let. Nechtělo by to přeci jen nějak urychlit?
Já bych řekl, že KSB & DVTŘ potřebují nějakou strukturu. Jaká má být její topologie a na jakých principech má být vybudována - to je opravdu problém.

Re: Re: Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Hox | 11.06.2016

Klidně se pusť do libovolné aktivity, my ji podpoříme nebo zkritizujeme, nebo budeme ignorovat, podle povahy.

Re: Re: Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Hox | 12.06.2016

> Opravdu se tohoto dá dosáhnout pomocí bezstrukturního řízení?

Jak jinak než bezstrukturně se to může realizovat?

Re: Re: Re: Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Sio | 12.06.2016

Pomocí strukturně řízené organizace. Nemyslím tím teď stát ani politickou stranu, spíše nějaké hnutí, které by nešlo po funkcích a penězích, tj. nechodilo by do voleb jako politické strany. Ale mělo by svou strukturu, program a koncepci, bylo by řízeno těmi nejlepšími. Samozřejmě, jakákoli osvěta je o tom, že nakonec záleží na člověku samotném, co si z toho vezme a co ne. Ale pokud se tomu nijak nepomůže, může trvat i 50 let, než se aspoň polovina lidí dozví, že existuje nějaké KSB a o co v něm zhruba jde. To je dlouhá doba. Z historického hlediska ne, ale z hlediska aktuálnosti myšlenky ano. KSB je teď něco relativně nového, alespoň aktivnější lidé se o to zajímají. Ale časem se okoukají a někdo řekne - KSB? Mnoho řečí a žádné výsledky. Nebojíš se toho?

Re: Re: Re: Re: Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Hox | 12.06.2016

Co by to hnutí dělalo, co by se nedalo dělat bez hnutí? Organizace se dá infiltrovat, paralyzovat, zlikvidovat, bezstrukturně šířená informace nikoliv, v tom je celá pointa, že jde o samotnou informaci a ne o toho, kdo ji šíří.
KSB není modní trend nebo kabelka od Armaniho, kde musíš mít každý rok nový model, abys zůstal v určité společnosti in, kdo do té informace nedorostl, nepřijme ji v libovolné formě, kdo ano, nikdy se jí nevzdá.
Každý proces si jde svým tempem, pokud jde o stabilitu a nezvratnost dosažených výsledků, tak věci o kterých píšeš jsou zcela irelevantní. Kromě toho, velmi bych se divil, kdybys nebyl schopný identifikovat výsledky práce této informace už nyní. Pokud ti něco říká teorie chaosu a konkrétně bifurkace, máš představu o povaze procesu a o tom, že absence zevních projevů neznamená absenci procesů samotných.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Sio | 13.06.2016

No, asi máš pravdu, je to problém, hnutí se dá infiltrovat. Ale i u KSB se může vyrojit spousta "falešných proroků", takže nakonec nikdo ani nebude mít jasno v tom, co KSB je a co ne. Z druhé strany, dává to svobody o kterou marxismus za komunistů přišel. Jakákoli snaha o jeho rozvíjen byla jednoduše označena za revizionismus a autoři byli nezřídka i pronásledováni. Vtip byl v tom, že skutečný revizionismus existoval rovněž, ale kdo měl rozlišit snahu o rozvoj učení od revizionismu? GP myslím KSB buď ignoruje nebo o ní ani neví. Pokud ji ale vyhodnotí jako nebezpečí pro sebe, určitě přijme nějaká opatření. Pro GP je nejnebezpečnější DVTŘ, co se týče zbytku, moc se neliší svou povahou od jiných učení. Bude se tedy nejspíše odvrátit od DVTŘ pozornost nebo ji rovnou nějak zdiskreditovat. To se dá jen nepřímo, protože DVTŘ je svou podstatou exaktní, žádná okecávačka.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Hox | 13.06.2016

GP pochopitelně o KSB ví, reagoval na její první objevení už před 25 lety sérií pikniků v novinách "Hodina zvratů", viz Poslední gambit, další odpovědí autorského kolektivu ze strany GP byl film Matrix (to byla reakce na to, že poslali do centrály CIA vydání MRtvé vody, konkrétně Fioně Hill, prezidentce nějakého tamního think-tanku)
Proč by nikdo neměl mít jasno, co je KSB a co ne? Existuje přece informační báze materiálů Koncepce, každý si může nastudovat a srovnat, identifikovat každého "falešného proroka", imitátora atd. (pokud je určitá kultura myšlení a konceptuální samodisciplína).

Co může GP dělat, pokud nemá lepší alternativu, kterou by mohl nabídnout? Za 25 let s ničím nepřišel, zde je v koncích. A pokud začne proti aktivně KSB bojovat, způsobí jen zvýšený zájem a zařídí reklamu. Takže ignorování z hlediska jeho cílů nejlepší strategie i v tom případě, že o ní ví.

Re: Re: Re: Re: Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Ocelotka | 20.06.2016

Jedno z hnutí, které nejde po penězích, se vyskytuje pod názvem UBUNTU a jeho šiřitelem je Michael Tellinger, který o tomto novém způsobu fungování společnosti, která není založena na penězích,nýbrž na dobrovolné spolupráci jedinců, přednáší už přes 10 let. Dokumenty jsou ke shlédnutí na http://www.matrix-2001.cz/, ale je nutno si zaplatit přístup (nicméně už to je zde otitulkované).
Jinak pokud jde o stávající systém fungování globálně mocenského systému, tak jinak než bezstrukturně ho změnit nepůjde. Jedinou cestou je změna myšlení a vnímají u jednotlivců napříč celou lidskou populací. Pokud dojde ke změně vnímání, uvědomění a pochopení u dostatečného množství lidí, nastane efekt "sté opice", což povede ke změně smýšlení apod. i u zbytku populace (respektive pro ten zbytek bude snazší přijímat nové, do té doby třeba konspirační, informace a aplikovat je v praxi). Probuzení mas zdar. :-)

Re: Ohledně KSB a DVTŘ je silně zanedbaná popularizace

Pe-tri | 13.06.2016

ad1. Prioritním cílem je aby, se ti (když už ne ti, kteří na to zatím nemají třeba mravní předpoklady), kteří se cítí kompetentní hovořit k druhým snažili navázat komunikaci s Bohem a ve svých myšlenkách, slovech a skutcích vycházeli z této znalosti vůle Boží.
ad2. Budou-li lidé znát vůli Boží, budou si tím pádem i vědomi toho, co sami mají dělat a co nikoliv, tedy jakých cílů s nemají snažit dosáhnout. Mimochodem - k tomuhle vůbec KSB a DVTR nepotřebuješ, to je standardní součástí obsahu hermetické tradice jako takové. Až soudobá DVTŘ tomu říká plná funkce řízení.
ad3.-5. irelevantní.
P.

no pekne ...

Peter Šoltysik | 11.06.2016

Mudro hovori Pjakin v zavere ....................:"My sami sa musime naucit planovat koncepciu rozvoja na 1000 -2000 rokov dopredu. My sami sa musime ucit ako sa riadia socialne supersystemy aby smerozumeli procesom okolo nas.Lebo inak nas neustale bude riadit niekto iny......................"

Re: no pekne ...

Cico Ciciak | 11.06.2016

Presne tak! Miesto hrania PC hier, sľopania, drogovania...!

Re: Re: no pekne ...

Sio | 11.06.2016

Nebude to třeba tím, že neumíme udělat DVTŘ přitažlivější, než chlast a drogy? Počítače bych nezatracoval, některé simulační hry jsou velmi prospěšné a rozvíjejí znalosti i dovednosti vedoucí v budoucnu k osvojení DVTŘ. Zatím jich není moc.

Re: Re: Re: no pekne ...

Cico Ciciak | 11.06.2016

Keď myslím hranie PC hier, tak myslím to extrémne, ktoré sa dnes razí! Takže nepruď!

Re: Re: Re: Re: no pekne ...

Sio | 11.06.2016

Ne, ne, s kritikou většiny her, tedy těch, co jsi měl na mysli, souhlasím.

Re: no pekne ...

Sio | 11.06.2016

Tady si myslím, že možná Pjakin hovoří dost obrazně, 100 - 200 let by možná stačilo. Ale nakonec proč nš třeba 10000 let dopředu? Nikomu to neuškodí.
Faktem je, že koncepce na 100 let dopředu by měla zapadat do koncepce na 10000 let dopředu a to možná přeci jen bude poněkud obtížné.
Důležité je jedno, zmínil zde pojmy jako strategie a taktika. Podle mých zkušeností asi 90 % lidí tyto pojmy neznají buď vůbec, nebo je neumí rozlišit. A to je špatně, protože tyto pojmy jsou pro pochopení DVTŘ naprosto základní.

Re: Re: no pekne ...

Peter Šoltysik | 11.06.2016

Diky Sio .
Mozno moj nadpis "no pekne" bol pochopeny ako ironia.je to vsak naopak-potesil som sa ked to pjakin povedal ..ze ak "oni" planuju na 500rokov dopredu tak nam sa treba naucit planovat na 1000rokov vpred. Je mi blizke uvazovat vo velkych dejinyych cykloch a casovych obdobiach tak aby clovek s pokojnym svedomim mohol robit bezne denne rozhodnutia.
Ak je pravdou ze ksb je konceprualne objemnejsi obraz ako biblia a teda ju v sebe zahrnuje tak je normalne si klast ciele,vizie,obrazy v ovela vacsich casovych usekoch ako je nejakych 1000rokov. Samotna biblia kresli pred ocami oobraz "od pociatku " az po apokalypsu. Ovela vacsie obrazy ako su v biblii sa daju najst trebars u Rudolfa Steinera . AJ Emil Pales dokazuje vo svojom diele existenciu velkych casovych usekov v dejinach evolucie cloveka, a ponuka aj pekne racionalne vysvetlenie kam by to mohlo smerovat dalej.Evoluacia cloveka a prirody -to su stovky milonov rokov. Pyramidy boli stavane na "vecnost".Biblicky koncept nam tu pekne bezi uz slabych 3000 rokov...........ludsky duch akoby naozaj potreboval nadcasovu "viziu ktora vlastne tvori zaklad kazdej konceptualnej moci.....ale asi sa prilis sa rozpisujem

Priklad.Mne osobne trebars myslienka reinkarnacie pomaha robit zodpovednejsie rozhodnutia Tu a Teraz .Uz nie je pre mna take jednoduche zahadzovat obycajny "odpad "na smetisko ak viem ze so za par desatroci budem musiet ten bordel v dlasom zivote sam po sebe aj upratovat" :-) A okdedy som ten koncept zobral za "svoj" tak som zmenil svoje kazdodenne narabanie s "odpadom "


1-Pacia sa Tebou tie hore polozene otazky . Potesil si ma .Sam som zvedavy na pripadne odpovede kedze ani ja sam ich nepoznam.

Re: Re: Re: no pekne ...

Sio | 11.06.2016

Dík za odpověd. Na odpovědi k otázkám výše jsem také velmi zvědav. Idea nezbytnosti myšlení na desítky a stovky let dopředu je velmi dobrým základem ve stavbě DVTŘ. Nelze řídit globální jevy jen v úsecích od voleb k volbám.

Re: Re: Re: no pekne ...

petržlen | 12.06.2016

Neodporujú Pálešove periódy zákonu času?

Biblia má údajne 6 významových úrovní. Koľko z nich je zahrnutých v Koncepcii?

Re: Re: Re: Re: no pekne ...

jill | 12.06.2016

bible má 12 ůrovní, i současný supersocioreprezentant je schopný pochopit pouze 9/ maximálně/; bible je nadčasová, to se vědělo už dávno, a samozřejmě ne každý překlad a důležité je znát symboliku - klíče a stýkat se s "právými" lidmi...
přitom je vše jednoduché a není třeba nechat se zahlcovat literou - "Člověče, spoznej sama sebe".

Re: Re: Re: Re: Re: no pekne ...

petržlen | 16.06.2016

Fí, :-O v kľúči, po ktorý som sa dostal, sa spomína iba nejakých šesť úrovní, ale aj tam je poznámočka, že pre človeka zďaleka nie sú dostupné všetky. Po správnych ľudí som sa zjavne ešte neprepracoval.

Ako spoznať sám seba a neskončiť v cvokárni? ;-)

Re: Re: Re: Re: no pekne ...

Peter Šoltysik | 12.06.2016

Ahoj Stevo.
ad1-Na mojej urovni poznania a chapania si to neodporuje.Skor by som povedal ze naopak - (ale to je len moj osobny intuitivny pohlad)-palesove periody priamo podporuju vznik objedktivneho javu zrychlovania socialneho casu prave v case velkeho Michaela -a maleho Zachariela.Ved kedy v historii ak nie teraz by sa dal ocakavat takyto jav aby sa ludia zobudili ? .....hm ...na to mi staci vnimanie casu ako linearneho v koncepcii HEPC. Ak zoberies do uvahy koncept MIM ako objemnejsi tak tvoja otazka straca na vyzname.Podla mna .ale neviem sa Ti zdopovednejsie vyjadrit -je to len moj pocit -vnimam a ze velmi zalezi na osobnom pohlade cloveka ci sa jeho podvedomie viac priklana ku kaleidoskopickemu ale naopak k integralnemu vnimaniu tychto veci.

Ad 2-nerozumiem tvoje otazke.a ani by som sa k nej nevedel vyjadrit aj keby som rozumel ...ja sa tu len ucim ...

Ps: Som ziakom absolventom Palesovej skoly a venujem sa jeho dielu cca 10 rokov .Levanet mam v obraze cca 5-6 rokov.Mne sa Palesove dielo a s KSB velmi -az privelmi napadne vzajomne doplnaju Viem si zivo predstavit stretnutie zaznobina s palesom. Ved aj casovo a kulturne ich prace su v synchronicite.Skoda ze Angelologia 1 nie je prelozena do Rustiny. ............Viem si predstavit ich zmysluplnu spolupracu a syntezu ich poznania......................zase asi pisme prilis vela ...

ps2 : Vies -u Palesa ak mu chces rozumiet treba dosledne rozlisovat dve roviny.1-Rovinu jeho vedeckeho objavu synchronicity a periodicity v znamych dejinach .Ktora je platna bez ohladu na objavitela.
2- Ina vec je Palesove osobne nazory,postoje,interpertacie ....Ak si clovek tieto dve roviny prepletie bez toho aby ich na vedomej urovni vedel rozlisovat tak sa mu pales javi ako sarlatan ...ten isty subjetivny jav vnimam aj pri diskusiach o ksb ..

Kludne mi zavolaj na 0918733143 -som zo ziliny a v ramci Sk mam volne minuty do vsetkych sieti takze mozme podebatit do sytosti ak by si chcel ...

Re: Re: Re: Re: Re: no pekne ...

petržlen | 17.06.2016

Radšej mám skype, ale nedá sa povedať, že by som sa nudil a potreboval debatiť ešte viac, „do sýtosti“. Niekedy sa dokonca cítim prepchatý. ;-)

Mal som dojem, že Emilove periódy sú stabilné, bez väčších výkyvov (až na jednu singularitu), ale neštudoval som podrobne jeho oprášené babylonské poznatky. Pripadá mi to akési ortogonálne k pravde, ako ju v tomto stave chápem.

Aj ja mám dojem, že Zaznobin by si s Emilom mohol celkom dobre rozumieť, ale isté to nie je.

Zdá sa, že Emil mi počas jedného dôkladného rozhovoru prezradil viac, ako mu je milé. Odvtedy ma nemá rád, ale jeho vzťahové problémy neriešim.

Myslel som si, že periodicitu neobjavil, že objavil jej opis v nejakých babylonských textoch a iba ju podložil historickými údajmi. Šarlatán určite nie je – rád si vypočujem fakty, ktoré zozbieral, lebo ako človek živiaci sa prácou na to nemám toľko času, ale nie vždy súhlasím s ich zhodnotením.

Obraz zapada

svantovit | 11.06.2016

Je zrejme ze "dohoda" mala iba zalepit oci obcanom a zbrzdit prilev kolonistov-dobyvatelov.Rusko ako korektor dnes predstavuje prekazku a je mozne ocakavat,ze pride k pokusu o Majdan v Rusku a zaroven zvysenie tlaku na Rusko.Dalo sa to ocakavat,hoci tato situacia nijako nezmeni Ruske snazenie.Riesenie lezi tam,kde to vsetko zacalo a je pouzivane ako nastroj tlaku na Rusko-v Europe,rozpad EU a zmena politiky a smerovania Europy je jedinym riesenim tejto absurdnej situacie.Otazkou je co s okupantami cudzej mocnosti na uzemi Europy a ich zakladnami plnych zbrani a bez kontroly Europskych vlad,to uz je otazka ktora posobi napatie a zasieva strach nielen v Rusku,ale aj Europe,ktorej sa to bytostne tyka.

Beseda

Tony Clifton | 10.06.2016

Prihlasi se jeste nekdo k myslence usporadani besedy s panem Pjakinem v CR?

Re: Beseda

Hox | 11.06.2016

Pjakin nedělá vystoupení-besedy jako třeba Zaznobin, necestuje. Čím by byly opodstatněné podstatné časové a finanční výdaje? Negativních stránek by to mělo podstatně víc než pozitivních.

Re: Re: Beseda

Cico Ciciak | 11.06.2016

Presne tak! Neviem, čo vymýšľa za hlúposti!

Re: Re: Beseda

Tony Clifton | 12.06.2016

Nechal bych plně na uvážení pana Pjakina, zda by takovou nabídku přijal, protože není dobrým argumentem za někoho hovořit. Určitým přínosem by mohla být popularizace myšlenek autorského kolektivu a v jistém smyslu by to mohlo být i oceněním za jejich práci a to zejména, pokud by taková akce byla spontánní. Pro mě osobně je mnohem důležitější zjistit, zda jsme schopni něco, cokoliv, vytvořit společně. Pochopitelně jsem uvažoval na tím, že bych zřejmě hradil většinu nebo zbylé náklady. Chápu, že je internet zdarma a je tak pohodlné počkat si, až bude další pátek o pustit si comp u sebe doma, ale také předpokládám, že jste občas schopni vzít manželky do kina nebo do divadla. Bohužel z dosavadních reakcí nejsem tak úplně přesvědčen, že by bylo správné kupovat ,z mého rodinného rozpočtu, zdejším docentům a profesorům KSB lístky. Budu rád, když bude mít někdo zájem a případně přijde i s jiným nápadem. Dokážu pochopit, že se nemusí jednat o nejlepší nápad, ale v rámci své argumentace, nemluvte za pana Pjakina, nestrašte s neziskovkami a pádem letadla. Hezký den

Re: Re: Re: Beseda

Hox | 12.06.2016

Existuje vůbec tlumočník, schopný za běhu verbální projev Pjakina adekvátně překládat? Nebo by to bylo jen pro "vyvolené"?

Re: Re: Re: Re: Beseda

Tony Clifton | 12.06.2016

Kdo hleda, najde :)

Re: Re: Re: Re: Re: Beseda

Hox | 22.06.2016

Až najdeš, dej vědět.

Re: Beseda

Hrad Antonin | 11.06.2016

Opravdu by bylo potřeba pana Pjakina pozvat. Pokud bych mohl v ňečem pomoci , jsem k tomu ochoten. Hezký den.

Beseda

Jouza | 11.06.2016

Ale,ale, Hradečku! K čemu by ti to bylo? Co by ses ptal? Když všechny aktuální otázky zodpovídá Pjakin na svých videích. Leda, že bys podpořil nějaké provokace. Představ si plnou sálu, kde nejmíň třetina, nebo i polovina lidí přijde poučovat, pochybovat, napadat, a blábolit v zájmu mainstreamu ČT! A to nemluvě o agentech z ČT a Rozhlasu. To se ví, že tam budou. Takže Hradečku, k čemu bys tady Pjakina chtěl?

Re: Beseda

Cico Ciciak | 11.06.2016

Presne tak! To ma hneď napadlo, že sa môže jednať o takéhoto "dobráka", ktorý by chcel Pjakina pred všetkými zdiskreditovať!

preklad

JaSom | 10.06.2016

Vedel by niekto preložit text na konci videa ?
Ďakujem

Re: preklad

Otm | 10.06.2016

Kolektiv autorů FKT-ALTAJ děkuje všem těm, kteří nám, nehledě na těžkosti, poskytovali pomoc, snaží se nás podporovat v současnosti, a také těm, kteří v tom chtějí a mohou pokračovat v budoucnu.
Je třeba si uvědomit, že v rámci realizované koncepce globalizace se nepředpokládá jakákoli existence Ruska a jeho národů. Všechny aktivity proti této koncepci globalizace se uskutečňují na principu: „Záchrana tonoucích – práce samotných tonoucích“.
Je třeba si vybrat: buď národy Ruska, které představují vlastní koncepci globalizace, vytvoří harmonický svět pro všechny státy a národy, nebo zaniknou spolu s Ruskem. Je přitom potřeba brát v úvahu, že není v silách jednotlivce jakkoli ovlivňovat řízení světa.

Re: preklad

Irena | 11.06.2016

Kolektiv FKT-Altaj děkuje všem, kteří nám bez ohledu na těžkosti poskytovali pomoc, snaží se nás podporovat v současnosti, a také těm, kdo v tom chtějí a mohou pokračovat i v budoucnosti.

Je třeba mít na paměti, že v rámci realizované koncepce globalizace není místo pro jakoukoliv existenci Ruska a národů, které ho obývají. Veškerý boj proti této koncepci probíhá na principu, že „záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích“.

V tomto případě je to buď – anebo: buď národy Ruska předloží vlastní koncepci globalizace a vybudují svět, který bude harmonický pro všechny státy a národy, nebo odejdou do nebytí společně s Ruskem, i se svým přesvědčením, že člověk jako jedinec a sám o sobě není schopen žádným způsobem ovlivnit řízení světa.

Re: Re: preklad

badatel | 11.06.2016

Děkuji paní Ireně za překlady. Vždy se na ně těším a nemohu se dočkat, až budou hotové.

Dále děkuji za tento přesnější - věcně výstižnější překlad. Moje znalost ruštiny končí před dávnými lety s koncem školy, a tak si rád poslechnu Pjakina a zároveň čtu text. Je to skvělý zážitek plný pravdivé energie. A překlad je skvěle udělán, významově! Ne slovo od slova tak, jak to dělají překládací programy či začátečníci.

Smysl, duch je podstatný!
Slovo rychle podléhá destrukci, text úmyslné falsifikaci.
Všichni adepti znali, že co je napsáno, může být přepsáno. Proto ani Ježíš nic nesepisoval.
Znalost pouze litery vede jen do pekel, viz starý i nový zákon a ...
Proto je důležité umět číst ne literu, ale pochopit ducha sdělení. Ten pak může být v celé své pravdě sdělen vždy znovu a znovu, i kdyby "jiným" textem, jinak zformulovaným.

Re: Re: Re: preklad

Dasa | 12.06.2016

Není obsah důležitější než forma?No nevím,zda je na místě těšit se na Pjakina,když,zda se,jde "do tuhého".Tím nechci zasevat negativitu,ale spis tlumit pocity neopodstatneneho nadšení.






Přidat nový příspěvek