Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 28.11.2016

Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 28.11.2016

2.12.2016

 

Titulky: Irena

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 28.11.2016.srt (71416)

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 28.11.2016.doc (102400)

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Dnes je 28.11.2016.   Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

00:00:21

A začneme dnes otázkou od Taťány, která vás prosí okomentovat takzvaný vtip Vladimira Putina, který odvysílali na na televizním kanálu Rossia 24, kde řekl, že hranice Ruska nikde nekončí, a zmínku mladého zeměpisce, o dřívějším názvu státu Burkina Faso, který se předtím jmenoval Horní Volta. „Horní něco“, jak řekl ten chlapec. Mně se zdá, že se v tom vtipu ukrývá narážka na odpověď všem držitelům práv najednou: práva mořského, římského, SSSR... a vůbec celé té pošpiněné historie.

 

Není to úplně tak. Je nesporné, že o Ouagadougou jsme se učili v době, kdy o nás Thatcherová prohlásila, že SSSR je Horní Volta s jadernými raketami. Je to pro nás tedy známý pojem, a proto se Putin zeptal právě na to. To tehdy jsme se učili hlavní město Horní Volty a potom Burkina Faso. Co se týká toho vtipu, tak to byl opravdu vtip. Ale tam kde je vtip, je také určité vnímání vtipu. V čem tedy spočíval ten Putinův vtip? Je to starý sovětský vtip, který prakticky všichni, kteří se učili v sovětských dobách v hodinách zeměpisu tak či onak slyšeli, a byla jim také položena otázka, kde končí hranice toho či onoho státu. Ta věc se má tak, že hranice žádného státu nikde nekončí, neboť je to uzavřená křivka, která nemá začátek ani konec. Samozřejmě s výjimkou, ale to sem vlastně ani nepatří... Protože to vlastně není státní... Přestože jde o státní útvary, ale nejsou to státy v plném slova smyslu, ty typu Britského impéria nebo USA, kde jde o nesouvislé území.

 

Takže starý sovětský vtip: Kde končí hranice Ruska? Nikde, neboť se jedná o uzavřenou křivku. Tak tento vtip vyvolal velice závažné a bouřlivé napětí v celém světe. A proč? Protože existuje zeměpis fyzický, zeměpis ekonomický, a také existuje zeměpis politický. A ten politický zeměpis se v současné době úplně přestavuje. Píše se nová učebnice tohoto politického zeměpisu. A prvním testem, první kontrolní otázkou při studiu tohoto materiálu, toho nového politického zeměpisu světa bude, a v podstatě již je otázka:

Jaké hranice, tedy přesněji s jakými státy hraničí Rusko?

Správná odpověď zní následovně: S jakými státy si to bude přát, s těmi bude hraničit. To znamená, že realizujeme globální politiku. Sférou našich zájmů je celá zeměkoule. S jakými státy si to budeme přát, s těmi budeme mít pohraniční vztahy. A pohraniční vztahy znamenají pouze jedno. Navazování dobrých sousedských vztahů a vzájemné pomoci. Poláci se s námi kamarádit nechtějí, přesto jsou k tomu stejně nuceni, neboť chápou, že lepší je chabý mír, než zuřivá hádka. Přeje-li si proto někdo válku s Ruskem, tak s tím státem začneme hraničit. No a potom... Přece vidíte, co se ve světě děje, a proto se v tomto případě na starý sovětský vtip...

Dvě věci ze sovětské minulosti, Putin se dotknul hned dvou věcí ze sovětské minulosti. Ale ta reakce je současná! Vychází ze současných reálií a z toho, co si sami vyfantazírovali ti, kteří se tak či onak střetávají s ruskou globální politikou.

 

00:04:51

A v další otázce vás, Valeriji Viktoroviči, prosí okomentovat Putinovo prohlášení o úřednících ve vyšších funkcích, kteří se zároveň nechali zvolit do Ruské akademie věd, přičemž není možné tyto dvě činnosti řádně vykonávat současně.

 

Je třeba si uvědomovat, že se jedná o pokračování té samé linie, kdy se rozhodovalo, zda bude v USA zvolen Trump nebo Clintonová. A v souvislosti s tím... Myslím, že jsme o tom mluvili právě v minulém pořadu, nebo v předminulém? O tom, že bude-li zvolena Clintonová, tedy Trump, tak Putina požádá a bude se jednat o vzájemně výhodný úkol, aby se zbavil podpindosníků, kteří jsou zdrojem státní elity, a tedy pracují pro klan Clintonů. Ti jsou teď v řízení přebyteční a bude třeba se jich zbavovat.

Kdyby vyhrála Clintonová, tak by se postarala o to, aby v Rusku úspěšně proběhl převrat, a o odstranění Putina v průběhu tří měsíců. Takže když se ti úředníci, kterým Putin dříve řekl, aby si vybrali mezi vědou a svou úřednickou prací, rozhodli poslat ho s tím někam... Tak tím přímo prohlásili: „My jsme podpindosníci, my...“ Přičemž všichni bez výjimky. Při všech variantách jsou jimi všichni bez výjimky!

Oni prohlásili jednoduchou věc: "Pro nás jsou naši šéfové ve Washingtonu...“ Neboť byli všichni na sto procent přesvědčeni, že to vyhraje Clintonová, a proto vůbec nepřepokládali, že by mohli mít s Putinem nějaké problémy. „My se teď necháme zvolit, pěkně se zajistíme a s Putinem si potom nějak poradíme. Až páníček zavelí: Trhej! My ho roztrháme a bude!“ To je oč tu běží.

 

No a výsledkem je, že si pěkně naběhli. Dopadlo to tak, že zvolen byl Trump a oni sami sebe identifikovali jako clintonovské lokajíčky, no a v souladu s tím ti všichni nemají ve státním řízení co dělat! Přece když jde o tak „významné“ vědce! Je samozřejmé, že i člověk ve státní službě se může projevit jako vědec, může učinit nějaký objev, jenže to nemůže být tak masový jev. V Sovětském svazu bylo 300 akademiků. Teď jich je téměř tisíc. A to bylo v SSSR, když měl 300 miliónů obyvatel a Rusko jich teď má 140. Tak to tedy vypadalo s akademií tehdy a teď. Takže si sami zavařili. Vsadili na státní převrat v Rusku, na občanskou válku v Rusku, prohlásili, že budou věrně sloužit USA v osobě Hillary Clintonové a jejího týmu. Oni sami učinili volbu, no a teď sklidí, co zaseli.

- A další otázka...

- Ještě chci dodat.

Tu volbu učinili všichni, kdo podali přihlášku, nejen ti, kteří byli zvoleni. Jestliže si podali přihlášku a ignorovali to, co jim řekl prezident, tak předvedli svou skutečnou tvář. A že nebyli zvoleni? To už je zcela jejich problém. Jisté je jedno, že jasně předvedli, že jsou proti Rusku, proti Putinovi.

 

00:08:41

Ještě jedna otázka k Putinovi od Viktora Kapustjanského. Valeriji Viktoroviči, uvědomujete si vůbec, jaký rozhovor jste poskytnul NOD, novinám Nacionaľnyj kurs?

- Ten na to tedy jde zhurta.

- Prý, že Putin má všechny pravomoci, ale k jeho nařízením se přistupuje liknavě, protože podle ústavy není povinné je plnit. Celý NOD je založen na tom, že prezident nemá žádné pravomoci, a proto je v zemi bordel. A vy jste jednoduše Putina v podstatě obvinil z toho, že nic dělat nechce, že k tomu všechny pravomoci má. Pod jakým heslem teď můžeme ospravedlňovat veškerou vaši, naši korupci? V míře svého chápání pracujete pro sebe a v míře svého nechápání jste zapracoval pro nepřítele. To jsou vaše slova.

 

Bylo by také velmi dobré, kdyby má slova byla opravdu pochopena a nepřekrucována tímto způsobem. Takže ještě jednou zopakuji. Současná právní úprava poskytuje hlavě Ruska, a tato funkce se u nás nazývá prezident, takovou moc, která je dostatečná pro řízení státu v zájmu ruského státu a národů, které jsou jeho součástí. Protože moc, to není cedulka na dveřích kanceláře, ani šéfovské křeslo!

Moc, to je v praxi realizovaná schopnost řídit! To je na tom to zásadní. Máte-li ty schopnosti, tak jsou ty funkční možnosti, které teď naše právní úprava poskytuje zcela dostatečné. Minimální, ale dostatečné. Dále je zapotřebí postupovat velice, opravdu velice opatrně. Proč? Protože jakmile formalizujeme ten postoj, že prezident nemá dost nějakých pravomocí, a že může přikazovat a vyřizovat si účty se svými protivníky, tak tím zároveň vyloučíme z daného schématu řízení obnovy suverenity právě Putina jako člověka, který řídí v zájmu státu.

Není žádným tajemstvím, že jsou s Putinem mnozí nespokojeni. Obzvláště „patrioti“. Putin tohle nezvládnul, tamto neudělal, jak měl... „Kdybych tam byl já, tak by to všechno jen lítalo!“ Takových machrů tu máme až nad hlavu. A tihle suveréni... Jestliže protesty na Bolotném náměstí měly být jakousi oranžovou revolucí, nebo jakou to tehdy plánovali, tak teď mají v plánu zorganizovat majdan „vlastenecký“! Svrhnout Putina s provoláváním „vlasteneckých“ hesel! A potom co? Není důležité, co dáte Putinovi, protože mu lidé důvěřují, neboť vidí jeho práci při obnově ruské suverenity, ekonomické a politické moci... Protože potom přijde někdo „X“ a bude využívat tyto možnosti v míře svých schopností. A jaké své schopnosti přitom využije? Jen si to vezměte.

Jaké pravomoci chyběly Mikuláši II.? Carovi veškeré Rusi? Ten měl mimořádně rozsáhlé pravomoci A jak to skončilo? Revolucí a občanskou válkou!

Jaké pravomoci chyběly generálnímu tajemníkovi ÚV KSSS, kterým byl Michail Sergejevič Gorbačov? A čím to skončilo? Úplným rozpadem státu! A proč? Protože ještě jednou opakuji: Moc to je v praxi realizovaná schopnost řídit! A v řízení jsou zastoupeny různé klanově-korporativní skupiny, takže jestliže funkce prezidenta bude znamenat nějaké mimořádné pravomoci, tak některá z klanově-korporativních skupin nejen že bude mít, ale stoprocentně podlehne pokušení odstranit člověka, který tento nástroj nepoužívá tak, jak si daná skupina myslí, že by ho používat měl, a bude se ho chtít chopit sama! Protože si myslí: „Já použiju policii, tajnou službu, armádu a námořnictvo, abych si to vyřídil se svými nepřáteli!“ Aniž si uvědomí jednoduchou věc! Že jsou u té policie, v tajných službách, armádě a u námořnictva přítomni a to i fyzicky, nejen zájmy, ale přímo fyzicky přítomny další klanově-korporativní skupiny, které jsou zastoupeny i v řízení státu.

Nesmíte také zapomínat na rok 2008. V roce 2007 na podzim... Já už jsem nedávno uváděl příklad této situace, když jsem mluvil o Milibandovi. Jenže někteří se z historie poučit nedokážou, oni by rádi předvedli, jací jsou machři. Asi bylo v občanské válce té krve prolito příliš málo, nebo je pro ně cizí krev voda. Zvykli si dívat se na válku na televizní obrazovce! A neuvědomují si, že může přijít i k nim domů stejně jako k těm na Donbasu. Takže podzim roku 2007. Putin opouští funkci. To léto i podzim byly příznačné tím, že guvernéři masově začali ignorovat jeho řízení. „A co by nám tak mohl udělat? Vždyť odchází! Ten už nic nenadělá a Medvěděv? To je nula. A proto si teď začneme dělat, co se nám zachce. To my tady o všem rozhodujeme! A vůbec, ten Putin mi nevyhovuje. Ano, byla tady taková doba, ta válka v devadesátých letech, kdy jsme se vzájemně mezi sebou zabíjeli. On našel způsob, jak urovnat vztahy mezi těmi klany a tu meziklanovou válku ukončil. A teď? Teď jsem sám tak silný, že když to bude zapotřebí, tak s ním sám zatočím a celé to impérium bude jen moje! A já budu mocný a neporazitelný!“ Takhle přemýšlely všechny klanové skupiny!

 

Když odešel Putin, tak přišel Medvěděv a najednou, z ničeho nic, už v březnu náš stát opět stál, před totální meziklanovou a občanskou válkou, kdy každý klan, který měl své zájmy na poli působnosti jiných klanů, se je pokusil vytěsnit, a najednou se ukázalo, že na něj samotného zatím zaútočily dva tři jiné klany! Najednou tu všichni stáli tak, jak to obvykle znázorňují ve filmech, kdy všichni tasí své revolvery a míří na ostatní a jakmile jeden vystřelí, málokdo z nich zůstane naživu. A reakce Medvěděva? „Já nevím, co s tím, to není moje věc!“

Co dělat? A jak to vymysleli? Putin nebyl členem politické strany Jednotné Rusko, tak ho zvolili jejím lídrem. Straně Jednotné Rusko předali všechny otázky a kompetence státního řízení. Čeho potřebovali dosáhnout? Vyhnout se té válce všech proti všem, když najednou zjistili, že těch zdrojů není dost, a že opět hrozí vzájemné vyvražďování. A opět to začalo. Putin si někoho pozval:

- Ty musíš udělat to a to.

- Ale to jsou moje zájmy!

- Dobře, tohle jsou tvé zájmy a ostatní mají zase takové zájmy. Jsi připraven s nimi o ně bojovat?

- No, víte, Vladimire Vladimiroviči...

A Putin znovu krok za krokem, krok za krokem musel tu situaci řešit. Poskytnutí těch pravomocí jednoznačně udělá z Putina kandidáta na odsouzence k smrti číslo jedna! Protože klany se okamžitě pokusí využít své zdroje k dosažení vyšší moci... Vždyť oni se stále ještě mezi sebou žerou. Stále ještě mají chuť zakroutit si vzájemně krkem. V té míře, v jaké je to nezbytné, je zapotřebí veškeré zákonodárství přizpůsobovat vývoji samotného systému a struktury řízení. To je to, o čem jsem mluvil ve svém rozhovoru pro Národněosvobozenecké hnutí (NOD), a co jsem právě teď zopakoval. Všichni si myslí, že stačí něco přikázat a hotovo. Jen si vzpomeňte na protialkoholickou Gorbačovu kampaň! A čím to skončilo? Například tím, že začali likvidovat prvotřídní vinice! A pojďte...

 

Nebo ještě lépe. Pořádek začal dělat Jurij Vladimirovič Andropov, předseda KGB! Všichni ho podpořili! Ten vydal strohé předpisy upravující pracovní dobu, prodej alkoholu, to všechno zařídil! A jak se to zvrtlo? Jediným úkolem KGB najednou bylo šmejdit po saunách a obchodech a chytat tam lidi, kteří by měli být v práci, a oni, představte si to, si dovolili v té době jít nakoupit, do kina, nebo do sauny! Copak tohle je úkol pro KGB? V jediném okamžiku se veškeré obyvatelstvo, které předtím Andropova podporovalo, otočilo proti němu. Takové hovadiny vymýšlí. A kdo je vymýšlel? Úřednický sbor, který to realizoval. On měl všechny mimořádné pravomoci a také je využil, ale to úřednický sbor to všechno dohnal až k těm absurditám a ve výsledku veškerá podpora lidí, kterou předtím měl, rychle vyšuměla, vytratila se. Tak toho chtějí dosáhnout ti, kteří trvají na mimořádných pravomocích pro Putina. Odstranit Putina prostřednictvím jeho diskreditace a uvrhnout národ do občanské války. A ten, kdo tohle nechápe... Víte, užitečné idioty vždy jejich loutkovodiči využívali! Buď tomu všemu sami porozumíte, nebo vás zneužijí. Ale potom si nestěžujte. Sami jste si vykoledovali, aby u vás byla válka jako na Donbasu.

 

00:19:22

Další otázka je od Alexandra Baburkina, který prosí okomentovat Janukovičovův výslech na dálku ukrajinským soudem v Rostově na Donu. Vždyť samotná tato skutečnost legitimizuje kyjevskou bandu. Cožpak opravdu byla nezbytná tato forma zveřejnění Janukovičova svědectví?

 

Kategoricky nesouhlasím. Tak především je třeba chápat jednoduchou věc. Všechno to, co se teď děje na Ukrajině, všechno, absolutně všechno není výsledkem samostatného jednání těch, co to řídí z Kyjeva. Samostatnými subjekty mezinárodní politiky jsou přes všechny výhrady Doněcká a Luhanská republika. A kyjevská banda a území, která má pod kontrolou, nejsou subjektem mezinárodní politiky, mezinárodních vztahů, vnitřní ukrajinské politiky, nejsou. Oni jsou nástrojem realizace takové politiky ze strany Washingtonu. A celý minulý týden v podstatě proběhl ve znamení střetu, pokusu o odvetu státní elity USA vůči

- globální elitě.

- Ano, globální elitě.

Pokusila se o odvetu vůči globální elitě. A co se týká konkrétně této věci, Janukoviče, tak všichni si velmi dobře uvědomovali, že se žádný výslech konat nebude. Podstata té věci je jinde. Vůbec ne v legitimizaci kyjevské bandy, absolutně ne, ale v navození postoje, že je třeba se vrátit k podmínkám smlouvy z 21. února 2014. Jak to ve svém rozhovoru, řekl i sám Janukovič. Ta situace se teď na Ukrajině vyvíjí takovým způsobem, že je třeba urychleně... O čem jsem mluvil, celé ty dva roky? Že první etapou bude navrácení Janukoviče.

- To je opěrný bod, od kterého se bude dále odvíjet...

- Institucionalizace celé Ukrajiny.

Ano. Institucionalizace celé Ukrajiny. Jako určitého neutrálního, demokratického státu. Přičemž jednotného! Jen si povšimněte, že všechny hysterie okolo... Pokaždé jsme tu věc vysvětlovali, v čem spočívá protilidovost té politiky rozdělení Ukrajiny. Všechna ta hysterie, včetně u takových jako je Žirinovskij, že je třeba Ukrajinu urychleně rozčlenit, je v podstatě pryč. A proč? Protože v této věci Rusko obhájilo tento pohled na věc, že válku nepotřebuje nikdo a dokázalo globálnímu prediktorovi vnutit určité podmínky, které to umožňují. Ale vzhledem k tomu, že ten v uvozovkách „Putinův lstivý“ plán, protože opakuji, že Savčenková nebyla žádným lstivým plánem Putina, šlo o přípravek globálního prediktoru, aby s jeho pomocí mohli zcela zdiskreditovat Ukrajinu a obnovit Janukovičovu vládu. Tento legitimně zvolený prezident by potom odešel a předal moc výkonnému zástupci, ten by zorganizoval demokratické volby a všechno by pokračovalo tou vytyčenou cestou.

 

Už jsem o tom nejednou mluvil. Dříve se měl fašistický charakter kyjevského režimu projevit díky Savčenkové a těm kárným bataliónům, a konkrétně Azovu, který vytváří svoji politickou stranu. Jenže teď nemají dost času a Savčenkovou jsme deaktivovali. Oni teď nemají na výběr, pamatujete se, jak jsem říkal, že mají kandidáta, který bude mít za úkol zdiskreditovat ukrajinský stát a to je Saakašvili. A právě jeho teď zviditelňují. On odešel právě před volbami, takže mu řekli včas: „Teď jdi od toho, je třeba pokračovat dál.“

On a kárné batalióny teď zviditelňují tu fašistickou složku Ukrajiny. A ve světové politice zatím probíhají určité posuny. Také ten Niščuk, který vystupuje s tím, že na Donbasu žijí geneticky podřadní lidé. A tak podobně, všechno to pokračuje. A copak ten Niščuk řekl něco tak výjimečného? Jen si vzpomeňte jak v New Yorku přímo v OSN Jaceňuk mluvil o tom, že na Donbasu jsou podlidé. Stalo se to? Stalo! Jenže dříve takové okamžiky byly opomíjeny a jejich síla postupně uhasínala. A najednou, jen si to vezměte, promítají film, Ukrajina v ohni od Olivera Stonea. Ten film byl udělaný velkolepě. Byl dělaný z pohledu globální politiky a globálních zájmů Západu a vůbec ne Ruska. O Rusku tam nic dobrého neřekli a pravdu o něm už vůbec ne. Ten film je sestřihán takovým způsobem, aby celá ta událost vypadala jako kaleidoskop, aby tam o Rusku nic nebylo.

 

A jakým způsobem je to všechno podáno? Že fašistickou bandu na Ukrajině je třeba vyměnit. Princip spočívá v tom, že teď na Západě existuje systémový přístup k diskreditaci kyjevské bandy, že jim nezbyde než vzít nohy na ramena. A z čeho vyplývá, že budou muset utíkat? Jen se podívejte na ty husičky, které přímo z ulice, mladé dívenky strkají do klíčových funkcí. A proč? Aby byla postavička mladé husičky, na kterou by to vše mohli hodit, přehodit a udělat z ní obětního beránka. Vždyť ať jí potom klidně zabijí, pověsí, cokoliv... Proto to dělají. Ony mají sloužit jako krytí pro ty, kteří reálně vše řídili, a kteří počítají, že zatím stačí zdrhnout do USA. Takže Ukrajinu k té přestavbě připravují, globalisté ji k tomu připravují. Proto je třeba zase na světlo vytáhnout Janukoviče, tak to udělali, zařídili mu tiskovou konferenci, promiňte, opět mu dali možnost promluvit, a on řekl: „Vracíme se k dohodě z 21. února 2014!“ A hotovo. Opěrný bod zazněl. A teď... Ten problém teď spočívá v tom, že existují určití lidé lovící ryby v kalné vodě, kteří se pokoušejí legitimizovat kyjevskou bandu a mluví o jakýchsi volbách pod vedením Kyjeva... Ve smyslu: „My se tady sami na něčem dohodneme, něco zplichtíme, a Washington nám potom helfne.“ Ten už vám nepomůže, ten váš Washington. Je konec, ten ukrajinské území opouští. Jakou roli plní všechny ty útoky na Donbasu? Koukněte, aby na Ukrajině nedošlo k celonárodnímu povstání proti té protilidové kyjevské bandě, je třeba lidi nahnat do války. V komedii Ivan Vasiljevič mění povolání se dva podvodníci, správce domu Bunša a kapsář Miloslavskij dostanou do minulosti, a tam když se chtějí zbavit nespokojených lidí, tak se Miloslavskij písaře zeptá: „Cožpak teď není nikde válka, abychom je tam poslali?“

- Samozřejmě, že je...

- Tak šup tam s nimi.

A tady si tu válku prostě vymysleli, vyvolali ji účelově. Aby byla veškerá pozornost lidí na Ukrajině nasměrována na válku, tam se vše deaktivuje. Zaútočí, desítky mrtvých skončí na hřbitově a další desítky raněných v nemocnicích. Všichni mají co dělat, energie byla vynaložena, nepřítel byl předveden a je to. A takto se to točí stále dokola. Zatím je možné dále ničit Ukrajinu jako stát. A jako zemi ji zcela vysát. Třeba Karpaty už jsou skoro holé, protože dřevo odvážejí na Západ. Válka je pro ně prostředkem pro stabilizaci tohoto režimu. A všechny ty kárné batalióny se té věci účastní. Je to takový mlýn na lidi.

 

00:28:20

Maxim z Doněcka, z DLR prosí okomentovat profesionální flashmoby na nádražích v Záporoží a Charkově, které natáčeli z několika kamer a nikdo těm akcím nebránil. A také, že na těch nádražích nejsou policisté, kteří by museli být na těch záběrech vidět. Nemluvě o jiné reakci na současné Ukrajině, v to se mi nechce věřit.

 

No pokud policisté nejsou úplní idioti, tak se na této banderovské Ukrajině hodně vynasnaží nedostat se do záběru takového flashmobu, kde zní ruská píseň. A vzhledem k tomu, že se současná moderní ukrajinská policie hledí co nejrychleji zdekovat z jakéhokoliv místa zločinu, protože, co by si tam počala, že? Tak na tom není nic tak udivujícího, že tam nejsou. Jakmile vycítili, že se něco bude dít, aniž věděli, zda se bude zpívat nebo ne, tak si řekli: „Jdeme od toho, jinak bychom to ještě museli řešit, a to nemáme zapotřebí.“ To, že tam nejsou policisté, není tedy nic divného, ale co se týká těch flashmobů, tak víte, ty flashmoby ukazují, že ať se snaží jak chtějí debilizovat, „svidomizovat“, to je takový nový termín, ty lidi, aby je z lidí proměnili v debily, banderovské, „svidomé“, ve „velikoukryů, tak jim to nevyjde. Dekomunizovat se jim je nepovede, protože genetická paměť obyvatelstva je daleko hlubší. A všechna ta kataklyzmata a celá ta krizovost, krize, do které uvrhává řízení kyjevské bandy celou Ukrajinu, nutí lidi vzpomínat a hledat mechanismy, jak to překonat: „Kdy bylo lépe?“ A co je třeba ve státě podniknout, aby zase bylo lépe? V tomhle před sovětskou minulostí nikam neutečou! A to si uvědomují i globalisté, proto si potřebují ten proces osedlat a stoupnout si do jeho čela. Takže se vždy najdou lidé, kteří zajišťují právní krytí i financování těch flashmobů. V Záporoží to podle mě točil Medinvest.

- Podle mě to bylo k 83. výročí Zaporožstali.

- Ano

 

00:30:49

Mimochodem, jak okomentujete následující zprávu? Ukrajina se rozhodla provést raketové střelby v ruském vzdušném prostoru v oblasti Krymu.

 

Ukrajina nic nerozhodla a rozhodnout nemá pravomoc. V dané situaci je ten problém jinde. Už jsem říkal, že celý týden uplynul ve znamení vzájemného boje globální a státní elity USA. A v dané situaci státní elita USA potřebuje variantu, kdy může poukázat na možnost rozpoutání války s Ruskem. Ukrajiny s Ruskem, když Rusko zareaguje odvetným úderem po Ukrajině. A tady celá ta otázka spočívá v tom, čím hodlají střílet a důležité je i kam na moři přesně. My víme, že se Ukrajinci raketami nikdy pořádně netrefí. Jestliže se ale tentokrát poněkud odchýlí, tak mohou trefit Sevastopol nebo Jaltu. Jestliže se odchýlí. Což je plně možné. Otázka zní pouze, čím mají střílet a tady do toho právě vstupuje státní elita USA, která jim buď poskytne ty možnosti, aby měli čím střílet nebo také ne. Ta otázka toho raketového cvičení, které vyhlásila takzvaná ukrajinská vláda, tedy ukrajinská banda, se neřeší v Kyjevě, řeší se ve Washingtonu, a řeší se mezi státní elitou USA a globální elitou USA. A samozřejmě také slovo Ruska v dané situaci hájícího své zájmy, hraje nemalou roli. Tam se tedy ta otázka řeší. Vůbec ne v Kyjevě. Jak tam přikážou, tak v Kyjevě budou skákat. Přikážou-li zítra Turčinovi, aby nahý skákal na Majdanu, půjde skákat na Kreščatik.

 

00:33:02

Další událost. Okomentujte prosím schůzku Trumpa se zástupci hlavních televizních stanic a vůbec amerických médií.

 

Och, ta otázka je velice rozsáhlá a objemná a tak trochu vychází i z minulosti. Ta Trumpova schůzka s médii se konala 21.11., a 22.11. byl jeden z účastníků od CNN, jeden z účastníků té schůzky ze CNN nucen se omluvit za to, že u nich 3 minutky na televizní obrazovce zůstal viset zobrazený dotaz: Jsou židé lidmi? Za to byli nuceni se omlouvat a 25.11. CNN, to samé CNN půl hodiny vysílalo na svém kanálu porno. Jak zajímavé! Uplynulo pár dnů a teď nám tvrdí, že v CNN žádné porno nevysílali. Prý to byl takový vtip. Jeden člověk to ve svém Twitteru napsal a všechna světová média to okamžitě převzala. Chápejte. Všechna světová média jenom čekala, co se na tom anonymním Twitteru objeví, aby to mohla okamžitě vytisknout. A v CNN to napřed z nějakého důvodu potvrdili, a teď tvrdí, že nic takového nevysílali. Proč o tom mluvím? Ta věc se má tak, že na tom setkání se na základě svědectví New York Post Trump pěkně zostra pustil do zástupců přítomných médií, kteří to od něj pěkně schytali. Jednoduše jim v tom vymáchal čumáky. Jednalo se o NBC, CNN, CBS, Fox News, MSNBC a další. A ta jsou všechna státní, chápete? Všechno jsou to média náležející a řízená státní elitou USA. Média, která obsluhují zájmy USA.

 

Řekl jim: „Že si je klidně ohne přes koleno!“ „Vy jste takoví a makoví, a já s vámi zatočím!“ Už jsem se setkal s názorem, že to spíše oni si ho ohnou. Už nic neudělají. Volby prezidenta USA ukázaly, že tato média si s Trumpem poradit nedokázala. A Trump je již z pozice vítěze stavěl do pozoru. A zde není třeba srovnávat Trumpa s Putinem, který je do pozoru stavěl velice diplomaticky. Tato situace byla absolutně, ale absolutně jiná! Absolutně jiná situace! Trump zastupuje globální elitu USA a pozval si média státní elity USA a dal jim co proto. V CNN to nepochopili, a proto se jim najednou na obrazovce objevil tříminutový nápis: Jsou židé lidmi? A tak se v CNN museli začít pěkně omlouvat. Zase to nepochopili a tak jim v hlavním vysílacím čase pustili porno. A potom to asi lidem v CNN konečně začalo docházet. Opravdu si je ohnou přes koleno, protože se nepustili do boje s Trumpem! Pustili se do boje s globální elitou!

A globální elita má k dispozici takové mechanismy, takové řízení, které oni neznají a nechápou. Nedokážou proti tomu udělat nic, protože globalisté dokážou jakékoliv médium v jediném okamžiku odstavit. Pozvedli CNN a stejně rychle ho také potopí.

 

Třeba k tomu pornu. Ten tříminutový nápis vidělo velké množství lidí, kteří okamžitě začali reagovat, neboť židovská otázka je všude ožehavým tématem. A s tím pornem, když to rezonovalo, tak to v CNN napřed přiznali, omluvili se za tu kauzu, a potom uplynou dva dny... Dav je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit. A to hlavní. V dané situaci. Historická paměť davu je omezena přítomností! Plus mínus dva týdny. Ale tím nejdůležitějším je přítomnost! Proto posečkali, dokud všichni věděli o tom, že na CNN skutečně vysílali porno, a zatím tu věc začali utlumovat. Uplynulo pár dní a na USA Today zveřejnili, že se jednalo jenom o vtip. Žádné porno se prý nekonalo. A proč? Dav se již rozplynul, nerezonuje a ta věc sice byla zaznamenána a všechna média... Některá o tom informovala, jiná ne, ale to hlavní vyzdvihli: „Jednalo se prý o vtip“, a smetli tu věc ze stolu. Ponechali CNN možnost, aby si zachovalo svou tvář. Před davem! A odkud vůbec to všechno... Ano, a co je ještě v tomto ohledu důležité?

 

Ta věc, proč si všechna ta média nedokáží poradit s Trumpem, ano? A Trump to naopak dokáže a už to i dělá, jak můžeme vidět na příkladu CNN. Ta věc se má tak. Já už jsem myslím v minulém pořadu mluvil o tom, že Obama podle svědectví Guardianu již při jednom svém rozhovoru řekl, že zárukou Trumpova úspěchu nebyly noviny mainstreamu, ale práce v sociálních sítích. Forbs zveřejnil článek, který se podle mne jmenoval Zeť zajistil Trumpovi výhru v prezidentských volbách. Trumpův zeť prý ví, jak se pracuje se sociálními sítěmi a zajistil mu v nich informační kampaň. Když ještě probíhala kampaň a já říkal, že Trump již zvítězil, tak jsem reálně bral do úvahy, jaké je informační pole v samotných USA, a ne jaké informační pole formují tyto oficiální noviny hlavního proudu.

 

A oč šlo? To, co se u nás stalo v roce 2012 při volbě ruského prezidenta, kdy o Putinovi, pamatujete? Kdy všichni psali, že Putin má rating pod psa, nikdo ho nepodporuje, je s ním konec... A co lidé? A lidé? Lidé vytvářeli různé zájmové skupiny v sociálních sítích, pracovali na fórech různých novin, informačních zdrojů. To tam probíhal ten boj o Putina! Tam Putin vítězil! Mezi lidmi a ne v televizi ani v novinách, ale mezi lidmi! Každý kdo pracoval s internetem, přinášel tyto informace svému okolí a lidé sami hlasovali, což šokovalo všechny, kteří očekávali, že Putin prohraje. Globalisté to samozřejmě zaregistrovali. A když viděli, že to v Rusku proběhlo na základě principu samoorganizace obyvatelstva, na základě jejich zájmu, protože chtěli mít Putina jako gosudara Ruska, protože skutečnost, že je gosudar, je již očividná všem! Bylo nutné ho vrátit a dát mu do rukou legitimní moc prezidenta, aby mohl pokračovat v obnově suverenity a vojenskopolitické moci Ruska. Lidé se sjednotili a vyhráli! Stejný manévr byl realizován v USA! Podle ruského příkladu! A naši analytici stejně jako v roce 2012 nepochopili, jak Putin vyhrál a proč za něj lidé hlasovali, tak nepochopili nic ani teď, přestože bylo při volbách Trumpa všechno jako na dlani. Naši analytici potom bezradně: „Jak je to možné? Všechny ankety ukazovaly... Ve všech novinách psali...“ A vlastní hlavu máte nač? Analytici, odborníci!

 

A problém, opakuji, že problém v USA nebyl v tom, zda to Trump vyhraje nebo ne. Problém byl v tom, zda se povede státní elitě realizovat manévr á la rok 1996 s Borisem Nikolajevičem Jelcinem, nebo ne. A v tomto ohledu je zajímavé to, že v roce 1996 byl Jelcin ve volbách prosazován pomocí technologií, díky kterým předtím vyhrál prezidentské volby Clinton, Bill Clinton. Oni měli dokonce úplně stejné heslo: „Hlasuj, nebo prohraješ!“ A teď Hillary Clintonová využila kampaň z roku 1996, jako prvek krádeže hlasů Trumpovi. Všechny ty technologie, které používali tady v Rusku, aby... Rozsáhlé informační dezinformace, volební kolotoče apod. se pokoušeli realizovat u sebe. Takže napřed naši podpindosníci přebírali zkušenosti od svých amerických páníčků, potom je tady do určité míry tvůrčím způsobem rozvinuli a američtí páníčci to ocenili a řekli: „Ó, tenhle tvůrčí přístup se nám také hodí.“ Takhle si ty zkušenosti tedy obměňují. Otázkou tedy bylo, zda se to vítězství státní elitě povede ukrást nebo ne. V tomto ohledu, ale tento aspekt odborníky vůbec nezajímal. No a my, nakolik jsme měli možnost, jsme na tento aspekt poukazovali, a on byl realizován již od začátku, protože Clintonové a spol. zlomili páteř již dva měsíce před volbami.

 

No a veškeré té státní elitě, která nemá nic společného s globální politikou a nic o ní neví, tak té páteř nezlomili, a ta se v poslední době projevila. Mnozí si té události povšimli, ale nikdo nic nepochopil. Problém je v tom, že Trumpovo setkání s médii bylo důsledkem jiné události. A mimochodem, jedno médium tam chybělo - New York Times, to je třeba okomentovat samostatně. Tak tedy důsledkem jiné události. 17.11. měl tiskový mluvčí státního departmentu Kirby, admirál, velký admirál, hysterický záchvat, kdy se obořil na novinářku Russia Today. Všichni to tak nějak okomentovali, jako že se vztekají, že jsou nevychovaní apod. A smysl nikdo nepochopil, no a k čemu tam došlo? Došlo tam k velice závažné věci. Globální politika nám probíhá před očima a naši odborníci za celou tu dobu...

- Kolikátého je dnes?

- 28. listopadu.

28. listopadu! Od 17. listopadu smysl, a přesněji výklad té události neposkytl ani jeden odborník, ani jeden analytik. A v čem spočívala ta věc? Kirby jednoduše využil situaci... ...v té, no jak, v Sýrii, to teď není důležité, kdyby měl po ruce jinou, třeba o vánočním stromečku, reagoval by stejně. On musel říci určité věty, které také řekl! A řekl následující, když vedl dialog se zástupcem Associated Press Matthewem Lee, tak na frázi novináře z Associated Press, který řekl:

„To nebylo nutné, ona je přece stejnou novinářkou jako my všichni tady“, odpověděl následující:

„Ne, není. My s tím nesouhlasíme. Já k ní nemohu mít stejný vztah jako k vám. Ona zastupuje stát a my nesouhlasíme s tím, aby ten stát byl na stejné úrovni jako vy, představitelé vašich...“

Associated Press je informační zdroj náležející globalistům. A Russia Today je zdroj, jak jsem říkal, analogický Associated Press. A Kirby to ví. On na celý svět prohlásil: „My, státní elita, jsme připraveni se s vámi dohodnout, s globalisty, ale máme jednu zásadní podmínku, budeme jednat s vámi, s Associated Press, se Západem. My nechceme akceptovat tu globální politiku, kterou realizuje stát Russia Today. My se chceme domlouvat s vámi, jsme připraveni k dialogu, jen nám řekněte co a jak, a můžeme se dohodnout.“

 

Tu Kirbyho výzvu uslyšeli. A reakcí na ní bylo to chování Trumpa. To odtud pramení veškerá ta jeho lexika, všechna ta slova, která řekl státní elitě USA! Že jsou jen nuly, a že s nimi dokáže nemilosrdně zatočit a odrovnat je ráz na ráz. A na příkladu CNN jim předvedli, že to udělat dokážou. Stejně důležité jako to, co se tam dělo, je to, že tam nebyli zástupci New York Times. New York Times tam nebyl. Jestliže ti ostatní museli všichni naklusat do Trump Tower, do Trumpovy rezidence, k páníčkovi, tak naopak Trump jel do redakce New York Times. A tam proběhl zcela jiný dialog. Ano, k New York Times také má určité výhrady, ale bylo to vyjádřeno jinými slovy, byly u toho jiné emoce a jiné, vyrovnanější chování. Prostřednictvím toho bylo státní elitě USA předvedeno:

„Buď budete dělat, co se vám řekne, a nebudete si vybírat mezi Russia Today a Associated Press, nebo se vám povede, jak jsme vám předvedli!"

„Takovou možnost, abyste si mohli vybírat jednoduše nemáte. Možnost, abyste si vybírali, co je pro vás lepší, neexistuje. Jsou tu pouze naše podmínky a vy se můžete jen podřídit!"

 

00:48:55

Zmínil jste Clintony a přepočet hlasů. Mimochodem bývalá kandidátka na prezidentku USA za Stranu zelených Jill Steinová podala žádost, na přepočet hlasů z voleb ve třech státech v Michiganu, Pensylvánii a Wisconsinu.

 

To je velice zajímavá věc, která nás opět vrací k nejklíčovějšímu problému voleb v USA. Přestože 9. listopadu, kdy se konaly volby, Trump vyhrál nejen v počtu volitelů, ale i v počtu voličů, tak se potom všechna ta pevně zafixovaná čísla najednou pohnula. Už jsem o tom mluvil. Na začátku kradli hlasy ve státech, kde vyhrál Trump, potom začali neuvěřitelně svévolným způsobem krást hlasy ve státech, kde vyhrála Clintonová a to hlavní, ve státech, kde ještě dopočítávali hlasy. Oni mají takové technologie, kdy je dopočítávali velice dlouho. A došlo i k takovým situacím, kdy například ve státu Michigan Trump vyhrál s nejmenším rozdílem hlasů za celé dějiny

- 10 000.

Stejně je to značný rozdíl a není proč ty hlasy přepočítávat. Přesto byl ten přepočet hlasů iniciován. A kdo ho inicioval? Strana zelených. Ta podstata je následující. V USA globální a státní elita dospěly ve svých vztazích k následujícímu kulminačnímu bodu: Co si počít se státní elitou? Zaprvé státní elita... Jak už jsem říkal, tak ten přesah v počtu voličů globalisté potřebují k vyřešení trojitého úkolu. A to je pro likvidaci USA, jako vysvětlení, proč k tomu za Trumpa došlo, a k odhalení všech, kteří se pokoušejí bránit v řízení... ...globální elitě. A s ohledem na ten přepočet hlasů má globální elita také trojitý úkol, na kterém záleží budoucnost USA.

Takže zaprvé. Státní elita se dohodne s globální elitou, a potom vše proběhne tím nejzdárnějším způsobem. Dojde k přepočtu, který potvrdí, že Trump s minimálním rozdílem hlasů vyhrál, a vítězství Trumpa bude legitimizováno.

(Zadruhé) Jestliže se se státní elitou nepovede dohodnout a státní elita se pokusí nějak zvrátit, zrušit výsledky voleb, změnit poměr hlasů, tak bude kvůli tomu nutné... Když se jim povede někde takto zatlačit, tak co bude nutné proti tomu podniknout? Rozpoutat občanskou válku se státní elitou.

A zatřetí, zrušit jakékoliv možnosti volby a podle principu Bush-Gore zakázat přepočty a potvrdit za těch prvních podmínek Trumpa, protože ty jsou všechny vyčleněny.

 

A tady je zásadně důležité, kdo požádal o přepočet těch hlasů. Samotná Clintonová a klanově-korporativní skupiny okolo ní, které jsou napojeny čistě na volby, těm, jak říkám, páteř zlomili již dva měsíce před volbami. Ona s těmi průtahy nesouhlasí, ona hned přiznala porážku a přiznala ji ve chvíli, kdy Trump ještě neměl ani 270 volitelů. A proč ji přiznala? Protože viděla, jak masově hlasují pro Trumpa, a že žádné šance ani na převahu ve volitelích, nemluvě o voličích, ani v těch volitelích prostě nemá. Proto Trump ještě neměl ani 270 hlasů volitelů a už mu volala s přiznáním porážky. A hotovo, pro ni je teď důležité, aby ji dále nevyšetřovali, aby ji nechali v klidu umřít. Trump jí to umožní. On se ani ve svém vítězném projevu nezmínil, ani později se neobjevila informace o tom, že by opět zahájili trestní stíhání. A co dál?

 

Obama uznal, že volby byly poctivé, že vše proběhlo řádně. Clintonová sama do boje nejde, ale pořád ještě se neuklidnila elita, která není zapojena do tohoto řízení a stále to v ní kypí a je třeba s ní něco podniknout. Ta elita neustále doufá, že vytvoří takové podmínky, za jakých...

„Co potřebujeme? Aby se část volitelů vzdala volby Trumpa a v dalších státech přepočítáme hlasy a převahu Trumpa tam vyrovnáme. A to tím spíše, že nám tam manipulací připsali dost potřebných hlasů. Vše bude v pořádku a Clintonovou jednoduše donutíme se tou prezidentkou stát.“

Oni nechápou jednoduchou věc, že kvůli třetímu úkolu, aby se to přepočítávání soudem zrušilo, musí Clintonová zemřít, jednoduše zemřít. Chápete? Volby proběhly. Kandidátka na prezidentku zemřela, takže jsou ty volby platné a hotovo, jsou uznány a cesta zpátky neexistuje. Za čtyři roky si to můžete zkusit znovu. A proč ten přepočet? Ten přepočet z toho trojitého úkolu globalisté potřebují k tomu, aby se s konečnou platností vypořádali s globální elitou.

- Se státní.

- Oj, ano, se státní elitou.

A Jill Steinová zastupuje globální elitu. Když jsme mluvili o strukturní práci globálního prediktoru, a já jsem říkal, že vrcholem té struktury globálního prediktoru je Rada starších složená z bývalých prezidentů, tak to neznamená, že globální prediktor nemá k dispozici strukturní prvky v řízení světa. A jedním z takových strukturních prvků řízení světa jsou různá ekologická hnutí. Ale jestliže Greenpeace je nadnárodním řízením, nástrojem, který v první řadě řídí státní elita USA, jako hlavní četník světa, tak zelené strany, strany zelených, a Světový fond na ochranu přírody jsou bezprostředními nástroji globálního prediktoru. Sergej Borisovič (Ivanov) aniž řádně popřemýšlel, strčil svou hlavu tam, kam by neměl, mírně řečeno. Ale to je samostatná otázka. Takže strany zelených hrají všude takovou zvláštní roli, všude slouží jako stabilizátor. Někde někoho posílí, když je to zapotřebí z hlediska globální politiky, a jiné zase oslabí.

 

Co dělá v dané situaci Jill Steinová? Dělá to, co potřebuje globální prediktor. Buď se s globální elitou dohodnou, legitimizují volby a řeknou je to rozhodnuté, vyhrál spravedlivě, třeba i jen tak tak, ale spravedlivě, nebo se to zastavit nepodaří a USA sklouznou do občanské války. Státní elita ale prohraje v každém případě. A třetí varianta, kdy to vyjde fifty fifty, to bude ta varianta přes soudní rozhodnutí, kvůli smrti kandidátky na prezidenta. Přepočet je zastaven. Taková je to situace, velice zkráceně, zdaleka to není všechno, co je k tomu možné říci.

- Vy jste říkal, že USA mohou sklouznout do občanské války a to sociální napětí...

- A v tomto ohledu je ta situace následující.

Připravuje se hlasování, které má potvrdit Trumpa jako prezidenta. Volba volitelů a liberasti (liberál+pederast) se tam chystají demonstrovat. Prohlásili, že tam bude 30 tisíc homosexuálů, kteří přijdou protestovat. A co jim na to odpověděla Amerika? Že tam přijedou 2 milióny motorkářů. To znamená, že přijedou chlapi, pro které je rvačka životní potřebou, a proti nim budou stát ty tintítka. 30 tisíc! Chápete? Tento střet, ty 2 milióny a těch 30 tisíc je reálný poměr hlasů pro Trumpa a Clintonovou. To, co se projevilo při hlasování. Všechno ostatní jsou dezinformace a to, že Trump prohlásil, že jsou tam nezákonné hlasy, to je pouze začátek k tomu, aby prokázali, že šlo o dezinformace a manipulace. S kým si to státní elita zahrává? Tohle je globální elita, která má tisícileté zkušenosti v řízení států a národů. Zatímco státní elita studuje geopolitiku, tak ať se v tom utápí.

 

00:58:49

A na konci prosím okomentujte spekulace médií o tom, kdo v Trumpovo týmu zaujme ta či ona místa. Kdo bude státním tajemníkem atd. Kdo se stane součástí Trumpova týmu?

 

Součástí Trumpova týmu se stanou ti, kteří budou nejlépe vyhovovat danému řízení, ale z hlediska globální elity. Proto třetí úkol, který... Proto ten třetí úkol nespočívá jen v tom z hlediska zákona potvrdit Trumpa.

Dá se říci, že se jedná o čtvrtý úkol, který řeší ten přepočet hlasů. Je to úkol, aby se do Trumpova týmu dostali pouze ti lidé, kteří tam mají být. Podívejte se, státní elita USA je přesvědčená o tom, že se Trumpa podaří zlomit, že se tam dostane Clintonová a tak podobně... Oni, představitelé státní elity, kteří nechápou globální politiku, se teď budou obávat vést jakákoliv jednání s Trumpem ohledně obsazování funkcí u něj. Trump jim ty funkce dokonce bude nabízet, a oni je budou odmítat. „Proč bych si zadělával na problémy? Já dobře vím, že Clintonová a její muž, ten také... To jsou takoví lidé, že když se jim někdo protiví, tak se z ničeho nic utopí ve vaně, zabije ho elektrický proud, nebo skočí z okna, spáchá sebevraždu...“ Těch variant je spousta. Bojovat s klanem Clintonů nikdo nechce. A teď ta nejistota. Co když to nakonec přece jen ta Clintonová vyhraje?

 

Státní elita se tedy sama stáhla a na Trumpa při formování jeho týmu netlačí. On tak může začít využívat ty nejméně očekávané figury, protože státní elita se sama stáhla! Potom bude moci vzteky puknout, že mohla kandidovat, že se jejich klanově-korporativní skupina také mohla účastnit řízení. „Vy jste přece sami nechtěli! A dobře vám tak.“ Takže ten přepočet, který si zorganizovali globalisté řeší ještě i tento úkol. Je třeba chápat jednoduchou věc. V řízení neexistuje úkon, který by řešil pouze jeden úkol. Jestliže své řízení koncipujete tak, že nějaký úkon podnikáte pouze kvůli vyřešení jednoho úkolu, tak neumíte řídit a nikdy v řízení také nebudete úspěšní, protože jeden jediný úkon musí vždy řešit celý komplex úkolů ve vedlejších oblastech. A minimálně musí řešit hned několik úkolů v přímé linii.

 

To je dnes vše.

V podstatě jsme se zase dostali k tomu, že je nutné mít znalosti. Ta otázka ohledně mého rozhovoru pro NOD, to, co jsem teď vysvětloval. Co je pro to předpokladem? Znalosti, jak jsou řízeny sociální supersystémy. Jestliže dříve, aby... Vždyť kolikrát už jsem to říkal? Jestliže dříve, aby se člověk mohl realizovat jako aktivní občan, potřeboval umět číst, psát a počítat, tak dnes musí každý občan znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení, musí vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy. To je natolik potřebné, jako když musíte znát pravidla silničního provozu. Neznáte-li pravidla silničního provozu a budete chodit po ulicích, jak se vám zachce, tak se nevyhnutelně dostanete do nepříjemností. Nevyhnutelně.

Zde je to stejné. Lidé se dostávají do nepříjemností kvůli své volbě, kvůli svému nechápání řídících procesů, jenže se nechtějí učit Dostatečně všeobecnou teorii řízení, aby ty procesy pochopili. Jejich průběh. Vždyť já nemluvím o ničem, co by neznali všichni. Já přece mluvím o věcech, o kterých slyšeli všichni. Ale proč já mluvím o tom, o čem neříkají nic dokonce ani experti a analytici? Protože všichni uvázli v té své geopolitice, tak ať se v tom svém pískovišti hrabou. Lidé, studujte globální politiku! Podívejte se na New York Times apod. Copak se hrabou v geopolitice? Ne „global“, globální politika! A dále Global Dial, globální dialog, to je ještě zajímavější rubrika. Oni u sebe hrají tak, jak se má, to jenom hlupáčkům podstrčili geopolitiku, aby seděli, přemýšleli o smyčce anakondy a jednoduché věci nechápali. Proto je třeba si uvědomit, všichni lidé musí chápat, že záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. Jestliže nechceme, aby se utopil náš stát, abychom neutonuli společně s ním, a nepřišla k nám válka, na naše území, abychom podpořili našeho gosudara, musíme všichni vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy. To je účinná ochrana zájmů každého člověka, každý člověk se bude umět bránit.

Proto studujte práce vnitřního prediktoru SSSR, studujte Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti.

 

A buďte šťastni.

Do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 28.11.2016

.

Cico Ciciak | 06.12.2016

Vďaka za preklad.

„Arbitráž“ hlavy štátu ako osnova pre „rozhodovanie“ vo vzťahu k elitárskym klanom
--------------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/arbitraz-hlavy-statu-ako-osnova-pre-rozhodovanie-vo-vztahu-k-elitarskym-klanom/

ruský vtip o hranicích

Anna | 03.12.2016

Odkaz na zmíněný ruský vtip o hranicích:
https://www.facebook.com/cz.sputnik/videos/1224527090919433/

https://cz.sputniknews.com/svet/201611244189376-putin-hranice-rusko-konec/

Titulky-preklad

dasa | 03.12.2016

Veľmi pekne ďakujem pani Irene za preklad.

Re: Titulky-preklad

qwertz | 06.12.2016

K dikum se pridavam

Zelení

Croix | 02.12.2016

Je tam spousta cenného materiálu, jako vždy. Ovšem to o ekologických hnutích a stranách "Zelených" a jejich roli by mělo být extra rozšířeno /nejen/ v českém internetovém prostředí. Ne že by to vůbec nebylo tušené - i když většinou lidí asi zatím opravdu ne - ale takhle v kostce to zaznělo opravdu důsledně ... Tohle je opravdu třeba rozesílat do světa..

Re: Zelení

Jura | 02.12.2016

Od dob těch globálních koncertů pro Zemi (či jak se přesně jmenovali) pochybnosti nemám ... jeden ze spoluorganizátorů byl mladý Rothschild.
Byť tenkrát jsem ještě nevěděl o KSB a Rotschildi v GP podle všeho hrají jen roli vykonavatele.

Re: Zelení

Cico Ciciak | 03.12.2016

No a "zelení" robia všetko iba zle, alebo aj niečo pre obyčajných ľudí?

Re: Re: Zelení

udo | 06.12.2016

Myslíš, že by boli efektívni,
že by to mladí rádioaktivisti uhrali,
keby tomu fakt úprimne neverili?

Skupiny nespokojných politicky aktívnejších ľudí
tu boli vždy.
Otázka z pohľadu riadenia je, čo s nimi?
Ako ich použiť na svoje ciele tak, aby o tom nevedeli.
Je to aj účtovne elegantné = nízke operačné náklady,
ty sám nemusíš vyvíjať iniciatívy, len potichu záhradkárčiš, atď
Viď knihu "Sad rastie sám?".

Tu pohnojíš, tam nepoleješ, pristrihneš
a ak niekto v úprimnej snahe (hoc i voprieky tvojim celkovým záujmom) dosiahne istý stupeň popularity, finančného obratu,..(alebo ako si nastavíš systémovo-identifikačnú prahovú automatiku),
tak ho postupne infiltruješ, ovládneš.
Niekedy sprostredkovane dokonca dáš ponuku,
ktorá sa neodmieta.
To ale naozaj iba zriedka

Zlú burinu (z tvojho pohľadu) v "labáku" prosto "preprogramuješ", redifinuješ jej tiché dlhodobé ciele vo vlastnom operačnom systéme, ako programátor/admin.
Kde končí symbiont a kde začína parazit?

Nie je aj v Biblii 99% pekných a dobrých vecí?

Maskovanie na vyšších úrovniach riadenia
vyžaduje veľa kamufláže.

V tvojom jazyku:
Na malý kúsok hov..a veľa šľahačky treba,
že by ho obeť srandy zjedla.
..a najlepšie aj zopár jahod na vrch :)

Re: Re: Re: Zelení

Cico Ciciak | 06.12.2016

No a? To neznamená, že robia všetko zle, minimálne propagujú prírodu a ľudskejší postoj k nej u konzumnej zveri v ľudskej koži. A v niektorých oblastiach majú v spolupráci s ochranármi aj reálne výsledky, napr.: ochrana tigra sibírskeho, pandy... Dá sa robiť niečo viac a lepšie v súčasnej "satanskej" globalistickej koncepcii? Však navrhni miesto prázdnej nekonštruktívnej kritiky.

Re: Re: Re: Re: Zelení

Cico Ciciak | 06.12.2016

... navrhni niečo...

Re: Re: Re: Re: Zelení

Sugar | 06.12.2016

Postoj ekoteroristů viz. Leo di Caprio: to je takovej zelenáč, že se svym tryskáčem prolítal celej svět kvůli boji za ekologii. No už chlapec jaksi nechápe?, že jeho soukromé lety jsou enormní zátěží pro planetu? Nedej bože, kdyby něco podobného předváděl medián populace...

Re: Re: Re: Re: Re: Zelení

Cico Ciciak | 06.12.2016

Aspoň upozorňuje ľudí, že robia niečo špatné a propaguje ekologický aspekt západnej nenažranej civilizácie.
Nemám rád extrémistov na oboch stranách, to znamená jak "zelených", tak ani kadejakých extrémistov-popieračov ekologických problémov sveta typu Klauza...

Re: Re: Re: Re: Re: Zelení

Cico Ciciak | 06.12.2016

A prečo tu spomínaš iba DiCapria, ktorý je len fragmentom celého javu? Ja som sa pozrel na túto problematiku ako na celok a snažil som sa nájsť aj pozitíva. Preto som sa na začiatku pýtal, že či všetko robia len zle, lebo z ich odporcov mám dojem iba zloby, nenávisti a že všetko je vlastne ok, tak načo sa vôbec s nejakou ekológiou srať.

Re: Re: Re: Zelení

petržlen | 10.12.2016

Nie je náhodou v Biblii pomer „pekných a dobrých vecí“ ku škaredým a zlým trochu menej optimistický, teda aspoň na prvý pohľad? Na „biblický projekt“ stačí 1% škaredých a zlých vecí?

Re: Re: Zelení

Cico Ciciak | 06.12.2016

Resp. majú sa ľudia na ekológiu úplne vykašľať?

Re: Re: Re: Zelení

udo | 06.12.2016

Ok, protiotázka..Gegenfrage:

Nechápem, ako si na niečo také došiel?
..na základe čoho si si predložené legokocky TAKTO poskladal
Porozmýšľaj pred tým, než niečo povieš, napíšeš.

Staré čečenské príslovie:
"Správny muž najprv 2-krát strieľa a potom myslí"

Zlá interpretácia: "Je to idiot"

Lepšia interpretácia: "Jeho emocno-racionálny stroj psychiky má byť spolu s intuíciou postupne po generácie životom natoľko vyladený, že sa v principe v drvivej väčŠine situácii automaticky rozhoduje správne a kontroluje spätne iba anomálie"

Prečo myslíš, že sa GP správne sústredí na lepšie (v prospech svojich cieľov) interpretácie cieľov rôznych hnutí tzv. "Zelených".
Aké by si navrhoval objektívne lepšie interpretácie činnosti ekológov a ekoteroristov, ako GP?
Ide o boj, konkurenciu variánt OBJEKTÍVNE čo najoptimálnejšej,
ľudovo: "najďalekozrakejšiej" interpretácie.

Znova ľudovo:
"Kto má najdlhší dych",
"Kto najďalej doští",
"Posledný najviac, najlepšie sa smeje"
atď..

Na valale šicko mame!

..je v záujme GP aby sme si našu spoločnú guľatú modrú kozmickú loď loď zničili, alebo nie?
AKé hnutia je teda z jeho pozície nevyhnutné v 1.rade podporovať?

To, že MU(GP) to občas nedá a z pozície svojho infonáskoku=moci, tam podsunie dáku lumpárnu, je vec ďalšia..keď si to ovce nevšimnú, neošetria a mačky vo vreci tak mylujú, ústrojenstvo sociologickej mechaniky si nekontrolujú, resp. s fanatizmom maniaka ignorujú, je vec ďalšia..

GP prosto, ako každý NEBOh, dodatočnému "špásu" na úkor koššiarnych zvieratok podlieha ako decko, čo od istého momentu prestáva byť neviniatkom..skúša svoje hranice, čo si ešte dovoliť, pre seba ukradnúť môže..

Odpoveď:
ZaKladom ďalšieho postupu je prosto GRAMOTNÁ reinterpretácia situácie. Defragmentácia a optimalizácia v hre života nazývanej tATris..Potom sa môžeme baviť o ďalších konkrétnostiach.
Miera chápania populu!

Bo inak takmer čokoľvek, čo navrhneš,
ovca do hrôzy prevráti, alebo v lepšom prípade odvrhne.

Koniec oviec,
je TEN koniec začiatku civilizácie.

Pomalá dlhodobá cesta, osveta praktickými aplikáciami DVTR,
alebo nejakého lepšieho modelu, ak je..bude

TY zapisalsa dobrovoľcem?
TY čital..izučil DVTR?
ultimativnoje oružio informacionnoj vojny
paKa..

Re: Re: Re: Re: Zelení

Cico Ciciak | 06.12.2016

Prosím ťa, prestaň už tárať tie zdĺhavé básničky (aj tak ich nečítam, ak sú dlhšie viac než displej monitora), neviem či nechápeš, na čo som narážal alebo čo. Vôbec som sa tu nechcel baviť o "zelených" ako o nástrojoch globálnej moci. Mal som na mysli úplne iný aspekt tejto otázky.
Narážal som práve na tých extrémistov len na opačnej strane, čo vedia iba nekonštruktívne kritizovať "zelených", eko-teroristov, ich snahy, proste samá kritika, ale sami nikdy nič nenavrhnú.
Máš snáď dojem, že títo kritici a popierači ekologických problémov aj niečo pozitívneho pre ekológiu planéty robia?
Ja nie. Im ide iba o to, aby ich nikto neobmedzoval v demokratickom žraní.
Sú už tak zaslepení, že nedokážu vidieť ani tie niektoré pozitívne veci, ktoré sa vďaka týmto eko hnutiam a aktivistickým spolkom spravia.
Ako som už napísal, ich prínos je minimálne v tom, že sa snažia pretlačiť ekologickú otázku do vydlabaných hláv konzumných zombíkov na západe. Spôsoby práce a presadzovania ich agendy tu teraz nechcem rozoberať.

To je všetko, čo som chcel napísať a ďalej už ani nebudem, lebo si myslím, že sme sa už dostali za líniu, keď už ďalšia diskusia nemá zmysel. Jednalo by sa iba o opakovanie už napísaného.

Re: Re: Re: Re: Re: Zelení

udo | 06.12.2016

Nepíšem len pre Teba.
O nevyhnutnosti zelenej politiky ako takej,
sa s tebou nikto neháda.

4 x Re: Zelení

petržlen | 10.12.2016

„..je v záujme GP aby sme si našu spoločnú guľatú modrú kozmickú loď loď zničili, alebo nie?“

Myslieť si, že poznám skutočné záujmy alebo zámery GP (satana) ako otca lži, je prinajlepšom naivné, ale v každom prípade nebezpečné. Byť o tom presvedčený svedčí o nafúkanosti a hraničí s bláznovstvom.

Poďakovanie

Ivko | 02.12.2016

Veľmi pekne ďakujem pani Irene za preklad.

Přidat nový příspěvek