Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 21.11.2016

Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 21.11.2016

25.11.2016

 

Titulky: Irena

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 21.11.2016.srt (82853)

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 21.11.2016.doc (118272)

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Dnes je 21.11.2016   Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

Náš minulý pořad jsme celý věnovali volbám v USA a tak zbylo několik nezodpovězených otázek, které návštěvníci našeho webu pokládají opětovně, a mnozí další návštěvníci tyto otázky svými hlasy podporují.

 

00:00:38

Tady mám jednu takovou otázku, ve které vás Valerii Viktoroviči prosí okomentovat volby v Bulharsku a Moldavsku, kde byli zvoleni noví prezidenti a naše média si pospíšila přisoudit jim nálepku proruských prezidentů.

Je možné očekávat od některého z těchto států obrat směrem k našemu státu? Alespoň do určité míry.

 

Je to možné, ale není to kvůli tomu, že by byly proruské, je to tak, že se pod vlivem ekonomické krize zorganizované ani ne tak v důsledku, jako spíše prostřednictvím USA, neboť jsou pouze nástrojem využívaným pro řízení celého světa, všechny státy a národy tak či onak střetly s negativními následky. Kdy proamerický kurz při řízení státu jednoznačně znamená krizi a problémy pro daný stát, které mohou vést až k jeho zániku, jako je tomu například naplánováno v případě Moldavska, kde byla kandidátka prosazující eurointegraci. Takže se ve všech státech nahromadil značně početný protestní elektorát, protestní nálady, kdy lidé prohlašují jednoduchou věc: „My nechceme jít cestou vedoucí k zániku státu. My chceme jít cestou vedoucí ke zvyšování životní úrovně a rozvoji státu.“ A tato cesta teď s ohledem na faktickou skutečnost, ať už se to komu líbí či ne, ale tato cesta k záchraně, k potvrzení státnosti, která je teď v důsledku globalizace podrývána, k uchování si vlastní národnostní kultury, znamená následovat ten směr globální politiky, který určuje Rusko. Když tedy hájí své konkrétní státní zájmy, tak se v důsledku toho jeví být proruskými, neboť orientace ruské politiky ve světě napomáhá ke snižování krizovosti v jejich státech a ke zvyšování jejich stability. Proto se budou podepisovat pod určité procesy, které realizuje Rusko. „Budu dělat to, co je pro mě výhodné a nebudu dělat to, co je pro mě nevýhodné.“

 

Je třeba chápat jednoduchou věc, problém je v tom, že globalizace je proces objektivní a spočívá v koncentraci řízení výrobních sil na planetě Zemi, ale řízení tohoto objektivního procesu má subjektivní charakter. A subjektivní charakter globalizace byl v poslední době určován Pax Americana, světem podle USA. USA se prostřednictvím svých státních institucí, nástrojů, snažily dosadit do všech států, VŠECH STÁTŮ, svoji periferii. Aby se jakýkoliv prezident - Hollande, Merkelová, na lusknutí prstů stavěl do pozoru a plnil to, co si USA vyžádají, aniž by přitom jakkoli bral do úvahy své státní zájmy. A v těch dvou státech vůbec není jisté, že lidé, kteří se tam teď dostali k moci, jsou skutečně vlastenci, a že jsou prorusky naladěni. Problém je v tom, že oni mohou být ještě tou kádrovou základnou, která byla vybírána prostřednictvím amerických státních institucí, ale v rámci projektu, který vedl globální prediktor prostřednictvím globální elity USA. No a v souladu s tím a vzhledem k tomu, že globální prediktor se vůbec nesnaží, aby se tyto státy dostaly do vlivové zóny ruského světa, aby tam vstoupily a mohly se dále rozvíjet jako státy a národy, aby rozvíjely svou státnost... GP má teď pouze jeden zájem, tu současnou situaci ustát, a potom zformovat novou evropskou identitu, tedy přesněji novou evropskou unii, kterou by postavil proti Rusku.

 

A v tomto ohledu využívá zdroje svého protivníka, což je nejvýhodnější. Proto jim sice samozřejmě bude do určité míry umožněno ekonomicky a politicky se integrovat do procesů, které realizuje Rusko, ale současně, jak jsem říkal v minulém pořadu, je ponecháván volný průběh tomu, zda Rusko dokáže převzít řízení procesů v těchto státech v zájmu těchto států a národů a v zájmu vytvoření jednotného ruského světa. „Jen do toho, ale my se vynasnažíme, aby se vám to nepovedlo, aby se u vás v určité etapě sice rozvinula určitá vzájemně výhodná spolupráce, ale až se zdrojová stabilita těchto států pozvedne natolik, aby dokázaly překonat tuto současnou krizi, jsme připraveni využít v nové nadnárodní evropské unii tyto státy opět proti Rusku.“ Příklad Bulharska je v tomto případě ukázkový. Jen si to vezměte, Rusko, ruská armáda prolévala svou krev, aby Bulharsko mohlo být suverénním státem, ale po celé následující dějiny se Bulharsko vždy ve všech válkách připojilo k jeho nepřátelům. To byla otázka od Vladimira Strokova.

 

00:06:55

Již před dvěma týdny byla prakticky na začátku všech zpráv uváděna celkem výrazná reportáž, že v Jekatěrinburgu je registrována takzvaná epidemie HIV infekce. V souvislosti s tím vás prosí o váš názor na tuto epidemii HIV s ohledem na to, že panuje názor, že HIV, AIDS je podvod, že se nejedná o virus, který by se šířil různými způsoby a mohl nakazit lidi.

 

Realizace vojenského výzkumu směřujícího k vytvoření viru, který by způsobil selhání lidské imunity, není žádným výmyslem. Tyto práce probíhaly, probíhají a zdokonalují se. Ten problém je teď jinde. Proč najednou takový humbuk okolo HIV infekce? Cílem je náš stát destabilizovat ve všech směrech. Jen si povšimněte, jak teď mnozí političtí činitelé, samozřejmě v čele se Zjuganovem, vykřikují, že bude nezbytné zorganizovat volbu prezidenta již v roce 2017 a ne až v roce 2018. Ti všichni se tedy připravují na revoluci. Revolučním střediskem se má stát, a je pro to také připravován, právě Jekatěrinburg. Mají tam svého člověka jako starostu, mají tam své Jelcinovo centrum, funguje tam celá ta jejich ideologická líheň. A oni musí vypouštět určité informační moduly, které by narušovaly stabilitu státu: „To Putin je vším vinen. To Putin připustil, že se tady máme nejhůř, že tu máme přímo epidemii. Jen se podívejte, to není jenom v Jekatěrinburgu, ale vůbec v celé zemi...“ Odborný rozbor výskytu té HIV infekce dokázal, že by lépe udělali, kdyby to téma vůbec neotevírali z toho jednoduchého důvodu, že u nás v Rusku s infekcí HIV bojujeme lépe než kdekoliv jinde ve světě. U nás je na její výskyt prověřováno téměř 100% všech obyvatel. Ani v jednom státě na světě se tím pochlubit nemohou. Na Ukrajině například na HIV zemře více lidí než v Rusku, a přitom tam není kontrolována ani polovina obyvatelstva. A to jich je jen 40 miliónů a nás 140 miliónů. Vidíte ten rozdíl?

 

U nás je kontrolováno téměř 100% a úmrtnost je nižší než na Ukrajině. A takto je to v porovnání se všemi státy, a proto tvrdit, že je u nás nějaký prudký vzestup, není možné. Jenže cílem je vytáhnout, co se dá, a za pomoci jakékoliv tématiky situaci tady destabilizovat, destabilizovat... Nenechat lidi chvíli na pokoji, neustále je vyvádět z rovnováhy. Jednou zvýšením odchodového věku do důchodu, podruhé tím, že všechny příživníky, kteří si dovolí pracovat, pozvedat tím ruskou ekonomiku, a přitom si dovolí přežívat, vůbec jen žít, čímž neuvěřitelné poškozují zájmy USA... Ministr práce se v této věci zcela konkrétně snaží, z něho ta nenávist k Rusku přímo prýští, k ruskému národu, který má v úmyslu podle všech těch jeho výroků jednoduše zlikvidovat. Je nutné tu situaci neustále destabilizovat, aby se lidé neuklidnili a tak se snaží.

A co se týká HIV, tak ještě jednou opakuji, že my jsme připraveni na tu biologickou zbraň, která je vyvíjena ve všech „specializovaných institucích“ pro vedení války proti lidem. Jsme připraveni více než kdo jiný, jsme takříkajíc neustále ve střehu. A to se jim nelíbí, oni potřebují tuto ochranu Ruska nalomit. Kdo vyvolal ten humbuk? Byl to Rojzman, že?

 

00:11:23

Bogdan Serligov a ještě několik desítek dalších, kteří jeho dotaz potvrdili, vznášejí následující dotaz.

Valeriji Viktoroviči, pomozte nám správně pochopit jednání Aksjonova na Krymu, vztah prezidenta k jeho funkci a k němu osobně jako k účastníkovi projektu Krym je náš. Pomozte nám vše si ujasnit. A konkrétně jde o každoroční pomoc s dodávkami městu Geničesk na Ukrajině, o podivné státní programy s přesídlenci ve Feodosii atd. Neboť pozorní lidé začínají nabývat dojmu, že Aksjonov zneužívá prezidentovy důvěry ke svému vlastnímu prospěchu. Já jako ruský občan žijící ve Feodosii vidím poněkud jiné, skryté motivy v jeho jednání.

 

Tak, co se týká těch dodávek plynu, je třeba si uvědomit jednoduchou věc. To, že vás pokousal pes, neznamená, že se na něj vrhnete, a začnete ho také kousat. Vždy musíte zůstat lidmi. Uvedu konkrétní příklad. V devadesátých letech se ten takzvaný mezinárodní terorismus soustředil na Čečensko, Severní Kavkaz, a rozpoutal tam válku, která se nazývá První a Druhou čečenskou válkou. A jak se rozehřívala nálada davu? „Tam bojují Čečenci, oni jsou proti nám! Nebudeme jim tedy posílat penze atd....“ Ta věc je ale následující. Jsou to naši lidé? Je to naše obyvatelstvo? Bojujeme s terorismem nebo s obyvatelstvem? A i když to bylo těžké, všechny sociální platby lidem celou tu dobu přicházely, což také v konečném důsledku předurčilo obrat čečenského národa a umožnilo mu od toho mezinárodního terorismu se odpoutat. A projevem této skutečnosti byla například osoba Achmata Kadyrova, který se postavil do čela hnutí, které přineslo Čečensku mír. A za to ho nepřátelé jak Ruska, tak i čečenského národa, který je součástí ruského národa, jednotného obyvatelstva Ruska, potom zavraždili. Co se týká Geničeska. Toto město mělo vybudovánu určitou infrastrukturu pro své zásobování plynem a dopadlo to tak, že se teď jeho plynové zásobníky nacházejí na ruském území. A do jaké situace teď staví Rusko? Jste fašisté, kteří zabíjejí lidi, nebo jste lidé, kteří druhým pomáhají? Není důležité, že jsou na našem území, my jsme ochotni vám z nich plyn dodávat. Nebudete platit, my chápeme, že je to tím politickým režimem, chápeme toho starostu, který se „svidomých“ bojí víc než toho, že mu tam lidé umrznou, ti jsou mu ukradení. Který si myslí, že když na mostu zazpívá ukrajinskou hymnu, tak si kouzlem vyčaruje plyn, tím divotvorným účinkem té hymny. Který nahrál 12ti minutový klip pro Putina s výhružkami, ze kterého nakonec vyplynulo, že vlastně prosí, abychom jim ten plyn neodpojovali.

 

U nich to funguje tak, že podle sebe soudím tebe. Pamatujete se na ten Porošenkův proslov? „Naše děti budou v teple a světle, a vaše budou ve tmě sedět ve sklepeních.“ Nikdo nikdy nebude moci vyčítat Rusku ani ruskému národu, že bojuje proti civilnímu obyvatelstvu. Se zločinci je to něco jiného a s tím zločinným režimem kyjevské bandy zosobněným geničeským starostou také, ale tady šlo o projev lidské sounáležitosti ze strany Ruska. Tuto věc je třeba hodnotit právě z tohoto úhlu pohledu. Co se týká Aksjonova a dalších těch věcí. Já o něm mluvit nebudu, protože nerad odhaluji kádrové otázky. Protože v důsledku toho... To je proč jsem přestal komentovat jednání vedení DLR a LLR. Tam je teď pracovní režim, a dokud probíhají pracovní procesy, které sice mají své určité výpadky, ale protože probíhají, není dobré do nich zasahovat. Mohlo by to vést k tomu, že na jedné straně bychom tak narušili procesy vedené vlastenci a na druhé tak napomohli jejich nepřátelům. A to nechceme. Co je však nutné si s ohledem na Aksjonova uvědomit? On nepracuje ve vzduchoprázdnu. On zdědil celou tu předchozí ukrajinskou řídící vertikálu. Chápete? Jiné kádry nemá, jiní spisovatelé nejsou (Stalin). Oni si zvykli na určité stereotypy a to je jeho pracovní materiál. V Rusku také probíhají určité procesy, jak můžeme vidět ze zatčení Uljukajeva. Nesmíte si myslet, že z Ruska, z Moskvy proudí pouze blahé úmysly. Někteří se chovají podivně, nebo se prostě předvádějí. On tam také má spoustu určitých problémů a v těchto podmínkách je nucen pracovat. A kde je zlý úmysl, a kde je to jen problémová situace v řízení, protože tam funguje reálně vzniklý systém řízení, to už je otázkou a to musí analyzovat lidé přímo na místě. Musí si to hlídat, vždy je třeba si to hlídat a být ve střehu.

 

00:17:53

Je tu pár otázek, které nás vracejí k minulému pořadu. Prosí vás upřesnit několik věcí, které jste minule zmínil. A konkrétně Pavel prosí krátce okomentovat vaše tvrzení z minulého pořadu.

Proč by měl větší celkový počet voličů pro Clintonovou než pro Trumpa znamenat zvýšení pravděpodobnosti, že budou obyvatelé USA pro rozpad svého státu? Vždyť reálný počet lidí hlasujících pro Trumpa byl vyšší, takže jsou s výsledky hlasování spokojeni.

 

Tak za prvé je ta otázka trochu nesprávně formulovaná. Co se týká lidí reálně hlasujících pro Trumpa, že jich bylo více, nebo značně více než hlasujících pro Clintonovou, tak to je faktická skutečnost. Ale co začalo potom, když se ukázalo, že je to tak? Začali pořádně řádit. Napřed odebrali z těch států, kde bylo možné trochu navýšit počet hlasujících pro Clintonovou, aniž by změnili celkový počet volitelů. Jenže se jim to zdálo málo, a tak se začali v takových státech, jako je Kalifornie, chovat absolutně svévolně a navyšovat počty voličů Clintonové. Ale stejně, přestože jako zvítězila Clintonová, se počet volitelů nezměnil. Jenom se prudce navýšil počet jejích voličů. Když jste se dívali na takový New York Times, tak to narůstalo až do půl druhého miliónu, a potom najednou ráz na ráz, protože se lekli, že to přehnali, ten rozdíl prudce klesnul na milión. A začínali s tím, že ho převýšila o 150 tisíc, což by stačilo. Ten problém je jinde. Jak potom budou s těmito čísly operovat loutkovodiči, co s nimi budou moci dělat, a jak je interpretovat. Už teď je vštěpována idea možného odříznutí západního pobřeží USA, kde hlasovali pro Clintonovou, od té hlavní části. „No tak si tady zřídíme samostatný stát!“

 

To je to, k čemu se připravují. Morálně. A kvůli tomu lidé demonstrují. Nahnali do ulic ty studenty a zástupce LGBT, kteří jsou úplně neschopní. Vždyť co jste v životě dokázali? Umíte akorát udělat bordel, předvádět svůj zvrhlý život a nic pozitivního světu nedáváte. Normální vůči ním cítí odpor. Tito lidé tedy vyšli do ulic, a jak to v budoucnosti globalisté využijí, co jim to dává do ruky?

 

Zaprvé. Mají záminku ke zpochybnění celonárodních voleb. To znamená, že té části obyvatelstva, ze které udělali voliče Clintonové, budou vštěpovat, že „Trump není náš prezident!“, což je mimochodem heslo protestujících. A to znamená, že: „My rozhodnutí, která udělá Trump, plnit nebudeme. My žijeme v jiném státě!“ A to je základ pro budoucí rozštěpení státu, pro rozpad USA.

 

Druhým úkolem globalisté odkrývají všechny řídící vazby státní elity. Jak má vše zorganizováno, protože ona má k dispozici velice mnoho mechanismů s vlivem na procesy. Byla to přece státní elita, která byla tou kádrovou základnou, prostřednictvím které USA vybudovaly Pax Americana, a která realizací vnější politiky naplňovala globální politiku globálního prediktoru. To vše potřebují teď odhalit, aby se to na jednu stranu projevilo, a na druhé, aby to nezničilo systém a ten se sice s určitými ztrátami, ale přece jen kontrolovaně reformoval. Aby vzniklo něco jako řízený chaos.

 

A zatřetí, až se začne stát rozpadat, tak bude třeba vysvětlit proč. „Zvolili jste si Trumpa, vidíte, kam až dovedl náš stát? To on ničí náš stát.“ Ve státě bude řízení nestabilní, ale díky těmto nepokojům a těm, kteří jakoby hlasovali pro Clintonovou, budou moci všichni obyvatelé říkat: „A co čekáte? Oni tvrdí, že to není náš prezident a nechtějí ho poslouchat. Tak co mu zbývá? To vede k rozpadu státu, vynucuje si užití síly apod.“ Trumpovi je tak jako prezidentovi zajišťována stabilita ve velice složitém období reformování USA.

To je trojjediný úkol, který je tím řešen. A v tomto ohledu je tedy potřebné, aby počet voličů Clintonové byl vyšší, aby tím zajistili přeformátování státu. Ano, dnes všechny ankety a dokonce i CNN dokládají, že 74% demokratů je spokojeno se zvolením Trumpa. A o republikánech v tomto ohledu ani nemá smysl mluvit. Je to tak, že ten zlom proběhl mezi elitou státní a globální. A lidem se více líbí Trump, vždyť jaké razí heslo? Říká: „Uděláme USA, Ameriku opět velikou.“ A poukazuje na to, kam až ten stát byl přiveden.

 

Je tu například takový mezinárodní chuligán Duterte. Uráží Obamu jak se mu zachce, uráží Američany a oni s tím nic nenadělají. „Nemůžeme s tím nic dělat. Nemáme dost sil. Musíme se soustředit, zkoncentrovat se a znovu pozvednout náš stát do určité úrovně.“ A když takto soustředíte všechny síly do jedné pěsti, tak nastane-li problém s Dutertem, soustředíte se na jeho řešení. Ano, nebudete přítomni po celém světě, budete to muset realizovat jednotlivými nájezdy. Ale to USA vyhovuje. Stále budou těmi hlavními, stále budou nejsilnější, ale přitom jejich zásahy budou jen takovým výpady. A teď. Duterte je neustále urážel a urážel a státní department USA na to: „My netušíme, proč nás uráží a nemůžeme s tím nic dělat.“ A co prohlásil Duterte po zvolení Trumpa? „Já jsem pouhé nic v porovnání s Trumpem, já jen sloužím.“ Tady se zcela jasně projevil řízený proces. Dutertemu nakázali chovat se jako hulvát vůči Obamovi a Američanům, dokud je tam Obama, tak je poslechnul. Jakmile nastoupil Trump, Americe předvedli: „Vidíte? Má z něho strach. Najednou je ochotný vrátit se do řady.“ Pouhý nástup Trumpa a změna americké státní politiky již vede k tomu, že...

 

Trump není žádná mírová holubička: „Pojďte odzbrojíme a budeme se přátelit s celým světem.“ Ne, on přece říká, že musí zůstat tím nejpřednějším státem světa, „Toho dokážeme dosáhnout, pouze budeme-li dost silní. A ne jako teď, kdy nás všichni mohou vysilovat, protože jsme rozprostřeni tenkou vrstvou po celém světě.“ To o tom mluví. A aby toho... Jenže při přeformátování USA to realizovat nedokáže. Proto potřebují tento proces. Právě tyto nepokoje, že vlastně jako vyhrála Clintonová. „Jen se podívejte, kolik lidí brání tomu, aby byla Amerika opět velikou.“ Proto také Trumpovi částečně házeli klacky pod nohy.

 

00:25:42

Peter Jensen píše:

Na konci minulého pořadu jste velmi vzbudil naši zvědavost, když jste se pouze zmínil o tom, že obnova vyšetřování proti Clintonové šéfem FBI Jamesem Comeyem týden před volbami, způsobila podstatnou změnu v poměru sil v zápolení o prezidentské křeslo v USA, a naznačil jste tak, že tam došlo k něčemu, co nebylo očividné. Vysvětlete to prosím.

 

Ale ne, vše tam bylo očividné. Jenže je to tak, že existuje vnímání světa mozaikové a kaleidoskopické. A to mozaikové vnímání světa, obvykle jsem to demonstroval na obrázku... To mozaikové vnímání světa se od kaleidoskopického liší, to jsem právě ukazoval na tom obrázku v podobě domečku, tedy trojúhelník, čtverec a tak. A tyto prvky byly rozházeny po celém obrázku. No a když ty prvky přesunete na jiná místa, tak se obrázek mění zásadním způsobem. A mozaikové vnímání světa je, když jsou ty prvky mezi sebou spojeny a my vidíme ten domeček. I když vám potom nějaký prvek chybí, tak ho můžete časem doplnit. Stejné je to tady. Všichni mají všechno pěkně před očima, ale propojit mezi sebou jednotlivé prvky nedokážou. Je jenom zapotřebí správně si poskládat to, o čem informovala média. A co se týká této události, tak já... jakoby... Dělám to nerad, protože to lidé nesprávně vnímají, jakože buduji Putinův kult osobnosti. Budeme-li se ale v tomto ohledu bavit o osobnostech, tak jak řekl Rabinovič: „Za Stalina byl kult osobnosti, ale také osobnost.“

Stejné je to s Putinem. Je tu osobnost, která určitým způsobem jedná, a osobnostní faktor se v historii jednoduše opominout nedá. Jinou věcí je, že historii nedělá osobnost, ale že to všichni lidé dělají historii a vyzdvihují osobnosti.

 

Lidé... V devadesátých letech jak Rusko tak Ukrajina zakoušely stejné nepříjemnosti. Jenže u nás probíhaly jiné procesy, a my jsme ze svých řad vyzdvihli jako osobnost Putina, který staví náš stát na nohy. Na Ukrajině probíhaly jiné procesy a oni ze svých řad vyzdvihli Juščenka, všechny ty Kučmy... Juščenko, Janukovič a teď Porošenko. To ukazuje na úplně rozdílné procesy. Osobnost v sobě ztělesňuje určité hlubinné procesy a Putin tyto procesy také ztělesňuje, ale s určitým osobnostním faktorem. Ve všem se projevuje jeho osobnostní faktor. Takže volby, poslední finále těch voleb... Zdálo by se, proč mluvím o Putinovi, když se ptají na FBI a já tady plácám cosi o Putinovi. Volby, poslední etapa volby prezidenta USA se vyznačila tím, že na druhém konci planety Země, v Sýrii, Rusko vyhlásilo moratorium na bojové lety a humanitární pauzu. Několikrát to zopakovalo, organizovalo humanitární koridory apod. A když tady u nás kvůli tomu někteří hurá patrioti šíleli, a vyskakovali, tak vůbec nechápali, že to právě tím Putin předurčil výsledek souboje o prezidentské křeslo v USA.

 

A co se tedy reálně stalo? Není žádným tajemstvím, že část tajných služeb USA podporovala Clintonovou a část zase podporovala a podporuje Trumpa. A to je velice závažný zlom. Tajné služby mají speciální nástroje, včetně soukromých vojenských armád. Dokážou toho hodně. A na základě varianty Ukrajiny z roku 2004 a těch protestů, které se pokoušely zorganizovat, je vidět, že sice nechápou globální politiku, ale takovéto věci zorganizovat dokážou. A Soros, kterého najednou někdo zařadil mezi globalisty, přestože jde o zástupce státní elity a ne globalistů, tak ten byl sponzorem Clintonové. A když Clintonová propadla, tak přes Sorose roztočily všechny ty události. A proč? Aby Clintonovou donutily stát se prezidentkou tak, že vytvoří takové podmínky, za kterých jí nezbyde než souhlasit s tím, aby se jí stala. Ani nevzaly do úvahy, že Clintonová hned první den po volbách přiznala svoji porážku. A teď jí ještě speciálně předváděli jako stařenku, která už na prezidentku nemá, která své síly vyčerpala. Jak sama říká, teď už leda tak natáhnout se s knížkou na gauč nebo se jít projít se psem. To jsou všechny její touhy, na víc už nemá.

 

Takže podstata událostí, ke kterým došlo, byla následující. Jestliže na začátku toho boje o prezidentské křeslo pro nás byl jednoznačně z úrovně globální i vnější politiky preferovanějším Trump... A proč? Protože tu je určitá předvídatelnost a subjekt řízení, se kterým je možné navázat partnerské vztahy a domlouvat se o řízení, takže je v řízení předvídatelnost. A nežádoucí byla Clintonová, protože státní elita globální politiku nechápe, a mohou toho nadrobit tolik, že to bude neudržitelné. Clintonová nevyhovovala vůbec nikomu. ...tak na konci toho prezidentského boje se ta situace změnila.

Z úrovně vnější politiky státu Rusko, by pro nás bylo výhodnější, aby se prezidentkou USA stala Clintonová. Proč? Protože bychom se potom okamžitě stali těmi hlavními.

Z úrovně vnější politiky! Opakuji, že z globální úrovně, jestliže uplatňujeme globální politiku, tak pro nás není ani s ohledem na vnější politiku výhodné, aby zvolena byla Clintonová. Problém je v tom, že jestliže na začátku té předvolební kampaně měla Clintonová silnou podporu celého toho nástroje na úrovni střední generality, o kterém jsem mluvil, a který je složený z té státní elity, která globální politiku nechápe, tak na konci představitelé tohoto nástroje Clintonovou již prakticky nepodporovali. To jednoznačně... Podívejte se, kdyby byla zvolena Clintonová, tak by to byl prezident s připraveným impeachmentem. Vše by k tomu bylo připraveno a mohli by to hned spustit. Mnozí si asi povšimli, jak čekali na výsledky voleb stoupenci Clintonové. Když je ukazovali, tak plakali, byli zcela zničeni. A jak čekaly jiné 3% obyvatel? Je takové hnutí, milicionářské v USA, někdy ho překládají jako domobranu. Jak oni čekali? Ti, kteří prohlašovali, že budou bojovat za svá práva, že vědí, že je jich většina a vítězství jim mohou pouze ukrást, protože lidé v USA budou hlasovat pro Trumpa. Jak ti čekali? Měli tam stůl, na něm munici, pistole, u stěny opřené samopaly, a v koutě zásobu potravin A čekali, připraveni bojovat.

 

To znamená, že pokud by byla zvolena Clintonová, rozpoutala by se v USA jednoznačně občanská válka a USA by jako subjekt mezinárodní politiky okamžitě zmizely. Dokonce ještě před použitím jaderných zbraní. Ale v tom případě je tu otázka, co by bylo s jadernými objekty na území USA, s jadernými zbraněmi? A s těmi americkými vojenskými základnami, které jsou mimo území USA? Jenže to už by byl hlavobol toho, kdo by převzal první místo po USA. Zvítězila by Clintonová, ale hlava by z toho bolela nás. A to bychom chtěli? Muset si to s nimi vyřizovat po celém světě? Ať si to USA samy všechno postupně uklidí. Ať se samy stáhnou, aby to bylo kontrolovaně a probíhalo to maximálně bezkrizově. Proto z hlediska globální politiky a tím pádem i vnější politiky, jak bylo výhodné, aby v čele USA stál Trump, tak to tak také zůstalo. A v první řadě je to také výhodné pro globální prediktor, pro globální elitu a oni se na to také se vší vážností připravovali. Poslední skandál, ke kterému došlo, je požadavek, aby odstoupil šéf NSA. A NSA je tou strukturou, která se zabývá kybernetickou špionáží. Všichni neustále mluví o ruských hackerech, kteří pronikli tam a tam, a současně zaznamenali, že v průběhu předvolební kampaně šéf NSA udržoval kontakty s Trumpem, který se přitom účastnil setkání s ním v době, kdy měl plnit nějaké své služební povinnosti. A teď se dostáváme k podstatě té otázky, k FBI.

 

Já to všechno vyprávím velice zkratkovitě, je třeba se ještě vrátit k... No, to je teď... Nejprve k tomu, proč jsem začal Putinem, a potom k té FBI. Tady je toho zapotřebí tolik převyprávět, je to tolik informací, že opět velice zkratkovitě a pouze v hlavních bodech. Co se tedy stalo v důsledku toho, že Putin vyhlásil humanitární pauzu, kterou jsme dodrželi? Jaká byla očekávání v té věci z hlediska státní elity USA? Úspěšný útok na Mosul a vleklé boje v Aleppu. A co následovalo? Rusko zastavilo boje v Aleppu. Byla vyhlášena humanitární pauza a veškerá bojová aktivita šla tedy na vrub teroristických bojovníků. Syrská armáda mlčela, Rusko nic nepodnikalo, pouze budovalo humanitární koridory a vyzývalo: „Vyjděte ven, vyjděte ven..“ Takže odtud neproudil žádný informační příval. Nebyly žádné bojové akce, ze kterých by bylo možné vinit Rusko, a veškerá pozornost, ať už si to státní elita přála či ne, se upřela na Mosul. A to vůbec nebylo něco, co by státní elita potřebovala. Protože státní elita USA plánovala v Mosulu vyhrát úplně jiným způsobem. A jak? ISIL by jednoduše opustil Mosul a přesunul se do syrské Rakky. Americká vojska by tam potom vítězně napochodovala, tedy ti, kteří stojí v čele koalice. Takové to mělo být vítězství. A co se stalo ve skutečnosti?

 

Zaprvé. Ticho v Aleppu, a tedy žádné podklady pro přísun informací. První kolona, která se vydala z Mosulu do Rakky, se najednou po cestě do Rakky dostala do kafemlejnku, ve kterém byla totálně semleta. Byla to šíitská milice, domobrana. Odkud se tam vzali, co jsou zač? Hlavní však je, že je zlikvidovali a zastavili. A co bylo dále? Pauza v útoku! Prý prachová vichřice. Podle předpovědi počasí tam žádná vichřice nebyla, vítr 3 m/s, počasí bylo prostě úplně normální. A co se tedy stalo? ISILovci se nemohli dostat z Mosulu, takže se tam vrátili a žádali o bezpečný přechod do Rakky. „My se tam nemůžeme probojovat!“ A co to znamená? To znamená zorganizovat vleklé boje v Mosulu. To znamená absolutní propadák a vše v důsledku HUMANITÁRNÍ PAUZY v Aleppu! Absolutní neúspěch, kdy byli nuceni bojovat v Mosulu. A to znamená absolutně jiné informační pole, ať se ho snažíte pozdržet, jak se dá, stejně prorazí a dostane se do USA.

 

A co bylo dál? Začali umírat američtí specnazovci. Najednou v Jordánsku z ničeho nic někoho zabili. Nebo se ke Kurdům vydal oddíl amerického specnazu a všichni byli pobiti. Je třeba si uvědomit jednoduchou věc. Dosáhli toho, že Američany v celém světě nemají rádi. A v zóně bojových akcí je vyloženě nenávidí a likvidují je při první možnosti. Když Turecko prohlásilo: „Podívejte se, americký specnaz je vystrojen jako Kurdové a má kurdské rozpoznávací znaky!“ Tak tím jednoduše odhalilo, že se takto maskují. Nezbylo jim tedy, než se vrátit k americkým znakům. A dál? Vydali se ke Kurdům. Já neříkám, že to tak opravdu bylo, ale je to velice pravděpodobné. Že když se Američané dostali ke Kurdům, tak jim kurdský velitel řekl: „Už jste dorazili? Dobře. Postavte se tam k té stěně, já hned přijdu.“

- Postavili se tam?

- Postavili.

- Tak kulomety, pal!

Potom zavolal do amerického štábu a řekl: „Nedorazili. Máme tu jen jejich mrtvoly, a kdo je zabil nevíme.“ Chápete? Nenávidí je všichni! Už jenom za tu jejich misi, protilidskou, kterou vedou po celém světě! Když zabíjejí všechny bez rozdílu. Co sakra čekají? Že to jejich bombardování kurdských vesnic a podobně nezanechá následky? NE! Narazíš na Američana? Tak ho zab! To je princip jednání všech států a národů, kde Američané provozují ty své vojenské mise. Všichni jsou připraveni zabíjet Američany! Přežít mohou pouze ve dvou případech. Pokud se zamaskují. Jako když se domluví s Kurdy:

- Budeme používat vaše uniformy.

- No co se dá dělat! Většina Kurdů to vědět nebude, a tak dobře, ať si je oblékají.

 

A zadruhé, je přece nutné si uvědomit jednoduchou věc. Americký specnaz působí i na druhé straně! Jedná se o velitele oddílů ISIL. Jsou to poradci. Mají dlouhé fousy, vypadají přesně jako ISILovci, chápete?

- Svým vnějším vzhledem.

- Ano, svým vnějším vzhledem.

Protože jakmile by se dozvěděli, že je to americký specnazovec, tak by mu i v ISIL zakroutili krkem. Oni to tam řídí, zastupují americké zájmy. Co se tedy fakticky stalo? V tom Mosulu? Když útočí americký specnaz, tak vlastně bojuje proti vlastnímu americkému specnazu v Mosulu. A tak nemají vůbec zájem bojovat. Iráčtí vojáci ať klidně hynou v přátelské palbě. Je přece třeba nějak chránit vlastní specnazovce na druhé straně. Americké tajné služby narazily na následující problém. Oni jsou nuceni v Aleppu, oj tedy v Mosulu bojovat a umírat. A v Aleppu Rusko navrhuje těm samým tajným službám, specnazovcům Clintonové a Obamy... „Rusové nám přece nabízejí koridor! Tak ho pojďme využít!“ „Ne! Máme tady volby a kvůli nim tam musíte zdechnout. VY TAM MUSÍTE ZDECHNOUT!“ A specnazovci: „Tak to tedy je? Kvůli tomu tu tedy máme chcípnout? Rusové nám poskytují koridor, tak ho musíme použít! A pokud chcete, abychom tu chcípli, tak vás tedy podporovat nebudeme, Clintonovou ani Obamu, přidáme se k Trumpovi! Protože ten slibuje, že se o nás vojáky, kteří zastupují zájmy USA, postará!“

 

Clintonová obvinila Obamu, že to kvůli němu prohrála volby! To je opět k té otázce o účasti Bidena a Obamy, proč se neprojevili a neodešli z kampaně Clintonové. Nebo Sanderse, ano? Oni agitovali takovým způsobem, že kvůli tomu všemu prohrála. Co je tedy fakticky výsledkem? Trump říká: „Pojďte se s Ruskem dohodnout! Protože právě to zajistí, že se americký specnaz dostane z východního Aleppa.“ A Clintonová zase říká: „Ne, s Ruskem se domlouvat nebudeme!“ Specnaz to všechno vidí, protože v tom figuruje a říká: „Musíme se dohodnout! Ať nás pustí, kvůli čemu tu budeme... Ta pauza skončí a oni nás tu začnou prostě likvidovat!“ Což se právě teď také děje. „Volby skončily a vy nás tu teď necháváte zbytečně všechny zemřít.“ Takže Clintonová přišla o podporu tajných službě, vše se tam mění. A aby Clintonová, jestli se jim vůbec podaří provést tu operaci na základě zfalšovaných voleb, která by ale v každém případě vedla k občanské válce... Globalisté to chápou a státní elita to v tu chvíli moc nechápala, proto se o to snažila. K podvodům tam docházelo. Ten od Clintonové... Soros, její hlavní sponzor, tak tomu přece patří hlasovací stroje v 16 státech. Takže kdo tam vyhrával, díky těm strojům? Samozřejmě Clintonová. A jak chcete zkontrolovat, kdo stisknul jaký knoflík? To se nedá. A těch videí, kde je natočeno, jak stiskli tlačítko Trump a hlas naskočil Clintonové, je dost a dost.

 

Co tedy bylo nutné podniknout jako závěrečný krok, který by Clintonovou v těch volbách zcela odepsal? Jedenáct dnů před volbami, JEDENÁCT DNŮ! Jedenáct bylo žreců hierofantů, to je nápověda odkud vítr fouká... Šéf FBI Comey inicioval obnovu vyšetřování. FBI, to je struktura, kterou globalisté vytvořili speciálně pro řízení vnitřních i vnějších procesů v USA, aby odstavili státní elitu. Není náhoda, že v jejím čele od jejího založení až do své smrti, 37 let, stál Edvard Hoover. Je to jedna z těch nejkonzervativnějších struktur, jsou tam velice silně zastoupeny globální zájmy, a stejně jako v NSA, tam není státní elita.

- Edgar.

- A co jsem řekl?

- Edvard.

- Ano, byl to Edgar.

Takže šlo o velice závažné obvinění, jehož vyšetřování obnovili. Všichni lidé samozřejmě vědí, že když sami poruší předpisy o utajení, tak si půjdou sednout. A kdo může v takovém případě hlasovat pro Clintonovou? Jenom ti, kteří nic nevědí o řízení. Školáci, studenti a LGBT, kteří vůbec řízení nechápou. A tato vlna velice prudce Clintonové podrazila nohy. Státní elita samozřejmě nemohla na tu věc nereagovat, takže co podnikla? V jednom dni, stalo se to šestého. V jednom dni došlo ke třem událostem. Současně došlo ke třem událostem.

 

Pro začátek šéf vyšetřovacího týmu FBI odešel domů, kde zabil svou ženu, zastřelil se, a potom podpálil vlastní barák. A jak se vyjádřil policejní důstojník, prý: „Jaký je v tom rozdíl v jakém pořadí? Stejně to byla jasná sebevražda, a nikdo to nebude zpochybňovat.“ Stejně to byla sebevražda. No pochopitelně.

 

Ve stejný den pronikl do Bílého domu po zuby ozbrojený chlap, kterého nehledě na odpor pouze svázali. Samotný Obama v Bílém domě nebyl. Ten hrál golf. Ale samotná skutečnost je vypovídající. Do Bílého domu někdo proniknul! Opakuji, že Clintonová obvinila Obamu, že udělal všechno pro to, aby prohrála. Ona si tedy reálně uvědomovala, že Obama nekope za ni. On maximálně oslabil pozice státní elity, která, znovu opakuji, má v rukou velice výkonné zdroje. Tyto tři události to ukazují, že mají v rukou mocné zdroje, které je třeba brát do úvahy. A bylo tedy třeba jejich možnosti oslabit.

 

Ke třetí události došlo na Trumpově mítinku, kdy jeden člověk najednou vykřiknul: „Zbraň!“ Všichni viděli americké akční filmy, jak v takových případech reaguje ochranka. Přece všichni dobře vědí, že je třeba vrhnout se na toho, kdo křiknul: „Zbraň“, a ne na toho, na koho ukazuje. Stejně reagovali na Trumpově mítinku. On tedy na někoho ukazuje a křičí: „Zbraň“, a oni se vrhli na něj, a potom odvážně ohlásili, že žádnou zbraň neměl. Chápete? Takže jeho svázali, vzniknul tam zmatek. A ve všech hollywoodských akčňácích, podle kterých se tato ochranka připravuje, jak dobře víte, se za využití toho zmatku ten zločinec, který měl v úmyslu na tom veřejném místě spáchat zločin, toho zločinu buď dopustí, nebo zmatku využije k tomu, aby beze stopy zmizel. V daném případě beze stopy zmizel. Proč? Protože se členové té ochranky, která chránila přímo Trumpa, zachovali velice profesionálně a okamžitě ho obklopili, donutili se sklonit a zakryli ho svými těly, takže střílet bylo zbytečné. Bylo to jednoduše zbytečné, a potom ho odtáhli. Proto nebyla žádná náhoda, že se o tom při svém vítězném proslovu Trump zmínil samostatně. Děkoval té bezpečnostní službě, která ho chrání.

 

Chápete? Takže státní elita se s využitím svých nástrojů pokusila najednou o několik věcí.

Zaprvé předvést Obamovi: „My víme, o co se snažíš!“

Zadruhé zlikvidovali toho vyšetřovatele.

Zatřetí se pokusili o likvidaci samotného Trumpa. Zmařit volby, vyhlásit stanné právo, cokoliv, jen aby si státní elita udržela tu dohodu, tedy to řízení, které teď realizují. V tom spočívá ta jejich vzájemná dohoda. A co udělali dál? Opět zastavili to vyšetřování a řekli, že se nenašly žádné důkazy, které by mohly vést k odvolání Clintonové. A celé to vyšetřování přece mělo za cíl právě zbavit se Clintonové, jedenáct dnů před volbami, aby ji připravili o další hlasy. Kam tedy dospěla ta situace? Státní elita to se svou drzostí přehnala.

 

Překročila červenou čáru. Clintonová se už tak postarala přinejmenším o sto lidí, těch kteří... Tento týden žena, která vyšetřovala obchodování s dětmi, síť pedofilů, přišla s tím, že je s touto sítí, s dodávkou dětí síti pedofilů v USA spojen Fond Clintonů a okamžitě zemřela. Všichni, kteří se nějak dotknou Clintonů, jsou okamžitě mrtví. A co myslíte, nadchla americké tajné služby z okolí Clintonové, smrt toho člověka z FBI, který vyšetřoval těch 650 tisíc? Ne. Okamžitě se od Clintonové odtáhly. A to znamená, že se možnosti těch nátlakových mechanismů na všechny struktury, aby ošvindlovaly volby se zaručeným důsledkem občanské války v USA, prudce snížily. A Clintonová oslovila Trumpa přibližně následovně: „Já přiznávám svou porážku, jenom mi slib, že mě nedorazíš.“ Přiznala svou porážku. Trump ve svém vítězném proslovu nemluvil o tom, že by ji měl v úmyslu dorazit. To je vše. A teď Clintonová vystoupila a řekla: „Pánové, vaše snaha je zbytečná. To, že se teď pokoušíte vytvořit podmínky, kdy mě prohlásíte prezidentkou svévolně, jako tomu bylo na Ukrajině v roce 2004 s Juščenkem, vám nevyjde. Jen se podívejte, v jaké jsme pozici. Dosáhnete jenom toho, že zemřu. A úplně všechno bude ztraceno.“ A to není zdaleka všechno, to bylo jen velice zkratkovitě.

 

00:51:54

Tak přejdeme k další, té nejpopulárnější otázce z minulého týdne.

Prosí vás okomentovat řadu zatčení vysoce postavených úředníků v našem státě. Počínaje zatčením zástupce guvernéra Kemerovské oblasti, starosty města Pereslavl-Zalesskij, a samozřejmě také zatčení ministra ekonomického rozvoje Uljukajeva za úplatek ve výši dvou miliónů USD. Proběhla informace, že ho FSB vyšetřovala více než rok, a to stíhání bylo zahájeno v souvislosti s privatizací Bašněfti.

- Byla nakonec spuštěna čistka liberálních elit?

 

- Tak to úplně není.

Klíčovou událostí je bezesporu zatčení Uljukajeva. To téma je, dá se říci, velice rozsáhlé a naráz se probrat nedá, jen po jednotlivých částech, je tu velice mnoho propojených otázek. A jak vidím, tak to bohužel analytiky ani média v podstatě moc nezajímá. Buď se jedná o konspirologii, nebo... No, žádný seriózní přístup k tomu není. Možná s výjimkou jednoho, který k té otázce přistoupil více méně seriózně, a to byl Chazin. Ten, který řekl, že jestliže zvítězí Trump, tak Putinovi stanoví podmínky... Jen okomentuji Chazina: „Co je Trump zač, aby mohl Putinovi klást podmínky?“

Tak tedy, že stanoví Putinovi podmínky, aby zlikvidoval všechny současné podpindosníky, protože jsou v podstatě clintonovští, a proto budou využívat ruské zdroje, ne kvůli tomu, že by se snad on nějak staral o ruské zájmy, ale kvůli tomu, že oni budou ruské zdroje využívat, aby zajistili zdrojovou stabilitu státní elitě, a to znamená Clintonové pro její boj proti Trumpovi, což v násobcích zvýší krizovost řízení v USA. To jenom rozšiřuji to, co řekl Chazin.

A zadruhé, jestliže zvítězí Clintonová, tak že si dá za úkol do tří měsíců zlikvidovat Putina. Někteří naši analytici by měli jít znovu do školy. Prý: „Jak do tří měsíců? To je nemožné!“ Když říkají, že to není možné, že kolikrát už něco takového Putinovi předpovídali, a stejně se nikdy nic nestalo.

Tak zaprvé to možné je. V roce 1953 byl v Íránu odklizen Mosaddek. V březnu zemřel Stalin, a potom si CIA vytyčila za úkol odklidit Mosaddeka. Tenkrát to také komentovali tak, že to není možné a v srpnu 1953 už bylo po něm. Takže záleží, jak pracujete, jestliže chápete řízení, tak je to vše možné. A když analytik tvrdí, že to možné není, tak to bez diskuze není žádný analytik. Ale nás zajímá něco jiného, Chazinovi prý nevycházejí prognózy. On prý tvrdil, že to bude tak a tak. Představte si takovou situaci. Loď se chystá někam vyplout, a je to třeba plachetnice, a nějaký člověk na břehu vykládá, že poplují-li tudy, tak jim hrozí takové a takové nebezpečí. A tak ta plachetnice trochu pozmění svou trasu, jinak křižuje proti větru a ve výsledku se v pořádku dostane do přístavu, který byl jejím cílem. A toho člověka potom obviní, že si vymýšlel, že ta loď musí ztroskotat. Když se dává taková prognóza, tak ji přece slyší obě strany a mají tedy možnost své jednání korigovat. Proto taková obvinění: „Vy jste něco tvrdil, a ono se to nestalo!“ Jen ukazují, že nechápou procesy řízení, protože analýza v první řadě odhaluje procesy řízení. A při těch je potom možné volit různé cesty. To se týká léčení nemoci, řízení auta, kdo kam jak pojede: jaké bude mít počasí, jaký bude stav cesty, stav řidiče, je tam přece mnoho faktorů, ale musíte přece vědět o hrozících nebezpečích. A proto, když se plánuje nějaká akce, co musíte vzít do úvahy? Každý její možný průběh. Všichni se dívali na nějaké akční filmy, kde byla nějaká mise nemožná, ano? A tak si tu akci plánují krok za krokem, ale stejně vždy přitom narazí na nějakou nepředvídatelnou okolnost. Ale to jsem jenom trochu odbočil.

 

To, že bude Rusko postaveno před úkol, aby si v řadách své řídící elity na základě výsledků voleb v USA udělalo pořádek, bylo jednoznačné. Buď bude realizován státní převrat, a zda by se to povedlo či ne, by byla otázka, protože Putin není žádný Janukovič. Putin uplatňuje globální politiku, a chápe, jak tyto mechanizmy fungují. Nebo budou odstraňováni lídři té proamerické korporace napojené na Clintonovou. Tedy státní elita, která nic nechápe, jednoduše tupí vykonavatelé, mezi které patří Uljukajev, Siluanov, Šuvalov a bylo by jich možné vyjmenovat celou řadu. Oni v řízení nechápou nic, ale mají jednu vlastnost: „Když páníček zavelí, tak to pro něj vykonám, i kdybych měl sám chcípnout.“ Donuť hlupáka modlit se Bohu, on si čelo roztluče. Přesně tak oni pracovali, celou tu dobu. V souladu s tím, bude nutné se této elity zbavit a v minulém pořadu jsem mluvil o Žirinovském.

 

To je také třeba mít na mysli. Já jsem zdaleka nevypověděl všechno, tam by se dalo doplňovat a doplňovat. A Žirinovskij má na základě zákona rozdělení pravděpodobnosti šanci se tomu vyhnout, ale já nevidím, že by se o to snažil, on své postavení naopak stále jen dál zhoršuje. A co tedy probíhá v dané situaci? Kdy tedy Putinovi stanoví ty podmínky? Putin není člověk, kterému by bylo možné stanovovat podmínky. A zatčení Siluanova to ukázalo. Co se tedy děje?

- Uljukajeva.

- Oj, Uljukajeva, no Siluanov bude ten příští, pokud nepřijde k rozumu. A vůbec, to zatčení Uljukajeva je určitým signálem pro mnohé. Nikdo nemá v úmyslu zbavovat se jich ve velkém, jestliže si to sami nevykoledují. Oni si sami řežou větev. Nebudou žádné politické represe. Všechno bude probíhat právě tímto způsobem.

- Podle zákona.

- To bezesporu.

Potká je jenom to, co si sami na sebe přivolají. Jak tedy probíhala ta věc se zatčením Uljukajeva? Napřed se konal dávno dohodnutý telefonát s Trumpem. A za dvě hodiny se rozneslo, že byl Uljukajev zatčen. Putin tedy provedl svůj rozhovor s Trumpem v době, kdy bylo k zatčení Uljukajeva vše připraveno. Fakticky tedy globalisty v Trumpově osobě postavil do situace, kterou jim sdělil: „Řeším já vaše úkoly? Řeším. Jste tedy povinni mě v tomto ohledu podporovat? Jednoduše jste, je to ve vašem vlastním zájmu! A navíc teď dělám to, o co byste mě tak jako tak požádali, co budu nucen udělat. A já s tím začal právě teď. Vám se nezdá to načasování? Říkáte, že teď budete vy muset hrát podle mých pravidel? No pánové, buď tohle, nebo nic. Je pozdě, já už jsem svůj tah učinil.“

 

A to je konec. Teď budou globalisté nuceni hrát podle pravidel, která diktuje Putin. Chápete? Tak jaká je teď situace? Buď ty elity odrovnají, nebo začlení! A teď zase k Žirinovskému. Kádrový sbor, který se za celé ty roky vytvořil, se nedá celý najednou vyměnit. Není prostě čím ho nahradit, aniž by se snížila kvalita řízení. Rotace, sociální výtahy. Ať už by pracovaly jakkoliv rychle, tak by se to bez snížení kvality řízení neobešlo. Aktivovat je bude třeba a tento úkol je přibližně stejný jak pro globální prediktor a Trumpa, tak i pro Putina, protože záleží, na koho bude pracovat kádrový sbor Ruska. Kdyby... Opakuji, Putin není krvelačný. Absolutně není. Mimochodem, tím Uljukajevovým zatčením dává s určitým předstihem všem ostatním, koho se to týká, určitý signál: „Chlapci, vzpamatujte se, a zařaďte se. Jestli to neuděláte, tak se vás Američané budou zbavovat úplně jinak. A jako ukázka poslouží Žirinovskij.“ Bylo třeba poslat signál: „Buď budete odstraněni tímto způsobem, zákonným, nebo vás odstraní fyzicky. Jednoduše vás zlikvidují. Infarkt, mozková mrtvice, nějaká dopravní nehoda, těch cest je spousta. Americké tajné služby jsou v tomto ohledu machři. Jen se podívejte na Clintonovou. Jakmile jí někdo zkříží cestu, okamžitě se mu něco stane. A budou to právě Clintonovské tajné služby, které se o vás postarají.“ Oni to budou potřebovat. Vyventilují si tak svou nenávist k Rusku, a přesvědčí se tím, že Trump opravdu přišel, aby bránil zájmy USA. A tady se každý buď zařadí: „Vladimire Vladimiroviči, už jsem náš!“ Nebo: „Vladimire Vladimiroviči, nedá se nic dělat. Já stejně jako dřív až do svého náhrobního kamene, o který se mi postarají mí páníčkové, budu sloužit jim.“ Ta volba je taková a jen se podívejte, jaká následovala vlna.

 

Z této vlny je nutné vyčlenit zatčení, tedy správněji zahájení trestního řízení proti jednomu z figurantů kosmodromu Vostočnyj, Ostrovskému, který se podepsal pod to, že postaví celý komplex budov a neudělal vůbec nic. A co je třeba zde zmínit? Náš hurá patriot Rogozin okomentoval zatčení Uljukajeva: „Před zákonem jsou si všichni rovni, dokonce i důležití strýčkové.“ Jeho vlastní jazyk je mu nepřítelem. Rogozin vždy napřed mluví, a potom teprve přemýšlí. Vždyť to zatčení Ostrovského, které následovalo hned po tomto jeho komentáři, se dotýká i samotného Rogozina. Rogozin přece minimálně nemohl nevědět, že tam ty budovy nejsou! Chápete? To přece on byl koordinátorem výstavby toho kosmodromu. To znamená, že mu nezvoní zvoneček, ale zvon! A on se, aniž by to chápal, pokouší zařadit. Jen do toho, ta možnost tu je, zařaď se, jestli pochopíš jak. Je třeba uvědomit si jednoduchou věc. Je nutné přestat si hrát na ruského patriota, a přitom přihrávat zájmům USA, a začít pracovat společně s Putinem pro zájmy Ruska. To je velice zběžně, opravdu zběžně k tomu Uljukajevovu zatčení.

 

01:03:58

Poslední otázka pro dnešek je od Alexandra.

Valeriji Viktoroviči, nedávno Jefimov v jednom rozhovoru mluvil o takzvaném kroužku Ščedrovického. A potom se o něm zmiňoval ve svých vystoupeních i Zaznobin. Z jejich vyprávění jsem se mnoho nového dozvěděl o tom Ščedrovickém, a také o scientolozích. Je to tak, že podstata je u nich stejná, v obou případech se zabývají pěstováním poslušných lidí. Tyto procesy byly spuštěny současně v SSSR i USA. Hubbard začal se svou činností ve scientologické církvi v roce 1954 a Ščedrovickij po Stalinově smrti v roce 1953. To přece nemohla být náhoda. To znamená, že tyto procesy byly spuštěny jak v USA, tak v SSSR ze státní úrovně synchronizovaně. To znamená, že tyto znalosti získali shora, a že těmito znalostmi již disponoval globální prediktor. Vy jste dříve říkal, že se prý Blavatská, Rerich a další zabývali hledáním ztracených znalostí, jak řídit dav, ale na nic nepřišli, a Hubbardovi se to povedlo. Že takové znalosti měly například dřívější civilizace v Americe, které zničili kolonizátoři, a globální prediktor že byl vzteky bez sebe, protože o tyto znalosti přišel, a tak vysílal různé badatele do Tibetu tyto znalosti hledat, a že Hubbard tyto znalosti objevil. Jak si tedy máme dát dohromady to, co jste říkal vy, Valeriji Viktoroviči s tím, co říkají Jefimov a Zaznobin o Ščedrovickém?

 

Velice jednoduše, vždyť všechno zde leží přímo na povrchu. Hledání budoucího místa pro rezidenci globálního prediktoru a hledání ztracených znalostí o řízení, sahá daleko do minulosti ještě k Humboldtově expedici. Probíhalo to v Americe, i u nás, i do Tibetu se vydali. Co se týká Ronalda Hubbarda a Ščedrovického, tak ty procesy byly spuštěny ještě za Stalina, a ne až po něm. A ta podstata je následující. Jestliže Ron Hubbard vypracovával plnohodnotnou teorii a měl zdroj, na jehož základě to dělal, protože on pracoval takříkajíc se živým materiálem, který dostával, tak Ščedrovickij již využíval hotové podklady a řešil lokální úkol. On řešil úkol deaktivace tvůrčího potenciálu řídící elity, řídícího sboru SSSR, aby došlo ke stagnaci a mohla být provedena budoucí přestavba, aby ten řídící sbor byl intelektuálně, z tvůrčího hlediska nezpůsobilým.

 

Konkrétně tento úkol. Řešil to prostřednictvím svých organizačně-pracovních her, lekcí apod. On se nezabýval vypracováním plnohodnotné... ...teorie, jak konkrétně formovat určitý typ lidské psychiky s využitím určitých návyků, profesionálních návyků. Nesmíte si myslet, že Chruščov nebo Ščedrovickij, že oni... Nebo Gorbačov, že najednou jen tak odněkud vyskočili, jak je u nás zvykem. Teď rozmýšlejí na těch talk-show, že Trump tohle nechápe, tamto nechápe. To oni, všichni ti analytici, co rozmýšlejí o Trumpovi, oni sami nechápou, co stojí za Trumpem. Jaká síla ho přivedla, a jaký ta síla má potenciál pro exportně-analytickou podporu řídící činnosti, kterou bude zastřešovat Trump. Trump tomu všemu dá pouze své osobnostní zabarvení, a bude plnit určité úkoly stojící před řízením.

 

Když jsem mluvil o Putinovi a Porošenkovi, že to společnost je vyzdvihuje, tak v daném případě to tam jsou buď globalisté, nebo státní elita. A úkoly jsou formovány právě těmi, kteří vyzdvihují. Putin s jedním osobnostním zabarvením řeší úkoly globální politiky, kterou uplatňuje, ruské globální politiky, Trump bude s jiným osobnostním zabarvením realizovat to, co má. Za Putinem stojí určitá, řekneme to takto, informační složka, a za Trumpem také stojí určitá informační složka, která zajišťuje jeho informační činnost. Když tedy byl zadán úkol zlikvidovat stalinské dědictví a uvést stát do přípravného stádia pro budoucí přestavbu, tak nastoupil Chruščov. Ale on se neobjevil jen tak z ničeho nic, on byl bývalým trockistou a světová revoluce byla řízena z jediného nadnárodního centra a styky s tím centrem světoví revolucionáři nikdy nepřerušili. Ať už byly přes Kominternu, nebo osobní. Odsud také ty osobní účty jak u stalinského řídícího korpusu, který byl „stalinský“ v uvozovkách, protože pokud to bylo za Stalina, tak to neznamená, že byl stalinský. Stejně tak chruščovovský, brežněvovský, a potom gorbačovovský. Vždy tam byli lidé, kteří měli účty v zahraničí, přitom však byli zuřivými komunisty, bojovali tady za blaho lidu, nebo naopak byli potom prvními průkopníky přestavby. Tyto styky tedy zajišťovaly přenos určitých informací.

 

Důležité bylo jenom najít člověka z jeho vlastního prostředí, který by byl schopen splnit daný úkol. A takovým člověkem, kterému KGB zajistila možnost pracovat s veškerou partajní sovětskou nomenklaturou, a který na základě svých možností mohl zpracovávat a deaktivovat tvůrčí potenciál partajní sovětské nomenklatury, se ukázal být Ščedrovickij. Jemu ty informace byly pouštěny, on neustále ty informace dostával a neustále byl o krok vpřed před veškerou řídící elitou, kterou zpracovával tak, jak to bylo rozpracováno ve středisku Ronalda Hubbarda.

Vyznat se v těchto otázkách je dokonce velice jednoduché. Studujte Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti. Potom všechny ty nesrovnalosti jednoduše hned uvidíte.

 

- Já už jsem řekl, že to byla poslední otázka.

- Tak to už rovnou zazněla i výzva.

Víte, my v našem pořadu neustále mluvíme o věcech, které znají všichni. Ale jak tyty věci poskládat do mozaiky? Tuto možnost budete mít pouze v případě, že budete mít určité znalosti. Vždyť jak se dokážete vyznat v účetní dokumentaci nebo v obyčejných školních příkladech? Když znáte matematiku. Stejně tak se můžete vyznat ve všech řídících procesech, znáte-li Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti. Vše je potom očividné a vy jednoduše vidíte, jaká událost souvisí s jinou, a z jaké události co vyplývá.

Jak spolu například souvisí humanitární pauza v Aleppu a předvolební kampaň v USA. Šestou prioritu můžete na chvilku pozdržet, protože to potom bude znamenat na té šesté prioritě plné vítězství, jestliže tím dosáhnete vítězství na vyšších prioritách v jiných směrech.

To všechno je vidět, znáte-li teorii Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti. Jestli si tedy přejete být v tomto světě samostatnými a přejete si ubránit zájmy své i své rodiny a žít pod mírovým nebem, tak studujte práce vnitřního prediktoru a buďte šťastní.

 

Do příštích setkání.

 

 

Diskusní téma: Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 21.11.2016

chazaři

gb | 29.11.2016

Chtěl bych se zeptat na chazarský národ? Opravdu je většina evropských židů chazarského původu?

Re: chazaři

Hox | 30.11.2016

Židé jsou ideologie, nikoliv národ. Neexistuje, ani v akademickém prostředí, jakákoliv definice národa, pod kterou by spadali zároveň židé a zároveň ostatní národy. Vždy buď vychází že pouze židé jsou národ, nebo všichni ostatní jsou národy, kromě židů.

dotaz na zdroj

Martin | 28.11.2016

Nevěděl by někdo, jestli je někde na webu zadokumentovaný ten časový vývoj manipulování s počtem hlasujících pro H. Clintonovou?

.

Cico Ciciak | 26.11.2016

Hodne náročný diel pre mňa, nie všetky detaily som pobral. Musím to dať ešte raz.

Vďaka za titulky.

Re: .

David | 28.11.2016

Některé díly jsem koukal i třikrát. :)

Re: Re: .

Cico Ciciak | 29.11.2016

Pjakin používa hodne zámen a (priamo) nevyjadrených podmetov a potom nevieš, koho má práve v tej chvíli na mysli, či štátnu "elitu" USA alebo globálnu alebo globálneho prediktora. Niektoré veci podrobne nevysvetľuje (hovorí skôr heslovite), keďže chce toho stihnúť povedať čo najviac. Zistil som, že pre mňa je lepšie to čítať na webe, než čítať titulky v spomalenom videu.

poděkování

anonym | 26.11.2016

Je na místě poděkovat panu Pjakinovi, pani Ireně, ale také levanetu, protože k takové analýze se jen tak nedá dostat. Myslím si, že v informační válce přituhlo a některé servery nám dokumentují svou otočku. Nejlépe je to znatelné na aeronetu, ale není osamocen. I u některých politiků zřejmě po 20.lednu dojde k otevřenějším postojům, až skončí vyčkávací období. Robert Fico je předzvěstí svou charakteristikou Kuby, samozřejmým postojem k pozvání na pohřeb F. Castra, návštěvou Běloruska. Sobotka, žel, stále sedí na dvou židlích.

Re: poděkování

iveta | 29.11.2016

áno., Fico urobil rázny posun.,ale máme to 1:1., Fico:Zeman Kiska:Sobotka., :):a stále málo,málo ľudí rozmýšľa

Preklad

Little | 26.11.2016

Veľmi si vážim Vašu prácu, pani Irenka a ďakujem!

Dotaz na kolektiv ohledně něčeho jiného, než současný Pjakin

Lukáš | 26.11.2016

Dobrý den, chci se zeptat tvůrců těchto stránek, jestli egyptský obrázek na domovské stránce a v galerii je egyptský originál, nebo novodobá ilustrace v egyptském stylu, viz zde
http://leva-net.webnode.cz/galerie/photogallerycbm_731945/32/#kob-057-egypt-globalni-rizeni-jpg1
Předem děkuji za odpověď

Re: Dotaz na kolektiv ohledně něčeho jiného, než současný Pjakin

NIkdo | 26.11.2016

Tu otázku už jsem dával. Je to novodobá ilustrace, takovou jsem dostal odpověď.

Re: Re: Dotaz na kolektiv ohledně něčeho jiného, než současný Pjakin

Lukáš | 27.11.2016

Jo, myslel jsem si to, díky.

Re: Dotaz na kolektiv ohledně něčeho jiného, než současný Pjakin

udo | 28.11.2016

Obávam sa, že s ohľadom na metódy cenzúry v starom Egypte,
by dotyčný maliar skončil ako AnchAton, Tuthanchaton-amon, alebo bol rovno hodený krokodýlom.. :)

Poděkování

Kamila | 26.11.2016

Děkuji všem,kdo se podílí na tomto videu s titulky a i jeho slovním opisu.Velmi vysoce hodnotím tuto práci(obecně vůbec stránky levanet) a jsem ráda,že mě pomyslná ruka navedla na tyto stránky.Ještě jednou děkuji.

titulky

kmet | 26.11.2016

také moc děkuji za překlad.A přeji hezký den.

HIV, AIDS

Definitiva | 26.11.2016

Faktom je, že HIV vírus a AIDS sú dva úplne odlišné pojmy.
HIV vírus dodnes vo svete nebol izolovaný v laboratóriu, teda nebol dokázaný!
AIDS je označenie komplexu ochorení, ktoré spôsobujú zníženie až prelomenie imunity človeka. Najčastejším ochorením je infekčná žltačka, ochorenie pečene prenášané krvnou cestou, injekcie, pohlavný styk /pečeň je továreň na výrobu komponetov aj pre imunitu, tak ako Čína vyrába pre celý svet/ .
Vakcína sa dá vyrobiť len vtedy, ak máte vírus, alebo jeho časti. Ak vakcína vyrobená nebola, to znamená, že buď je človek debil a nie sapiens, alebo vedci nedostali do rúk ani vírus, ani jeho časti.

Pjakinova poznámka o biologickej zbrani HIV, AIDS je viac než opodstatnená.

Re: HIV, AIDS

Franta | 26.11.2016

Kdyby ten pseudovirus HIV prece jen existoval, koloidní stríbro zabije virus HIV-1 do 3 hodin. http://www.czechfreepress.cz/zdravi/lekarska-studie-zjistila-ze-stribro-zabiji-viry.html

Re: Re: HIV, AIDS

Přemek | 26.11.2016

Vím, používám.

Re: HIV, AIDS

Cico Ciciak | 26.11.2016

Tu sa už tiež niečo rozoberalo:

AIDS - mystifikace světového rozsahu?
------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/aids-mystifikace-svetoveho-rozsahu/

prijemne prekvapenie na piatok

Zvedavec | 25.11.2016

Velka vdaka za odvedenu pracu pani Irene!

titulky

dasa | 25.11.2016

Moc dekuji za titulky pani Irene.

Přidat nový příspěvek