Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 18.7.2016

Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 18.7.2016

23.7.2016

 

youtube.com/watch?v=yEcMeJEgDPg

Titulky: Irena

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 18.07.2016.srt

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 18.07.2016.doc

 

Zmíněná ukrajinská velvyslankyně u britské královny:

http://whoswhos.org/134164-posol-ukrainyi-shokirovala-angliyskuyu-korolevu-foto/

 

Otázky  18.07.2016

 

1)  Hlavní událost z minulého týdne je odstoupení starého vládního kabinetu a příchod nového britského premiéra.

2)  Andrej z Irkutska prosí okomentovat teroristický útok v Nice z 14.07.

3)  Proč Putin kromě telegramu nahrál svůj projev soustrasti Hollandovi i na video?

4)  Po teroristickém útoku v Nice došlo k nedokončenému, jak slyšíme z televizních obrazovek, vojenskému převratu v Turecku, který vás prosí okomentovat.

5)  Mluvil jste o reakci USA na turecký převrat, a jak okomentujete reakci Německa?

6)  Vzájemně související události v Baton Rouge (USA), Jerevanu a Alma-Atě.

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

Minulý týden došlo k velmi mnoha událostem, ale všechny zastínil takzvaný převrat v Turecku.

- A konkrétně Jurij...

- Počkejte chvilku.

Vy jste řekl, že bylo hodně událostí, ale zastínil je převrat v Turecku. A mne jenom zajímá, jak reagují naši posluchači a zda správně odhalují opravdu symbolické události? A v jakém pořadí se projevil zájem o ty události, o kterých se teď mluví, když je vyjmenujete?

- Většina otázek souvisela s Tureckem.

- S Tureckem, to je jasné.

- A jaké bylo druhé nejčastější téma?

- Je možné říci, že události v Nice.

- A třetí?

- Třetí byla asi ta Kerryho návštěva v Rusku.

Bohužel všechna tři témata mimo.

Hlavní událost z minulého týdne, která předurčila všechny ostatní události ve světě, se stala úplně jinde. Došlo k ní 13.07.2016 v provinciálním městě Londýně, a šlo o odstoupení starého vládního kabinetu a příchod nového britského premiéra. Byly takové otázky?

 

Ano, Maxim z Doněcku se ptá: Cameron nějak rychle a s písní na rtech odešel ze své funkce. Byl rád, že se domluvil po dobrém? Nebo ještě důsledky Brexitu pocítí? Brexit už ho neohrozí, proto tak rychle a s písní na rtech odešel.

 

A proč by neměl jít zvesela? On přece svůj úkol splnil. Svůj manévr dokončil a tak odchází. A nad čím je nutné se zde zamyslet? Proč naše média pominula tuto velkou událost, nezkoncentrovala se na ni a neukázala, co se děje? Proč se vrhli na aktuální střelbu, senzaci a pominuli tak důležitou událost, která předurčuje průběh všech řídících procesů, a mimo jiné i takové události jako byla ta v Nice, která s ní přímo souvisí? V Turecku i jinde. Proč ji tedy pominuli?

Vždyť sestavení nové britské vlády je věc velice, velice důležitá. Opakovaně jsem říkal, že se Brexit svým významem podobá Waterloo. Ještě jednou tedy a úplně jednoduše.

Waterloo je klíčovou událostí v řetězci událostí, které nakonec vedly k vytvoření Belgie. Belgického státu, který se stal centrem Evropské unie, sjednocené Evropy. Aby se to dalo uskutečnit, bylo nutné zlomit Francii.

A k tomu, aby Francii zlomili s konečnou platností, potřebovali Sto dnů. Těch Sto dnů bylo zaměřeno na to, aby to skončilo s Waterloo.

Brexit je ve své podstatě těch Sto dnů jakoby naopak. Napřed referendum - velká událost, a potom dosažení výsledku. V případě Napoleona bylo napřed to jeho přistání, a potom teprve... Mě jenom zajímá, to si naši analytici až po těch Sto dnech všimnou, že Brexit je takové Waterloo? Ta situace je následující. Již jsem říkal, že to divadélko okolo Brexitu sleduje čtyři cíle.

První cíl je urychlení procesu přenosu centra koncentrace řízení z Velké Británie do Číny.

Druhý je upuštění inflační bubliny, kdy oberou všechny zelenáče a ty nejbohatší státní elity, které se neúčastní globálního řízení. I kdyby kvůli tomu měli globalisté obětovat nějaký ten biliónek. Pro ně nemají peníze principiální význam, protože to oni ty peníze řídí a nemusí se obávat změny zákonů, které sami píší. To je třetí úkol.

Čtvrtým úkolem je přeformátování, tedy promiňte, třetím úkolem.

- Druhým úkolem bylo...

- Upuštění inflační bubliny.

A třetím úkolem je přeformátování, vytvoření nové Evropské unie, protože tato Evropská unie byla vytvořena s tím, že bude následně zničena v důsledku masové migrace. Kdy měly být s konečnou platností zlikvidovány národní státy a na evropském území by začaly být formovány nové státy a národy. Obama o tom úplně na rovinu mluvil v roce 2011 v Londýně. Neslyšet, co říká... Ani nevím, co na to říci.

A čtvrtým úkolem, aby mohly být vyřešeny ty předchozí tři jako to přeformátování apod... Co je nutné udělat? Je nutné zlikvidovat všechno, co brání tomu přeformátování. Zbytky těch evropských elit, které jsou významné z hlediska řízení a čelí tomuto nadnárodnímu řízení. Kvůli tomu musí podlehnout iluzi, že je teď globální prediktor slabý a je možné zaútočit. A tak spustili Brexit, fixing apod., co jen jsou schopni si vymyslet. Kdo další se trhne, jaký bude další ...exit. Jak to řekla Zacharovová:  Whoexit?

Takže jak byl vlastně ten úkol postaven? Měl proběhnout Brexit a po uplynutí určité doby, blížící se 100 dnům, mělo dojít v září k výměně vlády. A až tato vláda padne, mělo se začít s přeformátováním Evropy. A najednou z ničeho nic došlo k prudkému urychlení... Jen si to vezměte. Napřed to referendum o Brexitu bylo plánované na rok 2017, a potom byl ten termín přenesen do roku 2016 a urychleně ho realizovali. A nechali zvítězit příznivce Brexitu.

Dále bylo v plánu, že Cameron odejde v září a najednou odstupuje hned. Ráz na ráz tu máme novou vládu. A Cameron s písní na rtech odchází, protože svůj úkol splnil. Abyste pochopili podstatu tohoto manévru, musíte znát mentalitu lidí ve Velké Británii, anglické elity, a až potom vám bude jasné, k čemu reálně došlo. Je takový sovětský film Čistě anglická vražda.

A v něm je popsaná situace, za které se vražda mohla odehrát pouze ve Velké Británii, protože takové reálie jsou příznačné pouze pro Velkou Británii. Teď dávají seriál Vraždy v Midsomeru, kde jsou také takové čistě anglické vraždy. Rozehrávají tam podobné situace, za kterých je vražda možná pouze díky specifické sociální organizaci ve Velké Británii. Kdy takové sociální vraždy nejsou v jiných státech možné buď vůbec, nebo jsou málo pravděpodobné. Ve Velké Británii jsou předurčeny samotnou organizací tamní společnosti. A v té jejich sociální organizaci společnosti každý přesně ví, kde je jeho místo. Jak to bylo v tom sovětském filmu?

Ten spisovatel řekl:  „Potkalo vás velké štěstí. Vaše dcera...”  Dcera sloužícího!  „...porodila dítě lordovi a její syn tedy bude dědičným lordem. Ona se stane součástí elity Velké Británie, přestože její otec je doživotní sluha.”

A sluha odpovídá:  „Když se něco takového v naší společnosti stane, je to pro nás velké neštěstí.” Ve smyslu:  „My jsme sluhové, musíme znát své místo a něco takového je neštěstí pro celou společnost.”

Proč o tom mluvím? Kdo odešel? Cameron. Ať se na to díváte, z jaké chcete strany, zůstane Cameron se svou ženou příbuzným královské dynastie. On přes Viléma IV., ona přes Karla II. I když ty vazby vedou přes milenky a herečky, přesto se jedná o zcela jinou úroveň v porovnání s obyčejným lidem. V každém případě vedla jejich cesta směrem k úrovni anglické aristokracie. Jedná se tedy o lidi s vazbami na krále, o příbuzné. A kdo Camerona vystřídal?

Dcera pastora! Margaret Thatcherová byla dcerou hokynáře. Když se tedy teď lidé ptají na dobu její vlády, vždyť ona postupovala velice drasticky, tak ve Velké Británii obvykle odpovídají:  „A proč to vyčítáte nám, elitě? Nahoru se vyškrábala hokynářka, tak to podle toho také vypadalo.” Ano, něco dokázala, ale jenom díky tomu, že okolo ní jsme byli my, elita, a nedovolili jsme jí zničit naši zemi úplně. Všechny její úspěchy jsou vlastně naše úspěchy. A všechny ty problémy, které nadělala? Prostě na ní přehodili všechnu tu nepříjemnou práci. Vždyť to byla dcera hokynáře! A navíc, nejen že tam dosadili...

Nedávno se média vysmívala úboru ukrajinské velvyslankyně při návštěvě u královny Alžběty. Garibalenko, která byla jmenována velvyslankyní ve Velké Británii, se velmi nevkusně vymódila. A jaký je rozdíl mezi Theresou May a touto ukrajinskou velvyslankyní? Ten samý nevkus v oblékání, ta samá namyšlenost. Dívka se do města dostane, vesnice v ní však zůstane. Nechali ji vystoupat výš kvůli jednomu úkolu a teď nastoupil její čas.

Jen se podívejte, koho to jmenovali! Samotná Theresa May podporovala vpád do Iráku. A podivná věc! Jmenovali ji prakticky ihned poté, kdy začal ten skandál, že by Tony Blair měl právě za tento vpád nést odpovědnost! Útok je veden přímo proti bývalému premiérovi. A co je nejdražší pro západní civilizaci? Pederasti. A Theresa May vystupovala proti stejným právům pederastů a obyčejných lidí z hlediska sociální organizace. Tedy aby neměli možnost adoptovat děti. Co se týká dědictví, to je jejich osobní věc. Ale aby se rodina pederastů stavěla na úroveň heterosexuálů je nepřirozené. Chápete? A v tomto ohledu se také dopustila neomluvitelného zločinu z hlediska západní civilizace. Pokud se jí něco stane, nebude ji v žádném ohledu nikdo litovat. Z hlediska elity je to absolutní nevýznamná nula. Z hlediska společnosti se v mnohém provinila a dá se toho najít ještě daleko více.

A koho jmenovala do funkce ministra zahraničí? Borise Johnsona!  Člověka, kterého již po zvolení do funkce londýnského starosty nazvali klaunem. Je velice excentrický a uráží všechny okolo. Byl to třeba právě on, kdo vyhrál soutěž o nejurážlivější verše o tureckém prezidentovi Erdoganovi. A teď s Erdoganem musí navazovat spolupráci. Urážel státy, urážel jejich lídry a teď je nutné se začít omlouvat?!  Ale i když se omluví, tak skvrna zůstane a všichni budou vědět, s kým mají co do činění. A navíc má na triku ještě další hřích, který je absolutně neomluvitelný. Boris Johnson, otec pěti dětí, byl velmi dlouho výrazným odpůrcem homosexualismu. Brojil proti pederastům. A hleďme, když mu svitla naděje stát se podruhé londýnským starostou, tak své názory přehodnotil. Začal podporovat navýšení práv pederastů ve společnosti. V knize Tři mušketýři je taková zajímavá scéna, kdy kardinál Richelieu při pokusu koupit si ho, nabízí d'Artagnanovi funkci poručíka a přestup do své gardy. Obyčejnému gardistovi, dokonce ani mušketýrovi, to jenom jeho kamarádi byli mušketýři, on byl jen takový osobní strážce. A najednou mu nabízejí funkci poručíka v kardinálově gardě, která byla důležitější než ta královská. Protože ve Francii nevládnul Ludvík XIII., ale kardinál. A co mu na to d'Artagnan odpověděl?

Mne by vaši gardisté mezi sebe nepřijali a ti královští by mě za to odsoudili. Chápete? Vypadnu z tamtoho okruhu lidí a do tohoto mě nepřijmou. Bude ze mě nula. A Boris Johnson jednal právě takto. Probereme-li se podobně všemi kandidaturami, tedy nově jmenovanými členy vlády, tak u všech zjistíme, že byli vybíráni na základě principu:  „Všechno je to odpad.”  Kromě jediného. Ministrem financí se stal bývalý ministr zahraničí Hammond. Toto místo se nepřenechává cizím, tam vždy musí mít svého člověka. Takže tam přesunuli svého člověka. Ti ostatní si to mohou všichni potom odnést. A Boris Johnson? Sotva ho jmenovali a jeho zahraniční kolega, který s nim bude muset vést jednání! Aby hned věděl na čem je, protože se ještě ani nestačil omluvit, právě ho jmenovali!  A francouzský ministr zahraničí Jean-Marc Ayrault prohlásil, že Boris Johnson je lhář! Se kterým se nedá jednat... Řekl, že Johnson byl jedním z lídrů kampaně za vystoupení Velké Británie z EU a přímo řekl:  „Viděli jste, jaký byl jeho styl v průběhu té kampaně? On Britům neustále lhal.” A hotovo, chápete? Diplomatickým jazykem mu bylo řečeno, že je outsider, že s ním nikdo žádné vztahy navazovat nehodlá. Takže všechno prudce urychlili a co to znamená? Ta urychlená výměna vlády? Znamená to, že se Velká Británie, globální prediktor dostali do časové tísně.

Hodlají provést velice prudkou otáčku a naběhli si, absolutně si naběhli. Oni teď úplně... Celá stabilita jejich globální politiky je založena pouze na jednom předpokladu, že Rusko nezačne aktivně uplatňovat svoji globální politiku. Ale dokonce, i když ji uplatňovat začne, tak nemají na výběr. Na tomto základě je možné se s nimi domlouvat, přitlačit je v dialogu ke zdi. A v tomto ohledu, v této situaci, je teroristický útok v Nice dalším článkem...

Oni potřebovali vyměnit vládu tak, aby to nevyvolalo pozornost davu a uzavřít celou tu věc velice symbolickou akcí, která by zajistila krytí této, zdálo by se rutinní výměny vlády, ke které mělo dojít. A od které se začnou odvíjet všechny změny ve státní a nadnárodní politice v Evropě i ve světě. Tou akcí byl ten teroristický útok v Nice, který to kryl. Taková je to situace, chápete?

Ve Velké Británii zformovali vládu z ubohých lokajíčků a ve světě si toho nevšimli. Znamená to, že jsou odsouzeni. Ti půjdou od válu. Jednají zrychleně, už nemohou postupovat podle původních plánů a nestíhají ukončit všechny potřebné akce, musí pospíchat, jinak se jejich loď převrhne. Ta urychlená, překotná výměna vlády ve Velké Británii znamená pouze jedno! Jejich postavení je nestabilní. Dostali se do časové tísně, do pro ně nevýhodné pozice.

 

Teď tedy přejdeme k té otázce související s Tureckem nebo s Nice? Myslím si, že logickým krokem teď bude probrat Nice.

Bylo zde mnoho otázek a konkrétně Andrej z Irkutska prosí okomentovat teroristický útok v Nice z 14.07. Je jasné, že byl připravován předem a není náhodný. Proveden byl v den francouzského národního svátku. Komu a co chtěli vzkázat organizátoři tohoto teroristického útoku? Souvisí to se závěry summitu NATO, které se naježilo proti Rusku, s Brexitem...? O tomto jste již mluvil. ...s výměnou premiéra v Anglii a teroristickými útoky v USA, v Dallasu?

 

Se summitem NATO to samozřejmě také souvisí, neboť všechny řídící procesy ve světě spolu souvisí. O Dallasu platí to samé a s výměnou vlády to souvisí přímo, protože se jednalo o návazný jev, potřebovali stihnout vyměnit vládu, než proběhne ten útok. To má velmi velký význam, teď rozebereme to Nice a mnohé vazby se vyjasní. Všechno, úplně všechno to probrat nedokážu. Je tam toho velmi mnoho, ale základní věci je třeba zmínit.

Tak především, ten teroristický útok se odehrál 14.07. 14.07.1789 byla dobyta Bastila, což položilo začátek Velké francouzské revoluce. To jsou oficiální informace, ano? Ale co znamenala Velká francouzská revoluce pro globální politiku? Velká francouzská revoluce zlikvidovala Francii jako stát, subjekt nadnárodního řízení, a ve výsledku toho všeho postupně do roku 1830 proměnila Francii v kryptovazala Velké Británie.

Projevilo se to tak, že ve Francii bylo bílé plátno se zlatými liliemi, francouzská vlajka, nahrazeno modro-bílo-červenou vlajkou. S vertikálními pruhy, což znamená aktivní pozici, že bude uplatňovat aktivní pozici, což Francie celou dobu dělala. A jakou?

Byla jedna událost, která má přímou souvislost s tím teroristickým útokem v Nice, a tou je Krymská válka. Když se francouzská armáda hájíce britské zájmy účastnila Krymské války. Mikuláš I. si zasluhuje titul gosudar pouze z jednoho důvodu, že donutil Velkou Británii a Sardinské království, aby se projevily. Předvedl nadnárodní řízení. Chápete? V první etapě rusko-turecké války v roce 1853-1854 jsme bojovali proti Turecku, které jsme prakticky porazili, a proto byli nuceni použít mezinárodní koalici. Základem této mezinárodní koalice se stala francouzská armáda, a přestože z početního hlediska byla armáda Velké Británie po Turecku a Francii na třetím místě, tak přesto se celé velení skládalo z britských generálů. Účastnilo se toho ještě Sardinské království, nad kterým se ušklíbají, co bylo zač a co tam jako vůbec dělalo?

Sardinské království vyslalo napřed 15 tisíc vojáků, potom ten počet dosáhl 21 tisíc a v bojích přišli o 12 lidí. Na úplavici a jiné nemoci... Evropané jsou přece takové čistotné fajnovky, že jakmile někde postavili vojenský tábor, tak se tam okamžitě začaly šířit infekce, neboť se tam brodili vlastními výkaly. Takže na nemoci těch vojáků zemřelo více než v boji. A všichni:  „Sardinie, cha, cha.” Pro srovnání asi ze sta tisíc Angličanů jich padlo asi 3 tisíce. A ten druhý poměr 21 tisíc a 12 padlých, to je nějaké podivné. To znamená, že Sardy před bojem šetřili. A kdo jsou to vlastně ti Sardové?

V Sardinském království hrál jednu z nejdůležitějších rolí italský region pod názvem Janov. Právě proto se také Sardinské království stalo sjednotitelem celé Itálie. Součástí Sardinského království byla ještě další dvě území:  Nice a Savojsko. A v roce 1860 prý za pomoc Sardinii při sjednocení Itálie si Napoleon III. od Itálie vyžádal předání Nice a Savojska Francii. Napoleon III. nikoho o nic žádat nemohl, protože než se stal francouzským prezidentem a následně francouzským císařem byl v emigraci a žil v Londýně, kam se po svém svržení také vrátil a kde i zemřel. Napoleon III. byl fakticky absolutní kreaturou Velké Británie a plnil její zadání vždy a ve všem. V souladu s tím a s ohledem na roli Janova, Lombardie a Benátek v nadnárodním řízení...

Kdo to slyší poprvé, tomu jenom řeknu, že se jedná o klíčové zeměpisné body sídla globálního prediktora eurasijského a atlantického křídla, kteří pracují na základě tandemového principu. Proto má teď globální prediktor dvě takové vývěsky, kterými jsou Řím - od Janova, což jsou eurasijci a atlantisté zase mají královskou rodinu ve Velké Británii. To jsou zase ti, co se přesunovali z Benátek přes Holandsko do Velké Británie, to je jejich řetězec.

Takže přerozdělení těch zemí a jejich předávání plánovali lidé řídící z nadnárodní úrovně. A proč tak šetřili Sardy? Protože je ještě potřebovali k úplnému dokončení sjednocení Itálie. Jejich armáda musela zůstat tou největší a nejlepší. A účast v koalici byla nezbytná. Jednak se stejně někdo vždy musí postarat o týl a z diplomatického hlediska tam ta účast Sardů byla potřebná, kdyby třeba byli nuceni dělat mezinárodní koalici ke sjednocení Itálie proti Habsburkům. Protože Habsburkové si trochu postavili hlavu, když nepochopili všechny úkoly globální politiky. Tam také docházelo k určitým výkyvům. Proto také byli například španělští Habsburkové zcela zlikvidováni. Za to, že nic nechápali. Ale to je jiné téma.

Podstata té věci spočívá v tom, že Nice byla předána Francii na základě rozhodnutí globálního prediktoru. To je třeba si uvědomovat, když hodnotíme to, co se v Nice stalo. A teď se podíváme na zajímavou věc.

Jaká byla trasa toho náklaďáku, který rozmačkal ty lidi? Po jaké to jel ulici? Říkají, že to bylo Anglické nábřeží. Samotná skutečnost, že se jedná o anglické, vypovídá o mnohém, jenže ve francouzštině to není Anglické nábřeží, ale La promenade des Anglais. Promenade je tedy procházka, promenáda, lidová zábava v době svátku. Des Anglais – Angličanů! Chápete? Promenáda Angličanů. Zábava Angličanů. Kdo se baví? Teď se podíváme, kudy vjel náklaďák na La promenade des Anglais. On tam vjel od Dětské nemocnice, od dětí, od zrození. V dětech všechno pokračuje, to ony zajišťují další rozvoj. To znamená nějaký proces. Jel dále a dojel k hotelu Negresco. Hotel Negresco. Největší počet obětí byl v blízkosti tohoto hotelu. A řekněte mi prosím, kdo dnes nejvíce zaplavuje Evropu? Černoši (negři) a Arabové. Negresco! A jak víte, tak hotel je místo, kde bydlí ti, co přijedou. Tam je ta symbolika úplně všude. Nejvíce lidí zahynulo na příjezdu k hotelu Negresco v blízkosti restaurace Le Voilier Plage. Volie - závoj/rouška, plage - místo, pláž. Něco, co zakrývá nějaký prostor. A to hlavní, jedná se o restauraci. Evropa ztloustla. Obvyklý komfort, životní podmínky vedly k tomu, že Evropa zpohodlněla a začala se podobat opičkám, které v Africe loví černoši. To vezmou dýni, trochu ji vydlabou, nasypou tam rýži a opička tam strčí tlapu, nabere rýži a nemůže ji vytáhnout, aniž by pustila to jídlo. A tady v oblasti „krmítka” bylo nejvíce obětí. Dále.

To už je na druhé straně hotelu Negresco, fakticky na nábřeží, kde lidé mohou naskákat do moře. „A svou krvavou cestu náklaďák ukončil, když projel okolo hotelu Westminster.” Hotel Westminster. Ale ve francouzském jazyce hotel neznamená jenom hotel, ale také rezidenci krále, palác. A Westminsterský palác je co? Je to budova, londýnský palác, kde zasedá britský parlament a dříve se jednalo o rezidenci britského krále. Také se od něj odvíjí Westminsterský politický systém. A nakonec se ten náklaďák zastavil přímo u Casino Du Palais. Kasino – palác. Chápete? Když... Co dnes lidi nejvíce zajímá? Chléb a hry. Lidé tam zahynuli. A podívaná i zábava. Jako že náš život je hra, chápete? Vše je naplněno symbolismem, ale to nejdůležitější, to je ten Westminster. Konec řízení podle britského systému, konec Británie jako centra koncentrace řízení. A řečeno to bylo v zóně jurisdikce globálního prediktoru, v Nice. La promenade des Anglais, promenáda, zábava Angličanů.

Pro svět to znamená ohromné oběti, smrt, další pohyb tímto směrem znamená smrt. To je poselství, to je formování matrice. A tato matrice bude realizována v plném rozsahu. Přitom je však třeba zmínit také to, že formování matrice je možné pouze na základě určité základny prvků. To zahrnuje také rozličné prvky řízení, které jsou realizovány ve světě. A konkrétně v průběhu toho La promenade des Anglais zahynula ruská studentka Viktorie Savčenková. To byla první oběť, o které bylo ihned známo, že zahynula. Všichni o tom hned začali mluvit. Viktorie Savčenková! To je velice důležité sdělení a také doklad toho, že naše činnost nebyla zbytečná. V noosféře to všechno je. Oč jde?

Jde o to, že aby Ukrajina zůstala v rámci řízení EU, byl realizován „chytrý” plán, který, nevím proč, nazývají Putinovým plánem, týkající se začlenění jakési Naděždy Savčenkové do ukrajinské politiky. My jsme to okamžitě osvětlili a podle reakcí ukrajinských politiků vidím, že se na nás dívají, protože i kdyby se nedívali, tak museli hned pochopit, co pro ně Naděžda Savčenková představuje a začali ji blokovat ze všech stran. A Naděždou/nadějí pro ně bylo, že se jim povede vyrvat Ukrajinu z ruského světa a zachovat tu banderovskou líheň. A zahynula Viktorie, tedy vítězství. Takže realizace plánu Naděždy Savčenkové již padla na matriční úrovni. To neznamená, že je teď možné dát ruce do klína a nic nedělat, vůbec ne. Je třeba i nadále tohle všechno odhalovat a likvidovat. Ten problém je jinde, že již teď na matriční úrovni...

Globální prediktor vždy při realizaci svých plánů naráží na efekt opičí pracky, kdy pro něj průvodní škoda převyšuje získaný užitek.

Oni zformovali matrici, ukázali, že další pokračování po La promenade des Anglais je zhoubné. Ve výsledku se dotkli všeho, co je s tím řízení spojené a řekli, že Naděžda Savčenková není životaschopná varianta. Je tedy možné Ukrajinu v klidu a celou vrátit do sestavy ruského světa. Ukrajina bude neutrálním, demokratickým státem, který nebude nikoho ohrožovat, dokud se nevyléčí z toho banderovského moru.

- Tak takto to tedy vypadá...

- Je tu ještě několik aspektů té otázky.

 

Ptají se třeba, proč Putin kromě telegramu nahrál svůj projev soustrasti Hollandovi i na video.

 

Ta situace souvisí s následujícím. Souvisí se summitem NATO. Na summitu NATO polský ministr obrany jen tak z ničeho nic prohlásil, že za Volyňský masakr nese vinu Rusko. Nebýt Ruska, tak by prý k žádnému Volyňskému masakru nedošlo.

To vaši kámoši banderovci vás vraždili. Co s tím má společného Rusko? Ale to zvrácené západní myšlení... Víte, on udělal jednoduchou věc. On dal najevo, co reálně funguje v západní mentalitě. Ze všeho je nutné obviňovat Rusko. Vždy bez výjimky je Rusko tím viníkem. A proč že je tím viníkem? Tam už si vždycky něco navymýšlíme. On se snažil být úslužným lokajíčkem a profláknul to. A profláknul velice důležitou věc právě před provedením toho řídícího manévru. Takže, podívejte se, Putin zaslal telegram a zatelefonoval Hollandovi. Ano, světová média drobným písmem oznámila, že Putin vyjádřil svou soustrast. A potom budou ta samá světová média neustále omílat, že za všechno může Rusko, kdyby nezasahovalo v Sýrii, kdyby nechalo na pokoji Egypt a ještě to, to a to... Prostě kdyby nebylo toho Putina, tak by nedošlo ani k tomu teroristickému útoku, protože to Putin a Rusko mohou za to, to a to. A to se všechno rozběhlo a dále to v těch médiích poběží. Putin si to reálně uvědomuje a táhnul koněm.  Nahrál svůj rozhovor, tedy ne rozhovor, ale svůj projev soustrasti na video a dal ho volně k dispozici. Udělal úhybný manévr. Pokud teď někdo začne zamlčovat pozici Ruska, tak jakýkoliv občan, blogger, uživatel internetu může najít tento jeho projev. Chápete? Už se jim nepovede to ututlat, ani překroutit pozici Ruska. Nepovede se jim lhát, jako to předvedl polský ministr obrany s Volyňským masakrem.

Putin pracuje v předstihu. Dobře ví, s kým má co do činění a uvědomuje si, co chtějí od Ruska. Chtějí, aby Rusko neexistovalo, aby se dostali k jeho zdrojům. To přece není vůbec spravedlivé. Evropa všechny své zdroje spotřebovala a vůbec není spravedlivé, že Rusko je stále ještě má. Ten národ, který má zdroje musí zemřít, a jeho zdroje budou naše, a my je zase spotřebujeme, a až na planetě nezbude vůbec nic, začneme se požírat mezi sebou. To je západní styl života.

Mimochodem. Všichni se soustředili na ten teroristický útok v Nice a téměř bez povšimnutí prošel ten v Bagdádu z 02.07. Ano, to je také určitá pozice. Jen si to vezměte. Při útoku v Nice zahynulo 84 lidí, byli tam zranění, někteří ještě umírají. Bylo jich mnoho a je to bezesporu velké neštěstí. Ale také v Bagdádu došlo v noci ze 02. na 03. července ke strašnému teroristickému útoku.

Zemřelo téměř 300 lidí. 292 podle posledních údajů, které jsem viděl. A západní společností to ani nehnulo. Zemřeli? No tak zemřeli. Pojďte si vzpomenout, co vlastně spustilo ty teroristické útoky v Bagdádu, kvůli kterým začali lidé umírat. To právě západní společnost rozpoutala hysterický boj proti tyranovi Saddámu Husajnovi, který tak strašně tyranizoval svůj lid. Někoho tam zabíjel, prý Kurdy. Ano, to je pravda. Ano, byla tam válka mezi... Ale nebyly tam žádné teroristické útoky, lidé tam žili v klidu. A mnohé problémy bylo možné se Saddámem Husajnem vyřešit úplně jinými způsoby. Ale to ne, musel to být vpád, „osvobozovací” válka, která vedla ke smrti civilního obyvatelstva, dětí. V Bagdádu je kryt, kde se děti proměnily ve stíny na stěnách po výbuchu americké bomby. Proto... Ale to přece byla humanitární akce, ty děti zemřely, když je osvobozovali, to je přece normální. Proto teď, když zabíjejí v Sýrii, tedy v Iráku, tak se není čemu divit, že si z toho Západ hlavu nedělá. Teď zabíjejí správně, to přece musíte pochopit, ne?

V tomto ohledu je třeba si uvědomit takovou věc. Teď je západní společnost v hysterii, že Bašár Asad zabíjí své spoluobčany. Musí být tedy v každém případě svržen, a v tomto ohledu je třeba podpořit jakékoliv síly:  ISIL, Džabhat an-Nusrah, jakékoliv, protože ti bojují proti Asadovi. A vůbec není důležité, že lidi nejen zabíjejí, že se dopouštějí přímo genocidy, že konají masové popravy, přičemž těmi nejkrutějšími způsoby. Ale oni zabíjejí demokraticky, vždyť jsou proti Asadovi. Kam tedy směřují? To je takový přístup. Zaprvé celému světu předvádějí, že v Evropě žijí BÍLÍ LIDÉ.

- Soucit se smrtí kterých je povinný.

- Lidé první kategorie?

Ano. A tam v Bagdádu, to je prostě biologický materiál. Sto mrtvých sem, sto mrtvých tam, ale přece je zabili demokraticky, humanitárně no ne? Za Saddáma Husajna takové teroristické útoky nebyly, lidé takto neumírali, ale byl to hrozný tyran! Bašár Asad žil v klidu, dokud tam neposlali svou americkou nepravidelnou armádu, ISIL a nezačali zabíjet lidi. Také tam nikdo lidi nezabíjel a žili si tam v klidu, ale také je to tyran. Když lidi zabíjejí, vyhazují do vzduchu, tak je to demokratické, ale TAM u nich. Čím více zabijí biomateriálu v tom podivném, nepochopitelném třetím světě, tím lépe bílým páníčkům, sáhibům. O tom to vypovídá.

Skutečnost, že Rusko důsledně ukazuje, že k tragédii došlo tam i tam, je ukazatelem toho, že na rozdíl od Evropy není pokrytecké a netrpí bigotností. Pro nás jsou lidé, kteří zahynuli v Evropě, Asii nebo kdekoliv jinde rovnocenní. Nikdo nemá právo zabíjet lidi teroristickými útoky. Zabíjet je možné pouze teroristy při obraně lidí, na které útočí.

-A má význam, že byla Viktorie Savčenková studentkou čtvrtého ročníku Moskevské finanční univerzity?

Samozřejmě. Filozofie. Čtyřjedinost. Jak to říkají? Svět poznáš v porovnání. Jaké jsou prvotní kategorie? Hmota, energie, prostor a čas.

Hmota je přirozená. Energie je přechodná vlastnost hmoty a prostor a čas je poměr kmitavých procesů. Na základě takových prvotních pojmů se svět správně pochopit nedá a dovede vás to do záhuby.

A trojjedinost matérie-informace-míra poskytuje správné pochopení procesů ve světě.

- Jak říkám...

- Fakulta managementu, nebo v překladu řízení.

Management je slepá ulička. Jedná se o systém otrokářského řízení. To prostě vede k záhubě. V tomto případě, kam se podíváte, tam něco uvidíte. Matrice byla zachycena v plném rozsahu. Navíc je to Finanční univerzita při vládě RF. Je to vzkaz i pro Rusko. Medvěděvově vládě o její nezpůsobilosti v řízení. Je to konkrétní vzkaz. Zda ten symbolický jazyk pochopí, či ne...

 

Ve stejnou dobu se konala schůzka Kerryho s Putinem a Lavrovem.  Sergej uvádí Kerryho citát:  „S netrpělivostí čekáme na možnost začít pracovat. Už jsme provedli nějaké přípravné práce, a proto doufáme, že se pohneme kupředu.” Konec citátu.

- Co máme očekávat?

- Co máme očekávat?

Spolupráci s globálním prediktorem, s globálními elitami ve vedení USA, které si uvědomují, že se svět nachází na hraně globální ekologické, ekonomické, a vojensko-politické katastrofy a které si také uvědomují, že bez Ruska tyto problémy nevyřeší. A co je zde to hlavní? Povšimněte si. Copak s námi chtějí spolupracovat USA? S námi chtějí spolupracovat globální elity! Jak probíhají všechny mezinárodní návštěvy? Povšimli jste si? Vstoupí... Ani nemluvím o Nulandové, která když přijede do Kyjeva, tak se všichni s prezidentem v čele postaví do pozoru, protože přijala panička. Ta rozdá své cenné rady a stačí jí na to půl hodiny. Někoho vyplísní, někdo dostane za uši, prostě takový samodur (despota), nebo spíš samodurka.

- Samodurišča (ve smyslu nána, hloupá husa)

- V daném případě jsem speciálně -šča vynechal.

Chápete? Prý krátké návštěvy. Všechny návštěvy se připravují! Existují speciální lidé, kteří předem připravují všechny dohody a všechno, co je třeba. A najednou návštěva, kdy přijede a mluví s Putinem téměř čtyři hodiny. A s Lavrovem více než 6 hodin. O čem?

Tak bouchni dveřmi a jdi:  „Nedohodli jsme se.” Jenže to oni nemohou! Všichni jsou na jedné lodi. Pokud se nedohodneš za podmínek Ruska a s ohledem na ruské zájmy, sám prohraješ. Chápete? A jsou nuceni lavírovat, protože na Rusku závisí mnohé. Ano, Rusko není plně suverénní, ale v jeho čele stojí gosudar a žádný Medvěděv, p-rezident!  Jenže p-rezident nedokáže zachránit svět. S ním není o čem se dohadovat, ten je jenom loutka, lokajíček! Domlouvat se dá jenom se samostatnou figurou, která chápe řídící procesy, chápe veškerou složitost úkolu a řeší tyto úkoly tvůrčím způsobem. Lokajíčkové nic tvůrčím způsobem neřeší, ti jenom posluhují. Jen se podívejte na ty čtyři roky, kdy byl Medvěděv ve funkci prezidenta. Je to řádka úsluh USA. A jeho největší úspěch? Jeho? Prezidenta Ruska?! Jeho, jakéhosi bezvýznamného prezidentíka jakéhosi Ruska přijal sám velký guvernér, SÁM VELKÝ GUVERNÉR KALIFORNIE! Vyčlenil mu celých 10 minut na audienci! A Medvěděv zářil štěstím. Vždyť co je to nějaké Rusko? Celé ho klidně zruinuje, jen aby dostal možnost ocitnout se v blízkosti kalifornského guvernéra. Obdivovatel Schwarzeneggera. Jaký je v tom rozdíl? A na Joannu Rowlingovou stál ve frontě. Ona sama řekla, že kdyby jí o půlnoci zavolali, že ruský prezident má zájem o její autogram... Chápete? Ale to měla na mysli prezidenta Ruska, představitele Ruska!  „Já bych klidně ještě tu noc přiletěla.” Jenže tohle je gosudar zastupující Rusko! Protože si velmi dobře uvědomují, že Rusko je Fleet in being! A pokud má v čele gosudara, tak Fleet is being! Medvěděv je jenom hloupý kořen, lokajíček, který se postavil do fronty! To je opět k té mentalitě a výměně Theresy May. Nejenže pro ně nikdy nebude rovnocenný, bude pouze spotřebním materiálem, takovým toaletním papírem. Sám sebe ponížil! Svou návštěvou u Schwarzeneggera i svým chováním k Rowlingové. On tyhle věci nechápe, tyhle jednoduché věci on nechápe! Že sám sebe shodil na úroveň nižší, než je nějaký lokaj. On je prostě... Jeho přijímali jenom proto, že za ním stálo Rusko! Fleet in being! To není možné opomíjet! A on to vyplýtval na to, aby dosáhl audience a mohl stát ve frontě!

S Lavrovem a Putinem se dají řešit úkoly globálního charakteru. Jenže s nimi je nutné se dohodnout, protože ti chápou, co je třeba dělat. A s ohledem na Lavrova... To je ministr! Jen si to vezměte, jak v té neskutečně složité situaci, kdy Medvěděv zradil ruské zájmy a podpořil vpád do Libye, Lavrov dokázal manévrovat a neumožnil jim Rusko plně převálcovat. Z úrovně ministra! To je úroveň chápání řídících procesů! To je něco! V poslední době se v televizi velice často začal objevovat Šuvalov.

Medvěděva jsem nikdy nechválil a za chápání řídících procesů ani nikdy nebudu. Ale má jednu vlastnost, kterou vždy zohledňuji, když říkám, že je premiérem! Dokud Putin nerozhodne, že přišel čas, tak tím premiérem musí zůstat! Proto všichni... Já teď nevidím ani jednoho kandidáta, který by mohl Medvěděva nahradit. Takže jsem pro to, aby Medvěděv stále byl premiérem. Ale to je osobitá vlastnost, kterou má. Ale když vystupuje, tak poslouchat Medvěděva, to jsou prostě... smrtelná muka. To je člověk, který.... Víte, já ani nevím, jak bych popsal jeho vnímání řídících procesů, ale třeba takto:  „Autíčko udělalo brrrm, brrrm a rozjelo se... Kola se začala točit a kontrolky blikají!!!” Takto on vidí řídící procesy! Ale dokonce i Medvěděv je v oblasti řízení intelektuál v porovnání s tím, co padá ze Šuvalova!

To je prostě něco neuvěřitelného! To je prostě neskutečně nízká úroveň, ale on teď je teď na televizních obrazovákách pečený vařený. Povšimněte si toho, to je velice závažné znamení.

Takže k tomu Kerrymu. Ten se přijel dohodnout, protože bez Ruska nedokážou vyřešit ani jeden úkol. Bez Ruska nevyřeší ani tu svou akci s Brexitem, to Waterloo. Je nutné Rusko v tomto směru znehybnit, aby mohl být tento manévr dokončen. Vzhledem k tomu, že suverenita Ruska je omezená, mají k řešení podobných úkolů prostor. Přitom však délka toho setkání napovídá, že Rusko jde vpřed a realizuje svoji globální politiku. A tato globální politika spočívá v tom... Kerry je přece zástupce globalistů.  „Vyřešte nám ty problémy! Vždyť svět stojí na hraně globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofy!”

To znamená, že část těch otázek bude Rusko řešit v prioritním, nebo jak bych to, snad v avantgardním... Prostě bude lídrem daného procesu. Stane se centrem koncentrace řízení, aby mohly být tyto problémy vyřešeny. Rusko a žádný jiný stát! To je, oč tu běží.

 

A ještě ani neutichlo pozdvižení po teroristickém útoku v Nice, když došlo k nedokončenému, jak slyšíme z televizních obrazovek, vojenskému převratu v Turecku, který vás prosí okomentovat.

 

Proč nedokončenému? Ten převrat proběhl a byl absolutně úspěšný, jen je třeba si uvědomovat, k čemu tam reálně došlo. Víte, jestliže ještě okolo toho útoku v Nice mohlo být něco nejasného... I když i o výměně vlády ve Velké Británii, i ohledně Kerryho a Nice, jsem v podstatě poskytl dostatečně informací, aby bylo možné se v těch otázkách vyznat. Ohledně Turecka jsem už řekl prakticky všechno, aby se dalo odvodit, co se tam reálně stalo. Takže se vrátíme k tomu, co jsme říkali předtím. K té Erdoganově omluvě.

- V uvozovkách.

- A proč?

Reálně ho k tomu donutili. Globalisté si ho přehnuli přes koleno a zlomili ho, aby nezbytné fráze zazněly. Aby je slyšelo světové společenství, a co si tam snad mumlal pod nos, už není důležité. A navíc, pokud sis dovolil ještě něco si mumlat pod nos, tak za to budeš potrestán. A mimochodem, ten teroristický útok má určitý skrytý význam, bude potrestaný. O tom je třeba mluvit zvlášť. Takže co tu máme?

V důsledku klanově-korporativního spiknutí ruských patriotických elit v Rusku, spiknutí v zájmu USA s cílem rozčlenění Ruska! Jiné cíle to nemá a všichni účastníci toho spiknutí si to velice dobře uvědomují! Jenže těm je Rusko ukradené! Oni chtějí být různými těmi „amperátory”, „p-rezidenty” a pracovat pro kohokoliv. V Sýrii vznikla velice závažná situace. Politická. Situace, která umožňuje globálnímu prediktoru do určité míry kompenzovat ruské vítězství v Sýrii a stabilizaci Asadovy vlády a syrského státu. Je tedy možné znovu realizovat projekt vypíchnutí Íránu jako centra celosvětového islámského chalífátu, centra koncentrace řízení. Asi ho nazvou „euroasijcem”, nebo třeba do té doby vymyslí kromě geopolitiky ještě něco jiného. A také předání Dardanel a Bosporu do čínské jurisdikce podle precedentu Gibraltaru a Velké Británie. Objevila se tedy možnost vyřešit tyto úkoly.

Pro nás to znamená možnost, že by se Sýrie mohla proměnit v další Afghánistán. Což nám kategoricky nevyhovuje, zato to vyhovuje patriotickým klanově-korporativním skupinám. Jsou to prostě hlupáci, kteří neumí a nevědí jak hrát globální hry. Nevědí nic o globální politice ani konceptuální, ideologické moci a mně znemožnili přístup, který ani tak nebyl nic moc, do centrálních médií. To přece nemá smysl. Oni si myslí, že nějak ublížili mně? Sami sobě ublížili. Při realizaci politiky nemohou... Pokud nic nevíte o globální politice, konceptuální moci, tak alespoň trochu poslouchejte, když se něco děje, protože jinak je vaše pozice pštrosí. „Když jsem ho zakázal na médiích, které mám pod kontrolou...” Moc je v praxi realizovaná schopnost řídit! A řízení je informační proces! Šíření informací je řízení.

Co je teď prováděno prostřednictvím internetu? Je to řízení! Když tam nebudu já, objeví se ty informace jinde, ale v každém případě budou k dispozici, nedá se před nimi schovat hlava do písku. Je nutné se učit na tyto informace reagovat. A oni se před nimi schovávají. Jen dostanou, oč si tak koledují. Nejsou ochotni reálně spolupracovat. Naučili se nové, módní slovíčko – GEOPOLITIKA a jsou celí šťastní, když ho mohou někde použít. A také ta SMYČKA  ANAKONDY! Takovými hovadinami se zabývají. Nejsou ochotni dát si práci reálně rozebrat, co se opravdu děje. Takto nikdy nevyhrají. Nikdy nevyhrají a navíc i ty dohody, které uzavírají, nebudou dodrženy. Protože neumějí hrát, jsou to nuly, což jejich protějšky nejsou. Ať už na „liberasty” nadáváme jakkoliv, tak ty připravovali celé sovětské období! Mám na mysli celé období stagnace, kdy vybírali všechny ty Čubajse a spol., kteří se ukázali být z hlediska řízení způsobilými! Ať už jim jakkoliv nemůžeme přijít na jméno, v porovnání s nimi jsou patriotické elity v řízení nezpůsobilé. A k moci jsou přiváděni speciálně, protože pracují pro zájmy jiného státu, ale vede je státní elita USA, která je mimochodem již odepsaná. USA jsou odsouzeny k transformaci á la SSSR. Dojde tam ke zhroucení a brzy o své páníčky přijdou. Jenže oni nevidí, komu slouží... Je to marné, je to marné, je to marné.

Ten problém je tedy jinde. Nesmíme připustit, aby se ze Sýrie stal druhý Afghánistán. A u nás tu máme spiknutí IDIOTŮ. Tak co s tím?

Globální prediktor na to:  „My nejsme ochotni vám přenechat Dardanely a Bospor, protože víme, že za jakékoliv konfigurace, která nastane, zda Erdogan zůstane u moci, nebo bude svržen, se Turecko rozpadne. Proběhnou tam procesy, které nedokážeme zastavit a ty průlivy by zůstaly vám. Černé moře by se stalo vnitřním ruským mořem. A to si nepřejeme! Také víme, co si vy nepřejete a nabízíme vám variantu. Vy přece nechcete, aby se ze Sýrie stal druhý Afghánistán a v Moskvě došlo ke státnímu převratu. Je pro vás žádoucí, abychom vám v Sýrii trošku pomohli a v Rusku zmáčkli ty debily? My ty možnosti máme, peníze, styky, kompromitující materiály... Pro nás to není žádný problém.”

A Putin:  „Samozřejmě, o tom žádná. V takovém případě je tedy v našem společném zájmu stabilizovat Erdogana.” Zadržet, zamrazit proces rozpadu Turecka. Řeč je o částečném zmrazení, nejde o vyřešení žádného z tureckých problémů, jenom o částečném zafixování stavu. Až budeme probírat samotný převrat, tak o tom budeme mluvit.

(GP): Co je tedy třeba udělat? Vy se teď musíte s Erdoganem usmířit."

Putin:  „Tak dobře, ať se omluví. Ať se oficiálně omluví, a dále to potom propracujeme.”

Erdoganovi to vysvětlili... Co je třeba si v tomto ohledu uvědomit?  Ještě jednou opakuji, kolikrát jsem to už říkal, že Erdogan je kreatura globalistů. Ten je součástí globálního projektu a Davutoglu je kreatura USA. To je rozdíl. A Erdogan nikoho nevyhodil. Od něj všichni utekli, když z něho začali dělat šílence. Jak Boris Johnson vyhrál tu soutěž o nejurážlivější verše. To je to, co se okolo něho dělo a co jsme avizovali od samého počátku, ještě než s tím začali. Potom se to celé teprve rozjelo, kdy z něho začali dělat... Ten problém tedy spočívá v následujícím. Bez vnější opory, bez žádné vnější opory, když mu nepomůžeme, tak Erdogan padne. A co to znamená pro nás?

Skutečnost, že Erdogan nějaký čas zůstane v čele Turecka, nezachrání ani Erdogana, ani Turecko. To můžeme obětovat, zato si uchováme své vítězství v Sýrii, uchováme si svůj stát a nedopustíme v něm státní převrat, to nám vyhovuje. Jenom odložíme to, co bude potom dál pokračovat a hotovo. A Erdoganovi vysvětlili:  „Jestli se teď, TEĎ neomluvíš, tak se zítra od tebe odvrátíme a smete tě státní převrat.”

Neustále jsem o tom mluvil, že mu hrozí státní převrat. Erdogan si reálně uvědomuje, že si nedokáže poradit. Jeho armádu řídí USA, a jiné síly, které řídí i jeho samotného. A to znamená, že ke státnímu převratu dojde a osud Saddáma Husajna a Kaddáfího pro něj není žádná chiméra. Je to realita. Takže je nutné se dohodnout a získat stabilitu. Takže se dohodli. Jenže to připravené spiknutí se nikam nevytratilo. Ty procesy, které byly v armádě spuštěny, dále běží!  Co je tedy nutné podniknout pro upevnění Erdogana?

Je nutné to spiknutí zlikvidovat. A jak se takové spiknutí likviduje? Nevyhnutelnou podmínkou... Začneme od konce, ano?

Nevyhnutelnou podmínkou vítězství tohoto spiknutí, vojenského převratu, které už v Turecku byly čtyři. O těchto převratech se lidé obvykle dozvěděli až ze zpráv. Vše proběhlo rychle, v tichosti a klidu. Všichni potřební byli zatčeni. Tento převrat proběhl na základě jiného schématu. A nevyhnutelnou podmínkou jeho úspěšnosti byla fyzická likvidace Erdogana. Jeho likvidace. Byl to absolutní analog spiknutí z 20.07.1944. Kdy se němečtí generálové chtěli dohodnout se Západem na pokračování války na východě, ale kvůli tomu museli zlikvidovat Hitlera. Museli ho zlikvidovat, protože kdyby se jim to povedlo, tak by ti generálové legitimně dále stáli v čele svých armád atd... Zde by ta situace byla stejná! Bez Erdogana by jejich jednání bylo legitimní. Je-li Erdogan na živu, jsou z nich pučisté. Obzvláště, jestli se na to připraví a připraveni oni byli se vším všudy.

Když se podíváte na podstatu tohoto převratu, tak nevšimnout si analogie s GKČP (Státním výborem pro mimořádné situace) 1991 jednoduše není možné! Vždyť čím to začalo? Jen si to vezměte, Erdogan stejně jako kdysi celý neupravený Gorbačov ve Forosu, přestože tam měl komfortní podmínky... Jak přijel, oblečení celé pomačkané a pronesl k národu svou výzvu. A vyjít do ulic žádal Jelcin. Tady to všechno zvládl jeden člověk. Přes internet vyzýval lidi:  „Vyjděte do ulic”  Co to vyvádíš? Posíláš lidi proti tankům? Takto je možné postupovat pouze v jednom případě, když víte, že převrat bude zlikvidován a lidem se nic nestane. Zato však potom bude možné založit na tom mýtus. Co se stalo v roce 1991?

Byli zorganizováni lidé, kteří měli k dispozici mobilní spojení. To dnes má mobil každý a nikoho to neudivuje, tenkrát si lidé všímali, když někdo používal vysílačku. „Ó, on má vysílačku a s někým se přes ni domlouvá.” Když potom začal okolo sebe lidi houfovat a někam je vedl, tak to lidé zaznamenali. V roce 1991 to všechno bylo koordinované. Zde to proběhlo stejně. Byli nějací organizátoři, kteří lidi vedli do ulic. Ale to nejdůležitější. Co se dělo s ohledem na armádu? Přivedli armádu do Moskvy a tam ty vojáky nechali opuštěné. Ti nevěděli, co mají dělat, jak to mají dělat, žádné rozkazy neměli. Chápete? Oni nic neplánovali, jenom splnili rozkaz.

A co se stalo v Turecku? Ti samí vojáci, které někdo někam poslal, a kteří si mysleli, že se jedná o cvičení. Proč je někam přivedli a kam. „Jaký převrat? Co to povídáte? Já vůbec nevím, co se to tu děje!?” Stejně jako na Senátním náměstí v Moskvě, kam přivedli vojáky jako dav. Ti nic vědět nepotřebují. Účast neinformovaných vojáků zajišťovala, že nedojde ke konfliktu mezi občany a armádou. A na základě toho je potom možné založit budoucí mýtus. Proto také ta Erdoganova výzva k obyvatelstvu. Potřeboval předvést, že lid sám povstal, aby potom, POTOM mohl účastníky spiknutí zlikvidovat „s podporou lidu”. Zajišťoval si „podporu lidu”. To není jeho (ani nová) technologie! Už jsem vyjmenoval všechny ty scénáře, všechno je to na povrchu. Takto se baví globální prediktor, globální, nadnárodní řízení. Všechny tedy aktivovali, prozradili a další děj byl zcela nejasný. V číslech víme, že bylo zatčeno nějakých 70 organizátorů. Dnes už je to nějakých 6000 účastníků. A co příjmení? Těch by na prstech napočítal! Žádné pořádné informace k dispozici nejsou. Ale v celé té kakofonii jedna informace zazněla. Nakolik je nebo není důvěryhodná, to je otázka. Nemá ani principiální význam, ale jako určitá ilustrace je vypovídající.

Jakmile začal státní převrat, tak v úplném začátku probleskla informace, že se jakýsi generál, který byl organizátorem a koordinátorem celého toho státního převratu, zastřelil ve své kanceláři. A to bylo všechno. Nebylo jasné, co to bylo za generála, zda se zastřelil sám nebo byl zastřelen, ale to není tak důležité. Skutečností zůstává, že to proběhlo neuspořádaně, s chybami, důrazem na efekt a absolutně neúčinně s ohledem na dosažení cíle státního převratu. Bylo tím však vytvořeno nezbytné informační pole. A tady vzniká jedna otázka. Erdogana nechali zlikvidovat státní převrat. Povede to ke zhoršení armády? Ne, kvalitu armády to nesníží, protože z armády budou odstraňovat jakoby vlastizrádce, jejichž styky se zahraničními vojsky, s cizinci nebudou ani u jejich kolegů vyvolávat žádné pochybnosti. A proč? Protože turecká armáda velice úzce spolupracuje s americkou armádou. A likvidace určitého počtu těchto spiklenců... Když teď požadují trest smrti, tak to neznamená, že jich všech 6 tisíc zastřelí. Ve skutečnosti je nutné maximálně vyšponovat přísnost, a potom přijde hodný vládce a udělí milost. A to hlavní, je to dobrá příležitost k handlování. Západní společenství se začne ozývat, že vojenský převrat není důvod k čistkám uvnitř státu, že je nutné vše vyšetřit. A potom se ukáže, že někoho zatkli náhodou, omylem, tak se mu omluvili... Ale koho tedy zlikvidují?  Americký segment toho spiknutí. Ty, kteří jsou podřízeni Američanům. A je tu jeden takový okamžik.

Když se Kerryho v Moskvě zeptali na převrat v Turecku, tak řekl, že doufá ve stabilitu a kontinuitu - velice důležité slovo. Všichni se toho okamžitě chytli. Bylo to americké spiknutí, to Američané chtěli... Diplomat nepoužívá náhodná slova. Přesně tohle tedy Kerry chtěl říci. Americké státní elitě tak daroval problém. A Erdoganovi vzkázal:  „S námi, s globalisty je možné se domlouvat a s nimi ne.” A druhý význam o té kontinuitě. Erdogan přece nevěděl, zda … Oj, Kerry nevěděl, zda stihli Erdogana odvézt nebo ne. Pokud by ho odvézt nestihli, bylo nutné mluvit o kontinuitě, o stabilizaci řízení. Krátce řečeno zajišťoval prolongaci řízení Turecka ze strany globálních elit, globálního prediktoru, a na druhé straně přímo podrazil americké státní elity, které realizovali státní spiknutí. A proč armáda neutrpí žádné zvláštní škody? Neutrpí škodu z toho důvodu, že... Koho Erdogan ihned obvinil z realizace státního převratu? Fethullaha Gülena, kazatele žijícího v USA. Už jsme mluvili o tom, že Gülen je součástí globální politiky, že to znamená úplně jinou variantu rozvoje státu. A to není v kompetenci americké státní elity. Proč to Erdogan řekl? Protože mu to nařídili:  „Řekni...” A zadruhé ví jednoduchou věc. Amerického segmentu se zbaví, to mu umožní, v tom ho podpoří, ale v jeho armádě zůstane silný segment důstojnického sboru a vůbec vojáků, kteří budou vůči němu v opozici, ale loajální ke Gülenovi. Takže dokud jsou Gülen a jeho... Řekněme, že ne agentura, ale stoupenci v armádě a ve státním řízení Turecka, je on, Erdogan, pouze dočasnou figurou a on si to uvědomuje. Proto se ze všech sil snaží dosáhnout na Gülena a dostat ho k sobě, aby se vypořádal s tím Gülenovým segmentem v armádě. A až to udělá, tak turecká armáda zcela určitě okamžitě přijde o svoji bojeschopnost. Protože to už armádu zasáhne zcela jinak, než když z ní teď vyčistí proamerický segment, který mu dovolili zlikvidovat kvůli stabilizaci Turecka. A proč mu to nařídili?

Aby se neutrhl ze řetězu. „My tě teď stabilizujeme, ale ty jsi udělal příliš mnoho chyb. Nejednal jsi správně, proto si uvědom, že máme pořád v ruce trumfové eso – Gülena.” On bojuje, aby mu vydali Gülena a ten zase říká, že je připraven přijet. A proč? Protože moc dobře ví, že proti němu Erdogan nemůže udělat nic, co by mu nedovolili globalisté.

To on je symbolem toho nového neoosmanismu, té teorie, která by mohla proměnit Turecko ve Třetí říši. A tento úkol zatím nikdo nezrušil. Ten potenciál, který pro něj byl vytvořen, stále existuje. A Erdogana staví jenom kvůli tomu, aby ten potenciál nepromrhal. To mu nedovolí. A pokusí-li se o to, tak bude vydán rozkaz a tentokrát bude zlikvidován raz dva. Pamatujete si, jak jednou jeden člověk vedle Erdogana vyprázdnil svou pistoli do zdi? Už mu to názorně předváděli. Oni nejsou jako státní elita USA. Povšimněte si, jak se americká elita na to spiknutí nechala absolutně nachytat. Oni čekali výsledek, oni v něj doufali. Když vystoupil... podle mě Kirby. Ne, byl to ten zástupce Bílého domu... Nemohu si vzpomenout. (Josh Earnest) To nevadí. Tak co řekl? „My tu neklidnou situaci v Turecku sledujeme.” Sledujeme neklidnou situaci v Turecku! Všechny státy odsuzují státní převrat, a pouze USA tu situaci „sledují”.

Oni nevěděli, jak to dopadne a museli se nejdříve zorientovat. Zatímco Kerry státní elitu již podrazil. Chápete? Sami se s tím spiknutím spojili, když mluvili o „neklidné situaci”. Nic neodsuzovali, protože doufali, že tam dojde k převratu. A tento aspekt se Erdoganovi vymstí. Krátce řečeno, ta situace je následující. Dlouhodobě tu situaci udržet nedokážou, co proto teď podnikají? Íránské ministerstvo zahraničí oznámilo, že v průběhu prvních čtrnácti hodin převratu dokonce třikrát mluvili s Erdoganem. S Yildirim a s Erdoganem. Třikrát? Uvědomujete si tu četnost? To znamená, že Írán bude tu situaci stabilizovat. Nikdo nedovolí tvrdě zatočit s Gülenovými stoupenci. A přivádějí tam Írán, aby následně udrželi Turecko před rozpadem, a aby včas, až splní svou krátkodobou úlohu Třetí říše...I když možná ten článek přeskočí a Turecko rovnou spadne pod jurisdikci Íránu a celosvětového islámského chalífátu.

Aby Rusko ty průlivy nedostalo, hraje se tvrdě, ta hra je velice závažná. Ale v dané situaci jim to nevyjde, nemají na ruce ty správné karty. Oni rádi říkají, že Putin i se špatným kartami hraje dobře a on je má v dané situaci dobré. Nehledě na to, že existuje rozsáhlé klanově-korporativní spiknutí s cílem provést v Rusku státní převrat v zájmu USA, a realizovat ho chtějí patrioté.

 

Mluvil jste o reakci USA na turecký převrat, a jak okomentujete reakci Německa?

 

To není reakce Německa. Walter Steinmeier, německý ministr zahraničí řekl, že pokus o puč může pomoci překonat napětí v Turecku. To právě Steinmeier mluvil za globalisty a popsal to, co hodlají udělat. A jejich cílem je zlikvidovat napětí vytvořené v Turecku americkou státní elitou. Proto ISIL bude zlikvidován. Zde je třeba mít na zřeteli ještě následující situaci.

12.07. naše bombardéry TU-22 zasáhly do bojů v Sýrii. Zaútočily na pozice ISIL. A 14.07. ten útok zopakovaly. 13.07. Německo prohlásilo, že je nutné ukončit všechny bojové akce v Sýrii. Jen si to vezměte 12. zaútočily, 13. bylo to německé prohlášení a USA ve stejný den prohlásily, že přerušují všechny útoky a lety, že od této chvíle nelétají. Takže 12. došlo k útoku a 13. následovala taková bouřlivá reakce. Vede nás to k otázce, co to tedy ty naše bombardéry dvakrát dělaly? To vybombardovaly nějaké hliněné chýše? Jaké tábory? O co jde? Pro naše letecké uskupení v Hmeimim už prakticky nezbyly cíle, které by stály za to. Už tak často nelétají, přece se nebudou honit za každým jednotlivým autem džihádistů. Musí to být nějaký větší... A najednou bombardéry, dvě takové útočné akce. Tak kde je zakopaný pes?

USA tím, že sestřelily náš vrtulník, přestoupily červenou čáru. Měli jsme s USA celou dobu dohodu o rozdělení vzdušného prostoru a dohodu o tom, kde zasahovat. Američané třeba řekli:  „Zde neútočte, to jsou naši.” A kdo jsou ti „jejich”? Mají tam tábory, kde léčí raněné, učí bojovníky používat nové zbraně, doplňují stavy, a potom jdou opět do útoku. A všechno se to děje pod americkou jurisdikcí. Všechny ISILovské cvičné tábory jsou pod americkou jurisdikcí. A na ty jsme nikdy neútočili. Na ty, které Američané zastřešili vlastní přítomností! Přítomností svých zvláštních jednotek! A co je to za tábory? Je takový film, který se jmenuje Věčné volání a tam je scéna s partyzány, kde se přesouvají na území, kde je učí používat nové zbraně, novou taktiku, kde doplňují stavy a odkud se potom vrací se na obsazené území. Tak tady je to ve větším něco podobného.

Takže když Američané... Nestačí, že F-16 sestřelila náš SU-24, teď sestřelili vrtulník. A následoval projev politické vůle. Vždyť jak dlouho je možné si to nechat všechno líbit? A bombardéry vyletěly a zaútočily na cíle, které se dříve na přání Američanů nebombardovaly. My jsme to sice slíbili, ale to oni tu dohodu porušili, proto bombardéry zaútočily. A co bylo řečeno? Že o čase a trase letu našich bombardérů jsme našim „partnerům” dali vědět. Ale neoznámili jsme jim cíle, pouze v prvním případě jim je oznámili. A když letěly bombardéry podruhé, tak je o cílech už nikdo neinformoval. Něco tedy vybombardovaly a soudě podle hysterie, kterou to vyvolalo v Turecku a USA, byly vybombardovány zcela konkrétně americké základny pro přípravu ISILovců. Měli tam připravené zbraně, početné mužstvo, mnoho techniky a byli tam i američtí a turečtí vojenští specialisté. Koho to teď budou pochovávat na Arlingtonském hřbitově? Někoho pochovají a jiným přijde pouze oznámení, že jejich člověk zahynul při plnění zvláštního úkolu ve jménu USA. A když vidí tuto politickou vůli, tak se dohodnou.

A když vidí, jak někdo stojí ve frontě na Joannu Rowlingovou, nebo jak moc stojí o audienci u kalifornského guvernéra, tak s takovým se domlouvat nebudou. Ani s patriotickými elitami, které globální politiku nechápou, a kterým jsou ruské zájmy ukradené. Nezakládáš-li si na svém domově, nikdo cizí ho teprve neocení. A tito naši patrioté si svého domova, Ruska, necení. Proto si hrají na spiknutí. O tom spiknutí je možné vyprávět dlouho. Každý prvek tu má význam, ale podstata spočívá v následujícím.

Ten státní převrat byl v Turecku organizován kvůli tomu, aby byl zlikvidován americký segment, agenti státní elity v Turecku. A kvůli stabilizaci, zmražení Erdoganova postavení do té doby, dokud nedokážou převzít řízení v rámci té globální koncepce, ve které se té války účastní Írán. A s přestavbou Evropy souvisí ten teroristický útok v Nice. Všechny ty věci spolu vzájemně souvisí, mají stejné zaměření.

 

A jako poslední vás prosí okomentovat, jak píšou uživatelé, jak se zdá, vzájemně související události v Baton Rouge (USA), Jerevanu a Alma-Atě.

 

Když americká státní elita prohrává, tak se snaží vyvolat napětí, kde jen může. Povedlo se jim to však pouze na jenom místě, v Alma-Atě. Ten počet účastníků ale ukazuje, že z toho vyšlo jen takové plácnutí do vody. Co se týká Jerevanu, tak tam je ta věc daleko závažnější. Tam jde o tu věc s Velkou Arménií a oni tam mají speciálně vypěstované, zaryté nacionalisty. Takové, jací se dopustili teroristického útoku v moskevském metru v roce 1977, takové, jací se dopustili teroristického útoku v Jerevanu. Jestli si dobře vzpomínám, tak to bylo 27.10.1999, kdy v parlamentu postříleli poslance a vládu. Oni nic jiného neumí. Určitý jejich počet je potřebný, jenže když se válka pozastaví a oni nejsou zneškodněni na frontě, tak se projevují v politice.

Co se týká Baton Rouge, tak tam pokračuje ten proces, o kterém jsem mluvil. Víte, to je taková věc. Třeba ten Dallas. Nám tvrdí, že to byl jeden střelec. Jenže soudě podle všeho bylo od začátku jasné, že ten střelec nebyl jeden. Že tam byli minimálně tři, nebo i čtyři střelci. Ale proč je to pro ně důležité? Já jsem zapomněl tento okamžik okomentovat, když jsme o tom mluvili. Proč to chtěli minimalizovat? Protože potřebují tento problém potlačit. Teď není pro nikoho výhodný. Jde o proces, který byl připravován k přestavbě, k přeformátování USA a volby ještě neproběhly! Je ještě brzo na to, aby džin vyletěl ze své láhve. Ještě je brzo trhat stát na kousky. Ten proces je nutné kontrolovat, chápete? Přestože i když ze zkumavky všechno létá na všechny strany, tak je u toho vždy přítomen vědec, který ten proces kontroluje, aby celá laboratoř nevybuchla, aby to tu laboratoř nerozmetalo. Proto je pro ně principiálně důležité zdůraznit, že šlo o jednoho střelce, že nebyli tři ani čtyři!  Potřebovali to potlačit a ta věc v Dallasu má pokračování. Zase tam byli tři mrtví a 7 až 10 raněných. Oni ten proces potřebují udržet do voleb, až bude po nich, tak to zůstane na triku novému prezidentovi a stát se začne sypat. Asi tak, jako když se do čela Ruska dostal Jelcin a Rusko se začalo sypat. Jde tedy o poněkud rozdílné faktory.

Ty, které se týkají čistě americké státní elity, to jsou události v Kazachstánu. Tam aktivovali to poslední, co měli. A také není vyloučeno, že určitým způsobem pomohli těm teroristům v Jerevanu. Ale pouze napomohli, protože tam také existuje velice silný vnitřní potenciál politiky projevující se takovými metodami.

To byla poslední otázka.

 

Zdálo by se, že všechny ty věci, o kterých jsem teď mluvil... Připravovali jsme vše, aby se dalo pochopit, co se teď stalo. Od začátku jsme říkali, že bude spiknutí a státní převrat v Turecku proti Erdoganovi. Mluvili jsme o tom, že dojde k přestavbě Evropy. Když se ale podívám na analytiky... Já chápu, že se na mě nedívají, ani to nepovažují za potřebné. Ale nejde přece mít pořád hlavu schovanou v písku. Důležité je něco jiného.

Ti analytici svým vlivem zajišťují státní řízení. Oni zajišťují pohyb různých klanově-korporativních skupin a jejich chápání řídících procesů, a ti mají zase pod kontrolou ekonomiku, sociální politiku státu, které řídí určitým způsobem. A kam vedou Rusko? Ke zkáze. A co tedy zbývá lidem?

Záchrana tonoucích je jen v jejich rukou. Všichni lidé by se proto měli vyznat v politice. Není nutné čekat na Pjakina, až přijde a jednou týdně něco povypráví.

Já nemohu mluvit o všem. Ale člověk, který si osvojí práce vnitřního prediktoru SSSR, bude samostatným a dokáže se vyznat. Bude se bez problémů orientovat v tom, co se děje. Bude vše chápat a bude vědět víc než ti, kteří neustále vystupují v televizi.

Ať se jdou vycpat všichni ti, co jsou pečení vaření v televizi, kde vykládají různé nesmysly. Je nutné budovat svůj vlastní život. A potom to dopadne tak, že stát a lidé budou stát na jedné straně, a veškerá ta neschopná elita, která nic nechápe, ale o to víc je namyšlená, a která vede stát ke katastrofě, tak ta se potom ocitne na okraji cesty, po které kráčí historie.

To je vše. A opět taková situace. Máme tu pořad Otázka-odpověď, ano? I kdyby ten pořad neexistoval, tak to těm elitám nebude nic platné. Protože tenhle džin již z láhve dávno vyletěl. Bylo to před 25 lety, okamžikem publikace Mrtvé vody, jejího prvního vydání. To byl konec. Již tehdy mohli, jak se říká, sušit vesla (vzdát boj). Začalo být pozdě s něčím začít bojovat. Protože informace pracují samy o sobě.

A naše vládní „elity”, samozřejmě v uvozovkách, protože... I když proč to stále zdůrazňovat, elitou mohou být nejen v tom nejlepším ale i nejhorším smyslu. Podíváme-li se na to z té strany, že se jedná o to nejhorší, co se mohlo ocitnout u vesla státního řízení, tak ano, potom je to elita! Oni vůbec nevědí, jak informace pracují, co to vůbec informace jsou! Snažit se před informacemi utíkat, řešit to nějakými soudy, zákazy, bránit vystupování na nějakých kanálech... Já nevím, to je konec. Je to jako v tom vtipu. „Seď, já otevřu sám.”

Čukča říká ženě:  „Nevíš, proč o nás pořád říkají, že jsme takoví  /ťuká na dřevo/ ...?”

Žena: „Někdo klepe!”

Čukča: „Seď, já otevřu sám.”

 

A všichni lidé by si měli uvědomovat, že záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích.

Buďte konceptuálně samostatní, studujte práce vnitřního prediktoru a buďte šťastní.

 

Do příštích setkání.

 

 

Diskusní téma: Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 18.7.2016

Komentáře k otázkám

Ari | 29.07.2016

Pokud platí předpoklad,že je veškeré světové dění nepřetržitý proces,který se neustále mění,může v některých lidech vzniknout potřeba pochopit smysl "toho všeho zmatku". Záleží na tom,jak tomu "procesu" my lidé - jako jednotlivci a skupiny jednotlivců nebo jako různě manipulovatelný dav zmanipulovaných jedinců rozumíme nebo naopak nerozumíme a jestli je v nás vůbec touha něco poznávat a měnit svá zažitá přesvědčení a pohled na svět a svůj vlastní život v něm.Není tu nikdo,kdo by za každého z nás tenhle kus cesty "poznávání" ušel a ani to asi není možné.Proto chápu slova V.Pjakina jako odkaz a nasměrování na další samostudium,protože v dnešních časech je tzv."běžné" a "povolené" vědění nedostačující a možná i pečlivě ohraničené a zavádějící.To si ale každý z nás musí přebrat sám..."Elita" se vždy bojí "poddaných",kteří vědí víc,než by vzhledem ke své "kastě",vědět měli.Takže buď zůstaneme pěkně poslušní a nevědomí ve svých staletí budovaných "ohrádkách" anebo se my sami odvážíme rozšířit své chápání světa a své existence v něm o další dimenze a možnosti.

Ohľadom Pjakinových videí.

jardob | 29.07.2016

Aj vzhľadom na tie podráždené, či znechutené poznámky na konci videa, a slovnú výmenu.
- Treba si uvedomiť, že Pjakin ani v jednom videu nevysvetľuje KSB/DVTR. Tieto videá nemožno brať nejakú akadémiu KSB. Môžte vidieť sto týchto videí, no KSB a DVTR sa z nich nenaučíte. Sú to len čriepky, a ak nepoznáte metódu ako ich poskladať, mozajku z toho nepostavíte. Prečo?
Treba si odvyknúť od stereotypu, že niekto cudzí vám bude nalievať fakty do hlavy a všetko vysvetlovať. Koňa možno iba priviesť k vode, napiť sa musí iba sám, vlastnou vôľou. Napiť sa ho nikto neprinúti.
Rovnako aj KSB, možno mu spraviť reklamu, ukázať pár vzoriek ako funguje (Pjakinové videa), ale naštudovať si to musí každý sám, dobrovoľne, vlastnou vôľou (ak sa tak dobrovoľne rozhodne). Tu totiž nejde len o fakty. Tie si môže dohľadať každý aj sám. Ide o metódu ako pracovať efektívne s faktami. O spoznanie základnej kostry fungovania spoločenstiev a celého ľudstva už dlhé storočia. O získanie reálnejšieho pohľadu, na riadenie, dialektiku, filozofiu, relígiu, sociológiu, psychologiu, historiu a ako všetko navzájom v živote súvisí. Lebo ten skutočný pohľad na tieto veci sa v škole nevyučuje, to by sme dnes už žili v spravodlivejšej spoločnosti. Neznalosť a neschopnosť dostatočne uvažovať (či už nedostatkom času, vplyvom nejakej pseudoideologie, pseudonáboženstva ktoré krivia morálku a robia človeka otrokom na chorom systéme v ktorom žije), len pomáha udržať spoločnosť vo všetkej jej nespravodlivosti.
A snažiť sa vyjadriť KSB/DVTR dvoma slovami v dnešnej dobe je absolútny nezmysel. Je to rozsiahly mnohopojmový základ/kostra, ktorý možno rozvíjať a doplňovať. No najprv si treba osvojiť ten základ a jedným pojmom to nepôjde.

Je to ako keby som povedal slová "rýchle a úsporné" (auto) a očakával že všetci z tých slov pochopia ak nie aj technologiu výroby, no minimálne základné funkcie auta, a komponenty z ktorých je zložená väčšina aut. Za podmienky, že predtým ste o autách nič nevedeli... Každý profesionalizmus si vyžaduje úsilie a dôkladnosť. Naopak lenivosť len hľadá vyhovorky ako veci zjednodušiť, alebo sa im vyhnúť...!

Re: Ohľadom Pjakinových videí.

jardob | 29.07.2016

Oprava: nie na konci videa, ale na konci tejto diskusie...

A k zložitosti "Vody Mrtvej" a DVTR. Nie je podmienkou začínať týmto. Ostatné knihy od Vnútorného prediktora (z tých čo sú už preložené) sú písané pomerne jednoduchou, dobre čitateľnou formou a dá sa z nich veľa pochopiť, lebo píšu prakticky to isté čo vo "Vode Mrtvej" ale je to rozdelené v mnohých tématických knihách, a jednoduchším štýlom...
Tu je celý zoznam:
http://leva-net.webnode.cz/prace-vp-sssr/

Treba is uvedomiť že toto je škola života. Rovnako ako študent si neosvojí teoretický základ za dva týždne, ale kým všetko pochopí trvá to oveľa oveľa dlhšie (roky), a aj potom občas spraví chybu. A teoriu potom doplňa praktickými znalosťami celý život...

Re: Ohľadom Pjakinových videí.

Ari | 29.07.2016

Souhlasím s Vámi,jardob.A s tímto obzvlášť: "..Rovnako aj KSB, možno mu spraviť reklamu, ukázať pár vzoriek ako funguje (Pjakinové videa), ale naštudovať si to musí každý sám, dobrovoľne, vlastnou vôľou (ak sa tak dobrovoľne rozhodne). Tu totiž nejde len o fakty. Tie si môže dohľadať každý aj sám. Ide o metódu ako pracovať efektívne s faktami. O spoznanie základnej kostry fungovania spoločenstiev a celého ľudstva už dlhé storočia. O získanie reálnejšieho pohľadu, na riadenie, dialektiku, filozofiu, relígiu, sociológiu, psychologiu, historiu a ako všetko navzájom v živote súvisí. Lebo ten skutočný pohľad na tieto veci sa v škole nevyučuje, to by sme dnes už žili v spravodlivejšej spoločnosti. Neznalosť a neschopnosť dostatočne uvažovať (či už nedostatkom času, vplyvom nejakej pseudoideologie, pseudonáboženstva ktoré krivia morálku a robia človeka otrokom na chorom systéme v ktorom žije), len pomáha udržať spoločnosť vo všetkej jej nespravodlivosti...."

Svet je odrazem nasi mysli

Mahakala | 29.07.2016

pozitivni myslenky, slova a ciny vedou ke stesti..

Z diskusie som sklamany

marabu | 28.07.2016

Tento web sledujem vyse troch rokov. Su tu uzasni ludia, clovek sa dozvie nesmierne mnozstvo informacii, ci uz z clankov, materialov alebo z diskusii. Tie byvaju obzvlast plodne. Snazim sa studovat dostupne materialy, snazim sa chapat a zaroven sa istym sposobom snazim robit osvetu tomuto webu, lebo to i napriek svojmu este obmedzenemu chapaniu povazujem za nesmierne dolezitu a celospolocensky najprinosnejsiu aktivitu, ktorej dosahy sa budu prejavovat a gradovat aj po tom, co uz tu ani jeden z nas nebude. Chapem to tak, ze jeden z najdolezitejsich procesov zacal prave tu, teraz a bude pokracovat dalej. Preto som strasne sklamany z istych casti diskusie. Viem, ze urcite nazory a postoje si treba vydiskutovat, ale toto uz zaslo pridaleko. Dufam, ze buduci hladaci pravdy pri navsteve tychto stranok nenatrafia na tuto diskusiu a ak ano, tak si ju precitaju s velkym pochopenim a nebudu z nej vyvodzovat nejake unahlene a nepodlozene zavery. Bola by to nesmierna skoda. I napriek vsetkemu vsetkym diskuterom dakujem a pani Irene velmi pekne dakujem za jej obetavu pracu pri prekladoch, adminovi a vsetkym aktivnym prispievatelom za mnoho a mnoho ich prace a panovi Pjakinovi dakujem ako vzdy za vyborne postrehy a zelam vsetkym pevne zdravie a vela sil a chuti do dalsej prace. Je velmi velmi dolezita. S ustou verny navstevnik marabu.

mnichov

Dasa | 26.07.2016

Podle Pjakina jsem se snažila rozklicovat Mnichov.McDonalds=vzkaz USA,co se dělo v tom case v pozadí? To jsem nevěděla,pomohl clanek na Aeronetu.Ve stejnem case-jednani o účasti ruských olympioniku=proto Olympia!!!Zlom v účasti/neúčasti Ruska(vice v clanku)....Vzkaz GP pro USA(Wada),ze se jim nepodaří Rusko zablokovat...A mimochodem Paprsek ma pravdu v tom,ze j krome studia a klicovani info je taky veledulezita Laska a Život...Zanechte hastereni,nestojí to za to.Stránkám Leva-netu dík za podnětné materiály..dobra prace.

Pjakin a spol.

Jano | 25.07.2016

Priatelia!
Na Pjakina mozem hovorit len pozitívne, vôbec nie negatívne.Akurát mi vadí, ze
Nespomina nic ine nez prace vnutorneho prediktora SSSR ako podklad pre studium, pritom casto spomina Puskina ako znalca Riadenia
V literatúre,umení a dejinách je viac príkladov chápania podstaty Matričného (Obrazového) chodu vecí.
Sedím v budove, kde fyzicky posobili GP a obcas sa aj teraz objaví tak ako sa objavuje stale na svojich kultovych miestach. To ze ma Pjakin pripravene otazky plynie priamo z DVTR. Preco som pouzil pojem Vykladac snov? Sny su tiez obrazy a malo kto ich vie vylozit, a vzdy nieco znamenaju. Rovnako sa tomu treba ucit.
Ale uz som to tu raz napisal, ze kto ovplyvnuje a riadi Cechy,Moravu,Sliezko a Slovensko tiez.
Je nie celkom presny termin Informacia,ba ani Matrica, najspravnejsi pojem je OBRAZ-to co vidí a ako si to predstavuje nase Vedomie,Svedomie,Podvedomie a kolektivne Nevedomie.

Zobrali Nam obrazove Pismo, Runy, neskor Bukvicu a prepolovali nam Mysel, zneuzili Svedomie.
Ale zamyslite sa napr. nad tym co je to Slovanska Epopej od Muchu? Ako to mohol namalovat a aký OB-RAZ vlozil do obrazu,odkial prisiel na motív, co tym sledoval, kto,resp. ake riadenie za tým, alebo Pred ním stálo.
Kto bol Jirí Sequens co natocil Majora Zemana a aku Matricu (OB-Raz) vytvoril?
Viete kto je hlavny protagonista Zida TO-VJE v muzikáli Fidlikant na Streche (v CR: Sumar na Štreše)? v CR a SR a kto tam kedy hral?
Tento muzikal je inak obsahovo zaklad k dianiu na Ukra-ine.
Tych veci je viac.
Pjakin je velmi mudry clovek, a hlavne propaguje mudrost.
Lenze schvalne to komplikuje aby mali ludia pocit (Ob-Raz), cize vytvara matricu, ze bez hrubych nezozurnalizovanych diel VP SSSR taketo znalosti nie je mozne dosiahnut.
Samozrejme, uvedena koncepcia riadenia a socialnej bezpecnosti v DVTR a KSB je zhrnuta vynikajuco.
Este jedna dolezita vec, ktoru nie celkom dorazne zvyraznuje je pojem Zdrojova zavislost a Zdrojova sebestacnost.
GP ako ohranicena mnozina Geneticky kontrolovanych rodin, na vrchole ktorých stoji SATAN ( napr. s nim debatoval Jezis na Pusti) potrebuje Zdroje tejto planety ako je Voda,vzduch,poda a potraviny. K tomu potrbuje vytvorit Iluziu ,Matricu, Obraz, ze bez Urcitej Formy riadenia socialnych supersystemov by Ludia neexistovali.( Demokracia, Boj proti Terorizmu,Sport,Internet,Ropa) GP neustale prcha a ukryva sa.
Pjakinove vyjadrenia ohladne presunu GP do Ciny,resp. Azie su pravdive v tom, ze tam sa skryje jednoduchsie. Spravne by mal ale Pjakin povedat, ze tam uz dlhsie posobi. Cast rodin GP a to dost velka cast sa nachadza v Severnej Korei.
GP za sebou sice zahladzuje stopy, ale vzdy sa na svoje posobiska aspon obcas vrati. Uvedene je sposobene vibraciami, ktore vzdy po sebe zaneha na mieste, kde posobil. Svajciarsko spolu s Velkou Britaniou a Norskom ( O ktorom Pjakin nehovori) su miesta Aktivneho Riadenia Sveta-Tam konkretny ludia ( resp. geneticky kontrolovane rodiny v Cele so Satanom) cielene podla rozdelenia harmonogramu Aktivne vytvaraju Matrice. Severna Korea je objektom pasivneho riadenia, takpovediac kludneho miesta, kde sa z velkej casti Rodia,klonuju, a do priblizne 12 roku zivota vychovavaju.
Cechy a Slovensko su pre GP zaujimave z viacerych hladisk. Nejdem to tu ale rozoberat lebo sa stanem subjektom T. cinu a naplnim O. stranku T. cinu.
Len sa zamyslite nad tym preco Pjakin napr. hovoril o podzemnych chodbach z prazskej Synagogy do Lidic a Heidrichovi a preco to nedokoncil.
Caute


Re: Pjakin a spol.

Hox | 25.07.2016

> To ze ma Pjakin pripravene otazky plynie priamo z DVTR.

V jakém smyslu? Když jsem kdysi dával otázku, dostala se do relace v přesném znění dokonce s gramatickýma chybama, více lidí z ČR/SR položilo otázku, kterou vybrali do relace.

Re: Re: Pjakin a spol.

Jano | 25.07.2016

V zmysle, dostatocnej prípravy na odpoved. Nie je to tak, že mu ten chlapík bez prípravy položí otázku a on z fleku reaguje. Najprv musí verifikovat mieru pravdivosti dejov a javov v polozenej otázke. Cize pred odpovedou najprv musí precitat Matricu, ktora bola vytvorena, co trva nejaky cas.( Kontrola svetovych Agentúr, Medii, odkontrolovanie Datumov,Cisiel apod.)Az ked spracuje celú Matricu,Ob-Raz, moze odpovedat.

Re: Re: Re: Pjakin a spol.

Hox | 26.07.2016

a?

Re: Re: Re: Re: Pjakin a spol.

ujo | 26.07.2016

a?
Parádna otázka HOX.
100 bodov.

Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin a spol.

Hox | 26.07.2016

:)

Re: Re: Re: Pjakin a spol.

Oslo | 26.07.2016

Som si vsimol, ze v niektorych castiach listoval v zosite, kde mal (asi) pripravene vypracovanie temy, o ktorej sa bude hovorit. Ono tych tem, na ktore sa ludia budu pytat az tak vela nie je a na druhej strane, on sam musi mat vypracovane materialy pre vlastne analyzy. Ak sa zaoberate nejakym vyskumom, tak si pisete poznamky, data a zistenia si chcete a musite nejako zaznamenavat, nedrzite vsetky kauzalne retazce v hlave.
Je skvele, ze otazky a odpovede su robene takymto sposobom. Ludia si nejako zvykli na TV relacie, kde moderatori strielaju otazky bez pripravy na hosti. Ale toto nie je telka.

Re: Re: Re: Re: Pjakin a spol.

Aksal | 31.07.2016

Souhlas, poznámky jsou dobré na to, aby nezapomněl osvětlit něco důležitého a aby nemusel v hlavě držet hromadu faktů a mohl se soustředit na výklad ...Střílení otázek a vyžadování odpovědí bez přípravy je dobré jenom na to, aby byl "protivník" zahnán do kouta, nebyl mu dán dostatečný čas na promyšlení odpovědi a na základě toho později, při opětovném přehrání rozhovoru hledat jakékoli rozpory a tyto pak na dálku rozebírat v dalších debatách, nebo sáhodlouhých článcích, které ale už píše autor bez časového stresu a s přípravou... Tím je dána půda pro dehonestaci člověka a jeho názorů...

Re: Pjakin a spol.

Ron | 27.07.2016

Ahoj, Jano.
Chcem ta poprosiť, ci by si sa mi neozval na email: ronmag29@gmail.com .

Ide o nejaké štúdijne materiály a celkovo tvoj pohľad na vec.
Dik
Ron.

Co takhle návrh na soutěž??.

čtenář | 25.07.2016

Vážení přátelé,
komentář od Jano mi vnuknul tuto myšlenku:
- vypadá to, že někteří zdejší čtenáři jsou ve svých schopnostech nedoceněni (myšleno zcela upřímně..), takže by nebylo od věci je zapojit do diskuze a dát jim více prostoru
- pokud se někdo něco učí, pak je nutné se čas od času nechat vyzkoušet, abych si své schopnosti ověřil, zda si jen něco nenalhávám (že to umím..)

Takže o co jde - možná by nebylo špatné zavést čtenářskou soutěž, kdy by účastníci nastínili své komentáře a pak se podle pana Pjakina (či pomocí zdejších čtenářů) ohodnotili, jak se "trefili" ve své analýze..
Stačí dvě otázky: - která událost v minulém týdnu byla nejdůležitěší a krátký komentář
- osobní komentář k dalším 2-3 událostem.
Uzavírka v pondělí večer. V pátek-sobotu (po překladu) pak ohodnocení a zvolení vítěze kola..
Co vy na to??

Re: Co takhle návrh na soutěž??.

T. | 25.07.2016

Aj Pjakin je omylný, a brať ho ako etalón pravdy nie je veľmo dobrý nápad.

Pjakin a spol.

Jano | 25.07.2016

Pjakin je len kvalitny vykladac snov. Vsetky tieto analyzy, ktore uvadza su sice kvalitne, ale nic nemenia na skutocnosti, ze su vsetko dopredu pripravene aj otazky a aj odpovede.
Schvalne navadadza na studia Knih tzv. vnutorneho prediktora SSSR, co je zastieraci manever. Matricne uvazovanie je v celku jednoduche a netreba k tomu ziadne knuhy VP SSSR, staci trochu uvazovat a prakticky clovek ze princip riadenia sveta je vo vytvarani OBRAZOV (Matríc)- to je cela DVTR, nic viac,nic menej a spravodlive rozdelenie zdrojov znamena pouzivat Matrice( Obrazy) pod gesciou SVEDOMIA- to je cela KSB, nic viac, nic menej. Cize Pjakina uz pozerat ani pocuvat nebudem, lebo uz by to mohol za tych neskutocne vela Vystupeni povedat napriamo, nie robit stale reklamu na nieco, co je pre bezneho posluchaca velmi obtiazne nastudovat a vytvara otrocky vztah posluchaca k jeho relaciam. Pritom je to velmi jednoduduche. Taketo okomentovania, resp. Citanie Obrazov/Matric ako diania nie len vo svete alebo v okoli dokaze prakticky kazdy inteligentnejsi clovek

Re: Pjakin a spol.

udo | 25.07.2016

V podstate súhlas Ján.
Pekne, krátko, jasne vyjadrené.
DOStatočne Inteligentnému (slov.:"chápavemu")
človeku pozerať každý diel Pjakina,
myslieť v časovej..frekvenčnej jednotke časomiery
1. Pjakin :) asi fakt netreba.
Koľko ale takých doma na SK/CZ máme?
..zatiaľ teda nech je inšpiráciou a ktorí to už nepotrebujú,
nech teda sami zodpovednosť na mieste svojom vykonávajú,
i ďalšiu spolu s benefitmi prislúchajúcimi naberajú.

Inak súhlas aj s tým, že KSB/DVTR nie je nič iné,
ako len pokuso o zhrnutie oných pokolení ľudových múdrostí..
poRiekaDiel, raSprávok a poVestí..
vo forme modernejśej, dobe, perióde naśej snáď adekvátnejśej
Nakoľko úspešným?
Toť otázka..
..a ďalśia náväzná:
Sú lepśie zhrnutia?

Umeleckejšie, menej "technické", zľudovelé formy (slov.: "obrazy") KSB/DVTR snáď ešte prídu.
A to je v rade neposlednom práve na vás milí návštevníci stránok týchto..

(kedysi EnKyklo..pédie.
od..a či zaCyklenia.
Chron(os)Níké)

Raz budú možno naozaj deti už na ZŠ Ján,
slová tvoje užívať..no obávam sa, že to nebude dnes
a možno ani zajtra nie..avšak isto skôr, ako za 1000 liet.
SveDomJe dom a spoloČnosť všetkých..ľudí dobrej vôle
nie volov.

Tož pridajme i my ruku k dielu a myslime i na vnukov našich..
"Veď kdeže by sme i my boli,
keby starkí naši drahí v dielach svojich,
i na nás nemysleli?"

Re: Pjakin a spol.

Hox | 25.07.2016

S něčím se dá jistě souhlast, ale otázky dopředu připravené nejsou, to je lež. Také interpretace činnosti Pjakina je to úzce jednostranná, to, čím se ve skutečnosti hlavně zabývá, je formování informační pole a informační "vysvěcování" určitých událostí. Kdo sleduje pozorně, může si všimnout určitých reakcí struktur řízení na informace, které ohlašuje. Preventivní oznámení určitých scénářů = snížení jejich účinnosti nebo zabránění jejich realizaci. Informační prevence.

Re: Re: Pjakin a spol.

Zdeněk | 25.07.2016

Pro mnohé, je to,co přichází z Ruska- nestravitelné,protože to bourá základy na kterých stála a stále stojí,tato naše nedokonalá civilizace.
Védy popisují vyspělé civilizace statisíce a miliony let před touto naší současnou civilizací. Kupř.: popisy nádherného města Ajódhji. V té době neexistoval průmyslová města jak je známe dnes-ta nejsou vůbec krásná. Jsou to ve skutečnosti znečištěné pekelné díry.

Pokud nebude světová válka,lidé této planety Země se budou muset vyrovnat s novými,nezfalšovanými dějinami lidstva. Kéž se nám to vyplní.

Re: Pjakin a spol.

zdeněk | 25.07.2016

Milý Jano,nikdo tě nenutí abys poslouchal Pjakina. Říkáš,že vytváří otrocký vztah posluchače k jeho relacím. Přitom je to zcela obráceně. Pjakin bourá otrockou biblickou koncepci, která udržovala v nevědomosti celé národy tisíce let. Uvedu ji ve zkratce:

PŘÍRODOPIS A PALEONTOLOGIE-historie života na Zemi.

Jednou ze základních myšlenek,ze které vychází vědecký svět,je teorie evoluce. S postupem času se vytvářely na zemském povrchu vrstvy sedimentů,v nichž se příležitostně v té které době uchovávaly zbytky rostlin a živočichů. Tyto fosílie pro nás představují záznamy minulosti.Věda tyto nálezy detailně zkoumá a vytváří z nich celkový obraz historie života na Zemi.

Geologové dnes říkají,že z období staršího než 600 mil. let nenacházíme žádné stopy po vyšších organizmech. Z dob starších než 700 mil.let najdeme pouze pozůstatky po bakteriích.To hovoříme o prekambrickém období. Mezi nejranější zkameněliny vyšších organismů patří fosílie medůzovců.. Běžně se uvádí,že Země se začala utvářet před 4,5 miliardami let. (Tento údaj byl zjištěn nepřímo pomocí radiometrického určování stáří hornin.) První sedimenty se začaly tvořit před 3,5 miliardami let-do té doby Země neměla pevný povrch.Existence prvních jednobuněčných organizmů je datována do období před třemi miliardami let. Geologové k tomuto závěru docházejí na základě pozorování hornin,kde objevili drobné útvary připomínající otisky buněk. Celé dlouhé období až do dob před 600 mil.lety je však na fosilní nálezy velice chudé.

Po této etapě následoval zlom-tzv. kambrická exploze.Od té doby již máme k dispozici mnoho fosílií-různí živočichové s ulitami,trilobiti atd. K další evoluční etapě patří éra ryb. V té době ještě neexistoval žádný život na souši,první suchozemské organizmy se objevily až před 400 mil.lety. Souš poté pokryl hustý porost (džungle) Dále přišla éra plazů trvající 100 mil.let. Na Zemi se později také objevili dinosauři,kteří potom nějakým záhadným způsobem vyhynuli. To už se přibližujeme k současnosti,kdy se před několika mil.lety začali z opic formovat první lidé. První člověk se ale objevuje až před 35 000 lety. Počátky civilizace,kdy lidé začínají stavět města spadají do doby před 6000 lety. To je takový letmý průlet tím, co nám říká současná věda. o vývoji života na Zemi. Vědě se přitom podařilo,aby tento pohled přijal celý svět a uvěřil mu.

Na Západě se proti tomuto vědeckému světonázoru stavělo křesťanství se svým vysvětlením,že náš svět byl stvořen roku 4004 př.nl. Zhruba kolem roku 3000 př.n.l. došlo k velké potopě. Historie celé planety tedy byla vměstnána do éry 6000 mil let.

Z hora uvedený výklad dle materialistické vědy však odporuje četným nálezům artefaktů,které byly nalezeny hluboko v důlních šachtách,pod silnými nepoškozenými vrstvami lávy v útvarech starých 9 až 55 mil.let. Mimoto mimo křesťanské duchovní nauky existuje duchovní nauka védská,která je bezkonkurenčně první duchovní naukou a první písemnou formou této planety Země. Ta popisuje detailně různé potopy, (nikoli pouze jednu) a mimoto, též rasu inteligentních tvorů,kteří se nazývali VANAROVÉ. Byly to v podstatě opice s tím rozdílem,že byly inteligentní,měli určitý druh civilizace, jazyk,politiku, krále. Fyzicky byly velmi silné ale používaly pouze primitivní nástroje.Re: Re: Pjakin a spol.

trtkin | 26.07.2016

VANAROVÉ..
Védské pojetí historie vesmíru:
http://www.harekrsna.cz/cvs/2008/vedske_pojeti_historie_vesmiru
Hanumán
http://fext.cz/bestiar/bestiar_074.htm

Re: Re: Re: Pjakin a spol.

Zdeněk | 26.07.2016

Ano,znám to. Je další rozsáhlá literatura faktů na toto téma. Např.: Ajurvéda, Psychologie Vedánty, Neurony velká naděje-odkud přichází paměť, Prvotní polévka z abecedy, Zakázaná archeologie, Objev védské řeky Sarasvatí,Pátrání po ztraceném městě Dváraka, Árjové a archeologie,Tajemství evoluce a mnohé další včetně nejnovějších poznatků ze satelitního snímkování. Přichází čas,kdy se toho chopí vědci nezatížení granty. Pak už nebude prostor na spekulace.

Re: Re: Pjakin a spol.

Jaryk | 24.08.2016

Myslím, že správně mělo být jen 6000 let. "Historie celé planety tedy byla vměstnána do éry 6000 mil let.


Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/otazky-a-odpovedi-v-v-pjakina-ze-dne-18-7-2016/

Re: Pjakin a spol.

Hox | 25.07.2016

> Schvalne navadadza na studia Knih tzv. vnutorneho prediktora SSSR, co je zastieraci manever.

Názor pramenící z nepochopení některých objektivních jevů spojených s KSB, jako například faktu, že v KSB je poprvé v historii obsažena terminologie pro popis obecných procesů řízení, což je mega-významné a zjevně ti to uniká. Je pravda že KSB není nic nového a převratného, všechny ty myšlenky už v kultuře byly (ale rozsypány na fragmenty), Lidská koncepce uspořádání života na Zemi také vždy existovala v myslích a ideálech prostých lidí, co je na KSB nové, a co tu dříve nikdy nebylo, je systematizace do jednoho celku a převod na současný terminologický aparát.
Zastírací manévr čeho?

"Matricne uvazovanie je v celku jednoduche a netreba k tomu ziadne knuhy VP SSSR..."

teoreticky jistě, v praxi, kolik lidí z milionu to v současné kultuře může dělat? Kolik lidí je schopno někomu srozumitelně vysvětlit, co a jak? Jakým terminologickým aparátem?

> to je cela DVTR, nic viac

omyl, nový terminologický aparát umožňující popisovat to, co dříve nešlo jednoznačně popisovat a tím pádem "neexistovalo" je to, oč tu běží.

> nie robit stale reklamu na nieco, co je pre bezneho posluchaca velmi obtiazne nastudovat a vytvara otrocky vztah posluchaca k jeho relaciam

lež, zde se nachází spousta běžných lidí, kterým informace z KSB kvalitativně posunuly vnímání světa a míru chápání, není to nic, co by nebylo v možnostech běžného člověka. Pokud se ti tak jeví, chyba bude na tvojí straně, jak ilustruje i tvrzení o formování otrockého vztahu - to, jaký vztah si někdo vybuduje k relacím Pjakina, záleží jen na něm samém.

Díky za titulky paní Ireně

mikin | 25.07.2016

Opravdu zajímavé zdělení. V mnohém mám obrat o 180 stupňů. I některé názory jsou podnětné. Ale velice nesnáším nazory lidí, kteří nic nevědí a zbytečně przní diskuzi.

Re: Díky za titulky paní Ireně

čtenář | 25.07.2016

Krásný postřeh.. Bohužel, oni se myslí, že VÍ VŠECHNO a ostatní jsou jen hlupáci.. A to stejné si myslí opravdoví blázni - že oni jsou normální a všichni ostatní jsou blázni. Takže asi tak..

odporucam

Zvedavec | 24.07.2016

Skvela analyza!

V.V. Pjakin analytik

Iacta | 24.07.2016

Není pochyb o tom, že V.V.Pjakin zaujímá jako politický analytik přední místo v ruské odborné sféře i mimo ni. Vážím si ho i s jeho přesahem do esoterické oblasti. Není mi poněkud jasná jeho nekritická podpora Putina jako Gosudara plovoucího blankytně zářícího na mafiánsko-zlodějské ruské bažině, hohořícího při tom s Hospodinem. Je známá Putinova účast v mafiánském klanu Ozero, jeho těsné vztahy s oligarchy Rotenbergy, Deripasky, Milery a jinými, jejichž miliardářské děti dosazuje do významných pozic, stejně jako před tím jejich rodiče. Při tom je zřejmé, že Rusko nevzkvétá, naopak, úpadek v oblasti ekonomické, vědecké, vzdělávací, zdravotnické a životní úrovně je naprosto zřejmý. 80 dolarových miliardářů proti 25% prostých lidí živořících na hranic i bídy. Miluji Rusko a z této zhoršující se situace si zoufám. Západ postupuje naprosto systematicky a nevěřím, že něco ze svých plánů včetně Ukrajiny vzdá. Je jenom otázkou na které straně dojde dříve k nezbytnému provalu a fiasku. Doufám jen, že to nebude v RF.

Re: V.V. Pjakin analytik

Eva | 24.07.2016

Podle čeho usuzujete, že Rusko nevzkvétá?
My snad vzkvétáme? Kde je ta produktivita a a včem spočívá konkurenčnost západu? Likvidací konkurence?
Tomu věříte http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Nikdo-tu-nezchudl-to-jsou-jen-bachorky-S-guvernerem-Rusnokem-o-vyhlidkach-ekonomiky-445766

Re: V.V. Pjakin analytik

Oslo | 24.07.2016

Len pre porovnanie: fakt si myslis, ze v Nemecku, , Britanii, Rakusku ci Francuzsku nevladne mafia a oligarchia? Ze deti a pribuzni tychto klanov nie su dosadene do vyznamnych pozicii? Ak tieto krajiny vkzvetaji, tak je to len na ukor Ceska, Slovenska, Ruska ci svojich kolonii. Vdaka manipulacii s eurom, dolarom, financnymi trhmi a carovanim s dlhom nie je upadok zapadu viditelny. Ale podla toho, co Pjakin ocakava, tak sa coskoro dockame.

A este nieco, ak mas pocit, ze zapad rastie v kvalite vedeckej, vzdelavacej ci zdravotnickej, tak je to bud tvoj sebaklam alebo mas zle informacie. Moje skusenosti a informacie dokazuju pravy opak.

Re: V.V. Pjakin analytik

Kolkobudešžiť | 24.07.2016

Áno Lacta, Pjakin je vynikajúci a všetci "komentátori" a "analytici" na TV obrazovkách sú pajáci a hlupáci. Ako ich vnímajú ich vlastné deti, čo pozerajú Pjakina...? Lenže sám Putin je v tom istom vzťahu k Pjakinovi ako my-snaží sa mu pomôc, aby sa vymanil trochu spod riadenia GP... Áno Lacta Západ stále systematicky obsadzuje Moskovskú časť a ekonomicky sa etablujú v Rusku ako v ČR a v SR, sú zamestnávateľmi a rovnako ich už nemusí zaujímať, kto stojí v čele Ruska, vď hlavný biznys majú oni a na úkor Rusov. Áno i keď sa to zabúda zdôtazňovať Čína ešte systematickejšie a vďaka dohodám s Ruskom obsadzuje Sibír úplne oficiálne - PRETO GP vyhovuje MIER, lebo má páky na MIEROVÉ ekonomické obsadzovanie a likvidáciu Ruska. VOJNA by mu tieto plány mohla zhatiť ak by sa Rusi proti tomu vojensky postavili!!! Ak nebude vojna Čína MIEROVO obsadí Sibír a Západ Moskowiu!!! A preto v tejto situácii robia USA tlak na Rusko, aby bolo nútené orientovať sa na Čínu a poskytovať jej zdroje, lebo USA a EU sú "nepriateľské". Teda vojnové úsilie USA nie je výron štátnej elity na stabilizáciu USA, ale je to konkrétna úloha od GP pre USA len s tým, aby to NÁHODOU neprerástlo do vojny. A tak len kontroľuje vypusteného psa z reťaze USA na surovinovú ovcu Rusko, ktorú má zahnať do pažeráka košiara Číny a potom sám zdochne!!! A má na to i vnútorné kontrolné páky v Rusku vo forme pederastov, liberálov, patriotov, komunistov, pučistov... A svoju genocídnu politiku Slovjenov v Rusku robí GP dôsledne ničí školstvo, ekonomiku, rodinu... A Putin? Pjakin mu dáva informácie ako sa dostať na ozaj úroveň gosudara so želaním, že sa utrhne od GP v prospech Ruska, čo by dokázal! A či Putin ozaj robí pre Rusko, čo môže?
Prečo okamžite nevyhlási výnimočný stav, ak si je istý podporou armády? Zdvojí ochranku svojich... Vyhladí všetkých podpidosníkov správu prevezme armáda do vyčistenia a naštartuje ekonomiku ako Stalin! Jelcin len s podporou 20% dokázal zničiť štát a Putin s podporou 70% nedokáže ho konsolidovať? Prečo nevyženie ľudí a domobranu do ulíc, nerozdá ľuďom zbrane a nezablokuje pindosov? Veď majú prezidentský systém! Prečo?
Kto dosadil nových Putinov? Kto má na to silu? Ten istý GP ktorí vymenil cára Petra. Tu si pozrite výber o Putinoch. Opakujem celé divadlo USA kontra Rusko je v záujme GP. GP porazí štátna elita USA jedine, ak zaútočí na svojho ozajstného rozpínavého otrokárskeho nepriateľa ČÍNU!!!
Putin o Tartarii
8min Путин о Тартарии. https://my.mail.ru/mail/vladzlat9/video/1555/2914.html - nový a potom starý Putin o Tartarii,mapy

Путина ПОДМЕНИЛИ! ШОК!!! https://youtu.be/WUmqLEcSXCE
Докажите мне, что это Путин! https://youtu.be/4VoXcEsiJqc dvojníci boli u Stalina, Brežneva, Jelciňa je škola dvojníkov, 6 Putinov
Путин помолодел, и забыл немецкий язык...??? https://youtu.be/MNSQa_DJh3s
https://youtu.be/GpSo9STrLd8
Настоящий Путин найден в психиатрической лечебнице !
Dobře - Клоны Путина - найди 10 отличий https://youtu.be/fJcEbslIF1w komentáre v cudzin. médiách - zmeny čo nie je možné plastikou urobiť, aj Jelcinove zmeny - Putinovia všetko zničili- vymierame, zničil ekonomiku, vojsko (raznesi.info, kontakt@raznesi.info, volya-naroda.ru)
Путина подменили, и не только его https://youtu.be/GdYL6gzqi0o -súhrn aj Jelcin aj podrobnejšie Peter 1
ДВОЙНИКИ ПУТИНА. РАЗОБЛАЧЕНИЕ | сирия 2016 январь последние новости | как сделать шапку для канала
Starý Putin:
https://youtu.be/8ODLt3o1_oA - Sankt Peterburgský Putin v KGB mal ideologickú úlohu, boj s inou mysľou a preto ho poverili "spracovávaním" študentov a ľudí, Putin na univerzite ma úlohu donášať na priateľov.
starý Putin Sankt Peterburgsky https://youtu.be/am_8EqJKDFs Кто такой Путин!? Запрещенное видео на ТВ
Pro Putina - Ужас! Вся правда о Путине, смотреть всем!!! Gorbačov, Groznyj-tanky zničené, Rusi zajatí-Na konci 90tych rokov je Rusko v rukách oligarchov, iný Jelcin 1999 odstúpil-prvý Putin 1. vraví - úloha odstrániť kriminalitu a bezzákonnosť -"naši partnery nechcú spolupracovníkov ale vazalov" "budeme reagovať na nebezpečenství od USA" 2008 Saakašvili-prezident bol Medvedev od 2008 jeho milenka Dima" "Rusko sa vrátilo do svetovej politiky, zaujalo vážnejšiu
úlohu vo svete"
Pozn. Nový Putin nevystupoval v Mníchove.Neviem, či starého práve po Mníchove neodstránili, či neprecitol.
Všetci Putinovia:
Ekonomicke fakty- Экономический провал ПУТИНА. За этот фильм убили Б. НЕМЦОВА, автора конституции РФ https://youtu.be/yPKUHRS65QM, Rusko kleslo na úroveň Mexika
КУДА ПРОПАЛА ЖЕНА ПУТИНА žena Putina posledn 2008 potom ju nikto nevidel,https://youtu.be/nWDzgwExVGU
Дочери Путина.Фотоальбом https://youtu.be/-PQ4e1vcil0
Nový Putin:
https://youtu.be/MNSQa_DJh3s - výmena Putina, čo od nej čakať, bude ozaj dnešný Putin iným jako minulý Sankt Peterburgský zločinec, čo predával ruské suroviny za 1000x nižšiu cenu? Asi nie, keď vyhovuje klike, Medvedejevovi a iným-tí musia poznať, že je to iný člověk! Čo sa zmenilo, čo sa deje a jako to skončí? To Pjakin musí vedieť!
Путина послал всех нахуй, путин материться снято скрытой камерой https://youtu.be/lub37lkuqM0 Nový Putin poslal všetkých do riti, že zle robia a "náhodou" bola zapnutá kamera - jako s vyrába mýt o Putinovi?
Путин послал Обаму на х*й в прямом ефире Putin kandidát Medvedejeva toho "zlého" podľa Pjakina. Slovíčka v prejave ..sláva Rusku...presne na city jako u nás- nie je im pomoci-iné slová iné činy..!
https://youtu.be/Yl47-nJnSkY - rozne vyroky, celkom dobre
https://youtu.be/p4ky9fNYMDo - 2min.
Oponenti -potrebné je vždy poznať argumenty oponenta pre zdar obhajoby svojho názoru:
Berezovski:
Березовский о семье Путина https://youtu.be/nUO3CZWkB3o - čo hovoria nepriatelia Putina
Березовский о богатстве Путина https://youtu.be/k9nKfN0Cak0
Березовский о Медведеве (Димон больной человек) https://youtu.be/1wqD2XvgnEs (Medvedev nemůžu nič samostatne robiť je to chorý člověk)
Litvinenko
А.Литвиненко о взрывах жилых домов https://youtu.be/amVj-EzkPU8
Правда о ФСБ и Путине рассказывает Александр Литвиненко Для тех кому не всё https://youtu.be/9fYJDls-dFs
Čína a vojna
5minКитай готовиться воевать против России. https://youtu.be/_l7T5cX6JcQ
5min.К какой же битве и с кем готовится Китай? Интервью китайского генерала! "chcú mier, tak zbroja" - jako Hitler
Китай строит города-призраки!! Зачем? https://youtu.be/3LUUuaArDFs

Re: Re: V.V. Pjakin analytik

Hox | 24.07.2016

Zapomněl jsi na Aštara Šérchána a vesmírnou drůbež, která z okolozemní orbity vyměňuje Putiny zase zpět.

Re: Re: V.V. Pjakin analytik

Nikdo | 24.07.2016

1) Buďto má svět pevná pravidla a to znamená, že bůh existuje.
2) Nebo někdo mocný si může dělat co chce a ty pravidla obcházet a dělat co se mu zachce bez následků.

Zatím všechny dostupná ověřená fakta podporují variantu 1 a jsem si jí jist. Pokud by platila varianta 2, pak by nemělo cenu žít a i ten mocný by se musel unudit k smrti.

Příčinou proč lidé skončí v depresi a věří ve 2 je čas. Uchopení času je obtížné, ale jakmile ho jednou bytost uchopí velká část potíží ustoupí do pozadí.


On hvězdy z nebe sráží,
když hvízdne lunou zatřese.
Leč zákon času úklad maří
a jeho moci vyhne se.
- Puškin -

Re: Re: Re: V.V. Pjakin analytik

jh | 25.07.2016

"Nebo někdo mocný si může dělat co chce a ty pravidla obcházet a dělat co se mu zachce bez následků"

nebudem spochybnovat, ci existuje boh. existuje. ako si teda vysvetlujes, ze prasata, ako soros, ci gp sa dozivaju krasneho vysokeho veku bez toho, ze by sa im nieco stalo?

Re: Re: Re: Re: V.V. Pjakin analytik

Nikdo | 25.07.2016

To je právě o pochopení času.

Pokud platí pevné zákony, pak nikdo a nic nemůže uniknout následkům svých činů a každý si bude muset své chyby nakonec odpracovat.

Poznámky:
Soros se nemá nijak skvěle nebo by jsi snad vyměnil svůj život za jeho, já tedy ne.

Chudý člověk má alespoň naději, že když zbohatne tak bude vše prima. Bohatý je v depresi, protože zjistí, že pouze bohatství mu štěstí nepřinese, "nejenom chlebem je člověk živ" a proto se většina zbohatlíku začne povyšovat, což by šťastný člověk neměl zapotřebí. Vtip: Falešný mistr se po smrti sejde se svými učedníky a říká vidíte dostali jsme se do nebe, hned na to přijde služebník a ptá se co by jste si přáli. První den si přejí nekrásnější ženy a jídlo a přepych. Druhý den jsou už k smrti znuděni a tak říkají služebníkovi ukaž nám zemi, jeden den se jim uleví, když vidí jak se lidí pachtí ve světě a oni nemusí. Třetí den už pohled na zemi nepomáhá a tak říkají služebníkovi ukaž nám peklo a on odpoví "kde si myslíte, že jste?" Peklo je, když jsou naše přání splněna okamžitě, přesto chce každý vše hned. Rockové hvězdy někdy páchají sebevraždy, všechno mají a není kam jít o co usilovat. To je poznámka k pochopení času.

Radost ze života přináší objevování nového a vyhnutí se nepříjemnostem vyžaduje vůli k dobru a kritické myšlení včetně co nejpřesnějšího posouzení sebe, což je nejtěžší. Každý má takový život jaký si zaslouží, je to obtížné přijmout, ale naše osobní morálka a etika je velice často nižší než naše představa o ni.

Re: Re: Re: Re: Re: V.V. Pjakin analytik

paprsek | 25.07.2016

Děkuji, tohle pohladilo...

Re: Re: Re: Re: Re: V.V. Pjakin analytik

Leoš | 25.07.2016

Všechny konstrukty,které vytváříš,jsou neskutečné a falešné. Samá voda.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: V.V. Pjakin analytik

paprsek | 25.07.2016

Už i takovéto informace jsou nebezpečné, že se pro nic a za nic musejí shazovat, bez argumentu?

Re: Re: Re: Re: Re: V.V. Pjakin analytik

jh | 25.07.2016

pozri, ja chapem posobenie casu, mne staci blba myslienka a uz ju pocitim, napr. zakopnem v tom momente uplne nezmyselne o gauc. ale ide o ine. tito ludia robia prasarny, ktore su radovo co sa tyka zla, ale radovo totalne daleko od toho, s cim sa potyka bezny clovek a uz davno mali byt pod drnom a nic. vymienaju si srdcia a stale tu oxiduju. nieco tu nesedi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: V.V. Pjakin analytik

Nikdo | 25.07.2016

Snažil jsem se naznačit, že život jako celek má přesah jednoho zrození. Vyžaduje to opravdu hodně životů vybudovat království boží na zemi. Jako dítě jsem se občas cítil ukřivděný, že je to nespravedlivé, ale časem (mám výhodu, že si velmi dobře si pamatuji jak jsem svět vnímal jako dítě) jsem zjistil, že to já jsem se choval jako spratek, neměl jsem dost informaci o situaci a fungování světa. Například Pjakin mluvil o tom jak se hlupáci z vlády smáli, že klidně vytvoří strategii na 2000 let dopředu, ale nevědí jakou zvolit teď , nicméně Pjakin oponoval a naopak zdůrazňoval, že je potřeba mít plány klidně na 20000 let dopředu. Čas to jsou celé věky, zrození hvězdy je jen mžik. Jde o to uvažovat dlouhodobě, mladí je netrpělivé, proto moudrost přichází až většinou na konci středního věku.

Poznámky:
Co říkal jeden moudrý člověk; na situaci jak k tomu přijdou ty srnky, když je lovci jen tak pro zábavu zabíjejí; mi řekl to ty srnky to jsou ti lovci upadli v dalším zrození si to musí odpracovat a pochopit v těle srnky.

Otázka k zamyšlení:
Jak k tomu přijde například komár, když je rozplácnut jenom proto, že plní svůj účel a pije krev.

Funguje to asi takhle po těžkých chybách je paměť bytosti částečně zrozením zablokována a začíná se od znovu, aby bylo vůbec možné nějak pokračovat, ale "karmická zátěž" se projeví v životních podmínkách, pokud bytost jde nahoru, tak postupně je ji odkrýváno čeho se dopustila a jsou nabízeny možnosti jak to napravit.

Pokud někdo dělá špatnosti, tam ho nelituji, ale mám sním soucit, protože si velmi skutečně zavařil na hodně dlouhou dobu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: V.V. Pjakin analytik

jh | 25.07.2016

vsetko co pises je jasne a beriem to. ale ako je mozne, ze v dobe v ktorej zijeme, ktora je neskutocne rychla, tak mne sa nieco prejavi okamzite a tymto prasatam sa to akoze posunie na dalsi zivot. toto je pre mna nepochopitelne. dakedy davno, ked clovek mozno za 100 rokov prezil to, co sa da dnes za 1 rok, tak by som chapal, co hovoris, ze si to "odpracuje" v dalsom zivote. bohuzial, dnes by mali okamzite dostavat po papuli, co sa moc nedeje.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: V.V. Pjakin analytik

JaroX | 26.07.2016

Podľa mňa si myslíš, že dlhovekosť je dar od Boha. Podľa mňa nie je. Čas, ktorý strávime v našom terajšom ľudskom tele tu a teraz (od narodenia po smrť) neodráža, či robíme dobré alebo zlé skutky. Človek sa narodí, keď je potrebné, aby sa narodil. Zomrie, keď je potrebné, aby zomrel.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: V.V. Pjakin analytik

jh | 26.07.2016

vobec si to nemyslim, nikde som to nepovedal. hovorim len, ze ja som za malickosti dostal znamenie, ci uz na majetku alebo na zdravi. boli to fakt malickosti, oproti tomu, co robia tito. takze sa len zaujimam o nazor, ako je mozne, ze niekto da povel na zabijanie a stale tu beha.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: V.V. Pjakin analytik

JaroX | 26.07.2016

Čím dlhšie bude Šoroš žiť v tomto živote, tým dlhšie bude "srať ježkov" v ďalších životoch, lebo on sa už v tomto živote nezmení.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: V.V. Pjakin analytik

asdf | 28.07.2016

Mozna maji (oni ci to kdo je ridi) lepsi chapani karmickych procesu a "umi v tom chodit" (hlavne ti loutkovodici na ktere nevidime, ne ten spotrebni material co jim pak dela spinavou praci, ti mezi tak napul, jak to odkoukaj a co se k nim jeste dostane). Napriklad vsimli jste si ze zlo vam typicky nic zas az tak nevnucuje ale spis to tak nejak "zaonaci" abyste po tom touzili a chteli to sami? A na druhou stranu, i kdyby "to bylo drobnym pismem v poznamce pod carou" zlo vam typicky da sanci lepsi volby, nez to "co se ma a obecne doporucuje", samozrejme za urcitych pro vas nevyhodnych(?) ci mirne/vice znepohodlnujicich(?) vedlejsich vlivu. Ale to si kazdy musi promyslet, co se mu opravdu "vyplati".
V teto situaci, koho pak karmicky trest dozene driv? Nerikam ze oni za to potrestani nebudou, podle me budou a jeste mnohem vice nez kdyby skodili primo a "transparentneji", ale pozdeji, a ti kdoz jim na to skoci si to odnesou driv a o to jim zrejme jde nejvic, a i aby takovychto bylo co nejvic ;-)
At to nemluvim o ruznych magickych ritualech (idealne s vyuzitim co nejvice lidi. viz masmedia), ktere jim taky dovoli castecne prenest vinu/zodpovednost (treba divadlo "voleb"... vzdyt jste to tak sami chteli...) a co nejvic jejich potrestani oddalit,i za cenu toho ze trest pak bude mnohem vyssi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: V.V. Pjakin analytik

paprsek | 25.07.2016

A jak by se ti o chloupek lepší dozvěděli, že dělají něco špatně? Jen tak, že někdo ještě horší jim to ukáže...
Protože poslouchat a chápat ty, co na tom jsou lépe, nebude, leda až tehdy, když narazí na horšího...
Je to smutné, ale je to tak, zatím jsou tyhle zrůdy ještě potřeba v akci. A vemte si jak musí být ten dotyčný ubohý a ustrašený, naprostá nula, když si musí dokazovat tak hrozným terorem, že ta nula není. Nepředstavitelné...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: V.V. Pjakin analytik

jh | 26.07.2016

v pohode, no aj tak to nevysvetluje, preco nemaju dolamane hnaty, ci nevonaju fialky od spodu. za tie prasarny by mali byt okamzite "odmeneni". ledaze by to bolo mozno nejak tak, ako naznacil jano vyssie. su to posrane klony. narodia sa v skupine, ta ich spravne pocas prvych rokov zivota pripravi a "jede se dal". takze ani nema zmysel ich zabijat, pretoze su hned pripraveni dalsi svojho druhu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: V.V. Pjakin analytik

paprsek | 26.07.2016

Vysvětluje - ještě nesplnili svůj úkol.

Re: V.V. Pjakin analytik

jura | 25.07.2016

tak asi jste uplně mimo Putin neni v žadnem klanu je to dokonce velmi moudry člověk přirovnal bych ho ke Stalinovi oněm nas taky učili že byl vrah a neni to pravda jen vyčistil nepotřebne a v dnešnim světě je občassw vyčistit nepotřebnehlavně židosionisty a ty co chtěji glob. politiku ale matka příroda si s takovym poradi a bůh je rozumny

Trošku jinak

čtenář | 24.07.2016

Zdravím, měl bych takový dotaz a sice k domácí politice po 1989..
Z jistých důvodů nemohu panu Klausovi staršímu odpustit, jak zprivatizoval a rozprodal naši republiku. Ale když tak beru pohled na to, co USA elity udělaly s Ruskem, tak docházím k názoru, že možná udělal pro nás maximum možného - slavná kuponovka, kde lidé mohli vydělat aspon pár desítek tisíc. Kdyby ta nebyla, pak bychom neměli absolutně nic (běžní lidé) a privatizace by stejně proběhla, protože to bylo naplánováno z vysokých míst, že ano..
Čili jak se na to díváte?? Mám panu Klausovi v duchu odpustit??
Ještě pak poddotaz - rozpad socialistického bloku byl dílem GP nebo USA elit??

Re: Trošku jinak

Lin | 24.07.2016

Tak... v Rusku to bylo přesně stejně, jako u nás - včetně té kupónovky. I tam si lidé mohli "vydělat" pár tisícovek, ovšem - stejně, jako u nás - si jiní za hubičku pořídili miliardové majetky a to právě tím, že od lidí vykoupili akcie (za pakatel). Stejně, jako u nás, svou roli sehrály tzv. Harvardské fondy a úplně stejně se "rozplynul" majetek, který dříve patřil státu = všem občanům.
Takže z mého hlediska není rozdíl mezi rozkradením Ruska a rozkradením Československa. "Západ" měl úplně stejný mustr pro všechny "východní" země (země rozpadlého bloku). A ti, kteří to nejen dovolili, ale také na tom spolupracovali u nás i v Rusku, nesou stejnou vinu.

Re: Re: Trošku jinak

čtenář | 24.07.2016

Děkuji.. jen možná dopřesním - pokud by Klaus "nespolupracoval", pak by to stejně udělal někdo jiný (privatizace) a možná ještě hůře. Nebo by špatně skončil, kdyby se vzepřel, že ano.. viz. pan Dubček.
Jak reagoval kolega v diskuzi - byl to plán USA a přes to nejel vlak.
Panu/paní Miky - taky děkuji za upozornění. Spíše jsem měl napsat - vyrovnat se s tím, co udělal. Nemá opravdu smysl se trápit nad minulostí a nad tím, co člověk nemohl změnit.

Re: Trošku jinak

Miky CZ | 24.07.2016

"Mám panu Klausovi v duchu odpustit??"
Z duchovního a psychického hlediska bych Vám radil mu odpustit. Jinak si vytváříte v sobě blok, který není a v budoucnu nebude pro Vás dobrý. Jsou dva největší jedy pro lidskou duši - závist a nenávist.

Re: Trošku jinak

petržlen | 24.07.2016

„Keby ste odpustili hriechy niektorých ľudí, sú im odpustené, a keby ste zadržali hriechy niektorých ľudí, sú im zadržané.“ (Ján 20:23)
Je to na Vás. „Vina“ je vzťahom, ktorý spája „poškodeného“ s „vinníkom“. Odpustenie „poškodeného“ ho z tohto vzťahu oslobodzuje, čím „vinníkovi“ nezaniká povinnosť „vinu“ odčiniť/zahladiť. Nespravodlivé neodpustenie/neschopnosť vyrovnať sa však môže postihnúť aj „poškodeného“, napríklad chorobou.
Čo sa týka rozpadu socialistického bloka, v tom čase pravdepodobne ešte konali v zhode. Aj teraz sa v niečom zhodujú – utrhnúť každý čo najviac pre seba.

...GB

PESS | 24.07.2016

Priatelia,opet vyborny diel od pana Pjakyna...Nedokazem si len zatial sam odpovedat na otazku...Aky velky bude vpliv tzv.Brexit-u a s nim spojene celoplanetarne sa zatrasenie vnutornych aj vonkajsich struktur..napriklad na INDIU ? Vsetci dobreme vieme,co INDIA pre tu Britsku luzu po desatrocia znamenala..Ak by niekto mal k tomuto nejake poznatky...prosim o ich ozrejmenie...

Pjakin má kognitívnu disonanciu

KPE UA | 24.07.2016

https://www.youtube.com/watch?v=Ie_baxbzQ4g

Pjakin 2014

Proti Strelkovi sa vedie očierňujúca kampaň.
Strelkov pri záchrane svojich ľudí si počínal vojensky i politicky veľmi správne.
Len vďaka nemu bol sformovaný odpor proti fašistickej ideológii na šiestej vojenskej priorite.
On stále ide touto cestou, nedovoľujúc beztrestne zabíjať ľudí.

Pjakin 2016
A preto Strelkov pracuje pre projekt, podľa ktorého Rusko nemá v budúcnosti vôbec existovať

Kognitívna disonancia je teória sociálnej psychológie. Disonanciou nazýva ľudskú reakciu na nepríjemné novozískané informácie alebo skúsenosti protirečiace predchádzajúcej predstave alebo znalosti. Tento nesúlad vyvoláva nepríjemný pocit napätia a následne túžbu po jeho znížení či odstránení. Je to nevedomá reakcia mysle na rozpory medzi postojmi (znalosťami, vierou, správaním) a skutočným stavom veci.
Dochádza k tomu preto, lebo ľudia majú vrodenú tendenciu konať v súlade so svojimi postojmi. Podľa Aronsona je byť „čestným a úprimným“ súčasťou vnímania seba samého

Re: Pjakin má kognitívnu disonanciu

čtenář | 24.07.2016

Hmm, a není to třeba tím, že Strelkov změnil za ty dva roky své chování a činy??
Zkuste za ním na UA zajet a probrat to s ním, třeba Vám Strelkov řekně, jak to myslel v 2014 a jak letos a proč se chová jinak..
Potom možná pochopíte, že vina je na straně Strelkova, že se změnil on či jeho činy a na na straně Pjakina.
Pak nám podejte zprávu, co jste se dozvěděl. Předem díky a hlavně přeji štastný návrat z UA domů.

Re: Pjakin má kognitívnu disonanciu

Pe-tri | 24.07.2016

A nemohl Strelkov změnit své jednání ?
P.

Re: Pjakin má kognitívnu disonanciu

petržlen | 24.07.2016

Chabý pokus.

Kognitívna disonancia nie je choroba, ktorú by človek mohol „mať“. Je to stav, do ktorého sa bežne dostáva každý človek, keď sa dozvie informáciu, ktorá protirečí jeho predstavám. Patologický môže byť spôsob, akým človek svoje nepohodlie z protirečenia (kognitívnu disonanciu) rieši. Nič také som si v danej ukážke nevšimol.

Re: Pjakin má kognitívnu disonanciu

Daniela I. | 24.07.2016

Guláááš, pozliepané videjko...
Hehe...tak sa babe zasnilo,
čoby sa jej do kariet hodilo
a Pjakinovu kogdis preukázalo :-D

Tak trošku zaspomínajme. Pjakin veľmi kladne hodnotil činnosť Strelkova (Girkina) v súvislosti s jeho pôsobením v Slavjansku v r. 2014 a úspešným vyvedením opolčencov zo Slavjanska krátko pred zostrelením malajzijského boeningu 777 - tragédia letu MH17, za čo zožal pochvalu od Pjakina za gramotný počin. Vieme, čo sa touto tragédiou sledovalo, čo bolo cieľom tejto provokácie. V tomto období (r. 2014), ale nebolo celkom jasné za koho Strelkov „kope“ – v akom, v koho projekte sa angažuje.

Neviem, či si KPE UA pamätá provokáciu v Donecku , keď za Strelkovom dofrčal patriot Kurginjan - agent izraelského vplyvu a tlačil Strelkova do nerozvážnych akcií s cieľom zatiahnuť RF do vojny na UA. Po určitom období , ďalších akciách v DNR a LNR začalo byť zjavné a po stiahnutí Strelkova do Moskvy už nespochybniteľné, že sa angažuje v Bielom projekte a realizuje plán monarchistov na ujmu záujmov RF ako celku. Toto Pjakin odsudzuje a ďalšie kroky a pôsobnosť Strelkova neschvaľuje.
Ďalej nech KPE UA rozmýšľa sám....

.

Cico Ciciak | 24.07.2016

Tereza Máj mi pripomína tú našu mužatkovskú fuchtlu Radičku.

.

Cico Ciciak | 24.07.2016

Dopozeral som nového V.V. Pjakina a utvrdil ma v názore, že za posledným teraktom v Nemecku stál GP, ktorý dal v tento symbolický dátum, v ktorý pred 5 rokmi zaútočil údajne sám Breivik, jasne najavo európskej “elite”, že EÚ musí byť okamžite preformátovaná za účelom spomalenia scenáru Európskeho kalifátu a hlavne zvýšenia stability riadenia.

Re: .

Cico Ciciak | 24.07.2016

K výročiu projektu Breivik (22.7.2011) - Neokoni, imigranti, islamský svetový kalifát, globálni prediktor, Ussa, Zjuganov, Putin, Primakov...
-----------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/news/k-vyrociu-projektu-breivik-22-7-2011/

Ďakujem pani Irene.

Oracle 911 | 23.07.2016

A pre informáciu, pre mňa Pjakin (a dúfam, že v tom nie som sám) je cenným zdrojom informácií napr. podrobnosti z Krymskej vojny.

Re: Ďakujem pani Irene.

Cico Ciciak | 24.07.2016

Pripájam sa. Tento diel bol veľmi pútavý.

Re: Re: Ďakujem pani Irene.

Putinovec | 24.07.2016

Nejen poutavý,chvílemi jsem se i dobře bavil.Slyšet říkat Pjakina děbíli je motivující.

Re: Ďakujem pani Irene.

Kamila | 24.07.2016

Já se taky připojuji, je to geniální člověk,spoustu událostí z historie mi nebývalo moc jasných,te´d to dává-díky Pjakinovi-smysl -zapadá to mozaikově-až žasnu!.Velmi si vážím tohoto člověka a levanetu,(a paní Irence),že mi umožnili prostřednictvím tohoto webu se obohatit o nové poznatky. Držím palce v další práci a ještě jednou moc díky.

p.Pjakin

Kamila | 23.07.2016

Děkuji paní Irence za titulky.

Děkuji za titulky paní Ireně

kmet | 23.07.2016

děkuji

srdecna vdaka

Zvedavec | 23.07.2016

Pozdravujem pani Irenu a zelam jej vela sil nielen pri prekladoch.

názor

Martin | 23.07.2016

Pjakin častokrát naznačuje ohĺadom politiky ,že US štátna moc, ktorú predstavujú neokoni je v tvrdom boji o nadvládu s globalistami, čo podľa mňa nie je logicky možné. Pretože v skutočnosti globalisti sú tí, ktorí predstavujú skutočnú moc (až vynecháme GP, ktorého plány aj tak realizujú hlavne globalisti)) a neokoni ako štátna elita boli do svojej verejnej funkcie dosadení práve globalistami, z toho vyplýva, že globalistov musia poslúchať, nakoniec v CFR, Trilaterálnej komisii, Bildebergu,Kosti a hnáty a iných spolkoch je kto, ? Sú tam oddelení globalisti od neokonov ? A to sú prakticky poloverejné spolky v globalistickom riadení nižšie položené v hierarchii riadenia, lebo nie sú dostatočne utajené. Pravda je taká, že neokoni sú len nástroj globalistov vo verejných funkciách a sú proste vymeniteľní za iných. Globalisti vlastnia kontrolu, financie, atď, operujú prakticky po celom svete a rovnako majú biznis všade.
Z toho potom podĺa mňa vyplývajú niektoré chybné závery Pjakina. Pretože neoconi sú podriadení rozhodnutiam globalistov, ktorí sú vyššie v hierarchi a musia ich poslúchať.Nemože byť v tvrdom konflikte, antagonizme..
Rovnako mám názor, že nemá s Tureckom pravdu.ISIL možno vyčistia Rusi v Sýrií, ale to množstvo ISIL vrahov v Európe, pripravených v hodine H na rozkaz vraždiť s úkrytmi zbraní, tých kto vyčistí ? Gulenove Turecko a kedy ? Gulen je sufista, má 75 rokov a ťažko bude mocť dlhodobejšie zastávať riadiace posty v Turecku. Myslím, že pre Turecko je pripravená globalistami iná práca ako ich zastabilizovanie a zmrazenie. Erdogan ešte dostane svoju hlavnú úlohu.
Netreba zabúdať, že plány neocons s Tureckom možu byť kľudne aj plány globalistov, len ich realizujú neocons.Ani odstavenie od moci neocons neznamená, že sa plány menia, len ich bude realizovať prípadná nová štátna moc, ktorá tam nastúpi po voľbách, pričom mám nepríjemný pocit, že tá nenávistná ženská to tam aj tak vyhrá...

Re: názor

Oracle 911 | 23.07.2016

Štátne elity (hlavne neocons) dosadené globalistami?!
Evidentne nechápeš, že ako sa formovali elity SŠA či hociktorej krajiny.
Áno, SŠA je projektom globálnych elít, ale tí z personálnych dôvodov museli spoliehať na miestne elity t.j. tí, ktorí zbohatli v rámci štátu napr. Rockefeller, Bush (obe klany boli zainteresované v Texaskej rope a ropných produktoch okrem iného), Gary, Morgan, Carnegie, Schwab (zakladatelia U.S. Steel) atď a ich pozícia vo svete závisí na stave domovského štátu. A tieto štátne elity SŠA, ktorých najvýznamnejšou zložkou sú neocons robia globálnym elitám problémy.

Ďalej ISIL je projekt neocons a slúži ako neregulárna armáda SŠA a áno sú tu ukryté zbrane, ale kto tie zbrane a teroristov ukryl?
CIA a ostatné tajné služby. Takže ak GP/globálne elity vydajú rozkaz tak ostatné zložky/oddelenia v tajných službách zlikvidujú aj sklady a aj teroristov.

Gulen má síce 75 rokov a jednou nohou v hrobe ale je ideológom a ak predčasne zomrie, tak ho možno nahradia.
Čo sa týka neocons a ich plánov s Tureckom, neocons chceli tam rozpútať totálnu občiansku vojnu, ktorá by sa prelial cez hranice a premení celý región na gigantický Afganistan (pozri sa na mapu). A takto by mohli naďalej hrať globálneho policajta (čo by oddialilo ich pád). Ich pokus nevyšiel a Erdogan sa teraz cíti byť v suchu.

Re: Re: názor

Cico Ciciak | 24.07.2016

DAESH nie je len projekt neoconov ale povedal by som, že hlavne GP v rámci jeho scenára Európskeho kalifátu. Neoconi (čo je vlastne len akási ideologická kádrová báza štátnej/národnej "elity" USA - jej "zas-tupci") veci spojené s vytvorením DAESH zrejme len realizovali a predčasne spustili tento scenár.

Re: Re: Re: názor

Oracle 911 | 24.07.2016

Povedzme to takto, DAESH bol inštrumentom vytvorený americkými tajnými službami a v tom s tebou súhlasím, že to bol GP, ktorý vydal rozkaz na vytvorenie ALE neocons zas vliezli do ich kuchyne. A teraz GP je prinútený okolnosťami nechať týchto debilov zlikvidovať Rusmi.

Re: názor

Cico Ciciak | 24.07.2016

Gulen je podľa západného majnstrímu údajne akýsi islamský (súfijský) Gándí alebo čo... ak dôjde na tento scenár, tak len pravdepodobne poskytne určitý silný ideologický základ na opantanie oviec, ktorý bude následne niekým dovedený do extrému, zfašizovaný, ako to bolo v prípade národného socializmu Hitlerom. Napríklad. K tomu ostatnému (kaleidoskopu) sa mi nechce vyjadrovať, mám pocit, že sa to tu už mnoho-krát rozoberalo.

Re: Re: súfisté byli v minulosti pronásledování

Eva | 24.07.2016

Súfismus je Islám, založený spíše na duchovnu....https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
Existuje několik hypotéz o původu slov "tasawwuf", "Sufi." Všeobecně přijímaný názor je dokonce středověkých muslimských autorů, podle kterého je slovo Sufi je odvozen z arabské SUF (arabskou صوف -. Vlna). To dlouho byl drsný vlněný pláš, obyčejný atribut asketický poustevník, "Boží lid", stejně jako mystikové [1].


Sufis často postavit jeho etymologii ke kořenu slova "al-Safa '(čistota)," sifat "(majetek), nebo k expresi Ahl al-Suffa (" Lidi lavičky nebo přístřeší "), který se vztahuje na chudé společníků proroka Mohameda který žil v jeho mešitě v Medíně.
Vliv jiných náboženských a filosofických systémů (převážně křesťanských) také významně přispět k rozvoji súfismu. [1]
Někteří vědci se domnívají, že tato slova není arabského původu. Zejména západoevropské vědci až do počátku XX století byly přiklání k názoru, že slovo tasawwuf je odvozen z řeckého slova Sophia ( "Moudrost")

Re: názor

Cico Ciciak | 24.07.2016

Problém s národnouštátnou "elitou" USA je v tom, že oni moc nechápu globálnej politike, ale zase držia tlačidlo od atomových rakiet, a dnes si chcú najmä uchrániť svoje svetové postavenie vzhľadom na to, že až takí sprostí asi nie sú a vidia, že USA ako svetový četník pomaly končia a to sa im po toľkých desaťročiach prirodzene nepáči, znova sa stať len nejakými provinčnými kápami a preto budú pravdepodobne bojovať o svoje miesto pod Slnkom až do konca, aj napriek tomu, že im GP asi navrhnul nejaký kompromis. Chápeš? Ak si na Leva-net došiel len minulý týždeň, tak je jasné, že nie. Napríklad ja sa týmito otázkami zaoberám už vyše roka a stále som len učeň!

Re: názor

JaroX | 24.07.2016

[osobní rovina, smazáno]

Re: názor

Cico Ciciak | 24.07.2016

Netreba si zase myslieť, že GP a globálne "elity" sú všemocní bohovia, ktorých všetci poslúchajú.

Re: názor

Hox | 24.07.2016

Americké regionální j"elity" (neocons) jsou nástrojem GP, co se vymkl kontrole.

Re: Re: názor

vidlak | 24.07.2016

GP ma dve kridla. Jedno riesi ulohy mirnym putom, druhe silovym. Statnymi elitami riesil GP silovu put. Zrychlenim frekvencie dejov vznikol casovy sklz, v ktorom este bezia elity. Teraz zrejme zacal proces mierovej cesty, pretoze silova nezodpovedala adekvatnym cielom GP. Aby bolo veselsie, na povrch vyplavala tretia nezavisla zlozka so svojim zamerom, Putin a spol.

Re: Re: Re: názor

Hox | 24.07.2016

nikoliv "mírným" a "silovám", ale revolučním a evolučním. Násilí používají obě křídla.

Re: Re: Re: Re: názor

vidlak | 25.07.2016

Nech je po tvojom, revolucia a vojna.

Titulky

Dasa | 23.07.2016

Dekuji za titulky pani Irene

Děkuji za titulky paní Ireně

Eva | 23.07.2016

Opět výborné komentáře a náhled do minulosti....

Přidat nový příspěvek