Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 09.11.2015

Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 09.11.2015

Diskusní téma: Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 09.11.2015

Pjakinove ANÁLýzi sú presné asi ako predpoveď počasia na rok vopred.

hm | 22.11.2015


Prosím NEMAZAT.

Sledujem Pjkaina dávno.

Neorientuje sa ani len v predpovedaní vývoja udalostí vo svojom vlastnom dvorčeku, Ukrajine.

Skúste si pozrieť jeho príspevky, kto ovláda ruštinu, aký vývoj pre Ukrajinu predpovedal v časoch pred majDownom.

Dnes si môžete zhodnotiť úspešnosť predpovedí.

Pjakin

Kmet | 14.11.2015

Také děkuji za titulky -no měl jsem se lépe učit a ne se jen flinkat...

Re: Pjakin

Ly | 14.11.2015

Nikdy nie je neskoro. Ja za 1/2 rok zvládam ruštinu tak na 80% vďaka blogu Leva net a pani Irenke. Pjakina pozerm v ruštine po preklade porovnávam koľko som toho pochopila.

1848 vs.1948

udo | 13.11.2015

Možno som niečo zle pochopil,
ale nepletie si Pjakin

Arcivojvodu Albrechta Friedricha Rudolfa Rakúsko-Tešínskeho
s
Augustom Wilhelmom Františkom Habsbursko-Lotrínskym?

Myslím ohľadom tej maďarsko-ukrajinskej otázky.

Že Bismarcovi poradcovia i "záujmové skupiny" okolo vtedajšieho rakúskeho generálneho štábu dlhodobo systematicky hrali a protežovali po vzore (de)"mentorov" poľskej "szlachty" tzv. "Ukrajinskú" kartu namiesto Rusínov, je jasné.

Chcel však Pjakin iba naznačiť náväznosť medzi
(ne)šťastnými rokmi meruôsmymi a smrťou Františkovou?
..resp. používal azda už i arcivojvoda Albrecht Ukrajincov proti Maďarom v ´50 a ´60 rokoch 19.stor?
Sičoví strelci vtedy ešte na Haliči neboli pokiaľ viem..
O sto rokov neskôr mohli byť Františkom použití. To hej..
Ale hlavne proti Rusínom..

To môźe byť aj vzhľadom na riešenie dnešnej našej politickej situácie dosť podstatná informácia, ak chápete, kam mierim.
Máte niekto o tom podrobnejśie údaje z voľajakého archívu?
dik
u.

Re: 1848 vs.1948

Gumlirer | 14.11.2015

Nejako sa tam v tom pán P. motá. Zostrená antipatia Maďarov k Rusom (a tým pádom aj k Slovanom) naozaj začína práve týmto rokom. Protislovenky boli ladení už skôr, ale to teraz nie je dôležité.
Rakúšania pozvali cársku armádu na potlačenie Maďarskej revolúcie v máji 1849. Veliteľom intervenčnej armády bol maršál Ivan F. Paskevič. Po mnohých porážkach sa zvyšky honvédov vzdali Rusom 13. augusta 1849 pri Világoši. (Cár Mikuláš I. si na celú akciu musel požičať v Londýne 31 miliónov zlatých; Rakúsko mu preplatilo z tejto sumy 3 milióny. Zomrelo 13 500 Ruských vojakov, z toho asi len 900 v bojoch - ostatní zomreli na choroby; Maď. honvédi mali straty okolo 24-50.000, cisárske vojsko okolo 11.000). Lenže potrestanie politických a vojenských špičiek uhorskej revolúcie mal na starosti Rakúšan maršál Júlis Haynau (144 popráv + väzenia). Vojenský správca Uhorska bol Haynau a poverenec pre civilné záležitosti bol Karol Geringer. Na posilnenie verejného poriadku bolo zriadené žandárstvo a v mestách polícia. Keďže podmienkou bola absolútna spoľahlivosť, v Uhorsku slúžili prevažne Česi alebo Rakúšania. Rovnaké pomery vládli aj v Sedmohradsku, oddelenom od Uhorska a spravovanom maršalom Ludwigom von Wohlgemuthom vo funkcii civilného a vojenského guvernéra, ktorého po predčasnej smrti roku 1851 vystriedal poľný zbrojmajster Karol Schwarzemberg (!). V lete 1851 boli Haynau aj Geringer odvolaní a na ich miest menoval cisár Fratišek Jozef svojho strýka arcivojvodu Albrechta, ktorý sa na prechodný čas stal vojenským aj civilným guvernérom a veliteľom 3. armádneho zboru. V roku 1852 bol potom vymenovaný za uhorského miestodržiteľaVojenská diktatúra v Uhorsku bola zrušená začiatkom roka 1854.

Mne vychádza jediná možnosť, že v rakúskych jednotkách, kt. boli dislokované po porážke revolúcie v mohli slúžiť Haličania. Halič bola totiž súčasťou RAKÚSKYCH zemí, nakoľko ju Habsburská monarchia získala pri delení Poľského kráľovstve ešte v 18. stor.

Z Haliče boli i rakúski vojaci, kt. roku 1811 pri jarnom upratovaní podpálili Bratislavský hrad.

Re: Re: 1848 vs.1948

udo | 14.11.2015

Áno, to sú vśetko viac-menej známe veci..
nie len Nemci, ale aj Briti, kedysi Rím, atď.. cielene používali jednotky príbuzných národností systematicky a na obzvlášť špinavé akcie.
Rozdeľuj a panuj uź do budúcnosti.
"Konfliktpotenzial erhalten und aufbauen.."

Nielen medzi Poliakmi, Rusmi, Rusínmi (Ukrajincami?), Čechmi, Maďarmi,..
Ten vypálený Bratislavský hrad nebol žiaľ posledný bordel, ćo tu "Ukrajinci" tu narobili..
Viď aj SNP a cielené nasadenie 14. Divízie SS dobrovoľníkov z Haliče. Namalú časť teroru, vypaľovania, rabovačiek a vraždenia na Slovensku popáchali hlavne "čistiace" jednotky SS Ukrajincov (cez.14 000 ich tu operovalo = 1/3 ríšskych vojsk). I infiltračnú ćinnosť do partizánskych oddielov (vydávajúc sa za Rusov a zbehlých Ukrajincov), zrady, udávačky, atď. I tam sa dá hľadať "odmeraný" vzťah Slovákov v ´50 rokoch k "Ukrajincom" na východnom Slovensku a nenávisť k Banderovcom..

Vyše 100 dedín bolo vtedy na Slovensku vypálených a o tisíckach mŕtvych i civilistov ani nehovoriac (i keď sa spomína iba hlavne Ostrý Grúň, Kĺak a Kalište). Infraštruktúra prakticky kompletne znićená - mosty, tunely, cesty, väčšina hradov, zámkov vypálená. Mestá vybombardované. Ani v Rusku a na Ukrajine zďaleka nebola (až na výnimky) celkovo taká celoplošná spúšť ako tu. Samozrejme neterorizovali len Ukrajinci, no celé západné Slovensko a stredné až po Mikuláš, Martin, Poprad a Brezno bolo hlavne pod ich "karateľnými operáciami". Škody boli obrovské i v dnešných sumách. Niekde máme aj tie čísla..
To, že Češi nemali záujem na úspechu povstania a kto ďalší sa zaslúžil na jeho predčasnom spustení, prezradení je vec ďalśia..

Aj preto tú spúšť a obetovanie Slovenska tradičná tichá Slovenská elita nikdy "Českým" šPičkám nezabudne..i keď časť možno bežným Čechom dávno odpustila. Avšak nemuseli by furt o tzv. Tisovej "zrade" provokovať, klamať, hrubo zavádzať. Nie náhodou podobní sú v tom židom. No to je už ďalśí náväzný príbeh. Potom furt bedákajú, keď si konár vlastný pod sebou pília a v dejinách na hlavu padajú..
Nič samozrejme proti normálnym bežným Čechom, Moravákom, Slezákom, Poliakom, Rusínom, či judaistom..a ich lepśím stránkam..

Celá vláda v Bratislave o prípravách SNP veľmi dobre vedela a povstanie kryla, ako mohla. Nebyť Tisovej "omše" v Bystrici, všetci zajatci (cez 10 000) by boli do lágrov poslaní, resp. na mieste zastrelení. Škoda, že Tiso za svoj život nebojoval a uź vtedy možno i vedome do role obete za národ iśiel..No skôr už od Mníchova..

http://forumhistoriae.sk/documents/10180/70079/golian.pdf
http://www.druhasvetova.sk/OLD/view.php?cisloclanku=2009020005


Teror Vlasovcov na Slovensku je samostatná kapitola.

1) Otázka je však, či existujú nejaké záznamy, dôkazy o Pjakinom spomínaných karateľných operáciách politicky zneuźitých " Osttiroler" - "Ukrajincov" v Maďarsku po roku 1848, t.j., v ´50 rokoch 19.stor?
Inak represálie a systematický dlhodobý teror "Maďarských" pohlavárov voči rusínskemu obyvateľstvu už za nášho Uhorska tiež netreba opomínať..
Bežný ľud vśak ćasto i to vie rozliśovať a preto sa potom známymi úchilákmi vymýšľajú vyššie uvedené rozoštvávacie operácie také, aby sa na spomínalo po generácie..
S bežnými Maďarmi si odmala super rozumieme..

Všade sú aj idioti-sociopati (max. 1%), no problém nie sú ani tak oni sami, ako tí ktorí ich protežujú, cielene na spolOćenské funkcie obsadzujú.

Re: Re: Re: 1848 vs.1948

dusan | 14.11.2015

hm, Udo, vieš že sa mi po prvýkrát pozdáva Tvoj príspevok ? Gratulujem, prečo to nedáš ako normálny článok, takú analýzu aby sme si boli načistom ? áno bolo vypálených 99 dedín a nikde sa to poriadne nespomína, prečo si rozumieš s maďarmi - lebo geneticky nitriansko, zadunajsko, panónia boli a sú najpríbuznejšie krajiny, iba nás všetkých chceli naučiť maďarčinu, skresliŤ históriu ale čast obyvatelstva sa vzoprela, maďary ako taký neexistujú, existujú len pomýlený slovania ktorý hovoria nejakou vymyslenou rečou - keď sem prišli originál maďari, mali vraj 1300 slov naporúdzi, dokonca ani guláš nevedeli variť
du

Re: Re: Re: Re: 1848 vs.1948

Gumlirer | 14.11.2015

Ale spomína. Píše o tom často maladý historik Martin Lacko, zo starších Ďurica. Jeho Dejiny Slovenska a Slovákov (vydavateľstvo Lúč) mapujú I. Slov. republiku celkom slušne.

Re: Re: Re: Re: Re: 1848 vs.1948

udo | 14.11.2015

Áno, tí mladí skúmatelia dejín tešia i mňa,
nás všetkých snáď.
I na UPN.

Akurát s tými starými hysterickými IsTórikmi
to stále ešte nemajú až tak ľahké.
Siofašisti neklidia pozície len tak,
podobne, ako Waffen SS na východnom fronte
(najlepśie vybavení, vyzbrojení, prakticky neobmedzené tiché financovanie strýkami finacistami cez rôzne žoldácke ziskovky..).

To je však i dobre,
bo majú motiváciu k samovzdelávaniu,
bo ľahké víťazstvá sa niekedy rýchlo zabúdajú.
Čo dnes robíš, nech vo v(i)eČnosti ozýva sa

Re: Re: Re: Re: Re: 1848 vs.1948

dusan | 14.11.2015

neviem, nestačí keď o tom spomína mladý historik alebo durica, bol to náš holocaust a z mladých o tom skoro nikdo nevie, nikde nevidíš pamiatky ....a t d´ ..... to je presne ono je to jedna kapitola názvu ktorý som tu použil
"ak si nevážiš svoju zem tak si ju nezaslúžiš", to isté je s krvou, históriou a aj ženou, takže tí imigranti majú prečo prísť
du

Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1848 vs.1948

udo | 15.11.2015

Decká majú net.
S kompom robiť vedia.
U nás na katedre učili,
že informácia nevydrená,
je i tak študentom nevážená
a nepamätaná.
I spôsob majú, ako sa fakty,
skladajú..cedia

Hlad..smäd po pravde je v každom.
Ak nedroguje..hlavne chľast

Dôležité je, že tie informácie sú pomerne kvalitne spracované a k dispozícii. Monopol izTórikov, pohrobkov fašistického sionacizmu bol zlomený. Sú na smiech.

Gramotných kolegov judaistov, schopných prehodnotiť i základné životné postoje na ich adekvátnosť objektívnej realite si vážim o to viac, že to majú v rámci svojich šialených kultonelogických stereotypov o to ťažšie, ako normálni ľudia akéhokoľvek národa. O to viac je aj ich pomoc nemálo potrebná.

Navyše:
DVTR sa skôr- či neskôr v nejake forme dostane do škôl.
Tak bude takmer každy schopný robiť v akejkoľvek oblasti (jeho špecializácii) dostatoćne gramotné analýzy a prognózy..
Po starom "prorokovať".
Ako (At)Mose svojho času na púšti tlupe otrhancov v smútku svojom riekol:
"Ach, kiež by ste všetci boli žreci!"
Od vtedy ubehlo nejakých 3000 rokov.
3 žrecov věky, 30 ľudských a 120 generácii

Čas nadišiel.
Škoda strateného.
Kiež by sa to bolo vtedy podarilo..
No neplačme nad rozliatym mliekom,
vodou v púšti, pohltenej, uschovanej pieskom,
a tak znovunájdeným, vykopaným CeloVěka liekom.

Áno, ako vravíš, život si treba zaslúžiť.
Keď ho objavíš, pochopíś,
už nikdy ho nestratíś.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: 1848 vs.1948

Pe-tri | 15.11.2015

Tak tak, staré známé - lehce nabyl lehce pozbyl. Možná i proto nelze znalosti DVTR/KSB nabýt lehce, jak po tom mnozí stále volají, principu lehkovážnosti neznaje.
P.

Re: Re: Re: 1848 vs.1948

Aňa | 14.11.2015

Historie 20. století je strašná.Jsem potomek bývalé rodiny Volyňských Čechů.O banderovcích babička neustále vyprávěla, o těch zvěrstvech, která páchali.Cítila jsem se lépe v Česko-Slovenském státě, myslím, že běžní lidé by si přáli to vrátit, bylo nám to v podstatě vnuceno, to rozdělení.Pokud nepojmenujeme zlo a nesjednotíme se proti němu, tak bude zle s námi se všemi.Rusko prošlo očistcem, ale je to země nezlomného charakteru, země cti.Znám jejich mentalitu a věřím jí.

Format

bigos | 13.11.2015

Táto časť bola krátka a tiež som si všimol, že Pjakin nebol taký pokojný ako zvyčajne. Zaujímavé súvislosti pomenoval - formát USA je síce momentálne naplánovaný, ale oni sa budú biť do posledného dychu. Nemajú už prostriedky na to, aby vstupovali do deja priamo (napr. na Ukrajine) a tak využívajú svoje sily a prostriedky v snahe dosiahnuť svoje ciele. Ak sa im podarí dosiahnuť svoje ciele, môže sa ešte scenár preformátovania USA prehodnotiť. A bolo by to na úkor Ruska pravdepodobne. Každopádne, Rusko stojí momentálne proti GP a takisto proti elitám USA. Kľúčová veta na prejave pre mňa bola: musíme to ustáť. Ako dlho to bude trvať a ako to dopadne, to si nikto netrúfne odhadnúť.

Re: Format

Leoš | 14.11.2015

A přes noc masakry ve Francii a výjimečný stav-tj.vlastně válka.Kdo by zůstal klidným?

Ale nikdo, zdá se,

Olga | 13.11.2015

jste si nevšimli už nepokrytého zvěstování Celosvětového chalífátu, nastolovaného Íránem...Pjakine, Pjakine, i ty?
Co je celá ta KSB - koránický projekt? Ano, musím si odpovědět, je to tak. ...Do háje!

Re: Ale nikdo, zdá se,

bigos | 13.11.2015

preco by to mal byt koranicky projekt?

Re: Ale nikdo, zdá se,

Hox | 13.11.2015

Nevšiml, asi jsem poslouchal jiný pořad. Mluví přece o plánech na světový chalifát, nikoliv o tom, že to chce nebo podporuje on nebo KSB. Není to zřejmé?

Re: Ale nikdo, zdá se,

JaroX | 13.11.2015

Olga, prepáč, ale ty si to nepochopila. Irán sa má stať duchovným centrom celosvetového islamu. Čiže tam budú tí najuznávanejších duchovní a čojaviem... inštitúcie. Všetci moslimovia na svete budú riadení cez ich vieru z Iránu. Keď nejaký pošuk terorista v Somálsku vyhlási jihád tak to nebude platiť - všetci budú počúvať, čo povie Irán. Irán sa bude v meni islamského sveta zúčastňovať rokovaní a pod. Ja to vnímam jednoznačne pozitívne. To neznamená, že jediným celosvetovým náboženstvom bude islam...

Re: Ale nikdo, zdá se,

Jáchym | 14.11.2015

Těžko říci....., v každém případě, jak sám ostatně říká, vypuštění jakékoliv informace má VŽDY konkrétní cíl. Rusko je spojenec Íránu a určitě šíitskému chalífátu bránit nebude, pokud nehrozí jeho zájmy. Mohu a jsem příznivec Ruska, ale to neznamená, že budu slepě hltat všechno, co někde napíší nebo řeknou. Jáchym

Re: Re: Ale nikdo, zdá se,

Jura | 14.11.2015

S tím islámským chalifátem pod vlivem Iránu to byl ! plán GP.
Minule přece řekl, že tím, že Irán likviduje ISIL již teď v Sýrii se to mění (podle toho jak potřebuje Rusko)

Lenka

poděkování | 13.11.2015

Moc děkuji za přeložená slova, vždycky se těším na každý nový rozhovor, byť ne vždy jsou zprávy pozitivní, ale zato pravdivé.

Pjakin

Iz Kryma | 13.11.2015

Привет братьям славянам! Честно говоря был удивлён, что в Чехии и Словакии Пякина еженедельно смотрят больше 20000 человек. Если у вас есть возможность добавлять и английские субтитры, то это будет бомба.

Re: Pjakin

Standa | 13.11.2015

Spasíba moloděc za tvoj privét.

Re: Pjakin

Hox | 13.11.2015

Привет. А то и 40000 человек еженедельно ). Но английские субтитры, ето их забота, пусть поработают сами...

Re: Re: Pjakin

Standa | 13.11.2015

Prosím Hoxi Česky,přeci jen už jsem ruštinu nepoužíval 30 let.

Re: Re: Pjakin

Slavomír | 14.11.2015

Občas jsou výjimky. Kdy je diváků více. To jo. Ale v průměru:

V Ruskem světě je přibližně 150 milionů lidí. Na originál ruskou verzi Pjakina kouká kolem 150 tisíc lidí. To jest 0,1%.

V Českém světě je přibližně 15 milionů lidí. Překlad s Českými titulky Pjakina kouká kolem 15 tisíc lidí. To jest stejně 0,1%.

Těch 0,1% mi nepřijde jako hodně. Kolik může podle vás být hranice přelomu? 1% nebo až 10%?

Re: Re: Re: Pjakin

Jura | 14.11.2015

Mě to taky vrtalo hlavou, že by nás procentuálně to sledovalo víc než Rusů. Ale podle všeho tam existují další kanály (přímý přenos, rádio, ???) ... což je otázka na Hoxe či někoho dalšího aby to osvětlil.

Re: Re: Re: Re: Pjakin

Hox | 14.11.2015

U nás sleduje Pjakina procentuálně více lidí: originál má 80-120 tisíc, ruskojazyčné publikum je kolem 250 milionů lidí, u nás 15 milionů a 20-30 tisíc shlédnutí (jeden díl měl přes 40). Stejná procentuální sledovanost ruské verze by byla 300-400 tisíc.

Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

Jura | 14.11.2015

Hmm, to ale znamená, že máme domácí úkol. Být první "západní" zemí, která přejde k ruskému civilizačnímu projektu.

P.S.
Neběží to tam i na tom rádiu? ... "uvažáemie telezríteli i audio slůšatěli"

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

petržlen | 14.11.2015

Mohlo by to prebehnúť aj inak: Rusko nám vytvorí priestor, aby sme vyvinuli nový „civilizačný projekt“, ku ktorému sa neskôr pridá. ;-) Obávam sa, že v tomto NÁS nikto nezastúpi a záleží len na NÁS, aký ťažký pre NÁS bude ten pôrod.
V každom prípade sa treba čím skôr oddeliť od hnijúcej západnej mrciny. ;-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

udo | 14.11.2015

Áno.
Akurát zo západu treba zachrániť čo najviac dobrého,
a toho je tam nemálo. Budeme im pomáhať.
Mnoho máme s nimi spoločného.
Sú to naši bratia(sestry-veď i Boh je MIERA-ona:) a bratranci (sesternice)
Tak aj Rusom.

Kritická sociologická hranica je 15-20 000.
Ale nie ľudí, čo pozerá Pjakina.
Ľudí, čo skúmajú KSB/DVTR
a realizujú v kaźdodennom praktickom živote.
Hlavne aspoň DVTR.
Iba cca. 200 strán =
100 strán pojmov
+ 100 strán modelovania dojmov..

pJakin je len reklama na DVTR.
I sám to hovorí, každý krát na konci opakuje!
Budete mať schopnosti ako on,
ba isto v mnohom i lepšie

Kto je Pjakin?
Keď chcete, pre tých s biblickými stereotypmi.
Ján..Johnny, ale nie zrovna Rambo :)
Hlas volajúceho na púšti.

Po dosiahnutí, saturovaní tejto hranice (1% z 15 000 000),
bude mať kľúčová gramotnejšia menšina v rukách "ultimatívnu" zbraň v boji ideológii..komuNíkátor-kľúč-prsteň a meč Samoseč-kalich nevyschýnajúci (gRaAL) v jednom.
Sieťovú kartu k bájnemu pradávnemu "bionetu". :)
schopnosť jej využitia bude stúpať a i iných lákať.
Vtedy sa začnú nevyhnutne aj ich činnosťou
masívnejśie zmeny v celkovom našom infopoli odohrávať.
Ktoré sa už i tak dejú, ako vidíme..
Tak sa nevyhnutne zmení aj tlak na objektívnu kvalitu myslenia vrcholových našich reprezentantov, politikov, atď..

Ako dieťa, keď sa prvý krát oboznamuje so svetom,
(nie len s tabletom)
a rýchlo exponeciálne stúpajú jeho schopnosti potom,
po prvom kroku, dúśku materinského mlieka, vody.
Neprestane piť, kým smäd nezaženie, predýcha a znova pije..

Mnohí pôjdete i do politiky
Príjemnú zábavu.
Have fun!
Bo keď niekde utrpenie stúpa,
znamená to, že iba chybka deje sa nejaká hlúpa..

Potom bude prekonaná hranica 150-200 000,
keď začnú vznikať z informačného poľa prirodzeným spôsobom spontánne i príslušné sociálne štruktúry.

Ako v priemyselnom parku, keď je najprv treba vybudovať prostredie, inžinierske siete a nie hneď stavať fabriku.
Tichá evolúcia. Do vśetkých bývalych tzv. politických strán prosto pôjdu len gramotnejśí ľudia, čo sa budú schopní dohodnúť na celospoločenských dlhodobo zodpovedných cieľoch a metodikách ich realizácie.

Ak budeme v EÚ prví, prevezmeme nevyhnutne vedúcu rolu
a budeme pomáhať učiť ďalšie národy.

Všetko sa zrýchľuje.
Už ani 12 a 25 roćné sociologické cykly tak celkom platiť nemusia. Čas v tomto zmysle v podstate prestal existovať.
Gramotnejśí tento fakt vyuźijú.

Nezabúdajte, že väčšinový systém u Konceptuálnych technológii nehrá rolu. Konceptuálna moc je autokratická v samotnej svojej podstate a existuje nezávisle na demokratických procedúrach. Oni sú len jej doplnkom. Demokracia bez konceptuálnej gramotnosti aj tak v princípe existovať nemôźe.
Vždy ide len o frašku. Ak chcete skutočnú demokraciu, ovládnite konceptuálne technológie a zoberte moc do svojich rúk, každý vo svojej funkcii. Tzv. priama demokracia (PD) je v tomto kontexte tiež len jeden z nastrojov realizácie jedného z dvoch základných koncepcii. Neverte ilúzii, źe ona sama (PD) je riešením.

I jeden hrá obrovskú rolu a vśetko môźe byť na ňom.
I Noe, Neo zostal AKOBY sám..
A prišla voda..Nová..pršalo v púšti 40 dní
a pyRaMiDiony odspodu zatápala, vrchy HôR.
Majte loďky pripravené a učte sa ich ovládať,
aby ste medzi ostrovčekmi mohli, kľudne veslovať..

Karty sú hodené. Poznáte ich.
Ťahajte a šachy s nimi hrajte zodpovedne.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

petržlen | 14.11.2015

Nemôžeme ich považovať za bratov a sestry viac, ako nás za bratov a sestry považujú oni, lebo by sme ich automaticky stavali do pozície imigrantov, nehodných hostí.
KSB/DVTR možno nie je nutná podmienka, len dobrý prostriedok, ako si v (krátkom) čase, ktorý zostáva, precvičiť abstraktné myslenie, predstavivosť nepredstaviteľného. Môžeme ju potrebovať.
Na politikov by som sa nespoliehal. ;-) Politika je inštitucionalizované pokrytectvo, lož, podvod a ako nedávno ktosi doplnil, aj krádež a (možno aj) vražda. Načim sa vrátiť k obyčajnej pravde, už by sa zišlo iba vrátiť k pôvodnému vymedzeniu tohto pojmu.
Všetko sa zrýchľuje. Je napísané: „Lebo tie dni budú súžením, akého nebolo od počiatku stvorenia, ktoré Bôh stvoril, až doteraz, ani viac nikdy nebude. A keby Pán nebol ukrátil tie dni, nebolo by zachránené niktoré telo, ale pre vyvolených, ktorých si vyvolil, ukrátil tie dni.“
DemoKracia je oxymoron…

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

Dušan | 14.11.2015

Chápem tvoj postoj k démon-kracii ale:
1. Politika je: výkon veci verejných(spoločných).

2. KSB je prostriedkom a nemusí byť ani konečná verzia

3. No demokracia: malo by sa skôr hovoriť - samoriadenie spoločenského supersistému

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

petržlen | 15.11.2015

1. Takáto definícia politiky je určite z nejakého slovníka cudzích slov, určená pre dav, pre tých, ktorí sú určení za otrokov. Kto si pozrie „ingliš spíking definišn“, zistí, že politika je teória a prax vplývania na ľudí, po lopate dosahovanie a udržiavanie nadvlády, cieleného ovládania ľudského spoločenstva, čo je v konečnom dôsledku presadzovanie vlastných zámerov bez ohľadu na ich kvalitu a prostriedky, pomocou ktorých sa pretlačia.
2. Keby sa podarilo zrušiť chobotnicu GP, koľko zostane z KSB/DVTR? ;-)
3. Človek na tejto úrovni bytia neriadi ani sám seba, ale ilúzia ovládania čohokoľvek je takmer dokonalá, nie?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

Jura | 15.11.2015

Hmm, tak po tomhle konečně vím, s kým se u Vás bavit.
....
Později napíšu Hoxovi, aby ti to pak přeposlal.

Re: Re: Re: Pjakin

XXX | 14.11.2015

Ale podle čeho jste vypočítali česká procenta sledovanosti? V.V.Pjakin se nejprve objeví zde, pak na Czech free press, pak na OM, na Nové republice a na dalších webech, je i na yutube a lidé si ho sami dále přeposílají. Myslím, že se procento zjistit nedá.

Re: Re: Re: Re: Pjakin

dub | 14.11.2015

Ludia si nepreposielaju cele video, ale link na neho na youtube. Rovnako ostatne publikacie embedduju youtube video, nehostuju ho sami.

Pocet pozreti mas na stranke video na youtube ;)

Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

XXX | 14.11.2015

Děkuji dube - myslel jsem, že počítadla má každý zvlášť anebo, že to je na youtube několikrát ;).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

XXX | 14.11.2015

.. ale ještě existují přepisy rozhovorů - takže to mi dává naději, že V.V.P. může vidět a číst poněkud vyšší procento lidí... a navíc lidé, kteří vše viděli nebo četli rozšiřují informace mezi rodinou, přáteli atd... a ještě i mnozí publicisté z Pjakina vychází - takže já vidí optimisticky to procento DALEKO vyšší ;)......

Re: Re: Re: Pjakin

JaroX | 14.11.2015

No podľa toho, čo považuješ za prelom. Keď sa do záverečného kola prezidentských volieb dostane Kiska a Fico, 0,1% a ani 1% nebude stačiť... Vyhrá ten, čo bude mať nad 50%.

Re: Pjakin

vezekmín | 14.11.2015

Привет, говориш ты по английском языке? Писай мне на vezekmin@centrum.cz пожалуйста. Спасибо :)

Re: Re: Pjakin

Iz Kryma | 14.11.2015

К сожалению, не говорю... Написал на эту тему в вопрос-ответ на сайт Пякина, там одна читательница Алёна написала, что готова помочь с переводом.

"Здравствуйте, Валерий Викторович!
У меня технический вопрос, есть ли возможность делать английские субтитры к Вашим видео? Если нет, то предлагаю бросить клич, кто-нибудь поможет с переводом. Заметил, что Ваши переводы пока идут только на чешском, которые еженедельно смотрят более 20000 человек в основном в Чехии и Словакии.


Наталья Анатольевна
говорит 14.11.2015 в 01:00:
Чехия — «аэродром основного подлета»:-). Пока что самые прогрессивные во всей Европе, раз смотрят и хотят разобраться. И не хотят сгинуть в огне Европейского Исламского Халифата.


Алена
говорит 14.11.2015 в 03:37:
Да идея хорошая, как быть с терминологией?… вообщем предлагаю помощь с переводом на английский.
Также надо нашим соотечественникам, живущим за пределами Руси, распространять, ведь количество русско-говорящих иммигрантов велико, а понимание действий Путина например, под большим прессом со стороны западных СМИ и окружения там.


Андрей 1957 Иркутск
говорит 14.11.2015 в 09:52:
Как-то речь заводилась на эту тему с пожеланиями стенограммы выкладывать (хотя бы на русском языке), но и этот вопрос не решился. Не хватает ресурсов. Думаю, что и субтитры под роликом еще не скоро появятся. Если только среди слушателей найдутся спецы соответствующие, согласные бескорыстно работать на благо всех людей. Было бы здорово. Пока же и ролики с закадровым переводом на английский (и др. языки) было бы большим-большим шагом вперед."

Re: Re: Re: Pjakin

vezekmín | 14.11.2015

Это бы было очен хопошие про целый континент. Я начал переводить ческие субтитры на английский язык но это тяжолая работа и неефективнайа.

Re: Re: Re: Pjakin

удо | 15.11.2015

вопрос товарищу из крыма:
есть у вас ДОТУ на английском?
..или каком-то другом языке, кроме русского

Re: Re: Re: Re: Pjakin

Iz Kryma | 15.11.2015

Посмотрите на сайте http://dotu.ru/ там есть переводы на английские и ещё несколько языков.

Re: Pjakin

удо | 15.11.2015

знаю эти сайты.
но там есть только несколько страниц
текста на анлийском, немецком, испанском,..
и 2-3 публикации, но ничего больше..

В.М.Зазнобин говарил, что именно ДОТУ на английском есть.
Я искал на более 30 сайтох движения КОБ, но нечиго ненашел.
Возможно Владимира Михайловича неправильно понял?

Re: Re: Pjakin

Iz Kryma | 15.11.2015

Я тоже слышал в его выступлениях, что они раздавали иностранцам распечатки на английском языке. Значит переводы существуют, просто их видимо нет в интернете до сих пор...

Re: Re: Re: Pjakin

удо | 15.11.2015

Есть прямой контакт у вас, или у Валентина Викторовича на Влaдимира Михайловича, или кого-то ответственного из команды ВП?
Мы несколько раз в прошлые годы писали и спрашивали по этому вопросу, но никогда прямой ответ неполучили.

Re: Pjakin

Aňa | 14.11.2015

Zdravstvujte, naši ruskije bratja.Mne skučno, čto teper živu v zemlje, kde zabyvajetsja na ogromnuju žertvu vašego naroda dlja nas v 2.mirovoj vojne. My nikogea nezabudem. My zdes mnogie, mnogie znajem kto vrag, my neverim propagande, my vidim, čto Rossia eto česť i naděžda dlja mir.

Taky děkuji

joly | 13.11.2015

za titulky

Pjakin

Ly | 13.11.2015

Ste neuveriteľné bytosti, bytosti Svetla a prichádzate na ZEM v túto dobu s úlohou vytvoriť posun, urobiť zmenu, pomôcť s transformáciou , ktorá bola ohlášovaná dlhé veky. Pani Irenka určite ste jednou z tých krásnych bytosti , ktorým patrí veľké ďakujem.

Díky za překlad a napadá mě: kdo druhému jámu kopá, sám do ni padá

Eva | 13.11.2015

Takhle dopadnou USA, Velká Británie. EU už to má nahnuté.

Pjakin

Standa | 13.11.2015

Pan Pjakin mi tentokrát připadal velmi rozrušený až rozčilený.Skoro mám z toho pocit,jako kdyby se konfrontace blížila vyvrcholení s hodně nejistým výsledkem.Popřípadě s velmi jistým až katastrofickým.Děkuji paní Ireně,že věnuje svůj um a čas pro Nás ostatní,kteří až tak dobře ruštinou nevládneme.

Re: Pjakin

Eva | 13.11.2015

Z války je proč být rozrušený, Kerry je pěkný šmejd....

Re: Pjakin

Martin | 14.11.2015

Myslím, že rozrušení je více, jak namístě. Pjakin si nejspíš dobře uvědomuje, jak vysoká hra se hraje. Máme tady Kubánskou krizi na steroidech a LSD. Nedávno se ve Washingtonu konalo setkání čelních amerických politiků, diplomatů, členů Congressu, lidí z top byznysu. Namátkou - členové US Congressu John Conyers, Barbara Lee, Alan Grayson, Charlie Rangell, Sheila Jackson Lee, Walter Jones a další, bývalý velvyslanec v SSSR Jack Matlock, který sloužil za Reaganovy éry, Steven Cohen profesor z NYU či bývalý šéf Proctor anf Gamble John Pepper... V krátkosti lze říci, že se shodli na tom, že netočí-li se americká zahraniční politika v řádu dní a týdnů o sto osmdesát stupňů, je globální jaderná katastrofa vedoucí k našemu vyhynutí neodvratná.
Pjakina možno považovat také za komunikační kanál, který pouští informace a vzkazy druhé straně. Je to poměrně známá technika, která se používá tam, kde se z nějakého důvodu nehodí, či není možná běžná diplomatická cesta.
Pjakin mluví o tom, že USA jsou ochotny bojovat o svou hegemonii do poslední chvíle, ale myslím, že by bylo namístě specifikovat, že to nejsou USA, ale konkrétní síly v USA, které jsou k tomu boji ochotny. Napříč politickým spektrem, ve vládních strukturách i v Congressu se totiž zvíhá odpor ke stávající sebevražedné politice. Od 1947 National Security Act můžeme ve Spojených státech pozorovat rapidní nárůst sil, kterým D. Eisenhower říkal Misplaced Power, což by se dalo volně přeložit jako pošetilé síly... Síly paralyzující americký demokratický systém, které si především kladly za cíl nikdy nepřipustit silného, aktivního a všelidového prezidenta jakým byl Franklin D. Roosevelt. Síly, které v budoucnu stály za řadou celospolečenských traumat. Aťjiž vraždami JFK a RFK, či operacmi nižšího rozsahu, které vedly k oslabování samotné instituce amerického prezidenta. K nim paradoxně možno počítat i Pentagon Papers a Watergate, jako limited hangout operations, které sice vedly k ukončení Vietnamu a odstranění Nixona, ale zaroveň k oslabení prezidentství jako takového a převzetí kontroly nad ním. K takovým operacím můžeme řadit střílení na Reagana stejně jako Moniku Lewinsky. A samozřejmě Jedenácté září, které již bylo plnohodnotným státním převratem při kterém pošetilá moc převzala kontrolu a rozjela válku proti civilizacím. Bez ohledu na temnou minulost dynastie Bushů byl i G.W. Bush jen obětí převratu a zvolil si cestu stát se hlavním prodejcem mýtu jedenáctého září a prodejcem politiky, která nás dovedla k dnešnímu apokalyptickému scénáři. Bude záležet na ruské geniální dilomacii i schopnosti převzít kontrolu nad globálními procesy, ale bude také záležet na tom, jestli se v samotných USA podaří v dostatečné míře zaktivizovat patriotické síly, schopné zabránit nejhoršímu zevnitř...

Re: Re: Pjakin

Cico Ciciak | 14.11.2015

Má ta sila aj meno?! V.V. Pjakin, keď povie ussa, tak myslí štátnu/národnú elitu (elity) ussa, t.j. rôzne štátne/lokálne klanovo-korporatívne záujmové skupiny!

Re: Re: Re: Pjakin

Martin | 14.11.2015

Nikdy mi pro ně moc nesedělo označení "stranová elita." Od počátku historie USA jde tato elita proti USA i principům, na kterých byly založeny. Je cizorodým a v podstatě zahraničním prvkem. Tato elita kope za své zájmy a vojensko-politický aparát USA slouží k uplatňování její hegemonie nikoli hegemonie USA, které USA slouží jen jako sídlo a také svaly parazita. Z logiky či filosofie americké historie můžeme těmto silám říkat spolu se Suttonem nebo Quigleym anglo-americký establishment, východní korporátní establishment, korporátní socialisté, Wall Street-City of London elity, atd. Na názvu nezáleží a tak beru i termín klanovo-korporátní zájmové skupiny. Můžeme jim říkat třeba novoangličtí globalisté nebo globalisté odpadlí, ale zůstávají globalisty.

Re: Re: Re: Re: Pjakin

Pe-tri | 14.11.2015

Prostě starou mluvou - ilumináti, ke který Franklin D. Roosevelt samozřejmě patřil.
...V roce 1841 Clinton Roosevelt napsal knihu s názvem called The Science of Government Founded on Natural Law, což byl plán spiknutí s cílem odstranit Ústavu USA a zavést v zemi komunismus, založený na Weishauptových principech. Obsahovala podrobný plán na New Deal (Nový úděl) a National Recovery Act (Zákon o národní obnově), které o 92 let později uvedl do života jeho přímý potomek Franklin D. Roosevelt. ...
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

Martin | 14.11.2015

I z tohoto úhlu se na to můžeme dívat. Mohli bychom aplikovat i Suttonovu teorii o třech socialismech, co si kluci, co spolu mluví pořídili. Jenže Jak Stalin tak Roosevelt se tomu utrhli. Jak New Deal, tak jeho rozvojový protějšek v SSSR byly obrovsky pozitivním civilizačním skokem s vrcholem v šedesátých letech. Já se dívám na FDR především jako na antifašistu a člověka schopného čelit oligarchiím. A bylo by docela zajímavé sledovat, kam by ti dva dokouleli tento svět, kdyby jednoho neotrávila ta bílá Ruska a druhého MI6....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

Pe-tri | 14.11.2015

FDR oponent globalistů alá Stalin ? Neřekl bych, spíš typický iluminátský šarlatán, který např. v roce 1940, když světem otřásala 2. světová válka a když chtěl být zvolen na třetí funkční období, prohlašoval: "Opakuji vám znova a znova, že nikdy nepošlu americké hochy bojovat na cizí půdu." Vzpomeňte si, že toto prohlašoval i tehdy, kdy již připravoval vrhnout USA do 2. světové války lákáním Japonců, aby podnikli svůj zrádný útok na Pearl Harbor, což mu posloužilo jako vhodná záminka. Tím tento šarlatán mimochodem - ano "dobrý člověk" v očích americké veřejnosti, použil stejnou techniku globalistů (false flag) v roce 1941, kdy použil zaranžovaný útok na Pearl Harbor pro zatažení Spojených států do 2. světové války, jako jeho předchůdce, další poskok globalistů tehdy ještě taky v očích američanů "dobrý člověk" Woodrow Wilson, když v roce 1917 zatáhl USA do války na základě zinscenované záminky ohledně potopení Lusitánie...
A je toho daleko víc, stačí si jen promyslet jak se např. podílel na vzestupu Hitlera k moci v době, když globalistům bylo jasné, že jejich kůň Trocký svůj vnitrostranický boj se Stalinem prohraje a tudíž bude nutné najít jinou cestu jak se Stalinem bojovat. Mimochodem proč asi zrovna on, bez toho aby se zeptal kongresu mezinárodně uznal v roce 1932 Stalinův režim (čímž dal jasný pokyn pro celý ostatní svět k následování) ? Byl to právě tento prominentní služebník globalistů, který stál v čele příprav (ano v době Hooverovy vlády byl na tuto klíčovou roli pilně připravován) na novou celosvětovou válku a stabilizace klíčové organizace globalistů - CFR v USA, k čemuž byla mj. zorganizována Velká deprese (náhoda že byla spuštěna v době, kdy bylo jasné, že Trocký neuspěl ?).
Takže pozor s hodnocením FDR. Ne náhodou se až po jeho smrti (oslabení stability globalistů v USA) v roce 1945 neúspěšně pokusili patrioti v USA o očistu americké společnosti od internacionálního, tj. trockistického komunismu, což bylo osudem známého „komunistobijce" Joe McCarthyho...
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

udo | 14.11.2015

Neviem či trochu nepreceňujete moc a schopnosti amerických prezidentov.
One man show existujú iba ak vo filmoch, na poDiu,
no nie v reálnej (zákulisnej) politike.

Videl by som to možno trochu komplexnejśie a jednoduchšie.
I keď tých frakcii je i v U.S. "požehnane".
Stalin z časti detto, i keď mal na politika super vzdelanie..

anekdota rozhovoru Stalina (J.V.) so svojim synom:
Malý Jakov príde zo školy a hovorí:
"Spolužiaci sa mi smejú, že som Stalin."
J.V. ukáže na neho:
"Ty nie si Stalin."
J.V. ukáže na seba:
"Ja nie som Stalin"
J.V. ukáže k obrazu na stene:
"To je Stalin"

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

Pe-tri | 14.11.2015

Souhlas, ale vtip je spíš o úrovní uchopení nějaké reality. Teoreticky vzato je i jméno/role (Stalin, FDR) jenom konkretizovanou inFormací stojící v pozadí "svého" materiálního zobrazení - konkrétního jednatele - Míry či zájmového principu. Což prakticky vzato musí znamenat, že každý jednotlivec je více či méně vědomým pretendentem nějakého konceptu či egregoru. V tomto smyslu se skutečně nejedné o žádné One man show. Snad je zkratkovitost mého vyjádření způsobila, že příspěvek mohl vyznít ve smyslu interpretace událostí coby takovéto nereálné One man show. Nicméně o tom, že FDR, sehrál významnou roli ve strukturním řízení vedoucím k WW2 a jejím "studeným" důsledkům asi nelze moc pochybovat (prostě měl dostatečné schopnosti aby vyhrál konkurz na tuto roli, nic osobního). Nebo myslíte že se pletu ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

Martin | 14.11.2015

Tento váš pohled mi trochu poodhalil důvod, proč se na těchto stránkách mluví o FDR kriticky. Zajímavý je v tom, že se vlastně shoduje jak s "pravicově-konzervativním" názorem A.C. Suttona, o kterém si myslím, že v případě FDR zacházel s historickými daty dost násilně ve snaze potvrdit své teorie, tak s pohledem lidí kolem John Birch Society zasazen do rámce KSB. A beru to jako téma k dalšímu zkoumání bez ohledu na to, že New Deal a záležitosti jako G.I. Bill hodnotím dále pozitivně.
K tomu Pearl Harboru. V té době měl FDR poměrně pestrou administrativu a spíš bych záležitost hodil na kruhy kolem Henryho Stimsona a považoval za plot proti Rooseveltovi. Potom tu máme řadu atentátů a záležitosti kolem J.P Morgan coup a výpověď Smedleyho Buttlera před McCormack-Dickstein Commission... To mi do obrazu FDR jako hocha globalistů moc nezapadá stejně jako třeba rána uštědřená Wall-Street v podobě Glass-Steagall systému. A v neposlední řadě otočka USA po jeho smrti za Trumana, kdy vlastně vzniká nová britská říše. V režiji Stimsona, Dullessů, Bundyho - tedy probritské pro staro-anglo globalistické frakce... Nicméně je vidět, že žádné téma se nedá definitivně uzavřít.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

Pe-tri | 14.11.2015

Pohybujeme se v době, kdy starý lišák Jacob Schif coby svůj odkaz do dalšího Velkého díla inicioval založení (1921) Rady pro zahraniční vztahy (CFR), tehdy nové a moderní jméno, pod kterým internacionální globalisté v USA pokračovali ve své další činnosti. CFR měla v 60-tých letech v USA přibližně 1000 členů a měli pod kontrolou vedení celého průmyslového impéria v USA. Namátkou Rockefeller, Ford, Blough atd. a samozřejmě mezinárodní bankéři (Ayn Rand by mohla vyprávět). Funkcionáři nebo aktivními členy CFR dále byli předsedové nadací, osvobozených od daní. Zkrátka, všichni lidé, kteří poskytovali peníze a svůj vliv ke zvolení prezidentů Spojených států, kongresmanů, senátorů, vybraných CFR a kteří rozhodovali o různých tajemnících Ministerstva zahraničí, Státní pokladny a každé významné federální agentury. Všichni tito lidé jsou členy CFR a jsou skutečně velmi poslušnými členy globalistů.
Vyjmenujme si nyní prezidenty Spojených států, kteří byli členy CFR: Franklin Roosevelt, Herbert Hoover, Dwight D. Eisenhower, Jack Kennedy a Nixon. Další, kteří kandidovali na prezidentský úřad, byli: Thomas E. Dewey, Aldai Stevenson a viceprezident pobočky CFR, Barry Goldwater. Mezi důležitými členy kabinetu byli členy CFR John Foster Dulles, Allen Dulles, Cordnell Hull, John J. McLeod, Morgenthau, Clarence Dillon, Rusk, McNamara a abychom zdůraznili "rudou barvu" CFR, máme zde členy jako Alger Hiss, Ralph Bunche, Pusvolsky, Haley Dexter White (pravým jménem Weiss), Owen Lattimore, Philip Jaffey, atd., atd. Současně zaplavili tisíci homosexuály a dalšími tvárnými lidmi všechny federální agentury od Bílého Domu dolů...
P.
ps. Ano stále je co studovat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

MArtin | 14.11.2015

Nenapadá mne jediný prezident, který by od založení Council of Foreign Relations nebyl jeho členem. Ale dokazuje to něco? Vezměme třeba Kennedyho. Naprosto ideální loutka. Sexuální maniak, pro-nazi papínek J.P. Kennedy, zapletený do organizovaného zločinu etc... Přesto se jim utrhl. Přesto byl formován jinak než mysleli. Co čekali od katolického senátora, kterého pradědeček zemřel krátce po příjezdu do USA na následky irského hladomoru a jehož rodina po generace bojovala proti Britům? Člověka, který napsal Profiles in Courage prostě musely zastavit kulky v Dallasu...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

Pe-tri | 14.11.2015

Samozřejmě že to něco dokazuje. Copak to není evidentní ? Nicméně správné předpoklady a příprava jsou pouze podmínkou nutnou, nikoliv dostačující.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

Martin | 14.11.2015

Souhlasím,že CFR je přípravka a určitý druh politického síta. Ale třeba na příkladu Stalina nebo Kennedyho je vidět, že síto dovede propustit i skutečného vlastence... Nemluvím teď o tom, že Stalin obstál protože byl nesporně politicky gramotnější, zatímco JFK si šel pro jistou smrt. Rozhodně ale ne zbytečnou.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

Pe-tri | 14.11.2015

Ano, poslední případ je např. Putin. Nakonec o tom, jak se lze pokusit systém rozložit zevnitř (těmi gramotnými, kteří prošli sítem) psal i profesor Parkinson, když formuloval své poznatky ohledně řízení firem a možnosti jak změnit jejich chybné směřování.
P.

Re: Re: Re: Re: Pjakin

Cico Ciciak | 14.11.2015

To si pletieš s globálnou elitou, ktorej zástupci sú aj v ussa a aj v politike! Napríklad kerry, obama, biden... a niektoré štátne elity ako je soros alebo brzezinski sú niekedy využívané aj globálnou elitou, pre ktorej záujmy makajú, často asi bez toho, aby si to uvedomovali! Takže poznáme lokálnu a globálnu elitu! Jedna spravuje štát a má na starosti jeho vnútornú a zahraničnú politiku a druhá celú planétu! Pričom je pochopiteľné, že štátna/lokálna elita môže zasahovať aj do globálnej politiky! Keď povie V.V. Pjakin ussa, tak myslí práve lokálnu/regionálnu/štátnu/národnú elitu ussa, ako som už napísal! Nazvime ich neokonzervatívci/neokoni! Patrí tam napríklad bušov rodinný klan, hitleri, dick, rum-sfeld, džon "rambo", wolfovič a nejaké ostatné sionistické mrtky aj z is-ra-hella... A samozrejme každá národná/štátna elita kope za národné záujmy do takej miery, ako ich sama chápe! Preto sa aj zvykne volať (j)"elita"! Práve že taká (j)"elita" štátu pozostáva z viacerých klanovo-korporátnych skupín, ktoré medzi sebou vedú boj o to, ktorá si viac uchmatne! Pričom sa nevylučuje, že môžu niekedy ťahať aj za jeden povraz! Inak ti neberiem tvoje virtuálne sny a vieru v ussa! Si proste liberál...

Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

Martin | 14.11.2015

Jsem politický atheista mimo ideologický trojúhelník. Ale je mi daleko milejší představa J. Q. Adamse o rusko-americké spolupráci, tak jak koneckonců probíhala v dobách, kdy Alexander II. poslal ruskou flotilu na pomoc Lincolnovi, aby tak zabránili Britskému loďstvu v přímé účasti na Občanské válce, než představa úplné likvidace USA... Potažmo Rusko a USA mají stejného nepřítele. USA podlehly. Rusko byť podstatně pochroumáno přežilo a vstává z popela. Jednu geopolitickou katastrofu jsme přežili. Druhou už nemusíme. Představa upadající jaderné velmoci, zmítající se v chaosu by měla být noční múrou pro kohokoli s více, jak polovinou mozku. Chaos a utrpení, které způsobilo období americké absolutní unipolární dominance mezi roky 1991 - 1914 jsou možná pro řadu lidí důvodem k radikálnímu antiamerikanismu a nenávisti. Nesdílím je... Vidina spravedlivého multipolárního systému ve kterém USA zůstanou jako řadová velmoc bez koloniálních ambicí, navráceny k původním americkým principům je mi daleko bližší...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

Martin | 14.11.2015

* mezi roky 1991-2014

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

udo | 14.11.2015

Daný sociologický cyklus konči až 2016.
(25 rokov = etalón biologického času 1-generačnej zmeny podľa masovej štatistiky skúmaného javu v rámci Normálneho rozdelenia Gaussovej krivky)

..i keď odchýlka Miery neurčitosti uvedeného parametru Sociologickej mechaniky momentálne zo známych dôvodov ročne takmer o nejaký ten mesiac stúpa, čo ale zasa samozrejme celkovo na štatistike cca. 7500 rokov dát moc nemení..

Ako sa vraví:
"Nech si rýchlo v záhrade sami upracú, bo tam Ni(e)kto pošle traktor."
Sme na jednej lodi, putujúcej VesMierou.
Keď sa hasiči spýtajú "KAM?"
Zistia "AKO?"

Nie len kapitána zaujíma, či nejaká paluba nehorí
a podpaľačov niekedy i plavčík, alebo cestujúci ponorí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

Martin | 14.11.2015

Je dobré vědět, že i etalony mají své odchylky. Potěší to kmeta netrpělivého. Krom toho číslo 23 připadá i na další období totální unipolární dominance, tentokrát britské mezi roky 1848-1871. Opět plné revolucí a válek...

Re: Re: Pjakin

JaroX | 14.11.2015

Ja to skôr vidím tak, že teraz už ozaj ide do tuhého a Pjakin ide ku koreňu veci - ku fašizmu, ku pocitu nadradenosti. Ak si američania myslia, že sú exepcionals (a aj ty vieš, že vyše 80% si to fakt myslí) ... tak čo s tým chceš robiť? Posadiť sa s nimi 100-krát v priebehu 2 rokov a rokovať, že by mohli prestať tlačiť na banderovcov aby zabíjali ľudí na Donbase, že by mohli prestať zostreľovať ruské civilné lietadlá? Tu vôbec nejde o to, či budeš rokovať s Obamom, Kerrym, Bidenom alebo Bushom, Cheyneym či Nulandovou. Pjakin si to asi začína uvedomovať a Rusi nemajú čas 50 rokov riešiť Ukrajinu a Donbas... Od začiatku som hovoril, že bola blbosť posielať Ukrajine uhlie, elektrinu, znížiť cenu za plyn. Aj tak sa to tam "mierovou" cestou nebude dať vyriešiť.

Re: Re: Re: Pjakin

Martin | 14.11.2015

Ta nadřazenost je vtloukána do lidí od školního věku v celém anlosaském světě. Ale problém je daleko širší. Tím je všeobecný úpadek vědy, a kultury, který vedl k úpadku morálky a totální debilizaci západní společnosti jako celku. K tomu úpadek ekonomický spolu se zabraňováním civilizaci v rozvoji a všelijaké postmoderní civilizační úchylky, které fenomén provází.... Ano podhoubí fašismu jak vyšité. A faktem je, že i ti hodní hoši, kteří chtějí mírovou spolupráci mezi národy a snaží se o konec exepcionalistické a unipolární politiky USA se na to dívají zase tak trochu exepcionalisticky. My si uklidíme ten bordel doma a potom pozvedneme celý svět. Nicméně za tím můžeme pozorovat i určitou americkou tradici, která nebyla až tak negativní. Napadá mne Henry C. Carey a jeho Harmony of Interests, který popisuje rozdíl mezi americkým a britským modelem s tím, že ten americký by mohl být nabízen světu, jako řešení. Pomoci ostatním v rozvoji, k americké cestě. Tuto filosofii představuje třeba McKinley nebo Garfield... Koneckonců Roosevelt a Kennedy... Nelámal bych hůl. Nakonec se v té globální vesnici budeme muset nějak domluvit...

Re: Re: Re: Re: Pjakin

Martin | 14.11.2015

Mimochodem. Americký exepcionalismus je to poslední, co bychom měli teď řešit. Teď je potřeba zabránit válce. Obrovský úkol pro Rusko. Buďme tedy vděční za každý hlas racionality a rozumu z USA nebo EU.

Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

JaroX | 14.11.2015

Lenže to, o čom hovorím ja, je práveže tým riešením, ako zabrániť vojne - nepriateľ sa musí báť ťa napadnúť, musí vedieť, že ak ťa napadne, tak zahynie. Ak sa cíti byť výnimočný, tak sa ťa nebojí a nemá problém zabíjať ruských civilistov. Ak by GP mal skutočný záujem o riešenie konfliktu bez jadrovej vojny, mal by ukázať američanom, že nie sú v žiadnom smere výnimoční. Všetko ostatné už potom pôjde oveľa jednoduchšie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

Martin | 14.11.2015

S tím, že je potřeba ukázat sílu souhlasím, ale je potřeba si uvědomit, že Ukrajina je jen dílčí proxykonflikt mezi USA a Ruskem. Rusko ji drží na přístrojích stejně jako to dělá EU. Vyhladovělý a zmrzlý exodus padesáti milionového národa by zlámal vaz oběma. Rusko přeneslo konflikt do dalšího ohniska a to do Sýrie. Tam sílu ukazuje a provází to sice výhružný štěkot a vrčení, ale ty jen maskují ústup. Hra je to nebezpečná, neboť se tak obě jaderné velmoci dostaly křídlo na křídlo svých bojových letadel a když to někdo pohnojí, už se to ani nebudeme mít šanci dozvědět. Nicméně hru Rusové přenesli tam, kde jsou méně zranitelní a také silnější...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

JaroX | 14.11.2015

Neviem, prečo si myslíš, že Rusi sú silnejší v Sýrii. Skôr ide o to, aby Putin nepoužil veľa svojich zdrojov (iba lietadlá, pilotov, bomby) a skutočnú silu drží doma na odrazenie prípadného útoku a následný globálny protiútok + pre prípad vstupu na Ukrajinu. Tiež mám pocit, že vojnu v Sýrii už považuješ za viac-menej vyriešenú, lenže teroristický útok včera v Paríži ešte môže veľa zmeniť - evidentne USA tlačia FR do vojny s Ruskom v Sýrii a hlupák Hollande im to žerie. Keď som hovoril, že je potrebné, aby GP ukázal USA američanom (hlavne tým bežným) že nie sú exceptionals, tak som tým nemyslel, že by Rusko malo viac ukázať svaly... Nech sa GP ukáže, či fakt má záujem jednať s Ruskom ako s partnerom a či mu prenechá riešenie konfliktu v Sýrii... alebo dopustí vojnu USA+NATO vs Rusko. To bolo rečí od Pjakina, ohľadom toho pápežovho daru Putinovy - medailón s "anjelom" - že GP oficiálne požiadal Putina, aby svetu predostrel jeho pohľad na riešenie globálneho konfliktu... proste GP by mal urobiť viac - mal by ukázať američanom, že nie sú o nič viac ako Rusi či Sýrčania. Potom to už pôjde jednoduchšie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

Martin | 14.11.2015

V tomto ohledu to snad GP Američanům ukazuje více jak dost. Životní standard, který se jim od sedmdesátých let smrskl o dvě třetiny, 70 milionů lidí na potravinových lístcích, zrovna tolik lidí polyká antidepresiva. Epidemická a rostoucí závislost na heroinu, obrovská úmrtnost populace mezi 40-50 léty života... Epidemie sebevražd. Prakticky zlikvidovaná střední třída. Chronická nezaměstnanost daleko převyšující ukuchtěná čísla. Konec amerického snu, hyperpolicejní orwelliánský systém... Nevím, jestli bych se jako řadový Američan cítil výjimečný, přesto, že mi to Obamonoidi a Neocons vtloukají do hlavy, kdybych otročil ve Wal-Mart Stores za osm dolarů na hodinu a neměl na zubaře...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

JaroX | 14.11.2015

Presne si to vystihol: "Nevím, jestli bych se jako řadový Američan cítil výjimečný, přesto, že mi to Obamonoidi a Neocons vtloukají do hlavy..." A o tomto hovorím - Obama je považovaný za "koňa" GP a rovnako ako "štátna elita US" pracuje na posilovaní sebavnímania obavateľstva USA ako exceptionals! Presne toto je podľa mňa zle. Obama možno len nechápe, čo od neho GP presne v tejto veci chce (lebo je napr. na rozdiel od Františka nie Argentínčan, ale z USA). Tak napríklad pápež na túto "výnimočnosť USA" útočil už viackrát, ale Obama práve že nie. Ak chce GP zobrať karty z rúk štátnej elity, mal byť podkopať práve pocit výnimočnosti vo všetkých vrstvách v USA. A keďže sme na hrane jadrovej vojny a úplného zničenia, tak by to mal urobiť rázne, jednoznačne a rýchlo. Ja viem, že v RT a na Sputnik-u sú články od amerických bývalých generálov a podobne, kde hovoria o vzájomnom sebazničení v prípade jadrovej vojny, aj Obama sa tak trochu tejto témy dotkol v minulosti... lenže evidentne to je stále príliš málo. GP by mal práve v tejto veci urobiť oveľa viac. (čiastočne môže byť problémom, že GP riadi bez-štruktúrne, ale tak... nech si nejako poradí a hlavne rýchlo...).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

Martin | 14.11.2015

Obama je hodně slabý prezident. Daleko slabší, než Carter v době Iránských rukojmí... Nedovedu si představit, že by se vzdal silové rétoriky a třeba řekl milí Američané jste ten nejdebilnější národ:) Jeho role je držet blázny od červeného tlačítka. Přes slabost dokázal uspořádsat noc dlouhých nožů, kdy se kutálely generálské hlavy. Přišlo ale Benghází a odstřelili mu Chucka Hagela... Není lehké udržet na uzdě různé Petraey a Alleny... Dnes jsou americká média plná zvěstí, že se mu administrativa vymyká z rukou. Těžko čekat, že v takové situaci vyjede s poraženeckou rétorikou. Koneckonců vzpomeňme na Reagana a jeho věčné vtipkování o Sovětském Svazu a protiruskou rétoriku. Byla určena domácímu publiku, zatímco se s Rusy uzavírala jedna dohoda za zavřenými dveřmi za druhou...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

JaroX | 14.11.2015

No dobre, a bolo obdobie Reagana ideálne? Z pohľadu civilizácie? Že vyhral studenú vojnu, pokoril ZSSR a Rusko? Neviedla jeho protiruská rétorika a uzavreté dohody za zavretými dverami k tomu, čo tu máme dnes? Obama je už aj tak na odstrel - veď aj podľa Pjakina je jeho hlavnou úlohou totálna blamáž USA pred celým svetom, čo aj robí a veľmi dobre... len to podlomenie/zničenie pocitu výnimočnosti američanov by mohlo výrazne napomôcť presadiť kroky vedúce k urovnaniu konfliktu. V tomto smere by sa mohlo napr. vyvinúť vyšetrovanie pádu ruského lietadla... len by to GP musel chcieť (a Obama by musel pochopiť svoju úlohu na scéne a nespraviť na záver presný opak).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

Martin | 14.11.2015

Období to ideální nebylo. Přesto jsem měl Reagana rád. Snad pro jeho humor a také pro jeho anti NWO rétoriku z jeho senátorských dob. Byl poslední prezident, který se alespoň pokusil navrátit USA k původním principům. Měl také obrovskou schopnost posadit ke stolu znesvářené strany a přinutit je spolu pracovat. Kdyby dnes byl ve State Departmentu někdo ze staré diplomatické školy, jako George Shultz, nikdy bychom nebyli v takovém průšvihu...Reagan měl ale slabinu. Bushe za zády a také vidinu osmi kulek z šestiranného revolveru, která ho myslím dost ovlivnila... Nepokořil ani neuzbrojil SSSR. Byl to Gorbačov, který dobrzdil Stalinem rozjetý kolos. Obr také vyhnil na korupci a nedostatek ideí. A jak tu kdysi někdo vtipně poznamenal v diskusi také dojel na židovské manželky stranických funkcionářů, vládnoucí černou tantrou... Také prohrál informační válku, jak tvrdí Panarin.

Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

petržlen | 14.11.2015

Zabrániť vojne je úloha zďaleka nie len pre Rusko. Svoj podiel zodpovednosti za budúce udalosti má každý z nás. Kto si myslí, že sa jej zbaví, toho nech „všetci svätí“ ochraňujú. ;-)
Hlasy racionality a rozumu zo SŠA alebo EÚ sú možno zriedkavé, ale možno iba príliš tiché. Buďme vďační komu?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pjakin

Martin | 14.11.2015

Naprostý souhlas. Odpovědnost je na každém z nás.
Děkovat komu? Snad Bohu za to, že se nám obslužné elity a část středního establishmentu probouzí. Přece jen tu máme ještě éru davo-elitarismu.:) Ještě loni to připomínalo dobu před první světovou válkou a politici Bismarckův příměr o mužích se zapálenými cigáry v prachárně. Ještě před rokem bych si nedovedl představit řadu establishmentových politiků jak odhazují masku spokojených plyšových medvídků a mluví tak natvrdo, jako mluví dnes. Možná je to tím, že blázni z druhé strany jsou více a více radikální... Vemte třeba takový blog bývalého ambassadora McFaula. Přestal psát v duchu prosazování své Mickey Mouse Democracy a dnes píše stylem, který by k smrti vyděsil i Dr. Strangelove...

Re: Re: Re: Re: Pjakin

petržlen | 14.11.2015

Môžem trochu prerovnať tie úpadky?
Totálnej debilizácii západnej spoločnosti predchádzal úpadok vedy a kultúry, prípadne možno prebiehajú súčasne, tomu predchádzal úpadok morálky a tomu zase úpadok v duchovnej oblasti.

Re: Re: Re: Pjakin

Hox | 14.11.2015

Pokud by Rusko neposílalo na Ukrajinu plyn, uhlí, elektřinu atd. odnesli by to tvrdě především obyvatelé, a proces dezintegrace ekonomiky by to ještě urychlilo. Pak by Rusko muselo řešit ještě humanitární krizi a miliony hladových zmrzlých lidí, bylo to jediné možné rozhodnutí - dodávat nutné minimum, aby toto nenastalo. Jak z humanitárních důvodů, tak z pragmatických atd.

Re: Re: Re: Re: Pjakin

JaroX | 14.11.2015

Mňa by fakt zaujímalo, koľko ľudí zomrelo od smädu, hladu, koľko ľudí pomrzlo v banderovcami okupovanom Mariupoli, pričom OBSE tam má pozorovateľov, mesto nie je priamo v línii bojov. Videl som videá... ľudia tam bývali v blokoch s rozstrieľanými stenami, vybitými oknami, o hlade a o smäde cez zimu. Sledujem Pjakina, viem ako to myslíš, ja ale hovorím o čase. Rusko nemôže takto riešiť Donbas a Ukrajinu 50 rokov, lebo tam všetci Rusi pomrú a zostanú iba banderovci (a Rusko im bude dodávať jedlo, pitie a energie, aby nepokapali).

Poďakovanie

JaroX | 13.11.2015

Aj ja ďakujem za CZ titulky. Pomáhajú pri pochopení Otázok a odpovedí, ako aj pri štúdiu Ruštiny.

Ku obsahu - Pjakin to teraz rozbalil naplno, potvrdil čo som si doteraz myslel (proste to čo sa deje nazval vojnou, Rusi postupne prechádzajú do protiútoku, GP a jeho amerických aktérov nie je možné považovať za priateľov alebo partnerov - vrátane Kerryho, Rusi musia pristúpiť k ráznejším krokom, aby ich začali nepriatelia brať vážne a aby prestali vraždiť Rusov). Už to zostrelenie americkej vesmírnej rakety hovorilo za mnohé - Rusom došla trpezlivosť.

Re: Poďakovanie

čtenář | 13.11.2015

Zdravím..
Odkud máte zaručenou informaci, že ta raketa byla sestřelena??
Není to jen Vaše domněnka??
Pro znalé - co to je to MMM?? Děkuji moc.

Re: Re: Poďakovanie

JaroX | 13.11.2015

Je tu článok na leva-net aj s videom, ktoré hovorí dosť jednoznačne (ak nebolo video upravené, čo ja neviem posúdiť). Tiež predpokladám, že vašu prvú otázku dávate často aj do ČT a ČTK v súvislosti s ich informáciami a ich spravodajstvom :)

Re: Re: Re: Poďakovanie

udo | 14.11.2015

Možno som to prehliadol, ale ktorú raketu a ktorý článok, video tu na leva-nete máte na mysli?
MMM? - môźete konkretizovať, čo máte na mysli?
Ďakujem
u.

Re: Re: Re: Re: Poďakovanie

Stanislav | 14.11.2015

MMM je ruská spoločnosť ktorá bola založená za Jeľcina v RF. Zapodievala sa dovozom počítačov. Neskôr podľa "Ponziho schémy" lákala od občanov peniaze na "investovanie" ... Klasická pyramídova hra (Drukos výnos, BMG Invest ... a pod.) Zakladateľom bol ruský elektrotechnický inžinier a matematik Sergej Mavrodi. Podobnosť s naším Marhuľom až príliž verná aby to bola náhoda. Ako v BMG tak aj v MMM zmizli vyparili sa peniaze a ľudia prišli o "svoje investície". Teraz šarapatí v Číne, Indii a v JAR. Neviem koľko má životov, ale s Čínou to bude asi jeho konečná v 60rokoch (možno nedožitých).

Re: Re: Re: Re: Poďakovanie

JaroX | 14.11.2015

http://leva-net.webnode.cz/news/a3-11-selhala-americka-raketa-s-13-vojenskymi-druzicemi/

Re: Re: Re: Re: Re: Poďakovanie

udo | 14.11.2015

Ten článok poznám,
ale kde je ta akože "odveta" Rusov??

Nemal som čas čítať celé tie diskusie pod náväznými analýzami a odkazmi, ale myslíte akože cez tých "ukrajinských inžinierov"?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poďakovanie

JaroX | 14.11.2015

Názor som si urobil na základe videa na ruskom portáli a textu na leva-net.

Re: Re: Re: Re: Poďakovanie

Cico Ciciak | 14.11.2015

Mavrodi Money Machine (MMM) - Podvodná finančná spoločnosť ruského žida sergeja mavrodiho na báze pyramídovej hry/ponziho schémy/lietadla, ktorá sľubuje vysoké bezpracné zisky!

http://www.novinky.cz/ekonomika/270617-globalni-financni-system-je-take-letadlo-haji-svuj-stroj-na-penize-podvodnik.html

Re: Re: Re: Poďakovanie

čtenář | 14.11.2015

Děkuji za vysvětlení MMM..
Ne do ČT a ČTK jsem nikdy nepsal, nebojte, nejsem provokatér..
Článek o té raketě jsem četl, ale o Rusku se tam nepsalo a diskuzi zavály další dny. Čili to beru jako Vaši domněku, pokud nevíte něco ze zákulisí více, než my (tajná sabotáž neznámou zbraní - viz ten stín ??) Mějte se..

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek