Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 5.12.2016

Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 5.12.2016

10.12.2016

 

youtube.com/watch?v=eYhwXqhhkZc

Titulky: Irena

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.12.2016.srt

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.12.2016.doc

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den.

Dnes je 05.12.2016.   Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

00:00:20

1. prosince vystoupil Putin před Federálním shromážděním, a my tu máme v souvislosti s tím několik otázek a konkrétně Oleg Trofimov se zajímá:

Řekněte, proč se prezident ve svém Poslání tak negativně postavil k přání některých patriotů mít vlastní státní ideologii? Vždyť ideologie je vlastně dlouhodobým programem rozvoje státu, něco jako mít to v hlavě srovnané. Jak se můžeme rozvíjet, když nemáme udaný přesný vektor rozvoje? Navíc je zákaz státní ideologie uveden v naší ústavě, kterou pro Rusko prý psali Američané.“

 

Tak především kategoricky nesouhlasím s tím, že Putin zcela odmítá státní ideologii jako takovou. To, že pranýřoval ideologie „některých patriotů“, je zcela zasloužené a správné. K tomu je třeba říci následující, k tomu paragrafu 13. Dnes je přece 5.12.2016 a 5.12.1936 byla v SSSR přijata ta nejdemokratičtější ústava na světě, jaká neexistovala před ní, ani po ní s ohledem na demokratičnost a úctu k lidským právům. Zato ústava SSSR z roku 1977, která upevnila monopol moci KSSS, již znamenala velký odklon od principů demokracie a lidovlády v SSSR, což zákonitě skončilo jeho rozpadem. A co mám na mysli?

Komunistická strana SSSR, partajní sovětská nomenklatura se předtím vezla na autoritě komunistické strany jako... ve vlaku. Komunistická strana pod Stalinovým vedením dokázala neuvěřitelné zázraky v rozvoji státu, v rozvoji lidského potenciálu státu. Autorita strany pod Stalinovým vedením byla neoddiskutovatelná. A tak se setrvačně vezli na té autoritě, a najednou se ukázalo, že to nedokážou, že neumí udržet takovou úroveň řízení, kterou realizoval Stalin a komunistická strana pod jeho vedením.

 

A tak před nimi vyvstal úkol, že chtějí-li si uchovat svůj monopol na řízení, musí upevnit toto své přání pomocí ústavy, což také v roce 1977 udělali. Tehdy určitá klanově-korporativní skupina, a přesněji symbióza klanově-korporativních skupin upevnila své monopolní právo na řízení státu v ústavě. To, že teď v patriotickém prostředí dochází ke srážkám ohledně paragrafu 13 naší ústavy, to je všechno stejná písnička. Řeší se, kdo bude diktovat svou vůli celému státu. Kdo bude přes koleno lámat ty ostatní. O to jim jde. Řešení té věci je jinde, což v podstatě zastřeně řekl Putin. Jedná se o návrat k principům Stalinské ústavy. Vždyť Stalinská ústava byla ústavou ROZVOJE státu, poskytovala možnost takového formování státu, aby se genetický potenciál každého člověka mohl maximálně v takové společnosti, v jejím daném stavu rozvinout a posouval tak společnost kupředu a tím byla zase navyšována možnost rozvoje genetického potenciálu každého člověka na principech řízení státu, na principech lidovlády. Proto také SSSR udělal prostě gigantický skok kupředu.

 

Předehnali jsme tehdy západní státy a dohnali zaostávání v technologiích o 50-100 let. Pamatujete, co řekl Stalin v roce 1931? „Buď za deset let uběhneme tu cestu, na kterou západní státy potřebovaly 50-100 let, nebo nás rozdrtí.“ Tu cestu jsme uběhli a rozdrtit se nás nepodařilo. Po Velké vlastenecké válce byl náš stát až k Volze zničen. Podle odhadů západních ekonomů jsme potřebovali 200 let jen na to, abychom v hospodářství obnovili to, co bylo zničeno. 200 let! A my jsme již za 16 let dokázali poslat člověka do vesmíru! Takový to byl skok. Díky čemu se to povedlo? Povedlo se to proto, že život společnosti byl postaven na jiných základech. A zatímco teď lidé o tom mezi sebou vedou spory, Putin vystoupil se svým poselstvím Federálnímu shromáždění. Jednalo se o jedno z těch nejhlubších poselství za celou poslední dobu. Je to tak, že Putin vždy zdvihá laťku. Když dosáhneme danou úroveň, on ji zase zdvihne. A pokaždé, když někdo tvrdí, že Putin nic neřekl, tak to znamená, že ten člověk o řízení neví vůbec nic! A že pro něj není rozdíl mezi nějakým tím disneyovským animovaným filmem a životem. On ho vnímá stejně. Vidí jen nějakého dědu Mráze. Proto může říci, že Putin nic nového neřekl.

 

Abyste slyšeli, co Putin říká, musíte alespoň o trochu sami vyrůst. Co se tedy týká ideologie, tak Putin řekl přímo, že stát musí mít svou ideologii, a také tu ideologii přímo specifikoval. Já teď přímo z jeho textu přečtu několik fragmentů. On zformuloval všechno, úplně všechno! Takže poslouchejte o čem mluví, cituji:

„Lidé počítají s tím, že jim budou poskytnuty široké a rovnocenné možnosti pro jejich seberealizaci. Spoléhají na to, že k nim, jejich právům, svobodě a práci bude přistupováno s úctou. Jakákoliv nespravedlnost a lež jsou vnímány velice ostře, jedná se přímo o osobitost naší kultury. Ve společnosti nesmí být nespravedlnost! Samozřejmě, že nemám na mysli žádná dogmata, ani předstírané, falešné sjednocování, a tím spíše ani žádné vnucování nějakého určitého světonázoru.“

A to je to, co se pokoušejí vecpat do toho paragrafu 13. To je to, co nepotřebujeme. Potřebujeme něco jiného a Putin o tom mluví přímo, opět cituji:

„Je nepřípustné, abychom přenášeli rozkol, zlobu, křivdy, krutost minulosti do našeho současného života. Ať už se tehdy naši předci ocitli na jakékoliv straně barikády, pojďte pamatovat na to, že jsme jediným národem. Jsme jeden národ a Rusko je jen jedno!“

Tenkrát bolševici bojovali za Rusko a mnozí bílí také bojovali za Rusko. Generál Slaščov, který na život a na smrt bojoval s trockisty, když viděl pozitivní roli bolševiků v rozvoji státu, tak přijel, aby společně pracoval na rozvoji Ruska a zahynul kulkou trockisty. Velkokníže Alexandr Michajlovič - Romanov, který napsal paměti. Já nevím proč ve svém seriálu Starikov doporučuje, kde tyto paměti uvedeny má, Nikolaj Viktorovič nedoporučil tu část, kde sám sebe prakticky nazývá bolševikem. On tam vystupoval, diskutoval s lidmi a potom řekl: „Vy jste ze mne na tomto setkání udělali bolševika.“ On, velkokníže, sám sebe řadil k bolševikům! Z různých důvodů nemohl přijet, ale stál za Ruskem. To je třeba si uvědomovat. Ale byli i jiní bílí jako Krasnov, generál, který s radostí sloužil svému „milostpánovi“ Hitlerovi. Škuro, Semjonov, který sloužil Japoncům. To jsou jiní bílí, stejní jako trockisté, ti Rusku nikdy nesloužili. Ale bolševici s trockisty byli nuceni spolupracovat kvůli rozvoji státu. Jinak by se celý stát zhroutil. Nepotřebovali jsme tady totální občanskou válku, po které by stát prostě přestal existovat. Proto také Putin říká:

„Sjednoťte se! Rusko je naše společné a vztah k němu, k jeho rozvoji musí být na prvním místě.“

A když se bude Rusko rozvíjet, budou-li se moci rozvíjet i lidé. A o čem dále mluví?

„Smyslem celé naší politiky je ochrana lidí, rozmnožení lidského kapitálu jako hlavního bohatství Ruska.“

V lidech je to hlavní bohatství Ruska! A dále:

„A v tomto ohledu si potřebujeme ujasnit, nakolik naše školní vzdělávání odpovídá dvěma základním úkolům: poskytovat znalosti a vychovávat morálního člověka. Proč? Protože mravní základ je tím hlavním, co určuje životaschopnost společnosti!“

Lidé musí mít mravní základ a co jej určuje? Co je to mravnost? V ruštině má stejný slovní základ jako líbit se, a určuje to, čemu je objektivně podřízena naše vůle a vnější viditelné chování člověka. To, co člověk nevnímá jako zlo! To, co se člověku líbí, chápete? Co nevnímá jako zlo. My si musíme ujasnit, co je zlo a co není zlo. To je ten předěl. Mravní kategorie! Ty si musíme ujasnit! A co je třeba rozvíjet? Co je třeba vytvářet? Putin říká:

„V základu celého našeho systému vzdělávání musí ležet základní princip: Každý dospívající, každé dítě je obdařeno a je schopné být úspěšným jak ve vědě, tak v tvůrčí činnosti, ve sportu, v nějaké profesi, v životě. Odhalit tyto talenty, to je náš společný úkol, zde se ukrývá úspěch Ruska.“

V odhalení, v osvojení genetického potenciálu každého člověka! Každého člověka! Jestliže vytvoříme takové prostředí, Rusko se bude rozvíjet, nebudeme-li toho schopni, tak se nebude moci rozvíjet! Ten kdo se snaží o zachování davo- „elitářské“ společnosti, sám pretenduje na to, aby zůstal dobytkem! Aby se z něj nemohl stát „člověk“! A jeho snahou je udržet ty lidi, které hodlá vysávat v ještě horším zvířecím stavu, aby tak na nich mohl parazitovat. Teď je potřeba si tedy ujasnit, kdo je jaký vlastenec! Zda bude generálem Slaščovem nebo velkoknížetem Alexandrem Michajlovičem. Oni byli pro rozvinutí vnitřního potenciálu Ruska, pro umožnění lidem se rozvíjet! A ať už byli kdekoliv, vždy jako vlastenci pracovali pro Rusko!

 

A ostatní se snažili zůstat otroky, jako například bílý generál Krasnov! Ne jen tak nějakými obyčejnými otroky, ale otroky nějakého toho „milostpána“ Hitlera, kterému sloužil oddaně jako pes! A dále.

„Když národ cítí svoji pravdu, jedná svorně, tak kráčí po zvolené cestě s jistotou! Při našem průběžném překonávání těžkostí jsme však neuvázli jen v řešení každodenních malicherností, nezabývali jsme se jen nutností přežít. Přemýšleli jsme o programu rozvoje a zajišťovali ho! A dnes se právě tento program stává tím hlavním, dostává se do popředí!“

 

To je formulace 13 paragrafu ústavy! Jenom je třeba tomu dát právní formu! To zajistí stabilitu Ruska! S ohledem právě na tohle, co řekl Putin, se právě teď ukáže skutečný profesionalismus, patriotismus a mravnost každého takzvaného „patriota“! Co vlastně chce? Dominovat?! Sám zůstat dobytkem a parazitovat na těch, které bude držet v ještě horším zvířecím stavu a opět psát: „Moje ideologie je ta hlavní! A všechny ostatní budu lámat přes koleno!“ To znamená vnucovat jim svůj světonázor!

 

Tedy to, co Putin odmítá v každém případě! Nebo poskytnout všem rovnocennou příležitost a nikomu neházet klacky pod nohy? Je třeba umožnit každému rozvinout všechny své talenty! Každému člověku to umožnit. A kvůli tomu je třeba přehodnotit školství! Nakolik tomu odpovídá! To je to o čem mluví. A jak je tedy možné tvrdit, že je proti státní ideologii? On přímo ohlásil, co je tou ideologií, a co je pro to třeba udělat. Všechno to řekl zcela konkrétně a maximálně jasně! To, co jsem teď řekl, nepřátelé okamžitě pochopili. A já chci, aby to teď slyšeli všichni, kteří teď musí podpořit gosudara při jeho řízení státu! Jestli lidé tohle nepochopí, tak se našim nepřátelům povede vnutit nám nějakou ideologii. Nějaká náboženská skupina nebo nějaká jiná ideologická skupina světských ideologií se bude cítit oprávněna ji vnutit ostatním, a trvat na tom, aby se jí přizpůsobili. Touto cestou ne. Je třeba si od každého, od náboženství, od světských ideologií vzít všechno, co napomáhá rozvoji, mravnímu vývoji lidí, rozvinutí osobního genetického potenciálu, který nám byl dál Shora a odvrhnout všechno, co to blokuje. To je možné najít všude a na základě toho se sjednotit! Jak se říká: „Abychom se mohli sjednotit, musíme se napřed přesně názorově vymezit.“

My si musíme přesně ujasnit, co je zlo a co dobro! Jestliže si tohle ujasníme, bude rozhodnuto. A Putin nám poskytnul ten prubířský kámen, který teď všechny odhalí, všechny. Ukáže, jací jsou vlastenci a úroveň jejich mravnosti.

 

00:15:15

K dalším otázkám. A konkrétně Andrej pokládá následující otázku.

Erdogan prohlásil, že turecká armáda vstoupila do Sýrie kvůli svržení Asada. Ta Erdoganova demarše je dost nejasná, vyostřuje už tak dost složitou situaci v Sýrii. Na co tím sází?

 

Situaci v Sýrii to nijak nevyostřuje. Co může podniknout turecká armáda? Dokáže svrhnout Erdogana? Ne.

- Asada.

- Oj Asada.

Dokáže turecká armáda Asada svrhnout? Ne, nedokáže to. Navíc, pokus svrhnout zákonnou Asadovu vládu znamená pouze jedno, vstoupit do konfrontace s Ruskem. A co to tedy ten Erdogan dělá? Přece tvrdil, že je s Ruskem apod. Co tím tedy sleduje? Proč tohle prohlašuje? Ta věc se má tak, že již v létě ho Asad varoval, že bude-li zasahovat do syrských věcí tímto strukturním způsobem... Tam totiž ve skutečnosti nebojují žádní Turkomani (Syrští Turkmeni), ale turecké speciální jednotky, které si hrají na takzvanou syrskou opozici, která... Mimochodem, to právě turecké uskupení z řad „syrské umírněné opozice“ tenkrát uřízlo hlavu tomu dítěti před kamerou. Byli to turečtí důstojníci ze zvláštních jednotek, kteří uřízli hlavu tomu dítěti, to je třeba si uvědomovat.

Asad Erdogana varoval: „Jestliže se budete vměšovat, stane se pro vás Aleppo katastrofou.“ A co se teď děje v Aleppu? Je to katastrofa pro veškerou tu „umírněnou opozici“. Jednoduše katastrofa! Putin svou humanitární přestávkou převezl všechny. Jednoduše všechny.

 

Hlavním zaměřením té humanitární přestávky nebylo řešení čistě vojenských úkolů v samotné Sýrii. Jednalo se o vyřešení úkolu začlenění, tedy vlastně o odstavení státní elity USA od řízení světa z nadnárodní úrovně. Na to to bylo orientované a my jsme to rozebírali nejednou. Mezi veškerou tou opozicí umírněnou i neumírněnou, kterou USA nemohou oddělit, neboť mezi nimi žádný takový rozdíl neexistuje... A tvrzení, že existuje nějaká umírněná opozice je pouze forma, která slouží jako krytí pro zásobování zbraněmi a veškerým vybavením té takzvané opozice, aby mohla bojovat s Asadem. Právě proto, jakmile USA začaly „bojovat s ISIL“, mohl Islámský stát tak rychle rozšířit své útočné operace a obsadit tak rozsáhlá území. Až když do toho vstoupily ruské letecké a kosmické vojenské síly, tak se teprve vše otočilo. Z toho je jasně vidět, kdo jak bojuje a kdo koho podporuje...

 

Takže žádná umírněná a neumírněná opozice prostě neexistuje. Jedná se o nepravidelnou armádu Spojených států, ve které bojují... Její svalová hmota se obrazně řečeno skládá z ozbrojených hadrníků, je to sebranka, kterou posbírali po celém světě. A tato nasbíraná sebranka může bojovat tak maximálně se samopalem. Jenže mezi nimi jsou i chemici, odborní zeměměřiči, jsou tam odborníci všeho druhu, dělostřelci, tankisté, obsluha protivzdušné obrany. Hadrníci by to nezvládli, a kdo tedy jsou ti odborníci? Ti odborníci, to jsou speciální jednotky západních států, v první řadě z USA, Francie, Velké Británie Německa, a i když se to mnohým bude zdát paradoxní, tak také z Polska. Čím dál to zachází, tím více je důkazů, zatím jen nepřímých, ale je jich čím dál tím víc těch důkazů a blíží se okamžik, kdy bude možné říci: Stoprocentně tam jsou. Zatím jsou k dispozici ty druhořadé důkazy, ale objeví se i ty přímé. Ti všichni odborníci jsou speciálními jednotkami různých států.

 

A když byla vyhlášena humanitární přestávka, tak to narušilo plány státní elity USA, která potřebovala, aby se v Aleppu válčilo. Kdyby se tam válčilo, tak by se na základě toho globálního odporu dal zorganizovat komplexní politický útok na Rusko a vnější politická koalice proti Rusku. Už by se nejednalo o nátlak na Rusko pouze jakýmisi ekonomickými sankcemi, šlo by o totální útok vrcholící státním převratem. To mnozí z těch: „Putin to zas nezvládnul, ta jeho humanitární přestávka...“ Protože tohle oni nechápou. A útok z roku 1916? Jeden z nejvelkolepějších útoků, Brusilovova ofenzíva, skončila revolucí v roce 1917. Všichni, kteří teď vykřikují o útoku v Aleppu, nechápou, čím by to skončilo pro Rusko. Absolutně si to neuvědomují. Protože nechápou všech šest priorit řízení!

 

Ano, jako voják to vidím tak: „Bylo by dobré právě teď zaútočit. Nepleťte se nám do našeho boje.“ Jenže armáda nebojuje jen tak ve vzduchoprázdnu a 6. priorita je ta nejnižší. A když někdo přistoupí k boji, tak to minimálně znamená, že něco nezvládl na vyšších prioritách, a maximálně to znamená, že ty střety na vyšších prioritách už prohrál. Proto jsou vždy lepší mnohahodinová jednání, než krátký bojový střet s oběťmi. Takže k té situaci. Oni potřebovali válku. Byli k tomu připraveni, byli připraveni udělat vnější politickou koalici proti Rusku a nic z toho nebylo. V Aleppu byl klid. A v Mosulu jim nic nevyšlo. Nepovedlo se jim přesunout ISIL do Sýrie, protože tam zůstal zablokovaný. Ti, kteří jsou neinformovaní... Všichni přece nevědí, že ISIL je nepravidelná armáda USA. Ano, hodně z těch lidí nechápe, co tam USA vlastně s ohledem na ISIL provádějí, ale žádné extra námitky proti tomu také nemají, protože nic z toho nechápou. Jak říkám, tak ani mnozí vojáci u nás tyto elementární otázky nechápou. I když správně říkají: „Tam jsou turečtí a američtí důstojníci, a těm teroristickým bandám dělají poradce.“

 

Takže v Aleppu byl klid, a dokud tam trvaly ty průtahy, tak se syrská armáda na druho a třetiřadých směrech, kde měla možnost navýšit bojové síly, soustředila na řešení problémů tam. Takže zlikvidovali nepřátele tam, tam a tam a co to znamená? Že tyto problémové směry byly vyřešeny, čímž si uvolnili síly k dalšímu přesunu jinam. A tak nabrali další síly a dodatečné prostředky, které mohli stáhnout k Aleppu, když potřebovali zase zaútočit tam. Velkolepě naplánovaný útok, který ukazuje, že zkušenosti z dobývání Grozného a dalších měst za Čečenské války v Rusku našly své uplatnění a projevily se i v rychlosti útoku. Aleppo je tedy postupně svíráno a k čemu to vede? Západní státy byly ponechány na pospas osudu. Americká státní elita teď má jiné starosti, než aby se ještě starala o Francii, Německo... Jenže speciální německé jednotky v ISIL bojují stejně jako ty francouzské! Bojují tam, jsou tam jako odborníci a je třeba je odtud dostat. Jestli je nedostanou ven, bude to mít negativní efekt v tajných službách se všemi následky z toho vyplývajícími pro vedení státu. Je tedy třeba je odtud dostat pryč. Jenže jak? A tak všichni začali šílet.

 

Pamatujete? „Je třeba urychleně řešit situaci v Aleppu!“ Theresa May: „Hned to zařídíme!“ Nic nedokázali svolat a útok na spadnutí. „Třicátého svoláme jednání!“ Nic jim nevycházelo. Všechno to selhávalo, a tak upadali do hysterie a vykřikovali, že Rusko je třeba zastavit. Je prý nutno zorganizovat... Dospělo to až tam, že prý je zapotřebí zorganizovat vzdušný most a shazovat potraviny a zbraně. A když se to dostane do rukou teroristů? Tak co, musíme prý zachránit ty umírněné. Nač umírnění potřebují zbraně? Prý aby se bránili teroristům. Vždyť vy sami tvrdíte, že se teroristé brání zákeřné syrské armádě. Takže ty jejich argumenty už byly absolutně nelogické. Už plácali absolutní hlouposti. Upadli do zmatku, do hysterie a situace se vyvíjela následovně.

 

Existuje takzvaná dohoda mezi Tureckem a Evropou o tom, že Erdogan u sebe zadrží běžence, a nebude je pouštět dále do Evropy, která mu za to bude platit. Erdogan neměl v úmyslu nikoho zadržovat, nedělá to a dělat nebude, ale ani peníze nedostává. Proč? Protože ty peníze, které Evropa měla zaplatit pod záminkou, že zadrží běžence, měla vlastně zaplatit za ekonomickou škodu způsobenou v důsledku toho, že Erdogan to letadlo sestřelené Američany vzal na sebe, to naše letadlo. Evropa to měla zaplatit, jenže ta si reálně uvědomuje, že čím efektivněji bojuje syrská armáda společně s Ruskem v Sýrii, tím méně je běženců. Odtud prakticky žádní nepřibývají, hlavní vlna přichází z Afriky. Ano, běženci dále proudí, ale z Turecka ten proud vyschnul, prakticky vyschnul. O čem se s ním tedy domlouvat? Jenže on peníze potřebuje. A tak se zmítá sem a tam.

 

Přiletěl k němu představitel ruské státní podpindosnické elity – Žirinovskij. Na něčem se domluvili a Erdogan potom: „Rusko a Turecko znamená nový trend, Evropa ještě bude litovat, přejdeme na obchodování v rublech a lirách...“ Byl dohodnut program, jak na účet Ruska stabilizovat tureckou ekonomiku tak, aby to Erdoganův režim ustál. A to si snad přejeme? My vůbec do tureckých problémů zasahovat nemusíme, protože ty problémy samy zlikvidují Turecko v jeho stávající podobě. Proto se do toho nevměšujeme. Jenže Erdogan reálně vyhodnotil, že tahle věc mu nevyšla, protože clintonovští podpindosníci to tady už neřídí. Uljukajeva zatkli, chápete? To všechno jsou určité ukazatele, že z Ruska zdroje dostávat nebude. Ale nějak přece musí vyžít, a také stabilizovat své postavení.

 

A tak si myslel, že vymyslel geniální plán, kterým si sám reálně naběhnul. Co vykřikoval Steinmeier a ten francouzský ministr zahraničí, jak jen se... Ti přece vykřikovali, že je třeba za každou cenu svrhnout Asadův režim. A tak si Erdogan řekl: „Za migranty mi peníze nedáte, tak podniknu velký krok a prohlásím, že jsem tam vtrhnul, abych vyřešil váš úkol a svrhnul Asada. Já to prohlásím a vy mě za to dáte prostředky na stabilizaci mého postavení. Minimálně mi zaplatíte za ty běžence, které vám jako neposílám.“

A tak to na jakési podřadné konferenci prohlásil a hned následovala vysvětlení, že ho špatně pochopili, nesprávně citovali, že se na to nikdo nemá ohlížet. Protože si všichni velmi dobře uvědomují, že tím tu svou operaci štít Eufratu, která je i bez toho nezákonná, postavil mimo jakýkoliv zákonný rámec a teď s ohledem na tureckou armádu neexistuje absolutně žádná, absolutně žádná překážka, aby nebyla vybíjena stejně jako ISIL. Takže útočit na tureckou armádu... On sám si naběhnul. Dal Rusku přímou, přímou možnost jak odůvodnit útoky ruských leteckých sil na tureckou armádu. Vstoupil na území suverénního státu svrhnout jeho zákonnou vládu! A dělá to společně s teroristickými skupinami!

 

Terorismus je v celém světě nezákonný a on svůj stát k němu přirovnal. On to udělal, aby stabilizoval vnitřní situaci a získal vnější zdroje. Vnitřní situace je u něj teď jen jedna: Vytvoříme velké Turecko, vrátíme si území... On potřebuje alespoň něco, aby stabilizoval vnitřní situaci, protože stabilní není a tak se zkouší, co se dá. A to přibližuje jeho krach. My se do tureckých problémů vměšovat nesmíme. Nám stačí čekat, ani bombardovat ho nemusíme. My tam máme dost svých úkolů a to tím spíše, že jestliže teď z Aleppa odejdou... V Aleppu zatím nejsou těmi cíli. Tak ať odejdou. Co mám na mysli? Někteří říkají, že je třeba je likvidovat. Podívejte se. My musíme vyřešit politický problém.

 

Jak dlouho se bojovalo o doněcké letiště? Mohli ho dobýt, ale neudělali to, a potom si ještě navíc vymysleli rotaci. Taková humanitární akce - rotace. A proč? Protože jim ta rotace umožnila vyvést lidi z amerických a jiných speciálních jednotek z doněckého letiště, a naplnit ho „velikoukry“, kteří mohli být rozdrceni na prach, což se i stalo, a potom bylo letiště okamžitě dobyto. To samé probíhá teď. Řešíme politický úkol. Potřebujete specnaz? My nejsme proti tomu, odveďte si ho! Odveďte si ho pryč a Kerryho návrh, o kterém mluvil Lavrov, se týká právě této věci. Odveďte si je. My s tím souhlasíme. A proč to potřebujeme i my? Teď jsou ty americké tajné služby, specnaz, naštvaní na Clintonovou, která je tam nechala umírat. A o čem mluví Trump? „Je nutné se s Ruskem dohodnout.“ A specnazovci velmi dobře chápou: „V případě doněckého letiště se s Ruskem dohodli a nechali je jít. Proč bychom měli umírat? Trump říká, že se domluví a pustí nás a Kerry na tom pracuje.“ Přijel s nějakými návrhy. Určitá část těch bojovníků prohlašuje: „My odsud pryč nepůjdeme!“ Lavrov správně řekl: „Jestliže neodejdete, jste nesmiřitelná opozice a my vás zcela zlikvidujeme! A jestliže odejdete, tak s hlavním proudem vyvedete i svůj specnaz a budou volní.“ A to je pro americkou státní elitu, pro ty, kteří si přejí společně, nebo ani ne společně, ale není jim lhostejné Trumpovo předvolební heslo: „Pojďte udělat Ameriku opět velikou!“ Tak ti si velmi dobře uvědomují, že je nutné postupovat právě takto.

 

V americké státní elitě došlo k zásadnímu zlomu, k velkému zlomu, který je i vidět. Washington Post ze třetího píše: „Epocha západní dominance končí, je nutné se s Ruskem dohodnout!“ Státní vydání státní elity USA! CNN, nadnárodní informační zdroj státní elity USA píše: „Moskva a Washington dokážou ve světě udělat pořádek. Je třeba se s Ruskem dohodnout.“ Oni na to přistupují. Když je necháme jít, vyřešíme tím globální problém s americkými vojenskými základnami, protože nepotřebujeme tenhle hlavobol po celém světě. Ať si to řeší sami. Takže své lidi vyvedou. Přebytečnou masu ozbrojených hadrníků ruské letecké síly a syrská armáda stejně zlikvidují a napětí mezi námi a USA nevznikne. Ale to je jeden hlas jedné části státní elity, jedněch klanově-korporativních skupin, jenže v USA jsou i jiní, tvrdohlaví, kteří nechápou vůbec nic. A konkrétně je to ministr vojenského letectva USA, který nazval Rusko hrozbou číslo jedna pro Washington. Probíhá zlom, kolosální zlom. Kdo z koho.

 

Ten přepočet hlasů řeší ten trojitý úkol. Zaprvé - dohodnout se se státní elitou, druhý, ukáže-li se, že se s ní dohodnout nedá...

Pokud se v prvním úkolu dohodnou, Trumpa jednoduše potvrdí ve funkci, řeknou, že byl zákonně zvolen a hotovo. Ano byl tam někde nějaký přesah, ale přimhouříme nad tím oči. Chtěli jsme vám přepustit přesah 150 tisíc a vy už jste to dotáhli na 2 milióny. Ale přimhouříme nad tím oči, a jestliže uznáte, že Trump je zákonný prezident, tak to uzavřeme. Tím spíše, že většina demokratů ho již uznala.

Zadruhé. Jestliže se ukáže, že se se státní elitou dohodnout nedá, tak bude na území USA občanská válka, do které státní elita plně zabředne.

A dále, třetí úkol, státní elita se v něčem dohodne, ale není úplně způsobilá, tak ji díky tomu přepočítání hlasů přesměrují na jiné činnosti a zbytek zlomí právním rozhodnutím a bude. Na principu Gore – Bush.

 

Tyto úkoly se teď řeší. A tohle je vnější politický úkol, který řešil Putin, a jak řekl: „Epocha jednopolárního světa skončila!“ Nedotáhli to do konce, nedokázali to. To je, oč tu jde. A když se teď vrátím k tomu, co řekl Erdogan, tak ten se teď zmítá v této kleci a neví, co by měl dělat. Kde vzít jaké zdroje pro své přežití? Pro něho platí jako ve hře v šachy, že je v situaci, kdy každý jeho další tah jeho postavení jenom zhorší. A my mu do toho nemusíme vůbec zasahovat a poslouchat různé ty Žirinovské a cpát do Turecka vlastní zdroje.

- A čemu se Vladimir Volfovič tak smál?

- Čemu se tak smál?

Vladimir Volfovič vyprávěl vtipy. Asi vycítil, že se má stát obětním beránkem a zkouší se asi z té situace nějakým způsobem dostat. Ukázat, že občas nemá všech pět pohromadě: „Odpusťte mi!“ Jak jsme mluvili o tom, co bude Žirinovskij dělat, zda se pokusí se z té situace nějak dostat, neboť je odsouzen posloužit jako výstražný příklad pro ostatní. A on to asi konečně pochopil a snaží se z toho dostat, proto také předvádí v přímém přenosu jeden hysterický výstup za druhým.

 

00:36:46

Mluvil jste o Trumpovi. Okomentujte událost, která s ním souvisí. Měl několik mezinárodních telefonátů s prezidenty dalších států a Kerry to okomentoval, že by se měl nejdříve poradit, než k něčemu takovému přistoupí.

 

Trump a Kerry sehráli takovou scénku, aby vysvětlili to, co udělal Trump. Je třeba chápat jednoduchou věc. Žádné telefonáty, které by nebyly schváleny těmi klanově-korporativními skupinami, které stojí za Trumpem, se konat nemohou. Jednoduše nemohou. Jestliže jedná s vedením Tchaj-wanu, jedná se o dlouhodobý plán klanově-korporativních skupin stojících za Trumpem. Nesmíte... Naši analytici obvykle: „Ten Trump je takový emocionální.“ Vůbec ne. To přece není to samé, jako když se Váňa rozhodne, že zavolá Peťkovi, vůbec ne. Napřed musí zavolat tajemníkovi, aby zjistil, zda se takový rozhovor může uskutečnit. Ten to projedná, a pak dostanou odpověď, že to možné je. Potom se zase musí dohodnout, kdy se to může konat. A když upřesní, kdy se může konat, teprve k tomu rozhovoru vůbec dojde. Tvářit se při těchto procedurách, že se mohl nějaký telefonní rozhovor na Tchaj-wan uskutečnit nečekaně... Nebylo na tom nic neočekávaného. Jedná se jen o určitou scénku. Problém je jinde, jeden z...

 

Abyste vůbec pochopili, oč jde. Problém je v tom, že Trump bude teď muset zcela přebudovat celou světovou architekturu řízení. USA budou přeformátovány a jejich funkce světového četníka končí. USA mají po světě mnoho základen, a musí někam rozstrkat své zbraně, aby se nedostaly do rukou bandám, které by po sobě začaly pálit raketami. Samopaly se mohou vzájemně likvidovat, ale rakety jim do rukou nepatří. Tanky se taky ještě vzájemně zabíjet mohou. Takže je tu velký úkol přeformátovat celý svět a jedním z jeho dílčích úkolů je i likvidace centra koncentrace řízení ve Velké Británii a jeho přenos do USA (?). Jeden z těch telefonních rozhovorů tedy také byl s Theresou Mayovou. To je premiérka Velké Británie a všichni si myslí, že je někdo! A Trump jí drze řekl: „Až budeš někdy mít cestu do Washingtonu, tak brnkni.“ O čem to vypovídá? O úrovni Theresy Mayové v řízení. Chápete? Ona jen musí jako určitý sluha splnit svoji roli. Konal se summit EU, tam vše projednali, a potom šli na oběd. Therese řekli, že jim není rovna a u jejich stolu nemá co dělat. A ona si reálně své místo uvědomuje.

 

Hned se rozběhlo i něco dalšího. Jejímu ministrovi zahraničí Borisi Johnsonovi řekli: „Ty jsi uvázl v minulosti. Je třeba jít vpřed! Ty nechápeš reálie mezinárodní politiky!“ Dále mu zadali v televizi otázku ohledně jihokorejské prezidentky. Jak se jmenuje, a co je tam za problém. On nevěděl, jak se jmenuje, ani co je tam za problém. Vždyť co by se měl zajímat o něco takového... A tam přece jde o impeachment, jedná se o mezinárodní událost. Předvádí úroveň toho nastrčeného křena. To, o čem jsem mluvil od začátku. Všímejte si, to na ně hodí celý ten proces, obrazně řečeno Sta dnů. Oni ho musí jenom dovést do konce a odejít, jsou to lokajíčkové. Nikoho solidního tam nejmenovali. Trump svými telefony teď fixuje body odrazu budoucí přestavby světa. To, že se USA nějakým způsobem spojily s Tchaj-wanem, poskytuje základ pro to, aby stávající a rozšiřující se spolupráce Číny a USA byla jednosměrná. Všechno pozitivní odejde do Číny a Čína vždy může říci, že to a to podporovat nebude: „Protože jste nám stoupli na naše kuří oko.“

 

Všechno se teď postupně přenáší do Číny. Například je tam postupně převáděna celá výroba Boeingů. Už tam bylo rozhodnuto o lokalizaci jejich finální montáže. A to je jen začátek. To všechno probíhá a to všechno Čína pohlcuje, a teď má možnost zpětně reagovat kvůli Tchaj-wanu. Všichni si však velmi dobře uvědomují, že nebudou-li USA, nebude ani Tchaj-wan jako takový, bude jen jednotná Čína. Stejně jako se součástí Číny stal Hong-Kong, stane se jí i Tchaj-wan. Jedná se o určité divadélko. Aby negativum ze strany USA nepřešlo na budoucí centrum koncentrace řízení, na Čínu. To je oč tu jde. Jedná se o velice závažnou politiku a v tomto ohledu jsem také uvedl příklad Theresy Mayové. Vše je v běhu.

 

00:43:23

Na Ukrajině se přece jen konaly ty raketové střelby.

 

Říkají, že to byly raketové střelby, ano. Ale jak to proběhlo? Jak pro Ukrajinu, tak i pro USA by bylo lepší, kdyby se ty raketové střelby vůbec nekonaly.

Tak zaprvé. Klidné a indiferentní chování Ruska. Na ministerstvo obrany si pozvali vojenského atašé, předali mu nótu a řekli: „Jestliže připustíte, aby vaše střelby narušily teritoriální celistvost Ruska, tak buďte připraveni na to, že vaše střely sestřelíme a na raketomety zaútočíme.“ To bylo vše. Nic víc Rusko neudělalo a Ukrajina dvakrát zužovala zónu toho cvičení. Co to znamená? To s ohledem na faktickou skutečnost znamená, že Ukrajina, kyjevská banda uznává Krym za ruské území. A dále.

Ukrajina přece ty střelby vyhlásila na pokyn z Washingtonu, kde se státní elita, která se teď snaží dohodnout s globalisty, pokouší kapitalizovat, nebo fundamentálně prokázat, co dokáže. Proto také některé teroristické skupiny odmítly opustit Aleppo, proto ty střelby, proto ty pokusy destabilizovat finanční trh v Evropě, a mnohé další. A pokouší se všude ukázat: „My vám ještě můžeme všude pěkně zatopit, proto se s námi pojďte dohodnout!“

 

A dohodnout se v podstatě nemají o čem. Ve výsledku, místo aby těmi střelbami kyjevskou bandu zaštítil, Washington sám sebe odepsal. Předvedl tím celému světu, včetně Evropy, že světový hegemon odchází a je třeba se dohodnout s Ruskem. Co se týká samotných střeleb. Jednalo se o hru nervů. Není ani jisté, že se nějaké střelby vůbec konaly, protože jednoznačný důkaz o tom poskytnut nebyl. To video, které předvedli, je zaprvé podezřelé tím, že vypadá, jako by bylo natočeno v jiném ročním období a ne teď. Zadruhé, co na něm bylo vidět? Že rakety byly vystřeleny. Ale úkolem těchto protiletadlových raket je přece trefit cíl. Ony se krásně vznesly do nebe, a co dál? Ukažte, jak jste trefili cíl! Nic přece neukázali? Proto není reálně možné tvrdit, že šlo o opravdové střelby.

 

A tím spíše. Co ještě je třeba brát do úvahy? Já jsem již minule říkal, že Ukrajina není schopná střílet na tu vzdálenost, kterou od začátku ohlásila. A tento týden to potvrdil ukrajinský ministr obrany, když řekl, že takové rakety prostě nemají. S takovou délkou doletu. A oni až na poslední chvíli řekli, že budou střílet raketami středního dosahu. Až na poslední chvíli, do té doby mluvili o nějakých neurčitých raketových střelbách. Tyto rakety mohli dostat pouze od USA, které jim je nedodaly. Vy pracujete pro USA. To je vzkaz pro celé západní společenství. Vy pracujete pro USA, vy se za ně obětujete a oni vás v tom potom nechají samotné a ani vám nedají žádné prostředky k tomu, aby mohlo pokračovat to, kvůli čemu vás podrazily.

 

Státní elitu USA zlomili, a ona nedokázala dodat nezbytné raketové prostředky pro útok, který by se zárukou dosáhl na ruské území, tedy na Krym. Ty střelby měli raději úplně zrušit a oni to mimochodem udělali. Co to bylo za protiletadlové komplexy? Druhý den nestříleli prý kvůli špatnému počasí, které jim to neumožnilo. Takže to znamená, že když je jasné nebe a letí letadlo, tak vezmu komplex, ručně ho navedu na letadlo a vystřelím, ano? A když je špatné počasí, oblačno, tak jsem namydlený a nevystřelím si? Co to je za protiletadlový komplex? O čem to vůbec mluvíte? Vy celému světu předvádíte, jaké jste nuly, a že nic nemáte! Nemáte žádné prostředky ani žádné protiletadlové komplexy. Všechno u vás už přešvihlo svou životnost a kam ta raketa poletí nemáte ponětí. A s ohledem na vzdálenost, na ruské území nedoletí zcela určitě.

 

00:49:05

Přece jen došlo k výslechu Janukoviče.

 

Když jsem minule mluvil, tak jsme mluvili jen o tom prvním.

- Který byl přerušen.

- Ano, který byl přerušen.

Nebylo cílem, aby se ten první výslech konal. Co jsem tedy měl na mysli, neboť jsme to nedořekli. Vždyť my jsme mluvili v den, kdy už se konal ten druhý, jenže jsme v tom tématu nepokračovali. My jsme nahrávali v době, kdy se ten výslech právě konal. A mohli jsme v podstatě jako s nápovědou pokračovat o tom, o čem budeme mluvit teď. Takže oč jde? Nejedná se o žádnou legitimizaci kyjevské bandy. Vůbec ne. Je třeba Janukoviče opět zviditelnit jako politického lídra, aby se mohlo odehrát legální předání vlády po určité přestávce. Janukovič se vrací na Ukrajinu a předává moc zákonně zvolené vládě. To, že se tam odehrál převrat, je jednoznačné, protože dohody o předčasných volbách přece bylo dosaženo. Stačilo počkat do voleb a Janukovič by bez problémů odešel, jenže oni chtěli válku. Teď je třeba posílit určité nálady na Ukrajině a vytvořit tam v řízení základy pro svržení kyjevské bandy.

 

Teď už je na Ukrajině takový všeobecně rozšířený mem, který ještě nezní s plnou silou, ale už je ho slyšet: „Víťo, vrať se. Vše je odpuštěno.“ nebo „Víťo odpusť a vrať se!“

Zní tam obě varianty, která se uchytí lépe. Problém je v tom, že se jim tam všem žilo za Janukoviče lépe než teď. Nebyla tam válka, byla tam stabilita, výplaty apod. A bylo zapotřebí, aby zazněly prostřednictvím legálních médií informace, za které by SBU nepronásledovala jako za domácí separatismus, a které by říkaly, že současná kyjevská banda je nelegitimní orgán řízení, kterého je potřeba se zbavit. A nejlepším způsobem, jakým to mohli vymyslet, byl právě výslech Janukoviče. Přece tu jako existují tři druhy nezávislých větví moci: Výkonná, zákonodárná a soudní. Zákonodárná plně potvrdila tu výkonnou. Šlo tam tedy o propojené kliky. A ta těžkopádná soudní moc si najednou povšimla těchto propojených skupin a zjistila, že šlo o státní převrat. Ale aby bylo možné začít vyšetřovat ten státní převrat, musí zaznít určité informace. A právě tyto informace pustil do oběhu Janukovič za těch 6 hodin.

 

To vše rezonuje, potom následoval výslech velitele vnitřních jednotek, který se konal nedávno. Ukrajina se tedy plní informacemi, že kyjevská banda je nelegitimní a měla by být zatčena. O čem jsem mluvil? Orgány činné v trestním řízení najednou prozřou, spojí se, zatknou je, a obnoví státní moc v osobě Janukoviče, a potom jí předají někomu dalšímu, ale to my nechceme. My potřebujeme, aby jediní legitimní právní nástupci ukrajinské státnosti Luhanská a Doněcká republika ustavili plně svoji moc v Kyjevě a obnovili tak ukrajinskou státnost. Ale v daném případě ten okamžik naleptávání řídící akceschopnosti kyjevské bandy pracuje i pro Luhansk a Doněck. Všechno probíhá normálně. Ještě jednou opakuji, že je třeba pouze nepřipustit, aby ten manévr dokončili.

 

Ten manévr je prováděn z USA a Evropy. Co se stalo tento týden? Jeden z poslanců předal dokumenty o korupci nikam jinam než přímo do USA! Chápete? Oni vůbec neváhají s ohledem na skutečnost pod jurisdikci jakého státu spadají a kdo má vyšetřovat korupci na Ukrajině. Problém je v tom, že USA odcházejí z řízení Ukrajiny a předávají ho Evropě. A tento okamžik je třeba využít pro institucionalizaci Luhanské a Doněcké republiky a rozšíření jejich řízení i na zbytek ukrajinského území. To může utlumit válku. Banderovce bude třeba likvidovat, to bezesporu. A mimochodem oni cítí, že se blíží jejich smrtelná hodinka. Jaroš zveřejnil rodinnou fotku, kde jsou všichni ozbrojení. Ty zbraně jsou všechny takové rarity. A co je zajímavé, není tam PPŠ (Špagin), PPD (Děgťarev), tedy konkrétní sovětské zbraně, zbraně vítězství, zato je tam třeba MP38/40, zbraň fašistického Německa. Takže jasně předvedl, co on je zač. Oni cítí, že je konec, že jejich moc končí.

 

A ty písňové flashmoby? To je snaha převzít řízení nad společenskými procesy probíhajícími v Ukrajině. Na Ukrajině. Pokoušejí se o to, ale nevyjde jim to. Protože se již dostatečně stačila upevnit státnost Doněcké a Luhanské republiky, a jsou schopné přebrat na sebe státnost celé Ukrajiny. Aby to nepřipustili, tak tam vyslali zpět Beňu Kolomojského. Ta hra, která probíhá je závažná, ale nic z toho jim nevyjde.

00:55:12

Minulý týden jsme slavili stodvacetileté výročí Žukova a v souvislosti s tím tu je pro vás otázka,

Valeriji Viktoroviči, jak to okomentujete? Cituji:

V lednu roku 1942 při ofenzivě Rudé armády u Moskvy Žukov písemně pokáral velitele 50. armády, generála Boldina za nepřipravený útok vedoucí k velkým ztrátám. Poukázal tam také na to, že to není vina jen Boldina a prohlásil tam, že v armádách Západní fronty v poslední době přistupují absolutně nepřípustně k nutnosti šetřit živou sílu. Velitelé armád, velitelé větších celků při organizování boje, když posílají lidi plnit bojové úkoly, nepřistupují dostatečně odpovědně k nutnosti šetřit vojáky a velitele, atd. Tady je uveden citát, že se Žukov přece jen snažil šetřit životy lidí.

 

Ani náhodou. Trockismus je ideologicky všežravý. A jeho prvořadou charakteristikou je rozpor ve slovech a činech. Když se podíváte na Žukovovy činy, které najdete v jakékoliv encyklopedii, tak všechny jeho operace byly absolutně neúspěšné a charakteristické ohromným množstvím obětí. Katastrofální bitva o Ržev. Jen si povšimněte, jaká je u nás tvorba. Báseň „Padnul jsem u Rževa“, nebo „na Seelowských výšinách je ticho a klid“... To je to, o čem mluvím. Tam všude velel Žukov. S ohledem na faktickou skutečnost všude likvidoval lidi. A proč tedy psal takové rozkazy? Ta věc se má tak, že když si vezmete Stalinova vystoupení, jeho požadavky, tak vždy vyžadoval šetřit lidi. Říkal: „Nešetřete municí, šetřete lidmi!“ A právě proto u nás bylo dělostřelectvo válečným bohem.

 

Když Západ plánoval operaci Nemyslitelná, tak s čím se v první řadě střetnul? Měli jsme takové dělostřelecké vybavení, které nejen početně, ale kvalitativně předčilo všechno západní. Oni proti tomu nebyli schopni nic postavit, naše dělostřelectvo všechno prolomilo. Druhý Žukovovův útok na Seelowských výšinách podle plánu Rokossovského předvedl drtivou moc sovětského dělostřelectva. Stalin lidi šetřil. A cožpak Žukov mohl jít otevřeně proti příkazům vrchního velitele a ještě písemně? Vrchní velitel vyžadoval šetřit lidi a Žukov jako měl říkat: „Ne nešetřete lidi a při útoku je žeňte přímo proti kulkám?“ Nebo snad měl Žukov, když neúspěšně útočil, brát odpovědnost sám na sebe? A nepřehazovat ji na své podřízené? Které mohl obvinit z toho, že to oni připustili, aby lidi umírali ve špatně připravených útocích? On se jednoduše zbavoval odpovědnosti stejně, jako to dnes dělají úředníci.

 

Když dojde k nějaké katastrofě, k havárii, tak úředníci začínají všechny zatýkat a není důležité kolik a koho, to se pak nějak vyřeší, hlavní je předvést, že já něco dělám, že se to nestalo kvůli mně... To, že zatýkají úplně nevinné lidi, jim žádné starosti nedělá. Vždyť to je všude stejné! Já jsem sice velel, ale za obětní beránky označím jiné! A navíc na to budu mít papír, kterým budu moci doložit, že já za to nemůžu. „Já plním vaše rozkazy, soudruhu vrchní veliteli!“ A co Jelňa, soudruhu Žukove? Bylo vám jasně řečeno: Útočit jižněji od Jelni, a zabránit tak Guderianovi přesunout tanky ke Kyjevu, aby nedošlo ke kyjevské katastrofě. Jenže on zaútočil přímo na Jelňu a ve výsledku z bojových jednotek zbyly jen jejich prapory. Gardové divize musely být úplně nově zformovány. Všechny tam nechal padnout. Guderian zakopal poškozenou techniku, vytvořil obrannou linii a tanky přesunul ke Kyjevu. Žukov na té linii pohřbil celé své uskupení a Guderian mohl použít vše, co se dalo. A výsledek? Kyjevská katastrofa.

 

Jen se podívejte, co Žukov dělal. Kdy se sám řídil tím rozkazem šetřit lidi? Rokossovskij, ten ano, ale Žukov ne! Jen díky činnosti Rokossovského a takových jako on jsme nebyli zavaleni těly padlých, ale vítězili jsme umem. Kdyby všechny naše útoky byly Žukovské, kdybychom útočili jako on, tak bychom opravdu byli zavaleni těly padlých. Proto je třeba všechny analyzovat a hodnotit je podle činů a ne podle toho, co sami napsali. O Žukovovi se ví všechno.

- Nicméně v televizi o tom melou neustále.

- Je třeba zapojit hlavu!

A Žukova zviditelňují kvůli tomu, aby nemuseli mluvit o Stalinovi. Dělají mu reklamu jako protiváhu ke Stalinovi, proto také Žukovovi postavili i památník.

 

01:00:25

A poslední otázka pro dnešek je od uživatele "bomberment".

Vysvětlete prosím, čím konkrétně může být lidem v životě prospěšná Koncepce a Teorie řízení (KOB a DOTU). Neustále vyzýváte, abychom je studovali, že nám to pomůže v životě, přitom stále lidi přesvědčujete, že na demonstrace a mítinky na Putinovu podporu chodit nemají, že všechno vyřeší sám. Jaký má tedy smysl studovat ty talmudy, když nemůžeme nic ovlivnit? Jenom tak kvůli všeobecnému rozvoji? Jen se dívat, jak Putin sám obnovuje ruskou suverenitu? To můžeme pozorovat i bez studia tlustých knih.

 

A tedy na cizím hřbetě se nechat vézt do ráje? Ty se Putine tuž a my si počkáme? Nebo se prostě jen tak necháme vidět na nějakém tom mítinku. To jsou rovnocenné postoje. Buď nic nedělám, poflakuju se po mítincích, promrhávám zbytečně čas, zdroje, místo toho, abych něco opravdu dělal. Vždyť o čem to neustále mluvím? Každý v míře svého chápání pracuje na sebe a v míře svého nepochopení pro toho, kdo toho ví a chápe více. Jedni skořápkáře obcházeli... Dříve stávali na ulicích skořápkáři, teď už nás jich naštěstí zbavili. A druzí se pokoušeli u nich něco vyhrát. Finanční pyramidy! Jedni se jich účastní a druzí chápou, že jde o podvod, protože jejich míra chápání je vyšší. A tak se jich neúčastní, uchovají si svoje zdroje, uchovávají si svou akceschopnost, nezatěžují se zbytečnými problémy a jsou schopni pracovat a rozvíjet svoji jednotku, rodinu stále více.

 

Takže co může dokázat Putin? On může dokázat pouze to, v čem ho budou podporovat lidé. U nás se říká, že tvrdost ruských zákonů je kompenzována nezávazností jejich dodržování. Naši lidé nedodržují ty zákony, které nevedou k ROZVOJI. Nemusíte ty zákony dodržovat spontánně a nemusíte je dodržovat uvědoměle. Je-li to spontánní, můžete spadnout i do soukolí státního stroje, například do soukolí prokuratury. A uvědoměle můžete zákony dodržovat a rozvíjet je. To znamená využívat objektivní okolnosti pro dosahování subjektivních cílů. Ale kvůli tomu musíte chápat, jak je řízena společnost, její mechanismy. Musíte poslouchat, co říká Putin a svou každodenní činností podporovat ty procesy, které napomáhají rozvoji společnosti a napomáhají vašemu blahobytu a naopak potlačovat ty procesy, které do vaší společnosti vnášejí rozkol, jako teď na Ukrajině. Jedni jdou na Bolotné náměstí, protože se jim nechce myslet, oni chtějí projevit „aktivitu“! Myslí si, že postojí na náměstí a to jim přinese štěstí.

 

Ti, kteří stáli na Majdanu, se teď v tom štěstí přímo topí! Druzí chápali, k čemu to Bolotné náměstí může vést a povedlo se jim uchránit zemi před občanskou válkou. Jak se chcete vyznat ve všech těchto procesech, když nevíte, jak jsou realizovány procesy řízení sociálních supersystémů, když neznáte Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti?

Jak se můžete vyznat v účetním výkazu, když neznáte matematická pravidla? Je třeba se učit matematiku! A vy se ptáte: „Jak to mám udělat? Nač to potřebuji?“ Když to nevíte, když si myslíte, že postojíte na mítinku a všechno se samo sebou vyřeší... Uvedu konkrétní příklad. Proti stejnopohlavním sňatkům ve Francii protestovaly milióny lidí, milióny lidí se účastnily protestů! A stačilo, aby se na protestní akci sešlo nějakých 4 tisíce homosexuálů, na kontrakci a těchto 4 tisíce homosexuálů bylo vyslyšeno a prosadilo si svou. A přitom si milióny lidí upřímně přáli ubránit rodinu před destrukcí, jenže nevěděli jak ovlivnit řízení, protože nerozumí těm mechanismům, a myslí si, že když postojí na protestní akci, vše se vyřeší. Přestože máte někoho přímo v řízení, třeba i samotného francouzského prezidenta, který je ale pod tlakem úplně jiných mechanizmů, které vy nechápete a nerozumíte jim, bude rozhodnuto...

 

Třeba ohledně Merkelové říkají: „Jen se podívejte, migrace nás udusila.“ A Merkelová dál chrlí jedno rozhodnutí za druhým, a žádné protesty s ní nehnou. Je přece třeba chápat, jak se realizuje řízení! Je třeba ovlivňovat to řízení, a jak to bez jeho znalosti chcete udělat? Jestliže přemýšlíte o řízení sociálních systémů na základě principu, kdy přistupujete k autu stylem: „Autíčko udělalo brm brm, zatroubilo a rozjelo se.“ Je přece třeba vědět, že brm, brm dělá motor a jak funguje. Už jenom kvůli tomu, abyste to auto mohli alespoň řídit. A to jsou stále úvahy: Když nemám chodit na protesty, tak budu sedět na zadku a čekat, až to zařídí Putin. Putin sám nic neudělá, všechno dělají lidé! Putin jen může pomáhat realizovat ten proces řízení, který je formalizován ve společnosti!

 

Proto se také teď objevil, podle mne v New York Times, článek, a přesněji komentář: „Problém není v Putinovi, problém je v Rusku! Putin jen realizuje dlouhodobý vektor rozvoje Ruska! Je třeba něco provést s lidmi! Je třeba zblbnout lidi. Je třeba je nechat pochodovat v protestech, utopit se ve vodce a neřestech. Jinak bude Rusko stále veliké! Protože bude ze svého středu, ze svých řad vždy vyzdvihovat Putiny. Když se zbavíme tohohle Putina, najde se jiný. To lidé chápou řízení, to lidé je vyzdvihují! A to, co jsme slyšeli, je jen přání do ráje vjet na cizím hřbetě. Bez práce nejsou koláče. Je třeba studovat, jak jsou řízeny sociální supersystémy, a využívat tyto znalosti ve své každodenní činnosti a to znamená nejen při volbách! To je podpora těch či oněch procesů.

 

Máte guvernéry, starosty měst, politické strany a podobně, které neustále spouští různé procesy. Oni vás chtějí dezorientovat, poplést a je třeba mít jasné vědomí co a jak se děje. Třeba ta otázka, se kterou jsme začínali. Putin mluví o státní ideologii, kterou je teď třeba formalizovat. Ano, neřekl přímo: „Toto je státní ideologie, kterou je třeba zanést do ústavy.“

On to řekl tak, aby národ, je-li schopen tyto myšlenky si vzít za vlastní, tyto požadavky podpořil a zformuloval právě tyto požadavky jako svou státní ideologii. bez ohledu na to, že klanově-korporativní skupiny budou protlačovat ty formulace, které umožní nadvládu právě jejich klanově-korporativní skupině, aniž si uvědomují, že to povede nejen ke krachu státu, který je všem těmto klanově-klanovým skupinám, nehledě na všechna jejich prohlášení jak moc jsou „patriotické“, absolutně ukradený!

 

Ale že i sama skupina potom zahyne. Když vidím některé ty naše „hurá patrioty“, do jakých se začleňují procesů, tak přemýšlím: „Ty přece nejsi schopen to uřídit. Ty nechápeš procesy, do kterých zasahuješ. Strčil jsi hlavu do takové oprátky, ze které ji už nemusíš vytáhnout! A ještě do toho zatahuješ Rusko! Jestli zahyneš sám, je to tvůj problém, ale Rusko může udržet jeho národ.“

Podívejte se, míra chápání lidí neumožnila, aby řídící procesy u nás probíhaly tak, jak se tomu stalo na Ukrajině a Rusko se obrozuje. Celý svět z toho má radost a nepřátelé strach. Proto teď dokonce i v Americe političtí lídři říkají, že Putin je lídrem všeho pokrokového lidstva. Ale to vše je třeba chápat. Proč se to děje a jak se to děje. A ne jednoduše: „My přijdeme na mítinky, tam si zaskáčeme a zbytek pěkně udělej ty sám! A my? My jsme tě přece svým skákáním podpořili, to ti snad stačí ne?“

 

Abyste nebyli rukojmími cizích rozhodnutí, abyste dokázali bránit zájmy své a své rodiny, musíte vědět a chápat, jak je řízena tato společnost a kvůli tomu musíte znát teorii.

Musíte znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti.

To je vše, jinak to nejde.

To byla poslední otázka, že? Tak jsem k teorii vlastně řekl všechno, a jediné, co ještě můžu dodat je: Čtěte práce vnitřního prediktoru SSSR, zvyšujte míru svého chápání. Pamatujte si, znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou. A potom političtí skořápkáři a různí ti budovatelé různých pyramid nebudou mít šanci. Vy jim neposkytnete to prostředí, ve kterém se mohou množit. Nebudete chodit na jejich majdany a skákat na nich. Budete budovat velký stát, který zajistí budoucnost vašim dětem. Děti si budou potom schopné osvojit genetický potenciál, který je v nich založen, protože všechny jsou talentované.

To jenom my svými činy buď napomáháme rozvinutí tohoto genetického potenciálu, nebo nenapomáháme. V uplynulých desetiletích počínaje rokem 1977 bylo uděláno všechno možné, aby se ten genetický potenciál lidí nerozvinul, protože to umožňuje těm, kteří odmítají stát se lidmi, parazitovat nad těmi, kteří jsou uváděni do takového dobytčího stavu, aby jimi mohli být využíváni jako pracovní síla. Je třeba budovat společnost rovnocenných příležitostí. A jak to udělat se dozvíte v Koncepci sociální bezpečnosti. Studujte ji a buďte šťastni.

 

Diskusní téma: Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 05.12.2016

O Žukovovi

Bynk | 24.12.2016

Tady je uveden citát, že se Žukov přece jen snažil šetřit životy lidí.
Pjakin:
Ani náhodou. Trockismus je ideologicky všežravý. A jeho prvořadou charakteristikou je rozpor ve slovech a činech. Když se podíváte na Žukovovy činy, které najdete v jakékoliv encyklopedii, tak všechny jeho operace byly absolutně neúspěšné a charakteristické ohromným množstvím obětí.

Bynk:
Myslím že tu sa Pjakin poriadne ale poriadne sekol. Neviem už kde som to čítal ale bolo tam percentuálne vyjadrenie stráť všetkých útvarov ČA počas bojových operácii a všade vychádzal Žukov v % najlepšie z najmenšími stratami. Samozrejme že mal straty v rádovo v stotisícoch vojakoch kedže mal pod priamym velením aj rádovo väčšie vojenské jednotky ako generáli susedních frontov, ale ked nejakému generálovi padne zo 150 000 vojakov 75 000 čo je 50% a Žukovovi zo 700 000 vojakov padne 300 000 asi 42% tak síce vychádza Žukov ako mäsiar ale štatisticky mali jeho vojaci väčše šance asi o 10-15% na prežitie ako pri inom ruskom generálovi v tých časoch.

pjakin

milan | 18.12.2016

pjakin už nebude https://fct-altai.ru/

Re: pjakin

kejvi | 19.12.2016

já to pochopil, že nebude vydání z 12.12.
že se rozbil nejakej počítač neboco..
no uvidíme příští týden..

Udo

Iveta | 15.12.2016

Preštudoval som si túto kauzu.,pre mňa Dzurindova vláda neurobila absolútne nič pre Slovensko.Stále sa bude spájať s výpredajom Slovenska.,ďalej prelety NATO keď bombardovali Juhoslaviu a súčasnosť??To nemyslíte vážne,ze niečo pochopil.Nic nepochopil,stale melie len agendu západu.P pochopil len ,že Slovenska politika je žumpa a preto netreba strkať tam nos.A to je málo

Re: Udo

Cico Ciciak | 28.12.2016

Pri určitom (vyššom) chápaní málinko urobila, ale nie v tradičnom slova zmysle.
Ide o to, že vďaka vláde pravice sme vypadali ako tradičná liberálna davokracia západného typu.
Keby sa Mečiar vzpieral a nechcel odísť, tak by mohli západ a jeho kurátori použiť silnejšie metódy, ako dosiahnuť svoje, ktorých výsledky by nás možno zaboleli omnoho viac než pravicové deformy Čurindu a Mikloža a nadobudnutie neo-koloniálneho statusu Slovenska. Napríklad.
Skrátka nič lepšie/optimálnejšie sme v tej dobe ako národ nemali k dispozícii.

Tieto objektívne zákonitosti Vesmíru sú ti už snáď jasné:

"Každý národ má takú vládu, akú si zaslúži. Treba ešte dodať, že vzhľadom na priemernú morálku a chápanie ovčanov."

"Všetko sa deje tým najlepším spôsobom v súlade s reálnou mravnosťou a etikou všetkých účastníkov procesu."

Re: Udo

Cico Ciciak | 28.12.2016

Resp.
Išla by si ty osobne do konfliktu proti svojmu zamestnávateľovi?
Ak aj hej, tak by si max. dostala kopanec do zadku - padáka,
ale v politike často krát doslova aj guľku medzi oči!
V krčme toho môžu chlapi nakecať habadej, ako by to oni tomu Ficovi a spol. ukázali..., ale realita je kapánek jinačí.
Hrdinovia = mučeníci v biblickej kultúre západu zvyknú umierať mladí a preto podvedome nikto nechce byť hrdinom.

dakujem

eva | 13.12.2016

pan pjakin už nebude mat nove videa. je mi to ľúto

Re: dakujem

Oleg | 15.12.2016

A pročpak?

Re: Re: dakujem

eva | 15.12.2016

prosim, pozrite si stranku fct altaj

Re: Re: Re: dakujem

stenly919 | 19.12.2016

A nešlo by prosím aspoň ve stručnostinapsat, oč jde, protže ruštinou příliš nevládnu a předpokládám, že je nás takových více

Re: Re: Re: Re: dakujem

Eva | 19.12.2016

Je možné, že pani Irina Aneri vysvetlí. Ide o problém a financovaním spoločnosti, ktorá vyrába videa pána Pjakina. Dokonca 12.12. aj nové
video bolo natočené, ale nepodarilo sa ho uviesť. Spoločnosť ALTAJ prosí o podporu spoluobčanov ,ja som to tak pochopila.

Re: Re: Re: Re: Re: dakujem

eva | 19.12.2016

ospravedlňujem sa , nikoho neprosia o príspevky - a veĺmi sa ich takéto názory dotýkajú. Ja som si len prečítala niektoré názory v diskusii.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: dakujem

eva | 20.12.2016

pan Pjakin pripravil nove video 19.12, zrejme to bola skutočne technická chyba a už je odstránená. našťastie

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dakujem

Jana | 21.12.2016

dík za info, už jsem z toho byla smutná

bylo by mozne

dagmar | 12.12.2016

prosim, zverejnit tu ustavu 1939? Hledala jsem ji nagooglu a nenasla jsem ji, myslim ze je dulezite ji precist

Hlasuji abycho zalozili stranu KSB co vy na to?

Re: bylo by mozne

Dagmar | 12.12.2016

1936 prominte

Re: bylo by mozne

Jura | 12.12.2016

Na stranu je (podle mě) zatím ještě brzy - volby nejsou sport, není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. A až přijde čas, tak je otázkou, jestli raději konceptuálně nevzdělávat lidi ve stávajících stranách.

Ale nebylo by špatné založit něco jako občanské sdružení a postarat se více o osvětu, materiály do diskusí ... a líbil by se mi nějaký přednáškový kurz pro školy, ale i dospělou veřejnost.

Re: bylo by mozne

Cico Ciciak | 28.12.2016

Zakladať nejakú KSB stranu je (aspoň momentálne) nezmysel. Mohla by totiž dopadnúť nejako takto:

"Zato ústava SSSR z roku 1977, která upevnila monopol moci KSSS, již znamenala velký odklon od principů demokracie a lidovlády v SSSR, což zákonitě skončilo jeho rozpadem."

Pre GP a jeho periférie nie je problém infiltrovať nejakú štruktúru svojimi imitačno-podnecovacími agentami a prekrútiť jej myšlienky na pravý opak.

KSB a DVTR je metóda (nástroj, prostriedok), ktorú si môže osvojiť každý sám na individuálnej báze a využívať ju na riešenie rôznych úloh a problémov práve tam, kde to potrebuje.
Jej horlivá propagácia môže byť skôr na škodu a človeka, ktorý ešte nie je pre ňu svojou úrovňou morálky a chápania pripravený, beztak neosloví.
A ľudia, ktorí sa úprimne snažia po celý život postupne približovať k objektívnej pravde, tak už určite Leva-net poznajú. V dnešných časoch internetu by to nemalo byť naopak.

Na skořápkách a letadlech

Sio | 11.12.2016

ukázal Pjakin KOB&DVTŘ v praxi. Chcete udělat to nejlepší pro společnost? Dělejte to, co sami považujete za morální, za správné a je to ve vašich reálných schopnostech a možnostech. Pokud to tak udělá každý, "ti nahoře" nebudou mít šanci.

Re: Na skořápkách a letadlech

Přemek | 11.12.2016

Ano, platí to o nás všech. Proto se navzdory neradostné pracovní situaci věnuji diskusím, nabádám k mravnosti, trousím zdánlivě nevábné drobečky poznání svým studentům, abych poznal, kam směřuje zájem těch bystřejších.. Říkejte dnes někomu o mravnosti, prý jde o individuální vlastnost a do Ústavy nepatří. když toto někdo řekne, sám o sobě sdělí mnoho na to, aby bylo jasné, zda pochopil nebo stále žije v pečlivě ochraňovaných bludech. Ti, co přesto nad tím začnou přemýšlet, mohou zjistit, že najednou drží v ruce část mozaiky! jaký pokrok oproti totálnímu nechápání ničeho v socioekonomické sféře! Znovu říkám, nebojte se drobných osobních a historických stereotypů a uznejte, že "k lidu blíže a s lidem výše není žádné marxistické "budovatelské" heslo, ale osobní poselství zakladatele českého národního socialismu Václava Klofáče. Toto poslelství nás vede k následování v nových podmínkách starých koncepcí díky metodologii a poznání z koncepcí novějších a na globální elitě nezávislých. Proto usiluji o oddělení peněz od majetku tak jako Jiří Schlimbach. Proto sdílím motivy Domobrany k obraně národa. Proto vnímám oprávněné obavy z těch vyznavačů islámu a oblékačů jeho formálního hábitu, kteří ve své nevědomosti v sobě potlačuijí vše lidské a akcentují pouze to zvířecí bez vědomí, že je to samotné zahubí tak jako každého bezdůvodně zabíjejícího živočicha. I mezi zvířaty včetně predátorů existuje vnitřní regulátor jejich schopností zabíjet v omezení pouze na svou nezbytnou potravu, přičemž se mnohá z těchto zvířat naučila přiživovat se raději na lidských zbytcích potravy a jimi chovaných stádech. Pro radost žádné zvíře nezabíjí, to pouze někteří lidé se zvrácenou psychikou a absencí regulativních instinktů. Proto ani pojem "zvířecí psychika" není ideální, byť může posloužit jako markantní dělítko mezi lidskými jedinci. Proto chraňme přírodu a všechny kulturní a mravní hodnoty lidstva a nikoli ty, kteří nehodlají chránit ani sebe a pracují usilovně na sebedestrukci. Přesto se pokoušejme hledat a nalézat lidskou psychiku i u lidí, kteří ji mnoho neprojevují, stádovitost má různé projevy a napodobovat své nelidské okolí může leckoho v daném prostředí bezprostředně zachránit.

Uvědomění

Vezsenyi Václav | 11.12.2016

Tak si dávám podruhé pondělní nášup( vždy to musím vidět 2x) ....a říkám si, PAKLIŽE je pjakin se svými znalostmi a dovednostmi veřejná osoba a navíc díky svým dovednostem.....znamená to že je to uznávaný obor a technologie, občas se sám zmiňuje o uzákonění ksb...., dobře ale když tedy v roce a pardon esi se pletu 96. došlo k uzákonění koncepce, tak práce na ní včetně statistik a ověřování....dokazování ......prostě utvoření schématu muselo být doplněno o prognózu a plán a to bez debat......podívejte...mě je 39. a co mluvím s lidma a tak......tak jediný co lidem vadilo na minulosti bylo nemoct si vše koupit legálně!!!! páč jinak za tuzera bylo vše..... a nemoci svobodně vycestovat......, domnívám se že vrcholný reálný socialismus dojel na umělý útes kádrové báze.....alw jinak v lidech vytvořil určité matiční(česky a slovensky od slov MATICE ČESKÁ....MATICE SLOVENSKÁ) vnímání lidského uspořádání.....a dnes je v každém detailu tato MATICE vystavena útoku.....pak není těžké......když si teda uvědomíme tu posloupnost s vývojem ksb a možnostem gru si zhodnotit dnešní mediální komičnost a skutečný vektor jeho působení.....a stejně tak v celosvětovém měřítku ale neberte to ode mne jako kritiku....naopak.....hodně vzpomínám na pionýráky u vojáků a prostě víkendy venku a já nevím co všechno.....tak já to du dokoukat

Re: Uvědomění

Vezsenyi Václav | 11.12.2016

A nevím kdo co a jak sledujete.....na google maps je krym pod hranicí RF

Re: Uvědomění

Přemek | 11.12.2016

Dokoukejte a pak v klidu a bez osobních stereotypních vzpomínek zkuste z hlediska nově poznaného hodnotit to, co je vám nejbližší. Sám uvádíte, že máte vlastně na čem stavět a že ani přírodní pionýráky třeba i s vojáky, ale i různé skautské tábory, o stopařských nemluvě, byly často první a pro někoho poslední příležitost spojit společné s osobním a poznat tak dimenzi radosti ze života ve společenství lidí, nikoli zbloudilých zvířátek. My z prvního oddílu Sboru Stopařů máme mimořádný základ a ti, co jej svým životem popřeli a stále popírají jako jistý Š.P. jsou v menšině. Tak to je i s celou společností, na naší straně jsou dvě třetiny populace a část to ještě neví, ač cosi tuší. Táhne mi na pětapadesát, což považuji za již ne mládí a ještě ne stáří, za pouhé dvě pětiny lidské dimenze dožití. Proto žiji zdravě, pohybuji se, rád se zasměji a rád rozdám kus radosti jiným.

Re: Re: Uvědomění

Vezsenyi Václav | 12.12.2016

Pane Přemysle děkuji za milý a upřímný komentář, chvi Vám vyjádřit poklonu.
Vezsenyi Václav

Re: Re: Re: Uvědomění....PS

Vezsenyi Václav | 12.12.2016

PS: Pane Přemysle kdy myslíte že se ti zavázaní k akronymu IRENA ANERI posunou k otázce zda-li je irena ruského či řeckého rodu a jestli se dostaví myšlenkový posun k IRINĚ a poté k uvědomění anonymity osoby která s láskou tvoří pro čechy poznání.

Vezsenyi Václav

RE:RE:RE Děkuji pani Irene

anonym | 11.12.2016

Nedostatek vhodných lidi do řízení států je záměrný a vyhovující globalistům. Zatím každého trochu schopného a za národní zájmy bojujicího lidra, zlomili. Ať je to Fico nebo Tsipras a tak bychom mohli pokračovat dál. Ve všech stranach se zavedlo pravidlo karierismu a korupoce, nehledě na to, jestli je to nalevo, či napravo. Každá garnitura u moci bráni schopným v uplatnění.I komunisté. Toho využívají nastrčení Matovičovci, Sulikovci a jim podobní, kteří soustavně destabilizují stát.

Re: RE:RE:RE Děkuji pani Irene

Ryhas | 11.12.2016

Súhlasím s Vašim názorom !

Re: RE:RE:RE Děkuji pani Irene

lake | 12.12.2016

Absolutný súhlas. Je to účelové zavádzanie, ale ľudia ich už prekukli a vytvárajú si vlastný názor. Schopní ľudia sa napokon vzdajú a tvoria si vlastnú kariéru ale bez politiky. To potrebovali dosiahnuť a vytvoriť dojem, že nemáme odborníkov v politike. V parlamente majú byť najschopnejší , takí ktorý krajinu a jej občanov ťahajú hore !

poděkování

kmet | 11.12.2016

Děkuji za překlad

Žukov?

Nikdo | 11.12.2016

Nejdříve odbočím a děkuji tím za překlad paní Ireně.

Dříve z dětství a dospívání jsem měl o Žukovi pod vlivem sovětských válečných filmů takový to obraz: Skvělý generál, který byl tak dobrý, že dokonce byl z nutnosti povolán ze Sibiře a omilostněn.

Když ho však vyzdvihovala po Stalinská nomenklatura, tak je to hodně podezřelé. V článku Pjakin uvádí, že potřebovali vyzdvihnout někoho, kdo by ubral zásluhy Stalinovi a to se podařilo. Mnoho mých vrstevníků ho považuje za člověka, který významně pomohl Rusku vyhrát válku (stejně jako já dříve).

Hodili by se mi nějaké informace, abych jim mohl mýtus nahradit pravdivější verzí (až náhodou na to přijde řeč). Pjakin uvádí, že se o Žukovi ví všechno. Pomůže mi někdo a uvede nějaké zdroje, nejlépe v češtině, ale z nouze si poradím i s Ruštinou. Pjakin doporučuje encyklopedii, kde jsou vidět výsledky jeho operací, ale ještě bych to potřeboval spojit jeho osobním příběhem, které klany ho podporovali a jak se mu podařilo nebo proč musel zůstat velitelem a Stalin mu neodebral velení.

Re: Žukov?

udo | 11.12.2016

Pozrite si DVTR a potom budete aj bežne dostupné "fakty"
cez širšiu prizmu, lepšie okuliare, ďalekohľad a mikroskop čítať.
Objektívnej realite bližšie, adekvátnejŠie skladať.
Žiadne zaZraky.

Přepočítávám..

Re: Žukov?

Perun | 12.12.2016

Kritické a dosť podrobné knihy o Žukovovi píše Suvorov (Rezun). Tieň víťaztva, Oblom (v ruštine) atd. (Suvorov je kontroverzná postava, ale píše zaujímavo a podnetne.)

Čo sa mňa týka, ja by som bol s kritikou opatrnejší (ikeď je treba si nezakrývať oči, preto o Žukovovi viem kritického relatívne veľmi veľa).

Je to podobné ako napr. s Medvedevom a Putinom. Putin si ho tam s nejakého dôvodu drží. A to od r.1990 a asi aj skôr. Podobne je to so vzťahom Žukova a Stalina (Žukov koniec koncov prežil čistky r.1937-38.)

Podľa mna -dosť som nad tým rozmýšlal- si Stalin Žukova držal ako svojho zástupcu (velita Stavky, náčelník GŠ, velitel rozhodujúcich frontov) z nejakého dôvodu. Minimálne práve preto, že sa "nebál" mať straty. A že mal akúsi schopnosť hnať tých vojakov proti gulkám (nie každý ju má). Možno mal aj nejaké iné užitočné vlastnosti, ale aj táto jediná by stačila, aby bol občas užitočný. (že to nebol nejaký velký mozog a stratég, je asi jasné - tam boli iný : Šapošnikov, Vasilievskij, Štemenko, Antonov a pod.)

Vysvetlenie Pjakina, že Medvedev resp. Žukov sú celé desatročia pravou rukovu Putina resp. Stalina iba preto, že im ich infiltrovali nejaké temné sily, "trockisti" a pod., je naivné, ak nie rovno hlúpe.

Re: Re: Žukov?

Perun | 12.12.2016

Ešte doplnenie: niekde som čítal % strát rôznych velitelov (sovietskych maršálov). Ešte väčšie straty než Žukov mal Konev. Naopak na ČA malé straty mali napr. Malinovskij a Rokossovskij.

Ale je zaujímavé, že keď sa Stalin pretekal s amíkmi, kto prvý dobije Berlin, tak usporiadal akúsi "súťaž", preteky, medzi 2 frontami, ktoré mali dobiť Berlin. A na čelo dosadil... práve Koneva a Žukova, a ešte ich hecoval "kto teda dobije Berlín ako prvý?" To by dokazovalo moju hypotézu, že Žukova si Stalin špeciálne cenil ako svojho "mäsiara", hladného psa na reťazi, ktorého vypúšťal, a potom zas dal na reťaz (napadlo ma" vypustite Krakena...").

Re: Re: Re: Žukov?

čtenář | 12.12.2016

Podle mě zde nejde na nějaká "% ztrát" vůbec poukazovat. Aby šlo porovnávat ztráty, museli by oba bojovat proti stejně silnému nepříteli a ve zcela stejných bojových podmínkách. Čili jiné ztráty byly v boji proti elitním jednotkám SS a jiné proti narychlo nasazeným vojákům. A jiný boj je ve stepi nebo v Karpatech. Prostě takové věci nejde porovnávat, už z principu věci.

Re: Re: Žukov?

Hox | 16.12.2016

Rezun je zrádce kterého využila k protiruské propagandě britská rozvědka, je důvěryhodný asi jako prázdná pivní lahev, svoje knihy nepsal, je to jen vývěska pod kterou publikují připravené texty, texty jsou psány speciálními technikami, aby se u čtenáře vypnul mozek.

Žukov byl prase, hovado které je odpovědné za likvidaci výkvětu ruského národa, to že neskončil na popravišti je dáno jen tím, že vraždu Stalina a Berii stihli trockisti rychleji, než bylo publikováno vyšetřování Žukovových zločinů, které běželo 8 let od roku 45 do roku 53.

Děkuji za Vaše příspěvky

Nikdo | 18.12.2016

Vyčkával jsem na Vaše odpovědi. Děkuji za ně a zařídím se podle toho. Budou svátky a tak snad zbude čas na studium, chystám se na mrtvou vodu, tolik přispívateli Udo, že jeho doporučení ctím. Perun mně inspiroval k myšlence, že se Stalin snažil nějak nasměrovat Žukova v rámci možností a znalostí, které Stalin o něm měl. Ale nejvíce se přikláním k Hox(ovi), protože Pjakin o Žukovi nemluví právě lichotivě a Pjakin má nesrovnatelně blíže k informacím (rodná zem, rodný jazyk, zná se lidmi, kteří v tu dobu žili nebo jejich rodiče a zná mnoho chytrých a vzdělaných lidí, které mají k těmto informacím blízko atd. atd.). Už se k tomu nebudu moc vracet, možná ještě příští týden kouknu. Nyní by mně již pouze zajímalo jestli je nějaký dokument nebo zmínka o tom vyšetřování, které probíhalo se Žukovem, jak psal Hox.

Děkuji

SlavaH | 11.12.2016

paní Irence za překlad :)

Pani Irenka, vďaka za preklad!

Little | 10.12.2016

V.V.P. opäť vyučuje, prítomnosť povinná!

Re: Pani Irenka, vďaka za preklad!

Dagmar | 12.12.2016

i ja dekuji, pravda nekdy zapominam, hledam kosky casu mezi praci a tak nerozlisuji ce je dulezitejsi. Ano pani Irena/Irina je nase vila, co nam pronasi kazdy tyden zavan stesti a pravdy

Ďakujem pani Irene.

Oracle 911 | 10.12.2016

Kvôli Ukrajine Čurinda a Mikloš 25% budú mať problémy a Fico ich bez mihnutia oka vydá...

Re: Ďakujem pani Irene.

udo | 10.12.2016

Oni tu v začiatkoch operácie určite naozaj nevedeli,
celkovú a možno ani čiastkovú hru nechápali.
Menšie národy to v tomto nemajú zrovna jednoduché.
Musíme si dávať pozor na stratu každého šikovného človeka.
Keď je to tak často dokonca i u Nemcov, Rusov, či Amíkov..
Aj u Nemcov vtedy predsa prebehla z podobných dôvodov len kozmetická denacifikácia.

Najlepšie by bolo, keby obaja a zopár im podobných
rýchlo prehodnotili a spoloČnosti pomohli.
Informácii majú už dosť, alebo azda nákladne ďalších vychovať?
Isto ich ale aj tvrdo vydierajú.
Neverím, že sú tak sprostí,
že to svinstvo robia len pre peniaze,
či dokonca z presvedčenia.

Iba magori ako Tuka a Mach zrejme
do poslednej chvíle hájili temnejšiu stranu.

Musíme sa z toho všetci poučiť.
Chyby zbytočne neopakovať
i keď v každej jednej spoloČnosti
sa vždy sociopati nájdu.
To ju chráni, motivuje zostať ostražitou, inak..

Robko tiež nie žiaden ideál,
ale lepšieho asi momentálne fakt nemáme.
Taký je priemer. Iba ak ten zlepšíme,
i jemu pomôžeme, alebo lepšieho spomedzi seba nájdeme.
Inak ani nás možno nebude za čas..

Re: Re: Ďakujem pani Irene.

Definitiva | 11.12.2016

Máme veľa lepších, tisícky, lenže sú to slušní a múdry ľudia, ktorí nikdy medzi mafiánov a kriminálnikov do politiky nepôjdu.
Voľby sú vôľou ľudu, ľud si zvolil a volí vždy znova notorických zločincov. Čo s takým národom?
Nikto nežiada priamu demokraciu, odvolateľnosť a trestnú zodpovednosť poslancov, referendum na všetky rozhodnutia parlamentu. Nepoznám politickú stranu s týmto programom, najbližšie v ČR, tam voliť nemôžeme a Češi také strany tiež neberú vážne.
Veď voliči ani nevedia politikom prejaviť svoju vôľu, voliči sú nesvojprávne stádo, poslušné a nevzdelané. Že pindajú? Ale politici to vedia, však pindanie politikov nebolí a stádu sa uľaví!

Kádry

Nikdo | 11.12.2016

Jestli existují lepší kádry, ale není je možno dosadit, tak je to stejné jako kdyby nebyli a mluvení o tom je hořekování nad rozlitým mlékem. V tomto případě ještě jenom potencionální, protože to vyžaduje čas než se kádr zorientuje a naučí se v tom chodit. Kdo chce s vlky žíti musí s nimi víti. A my žijeme mezi vlky a nemáme jinou možnost než to opatrně a dovedně posouvat k lepšímu v rámci možností.

Je potřeba nějak stávající kádry tlačit, aby více kopali za národ. (někdy i malé dovedné rýpnutí před šéfem posune věci k lepšímu, ale nechtějme okamžitě spravedlivou společnost, naše morálka (našich národů jako celku, s tím souhlasím) není adekvátní k jejímu vytvoření, vše se děje postupně - drobné posuny - evoluce).

Re: Re: Re: Ďakujem pani Irene.

Cico Ciciak | 11.12.2016

"Veď voliči ani nevedia politikom prejaviť svoju vôľu, voliči sú nesvojprávne stádo, poslušné a nevzdelané."

To má ale svoje príčiny, rovnako aj špinavosti, nízka morálka a riadiace schopnosti politikov a myslím si, že aj V.V. Pjakin ich pravidelne vymenúva.

Tu teraz nepomôže priama demokracia, referendá o všetkom a odvolateľnosť politikov (to je hodne naivná predstava), lebo proste chýbajú rozhľadený ľudia (väčšina) a morálne a odborne kvalitnejšie kádre! Preto zatiaľ musíme pracovať iba s tým, čo máme a na čo máme. A na priamu demokraciu zatiaľ nemáme!
Riadiace kádre sa musia najprv vychovať a to tak, že sa zmení štátny vzdelávací systém!
Ale predtým musíš vytvoriť dostatočne mocné informačné pole, pretože drvivá väčšina ľudí žije vo virtuálnej realite (matrixe)!

Preto si myslím, že každý volič by mal mať dnes iba 2 úkoly:
1. pracovať na sebe po znalostnej stránke, a

2. voliť politickú stabilitu krajiny - to znamená vyhnúť sa zbytočným experimentom, ktoré môže ešte viac podkopať súčasný stav a stabilitu štátu!

Re: Re: Re: Re: Ďakujem pani Irene.

Cico Ciciak | 11.12.2016

Po úprave:

"Veď voliči ani nevedia politikom prejaviť svoju vôľu, voliči sú nesvojprávne stádo, poslušné a nevzdelané."

To má ale svoje, dnes už identifikované objektívne príčiny, rovnako aj špinavosti, nízka morálka a riadiace schopnosti politikov a myslím si, že aj V.V. Pjakin ich pravidelne vymenúva.

Tu nám teraz nepomôže priama demokracia, referendá o všetkom a odvolateľnosť politikov (to je hodne naivná predstava), lebo proste chýbajú rozhľadení ľudia (väčšina) a morálne a odborne kvalitnejšie kádre! Preto zatiaľ musíme pracovať iba s tým, čo máme a na čo máme. A na priamu demokraciu zatiaľ objektívne nemáme!
Riadiace kádre sa musia najprv postupne vychovať a to tak, že sa zmení štátny vzdelávací systém k lepšiemu!
Ale predtým musíš vytvoriť dostatočne mocné informačné pole, pretože drvivá väčšina ľudí žije stále vo virtuálnej realite (matrixe)!

Preto si myslím, že každý volič by mal mať dnes iba 2 hlavné úkoly:
1. pracovať na sebe po znalostnej stránke, a

2. voliť politickú stabilitu krajiny, aby sa dali postupne/evolučne zavádzať do spoločnosti pozitívne zmeny a ľudia si na ne stihli zvyknúť - to znamená vyhnúť sa zbytočným experimentom, ktoré môže ešte viac podkopať súčasný stav a stabilitu štátu!

Re: Re: Re: Ďakujem pani Irene.

udo | 11.12.2016

Ano práve z toho furt ma hrôza chytá,
ako to kto zasa lapne, schytá..

Neva..

Ako sme sa neraz bavili, samozrejme, že je lepších mnoho,
no niet ich v zmysle tom, že nechápu dostatočne súvislosti reálnej a ani virtuálnej, javiskovej politiky..poDiovej.

Dobrý úmysel, vzdelanie je fajn, základ, no v politike zďaleka nestačí.
Ľudovo:
"Cesta do pekla je dláždená dbrými úmyslami"
Sociopatov dávate na kľúčové neoficiálne posty
a viac-menej dobromyseľných idiotov, "šmakiny" osadíte za hercov..najlepšie, ak svojej roli naozaj veria, sa s ňou stotožňujú -netreba "preškolovať", motivovať, vyhrážať. Ak dačo príliš šípiť začia, máte hliadkujúcich psov démonkracie na vyrábanie káuz, kompromatu..presstitútky a každých 4-5 rokov pre stádo "voľby".. Po tomto sociologickom prahu chápania totiž aj úplne naivnému, hlúpemu Jankovi z dediny.. z rasprávky, ak je aspoň trochu zdravý, začne dochádzať a začne vymýšľať. Väčšinou práve preto ten Prah 4-5 rokov a cyklické jačanie špinavých infožoldákov po "mladej krvi"

Stádo opíc..oviec je po generácie učené,
nepliesť sa do "panských huncúctiev",
nerobiť nič, len aby som "ťažký hriech" nezrobil.
Poslúchať TU, aby som sa zachránil pre,
asociálnymi inžiniermi vyprojektovanú chyméru posmrtnú.
Vzdať sa TU svojich práv ČLoveka, Tvorcu, Námestníka, Božieho dieťaťa.
Moderne aj nihilizmus: "Všetko je v p.. a aj tak nič nezrobím, protestná kultúra mládeže, drogy, vysokofrekvenčná hudba, konzum opačného extrému adeológie ega, menovanej "len tu a teraz" a po mne potopa, etc.."

inDiviDualizmus (tamdemno-protodialektické hľadanie súvislostí v odlišnostiach) je opakom
egoizmu (nekonečneho "boja protikladov" a "hľadania rozdielov", večného "nesúhlasu" za popierania existencie vlastných dlhodobých zámerov a akože neprítomnosti koncepcie riadenia spoločnosti = svojho prostredia, keďže nezávislosti niet)

Kedysi geo-, dnes ego-centrizmus
Noe a Neo

Ako prejavy ma3x v tej starej populárnej pesničke:
Tigre a stáda opíc..(levy a stáda opíc)..chlapci a dievčatá..

Kto chápete realitu DoStatočne. šup ho do politiky
a budete mierou chápania bývalého davu..i jeho kolektívnym podvedomím a Vis Maior vyzdvihnutí.
Inžinieri sú tiež obmedzení len onou mierou schopnosti rozlíšenia, kraľujúcou v dave.
AKo aj Nikdo správne vraví.

T.j., čo konkrétne robí napr. Fico dobre, čo nie, prečo a ako by to mal robiť. No možno v mnohom často zistíte, že inak prosto robiť nemôže. To je zasa vec druhá. Hrozilo by to klasickou "nehodou", ako sa už i mnohým iným stalo.. Nezabúdajte, že časť našich oponentov sú fakt sociopati.. i keď pomerne hodne inteligentní..

Re: Re: Ďakujem pani Irene.

Oracle 911 | 11.12.2016

Súhlasím Udo, časť z nich naozaj nevie do čoho šlo a časť z nich je teraz vydieraný a preto som menoval tých 2.
Lebo podľa všetkého Dzurinda mal peniaze od americkej ambasády (však SDKÚ samí podpindusník a Sorosovec) a Mikloš bral ako absolvent Západných univerzít často aj 25% úplatky.

A ktorých som nemenoval, tí teraz buď začali pracovať na zveľadení štátu alebo našli zadné dvierka aby sa toho nezúčastnili.

Re: Re: Ďakujem pani Irene.

Iveta | 11.12.2016

Ak sleduješ Dzurindovici hlášky za posledný mesiac,tak to nemyslíš vážne

Re: Re: Re: Ďakujem pani Irene.

Oracle 911 | 11.12.2016

Udo to asi nesleduje, lebo ani Mikloš 25% a ani Čurinda nepochopili, že s Američanmi ako pánmi planéty je koniec a stále pracujú pre tie mrzké peniaze, oni budú medzi prvými ktorých sa zbaví Slovensko...

Re: Re: Re: Ďakujem pani Irene.

udo | 12.12.2016

Ak občas zbehnete do divadla Iveta..
Myslíte si, že v roli na javisku môžete hovoriť čo chcete?

Pozrite sa z boku.
Vidíte
1. publikum
2. poDio s oponou
3. za oponou réžia, scenáristi, dramaturgiovia, technici, spisovateľ hry, ktorý sa práve znova vrátil z klubu, atď..

Vitajte v hre, inscenácii (A)sociálne inžinierstvo,
V realite každodennej politickej konšpiračnej praxe..
..na chvíľu bez teórii

Akú rolu má podľa Vás Miki
a za akých okolností by TEORETICKY z nej mohol vystúpiť?
Ďalej
Kedy a ako sa ta, dostal?
Kedy mu "docvaklo"..aspoň z časti?
Kedy a ako nastal z pohľadu réžie moment,
scéna "Strateného syna"?..atď

Nesúďte prosím, HODNOŤTE!
Chápete, čo majú oba pojmy spoločné a v čom sa odlišujú?
Čo by ste robila na mieste Mikiho,
vcíťte sa opatrne do jeho role ako herečka..
No nezabudnite z nej samozrejme následne aj vyjsť,
bo nie je zrovna šťastnou..maska tá

A Ivan? Raz dávno som sa ho na to osobne pýtal

Re: Re: Re: Re: Ďakujem pani Irene.

jusla | 12.12.2016

A Ivan? Raz dávno som sa ho na to osobne pýtal

A jeho odpoveď?

Re: Ďakujem pani Irene.

udo | 12.12.2016

Je automat nazývaný Ivan.
Presnejšie niekoľko paralelných automatov,
nie vždy kompatibilných.
No je aj človek Ivan.
Tak, ako aj Andrej, alebo hocikto.. asi zo všetkých nás.

Otázkou je, či sa vám podarí nájsť vo svojom dialektickom partnerovi človeka..aspoň kúsok.
Potom dialóg..beseda zmysel mala.
Bo automaticky prichádza postupne k stále väčšej zhode cieľového vektora..cieľov.
Najprv jedného-dvoch, potom viac.

Ako to podľa Vás robil SóKratés, Ježiš, či Gándhí,..?
Prečo mali postupne zákaz kontaktu s ním takmer všetci úradníci indickej koloniálnej správy?

Dialektika je UMENIE (nie veda) vedenia diskusie metódou navigačných otázok.

U Ivana sú oba aspekty a jeho pozícia je hoodne komplikovaná.

Uvedomte si prosím všetci "spravodliví",
Že ak by sme tu nemali takých, ako Andrej,
Ivan, Peter, Martin, Milan, či Miky .. a pod,
možno by nás boli dávno bombardovali.

Aj za 3.Ríše mnohí túto rolu hrali,
a áno, je fakt, že poniektorým
z toho i tak trochu preplo..
Hab´n sich halt oa bissi gehn lassen..

Snáď, ak budú mať dostatočný neprestávajúci feedback od nás,
neprepne im úplne, nestratia akýkoľvek kontakt s realitou a nebudú "nutné" riešenia, ako v rokoch ´46, ´47 a ´48..

Každopádne aj ich potrebujeme.
Minimálne v danej fáze vývoja.

Re: Re: Re: Re: Ďakujem pani Irene.

iveta | 12.12.2016

ak sa pozerám ako chcem, Mikimu nedocvaklo a nedocvakne., má na zreničkách americký zákal.,a návrat strateného syna?? áno,tu mu docvaklo,že na Ukrajine skončil.,a na jeho mieste by som nemohla byť., určite nie.

Re: Re: Re: Re: Re: Ďakujem pani Irene.

Udo | 12.12.2016

Pamatate si na kauzu 'Skupinka'?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ďakujem pani Irene.

rony | 13.12.2016

ahoj udo
som si tu kauzu pripomenul z netu, pokracuj prosim zaujima ma Tvoj nazor aj ked otazka bola na ineho prispievatela.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ďakujem pani Irene.

Udo | 14.12.2016

No..vyzera, ze Miky najneskor tam pochopil..ale potom dostal znova "kvapky". Nasledne sa snazi, tak ako mnohi ini, tomu i sam verit, seba sameho presvedcit, ze je to v poho. On rozhodne nie je, nebol zly clovek. To mi mozte verit. System dezinformacie, vydierania, zastrasovania a "benefitov" je stale este silny.

Přidat nový příspěvek