Otázky a Odpovědi V.V. Pjakina ze dne 30.5.2016. Vydání Savčenko

Otázky a Odpovědi V.V. Pjakina ze dne 30.5.2016. Vydání Savčenko

3.6.2016

 

Jak se dalo čekat, díl téměř kompletně o propuštění Savčenko, důsledcích, příčinách. Jde do tuhého. Za sebe dodám, že kdyby různí kritici Pjakina, na které propuštění Savčenko zapůsobilo jako červený hadr a povel k útoku na něj, energii vynaloženou na kritiku/útoky vynaložili na zvyšování vlastního chápání (včetně, primárně, DVTR), udělali by mnohem lépe.

 

Titulky: Irena

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 30.05.2016.srt

 

přepis: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 30.05.2016.doc

Dobrý den, Valeriji Viktoroviči.                                                                                      30.05.2016

Dobrý den.

Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

Nejpopulárnější otázka se samozřejmě týká osvobození Savčenkové, a v souvislosti s touto událostí je možné říci, že přišel na vaši adresu velmi velký počet výčitek. A konkrétně Jevgenij Vitalijevič

Giľbo píše následující:

Přímá citace: Jsem zvědav, jak se teď budou vykrucovat hlavní proputinovští propagandisté, kteří zastávali názor, že nacistka nesmí být vydána do rukou svých soukmenovců. Jak se z toho například vykroutí hlavní propagandista projektu bývalého pátého ředitelství KGB soudruh Pjakin. Vždyť ten tvrdil, že z hlediska ruských zájmů a principů globálního řízení ta svině v žádném případě nesmí být vydána a navíc dodával, že gosudar toto řízení ovládá nejlépe ze všech a provádí ho s ohledem na ochranu ruských zájmů. A najednou Putin jedná v přímém rozporu se státnickou moudrostí, která mu byla přiřčena. Do příštího pondělí si bude muset Pjakin rychle vybájit nějaký chytrý Putinův plán, nebo přiznat to, co je evidentní a prodělat stejnou evoluci od proputinské pozice k té realistické, jako to udělal například El Murid. Těžká to volba. Je vůbec těžké být propagandistou slabého režimu.

I jiní uživatelé na webu zanechávali své zprávy a konkrétně třeba Valerij Oksaněnko:

V jednom z vašich nedávných pořadů bylo řečeno, že Rusko za žádných okolností nesmí za nikoho vyměnit Savčenkovou. A pokud se taková výměna uskuteční, přizná tím Rusko legitimitu kyjevské bandy a přijde o svou suverenitu. Takže to dopadá tak, že Putin je nepřítelem Ruska? Takový je váš vlastní verdikt. Není to jen zločin, je to více než zločin, je to chyba. Analytika Koncepce sociální bezpečnosti nějak pokulhává. Pjakin si stvořil svoji paralelní realitu, která s tou opravdovou nemá nic společného. Savčenkovou propustili, Kudrina jmenovali a za vraždu Rusů Putin rozdává milosti prý z humanitárních ohledů. Je to absurdní. K čemu je celý ten cirkus?

 

Co je zde nutné podotknout? Zaprvé se nehodlám nijak vykrucovat a řeknu, jak to doopravdy je. Na co je však nutné obrátit pozornost? Výčitky jsou vznášeny způsobem, jako bychom byli plně propojeni se státním řízením, které se přizpůsobuje naší prognóze. To znamená, že jestliže něco proběhlo jinak, než jak jsme doporučovali, tak z toho vyplývá, že analytika není funkční. Ale co s tím má společného naše doporučení a funkčnost analytiky?

A Giľbo svůj komentář formuloval zcela nesprávně. Je třeba říci, že člověk, který již v 90. letech psal texty o globální politice... Možná proto, že jen přepisoval texty, nechápe rozdíl mezi propagandou a analytikou.

A mám na mysli následující. Navrhuje prodělat jakousi evoluci od proputinské k protiputinovské pozici. Ale takové evoluce mohou prodělávat pouze lidé, kteří nechápou globální politiku. A my se přímo globální

politikou zabýváme. Proto tvrdit, že se zabýváme propagandou, je mírně řečeno nekorektní. A žádné podobné evoluce prodělávat nehodláme.

Navíc řeknu, že i v daném případě, aniž bychom se zřekli jediného svého slova, je vydání Savčenkové zločinem proti Rusku, a přesto... Ještě rovnou něco řeknu, a potom to rozebereme.

Putin opravdu rozumí státnímu řízení, opravdu pracuje pro zájmy našeho státu a brání je ze všech svých sil.

Vy jste uvedl několik citátů, které mi v tomto ohledu připomenuly film natočený podle Bulgakovovy divadelní hry a knihy - Dny Turbinových, kde je epizoda, ve které junkerům a studentům oznamují, že hejtman Skoropadskij utekl, takže není koho bránit. Jeden z junkerů z toho dostane hysterický záchvat.

"Neustále nám tvrdili, že to bude tak a tak a teď je to jinak?"  Musíme si uvědomovat, že vždy musíme pracovat s existující realitou a ne s tou, kterou jsme si vymysleli. Takže v jednom z dotazů bylo řečeno, že je to více než zločin, že je to chyba. Tento výrok existuje ve dvou variantách. Je to buď:

C'est plus qu'un crime, c'est une faute.   Nebo:  C'est pire qu'un crime, c'est une faute.

Buď je to více než zločin, je to chyba,  nebo je to horší než zločin, je to chyba.

V daném případě tomu lépe odpovídá druhá varianta, tedy je to horší než zločin, je to chyba. Tento výrok patří člověku, velice známému v úzkých kruzích, ale často ho připisují různým jiným lidem jako je Talleyrand nebo Fouché apod., jenom ne tomu, který to doopravdy řekl, a byl to Antoine Boulay de la Meurthe. Tento člověk by pro Francii měl být legendou, neboť byl prezidentem zákonodárné sekce francouzské státní rady

a byl to právě on, kdo se podílel na tvorbě Napoleonova občanského zákoníku, kterým se Francie doposud řídí. Je to velice známý člověk. Co se tedy stalo?  A proč je to chyba?

Vezměte si, v jakých podmínkách proběhlo to vydání. Vydání Savčenkové proběhlo v podmínkách, kdy samotný požadavek na její vydání byl vznesen maximálně urážlivě jak pro Rusko, tak i pro gosudara. Ani jeden požadavek na vydání Savčenkové nebyl vznesen více méně slušným způsobem. Díky tomuto vydání Savčenkové teď každá ukrajinská běhna ví, že Putin je to, o čem se na Ukrajině zpívá v té populární písničce, kterou si zcela nedávno v den deportace Krymských Tatarů zazpíval šéf Chersonské oblastní administrativy a vedoucí představitel města Geničesk.

Nebudeme jí tu opakovat. Nás nezajímá, o čem je přesvědčena ukrajinská chátra. Nás zajímají jejich evropští partneři, tedy evropští politici, kteří teď stejně jako ukrajinské běhny vědí, že Putin vůbec není samostatný člověk, ani takový státník, jakým ho vykreslují média, a to z jednoho jednoduchého důvodu, že jeho státní suverenita, jeho státní činnost je omezena rámcem Washingtonského stranického aparátu. Do jaké míry mu ve Washingtonu povolí být státníkem, do té jím může být. Nařídili ti vydat Savčenkovou? Tak jsi ji přes veškerý svůj odpor vydal. To je vše. Teď budou všechny mezinárodní vztahy s Ruskem vedeny s ohledem na tuto skutečnost, takže to prudce, opravdu prudce zhoršilo pozici Ruska na mezinárodní úrovni

s ohledem na získání jeho suverenity.

Ale to je pouze to, co je vidět v popředí, co tak na první pohled vypadá. A zdalipak se Putin tohoto zločinu dopustil, protože je opravdu špatný člověk, není takový ruský vlastenec a příliš se nevyzná v řízení státu?

Samozřejmě, že NE!

Abyste to pochopili, musíte si uvědomit, že pod sluncem není nikdy nic nového. Takže zpátky k výroku:

Je to horší než zločin, je to chyba.

Pokud již člověk používá nějaká líbivá slova, musí si také uvědomovat, čeho se týkají. Kdy byl pronesen dotyčný výrok?  Byl pronesen v roce 1804, když francouzská vláda v osobě prvního Napoleonova konzula

unesla z Belgie dědice Bourbonů, prince, vévodu z Enghienu, kterého popravili. A právě na této popravě

byla tato slova pronesena.  A co se reálně stalo?  Reálně se stalo následující.

Vévoda z Enghienu si nehledě na svůj šlechtický původ žil v klidu a míru na hranicích s Francií. V té době bylo ve Francii odhaleno spiknutí, na základě kterého bylo v plánu využít právě tohoto prince, vévody k obnovení monarchie ve Francii. A jak mohla být obnovena monarchie, když již naplno probíhala příprava jmenování Napoleona imperátorem?  Takže to spiknutí bylo nutné v každém případě zmařit, neboť bylo protistátní a monarchie se ve Francii nesměla znovu obnovit. Ministři Napoleonovy vlády Talleyrand a Fouché přesvědčovali Napoleona o existenci takového spiknutí, a přemlouvali ho k provedení únosu. Neví se přesně, zda to byla akce takzvaného specnazu - četnictva, které vévodu uneslo, nebo zda unesli pouze jeho ženu a on na francouzské území vstoupil sám, to však už není důležité. Situace tedy byla taková, že ho unesli, zastřelili.  Došlo tam k velmi zajímavému okamžiku, o kterém mluvil de la Meurthe, když řekl, že je to horší než zločin, že je to chyba.  Napoleon si uvědomoval, že něco není, jak má být a poslal svého vyslance

se vzkazem odložit popravu, než v té věci vyřeší své pochyby. Jenže podivnou shodou okolností Napoleonův vyslanec zaspal a na místo popravy se dostal, až když už byl vévoda z Enghienu zastřelen.

 

Je třeba říci, že jestliže se věc týká globální politiky, jsou podobná "zaspání" velice populární. Například v roce 1918 měl další následník trůnu Max, princ Maximilián Bádenský, kterého Vilém II. jmenoval novým říšským kancléřem, uzavřít smlouvu o příměří se západními státy. Druhý den po svém jmenování onemocněl a vzal si prášek, po kterém prospal 1., 2. i 3. listopadu. Za tu dobu stačila zmizet Osmanská říše, Rakousko-Uhersko, a když se probudil, v Německu již propukly lidové nepokoje, takže uzavření příměří za původních podmínek, které platily před třemi dny, již nebylo možné, museli se tedy domlouvat za jiných podmínek.

A výsledná dohoda byla taková, že by kapitulace byla přijatelnější než podmínky, za kterých to příměří uzavřeli. Proč to vyprávím?  Protože jestliže de la Meurthe byl upřímný Napoleonův přívrženec, což dokázalo Sto dnů i jeho další osud v emigraci, tak Fouché i Talleyrand udělali po obnově monarchie ve Francii skvělou kariéru. Nikam nezmizeli. A byli to právě oni, kteří nutili Napoleona nechat zastřelit prince, vévodu z Enghienu, jehož popravou došlo k úplnému přeformátování evropského politického pole ve vztahu k Napoleonovi. Napoleon byl pak zahnán do takové situace, ze které se jiným způsobem dostat nemohl.

Dostali ho tak na takovou cestu, která ho v konečném důsledku dovedla k záhubě. Jinou variantu mu jednoduše neponechali. Co měl tedy de la Meurthe na mysli?

Řekl, že Napoleon udělal chybu, která je horší než zločin, tedy to zastřelení vévody.  Byla to chyba. Napoleon se tak začlenil do globálního plánu globální politiky, kterou nechápal. Stal se nástrojem realizace cizí politiky.

 

Teď se podíváme na to, co se stalo tady. Jen si to vezměte, za všech...

Mnozí hned, jako třeba ta otočka El Murida, začali žvanit o chytrých plánech, o propuštění Savčenkové...

Ve skutečnosti nebyla Savčenková pro Evropu a Ukrajinu takovým hlavobolem, jak se to snaží podat.

A opakuji, že u nás se negativní efekt zmnohonásobil.  Několikanásobně se zvýšil. Podívejte se, v jakých podmínkách to všechno probíhalo.  Kdo tvrdil, že Savčenková nesmí být vydána?  Pouze my.  Celé patriotické společenství v té či oné míře jednalo podle plánu zformulovaného na RIA Novosti.  Ten článek se jmenoval:  Zachránit Alexandrova a Jefremova.  Zachránit!

Je třeba je vyměnit, protože je tam mučí. A ostatní není nutné vyměnit?   Ostatní tam snad nemučí?

Je to nutné udělat za každou cenu. Zítra tedy chytí někoho jiného a opět je budeme měnit?

Tento vliv se tedy nepovedlo potlačit. Všechna média fakticky pracovala na tom, aby byl na gosudara vyvíjen určitý nátlak, aby na tu výměnu přistoupil.  Dále.

Existují informace o tom, že na Putina tlačili generálové.  Jenže situace je taková, že jestliže generálové opravdu chtěli prospět zemi, tak neměli tlačit na Putina, ale na Čajku, na generálního prokurátora. Potom by se nejen Alexandrov a Jefremov vrátili jako hrdinové, aniž by byli odsouzeni, dokonce i v takovém bídném pseudostátě, při takové ukrajinské státnosti...

Vrátili by se jako hrdinové, a vrátili by se i všichni ostatní. Pro výměnu by byly vytvořeny absolutně jiné podmínky. Měnili by se všichni za všechny. To, že tlačili na Putina, znamená, že řešili své kořistnické zájmy při obchodování s ruským státem.  A teď si představte tu situaci z hlediska gosudara. Kdy je názor všech státních institucí i veřejné mínění formováno ve směru vydat Savčenkovou a osvobodit alespoň někoho.

Všichni kromě nás to v té či oné míře připouštěli a někteří přímo propagovali. Jak se dá v takových

podmínkách manévrovat?   Brát ohled na reálný stav řídícího systému?   Na řídící strukturu Ruska? 

To znamená zítra další majdan. To znamená, že se vydáme kyjevskou cestou. Je tedy třeba provést nějaký manévr.

A tady nehledě na to, že to vypadá, jakoby Putin splnil ultimátum, to přesto neudělal!

To je to o čem mluvím, že řízení ovládá skvěle.  On dokonce i za těchto podmínek dokázal ze dvou zel zvolit to pozitivní.  Výměna se nekonala!

Došlo ke vzájemnému projevení dobré vůle vedení pseudostátu a Ruska.  Tímto způsobem nedošlo k žádnému přiznání suverenity Ukrajiny. Vůbec ne, principiálně ne.  Na území Ukrajiny existuje nějaké státní řízení, se kterým jsme nuceni určitým způsobem jednat, neboť nemůžeme nebrat do úvahy stav prostředí.

A za to, že se nekonala "výměna", je nutné vyjádřit zvláštní vděčnost, opravdu upřímně poděkovat příbuzným našich novinářů, kteří učinili velký krok. Jedná se o občanský hrdinský čin, který učinili ve jménu Ruska a umožnili tak gosudarovi provést tak potřebný manévr, kdy to osvobození mohlo proběhnout cestou udělení milosti.  Chápete?   Tím si Rusko uchovalo volnost manévrovat a celému světu s výjimkou ukrajinské chátry předvedlo, že se svou suverenitou neobchodujeme. Ano, donutili jste nás k tomu, ano byli jsme nuceni takto manévrovat, ale zachovali jsme si všechny dosažené pozice, ze kterých budeme pokračovat ve hře.  Takže šlo o velmi těžké podmínky a já dosud zastávám pozici, že šlo o chybu, které bylo možné se vyhnout.  Takové varianty existovaly a existují.  Co k tomu ještě dodat?  Proč se to vůbec stalo možným,

a jak se z té situace dostat?  Ó, ano.

 

Jak je možné, že všechny klanové skupiny v Rusku začaly na Putina vyvíjet nátlak do takové míry, že byl nucen manévrovat a s takovou újmou pro Rusko se z té situace dostávat?

Ta věc se má tak, že v Rusku absolutně chybí segment informační politiky, který by odpovídal za realizaci globální politiky. V Rusku neexistuje jediné médium, které by pracovalo v takové informační sféře, ve které pracuje třeba Financial Times, New York Times nebo Süddeutsche Zeitung, který zveřejnil ty panamské dokumenty...

U nás podobný segment chybí. Do určité míry, jen do určité míry... K tomu se ještě vrátíme. Víte, mě kvůli naší zemi velice bolí a mrzí, když vidím, jak jsou díky absenci podobného zdroje v maximálním zatížení nuceni pracovat jak  Vladimir Vladimirovič Putin, tak i Sergej Viktorovič Lavrov.

Oni jsou prostě donuceni napřed si vytvořit platformu, ze které mohou vycházet, a potom teprve vytvářet podmínky, kdy na základě této platformy mohou začít manévrovat. Do určité míry byla tato situace usnadňována, když jsem měl možnost poskytovat komentáře v rádiu Hlas Ruska, které se teď jmenuje Sputnik. Tam jsem se vždy zabýval otázkami globální politiky, což poskytovalo určitý start, který bylo možné využít, sice ne v plné míře a pouze nepravidelně, protože výběr témat byl takový, že občas neumožňoval dotknout se právě těch informací, které měly zaznít kvůli možnosti provést určitý manévr. 

A co se stalo?

V době, kdy byla tato práce potřebná, nás zcela odřízli od vysílání. Absolutně nás odřízli, vůbec se tam nedostaneme.  A kdo to zařídil?   Ten, kdo chce rozprodávat Rusko, komu jsme svými postoji překáželi.

Kdybychom měli možnost formovat tuto svou pozici, kdyby se nás alespoň jednou zeptali, co si myslíme o případu  Savčenkové, a slyšel to celý svět, a tím pádem se to stalo i pozicí nějakého státního média, na základě které by bylo možné manévrovat, tak by to vypadalo jinak.

Protože úplně jinou věcí je, když má nějaký člověk jakýsi pořad kdesi na internetu. To má zcela jiný ohlas.

My teď máme velmi dobrou možnost a opět díky přímo velkolepé umělecké práci našeho gosudara Vladimira Vladimiroviče Putina, který v těchto velmi těžkých podmínkách provedl neuvěřitelný manévr, a je nutné v této věci také poděkovat příbuzným našich zavražděných novinářů.

Protože bez jejich účasti by nebyl schopen ten manévr provést. Navíc je to dobrá příprava i do budoucna.

Ale realizovat ji v plné míře bude možné, pokud se v Rusku objeví příslušný segment fungující v oblasti globální politiky.  A co teď vidíme?

My prostě nemáme analytiky, kteří by pracovali na úrovni globální politiky. Jistě jste si povšimli, že teď funguje velké množství různých politických diskusních pořadů.  A k čemu slouží takové pořady?

Nehledě na to, co si myslí jejich účastníci, jsou tyto pořady ve skutečnosti banálním brainstormingem, kdy je probírán jednotlivý problém v zájmu analytických struktur realizujících řízení. Jde o odečítání zpětné vazby

kvůli ujasnění si dalších manévrů. Jenže všichni pracují v tom lepším případě v rámci vnější politiky, kdy se vrcholem jejich činnosti může stát nanejvýš pískoviště geopolitiky. Je třeba pracovat na úrovni globální politiky, potom by bylo možné říci:

Valeriji Viktoroviči, vy jste to tvrdil jinak a jste to přece vy, kdo zajišťuje naší státní informační politiku. Proč to tedy nebylo realizováno?  Nebylo to realizováno právě z toho důvodu, že státní informační politika je zajišťována jinak a vůbec ne v zájmu Ruska.  Protože klanové skupiny nepracují v zájmu Ruska, protože na Putina tlačí všemi možnými způsoby. To je přece něco neuvěřitelného, že když se podíváte na zprávy, tak vidíte, jak je ze všech stran vyvíjen ten nejtvrdší nátlak, a jak za těchto podmínek dokázal provést takový manévr je prostě velkolepé. Proto jsme teď propustili Savčenkovou, a ano, s určitou mírou újmy pro nás, s navýšenou újmou, a teď je třeba zařídit, aby se ta újma proměnila v naše vítězství. Aby se náš ústup proměnil v totální zničení protivníka.

Já bych teď... Víte, proč měla být Savčenková propuštěna?  Ta situace je s ohledem na Ukrajinu následující.

Savčenkovou Západ potřebuje kvůli jedné jednoduché věci. Pamatujete, jak jsem říkal, že teď před Západem stojí úkol provést manévr, kdy je v průběhu roku potřebné zdiskreditovat stávající vládu, absolutně ji delegitimizovat, a přivést bývalého ukrajinského prezidenta Janukoviče opět k moci, aby obnovili legitimitu a mohli dál postupovat na jejím základě. Doporučuji v tomto ohledu podívat se na velice obsažný rozhovor, který u příležitosti svých narozenin poskytnul Kissinger v programu Mezinárodní panoráma, který moderuje Primakovův syn!  To jen tak pro zajímavost.

- Není to jeho vnuk?

- Syn, Jevgenij Maximovič Primakov...?

- Jeho otec je Alexandr, Sandró. Je to vnuk.

- Ano, asi je to vnuk, promiňte. Přeřekl jsem se.

Takže ten rozhovor byl velmi obsažný. Vysílali ho již 27.05.2016, a zatím je reakce našeho analytického společenství na tento opravdu VELICE OBSAŽNÝ rozhovor nulová.   A proč?

Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá

do okruhu našich pojmů. On mluví o globální politice a naši analytici se v lepším případě hrabou v pískovišti geopolitiky. Tak jak by mohli pochopit takového... Přitom vše říká zcela otevřeně. Proto také mimochodem Putin nikdy nemá žádné "chytré plány". NIKDY!   On jedná přímo, jenže vzhledem k tomu, že lidé globální politiku nechápou na úrovni v jaké pracuje Putin, tak si mnozí myslí, že v tom musí najít nějaký chytrý plán.

Co musí udělat Západ?  

Musí provést velice závažný manévr, zcela v očích Západu delegitimizovat, přestože právě na jeho legitimizaci doposud odvedli velký kus práce, současný zločinný režim v Kyjevě, který moc uchvátil prostřednictvím státního převratu.  Teď najednou musí Západu ukázat:

"Oj, my se spletli, ukazuje se, že jsou tam u moci zločinci. Ukazuje se, že jsou tam absolutně nepříčetní lidé, nacisti!"

Musí realizovat to předání moci a Ukrajinu si uchovat pro sebe, uchovat si tam banderovskou líheň, aby mohli opět nasměrovat Ukrajinu proti Rusku.  Proto je samozřejmě vydání Savčenkové realizací Minských dohod, znamená to uspíšení realizace Minských dohod.  Jenže v daném případě Evropa plánuje urvat si celou Ukrajinu pouze pro sebe. Proto teď Savčenková, členka Parlamentního shromáždění Rady Evropy, musí odjet do Evropy a tam pěkně předvést, jak dnes vypadá opravdový ukrajinský politik a to s plnou parádou. Totální diskreditace ukrajinské vlády, která se po troškách připravovala různými publikacemi

a přítomností nacistů v bandách ozbrojených... ozbrojené ukrajinské verbeže.  Vzpomínáte si, jak vystupovali

v tom francouzském dokumentu?   Schválně na ně upozorňovali, aby to lidé nepřehlédli. Potom byla provedena další skvělá akce diskreditace státnosti, kterou bylo to holandské referendum.  A teď musí přijet ona, a předvést se v celé své kráse. Soudě podle předpokládané algoritmiky, není jisté, zda jim to bude fungovat či ne, protože "Nadija" není taková, jakou jí Ukrajina očekávala, neboť jí tam vytvořili úplně odlišný image a už se objevila i videa, že ti ruští kozlové jejich hrdinku zaměnili a poslali nějakou svou dvojnici, že to vůbec není ona. Mohou ji také na úrovni osobní iniciativy jednoduše zlikvidovat, takže nestačí uložené úkoly vyplnit. Úkol mají jeden. Ona se má postavit do čela nového majdanu, který svrhne tuto vládu.  Plně ji podpoří (jí) Lucenko a Parubij, a potom se obrátí na Západ:     "Podívejte se, jaká je u nás situace!

Ukazuje se, že tu jsou všichni s papíry na hlavu, samí debilové. Vždyť jste to sami viděli, u vás také byli.

Podívejte se na ní, to je ta, co vystupovala v Parlamentním shromáždění, co chodila ulicemi..."

- To bude dobrá reklama.

- Navíc bosky, že?

Tak se zatím předvádí v Kyjevě, tam však bude v "Evropě"!  Na to všechno poukáží, řeknou, že uchvátila moc a musí se s tím něco udělat. A v té chvíli se na Ukrajině vzbouří generálové, kteří řeknou, že už je toho dost.   "Dost dlouho jsme trpěli nelegitimní vlády a chceme zpátky legitimního prezidenta!"  Svrhnou jí, přijede Janukovič atd...  Tak takový je plán.

Kvůli tomu, abychom se tomu plánu vůbec nemohli bránit, byl požadavek vznesen v té pro gosudara maximálně urážlivé podobě, kdy vůbec není možné vyhovět.   Tak ji tedy dostali zpátky.

Je třeba to proměnit místo výhry v efekt opičí pracky. Aby se to ale dalo pro Evropu proměnit v efekt opičí pracky, musí mít Rusko informační zdroje fungující v oblasti globální politiky, které by mohly realizovat

informační politiku na úrovni Financial Times, New York Times a Süddeutsche Zeitung.

Pokud je mít nebude, bude to velmi problematické, i když se nedá říci, že úplně bez perspektiv. Ale problematické.

 

Přejdeme k dalším tématům. Několik otázek přišlo v souvislosti s takzvanými předběžnými volbami v Jednotném Rusku. A konkrétně Alexandr Viktorovič podotýká, že proběhly celkem bez pozornosti.

Informační podpora se v mnohých případech omezila pouze na oznámení o jejich konání, ale bez údajů

o programech kandidátů. Opět při všech plusech účasti nezávislých kandidátů, proběhly volby ve většině případů na základě vnějšího vzhledu kandidátů. V den hlasování nikdo neměl ani ponětí, kdo to vlastně kandiduje, jaké má názory, úroveň znalostí apod.  Tak vás prosí okomentovat konečné výsledky těchto voleb, a obzvláště s ohledem na prohlášení Matvijenkové ? zrušení výsledků hlasování v některých volebních obvodech.

 

Abychom odpověděli na tuto otázku, je třeba se zeptat, proč vůbec probíhaly vnitrostranické volby?

K čemu vlastně jsou vnitrostranické volby?  Ať už si poslechnu, kolik chci našich analytiků, politických činitelů, tak nikdo z nich se ani nepřiblížil k pochopení podstaty těchto voleb. Co se děje... Oni ani netuší,

jak to vlastně probíhá v USA.  Všichni si myslí, že vnitrostranické volby se dělají kvůli předvýběru kandidátů hlasováním. Ano, částečně to tak je, ale hlavní úkol jakýchkoliv vnitrostranických voleb je úplně jiný. Jedná se o testování prostředí. Všichni jistě znáte Mantouxovu zkoušku, tuberkulínový test.  Znáte, ano?   Píchnou

vám určitý preparát a podle reakce organizmu potom odhalí, zda máte tuberkulózu nebo ne.  To je nám známo.  A jak se řídí společnost?  Jakékoliv řízení, které se zabývá řízením sociálních supersystémů, neví,

v jakém stavu se reálně v určitém okamžiku nachází společnost. Mají se snad řídit analýzami analytiků, když jsme se přesvědčili, že ničemu nerozumí?  Kteří připravují vždy takový výsledek, o jaký si řekne jejich zákazník a vůbec jim nejde o reálnou skutečnost?  Mají se snad orientovat podle médií?  Ale ta také formují informační prostředí v potřebném směru pro ty, kteří jsou u moci. A jaký je tedy reálný stav?  Jaké vnitřní procesy probíhají ve společnosti?  Kde se pod vodou skrývají skaliska, na které je možné najet?

Tak zde se uplatní režim vnitrostranických voleb. 

A jak to probíhá například v USA?

Nechají se tam fungovat třeba dvě strany s velkým množstvím různorodých kandidátů představujících jednotlivé segmenty lidí, které něco znepokojuje. A začne se se sondováním, co jsou zač, což nachází určitou podporu ve společnosti. Určitou. To potom vyvolá nějakou odezvu, lidé začnou reagovat, po řetězci běží informace...  "Ó, toto bude ožehavé téma." A jak daný kandidát s tímto problémem pracuje?  Zda tomu problému rozumí či ne, kdo pracuje komplexně, koho je třeba se zbavit, komu je třeba poskytnout určité kontakty... Tímto způsobem se provádí test celkového stavu. Jedná se o reakci na politický

tuberkulinový test. Jedná se o sběr informací o stavu daného organismu. Jaké politické manévry bude třeba podniknout, na jaké politické směry je třeba zaměřit pozornost, a zda bude možné řídit po staru, nebo bude třeba něco změnit, někde něco přizpůsobit. Někdy je třeba omezit úředníky, kteří mají na starost šíření informací, bulletiny, aby ve vnitrostranických volbách vyhrál potřebný člověk. Jinak je třeba zrušit výsledky voleb, protože tak nezjistí reálný stav objektu. V USA jsou teď ve hře Trump a z druhé strany Hillary Clintonová a Bernie Sanders. Oč jde?  Globalisté vsadili na Trumpa. Hillary Clintonová je již kandidát, který...

A proč se tam stále ještě drží Sanders?  Proč je dosud ve hře?  Proč stále ještě vystupuje a ubírá hlasy?

Zaprvé neustále zhoršuje... Je tam potřebný ze dvou důvodů. Neustále svou činností zhoršuje pozice

Clintonové, protože stále pracuje pro sebe, a neumožňuje Clintonové využít svůj zpracovaný segment, aby mohla prohlásit:   "Já to budu dělat také a navíc lépe."  Jakmile jeden kandidát odpadne, ten který zůstane, převezme veškerá pozitiva pro sebe.

Tímto způsobem všechno shrábnul Trump a zde se Sanders nevzdává a nevzdává. Neustále tak zhoršuje pozici Clintonové a teď to nejzajímavější. Věc se má tak, že v případě potřeby bude Clintonová odstraněna z předvolebního klání. A kdo tam potom zbyde?  Aby tedy byl připravený nějaký kandidát, zůstal tu Sanders, aby všechny procesy byly stále řiditelné. A co se děje v Rusku?

V Rusku existuje jednotná strana úředníků, kterou je Jednotné Rusko. A s kým by měla soutěžit?   Takže prohlásili, všichni kdo máte zájem, přidejte se k nám. Ty volby provedeme přímo u nás, nebudou tedy mezi sebou soutěžit nějaké dvě organizace, všechno proběhne v jedné organizaci. Všichni kandidáti u nás mají možnost mezi sebou soutěžit, předkládat problémy a my se budeme dívat, jaký má ten či onen informační signál odezvu. Abychom se dozvěděli, co musíme podniknout a zda nám naše švindly projdou nebo ne.

Kde a jak teď bude zapotřebí manévrovat. Možná budeme muset národu sehrát větší demokracii a nechat vyhrát i jiné kandidáty, nebo si vystačíme s těmi, kteří jsou na objednávku a vyhráli. Jako například Milonov

v Sankt-Petěrburgu. Tam nebylo žádných pochyb, protože stav struktury, jejímž je účastníkem, byl jednoznačně zaměřen na jeho vítězství.  Ti se vůbec nezajímali o reálný stav prostředí. Potřebovali, aby vyhrál Milonov, tak také vyhrál. Chápete?  Ale ti, kdo se postarali o tyto vnitrostranické volby, ti pozorně sledují všechny kandidáty, jejich programy apod. Oni ty volby zorganizovali s ohledem na své zájmy, vůbec ne kvůli zájmům lidí. Potřebují si ujasnit, jak mají dále řídit, a jak mají dále manévrovat. A všechny ostatní strany by si místo ohrnování nosu měly pozorně prostudovat výsledky!  Ano, nebyli jste přímými účastníky, ale nic vám nebrání prostudovat si jejich výsledky. Ty informace jsou přístupné na internetu, sedněte si k němu a prostudujte si je. To, co oni udělali pro své zájmy, vy využijte, abyste vyhráli volby. Stačí otevřít internet. To je v podstatě k vnitrostranickým volbám všechno.

 

Další otázka je od Vladimira a připojilo se k ní na webu ještě dalších 25 uživatelů. Okomentujte novinu o tom, že Roskosmos odmítnul prodloužit smlouvu s NASA a Evropskou kosmickou agenturou na dopravu astronautů na Mezinárodní kosmickou stanici.

 

Tak především Roskosmos není struktura, která by mohla něco odmítat, nebo něco plánovat. Taková rozhodnutí jsou plně politická a jsou v současnosti přijímána na úrovni globální politiky. Ne na úrovni nadnárodní, ale globální politiky!  V dané situaci to nebylo vyjádřeno úplně správně. Bylo řečeno, že smlouvy nejsou podepsané a Roskosmos to nemá v plánu. Takto je to správně. A to, že Roskosmos něco odmítnul, je volný výklad toho, co se stalo. Proto je otázka, zda budeme létat sami, nebo budeme pracovat pro NASA či Evropu, věcí globální politiky. A skutečnost, že tato informace byla zveřejněna, má zcela jiný účel a je určena jiným adresátům. Aby se ti, kteří se tohoto programu účastní, zorientovali, jaké korporativně-klanové hry mají hrát a na čí straně.

 

Ještě jedna otázka od Pavla Glazunova. Okomentujte Rogozinovo prohlášení, že Rusko nedokáže dohnat USA v kosmické oblasti. To bylo řečeno schválně?  Jako že věříme, že jsou před námi?  Nebo s cílem pobídnout Američany vydat se pro ně vyloženě propadákovým směrem?

 

Ne, ani jedno, ani druhé. Všechno je to daleko závažnější a složitější. Já jsem teď končil tím, že Roskosmos prohlásil, že něco neplánuje. To je signál pro ty, kteří se mají zúčastnit různých klanově-korporativních her.

Takže co vlastně prohlásil Rogozin?  Je lepší ho přesně citovat a já to tady mimochodem někde mám.

Takže on řekl:  "My v současnosti v kosmickém odvětví za Američany zaostáváme devítinásobně. A všechny naše ambiciózní projekty vypovídají o tom, že musíme tuto produktivitu zvýšit jeden a půl krát."

Takže zaostáváme devětkrát a zvýšit ji máme jeden a půl krát?! 

"I když ji však jeden a půl krát zvýšíme, tak je stejně nikdy nedohoníme. Stejně budeme čekat na novinky

z NASA a od Elona Muska."   A dále řekl.

"Dnes se moskevské kanceláře proměnily v citadely nepřístupné ředitelskému sboru. Inženýři, konstruktéři se do nich nemohou probojovat, a čekají celé hodiny a dny, aby je někdo vyslechl..."

A rituálně dodává, že takto to být nemá. Takže k čemu vedlo to, co řekl Rogozin?

Došlo k následujícímu. Rogozin se dopustil chyby, která ho může přijít velice draho. Věc se má tak, že on jako lokaj, jako vazal ohlásil, že přísahal svému páníčkovi, kterému věrně sloužil a bude sloužit, přitom však požádal páníčka o ochranu. Co se tedy stalo?

Rogozin nedokázal realizovat zadání na Vostočnom, dostal důtku, všichni se od něj začali odtahovat, všechno se na něj začalo valit a začali z něj dělat obětního beránka. A on tedy USA vzkazuje:

"Já jsem člověk, kterého již v roce 2011 Dmitrij Anatolijevič Medvěděv jmenoval do této funkce, ve které jsem se postaral o to, že se dnes moskevské kanceláře proměnily v citadely nepřístupné pro ředitelský sbor, kam se inženýři a konstruktéři nemohou dostat a čekají celé hodiny a dny. Proti mně je teď veden úder, a přitom jsem to já, kdo je pro vás zárukou, že vás nikdy nedoženeme."

Rogozin velmi dobře ví, že Elon Musk je s celým svým projektem stejnou aférou jako americký let na Měsíc, že ten projekt je o ničem. Když jsme mluvili o Putinovi...  Uvědomte si, že "patriot" Rogozin pracuje pro zájmy cizího státu, že to on vyvíjí nátlak. Přitom to byl on, kdo sliboval Američanům, že na svou Mezinárodní kosmickou stanici budou létat leda tak z trampolíny.  A najednou prohlašuje, že je nikdy nedohoníme?   Že si máme brát příklad z Elona Muska?   "Já jsem celých pět let nic nedělal."  Takže k Rogozinovi. Ten nikdy nestál proti Američanům, podívejte se na jeho životopis. On vždy jenom sbíral smetanu z toho, co se již povedlo udělat. Za to, oč se nezasloužil. To si potom okamžitě dělal reklamu v Twitteru nějakým uštěpačným výrokem, jako o té trampolíně. Ale že by něco ohlásil předem?  To nikdy. Jenže vazal, slouha svému

páníčkovi nemůže klást podmínky.  A on to udělal.  Za to ho...  Pokud se dokáže ještě zapojit, tak ho samozřejmě opět zneužijí, ale v každém případě ho za takovéto jeho chování washingtonští páníčkové rozdupou. Možná ale, že Dmitrije Olegoviče jenom pomlouvám?  Možná je to dobrý člověk a jenom se špatně vyjádřil?  Možná jenom otevřeně hovoří o našich problémech, o tom, jak jsme neschopní kvůli přílišné byrokratizaci...?

Existují dva typy manažerů:  manažer spásy a manažer zkázy.  Manažeři spásy splní jakýkoliv úkol. Tedy jakýkoliv úkol, který je splnitelný na základě objektivních podmínek při zvýšení kvality řízení.

A manažeři zkázy přinášejí zkázu, dokáží pohřbít i ten nejúspěšnější podnik, protože nejsou schopni nic dělat.

Jak si tedy úkoly vytyčují manažeři spásy?  Abyste měli srovnání s tím, jak to provedl Dmitrij Olegovič. Také to přečtu.

"Zaostali jsme za vyspělými státy o 50-100 let. Musíme je dohonit za 10 let. Buď to uděláme, nebo nás rozdrtí. To je to, co nám diktují naše závazky před dělníky a rolníky SSSR. Maximálně za deset let musíme uběhnout tu vzdálenost, o kterou jsme zaostali vůči vyspělým kapitalistickým státům. Vše potřebné k tomu máme, všechny objektivní možnosti, chybí nám jenom umění tyto možnosti opravdu využít. Ale to závisí na nás, JENOM NA NÁS. Je načase, abychom se naučili tyto možnosti využívat."     To řekl Stalin!

Je to z jeho projevu na První všesvazové konferenci pracujících socialistického průmyslu o úkolech hospodářů.  Projev ze  4. února 1931.  Úkol byl tedy vytyčen. A jak byl realizován?

16 let po té nejkrvavější světové válce, která se prohnala územím naší země a zničila až téměř k Volze veškerý průmyslový a hospodářský potenciál, který jsme byli nuceni obnovit, navíc po rozvratu země

z občanské války a s ohledem na to celkové zaostávání... Navrch k tomu jsme zaostávali vůči Západu o 50-100 let!  Říkali nám, že se nikdy nedokážeme pozvednout a za 16 let byl realizován první pilotovaný let do vesmíru!   Za 16 let!!!  To je první způsob, jak si vytyčit úkol!  To je jeden manažer!

A copak se dozvídáme od Dmitrije Olegoviče?

"My je stejně nedohoníme NIKDY!"  Tak to je druhý způsob, jak si vytyčit úkol!  To je to, na čem on reálně pracuje, co je jeho snahou v jeho každodenní činnosti, všude a vždy!!!   V těchto otázkách se nesmíte mýlit.

Takže tento člověk je nucen realizovat... A je to u nás "patriot", jeden z těch nejlepších!  Je považován za ruského patriota!  A ještě tu máme třeba Abyzova. Ministra bez portfeje, který odpovídá za to, aby naše vláda pracovala v rámci diktátu z Washingtonu. O něm nikdo nic neví. Ministr otevřené vlády!  Co je to za práci neustále pouštět informace do Washingtonu, přebírat si od nich pokyny a tlumočit je ministrům?

To je režim, ve kterém pracuje naše vláda!  A my od Putina vyžadujeme nemožné!  Aniž bychom informačně zajistili...    Moc je v praxi realizovaná schopnost řídit a řízení je proces INFORMAČNÍ!

Řízení se nebuduje na zámcích z písku!  Musí být informačně zajištěné!  Tu míru, v jaké měl Putin informačně zajištěné nevydání Savčenkové, plně využil!  Využil vydání Savčenkové ve prospěch Ruska do té míry, do jaké to bylo možné. Šel a přesvědčil příbuzné našich novinářů, že je to zapotřebí!  A oni dali své svolení!  Putin a národ, to jsou ti, kteří pracují pro Rusko!  Putin a národ!   A ta mezivrstva úředníků, tu dobře popsal sám Rogozin!   "My nikdy nic neděláme!  Za pět let jsem neudělal nic pro to, aby vědci a konstruktéři mohli v klidu pracovat, aby nedošlo k žádnému selhání na kosmodromu Vostočnyj, který spotřeboval již nejeden rozpočet!"  A dosud lidem nevyplatili mzdu!  Za rok nepohnul prstem, aby lidé dostali svou mzdu!

Patriot!

Zato má dost volného času, aby si dělal reklamu na internetu a střílel na střelnicích. A jak umí střílet, jsme

také viděli a slyšeli. Dostal důtku, přestože nedaleko se nachází Magadan (vězení). V takovýchto případech

je vždy třeba začínat důtkou.  A tam, kde je to možné... Ti, u kterých to bylo třeba, už sedí.

 

Po těchto událostech je v podstatě následující...  Ve světových médiích tomu asi celkem pozornost věnovali, nicméně Valeriji Viktoroviči:   Dochází, tedy spíše došlo na summitu G7 k něčemu závažnému?  Něco, čeho jsme si nepovšimli mezi tím sázením stromů, pitím pivka, poklepáváním se po ramenou a tradičním prohlášením o prodloužení sankcí?

 

Došlo a všimli si toho všichni, ale vyjádřili to slovy:  "Ničeho jsme si nevšimli."  To, co se stalo na G7, je velice závažné. Po vyloučení Ruska z G8 se podle obrazného vyjádření gosudara, Vladimira Vladimiroviče,

G7 proměnilo v zájmový kroužek. To je vše.   Nemohou nic udělat. Jestliže díky finanční bublině ještě něco znamenají, tak svým výrobním potenciálem země G7 daleko zaostávají za zeměmi BRICS.

To je všem dávno známo!  A peníze se jíst nedají!  Jíme potraviny a nosíme oblečení, a ty neprodukují peníze, ale výroba!  A ať už se naparují, jak chtějí, nic nezmůžou. Navíc to ani nebylo G7!  Bylo to G9.

Povšimli jste si toho?

Že se G7 plnoprávně účastnil také předseda Evropské rady Donald Tusk a předseda Evropské komise

Jean-Claude Juncker?  Koho tam zastupovali?  V podstatě dvě rozdílné řídící struktury jednoho subjektu.

Nicméně ve výsledku tohoto G9 se na ničem nedokázali shodnout, nic vyřešit. Ano, šířili tam brožurky typu:

Vraťte severská území.  Na Čínu také zaútočili s územními nároky... Na víc se nezmohli. Vůbec nic, vůbec nic nedokázali světu nabídnout!  Vzpomeňte si, jak dříve probíhaly G7. Probírali se tam určité programové věci, které byly určující pro směřování celé jejich činnosti. A teď se tam nic takového neprobíralo, prý až na G20.  V BRICS se něco řeší, na G7 se neřeší nic. Takže co se stalo v Japonsku?  Předvedli, že jsou z nich úplné nuly. Lidé si tedy ani neměli čeho všimnout. To je vše.

 

Ještě tu mám několik novinek, událostí, které vás prosí okomentovat. První je Ekonomická rada při prezidentovi. Opět se vracíme k podmínkám, za kterých byla vydána Savčenková.

 

K čemu došlo na Ekonomické radě?  Byly na ní předloženy dva modely ekonomického rozvoje. Jeden model, který bez jakéhokoliv studu, absolutně nestydatě předložil Kudrin, znamená kapitulovat a vzdát se Západu, opět se stát závislými na vnějších investicích a omezovat výrobu. Opakuji, aby to bylo

pochopitelné... A Glazjev mimochodem nabízí plně funkční program, který by měl... Právě jsme mluvili o Stalinovi. Tehdy jsme žádné vnější investice neměli, když se naše země pozvedávala a doháněla stoleté

zaostávání za Západem. Pozvedli jsme se pomocí vnitřních zdrojů, vnitřních investic. Dokázali jsme se pozvednout a vytvořit taková ekonomická odvětví, která fungují dodneška, a která nás dosud živí. A dostali jsme se až do vesmíru. S pomocí vnitřních investic!  Protože jsme to potřebovali my!  A nebylo k tomu zapotřebí maximálního vypětí celého obyvatelstva jako třeba v Severní Koreji. Je třeba si uvědomovat, že napětí sice existovalo, ale bylo podmíněno občanskou válkou, rozvratem po občanské válce, Velkou

vlasteneckou válkou a škodami po této válce. Obnovili jsme vše po dvou válkách a dostali se do vesmíru za pouhých 16 let.  Uvedu jeden pozoruhodný příklad.

Stalin dal příkaz vyvíjet automobily Poběda v roce 1942!  Tedy v roce, který byl pro naši zemi jedním

z nejsložitějších roků, z těch nejtěžších. Němci útočili. Rudá armáda byla ničena téměř jako v roce 1941 a on přemýšlel o Pobědě a jednal!  V takových podmínkách by ten "nejlepší ministr financí" Kudrin řekl:

"Vždyť se jedná o neúčelně vynaložené náklady. Co si to proboha vymýšlíte?"

Podle Kudrina je financování vojenskoprůmyslového komplexu neúčelným vynakládání prostředků!

"Klást Hitlerovi odpor?  Zbláznili jste se?  To je neúčelné vynakládání prostředků!  To není výhodné!"

Podle něj je výhodné chytit se na háček západního financování. A co u nás ten Západ bude financovat?

To, co je pro Západ výhodné!  A co to asi je?  Aby u nás byl funkční surovinový sektor, abychom byli surovinovým přívěskem Západu. Ten nárůst produktivity, který navrhuje Kudrin, má právě tak Západu zajistit dodávku surovin, nic víc. To, co Kudrin zcela otevřeně navrhuje, znamená záhubu našeho státu. Navrhuje nám, abychom se vrátili do 90. let, stali se surovinovou kolonií a poděkovali Západu za to, že souhlasí s tím, že nás budou likvidovat pomalu. Protože my je prosíme, aby nás zabíjeli pomalu. Být připraveni jim sloužit, dokud tady všichni nezdechneme, to je ten Kudrinův slavný plán!!!   Protože, jaké investice..?

Víte, u nás se neustále mluví o importu zbraní. Proč?   Import zbraní znamená, že se stát okamžitě začlení do politiky, do vnější politiky, globální politiky toho státu, odkud nakupuje zbraně. Protože začnete-li válčit a vaše politika bude v rozporu s politikou dodavatelského státu, který bude mít v té válce jiné zájmy, tak zůstanete beze zbraní, bez munice. Jako třeba Saddám Husajn.  Koupil od Francouzů radiolokátory

určené k detekci letadel. Když na Irák zaútočila západní koalice, tak u sebe Francouzi zmáčkli tlačítečko a nebe bylo volné.  Létejte, bombardujte, jak je libo, nikdo vás neuvidí, protože radary jsou francouzské.

Kam tím směřuji?  Západ bude rozvíjet pouze to, co potřebuje.   A potřebuje nás jako své konkurenty?

Ani náhodou.  To znamená, že pokud u nás Západ něco udělá, bude to dělat pouze ve svém zájmu. A pokud budeme vyrábět něco, co se jim nebude hodit, přijde dané odvětví okamžitě o veškerou podporu. Západní investice momentálně znamenají zánik vlastních vědecko-výzkumných a vývojově-konstrukčních prací.

A to znamená, že u nás budou nanejvýš montovny!  To je to, oč tu jde a co navrhuje Kudrin. Právě tohle navrhuje. Západ bude u sebe rozhodovat, jaké závody v Rusku mohou existovat. To přece není v zájmu

ruských obyvatel. Západ by...  Představte si, že by Stalin řekl:   "Přijďte k nám se svými investicemi, a potom můžete rozhodovat, zda potřebujeme automobilový průmysl, který nemáme, či ne. Zda potřebujeme vyrábět motory nebo ne. Zda budeme moci vyrábět tanky, traktory... Protože to všechno u nás nemáme."   Chápete? Vy to na Západě pěkně rozhodněte. Jen si vzpomeňte, jak Bucharin vykřikoval:  "Nač potřebujeme stavět závody na výrobu traktorů?  Koupíme je na Západě."  A když je Západ přestane prodávat?  Všechny státy se z nějakých důvodů snaží rozvíjet vlastní výrobu automobilů, tanků a traktorů. Dokonce i všechny nevojenské oblasti je nutné snažit se rozvíjet. A Kudrin navrhuje, abychom rozvoj svého státu vložili do rukou západních investorů. Ať oni navrhují, jaké budou priority rozvoje naší země. V těchto podmínkách...  Byl Putin nucen

jmenovat do Ekonomické rady Kudrina?  Proč?   Protože nátlak je takový.  A v takových podmínkách byl nucen Putin přijímat rozhodnutí o propuštění Savčenkové. Ze všech stran je vystaven nátlaku, to je třeba si uvědomovat. A ten nátlak budou mimochodem vyvíjet stále. Jestliže nebudeme mít vlastní informační segment zohledňující globální politiku, ten nátlak bude pokračovat. A bude jenom vzrůstat a žádnými...

 

Sergej Viktorovič a Vladimir Vladimirovič sami tento segment pokrýt nedokážou. Nedokážou. Oni už tak pracují na hraně svých možností. Pracují při minimálním zajištění tohoto informačního segmentu. Takže tak.

- Ještě jedna událost...

- Mimochodem, ještě ke Kudrinovi.

Putin Kudrinovi odpověděl:  "Nebyli jsme to my, kdo začal s tou konfrontací a se svojí suverenitou neobchodujeme!  Možná jsme v něčem pozadu, tak je dohodíme a předeženeme. Západ si s tou konfrontací začal, tak ať je to také on, kdo ji ukončí. My se svojí suverenitou neobchodujeme!"   To řekl gosudar!

 

Okomentujte prohlášení Medvěděva o nemožnosti indexace důchodů na Krymu kvůli nedostatku peněz.

 

Co se na tom v podstatě dá komentovat?  Uvědomte si jednoduchou věc. V rámci přípravy státního převratu, v rámci svržení Putina, se všichni úředníci různé úrovně, různého zaměření, ve všech segmentech snaží vyvolat napětí ve všech sociálních vrstvách obyvatelstva. Už jsem o tom mluvil. Jeden říká, že vzroste cena uhlí, proto rolníci přežívejte, jak umíte. Kdo nemá uhlí, může vysekat les a přispět ke vzniku dalších holin.

Druhý přímo navrhuje. Pojďte Altaj a další oblasti proměnit v poušť, zato ale všechnu vodu svedeme do Číny. Každý zvyšuje napětí, aby tomu nikdo, vůbec nikdo neuniknul. Co tedy provedl Medvěděv?

Vyvolal napětí mezi důchodci. Napřed jeden ministr prohlásil, že si důchodci žijí nad poměry a teď premiér říká:  "Nebudou." Pěkně s úsměvem.  "Nemáme pro vás peníze."  Všichni se hned začali ozývat. Jak nejsou peníze?  Vždyť máme... Co v podstatě řekl? Nejsou peníze pro ruský dobytek. Vy všichni musíte zdechnout,

protože můj washingtonský páníček to přikázal!  Co na tom, že peníze jsou?  Vy musíte v zájmu nadnárodního řízení pochcípat. Proto pro vás peníze nebudou. A pokud se snad nějaké najdou, tak je ukradneme a vyvedeme do zahraničí. Protože my pracujeme pro ty, u kterých ty peníze leží, byla jedna taková.... Tak se konečně rozhodněte, čí je to elita, zda vaše nebo naše. Protože peníze leží tady. Podle mě to byl Friedman, který řekl, že vlast je tam, kde jsou peníze.

 

To byla pro dnešek poslední otázka.

Dnes jsme hlavní čas věnovali Savčenkové, jejímu vydání na Ukrajinu a otázkám, které s tím tak či onak souvisely. Zdálo by se, otázky Giľba, geopolitika, který jak jsem říkal, již v 90. letech psal texty o globální politice... Je otázkou, zda vůbec chápe ty texty, které píše, nebo zda jenom ohlašuje nějaké zasvěcené, důvěrné informace.  To je otázka.

Zdálo by se, že nás zahnali do kouta. Buď, anebo. Ale to jenom v případě, že neznáte globální politiku. Tu oblast, kde by jako měl působit Giľbo. To je otázka k jeho páníčkům. Nakolik je vůbec kompetentní, a jak se správně někdo zahání do kouta. Všichni lidé by měli chápat, co se okolo nich děje. Všichni. Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. A v první řadě lidé nic nevědí o konceptuální moci, ideologické moci a o globální politice.

To je mimo okruh pojmů hlavní masy dokonce i politicky aktivní části obyvatelstva. Ale tyto pojmy vám mohou osvětlit pouze práce vnitřního prediktoru SSSR, které je třeba číst a osvojovat si v nich ty pojmy,

pokud chcete bránit zájmy své, své rodiny a svého státu. Také je třeba si uvědomit jednu věc, že záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. Proto pro vás děláme tento pořad Otázka-odpověď, protože si velmi dobře uvědomujeme, jaká je obrovská bariéra mezi gosudarem a lidem. Právě jsme o tom mluvili,

v jak nepřátelském, pro Rusko reálně nepřátelském prostředí je Putin ve svém okolí nucen pracovat.

Proto pokud chcete ubránit zájmy své rodiny, své i svého státu a žít šťastně, jste prostě povinni zabývat se politikou. Nezabýváte-li se politikou, bude se politika zabývat vámi a vůbec není jisté, že to bude ve vašem zájmu.

Zabývejte se politikou ve svých zájmech, studujte řízení sociálních supersystémů, čtěte práce vnitřního prediktoru SSSR, osvojujte si je a buďte šťastní.

 

Do příštích setkání.

 

 

Diskusní téma: Otázky a Odpovědi V.V. Pjakina ze dne 30.5.2016. Otázka Savčenko

Mimořádně informačně bohaté

Přemek | 13.06.2016

Děkuji Ireno za titulkové zprostředkování toho, co při rychlé řeči nelze si v hlavě přeložit. Díky Vám je tedy nepochybné, jak silná je mediálně úřednická lokajská vrstva V Rusku a s jakou její sílou musíme počíta i my (já se tím dlouho zabývám a prozatím je míra prodejnosti v těchto sférách značně vysoká, byť se v poslední době mírně narušující). Ta informace totiž vyvolává obrovskou potřebu integrovat všechny nezávislé weby a informovat občany i tím, kdo má ze součaného statu Quo a z aktivit k potlačení kritických názorů prospěch. Já se o tom snažím opatrně učit, trpím nedostatkem práce a výdělku, ale učím se programovat, aby se mohl živit nezávisle.

globální prediktor

vladimír | 10.06.2016

Prosím vás, k otázce globálního prediktora, je to satan co ovládá tento svět?

Re: globální prediktor

petržlen | 10.06.2016

Nie, len veľa ľudí sa ním necháva ovládať, čo má zrejmé a viditeľné dôsledky.

Hledám, najdu :)

Tony Clifton | 10.06.2016

Hledám spolupráci, pro společné přání a společnou realizaci tohoto přání. Teď např. konkrétně hledám spolupráci k pozvání pana Pjakina k nám do ČR. Chci vás tímto oslovit, protože jeden sám člověk nedokáže vyrobit ani obyčejnou dřevěnou tužku (Leonard Read) nebo ta naše pověst o třech prutech Svatoplukových… Pokud nedokážeme udělat něco společně, tak si nemáme na co stěžovat. Dále nás budou masírovat, ovládat a my můžeme jít tak maximálně k volbám, kde jim pouze formálně prodloužíme vládu (např. volby v Rakousku). Vzít svůj vlastní život do svých rukou a spolupracovat s ostatními, za nás nikdo neudělá. Kolik lidí bylo zabito ve válkách, které nebyly z jejich rozhodnutí a kolik lidí v těchto válkách zabilo jiné, aniž by kdy jindy byli schopni někoho zabít. Ti lidé měli rozum, řada z nich byla věřících, měli rádi kulturu a společnost a přesto šli zabíjet. Proč, protože nespolupracovali, na to byli příliš přesvědčeni, že to za ně udělá někdo jiný. Chci jen pozvat pana Pjakina na besedu do ČR a už jsem tu četl komentáře, že by se to neziskovkám nelíbilo, nebo by mohlo spadnout letadlo. Ať si určí pan Pjakin sám, zda nabídku přijme nebo ne. My za něj nemáme právo mluvit. Kdo souhlasí, ať potvrdí svůj zájem a pokud ten bude dostatečný, tj. zajistit dostatek financí na cestu, ubytování, honorář a nájem prostor, můžeme požádat paní Irenku o oficiální pozvání pana Pjakina. Předem děkuji za spolupráci

Putin bude vyplácať penzie izraelským jidom z rozpočtu RF.

čože | 07.06.2016

https://duckduckgo.com/?t=disconnect&x=%2Fhtml&q=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%8F%D0%BC+%D0%B2+%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5&ia=web

-

Heron | 07.06.2016

S tim brajglem co je na Ukrajine tedy EU/USA nema nad touto zemi kontrolu? Vzdyt Americani na spoustu klicovych pozic dali svoje lidi- dokonce americany. Proc to menit druhym majdanem? Co se "zlepsi" Nechapu. Jsou v situaci, kdy muzou kohokoli dat kamkoli a naopak druhe sesadit, znicit. A co se tyka oligarchu, ti se taky plne zodpovidaji vyssim autoritam ne?

Re: -

stepan | 08.06.2016

Divadlo pro lidi.

YT

Heron | 07.06.2016

Pro mne je docela zajimave, ze po te pauze klesla o polovinu navstevnost jeho kanalu s ireninym prekladem. To je typickej internet. Vynechate a uz se to s vama veze. A to se bavime o vernych "fanouscich"., A vidite i tu to plati. Najednou pulku skrtate a jede se zase- v tomto pripade od poloviny. Uvidite ze to chvilku potrva, nez se to zpatky dostane na 25- 30 pravidelne. Je to skoda, protoze jsem se tesil, ze cisla v pravidelnosti rostou.
V tomhle je internet nekompromisni. A ti sileni mladi Ytuberi to vedi a jedou s zeleznou pravidelnosti tyden co tyde. Mesic je jak rok.

Re: YT

Miro | 07.06.2016

Nemusi to byt presne tak ako pises. Napr. ja uz nesledujem na youtube Otazky a odpovede od casu ked zacali davat aj titulky k stiahnutiu. A posledne uz ani nestahujem ale rovno citam tu.

Re: Re: YT

M.C. | 08.06.2016

Já to dělám taky tak, prostě proto, že to přečtu za třetinový čas, než co to Pjakin odvykládá.
Na něm je vidět, že je zvyklý přednášet. Mluví pomalu, výrazně artikuluje, v řeči zvýrazňuje důležité informace, neužívá příliš složité větné vazby atd.

Peskov

Perun | 06.06.2016

Ešte ma napadlo, je to vhodné dať tu do diskusie k Pjakinovi:
asi zhruba pred týždňom hovorca Putina! Peskov povedal, že akýmsi ideálom, ku ktorému by malo súčasné Rusko smerovať, je cárske Rusko konca 19.storočia! (spomínal aj zlatý vek literatúra a celkovo kultúry, zrejme omylom, lebo toto obdobie sa považuje za strieborný vek, ale to je len detail.)

To by mi tiež korešpondovalo s mojou hypotézou, viz. predchádzajúci príspevok, než Pjakinove teorie.

Teda že proste Rusko bude plne začlenené do tzv.civilizovaného sveta (to je tá 1.trieda vlaku), rešpektované, žiť v mieri, v blahobyte atd. Možno pekná vízia, relatívne. Len Pjakin tu hovorí niečo iné, o globálnom ruskom projekte atd. (Teda svojim spôsobom, že oni budú rušňovodič, prípadne dispečer vlaku, nie spokojnučký sýty pasažier 1.triedy, čo si myslím ja, že by boli radi.)

Re: Peskov

Oracle 911 | 06.06.2016

Peskov buď nevie čo bľaboce alebo bezostyšne klame, a ty mu na to skáčeš ako by si nepoznal dejiny a nevedel čo znamená byť členom tzv. civilizovaného sveta.
Ako môže byť reč o zlatom veku, keď to naraz skončilo povstaniami, revolúciou a vraždou cárskej rodiny? Pričom nekompetentnosť vládnucej triedy zatiahol národy Ruského impéria do nejednej vojny (Japonsko-Ruská, 1. a 2. svetová), z ktorej 2 boli dosť zničujúce nielen pre štát ale aj pre národy impéria.

Re: Re: Peskov

pedros | 06.06.2016

Peskov je mimořádně inteligentní a zároveň má vytříbený smysl pro humor,což je zřídkavá kombinace typická i pro Lavrova,a naprosto neznámá u jakéhokoliv evropského politika,o amerických buranech hanba vůbec mluvit!
Takže než Peskova nařknete ,že neví co mluví,tak se raději dvakrát zamyslete!

Re: Re: Re: Peskov

Oracle 911 | 07.06.2016

Stále platí, že buď nevie o čom bľaboce alebo klame. Pretože stále visí vo vzduchu tá otázka, ktorú som položil. A vtedajšia vládnuca elita bola fakt nekompetentná, LEBO:
-nechali veci zájsť tak ďaleko, aby reálne hrozilo revolúcia;
-chceli riešiť revolučnú situáciu vzniknutú ešte koncom 19. storočia vojnou a to dvakrát (Rusko-Japonská vojna v 1904-1905 a 1. svetová);
-vedeli, že sa schyľuje k vojne v Európe a neurobili nič aby tú vojnu odvrátili resp. aby z toho Rusko vynechali (6 mesiacov je dostatočná doba).
A 2. svetová vojna resp. Veľká vlastenecká bola priamym dôsledkom kvôli rôznym príčinám 1. svetovej.
Takže napriek tomu, že poznáš tieto dejinné fakty, stále zastávaš Peskova a jeho táraniny.

Re: Re: Peskov

Perun | 07.06.2016

Ukludni sa. Ja mu na nič neskáčem. Preto som aj ten "civilizovaný svet" nazval ako takzvaný.

Len som chcel poukázať na to, že HOVORCA PUTINA Peskov (inými slovami samotný Putin, pre tých úplne blbých) má takýto ideál, alebo skôr fatamorgánu.

Ale presne mi to zapadá do môjho hodnotenia Putina a jeho tímu. (ale znovu opakujem, považujem ho za lepšiu alternatívu oproti kolektívnemu Západu, len ZATIAL nie systémovú. Alebo áno? Putin dáva priestor aj systémových alternatívam, no typu Dugin, Pjakin, Glazjev... Akoby váhal, -on je Váhy- alebo balansoval. Lebo vo funkciách sú v pohodičke Gref, Čubajs, a už menoval za svojho poradcu - Kudrina. Ale aj Glazjev je jeho poradcom.)

Čo sa týka Západu - aj tam sú frakcie. Zjednodušene podla mna: jedny by radi zobrali Rusko do 1.triedy vlaku - Trump. Ďalší ho tolerujú v druhej - povedzme Kerry. No a potom tu máme fašistov ako Clintonová alebo MCCain, ktorý by rusov najradšej vyhodili z vlaku, nech sa zabijú. Nikdy by ho samozrejme nezobrali do rušňa riadiť.


Re: Re: Re: Peskov

JaroX | 07.06.2016

Podľa mňa dosť krivdíš Putinovi, on nemá záujem stať sa ani cárom, ani imperátorom a ani sa zaradiť medzi Bushovcov, Clintonovcov a podobne. Asi je to tak, ako Pjakin povedal asi dve videá dozadu - že GP nedovolí Putinovi obklopiť sa vlastnými ľuďmi...

Podľa mňa, už nie je veľa času balansovať na hrane toho, či byť či nebyť, Putin musí prevziať moc "u seba doma" a obklopiť sa ľuďmi, ktorým verí, a naopak, všetkých zo zahraničia dosadených poslať preč.

Re: Re: Re: Peskov

Oracle 911 | 07.06.2016

Pozri Peskov nech má motiváciu hoci aj najčistejšiu zastáva proti-ruské názory. Pretože:
-dedičná monarchia pre Rusko a jeho národy kvôli správaniu a nekompetentnosti elít VŽDY len na príťaž a končilo katastrofou;
-monarchia teda davo-elitárna spoločnosť je v súčasnosti nebezpečný prežitok.

Putin toto si uvedomuje, takže Peskov v tomto nehovorí za Putina a kope za nepriateľov Ruska.

Ďalej pre Západ Rusko je len vtedy dobré, ak je na kolenách a GP si uvedomuje, že v súčasnej situácií bez Ruska a Putina nepohne t.j. potrebujú ho v rušni, preto je tam Trump a nie niekto iný.

Re: Re: Re: Peskov

merlin | 07.06.2016

Tak, tak Perun - Putinova moc je vskutku dosť iluzórna, ak má okolo seba také kreatúry ala Čubajs, Kudrin, Gref ai. ...(ide o to, nakoľko je pri rozhodovaní - veľmi obmedzenom - v závislosti od klanov v pozadí a nakoľko môže robiť trochu svoju polyTikos v záujme väčšiny).

Myslíš si, že Trump je väčšie terno pre svet ako Clintonka?
Môže z jedného jedovatého KoReňa vyrásť jeden výhonok jedlý a druhý jedovatý?

Republikáni - jedny klany, ktoré sa navonok hRaj-ú, že sú akože "patrioti".
Demokrati - druhé klany, viac kozmopolitické a náchylné robiť viacej globálnu politiku v bližších intenciách GP.
Ale čert, ako diabol...či to vidíš inak?

Netreba moc veriť volebnej show na oklamanie oviec v USA, ani tomu, že z Trupma robia alternatívci nejakého "pozitiváka" a klasický mediálny výplach - negatívneho boy-sa.
Za každým takýmto demo-procedurálnym koníkom pracujú veľké tímu analytikov a marketingových agentúr, ktoré adeptom na rezidenta určujú (radia), čo má ktorý hovoriť, aby zaujal určitý elektorát baranov..-))

Základné pravidlo tlupo-elitarizmu:
Každý podľa miery svojho chápania pracuje na seba - a podľa miery nechápania - na toho kto chápe viac...

Otázkou je, ktorý z tých dvoch trotlíkov chápe viac dnešnú úlohu USA v globálnej politike, ktorú ale takmer vôbec neurčuje establishment USA?

Re: Peskov

Stef | 07.06.2016

Prosim Te, mohl by jsi dat odkaz, kde Peskov neco takoveho rika? Vzhledem k vasim informacim primo od pramene by to nemel byt problem.

divné

Perun | 06.06.2016

Podla Pjakinových vyjadrení sa zdá, že za úctyhodných považuje len Putina a Lavrova, a všetkých navôkol - za zradcov (pracujúcih ani nie pre gp, ale dokonca len pre amíkov).
Teda všetkých počnúc Medvedevom cez "liberastov" typu Kudrin až po "patriotov" typu Rogozin.(no a Surkova napr.)

A to práve mi nesedí. Podla známeho pravidla, "povedz, akými ludim sa obklopuješ, a ja Ti poviem, aký si".

Z tohto pohlad mi logickejšie pripadá obvinenie Putina, že aj on pracuje pre tých "amíkov", prípadne širšie pre "kolektívny Západ".

A inak, prečo zrovna Lavrov je ten "dobrý"?ˇŽevraj zrovna Lavrova dcéra žije dlhodobo v sša.
(o pobyte a manželstvách dcér VVP kolujú rôzne dohady).

Inak ja moc neverím, že ide o bábky v rukách Západu. Podla mna je to proste záujmová skupina (Putin a spol.), ktorí majú svoje záujmy. Radi by sa aj stali členmi "svetovej elity", ale tam ich ako seberovných nechcú. Tak povedzme sú 2 frakcie, jedni by tam radi aj ako 2.sorta (nie zas lokaji, ale niečo nižšie, ako 2.trieda vo vlaku či lietadle oproti prvej), a druhá frakcia "putinovcov" si verí, že dá príučku západným nafúkancom...

Moc neverím, že sa VVP správa podla Pjakinových teorii, resp.KOBu. Ale Boh daj by.


Re: divné

Slovenka | 06.06.2016

... Toto su dost lacne uvahy!

Re: divné

pedros | 06.06.2016

Nemá VVP nějakého kocoura,nebo psíka?Možná by stálo za věc poptat se u sousedů jestli se o ně řádně stará...co když...víte kolují různé dohady.

Re: divné

Cico Ciciak | 07.06.2016

Putin musí robiť s tým, čo má k dispozícii a moc si vzhľadom na nedostatok kvalitných kádrov, vyberať nemôže!

Re: Re: divné

zdeněk | 07.06.2016

Ano,v současné době je to tak jak píšeš.Zatím si nemůže vybírat- avšak za pouhých dest let bude situace obrácená. Základem je vzdělání- správně,nebo spíše pozitivně vedená mysl. A není to nic nového. Na př.Dhammapadam,mysl 42:
Způsobit velké zlo může ti nepřítel,
nebo i nenávist.
Mnohem však větší zlo způsobí mysl,
jež špatně je vedena.

Proto také Američané vypracovali učebnice a skripta pro ukrajinské školy a univerzity a to zdarma.

Pokud Rusko přežije těchto pouhých deset let a nebude horká celosvětová válka, celá planeta Země bude opět místem pro normální život..

Re: Re: divné

Perun | 07.06.2016

1/mal na to 16 rokov, takže tiež vizitka jeho práce. Nepoviem, 16 dní, to sa toho nedá veľa zmeniť (iked aj za tú dobu sa dajú aspoň vymeniť klúčoví ludia vo funkciách).

2/viacero ludí si práve Putin naozaj priviedol s Pitera, a dosadil do funkcií (viz "kooperativ Ozero" napr.). Počnúc svojim zástupcom Medvedevom.

Čiže ja hovorím o Putinovom tíme, je to jeho tím, jadro tam má ešte z Pitera a zvyšok si vypiplal za 16 rokov. Alebo je potom úplne nesvojprávna bábka, a nie "gosudar".

Tu má Pjakin logický rozpor:
1.Putina označuje za gosudara, geniálneho veľlkého vodcu, ktorý výborne chápe a REALIZUJE princípy riadenia
2.a zároveň je už 16 rokov oblopený samými zradcami, ktorí sabotujú jeho konanie. Jeho dvojka Medvedev, kancelár Surkov, vyššie uvádzam ako jeho HOVORCA Peskov blúzni o zlatých časoch Nikolaja II...

Pritom sám Pjakin občas cituje Stalinovo "kadry rešajut vsjo". To je úplný základ riadenia, menežmentu, že menežer menuje kvalitné kádre, od toho najschopnejšieho na vrchole smerom nadol. A ešte k tomu loajálnych (Putin to samozrejme aj robí, Medvedeva pozná už dávno, podobne Ivanov, Patrušev, Miller atd.atd.) Len ich všetkých Pjakin označuje za zradcov a záškodníkov...

Re: Re: Re: divné

Kolodej | 07.06.2016

To máš ako s Ficom. Tiež je na SVK za keketa, lebo Fico, lebo za všetko môže Fico. Máš podobnú argumentáciu. Je naivné si myslieť, že Putin rozhoduje o kompletne celej vláde. Možno o svojich najbližších - aj tých musí hľadať ako ihlu v kope sena. Lebo je rovnako naivné si myslieť, že ľudia typu Lavrov, Putin ... rastú ako huby po daždi. Reálny svet politiky je vzdialený tvojim idealistickým predstavám o ňom. Lebo Putin.

Re: Re: Re: Re: divné

Cico Ciciak | 07.06.2016

Presne tak! Ale to týmto rôznym "kotlebom" a hurá-"patriotom" ťažko vysvetlíš!

Re: Re: Re: Re: divné

Lin | 08.06.2016

Taky se přidám k názoru "naivních představ". Ono si stačí představit sebe na úrovni řízení nějaké menší firmy. Taky se musí pracovat s tím, co máš za spolupracovníky. Těžko by prošlo všechny vyházet a dosadit si tam své známé - byť prověřené. Také hraje roli fakt, že ne všichni tví prověření známí jsou odborníky "na všechno", ne všichni umějí jednat s lidmi a ne všichni o nějakou takovou pozici stojí.

Re: Re: Re: Re: Re: divné

Cico Ciciak | 08.06.2016

Alebo nech len skúsia navrhnúť svojmu zamestnávateľovi nejaký zlepšovák, požiadať ho o vyšší plat, alebo aby nemuseli makať nadčasy...! Prinajmenšom ich pošle do riti! :DD

Re: Re: Re: divné

Cico Ciciak | 07.06.2016

Nemám ten názor! Ja si stojím za tým, čo som už povedal. Ďalej ešte dodám, že Putin je tiež len človek! A 16 rokov?! To je u mňa objektívne krátka doba a ešte k tomu v takých kolaborantských podmienkach (GP nedovolí Putinovi obklopiť sa jeho ľuďmi, ako už povedal aj Pjakin)! Inak prezrite si túto diskusiu * http://www.nwoo.org/2016/06/04/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-30-05-2016/ *a sprostosti istého plateného trola jopa a porovnajte s tým, čo píše Perun! Myslím si, že takýchto "jopov", ktorým ide len o rozhodenie a zneistenie ľudí, bude postupne čoraz viac pribúdať! :DD

Re: Re: Re: Re: divné

Cico Ciciak | 07.06.2016

Putin môže viac-menej len prijať, alebo odmietnuť nomináciu, ktorú mu niekto v zákulisí predhodí! Stalin mal tiež problém s nedostatočnými kádrami! Ono celkovo títo hurá-patrioti si to predstavujú veľmi jednoducho! Len ich stále voláko nevidieť v slovenskej politike! Do šľaka, skoro som zabudol na ĽSNS! :DD

Schyluje sa k rozuzleniu

svantovit | 06.06.2016

EU je v pozicii paralyzovaneho a ochromeneho vazala,USA sa cim dalej tym viac potacaju v nestabilite a chaose,pricom aktivizuju vsetky figurky k podvratnej cinnosti.Zda sa,ze USA stavili na Majdan v Rusku a zaroven v Europe,ved Europa je doslova pripravena na uplnu zmenu moci a vedenia.Rusko je taktiez v neprijemnej situacii,hoci drzi lepsie karty ako USA a ich vazali.Otazkou zostava na ktoru stranu sa Europa prikloni ked sa bude lamat chlieb a ten sa uz zacina.

Re: Schyluje sa k rozuzleniu

Slovenka | 06.06.2016

.... suhlasim, len ten prevod mociby mal byt jednoducho pri volbach nie ozbrojenym konfliktom, o ktory USA ide v prvom rade!

Keď som počul o savčenkovej

Dušan | 06.06.2016

skoro som vyskočil z kože. Ale keď som počul ako to zariadil Putin (čítaj : bola prepustená na milosť po žiadosti od príbuzných). A hneď som pochopil že niekto naozaj zatlačil.

Normanská štvorka zasadal pár dní predtím ako prepustili Savčenkovú. Takže je všetko jasné.

Děkuji

SlavaH | 06.06.2016

paní Ireně za překlad. :-)

blbej dotazek

bubak | 05.06.2016

Co je zkratka gp?

Re: blbej dotazek

Daniela | 06.06.2016

Globální prediktor = systém, který plní rozhodnutí na globální úrovni.

Re: Re: blbej dotazek

Lexa | 06.06.2016

Ahoj diskutující, zaregistroval jsem leak tohoto videa z otevření Gotthadského tunelu ve Švýcarsku 1.6.2016:

https://www.youtube.com/watch?v=koQZt019P8g
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JVw_mPvYcDM

Zřejmě dává působivou vizuální odpověď na otázku, co(kdo) je to GP. Ale docela bych byl rád, kdyby někdo ze zasvěcenějších, jako třeba Hox nebo někdo z jeho kolegů k tomu poskytl komentář. Díky!

Lexa

Re: Re: Re: blbej dotazek

Heron | 07.06.2016

Ahoj, zde mas jeden nazor

http://aeronet.cz/news/tunel-ve-svycarsku-orwell-1984-tri-sestky-a-tri-sedmicky-pentagram-satanismus-melek-taus-slunickari-a-restart-lidstva-videa/

Re: Re: Re: Re: blbej dotazek

Lexa | 07.06.2016

Díky, četl jsem to, ale beru Aeronet s rezervou. Satanismus jako Indo-árijské náboženství? To snad ne... Babylon v Íránu? Leží ca 80km od Bagdádu, asi si někdo plete Irák s Íránem. Atd. Je tam příliš mnoho nesrovnalostí na to, aby se to dalo brát vážně. Všiml jsem si určitých vazeb Aeronetu na KOB ale kvalitativně je to úplně jinde než tady.

Re: blbej dotazek

Cico Ciciak | 07.06.2016

Globálna pyramída moci - Všehovoriaci príspevok z internetu
------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/pyramida-moci-vsehovoriaci-prispevok-z.html

změna v "ůvodníku"

jill | 05.06.2016

v diskusi posleního Pjakina ze dne 23.5.2016 byl jeden "příspěvek", kt. si všiml změnu "ůvodníku - už tam není bohatýr u odkazu předků", když ho hledám už tam není, překliknu tedy na před-,před- 16.5.2016 a vidím také jiný "ůvodní",tak mě napadá, že to spravodajství od Pjakina se také podřídilo Štrasburským dokumentům - od 1.5.2016 jest oficální nástup NWO, a tomuto
je podřízeno VŠE..., co chce dále fungovat v matrixu

Re: změna v "ůvodníku" -přeci jen jest

jill | 05.06.2016

Drobný postřeh:

Toje Jedno | 30.05.2016
zmizel slovanský úvodní obrázek.
Odpovědět


Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/otazky-a-odpovedi-v-v-pjakina-ze-dne-23-5-2016/discussioncbm_94084/50/

Re: změna v "ůvodníku"

Hox | 05.06.2016

Jestli už je tedy rozhodnuto, co zbývá těm, kdo s NWO nesouhlasí? Lehnout si na zem a zemřít?

Re: Re: změna v "ůvodníku"

jill | 07.06.2016

NWO je jenom "nový kabát", uvnitř jsem přece Já sám, musím žít dál, nalézt pozitiva toho "montgomeráku", využít je ve svůj prospěch a dovršit to, co jsem si předsevzal. Do mého srdce ani mysli nikdo nevidí. Ano, mé kroky půjdou podle čáry, své činy mi svěřené Bohem /HNR/ vykonám beze svědků pod paprskem záře Hvězd ve správný čas.

Sputnik

čtenář | 04.06.2016

Chci se zeptat - pan Pjakin se zmínil o své negatívní zkušenosti se "Sputnikem". Jak tento web tedy chápat - dosud jsem ho měl za proruský a proputinovský.

Re: Sputnik

Cico Ciciak | 05.06.2016

Pjakin hovoril o Sputniku (hodnotil ho) s ohľadom na (ne)možnosť analyzovania globálnej politiky z jeho strany v tomto mas-meédiu. A myslíš si, že ruská "elita" (prípadne zástupci globálnej "elity" v Rusku), ktorá kompletne pracuje len na svoje záujmy (a ak aj nejaká časť "elity" pracuje "pre ruské záujmy", tak len do tej miery, jak ich ona sama chápe - podobne ako aj tá úprimne presvedčená časť novinárov v Sputniku), že dovolí, aby v Rusku existovalo skutočne pro-ruské mas-médium, alebo aby nejaký Pjakin v ňom ohrozoval svojimi analýzami globálnych udalostí a propagáciou KSB/DVTR (ktorá okrem iného šíri aj myšlienky o spoločnosti bez vykorisťovania človeka človekom) ich egoistické záujmy, t.j. parazitický a vykorisťovateľský spôsob života na úkor celku?! Ja napríklad na Sputniku hľadám len určitý typ informácií a iný zase inde! Nemožno byť odkázaný len na jeden zdroj "zaručene pravdivých" informácií!

Re: Re: Sputnik

Sugar | 05.06.2016

Musíme si uvědomit, že stejná situace je i u nás.

Re: Re: Re: Sputnik

Cico Ciciak | 05.06.2016

Rovnaká situácia je v celej západom skolonizovanej časti sveta!

Re: Re: Re: Re: Sputnik

mdmml | 05.06.2016

Mam dojem, ze v tom videu je aj nieco viac...
Vzhladom na tak otvorene pomenovavanie problemov spolocnosti a celkovo k neutesenej situacii, otvorene zuriacej, nelutostnej vojne o prezitie, terajsej a hlavne budúcich generacii, vidi sa mi, ze nas odkazuje ku konsolidacii aj vlastnych zdrojov a preformatovaniu svojho pouzivania aj pristupu v konkrétnom zivote kazdeho ucastnika procesu KSB. Takpovediac prejst s pasivity do aktívnejsej, vyraznejsej, hmatatelnejsej, uz vedomej spoluucasti pri spoluzdielani zodpovednosti ako zosobnely ovplyvnujuci ucastnik procesov a aj ich spolutvorca.

Re: Re: Re: Re: Re: Sputnik

jh | 06.06.2016

lepsie by som to nenapisal. zacnime proste kazdy podla svojich schopnosti nieco robit, pretoze inak si fakt mozeme lahnut na zem a zomriet, tak ako pise hox obrazne vyssie.

.

Cico Ciciak | 04.06.2016

Valerij Viktorovič podal skvelý výkon a elegantne obhájil svoj názor na gosudara Putina a prípad "savčenko"!

Re: .

nazdar | 05.06.2016

Ano, výkon to byl velkolepý. Také není žádné béčko, když pro Putina musí dělat New York Times i Financial Times zároveň. Samozřejmě nepustí do éteru, že Savčenko byl „dárek“ Ukrajincům. Alespoň ji prý poslal na den Porošenkových narozenin. Nepochybuji, že ruští psychologové tuto psychicky nevyrovnanou dámu, ještě trochu „upravili“.
Také když přijela, hned odvrhla svou kmotru Tymošenkovou, která jí nabídla místo v parlamentu a Porošenkovi oznámila, že hodlá být prezidentem ona. To je jen povrchní pohled, ale kdo ví, co dalšího skrývají její psychické hlubiny. Jen ať se s ní Ukrajinci potěší, ale nečekejme, že nám to V.V.Pjakin řekne naplno.

Pjakin

Putinovec | 04.06.2016

Z tohoto videa je cítit obava z věcí příštích.Asi tak,kdy se události dostávají na hranu únosnosti.

Re: Pjakin

Anna | 05.06.2016

Ano, z tohoto videa si člověk odnáší strach ne o sebe,ale o svoje dětí, vnoučata a budoucí pokolení! Vynikající pan Pjakin měl i optimističtější videa ,která jsou vždy realistická. Moc mu děkuji,že jsem se mnohému a mnohému naučila a přesměrovala jsem svoje rozvahy.Netušila jsem, že to má Putin až tak těžké! Po tomto videu jsem si udělala srovnání a bohužel musím konstatovat,že je to téměř jako přes kopírák u nás!USA a CIA se činí a podplácejí zrádce zelenými papírky, hodnoty nula!Ano, balancujeme nad propastí!

04,06,2016

fouňa | 04.06.2016

Jsem normální člověk, alespoň se za něho považuji a tak berte můj příspěvek, jako příspěvek člověka, který jíž něco prožil a to, co se na nás připravuje, by raději prožít nechtěl. Nikdo z nás nevidí do hlavy Putinovi a proto ani nevíme, proč nechal Savčenko odjet do Kyjeva. Když porovnám dnešní dobu s dobou před cca 80 lety, tak je zde jistá historická podoba. I Putin právě pro to, že převzal v r.2000 od Jelcina Rusko a Ruskou armádu ve velmi žalostném stavu, začal budovat ekonomiku Ruska a zbrojní průmysl. 16 let je na vybudování ekonomiky tak velkého kolosu, jako je Rusko , dosti krátká doba. Proto i za cenu ústupků dělá vše pro to, aby začátek 3. světové války oddálil, co to nejvíc bude možné. Získání času bez válečného konfliktu na jeho území, má pro něho a hlavně pro Rusko nedozírný význam. I když horečně zbrojí, stále ještě nemá celou armádu přezbrojenou tak, aby byla podle jeho představ. A proto si myslím, že i za cenu ústupků získává čas a mimo toho se snaží odvetnými sankcemi poškodit ekonomicky Evropu a rozdělit jí. K tomu mu napomáhá nálada v EU, která kulminuje se stále větším přílivem migrantů. Putin si je patrně zcela jist, že USA sama do konfrontace s Ruskem nepůjde, že se bude obávat přenesení válečného konfliktu na své území. USA udělá vše, aby za jejich zájmy bojovala s Ruskem a ekonomicky strádala právě Evropa.

Re: 04,06,2016

Game of thrones | 04.06.2016

Lip bych to neřekl

Re: 04,06,2016

Hox | 04.06.2016

Třetí světová samozřejmě nebude, Putin se na ni nepřipravuje, není blázen... pracuje na její prevenci (a nejen on), o to jde.

Re: Re: 04,06,2016

Sugar | 05.06.2016

Zaznobin se vyjádřil, že již 3. světová probíhá - jedná se o informační válku.

Re: Re: Re: 04,06,2016

udo | 05.06.2016

Doplním..
Bola tu vždy.
Studená (Informačná) vojna je stará ako ľudstvo samo.
Svetová (globalizačná) beží viac-menej OFICIÁLNE najneskôr od 18.dynastie.

Niekedy pred tým, v šere knižnice jedného chrámu, napadlo istého génja (alebo inteligentného cvoka), že ide o objektívny proces, progredujúci nezávisle od toho, či sa nejaký náčelník o neho zaujíma, alebo nie..
Koncepcia jej riadenia je samozrejme subjektívna.

Avšak "konkurencia" oboch základných koncepcii beží dlhšie..

HOx to myslel vzhľadom na poslednú vojenskú prioritu (tzv. horúcu)..t.j., keď bežné vojenské metódy zlyhajú.
..bo v tom prípade by to aj tak bolo jedno a preto sa tým nazaoberáme. Ani GP.
(S GP je treba spolupracovať v tom, v čom to má zmysel.
V ostatnom ponúknuť lepśie riešenie. Inak pôjdete podľa neho, nich. Tak-či onak..a je jedno čo si o tom Vy osobne myslíte, či si to uvedomujete. Podstatné je, kto je v rámci svojho chápania bližšie realite a aké sú jeho schopnosti tvorenia-sTrojenia, jej optimalizácie.)

Aby bola diskusia konštruktívna, treba hľadať taký kontext vyjadrenia partnera (oponenta), ktorý objektívne dáva zmysel.
Ak hľadáte, si vždy predstavujete konštrukcie, kde zmysel nemá,
nemá zmysel ani ďalśia diskusia, hľadanie spoloćného riešenia. Škoda námahy, zbytočne vloženej energie, scestnej transformácie.

Re: Re: 04,06,2016

nazdar | 05.06.2016

Hoxi, „Třetí světová“ je jakýsi termín, pod nímž si každý něco představuje, ale popravdě, nikdo neví co přesně znamená. Vzhledem k počtu mrtvých po světě a počtu rozbitých měst a států, válečnou činností, pro tyto státy již válka probíhá. Napadnutí Ruska nebude počátek této války, ale jejím vyvrcholením, ke kterému USA stále směřují. A podle mého názoru, by Putin byl blázen, kdyby se na ni nepřipravoval. Samozřejmě se současným diplomatickým úsilím, ji odvrátit, nebo oddálit.
Fouňa to napsal výstižně.

Re: Re: Re: 04,06,2016

Hox | 05.06.2016

Připravovat se seriózně na to, že někdo napadne Rusko vojensky, byl mohl jen magor, což Putin rozhodně není. Jde o to že pokud někdo napadne Rusko vojensky, civilizace na této planetě skončí - Rusko dalo velmi jasně najevo změnou vojenské doktríny, že proti agresorovi použije jaderné zbraně. USA si můžou být jisté, že ať už Rusko vojensky napadnou rukama kohokoliv, jedna nálož odpálí pro jistotu i New York, Washington, a pro jistotu bude vymazáno i Švýcarsko, co kdyby tam globální centrum řízení ještě bylo, plus samozřejmě Londýn, jako nadřízený Washingtonu.
Rusko potřebuje přezbrojovat armádu a rozvíjet VPK právě do té míry, aby na něj nikdo nezaútočil, cokoliv navíc jsou nesmyslné výdaje. Konfrotance už se dávno přesunula na jiné priority, garance zničení libovolného agresora je jen pojistka, aby nějakému jestřábovi z USA "nepřeplo".
Putin tohle všechno samozřejmě chápe a proto se nepřipravuje na válku (ta už dávno běží, jen jinými prostředky), ale zajišťuje, že horká válka nebude.

Re: Re: Re: Re: 04,06,2016

Karel | 06.06.2016

Hoxi, skvělá analýza současné geopolitické situace. Ty jsi Pjakinovo české dvojče?..... :)) S láskou a úctou Kája

Re: Re: Re: Re: Re: 04,06,2016

Hox | 06.06.2016

Díky, ale srovnání s Pjakinem není moc na místě, i když bychom české Pjakiny samozřejmě potřebovali, problém je v tom, že je na to třeba komplexní rozhled, chápání KSB/DVTR k tomu a čas, mnoho času, takže pravděpodobnost objevení se českého "pjakina" v brzké budoucnosti je spíše menší. Pjakin sám má nejspíš také menší tým, který sleduje a analyzuje dění, jeden člověk to může stíhat jen těžko.

Titulky

Game of Thrones | 04.06.2016

Děkuji moc moc paní Ireně za titulky

Skvelá časť Otázok a Odpovedí

JaroX | 04.06.2016

Jedno z najlepších videí od Pjakina, evidentne mu prospieva, keď sa trochu rozohní - hovorí priamo, k veci, nezatajuje, povie viac, než sa od neho čaká. Som rád, že v súvislosti so svojimi predošlými vyjadreniami a následnom prepustení Savčenkovej sa teraz rozhodol takto. Počas celého videa som mal presne ten pocit, ktorý sám Pjakin na koniec vyslovil - Židia zahnali Rusov do kúta a teraz Rusom nezostáva nič iné, než si vytvoriť svoju vlastnú informačnú agentúru. Želám im veľa úspechov v tejto neľahkej ale nevyhnutnej práci, ale ... toto malo prísť už oveľa skôr (Február 2014). Rusi celkovo odsúvajú riešenie nevyhnutných vecí až na úplne najposlednejšiu chvíľu - snažia sa vyhnúť konfliktu za (takmer) každú cenu a v tomto ich má "západ" už prečítaných - takže "západ" na nich tlačí a zakaždým od nich (takmer) všetko aj získa. V tomto vidím kritickú chybu Rusov - ku konfliktom by mali pristúpiť už oveľa skôr a nedostávali by sa do až tak ťažkých situácií. No ale tak, každý podľa svojich vedomostí a schopností... že? V každom prípade, ak sú dnes v pre nich nevýhodnej situácii, tak v minulosti urobili niekde chybu... Už len tú chybu uvidieť a poučiť sa z nej. (Nie, nie som Vševedko a nemusia robiť tak ako hovorím ja - nech to radšej urobia lepšie.)

Ešte jedna vec - stáva sa evidentným, že nad Krymom má kontrolu GP (nie Rusko) a práve z tadeto budete realizovaný proti-putinovský prevrat. Dúfam, že tu to Rusi tentoraz nenechajú zájsť do extrémov a zareagujú včas.

Montovne

Oracle 911 | 04.06.2016

Takže chcem poďakovať Mečiarovi a Čurindovi, že rozkradli našu krajinu. Jeden aby mohol kradnúť, tak na výskum, vývoj a medzinárodný obchod doslova vybodol a ten druhý zas čo zostalo odpredal svojim pánom z SŠA a zaviedol nás do chomúta EU, ktorý teraz prikazuje aby sme pôdu odpredali Západu.
(Ja len potajomky dúfam, že to bude mať podobný efekt ako ten bezzubý zákon na podporu úchylákov z LGBT.)

Re: Montovne

Cico Ciciak | 04.06.2016

Jo, mal som pocit, že hovorí o nás.

Re: Montovne

Cico Ciciak | 04.06.2016

Je podarené, jak ovečky vrátane Kotrbovcov na Slovensku horlivo hulákajú po vystúpení z EÚ, Nato a tak, miesto toho, aby NAJPRV vytvorili nejaký základ/platformu, ktorá to umožní a uľahčí, to znamená, že najprv by mali vrieskať niečo v tom štýle, aby sa v 1.rade začala obnovovať NAŠA slovenská výroba (národo-hospodár. komplex) a potom bude možný aj výstup z EÚ! O čom na Slovensku asi ako jediní hovoria len Vasky (na ktorého tu hlavne kadejakí platení troli nadávajú a dokonca ma aj niektorí tunajší dementi za neho označujú) s Vaňkom!

Re: Re: Montovne

LK | 05.06.2016

Je dobre, ze aspon nejaky politik hovori o vystupeni z Eu/Nato, niekto o tom mozno len krici, ale ak sa o tejto alternative bude hovorit, ludia sa snad zacnu zamyslat nad realnymi moznostami. U Vaskeho sa mozno par ludi dozvie nieco o realne prebiehajucom fasizme a genocide, ale pre koho naozaj vedome ci nevedome pracuje je otazne. Roxorova revolucia s Martinom Danom? S podporou ludi ako Lipsic ci Kraus? Porozmyslaj nad tym... Ale myslim, ze medzi Vasky Jugendami by si so svojim stylom komunikacie mohol trochu plodnej osvety urobit, povedat mas co, a ten styl, ktory je inde kontraproduktivny by tam bol uplne na mieste, nemyslim to ironicky, kazdy sme nejaky... :)

Re: Re: Re: Montovne

Cico Ciciak | 05.06.2016

Kotleba nehovorí o žiadnej alternatíve ako typický populista, pretože nepovie (že súčasné podmienky na SR, stav ľudí a sveta to neumožňujú), akým spôsobom sa dá vystúpiť (ako sa to dá zrealizovať), čo by bolo treba najprv pre to urobiť a čo by to pre nás znamenalo! Ale súhlasím s tým, nech o tom hovorí, ale musí pomenovať konkrétny plán, lebo veľa ľudí len rečami nepresvedčí!

Rovnako aj ja môžem povedať, že nevieme, kto v skutočnosti stojí za Kotlebom, jeho stranou a jeho "desiatimi statočnými"! Aj na tých kadejakých "poradcov", ktorých má okolo seba, by sa dalo pozrieť bližšie! Ale o to vôbec nejde! Dôležité je to, čo napr. taký Vaský robí a tým, že hovorí o našej výrobe a produkcii, našom poľnohospodárstve, priemysle, potravinárstve... a nielen cigánskych parazitoch, pracuje aj na nás! A toto si treba všímať a nie či je iluminát alebo kto, alebo či podvedome (ako užitočný idiot - to je aj celý slovenský národ!) na nich pracuje! Lebo to nezistíš! A Vaský si presne všíma takýchto ľudí, ktorí aspoň niečo rozumné a k veci hovoria a takých názory sa snaží spropagovať (napr.: Harabína)! A ja chodím na jeho stránky a youtube kanál medzi jeho jugendov a šírim tam aj informácie o KSB/DVTR a tiež ponúkam moju úroveň chápania sveta a procesov v ňom!

Re: Re: Re: Re: Montovne

Cico Ciciak | 05.06.2016

Ale nemám chuť sa tu teraz baviť o Kotlebovi, kedže to moc s témou nesúvisí! Spomenul som jeho prívržencov len ako taký najvýraznejší príklad EÚ vystupovania a že rozmýšľajú až nad 2 bodom plánu a nie tým 1., ktorý je najdôležitejší!

Re: Re: Re: Re: Re: Montovne

Cico Ciciak | 05.06.2016

Po úprave:

Kotleba nehovorí o žiadnej alternatíve ako typický populista, pretože nepovie (že súčasné podmienky na SR, stav rozmýšľania ľudí a aktuálna globálna situácia sveta to neumožňujú), akým spôsobom sa dá vystúpiť (ako sa to dá zrealizovať), čo by bolo treba najprv pre to urobiť a čo by to pre nás celé znamenalo! On už nepovie, že aj pred vstupom do EÚ sme už boli v podstate len nesebestačná a nesvojbytná neo-kolónia, hoci nie až taká, ale boli! A budeme, aj keď náhle zajtra vystúpime z únie, pretože zotročovanie národov a civilizácií sveta prebieha (na tej najnižšej úrovni) už minimálne po celé tisíceročia úplne inak, než si myslia títo jednoduchí "vystupovači" z EÚ! (A to im chcem vysvetliť, ale oni si to ako prostí dogmatici nedajú!) V 1. rade cez programovanie podvedomia a mysle ľudí, cez úrok, rôzne ideológie (napr. "náboženstvá"/relígie), účelovo naočkované stereotypy uvažovania, konania a podobne! (Zbytočne to ďalej rozpisovať, kto chce vedieť viac, tak tento web k tomu ponúka príslušné zdroje!) A mám dojem, že Kotleba o týchto niektorých skutočnostiach nehovorí (zo svojej pozície to má aj značne sťažené) tak priamo ako Vaský, ktorý napríklad veľmi jednoducho a účinne vysvetlil fungovanie súčasného defektného finančného systému a zhubného úroku aj obyčajným ľuďom! Ale súhlasím s tým, nech kotlebovci o vystúpení z EÚ hovoria, ale musia aj pomenovať konkrétny plán, lebo väčšinu ľudí len rečami nepresvedčia! (Ak sú to skutočne triezvo a slobodne premýšľajúci ľudia, tak sa nad mojimi slovami aspoň zamyslia, ak nie...!) Ale nemám chuť sa tu teraz baviť o Kotlebovi a jeho jugendoch, kedže to moc s témou nesúvisí! (Na niektoré milión-krát papagájované sprostosti už ale reagovať musím!) Spomenul som jeho prívržencov len ako taký najvýraznejší príklad EÚ vystupovania a že rozmýšľajú až nad 2. bodom plánu a nie tým 1., ktorý je objektívne najdôležitejší!

A rovnako aj ja môžem povedať, že nevieme, kto v skutočnosti stojí za Kotlebom (kto to naozaj je), jeho stranou a jeho "desiatimi statočnými"! Aj na tých kadejakých "poradcov", ktorých má okolo seba, by sa dalo pozrieť bližšie! Ale o to vôbec nejde! Dôležité je to, čo napr. taký Vaský robí a tým, že hovorí o našej výrobe a produkcii, našom poľnohospodárstve, priemysle, potravinárstve... a nielen nejakých cigánskych parazitoch, pracuje aj na nás! A toto dobré si treba všímať u každého človeka (aj u Fica) a nie či je iluminát alebo kto, alebo či podvedome (ako užitočný idiot - to je aj celý slovenský národ!) na nich pracuje! Lebo to len tak nezistíš a skoro každý svojou úrovňou chápania a morálky na niekoho vedome alebo podvedome maká! A Vaský si presne všíma takýchto ľudí, ktorí aspoň niečo dobré, rozumné a k veci hovoria a takých názory sa snaží spropagovať (napr.: Harabína, Mezenskú, aj Kotlebu...)! A ja chodím na jeho stránky a youtube kanál (kde myslím chodí aj hodne kotlebovcov) medzi jeho jugendov už hodne dlho (chodím/chodil som aj medzi kotlebovcov, hlavne na HS, hlásať určité informácie, ale to je zväčša kontraproduktívne kvôli ich silnému dogmatizmu) a šírim tam aj informácie o KSB/DVTR a tiež ponúkam moju úroveň chápania sveta a procesov prebiehajúcich v ňom!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montovne

Cico Ciciak | 05.06.2016

Dodatok:

A poviem vám na rovinu, že rozpad EÚ, alebo vystúpenie SR z únie je podľa mňa skôr utópia než reálna okolnosť, ktorá môže nastať! Totižto EÚ je parciálny globalizačný projekt globálnej "elity" a tí sa jej len tak ľahko nevzdajú (to by sa už museli na globálnej úrovni diať poriadne divy - už sa chystá EÚ ver. 2.0 v podobe európskeho chalifátu)! Podľa mňa vždy bude v Európe existovať niečo také ako EÚ (konglomerát alebo blok), či už v ucelenej podobe, alebo viac jednotlivých blokov! Prečo?! Lebo globalizácia je proces objektívny ("Boží") a žiadna sila vo Vesmíre ju nedokáže zastaviť, maximálne pribrzdiť)! * https://www.youtube.com/watch?v=IcSpdlSo5AI * Existuje aj ďalšia alternatíva! Reálnejšie než rozbitie EÚ, alebo vystúpenie SR z nej, je jej transformácia k lepšiemu pre nás a ostatné skolonizované štáty v nej, čo vlastne Slováci dnes už aj robia napríklad tým, keď triezvo a správne odmietajú "kobylky"! O tom už niečo hovoria aj niektorí majnstrímoví politici na Slovensku! Napr. Sulík, s ktorým môžem v tomto celkom súhlasiť, keď hovorí, že EÚ sa musí vrátiť v praxi k tomu, čo oficiálne deklaruje aj na papieri, hoci ho moc nemám rád ako neo-liberála a hurá kapitalistu! Slovensko je veľmi malý štát a národ, aby mohlo v súčasnoti existovať mimo nejaký konglomerát alebo blok! Švajc je len jeden a každý, kto sa aspoň trochu zaujíma o globálnu politiku, aj vie prečo!

A tým, že som tu z určitých stránok rozobral niektorých ľudí a ich názory, postoje alebo činnosť, som aj ukázal to, že svet nie je až tak jedoduchý, jak sa môže niekomu na 1. pohľad zdať, a že je omnoho viac komplexnejší, mnoho-úrovňový a na jednotlivé veci v ňom sa dá pozerať z rôznych uhľov pohľadu, úrovní a rôzne ich chápať! Čo je nevyhnutné, ak sa chceme aspoň ako tak priblížiť k objektívnej realite, ktorú celú pozná len Boh!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montovne

Oracle 911 | 05.06.2016

EU vždy bol myslený ako konglomerát, GP ale urobil chybu, nechal CIA teda elity SŠA a čiastočne aj Britov zorganizovať to EU čo malo nepredvídateľne následky pre neho.
V skratke ide o to, že GP nečakalo, že Rusi nielen prídu svojou verziou globalizácie ale aj naočkujú svoje kádre do vedenia RF. Týmto aj HNR aj VP ZSSR prekazili plány GP, teda aj rozpad RF a druhú marxistickú revolúciu a aj kvôli tomu museli odložiť preformátovanie SŠA. A pomaly islamizujúca sa EU v tomto scenári mala hrať úlohu stabilizátora.

Teraz po zvážení dodávam, my ako býv. východný blok sme nikdy nemali patriť do EU, lebo náš svetonázor je skôr blokový, teda naše soc. super-systémy sú nastavené úplne inak ako na Západe čo náramne skomplikuje riadenie štátov/krajín/národov.
GP to vedel a chápal, ale elity Západu (hlavne neocons v SŠA) aby mohli rabovať nás čo naďalej a naviac začlenili do EU. A GP podľa všetkého už nemal možnosti a ani zdroje zhatiť ich zámer.

Podľa mňa bude teraz nasledovať to, že EU sa rozpadne na menšie bloky, presne na svetonázorových hraniciach sociálnych super-systémoch.
Iniciátorom tohto rozpadu EU na menšie bloky je/bude presne tá vnútorná kríza (hlavne riadenia), ktorá prebieha v tých členských štátov, ktoré sú prítomné v matrici Costa Concordia napr. Rakúsko. Preto hovorím, že Poliaci si to (aj) s EU ešte "užijú".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montovne

jh | 06.06.2016

ad 1 odstavec)
eu je tu na to, ze sa da ovladat ako jedna entita
ad 2 odstavec)
velmi silne tvrdenie, ze niekto niekomu prekazil plany. vojna stale prebieha, a ak sa aj nieco deje, vysledok je stale viac ako otazny. islam celkom urcite nema ulohu stabilizatora, ale ako reakcnej sily
ad 3 odstavec)
boli sme zahrnuti nielen, aby sme boli ozobraceni, ale aby sme mohli byt nakazeni virusom, ktorym je zapad postihnuty uz desatrocia. staci, ze s kazdou generaciou, ktora u nas od 1989 zomiera, umiera aj to, comu tato generacia verila, jej hodnoty, a schopnosti, ktore ziskala za priam cele 100-vky rokov. nova generacia, no staci sa na nu pozriet a je to na zaplakanie, nehovoriac uz o priestore, v ktorom je vychovana, jej hodnoty su tvarnene inak, nez tych generacii predtym. takze my sme tu narocky, to ze sem nepatrime, je hadam kazdemu jasne. gp moze oplyvnit vsetko mozne, ale toto zrovna nemohol, ale no tak, je to zamer, ktory mu vyhovuje.
ad 4 odstavec)
kedze verim tomu, ze eu musi prezit pokope a pockat na posledny vystrel (zeby uz zaznel pocas toho predstavenia v svajciarskom tuneli?), tak ani britanii nebude mozne a dovolene odist. vysledky sa zmanipuluju, tak ako teraz v rakusku, ci predtym inde.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montovne

Oracle 911 | 06.06.2016

Ad 1)
Konglomerát je o tom aby členovia boli ovládaný z 1 miesta.
Ad 2)
Hovoril som o pomaly islamizujúcej sa EU lebo ďalších 20 rokov v tempe pred prívalom imigrantov a EU by bola moslamaská (cca 40 rokov po rozpade ZSSR), to čo sa deje nedá nazvať pomalou.
Mimochodom publikovanie KOB/KSB a DVTR prekazilo rozpad RF (je tu aj prepis parlamentnej schôdze na ktorom schválili KOB ako oficiálnu ideológiu z 1995: http://leva-net.webnode.cz/products/parlamentni-slyseni-na-tema-koncepce-socialni-bezpecnosti-ruska/ ), Putin ktorý osvojil KOB/KSB a DVTR zabránil rozpadu RF.
Ad 3)
Tá generácia, ktorá sa narodila pred 1989-1990 absolvovala ešte čiastočné socialistické školstvo, kde blokový svetonázor bol posilňovaný. Lenže svetonázor je jedným zo základným prvkom kultúry, a nech sa naši kolonizátori snažili, túto časť našej kultúry nevedeli vykoreniť nech sa snažili akokoľvek ani s násilnou maďarizáciou a germanizáciou.
Takže vymieranie starších ročníkov má za následok zväčša len stratu historickej pamäte, nie národnej kultúry. A toto všetko je možné len vďaka tomu, že soc. super-systémy majú obrovskú zotrvačnosť a robustnosť.
Dodávam GP sa poučil z Veľkej vlasteneckej vojny t.j. 2. svetovej, pretože síce de iure sme boli spojencami 3. ríše t.j. súčasťou konglomerátu predchodcu EU ALE miestne obyvateľstvo bolo odbojné, ak nie ako partizán tak si zvolil formu pasívneho odporu. A vláda KSČ a jej národných verzií v ostatných krajinách túto odbojnosť len posilnil. Takže GP nemal v záujme priberať de facto rozbušky do projektu EU, SŠA a ostatné mocnosti rozhodnuté rabovať áno.
Ostatne GP už nemá toľko zdrojov a možností ako pred 50 rokmi, lebo zákon času t.j. zmena pomeru etalónových cyklov sociálnych systémov pomaly ale isto znižuje jeho potenciál.
Ad 4)
Rozpad je principiálne niečo iné ako vystúpenie jednotlivých krajín. Pretože pri rozpade centrum koncentrácie moci (či bloku alebo konglomerátu) stráca možnosť riadenia procesov jednotlivých prvkoch.
A ak poriadne zbystríš resp. začneš hľadať (dúfam, že tykanie ti nerobí problém) , tak nájdeš známky krízy riadenia v tých štátoch po ktorých boli pomenované paluby lode Costa Concordia (Holandsko, Švédsko, Belgicko, Grécko, Taliansko, Veľká Británia, Írsko, Portugalsko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Rakúsko, Poľsko) a tieto krízy, ktoré sú hlavne vnútornou krízou riadenia resp. sú prejavom vnútorných napätí spôsobené hlavne neodborným a amatérskym vedením zo strany elít SŠA.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montovne

jh | 06.06.2016

povedal by som to tak, ze v bode 2 som si nie isty, tym cim sa tu na strankach operuje, moj nazor je iny, intuitivne citim, ze veci sa maju inak.
v bode 3 sa ale uz mylite. upada to na vsetkych frontoch, je to rozbehnute velmi dobre, a ak zomru prave tie rocniky narodene pred rokom 1985, tak to uz bude po riti, ak sa dovtedy nepodari zvrtnut kormidlo.
a k bodu 4: nikto z eu nevystupi, pokial sa nevyda pokyn na zrusenie tohoto bordelu. bud odidu vsetci naraz, alebo nikto. nie nadarmo je to tu nasilu drzane, a manipulacie dosahuju, tak ako v pripade rakuska najnovsie, uz obludne rozmery.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montovne

Oracle 911 | 07.06.2016

Ad 2) Hovorím vyslovene o POMALEJ islamizácie, to čo sa teraz deje sa pomalou sa nazvať nedá, pretože sociálne systémy hlavne riadenia to nezvládajú a logická reakcia je práve táto destabilizácia a strata riadenia v konglomerátu EU.
Ad 3) Základ kultúry národa sa dá zmeniť len likvidáciou jazyka a tradícií, a to sa nedeje zo dňa na deň za 1 generáciu.
Ad 4) Strata riadenia a rozpad je VYSLOVENE NIEČO INÉ ako vystúpenie z EU. A táto strata riadenia je spôsobená krízou vnútorného riadenia v tých členských štátoch EU ktoré som vymenoval, a čo je presne dôsledkom tých neodborných a amatérskych zásahov elít SŠA ako to vidíme na prípade Rakúsku. Pretože, tá banda idiotov nielen neráta a nevie aké spätné rázy týmto spôsobí spôsobí v sociálnych super-systémoch (zákon akcie a reakcie stále pôsobí) ale si umyslela, že vzniknutú situáciu bude môcť riadiť.
A preto Brusel stratil riadenie a EU existuje už len na papieri a budeme vidieť ako čoraz viackrát štáty povedia návrhom Bruselu nie alebo budú plniť nariadenia len naoko (ako náš zákon na podporu LGBT) s tým, že niektoré tieto nariadenia budú mať úplne opačný efekt ako Brusel chce resp. prikazuje. A Slovenské predsedníctvo len posilní tieto odstredivé tendencie.

Ostatne ani Rímske impérium (ďalší konglomerát) nerozpadlo preto, lebo členovia z neho vystúpili. Takže je jedno či z EU niekto de iure vystúpi, rozpad sa už začal a papaláši môžu rečniť koľko chcú ale situáciu to nezmení.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Montovne

Oracle 911 | 07.06.2016

Slovenské predsedníctvo bude mať pre Brusel a Washington dosť nepríjemné následky, hlavne kvôli blokovému svetonázoru. Pričom elity SŠA a ich bruselskí poskokovia práve uvedomili, že akú rozbušku pribrali vo forme V4:
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2485-premier-fico-neni-zadne-ohrozeni-z-vychodu-islam-na-slovensku-ne-predsednictvi-bratislavy-v-eu-zvysuje-nervozitu-vladcu-evropy-politico-pise-o-dusne-bruselske-atmosfere-bude-se-lamat-chleba.htm

A ich obavy sú viac než oprávnené. De facto, väčšina argumentov, analýz a predpovedí je potvrdené.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek