Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 8.4.2019

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 8.4.2019

12.4.2019

 

 

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 08.04.2019.srt (70278)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 08.04.2019.txt (44760)
 

1. 00:34 Prepustenie barnaulskej učiteľky pre fotku v plavkách. Majdan v Rusku.
2. 20:21 Prečo štátna elita SŠA nezjednotí americký národ proti GP?
3. 26:45 Korigovanie preformátovania Európy a odpisu SŠA ako dôsledok neúspechu GP vrátiť do Ruska marxizmus/mraksizmus.
4. 36:58 Ako sa môže projektovo-skonštruovaný štát premeniť na historický?
5. 46:59 Je SŠA projektovo-skonštruovaný štát alebo historický?
6. 51:39 Závisí ruská suverenita na vzťahu Putin x GP?
7. 59:56 Znalosti a ich šírenie ako JEDINÝ spôsob na odvrátenie vojny. VEĽMI DÔRAZNÁ výzva na samoštúdium a čítanie kníh KSB a DVTR.

 

Fond konceptuálních technologií uvádí Analytický pořad Otázka-odpověď

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den
...08.04.2019.

Zdravím naše vážené diváky, kolegy ve studiu a posluchače.

 

00:34

Zahajujeme náš další pořad Otázka-Odpověď a dnes konečně probereme ten skandál, ke kterému došlo u nás na Altaji v následující variantě otázky:
Barnaulská učitelka Taťána Kuvšinnikova, jejíž příběh získal ohlas v celém státě, tento týden nastoupila do nového zaměstnání. Bude teď vyprávět pedagogům, jak se mají správně chovat na internetu. Připomeneme, že učitelka ruského jazyka a literatury byla nucena odejít ze školy poté, co na internet umístila svoji fotografii v plavkách, což vyvolalo pobouření u jednoho z rodičů a byl z toho takový skandál, že učitelé po celém státě zorganizovali flashmob na podporu Kuvšinnikové.

(V.V.P.)
Tak především je třeba říci, že přestože jde o událost starou dva týdny, dostali jsme se k ní až dnes, přičemž této události s významem na globální úrovni si naši analytici opět nepovšimli. Především je třeba podotknout, že ta učitelka neudělala nic odsouzeníhodného, co by mohlo vyvolat takovou reakci.

Tak proč k tomu všemu došlo? ...O tom si teď promluvíme.

Majdan, o kterém jsme mluvili a varovali před ním, v tom či onom stupni v březnu začal a probíhá v různých variacích.


Události na Kavkazu,
které by mohly být tou sněhovou koulí vyvolávající lavinu etnických konfliktů, jež provokují různí ti „liberasti“, se poté, kdy zavřeli hlavního…
Arašukov sám nebyl loutkovodičem, jen nástrojem, který měl ten mechanismus spustit.
Po jeho zatčení to jedno po druhém vyšumělo do prázdna.


A dochází k dalším událostem.
A jednou z majdanových akcí byla i ta událost s učitelkou z Altajského kraje. Šlo výhradně o akci na vyvolání majdanu.
Ale abyste ji plně pochopili, musíte si uvědomit, jaké postavení má učitel v naší současné ruské společnosti. Díky činnosti Dmitrije Anatoljeviče Medvěděva je ve společnosti silně protlačován názor, že učitel je holota bez práva na hlas a na svou lidskou důstojnost.

Pamatujete se na to Medvěděvovo poselství, že učitel jen obsluhuje?
Že vyučování je jen poskytování služby?
Že to není danost, kterou každý člověk potřebuje projít, přičemž životně důležitá?


Jedná se přece o proces obnovy života, nejde o žádnou obsluhu. Bez učení se člověk nestane člověkem, nezíská potřebné návyky. Je to životní nutnost stejně jako dýchat vzduch.
Nejedná se o žádnou službu.
Ale Dmitrij Anatoljevič Medvěděv a další „liberasti“ udělali velmi mnoho pro to, aby ponížili, zostudili...
...doslova rozšlapali lidskou důstojnost učitelů.
...Pamatujete se na to jeho prohlášení?
Chcete mít peníze? Tak si je běžte vydělat.“.Ve smyslu, že učitelem se můžou stát jen úplní lúzři?A mimochodem to pořekadlo o tom, že kdo něco umí, ten to dělá a kdo nic neumí, ten učí jiné, pramení právě odtud.


Má to opět ponížit a zostudit učitele. Chtějí společnost připravit o nástroj, kterým jsou předávány znalosti. Připravit ji o možnost přežívat, rozvíjet se a získat suverenitu a nezávislost. Abychom tu u nás neměli žádné učitele, chtěl Dmitrij Anatoljevič zrušit všechny pedagogické vysoké školy.

Vždyť nač nám jsou?“ ...Přece stačí...“

A toto poselství „liberastů“, ze všech sil prosazoval Medvěděv ve funkci prezidenta,
p-rezidenta USA v Rusku, a nyní ho ve funkci premiéra prosazuje stejně jako dřív.

 

Je teď pořád v televizi, všude se vystavuje, protože si myslí, že ten majdan přece jen bude úspěšný a on potom stane v čele toho, co zbyde z našeho státu.
On sní o tom, že se náš stát pohrouží do občanské války, že se zalije krví.


Takže toto liberalistické poselství, že učitelé nejsou lidé, ale holota bez práva na hlas získal určitou podporu mezi příslušníky davu, mezi těmi, co jsou v různém stupni podpindosníky.
Jestliže rodiče některých žáků považují za možné nejen učitele sprostě urážet, ale dokonce je uhodit…
A co je na tom zajímavé?

Že orgány činné v trestním řízení v tom nic ostudného nevidí: Vždyť ponížili, uhodili jen nějakého učitýlka.“
Státní úředníci na tom také nic tak mimořádného nevidí. Jde přece o učitele. Vždyť jsou to jen křupani, holota. Oni ty lidi ponižují, ty lidi, kteří se cele oddali státu, kteří pracují ve prospěch jeho suverenity, stability. Všemožně ponižují lidi, kteří vychovávají nové pokolení. Neplatí jim důstojné mzdy.
Ve školství dostávají vysoké mzdy ti, kteří s dětmi nepracují, kteří se zabývají jen zbytečným papírováním. Vzdělání je likvidováno těmi nejrůznějšími způsoby.


A na tomto místě je třeba si uvědomit,
že společnost, která si přestane vážit učitelů, si kope hrob, prostě spěje k zániku. Taková společnost se připravuje o svou budoucnost. Učitel musí mít bezpodmínečnou autoritu a musí se jimi stávat ti nejlepší lidé a dostávat ty nejvyšší mzdy. Vzdělávací systém je stěžejním kamenem bezpečnosti státu, jeho ekonomického rozvoje a politické suverenity.
To právě proto všichni ti „liberasti“ tak usilovně, s takovým úsilím a zuřivostí likvidují náš vzdělávací systém. Ty lidi, kteří se bezvýhradně zasvětili výchově nového dorůstajícího pokolení v duchu vlastenectví, odborné kompetence, likvidují tím nejcyničtějším způsobem.

 

A to samozřejmě ve společnosti vyvolává zpětnou reakci, protože oni jsou lidmi a „liberasti“ nám vnucují názor, že to nejsou lidé, že se jedná o holotu bez práva na hlas a lidskou důstojnost.
Takže na jedné straně jde o tlak v prostředí učitelů různé úrovně, nejedná se jen o základní školy, patří sem i vychovatelé z mateřských školek a učitelé z vysokých škol. Ten tlak na ně je vyvíjen kolosální, aby vybuchli a pomohli zlikvidovat náš stát.


Což je přesně to, čeho se snaží dosáhnout „liberasti“. A právě proto v březnu, tedy v měsíci, kdy „liberasti“ a podpindosníci začali realizovat majdan, najednou z ničeho nic došlo k tomu skandálu okolo učitelky.
A zvolena byla učitelka velice symbolická, nejen tak nějaká. Vždyť těch fotek učitelek v sociálních sítích, kde jsou v plavkách, v různých šatech je dost a dost a vždy to tak bylo.
Ale oni si zvolili člověka, který propaguje zdravý způsob života. To znamená, že se najde referenční skupina, která ji jednoznačně bude bránit.


Takže na jedné straně vyvíjejí tlak na učitele a na druhé straně také tlak na toto neformální společenství přívrženců zdravého způsobu života, aby se to všechno spojilo a posílilo majdan, aby v tom všeobecném napětí ve státě… A opakuji, že to napětí je vytvářeno všude, v každém místě. Úsilím Dmitrije Anatoljeviče Medvěděva a dalších „liberastů“ je to napětí ve státě vytvářeno všude. Je díky nim všudypřítomné, je prostě vyvoláváno všude.
A tohle všeobecné sociální napětí, to emoční napětí se mělo připojit k celkovému napětí, které by napomohlo, aby se majdan uskutečnil.


Jinou věcí je…
Vezměte si, jak ten jejich majdan dopadá. Mamajev s Kokorinem jsou vyřazeni z oběhu, takže chybí ti fašizující rváči z fanouškovských fotbalových skupin, kteří ničí vše, co se jim dostane do cesty, a kteří se stali základní útočící silou na ukrajinském majdanu.
Arašukova zneškodnili, takže národnostní otázka na Kavkazu je řešena normálním způsobem. Abyzova také dostali, a to máte ten spojovací článek s americkou státní elitou. Vždyť kromě jiného se nám teď snaží vsugerovat, že Abyzova zatkli za jeho obchodní a finanční činnost.
Ani náhodou, bylo to řečeno zcela konkrétně, za to, že ohrozil ekonomickou a energetickou bezpečnost řady regionů.
A navíc kromě jiného v případu Abyzova ještě figuruje financování extremisticko-teroristických organizací.

Proč na tohle zapomínají?
On financoval extrémisty, teroristy, protože to měl za úkol jako člověk, který je hlavním nástrojem při realizaci majdanu a vyvolávání výbuchu uvnitř Ruska. To on likvidoval ekonomiku, připravoval bojovníky, financoval je a podporoval.
Dopouštěl se přece ekonomických diverzí. Nezabýval se ekonomickou činností, aby si tak vydělával. On si vydělával tím, že prováděl ekonomické diverze. Plánovitě ničil ekonomiku a poškozoval bezpečnost našeho státu. Takže všechny tyto věci...


A teď si zvolili učitelku, která, znovu opakuji, propaguje zdravý způsob života.

Cožpak je to první rok, kdy zveřejňuje tyto své fotografie? ...Není.

A dále vzniká otázka.
Takže si zvolili člověka co nejvíce sociálně aktivního, významného, který propaguje zdravý způsob života. Tedy člověka, vůči kterému nemohou vznikat žádné námitky.

Proč taková volba? ...A to už je věc, kterou by se měly zabývat policejní orgány a konkrétně Federální bezpečnostní služba, která se zabývá zahraniční agenturou. Oni přece velmi dobře vědí, že ten majdan je inspirován z vnějšku. Takže takový člověk byl zvolen těmi, kteří s plnou vervou spouštějí majdan v našem státě.
A právě ředitelku dané školy, a toho rozhořčeného rodiče by si měli vzít do prádla, plně se na ně zaměřit.


Ale nesmíte si myslet, že to jsou nějací agenti nebo něco podobného, to ne. Existují užiteční idioti, kteří jsou díky svým morálně-mravním kvalitám a příslušenství k sociálním referenčním skupinám využíváni na slepo.
Ale je to ta nitka, kterou je možné sledovat a zjistit tak, s kým jsou v kontaktu, jaký mají okruh zájmů a s kým se překrývá.
Tak je možné odhalit konkrétní neziskovky, které se zabývají organizací majdanu v Rusku.

 

A obzvláštní pozornost zasluhuje ta ředitelka školy.
Cožpak jako ředitelka školy neví, že dorůstající pokolení je nutné vychovávat k normálním mezipohlavním vztahům mezi lidmi?
Že dívky a chlapce je třeba vychovávat takovým způsobem, aby měli normální vztah k opačnému pohlaví?
No kdo jiný by se tomu měl věnovat než právě učitelé?

A v tomto ohledu je třeba postupovat velice jemně a zkušeně. Ta učitelka neudělala nic špatného, naopak položila základ k budování takových mezipohlavních vztahů, k normální výchově chlapců a k normální výchově dívek.


A jak se zachovala ředitelka školy?
Zachovala se jako pasák, jako bordelmamá kšeftující s prostitucí. To ona svým jednáním napomáhá k vytváření trhu s prostitucí. Přesně tohle dělá ředitelka té školy. To je prostě do očí bijící. Jestliže potlačuje to, co je pozitivním výchovným momentem normálních lidských vztahů, tak sama vychovává k pokrytectví a bigotnosti, protože se to potom přenese do úplně jiné sféry, kde se začnou projevovat instinkty, jenže už v jiných lidských vztazích.


A tohle dělá ředitelka školy! ...Na jakém základě je tou ředitelkou? ...Na to se ptám já.

Proč z práce musela odejít ta učitelka, když to měla být ta ředitelka?


A proč tohle nevidí nadřízené orgány v našem školství?
Nevidí to, protože i oni chtějí ten majdan a občanskou válku v Rusku, proto také podpořily tu ředitelku školy a začaly vyvíjet nátlak na tu učitelku.
Každý tedy na tomto případu předvedl, na jaké stojí straně ve vztahu k Rusku, zda je podpindosník, který je pro majdan a občanskou válku v Rusku, nebo zda je pro normální lidskou výchovu dorůstajících pokolení, pro normální výchovu vztahů mezi pohlavími, mezi dívkami a chlapci, aby se z nich stali opravdoví muži a opravdové ženy.


A právě proto, aby udeřili na nejbolavější místo a vyvolali tak co největší odezvu, zvolili učitelku, která propaguje zdravý způsob života a normálních lidských vztahů.
Navíc je učitelkou ruského jazyka a literatury, a to znamená výchovu mravnosti a etiky.
To je to, co vychovává lidi. Mravnost v nich vychovává literatura a ruský jazyk.

A k čemu je vychovává ta ředitelka školy?

Ona předvedla, na čí stojí straně, jaký vztah má k Rusku i k lidem. Měla tu učitelku bránit a místo toho se postavila za toho „rozhořčeného“ (v uvozovkách) rodiče, kterého tak pohoršilo normální propagování zdravého způsobu života. Kde vzali…


Já bych se vůbec nedivil tomu, kdyby ten rodič sám byl aktivním účastníkem na trhu sexuálních služeb, prostituce.
Znovu opakuji, že naše kontrarozvědka by se měla plně věnovat jak té ředitelce školy, tak i tomu rodiči. Je třeba odhalit jejich styky a rozplést to klubko, na jehož konci se ti dva nacházejí.


Musíme potlačovat majdan, protože tu nechceme státní převrat ani občanskou válku.
A učitele je třeba bránit. Ty učitele je nutné zachraňovat ve spěšném…
Jak bych to formuloval, prostě je urychleně začít zachraňovat. Protože oni znamenají systém bezpečnosti státu ve všech ohledech.

Kdo se zítra postaví ke strojům? ...Kdo bude řídit náš stát? ...Jakou ti lidé budou mít mravnost?

To všechno závisí na práci učitelů.


Učitele je třeba zbavit všech vedlejších prací, všeho toho připitomělého papírování, kdy ti, kteří se dětem nevěnují, kterým jsou děti ukradené, dostávají lepší výplatu než ti, kteří jsou s dětmi od rána do večera, kteří je kvalitně vyučují, kterým na dětech záleží.
Takové odbývají žebráckou výplatou.


Je třeba oddělit profilové učitele a třídnictví, při kterém se musí vyčlenění učitelé věnovat výchově. A je třeba třídy rozdělit na třídy chlapců a třídy dívek. To vše je třeba udělat.
Jenže takoví jako Medvěděv náš stát ničili, ničí ho a budou ho ničit, protože ho nenávidí, protože tento stát je nenechá lízat americké zadky jejich zaoceánských páníčků.

 

Proto je záchrana tonoucích v rukou samotných tonoucích. Správná společenská reakce, která nepřipouští majdan, ale zároveň dává všem podpindosníkům najevo, že jich už máme plné zuby, v daném případě zafungovala správně.

 

20:21

K další otázce.
Valeriji Viktoroviči a státní elita USA ví, s kým má co do činění v osobě Trumpa?
Že je to globální prediktor?

Pokud to ví, tak co této státní elitě USA brání sjednotit americký národ proti globálnímu prediktoru?
Tedy proti tomu, kdo chce snížit spotřebu národa?
Ten národ, jaký je tam ve své současné podobě, by se v tom, myslím, postavil na stranu státní elity.

(V.V.P.)
Brání jim v tom mnohé. Abyste něco mohli řídit, musíte vědět, jak jsou tyto procesy řízení realizovány. Takže aby jakákoliv státní elita ve světě, nejen ta v USA, dokázala nějakým způsobem čelit v řízení globalistům, musí mít určitou představu o globální politice a nesedět v pískovišti geopolitiky a musí také mít ponětí o ideologické, konceptuální moci, jenže nemá, nic z toho nezná. Navíc, když mluvíme o Rothschildech a Rockefellerech a říkáme, že někdo patří ke globální elitě, tak si musíme uvědomit, že tito lidé jsou zastoupeni i ve státní elitě, neboť jako kádrová základna globálního prediktoru se účastní procesů, do kterých musí začleňovat nástroje složené ze státní elity.


To znamená, že mechanizmy státní elity jsou vtěleny do globální elity. Oni řídí... Když nějaká společnost, kde působí čistě jen státní elita, něco řídí a funguje v systému Rothschildů či Rockefellerů, to není důležité, tak v ní pracují sice podle svého, zároveň však jsou začleněni do celkového systému řízení fungujícího na globálních principech.
A proto je ta situace taková, že ani nedokážou odhalit, s kým by měli bojovat. Oni za vším hledají nějaké osoby, neboť ještě jednou opakuji, že žádná státní elita nic neví o globální politice, ani o ideologické a tím spíše o konceptuální moci.


Oni nevědí jak to uchopit a postupovat dál a proto bojují proti Trumpovi. A ten Trumpův manévr při jednáních s Kim Čong-unem…
Jen si vezměte, jak to otočil, když je z čistě svých osobních nepřátel proměnil v nepřátele státu a oni si vůbec neuvědomili, jak k tomu došlo. A teď to vidíte, Kongres sklapl ve věci té zdi, přestože od nich na ni Trump už nežádá tři miliardy, na stavbu té zdi mezi USA a Mexikem, ale devět miliard a Kongres mlčí.
A koho státní elita, která nic nepochopila, vzbouřila proti Trumpovi?

Zorganizovali žalobu dvaceti států proti Trumpovi: Co to má být? ...Proč nás nutí zabývat se tou zdí?“


Takže celou dobu bojují proti Trumpovi a vůbec si neuvědomují, jak prohrávají. Oni tak nikdy nedokáží vyhrát. Ta věc se má tak...
Proč státní elita v určitých okamžicích vítězí?

Ta věc se má tak, že jsou to oni, kdo tvoří strukturní řízení každého státu a doba reakce na podnět, na působení strukturního řízení je vždy operativnější než doba reakce na bezstrukturní řízení.

 

Jenže to bezstrukturní nadřazené řízení to vždy nakonec zlomí.
Jak se to také děje, jak to probíhá.
...Zdálo by se, že Trump stále prohrává, prohrává…
Neměl vyhrát ve volbách, a přesto byl zvolen.
...Už dávno měl skončit díky impeachmentu.

Kolikrát už ho takto odepisovali?

A přitom jeho nepřátelé jsou jeden po druhém odrovnáváni, prohrávají, ekonomicky na to doplácí a Trump je stále na svém místě. Oni prostě nevědí, jak na něj, kde ho uchopit.

 

Takže státní elita proti Trumpovi nic nezmůže. Oni nevědí, s kým mají co do činění. Ano, vědí, že existuje jakási nadřazenější elitní skupina, jejíž součástí oni sami nejsou, jenže ji nedokážou identifikovat.
Protože, znovu zopakuji, s Rothschildy i Rockefellery běžně spolupracují a nechápou, jak jsou budovány vztahy na základě porozumění mezi globalisty a jak je z toho státní elita eliminována, přestože by se zdálo, že se přece zúčastňují jedněch a těch samých akcí. Jenže oni nechápou, jak to probíhá.


Jako když jsou všichni vedle z Brzezinského: Oj ten Brzezinski…“ ...A najednou přijde na jeho narozeniny Kissinger a prohlásí:
„Jaký ty jsi hlupák. Tolik let jsem čekal, abych ti to mohl říct.“
Ano, Brzezinski věděl, že v porovnání s Kissingerem je nula, přesto přece vždy byl zdánlivě ten důležitější.


A když se teď vrátíme k tomu, jak se Čubajs dovtípil podrazit Abyzova.
Také Šuvalov a další. Těm to už došlo, že je třeba hodit ho přes palubu.

A jak se toho Čubajs dovtípil?

Protože má lepší ponětí o nadnárodním řízení, sám se zabýval řídící činností. Abyzov byl jen nástroj. Čubajs toho ví víc a tak chápe, že je teď nutné ho odepsat, hodit přes palubu.

 

A to samé stále probíhá i s ohledem na globalisty. Když nastal čas, tak Kissinger dal najevo…
Víte, přece vůbec nešlo o to, že by Kissinger chtěl uspokojit nějakou svoji ješitnost, a proto Brzezinskému vmetl do tváře, co je ve skutečnosti zač.
...Vůbec ne.
Šlo o signál všem elitám o změně. Kdo je Brzezinski a kdo Kissinger. Ve výsledku byli odstřihnuti ti, co byli napojeni na Brzezinského a ti, kteří dokázali provést manévr, přešli pod globalisty.
Takto se zvyšuje kvalita řízení.

 

26:46

Další otázka je od Sprintera. Valeriji Viktoroviči,
vy jste říkal, že kvůli tomu, že se globálnímu prediktoru nepovedlo vrátit do Ruska marxismus, byl nucen korigovat procesy i v jiných státech a konkrétně přestat s odpisem USA a pozastavit přeformátování Evropy, přestože tyto řídící procesy již byly spuštěny, včetně vytvoření ISIL.
Vysvětlete prosím, jak jsou tyto události vzájemně spojeny a proč bylo pro odpis USA a přeformátování Evropy potřebné vrátit do Ruska marxismus?

(V.V.P.)
Formuloval jsem to trochu jinak, ale teď… Ta věc se má tak, že naše planeta je kulatá a zdrojů je na ní omezené množství. A když globalisté něco plánují, tak to dělají s vědomím, že přijde den, kdy na planetě budou všechny zdroje vyčerpány.
A rozvoj, divoký rozvoj kapitalismu v devatenáctém a na začátku dvacátého století to předvedl.

 

Jen si to vezměte, jak je celý svět již vyčerpaný. Zdroje nikde nejsou. Ale máme tu jeden velký kus, Rusko, šestinu planety Země, kde je stále mnoho všemožných zdrojů a to včetně pitné vody a přitom není pod kontrolou.
Takže s vědomím toho, že zdroje pro všechny nevystačí, byla zformována teorie zlaté miliardy, doktrína zlaté miliardy, která teď byla zkorigována v důsledku rozvoje, když se objevily robotizované technologické linky. Kdy navíc roboty mohou vyrábět roboty a seřizovačů, odborníků je k tomu zapotřební o dost méně, než lidí stojících u výrobních pásů.
Takže ten počet je možné snížit na 500 miliónů.


Ten problém je tedy následující.
Hodláme se podělit o tyto zdroje nacházející se v Rusku s ostatními nebo ne? ...A jestliže nehodláme a chceme dál žít…" ...Teď to vykládám z pohledu globalistů:
„Chceme dál žít na planetě Zemi a všechny národy zlikvidovat, protože to my přece budeme tou zlatou miliardou, nebo těmi pěti sty milióny, a potom těch zdrojů budeme potřebovat co nejvíc. Takže abychom těch zdrojů měli víc, aby nám jich víc zbylo, musí být stát řízen podle určité koncepce, která by spotřebu těch zdrojů omezovala.“


A marxismus byl právě vymyšlen kvůli tomu, aby bylo zavedeno… Zatímco dříve spotřebu omezovala stavovská společnost, kdy spotřeba krále byla jedna, vévoda už ji měl nižší, hrabě ještě nižší, potom baron a tak dále, a dělníci a rolníci absolutně minimální, aby sotva přežívali, tak kapitalismus tohle uvolnil.
Mám peníze?
...Mohu spotřebovávat. ...Nemám je, nemůžu.


A to také umožnilo spotřebu v rámci kapitalismu, jak bych to formuloval? ...Pirátského, zločineckého kapitalismu, kdy díky okrádání, přímému okrádání někoho, je možné cizí zdroje spotřebovávat i jinak: pod hrozbou použití síly, za použití síly…
Takže ten někdo nemusí vyrábět zboží na výměnu za jiné, a jen ty zdroje spotřebovává.
A tohle bylo zapotřebí omezit.


No a největší efekt v tomto ohledu, jak ukázala praxe, vykazuje právě marxismus. To právě proto je teď takový prudký vzestup zájmu o marxismus na Západě.
Takže když přestavovali Sovětský svaz, tak chtěli, aby v něm byla minimální spotřeba s vysoce ideologizovanou společností. A tuto marxistickou společnost bylo zapotřebí zaměřit na to, aby se stala vnějším nositelem revoluce. Takto by bylo zpracováno místní obyvatelstvo i obyvatelstvo za hranicemi Ruska a zdroje by zůstaly loutkovodičům.
Jenže se jim to nepovedlo.


A v podstatě to nebyl globální prediktor, kdo zpomalil přeformátování USA, byla to státní elita USA, jejímuž loupení bylo vydáno Rusko na pospas a tak začala krást ve velkém.
Tím vytvořila globálnímu prediktoru nového protivníka, kterého potřeboval přednostně potlačit. Stala se jím státní elita USA, jež získala ohromné zdroje a svou vnější politikou vstoupila do konfliktu s globální politikou globálního prediktoru. Některé z nich v USA dokonce strčili do vězení za to, že u nás prováděli privatizaci, při které si tak trochu nakradli a vyvezli zdroje tam k nim, na Západ.

A jaké zdroje tam vyvezli?

Vyvezli tam informaci o výměně zboží, tedy peníze. ...Peníze tam vyvezli.


To znamená, že tu inflaci, která měla zůstat na krku Rusku, vrátili zpět na Západ, do USA.
A za to také byli v USA potom potrestáni. ...S tím tedy musela státní elita bojovat,
tedy globální elita USA ve vztahu ke státní elitě. To proto byli nuceni zpomalit přeformátování USA.

 

No a v Rusku zase vznikl jiný faktor, který je donutil k přeformátování.
Oni pochopili, že jestliže budou na náš stát dál tlačit, tak lidé vybuchnou a všechno se sesype, protože Rusko se na nohy postaví, ale ta míra nákladů, které by to znamenalo pro globální prediktor, by byla kolosální. Proto museli poněkud povolit to sevření Ruska.
To byl důvod, proč byl k řízení dosazen Primakov s Masljukovem, kteří umožnili Rusku trochu si vydechnout, a potom se globalisté museli smířit i s Putinem.
Takto to všechno proběhlo.


A když se Rusko začalo pod Putinovým vedením zcela stavět na nohy, tak bylo nutné zase pozastavit to přeformátování Evropy, přestože k němu už bylo všechno připraveno. Kdyby ty mechanismy z devadesátých let, které donutily…
Tehdy byl mimochodem za Clintona v USA poprvé přebytkový rozpočet.


Kdyby si tenkrát uvědomili, že budou muset ponechat Rusko, aby se poněkud stabilizovalo, a následně je to přinutí s ním bojovat, tak by nepokračovali v oslabování Evropy, v podrývání tamních státních suverenit, v propagaci homosexuality, a nezorganizovali by arabské jaro. Více by tomu čelili, aby nedošlo k tak masové migraci, která by mohla smést evropské státy.
Potom už to byli nuceni potlačovat vší silou a plně se jim to už povést nemohlo…

 

V těch devadesátých letech by to ještě dokázali zastavit, ale v prvním desetiletí 21. století, obzvláště k jeho konci, už bylo pozdě, protože ten proces začala plně řídit sama státní elita, a proto byli nuceni to začít potlačovat.
Takže ty procesy jsou všechny vzájemně propojeny.


Když se nedokázali s Ruskem vypořádat plánovaným způsobem, když ho v roce 1996 nedokázali přeformátovat, protože se marxistická strana KPRF nedostala k moci, za což životem zaplatil jeden z Rothschildů... U nich jsou tresty velice tvrdé.
Když někdo říká: „To za Stalina došlo k likvidaci elity, to tenkrát ji prořezali.“
...Tak je to lež.


Za Stalina to tak nebylo. Stalin vůbec represe nevyužíval. Represe prosazovali trockisté a Stalin ty represe buď potlačoval, nebo je nepřipouštěl. V každém případě je nenechal nabrat plnou sílu.

 

Zatímco pro globalisty je tento mechanismus prořezávání elit způsobem zvyšování kvality řízení.
A o tohle se uvnitř naší země pokusili trockisté a nazvali to „Stalinskými“ represemi.
Když se jim tedy nepovedlo v Rusku dosadit k moci opět marxisty, trockisty (KPRF), tak museli podržet USA se vším všudy a zároveň zlomit odpor americké státní elity. To se jim ale udělat nepovedlo a Rusko se začalo pozvedávat, takže museli pozastavit přeformátování Evropy.

 

Tam to také udělali na poslední chvíli, ale stejně to nedokážou, protože světová pederastie a těch třináct genderových pohlaví, jaká si navymýšleli, nebo už je těch jejich vymyšleností snad šedesát…
Já ani nevím, jak vyjmenovat těch třináct a co teprve šedesát, jak se to někde mihlo… To už je tedy něco. Už tři pohlaví jsou šílenstvím a tohle…


Takže všechny tyto procesy spolu souvisí.
Oni potřebují ruské zdroje, spotřebovávat je, mít je pod kontrolou a řídit prostřednictvím Ruska světové procesy.
A jestliže se jim to nedaří, nezbývá jim, než si ponechávat ty nástroje, které dosud mají v rukou.

 

36:59

Další otázka je od Sergeje. Zdravím,
jakým způsobem se může projektově-zkonstruovaný stát přeměnit v historicky podmíněný? Aby si stát osvojil vyšší priority, potřebuje k tomu přinejmenším čas a další zdroje a páníček přece nespí.
Je vystoupení z konglomerátu a zapojení se do meziregionálního bloku jedinou reálnou možností, jak se takové státy mohou zformovat?
Existují historické příklady takových procesů?


(V.V.P.)
Existují. Ale je to všechno trochu jinak.
Jak projektově-zkonstruovaný stát, tak ten historicky zformovaný, jsou historicky podmíněné. Vytvoření jakéhokoliv státu tak či onak nemůže probíhat ve vzduchoprázdnu, ale na základě nějakých politických, historických procesů probíhajících v celkové společnosti.
Projektově-konstruované státy jsou vytvářeny z vůle vnějších hráčů a historický stát vyrůstá z kultury národa.


Je-li v kultuře národa založen mechanismus státotvornosti, tak se takový stát s tou či onou mírou pravděpodobnosti v závislosti na tlaku prostředí zformuje.

Ale jestliže v kultuře národa nejsou prvky státotvornosti? ...Udržování chodu státu?

Tak bude zničen dokonce i hotový stát, který po někom zdědí.
Jak se o tom mluví: „Podívejte, jen jim ho přenechali a už to tam upadá.“
...Příkladem může posloužit Jihoafrická republika, Rhodesie, která se dnes jmenuje Zimbabwe. Šlo o velmi dobře rozvinuté státy, které měly hodně kompetencí.


A jakmile bylo k řízení přivedeno místní obyvatelstvo, to původní, jehož národní kultura neobsahuje prvky třech vyšších priorit a nemá kompetence k udržování států s takovou úrovní rozvoje, protože ještě žije na úrovni rodového zřízení, nebo se blíží k feudálnímu zřízení…
Nebo když si vezmeme Kazachstán.
Ti se právě dostali k úrovni feudalismu. No a když je připravíte o podporu kompetencí ze strany vnějšího centra, tak se jim stát zhroutí. Jen si vezměte, co se tam teď děje. Odchází...
Dochází k určitému předávání té podpory zajišťující jejich kompetence ze strany Ruska, k podpoře kompetencí ze strany Velké Británie. Jenže tam existence centra koncentrace řízení pomalu končí a je přenášeno.


A tak přechází i k formátu Astany. No a když přišel tento páníček, bylo zapotřebí se mu přizpůsobit, aby měl alespoň představu o tom, co je kde napsané. Protože se přece nebudou učit tu jejich azbuku?! ......„Ať pěkně oni píší mojí abecedou a já potom, když to bude nutné, z toho něco už vyčíst dokážu. Rozeznám jména, názvy států, ostatní mi potom přeloží překladatel."
Proto jim tam také zavádějí tu latinku a odůvodňují to tím, že tam kdysi latinku měli a sotva ji stačili zavést…


Ti lidé, kteří tvrdí, že ji akorát tak stačili přizpůsobit kazaštině, a potom byla násilně zavedena kyrilice, očividně nic nevědí, a zkušenosti ze života Kazachů v Číně pro ně nic neznamenají.
Tam se totiž také pokoušeli zavádět latinku a byli nuceni se vrátit k arabskému písmu. Protože latinka prostě méně než cokoli jiného vyhovuje v jakékoliv své transkripci, pokud samozřejmě není zavedena spousta diakritických znamének. Ty je však potom také nutné umět číst, znát pravidla jejich použití.
Latinka prostě vůbec neodpovídá fonetice kazaštiny, vůbec jí neodpovídá.

 

A na základě kyrilice byla pro kazaštinu vypracována odpovídající abeceda. Takže aby je připravili o zkušenosti z historického dědictví státního budování Kazachstánu, které tam získali v sovětských dobách, připravují je o jejich abecedu, o tyto znalosti. To se mohou rovnou vrátit k 15. století a řídit Kazachstán jako v tom patnáctém století.


Je tedy možné z projektově-zkonstruovaného státu zformovat ten historický? ...Je to možné.
Ale k tomu je nutné umožnit v tom státě rozvoj jeho vlastní unikátní kultury.
Projektově-zkonstruované státy, které měly šanci zformovat se v historické státy, byly, znovu opakuji, Jihoafrická republika, Rhodesie, kde fungoval systém apartheidu, při kterém bílí nezasahovali do života místního obyvatelstva, ale přitom těm lidem poskytovali možnost získávat nové, pro ně nedostupné znalosti. V mnohém ten systém nebyl takový, jaký by být měl, ale stále to byla možnost, jak zachovat národ a pozvednout ho po určité době na takovou úroveň, a také jeho kulturu, aby to podpořilo toto obyvatelstvo.


Dalším projektově-zkonstruovaným státem, který se stal historickým, je Kuba, kde je veškeré obyvatelstvo přistěhovalecké, a kde probíhalo formování tohoto obyvatelstva. Když se ten stát zbavil vnějšího tlaku ze strany USA, kdy byl ten ostrov využíván jen pro své zdroje, tak tam byla na základě marxisticko-socialistických idejí vybudována nová národní kultura, která ve své krvi, tedy ne v krvi, ale v kultuře podporuje existenci státu.
Navíc ta symbióza nových ideologických učení a starodávných kultur tvořících kulturu tohoto místního obyvatelstva umožnila Kubáncům efektivně přenášet ty prvky státní kultury i do dalších latinskoamerických států a do afrických států, což právě činí vnější politickou činnost Kuby úspěšnou.


Takže celým problémem je, jak je takový stát formován.
Kuba se dokázala zformovat v rámci jednotného ruského světa, protože jsme ji zastřešili a zajistili ji zdrojově, takže díky tomu dokázala zformovat svou kulturu, svou ideologii a na základě toho si tam lidé vybudovali svůj vlastní stát.


Ale jak dál? ...Pokud se jim nedostává jejich vlastních kompetencí
Vždyť k tomu, aby jakýkoliv historický stát mohl existovat, dokonce i ten projektově-zkonstruovaný, je potřebný soubor kompetencí. Buď jsou tyto kompetence zajišťovány silami vlastního národa, díky jeho vlastní kultuře, nebo jsou tyto kompetence dodávány zvnějšku.
Navíc má každý stát jiné zdrojové možnosti. A zde těmto státům jmenovitě existence kompetencí na třech nejvyšších prioritách řízení v jejich kultuře umožňuje využívat různé kompetence na třech nejnižších prioritách, aby si zajistili nebo nezajistili svou suverenitu.


A třeba Kuba… Prostě ji uvádím jako takový příklad, ta má omezené zdroje. Ale má své obyvatelstvo, které je dostatečně početné. Zvýšili si tam kvalitu vzdělání, vytvořili vysoce rozvinuté zdravotnictví, začali exportovat lékařské služby a díky tomu od jiných států získali doplnění všech kompetencí, které Kuba potřebuje, aby mohla existovat jako stát.


Je nutné zvolit určité opěrné body, jejichž rozvoj vám umožní jejich export, abyste potom mohli importovat jiné kompetence, které si vlastními silami nejste schopni zajistit.
A takto je to s každým státem, jako je Jemen, Kuba…

Dočtete se o tom v naší analytické práci Stát jako systém pro přežití.
Tam jsou speciálně tyto příklady uvedeny, jak v různých podmínkách různé státy manévrují a kdo se orientuje na jaké opěrné body.

(Tři řádky -upřesnění - jsou přesunuty sem ze zadání otázky v čase 46:45)
Ještě to trochu upřesním.
Projektově-zkonstruovaný stát se může stát historickým pouze v rámci ruského světa.
Západní svět to nedovolí.

 

46:45

Další otázka je od Kiremetě. Dobrého zdraví všem. Vážený Valeriji Viktoroviči,
i když jsem si přečetl práci Stát je systémem pro přežití národa, tak jsem přesto nedokázal určit, jakým státem je ten nejvlivnější stát světa – USA.
Zda se přirozeně historicky zformoval, nebo je projektově-zkonstruovaný?
Výhradně projektově-zkonstruovaný. (V.V.P. - odpověď)
Je tu předpoklad, že byl založen Velkou Británií jako kolonie, ale ta v průběhu dějin přišla o svou moc nad ním.

(V.V.P.)
Velká Británie ten stát založila a o žádnou moc nepřišla.
Je jen třeba si uvědomovat, že existuje stát Velká Británie a také centrum koncentrace řízení na základě Velké Británie, které je tím euroatlantickým centrem.
...Protože existuje ještě euroasijské centrum, a tím je Evropa.
Takže euroatlantický blok se skládá z USA a Velké Británie a euroasijský blok je na území Evropy.

 

A teď se to centrum koncentrace řízení euroasijského bloku přesouvá do Íránu a s tímto přesunem jsou velmi velké problémy.
No a euroatlantický blok se přesouvá ze své větší části do Číny a práce na tomto přesunu probíhají celkem dost úspěšně. Takže globální řízení, jehož centrum koncentrace řízení bylo ve Velké Británii…

A jak se zformovala Velká Británie?

Napřed tu byl Egypt a v míře rozvoje civilizace se centrum odtud přesunulo do Itálie, to byli ti Janované a Benátčané, kteří kontrolovali dvě strany Středozemního moře. Potom v míře dalšího rozvoje civilizace potřebovali založit nové centrum koncentrace řízení, a tak si našli Holandsko, které je sítí řek spojeno s Evropou a...
Řeky tehdy byly dopravními tepnami. Jenže Holandsko bylo dost zranitelné, dalo se na něj zaútočit po souši. Tak si potom našli Velkou Británii, tedy Anglii, ten ostrov a přesunuli se tam.

 

Dále jim rozvoj technologií umožnil přijít k závěru, protože mysleli dopředu, že zřídí-li si centrum koncentrace řízení za oceánem, tak při existenci určitých základen, což je také důvod, proč mají USA mnoho základen po celém světě, bude odtud možné řídit celý svět.
Proto to území USA vyčistili od místního obyvatelstva…

- Velmi dobře je to všechno popsáno v práci vnitřního prediktoru Sad roste sám..?
Kde jsou tyto věci plně a dobře probrány. -

Takže to území vyčistili, a potom začali z území Spojených států budovat řízení světa.

 

Ale technologie přece jen vyžadovaly, aby bylo funkční centrum řízení také ve Velké Británii. Proto ano, existovaly dva státy, ale na úrovni globální elity šlo o dvě centra koncentrace, a přesněji o dvě velitelská stanoviště, z nichž každé plnilo svou vymezenou funkci.
USA připadla role hlavního mezinárodního četníka. A tak tam postupně začali z Velké Británie převádět řízení. Jenže s rozvojem raketové techniky začalo být jasné, že už nemá smysl se tam schovávat, protože rakety doletí i tam.


Proto byl tento proces v určité etapě potlačen a soustředili se na to, aby se okolo USA všichni spojili a posílili je jako nejpřipravenější nástroj pro přemožení Sovětského svazu, který uplatňoval alternativní koncepci řízení, alternativní koncepci globalizace.
Aby tak přemohli Sovětský svaz, protože potom budou ty rakety už zbytečné a bude možné se v klidu přesunout do Číny, která byla v plánu jako následující centrum koncentrace řízení již někdy od 14. století.

 

51:40

Další otázka je od Arťoma Kobočtece. Dobrý den. V jednom z pořadů jste řekl, že
Rusko se již ukázalo být natolik suverénní, aby prověřilo (na letišti) amerického diplomata. Potom jste vysvětlil, že to globalisté spustili proces, kdy se u nás začali zpívat písničky o „příteli (globalistů) Vovočce“ s ponorčičkou a že za tohoto procesu jsou potom možné i takové prověrky diplomatů.
Takže je to tak, že veškerá suverenita Ruska stojí na přátelství Vovočky s globalisty?
A až Vovočce skončí mandát, tak si globalisté již nedosadí přítele, ale svého člověka Pášeňku, se kterým nebude potřeba se domlouvat a v něčem mu ustupovat, ale jednoduše povedou Rusko tam, kam potřebují?

A my víme kam a nelíbí se nám to! Prosím potvrďte nebo vyvraťte správnost těchto úvah.

(V.V.P.)
Je to ta třetí možnost. Suverenita Ruska pramení z Ruska a kultury ruského národa.
To je to, o čem jsme mluvili. Rusko je historickým státem, civilizací, ruským světem, který uplatňuje alternativní koncepci řízení globalizace.
A dělají-li si všechny elity starosti, jak budou žít po Putinovi, a chtějí proto navázat na Putinův stát, tedy najít člověka, který chápe národ, aby mohly likvidovat ta nebezpečí, která by je mohla připravit o jejich postavení, tak nechápou to, co chápou globalisté, že to takto dál jít nemůže.
Ano, Putina musí teď elita poslouchat, jinak si to odskáče a to v první řadě od globalistů.

 

Oni nechápou jinou věc, sám ten fenomén zrodu Putina.
Proč po rozpadu Sovětského svazu ta nejbohatší a nejblahobytnější republika SSSR Ukrajina sklouzla do takového příšerného stavu, v jakém se teď nachází?

Panuje tam chaos, všechny politické procesy jsou jen cirkus. Ta písnička:
„V hlučné komediantské krčmě se rádi scházejí podvodníci, lotři a zloději všeho druhu. Někdo se napít přišel, někdo pěsti předvést a někdo klípky nejnovější si poslechnout. Když tam jdu, zbraň vždy nabitou mám.“
To je dnešní Ukrajina. To je její logický vývoj.

Proč? ...Protože ta kultura západňáctví vůbec nepodporuje existenci státu.

A to v žádné podobě. A to teď tak či onak na tomto území dominuje, což se i projevilo.

 

Kultura ruského národa podporuje existenci státu, a proto se objevil Putin.
A pro globalisty musí být zrod nového vůdce předvídatelný.

Dnes se přátelíme s Vovočkou a s kým se budeme muset přátelit zítra?

Oni přece nevědí, kdo se stane tím příštím. Ale velmi dobře vědí, že ten příští se každopádně objeví.


V sedmnáctém století se zdálo, na jeho začátku, že Rusko už převálcovali:
„V Kremlu sedí polští interventi, je dokonáno, elita již přísahala kralevici Vladislavovi, takže se nám povedlo Rusko přemoci.“
Jenže se objevil Kuzma Minin s Požarskim a všechno to vynuloval. V Rusku to tak vždy bylo a vždy to tak bude.


Globalisté to chápou. Proto pro ně není důležité, kdo konkrétně nastoupí po Putinovi, kdo bude jeho nástupcem, na tuto otázku jim nedokáže odpovědět ani sám Putin. Pro ně je důležité porozumět systému, jaký buduje Putin a bránit jeho budování globalisté nebudou v žádném případě.
Oni potřebují, aby ruské území bylo řiditelné, protože chtějí přežít na planetě Zemi a všechno, co teď bude na této planetě, je závislé na tom, jak na tom bude Rusko.

 

Jestliže se v Rusku všechno sesype a začne tu státní převrat a občanská válka, tak se sesype i všechno v celém světě, úplně všechno.
V USA… Byla tu otázka na boj státní elity USA proti Trumpovi. Lidé tam mají zájem, aby u moci byl Trump, protože ten nabízí život lidem.


A státní elita si neuvědomuje, že kdyby si teď naposledy prosadila svou a to by byl její konec, skončila by v posttechnokratickém světě.
Ve kterém se jim ten hollywoodský film Šílený Max bude zdát dětskou pohádkou. Všechno by tam bylo daleko horší a globalisté to chápou a nechce se jim takto skončit.

 

Takže globalisté chápou, že je nutné teď zachovat Rusko, ale musí se s ním na tom dohodnout, aby ty procesy v Rusku neprobíhaly úplně mimo ně.
A za této situace je lepší raději se právě teď přátelit. To je důvod proč globalisté nebrání Vladimirovi Vladimiroviči.
Navíc mu umožňují řešit procesy v celém světě, protože sami to nedokážou. A globalisté potřebují stejného člověka u řízení i po Putinovi, který dokáže realizovat globální politiku.

 

A jaké si s ním globalisté vybudují vzájemné vztahy, ukáže budoucnost. Ale teď mají maximální zájem na tom, aby Rusko existovalo a zachránilo celý svět.
To je to, co nechápe americká státní elita ani podpindosníci tady uvnitř Ruska.


Proto je čeká krušný osud, ještě jednou opakuji, že všichni by se měli po kolenou plazit k Putinovi. A globalisté teď neberou ohled na Putina kvůli tomu, že by byli přátelé Ruska, že by mu chtěli pomoci. Jejich nabídka je následující:
Poraď si, jak umíš a tam, kde to pro nás bude výhodné…“
Tedy přesněji: „Tam, kde to bude odpovídat našim zájmům, svou část práce uděláme. Se zbytkem si musíš poradit, jak umíš.“


Stejný postoj zaujmou i k tomu dalšímu. Ale ani tomu druhému, co nastoupí po Putinovi, překážet nebudou.

A tady dělají chybu… Co se teď u nás děje?

Probíhají různé politické procesy okolo jmenování vlády a podobně. Začala klanově-korporativní bitka. Oni si myslí, že když se jim povede dosadit někoho svého, tak tam bude sedět, jenže nebude. Bude tam ten, který bude odpovídat kultuře ruského národa, ruské státní ideologii.
A té nevyhověla ani vláda sedmi bojarů, a jací oni byli urození, tak se objevil obyčejný člověk Kuzma Minin a kníže Požarskij, který byl mimochodem Rurikovec a také jediný, kdo měl nesporné právo na ruský trůn. Žádní ti Romanovci bez rodu.


A v té skutečnosti, že se Požarskij nestal ruským carem, hrály roli jeho osobní kvality. Ale přesto, někteří říkají, že nejednal správně, já si myslím, že za daných okolností jednal správně, protože Rusko nežije jen jedním dnem, bylo potřeba ho posouvat dopředu.

- To byla poslední otázka.

Dnes, ostatně jako vždy, jsme mluvili o těch procesech, které jsou na povrchu, o které se lidé sice zajímají, ale nechápou je.

A proč?

Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů.

A zatímco dříve, abyste se stali člověkem a občanem, vám stačilo umět číst, psát a počítat, tak dnes musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, abyste mohli jednat uvědoměle na základě správného porozumění společensko-politickým sociálním procesům probíhajícím ve společnosti a mohli tak bránit zájmy své i své rodiny.


Protože znalosti znamenají moc. Už se přece všichni přesvědčili o tom, že současná elita vůbec neodpovídá... Lidé ve své většině přisuzují elitě pozitivní význam, že elita je něco lepšího. Nic podobného. V tomto ohledu, že by mělo jít o něco lepšího, to vůbec není elita. V současné době jsou všichni, kdo řídí Rusko, od úrovně jakéhokoliv okresu, regionu až do Moskvy...
Ti všichni byli zformováni v devadesátých letech. A z větší části se jedná o podpindosníky, kterým jsou ruské zájmy UKRADENÉ.


Celé jejich vlastenectví spočívá ve třiceti stříbrných v podobě nařezaných papírků zelené barvy, tedy dolarů. To je to jejich vlastenectví, které se projevuje v takových jejich názorech jako:
Učitelům se prostě nechce pracovat, proto také nemají pořádné peníze. To kdyby šli makat na tři čtyři směny a odpracovali si svých „sedmdesát“ hodin denně, tak by si mohli vydělat i celých 12 tisíc, ale takhle mají jen tu svou almužnu.“

A kdo je autorem té myšlenky?

Člověk v čele „republiky“, a mělo to snad pro něj nějaké následky?

Tedy přesněji šlo o šéfa jeho aparátu, ale cožpak ho za to potrestal? ...Propustil ho? ...Ne. A proč? Protože on sám je přesně stejného názoru, který promítá do svého řízení a ty učitele deptá.

 

Je toho názoru, že peníze ze školství je možné krást, takže šéf jeho aparátu jedná správně, protože mu do sauny (k jednání na osobní úrovni) umí nadirigovat koho je třeba.

A učitelé? ...Ti přece jen vychovávají a učí naše děti, cožpak to nám přinese nějaké peníze?

Zatímco… Cožpak se dá hodně vydělat, když něco vyrábíte na strojích?

To znamená, že musíte s někým spolupracovat, organizovat výrobu, mít potřebné znalosti, dovednosti.


Zatímco když ty stroje prodáte do šrotu, dostanete peníze na ruku hned. To je ta úroveň myšlení státních úředníků zformovaných v devadesátých letech.
A proto, abyste ubránili zájmy své, své rodiny i vlasti, abyste ubránili naše děti, musíte se všichni sami stát konceptuálně mocní.


Je třeba vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, studovat. A tyto znalosti najdete pouze v jediném zdroji. V Koncepci sociální bezpečnosti.
Buďte proto konceptuálně mocní a studujte Koncepci sociální bezpečnosti a
Dostatečně všeobecnou teorii řízení.

Braňte zájmy své i své rodiny.
Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí.
Do příštích setkání.