Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 7.8.2017

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 7.8.2017

12.8.2017

 

Překlad a titulky: Irena

youtube.com/watch?v=MlldLZrchxc

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 07.08.2017.doc (86528)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 07.08.2017.srt (56128)

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den. 07.08.2017

Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

00:18

Naše první otázka souvisí s nedávným Trumpovým podpisem zákona o takzvaných protiruských sankcích. Georgij Aslaňan se ptá. Medvěděv, ruský premiér, se vyjádřil, že Trumpův podpis zákona o sankcích svědčí o tom, že americký establishment s ním jasně vyběhnul. Je zde uveden citát: „Prezident nemá z nových sankcí radost, ale nezbylo mu, než ten zákon podepsat. Téma nových sankcí vzniklo především jako ještě jeden ze způsobů, jak podtrhnout Trumpa a dát mu za vyučenou. A následovat budou další akce, jejichž konečným cílem bude jeho odstavení od moci. Nesystémový hráč musí být zlikvidován“, myslí si ruský premiér. Tímto svým prohlášením premiér demonstruje svou věrnost státním elitám a přispívá k impeachmentu? Okomentujte prosím

toto jeho prohlášení.

 

To nebyla jen demonstrace věrnosti, je to všechno ještě daleko horší a závažnější. Když byly ty sankce podepsány a spustila se u nás v Rusku kvůli nim ta hysterie, tak jsem měl pocit, že jsem se vrátil do nějaké paralelní reality, že mám déja vu. Právě tak. Vysvětlím, co mám na mysli. Pamatujete, jak se absolutně odevšad neslo: „Trump volby prohrál, Clintonová vyhrála, nemáme o tom žádné pochybnosti, na 98% vyhrála Clintonová...“ Takto se všichni vzájemně přesvědčovali v tom, že Trump prohrál. A teď pozorujeme úplně to samé. Všichni nás teď začali opět intenzivně přesvědčovat, že Trump všechno prohrál, že je nesystémovým hráčem.

 

Tak zaprvé, kdo určuje, který hráč je systémový a který nesystémový? Na jedné úrovni může být nesystémovým hráčem a na vyšší úrovni systémovým. A kdo má větší šanci vyhrát? Samozřejmě, že vyhraje ta vyšší úroveň řízení, s lepším chápáním řídících procesů.

Trump zastupuje globální elitu a Medvěděv v daném případě zastupuje podpindosníky.

To dokonce ani nepramení od státní elity, to jsou jejich vlastní přání, takto oni chápou to, co se stalo. U nás tu máme hysterii kvůli tomu, že Trump podepsal ty sankce a na Západě je klid. V USA je také klid. Běžná pracovní rutina. Odškrtli si to, informovali o tom, Evropa řekla, že se jí to nelíbí, ale žádná hysterie, žádné bouřlivé diskuze se nekonaly. Proč?

 

Nejspíše proto, že to není tak, jak to vidí Medvěděv a spol., kteří zastupují zájmy podpindosníků tady u nás v Rusku. Ve skutečnosti je podpis těch sankcí ještě jedním příkladem, že státní elita sama nic nedokáže. Všechno, co udělá vlastníma rukama, jí přináší kolosální porážky. To je opět na téma: „Učte se, jak se to dělá, chlapečkové!“ - Už potřetí. - Všechno to bylo tak perfektně provedeno, tak dobře a kvalitně, že je prostě neuvěřitelné, že jsou schopni vážně uvažovat o jakési Trumpově porážce apod.

 

Jen si tu situaci vezměte. Máme tu Trumpa, kterého kongres, senát nutí podepsat zákon. Jestliže ho nepodepíše, prokáže, že je ruský agent a jestliže ho podepíše, tak jakoby prohraje. A co se stalo ve skutečnosti? Trump ten zákon podepsal, ale... A kdyby ho nepodepsal, tak by bylo přehlasováno prezidentské veto, a potom by opravdu prohrál. Trump tedy ten zákon podepsal. Já tu znovu musím zdůraznit, že USA jsou státem advokátů a on podpis toho zákona podmínil celou řadou podmínek.

 

Celkové vyznění je takové: „Jestliže vyhodnotím...“ Tedy přesněji: „Jestliže bude rozhodnuto, že to či ono ustanovení toho zákona je protiústavní, tak dané ustanovení z tohoto zákona plnit nebudu.“ Tedy, co chci, plnit budu a co nechci, plnit nebudu. Kde zde vidíte prohru? Všechno je to přesně dané. Chápete? Reálně k danému zákonu přistupuje způsobem, že ho bude plnit tak, jak bude považovat za potřebné, ale odpovědnost za plnění toho zákona padne na státní elitu.

 

V současné době jsou USA odstavovány od (řízení) Ruska a Evropy. Negativní dopady z přijetí tohoto zákona již teď v podstatě zcela jasně vidí dokonce i energetický sektor USA. Mnozí vystupovali: „Co to děláte? To není správné, děláte to špatně, vztáhli jste ten zákon na sektory, které s Ruskem spolupracovat musí! A ve výsledku my...“ No mám na mysli, my Američané. „Ve výsledku to poškodí nás.“ A Trump ho podepsal. Ti lidé to dopředu oznámili. A až se potom budou řešit škody, které to přinese, a všichni se začnou ptát: „Proč Trump prosazuje takovou linii?“ Tak jim jen odpoví: „Já se držím zákona, se kterým přišel kongres, senát, kde sedí státní elita, takže jděte se všemi svými výhradami za nimi.

 

Vy teď přicházíte o pracovní místa, o peníze v byznysu, ale proč s tím jdete za mnou? S tím jděte za nimi, za státní elitou.“ Takže veškeré negativum přehodí na ně. Přitom, opět zdůrazňuji, tam, kde to bude považovat za potřebné, ten zákon plnit nebude. A tady se dostáváme k tomu, proč se tedy u nás v Rusku rozpoutala taková hysterie?

 

U nás všichni podpindosníci, ale nejen oni, i „patrioté“, o kterých se také dá říci, že jsou to podpindosníci, protože sami stát řídit nechtějí, vždy potřebují nějakého toho páníčka. Ti všichni tehdy vykřikovali, že volby vyhraje Clintonová. Clintonová vyhraje a basta. Vsadili na Clintonovou, protože to odpovídalo jejich zájmům, jejich vztahy se státní elitou jsou totiž vázány na jiné linie. S Trumpem žádný dialog navázán nemají, jednoduše žádný není. Chápete?

 

A přijetí tohoto zákona velice přesně charakterizoval Dmitrij Anatoljevič Medvěděv. Ve svém facebooku napsal: „Skutečnost, že prezident Trump podepsal nový sankční zákon proti Rusku, bude mít několik následků. Tak zaprvé, znamená to konec nadějím na zlepšení našich vztahů s novou administrativou."

 

Takže všichni podpindosníci spadající pod státní elitu mohou zapomenout na to, že dokážou naladit nějaké vztahy s Trumpovou administrativou a zůstat na svých místech, udržet se v takzvané ruské elitě, ve vedení Ruska. A to je konec, můžou balit kufry směr Londýn, když jim to tedy dovolí, protože jet do Londýna už teď také není tak jednoduché. Prakticky současně s tím, jak Trump podepsal ty sankce,

přijal Vrchní soud v Londýně rozhodnutí, že Rusové, jejichž rodiny trvale žijí ve městě Londýně, spadají výlučně pod britskou jurisdikci.

A co se potom na základě toho děje? Zabavují jim majetek! Podobně jako když rumunští pohraničníci do nitky obrali Ostapa Benderu. „Jen ať k nám přijedou se vším, co kde nahrabali a my jim od toho pomůžeme.“ Proto ta hysterie. Nemají, kam by se uklidili.

 

Nebyl to jen Medvěděv, kdo o tom mluvil. Stejně tak třeba Kosačov, předseda mezinárodního výboru Rady federace, ten také zaplakal: „USA nám neponechávají žádnou šanci ke konstruktivní spolupráci.“ To je přece tragédie! USA jim prý neponechávají šanci na konstruktivní spolupráci. Cožpak se Američané rozhodli na Mezinárodní kosmickou stanici vyskakovat z trampolíny? Svoje družice budou na oběžnou dráhu vystřelovat prakem? Cožpak se vzdali jedné jediné oblasti spolupráce, kde jsou na nás kriticky závislí?

 

Ne. Tak oč jde? Jde jen o to, že služby těchto podpindosníků, kteří začali vykřikovat na všech televizních kanálech, že Trump prohrál, že mu dali za vyučenou... Ten problém je jen v tom, že služby těchto podpindosníků už nejsou zapotřebí. A loď popluje dál. Ta nejvýznamnější věc ve vztahu k celému řízení je ta, že náš řídící korpus obecně a podpindosníci jmenovitě absolutně nechápou hru s dlouhodobým dosahem. Absolutně jim to nedochází. Pro ně je všechno...

 

Je takový vulgární vtip, kdy domýšlivý student prohlašuje: „Správný borec to zvládne raz dva“, a odpovědí mu je: „Snad právě naopak, ne?“

V řízení je třeba umět hrát s dlouhodobým dosahem, ale to oni absolutně nechápou. Oni nechápou, jak je Trump v podstatě převezl. Teď vykřikují a doufají, že přece jen bude impeachment, že se Trumpa nějak zbaví. Ani náhodou. Teď bylo zaseto semínko, které teprve vyroste se zcela určitými následky pro státní elitu USA. Vždyť co se děje?

 

Už teď se objevují výsledky sankcí, které Trump podepsal. Z Německa prakticky na druhý den začaly přicházet zprávy. Napřed ministerstvo zahraničí prohlásilo: „My vidíme, jak Rusko přesouvá svůj politický vektor cílů z Číny na Evropu.“ Německá vláda to ještě doplnila prohlášením: „Otázka Krymu teď musí být uzavřena, nebudeme se jí teď zabývat a dál se budeme bavit o nastolení míru na Donbasu. A Krym necháme být, protože je to překážka v konstruktivních vztazích s Ruskem.“

Hned celá skupina sociálních demokratů vystoupila s tím, že je třeba změnit obrannou politiku NSR.

 

Sbor, celý sbor hlasů lídrů evropského společenství. Takže na jedné straně si USA samy odřezávají možnost spolupráce, protože proti komu byly zaměřené všechny ty sankce podepisované v USA? Proti Evropě.
Já jsem na minulém semináři, oj v minulém pořadu uváděl ten vtip kolující internetem: USA přijaly zákon zavádějící protiruské sankce poškozující evropské zájmy. A Evropa odpověděla tím, že přijme takové protiruské sankce, které poškodí americké zájmy.

 

A co reálně pozorujeme? Byly přijaty sankce poškozující zájmy USA a zároveň se Evropa vrací zpět na svá místa v Rusku, nakolik se jim to ovšem povede. To je to, oč tu jde. A služby podpindosníků, kteří jsou ve vleku státní elity USA, nadále nejsou potřebné. To je vše. Odtud pramení ta hysterie. Proto to kvílení Medvěděva, Kosačova a všech dalších. Podpindosníci se stávají minulostí. Potřební jsou noví, alespoň trochu schopní lidé a síla USA v Rusku udržet tyto lidi ve vedení slábne. A ani utéci nemají kam. V Londýně na ně také nikdo... Tedy čekají tam na ně a hlavně na jejich kufry, na ten majetek, který si nakradli v Rusku.

 

Takto to tedy je. Šlo o nový krok, kterým absolutně převezli státní elitu. A podpindosníkům v Rusku řekli: „Chlapci, končíte. Kádrový korpus se mění.“

- Vašich služeb nadále není zapotřebí.

- Ano, proto tak kvílí.

 

14:37

Mám tu zrovna otázku k událostem v USA od Andreje z Doněcku, z Putilovky. Objevila se informace, že Scaramucci, Anthony Scaramucci, bývalý ředitel pro komunikaci v Bílém domě, se omylem dostal do seznamu zemřelých absolventů práv na Harvardu. Kdo komu poslal černou známku, nebo co to znamená? Pochybuji, že je to možné připsat pouhé náhodě.

 

Tuto situaci nepochopíte, jestliže se blíže nepodíváte na to, co se děje okolo Trumpova ratingu. To je totiž prvotní a Scaramucci je až následek. Takže oč jde? Opět se dostáváme do takové paralelní reality a déja vu. Kde kdo nás neustále informuje, že Trumpův rating klesá, klesá a klesá, a pouze ti nejserióznější analytici, kteří k těmto všem prognózám přistupují vážně a doopravdy je sledují, nám říkají, že Trumpův rating nepadá a navíc dokonce vzrůstá. Mezi svými přívrženci, kteří pro něj hlasovali, neztratil jediný bod a nové body získává u těch, kteří hlasovali pro Clintonovou, nebo nehlasovali vůbec.

 

Je to totiž tak, že Trump přijímá neustále nová a nová rozhodnutí, která lidi sjednocují okolo něho. Vezměte si třeba jen to jedno jeho nařízení ministerstvu spravedlnosti USA, aby se zaměřilo na fakta diskriminace bílého obyvatelstva při přijímání na vysoké školy, kde je tím nejdiskriminovanějším heterosexuální muž bílé rasy. Dovedete si představit, jak to Trumpovo postavení upevnilo? A nám neustále lžou o tom, že jeho rating padá. Ano, padá u státní elity, která se opírá o to, že organizovali volební kolotoče a vozili sem a tam gastarbajtry, aby všude hlasovali a tak podobně. Oni se totiž snaží své přání vydávat za skutečnost, ale už jednou na ty hrábě šlápli a chystají se na ně šlapat znovu a znovu.

 

A to hlavní, co dělají. Aby alespoň nějak prokázali, že Trump je nezpůsobilý... Protože o ratingu sice mohou lhát a lhát, jenže reálně stále roste a Trump své pozice mezi obyvatelstvem upevňuje. Co je tedy možné udělat, aby Trumpa podsekli? Maximálně zpomalit nabírání do práce a zaplňování uvolněných pozic novými lidmi, aby Trumpovi neumožnili jmenovat do nich své lidi. Pokud zbyla nějaká volná místa, pokud někde zbyli lidé clintonovské státní elity, kteří sedí v odpovědných funkcích, tak to tak musí zůstat, a to co nejdéle. Aby v těch funkcích škodili Trumpovi.

 

Státní elitě je jejich země ukradená, a škodí Trumpovi na úkor stability samotných USA. Fakticky tak řežou větev, na které sami sedí a padnou společně se svým státem, jenže si to neuvědomují. Maximálně tedy brzdí jmenování nových lidí.

 

Je tu ještě jedna věc, která charakterizuje tu událost okolo Scaramucciho, který se ve funkci ředitele pro komunikaci udržel pouhých deset dnů. Za tu dobu stačil přijít o svůj byznys a rozvést se s manželkou a to právě z politických důvodů. Ten hoch byl příliš prudký. Bylo to tak, že bezprostředně před Scaramucciho jmenováním došlo k jednomu skandálu, který spočíval v tom, že Sean Spicer odešel z funkce tiskového mluvčího Bílého domu, protože se mu prý nelíbilo, že by jeho šéfem byl Scaramucci. Takže rezignoval, a ten odchod měl souviset s tím, že si prostě povahově nesedli. Ale ve skutečnosti, jestli si pamatujete, tak ten útok Tomahawky na...

- Sýrii

- Sýrii, vyvolal skandál a bylo třeba někam přesměrovat pozornost lidí, a tak ji tehdy přesměrovali na Severní Koreu, na KLDR. Tehdy začali vykřikovat, že tři eskadry, tři útočná uskupení v čele se třemi letadlovými loděmi, prostě celá armáda lodí pluje vyřídit si to se Severní Koreou. „Zasypeme jí bombami, raketami, celou jí...“ Celý svět z toho byl bez sebe, ale já už jsem tehdy řekl, že to přesměrování pozornosti na KLDR je jen způsobem, jak zadusit skandál okolo toho raketového útoku.

 

Tam šlo přece o ruské zájmy. A ve výsledku nesystémoví hráči, státní elita, která vůbec nechápe, co se děje, mohla reálně vyvolat válku, třetí světovou. Aby se to nestalo, přesměrovali pozornost na Severní Koreu, kde mají již do nejmenších podrobností vypilovánu metodu, jak ten vyvolaný problém potom nechat vytratit do ztracena. Jen si vezměte ten humbuk okolo toho, už určovali přesné časy útoků na Severní Koreu a místo toho se to od té doby naopak v poklidu vytratilo do ztracena.

 

Nemají vůbec žádné údaje o tom, že by Severní Korea mohla nějak ohrožovat USA.

Sean Spicer se tehdy uřeknul. Už jsem o tom v jednom z pořadů mluvil, hned po té tiskové konferenci, po které došlo k tomu skandálu. Tehdy se uřekl, že nemají vůbec žádné údaje o tom, že by Severní Korea mohla nějak ohrožovat USA. Přičemž tehdy na tom byla postavena celá ta politika, že Severní Korea USA ohrožuje, a tak je třeba urychleně soustředit vojenskou pěst proti ní. Takže se uřeknul, a aby to rychle zamluvili, tak bylo pro změnu rozehráno pozdvižení okolo jeho prohlášení o Hitlerovi a holokaustu.

 

Díky tomuto novému skandálu potlačili reakci na to jeho uřeknutí o Severní Koreji, o kterém prakticky neinformovalo jediné médium. Prostě to téma zamluvili. A já jsem tehdy řekl, že je to pouze otázkou času, tedy že je to otázkou času a schopností Seana Spicera, kdy svou funkci opustí. Jestliže se z toho dokáže vykroutit, zůstane, jestliže to nedokáže, bude odejit na základě nějaké dobře vypadající záminky. Nedokázal se vykroutit a tak našel dobře vypadající záminku, že nebude spolupracovat se Scaramuccim a odešel.

 

Proč o tom všem ale mluvím? Tedy proč jsem to připomenul? Neboť jsem o tom již mluvil. Scaramucci nevzal na zřetel všechny tyto věci okolo Seana Spicera a provedl lapsus ještě horší než Sean Spicer. On... „Já jsem takový tvrdý chlap, všechny tu okamžitě srovnám. Stojí za mnou tak vlivní hoši, byl jsem jejich kádrovou rezervou. A teď se tady mám ukázat, všechno tu dát do kupy, budu razit takovou a takovou linii...“ A začal bezúčelně žvanit.

 

Sean Spicer se jednou uřeknul. A Scaramucci, ten jel jak kulomet a vykecal všechno. Ti, kteří ho tam dosadili, se chytili za hlavu. A právě kvůli tomu 31. července v Associated Press informovali, že na Harvardu, kde studoval, ho omylem uvedli v seznamu zemřelých absolventů. Scaramucci ten vzkaz pochopil. Šéfové mu poslali černou známku, a tak okamžitě hned 31. července sám odešel. Byl odvolán, ale nebránil se tomu. Jak říkám, co není v hlavě, musí být v nohách.

 

Ale on nebyl úplně beznadějný, jenže se do té práce vrhl tak po hlavě, že všechno zvoral. Příliš mnoho žvanil. A v případě úředníků takové úrovně jim hlava na krku sedí díky jazyku. Jestliže si pustí svůj jazyk na špacír, aniž hledí na to, co si dovolit můžou a co ne... Takže Scaramucci se z toho ještě nevyvlékl, jeho situace je daleko horší než Spicerova, protože žvanil opravdu příliš mnoho a namíchnul hodně lidí. Ale není to ještě úplně fatální.

 

Jestli vezme rozum do hrsti... Ta věc se má tak, že jak jeho jmenování, tak i odvolání souvisí s tím, že lavička kádrových rezerv globalistů je ještě kratší než lavička státní elity. Nedosti na tom, že mají problémy své lidi do funkcí dosazovat, tak navíc ti, které do nějakých funkcí dostanou, jsou omezeně způsobilí a bez dobrého dohledu toho mohou hodně pokazit. Scaramucci je toho příkladem. Potřeboval vedle sebe dobrého kurátora, aby ho ukočíroval. Možná by se otrkal a plnil svou funkci dobře. To by ale museli Trumpovi dovolit do klíčových funkcí dosadit své lidi. Jenže státní elita se snaží v těchto funkcích co nejdéle udržet ty své. A jestliže nějaká funkce zůstává prázdná, protože z ní někdo již odešel a je obsazena pouze dočasně, tak je jim úplně jedno, co to způsobí státu. Čím hůře, tím lépe.

 

Myslí si, že lidi potom rychleji přesvědčí, že Trump nezvládá svou funkci, bude impeachment... A že se zatím zhroutí stát? Oni tomu nevěří. Stejně jako tomu svého času nevěřila naše sovětská partajní nomenklatura, ta s dobrými úmysly, která se neúčastnila scénáře přeformátování SSSR, přeměny socialistického hospodářství v kapitalistické s novým sociálním zřízením. Stejně tak státní elita nevěří, že se USA zhroutí, protože se toho procesu neúčastní. Jsou pouhými statisty v cizí hře.

 

27:00

K dalším událostem. V pořadu informační válka s Dmitrijem Taranem jste částečně osvětlil otázku související s přestřelkou v moskevském oblastním soudu. Kolegové prosí podrobněji vysvětlit tuto otázku. Opět píše Georgij Aslaňan a prosí okomentovat ten troufalý útok. Je možné, že by daná skupina byla napojená na ISIL, byla přes něj řízená státní elitou USA a měla tak přispět k destabilizaci situace v Rusku?

A Radomir Kovalevskij ze Sevastopolu také píše. S ohledem na to, kolik toho ti zločinci věděli, pro čí zájmy pracovali a od koho si pronajímali bydlení, se ptám: Šlo o vraždu na zakázku?

 

K žádné vraždě vůbec nedošlo. Šlo o pokus o útěk, který měl plnit určité cíle a zabránil mu odborný zásah ruské gardy. K těm vazbám s ISIL, takové bezesporu existovaly, ale řízení ze strany ISIL zase bezesporu neexistovalo.

Musíme si ujasnit, co je to ta banda GTA. Tato banda řádila nejvíce v roce 2014, kdy na silnici M4-Don zabíjeli řidiče, útočili na auta. Jsou jim připisovány vraždy sedmnácti lidí. Čím je ta banda GTA zajímavá?

 

CIA a Pentagon řídí ty různé ISIL, či Al-Káida.

Je zajímavá tím, že se jednalo o nácvik scénářů destabilizace transportu na určité trase. To na straně jedné a na straně druhé byli lidé, kteří tam získávali diverzní zkušenosti, a vázala je prolitá krev, potom posíláni bojovat v sestavě ISIL do Sýrie. Ta vazba tam byla přímá. To ale neznamená, že jejich činy řídil ISIL, protože jako takový ISIL, či Al-Káida nebo něco podobného z podstaty věci neexistují. Existuje jediný štáb, který se nachází ve Washingtonu, tedy hypoteticky řečeno, protože CIA a Pentagon řídí různé ty směry. Potomac, Langley. Oni řídí různé ty směry, ale podstata je následující.

 

V závislosti na úkolech, které mají být řešeny, to uskupení teroristů, které pro tyto úkoly sjednotili, příslušným způsobem také pojmenují. Když ty své úkoly plní, jako třeba Boko Haram nebo jiné uskupení, tak ti lidé mezi nimi neustále kolují a doplňují je podle aktuální potřeby. Chvíli přísahají ISIL jedni, potom zase druzí, pak zase zmizí a doplní třeba Al-Káidu. V závislosti na tom, jaké mají být právě plněny úkoly, jim jejich velitelé zpoza louže ukládají, pod jakou hlavičkou je mají vykonat.

Takže, jestliže tady u nás byla vytvořena základna pro přípravu bojovníků pro ISIL, vůbec to neznamená, že byli řízeni Islámským státem.

 

Vůdce té bandy GTA žil na pozemcích šéfa administrativy ruské generální prokuratury.

Řízeni byli z USA a tu bandu GTA tu kryli podpindosníci. Stačí říci, že v roce 2014 byl vůdce té bandy zatčen na pozemcích... Bydlel na pozemcích rodinného domu šéfa administrativy ruské generální prokuratury. Přímo na jeho území tam v jedné přístavbě žil vůdce té bandy! Tvrdit, že úředník v takovém postavení nevěděl, koho tam má, je prostě směšné.

Pokojíček si tam pronajal, že?

Proč pokojíček? Celý strážní domek. Na pozemcích toho domu, aby tam nikdo náhodou nestrkal nos. Jen tak mimochodem při zatčení kladl ozbrojený odpor a zahynul. A ten úředník potom z té prokuratury nenápadně odešel. Vždyť proč by měli dál zbytečně poutat pozornost, že? Sám odešel, tak oč jde?

 

V roce 2014, bylo úkolem státní elity rozpoutání třetí světové války.

Podstata činnosti té bandy GTA spočívala v tom, že byl nacvičován... Byl nacvičován scénář destabilizace veškeré nákladní i osobní dopravy, prostě celkové státní přepravy. Mělo k tomu dojít všude ve stejném okamžiku. A ti lidé, které tenkrát zatkli, měli být vlastně veliteli. Mělo jít o seržanty s vlastní bojovou skupinou, se svým bojovým úkolem na určité trase, kteří měli na základě určitého signálu vpadnout na tyto silnice a začít tam řádit a zabíjet lidi, vyvolat destabilizaci.

Znovu připomenu, že v roce 2014, bylo úkolem státní elity rozpoutání třetí světové války a jejími Gliwicemi se mělo stát sestřelení boeingu nad Donbasem. Tenkrát jsme jen o vlásek unikli třetí světové. A v tomto ohledu absolutně nevidím, že by naše odborné analytické společenství mělo nějaké povědomí o událostech z roku 2014. A ta katastrofa byla na spadnutí, doslova nám dýchala za krk, ta třetí světová.

 

Existuje centrum koordinace řízení těchto procesů jako banda GTA a nitky se táhnout až na samý vrchol.

Až by začaly na Donbasu bojové akce za účasti ruské armády, kam jí chtěli zatáhnout, tak potom by na naše silnice vpadla celá ta početná armáda z bandy GTA, která by začala zabíjet lidi a destabilizovala tak týl s plnou silou.

Ale zaprvé správný postup celého našeho řídícího komplexu v čele s ruským gosudarem, vedl k tomu, že plán na rozpoutání třetí světové války nevyšel. Nenechali jsme se nachytat tou provokací, těmi Gliwicemi v podobě boeingu sestřeleného nad Donbasem, a zlikvidovali jsme tu bandu. Ovšem byla to pouze její seržantská část. Jak říkám, každý z nich měl mít svoji malou bandu plnící tyto úkoly.

 

Takže ta banda se tedy dostala k soudu. A najednou tyto bandity, a jde o velice nebezpečné lidi, kteří nemají co ztratit, převážejí, eskortují s rukama spoutanýma vepředu, přičemž na pět lidí byli vyčleněni pouze dva strážní. To znamená pouze jedno, že tyto členy eskorty jejich velení odsoudilo k smrti. Ta banda je měla pozabíjet. Vědomě byla vytvořena situace, za které se s nimi pět zavilých hrdlořezů ocitlo v jedné těsné prostoře, a byla jim tak poskytnuta možnost, aby své strážné zabili a zmocnili se jejich zbraní, tedy ve výtahu.

 

Všechno bylo naplánováno. Nepočítali pouze s jedním, že tam bude oddíl ruské gardy, který té rozsáhlé provokaci zabrání. Měla to být velice závažná provokace, která mohla vést k těm nejhorším důsledkům.

 

Ještě jedna malá souvislost s ohledem na bandu GTA. V roce 2016, tedy před rokem, došlo k jednomu nebo dvěma útokům na stanoviště dopravní policie sekerami. To je ze stejného kadlubu. Z ničeho nic se objevili, sekerou napadli prvního dopraváka a zmocnili se jeho zbraně. Druhého postřelili a potom třetí dopravák jednoho z nich zabil a druhého zranil. Jednoho zabil, druhý byl zadržen. Ale říká se, že ty útoky byly dva. Buď jeden, nebo dva. Dost podivné okolnosti. Ale jestliže se v tisku objevila informace o dvou, tak byly v plánu dva útoky a ke druhému nedošlo.

 

To znamená, že existuje centrum koordinace řízení těchto procesů. A velitel, který vědomě, opakuji, že vědomě hodlal obětovat životy svých podřízených, když se postaral, aby to bylo dva proti pěti... Posílal je na smrt a vědomě se tak účastnil přípravy státního převratu v Rusku. Stále však jde jen o pěšáka. Pokyny jak zorganizovat eskortu těchto zabijáků do soudní budovy dostal shora. Ty nitky se táhnout až na samý vrchol. Opakuji, že vůdce té bandy, bydlel v rodinném domu,

tedy v jeho přístavbě, na pozemcích rodinného domu náležejícího šéfovi administrativy ruské generální prokuratury. On osobně kryl činnost bandy GTA!

 

Tvrdit tedy o tom, že nahoře žádní nejsou, není možné. Samotná skutečnost, že ti strážní byli pouze dva na pět zabijáků, vypovídá o tom, že ta situace byla připravena nahoře. A co bylo jejich cílem? Víme, že se pokoušeli probít ke zbytku bandy, kteří měli ve stejné době soud u stejného městského, tedy oblastního soudu v Moskvě, omlouvám se. A to znamená jen jedno, že to byla plánovaná provokace. Neměli v úmyslu někam utíkat. Měli v úmyslu se spojit se zbytkem bandy, a zbraněmi, kterých se zmocní, a které tam navíc v tom oblastním soudu mohly být předem připraveny, mohlo jich tam být víc...

 

To mělo vést k reálné destabilizaci celé vnitřní situace a k pokusu o státní převrat.

Zde je možné předpokládat hodně věcí, ale ta podstata je taková, že i ty zbraně, kterých se zmocnili, by jim plně postačily k tomu, aby se zmocnili rukojmích a demonstrovali tak světu neschopnost ruského státu, kde je možné obsazovat SOUDY!

A v téže chvíli po celém Rusku spontánně“ probíhaly výpadky proudu. Jen si představte, jak to mělo vypadat. V budově moskevského oblastního soudu rukojmí, výpadky proudu po celém Rusku, havárie na dolu Mir.

 

To všechno dohromady mělo vést k reálné destabilizaci celé vnitřní situace a k pokusu o státní převrat. I s ohledem na to, že v poslední době se ze strany „patrioticky“ znepokojené veřejnosti najednou začaly objevovat různé výpady.

Oj, a co když na Putina už čeká jeho vlastní Lee Harvey Oswald? Oj, a on se objeví.“ Nač se asi připravovali? Tak takovou rozsáhlou provokaci zmařili členové ruské gardy, kteří se z vyšší vůle ocitli v té chvíli v budově soudu. Všechno bylo promyšleno, aby to vyšlo, jak mělo. Jediné s čím nepočítali, byla přítomnost členů ruské gardy věrných své přísaze, kteří tu provokaci zmařili.

 

40:31

Takže jste zároveň odpověděl na otázky Maxima a Sergeje, kteří se ptali na příčiny těch výpadků proudu.

 

Tak ještě jednou, nešlo o žádnou jejich likvidaci. Oni nic nevěděli kvůli tomu, že byli pouhými vykonavateli a k nikomu tedy nikoho dovést nemohli. A koho bylo třeba, zlikvidovali již při jejich zadržení.

 

41:00

Mandraimov Said dále píše: S čím to souvisí? A uvádí zde citát: V Západní Evropě pokračuje řada tajemných vražd vysoce postavených bankéřů. Zabíjeni jsou úmyslně krutě společně s dětmi a manželkami. Od ledna tohoto roku již bylo zavražděno 14 top manažerů předních bank, a ani jeden z těch zločinů nebyl vyšetřen.

 

To je velice jednoduché. V seriálu Sedmnáct zastavení jara je jedna taková epizoda. Schellenberg se Stierlitzem procházejí vězením a vstoupí do jednoho... No jak bych to nazval, jak se jmenuje ten prostor, kde se vězni procházejí pod střechou, pod takovou tou sítí? Tedy na místo těchto procházek a tam leží čtyři zastřelení důstojníci. Schellenberg se Stierlitze ptá, zda je zná. On ukáže na jednoho a říká: Toho znám, to je váš pobočník pro zvláštní úkoly a ti tři ostatní také.“ A Schellenberg přitom v klidu podepisuje potvrzení o jejich zastřelení.

 

Co mám na mysli? Tito lidé pro zvláštní úkoly toho věděli s ohledem na své postavení příliš mnoho. Účastnili se takových operací, vytvářeli takovou síť, která potom umožňovala lidem ve vyšších funkcích utéci do zahraničí a mít tam připraveny určité finance na další svou činnost. A ti lidé, kteří to pro ně všechno připravili, se stali nebezpečnými svědky, neboť do toho vstupoval lidský faktor a mohlo se stát, že by potom v poválečné době požadovali svůj podíl. Tedy také krytí, peníze apod.

 

A aby se tomu zabránilo, tak přestože čestně splnili svůj úkol a byli dost... Jak bych to řekl, byli dost obeznalí na to, aby daný úkol splnili, tak z titulu své funkce neměli dost znalostí o budoucí struktuře řízení a poskytovat jim tyto znalosti nikdo ani neměl v úmyslu. Ta struktura má podobu pyramidy, ve které je všem těsno. Určité úrovni odpovídáš a výš nemáš co dělat. Proto je také zlikvidovali a tím za sebou zametli stopy.

 

Já neustále opakuji jedno a to samé. V současné době je přemísťován, probíhá přesun centra koncentrace řízení z Londýna do Číny, do jihovýchodní Asie. V souladu s tímto úkolem... A z Íránu mimochodem do Evropy, ať je to, jak chce, Írán sice nepřichází do Evropy, ale z Evropy do Íránu stejně proudí určité toky, jsou navazovány vazby, to vše probíhá. Na určitých úrovních řízení o tom někteří vědí. Jestliže dříve jsme neustále mluvili, mluvili a mluvili o tom, že probíhá přenos centra koncentrace řízení a reakce na to byly, že se jedná o konspirologii, že to, že ono...

 

Bude více takových vražd lidí, kteří svůj úkol splnili a vědí toho příliš mnoho.

A co řekla před několika týdny Christine Lagardeová: Plánujeme přenést sídlo MMF do Pekingu.“ Jaké ještě potřebujete potvrzení, abyste konečně uviděli ten proces, který probíhá? Když o tom mluvíme my, tak to pro vás nic neznamená, ale teď vám přímo šéfka MMF oznámila, že centrum koncentrace řízení je převáděno do Číny. A na přenosu toho centra koncentrace řízení se podílí široký okruh lidí, a někteří z nich toho s ohledem na své postavení vědí příliš mnoho.

 

No a po realizaci toho přenosu není v plánu je povyšovat. Co je tedy třeba udělat? Je třeba se jich zbavit a nejlépe tak, aby to navíc ukáznilo i všechny ostatní. A skrýt to řízení například tvrzením, že je zabíjí nějaký maniak.

- Takže speciálně zabíjejí dětí, aby ukáznili ostatní.

- Ano. Nestačí zabít jenom ty lidi, likvidují celé rodiny. Ano, celé rodiny. A tím spíše děti, co kdyby se dítě potom začalo zajímat? Existuje mnoho filmů s námětem, kde je zlikvidován někdo z vedení, a když jeho děti vyrostou, tak se začínají zajímat o to, proč byli jejich rodiče zavražděni a mstí se.

 

Proč to dopouštět? Proč by měli připouštět tuto možnost? A tak je... A jak je zabíjejí? Krutě. Jednají prostřednictvím nějakých maniaků. Čím více se bude blížit termín přenosu centra koncentrace řízení do Číny, tím více bude takových vražd lidí, kteří svůj úkol splnili, vědí toho příliš mnoho, a v budoucím systému jim není vyčleněna funkce v souladu s jejich znalostmi. A jestliže se s nimi tedy nepočítá a vědí toho příliš mnoho, je jednodušší je zlikvidovat.

 

47:00

Ještě jednu zprávu 31. července na náš web poslal Anatolij Raspopov. V těchto dnech uplyne 445 let od Molodinské bitvy. Málokdo o ní něco ví. Proč se v Rusku natáčí tak málo filmů, rozuměj – netočí, o symbolických, přelomových, tragických, hrdinných událostech z ruských dějin, na jejichž příkladu by bylo možné vychovávat mládež? USA prakticky nemají žádné dějiny, a historických i pseudohistorických filmů mají spousty. Možná je načase začít o tomto problému častěji a důrazněji diskutovat? Třeba to tak konečně pronikne tam, kam má.

 

A ke komu by to mělo proniknout? Kdo by na to měl vyčleňovat finance a kdo by to měl točit? Ty filmy, které se teď natáčí z ruských dějin, nic jiného než vulgární slova nevyvolávají. Protože to jsou takové pomluvy! Obzvláště na naši sovětskou minulost, že je to něco nepopsatelného. Všechny filmy, jak válečné, tak o vesmíru... Ať se podíváte, na co chcete. Všechno jsou to jen pomluvy, všechno jen polévají špínou a navíc se to všechno točí za státní peníze.

 

Víte, ti lidé, kteří o tom rozhodují a vyčleňují na to peníze, tak stvrzují určitý scénář odpovídající jejich politickému zaměření, přesvědčení. Jestliže nejsme ještě úplně suverénní, tak kdo by vyčleňoval na takové filmy... Tedy kdo by vyčleňoval peníze na natáčení takových filmů?

 

A k té Molodinské bitvě. Já jsem ji už komentoval a nebudu se opakovat, ale něco je třeba zmínit. Vždyť všichni určitě slyšeli o Livonské válce. A kolik tam bylo bitev? Kolik lidí se jich účastnilo? Tisíc, dva tisíce? A v Molodinské bitvě byla poražena stodvacetitisícová armáda chána Geraje. Jak to tehdy vlastně bylo?

 

V roce 1571 do Ruska vpadli krymští Tataři, spálili Moskvu.

Zdálo se, že Moskva se již nedokáže pozvednout, že se jí to nemůže podařit. A do poslední bitvy byli vrženi všichni bojeschopní krymští muži, všichni krymští Tataři. Vpadli do Ruska, aby ho dorazili a byli smeteni, byli poraženi na hlavu. Když si to všechno přeberete, tak se musíte ptát, proč víme všechno o Livonské válce, kde, znovu opakuji, docházelo k malým bitvám, když hlavní bitva byla vybojována s obyvateli Krymu, s krymskými Tatary?

 

Ivan Hrozný, jaký to byl vlastně skvělý ruský panovník!

Tam byla ta hlavní válka, tam to bylo nejkrvavější, ale o tom nikdo nemluví. Pokud totiž začneme rozebírat tuto bitvu, dovede nás to k roli a místu Ivana Hrozného v historii:

Bude-li zviditelněna tato bitva, jak potom bude možné lhát o roli Ivana Hrozného, o jeho řízení? Že šlo o krvavého tyrana, že nic dobrého nevykonal, že všechny ovládal pomocí strachu? Jak bude možné překrucovat ruskou minulost? Lhát o Ivanu Hrozném? A tak o tom raději nebudeme mluvit vůbec. Na historický výzkum těchto symbolických událostí nebudeme vyčleňovat peníze, a tím spíše je nebudeme vyčleňovat na natáčení historických filmů o nich.“

 

Dovedete si představit, jaký dopad by mělo natočení filmu o této události? Jakou by to mělo společenskou odezvu? Lidé by se začali sami zajímat. To by bylo jako vypustit džina z láhve. Jaké by to vyvolalo vlastenectví. Hleďte, ten Ivan Hrozný, jaký to byl vlastně skvělý ruský panovník! A přitom nám o něm bez přestání lžou.“

 

Vždyť všechno, co víme o Ivanu Hrozném, jsou lži. A proč?

Protože Ivan Hrozný dokázal přebrat řízení centra koncentrace řízení slovanských zemí a přenesl ho z Polska do Ruska. A to mu globalisté nemohou odpustit. Proto je v našem dějepisectví, které nám vnutili, vykreslen absolutně negativně. Něco málo pozitivního sice přinesl...

 

Ale jak? Aby se začaly vyčleňovat peníze na natáčení skutečných historických filmů o Velké vlastenecké válce, o vesmíru, o jakékoliv reálné události z našich dějin, o Molodinské bitvě, nebo třeba o Poltavské bitvě. Ne tak, jak ji popisují, ale jak to bylo reálně a s odhalením mechanismů řízení, nač se Petr I. orientoval a na co musel brát ohled.

 

To by do života uvedlo reálné přehodnocení ruských dějin, ale na to peníze nejsou. Na to peníze nejsou, ale na tři květnové dny, ve kterých prý sovětští vojáci měli jedinou touhu znásilnit všechny německé ženy, na to je peněz dost. A dokonce to má své místo i v knize Válka, kterou napsal sám ministr kultury Medinskij. To tam přece nemohlo chybět, ty lži, ty odporné pomluvy.

 

A Medinskij je z těch, kteří vyčleňují peníze. V souladu s tím, co nadrásal v té své knize Válka, vyčleňuje i finance. A nám zbývá jen jedno.

Záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. Proto je třeba studovat Dostatečně všeobecnou teorii řízení, abyste věděli, jak jsou řízeny sociální supersystémy. Abyste bránili zájmy své i své rodiny, protože nikdo jiný to neudělá.

- To byla poslední otázka.

- Poslední otázka? Opět se dostáváme k nezbytnosti znát teorii řízení. Abyste všechny tyto věci chápali, abyste dokázali rozeznat všechny spodní proudy, uměli vyčleňovat z informačního toku informace významné z hlediska řízení, z celého toho toku, který má ty významné informace zakrýt, musíte mít znalosti z teorie řízení. Tak jako při jízdě po silnici musíte znát pravidla silničního provozu, tak se v životě musíte řídit Dostatečně všeobecnou teorií řízení a pamatovat si, že znalosti znamenají moc.

Berte tuto moc do svých rukou. Studujte práce vnitřního prediktoru SSSR.

Berte znalosti do svých rukou. Berte moc do svých rukou. Braňte zájmy své i své rodiny.

Buďte šťastni.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou.

Na shledanou.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 7.8.2017

Bankéři

Jarda | 04.09.2017

Neví někdo jména těch bankéřů?

vysvetleni

Gb | 22.08.2017

Přečtěte si Protokoly sionskych mudrcu, vse se vyplnuje krok po kroku..., neni potreba nic rikat,

quo vadis ČS

mace | 15.08.2017

Podle DVTŘ a vyčleněním z informačního toku českých medií a konsekvence událostí se domnívám, že v případě Babiše nejde o Čapí hnízdo a dotace jako takové, ale skrývá se za tím útok(pochopitelně zaplacený) promuslimské evropské elity (Merklová-Sobotka se chystá pracovně do do unie) proti politikovi, který se vyjádřil, že tu nechce jediného běžence.V přímé přenosu tak můžeme sledovat činnost státních evropských elit s kořeny až S fašistickými kořeny sahající do let 1940. Erdogan to použil v jednom svém prohlášení k němec. kancléřce a měl pravdu, i když mu jeblo a hraje si na sultána Sulejmána(a to je zase o něčem jiném). Tak se rozvracejí státy jako nyní v Polsku i na Ukrajině se připravují "Majdany". V ČR se to připravuje na podzim a ovce zase půjdou do ulic spolu kriminálními živly a bezdomovci jako na Ukrajině i v Polsku a budou hájit EU a "věšet" Babiše a Zemana - ČESKÝ MAJDAN se připravuje.
cui bono, to se zeptejte Pjakina. Kdo za to dostane zaplaceno z EU, to už je jasné.

Re: quo vadis ČS

Děkující...... | 15.08.2017

Proč v horizontu tvořit egregor a tlačit ho myslí do interference, proč ??

Re: quo vadis ČS

tatko | 17.08.2017

..rozobrať mocenský boj vedený v ČR proti proti Andrejovi nedokážem,ale že by jeho dôvodom bolo iba jeho vyjadrenie proti migrantom,to pochybujem.Naviac,ak vyjadrení o migrantoch mal viac a minimálne jedno z nich znelo tak,že by migrantov vrelo uvítal,ako lacnú prac. silu vo svojich fabrikách..Čo je ale podľa mňa podstatnejšie - ČR zatiaľ neskrachovala,takže asi každý z doterajších ministrov (aparátu) to nejak uriadiť dokázal - a to bez toho,aby si zo štátnej kasy urobil vlastnú šrajtofľu - čo je evidentne prípad Vami (.. za populistický výrok) adorovaného Andreja.. Ja by som si na Vašom mieste vo vzťahu k svojim peniazom lepšie utriedil priority..

Re: Re: quo vadis ČS

M.C. | 24.08.2017

všetci kradnú, iba Andrej čerpá dotácie.

Poďakovanie za diskusiu.

Tošo | 14.08.2017

Chcem sa vám všetkým srdečne poďakovať za vaše príspevky, ktoré ma v mnohom obohatili. Povecšine po tej rozumovej stránke no niektorý prispievatelia ma zvlášť oslovili svojou ... akoby som to povedal... svojím jemnocitom a kľudom. Cmcem tým povedať, že ma obohatili aj po Duchovnej stránke (Duševne). moc vám ďakujem. a túto diskusiu chápem, ako hľadanie spoločnej reči, cibrenie názorov a komunikačných schopností.

Rád by som vyjadril svoj názor o tom.: Zdá sa mi že občas niektorý ľudia hovoria to isté, len každý po svojom a nejak sa nevedia zhodnúť. to ma síce neteší, ale dobré je keď je aspoň nejaký dialog a snaha o hľadanie súladu. Aj keď poniektorým ide o niečo úplne iné ako sa zdá. No keby nebol žiadny dialog - čo by bolo? Lepšia hádka, ako boj. Možno by sa tí kohúti mali trošku odreagovať od diskusii a zájsť si na pár dní napríklad do prírody. Mne to hodne pomáha násť kľud. No Každému pomôže niečo iné a v tom je ta krása. že každý sme iný a mamé svoje schopnosti a znalosti a vzájomne sa dopĺňame. Podobne ako orgány v našom tele.

ďakujem a a vyjadrujem svoj záujem tu svami zostať, ak máte pocit, že by som mohol byť prínosom. Aj keď sa občas v niečom možno nezhodneme, či nepochopíme.
Ešte raz Vďaka všetkým (aj debilom) za ich prínos.

Re: Poďakovanie za diskusiu.

Lin | 14.08.2017

Každý může být přínosem - i ten, kdo je v tzv. "opozici" a nesouhlasí s určitým směrem, výkladem. Základem ale je upřímnost vstupů = ne za účelem škodit, ale dobrat se k cíli, který je nám všem stejný = lepší, pro člověka snesitelnější a člověka rozvíjející společnost.
Opozice je od toho, aby poukazovala na možné chyby a nástrahy na cestě ke společnému cíli, aby nacházela jiné, schůdnější a třeba i lepší. Když se ale ten cíl úplně různí, pak už to není opozice.

Diskuse je právě k tomu, aby se lidé mohli domluvit a vyjasnit si své postoje, náhledy, připomínky.
Když se tu před časem s KSB začínalo, mnoho lidí se zaleklo určitých pojmů, které byly záváděné. Včetně mě. Nerozuměla jsem jim skoro vůbec a ptala jsem se - proč je to tak složitě popsané, co se těmi pojmy myslí? Nejde to jednodušeji?
Dostala jsem odpověď, že právě kvůli tomu, že stejné "věci" lidé nazývají jinými slovy - nebo naopak - pod stejným slovem myslí lidé každý něco jiného - musí být pro začátek jakási shoda v pojmech = aby bylo jasné, co se tím myslí a minimalizovalo se nedorozumění. Tj. to, co popisuješ - že se dva hádají, přitom mluví o stejné věci stejně.
Ale to je začátek.
Některým lidem zde se už velmi dobře daří popsat určité děje nebo teze z KSB jednodušeji, "lidštěji" - což je moc dobře.
Třeba budeš takovým přínosem i ty.

Re: Re: Poďakovanie za diskusiu.

Tošo | 15.08.2017

Popravde. Neviem kde od čoho začať. Začnem u toho, že keď som písal túto vďačnosť, tak som tým samozrejme aj mnohé sledoval. Niečo som chcel vyjadriť a predať všetkým bez rozdielu. Tak aby si každý vybral to svoje. Okrem iného bolo mojím prianin aj osloviť konkrétne vás Lin s cieľom vyvolať vašu reakciu.
Budem rád ak toto moje odhalenie vezmete v dobrom.
Každý ma niečim oslovil, ale Vaša osoba ma oslovila niečim, čo ma velmi zaujalo a tak som s Vami chcel nadviazať kontakt.
Dúfam že mi moje spůsoby odpustíte.

Dovolím si nadviazať

...Některým lidem zde se už velmi dobře daří popsat určité děje nebo teze z KSB jednodušeji, "lidštěji" - což je moc dobře.
Třeba budeš takovým přínosem i ty.

Pevne verím, že sa tak stane. Mám za to že táto práca je už hotová, len sa to ešte nedostalo ku všetkým ľuďom.
Viete, ak možem poskytnúť náhľad do mojho súkromia, tak sa hodne pohybujem medzi ľuďmi. Či už v práci, pri pive (ja pijem skor sódu, ale občas aj to pivko. Niektorý ma potom lepšie počujú, keď si s nimi vypijem). Ale tiež pri pri práci zo psami či mačkami, alebo len tak vonku, kde sa dá zýskať veľa skúseností k tvorbe mojej Vnútornej ksb, ktorú následne, prenášam na svoje okolie, čím sa spájam so zdrojom. Aj keď občas s chybičkami. Avšak Tie chybički sú veľmi prospešné, keď si ich dokážem priznať/uvedomiť, aby mohlo dojsť k náprave. Práve ten pocit, keď stratím spojenie so zdrojom/strata kľudu je znakom toho, že robím chybu, či chystám sa urobiť chybu.

S ľuďmi sa však snažím jednať ako hovoríte JednoDucho - ľudsky. Inak nepríjmu moje posolstvo a pokoj. No niektorý nechcú ten pokoj prijať, pretože ich cieľ je iný. Akoby len chceli aby im dával človek za pravdu a sám nad ničím nerozmýšľal. A tak sa stáva, že pri odchode ešte "tresknú dvermi." Nuž čo s nimi?

No ten, kto chce jednať a hľadať kompromis sa pozná podľa pokoja, ktorý príjma, nesie a predáva ďalej. Ďakujem, že som ho vo vás našiel. A vysielam prianie o pokračovanie našej KonVerzácie.

Re: Re: Re: Poďakovanie za diskusiu.

Jana | 16.08.2017

Tošo, děkuji za pohled do vašeho soukromí. Pro mě jsou taková slova cenná a vážím si lidí, kteří se chtějí takto podělit s ostatními o své zkušenosti. Mohou tím skvěle doplňit chápání někoho jiného a to může být velmi prospěšné. Může to být inspirací. Jinak každý člověk, kterého v životě potkáme nás nějakým způsobem v něčem předčí (protože každý jdeme jinou cestou) a můžeme se od něj učit.

Re: Re: Re: Re: Poďakovanie za diskusiu.

Tošo | 16.08.2017

Ahoj Janka. Ano, stotožňujem sa s tým.
Na vrchol hory vedie mnoho ciest, no na vrchole sa nám všetkým naskytne rovnaký pohľad

Myslím, že moje príspevky o mne a "mojom" týme veľa hovoria. Kto sme, odkial sme a aké sú naše skutočné ciele. Svedčia o nás naše slová a skutky. Podľa plodov poznáte nás.
Preto som rád, že aj tu nachádzam skutočných ľudí, ktorý vnímajú srdcom.

Ďakujem, že si mi napísala. Je to veľmi povzbudivé. - Vedomie toho, že som niekomu skutočne pomohol.
Takto viem že to má zmysel.
Má to pre mňa nevyčíslitelnú hodnotu.

Väčšina diskutujúcich premýšla rozumom, ale sú tu aj ľudia, ktorý majú srdce. A to na pravom (ľavom) mieste. :)

ako vám ti ešte môžem pomôcť? Alebo ty mne? :) ďakujem najvyššiemu za teba a tvoju prítomnosť na tomto mieste, pretože už som to chcel vzdať. :)
asi ani nevieš čo všetko to pre mňa znamená a opísať to by som musel v nespočetnom množstve kníh.
A to sa mi nechce :D. Kto má srdce, knihy nepotrebuje. A kto srdce nemá, knihy sú mu zbytočné.

Malorusko bude!

argentaurum | 14.08.2017

A nielen to,Ukrajina ako umelý štát pestovaný na vojnu proti ruskému svetu bude prenechaná ruskému svetu,jej obrodu zaplatí nielen Rusko,ale aj Európa a Amerika.Totiž nejde spochybniť,že jej totálny rozvrat má na svedomí ako USA,tak aj Európa.Kde ste videli,aby iné štáty mohli diktovať,či suverénny štát použije silu proti luze,ktorá na "Majdane" bola a dokonca požadovali odzbrojiť silové zložky?Videli ste,ako sa Nemecko vyporiadalo s demonštrantami na stretnutí G20?Ako to,že na "Majdane" sa uškŕňal vrah a vojnový zločincec John Mac Cain s Victoriou Nuland?Nedošlo?Oni nemajú ako poprieť,že to,čo sa odohralo na Ukrajine nie je ich zásluhou,práve naopak.A výrok Mac Caina to iba dokladá:"Môžeme s Ukrajinou urobiť čokoľvek sanovať a zachraňovať Ukrajinu bude iba Rusko a bude to na pleciach Ruska,preto môžeme zábrany odhoduť stranou..Tí hlupáci v USA a EU,ktorí uverili,že Rusko sa samo bude obetovať na záchranu Ukrajiny na jeho vlastnú škodu sú naivní blázni.Priznaž podiel bude úlohou ako USA,tak aj Európy.A ten sa nazdaržateľne blíži,dôkazov je toľko,že neexistuje nijaká možnosť,aby sa z toho USa a podpindosníci vykrútili...

Pjakin

Ala | 21.08.2017

Stále si pamatuju článek na PL, kde se "kníže" vyjádřil že spoléhá na Putina. To mne udivilo, než jsem z článku pochopila,že spoléhá na Putina, že po Oděském masakru pošle ruské vojáky na Ukrajinu, aby ochránil její ruské občany a konečně bude důvod k útoku na Rusko.

Malorusko nebude

Novinka | 14.08.2017

"Malorusko nevznikne, přiznal zklamaně šéf separatistů z Donbasu

Necelý měsíc po vyhlášení tzv. projektu Malorusko, který podle představ ukrajinských separatistů z Donbasu měl proměnit Ukrajinu na nový federativní stát, oznámil jeden z tamních vůdců jeho zánik. Předák neuznávané Doněcké lidové republiky Alexandr Zacharčenko zklamaně přiznal, že „Malorusko nebude“. "

Mýlil se Pjakin a znalci DVTŘ?

Re: Malorusko nebude

Lin | 14.08.2017

Takhle to dopadá, když někdo čte jen Novinky, že, Novinko?
Zacharčenko nic takového neřekl a už vůbec ne "zklamaně" a "neoznámil zánik" - jak píší Novinky.
Kdybyste více hledali v jiných zdrojích, než je zrovna Reuters a jemu podobné, pak byste našli, že Zacharčenko oznámil, že NÁZEV Malorusko nebude, protože je i u lidí neprůchodný.
Jeho vyjádření neznamená nic víc, než že stát s tímto názvem nebude - ne však, že nebude vůbec.
Ten "vtip" nepochopení médií tkví v tom, že ani Doněcká a ani Luganská republika neusilují o úplné odtržení z Ukrajinské sestavy. Co ale chtějí a myslí si, že takto by UA mohla fungovat lépe - to je forma federace. Proto také chtěli vyhlásit Malorusko - ale jako "stát ve státě".
Tady je zdroj s vyjádřením Zacharčenka:
http://rusvesna.su/news/1502300501

Re: Malorusko nebude

M.C. | 14.08.2017

Pjakin i znalci DVTŘ se samozřejmě mýlit mohou, ale přeci jenom se jim to nestává tak často, jako našim ,,novinářům".
To je tak, když někdo čte jenom titulky nebo přežvýkané zprávy z třetí ruky. V názoru na novináře se shoduju s prezidentem.

Zacharčenko oznámil, že se to nebude jmenovat Malorusko, ne že projekt zanikne. Ruskými médii to prošlo minulý týden, u nás se vzbudili až teď.

kritici a trollové

M.C. | 14.08.2017

Pokud se týče kritických příspěvků v diskuzi, bylo by asi vhodnější, kdyby se zdejší konstruktivní část diskutujících snažila diskutovat a argumentovat k věci, místo osobních výpadů.
Neříkám, že si do druhého diskutujícího nelze rýpnout, občas je to na místě, taky to sem tam udělám, ale pečlivě volím slova a formulace, tak aby to nesměřovalo vyloženě k osobní urážce. Anebo když už, tak k poloviční vůči tomu co předtím dotyčný vytáhl vůči mě.

Začít diskutovat k věci a reagovat na cizí podněty je dosti pracné a časově náročné, ale pokud si člověk ten čas najde, ve finále to obohatí jeho samého, protože si svoje myšlenky lépe utřídí a zformuluje. Nebo taky zkoriguje, pokud zjistí, že mu tam něco nesedělo.
Už ve škole jsem si mnohokrát myslel, že učivo chápu a když za mnou někdo přišel, ať mu to vysvětlím, tak jsem zjistil, že mi to až tak stoprocentně jasné není, nebo že to nedokážu srozumitelně vysvětlit a musel jsem se do toho ještě jednou zahrabat, abych mu to dokázal polopaticky podat. Což ve finále prospělo tazateli i mě.

Je fakt, že reagovat na některé opakující se výpady se člověku už nechce, nebo vysvětlovat podesáté různým lidem tu stejnou věc, ale od čeho máme funkce kopírovat a vložit?

Re: kritici a trollové

Tošo | 14.08.2017

M.C.
Ďakujem ti za tento prispevok, ktorým mi takpovediac hovoríš s duše.
Stejne si to každý viloží po svojom. :)

Poděkování paní IRENĚ

George Dvořák | 14.08.2017

Týden co týden se těšíme na V. V. Pjakina a my, kteří dostatečně neovládáme ruštinu, spoléháme na překlad paní IRENY. Zašleme jí občas finanční pozornost – má s tím dost práce! Spojení na účty nebo PayPal je zde na stránce v levém sloupci http://leva-net.webnode.cz/videa2/v-pjakin/ Do poznámky uveďte „Pro paní IRENU“

Každy další díl "otázka&odpověď" zveřejněný zde na Levanetu,

Jiří N | 13.08.2017

je zárukou vyrojení se všemožných aktivistů, kteří nejdříve diskuzi pod videem zničí svými zavádějícími, nicneříkajícími a lživými výplody a vzápětí jako jeden muž hlásají demokratickou diskuzi. Aťuž katolický fanatik, odpadlík nebo schizofrenik, vždy jim prý jde o plodnou diskuzi, kterou s nimi zlí Kobisté nechtějí připustit.

Co na plat, že už byli tisíckrát usvědčeni ze lží a manipulací? Za týden tu se svojí zvrácenou ideologií budou znovu a zase budou usvědčeni ze lží a manipulací. Každý týden stejné hrábě, to nelze nazvat jinak, než "donebevolající" zoufalství a marnost. Jestli si tito myslí, že odradí nově příchozí od samostudia "tólstych kníg", tak jsou na strašném omylu. Je to právě naopak!

Vážení trolové, aťuž placení nebo dobrovolní,
děláte pro tento web velice užitečnou práci a já vám děkuji, že mě nutíte práce VP SSSR studovat!

Re: Každy další díl "otázka&odpověď" zveřejněný zde na Levanetu,

nik | 14.08.2017

Možno dva ďalšie aspekty k tomuto tvorivému prístupu - každé zverejnenie videa vytvára a emocionálne nabíja egregor KSB a DVTR prostredníctvom ľudí, ktorý s nimi sympatizujú alebo sú v antagonizme ;-) (možno som to len nepovedal slovami, ktoré sa na to používajú v uvedených dielach). Energetické posilnenie tohto egregora vyvoláva spontánnu, vedomú alebo podvedomú reakciu ľudí, ktorí sú uchytení v rámci iného egregora.

Druhým aspektom je, že reakcie sú zrkadlom, ktoré ukazuje na tieň, alebo veci, ktoré si majú vyriešiť samotní autori a udržiavatelia (mám viacero slov, vybral som si toto) KSB a DVTR. Sú to životné situácie, ako každé iné, prostredníctvom ktorých HNR komunikuje.

Každý trocha zbehlejší v internetových diskusiách a hľadaní na webe si z obsahu vie vytriediť a pospájať. Bolo by samozrejme komfortnejšie, ak by tu tento šum vôbec nevznikal, ale ako písal M.C. vyššie (voľne povedané), nikdy nevieš, na čo prínosné ťa odnaviguje jeden "blbý" príspevok.

mravnost

kama | 13.08.2017

Jednomu nerozumím. Když rozhoduje mravnost, jak je možné, že GP, kteří byli zodpovědní za degradaci a následné zničení poslední civilizace, přežili? A co víc, byla jim dána možnost, aby ve svém díle zotročování a degradace lidstva pokračovali s novou civilizací. Pro ně pravidla neplatí? To není ve vyšším řízení někdo mravnější, kdo by učil lidstvo a GP nahradil?

Re: mravnost

Nikdo | 13.08.2017

To je evoluce, pracuje se s tím co je. Podle poučky vše se děje nejlepším možným způsobem podle morálky a etiky všech zúčastněných. Moje subjektivní, alespoň nějaké provizorní vysvětlení je toto: Nastala katastrofa a přežili ty morálně nejlepší, kteří alespoň nějak se snažili zajistit přežití katastrofy a nyní již jsme ve stavu, že se rozšiřuje koncepce spravedlivé společnosti, což se v předchozích civilizacích nepovedlo, protože jejich GP byl ještě horší a náš GP vzniklý z pozůstatků starého je stále nic moc, ale je asi lepší než ten původní, kvůli kterému došlo ke globální katastrofě.

Re: Re: mravnost

Tošo | 13.08.2017

Ešte by to chcelo zadefinovať pojem GP. Osobne si myslim, že sa jedna o "mimozemsku entitu." "Nejaká temná sila, ktorá sa zmocnila zeme a ľudia (duše/energia) sú ako potrava. Potom by dávalo zmysel, že súčasťou jej stratégie je presviedčanie ľudí o tom, že neexistujú. Alebo pri najmenšom ešte ľudstvo snimi neprišlo do kontaktu. No vysvetlilo by sa tým aj vela filmov. Súčasťou stratégie GP je predsa tiež zosmiešňovanie (tabuizovanie) určitých ("ideologyckych") smerov, ktoré zahŕňajú aj Metafyzické a parapsychologycké javy. Či smery zaoberajuce sa UFO.

Na tohle dobre slúžia "pseudookultisti" a "pseudoguruovia" ktorých GP vyúžíva podobným spôsobom, ako antiglobalistov.
S tým rozdielom, že týto sú využívaný k zosmiešneniu smerov, ktoré zahŕňajú aj metafyziku a parapsychlógiu teda záležitosti, ako chodenie po vode, prechádzanie stenami atd. - Čo sa dá aj vedecky vysvetliť. (Je to samostatna tema)
Prípadne záležitosti ako regenerácia orgánov.
Nieje žiadne tajomstvo, že v mynulosti boli takýto ľudia v prenasledovaný. A dnes sú buď v úzadí či zosmiešňovaný a spochybňovaný spájaním s "pseudoodbornikmi".

Re: Re: Re: mravnost

Hox | 13.08.2017

Víš, pojem GP je v KSB zcela konkrétně zadefinovaný, a "mimozemská entita" to není.

Re: Re: Re: Re: mravnost

Tošo | 14.08.2017

Povedzme, že pracujem na vlastnej koncepcii a definíciach.
Ak vás ale môžem požiadať o tu definíciu.?

Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

jardob | 15.08.2017

Tošo,
strohú poučku ti nedám, ale v tejto knižke nájdeš čo potrebuješ. Je vcelku tenká.
http://leva-net.webnode.cz/products/smutne-dedicstvo-atlantidy-trockizmus-to-je-vcerajsok-no-urcite-nie-zajtrajsok/
(Uvodná kapitola nič moc, ale čím ďalej, tým je to zaujímavejšie)

Re: Re: Re: Re: mravnost

Kari | 14.08.2017

Tady neoperuji zadne mimozemske bytosti. Za vsim, co se dnes na svete deje, stoji lide z masa a kosti. Silne pochybuji, ze pokud v davnych dobach nastala obri katastrofa, prezili jen ti nejlepsi, nejmoralnejsi. Tyhle prusvihy se odnasej koektivne. Lide evolucne rostou take kolektivne, jsme na jedne lodi a plujem vsichni spolecne. Z opice, ktera lezla po ctyrech, se take nenarovnala pater jenom tem nejlepsim, ale kolektivne vsem. Vsechny osvicene bytosti, ktere Buh seslal na zem (Jezis, Budha, Lao c...), se snazili prinest dobro vsem lidem bez rodilu, ne jen tem nejmoralnejsim. Evolucni energie prirody, Bozskeho, presahuje lidskou omezenou lasku. Je bezhranicni. Jezis si stoupl vedle prostitutky odsouzene na smrt a rekl " kdo je bez viny, hodte kamenem". Vsechny satanisticke entity snazici se znicit lidske bytosti a jejich nadherny rozkvet, budou odhaleny a zniceny. S pomoci soucasnych politiku, nebo bez nich. Ovsem ta ocista v urcitych zemich muze byt kolektivni a muze dost bolet

Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

Nikdo | 14.08.2017

Praxe mi potvrdila, že přežívají Ti nejmorálnější a nejetičtější. Problém je spíše v tom, že všichni se považují za čestné a spravedlivé a když jim dá HNR zpětnou vazbou tak křičí, že je to nespravedlivé. Praxe kriterium pravdy, nemorální nepřežijí. Morálka a etika je objektivní, ale vnímána subjektivně. HNR zabezpečuje informacemi každou bytost, takže se dají v historii najít příklady, kdy eticky rozvinuté bytosti se vyhnuli nebezpečí a přežili i mezi velmi nemorálním okolím. Další otázka je, že někdo projde něčím těžkým, ale z pohledu vnitřku bytosti to je výzva a možnost k růstu a ne nesmyslné bezúčelné utrpení. Utrpení je buďto, že si naloží člověk více než unese (jede autem rychleji než může a než na to stačí jeho schopnosti) nebo je lehkomyslný nebo vše si dovolující si (nedává pozor a nabourá). HNR nikoho netrestá, ale poskytuje nejrychlejší cestu k růstu duše. Vtip evoluce je v tom, že každý hledá správné zapojení v celku a v korytě božího záměru (cesta je individuální, ale dílo je společné) a to přináší naplnění a štěstí. Proto Pjakin nabádá učit se a vzít pomocí znalostí život do svých rukou, protože si je vědom individuálního rozměru bytí, nikdo za nás naši práci neudělá a když se ji budeme vyhýbat bude to bolet.

Volné pojetí Sodomy a Gomory:
Pane bože, nenič je myslím, že je tam alespoň 100.dobrých lidí.
Jdi a najdi je.
Pane bože, nenič je myslím, že je tam alespoň 10.dobrých lidí.
Ukaž mi je.
Pane bože, nenič je myslím, že je tam alespoň jeden dobrý člověk.
Přiveď ho.
Pane bože, není tam ani jeden ...

HNR je ovšem ničit nemusí, pokud tam není ani jeden dobrý, tak se zničí velmi rychle sami svou svéhlavostí a vše dovolováním. Pokud není ani jeden lidského typu psychiky nemá nová generace žádný vhodný vzor a je konec, daná civilizace bez morálky a etiky nepřežije. HNR netrestá špatné, ale pomáhá dobrým (náhoda - ruka prozřetelnosti), špatní se buďto změní nebo sami zahubí (to je princip svobodné vůle).

Proto někoho obracet na dobro násilím je zlo a může dojít k přivolání božího dopuštění na sebe. Lze pouze přesvědčovat a vysvětlovat. S tím, že je to naznačení algoritmu etických pravidel, praxe vyžaduje v každém konkrétním případě individuální přístup (někomu pár facek pomůže a ještě Vám za to poděkuje a řekne jo potřeboval jsem to a pomohlo mi to se vzpamatovat).

Co se týká mimozemského vlivu, tak ho nevylučuji, ale to nic nemění, pokud zde byli, stejně podléhají etickým a morálním zákonům. Například proč jsou číselné systémy na bázi šestky, kruh se dělí na šest dílu špatně, zajímavé vysvětlení jsou šesti prsté mimozemské bytosti. Například je reliéf v jižní americe (obrazce jsou vidět pouze z výšky), kde je u jednoho pavouka zobrazena podrobnost (pohlavní orgán), která je vidět pouze mikroskopem. Buďto předchozí civilizace měla rozvinutou nějakou technologii nebo mimozemský vliv nebo oboje.

Re: mravnost

ludo | 14.08.2017

GP je motivácia myslieť,
"dopustená" Zhora.

Ako inak, lepšie dotlačiť človeku podobné opice
k evolúcii myslenia? (aby napĺňali potenciál svojho druhu)
..z pozície Vis Maior (HNNR-Hierarchicky Najvyššieho Najobjemnejšieho Riadenia)

1. "Sloboda je vedomá nevyhnutnosť"
Ak viete, čo treba urobiť a čo sa stane, ak to neurobíte.
Ak neviete, čo treba najlepšie konkrétne urobiť, je vaša sloboda len nebezpečnou ilúziou. (viď fašistické princípy neoliberalizmu a jeho démonkracie)

2.Každý by na mieste GP pokušeniu hrať sa na Boha podľahol,
ak sa o moc nedelí. Ako Prsteň Pana Prsteňov.
Aj Vy, aj Ja.
Absolútna moc korumpuje absolútne.

..ďalej..náväzne:
Ako to zvláda "Boh"?
Neviem. On je asi Boh. :)

Navyše..ak stádo Vašu pomoc (GP) z pohodlnosti nemyslenia odmieta, je Vaše osobné morálne zlyhanie do nemalej miery objektívne i chybou, vinou onoho stáda, ak chápete, kam mierim..

T.j., nie všetci sú nutne v rámci skupinky GP apriori zlí, sociopati.
I tam boli a sú "frakcie", ako z dejín dobre vieme..

Tošo - k pojmu GP:
Ten jav je v KSB/DVTR opakovane z viacerých pohľadov popísaný.
Vyjadrujete sa azda k niečomu, čo ste vôbec nečítali?

Re: Re: mravnost

Tošo | 14.08.2017

1. Na začiatok ďakujem za poučenie
2. Môj popis GP sa s vašim popisom GP vzajomne nevylučuje. Ale dopĺňa ho o nový (vyšší) uhol pohľadu. Rovnako ako váš popis rozširuje (dopĺňa) ten môj. (Mozajku)
3. Písal som: Budujem si vlastnú koncepciu a definície. 3.1. Potreba čítania nieje podľa mojej koncepcie nutnosťou, ale výhodou.

Na tomto základe (platformy), može vaša otázka vyznieť, ako snaha o moje poníženie na základe pocitu nadradenosti vichádzajúceho s presvedčenia toho, kto niečo čítal, tak vie teraz lepšie ako ten kto nečítal, čo je pravda a čo nie. Sám predsa vravíte: Nie je možné prečítať všetky knihi.

Taktiež Vzhladom k tomu, že vo vašej ksb sa píše, že Boh k nám prehovára (AJ) jazykom, životných okolností je podla môjho nazóru četbou každé slovo, každé písmo či životná udalosť, ale aj pocit, ktorý je radcom rozumu.

Na základe tejto platformy vám možem s čistým svedomím odpovedať.: Nie. Nehovorím (Nesvedčím) o tom čo som Nečítal (nevidel).
Hovoríme a svedčíme o tom čo sme videli a počuli.

Ďakujem za odpoveď na moju otázku.
A verím, že tá moja nebudete braná osobne. Ale ako konštruktívna kritika. Prípadne doplňenie vašej mozajky.
Teším sa na odpoveď (reakciu) a prajem pekný deň.

Re: Re: Re: mravnost

ľudo | 14.08.2017

Nebudeme to tu po x-té opakovať
a dávať novoprišelcom "na podNose"
Taká je dohoda.
Ľudia si to nevážia
a čo sa pracne nenaučia, aj tak si nepamätajú.
Je to kontraproduktívne a navyše je to off topic.

Buď si pozrite archív na diskusie a články s danou témou,
alebo si rovno stiahnite KSB/DVTR, prípadne aj ostatné knihy.
CTRL+F - GP, prípadne globálny prediktor, ENTER a príslušné state si prečítajte. V prípade KONKRÉTNYCH otázok mi píšte na mail.
"Čo je to GP?" nepovažujem za zmysluplnú otázku na mňa, nás(tím), lebo si ju ľahko vyššie uvedeným spôsobom môžete zodpovedať sám.

ešte k "poníženie a nadradenosť" a paranoji:
Vaša osobná špekulácia.
Formuloval som to jasne.

Ohľadom návrhu lepšieho Sociologického operačného systému Vám fandím a ak potrebujete konkrétnu pomoc, som Vám osobne k dispozícii.

Re: Re: Re: Re: mravnost

Tošo | 14.08.2017

Na začiatok vám ďakujem za vaše odporúčania, ktoré ma však privádzajú k domnienke, že si s nejaké mne neznámeho dôvodu myslíte, že som niečo nečítal. Čo je s časti pravda. Ako hovorím. Nieje možné prečítať všetko.
Ale zbežný základný prehlad mám. Rovnako ako napríklad, ako si myslím aj o vás osobne.

Tou "špekuláciou" som sa snažil o objasnenie možného výkladu vášho podnetu. Netvrdil som, že to tak vnímam. A na vašu otázku som jasne odpovedal. S toho dôvodu si nemyslím, že sa jedná moju osobnú paranaju. A určite nie "len moju" a určite nie "paranoju" - vzhladom k diskusii.

Tiež vám ďakujem za návrh na spoluprácu a rád sa pripojím svojím osobitným prínosom k vašej koncepcii v našich spoločných záujmoch a cieloch.

Váš pohlad na moju "reakciu" teda moje pôsobenie na vás príjmam konštruktívne, ako možné vyloženie môjho prispevku a pokúsim sa ho začlenit do svojej koncepcie s cielom zlepšiť svoje jednanie v budúcnosti, aby sme obmedzili vzájomne nezhody a konfliktné sytuácie na minimum. A tak sme dospeli k spoločnému konsenzu (súladu) naších komcepcií pre spoločný cieľ.

Re: Re: mravnost

Kammerer | 14.08.2017

Nedá mi nepoložiť otázku k tejto vete: "Ako inak, lepšie dotlačiť človeku podobné opice k evolúcii myslenia?"

Prečo na tom HNR (-u) záleží ?

Re: Re: Re: mravnost

ludo | 14.08.2017

doplňujúca protiotázka:

Načo sa tu na Zemi objavil Človek?
(Čo je cieľom, úlohou tohto druhu? = cieľový vektor)
v ktorom momente nastáva saturácia potenciálu a tak "transformácia"
(t.j., plynulý prechod..bez "smrti" do iného stavu,
keďže smrť sa v tomto zmysle môže javiť aj ako "chyba" systému, atď..)

Tým smerom si oddávna inžinieri otázky klásť zvykli..
i odpovede hľadali..prípadne opačne

Ako v knihe "Stopárov sprievodca po galaxii".
Odpoveď máme.
Otázky hľadáme.
Avšak tu čas..chápanie nepredbiehajme..
..že by sme conTakt nestratili

Stačí tak odpoveď?

Re: Re: Re: Re: mravnost

Kammerer | 14.08.2017

Dobrá odpoveď, možno najlepšia možná.
(aj keď nie celkom na moju otázku :-), ale "usadili" ste ma tak, že nateraz nedokážem sformulovať upresnenie tak, aby "bolo k veci". To myslím ako kompliment, nesťažujem sa.)


Re: Re: Re: Re: mravnost

Pe-tri | 14.08.2017

V tom případě stojí otázka takto: Je saturace potenciálu jednotlivce závislá na saturaci potenciálu druhu ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

ludo | 14.08.2017

Ano.
Bavili sme sa o tom.
Presnejšie:
Miera saturácie potenciálu druhu ovplyvňuje
možnosti miery saturácie potenciálu jednotlivca.
(Platí i opačne)

Ako ľudský organizmus a jeho orgány.
(pričom jednotlivec môže svoju funkciu ako "orgán" sám meniť)
T.j., platí to pri každom systéme.
Ak kolabuje organizmus, kolabujú i orgány.
Orgán v tejto forme nemôže fungovať bez organizmu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

Pe-tri | 14.08.2017

Ano. Pojďme udělat další krok v tomto modelování. Můžeme ve shodě rozšířit tento model na trojúrovňový - tj. buňka-orgán-celek, když buňka bude analogem k jednotlivci, orgán k národu a celek k civilizaci ? Pokud ano, musíme nutně předpokládat (a odpovídá to i pozorovatelné praxi), že každá vrstva našeho modelu pracuje v různých frekvenčních/časových pásmech. Je potom evidentní, že platí přímo úměrná vazba mezi evoluční úrovní a životní periodou (zdravím) žijící jednotky každé vrstvy. Z toho nutně musíme odvodit, že žijící jednotky každé vrstvy se transformují sice v rámci "zdraví" jim nadřazené vrstvy jako celku, ale současně i v závislosti na svém individuálním evolučním stavu. Proto např. erytrocyt žije kratší dobu než např. hepatocyt.
Dlužno dodat, že v tomto modelu se může jak erytrocyt transformovat v hepatocyt (evoluce), tak to může být i naopak (involuce), tedy i lidská bytost může jít nahoru nebo dolů a nezávisle na stavu zdraví orgánu i celku v němž žije. Samozřejmě, i naprosto zdravý hepatocyt, který se právě chystá transformovat v neuron, může umřít spolu s celkem, u kterého jiné neurony selžou ...
Také další analogie mezi buněčnou regenerací, transplantací orgánů, rakovinou apod. jsou v tomto modelu velmi plodné...
Co je však evidentně v tomto modelu vyloučeno je to, aby platilo, že transformovat se mohou buď všichni nebo nikdo.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

ludo | 14.08.2017

Ano. S tým sa dá do veľkej miery súhlasiť.
Avšak pravdepodobne nie je vylúčené,
aby jedinec výrazne predbehol celok,
kam asi i mierite.

T.j., ako obyčajne vyzerá, že analógia s ľudským telom neplatí absolútne.
Príklady a pojmy na tento fenomén máme v mnohých kultúrach.
Ak sa o to niekto snaží, tak len s tým cieľom, aby k tomu pomohol aj čo najväčšiemu počtu ostatných.
Inak nutne padne hlboko..

Toľko k základu rámcu osobného rastu.
Netreba sa samozrejme prehnane báť chýb.
Zdravá opatrnosť dieťaťa s rodičom..
Rast je exponenciálny
a má svoje časové prahy,
referenčné body prechodu jednotlivých
stále mnoho(roz)mernejších matríc
až do "dostatoćne plného svetelného bodu",
schopnosti riadeného vstupno-výstupného prechodu.

Aspoň podľa daného modelu..
Aj v ňom existuje ale niekoľko variánt,
pričom je isto i optimálna.
No to sme tu už rozoberali
a obávam sa, že je to skôr off topic.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

Pe-tri | 14.08.2017

Ano, analogie lze rozvíjet dvěma směry, jedním je ten Vámi naznačený, jakýsi mimosystémový posun, souhlas, nechme ho být, bylo by to off-topic, ale ten druhý je aktuálně zajímavější. Co jím myslím ? Myslím jim rozvíjet analogii ve smyslu rozvoje sociologického operačního systému, který už zas tak off-topic není. Co když na starém hermetickém rčení - jak nahoře tak dole - je něco víc, než jen bonmotická moudrost ? Mohlo by nám být nápadné, že lidský jedinec je v mikrosvětě celkem, tedy stojí na nejvyšší vrstvě našeho modelu, kdežto vůči makrosvětu je buňkou a tedy stojí na nejnižší vrstvě. Oběma je ale společný kontext života a kvalitativně podmíněné obousměrné transformace. Tedy od struktury řízení lidského organismu (druhu operačního systému fungujícího v mikrosvětě) bychom se měli učit, když bychom chtěli modelovat (nebo analyzovat) struktury řízení v makrosvětě, tedy při modelování/analýze/upgrade sociálního operačního systému. Jako bonus si k tomu můžeme přibrat modelování/analýzu počítačového prostředí, tedy toho, které už je dílem lidského mozku/umu.

Jen naznačím tyto z hlediska řízení/komunikace plodné analogie:

makrosvět/sociální sféra - mikrosvět/lidský organismus - digitální technologie
informační pole - nervová síť - počítačová síť
informace - elektrické impulsy - data
majetkové "vlastnictví" - humorální řízení/krevní oběh - chybí
peníze/měna - chemické sloučeniny - chybí
policejní složky - imunitní systém - antivirová ochrana a firewally všeho druhu
média - smysly - čidla

Atd. určitě bychom při troše snahy dokázali převézt mnoho analyticky docela přesných poznatků z KSB/DVTR do těchto pohledů na věc, do tohoto modelu.

Pointa:
Tento modle nám vlastně říká: ať už se naše vědomí transformuje do jakékoliv umem vybavené formy, vždy to bude do struktury, která pracuje na principu tohoto tříúrovňového modelu, ve kterém je sebeuvědomující si vědomí schopno si uvědomit svoji středovou pozici a z ní být schopno řešit výzvy, ke kterým je transformací přizváno. Jde o to, že když si to uvědomíme, automaticky si to přenášíme přes transformaci dál. Je to jeden z našich evolučních výdobytků, který nám umožňuje být v evoluci úspěšný...
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

Tošo | 14.08.2017

Ano. S tým sa dá do veľkej miery súhlasiť.
Avšak pravdepodobne nie je vylúčené,
aby jedinec výrazne predbehol celok,
kam asi i mierite.

Ludovi:
A čo Ježíš? napadajú ma aj iný, ale Ježiš je TOP.

Re: miRavnost

ludo | 15.08.2017

Áno, ale je dosť možné, že i "väčší" boli.
I kolektívy, atď..
Príbehy, báje vekov tak vravievali

Re: Re: miRavnost

Tošo | 15.08.2017

To áno. Len neviem o nikom koho by poznal celý svet. Viete. Dať ľuďom to čo on a ešte Náplánovať svoju smrť, tak aby sa jeho učenie dostalo do celého sveta. Podla mňa nie je väčšieho Človeka. Neviem o takom.
No možno sa nezhodneme.

Re: Re: Re: Re: mravnost

Nuovi | 15.08.2017

Podla Vas je Enuma elis podvrh Sumerov?

Re: Re: Re: mravnost

Hox | 14.08.2017

Kammerer, v jednom Zvěstování Zhora se praví:

"Nestvořil jsem vás (lidi) ze zábavy."

Re: Re: Re: Re: mravnost

Kammerer | 14.08.2017

Ak by sme aj prijali predpoklad, že dané Zvestovanie zhora bolo skutočne Zvestovanie zhora, dozvedáme sa v ňom len to, aký dôvod tvorca nemal. Ale vôbec nič o tom, aký mal.
A tiež nevieme, či myslel zábavu svoju, alebo našu. Keď človek pozerá okolo seba, tak našu (ľudskú), asi nemyslel. O tom, či tak trochu neklamal, keď povedal, že ani on sa nezabáva, by sa dalo občas pochybovať.

Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

Nikdo | 14.08.2017

Mně v této formě to asociuje - nestvořil jsem Vás ze zábavy, z rozmaru, ale má to nějaký účel. Praxe mi potvrzuje, že bez účelu se nedá žít, to je největší peklo. Součástí "hry" je i odhalení účelu, právě to odkrývání tajemství děla život životem, kdyby vše bylo dopředu známe nebyl by to život, ale stroj. Je pro psychiku bytosti požehnáním vědomí, že tu není bytost jen tak, ale že má nějaký účel i když není hned vidět.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

Tošo | 14.08.2017

Aký je teda zmysel existencie človeka?

Podľa mňa je možné to definovať aj takto: Spása Duše je zmyslom života. Láska k blížnemu i k celému stvoreniu. Pretože iba v láske a pravde (konaní dobra) poznávame skutočnú slobodu. Ale to je iba hrubý obraz/mozajka.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

Nikdo | 14.08.2017

Souhlas, moje vnímání je obdobné, když najdu svůj konkrétnější smysl, to jest vhodný prostor, kde mohu zapojit svoji tvořivost ve prospěch celku, tak mi to přináší naplnění a nic více již není potřeba (ve smyslu tlaku nebo pochyb v psychice) a dostavuje se láska k bližním i celému stvoření. S tím, že potřebuji důvěru k bohu a snahu o komunikaci s ním, abych vhodné místo pro to zapojení našel.

Poznámka:
S tou spásou duše bych byl opatrný, spása mi připadá sobecká, ale možná to slovo špatně chápu. Mými slovy by to bylo spíše morální a etický rozkvět/dozrání duše.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

Tošo | 15.08.2017

Ďakujem za váš súhlas. som rád, že nachádzam spriaznené Duše. Preto vám rozpor, ktorý cítite velmi rád objasním.

Poznámka:
S tou spásou duše bych byl opatrný, spása mi připadá sobecká, ale možná to slovo špatně chápu. Mými slovy by to bylo spíše morální a etický rozkvět/dozrání duše.

Chápem čo tým mienite, ale Ja osobne Sebectvo nevnímam vobec negatívne. Práve naopak. Pokiaľ Je človek Sebecký vo svojej Nesebeckosti a zároveň Nesebecký vo svojej Sebeckosti, tak je to prespešné pre neho samého i pre jeho okolie. Človek by sa nemal snažiť spasiť iného človeka, pretože to nieje možné - zákon slobodnej Vole. Kľúč ku svojej spáse nesie každý sám vo svojom vlastnom srdci a tam má prístup iba Boh, ktorý je v ňom. Preto sa treba snažiť v prvom rade o spásu svojej vlastnej duše a tak ísť príkladom ostatným, aby oni sami s vlastnej vole následovali ho.
Spas sám seba a okolo teba sa spasia tisíce.

Veď čo je EGO? EGO = JA. Ego by však malo byť v rovnováhe. Ak je narušená, tak nastáva problém.
No ani prílišna sebeckosť nieje problém, pokiaľ si človek uvedomí, že tým čím škodí ostatným, škodí aj sebe. Ak sa teda chce mať dobre, mal by prihliadať aj na potreby/záujmi iných. Zároveň by však nemal iba ustupovať cudzím záujmom. Čo je prípad keď je ego nízke. Taký človek sa iba obetuje pre druhých a vobec nehladí sám na seba (takého je ťažké rešpektovať). Vo výsledku ho iba "každý" znaužíva. Teda tý ktorý majú Ego hore a nehľadia iných.
Taký človek by mal pochopiť, že tým nikomu nepomáha, že by si mal viac začať hľadieť seba inak ho umoria. Preto, ak chce byť prospešný iným mal by sa najprv postarať o seba. Veď ako je možné zachrániť topiaceho, keď sám sa topím?
Predsa ten kto ustupuje zlu, ten ho podporuje. A kto zo zlom bojuje, ten ho posilňuje. Avšak...
Zlo je zlom iba tomu kto ho tak vníma. pre takého človeka je i svetlo tmou. Ale kto i v zlom vidí dobré, tomu bude i tma svetlom, pretože jeho srdce je čisté a jeho skutky sú plné svetla, ktoré priniesol, aby svietilo na cestu tým, ktorý svoje svetlo ešte nenašli.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

Jana | 15.08.2017

Moc pěkně napsané, děkuji za váš pohled ..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

Pe-tri | 15.08.2017

Problém spásy je v jiném - implicitně předpokládá, že jsme coby lidské bytosti zde na Zemi v problémech. Je tomu skutečně tak ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

Kammerer | 14.08.2017

To je klasický antropocentrizmus. Stále sa vraciame /-te k definovaniu zmyslu pre človeka. Ale mna zaujímal zmysel z pohľadu HNR.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

Pe-tri | 15.08.2017

K čemu je tělu buňka ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

Tošo | 15.08.2017

Kammerer. Berte to ako zmysel s pohladu HNR. Veď čo jediné si prajú rodičia, ktorých deti sa stratili.? Taký majú iba jedno prianie a na inom im v tedy nezáleží.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

Pe-tri | 15.08.2017

Skutečně se ty děti ztratily?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

Tošo | 15.08.2017

Problém spásy je v jiném - implicitně předpokládá, že jsme coby lidské bytosti zde na Zemi v problémech. Je tomu skutečně tak ?
P.
Skutočne se ty deti stratili.

1. Máš pocit, že nemáme problémi?

2. Máš pocit, že väčšina ľudí neblúdi v tme?

Je ten pocit nemám. Spása spočíva v uvedomení si svojej existencie, svojej moci a jej používanie v súlade s Božím zámerom. Ľudia tú moc majú, len si ju neuvedomujú. A tak ju nevedome dávajú ani nevedia komu.
K tomu je potrebná spása duše -znovuZrodenie s Ducha. Čo je s tela je tolo. Čo je z ducha je duch. Telo podlieha ničote, ale duch je večný.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

Pe-tri | 15.08.2017

To že žijeme v cinknutém světě ještě neznamená, že to tak není správně. Co když jsme se sem narodili dobrovolně, protože jsme to vzali jako výzvu ? Jeden ji zvládáme lépe, druhý hůře...
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

Tošo | 15.08.2017

To že žijeme v cinknutém světě ještě neznamená, že to tak není správně. Co když jsme se sem narodili dobrovolně, protože jsme to vzali jako výzvu ? Jeden ji zvládáme lépe, druhý hůře...

Ano. Dobre hovoríš. To však nevylučuje čo som povedal, ale dopĺňa. Ďakujem. Už sme si to povedali :) . Toto je druhá fáza. Nový zákon. Cháp ma správne. ;)

a čo sa týka toho čo hovoríš ono je to tak:
Je a zároveň to nieje správne. Záleží, ako to vnímame. A to ako to vnímame je naša "vizitka".Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

Kammerer | 15.08.2017

To znie ako pekné, poetické prirovnanie. Naozaj si myslíte, že cieľom / zámerom / dôvodom existencie HNR a dôvodom prečo stvoril vesmír, je práve spása našich duší ? Teoreticky je to možné, ale považujem to za vysoko nepravdepodobné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

Tošo | 15.08.2017

Kammer. Myslím si, že sa to dá takto povedať. Povedzme, že je napísané.
Na počiatko bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ním vzniklo všetko, pretože bez neho by nebolo nič s toho čo jestvuje.
Na počiatku bol Boh. A Boh povedal: Buď svetlo. A bolo svetlo. A Boh videl, ze je to dobré.
No čo bolo pred ním. Nebolo ničiho s toho čo je. Bola iba temná prázdnota (nevedomie) a potom prišiel on.
Prvý aj posledný, začiatok aj koniec.

Stvorenie (osvetlenie) však prebiehalo za nevyhnutnej účasti Ničenia (zatemnenia) Čoby hnacej sily tvorenia.

Vesmír sa dostal do velkých problémov a hrozí(l) jeho zánik a tak bolo nutné zaviesť isté pravidlá/zákony. Pretože niektoré bytosti mali dar rozumu a vôle. Povstali proti stvoreniu, aby "vrátili" vládu temnote. Došlo k velkej bytke a sili svetla museli ustúpiť. Pretože rešpektujú Božie zákony a stanovené hranice. Tak vznikol projekt ľudstvo, ako spoločný projekt všetkých síl. (Svetla i Tmy). Spočiatku šlo všetko dobre no potom sili temna prekročili hranice svetla a tmy. S počiatku sa mohlo zdať, že sa im darí dobre, ale...
Tak sa aj zeme zmocnili prívrženci temných síl a začali ľudí nabádať ku zlu. A mnohý sa nechali zviesť, pretože videli krátkodobé výsledky. (Had v rajskej záhrade). No pretože podlahli temnote a oslepli, tak nevideli ďalej od nosa. A nevedeli čo vlastne činia. Temnota pohltila celú zem. A sili svetla zatial tíško pracovali na ...povedzme odvetných opatreniach. Došlo k niekolkým (Božím) zásahom, ktoré korigovali smer, zavedený temnotou (deštrukcia/záhuba). Napríklad príchod Ježiša Krysta bol takým zásahom. Súčasť rozsiahlej operácie, ktorej cieľom je obnova rovnováhy medzi svetlom a tmou.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

Petra | 15.08.2017

Mohlo by to být tak, že Bůh (HNR) potřebuje aby se lidé a celý vesmír vyvíjel a zdokonaloval, protože možná prostřednictvím toho i sám HNR vstupuje na stále vyšší úroveň.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

Tošo | 15.08.2017

Petra. Iste sa to dá takto povedať. Vlastne to tak aj je. Skutočne sa vesmír takímto sposobom rozvíja. No jaksi nám to nepríde prirodzené a tak pracujeme na tom, aby sa Vesmír začal rozvíjať prirodzeným spôsobom. Bez prekážok. Nejedná sa však o lahkú úlohu a neustále dochádza k rôznym problémom, ktoré sa musia za pochodu riešiť, tak aby to v konečnom dôsledku nebolo vnímané, ako chyba. Teda nie neúspešný pokus, ale ako krok na ceste k cieľu. Ved sme predsa tvori omylné a chybi sú súčasťou našej existencie. Záleží na tom, ako sa k nim postavíme. Či sa tie chybi aj zostanú chybami, alebo s nich vznikne niečo dobré. Niečo Nové, krajšie a silnejšie.


Re: mravnost

kama | 14.08.2017

děkuji všem, kdo reagovali na můj dotaz.
Subjektivně to tedy v této chvíli chápu tak, že GP je něco jako vláda - každý národ má takovou, jakou si zaslouží a když chce jinou, musí začít u sebe. Ale stejně, jako žena, si myslím, že po dobrém se člověk učí rychleji a snadněji. Ty války a veškeré utrpení mi přijde zbytečné. Když někomu nedáte správnou informaci, můžete ho mlátit věčně a stejně to nepochopí, když mu v klidu a po dobrém vysvětlíte všechno tak, aby to pochopil, tak je vývoj rychlejší. Tedy lidstvo se ani nemohlo změnit, protože němělo správné informace. Z mého úhlu pohledu to bylo úplně zbytečné utrpení.

Re: Re: mravnost

Nikdo | 14.08.2017

Takhle to KSB nepopisuje, každý má přímé napojení na boha (HNR) a záleží pouze na jeho osobní mravnosti, žádné zbytečné utrpení není. Je to následek chyb. Dítě si odře koleno a začne brečet, když by tím neprošlo nerozvinulo by svůj potenciál. GP není přímo vláda, ale spíš ten kdo určuje pravidla, podle kterých se budou lidé chovat. Svoboda nastává v okamžiku, když si lidé uvědomí, že ty pravidla si mohou určit sami. Znám spoustu lidí, kteří slepě věří, že lidé jsou zvířata a nikdy se nemohou chovat lépe a tak to prostě je a basta, to je jejich světonázor nahraný jim do mysli od GP, ale oni to nejsou schopni uvidět. Říci to lze pouze dětem nebo těm co naslouchají, ostatní se budou rvát dokud se nepobijí.

Problém je v tom, že lidé, kteří danou svobodu mají a mluví o lásce, potřebují aby to ostatní přijali a začali být zodpovědní a myslet na celek a na sebe jako součást celku, dokud to ostatní neuvidí bude GP určovat pravidla a snažit se ty pravidla vnutit dalším generacím. GP je živen drobnými nemorálnostmi, o kterých lidé moc dobře vědí a přesto se podle toho neřídí (například nevěra, pijanství, drogy, zahálčivost hašteření ...).

Re: Re: Re: mravnost

Tošo | 14.08.2017

Nikdo.Problém je v tom, že lidé, kteří danou svobodu mají a mluví o lásce, potřebují aby to ostatní přijali a začali být zodpovědní a myslet na celek a na sebe jako součást celku, dokud to ostatní neuvidí bude GP určovat pravidla a snažit se ty pravidla vnutit dalším generacím. GP je živen drobnými nemorálnostmi, o kterých lidé moc dobře vědí a přesto se podle toho neřídí (například nevěra, pijanství, drogy, zahálčivost hašteření

Reakcia:
To ovšem príjmu iba od človeka, ktorý nie iba hovorí, ale aj koná. A jeho slová a skutky sú v zhode. V opačnom prípade sa jedná o pokrytca, którý síce hovorí krásne veci, ale realita (prax) je v rozpore s deklarovaným zámerom (teoriou). Hovorí o dobrote a vo vnútri je zloba. Ľudia to vycítia a nebudú ho počúvať.
niekedy však nepomôže ani to, keďže - Zákon slobodnej vôle.

Re: Re: Re: Re: mravnost

Nikdo | 14.08.2017

Mířil jsem jinam - na to, že on sám (jedna bytost nebo malá skupina bytostí i když kvalitních) to nezmůže, že lidé se musí všichni snažit a jít tomu naproti, ani sebelepší bytost neudělá tu práci za ně a protože se nesnaží a nehledají a neusilují, tak tu bytost nemusí poznat a dbát na její rady, proto se musíme učit a zdokonalovat všichni, to jsem myslel.

Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

Tošo | 15.08.2017

Nikdo. Chápem ťa. Ja som ti to len chcel doplniť.

Re: Re: Re: mravnost

kama | 14.08.2017

"Dítě si odře koleno a začne brečet, když by tím neprošlo nerozvinulo by svůj potenciál."
Tohle se mnou nějak nerezonuje. Beru to tak, že se zde na zemi máme učit tvořit, ale jásat nad tím, že se učím správná pravidla, jak tvořit, když trpím, to je masochismus ne? Já bych dala přednost tomu, že mi někdo v klidu a srozumitelně vysvětlí pravidla a já se pak teprve pustím na silnici. Vyjet bez znalostí pravidel a mít radost, že se učím správná pravidla provozu pomocí bouraček, to mi prostě nesedí. Když znám pravidla, můžu se učit tvořit s radostí, v klidu a případné karomboly jsou jen mírné.

Re: Re: Re: Re: mravnost

Radka | 14.08.2017

Když člověk udělá nějakou chybu, tak na to dostane příslušnou odezvu. Odezva je taková, aby byla adekvátní chápání každého jednotlivého člověka. Dítě, si prostě třeba musí odřít to koleno, aby pochopilo že něco dělá špatně. U dospělého už je to jinak. Každý člověk, pokud má správně nakročeno směrem k lidskému režimu psychiky a koná v souladu s Bohem, tak má možnost se těm "karambolům" vyhnout. Na základě svého vidění světa pozná, jakou cestou by měl jít, a pokud udělá chybu tak dostane upozornění přes svoje svědomí nebo nějakou jinou formou životních okolností a může chybu napravit. Jenže to je teorie, v praxi to bohužel bývá daleko těžší, a tak nezbývá než si třeba zase znovu odřít to koleno :)

Re: Re: Re: Re: mravnost

Nikdo | 14.08.2017

Berete to za špatný konec (pochopení mého sdělení), každý z nás si odřel koleno, když byl dítě a nic hrozného to nebylo, proto jsem to uvedl jako příklad. Myslel jsem na to takhle, když budete dítě příliš chránit, aby se mu nic nestalo, například mu nedovolíte běhat, tak si sice koleno nikdy nerozbije, ale bude nešťastné a pohybově se nerozvine. Součástí růstu jsou chyby a nehody, úplně je vyřadit nelze, cílem je jim samozřejmě maximálně předcházet, souhlasím s Vámi a trpělivě vysvětlovat - to je správný trend ve výchově.

Žádný učený z nebe nespadl.

Existence současného GP je otázka řízení, ne proto že si to zasloužíme ve smyslu za trest, ale ve smyslu za odměnu, protože je to ta nejlepší možnost při současné úrovni morálky a etiky. Bůh to každému velice trpělivě a podrobně vysvětluje, ale při našem omezeném vnímání to nutně nemusíme správně pochopit a můžeme se zlobit jakého hrozného GP jsme to dostali.

Re: Re: Re: Re: Re: mravnost

Tošo | 15.08.2017

Krásne si to podal Nikdo. Prehováraš s mojej Duše.
Poklona.

TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Van der Tony Clifmen | 13.08.2017

[ https://pastebin.com/pXUvjeyP ]

Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Kanan | 13.08.2017

takuto je reklama pracam VP SSSR. chcel by som sa smiat, ale nemozem. Toto je uz naozaj smutne. Bude lepsie sa nezapajat a radsej ten ces venovat precitaniu nejakej tej tlestej knihy. Vdaka.

Re: Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Hox | 13.08.2017

Víš, ban tady technicky nejde. Ta diskuse s Júliusem tu byla o pár článků zpátky, není problém si to nalistovat. Z diskuse vycouval sám a dále nereagoval, protože nebyl schopný nebo nechtěl reagovat. Nyní tvrdí, že dostal BAN (který tady nejde) a někdo mu blokoval jeho názory.

Re: Re: Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Troll | 13.08.2017

[ https://pastebin.com/zwbin1vJ ]

Re: Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Oracle 911 | 14.08.2017

Po takých príspevkoch, ktorý citoval Tony mám vážne pochybnosti o psychickom zdraví a spôsobilosti viesť samostatný život pisateľa a aj toho, ktorý to bez preverovania berie vážne.

PS: Mne nevadí, že predchádzajúcu verziu Hox zmazal (ak to je vo veci) lebo nie so všetkým súhlasíme a nie všetko považuje za prístupné t.j. nie všetko musí schváliť. To aj na margo Júliusovho obvinenia, že ma Hox chráni.

Re: Re: Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Július | 14.08.2017

O moje psychické zdravie sa neboj, skor sa zaoberaj svojím vlastným.

Re: Re: Re: Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Oracle 911 | 14.08.2017

Ja sa o psychické zdravie Júliusa nebojím ale o tom vážne pochybujem a to kvôli tomu, čo Július vyprodukoval napr. tu (dávam odkaz na vlákno aby každý to mohol sám posúdiť):
https://pastebin.com/LL6j1eK8
Podsúval nám myšlienku, že "bezvízový styk pre držiteľov Ukrajincov s biometrickými pasmi"="zaplavia nás imigranti" čo je jednak kapitálna hlúposť z dôvodu, že ilegálny imigrant na to ukrajinský či hocijaký pas nepotrebuje a jednak sa to nedeje.

Pri prijatí azylantov začal kričať, že Fico zradil lebo azylant=migrant a tých 60 skôr znamená 600, presvedčiť sa o tom každý môže tomto vlákne:

zrada Fica

Július | 01.08.2017

https://www.facebook.com/strankanespokojnychvolicov/videos/1615542628491220/

Takže SR prisľúbilo prijať 60 imigrantov a preto ho EK nechala na pokoji na rozdiel od ostatných krajín V4. Fico podrazil takto aj V4.

A to Oracle tvrdil, že Fico nezmení svoju politiku, takže napriek kvótam, aj tak prijíma imigrantov.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/obklicovatele-vsech-zemi-obklicte-se-a-zanechte-vsi-nadeje-komentar-k-clanku-pozorovatelky-na-aeronetu/discussioncbm_380770/150/


A keď 8.8.2017 konfrontovali s tým, čo 13.12.2016 povedal, tak sa začal vykrúcať a tvrdiť, že sme ho nepochopili atď. a každý sa o tom môže presvedčiť tu:
http://www.vodaksb.eu/diskuse/comment-page-24/#comment-62187

Po prečítaní takýchto vlákien a príspevkov uvažujúci človek začína mať vážne pochybnosti o psychickom zdravý, o výške IQ a o morálnej integrite Júliusa a jeho názorových klonov.

PS: Do času písania toho príspevku nevysvetlil poriadne ako to myslel, lebo diskutér vychádza len z toho, čo jeho partner napíše.

Re: Re: Re: Re: Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Július | 14.08.2017

Vysvetlil, ale chýba ti IQ, aby si to pochopil...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Oracle 911 | 14.08.2017

To už je ad hominem, to je prvá vec.
Druhá vec, že dajte odkaz kde ste to vysvetľovali inak to musím brať ako nepodložené tvrdenie, a tých máte viac než dosť (IMHO aspoň 3 vlákna).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Július | 14.08.2017

Hox stále maže, takže nemá zmysel reagovať...To vieš, bojí sa pravdy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Oracle 911 | 14.08.2017

Na to aby Hox hocikoho zmazal musí dotyčný buď používať sprosté nadávky (bez autocenzúry) alebo sa prejaviť ako infantilné hovädo či vypustiť vyslovene hnusnú lož. A v PRÍPADE OT dáva na pastebin ako to robí s príspevkami od Tomi a Tony Clifton a to je prvá vec.
Druhá vec, téma ukrajinských biometrických pasov sa preberal aspoň dvakrát a tretíkrát dokonca aj pod týmto článkom:
http://leva-net.webnode.cz/products/obklicovatele-vsech-zemi-obklicte-se-a-zanechte-vsi-nadeje-komentar-k-clanku-pozorovatelky-na-aeronetu/

Mali ste cca 9 mesiacov a x príležitostí aby ste to vyjasnili, neurobili ste to ani v tomto vlákne, hoci možnosť ste mali:
http://www.vodaksb.eu/diskuse/comment-page-24/#comment-62187
Podotýkam Júliusa sme už nachytali ako BEZOČIVO KLAME a snažil sa z toho vykrútiť v tomto vlákne (odkazy sú 2 na sebe idúce príspevky):
http://www.vodaksb.eu/diskuse/comment-page-13/#comment-55395
http://www.vodaksb.eu/diskuse/comment-page-13/#comment-55404

Takže nech každý sám základe tu prezentovaných vecí vyvodí záver ohľadom toho či Július hovorí ohľadom mazania pravdu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Hox | 14.08.2017

Smazal jsem ti jeden příspěvek s pár větama, kdes použil termín "vodaSS" pro označení diskuse na VodaKSB.eu. To byl z tvojí strany projev dobré vůle, to "vodaSS"? Nebo provokace?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Oracle 911 | 15.08.2017

Nabudúce daj tie jeho výplody na pastebin aby nielen každý sa mohol vlastné oči presvedčiť, že čím v skutočnosti je ale aj aby si predišiel krivých obvinení.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Július | 15.08.2017

Krivé obvinenie je tvoja osobná špecialita..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Oracle 911 | 15.08.2017

Faktom je, že ste možnosť ujasniť si veci celých cca 9 mesiacov nevyužili hoci téma bola preberaná neraz minule pod kritikou na článok "pozorovateľky". A faktom je aj to, že ste popierali že ste podsúvali myšlienku "bezvízový styk pre držiteľov ukrajinských biometrických pasov=zaplavia nás migranti":
http://www.vodaksb.eu/diskuse/comment-page-24/#comment-62187
A spomínané vlákno ešte z decembra 2016:
https://pastebin.com/LL6j1eK8
A vlákno v ktorom ste prvý krát popreli, že ste podsúvali myšlienku "bezvízoví styk pre držiteľov ukrajinských biometrických pasov=zaplavia nás migranti":
http://www.vodaksb.eu/diskuse/comment-page-13/#comment-55395
http://www.vodaksb.eu/diskuse/comment-page-13/#comment-55404

Takže každý, ktosi dá námahu aby tieto odkazy otvoril môže sa presvedčiť na vlastné oči kto klame a kto koho krivo obviňuje a Vy okrem jedovatých výpadov ad hominem nemáte v rukách NIČ.

Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

M.C. | 14.08.2017

To by tu naopak mělo zůstat jako ukázka omezenosti autora příspěvku, kdy cituje dva Hoxovy výroky a vlastními slovy je interpretuje naprosto mimo jejich význam. Pokud dotyčný není schopen správně pochopit poměrně jednoduché myšlenky, nelze předpokládat, že složitější problematice bude rozumět.
(Nikde v Bibli jsem nenarazil na to, že by Ježíš tvrdil, že on je Bůh, ani z textu Bible to nijak nevyplývá.)
Případně, pokud není schopen vytvořit uvěřitelnější dezinformační text, tak si svou mzdu nezaslouží a dělá snahám o diskreditaci KSB medvědí službu.
Ten úryvek textu o tom, že KSB je skrytý islamismus jsem už četl na různých místech, asi to kopírují jeden od druhého.
Jednou jsem chtěl po takovém diskutujícím, aby mi to vysvětlil - bez reakce.

Re: Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Július | 14.08.2017

Tvoj príspevok je ukážka toho, že keď nie sú argumenty, tak zostáva pošpiniť autora príspevku a jeho názor.Je to taká argumentačná bezmocnosť a neschopnosť.
To, že si na to v Biblii nenarazil znamená, že nechápeš Bibliu alebo ju ani nemáš prečítanú.
Na vysvetlenie islamizácie stačí aj ten moj príspevok. Na týchto stránkach máš články o Mohamedovi a islame, Mohamed je prezentovaný ako dobrý človek, ktorý koná dobro, v skutočnosti bol diktátor a otrokár, ktorý šíril islam agresiou. Len totálny ignorant a ten, kto chce manipulovať nevedomých, to nevidí.
Až KSB autori skúmali život Mohameda, tak iste zistili, čo bol zač a aké výboje viedol už počas života. Až napísali, že bol dobrý, tak manipulujú ,a to vedome..

Re: Re: Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

M.C. | 14.08.2017

Nejprve k té (dez)interpretaci:
Kde se v Bibli píše, že Ježíš sám sebe označoval za Boha?
Nebo kde je uvedeno, že byl Ježíš Bůh?
Stačí odkaz v obvyklém formátu, já si to najdu.

O tom, jak katolická církev blbne lidem hlavy by se dalo mluvit dlouho, u nás je takových lidí celkem dost, většina z nich dosud věří tomu, že KDU-ČSL je skutečně křesťanská strana, která to s lidma myslí dobře.
Hox ale o satanismu ani skrytém satanismu nic nepíše.

Netvrdím, že jsem přečetl, všechno, co se na tomto webu píše, nebo odkazuje, ale v tom, co mám přečteno jsem žádný kus textu chválící Mohameda nebo islám nepostřehl.
Články, které se zmiňují o islámu a jeho roli v dění na světě tu jsou, bez nich by ten pohled nemohl být úplný, ale nepřipadá mi, že by islám nějak vyzvedávaly, doporučovaly k následování nebo chválily.

Tak mě, prosím tě, osvětli myšlenkový pochod, jak jsi z toho, co napsal Hox odvodil svoji interpretaci jeho výroků.

Píšeš, že ,,...posledných pár storočí sa nerožširuje biblický projekt, ale projekt ,ktorý má iný názov…Ten však zamlčujú."
Jaký nebo čí projekt to je podle tebe? Protože na to, kdo za koho se schovává a jaké jsou jeho skutečné cíle jsou různé názory a sám v tom nemám jasno.

Re: Re: Re: Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Július | 14.08.2017

(Jn 10, 30) napríklad tu, ale je toho viac...

Sorry, ale rieš si politiku sám. Za kresťanské štandardné strany sa v súčasnosti schovávajú hlavne slobodomurári.

"Ano, ty jsi skutečně kryptosatanista, protože jsi měl možnost se zamyslet a změnit svoje defektní názory, ale neudělal jsi to, i když máš k dispozici všechny potřebné informace, abys mohl vyvodit potřebné závěry."

Hox, má za to, že na základe toho, že som si prečítal KSB alebo mohol prečítať a zostal som katolíkom, som kryptosatanista. Až to Hox nevymazal, tak celý jeho príspevok nájdeš v diskusii v článku, o Zaznobinovi.
Mimochodom, TauRus sa viackrát vyjadril na diskusii na Vodaksb, že katolicizmus je skrytý satanizmus a Hox to ,ako vidíš rovnako podporil..

O Mohamedovi si nájdi tu článok, prečo Mohamed nezapísal korán ručne a tám nájdeš manipulačné texty o tom, aký bol Mohamed "dobrý človek"...

Články o islame sú tu napísané hodne manipulačne. Na jednej strane píšu v zmysle, že korán je najpresnejšia pravda zjavená o Bohu, čo je len manipulácia autorov KSB, píšu, že islam bol kedysi koránický a takýto islam aplikoval Mohamed, čo je rovnako lož. Sám sa zúčastnil za života 29 bitiek, kde agresiou šíril islam a mierumilovný korán skončil už v Medine, kde Mohamed pochopil, že až chce uspieť, musí šíriť islam silou..
Takže na jednej strane uznávajú, že historicky sformovaný korán je zlý, na druhej tvrdia, že Mohamed bol dobrý človek, ktorý aplikoval dobrý, koránický islam, čo je lož.

Od 18 storočia, sa po francúzskej revolúcii masonov šíri hlavne judaisticko -talmudský projekt, pretože práve ten má v centre lichvu, ale autori to takto nenálepkujú, lepšie je napísať biblický projekt, pričom židia samotný nie sú kresťania a tvrdo sa vyhraňujú voči kresťanstvu.Re: Re: Re: Re: Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Hox | 14.08.2017

Ten článek, který zmiňuješ, je absolutně protiislámský, nikoliv pro-islámský, tvrdit že ten článek je proislámský může jen hlupák který ho vůbec nepochopil.

http://leva-net.webnode.cz/products/preco-mohamed-nezapisal-koran-vlastnorucne-1/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Július | 14.08.2017

Prestaň klamať a mazať moje príspevky aj tu...
Asi ťažko je protiislámsky článok, ktorý ospevuje a idealizuje Mohameda, hlavnú postavu islamu....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Hox | 14.08.2017

Víš, je třeba ho přečíst a pochopit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Július | 14.08.2017

Pochopil som ho dobre a ver tomu, že chápem viac, ako ti je príjemné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Oracle 911 | 14.08.2017

Zas tvrdíte opak pravdy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Július | 15.08.2017

Zasa nič nechápeš..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Oracle 911 | 15.08.2017

Zas jeden jedovatý výpad a zdá sa, že na nič iné ani nemáte.

Re: Re: Re: Re: Re: TU MATE SVOJ DOKAZ! HADAJTE ODKIAL JE TO SKOPCENE: Dam vam radu. som KANAN

Hox | 14.08.2017

Co se týká satanizmu, ten chápu v širším smyslu, jako činnost proti Božímu záměru, což RKC naplňuje, protože oddaluje lidi od Boha a brání šíření skutečné důvěry Bohu.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek