Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 6.5.2019

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 6.5.2019

9.5.2019

 

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 06.05.2019.srt (50055)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 06.05.2019.txt (31909)
 

Fond konceptuálních technologií uvádí Analytický pořad Otázka-odpověď

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den
...06.05.2019.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

00:35

Samozřejmě, že jedna z posledních a nejpopulárnějších otázek, kterou vás, Valeriji Viktoroviči prosí okomentovat, se týká leteckého neštěstí na letišti Šeremetěvo společnosti Aeroflot Suchoj SuperJet 100. ...Co se tam stalo?

(V.V.P.)
Teď je ještě těžké říci, k čemu přesně došlo, protože máme zatím příliš málo informací, které si občas odporují. Ale jedno už je teď jisté. Jedná o velké neštěstí, zahynuli lidé, zahynuly děti. Upřímnou soustrast příbuzným, známým, všem, protože to hoře je opravdu veliké.
Toto velké neštěstí však poukázalo ještě na další problém, který je možné probrat a navíc je potřebné o něm už začít mluvit.


V souvislosti s tímto problémem jsme my poprvé bili na poplach, když došlo k tomu požáru obchodního centra Zimní višeň. Tehdy jsme mluvili o tom, že v poslední době bylo vybudováno takové technologické prostředí, které potenciálně ohrožuje veškeré obyvatelstvo.

Zdálo by se, co s tím má společného to obchodní centrum Zimní višeň?

Tam přece došlo k porušení pravidel požární bezpečnosti, hrála tam roli i špatná konstrukce, letadlo je přece něco úplně jiného. ...Ve skutečnosti není.


Tím letadlem SuperJet těžce platíme za to, že Sovětský svaz přišel o svou suverenitu. To letadlo SuperJet znamenalo obrat Ruska k získávání své suverenity, neboť to byl způsob, jak jsme mohli zachránit náš letecký průmysl. Váže se k tomu mnoho politických okamžiků. A řešením těchto politických věcí, jsme získali možnost prostřednictvím realizace projektu SuperJet 100 zachránit existenci naší letecké korporace, našeho leteckého průmyslu, což vedlo k výrobě nových letadel jako Suchoj, MiG…

Mimochodem MS-21 stojí v tomto ohledu ve stejné řadě jako Suchoj SuperJet, je v té řadě projektů, kterými jsme zachraňovali náš letecký průmysl. Vývoj těchto letadel měl v podstatě splnit svou roli a uchovat naši výrobu, projektování letadel, a potom měl být ten projekt odložen stranou, protože ta letadla nejsou životaschopná.
Poprvé jsme o tom, že to letadlo SuperJet 100 není životaschopné, začali mluvit… Já teď nevím přesně. Asi v roce 2012? No možná někdy v roce 2011 a v roce 2012 už byla napsána naše analytická zpráva.

V lednu roku 2012 už byla napsána naše analytická zpráva. Jedna věc je ale jistá, že nemít to letadlo takovou konstrukci, tak jsme se tomuto neštěstí mohli vyhnout. I při všech mínusech by takové tvrdé přistání na břicho nevedlo k takovému požáru.
Takže jen ta skutečnost, že bylo to letadlo konstrukčně vyprojektováno špatně, vedla k tragédii s lidskými oběťmi.

A proč bylo zkonstruováno špatně?

Nesmíme zapomínat, že se na konstrukci SuperJetu 100 podílely také Bombardier a Boeing.

A nač by ti potřebovali takového konkurenta?

Prostřednictvím tohoto letadla SS, Suchoj SuperJet 100, SSJ 100 byl zlikvidován jiný rozpracovaný projekt. Jednalo se o projekt výroby dobrých, vyzkoušených a odladěných letadel Tu-204 a 214 a Tu-334.

Takto naši světoví konkurenti likvidovali naše projekty. Když Rusko přišlo o svou suverenitu, začalo se vzdávat svých vysoce technologických odvětví, poté, co se naši zavázali podřizovat se USA.
Tehdy nám tu američtí pracovníci určovali, kdo se stane oligarchou, kdo se stane členem vlády. Z tohoto diktátu se postupně dostáváme, dostáváme se z něj pomalu, ale jistě. To však neznamená, že se tomu vnější nadnárodní řídící síly nebrání. Proto je také dotáhnutí toho projektu SuperJet až k uvedení těch letadel do provozu jejich vítězstvím.


Mnohé státy, mnohé letecké společnosti, které si koupily SuperJet 100 ho neprovozují, stojí jim v hangáru, protože je to pro ně levnější.

A proč ho kupovaly? ...Protože tak získaly od Ruska určité výhody.

A to letadlo SuperJet 100 fakticky nechal létat prezident, tedy p-rezident Dmitrij Anatoljevič Medvěděv.
Opakuji, že jinak nám ten projekt mohl jen pomoci zachovat si leteckého odvětví a následně měl být vyhozen do koše.
Jenže teď už létá a vidíte jaká neštěstí a nebezpečí, v daném případě již konkrétní, to lidem přináší.
(předkladatel otázek) Podrobněji se o letadle Suchoj SuperJet dočtete v naší analytické zprávě, v analytické zprávě Fondu konceptuálních technologií, kterou najdete na našem webu v menu Analytika pod názvem Je revoluce nevyhnutelná? Nebo!
(V.V.P.) Je tím míněno, zda je revoluce skutečně nevyhnutelná, proto ten otazník nebo vykřičník. Neboť jak to nakonec dopadne, musí rozhodnout lidé svým jednáním. My jsme v té analytické zprávě uváděli tyto příklady dokládající nutnost získávání konceptuální moci a státní suverenity.

 

07:16

Další otázka od Andreje nás vrací k minulému pořadu z 29. dubna, k otázce vydávání pasů v Luhanské a Doněcké republice. Andrej píše: Vy sám jste nejednou opakoval, že nelze vydávat pasy pouze v těchto oblastech, neboť musíme zachovat celistvou Ukrajinu. A o jiných politicích a podpindosnících jste se jednoznačně vyjadřoval, že jsou to podpindosníci, kteří se tak snaží zatáhnout Rusko do nové konfrontace.
Teď bylo takové rozhodnutí přijato a vy jste s ním jednoduše ztotožnil, aniž jste to nějak zdůvodnil. Takže tu vidím malý rozpor. Není tedy možné slepě důvěřovat vašim slovům: „To nesmíme udělat, jednalo by se o zradu“ či „Udělali to a je to tak správně“, hrubě řečeno.

Nemohl byste tedy odůvodnit svůj souhlas s tímto zákonem, co konkrétně se změnilo, že s ním souhlasíte?

(V.V.P.)
Nic se nezměnilo a ten rozpor vzniknul z toho, že zcela neporozuměl tomu, o čem jsem mluvil. Takže já jsem vždy mluvil o tom, že nesmíme v žádném případě připustit narušení celistvosti Ukrajiny, neboť by to vedlo k zachování banderovské líhně a válka na ukrajinském území, která by se rozšířila na celé ruské území, by se stala nevyhnutelnou.
Abychom se tedy zbavili té banderovské líhně, potřebujeme, aby se do pořádku dalo celé území současné Ukrajiny, aby tamní banderovská líheň byla zlikvidována a na Ukrajině byl obnoven mír a pořádek.
V tomto ohledu jsme nesměli přijímat žádná rozhodnutí vedoucí k tomu, že by tyto republiky byly uznány odděleně od zbytku Ukrajiny. A to nesmíme dělat ani nyní.


Sabotáž a diverze
To ale neznamená, že musíme ty lidi nechat napospas osudu. Vždyť v podstatě se toto politické rozhodnutí přijaté Putinem o vydávání pasů obyvatelům republik v urychleném režimu stalo důsledkem sabotáže a diverze vedoucích úředníků ruské migrační služby, kteří bránili vydávání pasů lidem přejícím stát se občany Ruska. Výslovně ruským lidem. Zato jiným…
Například je znám případ, kdy jednomu obchodníkovi s drogami vydali občanství za jeden den. To se tam děje.
Zato ruským lidem trpícím pod banderovským terorem všemožně sabotovali vydávání pasů a udělování občanství Ruska.

Vždyť vydávání pasů, udělování občanství cizím příslušníkům je všude rutinní záležitostí. A povšimněte si, že to rozhodnutí prezidenta a v daném případě gosudara, následovalo po zjednodušení té procedury, když začalo být jasné, že i to migrační úřady sabotují. A tak bylo rozhodnuto, že ty lidi je nutné zachránit, neboť se fakticky ocitli v bezvýchodné situaci.
A navíc tím začala Luhanská i Doněcká republika postrádat smysl své existence, neboť lidé s ukrajinskými pasy, kterým skončila platnost, neměli jak tuto situaci řešit. A žádný relevantní dokument v náhradu k dispozici neměli.


Jedná se tedy přesně o to, jak to formuloval Putin, o humanitární akci, která má ulehčit život lidem, které banderovské, „svidomitské“ společenství odsoudilo k likvidaci.
To oni je k tomu odsoudili, jenže tu máme banderovce i v našich mocenských strukturách, kteří si přejí to samé, proto je ta věc s vydáváním pasů v urychleném režimu prostě mimořádné opatření, neboť ta situace už byla neúnosná.
A sám proces vydávání pasů jakýmkoliv státem, prostě jakýmkoliv státem světa jakýmkoliv cizím státním příslušníkům, pokud to není v rozporu s právní úpravou daného státu a ti lidé jsou ochotni to občanství přijmout běžnou praxí.

Přitom by vůbec nemuselo být nutné, aby Putin přijímal rozhodnutí napřed o zjednodušení té procedury a teď o urychleném režimu vydávání pasů, nebýt té zlovolné sabotáže státních zájmů ze strany vedení Federálního migračního úřadu, které dělalo všechno pro to, aby se Rusové ocitali v nepříjemné situaci, aby tak dalo najevo, že Rusové, to nejsou lidé, že ty je možné utlačovat a zabíjet. Proti tomu Putin…
Vždyť když mluvil o vydávání těch pasů, tak se zeptal, proč když je to jiným umožněno, by to nemohli dělat také Rusové?

Rusům je to zapovězeno jen proto, že jsou Rusové. A to vedení Federálního migračního úřadu má dodržovat univerzální pravidla.

Já už jsem tehdy říkal, že ti ukrajinští občané, kteří jsou v bezvýchodné situaci a potřebují nějak přežít, by měli přijmout jakékoliv občanství: Rumunska, Maďarska, Polska… Třeba i Papuy Nové-Guiney. Klidně ho přijímejte. Jen to ruské nešlo přijímat, protože odpor proti tomu šel ze dvou stran, ze strany vedení Federálního migračního úřadu, které vyvíjelo v tomto smyslu nátlak, a druhý nátlak tu byl ze strany banderovského, „svidomého“ Kyjeva.

A tak se ti lidé ocitli mezi kladivem a kovadlinou. Takže se to bezesporu muselo nějak rychle vyřešit.

To ovšem vůbec nemění úkol zachovat jako státní subjekty Luhanskou a Doněckou republiku do té doby, dokud se jejich jurisdikce nerozšíří na celé území současné Ukrajiny a nebude tam obnoven normální pořádek.
A v tomto ohledu je ta přítomnost ruských pasů doplňkovým nástrojem. Lidé už nejsou vyřazeni z normálního života, jsou nyní občany státu…

Jakého?

Ruska, státu Ruska, jsou občany...

Ukrajina není státem, vůbec žádným, jedná se o Failed State, zhroucený stát, jen takový rádoby stát. Ukrajina se nedokázala zformovat a historicky se jako stát realizovat. Proto bude státnost Luhanské a Doněcké republiky podpořená přítomností občanů Ruska, kteří jsou původními občany Luhanské a Doněcké republiky, velice závažným faktorem ve stabilizaci mírotvorných procesů na Ukrajině, v čistce banderovské, „svidomitské“ líhně.


A čím více bude na Ukrajině těch lidí, kteří se stanou ruskými občany, tím lépe.
A když Putin řekl, že jsme připraveni poskytnout ruské občanství všem Ukrajincům, tak to byl správný přístup k věci.
A další správný přístup k věci zazněl v ukrajinské Radě, že by nám měli poskytnout ukrajinské občanství, sice se jedná o občanství Failed State, ale i tak, všem ruským občanům.
No prosím, jen do toho pánové, my jsme připraveni přijmout vaše pasy bez ohledu na to, že nejste žádný stát.

To nám pomůže ukončit tu válku a to ihned.
...Beze všech těch cirkusáckých her typu voleb
p-rezidenta kdo ví čeho, prý „Ukrajiny“. Jak se teď do sebe pustili Zelenskij s Porošenkem. My přece tu otázku vyřešíme úplně jinak. Otevřete u nás ty úřady na vydávání pasů a my si je budeme brát, masově. Vezmeme si jich tak 80 miliónů a hotovo, ta věc bude vyřešená, s tou ukrajinskou státností.
Opět bude v sestavě Ruska a hotovo.

 

16:14

Další otázka je od Viktora Kolesnikova, teď už z Maloruského federálního okruhu RF, dříve uváděl, že z Jihozápadního okruhu RF, z města Kyjeva. Který prosí okomentovat
odvolání ruského velvyslance v Bělorusku Michaila Babiče, který podle vyjádření tamního ministerstva zahraničí cituji: „Absolutně nevidí žádný rozdíl mezi ruským federálním okruhem a nezávislým státem.“ Konec citátu. ...Zbavili se tak ruského vlastence?

(V.V.P.)
Ne, zbavili se ruského hlupáka. Víte, říká se, že dobré řízení není vidět, a to musí tak třikrát, čtyřikrát platit pro práci diplomatických pracovníků. Dobrý diplomat je velikou vzácností.
Jen si vzpomeňte, jaké bylo před patnácti lety pozdvižení okolo jmenování ruského velvyslance v Bělorusku. Jednoho odvolali, druhého jmenovali, jenže žádný nevyhověl a tak se to stále točilo, dokud se nakonec velvyslancem v Bělorusku nestal Alexandr Alexandrovič Surikov, bývalý guvernér Altajského kraje.

Je třeba zmínit, že tehdy volby u nás prohrál v důsledku zrady svého volebního štábu, který schválně nahrával tomu šaškovi Jevdokimovi.
Fakticky tak místní altajská „elita“ zradila zájmy Altajského kraje a dosadila tam člověka, který měl za úkol náš kraj ekonomicky zničit, jak nakonec sami pocítili. Znamenalo to pro Altajský kraj velkou ztrátu, přijít o takového člověka… Ve smyslu, že odjede a přestane bezprostředně ovlivňovat řídící procesy v Altajském kraji. Nu, znamenalo to ztrátu pro Altajský kraj.

 

Zato to znamenalo velkou, obrovskou výhru pro celou ruskou diplomacii. V Bělorusku se tak rozhostilo 15 let klidu. Nerušeně to tam řídil, přestože tam přišel za velice těžké situace, kdy nesměl žádný náš diplomat Lukašenkovi na oči, kdy byl vzteky bez sebe a veškeré běloruské „elity“ byly připraveny kohokoliv zadupat do země, odmítnout i tu nejlepší možnou kandidaturu. Alexandr Alexandrovič tam nastoupil v takové situaci, ve které to tam bylo prakticky nemožné ustát. A on to ustál, navázal normální vztahy a patnáct let to tam pěkně šlapalo.

 

Ano, byly krize i konflikty, které se však řešily diplomatickou cestou, v klidu, s rozvahou a hotovo. A potom Alexandr Alexandrovič tuto svou funkci ze zdravotních důvodů opustil. Odešel na zasloužený odpočinek. Náleží mu velké díky, čest a chvála. Je to velice dobrý člověk a skvělý odborník na řízení. Takže odešel.

A za situace, kdy všechno šlapalo, bylo vyvážené, pracovalo jako hodinky, nastoupil nový diplomat. A ještě se ani neohřál a ten systém dovedl do krize, jednoduše ho dovedl do krize, takže byli nuceni ho odvolat.

O čem to vypovídá?

Existují manažeři spásy, kteří každé na první pohled ztracené dílo dokáží pozvednout a dovést ho k úspěchu a mezi ně patří Alexandr Alexandrovič Surikov, který náš Altajský kraj vytahoval z obrovské jámy a to samé předvedl i jako diplomat, a existují manažeři zkázy, kteří jakékoliv i to nejúspěšnější dílo okamžitě zmaří.

Jen se reálně podívejte na Babiče. Převzal vyladěný pracovní mechanismus, takže stačilo nastoupit a pokračovat tak v klidu dál. Ale ne, ukázal, že v řízení je zcela neschopný. Nedokázal udržet pracovní cyklus na té úrovni, která by dokázala zajistit zájmy Ruska, zájmy Běloruska, zájmy lidí a zájmy klanově-korporativních skupin. A to včetně těch, které stojí za samotným Babičem.
Nedokázal to, protože mu na to hlava ani rozum nestačily, neměl dost znalostí a uvedl ten systém do krize, kterou teď bude třeba řešit. Udržel se v té funkci pouhých 8 měsíců.

 

21:42

K další otázce. Prosí vás okomentovat následující zprávu týkající se Venezuely, kam se teď přenášíme. ...Guaidó přiznal, že pokusy o svržení Madura byly neúspěšné.

(V.V.P.)
Tak jak, podívejte, když začala celá ta patálie s Venezuelou, tak jsme ze všech stran slyšeli, že to znamená konec, že USA vždy všude vyhrály, zatímco Rusko zase vždy všude prohrálo, přestože my jsme od začátku říkali, že není absolutně žádný důvod takto mluvit. Pokud ovšem nepatříte mezi podpindosníky a neděláte si tak oko u USA, mezi stejné podpindosníky a nýmandy jako Guaidó. Potom ano, potom pro vás USA vždy všude vyhrály. Vše se jim musí povést i dosadit tam Guaida atd.

Ta věc se má tak, jak jsem už říkal, že Venezuela se v podstatě celou tu dobu od přijetí Monroeovy doktríny v 19. století, který byl tehdy prezidentem USA, nachází pod vnějším řízením. A dlouhou dobu její řízení probíhalo prostřednictvím státních nástrojů Spojených států.
Jenže ta skutečnost, že k tomu byly využívány státní nástroje USA, ještě neznamená, že to řídil stát USA.

U řízení byla globální elita. A v současné době je tato globální elita v konfrontaci se státní elitou USA, což platí i ve vztahu k Venezuele. Jsou budovány dvě nová centra koncentrace řízení. Jedno v Číně a druhé v Íránu. O tom také neustále mluvíme.

A co vidíme?

Že jak Írán, tak i Čína se silně angažují v otázkách fungování Venezuely jako státu ve vnějším světě. ...A máme tu ještě jeden stát, Rusko.
Ale Rusko v podstatě není jen státem, jedná se o civilizaci, která zatím existuje ve formě státu. V Rusku se v podstatě stát dotahuje za tou civilizací.


Každý z těchto států, který se angažuje v řízení Venezuely, do toho vnáší určitý svůj vklad, vnáší do toho svůj příspěvek. A pamatujete, že když tam začal jeden z těch krizových okamžiků, tak jsem upozorňoval na to, kdo do té Venezuely tehdy přiletěl.
Byl to íránský ministr obrany. A v Íránu existuje taková struktura, útvar Íránských revolučních gard, který se nazývá Basídž. Jedná se o polovojenskou veřejnou organizaci, ve které působí podle různých údajů od deseti do patnácti miliónů osob.

A proč mluvím o této organizaci?

Všichni tak či onak víme a slyšíme, že z Íránu přicházejí zprávy tu o pokusu o majdan, tam o pokusu o barevnou revoluci. Nějak to tam neustále kypí. A všechno je to neúspěšné.

 

No a kdo se o to vždy postará?
Postarají se o to vždy bojovníci Basídže, kteří jsou velice mobilní a ozbrojení. Mobilní jsou díky tomu, že jezdí na motorkách. Tam, kde je to zapotřebí používají granáty se slzným plynem, zábleskové granáty a někde přímo zbraně.

A co pozorujeme ve Venezuele?

Vidíme, že policie jako taková tam sice není, ale zato je tam veřejné hnutí, které se nazývá Colectivo a v podstatě plní veřejné funkce udržování pořádku. A tito Colectivos se projevují tak, že se teď na motorkách mobilně vždy objeví tam, kde je to třeba a psychicky potřebným způsobem zapůsobí na všechny ty podpindosnické manifestanty. Také používají granáty se slzným plynem a zábleskové granáty.
Tam, kde je to nezbytné si zastřílejí i z opravdových zbraní, ale sláva Bohu tam k obětem nedošlo.

 

Takže celé je to o tom, že všechny ty pokusy byly potlačeny přesně tou technologií, kterou Basídž potlačuje všechny ty pokusy v Íránu.

A proč to vyprávím?

Já jsem tehdy říkal, že jim Írán poskytne určité znalosti, možnosti a ovládání technologií, které jim vyřeší, pomohou zlikvidovat tyto protesty v ulicích. A toto je jeden z takových prvků.

 

Takže v dané situaci americká státní elita fakticky čelí celému světu.
Tak zaprvé není v zájmu globální elity podpořit nadnárodní řízení Venezuely ze strany USA. Globalisté teď Spojené státy naopak odstřihávají od zdrojů. Ne náhodou se jim i jejich strategické zásoby ropy zkazily.


Venezuela se musí stát zdrojovou základnou dvou nových center koncentrace řízení.
A pokud se budou USA příliš vysilovat, tak se jako stát zhroutí. To si uvědomuje dokonce i státní elita. A tak jí nezbylo než hledat východisko, jak by se z této situace více méně bez ztráty kytičky dostala.
A tak samozřejmě přišli s tím, že Maduro chtěl odstoupit, ale z Ruska mu přikázali, aby to nedělal, aby zůstal, jinak by utekl a oni by zvítězili. Nic takového se nestalo. Oni si velmi dobře uvědomují, že žádného vítězství nedosáhli, že vítězství mají dosáhnout jiné síly a oni teď jen musí hrát.

 

Proto s klidem odepisují všechny své podpindosníky uvnitř Venezuely. Ale i tak je nutí něco dělat. Přece jen se povedlo koupit si někoho z armády, někoho donutit.
Kdyby si to globalisté přáli, tak by si koupili celou venezuelskou armádu, jako to udělali, když státní elita USA zařídila vzpouru a zatkla Cháveze. A globalisté tehdy svými kanály zvedli armádu ze židlí a Cháveze zase osvobodili. Všechno to už mají perfektně nacvičené. Proto ve Venezuele vše probíhá normálně.
A já jsem říkal, že pokud se Maduro nedopustí hrubých chyb, tak tam k ničemu nedojde, neboť přece jen role osobnosti v dějinách svou roli hraje.


A Guaidó? ...Všem už je teď jasné, co je to za ptáčka.
(neslyšitelná poznámka)

Ano.

 

30:15

Další otázka je od Daniela z Česka. Volby do Europarlamentu budou na konci května. Jean-Claude Juncker v podstatě potvrdil deníku Rzeczpospolita, že společnost ví, že je úplně jedno, kdo vyhraje, protože on byl stejně schválen Evropskou komisí. Ve smyslu, že ho zvolila. Celý systém je nastaven tak, že se v podstatě volbami nedá nic změnit.
Co bychom tedy měli dělat my, „občané EU“?
Je ta volební procedura stejná jako na Ukrajině a měli bychom tyto pseudovolby ignorovat?


(V.V.P.)
Ne, tam je ta procedura jiná. Na Ukrajině to nebyly vůbec žádné volby, dokonce ani na vnější pohled. Bylo zapotřebí jednoduše obalamutit lidi, aby to divadélko přijali za volby.
Co se týká voleb do Europarlamentu a dalších voleb v Evropě, tak tam bez ohledu na předurčenost volby existují legální možnosti, jak pracovat na změně informačního pole uvnitř všech subjektů států.
Tím se můžete podílet na řízení i na předvolební kampani s určitými informacemi, třeba v diskusích, sdělovat svůj náhled na řídící otázky a návrhy metod jejich řešení. A měnit tak celkové informační prostředí ve státě a posouvat tak poměry ve státě svým žádoucím směrem.

 

Není důležité, koho zvolí. Hlavně, že proběhne tato informační práce s využitím těchto voleb.
To je zásadně jiná situace, která nemá nic společného s tou na Ukrajině.
A co se týká voleb jako takových, tak jejich výsledky jsou prakticky všude předurčeny.
Až na to, že někde je možnost zapojit se do informační práce ve volebním procesu a pracovat na změně informačního pole ve státě.
A v jiných případech jako na Ukrajině taková možnost byla a priori vyloučena. Pokud by tam někdo vystoupil s jiným názorem na věc, byl by vystaven represím. To je přibližně stejné jako za Hitlera, kde na volbách figurovala samá NSDAP a najednou by přišla komunistická strana, že se jich chce účastnit se svou odlišnou ideologií.

Kde by ti komunisté skončili?

Okamžitě v koncentráku, v tom lepším případě, nebo by je rovnou popravili. To samé teď probíhalo na Ukrajině. To samé. Vůbec ničím se to nelišilo, nebyl tam jediný kandidát, který by nezastupoval zájmy kyjevské bandy, která provedla státní převrat. Oni potřebovali zafixovat výsledky toho převratu.


Přece si uvědomujete, že ta situace je tam taková, že se k moci dostali přes mrtvoly. A k moci přišli kvůli tomu, aby ty lidi dále zabíjeli. Zabíjeli je v Oděse, na Donbasu.

A teď by se měli nechat odsoudit?

Moci se lidé nezmocňují kvůli tomu, aby se jí potom sami vzdali. Když už se k moci dostanou, snaží se udržet si ji co nejdéle, aby se ta klanově-korporativní skupina, která se dostala k moci, u ní udržela co nejdéle, ale zároveň byla vnímána jako legitimní ze strany obyvatelstva.
A kvůli tomu neustále přitahují a povolují otěže, přitáhnout, popustit…

 

Proto dali do oběhu Zelenského, proto spustili ten projekt Služebník lidu, jenže Zelenskij neudělal závěrečné zkoušky. Velvyslanci si ho oťukli a jejich verdikt zněl:
„Je to debil, který nedokáže zvládnout roli ukrajinského p-rezidenta, bude tedy nutné tam ponechat Porošenka, protože když tam teď ponecháme Zelenského, tak se Rusku otevře okno možností, jak vrátit Ukrajinu do jednotného ruského pole.“


A teď se právě tento problém řeší, proto ty průtahy okolo uznání výhry Zelenského, s určením data inaugurace, neboť je třeba vyřešit kardinální otázky ve vztazích dvou klanů, které jsou oba americké.
Zatímco v Evropě je možné účastnit se voleb a normálně pracovat v diskuzích a seznamovat lidi s jinou koncepcí řízení.

 

35:09

Dále je tu otázka od Vadima. Valeriji Viktoroviči, jak jste správně poznamenal v minulém pořadu Otázka-odpověď z 29. dubna, tak pro vytvoření realistického videa s nějakým člověkem, není vůbec daného člověka zapotřebí. Poskytněte nám tedy znamení, jakési základní body pro vaše budoucí pořady, na jejichž základě by bylo jednoznačně možné určit, že na obrazovce jste skutečně osobně vy sám. To by posloužilo jako pojistka vaší bezpečnosti a zároveň informační bezpečnosti vašeho publika.

(V.V.P.)
Nejlepší pojistkou je v případě použití dvojníků, nebo nějakého dezinformačního videa sám člověk a jeho individualita. Jde-li o člověka tvůrčího a individualistického, tak ho žádný dvojník nahradit nedokáže.
Bylo zcela marné snažit se nahradit dvojníkem Stalina nebo Putina, protože by to absolutně nemohl zvládnout. Absolutně by nezvládl imitovat jejich nestandartní myšlení, reakce na okamžité situace, neboť se jedná o nepřetržitý tvůrčí proces. Dvojníci tak nepracují.

 

Zatímco najít dvojníka Hitlerovi, Porošenkovi a dalším takovým, třeba Zelenskému, není nic těžkého. Nebo třeba Kolomojskému. To není žádný problém. Šablonovité myšlení, šablonovité fráze a šablonovité chování a nikdo si ničeho nevšimne.


Proto si s tím vůbec nedělejte hlavu, dezinformační video je nebezpečné jen pro příslušníky davu, kteří přišli o svou individualitu. Pro tvůrčího člověka…
Ovšem ne takového jako je Serebrennikov, kdybyste jeho nahradili dvojníkem, tak by si toho také nikdo nepovšimnul. Ale normálního tvůrčího člověka, například takového jako je Putin, jako byl Stalin, takové je marné snažit se někým zaměnit. Je zbytečné s nimi vyrábět nějaká videa. Vše bude okamžitě odhaleno, bude to evidentní. Lidé se podívají a řeknou:
„Ne, to přece vůbec není on!“

 

37:26

Otázka od Antona Goroděckého. Valeriji Viktoroviči, vysvětlete prosím srozumitelně, podle vašich slov Německo nemá vůbec žádnou suverenitu, stejně jako Japonsko.
– Ano.

Avšak jejich životní úroveň je s tou naší neporovnatelná. ...Proč tomu tak je?

Rusko prý má suverenitu, i když jen částečnou, ale žádné plody nám to nenese.

(V.V.P.)
Stát je systémem pro přežití. Stát je systémem pro přežití národů bez ztráty jejich kulturní identity. Takto to fungovalo po mnohá, mnohá staletí. Takto je tomu dosud. To kulturní identita je tím základem, který poskytuje možnost přeměnit stát v systém, který umožní společnosti harmonicky se rozvíjet na základě toho, že si každý člověk osvojí svůj geneticky podmíněný potenciál.

 

To znamená, že v míře získávání konceptuální moci bude stát nabývat takové podoby.

Proč o tom mluvím?

Suverenita není zadarmo. Suverenita každého státu znamená řízení státu na základě plné funkce řízení na všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení a pěti druhů sociální moci.
Když tohle všechno do sebe proroste, tak to znamená suverenitu.


Když tohle všechno nefunguje, není ani suverenita. ...A je nutné si uvědomovat jednoduchou věc.
Ztráta suverenity znamená pro každý stát, pro každý národ následně také ztrátu jeho identity a tím pádem také zánik národa jako kulturní jednotky obyvatelstva na planetě Zemi.


Rusko určitou suverenitu má. ...A tato suverenita Ruska je založena na konceptuální moci obyvatelstva Ruska, na kulturní identitě ruského světa.
Co se týká Západu, tak tam tuto otázku vyřešili už dávno, a proto už tisíc let Západ neustále přichází s válkou na ruské území.


Nikdy nás od nich nic dobrého nečekalo. Říkáte, že v Evropě žijí lidé lépe než u nás. Jenže je to celé o tom, že Rusko žije hůře, neboť neustále žije v režimu odrážení různorodých agresí na všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení a pěti druhů sociální moci.
Přičemž jde o odrážení všech těch agresí na základě plné funkce řízení. Za udržení své identity je třeba bojovat.

A aby tuto agresi mohli organizovat, musí západní subjekty, které mají posloužit jako nástroje vedení války proti Rusku, být dostatečně samostatné a akceschopné. A proto je třeba tamním národům dovolit uchovat si v určité míře svou identitu.


A kdyby neexistoval Sovětský svaz, proti kterému bylo třeba ideologicky bojovat, tak by na Západě pracující neměli žádné vymoženosti v oblasti sociálních práv, neboť výslovně s cílem ideologicky Sovětský svaz porazit byli na Západě nuceni poskytnout dostatečně široký rozsah možností sociální ochrany pracujícím vrstvám.
Ale s pádem SSSR začal být tento sociální ráj, všechny ty švédské socialismy, začaly být postupně omezovány. Proto jim už dnes není tak dobře, dávají jim jen tolik, kolik je zapotřebí kvůli boji proti Rusku respektive Sovětskému svazu.


A je tu ještě jedna taková osobitost. Existuje taková karikatura zobrazující prasata krmící se u koryta, z nichž jedno pozvedá hlavu a říká: ...„A byla doba, kdy jsme dokonce létali do vesmíru.“

A co je to člověk? ...Jak má být zformován?

Západní model nabízí, že vám poskytne jakékoliv požitky a hodokvasy, ale přijdete přitom o svou lidskou podstatu a zároveň i o svou národní kulturní identitu.


Západní svět je velký tavicí kotel. A je to velmi dobře vidět. Jen si to vezměte, pederastii jim tam už vnutili a ten multikulturalismus, který potlačuje a likviduje kulturní identitu všech evropských národů, je na prudkém vzestupu a na své cestě smetá všechno. Migrant, který přijede k vám domů, má všechna práva, která jsou upírána vám.

Co to jako má být?

Existuje takové ruské přísloví: ...Do cizího kláštera vlastní řád netahej.

A tam? ...Vánoční stromek přijíždějící migranty dráždí:
„Co na tom, že je to kulturní tradice našeho národa, my ho kvůli nim odklidíme. Kříže je dráždí? Tak je sundáme, vždyť to vadí přijíždějícím migrantům.“


Takže oni přijíždějí a zavádějí svůj řád, zařizují život podle toho, jak se jim to zdá správné na základě jejich vlastní kulturní identity.
Ale takto je přece likvidována kulturní identita všech tamních národů!


A pokud se podíváme konkrétně na Německo a Japonsko, tak tyto státy jsou okupovány USA od 2. světové války na šesté prioritě. ...Ta okupace nikam nezmizela.
A jen se podívejte na Japonsko, hrozí jim tam plná depopulace. Je tam široký výskyt psychických onemocnění, neboť obyvatelstvo žije v neustálém napětí a ten stát vymírá, prostě gigantickou rychlostí vymírá.
Jestliže se Japonci nestanou součástí Ruska, tak jako národ vymřou.
– Japonský FO
– Ano, Japonský federální okruh, to je jediná šance pro Japonsko, jak by se mohlo do budoucna zachovat jako národ.
Mimochodem pro Německo platí prakticky to samé.


Jen si povšimněte, jak jsme my jednali s NDR a jak západní státy s NSR. Ve výsledku se NDR rozvíjela gigantickými kroky a do NSR bylo zapotřebí cpát zdroje zvnějšku. Ano, využívali přitom samozřejmě i potenciál Němců, aby ho potom zase úplně spláchli do záchodu. Ten rozdíl mezi východními a západními Němci je vidět dodnes, úplně ve všem.
Protože východní Němci mají státní instinkt, zachovali si svou kulturní identitu, takže tam existuje to kulturní jádro, které je schopné napomoci zachování Němců jako národa včetně německého státu.
– To byla pro dnešek poslední otázka.

My se ve svých pořadech při odpovědích na otázky dotýkáme nejrůznějších otázek. Prakticky neexistuje ani jedno téma, kterého bychom se nedotkli. Záleží na dotazech lidí.

A pokud má někdo k těm otázkám výhrady?

To zaleží na vás. My pracujeme s otázkami, které přicházejí od vás. Když přijdou otázky, tak na ně odpovídáme.
Pokud přicházejí otázky, které jsou o ničem, tak je moji kolegové vyřazují.

Ale kam tím směřuji?

Ty otázky, pokud je hodnotíte z hlediska řízení a se znalostí Dostatečně všeobecné teorie řízení, plné funkce řízení, pěti druhů sociální moci, šesti priorit zobecněných prostředků řízení, jsou jednoduché.
Víte je to stejné jako předvádět kouzla s matematikou. Já to tedy maximálně zjednoduším. Ale například kolik je 2 + 2? Čtyři. A je zapotřebí, aby každý člověk, každý člověk věděl, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy na takové úrovni, jako když víte, že 2 krát 2 jsou 4.
Potom se takový člověk nikdy nemůže stát objektem manipulace a vždy dokáže ubránit zájmy své i své rodiny. Vždy dokáže své řízení nastavit tak, aby tu krizovost, když už nastane, svedl do minima, aby se vyhnul krizovým zónám rozvoje společnosti.
A tím zároveň snižuje krizovost rozvoje samotné společnosti.


Pamatujte si, že znalosti znamenají moc, to prostřednictvím znalostí manipulují lidmi, proto berte tyto znalosti do svých rukou, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny.

Buďte šťastní.
Do příštích setkání.
Přeji vám mírové nebe nad hlavou.
Na shledanou.