Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 5.6.2017

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 5.6.2017

10.6.2017

 

youtube.com/watch?v=9XoGvErH9uM

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.06.2017.srt (76995)

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.06.2017.doc (113664)

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den. 05.06.2017

Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

00:00:20

Dnes začneme hned několika otázkami. Valeriji Viktoroviči, sotva jste okomentoval teroristický útok v Manchesteru, v minulém týdnu, a už došlo hned k několika událostem v Evropě. Byl to teroristický útok v Londýně, tlačenice v Turíně při fotbalovém zápase a ještě se objevila jedna zpráva o tom, že policie v NSR získala konkrétní informace o hrozbě teroristického útoku na rockovém festivalu Rock am Ring v Německu.

 

Ten festival přerušili a potom ho opět povolili, když předtím zatkli několik lidí podílejících se na jeho organizaci. V Turíně bylo při panice zraněno okolo 1500 lidí. A všechno se to stalo v časovém rámci prakticky jednoho dne, od večera 03.06. do večera 04.06. Prakticky tedy v průběhu 24 hodin, velice zhuštěně. Jestliže Rock am Ring neměl takový ohlas, protože ten má omezené publikum, tak fotbalových fanoušků je naopak velice mnoho, přece jen šlo o Ligu mistrů. A to, co se stalo v Londýně, to je událost, která tyto události překryla.

 

Jistě si uvědomujete, že taková zhuštěnost událostí vyvolávající u lidí napětí, nebývá náhodná. To znamená, že je někde něco shnilého a shnilého je teď něco v království britském. Jestliže parafrázujeme ten známý výrok. A my jsme doslova nedávno komentovali ty útoky v Manchesteru, teď zase útok v Londýně. Co je třeba říci k tomu teroristickému útoku v Londýně? Jestliže jsme po tom útoku v Manchesteru došli k závěru, že se „někteří chlapci měli poučit, jak se to dělá!“, neboť globální prediktor dokáže organizovat teroristické útoky se smyslovou náplní sdělující opravdu mnohé. Tak ten útok v Londýně je fakticky pokračováním, a tvoří jeden celek s tím útokem v Manchesteru a obrazně je možné ho nazvat: „Učte se chlapci, jak se to dělá číslo dva!“ Díl druhý.

 

S ohledem na ten útok v Londýně je vlastně možné říci, že ho vysvětlila jedna jediná věta řečená policejními představiteli, že ty sebevražedné pásy, které na sobě měli teroristé, byli pouze napodobeninami. Na tom bylo možné skončit s popisem toho, co se stalo v Londýně. Ale my si velmi dobře uvědomujeme, že ne všichni lidé znají Dostatečně všeobecnou teorii řízení, a nedokážou si tedy na základě toho, co jsme řekli o Manchesteru doplnit tuto informaci a domyslet si, co se stalo. Všechny ty tři události, které jste vyjmenoval, jsou svým obsahem určeny pro dav, ale je tam vzkaz i pro lidi v řízení. Obsahují tedy dvě složky, stejně jako ten první útok v Manchesteru.

 

Pro dav tedy obsahují to, co v ruském jazyce vyjadřuje slovo do cizích jazyků nepřeložitelné, které neustále rád opakuje Zadornov: „Nědopěrepil“ Co to vyjadřuje? Jak byste to přeložili? My teď smysl toho slova „nědopěrepil“ (nedozhulákal se) v podstatě vysvětlíme. Je takový citát: Lepší hrůzný konec než hrůza bez konce. S ohledem na řízení západního davu, nebo vůbec davu jako takového, je třeba organizovat hrůzu bez konce. Ale proto se to také nesmí přehnat, dav musí sice neustále strašit, ale nesmí ho vyděsit příliš. Je zapotřebí, aby panika, která zachvacuje dav, byla stále řiditelná. To je to, co mnozí nepochopili, když rozmýšleli o chaosu, o řiditelném chaosu, že je-li řiditelný, není to už chaos. Jde tedy o přesně takový stav, kdy jsou lidé vystrašení v dostatečné míře, jsou plně ovladatelní, ale přitom není jejich emocionální poryv tak velký, aby pod vlivem svých emocí přestali reagovat na cokoliv, na jakékoliv řídící působení. A takto je to tak akorát.

 

Kdyby zařídili příliš mnoho výbuchů s mnoha oběťmi, tak by lidi vyděsili více, než je se jim to hodí. Teď jich vystrašili právě tolik, kolik potřebovali, aby byli stále ovladatelní. To se tedy týkalo davu, ale co ta složka určená lidem v řízení? A ta má daleko větší význam, než ta složka zaměřená na ovládání davu. Dav je udržován v napětí, orientován tam, kam je třeba. V napětí je udržována celá Evropa! Jen si to vezměte, NSR ten rock festival, Turín zase fotbaloví fanoušci, v Londýně běžní lidé, vše se to točí na malém pětníku, napětí je udržováno. Jestliže se lidé dost nezajímají o ten rockový festival, tak u nich napětí určitě vyvolají události v Británii, ve Velké Británii. Ono se to všechno sčítá: „Tady zaútočili také! A kde se to stane příště? Co budeme dělat?“ A dav se stává snadněji ovladatelným.

 

Co se týká těch lidí ve vedení, tak pro ně to bylo obsažnější. Je třeba si povšimnout, že ten londýnský teroristický útok byl velice tajemný. Fakticky nic o něm není známo. Vůbec nic o něm nevíme. To, co se dostane do médií, je již natolik odfiltrované, a natolik od začátku zredigované, že dělat si na základě toho nějaké závěry o tom, jak detailně ten útok vypadal, jednoduše není možné. Jsou však některé věci, které se redigovat nedaří, nebo také byly vypuštěny schválně. To nám ukáže budoucnost. Přesto jsou z hlediska řízení velmi obsažné. Takže, informovali nás o tom, že došlo k několika výbuchům, mluvilo se o čtyřech výbuších, jejichž původ je neznámý. Nevíme, co to bylo, jak se to stalo. Řekli jen, jenom jeden z novinářů informoval, že poslední čtvrtý výbuch byl čtyřikrát, pětkrát hlučnější než ty předchozí, a závěr je tedy takový, že se nejspíše jednalo o výbuchy kontrolované policií.

 

Ale o samotných výbuších nic známo není. A policie o ničem věcném neinformuje. To znamená, že je udržována určitá prázdnota. Když se něco takového děje, znamená to, že daný manévr nebyl zcela dokončen. A ještě jedna událost, ke které došlo. Napřed informovali o dvou útocích. Na London Bridge a na tržnici. A potom informovali o třetím incidentu v oblasti Vauxhall. Velice rychle však policie prohlásila, že ten incident ve Vauxhallu nijak nesouvisí s teroristickým útokem, že tam došlo k něčemu jinému. A k čemu, také není známo! Ale k něčemu takovému, co nesouvisí s teroristickým útokem. Podivnou shodou okolností se však ve Vauxhallu nachází štáb MI6 Velké Británie a americké velvyslanectví. Na tuto věc okamžitě zareagoval Trump, který řekl, že USA poskytnou jakoukoliv pomoc nezbytnou pro vyšetřování.

 

Katar a spojitost s tím teroristickým útokem v Londýně.

A zde je třeba obrátit naši pozornost na to, co se stalo na druhém konci naší planety a zdálo by se, že absolutně nesouvisí s tím, k čemu došlo v Londýně. A konkrétně to, že šest arabských států, stalo se to dnes, přerušilo diplomatické styky s Katarem. Tedy přesněji informovaly o tom, že je přeruší. Zda to udělají či ne, ještě není jisté. A jak proboha Katar souvisí s těmi londýnskými útoky? Velice jednoduše. Kdo na sebe vzal odpovědnost za ty útoky v Londýně? ISIL. A když Egypt oznámil to přerušení diplomatických styků s Katarem… No napřed to oznámil Bahrajn, Spojené arabské emiráty a teď i Egypt. No a Egypt tento svůj krok vysvětlil nejobsažněji. To jeho vysvětlení znělo, že Katar podporuje ISIL.

 

A my už jsme mluvili o tom, že ISIL si jako nástroj nadnárodního řízení své odpracoval. Své odborníky, vyšší šarže již delší dobu stahují a pod údery syrské armády a ruského letectva fakticky hynou pouze pantoflíčkáři, ta svalová hmota, které je třeba se zbavit. Jistě si pamatujete na ten skvělý útok našeho letectva, kdy bylo z desetitisícového uskupení ISIL zlikvidováno sedm tisíc bojovníků. Skvělý útok. A koalice v čele s USA pod záminkou, že bojuje s ISIL, ničí infrastrukturu a zabíjí civilisty. Když umírali civilisté při dobývání Aleppa, přičemž to nebylo v důsledku útoků našeho letectva nebo těžkého dělostřelectva syrské armády, ale v důsledku činnosti zločinců, teroristů, tak byla veškerá vina automaticky házena na Rusko a syrskou armádu.

 

A když teď například v Mosulu bombardují, likvidují celé obytné čtvrti, kde žádní teroristé nikdy nebyli, a někdo to Američanům vyčte, tak slyší odpověď: „To je přece válka, to se nedá nic dělat! Budou holt umírat.“

- Média to nezajímá, berou to s klidem.

- Nevyhnutelné ztráty?

Nevyhnutelné ztráty, vedlejší škody. Abyste pochopili, oč tu jde, musíte vědět, že všechny blízkovýchodní arabské monarchie jsou absolutně nesamostatné. Absolutně. Všechny jsou ovladatelné z Londýna. A Londýn, když ta území rozděloval, vycházel ze svých zájmů a ze svého řízení, proto když vytvořil takový stát jako Katar, tak to nejen mělo zajistit, aby si tam v klidu těžil ropu a plyn, ale měl po ruce i psíčka, který tam na všechny štěká. Pokud by ho však někdo nešetrně odstrčil, nebo mu jinak ublížil, tak by si to hned vypil.

 

Katar nikdy nebyl přítelem Ruska. A najednou dochází k následující situaci. S ohledem na to, že ISIL je třeba zlikvidovat, neboť nástroj si své odpracoval, je třeba na někoho hodit, že rukama ISIL bojuje proti Západu. A my víme, že v západním tisku neustále, v západních médiích je neustále omíláno, že ruské letectvo nebojuje proti ISIL, ale proti „politické“ opozici Bašára Asada. Tedy ne proti ozbrojeným teroristům, ale proti politické opozici. Ti chudáci tam uspořádali mítink, nebo se konal nějaký jejich sjezd, kde diskutovali o tom, jak je to Bašárovo politické zřízení nespravedlivé, a do toho přiletí ruská letadla a všechny je přitom vybombardují. Tak to přece ale není.

 

Jsou to teroristé, kteří se zbraněmi v rukou bojují proti vlastnímu státu. Kdyby šlo o politickou opozici, tak by měli řadu možností, jak se bez ničení vlastního státu chopit politické moci. A jestliže využili, říkají tomu „pomoc“, ale ve skutečnosti, když bojují za západní peníze, západními zbraněmi proti vlastnímu státu, který přitom likvidují, tak jakápak je to politická opozice? Jedná se v podstatě o loutky cizího režimu. Ale Rusko neustále obviňovali a obviňují z toho, že bojuje proti jakési politické opozici a ISIL nechává na pokoji. A to není žádná náhoda. Všichni si velmi dobře uvědomovali, že jednou se budou muset z toho všeho zodpovídat.

 

Na někoho bude přesměrována odpovědnost za vytvoření ISIL a odnese si to. Západ v průběhu posledního tisíciletí vždy vytvářel spolky zaměřené proti Rusku. Rusofobie na Západě dosahuje závratných výšek. A v rámci této rusofobie je velice výhodné prohlásit, že za ISIL vlastně stojí Rusko. A kdo to má zařídit? Není to jen Egypt, kdo obviňuje Katar, že stojí za ISIL, navíc to ještě přímo či nepřímo, ale neustále zní například ve vysílání BBC, že Katar a ISIL je jedno a to samé. A Katar, který se nikdy nevyznačoval láskou k Rusku a jestli si vzpomínáte, tak v roce 2011 tam dokonce zmlátili ruského velvyslance a Rusko bylo nuceno, aby na tu věc nereagovalo přímočaře, protože jsme si velmi dobře uvědomovali, že se jedná o toho pejska, kterého poštval Londýn a že zbití velvyslance mělo být přípravou k zahraničněpolitické porážce Ruska. Velice závažné porážce.

 

Proto bylo tenkrát nutné obětovat ztrátu tohoto méně významného politického image v důsledku útoku na velvyslance. Ale následné události, například vražda amerického velvyslance v Libyi, ukázaly, že jsme všichni na jedné lodi a jestliže jednou spustili tento postup, vrátilo se jim to od jejich vlastního nástroje v Libyi. Proto se to potom jakoby srovnalo. My jsme se však tenkrát nenechali tím psíkem, Katarem vyprovokovat a ve výsledku to Západu tenkrát nevyšlo.

 

A tak se tedy ten Katar, jež se nikdy přátelstvím k Rusku nevyznačoval, najednou na konci roku 2016, když začalo být zcela jasné, že ISIL končí jako dále nepotřebný materiál, tak tento Katar se začal s Ruskem aktivně přátelit, i jejich emír nás navštívil. Naše ministerstva zahraničí začala aktivně spolupracovat, o čemž na Západě určitým způsobem informovali: „Jen se podívejte, jak Katar peče s Ruskem…“ A když si uvědomíte, že přes Katar jde financování ISIL, tak uvidíte ten můstek, který k nám přehazují. A ten londýnský teroristický útok je pokus o přesměrování výhybek ze zakladatele ISIL USA na Rusko.

 

Nu, používají k tomu neúčinné prostředky, když se na to zhruba podíváme, z toho jednoduchého důvodu, že Sergej Viktorovič Lavrov zkušeně odpracoval všechny předchozí etapy a tím spíše vše velice dobře odpracoval Vladimir Vladimirovič Putin. Ale jak se říká: Naděje umírá poslední. Proto se takto pokouší vytvořit návaznost. A jestli se to nepovede, tak si to slízne Katar. A ten tam navíc má americkou základnu, která se postará o „demokratizaci“ a Katar bude minulostí. Taková je to situace s tím teroristickým útokem v Londýně.

 

00:20:16

K další události. 01-03.06.2017 se v Petrohradu konalo další ekonomické fórum a máme tu v souvislosti s tím několik otázek. Konkrétně od Vladimira Strokova. Na petrohradském fóru se Putin

zmínil o suverenitě Ruska. Zaznělo to při porovnání situace v Německu, které suverenitu nemá s tím, že Rusko má plnou suverenitu, nebo dokonce absolutní. Je to opravdu tak? A komu byla ta slova adresována?

 

Slova byla adresována lidem, a ještě zdůrazním, že šlo o porovnání se suverenitou Německa. Německo je fakticky státem okupovaným USA, chápete? Na úrovni 6. priority je ten stát silovým způsobem okupován. O žádné suverenitě Německa nemůže být ani řeči. Všechno, co kancléřka Merkelová prohlašuje, nebo někdo jiný z politických lídrů německého státu, vše musí být dohodnuto a odsouhlaseno ve Washingtonu. Otázkou pouze zůstává s kým, zda s globální nebo státní elitou. Přece vidíme ty rozpory v jejich kolikrát protichůdných prohlášeních. Teď však už je fakticky vidět, že se řízení Německa stále více soustřeďuje do rukou globální elity.

 

V tomto ohledu Rusko bezesporu svou suverenitu má. A budeme-li posuzovat postavení ruského státu z hlediska mezinárodní politiky, tak ano, Rusko je jeden z mála států, který má absolutní suverenitu. Vezměte si to, Rusko se ekonomicky staví na nohy, je přítomno ve světových oceánech, vede boj o své zájmy a hájí svůj stát proti tomu takzvanému mezinárodnímu terorismu, TAKZVANÉMU mezinárodnímu terorismu na vzdálených přístupech v Sýrii. Je přeci lepší porazit terorismus přímo tam, než ho nechat rozšířit se na naše území. U nás je lepší se... ne omezit, ale vyklouznout z toho pouze vojenskými manévry a cvičeními, než vést u nás reálné bojové akce a vojska přesunovat kvůli nim, v tomto ohledu.

 

Všichni si ale velmi dobře uvědomujeme, že s tou suverenitou je to poněkud jinak, že Rusko není vždy suverénní, že se velmi často podřizuje kdoví jakým rozhodnutím kdoví koho v zahraničí. Problém je ale v tom, že se díky zákonu času globální politika a nadnárodní řízení začínají velice zřetelně rýsovat. Aby tedy odpoutali pozornost lidí od porozumění tomu, jak jsou z nadnárodní úrovně řízeny státy a národy, kdy jsou řízeny buď strukturně, prostřednictvím nějakého státu jako například USA, které budují Pax Americana a realizovaly u nás všechny ty reformy, určovaly, kdo se stane oligarchou, diktovaly, jak má náš stát žít. Všichni naši ministři si běhali na americké velvyslanectví pro pokyny.

 

A odpoutali tu pozornost také od otázky globálního řízení, toho nadnárodního, které není realizováno přes žádný stát. Aby lidé tyhle věci nepochopili, předhodilo globální řízení analytikům a vůbec všem lidem ideu o jakési GEOPOLITICE. A jestliže v určité etapě byla geopolitika podstatným krokem vpřed a nějakým způsobem systematizovala porozumění lidí tomu, jak probíhá řízení na nadnárodní úrovni, tak teď již jsou plně odhaleny všechny ty nuance a mezery, vše, co geopolitice chybí v popisu a porozumění procesům globální úrovně, globální politice. Což vedlo k tomu, že ta geopolitika se stále více stává údělem marginální vrstvy analytiků, těch, kteří nejsou schopni se učit, nejsou schopni změnit náhled. Všichni rozumní lidé chápou, že geopolitika je cargo kult pro divochy, aby si hráli ve svém pískovišti a nepletli se dospělým strýčkům pod nohy při uplatňování globální politiky.

Je třeba chápat globální politiku. A v tomto ohledu, z pohledu globální politiky stále není suverenita Ruska plně obnovena.

 

A zde Putin nalézá různé mechanismy dialogu s globálním prediktorem, s globálními elitami, a díky tomu, že jim předvádí, že oni sami potřebují mít Rusko v této a ne jiné kvalitě, aby nám tedy nepřekáželi v obnově naší země, v obnově naší plné suverenity, včetně té konceptuální v rámci globální politiky. Mimochodem, samo to Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum je jedním z mechanismů takového dialogu.

 

00:27:09

Mnohé upoutala moderátorka fóra Megyn Kellyová a ptají se,

zda globální prediktor speciálně vyslal takovou moderátorku, aby se všichni opět přesvědčili o tuposti americké žurnalistiky?

 

Ten člověk, který tuto otázku položil, se mýlí. Megyn Kellyová je velice významná novinářka, podle západních standardů samozřejmě, jde o významnou novinářku, která si podala všechny lídry, se kterými se setkala. Trump vůbec odmítal přijít na vysílání, jestliže tam byla přítomna Megyn Kellyová, protože ho dokázala roznést na kopytech, nedokázal si s ní vůbec poradit, jednoduše to nedokázal.

 

Rakouský kancléř Christian Kern si, jak sám řekl, začal Putina vážit ještě více. Říkal, že tu moderátorku neznal, a že si ho teď váží ještě více, protože on by s ní tak nepořídil. Opravdu z ní mají lídři v celém světě strach, protože ona je podle západních měřítek reálně velice drsnou novinářkou, která je schopná porazit na hlavu a znemožnit jakéhokoliv politika. Problém je v tom, že Putin není jakýkoliv politik! Chápete? A znemožnit Putina západními metodami se nepovede nikomu, ani žádnými jinými. Ale západními metodami se rozumí úmyslné využívání špinavých prostředků. Ať pošlou kohokoliv, s Putinem si poradit nedokážou.

 

A zde šlo o velice vážnou záležitost. Ještě jednou opakuji, že Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum je forma dialogu.

Putin se tam měl ospravedlňovat, vykrucovat, snažit se vyklouznout z těch situací, do kterých ho měla dostávat Megyn Kellyová.

A ona se na to připravila velmi dobře. To až po Putinových odpovědích se nám to zdálo být směšné. Kdybyste se zamysleli, tak ona by byla schopná na hlavu porazit jak Medvěděva, tak jakéhokoliv jiného politického činitele našeho státu. Jakéhokoliv. Nezůstal by po nich ani mastný flek.

 

Jenže Putin ji převezl. Neexistuje novinář takové kategorie, s takovým chápáním, dokonce ani státní činitel ve světě neexistuje, který by dosahoval Putinovy kategorie, jeho úrovně chápání. Tak co tu mohla zmoci nějaká novinářka? Ano, dokázala znemožnit západní lídry, západní politiky, ale Putin, to je zcela jiná záležitost. A podle toho to také vypadalo. A povšimněte si, jak Putin dokáže ukázat celou absurditu jejich přístupů, vysmát se jim, poukázat na neadekvátnost takového světonázoru. Ale ani jednou si nedovolil na ni útočit, jak je to obvyklé na západních kanálech.

 

Když proti někomu začnou… Jako to například předvedl Trump právě proti Magyn Kellyové. Co všechno na ni vytáhl, ani to nemám chuť opakovat.

Putin se ke své partnerce v dialogu choval velice korektně, inteligentně a s úctou.

 

00:31:12

Mimochodem, a jak okomentujete zprávu agentury Ria Novosti, že prý si Putin postěžoval, že ho nepovažují za evropského lídra?

 

Putin skutečně řekl, když se na něj Magyn Kellyová obrátila jako na jednoho z evropských lídrů, skutečně řekl: „Já nejsem evropským lídrem, v každém případě mne za něj oni nepovažují“, s odkazem na ostatní evropské lídry. Ale kde v tom vidíte jaké stěžování? To není žádné stěžování, to je věcné konstatování faktu. Ještě jednou opakuji, že Putinovy úrovně ve světě nedosahuje žádný ze státních činitelů, ani jeden. Putin realizuje globální politiku a uplatňuje konceptuální moc. Jak by s ním mohli soutěžit ti tažní koně zapřahaní jinými strukturami, ani nemluvě o bezstrukturním řízení? Všechny ty p-rezidenty už jmenují přímo struktury. On konstatoval, že ho za něj nepovažují.

 

Vždyť prosím. Cožpak by měl stát o to, být považován za evropského lídra? Cožpak je to nějaký Petřík Porošenků? Jen je porovnejte. Samozřejmě, že o něco takového ani nemůže stát.

– Nebo Saška Lukašenků.

– Ano, nebo Saška Lukašenků, tatíček.

Vždyť oč jde? Kolikrát jsem už zdůrazňoval, že samotná existence Ruska je Fleet in being. A jestliže má ve svém čele alespoň trochu aktivního činitele, ani nemluvím o státníkovi, ale alespoň trochu aktivního činitele, je z něj Fleet is being. Okamžitě má velké možnosti, a Putin? Ještě jednou opakuji, že ten realizuje globální politiku a uplatňuje konceptuální moc.

 

V tomto ohledu ho ty evropské státy nacházející se na „Evropském poloostrově Ruska“, řekněme to takto, samozřejmě nechtějí mezi sebe přijmout. A k čemu by to Rusku vůbec bylo? To ten Petřík Lukašenků, tedy Petřík Porošenků k nim může lézt po kolenou a lízat jim paty tam v té Evropě. Rusko je s ohledem na faktickou skutečnost evropský stát, a jestliže ho evropští lídři nepovažují za evropského lídra, tak mají pravdu. Když to skončilo, tak se na tom fóru lidí ptali, jaký je tedy Putin lídr, když ne evropský? Ti hloupější odpovídali ruský, ti trochu chytřejší odpovídali euroasijský, a ti, kteří již ulovili světový trend, ti správně odpovídali – světový! Putin je lídr celého světa!

 

A proč by se měl snižovat na jejich úroveň, to je ho zaprvé nedůstojné, a navíc si povšimněte, jak dobře to formuloval. Oni sami mě za něj nepovažují. A je to tak, oni si uvědomují jeho převahu, proto za ním také sami přicházejí.

Takže… A vůbec, Putinovo postavení dobře charakterizuje jedna taková věc. Když Putin vstoupil do sálu, kde měl podstoupit ten slovní souboj s Magyn Kellyovou, tak všichni vstali a dlouho mu tleskali, a on na to do mikrofonu: „Pohov!“ Vojíni, už si můžete sednout, dokonce ani ne soudruzi důstojníci. To je vše, chápete? „Pohov! Uvolněte se.“

 

Celý sál vstal, sál, kde se shromáždili zástupci 130 států a všichni stáli a tleskali mu. Tleskali snad evropskému lídrovi? Ne. Ať už si to přejí či ne, svým chováním zde přiznali, že Putin je světový lídr. Jak kdysi psal Churchill, že když vstoupil do místnosti Stalin, bezděčně ho to nutilo povstat. Ano, a tady vstali, všichni vstali.

 

00:36:15

A ještě k jednomu prohlášení. Vladimir Inišev se vás ptá: V rozhovoru pro francouzský deník Le Figaro Vladimir Putin řekl: „…lidé s kufříky, dobře oblečení a v tmavých oblecích, jako mám já, jenže ne s červenou kravatou, ale s černou nebo tmavě modrou…“ Co tím měl prezident na mysli, když poukazoval na odlišnost těch kravat?

 

Rozdíl v kravatách. Já myslím, že asi v minulém, nebo předminulém pořadu jsem mluvil o tom, že mu Italové darovali již druhou kravatu, a že by bylo dobré podívat se na ty kravaty, abychom mohli říci, zda šlo o nabídku k přátelství nebo varování, něco jako černá známka. V každém případě však se vzkazem poslali toho, koho jim nebylo líto. A v daném případě se této věci dotkl sám Putin a samozřejmě okamžitě všichni hurá patrioté a další konspirátoři poskočili vzrušením, že Putin zcela jasně poukázal na světovou vládu, která to tady všechno řídí. „Takhle je tedy poznáme, ty ze světové vlády!“

 

Putin neřekl ani slovo o žádné světové vládě. Mluvil o nadnárodním řízení. A je vůbec absolutní pitomost, že by se světová vláda dala odhalit podle kravaty. To je mírně řečeno opravdu velice zcestné. Neexistuje žádná taková světová vláda, kam by bylo možné zajít do nějaké její kanceláře, kde by seděl nějaký člověk s černou kravatou a podepisoval jakési dokumenty. Aby lidé k němu chodili s dotazy, žádat o audienci, povolení apod. Nic takového neexistuje a existovat nebude.

 

Teď skončilo zasedání dalšího Bilderbergského klubu. A co je to ten Bilderbergský, Římský klub, Výbor tří set atd.? To jsou světové struktury sloužící ke sladění řízení, kde se v neformálním prostředí světoví lídři dosazení do svých funkcí strukturami, jak jsem na to poukazoval, seznamují s určitými názory. Víte, v managementu existuje takový pojem teambuilding. Tedy vybudování určitého týmu, který by dokázal pracovat sladěně, organizují se různá cvičení apod. Tak všechny tyto záležitosti jako Bilderbergský klub, Římský klub jsou právě takové teambuildingy.

 

Shromáždí lidi na jednom místě, zorganizují tam řadu akcí, aby z nich vytvořili jednotný řídící tým, který bude vědět, jak reagovat na který smluvený signál, a jaký je všeobecný trend globálního řízení. Což se dozvídají tímto způsobem. Oznámí se jim, že trend je takový a takový a budou-li se držet v jeho rámci, tak budou lízat smetanu, dostanou košík cukroví a sklenici marmelády. Jestliže však vyjdou za rámec tohoto trendu, bude následovat trest. Metoda cukru a biče. Světová vláda jako taková neexistuje. Světová vláda je neformální svazek. Není strukturní. Funguje na principu referenční skupiny.

 

Ovšem projevy řízení světové vlády procházejí i přes zednářství, které si vypracovalo systém kravat. Kravata je škrtící smyčka. Pamatuj na smrt, porušíš-li pravidla určitého bratrství, budeš potrestán. A o čem mluvil Putin v dané situaci? Jak se vůbec dá pracovat s americkými prezidenty? Jak se s nimi dá pracovat? Do funkce každý z nich vždy nastupuje s určitými hesly, potom k němu do kanceláře vstoupí lidé, kteří mají černá saka, černé obleky a černé nebo tmavě modré kravaty a kufříky, promluví si s ním a on potom dělá to, co mu nařídili.

 

Musíme však pamatovat na to, že USA jsou nástrojem nadnárodního řízení. To znamená, že v USA jsou ve státním řízení, v jeho strukturách přítomni zástupci globálního prediktoru. Jako když tam například pracoval Henry Kissinger, ten přece pracoval přímo ve státních strukturách. A v tomto ohledu vzniká otázka. Jak korigovat řízení, jestliže jste špatně odhadli nějaký faktor? Pustili například k řízení Kennedyho, který začal řídit a ignoroval přitom ty jejich besedy. A tak nám namluvili, že jakýsi Lee Harvey Oswald byl tak výborným ostřelovačem, že z různých pozic a z obyčejné opakovací pušky, s ručně ovládaným závěrem, dokázal tolikrát vystřelit. Navíc se asi přitom ještě teleportoval z místa na místo a střílel odevšad najednou. A to vše je utajené.

 

S ostatními však pracovali. K těm skutečně přicházeli v souladu s plány buď s černými nebo s modrými kravatami, buď globální, nebo státní elita a vysvětlili jim, že veškeré řízení je už nastaveno, chápete? „To řízení je již nastaveno, a proto ty musíš dělat tohle tak a nejinak.“ Nesnaž se vynalézt bicykl? Ano: „Nesnaž se vynalézt bicykl a dělej, co máš.“ A jak má tedy Putin jednat s někým, kdo není samostatný? Budeme tedy jednat s těmi, kteří je řídí.

 

O tom mluvil Putin. Jasně jim řekl: „Já vím, kdo řídí USA, a nemám zájem mařit svůj čas rozhovory s vašimi loutkami. Pojďte si promluvit přímo. Všechno se bude řešit operativněji a s menší zátěží.“

 

00:43:11

A abychom skončili s tímto tématem, ještě jedna událost z toho fóra. Šéf ministerstva práce Maxim Topilin připustil možnost zkrácení pracovního dne. Podle něj pracovní den bude možné zkrátit díky robotům, kteří na sebe budou brát část povinností. Jeho slova: „20. století, bylo stoletím osmihodinového pracovního dne, možná že standardem toho 21. bude čtyřhodinový pracovní den, nebo pěti, šesti hodinový, nevím. Možná nám budou stačit i dvě hodiny práce, a potom si budeme moci jít po svých. Ale to neznamená, že by se měla snižovat mzda, ta bude naopak růst.“ Valeriji Viktoroviči, jak se to kryje s prohlášením vicepremiérky Olgy Goloděcové, která možnost zkrácení pracovního dne v Rusku vyloučila? A s ještě dřívějším Kudrinovým prohlášením, kde naopak připouštěl zvýšení věku odchodu do důchodu a prodloužení pracovního dne?

 

Jakmile někdo mluví o nutnosti prodloužit pracovní den a věk odchodu do důchodu, je možné okamžitě říci, že zcela nepokrytě prohlašuje: „Já nenávidím Rusko, ruský národ. Moje politika je politikou genocidy!“ Všechna tato prohlášení vůbec nejsou tak neškodná a vycházejí z velice silné základny. Když se podíváme retrospektivně, tak Stalin potom po válce mluvil o nutnosti přechodu k pětihodinovému pracovnímu dni a k pětidennímu týdnu. Zbylý volný čas měli lidé využívat pro sebe, pro svůj kulturní rozvoj, ke svému všestrannému rozvoji, k harmonickému rozvoji osobnosti, aby si dokázali osvojit svůj genetický potenciál. Právě kvůli tomu, aby se lidé dokázali mravně a kulturně rozvíjet, je zapotřebí, aby méně času trávili v práci, která z nich určitým způsobem tvoří kolečko stroje.

 

Jakákoliv práce. Ať už se jedná o úřednickou práci nebo práci přímo ve výrobě. V tomto případě je třeba říci, že Topilin má absolutní pravdu. 20. století bylo stoletím vědeckotechnického rozvoje, kdy se ruční práce stále více automatizovala, a robotizovala. A dnes se výroba stále více a více automatizuje, máme výrobní linky, kde převážnou část operací již s větší či menší kvalitou provádějí roboty. A některé operace již ani lidé vykonávat nemůžou a s požadovanou přesností je dokážou udělat pouze roboty.

 

Když se tedy mluví o tom, že nám hrozí nějaká nezaměstnanost, tak se jedná o krizi v hlavách manažerů. Jejich argumenty se opírají o to, že stále více lidí bude uvolňováno z výrobní oblasti a tak jich čím dál více bude nezaměstnaných. Ve skutečnosti je prostě zapotřebí změnit celý ekonomický model. Potom nebude žádná nezaměstnanost a všichni lidé budou zaangažováni a pracovat budou pouze v takové míře, v jaké to bude vyžadovat celá ekonomika, aby mohli harmonicky rozvíjet svou osobnost. Tedy aby měli dostatek času pro harmonický rozvoj své osobnosti.

 

V současné době u nás můžeme pozorovat… Když mluví o navyšování věku odchodu do důchodu, tak je to ještě větší cynismus ve vztahu k lidem, než to prodloužení pracovního dne. Ta věc se má tak, že existuje-li vědeckotechnický pokrok, lidé již nejsou tolik potřební a vzniká tu jakási nezaměstnanost. Jestliže jim však prodloužíme jejich povinnou pracovní stáž, tak tu budeme mít situaci, kdy starší lidé budou pracovat až do poslední chvíle, nebudou odcházet, protože je přece bude zákon nutit pracovat dál a tím že svá místa neuvolní, neumožní lidem z mladšího pokolení, aby si osvojili nějakou odbornost a stali se z nich odborníci. Když potom odchází staré pokolení, celá společnost naráží na problém, že odborníci potřební pro rozvoj ekonomiky jednoduše neexistují.

 

Podobnou menší lekci jsme dostali v důsledku devadesátých let, kdy u nás v mnohých oblastech, a obzvláště ve VPK, vojenskoprůmyslovém komplexu funkce často zaujímají lidé, kteří svou odbornost získali ještě v dobách SSSR. A mládež orientována těmi akčňáky apod. se do výroby nehrne. A nehrne se do ní proto, že taková je politika, která je zaměřená na to, aby tam ta mládež jít nechtěla. Je třeba měnit celou informační politiku. A dále je to ještě zajímavější. Takže zvýší věk odchodu do důchodu. A už teď se třeba lidé na vesnici často vůbec penzijního věku nedožívají, protože se vyčerpávají, jsou absolutně zdravotně vyřízení.

 

Takže našim cílem je asi lidi zcela vyždímat, zlikvidovat práceschopné obyvatelstvo, a ani jim za to nezaplatit, aby si alespoň ve stáří trochu odpočinuli? A já jsem o vesnici nezačal mluvit náhodou. Naše ekonomika je totiž úplně naruby. Dříve než si někdo sedne, aby podepsal nějaká svá nařízení, aby něco řídil, než vyleze před lidi na scénu, šaškovat a pitvořit se, dříve než někdo sfárá do šachty, aby tam těžce pracoval při dobývání uhlí, a někdo těžkou prací půjde těžit ropu a plyn, ti všichni si sednou a posnídají svůj kousek chleba. Sní si svůj kousek chleba, a dříve to byla právě cena chleba, která stála v čele celého toho řetězce cenotvorby.

 

Dnes se lidé, kteří pracují na vesnici, nacházejí na konci řetězce cenotvorby a jsou plně závislí na všem: na řídících rozhodnutích, na tom, za jakou cenu jim prodají uhlí, dodají plyn, prodají palivo a mazivo. Tohle všechno totiž znehodnocuje jejich práci. Právě proto jsou nuceni pracovat na úkor svého zdraví a umírat dříve než všichni ostatní. Když likvidujeme vesnici, likvidujeme vlastní potravinovou bezpečnost. Jestliže nebudeme potravinově soběstační, náš stát nebude mít nikdy žádnou suverenitu, nebude mít žádnou budoucnost. A právě o to ze všech sil bojuje Kudrin a jemu podobní.

 

Proto se jedná o velice závažné prohlášení to o tom zvýšení věku odchodu do důchodu. Nebudeme mít žádné odborníky a ani žádnou potravinovou bezpečnost. A to je velmi závažné prohlášení, to o tom zvýšení nebo zachování pracovního dne. Lidé už teď pracují ze všech svých sil a nemají čas se kulturně rozvíjet a osvojovat si svůj genetický potenciál. Nemají čas přemýšlet o tom, co to vlastně znamená být člověkem, proč byli lidé Shora začleněni do biosféry planety Země a jaký úkol, udělený jim Shora, by zde měli vyplnit.

 

Takhle to půjde pořád dokola: vodka, podívat se… Proč vlastně platí tak velké peníze? My máme speciální pořad o elitách. Proč platí peníze všem těm… Jak bych je nazval. Skomorochové ne, ale… Těm šaškům na scéně? Navíc mnozí ani neumí zpívat, vždyť co vlastně obsahově zpívají? Oni si činí nárok na to, nazývat se elitami. Co za těch 25 let vytvořili? Dokázali vytvořit alespoň jedno skutečné umělecké dílo? Prý neurážejte naší tvůrčí elitu. A co jste udělali, co užitečného jste přinesli společnosti? My máme takový pohled na věc. No to promiňte.

 

I. A. Krylov napsal takovou bajku Vážka a mravenec. „Ty jsi celé léto prozpívala a nic jiného nedělala? Tak si teď (v zimě) pro změnu zatancuj (s lopatou v ruce).“

 

00:53:23

Dále k událostem v USA. Okomentujte prosím tuto zprávu. Americká herečka propuštěná ze CNN Kathleen Griffinová obvinila Trumpa a jeho rodinu ze zhroucení své kariéry.

 

Je třeba říci, že v USA došlo v poslední době k mnoha událostem. Mítinky pro Trumpa, mítinky proti Trumpovi, u Trump Toweru zatkli člověka se zbraní, který měl v autě zbraň. A ta Kathleen Griffinová. Kathleen Griffinová skutečně nechápe, co se to stalo. Vždyť i před ní to dělali. Třeba spálili napodobeninu Trumpa, sekali mu hlavu, a nic se nedělo. To bylo jen takové umělecké ztvárnění, tak se to přece dělá?! Vysmívat se Trumpovi, dávat všemožně najevo, že je úplná nula a najednou si státní instituce vzpomenou, že Trump je vlastně prezidentem státu a že ho chrání zákony. A že ne všechno, co je možné provozovat s ohledem na běžné lidi, je přípustné dovolovat si vůči prezidentovi, a že některé věci nejsou jen urážkou prezidenta a tím pádem také USA jako státu, ale navíc ještě i výhrůžkou přímo prezidentovi, která byla realizována prostřednictvím loutky, přes jalového kašpara, který nic nechápe.

 

Co na tom mělo být směšného? V tom jejím uměleckém počinu s jeho hlavou? A co se tedy stalo?

Konalo se to blízkovýchodní Trumpovo turné, velkolepě odpracované, kdy… Pamatujete se na tu otázku, proč je nepřipraví o finance? Připravují je o jejich peníze! Při té vlně útoků proti prezidentovi Trumpovi už přišli o miliardy. Podle mě přišli asi o 40 nebo 39 miliard, ti velcí protitrumpovští hráči. A najednou jim Trump dohodil obchody, za 110 miliard jen ten jeden vojenský kontrakt se Saúdskou Arábií a celkem za 480 miliard. To je možné se ve zlatě koupat. A byznys okamžitě řekl: „Tak to ne, tohle je naše. S tamtou věcí my končíme.“ A státní instituce začaly pracovat. Takže Trump…

 

Ještě jednou opakuji, že Trump upevňuje své pozice s každým dnem. Jestli se nedopustí fatální chyby, zdůrazňuji to fatální, ne jen obyčejných chyb, protože chyby on dělá často, ale jestliže se nedopustí fatální chyby, tak mu nic nehrozí. Procedura impeachmentu proběhnout může, ale nebude úspěšná, a takto to proběhne ve všech bodech. Někdo musí být první, tak začali Griffinovou, aby to bylo dostatečně názorné. „Tak s tím je konec lidi, zklidněte se, je třeba si uvědomit, že je to prezident našeho státu a vaší povinností je ho ctít. Ať už se vám to líbí, či ne. Nepřípustné věci jsou odteď nepřípustné.“

Jde o ukazatel kvalitativní změny vnitřního politického stavu v USA, ta událost s tou Griffinovou. A ona to mimochodem vůbec nepochopila. A nepochopil to ani John Kerry, který se jí zastal.

- Upřímně to nepochopila.

- Ano opravdu to nepochopila.

Ale oni jsou přece elita, oni jsou přesvědčeni, že mají právo všechny poučovat a se všemi mávat, jak si zamanou, ti jaloví kašpaři ze scény. Ti jsou všude stejní, u nich, u nás, není v tom rozdíl, nic nechápou. Myslí si, že když odehráli nějakou roli ve filmu, tak mají na víc. Když někdo natočí film, tak může poučovat ostatní. Ta umělecká elita je tam stejně tupá, jako ta naše.

 

Fakticky když zmizela ta sovětská cenzura, a za ní vznikala reálná mistrovská díla, protože je to nutilo pracovat a vytvářet opravdu hodnotná díla. Teď nedělají nic jiného, než že porcují prachy. Oni ty prachy shrábnou a účetní potom strčí do vězení. Jako třeba v případě toho Sedmého studia. Oni jsou přece za vodou, své miliony dostali, ve vězení neskončili, a co jim je do nějaké účetní, která nepatří mezi „tvůrčí inteligenci“, ta ať klidně bručí. Nic víc je nezajímá. A to přece byl jejich cíl, moci porcovat penízky a za nic nenést odpovědnost, nic nevytvářet. To je teď jejich život. A když jim někdo říká, že je třeba pracovat... Jestliže jste umělecká inteligence, ukažte nám vaši uměleckou tvorbu, která se lidem bude líbit, a kterou potom budou svou prací platit. Ale to, co teď plodíte… Tady máte lopatu, a běžte tancovat s ní.

 

00:58:36

A s čím mimochodem souvisí to Trumpovo prohlášení o odstoupení USA z Pařížské dohody o klimatu?

 

To je opět… Podívejte se. Trump udělal to své prohlášení o pařížské dohodě, že od té dohody odstoupí. Pařížská dohoda je pokračování Kjótského protokolu. A cožpak USA Kjótský protokol plnily? Neplnily. Tak jaký má smysl prohlašovat, že nebudou plnit Pařížskou dohodu? Jsou přece ve světě těmi hlavními, vůbec by ji nemusely plnit, a to znamená, že tím sledovaly nějaký cíl, tím prohlášením. Ale jaký cíl? A co se stalo v ten den, kdy Trump prohlásil, že…

- že odstupují.

- že od té Pařížské dohody odstupují?

V Evropě, ve Francii zatkli jistého človíčka. A Francie? Když Trump prohlásil, že odstupuje od Pařížské smlouvy, tak kdo vznesl námitky? Macron! Prohlásil: „Stejně tu dohodu budeme plnit, americký národ ji může plnit i bez Trumpa.“ On se tedy pokouší zasahovat do řízení USA. A my víme, že Macron je kreaturou státní elity USA, která tam ve Francii strukturně vzala vrch, a teď se tedy státní elita USA přes Francii pokouší ovlivňovat řízení v USA.

 

Ale vrátíme se k tomu, že zatkli nějakého človíčka. Tedy nezatkli, omlouvám se, ale zahájili proti němu předběžné vyšetřování. To jsem se přeřekl, s tím zatčením, bezesporu. A koho tedy začali vyšetřovat? Vyšetřovat začali šéfa, bývalého šéfa Macronova volebního štábu Richarda Ferranda. Kdo dovedl k vítězství tu volební kampaň? Richard Ferrand. Byl tedy jeho šéfem volebního štábu, a teď je z něho co? Teď je z něj generální tajemník hnutí Republika v pohybu, toho hnutí, které bylo vytvořeno, aby prosadilo Macrona. Teď stojí v čele té strany. Chápete? A navíc je ještě ministrem v Macronově vládě.

 

Jde tedy o člověka, který je Macronovi vůbec nejblíže, o jeho největšího důvěrníka. A toho obvinili prakticky z toho samého, z čeho tehdy obvinili Fillona, Francoise Fillona v průběhu jeho předvolební kampaně. A hleďte ten cynismus. Bylo řečeno, že v době, kdy se těch trestných činů dopustil, šlo o zákonné jednání. Ale vzhledem k tomu, že v případě Fillona bylo možné porušit zákon a uplatňovat ho se zpětnou platností, tak ve vztahu k Ferrandovi tím spíše. Takže Macronovi zasekli háček a on to nepochopil.

 

To je opět k té otázce, zda je lepší spolupracovat s inteligentními lidmi nebo s hlupáky. Kdyby nebyl hloupý, tak by ten vzkaz pochopil, a nikdy by nepronesl ten svůj idiotský apel k občanům USA. Řekl by státní elitě: „To je konec pánové, situace se změnila a je třeba to a to dát do pořádku.“ Ale vzhledem k tomu, že se jedná o idiota, tak přesně jak mu státní elita ve Washingtonu nařídila, napsala text, tak ho i přečetl. Jak je možné s někým takovým spolupracovat?

- Podle mě to dokonce bylo v angličtině.

- Ano, ten apel byl v angličtině.

Jak je možné s ním pracovat? Nestačí, že… Jak řekl Putin, přijdou k prezidentovi lidé v černých oblecích… S Macronem vůbec není možné jednat, je třeba jednat pouze s těmi lidmi, kteří přicházejí s kufříky v černých sáčkách, nebo alespoň s modrými kravatami. A Macron musí být alespoň řiditelný, protože nemá vedle sebe maminu, aby ho vytahala za ucho, nebo mu alespoň utřela nos. A tak vyvádí hlouposti.

 

01:03:42

A ještě jedna otázka od Stanislava Čerisova. Jednou, na jednom ze svých setkání s veřejností, Vladimir Zaznobin poznamenal, že pro něj nemá cenu učit se angličtinu, protože brzy celý Západ bude mluvit rusky. Na konci května 2017 bývalý šéf americké diplomacie John Kerry doporučil americkým studentům při svém setkání s nimi, aby se učili ruštinu. A ještě dříve Pentagon vyhlásil výběrové řízení na výuku ruské vojenské terminologie speciálním jednotkám americké Národní gardy. Vypadá to, že se proroctví Vladimira Zaznobina začíná plnit a není třeba se učit angličtinu. Jaký máte názor na tuto rodící se tendenci v americké společnosti?

 

Jestli si dobře pamatuji, tak Vladimir Michajlovič nevyzýval k tomu, aby se lidé neučili angličtinu. On říkal, že v budoucnosti se všichni budou učit ruštinu, tedy že se mění trend. Aby se z vás stali dobří odborníci, musíte se učit všechno. A znalost cizího jazyka, a tím spíše angličtiny, je dorozumívacím prostředkem v našem současném světě, proto by znalost nějakého cizího jazyka žádnému neuškodila. Jestliže se někdo v tomto odvolává na autoritu Vladimira Michajloviče, tak je to pouze jeho lenost. A navíc pod ležící kámen voda neteče.

 

Vy můžete čekat na změny ve společnosti, jak chcete dlouho, a ony samy od sebe neproběhnou. Co se týká toho Kerryho prohlášení, tak to je třeba si vyložit správným způsobem. Co vlastně řekl? V rámci té protiruské hysterie, té ruské stopy, té snahy dokázat, že USA jsou banánová republika, ve které, když si dospělý strýček z Ruska vzpomene, že tam chce dosadit svého prezidenta, tak prostě přijde do USA, a dělá si tam, co se mu zamane bez ohledu na těch jejich 17 různých rozvědek, na všechny ty vojenské základny po celém světě, a nehledě na to, že USA vše v celém světě řídí, protože jsou těmi nejhlavnějšími. Rusku se prostě zachtělo, a tak si tam u nich dělalo, co si zamanulo.

 

No a Kerry v rámci celé té vyvolané hysterie řekl, že pro práci ve státních strukturách, pro komunikaci s prezidentem se teď budou muset naučit rusky. Jednalo se o určitý trolling, ironii a někteří si to vyložili jako výzvu učit se ruský jazyk. Ve skutečnosti tam šlo opět o využívání obrazu nepřítele. A právě využívání toho obrazu nepřítele… Já už jsem vysvětloval, proč americká státní elita vnímá právě Rusko jako svého nepřítele. Protože mají zkušenosti z toho, jak likvidovali SSSR, a vědí, že tenkrát USA byly jmenovány šéfem a oni, američtí úředníci, řídili všechny procesy z USA. A když vidí, že jsou USA připravovány k přeformátování, že Pax Americana se hroutí, zatímco Rusko se opět staví na nohy, tak si tyto dvě skutečnosti smíchali dohromady, a nevidí, že Rusko uplatňuje svou vlastní globální politiku, na základě své vlastní konceptuální moci.

 

Nevidí to, protože mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Pro americkou státní elitu globální politika a konceptuální moc, stejně jako pro naši takzvanou elitu, nezapadají do okruhu jejich pojmů. Oni to vůbec nechápou. Oni vědí, že někde existuje jakýsi dospělý strýček, který plánuje tak na 500 let dopředu a tomuto strýčkovi je třeba usilovně se klanět, abyste dostali nějaký... ...ten cukřík. Oni vidí, že Rusko pracuje na rovnocenné úrovni s globálním prediktorem, nevidí globální politiku jako celek a myslí si, že budou-li pracovat proti Rusku a prokáží tak, že jim zůstala nějaká způsobilost, tak si zase vyslouží úctu svého páníčka a on jim umožní, aby dál šéfovali světu.

Jediné, co tím však předvádějí, je skutečnost, že se globální prediktor musí urychleně zbavit stání elity USA. Opravdu urychleně.

 

Clintonovský seznam a eliminace americké státní elity.

A k tomu Pentagonu.Pro Pentagon to není nic jiného než využívání obrazu nepřítele, to je jejich úhel pohledu. A co podniká globální prediktor ve věci eliminace americké státní elity? Všichni se tak či onak teď střetávají s tím, že se dále rozšiřuje takzvaný Clintonovský seznam. Počet obětí Clintonů roste. A když globální prediktor plánoval ořezání americké státní elity, tak hned od počátku formoval seznam obětí Clintonů. Na začátku, když Clintony teprve přiváděli k moci, se všechny vraždy okolo nich velice pečlivě zametaly, aby byly nějakým způsobem maskovány. Ale jakmile se Bill Clinton stal prezidentem USA, začalo stále častěji docházet k vraždám, které se nikdo maskovat nenamáhal.

 

A analytici vykládají: „Tímto způsobem Clintonové všem dávají najevo, že nebudou-li poslouchat, tak si nikdo nemůže být jistý.“ Jednoho zabili, řekli, že šlo o loupež a přitom mu nikdo nesebral hodinky a dokonce ani hotovost, natož aby ho takříkajíc vysvlékli donaha, do očí bijící skutečnost. Další se zastřelila do zátylku. Vše je vysvětleno. Ve skutečnosti tak byla vytvářena určitá koalice odborníků zaměřená proti státní elitě. Aby ti odborníci, kteří nejsou součástí řídící vrstvy státní elity, byli orientováni na globální elitu. S každou to vraždou… Taková vražda neprobíhá ve vzduchoprázdnu. Ta oběť má přátele, příbuzné, kolegy z práce. Tu vraždu vyšetřují konkrétní lidé, kteří tedy vědí určité věci. Vědí, že ho zabili, obzvláště šlo-li o nějakého pracovníka tajné služby, že ho zabili, zametli to pod koberec…

 

A to znamená, že tam narůstá opozice. Oni si velmi dobře uvědomují, že příště mohou být na řadě oni sami. A čím více se stává takových různých otevřených vražd, tím více se ti odborníci, kteří stojí mimo, začínají ve svém vnímání a chápání světa s ohledem na průběh řídících procesů distancovat od státní elity. Vytváří se tak vnitřně stimulovaná skupina napojená na jiné síly, které čelí těm, jež formují ten Clintonovský seznam. Těmto odborníkům názorně předvedli, to Clintonovi jsou ti viníci, to státní elita. A to že Clintonovou v tomto jejím konání ještě postrkovali kupředu, nebyla žádná náhoda, aby za ní zůstávali ty hromady mrtvol a čím dál tím víc.

 

Dělalo se to kvůli tomu, aby vzrůstalo napětí řídících struktur ve vztahu ke státní elitě, kterou zastupuje Clintonová. A teď se Clintonová ocitla v situaci: „Povedlo se ti všude okolo sebe vyvolat tak velkou nenávist. Jak teď asi dopadneš, jestliže uklouzneš? Trochu zakolísáš a jsi vyřízená, tvé síly se vyčerpají. Přece nebudeš donekonečna v čele všech těch procesů. Nakonec zestárneš a co s tebou bude? S tvojí rodinou? Když jsi v řídících strukturách proti sobě vyvolala takovou nenávist?“

 

Tuto nenávist formovala globální elita, aby se TEĎ s nimi dokázala vypořádat. A kdy s tím formováním začala? Před třiceti lety!!! Když začali vytvářet Clintonovský seznam. Do otevřené fáze přešli v době, kdy byl Bill Clinton zvolen...

- prezidentem.

- prezidentem USA, kdy začali postupovat tak, že přicházeli s idiotskými vysvětleními zcela konkrétních vražd.

 

Státní elita je odřezávána s veškerou parádou. A ty procesy… Ještě jednou zdůrazňuji, že když se někdo orientuje na vysokofrekvenční procesy, nikdy nedokáže odhalit reálné řízení. Je třeba si uvědomovat, že mnohé procesy v řízení jsou nízkofrekvenční a to natolik, že občas pokrývají život jednoho, dvou i několika pokolení. Jen je musíte umět odhalit a pochopit, jak se důsledek jedněch událostí nakonec ukáže být fatálním. Teď je pro Clintony fatálním výsledek celé té jejich cesty přes mrtvoly. Možná si Clintonová dříve myslela, že když odstraní člověka, odstraní svůj problém. A teď to pro ní v důsledku znamená problém, který se stal problémem pro veškerou státní elitu napojenou na Clintonovou.

 

Takže se buď přeorientují… Včas zradit neznamená zradit, ale předvídat. To platí v daném případě pro státní elitu USA. A zrada je pouze v Rusku považována za smrtelný hřích. Na Západě jde o běžnou praxi. Na své přátele donášejí na policii, když řídí opilí, i když ani to není správné. Měli by se postarat, aby se za ten volant opilí prostě neposadili. Jestliže jste někoho opili, tak mu zajistěte u sebe místo, kde bude moci vystřízlivět. A jestliže takové místo nemáte, nebo si ho tam držet nepřejete, tak mu nenalévejte, neúčastněte se té pitky.

 

To byla pro dnešek poslední otázka.

Takže jsme se opět na příkladu Clintonů dotkli takových pojmů jako nízkofrekvenční a vysokofrekvenční procesy řízení. Dotkli jsme se geopolitiky, globální politiky a mluvili jsme o tom, že teroristické činy v Londýně jsou pochopitelné pro každého člověka, který se naučil a v praxi uplatňuje Dostatečně všeobecnou teorii řízení.

Fakticky jsme tu opět ilustrovali, že znáte-li Dostatečně všeobecnou teorii řízení, jsou vám pochopitelné jakékoliv události, ke kterým ve světě dochází, dokážete si z nich poskládat mozaiku. Chybí-li vám nějaké prvky k jejímu doplnění, nesnižuje to celkové chápání a můžete-li navíc nějaké ještě doplnit, tak to probíhá přirozeně a pouze ostřeji vykresluje poskládaný obraz.

 

Abyste byli v životě samostatní a konceptuálně mocní, musíte studovat

Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti.

 

Studujte a buďte šťastní.

Na shledanou.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 5.6.2017

Zacharčenko - nebude název Malorusko

M.C. | 10.08.2017

http://colonelcassad.livejournal.com/3601084.html

Zacharčenko oznámil, že název Malorusko není příliš populární, ale diskuse o názvu běží.
Možná to skončí zpět na Novorusku.

V poslední větě Zacharčenko zmiňuje, že ,,Kyjev by se měl zamyslet".
Autor článku se tomu podivuje a namítá, že Pochorošenko a spol. a jejich zahraniční loutkovodiči vedou svou likvidační politiku zcela záměrně, tak nad čím dumat.
Podle mého názoru tím Zacharčenko nemyslel, že by se měl zadumat Pochorošenko, ale že by se měli zadumat občané Kyjeva, udělat nějaký závěr a na jeho základě konat.

globalizace

globalizace | 13.06.2017

globalizace http://putovanja-fotografije.blogspot.cz/

Re: globalizace

Hox | 13.06.2017

co je to za jazyk?

Re: Re: globalizace

Ziim | 16.06.2017

Podle Googlu chorvatština.

proc si nekdo

bez | 11.06.2017

mysli, ze Pjakin ma za povinnost rikat vse co vi, za to se plati a on uz zaplatil dost....jiste jste si vsimli ze napr. letos jeste nerekl ani jednu poznamku na stare komun. mafianske struktury tam u nich, a ze jich drive bylo a konkretnich....

Re: proc si nekdo

Cico Ciciak | 11.06.2017

Kto si to myslí?

Re: Re: proc si nekdo

bez | 11.06.2017

jakasi Mariet to tady stale vykrikuje

Re: Re: Re: proc si nekdo

Koloděj | 11.06.2017

Jsem pro svobodnou diskuzi. Ať každý může vyjádřit svůj názor.

NIcméně jak zde vidím, tak by měly existovat určité hranice ... pokud se diskuze změní ve zbraň, měli by mít ostatní možnost agresorovi zbraň odejmout - označit jeho příspěvky ( nebo jméno ) jako IGNORED.

Jako když někdo žvaní na náměstí, tak prostě jdu jinam, když nemám o jeho pindy zájem. Tady na webu to není tak jednoduché, ale řešit by to šlo. Čimž nic nevynucuji. Jen námět.

Co se týče toho, jestli Pjakin šije do starých struktur - nevšiml jsem si, že by přestal, nevím, kde jste "bez"i tento dojem získal. Možná to nesleduju pořádně. Ale nic .. chtěl jsem taky napsat o tom, zda má či nemá říkat vše.


--- teď, bezi, toto není reakce na vás, ale obecně k článku ----

No .. osobně si myslím, že jsou pravdy, na které je připravena jen malá část populace. Takové pravdy nelze sdělit hned. Jako v tom vtipu,kdy velitel postaví vojáky do řady a zavelí : Kdo má otce udělá krok vpřed! Nováku, kam se cpete ! no, blbej vtip ...

Ani pravdy o politickém dění není nutno hlásat veřejně. Mnohé informace jsou výsledkoem hlubokých analýz, špionáže a veřejně se s nimi chvástat - to je hloupost, ne ? Informace se musí nejprve využít, pak teprve je možno ji pustit do prostoru. Jako kdyby rusové např. prolomili kódy k americkým hlavicím, a druhý den se tím pochválí přes Pjakina ..

Jsou informace, které povedou k zatčení parazitů, taky je nebude vytrubovat ... Nevím, kde berete tu jistotu, že když se s vámi někdo dělí o informace vysoké ceny, že musí říkat vše ...

Pjakin je jistě mistr svého oboru, má dobré kontakty, osobně mám dojem, že nic kromě analýzy nedělá - od rána do večera .. má ohromný záběr vědomostí. I když mi někdy připadá nezorientovaný ( hovoří o něčem, ale připadá mi, že myslí je někde jinde) , ale to se stává i mně, když řeším nějaký problém..

no nic, dobrou

Re: Re: Re: Re: proc si nekdo

Cico Ciciak | 11.06.2017

Taký bezbrehý liberalizmus (absurdita sama o sebe) bez rozlíšenia si môžeš podporovať na svojom vlastnom portáli.
Normálni ľudia sa musia proti defektným a nezmyselným názorom a hlavne proti priamym zámerným útokom rôznych agentov imitátorov-provokatérov, brániť, lebo, ak by sme mali v spoločnosti podporovať absolútny liberalizmus, tak potom by nikto už z princípu nemohol namietať napr. proti pokusom rôznych liberálov zaviesť v materskej škole sexuálnu výchovu.
Sranda by bola, ak by sa napr. na strednej škole súbežne so sexuálnou a gender výchovou zaviedli aj prednášky z Main Kamfu a nech si každý liberálne (rozumej bez rozlíšenia) vyberie, však je demokracia.
Vravím, jedná sa o hotovú absurditu, ktorú nemôžu normálni ľudia podporovať.

Čo sa týka internetových diskusií, tak ja osobne zase nemám záujem čítať nejaké nezmyselné prestrelky napr. medzi tuhými liberálmi a konzervatívcami, ktoré nikam nevedú.
K čomu by to bolo dobré, aby jeden druhého presviedčal o svojej "pravde" bez proto-dialektického prístupu ako v nejakej TV show, kde ide v prvom rade iba o sledovanosť a prachy?
To radšej nech si každá strana diskutuje na svojom vlastnom piesočku, a až keď sa niekto z nich dokáže vymaniť zo svojho defektného dogmatického sveto-názoru, tak až potom by mal prísť diskutovať sem.
Samozrejme, platení agenti-judáši sem budú loziť stále, čo dá rozum.

Re: Re: Re: Re: Re: proc si nekdo

čtenář | 12.06.2017

Strýcu Ciciaku, někdy se mi zdá, že píšete VELICE rychleji než myslíte, protože tím zcela zbytečně a bezmyšlenkovitě někoho urazíte..
Tato reakce" bez rozlíšenia si môžeš podporovať na svojom vlastnom portáli." je zcela mimo mísu - kolega jasně napsal o větu níže (pokud jste to vůbec četl celé), že HRANICE musí být.
Opravdu, někdy to vyloženě přeháníte - raději 2x myslete něž něco napíšete.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: proc si nekdo

Cico Ciciak | 13.06.2017

Ja som reagoval na ten jeho príspevok vyššie a konkrétne na jeho názor:

"Jsem pro svobodnou diskuzi. Ať každý může vyjádřit svůj názor."

Takže sa radšej nestaraj do niečoho, do čoho by si sa starať nemal.

Ak ty chceš reagovať na jeho tvrdenie, že:

"Hranice musí být."

ktoré zrejme napísal neskôr (ja naopak nestrácam čas so všetkými príspevkami v diskusii, ale snažím sa ich filtrovať), tak reaguj a nestaraj sa do toho, na čo reagujem ja.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: proc si nekdo

Cico Ciciak | 13.06.2017

Inak, pekná názorová nekonzistencia od neho.
Najprv tvrdí, že je za slobodnú diskusiu, čo skôr inklinuje k myšlienke, že hovorí o absolútne nezáväznej diskusii, a potom tvrdí, že hranice musia byť.
No, tak teda neviem, zrejme schíza.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: proc si nekdo

čtenář | 15.06.2017

Strýcu Cico, chovejte se slušně a nerozčilujte se, bo vám praskne cévka v mozku a bude ámen.. Já se pána Koloděje zastal, bo jste ho zbytečně urážel. A nezlobte se, opravdu někdy působíte jako vzteklý hulvát. Velice špatně snášíte kritiku na svou osobu, to je vidět. No nic, nebudu vás dále provokovat, ale z hlediska slušnosti jste zde na vebu mezi posledními.

8 x Re: proc si nekdo

petržlen | 17.06.2017

Nie je to náhodou výsledok dlhodobého vystavenia pôsobeniu materiálov ВП СССР v súčinnosti s vplyvmi ďalších informačných polí?

Re: Re: Re: proc si nekdo

Mariet | 15.06.2017

Doloz to, ty sasku "bez"= bez mozku...presne ocituj, jestli mas aspom male "koule"

Re: Re: proc si nekdo

bez | 11.06.2017

aha, tak uz ji smazali, to je dobre, byl to nechutny utok

Re: Re: Re: proc si nekdo

Blue Alfa | 13.06.2017

souhlasím, navaloval se mně kufr

Poděkování

Koloděj | 11.06.2017

Abych tu jen neplácal, velké díky p. Ireně za překlady a tomuto webu za zvěřejňování.

Když si představím tu horu práce, kterou p. Irena do (nejen) Pjakinových překladů vložila ( já vím, ono se to zpětně vrací ) Tak prostě máte můj obdiv a doslova úžas.

Re: Poděkování

qwertz | 13.06.2017

Velice rad se pridavam k podekovani pani Irene za skvelou praci. Diky, diky moc.

Kdo to vysvětlí

Koloděj | 11.06.2017

Pan Pjakin dnes opět rozsvítil kontrolky přebuzení systému a nikdo nereaguje ?

Hm, a co mají znamenat ti lidé Shora ?

Prosím Hoxe o vysvětlení

Děkuji

Sirény z Titanu

Poděkování

George Dvorak | 11.06.2017


Poděkování

George Dvorak | 04.06.2017

Týden co týden se těšíme na V. V. Pjakina a spoléháme všichni na překlad paní IRENY. Zašleme jí občas finanční pozornost – má s tím dost práce! Spojení na účty nebo PayPal je uvedeno na zde vlevém sloupci. Do poznámky uveďte „Pro paní IRENU“

děkuji vám za váš názor

Libor | 10.06.2017

omlouvám se za příspěvek přímo nesouvisející s panem Pjakinem, ale zajímal by mě váš názor na tzv. Třetí cestu organizování státu v současné době. Prosím o případné okomentování pouze z ekonomického pohledu, ne na současnou politickou (ne) realizovatelnost. Děkuji. Dost jsem o tom přemýšlel:

takto chápu 3. cestu já:
1) podpora a zachování malých soukromých podniků a nepodmíněné soukromé vlastnictví výrobních prostředků soukromých podniků s využitím státních dotací (hlavně služby)
2) znárodnění středních podniků do družstev-kolektivní vlastnictví výrobních prostředků družstev (hlavně lehký průmysl)
3) zestátnění velkých podniků ve strategických odvětvích (hlavně těžký průmysl, obrana, zdravotnictví, sociální zabezpečení věda a výzkum, školství a vzdělávání, urbanistika, infrastruktura, doprava, surovinové zdroje atd...)

snažit se udržovat produktivitu těchto 3 skupin v rovnováze, jakou praxe ukáže, výsledkem by mělo být:
1) jedinec nebude vykořisťovat většinu, ale kreativitou přispívat ke společnému dílu a pomoci garantovat osobní právo na "rozumný" majetek a příjem
2) kolektiv nebude poroučet jedinci, ale jedinec bude prosperovat vzájemnou spoluprací v kolektivu se synergickým efektem
3) stát nebude poroučet národu, ale bude schopen financovat sociální a velké projekty

K tomu je třeba:
1) odměna dle zásluh a schopností
2) bezúročné hospodářství
3) zdravá konkurence pro 1. skupinu a možnost se organizovat v podnikatelských spolcích, kooperační plánování pro 2.skupinu, úplné centrální plánování pro 3 skupinu,

a zajistit:
1) vnější valutový oběh k ochraně před vnějšími parazity jako MMF a okolní státy a cizí kapital. korporace,
2) vnitřní bezhotovostní oběh k ochraně před vnitřními parazity státních úředníků a jiných
3) hotovostní oběh k ochraně svobodného trhu a jednotlivců před státem a kolektivem, zachovat hotovostní oběh

Re: děkuji vám za váš názor

Libor | 10.06.2017

u bodu 2 v 1. odstavci má být hlavně zemědělství a lehký průmysl

Re: děkuji vám za váš názor

udo | 11.06.2017

Áno, otázka je, tak ako vždy,
v čom by sa dalo s nimi spolupracovať a ako?

Re: Re: děkuji vám za váš názor

Oracle 911 | 11.06.2017

Mám na mysli jeden projekt, kontaktuj ma cez Hoxa.

Re: Re: Re: děkuji vám za váš názor

Libor | 13.06.2017

omlouvám se, ale nepochopil jsem, co s jak bych měl udělat. mohu poslat kontakt na sebe.

Re: děkuji vám za váš názor

Mariet | 11.06.2017

https://paste.ee/p/ZS9aT

Re: Re: děkuji vám za váš názor

Libor | 14.06.2017

Děkuji Vám za Vaše věcné připomínky, zkusím postupně. Psal jsem čistě o Ekonomickém modelu, ne však o jeho současných či pozdějších možnostech zavedení do praxe.
V projektu je nutno lidem nejprve přesně definovat pojmy, aby si pod např. Marxismem a Bolševismem dokázali představit podobné významy a ne nadávky
Co lidi spojuje vymezení si základních pravd a cílů: Normální člověk si přeje žít bez stressu, přeje si bez obav založit rodinu, nechce války a kriminalitu, chce umírat přirozenou smrtí, nechce vykořisťování a třídní boj, chce spravedlivou odměnu za pracovní výkon, ochranu života, základních svobod a zdraví, chce být užitečný, chce objevení, podporu a realizaci vlastního potenciálu, bezplatné vzdělání, atd.
Ano, nutné znárodnění a zestátnění, když se vysvětlí, budou chtít nejen zaměstnanci a malí podnikatelé, ale i mnoho středních podnikatelů. Obtíž bude zaručit a přesvědčit je o garancích. Proti těm velkým to bez násilím a naopak si nepůjde, i když se jim budou postupně odřezávat odsodu pilíře mocenské pyramidy. Jenže bez revoluce bude daleko více mrtvých a to nepočítám nepřímou genocidu.
Jsme malý stát a hnutí propagují tuto, či obdobnou třetí cestu musí vytvořit vedoucí tým odborníků, aby po revoluci nedošlo k anarchii a mohl nový systém už jen plynule navázat. Pro to musí být hnutí mezinárodní. Aby to bylo reálné a stihlo se to včas s přihlédnutím k současným rezonancím sociálním, ekonomickým, technosférním a ideovým, je nutno použít marketing.
Zvolil bych binární marketingový systém k rozšiřování členů hnutí vstupujících do družstva. Je to nejrychlejší mlm systém, který se dá plošně šířit bez elitární pyramidy s omezením příjmů jen na symbolické uhrazení času za jeho šíření (pro aktivní 2 hod denně pracující by to mohlo být max 10 000 Kč týdně ze zisku z prodeje výukových videí a kazet). Vstup zdarma, členství zdarma. Ale toto je také na celodenní diskuzi.Ve výsledku by byl přivýdělek jen symbolický(kompenzační, neprioritní) a dosáhli by jej prakticky všichni aktivní, protože na revoluci stačí bohatě 5-10% aktivních lidí maximááálně.
Takže postupovat mezinárodně a jednotně nejprve v pojmech, pak v ideologii a činech. Světonázor by se časem dopiloval, světonázor navíc potřebuje spoustu let k dozrání jedince v mozku, řekl bych i nejedno desetiletí.
Je mi moc smutno, že toto nemohu systematicky začít uskutečňovat, protože mě pomahači sionistů upoutali na lůžko v krutých bolestech a opiáty, co mě zabíjí, mě způsobují permanentní otravu se strašnými symptomy a bez nich nejsem schopen v bolestech z implantátů, co mě dali proti mé vůli do páteře a přetrhali nervy do nohou a páteř bolestivě natáhli, ani komunikovat. I to je omezeno jen ne 2-3 hod denně, stále se to zhoršuje upadám do bezvědomí a vím, že už brzy půjdu do dimenze osvobození.

Re: Re: Re: děkuji vám za váš názor

Radka | 14.06.2017

Neposloucháte pana Putina? Ne revoluce, Evoluce- to je to co potřebujeme! Revoluce, ozbrojené uchvácení moci není řešení...jen vede k dosazení jiného otrokáře.

Re: Re: Re: děkuji vám za váš názor

Mariet | 15.06.2017

Libore: mezinarodne nejde delat nic, protoze dokud bude existovat zastupitelske rizeni, je to o nicem a vzdy budou podvody. Parazitismus je prirode vlastni, bohuzel.
Vsechny - ismy jsou o nicem, tedy pokud jde o prospech lidstva. A ideologie jakbysmet. Vzdy jde o diktaturu, ktera se skryva za vznesene pojmy...tento web nesiri nic jineho nez ideologii, ktera ma za ukol dostat lidi pod diktaturu nejakeho svedomi, ktera se bude vztahovat vzdy jen na podrizene, ale na ty ridici nikoliv.. vidite to tady sam..., a ohlednete se zpatky, nikdy tomu nebylo jinak a par vyjimek to nezachrani.
Videla jsem nedavno par videi.. Afganista, a taky Pakistan. Predstavte si, ze zenske useknou hlavu za to, ze sla nakupovat bez manzela, diteti, ktere si reklo o mzdu za praci, usekli ruku, a matka se strycem zavrazdi dceru ( zbili ji, polili horlavinou a zapalili) jenom proto, ze se rozhodla se provdat za cloveka,ktereho si vybrala ona a tim zneuctila rodinu, jeste navic si dovolili lhat, ze se upalila sama....chapete, ze oni nemaji pocit viny, naopak jednaji v souladu se svym svedomim? A jak takovato svedomi chce nekdo slucovat v nejake univerzalni svedomi, to opravdu je napad na hlavu... Nebo si vemte ty vrazdy nabozenskeho charakteru, jedine Alaha a nikdo jiny a krestani klidne prijali zidovskeho Jezise za sveho spasitele, vymysl to zidovsky a jeden z nejhorsich... a co provedli siozidi Vam, provedli tisicum dalsich, i v me rodine maji uz nekolik lidi na svedomi a na mne se vybodli, protoze to mam za par do hrobu...

Neco Vam reknu: nez na takovem svete zit s tou zdegenerovanou luzou, tak jsem rada, ze zanedlouho uz tady nebudu... nechci se rozepisovat dale, on to pindik Hox stejne smaze, napsala jsem Vam kontakt u clanku, Jak zit lidsky, jestli budete moci a chtit, ozvete se.

Svetonazor na dozravani mel casu dost, ale nikdy k tomu nedoslo a nedivte se, protoze i chudy clovek, kdyz ma moznost vlastnit druheho, tak mu to dela dobre, byt by to bylo jen docasne. To z lidi dostat nelze, mohla bych Vam popsat stovky prikladu, a nejhure se mi chapalo, jak postizeni lide dokazi byt kruti v tomto smeru ke zdravym. Svedomi nefunguje proto, ze oni ziji presvedcenim, ze jim ti zdravi dluzi. Opakovane jsem se snazila vysvetlovat, ale nejde to.

Re: děkuji vám za váš názor

Cico Ciciak | 11.06.2017

Ešte sa zbaviť toho defektného pravicového/liberálneho názoru, že štát je tvoj nepriateľ (čo platí iba čiastočne).

Re: Re: děkuji vám za váš názor

Libor | 14.06.2017

S tím státem , protože je to vlastně nadmnožina všeho, jsem myslel jsem zamezit vznik státní verchušky, což udělal ÚV KSSS. zabránit by se tomu mělo hlavně přes samořiditelné struktury s co nejméně strukturní kontroly, ale i to by byl ještě vývoj. Děkuji Ti za přečtení i zamyšlení. Libor
P:S. S nástupem 3D printerů a rozvojem nového vzdělávacího systému (návrh je 4-8,8-12,12-16,16-20 s proměnlivými prioritami podle inteligence ze 4 na 3, až 2 roky a dále vzdělávání celostní -postupovat po rostoucí spirále, kdy místo mnoha předmětů by se vyučovaly jen některé s ostatními předměty integrovaných do nich, ale to je rozsáhlejší téma) by si jednotlivec mohl spoustu produktů vyrábět pro sebe i svůj okruh přátel, což by spadalo pod privátní sektor. Jinak bych se snažil postupně přesouvat noc od státu směrem k lidem )skupinovým organizacím) a stát nechat zajišťovat kontrolu. A podíly navrhnout tak, aby se znemožnilo ke shluku 2 některých skupin proti jedné. Na to by se daly definovat kritéria, ale to už je na týmovou práci, jinak začnu sklouzávat en do vlastních "žvástů".

Re: děkuji vám za váš názor

Theorosa | 11.06.2017

Zasílám reakci na Váš dotaz od kolegy z Aliance národních sil.
Zatím jen takový rychlý nástřel 3. cesty:
Ad 1) ano, ale ty dotace státu do soukromého podnikání jen v těch případech, kdy jde o služby, které jsou zapotřebí, které však nejsou nikterak lukrativní, pokud běžní lidé mají mít možnost jejich cenu zaplatit. Krom toho není důvodu, aby i malé podniky nebyly družstvy, právě nao-pak.
Ad 2) Střední podniky – soukromé a družstevní (co bude postupně převažovat, ukáže vývoj a hos-podářská soutěž). Státní snad jen v odůvodněných případech (např. výroba vojenského zaří-zení apod.).
Ad 3) Zestátnění velkých podniků – ano, a to s ohledem na:
a/ hledisko bezpečnostní – např. výroba zbraní + výbušnin (a jejich prodej);
b/ hledisko fiskální – opětovné navýšení příjmů do státního rozpočtu, které umožní snížit da-ňové břemeno občanům a doplní chybějící finanční zdroje;
c/ hledisko sociálně-etické – obchod s lidským zdravím, se školstvím a s některými součástmi kultury je jednak neetický, jednak si ho stále méně občanů může v potřebném rozsahu dovolit. Zdravotní pojišťovna jedna (VZP), a to na neziskové bázi.
d/ hledisko národohospodářské – např. v těžbě a využívání přírodních zdrojů. Bude-li je vlastnit stát a budou-li těžařské či obdobné firmy na využívání přírodních zdrojů též státní, odpadne honba za ziskem a vystoupí do popředí více hlediska účelnosti, ekologie atd.

Věda, výzkum vesměs státní, neboť potřebují státní podporu. Zachoval bych ale některé segmenty soukromé, jejichž činnost by si financovali soukromí výrobci v souvislosti se zadá-váním svých konkrétních potřeb. (např. za účelem zlepšování vlastností některého z jejich vý-robků či vynalezení výrobku nového apod.).
Urbanistika – ano, samotná projekce podle zadání urbanistů soukromá i státní.
Infrastruktura - státní (např. dálnice, produktovody apod., obecní/městská – např. u vodo-vodního potrubí či splaškové kanalizace. (bez možnosti jejich prodeje, což se týká i vodáren a ČOV).
Doprava – železniční – plně v rukou státu, autobusová – státní i soukromá, a to vždy na bázi regionální (tedy nikoliv jen výběru lukrativních linek, s povinností provozovat dopravu v předem stanoveném rozsahu). Letecká doprava – se státním majo-ritním podílem. Lanovky (např. na Petřín) – klidně i soukromé, s pevně stano-venými pravidly pro provoz.
Surovinové zdroje – jednoznačně státní (vč. vody).

S další pasáží představ bych ale nesouhlasil. Stát nemůže udržovat produktivitu činnosti všech 3 skupin v rovnováze, neboť u 2 z nich (družstevní a soukromé) není vlastníkem. Nemůže dělat za soukromého vlastníka jeho podnikatelská rozhodnutí ani mu řídit firmu či továrnu. Úkolem státu musí ale naopak být to, aby zajistil pro všechny 3 druhy vlastnictví (a podnikání) stejné výchozí podmínky. Legislativně. To ano. Fiskálně to může platit jen u družstevního a soukromého, neboť u státního vlastnictví zůstane celý zisk státu. A pokud bude potřeba (či záměr) investovat do státní-ho podniku, stát jako vlastník tak učiní (v tom byl ke konci naší debaty Dr. David již zcela mimo mí-su, když na to přišla okrajově řeč).
A dále k obsahu této pasáže:
Jednotlivec (tedy zaměstnanec) bude mít (obecně) možnosti sám se rozhodnout a tedy:
1. buď pracovat v družstvu, stát se jeho podílovým spoluvlastníkem a kromě mzdy či platu partici-povat i na hospodářských výsledcích družstva nebo
2a.pracovat ve státním podniku, kde bude mít zajištěné důstojné podmínky pro práci, vč. dodržo-vání zákoníku práce, který bude muset nutně být zásadně novelizován. Kde bude mít i slušnou mzdu či platu odpovídající srovnatelným podmínkám v zahraničí (na ten se ale lze dostat postup-ně, nikoliv skokem. A při splnění dalších předpokladů – výroba finálních produktů s vyšší přida-nou hodnotou, jejich prodej vlastními silami atd. nebo
2b.pracovat v některém z podniků, které po zestátnění stát převede na akciové společnosti, zacho-vá si v nich majoritu a zbytek akcií převede na zaměstnanecké akcie (vázané k pracovnímu místu a neprodejné). Zaměstnanci by na jejich pořízení dostali úvěr splácený přednostně z jejich podí-lů na hosp. výsledku vlastního podniku. Kromě výplaty by tak dostávali ještě podíl na vytvoře-ném zisku, čímž by byli motivováni k výkonu stejně jako v družstvech. Nebo
3. pracovat v soukromé firmě a radostně se nechat vykořisťovat. Ale již za jiných podmínek, než které jsou dnes v soukromých podnicích vesměs nastaveny.
Půjde totiž o to, že takto státní podniky ad 2. či smíšené polostátní podniky se zaměstnaneckými akciemi ad 3., jakož i družstva ad 1. vytvoří silnou konkurenci soukromým zaměstnavatelům (vlast-níkům) ad 4. na trhu práce. A za situace, kdy budou státní, polostátní a družstevní podniky plně ob-sazené zaměstnanci, zatímco soukromí vlastnici „nebudou mít pracovníky“, ač nezaměstnaných bude ještě „dostatek“, je jasné, v čem je problém. Bude to tedy více než co jiného tlačit soukromé vlastníky na zvyšování mezd na srovnatelnou úroveň. A dovozy pracovníků z jiných zemí, kteří se u nás nechají takto (nadměrně) vykořisťovat, nebude možný.
Zbytek toho odstavce nechci komentovat, je to futurologie. Tato futurologie se jednak nikdy v praxi neuskuteční (to bychom museli být jiná stvoření než lidé se svými vlastnostmi, chováním, návyky, myšlením atd.), jednak by vznikla anarchie (když celek nebude poroučet jednotlivci. To by pak mu-sely být zrušeny zákony, role státu atd.). To opravdu ne. Právě naopak. Tady ale bude záležet na obsahu těch zákonů. Snaha autora vycházející z toho, že nyní jsou špatné, je fakticky zrušit (byť to říká jinými slovy) opravdu není možná. Naopak je třeba posílit roli státu, dát mu do ruky zpět jeho pravomoci, zdroje, celý aparát vč. armády a pak od něj žádat, aby řádně plnil svoji roli. Zatím to pro-bíhá tak, že stát se u nás neustále zbavuje svých pravomocí, občané to (přinejmenším ve volbách) podporují a pak jsou zklamání, že stát neplné svoji roli. Ani nemůže. Nechci a ani nemohu teď psát o podmínkách v Rusku, neboť je dostatečně neznám.
Vždy ale musí být nějaká hierarchie (např. ve výrobě, v úřadech apod.). A též zodpovědnost. Jinak si budeme sami budovat anarchii.
V mnohém se vize uvedená v tomto odstavci blíží opět ke komunismu, který ještě dost dlouho ne-bu-de u nás akceptovatelný. I kdyby se ukázal jinde funkčním. Moje představa vychází spíše z aktuální situace a z představitelných možností její konverze v dohledné době.
S představou, že stát by neměl poroučet národu, souhlasím. Musí tomu být v podstatě právě nao-pak. Jen bych použil místo výrazu národ pojem obyvatelé. Těch národů může být ve státě více než jeden. Myslím, že to tak bylo i myšleno, jen překlad byl nepřesný. Souhlasím i s tím, že by stát měl být schopen nejen financovat ale rovněž i realizovat sociální projekty a dále pak velké projekty v oblasti výstavby infrastruktury či nových závodů apod.

1) Odměna podle zásluh a schopností – zcela jistě ano. Otázkou „pouze“ je, kdo je bude u lidí sta-novovat a jak. Stačí se podívat na volby u nás. Postupují snad voliči podle této zásady? Ne. Kdyby ano, neřešíme naprostou většinu těch problémů, které se dnes před nás nakupily. Připusťme ale, že v konkurenci různých druhů vlastnictví by se k tomu měly jednotlivé podniky propracovat. Tedy spíše, než tomu bude na ministerstvech a dalších úřadech především v oblasti státní sprá-vy. Tam je to více na voličích, aby volili ty, kteří na nápravu i v tomto sektoru dohlédnou.
2) Bezúročné hospodářství
Autor článku má na mysli zřejmě obecné bezúročné financování. Zde je to složitější, neboť je třeba přihlédnout k některým vnějším i vnitřním aspektům celé věci.
Vnější aspekty – pokud si nebudeme sami tisknout prostřednictvím ČNB ničím nekryté peníze, tak si je jako stát musíme půjčovat na mezinárodním finančním trhu. Nyní se jeví možnost půj-čovat si podle podmínek nejen na Západě, jako dosud, nýbrž i na Východě v nově založených bankách s mezinárodní působností (Čína). V obou případech je součástí ceny peněz nejen jejich aktuální kurs, nýbrž i základní úrok. Byť ten je díky americkému FEDu záměrně udržován těsně nad nulou, aby USA byly nějak schopné alespoň splácet úrokové břemeno.
Krom toho dalším momentem, který je nutné brát v úvahu, je rating té země, která si peníze půjčuje. V tuto chvíli bez ohledu na to, že ratingové agentury s těmito ratingy často podle potře-by žonglují. Nic lepšího ale zatím neexistuje. Je (či má být) takto ohodnocováno riziko poskyto-vané půjčky dané zemi. V praxi se to často zneužívá k ekonomickému a politickému nátlaku. To je ale již jiná kapitola.
Vnitřní aspekty – ČNB jako centrální banka má přinejmenším náklady svého provozu, pak zde jsou komerční banky, které potřebují vydělávat. Je na tomto státě, jak moc je nechá vydělat. Může je prostřednictvím ČNB omezit ve výši poplatků za různé služby, některé z nich často ne-smyslné pak zcela zrušit. Může je omezit ve výši úrokové sazby z hlediska té složky, kterou si při-dává komerční banka sama. (tedy k sazbě PRIBOR, za kterou si banky půjčují u nás na meziban-kovním trhu. V té je již obsažena cena peněz, resp. přirážky, za kterou si půjčuje v zahraničí ČNB + její přirážka, když půjčuje komerčním bankám ). Přirážka komerčních bank se pak skládá z:
- ze sazby nákladů banky, rizikové přirážky produktu, rizikové přirážky podle bonity klienta, rizi-kové přirážky podle splatnosti produktu, přirážky nákladů na kapitál a ziskové přirážky banky.
Takže odbourat všechno evidentně nepůjde, aniž by se předtím změnily základní podmínky na mezinárodních finančních trzích. To, co ale lze ovlivnit, je především snížení (a eliminace někte-rých) přirážek komerčních bank při poskytování úvěrů právnickým osobám a půjček fyzickým osobám.
Do bezúročného poskytování peněz se dále nechci pouštět, šlo by o pouhou spekulaci. Faktem ale je, že:
- úrok zavedli do praxe v dávné minulosti Židé. Jednak tím bohatli, jednak si tak mohli amortizo-vat i občasné ztráty z titulu nesplacení půjček ze strany panovníků či šlechty;
- v případě odstranění úroku by musely zůstat zřejmě poplatky na provoz bank;
- odstraněním úroku by se začala vytrácet motivace k půjčování peněz pro jejich poskytovatele, pokud by jím nebyl stát, který by tak chtěl usměrňovat a podporovat určité činnosti či vývoj (např. natalitu národa formou bezúročných půjček mladým rodinám atd.);
- úrok přispívá k hospodárnějšímu využívání finančních zdrojů;
- pokud by byla obnovena činnost centrální banky spočívající v dohledu nad tím, aby objem fi-nančních prostředků v oběhu se rovnal roční hodnotě vytvořených hodnot a služeb v zemi, jak tomu bylo dříve, než se započalo s jinou praxí, jejíž důsledky dnes pociťujeme, tak zjistíme, že úroky jsou nástrojem na odčerpávání části peněz z oběhu. Tedy nástrojem na vytváření ne-rovnováhy. To je i častou námitkou k podpoře zavedení bezúročného financování.
3) Zdravá konkurence – pro 1. skupinu, ale to platí i pro 2. skupinu, tj. pro středně velké podniky. Možnost organizovat se v podnikatelských spolcích – u nás tomu nikdo nebrání, není to ale zvy-kem a nikdo to ani nechce. Jinou otázkou jsou profesní komory či spolky. Např. lékaři či stomato-logové apod. Tam to musí být povinné. Ty pak ale musí dohlížet na činnost svých členů. Podobně tomu bude u řemeslnických spolků.
Kooperační plánování – pro 2. skupinu. Pokud si to nevyžádá nějaká konkrétní potřeba, pak to není v našich podmínkách ani potřebné ani reálné.
Centrální plánování – pro 3. skupinu. Tyto podniky musejí vědět, co, kolik a kdy mají vyrábět. Musejí tedy pracovat podle plánu od státu, který by měl nutně vycházet z nějakých očekávaných či plánovaných potřeb. Nejsem si jist, zda se tomu v této podobě dá ještě říkat centrální pláno-vání, ale budiž.

Stát se musí soustředit opět na svoji co největší soběstačnost, zejména v zemědělství tak, aby omezil svoji závislost jak na dovozech potravin, tak i na nákupech deviz na mezinárodních fi-nančních trzích.

K uvedeným návrhům
zajistit
1) vnější valutový oběh k ochraně před parazity jako MMF, okolní státy a cizí kapitálové korporace
Nevím, co si pod uvedeným termínem mám vůbec představit. Valuty jsou každopádně cizí měny v naturalizované podobě (na rozdíl od deviz, které jsou fakticky pohledávkou na cizí měnu za účelem zúčtování, fakticky tedy jen evidenční a účetní položkou).
Jakýkoliv stát při obchodování, resp. nákupu/prodeji resp. směně vlastní měny za cizí prostřed-nictvím centrální banky (stejně jako v případě přijímání úvěru) používá devizy. Tedy nemateriali-zovanou formu.
Neumím si představit, jak chce někdo chránit oběh např. bankovek EURO proti parazitům z MMF a okolními státy. A proč by o to vůbec usiloval. Tady bude zřejmě nějaký špatný překlad či nedo-rozumění.
2) Vnitřní bezhotovostní oběh k ochraně před vnitřními parazity (státními úředníky a jinými)
Jde o nebezpečný krok směřující ke „šmírování“ a případnému vydírání občanů státem. Jednak proto, že stát pak bude vědět o každém pohybu občana (podle toho, kde si právě něco koupil a co to bylo, a to vč. léků, různých pomůcek, ale též ošacení, alkoholu, věcí pro volný čas, zvyklostí apod.). To přispěje k vytváření profilů jednotlivých občanů. A pokud občan nebude dostatečně konformní s režimem, tak mu prostě zablokují bezhotovostní placení. A občan je vyřízen.
S tímto tedy nesouhlasím, je třeba hledat jiné prostředky k zamezení korupce a parasitismu. Tzv. Dobývání renty by mělo být nejen trestáno podle zákona, nýbrž spojeno automaticky s propadnutím veškerého majetku dotyčného a jeho rodiny.
3) hotovostní oběh k ochraně svobodného trhu a jednotlivců před státem a kolektivem – zachovat
Se zachováním hotovostního oběhu souhlasím. A to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Důvody viz výše. Návrh č. 2) a č. 3) jsou zde ale v přímém rozporu. Možné je jedno nebo druhé. Nikoliv obo-je najednou.


Re: Re: děkuji vám za váš názor

Libor | 14.06.2017

děkuji za věcné připomínky. Přečetl jsem Vaši odpověď až teď a musím si nejasnosti promyslet. zkopíroval jsem si text do wordu a reakci vložím mezi řádky. S přátelským pozdravem
L.

Re: Re: děkuji vám za váš názor

Libor | 15.06.2017

1.část
Děkuji za rozbor Vašeho kolegy. Ano, můj návrh byl strohý a nedopracovaný. Jednalo se pouze o ideje. Takže obsahoval nějaké nepřesnosti, nějaké alogismy a někde jen myšlenky bez hlubšího zkoumání. Protože považuji za vhodné doplnit nejasné odpovědmi, vyjádřím se kurzívou mezi text vašeho kolegy. Cílem mojí aktivity bylo přispět mými myšlenkami, avšak rozvoj konceptu vyžaduje kolektivní odbornou práci vázanou na skutečné odborníky a získání již podobných modelů. Které dříve fungovaly v SSSR, hlavně od roku 1945-1953.
Zasílám reakci na Váš dotaz od kolegy z Aliance národních sil.
Zatím jen takový rychlý nástřel 3. cesty:
Ad 1) ano, ale ty dotace státu do soukromého podnikání jen v těch případech, kdy jde o služby, které jsou zapotřebí, které však nejsou nikterak lukrativní, pokud běžní lidé mají mít možnost jejich cenu zaplatit. Krom toho není důvodu, aby i malé podniky nebyly družstvy, právě nao-pak. Úpný souhlas, pro jednotlivce limit (kombinace počet zaměstn např do tří, nebo bez, limit příjmu s progres daní, plynulý přechod do družstva, kde by zastával funkci podle zásluh), Spojování do družstev by mohlo také probíhat zájmem spolupracovat (zdravá konkurence by se nevytratila a družstva by mohla kooperativně plánovat)
Ad 2) Střední podniky – soukromé a družstevní (co bude postupně převažovat, ukáže vývoj a hos-podářská soutěž). Státní snad jen v odůvodněných případech (např. výroba vojenského zaří-zení apod.). (tady bych privátní sektor už plně nahradil družstvy, mohli by zůstat privátní poradci)
Ad 3) Zestátnění velkých podniků – ano, a to s ohledem na:
a/ hledisko bezpečnostní – např. výroba zbraní + výbušnin (a jejich prodej);
b/ hledisko fiskální – opětovné navýšení příjmů do státního rozpočtu, které umožní snížit da-ňové břemeno občanům a doplní chybějící finanční zdroje;
c/ hledisko sociálně-etické – obchod s lidským zdravím, se školstvím a s některými součástmi kultury je jednak neetický, jednak si ho stále méně občanů může v potřebném rozsahu dovolit. Zdravotní pojišťovna jedna (VZP), a to na neziskové bázi.
d/ hledisko národohospodářské – např. v těžbě a využívání přírodních zdrojů. Bude-li je vlastnit stát a budou-li těžařské či obdobné firmy na využívání přírodních zdrojů též státní, odpadne honba za ziskem a vystoupí do popředí více hlediska účelnosti, ekologie atd. Přesně tak, rozdělení nadhodnoty/zisku do státního rozpočtu, možnost státních dotací nevýdělečných potřebných odvětví a využití státního rozpočtu k jinak nereálným investicím státních, nebo družstevních podniků) jinak znárodňování státních podniků může probíhat pouze při zvyšování kompetence (vzdělanosti, morálce a svědomí národa)
Věda, výzkum vesměs státní, neboť potřebují státní podporu.(také kvůli jednotnému světonázoru a ideologii) Zachoval bych ale některé segmenty soukromé, jejichž činnost by si financovali soukromí výrobci v souvislosti se zadá-váním svých konkrétních potřeb. (např. za účelem zlepšování vlastností některého z jejich vý-robků či vynalezení výrobku nového apod.). Souhlasím
Urbanistika – ano, samotná projekce podle zadání urbanistů soukromá i státní. (rozhodně státem plánovaná, nebo aspoň schvalovaná)
Infrastruktura - státní (např. dálnice, produktovody apod., obecní/městská – např. u vodo-vodního potrubí či splaškové kanalizace. (bez možnosti jejich prodeje, což se týká i vodáren a ČOV). Obecní, městská chápu jako státní, součást státu, máte jen přesnější definici)
Doprava – železniční – plně v rukou státu, autobusová – státní i soukromá, a to vždy na bázi regionální (tedy nikoliv jen výběru lukrativních linek, s povinností provozovat dopravu v předem stanoveném rozsahu). Letecká doprava – se státním majo-ritním podílem. Lanovky (např. na Petřín) – klidně i soukromé, s pevně stano-venými pravidly pro provoz. (lanovky možná raději jako malé družstvo, aby se nekoncentrovaly výrobní prostředky v rukách jedinců víc, než by bylo zdrávo. Záleží však na novelu struktury a pravidel stanov družstev)
Surovinové zdroje – jednoznačně státní (vč. vody).Jednoznačně!

S další pasáží představ bych ale nesouhlasil. Stát nemůže udržovat produktivitu činnosti všech 3 skupin v rovnováze, neboť u 2 z nich (družstevní a soukromé) není vlastníkem. Nemůže dělat za soukromého vlastníka jeho podnikatelská rozhodnutí ani mu řídit firmu či továrnu. Úkolem státu musí ale naopak být to, aby zajistil pro všechny 3 druhy vlastnictví (a podnikání) stejné výchozí podmínky. Legislativně. To ano. Fiskálně to může platit jen u družstevního a soukromého, neboť u státního vlastnictví zůstane celý zisk státu. A pokud bude potřeba (či záměr) investovat do státní-ho podniku, stát jako vlastník tak učiní (v tom byl ke konci naší debaty Dr. David již zcela mimo mí-su, když na to přišla okrajově řeč). K rovnováze je 3 skupin je Vaše odpověď logická, já ji nepromýšlel detailně, neboť jsem narazil na mnoho faktorů, některé z nich zmiňujete. K tomu by bylo třeba týmové práce. Muselo by se vymyslet řízení, které by mělo základ v automatismu a struktury by to kontrolovaly a vymyslet vztah mezi velikostí a vůbec bližší charakteristice podílů. Základní myšlenkou je, aby tyto 3 oblasti mohly fungovat pospolu a bez vzájemného boje- tzn vytvoři nějakou inteligentní regulaci.
A dále k obsahu této pasáže:
Jednotlivec (tedy zaměstnanec) bude mít (obecně) možnosti sám se rozhodnout a tedy:
1. buď pracovat v družstvu, stát se jeho podílovým spoluvlastníkem a kromě mzdy či platu partici-povat i na hospodářských výsledcích družstva nebo
2a.pracovat ve státním podniku, kde bude mít zajištěné důstojné podmínky pro práci, vč. dodržo-vání zákoníku práce, který bude muset nutně být zásadně novelizován. Kde bude mít i slušnou mzdu či platu odpovídající srovnatelným podmínkám v zahraničí (na ten se ale lze dostat postup-ně, nikoliv skokem. A při splnění dalších předpokladů – výroba finálních produktů s vyšší přida-nou hodnotou, jejich prodej vlastními silami atd. nebo
2b.pracovat v některém z podniků, které po zestátnění stát převede na akciové společnosti, zacho-vá si v nich majoritu a zbytek akcií převede na zaměstnanecké akcie (vázané k pracovnímu místu a neprodejné).toto podtrhávám a k tomu takovéto akciovky novelizovat.Jen mám obavu ze soukromého minoritního vlastnictví, aby tu nevznikl prostor pro korupci. Některé akciovky přes korupci ovládají minoritní akcionáři. Zaměstnanci by na jejich pořízení dostali úvěr splácený přednostně z jejich podí-lů na hosp. výsledku vlastního podniku. Kromě výplaty by tak dostávali ještě podíl na vytvoře-ném zisku, čímž by byli motivováni k výkonu stejně jako v družstvech. Nebo (Nedával bych jednotlivcům podíly ze státních podílů, jen by se mohli zachovat výplaty zaměstnaneckých podílů na zisku podle aktualizovaných vyhlášek, nebo nějakého klíče, hodně v závislosti na synergii výkonu podniku.
3. pracovat v soukromé firmě a radostně se nechat vykořisťovat. V malých soukromých podnicích, při podpoře zákoníkem práce a zaměstnanecké podpoře při ztrátě zaměstnání by to mohlo jít minimalizovat. Ale již za jiných podmínek, než které jsou dnes v soukromých podnicích vesměs nastaveny.
Půjde totiž o to, že takto státní podniky ad 2. či smíšené polostátní podniky se zaměstnaneckými akciemi ad 3., jakož i družstva ad 1. vytvoří silnou konkurenci soukromým zaměstnavatelům (vlast-níkům) ad 4. na trhu práce. A za situace, kdy budou státní, polostátní a družstevní podniky plně ob-sazené zaměstnanci, zatímco soukromí vlastnici „nebudou mít pracovníky“, ač nezaměstnaných bude ještě „dostatek“, je jasné, v čem je problém. Bude to tedy více než co jiného tlačit soukromé vlastníky na zvyšování mezd na srovnatelnou úroveň. A dovozy pracovníků z jiných zemí, kteří se u nás nechají takto (nadměrně) vykořisťovat, (to rozhodně ne) nebude možný. (věřím, že privátní neglobalizovaná sféra může poskytovat díky současné technice poměrně velký kus koláče, jak jsem psal, hlavně ve službách, či výrobou oblečení na míru, obuv či domácí výrobky tiskem na 3D printerech pro sebe, nebo nejbližší okolí apod. V jakém objemu by to mohlo fungovat, by ukázal čas. Dále v nové urbanistice bez megapolisů-principu plochých městských útvarů (městovesnic se školami a družstevními, či státními pobočkami, parky, polemi oddělenými lesními pásy a parky) oddělených či souvisle napojených s delegováním vysokých pravomocí samosprávy s omezením zbytečné dopravy drobných výrobků a služeb, sítí jen dostatečně velkých prodejen (Jednoty by stačily), snížením vnitřní migrace obyvatel, rozložení hustoty osídlení. Čas, kreativita a decentralizované plánování slévající se do hlavní plánovací a statistické centrály by ukázaly.
Zbytek toho odstavce nechci komentovat, je to futurologie. Tato futurologie se jednak nikdy v praxi neuskuteční (to bychom museli být jiná stvoření než lidé se svými vlastnostmi, chováním, návyky, myšlením atd.), jednak by vznikla anarchie (když celek nebude poroučet jednotlivci. To by pak mu-sely být zrušeny zákony, role státu atd.). To opravdu ne.
Špatně jsem se vyjádřil, máte absolutní pravdu, myslel jsem tím opačný extrém,“ kdy kolektiv umlátí jedince, jen proto, že je jiný“, chybný diktát, error v kolektivizmu). Právě naopak. Tady ale bude záležet na obsahu těch zákonů. (ano, zákony udržující pořádek a disciplínu a zároveň chrání rozumná práva jednotlivce. Dále si myslím, že práce by měla být povinná, mělo by stačit 4 hodiny denně. Méně už může být na úkor kontinuity a kvality, více s robotizací není rozhodně třeba. Také by mělo být povinné celoživotní vzdělávání. Tyto 2 povinnosti by vzdělaní lidé neměli chápat jako povinnost, je to ochrana před „chronickými flákači a lidmi neochotnými se rozvíjet a do jaké míra je to dáno vrozeně a podmíněně by ukázal čas. Je tu však Vámi správně popsaný rozpor mezi privátním a kolektivním. Snad by šel překonat předefinováním drobného podnikání na „samostatné zaměstnání“. Zatím toto nedokáži hlouběji pojmout a najít východisko.Možná ty profesní organizace… Snaha autora vycházející z toho, že nyní jsou špatné, je fakticky zrušit (byť to říká jinými slovy) opravdu není možná. Naopak je třeba posílit roli státu, dát mu do ruky zpět jeho pravomoci, zdroje, celý aparát vč. armády a pak od něj žádat, aby řádně plnil svoji roli. Zatím to pro-bíhá tak, že stát se u nás neustále zbavuje svých pravomocí, občané to (přinejmenším ve volbách) podporují a pak jsou zklamání, že stát neplné svoji roli. Ani nemůže. Nechci a ani nemohu teď psát o podmínkách v Rusku, neboť je dostatečně neznám.
Vždy ale musí být nějaká hierarchie (např. ve výrobě, v úřadech apod.). A též zodpovědnost. Jinak si budeme sami budovat anarchii. To je jasné.
V mnohém se vize uvedená v tomto odstavci blíží opět ke komunismu, který ještě dost dlouho ne-bu-de u nás akceptovatelný. I kdyby se ukázal jinde funkčním. Moje představa vychází spíše z aktuální situace a z představitelných možností její konverze v dohledné době.
S představou, že stát by neměl poroučet národu, souhlasím. Musí tomu být v podstatě právě nao-pak. Jen bych použil místo výrazu národ pojem obyvatelé. Těch národů může být ve státě více než jeden. (ano, tak to bylo myšleno) Myslím, že to tak bylo i myšleno, jen překlad byl nepřesný. Souhlasím i s tím, že by stát měl být schopen nejen financovat ale rovněž i realizovat sociální projekty a dále pak velké projekty v oblasti výstavby infrastruktury či nových závodů apod. (už jsem to napsal, takže souhlas

Re: Re: děkuji vám za váš názor

Libor | 15.06.2017

2.část
2) Bezúročné hospodářství
Autor článku má na mysli zřejmě obecné bezúročné financování.Ano, to je přesná formulace. Zde je to složitější, neboť je třeba přihlédnout k některým vnějším i vnitřním aspektům celé věci.
Vnější aspekty – pokud si nebudeme sami tisknout prostřednictvím ČNB ničím nekryté peníze, tak si je jako stát musíme půjčovat na mezinárodním finančním trhu. Nyní se jeví možnost půj-čovat si podle podmínek nejen na Západě, jako dosud, nýbrž i na Východě v nově založených bankách s mezinárodní působností (Čína). V obou případech je součástí ceny peněz nejen jejich aktuální kurs, nýbrž i základní úrok. Byť ten je díky americkému FEDu záměrně udržován těsně nad nulou, aby USA byly nějak schopné alespoň splácet úrokové břemeno.
Krom toho dalším momentem, který je nutné brát v úvahu, je rating té země, která si peníze půjčuje. V tuto chvíli bez ohledu na to, že ratingové agentury s těmito ratingy často podle potře-by žonglují. Nic lepšího ale zatím neexistuje. Je (či má být) takto ohodnocováno riziko poskyto-vané půjčky dané zemi. V praxi se to často zneužívá k ekonomickému a politickému nátlaku. To je ale již jiná kapitola.
Vnitřní aspekty – ČNB jako centrální banka má přinejmenším náklady svého provozu, pak zde jsou komerční banky, které potřebují vydělávat. Je na tomto státě, jak moc je nechá vydělat. Může je prostřednictvím ČNB omezit ve výši poplatků za různé služby, některé z nich často ne-smyslné pak zcela zrušit. Může je omezit ve výši úrokové sazby z hlediska té složky, kterou si při-dává komerční banka sama. (tedy k sazbě PRIBOR, za kterou si banky půjčují u nás na meziban-kovním trhu. V té je již obsažena cena peněz, resp. přirážky, za kterou si půjčuje v zahraničí ČNB + její přirážka, když půjčuje komerčním bankám ). Přirážka komerčních bank se pak skládá z:
- ze sazby nákladů banky, rizikové přirážky produktu, rizikové přirážky podle bonity klienta, rizi-kové přirážky podle splatnosti produktu, přirážky nákladů na kapitál a ziskové přirážky banky.
Vnitřní aspekty: Komerční banky by měly pracovat jako síť poboček ČNB, která by měla být zcela ve vlastnictví státu. S penězi by se nesmělo obchodovat a spekulovat, musí plnit jen směnnou funkci. Krytí peněz by se stanovilo prací a produkty, nebo lépe energetickou produkcí či oběhem a energetická jednotka by měla měrnou, převoditelnou a kontrolní funkci. ČNB by měla udržovat poměr mezi emisí a ekonomikou tak, aby nebyla hlavně inflace, velmi nízká deflace by snad neměla vadit. Nesmělo by se pracovat s úrokem, mohlo by se pracovat s převodními a provozními náklady promítnutými do poplatků.
Vnější aspekty: Hlavní myšlenkou je zcela oddělit vnitřní bankovnictví a bankovnictví s ostatními zeměmi. V tom vidím velký problém, protože jsme malá země, a současná bankovní mafie povede proti nám boj. Proto je tento projekt realizovatelný spíš ve spolupráci s ostaními zeměmi, nejlépe většími.Ale možná to vydím pesimicky.hlavní by bylo dosáhnout na zdroje a vytvořit soběstačnost, aby nás sankce neoslabovaly, ale posilivaly.
Takže odbourat všechno evidentně nepůjde, aniž by se předtím změnily základní podmínky na mezinárodních finančních trzích. To, co ale lze ovlivnit, je především snížení (a eliminace někte-rých) přirážek komerčních bank při poskytování úvěrů právnickým osobám a půjček fyzickým osobám.
Do bezúročného poskytování peněz se dále nechci pouštět, šlo by o pouhou spekulaci. Faktem ale je, že:
- úrok zavedli do praxe v dávné minulosti Židé. Jednak tím bohatli, jednak si tak mohli amortizo-vat i občasné ztráty z titulu nesplacení půjček ze strany panovníků či šlechty;
- v případě odstranění úroku by musely zůstat zřejmě poplatky na provoz bank;
- odstraněním úroku by se začala vytrácet motivace k půjčování peněz pro jejich poskytovatele, pokud by jím nebyl stát, který by tak chtěl usměrňovat a podporovat určité činnosti či vývoj (např. natalitu národa formou bezúročných půjček mladým rodinám atd.);
- úrok přispívá k hospodárnějšímu využívání finančních zdrojů; Půjčovat by měl jen stát, destrukce úročení, hlavně složeného, vysoce převyšuje jeho dočasnou výhodu a v kapitalismu podporuje plýtvání.
- pokud by byla obnovena činnost centrální banky spočívající v dohledu nad tím, aby objem fi-nančních prostředků v oběhu se rovnal roční hodnotě vytvořených hodnot a služeb v zemi, jak tomu bylo dříve, než se započalo s jinou praxí, jejíž důsledky dnes pociťujeme, tak zjistíme, že úroky jsou nástrojem na odčerpávání části peněz z oběhu. Tedy nástrojem na vytváření ne-rovnováhy. To je i častou námitkou k podpoře zavedení bezúročného financování.Vyjadřujete přesněji moje předchozí myšlenky.
3) Zdravá konkurence – pro 1. skupinu, ale to platí i pro 2. skupinu, tj. pro středně velké podniky. Možnost organizovat se v podnikatelských spolcích – u nás tomu nikdo nebrání, není to ale zvy-kem a nikdo to ani nechce. Jinou otázkou jsou profesní komory či spolky. Např. lékaři či stomato-logové apod. Tam to musí být povinné. Ty pak ale musí dohlížet na činnost svých členů. Podobně tomu bude u řemeslnických spolků. Máte pravdu, konkurence a spolupráce je protimluv, organizovanost v podnikatelských celcích podle oborů zní rozuměji
Kooperační plánování – pro 2. skupinu. Pokud si to nevyžádá nějaká konkrétní potřeba, pak to není v našich podmínkách ani potřebné ani reálné. Měl jsem na mysli doplnění centrálního plánu, něco jako státní zakázka, aby se zbytečně neplýtvalo a nevznikl „boj“mezi státními a družstevními podniky….
Centrální plánování – pro 3. skupinu. Tyto podniky musejí vědět, co, kolik a kdy mají vyrábět. Musejí tedy pracovat podle plánu od státu, který by měl nutně vycházet z nějakých očekávaných či plánovaných potřeb. Nejsem si jist, zda se tomu v této podobě dá ještě říkat centrální pláno-vání, ale budiž. V plánu se musí vycházet od potřeby malých územních celků sjednocených do centrálního plánu, aby vznikl plánovaný přebytek do státního rozpočtu.

Stát se musí soustředit opět na svoji co největší soběstačnost, zejména v zemědělství tak, aby omezil svoji závislost jak na dovozech potravin, tak i na nákupech deviz na mezinárodních fi-nančních trzích. Ano, ještě bych se snažit o nezávislost územních celků v oblastech, kde to jde, ale nevím, jestli by to nenarušilo soudržnost státu, nedokáži toto posoudit.

K uvedeným návrhům
zajistit
1) vnější valutový oběh k ochraně před parazity jako MMF, okolní státy a cizí kapitálové korporace. Úplné výše popsané oddělení trhu mezistátního/mezinárodního od trhu vnitřního.
Nevím, co si pod uvedeným termínem mám vůbec představit. Valuty jsou každopádně cizí měny v naturalizované podobě (na rozdíl od deviz, které jsou fakticky pohledávkou na cizí měnu za účelem zúčtování, fakticky tedy jen evidenční a účetní položkou).
Jakýkoliv stát při obchodování, resp. nákupu/prodeji resp. směně vlastní měny za cizí prostřed-nictvím centrální banky (stejně jako v případě přijímání úvěru) používá devizy. Tedy nemateriali-zovanou formu.
Neumím si představit, jak chce někdo chránit oběh např. bankovek EURO proti parazitům z MMF a okolními státy. A proč by o to vůbec usiloval. Tady bude zřejmě nějaký špatný překlad či nedo-rozumění.
2) Vnitřní bezhotovostní oběh k ochraně před vnitřními parazity (státními úředníky a jinými) Neupřesnil jsem to, chybí mi některé znalosti, proto mohu jen vyjádřit myšlenku: Měl jsem na mysli oběh zboží a polotovarů mezi družstvy a státními podniky bez konečného uživatele a také navýšení směnného obchodu mezi těmito mezičlánky. Nějak tak to měl vyřešené Stalin začátkm 50 let, viděl jsem to v několika videích různých autorů a takto jsem to pochopil. Ale chce to někoho kompetentnějšího.-) *1) privátní drobný podnikatel by měl prodávat konečný produkt, to by se muselo asi právně ošetřit. U Stalina bylo drobné privátní podnikání a všechny 3 finanční okruhy, o kterých jsem psal. Například Artěl bylo nestátní družstvo ve službách nebo lehkém průmyslu a spotřebním zboží, Kolchoz bylo národní družstvo, Sovchoz státní.Ale nedopracoval jsem se k podrobnému výkladu. Sice ruštině rozumím, ale je to stupeň znalosti porozumění hovorovému smyslu (v rámci např. ruských filmů), s odbornými termíny je to horší a s mluvením také.
Jde o nebezpečný krok směřující ke „šmírování“ a případnému vydírání občanů státem. Jednak proto, že stát pak bude vědět o každém pohybu občana (podle toho, kde si právě něco koupil a co to bylo, a to vč. léků, různých pomůcek, ale též ošacení, alkoholu, věcí pro volný čas, zvyklostí apod.). To přispěje k vytváření profilů jednotlivých občanů. A pokud občan nebude dostatečně konformní s režimem, tak mu prostě zablokují bezhotovostní placení. A občan je vyřízen. Proto se má bezhotovostní styk vztahovat na výměnu maximálního zboží a služeb mezi podniky a družstvy, myslím polotovarů a mezičlánků. Tento oběh nezasahuje do posledního článku prodeje konečnému zákazníkovi, který musí být zachován hotovostní.
S tímto tedy nesouhlasím, je třeba hledat jiné prostředky k zamezení korupce a parasitismu. Tzv. Dobývání renty by mělo být nejen trestáno podle zákona, nýbrž spojeno automaticky s propadnutím veškerého majetku dotyčného a jeho rodiny.
3) hotovostní oběh k ochraně svobodného trhu a jednotlivců před státem a kolektivem – zachovat. Ano, přesně z Vámi uvedého důvodu možnosti“šmírování a vydírání občanů kýmkoliv.
Se zachováním hotovostního oběhu souhlasím. A to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Důvody viz výše. Návrh č. 2) a č. 3) jsou zde ale v přímém rozporu. Možné je jedno nebo druhé. Nikoliv obo-je najednou. *1)viz odkaz výše
Pozn. Na závěr:
Věřím, že v socialismu i při rozvoji robotizace a technologií (ne nesmyslné technosféry pro obyvatelstvo, kterou je třeba regulovat k jednoduchosti) bude zároveň se zkrácením prac. doby na polovinu a nárůstem nových oborů, které vyplynou ze skutečných potřeb obyvatel (ne ze spektra jen ziskových kapitalismem řízených oborů a nepotřebných specialistů k servisu nadbytečné technosféry) může bát plná zaměstnanost. Přibudou velké urbanistické, infrastrukturní projekty a ekologické projekty (přebudovat škody napáchané kapitalismem)

Re: Re: Re: děkuji vám za váš názor

Hox | 17.06.2017

jen poznámka, fráze "ničím nekryté peníze" jsou při funkčně navrženém finančním systému (takovém, který bude ve prospěch většiny, nikoliv menšiny), nesmyslem - peníze jsou kryté objemem ekonomiky, kterou obsluhují, tj, tím co za ně lze koupit, a ničím jiným kryté být nemůžou ani nemají být. A aby si stát půjčoval peníze (defakto jen informaci o existujícícm zboží a službách), to je také absurdita, suverénní stát peníze emituje, půjčovat si nic nemusí.

Re: Re: Re: Re: děkuji vám za váš názor

Libor | 18.06.2017

Hoxi, ty poslední dva příspěvky (1. a 2. část smaž, nezkopíroval se mi vložený text formou kurzívy a nedává to smysl. Jinak mám jasno. Např. malý podnik musí být OSVČ, která se může sdružit do družstva kvůli efektivitě, nebo založit družstvo při nezvládání objemu práce. pak se OSVČ stává předsedou na 1. volební období. Dále dle voleb a stanov. Díky Libor

poděkování

Kmet | 10.06.2017

Děkuji p.Pjakinovi i Vám paní Ireno za překlaad.

Přidat nový příspěvek