Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 30.10.2017

Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 30.10.2017

4.11.2017

 

youtube.com/watch?v=o4hLDvsK7WI
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 30.10.2017.srt (47524)

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 30.10.2017.doc (74752)

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den 30.10.2017.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

00:23

Mnohé zajímá otázka spojená s posledními událostmi probíhajícími v Katalánsku. Co se tam děje?

 

V Katalánsku se nic nečekaného neděje. Vše probíhá tak, jak jsme o tom od začátku mluvili. A připomenu, že jsme říkali, že ten proces rozvrácení Evropské unie, proces rozvrácení států, které jsou její součástí, byl naplánován velmi dlouho dopředu, aby mohl vzniknout evropský islámský chalífát.

S tímto cílem byli dosazováni potřební lidé, vytvářeny politické i společenské struktury, které pracovaly s určitou ideologií, byly financovány, bylo v nich vytvářeno určité smýšlení. No a tím stěžejním kamenem, od kterého se měla začít hroutit stavba Evropské unie, aby na tomto základě mohl být vybudován evropský islámský chalífát, z tohoto stavebního materiálu, tím kamenem mělo být Španělsko.

 

Všechny zdroje globálního prediktoru byly zapojeny do boje se státní elitou USA

Takže ve Španělsku byly připravovány různé oblasti, které by se mohly oddělit. Vzpomínáte na Basky? Ty potom převedli do spícího režimu, než jich bude zapotřebí a do popředí vypíchli Katalánsko. Ti lidé jsou připraveni na svých místech. A kdyby neprobíhal takový tvrdý, takový všechny zdroje pohlcující boj státní elity USA s globální elitou, s globálním prediktorem, tak by se v Katalánsku to referendum jednoduše nekonalo. Probíhalo by obvyklé rozdmýchávání separatistických nálad. Omílalo by se, že už Španělsko, Madrid vydržovali dost dlouho: My jsme tady ti nejbohatší, to my pracujeme, měli bychom se oddělit.“

 

Ekonomická krize vzrůstá a společně s ní i separatistické nálady v Katalánsku: Neustále nás o všechno obírají! Jak my bychom si mohli žít!“ Opakuji, že účastník davu neví a nemá žádné ponětí, ani to není ochoten uznat, že existuje nějaká meziodvětvová bilance, že existuje globální sjednocení práce, žádná dělba práce, ale sjednocení práce, že existují nejen globální trhy odbytu, ale i trhy výroby, a že to všechno je mezi sebou provázáno.

 

A když vidí, že konečný výsledek té v podstatě společné výroby… Je to jako kdyby montážní provoz ve fabrice tvrdil, že nepotřebuje kovářský provoz, že nepotřebují dopravní oddělení: „To u nás se vyrábí ta produkce a tak samozřejmě máme vydělávat více než všichni ostatní!“ Aniž by si vůbec uvědomili, že v té fabrice, všechny její provozy tvoří jeden funkční celek. Tato ekonomická krize by stejně živila ty separatistické nálady a v potřebném okamžiku by je bylo možné aktivovat.

 

Ale vzhledem k tomu, znovu opakuji, že byly všechny zdroje s plným nasazením zapojeny do boje se státní elitou, tak jim už nestačily na kontrolu a plnění globálních plánů s ohledem na ostatní státy a národy. Navíc ve státním, nadnárodním řízení právě ta státní elita USA hraje z hlediska kádrů velmi podstatnou roli. To je třeba si uvědomovat. Ne všude se tedy dá ve vlastním zájmu tnout do živého těla. Státní elita USA samozřejmě byla zaměřena na rozvrácení Evropské unie. Vždyť i ta válka na Ukrajině byla v podstatě naplánována kvůli tomu, aby se odtamtud boj přenesl na evropské území.

 

A státní elita USA pracuje podle těchto původních scénářů a chápe, že pouze za těchto scénářů se dokáže udržet jako nadnárodní četník, jako to monstrum, které vysává zdroje ze všech zemí. A v tomto směru tedy také pracovali. Takže to rozestavení lidí s příslušným smýšlením potom vede k tomu, co se teď děje. Podívejte se, jak to potom vypadá v praxi.

 

Nedokázali tedy zabránit tomu referendu. No co by. Ale v jednom svém rozhovoru, už jsem říkal, vlastně ne v jednom ale už v několika jsem mluvil o tom, že tím nejhloupějším krokem bylo aktivovat ten 155. článek ústavy. To dělat neměli. Měli to vyřešit jinak. Ale způsob, jakým byl ten článek aktivován, ukazuje, že všude hrají na dvě přihrávky. Jen si to vezměte. 21. října uplatnili 155. článek španělské ústavy, 21. října, přičemž však se to žádným způsobem nedotklo orgánů samosprávy. Což vedlo k tomu, že 27. října katalánský parlament přijal deklaraci o nezávislosti na Španělsku. A teprve potom Španělsko začalo s odvoláním vlády, rozpuštěním parlamentu a určilo svého zvláštního zmocněnce, který má řídit Katalánsko a způsob jeho řízení.

 

Na co čekali? Čekali přesně na ten okamžik, kdy bude vyhlášena ta nezávislost. Ve výsledku došlo k velice zajímavé kolizi. Uvedu příklad, který není úplně korektní, ale abych vám to přiblížil.

USA mají velké problémy se Severní Koreou. Vzájemně si hrozí svým zničením, pouští na sebe hrůzu. A teď si představte, že by USA v rámci vyřešení tohoto konfliktu přijaly rozhodnutí rozpustit parlament Severní Koreje, zbavit vedení Kim Čong-una, odvolat tamní vládu a jmenovat tam svého úředníka, který by to tam měl všechno řídit. Je to směšné, že? Z toho přece nic nebude.

 

Ale to nejzajímavější na dané situaci je, že to, co se teď stalo díky tomuto rozhodnutí Madridu, je prakticky analogické, odpovídá to tomu, co se stalo. Jaký teď vůbec máte vztah ke Katalánsku? Oni vyhlásili svou nezávislost. Jedná se tedy již o samostatný stát. Teď nemáte žádné právo odvolávat tamní vládu, rozpouštět tamní parlament ani vyhlašovat volby. Už jste jiným státem a měli byste teď začít navazovat jiné vztahy. Do této pasti spadla španělská vláda. A proč?

 

Protože ve španělské vládě celých sedm dnů čekali, a dali jim tuto možnost. Vzájemně si přihrávali, kdo, co, kdy, a jak udělá. Kdyby je odvolali hned, nebyl by to žádný problém. Prostě by zjednali ústavní pořádek v té oblasti, která se začala chovat protiústavně. Vše by bylo v pořádku. Teď už je to zcela jiná věc, zásadně jiná. Je tu už jiný základ vzájemných vztahů. Přišlo tím tedy Španělsko o všechny své šance? Samozřejmě, že ne. Má ještě řadu dalších variant.

 

Ale ta situace se teď skládá tímto způsobem a neustále se to dále prohlubuje. Takže bez vnějšího takříkajíc rozhodčího, arbitra ten konflikt mezi Madridem a Barcelonou, Katalánskem a zbytkem Španělska nebude možné vyřešit. Měli by s tím okamžitě běžet za Putinem. Globální prediktor se také snaží o to, aby ten konflikt byl zažehnán. A jak se to dělá?

Vzhledem k tomu, že ti lidé se rychle vyměnit nedají, společenské organizace se také rychle přebudovat nedají… Globální prediktor přece řídí bezstrukturně a ne strukturně. Tak jak globální prediktor jedná?

 

Vytvořil situaci, za které i ten poslední človíček, který nemá žádné ponětí o meziodvětvové bilanci, opakuji, a o globální dělbě práce, na sobě pocítí všechny důsledky separatismu. Velký byznys vzal nohy na ramena a úprkem opouští Katalánsko. To je to, co dělá globální prediktor. Vnější podporu katalánský separatismus také nemá. Ani jeden stát, ani jedna mezistátní organizace nevyjádřily svou podporu tomuto procesu. To však neznamená, že katalánští separatisté žádnou vnější podporu nezískají.

 

Státní elita USA, potřebuje vyvolat v Evropě válku

Státní elita je stále ještě přítomna ve strukturách USA a tak může využít tamní státní instituce, mám na mysli instituce USA, aby posílila ten proces separatismu. Oni potřebují v Evropě vyvolat válku. USA, státní elita USA, potřebuje vyvolat v Evropě válku, a to jakýmkoliv způsobem. No a Katalánsko je jedním z jejích dobrých pokusů. Ale opakuji, že všechno probíhá tak, jak jsme předpovídali. To kolísání, to vytváření masy lidí nespokojených se zásahem centrálního Španělska. A také způsob vytváření separatistů ze Španělů žijících v Katalánsku, což je téměř stejné, jako když teď na Ukrajině vytváří z Rusů Ukrajince. Díky oddělení je vytvořili a teď ti ukrajinští Rusové zabíjejí ruské Rusy, na Ukrajině.

 

Přesně to samé se teď pokoušejí zrealizovat ve Španělsku. Aby se z těch Španělů žijících v Katalánsku stali katalánští Španělé a bojovali za separatismus Katalánska proti zbytku Španělska kvůli zájmům USA. Úplně stejně jako na Ukrajině. A proces vytvoření toho všeho běží podle algoritmiky, která byla použita v Pobaltí. Tenkrát tam těch přívrženců také bylo málo, SSSR byl silný stát, a těch, co by se chtěli oddělit, nebylo moc. Museli nějak vytvořit ten základ a tak ho vytvořili. Takovými posuny na dvě přihrávky. Ve Španělsku teď probíhá to samé, pouze s místními specifiky a s časovou korekcí s ohledem na zákon času, kdy procesy probíhají podle zákona času (rychleji). Takže se nic nečekaného ve Španělsku ani v Katalánsku neděje.

 

11:32

Další otázka je od Alexandra. Nejednou jste vyhlašoval tezi, že bojovníci a teroristé jsou nepravidelnou armádou USA, což byl jeden z vašich stěžejních faktorů s ohledem na soustavu souřadnic války na Blízkém východě. A nejde tu jen o terorismus jako takový, to je záměna pojmů.

Vezměme si Ukrajinu a lidi, kteří tvrdí, že na Donbasu je ruská armáda. Co brání těmto lidem použít vaši rétoriku, aby prohlásili, že „Zacharčenkovi bojovníci“, v uvozovkách, jsou nepravidelnou armádou Kremlu? Dokonce ani Putin nepopírá, že v DLR a LLR jsou vojenští poradci, které je možné podezřívat z vytvoření této armády.

 

Oj, to nemá hlavu ani patu. Jen se podívejte, jak je to pomotané. Není důležité, zda se jedná o terorismus nebo ne, za čí zájmy, a proč? No, co na tom, že někde nechali vybuchnout bombu a zabili přitom děti? To není důležité, prostě z nich uděláme běloskvoucí neviňoučké povstalce. Tak to je právě ten princip, že ti bojovníci a teroristé, to je mezinárodní terorismus, který nemůže jako takový existovat bez státních nástrojů tajných služeb a jmenovitě ISIL je nepravidelnou armádou USA.

 

Oni zabíjejí, loupí, znásilňují, mučí, udělají cokoliv. A co dělá ta ozbrojená sebranka na Ukrajině? Ty kárné batalióny? Dělají to samé! A teď je nám v této otázce předkládáno, že mravní základ lidí, kteří tomu čelí, je stejný, že jsou to stejní bojovníci. A koho zavraždili lidoví představitelé národní domobrany, či armáda DLR? Oni snad organizují teroristické útoky a ostřelují Kyjev? Ne, to je přesně to, co dělá ta kyjevská banda. To oni neustále organizují teroristické útoky v Doněcku, Luhansku. Dělostřelecky ostřelují civilní čtvrti.

 

A tady nám navrhují, abychom tohle všechno opominuli a ty lidi, kteří se pozvedli k obraně vlastního života, považovali za teroristy? Jak se vůbec opovážili? Bránit se? Poslouchejte se, co vlastně říkáte! Takhle to všechno převrátit vzhůru nohama? A co se týká ISIL. Jestliže dříve bylo celkem těžké dokazovat, že ISIL je nepravidelnou armádou USA, tak teď už se objevuje stále více a více důkazů.

 

 

Jen si to vezměte. Šojgu zaletěl do Kataru a podepsali dohodu o vojensko-technické spolupráci. Katar už je dlouho vytlačován. O těch principech, proč okolo Kataru dochází ke všem těm pohybům, jsem už mluvil. Ale zásadního je zde něco jiného, v rámci této otázky. 25. října na katarském televizním kanálu v pořadu Al-Hakka bývalý premiér Kataru Hamad bin Jassim bin Jaber al-Than, tedy jednoduše al-Than, poskytnul delší rozhovor.

 

A konkrétně tam řekl, že bojovníci v Sýrii jsou pod přímým velením cizích států, které je i vyzbrojují. Pod přímým velením!

Mají technickou podporu cizích států: Saúdské Arábie, Turecka a USA, od samotného počátku konfliktu!

 

Říkají, že jsou tam vojenští poradci (na Ukrajině). To snad znamená přímé velení? To znamená vyzbrojování? Náš stát se toho konfliktu neúčastní. Jsou tu jednotliví lidé, kteří se díky hlasu svého srdce vypravili bojovat a bránit civilní obyvatelstvo před tou ozbrojenou ukrajinskou sebrankou, před těmi kárnými batalióny, které by chtěly všechny zlikvidovat: ženy, děti, staříky, prostě všechny Rusy na Donbasu. To je cíl, kvůli kterému je zorganizováno to, co v Kyjevě tak skromně nazývají ATO (antiteroristická operace).

 

Jednalo se o kárnou operaci a takovou také zůstala, jen teď nabyla formu občanské války. Ta operace Kyjeva na Donbasu, je operací směřující k plné, totální likvidaci veškerého obyvatelstva, všech těch lidí, kteří se opovážili bránit se své vlastní likvidaci. To jsou absolutně rozdílné principy. U nás probíhá pomoc na úrovni veřejné inciativy. Ano, přichází z Ruska, ale na úrovni veřejné iniciativy. Probíhá pomoc odborníky, zbraněmi, zásobováním. Tyto dvě věci nelze zaměňovat.

 

Rusko není stranou konfliktu. A ta otázka byla položena tak, jakoby Rusko bylo jednou stranou konfliktu. Už všichni, dokonce i představitelé kyjevské bandy, včetně generálního štábu a armády, přiznali, že Rusko není stranou konfliktu, že nikde není ruská armáda a dokonce ani odborníci, které by tam snad vyslalo vedení Ruska, ruská vláda, aby tam působili. A kde jsou ruští vojáci, jejichž přítomnost nepopíráme? Na Ukrajině přece jsou? Ano jsou. Dokonce v zóně konfliktu? Ano i tam.

 

Jsou součástí společné monitorovací mise, kde jsou zastoupeni i důstojníci té ozbrojené ukrajinské sebranky. V těchto komisích jsou i zástupci ruské monitorovací mise, kteří mají dohlížet na to, co se tam děje. Takže tam jsou. A je zbytečné snažit se to překroutit. Co jako Putin prý přiznal a podsouvat mu něco, co nikdy neřekl. Víte, všechny podobné otázky…

Prý: „Ponechme teď terorismus stranou!“ Jenže právě ten terorismus je zde klíčovým pojmem! To je totiž právě ta věc, která určuje, co je nepravidelnou armádou nějakého státu a co nepravidelnou armádou nějakého státu není.

 

Protože Rusko nemá žádnou potřebu vytvářet nepravidelnou ruskou armádu na ukrajinském území, na území Donbasu. Protože ta armáda se tam vytvořila sama. Přišli tam pancharti likvidovat civilní obyvatelstvo a lidé se pozvedli ke své obraně. Těmto bránícím se lidem přichází pomoc, ale na úrovni veřejné inciativy. A kde se účastníme na úrovni státu? Jsme jedním z garantů Minských dohod. Jsme účastníky Normandského formátu. Ovšem až na to, že Rusko plní své závazky jako garant Minských dohod, i jako člen Normandského formátu a Francie a Německo se o to ani nepokoušejí!

 

Kde je ten platební systém, který Německo slibovalo vytvořit, aby lidé na Donbasu nestrádali kvůli tomu, že se kyjevská banda snaží o jejich ekonomickou genocidu? Žádný takový systém tam není a ani se NEPOKUSILI ho vytvořit!

 

Francouzi se také neustále vykrucují. Všude uhýbají od své role garanta! Jediné co umí je vyřvávat: „Ať Rusko plní!“ A jaké požadavky vznášejí? Jako by Rusko bylo účastníkem toho konfliktu!

 

Jen se například podívejte na dokumenty předkládané v OSN. To je velký úspěch (Minské dohody). Vždyť proč se všichni nepřátelé Ruska snaží zbavit Minských dohod? Distancovat se od nich? Protože se jedná o diplomatický nástroj, který odhaluje mravní základ činnosti kyjevské bandy a všech, kdo za ní stojí, a že těmi teroristy jsou právě ty ukrajinské ozbrojené síly a kárné batalióny.

A hodit je všechny do jednoho pytle a říci, že jsou to stejní teroristé?! Opakovaně se ptám, koho v Kyjevě vyhodili do povětří? Nikoho. A kolik dětí již zemřelo v důsledku činnosti ukrajinských ozbrojených sil? Té ozbrojené ukrajinské sebranky? Těch kárných bataliónů? Činnosti Ukrajinské bezpečnostní služby? A to nejen v oblasti Donbasu, ale na celé Ukrajině!

 

Ukrajina se už proměnila v region chaosu a bezpráví. Zachtělo se jim zaútočit na vojenskou jednotku v Oděse? Jen do toho, poberte tam majetku, co unesete. Dovedete si vůbec představit, že by někdo mohl takto vstoupit na území vojenské jednotky? I kdyby se jednalo o nějaké jejich sousedy podnikatele? To je možné pouze na Ukrajině, kde je absolutní bordel.

 

V restauracích tam dochází k přestřelkám, auta tam vybuchují, panuje tam absolutní svévole. Stát jako takový tam prostě neexistuje. Operují tam pouze mafiánské skupiny, které si tam... Které si tam dělají, co je napadne. A teď nám ten člověk navrhuje, abychom ty lidi, co se pokouší bránit před touto svévolí, považovali za teroristy? Má vůbec nějaké svědomí?

 

21:32

Další otázka je od Chirurga. V některých pořadech Otázka odpověď jste neodbytně vnucoval čtenářům, aby si sami přečetli ukrajinskou ústavu, kde prý se píše o zvláštním postavení Krymu, který nikdy plně nebyl součástí Ukrajiny. Začal jsem hledat na internetu a ani v jedné variantě ukrajinské ústavy počínaje Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou nestojí nic o zvláštním postavení Krymu. Ano, je mu přiznána autonomie, ale přísně v rámci přidělených pravomocí. Potom jsem vyhledal první ústavu Krymské republiky z roku 1992, ve které se uvádí, že Krym je světským státem, který dobrovolně delegoval Ukrajině část svých pravomocí. Ovšem tato ústavní ustanovení, stejně jako funkci krymského prezidenta, zrušila Nejvyšší rada v roce 1995. Tak proč vědomě uvádíte lidi do omylu?

A dále Vasilij z Tuly uvádí přímo článek 134 ukrajinské ústavy: Autonomní republika Krym je nedílnou součástí Ukrajiny. Vy opět vydáváte své přání za skutečnost. Jen se podívejte, kolik takových autonomií je součástí Ruska. Takže když jsou autonomní, nejsou podle vás součástí Ruska?

 

Opět se jedná o otázku, která nemá hlavu ani patu. A víte, co je nejzajímavější? Že se mi v souvislosti s tou otázkou okamžitě vybavil vtip: Synku, podívej, moře!“ Kde tati?“ Znáte ten vtip? Ten kluk se v tom moři mohl klidně utopit a stejně by nevěděl, že právě to je to moře.

 

Ten člověk četl ústavu. Ten druhý z ní dokonce cituje. A mimochodem necitoval to celé, a to by měl.

A v tom článku 134 se například říká, že autonomní republika Krym je nedílnou součástí Ukrajiny… A dále? „… a v mezích pravomocí stanovených ukrajinskou ústavou, řeší otázky vztahující se k jejímu spravování.“

A pojďme, byl tam ten příklad s ruskou ústavou, ano? Tedy přesněji porovnávali to s Ruskem, a ptali se na to. Tak se pojďme podívat na konkrétní články.

 

Přečteme si tu ukrajinskou ústavu společně. Protože já už opravdu nevím, kolikrát bych ještě měl opakovat: Lidé přečtěte si to, tady je to moře, co byste ještě chtěli?

 

Takže článek druhý, část první, Všeobecná ustanovení.

Druhý článek ukrajinské ústavy zní: Ukrajina je unitárním státem.“

Zapamatovali jste si to? Unitárním státem!

 

Pátý článek: Ukrajina je republikou.“

A dále, až v deváté části nazvané Územní uspořádání Ukrajiny se v článku 133 říká: Systém administrativně-územního uspořádání Ukrajiny tvoří: Autonomní republika Krym…“

Okamžik. Republika je forma státu! Tak se vrátíme k tomu pátému článku: „Ukrajina je republika.“ Možná to není úplně přesně formulováno, ale dejme tomu.

 

Vrátíme se ke druhému článku: Ukrajina je unitárním státem.“ Takže podle toho by administrativně-územní uspořádání Ukrajiny mělo být tvořeno: oblastmi, okresy, městy, městskými čtvrtěmi, obcemi a vesnicemi, tedy tím, co je vypočítáno v článku 133.

Ale tady se říká: Systém administrativně-územního uspořádání Ukrajiny tvoří: Autonomní republika Krym... Není vůbec důležité, zda je autonomní či ne. Je to REPUBLIKA. Je to stát!

 

A v souladu s tím, jestliže v sestavě Ukrajiny je stát tvořící její součást, nemůže Ukrajina v žádném případě být unitárním státem, z podstaty věci. To právě proto je ta část o uspořádání Ukrajiny až ve 133. článku, v deváté části. A není to v prvním ustanovení.

 

Předhazují nám jako příklad Rusko? Tak se pojďme podívat na ruskou ústavu.

Opět Základní ustanovení - část první, článek první! Cituji: „Ruská federace - Rusko je demokratický federativní právní stát s republikovou formou vlády.“

Tak takhle má znít ústava.

 

Ještě připomenu článek pátý o zřízení: Ukrajina je republikou.“ V té ukrajinské ústavě. A článek první, tedy druhý: Ukrajina je unitárním státem.“ A v prvním článku té ruské stojí: „demokratický

federativní právní stát s republikovou formou vlády.

Cítíte ten rozdíl? U nás je hned ustanoveno, že se jedná o federativní stát a u nich je ustanoveno, že jde o unitární stát.

 

V souladu s tím vymezením, že Rusko je federativní stát, se v článku pět říká: Ruská federace se skládá z republik, krajů, oblastí, měst federální úrovně, autonomních oblastí, autonomních okruhů - rovnoprávných subjektů Ruské federace.“

Chápete ten rozdíl?

 

Když tedy čteme přísně podle zákona články ukrajinské ústavy, tak přijdeme k následujícímu: Ukrajina je unitárním státem ve formě republiky.

A z toho vyplývá, že žádný státní útvar ať už autonomní či neautonomní není součástí Ukrajiny.

A s ohledem na to také logicky, absolutně logicky a zcela správně to není uvedeno ve všeobecných ustanoveních určujících státní zřízení Ukrajiny, ale až v administrativně-územním uspořádání, kde je popsáno, co je řízeno z Kyjeva.

A tam se tedy potom také říká, že součástí Ukrajiny jsou, že součástí systému administrativně-územního uspořádání jsou: Autonomní republika Krym,…

 

Takže v tomto článku se fakticky říká, že na základě druhého a pátého článku ten článek 133 upravuje, že Republika Krym, Autonomní republika Krym je svěřena do správy kyjevské centrály.

 

Já už opravdu nevím: Synku, no tohle všechno je přece to moře!“ Je tak těžké si to přečíst?

A ještě nám tu tvrdí, že to četl! I já jsem to četl. Cožpak čteme knihy odlišným způsobem? Takže co bych na tom měl komentovat?

Stačí si najít ústavu a podívat se do ní. A ti lidé, kteří psali Ukrajině tu ústavu, vědomě nezačlenili Republiku Krym do sestavy Ukrajiny a jen Ukrajinu pověřili její správou.

 

Je tam ještě mnoho dalších článků potvrzujících to, co říkám. Vždyť si to přečtěte.

Třeba další část, ta desátá se přímo jmenuje Autonomní republika Krym!

Jenže to musíte správě číst a s porozuměním první části. A to čteme stejnou ústavu. Takže kolikrát ještě bude nutné tuto věc komentovat?

 

Já myslel, že s tím vůbec není třeba ztrácet čas, že každému stačí najít si tu ústavu a přečíst si jí. Vždyť každé slovo má svůj smysl. A s ohledem na právnické dokumenty to platí o to více. Ústava je právní dokument určující formu státu. Jeho fungování! Jestliže v té ruské je řečeno: federativní stát, tak hned v první části je také upraveno, že se skládá z republik, krajů…

A tady je to uvedeno až v deváté části a jedná se o administrativní řízení. Nic tam nestojí o tom, jakým způsobem jsou upraveny vztahy mezi Ukrajinskou republikou a Autonomní republikou Krym, to v první části vůbec není. To je tak těžké to pochopit? To už opravdu nevím.

 

Čtěte knihy, čtěte to, co je napsáno a ne to, co se vám zdá. Potom to dopadá podle pořekadla: Hledím v knihu (vidím figu).

 

30:50

A ještě jedna otázka od stejného uživatele. Ve svých pořadech vyzýváte posluchače, aby se neúčastnili nepovolených mítinků proti vládě, a varujete je před podnikáním rozhodných kroků ke změně vlády, neboť existují jiné, pokojné způsoby protestu a konkrétně hlasování ve volbách. Jestliže se budeme držet této logiky, tak co by bylo s Ruskem, kdyby se bolševici silou nezmocnili a neudrželi si moc, a místo toho vyzývali lidi, aby se pouze účastnili voleb?

Proč bylo rozhodné jednání bolševiků na podzim roku 1917 pro Rusko přínosem a stejné jednání po sto letech již ne? Vždyť ta situace je podobná. Ti nahoře nemohou (vládnout postaru), ti dole nechtějí (žít po staru). Řídí nás liberální prevíti. Ale i základ bolševiků v té době tvořili hlavně podpindosníci zajímavé národnosti, Trockij, Zinovjev, Sverdlov…?

 

My dnes máme večer otázek s překrucováním? Jak je vůbec možné porovnávat dnešní situaci s tím, co bylo v listopadu roku 1917? Jak? V důsledku únorové revoluce ruský stát v listopadu, tedy v říjnu, 25. října podle starého kalendáře, tedy v říjnu roku 1917, fakticky neexistoval. Zcela se rozložil. A bolševici fakticky převzali řízení státu bez jakéhokoliv zvláštního odporu ze strany jakýchkoliv politických sil.

 

Otevřete si prosím jakoukoliv učebnici ze sovětského období a přečtěte si, jak vypadal vítězný pochod sovětské moci, nastolování sovětské moci na území. Tak to bylo. Cožpak bolševici hned plánovali převrat? A co to „rozehnání“, v uvozovkách samozřejmě, ústavodárného shromáždění? Vždyť volby delegátů do ústavodárného shromáždění se přece konaly? Ale čím to skončilo?

 

Nebylo vůbec usnášeníschopné, nebylo s kým se o čem dohadovat. A bolševici pochopili, že místo mlácení prázdné slámy ve shromáždění, které nemá kvórum, kde pokud by i došli k nějakému rozhodnutí, tak by ho nikdy neschválili, že je třeba místo prázdného řečnění vrhnout se na záchranu státu. A toto chce přirovnávat k tomu, že se teď pokoušejí rozložit stát, který má určitou zdrojovou stabilitu? A ta jeho stabilita je natolik velká, že teď všude tvrdí, že se Rusko vměšovalo tam, vměšovalo onam… Tohle jsou samozřejmě jen fámy, ale

Rusko přece zasáhlo do procesu likvidace Syrského státu a tím také do rozpoutání velké teroristické války.

Kde je teď ten nástroj na rozpoutání velké teroristické války? Není. ISIL byl prakticky zlikvidován. A Syrský stát sílí před očima. To znamená, že tam ten vklad Ruska je pozitivní a to jak ve světě, tak uvnitř Ruska. Ano, vše nejde úplně hladce, ano, je kladen odpor, je tu i cílevědomá sabotáž ze strany řídících struktur, které chtějí vše dovést do takzvané revoluce, a přesněji řečeno k majdanu. Aby i u nás byl Donbas po celém území.

 

Jak to, mimochodem, fakticky přímo prohlásil, o své osobní účasti v tomto procesu, Žirinovskij v posledním pořadu Nedělní večer u Solovjova. Přímo to prohlásil, že jeho snahou je zařídit nám tady Donbas na celém území našeho státu. Doporučuji vám se na to podívat, na to jeho prohlášení. Už teď se připravuje na to, aby neuznal Putinovo vítězství ve volbách, a na celém území rozpoutal válku. Prý patriot!

 

Bolševici ve svém jednání vycházeli z účelnosti, z aktuálního stavu státnosti. Bylo formováno ústavodárné shromáždění? Byly volby? Tak se jich účastnili. Ten volební proces nic nepřinesl, nevedl k ničemu a stát dál hynul. Tak si místo žvanění zvolili řešení státních problémů. A já teď prý říkám… A jak to? Takto.

Lidi na náměstí problém nevyřeší. Vyvedete lidi na ta náměstí… Je dost těžké přesvědčit jednoho člověka k tomu, aby se choval nepříčetně a podnikal sebevražedné kroky, ale s davem je to naopak velice jednoduché.

 

A ti západní političtí technologové, kteří řídí ty lidi předstírající revoluci podle Sharpovy metodické příručky, dobře vědí, jak takový dav nastartovat. Je to možné vysledovat i z té Sharpovy metodické příručky. A tak se ptám: Pojedete tím, co se vám nabízí, nebo budete dál čekat na taxík?

 

Moc je v praxi realizovatelná schopnost řídit. Bojujete o moc ve státě? Tak si uvědomte, že to je v praxi realizovatelná schopnost řídit. Řízení je proces informační. Šíření informací je řízením. Máte-li kvalitní informace a umíte je správně podat, tak lidé ve volbách půjdou za vámi. Pochopí vaši pravdu a budou za vás hlasovat.

 

A to, že Žirinovskij už teď vyřvává, že volby nebudou demokratické, že budou zmanipulované. Už teď! Ještě ani neznáme kandidáty a on už připravuje dav, hecuje ho. Pro takové lidi jako je Žirinovskij lidská krev nic neznamená a jsou připraveni ji prolévat celými řekami, jen aby jejich páníček za louží byl šťastný. Jenže páníček za louží se už změnil a oni to nechápou.

 

Jen se podívejte, jak splaskávají protitrampovští senátoři, kongresmani, jak využívají ty sexuální skandály a odstřelují je díky nim, dokonce i Bushe staršího, který už je na invalidním vozíku, ale stejně si prý nedá pokoj. Na tomto základě tam probíhají úplná jatka.

Víte, je to tak, že je zbytečné jít do přímého střetu, stačí využít takový mechanismus, jaký máte po ruce. A globalisté…

 

Znovu opakuji, že státní elita v boji s globalisty nevyhraje, globalisté je rozpráší, ale bude to rozložené v čase.

Jen si vzpomeňte, jak na všech těch talk show rozvážně debatovali o tom, jak pohořel Trump, tohle prohrál, tamto mu kongres neschválil, takže je úplně vyřízený. A ti samí teď říkají, že Trump už natolik posílil, že se mluví o druhém volebním období… Jakoby předtím netvrdili, že Trump je odepsaný. A když jsme říkali: „Lidé, co to říkáte, podívejte se, jak reálně probíhají řídící procesy, kde tam vidíte, že by Trumpova pozice slábla? Vždyť své pozice stále jen posiluje.“

 

Ale kdo tohle tvrdí? To není důležité, protože to neřekli v televizi! Nezaznělo to z těch předních televizních kanálů, tak co bychom to poslouchali? My přece víme své! Usadili nás do pískoviště geopolitiky, tak se v něm budeme hrabat, protože nám to sám páníček nařídil, přece ho nerozčílíme.

 

Abyste si tedy nepletli, abyste nezaměňovali pojmy, abyste neřadili lidi, kteří hájí svůj život, čest a důstojnost mezi teroristy a z teroristů nedělali běloskvoucí nevinné beránky, abyste si ujasnili všechny ty pojmy a dokázali vidět rozdíl mezi situací v roce 1917 a v roce 2017, musíte mít určité znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti.

 

Musíte vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy, to, o čem my neustále mluvíme. Lidé studujte a pamatujte si, že moc, to jsou znalosti, tak berte tuto moc do svých rukou a studujte. Vždyť ty znalosti jsou volně přístupné. Ale ne. Neustále nám navrhují zaskákat si na majdanu, zapochodovat si, zařvat. Někdo své proslovy pronese i z tribuny, možná se dostane i na někoho z davu, aby řekl něco z tribuny, aby se mohl nafouknout, jak moc je významný a v davu se potom kasal:

Já jsem také mluvil z tribuny!“ Aby všichni měli o čem snít, no a stát zatím zahyne. A my nepotřebujeme, aby stát zahynul, zatímco budou mlátit prázdnou slámu. Proto každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho zná a chápe více, jak hlásá pravidlo Dostatečně všeobecné teorie řízení.

 

Lidé! Snažte se chápat více! Snažte se naučit, jak jsou řízeny sociální supersystémy, jinak budete rukojmími cizích řídících rozhodnutí. A takto, dokonce i v případě, že vedení státu bude přijímat rozhodnutí, která nebudou ve vašich zájmech, tak na základě společenské iniciativy, aniž byste porušovali zákony, vytvoříte takové informační pole, při kterém toto jejich řízení nebude životaschopné. Rusko má v tomto ohledu mimochodem velice bohaté zkušenosti. Ať už jsou přijaty jakékoliv zákony, tak jestliže neodpovídají zájmům Ruska, nefungují. Takže přibližně tak, proč jít nebo nejít do ulic.

- Tím jsme svůj seznam vyčerpali.

- Já jsem se už vlastně na lidi obrátil.

Aby si uvědomili, že znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou.

 

Přeji vám mírové nebe nad hlavou

a hodně štěstí. Do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 30.10.2017

G. Sharp - Od diktatúry k demokracii (Konceptuálne osnovy oslobodenia)

jardob | 19.11.2017

Spomínaná knižka v ruštine:
http://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/10/FDTD_Russian.pdf

prípadne v iných jazykoch, rovno zo zdrojového inštitútu:
http://www.aeinstein.org/from-dictatorship-to-democracy/

slovo v právnických dokumentech

Přemek | 08.11.2017

Aby to nezapadlo, pokud chceme porozumět právu, musíme vnímat jeho komplexnost (systémovost) i detail v podobě konkrétních formulací a jejich umístění v rámci struktury právního textu. Pjakin poukázal skvělým způsobem na skutečnost, že vymezení charakteru státu a vymezení správní struktury jsou dvě věci, které jasně oddělují správu státu a správu jiných než státních teritorií. Proč asi v ČR nemáme Autonomní republiku Morava (přátelé Moravané prominou příklad)? Protože ČR je jednotný stát spravující veškeré své území, tedy včetně Moravy a Slezska. Kdyby ale jednotný stát ČR spravoval např. Autonomní republiku Země Františka Josefa, pak by bylo jasné, že Autonomní republika Země Františka Josefa není součástí jednotné ČR. Zpět k ukrajinské ústravě: Právě ona skutečnost, že Autonomní republika Krym není stát ve státě ale jiný stát, byly příčinou prvních dvou referend o vymanění se i z ukrajinské, tedy "cizí" správy. Když se po třinácti letech ukázalo, že ukrajinská správa ARK vůbec nefunguje navzdory všemu úsilí ze strany ARK i některých představitelů vlád v Kyjevě, po převratu v Kyjevě neváhali a konečně se vymanili z ukrajinské správy. Připomínám, že Pjakinův argument o výčtu spravovaných územních jednotek až kdesi v článku 133 ukrajinské ústavy ve skutečnosti říká: V ukrajinské ústavě je od počátku své existence zakotvena snadná možnost volby lidu ARK zvolit si svůj osud nezávisle na vůli Kyjevu. Myslíte, že ruská sevastopolská základna a posádka byly předmětem pouze bilaterální smlouvy bez ústavní pojistky?

Re: slovo v právnických dokumentech

badatel | 09.11.2017

Konečně jednoznačné, jasné a přesné vyjádření.
Díky

Kdo psal "knihy svaté"?

badatel | 07.11.2017

Bůh nepotřebuje nic sepisovat.
Desítky tisíc let se skutečné vědění nezapisovalo, nýbrž žilo a šířilo ústně. Druidi, volchvové, ..., šamani, Ježíš (ten skutečný, ne ten literární falzifikát) a mnoho dalších. Nejen tito specialisté, ale i lidé prostí.
Písmo bylo učeno pro zápis věcí nedůležitých, pro jedince slabé duchem a se špatnou pamětí.

Pouze ďábel potřebuje sepisovat své "učení", aby nikoho nenapadlo přemýšlet o pravdě. Proto tento redaktor vytvořil celkem 3 "náboženství knihy" podle návodu:
- vezmi pravdivé příběhy - dodají věrohodnost;
- avšak pouze zlomky - nedá se v tom vyznat a poskládat skutečnou mozaiku (lidská zapomnětlivost vymaže ostatní stopy);
- promíchej to a okořeň mystikou, avšak bez vědomí souvislosti - povzneseš text nad realitu a zajistíš neověřitelnost;
- na "klíčová" místa přidej max 3 % účelových lží (ne víc, vzbudilo by to nedůvěru a pochybnosti o celku) - je tak vložen program budoucí destrukce;
- posvěť to dogmatem víry - lživé písmenko tak povýšíš nad BOHA;
- dodej symboly - antény pro mezidimenzionální komunikaci a odsávání energie;
- jakkoliv zvýhodni propagátory - ti přesvědčí dav.
Semeno je zaseto a Ďábel umí čekat.

Když jsem před nedávnem konal hloubkový ponor do minulosti a prosil Otce nebeského, aby mě sdělil, kde je počátek našich dnešních problémů, zavedl mě až do Atlantidy. K okamžiku, kdy jsme se nezodpovědně nechali přesvědčit, že se nemusí každý snažit mířit k Bohu, neustále se stále učit a zdokonalovat. Že tuto starost máme nechat vybraným zástupcům - "knězům" a my se máme již věnovat něčemu jednoduššímu, prozaičtějšímu, a pak již více potěchám a zábavám. Pak již bylo snadné společnost rozdělit, postavit frakce proti sobě i světu, a nakonec i iniciovat destrukci. Nezvládnutí své vlastní evoluce tak vedlo k božímu dopuštění.

Odštěpená část civilizace, která byla od samého počátku proti tomuto scénáři, tomuto vývoji, a udržovala a dodržovala původní vyšší principy mravnosti již tehdy žila mimo centrální Atlantidu v prostoru dnes zvaném bájná Hyperborea. Protože kataklyzma se jich dotklo také, museli i oni utéci z domova. Odešli ve dvou hlavních pochodových proudech. Větev Keltů a větev Árijů. Ti pak sem do Evropy přišli později od východu s názvem Venedi (Slované) a bez velkých problémů spolu opět splynuli. Proto Slované tak někomu moc leží celou dobu v žaludku. Neboť kdykoliv na ně narazil, tak vždy ve svém ďáblu milém snažení pohořel.

Pozn.: místo vymýšlení nových "vědeckých pojmů" užívám pro popis jistých principů termíny všem notoricky známé a jasné. Dokonce jsou známé a jasné i neznabohům, ateistům a materialistům, i jiným fundamentalistům.
"Poloviční vědění je nejlepší zárukou diletantského řešní krizových situací. Proto se oficiální věda neustále štěpí a ...
Úzká specializace v jednom oboru znamená diletanství ve všem ostatním.

Re: Kdo psal "knihy svaté"?

Jana | 07.11.2017

Argument že není potřeba nic sepisovat mi připadá dost zvláštní. Jako celá civilizace se posunujeme dál jen díky tomu, že se můžeme opřít o vědění našich předků, které zůstalo zachované v knihách. Jen díky tomu vděčíme za pokrok, že máme na co navázat. Osobně jsem vděčná každému, kdo je ochotný se podělit o své drahocenné zkušenosti a vědění co v životě posbíral a napíše knihu.

Prastaré knihy mohou být pro lidi dnes nesrozumitelné, jsou plné symbolů a podobenství, různých analogií, ale pokud se někdo v nich naučí číst, tak může pochopit z nich skryté informace, ostatním utajené. To samozřejmě nevylučuje že do nich mohl někdo propašovat manipulace, s tím je třeba počítat. To už je prostě práce Ďábla.

Re: Re: Kdo psal "knihy svaté"?

badatel | 07.11.2017

Spisy pro žáky (učebnice) existovaly vždy, např. i v Egyptských chrámech. Jenže velmi brzy se zjistilo, že mnoho papoušků se naučí pouze opakovat text, kterému nerozumí. Proto od jisté úrovně výš se to nesepisovalo, nýbrž předávalo přímo z učitele na žáka (často i nonverbálně, přímo z mozku na mozek). No a horší a neúspěšní žáci si pak zase vylepšovali „imidž“ – já jsem se učil u toho ..., ale již neříkali jak úspěšně.
A přitom život s sebou velmi často nese nutnost místo přesného dodržení dříve standardního řešení tyto postupy měnit a modifikovat. A to vyžaduje opravdu hluboké pochopení jevů, ne jen odpapouškování. (Mimochodem, měl jsem kdysi žáka, měl dokonalou audio a video paměť. Vždy suverénně mluvil, jenže nikdy nevěděl co a jaká byla otázka – obsah a smysl mu unikal. K maturitě nedošel.)
Další důvod byly možné falzifikace textů.

A protože texty s pravdou byly „nebezpečné“, proto se vypalovaly knihovny … a nápisy v kameni stesávaly, kdykoliv bylo potřebné. A vytvářely knihovny nové – „ty správné“. Pro přenos informací přes věky se ukázalo jako nejspolehlivější medium právě lidský mozek. Musíme však číst také srdcem, které je v souladu s mravností.
Jinak vše je v ákaše zapsáno, jen se tam dostat, a naučit čerpat informace.

Ale děkuji ti za pobídku, asi tu knihu přeci jen dopíšu. Taky v knihách často hledám.
Jinak díky internetu dnes se zdroji informací není problém. Pouze ten vlastní čas.
Jedno z pravidel, jak něco utajit, říká: „zveřejnit“. A nikdo si toho ani nevšimne.

Re: Re: Re: Kdo psal "knihy svaté"?

Jana | 08.11.2017

Přenos informace z mozku na mozek zní slibně. Ale opravdové vědění vzniká až vlastní prožitou zkušeností, tedy až aplikací těch informací. To asi přenést stejně nelze.

Re: Re: Re: Re: Kdo psal "knihy svaté"?

badatel | 08.11.2017

To máš naprostou pravdu.
V tomto okamžiku bych měl říci, že můžeš nastoupit do učení.
Pro začátek, ale i pro středně pokročilé doporučuji podívat na internetové radio https://free-planet.eu/cs/radio/, nebo také na stránky www.miroslav-zelenka.cz. Tam jsou také meditace ke stažení. Samozřejmě různých škol je více, jen si vybrat.
Moje stránky zatím již 2 roky spí a teprve sbírám síly k jejich znovuoživení.

Re: Re: Re: Re: Re: Kdo psal "knihy svaté"?

Jana | 08.11.2017

Děkuji za odkazy, podívám se na to :)

Re: Kdo psal "knihy svaté"?

Bříza | 07.11.2017

Máš ty,nebo někdo jiný, zkušenosti s telepatií, jak jsi psal,že je to nejlepší způsob předávání informace? Myslím tím předávání obrazů a algoritmů z mozku do mozku, nikoliv jen varování někoho na dálku.

Re: Re: Kdo psal "knihy svaté"?

badatel | 08.11.2017

Toto je již záležitost mistrů a je podmíněna dlouhodobým tréninkem. Může to také být pro praktikujícího velmi nebezpečné.
https://www.suenee.cz/general-kgb-o-psi-zbranich-1-dil/
Dole pak jseou další pokračování.

Bible

Michael | 06.11.2017

Bible a jenom Bible, zde se nachazi pravda. Tuto knihu palili, zakazovali...Nikomu se nepodari pismo svatw znicit. Pravda zvitezi pamatujte

Pravda

GP | 06.11.2017

Pravda je pouze jenom v BIBLI v ničem jiném, nic nezničí pravdu, která je v ni obsažená, žádná jiná lživá koncepce, čas ukáže kdo se myli a kdo ma pravdu

Re: Pravda

badatel | 06.11.2017

Jó tam.
Dlouho mě trvalo, než jsem přišel na to, že právě tuto knihu sepsal Ďábel.

Re: Re: Pravda

Jana | 06.11.2017

No, myslím že by z vás měl radost, že se jeho dílo daří...

Re: Re: Re: Pravda

GP | 06.11.2017

Dablovi se nepodari znicit Bibli, pismo svate, nikomomu se to nepodari,

Re: Re: Re: Pravda

Michael | 06.11.2017

Dabel vi ze nakonec prohraje, zbyva mu moc kratky cas, uvidime jak to dopadne

Re: Re: Pravda

Hox | 07.11.2017

Pravdu máte oba, v současné Bibli jsou části jak od Boha, tak od Satana. Křesťané se na to buď podívají a odsejou zrno od plev, nebo církev zanikne.

Re: Pravda

majka371 | 12.11.2017

Nemám dojem, že práve Biblia je tá správna kniha kníh :-) Ktože ju napísal a x-krát prepísal? A ešte niečo. BOH - ako ho vnímajú "veriaci" je iba výmysel chorých hláv na ovládanie davu. Ešte krajšie vykreslenie tejto "jedinečnej" osôbky je osôbka s názvom ALAH. BOH má v našom žití iný význam, nie je to JEDNA osoba, nie je to JEDEN najmúdrejší mozog medzi ostatnými mozočkami. BOH je naše svedomie, morálka, vedomie, láska, život... A každý kto vládne svetu, alebo chce vládnuť, BOHA nemá v srdci, nemá ho ani v šišinke, je slepý, hlúpy, je iba sebastredný a zlý. Pracuje iba na tom aby "davy" boli ešte slepejšie a hlúpejšie ako on sám. Hlúpy kráľ potrebuje vládnuť ešte hlúpejšiemu davu aby mohol byť kráľom...

Tři šachovnice

badatel | 05.11.2017

Skvělá analýza, vše do puntíku platné. Pjakin mi pokaždé zvedne náladu, přesněji víru v dobrý konec. KSB a DVTR jsou skutečně jedinečné techniky k pochopení našeho aktuálního dění, a také praktický návod, jak z toho ven.
Jenže není to celé. Skutečná realita obsahuje ještě další dvě komplexní šachovnice. A všechny se navzájem prolínají, navzájem ovlivňují, jsou propojené. A o tom se již nemluví ani zde. Když jsem se o tom před cca 3 dny zmínil na http://www.vodaksb.eu/diskuse/, tak příspěvek zmizel dříve, než jsem si stihl ověřit, že se tam správně zařadil.
Zaplať pánbů, Putin o nich ví a plně jim rozumí a pracuje i na těchto hladinách. Jinak by jej to již semlelo také.

Re: Tři šachovnice

Dagmar | 05.11.2017

Jake to jsou ty sachovnice co nam chybi? Jinak se naprosto ztotoznuji s vasi chvalou

Re: Re: Tři šachovnice

badatel | 06.11.2017

Jednou šachovnicí je účast MZ (mimozemských) civilizací.
Důkazů a informací o jejich účasti lze dnes na netu nalézt dost. Byli tu jak ve velmi dávných dobách, způsobili i zániky civilizací (nejen Atlantidy), ale pletou se nám tu dodnes. I lidská rasa z nich pochází, včetně různých variant genetických křížení.
Těch skupin je vícero a bojují mezi sebou, i o nás.
Pro některé skupiny představujeme velmi dobré sousto na talíři. Abychom tak neskončili, o to se starají zase jiné, rodičovské skupiny. Než však někdo nastoupí do "vesmírných záchranných lodí", doporučuji si vzpomenout na způsoby náboru černochů na lodě plující do Ameriky před cca 200 lety - jen si tehdy odskočili nakoupit korálky.
Přestože MZ mají mnohé technologie vyspělejší než my, tak jsou v této části vesmíru také vázáni fyzikou a mnoha dalšími pravidly "kosmické hry" a principielně jsou 3D(+-) asi jako my.

Druhá šachovnice pak je energeticko-informační hladina.
V ní je utkán výcvikový vesmír (matrix). Tato hladina je také dělena na "hustotní" hladiny - různé vyšší dimenze a také jsou obývány. I zde jsou dány pravidla "hry na život". Je to prostor magie, mystiků, druidů, volchvů a skutečných šamanů (ne turistických atrakcí v rezervacích).
I zde jsou různé zájmové skupiny, ale také i mocné technologie.
I zde platí Božské zákony, které není povoleno obcházet.

A všechny 3 šachovnice se zde na Zemi vždy prolínaly a stále ovlivňují. Jen do námi kontrolovaného sektoru časoprostoru se dostává minimum informací, často velmi silně zkreslených (naše biosenzory jsou úmyslně omezeny). A abychom se náhodou nedopátrali pravdy na základě stop a odhalených důkazů, o to se starají jak kněží (3 systémy založené na knize), tak i dezinformátoři z Holywoodu se svými fantasmagoriemi - návod jak předem zesměšnit každého, kdo přijde s jakýmikoliv důkazy.
Kdo hledá najde.

Re: Re: Re: Tři šachovnice

M.C. | 07.11.2017

Před časem něco v tomto smyslu prohlásil na plnou hubu do televize Medveděv. Že když nastoupil do funkce prezidenta, tak dostal k prostudování dva šanony dokumentů s nejvyšším stupněm utajení.
V jednom byly informace o MZ, ve druhém o obranném systému Ruska včetně tajných zbraní.
Sice to zinscenovali jako že se jenom prořekl po skončení oficiálního vystoupení v domnění, že jsou kamery vypnuté, ale tomu může věřit tak dítě do osmi let.
Červené světlo na televizní kameře bylo už v 70.letech, to je jedna věc. Druhá věc je, že o takto tajných skutečnostech by určitě na potkání nevykládal v přítomnosti televizních techniků.
Čili emzáci jsou někde venku, Bůh je všude kolem nás.

Re: Re: Re: Tři šachovnice

Hox | 07.11.2017

Co se týká těch dvou dalších rovin, nejsou určující. Určující je úroveň vědomí lidstva, míra chápání, mravnost, což by se dalo souhrnně označit jako "stupeň probuzení", ale ne v tom profláklém ezo smyslu, ale ve smyslu míry chápání a reálné mravnosti, cílů. Směrování budoucnosti určuje kritická aktivní masa, 4-5% společnosti, nikoliv mimozemšťané nebo šamané.

Re: Re: Re: Re: Tři šachovnice

badatel | 07.11.2017

Nepodceňuj.

Re: Re: Re: Re: Re: Tři šachovnice

Hox | 08.11.2017

Nepřeceňuj.

Re: Tři šachovnice

asdf | 06.11.2017

taky se primlouvam ze informaci o tech rozsirenych sachovnicich. Jinak prispevky tady "mizi" vcelku bezne, muze za to debilni cdn cloudfare, nefunkcni zacyklena google captcha, a kdovi co jeste. Kdyz to obsahuje odkaz na internet, je to jeste tezsi. A pred nedavnem to bylo rozbity cely a prispevky nesli pridavat vubec. Tak bych to zas jako takovou megakonspiraci nevidel..

Re: Re: Tři šachovnice

badatel | 06.11.2017

Děkuji, zase jsem něco více pochopil.

Re: Re: Re: Tři šachovnice

Hox | 07.11.2017

Tak tak, tady si musí člověk vždy před odesláním příspěvek hodit do schránky, pak zkontrolovat zda se objevil nebo zda vyskočila captcha, a i tak to někdy neprojde, proto je dobré si cokoliv delšího před odesláním zkopírovat do schránky.
Na vodaksb se zase objevuje hromada spamu, mezi nimiž občas nový příspěvek nového autora, takže se mohlo stát, že jsem si něčeho nevšiml a smazal to spolu se spamem.

nemas na nas

kolkobudeszit | 05.11.2017

Zakon casu ta dobieha. I samotne prispevky p. Pjakina, ktorym sa len kryjes, ta postupne kompromituju, lebo KOB, chces obratit, len v zaujmy svojich islamskych sponzorov.
Sam p. Pjakin pomaha odhalovat tvoju podstatu -jasne sa vyjadril i v minulom diely, ze "clovek musi mat PRIAME spojenie s Bohom, nepotrebuje vselijakych cirkevnych prostrednikov"! A to je i pravy postulat Ved, ktory prznia rovnaki ideologicki nastrcenci, ale vo Vedach, ked ty posobis v KOB. Preto stale mazes moje tvrdenie, ktore, ale horeuvedenym podporil p. Pjakin - VEDY SU VODA A KOB RYBA, SPRAVNE POZNANIE ZAHRNA OBE"
Ak si sa nezobudil, tak konci era vasich otcov byvalych ideologov vasej vyvolenej obce-"tendencie"uz neuregulujete, pretoze GP generaciami znizuje Vas intelekt a poskodil Vam DNK tak jemu podakujte za to, co sa Vam rodi, alebo sa Prebudte, ked sa mozu Rothschildovi Jehovisti, "lebo selma ma malo, casu!"

Evropa

Lenka N. | 04.11.2017

Ke komentáři ohledně Katalánska - moc prosím, zda by mi někdo ze vzdělanějších mohl vysvětlit, jak je to s Evropou, resp. EU. jaká byla ta původní myšlenka. Silná spojená Evropa byla v plánu GP a neoconi místo toho chytali rozvrat a islamizaci? Anebo GP změnil plány až za pochodu a začal z nej. důvodů ničit své předchozí dílo? Anebo vznik EU byla akce mimo plány GP, chyba, kterou bylo nutno odstranit, protože by se stala silným hráčem a konkurencí?
Moc díky za pomoc, nějak se v tom nestačím orientovat.

Současné vedení EU a vůbec celé chování tohoto spolku je takové, že vysloveně nutí státy uvažovat o vystoupení a útěku, jakkoliv p. Pjakin říká, že jen spojená Evropa má šanci - problém je ale v tom, že by se musela totálně změnit - t.č.není spojená, je to jen formalita, státy spolu nedrží a nic je nespojuje, jen byrokratický diktát z Bruselu a strach, co by bylo, kdyby ...

Re: Evropa

Nikdo | 05.11.2017

To co jsem pochytil (zdaleka se nepovažuji za odborníka) je toto a rozebíralo a rozebírá často (Pjakin také často na to upozorňuje). Nejdříve trochu obecně. GP řídí na hranici božího dopuštění tak, že podporuje globální elitu s kvalitní disciplínou (v současnosti má zoufalý nedostatek kádrů) a dále podporuje neřády - užitečné idioty, aby je pak mohla začistit globální elita a udělat z nich obětní beránky (přesněji obětní zrůdy, podle jejich chování). Ty neřádi udělají špinavou práci a globální elita je pak začistí a chvíli drží pořádek, aby pak v tichosti podpořila další neřády, které lidstvu vše kazí.

Plán GP byl s Evropou stejný: nejdříve zlý Islám na genocidu původního obyvatelstva a pak by násilí zastavil hodným Islámem, který by začistil všechny násilníky (užitečné idioty). Jenže jiný užitečný idiot a to státní elita USA se vymkla a chtěla by vládnout světu sama i když její řídící schopnosti jsou na úrovni rozmazleného dítěte (zvykli si, že oni dohody dodržovat nemusí, že pro ně pravidla neplatí). Státní elita USA, jejíž rukama byl plán Islamizace realizován ho začala urychlovat s cílem využít ho ve svůj prospěch a způsobit válku v Evropě a zase všechny oškubat jako v první a druhé světové válce (což se jim podařilo s podporou GP, samostatně na to nemají). Takže GP se teď musí vypořádat se státní elitou USA a stabilizovat Evropu, aby její rozvrat neposílil v současnosti likvidované užitečné idioty - státní elitu USA a tak plán Islamizace Evropy byl zrušen. Vzhledem k dynamice dějů, pochybuji, že by se GP k němu vracel, plány byli změněny a musí vše řešit jinak a další dlouhodobý vývoj je obtížně pro GP předvídat, což je důsledek řízení na hranici božího dopuštění.

Co se týká vedení EU, tak to je pomalu odepisované a například V4 je nenápadně posilována.

Můj osobní výklad:
Vzhledem k tomu že považuji pověst o Libuši (Praha město jež se bude hvězd dotýkat) za dílo GP, tak je možné, že koncentrace řízení Evropy se může přesunout do Prahy, některé náznaky jsou.

Re: Re: Evropa

Iveta | 05.11.2017

Doplnok.K tej spomínanej islamizacii EU nedošlo preto,lebo Putin úspešne začal robiť poriadok v Syrii.Takze sa museli zmeniť GP plány.Urobil im sktr.My mu za to ďakujeme.No a Europa, hlavne stred a vychod si i ma vybrať,aktm smerom sa bude uberať.Je na to vhodná doba.T.j.Ludia by mali tlačiť politikov,obratit kurz na východ.Podla výsledku volieb,mam za to,že ostaneme s Merkel.Dva roky sú málo,aby povyrastli.

Re: Re: Evropa

Eva | 05.11.2017

Pokud to správně chápu, spojení evropských států do EU bylo vytvořené s cílem ten spolek snáze ovládnout, zblbnout, zbavit svéprávnosti, pak ho zase rozložit na neschopné jednotlivce a fragmenty a islamizovat?
To vypadá, že GP má hodně špatný smysl pro humor a že se tím prostě baví. Proč by jinak toto dělal, když EU má pod palcem i tak, další destrukce není podle mého nutná. Pokud ovšem není za tím ještě něco jiného, např. zdroj energie - pokud by byli všichni nebo většina muslimská, neustále by se modlili a už by o ničem nepřemýšleli, a někdo nebo něco by jejich "lidskou" energii snáz získal? To jen taková úvaha ...
Pokud byl plán islamizace Evropy zrušen, byla by to velice pozitivní zpráva a RF a p Putinovi díky. Ještě se zbavit EU v jeho současné podobě ... Osobně preferuji příklon na východ, západ nám nikdy nepomohl a nic dobrého pro nás nikdy neudělal, ale jsem pro to, vycházet s každým státem přátelsky a co nejlépe, ovšem nikoliv v roli lokaje a poddaného .

Re: Re: Re: Evropa

Nikdo | 05.11.2017

O GP mi zatím není znám žádný fakt, který by svědčil o smyslu pro humor, spíše se bojí prozrazení (zatím o něm dav neví a spoléhá, že další generace přechytračí a zabrání nám předat naše zkušenosti a znalosti). Dané kroky GP dávají smysl, pokud tam dosadíme cíl, plné zotročení lidstva v následnosti generací, ale to je proti božímu záměru. Cíl nelze dosáhnout a tak probíhá balancování na hraně božího dopuštění. Část znalostí musí GP předat elitě, aby mohli lidi zotročit. Jenže na uchopení znalostí i jenom již někde uchovaných je potřeba určitá morálka a disciplína, nezle svět řídit pouze pomocí idiotů. A otroci musí mít také nějakou morálku, aby nezpůsobili chaos. Pjakin často mluví, že GP nic nevychází a dochází k fázovým posunům a zdvihům. Jsou pouze dvě cesty svobodné lidstvo a nebo zničení lidstva. GP má nějaké znalosti, které mu dávají nějaký náskok a může zdát více silný než. Nemůže však překonat zákon času.

Takže za mně se určitě nebaví a je spíše posedlý přáním zotročit lidstvo.

Re: Re: Re: Evropa

kolkobudeszit | 05.11.2017

https://pastebin.com/6MdDtqzd

Re: Evropa

LenkaN. | 05.11.2017

Děkuju moc všem v diskuzi za info a pomoc.

Pjakin pracuje profesionálně

Nikdo | 04.11.2017

Postupně jsem zjistil, že na to co Pjakin řekne se mohu spolehnout. Míním tím fakta, která Pjakin uvede. Pracuje pouze s ověřenými informacemi, které lze dohledat z otevřených zdrojů, což dříve zmínil. (Například mluvil o aféře kolem auta z filmu Návrat do budoucnosti, tak jsem si to vyhledal a plně se potvrdilo co uvedl).

Zde v článku jsem se podrobně dozvěděl jak je to s ústavou Ukrajiny a Krymem, což už Pjakin několikrát uvedl, že Krym nebyl součástí Ukrajiny, pouze byl Krym začleněn do administrativy Ukrajiny.

Z Ukrajinské ústavy
článek 2:
Ukrajina je unitární stát (protiklad federace - dále jsem se dočetl Unitární povaha státu nevylučuje uzemní autonomii, která musí být zakotvena v ústavě viz. článek 133)
článek 133 říká:
Systém administrativně-územního uspořádání Ukrajiny tvoří: Autonomní republika Krym…

Takže to nebyla anexe, protože bylo na Krymu referendum a vše bylo legislativně v pořádku a podle ústavy, protože Krym má v ústavě deklarovanou autonomii. To se ovšem z médií nedovíme. Pak je vidět, že se podpindosníci činili, protože kdyby byla autonomie vymezena hned třeba ve 3. bodě ústavy, tak by v mediích lhát o anexi již tak snadno nešlo.

Re: Pjakin pracuje profesionálně

badatel | 05.11.2017

Mám pocit, a nechce se mi to právě dohledávat, že nedávno bylo někde zveřejněno: jacísi právníci, snad až na úrovni OSN(?) zanalyzovali, že odstoupení Krymu od Ukrajiny a připojení k RF bylo zcela legální a podle všech platných zákonných norem.
Jinými slovy pak je důsledkem to, že všechny další jiné akce (sankce, ...) postrádají jakýkoliv mezinárodní právní základ.

Re: Re: Pjakin pracuje profesionálně

Iva | 05.11.2017

Je to pravda, bylo to potvrzené a dokonce jsem na to narazila i v nealternativních mediích (i když ne na titulní straně). Ovšem jak všichni víme, pindosové a jejich věrní lokajové podpindosníci byli až dosud zvyklí, že právo je to, co tvrdí oni, že jim projde každá lež, každé svinstvo a že si mohou tvrdit, co chtějí, a svět jim to bude baštit. Nějak nechápou, že časy se mění a že to už bude jinak.

Re: Re: Pjakin pracuje profesionálně

popolvár | 06.11.2017

dával som to ja na túto stránku aj s linkom na článok, je to vyjadrenie šéfa nejakého združenia právnikov pri EU - už si to presne nepamätám. Zverejnil to cca pre 1-2 mesiacmi

Re: Re: Re: Pjakin pracuje profesionálně

Hox | 07.11.2017

To prohlášení "nějakých právníků" je fejk, narazil jsem na to taky nedávno. Respektive prohlášení je, ale není to nic oficiálního, nějaký lobista. Ale řeč je o něčem jiném, o tom, že Ukrajina skutečně nemá uznané hranice přes OSN, což proběhlo tiskem asi tak před rokem, dvěma.

Ukrajina je umelý štát

A.D. | 04.11.2017

a život v nej je podriadený oligarchii,ktorá šla na ruku USA.Nič iné,Roberts nazval udalosti na "Majdane" najočividnejším prevratom v dejinách.Ukrajina je na odpis,no Putin jej dáva poslednú šancu,kedže prepisovanie hraníc nepotrebuje ani Rusko,ani žiadana iná krajina okrem USA a otroci v špičke EU.USA idú v svojom štandarde,rusi sa im snažili vysvetliť,že márne,no USA sú pred "perestrojkou" vo vlastnom štýle a odmietajú priznať si realitu.USA nemajú inú možnosť,než vyvolať vojnu,ale Európa je proti,čo vyvoláva vrásky na tvári USA.Ani Soros,zo svojimi užitočnými debilmi nedokázal vyvolať vojnu,čo je príznakom konca USA aj EU.Len si to nechú priznať..

Irenko, děkujem ..

Koloděj | 04.11.2017

Lehce objasňující, nezesměšňující Pjakin potěšil ... síce se jednalo o stále omílané nebo spíše historické záležitosti, ale dobrý..

Čekal jsem, jestli se vyjádří k návštěvě Steinmeiera, k jejich briefing, který vám svítí na účtu, a on ne :)..

Výrazy těch dvou ( Steinmeiera i Putina ) mi nepřipadaly zrovna .. nadšené. Němec dle mého přijel žebrat, ale nic nedostal, Putin si stál za svým, a on neměl pravomoci nabídnout více ( klid kolem Krymu, sankce ), ani sílu argumentů, k dosažení svého cíle.

Přidat nový příspěvek