Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.7.2019

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.7.2019

3.8.2019

 

 

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.07.2019.srt (63594)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.07.2019.txt (40331)
 

Fond konceptuálních technologií uvádí Analytický pořad Otázka-odpověď

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den
...29.07.2019.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

Vynechaly jsme dva naše pořady v souvislosti s druhým výjezdním seminářem organizovaným naším fondem, proto vás upozorňujeme, že chronologicky posledním pořadem byl ten z 08.07.2019.
 

00:50

K dnešnímu dni se tedy nasbíralo na našem webu velmi mnoho otázek. Začneme otázkou od Artura. Jestli to dobře chápu, píše Artur, tak největší problém tkví v tom, že Putin nemůže rázně vyměnit stávající „elitu“ a to ani tu odpovídající za ekonomiku, neboť se bojí, že by to vyvolalo v Rusku teroristické akce.
– To není úplně přesné, ale pokračujte.
Ale vždyť v případě dalšího zhoršování ekonomické situace možný počet obětí…
– V devadesátých letech jsme takto přišli řádově o třicet miliónů lidí, jak píše Artur. – …může několikanásobně převyšovat počet obětí z teroristických útoků.

Vždyť Putin na Přímé lince doznal, že z šesti priorit je hlavním problémem Ruska ta čtvrtá.

(V.V.P.)
Hm, jenže to není v tom, že se Putin bojí teroristických útoků, a proto nemůže vyměnit stávající elitu.
Ten problém je v tom, že když se z historického hlediska podíváte na jakékoliv probíhající změny, zjistíte, že se stát může změnit buď evoluční cestou nebo tou revoluční. Revoluční cesta znamená, že tu máme určitou „elitu“ a v důsledku nějakého závažného kataklyzmatu zpravidla doprovázeného občanskou válkou vedoucí k velkému krveprolití, utrpení a ničení, kdy, přestože zůstává podstatná část staré elity zachována, dojde přece jen k určité její výměně.

 

A potom je druhá cesta, ta evoluční, kdy je po určitou dobu připravována nová elita, nový řídicí sbor, aby mohlo dojít ke změně řízení.
Tímto způsobem byl například zničen Sovětský svaz.


Po říjnové revoluci se Sovětský svaz rozvíjel na základě elity skládající se částečně z původní elity a toho řídicího sboru, který se zformoval ve výsledku revolučních událostí a občanské války. Ať už to bylo dobře či špatně, tak dokud ten nový řídicí sbor nezískal znalosti a zkušenosti v řízení, bylo to ve dvacátých letech samozřejmě doprovázeno masovou byrokracií a snížením kvality řízení…

Jedná se o velice složitý proces. Navíc je ten proces revoluční výměny elit vždy doprovázen sociálními kataklyzmaty. V daném případě se konkrétně jednalo o občanskou válku.
Stalin pracoval na přípravě nového řídicího sboru a zformoval akceschopný řídicí sbor, který dokázal po dvou válkách obnovit náš stát, po té občanské i Velké vlastenecké válce.

 

Už dvanáct let po vítězství ve Velké vlastenecké válce byla vypuštěna družice a za méně než dvacet let do vesmíru odletěl první člověk.
A atomová energie začala být využívána pro mírové účely.
To na Západě nedokázali, ti se omezili jen na atomovou bombu a s mírovým využitím začali až po nás.

Takže nepřátelé naší vlasti, kteří vždy jednají…
Globální prediktor vždy jedná na základě toho principu, že není poután časem. Neboť když je někdo poután časem, tak to znamená, že se okamžitě podřídí algoritmice procesů působících z nadřazených úrovní.
To znamená, že je vždy omezován vnějším řízením. Potom už to nejste jen vy, kdo určuje proces, máte jen možnost manévrovat v rámci procesu založeného z nadřízené úrovně. Takže přijdete o subjektnost řízení daného procesu, jestliže vše přizpůsobujete nějakému časovému omezení.

 

Proto nemůže být konceptuální činnost nikdy poutána časem, neboť konceptuální činnost je činností časotvornou, která ten čas utváří. A čas je vzájemný poměr vlnových procesů.
Čas bývá různý: kalendářní, astronomický atd. Čas z hlediska zvířat a lidí plyne odlišně.

 

Takže k té podstatě. ...Jak byl likvidován SSSR?

Ten řídicí sbor, aby mohl být zlikvidován SSSR, byl připravován dlouho, velmi dlouho. Začalo to Chruščovovým táním, pokračovalo to Brežněvovou stagnací a Gorbačovovou přestavbou, a až potom mohly nastoupit ti „mladí a nadějní“, ty Jelcinovy reformy. Přestavba skončila přestřelkou, a potom se objevili všichni ti Čubajsové a Gajdarové, kteří zcela rozvrátili ekonomiku.

Jak pracoval Stalin? ...Cožpak trockisté pracovali pro blaho Ruska? ...Ani náhodou.

Trockisté chtěli Rusko zničit, nechat ho shořet jako zápalnou šňůru světové socialistické revoluce. Cožpak ti současní „liberasti“, se kterými pracuje Putin, pracují pro blaho Ruska?

V žádném případě. Chtějí Rusko zničit, přejí si to samé co trockisté z dvacátých let 20. století.

 

A trockisté, „liberasti“ na začátku 21. století chtějí po sto letech úplně to stejné, aby se Rusko proměnilo v surovinový přívěšek Západu.
Stalin dokázal začlenit a donutit tuto „elitu“, ten trockistický řídicí sbor pracovat na vytvoření mocného SSSR. Přesně to samé dělá i Putin. Nutí „liberasty“ pracovat na obnově Ruska.
Je pochopitelné, že čím více se Rusko obrozuje, tím více se zužuje životní prostor „liberastům“.
To právě s tím souvisí majdan, který organizují, aby se tak vrátili do těch podle nich svatých devadesátek, kdy Rusko hynulo v důsledku ekonomických otřesů a bojů.

 

Při správném řízení však budou i „liberasti“ nevyhnutelně pracovat na obnově Ruska. Tato věc má mnoho aspektů a způsob, jakým se toho dosahuje, je možné vyčíst z dějin SSSR z období Stalina. Takže bude-li se na tom průběžně pracovat, bude se prostor ve státním řízení „liberastům“ zužovat natolik...
Nu postupně v té míře, v jaké budou pracovat na obnově Ruska. Úkolem je nepřipustit sociální kataklyzma.

„Liberasti“ Rusko nenávidí, chtějí ho zničit a udělat z něj surovinový přívěšek Západu. Oni nemají žádný problém s tím, zařídit po celém státě havárie jako v Sajano-Šušenské vodní elektrárně. Je tedy nutné proplout mezi Skyllou a Charybdou. Donutit je pracovat na obrození Ruska a nevytvořit jim podmínky k tomu, aby mohli masově začít v Rusku všechno ničit.
To je velice složitý úkol, opravdu velice složitý.
A jak je vidět, tak si s ním Vladimir Vladimirovič dokáže velmi dobře poradit.

 

09:22

Další otázka je od Marka. 11.07. proběhl telefonický rozhovor Putina se Zelenským,
a to po tom dost agresivním
videu Zelenského s výzvou „promluvit si“ v Minsku pod dohledem Trumpa, Merkelové a Macrona. Toto Zelenského video je jen další show, kde dělá přesně to, co umí velice dobře, hrát před kamerou.
Proč Putin přistoupil na rozhovor po takovémto neuctivém vystoupení?

Co to má znamenat? ...Je to projevem dosažených dohod? ...Útok na ideu ruské agrese?
Nebo vstup do řízení, jímž chtěli lidé stojící za Zelenským vyřešit své vnitřní úkoly před volbami?
Jaký mělo smysl takto Zelenskému navyšovat jeho postavení a navíc tímto způsobem?


(V.V.P.)
K žádnému navýšení postavení Zelenského nedošlo, nedochází a nedojde a to na ničí úkor.
Víte, všechno je to možné pochopit v určitém souřadnicovém systému. Když jsem teď odpovídal, tak jsem mluvil o tom, že existují nadnárodní procesy nadnárodního řízení, že?
A že je možné buď se těmto procesům podřídit, a potom vše vidět přes světelné filtry daného procesu, a to potom pospícháte něco stihnout do určité doby, někomu zvednout image a podobně, nebo se na to přinejmenším podívat ze strany.

Potom můžete uvidět jiný subjekt nadnárodního řízení, který různými mechanismy pracuje na řízení daného objektu.

Takže k čemu dochází na Ukrajině?

V důsledku toho, že globální prediktor přichází o své řízení, se klanově-korporativní skupiny ve své snaze zavděčit se svému zahraničnímu páníčkovi v podobě státní elity USA, která je sama nástrojem globálního prediktoru, nebo přímo globálnímu prediktoru prostřednictvím této státní elity…
Neboť se tu střetávají dva zájmy, zájem státní elity a zájem globálního prediktoru uplatňovaný prostřednictvím státní elity, a to umožňuje manévrování různým klanově-korporativním skupinám uvnitř jednoho státu, dané státní elitě, aby uplatňovala manévry ve státním řízení i ve svých klanově-korporativních šarvátkách při hledání cest, jak se zavděčit svému páníčkovi podle toho, jak ho kdo vnímá a s kým si ho personálně ztotožňuje.


Takže Západ sázel, a to je očividné a neustále se to teď potvrzuje, na Porošenka. ...Proč?

Protože Porošenko měl určitou stabilitu a řídil Ukrajinu tak, aby z toho Rusko mohlo těžit co nejméně. Snažil se ve všem vyhovět Západu a oni podle toho mohli jednat.


Tu možnost, že když nastoupí Zelenskij, tak se všechno může začít sypat, měli globalisté od počátku na zřeteli.
Proto také provedli ten test. Oni dlouho pracovali na tom, aby ze Zelenského stvořili ukrajinského prezidenta. Dokonce nechali natočit ten seriál.
Potom ho vyzkoušeli na setkání se západními velvyslanci a Zelenskij tou zkouškou neprošel, absolutně propadl. Ukázalo se, že je z hlediska státního řízení absolutně neschopný.

 

Takže si globalisté i západní státní elity uvědomili jednoduchou věc,
že jestliže se do čela dostane Zelenskij, znamená to pro Rusko velké okno možností, jak začlenit Ukrajinu a udělat jí opět součástí velkého Ruska.
Aby se opět stala součástí velkého Ruska, a to oni nechtějí.

 

Jenže dovedete si představit, kolik bylo zaangažováno nástrojů do toho, aby dokázali ze Zelenského udělat prezidenta Ukrajiny?
A všechny tyto nástroje už si mnuly ruce, jak budou pouštět žilou Ukrajině, jak ji budou ždímat. A to nemluvím jen o nástrojích v podobě ukrajinských klanově-korporativních skupin, ale také o jejich kurátorech na Západě, kterými jsou z větší části americké státní elity.
A tyto nástroje v běhu rozjetých scénářů, které byly připraveny, uvnitř Ukrajiny vyhrály nad Porošenkem, který tak pohořel.

Takže ten klanový střet nebyl vyřešen, a to by člověk, který byl zvolen, který nastoupil do funkce, neměl ztrácet ani minutu.

Jakmile Putinovi předali řízení státu, ...Jelcin: „Ochraňuj Rusko, Voloďo!“
Tak co Putin udělal?

Okamžitě se vydal do Grozného a uvítal Nový rok v tamních zákopech. Obcházel vojáky, přál jim k Novému roku a vysvětloval jim, že bojují za územní celistvost Ruska. On první vysvětlil ideologii této války, že se jedná o válku proti mezinárodnímu terorismu.

A co udělal Zelenskij?

Vy si to tu beze mne vyřiďte, kdo a jak tu bude řídit“ a odletěl do Turecka na dovolenou. Takže to řízení se samozřejmě zformovalo bez něj.
A když teď probíhaly volby, tak různé klanově-korporativní skupiny, které nebyly začleněny do nadnárodního řízení na globální úrovni ale jen do nadnárodního řízení mezinárodní úrovně, kdy americká státní elita uplatňováním své vnější politiky zasahuje do globální politiky globálního prediktoru, spustily ty své hry.

A jednou z takových her americké státní politiky, té elity, která čelí globalistům, byla ta hra ve volbách, kdy byl jako kandidát na poslance delegován Bojko, se kterým přijel tehdy Medvědčuk.

A co je zde podstatného?

Tyto volby nebyly ničím jiným než utvrzením výsledků státního převratu a ty volby do Rady plní stejnou funkci.

Těch nejvíce nechvalně proslulých, marginálních omezenců z ulice se tak zbavili, ale ideologický základ majdanu ponechali. Jen to teď tak trochu lakují na růžovo, aby udrželi protiruskou podstatu Ukrajiny, aby potvrdili všechny nabrané mezinárodní závazky a donutili Ukrajinu platit dluhy, které nadělala kyjevská banda. Takže probíhá legitimizace státního převratu.
Proto se také žádný ukrajinský vlastenec, pokud skutečně tím vlastencem je, neměl těchto voleb účastnit.

Vzpomeňme si na to, jak vedl svou předvolební kampaň Porošenko: „Buď já nebo Putin!“
Ve smyslu že všichni ostatní zastupují Putina a ve své podstatě měl pravdu. To řízení, které vybudoval, bylo absolutně protiruské, stabilní a on z něj ustupoval jen pomalu.
Zatímco příchod jakéhokoliv jiného člověka k řízení umožňuje díky rychlému krachu moci zformované po státním převratu, díky jejímu rychlému rozložení začlenit Ukrajinu do velkého Ruska, zase ji vrátit do ruského světa.
Takže žádný ukrajinský vlastenec by neměl legitimovat státní převrat.


Všichni vykřikují, jak je Medvědčuk proputinský, jak je s Putinem a pro Putina…

A co ten Medvědčuk udělal? ...Účastnil se voleb a prosazoval Bojka.

Kdyby Putin chtěl legitimovat ten státní převrat, tak by mu na základě toho, jak to stavěl Porošenko: Buď já nebo Putin“, nedělalo žádné potíže setkat se třeba s tím Bojkem a ten by potom vyhrál.
Protože by vzrostla víra, že skončí válka, že konečně skončí ten ekonomický pád, že se plně obnoví ekonomické vazby a na Ukrajině nastoupí mír a řád.


Jenže Putin nepotřeboval, aby ten státní převrat byl legitimizován. Proto také Medvědčuk s Bojkem přijeli za Medvěděvem, který je až po uši podpindosníkem.
Pro něj neexistuje nic jiného než to, že slunce vychází a zapadá ve Washingtonu, a že důležité jsou jen americké zájmy, pro které Medvěděv žije. Tomu by se zhroutil celý svět, nebýt jeho páníčka zosobněného americkou státní elitou.


A najednou se ukazuje taková věc, že naše klanově-korporativní skupiny začaly zostra hrát na tom ukrajinském poli.
Tuto hru bylo třeba narušit, a to z jednoho jednoduchého důvodu, že úspěch hry těchto klanově-korporativních skupin napojených na americkou státní elitu, by jednoznačně vedl ke zhoršení situace s tlejícím majdanem tady u nás. Když někdo tvrdí:

Jaký majdan? ...Kde ho vidíte?“ ...Tak co to bylo tuto sobotu? ...Navaľnyj neustále žene lidi do ulic.
Koho to tam vodí?
...To snad není majdan?

Oni se cíleně postarali o to, aby nebyli připuštěni k volbám.

Cožpak jsou to idioti, aby takto sbírali ty podpisy? ...Nejsou.

Jenže oni potřebují, aby tekla krev, aby docházelo k uličním nepokojům. Proto svezli z celého státu kdejakou marginální pakáž, která útočila na policisty. A naši policisté to snášejí velmi shovívavě.

Například v Súdánu rozehnali mírumilovnou demonstraci – 90 mrtvých.
A co ty žluté vesty ve Francii?
...Neustále tam protestují. Už je tam 11 mrtvých a kolik jich je zmrzačených?
A u nás policistům do tváře stříkají plyn, mlátí je, házejí po nich lahve a oni je ve třech-čtyřech zvedají a odnášejí na rukou. Hlavně aby se jim nic nestalo, těm marginálním zmetkům.
Přitom „liberasti“ velmi dobře vidí, že nemají u lidí podporu, a že je bude následovat pouze marginální chátra, je jim také jasné.

Jak to tedy řeší? ...Nejpodleji jak mohou, zatahují do politiky děti, školáky. Obelhávají je. Zatahují do toho školáky.

Zmetci zůstanou zmetky a liberálové jsou prostě zmetci.
...A co ještě dělají?
Navaľnyj to vždy všechno připraví, vyžene do ulic a sám se nechá v příslušné době zatknout. Vždy provede něco takového, aby seděl, než se to všechno přežene, aby potom za to, co se děje na ulici, už neměl žádnou odpovědnost. On už přece svůj trest dostal.


Takže ten tlející majdan neustále probíhá. A kdyby všechny jeho prvky nebyly v předchozích etapách zneškodněny, tak by to u nás dnes na ulicích bylo horší než v Kyjevě v únoru roku 2014.

Takže co je podstatné? ...Že nechceme, aby se to rozjelo u nás, ten majdan.


Co pro to musíme udělat? ...Jednoduchou věc a Putin to využil.

Putin naznačil Zelenskému: Zavolej mi a já ti to vezmu.“
Zelenskij mu zavolal, Putin mu to zvednul, promluvili si a ve výsledku se všechno to, co si naplánovali okolo té legitimizace na základě klanově-korporativní skupiny okolo Bojka ti takzvaní „vlastenci“ na Ukrajině zhroutilo a tím se zhroutila i možnost vyostření majdanové situace tady u nás.
Vždyť Medvědčuk se v podstatě zachoval podle. Vlastně tak bodnul Putina nožem do zad.

A jak potom Medvědčuk na to vše reagoval? ...Jako vždy.

Pro ukrajinské politiky zradit neznamená zradit, ale zachovat se předvídavě:
Voloďo, snad ses neurazil?“
On ho bodnul nožem do zad:
Snad by ses kvůli tomu neurazil?“ ...Oni jsou zvyklí navzájem se podrážet. Něco jako čest a slušnost pro ně nic neznamená.

 

A potom Putin udělal další tah. ...Setkal se s Medvědčukem.
To setkání je nutné vidět. Jak mluvil Putin a jak Medvědčuk. V kuloárech si samozřejmě mohou říci: „Jsi pěkný parchant“, ale před kamerou je to něco jiného. Ve výsledku Putin ten meziklanový střet na Ukrajině prudce posílil.

Výsledkem je, že tam americkou státní elitu maximálně zaangažoval, takže jí už nezbývají síly na posilování majdanu v Rusku. Ona si teď musí tam uvnitř Ukrajiny poradit se všemi těmi hádanicemi.
Kdyby Medvědčuk nepřijel s Bojkem, aby se setkali s Medvěděvem, tak by Putin neměl žádnou potřebu zvedat telefon Zelenskému a mluvit s ním.


Oni si mysleli, že Putina převezli a on jim jedním jediným telefonátem narušil celou hru.
Jediným telefonátem!
A když se setkal s Medvědčukem, tak jim to s konečnou platností všechno rozvrátil. Ať teď jedni zloduši zakoušejí hněv druhých zloduchů a my zůstaneme stát pěkně stranou.

Takže se nejednalo o žádné zvyšování image Zelenskému, nic podobného, a to ani vzdáleně.

 

25:28

Další otázka je od Denise. 25. listopadu minulého roku se ukrajinské vojenské lodě pokusily nezákonně podplout pod krymským mostem a narušit tak ruské hranice. Tenkrát jste říkal, že kdyby propluly, tak by to znamenalo start státního převratu v Rusku.
– Ano.
Nyní se podle vašich slov jedná o pokus o převrat se zbytkovými zdroji.
– Ano.
Jenže v našem státě hoří lesy, máme tu potopy, v Archangelské oblasti je skandál okolo odpadů a té železniční zastávky Šies, v Moskvě ty protesty, ta hysterie se tedy vyostřuje.
No a
25. července Ukrajina zadržela ruský tanker, který tenkrát zablokoval cestu ukrajinským lodím. Přičemž ten tanker odplul na Ukrajinu sám.
Co to znamená?

(V.V.P.)
Nic to neznamená. Je to přesně to, o čem jsme právě teď mluvili. Celá ta ukrajinská oficiální verze se hroutí, že prý se účastnil blokády krymského mostu, aby lodě nemohly proplout.
Policie často využívá auta nacházející se na příhodném místě, aby provinilci zablokovala cestu. Je tedy hloupé vznášet námitky, že někdo poslušen zákona… Anebo ani nemusí být poslušen zákona, prostě tu existuje určitá silová složka náležející státu a žádný jednotlivec ani soukromá společnost nebude této síle vzdorovat.
Takže vyčítat něco řidiči, který na příkaz policie zablokoval cestu, nebo majiteli tankeru, že byl jeho tanker použit k zablokování průlivu, je… Promiňte. Je hloupé.


Navíc, pokud by byl uveden v sankčním seznamu, tak by to dispečer zohlednil dříve, než by mu vydal povolení vplout do přístavu. Přitom mu bylo umožněno v klidu vplout do přístavu, kotvit tam a až potom proti němu vystoupili.
Takže v čem je podstata té věci?

Spočívá v tom, že na Ukrajině probíhá meziklanová potyčka. Jsou tam klany, které chtějí Zelenského hezky podrazit. Oni si teď myslí, že ten telefonát jim proti nim poskytnul nějakou výhodu.
Ovšem je třeba si uvědomovat, že Zelenskij je sám o sobě absolutní nula. On ani není loutkou, je maňáskem nataženým na ruce. Celý ten problém spočívá jen v tom, která ruka to nakonec bude. Sám Zelenskij říká: „Ať je to, kdo chce. Já posloužím komukoliv.“
Je to přece sluha, jenže ne lidu.

Takže tam probíhá ten meziklanový boj a to znamená pro Rusko samé výhody.
Kdo z našich podnikatelů prostřednictvím ekonomické činnosti podporuje kyjevský státní převrat?

Teď už je možné za jedním z nich přijít ze zcela konkrétního důvodu:
„Proč jsi tam vypravil svou loď?“
To je tady u nás vnitřní záležitost a navíc ještě k tomu, aby se na Ukrajině udělal pořádek…

 

Jen si představte tu situaci, Rusko tak konkrétně přichází o každou možnost ať už jakýmkoliv způsobem ekonomicky podporovat státní převrat. Všechno to, co je v tomto směru z Ruska podnikáno, naráží na meziklanovou šarvátku a místo toho, aby to tu kyjevskou bandu nějak ekonomicky podporovalo, se jim to vrací v problémech pro ně samotné a jejich řízení.
A navíc tak Ukrajina všem demonstruje, že není žádným státem, vůbec žádným, že se jedná o divoké pole, kde každý, kdo má v ruce pušku, má i příslušnou moc, jak to řekl Mao Ce-Tung: „Politická moc vychází z hlavně pušky.“


Takže to zadržení tankeru je ukazatelem toho, že stát na Ukrajině už přestává existovat i v režimu státnosti, tedy v režimu vnějšího řízení.
Všechno se to sype, všechno se jim tam sype. Proto se Západ stejně jako dřív nějak pokouší podpořit Porošenka, aby se alespoň něco stabilizovalo.
Možná upřednostní zbavit se Zelenského. On sám si takhle naběhne, bylo to jeho vlastní přání stát se tím maňáskem a takoví jako on zpravidla končí na smetišti, na skládce.

 

30:51

Další otázka je od Arťoma, který svou otázku zahajuje vaším citátem:
Lidé podporující KSB nemohou vystupovat proti státu.“
– Ano.
To je nové pravidlo DVTŘ? ...Ptá se Arťom.
– To je život.
Na čem se toto vaše tvrzení zakládá? ...Co rozumíte pod vystupováním proti státu?
Mítink na znamení nesouhlasu s rozhodnutím místních úřadů je také vystoupením proti státu?

Soudě podle vašich vystoupení, je jakýkoliv mítink podle vás protiruským a protistátním majdanem.
– V podstatě ano, v určitých mezích.
Jak tedy máme úřadům dávat najevo svůj nesouhlas? ...Máme mlčet?
Potom to dopadne jako s penzijní reformou! Příklad ze života: U nás v Kirově se rozhodli postavit závod na zpracování jaderného odpadu a nikomu se to tu nelíbí! Jenže podle vaší logiky to prostřednictvím mítinků najevo dávat nesmíme, bylo by to vystoupením proti státu. Seďte a nechte se trávit jaderným odpadem. Všechno pro stát.
Je to tak?

(V.V.P.)
Ne, absolutně ne.

A promiňte mi to, ale pro člověka studujícího Koncepci sociální bezpečnosti to absolutně…
Nu, jak bych to vyjádřil. Prostě všechno je to jinak. Existují dvě formy sociální organizace společnosti.
Je to banda, kde je ta moc na konci pušky nebo stát, tedy subkultura samořízení společnosti záležitostí celospolečenského významu i lokálních záležitostí.


Stát je systémem pro přežití národa, aniž by přišel o svou kulturní identitu. To znamená o svou kulturní svébytnost.
Jak to těm úřadům máte dávat najevo?
...A co znamená dát státním úřadům najevo svůj nesouhlas?
Musíte si uvědomovat, že každé řízení se vždy pojí s dosahováním něčích zájmů. Takže vy prostřednictvím mítinku dáte úřadům najevo svůj nesouhlas. A co?
Jaký to bude mít význam?
Ti úředníci jsou začleněni do určitého systému řízení, do procesu řízení a realizují tento řídicí úkol. Tak co vyřešíte svým nesouhlasem prostřednictvím mítinku z hlediska těchto lidí?
...Nu co?

 

Francouzský parlament přijal zákon, na jehož základě se ruší ustanovení, že v rodině je otec a matka a místo toho to bude rodič číslo jedna a rodič číslo dvě.
Proti tomuto zákonu k parlamentu vyšlo demonstrovat milión Francouzů. Celý milión!

A vyřešili tím něco? ...Ne, teď je ve Francii rodič číslo jedna a dva.

Cožpak vůbec někdy někde nějaký mítink něco pozitivního lidem přinesl? ...Ne.

 

Mítink vždy pozitivně něco vyřeší jen těm, kteří ho zorganizovali. A v jaké míře se daný mítink shoduje se zájmy státu a v jaké ne, je samozřejmě oddělenou otázkou. Dá se říci, že když se za našeho majdanu na Bolotném náměstí díky Sergeji Jervandoviči Kurgiňanovi lidé na protest proti němu sešli na Poklonnoj gore, tak mu za to v podstatě můžeme poděkovat. I když ne v takové míře, tak se v podstatě jednalo o čin, který napomohl tomu, že se u nás majdan nevyvedl.
Ta Poklonnaja gora tomu v mnohém napomohla.
Jenže v tom hrál roli zájem klanově-korporativních skupin, aby to tak dopadlo, a proto to bylo podpořeno.
A k čemu vedl Antimajdan na Ukrajině?
...Slyšel o něm vůbec někdo něco?

Nikdo o něm nic neslyšel. A z toho vyplývá jednoduchá věc. Pokud se vám něco nelíbí, a státní systém vám v tom nepomáhá, tak vám zbývá jen jedno:
Záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích.


Ano, já tomu rozumím, je to velice jednoduché a pohodlné. Zaskáčete si na mítinku, zakřičíte si tam. Jenže řeči se vedou a voda teče. Ten proces řízení si probíhá dál tak, jak probíhal. Jedinou otázkou je, zda se vám povede dokřičet se do Putina a zda ten bude či nebude moci zasáhnout v ručním režimu.
Jenže Putin potřebuje, aby ho národ podpořil, národ, který chápe procesy řízení.
Pokud tam nechcete mít jadernou skládku, tak co musíte udělat?
Sami se musíte včlenit do řízení. To znamená, že si sami musíte sednout k učebnicím a naučit se, jak probíhá řízení ve složitých sociálních supersystémech.


To znamená, že si sami sednete a napíšete určité práce, analytické zprávy, určité dopisy… Musíte vytvořit potřebné informační pole. Řízení je proces informační a šíření informací je řízením.
A pokud daný člověk ví, jak je realizováno řízení a dostane se se svými informacemi k masám lidí, tak tímto způsobem dezaktivuje to řízení, které probíhá.
Protože tak naruší uplatňování zájmů danou klanově-korporativní skupinou, postaví proti ní odpor lidí, skutečný odpor lidí.


Ale k tomu musíte vytvořit potřebné informační pole, a to musíte vstoupit do řízení, aby se někomu nepovedlo ve svém zájmu realizovat to jaderné úložiště. Musíte jim předvést, že budou-li to realizovat, tak spláčí nad výdělkem tak, že je to bude mrzet, a potom pro ně bude jednodušší toho úložiště se vzdát. Bude pro ně jednoduší pracovat pro zájmy lidí. Jenže to znamená, že musíte pracovat. Jedná se o mravenčí práci. To neskončí tím, že „projevíte sociální aktivitu“ tak, že si hodinku zaskáčete na majdanu, na mítinku.


To si musíte sednout k učebnicím a učit se, jak probíhá řízení a psát, psát a psát. Účastnit se sociálních skupin na internetu, psát analytické zprávy a dopisy úředním strukturám, do médií. Musíte vytvářet skutečné řídicí odmítání daného procesu řízení. Lidé musí chápat, co je to řízení. Jinak ti úředníci… Tak jste si zaskákali na majdanu, zaskákali na daném mítinku, ale ti úředníci tam zůstali stále stejní a se stejnými zájmy.


Kdy k vám přijde podvodník a řekne: „Přišel jsem vás podvést.“ Tohle vám samozřejmě nikdy nepoví. Navíc bude-li to třeba, klidně se k vám připojí a sám tam bude vykřikovat. Jenže ten proces potom poběží dál sám o sobě.
Musíte zastavit ten proces. „Počkáte si na taxík nebo pojedete hned…?“ Pokud chcete taxík, tak utíkejte na majdan, ztrácejte tam čas a zdraví a zaskákejte si.


A chcete-li skutečně jet, tak se posaďte k učebnicím a studujte, a potom vstupujte do řízení. Uvědomte si, že nikdo nebude hájit zájmy vaší rodiny ani vaše, ani zájmy vašich dětí, pokud to neuděláte vy sami. Budete-li ztrácet čas na skákání na mítincích...


Je nutné zvyšovat gramotnost obyvatelstva v řízení, potom vytvořením masové statistiky znemožníte úředníkovi, který z toho bude chtít vytřískat nějaký kšeft, odpracovat si úplatek a vytvořit tak nepřijatelné životní podmínky pro obyvatelstvo, aby svůj zločinný úmysl realizoval. Prostě to nedokáže.
Takže máte tyto dvě cesty. Stát je systémem pro přežití národa. Žijeme ve státě, ne v bandě.

 

A když začínají vykřikovat: „Je třeba přijímat politicky motivovaná rozhodnutí…“ Podívejte se, jak na Ukrajině teď přijímají politicky motivovaná rozhodnutí. ...Líbí se vám to?
Bez státnosti je to vždy horší než se státností. Stát je nutné pomalu reformovat. Chápu, že dnes slovo reforma zní jako výsměch lidem, kteří zažili přestavbu, přestřelku, všechny ty takzvané jelcinovské reformy, čubajsovské…
Ale v daném případě je to myšleno v pozitivním slova smyslu.


Ta reforma má mít pro lidi pozitivní přínos. ...A kdo se o to má postarat?

Jestliže lidé nebudou chápat procesy řízení, nebudou-li se jich účastnit, tak jim žádné skákání nepomůže, úředníci vše budou řešit v zájmu těch, kteří dané procesy řízení spustili. Každý proces se spouští, když je rovnováha zájmů.
Jestliže nejste schopni tomu postavit alternativní, dostatečně silné řízení, jste nahraní. Když nedokážete vytvořit informační pole, které by nepřispívalo k realizaci těch zločinných úmyslů, tak prostě budou realizovány. Ať už budete nebo nebudete skákat na majdanu, budou se vám jen vysmívat jako prosťáčkům a hotovo.


Jen si zaskákejte. ...Kolik takových debilů skákalo na tom ukrajinském majdanu?!
A přineslo jim to štěstí?
...Žije se jim lépe? ...Snížila se míra korupce? ...Posílilo to ekonomiku?
Zabránilo to válce?


Nu tak utíkejte na majdan, vezměte si příklad z Ukrajiny. Zachtělo se jim mítinků místo toho, aby se posadili k učebnicím a pracovali na sobě a potom šli a dali se do řízení.
Protože ještě jednou opakuji, že vůbec není důležité, zda sedíte v nějaké funkci nebo ne.
Síla vašich informací vše řeší, jejich síla!


Zatímco v obyčejné válce vítězí ten, kdo má lepší zbraň a lépe ji ovládá, tak ve studené, informační válce…
A všechny priority od šesté priority jsou informační priority. Dokonce i pátá priorita je částečně informační.
Takže v informační studené válce vítězí ten, kdo má lepší a silnější informace a kdo s nimi lépe umí pracovat. A vy máte takové silné informace k dispozici, metodologické informace, je to Koncepce sociální bezpečnosti.
A máte k tomu i aplikační aparát, kterým je DVTŘ, Dostatečně všeobecná teorie řízení.
Tak si to nastudujte a vstupujte do řízení. Braňte zájmy své i své rodiny.

 

Ale pro někoho je jednodušší zaskákat si na majdanu a myslet si, že úředník, který spustil daný proces, něco změní. Nic nezmění, prostě se těm debilům vysměje a pojede si dál podle svého, steče to po něm jako voda. Musíte chápat, že znalosti znamenají moc. Tuto moc musíte brát do svých rukou.
A ta moc, když už jsme u těch definicí, je v praxi realizovaná schopnost řídit. A zase jsme došli k informacím.
...Řízení je proces informační!

 

43:22

Dále je tu zpráva od Daniila. Marxismus je ideologie zotročení vytvořená globálním prediktorem, aby se snížila zdrojová spotřeba lidstva. Komunistické hnutí v Rusku vycházelo z marxismu, neboť obsahovalo ideje blízké lidem, zřízení bez vykořisťování pracujících. Následně marxismus dopracoval Lenin, potom ho Stalin zcela přehodnotil. Ve výsledku zpočátku pokřivený socialismus-marxismus přerostl v téměř ideální socialismus směřující ke komunismu. A tak dále a nakonec se objevila Koncepce.
– S tím nesouhlasím.
Je to tedy tak, že bez zlého marxismu by nenastoupilo období Stalina a následně KSB?
Objevilo by se v Rusku komunistické hnutí, kdyby globální prediktor nevytvořil marxismus?
Nebo jak velký byl jeho vliv?
Proč tedy globální prediktor vůbec vytvářel ideu z vnějšího pohledu tak blízkou socialismu?
Udělal chybu?


(V.V.P.)
Ne. ...Když globální prediktor vytvářel ideu z vnějšího pohledu blízkou socialismu, tak se tím snažil imitovat socialismus, aby tak zmátl světové národy a zachoval davo-„elitářské“ společnosti, aby i nadále mohl parazitovat. ...Byl to úskok stejný jako geopolitika, která má zakrývat globální politiku.

 

Marxismus by se neobjevil a nerealizoval v Rusku v takové podobě, a Stalin by ho nemusel reformovat a rozvíjet, nebýt dynastie Romanovců a konkrétně Alexandra III., který podepsal ten výnos O kuchařčiných dětech.
Ta věc se má tak, že v důsledku realizace výnosu O kuchařčiných dětech Rusko zcela přišlo o kádrový potenciál, úplně o něj přišlo. A neprojevilo se to jen v tom, že jsme do 1. světové války vstupovali, aniž bychom vůbec měli nějaké kádrové důstojnické rezervy, takže jsme nedokázali obnovit důstojnický sbor v předválečné kvalitě.


To znamená, že kvalita důstojnického sboru byla několikanásobně nižší. Ovšem nejlépe byl ten nedostatek vzdělání v Rusku vidět na stavu ruského vojenskoprůmyslového komplexu.
Když nám teď vykládají, že Rusko bylo na vzestupu a ti zlí bolševici tyto revoluční změny zastavili, že ten pokrok našeho státu zastavili, tak mám chuť se zeptat:
Soudruzi, z jaké planety jste to přiletěli? ...Z Tormansu?“ (Hodina býka)
O jakém rozvoji Ruska to mluvíte?
Když ve světě už přecházeli na spalovací motory, a v Rusku jsme tak akorát začali se zaváděním parních strojů!?
Když u nás neexistovala celá odvětví?
...A jak u nás vůbec ten ekonomický rozvoj probíhal?

 

Jen tak letem světem.
Rusko-turecká válka v letech 1877 – 1878.
...Utrpěli jsme tam velké ztráty spojené především s osobním velením Alexandra II. Jenže nikdo nemůže obvinit cara, a tak řekli, že za to mohou hory. Prý neumíme bojovat v horách, prý jsme se na válku v horách nepřipravovali.
Ale například v 1. světové válce Juděnič velkolepě bojoval v horách i s nepřipravenými vojsky. Takže za to nemohly hory, ale konkrétně Alexandr II.
Ale k té podstatě.
Rusko-turecká válka byla v podstatě takovým prvním větším evropským konfliktem, ve kterém byly poprvé celkem masově použity zásobníkové zbraně. Turecká kavalérie bašibozuků disponovala řádově 39-40 tisíci winchesterovkami a odborníci celého světa se zaměřili na analýzu tohoto potenciálu. Poté co byly analyzovány tyto zkušenosti s použitím opakovacích zásobníkových zbraní v Rusko-turecké válce, přišli všichni ke stejnému závěru, že armádám nezbývá než se vyzbrojit takovýmito kvalitními opakovacími zbraněmi.


To jen u nás dál platilo:
Proč bychom se namáhali s nějakými přestavbami našeho zbrojního průmyslového potenciálu?
Ve stejné době se u nás začaly stavět železnice a k čemu to vedlo?

Z našich zbrojních závodů byli masově propouštěni lidé, kteří přecházeli jako technický personál na postavené železnice, protože lidí, kteří by uměli pracovat se složitými mechanismy, byl tehdy ve státě nedostatek a rozvíjet železnice bylo zapotřebí.


To stejné probíhalo v určitých periodách. Jakmile stát potřeboval udělat nějaký další skok, tak opět propouštěli lidi ze zbrojních závodů a ti opět přecházeli do lodního stavitelství, na železnice a jinam.
Takže z našeho vojenskoprůmyslového komplexu neustále odčerpávali kádry, propouštěli jich tisíce a zaučovali desítky. Proto také neustále docházelo ke snižování kvality vyráběných zbraní.
A to nejzajímavější.
...Alexandr III., který přezbrojoval armádu puškou Mosin-Nagant, narazil na problém, že prostě nemáme obráběcí stroje.
Peníze na ně bychom ještě sehnat dokázali, jenže nikdo nám ty obráběcí stroje ani technologie neprodá, pokud si nevezmeme úvěr u Rothschildů.
A ti nám zase dají úvěr pouze v případě, že uzavřeme vojenskopolitické spojenectví s Francií.

 

Francie proti Rusku bojovala v té takzvané Krymské válce a její cíle zůstaly stejné, stejně jako cíle Velké Británie.
A tak jsme uzavřeli spojenectví a bojovali proti Německu, proti našemu přirozenému spojenci na straně svých politických nepřátel.
...Proč?


Takže jsme tenkrát neustále odčerpávali lidi z vojenskoprůmyslového komplexu. V sovětské době koloval takový vtip o sklizni.
Probíhá celonárodní sklizňová kampaň (s přetahováním se o kombajny, pracovní síly atd.) a přijde takhle jeden předseda kolchozu k tajemníkovi okresního výboru a ten se ho ptá:

Ivane Ivaniči, jak to jde?“
A on odpovídá: „Petře Petroviči velmi špatně, všude samé problémy.“
Tajemník k němu přistoupí, chytí ho za ramena a říká:
Ivane Ivaniči, nic nepřikrášluj, řekni, jak to „opravdu“ vypadá.“


Takže tu situaci s kádrovým sborem, se vzdělávacím systémem je možné popsat pouze tímto vtipem. Nejenže šlo všechno velmi, velmi špatně, byla to totální katastrofa.
Ta skutečnost, že se Rusko za 1. světové války musí zhroutit, byla známa celému generálskému sboru. Proto se tento generálský sbor připravoval na to, že v průběhu té války musí být provedena určitá metamorfóza, přestavba státu.
Část generálského sboru se podílela na únorové revoluci a jeho další část, především pak Hlavní výzvědná služba a Ústřední dělostřelecká správa, se připravovaly k tomu, že až bude stát smeten, car sesazen a stát smeten, tak se budou muset rychle zmocnit řízení státu, vyvázat stát z války a dokud ještě mezi sebou všichni válčí, udělat ve státě pořádek.
...A to byli ti bolševici.

 

To také podmínilo tu skutečnost, že generální štáb prakticky v celé své sestavě přešel na stranu bolševiků, protože ta říjnová revoluce je ve své podstatě projektem ruského generálního štábu a ještě přesněji Hlavní výzvědné služby.


Promiňte, já jsem trochu odbočil, abych popsal historické skutečnosti.
Jak byla ta otázka?
– Proč globální prediktor sám vytvořil ideu marxismu?


Aby obalamutil lidi.
Kdybychom tak nezaostali za Romanovců a obzvláště kvůli tomu výnosu O kuchařčiných dětech, tak by Stalin nepotřeboval provádět jakýsi rebranding marxismu.
Jenže po Stalinovi následoval Chruščov, dále Brežněv a ti už ten stalinský rebranding…
Stalin za pomoci marxismu stát pozvedal a Chruščov, Brežněv a Gorbačov ho zase za pomoci marxismu likvidovali.
...Byl to nástroj k likvidaci státu a takovým i zůstal.


Stalin prostě jednal jinak, obnovoval náš stát. Kdyby u nás nebyla v oblasti lidového vzdělávání taková katastrofální situace, tak by nebylo nutné, vůbec by to neskončilo tak, že bychom se nechali zatáhnout do světové války a navíc proti svému přirozenému spojenci na straně svých politických nepřátel.
Nebojovali bychom fakticky sami proti sobě a neničili si tak vlastní stát. To by se prostě nestalo.

Náš stát by se mohl rozvíjet dynamicky.


Takže ti generálové, kteří byli pro únorovou revoluci i ti, kteří na to navázali a dovedli to až k té říjnové, si uvědomovali, že za takového řízení náš stát nemá žádný rozvojový potenciál, že tento systém řízení vede náš stát do záhuby.
Proto také generálové využili to, co měli k dispozici jako nástroj, tedy generální štáb a ještě přesněji Hlavní výzvědná služba, a pod rukou tehdy měli světové revoluční hnutí.
Tak si z toho jeden segment vzali, stranu bolševiků a na jeho základě zachránili náš stát.

 

A ten marxismus byli nuceni použít, protože jak se ukázalo, neměli žádný svůj kádrový sbor. Část se ho rozutekla. ...A co jim zbylo?
Museli získat nějaké odborné kádry ze Západu. Byli tedy nuceni vyhnout se v míře možností konfliktům s trockisty.
Proto také Komunistická internacionála fungovala až do roku 1943 a mnohé další bylo nutné zkousnout.

To je ovšem velice rozsáhlé téma, ale také velice zajímavé.
Marxismus tedy nic pozitivního kromě škody Rusku nepřinesl. Ale i z negativa získáte zkušenosti.

 

55:21

Ještě jedna otázka od Jurije. Valeriji Viktoroviči, téměř ve všech svých pořadech mluvíte o tom, že globální prediktor má v plánu přeformátovat Evropu a vytvořit na jejím území nové státy s novými národy s novými jazyky. V souvislosti s tím se ptám:
A nač jsou globálnímu prediktoru všechny tyto přestavby a zmatky?
Není pro něj jednodušší řídit stávající státy?
Nač je chce přeformátovat?


(V.V.P.)
Stávající státy disponují tradiční národní kulturou, která neumožňuje těmito národy manipulovat.
A povšimněte si, že ten pokus s celkovým tavicím kotlem národů již v USA předvedl svou určitou efektivitu. I tavicí kotel národů v Číně již předvedl svou tavicí efektivitu. Znamená to vše sjednocovat pod společný jmenovatel.
...To ale musíte zničit tradiční kultury.


Národy se svými tradičními kulturami jsou schopny vzájemné součinnosti, čímž získávají větší stabilitu v boji proti zneužívání přírodních zdrojů planety Země a proti likvidaci národů, států a národů na této planetě.
Což bylo i znakem Ruského impéria, Ruska jako ruského světa, civilizace.


Proto samozřejmě musí globalisté, kteří na celém světě parazitují a odčerpávají jeho přírodní zdroje, aby se dostali k přírodním zdrojům nějakého státu, daný národ připravit o jeho kulturní identitu, aby se nedokázal bránit a tyto přírodní zdroje mohly být využívány zvnějšku.
Navíc se takové národy připravené o svou kulturní identitu nedokážou bránit řízení globálního prediktoru.
Stane se z nich biomasa, kterou je vždy možné ořezat a snížit tak počet obyvatelstva, aby tu zbyla miliarda či těch 500 miliónů, jak to slyšíme.

– To byla pro dnešek poslední otázka.

Když jsem odpovídal na tu otázku ohledně mítinků, tak jsem v podstatě již řekl, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Moc je v praxi realizovaná schopnost řídit. Řízení je proces informační!
Šíření informací je podstatou řízení. Skákání na majdanech a účast na mítincích je zbytečná ztráta času, sami se tak připravujete o možnost vstupovat do řízení.

Jestliže tedy rozumíte tomu, že znalosti znamenají moc, tak se posaďte a učte se, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Takové znalosti získáte pouze v Koncepci sociální bezpečnosti.

Studujte práce vnitřního prediktoru zveřejněné do června roku 2018.

Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí.
Do příštích setkání.