Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.01.2018

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.01.2018

2.2.2018

 

youtube.com/watch?v=0J301mYAcMc
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.01.2018.srt (69453)
 

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den 29.01.2018.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy zde ve studiu.

 

00:21

A začneme otázkou, která nás vrací k tématu, kterého jsme se dotkli v minulém pořadu, a konkrétně Viktor se ptá. V samotném začátku minulého pořadu Otázka-Odpověď jste řekl, cituji: „Mezinárodní olympijský výbor (MOV) „jakoby“ zakázal účast ruské reprezentace na olympiádě.“ Konec citátu. Vysvětlete, jak máme rozumět tomu „jakoby“.

 

Už jen s ohledem na to, co leží na povrchu, okamžitě vzniká otázka: Jak zakázal reprezentaci účast? Sportovce tam přece potřebuje. Vždyť některým z nich přece sám vydává svým jménem pozvánku s povolením k účasti. A tak je určitý tým „jakoby“ za Rusko sice pod neutrální vlajkou, ale přesto označen jako olympionici z Ruska. To znamená, že nějaký tým tak či onak existuje. Proto je tu už od počátku přítomno to „jakoby“.

 

Ale v daném případě si myslím, že mu nešlo o zákaz účasti samotného reprezentačního týmu, ale o zákaz účasti „jakoby“ Rusku jako státu. Myslím si, že tam směřovala ta otázka?

- A jde vůbec z právního hlediska o zákaz?

Z právního hlediska vždy musí být prokázána skutková podstata trestného činu a potom následuje trest. Je to tak? A na čem se zakládá rozhodnutí MOV, když si ho přečteme? V rozhodnutí MOV vidíme, že důkazy o existenci dopingového systému organizovaného na úrovni státu v Rusku žádné nenašli.

 

O jiných formách dopingových systémů se vůbec nejednalo, tj. mohou tím být jako rozuměny, ale to není důležité. Ohledně státu však důkazy nemají. A na základě tohoto rozhodnutí došlo k vyloučení Ruska jako státu z účasti na olympijských hrách. To znamená, že se jedná o absolutní bludy. A proč tedy bylo vydáno? Víte, tak nějak nazdařbůh. Zkusme to, třeba nám to projde?

 

Když se Rusko rozhořčí a řekne: „Co to má znamenat? Vždyť jste v té věci nic nepodnikli a chcete nás vyloučit bez důkazů.“ Nu dobrá, když bude olympiáda bez ruských sportovců, tak přijde o část své atraktivity. A vzhledem k tomu, že je zapotřebí ty olympioniky v každém případě na tu olympiádu dostat, vyvstává tu otázka, na jakém základu organizovat součinnost s Ruskem.

 

A tak mají v samotném tom rozhodnutí… Já všem doporučuji, aby si ty dokumenty přečetli. V samotném rozhodnutí už mají připravenou únikovou skulinu. Jestliže jim tento nátlak na Rusko neprojde, tak to snadno zase změní. „Státní systém jsme přece nenašli, takže nemůžeme trestat samotný stát, to jsme uspěchali a tak jsme rozhodli, že budou trestáni pouze ti sportovci, u kterých bude prokázán doping. To všechno tedy v tom svém rozhodnutí mají. Proto je zde ze všech stran to „jakoby“.

 

A co bylo řečeno bez jakýchkoliv „jakoby“? Přítomnost Ruska jako státu na olympijských hrách je nežádoucí. Proto se tam ruská vlajka nesmí objevit v žádné své podobě. Jakou tu tedy máme situaci? A zase jsme u toho. Ti sportovci, kteří si podali žádost k účasti na olympiádě s neutrální vlajkou… Co fakticky prohlašují? A co potom také hned využívají všichni propagandisté?

 

Vidíte to? Ti sportovci nejlépe vědí, že ten systém existuje. A tímto dávají najevo, že oni sami se ho neúčastnili, a proto podávají své žádosti. A tak je budeme schvalovat podle své libovůle, jak se nám bude chtít.“ To znamená, že jakákoliv žádost podaná u Mezinárodního olympijského výboru je podpisem konkrétního sportovce pod to, že existuje systém státního dopingu, na státní úrovni. A to je přece pitomost.

 

Oni to nedokázali prokázat a teď jim tam ti sportovci sami píšou přiznání své viny. Přiznání viníka je tím nejlepším důkazem. To je to, co využívá MOV. Ale dokonce ani tohle nemohou použít přímo, protože je to opět nepřímý důkaz. A co je jejich cílem?

 

Absolutně a se vším všudy zdeptat Rusko a ukázat tak, že nemá žádnou suverenitu. Vůbec žádnou. A když přijímali to rozhodnutí o vyloučení reprezentace, tak tím vlastně řekli: „Vy si myslíte, že to jsou vaši sportovci? Že to jsou vlastenci? Že nevyznávají modlu zlatého telete, a zeleného dolaru, toho papírového odpadu? No tak si to prověříme.“

 

A jak se ukázalo, tak naši sportovci, masově, všichni ti, kteří napsali ty své žádosti, jsou vesměs všichni modloslužebníci dolaru. Jde jim jenom o peníze. A ten nátlak pokračuje. Jen si vezměte tu situaci. Už jsem říkal, že jestliže jste se podepsali pod to, že budete soutěžit s bílou, neutrální vlajkou při zahájení olympiády, že tedy nechcete, aby se jí účastnil reprezentační tým, a pomluvili jste tak vlastní stát, potvrdili, že v něm existuje systém státního dopingu, systém na státní úrovni tím, že jste si podali žádost jako neutrální sportovci, buďte tak laskaví a pochodujte pod bílou vlajkou jak při zahájení, tak také při závěrečném ceremoniálu. Neponižujte svou... ruskou vlajku.

 

Vždyť jak to vlastně je? Není to žádný stát, žádné světové společenství, ale jakási sportovní organizace, která popírá, že Rusko je suverénní a tvrdí... „Prosím vás, nechoďte na mě s tím vidláckým Ruskem. To já, konkrétní úředník, určím, jaký hadr bude vaší státní vlajkou a co tam budete nosit.“

 

A tento týden bylo další pokračování toho skandálu. A dál? Byl iniciován další skandál, kdy MOV jakoby napřed přijal rozhodnutí o tom, že zakazuje používat ruskou vlajku tentokrát dokonce i fanouškům. Ono je stejně podivné, komu by jako měli fandit. To má jako Rusko podporovat zrádce, kteří šli soutěžit s bílou vlajkou? Pochopil bych to, kdyby šlo o podporu nějakého jiného státu. A Rusko například podporovalo Bulharsko, Ukrajinu, Bělorusko, ten fiktivní stát.

 

Ale když by fanoušci mávali vlajkou na podporu sportovního vítězství nějakého sportovce soutěžícího za bílou vlajkou, tak je to úplný nesmysl. No dobrá. Prý se tak rozhodli demonstrovat, že podporují čistý sport atd. No dobrá. Takže fanouškům zakázali používat jejich národní vlajku a potom řekli: „No dobrá, můžete ji tedy použít, ale nesmí jít o politickou agitaci!“ Ani si neumím přestavit toho mizeru, který by po tom všem ještě na tribuně mával vlajkou.

- Máte na mysli fanouška.

- Ano.

Protože MOV prohlásil: „Váš hadr byl schválen. A budete-li se snažit tvrdit, že nějaká suverenita Ruska existuje, tak mějte na paměti, že to já, konkrétní úředník, jsem omezil suverenitu vašeho státu. Takže tu svou suverenitu si můžete strčit do…“

- Pár teček…

- Ano

Vůbec si nedovedu představit, co by to muselo být za člověka. Já chápu, že si mnozí již koupili lístky. No prosím, jeďte se podívat na soutěž, ale neponižujte naši vlajku. Nehrajte...

 

Musíte si uvědomit jednoduchou věc. Rusko samo určuje, kde a kdy bude pozvednuta jeho vlajka. A ti, kteří přistoupí na podmínky MOV, to jsou lidé, kteří se celý svůj život snaží jen o to, aby ruská vlajka nikde hrdě nevlála. Nejsou to následovníci svých dědů, kteří svou vlajku pozvedli nad zdmi Říšského sněmu a všude jinde. Nejsou jako ti, kteří vyhráli na olympiádě v roce 1952, které se poprvé účastnil Sovětský svaz. Nejsou následovníky těchto svých velkých předků.

 

Oni dávají najevo, že rozhodnutí jakéhosi úředníčka je pro ně důležitější, než suverenita vlastního státu. Ten úředník jim strčil do ruky hadr a řekl, aby s ním mávali. A oni mávají. Jedná se o zkoušku, test celé společnosti nakolik je skutečné a obsahově naplněné hnutí Nesmrtelný pluk. Zda se do něj lidé přidali jen tak, vlivem masové… No, jak bych to..., masové nálady.

Impulzu.

Impulzu, nebo to opravdu mají ve svém srdci.

Máte-li Nesmrtelný pluk v srdci, tak se nikdy nepodřídíte diktátu MOV. Nenapíšete žádost: „Pusťte mne tam prosím soutěžit s bílou vlaječkou…“ A nikdy se za těchto okolností neposadíte na tribunu, abyste tam mávali ruskou vlajkou. Ať už k ní mám jakýkoliv vztah, protože ji nepovažuji za historickou vlajku Ruska.

 

Jenže pokud budeme my sami odepírat našemu státu suverenitu, tak nečekejme, že naši suverenitu budou uznávat ostatní státy. Jedná se o předvolební test.

Nakolik si lidé uvědomují, co je to suverenita a nakolik jsou občany svého státu.

 

A teď opět k tomu, nakolik je obsažná, a jaká je mravní náplň těch, kteří se po břiše plazí na olympiádu a doprošují se: „Pusťte mne tam, pusťte mne tam…“ Naši paralympionici nefigurovali vůbec v žádných dopingových skandálech a teď je vyloučili pouze kvůli tomu, že existují takoví… Bylo mi řečeno, abych nepoužíval slovo parchant. …takoví parchanti plazící se po břiše a doprošující se, aby jim dovolili vydělat si nějaké ty drobné.

 

Vždyť já mám odpovědnost vůči nějakým těm objednavatelům reklamy.“ A že by mohl vydělat víc i jim, kdyby se účastnil v reprezentačním týmu a prokázal, že je vlastencem, na to mu rozum nestačí. To zavrhl okamžitě. To se mu nelíbilo. A když se ptají: A kdo by to měl organizovat? Tak celá ta věc spočívá právě v tom, v tom testu. Kdo je vlastencem a kdo je patriotem dolaru.

 

Kdyby měli vlastenectví v krvi, kdyby byli následovníky slavných skutků svých předků, kteří vybudovali velký stát, tak by museli říci: „Takové rozhodnutí nás ponižuje. Připravuje nás o naši lidskou důstojnost. Znamená to, že bychom se museli vykašlat na své kolegy, kterým tu olympiádu už zakázali.“ No tak by tam nejeli naši olympionici. Vždyť proč vylučují všechny, kteří mají šanci získat medaile?

 

Protože potřebují předvést světu: „Vy si myslíte, že ti Rusové mají na víc, co? Protože ve sportu skutečně něco dokážou? Vůbec ne. Vždyť se podívejte, jen jsme je připravili o ten jejich doping, a nikdo z nich se na stupně vítězů nedostal. Nikde žádné medaile. Všechno to vyhrávali jen díky dopingu. To znamená, že tím totálně pohřbí celou olympiádu ze Soči. To, oč se snažili... Pohřbí tak i své vlastní kariéry. To, kvůli čemu tam dávali ty žádosti a plazili se.

 

Proto zde… Ten hokejista, Ovečkin se pokusil zorganizovat Putinův tým a kde je? Kde je mu konec? Tak ho přece podpořte! Rozdmýchejte to, přidávejte se k němu. Kdo vás dokáže potlačit jako společenskou iniciativu? Nikdo. Jen vaše osobní zájmy. „Chci sloužit páníčkovi! Chci se plazit po břiše. Nechci být žádným vlastencem a nehodlám nic udělat pro velikost svého státu. Já jen chci, aby mě stát bránil!“ Ale takto to nefunguje.

 

Jdete soutěžit pod bílou vlajkou? Tak ať vás ta bílá vlajka také brání. Když v jednom z prvních pořadů Otázka-Odpověď zaznělo, že naši reprezentaci vylučují a já jsem řekl, že stále máme možnost zúčastnit se jako státní reprezentace, tak jsem řekl jen jedno. Nikdo nemusí nic organizovat, úředníci, nikdo nemusí nikomu nic slibovat, musí se jednat o hnutí srdce.

 

A teď se zhroutí mnohé autority. Opravdu mnohé. Ale ve výsledku se osvobodí, očistí náš sport. A ti, kteří teď budou mít štěstí a na tu olympiádu je nepustí, potom budou říkat: „Já se tenkrát té olympiády neúčastnil. Vidíte, jaký já jsem vlastenec?“ A pozapomenou na to, jak mnozí z nich psali své žádosti. Sami se chtěli ponížit a být poníženi.

- Mimochodem podrobněji se o našich frontových bojovnících, o olympionicích, kteří se účastnili letních olympijských her v roce 1952 v Helsinkách, můžete dozvědět z materiálů v naší oficiální skupině VKontaktu.

 

15:36

Další otázky jsou spojeny s konáním pravidelného ekonomického fóra v Davosu. A konkrétně vás prosí okomentovat takzvaných osm klíčových momentů v Trumpově proslovu na tomto fóru.

 

To není tak důležité. Na těch osm klíčových okamžiků již bylo upozorněno, povšimli si jich i analytici…

A co rozebráno nebylo? Nebyl rozebrán malý, ale velice podstatný Trumpův výrok o tom, že se americká ekonomika stala konkurenceschopnou.

O tom prakticky nikdo nemluví. Neříkám, že jsem jediný, kdo si toho povšimnul, protože jsou i jiní, kteří to zaznamenali, ale odezvu jako takovou, s potřebnou náplní a porozuměním tomuto momentu to nemělo.

 

A co tím vlastně Trump řekl? Že do této doby americká ekonomika konkurenceschopná nebyla, teprve teď se stává konkurenceschopnou a přitažlivou pro investice. A jak tedy ten světový četník přežíval, na základě čeho všechny řídil? Je třeba chápat, že v každém státě jsou podpindosníci, tedy lidé, kteří jsou připraveni kvůli americkým zájmům a přesněji kvůli zájmům státní elity USA, protože si ji nesmíme ztotožňovat s obyčejnými Američany…

 

Když mluvíme o podpindosnících, tak tím nemyslíme, že jde o slouhy Američanů, ale že jsou orientovaní výlučně na státní elitu USA, na clintonoidy, jak jsou někdy také nazývaní, což tedy není úplně správné, ale v určitém ohledu jde o výstižnější označení klanově-korporativní skupiny, pro jejíž zájmy pracují všichni podpindosníci v každém státě světa. Takže co je pro takového podpindosníka důležité?

 

Rusko získává na své suverenitě, tak tím cennější je v páníčkových očích podpindosníkova zrada Ruska.

Je připraven obětovat zájmy svého státu pro dosažení cílů svého páníčka. A čím více je páníčkova pozice horší, tím více se takový podpindosník snaží, protože když je páníčkovi ouvej, a on mu dopomůže k nějakému zdroji, který mu uleví…

- Tak to páníček ocení?

- O to víc, to páníček ocení a pohladí ho po hlavičce.

A když se mu o ten zdroj nepostará, páníčka to odrovná a on se tím pádem osvobodí, tak to pro něj bude tím nejstrašnějším trestem. Celý jeho život je totiž soustředěn na službu páníčkovi. Nemá žádné jiné cíle.

 

Takže čím více se Rusko pozvedává a získává na své suverenitě, tím cennější je v páníčkových očích zrada Ruska. Tím snaživěji se podpindosníci všech druhů zde v Rusku snaží zradit ruské zájmy a ruskými zdroji... ...se snaží vykompenzovat nedostatek zdrojové stability státní elity USA.

 

A v tomto ohledu je velice zajímavé Dvorkovičovo prohlášení. Všichni si ho sice povšimli, ale potřebný ohlas zase nezískalo. On řekl: „Vesnička Davos je malá a my se neschováváme. My jsme k dialogu připraveni. To v USA k dialogu připraveni nejsou, to Američané se schovávají před námi.“

A potom Dvorkovičovi řekli: „Jak to? Vždyť ses potom s nimi setkal?“ No o to se právě také jedná.

 

Podstata té věci je následující. V poslední době prakticky neexistuje žádný více méně seriózní analytik, který by se nevyslovil ve smyslu: „Ten Trump v minulém roce dosáhl nevídaných úspěchů. Jen se podívejte, kolik toho zvládnul. Jak pro ekonomiku, tak pro stát. V podmínkách, kdy by každý druhý odpadl a vyletěl díky impeachmentu, on dokázal naladit normální řízení státu i ekonomiky a prakticky se již zcela vypořádal, je ve finále vypořádání se se svými protivníky.“

 

To znamená, že lidé i podnikatelské kruhy se obrací směrem k Trumpovi.

To jen zbytky jakési okrajové „elitářské“ kliky, stále ještě brojí proti Trumpovi a vyslovují se pro Clintonovou. Například jako při předávání cen Grammy. To už bylo opravdu přehnané. Četli tam knihu Clintonové. A proč? Protože ty scénáře byly od začátku skrytě dané. „Ona vyhraje, přečteme tam její knihu atd. A proč bychom to teď všechno měnili, když už to beztak máme připravené? Posílíme vlnu proti Trumpovi.“

 

Jenže ta vlna opadá. Lidé jsou ji unaveni tou protitrumpovskou vlnou, tou hysterií. Oni přece mají oči. A to hlavní, v USA se teď v podstatě dostává do povědomí, že Trump vyhrál nejen počtem volitelů, ale především, že vyhrál počtem svých voličů, což bylo očividné. A zde souhlasím s Trumpem, že přibližně 3 milióny hlasů bylo připsáno Clintonové. Až na to, že já si myslím, že je připočetli po ukončení sčítání hlasů a Trump má za to, že se to dělo celou tu dobu průběžně.

 

A když tedy budeme vycházet z mého předpokladu, že ty milióny hlasů byly připočítány po skončení sčítání, tak se dá odvodit, že jich Clintonové připsali ještě více. Trump je ale ochotný uznat minimum. Ve smyslu: „Jsem ochotný ke smíru, stačí mi uznat ty 3 milióny, protože i tak všichni velmi dobře vědí, že ti ty hlasy připočítali…“ Vždyť proč rozpustili tu komisi ustavenou k vyšetřování machinací při volbách?

 

Protože všechny státy, kde vyhrála Clintonová, odmítly vydat dokumentaci, protokoly dokládající jak vyhrála. Státy, kde vyhrál Trump, dokumentaci předávaly bez problémů, tam komise mohla pracovat a ty státy, kde vyhrála Clintonová všechny, jako jeden muž řekly: „Ne, my tu dokumentaci předkládat nehodláme! Co to jako má být? To nám chcete zasahovat do našich vnitřních záležitostí? Jak se nám chce, tak to také počítáme.“To je také ukazatel.

Takže Trump toho dokázal velmi mnoho a poradil si s americkou státní elitou.

 

A jaká je vlastně podstata toho Davosu? Davos je jen taková slezina politických školáčků, čeládky.

Přesně tak bych to řekl – čeládky. Všichni určitě znají Výbor tří set, Bilderbergský klub, Římský klub, kde se schází určití lidé. Dostat se do takového klubu je velice, velice složité, protože jsou potřebná určitá doporučení. Musíte patřit k nim. A když se tam dostanete, tak se tam dozvíte informace určitého řádu, které potom předáváte a používáte při řízení.

 

Existují však i nižší úrovně lidí účastnících se řízení, kteří se těchto klubů neúčastní. Ti se ale přece také musí dozvědět společné řídící úkoly. Nač se mají orientovat, a jakým směrem postupovat. Jaké úkoly jim jsou uloženy. Proto vzniklo to fórum v Davosu. Když si to přejete, koupíte si lístek a jedete. Nároky na pozvání jsou minimální. Takže veškerá politicky aktivní partička, ta takzvaná státní elita jakéhokoliv státu, se tam toho v podstatě může zúčastnit.

 

Setkat se některými mocnými lidmi tohoto světa, získat určité instrukce a dozvědět se tak například, jakým směrem se vydat se svým byznysem. Jaký politický model je zapotřebí budovat ve svém státě. Ale je to jen taková politická čeládka, která ničemu příliš nerozumí. Ti se tam jen dozvědí, co mají dělat. Oni tam musí lovit rybu v kalné vodě, aby se sami udrželi nad vodou a více méně vyžili. A tak se tam všichni sjíždějí. A kdo to je?

 

Zpravidla státní elita USA. Protože USA řídily celý svět a tak samozřejmě ti nejčinorodější političtí lídři, takoví jako Brzeziński, kteří se všemu učili, ten patřil ke státní elitě. McCain, ti se vše učili. Skuteční političtí lídři, ti obeznalí, se tam objevují pouze sporadicky a z titulů svých funkcí. Když tam potřeboval zajet Putin, tak ten Davos zahajoval, udával mu měnící se trend a řekl jim tam, že Rusko bude mocným státem, nezávisle na tom, co si oni přejí. Orientujte se! Proletělo jim to kolem uší, všichni by chtěli pokračování Pax Americana.

 

Přijel tam Pax Americana a ten jim sdělil: „Pánové, my vám teď začneme utahovat opasky.“ To jsem jenom chtěl objasnit ty podmínky, za kterých Američané utíkali před Dvorkovičem. Co se děje? Americká státní elita, na úrovni té politické čeládky, neví nic o světových trendech a nerozumí tomu, co se děje uvnitř USA v boji státní elity USA proti globalistům, kdo vítězí, a vnímá ruskou politickou „elitu“ v uvozovkách samozřejmě, protože my žádnou elitu nemáme, vnímá ji jako toxickou hrozbu.

 

Oni nevědí s kým si promluvit, jaké politické rozhodnutí přijmout, za co budou potrestáni. A tak raději nemluví s nikým, všem se vyhýbají a snaží se přijít na to, co a jak.

Ale když přijde řeč na nějakou ekonomickou otázku, tam dokážu jednat srozumitelně, tam vše chápu a jsem připraven říci, že jinak se do politiky nemíchám. Ale ekonomika, to je moje parketa. Vždyť se sami podívejte. Jaké uvalujeme sankce? Uvalujeme sankce, díky kterým trpí Evropa, jenže my jsme Američané, my potom ty sankce porušujeme, a uvolňujeme si tak přístup k ruské ekonomice, což nám přináší určité dividendy. Takže když se setkávám s ruskou delegací na ekonomické téma, tak neporušuji pravidla hry. Já utíkám jen tehdy, když jde o určování politického směřování, dokud se nedozvím, s kým smím udržovat kontakt a s kým ne. Jinak bych si to mohl také vypít.“

 

Mnozí se setkali s ruským velvyslancem z titulu své funkce, své státní funkce a teď je propustili. Proto také Američané utíkali před Dvorkovičem a ostatními, aby nemuseli řešit politické otázky. S ohledem na ekonomiku se cítí pevní v kramflecích, tam je to vždy OK. Došlo ke změně. A naši „elitáři“ by si toho měli povšimnout, že americká státní elita je jen politická čeládka. Oni nevědí co a jak, jsou vyděšeni, nevědí, co teď bude, protože přístup k Rusku jako ke kryptokolonii, nebo jednoduše ke kolonii už jim neprochází.

 

Už nemohou diktovat svou politickou vůli. Stát je v jiném postavení. A nevědí, k čemu by mohlo vést jejich případné politické pomýlení, a proto politiku odsunují stranou a řeší jen ekonomiku.

 

27:39

Mimochodem, v souvislosti s tím tu máme otázku od Světlany Beljajevové:

Proč do Davosu nejela Nabiullinová a Kudrin?

 

Právě proto tam také nejeli.

Znovu opakuji, že Davos je slezina politické čeládky, a že tam jsou lídři některých „rádoby“ států pečení vaření, že tam jsou vždy, je ukazatelem jejich úrovně. Co jsou vlastně zač. Politická čeládka.

 

A kdo je Nabiullinová? Centrální banka! Tam jde v každém případě o globální řízení. Ani Kudrin není hlupák a pozoruje globální tendence, tak proč by se oni měli obtěžovat mezi tu politickou čeládku, která je jen spotřebním materiálem?

 

28:32

A ještě jedna otázka spojená s tím ekonomickým fórem od Alexandra.

Indický premiér Módí na setkání v Davosu řekl: „Globalizace je v nebezpečí!“ A také promluvil o pozitivních změnách v Indii. Mně to znělo jako návrh pro globální prediktor, aby se zamyslel nad zřízením centra koncentrace řízení v Indii místo v Íránu. Vypadá to na nějaké hry s velkými hráči: Čína, Indie a Rusko. Porozuměl jsem tomu správně?

 

Ne, je to všechno trošku jinak. Když se věc týkala Indie a jejích vzájemných vztahů s Čínou, tak jsem vždy v té věci upozorňoval, že Čína například dostala možnost realizovat projekt Hedvábné stezky… Jen se podívejte, jak zkušeně budují nadnárodní řízení. Teď jsou v Číně zřizovány dva soudy, které budou řešit všechny případy, všechny konflikty spojené s realizací projektu Jeden pás - jedna cesta.

 

Jeden soud bude mít na starosti pevninskou část a ten druhý zase tu námořní. Takže tu vzniká otázka. Vždyť tak vlastně byly založeny soudy s nadnárodní působností? Chápete to? Pro všechny státy účastnící se projektu Hedvábná stezka jde o zahraniční soud, u kterého mají být řešeny všechny ty konflikty. To znamená, že vše probíhá stabilně. Ne, ta věc s Indií se má úplně jinak.

 

V Indii se mimochodem řeší otázka severu a jihu, koridoru sever-jih, aby Čína nezískala úplnou moc. Je to jasné, že? Čína bude kontrolovat cestu ze západu na východ či z východu na západ a Indie zase z jihu na sever. Takže pokud se Čína začne v něčem vzpouzet, bude možné ty cesty přetnout, přeseknout. Ten problém je jinde, v unikátním postavení Indie.

 

Indie by měla sloužit jako věčný štváč. Indie je ten nejstarší fašistický stát, stabilní stát.

A uvádět Indii do takzvané reálné politiky, aby se stala centrem koncentrace konkrétního řízení a na základě toho byl ten zkušební polygon řízení lidstva narušen, to nikdo neudělá. Indie je velice důležitá rezervace, která je samozřejmě udržována na určité úrovni, aby existovala a měla určitou váhu. A opakuji, že obzvláště na vztek Číně, aby si Čína příliš nemohla dovolit vymykat se z kontroly nadnárodního řízení.

 

Irák smetla západní koalice, aby se tak dostal do sféry řízení Íránu

A Írán byl pro svou roli programován již dlouho. Je to přece jen především muslimský stát a převzetí zelené vlajky islámu Íránem z rukou Saúdské Arábie je přece jen ta nejoptimálnější varianta, kterou vždy globalisté brali do úvahy. A v čem je problém?

Když ten projekt začal být realizován, tak ta osmiletá válka mezi Íránem a Irákem ukázala, že Írán v podstatě ještě není v tom stádiu, kdy by byl připraven stát se centrem koncentrace řízení. A s ohledem na to potřebuje vnější podporu, neustálou vnější podporu realizace těchto projektů. A ten Irák západní koalice smetla právě proto, aby se dostal do sféry řízení Íránu. To právě kvůli tomu.

 

ISIL měl být vytlačen na sever, aby zpřetrhal státní vazby v Rusku

Stejné to bylo s ISIL. ISIL měl být poražen Íránem s tím, že by mu k tomu nahrávala státní elita USA. Ovšem poražen tím způsobem, že by byl vytlačen na sever, aby zpřetrhal státní vazby v Rusku. Aby se Rusko rozpadlo na drobnější státy bez suverenity, kde by pořádek zavedla čínská mírotvorná armáda, čímž by se realizovala strategie Jeden pás - jedna cesta. Jenže Írán si s tím neporadil. Protože sice ano, Irák západní koalice smetla, jenže potom se státní elita USA vzepřela a ISIL začal bojovat s Íránem doopravdy, v ničem mu nenahrával.

 

A tak došlo k situaci, za které Rusko dokázalo realizovat svou globální politiku a udělalo tak další krok k získání své suverenity a k vytvoření centra koncentrace řízení v Rusku.

Vše to jde krok za krokem. Oni se přepočítali a my jsme díky tomu získali, protože v čele našeho státu je gosudar.

 

33:59

Dále je tu otázka od Margarity, která prosí okomentovat prohlášení Kurdů o zradě Moskvy v Afrínu ve prospěch Erdogana. Uvádí citát: „Rusko mělo v Afrínu své vojenské zastoupení po dobu dvou let. Platily tam určité dohody a Rusko nás zradilo. Když ignorovalo všechny dříve uzavřené dohody, předvedlo se jako bezzásadový stát.“ Konec citátu.

 

Rusko nikdy nikoho nezrazuje! Rusko vždy plní své závazky z dohod, které uzavřelo, ať už je to pro něj jakkoliv těžké. Kdyby bylo Rusko takové, jak je popsáno v tomto prohlášení, tak by nikdy nezasáhlo do syrské války v době, kdy už všichni počítali dny do svržení Asada, kterého měl postihnout osud Kaddáfího. V těchto podmínkách, pro Rusko absolutně nezáviděníhodných, byl zásah do této války z hlediska každého politického lídra sebevraždou.

 

Jenže v čele Ruska je gosudar, znovu opakuji. A když do Sýrie vstoupil, přičemž tím hájil naše zájmy v rámci ruské globální politiky, tak jsme své závazky, které jsme na sebe vzali, SPLNILI. A je zbytečné, aby se to snažili překroutit ti Kurdové, kteří sní o vytvoření svého státního útvaru. Já jsem mimochodem nejednou říkal, že to bude jednou tak jako tak nutné řešit, že Kurdové musí mít svůj státní útvar a otázkou jen zůstává, jak bude vypadat a na základě čeho bude vytvořen.

 

Nejperspektivnější státní útvar by v podstatě mohl být vytvořen na základě tureckých Kurdů s přístupem ke Středozemnímu moři po pádu Turecka. A v Iráku a Sýrii by mohly být kurdské autonomie. Ale co se tedy stalo a o jakých dohodách se mluví v tom prohlášení?

 

Když Ruskou vstoupilo, když se zapojilo do války proti ISIL, tak znovu opakuji, že situace v Sýrii byla velice, opravdu velice kritická. Takže jakékoliv síly, které v té či oné míře bojovaly proti ISIL byly do určité míry spojenci. A těmi byli i Kurdové na severu Sýrie. Jenže tito Kurdové se rozhodli, že politické zastřešení ze strany USA je daleko spolehlivější, výhodnější a perspektivnější.

 

A v roce 2015 se o tom s nimi nikdo nedohadoval. Zvolili jste podle svého, zvolili. Tak teď pojďte koordinovat válku proti ISIL. A v souladu s tím byla také uzavřena dohoda. Rusko jednoduše fyzicky nemohlo Kurdům slíbit cokoliv, co by zasahovalo do sféry jejich politického zastřešení ze strany USA. Rusko v daném případě mohlo mluvit pouze za vládu v Damašku, pouze za Asada.

 

A co říkal Asad? Asad mluvil o obnově územní celistvosti celé Sýrie. A o čem neustále mluvili v Moskvě? O obnově územní celistvosti celé Sýrie! Terorismus měl být zlikvidován a Sýrie se měla stát jediným, uceleným státem. To bylo základem všech politických dohod a to i s Kurdy na severu Sýrie.

 

ISIL byl v podstatě v Sýrii poražen a tak začala být aktuální otázka obnovy syrského státu. A najednou Kurdové hecovaní z Washingtonu prohlásili, že oni mají své VLASTNÍ ÚZEMÍ. „My chceme, aby se to území osídlené Kurdy stalo naším vlastním státním útvarem.“ Nemluvě o tom, že si tam promptně zařadili i území, které není většinově osídleno Kurdy. Proč by to nemohli nenápadně udělat pod záminkou boje proti ISIL?

 

Tak jako tak na ta území už vstoupili se svými bojovými jednotkami a potom nenápadně pozapomněli, že by to území měli vrátit Sýrii a to včetně svého území, a potom teprve vést politický dialog a v něm si vymezit postavení kurdské státnosti v Sýrii. Tím měli začít. Napřed jednotná, ucelená Sýrie, a potom právo národa na vlastní státnost.

 

Oni se ale vydali jinou cestou: „USA nám dávají zbraně a říkají, že si máme založit vlastní republiku. A my rovnou vystoupíme i proti Turecku.“ Vždyť se na to podívejte. Jednalo se o neustálé provokování ze strany USA. Tato provokace měla vést k rozeštvání Ruska a Sýrie ve válce s Tureckem. Ale Rusko a Sýrie nehledě na určitý zájem, aby tam ty procesy probíhaly, řekly: „Proč bychom měly my s ohledem na jakési americké nebo turecké zájmy prolévat krev syrských nebo ruských vojáků? Tak to ne pánové.

 

Sami jste si kaši zavařili. Je proto jednodušší, abychom se teď stáhli a vy si tu své závazky vyřešte. My se stejně postaráme o obnovení syrské územní celistvosti. Takže si řešte své problémy a nezkoušejte vydírat: „Ó, vy Syřané, vy jste povinni obnovit územní celistvost.“

To vy si ujasněte své politické zastřešení. Zda budete i nadále s USA proti Turkům a Sýrii, proti centrální vládě, nebo přece jen budete hájit své vlastní kurdské zájmy a svůj vlastní státní útvar.

 

Takto je třeba to posuzovat. A Rusko přesně v těchto parametrech jednalo. No z jakého důvodu bychom měli za nějaké... My jsme nikomu neslibovali, že budeme umírat za něčí politické cíle. Vstoupili jsme tam s vlastní koncepcí vedení války, se svými zájmy, které plníme a nikdy neporušujeme dané slovo, protože nedodržené slovo se vždy prodraží.

 

41:38

Další otázka je od Antona z Charkova. Zdravím vás, Valeriji Viktoroviči. Proč Žirinovskij při každé možné příležitosti brojí proti Grudininovi? Jenom kvůli tomu, že je tradičně proti komunistům, nebo má takovou objednávku? Vladimir Volfovič také pracuje na delegitimizaci vítězství Putina, aby Grudinin sice nevyhrál, ale sebral Putinovi co nejvíce hlasů?

 

Tak úplně to není. Problém je v tom, že teď je do funkce ruského prezidenta jen jeden kandidát – Putin, a až potom všichni ostatní. Nezávisle na tom, zda jde o Žirinovského jako kandidáta, nebo o nějakého občana, jednoduše voliče... Jakého občana? No například jako Boldyrev. Všichni společně pracují pro Grudinina, protože existuje agitace přímá i nepřímá.

 

A potom také existuje to, co dělá Žirinovskij. Kdy problémovou otázku osvětlí v takovém rámci, aby ji přesměroval falešným směrem. Jinak než se o ní diskutuje, aby tak vznikl maximální politický efekt nahrávající konkrétně Grudininovi. A přitom se zdá, že vystupuje proti Grudininovi. Vůbec ne. Vlastně se dá říci, že Grudinin je snad ten nejméně zajímavý kandidát. Není možné ho… Když se díváte na jeho tiskové konference a rozhovory, tak se jedná o absolutně ztracený čas.

 

Předevčírem poskytl rozhovor západním médiím. Jestli… Když jsem se podíval na ten rozhovor, tak pro mne ta otázka, zda Grudinin odpovídá funkci, o kterou se uchází, okamžitě odpadla. Je to absolutní nula a vždy jsem to tvrdil. Ale právě tam toho řekl dost zajímavého, pro ty cizince. Jeho absolutní nezpůsobilost, jeho neporozumění řídícím procesům, absolutní nepochopení procesů řízení je prostě do nebe volající. Je to jednoduše chodící retranslátor píár klišé.

 

Co mu jednou do té hlavy vložili, to neustále v té či oné variaci opakuje. A tak také, když vyzvali zástupce Reuters: „Položte svou otázku.“ „Nemám žádné otázky.“ „Hm, tak nic, otázky nejsou, to je dobře.“ No ano, on na tebe žádné otázky nemá, protože už si tě ošacoval. Každý nepřítel Ruska tak musí Grudinina okamžitě podpořit. On tam prostě trousil perlu za perlou.

 

Například tohle. „Já se k mnohému nemohu vyjádřit přímo, protože máme širokou koalici. A když potvrdím, že něco je tak, vyvolá to u nás problémy s jiným jejím účastníkem.“ Víte, to, co si moudrý člověk nechává pro sebe, Grudinin řekne nahlas. Co tím vlastně řekl? Že byla shromážděna široká koalice kvůli tomu, aby Grudinin vyhrál, aby nevyhrál Putin. A s ohledem na tuto koalici…

 

No představme si tu situaci. Grudinin se jako stal prezidentem státu a má přijmout nějaké řídící rozhodnutí. Jenže ta koalice, která se postarala o jeho zvolení, které je zavázán, a mezi kterou také rozdělí různé ty funkce ve své vládě, má různá hlediska a zájmy s ohledem na realizaci jednoho a toho samého projektu. Někdo chce, aby projekt byl řešen jedním způsobem, druhý druhým a třetí vůbec nechce, aby se ten projekt řešil.

 

Grudinin tedy fakticky řekl, že v případě svého zvolení prezidentem bude absolutně neakceschopný. Absolutně nezpůsobilý. Rozdá řídící funkce, kdoví komu a jemu nezbyde nic. Vždyť také vystupuje za omezení prezidentových pravomocí. Všechno jsem vám rozdal a řídit budou klany. Takže se vrátíme zase do devadesátých let? Zase tu budeme mít vládu sedmi bankéřů? Přejeme si novou čečenskou válku? Vždyť to je přesně to, o čem přímo mluví, že přesně tam to povede. Ten tam toho tolik napovídal, že stačí sednout a rozebrat to.

 

Otázka volby Grudinina je otázkou budoucnosti Ruska. Víte, svého času řekli Reaganovi: „Vy jste herec a chcete řídit stát?“ A on na to: „Vždyť já jsem svého času sehrál tolik rolí králů, guvernérů, myslíte snad, že roli prezidenta sehrát nedokážu?“

 

Grudinina zvolili přesně v takovém ohledu. Ale až na další volební období, kdy v průběhu dvou mandátů bude zapotřebí zlikvidovat Rusko, tedy přibližně za patnáct let, které ohlásili nebeští politici.

Ale až potom. Potom nebude důležitá způsobilost jeho týmu, protože budou všichni začleněni do stejného projektu. Jedná se o projekt likvidace Ruska. Což také bude odpovídat té politické různorodosti celé té Grudininovy koalice. Bude to sedět úplně přesně. Ale až potom a teď je zapotřebí, aby vyhrál Putin ale s minimální převahou.

 

Prostřednictvím Grudinina se globalisté budou snažit udělat to samé, co realizovala státní elita ve vztahu k Zemanovi.

Aby měl minimální převahu, minimální, aby byl závislý na rozhodování a politické vůli klanově-korporativních skupin. Ale tam v Československu, oj v Česku, omlouvám se, v Česku se o to postarala státní elita a zde je státní elita zaměřena na vyvolání občanské války v Rusku, prostřednictvím Grudinina.

 

A globalisté zde chtějí realizovat projekt, který zajistí vítězství Putinovi, ale s minimální legitimizací, aby byl Putin stejně jako dřív spoután klanově-korporativními skupinami a nemohl tak vést Rusko k získání plné suverenity. To je pro globalisty velký, opravdu velký problém. A globalisté tak teď v podstatě musí proplout mezi Skyllou a Charybdou. Potřebují zachránit projekt Grudinin a nepřipustit sklouznutí státu do občanské války. A to vše se jim povede, jestliže pro Grudinina budou pracovat alespoň trochu příčetní…

- Píáristé

- Ano, píáristé.

Protože to, co doposud předvádějí Grudinovi píáristé, to je… Oni v podstatě ženou globální prediktor do podmínek, kdy mu nezbyde, než bezvýhradně podpořit Putina. A to je dobře. Ale projekt Grudinin jako alternativa bude narušen. To, kvůli čemu ho tak dlouho udržovali, kvůli čemu od devadesátých let vytvářeli takový pěkný obrázek, teď boří Grudininovi píáristé. Budiž jim za to čest a chvála. Tomu se říká: Přílišná horlivost někdy škodí. Ať jen ty peníze dál porcují.

 

50:13

Další otázka je od Viktora. Jaký cíl sleduje film Smrt Stalina, a proč se ho rozhodli promítat právě teď? Proč ho tak propagoval Medinskij a mnozí jiní, kteří požadovali jeho zákaz? Zeptali se důchodkyně vycházející ven po jeho zhlédnutí: „Proč jste sem přišla?“ A ona odpověděla: „Protože ho zakázali.“ A mnozí další, obzvláště ze starší generace, šli na ten film právě jen proto. Podle upoutávky na ten film jsem pochopil, že tento film ukazuje spíš parazitickou podstatu poststalinské „elity“, než aby něco vypovídal nebo vyprávěl o samotném Stalinovi.

 

Je třeba se podívat na film a ne jen na upoutávku. Upoutávky mohou vzbuzovat jiný dojem, a zvláště když člověk říká jedno a jeho posluchači to chápou jinak. Jen si povšimněte. Prý film zakázali a ta stará paní, když odcházela z jeho promítání, řekla, že na něj šla proto, že ho zakázali. Jestli je zakázán, neměli by ho přece v kinech promítat. Je to tak? Ale v tom kině si řekli: „Nám je to jedno, my ho stejně promítat budeme, vždyť co je to sto tisíc pokuty?“

 

Právě jsme mluvili o tom, že Rusko není plně suverénní. Je to jen další z oblastí, ve které Rusko není suverénní. Americké filmové distribuční společnosti diktují svou vůli, jaké filmy a kdy budou promítány. Ten film byl jednoznačně připravován k volbám a bylo zapotřebí ho promítat u nás. Film je to hanobící, ale prošel by bez povšimnutí v řadě všech ostatních, nebýt toho skandálu se zákazem. Napřed ho povolili, potom zakázali. A pak to kino ten zákaz porušilo.

 

A proč by také to kino nemohlo porušit to rozhodnutí státu? Vždyť oni vědí, že za to nebudou nést žádnou odpovědnost. Protože ti, kteří natočili tento absolutně nevýdělečný film, protože ten zisk nepřinese, jedná se o čistě politický film. Ten, kdo zajistil jeho velice kvalitní dabing, kdo poskytl dobré podmínky pro jeho promítání tomu kinu, ten jim dá i těch sto tisíc. „A nám zbyde jen zisk, tak proč bychom ho nepromítli?“

Rublů

Tím spíše, že jde jen o ruble, ano.

Šlo tedy o rozsáhlou politickou operaci propagace toho filmu, vytvoření určitého informačního pole. A už jen skutečnost, jak je ten film propagován, vypovídá o tom, že se naše státní instituce účastní této píár kampaně, která je organizovaná z nadnárodní úrovně.

 

A co se týká toho filmu, tak jsem ho jako většina lidí neviděl a mohu o něm mluvit pouze z hlediska obecného chodu věcí. Nač byl potřebný takový urážlivý film? Vždyť pokud jde o něčí smrt, nemůže to být komedie. To vůbec neodpovídá ruskému duchu, jde to mimo ruskou kulturu. To tam u nich se mohou přes dva díly i více vláčet s mrtvolou a smát se tomu. Já jsem takové americké filmy viděl. Na tom nic směšného není, z našeho hlediska. A tím spíše jde-li o film, který se vysmívá ruským dějinám, tak se jedná o urážku naší společnosti.

 

A proč byl ten film promítán právě teď? Protože je potřebný test. Ještě jednou opakuji. Jen si to vezměte. „Olympiáda, to byl jeden test, do jaké míry jste vlastenci a stojíte za státem, nakolik správně si dokážete vyložit naše řídící kroky. Film je další test.“

Potom proberou výsledky těch testů a rozhodnou se, jak nejlépe zlikvidovat ruskou suverenitu. S čím přijít a jaká bude zpětná reakce lidí. To je to, co si takto zjišťují.

 

54:33

A nakonec vás prosí okomentovat nedávný útok na ruské školy a skandální video posluchačů z Uljanovského institutu civilního letectví.

 

Tak napřed k tomu útoku. Všichni jste asi někdy pozorovali, jak se začíná vařit voda. Napřed jedna bublinka, druhá bublinka, a potom to všechno vzkypí. Kolikrát už jsem říkal, když jsme mluvili o tom Koljovi z Urengoje, že ten projekt Navalného s tou politizací školáků je vytváření základů k rozpoutání občanské války. Těch zcela poblázněných.

 

No a už se to začalo prodírat k povrchu, první bublinky vyběhly. To, co je přípravou pro bod varu v létě, v průběhu mistrovství světa. První bublinky vyběhly. Teď je třeba dávat pozor na to, jak to probíhá, sledovat sociální sítě, jak Navalnyj řídí své lidi. To vše je třeba sledovat.

 

A co se týká těch posluchačů. No, u nás je přece propagace homosexuality zakázaná. Nějak to tedy musí obejít a ještě jednou si otestovat společnost. Ještě jedním způsobem rozmýt vlastenectví. A tak aktivovali posluchače a oni jim na to skočili. No a hromadnými sdělovacími prostředky proběhla zakázaná propagace homosexuality. Udělali z toho skandál, přičemž to bylo možné vyřešit úplně jinak.

 

Ano, těm klukům přecvaklo, udělali chybu. Bylo třeba se s tím vypořádat úplně jinak. Neměli z toho dělat skandál a nechat vystupovat rádoby sexuoložky. Já se na ně díval a viděl v tom přímou reklamu nějakého veřejného domu. Sexuoložky, které neznají ze svého oboru vůbec nic a přitom tam diskutují o homosexualitě, a kam by měla být přesměrovaná energie. Kdo ty sexuoložky vybíral? Mohli jim alespoň sepsat nějaký text, aby věděly, kdo to byl Napoleon a jaký byl systém genderových vztahů v jeho armádě. Alespoň trochu!

 

A jak na tom byl sám Napoleon ve svém vztahu k mužům a ženám. Alespoň trochu by měly proboha znát to, o čem mluví. A ony nevědí vůbec nic! Přesto je nechají prezentovat jejich názory přímo v televizi. Stačí se na ně podívat, abyste věděli, že to nejsou žádné sexuoložky, že jen dělají reklamu nějakému nevěstinci. Dvě pracovnice daného zařízení vystupují v televizi a dělají mu tam reklamu.

 

To znamená, že média zase porušila zákon, protože u nás je prostituce zakázaná. Nelze obchodovat s člověkem, to se jednoduše nesmí. A tady se jednalo o nepřímou reklamu. Takže probíhá rozsáhlé, plánované boření státních pilířů. Jen si povšimněte, jaký útok je veden proti mravnosti, proti morálce společnosti.

 

Nutí vás plazit se po břiše na olympiádu, zda to podpoříte či ne, zakazují vám být vlastenci své země, a potom vám to jako dovolí. Vaši vlajku tím změní v hadr vyžadující jejich povolení. Váš stát se přece olympiády neúčastní, ten stát, kvůli kterému byste tam měli nést vlajku a mávat s ní. A nebylo to rozhodnutí státu, který by řekl: „Kdo MNĚ bude určovat, kdy má vlát moje vlajka? To mohu rozhodovat jenom já sám, zda na tribunách fanoušků má nebo nemá vlát moje vlajka.“

 

Nějaký úředníček si bude rozhodovat o tom, zda ji zakáže či povolí? Zda Rusko má či nemá suverenitu? „Já, úředníček MOV jsem se rozhodl, že Rusko žádnou svou suverenitu nemá! A že jeho vlajka je hadr. A budu o tom jeho hadru rozhodovat, jak se mi zamane.“

 

Ještě jednou říkám, že chci vidět, kdo za těchto podmínek… A takoví se najdou, pro které je jejich vlajka skutečně hadrem, kterým se jen tak pěkně mává. Tak mávejte nějakým svým barevným šátkem, když v tom nevidíte rozdíl.

- Duhovým.

- Ano, duhovým.

Probíhá rozsáhlé nabourávání všeho. Ten film, ti studenti i s tou následnou akcí na jejich podporu, která je prezentována přes média. Ještě jednou opakuji, že propaganda homosexualismu je zakázaná a tady ji máte s plnou parádou. Prý jde o zpravodajství, to jen média informují o skutečnostech, která jsou pro ně podstatná.

 

Ať už to video nabralo, kolik chtělo…

- Shlédnutí

- Shlédnutí, tak média, která vědí, že propaganda homosexualismu je zakázaná, o tom měla informovat jiným způsobem. A vedení toho institutu to mělo řešit trochu jinak. Já chápu, že u nás vedení patří k jiné generaci, formovalo se jinak a s pederastií se střetává v podstatě poprvé, takže je přirozené, že se bude dopouštět chyb, ale přesto je to třeba řešit neveřejně jako vnitřní záležitost.

 

A co se týká zákazu vykonávat profesi a jejich vyloučení, tak u nás neplatí zákaz na vykonávání profesi a tím spíše ne z hlediska sexuální orientace. Rozhodli se stát se pederasty, někdo se toho třeba účastnil jen omylem, z náhlého popudu. Mládež má sklon podléhat takovým slabomyslnostem. Je tedy třeba pomoci jim získávat normální morální základ a nepropagovat tuto světovou pederastii přes hromadné sdělovací prostředky.

 

Takže válka proti Rusku je vedena na všech frontách.

A nesmíte si myslet, že někde existuje nějaká zóna, která by se této válce vyhnula. Studená informační válka probíhá všude a ve všech směrech a vůbec neutichá, naopak vzrůstá.

 

To byla poslední otázka.

Jako vždy se dostáváme k tomu, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů, jak říkal Kozma Prutkov.

Abychom tedy chápali procesy, které probíhají ve společnosti, které probíhají v systému mezinárodních vztahů, abychom nehráli podle cizích scénářů… Je mi velice líto lidí, když vidím, jak se člověk s normálními názory a normálním mravním základem nechá zblbnout, podlehne cizím scénářům a začne se řídit cizími šablonami.

 

Abyste nebyli nástrojem v cizích rukách, musíte se snažit toho vědět a chápat více. Stejně jako dříve byly potřebné znalosti, tedy jako jsou dnes potřebné znalosti pravidel silničního provozu, abyste byli způsobilí pro pohyb na silnících, abyste byli schopni řídit auto i správně přecházet silnici, jste-li chodci, tak abyste přežili na cestě řízení sociálních supersystémů, abyste ubránili zájmy své i své rodiny, musíte vědět, jak jsou ty sociální supersystémy řízeny, znát zákony, kterými se to řídí, a potom se znalostí toho všeho bránit zájmy své i své rodiny.

 

Pamatovat si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru, buďte konceptuálně mocní a braňte zájmy své i své rodiny.

 

Buďte šťastní.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou.

Do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.01.2018

BILA VLAJKA

palo | 08.02.2018

Ta BILA VLAJKA, neni to symbol kapitulace?
Neni to sugerovani totalni kapitulace Ruska?
Neznamena to "sportovni elita naroda" uz kapitulovala?
A to pred celym svetem?
Todle by zachranilo jen to, kdyby Americani pochodovali pod cernou (fasistickou) vlajkou.
Pak by si svet mohl vybrat...

Re: BILA VLAJKA

Iva | 08.02.2018

Trefa!

tak vida!

donald | 04.02.2018

Pjakin nemá Česko pod svou rozlišovací schopnost. Jestli si někdo myslí, že o prezidentovi si rozhodujeme sami, hluboce se mýlí. Zeman je součástí vyšší hry, na kterou by Drahoš nestačil. A ty nenávistné útoky Čechů proti sobě jsou naprosto, ale naprosto zbytečné!

Re: tak vida!

:) | 04.02.2018

Ani nie zbytočné. Ale prirodzené ako Slovákom. To je ako povedať že pes zbytočne šteká. Možno zbytočne, ale za to prirodzene. Takže jediná zbytočnosť je riešiť to. Lepšie je si sadnúť bokom a sledovať ako sa vybijú medzi sebou. Nech ich smrť zbaví tej nenávisti.

.

Tomi | 03.02.2018

No Dobre. Presvedčil ma. Ale čo teraz s tými panchartmi?
____________________________

Zrovna som pozeral film, Enders Game.
Na začiatku je dobrý citát.
"Keď pochopím svojho nepriateľa na toľko aby som ho porazil. V daný okamih ho milujem."

Re: .

Tomi | 03.02.2018

http://www.cez-okno.net/clanok/ruska-tajna-kniha-mimozemske-rasy-i-video

Ako asi by komentoval napríklad toto?

Re: .

Dušan | 05.02.2018

"Keď pochopím svojho nepriateľa na toľko aby som ho porazil. V daný okamih ho milujem."

Ale no tak. To sú slniečkárské nezmysli bez miery.

Re: Re: .

Dušan | 05.02.2018

A ešte v tom blockbastry hrá Herison Ford.
A aj celí príbeh je taký o zasväcovaní. A to hovorím len to čo ma narýchlo napadlo a pamätám si.

Proste programovanie mladých a test.

Právník Šťovíček: Proti Rusům chybějí důkazy

Ladislav | 02.02.2018

https://leva-net.webnode.cz/products/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-29-01-2018/

Re: Právník Šťovíček: Proti Rusům chybějí důkazy

Ladislav | 02.02.2018

Teď je to správně:
https://sport.aktualne.cz/pravnik-stovicek-proti-rusum-chybeji-dukazy-za-biatlonisty-a/r~e50c1fa807f011e88b47ac1f6b220ee8/?utm_source=centrumHP&utm_medium=sportbox&utm_content=editor1&utm_term=position-2

Ťažké časy

Gorazd | 02.02.2018

Tak to zaznelo konečne jasne - Grudinin je taký drahošovský falus. A že test ruských volieb prebehol v Čechách. Teraz to budú zahusťovať cez MOV a buznotémami a VVP nech dostane 50,1%. Nuž uvidíme, či v Rusoch zostalo vlastenectva z dedov, alebo za zelený hajzlák predajú aj Kremeľ.

Volební manipulace?

ReneBacon | 02.02.2018

v ´šíleném´předvolebním týdnu byl zajímavý jeden jev, v diskuzích na socsítích ( novinky, fb, aktualněcz atp) byly příspěvky, chválící Zemana lajkovány zeleně tak 8:2 oproti červeným, příspěvek na Zemana nadávající měl červených 8 oproti dvěma, pokud ne tak minimálně 2/3 příspěvků byly v náladě proZemanovské a volby dopadly téměř 50 na 50. Divide et impera, a nejen v ČR, že by umělé udržování volebních výsledků?

Re: Volební manipulace?

irka | 02.02.2018

Ano, manipulace voleb. Totéž jako u Trumpa, který také dostal daleko více hlasů, než se oficiálně uvádí, o tom se ostatně už i píše. Mělo by se začít psát i o té manipulaci u nás.

Re: Volební manipulace?

Drak | 02.02.2018

Zeman je člověk pracující pro GP. Vyhrát musel.

Re: Re: Volební manipulace?

dub | 02.02.2018

Ano, ale nie moc presvedcivo. Aby stale musel hladat dohodu so svojim okolim a neutrhol sa z retazu.

Re: Re: Volební manipulace?

Ludo | 03.02.2018

Fillon bol tiež kandidatom GP, a vyhral Macron.

Re: Re: Volební manipulace?

ADM | 03.02.2018

AD1: V první řadě není (nejeví se) člověkem pracujícím pro GP.

AD2: To, že je někdo tzv. "člověk GP"/"človekem pracujícím pro GP" neznamená nic- nebo přesněji, neexistuje garance, že pokud si GP něco zamane, že to tak i bude. Není neomylný, a přesto, že je mocný, tak ke všemocnosti má víc než daleko, a to ikdyž se nás snaží přesvědčit o opaku.

Re: Re: Re: Volební manipulace?

Přemek | 03.02.2018

Práce pro GP je pro ty, co znají KSB a RVTŘ dobře čitelná, stačí analyzovat metody a procesy a vše je jasné natolik, aby člověk o onom lidském nástroji GP nepochyboval. Níže Hox správně říká, že Zeman není ničí loutka a navíc dokáže vytvářet v nevědomých některé pocity a dojmy, které mu následně umožní učinit praktické kroky, jež ti nevědomí vůbec nejsou schopni vnímat a proto i jejich případná role překážky pak dopadá, jak dopadnout musí - jejich diskreditací a směšností. Drahoš je loutka, která co nedostane na papíře a do sluchátek, to sama nezformuluje a nesdělí. Tak to vypadá, když šéf AVČR chodí s prosíkem za politiky a říká tomu, že díky tomu zná politiku, ač v ní nepůsobil. Ale on v ní působil jako loutka těch politiků, o nichž hovořil, že se mu s nimi příjemně jednalo. Protože víme, že Zeman je stratég, který své strategie více provádí než by o nich jako jistý tvůrce Realistů jen hovořil. Takoví stratégové, kteří pouze o strategiích hovoří a pramálo pro jejich uvádění v život činí, nejslou žádní stratégové, ale pouzí tlachalové. Proto všide hovořím o poctivosti a morálce, jež rámují činorodost a zvídavost a dávají tak jakékoli práci pozitivní náboj.

Re: Re: Volební manipulace?

Hox | 03.02.2018

> Zeman je člověk pracující pro GP

To je velký omyl, stavět věc takto. Zeman pro nikoho nepracuje, snad kromě občanů ČR. To, že svou úrovní chápání objektivních procesů je o dvě třídy nad zbytkem politiků a tedy je podporován z úrovně nadnárodní politiky, protože je schopen řešit aktuální výzvy doby, v žádném případě neznamená, že "pracuje pro GP".

Re: Re: Volební manipulace?

Six | 04.02.2018

začínám mít dojem, že GP se pro některé stává bohem.
Proč někteří stále potřebují se někomu klanět.

Re: Volební manipulace?

OjDa | 03.02.2018

...protože měl Drahoš sluchátko v levém uchu v debatě v přímém "živém" přenosu ve čtvrtek, den před zahájením voleb...
"Drahoše JEN do koše" tedy rozuměj "drísty píáristy

Re: Volební manipulace?

M.C. | 05.02.2018

Na Novinkách byl článek o předvolební debatě komentován v poměru 30 komentů na stránce, z toho dva až tři proti Zemanovi a těch stránek bylo zhruba padesát.

Re: Volební manipulace?

juda | 05.02.2018

Ne všichni voliči se prohání na webu

Re: Ťažké časy

irka | 02.02.2018

:-) , :-). Když jsem to poslouchala, tak mne napadlo totéž. Drahoš jak vyšitý.

Re: Re: Ťažké časy

Přemek | 03.02.2018

Někdy se opravdu stačí pouze pozorně dívat a přitom vnímat :)

Přidat nový příspěvek