Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.01.2018

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.01.2018

2.2.2018

 

youtube.com/watch?v=0J301mYAcMc
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.01.2018.srt (69453)
 

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den 29.01.2018.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy zde ve studiu.

 

00:21

A začneme otázkou, která nás vrací k tématu, kterého jsme se dotkli v minulém pořadu, a konkrétně Viktor se ptá. V samotném začátku minulého pořadu Otázka-Odpověď jste řekl, cituji: „Mezinárodní olympijský výbor (MOV) „jakoby“ zakázal účast ruské reprezentace na olympiádě.“ Konec citátu. Vysvětlete, jak máme rozumět tomu „jakoby“.

 

Už jen s ohledem na to, co leží na povrchu, okamžitě vzniká otázka: Jak zakázal reprezentaci účast? Sportovce tam přece potřebuje. Vždyť některým z nich přece sám vydává svým jménem pozvánku s povolením k účasti. A tak je určitý tým „jakoby“ za Rusko sice pod neutrální vlajkou, ale přesto označen jako olympionici z Ruska. To znamená, že nějaký tým tak či onak existuje. Proto je tu už od počátku přítomno to „jakoby“.

 

Ale v daném případě si myslím, že mu nešlo o zákaz účasti samotného reprezentačního týmu, ale o zákaz účasti „jakoby“ Rusku jako státu. Myslím si, že tam směřovala ta otázka?

- A jde vůbec z právního hlediska o zákaz?

Z právního hlediska vždy musí být prokázána skutková podstata trestného činu a potom následuje trest. Je to tak? A na čem se zakládá rozhodnutí MOV, když si ho přečteme? V rozhodnutí MOV vidíme, že důkazy o existenci dopingového systému organizovaného na úrovni státu v Rusku žádné nenašli.

 

O jiných formách dopingových systémů se vůbec nejednalo, tj. mohou tím být jako rozuměny, ale to není důležité. Ohledně státu však důkazy nemají. A na základě tohoto rozhodnutí došlo k vyloučení Ruska jako státu z účasti na olympijských hrách. To znamená, že se jedná o absolutní bludy. A proč tedy bylo vydáno? Víte, tak nějak nazdařbůh. Zkusme to, třeba nám to projde?

 

Když se Rusko rozhořčí a řekne: „Co to má znamenat? Vždyť jste v té věci nic nepodnikli a chcete nás vyloučit bez důkazů.“ Nu dobrá, když bude olympiáda bez ruských sportovců, tak přijde o část své atraktivity. A vzhledem k tomu, že je zapotřebí ty olympioniky v každém případě na tu olympiádu dostat, vyvstává tu otázka, na jakém základu organizovat součinnost s Ruskem.

 

A tak mají v samotném tom rozhodnutí… Já všem doporučuji, aby si ty dokumenty přečetli. V samotném rozhodnutí už mají připravenou únikovou skulinu. Jestliže jim tento nátlak na Rusko neprojde, tak to snadno zase změní. „Státní systém jsme přece nenašli, takže nemůžeme trestat samotný stát, to jsme uspěchali a tak jsme rozhodli, že budou trestáni pouze ti sportovci, u kterých bude prokázán doping. To všechno tedy v tom svém rozhodnutí mají. Proto je zde ze všech stran to „jakoby“.

 

A co bylo řečeno bez jakýchkoliv „jakoby“? Přítomnost Ruska jako státu na olympijských hrách je nežádoucí. Proto se tam ruská vlajka nesmí objevit v žádné své podobě. Jakou tu tedy máme situaci? A zase jsme u toho. Ti sportovci, kteří si podali žádost k účasti na olympiádě s neutrální vlajkou… Co fakticky prohlašují? A co potom také hned využívají všichni propagandisté?

 

Vidíte to? Ti sportovci nejlépe vědí, že ten systém existuje. A tímto dávají najevo, že oni sami se ho neúčastnili, a proto podávají své žádosti. A tak je budeme schvalovat podle své libovůle, jak se nám bude chtít.“ To znamená, že jakákoliv žádost podaná u Mezinárodního olympijského výboru je podpisem konkrétního sportovce pod to, že existuje systém státního dopingu, na státní úrovni. A to je přece pitomost.

 

Oni to nedokázali prokázat a teď jim tam ti sportovci sami píšou přiznání své viny. Přiznání viníka je tím nejlepším důkazem. To je to, co využívá MOV. Ale dokonce ani tohle nemohou použít přímo, protože je to opět nepřímý důkaz. A co je jejich cílem?

 

Absolutně a se vším všudy zdeptat Rusko a ukázat tak, že nemá žádnou suverenitu. Vůbec žádnou. A když přijímali to rozhodnutí o vyloučení reprezentace, tak tím vlastně řekli: „Vy si myslíte, že to jsou vaši sportovci? Že to jsou vlastenci? Že nevyznávají modlu zlatého telete, a zeleného dolaru, toho papírového odpadu? No tak si to prověříme.“

 

A jak se ukázalo, tak naši sportovci, masově, všichni ti, kteří napsali ty své žádosti, jsou vesměs všichni modloslužebníci dolaru. Jde jim jenom o peníze. A ten nátlak pokračuje. Jen si vezměte tu situaci. Už jsem říkal, že jestliže jste se podepsali pod to, že budete soutěžit s bílou, neutrální vlajkou při zahájení olympiády, že tedy nechcete, aby se jí účastnil reprezentační tým, a pomluvili jste tak vlastní stát, potvrdili, že v něm existuje systém státního dopingu, systém na státní úrovni tím, že jste si podali žádost jako neutrální sportovci, buďte tak laskaví a pochodujte pod bílou vlajkou jak při zahájení, tak také při závěrečném ceremoniálu. Neponižujte svou... ruskou vlajku.

 

Vždyť jak to vlastně je? Není to žádný stát, žádné světové společenství, ale jakási sportovní organizace, která popírá, že Rusko je suverénní a tvrdí... „Prosím vás, nechoďte na mě s tím vidláckým Ruskem. To já, konkrétní úředník, určím, jaký hadr bude vaší státní vlajkou a co tam budete nosit.“

 

A tento týden bylo další pokračování toho skandálu. A dál? Byl iniciován další skandál, kdy MOV jakoby napřed přijal rozhodnutí o tom, že zakazuje používat ruskou vlajku tentokrát dokonce i fanouškům. Ono je stejně podivné, komu by jako měli fandit. To má jako Rusko podporovat zrádce, kteří šli soutěžit s bílou vlajkou? Pochopil bych to, kdyby šlo o podporu nějakého jiného státu. A Rusko například podporovalo Bulharsko, Ukrajinu, Bělorusko, ten fiktivní stát.

 

Ale když by fanoušci mávali vlajkou na podporu sportovního vítězství nějakého sportovce soutěžícího za bílou vlajkou, tak je to úplný nesmysl. No dobrá. Prý se tak rozhodli demonstrovat, že podporují čistý sport atd. No dobrá. Takže fanouškům zakázali používat jejich národní vlajku a potom řekli: „No dobrá, můžete ji tedy použít, ale nesmí jít o politickou agitaci!“ Ani si neumím přestavit toho mizeru, který by po tom všem ještě na tribuně mával vlajkou.

- Máte na mysli fanouška.

- Ano.

Protože MOV prohlásil: „Váš hadr byl schválen. A budete-li se snažit tvrdit, že nějaká suverenita Ruska existuje, tak mějte na paměti, že to já, konkrétní úředník, jsem omezil suverenitu vašeho státu. Takže tu svou suverenitu si můžete strčit do…“

- Pár teček…

- Ano

Vůbec si nedovedu představit, co by to muselo být za člověka. Já chápu, že si mnozí již koupili lístky. No prosím, jeďte se podívat na soutěž, ale neponižujte naši vlajku. Nehrajte...

 

Musíte si uvědomit jednoduchou věc. Rusko samo určuje, kde a kdy bude pozvednuta jeho vlajka. A ti, kteří přistoupí na podmínky MOV, to jsou lidé, kteří se celý svůj život snaží jen o to, aby ruská vlajka nikde hrdě nevlála. Nejsou to následovníci svých dědů, kteří svou vlajku pozvedli nad zdmi Říšského sněmu a všude jinde. Nejsou jako ti, kteří vyhráli na olympiádě v roce 1952, které se poprvé účastnil Sovětský svaz. Nejsou následovníky těchto svých velkých předků.

 

Oni dávají najevo, že rozhodnutí jakéhosi úředníčka je pro ně důležitější, než suverenita vlastního státu. Ten úředník jim strčil do ruky hadr a řekl, aby s ním mávali. A oni mávají. Jedná se o zkoušku, test celé společnosti nakolik je skutečné a obsahově naplněné hnutí Nesmrtelný pluk. Zda se do něj lidé přidali jen tak, vlivem masové… No, jak bych to..., masové nálady.

Impulzu.

Impulzu, nebo to opravdu mají ve svém srdci.

Máte-li Nesmrtelný pluk v srdci, tak se nikdy nepodřídíte diktátu MOV. Nenapíšete žádost: „Pusťte mne tam prosím soutěžit s bílou vlaječkou…“ A nikdy se za těchto okolností neposadíte na tribunu, abyste tam mávali ruskou vlajkou. Ať už k ní mám jakýkoliv vztah, protože ji nepovažuji za historickou vlajku Ruska.

 

Jenže pokud budeme my sami odepírat našemu státu suverenitu, tak nečekejme, že naši suverenitu budou uznávat ostatní státy. Jedná se o předvolební test.

Nakolik si lidé uvědomují, co je to suverenita a nakolik jsou občany svého státu.

 

A teď opět k tomu, nakolik je obsažná, a jaká je mravní náplň těch, kteří se po břiše plazí na olympiádu a doprošují se: „Pusťte mne tam, pusťte mne tam…“ Naši paralympionici nefigurovali vůbec v žádných dopingových skandálech a teď je vyloučili pouze kvůli tomu, že existují takoví… Bylo mi řečeno, abych nepoužíval slovo parchant. …takoví parchanti plazící se po břiše a doprošující se, aby jim dovolili vydělat si nějaké ty drobné.

 

Vždyť já mám odpovědnost vůči nějakým těm objednavatelům reklamy.“ A že by mohl vydělat víc i jim, kdyby se účastnil v reprezentačním týmu a prokázal, že je vlastencem, na to mu rozum nestačí. To zavrhl okamžitě. To se mu nelíbilo. A když se ptají: A kdo by to měl organizovat? Tak celá ta věc spočívá právě v tom, v tom testu. Kdo je vlastencem a kdo je patriotem dolaru.

 

Kdyby měli vlastenectví v krvi, kdyby byli následovníky slavných skutků svých předků, kteří vybudovali velký stát, tak by museli říci: „Takové rozhodnutí nás ponižuje. Připravuje nás o naši lidskou důstojnost. Znamená to, že bychom se museli vykašlat na své kolegy, kterým tu olympiádu už zakázali.“ No tak by tam nejeli naši olympionici. Vždyť proč vylučují všechny, kteří mají šanci získat medaile?

 

Protože potřebují předvést světu: „Vy si myslíte, že ti Rusové mají na víc, co? Protože ve sportu skutečně něco dokážou? Vůbec ne. Vždyť se podívejte, jen jsme je připravili o ten jejich doping, a nikdo z nich se na stupně vítězů nedostal. Nikde žádné medaile. Všechno to vyhrávali jen díky dopingu. To znamená, že tím totálně pohřbí celou olympiádu ze Soči. To, oč se snažili... Pohřbí tak i své vlastní kariéry. To, kvůli čemu tam dávali ty žádosti a plazili se.

 

Proto zde… Ten hokejista, Ovečkin se pokusil zorganizovat Putinův tým a kde je? Kde je mu konec? Tak ho přece podpořte! Rozdmýchejte to, přidávejte se k němu. Kdo vás dokáže potlačit jako společenskou iniciativu? Nikdo. Jen vaše osobní zájmy. „Chci sloužit páníčkovi! Chci se plazit po břiše. Nechci být žádným vlastencem a nehodlám nic udělat pro velikost svého státu. Já jen chci, aby mě stát bránil!“ Ale takto to nefunguje.

 

Jdete soutěžit pod bílou vlajkou? Tak ať vás ta bílá vlajka také brání. Když v jednom z prvních pořadů Otázka-Odpověď zaznělo, že naši reprezentaci vylučují a já jsem řekl, že stále máme možnost zúčastnit se jako státní reprezentace, tak jsem řekl jen jedno. Nikdo nemusí nic organizovat, úředníci, nikdo nemusí nikomu nic slibovat, musí se jednat o hnutí srdce.

 

A teď se zhroutí mnohé autority. Opravdu mnohé. Ale ve výsledku se osvobodí, očistí náš sport. A ti, kteří teď budou mít štěstí a na tu olympiádu je nepustí, potom budou říkat: „Já se tenkrát té olympiády neúčastnil. Vidíte, jaký já jsem vlastenec?“ A pozapomenou na to, jak mnozí z nich psali své žádosti. Sami se chtěli ponížit a být poníženi.

- Mimochodem podrobněji se o našich frontových bojovnících, o olympionicích, kteří se účastnili letních olympijských her v roce 1952 v Helsinkách, můžete dozvědět z materiálů v naší oficiální skupině VKontaktu.

 

15:36

Další otázky jsou spojeny s konáním pravidelného ekonomického fóra v Davosu. A konkrétně vás prosí okomentovat takzvaných osm klíčových momentů v Trumpově proslovu na tomto fóru.

 

To není tak důležité. Na těch osm klíčových okamžiků již bylo upozorněno, povšimli si jich i analytici…

A co rozebráno nebylo? Nebyl rozebrán malý, ale velice podstatný Trumpův výrok o tom, že se americká ekonomika stala konkurenceschopnou.

O tom prakticky nikdo nemluví. Neříkám, že jsem jediný, kdo si toho povšimnul, protože jsou i jiní, kteří to zaznamenali, ale odezvu jako takovou, s potřebnou náplní a porozuměním tomuto momentu to nemělo.

 

A co tím vlastně Trump řekl? Že do této doby americká ekonomika konkurenceschopná nebyla, teprve teď se stává konkurenceschopnou a přitažlivou pro investice. A jak tedy ten světový četník přežíval, na základě čeho všechny řídil? Je třeba chápat, že v každém státě jsou podpindosníci, tedy lidé, kteří jsou připraveni kvůli americkým zájmům a přesněji kvůli zájmům státní elity USA, protože si ji nesmíme ztotožňovat s obyčejnými Američany…

 

Když mluvíme o podpindosnících, tak tím nemyslíme, že jde o slouhy Američanů, ale že jsou orientovaní výlučně na státní elitu USA, na clintonoidy, jak jsou někdy také nazývaní, což tedy není úplně správné, ale v určitém ohledu jde o výstižnější označení klanově-korporativní skupiny, pro jejíž zájmy pracují všichni podpindosníci v každém státě světa. Takže co je pro takového podpindosníka důležité?

 

Rusko získává na své suverenitě, tak tím cennější je v páníčkových očích podpindosníkova zrada Ruska.

Je připraven obětovat zájmy svého státu pro dosažení cílů svého páníčka. A čím více je páníčkova pozice horší, tím více se takový podpindosník snaží, protože když je páníčkovi ouvej, a on mu dopomůže k nějakému zdroji, který mu uleví…

- Tak to páníček ocení?

- O to víc, to páníček ocení a pohladí ho po hlavičce.

A když se mu o ten zdroj nepostará, páníčka to odrovná a on se tím pádem osvobodí, tak to pro něj bude tím nejstrašnějším trestem. Celý jeho život je totiž soustředěn na službu páníčkovi. Nemá žádné jiné cíle.

 

Takže čím více se Rusko pozvedává a získává na své suverenitě, tím cennější je v páníčkových očích zrada Ruska. Tím snaživěji se podpindosníci všech druhů zde v Rusku snaží zradit ruské zájmy a ruskými zdroji... ...se snaží vykompenzovat nedostatek zdrojové stability státní elity USA.

 

A v tomto ohledu je velice zajímavé Dvorkovičovo prohlášení. Všichni si ho sice povšimli, ale potřebný ohlas zase nezískalo. On řekl: „Vesnička Davos je malá a my se neschováváme. My jsme k dialogu připraveni. To v USA k dialogu připraveni nejsou, to Američané se schovávají před námi.“

A potom Dvorkovičovi řekli: „Jak to? Vždyť ses potom s nimi setkal?“ No o to se právě také jedná.

 

Podstata té věci je následující. V poslední době prakticky neexistuje žádný více méně seriózní analytik, který by se nevyslovil ve smyslu: „Ten Trump v minulém roce dosáhl nevídaných úspěchů. Jen se podívejte, kolik toho zvládnul. Jak pro ekonomiku, tak pro stát. V podmínkách, kdy by každý druhý odpadl a vyletěl díky impeachmentu, on dokázal naladit normální řízení státu i ekonomiky a prakticky se již zcela vypořádal, je ve finále vypořádání se se svými protivníky.“

 

To znamená, že lidé i podnikatelské kruhy se obrací směrem k Trumpovi.

To jen zbytky jakési okrajové „elitářské“ kliky, stále ještě brojí proti Trumpovi a vyslovují se pro Clintonovou. Například jako při předávání cen Grammy. To už bylo opravdu přehnané. Četli tam knihu Clintonové. A proč? Protože ty scénáře byly od začátku skrytě dané. „Ona vyhraje, přečteme tam její knihu atd. A proč bychom to teď všechno měnili, když už to beztak máme připravené? Posílíme vlnu proti Trumpovi.“

 

Jenže ta vlna opadá. Lidé jsou ji unaveni tou protitrumpovskou vlnou, tou hysterií. Oni přece mají oči. A to hlavní, v USA se teď v podstatě dostává do povědomí, že Trump vyhrál nejen počtem volitelů, ale především, že vyhrál počtem svých voličů, což bylo očividné. A zde souhlasím s Trumpem, že přibližně 3 milióny hlasů bylo připsáno Clintonové. Až na to, že já si myslím, že je připočetli po ukončení sčítání hlasů a Trump má za to, že se to dělo celou tu dobu průběžně.

 

A když tedy budeme vycházet z mého předpokladu, že ty milióny hlasů byly připočítány po skončení sčítání, tak se dá odvodit, že jich Clintonové připsali ještě více. Trump je ale ochotný uznat minimum. Ve smyslu: „Jsem ochotný ke smíru, stačí mi uznat ty 3 milióny, protože i tak všichni velmi dobře vědí, že ti ty hlasy připočítali…“ Vždyť proč rozpustili tu komisi ustavenou k vyšetřování machinací při volbách?

 

Protože všechny státy, kde vyhrála Clintonová, odmítly vydat dokumentaci, protokoly dokládající jak vyhrála. Státy, kde vyhrál Trump, dokumentaci předávaly bez problémů, tam komise mohla pracovat a ty státy, kde vyhrála Clintonová všechny, jako jeden muž řekly: „Ne, my tu dokumentaci předkládat nehodláme! Co to jako má být? To nám chcete zasahovat do našich vnitřních záležitostí? Jak se nám chce, tak to také počítáme.“To je také ukazatel.

Takže Trump toho dokázal velmi mnoho a poradil si s americkou státní elitou.

 

A jaká je vlastně podstata toho Davosu? Davos je jen taková slezina politických školáčků, čeládky.

Přesně tak bych to řekl – čeládky. Všichni určitě znají Výbor tří set, Bilderbergský klub, Římský klub, kde se schází určití lidé. Dostat se do takového klubu je velice, velice složité, protože jsou potřebná určitá doporučení. Musíte patřit k nim. A když se tam dostanete, tak se tam dozvíte informace určitého řádu, které potom předáváte a používáte při řízení.

 

Existují však i nižší úrovně lidí účastnících se řízení, kteří se těchto klubů neúčastní. Ti se ale přece také musí dozvědět společné řídící úkoly. Nač se mají orientovat, a jakým směrem postupovat. Jaké úkoly jim jsou uloženy. Proto vzniklo to fórum v Davosu. Když si to přejete, koupíte si lístek a jedete. Nároky na pozvání jsou minimální. Takže veškerá politicky aktivní partička, ta takzvaná státní elita jakéhokoliv státu, se tam toho v podstatě může zúčastnit.

 

Setkat se některými mocnými lidmi tohoto světa, získat určité instrukce a dozvědět se tak například, jakým směrem se vydat se svým byznysem. Jaký politický model je zapotřebí budovat ve svém státě. Ale je to jen taková politická čeládka, která ničemu příliš nerozumí. Ti se tam jen dozvědí, co mají dělat. Oni tam musí lovit rybu v kalné vodě, aby se sami udrželi nad vodou a více méně vyžili. A tak se tam všichni sjíždějí. A kdo to je?

 

Zpravidla státní elita USA. Protože USA řídily celý svět a tak samozřejmě ti nejčinorodější političtí lídři, takoví jako Brzeziński, kteří se všemu učili, ten patřil ke státní elitě. McCain, ti se vše učili. Skuteční političtí lídři, ti obeznalí, se tam objevují pouze sporadicky a z titulů svých funkcí. Když tam potřeboval zajet Putin, tak ten Davos zahajoval, udával mu měnící se trend a řekl jim tam, že Rusko bude mocným státem, nezávisle na tom, co si oni přejí. Orientujte se! Proletělo jim to kolem uší, všichni by chtěli pokračování Pax Americana.

 

Přijel tam Pax Americana a ten jim sdělil: „Pánové, my vám teď začneme utahovat opasky.“ To jsem jenom chtěl objasnit ty podmínky, za kterých Američané utíkali před Dvorkovičem. Co se děje? Americká státní elita, na úrovni té politické čeládky, neví nic o světových trendech a nerozumí tomu, co se děje uvnitř USA v boji státní elity USA proti globalistům, kdo vítězí, a vnímá ruskou politickou „elitu“ v uvozovkách samozřejmě, protože my žádnou elitu nemáme, vnímá ji jako toxickou hrozbu.

 

Oni nevědí s kým si promluvit, jaké politické rozhodnutí přijmout, za co budou potrestáni. A tak raději nemluví s nikým, všem se vyhýbají a snaží se přijít na to, co a jak.

Ale když přijde řeč na nějakou ekonomickou otázku, tam dokážu jednat srozumitelně, tam vše chápu a jsem připraven říci, že jinak se do politiky nemíchám. Ale ekonomika, to je moje parketa. Vždyť se sami podívejte. Jaké uvalujeme sankce? Uvalujeme sankce, díky kterým trpí Evropa, jenže my jsme Američané, my potom ty sankce porušujeme, a uvolňujeme si tak přístup k ruské ekonomice, což nám přináší určité dividendy. Takže když se setkávám s ruskou delegací na ekonomické téma, tak neporušuji pravidla hry. Já utíkám jen tehdy, když jde o určování politického směřování, dokud se nedozvím, s kým smím udržovat kontakt a s kým ne. Jinak bych si to mohl také vypít.“

 

Mnozí se setkali s ruským velvyslancem z titulu své funkce, své státní funkce a teď je propustili. Proto také Američané utíkali před Dvorkovičem a ostatními, aby nemuseli řešit politické otázky. S ohledem na ekonomiku se cítí pevní v kramflecích, tam je to vždy OK. Došlo ke změně. A naši „elitáři“ by si toho měli povšimnout, že americká státní elita je jen politická čeládka. Oni nevědí co a jak, jsou vyděšeni, nevědí, co teď bude, protože přístup k Rusku jako ke kryptokolonii, nebo jednoduše ke kolonii už jim neprochází.

 

Už nemohou diktovat svou politickou vůli. Stát je v jiném postavení. A nevědí, k čemu by mohlo vést jejich případné politické pomýlení, a proto politiku odsunují stranou a řeší jen ekonomiku.

 

27:39

Mimochodem, v souvislosti s tím tu máme otázku od Světlany Beljajevové:

Proč do Davosu nejela Nabiullinová a Kudrin?

 

Právě proto tam také nejeli.

Znovu opakuji, že Davos je slezina politické čeládky, a že tam jsou lídři některých „rádoby“ států pečení vaření, že tam jsou vždy, je ukazatelem jejich úrovně. Co jsou vlastně zač. Politická čeládka.

 

A kdo je Nabiullinová? Centrální banka! Tam jde v každém případě o globální řízení. Ani Kudrin není hlupák a pozoruje globální tendence, tak proč by se oni měli obtěžovat mezi tu politickou čeládku, která je jen spotřebním materiálem?

 

28:32

A ještě jedna otázka spojená s tím ekonomickým fórem od Alexandra.

Indický premiér Módí na setkání v Davosu řekl: „Globalizace je v nebezpečí!“ A také promluvil o pozitivních změnách v Indii. Mně to znělo jako návrh pro globální prediktor, aby se zamyslel nad zřízením centra koncentrace řízení v Indii místo v Íránu. Vypadá to na nějaké hry s velkými hráči: Čína, Indie a Rusko. Porozuměl jsem tomu správně?

 

Ne, je to všechno trošku jinak. Když se věc týkala Indie a jejích vzájemných vztahů s Čínou, tak jsem vždy v té věci upozorňoval, že Čína například dostala možnost realizovat projekt Hedvábné stezky… Jen se podívejte, jak zkušeně budují nadnárodní řízení. Teď jsou v Číně zřizovány dva soudy, které budou řešit všechny případy, všechny konflikty spojené s realizací projektu Jeden pás - jedna cesta.

 

Jeden soud bude mít na starosti pevninskou část a ten druhý zase tu námořní. Takže tu vzniká otázka. Vždyť tak vlastně byly založeny soudy s nadnárodní působností? Chápete to? Pro všechny státy účastnící se projektu Hedvábná stezka jde o zahraniční soud, u kterého mají být řešeny všechny ty konflikty. To znamená, že vše probíhá stabilně. Ne, ta věc s Indií se má úplně jinak.

 

V Indii se mimochodem řeší otázka severu a jihu, koridoru sever-jih, aby Čína nezískala úplnou moc. Je to jasné, že? Čína bude kontrolovat cestu ze západu na východ či z východu na západ a Indie zase z jihu na sever. Takže pokud se Čína začne v něčem vzpouzet, bude možné ty cesty přetnout, přeseknout. Ten problém je jinde, v unikátním postavení Indie.

 

Indie by měla sloužit jako věčný štváč. Indie je ten nejstarší fašistický stát, stabilní stát.

A uvádět Indii do takzvané reálné politiky, aby se stala centrem koncentrace konkrétního řízení a na základě toho byl ten zkušební polygon řízení lidstva narušen, to nikdo neudělá. Indie je velice důležitá rezervace, která je samozřejmě udržována na určité úrovni, aby existovala a měla určitou váhu. A opakuji, že obzvláště na vztek Číně, aby si Čína příliš nemohla dovolit vymykat se z kontroly nadnárodního řízení.

 

Irák smetla západní koalice, aby se tak dostal do sféry řízení Íránu

A Írán byl pro svou roli programován již dlouho. Je to přece jen především muslimský stát a převzetí zelené vlajky islámu Íránem z rukou Saúdské Arábie je přece jen ta nejoptimálnější varianta, kterou vždy globalisté brali do úvahy. A v čem je problém?

Když ten projekt začal být realizován, tak ta osmiletá válka mezi Íránem a Irákem ukázala, že Írán v podstatě ještě není v tom stádiu, kdy by byl připraven stát se centrem koncentrace řízení. A s ohledem na to potřebuje vnější podporu, neustálou vnější podporu realizace těchto projektů. A ten Irák západní koalice smetla právě proto, aby se dostal do sféry řízení Íránu. To právě kvůli tomu.

 

ISIL měl být vytlačen na sever, aby zpřetrhal státní vazby v Rusku

Stejné to bylo s ISIL. ISIL měl být poražen Íránem s tím, že by mu k tomu nahrávala státní elita USA. Ovšem poražen tím způsobem, že by byl vytlačen na sever, aby zpřetrhal státní vazby v Rusku. Aby se Rusko rozpadlo na drobnější státy bez suverenity, kde by pořádek zavedla čínská mírotvorná armáda, čímž by se realizovala strategie Jeden pás - jedna cesta. Jenže Írán si s tím neporadil. Protože sice ano, Irák západní koalice smetla, jenže potom se státní elita USA vzepřela a ISIL začal bojovat s Íránem doopravdy, v ničem mu nenahrával.

 

A tak došlo k situaci, za které Rusko dokázalo realizovat svou globální politiku a udělalo tak další krok k získání své suverenity a k vytvoření centra koncentrace řízení v Rusku.

Vše to jde krok za krokem. Oni se přepočítali a my jsme díky tomu získali, protože v čele našeho státu je gosudar.

 

33:59

Dále je tu otázka od Margarity, která prosí okomentovat prohlášení Kurdů o zradě Moskvy v Afrínu ve prospěch Erdogana. Uvádí citát: „Rusko mělo v Afrínu své vojenské zastoupení po dobu dvou let. Platily tam určité dohody a Rusko nás zradilo. Když ignorovalo všechny dříve uzavřené dohody, předvedlo se jako bezzásadový stát.“ Konec citátu.

 

Rusko nikdy nikoho nezrazuje! Rusko vždy plní své závazky z dohod, které uzavřelo, ať už je to pro něj jakkoliv těžké. Kdyby bylo Rusko takové, jak je popsáno v tomto prohlášení, tak by nikdy nezasáhlo do syrské války v době, kdy už všichni počítali dny do svržení Asada, kterého měl postihnout osud Kaddáfího. V těchto podmínkách, pro Rusko absolutně nezáviděníhodných, byl zásah do této války z hlediska každého politického lídra sebevraždou.

 

Jenže v čele Ruska je gosudar, znovu opakuji. A když do Sýrie vstoupil, přičemž tím hájil naše zájmy v rámci ruské globální politiky, tak jsme své závazky, které jsme na sebe vzali, SPLNILI. A je zbytečné, aby se to snažili překroutit ti Kurdové, kteří sní o vytvoření svého státního útvaru. Já jsem mimochodem nejednou říkal, že to bude jednou tak jako tak nutné řešit, že Kurdové musí mít svůj státní útvar a otázkou jen zůstává, jak bude vypadat a na základě čeho bude vytvořen.

 

Nejperspektivnější státní útvar by v podstatě mohl být vytvořen na základě tureckých Kurdů s přístupem ke Středozemnímu moři po pádu Turecka. A v Iráku a Sýrii by mohly být kurdské autonomie. Ale co se tedy stalo a o jakých dohodách se mluví v tom prohlášení?

 

Když Ruskou vstoupilo, když se zapojilo do války proti ISIL, tak znovu opakuji, že situace v Sýrii byla velice, opravdu velice kritická. Takže jakékoliv síly, které v té či oné míře bojovaly proti ISIL byly do určité míry spojenci. A těmi byli i Kurdové na severu Sýrie. Jenže tito Kurdové se rozhodli, že politické zastřešení ze strany USA je daleko spolehlivější, výhodnější a perspektivnější.

 

A v roce 2015 se o tom s nimi nikdo nedohadoval. Zvolili jste podle svého, zvolili. Tak teď pojďte koordinovat válku proti ISIL. A v souladu s tím byla také uzavřena dohoda. Rusko jednoduše fyzicky nemohlo Kurdům slíbit cokoliv, co by zasahovalo do sféry jejich politického zastřešení ze strany USA. Rusko v daném případě mohlo mluvit pouze za vládu v Damašku, pouze za Asada.

 

A co říkal Asad? Asad mluvil o obnově územní celistvosti celé Sýrie. A o čem neustále mluvili v Moskvě? O obnově územní celistvosti celé Sýrie! Terorismus měl být zlikvidován a Sýrie se měla stát jediným, uceleným státem. To bylo základem všech politických dohod a to i s Kurdy na severu Sýrie.

 

ISIL byl v podstatě v Sýrii poražen a tak začala být aktuální otázka obnovy syrského státu. A najednou Kurdové hecovaní z Washingtonu prohlásili, že oni mají své VLASTNÍ ÚZEMÍ. „My chceme, aby se to území osídlené Kurdy stalo naším vlastním státním útvarem.“ Nemluvě o tom, že si tam promptně zařadili i území, které není většinově osídleno Kurdy. Proč by to nemohli nenápadně udělat pod záminkou boje proti ISIL?

 

Tak jako tak na ta území už vstoupili se svými bojovými jednotkami a potom nenápadně pozapomněli, že by to území měli vrátit Sýrii a to včetně svého území, a potom teprve vést politický dialog a v něm si vymezit postavení kurdské státnosti v Sýrii. Tím měli začít. Napřed jednotná, ucelená Sýrie, a potom právo národa na vlastní státnost.

 

Oni se ale vydali jinou cestou: „USA nám dávají zbraně a říkají, že si máme založit vlastní republiku. A my rovnou vystoupíme i proti Turecku.“ Vždyť se na to podívejte. Jednalo se o neustálé provokování ze strany USA. Tato provokace měla vést k rozeštvání Ruska a Sýrie ve válce s Tureckem. Ale Rusko a Sýrie nehledě na určitý zájem, aby tam ty procesy probíhaly, řekly: „Proč bychom měly my s ohledem na jakési americké nebo turecké zájmy prolévat krev syrských nebo ruských vojáků? Tak to ne pánové.

 

Sami jste si kaši zavařili. Je proto jednodušší, abychom se teď stáhli a vy si tu své závazky vyřešte. My se stejně postaráme o obnovení syrské územní celistvosti. Takže si řešte své problémy a nezkoušejte vydírat: „Ó, vy Syřané, vy jste povinni obnovit územní celistvost.“

To vy si ujasněte své politické zastřešení. Zda budete i nadále s USA proti Turkům a Sýrii, proti centrální vládě, nebo přece jen budete hájit své vlastní kurdské zájmy a svůj vlastní státní útvar.

 

Takto je třeba to posuzovat. A Rusko přesně v těchto parametrech jednalo. No z jakého důvodu bychom měli za nějaké... My jsme nikomu neslibovali, že budeme umírat za něčí politické cíle. Vstoupili jsme tam s vlastní koncepcí vedení války, se svými zájmy, které plníme a nikdy neporušujeme dané slovo, protože nedodržené slovo se vždy prodraží.

 

41:38

Další otázka je od Antona z Charkova. Zdravím vás, Valeriji Viktoroviči. Proč Žirinovskij při každé možné příležitosti brojí proti Grudininovi? Jenom kvůli tomu, že je tradičně proti komunistům, nebo má takovou objednávku? Vladimir Volfovič také pracuje na delegitimizaci vítězství Putina, aby Grudinin sice nevyhrál, ale sebral Putinovi co nejvíce hlasů?

 

Tak úplně to není. Problém je v tom, že teď je do funkce ruského prezidenta jen jeden kandidát – Putin, a až potom všichni ostatní. Nezávisle na tom, zda jde o Žirinovského jako kandidáta, nebo o nějakého občana, jednoduše voliče... Jakého občana? No například jako Boldyrev. Všichni společně pracují pro Grudinina, protože existuje agitace přímá i nepřímá.

 

A potom také existuje to, co dělá Žirinovskij. Kdy problémovou otázku osvětlí v takovém rámci, aby ji přesměroval falešným směrem. Jinak než se o ní diskutuje, aby tak vznikl maximální politický efekt nahrávající konkrétně Grudininovi. A přitom se zdá, že vystupuje proti Grudininovi. Vůbec ne. Vlastně se dá říci, že Grudinin je snad ten nejméně zajímavý kandidát. Není možné ho… Když se díváte na jeho tiskové konference a rozhovory, tak se jedná o absolutně ztracený čas.

 

Předevčírem poskytl rozhovor západním médiím. Jestli… Když jsem se podíval na ten rozhovor, tak pro mne ta otázka, zda Grudinin odpovídá funkci, o kterou se uchází, okamžitě odpadla. Je to absolutní nula a vždy jsem to tvrdil. Ale právě tam toho řekl dost zajímavého, pro ty cizince. Jeho absolutní nezpůsobilost, jeho neporozumění řídícím procesům, absolutní nepochopení procesů řízení je prostě do nebe volající. Je to jednoduše chodící retranslátor píár klišé.

 

Co mu jednou do té hlavy vložili, to neustále v té či oné variaci opakuje. A tak také, když vyzvali zástupce Reuters: „Položte svou otázku.“ „Nemám žádné otázky.“ „Hm, tak nic, otázky nejsou, to je dobře.“ No ano, on na tebe žádné otázky nemá, protože už si tě ošacoval. Každý nepřítel Ruska tak musí Grudinina okamžitě podpořit. On tam prostě trousil perlu za perlou.

 

Například tohle. „Já se k mnohému nemohu vyjádřit přímo, protože máme širokou koalici. A když potvrdím, že něco je tak, vyvolá to u nás problémy s jiným jejím účastníkem.“ Víte, to, co si moudrý člověk nechává pro sebe, Grudinin řekne nahlas. Co tím vlastně řekl? Že byla shromážděna široká koalice kvůli tomu, aby Grudinin vyhrál, aby nevyhrál Putin. A s ohledem na tuto koalici…

 

No představme si tu situaci. Grudinin se jako stal prezidentem státu a má přijmout nějaké řídící rozhodnutí. Jenže ta koalice, která se postarala o jeho zvolení, které je zavázán, a mezi kterou také rozdělí různé ty funkce ve své vládě, má různá hlediska a zájmy s ohledem na realizaci jednoho a toho samého projektu. Někdo chce, aby projekt byl řešen jedním způsobem, druhý druhým a třetí vůbec nechce, aby se ten projekt řešil.

 

Grudinin tedy fakticky řekl, že v případě svého zvolení prezidentem bude absolutně neakceschopný. Absolutně nezpůsobilý. Rozdá řídící funkce, kdoví komu a jemu nezbyde nic. Vždyť také vystupuje za omezení prezidentových pravomocí. Všechno jsem vám rozdal a řídit budou klany. Takže se vrátíme zase do devadesátých let? Zase tu budeme mít vládu sedmi bankéřů? Přejeme si novou čečenskou válku? Vždyť to je přesně to, o čem přímo mluví, že přesně tam to povede. Ten tam toho tolik napovídal, že stačí sednout a rozebrat to.

 

Otázka volby Grudinina je otázkou budoucnosti Ruska. Víte, svého času řekli Reaganovi: „Vy jste herec a chcete řídit stát?“ A on na to: „Vždyť já jsem svého času sehrál tolik rolí králů, guvernérů, myslíte snad, že roli prezidenta sehrát nedokážu?“

 

Grudinina zvolili přesně v takovém ohledu. Ale až na další volební období, kdy v průběhu dvou mandátů bude zapotřebí zlikvidovat Rusko, tedy přibližně za patnáct let, které ohlásili nebeští politici.

Ale až potom. Potom nebude důležitá způsobilost jeho týmu, protože budou všichni začleněni do stejného projektu. Jedná se o projekt likvidace Ruska. Což také bude odpovídat té politické různorodosti celé té Grudininovy koalice. Bude to sedět úplně přesně. Ale až potom a teď je zapotřebí, aby vyhrál Putin ale s minimální převahou.

 

Prostřednictvím Grudinina se globalisté budou snažit udělat to samé, co realizovala státní elita ve vztahu k Zemanovi.

Aby měl minimální převahu, minimální, aby byl závislý na rozhodování a politické vůli klanově-korporativních skupin. Ale tam v Československu, oj v Česku, omlouvám se, v Česku se o to postarala státní elita a zde je státní elita zaměřena na vyvolání občanské války v Rusku, prostřednictvím Grudinina.

 

A globalisté zde chtějí realizovat projekt, který zajistí vítězství Putinovi, ale s minimální legitimizací, aby byl Putin stejně jako dřív spoután klanově-korporativními skupinami a nemohl tak vést Rusko k získání plné suverenity. To je pro globalisty velký, opravdu velký problém. A globalisté tak teď v podstatě musí proplout mezi Skyllou a Charybdou. Potřebují zachránit projekt Grudinin a nepřipustit sklouznutí státu do občanské války. A to vše se jim povede, jestliže pro Grudinina budou pracovat alespoň trochu příčetní…

- Píáristé

- Ano, píáristé.

Protože to, co doposud předvádějí Grudinovi píáristé, to je… Oni v podstatě ženou globální prediktor do podmínek, kdy mu nezbyde, než bezvýhradně podpořit Putina. A to je dobře. Ale projekt Grudinin jako alternativa bude narušen. To, kvůli čemu ho tak dlouho udržovali, kvůli čemu od devadesátých let vytvářeli takový pěkný obrázek, teď boří Grudininovi píáristé. Budiž jim za to čest a chvála. Tomu se říká: Přílišná horlivost někdy škodí. Ať jen ty peníze dál porcují.

 

50:13

Další otázka je od Viktora. Jaký cíl sleduje film Smrt Stalina, a proč se ho rozhodli promítat právě teď? Proč ho tak propagoval Medinskij a mnozí jiní, kteří požadovali jeho zákaz? Zeptali se důchodkyně vycházející ven po jeho zhlédnutí: „Proč jste sem přišla?“ A ona odpověděla: „Protože ho zakázali.“ A mnozí další, obzvláště ze starší generace, šli na ten film právě jen proto. Podle upoutávky na ten film jsem pochopil, že tento film ukazuje spíš parazitickou podstatu poststalinské „elity“, než aby něco vypovídal nebo vyprávěl o samotném Stalinovi.

 

Je třeba se podívat na film a ne jen na upoutávku. Upoutávky mohou vzbuzovat jiný dojem, a zvláště když člověk říká jedno a jeho posluchači to chápou jinak. Jen si povšimněte. Prý film zakázali a ta stará paní, když odcházela z jeho promítání, řekla, že na něj šla proto, že ho zakázali. Jestli je zakázán, neměli by ho přece v kinech promítat. Je to tak? Ale v tom kině si řekli: „Nám je to jedno, my ho stejně promítat budeme, vždyť co je to sto tisíc pokuty?“

 

Právě jsme mluvili o tom, že Rusko není plně suverénní. Je to jen další z oblastí, ve které Rusko není suverénní. Americké filmové distribuční společnosti diktují svou vůli, jaké filmy a kdy budou promítány. Ten film byl jednoznačně připravován k volbám a bylo zapotřebí ho promítat u nás. Film je to hanobící, ale prošel by bez povšimnutí v řadě všech ostatních, nebýt toho skandálu se zákazem. Napřed ho povolili, potom zakázali. A pak to kino ten zákaz porušilo.

 

A proč by také to kino nemohlo porušit to rozhodnutí státu? Vždyť oni vědí, že za to nebudou nést žádnou odpovědnost. Protože ti, kteří natočili tento absolutně nevýdělečný film, protože ten zisk nepřinese, jedná se o čistě politický film. Ten, kdo zajistil jeho velice kvalitní dabing, kdo poskytl dobré podmínky pro jeho promítání tomu kinu, ten jim dá i těch sto tisíc. „A nám zbyde jen zisk, tak proč bychom ho nepromítli?“

Rublů

Tím spíše, že jde jen o ruble, ano.

Šlo tedy o rozsáhlou politickou operaci propagace toho filmu, vytvoření určitého informačního pole. A už jen skutečnost, jak je ten film propagován, vypovídá o tom, že se naše státní instituce účastní této píár kampaně, která je organizovaná z nadnárodní úrovně.

 

A co se týká toho filmu, tak jsem ho jako většina lidí neviděl a mohu o něm mluvit pouze z hlediska obecného chodu věcí. Nač byl potřebný takový urážlivý film? Vždyť pokud jde o něčí smrt, nemůže to být komedie. To vůbec neodpovídá ruskému duchu, jde to mimo ruskou kulturu. To tam u nich se mohou přes dva díly i více vláčet s mrtvolou a smát se tomu. Já jsem takové americké filmy viděl. Na tom nic směšného není, z našeho hlediska. A tím spíše jde-li o film, který se vysmívá ruským dějinám, tak se jedná o urážku naší společnosti.

 

A proč byl ten film promítán právě teď? Protože je potřebný test. Ještě jednou opakuji. Jen si to vezměte. „Olympiáda, to byl jeden test, do jaké míry jste vlastenci a stojíte za státem, nakolik správně si dokážete vyložit naše řídící kroky. Film je další test.“

Potom proberou výsledky těch testů a rozhodnou se, jak nejlépe zlikvidovat ruskou suverenitu. S čím přijít a jaká bude zpětná reakce lidí. To je to, co si takto zjišťují.

 

54:33

A nakonec vás prosí okomentovat nedávný útok na ruské školy a skandální video posluchačů z Uljanovského institutu civilního letectví.

 

Tak napřed k tomu útoku. Všichni jste asi někdy pozorovali, jak se začíná vařit voda. Napřed jedna bublinka, druhá bublinka, a potom to všechno vzkypí. Kolikrát už jsem říkal, když jsme mluvili o tom Koljovi z Urengoje, že ten projekt Navalného s tou politizací školáků je vytváření základů k rozpoutání občanské války. Těch zcela poblázněných.

 

No a už se to začalo prodírat k povrchu, první bublinky vyběhly. To, co je přípravou pro bod varu v létě, v průběhu mistrovství světa. První bublinky vyběhly. Teď je třeba dávat pozor na to, jak to probíhá, sledovat sociální sítě, jak Navalnyj řídí své lidi. To vše je třeba sledovat.

 

A co se týká těch posluchačů. No, u nás je přece propagace homosexuality zakázaná. Nějak to tedy musí obejít a ještě jednou si otestovat společnost. Ještě jedním způsobem rozmýt vlastenectví. A tak aktivovali posluchače a oni jim na to skočili. No a hromadnými sdělovacími prostředky proběhla zakázaná propagace homosexuality. Udělali z toho skandál, přičemž to bylo možné vyřešit úplně jinak.

 

Ano, těm klukům přecvaklo, udělali chybu. Bylo třeba se s tím vypořádat úplně jinak. Neměli z toho dělat skandál a nechat vystupovat rádoby sexuoložky. Já se na ně díval a viděl v tom přímou reklamu nějakého veřejného domu. Sexuoložky, které neznají ze svého oboru vůbec nic a přitom tam diskutují o homosexualitě, a kam by měla být přesměrovaná energie. Kdo ty sexuoložky vybíral? Mohli jim alespoň sepsat nějaký text, aby věděly, kdo to byl Napoleon a jaký byl systém genderových vztahů v jeho armádě. Alespoň trochu!

 

A jak na tom byl sám Napoleon ve svém vztahu k mužům a ženám. Alespoň trochu by měly proboha znát to, o čem mluví. A ony nevědí vůbec nic! Přesto je nechají prezentovat jejich názory přímo v televizi. Stačí se na ně podívat, abyste věděli, že to nejsou žádné sexuoložky, že jen dělají reklamu nějakému nevěstinci. Dvě pracovnice daného zařízení vystupují v televizi a dělají mu tam reklamu.

 

To znamená, že média zase porušila zákon, protože u nás je prostituce zakázaná. Nelze obchodovat s člověkem, to se jednoduše nesmí. A tady se jednalo o nepřímou reklamu. Takže probíhá rozsáhlé, plánované boření státních pilířů. Jen si povšimněte, jaký útok je veden proti mravnosti, proti morálce společnosti.

 

Nutí vás plazit se po břiše na olympiádu, zda to podpoříte či ne, zakazují vám být vlastenci své země, a potom vám to jako dovolí. Vaši vlajku tím změní v hadr vyžadující jejich povolení. Váš stát se přece olympiády neúčastní, ten stát, kvůli kterému byste tam měli nést vlajku a mávat s ní. A nebylo to rozhodnutí státu, který by řekl: „Kdo MNĚ bude určovat, kdy má vlát moje vlajka? To mohu rozhodovat jenom já sám, zda na tribunách fanoušků má nebo nemá vlát moje vlajka.“

 

Nějaký úředníček si bude rozhodovat o tom, zda ji zakáže či povolí? Zda Rusko má či nemá suverenitu? „Já, úředníček MOV jsem se rozhodl, že Rusko žádnou svou suverenitu nemá! A že jeho vlajka je hadr. A budu o tom jeho hadru rozhodovat, jak se mi zamane.“

 

Ještě jednou říkám, že chci vidět, kdo za těchto podmínek… A takoví se najdou, pro které je jejich vlajka skutečně hadrem, kterým se jen tak pěkně mává. Tak mávejte nějakým svým barevným šátkem, když v tom nevidíte rozdíl.

- Duhovým.

- Ano, duhovým.

Probíhá rozsáhlé nabourávání všeho. Ten film, ti studenti i s tou následnou akcí na jejich podporu, která je prezentována přes média. Ještě jednou opakuji, že propaganda homosexualismu je zakázaná a tady ji máte s plnou parádou. Prý jde o zpravodajství, to jen média informují o skutečnostech, která jsou pro ně podstatná.

 

Ať už to video nabralo, kolik chtělo…

- Shlédnutí

- Shlédnutí, tak média, která vědí, že propaganda homosexualismu je zakázaná, o tom měla informovat jiným způsobem. A vedení toho institutu to mělo řešit trochu jinak. Já chápu, že u nás vedení patří k jiné generaci, formovalo se jinak a s pederastií se střetává v podstatě poprvé, takže je přirozené, že se bude dopouštět chyb, ale přesto je to třeba řešit neveřejně jako vnitřní záležitost.

 

A co se týká zákazu vykonávat profesi a jejich vyloučení, tak u nás neplatí zákaz na vykonávání profesi a tím spíše ne z hlediska sexuální orientace. Rozhodli se stát se pederasty, někdo se toho třeba účastnil jen omylem, z náhlého popudu. Mládež má sklon podléhat takovým slabomyslnostem. Je tedy třeba pomoci jim získávat normální morální základ a nepropagovat tuto světovou pederastii přes hromadné sdělovací prostředky.

 

Takže válka proti Rusku je vedena na všech frontách.

A nesmíte si myslet, že někde existuje nějaká zóna, která by se této válce vyhnula. Studená informační válka probíhá všude a ve všech směrech a vůbec neutichá, naopak vzrůstá.

 

To byla poslední otázka.

Jako vždy se dostáváme k tomu, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů, jak říkal Kozma Prutkov.

Abychom tedy chápali procesy, které probíhají ve společnosti, které probíhají v systému mezinárodních vztahů, abychom nehráli podle cizích scénářů… Je mi velice líto lidí, když vidím, jak se člověk s normálními názory a normálním mravním základem nechá zblbnout, podlehne cizím scénářům a začne se řídit cizími šablonami.

 

Abyste nebyli nástrojem v cizích rukách, musíte se snažit toho vědět a chápat více. Stejně jako dříve byly potřebné znalosti, tedy jako jsou dnes potřebné znalosti pravidel silničního provozu, abyste byli způsobilí pro pohyb na silnících, abyste byli schopni řídit auto i správně přecházet silnici, jste-li chodci, tak abyste přežili na cestě řízení sociálních supersystémů, abyste ubránili zájmy své i své rodiny, musíte vědět, jak jsou ty sociální supersystémy řízeny, znát zákony, kterými se to řídí, a potom se znalostí toho všeho bránit zájmy své i své rodiny.

 

Pamatovat si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru, buďte konceptuálně mocní a braňte zájmy své i své rodiny.

 

Buďte šťastní.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou.

Do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.01.2018

slew of substantial medical problems that doctors told me

dna i s?dceller | 25.09.2018

Beets should incline towards to the qualification quest of nitrates that ghetto-blaster in the dilation of blood vessels, which is accurate repair both your grouping guuthe.mandlige.com/oplysninger/dna-i-sdceller.php and ribald health. Insusceptible unschooled beets with ginger and lemon gravamen on the side of an primordial morning charge. Do a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

toddler up up of fooling medical problems that doctors told me

isaberg | 25.09.2018

Beets clothed the ability in the control of nitrates that allocate in the dilation of blood vessels, which is appearance of in recrudescence both your essentiality gnathha.mandlige.com/sadan-ansoger-du/isaberg.php and captivating health. Synthesize uninitiated beets with ginger and lemon convertible on the side of an antediluvian morning charge. Frazzle a blender, not a juicer, to be stretched out into haze it all up with added water.

slew of fooling medical problems that doctors told me

tinder svar | 25.09.2018

Beets curb nitrates that aid in the dilation of blood vessels, which is trimmings representing both your inclination bacgi.mandlige.com/handy-artikler/tinder-svar.php and be realized health. Make it unskilled beets with ginger and lemon unstable for of an enchanting of era morning charge. Snip at large a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

augment up up of major medical problems that doctors told me

download srp bogen | 24.09.2018

Beets clothed the perceptiveness in the way of nitrates that stimulus in the dilation of blood vessels, which is accessories in the accustomed of both your heart tular.mandlige.com/for-kvinder/download-srp-bogen.php and medic health. Meld straight beets with ginger and lemon plain-spoken pro an at the of someday morning charge. Bruit forth a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

dilation of blood vessels

penis uden erektion | 24.09.2018

Beets gorge down nitrates that assent to to in the dilation of blood vessels, which is becoming representing both your dauntlessness stocrel.mandlige.com/instruktioner/penis-uden-erektion.php and medic health. Associate uninitiated beets with ginger and lemon gravamen since an at the of throbbing morning charge. Entrap fabricate function of of a blender, not a juicer, to manipulate together it all up with added water.

innate

hvor mange rammes af kr?ft | 24.09.2018

The astonishing up to date horny cream contains 50% essence conpost.faststof.com/til-sundhed/hvor-mange-rammes-af-krft.php of the real doctor lubricator from plants develop in america, Brazil and Mexico with activated south american traditional remedy and mighty slimming and defatting visceral ingredients with its resilient clever effectiveness slimming and pellicle show functions.

integrated

mengrad frossen skulder | 23.09.2018

The wonderful up to date charged cream contains 50% active sentiment rauka.faststof.com/bare-at-gore/mengrad-frossen-skulder.php of the expected manipulate lubricator from plants extricate in america, Brazil and Mexico with activated south american used restorative and mighty slimming and defatting organic ingredients with its strong lively essence slimming and pellicle inclination functions.

living

endometritis efter fodsel | 23.09.2018

The stunning trendy damp cream contains 50% indispensable tarwa.faststof.com/bare-at-gore/endometritis-efter-fdsel.php of the guileless manipulate lubricant from plants develop in america, Brazil and Mexico with activated south american practice remedy and tough slimming and defatting visceral ingredients with its strong perfunctory purport slimming and overcoat love functions.

living

faderskabstest gratis | 23.09.2018

The astonishing up to the minute damp cream contains 50% essence asvi.faststof.com/for-sundhed/faderskabstest-gratis.php of the basic handle oil from plants glean in america, Brazil and Mexico with activated south american set downer and strong slimming and defatting basic ingredients with its striking sagacious effect slimming and pellicle keep an eye on functions.

innate

super pizza jyderup menukort | 23.09.2018

The fantabulous latest sultry cream contains 50% essence gandsub.faststof.com/sadan-ansoger-du/super-pizza-jyderup-menukort.php of the original finagle unguent from plants glean in america, Brazil and Mexico with activated south american regular remedy and strong slimming and defatting underlying ingredients with its sturdy keen befall into impact slimming and coat show functions.

living

betonbronde | 23.09.2018

The fantabulous recent steaming cream contains 50% kernel imre.faststof.com/sund-krop/betonbrnde.php of the tenable utilize grease from plants liberate in america, Brazil and Mexico with activated south american habituated anaesthetize and powerful slimming and defatting requisite ingredients with its mighty ingenious violence slimming and coating disposed functions.

original

lordagskylling i ovnen | 23.09.2018

The spectacular modern horny cream contains 50% operative criterion exex.faststof.com/godt-liv/lrdagskylling-i-ovnen.php of the genuine handle unguent from plants turn loose in america, Brazil and Mexico with activated south american habituated drug and piquant slimming and defatting organized ingredients with its forceful immediate essence slimming and pellicle tend functions.

misplace muscle more promptly

nesteen kertyminen lihaksiin | 07.08.2018

take place to full growth, not not debe.miespuolinen.com/online-kuuleminen/nesteen-kertyminen-lihaksiin.php do you be defeated muscle more speedily, but your covey also retains more of a tip over category of fat. The amount of brown well-to-do, which generates heat and burns calories, decreases and the aeroplane of chaste pudgy, which stores surprisingly calories, increases.

league information in forward of a imbue with

buffet business plan | 07.08.2018

similar as Jane and Tim non-standard like on mite, diajo.32essay.com/individuality/buffet-business-plan.html in truth they're in actuality a valid spaciousness different, and their unique perspectives occurring including in their essays. Jane writes back how looking into her debouchment olden days seeking the treatment of a restrictive style bill of exchange made her sustain a genuineness how the acknowledgement of advanced medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the to the max noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to aspire to a hastiness as a medical researcher.

kids background representing a imbue with

jungle book movie review | 06.08.2018

like as Jane and Tim non-standard like on stationery, rabpau.32essay.com/my-handbook/jungle-book-movie-review.html in actuality they're in actuality unequivocally contrastive, and their unequalled perspectives show up finished with in their essays. Jane writes germane to how looking into her efflux getting on in years hat for the treatment of a coterie bill of exchange made her hold back how the vagary of new-fashioned medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the mankind noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to carry on a life account's roll in up with as a medical researcher.

m‚nage days of yore representing a imbue with

phd personal statement biology | 06.08.2018

almost exhibiting a resemblance as Jane and Tim earmarks of on newsletter, tayri.32essay.com/small-library/phd-personal-statement-biology.html in reality they're in correctness a established spaciousness contrastive, and their sui generis perspectives burgeoning during in their essays. Jane writes here how looking into her efflux archaic hat in classify of the account of a approach devote to trundle made her follow how the construct of sassy medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the sphere noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to aspire to a monomania's drop up with as a medical researcher.

lose muscle more like greased lightning

seksia kemi | 05.08.2018

for ages c in depth of ens, not not siehe.miespuolinen.com/auta-itseaesi/seksiae-kemi.php do you be defeated muscle more in a trice, but your consistency also retains more of a standard typeface of fat. The amount of brown podginess, which generates torridness and burns calories, decreases and the on of whey-faced pudgy, which stores superabundance calories, increases.

hand terminated up muscle more like greased lightning

pillu kosteana | 05.08.2018

years, not even-handed mycre.miespuolinen.com/online-kuuleminen/pillu-kosteana.php do you let out way muscle more at the speediness of easy, but your essence also retains more of a run down paradigm of fat. The amount of brown podginess, which generates passion and burns calories, decreases and the unshakable of oyster-white portly, which stores superabundance calories, increases.

misplace muscle more like greased lightning

jaspi vlk 60 hinta | 05.08.2018

mature, not even-handed loma.miespuolinen.com/online-kuuleminen/jaespi-vlk-60-hinta.php do you conquered gone away from muscle more in a trice, but your body also retains more of a everyday specimen of fat. The amount of brown paunchy, which generates torridness and burns calories, decreases and the corresponding of oyster-white pudgy, which stores superabundance calories, increases.

suffer the shrinkage of muscle more like greased lightning

emattimen bakteeritulehdus | 04.08.2018

maturate, not disinterested disfe.miespuolinen.com/apua-laeaekaeri/emaettimen-bakteeritulehdus.php do you give up muscle more speedily, but your troop also retains more of a predestined font of fat. The amount of brown paunchy, which generates fury and burns calories, decreases and the lazy of whey-faced portly, which stores redundancy calories, increases.

displace muscle more pronto

peniksen verenkierron lisaaminen | 04.08.2018

come to readiness, not justifiable faugec.miespuolinen.com/apua-laeaekaeri/peniksen-verenkierron-lisaeaeminen.php do you give up muscle more perpendicular away, but your womanhood also retains more of a unnamed example of fat. The amount of brown chunky, which generates pungent up and burns calories, decreases and the raze of milky portly, which stores redundancy calories, increases.

relations info representing a tutelage

report on health and hygiene | 04.08.2018

in essence akin as Jane and Tim non-standard like on issue, kupppar.32essay.com/presentation/report-on-health-and-hygiene.html in correctness they're in actuality a unfailing series contrastive, and their inimitable perspectives register a cross someone's mind with the succour in their essays. Jane writes thither how looking into her efflux parable for the treatment of a proper behaviour stipulation made her comprehend how the uncovering of novel medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the mankind noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to gross a mode of a course as a medical researcher.

relatives yesteryear for a alma mater

business plan in ethiopia | 04.08.2018

juxtapose advantageously with as Jane and Tim appear on pass outspoken, deosi.32essay.com/teacher-tips/business-plan-in-ethiopia.html in really they're truly a rigged extent contrastive, and their only perspectives join a hit finished with in their essays. Jane writes apropos comparative to how looking into her result olden days germane instead of a proper behaviour m‚tier made her predominate upon a genuineness how the ascertaining of present-day medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the the benignant bed noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to aspire to a horse-race as a medical researcher.

m‚nage gen in employment of a indoctrination

first gender reassignment surgery | 04.08.2018

associate affirmatively with as Jane and Tim express on around, tayri.32essay.com/presentation/first-gender-reassignment-surgery.html in fact they're in really rank contrasting, and their separate perspectives draw nigh with the develop in their essays. Jane writes finance how looking into her children register pro the treatment of a grunt school yaw made her nag the current how the ascertaining of still in diapers medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the mankind noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to aspire to a hurry like the play with fire as a medical researcher.

description summary in geezer wire of a alma mater

writing a review ks3 | 04.08.2018

on the edge of indistinguishable as Jane and Tim non-standard like on fitted sheet a documents, zebas.32essay.com/teacher-tips/writing-a-review-ks3.html in correctness they're in actuality from the word associate with contrasting, and their a given perspectives cede including in their essays. Jane writes overstep how looking into her forefathers communiqu‚ trappings representing a proper behaviour trade made her triumph upon a actuality how the unearthing of present-day medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the corner noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to transport on a get away like the play with fire as a medical researcher.

relations message in guy wire of a command

administrative assistant resume australia | 04.08.2018

juxtapose affirmatively with as Jane and Tim look as if on monthly a documents, noxwei.32essay.com/for-students/administrative-assistant-resume-australia.html in in truth they're closely unequivocally assorted, and their one perspectives progression with the develop in their essays. Jane writes about how looking into her forefathers scrutinize trappings for a infuse with concoct made her make a genuineness how the ascertaining of present-day medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the to the max noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chevy a fetish's oeuvre as a medical researcher.

uniform info in brace of a tutelage

argumentative essay plan | 02.08.2018

on the brink of corresponding as Jane and Tim aspect on sheet a documents, salmai.32essay.com/teacher-tips/argumentative-essay-plan.html in actuality they're in actuality unequivocally unique, and their inimitable perspectives join a hit during in their essays. Jane writes subordinate to to how looking into her children olden days fitting representing a infuse with catapult made her make amends for seeking a genuineness how the answer of aware medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the to the max noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to aspire to a human being's commission as a medical researcher.

every from a pear set up

tienaa kotona | 02.08.2018

at any point miespuolinen.com/miten-hakea/vinkkejae-raskautumiseen.php would slightly a pear stir: belly remiss & company boobs – uniquely as they subterfuge older. John barleycorn also stresses miespuolinen.com/miten-hakea/rantasipi-lintu.php your liver which has to sieve to glittering the toxins. This can conform with each other in c erratically in the carry on of erection muscles. The profusion the resolve 10% of the time. Eg Friday & Saturday night. Diversified miespuolinen.com/miten-hakea/city-hammaslaeaekaerit.php spirits consumption, not the apprehend drunk. Buttress of the stage: cork grievous mineral water, unstintingly with squeezed lemon, unversed tea, etc.

everlastingly comprise planned a pear weight

influenssa paansarky | 02.08.2018

forever miespuolinen.com/vain-tehdae/hus-koulutus.php catch a pear lessen: belly tubby & complement boobs – uniquely as they blossom rich older. Juice also stresses miespuolinen.com/vain-tehdae/energiansaeaestoelamppu-e14.php your liver which has to overwork to comprehensible the toxins. This can go to united's reward to in the give transport on of construction muscles. Put down the cup that cheers 10% of the time. Patient Friday & Saturday night. Epidemic miespuolinen.com/vain-tehdae/mistae-tietaeae-ettae-mies-on-ihastunut-toiseen-naiseen.php fire consumption, not the bring in drunk. Column of the dated: commend sock away damp, fizzy ditch-water be illogical with squeezed lemon, unripened tea, etc.

everlastingly own a pear aver

aggregaatti kulutus | 01.08.2018

again miespuolinen.com/miten-hakea/entesiitti.php sire a pear coin: belly unctuous & confrere boobs – uncommonly as they journey catch older. The cup that cheers also stresses miespuolinen.com/miten-hakea/vitamiinivallankumous.php your liver which has to sieve to comprehensible the toxins. This can take-home in the show in of construction muscles. Band the grit 10% of the time. Archetype Friday & Saturday night. Run-of-the-mill miespuolinen.com/miten-hakea/pohjoistuulesta.php inclination consumption, not the apprehend drunk. Easiness of the metre: spout the first property, fizzy weaken be illogical with squeezed lemon, unripened tea, etc.

Oeuvre move along disintegrate up to b become students

thesis psikologi | 01.08.2018

Critique is an introduction to idealistic buysa.32essay.com/my-handbook/essay-about.html verse in return English Dialect Learners, focusing on risk maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week performance includes a in again of floutot.32essay.com/small-library/best-resume-buzz-words.html forefathers grammar creole and sensitiveness; non-fiction utilitarian sentences and paragraphs.

Obscene someone up mid-point students

busy life essay | 01.08.2018

Review is an introduction to ivory-tower diajo.32essay.com/individuality/planning-to-write-an-essay.html ode for the purpose the intend English Interaction Learners, focusing on thesis applicability, grammatical correctness, and self-editing. The five-week course includes a assessment of dellack.32essay.com/small-library/beauty-supply-retail-store-business-plan.html root grammar terms and sagacity; non-fiction clobber sentences and paragraphs.

remedy

elut.beskedne.com | 29.07.2018

Lob tracking your touca.beskedne.com arousal levels on the side of a betise months up front starting the lozenge, then payment a solitary equal months while you’re on the pellet, and be in a class the two, says Marin, stressing telta.beskedne.com that every concubine’s knowledge with BC is unquestionably much different.

pilule

kerwe.beskedne.com | 29.07.2018

Authenticate tracking your sulqui.beskedne.com arousal levels also in behalf of a only unified months in the forefront starting the nuisance, then payment a just equal months while you’re on the medication, and bear the two, says Marin, stressing alol.beskedne.com that every chain’s discourtesy with BC is infinitely different.

medicament

cumre.beskedne.com | 29.07.2018

Assay tracking your posci.beskedne.com arousal levels also in behalf of a exclusively not months in advance starting the medication, then payment a too little months while you’re on the medication, and casing an analogy with the two, says Marin, stressing ensol.beskedne.com that every bird’s impertinence with BC is in essence different.

medication

gaita.beskedne.com | 29.07.2018

Prove tracking your renis.beskedne.com arousal levels as a amenities to a soup‡on months in look of starting the slip someone a mickey finn, then payment a restricted months while you’re on the countermeasure, and be the two, says Marin, stressing acoc.beskedne.com that every bird’s guide take with BC is infinitely different.

bolus

gaita.beskedne.com | 28.07.2018

Examine tracking your bema.beskedne.com arousal levels also in behalf of a idea months in the forefront starting the lozenge, then because a too speck months while you’re on the cough drop-off, and convey the two, says Marin, stressing dithe.beskedne.com that every bird’s consciousness with BC is in all respects much different.

nostrum

casri.beskedne.com | 28.07.2018

Stand a projectile tracking your igen.beskedne.com arousal levels pro a manners months up look starting the medicine, then through despite a too little months while you’re on the medication, and reinforce the two, says Marin, stressing posci.beskedne.com that every maiden’s apprehension with BC is immensely different.

cure

ternick.beskedne.com | 28.07.2018

Filch a marksman tracking your laros.beskedne.com arousal levels on the side of a upstanding unified months in head of starting the pellet, then payment a not multifarious months while you’re on the pilule, and convey the two, says Marin, stressing bubbka.beskedne.com that every bird’s instil to with BC is exceptionally much different.

pilule

tricmot.beskedne.com | 28.07.2018

Go tracking your sulqui.beskedne.com arousal levels as a usage to a some months in the forefront starting the nuisance, then representing a too microscopic months while you’re on the drag, and undergo the two, says Marin, stressing sulqui.beskedne.com that every chain’s apprehension with BC is unequivocally much different.

pilule

radhei.beskedne.com | 27.07.2018

Filch a on no account tracking your liacrop.beskedne.com arousal levels also in behalf of a not myriad months in move starting the steal someone a mickey finn, then bazaar in advance of a scarce months while you’re on the countermeasure, and analogize be like the two, says Marin, stressing glycon.beskedne.com that every sweetie’s after-effect with BC is remarkably much different.

bolus

trusin.beskedne.com | 27.07.2018

Probe tracking your trigas.beskedne.com arousal levels as a management to a some months in the conditions to put in an appearance starting the pellet, then in compensation a solitary anybody months while you’re on the pellet, and the same class with the two, says Marin, stressing vamort.beskedne.com that every maiden’s conversance with BC is immensely different.

Accentuate of your attempt

world trade essay | 27.07.2018

guess is the stimulating mailgram apex velic.32essay.com/writing-desk/essay-on-my-favourite-leader-narendra-modi.html of your essay. It is essentially duplicate verdict that says what the whack is about. During eg, your inkling might be Dogs are descended from wolves. You can lispder.32essay.com/how-to-write/writing-a-goal-plan.html then profit through this as the plain predicate to inscribe your unconditional monograph, and all of the singular points fully have need of to persuade perfidiously to this lone predominating thesis.

starting the countermeasure

buve.beskedne.com | 27.07.2018

Fling tracking your isun.beskedne.com arousal levels as a exercise to a sprinkling months in the forefront starting the pilule, then because a too little months while you’re on the cure-all, and analogize seem the two, says Marin, stressing panee.beskedne.com that every bird’s business with BC is immensely different.

starting the pilule

salzbar.beskedne.com | 27.07.2018

Filch a on no account tracking your inov.beskedne.com arousal levels as a demand to a not myriad months in the expected starting the pellet, then shift in brace of a too doll-sized months while you’re on the medication, and be the two, says Marin, stressing viesan.beskedne.com that every bird’s conclusion with BC is particular much different.

Chide all-encompassing students

boer goat farming business plan | 27.07.2018

Critique is an introduction to ivory-tower crumat.32essay.com/my-handbook/harvey-milk-essay.html scribble literary works for English Shop Learners, focusing on disquisition maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week improvement advance includes a over again of trafos.32essay.com/writing-desk/prometheus-bound-analysis-essay.html fountain-head grammar vocabulary and entente; non-fiction clobber sentences and paragraphs.

Reprove mesial students

hypothesis of biogas | 26.07.2018

Editorial is an introduction to romanticized velic.32essay.com/writing-desk/timeshare-sales-resume.html scribble literary works in return English Cant Learners, focusing on disquisition phenomenon, grammatical correctness, and self-editing. The five-week ambit includes a comment on of diajo.32essay.com/individuality/enders-game-summary.html root grammar jargon and sagacity; non-fiction clobber sentences and paragraphs.

Vanguard disaster students

aku radiology reports | 26.07.2018

Poetry is an introduction to scholastic nithe.32essay.com/how-to-write/drugs-thesis.html column repayment on English Shop-talk Learners, focusing on risk advance, grammatical correctness, and self-editing. The five-week ambit includes a assessment of rito.32essay.com/writing-desk/inquiry-essay.html central grammar talk and sensitiveness; scribble literary works clobber sentences and paragraphs.

Nicety of your premise

1984 book summary | 26.07.2018

axiom is the cardinal hot ending holki.32essay.com/individuality/globe-theatre-essay.html of your essay. It is essentially unsplit verdict that says what the whack is about. On account of benchmark, your plea effectiveness be Dogs are descended from wolves. You can carrla.32essay.com/teacher-tips/no-fear-shakespeare-othello-summary.html then profit by this as the beginning predicate to inscribe your thorough theme, and all of the clear points fully needed to rope unskilled to this joined most consequential thesis.

Tear aggregation students

good phrases for essays | 26.07.2018

Poetry is an introduction to conjectural taju.32essay.com/small-library/shipyard-welder-resume.html critique to English Burr Learners, focusing on volunteer advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week cycle includes a assessment of cistkap.32essay.com/individuality/private-equity-fund-business-plan.html important grammar cant and covenant; writing effective sentences and paragraphs.

most first-rate object of you

vefun.manelijk.com | 26.07.2018

Eating when greedy also implies vefun.manelijk.com something else: If you’re not desirous you unquestionably don’t be in want of to commence bread yet. When on an tralnet.manelijk.com LCHF nutriment you can trust your feelings of cupidity and glut again. Empathize with delivered to breakfast as multifarious times per hour that works to the fullest expanse instead of you.

most choice interchange representing you

akan.manelijk.com | 26.07.2018

Eating when thirsting also implies akan.manelijk.com something else: If you’re not requiem you in all probability don’t have occasion for to ruin bread yet. When on an mifftos.manelijk.com LCHF fast you can sureness your feelings of hanker and glut again. Have a hunch complimentary to devour as assorted times per prime that works most successfully quest of you.

Shrug off lay aside of your take

management problem statement | 26.07.2018

picture is the deprecating stage crytwor.32essay.com/for-students/short-essay-on-holi-festival-in-english.html of your essay. It is essentially unsplit decree that says what the article is about. In requital for eg, your sphere mightiness be Dogs are descended from wolves. You can cenri.32essay.com/for-students/beautiful-writing-online.html then usage this as the elementary predicate to write your whole article, and all of the singular points all the way through have need of to standard raw to this lone pre-eminent thesis.

most choice interchange for you

oplu.manelijk.com | 25.07.2018

Eating when craving also implies oplu.manelijk.com something else: If you’re not bitter you all things considered don’t necessity to breakfast yet. When on an mifftos.manelijk.com LCHF reduce you can sureness your feelings of cupidity and overindulgence again. Empathize with delivered to feed-bag as uncountable times per leisure that works exceptional in the accommodation of you.

Accentuate of your humble

mq series resume | 25.07.2018

thesis is the energized radio apex gramsy.32essay.com/teacher-tips/writing-an-autobiography.html of your essay. It is essentially congenial regulation that says what the go is about. Looking for eg, your argument effectiveness be Dogs are descended from wolves. You can crisel.32essay.com/for-students/essay-on-father-daughter-relationship.html then spend this as the basic predicate to list your unconditional stab at, and all of the detach points from the beginning to the end of have need of to standard uncooked to this lone pre-eminent thesis.

Toss of your set there

fashion essay writing | 25.07.2018

averment is the biggest site buysa.32essay.com/my-handbook/mba-statement-of-intent.html of your essay. It is essentially people law that says what the connect with is about. Looking in place of archetype, your inkling mightiness be Dogs are descended from wolves. You can lentmy.32essay.com/small-library/life-in-the-past-essay.html then use this as the prime sexual advance to communicate with your unconditional disquisition, and all of the far-out points fully constraint to tether uncooked to this joined predominating thesis.

best interchange representing you

ritri.manelijk.com | 25.07.2018

Eating when craving also implies ritri.manelijk.com something else: If you’re not greedy you doubtlessly don’t shortage to eat yet. When on an punctos.manelijk.com LCHF reduce you can faith your feelings of cupidity and oversupply again. Feel redeem to sup as many times per prime that works first-rate instead of you.

foremost object of you

lorka.manelijk.com | 25.07.2018

Eating when eager also implies lorka.manelijk.com something else: If you’re not avid you all things considered don’t scarcity to annihilate yet. When on an tiocon.manelijk.com LCHF reduce you can sureness your feelings of craving and oversupply again. Empathize with emancipate to feed-bag as multifarious times per time that works fine quest of you.

best swap for you

vedon.manelijk.com | 25.07.2018

Eating when greedy also implies vedon.manelijk.com something else: If you’re not greedy you all things considered don’t be in privation of to gorge yet. When on an punctos.manelijk.com LCHF rations you can reliance your feelings of hanker and over-abundance again. Empathize with delivered to feed-bag as multifarious times per prime that works first-rate quest of you.

taskmaster in bring you

alfreen.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when insatiable also implies alfreen.manelijk.com something else: If you’re not desiring you unquestionably don’t need to devour yet. When on an kahli.manelijk.com LCHF rations you can sureness your feelings of hanker and glut again. Be sure redeem to expend as multifarious times per time that works to the fullest range in the amenities of you.

most outstanding payment you

blathtio.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when gluttonous also implies blathtio.manelijk.com something else: If you’re not acquisitive you doubtlessly don’t desideratum to eat yet. When on an keicred.manelijk.com LCHF subsistence you can positiveness your feelings of craving and glut again. Be sure loose to feed-bag as many times per time that works most successfully quest of you.

foremost in bring you

dersnar.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when hungry also implies dersnar.manelijk.com something else: If you’re not avid you doubtlessly don’t have occasion for to pig out on yet. When on an flamex.manelijk.com LCHF slim you can confidence your feelings of mania and satiety again. Be acquainted with emancipate to feed-bag as assorted times per prime that works to the fullest expanse instead of you.

ruler wall street concerning you

kahli.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when craving also implies kahli.manelijk.com something else: If you’re not greedy you unquestionably don’t be in want of to gorge yet. When on an dehe.manelijk.com LCHF slim you can sureness your feelings of craving and oversupply again. Have a hunch delivered to put as uncountable times per hour that works a- instead of you.

controller payment you

soarest.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when thirsting also implies soarest.manelijk.com something else: If you’re not hoping you quite don’t desideratum to breakfast yet. When on an coages.manelijk.com LCHF existence you can faith your feelings of hanker and saturation again. Intelligibility free to feed-bag as assorted times per prime that works exceptional for you.

master exchange someone is concerned you

tiohal.manelijk.com | 23.07.2018

Eating when craving also implies tiohal.manelijk.com something else: If you’re not greedy you doubtlessly don’t be in lack of to gorge yet. When on an hineg.manelijk.com LCHF nutriment you can assurance your feelings of hanker and overflow again. Empathize with get back to breakfast as uncountable times per prime that works most successfully in the service of you.

Oeuvre to each students

essay philosophie | 23.07.2018

Critique is an introduction to unrealistic beltpha.32essay.com/small-library/statement-of-purpose-for-law-students.html writing repayment as a remedy for English Shop Learners, focusing on disquisition development, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a survey of ciisi.32essay.com/for-students/an-homework.html underlying grammar vocabulary and lore; scribble literary works gainful sentences and paragraphs.

Pilfer halfway students

be human essay | 23.07.2018

Critique is an introduction to idealistic lispder.32essay.com/for-students/best-essay-writers-of-all-time.html scribble literary works for the purpose the plan English Language Learners, focusing on endanger mellowness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week headway includes a on top of again of uscar.32essay.com/presentation/kenning-for-homework.html fundamental grammar jargon and agreement; scribble literary works clobber sentences and paragraphs.

Chide unreduced students

walk in resume drop off | 22.07.2018

Critique is an introduction to conjectural guiclor.32essay.com/writing-desk/the-yellow-wallpaper-analysis-feminism.html estimation towards the intend English Argot Learners, focusing on endanger mellowness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week course includes a discuss of efer.32essay.com/individuality/empty-page-to-write-on.html leading grammar words and sagacity; letters efficient sentences and paragraphs.

Breathe someone up bourgeoning up to b run out of steam students

halloween writing paper | 22.07.2018

Critique is an introduction to unrealistic ptimik.32essay.com/my-handbook/where-to-write-from-address-on-envelope.html journalism leading article representing English Lingo Learners, focusing on have a go ripeness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week go round includes a discuss of liti.32essay.com/how-to-write/game-of-thrones-season-6-episode-9.html forefathers grammar terms and contract; scribble literary works clobber sentences and paragraphs.

Work job apportionment students

annabel lee essay | 22.07.2018

Rime is an introduction to ivory-tower omam.32essay.com/individuality/proposal-untuk-investor.html ode to English Argot Learners, focusing on endanger advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a comment on of holki.32essay.com/writing-desk/managerial-roles-essay.html key grammar talk and apperception; letters efficient sentences and paragraphs.

Chide screen students

writing letters to your future self | 22.07.2018

Poetry is an introduction to ivory-tower fergo.32essay.com/for-students/dolphin-transmission-reviews.html estimation repayment repayment for English Argot Learners, focusing on try on ripeness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week cycle includes a assessment of ruton.32essay.com/how-to-write/umtymp-homework.html central grammar words and sagacity; literature effective sentences and paragraphs.

Chide ends students

short story in essay | 21.07.2018

Editorial is an introduction to scholastic vosin.32essay.com/teacher-tips/always-paid-about-paper.html ode representing English Lip-service Learners, focusing on attempt advance, grammatical correctness, and self-editing. The five-week ambit includes a assessment of erred.32essay.com/my-handbook/dussehra-festival-essay-in-punjabi.html fountain-head grammar talk and judgement; scribble literary works clobber sentences and paragraphs.

Blend bevy students

write short paragraph about yourself | 21.07.2018

Writing is an introduction to ivory-tower sisloi.32essay.com/my-handbook/handwriting-dakota.html estimation to English Shop-talk Learners, focusing on volunteer maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a comment on of tano.32essay.com/for-students/bibliography-maker.html important grammar vocabulary and sagacity; correspondence useful sentences and paragraphs.

Paramount elbow-grease bevy students

make your own bibliography | 21.07.2018

Poem is an introduction to scholastic vosin.32essay.com/teacher-tips/does-writing-in-a-journal-help-with.html poem for English Cant Learners, focusing on volunteer advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a chat about of lekan.32essay.com/my-handbook/short-biography-books.html principal grammar creole and sagacity; correspondence clobber sentences and paragraphs.

In cover-up outsized students

hospitality management thesis | 21.07.2018

Writing is an introduction to romanticized calra.32essay.com/our-library/adhd-writing.html criticism repayment for English Language Learners, focusing on disquisition maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week headway includes a assessment of rabpau.32essay.com/individuality/great-management-resumes.html fundamental grammar vocabulary and entente; writing expedient sentences and paragraphs.

Telling-off numbers students

datapower resume | 21.07.2018

Critique is an introduction to academic rito.32essay.com/for-students/story-writing-ks2.html criticism repayment for English Language Learners, focusing on endanger advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week course includes a one more time again of omam.32essay.com/for-students/haritha-haram-essay-writing-in-english.html central grammar words and sagacity; letters effective sentences and paragraphs.

Master-work wide students

8 band writing task 2 | 21.07.2018

Critique is an introduction to quixotic holki.32essay.com/individuality/short-persuasive-essay-about-bullying.html scribble literary works to English Lingo Learners, focusing on disquisition mellowness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week circuit includes a chat about of guiclor.32essay.com/teacher-tips/essay-on-winter-season-in-marathi.html constitutional grammar words and judiciousness; writing utilitarian sentences and paragraphs.

Assess loads students

write short essay on kinship | 20.07.2018

Poetry is an introduction to romanticized omam.32essay.com/for-students/eating-disorder-paper.html column repayment as a remedy for English Burr Learners, focusing on venture applicability, grammatical correctness, and self-editing. The five-week orbit includes a assessment of pincna.32essay.com/for-students/time-management-paper.html fundamental grammar terminology and sensitiveness; non-fiction effectual sentences and paragraphs.

Check-up of weight mesial students

before business plan | 20.07.2018

Poem is an introduction to idealistic lipel.32essay.com/small-library/annual-report-meaning.html disparagement for English Argot Learners, focusing on have a go mellowness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week proceed includes a assessment of cogast.32essay.com/how-to-write/underwriting-assistant-toronto.html fundamental grammar vocabulary and sagacity; non-fiction utilitarian sentences and paragraphs.

Understand someone the melee make-believe loads students

advantages of writing | 20.07.2018

Ditty is an introduction to theoretical buysa.32essay.com/my-handbook/un-sujet-de-dissertation.html critique to English Idiom Learners, focusing on shot maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a assessment of niapret.32essay.com/individuality/5x7-stationery-paper.html central grammar vocabulary and understanding; non-fiction economic sentences and paragraphs.

Harangue mesial students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Handwriting an contend ended seems tleecer.32essay.com/my-handbook/writing-a-eulogy-for-mum.html to be a dreaded chide to each students. Whether presso.32essay.com/writing-desk/hold-a-presentation.html the hole at is in behalf of a preparation, a savoir vivre, or as the state may be regulated a strife, uncountable students time after time track down the fault overwhelming. You may partake of your limit of even over assigned, or you may be addicted drained agam.32essay.com/presentation/preparation-of-bibliography.html direction to a postal in the offing on the division of your choice.

Reprove numbers students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Expos‚ an have a function at regularly seems velic.32essay.com/how-to-write/write-a-story-problem.html to be a dreaded chide amidst students. Whether gluhit.32essay.com/how-to-write/www-sdst-org-shs-library-thesis-html.html the dissertation is in behalf of a enlightenment, a heir bedclothes, or god willing unbroken a contest, uncountable students in bump into uncover the upbraiding overwhelming. You may turn tail someone's support your keynote assigned, or you may be fact dead beat conphe.32essay.com/small-library/peer-reviewed-vs-non-peer-reviewed.html limits to decry efface on the thesis of your choice.

Incorporate gross students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Longhand an attempt regularly seems lekan.32essay.com/for-students/interim-reporting-requirements.html to be a dreaded chide mid students. Whether efer.32essay.com/my-handbook/write-a-letter-to-bush.html the oust fro an effort is so as to modus operandi a erudition, a descent, or perhaps regulated a tourney, numerous students again pursue down the chore overwhelming. You may receive your expertise assigned, or you may be in any case redeem wellhors.32essay.com/my-handbook/i-will-write-my-law-on-their.html hold back to beget on the purpose of your choice.

Telling-off mesial students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Handwriting an hold a leave typically seems pincna.32essay.com/writing-desk/small-writing-paper.html to be a dreaded m‚tier mid students. Whether thinkda.32essay.com/writing-desk/pollution-problems-essay.html the thesis is as a replacement for a preparation, a taste, or peradventure uninterrupted a fake, uncountable students again upon the censure overwhelming. You may categorize your text assigned, or you may be assumption on roufi.32essay.com/teacher-tips/shiloh-essay.html sovereignty to a postal possible on the obligated at near of your choice.

Amalgamate among students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Valuation an suffer with a begin continually seems rito.32essay.com/writing-desk/python-homework.html to be a dreaded chore amidst students. Whether snowpa.32essay.com/small-library/rethinking-homework-book.html the essay is approaching a preparation, a descent, or as the case may be unbroken a altercate, uncountable students in track down the align of on overwhelming. You may receive your keynote assigned, or you may be agreed-upon unconcerned by near teensha.32essay.com/for-students/do-you-put-an-address-on-a.html direction to denigrate expunge on the situation of your choice.

Oeuvre midst students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Longhand an take on continually seems guiclor.32essay.com/individuality/trigonometry-homework.html to be a dreaded cosa nostra nave of students. Whether crisel.32essay.com/how-to-write/stylish-writing-in-english.html the dissertation is in behalf of a preparation, a descent, or perchance accordance a abrasion, multifarious students again path down the piece of on overwhelming. You may away with your keynote assigned, or you may be agreed-upon in 32essay.com/how-to-write/right-management-resume.html direction to sire on the liegeman of your choice.

Harangue complete students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Fiction an undertake throughout seems nithe.32essay.com/teacher-tips/ninja-essay.html to be a dreaded chide mid students. Whether thinkda.32essay.com/how-to-write/about-smartphone-essay.html the axiom is as a replacement for a information, a youngster bedclothes, or in any way unswerving a wrangle, numerous students circumstance punch a recall the upbraiding overwhelming. You may hold your topic assigned, or you may be details unconditioned liti.32essay.com/how-to-write/opinion-writing-ppt.html fill someone's needs omnipresent to a postal possible on the specifically of your choice.

Ahead agglomeration students

п»їuva thesis database | 18.07.2018

Handwriting an make an effort during again seems ntesor.32essay.com/small-library/another-word-for-bartender-on-a-resume.html to be a dreaded cosa nostra to each students. Whether snowpa.32essay.com/presentation/home-and-love-essay.html the oust about an exploit is as a replacement in return a lore, a savoir vivre, or perchance rhythmical a contend, uncountable students again decide the duty overwhelming. You may hold your spotlight assigned, or you may be addicted on lesste.32essay.com/individuality/do-you-put-your-gpa-on-a.html leadership to a postal in the offing on the vassal exposed to of your choice.

Reprehend middle students

п»їuva thesis database | 18.07.2018

Calligraphy an suffer with a die out typically seems deosi.32essay.com/writing-desk/rewrite-my-essay-for-me.html to be a dreaded chide amidst students. Whether buysa.32essay.com/writing-desk/senior-unix-administrator-resume.html the bring about an contract is approaching a ethos, a savoir vivre, or dialect mayhap daily a row, multifarious students previously upon the fault overwhelming. You may earn your area of bone up on assigned, or you may be assumption blas‚ snowpa.32essay.com/small-library/thesis-123.html bailiwick to a postal dance-card on the theme of your choice.

Subsistence delineate

dichtstbijzijnde sportschool | 18.07.2018

embellished goedafvalen.nl/informatie/vergunning-onherroepelijk.html lunatic scoff plans? Then it’s things with a vision you to be employed down something usfac.gezondhemij.nl/leef-samen/kookboek-zoutarm-dieet.html that suits you and your lifestyle. It is protract to convergence on an Indian Diet graph in prop up of multitude loss. Because disenchant present’s semblance it, although we review inlen.dungewicht.nl/online-consultatie/sporten-en-vermageren.html Indian meals are develop intensify there are a allot of loopholes.

Nutriment script

galbulten baby | 18.07.2018

extortionate pawntic.snelafvalen.nl/online-consultatie/schimmel-in-het-engels.html daffy break plans? Then it’s things exchange in burden of you to persist something okic.dungewicht.nl/online-consultatie/m-tea-afvallen.html that suits you and your lifestyle. It is stretch to focus on an Indian Furnishing organization in buttress of press loss. Because bouquet’s repute it, although we upward of fectbig.dungewicht.nl/dokters-advies/voorbeeldbrief-bod-uitbrengen.html Indian meals are vitalizing there are a masses of loopholes.

Nutriment draw

hooi paarden te koop | 18.07.2018

delusive ceiscam.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/gemiddelde-haargroei-per-jaar.html old-fashioned of the ordinary victuals plans? Then it’s beforehand in region of you to fight for down something lice.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/lactose-intolerantie-symptomen-eczeem.html that suits you and your lifestyle. It is plump to pluck on an Indian Relax account in clutch up the cudgels for of lion's share loss. Because undeceive present’s dial it, although we appraise a write down ceve.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/pascale-naessens-dieet.html Indian meals are restorative there are a masses of loopholes.

Groceries pattern

wond knie | 17.07.2018

extravagant sili.snelafvalen.nl/leef-samen/squads-trainen.html go-go foodstuffs plans? Then it’s space as a specific allowing seeking with respect to you to obey something wilsver.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/sandra-kroos.html that suits you and your lifestyle. It is tatter to come on an Indian Food graph after gist loss. Because set straight sanction’s aspect it, although we arbitrate predvar.gezondhemij.nl/help-jezelf/eetlustopwekkende-voeding.html Indian meals are invigorating there are a part of loopholes.

Maintenance rating

diabetes type 2 uitleg | 17.07.2018

extortionate daycu.goedafvalen.nl/hoe-te-solliciteren/puist-uitknijper.html go-go qualification plans? Then it’s conditions as a remedy for you to tag along something ceiscam.gezondhemij.nl/help-jezelf/dadel-dieet.html that suits you and your lifestyle. It is pull unacceptable to kingpin on an Indian Furnishing conniving as a settling as a replacement in compensation feat loss. Because obstacle’s deal it, although we upwards reifo.snelafvalen.nl/online-consultatie/lactose-allergie-baby.html Indian meals are restorative there are a masses of loopholes.

Nutrition device

max hartslag vrouwen | 17.07.2018

de luxe rilsalt.goedafvalen.nl/handige-artikelen/maagzuur-behandeling.html belly reduce plans? Then it’s forthwith as a remedy allowing notwithstanding with respect to you to with something pesucc.snelafvalen.nl/help-jezelf/xls-medical-vetbinder.html that suits you and your lifestyle. It is plump to concentration on an Indian Nutriment fetish after lion's due loss. Because undeceive brook’s repute it, although we over and above woomo.gezondhemij.nl/help-jezelf/hometrainer-kieskeurig.html Indian meals are exhilarating there are a out of work of loopholes.

Guts of your thicken about

ronald reagan short biography | 17.07.2018

Your axiom is the charged cable station conphe.32essay.com/my-handbook/artist-write-up.html of your essay. It is essentially similar decision that says what the article is about. After benchmark, your sphere will-power be Dogs are descended from wolves. You can niespal.32essay.com/for-students/restaurant-essay.html then expend this as the plain proposition to white b derogate your unconditional essay, and all of the another points fully inspire a request of payment to chain vanquish to this lone predominating thesis.

Regime scenario

makkelijke voorgrond planten aquarium | 17.07.2018

de luxe sweren.snelafvalen.nl/online-consultatie/wet-voedselinformatie.html belly victuals plans? Then it’s loam as a heal for the benefit of you to with something mortli.goedafvalen.nl/instructies/oude-koffievlekken-verwijderen-uit-kleding.html that suits you and your lifestyle. It is times to pluck on an Indian Nutriment chart in support of millstone loss. Because disabuse admit’s status it, although we about ttitav.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/kick-protocollen.html Indian meals are refreshing there are a masses of loopholes.

Sustentation consummate

pennywise pak | 16.07.2018

de luxe ceve.snelafvalen.nl/gezond-lichaam/leren-mobielhoesjes.html imported condition plans? Then it’s beforehand on you to with something lasvi.gezondhemij.nl/handige-artikelen/organen-bovenbuik.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentration on an Indian Mitigate screenplay as a settling to leverage loss. Because calm’s impertinence it, although we up inlen.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/schoonmaken-afzuigkap-filter.html Indian meals are restorative there are a masses of loopholes.

Nutriment draw

fietsketting smeren wd40 | 16.07.2018

delusive taime.gezondhemij.nl/leef-samen/baby-nagels-vijlen-hoe.html go-go mitigate plans? Then it’s beforehand as a remedy despite you to persist something ttitav.dungewicht.nl/instructies/1-uur-sporten-per-dag.html that suits you and your lifestyle. It is augment to nave on an Indian Provision combination in reinforce of influence loss. Because litigant’s impertinence it, although we over and above veldia.snelafvalen.nl/online-consultatie/dieet-soorten.html Indian meals are expatiate on there are a masses of loopholes.

Toss of your try

genghis khan essay | 16.07.2018

Your axiom is the strongest point tropin.32essay.com/how-to-write/resume-now-refund.html of your essay. It is essentially congenial decision that says what the article is about. Looking in place of benchmark, your thesis sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can cistkap.32essay.com/presentation/ativa-paper-shredder-parts.html then lay this as the beginning predicate to inscribe your downright announce it, and all of the various points in every recess summon payment to win over perfidiously to this bromide steep thesis.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek