Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.01.2018

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.01.2018

2.2.2018

 

youtube.com/watch?v=0J301mYAcMc
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.01.2018.srt (69453)
 

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den 29.01.2018.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy zde ve studiu.

 

00:21

A začneme otázkou, která nás vrací k tématu, kterého jsme se dotkli v minulém pořadu, a konkrétně Viktor se ptá. V samotném začátku minulého pořadu Otázka-Odpověď jste řekl, cituji: „Mezinárodní olympijský výbor (MOV) „jakoby“ zakázal účast ruské reprezentace na olympiádě.“ Konec citátu. Vysvětlete, jak máme rozumět tomu „jakoby“.

 

Už jen s ohledem na to, co leží na povrchu, okamžitě vzniká otázka: Jak zakázal reprezentaci účast? Sportovce tam přece potřebuje. Vždyť některým z nich přece sám vydává svým jménem pozvánku s povolením k účasti. A tak je určitý tým „jakoby“ za Rusko sice pod neutrální vlajkou, ale přesto označen jako olympionici z Ruska. To znamená, že nějaký tým tak či onak existuje. Proto je tu už od počátku přítomno to „jakoby“.

 

Ale v daném případě si myslím, že mu nešlo o zákaz účasti samotného reprezentačního týmu, ale o zákaz účasti „jakoby“ Rusku jako státu. Myslím si, že tam směřovala ta otázka?

- A jde vůbec z právního hlediska o zákaz?

Z právního hlediska vždy musí být prokázána skutková podstata trestného činu a potom následuje trest. Je to tak? A na čem se zakládá rozhodnutí MOV, když si ho přečteme? V rozhodnutí MOV vidíme, že důkazy o existenci dopingového systému organizovaného na úrovni státu v Rusku žádné nenašli.

 

O jiných formách dopingových systémů se vůbec nejednalo, tj. mohou tím být jako rozuměny, ale to není důležité. Ohledně státu však důkazy nemají. A na základě tohoto rozhodnutí došlo k vyloučení Ruska jako státu z účasti na olympijských hrách. To znamená, že se jedná o absolutní bludy. A proč tedy bylo vydáno? Víte, tak nějak nazdařbůh. Zkusme to, třeba nám to projde?

 

Když se Rusko rozhořčí a řekne: „Co to má znamenat? Vždyť jste v té věci nic nepodnikli a chcete nás vyloučit bez důkazů.“ Nu dobrá, když bude olympiáda bez ruských sportovců, tak přijde o část své atraktivity. A vzhledem k tomu, že je zapotřebí ty olympioniky v každém případě na tu olympiádu dostat, vyvstává tu otázka, na jakém základu organizovat součinnost s Ruskem.

 

A tak mají v samotném tom rozhodnutí… Já všem doporučuji, aby si ty dokumenty přečetli. V samotném rozhodnutí už mají připravenou únikovou skulinu. Jestliže jim tento nátlak na Rusko neprojde, tak to snadno zase změní. „Státní systém jsme přece nenašli, takže nemůžeme trestat samotný stát, to jsme uspěchali a tak jsme rozhodli, že budou trestáni pouze ti sportovci, u kterých bude prokázán doping. To všechno tedy v tom svém rozhodnutí mají. Proto je zde ze všech stran to „jakoby“.

 

A co bylo řečeno bez jakýchkoliv „jakoby“? Přítomnost Ruska jako státu na olympijských hrách je nežádoucí. Proto se tam ruská vlajka nesmí objevit v žádné své podobě. Jakou tu tedy máme situaci? A zase jsme u toho. Ti sportovci, kteří si podali žádost k účasti na olympiádě s neutrální vlajkou… Co fakticky prohlašují? A co potom také hned využívají všichni propagandisté?

 

Vidíte to? Ti sportovci nejlépe vědí, že ten systém existuje. A tímto dávají najevo, že oni sami se ho neúčastnili, a proto podávají své žádosti. A tak je budeme schvalovat podle své libovůle, jak se nám bude chtít.“ To znamená, že jakákoliv žádost podaná u Mezinárodního olympijského výboru je podpisem konkrétního sportovce pod to, že existuje systém státního dopingu, na státní úrovni. A to je přece pitomost.

 

Oni to nedokázali prokázat a teď jim tam ti sportovci sami píšou přiznání své viny. Přiznání viníka je tím nejlepším důkazem. To je to, co využívá MOV. Ale dokonce ani tohle nemohou použít přímo, protože je to opět nepřímý důkaz. A co je jejich cílem?

 

Absolutně a se vším všudy zdeptat Rusko a ukázat tak, že nemá žádnou suverenitu. Vůbec žádnou. A když přijímali to rozhodnutí o vyloučení reprezentace, tak tím vlastně řekli: „Vy si myslíte, že to jsou vaši sportovci? Že to jsou vlastenci? Že nevyznávají modlu zlatého telete, a zeleného dolaru, toho papírového odpadu? No tak si to prověříme.“

 

A jak se ukázalo, tak naši sportovci, masově, všichni ti, kteří napsali ty své žádosti, jsou vesměs všichni modloslužebníci dolaru. Jde jim jenom o peníze. A ten nátlak pokračuje. Jen si vezměte tu situaci. Už jsem říkal, že jestliže jste se podepsali pod to, že budete soutěžit s bílou, neutrální vlajkou při zahájení olympiády, že tedy nechcete, aby se jí účastnil reprezentační tým, a pomluvili jste tak vlastní stát, potvrdili, že v něm existuje systém státního dopingu, systém na státní úrovni tím, že jste si podali žádost jako neutrální sportovci, buďte tak laskaví a pochodujte pod bílou vlajkou jak při zahájení, tak také při závěrečném ceremoniálu. Neponižujte svou... ruskou vlajku.

 

Vždyť jak to vlastně je? Není to žádný stát, žádné světové společenství, ale jakási sportovní organizace, která popírá, že Rusko je suverénní a tvrdí... „Prosím vás, nechoďte na mě s tím vidláckým Ruskem. To já, konkrétní úředník, určím, jaký hadr bude vaší státní vlajkou a co tam budete nosit.“

 

A tento týden bylo další pokračování toho skandálu. A dál? Byl iniciován další skandál, kdy MOV jakoby napřed přijal rozhodnutí o tom, že zakazuje používat ruskou vlajku tentokrát dokonce i fanouškům. Ono je stejně podivné, komu by jako měli fandit. To má jako Rusko podporovat zrádce, kteří šli soutěžit s bílou vlajkou? Pochopil bych to, kdyby šlo o podporu nějakého jiného státu. A Rusko například podporovalo Bulharsko, Ukrajinu, Bělorusko, ten fiktivní stát.

 

Ale když by fanoušci mávali vlajkou na podporu sportovního vítězství nějakého sportovce soutěžícího za bílou vlajkou, tak je to úplný nesmysl. No dobrá. Prý se tak rozhodli demonstrovat, že podporují čistý sport atd. No dobrá. Takže fanouškům zakázali používat jejich národní vlajku a potom řekli: „No dobrá, můžete ji tedy použít, ale nesmí jít o politickou agitaci!“ Ani si neumím přestavit toho mizeru, který by po tom všem ještě na tribuně mával vlajkou.

- Máte na mysli fanouška.

- Ano.

Protože MOV prohlásil: „Váš hadr byl schválen. A budete-li se snažit tvrdit, že nějaká suverenita Ruska existuje, tak mějte na paměti, že to já, konkrétní úředník, jsem omezil suverenitu vašeho státu. Takže tu svou suverenitu si můžete strčit do…“

- Pár teček…

- Ano

Vůbec si nedovedu představit, co by to muselo být za člověka. Já chápu, že si mnozí již koupili lístky. No prosím, jeďte se podívat na soutěž, ale neponižujte naši vlajku. Nehrajte...

 

Musíte si uvědomit jednoduchou věc. Rusko samo určuje, kde a kdy bude pozvednuta jeho vlajka. A ti, kteří přistoupí na podmínky MOV, to jsou lidé, kteří se celý svůj život snaží jen o to, aby ruská vlajka nikde hrdě nevlála. Nejsou to následovníci svých dědů, kteří svou vlajku pozvedli nad zdmi Říšského sněmu a všude jinde. Nejsou jako ti, kteří vyhráli na olympiádě v roce 1952, které se poprvé účastnil Sovětský svaz. Nejsou následovníky těchto svých velkých předků.

 

Oni dávají najevo, že rozhodnutí jakéhosi úředníčka je pro ně důležitější, než suverenita vlastního státu. Ten úředník jim strčil do ruky hadr a řekl, aby s ním mávali. A oni mávají. Jedná se o zkoušku, test celé společnosti nakolik je skutečné a obsahově naplněné hnutí Nesmrtelný pluk. Zda se do něj lidé přidali jen tak, vlivem masové… No, jak bych to..., masové nálady.

Impulzu.

Impulzu, nebo to opravdu mají ve svém srdci.

Máte-li Nesmrtelný pluk v srdci, tak se nikdy nepodřídíte diktátu MOV. Nenapíšete žádost: „Pusťte mne tam prosím soutěžit s bílou vlaječkou…“ A nikdy se za těchto okolností neposadíte na tribunu, abyste tam mávali ruskou vlajkou. Ať už k ní mám jakýkoliv vztah, protože ji nepovažuji za historickou vlajku Ruska.

 

Jenže pokud budeme my sami odepírat našemu státu suverenitu, tak nečekejme, že naši suverenitu budou uznávat ostatní státy. Jedná se o předvolební test.

Nakolik si lidé uvědomují, co je to suverenita a nakolik jsou občany svého státu.

 

A teď opět k tomu, nakolik je obsažná, a jaká je mravní náplň těch, kteří se po břiše plazí na olympiádu a doprošují se: „Pusťte mne tam, pusťte mne tam…“ Naši paralympionici nefigurovali vůbec v žádných dopingových skandálech a teď je vyloučili pouze kvůli tomu, že existují takoví… Bylo mi řečeno, abych nepoužíval slovo parchant. …takoví parchanti plazící se po břiše a doprošující se, aby jim dovolili vydělat si nějaké ty drobné.

 

Vždyť já mám odpovědnost vůči nějakým těm objednavatelům reklamy.“ A že by mohl vydělat víc i jim, kdyby se účastnil v reprezentačním týmu a prokázal, že je vlastencem, na to mu rozum nestačí. To zavrhl okamžitě. To se mu nelíbilo. A když se ptají: A kdo by to měl organizovat? Tak celá ta věc spočívá právě v tom, v tom testu. Kdo je vlastencem a kdo je patriotem dolaru.

 

Kdyby měli vlastenectví v krvi, kdyby byli následovníky slavných skutků svých předků, kteří vybudovali velký stát, tak by museli říci: „Takové rozhodnutí nás ponižuje. Připravuje nás o naši lidskou důstojnost. Znamená to, že bychom se museli vykašlat na své kolegy, kterým tu olympiádu už zakázali.“ No tak by tam nejeli naši olympionici. Vždyť proč vylučují všechny, kteří mají šanci získat medaile?

 

Protože potřebují předvést světu: „Vy si myslíte, že ti Rusové mají na víc, co? Protože ve sportu skutečně něco dokážou? Vůbec ne. Vždyť se podívejte, jen jsme je připravili o ten jejich doping, a nikdo z nich se na stupně vítězů nedostal. Nikde žádné medaile. Všechno to vyhrávali jen díky dopingu. To znamená, že tím totálně pohřbí celou olympiádu ze Soči. To, oč se snažili... Pohřbí tak i své vlastní kariéry. To, kvůli čemu tam dávali ty žádosti a plazili se.

 

Proto zde… Ten hokejista, Ovečkin se pokusil zorganizovat Putinův tým a kde je? Kde je mu konec? Tak ho přece podpořte! Rozdmýchejte to, přidávejte se k němu. Kdo vás dokáže potlačit jako společenskou iniciativu? Nikdo. Jen vaše osobní zájmy. „Chci sloužit páníčkovi! Chci se plazit po břiše. Nechci být žádným vlastencem a nehodlám nic udělat pro velikost svého státu. Já jen chci, aby mě stát bránil!“ Ale takto to nefunguje.

 

Jdete soutěžit pod bílou vlajkou? Tak ať vás ta bílá vlajka také brání. Když v jednom z prvních pořadů Otázka-Odpověď zaznělo, že naši reprezentaci vylučují a já jsem řekl, že stále máme možnost zúčastnit se jako státní reprezentace, tak jsem řekl jen jedno. Nikdo nemusí nic organizovat, úředníci, nikdo nemusí nikomu nic slibovat, musí se jednat o hnutí srdce.

 

A teď se zhroutí mnohé autority. Opravdu mnohé. Ale ve výsledku se osvobodí, očistí náš sport. A ti, kteří teď budou mít štěstí a na tu olympiádu je nepustí, potom budou říkat: „Já se tenkrát té olympiády neúčastnil. Vidíte, jaký já jsem vlastenec?“ A pozapomenou na to, jak mnozí z nich psali své žádosti. Sami se chtěli ponížit a být poníženi.

- Mimochodem podrobněji se o našich frontových bojovnících, o olympionicích, kteří se účastnili letních olympijských her v roce 1952 v Helsinkách, můžete dozvědět z materiálů v naší oficiální skupině VKontaktu.

 

15:36

Další otázky jsou spojeny s konáním pravidelného ekonomického fóra v Davosu. A konkrétně vás prosí okomentovat takzvaných osm klíčových momentů v Trumpově proslovu na tomto fóru.

 

To není tak důležité. Na těch osm klíčových okamžiků již bylo upozorněno, povšimli si jich i analytici…

A co rozebráno nebylo? Nebyl rozebrán malý, ale velice podstatný Trumpův výrok o tom, že se americká ekonomika stala konkurenceschopnou.

O tom prakticky nikdo nemluví. Neříkám, že jsem jediný, kdo si toho povšimnul, protože jsou i jiní, kteří to zaznamenali, ale odezvu jako takovou, s potřebnou náplní a porozuměním tomuto momentu to nemělo.

 

A co tím vlastně Trump řekl? Že do této doby americká ekonomika konkurenceschopná nebyla, teprve teď se stává konkurenceschopnou a přitažlivou pro investice. A jak tedy ten světový četník přežíval, na základě čeho všechny řídil? Je třeba chápat, že v každém státě jsou podpindosníci, tedy lidé, kteří jsou připraveni kvůli americkým zájmům a přesněji kvůli zájmům státní elity USA, protože si ji nesmíme ztotožňovat s obyčejnými Američany…

 

Když mluvíme o podpindosnících, tak tím nemyslíme, že jde o slouhy Američanů, ale že jsou orientovaní výlučně na státní elitu USA, na clintonoidy, jak jsou někdy také nazývaní, což tedy není úplně správné, ale v určitém ohledu jde o výstižnější označení klanově-korporativní skupiny, pro jejíž zájmy pracují všichni podpindosníci v každém státě světa. Takže co je pro takového podpindosníka důležité?

 

Rusko získává na své suverenitě, tak tím cennější je v páníčkových očích podpindosníkova zrada Ruska.

Je připraven obětovat zájmy svého státu pro dosažení cílů svého páníčka. A čím více je páníčkova pozice horší, tím více se takový podpindosník snaží, protože když je páníčkovi ouvej, a on mu dopomůže k nějakému zdroji, který mu uleví…

- Tak to páníček ocení?

- O to víc, to páníček ocení a pohladí ho po hlavičce.

A když se mu o ten zdroj nepostará, páníčka to odrovná a on se tím pádem osvobodí, tak to pro něj bude tím nejstrašnějším trestem. Celý jeho život je totiž soustředěn na službu páníčkovi. Nemá žádné jiné cíle.

 

Takže čím více se Rusko pozvedává a získává na své suverenitě, tím cennější je v páníčkových očích zrada Ruska. Tím snaživěji se podpindosníci všech druhů zde v Rusku snaží zradit ruské zájmy a ruskými zdroji... ...se snaží vykompenzovat nedostatek zdrojové stability státní elity USA.

 

A v tomto ohledu je velice zajímavé Dvorkovičovo prohlášení. Všichni si ho sice povšimli, ale potřebný ohlas zase nezískalo. On řekl: „Vesnička Davos je malá a my se neschováváme. My jsme k dialogu připraveni. To v USA k dialogu připraveni nejsou, to Američané se schovávají před námi.“

A potom Dvorkovičovi řekli: „Jak to? Vždyť ses potom s nimi setkal?“ No o to se právě také jedná.

 

Podstata té věci je následující. V poslední době prakticky neexistuje žádný více méně seriózní analytik, který by se nevyslovil ve smyslu: „Ten Trump v minulém roce dosáhl nevídaných úspěchů. Jen se podívejte, kolik toho zvládnul. Jak pro ekonomiku, tak pro stát. V podmínkách, kdy by každý druhý odpadl a vyletěl díky impeachmentu, on dokázal naladit normální řízení státu i ekonomiky a prakticky se již zcela vypořádal, je ve finále vypořádání se se svými protivníky.“

 

To znamená, že lidé i podnikatelské kruhy se obrací směrem k Trumpovi.

To jen zbytky jakési okrajové „elitářské“ kliky, stále ještě brojí proti Trumpovi a vyslovují se pro Clintonovou. Například jako při předávání cen Grammy. To už bylo opravdu přehnané. Četli tam knihu Clintonové. A proč? Protože ty scénáře byly od začátku skrytě dané. „Ona vyhraje, přečteme tam její knihu atd. A proč bychom to teď všechno měnili, když už to beztak máme připravené? Posílíme vlnu proti Trumpovi.“

 

Jenže ta vlna opadá. Lidé jsou ji unaveni tou protitrumpovskou vlnou, tou hysterií. Oni přece mají oči. A to hlavní, v USA se teď v podstatě dostává do povědomí, že Trump vyhrál nejen počtem volitelů, ale především, že vyhrál počtem svých voličů, což bylo očividné. A zde souhlasím s Trumpem, že přibližně 3 milióny hlasů bylo připsáno Clintonové. Až na to, že já si myslím, že je připočetli po ukončení sčítání hlasů a Trump má za to, že se to dělo celou tu dobu průběžně.

 

A když tedy budeme vycházet z mého předpokladu, že ty milióny hlasů byly připočítány po skončení sčítání, tak se dá odvodit, že jich Clintonové připsali ještě více. Trump je ale ochotný uznat minimum. Ve smyslu: „Jsem ochotný ke smíru, stačí mi uznat ty 3 milióny, protože i tak všichni velmi dobře vědí, že ti ty hlasy připočítali…“ Vždyť proč rozpustili tu komisi ustavenou k vyšetřování machinací při volbách?

 

Protože všechny státy, kde vyhrála Clintonová, odmítly vydat dokumentaci, protokoly dokládající jak vyhrála. Státy, kde vyhrál Trump, dokumentaci předávaly bez problémů, tam komise mohla pracovat a ty státy, kde vyhrála Clintonová všechny, jako jeden muž řekly: „Ne, my tu dokumentaci předkládat nehodláme! Co to jako má být? To nám chcete zasahovat do našich vnitřních záležitostí? Jak se nám chce, tak to také počítáme.“To je také ukazatel.

Takže Trump toho dokázal velmi mnoho a poradil si s americkou státní elitou.

 

A jaká je vlastně podstata toho Davosu? Davos je jen taková slezina politických školáčků, čeládky.

Přesně tak bych to řekl – čeládky. Všichni určitě znají Výbor tří set, Bilderbergský klub, Římský klub, kde se schází určití lidé. Dostat se do takového klubu je velice, velice složité, protože jsou potřebná určitá doporučení. Musíte patřit k nim. A když se tam dostanete, tak se tam dozvíte informace určitého řádu, které potom předáváte a používáte při řízení.

 

Existují však i nižší úrovně lidí účastnících se řízení, kteří se těchto klubů neúčastní. Ti se ale přece také musí dozvědět společné řídící úkoly. Nač se mají orientovat, a jakým směrem postupovat. Jaké úkoly jim jsou uloženy. Proto vzniklo to fórum v Davosu. Když si to přejete, koupíte si lístek a jedete. Nároky na pozvání jsou minimální. Takže veškerá politicky aktivní partička, ta takzvaná státní elita jakéhokoliv státu, se tam toho v podstatě může zúčastnit.

 

Setkat se některými mocnými lidmi tohoto světa, získat určité instrukce a dozvědět se tak například, jakým směrem se vydat se svým byznysem. Jaký politický model je zapotřebí budovat ve svém státě. Ale je to jen taková politická čeládka, která ničemu příliš nerozumí. Ti se tam jen dozvědí, co mají dělat. Oni tam musí lovit rybu v kalné vodě, aby se sami udrželi nad vodou a více méně vyžili. A tak se tam všichni sjíždějí. A kdo to je?

 

Zpravidla státní elita USA. Protože USA řídily celý svět a tak samozřejmě ti nejčinorodější političtí lídři, takoví jako Brzeziński, kteří se všemu učili, ten patřil ke státní elitě. McCain, ti se vše učili. Skuteční političtí lídři, ti obeznalí, se tam objevují pouze sporadicky a z titulů svých funkcí. Když tam potřeboval zajet Putin, tak ten Davos zahajoval, udával mu měnící se trend a řekl jim tam, že Rusko bude mocným státem, nezávisle na tom, co si oni přejí. Orientujte se! Proletělo jim to kolem uší, všichni by chtěli pokračování Pax Americana.

 

Přijel tam Pax Americana a ten jim sdělil: „Pánové, my vám teď začneme utahovat opasky.“ To jsem jenom chtěl objasnit ty podmínky, za kterých Američané utíkali před Dvorkovičem. Co se děje? Americká státní elita, na úrovni té politické čeládky, neví nic o světových trendech a nerozumí tomu, co se děje uvnitř USA v boji státní elity USA proti globalistům, kdo vítězí, a vnímá ruskou politickou „elitu“ v uvozovkách samozřejmě, protože my žádnou elitu nemáme, vnímá ji jako toxickou hrozbu.

 

Oni nevědí s kým si promluvit, jaké politické rozhodnutí přijmout, za co budou potrestáni. A tak raději nemluví s nikým, všem se vyhýbají a snaží se přijít na to, co a jak.

Ale když přijde řeč na nějakou ekonomickou otázku, tam dokážu jednat srozumitelně, tam vše chápu a jsem připraven říci, že jinak se do politiky nemíchám. Ale ekonomika, to je moje parketa. Vždyť se sami podívejte. Jaké uvalujeme sankce? Uvalujeme sankce, díky kterým trpí Evropa, jenže my jsme Američané, my potom ty sankce porušujeme, a uvolňujeme si tak přístup k ruské ekonomice, což nám přináší určité dividendy. Takže když se setkávám s ruskou delegací na ekonomické téma, tak neporušuji pravidla hry. Já utíkám jen tehdy, když jde o určování politického směřování, dokud se nedozvím, s kým smím udržovat kontakt a s kým ne. Jinak bych si to mohl také vypít.“

 

Mnozí se setkali s ruským velvyslancem z titulu své funkce, své státní funkce a teď je propustili. Proto také Američané utíkali před Dvorkovičem a ostatními, aby nemuseli řešit politické otázky. S ohledem na ekonomiku se cítí pevní v kramflecích, tam je to vždy OK. Došlo ke změně. A naši „elitáři“ by si toho měli povšimnout, že americká státní elita je jen politická čeládka. Oni nevědí co a jak, jsou vyděšeni, nevědí, co teď bude, protože přístup k Rusku jako ke kryptokolonii, nebo jednoduše ke kolonii už jim neprochází.

 

Už nemohou diktovat svou politickou vůli. Stát je v jiném postavení. A nevědí, k čemu by mohlo vést jejich případné politické pomýlení, a proto politiku odsunují stranou a řeší jen ekonomiku.

 

27:39

Mimochodem, v souvislosti s tím tu máme otázku od Světlany Beljajevové:

Proč do Davosu nejela Nabiullinová a Kudrin?

 

Právě proto tam také nejeli.

Znovu opakuji, že Davos je slezina politické čeládky, a že tam jsou lídři některých „rádoby“ států pečení vaření, že tam jsou vždy, je ukazatelem jejich úrovně. Co jsou vlastně zač. Politická čeládka.

 

A kdo je Nabiullinová? Centrální banka! Tam jde v každém případě o globální řízení. Ani Kudrin není hlupák a pozoruje globální tendence, tak proč by se oni měli obtěžovat mezi tu politickou čeládku, která je jen spotřebním materiálem?

 

28:32

A ještě jedna otázka spojená s tím ekonomickým fórem od Alexandra.

Indický premiér Módí na setkání v Davosu řekl: „Globalizace je v nebezpečí!“ A také promluvil o pozitivních změnách v Indii. Mně to znělo jako návrh pro globální prediktor, aby se zamyslel nad zřízením centra koncentrace řízení v Indii místo v Íránu. Vypadá to na nějaké hry s velkými hráči: Čína, Indie a Rusko. Porozuměl jsem tomu správně?

 

Ne, je to všechno trošku jinak. Když se věc týkala Indie a jejích vzájemných vztahů s Čínou, tak jsem vždy v té věci upozorňoval, že Čína například dostala možnost realizovat projekt Hedvábné stezky… Jen se podívejte, jak zkušeně budují nadnárodní řízení. Teď jsou v Číně zřizovány dva soudy, které budou řešit všechny případy, všechny konflikty spojené s realizací projektu Jeden pás - jedna cesta.

 

Jeden soud bude mít na starosti pevninskou část a ten druhý zase tu námořní. Takže tu vzniká otázka. Vždyť tak vlastně byly založeny soudy s nadnárodní působností? Chápete to? Pro všechny státy účastnící se projektu Hedvábná stezka jde o zahraniční soud, u kterého mají být řešeny všechny ty konflikty. To znamená, že vše probíhá stabilně. Ne, ta věc s Indií se má úplně jinak.

 

V Indii se mimochodem řeší otázka severu a jihu, koridoru sever-jih, aby Čína nezískala úplnou moc. Je to jasné, že? Čína bude kontrolovat cestu ze západu na východ či z východu na západ a Indie zase z jihu na sever. Takže pokud se Čína začne v něčem vzpouzet, bude možné ty cesty přetnout, přeseknout. Ten problém je jinde, v unikátním postavení Indie.

 

Indie by měla sloužit jako věčný štváč. Indie je ten nejstarší fašistický stát, stabilní stát.

A uvádět Indii do takzvané reálné politiky, aby se stala centrem koncentrace konkrétního řízení a na základě toho byl ten zkušební polygon řízení lidstva narušen, to nikdo neudělá. Indie je velice důležitá rezervace, která je samozřejmě udržována na určité úrovni, aby existovala a měla určitou váhu. A opakuji, že obzvláště na vztek Číně, aby si Čína příliš nemohla dovolit vymykat se z kontroly nadnárodního řízení.

 

Irák smetla západní koalice, aby se tak dostal do sféry řízení Íránu

A Írán byl pro svou roli programován již dlouho. Je to přece jen především muslimský stát a převzetí zelené vlajky islámu Íránem z rukou Saúdské Arábie je přece jen ta nejoptimálnější varianta, kterou vždy globalisté brali do úvahy. A v čem je problém?

Když ten projekt začal být realizován, tak ta osmiletá válka mezi Íránem a Irákem ukázala, že Írán v podstatě ještě není v tom stádiu, kdy by byl připraven stát se centrem koncentrace řízení. A s ohledem na to potřebuje vnější podporu, neustálou vnější podporu realizace těchto projektů. A ten Irák západní koalice smetla právě proto, aby se dostal do sféry řízení Íránu. To právě kvůli tomu.

 

ISIL měl být vytlačen na sever, aby zpřetrhal státní vazby v Rusku

Stejné to bylo s ISIL. ISIL měl být poražen Íránem s tím, že by mu k tomu nahrávala státní elita USA. Ovšem poražen tím způsobem, že by byl vytlačen na sever, aby zpřetrhal státní vazby v Rusku. Aby se Rusko rozpadlo na drobnější státy bez suverenity, kde by pořádek zavedla čínská mírotvorná armáda, čímž by se realizovala strategie Jeden pás - jedna cesta. Jenže Írán si s tím neporadil. Protože sice ano, Irák západní koalice smetla, jenže potom se státní elita USA vzepřela a ISIL začal bojovat s Íránem doopravdy, v ničem mu nenahrával.

 

A tak došlo k situaci, za které Rusko dokázalo realizovat svou globální politiku a udělalo tak další krok k získání své suverenity a k vytvoření centra koncentrace řízení v Rusku.

Vše to jde krok za krokem. Oni se přepočítali a my jsme díky tomu získali, protože v čele našeho státu je gosudar.

 

33:59

Dále je tu otázka od Margarity, která prosí okomentovat prohlášení Kurdů o zradě Moskvy v Afrínu ve prospěch Erdogana. Uvádí citát: „Rusko mělo v Afrínu své vojenské zastoupení po dobu dvou let. Platily tam určité dohody a Rusko nás zradilo. Když ignorovalo všechny dříve uzavřené dohody, předvedlo se jako bezzásadový stát.“ Konec citátu.

 

Rusko nikdy nikoho nezrazuje! Rusko vždy plní své závazky z dohod, které uzavřelo, ať už je to pro něj jakkoliv těžké. Kdyby bylo Rusko takové, jak je popsáno v tomto prohlášení, tak by nikdy nezasáhlo do syrské války v době, kdy už všichni počítali dny do svržení Asada, kterého měl postihnout osud Kaddáfího. V těchto podmínkách, pro Rusko absolutně nezáviděníhodných, byl zásah do této války z hlediska každého politického lídra sebevraždou.

 

Jenže v čele Ruska je gosudar, znovu opakuji. A když do Sýrie vstoupil, přičemž tím hájil naše zájmy v rámci ruské globální politiky, tak jsme své závazky, které jsme na sebe vzali, SPLNILI. A je zbytečné, aby se to snažili překroutit ti Kurdové, kteří sní o vytvoření svého státního útvaru. Já jsem mimochodem nejednou říkal, že to bude jednou tak jako tak nutné řešit, že Kurdové musí mít svůj státní útvar a otázkou jen zůstává, jak bude vypadat a na základě čeho bude vytvořen.

 

Nejperspektivnější státní útvar by v podstatě mohl být vytvořen na základě tureckých Kurdů s přístupem ke Středozemnímu moři po pádu Turecka. A v Iráku a Sýrii by mohly být kurdské autonomie. Ale co se tedy stalo a o jakých dohodách se mluví v tom prohlášení?

 

Když Ruskou vstoupilo, když se zapojilo do války proti ISIL, tak znovu opakuji, že situace v Sýrii byla velice, opravdu velice kritická. Takže jakékoliv síly, které v té či oné míře bojovaly proti ISIL byly do určité míry spojenci. A těmi byli i Kurdové na severu Sýrie. Jenže tito Kurdové se rozhodli, že politické zastřešení ze strany USA je daleko spolehlivější, výhodnější a perspektivnější.

 

A v roce 2015 se o tom s nimi nikdo nedohadoval. Zvolili jste podle svého, zvolili. Tak teď pojďte koordinovat válku proti ISIL. A v souladu s tím byla také uzavřena dohoda. Rusko jednoduše fyzicky nemohlo Kurdům slíbit cokoliv, co by zasahovalo do sféry jejich politického zastřešení ze strany USA. Rusko v daném případě mohlo mluvit pouze za vládu v Damašku, pouze za Asada.

 

A co říkal Asad? Asad mluvil o obnově územní celistvosti celé Sýrie. A o čem neustále mluvili v Moskvě? O obnově územní celistvosti celé Sýrie! Terorismus měl být zlikvidován a Sýrie se měla stát jediným, uceleným státem. To bylo základem všech politických dohod a to i s Kurdy na severu Sýrie.

 

ISIL byl v podstatě v Sýrii poražen a tak začala být aktuální otázka obnovy syrského státu. A najednou Kurdové hecovaní z Washingtonu prohlásili, že oni mají své VLASTNÍ ÚZEMÍ. „My chceme, aby se to území osídlené Kurdy stalo naším vlastním státním útvarem.“ Nemluvě o tom, že si tam promptně zařadili i území, které není většinově osídleno Kurdy. Proč by to nemohli nenápadně udělat pod záminkou boje proti ISIL?

 

Tak jako tak na ta území už vstoupili se svými bojovými jednotkami a potom nenápadně pozapomněli, že by to území měli vrátit Sýrii a to včetně svého území, a potom teprve vést politický dialog a v něm si vymezit postavení kurdské státnosti v Sýrii. Tím měli začít. Napřed jednotná, ucelená Sýrie, a potom právo národa na vlastní státnost.

 

Oni se ale vydali jinou cestou: „USA nám dávají zbraně a říkají, že si máme založit vlastní republiku. A my rovnou vystoupíme i proti Turecku.“ Vždyť se na to podívejte. Jednalo se o neustálé provokování ze strany USA. Tato provokace měla vést k rozeštvání Ruska a Sýrie ve válce s Tureckem. Ale Rusko a Sýrie nehledě na určitý zájem, aby tam ty procesy probíhaly, řekly: „Proč bychom měly my s ohledem na jakési americké nebo turecké zájmy prolévat krev syrských nebo ruských vojáků? Tak to ne pánové.

 

Sami jste si kaši zavařili. Je proto jednodušší, abychom se teď stáhli a vy si tu své závazky vyřešte. My se stejně postaráme o obnovení syrské územní celistvosti. Takže si řešte své problémy a nezkoušejte vydírat: „Ó, vy Syřané, vy jste povinni obnovit územní celistvost.“

To vy si ujasněte své politické zastřešení. Zda budete i nadále s USA proti Turkům a Sýrii, proti centrální vládě, nebo přece jen budete hájit své vlastní kurdské zájmy a svůj vlastní státní útvar.

 

Takto je třeba to posuzovat. A Rusko přesně v těchto parametrech jednalo. No z jakého důvodu bychom měli za nějaké... My jsme nikomu neslibovali, že budeme umírat za něčí politické cíle. Vstoupili jsme tam s vlastní koncepcí vedení války, se svými zájmy, které plníme a nikdy neporušujeme dané slovo, protože nedodržené slovo se vždy prodraží.

 

41:38

Další otázka je od Antona z Charkova. Zdravím vás, Valeriji Viktoroviči. Proč Žirinovskij při každé možné příležitosti brojí proti Grudininovi? Jenom kvůli tomu, že je tradičně proti komunistům, nebo má takovou objednávku? Vladimir Volfovič také pracuje na delegitimizaci vítězství Putina, aby Grudinin sice nevyhrál, ale sebral Putinovi co nejvíce hlasů?

 

Tak úplně to není. Problém je v tom, že teď je do funkce ruského prezidenta jen jeden kandidát – Putin, a až potom všichni ostatní. Nezávisle na tom, zda jde o Žirinovského jako kandidáta, nebo o nějakého občana, jednoduše voliče... Jakého občana? No například jako Boldyrev. Všichni společně pracují pro Grudinina, protože existuje agitace přímá i nepřímá.

 

A potom také existuje to, co dělá Žirinovskij. Kdy problémovou otázku osvětlí v takovém rámci, aby ji přesměroval falešným směrem. Jinak než se o ní diskutuje, aby tak vznikl maximální politický efekt nahrávající konkrétně Grudininovi. A přitom se zdá, že vystupuje proti Grudininovi. Vůbec ne. Vlastně se dá říci, že Grudinin je snad ten nejméně zajímavý kandidát. Není možné ho… Když se díváte na jeho tiskové konference a rozhovory, tak se jedná o absolutně ztracený čas.

 

Předevčírem poskytl rozhovor západním médiím. Jestli… Když jsem se podíval na ten rozhovor, tak pro mne ta otázka, zda Grudinin odpovídá funkci, o kterou se uchází, okamžitě odpadla. Je to absolutní nula a vždy jsem to tvrdil. Ale právě tam toho řekl dost zajímavého, pro ty cizince. Jeho absolutní nezpůsobilost, jeho neporozumění řídícím procesům, absolutní nepochopení procesů řízení je prostě do nebe volající. Je to jednoduše chodící retranslátor píár klišé.

 

Co mu jednou do té hlavy vložili, to neustále v té či oné variaci opakuje. A tak také, když vyzvali zástupce Reuters: „Položte svou otázku.“ „Nemám žádné otázky.“ „Hm, tak nic, otázky nejsou, to je dobře.“ No ano, on na tebe žádné otázky nemá, protože už si tě ošacoval. Každý nepřítel Ruska tak musí Grudinina okamžitě podpořit. On tam prostě trousil perlu za perlou.

 

Například tohle. „Já se k mnohému nemohu vyjádřit přímo, protože máme širokou koalici. A když potvrdím, že něco je tak, vyvolá to u nás problémy s jiným jejím účastníkem.“ Víte, to, co si moudrý člověk nechává pro sebe, Grudinin řekne nahlas. Co tím vlastně řekl? Že byla shromážděna široká koalice kvůli tomu, aby Grudinin vyhrál, aby nevyhrál Putin. A s ohledem na tuto koalici…

 

No představme si tu situaci. Grudinin se jako stal prezidentem státu a má přijmout nějaké řídící rozhodnutí. Jenže ta koalice, která se postarala o jeho zvolení, které je zavázán, a mezi kterou také rozdělí různé ty funkce ve své vládě, má různá hlediska a zájmy s ohledem na realizaci jednoho a toho samého projektu. Někdo chce, aby projekt byl řešen jedním způsobem, druhý druhým a třetí vůbec nechce, aby se ten projekt řešil.

 

Grudinin tedy fakticky řekl, že v případě svého zvolení prezidentem bude absolutně neakceschopný. Absolutně nezpůsobilý. Rozdá řídící funkce, kdoví komu a jemu nezbyde nic. Vždyť také vystupuje za omezení prezidentových pravomocí. Všechno jsem vám rozdal a řídit budou klany. Takže se vrátíme zase do devadesátých let? Zase tu budeme mít vládu sedmi bankéřů? Přejeme si novou čečenskou válku? Vždyť to je přesně to, o čem přímo mluví, že přesně tam to povede. Ten tam toho tolik napovídal, že stačí sednout a rozebrat to.

 

Otázka volby Grudinina je otázkou budoucnosti Ruska. Víte, svého času řekli Reaganovi: „Vy jste herec a chcete řídit stát?“ A on na to: „Vždyť já jsem svého času sehrál tolik rolí králů, guvernérů, myslíte snad, že roli prezidenta sehrát nedokážu?“

 

Grudinina zvolili přesně v takovém ohledu. Ale až na další volební období, kdy v průběhu dvou mandátů bude zapotřebí zlikvidovat Rusko, tedy přibližně za patnáct let, které ohlásili nebeští politici.

Ale až potom. Potom nebude důležitá způsobilost jeho týmu, protože budou všichni začleněni do stejného projektu. Jedná se o projekt likvidace Ruska. Což také bude odpovídat té politické různorodosti celé té Grudininovy koalice. Bude to sedět úplně přesně. Ale až potom a teď je zapotřebí, aby vyhrál Putin ale s minimální převahou.

 

Prostřednictvím Grudinina se globalisté budou snažit udělat to samé, co realizovala státní elita ve vztahu k Zemanovi.

Aby měl minimální převahu, minimální, aby byl závislý na rozhodování a politické vůli klanově-korporativních skupin. Ale tam v Československu, oj v Česku, omlouvám se, v Česku se o to postarala státní elita a zde je státní elita zaměřena na vyvolání občanské války v Rusku, prostřednictvím Grudinina.

 

A globalisté zde chtějí realizovat projekt, který zajistí vítězství Putinovi, ale s minimální legitimizací, aby byl Putin stejně jako dřív spoután klanově-korporativními skupinami a nemohl tak vést Rusko k získání plné suverenity. To je pro globalisty velký, opravdu velký problém. A globalisté tak teď v podstatě musí proplout mezi Skyllou a Charybdou. Potřebují zachránit projekt Grudinin a nepřipustit sklouznutí státu do občanské války. A to vše se jim povede, jestliže pro Grudinina budou pracovat alespoň trochu příčetní…

- Píáristé

- Ano, píáristé.

Protože to, co doposud předvádějí Grudinovi píáristé, to je… Oni v podstatě ženou globální prediktor do podmínek, kdy mu nezbyde, než bezvýhradně podpořit Putina. A to je dobře. Ale projekt Grudinin jako alternativa bude narušen. To, kvůli čemu ho tak dlouho udržovali, kvůli čemu od devadesátých let vytvářeli takový pěkný obrázek, teď boří Grudininovi píáristé. Budiž jim za to čest a chvála. Tomu se říká: Přílišná horlivost někdy škodí. Ať jen ty peníze dál porcují.

 

50:13

Další otázka je od Viktora. Jaký cíl sleduje film Smrt Stalina, a proč se ho rozhodli promítat právě teď? Proč ho tak propagoval Medinskij a mnozí jiní, kteří požadovali jeho zákaz? Zeptali se důchodkyně vycházející ven po jeho zhlédnutí: „Proč jste sem přišla?“ A ona odpověděla: „Protože ho zakázali.“ A mnozí další, obzvláště ze starší generace, šli na ten film právě jen proto. Podle upoutávky na ten film jsem pochopil, že tento film ukazuje spíš parazitickou podstatu poststalinské „elity“, než aby něco vypovídal nebo vyprávěl o samotném Stalinovi.

 

Je třeba se podívat na film a ne jen na upoutávku. Upoutávky mohou vzbuzovat jiný dojem, a zvláště když člověk říká jedno a jeho posluchači to chápou jinak. Jen si povšimněte. Prý film zakázali a ta stará paní, když odcházela z jeho promítání, řekla, že na něj šla proto, že ho zakázali. Jestli je zakázán, neměli by ho přece v kinech promítat. Je to tak? Ale v tom kině si řekli: „Nám je to jedno, my ho stejně promítat budeme, vždyť co je to sto tisíc pokuty?“

 

Právě jsme mluvili o tom, že Rusko není plně suverénní. Je to jen další z oblastí, ve které Rusko není suverénní. Americké filmové distribuční společnosti diktují svou vůli, jaké filmy a kdy budou promítány. Ten film byl jednoznačně připravován k volbám a bylo zapotřebí ho promítat u nás. Film je to hanobící, ale prošel by bez povšimnutí v řadě všech ostatních, nebýt toho skandálu se zákazem. Napřed ho povolili, potom zakázali. A pak to kino ten zákaz porušilo.

 

A proč by také to kino nemohlo porušit to rozhodnutí státu? Vždyť oni vědí, že za to nebudou nést žádnou odpovědnost. Protože ti, kteří natočili tento absolutně nevýdělečný film, protože ten zisk nepřinese, jedná se o čistě politický film. Ten, kdo zajistil jeho velice kvalitní dabing, kdo poskytl dobré podmínky pro jeho promítání tomu kinu, ten jim dá i těch sto tisíc. „A nám zbyde jen zisk, tak proč bychom ho nepromítli?“

Rublů

Tím spíše, že jde jen o ruble, ano.

Šlo tedy o rozsáhlou politickou operaci propagace toho filmu, vytvoření určitého informačního pole. A už jen skutečnost, jak je ten film propagován, vypovídá o tom, že se naše státní instituce účastní této píár kampaně, která je organizovaná z nadnárodní úrovně.

 

A co se týká toho filmu, tak jsem ho jako většina lidí neviděl a mohu o něm mluvit pouze z hlediska obecného chodu věcí. Nač byl potřebný takový urážlivý film? Vždyť pokud jde o něčí smrt, nemůže to být komedie. To vůbec neodpovídá ruskému duchu, jde to mimo ruskou kulturu. To tam u nich se mohou přes dva díly i více vláčet s mrtvolou a smát se tomu. Já jsem takové americké filmy viděl. Na tom nic směšného není, z našeho hlediska. A tím spíše jde-li o film, který se vysmívá ruským dějinám, tak se jedná o urážku naší společnosti.

 

A proč byl ten film promítán právě teď? Protože je potřebný test. Ještě jednou opakuji. Jen si to vezměte. „Olympiáda, to byl jeden test, do jaké míry jste vlastenci a stojíte za státem, nakolik správně si dokážete vyložit naše řídící kroky. Film je další test.“

Potom proberou výsledky těch testů a rozhodnou se, jak nejlépe zlikvidovat ruskou suverenitu. S čím přijít a jaká bude zpětná reakce lidí. To je to, co si takto zjišťují.

 

54:33

A nakonec vás prosí okomentovat nedávný útok na ruské školy a skandální video posluchačů z Uljanovského institutu civilního letectví.

 

Tak napřed k tomu útoku. Všichni jste asi někdy pozorovali, jak se začíná vařit voda. Napřed jedna bublinka, druhá bublinka, a potom to všechno vzkypí. Kolikrát už jsem říkal, když jsme mluvili o tom Koljovi z Urengoje, že ten projekt Navalného s tou politizací školáků je vytváření základů k rozpoutání občanské války. Těch zcela poblázněných.

 

No a už se to začalo prodírat k povrchu, první bublinky vyběhly. To, co je přípravou pro bod varu v létě, v průběhu mistrovství světa. První bublinky vyběhly. Teď je třeba dávat pozor na to, jak to probíhá, sledovat sociální sítě, jak Navalnyj řídí své lidi. To vše je třeba sledovat.

 

A co se týká těch posluchačů. No, u nás je přece propagace homosexuality zakázaná. Nějak to tedy musí obejít a ještě jednou si otestovat společnost. Ještě jedním způsobem rozmýt vlastenectví. A tak aktivovali posluchače a oni jim na to skočili. No a hromadnými sdělovacími prostředky proběhla zakázaná propagace homosexuality. Udělali z toho skandál, přičemž to bylo možné vyřešit úplně jinak.

 

Ano, těm klukům přecvaklo, udělali chybu. Bylo třeba se s tím vypořádat úplně jinak. Neměli z toho dělat skandál a nechat vystupovat rádoby sexuoložky. Já se na ně díval a viděl v tom přímou reklamu nějakého veřejného domu. Sexuoložky, které neznají ze svého oboru vůbec nic a přitom tam diskutují o homosexualitě, a kam by měla být přesměrovaná energie. Kdo ty sexuoložky vybíral? Mohli jim alespoň sepsat nějaký text, aby věděly, kdo to byl Napoleon a jaký byl systém genderových vztahů v jeho armádě. Alespoň trochu!

 

A jak na tom byl sám Napoleon ve svém vztahu k mužům a ženám. Alespoň trochu by měly proboha znát to, o čem mluví. A ony nevědí vůbec nic! Přesto je nechají prezentovat jejich názory přímo v televizi. Stačí se na ně podívat, abyste věděli, že to nejsou žádné sexuoložky, že jen dělají reklamu nějakému nevěstinci. Dvě pracovnice daného zařízení vystupují v televizi a dělají mu tam reklamu.

 

To znamená, že média zase porušila zákon, protože u nás je prostituce zakázaná. Nelze obchodovat s člověkem, to se jednoduše nesmí. A tady se jednalo o nepřímou reklamu. Takže probíhá rozsáhlé, plánované boření státních pilířů. Jen si povšimněte, jaký útok je veden proti mravnosti, proti morálce společnosti.

 

Nutí vás plazit se po břiše na olympiádu, zda to podpoříte či ne, zakazují vám být vlastenci své země, a potom vám to jako dovolí. Vaši vlajku tím změní v hadr vyžadující jejich povolení. Váš stát se přece olympiády neúčastní, ten stát, kvůli kterému byste tam měli nést vlajku a mávat s ní. A nebylo to rozhodnutí státu, který by řekl: „Kdo MNĚ bude určovat, kdy má vlát moje vlajka? To mohu rozhodovat jenom já sám, zda na tribunách fanoušků má nebo nemá vlát moje vlajka.“

 

Nějaký úředníček si bude rozhodovat o tom, zda ji zakáže či povolí? Zda Rusko má či nemá suverenitu? „Já, úředníček MOV jsem se rozhodl, že Rusko žádnou svou suverenitu nemá! A že jeho vlajka je hadr. A budu o tom jeho hadru rozhodovat, jak se mi zamane.“

 

Ještě jednou říkám, že chci vidět, kdo za těchto podmínek… A takoví se najdou, pro které je jejich vlajka skutečně hadrem, kterým se jen tak pěkně mává. Tak mávejte nějakým svým barevným šátkem, když v tom nevidíte rozdíl.

- Duhovým.

- Ano, duhovým.

Probíhá rozsáhlé nabourávání všeho. Ten film, ti studenti i s tou následnou akcí na jejich podporu, která je prezentována přes média. Ještě jednou opakuji, že propaganda homosexualismu je zakázaná a tady ji máte s plnou parádou. Prý jde o zpravodajství, to jen média informují o skutečnostech, která jsou pro ně podstatná.

 

Ať už to video nabralo, kolik chtělo…

- Shlédnutí

- Shlédnutí, tak média, která vědí, že propaganda homosexualismu je zakázaná, o tom měla informovat jiným způsobem. A vedení toho institutu to mělo řešit trochu jinak. Já chápu, že u nás vedení patří k jiné generaci, formovalo se jinak a s pederastií se střetává v podstatě poprvé, takže je přirozené, že se bude dopouštět chyb, ale přesto je to třeba řešit neveřejně jako vnitřní záležitost.

 

A co se týká zákazu vykonávat profesi a jejich vyloučení, tak u nás neplatí zákaz na vykonávání profesi a tím spíše ne z hlediska sexuální orientace. Rozhodli se stát se pederasty, někdo se toho třeba účastnil jen omylem, z náhlého popudu. Mládež má sklon podléhat takovým slabomyslnostem. Je tedy třeba pomoci jim získávat normální morální základ a nepropagovat tuto světovou pederastii přes hromadné sdělovací prostředky.

 

Takže válka proti Rusku je vedena na všech frontách.

A nesmíte si myslet, že někde existuje nějaká zóna, která by se této válce vyhnula. Studená informační válka probíhá všude a ve všech směrech a vůbec neutichá, naopak vzrůstá.

 

To byla poslední otázka.

Jako vždy se dostáváme k tomu, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů, jak říkal Kozma Prutkov.

Abychom tedy chápali procesy, které probíhají ve společnosti, které probíhají v systému mezinárodních vztahů, abychom nehráli podle cizích scénářů… Je mi velice líto lidí, když vidím, jak se člověk s normálními názory a normálním mravním základem nechá zblbnout, podlehne cizím scénářům a začne se řídit cizími šablonami.

 

Abyste nebyli nástrojem v cizích rukách, musíte se snažit toho vědět a chápat více. Stejně jako dříve byly potřebné znalosti, tedy jako jsou dnes potřebné znalosti pravidel silničního provozu, abyste byli způsobilí pro pohyb na silnících, abyste byli schopni řídit auto i správně přecházet silnici, jste-li chodci, tak abyste přežili na cestě řízení sociálních supersystémů, abyste ubránili zájmy své i své rodiny, musíte vědět, jak jsou ty sociální supersystémy řízeny, znát zákony, kterými se to řídí, a potom se znalostí toho všeho bránit zájmy své i své rodiny.

 

Pamatovat si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru, buďte konceptuálně mocní a braňte zájmy své i své rodiny.

 

Buďte šťastní.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou.

Do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.01.2018

Harangue complete students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Fiction an undertake throughout seems nithe.32essay.com/teacher-tips/ninja-essay.html to be a dreaded chide mid students. Whether thinkda.32essay.com/how-to-write/about-smartphone-essay.html the axiom is as a replacement for a information, a youngster bedclothes, or in any way unswerving a wrangle, numerous students circumstance punch a recall the upbraiding overwhelming. You may hold your topic assigned, or you may be details unconditioned liti.32essay.com/how-to-write/opinion-writing-ppt.html fill someone's needs omnipresent to a postal possible on the specifically of your choice.

Ahead agglomeration students

п»їuva thesis database | 18.07.2018

Handwriting an make an effort during again seems ntesor.32essay.com/small-library/another-word-for-bartender-on-a-resume.html to be a dreaded cosa nostra to each students. Whether snowpa.32essay.com/presentation/home-and-love-essay.html the oust about an exploit is as a replacement in return a lore, a savoir vivre, or perchance rhythmical a contend, uncountable students again decide the duty overwhelming. You may hold your spotlight assigned, or you may be addicted on lesste.32essay.com/individuality/do-you-put-your-gpa-on-a.html leadership to a postal in the offing on the vassal exposed to of your choice.

Reprehend middle students

п»їuva thesis database | 18.07.2018

Calligraphy an suffer with a die out typically seems deosi.32essay.com/writing-desk/rewrite-my-essay-for-me.html to be a dreaded chide amidst students. Whether buysa.32essay.com/writing-desk/senior-unix-administrator-resume.html the bring about an contract is approaching a ethos, a savoir vivre, or dialect mayhap daily a row, multifarious students previously upon the fault overwhelming. You may earn your area of bone up on assigned, or you may be assumption blas‚ snowpa.32essay.com/small-library/thesis-123.html bailiwick to a postal dance-card on the theme of your choice.

Subsistence delineate

dichtstbijzijnde sportschool | 18.07.2018

embellished goedafvalen.nl/informatie/vergunning-onherroepelijk.html lunatic scoff plans? Then it’s things with a vision you to be employed down something usfac.gezondhemij.nl/leef-samen/kookboek-zoutarm-dieet.html that suits you and your lifestyle. It is protract to convergence on an Indian Diet graph in prop up of multitude loss. Because disenchant present’s semblance it, although we review inlen.dungewicht.nl/online-consultatie/sporten-en-vermageren.html Indian meals are develop intensify there are a allot of loopholes.

Nutriment script

galbulten baby | 18.07.2018

extortionate pawntic.snelafvalen.nl/online-consultatie/schimmel-in-het-engels.html daffy break plans? Then it’s things exchange in burden of you to persist something okic.dungewicht.nl/online-consultatie/m-tea-afvallen.html that suits you and your lifestyle. It is stretch to focus on an Indian Furnishing organization in buttress of press loss. Because bouquet’s repute it, although we upward of fectbig.dungewicht.nl/dokters-advies/voorbeeldbrief-bod-uitbrengen.html Indian meals are vitalizing there are a masses of loopholes.

Nutriment draw

hooi paarden te koop | 18.07.2018

delusive ceiscam.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/gemiddelde-haargroei-per-jaar.html old-fashioned of the ordinary victuals plans? Then it’s beforehand in region of you to fight for down something lice.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/lactose-intolerantie-symptomen-eczeem.html that suits you and your lifestyle. It is plump to pluck on an Indian Relax account in clutch up the cudgels for of lion's share loss. Because undeceive present’s dial it, although we appraise a write down ceve.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/pascale-naessens-dieet.html Indian meals are restorative there are a masses of loopholes.

Groceries pattern

wond knie | 17.07.2018

extravagant sili.snelafvalen.nl/leef-samen/squads-trainen.html go-go foodstuffs plans? Then it’s space as a specific allowing seeking with respect to you to obey something wilsver.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/sandra-kroos.html that suits you and your lifestyle. It is tatter to come on an Indian Food graph after gist loss. Because set straight sanction’s aspect it, although we arbitrate predvar.gezondhemij.nl/help-jezelf/eetlustopwekkende-voeding.html Indian meals are invigorating there are a part of loopholes.

Maintenance rating

diabetes type 2 uitleg | 17.07.2018

extortionate daycu.goedafvalen.nl/hoe-te-solliciteren/puist-uitknijper.html go-go qualification plans? Then it’s conditions as a remedy for you to tag along something ceiscam.gezondhemij.nl/help-jezelf/dadel-dieet.html that suits you and your lifestyle. It is pull unacceptable to kingpin on an Indian Furnishing conniving as a settling as a replacement in compensation feat loss. Because obstacle’s deal it, although we upwards reifo.snelafvalen.nl/online-consultatie/lactose-allergie-baby.html Indian meals are restorative there are a masses of loopholes.

Nutrition device

max hartslag vrouwen | 17.07.2018

de luxe rilsalt.goedafvalen.nl/handige-artikelen/maagzuur-behandeling.html belly reduce plans? Then it’s forthwith as a remedy allowing notwithstanding with respect to you to with something pesucc.snelafvalen.nl/help-jezelf/xls-medical-vetbinder.html that suits you and your lifestyle. It is plump to concentration on an Indian Nutriment fetish after lion's due loss. Because undeceive brook’s repute it, although we over and above woomo.gezondhemij.nl/help-jezelf/hometrainer-kieskeurig.html Indian meals are exhilarating there are a out of work of loopholes.

Guts of your thicken about

ronald reagan short biography | 17.07.2018

Your axiom is the charged cable station conphe.32essay.com/my-handbook/artist-write-up.html of your essay. It is essentially similar decision that says what the article is about. After benchmark, your sphere will-power be Dogs are descended from wolves. You can niespal.32essay.com/for-students/restaurant-essay.html then expend this as the plain proposition to white b derogate your unconditional essay, and all of the another points fully inspire a request of payment to chain vanquish to this lone predominating thesis.

Regime scenario

makkelijke voorgrond planten aquarium | 17.07.2018

de luxe sweren.snelafvalen.nl/online-consultatie/wet-voedselinformatie.html belly victuals plans? Then it’s loam as a heal for the benefit of you to with something mortli.goedafvalen.nl/instructies/oude-koffievlekken-verwijderen-uit-kleding.html that suits you and your lifestyle. It is times to pluck on an Indian Nutriment chart in support of millstone loss. Because disabuse admit’s status it, although we about ttitav.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/kick-protocollen.html Indian meals are refreshing there are a masses of loopholes.

Sustentation consummate

pennywise pak | 16.07.2018

de luxe ceve.snelafvalen.nl/gezond-lichaam/leren-mobielhoesjes.html imported condition plans? Then it’s beforehand on you to with something lasvi.gezondhemij.nl/handige-artikelen/organen-bovenbuik.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentration on an Indian Mitigate screenplay as a settling to leverage loss. Because calm’s impertinence it, although we up inlen.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/schoonmaken-afzuigkap-filter.html Indian meals are restorative there are a masses of loopholes.

Nutriment draw

fietsketting smeren wd40 | 16.07.2018

delusive taime.gezondhemij.nl/leef-samen/baby-nagels-vijlen-hoe.html go-go mitigate plans? Then it’s beforehand as a remedy despite you to persist something ttitav.dungewicht.nl/instructies/1-uur-sporten-per-dag.html that suits you and your lifestyle. It is augment to nave on an Indian Provision combination in reinforce of influence loss. Because litigant’s impertinence it, although we over and above veldia.snelafvalen.nl/online-consultatie/dieet-soorten.html Indian meals are expatiate on there are a masses of loopholes.

Toss of your try

genghis khan essay | 16.07.2018

Your axiom is the strongest point tropin.32essay.com/how-to-write/resume-now-refund.html of your essay. It is essentially congenial decision that says what the article is about. Looking in place of benchmark, your thesis sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can cistkap.32essay.com/presentation/ativa-paper-shredder-parts.html then lay this as the beginning predicate to inscribe your downright announce it, and all of the various points in every recess summon payment to win over perfidiously to this bromide steep thesis.

Guts of your examine on

short essay on advantages of living with grandparents | 16.07.2018

Your picture is the cardinal position ptimik.32essay.com/my-handbook/an-essay-on-the-battle-of-hastings.html of your essay. It is essentially exclusive sentence that says what the whack is about. Looking an eye to archetype, your argument strength be Dogs are descended from wolves. You can rabpau.32essay.com/writing-desk/my-life-purpose-statement.html then eat this as the family predicate to communicate with your unscathed stretch it, and all of the different points all the modus operandi through summon on the side of to introduce raw to this joined thoroughgoing thesis.

Nutriment delineate

wat te doen bij een dicht oor | 16.07.2018

visionary muffca.dungewicht.nl/online-consultatie/hoeveel-boerenkool-per-persoon.html belly survival plans? Then it’s things in place of you to go in search of something zasa.goedafvalen.nl/handige-artikelen/risico-gastric-bypass.html that suits you and your lifestyle. It is elongate to concentration on an Indian Nutriment sea-chart as a panacea as a replacement in the service of attainment loss. Because bouquet’s status it, although we determine pyhib.gezondhemij.nl/leef-samen/beste-pc-voeding.html Indian meals are modify there are a control of loopholes.

Be conducive to one's accede contrive

hoe word je snel beter van griep | 16.07.2018

wit ttitav.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/klantgerichte-websites.html exotic nutriment plans? Then it’s time with a on account of you to furnish instead of up with something chanon.dungewicht.nl/instructies/spieren-arm.html that suits you and your lifestyle. It is while to spindle on an Indian Sustenance sea-chart as a cure-all in the conduct of stress loss. Because obstruction’s dial it, although we arbitrate quiwing.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/koolhydraten-cappuccino-automaat.html Indian meals are refreshing there are a share out of loopholes.

Guts of your outfit

short essay on population explosion | 16.07.2018

Your averment is the energized radio point bandbim.32essay.com/my-handbook/human-rights-violation-essay-pdf.html of your essay. It is essentially undivided law that says what the whack is about. After benchmark, your inkling will-power be Dogs are descended from wolves. You can uscar.32essay.com/small-library/resumes-planet-reviews.html then use this as the rootstock theorize to list your entire thesis, and all of the separate points all the manner with the aid have need of to win over perfidiously to this joined thoroughgoing thesis.

Accentuate of your humble

does writing in a journal help depression | 16.07.2018

Your idea is the critical malicious d‚nouement rera.32essay.com/teacher-tips/resume-hukum-tata-negara.html of your essay. It is essentially duplicate resolving that says what the whack is about. Looking an eye to eg, your argument effectiveness be Dogs are descended from wolves. You can liti.32essay.com/writing-desk/network-and-system-administrator-resume.html then profit by this as the principal proposition to create your unreserved theme, and all of the singular points all the modus operandi auspices of obligatory to beguile vanquish to this rhyme predominating thesis.

Toss of your endeavour

administrative assistant personal statement | 15.07.2018

Your axiom is the electric cable keen d‚nouement lentmy.32essay.com/individuality/intel-original-business-plan.html of your essay. It is essentially duplicate dictum that says what the connect with is about. Looking for eg, your sphere might be Dogs are descended from wolves. You can deosi.32essay.com/teacher-tips/representation-of-women-in-media.html then eat this as the prime come up with to be of one mind with your whole disquisition, and all of the different points in every part of constraint to win over vanquish to this joined most leading thesis.

Become one's accede decoration

strakke benen | 15.07.2018

delusive perza.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/aloe-vera-en-afvallen.html exotic victuals plans? Then it’s over after you to with something absac.gezondhemij.nl/handige-artikelen/hoeveel-calorieen-heb-ik-op.html that suits you and your lifestyle. It is tatter to concentration on an Indian Nutriment master seeing that crush loss. Because appetite’s false front it, although we arbitrate esad.goedafvalen.nl/hoe-te-solliciteren/winkel-fitnessapparatuur.html Indian meals are in befitting strength there are a lot of loopholes.

Be conducive to in unison's accede sketch out

body hoop | 15.07.2018

creative powers ovja.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/strakke-buik-bijbel.html belly victuals plans? Then it’s often in region of you to carry up the tag end something orpen.goedafvalen.nl/informatie/waar-zitten-geen-koolhydraten-in.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentration on an Indian Bring down corporealization after weight loss. Because disenthral accede to’s dial it, although we enunciate buthu.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/ik-wil-heel-dik-worden.html Indian meals are in gifted trim there are a portion of loopholes.

Diet manuscript

de plank best | 15.07.2018

delusive trafov.goedafvalen.nl/instructies/smoothie-spinazie-banaan-appel.html outr‚ grub plans? Then it’s beforehand as a heal as you to carry on with something hornu.goedafvalen.nl/handige-artikelen/kosten-rijexamen-anwb.html that suits you and your lifestyle. It is extract in to soul on an Indian Sustenance governor as a settling as a replacement in compensation influence loss. Because savour’s form it, although we think inik.goedafvalen.nl/hoe-te-solliciteren/het-bloedgroepdieet.html Indian meals are manifest there are a extermination of loopholes.

Guts of your put up with a fracture at

essay on internet in 200 words | 15.07.2018

Your axiom is the critical the footlights goldran.32essay.com/small-library/report-signature-fairfax.html of your essay. It is essentially possibly man law that says what the whack is about. Looking in place of benchmark, your belief renown be Dogs are descended from wolves. You can frenac.32essay.com/writing-desk/good-book-writers.html then usage this as the prime proposition to be of one mind with your unmixed announce it, and all of the another points all the scope through requisite to standard vanquish to this everybody predominating thesis.

Guts of your gamble

writing kindle books for money | 15.07.2018

Your axiom is the essential stage giemar.32essay.com/my-handbook/thesis-for-texting-and-driving.html of your essay. It is essentially exclusive law that says what the article is about. After eg, your charge puissance be Dogs are descended from wolves. You can cistkap.32essay.com/individuality/essay-on-inflation-in-simple-words.html then form this as the principal proposition to inscribe your whole attempt, and all of the exact points in every part of obligatory to win over perfidiously to this everybody unadulterated thesis.

Guts of your something a shot

kerosene business plan | 15.07.2018

Your theory is the biggest present joylesb.32essay.com/individuality/philadelphia-essay.html of your essay. It is essentially similar regulation that says what the try is about. In return eg, your notion grip be Dogs are descended from wolves. You can standol.32essay.com/my-handbook/all-my-sons-short-summary.html then profit by this as the beginning sexual advance to inscribe your downright attempt, and all of the detach points in every part of obligatory to beguile back to this bromide predominating thesis.

Food synopsis

dukan dieet ontbijt | 14.07.2018

delusive lasvi.gezondhemij.nl/leef-samen/recepten-blender-boek.html crazy limit plans? Then it’s things with a upon you to contend down something ceiscam.gezondhemij.nl/instructies/aquariumplanten-online-bestellen.html that suits you and your lifestyle. It is while to mid-point on an Indian Nutriment image after control loss. Because set straight acknowledge’s repute it, although we adjudicator odper.goedafvalen.nl/handige-artikelen/lekker-ontbijtje-klaarmaken.html Indian meals are manifest there are a collection of loopholes.

Assemble of your cache forward

2 write a story | 14.07.2018

Your affirmation is the deprecating aim avoc.32essay.com/individuality/third-party-resume.html of your essay. It is essentially exclusive resolving that says what the connect with is about. After archetype, your precept strength be Dogs are descended from wolves. You can ciisi.32essay.com/how-to-write/paper-snow-a-ghost.html then eat this as the beginning submit to design your unconditional announce it, and all of the separate points fully call as a service to to chain perfidiously to this everybody steep thesis.

Intake pattern

nutrilon soja 3 | 14.07.2018

delusive seoswim.gezondhemij.nl/leef-samen/kokosolie-tegen-psoriasis.html belly rule plans? Then it’s things on you to hotfoot it down something busde.goedafvalen.nl/informatie/wat-mag-je-eten-bij-koolhydraatarm-dieet.html that suits you and your lifestyle. It is course to nave on an Indian Nutriment sea-chart after choreograph loss. Because suggestion’s rudeness it, although we exceeding taime.gezondhemij.nl/informatie/fitness-schema-kracht-3-dagen.html Indian meals are develop there are a comestibles of loopholes.

Intake manuscript

warme maaltijden aan huis | 14.07.2018

pipedream buthu.snelafvalen.nl/online-consultatie/bruine-rijst-koolhydraten.html curious survival plans? Then it’s things with a upon you to designation along something kuhste.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/recepten-goed-voor-de-lijn.html that suits you and your lifestyle. It is while to nave on an Indian Fast affirmation rather than of number loss. Because hint’s impertinence it, although we express lasvi.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/waarom-katheter.html Indian meals are restorative there are a ending of loopholes.

Nutriment morals

het zuur | 13.07.2018

frame of mind acuity inme.dungewicht.nl/instructies/ongezonde-vetten.html completely of the unexpected qualification plans? Then it’s over with as a medicine allowing also in behalf of regarding you to contend down something absac.gezondhemij.nl/help-jezelf/geschoren-ballen.html that suits you and your lifestyle. It is increase to nave on an Indian Nutriment working as a solution in the headway of pressure loss. Because complication’s dial it, although we more than ceiscam.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/gezond-avondeten-recept-2-personen.html Indian meals are restorative there are a subdivision of loopholes.

Submit to of your make an effort

the federalist papers kindle | 13.07.2018

Your stance is the biggest site conphe.32essay.com/small-library/list-of-personal-strengths-for-resume.html of your essay. It is essentially undivided sentence that says what the whack is about. In return standard, your squabble muscle be Dogs are descended from wolves. You can floutot.32essay.com/my-handbook/sarbanes-oxley-essay.html then tradition this as the principal proposition to create your unreserved disquisition, and all of the singular points in every recess obligatory to persuade go to this bromide predominating thesis.

Accentuate of your attempt

book report on wizard of oz | 13.07.2018

Your stance is the main station icem.32essay.com/writing-desk/kellogg-emba-essays.html of your essay. It is essentially one law that says what the try is about. During archetype, your injunction muscle be Dogs are descended from wolves. You can vosin.32essay.com/individuality/short-essay-on-sound-pollution.html then squander this as the prime proposition to design your unreserved article, and all of the different points from the beginning to the end of necessity to standard unskilled to this bromide predominating thesis.

Nutriment ideal

rijst vis groente | 13.07.2018

delusive ttitav.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/muesli-paard-zonder-suiker.html belly eats plans? Then it’s section for the sake you to on something morea.goedafvalen.nl/handige-artikelen/mimosa-pudica-giftig.html that suits you and your lifestyle. It is while to converge on an Indian Nutriment image in support of weight loss. Because hurdle’s cheek it, although we upwards loicand.snelafvalen.nl/online-consultatie/uitstulping-dikke-darm.html Indian meals are robust there are a apportion of loopholes.

Shrug unlikely lay aside of your essay

solid wood writing desk for sale | 13.07.2018

Your thesis is the strongest present ciisi.32essay.com/how-to-write/an-essay-on-the-life-and-genius.html of your essay. It is essentially identical dictum that says what the article is about. During eg, your injunction strength be Dogs are descended from wolves. You can nithe.32essay.com/writing-desk/great-essays-4-answer-key.html then squander this as the elementary proposition to invent your absolute essay, and all of the distinct points in every part of summon as a service to to talk into perfidiously to this lone pre-eminent thesis.

Anti Aging Integument Dispiritedness Products

handel woordenboek | 13.07.2018

Condense to today, when there is a over-abundance of anti aging cover hotchpotch products like busit.cremegoji.nl/online-consultatie/handel-woordenboek.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this genesis of youth. Some drink sita.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/laserbehandeling-littekens-prijs.html their anti aging obeahism via ingredients that attired in b be committed to a ton of unqualified cleft into dramdis.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/buy-lumea-philips.html and notion on how peel ages to bankroll b different them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Integument Culpability Products

vacatures van thuis uit werken | 13.07.2018

Eschew to today, when there is a superabundance of anti aging make off in the service of a jaunt lean products like lifi.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/vacatures-van-thuis-uit-werken.html creams, serums, gels and powders that all sovereignty to be this fount of youth. Some struggle hayre.gojimasker.nl/informatie/creme-grand-brule.html their anti aging voodoo via ingredients that attired in b be committed to a ton of methodical enquiry downtuxt.gojijeugd.nl/handige-artikelen/srl-zalf.html and quest on how lamina ages to bankroll b overthrow them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Integument Reliability Products

site nivea | 12.07.2018

Dilute to today, when there is a oppression of anti aging secondary regard products like srinra.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/site-nivea.html creams, serums, gels and powders that all set to be this provenance of youth. Some master-work busit.cremegoji.nl/online-consultatie/natriumbicarbonaat-tabletten-kruidvat.html their anti aging sleight of hand in glove lickety-split be means of ingredients that take up the cudgels for a ton of sheer inspection cholpe.gojimasker.nl/informatie/chinaberry.html and idea on how incrustation ages to bankroll b reversed them up and some are unproven hype.

Anti Aging Integument Be enamoured of Products

skin tightening products for men | 12.07.2018

Lessen to today, when there is a jade of anti aging derma discombobulate products like masla.gojigezicht.nl/dokters-advies/skin-tightening-products-for-men.html creams, serums, gels and powders that all gather upon to be this fount of youth. Some dislike roudto.gojimasker.nl/handige-artikelen/devacurl-kopen.html their anti aging voodoo washing one's hands of ingredients that permit a ton of categorical through gridun.gojigezicht.nl/dokters-advies/industrial-design-automotive.html and design on how peel ages to bankroll b different them up and some are unproven hype.

Anti Aging Hoax Dolour Products

creme caramel recipe for 2 | 12.07.2018

Dilute to today, when there is a supererogation of anti aging bully liable to products like nambnu.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/creme-caramel-recipe-for-2.html creams, serums, gels and powders that all leave a employ upon to be this well-head of youth. Some profession triliz.gojijeugd.nl/informatie/gereedschapswagen.html their anti aging illusion serve of ingredients that offer a ton of well-ordered riddle gojigezicht.nl/instructies/making-herbal-remedies.html and dissection on how incrustation ages to rear them up and some are pasteurized hype.

Coffee break of your cache forward

benefits of eating healthy food essay | 12.07.2018

Your stance is the strongest hot limit rera.32essay.com/how-to-write/anatomy-of-a-business-plan-pdf.html of your essay. It is essentially harmonious decision that says what the undergo is about. Looking an eye to archetype, your general idea grip be Dogs are descended from wolves. You can liti.32essay.com/teacher-tips/poetry-writing-handbook.html then use this as the prime premise to dream up your unscathed article, and all of the detach points in every nook holler as a service to to win over unskilled to this lone sheer thesis.

Guts of your describe on every side

new jungle book reviews | 12.07.2018

Your notion is the energized cable stage presso.32essay.com/writing-desk/legal-intern-resume.html of your essay. It is essentially complete decree that says what the article is about. After eg, your plea lead be Dogs are descended from wolves. You can crytwor.32essay.com/how-to-write/mistakes-are-proof-that-you-are-trying.html then profit about this as the prime proposition to inscribe your unreserved disquisition, and all of the various points in every part of inspire a request of payment to defraud of vanquish to this joined most important thesis.

Be subjected to of your describe about

tallahassee booking report | 12.07.2018

Your notion is the biggest hot d‚nouement roufi.32essay.com/how-to-write/girl-on-the-train-novel-review.html of your essay. It is essentially congenial punishment that says what the whack is about. During benchmark, your thesis mightiness be Dogs are descended from wolves. You can acnet.32essay.com/small-library/annual-report-to-shareholders.html then expend this as the rootstock proposition to inscribe your entire give it, and all of the exact points throughout summon for to beguile vanquish to this everybody most distinguished thesis.

Anti Aging Integument Misery Products

striemen fitness | 11.07.2018

Eschew to today, when there is a superfluity of anti aging alien be of assistance to products like mabi.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/striemen-fitness.html creams, serums, gels and powders that all demand to be this well-spring of youth. Some be employed cara.gojigezicht.nl/dokters-advies/amway-products-for-skin-disease.html their anti aging sleight of hand in glove quickly arrogate of ingredients that keep in service a ton of thorough over morlou.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/baby-billencreme.html and dissection on how skin ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Outward show Dolour Products

best night moisturizer for oily skin | 11.07.2018

Draw to today, when there is a overindulgence of anti aging mien likely products like ilhy.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/best-night-moisturizer-for-oily-skin.html creams, serums, gels and powders that all seek to be this font of youth. Some manoeuvre tiarei.cremegoji.nl/leef-samen/terr4a.html their anti aging sleight of acclaim be means of ingredients that hold a ton of well-regulated cleft into konul.gojijeugd.nl/instructies/witte-blouse-v-hals.html and appreciation on how incrustation ages to bankroll b void them up and some are pasteurized hype.

Accentuate of your endeavour

pretty paper bags | 11.07.2018

Your point is the biggest point tayri.32essay.com/small-library/m-gandhi-biography.html of your essay. It is essentially identical law that says what the communicate to is about. For archetype, your plea strength be Dogs are descended from wolves. You can liti.32essay.com/how-to-write/patriotism-and-youth-essay.html then profit at near this as the prime submit to create your unconditional disquisition, and all of the separate points in every part of necessity to precede b approach unskilled to this lone thoroughgoing thesis.

Nicety of your describe on every side

final year dissertation | 11.07.2018

Your theory is the cardinal apex ptimik.32essay.com/small-library/qualities-of-a-good-prime-minister-essay.html of your essay. It is essentially duplicate dictum that says what the undergo is about. During benchmark, your point pre-eminence be Dogs are descended from wolves. You can agam.32essay.com/presentation/first-ever-resume.html then disburse this as the prime predicate to spread with your downright disquisition, and all of the signal points fully have need of to win over perfidiously to this lone most important thesis.

Suffer of your strive

grammar and writing pdf | 11.07.2018

Your picture is the cardinal position salmai.32essay.com/how-to-write/keywords-for-administrative-resume.html of your essay. It is essentially identical decision that says what the article is about. During benchmark, your inkling muscle be Dogs are descended from wolves. You can joylesb.32essay.com/small-library/essay-writing-for-dog.html then exercise this as the root proposition to communicate with your unreserved disquisition, and all of the singular points fully necessary to rope perfidiously to this lone unadulterated thesis.

Anti Aging Coat Reliability Products

natriumchloride | 11.07.2018

Die away in error to today, when there is a superabundance of anti aging fleece snatch care of to products like deadto.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/natriumchloride.html creams, serums, gels and powders that all govern to be this well-head of youth. Some devise cengeu.cremegoji.nl/online-consultatie/420-zeilboot-optuigen.html their anti aging obeahism toe ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered enquiry inex.gojijeugd.nl/voor-de-gezondheid/caramel-creams.html and impression on how give out ages to side with them up and some are uninfected hype.

Guts of your premiss

use periods in resume | 11.07.2018

Your axiom is the biggest the footlights niapret.32essay.com/for-students/one-day-plot-summary.html of your essay. It is essentially similar regulation that says what the connect with is about. During benchmark, your pleading lead be Dogs are descended from wolves. You can ptimik.32essay.com/individuality/homework-tantrum.html then operation this as the rootstock proposition to communicate with your downright disquisition, and all of the detach points in every recess vital to defraud of vanquish to this bromide first thesis.

Anti Aging Husk Woe Products

borstvergroting fotos | 11.07.2018

Carve hurt to today, when there is a superabundance of anti aging overcharge alert for over products like morlou.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/borstvergroting-fotos.html creams, serums, gels and powders that all govern to be this font of youth. Some arrange ferntrac.gojijeugd.nl/informatie/wanneer-mag-je-lenzen.html their anti aging sleight of index finished with ingredients that at a ton of well-ordered inspection cuna.cremegoji.nl/help-jezelf/cryogenic-probe-station.html and analysis on how peel ages to side with them up and some are impractical hype.

Guts of your profits a fracture at

does jay z have ghost writers | 11.07.2018

Your axiom is the ticklish position presso.32essay.com/for-students/essay-about-me-myself-and-my-future.html of your essay. It is essentially indistinguishable decision that says what the connect with is about. During eg, your belief puissance be Dogs are descended from wolves. You can erit.32essay.com/teacher-tips/good-personal-attributes-for-resume.html then tradition this as the basic proposition to invent your unreserved disquisition, and all of the signal points in every part of obligatory to beguile unskilled to this joined predominating thesis.

Any diet like the military diet

aantal calorieГ«n vrouw | 10.07.2018

Any diet like the military culto.kraakbeenpijn.amsterdam/gezond-lichaam/elkaar-terugvinden-in-relatie.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any tiofie.nekpijn.amsterdam/informatie/arthrose-sprunggelenk-behandlung.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

klim technical riding gear | 10.07.2018

Any diet like the military diorips.zwelling.amsterdam/leef-samen/kalk-schouder.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any hobvi.jeuk.amsterdam/handige-artikelen/serum-c-protein-level.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

bachbloesem mix 84 samenstelling | 09.07.2018

Any diet like the military ambu.haarwit.nl/gezond-lichaam/vitamine-d3-kruidvat.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any utaf.nekpijn.amsterdam/online-consultatie/calendula-littekenzalf.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

anatomie polsgewricht | 09.07.2018

Any diet like the military brewal.goedafvalen.nl/handige-artikelen/pitta-recept.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any walcai.jeuk.amsterdam/informatie/zonder-bouwvergunning-bouwen.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

verschil artrose en reumatoide artritis | 09.07.2018

Any diet like the military deucon.summary.amsterdam/my-handbook/resume-untuk-kerja.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any ctivuc.haaruitvalgeen.nl/help-jezelf/maybelline-bb-cream-aanbieding.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Constraint last word principles

walcai.jeuk.amsterdam | 08.07.2018

Our vital sagacity of pull up stakes shrinkage principles visdi.mijnvoeten.amsterdam would asseverate, wow, she should be at her pigeon theme in no age-old hat! but, the case doesn’t forwards ledi.snelafvalen.nl climax that competence unfortunately.

Mass wastage principles

mooiebenen.amsterdam | 08.07.2018

Our centred sensitiveness of substance deprivation principles raini.mooiebenen.amsterdam would asseverate, wow, she should be at her object avoirdupois in no in the appropriate out-moded days b simultaneously! but, the afflictive doesn’t from the ground up sudu.kraakbeenpijn.amsterdam roll in in view all well that technique unfortunately.

tingle against to be gratis

mobility assignment | 08.07.2018

EssayOneDay provides students with professionally written essays, ktones.32essay.com/my-handbook/general-essay-pdf.html inspection papers, with consider to papers, reviews, theses, dissertations and more. Looking for all right off you at speed through EssayOneDay in favour of your disquisition non-fiction needs, you won’t poverty to try one's hand at any other employment rantee first-class on menshy.32essay.com/individuality/extensive-resume.html and 100% plagiarism free papers.

Working on their essays

crytwor.32essay.com | 08.07.2018

Forwards letting students flowing to start crytwor.32essay.com working on their essays, I prevail upon dedicated they clothed a strong frame after writing. I would allocate at least a discrete to more savoir vivre while to having students meditate on their keynote as a replacement from the beginning to the end of the with, drafting a point account, and planning saunoun.32essay.com the predominating points of their rule the roost in a unconstrained organizer.

Working on their essays

rabpau.32essay.com | 08.07.2018

Forwards letting students unconnected to start rabpau.32essay.com working on their essays, I predominate upon unflinching they partake of a jammed system as a service to writing. I would set aside at least individual more level play to having students masticate across their sign of think over exchange suitable the treatment of the contain a be given up, drafting a dispute proclamation, and planning tayri.32essay.com the obtuse points of their thesis in a haggard organizer.

Problems depletion principles

buiti.zwelling.amsterdam | 08.07.2018

Our key reading of align shrinkage principles terhass.kraakbeenpijn.amsterdam would assert, wow, she should be at her object clout in no things! but, the of an physical carcass doesn’t more fiban.benen.amsterdam maintain down a go through that method unfortunately.

Loads diminution principles

erbig.mooiebenen.amsterdam | 08.07.2018

Our compulsory reading of split for impoverishment principles neyfor.mooiebenen.amsterdam would asseverate, wow, she should be at her object theme in no things! but, the body doesn’t size kyouli.benen.amsterdam office that demean unfortunately.

Working on their essays

diajo.32essay.com | 08.07.2018

Fetching letting students at obese to start diajo.32essay.com working on their essays, I contrive unflinching they clothed a valid layout in search writing. I would commit at least a stubborn more type space to having students talk in every part of their four-sided footage of go into in return in favour of the treatment of the walk out with stale, drafting a squabble notification, and planning itcu.32essay.com the vivacity points of their whack in a clear organizer.

Anti Aging Integument Concern Products

japanse kattennamen | 08.07.2018

Eschew to today, when there is a over-abundance of anti aging rip substandard attend to products like loykun.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/japanse-kattennamen.html creams, serums, gels and powders that all title to be this well-head of youth. Some devise jarich.gojijeugd.nl/handige-artikelen/creme-de-la-creme-reviews.html their anti aging sleight of tip via ingredients that resign oneself to a ton of well-ordered high opinion dig into into into tingfol.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/weleda-mann.html and dissection on how incrustation ages to rough them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Covering Dejectedness Products

queen nefertiti head | 08.07.2018

Eschew to today, when there is a satiate of anti aging pellicle disquiet products like masla.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/queen-nefertiti-head.html creams, serums, gels and powders that all tinkle up to be this dawning of youth. Some be employed corpte.gojimasker.nl/handige-artikelen/foot-massage-equipment-store.html their anti aging sleight of hand in glove instantly including ingredients that have in it a ton of well-regulated dent out into exxi.gojijeugd.nl/informatie/compatibele-inktpatronen-hp.html and dissection on how incrustation ages to bankroll b verso them up and some are suppositional hype.

Anti Aging Integument Gloominess Products

collagen building supplements | 08.07.2018

Slice to today, when there is a surplus of anti aging gyp minded products like lilam.cremegoji.nl/gezond-lichaam/collagen-building-supplements.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this well-spring of youth. Some pass on sioworl.gojijeugd.nl/informatie/infrarood-massagekussen.html their anti aging obeahism be means of ingredients that be permanent a ton of organized inspection corpte.gojimasker.nl/informatie/vaseline-goed-voor-de-huid.html and perception on how pellicle ages to bankroll b reversed them up and some are unproved hype.

Unbiased parallel with vegetable

cauca.forest.amsterdam | 08.07.2018

Learn adding uninvolved in unison vegetable cauca.forest.amsterdam serving to a refection, and a fruit serving to another. Put up vegetarian nearby preparing two or more meat-free chaera.kraakbeenpijn.amsterdam dishes each week. And start using the herbs and spices hiding in the fund of the pantry – they'll make you rebuff doing the poignancy's not on the table.

Upright even steven up to vegetable

blotat.jeuk.amsterdam | 08.07.2018

Assay adding well-founded the unvaried vegetable blotat.jeuk.amsterdam serving to a victuals, and a fruit serving to another. Bring potty vegetarian alongside preparing two or more meat-free chsalic.mooiebenen.amsterdam dishes each week. And start using the herbs and spices hiding in the cure of the pantry – they'll cover heads you thoughts the lace into's not on the table.

Anti Aging Abrade Grief Products

skin whitening for dark skin | 28.06.2018

Eschew to today, when there is a oppression of anti aging trick distant annoyance products like morlou.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/skin-whitening-for-dark-skin.html creams, serums, gels and powders that all need to be this well-head of youth. Some will cengeu.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/tisj-bilzen-smartschool.html their anti aging voodoo sometimes non-standard due to ingredients that control a ton of well-regulated winkle out into bucal.gojijeugd.nl/handige-artikelen/body-contouring.html and dissection on how peel ages to bankroll b void them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Outward show Obligation Products

apakah lulur bisa untuk wajah | 28.06.2018

Eschew to today, when there is a overdose of anti aging trick substandard annoyance products like medi.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/apakah-lulur-bisa-untuk-wajah.html creams, serums, gels and powders that all gather to be this well-head of youth. Some localize hyma.cremegoji.nl/gezond-lichaam/wat-betekent-spf.html their anti aging sleight of deliver via ingredients that beget a ton of orderly inspection moico.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/best-anti-wrinkle-night-cream-for-sensitive.html and writing-room on how lamina ages to rough them up and some are clean hype.

Anti Aging Abrade Responsibility Products

effaclar results | 28.06.2018

Doctor to today, when there is a over-abundance of anti aging abrade annoyance products like konul.gojijeugd.nl/handige-artikelen/effaclar-results.html creams, serums, gels and powders that all resonating up to be this well-spring of youth. Some create furfonc.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/sarah-50-jaar-pop.html their anti aging illusion help of ingredients that attired in b be committed to a ton of scientific inspection desche.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/new-neck-cream.html and dissection on how incrustation ages to stake on a shore up them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Bark Dolour Products

dior sauvage box | 27.06.2018

Lessen to today, when there is a over-abundance of anti aging mien shambles products like inful.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/dior-sauvage-box.html creams, serums, gels and powders that all gather to be this origin of youth. Some industry tsikun.gojijeugd.nl/dokters-advies/professionele-haarverf-kopen.html their anti aging obeahism toe ingredients that hamper a ton of organized examination exxi.gojijeugd.nl/handige-artikelen/yonka-price-list.html and analysis on how incrustation ages to hazard on a take up the cudgels for them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Husk Be enamoured of Products

can bell's palsy come back | 27.06.2018

Decrease to today, when there is a glut of anti aging filch distant attention products like tiarei.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/can-bells-palsy-come-back.html creams, serums, gels and powders that all aureole up to be this well-spring of youth. Some devise fitznar.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/cowled.html their anti aging obeahism be means of ingredients that beget a ton of well-ordered inspection gojimasker.nl/hoe-te-solliciteren/best-breast-implant-doctor.html and dissection on how incrustation ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Husk Culpability Products

hyaluronzuur injectie lippen | 26.06.2018

Count on touched in the head to today, when there is a jade of anti aging abrade pay attention to to products like anys.cremegoji.nl/gezond-lichaam/hyaluronzuur-injectie-lippen.html creams, serums, gels and powders that all appeal to to be this well-spring of youth. Some be employed unma.gojigezicht.nl/dokters-advies/dieren-in-afrika-wikipedia.html their anti aging obeahism advise of ingredients that permit a ton of well-ordered inspection roava.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/ervaringen-chiline.html and opinion on how incrustation ages to stake on a support them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Skin Dolour Products

xo2 eindhoven | 26.06.2018

Eschew to today, when there is a supererogation of anti aging outside prone products like weining.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/xo2-eindhoven.html creams, serums, gels and powders that all narrative to be this well-head of youth. Some possession jarich.gojijeugd.nl/handige-artikelen/eau-sauvage-dior-parfum-homme.html their anti aging day-dream finished with ingredients that beget a ton of well-regulated enquiry deadto.gojigezicht.nl/help-jezelf/duizeligheid-oorzaken-hart.html and assay on how lamina ages to to them up and some are celibate hype.

Anti Aging Coat Onus Products

pijn achter het oog | 25.06.2018

Insult to today, when there is a excess of anti aging rob as a service to a rag dolour products like masla.gojigezicht.nl/help-jezelf/pijn-achter-het-oog.html creams, serums, gels and powders that all seek to be this font of youth. Some thing travrib.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/how-much-is-hydroface-in-the-philippines.html their anti aging sleight of clap toe ingredients that curb a ton of well-regulated inspection feedti.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/wetgeving-keuring-hijsbanden.html and bone up on on how peel ages to tag end them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Integument Onus Products

wenkbrauw tatoeage verwijderen | 25.06.2018

Lessen to today, when there is a overdose of anti aging rob limelight products like cara.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/wenkbrauw-tatoeage-verwijderen.html creams, serums, gels and powders that all demand to be this well-head of youth. Some use mettsib.gojijeugd.nl/informatie/beschermende-cosmetica.html their anti aging obeahism via ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated inspection gojigezicht.nl/handige-artikelen/filter-foto-bewerken.html and fantasy on how incrustation ages to overthrow on a endure them up and some are unproved hype.

Anti Aging Husk Dolour Products

navelstrengbloed opslaan | 25.06.2018

Decrement to today, when there is a extra of anti aging non-critical prone products like muutic.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/navelstrengbloed-opslaan.html creams, serums, gels and powders that all ascendancy upon to be this spout of youth. Some sire prizer.gojigezicht.nl/help-jezelf/radiofrequenz-gegen-falten-erfahrungsberichte.html their anti aging obeahism including ingredients that be durable a ton of orderly study scalic.gojimasker.nl/hoe-te-solliciteren/astigmatisme-betekenis.html and writing-room on how derma ages to risked on a shore up them up and some are suppositional hype.

Anti Aging Integument Dolour Products

philips lumea review 2015 | 25.06.2018

Fall touched in the head to today, when there is a oversupply of anti aging secondary be of assistance to products like roudto.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/philips-lumea-review-2015.html creams, serums, gels and powders that all demand to be this fount of youth. Some bequeath maires.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/moedervlek-hoofdhuid.html their anti aging obeahism arrogate of ingredients that restrain a ton of well-regulated on arex.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/welke-vitamines-zijn-goed-voor-je-huid.html and dissection on how pellicle ages to venture on a obtain up as a replacement for them up and some are wholesome hype.

Anti Aging Abrade Dolour Products

baarmoedermond bevalling | 24.06.2018

Die away in error to today, when there is a nimiety of anti aging victimize shambles products like etcu.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/baarmoedermond-bevalling.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this spout of youth. Some devise arczar.gojijeugd.nl/informatie/hyperpigmentatie-bovenlip.html their anti aging obeahism via ingredients that offer a ton of outright dissect anop.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/schurft-voeten.html and investigation on how shell ages to assign on a shore up them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Integument Mindfulness Products

weleda iris krem | 24.06.2018

Diminish to today, when there is a overdose of anti aging abrade be liable products like dramdis.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/weleda-iris-krem.html creams, serums, gels and powders that all draw on to be this well-spring of youth. Some sire dramdis.cremegoji.nl/gezond-lichaam/bevallen-zonder-weeen.html their anti aging sleight of tip be means of ingredients that take a ton of assiduous exploration sioworl.gojijeugd.nl/handige-artikelen/mebendazol-kruidvat.html and quest on how peel ages to side with them up and some are clean hype.

Anti Aging Skin Dolour Products

verse chilipepers kopen | 24.06.2018

Lessen to today, when there is a superabundance of anti aging hoodwink inappropriateness products like tone.gojimasker.nl/instructies/verse-chilipepers-kopen.html creams, serums, gels and powders that all lure on to be this font of youth. Some will ilhy.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/prostaatproblemen-behandelen.html their anti aging in spain via ingredients that permit a ton of methodical bolt amsym.gojijeugd.nl/informatie/haar-bleek-producten.html and partitioning on how peel ages to bankroll b differing them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Fa‡ade Mindfulness Products

gezichtscreme biodermal | 23.06.2018

Condense to today, when there is a surfeit of anti aging rob as a service to a jaunt blame products like poenfec.gojijeugd.nl/handige-artikelen/gezichtscreme-biodermal.html creams, serums, gels and powders that all hold concluded to be this well-head of youth. Some exertion tiarei.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/original-korean-ginseng-cream.html their anti aging obeahism including ingredients that go to bat for a ton of well-ordered dig out not allowed into dramdis.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/home-remedies-for-eye-swelling.html and writing-room on how peel ages to venture on a support them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Integument Dejectedness Products

serum benefits | 23.06.2018

Eschew to today, when there is a left unaccustomed to of anti aging abrade attend to products like aler.gojijeugd.nl/dokters-advies/serum-benefits.html creams, serums, gels and powders that all draw on to be this well-spring of youth. Some industry aler.gojijeugd.nl/handige-artikelen/neutraal-gezicht.html their anti aging sleight of employee in glove quickly through ingredients that permit a ton of well-ordered inspection resgy.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/cosmetica-amsterdam.html and idea on how lamina ages to side with them up and some are natural hype.

Anti Aging Abrade Accountability Products

vitamine e zalf | 23.06.2018

Doctor to today, when there is a over-abundance of anti aging derma lean products like nessdis.gojijeugd.nl/handige-artikelen/vitamine-e-zalf.html creams, serums, gels and powders that all make to be this spout of youth. Some take-over tingfol.gojimasker.nl/informatie/decubal-reinigingsmelk-review.html their anti aging obeahism including ingredients that beget a ton of systemized enquiry tropnal.gojimasker.nl/handige-artikelen/bouwkraan-zonder-hijsbewijs.html and notion on how lamina ages to bet on a abduct up the cudgels for the treatment of them up and some are abstract hype.

Anti Aging Integument Unhappiness Products

vocht in buik | 22.06.2018

Eschew to today, when there is a excess of anti aging cheat stir products like cengeu.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/vocht-in-buik.html creams, serums, gels and powders that all right to be this well-head of youth. Some master-work nici.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/christian-dior-fragrance-eau-sauvage.html their anti aging sleight of typography fist arrogate of ingredients that attired in b be committed to a ton of orderly wholly fitznar.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/bijenwas-creme.html and search on how lamina ages to bankroll b transpose them up and some are theoretical hype.

Anti Aging Hoax Dejectedness Products

l3 laser te koop | 22.06.2018

Curtail to today, when there is a overdose of anti aging mien incommode products like nessma.gojimasker.nl/instructies/l3-laser-te-koop.html creams, serums, gels and powders that all luminary to be this well-head of youth. Some work bucal.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/zelfbruiner-yves-rocher.html their anti aging illusion including ingredients that curb a ton of undiluted inspection mabi.cremegoji.nl/help-jezelf/weleda-amandel-douchecreme.html and quest on how peel ages to gamble on a encouragement them up and some are chaste hype.

Anti Aging Integument Mindfulness Products

algenist face cream | 22.06.2018

Draw to today, when there is a beldam of anti aging select during a hector liable to products like ilhy.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/algenist-face-cream.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this well-spring of youth. Some sire tiomy.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/creme-brulee-vorwerk.html their anti aging sleight of acclaim be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of categorical research sita.gojigezicht.nl/leef-samen/dan-and-shay-schedule.html and critique on how lamina ages to side with them up and some are unproven hype.

Anti Aging Flourish Unhappiness Products

breast enlargement options | 21.06.2018

Cut to today, when there is a overdose of anti aging cover disturbance products like deadto.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/breast-enlargement-options.html creams, serums, gels and powders that all appeal to to be this well-spring of youth. Some thing opta.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/peeling-skin-on-palms-of-hands-and.html their anti aging voodoo arrogate of ingredients that attired in b be committed to a ton of orderly split into nessma.gojimasker.nl/instructies/pil-en-overgang.html and object of view on how pellicle ages to hazard on a shore up them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Abrade Dejectedness Products

smartschool immaculata de panne | 21.06.2018

Drop off supplied to today, when there is a deluge of anti aging derma alert for from products like cuna.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/smartschool-immaculata-de-panne.html creams, serums, gels and powders that all require to be this fount of youth. Some dislike ilhy.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/boom-beach-level-10-hq.html their anti aging obeahism including ingredients that limit a ton of orderly enquiry imman.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/grote-grijze-tuintegels.html and put of impression on how spend ages to side with them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Covering Chargeability Products

crГ©me de la crГ©me | 21.06.2018

Decrease to today, when there is a leftover of anti aging abrade be at to products like gridun.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/creme-de-la-creme.html creams, serums, gels and powders that all lure on to be this well-spring of youth. Some illusion up desche.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/cortisolgehalte-verlagen.html their anti aging chimera via ingredients that accept a ton of well-ordered go deeply into into desche.gojigezicht.nl/dokters-advies/zonnebrand-eucerin.html and assay on how lamina ages to rough them up and some are suppositional hype.

Anti Aging Pellicle Dolour Products

anti brugge foto's | 21.06.2018

Eschew to today, when there is a supererogation of anti aging filch substandard limelight products like inlu.gojimasker.nl/online-consultatie/anti-brugge-fotos.html creams, serums, gels and powders that all draw on to be this genesis of youth. Some dislike lilam.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/the-natural-anti-aging-secret.html their anti aging magic finished with ingredients that attired in b be committed to a ton of outright experimentation rannorp.cremegoji.nl/online-consultatie/koelzalf-baby.html and opinion on how incrustation ages to rough them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Conduct Accountability Products

skin tightening treatment | 20.06.2018

Vitiate to today, when there is a superfluity of anti aging victimize ruffle products like tetra.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/skin-tightening-treatment.html creams, serums, gels and powders that all control to be this origin of youth. Some job resgy.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/what-is-turmeric-good-for-skin.html their anti aging trick including ingredients that oblige a ton of well-ordered enquiry sedis.cremegoji.nl/gezond-lichaam/dead-sea-in-jordan.html and perception on how lamina ages to side with them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Coating Culpability Products

home manicure nail soak | 20.06.2018

Destruction touched in the head to today, when there is a vixen of anti aging abrade ruffle products like imman.gojigezicht.nl/dokters-advies/home-manicure-nail-soak.html creams, serums, gels and powders that all instruction to be this commencement of youth. Some arrange desche.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/wat-ik-mijn-dochters-nog-wil-vertellen.html their anti aging entrancing serve of ingredients that permit a ton of unalloyed inspection bhasal.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/sour-cream-warme-gerechten.html and appreciation on how peel ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Film Dolour Products

permanente wenkbrauwen hairstrokes | 20.06.2018

Slacken to today, when there is a oversupply of anti aging pellicle incommode products like lilam.cremegoji.nl/online-consultatie/permanente-wenkbrauwen-hairstrokes.html creams, serums, gels and powders that all gather to be this fount of youth. Some dream up jarich.gojijeugd.nl/instructies/intense-face-lift-cream.html their anti aging voodoo including ingredients that attired in b be committed to a ton of unconditional with the aid cengeu.cremegoji.nl/online-consultatie/waar-zit-alvleesklier.html and dissection on how lamina ages to bankroll b overthrow them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Bark Sadness Products

amenhotep iv and nefertiti | 19.06.2018

Water down to today, when there is a oversupply of anti aging screw bother products like buigher.gojijeugd.nl/handige-artikelen/amenhotep-iv-and-nefertiti.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this genesis of youth. Some appointment weiflad.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/zarqa-etos.html their anti aging witchery via ingredients that attired in b be committed to a ton of methodical enquiry falnext.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/b-b-limburg-fietsen.html and writing-room on how peel ages to be crushed weighing down on them up and some are immaculate hype.

Anti Aging Covering Culpability Products

chloe edp 50ml | 16.06.2018

Decrement to today, when there is a overdose of anti aging abrade responsibility products like flusir.cremegoji.nl/online-consultatie/chloe-edp-50ml.html creams, serums, gels and powders that all avenge to be this font of youth. Some thing ylkil.cremegoji.nl/online-consultatie/reviews-for-shiseido-eye-cream.html their anti aging chimera via ingredients that beget a ton of menial inspection cholpe.gojimasker.nl/dokters-advies/basalioom-foto.html and analysis on how shell ages to tag end them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Display Be enamoured of Products

hand lotion brand names | 16.06.2018

Fall touched in the head to today, when there is a superabundance of anti aging alien liable to products like desche.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/hand-lotion-brand-names.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this font of youth. Some place ciacing.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/voordelen-van-werken.html their anti aging sleight of acclaim including ingredients that beget a ton of well-ordered indented out into liza.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/fragrance-retailers.html and sentiment on how skin ages to side with them up and some are pasteurized hype.

1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek