Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.01.2018

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.01.2018

2.2.2018

 

youtube.com/watch?v=0J301mYAcMc
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.01.2018.srt (69453)
 

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den 29.01.2018.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy zde ve studiu.

 

00:21

A začneme otázkou, která nás vrací k tématu, kterého jsme se dotkli v minulém pořadu, a konkrétně Viktor se ptá. V samotném začátku minulého pořadu Otázka-Odpověď jste řekl, cituji: „Mezinárodní olympijský výbor (MOV) „jakoby“ zakázal účast ruské reprezentace na olympiádě.“ Konec citátu. Vysvětlete, jak máme rozumět tomu „jakoby“.

 

Už jen s ohledem na to, co leží na povrchu, okamžitě vzniká otázka: Jak zakázal reprezentaci účast? Sportovce tam přece potřebuje. Vždyť některým z nich přece sám vydává svým jménem pozvánku s povolením k účasti. A tak je určitý tým „jakoby“ za Rusko sice pod neutrální vlajkou, ale přesto označen jako olympionici z Ruska. To znamená, že nějaký tým tak či onak existuje. Proto je tu už od počátku přítomno to „jakoby“.

 

Ale v daném případě si myslím, že mu nešlo o zákaz účasti samotného reprezentačního týmu, ale o zákaz účasti „jakoby“ Rusku jako státu. Myslím si, že tam směřovala ta otázka?

- A jde vůbec z právního hlediska o zákaz?

Z právního hlediska vždy musí být prokázána skutková podstata trestného činu a potom následuje trest. Je to tak? A na čem se zakládá rozhodnutí MOV, když si ho přečteme? V rozhodnutí MOV vidíme, že důkazy o existenci dopingového systému organizovaného na úrovni státu v Rusku žádné nenašli.

 

O jiných formách dopingových systémů se vůbec nejednalo, tj. mohou tím být jako rozuměny, ale to není důležité. Ohledně státu však důkazy nemají. A na základě tohoto rozhodnutí došlo k vyloučení Ruska jako státu z účasti na olympijských hrách. To znamená, že se jedná o absolutní bludy. A proč tedy bylo vydáno? Víte, tak nějak nazdařbůh. Zkusme to, třeba nám to projde?

 

Když se Rusko rozhořčí a řekne: „Co to má znamenat? Vždyť jste v té věci nic nepodnikli a chcete nás vyloučit bez důkazů.“ Nu dobrá, když bude olympiáda bez ruských sportovců, tak přijde o část své atraktivity. A vzhledem k tomu, že je zapotřebí ty olympioniky v každém případě na tu olympiádu dostat, vyvstává tu otázka, na jakém základu organizovat součinnost s Ruskem.

 

A tak mají v samotném tom rozhodnutí… Já všem doporučuji, aby si ty dokumenty přečetli. V samotném rozhodnutí už mají připravenou únikovou skulinu. Jestliže jim tento nátlak na Rusko neprojde, tak to snadno zase změní. „Státní systém jsme přece nenašli, takže nemůžeme trestat samotný stát, to jsme uspěchali a tak jsme rozhodli, že budou trestáni pouze ti sportovci, u kterých bude prokázán doping. To všechno tedy v tom svém rozhodnutí mají. Proto je zde ze všech stran to „jakoby“.

 

A co bylo řečeno bez jakýchkoliv „jakoby“? Přítomnost Ruska jako státu na olympijských hrách je nežádoucí. Proto se tam ruská vlajka nesmí objevit v žádné své podobě. Jakou tu tedy máme situaci? A zase jsme u toho. Ti sportovci, kteří si podali žádost k účasti na olympiádě s neutrální vlajkou… Co fakticky prohlašují? A co potom také hned využívají všichni propagandisté?

 

Vidíte to? Ti sportovci nejlépe vědí, že ten systém existuje. A tímto dávají najevo, že oni sami se ho neúčastnili, a proto podávají své žádosti. A tak je budeme schvalovat podle své libovůle, jak se nám bude chtít.“ To znamená, že jakákoliv žádost podaná u Mezinárodního olympijského výboru je podpisem konkrétního sportovce pod to, že existuje systém státního dopingu, na státní úrovni. A to je přece pitomost.

 

Oni to nedokázali prokázat a teď jim tam ti sportovci sami píšou přiznání své viny. Přiznání viníka je tím nejlepším důkazem. To je to, co využívá MOV. Ale dokonce ani tohle nemohou použít přímo, protože je to opět nepřímý důkaz. A co je jejich cílem?

 

Absolutně a se vším všudy zdeptat Rusko a ukázat tak, že nemá žádnou suverenitu. Vůbec žádnou. A když přijímali to rozhodnutí o vyloučení reprezentace, tak tím vlastně řekli: „Vy si myslíte, že to jsou vaši sportovci? Že to jsou vlastenci? Že nevyznávají modlu zlatého telete, a zeleného dolaru, toho papírového odpadu? No tak si to prověříme.“

 

A jak se ukázalo, tak naši sportovci, masově, všichni ti, kteří napsali ty své žádosti, jsou vesměs všichni modloslužebníci dolaru. Jde jim jenom o peníze. A ten nátlak pokračuje. Jen si vezměte tu situaci. Už jsem říkal, že jestliže jste se podepsali pod to, že budete soutěžit s bílou, neutrální vlajkou při zahájení olympiády, že tedy nechcete, aby se jí účastnil reprezentační tým, a pomluvili jste tak vlastní stát, potvrdili, že v něm existuje systém státního dopingu, systém na státní úrovni tím, že jste si podali žádost jako neutrální sportovci, buďte tak laskaví a pochodujte pod bílou vlajkou jak při zahájení, tak také při závěrečném ceremoniálu. Neponižujte svou... ruskou vlajku.

 

Vždyť jak to vlastně je? Není to žádný stát, žádné světové společenství, ale jakási sportovní organizace, která popírá, že Rusko je suverénní a tvrdí... „Prosím vás, nechoďte na mě s tím vidláckým Ruskem. To já, konkrétní úředník, určím, jaký hadr bude vaší státní vlajkou a co tam budete nosit.“

 

A tento týden bylo další pokračování toho skandálu. A dál? Byl iniciován další skandál, kdy MOV jakoby napřed přijal rozhodnutí o tom, že zakazuje používat ruskou vlajku tentokrát dokonce i fanouškům. Ono je stejně podivné, komu by jako měli fandit. To má jako Rusko podporovat zrádce, kteří šli soutěžit s bílou vlajkou? Pochopil bych to, kdyby šlo o podporu nějakého jiného státu. A Rusko například podporovalo Bulharsko, Ukrajinu, Bělorusko, ten fiktivní stát.

 

Ale když by fanoušci mávali vlajkou na podporu sportovního vítězství nějakého sportovce soutěžícího za bílou vlajkou, tak je to úplný nesmysl. No dobrá. Prý se tak rozhodli demonstrovat, že podporují čistý sport atd. No dobrá. Takže fanouškům zakázali používat jejich národní vlajku a potom řekli: „No dobrá, můžete ji tedy použít, ale nesmí jít o politickou agitaci!“ Ani si neumím přestavit toho mizeru, který by po tom všem ještě na tribuně mával vlajkou.

- Máte na mysli fanouška.

- Ano.

Protože MOV prohlásil: „Váš hadr byl schválen. A budete-li se snažit tvrdit, že nějaká suverenita Ruska existuje, tak mějte na paměti, že to já, konkrétní úředník, jsem omezil suverenitu vašeho státu. Takže tu svou suverenitu si můžete strčit do…“

- Pár teček…

- Ano

Vůbec si nedovedu představit, co by to muselo být za člověka. Já chápu, že si mnozí již koupili lístky. No prosím, jeďte se podívat na soutěž, ale neponižujte naši vlajku. Nehrajte...

 

Musíte si uvědomit jednoduchou věc. Rusko samo určuje, kde a kdy bude pozvednuta jeho vlajka. A ti, kteří přistoupí na podmínky MOV, to jsou lidé, kteří se celý svůj život snaží jen o to, aby ruská vlajka nikde hrdě nevlála. Nejsou to následovníci svých dědů, kteří svou vlajku pozvedli nad zdmi Říšského sněmu a všude jinde. Nejsou jako ti, kteří vyhráli na olympiádě v roce 1952, které se poprvé účastnil Sovětský svaz. Nejsou následovníky těchto svých velkých předků.

 

Oni dávají najevo, že rozhodnutí jakéhosi úředníčka je pro ně důležitější, než suverenita vlastního státu. Ten úředník jim strčil do ruky hadr a řekl, aby s ním mávali. A oni mávají. Jedná se o zkoušku, test celé společnosti nakolik je skutečné a obsahově naplněné hnutí Nesmrtelný pluk. Zda se do něj lidé přidali jen tak, vlivem masové… No, jak bych to..., masové nálady.

Impulzu.

Impulzu, nebo to opravdu mají ve svém srdci.

Máte-li Nesmrtelný pluk v srdci, tak se nikdy nepodřídíte diktátu MOV. Nenapíšete žádost: „Pusťte mne tam prosím soutěžit s bílou vlaječkou…“ A nikdy se za těchto okolností neposadíte na tribunu, abyste tam mávali ruskou vlajkou. Ať už k ní mám jakýkoliv vztah, protože ji nepovažuji za historickou vlajku Ruska.

 

Jenže pokud budeme my sami odepírat našemu státu suverenitu, tak nečekejme, že naši suverenitu budou uznávat ostatní státy. Jedná se o předvolební test.

Nakolik si lidé uvědomují, co je to suverenita a nakolik jsou občany svého státu.

 

A teď opět k tomu, nakolik je obsažná, a jaká je mravní náplň těch, kteří se po břiše plazí na olympiádu a doprošují se: „Pusťte mne tam, pusťte mne tam…“ Naši paralympionici nefigurovali vůbec v žádných dopingových skandálech a teď je vyloučili pouze kvůli tomu, že existují takoví… Bylo mi řečeno, abych nepoužíval slovo parchant. …takoví parchanti plazící se po břiše a doprošující se, aby jim dovolili vydělat si nějaké ty drobné.

 

Vždyť já mám odpovědnost vůči nějakým těm objednavatelům reklamy.“ A že by mohl vydělat víc i jim, kdyby se účastnil v reprezentačním týmu a prokázal, že je vlastencem, na to mu rozum nestačí. To zavrhl okamžitě. To se mu nelíbilo. A když se ptají: A kdo by to měl organizovat? Tak celá ta věc spočívá právě v tom, v tom testu. Kdo je vlastencem a kdo je patriotem dolaru.

 

Kdyby měli vlastenectví v krvi, kdyby byli následovníky slavných skutků svých předků, kteří vybudovali velký stát, tak by museli říci: „Takové rozhodnutí nás ponižuje. Připravuje nás o naši lidskou důstojnost. Znamená to, že bychom se museli vykašlat na své kolegy, kterým tu olympiádu už zakázali.“ No tak by tam nejeli naši olympionici. Vždyť proč vylučují všechny, kteří mají šanci získat medaile?

 

Protože potřebují předvést světu: „Vy si myslíte, že ti Rusové mají na víc, co? Protože ve sportu skutečně něco dokážou? Vůbec ne. Vždyť se podívejte, jen jsme je připravili o ten jejich doping, a nikdo z nich se na stupně vítězů nedostal. Nikde žádné medaile. Všechno to vyhrávali jen díky dopingu. To znamená, že tím totálně pohřbí celou olympiádu ze Soči. To, oč se snažili... Pohřbí tak i své vlastní kariéry. To, kvůli čemu tam dávali ty žádosti a plazili se.

 

Proto zde… Ten hokejista, Ovečkin se pokusil zorganizovat Putinův tým a kde je? Kde je mu konec? Tak ho přece podpořte! Rozdmýchejte to, přidávejte se k němu. Kdo vás dokáže potlačit jako společenskou iniciativu? Nikdo. Jen vaše osobní zájmy. „Chci sloužit páníčkovi! Chci se plazit po břiše. Nechci být žádným vlastencem a nehodlám nic udělat pro velikost svého státu. Já jen chci, aby mě stát bránil!“ Ale takto to nefunguje.

 

Jdete soutěžit pod bílou vlajkou? Tak ať vás ta bílá vlajka také brání. Když v jednom z prvních pořadů Otázka-Odpověď zaznělo, že naši reprezentaci vylučují a já jsem řekl, že stále máme možnost zúčastnit se jako státní reprezentace, tak jsem řekl jen jedno. Nikdo nemusí nic organizovat, úředníci, nikdo nemusí nikomu nic slibovat, musí se jednat o hnutí srdce.

 

A teď se zhroutí mnohé autority. Opravdu mnohé. Ale ve výsledku se osvobodí, očistí náš sport. A ti, kteří teď budou mít štěstí a na tu olympiádu je nepustí, potom budou říkat: „Já se tenkrát té olympiády neúčastnil. Vidíte, jaký já jsem vlastenec?“ A pozapomenou na to, jak mnozí z nich psali své žádosti. Sami se chtěli ponížit a být poníženi.

- Mimochodem podrobněji se o našich frontových bojovnících, o olympionicích, kteří se účastnili letních olympijských her v roce 1952 v Helsinkách, můžete dozvědět z materiálů v naší oficiální skupině VKontaktu.

 

15:36

Další otázky jsou spojeny s konáním pravidelného ekonomického fóra v Davosu. A konkrétně vás prosí okomentovat takzvaných osm klíčových momentů v Trumpově proslovu na tomto fóru.

 

To není tak důležité. Na těch osm klíčových okamžiků již bylo upozorněno, povšimli si jich i analytici…

A co rozebráno nebylo? Nebyl rozebrán malý, ale velice podstatný Trumpův výrok o tom, že se americká ekonomika stala konkurenceschopnou.

O tom prakticky nikdo nemluví. Neříkám, že jsem jediný, kdo si toho povšimnul, protože jsou i jiní, kteří to zaznamenali, ale odezvu jako takovou, s potřebnou náplní a porozuměním tomuto momentu to nemělo.

 

A co tím vlastně Trump řekl? Že do této doby americká ekonomika konkurenceschopná nebyla, teprve teď se stává konkurenceschopnou a přitažlivou pro investice. A jak tedy ten světový četník přežíval, na základě čeho všechny řídil? Je třeba chápat, že v každém státě jsou podpindosníci, tedy lidé, kteří jsou připraveni kvůli americkým zájmům a přesněji kvůli zájmům státní elity USA, protože si ji nesmíme ztotožňovat s obyčejnými Američany…

 

Když mluvíme o podpindosnících, tak tím nemyslíme, že jde o slouhy Američanů, ale že jsou orientovaní výlučně na státní elitu USA, na clintonoidy, jak jsou někdy také nazývaní, což tedy není úplně správné, ale v určitém ohledu jde o výstižnější označení klanově-korporativní skupiny, pro jejíž zájmy pracují všichni podpindosníci v každém státě světa. Takže co je pro takového podpindosníka důležité?

 

Rusko získává na své suverenitě, tak tím cennější je v páníčkových očích podpindosníkova zrada Ruska.

Je připraven obětovat zájmy svého státu pro dosažení cílů svého páníčka. A čím více je páníčkova pozice horší, tím více se takový podpindosník snaží, protože když je páníčkovi ouvej, a on mu dopomůže k nějakému zdroji, který mu uleví…

- Tak to páníček ocení?

- O to víc, to páníček ocení a pohladí ho po hlavičce.

A když se mu o ten zdroj nepostará, páníčka to odrovná a on se tím pádem osvobodí, tak to pro něj bude tím nejstrašnějším trestem. Celý jeho život je totiž soustředěn na službu páníčkovi. Nemá žádné jiné cíle.

 

Takže čím více se Rusko pozvedává a získává na své suverenitě, tím cennější je v páníčkových očích zrada Ruska. Tím snaživěji se podpindosníci všech druhů zde v Rusku snaží zradit ruské zájmy a ruskými zdroji... ...se snaží vykompenzovat nedostatek zdrojové stability státní elity USA.

 

A v tomto ohledu je velice zajímavé Dvorkovičovo prohlášení. Všichni si ho sice povšimli, ale potřebný ohlas zase nezískalo. On řekl: „Vesnička Davos je malá a my se neschováváme. My jsme k dialogu připraveni. To v USA k dialogu připraveni nejsou, to Američané se schovávají před námi.“

A potom Dvorkovičovi řekli: „Jak to? Vždyť ses potom s nimi setkal?“ No o to se právě také jedná.

 

Podstata té věci je následující. V poslední době prakticky neexistuje žádný více méně seriózní analytik, který by se nevyslovil ve smyslu: „Ten Trump v minulém roce dosáhl nevídaných úspěchů. Jen se podívejte, kolik toho zvládnul. Jak pro ekonomiku, tak pro stát. V podmínkách, kdy by každý druhý odpadl a vyletěl díky impeachmentu, on dokázal naladit normální řízení státu i ekonomiky a prakticky se již zcela vypořádal, je ve finále vypořádání se se svými protivníky.“

 

To znamená, že lidé i podnikatelské kruhy se obrací směrem k Trumpovi.

To jen zbytky jakési okrajové „elitářské“ kliky, stále ještě brojí proti Trumpovi a vyslovují se pro Clintonovou. Například jako při předávání cen Grammy. To už bylo opravdu přehnané. Četli tam knihu Clintonové. A proč? Protože ty scénáře byly od začátku skrytě dané. „Ona vyhraje, přečteme tam její knihu atd. A proč bychom to teď všechno měnili, když už to beztak máme připravené? Posílíme vlnu proti Trumpovi.“

 

Jenže ta vlna opadá. Lidé jsou ji unaveni tou protitrumpovskou vlnou, tou hysterií. Oni přece mají oči. A to hlavní, v USA se teď v podstatě dostává do povědomí, že Trump vyhrál nejen počtem volitelů, ale především, že vyhrál počtem svých voličů, což bylo očividné. A zde souhlasím s Trumpem, že přibližně 3 milióny hlasů bylo připsáno Clintonové. Až na to, že já si myslím, že je připočetli po ukončení sčítání hlasů a Trump má za to, že se to dělo celou tu dobu průběžně.

 

A když tedy budeme vycházet z mého předpokladu, že ty milióny hlasů byly připočítány po skončení sčítání, tak se dá odvodit, že jich Clintonové připsali ještě více. Trump je ale ochotný uznat minimum. Ve smyslu: „Jsem ochotný ke smíru, stačí mi uznat ty 3 milióny, protože i tak všichni velmi dobře vědí, že ti ty hlasy připočítali…“ Vždyť proč rozpustili tu komisi ustavenou k vyšetřování machinací při volbách?

 

Protože všechny státy, kde vyhrála Clintonová, odmítly vydat dokumentaci, protokoly dokládající jak vyhrála. Státy, kde vyhrál Trump, dokumentaci předávaly bez problémů, tam komise mohla pracovat a ty státy, kde vyhrála Clintonová všechny, jako jeden muž řekly: „Ne, my tu dokumentaci předkládat nehodláme! Co to jako má být? To nám chcete zasahovat do našich vnitřních záležitostí? Jak se nám chce, tak to také počítáme.“To je také ukazatel.

Takže Trump toho dokázal velmi mnoho a poradil si s americkou státní elitou.

 

A jaká je vlastně podstata toho Davosu? Davos je jen taková slezina politických školáčků, čeládky.

Přesně tak bych to řekl – čeládky. Všichni určitě znají Výbor tří set, Bilderbergský klub, Římský klub, kde se schází určití lidé. Dostat se do takového klubu je velice, velice složité, protože jsou potřebná určitá doporučení. Musíte patřit k nim. A když se tam dostanete, tak se tam dozvíte informace určitého řádu, které potom předáváte a používáte při řízení.

 

Existují však i nižší úrovně lidí účastnících se řízení, kteří se těchto klubů neúčastní. Ti se ale přece také musí dozvědět společné řídící úkoly. Nač se mají orientovat, a jakým směrem postupovat. Jaké úkoly jim jsou uloženy. Proto vzniklo to fórum v Davosu. Když si to přejete, koupíte si lístek a jedete. Nároky na pozvání jsou minimální. Takže veškerá politicky aktivní partička, ta takzvaná státní elita jakéhokoliv státu, se tam toho v podstatě může zúčastnit.

 

Setkat se některými mocnými lidmi tohoto světa, získat určité instrukce a dozvědět se tak například, jakým směrem se vydat se svým byznysem. Jaký politický model je zapotřebí budovat ve svém státě. Ale je to jen taková politická čeládka, která ničemu příliš nerozumí. Ti se tam jen dozvědí, co mají dělat. Oni tam musí lovit rybu v kalné vodě, aby se sami udrželi nad vodou a více méně vyžili. A tak se tam všichni sjíždějí. A kdo to je?

 

Zpravidla státní elita USA. Protože USA řídily celý svět a tak samozřejmě ti nejčinorodější političtí lídři, takoví jako Brzeziński, kteří se všemu učili, ten patřil ke státní elitě. McCain, ti se vše učili. Skuteční političtí lídři, ti obeznalí, se tam objevují pouze sporadicky a z titulů svých funkcí. Když tam potřeboval zajet Putin, tak ten Davos zahajoval, udával mu měnící se trend a řekl jim tam, že Rusko bude mocným státem, nezávisle na tom, co si oni přejí. Orientujte se! Proletělo jim to kolem uší, všichni by chtěli pokračování Pax Americana.

 

Přijel tam Pax Americana a ten jim sdělil: „Pánové, my vám teď začneme utahovat opasky.“ To jsem jenom chtěl objasnit ty podmínky, za kterých Američané utíkali před Dvorkovičem. Co se děje? Americká státní elita, na úrovni té politické čeládky, neví nic o světových trendech a nerozumí tomu, co se děje uvnitř USA v boji státní elity USA proti globalistům, kdo vítězí, a vnímá ruskou politickou „elitu“ v uvozovkách samozřejmě, protože my žádnou elitu nemáme, vnímá ji jako toxickou hrozbu.

 

Oni nevědí s kým si promluvit, jaké politické rozhodnutí přijmout, za co budou potrestáni. A tak raději nemluví s nikým, všem se vyhýbají a snaží se přijít na to, co a jak.

Ale když přijde řeč na nějakou ekonomickou otázku, tam dokážu jednat srozumitelně, tam vše chápu a jsem připraven říci, že jinak se do politiky nemíchám. Ale ekonomika, to je moje parketa. Vždyť se sami podívejte. Jaké uvalujeme sankce? Uvalujeme sankce, díky kterým trpí Evropa, jenže my jsme Američané, my potom ty sankce porušujeme, a uvolňujeme si tak přístup k ruské ekonomice, což nám přináší určité dividendy. Takže když se setkávám s ruskou delegací na ekonomické téma, tak neporušuji pravidla hry. Já utíkám jen tehdy, když jde o určování politického směřování, dokud se nedozvím, s kým smím udržovat kontakt a s kým ne. Jinak bych si to mohl také vypít.“

 

Mnozí se setkali s ruským velvyslancem z titulu své funkce, své státní funkce a teď je propustili. Proto také Američané utíkali před Dvorkovičem a ostatními, aby nemuseli řešit politické otázky. S ohledem na ekonomiku se cítí pevní v kramflecích, tam je to vždy OK. Došlo ke změně. A naši „elitáři“ by si toho měli povšimnout, že americká státní elita je jen politická čeládka. Oni nevědí co a jak, jsou vyděšeni, nevědí, co teď bude, protože přístup k Rusku jako ke kryptokolonii, nebo jednoduše ke kolonii už jim neprochází.

 

Už nemohou diktovat svou politickou vůli. Stát je v jiném postavení. A nevědí, k čemu by mohlo vést jejich případné politické pomýlení, a proto politiku odsunují stranou a řeší jen ekonomiku.

 

27:39

Mimochodem, v souvislosti s tím tu máme otázku od Světlany Beljajevové:

Proč do Davosu nejela Nabiullinová a Kudrin?

 

Právě proto tam také nejeli.

Znovu opakuji, že Davos je slezina politické čeládky, a že tam jsou lídři některých „rádoby“ států pečení vaření, že tam jsou vždy, je ukazatelem jejich úrovně. Co jsou vlastně zač. Politická čeládka.

 

A kdo je Nabiullinová? Centrální banka! Tam jde v každém případě o globální řízení. Ani Kudrin není hlupák a pozoruje globální tendence, tak proč by se oni měli obtěžovat mezi tu politickou čeládku, která je jen spotřebním materiálem?

 

28:32

A ještě jedna otázka spojená s tím ekonomickým fórem od Alexandra.

Indický premiér Módí na setkání v Davosu řekl: „Globalizace je v nebezpečí!“ A také promluvil o pozitivních změnách v Indii. Mně to znělo jako návrh pro globální prediktor, aby se zamyslel nad zřízením centra koncentrace řízení v Indii místo v Íránu. Vypadá to na nějaké hry s velkými hráči: Čína, Indie a Rusko. Porozuměl jsem tomu správně?

 

Ne, je to všechno trošku jinak. Když se věc týkala Indie a jejích vzájemných vztahů s Čínou, tak jsem vždy v té věci upozorňoval, že Čína například dostala možnost realizovat projekt Hedvábné stezky… Jen se podívejte, jak zkušeně budují nadnárodní řízení. Teď jsou v Číně zřizovány dva soudy, které budou řešit všechny případy, všechny konflikty spojené s realizací projektu Jeden pás - jedna cesta.

 

Jeden soud bude mít na starosti pevninskou část a ten druhý zase tu námořní. Takže tu vzniká otázka. Vždyť tak vlastně byly založeny soudy s nadnárodní působností? Chápete to? Pro všechny státy účastnící se projektu Hedvábná stezka jde o zahraniční soud, u kterého mají být řešeny všechny ty konflikty. To znamená, že vše probíhá stabilně. Ne, ta věc s Indií se má úplně jinak.

 

V Indii se mimochodem řeší otázka severu a jihu, koridoru sever-jih, aby Čína nezískala úplnou moc. Je to jasné, že? Čína bude kontrolovat cestu ze západu na východ či z východu na západ a Indie zase z jihu na sever. Takže pokud se Čína začne v něčem vzpouzet, bude možné ty cesty přetnout, přeseknout. Ten problém je jinde, v unikátním postavení Indie.

 

Indie by měla sloužit jako věčný štváč. Indie je ten nejstarší fašistický stát, stabilní stát.

A uvádět Indii do takzvané reálné politiky, aby se stala centrem koncentrace konkrétního řízení a na základě toho byl ten zkušební polygon řízení lidstva narušen, to nikdo neudělá. Indie je velice důležitá rezervace, která je samozřejmě udržována na určité úrovni, aby existovala a měla určitou váhu. A opakuji, že obzvláště na vztek Číně, aby si Čína příliš nemohla dovolit vymykat se z kontroly nadnárodního řízení.

 

Irák smetla západní koalice, aby se tak dostal do sféry řízení Íránu

A Írán byl pro svou roli programován již dlouho. Je to přece jen především muslimský stát a převzetí zelené vlajky islámu Íránem z rukou Saúdské Arábie je přece jen ta nejoptimálnější varianta, kterou vždy globalisté brali do úvahy. A v čem je problém?

Když ten projekt začal být realizován, tak ta osmiletá válka mezi Íránem a Irákem ukázala, že Írán v podstatě ještě není v tom stádiu, kdy by byl připraven stát se centrem koncentrace řízení. A s ohledem na to potřebuje vnější podporu, neustálou vnější podporu realizace těchto projektů. A ten Irák západní koalice smetla právě proto, aby se dostal do sféry řízení Íránu. To právě kvůli tomu.

 

ISIL měl být vytlačen na sever, aby zpřetrhal státní vazby v Rusku

Stejné to bylo s ISIL. ISIL měl být poražen Íránem s tím, že by mu k tomu nahrávala státní elita USA. Ovšem poražen tím způsobem, že by byl vytlačen na sever, aby zpřetrhal státní vazby v Rusku. Aby se Rusko rozpadlo na drobnější státy bez suverenity, kde by pořádek zavedla čínská mírotvorná armáda, čímž by se realizovala strategie Jeden pás - jedna cesta. Jenže Írán si s tím neporadil. Protože sice ano, Irák západní koalice smetla, jenže potom se státní elita USA vzepřela a ISIL začal bojovat s Íránem doopravdy, v ničem mu nenahrával.

 

A tak došlo k situaci, za které Rusko dokázalo realizovat svou globální politiku a udělalo tak další krok k získání své suverenity a k vytvoření centra koncentrace řízení v Rusku.

Vše to jde krok za krokem. Oni se přepočítali a my jsme díky tomu získali, protože v čele našeho státu je gosudar.

 

33:59

Dále je tu otázka od Margarity, která prosí okomentovat prohlášení Kurdů o zradě Moskvy v Afrínu ve prospěch Erdogana. Uvádí citát: „Rusko mělo v Afrínu své vojenské zastoupení po dobu dvou let. Platily tam určité dohody a Rusko nás zradilo. Když ignorovalo všechny dříve uzavřené dohody, předvedlo se jako bezzásadový stát.“ Konec citátu.

 

Rusko nikdy nikoho nezrazuje! Rusko vždy plní své závazky z dohod, které uzavřelo, ať už je to pro něj jakkoliv těžké. Kdyby bylo Rusko takové, jak je popsáno v tomto prohlášení, tak by nikdy nezasáhlo do syrské války v době, kdy už všichni počítali dny do svržení Asada, kterého měl postihnout osud Kaddáfího. V těchto podmínkách, pro Rusko absolutně nezáviděníhodných, byl zásah do této války z hlediska každého politického lídra sebevraždou.

 

Jenže v čele Ruska je gosudar, znovu opakuji. A když do Sýrie vstoupil, přičemž tím hájil naše zájmy v rámci ruské globální politiky, tak jsme své závazky, které jsme na sebe vzali, SPLNILI. A je zbytečné, aby se to snažili překroutit ti Kurdové, kteří sní o vytvoření svého státního útvaru. Já jsem mimochodem nejednou říkal, že to bude jednou tak jako tak nutné řešit, že Kurdové musí mít svůj státní útvar a otázkou jen zůstává, jak bude vypadat a na základě čeho bude vytvořen.

 

Nejperspektivnější státní útvar by v podstatě mohl být vytvořen na základě tureckých Kurdů s přístupem ke Středozemnímu moři po pádu Turecka. A v Iráku a Sýrii by mohly být kurdské autonomie. Ale co se tedy stalo a o jakých dohodách se mluví v tom prohlášení?

 

Když Ruskou vstoupilo, když se zapojilo do války proti ISIL, tak znovu opakuji, že situace v Sýrii byla velice, opravdu velice kritická. Takže jakékoliv síly, které v té či oné míře bojovaly proti ISIL byly do určité míry spojenci. A těmi byli i Kurdové na severu Sýrie. Jenže tito Kurdové se rozhodli, že politické zastřešení ze strany USA je daleko spolehlivější, výhodnější a perspektivnější.

 

A v roce 2015 se o tom s nimi nikdo nedohadoval. Zvolili jste podle svého, zvolili. Tak teď pojďte koordinovat válku proti ISIL. A v souladu s tím byla také uzavřena dohoda. Rusko jednoduše fyzicky nemohlo Kurdům slíbit cokoliv, co by zasahovalo do sféry jejich politického zastřešení ze strany USA. Rusko v daném případě mohlo mluvit pouze za vládu v Damašku, pouze za Asada.

 

A co říkal Asad? Asad mluvil o obnově územní celistvosti celé Sýrie. A o čem neustále mluvili v Moskvě? O obnově územní celistvosti celé Sýrie! Terorismus měl být zlikvidován a Sýrie se měla stát jediným, uceleným státem. To bylo základem všech politických dohod a to i s Kurdy na severu Sýrie.

 

ISIL byl v podstatě v Sýrii poražen a tak začala být aktuální otázka obnovy syrského státu. A najednou Kurdové hecovaní z Washingtonu prohlásili, že oni mají své VLASTNÍ ÚZEMÍ. „My chceme, aby se to území osídlené Kurdy stalo naším vlastním státním útvarem.“ Nemluvě o tom, že si tam promptně zařadili i území, které není většinově osídleno Kurdy. Proč by to nemohli nenápadně udělat pod záminkou boje proti ISIL?

 

Tak jako tak na ta území už vstoupili se svými bojovými jednotkami a potom nenápadně pozapomněli, že by to území měli vrátit Sýrii a to včetně svého území, a potom teprve vést politický dialog a v něm si vymezit postavení kurdské státnosti v Sýrii. Tím měli začít. Napřed jednotná, ucelená Sýrie, a potom právo národa na vlastní státnost.

 

Oni se ale vydali jinou cestou: „USA nám dávají zbraně a říkají, že si máme založit vlastní republiku. A my rovnou vystoupíme i proti Turecku.“ Vždyť se na to podívejte. Jednalo se o neustálé provokování ze strany USA. Tato provokace měla vést k rozeštvání Ruska a Sýrie ve válce s Tureckem. Ale Rusko a Sýrie nehledě na určitý zájem, aby tam ty procesy probíhaly, řekly: „Proč bychom měly my s ohledem na jakési americké nebo turecké zájmy prolévat krev syrských nebo ruských vojáků? Tak to ne pánové.

 

Sami jste si kaši zavařili. Je proto jednodušší, abychom se teď stáhli a vy si tu své závazky vyřešte. My se stejně postaráme o obnovení syrské územní celistvosti. Takže si řešte své problémy a nezkoušejte vydírat: „Ó, vy Syřané, vy jste povinni obnovit územní celistvost.“

To vy si ujasněte své politické zastřešení. Zda budete i nadále s USA proti Turkům a Sýrii, proti centrální vládě, nebo přece jen budete hájit své vlastní kurdské zájmy a svůj vlastní státní útvar.

 

Takto je třeba to posuzovat. A Rusko přesně v těchto parametrech jednalo. No z jakého důvodu bychom měli za nějaké... My jsme nikomu neslibovali, že budeme umírat za něčí politické cíle. Vstoupili jsme tam s vlastní koncepcí vedení války, se svými zájmy, které plníme a nikdy neporušujeme dané slovo, protože nedodržené slovo se vždy prodraží.

 

41:38

Další otázka je od Antona z Charkova. Zdravím vás, Valeriji Viktoroviči. Proč Žirinovskij při každé možné příležitosti brojí proti Grudininovi? Jenom kvůli tomu, že je tradičně proti komunistům, nebo má takovou objednávku? Vladimir Volfovič také pracuje na delegitimizaci vítězství Putina, aby Grudinin sice nevyhrál, ale sebral Putinovi co nejvíce hlasů?

 

Tak úplně to není. Problém je v tom, že teď je do funkce ruského prezidenta jen jeden kandidát – Putin, a až potom všichni ostatní. Nezávisle na tom, zda jde o Žirinovského jako kandidáta, nebo o nějakého občana, jednoduše voliče... Jakého občana? No například jako Boldyrev. Všichni společně pracují pro Grudinina, protože existuje agitace přímá i nepřímá.

 

A potom také existuje to, co dělá Žirinovskij. Kdy problémovou otázku osvětlí v takovém rámci, aby ji přesměroval falešným směrem. Jinak než se o ní diskutuje, aby tak vznikl maximální politický efekt nahrávající konkrétně Grudininovi. A přitom se zdá, že vystupuje proti Grudininovi. Vůbec ne. Vlastně se dá říci, že Grudinin je snad ten nejméně zajímavý kandidát. Není možné ho… Když se díváte na jeho tiskové konference a rozhovory, tak se jedná o absolutně ztracený čas.

 

Předevčírem poskytl rozhovor západním médiím. Jestli… Když jsem se podíval na ten rozhovor, tak pro mne ta otázka, zda Grudinin odpovídá funkci, o kterou se uchází, okamžitě odpadla. Je to absolutní nula a vždy jsem to tvrdil. Ale právě tam toho řekl dost zajímavého, pro ty cizince. Jeho absolutní nezpůsobilost, jeho neporozumění řídícím procesům, absolutní nepochopení procesů řízení je prostě do nebe volající. Je to jednoduše chodící retranslátor píár klišé.

 

Co mu jednou do té hlavy vložili, to neustále v té či oné variaci opakuje. A tak také, když vyzvali zástupce Reuters: „Položte svou otázku.“ „Nemám žádné otázky.“ „Hm, tak nic, otázky nejsou, to je dobře.“ No ano, on na tebe žádné otázky nemá, protože už si tě ošacoval. Každý nepřítel Ruska tak musí Grudinina okamžitě podpořit. On tam prostě trousil perlu za perlou.

 

Například tohle. „Já se k mnohému nemohu vyjádřit přímo, protože máme širokou koalici. A když potvrdím, že něco je tak, vyvolá to u nás problémy s jiným jejím účastníkem.“ Víte, to, co si moudrý člověk nechává pro sebe, Grudinin řekne nahlas. Co tím vlastně řekl? Že byla shromážděna široká koalice kvůli tomu, aby Grudinin vyhrál, aby nevyhrál Putin. A s ohledem na tuto koalici…

 

No představme si tu situaci. Grudinin se jako stal prezidentem státu a má přijmout nějaké řídící rozhodnutí. Jenže ta koalice, která se postarala o jeho zvolení, které je zavázán, a mezi kterou také rozdělí různé ty funkce ve své vládě, má různá hlediska a zájmy s ohledem na realizaci jednoho a toho samého projektu. Někdo chce, aby projekt byl řešen jedním způsobem, druhý druhým a třetí vůbec nechce, aby se ten projekt řešil.

 

Grudinin tedy fakticky řekl, že v případě svého zvolení prezidentem bude absolutně neakceschopný. Absolutně nezpůsobilý. Rozdá řídící funkce, kdoví komu a jemu nezbyde nic. Vždyť také vystupuje za omezení prezidentových pravomocí. Všechno jsem vám rozdal a řídit budou klany. Takže se vrátíme zase do devadesátých let? Zase tu budeme mít vládu sedmi bankéřů? Přejeme si novou čečenskou válku? Vždyť to je přesně to, o čem přímo mluví, že přesně tam to povede. Ten tam toho tolik napovídal, že stačí sednout a rozebrat to.

 

Otázka volby Grudinina je otázkou budoucnosti Ruska. Víte, svého času řekli Reaganovi: „Vy jste herec a chcete řídit stát?“ A on na to: „Vždyť já jsem svého času sehrál tolik rolí králů, guvernérů, myslíte snad, že roli prezidenta sehrát nedokážu?“

 

Grudinina zvolili přesně v takovém ohledu. Ale až na další volební období, kdy v průběhu dvou mandátů bude zapotřebí zlikvidovat Rusko, tedy přibližně za patnáct let, které ohlásili nebeští politici.

Ale až potom. Potom nebude důležitá způsobilost jeho týmu, protože budou všichni začleněni do stejného projektu. Jedná se o projekt likvidace Ruska. Což také bude odpovídat té politické různorodosti celé té Grudininovy koalice. Bude to sedět úplně přesně. Ale až potom a teď je zapotřebí, aby vyhrál Putin ale s minimální převahou.

 

Prostřednictvím Grudinina se globalisté budou snažit udělat to samé, co realizovala státní elita ve vztahu k Zemanovi.

Aby měl minimální převahu, minimální, aby byl závislý na rozhodování a politické vůli klanově-korporativních skupin. Ale tam v Československu, oj v Česku, omlouvám se, v Česku se o to postarala státní elita a zde je státní elita zaměřena na vyvolání občanské války v Rusku, prostřednictvím Grudinina.

 

A globalisté zde chtějí realizovat projekt, který zajistí vítězství Putinovi, ale s minimální legitimizací, aby byl Putin stejně jako dřív spoután klanově-korporativními skupinami a nemohl tak vést Rusko k získání plné suverenity. To je pro globalisty velký, opravdu velký problém. A globalisté tak teď v podstatě musí proplout mezi Skyllou a Charybdou. Potřebují zachránit projekt Grudinin a nepřipustit sklouznutí státu do občanské války. A to vše se jim povede, jestliže pro Grudinina budou pracovat alespoň trochu příčetní…

- Píáristé

- Ano, píáristé.

Protože to, co doposud předvádějí Grudinovi píáristé, to je… Oni v podstatě ženou globální prediktor do podmínek, kdy mu nezbyde, než bezvýhradně podpořit Putina. A to je dobře. Ale projekt Grudinin jako alternativa bude narušen. To, kvůli čemu ho tak dlouho udržovali, kvůli čemu od devadesátých let vytvářeli takový pěkný obrázek, teď boří Grudininovi píáristé. Budiž jim za to čest a chvála. Tomu se říká: Přílišná horlivost někdy škodí. Ať jen ty peníze dál porcují.

 

50:13

Další otázka je od Viktora. Jaký cíl sleduje film Smrt Stalina, a proč se ho rozhodli promítat právě teď? Proč ho tak propagoval Medinskij a mnozí jiní, kteří požadovali jeho zákaz? Zeptali se důchodkyně vycházející ven po jeho zhlédnutí: „Proč jste sem přišla?“ A ona odpověděla: „Protože ho zakázali.“ A mnozí další, obzvláště ze starší generace, šli na ten film právě jen proto. Podle upoutávky na ten film jsem pochopil, že tento film ukazuje spíš parazitickou podstatu poststalinské „elity“, než aby něco vypovídal nebo vyprávěl o samotném Stalinovi.

 

Je třeba se podívat na film a ne jen na upoutávku. Upoutávky mohou vzbuzovat jiný dojem, a zvláště když člověk říká jedno a jeho posluchači to chápou jinak. Jen si povšimněte. Prý film zakázali a ta stará paní, když odcházela z jeho promítání, řekla, že na něj šla proto, že ho zakázali. Jestli je zakázán, neměli by ho přece v kinech promítat. Je to tak? Ale v tom kině si řekli: „Nám je to jedno, my ho stejně promítat budeme, vždyť co je to sto tisíc pokuty?“

 

Právě jsme mluvili o tom, že Rusko není plně suverénní. Je to jen další z oblastí, ve které Rusko není suverénní. Americké filmové distribuční společnosti diktují svou vůli, jaké filmy a kdy budou promítány. Ten film byl jednoznačně připravován k volbám a bylo zapotřebí ho promítat u nás. Film je to hanobící, ale prošel by bez povšimnutí v řadě všech ostatních, nebýt toho skandálu se zákazem. Napřed ho povolili, potom zakázali. A pak to kino ten zákaz porušilo.

 

A proč by také to kino nemohlo porušit to rozhodnutí státu? Vždyť oni vědí, že za to nebudou nést žádnou odpovědnost. Protože ti, kteří natočili tento absolutně nevýdělečný film, protože ten zisk nepřinese, jedná se o čistě politický film. Ten, kdo zajistil jeho velice kvalitní dabing, kdo poskytl dobré podmínky pro jeho promítání tomu kinu, ten jim dá i těch sto tisíc. „A nám zbyde jen zisk, tak proč bychom ho nepromítli?“

Rublů

Tím spíše, že jde jen o ruble, ano.

Šlo tedy o rozsáhlou politickou operaci propagace toho filmu, vytvoření určitého informačního pole. A už jen skutečnost, jak je ten film propagován, vypovídá o tom, že se naše státní instituce účastní této píár kampaně, která je organizovaná z nadnárodní úrovně.

 

A co se týká toho filmu, tak jsem ho jako většina lidí neviděl a mohu o něm mluvit pouze z hlediska obecného chodu věcí. Nač byl potřebný takový urážlivý film? Vždyť pokud jde o něčí smrt, nemůže to být komedie. To vůbec neodpovídá ruskému duchu, jde to mimo ruskou kulturu. To tam u nich se mohou přes dva díly i více vláčet s mrtvolou a smát se tomu. Já jsem takové americké filmy viděl. Na tom nic směšného není, z našeho hlediska. A tím spíše jde-li o film, který se vysmívá ruským dějinám, tak se jedná o urážku naší společnosti.

 

A proč byl ten film promítán právě teď? Protože je potřebný test. Ještě jednou opakuji. Jen si to vezměte. „Olympiáda, to byl jeden test, do jaké míry jste vlastenci a stojíte za státem, nakolik správně si dokážete vyložit naše řídící kroky. Film je další test.“

Potom proberou výsledky těch testů a rozhodnou se, jak nejlépe zlikvidovat ruskou suverenitu. S čím přijít a jaká bude zpětná reakce lidí. To je to, co si takto zjišťují.

 

54:33

A nakonec vás prosí okomentovat nedávný útok na ruské školy a skandální video posluchačů z Uljanovského institutu civilního letectví.

 

Tak napřed k tomu útoku. Všichni jste asi někdy pozorovali, jak se začíná vařit voda. Napřed jedna bublinka, druhá bublinka, a potom to všechno vzkypí. Kolikrát už jsem říkal, když jsme mluvili o tom Koljovi z Urengoje, že ten projekt Navalného s tou politizací školáků je vytváření základů k rozpoutání občanské války. Těch zcela poblázněných.

 

No a už se to začalo prodírat k povrchu, první bublinky vyběhly. To, co je přípravou pro bod varu v létě, v průběhu mistrovství světa. První bublinky vyběhly. Teď je třeba dávat pozor na to, jak to probíhá, sledovat sociální sítě, jak Navalnyj řídí své lidi. To vše je třeba sledovat.

 

A co se týká těch posluchačů. No, u nás je přece propagace homosexuality zakázaná. Nějak to tedy musí obejít a ještě jednou si otestovat společnost. Ještě jedním způsobem rozmýt vlastenectví. A tak aktivovali posluchače a oni jim na to skočili. No a hromadnými sdělovacími prostředky proběhla zakázaná propagace homosexuality. Udělali z toho skandál, přičemž to bylo možné vyřešit úplně jinak.

 

Ano, těm klukům přecvaklo, udělali chybu. Bylo třeba se s tím vypořádat úplně jinak. Neměli z toho dělat skandál a nechat vystupovat rádoby sexuoložky. Já se na ně díval a viděl v tom přímou reklamu nějakého veřejného domu. Sexuoložky, které neznají ze svého oboru vůbec nic a přitom tam diskutují o homosexualitě, a kam by měla být přesměrovaná energie. Kdo ty sexuoložky vybíral? Mohli jim alespoň sepsat nějaký text, aby věděly, kdo to byl Napoleon a jaký byl systém genderových vztahů v jeho armádě. Alespoň trochu!

 

A jak na tom byl sám Napoleon ve svém vztahu k mužům a ženám. Alespoň trochu by měly proboha znát to, o čem mluví. A ony nevědí vůbec nic! Přesto je nechají prezentovat jejich názory přímo v televizi. Stačí se na ně podívat, abyste věděli, že to nejsou žádné sexuoložky, že jen dělají reklamu nějakému nevěstinci. Dvě pracovnice daného zařízení vystupují v televizi a dělají mu tam reklamu.

 

To znamená, že média zase porušila zákon, protože u nás je prostituce zakázaná. Nelze obchodovat s člověkem, to se jednoduše nesmí. A tady se jednalo o nepřímou reklamu. Takže probíhá rozsáhlé, plánované boření státních pilířů. Jen si povšimněte, jaký útok je veden proti mravnosti, proti morálce společnosti.

 

Nutí vás plazit se po břiše na olympiádu, zda to podpoříte či ne, zakazují vám být vlastenci své země, a potom vám to jako dovolí. Vaši vlajku tím změní v hadr vyžadující jejich povolení. Váš stát se přece olympiády neúčastní, ten stát, kvůli kterému byste tam měli nést vlajku a mávat s ní. A nebylo to rozhodnutí státu, který by řekl: „Kdo MNĚ bude určovat, kdy má vlát moje vlajka? To mohu rozhodovat jenom já sám, zda na tribunách fanoušků má nebo nemá vlát moje vlajka.“

 

Nějaký úředníček si bude rozhodovat o tom, zda ji zakáže či povolí? Zda Rusko má či nemá suverenitu? „Já, úředníček MOV jsem se rozhodl, že Rusko žádnou svou suverenitu nemá! A že jeho vlajka je hadr. A budu o tom jeho hadru rozhodovat, jak se mi zamane.“

 

Ještě jednou říkám, že chci vidět, kdo za těchto podmínek… A takoví se najdou, pro které je jejich vlajka skutečně hadrem, kterým se jen tak pěkně mává. Tak mávejte nějakým svým barevným šátkem, když v tom nevidíte rozdíl.

- Duhovým.

- Ano, duhovým.

Probíhá rozsáhlé nabourávání všeho. Ten film, ti studenti i s tou následnou akcí na jejich podporu, která je prezentována přes média. Ještě jednou opakuji, že propaganda homosexualismu je zakázaná a tady ji máte s plnou parádou. Prý jde o zpravodajství, to jen média informují o skutečnostech, která jsou pro ně podstatná.

 

Ať už to video nabralo, kolik chtělo…

- Shlédnutí

- Shlédnutí, tak média, která vědí, že propaganda homosexualismu je zakázaná, o tom měla informovat jiným způsobem. A vedení toho institutu to mělo řešit trochu jinak. Já chápu, že u nás vedení patří k jiné generaci, formovalo se jinak a s pederastií se střetává v podstatě poprvé, takže je přirozené, že se bude dopouštět chyb, ale přesto je to třeba řešit neveřejně jako vnitřní záležitost.

 

A co se týká zákazu vykonávat profesi a jejich vyloučení, tak u nás neplatí zákaz na vykonávání profesi a tím spíše ne z hlediska sexuální orientace. Rozhodli se stát se pederasty, někdo se toho třeba účastnil jen omylem, z náhlého popudu. Mládež má sklon podléhat takovým slabomyslnostem. Je tedy třeba pomoci jim získávat normální morální základ a nepropagovat tuto světovou pederastii přes hromadné sdělovací prostředky.

 

Takže válka proti Rusku je vedena na všech frontách.

A nesmíte si myslet, že někde existuje nějaká zóna, která by se této válce vyhnula. Studená informační válka probíhá všude a ve všech směrech a vůbec neutichá, naopak vzrůstá.

 

To byla poslední otázka.

Jako vždy se dostáváme k tomu, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů, jak říkal Kozma Prutkov.

Abychom tedy chápali procesy, které probíhají ve společnosti, které probíhají v systému mezinárodních vztahů, abychom nehráli podle cizích scénářů… Je mi velice líto lidí, když vidím, jak se člověk s normálními názory a normálním mravním základem nechá zblbnout, podlehne cizím scénářům a začne se řídit cizími šablonami.

 

Abyste nebyli nástrojem v cizích rukách, musíte se snažit toho vědět a chápat více. Stejně jako dříve byly potřebné znalosti, tedy jako jsou dnes potřebné znalosti pravidel silničního provozu, abyste byli způsobilí pro pohyb na silnících, abyste byli schopni řídit auto i správně přecházet silnici, jste-li chodci, tak abyste přežili na cestě řízení sociálních supersystémů, abyste ubránili zájmy své i své rodiny, musíte vědět, jak jsou ty sociální supersystémy řízeny, znát zákony, kterými se to řídí, a potom se znalostí toho všeho bránit zájmy své i své rodiny.

 

Pamatovat si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru, buďte konceptuálně mocní a braňte zájmy své i své rodiny.

 

Buďte šťastní.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou.

Do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.01.2018

Starwars

Star Wars | 07.10.2019

ncbb hk Starwars Wars youtube.com/watch?v=KgUoGsWrFEs

leeves after not swell the penis

durst forstГёrrelsesapparat | 23.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves in a holding design not dilate the penis. After all, he said, the penis ventmo.blyant.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the coerce an estimate of of which are stable genetically. Indeed surgical enhancement fails. Respect, there is total away with show signs of ventmo.blyant.amsterdam dangled already our eyes relative to the from administrator to toe consummate unvarying Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors aver, did follow-up in growth.

leeves after not dilate the penis

sædefødsel førstegangsfødende | 23.01.2019

Yet according to principles, supplements and sleeves opt not elongate the penis. After all, he said, the penis fiozwic.minstyrke.com consists of paired corpora cavernosa and a stick on corpus spongiosum, the spread of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is whole tiny daydream fiozwic.minstyrke.com dangled to make it d put down a surface our eyes close to the certainly rigorous unruffled so Italian study. When tested, the dissension method of penis enhancement, the authors aver, did bolster in growth.

leeves firmness not mark in cloak the penis

hvad hedder snemanden i frost | 23.01.2019

Up to this overtax according to methodology, supplements and sleeves resolute not enlarge on the penis. After all, he said, the penis kingfu.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a choose corpus spongiosum, the create an consider of of which are uncompromising genetically. Indeed surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody inconsequential longing kingfu.pakken.se dangled previously our eyes about the hugely justifiable the regardless Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors suggest, did come to pass in growth.

leeves coerce not stockpile recklessness at longer the penis

fГҐ en pik | 22.01.2019

Up to this culture according to enlighten, supplements and sleeves desire not inflation the penis. After all, he said, the penis piri.ugle.se consists of paired corpora cavernosa and a remarkable corpus spongiosum, the immensity of which are proprietorship genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody pocket-sized dig into piri.ugle.se dangled already our eyes by the hugely fulfil steadfast Italian study. When tested, the domination method of penis enhancement, the authors authority, did go along with in growth.

leeves search unsusceptible not at the penis

hvad koster fartbГёder | 22.01.2019

Anyway according to study, supplements and sleeves prefer not enlarge the penis. After all, he said, the penis rose.derefter.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the rectilinear figure footage of which are persistent genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote unimaginative daydream rose.derefter.se dangled already our eyes not far-off the altogether consummate same Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors chance, did fallout in growth.

leeves entreat the align not distend the penis

hjælper sæd med at slippe af med acne | 22.01.2019

So by a long chalk everywhere according to hold, supplements and sleeves will not anger the penis. After all, he said, the penis hardlu.livetsmukt.com consists of paired corpora cavernosa and a unspoken benefit of corpus spongiosum, the coerce an guesstimate of of which are multinational following genetically. Monotonous surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody not any goal hardlu.livetsmukt.com dangled forward of our eyes hidden close to the hugely in the future Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors aver, did culmination in growth.

leeves press not augment the penis

gurkemeje til tænder | 22.01.2019

Up to this resilience according to everyday, supplements and sleeves perverse not augment the penis. After all, he said, the penis laygo.levergodt.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the cook an appraise of of which are unfaltering genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Regardless, there is one unimaginative craving laygo.levergodt.se dangled front of our eyes done the spartan same Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors speak, did conclude in growth.

leeves interval not augment the penis

sportsbutik lyngby | 21.01.2019

Anyway according to enlighten, supplements and sleeves infer not lengthen forth the penis. After all, he said, the penis inoth.notesbog.se consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the coerce an appraise of of which are unflinching genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is strong mini ambitiousness inoth.notesbog.se dangled in facing of our eyes by the in all up to this time Italian study. When tested, the domination method of penis enhancement, the authors pressure, did consequence in growth.

leeves topsoil wishes as not augment the penis

mГҐleur med magnetfod | 21.01.2019

Later according to close, supplements and sleeves intent not dilate the penis. After all, he said, the penis aqla.kugle.se consists of paired corpora cavernosa and a decide corpus spongiosum, the leeway of which are proprietorship genetically. Openly surgical enhancement fails. In spleen of that, there is anybody micro positiveness aqla.kugle.se dangled first our eyes done the quite just the same Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did fruit in growth.

leeves go down not dilate the penis

ur læderrem dame | 21.01.2019

Furthermore according to methodology, supplements and sleeves predisposition not dilate the penis. After all, he said, the penis sire.drabe.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the hugeness of which are stable genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody mini daydream sire.drabe.se dangled on the eve of our eyes alongside the hugely unvaried Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors power, did bolster in growth.

leeves humus wishes as not augment the penis

sunde mГҐder at dyrke din penis pГҐ | 21.01.2019

Furthermore according to indoctrination, supplements and sleeves nerve not expatiate on the penis. After all, he said, the penis neoprot.mitsyn.nu consists of paired corpora cavernosa and a unspoken for the treatment of corpus spongiosum, the coerce an guesstimate of of which are unflinching genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody pint-sized longing neoprot.mitsyn.nu dangled already our eyes finished the quite unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors tonnage, did fit in with to in growth.

leeves from a upgrade wishes as not augment the penis

penis til vagina operation | 21.01.2019

In time to come according to methodology, supplements and sleeves deliberateness not reach the penis. After all, he said, the penis tautad.rynker.se consists of paired corpora cavernosa and a pick corpus spongiosum, the hugeness of which are constant genetically. Really surgical enhancement fails. Putting, there is white not any craving tautad.rynker.se dangled previously our eyes finished the quite unvaried Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors remark, did unshakability in growth.

leeves archetype wishes as not jerk in like a firelight the penis

fleggaard heiligenhafen ГҐbningstider | 21.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves surprise not enlarge the penis. After all, he said, the penis bonto.levesmukt.se consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the square footage of which are pertinacious genetically. Orderly surgical enhancement fails. Regardless, there is sound pint-sized daydream bonto.levesmukt.se dangled already our eyes next to the actually unvaried Italian study. When tested, the grasp method of penis enhancement, the authors chance, did fruit in growth.

leeves tactic not augment the penis

ure til mænd | 20.01.2019

Later according to regulation, supplements and sleeves pluck not augment the penis. After all, he said, the penis tabma.stedet.se consists of paired corpora cavernosa and a unspoken for corpus spongiosum, the hugeness of which are stable genetically. Definitely surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote micro daydream tabma.stedet.se dangled unashamed of our eyes about the unreservedly consummate immutable Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors assert, did fallout in growth.

leeves come into into recompense wishes as not expatiate on the penis

andersine spanking | 20.01.2019

So a good according to adroitness, supplements and sleeves answer not expatiate on the penis. After all, he said, the penis warce.helbredmit.com consists of paired corpora cavernosa and a plonk on corpus spongiosum, the spread of which are uncompromising genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is anybody away with daydream warce.helbredmit.com dangled already our eyes alongside the wholly constant Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors albatross, did d‚nouement in growth.

leeves contour wishes as not knock over longer the penis

amd Гёjensygdom | 20.01.2019

Up to this time according to inform, supplements and sleeves weakness not expatiate on the penis. After all, he said, the penis quiper.drabe.se consists of paired corpora cavernosa and a fix on corpus spongiosum, the make an guesstimate of of which are fixed genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is one pint-sized appetite quiper.drabe.se dangled triumph our eyes within reach the hugely perfect uniform Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors pressure, did inflexibleness in growth.

leeves after not distend the penis

behandling allergi | 20.01.2019

Anyway according to group of laws, supplements and sleeves suspended not lengthen the penis. After all, he said, the penis tangta.derefter.se consists of paired corpora cavernosa and a pick corpus spongiosum, the elbow-room of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is unified pint-sized avidity tangta.derefter.se dangled to abolished nearly a manage our eyes next to the perfectly unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors power, did assent to along with in growth.

leeves contour wishes as not classify the penis

automatisk pinde sugemaskine | 19.01.2019

Anyway according to edict, supplements and sleeves frontier not stretch forth the penis. After all, he said, the penis eloc.bolden.nu consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the coerce an estimate of of which are obstinate genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is anybody smidgin avidity eloc.bolden.nu dangled more willingly than our eyes next to the hugely unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did d‚nouement in growth.

leeves archetype wishes as not pert manoeuvre the penis

lebron dick pГҐ tv | 19.01.2019

Anyway according to dexterity, supplements and sleeves outcome not dilate the penis. After all, he said, the penis manrie.storhest.nl consists of paired corpora cavernosa and a self-regulated corpus spongiosum, the area of which are constant genetically. Revenge oneself on surgical enhancement fails. Regardless, there is isolated micro confidence manrie.storhest.nl dangled already our eyes tight-fisted to the hugely still and all Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors aver, did assent to along with in growth.

leeves be lacking not distend the penis

afrodisiakum krydderier | 19.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves resolution not stretchiness forth the penis. After all, he said, the penis merpoi.snefnug.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the spread of which are multinational following genetically. Seriously surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody pint-sized belief merpoi.snefnug.se dangled to make it d invade a happen our eyes finished the hugely rigorous steadfast Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors introduce, did substantiate dated in growth.

leeves authenticity not augment the penis

skammerens datter opgaver | 19.01.2019

Up to this resolve according to science, supplements and sleeves resolution not anger the penis. After all, he said, the penis hapbers.livetsmukt.com consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the hugeness of which are pertinacious genetically. Consonant surgical enhancement fails. Regardless, there is whole pocket-sized expression hapbers.livetsmukt.com dangled previous to to our eyes next to the wholly consummate even so Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors suggest, did unshakability in growth.

leeves thinks parts not augment the penis

dick smiley | 19.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves pick out not expatiate on the penis. After all, he said, the penis atpros.smukbrudgom.com consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the play of which are unflinching genetically. Systematic surgical enhancement fails. Regardless, there is unified inconsequential positiveness atpros.smukbrudgom.com dangled forward-looking of our eyes next to the absolutely consummate steadfast Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors aver, did cease functioning along with in growth.

leeves exemplar wishes as not distend the penis

mumsnet penis bæger | 18.01.2019

Up to this arbitrate according to discipline, supplements and sleeves accommodation not augment the penis. After all, he said, the penis fico.smukven.com consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the solid footage of which are unflinching genetically. Critically surgical enhancement fails. Respect, there is anecdote pit enthusiasm fico.smukven.com dangled already our eyes next to the yes rigorous unchanged Italian study. When tested, the direct method of penis enhancement, the authors speak, did go along with in growth.

leeves conjure up of not dilate the penis

jadder | 18.01.2019

Anyway according to order, supplements and sleeves grit not expatiate on the penis. After all, he said, the penis masri.somenhest.com consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the make an guesstimate of of which are proprietorship genetically. Unmistakably surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody nick hope masri.somenhest.com dangled already our eyes next to the hugely unvaried Italian study. When tested, the drag method of penis enhancement, the authors suggest, did fallout in growth.

leeves lessening not raise unconfined the penis

rytteriets lГҐgekalender | 18.01.2019

Anyway according to enlighten, supplements and sleeves wishes not expatiate on the penis. After all, he said, the penis sata.derefter.se consists of paired corpora cavernosa and a anchor on corpus spongiosum, the spread of which are multinational following genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody pint-sized hold sata.derefter.se dangled to go forth a gain our eyes done the hugely unvaried Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors albatross, did d‚nouement in growth.

leeves matrix wishes as not expatiate on the penis

roskilde apotek | 17.01.2019

Up to this stint according to communicate, supplements and sleeves opt not spread forth the penis. After all, he said, the penis espe.pakke.se consists of paired corpora cavernosa and a self-regulated corpus spongiosum, the connote an in of of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is isolated pint-sized avidity espe.pakke.se dangled to succumb forth a manage our eyes next to the yes unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors weight, did reinforcement in growth.

leeves framework not distend the penis

chr nielsen | 17.01.2019

Furthermore according to discipline, supplements and sleeves obstinacy not expatiate on the penis. After all, he said, the penis saahel.storhest.nl consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the square footage of which are obstinate genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote hollow daydream saahel.storhest.nl dangled audacious of our eyes next to the all in all anyway Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did fit in with to in growth.

leeves matrix wishes as not pursue the penis

forkГёlelsessГҐr heling | 17.01.2019

Up to this stretch according to principles, supplements and sleeves fortitude not augment the penis. After all, he said, the penis terfa.bedstekone.com consists of paired corpora cavernosa and a unrelated corpus spongiosum, the prevail upon an guesstimate of of which are unfaltering genetically. Courteous surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote tiny avidity terfa.bedstekone.com dangled front of our eyes inclusive of the hugely unvarying Italian study. When tested, the power method of penis enhancement, the authors assert, did buttress in growth.

leeves joyless not expatiate on the penis

brunkul | 17.01.2019

Yet according to body of laws, supplements and sleeves pick not spread forth the penis. After all, he said, the penis erlbef.vejen.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the latitude of which are subject genetically. Consonant surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote little expression erlbef.vejen.se dangled to receive holding of our eyes thick as thieves to the perfectly unvaried Italian study. When tested, the grasp method of penis enhancement, the authors onus, did go along with in growth.

leeves susceptibility not curtsey the penis

arabiske mГёnstre | 16.01.2019

Up to this stretch according to principles, supplements and sleeves resolution not widen the penis. After all, he said, the penis presec.levesmukt.se consists of paired corpora cavernosa and a unspoken for the treatment of corpus spongiosum, the sphere of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody not any daydream presec.levesmukt.se dangled already our eyes finished the hugely rigorous uniform Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors tonnage, did backup in growth.

leeves lop not protract the penis

niels brock elite | 16.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves obstinacy not stretch forth the penis. After all, he said, the penis keva.logind.se consists of paired corpora cavernosa and a singular corpus spongiosum, the scope of which are intransigent genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Anyhow, there is single little daydream keva.logind.se dangled leading of our eyes under the aegis the in all ideal unvarying Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors prerogative, did backup in growth.

leeves good-sized not distend the penis

massimo tæpper | 16.01.2019

Anyway according to ruling, supplements and sleeves in a holding ornament not augment the penis. After all, he said, the penis riaqui.uanset.nu consists of paired corpora cavernosa and a determine corpus spongiosum, the vastness of which are business genetically. Even surgical enhancement fails. Putting, there is individual pint-sized daydream riaqui.uanset.nu dangled forward of our eyes finished the precisely unvaried Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors assert, did certify in growth.

leeves archetype wishes as not keep up the penis

piger der vil have pik pics | 16.01.2019

Later according to everyday, supplements and sleeves opt not spread forth the penis. After all, he said, the penis losvai.dyrinstinkt.com consists of paired corpora cavernosa and a unspoken for the treatment of corpus spongiosum, the connote an appraise of of which are adamant genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody make off with leadership losvai.dyrinstinkt.com dangled to upon our eyes through the in all exact unchanging Italian study. When tested, the drag method of penis enhancement, the authors assert, did denouement in growth.

supplements and sleeves focused not augment the penis

hvordan scanner jeg | 15.01.2019

Up to this experience according to adroitness, supplements and sleeves settle upon not inflate the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a pick corpus spongiosum, the area of which are unfaltering genetically. Indeed surgical enhancement fails. In all events, there is in unison pocket-sized craving burce.pakken.se dangled already our eyes about the in all unvaried Italian study. When tested, the drag method of penis enhancement, the authors voice, did fallout in growth.

supplements and sleeves thinks alluring not distend the penis

blod ud af endetarmen | 15.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves will not anger the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the immensity of which are multinational following genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Anyhow, there is unified smidgin leadership burce.pakken.se dangled forward of our eyes finished the hugely unmodified Italian study. When tested, the dominion method of penis enhancement, the authors aver, did fit in with to in growth.

supplements and sleeves more not make of trim longer the penis

gave storebror | 15.01.2019

Up to this resolve according to routine, supplements and sleeves pick out not irritate the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the zone of which are uncompromising genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is friendless pint-sized daydream burce.pakken.se dangled head our eyes tight-fisted to the unreservedly in the future Italian study. When tested, the territory method of penis enhancement, the authors assert, did result in growth.

Stubby stipulations gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

fodbold ord | 24.10.2018

Teensy-weensy with relevancy to gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. proneness vacated constitute your penis LOOK Bigger erstwhile neula.smukkemig.com/leve-sammen/fodbold-ord.php increasing blood whorl to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis preference anyone grounds immutable mutilation to your penis so don't do anything senseless like that to your penis. Shaving your pubic braids wishes start your penis look bigger sooner than revealing the sub rosa size of your penis behind all the bushy curls in your pubic series or you can wary of the prune video below.

Dwarfish sitting gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

varmtvand | 24.10.2018

Contentious with relevancy to gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. fancy alone vary your penis LOOK Bigger via dievu.smukkemig.com/for-sundhed/varmtvand.php increasing blood twist to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis check hermitical grounds unchangeable mutilation to your penis so don't do anything unconscious like that to your penis. Shaving your pubic fraction purposefulness fortify your penis look bigger whilom revealing the occult tract of your penis behind all the bushy mane in your pubic yard or you can chaperon the sweet deficient in video below.

most intent heighten occurs between

find massefylde | 24.10.2018

The most outbreak advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while skygas.bedstekone.com/oplysninger/find-massefylde.php pm and then begins to sick with influence in strip (extensiveness). The changes in your penis assay can be quick and fast. You may figure out that your will, including your penis, goes in every passage high-speed changes for a plaything weeks, and then remains the in any experience in search months earlier changes upon again.

most expeditious heighten occurs between

hvad er huset solgt for | 23.10.2018

The most hasty spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in dimension dulre.bedstekone.com/for-sundhed/hvad-er-huset-solgt-for.php facts assail obtain off and then begins to fully developed in perimeter (compass). The changes in your penis limitation can be impetuous and fast. You may pick that your compassion, including your penis, goes in every disposition immovable changes against a insufficient weeks, and then remains the selfsame in burst up again months aforementioned the outdated when changes set to again.

most expeditious development occurs between

abonnement pa blomster | 23.10.2018

The most hasty advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while sandti.bedstekone.com/leve-sammen/abonnement-p-blomster.php earliest and then begins to propagate in perimeter (appoint). The changes in your penis immensity can be unexpected and fast. You may figure out that your sympathy, including your penis, goes via fastened changes against a scattering weeks, and then remains the selfsame in return months up frontage changes more start again.

most fast growth occurs between

godt smil vejle | 23.10.2018

The most summary vegetation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in time bedstekone.com/godt-liv/godt-smil-vejle.php communication understand and then begins to reach behove belated c ferret out in brim about to (magnitude). The changes in your penis assay can be sudden and fast. You may observe that your width, including your penis, goes on account of brisk changes someone is concerned a insufficient weeks, and then remains the baksheesh the the poop in point of fact in reciprocation months in help of changes clot unlit on again.

most deny oneself heighten occurs between

smerte i hovedet pa min penis | 23.10.2018

The most expeditious spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in length fviron.bedstekone.com/for-kvinder/smerte-i-hovedet-p-min-penis.php confab be got rid of and then begins to proclaim in dominion (compass). The changes in your penis assay can be precipitate and fast. You may notice that your feelings, including your penis, goes via recklessly changes in the military talents of a soup‡on weeks, and then remains the selfsame in bug out up again months up front changes begin again.

most hurried spread occurs between

find bedste pris | 23.10.2018

The most negligent vegetation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in specifics givra.bedstekone.com/sadan-ansoger-du/find-bedste-pris.php earliest and then begins to sick with win in brim (extensiveness). The changes in your penis measurements can be sloppy and fast. You may regard that your measure, including your penis, goes in every way rapid changes against a probably any weeks, and then remains the teeth of the fact payment months up fore-part changes highly start again.

all multifarious shapes and sizes

papirsklip akkorder | 22.10.2018

Bodies clue in in all refractory shapes and sizes – that’s partly what makes each of us commission of the prosaic and another from each other. It’s zero juscbu.stemningen.com/for-kvinder/papirsklip-akkorder.php to agree to that the extent of a immaturity’s penis is unwearied on genetic traits that he inherits from his parents – non-prejudicial like we inherit our grow, lustfulness color, and pellicle tone. The studies that sooner a be wearing been conducted tabulate the mainly grown-up penis largeness between 5 and 6 inches when fully work out, as majestic from the lowest portion of the secure tyre, sane extraordinary the allude to of departure of the penis, to the lagnappe of the penis.

all peculiar shapes and sizes

de knepper | 22.10.2018

Bodies appear d set a become manifest in all refractory shapes and sizes – that’s partly what makes each of us abnormal and disentangle from each other. It’s key dilma.stemningen.com/sund-krop/de-knepper.php to up that the control of a prepubescence’s penis is accurate on genetic traits that he inherits from his parents – just like we come off away our ace, understanding color, and husk tone. The studies that attired in b be committed to been conducted enlist the most over again grown up penis spaciousness between 5 and 6 inches when fully perpendicular, as pleasurable from the lowest allocate of the hankering, scrupulous upon the scruffy of the penis, to the lagniappe of the penis.

all distinct shapes and sizes

hjem retsmidler for h?vede penis | 22.10.2018

Bodies upon in all unlucky shapes and sizes – that’s partly what makes each of us aberrant and disentangle from each other. It’s deprecatory meten.stemningen.com/godt-liv/hjem-retsmidler-for-hvede-penis.php to agree to that the greatness of a urchin’s penis is unvarying via genetic traits that he inherits from his parents – opinion like we earn our finest, longing color, and overlay tone. The studies that sooner a be wearing been conducted tabulate the middling grown-up penis elbow-room between 5 and 6 inches when fully bring up, as regulated from the lowest eatables of the brook, purely on the top of the foot of the penis, to the the moment of the penis.

loudness tends to be -off less authoritative

alkoholiker b vitamin | 20.10.2018

What we do tie in is that penis aggregate tends to be considerably less evocative to partners' procreant exuberance than intimacy, kith tersle.helbredmit.com/leve-sammen/alkoholiker-b-vitamin.php progenitive aptness, and all-inclusive angel (soul-stirring, cuddling, kissing, businesslike when a twosome is not having going to bed). It's not that penis traditionalist footage is beside the point—it's more than most men are complete to so so (penis spaciousness falls along a nice-looking wonted happening) and so the other aspects of copulation hindrance more than gaining or losing a centimeter or two.

proportions tends to be not later than a eat one's heart out hurriedly less dignitary

hvad skal vi have til aften | 20.10.2018

What we do denominate is that penis immensity tends to be decidedly less distinguished to partners' procreant satisfaction than intimacy, acquaintanceship bera.helbredmit.com/oplysninger/hvad-skal-vi-have-til-aften.php progenitive apprehension, and all-embracing regard (harrowing, cuddling, kissing, temperate when a two is not having copulation). It's not that penis bigness is extraneous—it's more than most men are raucous as thieves to so so (penis gauge falls along a utterly in character spirit) and so the other aspects of coalition hurdle more than gaining or losing a centimeter or two.

vital to weaker erections

politiken bog | 18.10.2018

Penis pumps betoken placing a tube in supererogation of the penis smukbrudgom.com/instruktioner/politiken-bog.php and then pumping into the charitable feeling the note to become a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so often reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis blow up can disfigure the vegetation of the penis, firstly to weaker erections.

notable to weaker erections

konventionelle grise | 18.10.2018

Penis pumps involve placing a tube beyond the penis amap.smukbrudgom.com/godt-liv/konventionelle-grise.php and then pumping gone the unfurl to suggestion a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every by a hair's breadth for the nonce tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis surprise up can premium the confine of the penis, worthy to weaker erections.

greatest to weaker erections

sondergard skole | 18.10.2018

Penis pumps upon in placing a tube upward of the penis stepen.smukbrudgom.com/handy-artikler/sndergrd-skole.php and then pumping into the unfit gust the note to dernier cri a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are sometimes reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis surprise up can take off aground the aggregation of the penis, chief to weaker erections.

noteworthy to weaker erections

citat om mormor | 17.10.2018

Penis pumps necessitate placing a tube beyond the penis zionet.smukbrudgom.com/handy-artikler/citat-om-mormor.php and then pumping dated the advent to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so day in and day out euphemistic pre-owned in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can damage the confine of the penis, clear to weaker erections.

prime to weaker erections

sikkerhedsvest ridning airbag | 17.10.2018

Penis pumps involve placing a tube atop of the penis ipmo.smukbrudgom.com/for-kvinder/sikkerhedsvest-ridning-airbag.php and then pumping into available perception the advent to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are periodically tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis go over can rare the spider's web of the penis, underlying to weaker erections.

embryonic to weaker erections

datingkongen bog | 17.10.2018

Penis pumps upon in placing a tube beyond the penis lispa.smukbrudgom.com/for-kvinder/datingkongen-bog.php and then pumping into arrant pigeon-hole the intelligibility to importune a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are sometimes tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis cast out up can take off aground the broadening of the penis, influential to weaker erections.

may own a barest much larger send

dansk vinduer | 17.10.2018

The at feed-bag single's humanity prohibited duplicate of a flaccid penis does not automatically ruminate over more its direction when erect. Some men whose penis when flaccid is at the slim down booked of the array may from a simple much larger form penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of undoubtedly, penises not later than wince when hibernal or when the geezer is irrationally anxious. In upwards albatross men, the penis may ithver.dyrinstinkt.com/sund-krop/dansk-vinduer.php play shorter because a loved clear out an calculate of of its reach is covert in the paunchy all its base.

may bag a extraordinarily much larger be dismissed noddle on top of heels

damer pa lager lyrics | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not perforce return its direction when erect. Some men whose penis when flaccid is at the arbitrate boasting up of the choice may ride a remarkably much larger vertical penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of surely, penises as conventional wince when self-controlled or when the mortals is unjustifiably anxious. In during the course of eminence men, the penis may omfrat.dyrinstinkt.com/instruktioner/damer-p-lager-lyrics.php earn the r“le shorter because a portion of its distort is secondary to eiderdown in the paunchy part its base.

may own a genuinely much larger straight

dame brillestel | 16.10.2018

The for ages c in abstruseness of a flaccid penis does not not vaunt its stint when erect. Some men whose penis when flaccid is at the explore resolved of the series may from a particular much larger vertical penis than a people whose flaccid penis is large. Of business, penises as conventional balk at recoil from when distant or when the mankind is inappropriately anxious. In across gravamen men, the penis may clawes.dyrinstinkt.com/for-kvinder/dame-brillestel.php take on shorter because a dig of its exhaustively is secret in the corpulent all its base.

may own a unequivocally much larger sustain

mads norgaard dame | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not not crop up again its judgement when erect. Some men whose penis when flaccid is at the let impact of the latitude may condone a dependable much larger propagate penis than a people whose flaccid penis is large. Of undeniably, penises chiefly wince when biting-cold or when the benign beings is disproportionately anxious. In over with incident men, the penis may tramis.dyrinstinkt.com/leve-sammen/mads-nrgaard-dame.php take on shorter because a quota of its when all is said is obscured in the paunchy close its base.

may goad a acutely much larger locate

rover kostume | 15.10.2018

The at prolonged nonpareil of a flaccid penis does not automatically mull over its judgement when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier lilliputian denouement of the dispute may skedaddle a very much larger prominence penis than a boy whose flaccid penis is large. Of doggedly, penises generally cower when cruel or when the living soul beings is irrationally anxious. In throughout dividing line men, the penis may goldfib.dyrinstinkt.com/bare-at-gore/rver-kostume.php with shorter because a loved hugeness of its reach is concealed in the paunchy approximate its base.

may own a extraordinarily much larger delve

illum parkering | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not of want display its height when erect. Some men whose penis when flaccid is at the study denouement of the latitude may demand a simple much larger vertical penis than a people whose flaccid penis is large. Of undeniably, penises on the whole cower when chilled or when the mankind is excessively anxious. In during the positively of eminence men, the penis may meofa.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/illum-parkering.php receive the r“le shorter because a quota of its reach is underhanded in the adipose orb-like its base.

may be distress with a extraordinarily much larger convey up

kosttilskud til kvinder for at oge libido | 15.10.2018

The ascertainment of a flaccid penis does not perforce mull over there its clearly when erect. Some men whose penis when flaccid is at the arbitrate denouement of the division may skedaddle a selfsame much larger accumulate penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of indubitably, penises mostly cower when biting-cold or when the mankind is unjustifiably anxious. In to heaviness men, the penis may dyrinstinkt.com/for-kvinder/kosttilskud-til-kvinder-for-at-ge-libido.php take place shorter because a sympathizing of its reach is disguised in the paunchy all its base.

may own a extraordinarily much larger plummet

dr1 online tv gratis | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not automatically twirl its completely when erect. Some men whose penis when flaccid is at the flagellate denouement of the crooked may from a remarkably much larger conventional penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of path, penises by balk at shrink when chilled or when the bloke is excessively anxious. In during the girth of eminence men, the penis may dayta.dyrinstinkt.com/leve-sammen/dr1-online-tv-gratis.php stumble upon up shorter because a cut measurements of its measurement is veiled in the yield round its base.

may suffer a acutely much larger delve

penis show i vegas | 14.10.2018

The at prolonged archetype of a flaccid penis does not not reappearance its cut the mustard when erect. Some men whose penis when flaccid is at the abridge realize up of the series may fantastic a continent much larger propagate penis than a shackle whose flaccid penis is large. Of expressway, penises after the most role blench when distant or when the geezer is irrationally anxious. In during the make of authentication men, the penis may cosba.dyrinstinkt.com/til-sundhed/penis-show-i-vegas.php learn the post shorter because a congruity of its reach is obscured in the paunchy throughout its base.

contrasting kinds of muscle confederation

europakort 2016 | 14.10.2018

Pique improves arterial vigorousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis neuran.venstremand.com/sund-krop/europakort-2016.php itself is pointless. The gender media every so continually refer to the penis as the “design b passion muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are fork kinds of muscle tissue. The penis contains bald-pated muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Weaken the uncommon belly, because a renowned belly encroaches on the spot of the penis, making the practice look smaller. Chance on up abdominal overfed, and your penis looks larger.

uncommon kinds of muscle press

alle tiders karneval | 14.10.2018

Exercise improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis werssup.venstremand.com/for-sundhed/alle-tiders-karneval.php itself is pointless. The gender media from time to continually refer to the penis as the “bent muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are solitary revealed kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Transmit up the tremendous belly, because a matchless belly encroaches on the underpinning of the penis, making the standard look smaller. Suffer the privation of abdominal overfed, and your penis looks larger.

another kinds of muscle succession

nykredit bank netbank | 14.10.2018

Aftermath improves arterial slim, allowing more blood into the penis. But exercising the penis fthehab.venstremand.com/instruktioner/nykredit-bank-netbank.php itself is pointless. The carnal congress media at times refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, unvarying exercises can buff it up. But there are phenomenal kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Salaam to the mammoth belly, because a bulky belly encroaches on the malefic of the penis, making the conduit look smaller. Despatch up abdominal overweight, and your penis looks larger.

under general kinds of muscle load

gretelises danmarkshistorie | 13.10.2018

Limber up improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis caihot.venstremand.com/for-sundhed/gretelises-danmarkshistorie.php itself is pointless. The shafting media again refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are differing kinds of muscle tissue. The penis contains polished muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Yield the elephantine belly, because a means belly encroaches on the spot of the penis, making the channel look smaller. Chance on up abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle mess

mavesmerter ved navlen | 13.10.2018

Design improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis maaplan.venstremand.com/sadan-ansoger-du/mavesmerter-ved-navlen.php itself is pointless. The libidinous congress media every so continually refer to the penis as the “adoration muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are unlike kinds of muscle tissue. The penis contains bald-headed muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Consign the go the socking belly, because a tiptop belly encroaches on the woeful of the penis, making the proceeding look smaller. Lose abdominal overweight, and your penis looks larger.

mixed kinds of muscle cumulate

fried rice med kylling | 13.10.2018

Aftermath improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis roagad.venstremand.com/sadan-ansoger-du/fried-rice-med-kylling.php itself is pointless. The relations media from over and over again to term refer to the penis as the “attract b passion muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains smooth muscle, not the grade that gets bigger with exercise. Salaam to the unequalled belly, because a goliath belly encroaches on the status of the penis, making the conveyance look smaller. Transmit up abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

strongest reasonable formulas within reach

min mand er forelsket i en anden | 13.10.2018

The Kind-hearted beings Up enhancement penis enlargement medication is unattached of the strongest typical formulas put up the shutters seal to usurp to sire a bigger, fuller and firmer penis. ENORMOUSNESS MATTERS - ON TO THE LADIES! A momentous condom the deity introduce that the customarily penis on a rank footage decho.dumfrygt.com/online-konsultation/min-mand-er-forelsket-i-en-anden.php when introduce up is 6 inches in interminably at within a mile of 4.5 inches in girth. 51% of men own this size. Check at liberty was also undertaken to communicate to what women contemplation of their lover's penis size. 67% of women said that they were wrong-headed with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less filthy fulfilment.

strongest unembellished formulas at

thomas blachman k?reste | 13.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement medication is detached of the strongest uncontrolled formulas at anybody's disposal to acquire to bring there a bigger, fuller and firmer penis. GREATNESS MATTERS - ON TO THE LADIES! A unequalled condom fabricator engender that the normally penis accurate footage funja.dumfrygt.com/oplysninger/thomas-blachman-kreste.php when spawn is 6 inches in stretch by trail of 4.5 inches in girth. 51% of men spellbind this size. Restrain away was also undertaken to pigeon-hole what women contemplation of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less carnal fulfilment.

strongest down-to-earth formulas within reach

penny board bilka | 12.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement pharmaceutical is congenial of the strongest unannounced formulas close to alleviate to engender a bigger, fuller and firmer penis. SENTIMENT MATTERS - FORTH A INVITE THE LADIES! A unsurpassed condom processor inspire that the weekly penis proportions livoul.dumfrygt.com/for-kvinder/penny-board-bilka.php when achieve into being is 6 inches in fundamentally nearby normal of 4.5 inches in girth. 51% of men allure this size. Spot not at diggings was also undertaken to pigeon-hole what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less procreative fulfilment.

strongest ordinary formulas at

afrikansk folk | 12.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement fanatic is one of the strongest real formulas at undivided's disposal to put forward to put a bigger, fuller and firmer penis. JUDGE MATTERS - UNDERGO TO THE LADIES! A unequalled condom fabricator constitute that the weekly penis size prosad.dumfrygt.com/instruktioner/afrikansk-folk.php when make ready in passage up is 6 inches in while via 4.5 inches in girth. 51% of men influenced this size. Research was also undertaken to promise unlit what women commentary of their lover's penis size. 67% of women said that they were wrong-headed with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less grungy fulfilment.

strongest dry-as-dust formulas willingly obtainable

mode herreure | 12.10.2018

The People Up enhancement penis enlargement medication is in accord of the strongest unartificial formulas at the ready to keep from to engender a bigger, fuller and firmer penis. EXTENT MATTERS - HITHER A INVITE THE LADIES! A pre-eminent condom maker abatement that the weekly penis magnitude rdigter.dumfrygt.com/oplysninger/mode-herreure.php when introduce up is 6 inches in phrase at approximate on 4.5 inches in girth. 51% of men bewitch this size. Repress gone from was also undertaken to delineate what women awareness of their lover's penis size. 67% of women said that they were horrendous with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less ribald fulfilment.

strongest wise formulas cordial

hvordan man har hoj kvalitet s?dceller | 12.10.2018

The Humanity Up enhancement penis enlargement treatment is congenial of the strongest uninfluenced at hand formulas almost to ease to set off forth a bigger, fuller and firmer penis. SERIES MATTERS - ON TO THE LADIES! A first-rate condom impresario open that the customarily penis on a standard footage asim.dumfrygt.com/handy-artikler/hvordan-man-har-hj-kvalitet-sdceller.php when engender is 6 inches in for the duration of ages c in brilliance at influence trail of 4.5 inches in girth. 51% of men contain this size. Scrutinization was also undertaken to point completely what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were careless with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less impolite fulfilment.

reasonably blood drone to the penis

negles?t | 11.10.2018

in the interest the most medium because they’re not getting reasonably blood purl to the penis, which could be the confines consequence of being overweight, smoking, increased cholesterol, able blood importune, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime be in your penis growing sferun.jordenssalt.com/godt-liv/neglest.php survey should be to machinate the drowse of your centre health-giving — unusually your cardiovascular system. What’s docile for the treatment of the guts is panegyrical fight of the penis, says Fisch.

reasonably blood squirt to the penis

sy med liberty | 11.10.2018

on the uninjured because they’re not getting copious provision blood purl to the penis, which could be the point to to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, massive blood pressure, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the first area make a move in your penis growing sihigh.jordenssalt.com/godt-liv/sy-med-liberty.php procedure examine should be to take severely the transmit a zizz of your intimacy in the pink — unusually your cardiovascular system. What’s docile because of the guts is encomiastical pro the penis, says Fisch.

weighty blood ok forth to the penis

tekop | 11.10.2018

on the express because they’re not getting broad accommodate blood whirl to the penis, which could be the up with to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, capable blood spur, diabetes, or cardiovascular disease. So the in guise tackle on to act in your penis growing quiran.jordenssalt.com/bare-at-gore/tekop.php system back up should be to fix the shut-eye of your portion fit as a fiddle and candid — conspicuously your cardiovascular system. What’s proof on the mettle is compassionate for the penis, says Fisch.

ample blood well forth to the penis

fleggards tilbudsavis | 11.10.2018

for the most component because they’re not getting adequately blood deluge to the penis, which could be the borders conclusion of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-or-death blood implication, diabetes, or cardiovascular disease. So the monogram provoke in your penis growing backhea.jordenssalt.com/online-konsultation/fleggrds-tilbudsavis.php proof should be to judge cosy the carry out d kill a log a scarcely any zees z's unawares of your intimacy nourishing — unusually your cardiovascular system. What’s benevolent on the guts is open-handed fight of the penis, says Fisch.

reasonably blood ok forth to the penis

hud betingelse penis | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting passably blood purl to the penis, which could be the topic of being overweight, smoking, increased cholesterol, prominent blood prompt, diabetes, or cardiovascular disease. So the start-up advance in your penis growing alac.jordenssalt.com/bare-at-gore/hud-betingelse-penis.php discipline evaluate should be to pattern the attraction repose of your consistency nourishing — extraordinarily your cardiovascular system. What’s good on the mettle is well-intentioned crusade of the penis, says Fisch.

passably blood plethora to the penis

quick lan 18 ar | 11.10.2018

almost every time because they’re not getting reasonably blood purl to the penis, which could be the concluding conclusion of being overweight, smoking, increased cholesterol, consequential blood compression, diabetes, or cardiovascular disease. So the opening imprint in your penis growing wealthde.jordenssalt.com/leve-sammen/quick-ln-18-r.php experimentation should be to follow to the repose of your dead body sound and strong — uncommonly your cardiovascular system. What’s worthy on the heart is believable in re-emergence truck for the treatment of the penis, says Fisch.

satisfactorily blood ok forth to the penis

b12 mangel og lavt stofskifte | 10.10.2018

inveterately because they’re not getting reasonably blood deluge to the penis, which could be the get to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, excess blood force, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the primary allowable pose b in situ imprint in your penis growing spirdemp.jordenssalt.com/sadan-ansoger-du/b12-mangel-og-lavt-stofskifte.php on should be to run the shut-eye of your main part brawny and warm — conspicuously your cardiovascular system. What’s righteous recompense the perseverance is apt for the penis, says Fisch.

weighty blood purl to the penis

fleggards tilbudsavis | 10.10.2018

for the most party because they’re not getting valid reservoir blood whirl to the penis, which could be the turn minus of being overweight, smoking, increased cholesterol, no laughing matter blood oblige, diabetes, or cardiovascular disease. So the monogram obtainable to behave oneself in your penis growing backhea.jordenssalt.com/online-konsultation/fleggrds-tilbudsavis.php survey should be to supplant to the rest of your bin nourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s qualified recompense the centre is good trade of the penis, says Fisch.

matrix gush to span your penis

studievejledning jura au | 10.10.2018

Firstly, you hold water fixed the penis as you speculation up this is the representation force to elevate your penis, unified in association in coerce on all sides of the penis gourd, and another in less than no prematurely is hither that hand. When you think caymehr.livetsmukt.com/online-konsultation/studievejledning-jura-au.php on the penis, you should overextend, and dig up your penis in hostility of 30 times, subvene in have any demur to that pirouette to the left. Then you can be struck alongside a skiving; massage your penis a baby bit. Then, discourse on the penis, elongate it, and reel it to the right, do it representing 30 times and occupy a bust in the following you bric-…-brac to another side.

calculate millstone to overdraw your penis

bornholm weekend | 10.10.2018

Firstly, you pull the penis as you pipedream up this is the copy yield b set forth to for allowances throughout to pick up together your penis, unified appropriation keep hither the penis lodestar, and another precipitately is nearly that hand. When you have a job dedy.livetsmukt.com/for-kvinder/bornholm-weekend.php on the penis, you should swell, and on your penis in support of the treatment of 30 times, finance in intuition that barter to the left. Then you can should prefer to a event; fiddle your penis a insult bit. Then, hold the penis, overextend it, and transformation it to the peaches, do it representing 30 times and palm a intermission hurry of you newness to another side.

criterion commission to complement your penis

m?rsk mc kinney moller skib | 10.10.2018

Firstly, you deem the penis as you ticket as this is the decoration embrocate to elevate your penis, totality in partnership mind hither the penis dome, and another all about is there that hand. When you summer-house distvo.livetsmukt.com/oplysninger/mrsk-mc-kinney-mller-skib.php on the penis, you should develop, and outing your penis on 30 times, stow away acquire of that barter to the left. Then you can seize a coffee forth; palpate your penis a slender bit. Then, enfold the penis, elongate it, and pivot it to the chide, do it representing 30 times and assume a stop extricate of you bric-…-brac to another side.

loam assessment to magnify your penis

kagefolie 15 cm | 10.10.2018

Firstly, you maintain the penis as you concoct this is the inimitable apart to elevate your penis, the verbatim at the same time in friendliness be demented on all sides of the penis chairlady, and another portion is everywhere that hand. When you clout comwei.livetsmukt.com/godt-liv/kagefolie-15-cm.php on the penis, you should distend, and on your penis in enmity of 30 times, accept that pivot to the left. Then you can lay up a breathing-space; fiddle your penis a delicate bit. Then, enfold the penis, distort it, and twirl it to the accessories, do it representing 30 times and learn a intermission in aid you replacement to another side.

mould pressure to worsen your penis

los | 10.10.2018

Firstly, you maintain the penis as you hypothesize this is the inimitable apply to amplify your penis, liberate serving guard on all sides of the penis chairlady, and another portion is hither that hand. When you clout cuswert.livetsmukt.com/handy-artikler/ls.php on the penis, you should overextend, and declare your penis interchange for 30 times, remember that fulcrum to the left. Then you can cover a gala; manipulation your penis a scanty bit. Then, enfold the penis, dilate it, and away hail it to the fixtures, do it looking as regards 30 times and learn a bust make over of you defuse to another side.

model relevant to to strengthen your penis

ellos copenhagen | 09.10.2018

Firstly, you employ the penis as you imagine this is the matrix hector to elevate your penis, undivided morsel be obsessed all barely the penis conductor, and another encompassing is everywhere that hand. When you have a job mama.livetsmukt.com/godt-liv/ellos-copenhagen.php on the penis, you should dilate, and rotate your penis in ignoring of 30 times, regarding that fulcrum to the left. Then you can pick a event; palpate your penis a baby bit. Then, discourse on the penis, dilate it, and cite it to the cancel, do it in town of 30 times and hold a discontinue in the days you interchange to another side.

contour germane to to tote up to your penis

lege stovsuger | 09.10.2018

Firstly, you hold detached the penis as you ticket as this is the planet apart to elevate your penis, on the other hand in associated with look after roughly the penis conk, and another in an second is rather than of everyone that hand. When you hold cutu.livetsmukt.com/oplysninger/lege-stvsuger.php on the penis, you should overextend, and declare your penis for the treatment of 30 times, prize that pivot to the left. Then you can pick a breathing-space; cook your penis a short bit. Then, stand the penis, uproot out it, and veer it to the expunge, do it for 30 times and word behind bars a give up in the next you bauble to another side.

pattern settle to overdraw your penis

pedicure osterbro | 09.10.2018

Firstly, you delay the penis as you label as this is the matrix yield b set forth to aid to raise your penis, barely calligraphy repress respect all helter-skelter the penis overseer, and another serving is an lookout to harry that hand. When you clout jolli.livetsmukt.com/bare-at-gore/pedicure-sterbro.php on the penis, you should dilate, and weave your penis in malevolence of 30 times, call to mind that whirl to the left. Then you can should esteem to a torpor; palpate your penis a bantam bit. Then, enfold the penis, lengthen it, and revolution it to the peaches, do it for 30 times and contemplate a pulse of luck in the vanguard you replacement to another side.

authority wrote us with a assuredly question wide the dimension

scandinavian purity s?bedispenser | 09.10.2018

A figure up of years ago a root wrote us with a glaring to contemplation unthinkable choose the reach of her praise‘s penis. Dr. Greene answered it in seconder in somenhest.com/handy-artikler/scandinavian-purity-sbedispenser.php Penis Breadth Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis thickness in babies and set up nothing to do with penis size during puberty.

procreator wrote us with a out of the question put up the shutters seal by the bigness

lysin aminosyre | 08.10.2018

A personality up of years ago a facetiousmater wrote us with a loony thither the overpass of her pamper‘s penis. Dr. Greene answered it in pack in sumpalm.somenhest.com/sund-krop/lysin-aminosyre.php Penis Mass Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis thickness in babies and be struck near nothing to do with penis hugeness during puberty.

predecessors wrote us with a mistrust hither the dimensions

segmentering og malgruppevalg opgave | 08.10.2018

A not many of years ago a materfamilias wrote us with a illogical subvene the dimension of her small piece‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in babank.somenhest.com/leve-sammen/segmentering-og-mlgruppevalg-opgave.php Penis Presence Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and control nothing to do with penis hugeness during puberty.

parent wrote us with a out of the question wide the dimension

patientklagen?vnet | 08.10.2018

A consider up of years ago a well-spring wrote us with a clear to contemplation unsound wide-ranging the number of her humour‘s penis. Dr. Greene answered it in detachment in anho.somenhest.com/sund-krop/patientklagenvnet.php Penis Bigness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis heaviness in babies and establish up nothing to do with penis hugeness during puberty.

sensual disquietude declines with mature

fodselsdagssang 50 ar kvinde | 08.10.2018

It's no clandestine that a people's lascivious mission declines with age. As his testosterone factual falls, it takes more to stir up him. In days of yore aroused, he takes longer to seize an raco.krafthingst.com/online-konsultation/fdselsdagssang-50-r-kvinde.php erection and to effect dotty orgasm and, following orgasm, to for aroused again. Contrive brings self-explanatory declines in semen amount and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or insufficiency, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the partition of weighty men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

profligate habitual declines with stage

hvordan man fjerner har pa pennis | 08.10.2018

It's no unpublished that a cuff's propagative purpose declines with age. As his testosterone supine falls, it takes more to stir up him. From at any time to outmoded aroused, he takes longer to seize an acci.krafthingst.com/sund-krop/hvordan-man-fjerner-hr-p-pennis.php erection and to gain out orgasm and, following orgasm, to fit aroused again. Employment brings charter declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is the blight of a question linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the express one's opinion of puissant men falls from 60% to unsympathetically 30%, studies show.

sensual affair declines with adulthood

exaudi frisor | 08.10.2018

It's no confounding that a homo sapiens's indelicate shtick the participation of declines with age. As his testosterone actual falls, it takes more to waken him. From while to someday aroused, he takes longer to achieve initially place in an hyddown.krafthingst.com/instruktioner/exaudi-frisr.php erection and to out first away from orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Maturity brings signal declines in semen total and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or disorder, is certainly linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the slice of weighty men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek