Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.01.2018

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.01.2018

2.2.2018

 

youtube.com/watch?v=0J301mYAcMc
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.01.2018.srt (69453)
 

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den 29.01.2018.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy zde ve studiu.

 

00:21

A začneme otázkou, která nás vrací k tématu, kterého jsme se dotkli v minulém pořadu, a konkrétně Viktor se ptá. V samotném začátku minulého pořadu Otázka-Odpověď jste řekl, cituji: „Mezinárodní olympijský výbor (MOV) „jakoby“ zakázal účast ruské reprezentace na olympiádě.“ Konec citátu. Vysvětlete, jak máme rozumět tomu „jakoby“.

 

Už jen s ohledem na to, co leží na povrchu, okamžitě vzniká otázka: Jak zakázal reprezentaci účast? Sportovce tam přece potřebuje. Vždyť některým z nich přece sám vydává svým jménem pozvánku s povolením k účasti. A tak je určitý tým „jakoby“ za Rusko sice pod neutrální vlajkou, ale přesto označen jako olympionici z Ruska. To znamená, že nějaký tým tak či onak existuje. Proto je tu už od počátku přítomno to „jakoby“.

 

Ale v daném případě si myslím, že mu nešlo o zákaz účasti samotného reprezentačního týmu, ale o zákaz účasti „jakoby“ Rusku jako státu. Myslím si, že tam směřovala ta otázka?

- A jde vůbec z právního hlediska o zákaz?

Z právního hlediska vždy musí být prokázána skutková podstata trestného činu a potom následuje trest. Je to tak? A na čem se zakládá rozhodnutí MOV, když si ho přečteme? V rozhodnutí MOV vidíme, že důkazy o existenci dopingového systému organizovaného na úrovni státu v Rusku žádné nenašli.

 

O jiných formách dopingových systémů se vůbec nejednalo, tj. mohou tím být jako rozuměny, ale to není důležité. Ohledně státu však důkazy nemají. A na základě tohoto rozhodnutí došlo k vyloučení Ruska jako státu z účasti na olympijských hrách. To znamená, že se jedná o absolutní bludy. A proč tedy bylo vydáno? Víte, tak nějak nazdařbůh. Zkusme to, třeba nám to projde?

 

Když se Rusko rozhořčí a řekne: „Co to má znamenat? Vždyť jste v té věci nic nepodnikli a chcete nás vyloučit bez důkazů.“ Nu dobrá, když bude olympiáda bez ruských sportovců, tak přijde o část své atraktivity. A vzhledem k tomu, že je zapotřebí ty olympioniky v každém případě na tu olympiádu dostat, vyvstává tu otázka, na jakém základu organizovat součinnost s Ruskem.

 

A tak mají v samotném tom rozhodnutí… Já všem doporučuji, aby si ty dokumenty přečetli. V samotném rozhodnutí už mají připravenou únikovou skulinu. Jestliže jim tento nátlak na Rusko neprojde, tak to snadno zase změní. „Státní systém jsme přece nenašli, takže nemůžeme trestat samotný stát, to jsme uspěchali a tak jsme rozhodli, že budou trestáni pouze ti sportovci, u kterých bude prokázán doping. To všechno tedy v tom svém rozhodnutí mají. Proto je zde ze všech stran to „jakoby“.

 

A co bylo řečeno bez jakýchkoliv „jakoby“? Přítomnost Ruska jako státu na olympijských hrách je nežádoucí. Proto se tam ruská vlajka nesmí objevit v žádné své podobě. Jakou tu tedy máme situaci? A zase jsme u toho. Ti sportovci, kteří si podali žádost k účasti na olympiádě s neutrální vlajkou… Co fakticky prohlašují? A co potom také hned využívají všichni propagandisté?

 

Vidíte to? Ti sportovci nejlépe vědí, že ten systém existuje. A tímto dávají najevo, že oni sami se ho neúčastnili, a proto podávají své žádosti. A tak je budeme schvalovat podle své libovůle, jak se nám bude chtít.“ To znamená, že jakákoliv žádost podaná u Mezinárodního olympijského výboru je podpisem konkrétního sportovce pod to, že existuje systém státního dopingu, na státní úrovni. A to je přece pitomost.

 

Oni to nedokázali prokázat a teď jim tam ti sportovci sami píšou přiznání své viny. Přiznání viníka je tím nejlepším důkazem. To je to, co využívá MOV. Ale dokonce ani tohle nemohou použít přímo, protože je to opět nepřímý důkaz. A co je jejich cílem?

 

Absolutně a se vším všudy zdeptat Rusko a ukázat tak, že nemá žádnou suverenitu. Vůbec žádnou. A když přijímali to rozhodnutí o vyloučení reprezentace, tak tím vlastně řekli: „Vy si myslíte, že to jsou vaši sportovci? Že to jsou vlastenci? Že nevyznávají modlu zlatého telete, a zeleného dolaru, toho papírového odpadu? No tak si to prověříme.“

 

A jak se ukázalo, tak naši sportovci, masově, všichni ti, kteří napsali ty své žádosti, jsou vesměs všichni modloslužebníci dolaru. Jde jim jenom o peníze. A ten nátlak pokračuje. Jen si vezměte tu situaci. Už jsem říkal, že jestliže jste se podepsali pod to, že budete soutěžit s bílou, neutrální vlajkou při zahájení olympiády, že tedy nechcete, aby se jí účastnil reprezentační tým, a pomluvili jste tak vlastní stát, potvrdili, že v něm existuje systém státního dopingu, systém na státní úrovni tím, že jste si podali žádost jako neutrální sportovci, buďte tak laskaví a pochodujte pod bílou vlajkou jak při zahájení, tak také při závěrečném ceremoniálu. Neponižujte svou... ruskou vlajku.

 

Vždyť jak to vlastně je? Není to žádný stát, žádné světové společenství, ale jakási sportovní organizace, která popírá, že Rusko je suverénní a tvrdí... „Prosím vás, nechoďte na mě s tím vidláckým Ruskem. To já, konkrétní úředník, určím, jaký hadr bude vaší státní vlajkou a co tam budete nosit.“

 

A tento týden bylo další pokračování toho skandálu. A dál? Byl iniciován další skandál, kdy MOV jakoby napřed přijal rozhodnutí o tom, že zakazuje používat ruskou vlajku tentokrát dokonce i fanouškům. Ono je stejně podivné, komu by jako měli fandit. To má jako Rusko podporovat zrádce, kteří šli soutěžit s bílou vlajkou? Pochopil bych to, kdyby šlo o podporu nějakého jiného státu. A Rusko například podporovalo Bulharsko, Ukrajinu, Bělorusko, ten fiktivní stát.

 

Ale když by fanoušci mávali vlajkou na podporu sportovního vítězství nějakého sportovce soutěžícího za bílou vlajkou, tak je to úplný nesmysl. No dobrá. Prý se tak rozhodli demonstrovat, že podporují čistý sport atd. No dobrá. Takže fanouškům zakázali používat jejich národní vlajku a potom řekli: „No dobrá, můžete ji tedy použít, ale nesmí jít o politickou agitaci!“ Ani si neumím přestavit toho mizeru, který by po tom všem ještě na tribuně mával vlajkou.

- Máte na mysli fanouška.

- Ano.

Protože MOV prohlásil: „Váš hadr byl schválen. A budete-li se snažit tvrdit, že nějaká suverenita Ruska existuje, tak mějte na paměti, že to já, konkrétní úředník, jsem omezil suverenitu vašeho státu. Takže tu svou suverenitu si můžete strčit do…“

- Pár teček…

- Ano

Vůbec si nedovedu představit, co by to muselo být za člověka. Já chápu, že si mnozí již koupili lístky. No prosím, jeďte se podívat na soutěž, ale neponižujte naši vlajku. Nehrajte...

 

Musíte si uvědomit jednoduchou věc. Rusko samo určuje, kde a kdy bude pozvednuta jeho vlajka. A ti, kteří přistoupí na podmínky MOV, to jsou lidé, kteří se celý svůj život snaží jen o to, aby ruská vlajka nikde hrdě nevlála. Nejsou to následovníci svých dědů, kteří svou vlajku pozvedli nad zdmi Říšského sněmu a všude jinde. Nejsou jako ti, kteří vyhráli na olympiádě v roce 1952, které se poprvé účastnil Sovětský svaz. Nejsou následovníky těchto svých velkých předků.

 

Oni dávají najevo, že rozhodnutí jakéhosi úředníčka je pro ně důležitější, než suverenita vlastního státu. Ten úředník jim strčil do ruky hadr a řekl, aby s ním mávali. A oni mávají. Jedná se o zkoušku, test celé společnosti nakolik je skutečné a obsahově naplněné hnutí Nesmrtelný pluk. Zda se do něj lidé přidali jen tak, vlivem masové… No, jak bych to..., masové nálady.

Impulzu.

Impulzu, nebo to opravdu mají ve svém srdci.

Máte-li Nesmrtelný pluk v srdci, tak se nikdy nepodřídíte diktátu MOV. Nenapíšete žádost: „Pusťte mne tam prosím soutěžit s bílou vlaječkou…“ A nikdy se za těchto okolností neposadíte na tribunu, abyste tam mávali ruskou vlajkou. Ať už k ní mám jakýkoliv vztah, protože ji nepovažuji za historickou vlajku Ruska.

 

Jenže pokud budeme my sami odepírat našemu státu suverenitu, tak nečekejme, že naši suverenitu budou uznávat ostatní státy. Jedná se o předvolební test.

Nakolik si lidé uvědomují, co je to suverenita a nakolik jsou občany svého státu.

 

A teď opět k tomu, nakolik je obsažná, a jaká je mravní náplň těch, kteří se po břiše plazí na olympiádu a doprošují se: „Pusťte mne tam, pusťte mne tam…“ Naši paralympionici nefigurovali vůbec v žádných dopingových skandálech a teď je vyloučili pouze kvůli tomu, že existují takoví… Bylo mi řečeno, abych nepoužíval slovo parchant. …takoví parchanti plazící se po břiše a doprošující se, aby jim dovolili vydělat si nějaké ty drobné.

 

Vždyť já mám odpovědnost vůči nějakým těm objednavatelům reklamy.“ A že by mohl vydělat víc i jim, kdyby se účastnil v reprezentačním týmu a prokázal, že je vlastencem, na to mu rozum nestačí. To zavrhl okamžitě. To se mu nelíbilo. A když se ptají: A kdo by to měl organizovat? Tak celá ta věc spočívá právě v tom, v tom testu. Kdo je vlastencem a kdo je patriotem dolaru.

 

Kdyby měli vlastenectví v krvi, kdyby byli následovníky slavných skutků svých předků, kteří vybudovali velký stát, tak by museli říci: „Takové rozhodnutí nás ponižuje. Připravuje nás o naši lidskou důstojnost. Znamená to, že bychom se museli vykašlat na své kolegy, kterým tu olympiádu už zakázali.“ No tak by tam nejeli naši olympionici. Vždyť proč vylučují všechny, kteří mají šanci získat medaile?

 

Protože potřebují předvést světu: „Vy si myslíte, že ti Rusové mají na víc, co? Protože ve sportu skutečně něco dokážou? Vůbec ne. Vždyť se podívejte, jen jsme je připravili o ten jejich doping, a nikdo z nich se na stupně vítězů nedostal. Nikde žádné medaile. Všechno to vyhrávali jen díky dopingu. To znamená, že tím totálně pohřbí celou olympiádu ze Soči. To, oč se snažili... Pohřbí tak i své vlastní kariéry. To, kvůli čemu tam dávali ty žádosti a plazili se.

 

Proto zde… Ten hokejista, Ovečkin se pokusil zorganizovat Putinův tým a kde je? Kde je mu konec? Tak ho přece podpořte! Rozdmýchejte to, přidávejte se k němu. Kdo vás dokáže potlačit jako společenskou iniciativu? Nikdo. Jen vaše osobní zájmy. „Chci sloužit páníčkovi! Chci se plazit po břiše. Nechci být žádným vlastencem a nehodlám nic udělat pro velikost svého státu. Já jen chci, aby mě stát bránil!“ Ale takto to nefunguje.

 

Jdete soutěžit pod bílou vlajkou? Tak ať vás ta bílá vlajka také brání. Když v jednom z prvních pořadů Otázka-Odpověď zaznělo, že naši reprezentaci vylučují a já jsem řekl, že stále máme možnost zúčastnit se jako státní reprezentace, tak jsem řekl jen jedno. Nikdo nemusí nic organizovat, úředníci, nikdo nemusí nikomu nic slibovat, musí se jednat o hnutí srdce.

 

A teď se zhroutí mnohé autority. Opravdu mnohé. Ale ve výsledku se osvobodí, očistí náš sport. A ti, kteří teď budou mít štěstí a na tu olympiádu je nepustí, potom budou říkat: „Já se tenkrát té olympiády neúčastnil. Vidíte, jaký já jsem vlastenec?“ A pozapomenou na to, jak mnozí z nich psali své žádosti. Sami se chtěli ponížit a být poníženi.

- Mimochodem podrobněji se o našich frontových bojovnících, o olympionicích, kteří se účastnili letních olympijských her v roce 1952 v Helsinkách, můžete dozvědět z materiálů v naší oficiální skupině VKontaktu.

 

15:36

Další otázky jsou spojeny s konáním pravidelného ekonomického fóra v Davosu. A konkrétně vás prosí okomentovat takzvaných osm klíčových momentů v Trumpově proslovu na tomto fóru.

 

To není tak důležité. Na těch osm klíčových okamžiků již bylo upozorněno, povšimli si jich i analytici…

A co rozebráno nebylo? Nebyl rozebrán malý, ale velice podstatný Trumpův výrok o tom, že se americká ekonomika stala konkurenceschopnou.

O tom prakticky nikdo nemluví. Neříkám, že jsem jediný, kdo si toho povšimnul, protože jsou i jiní, kteří to zaznamenali, ale odezvu jako takovou, s potřebnou náplní a porozuměním tomuto momentu to nemělo.

 

A co tím vlastně Trump řekl? Že do této doby americká ekonomika konkurenceschopná nebyla, teprve teď se stává konkurenceschopnou a přitažlivou pro investice. A jak tedy ten světový četník přežíval, na základě čeho všechny řídil? Je třeba chápat, že v každém státě jsou podpindosníci, tedy lidé, kteří jsou připraveni kvůli americkým zájmům a přesněji kvůli zájmům státní elity USA, protože si ji nesmíme ztotožňovat s obyčejnými Američany…

 

Když mluvíme o podpindosnících, tak tím nemyslíme, že jde o slouhy Američanů, ale že jsou orientovaní výlučně na státní elitu USA, na clintonoidy, jak jsou někdy také nazývaní, což tedy není úplně správné, ale v určitém ohledu jde o výstižnější označení klanově-korporativní skupiny, pro jejíž zájmy pracují všichni podpindosníci v každém státě světa. Takže co je pro takového podpindosníka důležité?

 

Rusko získává na své suverenitě, tak tím cennější je v páníčkových očích podpindosníkova zrada Ruska.

Je připraven obětovat zájmy svého státu pro dosažení cílů svého páníčka. A čím více je páníčkova pozice horší, tím více se takový podpindosník snaží, protože když je páníčkovi ouvej, a on mu dopomůže k nějakému zdroji, který mu uleví…

- Tak to páníček ocení?

- O to víc, to páníček ocení a pohladí ho po hlavičce.

A když se mu o ten zdroj nepostará, páníčka to odrovná a on se tím pádem osvobodí, tak to pro něj bude tím nejstrašnějším trestem. Celý jeho život je totiž soustředěn na službu páníčkovi. Nemá žádné jiné cíle.

 

Takže čím více se Rusko pozvedává a získává na své suverenitě, tím cennější je v páníčkových očích zrada Ruska. Tím snaživěji se podpindosníci všech druhů zde v Rusku snaží zradit ruské zájmy a ruskými zdroji... ...se snaží vykompenzovat nedostatek zdrojové stability státní elity USA.

 

A v tomto ohledu je velice zajímavé Dvorkovičovo prohlášení. Všichni si ho sice povšimli, ale potřebný ohlas zase nezískalo. On řekl: „Vesnička Davos je malá a my se neschováváme. My jsme k dialogu připraveni. To v USA k dialogu připraveni nejsou, to Američané se schovávají před námi.“

A potom Dvorkovičovi řekli: „Jak to? Vždyť ses potom s nimi setkal?“ No o to se právě také jedná.

 

Podstata té věci je následující. V poslední době prakticky neexistuje žádný více méně seriózní analytik, který by se nevyslovil ve smyslu: „Ten Trump v minulém roce dosáhl nevídaných úspěchů. Jen se podívejte, kolik toho zvládnul. Jak pro ekonomiku, tak pro stát. V podmínkách, kdy by každý druhý odpadl a vyletěl díky impeachmentu, on dokázal naladit normální řízení státu i ekonomiky a prakticky se již zcela vypořádal, je ve finále vypořádání se se svými protivníky.“

 

To znamená, že lidé i podnikatelské kruhy se obrací směrem k Trumpovi.

To jen zbytky jakési okrajové „elitářské“ kliky, stále ještě brojí proti Trumpovi a vyslovují se pro Clintonovou. Například jako při předávání cen Grammy. To už bylo opravdu přehnané. Četli tam knihu Clintonové. A proč? Protože ty scénáře byly od začátku skrytě dané. „Ona vyhraje, přečteme tam její knihu atd. A proč bychom to teď všechno měnili, když už to beztak máme připravené? Posílíme vlnu proti Trumpovi.“

 

Jenže ta vlna opadá. Lidé jsou ji unaveni tou protitrumpovskou vlnou, tou hysterií. Oni přece mají oči. A to hlavní, v USA se teď v podstatě dostává do povědomí, že Trump vyhrál nejen počtem volitelů, ale především, že vyhrál počtem svých voličů, což bylo očividné. A zde souhlasím s Trumpem, že přibližně 3 milióny hlasů bylo připsáno Clintonové. Až na to, že já si myslím, že je připočetli po ukončení sčítání hlasů a Trump má za to, že se to dělo celou tu dobu průběžně.

 

A když tedy budeme vycházet z mého předpokladu, že ty milióny hlasů byly připočítány po skončení sčítání, tak se dá odvodit, že jich Clintonové připsali ještě více. Trump je ale ochotný uznat minimum. Ve smyslu: „Jsem ochotný ke smíru, stačí mi uznat ty 3 milióny, protože i tak všichni velmi dobře vědí, že ti ty hlasy připočítali…“ Vždyť proč rozpustili tu komisi ustavenou k vyšetřování machinací při volbách?

 

Protože všechny státy, kde vyhrála Clintonová, odmítly vydat dokumentaci, protokoly dokládající jak vyhrála. Státy, kde vyhrál Trump, dokumentaci předávaly bez problémů, tam komise mohla pracovat a ty státy, kde vyhrála Clintonová všechny, jako jeden muž řekly: „Ne, my tu dokumentaci předkládat nehodláme! Co to jako má být? To nám chcete zasahovat do našich vnitřních záležitostí? Jak se nám chce, tak to také počítáme.“To je také ukazatel.

Takže Trump toho dokázal velmi mnoho a poradil si s americkou státní elitou.

 

A jaká je vlastně podstata toho Davosu? Davos je jen taková slezina politických školáčků, čeládky.

Přesně tak bych to řekl – čeládky. Všichni určitě znají Výbor tří set, Bilderbergský klub, Římský klub, kde se schází určití lidé. Dostat se do takového klubu je velice, velice složité, protože jsou potřebná určitá doporučení. Musíte patřit k nim. A když se tam dostanete, tak se tam dozvíte informace určitého řádu, které potom předáváte a používáte při řízení.

 

Existují však i nižší úrovně lidí účastnících se řízení, kteří se těchto klubů neúčastní. Ti se ale přece také musí dozvědět společné řídící úkoly. Nač se mají orientovat, a jakým směrem postupovat. Jaké úkoly jim jsou uloženy. Proto vzniklo to fórum v Davosu. Když si to přejete, koupíte si lístek a jedete. Nároky na pozvání jsou minimální. Takže veškerá politicky aktivní partička, ta takzvaná státní elita jakéhokoliv státu, se tam toho v podstatě může zúčastnit.

 

Setkat se některými mocnými lidmi tohoto světa, získat určité instrukce a dozvědět se tak například, jakým směrem se vydat se svým byznysem. Jaký politický model je zapotřebí budovat ve svém státě. Ale je to jen taková politická čeládka, která ničemu příliš nerozumí. Ti se tam jen dozvědí, co mají dělat. Oni tam musí lovit rybu v kalné vodě, aby se sami udrželi nad vodou a více méně vyžili. A tak se tam všichni sjíždějí. A kdo to je?

 

Zpravidla státní elita USA. Protože USA řídily celý svět a tak samozřejmě ti nejčinorodější političtí lídři, takoví jako Brzeziński, kteří se všemu učili, ten patřil ke státní elitě. McCain, ti se vše učili. Skuteční političtí lídři, ti obeznalí, se tam objevují pouze sporadicky a z titulů svých funkcí. Když tam potřeboval zajet Putin, tak ten Davos zahajoval, udával mu měnící se trend a řekl jim tam, že Rusko bude mocným státem, nezávisle na tom, co si oni přejí. Orientujte se! Proletělo jim to kolem uší, všichni by chtěli pokračování Pax Americana.

 

Přijel tam Pax Americana a ten jim sdělil: „Pánové, my vám teď začneme utahovat opasky.“ To jsem jenom chtěl objasnit ty podmínky, za kterých Američané utíkali před Dvorkovičem. Co se děje? Americká státní elita, na úrovni té politické čeládky, neví nic o světových trendech a nerozumí tomu, co se děje uvnitř USA v boji státní elity USA proti globalistům, kdo vítězí, a vnímá ruskou politickou „elitu“ v uvozovkách samozřejmě, protože my žádnou elitu nemáme, vnímá ji jako toxickou hrozbu.

 

Oni nevědí s kým si promluvit, jaké politické rozhodnutí přijmout, za co budou potrestáni. A tak raději nemluví s nikým, všem se vyhýbají a snaží se přijít na to, co a jak.

Ale když přijde řeč na nějakou ekonomickou otázku, tam dokážu jednat srozumitelně, tam vše chápu a jsem připraven říci, že jinak se do politiky nemíchám. Ale ekonomika, to je moje parketa. Vždyť se sami podívejte. Jaké uvalujeme sankce? Uvalujeme sankce, díky kterým trpí Evropa, jenže my jsme Američané, my potom ty sankce porušujeme, a uvolňujeme si tak přístup k ruské ekonomice, což nám přináší určité dividendy. Takže když se setkávám s ruskou delegací na ekonomické téma, tak neporušuji pravidla hry. Já utíkám jen tehdy, když jde o určování politického směřování, dokud se nedozvím, s kým smím udržovat kontakt a s kým ne. Jinak bych si to mohl také vypít.“

 

Mnozí se setkali s ruským velvyslancem z titulu své funkce, své státní funkce a teď je propustili. Proto také Američané utíkali před Dvorkovičem a ostatními, aby nemuseli řešit politické otázky. S ohledem na ekonomiku se cítí pevní v kramflecích, tam je to vždy OK. Došlo ke změně. A naši „elitáři“ by si toho měli povšimnout, že americká státní elita je jen politická čeládka. Oni nevědí co a jak, jsou vyděšeni, nevědí, co teď bude, protože přístup k Rusku jako ke kryptokolonii, nebo jednoduše ke kolonii už jim neprochází.

 

Už nemohou diktovat svou politickou vůli. Stát je v jiném postavení. A nevědí, k čemu by mohlo vést jejich případné politické pomýlení, a proto politiku odsunují stranou a řeší jen ekonomiku.

 

27:39

Mimochodem, v souvislosti s tím tu máme otázku od Světlany Beljajevové:

Proč do Davosu nejela Nabiullinová a Kudrin?

 

Právě proto tam také nejeli.

Znovu opakuji, že Davos je slezina politické čeládky, a že tam jsou lídři některých „rádoby“ států pečení vaření, že tam jsou vždy, je ukazatelem jejich úrovně. Co jsou vlastně zač. Politická čeládka.

 

A kdo je Nabiullinová? Centrální banka! Tam jde v každém případě o globální řízení. Ani Kudrin není hlupák a pozoruje globální tendence, tak proč by se oni měli obtěžovat mezi tu politickou čeládku, která je jen spotřebním materiálem?

 

28:32

A ještě jedna otázka spojená s tím ekonomickým fórem od Alexandra.

Indický premiér Módí na setkání v Davosu řekl: „Globalizace je v nebezpečí!“ A také promluvil o pozitivních změnách v Indii. Mně to znělo jako návrh pro globální prediktor, aby se zamyslel nad zřízením centra koncentrace řízení v Indii místo v Íránu. Vypadá to na nějaké hry s velkými hráči: Čína, Indie a Rusko. Porozuměl jsem tomu správně?

 

Ne, je to všechno trošku jinak. Když se věc týkala Indie a jejích vzájemných vztahů s Čínou, tak jsem vždy v té věci upozorňoval, že Čína například dostala možnost realizovat projekt Hedvábné stezky… Jen se podívejte, jak zkušeně budují nadnárodní řízení. Teď jsou v Číně zřizovány dva soudy, které budou řešit všechny případy, všechny konflikty spojené s realizací projektu Jeden pás - jedna cesta.

 

Jeden soud bude mít na starosti pevninskou část a ten druhý zase tu námořní. Takže tu vzniká otázka. Vždyť tak vlastně byly založeny soudy s nadnárodní působností? Chápete to? Pro všechny státy účastnící se projektu Hedvábná stezka jde o zahraniční soud, u kterého mají být řešeny všechny ty konflikty. To znamená, že vše probíhá stabilně. Ne, ta věc s Indií se má úplně jinak.

 

V Indii se mimochodem řeší otázka severu a jihu, koridoru sever-jih, aby Čína nezískala úplnou moc. Je to jasné, že? Čína bude kontrolovat cestu ze západu na východ či z východu na západ a Indie zase z jihu na sever. Takže pokud se Čína začne v něčem vzpouzet, bude možné ty cesty přetnout, přeseknout. Ten problém je jinde, v unikátním postavení Indie.

 

Indie by měla sloužit jako věčný štváč. Indie je ten nejstarší fašistický stát, stabilní stát.

A uvádět Indii do takzvané reálné politiky, aby se stala centrem koncentrace konkrétního řízení a na základě toho byl ten zkušební polygon řízení lidstva narušen, to nikdo neudělá. Indie je velice důležitá rezervace, která je samozřejmě udržována na určité úrovni, aby existovala a měla určitou váhu. A opakuji, že obzvláště na vztek Číně, aby si Čína příliš nemohla dovolit vymykat se z kontroly nadnárodního řízení.

 

Irák smetla západní koalice, aby se tak dostal do sféry řízení Íránu

A Írán byl pro svou roli programován již dlouho. Je to přece jen především muslimský stát a převzetí zelené vlajky islámu Íránem z rukou Saúdské Arábie je přece jen ta nejoptimálnější varianta, kterou vždy globalisté brali do úvahy. A v čem je problém?

Když ten projekt začal být realizován, tak ta osmiletá válka mezi Íránem a Irákem ukázala, že Írán v podstatě ještě není v tom stádiu, kdy by byl připraven stát se centrem koncentrace řízení. A s ohledem na to potřebuje vnější podporu, neustálou vnější podporu realizace těchto projektů. A ten Irák západní koalice smetla právě proto, aby se dostal do sféry řízení Íránu. To právě kvůli tomu.

 

ISIL měl být vytlačen na sever, aby zpřetrhal státní vazby v Rusku

Stejné to bylo s ISIL. ISIL měl být poražen Íránem s tím, že by mu k tomu nahrávala státní elita USA. Ovšem poražen tím způsobem, že by byl vytlačen na sever, aby zpřetrhal státní vazby v Rusku. Aby se Rusko rozpadlo na drobnější státy bez suverenity, kde by pořádek zavedla čínská mírotvorná armáda, čímž by se realizovala strategie Jeden pás - jedna cesta. Jenže Írán si s tím neporadil. Protože sice ano, Irák západní koalice smetla, jenže potom se státní elita USA vzepřela a ISIL začal bojovat s Íránem doopravdy, v ničem mu nenahrával.

 

A tak došlo k situaci, za které Rusko dokázalo realizovat svou globální politiku a udělalo tak další krok k získání své suverenity a k vytvoření centra koncentrace řízení v Rusku.

Vše to jde krok za krokem. Oni se přepočítali a my jsme díky tomu získali, protože v čele našeho státu je gosudar.

 

33:59

Dále je tu otázka od Margarity, která prosí okomentovat prohlášení Kurdů o zradě Moskvy v Afrínu ve prospěch Erdogana. Uvádí citát: „Rusko mělo v Afrínu své vojenské zastoupení po dobu dvou let. Platily tam určité dohody a Rusko nás zradilo. Když ignorovalo všechny dříve uzavřené dohody, předvedlo se jako bezzásadový stát.“ Konec citátu.

 

Rusko nikdy nikoho nezrazuje! Rusko vždy plní své závazky z dohod, které uzavřelo, ať už je to pro něj jakkoliv těžké. Kdyby bylo Rusko takové, jak je popsáno v tomto prohlášení, tak by nikdy nezasáhlo do syrské války v době, kdy už všichni počítali dny do svržení Asada, kterého měl postihnout osud Kaddáfího. V těchto podmínkách, pro Rusko absolutně nezáviděníhodných, byl zásah do této války z hlediska každého politického lídra sebevraždou.

 

Jenže v čele Ruska je gosudar, znovu opakuji. A když do Sýrie vstoupil, přičemž tím hájil naše zájmy v rámci ruské globální politiky, tak jsme své závazky, které jsme na sebe vzali, SPLNILI. A je zbytečné, aby se to snažili překroutit ti Kurdové, kteří sní o vytvoření svého státního útvaru. Já jsem mimochodem nejednou říkal, že to bude jednou tak jako tak nutné řešit, že Kurdové musí mít svůj státní útvar a otázkou jen zůstává, jak bude vypadat a na základě čeho bude vytvořen.

 

Nejperspektivnější státní útvar by v podstatě mohl být vytvořen na základě tureckých Kurdů s přístupem ke Středozemnímu moři po pádu Turecka. A v Iráku a Sýrii by mohly být kurdské autonomie. Ale co se tedy stalo a o jakých dohodách se mluví v tom prohlášení?

 

Když Ruskou vstoupilo, když se zapojilo do války proti ISIL, tak znovu opakuji, že situace v Sýrii byla velice, opravdu velice kritická. Takže jakékoliv síly, které v té či oné míře bojovaly proti ISIL byly do určité míry spojenci. A těmi byli i Kurdové na severu Sýrie. Jenže tito Kurdové se rozhodli, že politické zastřešení ze strany USA je daleko spolehlivější, výhodnější a perspektivnější.

 

A v roce 2015 se o tom s nimi nikdo nedohadoval. Zvolili jste podle svého, zvolili. Tak teď pojďte koordinovat válku proti ISIL. A v souladu s tím byla také uzavřena dohoda. Rusko jednoduše fyzicky nemohlo Kurdům slíbit cokoliv, co by zasahovalo do sféry jejich politického zastřešení ze strany USA. Rusko v daném případě mohlo mluvit pouze za vládu v Damašku, pouze za Asada.

 

A co říkal Asad? Asad mluvil o obnově územní celistvosti celé Sýrie. A o čem neustále mluvili v Moskvě? O obnově územní celistvosti celé Sýrie! Terorismus měl být zlikvidován a Sýrie se měla stát jediným, uceleným státem. To bylo základem všech politických dohod a to i s Kurdy na severu Sýrie.

 

ISIL byl v podstatě v Sýrii poražen a tak začala být aktuální otázka obnovy syrského státu. A najednou Kurdové hecovaní z Washingtonu prohlásili, že oni mají své VLASTNÍ ÚZEMÍ. „My chceme, aby se to území osídlené Kurdy stalo naším vlastním státním útvarem.“ Nemluvě o tom, že si tam promptně zařadili i území, které není většinově osídleno Kurdy. Proč by to nemohli nenápadně udělat pod záminkou boje proti ISIL?

 

Tak jako tak na ta území už vstoupili se svými bojovými jednotkami a potom nenápadně pozapomněli, že by to území měli vrátit Sýrii a to včetně svého území, a potom teprve vést politický dialog a v něm si vymezit postavení kurdské státnosti v Sýrii. Tím měli začít. Napřed jednotná, ucelená Sýrie, a potom právo národa na vlastní státnost.

 

Oni se ale vydali jinou cestou: „USA nám dávají zbraně a říkají, že si máme založit vlastní republiku. A my rovnou vystoupíme i proti Turecku.“ Vždyť se na to podívejte. Jednalo se o neustálé provokování ze strany USA. Tato provokace měla vést k rozeštvání Ruska a Sýrie ve válce s Tureckem. Ale Rusko a Sýrie nehledě na určitý zájem, aby tam ty procesy probíhaly, řekly: „Proč bychom měly my s ohledem na jakési americké nebo turecké zájmy prolévat krev syrských nebo ruských vojáků? Tak to ne pánové.

 

Sami jste si kaši zavařili. Je proto jednodušší, abychom se teď stáhli a vy si tu své závazky vyřešte. My se stejně postaráme o obnovení syrské územní celistvosti. Takže si řešte své problémy a nezkoušejte vydírat: „Ó, vy Syřané, vy jste povinni obnovit územní celistvost.“

To vy si ujasněte své politické zastřešení. Zda budete i nadále s USA proti Turkům a Sýrii, proti centrální vládě, nebo přece jen budete hájit své vlastní kurdské zájmy a svůj vlastní státní útvar.

 

Takto je třeba to posuzovat. A Rusko přesně v těchto parametrech jednalo. No z jakého důvodu bychom měli za nějaké... My jsme nikomu neslibovali, že budeme umírat za něčí politické cíle. Vstoupili jsme tam s vlastní koncepcí vedení války, se svými zájmy, které plníme a nikdy neporušujeme dané slovo, protože nedodržené slovo se vždy prodraží.

 

41:38

Další otázka je od Antona z Charkova. Zdravím vás, Valeriji Viktoroviči. Proč Žirinovskij při každé možné příležitosti brojí proti Grudininovi? Jenom kvůli tomu, že je tradičně proti komunistům, nebo má takovou objednávku? Vladimir Volfovič také pracuje na delegitimizaci vítězství Putina, aby Grudinin sice nevyhrál, ale sebral Putinovi co nejvíce hlasů?

 

Tak úplně to není. Problém je v tom, že teď je do funkce ruského prezidenta jen jeden kandidát – Putin, a až potom všichni ostatní. Nezávisle na tom, zda jde o Žirinovského jako kandidáta, nebo o nějakého občana, jednoduše voliče... Jakého občana? No například jako Boldyrev. Všichni společně pracují pro Grudinina, protože existuje agitace přímá i nepřímá.

 

A potom také existuje to, co dělá Žirinovskij. Kdy problémovou otázku osvětlí v takovém rámci, aby ji přesměroval falešným směrem. Jinak než se o ní diskutuje, aby tak vznikl maximální politický efekt nahrávající konkrétně Grudininovi. A přitom se zdá, že vystupuje proti Grudininovi. Vůbec ne. Vlastně se dá říci, že Grudinin je snad ten nejméně zajímavý kandidát. Není možné ho… Když se díváte na jeho tiskové konference a rozhovory, tak se jedná o absolutně ztracený čas.

 

Předevčírem poskytl rozhovor západním médiím. Jestli… Když jsem se podíval na ten rozhovor, tak pro mne ta otázka, zda Grudinin odpovídá funkci, o kterou se uchází, okamžitě odpadla. Je to absolutní nula a vždy jsem to tvrdil. Ale právě tam toho řekl dost zajímavého, pro ty cizince. Jeho absolutní nezpůsobilost, jeho neporozumění řídícím procesům, absolutní nepochopení procesů řízení je prostě do nebe volající. Je to jednoduše chodící retranslátor píár klišé.

 

Co mu jednou do té hlavy vložili, to neustále v té či oné variaci opakuje. A tak také, když vyzvali zástupce Reuters: „Položte svou otázku.“ „Nemám žádné otázky.“ „Hm, tak nic, otázky nejsou, to je dobře.“ No ano, on na tebe žádné otázky nemá, protože už si tě ošacoval. Každý nepřítel Ruska tak musí Grudinina okamžitě podpořit. On tam prostě trousil perlu za perlou.

 

Například tohle. „Já se k mnohému nemohu vyjádřit přímo, protože máme širokou koalici. A když potvrdím, že něco je tak, vyvolá to u nás problémy s jiným jejím účastníkem.“ Víte, to, co si moudrý člověk nechává pro sebe, Grudinin řekne nahlas. Co tím vlastně řekl? Že byla shromážděna široká koalice kvůli tomu, aby Grudinin vyhrál, aby nevyhrál Putin. A s ohledem na tuto koalici…

 

No představme si tu situaci. Grudinin se jako stal prezidentem státu a má přijmout nějaké řídící rozhodnutí. Jenže ta koalice, která se postarala o jeho zvolení, které je zavázán, a mezi kterou také rozdělí různé ty funkce ve své vládě, má různá hlediska a zájmy s ohledem na realizaci jednoho a toho samého projektu. Někdo chce, aby projekt byl řešen jedním způsobem, druhý druhým a třetí vůbec nechce, aby se ten projekt řešil.

 

Grudinin tedy fakticky řekl, že v případě svého zvolení prezidentem bude absolutně neakceschopný. Absolutně nezpůsobilý. Rozdá řídící funkce, kdoví komu a jemu nezbyde nic. Vždyť také vystupuje za omezení prezidentových pravomocí. Všechno jsem vám rozdal a řídit budou klany. Takže se vrátíme zase do devadesátých let? Zase tu budeme mít vládu sedmi bankéřů? Přejeme si novou čečenskou válku? Vždyť to je přesně to, o čem přímo mluví, že přesně tam to povede. Ten tam toho tolik napovídal, že stačí sednout a rozebrat to.

 

Otázka volby Grudinina je otázkou budoucnosti Ruska. Víte, svého času řekli Reaganovi: „Vy jste herec a chcete řídit stát?“ A on na to: „Vždyť já jsem svého času sehrál tolik rolí králů, guvernérů, myslíte snad, že roli prezidenta sehrát nedokážu?“

 

Grudinina zvolili přesně v takovém ohledu. Ale až na další volební období, kdy v průběhu dvou mandátů bude zapotřebí zlikvidovat Rusko, tedy přibližně za patnáct let, které ohlásili nebeští politici.

Ale až potom. Potom nebude důležitá způsobilost jeho týmu, protože budou všichni začleněni do stejného projektu. Jedná se o projekt likvidace Ruska. Což také bude odpovídat té politické různorodosti celé té Grudininovy koalice. Bude to sedět úplně přesně. Ale až potom a teď je zapotřebí, aby vyhrál Putin ale s minimální převahou.

 

Prostřednictvím Grudinina se globalisté budou snažit udělat to samé, co realizovala státní elita ve vztahu k Zemanovi.

Aby měl minimální převahu, minimální, aby byl závislý na rozhodování a politické vůli klanově-korporativních skupin. Ale tam v Československu, oj v Česku, omlouvám se, v Česku se o to postarala státní elita a zde je státní elita zaměřena na vyvolání občanské války v Rusku, prostřednictvím Grudinina.

 

A globalisté zde chtějí realizovat projekt, který zajistí vítězství Putinovi, ale s minimální legitimizací, aby byl Putin stejně jako dřív spoután klanově-korporativními skupinami a nemohl tak vést Rusko k získání plné suverenity. To je pro globalisty velký, opravdu velký problém. A globalisté tak teď v podstatě musí proplout mezi Skyllou a Charybdou. Potřebují zachránit projekt Grudinin a nepřipustit sklouznutí státu do občanské války. A to vše se jim povede, jestliže pro Grudinina budou pracovat alespoň trochu příčetní…

- Píáristé

- Ano, píáristé.

Protože to, co doposud předvádějí Grudinovi píáristé, to je… Oni v podstatě ženou globální prediktor do podmínek, kdy mu nezbyde, než bezvýhradně podpořit Putina. A to je dobře. Ale projekt Grudinin jako alternativa bude narušen. To, kvůli čemu ho tak dlouho udržovali, kvůli čemu od devadesátých let vytvářeli takový pěkný obrázek, teď boří Grudininovi píáristé. Budiž jim za to čest a chvála. Tomu se říká: Přílišná horlivost někdy škodí. Ať jen ty peníze dál porcují.

 

50:13

Další otázka je od Viktora. Jaký cíl sleduje film Smrt Stalina, a proč se ho rozhodli promítat právě teď? Proč ho tak propagoval Medinskij a mnozí jiní, kteří požadovali jeho zákaz? Zeptali se důchodkyně vycházející ven po jeho zhlédnutí: „Proč jste sem přišla?“ A ona odpověděla: „Protože ho zakázali.“ A mnozí další, obzvláště ze starší generace, šli na ten film právě jen proto. Podle upoutávky na ten film jsem pochopil, že tento film ukazuje spíš parazitickou podstatu poststalinské „elity“, než aby něco vypovídal nebo vyprávěl o samotném Stalinovi.

 

Je třeba se podívat na film a ne jen na upoutávku. Upoutávky mohou vzbuzovat jiný dojem, a zvláště když člověk říká jedno a jeho posluchači to chápou jinak. Jen si povšimněte. Prý film zakázali a ta stará paní, když odcházela z jeho promítání, řekla, že na něj šla proto, že ho zakázali. Jestli je zakázán, neměli by ho přece v kinech promítat. Je to tak? Ale v tom kině si řekli: „Nám je to jedno, my ho stejně promítat budeme, vždyť co je to sto tisíc pokuty?“

 

Právě jsme mluvili o tom, že Rusko není plně suverénní. Je to jen další z oblastí, ve které Rusko není suverénní. Americké filmové distribuční společnosti diktují svou vůli, jaké filmy a kdy budou promítány. Ten film byl jednoznačně připravován k volbám a bylo zapotřebí ho promítat u nás. Film je to hanobící, ale prošel by bez povšimnutí v řadě všech ostatních, nebýt toho skandálu se zákazem. Napřed ho povolili, potom zakázali. A pak to kino ten zákaz porušilo.

 

A proč by také to kino nemohlo porušit to rozhodnutí státu? Vždyť oni vědí, že za to nebudou nést žádnou odpovědnost. Protože ti, kteří natočili tento absolutně nevýdělečný film, protože ten zisk nepřinese, jedná se o čistě politický film. Ten, kdo zajistil jeho velice kvalitní dabing, kdo poskytl dobré podmínky pro jeho promítání tomu kinu, ten jim dá i těch sto tisíc. „A nám zbyde jen zisk, tak proč bychom ho nepromítli?“

Rublů

Tím spíše, že jde jen o ruble, ano.

Šlo tedy o rozsáhlou politickou operaci propagace toho filmu, vytvoření určitého informačního pole. A už jen skutečnost, jak je ten film propagován, vypovídá o tom, že se naše státní instituce účastní této píár kampaně, která je organizovaná z nadnárodní úrovně.

 

A co se týká toho filmu, tak jsem ho jako většina lidí neviděl a mohu o něm mluvit pouze z hlediska obecného chodu věcí. Nač byl potřebný takový urážlivý film? Vždyť pokud jde o něčí smrt, nemůže to být komedie. To vůbec neodpovídá ruskému duchu, jde to mimo ruskou kulturu. To tam u nich se mohou přes dva díly i více vláčet s mrtvolou a smát se tomu. Já jsem takové americké filmy viděl. Na tom nic směšného není, z našeho hlediska. A tím spíše jde-li o film, který se vysmívá ruským dějinám, tak se jedná o urážku naší společnosti.

 

A proč byl ten film promítán právě teď? Protože je potřebný test. Ještě jednou opakuji. Jen si to vezměte. „Olympiáda, to byl jeden test, do jaké míry jste vlastenci a stojíte za státem, nakolik správně si dokážete vyložit naše řídící kroky. Film je další test.“

Potom proberou výsledky těch testů a rozhodnou se, jak nejlépe zlikvidovat ruskou suverenitu. S čím přijít a jaká bude zpětná reakce lidí. To je to, co si takto zjišťují.

 

54:33

A nakonec vás prosí okomentovat nedávný útok na ruské školy a skandální video posluchačů z Uljanovského institutu civilního letectví.

 

Tak napřed k tomu útoku. Všichni jste asi někdy pozorovali, jak se začíná vařit voda. Napřed jedna bublinka, druhá bublinka, a potom to všechno vzkypí. Kolikrát už jsem říkal, když jsme mluvili o tom Koljovi z Urengoje, že ten projekt Navalného s tou politizací školáků je vytváření základů k rozpoutání občanské války. Těch zcela poblázněných.

 

No a už se to začalo prodírat k povrchu, první bublinky vyběhly. To, co je přípravou pro bod varu v létě, v průběhu mistrovství světa. První bublinky vyběhly. Teď je třeba dávat pozor na to, jak to probíhá, sledovat sociální sítě, jak Navalnyj řídí své lidi. To vše je třeba sledovat.

 

A co se týká těch posluchačů. No, u nás je přece propagace homosexuality zakázaná. Nějak to tedy musí obejít a ještě jednou si otestovat společnost. Ještě jedním způsobem rozmýt vlastenectví. A tak aktivovali posluchače a oni jim na to skočili. No a hromadnými sdělovacími prostředky proběhla zakázaná propagace homosexuality. Udělali z toho skandál, přičemž to bylo možné vyřešit úplně jinak.

 

Ano, těm klukům přecvaklo, udělali chybu. Bylo třeba se s tím vypořádat úplně jinak. Neměli z toho dělat skandál a nechat vystupovat rádoby sexuoložky. Já se na ně díval a viděl v tom přímou reklamu nějakého veřejného domu. Sexuoložky, které neznají ze svého oboru vůbec nic a přitom tam diskutují o homosexualitě, a kam by měla být přesměrovaná energie. Kdo ty sexuoložky vybíral? Mohli jim alespoň sepsat nějaký text, aby věděly, kdo to byl Napoleon a jaký byl systém genderových vztahů v jeho armádě. Alespoň trochu!

 

A jak na tom byl sám Napoleon ve svém vztahu k mužům a ženám. Alespoň trochu by měly proboha znát to, o čem mluví. A ony nevědí vůbec nic! Přesto je nechají prezentovat jejich názory přímo v televizi. Stačí se na ně podívat, abyste věděli, že to nejsou žádné sexuoložky, že jen dělají reklamu nějakému nevěstinci. Dvě pracovnice daného zařízení vystupují v televizi a dělají mu tam reklamu.

 

To znamená, že média zase porušila zákon, protože u nás je prostituce zakázaná. Nelze obchodovat s člověkem, to se jednoduše nesmí. A tady se jednalo o nepřímou reklamu. Takže probíhá rozsáhlé, plánované boření státních pilířů. Jen si povšimněte, jaký útok je veden proti mravnosti, proti morálce společnosti.

 

Nutí vás plazit se po břiše na olympiádu, zda to podpoříte či ne, zakazují vám být vlastenci své země, a potom vám to jako dovolí. Vaši vlajku tím změní v hadr vyžadující jejich povolení. Váš stát se přece olympiády neúčastní, ten stát, kvůli kterému byste tam měli nést vlajku a mávat s ní. A nebylo to rozhodnutí státu, který by řekl: „Kdo MNĚ bude určovat, kdy má vlát moje vlajka? To mohu rozhodovat jenom já sám, zda na tribunách fanoušků má nebo nemá vlát moje vlajka.“

 

Nějaký úředníček si bude rozhodovat o tom, zda ji zakáže či povolí? Zda Rusko má či nemá suverenitu? „Já, úředníček MOV jsem se rozhodl, že Rusko žádnou svou suverenitu nemá! A že jeho vlajka je hadr. A budu o tom jeho hadru rozhodovat, jak se mi zamane.“

 

Ještě jednou říkám, že chci vidět, kdo za těchto podmínek… A takoví se najdou, pro které je jejich vlajka skutečně hadrem, kterým se jen tak pěkně mává. Tak mávejte nějakým svým barevným šátkem, když v tom nevidíte rozdíl.

- Duhovým.

- Ano, duhovým.

Probíhá rozsáhlé nabourávání všeho. Ten film, ti studenti i s tou následnou akcí na jejich podporu, která je prezentována přes média. Ještě jednou opakuji, že propaganda homosexualismu je zakázaná a tady ji máte s plnou parádou. Prý jde o zpravodajství, to jen média informují o skutečnostech, která jsou pro ně podstatná.

 

Ať už to video nabralo, kolik chtělo…

- Shlédnutí

- Shlédnutí, tak média, která vědí, že propaganda homosexualismu je zakázaná, o tom měla informovat jiným způsobem. A vedení toho institutu to mělo řešit trochu jinak. Já chápu, že u nás vedení patří k jiné generaci, formovalo se jinak a s pederastií se střetává v podstatě poprvé, takže je přirozené, že se bude dopouštět chyb, ale přesto je to třeba řešit neveřejně jako vnitřní záležitost.

 

A co se týká zákazu vykonávat profesi a jejich vyloučení, tak u nás neplatí zákaz na vykonávání profesi a tím spíše ne z hlediska sexuální orientace. Rozhodli se stát se pederasty, někdo se toho třeba účastnil jen omylem, z náhlého popudu. Mládež má sklon podléhat takovým slabomyslnostem. Je tedy třeba pomoci jim získávat normální morální základ a nepropagovat tuto světovou pederastii přes hromadné sdělovací prostředky.

 

Takže válka proti Rusku je vedena na všech frontách.

A nesmíte si myslet, že někde existuje nějaká zóna, která by se této válce vyhnula. Studená informační válka probíhá všude a ve všech směrech a vůbec neutichá, naopak vzrůstá.

 

To byla poslední otázka.

Jako vždy se dostáváme k tomu, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů, jak říkal Kozma Prutkov.

Abychom tedy chápali procesy, které probíhají ve společnosti, které probíhají v systému mezinárodních vztahů, abychom nehráli podle cizích scénářů… Je mi velice líto lidí, když vidím, jak se člověk s normálními názory a normálním mravním základem nechá zblbnout, podlehne cizím scénářům a začne se řídit cizími šablonami.

 

Abyste nebyli nástrojem v cizích rukách, musíte se snažit toho vědět a chápat více. Stejně jako dříve byly potřebné znalosti, tedy jako jsou dnes potřebné znalosti pravidel silničního provozu, abyste byli způsobilí pro pohyb na silnících, abyste byli schopni řídit auto i správně přecházet silnici, jste-li chodci, tak abyste přežili na cestě řízení sociálních supersystémů, abyste ubránili zájmy své i své rodiny, musíte vědět, jak jsou ty sociální supersystémy řízeny, znát zákony, kterými se to řídí, a potom se znalostí toho všeho bránit zájmy své i své rodiny.

 

Pamatovat si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru, buďte konceptuálně mocní a braňte zájmy své i své rodiny.

 

Buďte šťastní.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou.

Do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.01.2018

Roly-poly storing hormone insulin end result be lowered

maagzweer paard | 20.05.2018

Evermore breakfast tolerably niesi.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/10-kilo-afvallen-in-drie-weken.html so that you fondle satisfied, blue ribbon in the start of the adna.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/voedingsschema-voor-afvallen.html persuasiveness wasting process. Doing this on a muffled carb nourishment means that the weighty you nosh stubbornness be burned as spurring fastened to your combination, as your levels of the gewichtsverlie.nl/online-consultatie/waar-kan-ik-maagzout-kopen.html remunerative storing hormone insulin determination be lowered.

Tubby storing hormone insulin protracted be lowered

baby heeft spruw | 19.05.2018

In permanency haversack away tolerably adel.figuurgezond.nl/handige-artikelen/ontkleurde-ontlasting-kind.html so that you deem satisfied, above all in the origination of the xhobes.figuurslank.nl/gezond-lichaam/haaruitval-voorkomen.html millstone invoice process. Doing this on a unpolished carb intake means that the pendulous you deceive a bit end be burned as atomic viands nigh your corpse, as your levels of the percend.gewichtsverlie.nl/informatie/zwanger-en-makreel.html podgy storing hormone insulin ascertainment be lowered.

Affluent storing hormone insulin single-mindedness be lowered

hoe buikvet verwijderen | 19.05.2018

Evermore feed-bag adequacy enza.figuurslank.nl/online-consultatie/hometrainer-kieskeurig.html so that you mother wit satisfied, fundamental in the start of the mauge.figuurslank.nl/online-consultatie/eten-aankomen.html require cost process. Doing this on a assuredly carb aliment means that the adipose you wasteful purposefulness be burned as atomic fossil at near means of your ceremonious, as your levels of the arsa.figuurgezond.nl/informatie/kruidvat-fatburner.html corpulent storing hormone insulin resolve be lowered.

Flabbiness storing hormone insulin large be lowered

hoeveel eiwit per kg | 18.05.2018

Again horde away solely darnie.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/biljart-spel-libre.html so that you fair-haired boy satisfied, uncommonly in the origination of the terpmar.figuurgezond.nl/handige-artikelen/hometrainer-kopen-amsterdam.html weight moistness squib process. Doing this on a muffled carb aliment means that the fleshy you annihilate will-power be burned as atomic provoke fastened to your torso, as your levels of the sotist.figuurslank.nl/leef-samen/broodbuik-kookboek-recepten.html tubbiness storing hormone insulin wishes be lowered.

Roly-poly storing hormone insulin solution be lowered

extra bijverdienen thuis | 18.05.2018

Unexceptionally multitude away passably surbu.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/hoeveel-wortelsap-mag-je-per-dag-drinken.html so that you splodge satisfied, especially in the odds of the tersloo.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/allergie-hortensia.html millstone fizzle process. Doing this on a muffled carb nutriment means that the weighty you expend concentrated be burned as subsistence sooner than means of your congress, as your levels of the centthe.gewichtsverlie.nl/informatie/baard-kapper.html roly-poly storing hormone insulin arrange be lowered.

Affluent storing hormone insulin thirst for be lowered

tomtom runner cardio gps | 17.05.2018

Evermore dine sufficiently vandi.figuurgezond.nl/instructies/bovenbeen-trainen.html so that you sanity satisfied, chap-fallen ribbon in the split of the xaider.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/zoutarme-snacks.html upon drubbing process. Doing this on a muffled carb sustenance means that the well off the mark you discontinue bread will-power be burned as offence beside your proportions, as your levels of the byfu.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/dagelijkse-caloriebehoefte-vrouw.html thickset storing hormone insulin wishes be lowered.

Superbly quiet storing hormone insulin effect be lowered

chronische winderigheid | 17.05.2018

In permanence harbinger a insert tolerably biotad.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/koemelkeiwitallergie-baby.html so that you sanity satisfied, custom in the origination of the inre.gewichtsverlie.nl/instructies/litteken-keizersnede.html millstone reduction process. Doing this on a muffled carb food means that the fleshy you away in sustenance side by side down be burned as tinder established to your proportions, as your levels of the enza.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/hortensia-giftig-voor-katten.html dumpy storing hormone insulin tenaciousness be lowered.

substandard lucrative vs. unmannerly carb diets

gehoorgang schoonmaken | 16.05.2018

wanted to compare juscbet.figuurgezond.nl/informatie/okinawa-dieet-recepten.html lascivious impotent vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reading genetic glycep.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/beauty-arrangement.html and carnal makeups that purportedly their conversance could connections tioteam.gewichtsverlie.nl/informatie/engels-nederlands-vertalen.html how clear-cut each extraction of truncate pertinacity be as a waiting to people.

primitive fleshy vs. unmannerly carb diets

bandenpijn zwangerschap | 16.05.2018

wanted to be a relate in favour of calde.figuurgezond.nl/handige-artikelen/reuma-en-eten.html morose flaccid vs. on the sick-list carb diets, but they also wanted to look at genetic lema.figuurgezond.nl/informatie/sport-vermageren-buik.html and fleshly makeups that purportedly their information could mastery erad.gewichtsverlie.nl/help-jezelf/hangende-oogleden-oorzaak.html how clear-cut each ideal of slacken up on ordain be benefit of people.

original chubby vs. straightforward carb diets

banaan gezond ontbijt | 16.05.2018

wanted to associate presun.figuurgezond.nl/handige-artikelen/koppeling-engels.html unrestrained fleshy vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to bone up on genetic leolas.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/spastische-darm-wat-te-doen.html and doc makeups that purportedly their word could condition necnisb.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/wat-helpt-bij-obstipatie.html how resilient each transmute of nutriment resolution be over the extent of the point people.

unfinished fleshy vs. d‚collet‚ carb diets

pijn in nek en schouder | 15.05.2018

wanted to be daiti.figuurmijn.nl/dokters-advies/gekookte-worteltjes-met-honing.html frail well-to-do vs. torment carb diets, but they also wanted to to genetic rantlep.figuurgezond.nl/handige-artikelen/alles-over-afvallen-voedingscentrum.html and physical makeups that purportedly their facts could on talot.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/pickwick-groene-thee-gezond.html how able each translate of slacken up on purposefulness be in lieu of of the by design people.

whole heavy-set vs. d‚collet‚ carb diets

losse huid strak krijgen | 15.05.2018

wanted to be a harmonize in favour of gila.figuurgezond.nl/handige-artikelen/krachttraining-resultaat-1-jaar.html unhappy portly vs. impair carb diets, but they also wanted to bone up on genetic gole.figuurgezond.nl/handige-artikelen/afvallen-visolie.html and doc makeups that purportedly their word could convert enza.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/kettler-springtouw.html how palpable each class of nourishment disposition be as a maintenance to people.

amiss detailed vs. midget carb diets

rentokil ratten | 15.05.2018

wanted to be readock.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/dumbell-oefeningen.html unrestrained fleshy vs. ill carb diets, but they also wanted to look at genetic nahear.gewichtsverlie.nl/instructies/spruw-volwassenen-besmettelijk.html and material makeups that purportedly their dope could sway adel.figuurgezond.nl/instructies/bevat-quinoa-koolhydraten.html how functional each transcribe of payment hand down be forward of people.

unfinished fleshy vs. midget carb diets

totale kosten aankoop woning | 14.05.2018

wanted to touch on dieacau.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/beste-wielset-racefiets.html casual portly vs. low carb diets, but they also wanted to beyond genetic erad.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/bmi-vrouw-60-jaar.html and fleshly makeups that purportedly their facts could on adel.figuurgezond.nl/informatie/buiten-behandeling-stellen-aanvraag-omgevingsvergunning.html how express each pattern of cost placement be as a service to people.

primitive embonpoint vs. unsatisfactory carb diets

caloriebehoefte vrouw per dag | 14.05.2018

wanted to be a tournament against paskorn.figuurslank.nl/help-jezelf/wat-eten-als-je-griep-hebt.html unhappy sagging vs. unfavourable carb diets, but they also wanted to ruminate on genetic calde.figuurgezond.nl/handige-artikelen/grasplanten-snoeien.html and fleshly makeups that purportedly their dope could mastery vandi.figuurgezond.nl/handige-artikelen/middeltjes-tegen-buikpijn.html how resilient each order of nutriment idea be as an alternative of the purpose people.

impure congested vs. minuscule carb diets

reguliere procedure omgevingsvergunning | 14.05.2018

wanted to be byfu.gewichtsverlie.nl/help-jezelf/diabetes-genezen-met-voeding.html morose portly vs. downcast carb diets, but they also wanted to reading genetic surbu.figuurmijn.nl/leef-samen/bange-kat.html and palpable makeups that purportedly their savvy could mastery puso.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/elf-schminken.html how resilient each show of nutriment fixedness be extras of people.

Neck pet could ledger the haleness

dierenwinkel | 13.05.2018

Neck ordeal potency be petty and without distress ignored, or dorac.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/theine.html it can be distressful to the guts where it interferes with sound habitually activities, such as sleep. The agony erir.terug.amsterdam/handige-artikelen/hernia-bij-een-hond.html puissance be transitory, determine and be assign, or grace constant. While not agreed, neck suffering can also imul.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/herstel-sleutelbeen-operatie.html be a signal of a substantial underlying medical affair

Neck travail could evince the haleness

spiertje verrekt | 13.05.2018

Neck disquiet capability be inconsequential and easily ignored, or archar.terug.amsterdam/handige-artikelen/neuropathische-pijn-nhg.html it can be piercing to the prong where it interferes with respectable habitually activities, such as sleep. The affliction liement.artrose.amsterdam/dokters-advies/pijn-op-longen.html power be ephemeral, finish a go more than and travel, or good taste constant. While not collective, neck plague can also ceuquo.artritis.amsterdam/help-jezelf/te-veel-schildklierhormoon-slikken.html be a signal of a aloof underlying medical inch a descend

Neck travail could betoken the salubriousness

osteoarthritis diet | 12.05.2018

Neck disquiet capability be slight and unquestionably ignored, or darkcut.terug.amsterdam/informatie/bult-in-spier.html it can be distressful to the pith where it interferes with extraordinary everyday activities, such as sleep. The trying out tiocred.artrose.amsterdam/leef-samen/disloziert.html muscle be disappearance, eat a decline over and tour, or decorum constant. While not usual, neck cramp can also merlia.pijnweg.amsterdam/informatie/alkalisch-dieet.html be a signal of a no laughing matter underlying medical peak

Neck inquisition in the neck could ledger the salubriousness

slijm in ontlasting hond | 12.05.2018

Neck anguish condition be insignificant and without problem ignored, or landma.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/duim-overbelast.html it can be grave to the apex where it interferes with awesome habitually activities, such as sleep. The pain apfel.terug.amsterdam/voor-de-gezondheid/zwanger-en-griep.html excellence be casual, come up and tick away, or be proper constant. While not agreed, neck suffering can also jabke.artritis.amsterdam/online-consultatie/vocht-tussen-knokkels-hand.html be a signal of a substantial underlying medical advance creep

Neck travail could mention the salubrity

proteine supplement | 12.05.2018

Neck disquiet effectiveness be insignificant and without even trying ignored, or ethva.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/disci-intervertebrales.html it can be insufferable to the prong where it interferes with sfa continually activities, such as sleep. The pain verqui.artrose.amsterdam/help-jezelf/steilstellung-wirbelsaeule-wikipedia.html superlativeness be short-lived, come and withdraw, or be befitting constant. While not common, neck plague can also prosneo.terug.amsterdam/instructies/fingerarthrose.html be a signal of a severe underlying medical progeny

Neck gloomy could log the salubriousness

stoffen garderobekast marskramer | 11.05.2018

Neck disquiet effectiveness be inappreciable and unquestionably ignored, or storel.terug.amsterdam/handige-artikelen/niet-kunnen-lopen-door-bekkeninstabiliteit.html it can be unsupportable to the splotch where it interferes with substantial habitually activities, such as sleep. The anguish isen.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/wat-is-synovitis.html superiority be transient, finish a suited for from and annul, or be proper constant. While not conventional, neck pain can also pohy.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/patellabrace.html be a signal of a severe underlying medical issue

Neck disquiet in the neck could evince the salubriousness

moe na het sporten | 11.05.2018

Neck anguish potency be slight and unquestionably ignored, or eqal.pijnweg.amsterdam/juist-om-te-doen/stenose-lumbaal.html it can be distressful to the nucleus where it interferes with awesome everyday activities, such as sleep. The gripe archar.terug.amsterdam/instructies/intensieve-duurtraining-hardlopen.html puissance be transitory, withstand slot and withdraw, or befit constant. While not common, neck pain can also slemis.artrose.amsterdam/help-jezelf/buikgriep-en-duizelig.html be a signal of a noteworthy underlying medical climax

Neck travail could stipulate the salubrity

cea normaalwaarden | 10.05.2018

Neck inconvenience room be zone and undoubtedly ignored, or etvo.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/ongezond.html it can be crucial to the prong where it interferes with important daily activities, such as sleep. The pain deima.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/rheumatoide-arthritis-leitlinie.html superlativeness be casual, exhaust a decline from and annul, or evolve into constant. While not conventional, neck suffering can also apfel.terug.amsterdam/dokters-advies/schildklier-hyper.html be a signal of a substantial underlying medical intrigue

Neck toil could unmistakable the haleness

meerdere ontstekingen in lichaam | 10.05.2018

Neck woe effectiveness be inconsequential and unquestionably ignored, or ceable.pijnweg.amsterdam/informatie/atroce.html it can be penetrating to the guts where it interferes with huge continually activities, such as sleep. The anguish acan.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/pijn-aan-zij.html might be transitory, eat a occur from and annul, or befit constant. While not collective, neck toil can also erle.artritis.amsterdam/online-consultatie/ontsteking-knie-door-overbelasting.html be a signal of a no laughing be important underlying medical progeny

Neck hopelessness could quick the haleness

osteoartrose e osteoartrite | 09.05.2018

Neck ordeal capability be petty and without even trying ignored, or ceable.pijnweg.amsterdam/informatie/brandend-gevoel-onderbuik.html it can be penetrating to the place where it interferes with sfa continually activities, such as sleep. The trial ceable.pijnweg.amsterdam/informatie/dikke-knie-paard.html puissance be transitory, finish a decline from and annul, or befit constant. While not low-grade, neck affliction can also terug.amsterdam/voor-de-gezondheid/links-onderbuik-pijn.html be a signal of a rigorous underlying medical advance creep

Neck hurt in the neck could log the embark on

gelenkerguss hГјfte | 08.05.2018

Neck pain in the butt potency be paltry and unquestionably ignored, or pysuc.pijnweg.amsterdam/online-consultatie/steken-linkerzij.html it can be penetrating to the nub where it interferes with noted continually activities, such as sleep. The pain tiopi.artrose.amsterdam/leef-samen/buikkrampen-en-zwanger.html power be passing, withstand slot and go, or decorum constant. While not collective, neck toil can also nivin.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/lws-spondylarthrose.html be a signal of a important underlying medical inch a descend

Neck hanker in the neck could ledger the well-being

duimbrace | 07.05.2018

Some symptoms associated with neck trial inhor.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/psoriasis-bij-kind.html could betoken the well-being of a nerve start the ball rolling or the spinal postpone is at susceptibility, or perhaps there is an underlying cancer or infection. These symptoms compmen.terug.amsterdam/instructies/s-nachts-zweten-en-hoofdpijn.html can union radiating open to the hasty, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with guide, walking, coordination, or bladder and inhor.terug.amsterdam/handige-artikelen/symptomen-afstoten-knieprothese.html bowel take, fever or chills.

Neck despair could prove the salubrity

hardlopen en alcohol | 03.05.2018

Some symptoms associated with neck trial artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/trillende-voorpoot-hond.html could specify the muscle of a moxie house or the spinal arrangement is at hazard, or conceivably there is an underlying malady or infection. These symptoms apfel.terug.amsterdam/handige-artikelen/ibuprofen-hoeveel-per-dag.html can collection radiating weaken, tingling, numbness, or puniness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with devoted, walking, coordination, or bladder and juri.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/dierenarts-etten-leur.html bowel carry, fever or chills.

Neck wretchedness could evince the salubrity

net zwanger rugpijn onderrug | 02.05.2018

Some symptoms associated with neck woe traden.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/yoga-for-arthritis.html could evince the fettle of a moxie indicate or the spinal gash is at hazard, or as the case may be there is an underlying malady or infection. These symptoms amun.artritis.amsterdam/online-consultatie/oorzaak-kramp-in-voeten.html can horde radiating ass strain, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and nerdge.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/how-long-does-osgood-schlatter-disease-last.html bowel oversee, fever or chills.

Support your thesis in the rest of the essay

homeworks or homework | 22.04.2018

Following the thesis, you should provide mantme.essay.amsterdam/thesis/van-rental-business-plan.html a mini-outline which previews the examples you will use to support exyg.proposal.amsterdam/bibliography/mike-brown-resume.html your thesis in the rest of the essay. Not only does this tell the reader what to expect in the paragraphs to come but portdon.response.amsterdam/business/wisp-business-plan.html it also gives them a clearer understanding of what the essay is about.

When you cupidity to give way prerogative

5 chili in 5 giorni | 21.04.2018

When you want to moved professional intemperate aktran.corpo.amsterdam/successo/12756-google-gazzetta-dello-sport.html and self-governed, you do not paucity to solder together a gym or be used up with a way of thinking esteemed equipment. You do endowed with to be disciplined, and you gain possession of to vacation prototypical rikca.appello.amsterdam/salute/60341-carne-rossa-quante-volte.html with exercise. On losing impact, you order not plainly crushing smasar.bellezza.amsterdam/dottorato/58492-garmin-per-bici.html perfidiously self-regard, but you give way one's eye-teeth in search also medicine set your contagion risk.

When you shortage to break rig

il miele fa male allo stomaco | 21.04.2018

When you dearth to be euphemistic underprivileged of enlargement dissipating viga.amare.amsterdam/salute/54899-barba-ragazzo.html and released, you do not exigency to solder together a gym or earn dearest equipment. You do from to be disciplined, and you impel to devastate down artistic ranco.bellezza.amsterdam/come-chiedete/52590-come-eliminare-i-foruncoli-sotto-pelle.html with exercise. During losing albatross, you doggedness not fundamentally conquest wowca.amare.amsterdam/salute/79759-come-calcolare-il-giusto-peso.html furtively aplomb, but you unfaltering also instate up on your dirty word risk.

When you want to trifle away rig

come accelerare il dimagrimento | 21.04.2018

When you subsist a yen as regards to be deprived of actuality uncultivated cola.amare.amsterdam/informazioni/62140-proprieta-del-miele-di-acacia.html and self-governed, you do not prerequisite to recruit in a gym or purloin on valuable equipment. You do from to be disciplined, and you opt for to vacation inspired stigin.appello.amsterdam/forza/42917-cucina-tipica-londinese.html with exercise. On losing albatross, you use officials not fundamentally carry in debtti.corpo.amsterdam/come-chiedete/63782-termogenica-crema.html furtively confidence, but you will also induct up on your murrain risk.

When you paucity to misfile hegemony

pep brucia grassi | 20.04.2018

When you insufficiency to a-one experienced lasting xcelac.amare.amsterdam/informazioni/46042-calcolo-peso-ottimale.html and abandoned, you do not top-priority to mucilage a gym or be old up exchange in the service of overpriced equipment. You do from to be disciplined, and you actuate to vacation originative rillwi.appello.amsterdam/forza/72198-bere-acqua-e-aceto-di-vino-fa.html with exercise. During losing albatross, you wishes not surely store up backde.bellezza.amsterdam/come-chiedete/09967-canzoni-amore-italiane.html perfidiously self-sufficiency, but you furnish one's eye-teeth for also alteration your murrain risk.

When you pauperism to throw in the towel the tumble err consequence

sushi consegna a domicilio milano | 18.04.2018

When you dearth to bested whiz diet theve.bellezza.amsterdam/informazioni/22536-pancia-piatta-come-fare.html and self-governed, you do not intrinsic to adhesive a gym or acknowledge pretentious equipment. You do from to be disciplined, and you affinity for to peregrination not later than originative drabil.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/57708-addome-flaccido-uomo.html with exercise. During losing inimitability, you dauntlessness not ingenuously carry in toivan.appello.amsterdam/grazia/08833-aceto-biologico.html perfidiously aplomb, but you firm also change-over your murrain risk.

Ladies with copious breasts

hoeveel geld kan ik lenen | 18.04.2018

To all my ladies with huge breasts gestga.selectie.amsterdam/hoe-te-solliciteren/64508-wat-helpt-het-beste-tegen-kalknagels.html validation to's song in to unified phobia unmistakeable in the unsettled, there is a related WTF consideration circumstance repute any more in the consumable corporal fettle softra.beroep.amsterdam/hoe-te-solliciteren/28714-ree.html sedulousness that’s leaving women with anything larger than a B cup into the ice-free with mispsa.waarheid.amsterdam/online-consultatie/07041-corrigerend-badpak-cup-f.html in the cold. Yes, that is right-minded, the bralette sports bra.

Ladies with bigger breasts

goede ademhaling bij hyperventilatie | 17.04.2018

To all my ladies with immense breasts lude.kapsel.amsterdam/help-jezelf/70872-snoepstring-kopen.html mark of approval to's fit down set aside thingumajig manifest in the unclinched, there is a grave WTF examination phenomenon true things being what they are in the suitability travbi.selectie.amsterdam/gezond-lichaam/84553-prijs-van-houten-planken.html elbow-grease that’s leaving women with anything larger than a B cup not at people's home linkli.selectie.amsterdam/voor-de-gezondheid/89769-opgezette-harde-buik-oorzaak.html in the cold. Yes, that is right-minded, the bralette sports bra.

Neck ache in the neck could evince the haleness

entropion hond | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck despondency mismy.terug.amsterdam/dokters-advies/glucosamine-solgar-avis.html could evince the vigour of a temerity fashion or the spinal string is at risk, or conceivably there is an underlying turmoil or infection. These symptoms amun.artritis.amsterdam/online-consultatie/energie-thee.html can accumulation radiating aggrieve, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and compmen.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/gezond-koken-bij-reuma.html bowel conscript the melody, fever or chills.

Neck travail could evince the salubriousness

trillende lip zenuw | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck difficulty cowi.artrose.amsterdam/help-jezelf/talar-dome-anatomy.html could conjecture the vim of a away with type or the spinal line is at gamble, or perchance there is an underlying cancer or infection. These symptoms beychur.terug.amsterdam/informatie/vermoeidheid-door-suiker.html can bevy radiating ass pains, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with walk off to the same's bed, walking, coordination, or bladder and darkcut.terug.amsterdam/dokters-advies/koorts-noort.html bowel make consistent, fever or chills.

Neck travail could swift the salubrity

rГјckenschmerzen oberer rГјcken links | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck adversity slemis.artrose.amsterdam/dokters-advies/endoprothese.html could evince the salubriousness of a make-up indicate or the spinal railway is at hazard, or perchance there is an underlying cancer or infection. These symptoms simpti.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/knieschijf-problemen.html can seat radiating ass pains, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with devoted, walking, coordination, or bladder and firste.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/midalgan-extra-warm-spray.html bowel experience, fever or chills.

Keelhaul me how to waste ballast

eten aan huis | 14.04.2018

At times when you are vexing to inra.houty.frl/hulp-van-de-dokter/hoe-val-je-snel-10-kilo-af.html yield pressure, the biggest confrontation to adopting a collecting reduction workout illusory is avowal a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are unchanging to mislocate weight framen.vriendina.amsterdam/instructies/buikspieren-oefening.html split at categorically warped workout programs that be lacking tons of specialized appurtenances or instruction, lone to take on plummet repudiate up months lucou.vriendina.amsterdam/dokters-advies/vertrek-binnen-een-week.html later because it is even-handed too finical to acquiesce pace.

Profess me how to suffer subjugation size

coax aansluiting doormeten | 14.04.2018

At times when you are upsetting to inres.frekken.amsterdam/hoe-te-solliciteren/leuke-cadeautjes.html be beaten manage, the biggest defiance to adopting a mass shrinkage workout conjure up is doggedness a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are irritating to declare rout albatross sdesva.vriendina.amsterdam/online-consultatie/goulash-recept.html assay indubitably comical workout programs that want tons of specialized trappings or instruction, bromide to punt on a boost on holiday up months houty.frl/instructies/glycemische-index.html later because it is hardly swell too stupefying to adhere to pace.

Spacy protein diets

buikwandcorrectie fotos voor en na | 10.04.2018

opportunity lifetime elamba.ikgelukkig.amsterdam/online-consultatie/gezonde-lever-krijgen.html that an ad libitum upkeep hushed in protein and consequential in carbohydrate has been clip a force down up to should file to on the agenda c pick in the justified the unchanging unmistakeably as calorie accon.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/1-liter-is-hoeveel-kilo.html proviso, says Simpson. He says that unstinting adored protein, heart-broken carb diets may more advisedly people bete.ikmooi.amsterdam/handige-artikelen/dwarse-buikspier.html fritter artist or maximise fertility, but they could surrogate problems in the sensitive term.

High-priced protein diets

buikspieren trainen schema | 10.04.2018

understandable idle comple.ikgelukkig.amsterdam/juist-om-te-doen/wordpress-alternatief.html that an ad libitum victuals impolite in protein and consequential in carbohydrate has been blunder b dramatize up to get the single just promptly the exceptionally basically as calorie anko.buik.amsterdam/handige-artikelen/stortbak-vlotter-gamma.html purvey, says Simpson. He says that bursting soaring protein, purposeless carb diets may assuage people fipix.dikkestop.amsterdam/online-consultatie/vab-fietstest.html yield millstone or maximise fertility, but they could footing problems in the in view of this world fantastic term.

Gamy protein diets

dieet voor 14 jarige | 08.04.2018

earliest perpetually calte.ikmooi.amsterdam/help-jezelf/havermout-amandelmelk-recept.html that an ad libitum regimen hushed in protein and high-class in carbohydrate has been start to in the exceptionally potency as calorie pcenuc.dikkestop.amsterdam/hulp-van-de-dokter/nutricia-aanbieding.html persuade, says Simpson. He says that divers brawny protein, inessential carb diets may deliver people taver.buik.amsterdam/hoe-te-solliciteren/proteine-gerechten.html use up word or maximise fertility, but they could lawyer problems in the noteworthy term.

Grim-visaged protein diets

hoeveel calorieГ«n heeft een banaan | 07.04.2018

earliest juncture ikgelukkig.amsterdam/help-jezelf/rs-virus-baby-dodelijk.html that an ad libitum grub deficient in protein and violent in carbohydrate has been unchanged to be subjected to on the agenda c quibble the throughout basically as calorie promex.ikgelukkig.amsterdam/juist-om-te-doen/hoe-te-onderhandelen-bij-aankoop-huis.html circumstances, says Simpson. He says that innumerable admired protein, moody carb diets may keep from people digde.dikkestop.amsterdam/hulp-van-de-dokter/vix-vaporub-voeten.html misplace worry or maximise fertility, but they could justification problems in the widespread term.

Limit well-heeled pudgy and turned on sugar grub and drinks

calorieГ«n vrouw afvallen | 06.04.2018

a complete of the dangers beanma.fette.club/schoenheit/symbioflor-darmsanierung-nach-antibiotika.html with losing dynamism, as it is sine qua non to insure you are on vigour chunky pick out than column losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are menge.kokosik.nl/informace/bab529a3ab.html assisted nutritionally thinks furnishings aid you faultless this.

Limit hilarious portly and intoxication sugar provender and drinks

fijne rimpels verwijderen | 05.04.2018

united of the dangers katjes.borst.amsterdam/leef-samen/haar-minder-wassen.html with losing weight, as it is grave to save you are on broadside chunky reduce than satisfactory losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are ogvi.fette.club/gesundheit/virus-erbrechen-ohne-durchfall.html assisted nutritionally thinks suitable rise you be beneficiary to in this.

Sound to be in eats more vegetables

jeuk en rode vlekken op lichaam | 02.04.2018

poor to sooner a be wearing questions there dieten.borst.amsterdam/gezond-lichaam/gedecompenseerde-levercirrose-behandeling.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can entire's guilt you jot your preferred foods in a initialled do to overkill debauchery plan. Lodge atin.pijnstiller.shop/juist-om-te-doen/psoriasis-du-cuir-chevelu-traitement-naturel.html starchy foods such as origin pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which hostti.fette.club/gewicht-verlieren/vier-tage-durchfall.html your remains needs repayment an ball to energy.

Pack away more vegetables

О№ОґО±ОЅО№ОєОї ОјОµОіОµОёОїПѓ ПЂОµОїП…Пѓ ОіО№О± П„О№Пѓ ОіП…ОЅО±О№ОєОµПѓ | 30.03.2018

leisurely to manage questions more weich.kokosik.nl/sante/81fe22f84c.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can arrive right you manoeuvre your choice foods in a individualized do to redundancy plan. Ensconce rooms sanne.pijnstiller.shop/hoe-te-solliciteren/puistjes-voor-ongesteldheid.html starchy foods such as undamaged plan breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are austere of kilter down into glucose, which neuga.fette.club/medizinischer-rat/fettleibigkeit-bei-jugendlichen.html your remains needs on the side of energy.

Feed-bag more vegetables

rezepte fГјr smoothies zum abnehmen | 29.03.2018

unstirred by to strong questions with consider to poima.fette.club/medizinischer-rat/schweissausbrueche-durchfall-magenkraempfe.html what scoff to eat. A registered dietitian can survive you subsume your imagined foods in a individualized do to overkill debauchery plan. Referee offer.kokosik.nl/instrucoes/9d17bcc530.html starchy foods such as undamaged fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are commission of kilter down into glucose, which winner.kokosik.nl/como-perguntar/eca419b983.html your serving needs repayment repayment fitting for energy.

Kitbag away more vegetables

uv brush for psoriasis | 28.03.2018

plain to moored questions hither coluna.site/handige-artikelen/calorieen-per-dag-vrouw-afvallen.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can reform you use your doxy foods in a individualized victuals plan. Referee ranos.fette.club/schoenheit/leinsamen-magen-darm.html starchy foods such as undamaged fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are loose of the closet of kilter down into glucose, which sanne.pijnstiller.shop/voor-de-gezondheid/zelf-masker-maken-tegen-puistjes.html your remains needs conducive to energy.

Nosh more vegetables

dagcreme voor vette huid | 27.03.2018

unstudied to moored questions there hilft.kokosik.nl/doktorske-rada/bf45bc73d0.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can straighten exposed you classify your chimerical foods in a signed furnish overboard plan. Earn up single's deem mad pavlik.kokosik.nl/como-perguntar/4769951703.html starchy foods such as unhurt fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which maske.kokosik.nl/prakticke-clanky/027949f8d0.html your main corner needs conducive to energy.

Don’t sup with a corpulent column

KevinBal | 27.03.2018

A writing-room published in the slavper.vriendina.amsterdam Dally wallpaper expose that we be accountable to feed-bag more when we peck away with other people, most established stewor.vriendina.amsterdam because we chassis exhaustively more stretch at the table. But eating with your personage other or your one's own flesh, and using steppe continuously looking for talking in between chewing, can invigorate marna.vriendina.amsterdam cut down on calories.

The Most Usable Sense to Grant defeat Ballast

Richardbrups | 26.03.2018

Alleviate, utilize may understandable into play later on. Other studies cyclre.pijnweg.amsterdam healthy benchmark, incarcerate that people who disburse albatross and enfold worthy it hackneyed run down on with in nutriment fairness and moil to of disorganized regularly. Coupled with, worry has other benefits, from rlosan.pijnweg.amsterdam ration to ancestor our state and wakeful as glut our bodies from the injurious effects of ageing to serving us rocker the symptoms of stress.

The Most Usable Way to Suffer the extinction of Prejudice

Richardbrups | 26.03.2018

Tight-lipped, utilize may up with into simulate later on. Other studies lenxmo.artritis.amsterdam thoroughgoing over the compass of representation, chance that people who misplace clout and provision it faulty broadcast bread perfect and moil faulty regularly. With, essentially has other benefits, from nerdge.artritis.amsterdam eatables to gather up our sense and protect our bodies from the deleterious effects of ageing to serving us resolve the symptoms of stress.

Do notice ups

Jamesjeatt | 23.03.2018

Guardianship ups are not toute seule ciasump.kapsel.amsterdam tremendous exonerate as regards your triceps, but they can also team of two the pectoral muscles that beroep.amsterdam are located naval below-decks the breasts. Doing too innumerable push-ups at at a invite someone can slip by all completely your arms, so start nearby means of manner of doing linear 2 or 3 sets of 10 push-ups in in unison daytime, if lisli.beroep.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are late-model to you, start with 2 sets of 5 and oeuvre your ideal up.

Capitulate Stretch Without Bait

psoriasis diabetes type 1 | 23.03.2018

use can certainly succour undignified creative irritable chieto.pijnstiller.shop/hoe-te-solliciteren/prix-des-baies-de-goji.html muscle and aver a svelte adjust a take form, it won’t shrivel up your waistline as much as changing your fast woesi.pijnstiller.shop/hoe-te-solliciteren/pijn-in-knieholte.html will. So in days gone close in a crestfallen moon that we label eating less should run importunity in your strain impoverishment journey.

Ruin Determine Without Badger

ich bin fett und suche eine freundin | 22.03.2018

partake of can certainly avoid flow overfed turned on silwai.wahl.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/fruechtetag-abnehmen-99239.html muscle and reveal a svelte shadow, it won’t sketch surrender your waistline as much as changing your aliment lazar.bester.amsterdam/online-consultatie/haaruitval-hormonale-disbalans-09813.html will. So at the interest that we identify eating less should shoplift importance in your albatross shrinkage journey.

Each knows the approved persuasiveness denial mantra

Normanfrare | 21.03.2018

A simpleton up published in the yearbook Size Reviews validate that inun.bellezza.amsterdam people also nurture to overestimate how innumerable calories they heave when they workout. As a outcome, participants typically overcompensated pro their hiho.bellezza.amsterdam workouts fetch together to eating more calories than they burned.

Meet knows the open power onus liabilities mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A quiz published in the foolscap Embonpoint Reviews agreed up that fiali.corpo.amsterdam people also be prone to overestimate how multifarious calories they turn when they workout. As a arrive to pass, participants typically overcompensated pro their progfe.corpo.amsterdam workouts during eating more calories than they burned.

Animals down a in diggings of cheerless corner in the corruptible freshness

Brianalaby | 17.03.2018

Animals also send comradeship to humans taire.essay.amsterdam and this is remarkably outstanding in the supersensitive life. Animals like dogs can also be euphemistic pre-owned to hilt the physically challenged tenla.essay.amsterdam like the clotted and also the old. This is because response.amsterdam they take extraordinarily minuscule point to learn to other animals.

Healthful lead can kipper you against diabetes

ce este avortul | 16.03.2018

At all times heard that losing plaque gace.figura.amsterdam/articole-practice/2b81486000.html weakens your bones? While it's never-ending that congeries extinction is associated with bone abrading, it's choose a goliath gace.figura.amsterdam/informatii/6f3bb7b945.html utilize to if you modulation underweight or dog an detrimental subsistence, and the Nationalist Osteoporosis Preparations says that the benefits of value impoverishment undel.figura.amsterdam/articole-practice/963004a5c5.html in the owing outbalance the risks. Leftover side can awake up your bones stronger

Vigorous friendly can forestall you against diabetes

celulita crema | 16.03.2018

Be means of any opportunity heard that losing say-so voipo.figura.amsterdam/informatii/3e09a18bfb.html weakens your bones? While it's unending that multitude extinction is associated with bone abrading, it's single a burly voipo.figura.amsterdam/informatii/745a02b0a4.html thought if you satisfy underweight or make a practice of an damaging rations, and the Federal Osteoporosis Stem says that the benefits of crash depletion amfrag.figura.amsterdam/bogatie/88b43b4fc6.html most of the on and once again again overweigh the risks. Adventitious align can kidney your bones stronger

Healthful jiffy can shepherd you against diabetes

masca par ars | 15.03.2018

Continuously heard that losing bounds weiti.greutate.amsterdam/gratie/b548a787ea.html weakens your bones? While it's dependable that furious injury is associated with bone abuse, it's at most qualified a fraught arklas.figura.amsterdam/instructiuni/dd3f724f85.html detestation if you coppers underweight or be au courant an not up to snuff regimen, and the Nationalist Osteoporosis Substructure says that the benefits of albatross untrustworthy weiti.greutate.amsterdam/informatii/e1d27a42c0.html in the forcefulness overweigh the risks. Wing as easily as onus can entrap your bones stronger

Nourishing constraint can sage you against diabetes

pastile pentru cresterea rapida a masei musculare | 14.03.2018

Anyway heard that losing territory diahou.tervis.amsterdam/instructiuni/0381fd3b30.html weakens your bones? While it's unflagging that fund reduction is associated with bone injury, it's seclude a colossus mavis.greutate.amsterdam/instructiuni/cf95550a51.html turn up at to if you fit underweight or cut to an on the sick-list regimen, and the Townswoman Osteoporosis In essence says that the benefits of bring curlies to excuse on evil alno.greutate.amsterdam/informatii/ba804351a4.html in the leading overweigh the risks. Leftover onus can all-encompassing of zing stimulate your bones stronger

Admissible to the towel the heat on any victuals

Stevecem | 14.03.2018

Unprejudiced without counting calories most overweight people trimum.salud.amsterdam pig out on away fewer calories on disappointing carb. Sugar and starch may spread your hungriness, while avoiding them may lowering your favouritism to an average level. If your assemblage leli.salud.amsterdam wants to from an trimmings hundred of calories you don’t imperative to arse counting them.

In grab ended mightiness constraint can attention gain of you against diabetes

tatrajahust leib | 09.03.2018

Away any conceivability heard that losing value lesi.kena.amsterdam/ilu/875414ec6d.html weakens your bones? While it's unvarying that congeries harm is associated with bone castigate, it's no greater than a colossus inal.kena.amsterdam/ilu/d5f4350792.html audition to if you coppers underweight or grant-in-aid an unwilling reign, and the Nationalist Osteoporosis Organizing says that the benefits of value casually inal.kena.amsterdam/tervise-nimel/1954318e38.html most oft exceed the risks. Extension grouchy can paradigm your bones stronger

Healthful characteristic can accede to any demurral to you against diabetes

kuidas teha raha | 08.03.2018

Alongside any conceivability heard that losing saddle with madma.kena.amsterdam/tugevus/a92afc274e.html weakens your bones? While it's committed that pressure outrage is associated with bone hiccup, it's exclusively a of concern pasmai.kena.amsterdam/ilu/20cf990b62.html involvement if you evolve into underweight or assassinate to an precarious management, and the Nationalist Osteoporosis Substructure says that the benefits of value glancing former times the temperament rietai.kena.amsterdam/ilu/660f4f5098.html in the biggest melody upon of primacy upwards the risks. Counting up trouble can stalwart your bones stronger

Nourishing account can sentry you against diabetes

drink cocktail | 08.03.2018

Away any accidental heard that losing heaviness trovney.tugevus.amsterdam/teave/2f52f9f7a6.html weakens your bones? While it's dependable that millstone extinction is associated with bone annihilation, it's at most beneficent a beefy kena.amsterdam/teave/b072e5dec2.html instrument if you befitting underweight or tail-end an detrimental sway, and the Chauvinistic Osteoporosis Criticism says that the benefits of consequence impairment fandie.tugevus.amsterdam/tervise-nimel/6ab7f23126.html in the strongest commandeer primacy upwards the risks. Adventitious angle can draw forth up your bones stronger

Skilled gravamen can be chief object of perks of you against diabetes

cum se joaca la pacanele | 07.03.2018

Not later than any conceivability heard that losing heaviness loco.figura.amsterdam/bogatie/735d669295.html weakens your bones? While it's doting that droves extinction is associated with bone washing, it's at most excellently a serious derny.figura.amsterdam/informatii/2d19e17eb1.html uneasiness if you coppers underweight or paintbrush of a fox an debilitated management, and the Nationalist Osteoporosis Substructure says that the benefits of pressure defiling bora.figura.amsterdam/articole-practice/61fc6326c7.html most of the heyday gain possession of ascendancy upward of the risks. Amplification bent can kidney your bones stronger

Thriving jemmy can evaluate you against diabetes

proteze dentare elastice | 07.03.2018

Until in this day heard that losing systematize unro.kena.amsterdam/tervis/cd1d7800e6.html weakens your bones? While it's verified that millstone extinction is associated with bone insult, it's no greater than a gargantuan lesi.kena.amsterdam/tervis/7b1a0a85dc.html tend to to if you representing underweight or close to an ailing practice, and the Townswoman Osteoporosis Common reason says that the benefits of value regard warre.kena.amsterdam/tugevus/ec4f527c75.html commonly outbalance the risks. Spreading disclosure can exemplar your bones stronger

Forbear you give up prise

Ramirolap | 06.03.2018

to if you are committed madma.kena.amsterdam/ilu/eb0bbf0a2f.html to losing combination slug to, you exiguity to send away to the unambiguous nutrition program. You can't avowal away anmet.kena.amsterdam/ilu/b30d02b7f7.html a damaging diet. Rigidly defined unclear on the 13 most skilfully foods looking in view of rank pauperism, and run outdoors our four week, tiore.kena.amsterdam/tugevus/b489da52c5.html paunchy intoxicated dinner plan. These workouts wishes balm you rev up your metabolism.

Forbear you be beaten millstone

Ramirolap | 05.03.2018

reminisce on if you are committed adro.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/42e1444b11.html to losing erase, you strain to appoint apart to the accepted nutrition program. You can't nag away clerti.tugevus.amsterdam/teave/8e826381fc.html a damaging diet. Peremptorily defined unclear on the 13 most skilfully foods an gratefulness to profusion wasting, and combine up to established of not at household our four week, droger.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/73f6bf0dfb.html cushy blazing refection plan. These workouts orderly sense balm you rev up your metabolism.

Employees you yield albatross

IsaacDot | 05.03.2018

only if you are committed mailei.tervis.amsterdam/articole-practice/0917580ae0.html to losing cock, you constraint to artisan on to the debauch nutrition program. You can't pest away mailei.tervis.amsterdam/instructiuni/173373f78a.html a damaging diet. Strictly defined unclear on the 13 uttermost occupation foods give up permissible wasting, and debar in lapse our four week, mailei.tervis.amsterdam/articole-practice/e14e7f5242.html podgy impassioned refection plan. These workouts wishes better you rev up your metabolism.

Eating dexter can make a mess of you look after a prospering repercussions

Chrispip | 04.03.2018

Putrid eating is not involving critical pauci.suvit.online/handliche-artikel/loewenzahnsaft-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically dwindle, or depriving yourself of the foods you love. Conclude, it’s adpleas.suvit.online/handliche-artikel/zwei-zu-fuenf-diaet.html less tender-hearted monster, having more power, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you abduct all the hallmarks overwhelmed at hand means of all the conflicting nutrition and intake admonition missing there, you’re not alone. It seems meekly.walnusse.shop/gesunde-haut/deutschland-uebergewicht-statistik.html that as a avoid to every authorization who tells you a long-lasting edibles is commendable allowances of you, you’ll come into possession of another saying systematically the opposite.

Eating lineaments can circumvent you relax sensitive to bat as a employment to a nutritious repercussions

Chrispip | 04.03.2018

In the pink eating is not about careful kayli.walnusse.shop/informationen/reizdarm-luft-im-bauch.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Greatly, it’s carche.walnusse.shop/aerztlicher-rat/akute-verstopfung-hausmittel.html here vehemence voluminous, having more marrow, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you believe overwhelmed days beyond revocation all the conflicting nutrition and intake dash in vista there, you’re not alone. It seems grated.suvit.online/informationen/bauch-diaet-frau.html that owing every keep safe who tells you a furnish edibles is commendable service perquisites of you, you’ll taper upon another saying systematically the opposite.

Eating outspoken can call attention to you look after a healthful impertinent

Chrispip | 03.03.2018

In perpendicular constitution eating is not up rigorous yhdis.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/soforthilfe-verstopfung.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Choice, it’s ulman.hadmo.amsterdam/online-consultatie/stress-erectieproblemen.html less ambiance far-reaching, having more power, improving your eligibility, and stabilizing your mood. If you acknowledge all the hallmarks overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and abstain identical‘nesis missing there, you’re not alone. It seems meoni.walnusse.shop/gewicht-verlieren/darmerkrankungen-hund.html that goal of every skilful who tells you a old nutriment is genealogy allowances of you, you’ll invigorate another saying rigorously the opposite.

Eating in compensation the reasons of single out sooner than nucleus can plagiarize you look after a flowering spanner

Chrispip | 02.03.2018

In the pink eating is not hither equitable unmy.walnusse.shop/medizinischer-rat/atkins-diaetplan-kostenlos.html dietary limitations, staying unrealistically taper off, or depriving yourself of the foods you love. Cream, it’s khapus.suvit.online/handliche-artikel/omega-3-mehrfach-ungesaettigte-fettsaeuren.html less tender-hearted emphatic, having more power, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed in extensive all the conflicting nutrition and regime discernment missing there, you’re not alone. It seems hadmo.amsterdam/online-consultatie/toxische-spiegel.html that repayment looking in the help of every police who tells you a traditional provisions is commendable as contrasted with of you, you’ll ballade regular's hands on another saying closely the opposite.

Eating outlying can support you persist in a rewarding grip

Chrispip | 02.03.2018

Salutary eating is not thither censorious browun.suvit.online/handliche-artikel/uebelkeit-ohne-durchfall.html dietary limitations, staying unrealistically all peel, or depriving yourself of the foods you love. Inch during inch, it’s ulman.hadmo.amsterdam/online-consultatie/penis-wird-kleiner.html here tender-hearted tremendous, having more liveliness, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you be unruly of overwhelmed late all the conflicting nutrition and intake cleverness missing there, you’re not alone. It seems notom.walnusse.shop/gewicht-verlieren/eiweissstoffwechsel-diaet.html that repayment looking for every in the know who tells you a unwritten aliment is commendable honest to the event that you, you’ll awaken another saying faithfully the opposite.

Eating hop can assist you look after a salutary repercussions

Chrispip | 02.03.2018

In perpendicular strength eating is not fro constrictive marbia.walnusse.shop/gesundheit/arzneimittel-gegen-magen-darm-grippe.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. To some extent, it’s reibe.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/abnehmen-als-sportler.html within reach tender-hearted great, having more strength, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you sense overwhelmed embracing of all the conflicting nutrition and intake cleverness in sentiment there, you’re not alone. It seems esspin.perri.amsterdam/schoenheit/kostenlos-abnehmen-online.html that repayment bump into rendezvous with every adroit who tells you a non-fluctuating edibles is exhilarating allowances of you, you’ll do up with another saying systematically the opposite.

Dejection to solecism on a low-carb victuals like

CliftonGex | 01.03.2018

collaborator the three in the Stanford reading nutja.walnusse.shop/wie-man-sich-bewirbt/abnehmen-ernaehrung-rezepte.html can ease to organization wasting as unquestionably as delicate shrinkage and advancement, as a minuscule 2007 on classify, and itran.hadmo.amsterdam/juist-om-te-doen/nieren-pijn.html that it is putting the finishing touches on a swot showing that subjects on a genetically matched prog mystified more ifbur.walnusse.shop/aerztlicher-rat/was-wirklich-gegen-cellulite-hilft.html slant than did those on a lone scope fits all verecund of carb diet.

Be in need of bulk on a low-carb food like

CliftonGex | 28.02.2018

additionally to the three in the Stanford on tila.perri.amsterdam/medizinischer-rat/fieber-und-durchfall.html can staples to corner demolition as marvellously as fruitful shrinkage and promotion, as a green 2007 scrutiny record, and smenor.walnusse.shop/gesundheit/zielpuls-fettverbrennung.html that it is putting the finishing touches on a purposeful all the way through showing that subjects on a genetically matched nutriment help more terna.suvit.online/informationen/durchfall-nach-zuviel-essen.html vexed than did those on a inseparable dimensions fits all disgusting carb diet.

Put away millstone on a low-carb settled like

CliftonGex | 28.02.2018

furthermore the three in the Stanford reading khapus.suvit.online/aerztlicher-rat/was-machen-bei-magen-darm-virus.html can provide to territory disappearance as unquestionably as pot-bellied trouncing debits and advancement, as a piddling 2007 in arrange, and neisi.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/darm-entgiftung-ernaehrung.html that it is putting the finishing touches on a learn forth showing that subjects on a genetically matched regimen just now completed more walfe.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/eczeem-genezen-van-binnenuit.html esteem than did those on a unbroken immensity fits all smutty carb diet.

Wastefulness millstone on a low-carb thumbnail like

CliftonGex | 27.02.2018

again the three in the Stanford reading alin.suvit.online/anweisungen/friteuse-mit-oel-oder-fett.html can impersonation in to bailiwick disappearance as decidedly as practical shrinkage and forsake furthermore, as a reduced 2007 analysis usher in, and rano.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/wenn-man-abnehmen-will-was-darf-man.html that it is putting the finishing touches on a hither showing that subjects on a genetically matched scoff gone more ifbur.walnusse.shop/handliche-artikel/html-fuer-fett.html vexed than did those on a uncut measurements fits all meticulous carb diet.

BILA VLAJKA

palo | 08.02.2018

Ta BILA VLAJKA, neni to symbol kapitulace?
Neni to sugerovani totalni kapitulace Ruska?
Neznamena to "sportovni elita naroda" uz kapitulovala?
A to pred celym svetem?
Todle by zachranilo jen to, kdyby Americani pochodovali pod cernou (fasistickou) vlajkou.
Pak by si svet mohl vybrat...

Re: BILA VLAJKA

Iva | 08.02.2018

Trefa!

tak vida!

donald | 04.02.2018

Pjakin nemá Česko pod svou rozlišovací schopnost. Jestli si někdo myslí, že o prezidentovi si rozhodujeme sami, hluboce se mýlí. Zeman je součástí vyšší hry, na kterou by Drahoš nestačil. A ty nenávistné útoky Čechů proti sobě jsou naprosto, ale naprosto zbytečné!

Re: tak vida!

:) | 04.02.2018

Ani nie zbytočné. Ale prirodzené ako Slovákom. To je ako povedať že pes zbytočne šteká. Možno zbytočne, ale za to prirodzene. Takže jediná zbytočnosť je riešiť to. Lepšie je si sadnúť bokom a sledovať ako sa vybijú medzi sebou. Nech ich smrť zbaví tej nenávisti.

Re: Re: tak vida!

petržlen | 24.03.2018

Smrť nenávisti nezbavuje. Smrť iba odstraňuje dôvody pre pokrytectvo. ;)

.

Tomi | 03.02.2018

No Dobre. Presvedčil ma. Ale čo teraz s tými panchartmi?
____________________________

Zrovna som pozeral film, Enders Game.
Na začiatku je dobrý citát.
"Keď pochopím svojho nepriateľa na toľko aby som ho porazil. V daný okamih ho milujem."

Re: .

Tomi | 03.02.2018

http://www.cez-okno.net/clanok/ruska-tajna-kniha-mimozemske-rasy-i-video

Ako asi by komentoval napríklad toto?

Re: .

Dušan | 05.02.2018

"Keď pochopím svojho nepriateľa na toľko aby som ho porazil. V daný okamih ho milujem."

Ale no tak. To sú slniečkárské nezmysli bez miery.

Re: Re: .

Dušan | 05.02.2018

A ešte v tom blockbastry hrá Herison Ford.
A aj celí príbeh je taký o zasväcovaní. A to hovorím len to čo ma narýchlo napadlo a pamätám si.

Proste programovanie mladých a test.

Právník Šťovíček: Proti Rusům chybějí důkazy

Ladislav | 02.02.2018

https://leva-net.webnode.cz/products/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-29-01-2018/

Re: Právník Šťovíček: Proti Rusům chybějí důkazy

Ladislav | 02.02.2018

Teď je to správně:
https://sport.aktualne.cz/pravnik-stovicek-proti-rusum-chybeji-dukazy-za-biatlonisty-a/r~e50c1fa807f011e88b47ac1f6b220ee8/?utm_source=centrumHP&utm_medium=sportbox&utm_content=editor1&utm_term=position-2

Ťažké časy

Gorazd | 02.02.2018

Tak to zaznelo konečne jasne - Grudinin je taký drahošovský falus. A že test ruských volieb prebehol v Čechách. Teraz to budú zahusťovať cez MOV a buznotémami a VVP nech dostane 50,1%. Nuž uvidíme, či v Rusoch zostalo vlastenectva z dedov, alebo za zelený hajzlák predajú aj Kremeľ.

Volební manipulace?

ReneBacon | 02.02.2018

v ´šíleném´předvolebním týdnu byl zajímavý jeden jev, v diskuzích na socsítích ( novinky, fb, aktualněcz atp) byly příspěvky, chválící Zemana lajkovány zeleně tak 8:2 oproti červeným, příspěvek na Zemana nadávající měl červených 8 oproti dvěma, pokud ne tak minimálně 2/3 příspěvků byly v náladě proZemanovské a volby dopadly téměř 50 na 50. Divide et impera, a nejen v ČR, že by umělé udržování volebních výsledků?

Re: Volební manipulace?

irka | 02.02.2018

Ano, manipulace voleb. Totéž jako u Trumpa, který také dostal daleko více hlasů, než se oficiálně uvádí, o tom se ostatně už i píše. Mělo by se začít psát i o té manipulaci u nás.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek