Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 27.5.2019

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 27.5.2019

31.5.2019

 

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 27.05.2019.srt (59154)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 27.05.2019.txt (37778)
 

Fond konceptuálních technologií uvádí Analytický pořad Otázka-odpověď

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den
...27.05.2019.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

00:36

Dnešní pořad začneme událostí, které jste si povšimnul vy sám, Valeriji Viktoroviči.

Co je to za událost? ...A byla jí v médiích udělena potřebná pozornost?

(V.V.P.)
Právě na to jsem se chystal poukázat, že ty události, na které já takto upozorňuji, buď nevyvolaly v médiích potřebnou pozornost s ohledem na efekt, jaký budou mít na stav řízení v globální politice, na stav všech těchto procesů, nebo byly médii úplně opominuty.


Takže ta první událost, o které bych chtěl mluvit, nezískala v médiích potřebnou pozornost, protože ten formát Astany naši analytici prostě nejsou schopni zpracovat, nerozumí jeho podstatě, neví jak to uchopit.
A ta událost?
...24. května
Lídři států Turkické rady udělili bývalému kazachstánskému prezidentovi Nursultanovi Abiševiči Nazarbajevovi doživotní funkci čestného předsedy Rady spolupráce turkických států.


Nejedná se ani tak o ocenění osobních Nazarbajevových zásluh jako spíš o velice závažnou hru na úrovni globální politiky.
Ta věc se má tak, že americká státní elita, která bojuje o to, aby si zachovala své postavení parazita ve světě, všude vyvolává napětí. Svou vnější politikou tak zasahuje do globální politiky a narušuje řídicí moduly, které globální prediktor buduje ve vztahu k celé planetě Zemi, k celému lidstvu.
A jedním z takových modulů řízení určený pro středoasijský region je svaz turkických států ve formátu Astany.


S formátem Astany koresponduje i Celní unie EAES.
Tato Celní unie Eurasijského ekonomického svazu, kterou původně navrhnul Nazarbajev, měla zdrojově zajišťovat formát Astany.
Jenže už tehdy, kdy to Nazarbajev navrhnul, řídicí elita Ruska, která vždy v první řadě odečítala přání ze rtů té americké a byla, stejně jako dnes, absolutně nezpůsobilá ve vnější i globální politice, stejně jako v té vnitřní, neboť z hlediska řízení je absolutně neschopná...
Oni dokážou jen krást a zabíjet, což dělají efektivně. Kradou peníze a zabíjejí tak lidi.
Tak tato elita se projektu Celní unie lekla a zablokovala ho.


Zatímco Putin, který rozpoznal integrační potenciál takové Celní unie navíc navržené Nazarbajevem, tento projekt akceptoval, chopil se ho.
Teď je tato Celní unie EAES posuzována jako čistě ruský projekt,
který je perspektivní z hlediska možné obnovy celého postsovětského prostoru ve středoasijském regionu i se zapojením dalších území s turkickým obyvatelstvem.


Jenže takto pojatá Celní unie neodpovídá zájmům globální elity, globálního prediktoru, ani americké státní elity. Avšak zatímco pro globální elitu, globální prediktor to neznamená žádné nepřekonatelné nebezpečí, protože své cíle dokážou řešit, aniž by byli nuceni formát Celní unie zlikvidovat, neboť se hodlají zmocnit řízení Ruska, přičemž mají spuštěno hodně variant, jak se řízení Ruska zmocnit, kam patří i projekt SSSR 2.0, tak americká státní elita vidí východisko jen v likvidaci formátu Astany, neboť vytvoření tohoto silného bloku turkických států zcela vylučuje dominanci USA jako státu v tomto regionu.

A proto také výsledek toho útoku na Nazarbajeva, který proběhl v únoru/březnu a skončil jeho rezignací z prezidentské funkce, iniciátory toho útoku neuspokojil. Oni by chtěli Nazarbajeva zcela vyřídit a zlikvidovat projekt formátu Astany.
Jenže jde o globální projekt, takže do toho globalisté důrazně zasáhli a dali najevo, že další útok na Kazachstán a osobu Nazarbajeva, jehož cílem by byla likvidace formátu Astany, narazí na souhrnný odpor všech států, které jsou členy této Turkické rady, tedy všech, koho spojuje formát Astany.

To je velice důležitý řídicí manévr se závažnými politickými důsledky.
Jenže naši analytici tyto procesy prostě vůbec nevidí. Informační agentury se o tom zmínily jako o podružné zprávě a ostatní o to jen tak zavadili.


Ani další událost, na kterou bych chtěl upozornit, v médiích vůbec nebyla podána jako událost přímo související s řízením. Na vědomí to vzali pouze odborníci, kterými by měli být analytici pracující v informačních agenturách, kteří by měli přinejmenším studovat životopisy lidí, o kterých v nějaké souvislosti informují.
Takže 24. května v USA zemřel laureát Nobelovy ceny za fyziku Murray Gell-Mann. Zdálo by se...

A co je na tom tak zvláštního?

Je to tak, že Gell-Mann získal svou Nobelovu cenu v roce 1969, když bylo celému světu jasné, že socialistický ekonomický model a socialistický model společenského zřízení prokázaly svou převahu nad kapitalistickým ekonomickým modelem a nad kapitalistickým způsobem života.

 

Do roku 1970 byla ta porážka Západu všem zcela očividná. A pouze gigantickým úsilím sovětského politického vedení nebylo socialismu umožněno upevnit se jako dominující model v celém světě. A sovětské politické vedení to udělalo proto, že samo odmítalo ideje socialismu, to proto potápěli Sovětský svaz vybudovaný Stalinem a všemi lidmi velkého Ruska.


Když tehdy Gell-Mann pronášel svůj projev, tak pronesl následující:
„Jestliže jsem viděl dál než ostatní, tak jen proto, že jsem byl obklopen Pygmeji.“
Což kromě jeho oborných kvalit poskytuje pohled i na jeho mravnost. Abyste dokázali ocenit tuto jeho mravnost, musíte to porovnat s dalším výrokem přisuzovaným Isaacovi Newtonovi, který řekl:
„Pokud jsem viděl dál než ostatní, tak jen proto, že jsem stál na zádech gigantů.“

 

To je zásadní rozdíl v jejich odborné činnosti a v náhledu na sociální zřízení společnosti. Gell-Mann tím vyjádřil čistě fašistický pohled na věc, já-centrické:
„Všichni okolo mne jsou Pygmejové, zatímco já jsem ten, kdo má na víc.“
Ale to není důvod, proč jsem na toho Gell-Manna poukázal. Má se to tak, že v roce 1981, kdy byl Západ stále ještě v krizi, ze které se nemohl jen tak jednoduše dostat, z té krize, do které konkrétně upadl v roce 1970, což se projevilo ve zrušení zlatého standardu, kdy dolar přestal být krytý zlatem...

V tom roce 1981 se stal prezidentem Spojených států Ronald Reagan, herec, za jehož zády se ukrývala velice silná řídicí struktura. Tehdy Reagan, budeme o něm mluvit jako o prezidentovi, který přijímal svá řešení sám, přestože velmi dobře víme, že se jednalo pouze o loutku. To proto je tak vypovídající jeho výrok z doby, kdy kandidoval na guvernéra:
„Já v životě sehrál tolik králů a prezidentů, že roli guvernéra zvládnu levou zadní.“
A tak sehrál roli guvernéra, a potom i roli prezidenta, a to dokonce dvakrát.


Když se stal prezidentem, tak zformoval tři nezávislé odborné skupiny, které měly vyhodnotit výhledy další existence kapitalismu a USA.
Kapitalismu obecně a Spojených států jmenovitě. A v čele jedné té skupiny stanul právě Gell-Mann.

Všechny ty tři skupiny po roce práce vydaly velice smutnou prognózu.
Všechny prohlásily, že nedojde-li k nějakému zázraku, tak se někdy v letech 1987-88 celý západní svět zhroutí v důsledku krize, že tu krizi pocítí i státy socialistického společenství, které však všechny ty ekonomické a sociální výkyvy ustojí, zatímco Západ, kapitalistický svět se zhroutí. Pokud tedy nedojde k nějakému zázraku. No a takový zázrak se stal.


V roce 1985 stanul v čele SSSR Gorbačov a do roku 1987 se mu povedlo potřebným způsobem stabilizovat Západ na úkor zdrojů SSSR přečerpávaných k posílení západního světa. A díky tomu mohla pokračovat i reklamní kampaň Západu.
– To je ale rozsáhlá otázka, kterou teď probírat nebudeme. –
Takže tento Gell-Mann zemřel. Na Západě dosahuje kádrový hlad kolosálních rozměrů. Na Západě chybí dokonce už i odborníci úrovně Brzezinského, o kterém na jeho vlastních narozeninách Kissinger prohlásil, jaký je to hlupák:
„Tolik let jsem čekal na možnost, říci ti jaký jsi hlupák, který nic nechápe...“


Ten Kissinger, se kterým tolik nadělají ti, co v řízení ničemu nerozumí. Protože to právě Kissinger se staral o ty globální modely, jež prezentoval a uváděl je určitým způsobem do života v podobě prognóz, které se mohly či nemusely potvrdit.
Takže nemají ani lidi na úrovni Brzezinského. A lidi na úrovni Gell-Manna nebo Kissingera prakticky nemají žádné.

Takže Kissinger, který je již téměř stoletý stařec… Je mu 96 let, že?
– Má dnes narozeniny.
– Právě dnes oslavil 96té narozeniny.
V těchto svých letech musí vést takto aktivní způsob života, jezdit po celém světě a realizovat globální politiku.

Západ se o takové kádry zcela připravil, neboť jeho vzdělávací systém neprodukuje kádry schopné analyticky pracovat s procesy řízení na úrovni globálního významu. Staří umírají a noví se nerodí.
A tady se prostě nabízí srovnání se Sovětským svazem, s Ruskem. Sovětský vzdělávací systém vytvořil podmínky, a to se tady u nás, v Sovětském svazu, v Rusku projevilo zrodem Koncepce sociální bezpečnosti a my teď na jejím základě odborně připravujeme řídicí kádry a analytiky schopné zpracovat i realizovat procesy na úrovni globálního významu.
Zatímco u nich tato doba končí.

A ano, zrada sovětské elity vedla k tomu, že to zhroucení západního světa bylo odloženo, jenže stejně nyní nastoupí bez ohledu na veškerou tu pokračující zradu.
Ano, i dnes je tu ta zrada rossionské elity, která stále přečerpává naše zdroje tam k nim na Západ na úkor Ruska a tím to stále ještě oddalují, ale ani ona není věčná.


Globalisté si uvědomují jednoduchou věc, že čím více budou odkládat přeformátování Západu, tím katastrofálnější to bude mít následky, což může vést ke zhroucení celého světa, a proto teď mezi námi a globalisty panuje určitý konsensus, jak rád říkal Michail Sergejevič Gorbačov.
„Vy přece nechcete, aby civilizace na planetě Zemi přestala existovat, protože i vaše biologické obaly, vaše těla potom zemřou, neboť nestihnete na materiální nosič, na počítač přenést svůj intelekt, svou mravnost a vydat se v této podobě na cestu vesmírem.“


Proto jsou teď nuceni spolupracovat s Ruskem, neboť potřebují přeformátovat USA, přeformátovat západní svět, jinak se na planetě Zemi zhroutí celá civilizace.
A odborníky na to nemají, takové najdou pouze v Rusku.
Gell-Mann je jen další takový případ, kdy přišli o člověka takové úrovně. Jako o fundamentálního analytika o něj přišli samozřejmě daleko dřív.

 

17:19

Teď tedy přejdeme k otázkám od návštěvníků našeho webu. Otázky k Ukrajině, ta první je od Taťány. Valeriji Viktoroviči, petice zveřejněná 22. května na oficiálním webu ukrajinského prezidenta, o odvolání čerstvě jmenovaného prezidenta Zelenského z funkce nabrala více než 31 tisíc podpisů, což Zelenského zavazuje tuto petici projednat.
Jedná se o trest globalistů za to porušení pravidel, o kterém jste mluvil?

(V.V.P.)
Ne. ...Ať už bychom si jakkoliv přáli vykládat si to jako trest, není tomu tak. Problém je v tom, že na Ukrajině pokračuje meziklanový boj o to, koho si páníček zvolí jako budoucího kata Ukrajiny, kdo jí bude i nadále efektivně okrádat pro větší slávu svého páníčka.


A zde ty síly stojící za Zelenským vstoupily do konfrontace s globalisty. Bylo jim navrženo, aby ty volby samy jednoduše prohrály. Jenže ty síly natolik ovládají Ukrajinu, že při práci s objektem projevily větší efektivitu, která vedla k vítězství Zelenského.

Ale cožpak s tím západní svět projevil svůj souhlas? ...Ne.

To je také důvod, proč je poskytována určitá úroveň legitimity bývalému ukrajinskému
p-rezidentovi Porošenkovi, proč jsou podporovány všechny ty modely.


A to nejdůležitější je způsob, jak se chová sám Zelenskij, nakolik je adekvátní. Všechny tyto věci prověřují adekvátnost mechanismu. Ano, vy jako klanově-korporativní skupina něco znamenáte, ale dosadili jste tam člověka, který sám také musí něco znamenat.

A jak se projevuje sám Zelenskij?

V době té takzvané předvolební kampaně, v době těch zločineckých rejdů zvaných předvolební kampaň...
Neboť o žádné volby nešlo a národ Ukrajiny v nich o ničem nerozhodoval, a to se teď ukazuje na rozhodnutí různých politických orgánů jak uvnitř Ukrajiny, tak i v zahraničí.
To vše dává najevo:
„Co záleží na tom, co jste chtěli?
...Co jste si mysleli, že děláte? ...Jste jen dobytek, na který nikdo nehodlá brát ohled.“

Když proto někdo agitoval, že je nutné se účastnit těch voleb, hlasovat v nich za Zelenského, tak jsme vysvětlovali, že tak nedosáhnou ničeho jiného než legitimizace státního převratu, ničeho víc, že v řízení tak žádné změny dosáhnout nedokážou. Ale ne, i nyní stejně jako předtím vyřvávají:
„Teď udělejme další krok v legitimizaci toho státního převratu, když všichni půjdeme na volby do Rady.“
...Jen běžte.

Takže oč jde v tom případě s tou peticí? ...Jak zareagoval Zelenskij? ...Jak měl reagovat jakýkoliv státní úředník? ...Člověk se zodpovědným přístupem k procesům řízení?

A není důležité s jakou mravností a s jakým cílem. Jaký má vztah k lidem, ke státu a podobně. Prostě člověk se svými zájmy, který, znovu zdůrazňuji, zodpovědně přistupuje k procesům řízení.


Víte, to je jako když člověk vyjde ven na ulici a zjistí, že prší, a musí přijmout určitá opatření, aby nepromokl, pokud tedy nechce promoknout.

Je to tak?

Buď počká, nebo si vezme deštník či pláštěnku. Prostě udělá něco takového, aby dosáhl cíle a mohl se vydat ven na ulici. Něco podnikne.
A teď si představte, že se nějaký člověk má zúčastnit nějaké slavnostní akce, takže si vezme parádní oblek s naškrobenou košilí. Je tedy celý nažehlený, jenže venku je pořádný slejvák a on si vykračuje v tom dešti, takže na něm nezůstane niť suchá. Voda z něj přímo crčí a takto se dostaví na tu slavnost.
Je to pitomost?
...Je.
Takto se zodpovědný člověk nezachová. Ten se postará o to, aby na tu slavnostní událost dorazil v řádném stavu.

Stejné je to s procesy řízení. A opakuji, že není důležité, jaký cíl má člověk, který se střetl s procesem řízení, musí se s ohledem na něj zachovat zodpovědně.
V té předvolební kampani, v té takzvané předvolební kampani se využívala videa, kde se na jednom Zelenského ptali: „Umíte řídit stát?“
...„Ne, já se umím smát.“


A teď Zelenskému předložili požadavek na jeho impeachment, jemu osobně.
Jedná se o velice závažný řídicí manévr, který on musí vzít na vědomí, zareagovat na něj a začít ho usilovně řešit, protože na tom závisí jeho život, jeho budoucnost.

A jaká byla jeho odpověď? ...„Vždyť to je jen takový vtip.“
Co to jako mělo být?
...Takže v těch předvolebních videích vlastně o Zelenském mluvili pravdu?


Vždyť on odpověděl přesně jako v tom videu: „Umíte řídit stát?“ ...„Ne, já se umím smát.“

Ty tu teď máš petici, kterou jsi jako prezident ze zákona povinný projednat, na kterou musíš smysluplně odpovědět, protože se za ní kryjí velice závažné politické procesy řízení a tvoje odpověď zní: „To je jen takový vtip, který se mne netýká.“


Tímto blahopřeji všem, kteří pro Zelenského hlasovali. To se ani nedá nazvat neadekvátním chováním, to je prostě něco absurdního.

Koho to tam zvolili?

A teď se mají účastnit dalšího volebního cirkusu, jenže za to všechno se platí lidskou krví.

Cožpak snad zastavil tu válku na Donbasu? ...Ne.

Povídá se, že tam zahajují jakási trestní řízení.
Ten princip řízení byl vždy jeden a ten samý. Oslovi naloženému nákladem jeho páníček před nos strčil mrkvičku na provázku a zároveň ho stimuloval bitím přes zadek. Tohle je stejné.


Probíhá přerozdělování, jde o to, jak která klanově-korporativní skupina předvede svou efektivitu v řízení objektu zvaného Ukrajina. Proto si teď musí zákonitě jít po krku.
Nedivte se tedy, že jsou zaváděna trestní řízení, která také nemusí k ničemu vést. To je to, co se tam děje.
Probíhá tam boj, stále se tam perou o to, aby si páníček vybral jako svého psa na řetězu jednu klanově-korporativní skupinu. Takže se nejedná o trest.


Tady globalisté využívají strategii upuštění páry, kdy se mají klany mezi sebou porvat, pořádně se vzájemně oslabit…
Je to jako s tou chytrou opicí, která se dívá, jak se dva lvi nebo tygři perou. To je přibližně to samé. Přibližně! Aby to nevyvolávalo zbytečné analogie. Je to přibližně to samé.

Nedokázali si hned na začátku s objektem Ukrajina poradit, proces se jim tam vymknul z kontroly?

Tak se teď klany musí vzájemně porvat, prokousnout si nějaká ta hrdla, a ti zbylí potom budou oslabení, poslušnější a budou jim moci být přiděleny příslušné role.
Tedy samozřejmě těm, co to přežijí.

 

26:09

A ještě je tu jedna otázka k Ukrajině od Světoslava. V Charkově se aktivizovalo hnutí na vrácení názvu prospektu Žukova a na obranu památníku Žukovovi. Majdanutí tam, jak známo, chtějí ten památník zbořit a zcela se zbavit všech upomínek na Žukova z názvů ulic. Lidé, kteří nepodporují majdan, za Žukova bojují. Ale Žukov byl přece zrádcem a zavinil desítky tisíc smrtí Rusů.
Co s tím? .Nebránit Žukova na Ukrajině? .Ať toho zrádce majdanutí sami vyškrtnou z dějin?

(V.V.P.)
Tak především Žukov nebyl zrádcem, byl to zastánce jiné koncepce řízení Ruska. Nebyl účastníkem spiknutí s fašistickým Německem, ani nepřeběhl na stranu Německa, jako to udělal Vlasov. To Vlasov byl zrádce.
Žukov byl zastáncem zcela jiné koncepce, která ale neodpovídala zájmům Ruska, která z Ruska dělala surovinový přívěšek Západu. On ale nezradil takovým způsobem, aby se dal označit slovem zrádce.

Je to přibližně stejné jako boj v případě občanské války.
Opět zdůrazňuji, že přibližně, abychom se vyhnuli případným přímým analogiím. Já takové souvztažnosti uvádím jen pro lepší pochopení.
Žukov bojoval proti Stalinovi, protože každý viděl budoucnost Sovětského svazu po svém. Žukov byl jako ti Napoleonovi maršálové, kteří se vyšvihli ze spodních vrstev. Najednou se z nich stala nová šlechta s tituly a on chtěl to samé:
„A Stalin si navrhuje jakousi lidovou demokracii, kde si mají být všichni rovni. Jak to? To kvůli tomu jsem bojoval v občanské válce?
...Já jsem se přece chtěl stát novým baronem, novým hrabětem či knížetem.“

On měl prostě jiné názory. A aby se mu povedlo svrhnout Stalina, přistoupil na určitou hru s přihrávkami, aniž by přitom šetřil lidi. Neboť takovou měl mravnost.
Chtěl se stát novou „elitou“ Ruska.
...Ale Ruska! ...Třeba i osekaného Ruska, kde by vládnul, ale chtěl být ruskou „elitou“.

Co se týká toho boje v Charkově.
Ukrajina se musí z mravního hlediska nepřetržitě nacházet v emocionálně vybuzeném stavu.
Ve vybuzeném stavu!
...Aby v tom rozhořčení utápěla svůj rozum, aby je ten neustálý vztek připravoval o rozum. Proto vždy vytáhnou lež jedna a lež dva. Jako FA a ANTIFA.
A potom všechno obyvatelstvo organizovaně ženou do těchto střetů, vtahují ho do těchto bojů.

 

Protože ti, kteří hájí nesmrtelné hrdinství sovětského národa při porážce fašistického Německa, budou mluvit o hrdinství národa a ti, kteří vystupují proti kulturní identitě Ukrajiny a za její proměnu v surovinový přívěšek kdoví koho, jen aby měli nějakého páníčka, ti budou…
Ne sami od sebe, ale protože jim budou ti, kteří se o ten vzájemný střet postarali, vtloukat do hlavy, jak Žukov nakládal s vojsky, jaké způsobil ztráty. Vždyť to Žukov…


Máme dvě takové písně, tedy dvě básně:
„Padnul jsem u Rževa“ a „Na Seelowských výšinách je ticho a klid“... V obou dvou případech byly ty obrovské ztráty způsobeny velením Žukova.
Když si ale Žukov uvědomil, že za zmaření útoku na Berlín může být potrestán, když rozvinuli tu Koněvovu armádu, tak Žukov provedl skvělou berlínskou operaci a vstoupil do Berlína.
Takže žádný hlupák to nebyl.


A v tom Charkově jde jen o to dostat lidi do střetu. Nehrajte s nimi tyto hry. ...Vždyť vidíte, že se vás snaží obalamutit a nachytat na lež jedna nebo na lež dva.
Jedná se o manipulaci masami, aby se dva vzniklé tábory vzájemně převálcovali a uvolnily prostor tomu, kdo je do té vzájemné rvačky nahnal.

Tak proč byste to dělali?

Ti majdanutí rozum nemají, ti ať si poskakují, ale to je jejich problém.

Proč bychom se i my sami měli nechat nachytat?

Vždyť si to vezměte, těch přejmenování je na Ukrajině strašně moc a nikde kvůli tomu lidé do ulic nešli, protože je nikdo nezorganizoval.


Ale teď by se jim hodilo, aby zase tekla lidská krev stejně jako v Oděse, tak lidi provokují k tomuto střetu.
Možná byste se měli raději zamyslet, jak jste vůbec připustili početnější účast lidí v tom divadélku, v tom zločineckém cirkusu zvaném prezidentské volby?
Možná byste se měli zastavit, přestat skákat a pokusit se zastavit to divadélko s volbami do Rady?


Stabilizujte situaci na Ukrajině, potom přijde síla v podobě Luhanské a Doněcké republiky a udělá pořádek na celé Ukrajině. Vše bude normálně obnoveno bez podobných střetů.
Musíte ale přijmout uvědomělé politické rozhodnutí, které zlomí to kolo, pod kterým umírají lidé. To krvavé kolo je třeba zastavit.
A zastavit ho musíte politicky, ne půtkami v ulicích. A tu politickou možnost máte všichni.

Nemuseli jste se účastnit toho zločineckého cirkusu zvaného prezidentské volby? Nemuseli.
A zatím prakticky všechny politické síly:
„My musíme svrhnout Porošenka!
...Musíme svrhnout Porošenka!“


Říkáš jim: ...„Lidi, vy takhle nebojujete za to, abyste svrhli Porošenka, vy takto jen legitimizujete majdan. Postaráte se tak, aby se majdan, státní převrat a zabíjení lidí staly zákonnými. To tím podpoříte. Tu válku rozpoutanou na ukrajinském území, aby se to zabíjení obyvatel Donbasu stalo zákonným. To za to jste hlasovali svou účastí v těch volbách, když jste hlasovali pro Zelenského.“

 

Je totiž hloupé předpokládat, že lidé, kteří zabíjeli, aby uchvátili moc, kteří zabíjeli, aby se jim povedlo rozpoutat válku, kteří potom dál zabíjeli lidi a děti v té válce, najednou řeknou:
„Teď budou volby a po nich nás můžete soudit jako zločince.“

Kde jste kdy viděli takové debily?

Přesto na tuto vějičku lidi nachytali a donutili je účastnit se toho cirkusu. Musíte se zastavit.

Chcete, aby…?

Potom si to můžete rozhodnout, zda tam chcete nebo nechcete mít Žukova, to ale napřed musíte udělat pořádek na Ukrajině, a přestat se účastnit všech těch jejich podvodů, těch nahraných divadélek a podpořit to zavedení pořádku, který tam může udělat Luhanská a Doněcká republika.

 

Dát Ukrajinu opět dohromady v tomto formátu.
Potom budete všechno moci vyřešit v klidu bez rvaček, cestou společenského dialogu.
Musíte napřed udělat to hlavní a nevystavovat se zbytečně rvačkám svou účastí v provokacích.
Kdyby alespoň šlo o boj za věc, ale vždyť je to jenom provokace organizovaná shora, zcela jasně organizovaná shora.

 

34:22

Další otázka je od Denise. 24. května Theresa May ohlásila své odstoupení.
Když si připomenu váš pořad, ve kterém jste vysvětloval, proč byla dosazena vláda Theresy May, kde jste říkal, že kromě finančního bloku v ní všichni ministři jsou jen šašci, taktně řečeno.

Tak co teď znamená to prohlášení May o jejím odstoupení a jak to dopadne s brexitem?

(V.V.P.)
Brexit budou stejně jako do teď „brexitovat“.
To znamená, že ten proces pokračuje, ten tlak pokračuje. Je třeba si uvědomovat tu jednoduchou věc, že sám brexit se měl stát spouštěcím prvkem přestavby celé politické struktury Evropy, na základě čehož se měly zformovat nové jazyky, nové národy a nové státy sjednocené v evropském islámském chalífátu.
...Tuto funkci měl splnit brexit.


Jenže Rusko nepadlo, a tak vznikla nutnost Evropu místo toho zase stabilizovat, přestat s jejím bouráním.
A v tomto ohledu by se Evropa měla konečně vzpamatovat a plně se zapojit do podpory Ruska proti USA.

Jenže v Evropě mají také problémy s kvalitou politických „elit“. Takže Evropa se musí v této podobě ještě určitou dobu udržet. Jenže ty procesy její dezintegrace, ty takzvané brexity, frexity a další exity, tedy to vystupování z EU, již byly spuštěny a je velice těžké je zastavit.
Takže musí být dovedeny do absurdní podoby a Theresa May to se svojí vládou právě do té absurdní podoby měla za úkol dovést.


Když tvrdíte, že „Brexit Means Brexit“, Brexit znamená Brexit, tak proč jste se účastnili voleb do europarlamentu?
Přece z EU vystupujete a je jedno jestli s Theresou May nebo bez ní. Vy přece EU opouštíte.

 

Ale o to právě jde, že politické elity upouští páru, všechnu tu energii, která se nahromadila u obyvatelstva. Vždyť po celé Evropě ty nálady na vystoupení z EU, která příliš zasahuje do národních záležitostí všech států, rostou, velice rychle rostou.
Jednou se mluví o frexitu, potom se zase ozve někdo jiný. To všechno probíhá.

A co pozorujeme?

Vidíme, že v těchto volbách vítězí euroskeptici. Zdálo by se, že to znamená konec Evropské unie. Ale zaprvé ti euroskeptici nevyhráli tak moc, aby to znamenalo konec, a za druhé…
V roce 1995, ve volbách, ano bylo to v roce 1995 u nás vyhrála Komunistická strana SSSR, oj omlouvám se Ruské federace (KPRF). No, zrádce jako zrádce.
Zdálo by se, že jim to mohlo umožnit opět nasměrovat stát normálním směrem k jeho rozvoji.

A jak to dopadlo? ...Udělali to? ...Ne.

To jejich většina ve Státní dumě schvalovala všechny ty zákony, které v Rusku umožnily upevnit se zločineckému kapitalismu, které umožnily celé roky nevyplácet mzdy zaměstnancům v různých odvětvích, které umožnily rozkládat Rusko a rozkrádat ho po kusech.
To všechno legalizovali, ale přitom samozřejmě bránili zájmy lidu!


Jak v roce 1996 ten vítěz prezidentských voleb Gennadij Andrejevič Zjuganov vykřikoval:
„Já se s nimi budu soudit. My máme v ruce všechny ty volební protokoly…“

A co následovalo? ...Nic, všechno se to vytratilo do ztracena.

Když něco řídíte, tak vždy potřebujete takovou sílu…


Teď jsme mluvili o Ukrajině, že? ...To je jeden a ten samý model.

Když je řízení kladen určitý odpor, kterého je třeba se zbavit, tak je těmto silám odporu dosazen do čela řízení shora, zvnějšku kozel provokatér, který je zavede přesně tam, kde tento odpor nebude již pro řízení znamenat žádné nebezpečí.


Proto ve Velké Británii založili stranu Brexit. A dokonce už teď se lidé začali zamýšlet:
„Co to jako má být? Oni nás hodlají s tím Brexitem, s tou stranou vodit v kruhu?“

Všichni ti euroskeptici se mají postavit do čela tomu procesu nespokojenosti politikou EU. A skutečně, pokud tam už dokonce určují, jak má být dlouhá mrkev, jaký mají mít okurky tvar a podobně…
Tam už je vše dovedeno do absolutního marasmu a lidé jsou skutečně v mnohém nespokojeni.

 

Takže aby tato národní nespokojenost nemohla negativně ovlivňovat realizované řízení, je potřebné řízené vybíjení této energie. A právě s tímto cílem jsou zakládány všechny ty politické strany euroskeptiků, kteří se budou bít pěstmi do prsou a vykřikovat:
„My jsme za vystoupení, my zítra s naším státem vystoupíme…“


A zatím budou držet EU celou a neporušenou přesně do té doby, dokud nedostanou pokyn shora, že nastal čas EU rozdrobit a začít zakládat islámský chalífát a to bude opět doprovázeno příslušným přítokem migrantů.

 

40:57

Dále tu je otázka od Igora, i když k tomuto tématu tu máme mnoho otázek, ale přečtu tu verzi od Igora. Valeriji Viktoroviči, skončil seriál Hra o trůny a vy jste několikrát říkal, že je ten seriál zajímavý tím, že odráží možný vývoj událostí ve světě. Zdá se, že potom to má pro náš stát zřejmý a příznivý výsledek. Sever, tedy Rusko, si vydobyl svou nezávislost. Na trůn šesti království usedl člověk ze Severu, tedy z Ruska. A je tam mnoho dalších okamžiků, které zahřejí na duši: výhra nad Bílými chodci, výhra nad tyranií, očividná výměna vládnoucí rodin atd.
Je to ale všechno opravdu tak jednoznačné? ...Čeká nás světlá budoucnost a nezávislost?
Co jste vy osobně vyčetl z posledních dílů tohoto seriálu a čeho jste si vy osobně povšimnul a chtěl byste nás na to upozornit?

(V.V.P.)
Tak především bych vás chtěl upozornit na to, že takové dešifrování symbolické řady seriálu Hra o trůny je naprosto nesprávné, absolutně špatné.
Jestliže to Severní království z těch sedmi království Západozemí znázorňuje Rusko, tak mi prosím řekněte, kde je na severu tohoto Severního království zeď, která ho chrání před nějakými chodci?


Zatímco když se podíváte na ty události v Západozemí jinak, tak najdete zajímavé analogie s událostmi okolo sjednocení šesti království, čínských království do jednotného impéria.
To je velice zajímavá analogie, navíc je tam ta zeď jako ochrana ze severu.


Pokud bychom pokračovali s touto analogií, tak ti Zdivočelí jsou národy Sibiře a Střední Asie a Bílí chodci jsme my, Rusko!
To je ten úkol, který tím řeší. Vytvářejí z Číny centrum koncentrace řízení. Říkají to tam zcela přímo. I ti draci jako biologická zbraň i ten střet různých civilizací...


Přičemž Rusko absolutně nechápou. Vždyť ani nejsou schopni popsat ten boj s Bílými chodci. V noci odešli s ohni a něco se stalo, že ty ohně zhasly.

A co to bylo, jak a co se tam vůbec stalo?

Ten seriál Hra o trůny je jedním z těch řídících okamžiků, který má vyvolat na základě zábavné podívané…
– Jak se říká tomu intelektuálnímu útoku?
...Brainstorming. –
… brainstorming obyvatelstva prostřednictvím počítačových her, prostřednictvím grafomanských slátanin, kdy někdo zatouží pokračovat v nějaké určité linii.


A díky shromažďování těchto informací ze zpětných vazeb bude vypracován efektivní model řízení, který bude řešit přesně tento úkol, ve kterém je rozložení sil přesně takové, že to Rusko jsou ti Bílí chodci, kteří mají být ZNIČENI!


A podívejte se, jak to tam bylo dál. Ten subjekt, který se nejvíce zasloužil o sjednocení toho Západozemí zůstal samostatným královstvím, tím severním. A podíváme-li se na to ve vztahu k Číně, tak Velká Británie je skutečně severním státem.
A i kdyby to měla být jen enkláva na čínském území, není to důležité.


Důležité je, že tento subjekt řízení zůstává nadnárodním a právě z něj pochází řídící lídr, který se má postarat o osvojování těch území za zdí. Je to tedy zástupce tohoto nadnárodního subjektu a je k tomu vyzbrojen mečem pro boj s Bílými chodci.

Jen tak pro všechny případy, co když narazí na odpor?

A vede je přece, aby si osvojovali území za zdí, severní území.


Takže musím říci, že vycházíme-li z toho, že je tato sága založena na určitých analogiích s Čínou, tak je její dešifrování velice jednoduché. A výklad poslední série bude už zcela primitivní. Je prostě jenom třeba dát si to dohromady a správně se v tom schématu zorientovat. Kdo je kdo a co a jak.

Zopakuji, že ta Hra o trůny má řešit vytvoření efektivního centra koncentrace řízení založeného na Číně.
– Je to tedy ještě možné shrnout tak, že ta Hra o trůny má být brainstormingem pro celé lidstvo?
– Ano.
Tyto věci jsou produkovány speciálně, aby zpětná reakce poskytla návod na řešení úkolů řízení stojících před nadnárodním řízením.
Důležité je na tom vybudovat určitou matrici a kdo tam co bude…


Mnozí si například tu symbolickou řadu z hlediska Ruska dešifrují nesprávně a začnou z hlediska Severního království konstruovat různé modely a tím fakticky poskytnou určitá řešení zaměřená proti nim samotným.

A co se týká Číny, tak ta je začleňována efektivně.

Tento týden proběhlo třetí ukrajinsko-čínské setkání o projektu Jeden pás, jedna cesta. Čína stejně jako dřív vše podchycuje, všechny ty úkoly se řeší.
A v tomto ohledu je v plánu rozčlenit Rusko na řadu státečků bez suverenity, které mají být sjednoceny pod jejím řízením.
Ten zástupce nadnárodního centra se již vydal osvojovat si ta území.

 

47:52

Otázka od Alexandra Moisejeva. Valeriji Viktoroviči, má pro realizaci idejí Koncepce sociální bezpečnosti v praxi smysl zapojovat se do státních orgánů, například takových jako je místní samospráva, regionální zákonodárné sbory a další?
V souvislosti s tím vzniká otázka, zda vůbec má smysl vstupovat do těchto státních orgánů, vždyť v nich je všechno pevně přednastaveno a jen za pokusy něco změnit mohou danému člověku udělat ze života peklo.

(V.V.P.)
Ano, pokud se o to pokusíte přímým čelním útokem a na propagandistické úrovni:
„Takto se to v Koncepci říká dogmaticky přesně tak, tohle tak atd.“
Koncepce sociální bezpečnosti je nástroj, který umožňuje zvyšovat efektivitu jakékoliv profesionální činnosti. Jakékoliv!
...Ale na jiném mravním základě.


Koncepce sociální bezpečnosti je bezesporu vytvořena kvůli tomu, abyste se zapojovali do řízení. Ale ne kvůli tomu, abyste s tím řízením šli do přímého čelního střetu a ničili tak lidem životy včetně svého vlastního. Koncepce sociální bezpečnosti umožňuje člověku efektivně řešit úkoly stojící před řízením a stoupat po kariérním žebříčku přesně tak, jako to udělal například Stalin a Putin.

 

Abyste pochopili, že to je obecně možné, tak si vezmětě třeba Grigorije Alexandroviče Potěmkina. Musíte jednat stejně, tím že budete ukazovat efektivitu řešení problémů, budete posouvat lidi na jinou mravní stranu, zapojovat je, poskytovat jim odborný růst.
Uplatňování Koncepce sociální bezpečnosti musí vést i ke snižování vnitřního napětí systému. Jestliže to napětí vzrůstá, tak to znamená, že daný člověk buď nesprávně aplikuje Koncepci sociální bezpečnosti, nebo ji vůbec nezná.
Vždyť správné použití Koncepce snižuje vnitřní napětí systému a umožňuje, aby diletanti odcházeli a jejich uvolněná místa zaplňovali odborníci.


A lidé si zároveň při zdokonalování své odborné práce zvyšují i svou mravní úroveň. Jen takto a ne jinak. Žádné otevřené střety ani propaganda ve stylu: „Musíme to dělat přesně tak a tak!“
Jen efektivní prací na své odborné pozici a zapojováním ostatních.
Pokud lidem předvedete, že takto se efektivně řeší úkoly řízení, tak půjdou za vámi, všichni za vámi půjdou. Musíte jim to ale předvést, že jste způsobilí, a že to dokážete.


A žádné vykřikování: „Musí se to udělat přesně tak a tak, protože je to teoreticky podloženo tam a tam.“
Když člověk, který s vámi pracuje, pocítí potřebu něco si teoreticky nastudovat, tak se vás zeptá:
„Jak ses stal tak dobrým profesionálem?“
Potom mu to můžete říci: „Existuje Dostatečně všeobecná teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti, tak si sedni a nastuduj si to, protože ty znalosti si musíš osvojit. Pokud si je sám neosvojíš, nikdo to za tebe neudělá. A učit se není lehké, pro nikoho to není lehké.“


Takže nikomu nic nevnucujte, nikoho o ničem nepřesvědčujte, protože stále platí, že stačí jeden člověk, aby koně dovedl k napajedlu, ale ani čtyřicet lidí ho nedonutí se z něj napít. Musíte svou činností předvádět efektivitu těchto nových znalostí. Žádné pusté přesvědčování ani agitace nejsou vůbec k ničemu, protože zde platí princip: „Nedělej to tak, jak říkám, ale jak to dělám já.“

Předvedli jste v odborném prostředí svou způsobilost?

Tak postupujete kupředu a odborně se dál zdokonalujte, a to, v čem jste uspěli… Pro nás přece není tím hlavním, aby všichni slyšeli o Koncepci, aby se o ní mluvilo na každém rohu, ze všech tribun.

Ne, my potřebujeme zlepšit život všech obyvatel. My chceme hájit zájmy všeho obyvatelstva, zajistit harmonický život všem. Aby se harmonicky mohly rozvíjet kultury různých národů, aby se snížilo sociální napětí, aby nedocházelo k národnostním třenicím a Koncepce sociální bezpečnosti tohle všechno umožňuje. Jen je zbytečné vykřikovat, že Koncepce tohle umožňuje.
Musíte to sami aplikovat na svém místě a dělat přesně tolik, kolik bude možné udělat. A ty možnosti se neustále budou objevovat.


Když si osvojíte nové znalosti, rozšíří se vám i okruh možných činností. Čím efektivněji dokážete uplatnit své znalosti v praxi a čím efektivněji řešíte úkoly řízení, tím více se vám rozšiřuje pole vaší činnosti. Tak a nejinak.

A v žádném případě nevstupujte s nikým do žádných konfrontací, protože všichni lidé jsou naši. Jen všichni neznají dobře Koncepci. A ti, kteří z důvodu své mravnosti Koncepci nepřijmou, nebudou v žádné oblasti dobrými profesionály. Ti odpadnou jako prázdné skořápky, odletí jako listí ze stromů. Jednoduše odpadnou.
– To byla dnes poslední otázka.

Otázka použití Koncepce sociální bezpečnosti v životě je skutečně velice důležitá. Mnozí mají za to, že je potřebná určitá revolučnost, určitý… Ani ne tak extremismus, i když i tak se to dá říci. Ne, nic z toho není potřebné. Žádný extremismus, žádná revolučnost, pouze sebevzdělávání a pomoc vzdělávat se i ostatním.
Znalosti znamenají moc. Sedněte si k učebnicím a berte tuto moc do svých rukou. Když si osvojíte nové znalosti, budete je moci využít v praxi. Snížíte tak krizovost v řízení ve všech aspektech. Budete potom masovými statistikami zajišťovat zájmy své i svých dětí.


Zajistíte si tak mírové nebe nad hlavou a umožníte svým dětem, aby si osvojovaly svůj genetický potenciál, aby se kulturně rozvíjely. Zajistíte jim budoucnost, bezmračnou budoucnost, protože se sami dokážete učit a potom také můžete učit jiné. Jen tak.
Ale znovu opakuji, že ty znalosti si lidé musí osvojit. Nikomu je vnutit nedokážete a ani se o to nepokoušejte. Když se člověk nechce něco učit, tak se to učit prostě nebude, proto ho k tomu nenuťte. Nikomu nic nevnucujte.


Svou prací, svým příkladem jim ukažte, jak ty nové znalosti fungují, jak dokážou snižovat napětí a potom i ti, kteří dříve o Koncepci nechtěli ani slyšet, sami přiběhnou a poprosí, abyste jim to dali přečíst, aby si to také mohli osvojit a být v životě úspěšní. A takto změníme celý svět.
Proto si pamatujte, že znalosti znamenají moc, berte tuto moc v podobě znalostí do svých rukou a pamatujte na to, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů.


Rozšiřujte si okruh svých znalostí. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí.
Do příštích setkání.