Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 26.8.2019

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 26.8.2019

31.8.2019

 

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 26.08.2019.srt (74821)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 26.08.2019.txt (47554)
https://www.youtube.com/watch?v=Ddh78PfdFfY

 

00:01:11 Den státní vlajky RF – propaganda fašismu

00:28:07 Putinovo setkání s hlavami regionů produkujících uhlí

00:40:06 G7: všichni se hádali se všemi… kvůli Rusku

00:58:08 Rezignace velvyslance USA v Rusku Jona Huntsmana – porážka „clintonoidů“?

01:02:19 Chléb a sůl – po izraelsku (v Ukrajině)

 

Fond konceptuálních technologií uvádí ...26.8.2019

– Knihu
Vážení diváci a posluchači, chceme vám představit knihu Valerije Viktoroviče Pjakina

….O světě křivých zrcadel.

Daná kniha pojednává o tom, jak je potřebné, aby každý člověk dokázal vidět věci v jejich pravém světle, VIDĚT, PŘEDCHÁZET, ŘÍDIT. Aby ovládal metodologii práce s informacemi a nenechal sebou manipulovat.
Ústava RF - smysl.
...Zákon o centrální bance Ruské federace a suverenita Ruska.
Západ a SSSR, jak ve skutečnosti probíhala „studená“ válka.
Na několika příkladech je předvedeno, jak je u lidí formováno zkreslené vnímání skutečnosti, a ti pak zdánlivě pracují pro své zájmy, a přitom se stávají součástí nadřazenějších scénářů, takže ve výsledku svou čestnou prací realizují plány, které jsou objektivně zaměřeny proti nim samotným.

Knihu můžete získat na našem webu po vyplnění objednávky, nebo přes on-line magazín www.ozon.ru, a také přes odkaz umístěný pod videem na našem kanálu v YouTube Fond konceptuálních technologií, nebo v menu Zboží v naší skupině na sociálních sítích.

– Analytický pořad Otázka-odpověď
Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 26.08.2019.

 

1:25

Mnozí si povšimli, že minulý víkend se nám, dá se říci, dosti dotěrně pokoušeli vnutit oslavu Dne státní vlajky. V souvislosti s tím tu mám několik otázek. Přečtu je hned od dvou uživatelů.
Valeriji Viktoroviči a s čím souvisí takové „okázalé“ oslavování dne vlajky Ruska v tomto roce?
Vždyť do roku 2019 nebyl tento svátek nijak zvlášť vyzdvihován.
Dokonce někdy zakazovali průvody a teď takové oslavy a hned na prospektu Sacharova, které navíc trvaly tři dny?
Co znamená tento signál a komu je určen?
A ještě otázka na Den vlajky.
Dá se říci, že ta Petrova trikolóra je dobrá vlajka? ...Že si ji Vlasov jen přisvojil a pošpinil?
Stejně jako například Hitler pošpinil slovanskou svastiku?

(V.V.P.)
Ne, takto se to vůbec nedá říci. ...S čím to souvisí?

Ty honosné oslavy souvisí s jednou jedinou věcí. V našem státě byla zahájena rozsáhlá propaganda nacismu a fašismu a potlačování antinacistické a antifašistické propagandy, a jakékoliv jiné podobné informační činnosti.

Ta masovost akce při oslavě této vlajky měla za cíl shromáždit zástupy pro provedení státního převratu. ...Jenže ten se nekonal, a to z mnoha důvodů.

Ale dříve než přejdeme…
Asi se ptáte, jak souvisí propaganda fašismu s ruskou státní vlajkou? Ale dříve než k tomu přejdeme, musíme alespoň v krátkosti vyložit historii této vlajky, o které dnes velice skromně mlčí a snaží se na ni zbytečně neupozorňovat, aby lidé neznali její podstatu a vnucují jim místo toho jakési historické mýty.

Takže ta trikolóra, kterou dnes máme jako státní vlajku, se v Rusku objevila v době vlády Alexeje Michajloviče Romanova, zvaného Tišajšij, otce Petra I. To za Alexeje Michajloviče se začali ve velkém, jednoduše ve velkém zmocňovat řídicích funkcí lidé, kteří za tímto účelem přicházeli ze Západu.
A Petra I. v podstatě vychovávali v Německé Slobodě v absolutně evropském duchu výslovně s tím cílem, aby potom Rusko s konečnou platností dorazil.


To právě proto bylo vyvoláno období zmatků/smuta s vyvražděním celé dynastie Rurikovců a byl otráven Ivan Hrozný. Aby mohla být k moci dosazena ta bezrodá dynastie Romanovců, jejichž celá ta takzvaná „starobylá“ genealogie je jen mýdlovou bublinou.
Pozvedli se jen díky anglickým a holandským penězům.


A když takto v Rusku začali zavádět západní řízení, tak Alexeji Michajloviči fakticky posílali řídicí pracovníky, velmi mnoho jich přicházelo. Například v armádě těch cizinců bylo tehdy ve velících funkcích daleko více, než potom za Petra I. Protože ten po prvním neúspěchu vše přehodnotil a řekl si, že takoví velitelé jsou mu k ničemu: ...„Potřebujeme normální ruskou armádu.“
A začali nabírat lidi podle schopností:
...„Jsi dobrý odborník? Ne či ano? ...Tak máš šanci?
Nebo když daný člověk prokázal řídicí schopnosti, aby zvládnul tu či onu funkci.“
Takže Petr I. byl kategoricky proti této vlajce, prostě kategoricky. Bránil se zavedení této vlajky ze všech sil. Jenže podmínka byla vyslovena jasně:
„Chceš, aby tě přijali na Západě?
...Tak přijmeš tuto vlajku v té podobě, jakou má!“

 

My jsme se dostali k moři, potřebovali jsme po něm plout. Petr to zkoušel různými způsoby. Nakreslil jeden návrh, potom druhý. Jenže se to nedařilo, nechtěli je uznávat. Bylo mu řečeno: „Buď bude ruské obchodní námořnictvo plout pod touto trikolórou, nebo ho budeme považovat za piráty, tenkrát měla každá obchodní loď na palubě děla, a budeme s nimi podle toho jednat. Proto byl tenkrát Petr I. pod nátlakem Západu nucen souhlasit s tím, aby obchodní námořnictvo plulo pod touto vlajkou – trikolórou.

Ale Petr I. se tomu bránil zuby nehty a v roce 1709 se pokusil zavést jinou vlajku. To je ta vlajka, která je považovaná za carskou, bílo-žluto-černá. Tuto vlajku také západní státy odmítly uznat. Rusko tehdy nemělo dost sil, potom Petr I. zemřel, nastoupila doba palácových převratů, a tak dále. A takto to tedy všechno šlo dál, ta přetahovaná sem a tam, až to dospělo do století bitvy u Borodina.
V roce 1910 car Mikuláš II. svolal odbornou radu, aby učení muži rozhodli, jaká vlajka vlastně má být ruskou státní vlajkou. No a tito učenci se tedy sešli. Liberálové bojovali za to, aby za ruskou vlajku byla uznána ta bílo-červeno-modrá. Monarchisté zase bojovali za to, aby tou státní vlajkou byla bílo-žluto-černá. Nakonec tato odborná rada rozhodla:
„Ani jedna z těchto vlajek není ruskou historickou vlajkou! A je pozoruhodné, že za 300 let vlády dynastie Romanovců Rusko vlastně nezískalo svou státní vlajku!“

Fakticky ji nemělo!
Ruskou státní vlajkou vždy byla rudá vlajka, jenže těch tři sta let…

A mimochodem pod rudou vlajkou Petr I. bojoval v bitvě u Poltavy i v dalších. Takže dynastie Romanovců sice odmítla rudou vlajku, ale jinou státní vlajku nezavedla.

 

A Alexandr III. naprosto, absolutně nesnášel tu bílo-modro-červenou vlajku a udělal všechno pro to, aby zavedl tu carskou, černo-bílo-žlutou. –Já jsem zvyklý to říkat v jiném pořadí bílo-žluto-černý. – A protože se jeho řízení vyznačovalo velice úspěšnými kroky, získala tato vlajka nádech určitého pozitiva, a kvůli tomu se jim nedařilo ty monarchisty názorově přetlačit.
Měl to tedy nakonec rozhodnout car.

Ta odborná rada se rozhodla tak, že když se nedokážou dohodnout, jaká vlajka má být tou státní, protože obě tyto vlajky jsou novověké a nemají žádný vztah k ruské historii, tak si to má rozhodnout sám car Mikuláš II., jaká z nich bude tou státní.


Jenže Mikuláš II., jak bylo ostatně jeho zvykem, se řešení tohoto problému vyhnul:
„Tak ať to zůstane tak, jak je to teď. Budeme holt používat takovou vlajku, jaká se právě hodí.“
Takže do revoluce v roce 1917 Rusko dospělo fakticky bez státní vlajky.
A po státním převratu v Rusku, který byl beze zbytku podnícen strukturami západních tajných služeb, pod názvem únorová revoluce, bylo poprvé, zcela poprvé ustanoveno, že ta trikolóra se stává ruskou státní vlajkou.
...Až v roce 1917!

Ale ta vratkost pozice této vlajky jako ruské státní vlajky byla očividná dokonce i těm darebákům, kteří provedli tu únorovou revoluci, takže například stuhy se používaly pouze rudé. Například velkokníže Kirill Vladimirovič vyšel k lidem s rudou stuhou.
Nebo třeba, který z revolucionářů by mohl být reprezentativnější než Alexandr Fjodorovič Kerenskij? A když v červenci roku 1917 přijel na frontu za velitelem 8. armády generálem Kornilovem, za tím samým, který se potom stal vrchním velitelem a organizoval Kornilovskou vzpouru tak mu předal revoluční rudý prapor!
...A proč?
Protože rudý prapor lidé přijímali, znali jeho historii, přestože se celých 300 let snažili toto jejich povědomí zlikvidovat.

A ta trojbarevná vlajka nám byla se vším všudy vždy vnucována zvnějšku jako ukazatel toho, že Rusko nemá svou státnost, svůj stát, že nemá svou suverenitu a lidmi je asociována výlučně s rozkladem, vždyť impérium se pod touto vlajkou zhroutilo.
A je třeba zmínit, že bílo-modro-červená vlajka se v ruských dějinách vyznamenala vždy jen černě, černými činy, jen krvavými činy.


Jen si to vezměte. Dosadili nám sem dynastii Romanovců, která přišla s touto vlajkou, vnutili nám ji zvnějšku. A takoví gosudarové jako Petr I., Mikuláš I. a do určité míry je ke gosudarům možné řadit i Alexandra III., přestože o něm říkám i hodně negativních věcí, tak ti byli kategoricky proti této vlajce. Jenže neměli možnost vrátit se k ruské vlajce.
Ale když Petr I. našel v ruské heraldice záchytné body pro bílo-žluto-černou, tak prosím, Alexandr III. udělal všechno pro to, aby se právě tato vlajka stala státní, jenže se mu to nepovedlo. Možná by se mu to nakonec povedlo, jenže Západ mu v tom velice bránil, velice bránil tomu, aby byla přijata jmenovitě ruská symbolika, a tato přetahovaná trvala 300 let.

 

A potom to byla ta občanská válka, ve které bílí bojovali výlučně za to, aby Rusko bylo surovinovým přívěškem Západu a bojovali za to opět pod bílo-červeno… ...bílo-modro-červenou vlajkou. Pak další válka. Společně s Hitlerem přišli vlasovci, zrádci, kteří také bojovali pod touto vlajkou. Přestože všichni měli nějaké své vlastní vlajky, spojovala je právě tato jedna vlajka.

 

A Rusko, bolševici, SSSR bojovali pod odvěkou rudou vlajkou! Rudá barva je historicky státní vlajkou Ruska.
A zde se konečně dostáváme k té otázce zákazu antinacistické, antifašistické propagandy,

přestože ten zákon má být údajně o něčem zcela jiném.
Soudruh Stalin říkal:
...„Jestliže něco zkazíme v hospodářství, tak to nakonec dokážeme napravit, ale jestliže něco zkazíme v teorii, tak riskujeme, že přijdeme o všechno.“

A oč tu tedy jde?

Když dochází k něčemu bezvýznamnému… Nu, bezvýznamnému… Z hlediska řízení, konceptuálního řízení není až tak důležité nějaké to obchodní přerozdělování byznysů, vzájemné poškozování zájmů... Kvůli kterému okamžitě všichni ti „patrioti“ pozdvihnou křik!

 

Teď byl přijat fundamentální, strategický dokument, který činí Rusko bezbranným před fašistickou a nacistickou propagandou.
A „patrioti“ se chlubí tím, jak ten zákon u nás pěkně funguje! Jak funguje je vidět na všech těch politických talk show. Jakmile se toho tématu někdo dotkne, tak ho hrdě přeruší:
„Máme na to zákon, takže o tom mluvit nemůžeme, ukazovat to nemůžeme…“
Jen si vezměte tu situaci. Dneska to nemůžeme ukazovat, protože by se jednalo o nacistickou propagandu, tedy něco takového „o čem se nesmí mluvit“.


Ve výsledku ten zákaz vztáhli i na film o vojenské přehlídce po našem Vítězství, vždyť je tam vidět svastika, jednalo by se o veřejnou demonstraci, a to se nesmí!
Také Rommův film Obyčejný fašismus spadá do toho zákazu, zase je tam vidět hákový kříž, o tom je zakázáno mluvit.
A jak o tom hodláte napříště diskutovat, když je věcný rozhovor nemožný?

Už teď se něco může vysvětlovat jen slovně a dále bude následovat zákaz o tom vůbec i jen mluvit!

Vezměme si třeba ten masakr v Babím jaru, ano? Fotografie. Nesmíte je ukazovat, to je nacistická propaganda.
Tam sice jistí blíže nespecifikovaní špatní lidé, protože jinak by se jednalo o nacistickou propagandu, udělali cosi nepěkného, přinesli hoře, ale jaký to má vztah k té uniformě?
K té symbolice?
...Přece žádný! ...O tom je zakázáno mluvit.


To znamená, že tak sami vyklízejí informační pole, sami opouštějí bojové pole a ještě se tím chlubí! Takže tedy tu nacistickou symboliku zakázali.
A ona snad přestala jinými způsoby pronikat?

Vy říkáte, že ti lidé s jakousi symbolikou, blíže nespecifikovanou symbolikou, v jakési uniformě, nespecifikované, protože ukázat ji je zakázáno, udělali špatnou věc.

Kde je ten obraz nepřítele? ...Jak by lidé měli bojovat proti tomuto zlu?
Když nemají obraz nepřítele?
...Když si ho nemají s čím ztotožnit?


A na druhé straně, jen se podívejte, je estetika Třetí říše vštěpována prostřednictvím všech těch hollywoodských filmů, třeba přes ty Hvězdné války.

A překáží to snad bezstrukturní práci? ...Když lidé budou ukazovat: „Podívej se na ten symbol!“

 

Když vy ho neukážete a nespojíte s tím, že se jedná o obraz nepřítele, tak potom dítěti v jiné situaci a bez televize ukážou: ...„Podívej se, jaký je tohle SYMBOL, ale ten je zakázaný!“
Jenže vše zakázané je sladké.

Já už jsem mluvil o tom, že jsme se vzdali, dobrovolně jsme se vzdali toho, abychom zbavili této falešné přitažlivosti Hitlerovu knihu Mein Kampf a výsledkem je, že tu máme fašisty.
Oni zradili paměť svých otců a dědů, kteří bojovali na frontě proti fašismu. Najednou je pro ně estetika fašismu přitažlivá! Ukazuje se, že vlasovci vlastně byli hrdinové! Takže aby tato vlajka, pod kterou vlasovci bojovali proti Rusku, byla vnímána výlučně pozitivně, je nutné zakázat jakékoliv informace o tom, jak fašismus vypadá!

Protože jak jinak by to mohlo být?

Tady jsou fašistické prapory a tady vlasovci. Bojovat můžete pouze proti nepříteli, kterého znáte a rozumíte mu. Je třeba se seznamovat s nepřátelskou ideologií. Zákazy ničeho nedosáhnete. Tam, kde chybí informace, vyrůstá bodláčí.
Tam kde vy neposkytujete informace, udělá to za vás váš protivník!


A tímto zákonem sami vyklízíme informační pole. Podle tohoto zákona by měla být zavřena všechna muzea, neboť se tam veřejně demonstruje nacistická symbolika. Musí být zakázán jakýkoliv výzkum, protože by to opět byla demonstrace nacismu. A „patrioté“ se tím chlubí! Chápete vůbec, že takto zaprodáváte náš stát?


Vy tak na konceptuální, na strategické úrovni prohráváte bitvu! Vždyť nic nemůžete namítat v odpověď na přicházející informace. A ještě se chlubíte tím, že je to zakázáno říkat! Zakázáno ukazovat!
Proto ještě jednou opakuji, že ten, kdo napsal ten paragraf, zvířecky, přímo na biologické úrovni nenávidí Rusko a všechno s ním spojené.


Oni potřebují, aby se Rusko vykoupalo v krvi, aby bylo proti fašismu bezbranné. U nás tu teď pěstujeme kult výchovy zrádců.
Na Ukrajině je už vychovali, ty banderovce.
...Líbí se vám to?
A teď u nás takto vychovávají vlasovce!
Kde se asi vzala ta špinavost, aby vlasovský prapor byl nesen v řadách Nesmrtelného pluku?
To naši dědové a otcové bojovali proto, abychom teď oslavovali tyto vlasovce?
...Ty zrádce?
Kteří naše lidi věšeli a zabíjeli naše vojáky na bojovém poli?
...Kteří zabíjeli civilisty?

 

Všichni ti neřádi, ta sebranka sem nakráčela pod touto vlajkou zabíjet Rusy, zabíjet Rusko.

A my je teď máme za to uctívat a nést tu vlajku v Nesmrtelném pluku?

Takové zneuctění památky našich otců a dědů!

Proto také byl přijat ten paragraf, který úplně zakazuje mluvit o nacismu, ukazovat ho, aby přišel o svou tvář, aby lidé nevěděli, jak vypadá. Aby mohli přijít a oblbovat naše děti a vůbec lidi, kteří neznají heraldiku a nic takového.
To ještě teď naše pokolení, pokolení, které si dokáže díky sovětské kinematografii a sovětským dokumentárním filmům udržet v mysli obraz nacistické symboliky, ještě nějakou dobu vydrží. Jenže do politiky vstupuje mládež.

Co to s ní provádíte? ...Kam ji to směřujete?
Chcete z ní udělat mankurty (Čingiz Ajtmatov – Stanice bouřná), kteří si nepamatují svůj původ?Aby stejně jako ti novodobí banderovci na Ukrajině poplivali památku svých vlastních předků?
A stali se nepřáteli své vlasti, svého národa?


Ale ne, na všech televizních kanálech jen melou:
„Jaké štěstí nás potkalo s tímto zákonem! My teď o tom nemůžeme mluvit! Ať to nepřátelé dělají za nás, protože my nemůžeme. My nesmíme poskytovat obraz nepřítele, ne! Nesmíme to ukazovat v televizi, vždyť je to symbol nepřítele! Ještě by si lidé o tom nepříteli pomysleli něco špatného, a navíc by věděli, jak ten nepřítel vypadá. To nesmíme připustit. A zítra o tom bude zakázáno i mluvit.“

Už teď tomu tak je. „My o tom nemůžeme diskutovat, protože by to byla propaganda. Protože slovní opis obrazu a demonstrace obrazu, grafického vyobrazení, se k sobě příliš silně vážou. Jakmile zakážete jedno, přenáší se to i na to druhé.“

Takže o jaké suverenitě našeho státu tu mluvíme?
Když na konceptuální, NA STRATEGICKÉ ÚROVNI žádnou suverenitu nemáme?

 

Oni nám vecpali takový zákon, který nás prostě odrovná, který nám přinese obrovské krveprolití, a potom už nebude žádné Rusko, bude rozmělněno na státečky bez suverenity. A všichni ti „patriasti“, ti polithňupové se o tom bojí, byť i jen pípnout, protože sami nechápou jeho dopady a podporují to, aby nepřítele nebylo možné identifikovat, aby se neformoval negativní obraz nepřítele, aby byl vnímán jen pozitivně, aby byl přitažlivý, aby zrada byla žádoucí.

 

Snaží se tu vychovávat samé Smerďakovy (Dostojevskij - Bratři Karamazovi). Tak v tom spočívá podstata toho svátku, té vlajky, která Rusku nikdy nic dobrého nepřinesla.
Té vlajky, pod kterou nepřátelé přicházeli ničit Rusko a teď je na vojenské přehlídce k Vítězství vždy nesena před vlajkou Vítězství, aby to bylo vizuálně vyobrazeno, kdo je v naší zemi pánem.

 

Za deset let pod rudou vlajkou Stalin dokázal provést industrializaci státu, která nám pak umožnila vyhrát tu nejstrašnější válku. A také tato industrializace prudce zvýšila životní úroveň veškerého obyvatelstva.
A ti zmetci, kteří se v roce 1991 distancovali od rudé vlajky a vnutili státu tu bílo-modro-červenou, celý náš stát jen rozvrátili. Dosud nic nedokázali vybudovat. Jen si po sté stále dokola přerozdělují to, co lidem ukradli, to, co lidé vybudovali. Oni sami nic nevybudovali.


Stalin za DESET LET provedl industrializaci!
Čubajs sedí v Rosnano už více než deset let a co nám to přineslo?

On jen slibuje, že někdy (na svatýho Dyndy), ta společnost začne být zisková. Vždyť Rosnano mělo být tou lokomotivou ekonomické obnovy Ruska. Neustále jsou tam pumpovány miliardy bez jakékoliv návratnosti.
Tak takoví zmetci přišli s touto vlajkou a vnutili ji naší zemi. A drží se jí zuby nehty, protože velmi dobře vědí, že to je ta ukrytá Kostějova jehla (ukrývající jeho život).

 

Až naše vojenská přehlídka Vítězství půjde pod rudou vlajkou, až symbol Vítězství - Leninovo mauzoleum, ze kterého byly vítány dvě přehlídky Vítězství, jedna v roce 1941 a druhá v roce 1945, nebude zakryto překližkovými deskami, tak to bude znamenat, že náš stát konečně povstal a začne se rozvíjet.

A do té doby? ...Budou dál náš stát ze všech sil dojit. ...Tak velký je význam symboliky.

 

Ale přitom chci ještě jednou zdůraznit, že přestože známe pravdu o té vlajce, která je dnes naší státní vlajkou, nesmíme v žádném případě připouštět žádné akty, které by vedly k ponižování či urážení stávající státní symboliky.
Jestliže to budeme dělat sami, nikdo si nás vážit nebude. Ale pokud si uvědomujeme pravdu o této vlajce, tak ji nakonec v klidu, evoluční cestou nahradíme naší odvěkou ruskou symbolikou a žádnou takovou, kterou nám milostivě hodili jako psovi kost ti, kteří se zmocnili našeho státu.

 

28:07

Další otázka. Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím Putinovo setkání s hlavami našich uhelných regionů.

(V.V.P.)
No právě jsme k tomu došli. ...Vždyť oč tam šlo? ...O příšerné věci.
Lidé přímo říkají, že státní instituce se zabývají diskreditací činnosti našeho státu i Putina a kumulují protestní potenciál.
Takže ti na ministerstvu práce si sedí ve svých pohodlných kancelářích, kde mají přirozené světlo, skvělé umělé osvětlení, kde jim funguje klimatizace a mají příplatky za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí?!

A horníkům, kteří pracují pod zemí tyto příplatky zrušili. Oni to dělají cíleně, zcela cíleně vytvářejí výbušný potenciál, aby u nás proběhl státní převrat a la majdan na Ukrajině a konečně mohli to Rusko rozkouskovat. Všichni na tom pracují.


Jen si to vezměte. Napřed se všechna ta „elita“ spojila k tomu, aby protlačila penzijní reformu, a teď si pozpěvuje:
Zblbnem je na čtyři doby, pozdě se pak blbci zlobí. Vůbec jsme to dělat nemuseli, vždyť my můžeme v klidu přejít na čtyřdenní pracovní týden. Jenže díky této reformě ubíjíme budoucnost Ruska. Nelíbí se vám to? Tak běžte svrhnout Putina!“


To znamená, že se dělá všechno pro to, aby ve státě bylo vyvoláno maximální sociální napětí, aby potom s využitím tohoto sociálního napětí s konečnou platností zlikvidovali náš stát, našimi vlastními silami. Takže…
My už jsme si tím jednou prošli. Horníci už tloukli svými helmami do dlažby.

Necháme se na to nachytat podruhé? ...No to snad ne.

Díky jejich úsilí už jednou byl smeten stát číslo jedna, to oni byli tím beranidlem, pod jehož úderem se stát nakonec zhroutil.

Tak takto to vypadá. Probíhá totální útok. A jestliže budeme ustupovat…
Jako když se vůbec nesmí mluvit o nacismu, když se vůbec nesmí mluvit o fašismu…
A uvědomte si, že fašismus je ideologicky všežravý. Ten může vyrůstat z jakékoliv ideologie, která může být ve slovech jakkoliv správná.
Ta podstata fašismu nespočívá v nacistické symbolice. Nacistická symbolika je vazbou na konkrétní dějinné reálie, které je třeba správně chápat, protože když nebudeme správně chápat svou minulost, tak se nám to vrátí takovým... ...echem, že to ani nemusíme ustát a můžeme přijít i o svůj stát.

Kdo vládne současnosti, vládne i minulosti. A ten, kdo vládne minulosti, vládne budoucnosti.
A proto nám také formují absolutně lživou minulost.
A aby se jim tu lživou minulost zformovat povedlo, musí být zakázáno mluvit o fašismu, jinak si lidé budou správně vykládat metody realizace fašismu, a potom už se jim je nepovede podvést.
A podstata fašismu nezávisle na ideologii, za kterou se schovává, spočívá v tom, když dav „malých“ lidiček, kteří sami o sobě říkají:
...„My jsme moc malí páni a politice nerozumíme“.
Když tento dav „malých“ lidiček aktivně podporuje ze svého ideového přesvědčení, z přesvědčení jich samotných, chápete?
Oni sami jsou přesvědčeni o tom, že je správný systém, ve kterém „elita“ zneužívá svou moc. Vždyť nás neustále někteří ukrajinští odborníci přesvědčují:

„Co proti oligarchům máte? ...Jsou to dobří lidé, tolik toho dělají, dávají lidem práci…“
Což znamená, že vás nenechají chcípnout, abyste na ně mohli pracovat a oni bohatli.

 

A sama „elita“ vydává nepravověrnost za pravověrnost a zavádí tuto nepravověrnost všemi dostupnými silami a překrucuje tím lidem jejich vnímání a chápání světa, jejich světonázor.
A zároveň všemi dostupnými silami potlačuje všechny, na které i jen padne podezření, nejen své reálné protivníky, ale i ty, na které jen padne podezření, že by ten její fašismus nepřijali.
A k tomu jsou všechny prostředky dobré. To je ta jeho podstata.

 

Jakmile začne to: „Já jsem jen malý pán a politice nerozumím, ať si to rozhodnou tam nahoře.“ Tak odtud pramení fašismus, když všechno řídí „elita“! ...A lidé:
„Nu, co s tím. Ten systém zneužívání moci „elitou“ je už prostě takový. Zato nás krmí.“
A to už je překroucení jejich vnímání a chápání světa.


Takže aby se Rusko nedokázalo stát suverénním a samostatným… …suverénním a samostatným státem, nás takto podvádějí v těchto zásadních věcech.
Ne v ekonomice. Ať už by byly ekonomické ztráty jakékoliv, dokážeme je napravit, stejně jako v případě armády, tam platí to samé. Těch příkladů je dost a dost.
Jen se podívejte, co se dokázalo za Putinovy vlády, od doby, kdy je od roku 2000 u moci.

 

Ano, Medvěděv toho udělal hodně, aby snížil výsledky putinského řízení, způsobil spoustu škod, ale armáda se staví na nohy, ekonomika jakž takž běží, vzpamatovává se.
Jenže jak říkal soudruh Stalin:
...„Jestliže něco zkazíme v hospodářství, tak to nakonec dokážeme napravit, ale jestliže něco zkazíme v teorii, tak riskujeme, že přijdeme o všechno.“

 

A tady máte tu teorii! ...Zdálo by se, vždyť jde jen o jakési správní delikty! ...Zdálo by se!
Jenže hloubka té podstaty je v tom, že je nám vnucován kult zrádců. Dělají nás bezbrannými proti fašismu a nacismu, před likvidací všeho obyvatelstva, před likvidací našeho státu.
To je účel toho všeho. A dále to bude zakotveno v paragrafech trestního zákoníku, pokud jim projde tohle.

Jen se podívejte na ty naše polithňupy, analytiky vystupující v televizi. Ti všichni radostně výskají, že máme takový paragraf. Ti všichni s úsměvem potápějí náš stát. Vůbec je nezajímá, kolik krve poteče, bude-li realizováno všechno, co je v tom zákonu. Mají z toho radost, že stát zůstane bezbranný před nacismem a fašismem.


My se ale nechceme koupat v krvi, nechceme přijít o svůj stát, proto si sami mezi sebou vzájemně vysvětlujme tyhle věci, vytvářejme masovou statistiku chování.
Podepřete to zdola a Putin se toho chopí shora a dokáže to s naší podporou realizovat.
Abychom měli normální zákon o skutečném zákazu nacistické ideologie. To ale neznamená, že tuto ideologii nesmíme studovat, propagovat a šířit se nesmí, ale studovat ji musíme vždy. Je to pro organismus očkování.

Jestliže není lidský organismus očkován proti nějaké nemoci, může se jí nakazit a zemřít. Stejné je to se společností, společnost musí být připravena na jakékoliv informace, jinak potom v důsledku tlaku těchto informací zahyne.
Já ani nevím, co to musí být za pitomce:
„Našli mu na telefonu prohlášení toho vraha a strčili ho za to do vězení!“ To snad ani není možné. Co mají v hlavě ti, jak je možné je mít za analytiky?
Oni si snad myslí, že když si to člověk přečte, tak je z něj hned fašista? Nacista?
Cožpak ten člověk nemá svoji vlastní hlavu?

Člověk přece přemýšlí a tvoří si svůj systém hodnot. A zatímco v obyčejné válce vítězí ten, kdo má lepší pušku a lépe ji ovládá, obrazně řečeno pušku, lepší zbraně, tak v informační, studené válce vítězí ten, kdo má lepší a silnější informace a kdo je lépe ovládá.

 

To proto všichni politologové musí umět lépe ovládat informace, pracovat s nimi, nebát se žádných informací a rozkrývat je ideologicky a konceptuálně. Jenže to oni neumí. Ale žít si po „elitářsku“ se jim chce, proto je lepší to zakázat a vůbec o tom nemluvit:
„A co to udělá se státem? To je mi ukradené. Stejně nakonec odjedu někam jinam.“
To je celá ta podstata.

Je nutné, aby každý člověk dokázal vládnout informacemi, každý! Nic dobrého to nepřinese, jestliže lidé nebudou očkováni proti nacismu a fašismu, protože je nakonec tato nemoc nakazí a oni zahynou.

A pro náš stát by nacismus, nacionalismus, znamenal něco strašného. My jsme přece mnohonárodnostní stát! Proto se také nepřátelé tak snaží, aby nás dokázali proti sobě poštvat. Jenže kvůli tomu je nutné přestat mluvit o tom, jak vypadá zlo! Potom se jim zaručeně povede poštvat proti sobě lidi ve vzájemné občanské válce a stát přestane existovat.
Stačí zakázat nazývat zlo zlem. Neukazovat, jak takové zlo vypadá.

 

Nutné jsou naopak hodiny chrabrosti, hodiny dějepisu ve školách musíme to dětem ukazovat, aby od nejranějšího dětství znaly, co za čím stojí. Aby to nebylo tak: „Zachtělo se mi, tak jsem si jen tak z plezíru nakreslil hákový kříž.“
Tímto to začíná, ten rozklad státu. Aby každé dítě vědělo, že jestliže takový znak nakreslí, protože se mu zachtělo, jen tak, tak už se po té cestě vydalo. Samo dítě to musí odmítnout, musí mu to být proti srsti.
A když tomu dítěti neukážete, jak to zlo vypadá?

Nu dobrá, o tom by bylo možné mluvit dlouho a my se k tomu určitě ještě nejednou vrátíme, i přestože si to nepřátelé Ruska tak moc nepřejí.

 

40:05

Další otázka. V těchto dnech se ve francouzském Biarritzu koná další summit G7.
Prosí vás okomentovat tento summit a ten trend, který se tam teď zformoval.
Když se podíváme na hlavní titulky médií, tak ve svých komentářích z událostí summitu píšou, že se Trump kvůli Rusku v G7 pohádal.

(V.V.P.)
Nu řekněme to takto, je to jeden pohled na věc. Ve skutečnosti se tam kvůli Rusku pohádali všichni, všichni se pohádali se všemi.
Trump a Salvini byli prý pro to, aby se Rusko opět stalo součástí G7 a změnilo ji opět na G8 a ostatní prý byli proti. Ve skutečnosti byli pro začlenění Ruska do nového formátu všichni a v první řadě takoví jako Macron a Merkelová. Ti všichni stojí o začlenění Ruska.

A čím je vlastně G7 a G20?

Ta věc se má tak, že se jedná o formát řízení světové ekonomiky a světové politiky. Když byly řídicí mechanismy navázány na velkou sedmičku a Rusko tam bylo jen podržtaškou...
Vždyť v devadesátých letech nebylo Rusko ničím, jednoduše nebylo ničím. Bylo na strukturní úrovni okupované Spojenými státy. To z toho se teď přece vyhrabáváme, z této úrovně.

 

Globalizace spočívá v koncentraci řízení výrobními silami na planetě Zemi a G7 tuto globalizaci realizovala. Těchto sedm předních ekonomik světa koncentrovalo ve svých rukou řízení celé výrobní oblasti na planetě Zemi a v mnohém na ní určovalo i politiku.
Jenže ať už vše držíte jakkoliv pevně, ty procesy vymykání se z řízení se vždy dají pozorovat. Vezměte si jakýkoliv pracovní kolektiv a podívejte se na něj. Dokáže-li si šéf poradit s jeho organizací, je vše v pořádku, ale stejně se vždy někde někdo cuká. Tohle se mu nelíbí, tamto se mu nelíbí.

A jestliže šéf všemu ponechá volný průběh, tak se všechno brzy zhroutí a on ve svém kolektivu nebude řídit vůbec nic. Ve světě probíhá přibližně to samé a ve výsledku tak vznikla situace, za které G7 začala přicházet o řízení.
A o to řízení začali přicházet především proto, že jejich řízení prostřednictvím světového kreditně-finančního systému jim ještě nezaručovalo kontrolu nad přírodními zdroji. Aby ovládali také přírodní zdroje, potřebovali k sobě přibrat hlavního hráče, který je má, aby celému světu předvedli:„Je tu s námi a my ho ovládáme tak, jak chceme.“


Takže přibrali Rusko a řekli: „Borisi Nikolajeviči, tamhle máš stůl s občerstvením v předpokoji, tam si posedíš a můžeš říkat, že se účastníš formátu 7 + 1.“
Fakticky tak Rusko přibrali za podmínek, za jakých se Beneš účastnil jednání v Mnichově o Československu, kde ten československý prezident jen tak seděl, a po skončení jednání mu prostě bylo oznámeno rozhodnutí:
...„Bereme si tvoje Sudety.“
„Ano, rozumím, taková tedy byla má účast na jednání.“


Jelcin se tam účastnil jednání ve stejné roli. No a všem bylo jasné, že ať už se na to podívají, z jaké chtějí strany, tak důležité řídicí zdroje z hlediska kontroly nad kreditně-finančním systémem i důležitými přírodními zdroji jsou zkoncentrovány v této jedné skupině, takže je nutné s ní počítat, protože kohokoliv si vzpomene dokáže přidusit.


Jenže Vladimir Vladimirovič začal úspěšně formovat G20. Dezintegrační procesy probíhají, jakési skupiny vznikají a tak Vladimir Vladimirovič zformoval G20 a začal jí přidávat váhu.
Podívali se na to: „Ne, to by nešlo. Jestliže Rusko okolo sebe soustředí dvacítku největších výrobců světa, tak si nakonec vytvoří i svůj kreditně-finanční systém a i všechny zdroje budou u nich.
Co tedy musíme udělat?

Musíme všem ukázat, že Rusko je s námi, a že ta koncentrace řízení v G20 probíhá pod kontrolou G7.“ Proto vznikla ta G8.
Jenže když do G8 vstoupil Putin, tak to nebylo jako za Jelcina, vyslechnout si co a jak a jít. Ne, on jim do toho začal mluvit.

Jen si vzpomeňte, jak ta setkání probíhala. Okolo Putina se rojili a čekali, co poví. Protože to porozumění procesům globálního řízení, které poskytuje Putin, absolutně chybí i těm nejpřednějším státním činitelům na celém světě, úplně.
Takže Putin je mezi nimi jako guru, který vysvětluje, co a jak je třeba dělat, proto se okolo něj tak soustřeďovali.
No a Západu se to samozřejmě nelíbilo, takže co podnikli?
Zohlednili přitom takové dva momenty.

Ten první. V Rusku je celá řídící struktura složená z podpindosníků, z lidí, kteří upřímně Rusko nenávidí a přejí si, aby se Rusko stalo surovinovým přívěškem výslovně Spojených států, takže stačí svrhnout Putina a znovu dosadit k řízení nějakého toho Jelcina, a ještě lépe Rusko rozbít na malé státečky bez suverenity, kde bude mnoho různých malých Jelcinů. Jenže špatně odhadli možnosti svých podpindosníků uvnitř Ruska. Mysleli si, že je sankcemi donutí se rozhýbat a to společně s jejich úsilím posloužit páníčkovi povede k tomu, že Putin bude smeten. Proto se těmto podpindosníkům snažili vytvořit vhodné podmínky a Rusko z G8 vyloučili.
A teď rychle udělejte státní převrat!
...Jenže k němu nedošlo.


A navíc se po vyloučení Ruska ze sestavy G8 s tou změnou na G7 za ty roky přesvědčili, že úplně přicházejí o řízení. Aby si teď dokázali udržet jak to své státní tak i nadnárodní postavení, tak musí za určitých podmínek vstoupit do G20! A tam je to rozložení zcela jiné.
Dokud řídili jako G7 shora, tak tam přišli o své pozice uvnitř. Teď má uvnitř pozice dobré jen Rusko. To Rusko všechno řídí. A tady vzniká ta otázka:
„Co teď s tím?
...Jak z toho vybruslíme?“
A všem je jasné, každému z lídrů G7 je jasné, že Rusko je třeba urychleně vrátit do G7 a změnit ji opět na G8.
...Jenže tu je takový malý problém.


Za jakých to bude podmínek? ...A s kým a jak bude pracovat Putin?

Macron na to má svůj názor, Merkelová také, Trump zase ten svůj…
Ale Trump také chápe, že má s Putinem společnou oblast činnosti, kterou je likvidace podpindosníků v Rusku. Trump sám na tom má velký zájem a chápe, že s Putinem se vždy dokáže dohodnout.
Salvini má také své názory na budoucí účast Ruska ve formátu G7 rozšířeném na G8.

A co ti ostatní?

Vždyť všechny evropské státy se chtějí zbavit řízení ze strany USA, toho strukturního řízení. A tak se tam rozpoutala válka zájmů, totální válka. A ta skončila tím, že:
„Když to nebude po mým, tak to nebude vůbec!“
Takže každý z nich teď bude navazovat své osobní vztahy s Ruskem a řešit své problémy přes G20.
...Skvělé! Takže G7 začíná trvale upadat, což dříve nebylo tak očividné. Tak taková je to situace. G7 spěje k zániku tak jako tak.

Vždyť si to vezměte. USA rozpoutaly totální válku s Čínou. Kolikrát už jsem o tom mluvil, že je nutné zpřetrhat vazby mezi elitou USA a Číny, aby se Čína uzavřela do sebe a proměnila se v centrum koncentrace řízení. Proto je nutné, aby se čínská elita úplně odpoutala od USA. A není lepšího nástroje, než je obchodní válka, jak toho dosáhnout.

A co tím navíc ještě získají? ...Vyřešení dalšího úkolu.

Jak se jmenuje hlava centrální banky v Anglii? Mark Carney řekl:
„To je konec. Dolar se stává toxickou valutou, musíme hledat nějakou jinou. Musíme od něj odstoupit. Došlo to už do té situace, jaká panovala ve světě v sedmdesátých letech.“

 

A jak to bylo v těch sedmdesátých letech? ...V roce 1970?

V roce 1970 USA fakticky vyhlásily default. Ve dvacátém století dvakrát vyhlásily státní default.

A proč k tomu došlo v tom roce 1970?

Protože absolutně prohráli v soutěži se SSSR. Absolutně PROHRÁLI! ...Absolutně a bezvýhradně prohráli!
A co následovalo?

Zcela koupená sovětská partajní nomenklatura zaprodala náš stát a místo toho, aby se světovou měnou stal rubl, naše sovětská partajní nomenklatura prohlásila, že své štěstí vidí v dolaru, a proto: „Všichni budeme obchodovat v dolarech!“
A takto USA zachránila.

Jenže Putin není sovětská partajní nomenklatura. Putin uplatňuje globální politiku a v tomto ohledu je absolutně suverénní. Absolutně. Rusko uplatňuje suverénní globální politiku. A uplatňováním této své suverénní globální politiky přes vnější okruh…

Vždyť proč se Putinovi tak daří v zahraniční politice a „nedaří“ v té domácí?

Ve skutečnosti tím, že uplatňuje svou globální politiku, v první řadě řeší úkoly vnějšího prostředí, a potom teprve ty vnitřní.

Neboť každý systém má možnost rozvíjet se, nebo alespoň přežívat, pokud jsou jeho zdrojové možnosti vyšší nebo se alespoň rovnají tlaku prostředí. Nedostatek těchto zdrojových možností musí systém kompenzovat zvýšenou kvalitou řízení. To znamená, že prostředí vyvíjí tlak a Putin svou prací na globální úrovni snižuje jeho tlak na Rusko, a potom teprve uvnitř Ruska může řešit další úkoly.
No a v uplatňování své globální politiky je Putin absolutně suverénní.
Ve vnější politice ne. Ve vnější politice ještě Rusko v plné míře suverénní není.


Ten kdo si myslí něco jiného, ať odpoví, co se děje s naším majetkem v USA, s tím zabaveným diplomatickým majetkem, s naším konzulátem?

To je k té otázce suverenity ve vnější politice. Naše globální politika je suverénní a z této úrovně řešíme všechny ostatní úkoly. A ten, kdo tu globální politiku nechápe, ten potom kňučí:
„Putin nedodělal to, nedokázal ono…“ Mám na mysli veškerou tu „elitu“ a politologickou sešlost promenující se v televizi na všech těch politických talk show. Tam je to pořád:
„Proč to, proč tamto, proč to nemůžeme udělat tak, proč jinak, vždyť jsme stejný stát jako oni…“ To určitě.

Kdo u nás řídí kreditně-finanční systém?
...Kdo má v rukou ty páky?

Takže prostřednictvím toho uplatňování vlastní suverénní globální politiky Putin řeší i všechny ostatní úkoly a pozvedává náš stát.
A proto ten pád USA Putin jednoznačně využije k získání prospěchu pro Rusko. Jenže to se nepřátelům Ruska nelíbí. Takže co?


Je nutné ten okamžik oddálit a Putina začlenit do G8 za jiných podmínek, aby se světová politika stabilizovala za jiných podmínek. To se ale nestane.
Jen to povede ke snížení krvavosti nadcházejících událostí a to je výhodné pro všechny. Proto ať tam klidně Rusko znovu začlení. Rusko bude stejně uplatňovat svou suverénní globální politiku a všechno to ostatní ji bude následovat.


54:45
– Na té G7 se toho teď vůbec děje spoustu zajímavého z hlediska globální i vnější politiky, a stejně tak i vnitřní ruské politiky.
Zmínil jste šéfa centrální banky Anglie a jeho výrok o rezervní valutě, no a Macron konkrétně prohlásil, že kapitalismus degradoval, zbláznil se.

(V.V..P.)
Nu vždyť to do sebe všechno zapadá. Putin mluvil o konci liberalismu. Všem je jasné, co řekl o dohodě s Trumpem a Si Ťin-pchingem.
Následovala prudká reakce, kterou vyhodnotili, zareagovali na ni, a teď dělají další krok. Je třeba přejít na jiný ekonomický model, protože kapitalismus nevyhovuje. Takže liberalismus má být odepsán. Teď to už řekl Macron, jde se do útoku.


Tímto posílám pozdrav všem podpindosníkům uvnitř Ruska.
Nechcete pracovat pro stát?
...Tak si to pořádně odnesete od svých vlastních zahraničních páníčků. A ti jsou v tom velice dobří.
Chcete-li přežít, utíkejte za Putinem, a na kolenou ho proste. A samozřejmě budou muset uvolňovat své funkce, vždyť neví, co činí. Nu, třeba ten Orješkin.

Cožpak tohle je ministr ekonomického rozvoje? ...Je to absolutně tupá ovce.

Omlouvám se. Ale jinak to říci nelze. Ten, jakmile otevře pusu, jakmile začne mluvit…
Slova pronášet dokážeš a co jejich smysl, ten chápeš?


Tak takoví jsou to řídicí pracovníci. Už jsme o tom mluvili v minulém pořadu. Takové tu máme řídicí pracovníky. Ti podpindosníci jsou jeden jako druhý, nic neumí a nepřejí si umět dělat. Oni jen upřímně nenávidí Rusko a to je kvalifikovalo na jejich řídicí funkce, že se modlí k USA.

 

56:38
– A abychom ukončili to téma G7. Co tam dělal íránský ministr zahraničí?

(V.V.P.)
To je ono, to byla velice zajímavá blesková návštěva. Z ničeho nic si přiletí a právě v době konání G7 a setkal se s Macronem. Mohl se ale setkat se všemi. ...Oč jde?

Macron řekl Trumpovi, že nadále bude Evropa všechna jednání vést a vztahy navazovat samostatně.
Trump řekl: „To ne!“
...A proč? ...Protože americká státní elita je proti tomu.

 

To je přesně to, o čem neustále mluvím. Že je obrovský skluz ve formování centra koncentrace řízení z Íránu. Proto se ho ze všech sil snaží podpořit. Okolnosti by byly vhodné, kdyby se mezi sebou neposekali kvůli Rusku. Zarífa by pozvali, všichni by se s ním setkali a jako po másle by se rozběhlo předávání technologií i proud zboží potřebný k fungování íránské ekonomiky.
Takto sklo sice prasklo, jenže zatím bez efektu, ještě nenastal ten pravý čas.

A tak opět nezbývá, než aby ve světě Írán pracoval pouze prostřednictvím Ruska.
Ten manévr jim nevyšel.

 

58:08

Další otázka je od Maxima. Valeriji Viktoroviči, jak byste okomentoval odvolání velvyslance USA Jona Huntsmana?
20. srpna deník New York Times s odkazem na vysoce postaveného úředníka americké administrativy informoval, že Trump hodlá nominovat zástupce státního tajemníka USA Johna Sullivana do funkce nového velvyslance v Rusku, přičemž deník poznamenává, že po nominaci musí Sullivan absolvovat slyšení v senátu. Trump tuto informaci potvrdil. „Je to možné“, prohlásil Trump.
O čem to vypovídá? ...Clintonoidi utrpěli porážku? ...Taktika protestů v ulicích se ruší?

(V.V.P.)
Ne, celá ta věc je poněkud jinak. Velvyslanec v Rusku je něco více než jen velvyslanec. Rusko je klíčovým bodem světa a kontrola nad ním určuje, kdo bude kontrolovat všechny klíčové procesy ve světě, tedy kdo bude realizovat proces globalizace.
A americká státní elita, která plně strukturně řídila Rusko v devadesátých letech, a která si v mnohém dosud zachovala toto řízení prostřednictvím podpindosníků v ruských řídicích strukturách, nehodlá jen tak vzdávat své pozice, tím spíše, že se teď v Rusku snaží o provedení státního převratu, o svržení Putina a rozčlenění Ruska na státečky bez suverenity.

 

Aby jí tak na nějaký čas ještě naše zdroje mohly plnit kapsy: „A po nás, ať klidně přijde potopa!“ Jenže to nebude potopa, to bude konce civilizace na planetě Zemi, jestliže se tohle všechno podpindosníkům povede.
Proto také nemají žádnou šanci dohodnout se s globalisty, ani že se nad nimi slitují. Ve hře je život na planetě Zemi.
Proto je také americká státní elita odsouzena k likvidaci! K rozsáhlé likvidaci a v první řadě dojde k rozsáhlé likvidaci všech podpindosníků uvnitř Ruska.

Takže co se děje?

Jakýkoliv velvyslanec, přestože je stoprocentně jmenovaný Trumpem s cílem plnit úkoly globalistů, má tak či onak nějaké své kořeny, svůj osobní život a k těmto základům, o které se v životě opírá, se postupně propracovává americká státní elita.
Úplně stejně to probíhá, ať už je člověk jmenován do federální vládní funkce nebo i do nějaké nižší funkce: „Ó, ale já na něj mám takový a takový kontakt!“ „A já zase takový!“ „A já se k němu dostanu přes toho a toho člověka…“
Takže řekněme, že ten jmenovaný bude stoprocentně Trumpův člověk.

 

Co udělá americká státní elita?
Začne hledat způsoby a možnosti, jak působit na daného člověka, aby naopak řešil jejich úkoly. Takže tím, jak se k němu snaží přiblížit odkrývá své kanály. Začne na něj tlačit, a když se ta rovnováha změní, tedy to, nakolik ještě může pracovat na státní elitu a nakolik…
oj nakolik ještě může pracovat na globální elitu a nakolik už musí na státní elitu, tak když se to převáží na stranu státní elity, tak se toho člověka zbaví a na jeho místo dají někoho jiného.
„A vy znovu hledejte, jak na něj.“


To neznamená, že státní elita vyhrála, ale že globalisté musí pracovat za dost těžkých podmínek. A ta výměna Huntsmana pro Rusko, pro rossionské podpindosníky nehraje vůbec žádnou roli.
Oni budou stejně odepsáni, protože jsou tupí a nechápou, že teď je cílem udržet Rusko, všemi silami se ho snažit udržet.

A to, co provedli s tou ruskou vlajkou, ty bakchanálie, se jim ještě vymstí, shora se jim to vymstí. Minulost se takto pomlouvat nesmí, to se nesmí. Když popliváte minulost, ono se vám to vrátí.

 

1:02:19

A ještě jedna dost populární otázka. 51 lidí vás prosí okomentovat tuto událost.
Okomentujte prosím ten „náhodný“ (v uvozovkách) pád chleba na příletovou dráhu letiště Borispol z rukou paní Netanjahuové.

(V.V.P.)
Už vím, oč jde, na tom nic „náhodného“ nebylo, provedla to demonstrativně, manifestačně se zcela vypovídajícím výrazem tváře. V politice nejsou přátelé, v politice jsou zájmy. A v dané situaci to platí absolutně.
Co teď hýbe Ukrajinou?

Antisemitismus, fašismus, banderovština, a to vůbec nezapadá do ideologie Izraele. Jenže s Ukrajinou je třeba spolupracovat, s každým jejím státním, či pseudostátním vedením. Stejně jako jsem vysvětloval, proč Rusko nemůže zpřetrhat své vztahy s Ukrajinou po tom státním převratu.

 

Jedná se o velký administrativně-hospodářský subjekt. Nemůžeme mít na hranicích černou díru. Navíc má tento subjekt určité zdroje, které je možné využívat v tom či onom směru. Také Izraeli, který má vztah k Ukrajině – zneužít a odhodit, nezbylo než si vyposlechnout to nacistické:
„Sláva Ukrajině!“ Museli projet i těmi ulicemi pojmenovanými po těch katanech, nic jiného jim nezbylo. Šlo o politickou proceduru. Ale museli přece dát nějak najevo svůj vztah k tomu:
„My si vás vůbec nevážíme. Vy máte zájem o spolupráci s námi, tak si to necháte líbit.“

 

A ten banderovský dobytek, ta banderovská sebranka si to líbit nechala, protože jim nic jiného nezbylo, vždyť přijel páníček. Ale ten páníček sám také musel určité rituály přetrpět.

A jaký páníček?

Pro Ukrajinu je páníčkem každý, kdo má peníze, kdo má na to, aby plivnul „svidomému“ do obličeje. Ten je hned páníček.


Z některých lidí se stává skutečný dobytek, jestliže se s nimi pokoušíte jednat lidsky. Rusko se ke každému chová lidsky a podívejte se, co to dělá se „svidomými“ a banderovci na Ukrajině.
A Netanjahu se choval k dobytku tak, jak si zasluhuje. Musí si to nechat líbit, a potom jim ještě všechny ty antisemitské výtržnosti připomenou, celý ten antisemitismus banderovců a „svidomých“.Připomenou jim to, a to hezky důrazně. Jinak tomu nebude.

 

I Německu to připomenuli! Se vší parádou, pěkně jim v tom vymáchali čumák.

A cožpak s Německem nespolupracovali také židovské organizace?

Jen si připomeňme, jak probíhala deportace z varšavského ghetta. Měli tam svou židovskou policii, své židovské vedení. A některé posílali do koncentráků a některé do Izraele. Ale potom to stejně Třetí říši pořádně připomenuli. Německu z toho do dneska zůstala škytavka.

 

Proto mi těch „svidomých“ vůbec není líto. Oni si teď hrabou, tak ať hrabou. Teď jim předvedli, že jsou jen špinavci, bezvýznamné nuly. A s ohledem na to, co vyvádějí, například ve vztahu k židovskému národu, dal Izrael najevo:
„Váš chleba si můžete strčit někam, my vás potřebujeme jen jako určitý nástroj, jako určitého vykonavatele.“
...Takže tak.

– To byla poslední otázka.

Opět jsme se dostali k tomu, jak je důležité vědět, co je to konceptuální moc a globální politika. Jestliže nechceme, aby se náš stát vykoupal v krvi, aby byl rozčleněn, musíme mít o minulosti správné představy bez jakéhokoliv utajování. Musíme mít správný obraz o všech historických událostech. A když nám zakazují mít správnou představu o nacismu a fašismu, tak nás připravují k velkému, opravdu velkému krveprolévání.


Jestliže se tomu masakru chceme vyhnout, musíme sami mezi sebou vytvářet statistiku masového chování a vysvětlovat co, jak a proč. Přece vidíte, že televize je cele zaměřena proti Rusku. Všichni polithňupové radostně výskají, že máme takový zákon, který nám brání poskytovat lidem pravdivý obraz nepřítele.
Aby ho potom nedej Bože lidé nedokázali identifikovat ve svém reálném životě a neodpověděli mu tak, jak si obsahově a věcně zasluhuje. A proto ta situace je teď…

Kolikrát jsem to již opakoval?

Že žádná ta podpindosnická, rossionská „elita“ nepracuje pro zájmy Ruska. Jediným jejím cílem je, aby se Rusko topilo v krvi.

A proto je záchrana tonoucích v rukách samotných tonoucích. Takže jestliže lidé, obyčejní lidé nechtějí, aby se Rusko topilo v krvi a rozpadlo se ve výsledku všech těch kataklyzmat, aby sem přišel zahraniční páníček, tak musí sami vstupovat do procesů řízení, naučit se, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy.

A tyto znalosti jsou v pracích vnitřního prediktoru SSSR, které byly zveřejněny do června roku 2018.
Učit se, učit se, učit se! Musíte se naučit řídit skutečným způsobem.

Přeji vám jen to nejlepší, mírové nebe nad hlavou a štěstí.
Do příštích setkání.