Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 25.2.2019

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 25.2.2019

2.3.2019

 

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 25.02.2019.srt (82321)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 25.02.2019.txt (52813)

 

1. 00:36 Putinovo posolstvo Federálnemu zhromaždeniu dňa 20.02.2019.
2. 20:08 Nazarbajevovo odvolanie vlády v Kazachstane.
3. 39:59 Konflikt medzi Poľskom a Izraelom. Vyšehradská štvorka.
4. 50:38 Účasť na voľbách na Ukrajine – legitimizácia kyjevskej bandy.
5. 01:05:29 Akumulácia technológií v Číne.
6. 01:08:19 Prečo by sa mal svet bez Ruska zrutiť, keď tvorí iba 2% svetového HDP?
7. 01:17:39 Znalosti a ich šírenie ako JEDINÝ spôsob na odvrátenie vojny. VEĽMI DÔRAZNÁ výzva na samoštúdium a čítanie kníh KSB a DVTR.

 

Fond konceptuálních technologií uvádí Analytický pořad Otázka-odpověď

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den
...25.02.2019.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

00:36

A samozřejmě, že nejpopulárnější otázka se týkala
Putinova poselství Federálnímu shromáždění ze dne 20.02.2019. Přišlo mnoho otázek, přečtu jednu z nich.
Valeriji Viktoroviči, shrňte základní teze Putinova poselství Federálnímu shromáždění.

Proč pospíchá? ...A s kým chce gosudar realizovat ten vývojový skok?
Vždyť soudě z výrazu tváří většiny přítomných, tak ti už od národa odskočili dost daleko. A nic kromě další sabotáže a záškodnictví, aby se zavděčili svým páníčkům s hvězdičkami a pruhy, dělat nehodlají.

 

Tak především Putin nikdy nikam nepospíchá.
Putin je člověk, který chápe řízení složitých sociálních supersystémů a ví, že se hrady nedají stavět na písku. Každá dobře postavená budova musí mít pevné základy. To, co je postaveno na písku se rychle sesype.
A proto musí být každý manévr řízení velice dobře připraven, a je zapotřebí ho realizovat, až když je dostatečně zdrojově zajištěn.


Proto již mohl Putin ohlásil toto další poselství, ve kterém byl největší důraz kladen na to, že lidé již v tomto roce musí pocítit pozitivní změny v ekonomice i v politickém životě státu.

 

Putin celou dobu mluvil o zájmech lidí. A bylo zcela správně podotknuto, že ti, co seděli v sále, se ve své většině lidem již dávno vzdálili. Nezajímají je potřeby lidí, jejich cílem je sloužit americkým zájmům, jejich starostí je, aby jim páníček zůstal zachován. V tomto ohledu jsou všechny úspěchy Ruska pro většinu těch lidí, co seděli v sále, osobní urážkou.


A proto když má Rusko ve vesmíru úspěchy, kterých USA nemohou dosáhnout, je nutné Rusko srazit natolik, aby tyto úspěchy byly znehodnoceny a zařídit nějaké ty havárie, aby měl páníček radost. A takto to funguje všude, ve všech směrech.

Co je pro daný okamžik charakteristické?

Zaprvé, je vybudován systém řízení, který je založen na Putinovi jako hlavě státu a lidu, které spojuje společný cíl, rozvoj státu a obnova jeho suverenity, a také jeho ekonomické a politické síly.


A máme tu „elitu“, která sice ne všechna, ale ve své absolutní většině odmítá už samotnou tu ideu, že by Rusko mohlo být suverénním státem. Tuto ideu odmítají, oni mají jen jeden jediný cíl, aby se Rusko stalo surovinovým přívěškem Západu a oni osobně dozorci nad otroky, kteří budou pracovat pro Západ, neboť všechny zdroje Ruska jsou tu podle nich pro Západ.

Proto když Putin mluvil o tom, že… „Co jste to provedli?“

Samozřejmě to říkal politicky korektní formou:
„Vy jste udělali chybu a ve výsledku se lidé cítí podvedení. Sebrali jste jim peníze.“

 

Vláda žádnou chybu neudělala. Vláda ty lidi obrala zcela vědomě. Vláda vždy počítá s tím...
Tato podpindosnická, marginální vláda, vláda z té marginální „elity“ sloužící USA, vždy dělá všechno pro to, aby maximálně poškodila zájmy lidí, ze všech svých sil, aby je co nejvíc zdeptala. Proto když Putin pro lidi něco dělá, tak se to vláda složená z těchto lidí snaží vždy zvrátit.


Jen si vezměte tu Medvěděvovu vládu.
Když v ní měl Sečina, tak jak to vypadalo s exportem ropných produktů do zahraničí?

Byla vypsána cla na jejich vývoz do zahraničí a ulehčen jejich vnitrostátní prodej. Ceny na benzín, na energetické nosiče proto také byly nízké.

Jakmile se povedlo Sečina z vlády ostatním podpindosníkům vypudit, vytlačit, tak co udělali?

Dali zelenou exportu: „Jen vyvážejte do zahraničí, co to dá.“ A zavedli omezující poplatky, daně, spotřební daně tady uvnitř státu a ceny benzínu šly prudce nahoru, protože to je v zájmu všech podpindosníků, kteří tvoří absolutní většinu té nahoře pevně usazené „elity“, která řídí stát.

Cílem je likvidace ekonomiky Ruska a ruského obyvatelstva v zájmu Západu, to sledují.

 

Když jim Putin řekl: „Vraťte ty peníze patřící lidem, které jste jim fakticky ukradli!“
Tak oni na to: „Jak to?
...My ty peníze už ukradli, my už s nimi počítáme pro své nákupy na Západě a ty nám teď říkáš, abychom je přenechali tomu dobytku? ...Máme je dát lidem?“

Proto se samozřejmě dal z obličejů mnoha lidí vyčíst nesouhlas s prezidentem, s gosudarem. Mnohým se to dalo vyčíst z tváře, můžete se na ten přenos znovu podívat, je velice zajímavé dívat se na ty obličeje. U mnohých se dala vyčíst zášť…
Tedy ne u mnohých, u některých se dala vyčíst zášť vůči Putinovi, ale to byli jen ti nejomezenější.


A s čím ta zášť souvisí?

Říkají nám: „Ať už máte k vládě jakýkoliv vztah, tak přece ty peníze dokázali našetřit.“
Oni nic našetřit nedokázali, oni ty peníze nestřádali, jen je prostě ještě nedokázali ukrást, ty peníze. Je to totiž tak, že ty peníze tam zůstaly proto, že takoví jako Siluanov dělali všechno možné, aby zlikvidovali výchovný a vzdělávací systém dětí, zdravotní systém, udržovali na kriticky nízké hranici příjmy vychovatelek ve školkách, učitelům ve školách, lékařům, sanitářům, zdravotním sestrám.


Na těch všech škudlili, a tak ty peníze zůstávaly v zůstatcích. Těch peněz je spousta, k 1. lednu 2019 tam bylo minimálně 9 biliónů. To je to číslo, které se uvádí a je potvrzováno ekonomy.

9 biliónů! ...Co si s nimi počít?

Oni vědí, co s nimi. Postupně díky realizaci různých programů ty peníze rozkrádají. Jsou teď v situaci, že dokud je tam Putin, tak ty peníze nemohou přímo ukrást.


A co to znamená?

Aby se k nim dostali, potřebují v našem státě vyvolat pořádný majdan. Potřebují Putina svrhnout, zabít ho, potom by si těmi penězi, těmi devíti bilióny rublů zcela jednoduše během jednoho měsíce nacpali kapsy. Takže počítají s tím, že se Putina zbaví a ty peníze rozkradou, a teď ho najednou slyšeli říkat, že je musí dát lidem.
Ale oni už si vymysleli, co si za ně pořídí, do jakých bank je nastrkají, až se Putina díky majdanu zbaví. Proto se u těch nejomezenějších z nich, kteří jsou přesvědčeni, že Putin končí, že už je odepsaný, dala vyčíst vůči němu ta zášť:
„Co to říkáš?
...Naše peníze, které už jsme lidem jednou ukradli a zbývá jen si je více méně zákonným způsobem přerozdělit? ...Jako jsme to dělali v devadesátých letech? ...Chtěli jsme si jimi nacpat kapsy a ty říkáš, že je máme dát lidem?“

Co začalo?

Jakmile Putin řekl:...„Ty peníze musíte vyplatit.“
Ani to nestačil doříct a už někteří zástupci „elity“ začali prohlašovat:
„To Putin řekl jen tak, bude trvat léta, než to upravíme legislativně.“
„Počkejte, Putin přece řekl, že je to všechno propočteno.“
„No a co?
...My něco málo vyplatíme a zbytek zůstane viset kvůli právní úpravě. Možná že za několik let bude takové rozhodnutí přijato. A pokud se vám to nelíbí, obraťte se se svojí nespokojeností k Putinovi.“


Takže prakticky veškerá „elita“ už dala konkrétně najevo, že hodlá prezidentovo rozhodnutí sabotovat.
Proč se tak rozhodli? ...Protože jsou pořád přesvědčeni, že se jim povede zorganizovat ten majdan. Je tu takový lakmusový papírek, kterým je Vladimir Volfovič Žirinovskij.
Za takzvané revoluce „přepychových kožichů“ měl z tohoto kšeftu všechnu smetanu slíznout jakýsi Maľcev, který se teď ukrývá někde v zahraničí, ten „spasitel Ruska“.
A na internetu je k vidění video, jak se k němu tehdy úslužně lísal Vladimir Volfovič Žirinovskij.

 

Zdálo by se, že šlo tenkrát ještě o zcela bezvýznamnou figurku, jejíž existenci lidé ještě ani pořádně nezaregistrovali. Ale „elita“ věděla, že ten prospěch z toho má shrábnout Maľcev, a tak se před ním Vladimir Volfovič přímo rozplýval.

A co pozorujeme teď?

Ještě přímo v den prezidentova poselství se Vladimir Volfovič zase s veškerou ponížeností rozplýval před rektorem Vysoké školy ekonomické Kuzminovem.
A lidé mu říkali: „Vladimire Volfoviči, vždyť jste jim nemohl přijít na jméno.“
...„Časy se mění.“

A co se změnilo?

Vysoká škola ekonomická je kovárnou kádrů na likvidaci Ruska. Je tím štábem, kde se kují plány na likvidaci Ruska.
A Vladimir Volfovič, který si myslí, že majdan je za dveřmi…
Vždyť jak to bylo v roce 2012?

Všichni si mysleli, že je to rozhodnuté, že Putin končí, že tedy musí ohýbat hřbet před těmi mocnějšími. A Vladimir Volfovič si stejně jako ostatní „elity“ myslí, že ten majdan, který je naplánovaný na ...březen, duben,... bude realizován, a proto je třeba včas udělat pukrlátko před mocnými tohoto světa, kteří budou likvidovat Rusko, kteří budou likvidovat jeho národ.

 

Pro ně je to hotová věc, proto teď budou cíleně vše sabotovat, aby zaměřili zlobu a nenávist lidí výslovně proti Putinovi.
A někde se jim to i daří, když různá shromáždění již začínají přijímat rozhodnutí o tom, že by Putin měl odstoupit. Podle nich nemají odstoupit ti, kteří Rusko ničí, ale ten, který ho zachraňuje. Protože lidi, kteří se nevyznají v procesech řízení složitých sociálních supersystémů, je velmi lehké řídit, je lehké jimi manipulovat a posílat je na barikády, kde potom v cizím zájmu krvácejí, stejně jako tomu bylo na ukrajinském Majdanu v roce 2014.


A jako je tomu teď na Ukrajině, kdy obyčejní lidé platí svými životy, svou krví, svým zdravím za to, aby někdo mohl hrabat peníze. Proto si nemyslete, že se teď celá „elita“ vrhne plnit prezidentova rozhodnutí. Něco málo udělají, ale všechno ostatní budou sabotovat.

A co řekl Vladimir Vladimirovič?

Musíte ho totiž POSLOUCHAT přátelé. ...Co tedy řekl Vladimir Vladimirovič?

Pokud se na to necítíte a přicházíte s výmluvami, jděte od válu.“


Jenže kde jste viděli úředníka, který by přiznal, že svůj úkol nezvládá?

Všude okolo nás jsou lidé, kteří na svém místě nemají co dělat, protože neumí řídit, neví jak na to, ale přesto svá místa neopustí. V daném případě také neodejdou.

 

Jenže situace se změnila a nikdo z podpindosníků netuší, s kým teď má tu čest.
Dříve než Putin něco podnikne v oblasti vnitřní politiky, má tento manévr zdrojově zajištěn v návaznosti na oblast globální politiky.
Takže se dohodl s globalisty na odstavení podpindosnické „elity“ v Rusku.

 

V USA tamní státní „elity“ odstavuje Trump a v Rusku zase Putin. V jiných státech to dělají jiní lidé. Globální prediktor, GP, má své nástroje, také GP, generální prokuratury ve všech státech.
Nedávno tu byl rozruch okolo jednoho zatčení.

Kam se to dostavili dva vysocí šéfové orgánů činných v trestním řízení?
Z Vyšetřovacího výboru a generální prokuratury?


Před založením Vyšetřovacího výboru jsme tu měli jen generální prokuraturu.

A proč byl Vyšetřovací výbor založen?

Aby řešil úkoly vnitřní politiky, které se nedají řešit přes generální prokuraturu. ...A ti přišli společně!Aby zatkli senátora, tedy člověka ve vysokém postavení, který se přímo účastnil spiknutí proti státu s cílem provedení státního převratu, který byl klíčovou figurou plnící funkci organizátora národnostních nepokojů. Jen si to vezměte, dostavil se tam sám generální prokurátor.

A proč on osobně?

Už jsem o tom mluvil. Byl to ukazatel toho, že se Putin s ohledem na „elity“, na podpindosnické kádry uvnitř Ruska dohodl s globalisty. A tak bude nástroj globálního prediktoru ruská generální prokuratura pracovat na odstavování americké státní „elity“. Bude to dělat a také to dělá.

 

Nebude to Putin, kdo se bude vypořádávat s podpindosníky. Budou to globalisté, ti samí globalisté, kteří dosadili Trumpa do funkce prezidenta USA, ti budou odstavovat podpindosníky tady u nás. A ti podpindosníci nepochopili, že to není Putin, na koho mají vrčet.
Oni musí před Putinem vrtět ocáskem, aby se zachránili, jen tak budou mít tu šanci.

 

Co se teď stalo, když bylo v Soči to ekonomické fórum?

Zatkli amerického občana, profesionálního rozvědčíka, který byl navázán ještě na jednu strukturu. U nás není vymahatelská činnost zakotvena zákonem, ale máme tu zákony, které upravují činnost vymahatelských společností. Ti vymahatelé, kteří vymáhají cizí dluhy, tedy přesněji tlačí na různé lidi, aby vymohli něčí dluhy, ničí jim život, děsí je, nejsou ničím jiným než organizovanými zločineckými bandami.
A teď si to vezměte. Strčili do vězení Kokorina a Mamajeva, což omezuje řízení fotbalových fanoušků, kteří měli přijít na majdan a vše okolo sebe pustošit. Na Manéžním náměstí už jsme to zažili.


Stejně to probíhalo na Ukrajině v průběhu tamního majdanu. Arašukov měl zase na starosti národnostní otázku, národnostní nepokoje. A teď přišli na řadu vymahači. Samozřejmě, že se toho profesionálního rozvědčíka okamžitě zastal Čubajs a všichni, co sní o zničení Ruska, ruského národa. Ani jeden slušný člověk se ho nezastal, jen všichni ti v čele s Čubajsem:
„My jsme připraveni se za něj zaručit.“

Co to zatčení znamenalo?

Všem investorům tak dali najevo, že Rusko se staví na nohy:
„Už nikdy více nebudete moci Rusko okrádat. Můžete s ním napříště mít jen normální vzájemně výhodné ekonomické vztahy.“


A toho, kdo se pokusí něco podnikat a tím spíše se účastnit státního převratu, čeká tohle. Putin má všechny kroky propočteny, všechny zajištěny příslušnými silovými zdroji. A jestliže to podpindosníci přece jen zkusí s tím svým majdanem v březnu, dubnu, uvidí zač je toho loket. Do duše jim svým kázáním promluví sami globalisté prostřednictvím generální prokuratury a dalších ruských orgánů činných v trestním řízení.

 

20:08

Další otázka je k událostem v Kazachstánu od Alexandra. Nazarbajev odvolal celou vládu z důvodů, které se přesně shodují se všemi důvody, za které by měla být odvolána celá naše vláda tady v Rusku.
Nařídili mu to udělat? ...Jedná se o pokus posílit protestní nálady v Rusku?
Podrazil tak Putina, nebo ho k tomu vedly místní důvody?

 

Ne, všechno je to trochu jinak. Je to tak, že Nazarbajev odvolal vládu z důvodů, za které by měla být odvolána i naše vláda, to ale nebylo tou příčinou, neboť ta příčina, kvůli které svou vládu odvolal, leží daleko hlouběji.


Abyste to pochopili, musíte vědět, co je to stát. My jsme napsali analytickou zprávu Stát je systémem pro přežití národa, která je v daném případě tematická. Problém je v tom, že každý stát musí disponovat souborem potřebných kompetencí, aby dokázal zajišťovat svou státnost a chod státu. Jestliže si stát silami svého národa není schopen tyto kompetence zajistit, tak nebude jako stát plně způsobilý.


Já teď rozčaruji všechny, kteří si myslí, že po rozpadu SSSR vznikly na postsovětském prostoru nějaké státy. Na postsovětském prostoru nevznikl ani jeden stát.
Všechny ty nové celky, které vznikly, byly vybudovány na základě určitého principu. Žádný z těch nových celků nedisponuje souborem kompetencí na třech nejvyšších prioritách zobecněných prostředků řízení. Absolutně jimi nedisponují.
Disponují jen částečnými kompetencemi na třech spodních prioritách zobecněných prostředků řízení.


Co se týká Kazachstánu, tak i z hlediska kompetencí na těch třech nižších prioritách zobecněných prostředků řízení je kriticky závislý na Rusku. Ta celní unie byla v podstatě vymyšlena kvůli tomu, aby zajistila formát Astany, který naši analytici a politologové dosud zatvrzele přehlížejí bez ohledu na to, že tam dochází k velice důležitým řídícím manévrům.
Já zapomněl, vždyť jsou to všechno „geopolitici“ a globální politika jim nic neříká:
„My ji nechápeme, nám je v našem pískovišti dobře.“

Takže oč jde?

Ať už je to jak chce, tak Rusko stále zůstává jediným státem na postsovětském prostoru. Rusko si silami svého národa dokáže zajistit nejen plný soubor kompetencí v oblasti třech nižších priorit řízení, ale v mnohém si silami svého obyvatelstva obnovilo i soubor kompetencí na třech vyšších prioritách řízení. Rusko postupně získává suverenitu.


A jak byly všechny ty postsovětské státy zformovány?

Vznikly díky tomu, že… Jako například ty pobaltské státy, Gruzie a podobně, byly jednoduše předány do strukturního řízení USA.
Nikdo se jich nikdy neptal ani ptát nebude, co by si přály. Gruzie jako stát přestala existovat již v 18. století. Zcela. Kdyby si Rusko nevzalo Gruzii pod svá křídla, tak by už dávno neexistovala žádná gruzínská státnost ani kultura, byla by tam všude jednotná turecká kultura.

 

Rusko Gruzii zachránilo se vším všudy. Zachránilo její kulturní identitu, poskytlo jí státnost a díky zajišťování kompetencí na třech nejvyšších prioritách řízení jí zajistilo možnost existence jako kulturní národní autonomie a rozvoj gruzínského národa, jako v podstatě i všech dalších národů.

 

A v případě Kazachstánu je nutné si uvědomovat, že tam historicky nikdy neměli vlastní stát. Oni dokonce ani v kultuře národa, v instinktech jak se říká... Tamní národ neměl státnický instinkt, takže nebyl schopen vybudovat stát.
Kazachstán byl vybudován tak, že mu kompetence státu byly zajišťovány Sovětským svazem a po jeho rozpadu díky souhrnné rovnováze zase ze strany nadnárodního řízení zosobněného globálním prediktorem, který k tomu využíval různé státní struktury, přičemž nejvíce Velkou Británii a také stejně jako dřív Rusko.


To znamená, že stát Kazachstán jako takový dosud neexistuje. A kazachstánská vláda, i kdyby byla sebevíc dobře personálně složená, z profesionálně kvalitních odborníků, prostě v jakémkoliv složení...
Mohou tam nabrat ty nejlepší, ty nejpovolanější, přesto si ta vláda nedokáže poradit s vytyčeným úkolem, protože jakmile se Rusko vydalo cestou obnovy vlastního státu, vlastní suverenity, tak jsme začali koncentrovat zdroje a část kompetencí, které tvořily základ stability Kazachstánu, se vrátila zpět Rusku.


Pokud si Kazachstán chce uchovat nějakou státnost, svou kulturu, tak mu nezbývá než se integrovat do Ruska, než se integrovat s Ruskem.
Je ale možné jít i jinou cestou. Třeba když se podíváme na příklad VelkoUkrů. Tady si zase budují Veliký Kazachstán se svými „svidomými“ Kazachy, kteří mají vlastní dějiny. Ukrové vykopali Černé moře, tak tihle zase asi to Kaspické. Národy, které půjdou touto cestou...
Jako když kazašský doktor odmítá přijmout... ...pacienta, který mluví rusky. Všichni jsou to velcí frajeři, všichni jsou to takoví uvědomělí patrioti. Ti lidé nechápou jednoduchou věc, že jakmile jim Rusko sebere podporu v oblasti zdravotní péče, tak se kazašský zdravotní systém zhroutí.

 

A zbyde jim jen jedna možnost, vymřít na současné nemoci. Kazachstán si nedokáže zajistit kompetence v oblasti zdravotní péče bez podpory ze strany Ruska.

Že jim s tím pomůže Západ?
Stejně jako s tím pomohl původnímu obyvatelstvu Severní Ameriky?
Jako jim pomohl těmi přikrývkami nakaženými neštovicemi?
Které tam s takovou chutí rozdávali indiánům?
Zajistil snad Západ zdravotní péči obyvatelstvu Tasmánie?
...Kde jsou Tasmánci?

Poslední z nich byl zabit v 19. století.


Západ všechny ty „svidomé“ Ukry, Kazachy potřebuje jen k jednomu, aby bojovali proti Rusku a likvidovali vlastní národ. Na planetě zemi teď žije sedm miliard lidí, blížíme se k osmi. A podle jejich propočtů tu měla být už na začátku 20. století jedna zlatá miliarda, kterou teď už zkrouhli na 500 miliónů. Je tu málo zdrojů. Takže všichni ti „svidomí“ jsou potřební jen k tomu, aby bojovali s ostatními a přitom vybíjeli i vlastní národ. Všechny ty „svidomé“ Kazachy využívají jen k tomu, aby v budoucnu vůbec žádný kazašský národ neexistoval.


Ale teď jim je přece hej, Západ jim za to platí, pěstuje v nich jejich hrdost. Pěstuje v nich nenávist k jiným. Takže žádný profesionalismus jednotlivého zástupce kazašského národa nedokáže Kazachstán pozvednout. A příklad Nursultana Abiševiče to dokládá názorně.
Je třeba si uvědomovat jednu věc, že postsovětský Kazachstán existuje díky úsilí, jen díky úsilí a výsledkům dosaženým v řízení jedním člověkem, Nursultanem Abiševičem Nazarbajevem, který získal zkušenosti z řízení státních struktur v sovětské době, a který díky svým osobním kontaktům získával kompetence potřebné k existenci státu Kazachstán od jiných subjektů, které dříve tvořily Sovětský svaz a dnes jsou z nich „suverénní“ státy.


Také díky svým osobním možnostem ve vztazích s Ruskem zajišťoval existenci Kazachstánu. Za jakéhokoliv jiného člověka by se Kazachstán jako stát zhroutil, protože si nedokáže zajistit kompetence potřebné k existenci státu, oni k tomu nemají vůbec nic. Ale každý člověk se u nich může vypracovat a získat vysoké státní postavení, integrují-li se s Ruskem. Rusko vždy všem národům umožňovalo rozvinout jejich genetický potenciál. Vždy to tak bylo.

 

Západ má však zájem na tom, aby Kazachstán s Ruskem bojoval.
A ten formát Astany v podstatě spočívá v tom, že Rusko má z vlastních zdrojů zajišťovat stabilitu Kazachstánu, který by turkické národy sjednotil proti Rusku a to jak z politického, tak i z ekonomického hlediska. A to samozřejmě není v zájmu Ruska, proto se jim teď sypou kompetence, proto má teď Kazachstán problémy.


A zopakuji, že teď má Kazachstán dvě možnosti.
První možnost je cesta k prosperitě, k zachování vlastní kultury a také k zachování svého národa, to ale předpokládá co možná nejširší integraci s Ruskem.
Druhou možností je ukrajinská cesta, volba války s Ruskem a vymizení kazachstánského národa z planety Země.


Ne z toho důvodu, že by Rusko ve válce s nimi zlikvidovalo kazachstánský národ ale proto, že ten národ v první řadě budou likvidovat „svidomí“ Kazaši.
Jen se podívejte, co teď dělají „svidomí“ Ukři ukrajinskému obyvatelstvu. To samé bude v Kazachstánu.

Je to vaše volba? ...No prosím.

Není-li to vaše volba, máte Nazarbajeva. Já bych o něm neřekl, že se jedná o spojence Ruska. Byl tam dosazen kvůli formátu Astany, ale je jediný, který rozumí tomu, co potřebuje Kazachstán.

 

Ano, ty důvody tu jsou i pro nás jedny a ty samé. Vláda nedělá nic ve prospěch lidí. U nich tam sedí „elita“ u nás také. U nich „elita“ nemá zájem pracovat pro lidi, stejně jako v Rusku naše elitářská vláda nemá zájem pracovat pro lidi.
Ale ta příčina odvolání jejich vlády spočívá v tom, že Kazachstán nemá kompetence zajišťující existenci státu, zatímco Rusko je má.

A jak díky tomu může postupovat Putin? ...Co to znamená propustit člověka?
Vzpomeňte si na časy Jelcina.
...Kolik vlád odvolal?

A výsledkem bylo jen to, že se lidé nikdy nestačili zapracovat, nestihli se se vším seznámit.

 

Řídit stát, dokonce i jen takový jako je Kazachstán s 18-19 milióny obyvatel, není nic jednoduchého. Třeba jen jak začlenit Bajkonur do ekonomiky a politického života státu. Je to problém, závažný problém. Pro nacionalistický stát Kazachstán, který byl zformován...
...po rozpadu SSSR. Díky tomuto způsobu jeho zformování tam teď probíhá ta latinizace, odmítání ruského jazyka...
Neboť jim ty kompetence zajišťuje Velká Británie, která jim tohle diktuje. Kazachstán nemá nic vlastního státního, vůbec nic, prostě nic.


Přečtěte si tu práci Stát jako systém pro přežití, která vám v tomto ohledu poskytne alespoň základní obrázek. Všechno tam uvedeno není, to by bylo na dlouhé psaní, je toho velice mnoho, ale základní obrázek si udělat dokážete.


Zatímco Rusko ty kompetence má. Skutečnost, že si Rusko dokáže silami vlastního obyvatelstva zajišťovat základní, celý ten soubor kompetencí nutných pro existenci státu, se stala zárukou toho, že se po té zradě „elit“ v devadesátých letech mohl objevit v čele Ruska člověk jako je Putin, kterého lidé podporují.
Ta protilidová, protiruská „elita“, která se tu zformovala a sedí u řízení, není celá taková, ale její většina bohužel ano.


Proč by měl Putin odvolávat vládu?
Přejeme si, aby se jedni ani nestačili zapracovat, druzí teprve nastupovali… Řízení se vám vymkne, když se mu nevěnujete, začne se hroutit. Jen si vzpomeňte, jak jste žili v devadesátých letech. Všechno se hroutilo.


Jak z toho tedy ven?
Když už je situace taková, že tu máme nepřátelský řídící sbor, je nutná co nejmenší rotace. Zahradnické zastřihávání trčících větviček se dělat musí, aby živý plot neztrácel svůj tvar. Proto teď také probíhají ty akce generální prokuratury.


A jak to tu vlastně běží?
Jen si to vezměte. Určitý člověk pracuje ve své funkci už určitou dobu. Za ten čas realizoval mnoho kroků, přičemž část z nich je podle právní úpravy Ruské federace trestně stíhatelná. Chápete, že pod takovým nátlakem, pod takovým Damoklovým mečem bude efektivněji pracovat pro zájmy Ruska, než když bude vědět, že mu žádný trest nehrozí, protože brzy bude muset stejně odejít.

 

Nový na jeho místě se hned nezapracuje, situace se zhorší a na něj zatím všichni zapomenou, jako tomu bylo v devadesátých letech.

Proč za Putina začínají pracovat i ti nejzavilejší nepřátele Ruska jako třeba Medvěděv?

Protože jim nad hlavou visí tento Damoklův meč. Oni jsou nuceni alespoň něco dělat. A dělají toho tím více, čím lepší je Putinova dohoda s globalisty, čím větší má možnosti požadovat od globalistů, aby si udělali pořádek a disciplínu mezi svými kádry.
I když to nejsou jejich přímé kádry, jedná se o podpindosníky, kteří jsou ale stejně kádrovou rezervou, kádrovou základnou globalistů a ne Ruska. Tak ať si to sami mezi sebou vyřídí.

 

A jak to funguje u globalistů? ...Ořezávání „elit“ jako způsob zvyšování kvality řízení.

Práce vnitřního prediktoru. Přečtěte si to tam.–
A dělají to neustále. Nejedná se o žádný stalinský princip řízení, který mu neustále připisují, že prý je třeba neustále je ořezávat. Nic takového. To je princip globálního prediktoru používaný při řízení států a národů.
Je to princip, který ležel v základu řízení barona Ungerna. A ungernismus je u někoho velice populární.


Takže v každém případě žádné podpindosníky v Rusku nečeká nic dobrého. Jakmile vystrčí hlavu příliš vysoko v tom spiknutí proti Putinovi, přijdou o ni.
A když to neudělají, budou donuceni pracovat pro zájmy Ruska.

 

Jenže Nazarbajev tyto možnosti nemá a musí se z toho nějak dostat, nějak se z toho vykroutit. A tak začíná míchat balíček karet, jenže ta kádrová lavička je velice krátká. V tom balíčku karet jsou jedni a ti samí lidé, a tím spíše v Kazachstánu s jeho osmnácti milióny.
Takže to, co se teď děje v Kazachstánu, je volba samotného Kazachstánu. Chtějí-li se udržet do budoucna, musí se integrovat s Ruskem.
Chtějí-li se sami zlikvidovat, sami se zničit, tak ať pokračují na své cestě „svidomismu“, toho kazašského, té kazašské „nezávislosti“.

 

40:00

Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím následující zprávu TASS.
Varšava vyžaduje omluvu. Jak se rozvíjel konflikt mezi Polskem a Izraelem.
To byl titulek a podtitulek. Polsko se odmítlo účastnit setkání premiérů států Visegrádské skupiny a Izraele kvůli slovům izraelského ministra zahraničí Jisra'ela Kace o antisemitismu Poláků. Později byl summit zrušen.

 

A navíc se ten summit měl konat v Jeruzalémě. Pohled na tu otázku je samozřejmě následující.
Máme tu Visegrádskou čtyřku: Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko.
A co s tím má společného Izrael? ...Jakou roli zde hraje Izrael? ...Jaký k nim má vztah?
Analytici nám říkají:...Oni se tam schází jen tak, bez zvláštních důvodů.“

 

Pánové, takhle to ale nechodí. Jestliže se státní lídři, jacíkoliv státní lídři…
Opět se vracíme k tomu tématu. Máme tu historicky zformované státy a státy vyprojektované, zkonstruované, vytvořené pro realizaci určitého projektu.


Polsko je projektově zkonstruovaný stát.
Česko je projektově zkonstruovaný stát stejně i Slovensko.
Maďarsko je
historicky zformovaný stát, který však nemohl existovat, aniž by se začlenil do Rakouska-Uherska.
A až teď metodou pokus omyl, když si natloukli nos, se Maďarsko v podstatě stává národním státem. Maďaři si ale také nejsou schopni vlastními silami zajistit celý soubor kompetencí, potřebují...
– Přečtěte si tu naši analytickou práci
....Stát je systémem pro přežití národa. –

Ta situace je obrazně řečeno následující.
Maďarsko je to jádro, které umožní zformování projektově zkonstruovaného svazu čtyř států.
Co s tím má společného Izrael?
Který je také zcela očividně
projektově zkonstruovaným státem?
A který navíc podle plánů v roce 2019 již neměl existovat?


Podle plánů již neměl existovat. Ve Varšavě se konal summit, na kterém se Netanjahu prořekl:
Sešli jsme se zde, abychom naplánovali válku proti Íránu.“
Všem je zcela jasné, že dojde-li na tuto válku, Izrael přestane existovat. To znamená, že část izraelské „elity“ se chová takovým způsobem, aby Izrael v budoucnu přestal existovat.

 

Přáli si, aby tento problém s likvidací Izraele místo Íránu vyřešilo Rusko, proto také ti Izraelci, kteří chtějí nechat vybít Izraelce, zlikvidovat izraelský národ, zničit stát Izrael, tak tito představitelé Izraelců se postarali o sestřelení našeho letadla.


Více méně jsme z toho vykličkovali, neboť velmi dobře víme, že v Izraeli působí různé politické skupiny s různými politickými zájmy.
Víme, jaké úkoly řeší existence státu Izrael, který je evidentně projektově zkonstruovaným státem, a podle toho tu věc řešíme. Také proto, že v samotném Izraeli panují velice silné nálady za každou cenu Izrael zachovat. A někteří soudruzi bojují ze všech svých sil za jeho zachování.

 

Nejsou to žádní přátelé Ruska, ale uvědomují si jednu věc, že jakmile se Rusko byť i jen trochu od Izraele odvrátí, přestane Izrael existovat, bude zlikvidován, protože právě kvůli tomu ho vytvořili. Právě proto Kissinger řekl, že v roce 2018…
V roce 2008 to řekl, že Izrael tu za deset let už nebude. Jenže jim ty plány nevyšly.

Proč? ...Protože v roce 2015 v Sýrii zasáhlo Rusko a Izrael tak zůstal zachován.

Měl být zlikvidován ve výsledku války v Sýrii, to si někteří z izraelského vedení neuvědomují.

 

Ale vraťme se k Visegrádské čtyřce.
Jaké úkoly mají plnit tyto projektově zkonstruované státy, které spojuje Maďarsko, historicky zformovaný stát?
A co s tím má společného Izrael?
...Všechno je to velice jednoduché.

Projekt Intermares, Mezimoří, o kterém mluvil Pilsudski, od Baltského do Černého moře je stále aktuální, pořád tu je.
Visegrádská čtyřka je ta základna, která má zajistit svými kompetencemi existenci tohoto politického svazu.


Výhledově se tato Visegrádská čtyřka rozšíří díky Maďarsku, jehož území se rozšíří o celé území Rumunska.
To kvůli tomu bylo to Rumunsko vytvořeno, také jako absolutně projektově zkonstruovaný stát, který nemá vůbec žádné své kompetence.
Proto také pro ně nebyl žádný problém umístit v Rumunsku svůj komplex protivzdušné obrany. Když Rumuny donutili, aby se ozvali, že provedou alespoň jeho inspekci, tak jim bylo řečeno:

Co jste zač? Abyste nás Američany kontrolovali ve svém vlastním státě? Vy si myslíte, že máte ve svém vlastním státě právo prověřovat nás, Američany? Zbláznili jste se? Kde to žijete? Buďte rádi, že jste rádi, že máte vůbec nějaký stát. Díky komu ještě existuje? Zítra zavřeme oči a z problémů se nevyhrabete. Všechny vaše kompetence máme v rukou my.“

 

Nicolae Ceausescu se pokusil z Rumunska vytvořit stát, udělal toho v tomto směru hodně, a tak byl ve výsledku barevné revoluce zastřelen.
To při ní byli poprvé s plným nasazením použiti dovezení odstřelovači. I když dost odstřelovačů bylo i v těch předchozích různých revolucích.


Takže od Černého, tedy od Baltského až do Černého moře. To je území budoucího státu, projektově konstruovaného státu.
A stejně jako dříve existovalo Rakousko-Uhersko, tak teď bude existovat Visegrádská čtyřka, která bude zahrnovat dva historicky zformované státy.


Polehoučku tam vsunou Rakousko, protože samotné Maďarsko to samo neutáhne, potřebuje být v bloku s Rakouskem, aby se obnovilo Rakousko-Uhersko v nové územní...
...v nové územní konfiguraci.

Ta Visegrádská čtyřka je počáteční stupeň zformování Rakouska-Uherska v nové podobě.

A Izrael? ...Pokolikáté už opakuji, a co s tím má společného Izrael?

Hodně toho má společného. Izrael má být podle plánů globálního řízení zlikvidován.


A co znamená Praha?
Kvůli které byl vytvořen
projektově zkonstruovaný stát Československo?
Které bylo v první polovině, v polovině 20. století schopné vlastními silami ubránit vlastní území suverenitu?
Ten stát byl zformován takovým způsobem, že k tomu měl dostatek kompetencí.
Praha je okultním střediskem světového židovstva. A něčeho takového se nikdo jen tak nevzdá. Ty události roku 1968 jsou toho svědectvím.


Takže podstatou té součinnosti Izraele a Visegrádské čtyřky je přesun kádrového řídícího sboru světové židovské diaspory a center řízení v jejich kádrovém složení do Prahy a dalších měst Visegrádské čtyřky, aby se tam schovaly za mocí nově vytvářeného mezistátního svazu vytvářeného z projektově zkonstruovaných států a z reálně zformovaných států. Takový tam probíhá proces.


A skutečnost, že se tentokrát nesešli?

Protože je tu problém. Americká státní elita, která nezná úmysly globálního prediktoru, v tomto ohledu hází Visegrádské čtyřce klacky pod nohy.

A co tu tedy máme?

Rusko zasáhlo na Blízkém východě a Izrael se jako stát zachoval a do roku 2018 nebyl zlikvidován.
Takže je nutné proces přenosu řízení z Izraele, těch institucí, které jsou nyní v Izraeli, přibrzdit. K tomu je potřebný konflikt a ten konflikt zajistily činy americké státní elity, která plně řídí Polsko. Takže je to Polsko, které selhává při formování Visegrádské čtyřky.
A dokud toto polské selhání nebude překonáno, není možné pokračovat v dalším formování Visegrádské čtyřky.


Máme tu tedy hned dva důvody, proč se to setkání teď nemělo konat.

Polsko jako využitý destrukční prvek a druhý důvod nutnost prozatímního pokračování existence státu Izraele v nějaké státní podobě.


Až proti Izraeli zaútočí Írán a Hizballách, budou se muset urychleně evakuovat a kam?
Na připravené území Visegrádské čtyřky a přesněji do Prahy v Česku.

 

50:39

Další otázka je opět k „volbám“ (v uvozovkách) na Ukrajině.
- Ó Bože…
- Přichází mnoho otázek.
- Chápu.

Přestože pokaždé odpovídáte, tak tu je řada doplňujících otázek. Nejít na volby na Ukrajině by mělo jen jeden výsledek, píše Ivan. Že váš volební lístek vyplní ve prospěch kandidáta, pro kterého byla angažována volební komise daného volebního okrsku. Tímto způsobem vyhraje stávající prezident, který má nejvíc administrativních zdrojů a Západ takové volby uzná. Hlas Ruska o zfalšování voleb budou ignorovat, vždyť je to přece agresor.
Jaký další rozvoj událostí má Valerij Viktorovič na mysli, když vyzývá neúčastnit se voleb?

 

Mne vždy fascinuje to přání utvrzovat své já díky dobrozdání Západu.
„Když Západ něco schválí, tak to znamená, že jsem uspěl. Když to Západ neschválí, tak jsem propadl.“
A hlas Ruska že není slyšitelný, a proto ho nikdo nebere vážně?

Ten problém je úplně jinde. Už jsem řekl, že na Ukrajině nejsou žádné volby, že se jedná o absolutní divadélko. Nikdo nemá v úmyslu tam konat řádné volby. Není tam zastoupena ani jediná politická platforma, kromě té protiruské bojující proti Rusku.
Všichni jsou z této platformy, všichni účastníci, všech 40 kandidátů.

 

Půldruhého metru dlouhý volební lístek!
Jen si to zkuste přebrat. Na Ukrajině vám dávají najevo, vy jste úplní pitomci:
„My se vám do očí vysmíváme, říkáme vám, že tu nebudete mít žádné volby, jen divadélko, a vy jste tak pitomí, že se jich hodláte zúčastnit a podpořit tak to naše divadélko.“

A co je na tom podstatného?

Západ uzná volby na Ukrajině jen v jednom případě, opravdu jen v jednom.
Když ty volby proběhnou podle západního scénáře. A vítězem vůbec nebude ten, kdo může poslat své bouchače se samopaly na tu či onu volební komisi.


Jen se podívejte, jak se silová ministerstva do sebe pustila kvůli vítězství ve volbách na Ukrajině. Moc je na konci pušky. Všichni, kteří teď půjdou hlasovat nejsou nic víc než ovce, které mají potvrdit to divadélko vlastní přítomností. Všechny důkazy napovídají, celý průběh té takzvané předvolební kampaně dokládá, že tam žádné volby nebudou.

A oč tedy bojují ta silová ministerstva?

Bojují, aby předvedli páníčkovi, který řídí Ukrajinu, že právě oni jsou pro něj tou lepší volbou:
To já si nejlépe dokážu poradit s řídícími procesy na Ukrajině. Jen se podívejte, jak mi tady všichni zobou z ruky.“


To je to, oč tam jde. A toho vítěze voleb na Ukrajině neurčí žádné volební lístky v hlasovacích urnách. Z tohoto hlediska je úplně jedno, zda se tam člověk dostaví nebo ne. Vždy tam místo něj ten hlas hodí. Naházejí tam tolik lístků, kolik budou potřebovat, aby vyhrál ten kandidát, který má. Ten problém je jinde.
Vítězem bude vyhlášen ten, na koho ukážou ve Washingtonu v době vyhlášení výsledků voleb.

Guaidó vám nic neříká?

Podívejte se na Venezuelu. U vás na Ukrajině je ta situace ještě horší. Vyhlásí jen toho, kdo se jim bude hodit do krámu, všichni ostatní se s kňučením stáhnou a volební protokoly se upraví podle potřeby. Pokud se objeví nějaký problém, znamená to, že někdo má zájem vypíchnout opozici.

 

Takže někdo chvíli bude dělat rozruch jako Zjuganov v roce 1996:
My jsme vyhráli. Máme v rukou volební protokoly. Dáme to k soudu.“
Funěl, funěl, ale k soudu to nepohnal. Tady to bude podobné. Takže cílem toho divadélka pod názvem volby ukrajinského prezidenta je vytvořit zdání určité legitimity těch voleb, protože jmenují koho jim bude libo, na koho ukážou prstem ve Washingtonu, komu odtud zavolají.

 

Oni ale vědí, že tu legitimitu se jim nepovede zajistit bez volební účasti lidí, proto je tak kritická.
Koho mohli, toho teď naočkovali, aby na ty volby šel, aby vytvořili alespoň to zdání mezi lidmi:
Já hlasovat nebyl, ale ostatní ano, a teď už se nic nedá dělat, už jsou zvolení.“


Jenže tohle je zásadní věc.
První volby, které se konaly v roce 2015 se vůbec nepočítají. Počítat se budou pouze ty druhé a všechny další.
To právě tyto volby ukáží, zda obyvatelstvo uznalo státní převrat provedený na Ukrajině a zda je tedy uznán jako pokračování ukrajinské státnosti.


Pokud se to stane tak všechno, všechny úvěry, které si nabrala ta kyjevská banda, všechny politické závazky, které za to období poskytla, budou pro budoucí státnost závazné.

 

Bude-li takto kyjevská banda legitimizována, umožní to pokračování války proti ukrajinskému národu v podobě války proti Doněcké a Luhanské republice.
Protože – „jakoby“ a to „jakoby“ zdůrazňuji, – protože to v žádném případě nesnižuje legitimitu Luhanské a Doněcké republiky jako právních nástupců ukrajinské státnosti, ale „jakoby“ to poskytne možnost zapochybovat o této legitimitě a pokračovat díky tomu ve válce na ukrajinském území, pokračovat v okrádání Ukrajiny.


K tomu je ale nutné, aby se určitý kritický počet obyvatelstva těch voleb zúčastnil, aby mezi sebou lidé mohli mluvit s přibližně následující logikou:
Já jsem sice na volby nešel, ale ostatní ano a rozhodli za mne. Teď už s tím nic nenaděláme.“ Právě kvůli takovému naladění obyvatelstva je realizováno to divadélko.

 

Protože v opačném případě, ať už si napíšou, co budou chtít, ať uznají jakékoliv volby...
– A oni stejně uznají, co budou chtít, protože o žádné reálné „volby“ nejde, aby mohl Západ dál
řídit Ukrajinu a pokračovat ve válce na Ukrajině s cílem rozšířit ji na ruské území. –
….....bude ten postoj lidí:
„Já jsem nehlasoval. Pro mne je tohle nepřijatelné. Ty lidi tam dosadili z Washingtonu. Ať táhnou! Naši státnost zosobňuje Luhanská a Doněcká republika, tu státnost, která byla přerušena v roce 2015.
Takže všechny závazky, které kyjevská banda přijala jménem Ukrajiny od roku 2015 až do současnosti, nejsou legitimní a jdou na vrub těm, kteří provedli státní převrat a zajišťovali jeho financování a součinnost s kyjevskou bandou.“


Tak aby k tomuto nedošlo, tak se ze všech sil snaží nahnat lidi na ty volby. Využívají k tomu kdejakou „autoritu“: „Běžte hlasovat. Vyberte si, koho chcete, jen hlasujte.“

Za co chcete hlasovat? ...Za pokračování války?

Vždyť tak legitimizujete ten státní převrat. Sice ho tak nedokážete legitimizovat plně, ale přispějete k pokračování té války.


Protože jedna věc je, když lidé řeknou:
Ne, my se toho cirkusu účastnit nebudeme. No ano, někteří hlasovali, ale já to odsuzuji, to není moje volba!“
A potom bude moci být obnovena ukrajinská státnost navazující na únor roku 2014, což znamená, že všechno ostatní bude škrtnuto. Doněcká a Luhanská republika jsou právními nástupci státnosti, takže navážeme na rok 2014 a půjdeme dál.


A jinou věcí je: „Co nadělám, když to tak lidé odhlasovali?“
Aby lidé vnitřně ty volby uznali, to je to, oč jim jde. Aby uznali ten cirkus, ten výsměch, posměch, to ponižování lidí takovými „volbami“. Proto také všechny „autority“, co jich jen je, začali prohlašovat: „Běžte hlasovat!“
Oni potřebují, aby lidé vnitřně ty volby uznali.


Jakmile je ukrajinské obyvatelstvo vnitřně odmítne, tak žádné jejich uznání Západem ty volby legitimizovat nedokáže.A když obnovíte ukrajinský stát tak Západu řeknete:
S těmi dluhy, s těmi politickým závazky na nás nechoďte! My chceme mír a budovat normální stát.“


Když půjdete k volbám, tak jen řeknete:
Co nadělám? Ať nás dál okrádají. Ať nás zabíjejí, já volím válku. Ty volby prostě musím uznat.“

Takže ta volba je jen jedna.

Nehledejte uznání v očích Západu, to znamená jen otroctví, poddanství, „svidomost“.
Hodnota je cenná sama o sobě:
„My máme svůj stát. My jsme lidé, máme svůj stát, máme své zájmy a válka není v našem zájmu. Nehodláme platit ty dluhy, které nadělala kyjevská banda. Nechceme pokračování války a ti, kteří ji u nás rozpoutali, nejsou žádní naši přátelé. A proto je nám jedno, zda nás považujete za legitimní nebo ne. To je čistě váš problém. A navíc tudy vede váš plynovod, se kterým nám pomůže Rusko.“

 

A kdo že to nebude poslouchat Rusko, jestliže sníží dodávky Severním proudem a zvýší dodávky přes Ukrajinu?
Kdo si potom dovolí Ukrajinu ignorovat?

Takový stát bych chtěl vidět. Evropa odebírá více než 30% plynu z Ruska.
Jde zde o volbu vaší budoucnosti. Buď uznáte ten cirkus za volby, a ta krvavá řež a okrádání Ukrajiny budou pokračovat a nezbyde vám, než někam odjet... Ukrajina už tak trpí depopulací a přichází o své obyvatelstvo.


Co se týká kompetencí státu, tak ty tři nejvyšší Ukrajina nikdy neměla a o ty tři nižší priority zobecněných prostředků řízení přichází. Zavládne u vás totální anarchie, chaos, bude z vás ruina. To bude ta vaše volba.

Kým se chcete stát?
Chcete obnovit Ukrajinu?
...Tak ty volby ignorujte.

Chcete se stát ruinou? ...Tak na ty volby jděte.

Sami si to nějak odůvodníte, vymyslíte, jak sami sebe přesvědčit.


Je to stejné jako v tom nepěkném sloganu:
Jestliže tě znásilňují, tak se uvolni a užívej si to.“ S těmi volbami teď obyvatelstvo znásilňují, a tak si lidé nacházejí kdejaké výmluvy, jen aby si to znásilňování mohli užívat.
Zabíjejí vás, znásilňují, okrádají. Ale ne, stejně se budete přemlouvat, že ta kyjevská banda zastupuje stát a tak je nutné jít volit prezidenta.

Jakého prezidenta? ...Toho, kterého vám určí z Washingtonu?

Takového tam budete mít. Změní vám vládu, jak se jim bude chtít. Podívejte se na Venezuelu.

Čím se od ní lišíte?

Že je to u vás ještě daleko horší. Mám na mysli území Ukrajiny a celý ten politicko-sociální organismus, ne samotné lidi.


Protože ti lidé, kterým skutečně na Ukrajině a její budoucnosti záleží, tam jsou. To oni jsou budoucností Ukrajiny. Je jich mnoho, jenže zatím se nemohou ozvat, protože na Ukrajině panuje teror politických band, banderovců, „svidomých“.
A tím zdrojem, který může lidem zajistit bezpečnost na šesté prioritě, disponuje Luhanská a Doněcká republika. Je třeba to řešit a to řešení závisí na tom, zda většina ty volby vnitřně přijme a bude souhlasit s tím, že se jednalo o volby, nebo zda to odmítne.
To je to, oč tu běží.


Právě tohle zajišťuje sociální smír a umožňuje řídit složité sociální supersystémy. To je abeceda řízení. Čtěte Dostatečně všeobecnou teorii řízení.

 

01:05:30

Další otázka nás také vrací k předchozím, již probíraným tématům, která od vás chtějí upřesnit. Sergej píše: Říkal jste, že hitlerovské Německo bylo od začátku odsouzeno, a proto mu bez ohledu na krvelačnou podstatu daného státního zřízení bylo Shora umožněno rozvíjet mnohé technologie, aby na ně potom SSSR mohl navázat a rozvíjet je ve prospěch celého pozemského lidstva.
Přestože je dnešní Čína svým technologickým rozvojem na cizí účet takovou kopií USA, není také Shora využívána k tomu, aby se ten technologický potenciál akumulovaný na jejím území globálním prediktorem v budoucnosti při krachu její státnosti, který je také nevyhnutelný, přesunul na území Ruska?
Aby to také jako svého času v SSSR mohlo být využito ve prospěch rozvoje lidstva?

 

Ne, Čína je něco úplně jiného.
S Německem to bylo tak, že jsme tehdy neměli vzdělanostní potenciál, abychom dokázali prodělat ty počáteční práce, zatímco v Německu ho měli a tak byl aktivován právě v tomto směru, aby tam pracovali na rozvoji těch technologií, které ale na konci nezískali, nezískali a ani je získat nemohli.

 

To předvedla ta zkušenost s trofejními Němci v USA. Vždyť ničeho nedosáhli. Přišli k nim s těmi sebelikvidačními technologiemi a pro mírové účely je rozvinout nedokázali. Ani v té sebelikvidační oblasti je rozvinout nedokázali, protože tu byl SSSR, který na této základně udělal technologický průlom.


Co se týká Číny, tak ta je absolutním spotřebitelem všech znalostí, tam se nové znalosti nevypracovávají. Tam se vše jen přenáší, přenáší…
Zatímco v USA byla přece jen vytvořena nějaká ta vědeckotechnická střediska, kde se nad něčím pracovalo, tak Čína se v tomto ohledu k tomu ani nepřiblížila. Oni navazují jen na již vypracované věci, takže co by v tomto ohledu Čína mohla světu poskytnout?


To je prostě nesmysl. Čína nemůže světu v tomto ohledu nic poskytnout. Čína kriticky závisí na vnějších technologiích a obzvláště na spolupráci s Ruskem.
To o Rusko, výlučně o Rusko se to vše opírá, to právě Rusko bojuje o zachování míru, protože v Rusku je všechno.

 

01:08:20

Ještě jedna otázka od Nikolaje, který vás cituje: Nebude-li Rusko, sesype se všechno.“
- Ano, právě jsem to řekl.
A proč jste o tom tak přesvědčen?
Vždyť Rusko, to jsou pouhé 2% světového HDP. Západ si skvěle bude žít i bez Ruska.

 

Skutečně?
Takže ta situace je následující. Soudit podle HDP je mírně řečeno naivní, to už zjistili dokonce i ekonomové. Přestože určitým ukazatelem stále ještě zůstává, v tomto ohledu je to tedy ještě přijatelné. Ale ten problém je jinde.

Jak to HDP hodláte rozklíčovat? ...A na čem je závislé?

HDP mnohých západních státu teď prudce vzrostlo, když začali zohledňovat stínový obrat narkotik a prostituci. HDP, tam přece patří i služby. Možná ta narkotika zahrnuli do zdravotnictví, já nevím, jak to přesně počítají. A v tom je právě ten problém.


Takže to není o tom, jak naše ekonomika vypadá podle jejich výpočtů, ale co představuje reálně.
A reálně jsme dnes světovou pokladnicí přírodních zdrojů, protože jinde ve světě z větší části už všechno spotřebovali, takže tu zbylo jen Rusko.

A nepočítáme-li Rusko, jak dlouho planetě vydrží tyto zbylé zdroje? ...Moc dlouho ne.

Protože tu planetu sežrali jako kobylky a dál bude následovat celková degradace civilizace na celé planetě, kde to bude vypadat tak, že ten hollywoodský film Šílený Max bude oproti tomu selankou. Ale to se teprve blíží, to je zatím odložená katastrofa, která je však na cestě.

A co se děje právě teď?

Technologicky je vědeckotechnický potenciál Ruska ohromný, jak to předvedly nové zbraňové systémy, které teď zavádíme, jejichž analogy na Západě prostě neexistují. Nedokázali Rusko dohnat.


Rusku je to poskytováno Shora, abychom dokázali ubránit svou civilizaci, aby nás nezpustošili, aby u nás nevybrakovali ty přírodní zdroje, které si ruské obyvatelstvo dokázalo zachovat.
Rusko si jako jediné ve světě zachovalo morálně mravní pilíře zajišťující přežívání civilizace na planetě Zemi.


Zachovali jsme si tradiční kulturu, přičemž se nejedná o žádnou monokulturu jednoho národa, o mononacionální kulturu, zachovali jsme si mnohonárodnostní kulturu Ruska, což nám umožňuje efektivně řešit problémy vztahů mezi národy v celém světě.

A co je teď v celém světě za krizi?

Právě krize mezinárodních vztahů. A ta nastupuje již daleko rychleji. Údržba technologického prostředí, kterou na Západě zanedbávají, a která začíná být bez účasti Ruska nemožná, povede k tomu, že se jako první začne sypat technologické prostředí v jaderné oblasti.

 

Na Západě si to uvědomují a jak tomu čelí?
Začínají uzavírat jaderné elektrárny. Jen se podívejte na to, co se děje v Evropě. Zavírají se nejen starší elektrárny, ale také ty prakticky nové.

Proč například zavřeli Ignalinskou jadernou elektrárnu (Litva)? ...Vždyť byla nová.

A to samé platí i pro Německo. Podívejte se, jak je zavírají a převádějí vše na konečný zdroj, na uhelné elektrárny.


Vzdělanostní úroveň. Mezinárodní a technologické otázky. Všechno je to teď zkoncentrováno v Rusku.
Co se dělo v Sýrii a vůbec na Blízkém Východě, v centrální Asii dokud Rusko v Sýrii nezasáhlo?

Přibližovala se katastrofa. Všichni se blížili ke katastrofě.
Rusko tu situaci stabilizovalo. Pouze Rusko má zdroje, aby stabilizovalo situaci v celém světě. Proč se dosud nezhroutila Venezuela?
...Protože tu je Rusko.

Nebýt Ruska, tak by se Venezuela již zhroutila a Argentina i Brazílie by se topily v krvi.

Takže nejde o 2% HDP ale o to, že Rusko má v rukou zlatou akcii celé civilizace na planetě Zemi.

 

A to nejdůležitější. Jak se bude rozvíjet lidstvo?

Vždyť dnes všichni současní filosofové a teoretici skončili ve slepé uličce.

Kde je Fukuyama s jeho Koncem dějin?

Dožili jsme se té jeho doby a dějiny pokračují. Takže všechno probíhá jinak. Je to jinak, než předpokládali. A jak?


A v tomto ohledu má pouze Rusko svůj plán budoucnosti. Takové budoucnosti, kde své místo nalezne každý národ, každá kultura. Takové budoucnosti, kde se vše bude rozvíjet harmonicky bez poškozování sousedů, jiných národů a kultur.
To je to, co se od Ruska čeká, tato převratná koncepce pojetí způsobu života a Rusko ji také předložilo.


Je to Koncepce sociální bezpečnosti. Pouze tato Koncepce poskytuje možnost vyřešit všechny problémy stojící před současným světem, vyřešit je ke spokojenosti národů na planetě Zemi. To však nevyhovuje americké státní elitě ani podpindosníkům v řízení různých států, těm to nevyhovuje.
A proto také o Koncepci prohlašují… Ani nevím, co že to o ní prohlašují?
Že její přívrženci jsou sektou?

Kdyby si alespoň ti odmítači Koncepce přečetli, jaký je význam slova sekta. Vykládají hlouposti. Ještě že se nedostali k tomu, aby za pseudovědu prohlásili matematiku.

 

A čím se DVTŘ, Dostatečně všeobecná teorie řízení liší od matematiky, od obyčejné matematiky?Čím? ...Že umožňuje modelovat procesy, složité sociální procesy v supersystémech?
Porozumět jim?
...Řídit bezkrizově?

Jen se podívejte, jakou zlobu a nenávist vyvolává Koncepce sociální bezpečnosti u rossionských podpindosníků. S jakou záští všude píší ty své pseudoposudky, na základě kterých z absolutně smyšlených příčin tu či onu knihu vnitřního prediktoru prohlašují za extrémistickou.

 

Chtějí ty znalosti znepřístupnit. Přejí si, aby se tu u nás prolévala krev, protože slouží Američanům, americké státní elitě, to je jejich Bůh, to je jejich páníček a Rusko chtějí zlikvidovat.
To se vám pánové a dámy nepovede.
A v první řadě vás, podpindosníky začne likvidovat váš páníček. Ne ten přímý, ten nadřazenější.

 

Americká státní elita své lidi vždy zrazovala, jen si vzpomeňte, jak zradili Mubaraka, jak zradili Saddáma Husajna, jak zradili Kaddáfího. Vás všechny zradí úplně stejně a ještě si na té vaší likvidaci pořádně zgustnou.
Víte, tu rossionskou „elitu“, všechny ty podpindosníky, život ničemu neučí, vůbec ničemu. Jedná se o lokajíčky, přestože si o sobě myslí, že jsou elitou, jsou jen ubohými patolízaly. A nechovají se jako skuteční psi jen někdy, ale vždycky. Protože čím těžší je trest, který dostanou od americké státní elity, tím více páníčka milují, tím radostněji okolo něho poskakují. Tím radostněji pracují na tom majdanu, na tom státním převratu, který plánují v březnu, dubnu tohoto roku.

 

Tak uvidíme, kdo vyhraje, zda se vám ten váš majdan zadaří nebo ne. ...Takže tak.

- To byla poslední otázka.

A co mohu říci vám, vážení přátelé?

Abyste nebyli zdeptaní, zničení těmito sociálními kataklyzmaty, musíte se naučit bránit zájmy své a své rodiny. A kvůli tomu musíte vědět a rozumět tomu, jak probíhají řídící procesy ve složitých sociálních supersystémech.
Tyto znalosti získáte pouze v Koncepci sociální bezpečnosti, v knihách vnitřního prediktoru SSSR.

 

Učit se je vždy nelehké. Ale získáte-li nové znalosti, dokážete ubránit sebe i svou rodinu a zajistíte si mírové nebe nad hlavou a štěstí svým dětem.
Přeji vám mírové nebe nad hlavou, štěstí a úspěchy ve studiu Koncepce sociální bezpečnosti.

Buďte šťastní.
Do příštích setkání.

 

Diskuse: http://www.vodaksb.eu/diskuse/k-aktualnim-clankum/comment-page-2/#comment-207945