Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 24.7.2017

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 24.7.2017

29.7.2017

 

youtube.com/watch?v=3XqKZjjzesQ

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 24.07.2017.doc (127488)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 24.07.2017.srt (85461)

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den. 24.07.2017

Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

00:00:21

Nehledě na to, že jste, Valeriji Viktoroviči, minulý týden poskytnul rozhovory v pořadech Dmitrije Tarana (Informační válka) a Sergeje Veselovského, tu máme následující otázku od Natalie Semenčenkové. Vy jste velice dobře a srozumitelně mluvil o Novorusku a Malorusku v programech Dmitrije Tarana a Sergeje Veselovského, ale s ohledem na to, že spojení přes Skype nebylo v programu u Sergeje Veselovského právě nejlepší, buď kvůli internetovému připojení, či z jiných důvodů, vás bylo velmi špatně slyšet.

Nemohl byste proto znovu okomentovat Zacharčenkovo prohlášení o přeformátování Ukrajiny na Malorusko? A ještě i projekt Novorusko. Velice děkuji.

 

Tento projekt je teď již třeba jen prohlubovat a rozšiřovat. Ale budeme-li mluvit o základních bodech projektu Malorusko, tak ty spočívají v následujícím. Už nejednou jsem mluvil o tom, že Ukrajina je v současné době pro USA něco jako kufr bez držadla, a vůbec pro celý Západ, protože za USA se kryje právě Západ. Nést už ho není možné, protože veřejná iniciativa zosobněná Doněckem a Luhanskem, Doněckou a Luhanskou republikou ukázala alternativní cestu rozvoje ukrajinské státnosti a samostatná globální politika Ruska znemožňuje realizaci banderovského „svidomého“ projektu v plné míře. Tak, jak byla zamýšlena už od začátku strukturní realizace tohoto projektu od poloviny 19. století, kdy rakousko-uherský generální štáb zahájil realizaci projektu Ukrajina a vytvoření Ukrajinců.

 

USA jsou ve strašné krizi, vnitrostátní, a nemají dost zdrojů na to, aby řídily celý svět. Veškerá politika USA praská ve švech. Ať se podíváte, kam chcete, všude je krize. A oni se tedy samozřejmě potřebují maximálně rychle stáhnout z projektu Ukrajina. To znamená, předat jeho realizaci do jiných rukou. Ten projekt Ukrajina byl realizován různými státními strukturami: Rakouska-Uherska, Polska, Německa i SSSR. Každý z těch států se určitým způsobem podílel na realizaci tohoto projektu a na vytváření Ukrajinců. USA už dále nemají sílu tento projekt řídit a musí se stáhnout. Nechat však tento stát, aby se stal součástí ruského světa, si samozřejmě vůbec nepřejí. Je to pro ně ideologicky a konceptuálně nepřijatelné.

 

Předat Ukrajinu Evropě, aby tam mohl dále být rozvíjen banderovsko-svidomý projekt, také nemohou, protože Evropa je přecpaná imigranty, je z ekonomického hlediska těžce nemocná, a jestliže by jí zatížili ještě projektem Ukrajina, tak by to mohlo vést k jejímu definitivnímu zhroucení, a potom by se realizace ruského globálního projektu, ruského světa stala pro Západ neodvratnou.

Mimochodem, možná si někteří povšimli, a já vím, že takoví lidé jsou, protože na to občas poukazují, že někdy říkám takzvaný ruský svět, jakoby ruský svět a někdy mluvím o ruském světě bez jakýchkoliv uvozovek. To vše souvisí s tím, jak chápou...

 

Realizace ruského světa je globální projekt

Já prostě někdy mluvím o tom, jak ruský svět chápou na Západě, jak ruský svět podávají v médiích a někdy zase o ruském světě jako takovém. To jsou všechno tři různé pohledy na ruský svět a je třeba je mezi sebou odlišovat. Realizace ruského světa je globální projekt, je to projekt na úrovni globálního významu, jedná se o nastolení Království Božího na Zemi, což je pro ateisty, a to vlastně od samého počátku znamená celý Západ, v podstatě nepřijatelné.

 

Evropa teď tedy není schopná převzít tento (ukrajinský) projekt. Ve výsledku tu máme situaci, jejímž nejoptimálnějším řešením je udržení dlouhodobé vleklé války na Ukrajině v té podobě, v jaké tam nyní probíhá. To znamená, že bude-li zlikvidována jedna kyjevská banda v čele s Porošenkem, tak se tam k moci musí dostat další kyjevská banda, která však musí být úplně stejně prozápadní, protiukrajinská, protiruská, a pokračující v té válce na Donbasu, třeba i s možným rozšířením bojiště na část těch území, která jsou součástí Novoruska. Mluvím o jejich části, protože například přístavu v Oděse se nevzdají.

 

Západ vyhodnotil, že nedokáže porazit Rusko vnějším vpádem a nedokáže zastavit rozšíření ruského projektu na celou planetu Zemi

Je to válka, ve které Rusové zabíjejí Rusy, neboť právě v tom spočívá podstata projektu Bandera a vůbec celého projektu Ukrajina. Když totiž Západ vyhodnotil, že nedokáže porazit Rusko vnějším vpádem a nedokáže zastavit rozšíření ruského projektu na celou planetu Zemi, tak bylo vymyšleno, jak ho maximálně zbrzdit, nebo dokonce ohrozit jeho existenci tím, že způsobí rozkol mezi dvěma skupinami Rusů a donutí je tak, aby se mezi sebou vzájemně začali zabíjet. Jedná se o velkou brzdu rozvoje celé civilizace na naší planetě umožňující globalistům realizovat jejich plány.

 

Nesmíte si však myslet, že realizace toho projektu, nebo záměr jeho realizace vzniknul až v polovině 19. století. Opakuji, že to už šlo ve skutečnosti o jeho strukturní realizaci. No a před tím byla vedena dlouhodobá práce uvědomělé přípravy tohoto protiruského, banderovského projektu. Vzhledem k tomu, že tedy Západu objektivně vyhovuje vleklá válka na ukrajinském území s možností jejího přenesení na ruské území, nemá Západ v podstatě zájem o vypracování žádného projektu na obnovení ukrajinské státnosti.

 

Jenže takový projekt je nezbytný a potřebuje jej jak Západ, tak i Rusko. Máme rozdílné cíle, ale projekt vytvoření státu na ukrajinském území... Tedy ne státu, ale státnosti, protože tam je existence státu v plném slova smyslu jednoduše nemožná. Stejně jako v podstatě není státem Bělorusko. Jedná se o státnost vydržovanou určitými silami. Mají tedy zájem o vleklou válku, a teď je otázkou, jestli nám ten jejich projekt vyhovuje? Nevyhovuje. Co je tedy třeba dělat?

 

Nesmíme se držet něčích řídících úkonů, ale realizovat svoje. Vést aktivně svou globální politiku a nutit Západ, aby musel reagovat na to, co navrhujeme my. Jedná se o převzetí řízení. A z Doněcku zazněl návrh na vytvoření nového státu, státu jiného typu, lišícího se od současné Ukrajiny, který by maximálním způsobem zohledňoval zájmy veškerého obyvatelstva, včetně toho s banderovskou orientací. Jednalo by se o federaci s maximální možnou autonomií. Teď na Ukrajině probíhají velice závažné procesy, kdy to mezi lidmi kvasí, a všichni jsou nespokojeni s kyjevskou bandou.

 

Doněck, ukrajinští občané navrhli variantu realizace budoucí státnosti na ukrajinském území.

Mnozí si kladou otázku a tuto otázku v podstatě společnost vnímá kladně, zda by nebylo dobré se tak či onak separovat od centrální vlády v Kyjevě. Separatismus je v rozkvětu a to nejen v Zakarpatské oblasti. Všude. Jednoduše všude. Všichni se tak či onak chtějí zbavit Kyjeva. A do toho zazněl ten návrh. V podstatě tedy Doněck, ukrajinští občané, kteří povstali proti státnímu převratu, navrhli na ukrajinském území v souladu s ukrajinskou ústavou přeformátování státu se zohledněním zájmů všech lidí, aby měl každý možnost se vyjádřit a v té či oné míře realizovat své ideologické pojetí v tom ukrajinském subjektu federace, který bude součástí jednotného území celé Ukrajiny.

 

Jedná se o aktivní postoj a výsledkem bylo převzetí řízení. Ať teď Západ navrhne cokoliv, ať zareaguje jakkoliv, tak bude v každém případě nucen brát na zřetel již ohlášený scénář, tuto ohlášenou variantu realizace budoucí státnosti na ukrajinském území. To je to, co všechny tak rozzuřilo. Všichni si totiž zvykli na to, že Rusko a obzvláště postsovětský prostor vždy jen reagují na aktivní postoje Západu, na jejich aktivní politiku. Naši, když se podíváte na různé ty talk show, tak tam nikdy žádný z politologů ani politiků, tedy nikdo z vystupujících, s výjimkou našeho ministerstva zahraničí, nikdy tam nikdo nenavrhuje provádět aktivní politiku, nikdy se nesnaží zaujmout aktivní postoj, protože aktivní politika a aktivní postoje předpokládají znalost globální politiky a konceptuální moci.

 

Ti konceptuálně bezmocní politologové a politici to samozřejmě nechápou a stejně jako dřív navrhují pouze reakce. A tady je opačný návrh: „Pánové, tohle je náš návrh, reagujte. My jsme připraveni se dohodnout...“ A hotovo, proces byl spuštěn. Džin vyletěl z láhve. Teď se ten projekt bude realizovat. Bude se o něm mluvit v domácnostech, všude. Budou o něm diskutovat i nepřátelé, kteří teď aktivně bojují proti DLR. Život se na ukrajinském území zhoršuje. A všichni utéci nemohou.

 

Samozřejmě, že hodně ukrajinských dívek vytlačí Estonky třeba ve čtvrti červených luceren, ale to neznamená řešení ekonomických problémů. Muži zase na Západě vytěsní místní instalatéry. To také není řešení. Část obyvatelstva tedy odjede. Ale ten zbytek tam zůstane. Zůstanou tam lidé, kteří tam žijí a chtějí žít na Ukrajině. Ideologické postoje mají různé, ale chtějí je realizovat na území současné Ukrajiny. Tak je třeba jim tu možnost dát. Teď mnozí bojují s DLR a LLR. Oni bojují, ale bude-li jim navrženo, že nemusí bojovat, a přitom mohou realizovat své ideologické postoje ve federaci?

 

A vše k tomu spěje. Všichni velmi dobře vidí, že je Západ jen zneužívá a nakonec je ponechá osudu. Nikdo tam o ně nestojí. Ukrajince teď potřebují čistě jako potravu pro děla, jako bezplatné otroky. Opakuji, že o dívky tam stojí jen jako o prostitutky, o levnou pracovní sílu. Nic jiného Západ od Ukrajiny nepotřebuje. A možná ještě území pro pěstování ekologicky čisté produkce tam, kde nebude znečištěno těžbou břidlicového plynu. Takže ještě tak stojí o těžbu ukrajinských zdrojů. Ukrajina je aktivně deindustrializována. Všichni to tam silně pociťují, proto ta různá pojetí hrají svoji roli.

 

Správně zformulovaný úkol na úrovni globální politiky proveden v pravý čas.

A návrh založit jedinou základnu, vytvořit stát, který bude, opakuji, zohledňovat všechny ty rozdílné světonázory a politické orientace, to je výzva k dialogu a ten bude probíhat. Není to otázkou jednoho dne. Ale to hlavní bylo založeno a bylo to provedeno velice zkušeně. Opakuji, že to bylo provedeno v pravý čas, že šlo o správně zformulovaný úkol na úrovni globální politiky, který byl zkušeně realizován, velice zkušeně realizován. To se stává velice zřídkakdy, že je možné plán tak přesně zrealizovat v životě.

 

Je také třeba zmínit se o tom, že v tom ústavním aktu vyhlašujícím možnost založení nového státu bylo uvedeno velmi mnoho různých bodů. Jak bodů týkajících se budování státu, tak i bodů, na základě kterých bude možné smlouvat jak se subjekty, které budou součástí nového státu Malorusko, tak také se západními kurátory těch, kteří by chtěli, aby ti bojoví psi dále zabíjeli Rusy. Tedy aby se i nadále Rusové mezi sebou vybíjeli. A to vše je prostřednictvím dlouhých jednání, jednání a zase jednání možné převést na režim dialogu vedoucí k realizaci nového státu.

 

Opakuji, že Západ teď nemá jiné varianty. Budou donuceni projednávat pouze tuto variantu. Míra krvavosti nadcházejících událostí na Ukrajině je závislá na aktivitě všech lidí. Jak těch, kteří žijí pod řízením kyjevské bandy, tak i těch, kteří žijí na území Doněcké a Luhanské republiky, stejně jako vůbec všech aktivních lidí angažujících se v politice kdekoliv. Čím více bude dialogu, tím méně bude v nadcházejících událostech krve, a o to více se sníží možnost vedení bojových akcí, války a to i na Donbasu. O všem je nutné diskutovat a to je široké pole, kde se mohou uplatnit všichni.

 

A co se týká minského formátu, tak to silně posílilo pozice Luhanska a Doněcka, opravdu prudce posílilo, neboť právě tento návrh dělá z Luhanské a Doněcké republiky absolutní právní nástupce ukrajinské státnosti a ničí ty zbytky legitimity, na kterých ještě stojí kyjevská banda. Prudce to také navyšuje možnosti naší diplomacie jako ručitele mírového procesu na Donbasu v minském formátu a opakuji, že to prudce snižuje legitimitu kyjevské bandy a možnosti garantů stojících za kyjevskou bandou pokračovat v krveprolití, tj. Paříže a Berlína.

 

Co se týká toho projektu Novorusko, což je další projekt, tak lidé říkají, že ho to pohřbilo. Vůbec ne. Vůbec ho to nepohřbilo. Jedná se jen o jeho další vývoj. Tak to by asi tak bylo v krátkosti k tomuto tématu.

 

00:17:51

Také jsme v souvislosti s tím Zacharčenkovým prohlášením o vytvoření Maloruska dostali otázky s prosbou osvětlit některé aspekty tohoto prohlášení.

- Těch aspektů k vysvětlování teď bude velice mnoho.

Maxim z Doněcku píše: V Doněcku vyhlásili nový stát Malorusko, to se jim povedl pěkný kousek. Valerij Viktorovič mluvil o „jednotné Ukrajině“ přeformátované a zbavené nácků, a tato prohlášení se zdají naznačovat oddělování... Cožpak je tohle výsledek setkání Putina a Trumpa, jejich plány vyslovené Zacharčenkovými ústy?

 

Žádnou řídící ani strukturní vazbu to na setkání Putina s Trumpem nemá, opakuji, že se jedná o realizaci globální politiky. Jedná se o samostatný akt a síly, které za ním stojí, jsou jiné.

 

00:18:52

Další otázka je od Ilji z Doněcku a Hermana Veršinina. Přečtu tu verzi od Ilji. Rád bych slyšel váš názor na reakci některých činitelů DLR a LLR s ohledem na založení Maloruska. Plotnickij odpověděl tak, jakoby do toho vůbec nebyl zasvěcen. Dejnego rovnou řekl, že se mu to nelíbí. A Pušilin odpověděl tak, jako by se ještě nerozhodnul, jaký postoj k tomu zaujmout. Zdá se mi, že Zacharčenko v této věci nemá jejich podporu. Valeriji Viktoroviči, Putin se prostřednictvím Zacharčenka rozhodl převzít iniciativu, neboť chápe, že od západních „partnerů“ se jí nedočká? Nebo se jen jedná o vytvoření pozdvižení a informačního pole před skutečně závažnými kroky?

 

Především je třeba přestat personalizovat realizaci tohoto globální projektu, neboť je to velice škodlivá a pomýlená linie. Neustále zkoumat, kdo, co a jak udělal a odkud to... My jen vyhodnocujeme a přicházíme k závěru, že se jedná o akt globální politiky přesně odměřený v čase, svým obsahem i realizací. Vše to bylo provedeno velkolepě, včas a je v souladu s formováním ruského světa bez jakýchkoliv uvozovek označujících tu podobu, v jaké ho chápou na Západě. Jedná se čistě o akt ruského světa.

 

Co se týče různých reakcí různých činitelů, tak zde vše bazíruje na následujícím. Musíme si uvědomovat, že ve vedení republik jsou nestejnorodé síly, že v realizaci událostí na Donbasu se projevuje rovnováha právě těchto klanově-korporativních zájmů. Přičemž někdy jejich přístup k realizaci určitých věcí může být i diametrálně odlišný. A přestože jsem právě řekl, že personifikovat se nemá, a i když ještě zopakuji, že mluvit zde o kádrové otázce je v současné době velice škodlivé, protože to může vést k velice závažným následkům, neboť lidská krev není voda...

 

Je třeba ty věci komentovat obecněji. A podstata je tedy následující, pouze obecně, abyste měli představu. Za Doněckou republikou se ukrývá takříkajíc jedno složení klanově-korporativních skupin zastupujících různé státní elity. Ve smyslu, že se tam projevují nástroje různých státních elit, přestože, opět opakuji, elity jako takové na postsovětském prostoru nejsou žádné. Jsou tu takoví, co plní funkci nástroje, ale ty není možné nazývat elitou. Jsou tu tedy určité zájmy apod.

 

Za Luhanskem stojí jiné složení klanově-korporativních..., no opět „elit“, budeme říkat, že v uvozovkách, protože to slovo je frekventované. A neshoda těchto dvou koalic s ohledem na zájmy a další vývoj procesů na Donbasu i směřování těchto dvou republik vedla také k tomu, že se tyto dvě republiky dosud nesloučily.

 

Akt, který Zacharčenko navrhnul a realizoval, je aktem, na základě kterého se mají spojit všichni. A v dané situaci v podstatě nebyl povinen o něčem informovat nejen Plotnického a další v Luhanské republice, ale dokonce ani Pušilina. A to z jednoho jednoduchého důvodu, že byl tento akt realizován formou veřejné iniciativy, což otevírá ohromný manévrovací prostor. A skutečnost, že to je právě prezident Doněcké republiky, který se jako občan rozhodl této věci zúčastnit, vůbec neznamená, že se jedná o skutečný akt právě Doněcké republiky, což se také projevilo na reakcích Pušilina. Tam je to také o rovnováze.

 

Za každým člověkem stojí určité klanově-korporativní zájmy. A tyto zájmy je třeba zohledňovat. To je také důvod proč tvrdím, že to bylo realizováno velice zkušeně, neboť to zohledňuje, že všichni nemusí... Bude-li se realizovat tato idea čistě jako iniciativa Doněcké lidové republiky a ne jako iniciativa veřejnosti v čele s prezidentem Doněcké republiky, který jí přidává určitou legitimitu státnosti vycházející od Doněcké republiky, přesto však to zůstává veřejnou iniciativou...

Při její realizaci přes státní struktury by to vyvolalo velké problémy a její realizaci by se do cesty postavil především právě Pušilin, což sám přímo také řekl v tom svém rozhovoru, že ruský svět pro něj není přijatelný. Já ho to přece říkat nenutil. Dále už ho komentovat ale nebudu.

 

00:24:37

Další otázka od Madrida je také k Malorusku. Řekl jste, že Malorusko nepodrývá základy existence Novoruska a uvedl jste jako příklad, že Sibiřský federální okruh stabilitu Ruska také upevňuje. Ale nad Sibiřským federálním okruhem stojí základní zákon - ruská ústava a další federální zákony. Jakým způsobem však může Novorusko kontrolovat veřejnou iniciativu s ohledem na Malorusko?

 

Žádným dokumentem nelze realizovat řízení, protože řízení je proces informační. Šíření informací je svou podstatou řízení a moc je v praxi realizovaná schopnost řídit. Teď bylo navrženo zformovat stát nového typu, mám na mysli z pohledu Ukrajiny, na území současné Ukrajiny sjednocující subjekty, mám na mysli oblasti, ze kterých se současná Ukrajina skládá. Tyto subjekty nejsou stejnorodé a v určitém stupni jsou prostorově lokalizovány. Novorusko je v podstatě jednotné území. Halič je také určité vyčleněné území. Objevily se přece už různé mapy - tohle je skutečná Ukrajina, tohle Malorusko, Novorusko... To v podstatě právě vypovídá o tom, že na nich existuje určitá shoda zájmů.

 

A ta konfederace navržená v tom ústavním aktu, právě tuto skutečnost zohledňuje. Samy tyto subjekty budou, aby tak získaly stabilitu, hledat možnosti vzájemné součinnosti. A jak budou hledat tuto možnost spolupráce, tak svou zdrojovou stabilitou budou posilovat zdrojovou stabilitu svého souseda. Vše to tvoří jediný svazek. Projekt Novorusko se prostě nezbytně musí realizovat v projektu realizace Malorusko. Už jen proto, že to právě Novorusko v největší míře představuje protibanderovskou, proti-„svidomou“ veřejnost, která právě umožní realizovat režim debanderizace a de-„svidomizace“ současné Ukrajiny.

 

Rozdělení Ukrajiny znamená posílení banderovského projektu.

Ta strukturní opora bude vznikat v míře formování strukturního státu. Až potom budou přijímány různé dokumenty a dohody. V tomto stadiu je to zatím veřejná iniciativa. A projekt Novorusko není sám o sobě životaschopný. Novorusko by nemohlo být... řekněme to takto, připojeno k Rusku bez velmi vážných následků na vnější politické aréně. Ale to nejdůležitější, jakékoliv současné rozdělení, a mluvím o tom neustále od samotného počátku, jakékoliv rozdělení Ukrajiny znamená posílení banderovského projektu. A to potom na žádném z území bývalé Ukrajiny nebude nikdy mír.

 

Ukrajinci, „svidomí“, banderovci budou na tom území organizovat teroristické útoky, trávit studny, zabíjet ženy a děti. To je to, co by se stalo při jakémkoliv oddělení. Buď ten banderovský projekt bude uzavřen a likvidován, nebo ta válka nikdy neskončí. Tak je to. Válka nikdy neskončí a nebude mír ani na území Novoruska v případě jeho oddělení od zbylé Ukrajiny. To je to, co si Zacharčenko uvědomuje, a proto také mluví o sjednocení celého území. On navrhuje projekt výhodný pro všechny, dohodnout se u jednacího stolu. A nenavrhuje to jen vlastencům-protibanderovcům, ale i těm, kteří jsou teď orientováni probanderovsky, ale chtěli by nějakou ekonomickou stabilitu a normální život. Chápete?

A jestliže si spolu sednou za jednací stůl, tak je lepší tři hodiny se za ním dohadovat, než tři minuty po sobě střílet.

 

00:29:34

Ještě tu mám jednu otázku od Anatolije také z Doněcku. Valeriji Viktoroviči, vy jste Zacharčenkovo vystoupení o vytvoření Maloruska ohodnotil kladně a dnes, otázka byla psána 20.07.2017, bylo ohlášeno, že Centrální republiková banka DLR hodlá začít s úvěrováním obyvatelstva. Ovšem nebude to dělat sama, svěří to nějaké finanční společnosti. Tady v Doněcku pozoruji, jak se opět liberálové snaží všechno dostat do svých rukou, jak strkají do funkcí lidi, kteří se právě vrátili z Ukrajiny. Já se bojím, že to dobré, co bylo v DLR ještě před dvěma lety, bude rozředěno, takže z toho nevzejdou potřebné plody, obzvláště jestliže se území ještě rozšíří. Co myslíte?

 

Já si myslím, že s rozšířením území bude protibanderovská, „protisvidomá“ kádrová základna daleko širší, protože se teď pod tlakem SBU, gestapa, neprojevuje. Ale bude-li nastolena „protisvidomá“, protibanderovská vláda, až bude opět možná ideologická různorodost, tak se ta kádrová základna projeví a bude pracovat na upevnění jednotné ukrajinské státnosti. Proto bude to rozšíření území s vojenským potenciálem Luhanské a Doněcké republiky pouze přínosné. Ale nesmí jít o okupaci. A ten Zacharčenkův návrh s tím právě souvisí. Musí jít o dobrovolnou opozici, odmítnutí současné kyjevské bandy a projevení zájmu o vytvoření jednotného neutrálního demokratického státu.

 

Mám na mysli státnost, protože o státu, znovu opakuji, nemůže být ani řeči s ohledem na historický vývoj tohoto území. A co se tedy děje v tom Doněcku? Právě jsem mluvil o tom, že existuje určité složení, koalice klanově-korporativních skupin, které stojí jak za Doněckem, tak i za Luhanskem. A jsou i klanově-korporativní skupiny, které jsou zastoupeny tam i tam. No a jedni podporují to a druzí zase něco jiného. Ten projekt Doněcké a Luhanské republiky je realizován vysloveně přes kádrovou základnu, kterou vybírají právě tyto koalice klanově-korporativních skupin a přes strukturní mechanismy právě těchto skupin. No a funguje to pouze takto.

 

A v podstatě, jestliže si nastudujete řízení, tak to v současné době ani jinak být nemůže. Co je tedy nutné dělat? Co říkají pravidla Dostatečně všeobecné teorie řízení? Využívejte objektivní okolnosti pro dosažení svého subjektivního cíle. A subjektivním cílem je zde vybudování demokratického, neutrálního ukrajinského státu. To je tedy subjektivní cíl a objektivně tu existují klanově-korporativní skupiny, jejich zájmy a jejich mechanismy. Je nutné to využít. Je lepší využít to, co je, co se nabízí, než vstupovat do konfrontace a podkopávat tak svou stabilitu i tím, že byste ze svého tábora některou z klanově-korporativních skupin vytlačili, a ona by pak posílila tábor vašeho protivníka. Proč?

 

Musíte to všechno umět začleňovat. To je právě to umění politického manévru. Celá ta věc se má tak, že... O době Stalina, sovětské vlády se obzvláště z řad tvůrčí inteligence mnozí nechávali slyšet: „Já jsem Stalina nenáviděl, nenáviděl jsem Sovětský svaz...“ Jenže byli nuceni pracovat pro zájmy sovětského státu a dokonce tvořili i mistrovská díla. Musíte vytvářet takové podmínky, kdy tyto klanově korporativní skupiny budou takto pracovat. A ten projekt státu Malorusko je přesně takovým projektem.

Proto se nesmíte bát, že zdrojová stabilita státu bude zvýšena rukama klanově-korporativních skupin, nesmíte pouze rukám těchto klanově-korporativních skupin nechávat státnost na pospas.

 

A to úvěrování přes jakousi... To je pouze mechanismus. Je to nástroj. Jaké ruce se ho chopí, tak bude pracovat. Rýčem můžete přerýt záhon a zasadit tam nějakou zeleninu, květy, nebo s ním můžete zabít člověka. Tenhle nástroj funguje stejně. Jestliže se těchto nástrojů budeme neustále bát, tak nic nedokážeme.

 

V tomto ohledu bych chtěl poukázat ještě na jednu věc. Já neustále tvrdím, že naše vlastenecká část společnosti neumí využívat mechanismus Overtonových oken. A tohle je ten nejnázornější příklad, projekt státu Malorusko je jasné Overtonovo okno. Je to aktivní pozice, je to daný návrh Západu. A Západ s tím nic nezmůže a bude se muset té metodice přizpůsobit. Proto se jedná o dobré kvalitní řízení, a hlavní je na ten mechanismus dohlížet, aby pracoval pro zájmy státnosti Doněcké republiky a ne naopak. To je vše.

 

A jací lidé s jakými ideologickými postoji budou... Jistě bychom si přáli, aby všichni lidé byli vlastenečtí a lidští, ale reálně si uvědomujeme, že ve vedení jak Doněcké, tak i Luhanské republiky je dost „svidomých“ i banderovců, ale skrytých. Je to stejné jako s mechanizmy řízení první sovětské vlády. Vždyť kolik lidí na státní a guvernérské úrovni bylo reálně protisovětských? A snažili se škodit všemi možnými způsoby. Kdo si to nepamatuje, může se podívat nebo si přečíst Věčné volání. To je velmi dobrý film i kniha. Teď ho právě dávali na televizním kanálu Kultura.

Vystupuje tam činitel Polipov, který přišel z revolučního hnutí.

 

00:36:36

Abychom se příliš nevzdálili od Ukrajiny, tak prosím Valeriji Viktoroviči okomentujte Lukašenkovu návštěvu Kyjeva. A co znamená ta událost, ke které došlo v jejím průběhu, když tam ta nahá černoška začala vykřikovat: „Ať žije Bělorusko“, a potom: „Stop“ s charakteristickým akcentem a velitel pohraničníků, který brzy potom omdlel?

 

Matrice, všude se projevuje matrice. Žádnému serióznímu státu by se nic podobného stát nemohlo a nikde se také nic podobného nestalo. Asi si uvědomujete, že aby tam ta černoška mohla pobíhat, bylo nutné to zorganizovat. Musela dostat propustku, musela být takříkajíc shora prověřena, protože tam mohou pustit... No jaký je prezident, taková je i jeho ochranka. Mám na mysli Porošenka, i když u Lukašenka je to stejné.

 

Lukašenko se v průběhu té návštěvy demaskoval.

Co se týče těch mdlob velitele pohraničníků, tak čemu se divíte? Porošenko a Lukašenko se dohodli na příhraniční spolupráci. Ten člověk si dovede představit, co to pro něj bude znamenat. Prostě si představil, jak bude muset lavírovat ani ne mezi dvěma ohni, ale třemi a více. A to přitom... Znovu zdůrazňuji, že se nesmíte v Lukašenkovi mýlit. Ten se v průběhu té návštěvy demaskoval ve vší kráse.

 

Tak především se nakonec absolutně distancoval, zcela přímo se distancoval od Minsku. Řekl, že to nebyl jeho nápad. Mohu dokonce citovat, co tam řekl: Já jsem si nikdy nekladl za cíl snažit se předběhnout lokomotivu, nebo předbíhat staršího do pekla...“ Chápete? To nikdy nedělal, on jen dělá, co se mu řekne. Nikam se přece nedere. Předbíhat staršího do pekla jak se říká u nás „v“ Ukrajině, Rusku a Bělorusku. Já jsem dělal, dělám a budu dělat pouze to, oč mě poprosí dva prezidenti.“

 

O jednom hned také promluvil: „Pjotr Alexejevič mi uložil, abych to setkání v Minsku zorganizoval. Nešlo o mou iniciativu. Bylo mi řečeno, jak to mám zařídit, a já jsem to zařídil.“ To je prostě velkolepé.

- Co si pán bude přát?

- Ano.

Pjotra Alexejeviče do toho zamotal jen tak mimochodem, ale očividně ten proslov nebyl určen jemu. Žádné výhrady nebyly. Potom... Potom se na mě Pjotr Alexejevič obrátil kvůli kontaktní skupině, cituji: Já chci, aby to bylo v Minsku. Můžeš to zařídit? Zařiď to prosím.“ A já jsem to zařídil. „S Turčinovem jsem jednal v Polesje...“ Á, ještě před tím je tam, že „se svým dobrým známým!“ Je to jeho dobrý známý! Ten fašista, ten vrah dětí, který rozpoutal válku na Ukrajině, je pro něho dobrý známý. Co komu takto asi Lukašenko signalizoval?

 

Takže: „Ještě dříve jsem se svým dobrým známým Alexandrem Turčinovem jednal v Polesje. Projednávali jsme 5-7 věcí, o které mě požádal a já jsem mu odpověděl. A dnes jsem se ho veřejně zeptal: Splnil jsem to, co jsem slíbil? A on mi odpověděl, že více než dobře.“ Povšimněte si, že neustále zdůrazňuje svoji blízkost s banderovci, „svidomými“ a fašisty, kteří vraždí ženy a děti na Donbasu.

On nemluví o tom, že ve snaze zajistit mír pojede jednat do Doněcku, Luhansku. Ne, on mluví o tom, že Porošenko je jeho přítel a soudruh. A potom také dobrý známý Turčinov.

 

Takže: „Více než dobře, ať je to tak i nadále. Všechno, oč mě požádají dva prezidenti, kteří jsou více než kdo jiný zataženi do tohoto konfliktu...“ Chápete to? A kteří jsou to ti dva prezidenti, více než kdo jiný zatažení do tohoto konfliktu? Proč neřekl Porošenko a Putin? Protože to není určeno jim. On mluví ke dvěma prezidentům a my víme, že tito dva prezidenti, více než kdo jiný zatažení do tohoto konfliktu, jsou teď Trump a Putin. Neboť jsou to právě oni.

 

Přes státnost USA je realizována globální politika starozákonní-biblická a přes Putina zase ruská globální politika.

Takže dále: „Všechno, oč mě požádají dva prezidenti, kteří jsou více než kdo jiný zataženi do tohoto konfliktu, my Bělorusové zařídíme. Nestojím o žádné vavříny... O jakých vavřínech může být řeč, umírají-li lidé?“ No to je patos.

Za to nikdo žádné vavříny nedostane, proto vy...“ A tady je to velice důležité. „...Ukrajinci musíte vědět, že máte blízké a příbuzné, kteří žijí trochu severněji od vás, ale ničím se od vás neliší.“

 

Ke komu se to obrací? K fašistům, k vrahům žen a dětí a říká, že on je tam, ale ničím se od nich neliší. Já jsem stejný banderovec. Já jsem stejně protiruský jako vy. Ničím se od vás neliším. A že se účastním minského procesu? To mně nemůžete vyčítat. Já dělám jenom to, co se mi řekne.“ Jak říká: „Já jsem si nikdy nekladl za cíl snažit se předběhnout lokomotivu.“ Nikam se nederu.

 

Proto je také stále prezidentem, udělali ho p-rezidentem Běloruska, a díky tomu jím stále je, protože si nikdy nekladl za cíl snažit se předběhnout lokomotivu. Kdo je lokomotivou v globální politice? On se snaží začlenit. Video z toho jeho plamenného proslovu podle mě zveřejnil kanál 112 Ukrajina. Doporučuji vám si ho poslechnout, je to velkolepé, on se tam absolutně demaskuje.

 

Ta návštěva byla plánovaná již dříve, nebyla mimořádná. A vzhledem k tomu, že okolnosti jsou tak kritické a on je určitým nárazníkem mezi Porošenkem, který vůbec není legitimní, my jsme ho dokonce ani za naší nynější úrovně suverenity neuznali. Neuznali jsme Porošenkův mandát za legitimní. Z našeho hlediska pouze řídí určité území, a proto jsme s tím zločincem nuceni jednat, aby se to území úplně nezhroutilo. A jinak jednáme i prostřednictvím Lukašenka.

 

Ale Lukašenko se tady distancoval a řekl: Já jsem také „svidomý“, já jsem stejný banderovec jako vy. Já mám Putina také plné zuby, proto se nechci účastnit minského procesu, ale byl jsem o to požádán.“ A současně naznačil Pjotrovi Alexejevičovi, že není třeba na něj házet něco, v čem sám hraje, vždyť on sám ho o to oficiálně požádal. Situace je vratká, a co se stalo?

 

Lukašenko a Porošenko se dohodli o příhraniční spolupráci.

Po dvouhodinovém setkání těchto dvou p-rezidentů se žádná tiskovka o jeho závěrech nekonala, na Lukašenkovu žádost. Neměl totiž nic, co by mohl lidem na rovinu říci. Chápete? Protože říci, že tam přijel podpořit zločince a vrahy, a že do toho zatahuje i svou běloruskou politiku... A teď si představte, že se na pozadí toho všeho dohodli o příhraniční spolupráci. O jakou to asi šlo dohodu? Samozřejmě, že se z toho pohraničníkům udělalo špatně. Jaké toky zbraní budou muset krýt? Přesuny lidí? Pamatujete? Bělorusko nemá vízový režim s 80 státy. Je tedy možné bojovníky přesunovat jako do Ruska, tomu jsme ale zabránili.

 

Nebo také posílit ukrajinské ozbrojené síly, tu organizovanou zločineckou skupinu, tu ozbrojenou ukrajinskou verbež, různou sebrankou, třeba právě i ze Sýrie, těmi nedobitými zbytky ISIL. To je všechno. Ten pohraničník si uvědomuje, že Ukrajina dýchá z posledního. a bude-li se té věci účastnit, tak skončí na lavici obžalovaných vedle Pjotra Alexejeviče. A možná si na ní ani nesedne, možná mu zakroutí krkem ještě předtím, aby zametli stopy, přímo jeho páníčkové, kteří teď mají v plánu něco, o čem tam přijel jednat Lukašenko. To je vše. Takto to s nimi vypadá.

A ta černoška přece tím svým výstupem mířila proti Lukašenkovi.

 

00:46:17

Další otázka je od Vladimira. Lídr demokratů Chuck Schumer v senátu USA všechny vyzval, aby přestali obviňovat Rusko z prohry Clintonové. Valeriji Viktoroviči, je možné od demokratů očekávat snížení „přívalu“ agrese vůči Rusku?

 

Problém není v přívalu agrese demokratů nebo republikánů. Vše je daleko závažnější. Je tam státní elita, na rozdíl od Ruska tam existuje, a globální elita. Obě tyto elity se účastní nadnárodního řízení, až na to, že jedni na úrovni globální politiky a druzí na úrovni vnější politiky, protože nemají ani ponětí o té globální. A ten boj probíhá mezi globální a státní elitou. Zástupci globální elity jsou jak u demokratů, tak i u republikánů a se státní elitou je to stejné, je zastoupena jak u demokratů, tak i u republikánů. A globální elita dělá všechno, aby snížila napětí. Nestačí, že je tam protiruská propaganda, která už je tak příšerná, že prostě překračuje všechny meze, že jsou, v zájmu globální elity jen tak mimochodem, rozvraceny USA, že jsou připravovány k přestavbě, navíc to vše probíhá příliš rychle, což může vyvolat zhroucení celé státnosti USA, a to je nežádoucí.

 

A co je nejzajímavější, oni tím příliš posilují Rusko. A to je to o čem on mluví: Je třeba přibrzdit. Budeme-li dále trvat na tom, že jsme banánová republika, že to Rusko nám dosazuje naše prezidenty, tak nebudeme dále moci realizovat globální politiku z pozice práva silnějšího. Uvědomte si jednoduchou věc. Jestliže nám Rusové umí dosadit prezidenta, tak to znamená, že umí dosazovat i naše velitele a vůbec všechny ostatní. A armáda je potom neakceschopná, je demoralizovaná. Ve smyslu: „Naši zemi řídí zrádci, které mají Rusové v hrsti. Tak proč bych měl plnit jejich rozkazy?“ Chápete? Hroutí se sama americká hegemonie. To mají sice globalisté v plánu, jenže se hroutí příliš rychle a to už v jejich plánu nebylo. USA musí být odepisovány kontrolovaně.

 

No a státní elita, ta už vůbec nechápe, co sama provádí. Oni nechápou, že čím více trvají na tom, že USA jsou banánovou republikou a Rusko světovou velmocí, tím rychleji se zhroutí, protože od nich všichni rychleji utečou. Oni sami přece křičí: „Jsme slabí, jsme slabí, nic nedokážeme, nic nezmůžeme. Rusko má silnou armádu, silného prezidenta, je to silný stát. Dělají si, co si zamanou. Podívejte, jak to u nás všechno po svém zaonačili.“ Chápete?

 

A lidé... Lavrov řekl: „Když jsme takoví silní, proč jsme v Moldavsku nedosadili svého prezidenta? Proč nemáme svého prezidenta na Ukrajině?“ Ale americký občan, který buď pracuje ve strukturách nadnárodní úrovně typu státního departmentu, nebo slouží v armádě, nebo pracuje někde v jiných státních strukturách, americký občan si tyto otázky nepokládá. Jestliže nám Rusko dosadilo svého prezidenta, tak je zbytečné se cukat. Západní mentalita je taková, že má vždy pravdu ten, kdo je silnější. A silného vždy poslouchají.

- Otrocká mentalita?

- Ano, otrocká mentalita.

 

00:50:11

Další otázka je od Grigorije Kotovského. Objevily se informace o zákazu kritizovat Putina v Čínské lidové republice. A konkrétně jedna z největších sociálních sítí Weibo nastavila blokování zpráv obsahujících negativum s ohledem na našeho lídra. Jaké procesy jsou připravovány v Rusku, na které by soudruh Putin mohl reagovat tak, že by to vedlo ke ztrátě stability řízení v Číně?

Existují v Číně vlivné klany, které by dokázaly vyvolat vlnu nevole v národních masách na základě nepopulárních společných rozhodnutí Putina a Si s cílem nedopustit přenesení centra koncentrace řízení do Pekingu a stabilizovat postavení státních elit USA?

Možná to souvisí s čistkou úřednických struktur připravovanou jak v Rusku, tak i v Číně? Děkuji za vaši práci.

 

Bohužel to vůbec není o tom, ta událost není o tom. Je ale skutečně pravda, že to souvisí s přenosem centra koncentrace řízení z Velké Británie do Číny, ale nesouvisí to s procesy jako takovými v Rusku, jedná se o vnitřní problém Číny. Je to nízkofrekvenční proces založený s výhledem na dlouhodobou perspektivu. Souvisí to s tím, že Čína v rámci organizace řízení ve světě realizuje projekt Hedvábné stezky. Klíčovým článkem v projektu Hedvábné stezky je Rusko.

 

Mimochodem, Indie není součástí projektu Hedvábná stezka, jak také předvedla svou nepřítomností na konferenci o ní, přitom však Indie nabízí vlastní mechanismy dopravního spojení a opět přes Rusko. Takže ať se na to podíváte, jak chcete, je Putin klíčovou figurou v globální politice. Bez něho není možné úspěšně realizovat čínskou politiku expanze a tvorbu centra koncentrace řízení. Kdyby Putina kritizovali stejně jako všude... Správná diskuse...

 

V řízení jsou v první řadě důležité záporné řídící vazby, záporné (tlumící) zpětné vazby řízení. Čím přesněji jsou identifikovány chyby řízení, tím vyšší je kvalita a úspěšnost řízení. Kdybychom akcentovali výlučně kladné (stimulující rušivý vliv) zpětné vazby, což by znamenalo, že každému poslovi špatných zpráv setneme hlavu, tak by se takový systém rychle opotřeboval a zaniknul. A ten zákaz souvisí právě s touto skutečností.

 

Ta situace se utváří následujícím způsobem. Putin se uplatňuje jako globální lídr celého existujícího světa, který je schopen úspěšně řešit řídící úkoly stojící před celým světem a to včetně těch, které stojí před Čínou. No a s tím souvisí, že bude-li Putin kritizován, tak veřejné iniciativy a to i v Číně budou stále více rozumět politice uplatňované Putinem a hodnotit ho objektivně. A co je nejdůležitější, začnou porovnávat Putina se stávajícím čínským vedením. Jak by Putin realizoval to a to na příkladu kroků, které již reálně podniknul. My stojíme před určitým úkolem řízení, který Putin realizoval tak a tak. Putin by ho realizoval s menšími náklady a efektivněji.

 

Kritika Putina v sociálních sítích tedy vede k vytvoření lídra, jehož autorita by ohrožovala stabilitu čínských lídrů s ohledem na omezenost jejich profesionality v systému řízení. Tento úkol je třeba nějak řešit? Je. A jak?

Zakážeme Putina kritizovat. To povede k tomu, že již nebude posuzováno celé spektrum událostí souvisejících s Putinovým řízením. Přitom však, jestliže Putin učiní nějaký dobrý krok, tak to bude jedna věc. Jestliže Putin učiní jiný krok s nějakým negativním (průběžným) výsledkem, neboť dav řízení nechápe a přinese-li to i negativní výsledek pro Čínu, tak to bude zase něco úplně jiného. A dále to bude vypadat tak, že bude v davu hromaděna negativní statistika.

 

Například: kvůli Rusku to u nás dopadlo tak a tak. A to všechno bude stimulováno přes média i přes ty sociální sítě. Podívejte na ten a ten negativní výsledek... A v důsledku to bude vypadat tak, že přestože se tvrdí jaký je veliký, jaký je mocný atd., tak se v davu bude hromadit negativní statistika a v Číně bude vzrůstat nedůvěra k Putinovi s ohledem na jeho řízení, a to včetně globálních projektů a bude se zvyšovat důvěra k vlastním čínským lídrům, kteří jednají v logice sociálního chování čínské společnosti. Pochopit Putina bez možnosti ho kritizovat, nebude čínská společnost vzhledem k tomu, že není jejím členem schopná. Chápete?

 

Nebude schopná uvidět procesy. Tímto způsobem se čínská nomenklatura, čínské vedení do budoucna ochránilo před vlivem ruské globální politiky. Tedy si to alespoň myslí, protože pomocí zákazů se ničeho dosáhnout nedá. Ale na určitou dobu své postavení skutečně stabilizují, na historický okamžik. Přestože jak říkám, to, co založili, je nízkofrekvenční proces a založili tak základnu podrývání důvěry k Putinovi.

 

00:56:60

Dále je tu otázka od Alexeje Djačenka. Dobrý den, Valeriji Viktoroviči. Tvrdíte nám, že před 12-13 tisíci lety došlo na planetě ke globální katastrofě, k celosvětové potopě. Zaznobin říká, že někteří z dlouhověkých bohů-Atlantů“ se zachránili. Veličko zase tvrdí, že po katastrofě vznikly regionální civilizace, které převzaly některé zkušenosti od těch předchozích. Otázka: Proč ti z Atlantů, kteří se zachránili, čekali 8-9 tisíc let, a až potom se zvrhli a začali realizovat biblický projekt? Vytvořili pro tento účel bohem vyvolený národ...

 

Tak především Atlanté nečekali 8-9 tisíc let, aby se zvrhli. Oni se nezvrhli, oni od samého počátku realizovali takovou globální politiku a uplatňovali takovou konceptuální moc, kterou představovali. Co se týká toho jakoby čekání na to, aby se zvrhli. Tak především, kdyby měli čekat, tak by musela existovat příčina, která vedla k tomu, že se zvrhli. A žádné takové příčiny nebyly, protože známý svět řídili podle vlastních konceptuálních... Na základě vlastní konceptuální moci, svého konceptuálního pojetí a prostřednictvím plné funkce řízení.

 

GP má překážku v řízení rozvojem bytostí ke stavu člověka.

Proč k tomu došlo až po 8-9 tisících letech? To souvisí s tím, že počet obyvatelstva se zvýšil do takové míry, že byla nutná vnější expanze. Dokud bylo obyvatel málo, a zdrojů bylo pro vlastní řídící základnu dost, reprodukce žreců, kteří byli vysíláni sem a tam, tak nástroje jako takové nepotřebovali. Jakmile se však svět stal početnější a složitější, tak začali potřebovat k jeho řízení vnější nástroj a tak ho začali vytvářet. Jenže vzhledem k tomu, že těch 8-9 tisíc let si žili v komfortních podmínkách, kdy mohli panovat s nohama na stole, protože lidí bylo málo a oni měli znalostí až až, tak se poněkud zpozdili s tvorbou toho nástroje, a místo sedmi pokolení ho tvořili pouze 42 let, což způsobilo selhání funkčnosti tohoto nástroje v podobě jeho zlidšťování.

 

Proto ke korekci tohoto svého nástroje vymysleli holokausty. To znamená, že neustále odsekávali suché větve, tedy ty lidi mezi nimi, kteří se zlidštili a odmítali dál slepě sloužit jako nástroj pro realizaci globální politiky globálního prediktoru. K žádnému jejich zvrhnutí nedošlo. Oni jen čekali, ale za tu dobu přišli o některé ze svých znalostí, a proto se opozdili. A toto jejich zpoždění, ten fázový posun řízení neustále vzrůstá, což také teď přivedlo celý svět ke globálnímu ekologickému, ekonomickému a vojenskopolitickému kolapsu, na jehož hraně stojíme.

 

GP je teď v takovém stavu, že si bez Ruska v čele s Putinem, se svými úkoly neporadí.

Z hlediska řízení si teď globální prediktor nedokáže poradit s úkoly stojícími před světem. Odletět z této planety také nedokáže, na materiální nosiče se přenést také nedokáže, no na nějaké to želízko, aby mohl odletět do vesmíru. Tak mu nezbývá než udržovat život na planetě Zemi. A to dokáže pouze Rusko. A tak teď musí počítat s Ruskem, pomáhat mu vstát na nohy a samozřejmě pomáhat Putinovi v té míře, v jaké pro sebe považují za možné vzdát se svých principů. No a tam kde to možné není? Tam to možné není.

 

Ale řeknu jedno, oni jsou teď v takovém stavu, ve kterém si bez Putina a Ruska, bez Ruska v čele s Putinem, se svými úkoly neporadí. Proto jsou jednoduše povinni, a také to dělají, chránit Putina. Chránit ho a střežit ze všech sil, jinak to znamená katastrofu pro ně samotné. Svět je vůbec nezajímá, že by mohl být zalit krví, ale ta katastrofa hrozící jejich milované maličkosti? To už je samozřejmě něco jiného. A Putin uplatňuje ruskou konceptuální moc, uplatňuje globální politiku v zájmu této moci.

 

To se jim nelíbí, jenže s tím nic nenadělají, chtějí přežít a odletět není kam. Proto také uplatňují různé mechanismy, jako ten případ se zákazem kritizovat Putina v sociálních sítích, aby do určité míry snížili Putinův vliv na celý svět. Ale stejně se bez něj prostě neobejdou.

 

01:02:09

A poslední otázka je od Jevgenije, kterou podpořilo dalších 46 uživatelů. Valeriji Viktoroviči, dnes, otázka je z 21.07.2017, Putin na setkání s dětmi ze vzdělávacího střediska Sírius, řekl, cituji: Lidstvo stojí na prahu nového skoku svého vývoje.“ Konec citátu. Z toho je jasné, že tam nahoře už něco určitě vědí. Existuje nějaký grandiózní objev, který by dokázal ovlivnit vývoj celého lidstva? Oč jde?

 

O zákon času a o to, co už na planetě Zemi v podstatě existovalo. V té otázce na globální prediktor, nač tehdy čekali, než se zvrhli, oni se nezvrhli, vždy byli takoví. Globální prediktor, který si uvědomil, že propásl ten okamžik, kdy se civilizace začala rozvíjet technologickou cestou, kdy se zde začala rozvíjet technogenní civilizace, a s vědomím, že technogenní civilizace bude poskytovat znalosti veškerému obyvatelstvu, a že v důsledku součinnosti různých odvětví znalostí, si lidé v běžném životě začnou osvojovat základy řízení, což v podstatě podkope stabilitu moci globálního prediktoru, se vždy ze všech sil snažil o to, aby se ve společnosti nerozšiřovaly znalosti.

 

Ze všech sil. Vždy, po dobu celé lidské epochy. Byla to například inkvizice, nebo dnešní reforma vzdělávání, která kopíruje západní reformu vzdělávání, kde už děti neumí číst, psát ani počítat. Pro ně je škola pouze „fun“. U nás se ještě díky SSSR udržuje určitá úroveň profesionality. GP tedy přišel k závěru, že technologický rozvoj lidstva pokročil již do takové míry, že ty zdroje, které má, jsou pro přípravu odborníků zcela dostačující, ale i zde se spletl. Proto teď musí strpět, když se Rusko snaží o to, aby to vzdělání u sebe zachránilo. Jinak dojde ke zhroucení celého technologického procesu v celém světě.

 

Rozvoj vědy a techniky šel překotným tempem, ten rozvoj byl prudký a již na začátku 20. století, když se mluvilo o letech do vesmíru, tak šlo o věc, která již byla plně reálná, protože technologie již existovaly a bylo zapotřebí jen vytvořit projekt a vzlétnout. A v polovině 20. století bez ohledu na dvě války, které ten technologický rozvoj pozdržely, kdy část zdrojů byla zaangažována ve válce a část, mám na mysli intelektuální potenciál, a část jich byla prostě zlikvidována, tak přesto se technologická společnost rozvíjela, a v SSSR ještě rychleji než na Západě i intelektuálně.

 

No a již v polovině 20. století se lety do vesmíru staly skutečností. A ten civilizační pokrok byl v polovině 20. století reálně cítit, byl zcela jasně viditelný. A existuje materiální svědectví toho, jak byl ten technologický pokrok lidmi vnímán řekněme v osmdesátých letech, a jak je vnímán teď. Byl natočen takový reklamní film, který teď žije vlastním životem, přestože to tenkrát byla velká finanční aféra vedoucí k bankrotu mnoha lidí, ale ten film si teď žije sám o sobě. Je to film Návrat do budoucnosti natočený v osmdesátých letech.

 

Myslícím lidem bylo jasné, že je veškerý vědeckotechnický pokrok silně brzděn.

A tam podle jejich názoru v roce 2015 auta již nepotřebovala kola, protože měla v té době již létat. Už v osmdesátých letech bylo tedy vidět, že technologický proces je na celé planetě velice silně brzděn, že je silně znemožňováno lidem získávat znalosti. U nás také byly prováděny reformy snižující úroveň vzdělanosti, tj. ten stalinský vzdělávací systém, který zajišťoval obnovu národního hospodářství, lety do vesmíru a všechno to ostatní, prostě pohyb Sovětského svazu kupředu, byl za Brežněva reformován a kvalita vzdělání šla dolů.

 

A vzhledem k tomu, že stejné reformy probíhaly i na Západě, tak všem myslícím lidem bylo jasné, že je veškerý vědeckotechnický pokrok silně brzděn. Ale ti lidé, kteří natáčeli ten reklamní film, ti ještě žili v přesvědčení, že věda se bude rozvíjet na principu mobilního telefonu. Napřed byl ten mobil velmi nedostupný a teď už je to pro všechny běžná hračka. Všechna odvětví zabrzdit nemohli, ale celkově se ten vědeckotechnický pokrok silně, opravdu silně zpomalil. A ve výsledku tu máme rok 2017 a auta stále ještě jako dřív jezdí po silnicích na svých kolech.

- Na primitivním...

- To bylo takříkajíc v rámci tehdejšího chápání.

Vždy ten pokrok brzdili. A co probíhá teď? Opakuji, že teď globální prediktor spadnul do vlastní pasti. Tím, že snižovali kvalitu vzdělání pracovníků, protože si mysleli, že budou mít dost odborníků, kteří dokážou řídit automatizované, robotizované výrobní linky, že roboty nahradí všude všechno, dostali se do pasti. Svět se vydal trochu jinou cestou, a oni ještě nedosáhli té své zlaté miliardy, aby tím dosáhli takového funkčního stavu. A to znamená, že musí stabilizovat situaci v celém světě, a k tomu potřebují daleko více odborníků, ovšem ovladatelných.

 

A proč brzdili technologický pokrok? Protože poskytovat znalosti lidem, aniž by se měnil a zdokonaloval typ jejich psychiky směrem k lidskosti, když z lidí neděláte lidi, je to stejné, jako dát granát nebo samopal do rukou opici. Je jedno vypovídající video, na kterém se vojáci z nějakého mírového kontingentu v Africe nudili, a tak dali samopal opici, a potom se nestačili schovávat do všech děr, dokud měla patrony. A opici se velice líbilo, jak to létá na všechny strany a všechno to rozbíjí.

 

Poskytnout tomuto davu s nelidským typem struktury psychiky takové technologie, znamená nechat vybuchnout svůj svět a tak byli nuceni to brzdit. Zvyšovat typ psychiky lidí sami nechtěli, to jenom v Sovětském svazu ten typ psychiky zvyšovali až k lidskému. V každém případě se o to snažili, ale úplně to nedokázali. Povedlo se jim to však alespoň natolik, že se ten proces už nedal jednoduše zastavit. A ve výsledku se jedinou silou, které je teď možné pro civilizaci bezbolestně poskytovat znalosti, ukazuje být postsovětský prostor, a tedy ruský svět.

- Bez uvozovek.

- Bez uvozovek.

Na tom území, kde byl zatím realizován v největší míře. Přestože do konceptuálních základů ruského světa je ještě opravdu velice daleko, mám na mysli předvoj, kde to bylo již realizováno, kde je ta míra vyšší, a to je Rusko. Zcela konkrétně, chápete? Jestliže těm lidem poskytnete znalosti, můžete se s klidem, ne jako s opicí a granátem, nebo s opicí a samopalem, s těmi lidmi dohodnout a odvést svět od té hrany globální ekologické, ekonomické a vojenskopolitické katastrofy. Prostě potřebujete kádry.

 

Proto jsou nuceni souhlasit s návratem normálního vzdělání k nám do Ruska. Jenomže k tomu zase potřebujeme kádry, aby se to mohlo zrealizovat. Protože různí ti Fursenkové nám tu nadělali jenom navalňata. Vždyť na co ty navalňata využívají? Aniž si to uvědomují, vytvořili sílu, která je zničí. Stejně jako kapitál vytvořil proletariát, který ho měl pohřbít, tak vytvářejíce spotřební společnost současná moc zároveň vytváří svého hrobníka ať už v Rusku nebo na Západě. Protože při nelidských typech struktury psychiky spotřebitelství nezná hranic a vždy je u toho přítomna závist: Já ještě nemám to a to.“

 

Jde o sebevražednou společnost, spotřební společnost je společností sebelikvidační.

A to je pro ně ten protestní elektorát, tedy ne elektorát, ale protestní síla, kterou je vždy možné vrhnout do boje. Jim je přece úplně jedno: Že to jsou ještě děti!“ Ti lidé tedy závidí těm, kteří něco mají, a pro všechny té smetany není dost. Jenže ten předpoklad, že ten protestní potenciál spotřební společnosti budou ventilovat proti svým protivníkům, při realizaci svých politických projektů, stejně jako na majdanu, nebo třeba proti Putinovi, je iluzorní. Využívání tohoto nástroje jednoznačně povede k tomu, že ten džin vypuštěný z láhve smete kohokoliv, kdo se mu postaví do cesty, protože se prostě povalí dál.

 

Nemůžete si myslet, že když toho džina jednou pustíte z láhve, tak ho budete i dál ovládat. Ti, kteří stojí za Navaľnym se hluboce mýlí. Oni si myslí, že svrhnou Putina a ustanoví nějaký svůj režim. Ani náhodou. Dále to bude tak... Asi už všichni zapomněli na vraždu Máši a Saši, vždyť tenhle zvonek se svým upozorněním zazvonil už v prvních letech 21. století. Jen se ohlédněte, protože to je to, čeho dosáhnete realizací politického projektu „navaľnata“.

 

Takto bude vypadat to pokolení vychovávané čistě jako kvalifikovaní spotřebitelé, což je vaším cílem. Vychovávat je třeba tvořivé lidi. A k tomu se teď Putin vrací, protože globální prediktor nemá jiné východisko, a tak se k tomu vracíme. To je tedy to, o čem Putin v podstatě mluvil. Tu technologickou úroveň, kterou všichni lidé chápali, a byla pro ně dosažitelná v osmdesátých letech, jak se to projevilo v tom filmu Návrat do budoucnosti, ve všech jeho třech dílech, bychom vůbec byli rádi umět ji realizovat dnes. Je to nadosah, ale kádrová základna chybí.

 

Jakmile budeme mít tu kádrovou základnu... A Putin se právě tam s tou budoucí vědeckou kádrovou základnou bavil. Jakmile tato vědecká kádrová základna doroste do aktivního života, vše bude realizováno. Ale již směrem k lidskosti a ne směrem k sebelikvidaci lidskosti. A tohle, promiňte, hned budu pokračovat. A tohle je právě otázka Koncepce sociální bezpečnosti. Jak jsme začínali tím Maloruskem, tím návrhem k dialogu pro všechny, aby bylo možné pokojnou cestou vyřešit ten konflikt na Ukrajině s ohledem na zájmy všech stran, aby samotní banderovci a „svidomí“ byli tlačeni do mírového rámce a svým vlastním životem se přesvědčovali o tom, že jejich cesta vedla do záhuby, cesta banderismu a „svidomismu“, aby se z nich stávali lidé a ne Ukrajinci, tedy lidé na okraji společnosti, jak byl ten jejich název i schválně koncipován.

 

Zároveň to, co teď Putin řekl ve středisku Sírius, před nás v podstatě staví úkol, aby si Koncepci sociální bezpečnosti osvojily všechny vrstvy obyvatelstva a to nejen v Rusku, ale na celém světě. Jak realizovat ten projekt výslovně sociální bezpečnosti, aby nehrozilo to nebezpečí, že když se ty technologie dostanou k lidem s nelidským typem struktury psychiky, kteří je použijí stejným způsobem jako opice granát nebo samopal?

Pouze Koncepce sociální bezpečnosti takový recept navrhuje, nikde ve světě nic podobného není. Je tu připravena k diskusi.

 

Jak už jsem řekl, byla to poslední otázka.

Tak jsme se v podstatě dostali k tomu, co už je u nás tradiční. Problém není v tom, že bych to snad opakoval jako nějakou mantru. Chci to prostě zafixovat jako neustálou připomínku. K tomu, o čem jsme mluvili v posledních dvou otázkách, a vůbec ke všemu, o čem jsme mluvili, musíte mít znalosti o teorii řízení. Musíte vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy, jak to zařídit tak, aby znalosti člověku neublížily. To vše se dozvíte v Koncepci sociální bezpečnosti. Bez osvojení těchto znalostí není možné se pohnout dále.

 

Bez osvojení Dostatečně všeobecné teorie řízení nebudete chápat všechny řídící pohyby ve světě a Rusku. My stavíme tu věc tak, že ten projekt musí být realizován a to je závislé na tom, zda lidé budou pracovat sami na sobě.

Protože znalosti znamenají moc a tuto moc musíte vzít do svých rukou. Jestliže tuto moc nevezmete do svých rukou a nebudete bránit zájmy své a své rodiny, tak to znamená, že budou řídící procesy realizovány na základě jiných pojetí a mohou být potom realizovány nejen na úkor vašich zdrojů, ale i navzdory vašim zájmům.

 

Jestliže budete zaujímat aktivní životní postoj a chápat, jak je realizováno řízení sociálních supersystémů, tak vždy dokážete... Neboť vždy se jedná o vyvažování zájmů a společnost je třeba formovat na základě vyváženosti těchto zájmů. Rozvoj společnosti může zajistit pouze dodržování této vyváženosti, kdy si lidé prostřednictvím diskuse ve společnosti ujasní, jaké sociální jevy je třeba vykořeňovat, protože vedou k degradaci a zkáze, a jaké sociální procesy je třeba podporovat. A to vše je možné pouze na základě znalostí.

 

Proto čtěte tlusté knihy Koncepce sociální bezpečnosti, tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. Osvojujte si tyto nové znalosti. Braňte zájmy své i své rodiny.

Buďte šťastni.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou.

Na shledanou, do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 24.7.2017

první pomoc

pqr | 02.08.2017

kanál 112 Ukrajina... to je taky dobrý vtip...
není to třeba matriční vzkaz že ukrajině má pomoct hlavně EU?

Chazarští židé

Michal | 02.08.2017

Chtěl bych získat více informací? Chazarští židé nejsou opravdový židé? Opravdový židé poházejí z oblasti Palestiny? Proti Izraeli protestují samotní židé? Chazarští židé rothschildi a rockefellerovi vytvořili sionistický Izrael? Oni kontrolují svět? Putin je chazar, nevypadá jako Rus? Sionské protokoly, krok po kroku se vyplnují?

starozákonní

Bajo | 01.08.2017

Co myslel starozákonní biblická politika?

Re: starozákonní

Tomi | 02.08.2017

Svoje chapanie stareho zakona, podla svojho mravu.

Re: Re: starozákonní

Bajo | 03.08.2017

Díky moc

tentoraz nesúhlas

Perun | 31.07.2017

Zase tie poukazy na GP... ako na nejakých zelených mužíčkov z tykadielkami, či čo :-)
Pritom vesmír je plný rôznych entít, čo sa pletú aj do diania na Zemi... (myslím hlavne z iných dimenzií, nielen tzv.ufo, ktoré asi tiež malo svoje - dosť malé - slovo.)

Tiež nesúhlasím na Pjakinovom bazírovaní na technickom vzdelávaní. Veď predsa on sám v texte spomína príklad opice zo samopalom. Ak teda by som mal zlé úmysly, tak práve by som pracoval na technickom vývoji, nech (zlomyselná) opica nemá v ruke samopal, ale povedzme niečo ovela vražednejšie.

Takže SKUTOCNE vzdelávanie, v tom dobrom zmysle slova, by malo viesť k zušlachteniu tej opice. Podotýkam, k morálnemu zušlachteniu, nieže bude vedieť TECHNICKY vyrábať a používať lepšie samopaly.
Bazírovanie na technickom vzdelávaní vedie práve k tým prípadom vyšinutých "vedcov" ako z románov a filmov napr. Julesa Verna atd. (Vynález skazy, Tajomný hrad v Karpatoch... že páni Einstein and comp.)
Človek by povedal, že nejaké entity sa práve snažia o zabrzdenie technického "pokroku" z dobrým úmyslom zachrániť ludstvo.


Re: tentoraz nesúhlas

Mariet | 31.07.2017

Perune, tentokrat pan Pjakin ujel priserne, ale da se to vysvetlit jeho nadsenim pro svou vizi ci lepe receno sen. Jako analytik by si to nemel dovolit, ale i on podleha vire, takze opet plati, ze lide chteji za pravdu to, co se jim libi ci dela dobre, coz je dusledek pudu, vrozena zalezitost...
Jak jinak by mohl rict toto:

GP má překážku v řízení rozvojem bytostí ke stavu člověka.

GP ma prekazku v rizeni z uplne jineho duvodu, a tim je chaos, ktery sam zpusobuje a zajimalo by mne, jak za stavu chaosu se mohou bytosti rozvijet ke stavu cloveka. Ja vidim presny opak! Vidim ten rozdil jaci byli lide v minulem stoleti a jaci jsou dnes.
Velmi rychly upadek...viz rodinne vztahy, slusnost, zastani , spoluprace, vzdelani, moralky a dalsich...

Uveril moznosti aplikovat celosvetove rusky globalizacni system. A uplne odhazuje fakt, ze neni aplikovatelny. Potreboval by zit nejakou dobu po svete a pak by mu to doslo.

Nikomu se nikdy nepodari zglobalizovat svet, protoze je to proti prirodnim zakonum a je uplne jedno jak dobre je myslen. Kolik tisicileti se o to uz GP pokousi? Nema sanci a nema sanci ani Rusko. Chapu, ze je to lakava vidina, ale naprosto nerealna a prameni z neznalosti rozdilnosti mysleni lidi v ruznych castech zemekoule.

Re: tentoraz nesúhlas

ADM | 31.07.2017

Entity ve VesMíru - vaše tvrzení nelze v konečném důledku potvtdit. Jaké "vesmírné entity" by mohly zasahovat na Zemi a proč?

Už jen z principu modelu hierarchie intelektu dle KOB to prostě nedává smysl a dokud nebude k dispozici lepší (přesnější vzhledem k obj. realitě), bude třeba si vystačit s tím který je. Narozdíl od vašeho tvrzení se však o (i např o tento) model hierarchie intelektu lze reálně opřít prakticky každý den, zatímco o tvrzení zásahů nikým neviděných "alienů" nikoliv.

Člověk má pravděpodobně všechno, co potřebuje nejen k přežití ale hlavně k Žití tady na Zemi. Ostatní myšlenky a teze, které odvádějí pozornost do "neznáma" Vesmíru cílí jen na to aby ovce řešili to, co se děje ve vedlejším městě, o kterém je někdo přesvědčil, že existuje (byť bez reálného důkazu), místo toho, aby se zabývali vlasním domem, dvorkem, ulicí...

Re: Re: tentoraz nesúhlas

Tomi | 01.08.2017

Ale tu sa jedna len o zneuzitie...
...
Treba sa zaoberat tym co sa deje tam vonku, pretoze to ma na nas vpliv, ale naprv musime mat upratane u seba...
...
Nemalo by nas to odvadzat od podstaty

Re: Re: tentoraz nesúhlas

Perun | 01.08.2017

Aké entity? Mal som na mysli to, čo sa v náboženstvách nazýva anjeli (bohovia) a démoni, alebo teda dévovia a asurovia v sanskrte.

Ich vplyv je odjakživa zrejmý, ani neviem, či je potrebné to dokazovať, asi ako že tráva je zelená a sneh je studený? A naozaj tupému človeku sa to ani nedá dokázať.

Re: Re: Re: tentoraz nesúhlas

Cico Ciciak | 01.08.2017

> Ich vplyv je odjakživa zrejmý, ani neviem, či je potrebné to dokazovať, asi ako že tráva je zelená a sneh je studený? A naozaj tupému človeku sa to ani nedá dokázať.

Jo, jasne. :DDD


> Mal som na mysli to, čo sa v náboženstvách nazýva anjeli (bohovia) a démoni, alebo teda dévovia a asurovia v sanskrte.

Žeby sa jednalo "iba" o tzv. egregory / kolektívne bio-polia?

Re: Re: Re: Re: tentoraz nesúhlas

Tomi | 01.08.2017

Cico
...
Egregor nieje aniel. A pojem boh je siroky ...
Ved Jezis povedal vi vsetci ste bohovia...
Ten pojem je treba spravne chapat.
...
Anieli co bi bytost maju svoje vlastne biopolia, ako aj ludia... A na to biopole je mozne sa takzvane napojit.
...

Koliktivne biopolia coby egregori su takisto hierarchicky cieze piramidovo usporiadane na 2 smeri k zdrojom.
...
Usporiadanie ide od boha na 2 smeri
A anieli ci demoni su bytosti na hierarchicky vyssej urovni riadenia kazdy na svojej strane a teda aj ich (nimi vytvorene) kolektivne biopolia su v hierarchii riadenia vissie.
....
Jednoduchi priklad ak som katolik a verim cirkvi napajan sa na temny egregor katolickeho nabozenstva , ktory spravuje ,,demmon" ktory sluzi diablovi.
...
Naopak je to s anielmi (straznymi)
...

Re: Re: Re: Re: Re: tentoraz nesúhlas

Cico Ciciak | 02.08.2017

Áno, kľudne to môže byť tak, že tzv. anjeli sú nejaké nám neznáme bytosti/existencie z vyšších sfér Vesmíru, prípadne nad-Vesmíru, atď, lenže zatiaľ k takémuto tvrdeniu nejestvuje žiaden presvedčivý dôkaz a ani to dnes podľa mňa nie je prioritná otázka - ľudstvo má dôležitejšie problémy a takýmto výskumom a inými vecami sa môžme zaoberať až potom, čo vyriešime tieto problémy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: tentoraz nesúhlas

Tomi | 02.08.2017

Cico...
...
Suhlasim...
...
Kazdy sa zaoberame niecim inym.
Rozpletame iny uzlik.
To je dobre.

Re: Re: Re: Re: Re: tentoraz nesúhlas

Perun | 02.08.2017

Katolícka cirkev je príliš komplexný fenomén, než aby sme ho jednoznačne zaradili pod démonický egregor.

Podľa mna sú tam zmiešané vplyvy. Dokonca tie dobré - božské - prevažujú. Taktiež v pravosláví.
Ovela skeptickejší som u mnohých tzv.protestanských cirkví, tam už pri samotnom zrode stáli naozaj zamaskovaní démoni. (ikeď mnohí jednotlivci aj spomedzi protestantov , napr. e.c.a.v., napriek tomu môžu byť autenticky zbožní ludia. )

Rovnako sa nedá tak odsúdiť islam, buddhizmus atd. Práve v rámci týchto velkých systémov a hnutí sa odohrávava najväčší boj medzi anjelmi a démonmi, čo je aj logické, lebo skrze ne je velký vplyv na ludstvo. A jeden z najlepších ukazovatelov je tento: démonský vplyv bude zdôraznovať svoju cirkev ako dobrú, a tie ostatné - konkurenčné - ako zlé. Anjelský bude hladať to dobré vo všetko, rozlišovať na základe nie vonkajšej príslušnosti, ale vnútorných hodnôt.

TO SA TYKA AJ KOB, aj tejto stránky. Lahko sa tu dajú vytriediť nenávistní fanatici, a aj ludia s dobrou vôľou.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: tentoraz nesúhlas

Tomi | 02.08.2017

Perun....
...
Chapem co mi chces povedat a suhlasim... Bolo bi to na diskusiu...
No sud nehajme na Boha.
...
Ja som to pouzil len ako priklad pre pochopenie...
...
Ale dakujem za postreh

Re: tentoraz nesúhlas

jardob | 01.08.2017

Perún,
treba sa nad tým hlbšie a poctivo zamyslieť... Pjakin podáva informácie veľmi zhustene, a preto pôsobia zdanlivo nesúvisle a protichodne. No nič si v povedanom neodporuje.

K biogénnej civilizácii nemožno prejsť skokom. Dejiny sú plynulý proces a skokové zmeny sú spojované s katastrofickými okolnosťami. A to nie je normálny ale havarijný scenár riadenia.
Rozvíjať morálku bez znalostí - smrdí skazou.
Rozvíjať znalosti bez morálky - smrdí skazou.
Jediná cesta je rozvíjať oboje naraz.
PS: Bez technologických znalostí, ako sa ľudstvo zbaví všetkého technosférneho odpadu, ktorý nahromadilo?
PS: Rusko sa zbavilo technicky vyspelých nepriateľov, že by si mohlo dovoliť prestať sa technicky vzdelávať (a nielen technicky...)?

Re: Re: tentoraz nesúhlas

Tomi | 01.08.2017

Jardob...
...
Nie, Rusko si to nemoze dovolit, ani svet... Prave naopak...
...
Ale otazka technologickeho rozvoja je priamo aj nepriamo spojena s rozvojom duchovnym, teda aj mravnym.
...
Cim vyssi mrav/mlralka/svedomie/vedomie, tym vacssie budu moznosti pre technologicky rozvoj, ktory je sice brzdeny GP, ale aj ten je podriadeny bohu...
...
Technologicky rozvoj je teda brzdeny hierarchycky vissim riadenim, ktore presahuje GP.
... S principu nas nemozu pustit dalej, pri sucastnom stave ludstva.
To je ale treba zmenit, aby ludstvo dokazalo prekonat sucasne problemi.

Re: Re: Re: tentoraz nesúhlas

Perun | 01.08.2017

dík za doplnok.

Tak to je: že skutočne kvalitné technologie zámerne neboli rôznym vládam poskytnuté od vyspelejších foriem života. Iba akési odpadky svojho času ževraj nemeckým nacistom a potom aj americkým od nejakých tých vesmírnych kriminálnikov.

Z tohto pohladu by mali logiku aj tie teorie, že kým sovietom (rusom)predsa len nejaké drobty boli potom poskytnuté, tak Západu odobrali aj to málo, čo už mali (vrátane zákazu lietať do vesmíru, už musia len cez rusov).Re: Re: Re: Re: tentoraz nesúhlas

Tomi | 01.08.2017

S tym suhlasim...
...netreba zabudat, ze vsetky vesmirne procesy a ich riadenie je(su) vzajomne previazane... Je to tak ako hovorime...
...
Pozriet sa na to posobenie zhora (s pohladu boha najvyssieho) smerom dole (k sebe) je sice velmi prinosne - nevyhnutne pre pochopenie, ktore je ,,potrebne ako moznost na zmenu".

Cize je potrebne pre vedome osvojnie ,,podvedomich" - mentalnych a dusevnych schopnosti
...
Avsak,.. A to zdoraznujem.
Je potrebne sa na to pozerat tak, ze mi sami si to sposobujeme.
Je teda potrebne sa spytat sam seba.
Co mozem urobyt pre zmenu ja?

Zmenit svoj vnutorny mikrosvet (k lepsiemu) a tak menit svoje okolie - vonkajsi makrosvet.
...
Pozastavit sa a zhodnotit kde som a ako som na tom. Co malo vpliv na to kde a ako na tom som co ma k tomu priviedlo.
A nasledne sa pytat: co sa da robit inak co mozem zmenit a robit lepsie, aby som od seba pozitivne posobil na svoje okolie
..
Cize najprv vybrat brvno zo svojho oka a potom hladat triesku inde...
...
Tak sa otvara cesta aj k technologickemu rozvoju ludstva k cistym energiam atd.
...
Uz len tym ze miesto hadzania odpadkov na zem, ich budem zbierat..
..
K comu prispievam, ked spravim to ci ono?

Re: Re: tentoraz nesúhlas

Perun | 01.08.2017

Je pravda, že bez technických znalostí sa ( Rusko) nemôže dnes zaobísť, aj riskujúc, že ku "kufríku" sa dostane aj nejaký (ruský) vagabund. Inak by mohli dopadnúť ako Tibet či indiáni.

Len proste sa mi to u Pjakina nezdá byť dostatočne zdôraznené , aspoň v tomto vydaní, čo je priorita. A akoby jedinou chybou tej opice bolo, že nemá technické znalosti. Inak to v tých prioritách riadenia v KOB je v podstate dosť dobre rozpísané, teda že najprv treba mať kvalitne spracované (vlastné) vedomie, a až potom môže naozaj zasvätene ovládať aj ten "samopal".

Re: Re: Re: tentoraz nesúhlas

Tomi | 01.08.2017

Mozno, ze to pjakin s nejakeho dovodu ani nemoze urobit...
...
On uz len timito vydeami zasahuje do riadenia glabalneho systemu az az...
...
Pohybuje sa na velmi tenkom lade.

Re: tentoraz nesúhlas

Cico Ciciak | 01.08.2017

> Pritom vesmír je plný rôznych entít, čo sa pletú aj do diania na Zemi...

No skús nejaký presvedčivý dôkaz...

Re: Re: tentoraz nesúhlas

Tomi | 01.08.2017

Opet musim citovat jezisa...
...
Kto potrebuje dokaz, ziadny nedostane.

Re: Re: Re: tentoraz nesúhlas

Cico Ciciak | 02.08.2017

:DDD

Si si istý, že to naozaj povedal skutočný Ísa alebo iba biblický Ježiš.
Alebo mi zase iba napíšeš, že: "Kto potrebuje..."?

Neviem, či si narážal na toto, čo teraz napíšem, ale ak hej, tak súhlasím s tým, že reálny Boh-Tvorca poskytne každému človeku dôkaz adekvátny a ušitý na mieru len jemu osobne a môže sa jednať o hocijaký typ dôkazu, od myšlienky, cez matematický vzorec až po Zjavenie.

Re: Re: Re: Re: tentoraz nesúhlas

Tomi | 02.08.2017

Ano...
Je ako hovoris.
Prave preto sa v biblii zdoraznuje viera v jedineho spravodliveho Boha, ktory vydi vsetko.
...
Prave preto sa zdoraznuje laska k Bohu ako prva priorita.
Prave pre to sa tam zdoraznuje ze to co clovek musi chciet aby poznal pravdu, je pravda a laska k Bohu.
...
viera v Jezisa a jeho ucenie, ktore riesi prave tieto veci o ktorych sa tu diskutuje.
...
Je treba chapat ze bibliu zneuzil GP.
Teda ju pozmenil.
...
Napriklad prikazania ktore zneju:
..
Nepokradnes! Je v originale Nepokradnem.
... Cize sa jedna o mantry (autosugescie)...
...
Ta mala zmena sposobuje ze ludske vedomie sa proti prikazu (zasahovaniu do Vole) brani.
...
V originale je to napriklad:
...
Autosugescie (mantry):

Ja som pan Boh moj a nebudem mat inych bohov okrem mna aby som sa im klanal
...
Nepokradnem.
Nebudem klamat. Alebo ... Napr. Budem cinit pravdu..

Cize je to dobrovolne a kto chce sa tym riadi a vie preco.

V biblii je magycka moc ksb dobre vysvetlena v pribehu.
Su tam aj je pravidla a zakonitosti...
...
Preto hovorim ze tak ako na knizke zalezi aj na citatelovi

Re: tentoraz nesúhlas

Cico Ciciak | 01.08.2017

U teba je už taký folklór, že pochopíš a vyložíš si akosi divne to, čo povedal a myslel V.V. Pjakin. :)))

Chazari

Gb | 31.07.2017

Dobry den, cetl jsem clanky o Chazarske risi a bojem mezi Rusi a Chazari. Pry i putin je chazar? Pry ma skoncit nadvlada chazarskych zidu. Prvni kdo se ma osvobodit maji byt Rusove, je to pravda? Nevite kde sehnat vice informaci i Chazarech. Pry i Rotchildi a Rockefelerovi jsou chazari? OMLUVA ZA GRAMATIKU

Re: Chazari

Hox | 31.07.2017

Podle ovoce poznáte je. Příjde ti ovoce činnosti Putina jako chazarské?

Re: Chazari

Cico Ciciak | 02.08.2017

Hej, je to pravda, včera mi to jeden chazarský rabín vyprával na obede. :)))

Návrat do budoucnosti

Nikdo | 31.07.2017

Poslední otázku co znamená Putinův výrok: „Lidstvo stojí na prahu nového skoku svého vývoje.“ osvětlil odpověď Pjakin vtipně a výstižně na filmu Návrat do budoucnosti. To vyvolává nadšení pro věc, když jsou tendence, že tvořivý potenciál v Ruském světě přestane být brzděn a vlastně doslova se "vrátíme do budoucnosti" taková jaká může být, když přestaneme být o trochu méně zotročeni. Dále tam vidím matrici v tom, že film si žije vlastním životem, kdy GP má plány na naše zotročení, ale stejně se musí přizpůsobit životu, který pokračuje předurčeným směrem.

Odkazy k filmu a k zmiňované aféře:
http://www.fandimefilmu.cz/clanek/9280-navrat-do-budoucnosti-film-ktery-se-nebude-remakovat
http://procproto.cz/tag/de-loreanova-afera/

Re: Návrat do budoucnosti

Tomi | 31.07.2017

Ciastocne suhlasim... No pride mi to trosku zvadzajuce k materialnej stranke.
...
S tym vyvojovim skokom to vidim trosku inac..
...
Putin uz raz hovoril o posuvani sa do novej dimenzie...
...
Majske, biblicke ci ine proroctva podla oficialnej verzie hovoria o konci sveta - to je omyl.
Jedna sa o koniec veku cize zaciatok noveho...
S veku znamenia ryb (byblia ich hodne spomina) do znamenia vodnara.
Podla staro-slovanskej VieRy (poznania)
s presuvame s veku Lisky (klam/lesť) do veku vlka (ktory silne posilni a chore zahubi, ako prorokoval i Jan: on zhromazdi dobru urodu do sypok a zle plevi spali v ohni.)
...
Je to o posilnovani dobreho v nas a ,,paleni" zleho (budovani ludskeho typu psychiky)...
...
Jedna sa o evolucny skok skor v duchovnom zmysle a materialny (technogicky) rozvoj bude len vedlajsi efekt.
...
Podla roznych ,,spiritistov" je vek vodnara (vlka) aj o tom...
...
Tento prechod je spojeny s roznymi socialnymi udslostami (casto brutalnymi) ale aj prirodnymi katastrofami, co suvisi so zmenami na zemi ... jej pohybom v priestore (v galxii, vesmire)...
...
To ma sluzit ako budicek pre tych ktory to preziju...
Aby to nebolo zbytocne...
...
Je to rozsiahle tema.... Fuuu...

Poděkování paní IRENĚ

George Dvořák | 31.07.2017

Týden co týden se těšíme na V. V. Pjakina a my, kteří dostatečně neovládáme ruštinu, spoléháme na překlad paní IRENY. Zašleme jí občas finanční pozornost – má s tím dost práce! Spojení na účty nebo PayPal je zde na stránce v levém sloupci http://leva-net.webnode.cz/videa2/v-pjakin/ Do poznámky uveďte „Pro paní IRENU“

Synergetika

Ján Kuruc janmirokuruc@gmail.com | 30.07.2017

Počul som prednášku fyzika o synergetike, ktorá má vplyv na procesy systémov, ktoré sú schopné vývinu. Ako tieto fyzikálne javy ovplyvňujú globálneho prediktora. Systémy riadené centrálne vedú po náraste chaosu k rozpadu a systémy ako kapitalizmus vedú k nárastu kríz a vojen. Ako vidíte z tohoto hľadiska vývin spoločností, ako sa dajú a čím sa ovládajú?

Re: Synergetika

Přemek | 30.07.2017

Ač se věnuji systémové teorii, u centrálně řízeného systému nevidím žádný implicitní důvod k systémové dezintegraci a chaosu kromě jediného - není splněna podmínka kompetence k řízení. To byl marxistický systém stejně jako to je dnešní kapitalistický systém, který je taktéž řízen centrálně a nekompetentně, ač to má vypadat jako decentralizované řízení a přirozená kompetence.

Re: Re: Synergetika

M.C. | 04.08.2017

No a to úplně stačí.
Když se hlavních řídících funkcí v centrálně řízeném systému chopí nekompetentní lidé, dříve nebo později jde systém do kytek.
Vzhledem k tomu, že ve vyšších vrstvách pyramidy není hlavním kritériem obsazování lidí do funkcí jejich kompetence ale původ(ve smyslu rodinných klanů) a kompetence se dohání podobně jako když komunisté doškolovali dělnické ředitele dosazené do funkcí, tak to rozhodování podle toho vypadá.
Americkou armádu už to naštvalo a proto rukama Trumpa provádí postupnou personální výměnu nepotistických struktur za schopnější kádry. Odstraňované klany se pochopitelně brání a tak je kolem toho kapku povyk.

...koment...

Tomi | 30.07.2017

....
Projekt, ktery bude, opakuji, ... zohlednovat vsetky ty rozdilne svetonazory a politicke orientace...
...
Vse to bylo provedeno Velkolepe, vCas ...
Bolo navrhnute sformovat stat Noveho typu, sjednocujuci vsetky subjekty.
Tyto subjekty *Nejsou Stejnorode*...
...
Jakekoliv rozdeleni - nikdy nebude mír
...
To je to co si uvedomuje a proto navrhuje sjednoceni ... Projekt vyhodny pre vsetkych...
Navrhuje to ProBanderovcom aj ProtiBanderovcom (dobrym aj zlym).
...
.................................
...
Takto sa prebera riadenie (kombinovane). A to vsetkych subjektov (spolocenskych javov) sucasne, bez rozdielu.
Takto sa zaclenuju jednotlive procesy do svojej (globalnej) politiky v sulade s bozim zamerom, teda s ohladom na vsetkych ,,dobrych" aj ,,zlych".
(Zaclenujuci Do Politiky ruskeho (slovanskeho) sveta).
...
Ukazka Bozieho riadenia
...
Pozn.
Slovan(sky) = Prav(o)de Verny clovek zijuci podla Bozich (Za)Konov...
Cestny, Spravodlivi, Pokorny, ... - Kracajuci vo Svetle (neskrivajuci svoje hriechy/omyli)
Milujuci boha a zivot,
Milujuci (respektujuci) vsetko zive aj nezive.
...
Tak ako Boh (prvotny (S)Tvoritel)
...

Re: ...koment...

M.C. | 30.07.2017

Podobný proces běží v Sýrii.
Tam se vláda podporovaná Ruskem snaží mluvit se všemi skupinami islamistů a různými místními bojůvkami, které jsou k domluvě aspoň trochu ochotny a říká jim:
,,Chcete se podílet na řízení Sýrie? Chcete mít vliv na to, jak to v zemi bude vypadat a jakým směrem se bude vyvíjet?
Tak přestaňte bojovat a začněte na řízení země spolupracovat, napřed na místní a oblastní úrovni a od ní se to vyvine dá.
Pokud budete stále válčit proti vládě, na ničem se podílet nebudete, protože v těch malých enklávách se funkční společnost vybudovat nedá(nebo jen na primitivní úrovni) a dříve nebo později budete v boji zabiti a vaše mrtvoly se už nebudou moci podílet vůbec na ničem. Tak si to rozmyslete."
Už mnoho bojovníků se rozmyslelo, mnoho jich ještě zbývá.
Ale rychlost hroucení IS v posledních měsících jim také nasadí brouky do hlav.
Kapitola sama o sobě je svážení různých skupin bojovníků do provincie Idlíb. Nechají je tam povařit ve vlastní šťávě a po vyřešení otázky IS se bude moci vláda a armáda věnovat i jim.

Podobný proces je třeba nastartovat i na Ukrajině, tam bude rozjezd těžší, ale pokračování rychlejší.

Re: Re: ...koment...

No,to není zlý nápad... | 30.07.2017

...Když se jako mudžahídům nelíbí žlutý buldozer, nastoupí do zeleného autobusu směr Idlíb,tak i Poroš,Turčinov i "pletýnková Julča" by se tam nakonec mohly odporoučet,určitě by si tam s ostaními porozuměli...

Re: Re: ...koment...

Tomi | 30.07.2017

Tam uz bezi. Dozrel cas - nastali podmienky a prisla tato iniciativa (impulz).
....
No tento proces je potrebne rozbiehat a podporovat vsade vo svete. Tam kde sme, kade chodime. Podla vedomia a svedomia (chapania - mravnosti) sa zaclenovat do vsetkych procesov.
Podporovat dialog.
Pocuvat a hladat kompromis. -Tym sa zvysuje (vzajomne) chapanie vsetkych zucastnenych procesu (projektu ludstvo) a teda aj mravnost.
(rastie VeDomIe - sVedomie).
...
Kto cini opak, sam si zatvara dvere - vyclenuje sa.
.
povyseny bude ponizeny,
ponizeny (pokorny) bude povyseny.
...
Pokorou (nacuvanim - ucenim sa)
Sa zvysuje chapanie (povysenie).
,,Zyskaniu schopnosti" branit svoje zaujmi v sulade s vesmirnymi (za)konmi. Ktore su dostupne kazdemu cloveku v jeho kulture (v inom obale),
Podla daneho (napr. Kulturou) pohladu na svet (1.p) a teda aj jazyka (pojm. ap.)
..
Pycha vedie vedie k slepote a hluchote.
K nasilnemu presadzovaniu svojich zaujmov na zaklade svojho presvedcenia (ideologie) a vnucovaniu svojej vole ostatnym. (To je mozne sledovat vsade: doma - vo vztahu 2 ludi, zo strany rodicov/ucitelov k detom, Od statu k ludu (rodine), na medzistatnej urovni ale aj nadnarodnej)
...pycha teda vedie k nizkej mravnosti (chapaniu).
Kde koncia argumenty zacinaju urazky.
Kde konci inteligencia zacina agresia. - teda prechod na siestu (najnizsiu prioritu).
...
Toto mozme na globalnej urovni sledovat vsade, vo vsetkych oblastiach zivota na kazdej urovni.
Na ,,mdzistatnej" to mzme sledovat vo vztahu zapadu k vychodu - od USA k Rusku. Kde namyslenost (pycha) statnej elity po ,,vytaztve" v studenej vojne viedla k nasilnemu presadzovaniu svojich zaujmov. Co dnes vedie/vyuziva sa k odpisu (ponizeniu) samotnych USA.
Zatial co Pokorna (mierna) pozicia Ruska zosobnena Putinom vedie k posilovaniu (povyseniu) jeho pozicie.
A teda k stupaniu vedomia zucastnenich tohoto procesu.
..
Este k usa.
Jeho hriechy sa nahromadili az po nebo a Boh sa rozpametal na jeho nepravosti.
Beda ti ,,velky" Babylon.
...
Preto je potrebny dialog, aby sme na to nemuseli prichadzat az takym utrpenim ako napriklad na U-Krajine.


...


Re: Re: ...koment...

Mariet | 30.07.2017

M.C.: jsem rada, ze jste prispechal s tim prikladem Syrie.

Ano, tak to je presne ten dukaz, jak zijete ve svem ideologickem snu o spolupraci na rizeni zeme dle vzoru KSB.
Nesmysl..
Za ticheho souhlasu Ruska si tam USA na severu zeme zridilo 10 vojenskych zakladen....a poctete si komentare v arabstine, jsou tam diskutujici, kteri tvrdi, ze je jich tam uz vice. Takze tak... snete dal o tom, jak rychle se IS hrouti... nehrouti, stehuji se do Evropy, a rozjedou proud krve tam, jak to presne pojmenoval pan Pjakin.

Takze, abychom si to zrekapitulovali: Syrsky president pozadal Rusko o pomoc a vysledek? Rozporcovana Syrie. Zacalo mi svitat, kdyz Rusko nechalo Izrael a USA v Syrii bombardovat, kdy se jim zachtelo..


Re: Re: Re: ...koment...

ludo | 30.07.2017

Zaujímave je, že čokoľvek a akokoľvek
z legokociek(faktov) staviate Mariet,
vždy Vám z toho atómová bomba vyjde :D

Re: Re: Re: Re: ...koment...

Mariet | 31.07.2017

Delejte si ze mne srandu, jak je libo... ale ja pracuji pouze s fakty a v genocidni valce sni jenom ... nemusim to psat, ze...

Re: Re: Re: Re: Re: ...koment...

ludo | 31.07.2017

S krabicou lega vždy prichádza i niekoľko máp,
ukazujúcich čo a ako z neho možno stavať.

Aké máte mapy Mariet Vy?

(..bo lego-kocky máme +- rovnaké.
..teda aspoň tí, čo sú aspoň ako-tak triezvi)

Re: Re: Re: Re: Re: ...koment...

Jura | 31.07.2017

Předřečník se vám jen snažil říci, že vaše "jen pracuji s fakty" je defektní ve smyslu, že výsledek je vždy stejný nezávisle na těch faktech. ....

Svým způsobem jsou tak vaše reakce na cokoliv předprogramované ... a existuje jediný programátor takovýchto defektních reakcí - Globální prediktor.

Jinými slovy jste tak dostala potvrzení mé diagnózy, že jedete ve fašisticko/nacistickém projektu Fjotolf Hansen přesně jak Váš páníček (Globální prediktor) vyžaduje.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...koment...

Mariet | 31.07.2017

Uz jenom tim, ze verejne rozdavas diagnozy na zaklade niceho se prede vsemi ztrapnujes a jak uz jsem psala opakovane, lide co skatulkuji druhe jsou absolutne neschopni spoluprace a uz vubec ne na spolecne bezpecnosti. Mas na to si to uvedomit? Jedes nacvicene fraze a formulace, ktere absolutne neodpovidaji realite.

Nutno Ti priznat, ze v prvni vete uvazujes logicky, nebot ani prace s fakty nezarucuje, ze vysledek bude jim odpovidat, coz uz jsem vysvetlovala taktez opakovane. Pouzila jsem oznaceni "vsivackej lidskej faktor", ktery jsem si pujcila z filmu s Belmondem nazvaneho Bezva finta. Ten je celkove dobrej i na dalsi momenty, jako napr. tak jako on vodil za nos policii, tak vodi za nos politici nas.
Hrajes si tady na chytreho tim, ze jsi jako odhalil, ze ja jsem predprogramovana a jeste dodas, ze existuje jediny programator takovyto defektnich reakci - GP. Opravdu smesne, jestli nevidis nic jineho. Jako byk cervenou barvu...

Je to vylozene pudove chovani, ktere predvadis. Potrebu se prat ci souperit a vyhrat. Ale nemas sanci. Jediny skutecny program, kteremu podlehaji uplne vsichni, jsou vrozene pudy a ti predstavitele GP s nimi vylozene pocitaji a pracuji! Si to zkus odpremyslet. Proto taky prisli s tim rozdelovanim lidi, protoze to je zaruka, ze budou uprednostnovat souperivost nad spolupraci, a takto nebudou schopni jakekoliv spolecne obrany.

Nastudujes si poucky a ted je chces za kazdou cenu na nekom uplatnovat? To je opravdu ubohe. Zadny nacisticky projekt by nemel sanci, kdyby se lide nenechali stahnout do soupereni presne takoveho, jake predvadis zde se mnou. Takto si nacisti zajistovali udavace.......

Re: Re: Re: ...koment...

pacifista | 30.07.2017

Myslím si, že váš úsudek není správný. Vždy je třeba konat v rámci možného a někdy pomaleji jít za svým cílem. Jinak by to také mohlo dopadnout tak, jako s tím slonem v porcelánu.

Re: Re: Re: Re: ...koment...

Mariet | 31.07.2017

Konstatuji overena fakta a o zadny muj usudek nejde. Jednoduse vyhodnocuji.

Putin jede v globalizaci. Kdyz jsem to tady pred nekolika mesici psala, tak to bylo kritizovano a mazano. A dnes je to uz viditelne i Vam, ale najdete pro to omluvu. A proc? Z duvodu prirazenosti. Docela mne zarazi, jak si po tomto jeste mohou Cesi ci Slovaci, potazmo Slovane delat nejake nadeje v tom, ze by nas Rusko zachranovalo. Snete dal o slonovi v porcelanu...

Re: Re: Re: Re: Re: ...koment...

iveta | 31.07.2017

Samozrejme,že vkladáme nádeje do Ruska., ale určite nie v tom zmysle,že nás zachráni., Zachrániť sa musíme len a len MY., T.J. Česi,Slováci., Slovania.A naša nádej vkladaná do Ruska?? No predsa,aby ustáli ten tlak s každej strany,tie prekážky na ceste stať sa Ćlovekom v morálne vyspelej spoločnosti.............

Re: Re: Re: Re: Re: ...koment...

Tomi | 31.07.2017

Samozrejme ze Putin ide v globalizacii.
Vsetci ideme v globalizacii.
Je to objektivny proces, ktoreho nejde nebyt sucastou. Iba ak sa vyclenit a bojovat s veternym mlynom.
...
A Putin viac nez to on to Riadi...
Akoze... Ja neviem ... Teraz, preto ze Putin je ,,napojeny" na inych politikov ci oligarchov atd. ... To ako teraz co?
Ved je to Prezident Ruska, to ako ma co? Sa s nimi teraz nema ,,bavit" bo ... To si ako predstsvujete?
Ja... Toto proste nechapem....
Na toto moje chapanie proste nestaci...
Radsej sa idem este ucit..

Re: Re: Re: ...koment...

Oracle 911 | 31.07.2017

Trump nedávno ohlásil, že ruší podporu 10 tajných základní CIA v ktorých cvičia umiernenú opozíciu t.j. teroristov.
Ohlásil aj to, že prestáva financovať Slobodnú Sýrsku Armádu (FSA).

Staršia správa zas hovorila, že existujú skupiny, ktoré sú/boli ochotné zložiť zbrane a začať rokovať s Assadom. A to je dôsledok ruskej diplomacie.

Takže tí, ktorí nezložia zbrane budú zlikvidovaní tak v Sýrií ako aj na Ukrajiny a ty táraš ZAS nezmysly.

Re: Re: Re: ...koment...

M.C. | 04.08.2017

Nemůžu se zbavit dojmu, že píšete o něčem jiném než já.
Já jsem popisoval drobení řad protivníka cestou dialogu.
Poslední úspěch této metody je odblokování dlouholeté enklávy Ar-Rastan.
http://colonelcassad.livejournal.com/3585996.html
Všimněte si, že dohoda mezi MO RF a islamisty byla uzavřena v Káhiře.
Nikdy jsem pořádně nepochopil, proč ji syrská armáda dávno nezničila, když se dokázala vypořádat s daleko těžšími úkoly. Třeba se to teď dozvíme.

Nevím, jestli budování amerických základen v severní části Sýrie probíhá za tichého souhlasu nebo za hlasitého skřípění zubů, ale všechno má svůj čas. Američané to s Kurdy dělají tak blbě, že si myslím, že jim to spojenectví dlouho nevydrží a žádný proamerický Kurdistán, připravovaný jako Plán B, nebude.
Protože Američané ztratili schopnost přesvědčit o něčem Erdogana nebo na něj zatlačit. Toho teď drží za koule někdo jiný.

Já si v arabštině moc nepočtu. V ruštině, angličtině, v němčině, to by šlo, jakž takž přeluštím i polský nebo ukrajinský text, ale arabština bohužel.
Z pohledu Assáda a Sýrie je lhostejné, jestli se ručníkáři stěhují do Lybie nebo do Evropy. Pro další fungování Sýrie jako státu je důležitá územní celistvost, vnitřní bezpečnost a fungující ekonomika přinášející peníze. Z tohoto pohledu má současná ofenzíva podél Eufratu na jihovýchod k Deir-az-Zoru rozhodující význam, protože na jižní části území byla už odříznuta spojnice s Jordánskem. Poslední enklávu u jordánské hranice prý už Američané začali vyklízet. Bojuje se o oázu Al-Suchna mezi Palmyrou a Deir-az-Zorem. V rukou IS tak za chvíli zbydou jenom obklíčené pouštní a polopouštní oblasti, kde se nacházejí ložiska plynu a ropy. Po odříznutí zásobování bude tento prostor postupně ,,začištěn" a Sýrie zase na mapě začne připomínat Sýrii.
Američané a Kurdové mezitím zřejmě dořeší Rakku a syrské armádě zbyde k dořešení provincie Idlíb.
Severní část zůstane ještě nějaký čas v rukou Kurdů a Američanů, tam se to nedá lámat přes koleno, tam je nutno to nechat vyhnít.
Američané přišli do Iráku aby rozbili moc sunnitů a podpořili šíity a Kurdy. Šíité se už postavili proti nim, Kurdové to zatím neudělali. Ale všeho do času. Pokud se americká politika nezmění, ztratí i tento region. Za trvajícího nepřátelského postoje Turecka nemá samostatná kurdská enkláva na severu Sýrie a Iráku šanci na přežití. Jedině jako federativní nebo konfederativní součást Sýrie řízené Assádem a zaštítěné Ruskem. Bude to ještě nějaký čas trvat, ale nakonec to tak dopadne.

Výsledek ruské pomoci Sýrii je nejlépe vidět při porovnání map ze září 2015 a z července 2017. A ještě není večer.

Re: Re: Re: ...koment...

M.C. | 07.08.2017

Mariet:
Tady je stručný článek o změnách situace v Sýrii za období přímého působení Rusů.
Jsou tam dvě mapy, které nahradí tisíc slov:
http://www.eurasia24.cz/aktualne/item/2529-pohled-do-map-rika-vse-rusko-zachranilo-syrii-osvobozena-uzemi-se-rychle-zvetsuji

Zachycený stav na druhé mapě je týden starý.
Syrská armáda včera dobyla oázu Al Suchna na cestě z Palmýry do Deir-az-Zoru a blíží se k tomuto městu i ze severu podél Eufratu. Už je u města Ma´adan. Z celé severní poloviny území obsazeného IS se stává jeden velký kotel, který bude ofenzívou ze severu na Al Suchnu rozdělen na dva menší.
Jižní část už je de facto kotlem taky, protože za iráckou hranicí jsou jednotky irácké armády a íránských Revolučních gard.
V Idlíbu se řežou různé skupiny islamistů mezi sebou.
Do vítězného konce je ještě daleko, ale je to na dobré cestě.

Re: ...koment...

Mariet | 30.07.2017

Tomi: zohlednovani vsech rozdilnych svetonarozu a politickych orientaci zadny projekt na svete nedokaze a muzes opakovat kolikrat chces sve sneni o tom.

V cele historii lidstva se to nikdy nepovedlo a ani nepovede. Nejde to. Uz byl tady dost dobry projekt socialismus, ale stejne nevydrzel, protoze lidi jsou od prirody chamtivi a jeden druhemu se nadrazuji, s tim nic neudelas.
Lidi se ridi pudy a ne nejakou ideologii. Jak dlouho uz trva krestanstvi? A jaka cast lidstva se temi hodnotami ridi? Dokonce ani sami krestane ne. Porad se nadrazuji a rozdeluji na dobro a zlo, coz je nesmysl, nebot neni jenom svetlo a tma, cela skala odstinu sede mezi tim...
Projekt vhodny pro vsechny rikas? Pro zlodeje i okradane soucasne? Pro line a pracovite soucasne? A zase nelze rozdelovat jenom na lenochy a pracovite, rozhledni se kolem sebe i mezi ty pracovite, jaka je realita.

Vse bylo provedeno velkolepe a vcas? Takova nic nic nerikajici fraze, co kdybys napsal, aspon par veci z toho "vse"? Diky.

Re: Re: ...koment...

Tomi | 30.07.2017

Socializmus v jeho v tedajsej podobe uz s principu nemohol vydrzat.
...
Nic menej zabudate zohladnovat mravnost zucastnenych procesu (systemu).
...
Socik padol, lebo... No mozny je aj takyto pohlad:
Ak bol socik tak dobry, tak preco ludia furt hundrali a vzhliadali k uzastnemu zapadu...?
Nic menej, kazdy system je len odrazom spolocnosti (jej mravnosti).
...
Budte spokojny s tym co mate.
Kto neni spokojny tam kde je a s tym co ma, ten nebude spokojny (stastny) nikde a s nicim.
...
Pozrime sa napriklad do biblie..
Zidia vyslobodeny zo zajatia (egypta)
po odchode neustale somrali na vsetkomozne... Pri prvom skvrknuti brucha sa ako zvieratka chceli vratit do egypta pod panov bicik aby im sa vernu sluzbu hodil drobek zo stola a oni sa nasytili...
Mojzis odysiel a oni si spravili modlu a zacali hirit.
Za to ich Boh nechal bludit v pusti.
...
A co za sociku v post sovietskom priestore...
Ano boli tam nedostatky, ano boli tam moralny aj nemoralny ludia.
No ludia rychlo zabudli na vojnu (okupaciu/zajatie). Ako bolo v tedy za vojny ... Nebol co jest... Sirili sa chrobi... Ludia sa zabijali... Nemali kde byvat v com a cim zakurit, lebo vsetko bolo znicene...
...
Za sociku to nebolo idealne, ale ludia Mali vsetko,... ale oni chceli stale viac boli chamtivy a teda stale nespokojny a tak stale len nedavali a pozerali na zapad, ze tam je dobre...
...tak im Boh dal co chceli
A teraz na zapade a je zase zle, ale za sociku bolo tak a tak...a furt to bolo na hovno a nikde nikdy nic nefungovalo...
A vsetko je na hovno a ide do sraciek...
...
Sak to je zas len o tom
..
Stalin nech bol aky chcel a nech si o nom mysli kto chce co chce, tak faktom je ze bol vodca v daka ktoremu prezili ,,slovanske" kmene.
...
Oni povedia: Stalin bol sialeny masovi vrah (sociopat) atd... A oni tomu proste uveria... Bez kritiky.
Robil cistky a pobil ,,skusenych" generalov - sialenec.
A pytaju sa... Preco to robil? Nie.! .. Sak bol sialeny. ... Ale ak bol taky sialenec tak ako to ze sssr vyhralo? Ved do cistiek sssr padal a potom? Zacalo co?...
Ano... Lietali aj triesky, ale...
A ak bol taky sialeny ako to ze...
Sssr poslalo prveho cloceka do vesmiru...pod jeho vedenim... Ako to? ...
On dal vystahovat krymskych tatarov a pocas cesty nejaky umreli.
- ten zly sialeny Stalin...
Ale ako bol taky krvilacny, tak preco ich stahoval a nezlikvidoval ich na mieste? .... Tak pockat tu nieco nesedi... Uvedomia si to? Nie! Sak to bol blazon a sialeny vrah, tak na co hladat logiku?
....
A potom sa cuduju co tu je a kto im vladne....
Maju co si zasluzia.
...
......
A tvoj komentar je co? Sama negativita... Nijake pochopenie... Same somranie a bedakanie...
Potom aj ten pohlad na,svet a jeho vnimanie (chapanie) podla toho vyzera...
...
Taky clovek ani nemoze vydiet pozityvne zmeny a smerovanie sveta (ludstva) tak povediac... k Bohu.
Ci uz cestou pravdy, lasky.... skrze svedlo, alebo cestou klamu, strachu, beznadeje skrze tmu...
...
A tie fsrby som uz vysvetloval.
Svet je farebny, ale cierna a biela sa nepovazuju za farby, ale su presitenim (cierna) ci jej nedostatkom (biela).
Cierna a biela tak prechadza celim farebnym spektrom.
seda je tiez vzajomny pomer ciernej a bielej, cize ,,tmavost ci svetlost".
...

Re: Re: Re: ...koment...

pacifista | 30.07.2017

Mongolové,kteří kdys přijeli do Ruska(Rusové jim říkali Tataři..),tak ještě za Petra Velikého,kdy byla poražena Zlatá horda ve střední Rusi(zlatá díky kořisti pro níž cestovala i hodně daleko),tak vyráželi z Krymu,který okupovalo Turecko(Osmanská říše)a Tataři byli jejich "5. kolona",tak tito Mongolové resp.Tataři několikrát ročně vyráželi do celé Rusi,včetně dnešní Ukrajiny a části Polska,na tzv.sklízení stepí - odvlékání lidí do otroctví,na celý blízký východ(ročně statisíce až miliony).To ustalo až po porážce Tatarů(Turků) na Krymu.Tam také žilo mnoho nuceně konvertovaných lidí k islámu,kteří se poté navrátili k pravoslaví(většina).Takže počty těch nebo oněch nejsou relevantní.

Re: Re: Re: Re: ...koment...

berkut72 | 01.08.2017

Priatelu, ziadni Mongolovia nikdy Rusko ani slovensko/uhorsko neatakovali. To su zapadne dezinformecie. Viac citaj na Tartaria.sk.
Boli Mogoli, z Mogolskej Tartarie, cize biely slovania. Mongoli nikdy nikde neboli a Dzingischan, je najvacsia loz historie, Povedia ti sami Mongoli v mongolsku, kde nic o nejakej svetovej risi nevedia.

Re: Re: Re: Re: Re: ...koment...

Tomi | 01.08.2017

Berkut...
...
Poznam tu stranku, ale aj to treba brat s rezervou/nadhladom ...
Moze dojst k nepochopeniu a tiez... Aj oni sa mozu mylit...
...
Treba tie informacie porovnavat s inymi zdrojmi...
...
Nic menej ogicialnemu vykladu uplne tiez verit netreba, ale i tam je kus pravdy

Re: Re: Re: ...koment...

Mariet | 31.07.2017

Tomi: Jestlize dokazete rict, ze u mne vidite jen negativitu, tak je to vysledek vaseho rozlisovaciho nastaveni na dobro a zlo. To ale je zcestny pohled, totez jako videt svet cernobile a totalne prehlizet tu jeho barevnostni rozmanitost. V lidskem chovani je to stejne.

Proto vubec neresim Stalina a nikam ho neskatulkuji. Ten clovek udelal pro lidi veci prospesne stejne tak jako neprospesne a ruzne stupne prospechu, vzdy zalezi na pohledu te ktere skupiny a nelze celkove ho bud velebit nebo odsuzovat. Lide nastaveni na tento druh mysleni ( dobro-zlo) to ovsem nemaji sanci priznat.

Proc lide za sociku remcali? Na to je odpoved zcela jednoducha: chteli verit tomu, co jim delalo dobre, a tak naleteli na nalestenou bidu. Uz jsem to psala mnohokrat, ze nejsilnejsi zbrani je lez. Zapadni zeme se nikdy nemely lepe nez my za sociku, protoze jsme nezili na dluzich. A kdyz si srovnate pravni system kapitalisticky a socialisticky, tak ten nas mel vysoko navrch i co do svobod a prav.

Nevim, proc pletete do padu socialismu nejakeho boha... to je uplne mimo.
Socialismus nemohl stihat starost o lidi a zavody ve zbrojeni. Strucne receno Zapad uzbrojil Vychod. A pak uz jen stacilo zblbnout lidi, jak se budou mit lip ( viz Havel a jeho projev 1989) a lidi sli za nim... prece uz kdyz zacala privatizace a rec o cirkevnich restitucich ( viz pisen Karla Kryla, kde zpival... farar vam slibi nebesa a ceka na majetky....), tak muselo byt vsem jasne, ze jde o podvod. A ze se bude brat vetsine a davat mensine. Proste lidi se ridi tim, co se jim rika a ne tim, co vidi. To je problem. A dnes mate jen vymenene sasky, kteri vam rikaji, jak jsou proti privandrovalcum, ale penize pro ne podepisuji, ted mluvim o Zemanovi...

Chcete lepsi svet, ale chcete pritom zit ve lzi a ve frazich, bez konkretniho obsahu. Vira v dobro ci zlo ci nejakeho boha, tim je clovek uz predem odepsan k chaosu. A nemoznosti vladnout ani sam sobe. Ja Vam to ale neberu, jen konstatuji, ze vira je nastroj na rozbijeni lidi. A kazda ideologie je nastroj taktez, neexistuje zadna universalni, ktera by vyhovovala vsem. Neexistuje jednotne pojeti ani pravdy, ani moralky, ani svedomi.

Re: Re: Re: ...koment...

Tony Clifton | 01.08.2017

"Cierna a biela tak prechadza celim farebnym spektrom..."

Ako to?
http://www.karelpacner.cz/?str=hom&id=418&n=pomohli-nemci-sovetske-kosmonautice

„Stalin nech bol aky chcel a nech si o nom mysli kto chce co chce, tak faktom je ze bol vodca v daka ktoremu prezili ,,slovanske" kmene“ Poslední britské jednotky opustily Haifu 14. května 1948 a Židovská národní rada, pod vedením Davida Ben Guriona, vyhlásila v souladu s Plánem OSN na rozdělení OSN, vznik Státu Izrael. Nově vzniklý stát byl bezprostředně uznán americkým prezidentem Harry S. Trumanem, jehož o několik hodin poté následoval sovětský premiér Stalin.

„Ano... Lietali aj triesky, ale...“ Stalin spolu s Hitlerem, kterého hospodářsky a vojensky podporoval, na území SSSR nechal cvičit a formovat německé jednoty, zahájil v září 1939 2. světovou válku, na kterou se tak dlouho připravoval. To je prostě fakt http://www.historieblog.cz/2015/03/stalin-masovy-vrah-s-20-miliony-obeti/ Možná by bylo i vhodné připomenout, že to hodné Rusko, které nás má teď zachránit, po válce okupovalo celou východní Evropu, včetně poloviny Německa...

„Este k usa. Jeho hriechy sa nahromadili az po nebo a Boh sa rozpametal na jeho nepravosti.
Beda ti ,,velky" Babylon.“

Žiješ v Rusku, nebo v Evropě? Rozděluješ na hodné Rusko a Zlé USA a na Evropu nějak zapomínáš?

Re: Re: Re: Re: ...koment...

Tomi | 01.08.2017

Tony...
...
Pani, tak toto su same ,,perli"...
Toto ani nepotrebuje komentar.
Pokracuj.
...
Prosim nedajte mu ban...
...
Toto je dobre, uplne ma odzbrojil.
...
Nemam ako reagovat... Tony vyhral si.

Re: Re: Re: Re: Re: ...koment...

Tony Clifton | 02.08.2017

Dost uboha reakce. Putnik, Tomi, co bude priste?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...koment...

Tomi | 02.08.2017

Tony...
..
A co sa mam hadat?
... Viem ze mas dost informacii na to aby si to videl jasne keby si chcel...
..
Ale ak so mnou nesuhlasis tak fajn ...
Nechcem sa zbytocne hadat a presviedcat ta nebudem.
A mna o inom nepresvedcis... Moj komentar je dostatocnym vyjadrenim mojho ducha a kto je rovnakeho ducha, ten pochopi moj postoj...
...
Proste sa nechcem hadat...
Maj si svoju pravdu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...koment...

Tony Clifton | 02.08.2017

Nemusim s tebou prece vzdycky souhlasit. Predtim jsem te podporil, ted vyjadril nesouhlas, no a? Takhle to prece ma byt. To neznamena, ze bych si te prestal vazit ;)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...koment...

Tomi | 06.08.2017

To nieje o nesuhlase. to je o tom ze ja som ani tak nehodnotil Stalina, ale ludi, ktorym je za tazko rozmyslat.
...
Preto ta reakcia. Pretoze mi pride, ze si mimo moj obraz.
Preto som to vyhodnotil, tak ako som povedal.
...
A samo - nemusime sa na vsetko zhodnut, Asi by sme sa mali obaja nad sebou zamysliet :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...koment...

Tomi | 06.08.2017

Tony
..
Ale som rad za tvoju reakciu, ze si sa neurazil ;)
...
nedal si sa. :)
... ani nevies ako ma to tesi :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...koment...

Tony Clifton | 06.08.2017

Bez ohledu na to, zda zapadám do tvého obrazu, máš můj respekt

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...koment...

Tomi | 06.08.2017

Vsetkych treba respektovat.
Aj tych, ktory sa postavili proti nam.
...
Akoby sme sa od nich lisili, ak by sme boli ako oni.?
...

Re: Re: Re: Re: Re: ...koment...

Tony Clifton | 02.08.2017

Jen skoda, ze jsi ostatni neobohatil o sve znalosti namisto soutezeni. Treba bys mohl napsat neco o sovetskych raketach SS-1 SCUD. Mohl bys napsat neco o obsazeni Peenemunde, o operaci Paperclip nebo o tom, ze konstrukce vsech povalecnych raket vychazela z V-2. Bez Nemcu by mohli na Mesic leda strilet prakem. Vydrancovali vsechny jejich technologie. No a Erenburg to drancovani pojal zase jinak. Hodne Rusko, zle Nemecko a ted USA. S tim uz jdete do prdele

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...koment...

Tomi | 06.08.2017

:D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...koment...

Tony Clifton | 06.08.2017

Asi by sme sa mali obaja nad sebou zamysliet :)

Jo, to by sedělo :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...koment...

Tomi | 06.08.2017

Tony... nieco ti sem dam. Pak i petrimu.
Ozaj spetne som si pozrel to tu...ako sa vola jana cernikova, ak si dobre pametam... I knej to cem dostat... Dufam, ze mi pomozes

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...koment...

Tomi | 06.08.2017

Ahoj mozem sa zapojit?
... skusim vam dat kusok seba - mojho pohladu (jeho cast, ktoru mozem doplnit o ine, ak budete chciet), kedze sa jedna o DVTR tak budem o tom...
moj nazor-pohlad-pocit. bude to asi na dlhsie, tak si skuste najst prosim cas. Dakujem.
...
podla mna, pre plne pochopenie tohoto spolocenskeho javu je dobre rozlisovat - teda hladat rozdieli, ale aj spolocne znaki medzi KSB, DVTR, jej autormi (programatormi), ich propagatormi, vykladatelmi ci nasledovnikmi tohoto ucenia, ... a tak dalej...
...
podla mna niektori privrzenci tohoto ucenia sa pozeraju na toto ucenie nekriticky cim sami seba pripravuju o moznost ho spravne a plne pochopit, - A teda aj ciele (umysli) jej autorov, cize programatorov. Preto je potrebne ich pocuvat (tak ucenie samo, ako aj jej autorov, ci vykladatelov - ako kazdeho - a to najme v tedy, ak ich (jeho) povazujeme za svojich nepriatelov. Aby sme poznali ich (jeho) umysli a plany a vedeli sme sa proti nim branit - Cize v cas a spravne reagovat. (zaclenovat ich koncepciu do tej svojej). aby oni (proframatori) nezaclenili tu nasu.

Rovnako si vsak myslim, ze niektory jeho odporcovia sa nan pozeraju az prilis kriticky.
co je podla mna chyba, pretoze takto sa pripravime o moznost to (ich) pochopit. a teda aj spravne reagovat.
...
Podla mna je Rozporuplne tak samotne ucenie (programatori), ako aj jeho ,,knazi" (vykladatelia) ci nasledovnici (ovecky), alebo aj jeho odporcovia.

Aby teda bolo mozne tieto rozpori pochopit, je dobre pocuvat, citat, zapajat sa (do diskusii) a to primerane a nenutene, aby nas nezablokovali.
...
...
...
a teraz k samotnej koncepcii.
...
Podla mna uz samotny nazov ci DVTR je v rozpore s jej obsahom a s tym co ucia ich ,,svaty knazi" - ti jediny pravi vodcovia (,,riaditelia")
...
nazov hovori o dostatocne vseobecnej teorii riadenia... tu ma napada otazka. - Riadenie coho?
Seba, alebo inych?
...
Tak z velkou zvedavostou (tuzbou objasnit svoju otazku) som ju otvoril a po par stranach som teda vobec nemal pocit, ze je dostatocne vseobecna - teda dostupna kazdemu. - Prave naopak.
Prislo mi ze sa tam az prilis konkretizuje, miesto toho aby sa veci zovseobecnovali (pojmi)...
- zdalo sa mi, ze nepouziva vseobecne - teda kazdemu pochopitelne pojmi.
-to vo mne vyvolalo negativne pociti a emocie... ako to? sak to je uplne inac ako hovoria tam ti... preco to... o co im v skutocnosti ide?
- a tak zo zvedavostou a plny roznych ocakavanie, ktore sa vsak od precitania nazvu zmenili som pokracoval v cetbe s nedvoverou, ktora sa mi neskor potvrdila. ......

dlhi pribeh (cetba) - tu sa teda pozastavim.
...
...
...
Moj nazor - pohlad - pocit, ktory som nadobudol na zaklade svojich osobnych teoretickych znalosti a praktickych skusenosti z kazdodenneho zivota obycajneho cloveka je takito
...
Kedze jeden pojem moze mat mnoho vyznamov a mnoho pohladov na ne.
teda dvaja rozny ludia budu mat na jednu a tu istu vec iny pohlad (cast objektivneho pohladu).
co znamena, ze aby sa dokazali pochopit a nasjt sulad je potrebne, aby spolu komunikovali a snazili sa pozriet na vec ocami toho druheho. - tym sa vzajomne obohatia - pochopia...

- kto nechce jednat, sam ukazuje o co mu ide. cize sa odstavi od spoluriadenia procesu a ten ide dalej mimo neho a negativne vpliva na toho, kto nieco odmietol. je to ako zavret oci a mysliet si ze taraz som neviditelny, alebo zavret oci a mysliet si, ze to na co som sa pozeral, tak prestane existovat. - Neprestane, ale bude to mat na mna vpliv, ktory si vsak nebudem uvedomovat (vidiet ho) - cize inymi slovami sa odstavim od spoluriadenia tohoto procesu. Ale nie riadenia. Riadenie je len iluzia.
...
Teda uz len z dovodu, ze kazdy sme iny, cize mame svoj vlastny/osobity a jedinecny pohlad na svet a teda aj svoju vlastnu Koncepciu spolocenskej bezpecnosti, cize aj vlastny pojmovi aparat, ktory si buduje kazdy sam v pribehu svojho kazdodenneho zivota (skusenosti).

- teda uz len preto je podla mojho nazoru a pocitu vnucovanie DVTR ci KSB nezmyselne, ak su jej/ich ciele pravdive, pretoze aj ked budu vsetci pouzivat rovnake pojmi, tak pohlad na ne (ich chapanie) bude u kazdeho cloveka iny a DVTR teta ide sama proti sebe ... - Obsah svedci proti deklarovanemu cielu v nazve, ktory sa vo svetle samotnej DVTR javi byt falosny s dovodov, ktore uvadza v celom texte...
Tak isto idu proti sebe aj vsetci co to hltaju slovo za slovom, bez kritickeho myslenia (akoby to bol nieco svate a nedotknutelne).

Tiez sa teda Jedna aj o nepochopenie samotnych prac vp sssr a ich programatorov - autorov, ktory takto odhaluju svoje prave umysli a skutocne ciele. S ich strany tu teda mame jasny zamer o ovladnutie sveta (ludstva) a jeho riadenie.
cize sa nejedna o ciel riadenia seba sameho a svojich mislienok ci emocii, ako sa moze zdat, ale o riadenie spolo-cnosti.
...
nasilne (psychicky) vnucovanie svojej koncepcie niekomu inemu je teda snaha pripravit ho o jeho vlastnu konceptualnu samostatnost s cielom zMOCnit sa riadenia inych, - tych ktory tuto koncepciu - pohlad na svet - primu zasvoju vlastnu.
Pretoze, uz sa nepozeraju na svet svojimi vlastnymi ocami, ale ocami programatorov prac VP sssr. tym im davaju moc nad svojim zivotom a posilnuju ich svojou energiu ... - presadzovanim tejto koncepcie v spolocnosti za aku kolvek cenu, - ako mozme vidiet na niektorych veboch, kde sa upravuje (maze) diskusia, tak aby vysledny obraz zapadol do mozajky KSB a jej programatorov.
Kazdy argument, ktory na nich (nasledovnikov a propagatorov) vrha zle svetlo a oni nan nevedia reagovat, pretoze ho nedokazu pochopit a reagovat, tak je zmazany...
alebo nieco nechaju, skritizuju to a potom mazu odpovede. - zautocia a nedaju moznost sa branit.

Zneuzivaju pravo-moc.
-inymi slovami: pod vsemoznymi zamienkami likviduju nepohodlnych a este to obhajuju... a su na to hrdy.
-Hovoria: Pocuvajte nas. Ale sami pocuvat nechcu.
-Hovoria: ucte sa nas pojmovi aparat a nasu koncepciu, ale sami sa iny aparat a koncepciu ucit nechcu.
...
...
...
Staci si to precitat, alebo si ich vypocut a skusit im dat nejaku otazku - odporucam.
...
...
teraz k nasledovnikom a propagatorom (vyveskam - bilboardom)... k falosnym prorokom a ucitelom.
...
Neustale to vnucuju a zaroven hovoria o moci... Tym ludom beru ich samostatnost - aby bolo mozne ich subjektivne riadit. - zyskat iluziu riadenia, kedze jediny je Boh stvoritel, kto riadi.
a bez ohladu na to ci to robi vedome, alebo nevedome, tak na to doplati (asi im este nestacilo) - no nech si chlapci pockaju na Boha a jeho spravodlivost - on im iba dava cas na zmenu (prehodnotenie).!
..
Ak by to nebolo tak... Tak by ani oni ani ksb nepouzivali slovo idiot, aj ked je to ,,fakt"...
Pretoze, bud budem niekoho povazovat za Mysliaceho cloveka a budem sa aj nepriek urazkam s jeho strany, s nim snazit jednat, alebo ho budem povazovat za idiota - teda nesvojpravneho blazna, za ktoreho mam pravo rozhodovat - a tak s nim jednat nebudem - co aj robia.
oboje naraz nejde...
...
uz len to vyjadrovanie a posobenie hovori samo za seba - o skutocnych (vnutornych) cieloch. nie o tych o ktorych hovori(a) (vonkajsie).
... - a toto iste plati aj o inych s ich radov. staci si pozriet tie ich diskusie, ci skusit sa zapojit. - odporucam.
...
Napriklad aj tym ako hovori, aby sa Ludia orientovali na Putina... ja sa na neho orientujem a sledujem ako Putin jedna, ako posoby, ako hovori, ako kona (pracuje)...
- A medzi nim a pjakinom nenachadzam zhodu.
Putin nikoho neuraza, nikoho nenazyva nepriatelom, neuzatvara sa pred svetom, ale naopak sa snazi jednat a to zdoraznujem bez urazok. nic nehodnoti dopredu, ale caka ako sa sytuacia vyvinie a podla toho jedna... jeho slova a skutky sa zhoduju,
...- ale toto vsetko sa neda povedat o mnohych tych, ktory sa s nim snazia spojit svoje meno a skutky, tak ako to spravila napriklad falosna cirkev s pravym Kristom. - cize ho svojim jednanim diskredituju (co sa im az tak dobre nedari).
...
...
...
aby som to zhrnul.
...
cielom KSB je podla mojho subjektivneho pohladu na objektivnu realitu

1, udrzanie si, ci zyskanie (iluzie) moci pre jej programatorov - presvedcenim jej nasledovnikov o moznosti subjektivneho riadenia objektyvnych procesov a socialnych supersystemov - cize budovanie kadrovej zakladne buducich ,,(samo)vladcov" sveta a katov samotneho Ruska.

2, Posilnenie Ruska pomocou KSB (co sa uz stalo) a jej nasledne nasilne vnucovanie celemu svetu, co sa podla samotnej KSB nakoniec obrati proti jej presadzovatelom a aj proti rusku a putinovi s ktorym sa tu svoju KSB snazia spojit a tak ho (ich) diskreditovat.

3, Rozsirenie vp sssr medzi ludi, presviedcanim ich, ze takto budu samostany, ze ked sa budu pozerat na svet ocami KSB a DVTR, tak budu vsetkemu ,,rozumiet a chapat"
V skutocnosti sa tak stanu nesamostatny a lahko ovladatelny, pretoze tyto ludia uz nemaju svoj vlastny nazor/pohlad na svet, ale pozeraju sa na svet ocami programatorov DVTR a KSB, ktory takto posilnia svoj egregor o ich energiu. (budu pracovat v ich zaujme - nie vo svojom).
- preberanim KSB slovo za slovom - nekriticky.

- takto sa ten ich ,,GP"snazi zaclenit politiku Vladimira Putina do tej svojej.

zatial co sa oni zaoberaju planmi GP ... napr. prenasanim centier riadenia atd napr do Ciny. GP pracuje a zaclenuje ich do svojej politiky.
---- preto im unika, ze centrum riadenia sa v skutocnosti presuva do Ruska a cielom KSB a DVTR je Ovladnutie Ruska z jeho vnutra, po tom co sa zbavia Putina a jeho pravich pomocnikov.

Teda vytvorenie Buducej kadrovej zakladne podla DVTR a KSB, pomocou ktorej si myslia, ze budu aj v buducnosti ovladat svet.

- Vytvorenie presvedcenia, ze buduce vytazstvo Ruska v Globalnej arene a presadenie KSB a DVTR bude aj porazkou GP, co sa im uz vela krat v historii podarilo.
...
...
...
...
...
...No nachadzam jeden jediny prvok ktory existuje vo vsetkych knihach a kulturach pod roznymi menami (pojmami). aj v ksb
,
tym prvkom je Boh... jediny (riaditel) a pravy, BOH, ktory, ako hovorite: .. vsetko drzi, ktory vsetko vie, vsetko vidi, JE vsade -Vo vsetkom a v kazdom z NAS.
...
preto pozna nase umysli a vidi co vidime mi.
Preto navrhujem, aby sme sa zacali na svet pozerat OCAMI BOHA. a nie s pohladu GP, DVTR, BIBLIE, KORANU a tak sa zaclenili do Bozej politiky (zameru).
a nie do koncepcie cudzej, na mieru usitej, podla potrieb jej programatora. Jediny dobry programator je Boh, preto je treba byť ním.
...
to neznamena, ze vizivam k ignoracii napr. GP, DVTR, BIBLIE, KORANU, alebo ignoracii cohokolvek, ci kohokolvek ineho.

chcem tym povedat pravy opak.
...
Citajte, ako chcete, citajte co chcete,
pocuvajte (aj jeden druheho).
ak nechcete necitajte - co vas neoslovi... podla svojej vole, svojho mravu, ci svedomia a vlestne vedomia.

-Ale pouzivajte svoj vlastny pojmovi aparat, svoju vlstnu koncepciu -

Ale Nehovorte, ze ta vasa je lepsia ako ina... - Vsetki su rovnako dobre. Viberte si ktoru chcete.

Neodmietajte co povazujete za zle, Ved ak je to zle, tak ako sa chcete branit, ked o svojom nepriatelovi nebudete nic vediet, Pretoze ste sa sami pripravili o jeho plani.
Ak ich nebudete poznat a budete ho ignorovat, tak bude pracovat proti vam, ... a ani o tom nebudete vediet.

Pocuvajte ho, nechajte nech sa prejavi - sledujte ho - sam vam prezradi co sa chysta urobit, ake su jeho dalsie plany. Nepripravte sa o ne.
Inak vas nepriatel pride, ked to nebudete cakat a udrie tam, kde bi vas to ani vo sne nenapadlo, pretoze ste nevedeli, co na vas chysta.
...
Vyvarujte sa domnelim nepriatelom.

Partneri sme.
...
tieto texty su dane s hierarchicky vyssieho riadenia daleko presahujuceho ramec GP, a preto je akekolvek nakladanie s nimi dobrovolne. Podla mravu kazdeho zucastneneho.
...
tieto texty su skopirovane a budu zverejnene aj na inych strankach.
v pripade ich vymazania ci menenia obsahu ci vyznamu jednotlivich prvkov (pojmov) - podla vlastneho kontextu ci pre vlastnu potrebu. - teda nie spoloc-nu(censku) potrebu v rozpore s Bozim zamerom sa obsah obrati a bude sluzit v neprospech
toho kto chcel zneuzit svoje moznosti a schopnosti - moc ktoru mu dal boh bude. A s casovim odstupom bude nalezite presvedceny o chybnosti tekehoto konania. - co bude trpko lutovat.
... kto neveri, nech to skusi a caka co pride.
..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ...koment...

Tomi | 07.08.2017

KSB zozobnena zaznobinom ci pjakinom je urcity svetonazor, (1.p)
...
ide o to: Pjakin co by ,,prorok" robi reklamu, tak ze predpovie co sa stane ci sa moze stat a ludia, ktory to vidia su s toho ,,paf" a tak zacinaju ,zrat" kazde jeho slo, kedze to vsetko znie dost pravdivo a logicky... Tak ho maju za autoritu (vodcu), ktoreho poniektory zacnu nasledovat a to bez premyslania nad tym co vravi a hladanim rozporov a ich vysvetlenia, nie vsetky rozpori sa nimi aj ukazu byt. No niektore ostanu.
...
Jedna sa len o urcity svetonazor (koncepciu), ktory sleduje nejaky ciel.
Aky?
...
No podla mna ide o to: presvedcit ludi, ze ked budu preberat ich koncepciu (pohlad na svet), tak budu ,,ako Pjakin" - vsetko chapata a vsetkemu rozumiet...
...
Preto pjakin neustale opakuje, ze je potrebne ucit sa *ich* KSB, pre konceptualnu samostatnost a ze ked sa budeme pozerat na svet ocami KSB a DVTR, ze tak vsetko pochopime.
Vskutocnosti sa tak budume pozerat na svet (ich) ocami.
Teda ocami programatorov KSB a DVTR.
Inymi slovami, tak stratime svoj vlastny sveto -nazor (pohlad), kedze sa budeme pozerat na svet nie svojimi, ale ich ocami (dvtr a ksb). Cize nas budu moct lahko ovladat na (1.p).
....
To o co im ide je moc. Ovladnutie a riadenie sveta podla seba. ...
...
Preto taketo nazory cenzuruju (co je 6.p), pretoze tieto rozpory nedokzu adekvatne vysvetlit bez toho aby prezradili svoj skutocny ciel.
...
Jednoducho nemaju na to ziadny argument, pretoze hovorit majte svoj vlastny nazor a pohlad - buddte konceptualne samostatny a zaroven vnucovat svoj pohlad na svet je rozpor, ktoreho vysvetleniu sa uz s principu musia vihnut aby ich prave umysli zostali skryte.
...
Takto sa vela ludi nevedome, mysßiac si ze sa stavaju konceptalne samostatny zaclenuju do ich koncepcie a prichadzaju o svoju vlastnu.
...
Kedze sa povazuju za nieco viac, co nikto z nich nijak neskryva.
Ved hovoria mi sme ty jediny pravi, mi vieme vsetko najlepsie.

Nasa koncepcia je nadradena ostatnym. Cize sa citia byt nadradeny (poviseny) a tak nepochybuju o svojej pravde, ktoru sa snazia vnutit celeme svetu s cirlom ho riadit (manipulovat)
...
A kedze su taky dokonali, tak nam podla seba a svojho chapania maju pravo diktovat svoju volu, kedze oni maju vzdy pravdu (dokonali)
...
Cize sa povazuju za prof. elitu a mi ostatny sme podla nich iba nevedome a nemysliace ovce (dav)...
Co nijak neskryvaju ani oni ani dvtr ani ksb. Cize tu mame davo-elitarizmus ako systomovi prvok ksb (hermetizmus).
...
No a nasledovnici tohoto ucenia - ako cez kopirku Pjakina - prebrali jeho (ich) kncepciu a pohlad. No a teraz brania zaujmi okupanta - (Ich mysle a srdca)

Re: Re: Re: Re: ...koment...

Sugar | 03.08.2017

1. Proč a za jakých podmínek Stalin podpořil vznik státu Izrael? Když víme, že si plně uvědomoval funkci židovstva?
2. Pokud vytrhneme pakt R-M z kontextu doby a jaké mezinárodní smlouvy mu předcházeli, pak vidíme neadekvátní pohled na situaci, ale to již doufám jsme za tuto úroveň postoupili, nebo?

Re: Re: Re: Re: Re: ...koment...

Tony Clifton | 03.08.2017

Bez pomoci Moskvy a jejích satelitů by Izrael nebyl mohl přežít, David Ben Gurion. Zajímavé je, co se stalo v předvečer Stalinovy smrti, Moskva totiž v ten den přerušila diplomatické styky s Tel Avivem a druhý den již Stalin umírá.

V takzvaném předválečném období Sovětský svaz anektuje Besarábii a Bukovinu, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, napadl Finsko a později i Polsko, o jehož dělení nerozhodoval Hitler, ale Stalin v Kremlu. Polsko mělo z pohledu celkového počtu obyvatel nejvíce obětí 2. světové války, ve které ztratilo 17 % svého předválečného obyvatelstva, což činilo přes šest milionů lidí. Celkově ve 2. světové válce zemřelo více než 72 miliónů lidí a z toho 47 miliónů civilistů, po válce zůstalo 35 miliónů invalidů a 20 miliónů sirotků. To byla cena za něčí touhu po moci a světovou revoluci… Stalin v předválečném Sovětském svazu i za pomoci Německa, vybudoval nejmohutnější válečný průmysl na světě a připravoval svou armádu i stát ke zničení západní civilizace. Už v červnu 1939, předvídal Trockij, že Hitler udeří na Západ a Stalin že toho využije. Tím se stal pro Stalina už zcela nepohodlným a v únoru 1940 na něj byl spáchán první atentát.

Hospodářská a vojenská spolupráce SSSR a Německa probíhala již od roku 1922, na základě smlouvy z Rapallu. Zajímavá byla třeba reakce Stalina na varování Litvinova, který psal Stalinovi ohledně uzavřené hospodářské smlouvy z dubna 1935 a poskytnutého úvěru z června 1935 ve výši 500 miliónů marek, že tím Sovětský svaz podporuje nacistické Německo a na to mu Stalin odpověděl: "dojednat úvěr".

Re: Re: ...koment...

Tomi | 30.07.2017

Mariet...
....
Ja ziadne KSB nepresadzujem, ani bibliu ani koran ani vychodne ucenia ani védy ani vedu ani nic ine... Ja to citam... Rozsirujem si pohlad, chapanie a slovnu zasobu ... Nacuvanim, ale tiez kritikou... Ale nikomu to nevnucujem, ...kto chce nech sa uci co chce a kedy chce... Tak ako chce on sam.
...
Ja suhlasim s Pjakinovim hodnotenim a predpovedami...
Je to mudry clovek a treba ho pocuvat ako kazdeho....
...
Ale nesuhlasim s tym ze je nutne nieco citat a ze nieco je iba tam a tam.
..
Kto chce nech cita, nech si vybere knihu aku chce... Da sa stiahnut aj z darma vsetko mozne, da sa pozicat, kupit. Daju sa pozerat vydea, pocuvat audio knihy... Je mozne ist a zit podla svojho najlepsieho vdedomia a svedomia ... a tak sa ucit v bozej skole...
Ako sa pise v starom zakone.
...
Ja nehovorim hladajte len tam a tam - len tam to je...
Ale hovorim, hladajte vsade, hladajte v sebe.
....
V dobrych rukach je kazda kniha cestou ku spase. Taky clovek ani knizku nepotrebuje, pretoze ho uci sam Boh, ktory ho vedie k sebe. (k vedomiu)
...
Ale v zlych rukach je kazda knizka cestou do pekla. Takemu cloveku ani vsetky znalosti stacit nebudu, ... pretoze jeho kroky, vedie Diabol, ktory ho vedie do zahuby (nevedomia)

Re: Re: Re: ...koment...

Tomi | 30.07.2017

Mariet
...
To s tym ze prislo Rusko a syria je rozporcovana...
Tak to je absolutna loz, neviem ci vies co hovoris, alebo len s fustracie zo zivota opakujes nejake ,,beznadejne" frazy, ale toto... Toto je klamstvo.
...
Keby Rusko neprislo Syria by uz bola rozporcovana...
Co bolo pred tym? Bolo to Rusko kto organizoval arabsku jar? Bolo to Rusko, ktore demokraticky zhadzovalo humanktarne bombi na ludi, mesta, infrastrukturu? ...
Ked Rusko prislo do syrie a to na pozvanie legitimnej vlady, tak syria uz prakticky neexistovala a teraz?
Sytuacia je uplne inde... Ludia sa vracaju domov a zacinaju od znova, krajina je postupne oslobodzovana...
...
A k tomu, ze Rusko sa len tak pozeralo na ostrelovanie Syrie od Usa a Izraelu... To ako mali ist do jadroveho konfliktu?
Salies? A tie zostrelene(stratene) tomahavky su co?...
A diplomaticka odpoved, ktora viedla k posunu a zlepseniu pozicie na vyssich prioritach bez zbytocneho krviprelievania (prikladania do ohna) - to bolo co? Keby sa Rusko nechalo hnet vyprovokovat, tak by sme tu neboli...
Hento su proste nepokryte klamstva.
...
Toto je proste vysledok nizkej moralky nic ine... Strach a beznadej, nic pozitivne

Dakujem

Tomi | 30.07.2017

...

Přidat nový příspěvek