Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 24.4.2017 - Volby ve Francii

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 24.4.2017 - Volby ve Francii

28.4.2017

 

youtube.com/watch?v=wT5T54WtvfM

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 24.04.2017.srt (73061)

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 24.04.2017.doc (106496)

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den. 24.04.2017

Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

00:00:15

Samozřejmě, že se všichni zajímají o volby, které včera proběhly ve Francii,

ale vy jste před nimi, Valeriji Viktoroviči říkal,

že z vašeho hlediska je jejich favoritem Fillon a Le Penová je pouze ledoborcem, který mu razí cestu. Avšak výsledky včerejšího prvního kola jsou zcela jiné.

 

Ne, absolutně s vámi nesouhlasím. Problém je v tom, že o tom je možné říci hodně, nebo neříci nic. Já jsem vždy tvrdil, že Le Penová nevyhraje a ona také v těchto volbách nevyhrála, nehledě na to, že získala celkem hodně hlasů. Vlastně více než celkem hodně, je třeba poukázat na to, že dlouhou dobu byla dokonce v čele. A mluvilo se o tom, že získala 30% hlasů i více, než jen těch 23%, které oznámili. Já jsem ale říkal, že nevyhraje. A když jsem mluvil o tom, že…

- Vy jste řekl favorit,

- ne já jsem řekl, že k vítězství připravují Francoise Fillona.

A v této souvislosti je v podstatě nutné si vzpomenout na to, co jsme říkali. Já jsem o těch volbách moc nemluvil, ale vše co jsem řekl, se vyplnilo téměř s matematickou přesností. Prakticky všechno.

 

A já jsem mluvil o tom, zaprvé, to bylo úplně na počátku těch voleb, kdy byli teprve ohlášeni jejich kandidáti, tehdy jsem řekl, že tyto volby jsou pouze relativně volby francouzské, a že ve skutečnosti to, co se bude dít ve Francii, je přímo závislé na politické situaci v USA. A že jestliže v USA jsme měli dva konkrétní kandidáty, o kterých jsme zcela konkrétně říkali, že Clintonová zastupuje státní elitu a Trump zase globalisty, tak s ohledem na všechny francouzské kandidáty, a to bez výjimky, se to tak kategoricky tvrdit nedá. Mluvil jsem o tom, že jakýkoliv z těchto kandidátů může být v určitém okamžiku globalisty podchycen a vynesen k moci, jak se jim to bude hodit s ohledem na konkrétní politickou situaci. Ale cožpak se to týká politické situace ve Francii? Ne. V USA! Rozložení sil tam určuje rozložení sil ve Francii. Potom se ještě k té Francii vrátíme.

 

Teď je ovšem nezbytné, velice nutné si ujasnit, jaké to rozložení sil v USA vlastně je.

 

V USA boj státní elity s globalisty dospěl až k tomu, že aby byla podpora, tedy spíše pozornost státní elity a její úsilí přesměrováno z procesů svržení Trumpa na jeho podporu, bylo nutné provést ten raketový útok na Sýrii, a potom jako krycí manévr rozvířit tu korejskou krizi. A když říkám, že korejská krize má sloužit jako krytí, tak si přece povšimněte, jak to tam vždy probíhalo. Vždyť je to teď na chlup stejné, a všechno jede i teď podle stejného algoritmu. Napřed se rozeznějí bojové bubny, div že nezačíná válka, a potom to všechno pomalu utichá a nakonec se to podle odladěného schématu uklidní.

 

Mluvil jsem o tom, že ten raketový útok na Sýrii je analogický letu Mathiase Rusta. Někteří kolegové si však mezi nimi udělali přímo rovnítko. Jenže my v dané situaci mluvíme o metodologii, o vypracování technologie na zlikvidování odporu. A ta technologie Mathiase Rusta se od technologie raketového útoku liší. V případě Mathiase Rusta to bylo realizováno přímo, veškeré obyvatelstvo bylo do toho tyjátru zataženo. Všem předhazovali generály, kteří nedokázali splnit uložený úkol, a to nehledě na to, že jim k tomu vlast poskytla vše potřebné. „Proto je všechny odvolám!“ A lidé je v tom podpořili. Ale cožpak v USA je ta situace stejná? Ne.

 

Trump říká: „My jsme svůj úkol splnili, jsme chlapíci, vše jde přímo skvěle.“ Takže před veřejností je všechny plně podržel a dav ho v tom přece podporuje. Jak by teď mohl v takových podmínkách veřejně začít ty generály odvolávat? Co jsem o tom říkal? Že ty generály odvolávat veřejně nebude. Sami mezi sebou dobře znají výsledky toho útoku. Velmi dobře. Mohou tvrdit, že doletělo 58 raket, nebo 57. Přitom jsem ale neviděl, že by Američané zveřejnili alespoň nějaký záběr z toho útoku. I kdyby se mělo jednat alespoň o následky toho útoku. Zveřejnily je jiné státy, ale nikde není vidět, že by tam dopadlo 57 raket, na to letiště. Nejvíc, co jsem viděl, jich mělo být 44. Ale byly to pouhé vyznačené kroužky, reálně tam bylo možno najít stopy tak deseti, no možná ještě nějakých šesti. Zbytek nebylo nic jiného než kroužky. Já taky mohu nakreslit pár kroužků. Proč by jich neudělali 57? Prostě nenašli, kam by ty další kroužky mohli ještě vrazit.

 

Podstata je tedy následující. Bylo zapotřebí velení postavit před fakta:

Vy požadujete konfrontaci s celým světem, chcete konfrontaci s Ruskem, chcete dál být světovým četníkem. Vidíte teď, jaké jsou následky? Jsme snad připraveni pokračovat v této politice? Ne! To davu můžeme bez problémů namlouvat, že Amerika je veliká. Já vám ale tvrdím, že velikou je třeba ji znovu udělat, abychom opravdu byli takoví. A ty, kteří teď chtějí rozpoutat válku, odstraním, protože nám překáží v obnově armády, když její zdroje vyhazují na takové jalové útoky a vyvolávají zahraničněpolitické konfrontace! K čemu nám to je? Musíme armádu postavit zase na nohy, navýšit financování, vrhnout se na vědeckovýzkumné práce, potřebujeme techniku. Stojí před námi obrovský kus práce, abychom obnovili naši armádu. Teď nemáme čas na to, abychom se přetlačovali s celým světem. Proto teď všichni podpoříte navýšení financování a ti, kteří si stále mají chuť něco dokazovat, ti teď viděli výsledek. Rusko ani okem nemrklo. Žádný dojem jsme na něj neudělali ani v roce 2013, když jsme vystřelili balistické rakety, které do cíle nedoletěly. A nakonec nám nezbylo, než se vymluvit na Izrael. A teď? Putin není Medvěděv, ten nám svou zemi k nohám nesloží. A proč jen Putin? Celý svět se změnil. Nemáme dost sil, musíme se tedy nějak dát do kupy. A proto se zbavíme těch generálů, kteří to nedokážou pochopit.“

 

Bylo zapotřebí uvnitř generality vyvolat určitou náladu, aby se daly provést čistky. To je ta technologie. Mathias Rust je v daném situaci příkladem pro navození situace, za které bude možné provést kádrové čistky. To je shodná podstata, a ne že by to bylo úplně stejné. Trump je ve velice těžké situaci. Díky té konfrontaci je tam katastrofální napětí. No a teď do toho ty francouzské volby. Kdo bude mít na starosti ty volby? Samozřejmě že státní department USA. Tvrdí nám, že tam Tillerson udělal čistku. Koho odstranil? Pouze ty nahoře. A noví šéfové musí spolupracovat se starým aparátem. Pamatujte se, co se dělo na první Tillersonově schůzce s Lavrovem? Nenechali ho nic říct před kamerami. Nezamluvili mu hotel, když přijel na to setkání ministrů zahraničí G20, chápete? Úřednický aparát mu tak dával najevo, kdo je kdo. Takže všichni šéfové, které jmenoval Tillerson místo těch propuštěných, se střetli se stejným aparátem. A překonávání jeho odporu jim zabírá čas, aby ten aparát zpacifikovali natolik, že by nepokračoval ve svých podrazech, kde jen může, což v USA není vůbec nic těžkého.

 

Tam je přece konvenční společnost, kde je neustále zapotřebí chovat se politicky korektně. Jestliže snad nejste dost politicky korektní, jste vyřízeni. Když tam nějaké sedmdesátileté děvče prohlásí, že ten člověk ji obtěžoval, neboť na ni hleděl více než 10 sekund, což ji vyvedlo z míry, je vymalováno - sexuální harašení. Chápete? A kariéra je v troskách, z potíží nevyjdete! Musí tedy nejprve navodit jinou pracovní atmosféru. Tady je v souvislosti s tím nutné pracovat takovým způsobem, aby to v aparátu nevyvolávalo napětí. A na co je zaměřena práce toho aparátu s ohledem na prezidentské volby ve Francii? Je zaměřena na dosazení toho jejich Macrona.

 

Nám je přece úplně jedno, jestli tam bude Macron, Fillon, Le Penová!“

 

Mám na mysli globalisty. Jaký je v tom rozdíl? Jestliže převezmeme řízení USA do svých rukou, bude ten Macron stejně pracovat pro nás, žádný problém. A potom ho třeba vyměníme.“ Ta situace přece vypadala následovně. Proč globalisté vsadili na Fillona? Jakého zaměstnance byste si najali raději? Takového, kterému byste museli říkat: „Tady nakresli čáru. Nakreslil? Tak, teď ji nakresli i tady, potom tam…“ A takto byste museli dohlížet na každý jeho úkon? Protože on v podstatě není k té práci způsobilý. A to je Macron. Je v tomto ohledu absolutně nezpůsobilý. Přitom máte k dispozici i jiného pracovníka, kterému vytyčíte objem práce, a on se do ní pustí bez vašeho vnějšího dozorování. Potom vám poreferuje, co je hotovo a vy jen zkontrolujete kvalitu: Tady se ti moc nepovedlo, tady jsi to zařídil skvěle…“ A to je Fillon.

 

Z hlediska řízení byl tím nejprofesionálnějším prezidentským kandidátem. Takže globalisté tedy upřednostnili Fillona, a podle toho také jednali. A vůbec, když se vrátíme k postavení všech prezidentských kandidátů, tak je taková písnička: Jak loutky na nitkách poskakují, loutkářům úsměvy naskakují. Jsou to všechno loutky ve zručných a nezahálejících rukách. Už jsem o tom mluvil při tom porovnání s Jagupopem. Je to dobrá kniha i film Království křivých zrcadel. Globalisté potřebují k řízení dosadit člověka, který bude manévrovat, který si poradí podle vývoje situace. Zvolili si tedy Fillona. Jenže Fillon má také svůj mínus, o který se mu postarala státní elita USA v průběhu přípravy na rozpoutání války proti Rusku v roce 2014, a obzvláště to vyvrcholilo v předvolební kampani... ...v průběhu předvolební kampaně v USA mezi Clintonovou a Trumpem. Kdy ten stát regionální úrovně a s ekonomikou nadranc

- Rusko,

všude uplatňovalo ten svůj strašný vliv a Putin byl tím nesilnějším a nemocnějším člověkem světa. A kdo jsou ti, kteří mu čelí? Jestli si někdo myslí, že na Západě je profesionalismus v řídící sféře lepší než v Rusku, tak se hluboce mýlí. Na Západě je to samý tanečník zakopávající o rovnou podlahu. A co se týká prezidentských kandidátů, tak ti netvoří žádnou výjimku. Opakuji, že jsou to všechno pouze mediální figury, pouhé loutky.

 

Ale v Rusku máme Putina.

 

A ten pocit vlastní nemohoucnosti, když narazí na Putina a jeho řízení státu, kdy dokonce i takoví, absolutní, jak bych to řekl... No, když řeknu nuly, tak to ještě bude přílišná chvála pro takové „odborníky“ jako Šuvalov, Abyzov, Dvorkovič, chápete? Ale dokonce i oni převyšují ty západní odborníky v řízení, poté, co to vzal do rukou Putin. Putina vyloučili z G7 a kde je tomu G7 teď konec? Budeme se setkávat sami. Setkalo se jich tam devět a co? Plácnutí do vody. A kvůli tomu, že si uvědomují, že s Putinem není lehké pořízení, na tom místě potřebovali Fillona, člověka, který alespoň trochu ovládá řízení, který je alespoň trochu samostatný. A jak na to reagovala BBC, a vůbec všechna západní média včetně našich liberálních, jak reagovaly?

 

Ve Francii se kandidátem na prezidenta stal Putinův přítel. Jak to? Prý se spřátelili, když zastávali funkce premiérů. Takže prý jde o přátelství a předhazovali na podporu toho tvrzení různá fakta. A hned, přímo okamžitě, s vědomím, že s ohledem na státní elitu USA zde mají velmi závažnou, velmi závažnou slabinu, a s vědomím, že právě na ni budou útočit, až se ho budou snažit zastavit, byla okamžitě aktivována protiváha. A tou protiváhou bylo, jak to názorně okomentovalo Radio France Internationale, že tedy bude bojovat „Putinův přítel s Putinovou přítelkyní“. Okamžitě zdůraznili to dilema, že ať už ty volby vyhraje kdokoliv, stejně vyhraje Putin.

 

Jenže v případě vítězství Le Penové Putin vyhraje bezvýhradně. A tady se do toho zapojil krycí scénář. Jestliže Fillon se opírá o francouzské zdroje, tak Le Penová nemá jiné zdroje, než ty zapůjčené od ruských bank. Není důležité, že jsou součástí světového kreditního systému a ruské jsou pouze svým názvem. Ve skutečnosti jsou dávno, jak se říká, tamní. A jestliže Fillon dostal požehnání od veškerých západních elit, od těch řídících, ekonomických, tak Le Penová, ta odjela do Moskvy a dostala požehnání stát se prezidentkou od ruské Státní dumy, a setkal se s ní osobně prezident Putin. To znamená, že jí vytvářejí takovou pověst, o jaké si při útoku na Trumpa Clintonová mohla nechat leda tak zdát. Tam se snažil akorát Žirinovskij, který Trumpovi vytvářel image ruského agenta. A tady se jedná přímo o instituci, o Státní dumu, kde vystupovala, a kde se na ni celý zástup poslanců obracel jako na budoucí francouzskou prezidentku. Navíc se setkala přímo s Putinem, takže to je konec.

 

Když přijela a já jsem to komentoval, tak jsem řekl, že všechno je připraveno ke spuštění tohoto krycího mechanismu ve vztahu k Le Penové. Když se však vrátila, tak co? Tak nic. Média o tom mlčela.

- Ruská?

- Západní.

- Ve smyslu, když se zase vrátila…

- Vrátila se zpátky a zdálo by se, teď je vhodný okamžik omlátit jí to o hlavu, vymáchat ji v tom a všechny voliče tak přistrčit Fillonovi. Jenže všechna média jako by oněměla, ticho po pěšině. O čem to vypovídá?

Vypovídá to o tom, že díky neřešeným problémům mezi státní elitou USA a globální elitou, se nepovedlo Fillonovi vytvořit takový odrazový můstek, aby se dal využít jeho potenciál a mohl se probojovat do funkce francouzského prezidenta. A nejenže hromadné sdělovací prostředky mlčely, i ta situace se začala pomaličku vyjasňovat.

 

Vždyť proti němu měli velice chatrnou… No tu, výčitku. Jeho žena byla zaměstnána jako asistentka a získala tak prý neoprávněné příjmy. Ale v podstatě, v podstatě, jestliže pomineme fakt zákonnosti… A mimochodem, s ohledem na zákony nic neporušil, v té době, kdy ji zaměstnal. Protože v podstatě, když si vezmeme tu situaci, tak manželka jakéhokoliv politika je v podstatě jeho životní pomocnicí. A jestliže by to byla špatná manželka, tak by se nemohl stát politikem, protože by se mu nepostarala o zázemí, nedokázala by napomoci jeho dalšímu postupu. Aby se ale nezmítala mezi prací a zajišťováním práceschopnosti svého manžela, bylo by účelné platit jí mzdu už jen z toho důvodu, že je manželkou a tedy i pomocnicí daného politika. Bylo by… Opakuji, že jestliže má špatnou manželku, tak nedokáže být politikem. Znamená pro něj absolutní záštitu. Dokud pracuje v zájmu státu a dokud svou politickou funkci plní dobře, měla by dostávat mzdu, protože to ona zajistila jeho práceschopnost, jeho normální, mravní stav, neboť ho podporuje a vytváří mu spolehlivé zázemí. Jakmile tuto funkci přestane plnit, je to konec, začíná selhávat. To bylo jen takové odbočení.

 

Všechno začalo pomalu utichat, všechno se začalo řešit a on začal opět získávat body. S ohledem na Fillona byli všichni analytici rozpačití. Zdálo by se, že už ho absolutně potopili. V této situaci je zapotřebí připomenout jednu věc, která se stala, když proti němu zahájili trestní řízení. Vždyť on si byl příliš jistý s vědomím, jaké síly stojí za ním, byl příliš sebejistý a dopustil se chyby.

Veřejně prohlásil, že bude-li proti němu zahájeno trestní řízení, tak odvolá svou kandidaturu na prezidenta. Aha, a kdo ti to dovolí? Opět připomínám Jagupopa sedmdesátého sedmého a loutky na provázku. Kdo by mu to dovolil? Jde o globální scénáře! Tys byl vyzvednut, vybrán a protlačen a teď bys chtěl vyskočit z rozjetého vlaku?“ To mu samozřejmě nikdo nedovolil. A i to řízení neustále blokovali a nakonec se povedlo tu věc potlačit do takové míry, že Fillon najednou jen tak z ničeho nic… A vůbec, když byl nominován na prezidentského kandidáta, tak nikdo nepochyboval o tom, že se stane prezidentem, protože se jednalo o toho nejprofesionálnějšího kandidáta.

 

Macron byl v porovnání s ním chlapečkem v krátkých kalhotkách, aby ten mohl vyhrát, nesměl by tam být Fillon. Fillon tedy vstoupil do volebního boje a všichni hned začali se svým obvyklým předvolebním vyhodnocováním, kdo jsou dva nejpravděpodobnější kandidáti a kdo ten zbytek za nimi. A jak to hodnocení vypadalo ve Francii? Čtyři kandidáti měli absolutně stejné šance, čtyři! Kdo tedy z nich v cílové rovince předběhne ty ostatní? A v důsledku této skutečnosti a s ohledem na dynamiku se kterou Fillon obnovoval své pozice… Přičemž mnozí analytici nechápali: "Jak to, že se jeho pozice začaly obnovovat tam, kde se o to prakticky sám nesnažil?"

 

Ale to je třeba chápat, jaká síla stojí za ním, a jaká síla zatlačila na určité páky, aby tyto jeho pozice byly obnoveny. A někteří analytici a média najednou začali mluvit o tom, že je velmi pravděpodobné, že do druhého kola se probojuje Fillon a Le Penová. To by v každém případě vyhrál Fillon. Už se mluvilo o tom, že se dostane do druhého kola. A jemu v podstatě pro realizaci tohoto scénáře chybělo pár dnů, pouze pár dnů. Jen několik dnů. To je cena jeho unáhleného prohlášení: Bude-li proti mně zahájeno trestní řízení, stáhnu svou kandidaturu.“ Byl tehdy nucen se nejprve ospravedlnit, vysvětlit proč v té volební kampani zůstal, což už ho samo o sobě poškodilo, a teprve potom začít získávat body. Kdyby si to prohlášení odpustil, jeho startovací pozice pro získávání bodů by se spustila už tehdy, a měl by čas jednoznačně vyhrát. Dále vzniká otázka.

 

A jak se stalo, že se Le Penová… Mnozí, kteří mluví o jejím vítězství, jen utvrzují svou chybu v analýze. Tato chyba jim neumožní analyzovat další scénáře. Nevyhrála to Le Penová. Jenže scénář prosazování Fillona za skryté pomoci Le Penové, který globalisté spustili, utrpěl nedostatkem času kvůli banální chybě, kvůli banálnímu prohlášení na samém začátku, že svou kandidaturu odvolá. A ten čas je dán demokratickými procedurami. A nyní je tu problém, jak dál? No teď už nezbývá, než se zmocnit řízení. Kdyby tam teď pustili Le Penovou, tak by mezi řídící struktury vnesli úplný rozkol a vyvolalo by to chaos. Protože kdyby „realizovala“, v závorkách samozřejmě… Vždy je třeba mít na zřeteli, že obzvláště na Západě neexistují svobodní politici, všechno jsou to loutky ovládané svými nitkami.

 

A v dané situaci, víte, vyřčené slovo zpátky nevrátíš, a každý politik má určité renomé, podle kterého je formováno informační pole, a které je podporováno energií společenských mas. Lidská očekávání jsou zformována, a je třeba nevycházet z jejich rámce, jinak dojde k selhání řízení. Teď je třeba to zařídit tak, aby se to, co Le Penová deklaruje, nerealizovalo. A co měl ten její ledoborec vlastně krýt? Ona měla vycházet z extremistických pozic, z radikálních. O stejných věcech měl mluvit i Fillon, jenže ten měl vystupovat politicky korektně, aby to bylo přijatelné pro celou společnost. A jestliže si ho společnost zvolí, tak by potom k němu byli voliči Le Penové v podstatě loajální. A zatím je tu konfrontace, plná konfrontace mezi voliči Le Penové a Macrona.

 

Podíváme se tedy, co vlastně Fillonovi chybělo? První zprávy z voleb svědčily o tom, že Le Penová vyhrává všude. Vyhrávala všude. Mluvím o mnohých volebních obvodech, kde měla 30% a více. Teď co s tím, co dělat? Přece nechceme… Ve smyslu, vždy jsme říkali, že Le Penová postoupí z prvního kola a ve druhém prohraje.

- Fillon.

- S Fillonem, s jakýmkoliv kandidátem.

To není důležité. Vzpomeňte si na rok 2002, kdy se do druhého kola dostal otec Le Penové

- Jean-Marie Le Pen.

Ten tenkrát získal přibližně 17% v prvním kole a Chirac... No já si to přesně nepamatuji, asi něco málo nad 20%, podle mě. A co bylo dál? Ve druhém kole Le Pen získal o něco málo víc než těch svých 17%, ale Chirac tam už získal více než 80%. Tento model je teď třeba realizovat s jakýmkoliv kandidátem. Jenže Le Penová má příliš velký úspěch. Co je tedy úkolem?

 

Úkolem je snížit počet hlasujících pro Le Penovou. Takové mechanismy k dispozici jsou. Když se u nás mluví o Čurovovi. Jenže náš Čurov těm, kteří se tam zabývají sčítáním hlasů, nesahá ani po kotníky. Ví se přece o tom, že ve Francii je na volebních okrscích zaregistrováno nějak příliš mnoho kandidátů, tedy voličů, a navíc je možné manipulovat s hlasy zasílanými poštou. Mají spoustu různých variant, které jim umožňují dosáhnout takového výsledku, jaký… Jinou věcí je, že kvůli Fillonovi nebylo možné tyto mechanismy aktivovat. Nešlo to, bylo to principiálně nemožné, protože je tam příliš velký odpor podpindosníků. A ti, kteří v podstatě pracují pro globální prediktor, kteří jsou součástí globální řídící elity, jsou navenek nuceni pracovat jakoby pod křídlem USA.

 

Takže rozdrtit ho bylo pro ně jednoduché, aby zajistili Macronovi vítězství. Le Penovou je třeba zastavit. Mechanismy byly aktivovány a tak začala prudce ztrácet, už jenom díky například Paříži, kde nabrala méně než 5%, je možné korigovat cokoliv. A tam skutečně není příliš populární, v Paříži. Podívejte se, jak se vyvíjela dynamika s ohledem na Le Penovou. Čas uvádím moskevský. 23.dubna ve 21:04 francouzské ministerstvo vnitra informovalo o líderství Le Penové v prezidentských volbách. Ve 21:04. A ve 23… Tedy opět 23. dubna ve 21:30 se už premiér Cazeneuve, ministr zahraničí Ayrault, prezidentský kandidát Hamon i prezidentský kandidát Fillon obrátili ke svým voličům s výzvou, že je třeba zastavit nástup fašismu, že musí hlasovat pro Macrona a ne pro Le Penovou. To znamená, že Fillon, kterému Le Penová nahrávala, a který měl převzít její voliče, se k voličům obrací s výzvou, aby hlasovali pro druhého kandidáta a nehlasovali pro ni. To je velice důležitý okamžik.

 

A co hned následovalo? Okamžitě se „někdo“ začal scházet u Bastily, mám na mysli na náměstí Bastily. Sešel se tam dav a ve Francii začaly nepokoje. Nechceme Macrona ani Le Penovou.“ To je signál od toho „někdo“ oběma kandidátům. Oběma silám stojícími za nimi. A těmi sílami jsou v podstatě: státní elita Francie a státní elita USA. Macrona si nepřejeme, ale nepřejeme si ani Le Penovou, pojďte se dohodnout. Mám na mysli s globalisty. A Le Penová nemá žádnou možnost, jak pracovat na realizaci globálního plánu řízení.

 

Tady však hned uděláme znak, vysvětlivku: Bude to realizováno v té či oné kvalitě v závislosti na vyřešení vnitřní politické situace a vztahů mezi státní elitou USA a globální elitou uvnitř USA. Tam jsou ty klíče od voleb. Vůbec ne ve Francii. Ve Francii dav využívají, jak potřebují. A že se nepovedlo protlačit Fillona, bylo pouze nedostatkem času. Globalisté by tu stejně vyhráli, takže se nedá mluvit o vítězství Le Penové, aniž vidíte tu souvislost mezi Fillonem a Le Penovou, a jak Le Penová plnila funkci ledoborce. Stalo se, že ta loď, které měla prorazit cestu do přístavu, zůstala viset před ním ve chvíli, kdy došlo k finiši toho závodu. Proto také sám ledoborec doplout stačil. Taková je ta situace ve Francii. Vůbec to není tak, jak je nám podáváno v televizi. A v tomto okamžiku, kdyby naše státní řízení bylo profesionálnější a podpořilo Putina, tak se Rusku mohly otevřít skvělé perspektivy pro spolupráci s Evropou a konkrétně s Francií.

 

Opakuji, že Macron je nula. Je to nula, je třeba ho ve všem vést za ručičku. To je z hlediska státní elity USA ideální kandidát. A ten, který si dovolí používat hlavu? Však si toho dost užili s Merkelovou, proto také nechtějí mít co do činění s lidmi, kterým to myslí.

 

00:37:22

Neustále mluvíte o vzájemném boji globálních a státních elit.

Co z tohoto hlediska znamená výpad proti Seanu Spicerovi tiskovému mluvčí USA?

 

Ke kterému došlo minulý týden a měl velký ohlas, ano. V podstatě by se zdálo, co takového řekl? Že Asad, kterého obviňují z toho, že bombarduje vlastní obyvatelstvo chemickými zbraněmi, že tráví vlastní obyvatelstvo chemickými zbraněmi, že používá bomby, chemické náboje. A přitom ho to otrávené obyvatelstvo z vděčnosti podporuje a bojuje s ním proti ISIL, proti kterému naopak Asad chemické zbraně nepoužívá?!

Na to se přece ptal sám Asad: „Proč tedy nepoužívám ty chemické zbraně proti svým zarytým nepřátelům a naopak s nimi zabíjím své stoupence?“ Takže oč jde? Asada obviňují, že používá své zbraně, ty chemické zbraně proti civilistům, proti svému obyvatelstvu. O tom se snaží přesvědčit… - Lidi v Evropě a Americe.

- Ano, obyčejné lidi v Evropě i Americe.

Na tomto základě je třeba ho démonizovat. A která osobnost byla zatím nejvíce démonizovaná? Byl to Hitler. To k Hitlerovi se vždy všechno přirovnává. A proč Hitler? Kvůli holokaustu, že plynem trávil židy. A tak samozřejmě řekl, že Asad je horší než Hitler. A to všechny zvedlo ze židlí: Proč je horší než Hitler?“ Protože dokonce ani Hitler své vlastní obyvatelstvo nelikvidoval chemickými zbraněmi.“ Cožpak snad bombardoval svá města? Nebombardoval. Střílel snad po nich chemické náboje? Nestřílel. Tak co řekl tak nepatřičného? Nic. Vše to bylo ještě v normálním rámci, tak co je tak zvedlo ze židlí?

 

Cožpak zapomněl na koncentrační tábory?“ O nich přece nemluvil: „To už pánové překrucujete.“

A já jsem si řekl, co že je najednou tak pobouřilo, že se tak hlasitě ozvali? Začali vykřikovat, že požadují jeho okamžité propuštění. Problém je v tom, že ten den měl brífink, na kterém toho řekl až dost. Asi dvacet minut před tím, než přirovnal Asada k Hitlerovi, řekl něco, co neměl. Kariéra jakéhokoliv politika visí na jeho jazyku. Je třeba přemýšlet, co a kde můžete říci. A on na tom brífinku řekl něco, co hromadné sdělovací prostředky absolutně ignorovaly. Proč by se vůbec lidé měli zajímat o tu frázi, kterou vyslovil?

On řekl, že Severní Korea... Že nejsou žádné důkazy o tom, že by Severní Korea vůbec představovala pro USA jakoukoliv jadernou hrozbu.

 

To si děláš srandu? Co to plácáš, člověče? My oznamujeme, že tam posíláme tři letadlové lodě, aby si to s tou Severní Koreou vyřídily, že je na spadnutí válka a ty tu vykládáš, že o nic nejde? Proč to tedy asi všechno podnikáme? Hned po tobě přece vystoupil sám Trump, že tam posíláme celou armádu lodí!“ Takže ten povyk spojený s tím prý antisemitismem, za který se Sean Spicer dokonce všem omlouval, souvisí s tím, že se prořekl. Řekl něco, co dav vědět nesmí, že žádná hrozba neexistuje, že je to všechno jen humbuk, že je to divadélko před veřejností, celé to korejské vyostření. Takto se kácí kariéry. Já ani nevím, jak ji Sean Spicer dá zase do pořádku a bude-li to vůbec možné. Tedy všechno je možné, ale ten výpad proti němu byl velice závažný, a je docela dobře možné, že ho na základě vhodné záminky odvolají. Možná je ale i ta varianta, že bude zohledněno, že „zkušenostmi se člověk učí“, a jestliže si svoji chybu uvědomil a pochopil, bude teď pracovat po tom výprasku usilovněji.

 

K jeho krytí byl využit samotný Trump. A také je třeba si uvědomovat tu věc, že Trump má zájem Spicera si tam udržet, z toho jednoduchého důvodu, že má velice málo svých lidí ve státním řízení.

Musí pracovat s lidmi, kterým může důvěřovat. A že se ten člověk uřekl? Vždyť si toho nikdo nepovšimnul. Jeden reportér CNN napsal do Twitteru tuto jeho větu, ale na tom to skončilo. V médiích, která jsou v jejich rukou, vše pěkně ututlali. Proto je to jen další z mnoha svědectví o tom, že to s tou Koreou je prostě divadélko. Pěkně rozehrané divadélko. Dovedete si představit, co by to udělalo ve společnosti, kdyby média tuto jeho větu rozšířila, tu větu Seana Spicera? Ten jeho přešlap je velice závažný a jak říkám, nevím, jaká je tam přesně situace, a jak z ní vůbec vybruslí, s jakými ztrátami. V každém případě se už za svůj antisemitismus omluvil, i když v jeho vystoupení žádný nebyl. Takto se realizuje globální politika. Když je od něčeho třeba odvést pozornost, vyvolá se povyk kvůli něčemu úplně jinému a hotovo. A paměť davu je plus mínus dva týdny. Ano, dav je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit. A historická paměť davu je skutečně plus mínus dva týdny. A jestliže se to navíc ten dav vůbec nedozvěděl, tak je to prostě ovladatelné stádo.

 

00:44:21

Mimochodem, ještě k událostem v USA.

20. dubna Rex Tillerson obvinil Írán ze sponzorování terorismu. A hned po něm podobný výrok pronesl James Mattis a nakonec i sám Trump.

 

Bylo to trochu jinak. Napřed šéf Pentagonu Mattis prohlásil, že všechny problémy na Blízkém východě jsou důsledkem íránské politiky. Potom vystoupil šéf státního departmentu s podobným prohlášením, a až potom prezident. Jen si to vezměte, jak to tři dny po sobě vygradovalo. A proč? Přece se snad s Íránem už na všem dohodli a začali s ním spolupracovat? Teď najednou zase Írán označí za nepřítele.

 

Jedná se o přeorientování. Nedostanou se dál, jestliže nebudou mít nepřítele. Dělat pořád nepřítele z Ruska? S tím je třeba se jakoby přátelit a využívat jeho zdroje pro vyřešení vnitřních politických úkolů v USA. Když zase z Ruska uděláme nepřítele, začne si budovat vlastní politiku a opět bude ovlivňovat všechny naše volby pomocí hackerů apod. Uvědomte si jednoduchou věc. Sankce vůči takovým zemím jako je Írán a Rusko, jsou pro ně vždy přínosem. Když Írán díky těm sankcím neměl možnost spolupracovat s vnějším světem, tak co udělal? Začal se zabývat svou infrastrukturou, pozvedával samotný Írán. Co dělá Rusko díky uvaleným sankcím? To samé, rozvíjí infrastrukturní projekty. Pozvedáváme svou vlastní ekonomiku.

 

A proto hrozit Íránu sankcemi je marné. V potřebný okamžik pak bude Írán po ukončení svých infrastrukturních projektů připraven převzít dominantní řídící roli v regionu. Takže to uspořádání Írán – Čína bude funkční. Írán na to bude zcela připraven, ten už svůj stát přebudoval. A dělá to teď i Čína, která uzavírá škodlivé provozy, vrhla se na infrastrukturní projekty, staví silnice, železnice, mosty, vylepšuje běžné životní podmínky i ekologii. Přičemž část svých škodlivých provozů přesunuje do Severní Koreje. To je také velice zajímavé. Když nám tvrdí, jak se Čína zbavuje nějaké výroby.

 

Je tedy potřebný nějaký nepřítel. A tak si zvolili Írán: Je to v poho, hraj ještě chvíli roli nepřítele, akorát stačíš dorazit všechny své projekty, protože stejně…“ No co znamená jaderný obchod? Účastnilo se ho celé mezinárodní společenství. USA nemohou okamžitě všechno vyřešit, takže to všechno bude pokračovat, všechna spolupráce se světem, která je pro ně potřebná. Budou například dostávat technické novinky, budou spolupracovat s těmi, se kterými budou potřebovat. S Ruskem vám už vůbec nemůžeme zakázat spolupracovat, dostanete od něj ta svá letadla.“ A Rusko tak bude rozvíjet své letectví, nebude dělat žádné ty superjety, ale normální letadla jako Tupolev a Iljušin.

 

00:47:55

Další otázka je od Dmitrije a vrací nás k tématu minulého pořadu. Valeriji Viktoroviči,

byl vyšetřen teroristický útok proti dortmundské Borussii. Ukazuje se, že to nebyli islamisté, ale ruský Němec, který chtěl ovlivnit kurz na burze a v Süddeutsche Zeitung se hned této novinky jako jedni z prvních chytli. Co je to zase za manévr?

 

Nu, a co znamená, že to nebyli islamisté? Je to zase jako v tom vtipu: Po Berlínu kráčí Stierlitz, táhne za sebou padák, na hlavě má čepici s rudou hvězdou, na hrudi řád Rudého praporu, aniž kdo tuší, že jde o ruského rozvědčíka. Cožpak islamisté jsou pouze fousatí muži s turbany? Samozřejmě, že ne. Opakuji, co jsem říkal už nejednou. Žádný mezinárodní terorismus NEEXISTUJE! Je pouze terorismus, který je využíván při uplatňování vnější a nadnárodní politiky a realizují ho tajné služby různých států. Včetně tajných služeb samotného Německa. Kdo proto reálně nechal vybuchnout nějakou bombu, kdo reálně střílel v nějakém obchodním domě, je jedna věc a koho konkrétně za viníka označí, je zase úplně jiná věc. Udělají to ve shodě s těmi cíli, které mají před sebou ti, kteří to řídí.

 

Když proto bylo zapotřebí předvést západním elitám, že… ISIL je přece výtvor tajných služeb USA. Je to jejich nepravidelná armáda. Tedy ukázat jim, že jestliže Švédsko odsoudí USA za raketový útok na Sýrii, vyslouží si tím teroristický útok doma. Vy jste také měli něco proti? Další teroristický útok, a to vše je práce ISIL. Pěkně nalaďte své vztahy s USA. A všechny evropské elity: To se nám nelíbí, aby nás USA takto stavěly do latě, kdy si vzpomenou. My chceme alespoň nějakou suverenitu a samostatnost, takže se musíme od USA odpoutat.“ A když přišlo na tuto věc a s těmi lidmi se dohodli, vznikla tu jiná situace. A opět se vracíme kam?

 

K francouzským volbám. Tedy k boji státní a globální elity v USA, který se promítá ve Francii.

 

A jaký význam má v tomto ohledu Německo? Tam jsou také letos volby. A opět je tu ten boj mezi státní a globální elitou v USA. Napřed státní elitě USA řeknou: Byl to ISIL, a to proti vám zvedne odpor.“ Potom státní elita USA přistoupí na určitou spolupráci s ohledem na Německo: Tak dobrá, chlapík si chtěl jenom zahrát na burze, hodíme to zatím do autu, bez problémů. Dohodli jsme se. Ale dobře si pamatujte, že vždy může zase vyjít najevo, že hrál na té burze, aby mohl financovat ISIL, protože je sám jeho členem.“ Vždy mají v rukávu nějaké to eso. S kým si státní elita myslí, že hraje? A Süddeutsche Zeitung samozřejmě zpracovává každý následující krok. Ukazuje směr dalšího pohybu.

 

00:52:11

Nina Rešetnikova prosí okomentovat situaci v Turecku po tom referendu.

 

No a co? V Turecku je úplně normální situace. Když jsme mluvili o brexitu, vzpomínáte? Brexit byl připravován v rámci likvidace evropského prostoru, kde měly být vybudovány nové státy, vzniknout nové národy a nové jazyky. V roce 2011 v Londýně o tom zcela přímo mluvil Obama, že to vše v Evropě vznikne. A s ohledem na tuto věc byl připravován brexit. Jenže vzhledem k tomu, že zapůsobil faktor Ruska a došlo k fázovému posunu, to nestíhají a musí Evropu zatím stabilizovat, tak… Jenže brexit už byl v běhu, ty procesy nejdou jednoduše vypnout, jsou zaangažovány celé mechanismy, politické strany, lidé na tom pracují, vše má svou setrvačnost. Člověk nemá vypínač Zap./Vyp., a jen tak přepnout se nenechá.

 

Co je tedy třeba udělat? Nepřipustit brexit jinými způsoby. Tak hledali východiska. Procento možného vítězství není nic moc. Vždyť co je to 51%? To jen způsobí rozkol ve společnosti a neumožní realizovat vlastní projekty. Jak se tedy rozhodnou? Že to vítězství (v referendu) přenechají svému protivníkovi. Nechali ho tedy vyhrát, a potom jim tam dosadili Theresu May a Borise Johnsona, kteří své řízení zdiskreditují nadobro. No a potom se zrealizují nové parlamentní volby. Normální průběh, který se mimochodem rýsoval od samého počátku, jak jsme o tom také mluvili, když jsme se dotýkali brexitu. Jen si vzpomeňte na těch sto dnů a rozložte si tu algoritmiku do jiných časových intervalů, těch Bonapartových sto dnů, na základě kterých vznikla Belgie. A teď k té další věci.

 

Podíváme se, jak to vypadá u Erdogana. Mnozí si myslí, upřímně se domnívají, že moc je jakési křeslo, nějaká cedulka na dveřích u nějaké šéfovské kanceláře. Potřeboval bych jen takovou pravomoc!“ Ve skutečnosti je moc schopnost realizovat v praxi své řízení. Jestliže tuto schopnost řídit nemáte, tak vám žádné pravomoci nepomohou, jen si vzpomeňte na poslední dny Gorbačova.

Vždyť jeho příkazy nikdo již neplnil. Seděl ve své pracovně: No dobrá, jsem prezident státu SSSR a s mými příkazy mě posílají někam? No tak tam holt půjdu taky.“ A šel. A kdo plnil příkazy prozatímní vlády? Rozeslali své příkazy na místa určení a tam začali lidé přemýšlet: „A mám já je vůbec plnit nebo ne? Proč vlastně svrhli cara? A vůbec, vždyť já mám úplně jiné politické názory.“

A pouze někteří ve světě přemýšlejí, a obzvláště v Rusku, o rozšíření základny pravomocí prezidenta, například Ruska. Putin je všemohoucí. Jak to? V podstatě mu stávající právní úprava postačuje pro realizaci jeho řízení.

 

A jak se stal všemohoucím Stalin? Lenin získal tu nejvyšší státní funkci, když se stal předsedou rady ministrů. Mám na mysli lidových komisařů. A Stalin? Ten dostal technickou funkci tajemníka strany, generálního tajemníka. Tam si seď, zabývej se stranou. Jsme vítězná politická strana, která tu všechno řídí.“ A když přijel někdo z guberniálního výboru, hlava gubernie za Leninem a vyložil mu: Máme takové a takové problémy.“ Mluvím hypoteticky, po Leninovi tam byl Rykov atd. „Máme takové a takové problémy.“ Dostal určité rady, a potom si na poslední chvíli vzpomněl: Ježíš, vždyť jsem ještě neodevzdal své výkazy straně. Musím jim tam hodit své papíry, dostat potřebná razítka a hotovo.“

 

Přišel ke Stalinovi: „Proč jsi tak rozhozený?“ „Ale mám problémy s tím a tím.“ Tak to udělej tak, tak a tak.“ Hm…“ Vrátil se, udělal a ukázalo se, že měl pravdu.

Když přijel příště: „No zajdu za nimi, ale potom se stavím ještě u Stalina na kus řeči.“ Strávil u něj už víc času, a když přijel příště: „Co budu dělat na té vládě? Zajdu se poradit rovnou ke Stalinovi, co mám dělat.“ Takto přechází moc z jedněch rukou do druhých. Jestliže chápete podstatu řídících procesů a jevů, a můžete poskytnout účinnou radu, tak se na vás budou orientovat, jako se teď orientují na Putina. A jestliže tyto procesy nechápete, tak vám žádné pravomoci nepomohou, nedosáhnete s nimi ničeho.

 

Mikuláš II. měl pravomocí až nad hlavu, a kde je to jeho impérium? A to z něj chtějí mít svatého mučedníka. Náš stát zatáhnul do světové války a občanská válka byla důsledkem jeho řízení.

 

Vracím se tedy k Erdoganovi po tomto potřebném vysvětlení.

 

Mimochodem, když říkají, no často se ozývají výčitky, že mluvím o jednom, a potom přejdu na něco jiného, jenže je to tak, že existuje něco co se rozumí samo sebou“, ve společnosti je však vykládáno jinak, a aby mě lidé správně pochopili, musím to „samo sebou se rozumějící“ vysvětlit. To zaprvé.

Zadruhé. Když mluvím o nějakém jevu, tak k němu musím poskytnout i určitou informační základnu pro jeho pochopení v případě, že takovou informační základnu nevytvořila média. A to se děje neustále. Takže se vracíme k Erdoganovi. A co tam vidíme? Ukazuje se, že měl málo pravomocí! Chyběly mu ty pravomoci. Tak o ně začíná bojovat. Jak vyhrál? Přeplazil těch 50% jen tak tak. A ještě se mluví o falšování, dezinformacích. Už jen ta agitace pro Erdogana porušila kde co. Dokonce i Evropu to zasáhlo, když tam poslal agitovat své ministry. O čem to vypovídá? Kdyby mu to myslelo, tak by si řekl: „Co s tím, nedokážu přesvědčit společnost. Co tedy musím udělat? Musím teď to referendum, které jsem si vymyslel, hodit do autu. Přenechat ho svým protivníkům, a potom je všechny obvinit z toho, že kvůli nim se tohle nepovedlo, tamto se nepovedlo.“

 

Chápete? Vaši političtí protivníci by byli znemožněni, vy byste si to referendum zopakovali a stali se absolutním vítězem. Další věc. Co teď získala společnost v osobě Erdogana? Pro co hlasovali? Hlasovali pro Erdogana. Nemůžete hlasovat pro osobnost, když nabízíte model řízení. Je třeba si dobře uvědomovat, že dnes je tam jeden člověk a zítra se toho může chopit někdo úplně jiný. A tito lidé budou mít zcela rozdílné mravní a povahové kvality. Na tohle je třeba myslet, musíte se řídit zájmy státu a ne člověkem. A zde agitace probíhala stylem: „Věřím Erdoganovi, chci, aby i nadále řídil. Takhle bude řídit ještě x let, a to je dobře.“ Opravdu? On přece procesy řízení nechápe. Teď je jeho společnost v krizi a jeho řízení nepřijímá.

 

A jestli ho napadne, a jeho to napadne, jednat pomocí represivních metod, tak to bude konec Turecka. Já to říkám pořád. Nepřekážejte Erdoganovi, ten to Turecko dorazí sám.

- Manažer zkázy?

- Přesně tak. Přesně tak, manažer zkázy.

Nechte ho proto běžet s tím jeho praporem.

 

01:01:33

Ještě jedna otázka. Prosí vás, Valeriji Viktoroviči,

okomentovat rozhodnutí Nazarbajeva o přechodu Kazachstánu z cyrilice na latinku.

 

A opět nás to vrací k francouzským volbám. Ve světě všechno totiž souvisí se vším. Nadnárodní řízení ve světě dlouhou dobu realizuje státní elita USA. To jí světový četník USA v područí globálního prediktoru používal jako svalovou hmotu pro uplatňování svého řízení. USA vstoupily do konfrontace s globalisty. Proto potřebují vytvořit určité napětí v celém světě, aby mohly řešit své čistě státní úkoly. Jeden z úkolů, globálních úkolů, který byl řešen prostřednictvím státní elity, bylo vytvoření Velkého Túránu s centrem v Astaně. O tom jsem už mluvil. Formát Astana, který se ještě nejednou projeví. Teď tam přemýšlejí čistě o tom, co přinese přechod z cyrilice na latinku lidem, jaké následky to přinese státu.

 

Je však třeba podívat se na to, jaké to přinese globální následky. Co se stane s určitým projektem. Přechod z cyrilice na latinku je nezbytná podmínka pro vytvoření Velikého Túránu. Je to nezbytná podmínka. Je třeba všechny národy odtrhnout od jejich historických kořenů. Když tvrdí, že tam, v Kazachstánu kdysi bylo latinské písemnictví, tak ano, celých sedm let. Je však třeba si uvědomovat, že dané písemnictví se nijak neuchytilo z jednoho jednoduchého důvodu, že tehdy bylo obyvatelstvo negramotné a latinkou psali v podstatě, z větší části trockisté a to gramotné obyvatelstvo, které bylo zaangažováno v řízení. A když začala být negramotnost likvidována a lidé začali vytvářet kulturu, tak už psali cyrilicí. Když je od toho odtrhnete, uděláte z nich Mankurty (Č. Ajtmatov-Stanice Bouřná: Den delší než století), Ivany, kteří si nepamatují svůj původ.

- To je ten úkol.

- Jako v Turecku.

Ano, jako v Turecku. Měli arabské písemnictví, přišel Atatürk, potlačil je, převedl vše na latinku a hotovo. Tak vytvořil Turecko. A teď si s tím Tureckem dělají, co je napadne, protože od jejich kořenů je odřízli. Oni dokonce už ani nejsou schopni, komu zůstali nějaké deníky jejich prarodičů… Jejich vnuci a pravnuci už si je nejsou schopni přečíst.

 

Co je zapotřebí udělat? Přechod na latinku jednoznačně vyvolá společenské napětí v Rusku. Hodí se to státní elitě? Hodí. Je tedy třeba zatlačit na Nazarbajeva a ten si žádné oranžové revoluce nepřeje: Pánové, to vyřešíme. Já to zařídím. Přece vidíte, že váš projekt běží, nikdy jsem se s vámi nehádal. Jdeme nalinkovanou cestou. Udělám opět prohlášení.“

A perspektivy toho prohlášení? Ty záleží na tom, jak bude vyřešen světový konflikt mezi státní elitou USA a globalisty. To jsou ty perspektivy. Nezáleží na tom, co by snad chtěl udělat Nazarbajev a představitelé těch elit. To jsou všechno podpindosníci. Co jim z Washingtonu řeknou, to udělají. Pro ně není výhodné v ekonomické, ani v politické rovině převádět písemnictví z cyrilice na latinku. Když to ale bude požadovat páníček z Washingtonu… „Šéfík zavelel, je třeba poslechnout!“ A není důležité, co je to bude stát. A jestli šéfík nezavelí, tak to nechají plavat.

 

Projeví se jejich vlastní, státní zájem. Přestože jsou to podpindosníci, budou se orientovat na svou zemi, na Kazachstán, na Kyrgyzstán. Mám na mysli návrh toho poslance, co se tam ozval, že by také bylo dobré přejít na latinku. Okamžitě na to zapomenou, protože jejich vlastní státní zájem to není. Ano, tento vlastní zájem je jim ukradený, jestliže mohou posloužit páníčkovi. Jenže páníček bude mít jiné starosti, jestliže… Takže ta situace je taková. To prohlášení bylo uděláno jenom, aby se uvolnila situace: "Pánové, vyříkejte si to mezi sebou, my chápeme, že všude to houstne, všude. Afghánistán jste bombardovali, okolo Koreje zvyšujete napětí. S Íránem se hádáte. Nechceme taky jednu schytat, raději se z toho zatím nějak vyzujeme. Požadujete to od nás? My to ohlásíme.“

 

To byla poslední otázka.

Já v podstatě opět... S ohledem na některé otázky tu byly takové výtky, jako co jsem říkal o Le Penové apod. Řekl jsem o Francii něco, co by nebylo jasné? Podle mě jsem zde vyložil dost ucelený obrázek. Samozřejmě jsem neřekl všechno, protože o tom by se dalo mluvit a mluvit. Ale každý člověk si přece takový obrázek může sestavit úplně sám. Jestliže bude mít určité znalosti. Znalosti Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení.

 

Musíte se stát konceptuálně samostatnými. Jinak to bude tak, že manipulátoři a nic nechápající analytici budou zase v televizi vykládat ty své bludy a strašit vás kdo ví čím!

Napřed v televizi vykládají, že je to úplná katastrofa, že tři skupiny leteckých lodí plují ke Koreji. A potom: „Lidičky promiňte, to byla jen taková mystifikace a my se nechali nachytat.“

Jak se mohli nachytat, když mohou z otevřených zdrojů sami prověřit, kde je jaká letadlová loď a co právě dělá? Dnes se to nedá utajit, prostě nedá! To je neprofesionalita, jednoduše neprofesionalita. To nejsou žádní analytici, ti, kteří formují takové programy, kteří vystupují v politických talk-show.

 

Nedávno byl v Solovjovově pořadu celkem zajímavý dialog, kdy stálý účinkující z Ukrajiny, Kofton řekl, že politická show je formou vytváření společného názoru na to, kdo je společný nepřítel a vytváření společného postupu proti němu. A Solovjov mu odpověděl: „Ne, my máme jiný úkol. My máme za úkol si zde vše ujasnit.“ A hned by se byl kousnul do jazyka. Proč by měl debilům vysvětlovat, že vlastně napomáhají analýze politické situace? Protože to sami nezvládnou, tak dávají dohromady nepřátelské skupiny a ony si potom ve svém zápalu tříbí své různé cíle a úkoly a také jejich výsledky. Když si to vyslechnete, tak na tomto základu, jestliže jste samozřejmě dostatečně inteligentní, dokážete vypracovat vlastní politiku realizace své strategie řízení, abyste dosáhli svých určitých cílů.

 

Zkorigovat dosahované cíle, nebo je změnit. Určit si, čeho je možné dosáhnout a čeho ne. A to nejdůležitější. Můžete se již promyšleněji orientovat ve stávající realitě. Když každá z těch klanově-korporativních skupin vyloží vlastní pohled na nějakou událost, tak už to není kaleidoskop, jestliže k tomu přistupujete správně, ale mozaika. Proto je tam také zvou. Protože v současnosti všichni analytici trpí kaleidoskopickým idiotismem. Nedokážou se dostat za své omezující rámce a jsou schopni vidět pouze nějakou jednu věc. Jako když se slepec chytá slona. Za ocas - to je had, za nohu - to je strom.

 

Když tedy popíší, co vidí a vy si ty jednotlivé prvky poskládáte, máte představu o tom, co se reálně děje. To je účel politických talk-show a vůbec ne ten, aby si tam někdo dělal reklamu. I když všichni lezou do televize právě jen kvůli tomu. Nu, co už. Každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pro ty, kteří vědí a chápou více, jak hlásá pravidlo Dostatečně všeobecné teorie řízení.

Nastudujte si i další její pravidla, nastudujte si ji celou a buďte konceptuálně samostatní.

 

Přeji vám štěstí, na shledanou.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 24.4.2017 - Volby ve Francii

?

gp | 04.05.2017

Nejlepší je žít v nevědomosti, kdo ví jak to dopadne, žádný člověk není natolik chytrý, aby pochopil celou hru. Hádání mezi sebou je úplně zbytečný.

Můj dojem k Zemanovi

Olda | 01.05.2017

Valerij Viktorovič o něm jednou řekl, že v globální politice je jakýsi vyjednavač a v globální politice jakousi váhu má a procesům GP asi rozumí, proto máme relativní klid s migranty na rozdíl od Maďarska a toho co si za odmítání migrantů slíznul Orbán. Zeman může mnohé co jiní nemohou takže občas musí podpořit co je nám proti srsti neboli musí pustit chlup. Podpora židů a podobných Zemanových keců nám neublíží ale někoho potěší, takže Zeman zas může něco jiného . Takže tady vidím další Zemanův rys podpořit mrtvý projekt nebo, který nám neublíží. Další kontroverzí je podpora Babiše. Macek jedou o něm prohlásil, že je bílý kůň tj. zastupuje nějaký asi zahraniční klan. Tady je nutno pochopit situaci v nejvyšším vedení. Jedná se výhradně o klanové zájmy a tvorba nějakých zákonů a řízení toho "mluvícího dobytka" je už jakási nutnost. Takže v prostředí totálního bordelu může Zeman udělat jediné použít buldozer neboli léčba Babišem. Je to sice doměnka ale podpořena tím jak Sobotka a spol reagují chtějí ho odvolat teče jim do bot.Otázka je co bude až vyženeme čerta ďáblem.Dovolím si trochu předpovídat Babišova diktatura bude max 2 volební období a mezi tím snad vyroste někdo dobrý a převezme to protože za Babiše náhrada není on sám je bezkoncepční loutka a nebo to převezmeme sami a obecní samosprávy budou určovat složení vlády. Ale dokud neznáme směr (nejsme koncepčně samostatní) buďme rádi, že ho máme. Ano všichni jsou loutky v cizích zájmech ale jen opravdu člověk, který umí uplatňovat řízení v praxi (definice moci) je schopen něco pro nás udělat. Zeman to umí a jeho metody jsou nasrat občas někoho, odvést pozornost a postavit jedny proti druhým neboli inteligentně vstoupit do procesu.

Čí je Zeman prezident? Čechů?

Husita | 30.04.2017

K názorům na dané téma níže připojuji citát z médií:
"Prezident Miloš Zeman v pondělí ve Spojených státech podpořil Izrael a vyzval ke koordinované akci mezinárodního společenství proti islámskému terorismu. Na konferenci Americko-izraelského výboru pro veřejné záležitosti dokonce promluvil hebrejsky. Ve svém projevu Zeman připomněl slova amerického prezidenta Johna Kennedyho pronesená u Berlínské zdi. „Znáte ten známý slogan: Ich bin ein Berliner. Nyní musíme všichni říci: Jsem Žid,“ pronesl Zeman v angličtině a poslední větu řekl i v hebrejštině. Posluchači reagovali potleskem vestoje.
„Vaše diskriminace je naše diskriminace, vaše oběti jsou naše oběti,“ dodal a prohlásil, že svět čelí hrozbě islámského terorismu."

Wikipedie: "Vlády Václava Klause provedly velmi rychle kuponovou privatizaci, privatizaci bank však dokončila s několikaletým odstupem až Zemanova vláda. Problémy bank stát řešil prostřednictvím České konsolidační agentury, tato organizace celkově hospodařila s celkovou ztrátou 236 miliard CZK."

Čí je prezident Zeman?

Re: Čí je Zeman prezident? Čechů?

Perun | 02.05.2017

To je snáď jasné, nie? Ved sa stačí pozrieť na jeho tvár.

Po odstavení Okamuru (čech po matke tuším, otec japonec) ste nemali vo volbách ani jednoho českého kandidáta.

Zeman je len menšie zlo. Že češi dopustili taký úpadok, je už naozaj (nielen český) problém, ale nezačal dnes. Spomenme si už na Masaryka a spol., čo to bolo za partiu. A dnes fetišizovanú rôznymi mýtmi pomaly do božskosti. (a následne aj Havel).

Oslabená je ale aj duša Slovenska, inak by nemohol vyhrať Kiska.

Re: Čí je Zeman prezident? Čechů?

udo | 02.05.2017

Kriska?
Áno, ale aj vďaka nemu vyzeráme v očiach našich
aliančných partnerov ako štandardná davokratúra
západného typu.

..a to nás chráni pred démonkratizačným humanitovaním
bratskými lietadlami, čím môžeme relatívnom kľude na budúCnosti pracovať..

Treba si prosto uvedomiť, že čo sami nespravíme,
vláda v princípe urobiť nemôže.
Nech by sa akokoľvek v danom režime
(Koncepcii Apokalypsy) snažila.

Treba sa individuálne vzdelávať
a v svojom okolí, samospráve konať..pomáhať,
potom do ľubovoľných strán vstupovať
a tam otiaže preberať.

Na to peniaze netreba.
Moc sú predsa informácie
a tie k dispozícii máte.

Re: Re: Čí je Zeman prezident? Čechů?

Kontakt | 03.05.2017

Toto tesat do kamene( diky Udo)
Je potřeba si uvědomit, že co sami neuděláme
Vláda z principu udělat nemůže.
Ač hy se jakkoliv v daném režimu snažila.

Třeba se individuálně vzdělávat
A ve svém okolí, samosprávně konat...pomáhat,
Potom do jakýchkoliv stran vstupovat
A tam otěže přebírat

K tomu není třeba peněz.
Moc jsou přeci informace
A ty k dispozici máme...

Za mě řečeno vše...
Je potřeba jít to prostě dělat...
Děkuji

Re: Re: Čí je Zeman prezident? Čechů?

el-sabí | 03.05.2017

udo,
takže Kiska nám vlastne robí krytie/ nemyslím leva-net ,len /,ak si plní svoju proamerickú úlohu na Slovensku .takže netreba bedákať nad Hare Krishnom -Kiskom ,ale treba v pozadí konať .
Chcel by som sa Vás spýtať , aká literatúra by ohľadom DVTR a KSB bola vhodná pre našich " priateľov " liberálov a iných nadšencov liberalizmu alebo predstierajúcich lásku k liberalizmu .
Zatiaľ nemám možnosť posunúť túto literatúru podobným kádrom .raz ste mi odporučil v tomto vyvinúť nejakú aktivitu .ja by som to nazval ako VVP okolo roku 2000, prienik sa podaril .takže pre prvý prienik ,čo by bolo vhodné , ktorá kniha z leva-net ?

A co na to Tereza Spencerová?

Divák | 30.04.2017

"Ten Emmanuel Macron se vlastně do současné západní politiky náramně hodí, protože sám je jeden velký fake seslaný na Zemi ze světa tam nahoře – prošel elitní univerzitou, během pár let byl – díky vytváření excelových tabulek – u Rothschildů „vypracován“ na bosse s určením pro postup v politice, jezdil na setkání Bilderbergu… A hle, povedlo se!!! Nebýt „poslední velkou nadějí pro Francii“ a „bílým rytířem“ – nevymýšlím si, tak ho oslavuje americký Foreign Policy – tak si o této „spáse EU“ pomyslím něco hodně nepěkného."
Člověk amerických národních elit? Fakt?

Budte zdravi pravdu hladajuci

Kolkobudeszit | 30.04.2017

https://pastebin.com/fBvP7v33

Re: Budte zdravi pravdu hladajuci

Cico Ciciak | 30.04.2017

Zase to tu skúšaš ty trolko-imitátor?
Už si značne profláknutý.

Re: Re: Budte zdravi pravdu hladajuci

Mariet | 30.04.2017

Cico Ciciak: Mate-li Kolkobudeszit za trola, pak se naskyta otazka, proc na nej reagujete?
Myslete si o mne co chcete, ale ja tvrdim a budu tvrdit, ze kazdy ma pravo si rikat, co chce. Tim, ze nekoho onalepkujete doznavate, ze jste se nechal nastvat. To neni nejlepsi vizitka. Trolla vzdy potesi kazda reakce na nej.

Nemate zadnou jistotu kdo je a nebo neni trollem. Dneska je to uplna moda, kdyz nekdo prijde na web s odlisnymi nazory, ktere se tam tak nejak za delsi dobu zabehly, ho okamzite napadat a nebo nalepkovat. Mne tady napr. nekdo dnes obvinil z nihilismu. A proc? Protoze zije nadejemi a ja realitou, tak to mu jako dava pravo mi dat nalepku?
Cely zivot pisi, ze lide jsou od prirody souperivi, ne spolupracujici ( to je ideal, ale nikdy nefungoval a fungovat nebude, jedna se o rovinu sneni). A Vy ( nejen) mi to opet potvrzujete. Proc mu v klidu nenapisete protiargumenty ke konkretnim jeho vetam?

Trump porad trapci s nejakymi Fake News. Kdyz je tiskova konference, tak neprijme otazku, prestoze je vecna a neutocna jenom proto, ze je od demokratu? A tim si mysli, ze jim to nandal? Ne, shodil jenom sebe.

Re: Re: Re: Budte zdravi pravdu hladajuci

Cico Ciciak | 30.04.2017

Ja ho už poznám dlhšie, aj jeho pokusy.

Re: Re: Re: Budte zdravi pravdu hladajuci

Cico Ciciak | 30.04.2017

Nikto tu nehovorí o ideále (človek nie je dokonalý tvor, ani nič vo Vesmíre), ale o optime a rovnováhe, ktoré navyše existujú aj v prírode, na ktorú sa aj sama odvolávaš!

Ak nevieš, čo bližšie znamená pojem nihilizmus (= viera v ničotu), tak si to vyhľadaj min. na Google.

Ty sama si silne veriaca v svoje ničím nepodložené bludy, podobne ako ateista-materialista, pričom sa snažíš navodiť dojem, že dokonale poznáš objektívnu realitu bez všetkých subjektívnych krycích obálok, ktorá sa údajne podľa teba nedá zmeniť, len prijať taká, aká je (s čím kategoricky nesúhlasím), a najhoršie je, že si to ani neuvedomuješ.

Re: Re: Re: Re: Budte zdravi pravdu hladajuci

Mariet | 30.04.2017

Podivej: ja uz jsem Ti psala, ze si nepreji, abys mne kamkoliv zarazoval, a nalepkoval, a to nejen nihilismem, a vnucoval mi sve zavery o mne, kdyz nic o mne nevis, tedy az bys znal aspon polovinu meho zivota, pak teprve by te opravnovalo v tom hledat nejake opakujici se stsavy, abys mohl udelat zaver, ze jsem silne verici!
Naopak, ja proste viru nemam v nic a nic tim padem nepotrebuji resit, jenom realitu. Nejsem zadny ateista ani materialista, proste ziji vylozene v odraze prirodnich zakonu. Moje nazory jsou zalozeny na zkusenostech , tak mi tady nepis, ze pisi nicim nepodlozene bludy! Nebud drzy a nadrazeny, tim, ze tady hyris cizimi slova a frazemi jako subjektivni kryci obalky, tim mne opravdu nedojmes a o sve vysoke urovni nepresvedcis. Navazis se tady i do ostatnich, jak jsem si stacila vsimnou, viz do Slovana. A za co? Ze nesmysli jako Ty?

Re: Re: Re: Budte zdravi pravdu hladajuci

t | 01.05.2017

"Cely zivot pisi, ze lide jsou od prirody souperivi, ne spolupracujici ( to je ideal, ale nikdy nefungoval a fungovat nebude, jedna se o rovinu sneni).
Myslím,že sa,žiaľ,celý život mýlite.I keď mi to je ako introvertovi,egoistovi a človeku hoviacemu si v spoliehaní na vlastný um a sily proti srsti,nemôžem nepriznať,že človek je " od prírody" spoločenský a spolupracujúci.Koncept súperivosti a "nespolupráce" je dobrý akurát na na uľahčenie "vládnutia" - ovládania., determinovaný "technickou úrovňou" spoločnosti,ktorej plodom je aj Váš názor.Keby ľudia kedysi pri love mamuta nespolupracovali,ale naopak súperili (napr. o to,kto mu prvý vypichne oko),sotva by sme tu dnes spolu takto diskutovali.Teda " fungoval,funguje a fungovať bude" ! :-)

Souhlas

Nikdo | 29.04.2017

Zeman mnoho let se politiky neúčastnil a zůstal v ústraní, což ukazuje, že není herec/louka žijící ze záře reflektorů (pozornosti ostatních) a udělá proto cokoliv.

Je to náš prezident a občany řádně zvolený. Kdo plive na něj, plive i na národ, jenž zastupuje. Plivejte si na Havla, když už někdo musíte, toho za našeho presidenta nepovažuji, protože pro národ neudělal nic dobrého a ani ho nijak nectil.

Re: Souhlas

To mělo být dole | 29.04.2017

Už jsem asi neměl odpovídat. Nějak se mi děje často, hm něco s tím udělám. Když tak smazat, díky.

Re: Souhlas

Mariet | 29.04.2017

Nikdo: Jak muzete napsat, ze se Zeman politiky neucastnil? Copak nevite o jeho podilu na vstupu nasi zeme do NATO? Jak vykrikoval, ze doslova "pujde vlade po krku"? A co dela jako president? Jeste ji chvali, viz jeho predvanocni kecy.
Vam vubec nevadi, ze kvuli nemu a Havlovi mate na rukou krev? ( tyka se nas vsech). Uz od doby bombardovani byvale Jugoslavie v tom jedeme,, pane Nikdo. Platime to, vite? A vraci se nam to jako bumerang. A je to jenom otazka casu, kdy budeme zlikvidovani.
Zeman je herec, ne ze neni.

Je ciste vase vec, ze se chcete klanet funkci a nezajima vas, co ten, ktery ji dostal dela, at vas nazene i pod gilotinu, pro vas je to president a budete se mu klanet az do posledniho dechu.. vas vyber. Nepodsouvejte svuj vymysl, ze kdo plive na nej, plive automaticky i na narod, jenz zastupuje, protoze toto je vyplod modlare...Uz jenom to, ze konstatovani viditelnych faktu povazujete za plivani neni v poradku, zkuste si to odpremyslet.

V poslednich dvou dnech jsem si procitala Trumpovy Provadeci prikazy, kterych uz vydal od sveho presidentskeho pusobeni 29. Pane Nikdo, to je pohroma. A klidne se vsadim, ze ti, co mu tleskaji a chvali ho, je ani necetli. Zaslepenost touhou verit tomu, co se nam libi je neprustrelna...Ne slova, ale vzdy a jenom skutky jsou potreba merit. Jaksi se do toho lidem nechce, bohuzel.

Re: Re: Souhlas

Kolkobudeszit | 30.04.2017

Ano Mariet, tak to funguje, vytvori sa NADEJ a za jej chrbtom na vlne sympatie k "vyvolenemu" sa deju v praxi hrozy ako za Havla, Dzurindu, Kysku ... a inych p-rezidentov vo svete za hlavnej ulohy medii. Jasne sa vyjadril predstavitel USA zvazu novinarov "sme intelektualne prostitutky, nepiseme, co je pravda, ale to co od nas chcu". Je jasne, ze i inteligentny novinary dokazu medzi riadkami dostat na verejnost potrebne, ak to islo za socializmu pojde to i teraz! A v USA ich je mnozstvo ako i roznych hnuti, vedia bojovat a to je prekazka, preto USA musia rozlozit, slape tam mnoho ludi na paty GP!!!

Re: Re: Re: Souhlas

Mariet | 30.04.2017

Vidim to same...lidi plati krute za svou potrebu vudcu, ale kdyz pujdeme do hloubky, tak zjistime, ze potreba vudcu je resenim sve vlastni lenosti. Lidi zadne vudce nepotrebuji, je to naprosto nesmyslne a skody nedozirne...

Re: Re: Souhlas

Nikdo | 30.04.2017

Nevím jestli si rozumíme, mluvím o přestávce. Byl v politice a pak mnoho let o něm nebylo ani vidu ani slechu a pak se vrátil. Je to známka určité morální kvality, protože pro mnohé politické herce je to droga a měli by s tím problém. Netvrdím, že třeba se nějak skrytě účastnil, ale o tom nemám informace.

A vůbec nerozumíte co tím míním je to náš "prezident" to není žádné modlářství, když budu v mužstvu (třeba fotbalovém) a bude zvolen kapitán, který mi bude nevyhovovat, tak ho v zájmu výsledku zápasu budu respektovat, pokud vím, že si přeje vyhrát zápas stejně jako já.

Jaká byla alternativa, ten zmetek Schwarzenberg.
Zle matičko, zle
Schwarzenberci zde.

Co sem motáte Trumpa a o krocích Zemana Vám napsal pěkně Zdeněk i když ani to Vám nestačilo. Tady je to o koncepci společné bezpečnosti, ne o tom co se nám líbí nebo nelibí, ale co je v současné situaci nejlepší. Zeman je v současnosti to nejlepší, nabídněte alternativu, jestli ne tak mlčte. Žijeme v davo elitářské společnosti a člověk, který se nám vůbec nelíbí, může být to nejlepší řešení. Jak řekl V.V.Pjakin nejde o osobu, ale o směrování, protože osoba se může změnit. Takže, aby mohla česká republika dobře fungovat je potřeba, aby prezidenta uznali všichni a podporovali ho jinak řízení bude neefektivní, protože znepřátelené skupiny se budou vzájemně blokovat. Zeman má stejně jako Putin podporu zdola a o tu se může opřít a tak může pro národ něco udělat.

Proto jsou volby, aby nebyla rozhádanost a vyřešilo se to a domluva je taková, že uznáme výsledky a společně pracujeme až do dalších voleb, to že se podvádí je jiná věc. Tohle je principiální, pokud nebudeme ctít dohody budou války a revoluce. Pokud dohody budeme ctít, pak už je jenom otázka času vytlačení zločinců, protože bez možnosti rozpoutání chaosu je jejich pozice dlouhodobě neudržitelná. Sice budou krást, ale časem to začne chybět a vznikat napětí ve společnosti, které se bude muset řešit a když to nepůjde revolucí a válkou, tak dojde k vytlačení prvků/osob blokujících řízení správným směrem.

Poznámka:
Považuji Vás za náhodného návštěvníka, který se zatím neorientuje o co tady jde. Trump kope za našeho úhlavního nepřítele GP (který blokuje rozvoj našeho lidského potenciálu), ale v současnosti v zájmu přežití máme společné cíle. Je to ještě komplexnější. Každý v míře svého pochopení pracuje na sebe a v míře svého nepochopení na toho kdo ví více. Jedna a ta samá osoba může být "mezi" některá rozhodnutí v náš prospěch jiná v náš neprospěch. A mnoho osob je kam vítr tam plášť, Zeman je naproti tomu konzistentní a jeho směrování pevné, víme na čem jsme a nehrozí, že po zvolení otočí o 180 stupňů.

Re: Re: Re: Souhlas

Mariet | 30.04.2017

Zeman je loutka, tak jako i ostatni, takze jeho otoceni o libovolny pocet stupnu urcuje loutkovodic!

A jedno poradne otoceni Vam pripomenu, jedna se o tzv. cirkevni restituce...a nekdo tady dokonce napsal, ze on byl proti privatizaci? Opravdu usmevne.

Sam vidite, ze lide o nicem nerozhoduji a on sam to rekl, ze jsou na to nezpusobili, a ani to vam nestaci? ( 50 procent dementu a alkoholiku jsme). A vy takoveho cloveka chcete podporovat? No prosim, jak je libo, ale take prosim, abyste neagitoval, aby takto uvazoval kazdy. Ja osobne bych mu dala poradny kopanec ( byt u toho, kdyz to rekl). Byl zasadne proti zakonu o referendu a uz otaci, to nevidite? Pry referendum ano, ale on bude proti vystoupeni jak z EU, tak z NATO.
P.S. nechapu, proc mne vubec za neco povazujete, a otvirate poznamku o tom, zda se orientuji. To neni podstatne.
Ja se v diskuzich prisne ridim timto pravidlem: tvrzeni a dukaz.
Takze ja Vam tady dodavam dukazy, ktere nakonec jsou verejne uplne vsem dostupne a vy je stejne neberete, tak ma pak takova debata smysl?
Nas president nasi podporu nepotrebuje, protoze zadnou rozhodovaci moc nemame, copak to nevidite?
Vam ani nevadi to, ze predal svou pravomoc vrchniho velitele ozbrojenych sil Nemecku? Ze si u nas nemecka policie muze s ceskymi lidmi delat, co si zamane? Toto jsou fakta, pane.
Rozdil mezi nami je ten, ze vam to nevadi, mne ano. Ale vidime oba totez.

Re: Re: Re: Re: Souhlas

Hox | 01.05.2017

Rozdíl mezi Nikdo a vámi je ten, že Nikdo určité věci chápe, vy nikoliv.

Re: Re: Re: Re: Re: Souhlas

Mariet | 02.05.2017

A ty jsi panbu, ktery presne vi, ktere, ze?

Vseobecne, nic nerikajici fraze, to je cele, co tady na webu dominuje..Kdyz mate odpovidat na konkretni veci, jste v koncich, silni teoretici, a k tomu nafoukani. Hnus, Hoxi.

poděkování

Kamila | 29.04.2017

Děkuji paní Irence za překlad.

Nabitý díl

Nikdo | 29.04.2017

To je vždycky a tak děkuji všem za zprostředkování: autorům koncepce, V,V,Pjakinovi, překladatelce Irence, administrátoru webu Hox(ovi) a všem přispívatelům, kteří přinášejí mnohé užitečné informace.

Zaujalo mne toto:
- Vysvětlení, že Francois Fillona udělal chybu s tím výrokem, když něj bude podána žaloba, tak odstoupí (typicky lidský faktor, byl si příliš jist svoji zákulisní podporou). To mi uniklo, tohle vyhlášení jsem dříve nezachytil.

- Dav u Bastily volající nechceme ani Macrona ani Le Pen. Tak to jsem zachytil a říkal si, to je nějaké divné to mi nedává smysl. Po vysvětlení je to očividný důkaz existence GP.

- Přeřeknutí u Sean Spicera s falešnou hrozbou v Severní Korei. To je dobrá zpráva jak je na hry elit v dnešní době vidět. Snad již nikdo zdravý nemůže pochybovat o řízení davu.

- Pravomoci samy o sobě nic neřeší na příkladu Erdogana.

- Ozvučuje nutnost podpory muže, který má společenské postavení, ženou, která mu poskytuje nezbytné zázemí, bez kterého bude jeho práce nekvalitní. To samé vyhlásila nedávno i Zemanova manželka. Existuje na to zajímavý příměr, že muž je meč a žena štít v tandemu muž-žena.

Re: Nabitý díl

Mariet | 30.04.2017

Nikdo: Politik, ktery nema podporu sve zeny a od ni nezbytne zazemi bude pracovat nekvalitne?
Docela usmevne tim, jak jste to ochotne prijal. Ale ikdyz to rika pan Pjakin, tak je to pouze jeho nazor, nema to vseobecnou platnost, a ze nema, to uvidite, kdyz se rozhlednete kolem sebe na konkretni lidi.
Pan Putin nema manzelku a muzete rict, ze v dusledku toho je jeho prace nekvalitni? Po rozvodu se nijak jeho vykony ani chovani nezmenilo.
A Zemanova manzelka muze vyhlasovat co chce, me stacilo se divat pred par lety na ty dva, kdyz spolu museli tancit. Ona se stranila a ted mu samozrejme podporu nejakou poskytovat musi, protoze je stary a bez ni se neobejde. To neni Putin.
Dale se podivejte, jak ani Necas nepotreboval zazemi manzelky, ze. Stacila mu milenka, a totez se tyka Clintona, ti s mazelkou travili spolu moc malo casu a drzi je pohromade akorat prachy a machinace. A Trump? To je teprve lahudka. Sledujte rec tela jeho zeny, tu on vubec nepotrebuje a ona ho ma plne zuby, jeji usmevy jsou hrane. Celkove si dovolim rict, ze politici jsou vice promiskuitni nez ostatni, protoze si to nejenze mohou dovolit, ale se najde dost kravicek, ktere pritahuje neci pozice ci slava, a nepochybuji o tom, ze i takovy Kharl najde nejakou tu obdivovatelku ci podpurkyni, ze.....
Podivejte: panu Pjakinovi nedavno zahynula zena, a umim si predstavit, co proziva. Takze verim tomu, ze ztratu opory nese tezce.

Re: Re: Nabitý díl

bez | 30.04.2017

vy slysite jenom co chcete a jeste si to vylozite jak se vam hodi, bylo jasne receno Pjakinem dobra manzelka, Putinova manzelka nestacila urovni, tak je lepsi se odpoutat, Pjakin mel tu pro sebe tu nejlepsi, tak jak ho poskodime, kdyz mu ji vezmeme, u Zemana je to zase jine, tam ho nelze pres manzelku ani poskodit ani pozdvihnout....

Re: Re: Re: Nabitý díl

Jk21 | 05.05.2017

Se divím, že takový génius jako Putin si vybral špatnou manželku. Že ji jeho jasnozriva mysl hned neprokoukla.

Re: Re: Nabitý díl

Vesna | 30.04.2017

Vôbec som to, čo pán Pjakin vysvetľoval nepochopila tak, ako je rozvedené v príspevku Mariet, rozoberať konkrétnych politikov a ich manželky prípadne nemanželky a vytváranie či nevytváranie zázemia či ich správanie. Pán Pjakin povedal jednoducho a jasne, že manželka, ktorá vytvára politikovi zázemie a teda podieľa sa vykonanou prácou zaslúži si plat. Vysvetľoval to, v súvislosti s tým, že na Fillona bol v kampani vedený útok preto, že zamestnal manželku a ona poberala plat. Určite sa nájdu aj ľudia, ktorí s takým niečim nebudú súhlasiť, aby manželka poberala plat za prácu. Ja to vidím vo všeobecnosti tak že, kto pracuje má dostať zaplatené bez ohľadu či je manželkou alebo sekretárkou. Tak, ako to pán Pjakin zhrnul.

Re: Re: Re: Nabitý díl

Mariet | 30.04.2017

Vesno:

Vratila jsem se k vyrcenemu ( panem Pjakinem):
A jestliže by to byla špatná manželka, tak by se nemohl stát politikem, protože by se mu nepostarala o zázemí, nedokázala by napomoci jeho dalšímu postupu

Opakuji, že jestliže má špatnou manželku, tak nedokáže být politikem.

Na toto ja reaguji, Vesno. Davam priklady tech, kdo jsou bez manzelek ( Putin ) a dokazi byt politiky.

S tim, ze kdyz manzela politika s nim spolupracuje, tak si zaslouzi mzdu, souhlasim, tam neni co resit. Muj prispevek byl o dalsich jeho vetach, ktere jsem zde ocitovala.

Re: Re: Re: Re: Nabitý díl

Jan | 30.04.2017

Mariet: Vidím, že jste dosud nepochopila, význam toho, co Pjakin řekl: jestliže má špatnou manželku, tak nedokáže být politikem. Není to důvod se od manželky distancovat??? a sála: Na toto ja reaguji, Vesno. Davam priklady tech, kdo jsou bez manzelek ( Putin ) a dokazi byt politiky. A není to právě proto???
Než špatná manželka, tak raději žádná a pokud je dobrá manželka, je to pro politika bonus a může být úspěšnější. Melanie je dobrá manželka právě tím, že to s tím ignorantem, tyranem a playboyem na veřejnosti vydrží... Obdivuju její nervy a doufám, že ji to nějak zdravotně nepoznamená...Re: Re: Re: Re: Re: Nabitý díl

Mariet | 02.05.2017

Otazkou je, cemu se rika spatna manzelka, tohle cele vyjadreni od pana Pjakina neberu.

Spatna totiz muze byt tim, ze mu do vseho keca a nebo take tim, ze ho nepodporuje. A takto on zrejme myslel, proto jsem psala, ze Putin dokaze byt politikem i bez manzelciny podpory a jeste jsem pridala Necase. Ten mel podporu jenom od milenky, takze manzelka byla uplne mimo..

No a jasne, nez spatny partner ( tedy nevyhovujici), tak radeji zadny. Nejhorsi je totiz samota ve dvou.

Re: Re: Nabitý díl

Nikdo | 30.04.2017

Nepřijal jsem to, vím to už dávno. Pouze jsem upozornil na to, že se možná tím záměrně nabijí informační pole. Dříve to bylo více samozřejmé. Jde o tendenci upevňovat rodinu. Tandem muž-žena funguje při střetu se životními okolnostmi (třeba vstup do politiky) na principu muž je meč a žena je štít.

Re: Nabitý díl

Nikdo | 30.04.2017

Ještě jednu podle mne zajímavou věc jsem zachytil. Macron se musí vodit za ručičku uvádí Pjakin. Politickou scénu Francie příliš nesleduji a tak nemám jak to ověřit, ale protože lze nahlížet na skutečnost jako na zakódované informace, které se různě všude přenášejí a vyskytují na různých nosičích, tak to mohu odvodit/přečíst z jiného místa. Potvrzuje mi to toto: Macron si vzal starší ženu a spojuji to s článkem (který jsem kdysi četl v nějakém časopisu), který popisuje jaký typ mužů si bere starší ženy a je to právě ten typ co se nechá vodit za ručičku.

bbbbajo@seznam.cz

Bajo | 29.04.2017

Takže jestli jsem to dobre rozuměl Macron vyhraje tak jako tak a záleží jen kdo bude vládnout v USA státní a nebo globální elita,tak ta potom Macrona chytí pod krk a bude makat jako loutka.

Re: bbbbajo@seznam.cz

Cico Ciciak | 29.04.2017

Tak nejak.

Re: bbbbajo@seznam.cz

Cico Ciciak | 29.04.2017

Dalo sa cakat, ze Lepen(ka) nevyhra.
Lepen(ka) a Kotleba, to su predsa ine scenare.

Re: Re: bbbbajo@seznam.cz

Bajo | 29.04.2017

Tak nějak to taky chápu,a díky za info,aspoň někdo kdo se lip vyzná mi to potvrdil :-)
Díky

Skutocny suboj Rockefeler - Rotschild

Slovan | 29.04.2017

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/3099-macron-prebehl-od-rothschildu-k-rockefellerum-revolucionari-kontra-realiste-a-jejich-otevrena-valka-hratky-s-letadly-a-hromady-mrtvol-je-neviditelny-konflikt-elit-nase-velka-sance.htm

Re: Skutocny suboj Rockefeler - Rotschild

Cico Ciciak | 29.04.2017

Počuj Slovan, pobavme sa ako chlapi:

Asi si si už všimol (a ak nie, tak ti to pripomínam, a neraz sa tu už o tom písalo, posledne Lux), že v skratke:

existuje alternatíva a "alternatíva", informácie a dez-informácie, a že je preto maximálne nutné vedieť rozlišovať - oddeľovať zrno od pliev, nakoľko cca 95% dnešných informácií je len dez-informačný šum slúžiaci na zámerné balamutenie ovečiek mocnými tohto sveta, a odvedenie ich pozornosti od merita vecí a skutočných zákulisných šéfov riadenia objektívneho procesu globalizácie.

GP už z princípu nemôže byť R+R (= iba bližšia výkonná periféria GP), pretože tzv. konceptuálna moc si bezpodmienečne vyžaduje naprostú anonymitu a R+R sú už značne meeediálne profláknutí!

Toto sú najskôr tí "tvoji" R+R = ninajskí chlapečci (min. z pohľadu GP):

https://www.youtube.com/watch?v=ztstTo3dVp4

Pouvažuj nad tým.

Nebolo by tiež špatné, keď už sem chodíš, si najprv aj niečo prečítať z tunajších materiálov, a až potom niečo písať.
Lebo podobnú chybu som spravil v mojich začiatkoch aj ja, a oprávnene som za to dostal od tunajších skúsenejších a znalejších členov na frak!

Môžeš začať menším konspektom napr. tu:

Globálna pyramída moci
----------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/06/pyramida-moci-vsehovoriaci-prispevok-z.html

Re: Re: Skutocny suboj Rockefeler - Rotschild

Slovan | 29.04.2017

Anonymita R+R je dnes skoro 100%. 99% populacie ich vnima ako iba nejakych neskodnych filantropov, niekdajsich bohacov, ale do znacnej miery schudobnenych, bez vplyvu. Obaja vieme, ze to tak nie je. To, ze nie su anonymny je z dovodu, ze k absolutnej moci sa dostali da sa povedat az po prvej svetovej vojne a do znacnej miery napomohol ich odkrytiu aj Hitler a v poslednych rokoch internet. Myslim, ze nieco ako GP v podobe byvalych bohov ci egyptskych knazov neexistuje. Do znacnej miery tomu napomohli nasi predkovia ked zastavili rozpinavost Rima a neskor ho znicili. To co Pjakin popisuje ako GP su v podstate Rotschildovci a proti nim stoja tak ako v 2. sv. vojne cez USA riadiaci Rockeffelerovci a ich kamarati. Jasne, ze s predstavou tisicroci zijucich egyptskych bohov je to zaujimavejsie, ale sadni si v klude a rozmyslaj. Pjakin hovori, ze nejak GP postrkuje verejne myslenie cez informacie. Ale ako sa informacie dostanu k ludom? Skrz internet, tv, noviny ci ustnym podanim. Ci myslis, ze GP su hackeri co zaplavuju internet z tajneho sidla vo Svajciarsku? Rozmyslaj triezvo ako chlap. Alebo su to Rotchildovci cez ich media a nastrcenych agentov, tajne loze a politikov po svete?

Re: Re: Re: Skutocny suboj Rockefeler - Rotschild

Cico Ciciak | 29.04.2017

Uz sa tu neraz rozoberalo, ze mnozstvo zakulisnych (dez)info su GP vypustane za posledne roky ucelovo (samoska, ze do urcitej miery pracuje aj tzv. zakon casu).
Aj preco, ake maju k tomu dovody.

Neviem, kolko mas nacitane z tunajsich zdrojov, ci vobec chapes pojmu GP, konceptualnej moci, egregorialno-matricnej "magii", bezstrukturalnemu riadeniu, ... globalnym procesom, ktore su dnes v behu, a moznym globalnym scenarom GP.

Inak, ti "tvoji" R+R mozu byt hocikedy GP obetovani, su to tiez len take jeho lepsie nastroje.

Takze len dalsi chytrak, co nas prisiel poucovat o (svojej) "pravde".
Si uvedom, ze sa tu nebavis s nejakou oveckou, co si len vcera precitala Hlavne Spravy alebo Aeronet.
Ked budem chciet od teba radu, tak ta o nu poprosim kolego (ako minule napisal Lux Julovi=trulovi :)).

Maj sa, a zamysli sa nad tym, o com som pisal v prispevku vyssie.

Re: Re: Re: Re: Skutocny suboj Rockefeler - Rotschild

Mariet | 30.04.2017

Ty jsi tad moderator ci soudce a nebo jen diskutujici? Co se navazis do Slovana?

Tato Tvoje veta je nadrazenost a mne by zajimalo, zda je to cetba tech tlustych knih, ktera Te do takove sprostoty dostala:

Takze len dalsi chytrak, co nas prisiel poucovat o (svojej) "pravde".

No nic, zadat Te, aby ses nad tim zamyslel je zrejme zbytecne.

Alespon potvrzujes, co ja tady pisi, a sice, ze clovek neni tvor spolupracujici, ale souperivy a nekdo se nadrazuje tim, ze si nakradl (zidi) a nekdo tim, ze si neco nastudoval, ale ono je to uplne jedno, protoze podstata veci je ta, ze kazde nadrazovani se cloveka cloveku vede k boji a konci valkami.

I bez studii cehokoliv jsou jasne a vsem viditelne dva fakty:

Ze jim byly ukradeny prostredky (zdroje) k zivotu a jsou plne zavisli a druhy je, ze jsou to porad ti sami, co vminulem stoleti, jak pise Slovan.
A lidi ani nepotrebuji nic cist, jen se zvednout a vzit si je zpatky to zdroje, vite?
Jenze k tomu je potreba, aby se domluvili, a i na Vas je videt, ze to nelze, jelikoz jenom pouhe nastudovani si neceho vas dostalo do nadrazenosti druhym a to je konec, pane.

A jak jste to studoval, kdyz si neuvedomujete, ze presne timto chovanim pracujete pro GP ? Rozdelovani lidi je jejich agenda cislo 1 a vy ji plnite. Jak je mozne, ze to nechapete?

Re: Re: Re: Re: Skutocny suboj Rockefeler - Rotschild

Biely Otec | 30.04.2017

Vážený cico-ciciak. Prvé čo ma napadlo po prečítaní tohto Vášho príspevku: Ten pán (cico-ciciak) má vskutku veľmi originálnu predstavu človečenstva.

Re: Re: Re: Re: Skutocny suboj Rockefeler - Rotschild

Ladislav | 30.04.2017

Cucáku, víš kulový jako my všichni ostatní! Tak nedělej ze sebe machra!

Re: Skutocny suboj Rockefeler - Rotschild

Owwl | 29.04.2017

To uz aj Pjakin rozoberal. Nad subojom R vs. R sa len pousmial, ale.. kazdy sa moze pohasterit medzi sebou. To nie je vylucene. ibaze Rotschildovci su niekde uuplne inde ako Rockefellerovci. To je vlk vs. labrador. V inych videach spominal, ze s nimi mal velke problemy aj samotny GP.

Re: Re: Skutocny suboj Rockefeler - Rotschild

Slovan | 30.04.2017

To zavisi od aky je ten vlk a aky labrador. Otazkou je ci veci ako GP, duchovia, UFO, dimenzie zivota, plazi mimozemstania a pod. nevypustaju len R+R, aby od seba odvratili pozornost. Pjakin si tiez hudie svoje, lebo ho to zivi. Ale kazdy sa pozrime na seba. Ako ziskavame informacie? Odkial? Jednak z oficialnych tlacovych agentur, ktore vlastnia R+R. Potom je tu alternativa ako napr. Alex Jones (agent CIA cize R+R) a od nejakych ludi co pustaju svoje analyzy a nazory najme cez internet. A ktore info akoze dava GP? Skze ktore info ci struktury ovplyvnuje informacne pole? Ci sa ludom zjavuje vo snoch ci ako? Porozmyslajme ako ste vy ziskali info v tomto tyzdni? Ktore sa daju vystopovat ku GP? Ci ma vlastne struktury iduce mimo R+R? Ale ti ludia sa musia stretavat, aby vedeli co maju hovorit, aby tahali svet ku konkretnemu cielu. Lebo R+R ludi viete vystopovat. Ten robi pre tu mimovladku, ten pre tu firmu vlastnenu R+R atd. Ale viete vystopovat ludi GP? Nie, nevieme, pretoze nic take nie je.
Celkom dobre info o vladcoch sveta a ako funguju: https://www.youtube.com/watch?v=cRuKmxQSPSw

Proces odstrihávania USA

svantovít | 29.04.2017

od riadenia sveta naďalej pokračuje,otázkou je,či dosť rýchlo na to,aby stačila svet preformátovať na svoj zvrátený obraz.Európa si stále drží vo funkciách amerických podržtaškov a šašov,ktorí skáču,ako im USA zapískajú.Prednedávnom dokonca dokázali,akí sú sluhovia,keď sa pretekali vo vyjadreniach ako ich USA musia viesť aj naďalej a pod.Európa je stále na pokraji civilizačného zániku z dôvodu plnenia objednávky ako štátnej,tak globálnej elity,ktorá chce za každú cenu odstrániť jednotlivé štáty,tým aj hranice a "premiešať" obyvateľstvo,prípadne ho vymeniť za hlúpejšie a ľahšie kontrolované,ktoré nebude klásť odpor tyranskej despotickej vláde.Výrok finančníka Warburga:Budeme mať jednu svetovú vládu,či sa nám to páči,alebo nie.Otázkou je,či to dosiahneme miernymi,či násilnými prostriedkami" ukazuje,čomu čelíme a aké hrôzy budeme nútení prekonať.Európa bez Ruska nemá najmenšiu šancu zvrátiť túto obludnosť a musíme len dúfať,že na to príde skôr,ako bude príliš neskoro.

Re: Proces odstrihávania USA

Zdeněk | 29.04.2017

Pokud není už pozdě -neboť amorálnost,výchova ke zvířeckosti pomocí tak zvané erotiky, a požitkům slasti všeho druhu, je již legálním průmyslem . Mnozí lidé si na to již zvykli a nepovažují tento způsob zábavy za chybný. To má velmi negativní dopady na tvorbu charakteru nejen dětí,ale i dospělých.

poděkování

Kmet | 29.04.2017

za překlad

GP

vidlak | 29.04.2017

...... První zprávy z voleb svědčily o tom, že Le Penová vyhrává všude.
Vyhrávala všude.
Mluvím o mnohých volebních obvodech, kde měla 30% a více.
Teď co s tím, co dělat? ......
Nebola to zamerna volebna chyba? Start jej odporcov a nerozhodnutych?

Podekovani

Mariet | 29.04.2017

Chci podekovat za skvely preklad a za soustavne a pravidelne dodavani dilu Otazka - Odpoved od pana Pjakina. Opravdu prinosne.

Jeste si dovolim parafrazovat svym laickym zpusobem zaverecna slova pana Pjakina: zivot neni slozity pro toho, kdo to s nim umi a naucite se to snadno, kdyz uprete svou pozotnost na jeho zakonnitosti. Lez je nastroj k ovladani a cim je sladsi a lakavejsi, tim je nebezpecnejsi a skodlivejsi. Naprosto plati, ze pro sebe kazdy pracuje v mire sveho chapani a pro druhe ve sve nevedomosti. On to rika vystizneji a vedecky.
Za nejdokonalejsi lez u zidu povazuji vymysl boha. Vira lidi odklani prave od toho sledovani zakonnitosti zivota, je to vlastni blokace svehochapani. Krasna veta pana Putina, ktera se mi vryla do pameti: Asi nejsem dobry krestan, ale druhou tvar nastavovat nebudu...Ten se zadnou virou neridi a dela dobre. Premyslet ci snit se da, ale neda se s tim pracovat. Lze to pouze s fakty. I ten, kdo zatouzil letat, musel studovat ptaky.....

Re: Podekovani

Cico Ciciak | 29.04.2017

Treba ale nutne rozlišovať pojmy ako:

- Relígia = dôverné spojenie človeka s Bohom bez prostredníkov!
Každý človek má už od narodenia tento inštinkt/zmysel v sebe zakódovaný, len je všemožne zámerne po narodení človeka potláčaný, resp. riadený/korigovaný napr. falošnými náboženstvami alebo ideológiami, kde skutočného Boha-Tvorcu Vesmíru niet!
Jedná sa o tzv. idealistický ateizmus = formálne uznanie nejakej umelo vytvorenej zámerne falošnej predstavy o skutočnom Bohu, ale často krát už nie jej uznanie aj prostredníctvom životných skutkov, viď napr. dnešní pokryteckí pseudo-kresťania (o jednom básnia, ale v praxi iné robia)!

- Viera = nedá sa žiť bez viery, človek v niečo veriť musí, min. v nejaké vyššie ideály a pod.
Inak sa jedná o nebezpečný tzv. nihilizmus a nihilistu.

a

- Historicky (zámerne) z(de)formované náboženstvá, konfesie, náuky, alebo sekty, kde skutočného (ako si ľudia túto NadRealitu subjektívne nazvali) Boha, Tvorcu, Vis Maior, HNVR, ... zámerne niet z pochopiteľných príčin, nakoľko iba slúžia ako nástroje globálneho zákulisia vo vzťahu k ľudstvu!

Re: Re: Podekovani

Rybka | 29.04.2017

Z Tartárie.sk:
Odpustenie je technológiou na znulovanie karmickej reakcie v prípade činu, ktorý bol realizovaný na samotnej obeti a za útočníka. Druhou technológiu dobrovoľného preberania karmickej zodpovednosti za Konom zakázané útoky je pokánie. To je technológia preberania karmickej energie za všetkých tých členov kresťanského kléru – t.j. ich činy – takých, ktorých nevedomá obeť nikdy predtým nestretla a ani nikdy nestretne. Je to jeden z dôležitých stavebných kameňov existencie Matrixu. Vari ani netreba zopakovať, že je napájaný životnou energiou všetkých obetí. Preto kresťanskí popi dávajú taký veľký dôraz na odpustenie a pokánie. Navyše, v kresťanskej omši účastník neraz „žiada“ od svojho boha štýlom „daj bože toto, daj bože tamto“ a podobne. V čiernej mágii – je to kompletne ich obrad – je to kódové slovo na odovzdávanie vlastnej energie do kresťanského egregoru. Teda kódovým slovom „daj“ dáva vyslovujúci príkaz svojmu podvedomiu dať, t.j. odovzdať svoju energiu kresťanskému egeregoru.

Re: Re: Re: Podekovani

Cico Ciciak | 29.04.2017

Prečo tu píšeš odvecáky, prosím ťa?

Re: Re: Re: Re: Podekovani

Mariet | 30.04.2017

A proc se do Rybky zbytecne navazite? Jak rika i pan Pjakin v tomto dile, vse souvisi se vsim. Tartarie ma uzitecne informace, a nikomu nema jak ublizit se je dozvedet. A muzete to preskocit, pokud Vas nezajimaji, ja taky nectu vsude vse. Prece se nebudeme vzajemne obirat o posledni zbytecky nejake svobody slova...

Re: Re: Re: Re: Re: Podekovani

Kolkobudeszit | 30.04.2017

Vdaka Rybka, taketo "odvecaky" su velmi prinosne oproti jalovym diskusiam, posuvaju nas vpred, davaju nove podnety...

Re: Re: Re: Re: Re: Podekovani

Cico Ciciak | 30.04.2017

Ako to súvisí s tým, čo som napísal?
S rozlišovaním relígie od slepej náboženskej viery a dogmatickej náuky?
Ak sa ti pozdávajú (dez)informácie na Tartárii, tak môžeš tento web navštíviť, a prečítať si ich aj tam, nie?
Ja tu tiež nepastujem kadejaké somariny a odvecáky.
Lebo aj napr. taká teória o PHP skriptoch súvisí s týmto webom, ale nezaťažujem tu s ňou čitateľov.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podekovani

Rybka | 30.04.2017

Celkem to souvisí, Zaznobin pravil, že rozdíl mezi biorobotem a člověkem je ten, že biorobot věří v boha a člověk věří bohu, ne křesťanskému nebo jinému sekťáckému. Nihilismus je spíš věřit v tyhle. Ono se od té víry v bůhvíco a bůhvíkoho odvíjí neurekom neplech na světě. Věřilo se v bombarďáka Havla, v Trumpa, při každých volbách se rozděluje a opanovává a systém vesele uhání dál.
No nic, já skoro nikdy nikam nepíšu, protože nevyhledávám ty kopanečky bez argumentů, ráda se nechám přesvědčit, ale somarina a odvecák? To mi vypište seznam, co mám číst a co ne, protože mně zajímá takořka všechno, ono se mi to potom v hlavě skládá a přeskupuje a doplňuje. Možná, kdybyste mi narýsoval tu jedinou správnou lajnu, nemusela bych tolik přemejšlet a celej život přehodnocovat. Měla bych to ložený a to by byl veget!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podekovani

Cico Ciciak | 30.04.2017

Znova sa pýtam,
ako súvisí tá informácia, ktorú si tu napísala z Tartárie, o (pseudo)kresťanskom rituále s tým, čo som napísal predtým?
Dúfam, že tu diskutujem so zdravým človekom a človekom, ktorý sa nesnaží len o zámerné trolovanie a manipuláciu.

Re: Re: Re: Podekovani

bez | 29.04.2017

Nektere veci z Tartarie stojii za pozornost a toto obzvlaste, ale je tu jakasi nesnasenlivost autora k tomu co se zde probira, mel radu az nevhodnych poznamek, take nepripustil diskusi coz je plus i minus pro neho.

Re: Re: Re: Re: Podekovani

Iva | 30.04.2017

Skôr ten mínus. Už dávnejšie pozorujem,ze Cico má vedomosti...žiaľ nič iné nepripúšťa.,Takže začínam ho ignorovať.

Re: Re: Re: Re: Re: Podekovani

Hox | 30.04.2017

poznámka směřovala zřejmě jinak:

ale je tu jakasi nesnasenlivost autora (tartaria.sk) k tomu co se zde (leva-net) probira, mel radu az nevhodnych poznamek, take nepripustil diskusi coz je plus i minus pro neho (na tartaria).

Re: Re: Podekovani

Mariet | 29.04.2017

Cico Ciciak: Ja Vam neberu nazor, ze bez viry se neda zit, ale nemohu s tim souhlasit, protoze ja bez viry ziji a byl to tvrdy obrat ( kdysi jsem byla hluboce verici). Jsem tomu rada, zadna praznota nenastala, naopak daleko vyssi pocit svobody a schopnost resit veci se zakonnitostmi a hlavne s minimalnimi ztratami. Za viru jsem zaplatila nejvice ..Nejzcestnejsi vira je vira v dobro a zlo a ze dobroplodi dobro a zlo plodi zlo. Je to absolutne mimo, kdyz se podivate na zakonnitosti prirody, jimz lide podlehaji, at si to priznaji nebo ne.

Re: Re: Re: Podekovani

Mariet | 29.04.2017

Jeste takovy maly dodatek jako aplikaci na predpovedi pana Pjakina ohledne voleb ve Francii.
Ano, podle logiky, kterou pouziva velmi obratne, by byl Fillon pro globalisty nejvhodnejsi kandidat a dalo se verit tomu, ze vyhraje. A jak se mu stalo, ze vypustil z ust to, ze pokud by proti nemu bylo vedeno trestni rizeni, ze odstoupi? Je to chemicka reakce, podle meho vnimani. Ty nelze vyloucit, a nabouravaji logicke procesy, ikdyz odstupem casu se opet vybalancuji do zakonniteho procesu. Jestli jste videl film Bezva fina, o perfektne propracovane bankovni loupezi, tam krasne tento moment hlavni hrdina pojmenoval: vsivacky lidsky faktor. Nepredvidatelne a neodhadnutelne chovani . Ja tomu rikam momentalni chemicka reakce. Jiste vite o pripadech, kdy i zvire znenadani zabilo toho, kdo se o nej dlouhodobe staral, viz pripady v zoologickych zahradach, ale to uz sem nepatri...

Re: Re: Re: Podekovani

Cico Ciciak | 29.04.2017

Kompletné nepochopenie môjho príspevku.

Re: Re: Re: Re: Podekovani

Mariet | 29.04.2017

Chybi mi specifikace v cem. Dekuji za dodani.

Re: Re: Re: Podekovani

Cico Ciciak | 29.04.2017

Veríš v spravodlivosť, lásku, že ľudia majú konať dobro, alebo stať sa skutočnými Ľuďmi?
Veríš Bohu (Otcovi) alebo v Boha (modlu)?
Tak som to myslel.
Lebo inak mám z tvojich slov veľmi zlý pocit, že si fakt nihilista.

Re: Re: Re: Re: Podekovani

Mariet | 29.04.2017

Uz jsem psala, vira je pro slabochy. Nepatrim k vericim a neverim v nic z toho, co pises. A mas potrebu nalepkovat lidi? Tak to je dukaz, ze zijes ve fiktivnim svete. Rozdelovani a nalepkovani lidi je system, ktery jsi do sebe nasal a ani si to neuvedomujes. Skatulkovani lidi je nesmysl stejne tak jako verit, ze se mohou stat "skutecnymi" lidmi. To bys je musel nejdrive zbavit vsech pudu, a to nejde.
Je tady novy clanke ohledne mravnosti. Autor je ve stavu hledani stability v chaotickem nazvoslovi. Hledani norem a hlavne jejich ustanoveni tak, aby je kazdy respektoval sam od sebe dobrovolne, je nemozne. Byly ruzne diktatury, ktere urcovaly, co je mravni a co ne ( nakonec to mame i dnes, co na tom, ze naruby k drivejsku), ale ani zadna diktatura neni trvala. Uniformity mysleni se u lidi neda docilit, ani kdyz je budete vychovavat k tomu.
Vemte si, kolik lidi nasloucha panu Pjakinovi a pak se zamyslete, jake otazky obcas dostava. Je z nich videt, ze ne vsichni mu rozumi. Ikdyz mu fandi a treba i duveruji.

Spravedlnost neexistuje, neni takto svet a jeho zakony nastaven. Vidite snad kolem sebe neco jineho? Muzete si v ni verit, jak je libo, ale tim ten fakt, ze neni, nezmizi.

Re: Re: Re: Re: Re: Podekovani

Cico Ciciak | 30.04.2017

Si chorý človek.

Re: Re: Re: Re: Re: Podekovani

Cico Ciciak | 30.04.2017

Sama seba predsa popisuješ ako nihilistu - extrémistku, ktorý skočil z jedného extrému-bludu do druhého, tak sa tu láskavo nehraj na urazenú!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podekovani

Mariet | 30.04.2017

Nic nez nalepkovat neumis? To delaji lide, co nejsou schopni dodat argumenty proti tvrzeni druhych. Jenomze presne toto je diskuze a nic jineho. Nikoliv hyreni frazemi.. To tedy diskuse s Tebou nema smysl, protoze ty neprijimas dukazy.

Jako posledni vec Ti napisi: Nemuzes zadnym studiem ( ani kdyby si nastudovali totez co ty uplne vsichni lide na svete) zmenit jejich nastaveni od prirody, tj. pudy. A protoze to nelze, tak tim je vysvetleno i to, ze se lidska historie opakuje stale dokola se stejnymi vysledky ( tj. valky) a nikdy tomu nebude jinak.

Ani Ty nevid, kdo je GP a ani si nemyslim, ze je to to nejdulezitejsi, protoze vidime vsichni, ze jsou to dementi, kteri zasvecuji sve zivoty intrikam jak ovladat druhe.

A kdo prijme viru v boha, tak automaticky prijima i nadvladu cloveka nad clovekem, a to je duvod, proc byl vymyslen ( clovekem).
Dodnes mi zni v usich Bushova veta: Buh mne poslal do Iraku. A je to par mesicu, co jsem rikala, ze jsem zvedava, kdy se Trump zacne ohanet bohem, a dockala se. Jako na dratku....

Ver si, cemu chces, ale netvrd druhym, ze musi taky. Nemusi.
Mej se.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podekovani

:-) | 30.04.2017

Ďakujem Mariet,
Ste múdra žena.
Mudrc sa vyjadruje stručne, jasne, zrozumiteľne, hlupák sa maskuje za cudzie slová a rozsiahle nič nehovoriace reči.

Re: Podekovani

Rybka | 29.04.2017

Taky děkuju paní Ireně za všechny ty překlady, když se na to člověk kouká, neuvědomí si, co je to za množství textu. Na každé video se těším. A přesně, ti co nastavují věčně druhou tvář, už je mají dávno modré a to je tak jediný výsledek. Ostatně ten ezoterický bysnys se v samém bezbřehém odpouštění topí. Jung píše, že se křesťanům jejich sebeobětování a odkládání odměny až na po smrti vyvalilo iracionálně bokem a způsobilo holocaust.

Re: Podekovani

Nikdo | 29.04.2017

Nesouhlasím, že bůh neexistuje (ale souhlas, že židé zaměňují boha za Satana). Kdekdo vydává iluzi za boha a přesvědčuje ostatní o klamném cíli ve vlastním zájmu. Bůh Je velmi zobecněný pojem a tak si tam může kdejaký podvodník dosazovat co ho napadne, což je pro inteligentní bytost dost protivné.

Pro mne je existence boha zcela zřejmá:
1. Existuje svobodná vůle
2. Vše podléhá (přírodním) zákonům.
3. Každý si může přečíst řeč životních okolností svoji a svých blízkých a poznat, že funguje ruka prozřetelnosti (maskovaná jako náhoda).
4. Věda dokáže vysvětlit entropii (popisem hmoty a energie), ale nedokáže vysvětlit život/evoluci, která je projevem HNR (hierarchicky nejvyššího řízení / boha).

Víra v mém životě při rozhodování také nemá místo, protože je slepá a smrtelně nebezpečná, ale nahrazuji ji důvěrou ("zhyň prašivý pse nedůvěro", říká Rimmer v červeném trpaslíku díl s psychoměsícem), že při poctivém úsilí a jednání existuje ochrana z hora a zasáhne ruka prozřetelnosti (princip dobře presentován v pohádce "Hrátky s čertem" - hlavní hrdina Martin Kabát se nechá peklem oklamat a díky jeho slabosti pro karban získá peklo nevinné duše, ale snaží se to napravit a odolá strachu a v pravý čas bůh zasáhne - zde v příběhu v symbolické rovině, v životě zdánlivou náhodou - moc pěkný příběh, protože každý dostane co si zaslouží i Martin, kterému zůstane Káča, což je sice velmi radostné, ale i náročné - evoluce pokračuje).

Velmi dobře zpracovaný princip ruky prozřetelnosti je i ve Futuramě díl "Božský Bender" (zajímavost, pravzor postavy Bendera vidím v ruském filmu 12.křesel, přesně stejný vykuk Ostap Bender), je to sice taková ptákovina, ale při vhodné filtraci jsou tam podle mne cenná sdělení. Díl je zde http://futurama.nikee.net/index.php?video=52 a zohledňuje i hraní si na boha. Hraní na boha je určitý druh hlouposti, typický žid uvěří ve svou vyvolenost, ale i mnozí jiní naletí na trik o vlastní výjimečnosti. Hlavně, ale epizoda sděluje, že bůh pracuje tak, aby to nebylo poznat (mluví přímo k jednomu subjektu izolovaně od ostatních, odborněji popsáno zde http://leva-net.webnode.cz/products/zakladna-otazka-psychologie-ako-vedy/ - moje úvaha, bez zahrnutí boha nemůže existovat objektivní psychologie a nemůže nikomu pomoci a slouží pouze k plnění peněženek psychologů).

Re: Re: Podekovani

Mariet | 30.04.2017

Jsem rada, ze jste vyzvedl rozdil mezi virou a duverou. Ten je oprvdu diametralni, protoze duvera je zbudovana, zatimco vira jen prijimana a je tedy slepa, coz se na duveru nevztahuje. Duveruj a proveruj - to pravidlo nevzniklo nahodou.

Je zajimave, jak jste hned za sebe postavil dva body, ktere si viditelne odporuji: svobodnou vuli a zakony prirody. Prave ty zakony prirody zajistuji, ze svobodnou vuli nemate. Nebo vy jste se narodil na zaklade sve vule? Treti bod je vseobecny a nic nerikajici blabol, uz jenom toto spojeni: "kazdy si muze precist..". Nemuze. A ani vedci nemohou vysvetlit boha, protoze zadny clovek nemuze vysvetlit neco co neexistuje ( presneji se neprojevuje). Ani vsechny prirodni jevy nejsme schopni vysvetlit, natoz tak abychom dokazali vysvetlit tu silu, ktera vytvorila zakonnitosti vesmiru. Proste na to nemame a nema cenu se v tom hrabat. Jsme produkt. Televize taky nevi, jak byla sestrojena ...postupne se dopatravat zakonnitosti je v poradku, ale zit domnenkami uz ne. Kazda domneka oslabuje, stejne jako vira.

Re: Re: Re: Podekovani

Nikdo | 30.04.2017

Nesouhlasím, protože jsem zde z vlastní vůle, proč bych tady jinak byl (bůh mně pozval a rodiče jsou zprostředkovatelé). V přání mají kořeny všechny jevy. Svobodná vůle, ale požaduje převzetí odpovědnosti a tak se ji mnozí vzdají a nějak si to vysvětlí.

Zločinec:
Musel jsem to udělat (ve skutečnosti jsem chtěl i když jsem věděl, že je to nemorální), to je příroda. Ne nemusel, mohl použít vůli, pokud by si ji rozvinul a stal se člověkem.

Vůle je různě silná a mnoho lidí dělá nemorální věci, protože má slabou vůli.
Přírodní zákony, krásně ukazují, že se hraje podle pravidel, poznáním těch pravidel můžeme prostředí měnit jak uznáme za vhodné (ale v korytě božího záměru jinak budeme vytlačeni z matrice), to snad není projev svobodné vůle. Můžeme zasahovat do probíhajících procesů a ovlivňovat je.

Bůh se projevuje dívejte se, mějte uši k slyšení a oči k vidění. Některé věci neumíme změřit, ale můžeme si o nich říci. Bůh s každým subjektem mluví izolovaně právě prostřednictvím životních okolností. Pak stačí promluvit s lidmi, kteří to poznali a tím se to potvrdí. Můžete to poznat, ale ne zprostředkovaně, podle mne to uvidíte až Vám spadnou z očí klapky Vaší pýchy nebo nějaké domnělé nespravedlnosti - Vaše příspěvky na mne dělají takový dojem.

Boha vše držitele například dokazuje to, že všechno drží pohromadě.

A nakonec cituji Vás:

Ani vsechny prirodni jevy nejsme schopni vysvetlit, natoz tak abychom dokazali vysvetlit tu silu, ktera vytvorila zakonnitosti vesmiru.

Takže sama boha nepopíráte a uznáváte pouze používáte jiný termín síla/bůh. Tak kdo si protiřečí. Ha.

Re: Re: Re: Re: Podekovani

Mariet | 30.04.2017

Musim se smat... tak vas buh pozval na svet a vy jste to prijal?
Jak je mozne, ze nepozval mne, pan vsemohouci? Ja bych mu rekla jasne ne, pokud bych mela svobodnou vuli, jak tvrdite, ze ji lide maji. Jak to, ze mne ji nedal?

Pisete, ze vse drzi pohromade. A jaktoze lide ne? A zadn buh se mnou nemluvi, a o zadne zprostredkovane sdeleni nestojim.
A o zadnou mou domnelou nespravedlnost nejde. Copak vy nevidite, ze silnejsi zvire sezere slabsi? To se vam zda spravedlive?
Vzdyt lidi nedelaji nic jineho. Zotrocovani jednoho druhym je stejny princip. Opravdu nechapu, jak jste prisel na nejakou pychu v mem konstatovani viditelnych veci. Vede Vas vira, a tady hodnocenim mne dokladate jeji skodlivost.


Re: Re: Re: Re: Re: Podekovani

Nikdo | 30.04.2017

Když si něco nepamatujete nebo si to nedokážete uvědomit, neznamená to, že to neexistuje. To, že bůh pozval mne a že si to tak pamatuji a tak to vnímám, neznamená, že pozval i Vás (nebo že to tak vnímáte), to jsem neřekl, to si vysvětlujete špatně. Bůh s každým komunikuje individuálně, více a podrobně rozebrané zde:

http://leva-net.webnode.cz/products/zakladna-otazka-psychologie-ako-vedy/

To, že bůh s každým komunikuje samostatně je ochrana proti zneužití různými vykladači a také ochrana jedince, kterému bůh poskytuje potřebné informace k jeho rozvoji.

Bůh pro mne není obraz v mysli, ta slouží na něco jiného a takový obraz nelze vytvořit, spíše lze říci, že mám vědomí o bohu. Koncepce žádný obraz boha nedává, ale popisuje jak je organizován a podle jakých pravidel funguje tento svět. Došlo se k závěru, že lze nahlížet na svět jako na probíhající procesy, které někdo řídí (nejvyšší řízení bůh) a tím udržuje svět pohromadě a směřuje to k větší organizovanosti (evoluce) a lidskosti.

Pychu spatřuji v popírání boha, upřímné by bylo říci, že nevím, pokud nemůžete dokázat opak. I když vlastně ho nepopíráte, ale naopak dokazujete, ale nazýváte ho silou je to z Vaší strany trochu zmatené.

Lidé nedrží pohromadě, protože mají svobodnou vůl a tudíž se mohou od boha odvrátit (nemyslím víru, věřit lze v klam) a pak ztratí jeho ochranu nebo spolupracovat na budování království božího na zemi a odejít až je jejich část úkolu splněna. My neumíráme, odcházíme až když je dílo dokončeno.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podekovani

Nikdo | 30.04.2017

Jo a teď jsem si všiml, že místo vůli mám vůl. Řeč životních okolností je jasná, ano jsem vůl (ve smyslu nebude to plodné nebude to mít výsledky), snažit se někomu něco vysvětlit, když nemá zájem a není ochoten se naladit na stejnou frekvenci :)

Re: Re: Re: Podekovani

sarik | 24.10.2017

V skutočnosti sú všetky tri body blábol a ochvíľu to vysvetlým. Slobodná vôľa nie je dôkaz ale skôr antidôkaz. Keď Boh stvoril všetko tak by ná dal môžnosť vymaniť sa z jeho vplyvu zamislite sa ? veˇak má moc stvoriť svet tak má moc nás aj ovládať ale slobodná vôľa tomu bráni. Prirodné zákony je blábol lebo ste nenapisali aké konkretne a prečítať si to každý nemôže lebo jemedzi nami skupina ignorantov čitaju len čo im vyhovuje. Spolu s Mariet sa pridávam k ďakovaní Irene.

Myli sa

Slovan | 29.04.2017

Myslim, ze ovela lepsie sucasnu situaciu vo svete vysvetluje vzajomny boj Rockefelerov a Rotschildov (o tom bola aj 2.sv. vojna).

Re: Myli sa

Mariet | 29.04.2017

Ja bych nerekla, ze se myli, ale nerekne naplno, kdo jsou GP a vi to.Vy jste to pojmenoval.

Vsechno jsou to zidovske intriky. Hadi styl, at se podivate na co se podivate. U tech voleb je to vsude viditelne, ze. Takovych lidi mi nadavalo, ze se navazim do Zemana, ze jsem si dovolila mu napsat, ze je hradni sasek, takova urazka, ze? Pritom je to loutka, naprosto souhlasim s tim, co dnes rikal pan Pjakin. Mne to u Zemana doslo rychle, protoze za nim prisli, aby kandidoval, a jaky duvod k tomu mohli mit? Potrebovali vlacneho ozralika, ktery ale umi moc chytre mluvit a hrat suverena. A taky mu postavili pro lidi nevolitelneho slintu Kharla, aby si lidi nemohli vybrat jinak. A nakonec i kdyby Kharl vyhral, tak to byl uplne stejny poskok, jako je Zeman a uplne stejna situace, jako byla v USA s Trumpem a je taktez stejna s Macronem. Sice ho budou muset postrkovat, ale hlavne ze bude oddany i s botami a plnit jakekolv prikazy rad a s usmevem.

Konecne mi dnes pan Pjakin potvrdil i to, co rikam od 11.9. 2001, kdyz doslo k tomu falesnemu teroristickemu utoku v New Yorku. Byla to obycejna logika: jestlize vyhlasuji valku vymyslenemu terorismu ve svete, tak ty utoky musim sam vyrabet nadale! Psala jsem to po cela leta, ze v nich jedou i vlady, poskytuji soucinnost a dalsi potrebnosti, to neni tak, ze se par cvoku zvedne a poleti do kterekoliv zeme neco odpalit. To ma vzdy nejakou navaznost a taktez jsem rikala, ze budou odehravat v ruznych zemich v Evrope, protoze jedine tak se da obhajit vznik armady EU, po ktere volal Zeman a ja ho za to plisnila . ISIL, ISIS, IS - naprosto jednoznacne jsou to zoldaci, zorganizovani USA spolecne s Izraeli. To bylo jasne uz v dobe, kdy jsem byla svedkem toho, kdy Swarcnegr, v te dobe guverner, propustil 20 tisic zlocincu z vezeni a hloupe to zduvodnoval nedostatkem financi. Bylo jasne, ze s nimi maji zamer je pouzit! Totez se delo v ruznych zemich i na BV a tam to organizoval Izrael, kdy si pronajal prostory v Jordansku k jejich trenovani. Toto bezi nekolik let a to nahaneni migrantu do Evropy se pripravovalo taktez nekolik let, Syrie s tim nema nic spolecneho, na ni se to jenom svedlo. Nejvice rekrutu jsou cerni z Afriky, stejne jako v USA je v armade vice cernych nez bilych, a stejne jako ve veznicich v USA je vice cernych nez bilych.

A vite, kdo dotahl cerne z Afriky do USA? No uplne titez, co je dodavaji do Evropy, tj. zidi. Obchodnici s lidskym masem... organy, to jsou stale titez.

Pan Pjakin take zduraznuje, aby se lide divali na veci a celkoveho pohledu, protoze vse souvisi se vsim. Ja rikam seshora, ne zezdola a hlavne nezapominat se na veci divat ocima nepritele ( nemusi byt vzdy doslova, tim myslim opacnou stranu).

Kdyz mluvil o tom ureknuti se u Pence, tak jsem se musela smat. Kdyz se nad tim zamyslite, tak predstavte si, ze musite v jednom kuse lhat a neustale si to uhlidavat. To neni tak jednoduche, jak to vypada. Pravdivou udalost si zapamatujete, ale lez ne. To nelze. Zadnou lez nezopakujete podruhe uplne stejne jak jste ji formulovali poprve. Pred par dny jsem videla tiskovku, kde tento pan byl tlacen k odpovedim, na ktere nebyl schopen odpovedet, protoze jednoduse nevedel, co ma rict, a tak si vymyslel berlicku, aby se s temi dotazy obratili na ministerstvo obrany, jednalo se o ty lode, co pluji smerem Severna Korea. Neni mozne, aby president a jeho mluvci o tom nevedeli, jak to je. Proste soustavne lhani z vas udela schizofrenika, at chcete nebo ne. Tento vyvoje je velice dobre videt u Erdogana, ten nevi nejen ci je, ale uz ani kdo je.
Pan Pjakin ho komentuje tim, ze se znici sam a Turecko taktez.
Ovsem co jeste stihne napachat prave v dusledku te sve choroby a touhy po kresle, to nevi nikdo. Ale ze v tom budou lidske obeti, to vime i vidime vsichni.
Cely zivot tvrdim, ze globalizace se nikdy nezdari. Je to proti prirodnim zakonum, proti lidske vybavenosti pudy i dalsimi nemennymi vlastnostmi a globalisti dopadnou jako Ikarus. Ovsem nez takto dopadnou, povrazdi miliardy lidi...a s tim je treba neco delat a rychle, jde o nase zivoty. Zachranit si je muzeme jedine spojenim s Ruskem.A jeste si dovolim pripomenout, ze mu dluzime!

Re: Re: Myli sa

Slovenka | 29.04.2017

... +++++... ostava snad len dodat, ze kazdy aj ta "loutka" Zeman do toho vniesol do toho svoj um (a to ze je chytry nemozno rozporovat)....mozno by veci boli v daleko horsom stave, keby tam bol Kharl, ako ho oslovujete

Re: Re: Re: Myli sa

majka371 | 29.04.2017

správny dodatok...

Re: Re: Re: Myli sa

Mariet | 29.04.2017

Ano, Slovenko. Rozporovat Zemanovu chytrost nelze, a za to, ze dokazal se zbavit piti a vravorani na verejnosti jsem mu pripsala plus, znamka sebereflexe.... ikdyz jeho minusy prevazuji. Dovolim si jen oponovat v tom, ze co se tyka rozhodovani, veci by za Kharla jinak nebyly, jelikoz nadiktovane noty jsou jenom jedny. Ovsem Kharla sivubec neumim predstavit, jak za nasi zemi nekde sisla v zahrnici a dela nasi zemi image, ze jsme takto dementni vsichni. Zeman nazval polovinu naroda dementy a alkoholiky, kteri nemohou o nicem rozhodovat ( tehdy se jednalo o zakon o referendu, ktere podle nej jsme nepotrebovali), a to mu rozhodne nelze odpustit. Nevadi mi, kdyz lide reknou, ze volili Zemana proto, ze to byla lepsi volba nez Kharla, ale vadi mi jeho oslavovani a chvaleni jakozto nejlepsiho presidenta, ktereho jsme kdy meli. To je uplne mimo, rict to o loutce, kterou skutecne je ( viz jeho podpora vzniku armady EU, o niz moc dobre vedel, z koho se bude skladat ( a viditelne uz sklada) a pritom soucasne deklaroval svuj nesouhlas s prijimanim privandrovalcu. Komediant je vskutku dobry a nato by Kharl nemel....
Jednoznacne: od roku 1989 mame jenom dosazovane presidenty, a herci jsou to vsichni.

Re: Re: Re: Re: Myli sa

Hox | 30.04.2017

Patologická zapšklost a neschopnost vnímat realitu, širší obraz dění.

Re: Re: Re: Re: Re: Myli sa

Mariet | 02.05.2017

Ono ti nestaci ani od druhych, kdyz ti napisi, abys nenalepkoval?

Hluchy slepy zpskly a neschopny cist...nulova sebereflexe. Az budu chtit znat tvuj posudek me osoby, tak ti dam vedet, ale pochybuji, ze tady tak dlouho zustanu, takova magorina se dlouho vydrzet neda a konecne jsem pochopila, proc tady chodi tak malo lidi. Zidacky styl nadrazencu, vyvolencu, jenom proto, ze si neco precetli, o cemz ale mam duvodne pochybnosti, protoze ani jeden se tim neridite, ale mozky mate frazemi uplne rozsekane, ze se tak akorat zmuzete na urazeni a nalepkovani lidi, a to nejsi jenom ty, ale i ten tvuj cicocucak.

Dosla mi s tebou trpelivost, nestojis mi za to se s tebou dale bavit, slabochu, ktery maze prispevky a jeste takovym stylem, ze napise, ze to nekam presunuje, a ve skutecnosti je to vymaz. Podvodniku, co tady hlasas nejake svedomi a spravedlivejsi rad, nacpi si ho, kam nemusim vypisovat..vid. S podrazaky si nemamo cem povidat, takze cau.

Nepochybuji, ze v nalepkovani a urazeni lidi budes tady pokracovat, a uz jsem ti i vysvetlila, proc to delas, jednoduse, protoze ti to dela dobre, a to je pud, chytraku. Mezi tebou a tim dementem, co si rika V. K. na Aeronetu neni vubec zadny rozdil, jaka to nahodicka, ze?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Myli sa

Jana | 03.05.2017

pani Mariet,

je obdivuhodné, koľko Ste toho za tých pár dní naplodila... a nemyslím to ironicky.
Ako žena dovolím si byť osobná - radšej vybehnite do prírody a potešte sa vtáčím štebotom... vaše hašterivosť a osamelosť (zrejme fyzická i psychická) vám ubližuje...

Re: Re: Myli sa

zdeněk | 29.04.2017

Vaše kritika prezidenta Zemana je povrchní , manipulativní a ubohá.
Vaše věta: Potřebovali vláčného ožralíka, který ale umí moc chytře mluvit a hrát suveréna.

Zeman je stále svůj.Byl to Zeman,který po sametu prohlásil, že průběh privatizace je loupež století. To znamená,že nepatřil mezi vyvolené privatizéry. Uvedu krátký přehled vývoje zahraničního dluhu ČR vůči cizině:
Bilance dluhu ČSR v roce 1989 vůči cizině byla plusová. Aktiva bývalé ČSR byla vyšší .
V roce 2004 překonal zahraniční dluh ČR 1 bilion kč
V roce 2010 již překonal 2 biliony kč
V roce 2015 již překonal 3 biliony kč
Zpráva teletextu ČT1 zedne 20.9.2016 uvádí, že dluh byl meziročně vyšší o 381,7 miliardy kč. Dluh ČR vůči cizině odpovídá 72,1% hrubého domácího produktu a k tomuto datu 20.9.2016 dosáhl 3,53 bilionu kč.
Mimoto do zahraničí odteklo v roce 2015 289 miliard korun vyplacených na dividendách.

Druhým mezníkem byly Benešovy dekrety. Víme,že v Ostřihomi se sešli zástupci Německa,Madarska a Rakouska,aby sladili další postup proti ČR.
Reakce premiéra Zemana v ten stejný den je tato: Česká vláda nehodlá navrhovat zákonodárcům žádnou změnu s Benešovými dekrety. A tato Zemanova vláda tuto kauzu dotáhla vítězně až do konce.

Další významný krok prezidenta Zemana je,že se postavil proti organizované migraci muslimů.Vyjádřil se též nezkresleně k situaci na Ukrajině, na př.:odsoudil oslavování Bandery a histerii kolem navrácení Krymu, po volbách, Rusku. Svým postojem narušil euroatlantický informační monopol. Za to vše si vysloužil několik organizovaných pokusů o jeho odstranění.

Zeman je vůdčí typ a bezesporu vlastenec. Škoda,že není mladší. Jeho kvalit si všiml GP, to je pravda. Nicméně je to prostě stále náš český,řádně zvolený prezident, a tudíž vaše ubohá kritika uráží i jeho volitele.

Re: Re: Re: Myli sa

Mariet | 30.04.2017

https://pastebin.com/1mPbxYcN

Re: Re: Re: Re: Myli sa

Kolkobudeszit | 30.04.2017

Ano Mariet mate pravdu. Je potrebne pozerat na ciny. Ale ciny sa tvoria v danom prostredi. I velitelia armad, ci sachisti, obetuju straty, pozicie, aby dosiahli takticku vyhodu. Preto je dobre pozerat na prinosy i negativa-straty a z nich vycitat ciel, strategiu... Zeman ma roky i Babis v ramci svojej rozvijajucej sa informovanosti i schopnosti reaguju na situacie s tym, ze chcu i prezit. Peniaze nehraju vekom u nich zasadnu rolu, a v ramci svojich schopnosti sa usiluju manevrovat s co najlepsim vysledkom pre CR v nepriatelskom okoli. Klamani a zradzani su "(j)elitami" zapadu rovnako ako nasi predkovia. Tak im pripravte kratky analyticky material, ktory svojou urovnou zaujme a pokuste sa ho k nim dostat cez okruh ich cenzorov! Cez ich priatelov, deti. manzelky i priamo zaujmite svojou informovanostou, osobnostou, urovnou, milym pristupom v konstruktivnom dialogu, nie je nemozne sa s nimi i osobne stretnut...

Re: Re: Re: Re: Myli sa

bez | 30.04.2017

a co jste udelala vy? Copak jste nevidela ty tlupy nul co se na nem prizivovaly a dnesni tlupy co se ho snazi znicit. Je vubec zazrak ze to vydrzel, byt s urcitymi ztratami. Vy byste se nejspise pod takovym tlakem roztekla.

Re: Re: Re: Re: Re: Myli sa

Mariet | 30.04.2017

No vyborne, jeste ho politujte a jeste na mne nasazujte...

Re: Re: Re: Re: Myli sa

Zdeněk | 30.04.2017

Paní Mariet. Připomínáte mi svého času novou hvězdu na politickém poli Karolínu Peake. Její manžel Charles Peake má adoptivního otce Američana. Charles vystudoval mezinárodní manažment v USA. Po studiu měl zajištěný post v Praze u renomované společnosti ERNST YOUNG,Goldman Sasch.Američané v té době si v podstatě zakoupili ČR. Především banky. Jsou to bankovní domy, které ve spojení s FEDEM přivedly svět do hospodářské krize.

Co mi vadí a nevadí tedy posuzuji na momentální situaci na šachovnici moci. Tvrdím,že Zeman je předvídatelný, vím jak bude reagovat. Co ale neznám, je, jak budou operovat další loutky (dle vás) na úřad prezidenta. Že jsou tito lidé řízeni je pravdou, přesto je v jejich jednání velký rozdí. Zeman pracuje pro dobrou budoucnost ČR, zatímco mnozí vrcholní politici pracují pro cizince a jejich zájmy.Jako zhora uvedená K.Peake.Tyto skupiny lidí si udržují ve společnosti své mocenské posty. Pochopitelně ,že jejich verbální projev a filozofie je v mnohých případech naprosto rozdílná.Na příklad:

Již v roce 1838 italský zednář VINDICE napsal: Nikdy nepřestaňme zmemravňovat lid. Udělejme vše proto, aby se mezi lidmi neřesti šířily a množily. Lidé musí všemi pěti smysly nemorálnost vdechovat a pít až do úplné sytosti. Svět je vždy připravený přijmot nauky zvrhlé a oplzlé.
Zde máte uvedenou koncepci šíření zvrhlosti všeho druhu, která po druhé sv.válce zaplavila celou planetu. Je to zednářský projekt. Podobně jsou vypracované projekty na skryté společenské a hospodářské ovládnutí celé společnosti. Je tedy rozdíl,kdo je na postu prezidenta tak malé republiky jako je ČR.

Re: Re: Re: Re: Re: Myli sa

Mariet | 30.04.2017

https://pastebin.com/cs6J6UGp

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Myli sa

Zdeněk | 30.04.2017

Tak tedy po pořádku:
Zaprvé)já osobně velice pozorně vnímám analýzy pana Pjakina, proto svámi nemohu souhlasit. Zeman není cizinec. Je to Čech. Podle vás Zeman kašle na lidi. To je ubohá pomluva zrovna jako vaše verze kauzy mostecká uhelná. Skuteční vyvolení privatizéři, mají svoje konta a nemovitosti v zahraničí, zatímco Zeman si pořídil pouze skromný příbytek ve společném domě na Vsočině,kde větší část nebyla jeho. Jak nás informoval tisk,prý na procházkách objímal stromy. Tedy, to ani obyčejný zloděj čtvrté kategorie by nedopadl hůř.

Zadruhé)Neuvědomujete si,v jakém nebezpečí byly ČR při závěrečném projednávání kauzy Benešovy dekrety. V té době byl prezidentem V.Havel. Zcela se přiklonil na stranu Němců, mimo jiné svým prohlášením,že s minulostí se musíme vypořádat,ať to stojí co to stojí. Ze své návštěvy Itálie vyzval parlament,aby o Benešových dekretech nehlasoval, prý je to velmi výbušná situace
Pak odletěl na Maltu k ozdravnému pobytu.Vláda M.Zeman jeho požadavky nerespektovala a dotažením kauzy zachránila ČR před rozdrancováním. To byl její velký úspěch. žádné drobné,kterými tady operujete vy. Mimoto skutečným alkoholikem byl právě V.Havel. To nikomu ale nevadilo a jak je vidět stále nevadí.

Odpovědi na vaše otázky:
V předchozích bodech jsem zároveň odpověděl na vaši otázku čím přispěl Zeman k lepší budoucnosti občanů.
Také vaše další věta:Vždyť všechny zákony,které Zeman podepisuje jsou proti nám, svědčí o vaší naivní neznalosti procedury odsouhlasování zákonů.
Dále píšete:co říka italský zednář je jedno. Tak to už je trochu moc. Milá paní, vy vidíte před sebou pouze plný talíř jídla. Na víc nemáte.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Myli sa

Olda | 02.05.2017

Není náhodou Mariet novinářka? Má totiž docela specifické znalosti. Příspěvek k Zemanovi jsem dal jako samostatný titulek takže se objevil nahoře, jestli to ještě někdo čte můžete se mrknout.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Myli sa

Zdeněk | 02.05.2017

Jestli ja Mariet novinářka, to nevím, pokud by ale byla tak její dětské hodnocení Zemana osloví pouze osoby bez přehledu. Já si myslím, že úmyslně manipuluje a mate a podle mě, špatně. Jinak s vaším příspěvkem nahoře souhlasím.

Přidat nový příspěvek