Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 24.06.2019

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 24.06.2019

6.7.2019

 

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 24.06.2019.srt (81067)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 24.06.2019.txt (52167)
 

1. 00:35 Priama linka s Vladimirom Putinom 2019.
2. 11:52 Ako dlho ešte dokáže Putin riešiť problémy Ruska v ručnom režime?
3. 31:44 Úroveň organizátorov Priamej linky.
4. 35:03 Udalosti v Gruzínsku. Príprava na občiansku vojnu?
5. 59:39 Zelenský na rokovaniach s Macronom. Dôsledky pre Zelenského.
5.1. 01:07:32 Konfrontácia stranovikov a globalistov.
6. 01:11:30 Znalosti a ich šírenie ako JEDINÝ spôsob na odvrátenie vojny. VEĽMI DÔRAZNÁ výzva na samoštúdium a čítanie kníh KSB a DVTR.

 

Fond konceptuálních technologií uvádí Analytický pořad Otázka-odpověď

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den
...24.06.2019.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

00:35

Nejpopulárnější otázka je spojena s Přímou linkou s Vladimirem Putinem, která byla minulý týden. Mnohé lidi zajímá váš komentář této Přímé linky. Přišlo velmi mnoho otázek. Položíme jen některé z nich a ta první je od Romana: Valeriji Viktoroviči,
takzvané „konceptuální“ skupiny VKontaktu se po Přímé lince přímo rozběsnily. Na adresu hlavy státu tam tito pseudokonceptuální analytici chrlí samá negativa. Mám takový pocit, že si hromadně pořídili kastrůlky (narážka na ukrajinský Majdan).
Jak myslíte, s čím to souvisí?

(V.V.P.)
Souvisí to vždy jen s tím jedním, s válkou proti Rusku.
A nesouhlasím s tím, že jsou pseudokonceptuální. Všichni ti, kteří vystupují proti Putinovi, kteří i jen slovíčko uroní proti němu, se konceptuálně vyhranili, ukázali, že jsou nepřáteli Ruska a otroky nadnárodního řízení. A to je absolutně nesporné.
Vezměme si takovou situaci. Je tu člověk, který absolutně odmítá Putina, prostě ho nesnáší, přímo se nenávistí k němu třese, ale přitom miluje Rusko.

Jak by se měl v této situaci zachovat?

Existuje jedno prosté schéma řízení. Toto schéma řízení vyjádřil v roce 1941 Truman, který po útoku fašistického Německa na Sovětský svaz řekl:
Bude-li vítězit Německo, budeme pomáhat Rusku a bude-li vítězit Rusko, budeme pomáhat Německu, aby se mezi sebou vzájemně zabíjeli co nejdéle.“


Tak dobrat se této „hluboké“ myšlenky, primitivní myšlenky, fakticky není schopen nikdo, kdo vystupuje proti Putinovy prý“ v zájmu Ruska. A skutečně tu platí to „prý“, protože to přeci nejsou úplní idioti, aby nechápali oč jde.
Vždyť si vezměte, jaká situace se nám tu formuje. Teď je Putin nepřítelem pro všechny západní nepřátele Ruska, je pro ně nepřítelem číslo jedna. Státní elita ho chce zničit a globalisté to s tou jeho podporou nijak zvlášť nepřehánějí.


Pracuje ve velice napjatých vztazích s celým světem, ale přesto dokáže v Rusku vytvářet určité pozitivum. A dokonce i kdyby se mu nedařilo vytvářet v Rusku nic pozitivního…
Ale on to dokáže, už tu nepanuje taková anarchie jako v devadesátých letech, náš stát se pomalu, ale jistě staví na nohy, pomalu, ale jistě získává zpět svou suverenitu a zasloužil se o to Putin uplatňováním globální politiky.


Tímto uplatňováním globální politiky řeší jak zahraničněpolitické, tak i vnitropolitické úkoly. Ale i kdyby to nedělal…
Tak co by ten člověk, který vystupuje proti Putinovi, a přitom má rád Rusko, co by měl za této situaci dělat?

Za této situace by měl všemi svými silami podporovat Putina, protože když se vnější nepřátelé vypřádají s Putinem, vrhnou se na Rusko jako takové.


Bude-li totiž podporovat Putina, tak dokud Putin bojuje na tomto vnějším okruhu, má možnost dokázat sám něco uvnitř Ruska. Uplatnit svůj systém řízení a tak podobně, neboť Putin mu tak poskytuje dočasnou úlevu v jeho snaze.
Kvůli tomu, kvůli takovým okamžikům lidé vždy uzavírali dočasná politická spojenectví.

 

Bolševici neměli mnoho sil, a tak aby dokázali čelit bílým, uzavřeli politické spojenectví například s anarchisty a Nestor Machno se dokonce stal rytířem řádu Rudého praporu.
Jenže nikdo z těch, kteří v Rusku vystupují proti Putinovi, nedokáže pochopit to, že může existovat něco jako dočasné politické spojenectví, kdy pomáháte slabšímu, abyste hájili i své vlastní zájmy.

Vždyť souhrnné zdroje Ruska jsou menší než souhrnné zdroje států, kteří jdou proti němu. To znamená, že i když nenávidí Putina, musí ho podpořit, protože je to v zájmu Ruska, je to objektivně v zájmu Ruska.

A co oni dělají?

Spojují se s otevřenými nepřáteli Ruska, jen aby svrhli Putina a přispěli tak k tomu, co odpovídá prioritním plánům těchto nepřátel!

Tak jaká konceptuální nevyhraněnost?

Ti se jasně vyhranili! ...Nenávidí Rusko a chtějí, aby mělo vnější řízení, aby bylo surovinovým přívěškem a obyvatelstvo Ruska bylo likvidováno.


Jsou to vlasovci! ...Ať už si hrají na cokoliv, jsou to vlasovci, zrádci našeho státu. Takových zrádců je mnoho všude, v každém státě. Vždy se sází právě na tyto zrádce. Takže to jejich prohlašování, že podporují Koncepci sociální bezpečnosti a jsou ruskými vlastenci, není potvrzováno jejich činy.

 

Jednou jsem se bavil s jedním z partajních funkcionářů Komunistické strany RF, který zuřivě nenáviděl Putina a ptal jsem se ho: ...„Vy vystupujete proti Putinovi?“
Ano, musíme se spojit s Američany a Putina svrhnout.“
– Já mu na to:
...„A co potom? ...Vy se plně ztotožňujete s cíli Američanů?“
Ne, jsme proti nim. My Rusko hodláme obnovit.“
– Tak mu říkám:
Dokázali jste zachovat SSSR? ...Nedokázali jste zabránit porážce Ruska a jeho podrobení jako surovinového přívěšku.“
Ne, to jsme nedokázali.“
– „Proč?“
Nestačili nám k tomu síly.“
– A já:
...„Když Američané odstraní Putina ze své cesty, jaké budou dál vaše vztahy?“
Američané jsou našimi nepřáteli, budeme proti nim bojovat.“
Vždyť nemáte dost sil, abyste je zastavili. Vždyť ani teď nic nedokážete udělat, když jste ani předtím nebyli schopni zastavit to likvidování Ruska. Pro vás je přece daleko výhodnější podpořit Putina, aby čelil Američanům a vy si zatím můžete vybudovat systém řízení a převzít řízení státu, abyste měli dostatek sil.“
Ne, napřed se musíme spojit s Američany a svrhnout Putina.“
A jak si potom s těmi Američany poradíte?“
– „Nijak.“
Tak proč se s nimi chcete spojovat, abyste svrhli Putina?“
Protože Putin je nepřítel, musíme se ho zbavit.“
Je to nepřítel Ruska nebo váš nepřítel? Vyjasněte si, kde stojíte vy sami. Čím jste Rusku vy sami?“

Tyto mé otázky toho partajního funkcionáře přímo rozběsnily, a přitom to byl v řízení KPRF jeden z těch důležitějších lidí.
V tomto případě se jedná o to samé. Je nutné podpořit slabšího proti společnému nepříteli. Jestliže prohlašujete, že vaším nepřítelem jsou USA, které porazily SSSR ve „studené“ válce a potřebujete nabrat sil, je pro vás výhodné zkoncentrovat jejich pozornost na boj s tím druhým, ale přitom ho podpořit, aby se s ním nedokázali rychle vypořádat. Jak říkám, i kdyby Putin nedělal pro Rusko vůbec nic pozitivního, bylo by výhodnější nechat nepřátele bojovat přímo mezi sebou. Jenže tato myšlenka je příliš náročná pro všechny, kteří brojí proti Putinovi z patriotických pozic, je pro ně nedosažitelná.


Oni vidí jen jedno, že je nutné se spojit s nepřáteli Ruska, aby svrhli Putina, a potom ať ti nepřátelé využívají zdroje Ruska a řídí ho, jak jim bude libo. Proto se zcela jasně vyhranili, oni se konceptuálně vyhranili.
Pro ně je velice důležité využít Koncepci sociální bezpečnosti, přívržence Koncepce jako dav na majdanu, aby to tu dopadlo jako na Ukrajině, aby také skákali, aby v Rusku mohlo být opět plně ustaveno nadnárodní řízení. To je jejich cíl, ať už říkají, co chtějí.


Jestliže by jejich cílem bylo Rusko, jeho suverenita, plné obnovení jeho státu a prosperita Ruska, tak by Putinovi pomáhali. Vždyť se rozhlédněte, není tu taková beznaděj a bezvýchodnost jako v devadesátých letech, kdy už lidé počítali dny do konečného krachu státu.
Putin to dokázal zvrátit a dát stát opět do kupy. Tak to využijte!
...Pomáhejte mu dávat stát dohromady a pomáhejte mu v jeho boji se Západem!


Ale to ne, oni se všichni raději spojí, aby ho svrhli. Je tedy zcela očividné kdo zač bojuje a jak. Já tu tvrdím, že i když nechápete podstatu jeho činnosti, tak jestliže upřímně milujete Rusko, když ho upřímně milujete a zároveň nenávidíte Putina, příšerně ho nenávidíte, tak co musíte udělat, abyste zachránili Rusko?
Aby nepřátelé byli zaneprázdněni a vy jste zatím mohli budovat své řízení?

Musíte podporovat Putina, aby měl větší zdroje v boji s USA a vůbec s celým západním světem. Ale to ne, naopak mu házejí klacky pod nohy, škodí, kde jen mohou.

A to jako mají být vlastenci?

Jsou to kati Ruska, jsou to kati ruského národa, ať už se prezentují, jak chtějí.

 

11:53

Další otázka je od Andreje, který je pevně přesvědčen, že Putin a scénáristé Přímé linky kráčeli různými cestami, a že i jejich cíle se lišily.
– To je přesné. (V.V.P.)
Jak dlouho ještě Putin dokáže řešit v ručním režimu problémy našeho státu?
V diskuzích jsem narazil na názor, že prezident nutně potřebuje Twitter pro operativní komunikaci, aby v něm prezentoval své kroky a odpovídal na otázky vyžadující rychlou reakci. Trumpovi užívání tohoto nástroje přináší velký prospěch.
Proč ne taky Putinovi?

(V.V.P.)
Trump pracuje pod protektorátem vládnoucí konceptuální moci, jejímž cílem je dobytí Ruska a jeho přeměna v surovinový přívěšek.
Putin uplatňuje alternativní koncepci řízení a nemůže v operativním režimu využívat Twitter tak, jako to dělá Trump z toho jednoduchého důvodu, že kádrový řídicí sbor je protiruský.

A co bylo do očí bijící?

Tak dříve, než začnu, řeknu, že já hodnotím to, jak sám Putin komunikoval s lidmi na výbornou. Pracoval skvěle, prostě perfektně!

Co je však třeba si uvědomovat?

Že nepřátelé Ruska, kteří chtějí vyvolat majdan, se vynasnažili při té Přímé lince s prezidentem MAXIMÁLNĚ uškodit Putinovi a ztížit mu jeho řízení státu.

Jakou roli vlastně plní ta Přímá linka s prezidentem?

Jde o snímání zpětných vazeb z řízeného objektu s obejitím řídicích struktur, aby nemohly ovlivňovat výsledky toho odečtu.


Putin potřebuje mít přímé spojení, bez kterého je řízení nemožné. Navíc Putin začal s touto Přímou linkou v době, kdy vlastně neměl lidem vůbec co říci. Teď už má, co jim říci:
„Já jsem udělal to, postaral se o tamto, zařídil to a to…“.
A co z toho mohl říci v letech 2000-2001?
...Nic! ...Vůbec nic.


A k tomu ještě ta řídicí struktura stojící v čele Ruska byla celá protiruská, byla celá prozápadní. Absolutně celá!
A tuto strukturu bylo nutné donutit pracovat pro zájmy Ruska. To ale musíte znát reálný stav objektu řízení.

A měl možnost zjistit reálný stav objektu? ...Neměl.


Mravní základ Putinovy činnosti a mravní základ činnosti řídicího sboru, se kterým on musel tenkrát spolupracovat, dokládá příběh, který vyprávěl Putin.
Je to přímo srdcervoucí příběh a je z něj vidět, jak si to Vladimir Vladimirovič všechno bral a stále bere k srdci, a také ten příběh dokládá, proč se uchýlil k takovémuto přímému kontaktu s lidmi.

 

Jedna žena tenkrát padla na kolena do bláta, aby mu předala nějakou svou žádost a Putinovi pomocníci ji ztratili. V čele administrativy tehdy stál Alexandr Staljevič Vološin z „rodinky“, jeho lidé tehdy byli všude.
Oni tu její žádost neztratili, prostě ji vyhodili, protože je nezajímaly potřeby lidí. Zatímco Putina ano. On chápal, že se k němu lidé nedostanou, protože veškeré té ruské „elitě“ jsou prostě ukradení, pro ně je nejdůležitější, aby byl jejich americký páníček spokojen, aby sami dál mohli být jeho otroky a likvidovat Rusko i jeho národ.


A Putin si zařídil tento svůj kontakt s lidmi, přestože věděl, že si to odnese, že mu budou nadávat, že jim nemá co říci, a že aby se řízení zcela nezhroutilo, bude lidem tak či onak muset nějak vysvětlovat chování řídicího sboru. A za celou tu dobu Putin…
Na této tiskové konferenci se stejně jako dřív musel kroutit jako had na pánvičce. Řešil problém, jak vyložit podstatu, nezalhat, mluvit pravdu, a přitom nezpůsobit zhroucení řízení a nevyvolat zpětnou reakci řídicího sboru, který si může říci:
„Když ne já, tak to nedostane ani nikdo jiný!“ a vyvolat všude technologické katastrofy.

 

Putin to dokázal v mnoha otázkách. A mluvil přímo, mnozí ho nepochopili, když mluvil o výplatách, přestože tam mnohé řekl zcela přímo. ...Ale poslouchal to vůbec někdo? ...Naštvali se na něj.
To je tak těžké poslouchat, když Putin vysvětluje, v jaké situaci se nachází systém řízení?

Takže jaký úkol plnili?


První úkol, jaký plnili ti, kteří reálně organizovali ten přímý přenos, provedení té Přímé linky byl neumožnit Putinovi mluvit s lidmi. ...Tento úkol se snažili vyplnit ze všech svých sil. Už jen to absolutně ničemné, absolutně hulvátské chování moderátorů, kteří marnili čas, přivlastňovali si ho, vše zamlouvali a převáděli jinam! ...Ty reportáže ubíjející čas! ...Snažili se z Putina udělat jen takový ozdobný prvek:
Ty si tu pěkně poseď, a my tě budeme vychvalovat a postaráme se ti o reklamu.“

A jak zareagoval Putin?

Začal číst esemesky, které neprošly cenzurou, sám si je vybíral. Vždyť on sám se snažil, aby otázky byly zodpovídány, proto také jak jen mohl, sám je vybíral a co se mu zadařilo, to se mu zadařilo.

A jak to tedy vypadá?
Jen se podívejte, změnil se snad vztah vládnoucí „elity“ k lidem? ...Ani trochu.


Jedna z prvních otázek se týkala učitelů, toho ožehavého problému. Jde o velice naléhavý problém. Jenže tato otázka nebyla tou zásadní, ale až druhořadou, měla by být pokládána až za tou správnou, prvořadou a systémovou otázkou. Vybrali právě tuto otázku, protože na to šli z hlediska řízení, neboť je-li položena druhořadá otázka, tak to zaručeně zablokuje další projednávání daného tématu, což právě udělali.
Zablokovali tak probírání tohoto tématu, neboť pro ně není důležitý problém, od kterého se odvíjí bezpečnost a suverenita státu.


A jak to vedli? ...Nechali snad položit otázku nějakého učitele? ...Ne.
Zato nechali položit otázku „liberasta“ (liberál+pederast), který použil Přímou linku k tomu, aby udělal reklamu svému podniku, své šaurmě (pokrm), to je pro ně to zásadní!

Speciálně ho požádali: „Vydržte prosím na lince, abyste mohl tuto svou otázku položit, my vám to umožníme.“ Vybrali ho, aby mohl udělat reklamu své šaurmě, to je pro ně to důležité. Ty organizátory problémy lidí vůbec nezajímají, vůbec je nezajímají.


Ty dva případy s učiteli a s tou propagací šaurmy jsou tím ukazatelem mravnosti organizátorů. Nezajímají je problémy a přání lidí. Zajímají je jen jejich vlastní problémy, propagace šaurmy je pro ně důležitější:...Ať se prezident postará o reklamu mé šaurmy!“
Jak to řekla carevna v té pohádce O zlaté rybce?
...Ať je mi zlatá rybka neustále k ruce.“

 

Tak tohle ukázali, tohle demonstrovali:
My chceme, aby nám byl Putin, ten efektivní manažer, který je tak dobrý v řízení, k ruce.“
Zájmy lidí?
...Vzdělání? ...Koho to zajímá? ...Nu, koho?
Toho majitele šaurmy, který sám žádné vzdělání nemá, ale zato si jen tak z ničeho nic založil takový byznys, že k němu dokonce i sám Sobjanin přišel, když otevíral ten svůj podnik?!

 

Je přece zcela očividné, že je to absolutně „uměle vytvořený“ podnikatel, který svou prací sám ničeho nedosáhl, prostě mu k tomu speciálně dopomohli. Takovému s primitivním intelektem a přesvědčením, že stojí se zabývat výlučně jen tím, co přináší požitek.
Jestliže nebudete podporovat stát, nic nebudete dělat, tak jaké potom můžete očekávat požitky?
Kde budete brát jídlo ke svému požitkářství?
A kde vezmete pohodlné bydlení k uspokojení svých nároků, když vám nebude mít kdo dodávat teplou vodu a teplo, když vám to bydlení nebude mít kdo postavit?


To je ukazatel. Oni nechtějí poslouchat lidi, ani aby s nimi mluvil Putin a tak se ze všech sil vynasnažili zabránit Putinovi, aby mluvil přímo s lidmi. A Putin tím, že si sám vybíral otázky, stejně dokázal pozvednout úroveň snímání zpětných vazeb z řízeného objektu na maximální možnou výši.
A jaká ta výše mohla být?
...Vždyť se podívejte, jak vypadá klíčový problém v naší společnosti. Lidé chápou, že jsou nejen uráženi, ale že mají být přímo likvidováni zaváděním té penzijní reformy. Přitom všichni liberasti… Dokonce i Medvěděv sám prohlásil:
Nebyly pro to žádné důvody, my se vám tím jen vysmíváme, vždyť dokonce můžeme přejít na čtyřdenní pracovní týden. My tak jen prostřednictvím zavedení té penzijní reformy Rusko připravujeme o jeho budoucnost.“


V národě to vře. Díky té reformě spadl prezidentův rating a vzrůstají majdanové nálady. A najednou tu není žádná otázka k penzijní reformě, prostě ani jedna otázka, nikdo se neptal!
Sergej Jervandovič Kurgiňan toto téma pozvednul v pořadu u Solovjova. A co udělali? Zcenzurovali to, vystřihli to!
A ponechali tam jen Solovjovovo tvrzení: „Vidíte? Žádné otázky k penzijní reformě se neobjevily, lidé ji přijali.“
...A výsledek? ...Ve státě se prudce zvýšila úroveň sociálního tlaku a napětí a počet lidí ochotných účastnit se majdanu, aby smetli stát, tedy aby se stalo přesně to, co je cílem „liberastů“.

 

To právě kvůli tomu se snaží lidi vyhnat do ulic. A jak moc je tato Přímá linka pro prezidenta důležitá „liberasti“ vědí, uvědomují si to velmi dobře.

A co dělají někteří z úředníků? ...Svolávají si své pracovní kolektivy:
Jestliže někdo položí otázku prezidentovi, tak ho propustím!“
A to jak lidé ze státního aparátu, tak i ze soukromého sektoru. Navíc v některých regionech v době přímého přenosu vypadla elektřina a jakmile ten přenos skončil, opět naskočila.
Kdyby ta Přímá linka byla k ničemu, tak by se jí takto nebránili, nebojovali by tak proti ní.

 

Takže opakuji, že ti organizátoři měli dva úkoly.
První, neumožnit Putinovi odečíst normální reakci, zpětnou vazbu z řízeného objektu a zde se tedy vynasnažili maximálně. Zbůhdarma plýtvali časem, zaváděli řeč na šaurmu, na cokoliv podobného, jen aby Putinovi neposkytli tuto možnost.
Putin sám to musel pozvedat na potřebnou úroveň, když si vybíral co nejostřejší otázky z těch esemesek.

A ten druhý úkol?
Jen si třeba vezměte, co je úkolem pořadu „Moskva, Kreml, Putin“. Zdálo by se, že tam lidi informují, ale ve skutečnosti diskreditují prezidenta a vyvolávají napětí ve společnosti prostřednictvím vytváření jeho kultu osobnosti.
A právě to bylo tím druhým úkolem Přímé linky, to vychvalování prezidenta:

No jen se podívejte, to je on, náš prezident!“

K čemu je to dobré?
Aby k němu vyvolali nechuť a stupeň „majdanutosti“ ve státě prudce vzrostl.


Takže mám přímou faktickou otázku na tiskového mluvčího prezidenta, Peskova:

Jste jen hlupák nebo nepřítel Ruska?“

Ať odpoví svými činy, není třeba slov. Ať odpovídá svými činy, ty nám samy řeknou vše potřebné. Putin vede náš stát a pracuje v zájmu lidí. To proto se účastní Přímé linky, kde může bezprostředně odečítat zpětnou vazbu z řízeného objektu.

A co tam mimochodem Putin řekl? ...Přímo řekl:
„Máte mě snad za hlupáka?
...Myslíte si, že nevím, co se děje? ...Vždyť i přes čerstvý nátěr vše stejně prosvítá.“

Dal tak organizátorům té tiskové konference najevo:

Ať se snažíte, jak chcete, ať už je vaše cenzura jakkoliv dokonalá, když se zbavujete všech nepohodlných otázek, které by padly, ať už se mne snažíte jakkoliv vychvalovat, tak stejně vše vidím. Dokonce i když nestihnu přečíst všechny ty esemesky, stejně uvidím, jaký je reálný stav řízení. Už jen díky té otázce se šaurmou a té otázce z oblasti školství je vše okamžitě jasné, vše okamžitě zapadlo na svá místa.“
Cožpak oni si vůbec neuvědomují, co způsobili tou svou otázkou ze školství?

Ale pro ně je zásadně důležité připravit náš stát o vzdělání. Bude-li totiž v Rusku vzdělání na výši, budeme konkurovat USA, americké státní elitě. A pro všechny naše podpindosníky je důležité být otroky Američanů, mít svého amerického páníčka, kterému budou lízat zadnici, a co bude s Ruskem, je jim absolutně ukradené.


A znovu opakuji, že Putin odpovídal přímo a poctivě.
Ale abyste ty jeho odpovědi pochopili, musíte alespoň něco vědět o řízení složitých sociálních supersystémů a o tom, jak v nich probíhají procesy. A u každé té otázky je to možné doložit, stačí jen trochu intonačně zvýraznit něco z té Putinovy odpovědi a vše vám bude jasné.
On vždy mluví přímo, říká vše přímo. Takže ta situace je taková.


Máme tu „konceptuály“, kteří se spojili s těmi, kteří Putina nenávidí a snaží se ho co nejrychleji zbavit. Vždyť ti oligarchové a podpindosníci se také chtějí Putina co nejrychleji zbavit.

A co by jako potom mělo následovat? ...Tak svrhnete Putina a co dál? ...Svatá devadesátá“?
To je to, co by chtěli lidé?

A pokud si nepřejeme návrat do těch „svatých devadesátek“, které byly svaté jen pro někoho...
Pro ty, kteří rozkradli to, co svýma rukama vytvořili sovětští lidé. Oni si sice nakradli, ale ani pořádně nevědí co s tím. Jen si připomeňte ten problém podniku v Pikaljovu. Proč vůbec vzniknul? Protože oligarchům to vše bylo zcela ukradené.


Kdyby tenkrát nezasáhl Putin, nic by se nevyřešilo. A Putin mohl stejně jako Jelcin dělat, že nic nevidí a o tom problému by se nikdo ani pořádně nedozvěděl. Putina neustále obviňují z toho, že u nás je korupce atd. Kdyby Putin na tento problém sám nechtěl upozorňovat, tak by prostě neexistoval, nikdo by si toho nevšímal.

Vždyť proč je to všechno tak vidět?

Protože Putin bojuje proti všem negativním procesům v řízení státu a v míře svých možností všechny tyto momenty postupně řeší, a proto se dostávají do povědomí.

 

To proto ty klanově-korporativní skupiny, které to vždy zabolí, všichni ti podpindosníci, dělají takový povyk: ...Ó, podívejte se na tu úroveň korupce!“

Cožpak tady v devadesátých žádná nebyla?
Tak v devadesátkách jste byli spokojeni a teď vám vadí, když jsou korupčníci strkáni do chládku?

V devadesátých vykřikovali, že korupčníci nekončí ve vězení a dnes se zase rozčilují, že v tom vězení končí. Tak už si vyberte.
Nebo berete za vděk vším, co můžete Putinovi omlátit o hlavu, co zasolí Rusku?

Tak to je v krátkosti k té Přímé lince.

 

31:26

Fakticky jste tak odpověděl na otázku od Vladimira:
Do jaké míry byl tento formát užitečný?

(V.V.P.)
Vždy přináší užitek. Jen znovu zopakuji, že proto Putin také přímo všem řekl:
I přes čerstvý nátěr vše prosvítá! Vše je vidět!“
– Jen ještě doplním k té úrovni organizátorů, vy jste řekl…
– No ano, ta mapa, řekněte to vy.
– A k úrovni jejich vzdělání. Já si myslím, že to není chyba, mluvili jsme o tom už v minulém roce. Uplynul celý rok, a jak se všichni mohli přesvědčit, za Putinem byla neustále promítána mapa časových pásem Ruska, přičemž v takové podobě, v jaké nikdy v Ruské federaci neplatila. Prostě ta konfigurace, jaká tam byla promítána, nikdy v Rusku neplatila. Svého času se této chyby dopustil TASS a právě tuto nesprávnou mapu použili organizátoři Přímé linky.
– A byla to opravdu chyba?
– Ano, to je také otázka.
– Možná prostě tu mapu ani sestavit vůbec nedokážou, protože mluvit o profesionalitě novinářů se opravdu nedá. Už jsem říkal, že lidé by se měli novináři stávat až ve své druhé profesi. Napřed je nutné získat nějakou jinou, protože potom sami nevědí, co a jak. Takže jaké jsou asi znalosti a vědomosti těch novinářů, kteří řídili tu tiskovku, tu Přímou linku s Putinem?
– Prostě si nikdo nepovšimnul, že je tam chyba a použili stejnou mapu jako v minulém roce.
– To proto, že celková úroveň vzdělání organizátorů té Přímé linky je přesně taková, nulová!
Oni vidí jenom mapu a nerozumí tomu, že neodpovídá reálné skutečnosti, jejich intelekt to nepobírá.
– Zde je mimochodem možné podotknout, že tak drze porušují paragraf pátý federálního zákona O určování času, kde jsou zcela konkrétně vyjmenovány časové zóny.
– Ano.
– Na té mapě přece není zobrazeno to, co je uvedeno v tomto zákoně. To se mimochodem dotýká také otázky jejich právní odpovědnosti.
– Jedná se i o mravní odpovědnost. Jim je Rusko ukradené. Pro ně je důležitější postarat se o reklamu šaurmě, a udělat si v tomto směru z Putina poskoka.
Jak vypadá Rusko? Prostě jim tam něco promítneme, ti lidé nám to stejně sežerou.“ Jak dlouho je nutné na to poukazovat?
– Pro ty, kteří nevědí, o čem tu mluvíme, upřesňuji, že konkrétně je na této mapě Tomská oblast zařazena do časového pásma, i když v zákoně se to jmenuje zóna, moskevského času plus tři hodiny, přestože už tři roky tam platí čtyřhodinový rozdíl oproti Moskvě. A Saratovská a Volgogradská oblast tam jsou přiřazeny k moskevskému času, přestože tam teď, stejně jako mimochodem před rokem, platí moskevský čas plus jedna hodina.
– Vy jim to tady vše servírujete přímo. Ať si sami sednou a tu mapu si opraví.
– No, už jsme o tom s tou mapou mluvili.
– Ano, to je jasné. Mám na mysli ty, kteří připravují tu tiskovou konferenci.
– Nu ano. To je úroveň...
– Je to skutečně bída.
– Nemám slov, to už není chyba.
– Nikomu to nestojí za pozornost, je jim to úplně jedno.

 

35:04

Přejdeme k dalšímu, také rozsáhlému tématu, a tím jsou události v Gruzii. Mám tu hned několik otázek, ta první je od Fjodora.
Valeriji Viktoroviči, není to, co se děje v Gruzii realizací stejného plánu, který měl proběhnout přes Moldavsko? ...Nebo jde o něco jiného?

(V.V.P.)
Jde o něco jiného.


– Tak hned přečtu druhou.
– Ano.

 

35:36

Danis píše: Je jasné, že to, co se teď děje v Gruzii je předem naplánovaný cirkus…
– Krvavý, to je nutné dodat, a to už potom není žádná legrace.
posilující už tak dost rusofobní nálady kvůli udržení výbušných oblastí na našich hranicích. Já jen nechápu ten hlavní cíl, který sledují loutkovodiči.
Nač jim bylo dobré organizovat tento státní převrat, když i tak v čele státu měli člověka ze západní školy, který nenávidí Rusko a jehož politika ve státě je protiruská?
Nebo se jedná jen o jakýsi
pokus“ o státní převrat?
Nebo jde o boj globalistů a státní elity o vliv?


(V.V.P.)
To poslední je zcela přesné.
Problém je v tom, že i ti představitelé Západu se mezi sebou liší. Je to americká státní elita, evropské státní elity a také globalisté, kteří jsou zastoupeni tam i tam.
Zde se jedná o velmi mnoho vložených otázek.
Budeme muset mluvit zkráceně:

Gruzie a Gruzíni, je proto nutné upřesnit, že národ Gruzie jako takový je v tomto procesu obětí. ...A to, co se tam děje, není o Rusku, ale o Gruzii a Gruzínech. V květnu tohoto roku byl na zdroji Gruzie Online zveřejněn článek... Článek pod názvem:
Je přítomnost Rusů v Gruzii dobrá či špatná? ...Autor tam... Já prostě přečtu konec tohoto článku, aby to bylo jasné.


Autor píše: „Rusové žijící v Gruzii nepředstavují žádné nebezpečí, a to ani když se někdo z nich předvádí v sociálních sítí se svatojiřskou stuhou. U nás 9. května po ulicích pochodovali lidé s rudými vlajkami a Stalinovými portréty, a nebyli to žádní ruští expatrianti, ale naši místní spoluobčané.
Působí tu u nás společenská instituce, která hájí zájmy Kremlu v porovnání i s tím nejvíce vaťáckým ruským expatriantem tisíckrát efektivněji, a tou je naše rodná Gruzínská pravoslavná církev.
Tady u nás se na infiltraci „vaťáckých“ idejí daleko aktivněji než RTR podílí několik místních novin s širokým nákladem a televizních společností se slušným počtem diváků.
Dnes pro gruzínskou státnost nepředstavují nebezpečí ruští expatrianti, ale naši vlastní HLOUPÍ spoluobčané. Proto je zbytečné vyhledávat na sociálních sítích Rusy žijící v Gruzii s nadějí usvědčit je ze skrytého putinismu. Hlavní putinisté tohoto státu jsou tu vedle nás. Jsou to naši vlastní příbuzní a sousedé.“


Jestliže to někdo nepochopil, jedná se o přímou výzvu k občanské válce, je to vyhlášení občanské války, je to vyhlášení genocidy gruzínského národa, která má být provedena jeho vlastníma rukama.
Tak především Gruzie není stát, a to tak že vůbec ne. Žádný stát Gruzie prostě od roku 1490 neexistuje a hotovo.
– Abyste to pochopili, znovu opakuji, přečtěte si práci:
Stát je systémem pro přežití národa. –
Aby dnes mohl jakýkoliv národ prohlásit, že má národní stát, musí mít deset miliónů, počet obyvatel přinejmenším 10 miliónů a navíc toto obyvatelstvo musí mít kompetence spadající do třech nejvyšších priorit zobecněných prostředků řízení.


Gruzie má pouze tři a půl miliónu obyvatel a neovládá žádné priority zobecněných prostředků řízení, neovládá vůbec žádné.
Gruzie je stejně jako Pobaltí jen geopolitickým bodem, jehož řízení Sovětský svaz strukturně předal USA.
Postaral se o to Eduard Ambrosijevič Ševardnadze za možnost předat své Gruzíny do otroctví USA a stát se jejich dozorcem, protože on sám snil o tom stát se vazalem Spojených států. To proto rozkládal Sovětský svaz a vydával lehkou rukou ruská území USA, jen kvůli tomu, aby se Gruzíni dostali do otroctví USA a on se stal jejich dozorcem.


Takže je zcela jasné, že jde teď o účelové vzájemné rozeštvávání Gruzínů. Jde o absolutní nepochopení role Ruska, čím vlastně Rusko je.
U nás na jednom z televizních kanálů vystupuje představitel Gruzie, velký gruzínský „patriot“.
A proti komu neustále něco má?
...Stejně jako Zurabišviliová a vůbec všichni ti ostatní, neustále něco vyčítá Rusku:
Vždyť vy to přece musíte pochopit! To kvůli Rusku došlo k válce v Gruzii a ti lidé, kteří protestují proti Rusku, kteří ho nenávidí, jsou ti, co museli utéct z Abcházie a Osetie.“
– A...
– Minutku!
Cožpak to byli Abcházci, kteří přišli zabíjet masově Gruzíny do Tbilisi?
Nebo to byli Gruzíni, kteří přišli vyčistit Abcházii od Abcházců, kteří šli vraždit do Osetie?
Tak co to jako má být?

Jen si vezměte toho slavného gruzínského fašistu Mimina. Jak se nám rozhorlil:
„Co to jako mělo být?
...Jak si to představujete? ...Místo abyste se s námi spojili a pozabíjeli všechny Osetince, vyčistili od nich to území, tak jste vy, Rusové ty Osetince bránili a rozprášili všechny, co tam přišli zabíjet ženy a děti. Vždyť to byli Gruzíni a měli na to právo!“

 

Fašistická ideologie je v „elitě“ velice, velice silná a znamená velké nebezpečí pro budoucnost samotné Gruzie.
Také je nutné si připomenout, jak se vůbec Gruzie stala součástí Ruska a jak „elita“ přišla k těmto svým názorovým postojům.
Tak se podívejme, v roce 1783 byl podepsán Georgievský traktát. Gruzie, která byla na hraně svého zničení, úplné likvidace… – Abyste to plně pochopili, ještě jednou opakuji, přečtěte si tu práci: Stát je systémem pro přežití národa. –

V jaké situaci se ocitla Gruzie?

Gruzie se ocitla mezi dvěma mocnými subjekty řízení, centry koncentrace řízení regionálního významu, kterými byla Persie, tedy Írán a Osmanská říše, tedy Turecko, které mezi sebou o ni bojovaly, Gruzie byla pro ně cenou pro vítěze.
Aby se Gruzíni zachránili, museli by se přidat k některé z těchto stran. Jenže ani v Persii, ani v Osmanské říši je jako Gruzíny nečekala žádná budoucnost, takovou budoucnost mohli mít pouze v Rusku.

Ale rozpoznali to všichni Gruzíni? ...Ne. ...Část „elity“ to viděla a část ne.
A co se tedy stalo výsledkem toho, že Rusko Gruzii na základě Georgijevského traktátu ochránilo?

Jakmile přestalo hrozit bezprostřední nebezpečí, opět se začalo ozývat:
Jděte odsud pryč, my vás tu nepotřebujeme. Vy teď bojujete s Turky a my s Tureckem hodláme uzavřít separátní mír.“
A jakmile je pak Turecko začalo dusit: „Rusové, to vy můžete za to, že jsme vám plivli do tváře! My jsme vás vyhnali, vy jste odešli a teď nás tady Turci vraždí. A za to můžete vy! My jsme přece s vámi uzavřeli Georgijevský traktát.“


A když jsme namítali: „Ale vždyť vy jste porušili čtvrtý bod! Vy jste přece tu dohodu vypověděli, odstoupili od ní! Rozhodli jste se, že je pro vás výhodnější být s Turky!“
Ale oni nás tu teď likvidují!“ ...A potom se do toho ještě zapojili Peršani…


SEDM LET gruzínská delegace seděla v Petrohradu a prosila ruského cara, aby si Gruzii vzal pod svou ochranu. Gruzínům totiž jiná možnost ani nezbývala, proto o to tolik stáli.
Jak se chovala gruzínská „elita“, když se nacházela mezi dvěma ohni, mezi Persií a Osmanskou říší?

Platila jim daň svým vlastním obyvatelstvem: z chlapců se stávali vojáci, otroci a dívky zase končili v harémech.
A platili, platili, platili… A najednou tam začalo být příliš knížat a málo rolníků na jejich vyplácení. Co teď?
...Co budeme dělat? ...Jak se zachráníme?


Takže Rusko zase Gruzii přijalo. ...A výsledek?
Připojením Gruzie se počet knížecích rodů v Rusku navýšil o tolik, kolik jich do té doby bylo v celém Ruském impériu. Jen z té jedné malé Gruzie!
...Neměli nic než ty své tituly. A Rusko jim poskytlo všechno, okamžitě získali příslušné postavení ve společnosti:
Když jste knížata, tak samozřejmě patříte k „elitě“ Ruska.“

A uspokojilo to veškerou tu gruzínskou „elitu“?
Když jsme se svými bodáky šli do konfliktu s Persií a Osmanskou říší, abychom Gruzii ochránili?

Neuspokojilo.
Všichni znají ruského hrdinu, ruského generála Pjotra Ivanoviče Bagrationa pocházejícího z významné carské rodiny Bagrationů. A ve stejné době, kdy Pjotr Ivanovič Bagration bojoval za zájmy Ruska, Ruského impéria, za zájmy Gruzie v jeho sestavě,
neboť pouze Rusko nehodlalo likvidovat etnickou a kulturní identitu Gruzie,
takže zatímco Pjotr Ivanovič bojoval za svou rodnou Gruzii v řadách ruské carské armády, Alexandr Bagration se rozmýšlel, ke komu bude nejvýhodnější se přidat v boji proti Rusku, aby Gruzie i nadále mohla hrát roli bezmocného pěšáka v rukou jednoho ze svých sousedů, Turecka či Persie, kteréhokoliv z nich, jen ne Ruska.
...A proč?


Neboť být součástí velkého Ruska znamenalo, že by museli poněkud změnit svůj vztah k obyčejným lidem, a to se jim nechtělo. Tyto gruzínské „elity“ si tedy řekly:
Nu což, tak nám došli obyčejní rolníci, kterými jsme platily daň, ale knížat tu zbývá dost a dost. Tak prostě dáme do otroctví své nepřátele a jejich děti. Když uděláme z jejich synů vojáky a dcery pošleme do harémů, tak si ještě nějakou dobu vystačíme.“


To právě o to bojoval Alexandr Bagration, rod Bagrationů, aby jinými významnými rody společně se zbytky rolníků platili daň Osmanské říši a Persii, ale sami tak zůstali svrchovanými vládci třeba i jen toho svého malinkého kousíčku.
Zato si tam ale mohli dělat, co se jim jen zamanulo. To právě proto potom zlikvidovali Sovětský svaz, kvůli těmto svým touhám. To kvůli tomu Ševarnadze Gruzii předal do otroctví.

 

Gruzie nemá vůbec žádnou šanci uchovat si svou kulturní identitu, nebude-li součástí Ruska. Tvrdí nám, že to Rusko, ruský svět jim překáží, ale kde je ta pravda?

Měl tam proběhnout průvod gayů, jedna z těch kultovních akcí západního světa, kterou se dává najevo kdo je kdo.
Chcete se do budoucna zachovat jako národ se svou kulturní identitou nebo ne?

Neboť organizací těchto průvodů svou budoucnost pohřbíváte. Všichni, kdo hájí tyto západní hodnoty, vlastně vystupují proti budoucnosti Gruzie, proti její kulturní národní identitě.

 

A je nutné si uvědomovat, že takové akce byly připravovány daleko dříve, byly připravovány ještě globalisty jako součást likvidace Ruska, likvidace Ruské pravoslavné církve a vůbec celého pravoslavného světa.
Když bylo založeno Meziparlamentní shromáždění pravoslaví, tak Gruzie tři roky usilovala o organizaci tohoto shromáždění u sebe.

Proč to dělala? ...Právě proto, aby mohla provést tuto provokaci.


Oni potřebují zničit Gruzínskou pravoslavnou církev, potřebují zlikvidovat kulturní identitu gruzínského národa, potřebují ho zatáhnout do bratrovražedné občanské války pod jakoukoliv záminkou umožňující roztržku mezi lidmi.
Teď už, jak vidíte, navrhují, aby lidé bojovali se svými vlastními příbuznými v rodině. Už k tomu nepotřebují Abcházce ani Osetince, už jim navrhují bojovat ve vlastní rodině. K tomu je vedou, to proto protestují, v tom spočívají ty jejich západní hodnoty.


Proto je třeba říci, že ta reakce Ruska je v podstatě normální. Lidem bylo hned řečeno:
Turisté by tam neměli jezdit!“

Proč? ...Jen si vzpomeňte, jak tam z tribuny jeden vykřikoval:
Já vás zabíjel, zabíjím, ZABÍJÍM! a budu zabíjet!“
Jestliže zítra začnou zabíjet turisty, tak to hned omlátí o hlavu Putinovi:
...„Proč jsi nás nevaroval?“
A tak Putin správně okamžitě zareagoval:
...Už je toho dost, tak se tam vybouřete!“

 

Jsou-li v Gruzii pozitivní síly, musí začít pracovat na tom, aby se Gruzie zachovala.

Neboť jak to funguje teď?

Je očividné, že teď Gruzie v podstatě přežívá na úkor Ruska. Na postsovětském prostoru v podstatě neexistuje jediný stát, který by nepřežíval na úkor Ruska.


Válka 08.08.08 odhalila, že z ruského rozpočtu byly peníze jednoduše převáděny do Gruzie a Putin toto financování částečně stopnul, ale jen částečně.
Jenže mnohé projekty, a to i státních holdingů, jsou stejně jako dřív navázány na Gruzii, aby zajišťovaly její stabilitu.
To je práce globalistů, která je s ohledem na Rusko realizována stále dokola, historicky se taková situace opakuje stále dokola, kdy je Rusko nuceno svými zdroji podporovat své nepřátele.

 

Příkladem tomu je válka v Čečensku. Ve skutečnosti tam v tom Čečensku bojovala kosmopolitní sebranka, prostě stejní ISILovci. Bojovali v Čečensku a léčili se v Gruzii, nu tedy tam také, ale hlavně v Turecku.
To turecký specnaz bojoval proti našim vojákům a uřezával jim hlavy.

A co znepokojovalo Jelcina v těch „svatých devadesátkách“?

Aby v Turecku vzkvétal byznys, turismus, aby všichni ti obchodníčci jezdili obchodovat právě tam. To znamená, že tak Rusko vlastně samo financovalo tu válku vedenou proti němu v Čečensku. Rusko platilo prostřednictvím turizmu a svých obchodníků působících v Turecku provoz všech těch, jak je nazvat, celé té marginální mnohonárodnostní sebranky, těch „čečenských“ teroristů bojujících proti Rusku.


A kde se ukrývali ti čečenští teroristé? ...Na gruzínském území.
Odkud podnikali své útoky na Rusko?
...Z území Gruzie.
A kdo tu Gruzii vydržoval?
...Samozřejmě že my a pokračujeme v tom.


A přitom je třeba si uvědomovat tu věc, že sto procent byznysu, který vedou Gruzíni tady u nás, na ruském území, je využíváno k tomu, aby v Gruzii napomáhalo vyvolávání protiruských nálad, které jsou pro samotnou Gruzii sebevražedné, to Gruzie sama sebe zničí, je to jako když baktérie zničí svého hostitele a sama potom zahyne.
Sto procent z toho byznysu!


Lidé řeknou: „Ne, to není možné!“ Buď jsou takto ty protiruské nálady financovány přímo nebo nepřímo.
Cožpak je možné odsuzovat člověka žijícího tady u nás ve více méně slušných podmínkách, že pomáhá svým rodičům a příbuzným v Gruzii?
...To nejde.
To je přece normální, když příbuzný podporuje svého příbuzného a obzvláště jde-li o rodiče. Jenže chápejte, oni tím řeší úkol přežití jednoho, druhého, třetího svého příbuzného a tak vlastně snižují sociální napětí spojené s otázkou jejich obživy a zároveň tak napomáhají formování protiruského informačního pole.

A jak by nebylo protiruské, když všechna ta chamraď, co vyšla na gruzínský majdan, vidí, že ať Rusko urážejí, jak chtějí, stejně jim dál z Ruska přicházejí ty peníze umožňující dál Gruzii přežívat a dál jsou financovány všechny ty protiruské nálady. Stále přicházejí!
Protože znovu opakuji, že ti, kteří zde vydělávají své peníze na financování toho, aby se v Gruzii zabíjeli Rusové i všichni ti ostatní lidé, aby tam byla občanská válka, tohle dělají úplně otevřeně.

 

A lidé, kteří pomáhají přežít svým příbuzným, kteří jsou ve velice těžké situaci, ať už si to přejí či ne, vlastně snímají (ze státu) část břemene s ohledem na jejich zaopatření. Ta ekonomická situace by tam vypadala zcela jinak, kdyby jim s tím nepomáhali. Jenže to dělají a snižují tak to napětí a na základě toho je formováno to protiruské informační pole.

Co je třeba udělat?

Přehodnotit konceptuální základy svého jednání, aby vaše pomoc vašim příbuzným nebyla zneužívána k tomu, aby na jejím základě byly vyvolávány protiruské nálady.
To je ale také třeba přehodnocovat státní programy, vzájemné státní vztahy mezi Ruskem, Spojenými státy a Evropou.

A v čem je problém?

Příchod Zarubišviliové znamená přechod Gruzie od strukturního řízení Spojených států ke strukturnímu řízení ze strany Evropské unie, a proto samozřejmě okamžitě ze všeho obviní Rusko, protože jedni i druzí jsou naši nepřátelé.
Ale ani jedni ani druzí neumožní Gruzii zachovat se jako národnost, zachovat si svou kulturní identitu. Jak je to popsáno v naší práci:
Stát jako systém pro přežití národa.

 

A nyní velice záleží na tom, jak se zachovají obyčejní lidé. Jaké přesně procesy budou podporovat.
Zda budou akceptovat výzvu zabíjet Rusy, se kterou na Donbas se svými koncerty přijel Mimino:
Tak vy nechcete, abychom zvesela a družně vyvraždili Abcházce a Osetince? Tak pojedu na Donbas, aby se zabíjelo alespoň tam! Budu tam hrát nacistům a karatelům, kteří na Donbase zabíjejí ženy a děti.“
Kolik svých koncertů jim tam uspořádal?


Elity“ v sovětské době cíleně vychovávaly lidi protisovětsky, protirusky, aby potom mohly SSSR snadněji rozdrobit na své národní dvorečky. Šlo o cílené jednání a všechny ty národní fronty byly koordinovány KGB a ÚV KSSS. To právě oni zaopatřovali všechna ta národní hnutí.
A potom ať nám vyprávějí ty pohádky o tom, jak byla tvrdě rozháněna demonstrace v Tbilisi v roce 1989, a jak jsou ty demonstrace dnes rozháněny
demokraticky“ a „zdvořile“.
Tenkrát to byly jen pohádky, pusté lži a dnes jsou to reálná fakta. Mám na mysli ty zraněné lidi.

 

59:40

Nu, tak přejděme k Ukrajině. Od Taťány tu mám dvě otázky, ze kterých se vynasnažím sestavit jednu k Zelenskému (V.V.P. úsměv): Zelenskij není samostatnou figurou a soudě podle všeho je řízen státní elitou.
– Tak to úplně není.
Ale přitom na setkání s Macronem Zelenskij poukázal na jeho chybné závěry, oznámil svou neochotu jednat se separatisty a udělal přitom z francouzského prezidenta hlupáka.
Macron nyní pracuje na straně globalistů, tak proč globální prediktor trpí Zelenskému takové nekorektní chování?
Řekl jste, že teď na Ukrajině probíhá boj mezi klany o to, aby si páníček vybral právě ten jejich.
Je tedy možno mít za to, že si páníček přece jen zvolil Zelenského, takže ho ten trest za porušení pravidel mine?

(V.V.P.)
Ne, vůbec ne. ...Co se týká Macrona, tak aby bylo jasno. Macron se mezi nimi stále ještě plácá sem a tam, ale v rukou ho teď samozřejmě více drží globalisté než státní elita, nicméně jsou v tom ještě stále někdy výkyvy.
Co se týká Zelenského, tak to je absolutní nedůležitá nula. Ten si zvolil postoj:
„Vy se sami rozhodněte, kým mám být, na koho mám pracovat a já zatím do řízení zasahovat vůbec nebudu. Vyřešte si to napřed všechno mezi sebou a s nadnárodním řízením. To vy jste mě sem přece dosadili a dobře víte, že nevím, která bije.“


Jenže když k němu přijel, tak s ním Macron jednal jako s člověkem přibližně na své úrovni, který má nějakou tu subjektnost, alespoň nějakou!
Neboť Macron si uvědomuje, že za vše, co je řečeno u jednacího stolu, člověk nese odpovědnost… Oni přece napřed jednali, vše dohodli, vypracovali si nějaký svůj postoj a teprve potom šli na tu tiskovku.
No a Macron, který měl za to, že Zelenskij přece jen má jakou takous subjektnost, alespoň nějakou!, tam mluvil o tom, že Minský formát je o vzájemném jednání.


Jenže Zelenskij nemá ŽÁDNOU subjektnost. On jen ví, že ty dva klany, které teď spolu bojují a dohadují se, jak budou vedle sebe dál koexistovat, a kdo bude jak potrestán…
Protože potrestáni budou všichni zcela jednoznačně. Jde jen o to, že ten trest může být odložen.


Jen se podívejte, jak Sarkozyho dosud honí od čerta k ďáblu. Vždy když už se všechno tak nějak uklidní a začne se to vstřebávat, tak opět bum a zařídí mu 18-20 hodin tvrdého výslechu, pořádně zmáčknou všechny v jeho okolí a znovu a znovu… Prostě mu nedají pokoj.
Je lepší strašný konec než hrůza bez konce.

Dělají to za to, že Sarkozy podlehnul Putinovi v diplomatickém střetu o Kavkaz, že tam nedokázal rozpoutat válku a nerealizoval na Kavkaze to, co se stalo v Kosovu, kde všechny pěkně družně vyvraždili…

Nu, v daném případě měli být vražděni Abcházci a Osetinci a všechno by to pěkně kryla vojska NATO.
Jenže Sarkozy to nedokázal uskutečnit, přestože Dmitrij Anatoljevič Medvěděv udělal všechno pro to, aby se mu to povedlo. A potom Sarkozy veřejně plakal a prosil Putina v Pekingu:
Medvěděv zadržuje ruskou armádu a nepouští ji na nás. My už tam celý den řádíme, tak nám dej ještě trochu času, abychom ty Osetince všechny pozabíjeli a všechno bude OK.“

 

Putin však nedovolil zabíjet lidi a Sarkozy ten střet prohrál.
Měl za úkol zajistit, aby Putin nedokázal ubránit zájmy Ruska a zájmy kavkazských národů, mimochodem i včetně gruzínského obyvatelstva.
Proto jsme také sice rozprášili tu fašistickou armádu složenou z gruzínských zmetků, ale nevyužili jsme to ke smetení gruzínské státnosti. Vždyť jsme se tenkrát klidně mohli strukturně zmocnit řízení Gruzie.
...Mohli!

Jenže všechno chce svůj čas a gruzínské obyvatelstvo se musí samo dobrovolně chtít vrátit do jednotného ruského prostoru.
Má teď na výběr, buď jít cestou Petra Ivanoviče Bagrationa nebo Alexandra Bagrationa. Jsou na rozcestí, buď zůstanou Gruzií, nebo zmizí v zájmu plnění nějakých těch „elitářských“ tužeb.

 

Takže trest bude následovat určitě, otázkou je pouze, kdy na něj dojde. A Zelenskij sám o sobě není ničím. On ani nepochopil, co mu vlastně Macron řekl. Mohl reagovat zcela jinak, jenže byl natolik strachy bez sebe, že až se vrátí, tak se páníček zeptá:
Co to jako má být? Jaká jednání s teroristy, se separatisty?“
Vůbec nepochopil, že řeč je o Minském formátu, o kterém sám ve svém proslovu řekl, že ho hodlá dodržovat. Takhle porušil všechny protokoly a ukázal, že je k ničemu.


Já ani nevím, jak bych toho člověka popsal, je to prostě nula, on ani nedokáže nic předstírat. Když se Ronald Reagan účastnil voleb na guvernéra, tak to komentoval:
Hrál jsem tolik králů a prezidentů, tak roli guvernéra musím sfouknout levou zadní.“
Zelenskij hrál prezidenta svého vlastního státu a ukázalo se, že to bylo v jeho případě málo platné. Vůbec neví, jak má mluvit, jak se chovat, mám na mysli jak se chovat a ne blamovat. On neví, jak to všechno patřičně podat „po královsku“.


Dostal strach o svou kůži a napáchal škodu. Vůbec to nezvládá. To v případě Angely Merkelové měl narušit protokol. Zachoval by se jako skutečný lídr, kdyby dal pokyn:
Lidi, vždyť vidíte, že jí není dobře, dejte pokoj s těmi ceremoniemi, nechte to na příště. Teď se o ni postarejte.“
Přece musel vidět, že se úplně třese, že sotva stojí na nohou a může se zhroutit, že potřebuje rychlou pomoc. Jenže on nemá žádný soucit, není v něm žádná lidskost. A v řízení je absolutní nulou, když mu řeknou: „Teď budeš stát“, tak stojí a co by se mělo dělat dál, nepovažuje za svou věc. Vyhnul se všem střetům a na Ukrajině ten boj ještě neskončil.


Jen se podívejte, jak se do sebe pustila americká státní elita a globalisté.
Na Ukrajině mají střídavý úspěch.
V Moldavsku jednoduše státní elitu zmáčkli tak, že vůbec není známo, jak vlastně Plachotňuk utekl a kde se schovává a všichni ostatní se okamžitě také poschovávali do všech škvír jako švábi.


V Gruzii to bylo plánováno v souvislosti s likvidací Evropské unie.
Jenže protože se Sovětský svaz, Rusko nehroutilo podle harmonogramu a nakonec se Rusko ještě začalo stavět na nohy, tak ta věc s přeformátováním Evropy a likvidací starých států, to jejich přeformátování v nové národy s novými jazyky a vznikem nových států, byla zatím odložena, ponechána u ledu.

Jenže katolická církev se zatím zcela zdiskreditovala. Proto zorganizovali tu schůzku papeže s naším patriarchou na Kubě:

Prosím, převezměte do své péče celou Evropu. Vám ještě zbyla nějaká ta duchovnost a tradiční hodnoty, vy ještě dokážete tu Evropu znovu zastabilizovat.“
A ta likvidace Gruzínské pravoslavné církve v Gruzii byla plánována právě kvůli tomu, že měl být původně přestavěn postsovětský prostor a Evropa.


Ale to bylo odloženo, takže ten útok na Gruzínskou pravoslavnou církev měl být také odložen. Jenže to tam stále řídí státní elita USA, která za každou cenu potřebuje na postsovětském prostoru vyvolat válku, která potřebuje konflikt, boj, jatka, takže aktivovala Gruzii.
A pro Gruzii to teď znamená finále, konečnou volbu, zda Gruzíni do budoucna budou existovat či zaniknou.

Gruzínská „elita“ si ve své většině zas a znovu volí sebelikvidaci, stačí se podívat do historie. Už od roku 1490 Gruzie přímo kráčí ke svému historickému zániku. A to nejen jako stát, který tam už jako takový dávno není, což bylo historicky dáno.
Když se nedokážete stát centrem koncentrace řízení, tak se musíte stát součástí nějakého jiného. Když jste se nedokázali udržet a stali se polem boje dvou subjektů řízení, tak potřebujete třetí, který vás ochrání a ten jste našli v podobě Ruska.

A co následovalo?

Sami jste bojovali proti své vlastní budoucnosti a neustále podporovali všechny nepřátele Ruska. I gruzínští menševici úplně stejně nenáviděli jak Rusko, tak i samotnou Gruzii. Ti také snili o tom, aby Gruzie zanikla, ať už říkali, co chtěli.


Teď se ovšem bijí v prsa, jací bylipatrioti“ a bránili gruzínský stát. To zlí bolševici přišli a oni byli nuceni utéct.
Zato teď z Evropy, jen si pomyslete, vyslali pracovnici francouzského ministerstva zahraničí, která je teď gruzínskou prezidentkou.
– Mimochodem v práci:
Stát je systémem pro přežití národa, je tento fenomén popsán, proč k tomu dochází. –
Gruzie nemá jinou možnost jak přežít než v jednotném ruském světě. Ta volba je teď na nich.

 

Pro státní elitu USA je kriticky důležité, aby nyní v Gruzii došlo k velké řeži, k velkému krveprolití.
A Putin, když stahuje naše turisty a přerušuje letecké spojení s Gruzií zase napomáhá, aby k tomu nedošlo, aby se to tam vybouřilo a přece jen uklidnilo.

– To byla poslední otázka.

Vážení přátelé, vždy se tak či onak dostáváme k otázkám dotýkajícím se znalostí o tom, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Dnes jsme začali náš pořad otázkou o vztahu jakýchsi „konceptuálů“ a „patriotů“ k Putinovi. Jenže není důležité, jaký vztah máte k Putinovi, ale jaký vztah máte k Rusku!
A co říká pravidlo Dostatečně všeobecné teorie řízení?
Abyste využívali objektivní okolnosti k dosahování subjektivního cíle.


A druhé pravidlo praví, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více.
Takže pokud studujete Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti, zvyšujete míru svého chápání, musíte využívat ty objektivní okolnosti, že Putin čelí Západu, brání územní celistvost a nezávislost Ruska, buduje jiný systém řízení.


Protože takto musí postupovat skuteční ruští vlastenci místo toho, aby se spojovali s nepřáteli Ruska a snažili se s nimi Putina svrhnout a umožnili jim tak opět s plnou silou vykrádat Rusko a zlikvidovat ho jako státní subjekt a tím vlastně Rusko i ruský svět zcela poslat do historického zapomnění!
Vždyť ve výsledu by zahynuli i oni sami. Jenže zrádci mají jinou logiku. Přece vidíme ty vlasovce u nás, banderovce a „svidomé“ Ukrajince na Ukrajině. A teď „svidomí“ Gruzínci vyvolali nepokoje pod vlajkami LGBT a žlutomodrými vlajkami „svidomé“ Ukrajiny.
Ani svidomí Kazaši se ne a ne uklidnit. A takových „svidomých“ s touhou zaprodat a zradit zájmy svého národa, svého státu se ve všech státech najde dost a dost.


I za 2. světové války se všichni, prostě všichni zrádci svých států, výslovně všichni zrádci, dali do služeb Hitlerovi, protože to byli zrádci svých států, chtěli zradit, protože nestáli o svou identitu. Stejně jako ten bílý generál Krasnov. Ještě ani revoluce nebyla u konce a on už se po břiše plazil před Německem. A když se Německo zhroutilo a vznikla tam Třetí říše, tak se dál plazil až k Hitlerovi:
Jen mi umožni zabíjet Rusy! A půjdu to dělat společně s tebou!“ A pro někoho je generál Krasnov hrdinou.

Takže těch zrádců je všude dost, je třeba se v tom umět vyznat.

A jak to uděláte?

Musíte vědět, jak je realizováno řízení složitých sociálních supersystémů, takže si musíte osvojovat znalosti vyložené v Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorii řízení.

 

Ale jako učebnice musíte brát pouze práce vydané do června roku 2018, neboť tyto materiálny nebyly upravovány. Všechno, co bylo zveřejněno po červnu roku 2018…
Víte, až si osvojíte teorii, a potom si přečtete ty další, tak se podivíte, prostě užasnete nad tím, co je tam napsáno.

Ale tu otázku, proč k tomu došlo, nebudeme probírat teď, ale až později. Zatím si osvojujte znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů.
Braňte zájmy své i své rodiny. Buďte konceptuálně mocní. Buďte šťastní.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí!
Do příštích setkání!