Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 23.10.2017

Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 23.10.2017

28.10.2017

 

youtube.com/watch?v=I7tj1MrxEw4

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 23.10.2017.srt (55845)

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 23.10.2017.doc (87040)

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den 23.10.2017.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

00:22

V minulém týdnu se odehrálo celkem dost událostí. A konkrétně Maxim z Doněcku prosí okomentovat takříkajíc všechny dohromady. Valeriji Viktoroviči, prosím nemohl byste shrnout, jaký obrázek budoucího světa se rýsuje po Celosvětovém festivalu mládeže a studentů, zasedání Meziparlamentní unie, fóra mezinárodního diskusního klubu Valdaj v Rusku a 19. sjezdu Komunistické strany Číny?

 

Podle mě zde byly velice zkušeně vyjmenovány důležité události a stačilo by zde říci: „Ano“, ale když už je ta otázka takto položena, tak odpovíme podrobněji.

Jestliže se podíváme na 19. sjezd KSČ v Číně, kde bylo vyhlášeno 14 základních cílů rozvoje, tak v podstatě můžeme říci, že jejich kontext je v čase a prostoru omezený, což znamená, že si nečiní nárok na globální význam. V Číně dále pokračují ve vytváření a upevňování zdrojové stability budoucího centra koncentrace řízení.

 

A jestliže se v této souvislosti podíváme na ty ostatní události, tak uvidíme, že se konaly akce jako Celosvětový festival mládeže a studentů a zasedání Meziparlamentní unie, a také se konala akce, která v porovnání s nimi byla důležitější svým významem, přestože méně již svým formátem. Tou událostí byl Valdajský klub. Všechny tyto události byly zaměřeny na zformování určité vedoucí role Ruska ve věci globalizace a vytvoření jakéhosi pomocného centra koncentrace řízení.

 

Takže co tu máme ve výsledku? Všechny tyto mechanismy jako je zasedání Meziparlamentní unie, které se u nás konalo poprvé. Přítomno bylo 173 států světa. Festival mládeže také sjednocuje a to je právě ta určitá budoucnost. Protože co vlastně znamená parlament? V parlamentu jsou vytvářeny zákony. A na základě čeho tam lidé vytvářejí zákony? Na základě toho, jak chápou průběh událostí a procesů zaměřených do budoucna, a jak všechny tyto procesy upravit zákonodárně.

 

A kdo potom v budoucnu tyto procesy realizuje? Mládež. To jsou budoucí odborníci ve všech odvětvích našich znalostí. A jestliže bude mít tato mládež k Rusku pozitivní vztah, a ne takový, jak se ho u ní snaží zformovat Západ, tak potom budou moci mít s Ruskem normální vztahy.

 

V tomto ohledu se vrátíme k tomu, o čem jsem mluvil minulý týden. A co by měl dělat globální prediktor, jestliže… No, co mu zbývá, když je kolektivní nevědomí v Číně takové, že budou-li mít k dispozici zdroje, jsou připraveni poprat se o hračku, aniž by se ohlíželi na jakékoliv rozumové důvody? Nikdo se ani nepokusil o diskusi.

To je to, o čem jsem mluvil v minulém pořadu. Nemá prostě na výběr, a tak je globální prediktor nucen, neboť si uvědomuje nedokonalost svého pracovního nástroje formovaného pro roli budoucího četníka a centra koncentrace řízení světových procesů, tedy Číny a ví, k jakým by to mohlo vést škodám, je tedy nucen podle té jejich terminologie vytvářet systém brzd a protiváh, pracovat podle tohoto principu.

 

Čínský analog k systému SWIFT bude v podstatě pod kontrolou Ruska

Potřebuje tedy protiváhu, něco, co by situaci stabilizovalo, proto se s ohledem na řízení světových měn musel obrátit k Rusku a vytvořit mezi ním a Čínou platební systém Payment versus Payment (rubl+jüan). A tím pádem bude i ten analog k systému SWIFT, který vytváří Čína, v podstatě pod kontrolou Ruska. No, a Rusko musí jako centrum stabilizace získat určitý image a kvůli tomu se také konaly příslušné akce, které probíhají na mezinárodní úrovni a mění vztah lidí k Rusku.

 

Rusko se stává lídrem

Opakuji, že na Západě je vždy vedena protiruská propaganda, mluví se o tom neustále a všude. Jenže lidé, kteří se střetli s reáliemi svého západního života a vidí v Rusku jediný stabilizátor kulturních základů tradičních společností, teď získávají další vzpruhu přes tu mládež a Parlamentní unii. Rusko je dynamicky se rozvíjející stát, který získává svou suverenitu, opakuji, že ji získává, ještě ji úplně nezískalo a na této cestě ho čeká ještě velmi mnoho problémů, nicméně Rusko postupně svou suverenitu získává a tak se z něj a priori stává lídr.

 

Tento proces musí globální prediktor převzít pod nějakou svou kontrolu a v tomto ohledu je lepší se s Ruskem dohodnout, než mu v něčem bránit. Proto také globální prediktor pro tento účel využívá různé formy nadnárodního řízení, aby napomohl k vytvoření tohoto image a umožnil Rusku působit z nadnárodní úrovně. A Valdajské fórum v tomto kontextu získává zcela jiný zvuk. Tím spíše, že tam jako vždy byl hlavním aktérem Putin. A to ne z toho důvodu, že by mu ve formátu tohoto fóra byla taková role předepsána, ale proto, že je Putinovo líderství jako lídra státu, jako lídra celého světa uznáváno v celém světě, protože…

 

Mnozí vycházejí z toho, že pro dosažení nějakého cíle jsou dobré jakékoliv prostředky. Putin pracuje absolutně jinak. On si uvědomuje jednoduchou věc, že jestliže se budete řídit principem: účel světí prostředky, že cíl OSPRAVEDLŇUJE prostředky, tak to vždy dopadne jen k vaší škodě, která v násobcích bude převyšovat takto získaný užitek. A jestliže se… No, ano, v určité etapě budete vypadat jako efektivní manažer, efektivní MANAGER, protože nějaké výsledky vám to dočasně přinese.

 

A jestliže se řídíte principem, že prostředky OSPRAVEDLŇUJÍ cíl, tak minimalizujete škodu a v budoucnu získaný užitek bude neporovnatelně vyšší, než by byl ten, kterého byste dosáhli řídíce se principem: Cíl ospravedlňuje prostředky. Proč? Zdálo by se, že Putin by přece také mohl v něčem zalhat. A taky by mohl s využitím nějaké okamžité politické konjunktury odstoupit od nějakých dohod a říci: „Když vy je neplníte, já je také plnit nebudu!“ Jenže Rusko tímto způsobem nejedná. Jak jednou dá slovo, tak ho plní! Putin nikdy nelže a vždy plní to, k čemu se zavázal a výsledek?

 

Je to Rusko pod Putinovým vedením, a žádné USA, ať už vedené kýmkoliv, kdo se již a priori stal světovým lídrem, protože se jedná o stát, kterému je možné důvěřovat. Putin je lídr, kterému se dá věřit, se kterým je možné se dohodnout, který vás nenechá ve štychu. Jak jednou od něj na něco dostanete slovo, znamená to pro vás konkrétní perspektivu.

 

A co z toho, že Američané si mohou dovolit dostát svému slovu, když to nedělají? Dají slovo, a zase ho vezmou zpět. Stalo se vůbec někdy, že by Američané své slovo neporušili? Dělají to vždy. Pro ně nic neznamenají ani podepsané smlouvy, natož dané slovo. Taková je jejich čest a takový jejich přístup. Proto jakmile se změní rovnováha sil… Američané teď slábnou a neexistuje jediný stát, jediná politická síla, která by neměla chuť jít jim po krku za „všechno to dobré“, samozřejmě v uvozovkách, co udělali pro tento svět. Oni si ještě zodpovědí všechno, čeho se dopustili.

 

Když se rozpadl SSSR, tak ho všichni vnímali pozitivně, zpětně ho lidé vnímali pozitivně, protože SSSR jim pomáhal. Ať už se snažili protiruskou vlnu zvednout jakkoliv vysoko, stejně si lidé SSSR připomínají s nostalgií, a to dokonce i v Afghánistánu. Zdálo by se, vždyť jsme s nimi válčili? Ale Rusů si tam váží, SSSR a Ruska si tam váží a Američanů ne. Všechny tyto akce jsou pouze tou viditelnou částí toho ledovce nadnárodního řízení, kterým jsou na Rusko převáděny určité parametry řízení.

 

Valdajského fóra podpindosníci využili k předvolební kampani proti Putinovi

A zde je třeba podotknout, že se u nás již s plnou silou rozhořela předvolební prezidentská kampaň. Co se týče Valdajského fóra tak ti, kteří tam ty lidi měli možnost zvát... No z toho, co jsem tam viděl, jsem si vyvodil jen jedno. Soustředili tam podpindosníky, úplně jednoznačně. Mnozí, kteří Putinovi pokládali otázky, byli úplně vedle z toho, že mu pokládají jasně předkonfigurovanou otázku a on jim odpovídá, že tak to není?! My jsme se tu přece už domluvili? Třeba, že Trump je na nic. Přece jsme se tady na tom všichni shodli? Všichni jsou tu toho názoru! A shodli jsme se i na mnohém dalším, že Rusko opět nebude mít žádné své zájmy, že to bude zase jako v devadesátých letech, že nám USA určí, jaké jsou naše zájmy, kterých se Rusko potom bude držet.

 

Oni už začali s předvolební kampaní proti Putinovi. Ať jen všichni, kteří se do toho zapojili, popřemýšlí, kdo a jak zařídil konání všech těch akcí v Rusku. Těch akcí, které mají vytvořit pozitivní obraz Ruska v celém světě. Protože to centrum koncentrace řízení v Číně nejede jak má, vytvoření druhého centra, euroasijského centra koncentrace řízení na bázi Íránu ještě více drhne. A už je načase přeformátovat USA, dál to takto udržet není možné. I bez toho už to udržely celá devadesátá léta a první léta 21. století. Už to není možné déle udržet, je třeba se pohnout dál. A kdo to dokáže podržet? Jen Rusko.

 

Jak říkám, globální prediktor nepřistupuje na dohodu s Putinem kvůli tomu, že by si to přál. Takže všichni, kteří teď něco osnují proti Putinovi, kteří tímto způsobem zorganizovali Valdajské fórum a pokusili se ho vést protiputinovsky s cílem podřídit zase Rusko Spojeným státům, a přesněji státní elitě USA, a proto tam soustředili samé podpindosníky, ať o tom popřemýšlí. Stejně je převezou. Já jsem prostě ohromen tou debilitou naší rossionské elity. Pánové, cožpak jste nezaregistrovali ten sexuální skandál, který byl rozehrán okolo Harveyho Weinsteina?

 

Sexuální skandál Weinsteina je finální fází rozdrcení celé státní elity USA

Vždyť všichni teď mluví jen o tom jeho sexuálním harašení. Cožpak nechápete, že ten útok na něho má být finální fází rozdrcení celé státní elity? Ťali je přímo do živého masa. I Clintonové už to došlo: „Peníze, které nám převedl (na předvolební kampaň), dám všechny na dobročinné účely.“ Jenže my v Rusku nemáme elitu, my máme jen podpindosníky. A potom tu ještě máme klanově korporativní skupiny, které sedí v pískovišti geopolitiky a také ničemu nerozumí. Jen se podívejte, jaký se tam pozvedl řev, jaká se tam rozpoutala hysterie, jak všechny ze státní elity přiskřípli. Už přilezli ke křížku všichni, kteří se na začátku pokoušeli hájit Weinsteina.

 

Jejich likvidace začala. Takže Trump posiluje, globální prediktor, globální elita svůj zápas se státní elitou vyhrává. Vše je OK! Nicméně řízení celého světa už zvládnout nedokážou. Potřebují nějaký nástroj a tak se na určitý čas dohodli s Ruskem. Tím spíše, že Rusko ještě není plně suverénní a to samozřejmě globální prediktor zneužívá.

 

15:08

Další otázky tak či onak souvisejí s Valdajským fórem a třeba Sergej se ptá. Putin na Valdajském fóru, když zmiňoval procesy oddělování regionů a poukazoval na dvojaké standardy Západu, který některá oddělování uznává a jiná prohlašuje za separatismus. Právě proběhlo to referendum ve Španělsku a teď zase referendum v Itálii o autonomii Lombardie a Benátek. Ve zprávách říkali, že tato referenda jsou svého druhu konzultacemi, které nezavazují k dalším krokům. Předtím jste ve svém pořadu referendum ve Španělsku přirovnával k událostem v Pobaltí. Okomentujte prosím scénář v Itálii. Jde o něco nového, nebo o již dříve použitý postup?

 

Ani jedno ani druhé. Není to ani nové ani již jednou použité. Šlo o dost tvůrčí přístup k řízení světa. Ta věc se má tak, že na tomto Valdajském fóru byla Putinovi položena otázka. Jaké recepty by Rusko, pokládal ji podle mne Rein Müllerson, mohlo nabídnout světu? Putinova odpověď byla velice, velice tvrdá. A ať už se globálnímu prediktoru líbila či ne, a ať už ji státní elita pochopila či ne, je bez významu.

 

Odpověď byla tvrdá, Rusko musí získat takovou suverenitu, aby mohlo realizovat nadnárodní řízení ze strukturní státní úrovně.

Ovšem suverenitu lišící se od té, jakou poskytuje globální prediktor, jinak vymezenou. To je principiální záležitost, Putin ohlásil principiálně jiná pravidla globalizace a způsoby řešení těchto procesů. Pamatujete se, jak jsem v tomto pořadu mluvil o tom, že Západu nezbyde nic jiného, než se obrátit k Rusku, k Putinovi s žádostí vyřešit tento problém.

 

A Putin řekl: „Žádný problém, Rusko vám pomoci dokáže, ale za našich podmínek, a to prohlášení bylo velice tvrdé.“

Všem doporučuji, aby se na to opět podívali, to prohlášení bylo velice tvrdé. No a polithňupové zase nic nepochopili. Mohli o tom mluvit na těch svých talk show, no, to je jedno. Jaká je tedy situace? Globální prediktor je přetížený. A opakuji, že to přetížení vzniklo v důsledku boje se státní elitou USA a díky tomu v mnohém pustil ze svých rukou procesy řízení v Katalánsku. V Katalánsku ty procesy i nadále běží směrem k vytváření separatistického prostředí, protože to separatistické hnutí tam nebylo silné, a bylo zapotřebí ho vytvořit a vytvořit zastánce odtržení.

 

Pozdržení procesu separatismu

A nic hloupějšího, než se opřít o 155. článek španělské ústavy, ani nebylo možné vymyslet. Jenže oni hrají podle těch pravidel… Jak se říká, nezastřelte pianistu, on hraje, jak umí. Jak to umí, tak také hrají. A o čem to mluvím? Že všude jsou rozmístěni lidé orientovaní na realizaci plánu zlikvidovat stát, na jeho rozpad, na separatismus, na jeho oslabení před následným vpádem migračních proudů, které ten stát měly smést, měly vytvořit nové národy, nové jazyky a nové státy, které měly fungovat v rámci evropského islámského chalífátu pod vedením Íránu.

 

Jenže tento proces byl pozdržen. A kdy byl pozdržen? Stalo se to v roce 1996. To právě zde se kryje to tajemství referenda v Lombardii a Benátkách. V roce 1996 došlo ke dvěma událostem. V dubnu byly volby do italského parlamentu, kde Liga Severu dosáhla svých nejlepších výsledků, a ve stejném roce byly v Rusku prezidentské volby, které navzdory snaze globálního prediktoru nevyhrál Gennadij Andrejevič Zjuganov, ale Boris Nikolajevič Jelcin.

 

Byl to první případ, kdy strukturní řízení a síla nástroje, světového četníka, státní elity USA, zmařily plány globálního prediktoru, a ze strukturní úrovně zajistily toto vítězství.

A globální prediktor si uvědomoval, že se tím vše pokazilo a vývoj v Rusku se bude ubírat jiným směrem. Už tak to tam bylo všechno velice nejisté a vratké, po tomto však bylo úplně jasné, že všechno bude jinak, a tak musel podniknout určité kroky korigující jeho pohyb.

 

A co byla ta Liga Severu? Byla to strana, která vznikala na konci osmdesátých a na začátku devadesátých let, aby spustila separatismus v Itálii. Šlo o přípravu na budoucí evropský islámský chalífát, rozčlenění apod. Liga Severu… Lombardie a Benátky se v podstatě opírají o konkrétní historické události, kdy bylo podle výsledků Vídeňského kongresu v roce 1815 vytvořeno Království lombardsko-benátské, které existovalo asi 50 let, a potom úspěšně zaniklo. Ale základy pro takové sjednocení tu jsou a Liga Severu s oporou na Lombardii a Benátky plánovala vytvoření státu Padánie, tedy těch severních římských provincií, které oddělovala řeka Pád.

 

Takže Liga Severu od začátku tlačila na separatismus, mluvila stále o separatismu a byla v tom podporována, získávala stále větší a větší ohlas a najednou do toho prásk: ruské volby! No a Liga Severu po tom svém rozletu zase splaskla, začala prohrávat, prohrávat a prohrávat. Ale stále existuje, je udržována a nenechává uhasnout ten plamének separatismu, ale protože hraje přesně podle pravidel, tak přitom neničí systém řízení. A proto to referendum v Lombardii a Benátkách, které je ve své podstatě stejné jako to v Katalánsku, nikoho nezajímá, protože tam se hraje podle pravidel a všechny procesy jsou ze strany globálního prediktoru ovladatelné a všechny následky jsou do budoucna předvídatelné. To znamená, že tam na ně nečekají žádná překvapení, vše běží jak má, předstírá se proces, v tom ohnisku separatismu se udržuje plamének, přitom je však vše pod kontrolou a předvídatelné.

 

Vzplane-li to ve Španělsku, posype se všechno

Jenže ve Španělsku je to všechno úplně jinak. Tam reálně všechno stojí na hraně selhání řízení a oni nevědí co s tím. Vyřešit to může jedině Rusko a to pouze z nadnárodní úrovně, aniž by se vměšovalo do vnitřních záležitostí samotného Španělska, jak to také Putin řekl, že jde o vnitřní záležitost Španělska. A vyřešit to vměšováním se do vnitřních záležitostí Španělska není možné. Je pouze možné navrhnout pravidla sjednocující státy prostřednictvím nových principů na nadnárodní úrovni, jak to přesně Putin ve své odpovědi také řekl:

Buď to bude takto, nebo to, pánové, bude jen na vás. To u vás to krachuje, to vy si odskáčete všechny následky.“

 

Takže si počkáme na odpověď. Jak vidíte, tak všechno probíhá velice rychle, vše se to děje velice rychle a globální prediktor v podstatě nemá čas ani východisko z té situace ve Španělsku, protože jakmile to tam vzplane, tak to bude velice špatné. Všechno se posype, protože byl rozeběhnut proces na likvidaci celé Evropy. Takže potom bude pozdě.

 

Co je proto možné k tomu říci? Ať už globální prediktor přistoupí na všechny ty podmínky, které vymezil Putin, nebo ne, stejně to nic dobrého naší vnitřní podpindosnické elitě nepřinese. Ti jsou v každém případě odsouzeni, oni si dovolili něco zkoušet na toho, kdo dnes zajišťuje ve světě stabilitu. Proto ti, kteří jsou přesvědčeni, že Elon Musk je těžký frajer, a když ten neustále omílá a cintá o tom, jak je na tom Amerika skvěle, a že Rusko žádné své zájmy mít nemůže... Ten, kdo se díval, ví, o koho se jedná. Ty čeká smutný osud.

 

Když globalisté v roce 1996 prohráli svůj střet se státní elitou USA v Rusku, tak za to Amschel Rothschild zaplatil svým životem, oni se s nikým nemažou.

Ten, kdo je takto strukturně navázán na řídící procesy, ten se také strukturně zodpovídá. To Žirinovskij, který působí především bezstrukturně a vytváří informační pole, si může myslet, že když jednou žvaní to a podruhé zase ono, tak se tím ze všeho vyvléknul. Jakmile globální prediktor něco takového zaregistruje, tak vždy najde čas a místo, aby vše bylo symbolické. Boris Berezovskij si také myslel, že se ze všeho vyvléknul, ale ta šála ho v jeho koupelně dohonila.

 

26:49

Také se na Valdaji diskutovalo o Ukrajině a ještě vás prosí celkově okomentovat události na Ukrajině, a kdo podporuje zdroji Saakašviliho a spol., aby organizovali nový majdan?

 

To je všechno trochu jinak. Je to všechno trochu jinak. Tak především bychom měli ocenit tu vysokou úroveň a mistrovství v polemice, jaké předvedli ukrajinští poslanci. Když poslanec Rady Parasjuk může nakopat samotného šéfa státní bezpečnosti Geleteje, tak to je něco! Svatozář ukrajinské vlády zcela pohasla, ta situace tam je absolutně absurdní. Kdyby nebyla krvavě absurdní, tak bychom se tomu, co se teď na Ukrajině děje, mohli jen smát.

 

Ve skutečnosti tam vše dost závažně graduje. Jak to popsat? To, co se v dějinách jednou stalo v podobě tragédie, se následně opakuje jako fraška. Pamatujete se na rok 1993 a střílení z tanků na parlament v Rusku? Na Ukrajině je politická krize a u Nejvyšší rady rozestavili děla. Říkají, že jen kvůli slavnostní salvě a sundali jim tlumiče, tedy úsťové brzdy. Ale to není podstatné. Cožpak nemohou bez úsťových brzd vystřelit bojový náboj? Mohou.

 

Prý k nim přijede, myslím maltský předseda vlády (byla to prezidentka). A na její počest prý bude slavnostní salva. Že dřív žádné slavnostní salvy nebyly a teď najednou na počest Malty? Odkud tam mimochodem přijíždí poté, kdy při výbuchu bomby zahynula novinářka (Daphne Galizia), která vyšetřovala, tedy spíše zveřejňovala výsledky z toho panamského skandálu. To je také všechno vypovídající. Co tu tedy v podstatě máme?

 

Zdálo by se, že vše organizuje Saakašvili, že? To on se dostal přes hranice, všem předvedl, jaký je tam místo funkčního státu bordel. Je nedotknutelný, všechno tam řídí a organizuje. Všichni přece velmi dobře vědí, že je to ten Saakašvili, který nevěděl, kam se vrtnout, ke komu se přitulit, když ho připravili o občanství, který nevěděl, z čeho bude žít, a najednou má jak prostředky, tak i životní cíl?! A tak se vydal na Ukrajinu, kde už pro něj bylo připraveno i plně financované politické hnutí a vše je pěkně v běhu.

 

Saakašvili není nic víc než nástroj, ale kdo má z toho všeho prospěch, kdo reálně dokáže využít výsledky toho majdanu? Jaký sleduje ten majdan cíl? Je to všechno kryté jakousi clonou, ale jen když to nesledujete. Víte, na všechno se musíte dívat z toho správného úhlu pohledu. Jestliže spadnete do mraveniště obličejem, tak nemusíte poznat, že je to mraveniště a ještě si můžete poškodit oko o nějakou tu větvičku, která v něm leží. Když tedy chápete, že Saakašvili je jen nástroj...

 

Navíc, co nám ještě tvrdí? „Víte, podle zákona nemá právo zaujímat volenou funkci, proto to tam jen destabilizuje a plody svého řízení přenechá někomu jinému, kdo bude odpovídat zákonným požadavkům.“

A tak se ptám: A co ten státní převrat na Ukrajině? Ten snad proběhl podle zákona? A p-rezident Porošenko je zákonným prezidentem? No říkají… A jestliže budeme pokračovat v tomto duchu.

 

Právě jsme mluvili o referendu v Katalánsku, cožpak to referendum bylo zákonné? Ne.

A rozpad našeho SSSR se odehrál na základě jakých jeho zákonů? Žádných.

Vše se to děje podle principu, že moc je v praxi realizovaná schopnost řídit. Dokážete zrealizovat proces oddělení? Dokážete, a tak klidně stát rozčleníte. Nedokážete-li to, tak ho nerozčleníte. Stejné je to tady.

 

Co je na tom, že podle zákona Saakašvili nemá právo zaujímat prezidentskou funkci? Bude-li pracovat efektivně, tak se jím klidně stane. Říkají: Ale on není „našinec“! A co ten Korsičan Bonaparte, který byl francouzským císařem? Jestliže však bude nějaký ten „svidomý“ velice trvat na tom, aby Saakašvili byl „našinec“, tak se Saakašvili stane „našincem“. Co je v tom za problém? Historici okamžitě přijdou na to, že jeho rod sahá až k Velikým Ukrům, kteří přiletěli z Venuše, kteří vykopali Černé moře, a potom se holt jeho předci usadili na druhém břehu. Zkrátka to bude Veliký Ukr. Sepíší, co bude třeba.

 

To je samozřejmě sranda, ale proč to všechno říkám? Abyste pochopili, že ten člověk, na kterého teď Západ reálně sází v řízení, a který má přibližně ty samé problémy jako Saakašvili, ale Saakašvili destabilizuje tu situaci tak, aby mu nahrál, aby právě on se dostal do čela. A kdo je tedy ten zákeřný Někdo? Který zatím stojí ve stínu? On v žádném stínu nestojí a mnozí si opět řeknou:

Co to tady zase plácáš? Proč? Přece si všichni pamatují na to, jak se Avakov hádal se Saakašvilim. Všichni si to pamatujete? A tvrdit teď, že Saakašvili pracuje pro Avakova? No to máš fakt bujnou fantazii, nebo jsi asi něčím zkouřený.“

 

Jenže to můžete říci jen tehdy, když se nedíváte na fakta! Jestliže jste se nedívali, jak byla realizována ta hra o více tazích. Vždyť co je charakteristické pro příslušníka davu? Pamatujete? Dav je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit. A co je nejdůležitější? Historická paměť… Mám na mysli nejdůležitější v daném případě, protože jinak jsou všechny definice důležité. Historická paměť příslušníka davu se omezuje na přítomnost plus/mínus dva týdny. A ti polithňupové z těch talk show jsou stejní, jsou to také příslušníci davu. A proto si také nepamatují, například si nepamatují, že v červnu Porošenkův spolupracovník – Sergej Leščenko, obvinil Avakova z přípravy státního převratu.

 

K tomu přece musel mít nějaký důvod. A když si vzpomeneme na události ze začátku roku 2017, tak žádné tajemství v tom, co se teď děje, vůbec není. Pamatujete? 16. února 2017 Die Welt, německé noviny, zveřejnily rozhovor s Avakovem, který se jmenoval: Na hranicích s EU by se objevil velký dav běženců, nebo podtitulek: Avakov řekl, že Putinovi se nedá důvěřovat. Chápete to? Prostě si řekli, že udělají rozhovor s ukrajinským ministrem vnitra, protože se čirou náhodou právě ocitl v Německu, v Berlíně. A tak se v Die Welt rozhodli, že s ním udělají rozhovor.

 

V sovětských dobách prakticky všichni uměli „číst“ sovětské noviny. A dokázali rozeznat, kde jsou napsaná ta slova, která řekl ten, co poskytoval rozhovor, a která slova napsal ten, kdo ten rozhovor přizpůsoboval ideologické rovině, kde jsou pronášeny všechny ty nezbytné rituální věci a to, co je třeba říci. Stejné je to s tím článkem zveřejněným v Die Welt. Má stejný šablonovitý sovětský charakter, primitivní, ze kterého se dá vyčíst všechno, a jestliže se na to správně podíváte, a přečtete si ten článek pozorně, tak je tam řečeno vše.

 

Realizace převratu na Ukrajině, Saakašvili jen tahá kaštany z ohně pro Avakova

Bylo tam řečeno, že sázet se bude na Avakova. A proč? „Rýsuje se změna mezinárodního řádu a ruské vedení nemůže přesně vědět, jaké linie se bude držet nová administrativa USA, a tak se pokouší zvrátit vývoj situace ve svůj prospěch.“ To jako říká Avakov.

Naše odpověď je velice jasná, chceme podrobně informovat novou administrativu v USA o situaci, aby mohla přijímat správná rozhodnutí. Kdyby se západní svět vzdal Ukrajiny, byl by výsledek katastrofální. A mnohé evropské vlády přebývají v iluzích a neuvědomují si plný rozsah možných následků.“

Tady mu položili otázku: „Nebylo by rozumnější upozadit otázku vrácení Krymu Ukrajině a dosáhnout tak ústupků s ohledem na východní Ukrajinu?“ A on odpovídá: „Pokud Německo a Evropa uznají toto právo, tak bude potom pouze otázkou času, kdy budou následovat další kroky v Pobaltí, Bulharsku, Moldavsku a Bělorusku.“ „Takže žádné dohody?“ „Tak úplně ne. Vyřešení této otázky diplomatickou cestou místo té válečné je to JEDINÉ SPRÁVNÉ. S Putinem je třeba jednat a dosáhnout s ním dohod, ale musí být vyvíjen tlak. Putinovi se nedá důvěřovat.“

 

To znamená, že je potřebný člověk, který bude plně vyhovovat zájmům Západu, aby tento člověk převzal Ukrajinu do svého řízení a byl legitimizován na Západě jako člověk, který ten bordel vytvořený na Ukrajině jakoby Porošenkem, začal likvidovat a bylo možné s ním uzavírat dohody a to včetně dohod s Putinem. Kvůli jednomu jednoduchému cíli, neumožnit Putinovi a Rusku uplatňovat globální politiku. To je to, oč jde.

 

A Avakova testovali, když si ho odzkoušeli, nechali ho udělat ten rozhovor, podívali se co a jak, a začali připravovat převrat. Ten převrat byl odhalen, že probíhá příprava k převratu, bylo zjištěno již v červenci, kdy se o tom začalo mluvit. No a teď ten převrat začal být realizován a Saakašvili je jen tou opicí, která tahá kaštany z ohně pro Avakova. Potom bude odepsán a z Avakova bude hrdina.

 

Saakašvili prohlašuje, že je třeba zlikvidovat Ukrajinskou bezpečnostní službu (SBU) i Národní gardu, a to je přesně to, co potřebuje udělat Avakov, ale někdo mu musí příslušně přihrát, chápete? Proč je třeba zlikvidovat SBU? Je to nástroj nadnárodního řízení, tajná služba, gestapo, které se vyznamenalo svými zvěrstvy, kterých se dopouštělo na civilním nevinném obyvatelstvu. Když lidi obviňovali z domácího separatismu a na základě této záminky je týrali a mučili. Kolik lidí tam takto umučili ve zdech tohoto gestapa - SBU?! Ovšem kádry musí být využity. Někoho pošlou jako posilu ISIL, do jiných zemí. Je třeba, aby se vypařili.

 

A co je ta Národní garda? Cožpak jste zapomněli na ty majdanovské setniny, které se tolik vyznamenaly výtržnostmi, a potom z nich zformovali batalióny pod ministerstvem vnitra? Byly to kárné batalióny, ale nesmíte si je plést s jinými kárnými batalióny, územními batalióny, které spadaly pod ministerstvo obrany.

Tam byli ti nejšílenější, ti nejvíce majdanutí a „svidomí“, v těch kárných bataliónech typu Donbasu, kteří se dopouštěly bezpráví. Ale ty přece spadaly do systému řízeného Avakovem. A on se potřebuje očistit, a aby ho brali, potřebuje, aby po nich začal jít státní stroj. No prosím a na to tu máme Saakašviliho, který to spustí a Avakov se potom projeví jako efektivní manažer a všechny ty majdanovce začne likvidovat.

 

Tedy ne všechny, ale ty nejšílenější a nejhloupější. Protože celý ten velitelský, více méně příčetný, tedy v určitém rámci, v rámci „svidomosti“ příčetný velitelský sbor se vynasnaží někam uklidit. A s těmi, se kterými se domluvit nedá, jako byl třeba Saško Bilyj, kterého zlikvidovali, budou postupovat stejně. Musí přece národu předvést, že se s těmi vrahy dokážou vypořádat. Musí si také připravit určitou pozici pro možnou dohodu s Luhanskem a Doněckem, aby tak nedopustili rozšíření jurisdikce Doněcka a Luhanska na celé ukrajinské území. A tento úkol má právě vyřešit Avakov. Za celým tím majdanem stojí Avakov.

 

Pochopení této věci dokáže narušit celý tento scénář a nadobro zlikvidovat banderovskou líheň, protože Západ se snaží zachovat tu banderovskou líheň. K tomu potřebují nového p-rezidenta Avakova. Protože na Porošenka hodí všechnu tu zvůli, i celou tu kamarilu v Nejvyšší radě. Tedy ty poslance, kteří svou diplomacii projevují pouze jedním způsobem, okovanou botou do zubů, jako Parasjuk.

 

43:57

Další otázka je od Vladimira a opět se týká Valdajského fóra. Mluvil jste o tom, že je důležité odpovídat na agresivní výzvy USA asymetricky. Putin při odpovědi na otázku Simonjanové na Valdaji řekl, že odpovědi na represivní opatření vůči Russia Today budou prováděny zrcadlově. V čem v daném případě spočívá přednost zrcadlových odpovědí?

 

Zrcadlové a asymetrické odpovědi jsou podmíněny konkrétní situací v řízení. Někdy je třeba odpovídat asymetricky, a někdy zase zrcadlově. Ale velice důležitou podmínkou zrcadlové odpovědi je zdrojová stabilita toho, kdo odpovídá zrcadlově, která musí být v každém případě vyšší, aby pokryla takto získané výsledky. Jestliže jste nahromadili dostatečnou stabilitu, a můžete si dovolit odpovědět zrcadlově, tak to udělejte, jestliže takovou stabilitou nedisponujete, musíte manévrovat a odpovídat asymetricky.

 

To prohlášení, že Rusko bude odpovídat zrcadlově je výstraha ruským podpindosníkům, kteří již spustili svou předvolební kampaň na svržení Putina s úmyslem zase položit Rusko k nohám svému páníčkovi, americké státní elitě, a zároveň odpověď všem ostatním. Zrcadlová odpověď je v daném případě možná, jestliže vám za zády stojí se svou podporou globální prediktor, který v mnohém dokáže svázat ruce americké státní elitě, která si v podstatě sama naběhne. Protože mu nic jiného nezbývá.

 

Putinovo ultimátum zaznělo tak, jak zaznělo. Podívejte se na to Putinovo vystoupení a na odpovědi na otázky, byl velice tvrdý. Putin fakticky vyčerpal všechno, prakticky každou svou odpovědí říkal: „Ne, Rusko má své zájmy.“

Proč tak tvrdě odpověděl s ohledem na Kozyreva? A na čí přihrávku? Bylo zapotřebí zkrouhnout to řádění podpindosníků, které soustředili na tom Valdaji. Naši místní ruští podpindosníci sezvali stejné podpindosníky z celého světa a všichni si tam zvesela přizvukovali, jak Rusko nemůže mít žádné své zájmy. „Zase tu budeme mít Kozyreva!“ Utvrzovali se ve svém přesvědčení, a z této své pozice také zadávali Putinovi své otázky.

 

Proto následovala správná přihrávka, kterou Putin správně zpracoval a řekl, že Rusko má zájmy, které také bude hájit. A vzhledem k tomu, že na Rusku závisí stav všech řídících procesů ve světě, je globální prediktor nucen poskytnout Rusku tuto možnost, a jakmile mu jednou tu suverenitu poskytne, tak už mu ji nedokáže sebrat.

A osud všech těch rossionských podpindosníků bude smutný, těch, kteří se pokusili… Protože prostě nepochopili s kým si začali. Oni si myslí, že to Putinovi šlápli na kuří oko, protože vědí, že Putin je dobrosrdečný a vždy se všechny pokouší přivést k rozumu. Teď se však přesvědčí o dobrotivosti globálního prediktoru. Měli se totiž pořádně zamyslet, komu to vlastně hodili rukavici do tváře.

 

47:48

Další otázka je od Alexandra. Šojgu přijel do Izraele na dvoudenní oficiální návštěvu. A izraelské letectvo zlikvidovalo syrský protiletadlový komplex, přičemž na to Rusko upozornilo v reálném čase. Co to mělo být? Částí jakého procesu jsou tyto události? A jak to ovlivní události probíhající na Blízkém východě?

 

Pozitivně. Tak především jsou určité nejasnosti okolo toho útoku na protiletecký systém. Mluví se o S-200. Dovedete si ale představit, co to znamená zlikvidovat komplex S-200? Jedná se o zařízení, které je rozmístěno na širším území, složité zařízení, které jedním útokem nezničíte. To přece není, jako byste se trefili do nějakého dělostřeleckého postu. Kdyby řekli, že byl znefunkčněn ten či onen blok toho komplexu, ale nic takového nezaznělo. Spíše to vypadá na nějaké takové pozdvižení, speciálně časově přizpůsobené k Šojgově návštěvě, aby tím jednání vtiskli určité trendy a ukázali, že ne všem se líbí ty návrhy, se kterými Šojgu přijel.

 

A Šojgu tam přijel s určitými návrhy nejen ze strany Ruska, ale také ze strany globálního prediktoru ohledně budoucnosti Izraele. Buď se začlení do rámce jednotného řízení realizovaného Ruskem, nebo se střetnou s tím, že… Vždyť arabský svět se domnívá, že Izrael by měl zmizet z mapy světa. To je to, s čím si zahrávají ti, kteří časově přizpůsobují takové útoky na syrské zbraně k Šojgově návštěvě. To je to samé, protože nejen my tu máme takové debily, kteří si neuvědomují, s kým se hodlají utkat. V Izraeli se takoví také najdou. I kdyby se ten útok ve skutečnosti neodehrál, už jen to pozdvižení okolo toho je vypovídající a jasně poukazuje na zainteresovaného.

 

49:59

Ještě jedna otázka je tu od Vasilije. Často mluvíte o lidském typu struktury psychiky. Koncepce je jedním z nástrojů na cestě k němu, ale kde je etalon lidského typu struktury psychiky? Bůh je "pohan" (jazyčník) a mluví s námi jazykem životních okolností. On ty situace vytváří, jenže jak máme vědět a s čím porovnat, jak nejlépe zareagovat? A jak máme rozeznat, zda jsme postupovali správně?

Často má každý svou pravdu, ale která je ta skutečná? Když činíme volbu ze dvou možností, tak je s něčím porovnáváme, se svými zkušenostmi, se svými pojmy. Ale jak přitom máme postupovat?

Kde je ta ladička?

 

Tou ladičkou je svědomí, so-věsť (zvěst), které je tím komunikačním kanálem s Bohem. Každý z vás se určitě setkal se situací, kdy jste udělali něco, co jste ani neměli v úmyslu, protože se vám to nepozdávalo, ale na duši se vám pak rozhostil klid a vy jste pochopili, že jste jednali správně. A někdy se zase zdá, že formálně jste jednali správně, ale svědomí se ozývá.

Protože Bůh má přímý kanál komunikace s každým člověkem, a svědomí je tou ladičkou.

 

Jestliže se nebudete uzavírat před komunikací s Bohem a budete si tyto věci dávat do souvislosti, tak půjdete cestou Božího Záměru, cestou formování lidského typu struktury psychiky. Takže ta věc je očividná. Každý… Víte, není možné, aby někdo vykládal jazyk Boha jinému člověku, protože ten jazyk je vždy individuální. Vztahy s Bohem jsou vždy individuální. Neexistuje žádná instituce, abyste přišli do jejího kostela, synagogy, mešity, z něčeho se vyzpovídali tamnímu duchovnímu a on vám dal rozhřešení, ale on přece není Bůh. A když od toho duchovního odcházíte, tak si říkáte: „Rozhřešení mi dal, ale duše mě dál bolí, něco je tu špatně.“

 

A někdy do kostela vůbec nejdete, duchovnímu se nevyzpovídáte, ale když jednáte správně, tak se vám v duši rozhostí klid. Jakéhokoliv, i toho nejrafinovanějšího zloducha vždy trápí svědomí, které se pokouší umlčet různými způsoby. Ale ať už se ho snaží umlčet, jak chce, stejně ten Boží hlas v duši neumlčí. Odtud, jak potom píšou, jsou všichni psychopati. Potom dochází k různým psychickým selháním. A proč? Hlas svědomí je příliš tíží. Odtud plyne ta jejich nervozita, všechna ta jejich psychická selhání.

 

Takže musíte být vnímavý k jazyku životních okolností, k jazyku Boha. Bůh je "pohan" (jazyčník) a mluví s každým člověkem přes kanál, který je přístupný pouze jemu. Do tohoto dialogu nemůže nikdo jiný zasahovat.

 

To byla pro dnešek poslední otázka.

Jako vždy jsme mluvili o potřebě znalostí. Znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Protože každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře své nevědomosti pro ty, kteří toho vědí a chápou více.

 

Teď se pokusili naši podpindosníci i ti zahraniční realizovat nějaké své záměry, jenže globální prediktor toho ví více, oni mu stoupli na jeho kuří oko, takže si to s nimi určitým způsobem vyříká. Přitom vůbec nemuseli do konfliktu s ním vstupovat, bylo to možné vše normálně vyřešit.

 

A když navíc půjdete cestou svědomí, tak se váš život může obejít bez krizí a nejen ten váš a obyvatel vaší země, vašeho státu, ale i lidí na celém světě, což je přesně to, co přímo navrhl Putin na Valdaji, šlo prakticky o programové prohlášení, které se týká aktuálních problémů, ale přitom jde o nosné prohlášení.

 

Abyste taková prohlášení pochopili, musíte znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení, porozumět filosofii Koncepce sociální bezpečnosti, takže musíte číst a studovat tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR.

 

Přeji vám úspěšné studium, mírové nebe nad hlavou a hodně štěstí.

Do příštích setkání.

 

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 23.10.2017

Brava titulků

JP | 04.11.2017

Dobrý den,

předně chválím a děkuji za Vaši práci.

Mám jednu prosbu. Můžete prosím pro lepší čitelnost vkládat do videií žluté či zelené titulky místo bílých?

Případně nahrát titulky na youtube a ne přímo do videa?

Děkuji.

Re: Brava titulků

Ja | 05.11.2017

No mě vyhovují titulky nahrané přímo do videa, když jsou nahrané tím druhým způsobem, tak se mi neztáhnou přímo s videem a musím je potom do videa vkládat a mám s tím problém. Takže mě to vyhovuje tak jak to je :) Děkuji

Je čas o Stalinovi pohovořit

M.C. | 03.11.2017

Když už se tu znovu propírá Stalin, celkem náhodou jsem dnes narazil na pár citátů Stalinových současníků a většinou i protihráčů:

Povedali o Stalinovi
Niekedy sa človeku stane, že počuje na Stalina nadávať ľudí, ktorí v živote nič neriadili, okrem svojej ženy. No napriek tomu s narážkou na absolútne poznanie predmetu rozhovoru a historických reálií, hlásajú o stalinových zločinoch, lebo to videli v televízii. Jurij Muchin postrehol istú zaujímavú zákonitosť: čím je človek nižšie morálne, čím je tiež vzdialenejší od reálneho poznania, tým horšie je jeho hodnotenie Stalina. Podľa môjho názoru, objektívne ocenenie takej osobnosti ako Stalin, môže byť podané osobnosťou viac – menej rovnou jemu. Takými boli vodcovia a významní predstavitelia veľkých štátov. Preto započúvajme sa do ich slov.

Winston Churchill (Veľká Británia)
Z Churchillovho vystúpenia v Hornej snemovni 23.12.1959 pri príležitosti 80. Výročia narodenia J. V. Stalina, je dokladom toho, že i starý antisovietsky lišiak rozoznáva realitu od subjektívnych predstáv:
„ Pre Rusko bolo veľkým šťastím, že v dobe najťažších skúšok v jeho čele stál génius a prezieravo pevný vojvodca J. V. Stalin. Bol vynikajúcou osobnosťou, imponujúcou našej ťažkej dobe, v ktorej žil. Stalin bol človekom neobyčajne energickým, erudovaným, pevnej vôle, ostrým a tvrdým. Bol to človek neľútostný ako v práci, tak pri rokovaniach. Ani ja, vychovaný v anglickom parlamente, som mu nevedel odporovať. Stalin mal predovšetkým veľký zmysel pre humor a sarkazmus, vedel presne vyjadriť svoje myšlienky. Svoje vystúpenia si písal výhradne sám, z jeho práce vyžarovala sila. Táto sila bola v Stalinovi natoľko veľká, že sa zdá neopakovateľná medzi štátnikmi všetkých dôb a všetkých národov. Stalin na nás robil veľký dojem. Mal neodolateľný vplyv na ľudí. Keď vchádzal do rokovacej miestnosti na Jaltskej konferencii, my všetci sme akoby na povel vstali a z nejakého dôvodu sme stáli v pozore. Vyznačoval sa hlbokou logikou myslenia a uvedomelou múdrosťou. V najťažšej dobe majstrovský vedel nájsť cestu z bezvýchodiskovej situácie. V najtragickejších i najradostnejších okamihoch bol vždy zdržanlivý, nikdy nepodliehal ilúziám. Bol neobyčajne zložitou osobnosťou. Stalin vytvoril i podriadil si obrovské impérium. Bol to človek, ktorý svojho nepriateľa ničil rukami svojich nepriateľov. Donúti dokonca nás, ktorých otvorene menoval imperialistami, bojovať proti imperialistom. Stalin bol obrovským diktátorom, ktorý nemá vo svojej dobe rovného. Prebral polofeudálne Rusko a zanechal ho vyzbrojené atómovou zbraňou. Nech čokoľvek hovorili o ňom, na takého národ nezabudne.“

Adolf Hitler (Nemecko)
„Sila ruského národa nespočíva v jeho číselnom množstve alebo v organizovanosti, ale v jeho schopnosti zrodiť osobnosti rozmeru J. V. Stalina. Z hľadiska vojenských a politických kvalít, Stalin omnoho prevyšuje Churchilla i Roosevelta. Je to jedinečný svetový politik zasluhujúci si vážnosť. Naša úloha – rozdrobiť ruský národ tak, aby sa ľudia Stalinovho rozmeru viacej nerodili.“

Charles de Gaulle (Francúzsko)
„Stalin mal kolosálnu autoritu a to nie len v Rusku. On vedel „skrotiť“ svojich nepriateľov, nepanikáriť pri prehre a neopiť sa víťazstvami. A víťazstiev je u neho viac ako prehier. Stalinské Rusko – to nie je bývalé Rusko, ktoré zahynulo spolu s monarchiou. No stalinské Rusko bez dôstojných pokračovateľov je odsúdené k zániku…
…Stalin rozprával v Teheráne ako človek majúci právo požadovať vyúčtovanie. Neodkryjúc druhým účastníkom konferencie ruské plány, dosiahol toho, že oni vyjavili jemu svoje plány a vniesli do týchto plánov pripomienky v súlade s jeho potrebami. Roosevelt sa s ním zjednotil a odmietol tak myšlienku Churchilla o postupe západných síl cez Taliansko, Juhosláviu a Grécko na Viedeň, Prahu a Budapešt. Američania tiež v zhode so Sovietmi odmietli, nepozerajúc na urgencie Angličanov, návrh prebrať na konferencii politické otázky týkajúce sa strednej Európy a osobitne otázku o Poľsku, kde by museli vstúpiť ruské vojská. Beneš ma informoval o svojich rozhovoroch v Moskve. Opísal Stalina ako človeka zdržanlivého v rečiach, no tvrdého v zámeroch, majúceho vo vzťahu ku každému európskemu problému osobitý názor, skrytý, no celkom jasný. Churchill a Harriman sa vrátili zo svojej cesty do Moskvy nespokojní. Ocitli sa pred záhadným Stalinom, jeho maska ostala pre nich nepreniknuteľnou.“ (Charles de Gaulle: Vojnové memoáre; 2. Vydanie 1960; str. 235-236, 239, 430)

Averell Harriman (veľvyslanec USA v ZSSR)
„ J. V. Stalin disponuje hlbokým poznaním, fantastickou schopnosťou vnikať do detailov, živosťou umu a úžasne citlivým pochopením ľudského charakteru. Zistil som, že je informovaný lepšie ako Roosevelt, je realistickejší ako Churchill a v určitom zmysle je najefektívnejší z vojvodcov.“

Joachim von Ribbentrop (minister zahraničných vecí Nemecka)
„Stalin od prvého momentu nášho stretnutia urobil na mňa silný dojem: človek neobyčajného rozmeru. Jeho triezve, skoro suché, pevné maniere a tvrdý, no pritom veľkodušný štýl vedenia rozhovorov ukázali, že svoje priezvisko nosí oprávnene (сталь – oceľ, poznámka prekl.) Séria mojich rozhovorov so Stalinom dala mi jasnú predstavu o sile a moci tohto človeka. Jeden pokyn ruky znamenal príkaz pre najodľahlejšiu dedinu v Rusku. Tento človek dokázal spojiť dvesto miliónové obyvateľstvo svojho impéria oveľa silnejšie, ako hocijaký cár v minulosti.“

( http://www.spolocnyblok.org/?p=3341 )

Ohledně kultu osobnosti Stalina, tenhle výzkum udělal J.Muchin, je to v knize "Ubijcy Stalina", strana 4-5. Srovnal obsah vojenského časopisu "Krasnoarmejec" z let 43-44 s obsahem 3. svazku "Istorija Velikoj Otěčestvennoj vojny.." z roku 64, která popisuje tytéž roky. V "Krasnoarmejci" je Stalin vyobrazen na jediné fotce z celkového počtu 1200 fotek v roce 43 a v roce 44 je na 3 fotkách z podobného počtu, V "Historii.." je na jedné ze 148 fotek, kde je společně s Churchillem a Rooseveltem... a na 7 fotkách z 148 je zobrazen "hlavní bojovník s kultem osobnosti" Chruščov, v té době člen vojenské rady frontu.

Pravidla

gb | 03.11.2017

Vykasleme se na jejich pravidla a system fungovani, neplatme jejich zelenymi papirky. Nepracujme v jejich otrokarskych podnicích.

reakce

xdfg | 02.11.2017

Tady se zas vyrojilo trolu... co je v tomhle dilu Pjakina tolik vytocilo?

Díky

Iva | 30.10.2017

Naprosto skvělé a brilantní jako vždy.
Díky moc celému týmu vč. vynikající překladatelky.

To áno,

Anasteus | 31.10.2017

ale jeho nekritický obdiv k Stalinovi mi vyráža dych. Som zvedavý, ako zareaguje na fakt, že Putin verejne odsúdil stalinizmus a jeho zločiny, ktoré sa nedajú ospravedlniť
https://www.denik.cz/ze_sveta/putin-pri-odhaleni-ruske-zdi-narku-razne-odsoudil-stalinske-represe-20171030.html

Re: To áno,

andrej | 31.10.2017

Putin odsudil represie stalinizmu, nie Stalina
citaj co sa pise

A ty si normálny?

Anasteus | 31.10.2017

Prečítal si si vôbec po sebe, čo si napísal?

Putin sa jasne vyjadril,

Anasteus | 31.10.2017

že represívne metódy riadenia počas Stalinovej vlády sú neakceptovateľné.
https://www.youtube.com/watch?v=DVxAQlQtVhk
Alebo si myslíš, že Stalin bol nesvojprávny a rozhodovali za neho druhí?

Re: Putin sa jasne vyjadril,

M.C. | 31.10.2017

Stalin nebyl nesvéprávný, ale nebyl to ani všemocný zloduch.
Všemocného zloducha z něho udělali až lidé z kliky Chruščova a Žukova, kteří na něho potřebovali shodit svoje vlastní zločiny, proto uspořádali nechvalně známý XX. sjezd KSSS.
Řádění NKVD utrženého z řetězu přibrzdil až Berija, který ale musel předchozí řídící strukturu rovněž co? Správně, zlikvidovat, protože vrahy opilé mocí nebylo jak převychovat a nebyl na to čas.
Proto po Stalinově smrti zlikvidovali i Beriju a udělali z něho posmrtně rovněž zloducha.
Vpravo dole na liště je na toto téma pár článků.

S týmto hodnotením

Anasteus | 01.11.2017

Stalina sa dá súhlasiť. Mňa prekvapuje Pjakinov nekriticko-oslavný pohľad na Stalina, ktorý vyvoláva pocit akoby šlo pomaly o záchrancu ľudstva. Putin vidí Stalina oveľa triezvešie, ako silného vodcu, ktorý zachránil Rusko, no zároveň človeka, ktorý sa dopustil hrozných masových zločinov. Tento dualizmus musíme prijať, taký Stalin jednoducho bol. Inak upadneme do extrémov, ako to často vidíme v Rusku.
Čo sa týka druhej časti, existuje aj opačný pohľad. V štúdii V. Uškujnika "Kagan a jeho bek" Lenin podporoval židovských sion-trockistov a stál vlastne proti ruským boľševikom. Berija bol pravá ruka Lazara Kaganoviča, ktorý ostal skrytým trockistom, hoci naoko pomáhal Stalinovi. Stalin síce trockistov postupne odstraňoval a preberal riadenie, ale nikdy sa z trockizmu celkom nevymanil. Bol to až Žukov, kto odstránením Beriju zrušil sionistickú chobotnicu a následne prevážil ruský etnický vplyv.

Re: S týmto hodnotením

M.C. | 02.11.2017

Ta Uškujnikova kniha je údajně dezinfo, ale nečetl jsem ji.
Kdyby jste měl link, tak bych se na to rád mrkl.

Tu je linka

Anasteus | 02.11.2017

na dokument v PDF
https://pospolitost.files.wordpress.com/2009/01/uskujnik_kagan-a-jeho-bek.pdf
Závery dokumentu podporujú aj dobové správy zo sionistickej tlače na Západe, ktoré po odstránení Beriju Žukovom prepadli panike a vyjadrovali sklamanie nad stratou vplyvu v Rusku.

Re: Tu je linka

M.C. | 02.11.2017

Přečetl jsem si kapitolu Žukov a Rusko: Její autor asi nečetl Žukovovu knihu Vzpomínky a úvahy, jinak by ze Žukova nemohl dělat největšího ruského vojevůdce 20.století.
Žukov byl agresivní trotl, který si připisoval úspěchy jiných a obkecával svoje průšvihy, kterého Stalin posílal na špinavou práci a nad kterým držel ruku daleko schopnější A.M.Vasilevský, jinak by to s ním asi špatně dopadlo. Až chruščovovská a brežněvovská propaganda z něho udělala hrdinu, protože potřebovali náhradu za Stalina v roli strůjce vítězství.
Odstavili ho proto, že se netajil tím, že hodlá vyšplouchnout a sesadit i Chruščova.

Tisk je určitě užitečné studovat, jenom není nutno všemu věřit.
I zpráva nepravdivá, neúplná nebo překroucená má svoji informační hodnotu, když si ji člověk dokáže dosadit do souvislosti dalších zpráv a událostí. Říká se tomu čtení mezi řádky.

Len nechápem,

Anasteus | 02.11.2017

ako tieto všeobecné reči súvisia s našou témou. Bavíme sa o konkrétnej veci. Nie je pravda, čo je v práci o Žukovovi napísané ohľadom zvrhnutia Beriju? Nepísala sionistická tlač tak, ako som napísal?

Re: Len nechápem,

M.C. | 02.11.2017

Už jsem to stihl pročíst celé.
To nevím, jestli je to pravda, jinde se zase tvrdí, že Žukovovy tanky obklíčily Berijovu ,,daču" a tam byl Berija zatčen.
Při procesu byl prý obžalovaný vždy přiveden s pytlem na hlavě, takže je možné, že Beriju zabili hned a při procesu měli jenom nějakého člověka podobného hlasu a postavy.

Všeobecně si budu muset obsah knihy i s přiloženými materiály nechat projít hlavou a zkusit, jak to zapadá do celkových souvislostí. Sionistický tisk moc nesleduju, nestíhám.

Re: To áno,

el-sabi | 02.11.2017

Anasteus,
čítal si tu na leva-net články o Stalinovi?o tom ,ako zrušil Marxizmus svojim riadením ?aj inými aktivitami, formou kníh ,napr.vydanim knihy :
O problémoch socializmu v ZSSR.
Stalin veľmi dobre vedel asi ako je svet riadený globálne.a na čo malo byť Rusko použité v rámci Planéty po roku 1917.
Môžeš sem dať ,aj ruský záznam ,kde VVP kritizuje J.V.Stalina ?mňa nezaujíma,čo napísali ruské ,slovenské ,české liberálne korporátne plátky.ale originál zdroj .

Vyjadrenie Putina

Anasteus | 02.11.2017

máš pár komentov vyššie.

Re: Vyjadrenie Putina

el-sabi | 02.11.2017

Ak si napísal ,že
" Stalin sa dopustil hrozných masových zločinov ......."
Tak je jasné ,že si z liahne liberálov,liberastov.
A najmä operuj naďalej informáciami globálneho zákulisia ohľadom Stalina.
Stalin nebol diktátor,ktory mal na všetko dosah.
Čo Ti vraví priezvisko Ježov ?
Liberasti ste schopní zničiť dielo Stalina aj potopenim židovstva.

Mrzí ma,

Anasteus | 02.11.2017

že som na teba zareagoval.

Re: Mrzí ma,

el-sabi | 03.11.2017

Ja by som prijal ,ak by si ma naviedol na zdroje, ktoré dokazujú len Stalinove hrozné zločiny.kolko nechal zlikvidovať ľudí v Rusku ?okolo 60 miliónov ?
Veriš tomuto množstvu obetí ?
Si na stránke ,kde sa dosť život a dielo J.V.Stalina rozoberalo.aj doba ,v ktorej žil a riadil Rusko .nie vládol Rusku.
Nie si na SME či na MO SR u továrišča Ondrejcsáka či pod.kádrov .alebo na pol decáku u lady Fernet .alebo u Dzurindu v okupovanom Kyjeve.

Re: To nie

M.C. | 03.11.2017

Až dnes jsem se dostal k tomu, abych si vyhrabal, vo Putin při odhalení památníku obětem represí přesně řekl.
V celém projevu se Stalinovo jméno ani přívlastek ,,stalinský" nevyskytuje. To si tam přifantazírovali naši sračkometníci.
http://www.kremlin.ru/events/president/news/55948

M.C.

Anasteus | 04.11.2017

Hovorím o Putinovom videu nižšie. K Stalinovým zločinom sa vyjadruje ku koncu
https://www.youtube.com/watch?v=DVxAQlQtVhk

Re: Díky - vynikajuca analysa

SES | 01.11.2017

Pjakin ma pravdu, vidi svet spravne. V sucasnosti je pan Pjakin „number one“ v oblasti globalnych analyz urcenych pre sirsiu verejnost, vsetci co nesuhlasia s Pjakinom su nepriatelia Slovanov a su na druhej strane barikady. Cas ukazuje, spravnost a pravdivost jeho analyz.

To jsou

Loleček | 30.10.2017

ale debilní kecy. Putin s kýmkoliv, kdo tomu může věřit :pp.

Re: To jsou

Iva | 30.10.2017

Proboha, proč to potom posloucháte????
Jděte si raději pustit ČT, tam jsou nepochybně brilantní a pravdivé informace, hodné Vaší osobnosti.

Re: Re: To jsou

loleček | 31.10.2017

Protože mne zajímá, čemu všemu jsou lidé schopni uvěřit. Už jen vaše ohánění se mnou naprosto nezmiňovanou ČT poté, co řeknu o vašem oblíbenci, že kecá blbosti je vševypovídající. Stejně jako pan Pjankin si tvoříte imaginární nepřátele a problémy a pak se proti nim snažíte argumentovat?

Re: Re: Re: To jsou

Lenka N. | 31.10.2017

Vážený pane, je vidět, že vůbec ničemu nerozumíte, nedokážete si dát věci do souvislosti, nedokážete uvažovat komplexně, neumíte a nechápete nejspíš ani historii, ale urážíte lidi, kteří se snaží informovat a vzdělávat. Pokud si myslíte, že někdo kecá blbosti (Vaše slova), pak se přesuňte na jiné stránky a neotravujte tady, tady to ostatní totiž zajímá - a sám pan Pjakin vždy říká - nesmíte mi věřit, názor si musíte udělat sami, zvažovat všechny znalosti a souvislosti. Je evidentní, že vy toto neumíte a ani umět nechcete, potřebujete si jen ulevit a někoho pomluvit, znevážit, shodit. Váš příspěvěk vypovídá mnoho o Vás samotném, musíte být hodně smutný a osamělý člověk, plný zloby a ještě se cítící nepochopený ve svém "jediném správném" názoru.
jak si dovolíte napadat člověka, který se snaží pomáhat? Co Vy jste dokázal? Kolika lidem pomohl?
jediná rada pro Vás - ušetřete si ty nervy, nesnažte se napravit "ty zabedněné" lidi, co čtou tyto stránky, a přesuňte se jinam, kde možná bude o Váš kritický názor někdo stát.

Re: Re: Re: Re: To jsou

loleček | 31.10.2017

Vážená madam, děkuji, že jste mi objasnila, co vše nevím a co neumím.
Vy si evidentně dokážete dávat věci do souvislostí, jak je vidět z vaší odpovědi. Jaksi jste si dala do souvislotí to, že o něčem názoru napíšu, že je to blbost s tím, že někoho urážím, že nechápu historii a další věci, o kterých nebyla vůbec řeč. Vůbec, váš pokus o mou dehonestaci vypovídá více o vás, než o mě, za což také děkuji.
Pan Pjakin se dle mého nepokouší nikomu pomáhat, jen opakuje věci, které mu někdo jiný diktuje.
Ohledně mého jediného správného názoru - doufám, že mi sdělíte, který to je. Sám jsem na to zvědav a také za to předem děkuji.
A poslední poděkování je za to, jak krásně umíte respektovat demokracii. Ukájíte se tu nad názory vašich spoludiskutujících a každý, kdo je proti vašemu názoru schytá mantru hloupých keců, kteru jste tu předvedla vy. Ale je od vás krásná sebekritika napsat, že o kritiku nestojíte - kdo si tu tedy obhajuje svůj jediný správný názor (toto už je opravdu jen řečnická otázka)?
Číst si budu co chci, přispívat si budu kam chci, tak to tu funguje, nejsme totiž Rusko nebo USA, víte?

Re: To jsou

M.C. | 31.10.2017

Zkuste konkretizovat, co je podle vás nesprávně vyhodnoceno nebo dáno do souvislostí a proč.

Re: Re: To jsou

Jura | 01.11.2017

Ten pán v podstatě jen trolí a čeká, kdo se chytne.
Vždyť v té jeho větě (výkřiku) není jediná informace o tom, co konkrétně se mu nelíbilo.

Re: Re: Re: To jsou

M.C. | 02.11.2017

Proto jsem vznesl dotaz na konkretizaci výhrad.
Buď ví o čem je řeč a vidí v tom nějaké chyby,potom se o nich dá diskutovat, anebo je to jenom výkřik do tmy.
Nechci předjímat, počkáme si na odpověď.

K aj poslednej otázke

peter1. | 30.10.2017

Náš fyzický pohyb po planéte je naprogramovaný tak, aby sme sa stránili všetkého nebezpečia a dostali tam kam chceme, celý a zdravý.
O tom je aj politika.
Politika je forma transformácie násilia vo vzťahoch, záujmov v prijateľnej miere od neho a úspešná politika je v pocite víťazstva všetkých vo veľkej vzdialenosti od násilia.
Edgar Cayce (1877–1945) jazykom svojho prastarého otca z 18. storočia hovoril že slová sú len nedokonalí prostriedok ak nespôsobia hnutie duše. Pri štúdiu akéhokoľvek literálne stvárneného odkazu myšlienok, by sme mali dovoliť, dopustiť hnutie duše, aby sme sa myšlienky čo najviac zmocnili, nie slova, ale myšlienky samotnej - to platí aj pre DVTR, KSB, aj pre pravidlá cestnej premávky.
E. Cayce predniesol nevedome, mnoho zaujímavých myšlienok aj pre dnešok - žiaľ, mnoho "vizionárov" ho obchádza, alebo ani nepozná, ale plnením osnov Kalergyho nemajú problém.

POLITIKA

mace | 29.10.2017

Celkem dobrá manipulace výkladem.

poděkování

Kmet | 28.10.2017

Děkuji za překlad dnes to bylo bleskově - přeji Vám hezký den.

Sionisticky Izrael

GP | 28.10.2017

Izrael by mel byt zlikvidovan, vratit stat Palestine!!!!!! Genocida musi skoncit. Nepokoje skonci. Chazarsti zide by meli byt taky zlikvidovani, jako nastroj rizeni jsou uz k nicemu.

Re: Sionisticky Izrael

M.C. | 29.10.2017

To nebude tak jednoduché ani rychlé.
Ale Izrahell má velký problém související z ústupem USA ze slávy a se změnou nazírání vojenských špiček na další podporu a ochranu izraelského území.
Musí si najít nového ochránce. Proto je Netanjahu v Moskvě několikrát ročně.

Re: Siofašistický Izrael najstarších rasistov?

ľudo | 29.10.2017

Kto by z toho likvidovania chazarov zasa profitoval?
..a kto by mal znova ruky pre Ni(e)koho zašpinené?

Treba to riešiť postupne, v kľude, ale jasne.

Je pravda, že to vraždenie Židov etnických(Palestíncov)
židmi ideologickými(hlavne aškeNáci a Chazari..včitane väčšiny "Sefardov", Kai-feng, atď..) musí prestať.

V kultúrnej civilizácii sa predsa nemôžu susedia donekonečna len prizerať, ako nejaka "rodina" od vedľa medzi sebou vraždí..
Je to ostatne aj dosť blbý príklad pre deti všetkých,
že sa na nejakých psychošov prizerať musia.

ZLO NEMOŽNO TOLEROVAŤ

Bezvýhradná poslušnosť voči vrchnosti(včítane tej "cirkevnej") je nepochopením základných princípov pôvodného kresťanstva.
A demokracie ani nehovoriac.. detto islam, budhizmus,..

Ona slepá poslušnosť voči zákonom bez miery, slepá viera je totiž
1) základňou démonkratickej pyramídy - davokracie a
2) skutočného satanizmu,
čo tento náš Zemský raj "zákonite" na peklo mení.

Temno je motiváciou myslieť,
používať dar, bez ktorého nemôźe byť človek Človekom.

Zákaz požívania ovocia umu zo stromu rozlíšenia
platí v tom zmysle, že bez dôvery Bohu,
k démonizmu-egoizmu vedie..
..k neodolateľnému pokušeniu
hRania sa s tými tam dole na Boha.
Tá v rozprávkach nekonečne omieľaná,
nevyhnutne bez kontaktu s Otcom pre umného nasledujúca "Pýcha a pád".

Viera bez Miery(bez Boha) je vskutku smrť.
Skutočná láska je v tomto zmysle afinita -
prirodzená snaha o kontinuálny kontakt s Mierou
a jej rozvoj, realizáciu.
Pričom sú kritériá úspešnosti-spokojnosti
tohto deja-procesu všetkým dobre známe.
Akurát, že si ich väčšinou žiaľ zatiaľ neuvedomujú.

Neustále ladenie sa na frekvenciu Miery všetkého
a spriechodňovanie tendencie jej optimálneho vývoja.
To vyzerá byť jednou z prvoradých úloh druhu
HSS(Homo sapiens sapiens) = Človeka.

Re: Re: Siofašistický Izrael najstarších rasistov?

.. | 30.10.2017

+1

Re: Sionisticky Izrael

lolek | 30.10.2017

A ta genocida musí skončit před, anebo až po likvidaci všech židů? A provedete to osobně? Nebo si na to pošlete nějaké kárné prapory složené z milovaných muslimů?

Re: Re: Sionacisticky Izrael?

ľudo | 01.11.2017

Dovolím si doplniť..

..a ak aj onen "židobijca" zlikviduje všetkých židov a zistí,
že všetky problémy sveta sa tým aj tak nevyriešili,
čo potom?..kto, alebo čo bude na rade??

dnes tu toho bolo dosť

nik | 28.10.2017

Vďaka za preklad. Zaujímavé a cenné postrehy spätne až do 90-tych rokov, dovysvetlenie Ukrajiny a celkového aktuálneho globálneho kontextu. A na záver " ... protože nejen my tu máme takové debily ... " - "so Pjakin".

Přidat nový příspěvek