Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 20.5.2019

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 20.5.2019

24.5.2019

 

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 20.05.2019.srt (68167)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 20.05.2019.txt (43711)

 

Fond konceptuálních technologií uvádí Analytický pořad Otázka-odpověď

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den
...20.05.2019.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

00:36

Valeriji Viktoroviči, lidé vás prosí celkově okomentovat aktuální situaci na Ukrajině. Navíc právě dnes proběhla inaugurace nového ukrajinského p-rezidenta.

(V.V.P.)
Ano, to divadélko určené veškerému ukrajinskému obyvatelstvu a vlastně i celému světu dále pokračuje. Bylo by absolutní chybou domnívat se, že Zelenskij jako osoba má jakoukoliv subjektnost a je schopen o něčem samostatně rozhodovat.
Musíme si uvědomovat tu jednoduchou věc, že každý z kandidátů, který jde do voleb, se musí v souladu se všemi těmi demokratickými postupy zavedenými v celém světě, a to platí obecně pro všechny situace spojené s volbami, na něčem dohodnout s určitými řídicími strukturami, které mají takové či onaké ekonomické možnosti, a které ho potom začnou protlačovat k moci.

 

Z toho plyne, že se každý člověk, který po volbách díky tomu zaujme nějakou funkci, musí zodpovídat těm strukturám, které mu k té funkci dopomohly. Proto také Zelenskij od samého počátku žádnou subjektnost nemá, neboť je to jen člověk dané řídicí struktury, který ji zastupoval jako kandidát ve volbách.
Když se podíváme, jak se vyvíjí ta situace na Ukrajině po volbách, tak můžeme „blahopřát“ všem lidem, kteří hlasovali pro Zelenského. Zúčastnili se toho cirkusu a vykoledovali si tento výsledek. Ještě ani Zelenskij nebyl řádně jmenován, když si odletěl na dovolenou právě v době, kdy měl začít přebírat řízení do svých rukou, začít řídit stát…

Hlasovali jste pro něj, abyste se zbavili Porošenka? ...A zbavili jste se ho?

Porošenko jmenuje do nových funkcí, přijímá další nová rozhodnutí, dál jedná a všichni mezinárodní, zahraniční lídři s ním i nadále jednají jako se zcela právoplatným zástupcem Ukrajiny.
Takže jste se ho svým hlasováním zbavili?

Samozřejmě, že za těchto podmínek se může Zelenskij chopit moci a být inaugurován pouze za předpokladu, že ty klany stojící za ním splní dohodu, tedy přesněji dokážou se dohodnout s těmi, kdo reálně řídí procesy na Ukrajině.

Těmto klanům bylo dáno najevo, že nezáleží na tom, že ten cirkus zorganizovaly tak, aby předvedly, že na Ukrajině dokážou zařídit jakékoliv volební výsledky. Neboť ti lidé, kteří se účastnili prezidentských voleb, žádnou roli v číslech volebních výsledků nehráli a to tak, že vůbec žádnou.
Celá ta věc se totiž měla tak, že ta klanově-korporativní skupina stojící za Zelenským měla takový vliv na volební komise, že si vymohla žádoucí volební protokoly. Kdyby tomu bylo jinak, tak by ty protokoly s výsledky a průběžné volební průzkumy vypadaly jinak.


Zelenskij prostě v potřebné chvíli, kdy měl potopit svou předvolební kampaň, což měl udělat v průběhu těch debat na stadiónu, tenhle svůj úkol nesplnil. Takže daná klanově-korporativní skupina porušila podmínky, za kterých měl dav přijít a v předepsané kvalitě hlasovat pro Porošenka.
Tím tato klanově-korporativní skupina narušila velkou strategickou hru, na základě které tam měl zůstat Porošenko, neboť právě on odpovídá úkolům začlenění Ukrajiny do evropského kontextu a jejímu setrvání v její protiruské roli.


Nástup k moci p-rezidenta Zelenského poskytnul Rusku možnost manévrovat.
A navíc neuznání voleb konaných na Ukrajině, které vyhrál Zelenskij, Rusku rozvazuje ruce z hlediska provedení vnějšího politického manévru.
A to nechtěli dopustit ti, kteří v určité etapě prověřovali schopnosti Zelenského a zjistili, že není natolik akceschopný, aby dokázal splnit vytyčený úkol, takže se rozhodli ponechat tam Porošenka a začali na tom pracovat. Ti si tedy nepřáli, aby volby vyhrál Zelenskij, jenže navzdory tomu klanově-korporativní skupiny stojící za ním prosadily jeho vítězství.


Výsledkem je, že Rusku se otevřelo daleko širší pole k manévrování, než by mělo za Porošenka. Takže za to jim od nás náleží „dík“, že se nepodřídily této verzi sehraného divadélka.
Ovšem lidé, kteří uvěřili tomu, že se účastní voleb, byli tvrdě podvedeni.


Teď je čeká nový akt daného divadélka nazvaný volby do Rady. Zase se účastněte, zase se angažujte a opět ze sebe udělejte…
Každý z těch poslanců je přece koupený nějakým oligarchou, takže každý z nich zastupuje určité klanově-korporativní zájmy. Víte, vy jste jenom takoví statisti, takže si opět zahrajte v těch jejich klanových hrátkách... Ukrajinští voliči jsou jako ten psík, kterému páníček hodí míček, aby mu ho v tlamě donesl zpátky. Nebo klacík, to je jedno. Jeden takový klacík už přinesli ve své svaté víře, že někoho volí.

A co si zvolili? ...Stejnou fašistickou Ukrajinu, stejné pokračování války, stejnou genocidu veškerého ukrajinského obyvatelstva. Máte, co jste chtěli.


Ovšem ten problém je jinde.
Jen si to vezměte, proběhly volby, a potom dlouhou dobu Centrální volební komise a po ní zase Rada vše co nejvíce protahovaly. A najednou to šlo ráz na ráz. Napřed dlouhé průtahy, potom to Rada okamžitě zařadila do programu a hned také odhlasovala, přestože jí hrozilo, že bude rozpuštěna, což se také stalo.

Co že tak najednou?

Souvisí to s tím, že Ukrajina nemá žádnou subjektnost. Ukrajina je část státu USA a ukrajinská státnost je jen prvkem státnosti Spojených států. Vše na Ukrajině je přímo řízeno z amerického velvyslanectví.

Přičemž je třeba zmínit, že po odvolání amerického velvyslance, se status amerického velvyslanectví snížil, teď tam bude jen pověřený zástupce, není tam velvyslanec.
To ovšem také souvisí s obecným nedostatkem pracovníků takové úrovně ve státním departmentu USA. Nemají dost velvyslanců pro všechny země, a proto je jmenují jen do těch států, kde je soustředěna důležitější práce.

V Rusku musí být prováděna důležitá práce, a proto zde svého velvyslance mají. Na Ukrajině stačí jakýkoliv komisař. Takový Volker ani nemá žádnou oficiální funkci, přesto tam před ním všichni stáli v pozoru a odečítali mu přání z očí.
Ukrajina není žádný subjekt a o ničem nerozhoduje.

Jak tedy bylo rozhodnuto o té inauguraci Zelenského a co to znamená?


A tady se musíme vrátit k událostem z minulého týdne. Minulý týden se ve Finsku setkal ministr zahraničí Sergej Viktorovič Lavrov s tajemníkem státního departmentu Michaelem Pompeem. Jejich schůzka se odehrála kdesi v podzemních prostorách bez překladatelů.
O čem jednali, není známo, ale Pompeo potom nečekaně odvolal svou schůzku s Merkelovou a odletěl do Iráku.

Americké velvyslanectví v Iráku je unikátní i v porovnání se všemi jejich ostatními velvyslanectvími ve světě. Velvyslanectví USA v Iráku čítá 21 tisíc zaměstnanců včetně asi tří tisíc na konzulátu v Irbílu. Takto to tam vypadá. Jedná se fakticky o město s plnými funkčními možnostmi centra koncentrace řízení, takže se ani dost dobře nedá říci, co tam vlastně dělal.


Je jasné, že jestliže Evropa nemá subjektnost, a i kdyby ji určitým způsobem měla...
Každý člověk tak či onak působící v byznysu, a dokonce obecně každý člověk se v životě asi střetl se situací, kdy má výsledek jedné události vliv na druhou. Kdy je možné po schůzce s jedním člověkem teprve jednat s druhým a kdy vás výsledek jednání s tím prvním člověkem může donutit k určitým krokům, neboť se za daného výsledku nemůžete dostavit na tu druhou schůzku, protože to neodpovídá vašim zájmům. Musíte tomu tedy přizpůsobit své jednání, něco slíbit, vydat nějaké nařízení, aby se věci daly do pohybu, aby se situace mohla změnit.

Takže o něčem se nedohodnete, něco odložíte, to záleží na tom, s kým právě jednáte. Potřebujete získat čas, neboť jste si myslel, že dosáhnete určitého výsledku, konkrétní věci, a budete tomu moci přizpůsobit jednání s tím druhým člověkem, jenže vám to zatím nevyšlo, a tak se té druhé schůzce musíte nějak vyhnout.

A tak Pompeo, který věděl, že v daném okamžiku nemůže Evropě vydat přesné pokyny, jak by se dál měla chovat, protože by to určitým způsobem spustilo mechanismus a situace s Ruskem by se mohla zvrtnout nežádoucím směrem, což by vedlo k selhání řízení, potřeboval čas, aby to téma rozhovoru se Sergejem Viktorovičem Lavrovem, ruským ministrem zahraničí bylo napřed dořešeno do konce, s konečnou platností.
Možná se jednalo o takové otázky, na které Sergej Viktorovič nemohl odpovědět, neboť se musel nejdřív poradit s Vladimirem Vladimirovičem Putinem a Pompeo se zase potřeboval poradit s Trumpem, a až po vyřešení těchto otázek to potom řešit dál s Evropskou unií.

A když se ta věc tedy nějakým způsobem dořešila, co udělal Pompeo?

Letěl do Evropy, kde se setkal s evropskými lídry a dal pokyn, aby povolili Ukrajině provést inauguraci. No a potom letěl do Soči.

To znamená, že dohody mezi Ruskem a USA bylo dosaženo. V USA, tedy mezi globalisty obecně a americkou státní elitou došlo k určitému konsensu ohledně chování Zelenského a formování týmu, který bude řídit.
Jak bude tento tým řízen, a jak bude předáváno řízení Ukrajiny Evropě.


Těchto dohod bylo v dané chvíli dosaženo, a tak dal Pompeo pokyn, že je možné přistoupit k další etapě daného procesu a hotovo.
A proto také na tu Zelenského inauguraci nikdo nepřiletěl.
Někdo namítne:
...„Jak to? ...Bylo tam 65 zástupců cizích států a lídři pěti států.“ ...Jakých států?

Kdo může při zdravém rozumu a s čistým svědomím tvrdit, že Gruzie, Lotyšsko, Litva a Estonsko jsou vůbec v nějaké podobě státy?


Jsou to pouhé geopolitické body na planetě Zemi, jejichž řízení se Sovětský svaz vzdal a jednoduše ho postoupil Spojeným státům, a jakmile se řízení USA zhroutí, vrátí se řízení těchto geopolitických bodů zpátky Rusku.
To je jednoznačné, proto také ta návštěva estonské prezidentky u Putina. Proto tam také nikdo neletěl, protože to pro nikoho není důležité.


Ohledně Ukrajiny bylo všechno již rozhodnuto na základě meziklanových dohod. A jakmile to bylo dohodnuto, mohli toho hereckého šaška pustit na tu jeho...
...inauguraci, aby si převzal tu správnou šaškovskou čepici i s tím šaškovským chrastítkem. A to všechno dostal.

Takže všechny uplynulé události jen předvedly, že žádný názor ukrajinského obyvatelstva nikoho ani v nejmenším nezajímá. Dokonce ani ty, kteří těmi lidmi manipulují, kteří je přesvědčovali, aby šli volit a zbavili se tak Porošenka. No tak ho odstranili.

A co ti lidé, kteří se účastnili voleb, způsobili? ...Ti, kteří uvěřili tomu, že se jedná o volby?

Osobně se podíleli na legitimizaci výsledků státního převratu, a to včetně všech těch úvěrů, které rozkradla kyjevská banda.
A ty úvěry teď budou ti dobráci, kteří se tak hnali volit, sami splácet za radostného halekání, jak se dokázali zbavit Porošenka. Nu, chlapíci.
A přitom se tomu placení mohli vyhnout. I když ještě není vše ztraceno.
...Takže tak.

 

17:02

K dalším otázkám. Od Daniila. Valeriji Viktoroviči, globální prediktor je dočasně nucen s námi spolupracovat, proto nám bylo umožněno získat zpět část své suverenity. Zároveň
globální prediktor přenáší centrum koncentrace řízení do Číny, se kterou má teď Rusko velice dobré partnerské vztahy.
Až bude podle názoru globálního prediktoru Rusko možné odepsat, bude to znamenat nevyhnutelný konflikt s Čínou jako s jeho nástrojem?
A vůbec, až na nás globální prediktor takto začne tlačit ze všech stran, dokážeme tomu čelit?


(V.V.P.)
A cožpak teď na nás globální prediktor ze všech stran netlačí? ...Cožpak teď s Čínou žádné konflikty nemáme? ...A odkud se berou ty naše dobré vztahy s Čínou?

Vyplývají z kvality řízení ruského gosudara Putina. ...A o jaké jde konflikty?

Neslyšeli jste snad o tom čínském programu globalizace pod názvem Velká hedvábná stezka?

Jeden pás, jedna cesta. ...Neslyšeli jste o tom?


V souladu s tímto plánem nemá z Ruska zbýt nic jiného než malé státečky bez suverenity, které mají být začleněny do řízení Číny a sloužit jí jako zdrojový potenciál, jako intelektuální a průmyslové zdroje podporující existenci čínského centra koncentrace řízení.

Cožpak to tak není?
Cožpak si Čína neplánovala vybudování hlubokovodního přístavu na Krymu?

To všechno měla plánu.

Cožpak železnice Velké čínské hedvábné stezky nevedou přes Rusko? ...Vedou.

To znamená, že už teď existence Ruska v jeho stávající podobě znamená konflikt s cíli globálního prediktoru, s přenosem centra koncentrace řízení z Velké Británie a USA do Číny a z Evropy do Íránu.

Už teď nic nevychází podle jejich plánů. Vždyť Rusko podle nich už teď nemělo existovat, měly tu z něj zbýt jen státečky bez suverenity. A to znamená, že skutečnost, zda dojde či nedojde na konflikt s Čínou, závisí jen na kvalitě řízení, na řízení a jeho kvalitě, na kvalitě řízení procesů vzájemných vztahů.
Putin uplatňuje svou politiku velice uváženě a zkušeně, to proto teď panují dobré sousedské a přátelské vztahy mezi námi a Čínou.
Jenže to je absolutně v rozporu s cíli globálního prediktoru a s jeho plánem vytvořit z Číny centrum koncentrace řízení. Rusko by nemělo existovat.


A projekt SSSR 2.0 se má stát projektem konečné likvidace budovatelského a tvořivého potenciálu Ruska. Nepovedlo se jim to prudkým výpadem, tak to teď musí řešit pomalou cestou. To ovšem znamená jen jedno. Jestliže teď v něčem nějak ustoupíme Číně, prohrajeme ve svém řízení, tak to Čína okamžitě využije a začne Rusko okamžitě začleňovat do strategie, která ani není čínská, do strategie globálního prediktoru pod názvem Jeden pás, jedna cesta.

 

Což znamená rozčlenění Ruska na malé státy bez suverenity. A tato přetahovaná neustále probíhá.
Jenže to teď dopadá tak, že Putin ten projekt Jeden pás, jedna cesta, tu Velkou hedvábnou stezku, naopak začleňuje do své strategie, do své globální politiky, a proto je teď Rusko subjektem globální politiky.
Přičemž tím subjektem je výslovně Rusko a ne Čína, a proto také dokážeme efektivně s Čínou spolupracovat.

A stane-li se z Číny subjekt globální politiky, který nebude ve své podstatě čínským,
– znovu zdůrazňuji, že se Čína má stát subjektem globální politiky –
...neboť tam globalisté chtějí s konečnou platností přenést centrum koncentrace řízení světa...
Ve vztahu k Číně tu teď máme ten skandál okolo Huawei a další věci.

Co se tím sleduje? ...Čínu dávají dohromady, plní ji technologiemi, vědou… Z USA jsou teď například masově vytlačováni tamní vědci čínského původu. Američtí vědci bijí na poplach:
„Co to jako má být?
...Vždyť tito zkušení vědci odcházejí společně se svými vyvinutými technologiemi, se znalostmi do Číny, kde se v podstatě budou podílet na vytváření konkurence Spojeným státům.“
Jenže to právě je žádoucím cílem v úkolu vytvořit z Číny centrum koncentrace řízení a zároveň přeformátovat USA.

Spojené státy nám neustále vnucují, že Sovětský svaz doplatil na své výdaje na obranu, na vojensko-průmyslové programy, že to vojensko-průmyslový komplex byl příčinou pádu SSSR.
To je lež.
... Zatímco vojenský potenciál USA reálně podlomil jejich ekonomiku, neboť tak rozsáhlou vojenskou přítomnost USA ve světě jejich ekonomika už nedokáže utáhnout.
Proto se teď USA musí stáhnout na úroveň svého státu, na úroveň Spojených států, soustředit všechny zdroje domů a přeformátovat se, jak to také Trump realizuje.
A provádí to v zájmu veškerého obyvatelstva USA, aby se výroba opět vrátila do USA a živila je.

 

Jenže americké státní elitě, která si zvykla parazitovat na okrádání všech států a národů, se to nelíbí, protože nechápe, že brzy všechny importní toky do USA vyschnou a nebudou-li mít vlastní výrobu, tak se těch svých dolarů nenajedí.
Jí se chleba a kaše a také je nutné mít si co obléknout. A výroba toho všeho se v USA buď musí nově zakládat nebo musí být přeformátována. Nebudou-li moci američtí farmáři svou produkci udat na vnějším trhu kvůli nevyváženosti své produkce, tak to znamená, že budou muset přehodnotit nomenklaturu pěstovaných zemědělských plodin a nahrazovat těmito kulturami importní produkci na území Spojených států.
Trump tyto podmínky vytváří a navíc kompenzuje farmářům ušlý zisk.


Takže z Číny… Vždyť proč jsem odbočil k USA? ...Abych poukázal na to, jak je z Číny ze všech sil, pomocí všech světových zdrojů, které jsou pod kontrolou globálního řízení, globálního prediktoru, vytvářeno centrum koncentrace řízení, které už z principu věci musí objektivně čelit Rusku.
Rusku, které realizuje vlastní koncepci globalizace, které buduje ruský svět.

 

Čína byla od počátku pro všechny národy tavicím kotlem. V Číně už takto přetavili více než 130 národů, zatímco v Rusku zůstávají všechny národy zachovány. Všechny kultury zůstávají zachovány a rozvíjejí se.
To jsou principiálně odlišné přístupy, proto také byla Čína globalisty zvolena za centrum koncentrace řízení.
A ten vzájemný boj už probíhá, a to ve všech směrech.


Jeden elementární příklad. Žen-min ž'-pao udělalo rozhovor s Putinem, ve kterém mluvil o Krymu a v těchto novinách tento úryvek vystřihli, zcenzurovali. ...Cožpak to není příznak boje? ...Je.
Celý ten problém spočívá pouze v tom, v jakém rámci tento vzájemný boj bude probíhat.

V tom rámci, který je vnímán jako přátelský a partnerský?
Nebo v nepřátelském rámci?

My ale nesmíme připustit ten nepřátelský rámec. A abychom se této nepřátelské podobě boje vyhnuli, musíme uplatňovat konceptuální moc a ruskou globální politiku, a ještě potřebujeme plnou politickou a ekonomickou suverenitu.

 

26:23

Další otázka se týká události, která měla v médiích velký ohlas. Přečtu verzi od Nikolaje. Valeriji Viktoroviči okomentujte,
kdo a nač potřebuje vyvolávat takové pozdvižení okolo stavby kostela v Jekatěrinburgu?

(V.V.P.)
Kdo to potřebuje a nač? Ti, kdo se snaží v Rusku zorganizovat majdan. To je v krátkosti odpověď, která však máloco vysvětluje.

Takže oč v té věci jde?

Tam přece vůbec nejde o boj ateistů s věřícími. Jedná se o obchodní konflikt, který je zneužíván k destabilizaci Ruska. ...Oč jde?

Kádrový hlad, kádrová krize se projevuje ve všech oblastech sociálního života jak v Rusku, tak i ve světě, takže se nemohla vyhnout ani Ruské pravoslavné církvi (RPC), která pociťuje úplně stejnou kádrovou krizi.

Samotná ta církevní instituce, mám na mysli administrativní instituci, je z hlediska kádrů ve velké krizi, a to se projevilo například tak, že po setkání papeže s pravoslavným patriarchou na Kubě, kde byla Evropa fakticky předána do péče RPC, si tato církev s tím úkolem nedokázala poradit. Oni se nedokázali chopit příležitosti a oslovit toto evropské publikum, přestože tam lidé jen čekají na příchod nějaké duchovnosti po tom fiasku katolické církve.


Ruská pravoslavná církev je v porovnání s ní přece jen vnímána jako určitý maják, záštita tradičních hodnot a záchrana kulturní identity každého státu. Jenže se nedokázali té příležitosti chopit a něco těm lidem nabídnout.

O co se místo toho snaží? ...Jakýmkoliv možným způsobem se vetřít do státního řízení.

Takže ve vleku své touhy po výdělku se úředníci RPC ze všech sil snaží protlačit ke státní moci, aby se potom z těchto pozic zmocňovali majetku a začali tak všude vytvářet konfliktní situace.

Chápete to?

To je přece morální ukazatel, když RPC vyhání děti z planetária, aby se zmocnila majetku. To je ukazatel její morálky. Dávají tak najevo: „Nám je vaše studium děti ukradené, my se chceme zmocnit toho majetku!“

A co ten program Pěší dostupnosti kostelů?
...Jakým zájmům odpovídá?
Jen jejich byznys zájmům. A až postaví všechny ty kostely, budou zet prázdnotou. Měli přece…

Jaká se projevovala tendence na konci osmdesátých a na začátku devadesátých let?

Lidé se masově vrhli do kostelů, ve kterých viděli záštitu duchovnosti. Ale ten zájem postupně opadl. ...Proč?
Protože se církev tou záštitou duchovnosti nestala. A ten odliv zájmu trvá. Chování většiny kněží u lidí nevyvolává žádný respekt.
Ty neustálé obchodní šarvátky, a vzájemné boje kněžích o obsazení toho či onoho kostela. Proto tam nejde o žádný konflikt ateistů s věřícími, tady se projevuje úplně jiný aspekt. Jde o pokus udělat si čárku.


A k čemu je to dobré?
Je to tak, že ti, co plánují majdan, cíleně vytvářejí krizové situace ve všech oblastech života, a když vidí, že nějaký krok nějaké státní nebo veřejné instituce vyvolává vnitřní sociální napětí, tak okamžitě daný proces využijí v cílech svého řízení, zorganizují na jeho základě lidi a napomůžou tak k další destabilizaci státu.
Proto ti, kteří tam zorganizovali celý ten poprask okolo údajné ochrany parku, sledují jen jediný cíl, zlikvidovat Rusko.

Ale vhodnou příležitost jim k tomu poskytla ta „hospodářská“ činnost Ruské pravoslavné církve. Měli by si tam uvědomit, k čemu takové jejich jednání vede. Měli by to chápat. A ve výsledku je potom nutné tohle všechno řešit. Ten pokus prezentovat ten konflikt jako boj věřících s ateisty, s ďábly, a ti, kteří se v tom angažují, jsou skuteční ďáblové, protože takto se normální lidé nechovají a to ani v případě, když se jim nelíbí ta záležitost s parkem.

Cožpak je kácení stromů v parku problémem pouze v Rusku?
Vždyť čím začínal státní převrat v Turecku?

Také tam lidé protestovali proti kácení stromů v parku. Mnohde to bylo použito jako vhodná záminka. Musí napřed ty lidi něčím naštvat, a potom už jen dál rozehřívat emoce v jejich „spravedlivém“ boji.

Vždyť podstatou tohoto konfliktu je vyvolat ve společnosti rozkol mezi lidmi a církví, RPC. Tam, kde nebyl konflikt, jen něco začalo doutnat, to rozfoukají do plamene. A místo normální, adekvátní politické reakce administrativního aparátu RPC jen pozorujeme, jak sami svými kroky napomáhají těm majdanistům.
Až Putinův zásah nakonec ten proces zchladil a převedl ho do normální roviny. A přitom na to vůbec nemuselo dojít, kdyby RPC, kdyby se její administrativní aparát od začátku zachoval správně a tu konfliktní situaci nedopustil. Jenže ten kádrový hlad panuje všude.

 

Oni tu situaci opět dovedou až…
V roce 1917 se prý dostali k moci bezbožní bolševici a začali likvidovat kostely.
Tak to ale vůbec nebylo. Kostely likvidovali a proti církvi bojovali především trockisté, ne bolševici. Před válkou a potom v šedesátých letech to byli trockisté.
Zatímco Stalin, který si mimochodem uvědomoval, že o Ruskou pravoslavnou církev jako o instituci ještě určitá část obyvatelstva SSSR projevuje zájem, tuto církev a její patriarchát v Rusku obnovil.
Proto ji také potom musel Chruščov svým pronásledováním znovu začlenit do svého řízení, a tak na ni byl opět vyvíjen nátlak.


Ale teď mám na mysli něco jiného. Ty první konflikty, a proč se mnozí knězi stali pohlaváry zločineckých band a bojovali proti sovětské moci.

Proč? ...Protože lidé, kteří měli zkušenosti z působení kostelů a klášterů, jakmile přišlo první nařízení rušící povinnost navštěvovat pobožnosti, tam okamžitě přestali chodit. 90% procent všech vojáků například. ...Proč?
Protože tam museli chodit z donucení a církevní hodnostáři pro ně nebyli žádnými morálními autoritami. Naopak v nich viděli lidi, kteří je utiskují.


Proto také první pogromy klášterů a kostelů uspořádali sami lidé jako „poděkování“ za tuto politiku, kterou církev uplatňovala před revolucí. A to je velice důležitá okolnost.
Vždyť ta situace byla taková, že před revolucí lidé neměli rádio, televizi ani internet. Žádné telefony, telegrafy, nic z toho lidé k dispozici neměli.


Zato měli v každé vesnici, v každé obci svého kněze, takové církevní agitační středisko. To ti kněží jim kázali, to oni je mravně vychovávali, takže potom jen sklidili své ovoce. A ty revoluce, jak ta únorová, tak i ta říjnová, byly výsledkem ideologické výchovy lidí v kostelech. Takže to, co potom od lidí sklidili, sami zaseli.

Jaký je tedy dnes úkol?

Jednou už svou ideologickou výchovou veškerého pravoslavného obyvatelstva Ruska RPC stát dohnala k občanské válce. Kdyby ty lidi církev vychovávala jinak, kdyby kněží byli pro lidi opravdu autoritami, tak by k té občanské válce nedošlo a knězi by se nestávali pohlaváry band, které potom vraždily jejich vlastní farníky nesouhlasící s jejich činností.


Od počátku měli možnost všechny vychovat. A to, že dnes dochází k takovým konfliktům, znamená jen jedno, že si RPC opět nedokáže poradit s duchovním dohledem nad veškerým obyvatelstvem. Nedokáže si s tím poradit.
To však neznamená, že by se lidé vůči RPC měli vymezovat takovým způsobem, jako se to teď děje v Jekatěrinburgu.

Musíme chápat sociální význam této instituce, její roli ve společnosti, a je-li RPC souzeno opustit historickou arénu, musí odejít tiše a v klidu, bez kataklyzmat, bez represí uplatňovaných vůči ní. Ale také RPC by si měla uvědomovat, že když má teď určitý vliv na průběh mocenských procesů, nesmí sama napomáhat vytváření kritických situací, které by opět mohly vést k občanské válce, ve které by opět instituce RPC neměla na růžích ustláno. Ono totiž všechno souvisí se vším.

 

38:27

Dále tu je otázka od Konstantina, který vám děkuje za vaše odpovědi na otázky ohledně situace v Německu a za to srovnání jak rozdílně se SSSR a Anglosasové chovali k německé kultuře a identitě. Německé diváky potěšilo probírání otázek, které v Německu mnohé lidi zajímají. Ale jak píše Konstantin, tak se na jeho kanále objevily v komentářích i následující, dost možná provokační otázky, cituji:
„Tak dobře, SSSR neničil německou identitu, ale proč ruské tanky potlačily povstání německého lidu v roce 1953, a kdo kontroloval Stasi, která mučila a trýznila německé občany?
A proč se střílelo na občany, kteří se pokoušeli překročit hranice a dostat se z NDR?
A nakonec, proč nás nutili učit se ruštinu?“
Konec citátu.

(V.V.P.)
Nu ano, to je obecně vžité klišé, že Stasi mučila a trýznila lidi. ...A jak jinak by je měli znectít? Museli šířit něco takového, co se málo čím liší od přirovnávání Stalina k Hitlerovi, aby se dala odpovědnost za rozpoutání války svalit na SSSR, a bylo možné jej díky této zámince okupovat a zmocnit se jeho přírodních zdrojů.
Ze stejného soudku je, jak Stasi mučila a trýznila lidi. Vůbec je třeba říci, že existuje mnoho historických mýtů, které obíhají ve společnosti a tohle je jeden z nich.

Ale co je na této otázce podstatného?

Podstatné je to, že Rusko, ruský svět skutečně nepotlačoval kulturní identitu Němců.

A co se tedy dělo?

Je třeba si uvědomit, že nežijeme v chemicky čistém prostředí, kde spolu reagují jen čisté chemické prvky. Žijeme ve složitých sociálně-politických konstrukcích. A konkrétně Sovětský svaz neřídili čistě jen bolševici, byl řízen složitou koalicí bolševiků s dalšími politickými hnutími, ze kterých se obzvláště vyčleňovali trockisté.


A Chruščov byl mimochodem důsledným trockistou, potom se po určitou dobu distancoval od osoby Trockého, ale jeho trockistické metody řízení kvůli tomu nikam nezmizely.
A jak jsem již říkal, Stalin si uvědomoval, že marxismus v dané podobě není dobré šířit dál na celé evropské území, že je napřed nutné ho u nás přepracovat a začít budovat normální komunismus, se kterým potom bude možné jít do Evropy.


A Evropu potom přitahovala právě ta skutečnost, že v SSSR se již povedlo navzdory odporu trockistů, kteří zorganizovali ty takzvané „stalinské“ represe proti veškerému obyvatelstvu, že nehledě na tyto represe a vůbec celý ten odpor kladený rozvoji Sovětského svazu, se přece jen povedlo na cestě budování komunismu něčeho dosáhnout. To bylo tou přitažlivou stranou.
Jenže když se státnost Sovětského svazu střetávala, tedy přesněji přicházela do kontaktu se státností jiného státu, tak k tomu kontaktu docházelo v celém rozsahu fungování tohoto mechanismu.

Takže to, co bylo využíváno k potlačování budování komunismu v Sovětském svazu, se v plné míře projevovalo také ve vztazích vládnoucí nomenklatury k těmto republikám. A tak budování všech lidových demokracií probíhalo na základě, výslovně na ideologickém základě marxismu. Takže byl komunismus budován především podle Marxových zásad, a proto se nedalo vyhnout těm deformacím při uplatňování politiky ruského světa vůči těmto národům.


Ano, vypadalo to jako jeden celek, jenže tam byly i jednotlivé procesy a někdy velmi významné, které se projevovaly ve vztahu k různým národům. Proto je samozřejmé, že ty mechanismy, které byly využívány k potlačování odporu mocenských skupin uvnitř státu…
U nás jde například o střílení do demonstrantů v Novočerkassku. Vojáci střílet nechtěli, a také do lidí nestříleli, přesto tam byli mrtví.


Mluvit proto o tom, že ruské tanky rozehnaly demonstrace…

A kde se vůbec ty demonstrace vzaly?
Uvědomujete si, že nebýt této organizované akce, na které se výslovně podílely i státní mechanismy, které to potom zase potlačovaly, tak by k ničemu takovému dojít nemohlo?

Vždyť v Novočerkassku o žádné povstání vůbec nešlo.
Zatímco v Německu ano, i když tam nešlo o povstání ale o lidové nepokoje, které byly v podstatě zorganizovány za účasti státního řízení NDR.
To je nepopiratelný fakt, a potom to stejná státní mašinérie zase potlačila.

 

Ta přítomnost trockismu a marxismu se projevovala ve všech oblastech. Proto probíhaly jak pozitivní věci při budování normálního ruského světa, při uplatňování politiky budování komunismu, tak i různé negativní řídicí procesy realizované trockistickými a marxistickými systémy přítomnými v řízení jak Sovětského svazu, tak i zemí lidových demokracií. To všechno tam bylo přítomno.
A tyto věci je třeba si uvědomovat, že je to vše poněkud složitější. „Náš Sovětský svaz…“

Cožpak byl SSSR ideální? ...Cožpak v Sovětském svazu všechno probíhalo správně?
Cožpak za SSSR nedocházelo k potlačování ruského světa a budování komunismu?
Když bojovali proti ruskému světu politikou ruského šovinismu?
Když se výslovně snažili lidi prostřednictvím státních mechanismů připravit o jejich ruskost?

 

To snad máme opomíjet?
Musíme si přece uvědomovat, jaké procesy dominovaly, a jaké procesy probíhaly uvnitř těch velkých procesů.
Tím velkým procesem bylo budování ruského světa a budování komunismu, rovnoprávné společnosti.
Jenže uvnitř toho procesu probíhalo vzdorování jeho průběhu, a to všemi silami, které dokázali soustředit. Jednalo se jednak o vnější síly, na které se orientovali různí ti trockisté, tak i o vnitřní síly, mezi které patřili lidé podporující jiné druhy kultur, které se v něčem rozcházely s politikou budování ruského světa a komunismu.


Pokud se ve společnosti v určité podobě zachovala otrokářská kultura, tak se přece nějak projevovat musela. A projevila se například v tragédii čečenského národa.

A jak to vypadalo?

Efendi Hitler slibuje, že po jeho vítězství budete mít tolik ruských otroků, kolik jen budete chtít, a proto mu musíme sloužit.“
A tady to máte. Ty prvky otrokářské kultury, které nebyly zcela vykořeněny, se znovu plně projevily i v devadesátých letech. A navíc to potom dopadá následovně:
„Ale vy jste nám slíbili…“
My jsme nikomu nic neslibovali, jen jsme řekli: „My jdeme touto cestou, pokud chcete, tak se k nám připojte. Jenže i cenu za tuto cestu je potom nutné platit společně!“
A žádné takové: „Vy jste nám slíbili, že ve výsledku dostaneme to a to a zatím narážíme na takový a takový odpor a za to můžete vy!“


Jak jste na to přišli? ...My přece nikoho nehodláme ovládat. My jen navrhujeme, že můžeme všichni jít stejnou cestou, cestou zachování všech národů, všech kultur se zachováním a rozvojem jejich kulturní identity. Abychom všichni žili v jednotném ruském světě, kde se mohou všechny národy rozvíjet a nikdo s nikým nebojuje.
My přece nikomu netvrdili, že nebude muset přiložit ruku ke společnému dílu. Do Království Božího se každý musí dostat svým vlastním úsilím. Každý musí přiložit ruku k dílu a přispět k tomu.

A v tomto ohledu je zapotřebí umět se objektivně orientovat ve všech procesech, které probíhaly v Sovětském svazu, a jak se tyto procesy odrážely na řízení celého socialistického společenství. A jak se naopak procesy v socialistickém společenství zase odrazily na řízení v Rusku, v SSSR. Všechno to přece spolu vzájemně souvisí.

 

48:40

Ještě je tu jedna otázka od Michala, myslím, že jde o kolegu z Česka nebo Slovenska.
Monitoring činnosti politiků, bank, oligarchů a nadnárodních korporací je v řadě zdrojů posuzován jako korporativní fašismus.
Paradoxní na tom je to, že fašismus poražený před 74mi lety je přitom neustále vyzdvihován do popředí a neustále je připomínán jeho ničivý vliv na evropský prostor
, přičemž je obzvlášť kladen důraz na problém holokaustu. V Evropě nicméně i dnes lidé pozorují, že dochází k fašizaci vládních elit.
Prosí vás rozebrat tento problém a porovnat ten takzvaný „archaický“ fašismus s tím současným, korporativním fašismem, na který hromadné sdělovací prostředky neupozorňují.

(V.V.P.)
Tak především neexistuje žádný „archaický“ a současný fašismus.
Existuje prvek fašismu jako jeden z typů kultury společenského samořízení, který může existovat pouze v davo-„elitářské“ společnosti.
Zde je třeba chápat, že podstata fašismu jako takového se projevuje v aktivní podpoře davu bezvýznamných lidiček v jejich ideovém přesvědčení, že systém zneužívání moci elitou je ten jediný správný. Kdy je tento nepravověrný systém, ve kterém elita zneužívá svou moc, prezentován jako ten správný pravověrný a tím se ve společnosti upevňuje tato nepravověrnost, která lidem brání, aby se z nich stávali skuteční lidé.


Přitom elita pod různými záminkami veškerou svou mocí potlačuje jakýkoliv odpor kladený tomuto zkreslování, které z nepravověrnosti dělá pravověrnost, a to jak odpor individuální, tak i masový. Elita takto potlačuje kohokoliv, koho i jen podezřívá, že by jí v tomto ohledu mohl klást odpor, že pochybuje o těchto jejích ideálech. Takže podstata té věci je prostá.


Po celou dobu historie lidstva byl fašismus prezentován v nejrůznějších ideologických baleních. Může existovat ve všem, všude. Ideologicky je fašismus všežravý. On dokáže vzít jakoukoliv ideologii a přizpůsobit si ji.
Německý fašismus k tomu využil ideu nacionalismu. Současný evropský a vůbec západní fašismus k tomu teď využívá ideu LGBT, multikulturalismu.


Když si teď na festivalu v Cannes Alan Delon přebíral svou cenu, tak se hned pozvedl křik:
„Jak mu můžete dávat nějakou cenu, vždyť je to muž, který má rád ženy!
...A to je přece nepřípustné! ...To nesmíte!“
Takto LGBT diktuje svou vůli, to je fašismus. To je ta nepravověrnost prezentovaná jako pravověrnost.

Ta propaganda LGBT brání lidem stávat se skutečnými lidmi a realizovat jejich lidský potenciál. Na Západě jsou vší mocí potlačováni všichni, kteří se tomu brání. Jen se podívejte, jak dopadl Weinstein a to byl pouze v podezření, že by mohl vzdorovat LGBT, protože má normální vztahy se ženami. Je to muž a má rád ženy. Chová se přirozeně.
I Alana Delona kritizují proto, že ho pouze podezírají.

A jak si to potom asi vyřizují s těmi, kteří se reálně pokoušejí čelit tomu diktátu LGBT?

Jen si povšimněte, jaká se pozvedla hysterie kvůli tomu, že těm sviním, které se samy rochní ve hnoji, které dobře vědí, že se rochní ve špíně a žijí nepřirozeně, že jdou proti Bohu, když provozují takové zvrhlosti jako je muž s mužem a žena se ženou...


Jaká se pozvedla hysterie, že jim u nás nechtějí dovolit deformovat dětskou psychiku, když jim zakazují mezi dětmi propagovat homosexualitu, že je dětem umožněno vyrůstat jako normální lidi. Homosexualismus je jedním z druhů fašismu, ta kultura homosexualismu ve světě.
A takových variant fašismu je spousta.

Cožpak to dnes na Ukrajině není fašismus? ...Ten „svidomismus“ a „banderovština“?
Ti Velkoukři, kteří vykopali Černé moře, a kteří prý byli jedinými nositeli kultury na planetě Zemi?

To je také fašismus.

Fašismus se může ukrývat za jakoukoliv ideologickou slupkou, za jakoukoliv!
V závislosti na technicko-technologickém rozvoji prostředí a na mravním rozvoji společnosti.

Takže…
Když dav bezvýznamných lidiček, pokud se ti lidé v něm za takové považují, přijímá své řízení ze strany „elit“ za absolutní danost a všechno, čeho se přitom tyto „elity“ dopouštějí, všechno to zneužívání moci, vnímá tento dav jako danost a podporuje je v tom, tak se jedná o fašismus.

A co dělají ty „elity“, které svou moc zneužívají?

Oni přece zase potřebují to své zneužívání moci lidem prezentovat jako něco přínosného, jako něco, co lidé přijmou. Proto také nepravověrnost prezentují jako pravověrnost.
A tohle prosazování nepravověrnosti potom lidem brání stávat se skutečnými lidmi.

 

A co je nutné zde zmínit?
Když lidé bojují proti fašismu, tak zakazují používat jeho symboliku. Je nesporné, že použití ideologických atributů znamená… Třeba když někde pochodujete s praporem v ruce.
Jinou věcí je, když je ten prapor vystaven někde v muzeu nebo využit jinak, aby lidé nezapomínali na minulost. Neboť lidé, kteří zapomenou na svou minulost, riskují, že se tato minulost v budoucnosti zopakuje v daleko horší podobě, že za to zaplatí vyšší cenou a vyšší mírou krvavosti.

 

Já mluvím o tom, když se například snaží zakázat svastiku a já se ptám: ...Na jakém základě?Svastika je staroárijským, staroslovanským symbolem.

A kvůli tomu, že jakýsi parchant vzal tento symbol a použil ho ve svém heraldickém, ideologickém systému, se máme vzdát symbolu svastiky?
My se kvůli tomu máme vzdát své minulosti?
...Máme si díky tomu svou minulost zakazovat?

 

Co je to za ubožácký přístup k věci? ...Je nutné zakazovat symboliku v jejím souhrnu. Například vlajka NSDAP, nacistická vlajka má podobu červeného podkladu s černým hákovým křížem, pravotočivou svastikou v bílém kruhu. Je zbytečné zakazovat jednotlivé prvky té vlajky, tedy ten červený podklad, nebo černý hákový kříž v podobě pravotočivé svastiky, je nutné zakázat celkový souhrn všech těchto prvků.
Ale tomu se chtějí vyhnout, a proto zakazují jednotlivé prvky. A to je fašismus v čisté podobě, kdy je nepravověrnost prezentována jako pravověrnost.


Nesmí být zakazovány jednotlivé ty prvky, ale ten konkrétní ideologický obraz.
Například uniforma SS, ve které musí být zakázáno chodit a propagovat tak své ideologické názory. Ta musí sloužit jen jako znak určité ideologie, aby lidé nezapomínali. Ale ne její jednotlivé prvky. Přece kvůli tomu nezakážeme černou barvu obleku. Stejné je to se všemi jednotlivými prvky. Samotné vysoké holínky přece také nezakážeme. Tak proč bychom symboly, které jsou pro všechny lidi historickými symboly…


Vždyť svastika je přítomna jak v Indii, tak i ve slovanském světě, vůbec celkově v árijském světě.

A oni její použití zakazují a na jakém základě? ...To zítra zakážou hvězdy? ...Když je zase někdo zneužije? ...Víte ta situace je taková, že tím zákazem svastiky…


Je to stejné jako kdyby si třeba zločinci oblékli policejní uniformy, dopustili se v nich trestného činu a tak bychom kvůli tomu, abychom těm zločincům zabránili zopakovat jejich zločin, zakázali policejní uniformy.
Zdá se vám to normální?

My přece víme, že ti zločinci jen využili tento symbol pro realizaci svého zločinu.

Tak proč to neplatí pro svastiku a ve vztahu k dalším takovým symbolům?

Když chtějí něco zakázat, musí jít o celou symboliku, o celý soubor těch symbolů, které reprezentují určitou ideologii. To je to, co je nutné zakázat. Konkrétní ucelené obrazy a ne jednotlivé prvky, ze kterých se skládají.


Ano, v USA proběhla anketa, ve které téměř 60% lidí…
Otázka zněla, jak se stavíte k tomu, že se ve školách vyučují arabské číslice?

A asi 60%, 56 nebo 59% lidí, teď nevím přesně, prohlásilo, že je třeba zakázat výuku těchto arabských symbolů, arabských číslic....Úplná hovadina.
A ten zákaz použití svastiky je analogický zákazu výuky arabských číslic ve škole. Ale tam to postupně spěje.


A mimochodem ten zákaz symbolů, těch jednotlivých prvků, ne souhrnu těchto prvků vyjadřujících určitou ideologii, ale jednotlivých prvků, ze kterých se ten souhrn skládá, je právě projevem fašismu, čistým projevem fašismu.
Je to likvidace národní kultury, je to uplatňování nepravověrnosti prezentované jako pravověrnost. Protože ta pravověrnost reprezentovaná svastikou je tím pádem zakázaná a je trestána.

Na jakém základě bychom se kvůli zločinům nacistického německého režimu měli vzdávat staletých dějin celého lidstva?


V tom spočívá ten fašismus. Tuhle věc si zapamatujte, že fašismus se projevuje aktivní podporou davu bezvýznamných lidiček v jejich ideovém přesvědčení, že je normální systém, ve kterém „elita“ zneužívá svou moc, ve kterém se nepravověrnost prezentuje jako pravověrnost, ve kterém „elita“ buduje na základě této nepravověrnosti systém, který neumožňuje lidem stávat se skutečnými lidmi, a veškerou svou mocí potlačuje každého, kdo je přichycen při tom, že tuto jejich nepravověrnost prohlédnul, a každého, u koho jen podobné podezření vznikne.


V tom je fašismus, to je ta jeho definice. A všechno ostatní je o ničem, protože to neposkytuje definici fašismu. Prý symbol svastiky.
Jen se podívejte do Indie, kolik je tam všude vyobrazeno svastik, historicky. Svastika je symbolem slunce. Nesmíme reagovat na samotnou svastiku, ale na souhrn těch symbolů. Takže takto probíhá záměna pojmů.
– To byla pro dnešek poslední otázka.

Pokaždé, když něco probíráme, tak vždy narážíme na to, že probíhá manipulace veřejným míněním, že dochází k záměně pojmů. Kdy jsou jednotlivosti vydávány za to nejdůležitější a to nejdůležitější je naopak skrýváno.
V důsledku toho potom ve společnosti narůstá konfliktní potenciál, který se vybíjí v lidových nepokojích, které nakonec mohou vést ke zhroucení státu a občanské válce.

To je to, co chceme? ...Ne!

Takže se sami musíme umět vyznat v tom, co se děje. Sami musíme bránit svou minulost, abychom na základě této minulosti dokázali vybudovat svou budoucnost. Pokud se sami nebudeme bránit, pokud nebudeme bránit svou minulost, tak nás v té budoucnosti zlikvidují. Lidé, kteří přišli o své kořeny a zapomněli na svou minulost, nečeká žádná budoucnost.

 

A záměna pojmů, když probíhá manipulace… Právě jsem uvedl ten příklad se svastikou. A takových příkladů je spousta, kdy jsou místo zákazu souboru prvků vyjadřujících určitý ideologický postulát zakazovány některé jednotlivé prvky použité v tom ideologickém souboru, aby se pomocí toho mohli vypořádat s pravověrnými vztahy, s normálními vztahy, na jejichž základě může být vybudováno harmonické lidské soužití.


Abyste dokázali ubránit svou budoucnost, aby nebyla válka, abyste ubránili zájmy své i své rodiny, své děti, abyste si zajistili mírové nebe nad hlavou, musí se každý z vás začít podílet na systému řízení. Vy všichni musíte chápat, jak je realizováno to řízení složitých sociálních supersystémů, aby vámi nemohli manipulovat, aby vás nezískávali pro své majdany, aby nedocházelo k takovému šejdířství, kdy vámi dvě nepravověrné strany manipulují a výsledkem pak bylo to, že když se páni perou, tak cucky lítají z jejich poddaných.


Proto si uvědomujte, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a zná více. Snažte se znát a chápat více, a rozšiřujte si okruh svého chápání. Nastudujte si, jak jsou realizovány procesy řízení složitých sociálních supersystémů, potom nebudete manipulovatelní, potom už nikdo nedokáže vytrhnout z kontextu jednotlivost, aby narušil jeho celistvost.
Potom dokážete ubránit zájmy své i své rodiny.


Čtěte práce vnitřního prediktoru SSSR zveřejněné do června 2018. ...Získávejte nové znalosti. Buďte konceptuálně mocní. Braňte zájmy své i své rodiny.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou.
Do příštích setkání.