Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 19.8.2019

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 19.8.2019

25.8.2019

 

https://www.youtube.com/watch?v=kyVMRm3RRe4

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 19.08.2019.srt (82377)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 19.08.2019.txt (52194)

 

Fond konceptuálních technologií uvádí ...19.8.2019

Vážení diváci a posluchači, chceme vám představit knihu Valerije Viktoroviče Pjakina
– O světě křivých zrcadel.

Daná kniha pojednává o tom, jak je potřebné, aby každý člověk dokázal vidět věci v jejich pravém světle, VIDĚT, PŘEDCHÁZET, ŘÍDIT. Aby ovládal metodologii práce s informacemi a nenechal sebou manipulovat.
Ústava RF – smysl.
...Zákon o centrální bance Ruské federace a suverenita Ruska.
Západ a SSSR, jak ve skutečnosti probíhala „studená“ válka.
Na několika příkladech je předvedeno, jak je u lidí formováno zkreslené vnímání skutečnosti, a ti pak zdánlivě pracují pro své zájmy, a přitom se stávají součástí nadřazenějších scénářů, takže ve výsledku svou čestnou prací realizují plány, které jsou objektivně zaměřeny proti nim samotným.

Knihu můžete získat na našem webu po vyplnění objednávky, nebo přes on-line magazín www.ozon.ru, a také přes odkaz umístěný pod videem na našem kanálu v YouTube Fond konceptuálních technologií, nebo v menu Zboží v naší skupině na sociálních sítích.

 

Analytický pořad Otázka-odpověď

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den
...19.8.2019.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

1:26

Začneme otázkou nyní široce rozebíranou v médiích. Prosí vás, Valeriji Viktoroviči, okomentovat Trumpovo přání koupit Grónsko.
A je to vůbec z hlediska současného práva možné?


(V.V.P.)
Tak především Trump nevyjádřil přání koupit Grónsko, on se pouze zajímal o otázku, zda by bylo možné takový prodej realizovat, a jaké by v tom případě byly zájmy, o tom mluvil on sám.
Ten zájem o koupi Grónska je sám o sobě zajímavý, jestliže chápeme věcnou podstatu existence státu. Jestliže nechápeme, proč existuje stát, a jak funguje, tak si můžeme říci:
„Ten Trump se zbláznil. To asi měl být vtip.“
Grónský premiér na to reagoval: „Budeme doufat, že šlo o vtip.“
...A pokud to vtip nebyl?

Co znamená, to budeme doufat?

O tom si teď trochu promluvíme. My jsme vypracovali práci o státě. Stát je systémem pro přežití národa, aniž by přišel o svou kulturní identitu. Pro zajištění fungování novodobého státu je nutné, aby měl takový stát lidský potenciál v počtu minimálně 10 miliónů lidí, svých obyvatel. Pokud tolik obyvatel nemá, tak si takový stát v podstatě nedokáže zajistit potřebnou technologickou úroveň nutnou pro existenci novodobého státu bez použití vnějších pák.


Má-li stát 10 miliónů obyvatel a je odpovídajícím způsobem řízen, tak s určitým úsilím dokáže i přes nějaké těžkosti zajistit fungování novodobého státu. Příkladem tomu je Maďarsko, Kuba a další státy.
A třeba Jemen. Zdálo by se, že proti Saúdské Arábii nemůže mít vůbec šanci. Vždyť všichni měli za to, že Saúdská Arábie je ten nejsilnější stát světa, který si drží velkou armádu…
V arabském světě. Mám na mysli v arabském světě. Že to oni tam mají tu nejlepší a nepřemožitelnou armádu. Jenže Hútíové si s ní v podstatě poradili.
...A proč?


Protože Jemen má dostatečný počet obyvatel, jehož úsilím je možné kompenzovat náklady na existenci národního státu a zajišťovat rozvoj tohoto státu do budoucna.

A jaký stát je Dánsko?

Dánsko má 5 miliónů obyvatel. ...A Grónsko? 60 000 obyvatel. A co dokážete s počtem 60 000 obyvatel? Nebo třeba jako Dánsko s jeho pěti milióny?
Jak by si asi poradilo, byť i jen s jednou útočnou skupinou letadlové lodi USA?
Jak dlouho by se dokázalo udržet třeba jen na 6. prioritě?

Na té nejjednodušší, na jejímž základě se rozvíjel svět. – Viz naše práce Válka. –
To vše spolu souvisí a ty otázky, o kterých teď mluvím, jsou tam rozebrány daleko podrobněji a obsažněji.
Neudrželo by se.
Může Dánsko ekonomicky odolat tlaku USA?

Ať už Rusko škrtí jakýmikoliv sankcemi, tratí na tom výlučně oligarchové a státu to přináší jen a jen prospěch. Stát se díky tomu, i když to třeba drhne a probíhá s těžkostmi, tak náš stát obnovuje svoji vlastní výrobu a obnovuje si díky těmto sankcím svou suverenitu.


Pokud někdo uvalí sankce na Dánsko, tak co to s ním udělá?
A proč je vůbec zájem o takovou koupi?
Popravdě řečeno nemá žádný význam, jakým způsobem by postoupení toho či onoho území bylo provedeno.
Třeba v roce 1803 Američané koupili od Francouzů Louisianu. Teď se na tom území rozkládá několik států, nejen Lousiana.
Ševarnadze jen tak, za poklepání po ramenou, vydal naše akvatorium v Tichém oceánu Američanům.
A Dmitrij Anatoljevič Medvěděv se tak moc chtěl Američanům zavděčit, že v Severním ledovém oceánu přenechal kus území Norsku:

„Kemskaja volosť? Jen berte, Rusko kvůli tomu nezchudne!“


A co znamená to, co udělal, pro Rusko?

Znamená to prudké zhoršení postavení Ruska z hlediska strategické rovnováhy sil v Arktickém regionu. Norsko přece patří do Arktické rady a Medvěděv tak na úkor Ruska prudce zhoršil naše postavení. Jenže když on tak moc touží udělat si u Američanů oko, a tak bude rozdávat naše území napravo nalevo.
Jak tedy bude konkrétně provedeno předání toho území, je-li to v plánu, nehraje žádnou roli. Formálně se to vyřeší tak, jak bude třeba.

A jaký je rozdíl, zda tu máme 19. nebo 20. století?
Proč je literatura považována za klasiku?

Protože se má za to, že se člověk nezměnil a je v ní popisována lidská psychologie, která byla stejná v antice stejně jako dnes, že se změnilo pouze technologické prostředí, ale způsoby řešení různých problémů, zůstaly stejné.

Pro západní mentalitu byla vždy válka způsobem získávání zboží, určitých zdrojů, které si sami nevyrobili, a tak to také zůstalo. Protože Západ…
No, v podstatě na východě je to stejné, to jen Rusko drží slovo.


Ale na Západě a východě slovo drží jen ten, kdo nemá dost sil, aby ho porušil. Smlouvy dodržuje pouze ten, kdo nemá dost síly, aby si mohl dovolit je porušit. Takto vždy všichni sledují své zájmy. Pokud se jim něco zachce, tak to udělají. USA dostaly chuť zmocnit se Grenady.

A co? ...Zabránil jim v tom někdo? ...Ne. ...Zachtělo se jim, tak to udělaly.


USA dostaly chuť zmocnit se Venezuely, tak si tam dosadily svého prezidenta, p-rezidenta Guaidó. ...A co? ...Dosadily ho tam, ale udržet ho tam nedokázaly. ...Proč?
Protože k tomu neměly dost sil. Situace se změnila.


USA už teď uvízly v řešení tolika problémů, že jim chybí vnitřní zdrojový potenciál. Přestože poradit si s Dánskem… Stát USA si se státem Dánsko poradí bez problémů. Jednoduše učiní nabídku a Dánsko ustoupí. A názor 60ti tisíc původních obyvatel Grónska nikoho zajímat nebude. Vyřídí se to raz dva.

Já jsem ale mluvil o Arktickém regionu. Dánsko jen díky tomu, že mu náleží Grónsko, také patří do Arktické rady. A jestliže Grónsko spadne pod správu USA, budou mít Spojené státy zcela jiné vyjednávací pozice pro přerozdělování Arktického regionu.

A co je za problém s tím Arktickým regionem?
Proč se vedou takové boje o arktický šelf?
...Proč jsou vymezovány hranice?

To jen Medvěděvovi je to jedno: „Jen si vezměte všechny ty přírodní zdroje, Rusko jich má i bez toho pořád dost.“ ...A rozdává naše území.

To Putin ne, Putin své pozice hájí.
Tak oč tu jde?
Má se to tak, že na planetě Zemi, jak to může pocítit každý člověk, ať už se nachází kdekoliv, v současné době probíhá změna klimatických zón. Tento proces na planetě Zemi probíhá neustále. Nejde o globální oteplování ani o globální ochlazování, prostě probíhá změna klimatických zón. Takže tam, kde se dosud žilo pohodlně, více než tisíc let, vlastně téměř dva tisíce, to už tak pohodlné nebude. A tam, kde byly životní podmínky těžké, budou najednou velmi příznivé.

 

Tento posun probíhá s velkými turbulencemi. Kataklyzmata s počasím probíhají po celé planetě, nečekaná sucha, lijáky a tak podobně. Ale je tu jeden trend, který je určujícím pro to, že všechny státy obrátily svůj zájem k Arktickému regionu. Je to totiž tak, že se Arktida začala zbavovat ledového příkrovu, a tak otázka celoroční plavby po Severním ledovém oceánu, je otázkou blízké budoucnosti.
A ano, tato celoroční plavba bude ještě dlouhou dobu možná jen s doprovodem ledoborců, ale bude možná a velice tak zkrátí dobu plavby z Evropy například do Japonska a Číny a to nejdůležitější, bude bezpečná. Podél severního pobřeží Evropy a Ruska je možné se plavit bez nebezpečí.
To není, jako plout podél Afriky, kde se teď opět jedné lodě zmocnili piráti. Ani to není Malacký průliv, kde také operují piráti. Ta severní cesta bude zaručeně bezpečná.


A tak teď všechny státy přemýšlejí, jak by o tuto výhodu, přírodní výhodu Rusko připravily. V sovětské době podle americké doktríny Wrangelův ostrov, náš ruský ostrov, tenkrát sovětský...
Tak na tento Wrangelův ostrov bylo pohlíženo jako na operační zónu amerických ozbrojených sil, kde bude vytvořena americká vojenská základna již v prvních hodinách válečného konfliktu. Sovětský svaz to nemohl udělat sám, protože Chruščov zlikvidoval Stalinův program osvojování si severu a Američané s tím počítali.
– Mimochodem, kvůli tomu jim také dali Aljašku. O Aljašce se také dočtete v té práci Válka. –

 

A co podniká Putin?
Obnovil stalinský program osvojování si severu s úpravami zohledňujícími současnou technologickou úroveň.
A skutečnost, že Severní ledový oceán po právu náleží Rusku, je teď garantována našimi ozbrojenými silami.
Jedná se teď o naše vnitřní moře, což se samozřejmě nemůže líbit Američanům, kteří počítali s tím, že si tam budou moci plout, kam budou chtít. A když jsme toto území takto uzavřeli, znamená to, že je nutné s námi počítat.

Což vlastně ani jinak nejde, vždyť Američanům zbyly dva ledoborce. Přičemž ten jeden je schopný plavby jen díky tomu, že si náhradní díly bere z toho druhého. Ten druhý už je prostě na šrot a ten první, ještě schopný plavby, je neustále porouchaný a na svou opravu si bere náhradní díly z toho druhého.
Fakticky tedy mají jen jeden, zatímco Rusko má čtyřicet ledoborců a další se staví. Takže tu vzniká problém.
...Rusko se už odtamtud dost dobře vytlačit nedá.


Ale Čína, když mluví o své nové hedvábné stezce, se z nějakého důvodu neustále a velice metodicky kloní k tomu, že Severní mořská cesta by měla být výlučně pod její správou. A Číňané ledoborce staví. Oni si činí nárok na to, že budou bez jakéhokoliv ptaní plout po Severním ledovém oceánu a určovat tam pořádek.

Proč s tím počítají?

Protože počítají s tím, že Rusko přijde o svou subjektnost, že přestane být subjektem globální politiky. Putin přece někdy odejít musí a nějaký nový Medvěděv zase ochotně zájmy Ruska zradí. A zde právě Grónsko hraje velkou roli.

Grónsko, které napřed náleželo Norsku, potom přešlo k Dánsku, které mu poskytlo širokou autonomii. Dánsko mu zajišťuje veškerou technologickou úroveň pro existenci státu, takže když Dánsko přestane zajišťovat fungování státnosti Grónska, když přestane podporovat fungování státnosti Grónska, tak těch 60 tisíc obyvatel absolutně nebude schopno tuto technologickou úroveň zajistit. Prostě to nedokážou, není to možné.


A dále tu vzniká otázka. ...Jak jsou na tom teď USA? ...Jsou schopné koupit Grónsko?

Nemohou ho koupit, nemají ani dost peněz na své operativní potřeby, mají ohromný dluh, a navíc se nacházejí v procesu přeformátování.
Tak v čem spočívá ten háček s koupí Grónska?

Tu „koupi“ mám samozřejmě na mysli v uvozovkách, protože jak říkám, reálně se to dá provést jakýmkoliv způsobem. Je možné ho koupit:
„Tady máte peníze, jezte, co hrdlo ráčí. Ponecháme vám stejnou suverenitu, jakou jste měli za Dánska. Svou základnu už u vás máme, tak co.“


Celá ta věc s tím Grónskem souvisí s tím, že v současné době probíhá přenos centra koncentrace řízení z USA a Velké Británie převážně do Číny a z Evropy zase převážně do Íránu. Jenže zatímco s Čínou to probíhá více méně podle plánu, tak v Íránu zatím vůbec… ...není... Jak bych to řekl. Tam prostě nic není hotovo.
Proto je tu problém.
Globalisté nemohou ve vztahu k řízení světa přenechat samotné Číně všechny možnosti, jinak by totiž vytvořili stejné super monstrum jako jsou USA, se kterým potom budou muset bojovat jako se vzteklým psem, se všemi z toho vyplývajícími náklady. Jako teď, kdy jim USA svou státností, svou vnější politikou zasahují do oblasti globální politiky.


Opakuji, že probíhá výměna klimatických zón. A ta arktická oblast, která byla dříve zmrzlá, pokrytá ledem, se teď nutně bude tohoto ledového příkrovu zbavovat. To znamená, že Grónsko bude zcela odpovídat svému názvu. A jedná se o blízkou budoucnost, samozřejmě historicky, ne tak, že by to šlo ráz na ráz a hned příští rok by ty kilometrové ledy roztály. To ne.

 

A co už nyní do Grónska proniklo?
Do Grónska již proniknul čínský kapitál, tedy i čínské řízení. Grónsko je bohaté na přírodní zdroje a přenechat je Číně nikdo nemá v úmyslu. A ostrov, který se osvobodí od ledového příkrovu, se může plně stát vhodným k životu tak, jak je tomu například dnes na Novém Zélandu, přibližně, nedělejte hned přímé analogie.
Jedná se tedy o ekologicky čisté místo, bohaté na přírodní zdroje a ten, kdo ho bude kontrolovat, bude moci svou vůli diktovat mimo jiné i Číně.


Jaký řídicí úkol je tedy teď nutné splnit?
Nyní, kdy se USA jako stát nachází v posledním tažení, musí se zmocnit řízení Grónska a převzít ho od Dánska tak, aby si to nikdo nedovolil zpochybnit. Grónsko se musí dostat pod kontrolu nadnárodního řízení, aby tam mohl být vytvořen nový subjekt, státní. Jakýkoliv, tam může vzniknout jen další projektově zkonstruovaný stát, nebude se jednat o historický stát.
Stejně jako jsou projektově zkonstruovaným státem USA.


I takové státy však mohou existovat poměrně dlouho. Polsko, které je mimochodem odsouzeno k zániku, je toho příkladem. Také Rumunsko, Belgie…
A Evropa, na jejímž území je v plánu vytvořit evropský islámský chalífát, neboť tento úkol nikdo nezrušil, byl jen dočasně odložen, neboť úkol vytvořit na základě Íránu nové centrum koncentrace řízení je zatím v počátečním stádiu a Rusko je stále subjektem globální politiky pod Putinovým vedením a tuto svou politiku uplatňuje.


Takže co je nutné v každém případě udělat?
Protože Grónska se nesmí zmocnit Čína. Nadnárodní řízení musí mít pod kontrolou dávkované spotřebovávání přírodních zdrojů na planetě Zemi, a proto Čína nesmí mít volný přístup ke zdrojům Grónska, jen přes určitý subjekt.
A teď je dost času vytvořit subjekt, který bude formálně s přírodními zdroji Grónska nakládat. Navíc opakuji, že se jedná o ekologicky čisté místo vhodné k životu světové elity.

Takže co udělal Trump?

Zahájil diskusi o tomto problému, právě o tomto problému, aby byl na základě společenské reakce, reakce řídicích systémů na planetě Zemi, vyřešen právě tento úkol.

 

A znovu opakuji, že tím úkolem je, aby Grónsko, tento ekologicky čistý kus země, byl z hlediska řízení přesměrován tak, aby se nedostal do rukou Číně a stal se z něj samostatný subjekt.

 

No a na základě posílení role USA mezi státy Arktické rady se maximálně vynasnaží odříznout Rusko od Arktického regionu, aby tam zajistili přístup dalším hráčům.
Zde by například mohlo jít o dohodu právě s Čínou. Čína má zájem o Grónsko, a proto bude možné se s ní dohodnout na společném úsilí v nátlaku na Rusko, aby ho tak připravili o severní mořskou cestu.

Aby Rusko tuto cestu sice využívalo, ale platilo za její využívání Číně. To znamená, že s Ruskem, jako se subjektem globální politiky nepočítá nikdo. A Grónsko je v tom velice důležitou kartou, v tomto rozložení sil. Takže se zde opravdu o žádný vtip nejedná, ani náhodou.
Byla nadhozena myšlenka a teď se monitorují zpětné vazby, jak na to kdo zareaguje, a potom na základě toho bude rozhodnuto, jaké kroky bude nutné v tomto směru podniknout, co a jak je pro to nutné udělat.
Trump svůj úkol splnil na výbornou.

 

25:34

Další otázka je od Černova Lianina. Valeriji Viktoroviči, sleduji to, co se děje na západních hranicích Ruska a všimnul jsem si, že se stále častěji mluví o Mezimoří, jen skrytou formou. Dokonce i naši úředníci se na politických show vyjadřují v tom smyslu, že Ukrajina musí zůstat mimobloková. Ale vždyť to není nic jiného než Mezimoří, ke kterému směřoval již Pilsudski.
– Ne.
Otázka: Čím je pro Rusko nebezpečný tento svazek východních evropských států?
Nebo naopak přináší pouze mír a shodu a není zaměřen proti Rusku a nepředpokládá odtržení území odedávna náležejících k Rusku?
...Může Rusko něco takového připustit?
Tuto otázku pokládám proto, že všichni, kteří probírají toto téma, stojí na straně Západu.

(V.V.P.)
Budeme-li brát projekt Mezimoří tak, jak ho prezentoval Pilsudski, tak to jednoznačně znamená, že od Ruska má být odtrženo: Pobaltí, Bělorusko a Ukrajina.
To znamená, že prostě nemůže být nezaměřen proti nám, nezaměřen proti Rusku. Od počátku byl zaměřen proti Rusku.
Ale to byly takříkajíc vlhké sny pana Pilsudského.


Projekt Mezimoří spočívá v něčem jiném.
A Pilsudski to nechápal, nechápal jednoduchou věc, že ten projekt Mezimoří znamená tlustou závěrečnou tečku za existencí státu Polsko.
Stát Polsko je výlučně projektově zkonstruovaným státem, který se měl stát centrem koncentrace sjednocení všech slovanských zemí pod křídlem římskokatolické církve.
Tento projekt se však nerealizoval.

Realizoval se projekt Moskvy, okolo které se sjednotily všechny ruské země, všechny slovanské země. Projekt Mezimoří je svou podstatou…
Pilsudski byl jinak dost informovaný, máme tu ta jeho proroctví, ten jeho projev ve veřejné knihovně v Paříži, když ještě nikdo vůbec nepředpokládal, že se v létě roku 1914 skutečně rozpoutá válka.
A on říkal: „Je to jisté, v létě bude válka!“ A také přibližně popsal její průběh. Svědectví o tom se zachovala. No, například ve vzpomínkách esera Viktora Černova. Ale ty jeho informace byly pouze částečné, jak je v podstatě globalisté poskytují všem. Každý musí znát jen tu svou část úkolu, kterou má plnit.

Podle projektu Mezimoří v jeho nejrozsáhlejší variantě by si nejraději od Ruska odhryzli přímoří, tedy Pobaltí.
Omlouvám se, nemyslel jsem Přímořský kraj, který je na druhé straně Ruska, ale Pobaltí. Přímořím jsem měl na mysli státy u Baltského moře, ty státy, které nikdy státy nebyly:
Litvu… Mám na mysli v této podobě. Litevská Rus, to byl jiný stát. Takže Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Potom Bělorusko, jako část Litevské Rusy, Malorusko – Ukrajinu, tohle všechno si odhryznout.

Jenže ve skutečnosti bylo prvořadým úkolem realizace projektu Intermarium, Mezimoří sjednocení států, jmenuji je od severu k jihu:
Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, částečně Jugoslávie. Otazníkem bylo Bulharsko.
Ale Turecko mělo každopádně přijít o kontrolu nad Bosporem a Dardanelami, to jednoznačně. Ta měla přejít na druhou stranu, kde by bylo Bulharsko, ale v podstatě to také mělo být součástí projektu Mezimoří.

No a tím nejdůležitějším klíčovým článkem měl být stát, o kterém se dnes nikdo nijak zvlášť nezmiňuje. Alespoň jsem žádná prohlášení v tomto smyslu neslyšel.
A tím je Rakousko!
Mezimoří má být ve své podstatě obnovou Rakouska-Uherska, jeho jádra s připojením dalších států a s přístupem k Baltskému a Černému moři.


Ve výsledku 1. a 2. světové války měl proběhnout právě tento proces. V 1. světové válce došlo k rozebrání Rakouska-Uherska a 2. světové války se Rakousko účastnilo jako součást Třetí říše. Třetí říše měla být dezintegrována, Polsko jako takové mělo být zrušeno a obnoveno mělo být nové Rakousko-Uhersko ovšem za podmínky, že by Sovětský svaz nebyl schopen diktovat svou vůli, protože ve válce mezi Třetí říší a SSSR respektive Ruskem, se měla Třetí říše a Rusko natolik vyčerpat, že by potom „demokratizace“ započatá pod dohledem světlonošů evropské demokracie Velké Británie a USA...
To oni jsou přece v Evropě vnímáni jako světlonoši demokracie… Tak tyto státy by tedy nastoupily a „demokratizovaly“ Rusko.

To proto také byla v plánu ta operace Unthinkable (Nemyslitelná), to právě proto. Ta byla plánována od samého počátku při provádění druhé etapy světové války, neboť 1. a 2. světová válka jsou jen dvě etapy jedné války. Nejde o různé jevy.
Jestliže někdo tyto dvě války posuzuje odděleně, tak nebude správně chápat procesy řízení. Jedná se jen o dvě etapy téhož.
Takže po druhé etapě světové války, tedy po 2. světové válce, mělo být Rakousko-Uhersko zase poskládáno v projektu Mezimoří.

A to okultní centrum světového židovstva v Praze a knihovna Habsburků ve Vídni mají teď být spolehlivě ochráněny před budoucím sousedem v podobě evropského islámského chalífátu.
A Turecko má být rozebráno, jak to bylo v plánu již na základě výsledků 1. světové války prostřednictvím Sevreské smlouvy. Turecko dál nemělo mít pod kontrolou Dardanely a Bospor, byla tam v plánu zcela jiná konstrukce. To se ale nerealizovalo díky tomu, že SSSR řídil tehdy Stalin.

Stalin byl aktivním subjektem globální politiky a Rusko bylo pod jeho vedením globálním subjektem, takže se jim to všechno zvrtlo. Napřed museli akceptovat řízení Stalina, protože on řídil tak, že všechny negativní důsledky…
První negativní důsledky všech těch špinavostí, které Západ plánoval proti Rusku, dopadaly na hlavu Západu. Když osnovali válku proti Rusku, tak se v důsledku toho ve válce ocitla sama Francie a Velká Británie. A když jim samotným bylo ouvej, tak už se s nimi dalo jednat jinak. I Churchill, který nenáviděl SSSR, který nenáviděl Rusko, byl připraven jednat se Stalinem, jen aby se Hitlerovi ubránili.

Takže je Stalin ve výsledku převezl. Stalin zůstával ve všech těch otázkách stát stranou jako pozorovatel. Rusko se těch rozepří neúčastnilo, nezasahovalo do nich, jako to dřív dělalo pod vedením carů, a obzvláště Mikuláše (Druhého).

Proč vůbec lezl do té války?

I když mu tedy zbývala jen malá skulinka, ale přesto existovala, aby se té válce vyhnul, aby se neúčastnil 1. světové války. Ten člověk vůbec netušil, co provádí.

On byl přece panovníkem, tak co by se staral o řízení jakéhosi Ruska?

Vždyť on byl tak jako tak jeho panovníkem!


Hospodář by se o své hospodářství měl starat, což Mikuláš II. nedělal. Takže se mu v podstatě dostalo po zásluze, i svou rodinu tak zahubil. Vždyť to on Rusko zalil krví napřed v imperialistické válce, a potom v té občanské.
Takže ten projekt Mezimoří byl od samého počátku protiruský, neboť přibližně v těchto mezích se měla ta území, která jsem vyjmenoval:
Pobaltí, Bělorusko a Ukrajina stát surovinovou základnou toho Mezimoří, toho nového Rakouska-Uherska, obnoveného v nové kvalitě.


Takže tím segmentem, který má obnovit Rakousko-Uhersko a pracuje na vytvoření Mezimoří, je Visegrádská čtyřka, která má být tím bodem počátku krystalizace, na který se to vše nabalí.
A Visegrádská čtyřka na tom pracuje v klidu, metodicky a postupuje krok za krokem dál a dál. Někdo řekne: „Že se zase sešli na jednání? To jen pustě žvanili, to nic neznamená. Asi nemají nic lepšího na práci.“

Z toho je ale vidět, jak rozumí státnímu řízení, když si může myslet, že prostě nemají co dělat. Ve skutečnosti se přijímají rozhodnutí, kterých si obyvatelé ani nepovšimnou, jež obnovují Rakousko-Uhersko v nové kvalitě v podobě Mezimoří.


A mimoblokový status Ukrajiny jí brání stát se součástí Mezimoří. Nemohou ji přijmout, takže ta mimoblokovost Ukrajiny v dané etapě odpovídá zájmům Ruska.
A potom jí stejně nezbyde nic jiného, protože součástí Mezimoří se nestane v žádném případě. Podle projektu Mezimoří se má jednat o její úplné ovládnutí, proto se také Pilsudski tak snažil dobýt Kyjev.
Vždyť proto také vlastně vstoupil s tou intervenční armádou do Ruska, protože si uvědomoval, že buď Ukrajinu obsadí celou, stejně jako Bělorusko, nebo to celé skončí fiaskem. Takže buď vše na 6. prioritě, nebo bude potom nutné… Jak se říká: „Zdánlivě na dosah ruky, a přitom tak nedosažitelné.“ Prostě takové „kyselé hrozny“. Vždyť my je vlastně ani nechtěli.

 

Takže takto to vypadá s Mezimořím, je zaměřeno výlučně proti Rusku.
Mezimoří se má stát jediným velkým subjektem na území celého toho euroasijského prostoru Evropy a Ruska. Rusko má být rozděleno na státy bez suverenity, které budou samy o sobě nevýznamné. V Evropě mají být stejné bezvýznamné státečky sjednocené pod evropským islámským chalífátem a v jejím středu, na základě té východní Evropy, má být obnoveno Rakousko-Uhersko v podobě Mezimoří.

 

38:47

Další otázka je od Alexandra. Valeriji Viktoroviči, vy neustále mluvíte o krizích na planetě.
– Ano.
A že se globální prediktor snaží všem těm krizím vyhnout, aby sám přežil. Ale vždyť pro globální prediktor je nebezpečná jen jedna krize.
– Jaká?
Ta ekologická.
– Skutečně?
Jiné krize, jako ekonomické, vojenskopolitické atd. má v podstatě pod kontrolou a v jakémkoliv okamžiku je v podstatě může tak či onak vyřešit.
Nebo nemám pravdu?

(V.V.P.)
Nemá ji vůbec. A co světové dějiny? Ty právě svědčí o tom, že ten kolega, který položil tu otázku, pravdu nemá. Těch příkladů je celá přehršel.
Vezměme si třeba takový konkrétní případ vojenskopolitického charakteru, řídicího charakteru, žádného ekologického, výslovně řídicího charakteru, který otřásl celým lidstvem na planetě Zemi do hloubi duše. Tedy těch, kteří alespoň něco věděli o řízení, ti se v prvních letech 21. století už připravoval k apo… apokalypse, ke konci světa, omlouvám se.

Oč šlo?

O další indicko-pákistánský incident. Indie i Pákistán jsou výlučně projektově zkonstruované státy globálního prediktoru. Beze zbytku, a měly mezi sebou mít neustálé nevelké třenice. Jenže se na začátku toho 21. století do sebe pustily opravdově, a přitom jsou to oba jaderné státy!

 

A ať globalisté do Pákistánu a Indie posílali koho chtěli, nikdo z těch jejich vyjednavačů neměl úspěch. A zatím svět směřoval ke katastrofě, vždyť každý den mohly začít proti sobě útočit jadernými zbraněmi. Na planetě Zemi by se tak všechno zhroutilo.
Nakonec Putin při jednání s Berlusconim něco nadhodil, a když v Římě probíhal summit NATO, tak Berlusconi lobboval za své zájmy a trval na pozvání Putina. A tam potom NATO Putinovi uložilo, aby se stal prostředníkem mezi Indií a Pákistánem.
Jiná možnost totiž už neexistovala.

A když měl Berlusconi projev tak řekl:

Ať si Indie a Pákistán ovšem nemyslí, že Putin zastupuje pouze Rusko. V daném případě za Vladimirem Putinem stojí celý vojenskopolitický blok NATO!“
Všichni se tenkrát Putinovi smáli. Co to ten packal dělá?
Vždyť je ani nedostal k jednomu jednacímu stolu, sedí v různých budovách a on mezi nimi lítá sem a tam. Jenže on ten problém vyřešil!
...Budete čekat na taxík nebo pojedete?“

 

A teď je Putin vážený člověk jak v Indii, tak i v Pákistánu a vůbec v celém světě, protože předvedl, jak je třeba pracovat, žádné honosné rituály za jedním stolem a nějaká ta recepce… Někdy takové způsoby řízení prostě nefungují.
Putin ukázal, že je třeba způsoby řízení operativně hledat.
Když nejsou připraveni se setkat, tak holt budu jezdit sám, dokud se nám nepovede nalézt společný jazyk, dokud nenajdeme styčné body.“

A ten problém přece vyřešil. Vyřešil!
...A nikdo jiný to nedokázal.
Globalisté to nedokázali, už házeli flintu do žita, že to na planetě Zemi nepřežijí, neboť ji převedli ke globálnímu ekologickému, ekonomickému a vojenskopolitickému konfliktu.

A kde se vůbec vzaly ty ekologické problémy?

Když říkají státu: „Ojojoj, tohle se dělat nesmí!“ a
ten jim na to odpovídá:
Jděte se bodnout, co s tím uděláte? Nemyslím, že by mě nějaký jiný stát dokázal k něčemu donutit…“ a dál pokračuje ve své ekologicky nebezpečné hospodářské činnosti.
 

Jako USA, kde 5% obyvatelstva spotřebovávalo 50% energetických zdrojů a produkovalo 40% světového odpadu.
Teď ty USA pomalu tisknou ke zdi, ale tenkrát americký způsob života představoval ten obrázek, na který měli naletět všichni, aby to položilo SSSR.
– A naletěli.
– Ano, také jim všichni naletěli.
A teď k tomuto způsobu amerického života, který požírá zdroje planety Země a znečišťuje její území, díky té propagandě směřují i všechny ostatní státy.


A globalisté nemají dost sil ani na to, aby pořádně přeformátovali samotné USA a umravnili je, nemluvě o zbytku světa. A v první řadě si s tím nedokážou poradit právě z hlediska řízení, protože oni řídí v dlouhodobých perspektivách, oni řídí nízkofrekvenční procesy.

Takže kdy to dokážou napravit?

Vždyť už teď to není k životu, už teď svět stojí na hraně globální ekologické, ekonomické a vojenskopolitické katastrofy.

A to je právě základem toho, že jsou připraveni smířit se s existencí Ruska, pokud Rusko bude pracovat na záchraně civilizace. Takže dokud v čele Ruska stojí Putin, tak jsou připraveni se s existencí Ruska smířit.
Pokud se však do jeho čela dostane nějaký Medvěděv, Glazjev, nebo další z takových „expertů“, kteří o řízení nic nevědí, a kterým je navíc Rusko jako takové zcela ukradené, kteří jen přemýšlejí o tom, jak by ho USA složili k nohám… Tak to bude poslední hostina.
Ruské zdroje začnou rozkrádat všichni, což povede ke globální válce mezi všemi a civilizace na planetě Zemi jednoduše zahyne.

A globalisté si to uvědomují, a není to nic, oč by stáli. Rusko nesmí padnout dříve, než bude vytvořeno to druhé centrum koncentrace řízení v Íránu, jenže tam to jde velice ztuha, ta situace je tam truchlivá. Pořád se nedokážou postavit na nohy.
Nic se jim nedaří a Rusko zatím vstoupilo na Blízký východ, do Střední Asie.
Ještě jednou opakuji, vždyť se podívejte, jaké zajímavé procesy probíhají v Turecku. Stačí jen Erdoganovi ponechat volnou ruku a on (za nás) všechno udělá tak, jak je třeba. Více to komentovat nebudu, ale ty procesy tam jsou pozoruhodné.


A co si teď má počít Írán?
My jsme vstoupili na území, které mělo být plně pod jeho správou, jenže na to nemá dost sil. Nedokáže vyřešit dokonce ani ty úkoly, kvůli kterým byli nuceni přistoupit na zásah Ruska do záležitostí tohoto regionu.
Takže globalisté mají velké problémy a s ničím si nedokážou poradit, vůbec s ničím.

A proč? ...Protože podle zákona času, podle zákona času, který popisuje vzájemný poměr výměny informací, poměr etalonových frekvencí obměny informací na genetické, tedy biologické úrovni a na té technologické, se jim to řízení vymyká z rukou.


Protože nadále řídit na základě hermetismu (skrývání znalostí) není možné. Je možné řídit pouze na základě otevřenosti, otevřených informací, což je přesně to, co dělá Putin.
Vždyť se podívejte, je to jediný světový lídr, který v takovém formátu komunikuje s novináři a odpovídá na jakoukoliv otázku. Vždyť se podívejte na ostatní politiky:
„Tato otázka nebyla schválena, na tu odpovídat nebudu!“ Napřed jim musíte dát schválit všechny otázky, aby se na ně připravili, a potom teprve mohou odpovídat.

To má být řízení? ...Takto se jim hroutí.

A Putin je bez přípravy schopen odpovědět na jakoukoliv otázku.


Na fóru Teritorium smyslů reálně došlo k situaci, kdy viceprezident Sberbanky…

Víte, co ten tam předvedl?!

Ukázal, že je absolutní, totální debil, který nechápe ani ty věci, které jsou jeho pracovní náplní. Kdyby alespoň něco věděl o fungování finančně kreditního systému, tak by odpověděl na otázku: Proč má Sberbanka úrokové sazby v Rusku vyšší než v Česku?
Dokázal by odpovědět, pokud by vůbec měl nějaké ponětí o finančním kreditním systému.

 

Víte, Putin by na tuto otázku odpověděl a odpověděl by tak, že by Sberbanka nevypadala jako nějaké monstrum. Putin by to odůvodnil a přitom by ani slovíčkem nezalhal. On by ukázal, proč to tak je. A lidi by, někoho více a někoho méně jeho odpověď uspokojila. Já mohu odpovědět stejně, ale neudělám to.
Ale co tam předvedl on?

Že jako viceprezident nic neví o předmětu své profesionální činnosti, že o něm nemá ani ponětí. Vůbec nic o tom neví. Tato otázka ho zcela odrovnala.


A teď si představte, že právě taková „elita“ řídí náš stát všude, ve všech směrech, sedí úplně všude. Nepovažují za nutné znát předmět své profesionální činnosti, vůbec ne. Pro ně je důležité jen nakládat s rozpočtem svěřené organizace, který považují za svůj osobní s tím, že je ho nutné umět převést na své osobní účty více méně zákonnými způsoby.

No kolikrát už jsme o tom v různých situacích mluvili?

Putin je akceschopný, je to globální hráč a oni nejsou ničím, žádné nadnárodní řízení na ně nikdy nevsadí.
Pouze takové řízení, které bude mít v plánu zahynout společně s Ruskem, chcípnout. Nacpat si naposledy panděro díky jeho přírodním zdrojům a chcípnout.


Jenže se v první řadě zbaví právě takových debilů, kteří nerozumí předmětu své činnosti.

Pamatujete, jak u nás probíhala privatizace?

Tisíce pracovníků státního departmentu USA a dalších amerických úřadů přijely do Ruska, rozdělovaly celonárodní majetek a určovaly, kdo bude jakým oligarchou.
Úplně stejně, budou-li úspěšní s tím státním převratem, bude probíhat řízení Ruska v té poslední etapě. Žádné debily k tomu nikdo potřebovat nebude, takže je vykopnou. Jednoduše je vykopnou. A kdo se bude bránit, s těmi si to vyřídí jinak. Sem k nám přijdou opět řídit Američané.

 

Víte, kolik se teď uprazdňuje pracovních pozic kvůli té válce státní elity USA s Trumpem?

A proč? ...Protože ohromné množství těch úředníků, které se dříve podílelo na státním řízení, najednou přichází o práci. A teď by se jim uvolnil takový trh pracovních možností:
Všichni sem, tady nabíráme ve velkém!“
Jim to přece nevadí, jsou zvyklí jezdit po celém světě a řídit. A tak přijedou a toho viceprezidenta Sberbanky zadupou do země, levou zadní, protože k čemu by jim byl? Člověka, který nezná předmět své vlastní profese, nepotřebuje nikdo.
Pouze v podmínkách, kdy bojujete o obsazení nějakého území, potřebujete podobného hlupáka, protože hlupák systém naruší lépe než jakýkoliv vyslaný diverzant.

To proto teď máme takové úředníky, takové „odborníky“ všude, co nic neumí.

Takže k té naší otázce, jak byla?
Ta otázka s ohledem na krizi a
s ohledem na globalisty, že nedokážou uřídit pouze ekologickou krizi a ostatní ano.

 

Globalisté mají problém se státním řízením.
To, co je v Rusku, je i všude jinde. Takže se to může zhroutit všude. A globalistům zbývá jen jedna možnost, a dokonce i státní elitě USA to začíná pomalu docházet:

Buď se dohodneme s Putinem a zachráníme se na planetě Zemi všichni společně, nebo si naposledy naplníme panděro, a potom chcípneme, a dokonce i ten šílený Max bude vypadat jako vrchol civilizace a lidských vztahů.“

 

52:59

Další otázka souvisí s takovým postřehem. Když v televizi vykládají o nacistické symbolice, o všem s tím souvisejícím, když se to vše pokoušejí retušovat, zakrývat a vysvětlují to tím, že u nás v Rusku platí zákon zakazující demonstraci nacistických symbolů.
Co to vůbec znamená? ...S čím to souvisí?

(V.V.P.)
To souvisí s aktivním zapojením všech médií, která jsou pod kontrolou, do propagandy fašismu a nacismu. Přesně s tímto to souvisí. Namítnou mi:
Jak to? Vždyť ten zákon to naopak zakazuje?“ ...Víte, máme tu takové ruské přísloví:
„Není věci bez obrazu.“
...Všichni se velice diví: „Kde se u nás ti nacisté vůbec vzali?
Zdálo by se, že fašisté snící o Hitlerovi a pokřikující Heil Hitler…
Kde se u nás vzali?
...Jsme přece zemí, která nad nacismem zvítězila? ...Fašismus se u nás vždy odsuzoval, bylo to ve všech těch filmech…“

Je to velice jednoduché. Stačilo zakázat veškerou nacistickou literaturu, a to ÚPLNĚ. Takže tu zbyl pouze volný výklad speciálně vyvolených politických agitátorů. Člověk žije ve světě, kde ho ohrožuje velké množství nemocí, proti kterým si však v průběhu života vypracovává imunitu, která se dědí. Ale jsou nemoci, proti kterým může lidstvu pomoci pouze očkování, aby se lidé při střetu s tou nemocí nenakazili a nezemřeli.
A v řízení sociálních supersystémů společnosti probíhá přesně to samé. Jsou informace pomáhající lidstvu ke zdravému životu a rozvoji a jsou informace, které naopak lidstvo vedou do záhuby.

Ty nacistické a fašistické informace způsobují degradaci lidstva.

Vždyť v čem spočívá podstata fašismu?

Podstatou fašismu je, když dav „malých“ lidiček ze svého vlastního ideového přesvědčení aktivně podporuje systém zneužívání moci elitářskou oligarchií. Uvedu příklad.
Někteří, co tak obhajují současný řád na Ukrajině, říkají:
Oligarchové přinášejí lidem prospěch, zajišťují jim práci, vyplácejí mzdy.“ Tímto ti „malí“ lidé podporují systém zneužívání moci oligarchy. A oligarchie na základě toho vydává pravověrnost…
Tedy naopak nepravověrnost za pravověrnost, kultivuje ji ve společnosti a zkresluje tak lidem jejich chápání světa.

A zároveň celým tím systémem, kterému vládne, drží všechny nakrátko a vyřídí každého, kdo by tento její systém řízení ohrožoval, nebo na koho takové podezření třeba i jen padne. Ukrajina je toho názorným příkladem. Tam se fašismus plně projevuje ve své čisté podobě. Takže to máte před očima, ten celkový obrázek.
Když mluvíme o nějakém jevu, je třeba mu přiřadit obraz.
...Chápete? Takže když mluvíme o nacistické symbolice, tak v informačních, analytických pořadech musíte tuto symboliku ukazovat, aby si lidé vytvořili obraz a spojili si s ním jeho negativní vnímání.


Pokud existuje samotné negativní vnímání bez obrazu, tak se nemá čeho chytit. A navíc ten obraz už získává sakrální… Víte, nejsladší ovoce je to zakázané.
A když se s tím obrazem nepojí nic negativního, tak můžete lidi zavést tam, kam se vám zamane.

 

Je to cílevědomá diverze, ten zákaz v této podobě, v jaké tu dnes v Rusku platí.
A ten zákon byl mimochodem pozměněn zcela nedávno, když najednou všichni začali jančit:

Konec, svastiku už nebudeme nikde ukazovat. V žádném případě, už nikdy…“
A ve výsledku, když mluví o negativu, o zabíjení dětí:

Není jasné, kdo to vlastně byl, jacísi fašisté…“
A kde je jejich symbolika? ...Kde je to zafixování negativního vnímání této ideologie?
Aby to člověk uviděl a okamžitě pochopil: ...Tak tohle jsou ti fašisti, to jsou ti vrazi!“ ...Nic takového tu není.

Protože ti, kteří zavedli tento paragraf, se postarali o to, aby fašismus stál mimo kritiku, aby se s ním, nedej Bože, nespojovalo něco negativního. Aby lidé tu symboliku vnímali výlučně pozitivně. A na základě toho je potom možné začít zavádět i ideologii a ničit společnost.
Udělat tedy přesně to, co se teď děje na Ukrajině. Takže se jedná o velice závažnou ideologickou diverzi zaměřenou proti Rusku.
Co měl udělat Sovětský svaz, aby se tu neobjevili nacisté?

Měl lidem umožnit seznámit se třeba s tou... ...Hitlerovou knihou Mein Kampf. Někdo tvrdí, že něco takového se vydávat nesmí, jenže naopak musí.
Abyste zvítězili nad nepřítelem, musíte znát jeho ideologii. Pokud ji neznáte, pokud jste to nečetli, tak nebudete na střet s ní připraveni. Pokud jste nebyli očkováni proti nemoci, tak vás ta nemoc sklátí.

Proto je nutné už ve škole od nejnižších tříd děti seznamovat s celou tou protilidskou podstatou nacismu a fašismu. Je třeba to lidem ukazovat.
Jenže aby se s tím dalo pracovat, je nutné lidem předkládat informace, které budou kvalitnější. Každý zákaz znamená propagandu, neboť zakázané chutná nejlépe, je nejpřitažlivější, nejlákavější. Proto je třeba to zbavit lesku.

Vždyť co je to ten Mein Kampf?

Hitlerovo grafomanství. Tam dokonce ani není pořádně co rozebírat. Dovedete si přestavit, že by na základě Vítězství, které znamenalo tolik obětí… Kdyby v době Velké vlastenecké války byla ta kniha Mein Kampf přístupná všem lidem, a oni by si to po tom, co zakusili na vlastní kůži to, co nám tato válka přinesla, všechno to trápení a strádání, spojili s touto ideologií, tak by u nás nikdy nemohlo vzniknout žádné fašistické hnutí. ...Prostě by nevzniklo.


Ale trockisté se postarali o to, aby to spojení s tím negativním obrazem nevzniklo. A snaží se o to i teď, všude Mein Kampf zakazují, a tak se pomalu mění v jakousi studnici moudrosti, v jakousi ideologii… Když si to opravdu přečtete, tak to není nic jiného než grafomanství založené na mizantropii.
A není nic hrozného na tom umožnit lidem, aby se s tím sami seznámili, aby si díky tomu mohli vypracovat imunitu na tuto ideologii.

A co dělají u nás? ...Zašli ještě dál. Zatímco alespoň v sovětských filmech byla ta nacistická symbolika všude, asociovaná, například ve filmu Michaila Romma – Obyčejný fašismus.

 

Teď už takový film natočit nesmíte: Blázníte? Dokumentární film, kde by byla vidět nacistická symbolika? Ne, všechno to pěkně zaretušujte a ať tam pochodují, zabíjejí lidi, jen si to nespojujte s těmito symboly. Chcete si to snad spojovat s negativem? Ano, vy sice o fašismu a nacismu říkáte pravdu, ale to je přece zakázáno ruskou právní úpravou! S tou nacistickou symbolikou, s fašistickou symbolikou se musí spojovat pouze pozitivní asociace!“


Jen se podívejte, jak je to realizováno ve všech hromadných sdělovacích prostředcích. Všude, všichni se do toho zapojili. Jakákoliv analytická... jak se to... Jakákoliv politická talk show:
Chtěl bych říci…“ Oj, vždyť vy tam máte svastiku, to nesmíte, to nejde!“
Starší pokolení si ještě něco pamatuje, o té svastice, ale to mladší už vyrůstá v blahé nevědomosti. Prý to nejde to, nesmí se to…

Ale v jakém kontextu? ...Chápete, že právě ten kontext tento konkrétní jev sváže tou silnou vazbou s jeho negativním vnímáním?

Takže aby to nešlo… Ten člověk, co psal ten zákon, zná velice dobře psychologii. Proto ten paragraf 20.3 zákoníku Ruské federace o správních deliktech, který se nazývá:
Propaganda nebo veřejná demonstrace nacistických atributů či symboliky, nebo atributů či symboliky extrémistických organizací, nebo jiných atributů či symboliky, jejichž propaganda nebo veřejná demonstrace je zakázaná federálními zákony.


Ten název to přesně vystihuje. Tento paragraf se zabývá výlučně jen propagandou nacismu a fašismu!
Takto byl zlikvidován SSSR a stejně nyní hodlají zlikvidovat Rusko. Ten člověk, který se o tohle postaral, prostě niterně nenávidí Rusko.

A ti lidé, kteří hlasovali a schvalovali tento paragraf, sami nechodili do školy? ...Neumí číst?

Proto i s ohledem na ně vyvstává otazník nad jejich vztahem k Rusku, když byli schopní přijmout tento paragraf v této jeho podobě.

A ve výsledku potom tu část vojenské přehlídky na Rudém náměstí, při které nacistické prapory fašistické Třetí říše házeli k úpatí mauzolea…

To nesmíte ukazovat, vždyť je to propaganda!“ (fašismu?!)

Jaká propaganda? ...Protože když tohle lidem ukážou, tu porážku fašistické ideologie…

Co to děláte, chcete si snad s fašistickou ideologií spojovat takové negativum? To si my nepřejeme, my ji chceme spojovat jen s pozitivem. Proto budeme mluvit o fašistických zločinech na jednom místě a na jiném místě mohou jiní lidé razit fašistickou propagandu, v tom jim bránit nebudeme.“
– Sedmnáct zastavení jara si teď také nesmíme pouštět?!
–Ano, v souladu s tímto paragrafem ho nelze promítat, ten seriál Sedmnáct zastavení jara.

 

Vždyť tam Müller ve svém rozhovoru se Stierlitzem přímo mluví o způsobu budoucí výchovy, a přesně podle toho, co tam říká Müller, ten paragraf sepsali. V sovětské době varovali, jak budou Rusko likvidovat prostřednictvím propagandy nacismu.
Nestačilo jim zakázat Mein Kampf, jdou si teď za svým ještě tvrději.


Ten paragraf 20.3 napsal člověk, který Rusko nenávidí a odhlasovali jej lidé, kteří buď nemají ponětí o řízení, nebo jsou to stejní nepřátelé Ruska, kteří ruské lidi nenávidí a sní o genocidě Ruska. Jak…
Byla tu ta otázka na globální prediktor.

Jedním ze způsobů stabilizace situace na planetě Zemi, tím s nejvyšší prioritou je pro globalisty fašismus, který lidem brání stávat se opravdovými lidmi, který jim ve formování této jejich kvality brání, neboť právě při něm tu je „elita“, které je všechno dovoleno a „malí“ človíčkové, kteří jsou přesvědčeni, že to přesně tak má být.


Ten fašismus existuje na základě ideového přesvědčení těch „malých“ lidiček, že „elita“ má právo zneužívat svou moc.
A ten paragraf ze zákoníku Ruské federace o správních deliktech 20.3 právě napomáhá ve formování takovéto fašistické společnosti, přesně na tom pracuje, brání lidem stát se skutečnými lidmi, on jim ten fašismus přímo vštěpuje, vštěpuje jim nacismus, protože zpřetrhává smysl a obraz, odtrhává věc od jejího obrazu.
Neumožňuje, aby si lidé zformovali negativní vztah jmenovitě k nacismu a fašismu.

 

To je to, čeho se dopustili ti „zákonodárci“.

Co jsou vůbec zač? ...Co mají v hlavě? ...Jakou mají mravnost? ...Jim nikdo ve válce nezahynul? Čím se to tam zabývají? ...Výchovou lidí bez kořenů? ...Plodí Ivany, kteří si nebudou pamatovat svůj původ? ...Vychovávají takové, jako byl Krasnov?

Mám na mysli generála Krasnova a generála Škuro, gruppenführera SS, kteří byli poraženi v občanské válce, ale znovu se vrátili s válkou do Ruska, aby tu zabíjeli, aby v Rusku ustanovili svého německého páníčka. Oni sloužili svému páníčkovi!


To je to, co je úkolem toho paragrafu!
Je to velice závažná otázka. A všichni se vrhli na jeho dodržování, nikdo to nezpochybnil, ani na jedné té politické talk show. Žádný z těch „analytiků“ neřekl:

Lidi, co to proboha provádíte? Vždyť odtrháváte obsah od obrazu. Vždyť potom nedokážete provést očkování lidí proti nacismu. Musíte pracovat úplně jinak!“


Probíhá ideologická válka, studená válka, všude. To tímto způsobem nepřátelé Ruska ničí ruský stát. A potom se lidé diví.
Mimochodem to je k těm drobným krůčkům, jak jsme o tom mluvili v souvislosti s Visegrádskou čtyřkou. To přesně takovými drobnými krůčky se mění kvalita společnosti.


A tohle nebyl žádný drobný krůček a nikdo ho jako takový nevnímá! ...To je velice závažné.
V této věci je nutné bít na poplach:

Co to děláte? Okamžitě ten paragraf přepište! Napište to tak, jak to má vypadat, aby se jednalo skutečně o ZÁKAZ PROPAGANDY!“
Místo toho, aby dělal společnost bezbrannou před propagandou nacismu a fašismu.
– Můžeme pokračovat.

 

1:09:38

Otázka od Denise. Zdravé síly ve společnosti se po nastudování Koncepce a DVTŘ snaží podpořit a posílit informační šíření Koncepce a působí na internetu jako novináři nebo blogeři. Pokud se nový bloger-konceptuál chce zaměřit na mladé, dorůstající pokolení, tak musí řešit problém, nakolik je možné zjednodušovat ideje Koncepce, aby jim děti snadněji porozuměly?
Vladimir Michajlovič Zaznobin říkal, že složitou myšlenku nelze vyjádřit jednoduchým jazykem, proto jsou používána složitá souvětí.
Tak jak by to mělo vypadat?

(V.V.P.)
Je takový vtip o jablku a malém dítěti:
Tati, proč když si ukousneš z jablka, tak hnědne?“
Víš, dochází tam k okysličení a ve výsledku se projevuje železo.“
Tati, co jsi to říkal? S kým to tu mluvíš?“
To znamená, že takovým jazykem s dítětem mluvit nemůžete a vůbec s nikým. Když mluvíte s nějakým člověkem, tak nesmíte vystupovat dogmaticky, reprodukovat, opakovat tyto plné formulace.

Když my píšeme nějakou analytickou zprávu, je velice těžké zformovat myšlenku tak, aby byla jednoznačně srozumitelná. Ve výsledku se objevují souvětí div ne přes půl stránky dlouhá. Někdy se to prostě jinak nedaří.
Ale to se děje, když popisujete problém celkově. Jenže když nějaký člověk mluví s druhým, tak nikdy neprobírá problém celkově, a to tím spíše, mluví-li s dítětem. Probírá jen určitou dílčí část daného problému.

A zde je dobré využít praxi Josifa Vissarionoviče Stalina. Víte, Josif Vissarionovič Stalin pracoval se státní ideologií, kterou byl marxismus. Jenže tímto marxismem nešlo spolehlivě popsat životní reálie. A tak Josif Vissarionovič každou myšlenku probíral z pěti až sedmi stran. Z jedné strany se k ní přiblížil, potom z druhé, ze třetího úhlu pohledu, a přestože by se zdálo, že mluví v marxistických frázích, tak se odvolával na životní reálie.
A na konci se člověka zeptal: „Pochopil jste mne?“ A potom si prověřil, zda ho pochopil či ne.

 

Jak v běžném životě mluvíte s dítětem?
Když se mu pokoušíte vysvětlit nějaký složitý jev, tak se o to snažíte z jedné strany, ze druhé strany, a potom z té třetí a na té úrovni, které dítě rozumí a zároveň mu tuto úroveň chápání zvyšujete.
Proč byste měli s Koncepcí postupovat jinak?
...A snažit se mluvit v plných souvětích na půl stránky dlouhých? ...Tak to nedělejte.

Vy sami jste si to osvojili? ...Pochopili jste předmět, o kterém se mluví?

Tak to přímo v průběhu své činnosti začněte přístupnou formou vysvětlovat. Přece to nepodáváte jako nějakou přednášku studentům, kteří si to zapisují, mají se to naučit a umět aplikovat. Vy se pokoušíte člověku vyložit řídicí podstatu daného problému a mluvíte o nějaké konkrétní jednotlivosti.

A tu jednotlivost přece můžete popsat z různých stran, pomocí obrazů, které jsou vašemu spolubesedníkovi srozumitelné, nebo třeba i dítěti. To není zjednodušování. To jen napomáháte dítěti k ujasnění si té reality, jen se to děje v obrazech, které jsou mu srozumitelné.
Také tak pomalu můžete zavádět novou terminologii. A když jí zavedete, tak máte symbol, obraz a jeho obsah, tím se to uzavírá a je to hotové.


Není věci bez obrazu. Když poskytnete obraz a naplníte ho, tak zavedete příslušný termín. A takto si vaše dítě bude postupně všechno osvojovat.
Jakýkoliv člověk si to tímto způsobem osvojí, dospělí si to osvojují úplně stejně. Přece zdaleka ne všichni lidé znají terminologii Koncepce sociální bezpečnosti. Nu a co? Musíte to brát s klidem a pomáhat jim, v klidu jim vše vysvětlovat. Popisovat jim vše pomocí srozumitelných obrazů, a až když se člověk obrátí sám k originálnímu zdroji, tak tam už musí zapracovat sám na sobě, to se nedá nic dělat, a naučit se to.

A ten člověk se k tomu originálnímu zdroji tak jako tak obrátí, protože vy pomocí zjednodušení nedokážete předat celý souhrn těch znalostí o procesu, o předmětu. Takže lidem nezbyde, než se podívat do originálního zdroje a přečíst si tu teorii. Ale už budou připraveni a budou chápat, co a jak. Nu, je to těžká práce.
To musíte totiž tomu dítěti, stejně jako každému jinému člověku, který nezná Koncepci sociální bezpečnosti, umět danou myšlenku předat, pěti až sedmi způsoby umět podat jedno a to samé, aby tomu dítě porozumělo, aby tomu i dospělý člověk porozuměl.


A s tím zjednodušováním? ...Nu to je skutečně těžké.
Jak byste chtěli zjednodušit třeba fyziku nebo matematiku?

Ale ty úrovně výkladu se přece mohou lišit. Dítě také napřed učíte jedna plus jedna, a potom dva děleno dvěma. Vše to přece jde vzestupně. Stejné je to s výkladem Koncepce sociální bezpečnosti. Napřed nějaké primitivní způsoby, potom přidáváte víc a víc. Stejně jako s tou matematikou nebo fyzikou, či chemií, od jednoduchého ke složitějšímu, mám na mysli vícesložkovému.
Stejně jako dítěti vysvětlujete matematiku, mu musíte vysvětlovat i Koncepci sociální bezpečnosti. Ale i matematiku se dítě učí samo, samo pracuje s učebnicí. Nakonec musí pracovat s učebnicí, protože jinak si tu matematiku neosvojí.

Žádný učitel, žádný vychovatel nedokáže předat ucelenost znalostí, jestliže dítě nebude pracovat i s učebnicí, s originálním zdrojem znalostí.
S Koncepcí je to úplně stejné.

– To byla poslední otázka.

Nutnost osvojit si znalosti o řízení, o tom, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, jak je řízena společnost, se projevuje doslova v každém sociálně významném jevu, v každé události. Ať už jde o nějaké ty liberalistické protesty, nebo když podobné akce pořádají „patriasti“. Nebo když jde o nějaké iniciativy typu:
Chacha, ten Trump je ale k smíchu! Chichi, ten Trump je ale pěkný šašek!“ Ve skutečnosti se za tím smíchem ukrývá řídicí podstata toho jevu, a pokud nezareagujeme správně a v předstihu, tak například teď umožníme té Arktické radě, aby si vypracovala společný postoj ve vztahu k Rusku.


Abyste tohle všechno pochopili, abyste ubránili zájmy své i své rodiny, abyste svým jednáním v masové statistice chování napomáhali jedněm procesům a nepřipouštěli vznik masové statistiky chování napomáhající realizaci jiných procesů, musíte vědět, jak se řídí společnost, jak se řídí složité sociální supersystémy a v tom vám může pomoci pouze sebevzdělávání. Bez práce nejsou koláče. A ty učebnice k dispozici máte.
Jsou to práce vnitřního prediktoru SSSR, napsané, tedy přesněji, zveřejněné do června roku 2018.

Studujte je, stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí.
Do příštích setkání.