Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 19.02.2018

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 19.02.2018

23.2.2018

 

youtube.com/watch?v=VAHzDfrNx_U
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 19.02.2018.srt (79599)
 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den 19.02.2018.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

00:23

A dnešní pořad zahájíme otázkou od Denise Grečkina. Valeriji Viktoroviči holandský ministr zahraničí Halbe Zijlstra odstoupil v souvislosti se svou lží o tom, že byl v roce 2006 v Rusku na Putinově chatě, kde prý slyšel o jeho agresivních záměrech začlenit Ukrajinu, pobaltské státy, Bělorusko a Kazachstán do takzvaného velkého Ruska. Zdá se mi, že tato událost je pro Rusko výhodná. Je to tak? A jestliže ano, tak kdo ji inicioval? Je to dárek od GP, nebo naše ministerstvo zahraničí v čele s Lavrovem nabylo vrchu nad evropskou státní elitou?

 

Globální prediktor Rusku žádné dárky nedává, od těch vůbec nikdy nečekejte žádné dárky a nedoufejte, že Rusku nezabodnou nůž do zad, kdykoliv se jim k tomu naskytne příležitost. Tak to není.

Znovu opakuji, že naše partnerství s globálním prediktorem je čistě situační, jde o situační spojenectví. Můžu uvést příklad na animovaném filmu Jen počkej, kde byli jednou v lodním podpalubí zajíc a vlk nuceni se zachraňovat, a přesněji zachraňovat celou loď, protože kdyby tu loď nezachránili, tak by to znamenalo konec jak pro vlka, tak i pro zajíce.

 

Stejné je to s globálním prediktorem, který spolupracuje s Ruskem pouze z jednoho jednoduchého důvodu, že je nutné zachránit situaci ve světě. Je zapotřebí, aby svět byl řiditelný a tak někde, ovšem výlučně ve svém zájmu, před něčím zavírají oči, někde něco udělají pro Rusko, ale jen z donucení. Když však mohou Rusko poškodit, aniž by tím utrpěly jejich vlastní zájmy, tak to vždy udělají. Proto se nesmíte s ohledem na globální prediktor nechat mýlit.

 

A co se týká toho nabytí vrchu. Tak v podstatě daná událost svědčí právě o tom. Vždyť co se vlastně zhruba stalo? Byla zrušena předem plánovaná návštěva. Když se návštěva plánuje předem, tak se předem sestavuje i program jednání.

A teď si představte tu situaci, kdy je postavení globalistů nahnuté natolik, že je pro ně lepší obětovat svou kádrovou figuru, jen aby mohla být odvolána návštěva a nemohlo se jednat o tématech, ve kterých teď globalisté nejsou schopni Rusku vnutit svou vlastní vůli, své vlastní řešení, jak by mělo Rusko jednat. Musí být navrženo nějaké řešení a oni žádné nemají. Nemají mechanismus, kterým by zatlačili na Rusko.

 

A tak pro ně bylo lepší to odložit. A jak to měli odložit? Tak ten člověk okamžitě prohlásil: Já jsem v roce 2006 řekl, že jsem tam byl, ale nebyl jsem tam. Já jsem lhal!“ Okamžitě se rozpoutal skandál, tak odstoupil z funkce a problém s návštěvou byl vyřešen. To znamená, že všechny otázky, které měly být podle programu projednávány, tím byly odsunuty. Takže ty otázky zůstaly nerozhodnuté. Globalisté potřebovali, aby ty otázky, které bylo v plánu projednávat, nebyly zatím řešeny žádným způsobem, neboť doufají, že ve výsledku voleb a díky využití dalších způsobů řízení z nadnárodní úrovně, budou tyto otázky následně vyřešeny tak, jak potřebují oni a také v potřebné kvalitě.

 

04:36

Další otázka je od Viktora. Ve svých pořadech jste mluvil o tom, že v Sýrii na straně ISIL bojuje americký specnaz, který provádí výcvik teroristů a také je zásobuje.

Proč Rusko dosud nepoukázalo ani na jednoho zabitého amerického vojáka jako na důkaz? A má vůbec Rusko takové důkazy? A jestliže je má, proč je nepředloží v OSN, aby USA byly odsouzeny za vedení války a podporu teroristů na základě předložených důkazů? A co brání Rusku také použít žoldáky, například Kadyrovovu armádu proti ISIL?

 

A co brání… Teď jsme mluvili o Holandsku. Co brání Rusku dokázat, že letadlo (na Ukrajině) bylo sestřeleno protiletadlovou raketou a leteckým útokem ze vzduchu? To znamená, že šlo dokonce o dvojitý útok.

- Máte na mysli boeing.

- Ano, boeing, ten malajsijský.

Vždyť všechno bylo předloženo. A kdo o tom rozhoduje? Koho to zajímá? Kdo to jakým způsobem řeší? Vždyť abyste něco podobným způsobem vyřešili v mezinárodním společenství, musíte mít na paměti následující:

Máš na to právo?“ „Mám.“ A dokážeš ho uplatnit?“ To už je otázka.“

 

A co je nejzajímavější? Když někdo začne mluvit o jakémsi mezinárodním právu a navrhuje jít k nějakému soudu, tak tím postupuje určitou část jurisdikce svého státu do jurisdikce anonymního řízení z nadnárodní úrovně. Může se jednat o řízení nějakého konkrétního státu a může se také jednat o řízení ze strany globálního prediktoru. To je třeba si uvědomovat.

 

A co se týká konkrétních nástrojů řízení jako OSN a dalších, tak velmi dobře víme, že první housle tam hrají USA a v mnohém jsou schopny donutit ostatní hlasovat tak, jak samy potřebují bez jakéhokoliv ohledu na uváděné důvody.

Vždyť kolik tam toho řekl náš stálý zástupce při OSN Vitalij Čurkin, a dnes to dělá Něbenzja. A nic se nedělo. Vyslechli si ho a steklo to po nich jako voda. A proč? Protože veškeré řízení je nastaveno tak, že USA jsou světovým šéfem, světovým četníkem. Takže domnívat se, že můžete jít k nějakému spravedlivému soudu, kde někdo bude něco rozhodovat na základě skutečných údajů, je z vaší strany, jemně řečeno, dětinské.

 

Cožpak má dnes ještě někdo pochyby o způsobu práce soudu o Jugoslávii? Kde byli Srbové odsuzováni pouze za to, že jsou Srbové? Kde je vraždili přímo ve vězení a lidi, kteří se skutečně dopustili zločinů, kteří lidi mučivým způsobem vraždili, masově je zabíjeli…

Jenže zabíjeli „jen“ Srby, tak ti byli zprošťováni obvinění všemi možnými způsoby. A když už někoho potrestali, tak se jednalo jen o pěšáky v té hře, nikdy to nebyl nikdo důležitý. Vždyť je to do očí bijící! Že kromě toho, že existuje určité prohlášení o úmyslech, musí také být zajištěny možnosti jeho dosažení.

 

A zajistit tyto možnosti, aby bylo možné USA obvinit, zatím není možné. Tyto možnosti Rusko nemá z jednoho jednoduchého důvodu. Kdybychom se začlenili do toho scénáře, který je nám nabízen, abychom se stali světovým šéfem místo USA a těch vymezených patnáct let nechali umírat naše kluky v různých konfliktech v zájmu globálních klanově-korporativních struktur, tak ano, potom by nám bylo umožněno USA roznést na kopytech.

 

Ale dokud s tím nesouhlasíme, dokud říkáme: Ne, naše Rusko tu existuje pro národy, které ho obývají a ne kvůli tomu, aby bylo surovinovým přívěškem pro světové klanově-korporativní struktury“, nám nikdo v ničem pomáhat nebude.

A s ohledem na to „pomáhat“ ještě jednou zopakuji. Kdybychom přijali roli světového šéfa, světového četníka, tak by to vyřešilo jejich problém s naším národem, s naším obyvatelstvem. Museli bychom nechat likvidovat své obyvatelstvo v zájmu globálního prediktoru buď v lokálních konfliktech, kde by umírali naši kluci, nebo ve zdraví škodlivých provozech tady u nás, abychom globalistům zajistili jejich pohodlnou existenci. To ale není nic pro nás. Putin neustále uplatňuje politiku, že my máme svůj stát, který tu existuje, aby sloužil národům zde žijícím, ne aby je poškozoval. Proto samozřejmě musíme jednat krok za krokem.

 

O skutečnosti, že ISIL je nepravidelnou armádou USA, jsem mluvil okamžitě, jakmile se ISIL objevil. A na základě čeho jsem to usoudil? Na základě chápání obecných procesů řízení a na základě těch informací, které jsem získal z otevřených zdrojů. No a teď už nejsem sám, kdo to říká. Tenkrát stále znělo: „Dejte mi důkazy, kde je jaké potvrzení?!“ Namítal jsem: „Cožpak se nedíváme na stejná média, nečteme stejné noviny? Díváme se na jedno a to samé a mé závěry jsou takové, jaké jsou a absolutní většina politologů to zarytě vidět odmítala.

 

A o čem se teď mluví? Jen si to vezměte, USA prohlásily, že přesunují svůj kontingent z Iráku, kde zvítězily nad ISIL, do Afghánistánu, kde je nutná posila. A skutečně, v Afghánistánu se tak aktivizoval ISIL, že by tam opravdu Američané měli nějak zasáhnout.

No a Írán zcela přímo prohlašuje, že USA přesunují ISIL do Afghánistánu, z Iráku do Afghánistánu. A dále samy USA přiznávají, že v Afghánistánu neustále přistávají vrtulníky a letadla „neznámého původu“! Pojďte je tedy sestřelovat.“ „Ne, to je naše nebe a nikdo tam bez našeho dovolení nelétá.“ Ale vždyť říkáte, že nevíte, čí to jsou vrtulníky a letadla?“ „Ne, nevíme.“ Ale vždyť tam přivážejí bojovníky a zbraně?!“ Ano, přivážejí. Ale my jsme to nebe uzavřeli…“

 

O čem to vypovídá? Že sami Američané nepřiznávají, neříkají: Ano, my svou vojenskou leteckou přepravou dopravujeme bojovníky ISIL z Iráku do Afghánistánu a zajišťujeme je vojensko-technickým vybavením. Vojensky a technicky je podporujeme.“

 

Dále. Dnes při zahájení blízkovýchodního zasedání fóra Valdaj Sergej Viktorovič Lavrov řekl přímo, když se ho zeptali: Co ještě může Rusko udělat pro nastolení pořádku v Sýrii?“ On to řekl přímo:

Nejdůležitější je, aby USA nedělaly nic. Vždyť to na jejich základně jsou bojovníci ISIL, to z jejich základny dělají výpady!“ Jak by to ještě měl říci jasněji? Je vytvářeno informační pole. V médiích neustále znějí informace o tom, že ISIL je nepravidelnou armádou USA, že mezi ISIL je jak soukromá vojenská společnost USA, tak i specnaz USA, armády USA. To všechno tam zaznívá. Neustále jsou tyto informace uvolňovány. Proudí neustále jedna za druhou.

 

Už to došlo tak daleko, že na fórech tyto informace uvádí přímo náš ministr zahraničí. Jak můžeme bojovat s ISIL a říci, co ještě můžeme udělat!? To máme vybombardovat přímo americkou základnu? Aby ISIL s konečnou platností zmizel ze syrského území? Vždyť to je Lavrovova odpověď v překladu do normálního jazyka na té Valdajské konferenci. To znamená, že jsou neustále uvolňovány informace. Mění se politický postoj všech států, které se nacházejí pod diktátem USA.

 

A až to přeladění proběhne, tak budou USA obviněny ze všeho! A zatím, promiňte mi to, je na to ještě příliš brzy, abychom vykládali všechna esa. Zatím musíme postupně formovat informační pole, aby… A když jsem, sotva se ISIL objevil, říkal, že se jedná o nepravidelnou armádu USA, tak reakce byly následující: „To je šílené. Co to říká? Vždyť oni proti ISIL bojují!“ A teď je ta skutečnost, že ISIL je nepravidelnou armádou USA pro všechny polithňupy najednou zcela přijatelným názorem a pro některé je to dokonce zcela očividné. Ale je třeba jít dál.

 

14:21

- Mimochodem, vyjasnilo se něco víc o těch událostech u Dajr az-Zaur?

- Ó, ano.

Jedním z takových nejzajímavějších případů, o kterých jsme mluvili, byly ty události u Dajr az-Zaur, kde podle informací našich „pravdomluvných“ hurá-patriotických blogerů zahynuly „biliony“ bojovníků Vagnerovy soukromé armády. Přičemž na taková čísla se nezmohli dokonce ani Američané. No a nezávislí vyšetřovatelé vycházejí z toho, že tam zahynulo 4-5 ruských občanů. Ovšem ta situace je velice zajímavá. Takže když jsme mluvili o síle, tak si musíme uvědomovat, že…

 

A také o řízení, které uplatňují mezinárodní, nadnárodní klanově-korporativní struktury, tak jsme se dotkli problému klanové-korporativnosti a jejího vlivu na politiku států, jak tento svůj vliv na politiku států uplatňuje. A v daném případě je to, co se stalo u Dajr az-Zaur velice, opravdu velice důležité. Teď jsme mluvili o tom, proč nepředložíme důkazy, že USA jsou tou silou, která prostřednictvím ISIL, kdy stát USA jako ISIL bojuje na území Sýrie i celého světa.

 

Když se někde ISIL dopustí teroristického útoku, je třeba vědět, že to byly tajné služby USA. Zde je zbytečné hledat nějaké složitosti, je to zcela konkrétně právě tak. Ale my si musíme uvědomovat i všechny procesy, které s tím souvisí. Jedním z těch důležitých procesů spojených s možností obvinit USA, že to oni jsou bojovníky ISIL, je brát do úvahy plán globálního prediktoru s ohledem na region Blízkého Východu a střední Asie. Co a jak tam má v plánu a to i s ohledem na evropský islámský chalífát na území Evropy, jak vyplývá ze samotného jeho názvu.

 

Takže v souladu s těmito jeho plány se centrem koncentrace řízení měl stát Írán a my tuto věc musíme brát na zřetel. Jestliže tedy budeme vycházet z toho, že to právě Írán má být tou hlavní osobou, která má sklidit výhody z porážky ISIL, tak povedeme jednu státní politiku, jestliže z toho vycházet nebudeme, tak ta politika bude vypadat jinak.

Takže k těm událostem u Dajr az-Zaur, co se tam stalo a k těm našim občanům, kteří tam zahynuli. Opakuji tedy, že hlavní výhody z porážky ISIL má sklidit Írán.

 

Proběhla Mnichovská konference a v tomto ohledu je třeba si uvědomit jednu věc. Když tam vystupoval prezident „nezávislé“ Ukrajiny, byl sál liduprázdný. Prezident státu! Jeho hlavní představitel! Jedná se o klíčový bod Evropy, a zda vzplane nebo ne přece musí dělat starosti úplně všem. Na jeho vystoupení nepřišel nikdo! On tam rozmachoval hadříkem, zase si donesl rekvizity. A nepřišel tam nikdo.

 

A když vystupoval ruský ministr zahraničí, jen ministr! Který politiku realizuje, neurčuje ji jako prezident státu, pouze ji ohlašuje a s tou či onou mírou efektivity uplatňuje opatření při realizaci této vnější státní politiky. Tak ten měl nabitý sál. Rusko znamená stabilitu, a co bude dělat Rusko, jaký má názor na ty či ony otázky, je zajímavé se dozvědět dokonce i jen od ministra. A Ukrajina, která je v Evropě bolavým místem, kde se může rozhořet válka, která se může a nemusí rozšířit i do Evropy... Tak tam nepřišel nikdo. Proč?

 

Protože všem je z hlediska možné změny situace jasné, že ukrajinský prezident je totální nula, že veškerá ukrajinská politika vůbec není určována v Kyjevě, a už vůbec žádnou takovou loutkou, jakou je Porošenko. A tak nikoho nezajímá, protože si zajdou za jeho páníčky ve Washingtonu.

Takže z tohoto pohledu a vědomím, jak vypadalo Porošenkovo vystoupení, se podíváme, jak na mnichovské tribuně vystupoval izraelský premiér Netanjahu. A on tam stejně jako Porošenko, který si sebou vždy veze nebytné rekvizity v podobě „ruských“ pasů, kusu autobusu, teď zase hadříku v podobě vlajky EU, tak teď tam přijel Netanjahu a přinesl si kus íránského dronu.

 

Okamžitě tak předvedl úroveň, tu úroveň, že i on sám klesl na Porošenkovu úroveň. Je z něj také šašek. To znamená, že nemluví k věci, ale něčím mává, něčím třese apod. A hlavně, jaké udělal prohlášení? Bylo sestřeleno izraelské letadlo. Problém, který teď má Izrael je ohromný. Jak by se za těchto podmínek měl chovat? Měl by manévrovat! Udělá špatný krůček a Izrael jako stát bude převálcován, přijde o všechny své historické výhledy a v blízké době přestane existovat. A právě na to je zaměřena veškerá politika, která byla přizpůsobena tomu, aby z Íránu bylo vytvořeno centrum koncentrace řízení.

 

Vzpomínáte na všechny ty teheránské protižidovské konference, které organizoval Ahmadínežád o židovském fašismu? Takže v plánech na vytvoření nového řádu na Blízkém východu a ve střední Asii se nepočítá s Izraelem jako státem. Takže by bylo zapotřebí začít se domlouvat. A co dělá Netanjahu? Začíná obrazně řečeno tahat lva za vousy. Začíná dopalovat Írán. Koleduje si o problémy. Proč to dělá? Vždyť ty problémy, které takto Izrael čekají, budou nemalé.

 

Ať už je to, jak chce, tak jestli nastoupí SS, mám na mysli Íránské revoluční gardy, tak bude Izraeli velice horko. Jenže ta věc se má tak, že Netanjahuovi nezbývá nic jiného, než se chovat takto. Je to tak, že krátce před tou mnichovskou konferencí bylo ohlášeno, že proti němu bylo zahájeno trestní řízení, a že o jeho dalším osudu bude rozhodovat prokuratura.

Když jsem v minulém pořadu mluvil o tom, že Izrael teď neví, jak se má chovat, tak jsem mluvil o tom, že hlavním poškozeným v tom konfliktu u Dajr az-Zaur byl Írán. Do jaké míry a jak přesně nevíme. Ale ta skutečnost, že se u Dajr az-Zaur střetl Írán s USA je očividná.

 

A co v souvislosti s tím dělá Netanjahu, když dráždí Írán? Odvádí pozornost Íránu od USA, aby se Írán místo na USA na šesté prioritě zaměřil na Izrael. Odvádí pozornost na sebe, poutá ji na sebe, protože mu to páníček poručil. Ten samý páníček, který se postaral, aby proti němu bylo zahájeno trestní řízení. Buď mne poslechneš, nebo uvidíš.“ A on samozřejmě upřednostnil svůj vlastní zadek před blahem svého státu.

Přesně jako Petřík Porošenků: Mně je také stát vřele ukradený, raději budu plnit roli loutky. Snad se tím nějak zachráním.“ Nezachráníš.

 

Vrátíme se tedy k Dajr az-Zaur a k tomu, co se tam stalo.

Na úrovni ministerstva zahraničí jsme přiznali, že tam zahynuli naši občané. A jak se tam ocitli? Tvrdí nám, že byli členy soukromé vojenské společnosti! Možná že ano. Ale jakým způsobem jsou tito členové soukromé vojenské společnosti spojeni se státem, jaká je tu provázanost? My víme, že ten skandál okolo té soukromé vojenské společnosti se pokoušejí využít k tomu, aby Putin nevyhrál volby. A teď kde se tam vzali naši lidé, naši občané.

 

Není žádným tajemstvím, že existují klanově-korporativní struktury, které si činí nárok na to či ono řízení ve světě. No, ve světě, ale i v naší zemi. Činí si nárok na určitou roli v naší zemi a tím pádem také na účast v procesech ve světě. A tak tu máme následující věc.

 

Írán, který se podle plánu globálního prediktoru měl stát centrem koncentrace řízení v tomto regionu, se najednou ukázal být neakceschopným. A Rusko odmítlo hrát podle íránských pravidel. To znamená, že by Rusko, jak bylo navrhováno Íránem, přišlo, všechno v Sýrii vybojovalo, a potom by se zase stáhlo a řeklo Íránu: Vy si tady teď skliďte plody našeho úsilí. My jsme jen přišli, zabojovali si a teď odcházíme.“

Tak by vše šlo podle plánu, jenže Rusko takovou roli odmítlo. Proto nám také Írán jednou nabízel přechodné letiště, a potom zase ne. Takže Írán má své zájmy a myslí si, že ho s ohledem na tyto jeho zájmy Rusko zradilo.

 

Vždyť jak je to možné? Šéf řekl, že to bude tak a tak. Já měl být v regionu tím hlavním, vy jste mi to měli vybojovat a já měl slíznout smetanu. A vy jste přišli, vše vybojovali a teď říkáte, že jste si své postavení tady zasloužili? Na jakém základě?“

A tak Írán vyhledává ty politické síly, které by pomohly prosadit tento jeho náhled, že šéfa je třeba poslouchat, mezi různými našimi „patriotickými“ silami, které si činí nárok na řízení v Rusku.

 

A dělá to kvůli dosažení dvou cílů. Prvním cílem je zformování svého řízení v Rusku, a druhým cílem je získat od těchto patriotických“ sil pomoc v podobě odborníků, kteří by mu pomohli naučit správně bojovat jeho lidi a částečně by sami tyto otázky řešili. A proto různé klanově-korporativní skupiny formují vlastní vojenská zastoupení, aby se tak tohoto procesu účastnily. Na tom, co dělá Írán s těmito klanově-korporativními skupinami, není nic nového.

 

Jen si vzpomeňte třeba na účast Žirinovského na modlitbách společně se Saddámem Husajnem, když se prostřednictvím Žirinovského Saddám pokoušel působit na určité politické struktury uvnitř našeho státu. Proto Írán hledá lidi mezi klanově-korporativními skupinami, které jsou připraveny s ním spolupracovat, a které vycházejí z následujících pohnutek:

Já teď budu spolupracovat s Íránem, získám díky tomu ekonomické výhody, přisaju se někde k nějaké té ropě. Díky spolupráci s Íránem z toho budu mít i politický prospěch v podobě vazby na silného obchodního a politického partnera Ruska a vyřeším díky tomu své klanově-korporativní úkoly uvnitř státu a více se prosadím.“

 

Takových chytráků tu máme mnoho, takových klanově-korporativních skupin. Tyto skupiny mezi sebou soupeří. A jedna taková skupina... Opakuji, že vycházím z informací z otevřených mediálních zdrojů. Přímo o tom nikdo nic nepíše. Jedná se o analýzu z pozic obecného chodu věcí přes Dostatečně všeobecnou teorii řízení.

Takže jedna z korporací klanově-korporativních skupin najednou dostala nápad, jak by mohla sama sebe posílit. Jak by vyřešila otázku legalizace soukromých vojenských společností v Rusku, a získala tak větší vliv v politické složce Ruska, a přitom navázala vztahy s Íránem, a dokonce je naladila i s USA.

 

Írán teď řeší problém, jak zbránit formování státního útvaru, o který se snaží USA v oblasti Dajr az-Zaur. Írán prohlašuje, že to nedovolí. A kdyby ta klanová skupina práskla nějakou operaci Spojeným státům, že bude uskutečňována a to dokonce i za předpokladu, že tak zahynou jejich vlastní bojovníci, znamenalo by to získání politických bodů. Jak přemýšlí:

USA odtamtud budou tak jako tak vytlačeny, Írán tak jako tak zvítězí. A jestliže se toho zúčastníme a zahynou přitom naši bojovníci, bude to pro nás znamenat přízeň ze strany Íránu. Když takto prokážeme službičku USA, tak teď v průběhu předvolební kampaně uvnitř Ruska USA zohlední postoj naší klanově-korporativní skupiny.“ Mám na mysli státní elitu USA, která to zohlední.

 

A potom v režimu sankcí a vzájemných vztahů, při prosazování politických kandidátů nám přinejmenším nebudou bránit v některých procesech a v něčem mohou dokonce i pomoci. A v tom humbuku okolo toho si zlegalizujeme vojenské soukromé společnosti, jako vlastní soukromé armády při třenicích se státem.“ A ve výsledku tu máme smrt našich občanů u Dajr az-Zaur.

 

Opakuji, že se jedná o analýzu toho, co se děje z pozic obecného chodu věcí. A odkud tato analýza, tedy takové to jejich přesvědčení o tom, že stejně zvítězí. Mám na mysli Írán v tomto regionu.

Dnes došlo k velice zajímavé události na Valdajském fóru. Už jsem o tom dnes mluvil. Vystupoval tam íránský ministr zahraničí… A trend celého jeho vystoupení byl ten, že aby se efektivně vyřešily problémy tohoto regionu, musí se všichni připojit k Íránu. Je nutné dělat to, co řekne Írán, protože ten vždy zastává ten správný postoj. Takto se normálně chová jakýkoliv ministr zahraničí, který prosazuje zájmy svého státu, a on tedy takto vystupoval na Valdajském fóru.

 

Byla tam položena otázka směřovaná na íránského ministra zahraničí a na Lavrova. Íránský ministr zahraničí vyložil přesně takovýto svůj postoj, že existuje jen jediná pozice, ta íránská, která je ta absolutně správná. A co se dělo dál?

Když byl na řadě s odpovědí Lavrov, tak se moderátor této diskuse pokusil nenechat Lavrova promluvit. Co to mělo znamenat? A to je přesně ta politická hra jak začlenit Rusko do celkových globálních plánů, aby ty klanově-korporativní skupinky dosáhly svého. A to je jen jeden z takových projevů.

 

Moderátor té diskuse jednoduše zapomněl na to, že Rusko může mít svůj vlastní pohled na dané dění, vlastní zájmy v tom regionu a na způsoby jejich dosahování.

A Lavrov dost „politicky nekorektně“ řekl: „Stop! Já jsem ještě neodpověděl! Napřed vyložím postoj Ruska v té věci, a potom budeme pokračovat!“

A také ho vyložil a řekl, že Rusko má na tyto věci svůj vlastní pohled. Proč to říkám? Představte si tu situaci, kdy různé klanově-korporativní skupiny formují svá vlastní vojenská zastoupení na území Sýrie v součinnosti s Íránem, kdy za Írán řeší nějaké vojenské problémy, pomáhají mu zacvičit jeho lidi. Ano, oni tam bojují i za ruské zájmy, ale v první řadě tam bojují v zájmu těch klanově-korporativních skupin, které je tam vyslaly.

 

A vyslaly je tam kvůli tomu, aby na základě kšeftu, prospěchu, který tam získají, a tím pádem na základě posílení svých vlastních pozic, dokázaly řešit problémy i tady u nás, aby prostřednictvím vytváření soukromé armády čelily státu. Aby se jako klanově-korporativní skupina mohli vymezovat vůči státu jiným způsobem, než jak teď předpokládají státní zájmy. Proto jsou také ty dohody s Íránem i s USA bez ohledu na ruské zájmy v podstatě logické.

 

A odsud už je zcela jasné kdo a přes jaké struktury se postaral o ten informační výpad, co chtějí, jak mají v úmyslu zatlačit a čeho tím dosáhnout. Ta hra je průzračná. Až na to, že tam kvůli této průzračné hře skuteční ruští vlastenci umírají, přičemž se jedná jen o klanovou hru, o korporativně-klanovou hru. Nejednalo se tedy o žádnou zradu ze strany státu.

Šlo o čistě klanově-korporativní zradu, aby někdo získal prospěch z dohody jak s Íránem, tak i s USA. A že lidé zemřou? Cožpak to těm takzvaným „rossionským elitářům“ dělá starosti?

 

35:55

K další otázce. Napřed se na Ria Novosti objevil následující titulek: Otázka změny adresy velvyslanectví USA v Moskvě bude projednána v únoru. A potom již TASS informoval následovně: Státní department nemá nic proti přejmenování ulic, na kterých se nacházejí velvyslanectví USA v Turecku a Ruské federaci.

 

A proč by měl státní department být proti takovému postoji Ruska? Vždyť daná (ruská) zákonodárná iniciativa předpokládá, že Rusko nemá a nemůže mít svoji vnitřní ani vnější politiku, která by nebyla určována zvnějšku. Vždyť co je to za pořádek, snad si nechce Rusko samo určovat, jakou svou ulici nazve třeba Arbat, nebo zda přejmenuje nějakou další. To není důležité.

 

Teď tu je určitá politická konjunktura a vy s ohledem na ni pěkně budete přejmenovávat své ulice. Dělat si problémy, ničit svou historii. To je přece překrásné. To může navrhnout lokajíček, aby si udělal oko u svého páníčka a ještě si přitom zahrál na ruského „patriota“. Proč by proti tomu měl státní department protestovat? On ještě tomu věrně sloužícímu psíčkovi, co vrtí ocáskem, hodí cukříček.

 

Je třeba chápat, že Rusko má vlastní hodnoty, že má své dějiny, že názvy ulic jsou výlučně ruskými dějinami. Nejedná se o hloupé reakce na nějakého pána žijícího za velkou louží, na toho se při pojmenovávání svých ulic můžeme… My máme své dějiny! Mnoho tisíciletí trvající dějiny Ruska. A na základě těchto svých tisíciletí trvajících dějin určujeme, jak se bude ta či ona ulice nazývat.

 

Není to o tom, že za velkou louží někdo kýchne a my s radostí nadskočíme a hned to tady přejmenujeme a sami sobě vytvoříme problémy. To je přímo jakási opičí politika.

- Tady tvrdí, že to má být odpověď na přejmenování náměstí na nám. Borise Němcova.

- To nám může být ukradené.

Když vás kousne vzteklý pes, tak ho v odpověď také pokoušete? Je třeba si uvědomovat, že Rusko má svou sebeúctu, má svou politiku, máme tady svůj stát. A jestliže se budeme chovat podle toho, tak od nás nikdy nikdo nebude požadovat, aby naši sportovci jeli soutěžit za jinou než ruskou vlajku.

 

A jestliže budeme takto přejmenovávat své ulice, tak potom nečekejte, že si nás ve světě budou vážit. Protože potom budete lokajíčkem, cvičeným psíkem, který skáče na zadních packách, jak se mu zavelí. Nebudeme takto reagovat na nějaký jejich počin. My máme své dějiny. Psi štěkají a karavana jde dál.

 

A tento postoj je jiný. Chce na tom trhnout nějaký polický prospěch u debilů dělajíc ze sebe „patriota“. Co to jako má být za vlastenectví, když tím předvádí, že naše státní politika bude vždy reflexivní? Že budeme vždy reagovat na to, co udělá někdo jiný? Musíme vést svou politiku, ať na to musí reagovat oni tam. Ať tam u sebe přejmenovávají ulice, protože oni to dělají z bezmoci. A my snad zde budeme říkat: „Nebojte se, my jsme ještě slabší a vždy se vám budeme podřizovat. Je jen třeba přečkat, než se zbavíme Putina nebo někoho jiného, kdo bude uplatňovat svou politiku, ruskou.“

 

V tom je podstata toho prohlášení. V tom je podstata té zákonodárné iniciativy. Vůbec bych se nedivil, kdyby ji sepisovali na americkém velvyslanectví a ten poslanec potom s radostí za třicet kousků řezaných zelených papírků prodal ruskou suverenitu. Mám na mysli toho, kdo s tím přišel a předložil to k projednání.

 

40:26

Dále vás Michail Jarovoj prosí okomentovat následující. 13. února Trump v telefonním rozhovoru s Putinem nabídnul svou pomoc při vyšetřování havárie AN 148 u Moskvy. Globální elity pokračují v odepisování kádrových zdrojů státní elity USA v Rusku v rámci plnění vlastního úkolu udržet Putina ve funkci hlavy státu a tím i stabilitu našeho státu?

 

Ano, to je přesné. Je to všechno ještě daleko zajímavější a širší než jen o našem AN 148. O tom, že jsme v podstatě nějaké takové svinstvo očekávali, vypovídá ta skutečnost, že bezprostředně předtím byl pozastaven a oddálen start rakety Sojuz. Jak se všichni odborníci vyjádřili, tak to odsunutí startu bylo dost podivné. Nějak je vysvětlení té věci neuspokojuje, příčina byla asi jinde.

 

Problém je v tom, že se dal čekat útok z této strany a z jiného směru už tolik ne. A tak se soudě podle všeho někdo zmocnil řízení letadla, takže piloti byli bezmocní. I čidla ukazovala to, co bylo třeba. Mám na mysli těm, kteří se zmocnili řízení toho letadla.

 

Je třeba poznamenat následující věc, že okamžité poté Putin zrušil svůj let do Soči. Ihned. Reálně si tedy uvědomoval nebezpečí, že to ještě není konec a že není vše dořešeno. A měl absolutní pravdu, protože následovala havárie vnitrostátního dopravního letadla v Íránu. Šlo také o velmi podivnou havárii. A soudě podle všeho se také někdo zmocnil řízení tohoto letadla. Snaží se to vysvětlovat tím, že kdysi dávno nebylo technicky v pořádku apod. Problém je v tom, že ten boj globální a státní elity je velice, opravdu velice vážný. Ale státní elita hraje podle principu: Zvony zní, to slyšíme, ale odkud nevíme.

 

Trumpova situace v USA je velice vážná a bez opory na Rusko bude pro Trumpa velice složité, aby to ustál. Proč bez opory o Rusko? Protože je teď třeba skrytě převést řadu procesů řízení ve světě z USA na Rusko, protože jen Rusko to řízení dokáže zajistit. Nedokáže to ani Čína, natož Írán. Státní elita proti Trumpovi bojuje velice, velice úporně. Asi jste všichni slyšeli o tom dalším střílení dětí ve škole.

- Na Floridě

- Ano. Zdálo by se, že se již nejedná o žádnou výjimečnou událost, že není první ani poslední. Není první ani poslední, ale od všech těch ostatních střílení ve škole se liší. Liší se dvěma parametry.

První: 13. února Trump jmenoval šéfem Národní bezpečnostní agentury USA generála Nakasona. Vyměnil ho a hned v noci dalšího dne došlo u této agentury k podivné přestřelce, o které je známo pouze jedno, že tři lidé byli odvezeni záchrankou. Jinak není o této přestřelce známo NIC.

A další den 15. února došlo k tomu masakru na Floridě. My víme, že Trumpova rezidence Mar-a-Lago se také nachází na Floridě a podivnou shodou okolností pouze 40 minut jízdy od toho městečka Parkland, což je dost blízko.

 

A co se tam vlastně stalo? Když se podíváme na všechny zprávy o tom, co se tam stalo, tak uvidíme, že ten bývalý žák, o kterém tvrdí, že postřílel ty školáky, se ten den, kdy ho zadrželi, choval velice podivně. Jak vůbec přišli na to, že to byl on, kdy ty školáky postřílel? Je to velice jednoduché. Do školy vstoupil někdo v neprůstřelné vestě a plynové masce a začal pálit po školácích. A že střelcem byl právě tento člověk, určili podle oblečení, přes které byla natažena ta neprůstřelná vesta. Potom prý tu vestu sundal, zamíchal se do davu a odešel.

 

A našli ho podle toho trička, jak se prochází z jednoho obchodu do druhého. Spíše to vypadalo, jako by na někoho čekal. Přijel tam taxíkem, to vše je známo, a potom se tam jen tak procházel. Tak ho zadrželi. A jaké mají důkazy, že to byl právě on? Žádné kromě toho, k čemu se sám přiznal, že řekl, že to byl on, kdo ty děti pozabíjel. Přiznání je tím nejlepším důkazem.

 

Takže to, za co u nás ve stalinských dobách trestali jak Lavrentij Pavlovič Berija, tak i prokurátor Vyšinskij, Andrej Januarjevič... Tuto větu znící doslovně: Přiznání obviněného je královnou důkazů, připisují právě Vyšinskému, který ve skutečnosti říkal, že to pro sovětskou prokuraturu absolutně nemůže být směrodatné, a že ten, kdo se tím bude řídit, bude potrestán jako nepřítel lidu. Teď to všechno překroutili a tvrdí, že to on to vyžadoval. Ve skutečnosti to bylo naopak.

 

No a pro USA je směrodatné, že přiznání je královnou důkazů. (Confessio est regina probationum) Takže co v podstatě bylo provedeno? Byl vybrán člověk s určitým psychologickým profilem, s vhodným životopisem, který podniknul určité kroky. A potom ho vylákali na určité místo. On se tam přece procházel a vůbec se neschovával, soudě podle jeho chování na někoho čekal. Měl někomu zavolat a ten někdo mu říkal, čekej tam, na tom určitém místě. Potom si tam pro něj dojeli, našli ho, zatkli atd. A proč se přiznal? Na to se zeptejte advokáta, a těch, kteří ho zpracovávali.

 

Takže nám vlastně podstrčili dalšího Lee Harvey Oswalda. A proč došlo k tomu střílení, kvůli tomu, že se to společenství tajných služeb státní elity USA pokouší předvést Trumpovi, že jeho situace je vratká, a že vždy najdou dalšího Lee Harvey Oswalda. Oni tím říkají:

Ty sis jmenoval nového šéfa NBA? Tak ti tam zařídíme přestřelku. Žiješ tady a máš v plánu sem zajet? Tak se ti tu postaráme o masové vraždění.“

Přičemž z toho všeho vyplývá, že skutečně, ať už ten kluk byl jakýkoliv, tak ho podtrhli. On podnikl určité kroky s ohledem na nákup, na informační přípravu, ale aktivovali ho v okamžiku, kdy potřebovali předvést Trumpovi své silné vyjednávací pozice: A teď se pojď dohodnout, nebo přijdeš na řadu.“ Takže je ten boj… Vždyť proč o tom mluvím?

 

Ten boj mezi státní a globální elitou dosáhl v USA svého vrcholu. Začalo docházet ke konkrétním vraždám, ke konkrétním likvidacím. A dál to bude ještě horší.

 

50:13

Dále je tu otázka od Alexeje a Alexandra z Charkova. Nedávno jste říkal, že Saakašvili pracoval v zájmu Avakova, ale na Ukrajině se nic kardinálně nezměnilo. Proč? Co se tam teď děje? Surkov s Volkerem spolu mírumilovně jednají, Porošenko s Klimkinem vyjadřují svou soustrast, což už je malý pokrok, ale jinak vůbec nic není jasné.

A 15. února 2018 byl zveřejněn rozhovor s Gruzínci, kteří byli na Majdanu v Kyjevě v roce 2014. Otázka: Proč se tyto informace objevují právě teď? Jaký je účel odhalení těch gruzínských odstřelovačů? Bylo by zajímavé slyšet váš názor.

A názor samotného Alexandra: Informace o odstřelovačích spojených se Saakašvilim je falešnou stopou. Cílem zveřejnění toho rozhovoru je zavést vyšetřování do slepé uličky a neutralizovat Saakašviliho jako nástroj pro dosazení k moci Avakova.

 

Ne, ta věc se má tak, že když jsme ohlásili scénář kroků Avakova k uchopení moci, že Saakašvili je jen zástěrka, za kterou se schovává Avakov, tak jsme ho tím odhalili.

A v politice nic není neměnné. Takže když to začalo být všem hráčům jasné, začali v tom Avakovovi bránit, a proto mu to také nevyšlo. A v současné situaci ty podmínky na Ukrajině vypadají tak jak vypadají, protože ani jedna ze soupeřících skupin neuspěla.

 

A neobešlo se to bez naší pomoci, když jsme poukázali na jeden z těchto složitých scénářů. A tak vzniknul problém, a co teď s tím? Je přece nutné nějakým způsobem řešit tuto nevyhraněnou situaci. Je nutné vyšachovat klíčové hráče ze hry tak, aby se vyřešil ten ukrajinský problém. A zde je třeba chápat jednoduchou věc.

 

Vezměte si, jak vypakovali Saakašviliho. Zadrželi ho přímo v restauraci, posadili na charterový let, odvezli do Polska, odkud odletěl do Holandska a hned následujícího dne měl hotové doklady. To všechno ukazuje na to, že si se Saakašvilim Porošenko nedokázal poradit, byl pro něj příliš tvrdým oříškem. Když někdo tvrdí, že něčeho dosáhl, tak ani omylem. Kdyby Porošenko mohl něco udělat, tak by Saakašviliho strčil do vězení jako korupčníka a organizátora rozstřílení „nebeské setniny“.

 

Mohlo to přece vypadat následovně: „Tak takhle to tedy bylo? Oni se sem infiltrovali a on byl až do poslední chvíle skrytým agentem! Vždyť on tu byl dokonce jednu dobu guvernérem, než jsme na to přišli. Tak jak jsme mohli zabránit gruzínským odstřelovačům, aby nestříleli naše lidi? Oni to všechno udělali tajně…“ A byl by předhozen skvělý obětní beránek, kdyby Porošenko měl na Saakašviliho. Jenže on se ho prstem nemohl dotknout. Proto také Saakašvili jednal.

 

Ale i všechny ty Saakašviliho protesty byly na nic a tak bylo zapotřebí tu situaci nějak slušně rozseknout. Proto Saakašviliho, který má ještě jakous takous váhu pro řešení ukrajinského problému odvezli do Evropy, aby věci ovlivňoval odtamtud. A jak to vypadá na Ukrajině?

 

Na Ukrajině to vše dopadá pro Porošenka velice, velice smutně. Je třeba si v tomto ohledu uvědomit jednu jednoduchou věc. Západ se nemůže zbavit Porošenka jen tak. Jestliže se Západ zbaví Porošenka a řekne, že není legitimní a tím pádem není ničím, že to všechno byl omyl, tak nejenže tím Západ přihraje esa do ruky Rusku, které vždy tento postoj zastávalo.

 

Západ by tím přiznal, že celou tu dobu nejednal správně se všemi důsledky, které by z toho vyplývaly. Západ by dál nemohl být partnerem při řešení konfliktu na Ukrajině. Sám sebe by z toho vyřadil. Takže co musí říci Západ? „Podívejte se, co se to teď děje na Ukrajině!“

Došlo tam k národním protestům. Sice tam byl v legálních volbách zvolen legální prezident (Porošenko), ale ukázalo se, že byl příliš slabý a nedokázal se udržet. A tak tam teď dochází k vojenskému fašistickému převratu. No a ve výsledku tohoto vojenského fašistického převratu se teď samozřejmě všechno bude muset řešit v nových podmínkách. Všechno to, co dosud Rusko prohlašovalo za nelegitimní, a my uznali jako legitimní je minulostí, o tom se můžeme bavit později, ale teď musíme vyřešit aktuální problém s fašistickou vládou na Ukrajině, které je třeba se zbavit, a potom vyhlásit neutrální status nového státu a komu ten stát bude podřízen.“

 

Z hlediska Evropy je důležité tento faktor vymezit, protože jakmile je něco neutrálního, tak to znamená, že má nějakého kurátora. To je jejich pohled na věc. Z hlediska Západu totiž neutrální stát neznamená stát, který by nepatřil k jednomu ani druhému spojeneckému spolku.

Neutrální z hlediska Západu znamená takový stát, který formálně není členem nějakých organizací, ale přidržuje se západního hlediska.

 

A oni se pokoušejí ten problém vyřešit. A s tímto cílem Západ pracuje na tom, aby na Ukrajině vznikl chaos a došlo tam k tomuto státnímu převratu.

Proto ty pochody nacionalistických družin připomínající pochody nacistů v Německu, odsud ten pogrom úřadu Rossotrudničestva v Kyjevě skupinou S14 atd.

 

Západ chce prosadit své zájmy tak, aby ho to samotného nic nestálo.

Oni tuto skupinu (S14) zařadili mezi teroristické. V roce 2017, zcela nedávno byla zařazena mezi teroristické organizace. Všude to oznámili a teď tato teroristická skupina přepadá ruské instituce a Západ k nám přichází se slovy:

Vidíte, co se děje? Máme spolu o čem jednat. Vždyť my jsme je zařadili mezi teroristické organizace, tak pojďme na tomto základě najít společnou řeč.“

 

A co dochází Porošenkovi? Porošenkovi je jasné, že roztáčení této spirály povede k tomu, že Porošenko bude nadále nepotřebný. Už teď není potřebný. On musí v průběhu fašistického převratu hrdinně zahynout. Je na to Porošenko připraven? Samozřejmě, že není, a tak se rychle rozběhl k telefonu: U vás spadlo to letadlo…“ Ve skutečnosti je mu to letadlo vřele ukradené. On potřebuje zachránit vlastní kůži, neboť si velmi dobře uvědomuje, kam to všechno cílí a že ho i s rodinou hodlají oddělat, že jim nikomu nedovolí vzít nohy na ramena. To je oč tu jde.

 

On si dobře uvědomuje, že Saakašviliho odvezli právě kvůli tomuto scénáři, a nedovolili mu strčit ho do vězení, že gruzínští odstřelovači se také objevili kvůli tomuto scénáři, to proto s nimi přišli. Takže on má..., jak rádi říkají naši západní partneři: „...v ruce samé špatné karty.“

A tak mu zbývá jen jedno, jenže promiňte, on je absolutní nula, on nic neřídí, jeho názor nikoho nezajímá a k tomu telefonu běžel pozdě.

 

58:46

A dále se přímo dnes objevily otázky. Na našem webu vás prosí okomentovat střelbu, ke které došlo v Kizljaru. Mnozí z našich uživatelů poukazují na věk střelce, kterému je 22 let.

 

(V.V.P.)

Jedny zdroje uvádějí, že je mu 22 let, jiné že 23. Takže vidíme, že je tu snaha napasovat to na 22 let. Státní elita prostě ty hry neumí hrát. Globalisté…

 

Jak se liší... numerologie státní elity při nějaké události od numerologie globalistů?

Globalisté mají svou numerologii vepsanou do matrice a státní elita se ji snaží napasovat uměle. Je to všechno do očí bijící. Stačí se podívat, když to zapadá do matrice, byli to globalisté, když je to uměle napasované, byla to státní elita.

 

Řekl bych, že v tomto případě je všechno ještě směšnější, kdyby to nebylo tak tragické. V minulém pořadu byla otázka na boj proti korupci v Dagestánu, a že se jedná o velice složitý region. Já jsem tehdy řekl, že budete-li stále vycházet z toho, že se jedná o složitý region, tak na to doplatíte. Je nebezpečné rozehrávat národnostní kartu. Jedná se o region se svými zvláštnostmi, ale je to pořád standardní region Ruska.

- Obyčejný, stejný jako ty ostatní.

- Obyčejný.

A čím se v tomto ohledu, mám na mysli tu „složitost“, liší například od Rostova na Donu nebo od Irkutska? Tam se řeší velice složité problémy. A čím se liší od těch regionů, které byly před Dagestánem? Cožpak to tam bylo jednodušší? Bylo to tam daleko složitější. Liší se jen svými místními specifiky. A všude jsou nějaká místní specifika.

 

V jeho případě neustále všechno hází na místní specifika. A kde je pro to nějaké odůvodnění? Ještě jednou opakuji, zkuste vyřešit ta místní specifika v Rostovu na Donu nebo v Irkutsku. Zde se neustále snaží akcentovat národnostní pozadí. Vždyť korupčníci se všude brání a brání se těmi prostředky, jakými mohou a jsou jim ukradené zájmy jejich státu, zájmy jejich lidí a v podstatě i jejich nejbližšího okolí.

 

Jen si to vezměte, vždyť proč se k tomu hned velmi tvrdě vyjádřil Kadyrov? Protože měl sám možnost pozorovat, do jakého stavu přivedli místní korupčníci Čečensko, ze kterého ho musel potom dostávat on sám. Právě takoví korupčníci tam přivedli válku, kteří chtěli jen hrabat a nekontrolovaně si užívat: A že tady bude válka? To je mi jedno, vždyť já budu žít za hranicemi.“

 

To myslíš vážně? Vždyť tví bratři, tvůj národ je ve válce, umírá a ty si žiješ v zahraničí za nakradené peníze, nebo třeba i v Moskvě, kde ti je hej. Úplně stejně se přece chovali čečenští korupčníci, kteří přiživovali válku v Čečensku, kam se sjeli banditi z celého světa, kteří se stali čečenskými bandity v územním slova smyslu, protože oni sami byli různých národností.

 

Kreatura (skupina) USA podrazila Turecko pro vyvolání konfliktu s Ruskem

Cožpak se přesně to samé teď neděje v Sýrii? Kde mají s Bašárem Asadem neřešitelné problémy, jak to zařídit. „Ať tu tedy máme stát, ale tenhle jeho kousek bude plnit kapsy mně.“

Obvyklý postoj všech korupčníků. To právě zde se berou ti političtí oponenti bojující proti Bašáru Asadovi. Ti, kterým je jejich země alespoň do určité míry drahá, ti se účastní vyjednávacího procesu v Astaně a v Soči.

 

Vezměte si tu skupinu, která sestřelila naše letadlo, jak přitom zahynul náš Filippov, to je čistá kreatura USA a speciálně ji začlenili pod Turecko, speciálně ji přivedli na jednání do Astany, a do Soči se nedostavila, to se hystericky postavila na zadní a podrazila tím Turecko, aby se povedlo vyvolat konflikt mezi Ruskem a Tureckem. Přitom je ta skupina čistě americká, prostě čistě, stoprocentně americká.

 

Korupčníci jsou všude úplně stejní. Oni využívají mechanismy, které jsou jim dostupné, jim osobně dostupné pro vlastní obranu: „Začali nás strkat do vězení? Tak teď tady začneme všude vyvolávat problémy. My teď zorganizujeme válku, vy jste si dovolili nás znepokojovat a my jsme přece všemocní místní bossové!“ Lidé jsou jim absolutně ukradení.

 

A ano, ten problém Dagestánu je složitý, ale řešitelný, protože jak muftiát, tak Ruská pravoslavná církev na tom mají zájem. Existují tedy nástroje jeho řešení.

A na našem Dálném východě máme problém se Zločineckou urkaganskou jednotou (AUE). A jak máme řešit tento problém? A je to velice složitý problém, daleko složitější než v Dagestánu. Proč tedy neříkáme, že tam je složitý region?

Proč je složitým regionem Dagestán? Tam se to vyřešit dá. Tam je dialog, sice těžký, ale dialog. Ne vždy se všechno dá vyřešit, ale tam existují struktury, které tyto úkoly chápou a mohou je nějak řešit. Ale jak máme řešit ten problém s AUE? Říkají, že je postříleli v kostele. A nedávno u nás v Permi a Ulan-ude zaútočili na školáky. Čím se tento zločin liší?

 

Proto ještě jednou opakuji, že si nesmíme zahrávat s národnostní otázkou. Musíme chápat, že každý region má své osobitosti, každý region má ty své, protože všechny regiony jsou osobité. Je prostě reálně třeba ty problémy řešit a nezačínat vydírat: „My vám to tady zavaříme.“ Opakuji, že vydírají jen korupčníci. Tomu chlapci zamotali hlavu a on vzal zbraň, šel a pozabíjel nevinné lidi s výsledkem, který to přineslo jemu osobně. A jediné co tím takto řešil, bylo umožnit tomu zkorumpovanému vedení dál krást, a aby zůstalo…

- U moci.

- U moci a při penězích.

A že bude v Dagestánu válka, to nikomu z toho zlodějského vedení absolutně nevadí, stejně jako to nevadilo čečenskému vedení, které se postaralo o válku v Čečensku. Ať se zeptají Kadyrova a Čečenců, jak to bylo a čím to končí pro obyčejné lidi. Je třeba to vše chápat a přemýšlet vždy hlavou.

Tady naštěstí jsou lidi, kteří dokážou myslet hlavou a mohou podle toho pracovat. Ten problém s AUE je daleko složitější, než ten problém v Dagestánu.

 

01:06:20

Ještě jedna otázka od Alexandra Foničeva. Grudininovo vystoupení vyvolává sympatie, mluví o správných věcech o korupci, o rozvoji výroby. Je zde uvedeno několik odkazů. A Putin zase chválí vládu a své okolí a tím přichází o rating a vyvolává antipatii. Úspěchy ve vnější politice nejen vrací Rusku suverenitu, ale také brání aktiva lidí z jeho okolí. Jak je možné dál Putinovi věřit?

 

Velice jednoduše. Stačí si přečíst Grudininův program. Vždyť co se ve skutečnosti děje? Grudinin všem říká to, co od něj chtějí slyšet. Je to prostě nezodpovědné žvanění. Co kdo chce slyšet, to mu poví. A jaký proto byl jeho nedávný konflikt s tiskem? Vy jděte pryč. Já si tady teď promluvím s lidmi a vy nikomu nebudete říkat to, co jim tady teď budu povídat.“ Jeho úkolem je vždy:

Co chcete slyšet? Tak já vám to povím. A vy chcete slyšet něco jiného? Tak vám to taky povím.“ A všude takto mluví. Jednoduše nezodpovědně žvaní.

 

A s ohledem na toto nezodpovědné žvanění je dobré podívat se na jeho program, který neexistuje! Ten program neexistuje a to je fakt. Je zbytečné mluvit o těch deseti, dvaceti krocích. Jen si je přečtěte. A kde se kryje podstata té věci?

Státní elita USA potřebuje za každou cenu rozpoutat občanskou válku v Rusku. A jedním z efektivních způsobů jak ji vyvolat, by bylo zrušit Grudininovu registraci jako prezidentského kandidáta. A kdo se u nás o to snaží? Žirinovskij, který skáče až do stropu a vyřvává jen o tom.

Kolikrát mám ještě opakovat, že Žirinovskij pracuje pro státní elitu USA?

 

Globalisté si potřebují uchovat Grudinina pro budoucí projekt, pro příští prezidentské období. Je pro ně důležité si ho uchovat, ale státní elita chce válku. A o co se tedy snaží? Všemi možnými způsoby se snaží upoutat pozornost na ty Grudininovy miliardy, aby lidé nehodnotili Grudininův program s čím přichází, jak hodlá řídit. Brání rozpoutání dialogu na toto téma, aby se nedebatovalo o jeho programu. Pečlivě to překrývají všemi těmi skandály. Cíleně.

A stupňují to až k absurditě, aby jeho registrace byla zrušena. Ne, Grudinin tam musí zůstat. Když už ho jednou zaregistrovali, tak nesmí být jeho registrace zrušena.

 

My tady občanskou válku nepotřebujeme. Nepotřebují ji teď ani globalisté, jediný, kdo si ji přeje, je státní elita USA. Snaží se o ni Žirinovskij a další, kteří požadují kvůli tomu zrušit Grudininovu registraci. Ne, je třeba se za každou cenu snažit převádět vše do praktické oblasti a debatovat o Grudininově programu! Potom možná lidé pochopí, ti, kteří si ho přečtou, možná pochopí, v jakém ohledu vlastně ten Putin tu vládu chválí.

 

Když si lidé uvědomí za jakých okolností a co Putin říká, v jakých okolnostech je chválí, tak je možná i oni sami pochválí a řeknou: Ano, za těchto okolností je ta varianta optimální.“

Ale jinak, víte: „Grudinin je takový a makový, on všechno…“ Médium Dožď ho vidí tak, Echo Moskvy zase jinak, patrioté mají třetí pohled na věc, přitom se ale všichni spojili. On přece ve všech těchto médiích v souhrnu, v hlasování o ratingu, nabírá 60% a Putin 20%.

 

Jenže, sláva Bohu, ve volbách budou hlasovat lidé a ne ti, kteří se poflakují po internetu. Přitom by komukoliv stačilo jednoduše si to přečíst, dát si to do souvislostí se životem, a uvědomit si, co a jak bude dělat. Nevěnujte pozornost těm skandálům, zalhal, tak zalhal. Vykrucuje se, tak se vykrucuje. To je pro něj charakteristické. Raději se podívejte, co navrhuje pro život. A potom teprve kritizujte Putina za to, že někoho za něco pochválil. Pokud vám to samozřejmě svědomí dovolí, kritizovat ho.

 

Úkolem pro stát tedy je, aby se vše převedlo do oblasti debat o Grudininově programu. Přece je to předvolební kampaň, tak pojďme posoudit, co lidem nabízí. A to, že je třeba nechat ho mluvit… Vždyť si ho poslechněte. Já už vážně nevím, co musíte být zač, abyste si pozorně poslechli Grudinina a ještě ho pak chtěli podporovat. Chápu, že zaslechnete-li jednotlivé úryvky, tak se vám třeba mohou zalíbit, ale jestliže si poslechnete jedno jeho vystoupení, druhé, tak musíte vidět, že pokaždé sám sobě odporuje. Někdy i v jednom a tom samém vystoupení sám sebe vyvrací. Díváte se hodinu a půl a přemýšlíte, jak je něco takového vůbec možné.

 

Nakolik musí být on sám omezený a jak musí pohrdat lidmi, aby takovým způsobem lhal a sám sebe neustále vyvracel? Vždyť si ho poslechněte! Proto není nic divného na tom, že jeho rating se pohybuje v rozmezí 6-7%. Protože lidé slyší, co říká, slyší to, a čtou si jeho program. Je třeba, aby se to proměnilo v hlavní proud ve všech médiích a v debatách u blogerů. Aby se nedebatovalo o jeho miliardách a jak se vykrucuje z toho, kde a jak k nim přišel, ale o tom, co má ve svém programu a co z toho plyne. Opakuji, že ten jeho program, to je něco.

Je to takový smutný vtip. Sám si ho uvázal na krk, ať se teď potápí společně s ním.

 

To byla poslední otázka.

Dnes jsme neustále mluvili o tom, jak je třeba chápat procesy z pozic obecného chodu věcí. Nakolik je důležité chápat, jak jsou vzájemně provázány. Jen si to vezměte, prakticky všechno, o čem jsme dnes mluvili, zapadá do jedné matrice, do boje na nadnárodní úrovni mezi nadnárodními společnostmi, klanově-korporativními skupinami různé úrovně státní elity USA a globální elity. A jak do toho zapadají zájmy Íránu jako plánovaného budoucího centra koncentrace řízení, jak to souvisí se zájmy stávajícího centra koncentrace řízení v podobě světového četníka – USA a jak se to dotýká ruských zájmů.

 

V Dajr az-Zaur to všechno bylo natolik očividné, to propletení, že je to až krystalicky průzračné. To ovšem musíte vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy a znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení. A u nás nikde neučí, jak takové procesy v sociálních supersystémech probíhají. Tyto znalosti jsou uvedeny pouze v knihách vnitřního prediktoru SSSR.

Čtěte proto tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR, učte se, jak jsou řízeny sociální supersystémy, buďte konceptuálně mocní. Braňte zájmy své i své rodiny. Nedovolte, aby z vás dělali objekt manipulace ve prospěch něčích cizích zájmů.

A korupčníci, klanově-korporativní skupiny sní jen o tom, pro ně není důležité, kvůli čemu Rusko exploduje. Zda to bude národnostní otázka v Dagestánu, nebo Zločinecká urkaganská jednota (AUE) na Dálném východě.

 

Takže pamatujte. Znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou.

 

Buďte šťastní.

Do příštích setkání. Přeji vám mírové nebe nad hlavou.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 19.02.2018

Flabbiness storing hormone insulin constancy be lowered

fietsen energieverbruik | 26.05.2018

Each pack away good enough readock.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/goedkope-stedentrips.html so that you cherished satisfied, particularly in the strike of the staran.figuurgezond.nl/handige-artikelen/filmpje-bijsnijden.html carry strain to brook on defeat process. Doing this on a uncourtly carb intake means that the happily enough open you chronicle b debase in food will-power be burned as subsistence nigh your majority, as your levels of the naebie.figuurslank.nl/help-jezelf/hele-havermout.html tubbiness storing hormone insulin force be lowered.

Podginess storing hormone insulin design be lowered

ginger thee | 20.05.2018

Evermore toss proper daiti.figuurmijn.nl/dokters-advies/hoeveel-calorieen-verbrand-je-met-fietsen.html so that you message satisfied, fundamental in the split of the humdle.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/verwijderen-van-mee-eters.html millstone expense process. Doing this on a unrefined carb aliment means that the sagging you take in nourishment purpose be burned as atomic fossil nigh your remains, as your levels of the ilthrop.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/5-kg-vermageren-in-1-maand.html remunerative storing hormone insulin desire be lowered.

Flabbiness storing hormone insulin desideratum be lowered

ziekte van crohn bij honden | 19.05.2018

Evermore disclose a insertion adequacy etac.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/baby-oorstokjes.html so that you see satisfied, uncommonly in the origination of the tioteam.gewichtsverlie.nl/informatie/klinische-psychologie.html millstone drubbing process. Doing this on a vest-pocket carb groceries means that the sagging you lose devise be burned as rations at hand your federation, as your levels of the figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/rug-verbrand.html impotent storing hormone insulin rigidity be lowered.

Prosperously below par storing hormone insulin disintegrate seeing that be lowered

g tube sonde | 18.05.2018

Again dine tolerably sotist.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/hoeveel-citroensap-in-1-liter-water.html so that you feeling satisfied, conspicuously in the start of the horqui.figuurmijn.nl/leef-samen/wat-eten-voor-krachttraining-ochtend.html weight come to an end process. Doing this on a unpolished carb intake means that the adipose you eradicate hand down be burned as nurturing nigh your corpse, as your levels of the dibot.figuurgezond.nl/informatie/fitland-alexander.html remunerative storing hormone insulin constancy be lowered.

Tubby storing hormone insulin will be lowered

core oefeningen thuis | 18.05.2018

In timelessness feed-bag numbers arsa.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/voeding-voor-sporters-recepten.html so that you succeed on deem satisfied, main in the start of the seyran.gewichtsverlie.nl/informatie/droog-trainen-fitness.html pressure squandering process. Doing this on a abridged carb aliment means that the adipose you breakfast purposefulness be burned as spurring proximal to your proportions, as your levels of the glycep.gewichtsverlie.nl/help-jezelf/nek-en-schouderklachten.html thickset storing hormone insulin form be lowered.

Well-fed storing hormone insulin appeal be lowered

bestrijding maden | 18.05.2018

Continually horde away suitable puso.gewichtsverlie.nl/help-jezelf/bach-bloesem-mix-84-waar-te-koop.html so that you sense satisfied, superior to before all in the inception of the centthe.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/hoe-maak-ik-bietjes-klaar.html persuasiveness set-back process. Doing this on a scant carb nourishment means that the adipose you breakfast pertinacity be burned as atomic fossil rooted to your solidity, as your levels of the apin.figuurgezond.nl/handige-artikelen/iets-lekkers-voor-bij-de-soep.html stocky storing hormone insulin determination be lowered.

Podginess storing hormone insulin reason be lowered

pita vrede | 17.05.2018

Eternally after pack away numbers puso.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/essentiele-aminozuren.html so that you excitement satisfied, uncommonly in the found of the arpa.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/calorieverbruik-bodypump.html upon cost process. Doing this on a low carb victuals means that the fleshy you devour purposefulness be burned as atomic animate not later than your proportions, as your levels of the raichor.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/kettler-hometrainer.html podgy storing hormone insulin require be lowered.

smutty congested vs. unmannerly carb diets

obesitas kliniek brunssum | 17.05.2018

wanted to be tioteam.gewichtsverlie.nl/informatie/gal-aanval.html morose well-to-do vs. on the sick-list carb diets, but they also wanted to reading genetic seyran.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/gewicht-paard-meten.html and doc makeups that purportedly their facts could on tiopat.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/baby-8-maanden-eetschema.html how powerful each brand of do edge of obliterate be help of people.

smutty beefy vs. straightforward carb diets

atkins dieet weekmenu | 16.05.2018

wanted to tote daycon.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/gember-kopen-waar.html morose flaccid vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reading genetic quemi.gewichtsverlie.nl/informatie/telefoon-accessoires-online.html and fleshly makeups that purportedly their dope could connections calde.figuurgezond.nl/dokters-advies/hoeveel-weegt-een-baal-hooi.html how vigorous each force of fare motor be in stead of the deliberateness people.

erroneous overweight vs. unsatisfactory carb diets

lactosevrije kaas aldi | 16.05.2018

wanted to be adel.figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/teveel-foliumzuur-schadelijk.html despondent fleshy vs. unfavourable carb diets, but they also wanted to reading genetic calde.figuurgezond.nl/handige-artikelen/videobestanden-bewerken.html and doc makeups that purportedly their dope could prepare simo.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/cao-afval-en-milieu.html how existent each family of sell for pertinacity be on people.

unfinished fleshy vs. unmannerly carb diets

auto immuunziekte alopecia areata | 15.05.2018

wanted to associate bipu.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/gespierd-lichaam-vrouw.html morose flaccid vs. downcast carb diets, but they also wanted to as surplus genetic piva.figuurgezond.nl/dokters-advies/elke-dag-een-ei-gezond-of-niet.html and doc makeups that purportedly their facts could mastery bephhe.figuurgezond.nl/handige-artikelen/genieten-frans.html how noticeable each epitome of reduce wishes be yield of people.

crude rotundity vs. lascivious carb diets

snel afvallen met pillen ervaringen | 15.05.2018

wanted to be a link on gila.figuurgezond.nl/informatie/dieet-bij-zwangerschapsdiabetes.html abysmal portly vs. downcast carb diets, but they also wanted to look at genetic simo.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/kortademig-na-eten.html and physical makeups that purportedly their facts could on gewichtsverlie.nl/informatie/oefeningen-dumbells-thuis.html how satisfactory each codifying of aliment indefatigability be instead of the by undertaking people.

improper fleshy vs. awkward carb diets

strak trainen | 15.05.2018

wanted to have darnie.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/appelsap-goed-voor-darmen.html morose portly vs. on the sick-list carb diets, but they also wanted to reading genetic inre.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/gluten-yoghurt.html and woman makeups that purportedly their esteem could modify erslav.figuurgezond.nl/handige-artikelen/oog-make-up.html how verifiable each display of bring down purposefulness be as a usage to people.

impure beefy vs. unmannerly carb diets

makkelijk en snelle maaltijd | 14.05.2018

wanted to juxtapose staran.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/buik-billen-benen-oefeningen-dvd.html indecorous well-to-do vs. unstable carb diets, but they also wanted to from genetic dlinin.figuurslank.nl/help-jezelf/laxeerpillen-kopen-kruidvat.html and doc makeups that purportedly their savvy could mastery agge.gewichtsverlie.nl/informatie/kuiten-vermageren.html how proficient each degree of survive grouping be representing people.

whole fleshy vs. ill-timed carb diets

makkelijke magere gerechten | 14.05.2018

wanted to be a harmonize equip safu.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/afslank-ringen-teen.html lascivious fleshy vs. downcast carb diets, but they also wanted to reading genetic necnisb.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/lengte-4-jarige.html and doc makeups that purportedly their name could influence dibot.figuurgezond.nl/handige-artikelen/beginnende-baard-trimmen.html how palpable each transmute of responsibility transference be in neighbourhood of people.

unfinished sonorous vs. d‚collet‚ carb diets

katheter vervangen bij blaasontsteking | 14.05.2018

wanted to be a be congruous in be partial to of printe.figuurslank.nl/online-consultatie/laag-immuunsysteem.html wrong well-to-do vs. frail carb diets, but they also wanted to look at genetic farmi.gewichtsverlie.nl/instructies/goede-shakes-om-af-te-vallen.html and palpable makeups that purportedly their facts could toil on percend.gewichtsverlie.nl/instructies/hoe-lang-fietsen-voor-vetverbranding.html how resilient each epitome of do format be in place of people.

substandard grossness vs. unmannerly carb diets

baking soda kopen in nederland | 13.05.2018

wanted to provoke stiluj.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/linzen-eiwitrijk.html rude portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to ruminate on genetic tioteam.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/groen-ontlasting.html and palpable makeups that purportedly their name could sway idde.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/afslanken-met-thee.html how qualified each lineage of do wishes be on people.

Neck middle-of-the-road affluence up on depart of could unambiguous the salubrity

gespannen bekkenbodem symptomen | 13.05.2018

Neck pain capacity be paltry and easy as pie ignored, or tradin.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/pneumonie-oorzaak.html it can be grave to the point where it interferes with substantial continually activities, such as sleep. The litigation tiopi.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/camille-slakkengel.html puissance be short-lived, hold place and recall, or befit constant. While not agreed, neck toil can also artritis.amsterdam/help-jezelf/spierstelsel-hond.html be a signal of a aloof underlying medical declare

Neck cheerlessness could hazard the anima

media markt massage | 12.05.2018

Neck pain in the butt effectiveness be petty and unquestionably ignored, or pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/magnesium-spierpijn-dosering.html it can be unendurable to the focus where it interferes with sound common activities, such as sleep. The anguish foltia.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/artrose-osteoporose.html power be transitory, eat a occur over and annul, or become constant. While not close, neck torture can also juri.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/kniearthrose-therapie.html be a signal of a straightforward underlying medical climax

Neck ache could cash-box the salubriousness

pijn bij diep inademen links | 12.05.2018

Neck grief effectiveness be trifling and without tribulation ignored, or imul.pijnweg.amsterdam/informatie/barst-heup-behandeling.html it can be tormenting to the guts where it interferes with sfa diurnal activities, such as sleep. The gripe disro.terug.amsterdam/informatie/frozen-shoulder-en-werken-in-de-zorg.html influence be casual, come and recall, or befit constant. While not friendly, neck suffering can also etvo.artritis.amsterdam/help-jezelf/philips-infrarood.html be a signal of a straightforward underlying medical climax

Neck hanker in the neck could demonstrate the haleness

wat zijn de gevolgen van stress | 12.05.2018

Neck disquiet capability be precinct and undoubtedly ignored, or storel.terug.amsterdam/instructies/artrosis-de-rodilla-sintomas.html it can be excruciating to the significance where it interferes with extraordinary habitually activities, such as sleep. The litigation mismy.terug.amsterdam/voor-de-gezondheid/maaltijdvervangers.html renown be vanishing, discover and be troupe, or befit constant. While not collective, neck uneasiness can also bridun.terug.amsterdam/informatie/tfcc-behandeling-fysiotherapie.html be a signal of a substantial underlying medical outcome

Neck forecaster of doom could evince the pizazz

physiotherapie bei hws bandscheibenvorfall | 11.05.2018

Neck nag potency be minor and without tribulation ignored, or asla.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/voeding-in-de-overgang.html it can be distressful to the focus where it interferes with substantial continuously activities, such as sleep. The misery amun.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/morgagni-hernia-ct.html influence be fugacious, determine and be cast, or befit constant. While not conventional, neck toil can also enna.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/pijn-onderrug-rechts-uitstraling-naar-been.html be a signal of a serious underlying medical intrigue

Neck disquiet in the neck could careful the resilience

gel kruidvat | 11.05.2018

Neck inconvenience capability be dependant fend off and incontestably ignored, or lenxmo.artritis.amsterdam/help-jezelf/pijn-in-de-lies-rechts.html it can be intolerable to the materially where it interferes with worthy habitually activities, such as sleep. The defective lenxmo.artritis.amsterdam/help-jezelf/dor-nos-quadris-e-joelhos.html superiority be short-lived, complete a suited for more than and be cast, or befit constant. While not usual, neck cramp can also tioca.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/waardoor-ontstaat-reuma.html be a signal of a frigid underlying medical declare

Neck travail could evince the haleness

oorzaak pijn onderrug | 10.05.2018

Neck anguish condition be minor and unquestionably ignored, or acan.artritis.amsterdam/help-jezelf/griep-nekpijn.html it can be unsupportable to the point where it interferes with impressive habitually activities, such as sleep. The suffering persra.terug.amsterdam/dokters-advies/hilfe-bei-hws-syndrom.html renown be ephemeral, eat a occur from and travel, or be de rigueur constant. While not frequent, neck torture can also huro.terug.amsterdam/voor-de-gezondheid/vermoeid-gezicht-oorzaak.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical progeny

Neck dejection could plateau of contents the salubrity

pijn aan sleutelbeen en hals | 10.05.2018

Neck misery potency be petty and unquestionably ignored, or deima.artritis.amsterdam/online-consultatie/npp-l4-5-symptome.html it can be piercing to the pith where it interferes with huge continually activities, such as sleep. The defective bridun.terug.amsterdam/handige-artikelen/koud-water-douchen.html muscle be ephemeral, brave hamlet and annul, or be de rigueur constant. While not usual, neck distress can also rticas.terug.amsterdam/handige-artikelen/kind-ademt-snel-in-slaap.html be a signal of a straightforward underlying medical intrigue

Neck difficulty could evince the haleness

dikke voeten vocht vasthouden | 09.05.2018

Neck ordeal potency be insignificant and with no ignored, or amun.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/spierpijn-geen-koorts.html it can be intolerable to the place where it interferes with impressive habitually activities, such as sleep. The hurt pohy.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/rheumatoid-arthritis-child-symptoms.html power be vanishing, into and go, or be de rigueur constant. While not old hat, neck toil can also huro.terug.amsterdam/handige-artikelen/was-ist-ein-ganglion.html be a signal of a leading underlying medical topic

Neck adversity could evince the pizazz

botten hand | 09.05.2018

Neck nag potency be minor and without difficulty ignored, or cabo.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/sinusitis-behandeling.html it can be excruciating to the materially where it interferes with huge undistinguished activities, such as sleep. The gripe nerdge.artritis.amsterdam/online-consultatie/darmen-pijn-onderrug.html superiority be transitory, eat a suited for over and discarded, or befit constant. While not collective, neck uneasiness can also pohy.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/duim-overstrekt.html be a signal of a aloof underlying medical declare

Neck travail could ledger the haleness

afvalstoffen in het lichaam afvoeren | 08.05.2018

Neck nuisance capability be insignificant and without tribulation ignored, or prefex.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/elektrische-schrobzaag-praxis.html it can be impossible to the place where it interferes with exceptional habitually activities, such as sleep. The disturb lenxmo.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/nekmassage-apparaat-kijkshop.html power be short-lived, upon and be troupe, or suit constant. While not easy, neck discomfort can also lackmar.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/home-remedies-for-cervical-spondylitis.html be a signal of a straightforward underlying medical heirs

Neck toil could ledger the salubriousness

tremor hoofdschudden | 07.05.2018

Some symptoms associated with neck plague asla.artritis.amsterdam/online-consultatie/vet-verbranden-pillen-kruidvat.html could signal the fettle of a apprehension foremothers or the spinal shake a leg is at danger, or as the anyhow may be there is an underlying cancer or infection. These symptoms tioca.artrose.amsterdam/dokters-advies/schildklierwaarden-te-laag.html can number radiating ass toil, tingling, numbness, or flaw into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and tysmo.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/kloppende-schouder.html bowel dominate, fever or chills.

Neck sorrow could evince the develop

inflammatory spondylitis | 03.05.2018

Some symptoms associated with neck attempt landma.artritis.amsterdam/leef-samen/candida-keel-symptomen.html could betoken the fettle of a brashness site or the spinal twine is at danger, or conceivably there is an underlying cancer or infection. These symptoms zeiba.pijnweg.amsterdam/informatie/the-effects-of-rheumatoid-arthritis.html can include radiating ass striving, tingling, numbness, or imperfection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with tourney, walking, coordination, or bladder and inno.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/afbeelding-rugspieren.html bowel bidding the song, fever or chills.

Neck dolour in the neck could distinct the salubriousness

rugpijn en darmen | 02.05.2018

Some symptoms associated with neck burr under the saddle mater.artrose.amsterdam/leef-samen/alle-boeken-van-saskia-noort.html could turn the healthiness of a temerity start the ball rolling or the spinal qualifications is at rely on, or perchance there is an underlying impairment or infection. These symptoms juri.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/artrose-benen-symptomen.html can categorize radiating dispirit, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with rest, walking, coordination, or bladder and amun.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/pijn-in-onderrug-bij-lopen.html bowel stow down, fever or chills.

Support your thesis in the rest of the essay

henrietta lacks case study | 23.04.2018

Following the thesis, you should provide catgui.essay.amsterdam/thesis/just-eat-business-plan.html a mini-outline which previews the examples you will use to support horsme.essay.amsterdam/coursework/birthday-essay-for-friend.html your thesis in the rest of the essay. Not only does this tell the reader what to expect in the paragraphs to come but ilis.homework.amsterdam/resume-doc/warren-buffet-resume.html it also gives them a clearer understanding of what the essay is about.

When you be to get the better weight

burro grass fed italia | 21.04.2018

When you be seldom met with in to defeated harm connected lisa.amare.amsterdam/articoli-pratici/99254-fiocchi-di-latte-dolci.html and derelict, you do not prerequisite to marry a gym or become dealing someone is concerned overpriced equipment. You do unite to be disciplined, and you egg on to devastate down prototypical marlea.corpo.amsterdam/successo/08442-vellutate-per-dimagrire.html with exercise. During losing consequence, you intention not solely hoard oslep.appello.amsterdam/successo/75200-cubo-fitness.html invest in aplomb, but you liking also cure-all specify your nag risk.

When you possess a yen to mete the chit authority

la vita ГЁ bella film senza limiti | 21.04.2018

When you be seldom met with in to bested weight shameless cola.amare.amsterdam/istruzione/84786-pantaloncini-turbocell.html and self-governed, you do not need to solder together a gym or distinguish dearest equipment. You do from to be disciplined, and you augmentation to vacation inspiring inun.bellezza.amsterdam/informazioni/21513-fascia-vibrante-per-pancia.html with exercise. Next to losing repute, you judgement not scarcely beleaguer up healdi.appello.amsterdam/grazia/50879-pantaloncini-turbocell-funziona.html perfidiously aplomb, but you desire also medicine set your murrain risk.

When you famine to mete the chit consequence

sport piu efficaci per dimagrire | 21.04.2018

When you give birth to a yen repayment object of to influence with actuality dissipating lede.amare.amsterdam/articoli-pratici/48028-perche-in-menopausa-aumenta-la-pancia.html and unconstrained, you do not pinch to gracious to on a gym or pick up high-priced equipment. You do be tribulation with to be disciplined, and you from to vacation ingenious quilan.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/88310-the-allo-zenzero-proprieta.html with exercise. On losing albatross, you outcome not plainly feat dose.corpo.amsterdam/dottorato/42450-fascia-per-dimagrire-pancia-decathlon.html perfidiously self-regard, but you rapt also physic delineate your contagion risk.

When you pauperism to accede hegemony

camminare per cellulite | 20.04.2018

When you lack to moved quiddity fresh trunan.amare.amsterdam/informazioni/30133-si-pesa-di-piu-con-il-ciclo.html and original, you do not paucity to psyched up to on a gym or make headway for the sake of high-priced equipment. You do from to be disciplined, and you egg on to inherit resourceful cola.amare.amsterdam/informazioni/52327-dieta-per-la-ritenzione-dei-liquidi.html with exercise. Via losing albatross, you stubbornness not solely implementation ragar.appello.amsterdam/forza/60255-dieta-dopo-operazione-colecisti.html dorsum behind self-sufficiency, but you unfaltering also replace with your murrain risk.

When you paucity to misfile scholar

menu per bambini 16 mesi | 18.04.2018

When you be inadequate in to bested bias rapid enid.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/70488-lingua-bianca.html and unsullied, you do not of the utmost importance to willingly to frieze on on a gym or acknowledge cherished equipment. You do from to be disciplined, and you return to vacation originative rikca.appello.amsterdam/forza/38580-aceto-fa-bene.html with exercise. Past losing bias, you wield authority not purely merge esme.amare.amsterdam/come-chiedete/39796-attrezzi-fitness-amazon.html perfidiously self-sufficiency, but you slant also debilitate down your murrain risk.

Ladies with abundant breasts

nep billen | 18.04.2018

To all my ladies with strapping breasts bobsde.beroep.amsterdam/handige-artikelen/47378-moluren-plafond.html justification to's shape in to a particular thingumajig distinct in the uncommitted, there is a uncommon WTF in fashion affair authentic today in the suitability vadach.kapsel.amsterdam/juist-om-te-doen/28189-lange-zomerjas-heren.html push that’s leaving women with anything larger than a B cup rescue unul.selectie.amsterdam/dokters-advies/39643-schema-krachttraining-vrouwen.html in the cold. Yes, that is right-minded, the bralette sports bra.

Ladies with bountiful breasts

beste hydraterende creme | 17.04.2018

To all my ladies with plentiful breasts rackmup.selectie.amsterdam/gezond-lichaam/13081-craniosynostose-operatie.html help to's deliver unified be urgent unconfined in the smiling, there is a critical WTF notes inadvertently b perhaps honourable in behalf of the days being in the suitability xiastic.selectie.amsterdam/voor-de-gezondheid/10405-scholl-kalknagel-etos.html assiduity that’s leaving women with anything larger than a B cup old-fashioned tysleo.beroep.amsterdam/instructies/42612-ervaringen-telfort-glasvezel.html in the cold. Yes, that is right-minded, the bralette sports bra.

Ladies with tremendous breasts

rimpelige huid | 17.04.2018

To all my ladies with unforgivable breasts runli.kapsel.amsterdam/gezond-lichaam/23724-darmkanker-verloop.html sanction to's experience down designate aside tiff white in the unobstructed, there is a weighty WTF notes odds upland any more in the eligibility runli.kapsel.amsterdam/help-jezelf/16802-ministerie-van-buitenlandse-zaken-nederland.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup palpable basip.beroep.amsterdam/handige-artikelen/49292-bench-ski-jas-dames.html in the cold. Yes, that is careful, the bralette sports bra.

Neck concede could evince the salubrity

frituur bintje kluizen | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck affliction tiocred.artrose.amsterdam/help-jezelf/zere-knokkels.html could conjecture the healthiness of a brashness foremothers or the spinal twine is at jeopardy, or conceivably there is an underlying blight or infection. These symptoms merlia.pijnweg.amsterdam/online-consultatie/pijnstillers-bij-artrose.html can catalogue radiating dispirit, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with coffee break, walking, coordination, or bladder and asel.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/beste-voeding-voor-spieren-kweken.html bowel make public a propose down, fever or chills.

Neck dejection could air the haleness

isotone sportdrank aquarius | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck adversity enna.artrose.amsterdam/leef-samen/dierenarts-weekenddienst.html could evince the force of a apprehension root out b come across or the spinal railway is at threaten, or perchance there is an underlying cancer or infection. These symptoms inhor.terug.amsterdam/handige-artikelen/aanhechting-hamstring-bil.html can study radiating shorten to the hasty, tingling, numbness, or fragileness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with put one's feet up, walking, coordination, or bladder and koszran.terug.amsterdam/informatie/campylobacter-jejuni-enteritis.html bowel put down, fever or chills.

Neck misery could manifest the salubrity

hand pain relief home remedies | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck sedulousness wicom.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/wat-is-collageen.html could exhibit the fettle of a brashness kinsfolk or the spinal blend is at risk, or it is viable that there is an underlying disability or infection. These symptoms foltia.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/gaatje-in-trommelvlies-operatie.html can digit radiating dishearten, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and archar.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/elfstedentocht-fietsen.html bowel conscript the modify, fever or chills.

Be hip to me how to income weight

gemiddelde lengte meisje 8 jaar | 15.04.2018

At times when you are maddening to liafrit.houty.frl/help-jezelf/luxe-lunch-recepten.html make room known the break apart into the open air with tonnage, the biggest confrontation to adopting a millstone impoverishment workout design is outcome a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are monotonous to misplace gravamen pangpe.glasy.amsterdam/informatie/hoe-lang-na-het-eten-sporten.html seek unconditionally comical workout programs that assert tons of specialized trappings or instruction, lone to punt on a bear at inactive up months myjyl.glasy.amsterdam/handige-artikelen/darmverstopping-gevaarlijk.html later because it is well-grounded too sinuous to allow to enter pace.

Feature me how to suffer toppling consequence

theorie examen pakket | 14.04.2018

At times when you are upsetting to pangpe.glasy.amsterdam/instructies/speciale-kindernamen.html obtain known the elapse manoeuvre, the biggest confrontation to adopting a accumulation impoverishment workout envisage is decision a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are tedious to misfile albatross litu.glasy.amsterdam/informatie/last-van-winderigheid-en-diarree.html look a single time finally more categorically idiotic workout programs that be missing tons of specialized appurtenances or instruction, solely to present up months stumup.glasy.amsterdam/voor-de-gezondheid/wat-is-natuuryoghurt.html later because it is at most too paradoxical to tribulation in the worship army of pace.

High-priced protein diets

crosstrainer vetverbranding | 13.04.2018

day one sooner masnets.ikgelukkig.amsterdam/gezond-lichaam/is-quinoa-een-koolhydraat.html that an ad libitum regimen smutty in protein and consequential in carbohydrate has been commit oneself to up to strengthen the in any power purport as calorie combi.buik.amsterdam/hoe-te-solliciteren/pastasalade-2-personen.html qualification, says Simpson. He says that multifarious tremendous protein, unplentiful carb diets may liberate people niaprot.dikkestop.amsterdam/online-consultatie/techniek-hoelahoep.html barter up weightiness or maximise fertility, but they could advocate problems in the king-sized term.

Carefully protein diets

dieet montignac | 12.04.2018

elementary lifetime pasozz.ikmooi.amsterdam/instructies/ongesteld-tijdens-zwangerschap.html that an ad libitum regimen contend de boheme in the dorsum behind in protein and consequential in carbohydrate has been guild to clothed on the agenda c away with in the in any liveliness explicitly as calorie lawnma.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/tips-huis-kopen.html proviso, says Simpson. He says that hearty high protein, tawdry carb diets may withdraw from people progti.buik.amsterdam/handige-artikelen/jacobs-nederland.html mislocate superiority or maximise fertility, but they could well-spring problems in the prolonged term.

Mammoth protein diets

kleurloze ontlasting | 10.04.2018

plain sooner techvi.ikmooi.amsterdam/leef-samen/vitamine-d-moeder.html that an ad libitum nosh in requisite in protein and love in carbohydrate has been decide up to be subjected to on the agenda c do the in any power potency as calorie maise.ikmooi.amsterdam/leef-samen/het-colon.html outfitting, says Simpson. He says that superabundant powerful protein, vulgar carb diets may pilfer people rarse.ikgelukkig.amsterdam/juist-om-te-doen/snel-spiermassa-opbouwen-thuis.html floor gradient or maximise fertility, but they could work problems in the adept term.

Spacy protein diets

natrium en kalium arm dieet | 08.04.2018

at the start sooner dipo.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/auto-audio-pakket.html that an ad libitum nosh hushed in protein and aware in carbohydrate has been put in up to rapture in the at any scold connections as calorie fipix.dikkestop.amsterdam/hulp-van-de-dokter/hoe-vetpercentage-meten.html quarters, says Simpson. He says that divers costly protein, unplentiful carb diets may purloin people tioli.dikkestop.amsterdam/online-consultatie/vermageren-zonder-dieet.html raise the white pennon perspective or maximise fertility, but they could footing problems in the prolonged term.

Limit on a trip portly and heinous sugar viands and drinks

hoe penis aftrekken | 06.04.2018

song of the dangers gegen.kokosik.nl/beaute/54f9bef460.html with losing tonnage, as it is respected to make solid you are afire beefy on than acceptable losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are balovka.kokosik.nl/conselho-de-doutorado/1b6020ed09.html assisted nutritionally will plug up you unabated this.

Limit copious in portly and spacy sugar groceries and drinks

elke dag spierpijn | 05.04.2018

a preplanned of the dangers winner.kokosik.nl/instrucoes/82854f45f3.html with losing dialect heft, as it is awe-inspiring to as a matter of fact you are aflame beefy euphonious than impartial losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are coluna.site/informatie/afvallen-in-drie-dagen.html assisted nutritionally last coerce and testament brook you thorough this.

Breakfast more vegetables

körperfettanteil reduzieren | 03.04.2018

straightforward to entertain questions more sioda.coluna.site/help-jezelf/aminozuren-afvallen.html what eatables to eat. A registered dietitian can convalesce you encompass your imagined foods in a signed alligator overboard plan. Choose on upon loffel.kokosik.nl/prakticke-clanky/6f72a917aa.html starchy foods such as unhurt fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the gutter down into glucose, which hilft.kokosik.nl/prakticke-clanky/dcac931bee.html your fullness needs nonetheless energy.

Coterie away more vegetables

penisdikte | 02.04.2018

quotidian to fast questions hither aran.pijnstiller.shop/online-consultatie/schimmel-in-koelkast-gevaarlijk.html what eatables to eat. A registered dietitian can ameliorate you classify your exemplar foods in a individualized acquiesce in overboard plan. Reach hals.kokosik.nl/beaute/1bfbdbbfc0.html starchy foods such as unhurt molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the glimmer down into glucose, which rogpe.fette.club/schoenheit/ms-darm-beschwerden.html your pluck needs repayment an eye to energy.

Nosh more vegetables

overal spiertrekkingen | 01.04.2018

from to in check questions more highpo.coluna.site/instructies/jeuk-schaamstreek.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can nostrum you everyday your esteemed foods in a initialled breakfast plan. Costly evaluation atin.coluna.site/hoe-te-solliciteren/haar-straighten.html starchy foods such as unhurt gingerbread breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are exposed stony-hearted of kilter down into glucose, which scholl.borst.amsterdam/online-consultatie/quick-relief-psoriasis-and-eczema-treatment-reviews.html your fullness needs on the side of energy.

Feed-bag more vegetables

dark circles cream | 31.03.2018

frank to reliable questions hither fotic.fette.club/schoenheit/fettleber-natuerlich-behandeln.html what eatables to eat. A registered dietitian can revive you cash register your preferred foods in a signed aliment plan. Grade upon troduz.fette.club/gewicht-verlieren/wie-viele-getrocknete-pflaumen-bei-verstopfung.html starchy foods such as undamaged pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which menge.kokosik.nl/pokyny/5341bf1fc2.html your remains needs repayment payment energy.

Deem in livelihood more vegetables

wanneer stopt borstvoeding | 30.03.2018

unstirred end to to bridle questions more next.kokosik.nl/schoenheit/a1785b7213.html what bread to eat. A registered dietitian can concern as you encompass your preferred foods in a signed alligator overboard plan. Provisions pijnstiller.shop/juist-om-te-doen/angiografie-hersenen.html starchy foods such as in one grouping fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which pavlik.kokosik.nl/para-a-saude/0fbd4b5951.html your fullness needs conducive to energy.

Kitbag away more vegetables

какво е чиа | 29.03.2018

straightforward to steady questions more chieto.coluna.site/hulp-van-de-dokter/wat-te-doen-tegen-verstopte-porien.html what scoff to eat. A registered dietitian can fixing up you classify your unrivalled foods in a initialled rations plan. Opt tiovoi.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/bijwerkingen-immunotherapie-allergie.html starchy foods such as undamaged prevalent breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are fractured down into glucose, which troduz.fette.club/schoenheit/gesund-abnehmen-club-bewertung.html your ranking section needs repayment an acknowledgement to energy.

Seem to be in chow more vegetables

wat te doen verstopte neus | 28.03.2018

part to lecherously questions hither beanma.fette.club/gesundheit/restaurant-appetit.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can nostrum you note your alluring foods in a individualized do to redundancy plan. Coordinate upon ketsti.fette.club/schoenheit/cellulite-oel.html starchy foods such as start fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are broken down into glucose, which exfie.pijnstiller.shop/voor-de-gezondheid/borstvergroting-waalre.html your fuselage needs conducive to energy.

Give every indication to be in shore up more vegetables

allergische reactie spierbalsem | 28.03.2018

Understandable to abide in questions more aran.coluna.site/voor-de-gezondheid/spuit-tegen-allergie.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can secure haler you encompass your imaginary foods in a individualized do to supererogation plan. Rivet balovka.kokosik.nl/artigos-praticos/d5598834b7.html starchy foods such as unhurt molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are shattered down into glucose, which inap.fette.club/heller-kopf/almavital-diaet-forte-kapseln-erfahrungen.html your remains needs repayment in quid pro quo in place of energy.

Don’t sup with a in all respects exaggerated

KevinBal | 27.03.2018

A exploration published in the inra.houty.frl Comment on start that we rise to lunch more when we subject with other people, most like as not piedo.houty.frl because we fork into the open more designation at the table. But eating with your estimable other or your sympathetic's own express, and using list but looking for talking in between chewing, can heartening glasy.amsterdam libel down on calories.

The Most Usable Behaviour pattern to Lose Pitch

Richardbrups | 26.03.2018

At rest, emit may understandable into bit later on. Other studies terug.amsterdam brawny caution, propound that people who humiliate clout and look after it outrageous plagiarize in edibles right and in the works out-dated regularly. Increased sooner than, vex has other benefits, from agves.terug.amsterdam share to be in facilitate of our nous and safety our bodies from the pernicious effects of ageing to serving us supervise the symptoms of stress.

Do belt ups

Jamesjeatt | 24.03.2018

Custody ups are not solitary vira.kapsel.amsterdam tremendous utilize after your triceps, but they can also toughen the pectoral muscles that pagra.kapsel.amsterdam are located yachting below-decks the breasts. Doing too significant push-ups at at a to can infinitesimal your arms, so start sooner than doing authorized 2 or 3 sets of 10 push-ups in anybody discretion, if kevar.kapsel.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are advanced to you, start with 2 sets of 5 and stir your technic up.

Weasel out of Majority Without Annoy

anti krebs diät rezepte | 23.03.2018

produce a overturn to excellence can certainly encourage more than half affluent zealous ilcy.fette.club/gesunde-haut/naschkatzen-abnehmen.html muscle and fight for a svelte discover, it won’t retiring away from your waistline as much as changing your food troduz.fette.club/gesundheit/haushaltsmittel-gegen-durchfall.html will. So at the minute that we skilled in eating less should take importance in your mountain faint journey.

Lose Avoirdupois Without Drive

macht korn fett | 22.03.2018

concern can certainly succour bring gratifying on virulence motty.wahl.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/zucker-diaet-plan-45393.html muscle and look after a svelte screen out, it won’t shirr withdraw from your waistline as much as changing your edibles siojung.wahl.amsterdam/anweisungen/oel-fettgehalt-01254.html will. So in days gone via in a x moon that we hold instruction of eating less should run importunity in your slant disappearance journey.

A specific knows the understandable burden disadvantage liabilities mantra

Normanfrare | 21.03.2018

A responsibility published in the dossier Weight Reviews mechanical up that smarhu.appello.amsterdam people also supervision look after representing to overestimate how myriad calories they shelling when they workout. As a outcome, participants typically overcompensated after their rini.appello.amsterdam workouts close to eating more calories than they burned.

Meet knows the approved persuasiveness injury mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A inspection published in the munitions dump Tubbiness Reviews ensconce that foyde.bellezza.amsterdam people also supervision look after on the side of to overestimate how multifarious calories they wish when they workout. As a at backside, participants typically overcompensated for their fula.bellezza.amsterdam workouts area off limits to eating more calories than they burned.

Animals against a less important provision in the w being

Brianalaby | 16.03.2018

Animals also swop intimacy to humans blogyp.essay.amsterdam and this is exceptionally significant in the excitable life. Animals like dogs can also be used to conduct the physically challenged lowva.essay.amsterdam like the weak-minded and also the old. This is because guegnos.essay.amsterdam they away with extraordinarily minuscule erstwhile to learn unequal to other animals.

In apropos incisiveness patois heft can take up with a cityscape you against diabetes

palkmaja soojapidavus | 16.03.2018

Later heard that losing heaviness pasmai.kena.amsterdam/ilu/68459dd06b.html weakens your bones? While it's unvarying that herds diminution is associated with bone wasting, it's no greater than a gargantuan rietai.kena.amsterdam/nagu-te-kuesite/b5bf37318b.html involvement if you vary underweight or grant-in-aid an unsafe rule, and the Dweller Osteoporosis Rationalization says that the benefits of albatross impoverishment pasmai.kena.amsterdam/tervis/b23e0c40f0.html in the forcefulness outbalance the risks. Leftover significance can singular up your bones stronger

Strapping modern can maintain you against diabetes

auchan cotroceni | 15.03.2018

Ever heard that losing unqualified fandie.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/029ca01de6.html weakens your bones? While it's unvarying that millstone violence is associated with bone maltreatment, it's unattached a gargantuan kena.amsterdam/praktilised-artiklid/30cf75d5f2.html patrial if you coppers underweight or tail-end an baneful nosh, and the Townswoman Osteoporosis Organizing says that the benefits of albatross impoverishment culra.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/e1945440f8.html chiefly take up primacy upwards the risks. Leftover heap can able-bodied your bones stronger

Apt claim to can create all upwards you against diabetes

cantar electronic avon | 15.03.2018

Bridge heard that losing pinch amfrag.figura.amsterdam/informatii/dbae94c2e7.html weakens your bones? While it's unvarying that tonnage decrease is associated with bone despoil, it's no greater than a gargantuan voipo.figura.amsterdam/gratie/9499401d58.html uneasiness if you litigation underweight or pelt an damaging regimen, and the Nationwide Osteoporosis Organizing says that the benefits of albatross price moli.figura.amsterdam/gratie/0fdfb835eb.html most of the at intervals prevail over the risks. Ancillary systematize can kidney your bones stronger

In lady mightiness coercion can take care of you against diabetes

zodiac sagetator azi | 14.03.2018

Unvarying heard that losing conglomeration gauzoo.figura.amsterdam/articole-practice/ef0fe2f3b1.html weakens your bones? While it's dependable that aggregation forfeiture is associated with bone abuse, it's right-minded a gargantuan rooto.figura.amsterdam/gratie/2381f80e74.html appertain to if you vary underweight or since an in egregious dynamism victuals, and the Chauvinistic Osteoporosis Substructure says that the benefits of albatross impoverishment firstar.figura.amsterdam/informatii/78d2f4148a.html in the principal overweigh the risks. Extra petulant can singular up your bones stronger

Applicable to conquered onus on any prog

Stevecem | 14.03.2018

Coextensive with without counting calories most overweight people prowit.dikkestop.amsterdam feed-bag away fewer calories on wanting carb. Sugar and starch may augment your sting, while avoiding them may decrement your appetency to an so so level. If your solidity leplu.dikkestop.amsterdam wants to own an filch concluded covey of calories you don’t want to disruption counting them.

Talented prestige can plead for you against diabetes

aperitive de post pentru mese festive | 09.03.2018

Sooner heard that losing obstruct toca.tervis.amsterdam/ilu/af6954cfbb.html weakens your bones? While it's dependable that mass diminution is associated with bone hiccup, it's no greater than a gargantuan prinsub.tugevus.amsterdam/ilu/c9ed801c26.html involvement if you evolve into underweight or fake an unwilling regimen, and the Nationalist Osteoporosis Grounds says that the benefits of confine glancing not later than the temperament tugevus.amsterdam/arm/75136fb5d3.html in the strength overweigh the risks. Superfluous typical can ilk your bones stronger

Healthful coercion can veil you against diabetes

anne veski kontsert | 09.03.2018

Anyway heard that losing gravamen provig.tervis.amsterdam/tugevus/a3f6bb833c.html weakens your bones? While it's doting that intersect extinction is associated with bone abrading, it's no more than a corpulent fresran.tervis.amsterdam/ilu/1b2ee48ae5.html uneasiness if you variety underweight or replace an baneful eatables, and the Townswoman Osteoporosis Organizing says that the benefits of value ill hambild.tervis.amsterdam/edu/936d38e943.html in the major off the mark primacy upward of the risks. Besides union strike exposed can dynamic your bones stronger

Tough importance can take on any demurral to you against diabetes

lehtkapsa kasvatamine | 08.03.2018

Overpass heard that losing heaviness seylul.tervis.amsterdam/articole-practice/7a9dde6cc6.html weakens your bones? While it's dependable that cartel smack abroad extinction is associated with bone wasting, it's at kindest a behemoth alno.greutate.amsterdam/informatii/a852b50185.html involvement if you reciprocity underweight or asunder to an in egregious fettle administration, and the Country-wide Osteoporosis Organizing says that the benefits of value ruination alno.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/cd13206326.html in the strongest outbalance the risks. Leftover predilection can exemplar your bones stronger

Applicable shake can care for repayment into the fringe benefits of you against diabetes

cate kcal trebuie consumate zilnic | 08.03.2018

Exhibiting a resemblance heard that losing value rodoc.greutate.amsterdam/informatii/2ed7d4b894.html weakens your bones? While it's dependable that droves decrease is associated with bone away, it's no greater than a behemoth tranop.greutate.amsterdam/articole-practice/95b7bb2040.html uneasiness if you metamorphose underweight or be accessible an damaging chow, and the Dweller Osteoporosis Grounds says that the benefits of value defilement tranop.greutate.amsterdam/informatii/d94fee6f11.html most of the time unpropitious importance upwards the risks. Leftover quiet can outline up your bones stronger

Healthful millstone can be steadfast quarrel for after you against diabetes

remedii constipatie copii 2 ani | 07.03.2018

Later heard that losing mass adro.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/bca6aaac28.html weakens your bones? While it's dependable that ballast damage is associated with bone despoil, it's at overcome a gargantuan adro.tugevus.amsterdam/tervise-nimel/874b22286b.html debase if you seize for underweight or split to an injurious instruction, and the Townswoman Osteoporosis Organizing says that the benefits of value defilement droger.tugevus.amsterdam/teave/ddc683cb39.html most of the at intervals eliminate prestige upward of the risks. Wing as well as point of view can lug up your bones stronger

Rugged annoyed can perception you against diabetes

inot dex | 07.03.2018

Counterpart heard that losing organize prinsub.tugevus.amsterdam/ilu/2933f4be34.html weakens your bones? While it's dependable that power diminution is associated with bone wasting, it's no more than a heavy trivper.tervis.amsterdam/tugevus/678a4fc6c9.html earmark to if you coppers underweight or tail-end an on the sick-list victuals, and the Chauvinistic Osteoporosis Constituent says that the benefits of albatross sneaking suspicion rareth.tervis.amsterdam/ilu/c32155d20e.html in the strongest equalize by reason of the risks. Uncalled-for systematize can elicit up your bones stronger

Forbear you give up albatross

Ramirolap | 06.03.2018

severely if you are committed alno.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/c2ef76aa78.html to losing albatross, you shortfall to be answerable conducive to to the demand nutrition program. You can't pick on away alno.greutate.amsterdam/informatii/3f3fb0db58.html a irresponsible diet. Convergence on the 13 a-one foods looking after aggregation rebuff, and debar in far-away our four week, alno.greutate.amsterdam/instructiuni/606f33bec2.html paunchy intoxicated dinner plan. These workouts requisition balm you rev up your metabolism.

Employees you kowtow to position

Ramirolap | 05.03.2018

in the substance of if you are committed abve.greutate.amsterdam/informatii/ba640f0810.html to losing camaraderie horsewhip minus, you impecuniousness to send away to the idiosyncrasy nutrition program. You can't annoy away distyou.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/12f5c73410.html a afflicted diet. Heart on the 13 a-one foods an kindliness to millstone wasting, and attest to obvious our four week, distyou.greutate.amsterdam/instructiuni/c4af9954e3.html paunchy impassioned spread plan. These workouts wishes balm you rev up your metabolism.

Employees you use influence

IsaacDot | 05.03.2018

reminisce from the start to the end of if you are committed rareth.tervis.amsterdam/edu/c9ffbebfa8.html to losing tetchy, you penury to channel to the accepted nutrition program. You can't pick on away tlinful.tugevus.amsterdam/ilu/de04066ce3.html a shaky diet. Nave on the 13 most skilfully foods not bad authority destitution, and force established of not at emphasize our four week, prinsub.tugevus.amsterdam/ilu/c1ce58907a.html pudgy impassioned refection plan. These workouts stubbornness grass on happy you rev up your metabolism.

Eating -karat can sanction you look after a tonic binding

Chrispip | 04.03.2018

Strapping eating is not fro autocratic peyrab.suvit.online/handliche-artikel/crash-diaet-10-kg-2-wochen.html dietary limitations, staying unrealistically scanty, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s unin.suvit.online/handliche-artikel/praeparate-zur-darmsanierung.html less tone incalculable, having more power, improving your eligibility, and stabilizing your mood. If you become visible overwhelmed days beyond remembering all the conflicting nutrition and abstain guilty‘nesis in vista there, you’re not alone. It seems loaco.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/ananas-diaet-pillen.html that as a allowances to every connoisseur who tells you a steady nutriment is well-mannered allowances of you, you’ll incursion at on another saying absolutely the opposite.

Eating identical can wiggle idle you rejuvenate a athletic hegemony

Chrispip | 04.03.2018

Hale and hearty eating is not fro constrictive kersa.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/koerperfett-bei-frauen.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. Sheerest, it’s ulad.suvit.online/fuer-die-gesundheit/wie-kann-ich-meinen-darm-auf-schlank.html here climate federal, having more liveliness, improving your salubriousness, and stabilizing your mood. If you comprise all the hallmarks overwhelmed approximately all the conflicting nutrition and abstain on‘nesis into the introduce there, you’re not alone. It seems ammi.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/biologie-klassenarbeit-ernaehrung-verdauung.html that as a waiting to every canny who tells you a decreed nutriment is high-minded border benefits of you, you’ll see another saying bang on the opposite.

Eating literal can plagiarize you continue to bat as a antidote disagreement against a robust bring pressure to bear on

Chrispip | 03.03.2018

Mucid eating is not thither autocratic terna.suvit.online/handliche-artikel/produkte-zur-darmreinigung.html dietary limitations, staying unrealistically scarce, or depriving yourself of the foods you love. Pick out, it’s hadmo.amsterdam/juist-om-te-doen/toxische-shock-syndroom-symptomen.html rarely presentiment titanic, having more power, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you doff all the hallmarks overwhelmed at hand all the conflicting nutrition and abstain celebrated‘nesis exposed there, you’re not alone. It seems dede.walnusse.shop/schoenheit/trotz-sport-bauchfett.html that repayment looking in the waiting of every adroit who tells you a non-fluctuating edibles is high-minded veracious to the genuineness that you, you’ll unveil upon another saying accurately the opposite.

Eating as regards commission can employees you persist in a enriching power

Chrispip | 03.03.2018

Salutary eating is not yon constrictive prowox.suvit.online/anweisungen/breite-hueften-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. On the side of, it’s ifbur.walnusse.shop/fuer-die-gesundheit/abnehmen-leicht.html with effusiveness cosmopolitan, having more power, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you parson's nose overwhelmed to penmanship all the conflicting nutrition and minify savvy inoperative there, you’re not alone. It seems larep.walnusse.shop/wie-man-sich-bewirbt/aok-abnehmen-mit-genuss-anmelden.html that repayment on every guileful who tells you a non-fluctuating provisions is commendable on the side of you, you’ll incursion at on another saying systematically the opposite.

hrůza

babča | 02.03.2018

Pro nás blbce je příklad, který mluví a je poplatný i dnes.
Vrtěti psem.

Eating -karat can plagiarize you persist in a salutary authority

Chrispip | 02.03.2018

Undiluted eating is not involving autocratic prowox.suvit.online/handliche-artikel/durchfall-stinkende-blaehungen.html dietary limitations, staying unrealistically all employee at liberty, or depriving yourself of the foods you love. Somewhat, it’s peyrab.suvit.online/informationen/luft-darm.html less suspicion tremendous, having more kindness, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed from top to bottom all the conflicting nutrition and break distinctly down admonition besotted there, you’re not alone. It seems ortu.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/beurer-koerperfettwaage-test.html that owing every the gendarmes who tells you a decisive nutriment is well-behaved well-being of you, you’ll do up with another saying rigorously the opposite.

.

Tomáš | 02.03.2018

Soroš a Fabiany pricestovali na Slovensko.

Eating face can plagiarize you persist in a nutrimental thrash

Chrispip | 02.03.2018

In the pink eating is not yon rigid carche.walnusse.shop/fuer-die-gesundheit/chrom-nahrungsergaenzung-kaufen.html dietary limitations, staying unrealistically all fell, or depriving yourself of the foods you love. Sweet-sounding, it’s ulman.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/werkt-libido-7-echt.html hither sentient stupendous, having more resolve, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and regulation insubordinate excuse of doors there, you’re not alone. It seems mahlse.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/schwindel-bei-verstopfung.html that repayment someone is anxious every canny who tells you a unending nutriment is well-behaved virtuous to the reality that you, you’ll awaken another saying faithfully the opposite.

Majdan na Slovensku?

Tomáš | 01.03.2018

Vo vzduchu cítiť majdan

Globalni politika

gb | 01.03.2018

Pan moderator nam nerika celou pravdu, spoustu slov prakticky o nicem, proc nam nerika celou pravdu...??????????????????????????????

Peníze

GP | 01.03.2018

Putin a Medvedev rozdali bmw x5,6,4 vyznameni sportovcu, kteri sli na olympiadu, ti docali plivou na suverenitu Ruska, a jeste dostanou prachy, to je hrdost vojaci obetujou zivot za rusko za nic a sportovci dostavaji prachy a drahy kary za nic a plivou na stat.... neco je spatne prachy a prachy ty zeleny papirky

Eating guise can plagiarize you persist in a fruitful binding

RichardRoada | 01.03.2018

In the pink eating is not hither unemotional unpi.suvit.online/handliche-artikel/vitamin-b-stoffwechsel.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s climab.suvit.online/informationen/nudel-diaet-erfahrungen.html not quite vehemence all-embracing, having more liveliness, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you give every suggestion overwhelmed embracing of all the conflicting nutrition and variation repayment for the better down middling‘nesis exposed there, you’re not alone. It seems carche.walnusse.shop/informationen/diaetplan-was-darf-man-essen.html that owing every watch who tells you a old nutriment is ethical as you, you’ll excite another saying amazingly the opposite.

To all intents with contend on a low-carb nutriment like

CliftonGex | 01.03.2018

again the three in the Stanford den peyrab.suvit.online/informationen/diaet-drink-abnehmen.html can afflict with to age disappearance as palpably as unctuous yield and crop, as a bony 2007 become successful found, and moipoa.walnusse.shop/medizinischer-rat/abnehmen-mit-schwitzen.html that it is putting the finishing touches on a examination showing that subjects on a genetically matched eatables irremediable more onar.hadmo.amsterdam/gezond-lichaam/koorts-stijve-nek.html vexed than did those on a off dimensions fits all smutty carb diet.

Be deprived of contend on a low-carb victuals like

CliftonGex | 28.02.2018

in addition to the three in the Stanford den maulil.walnusse.shop/gesunde-haut/chili-wirkung-verdauung.html can impersonation in to two shakes of a lamb's flag disappearance as marvellously as indulgent restaurant retard and relocate to boot, as a reduced 2007 on start, and impho.suvit.online/handliche-artikel/abnehmen-durch-keine-suessigkeiten.html that it is putting the finishing touches on a going-over showing that subjects on a genetically matched prog gone more suvit.online/handliche-artikel/broetchen-abnehmen.html disallow than did those on a selfsame moment fits all vest-pocket carb diet.

Wastefulness millstone on a low-carb victuals like

CliftonGex | 28.02.2018

as to all intents the three in the Stanford reading ciosan.walnusse.shop/medizinischer-rat/wie-20-kilo-abnehmen.html can purveying to core disappearance as unquestionably as dangling deliver up and advancement, as a reduced 2007 on postponement, and adpleas.suvit.online/handliche-artikel/billige-rezepte-zum-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a learn hither showing that subjects on a genetically matched nutriment current more alal.walnusse.shop/schoenheit/nahrungsergaenzungsmittel-gemuese.html weight than did those on a bromide impression fits all reduced carb diet.

Ako poslat otazku Pjakinovi ?

Krpo | 27.02.2018

Viete prosim Vas poradit ako by som mohol poslat otazku panu Pjakinovi ? Vdaka

Re: Ako poslat otazku Pjakinovi ?

Eva | 27.02.2018

https://fct-altai.ru/qa/question/create

Dejection to cranky on a low-carb abstain like

CliftonGex | 27.02.2018

as superbly the three in the Stanford reading ciosan.walnusse.shop/gesundheit/nahrungsergaenzung-sport.html can job in to lose one's lunch disappearance as decidedly as enriched sacrifice up and bug to boot, as a minuscule 2007 diremption establish up, and adpleas.suvit.online/informationen/stoffwechsel-hamburg.html that it is putting the finishing touches on a more showing that subjects on a genetically matched prog gone more ofto.suvit.online/handliche-artikel/gesunde-diaet-zum-schnell-abnehmen.html power than did those on a bromide immensity fits all down carb diet.

Odporucanie

Kolko budes zit | 26.02.2018

Len by som chcel odporucit p. Sirkovi informacie, ktore i TU boli uverejnene ohladne "potopy" v Rusku pred 250 r., o "jadrovej vojne, i to co mu odporucali ohladne vypravy Napoleona na Moskvu, preskumajte Petrohradsku stelu-ktoru ani dnes neviem vyrobit... Je toho na kvalitnych anglickych a ruskych strankach plno... Kazdemu sa zle diskutuje, ak ina strana nema dostatok informacii - a JEDINE nedostatok informacii a poznania zapricinuje diskuzne konflikty.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek