Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 19.02.2018

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 19.02.2018

23.2.2018

 

youtube.com/watch?v=VAHzDfrNx_U
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 19.02.2018.srt (79599)
 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den 19.02.2018.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

00:23

A dnešní pořad zahájíme otázkou od Denise Grečkina. Valeriji Viktoroviči holandský ministr zahraničí Halbe Zijlstra odstoupil v souvislosti se svou lží o tom, že byl v roce 2006 v Rusku na Putinově chatě, kde prý slyšel o jeho agresivních záměrech začlenit Ukrajinu, pobaltské státy, Bělorusko a Kazachstán do takzvaného velkého Ruska. Zdá se mi, že tato událost je pro Rusko výhodná. Je to tak? A jestliže ano, tak kdo ji inicioval? Je to dárek od GP, nebo naše ministerstvo zahraničí v čele s Lavrovem nabylo vrchu nad evropskou státní elitou?

 

Globální prediktor Rusku žádné dárky nedává, od těch vůbec nikdy nečekejte žádné dárky a nedoufejte, že Rusku nezabodnou nůž do zad, kdykoliv se jim k tomu naskytne příležitost. Tak to není.

Znovu opakuji, že naše partnerství s globálním prediktorem je čistě situační, jde o situační spojenectví. Můžu uvést příklad na animovaném filmu Jen počkej, kde byli jednou v lodním podpalubí zajíc a vlk nuceni se zachraňovat, a přesněji zachraňovat celou loď, protože kdyby tu loď nezachránili, tak by to znamenalo konec jak pro vlka, tak i pro zajíce.

 

Stejné je to s globálním prediktorem, který spolupracuje s Ruskem pouze z jednoho jednoduchého důvodu, že je nutné zachránit situaci ve světě. Je zapotřebí, aby svět byl řiditelný a tak někde, ovšem výlučně ve svém zájmu, před něčím zavírají oči, někde něco udělají pro Rusko, ale jen z donucení. Když však mohou Rusko poškodit, aniž by tím utrpěly jejich vlastní zájmy, tak to vždy udělají. Proto se nesmíte s ohledem na globální prediktor nechat mýlit.

 

A co se týká toho nabytí vrchu. Tak v podstatě daná událost svědčí právě o tom. Vždyť co se vlastně zhruba stalo? Byla zrušena předem plánovaná návštěva. Když se návštěva plánuje předem, tak se předem sestavuje i program jednání.

A teď si představte tu situaci, kdy je postavení globalistů nahnuté natolik, že je pro ně lepší obětovat svou kádrovou figuru, jen aby mohla být odvolána návštěva a nemohlo se jednat o tématech, ve kterých teď globalisté nejsou schopni Rusku vnutit svou vlastní vůli, své vlastní řešení, jak by mělo Rusko jednat. Musí být navrženo nějaké řešení a oni žádné nemají. Nemají mechanismus, kterým by zatlačili na Rusko.

 

A tak pro ně bylo lepší to odložit. A jak to měli odložit? Tak ten člověk okamžitě prohlásil: Já jsem v roce 2006 řekl, že jsem tam byl, ale nebyl jsem tam. Já jsem lhal!“ Okamžitě se rozpoutal skandál, tak odstoupil z funkce a problém s návštěvou byl vyřešen. To znamená, že všechny otázky, které měly být podle programu projednávány, tím byly odsunuty. Takže ty otázky zůstaly nerozhodnuté. Globalisté potřebovali, aby ty otázky, které bylo v plánu projednávat, nebyly zatím řešeny žádným způsobem, neboť doufají, že ve výsledku voleb a díky využití dalších způsobů řízení z nadnárodní úrovně, budou tyto otázky následně vyřešeny tak, jak potřebují oni a také v potřebné kvalitě.

 

04:36

Další otázka je od Viktora. Ve svých pořadech jste mluvil o tom, že v Sýrii na straně ISIL bojuje americký specnaz, který provádí výcvik teroristů a také je zásobuje.

Proč Rusko dosud nepoukázalo ani na jednoho zabitého amerického vojáka jako na důkaz? A má vůbec Rusko takové důkazy? A jestliže je má, proč je nepředloží v OSN, aby USA byly odsouzeny za vedení války a podporu teroristů na základě předložených důkazů? A co brání Rusku také použít žoldáky, například Kadyrovovu armádu proti ISIL?

 

A co brání… Teď jsme mluvili o Holandsku. Co brání Rusku dokázat, že letadlo (na Ukrajině) bylo sestřeleno protiletadlovou raketou a leteckým útokem ze vzduchu? To znamená, že šlo dokonce o dvojitý útok.

- Máte na mysli boeing.

- Ano, boeing, ten malajsijský.

Vždyť všechno bylo předloženo. A kdo o tom rozhoduje? Koho to zajímá? Kdo to jakým způsobem řeší? Vždyť abyste něco podobným způsobem vyřešili v mezinárodním společenství, musíte mít na paměti následující:

Máš na to právo?“ „Mám.“ A dokážeš ho uplatnit?“ To už je otázka.“

 

A co je nejzajímavější? Když někdo začne mluvit o jakémsi mezinárodním právu a navrhuje jít k nějakému soudu, tak tím postupuje určitou část jurisdikce svého státu do jurisdikce anonymního řízení z nadnárodní úrovně. Může se jednat o řízení nějakého konkrétního státu a může se také jednat o řízení ze strany globálního prediktoru. To je třeba si uvědomovat.

 

A co se týká konkrétních nástrojů řízení jako OSN a dalších, tak velmi dobře víme, že první housle tam hrají USA a v mnohém jsou schopny donutit ostatní hlasovat tak, jak samy potřebují bez jakéhokoliv ohledu na uváděné důvody.

Vždyť kolik tam toho řekl náš stálý zástupce při OSN Vitalij Čurkin, a dnes to dělá Něbenzja. A nic se nedělo. Vyslechli si ho a steklo to po nich jako voda. A proč? Protože veškeré řízení je nastaveno tak, že USA jsou světovým šéfem, světovým četníkem. Takže domnívat se, že můžete jít k nějakému spravedlivému soudu, kde někdo bude něco rozhodovat na základě skutečných údajů, je z vaší strany, jemně řečeno, dětinské.

 

Cožpak má dnes ještě někdo pochyby o způsobu práce soudu o Jugoslávii? Kde byli Srbové odsuzováni pouze za to, že jsou Srbové? Kde je vraždili přímo ve vězení a lidi, kteří se skutečně dopustili zločinů, kteří lidi mučivým způsobem vraždili, masově je zabíjeli…

Jenže zabíjeli „jen“ Srby, tak ti byli zprošťováni obvinění všemi možnými způsoby. A když už někoho potrestali, tak se jednalo jen o pěšáky v té hře, nikdy to nebyl nikdo důležitý. Vždyť je to do očí bijící! Že kromě toho, že existuje určité prohlášení o úmyslech, musí také být zajištěny možnosti jeho dosažení.

 

A zajistit tyto možnosti, aby bylo možné USA obvinit, zatím není možné. Tyto možnosti Rusko nemá z jednoho jednoduchého důvodu. Kdybychom se začlenili do toho scénáře, který je nám nabízen, abychom se stali světovým šéfem místo USA a těch vymezených patnáct let nechali umírat naše kluky v různých konfliktech v zájmu globálních klanově-korporativních struktur, tak ano, potom by nám bylo umožněno USA roznést na kopytech.

 

Ale dokud s tím nesouhlasíme, dokud říkáme: Ne, naše Rusko tu existuje pro národy, které ho obývají a ne kvůli tomu, aby bylo surovinovým přívěškem pro světové klanově-korporativní struktury“, nám nikdo v ničem pomáhat nebude.

A s ohledem na to „pomáhat“ ještě jednou zopakuji. Kdybychom přijali roli světového šéfa, světového četníka, tak by to vyřešilo jejich problém s naším národem, s naším obyvatelstvem. Museli bychom nechat likvidovat své obyvatelstvo v zájmu globálního prediktoru buď v lokálních konfliktech, kde by umírali naši kluci, nebo ve zdraví škodlivých provozech tady u nás, abychom globalistům zajistili jejich pohodlnou existenci. To ale není nic pro nás. Putin neustále uplatňuje politiku, že my máme svůj stát, který tu existuje, aby sloužil národům zde žijícím, ne aby je poškozoval. Proto samozřejmě musíme jednat krok za krokem.

 

O skutečnosti, že ISIL je nepravidelnou armádou USA, jsem mluvil okamžitě, jakmile se ISIL objevil. A na základě čeho jsem to usoudil? Na základě chápání obecných procesů řízení a na základě těch informací, které jsem získal z otevřených zdrojů. No a teď už nejsem sám, kdo to říká. Tenkrát stále znělo: „Dejte mi důkazy, kde je jaké potvrzení?!“ Namítal jsem: „Cožpak se nedíváme na stejná média, nečteme stejné noviny? Díváme se na jedno a to samé a mé závěry jsou takové, jaké jsou a absolutní většina politologů to zarytě vidět odmítala.

 

A o čem se teď mluví? Jen si to vezměte, USA prohlásily, že přesunují svůj kontingent z Iráku, kde zvítězily nad ISIL, do Afghánistánu, kde je nutná posila. A skutečně, v Afghánistánu se tak aktivizoval ISIL, že by tam opravdu Američané měli nějak zasáhnout.

No a Írán zcela přímo prohlašuje, že USA přesunují ISIL do Afghánistánu, z Iráku do Afghánistánu. A dále samy USA přiznávají, že v Afghánistánu neustále přistávají vrtulníky a letadla „neznámého původu“! Pojďte je tedy sestřelovat.“ „Ne, to je naše nebe a nikdo tam bez našeho dovolení nelétá.“ Ale vždyť říkáte, že nevíte, čí to jsou vrtulníky a letadla?“ „Ne, nevíme.“ Ale vždyť tam přivážejí bojovníky a zbraně?!“ Ano, přivážejí. Ale my jsme to nebe uzavřeli…“

 

O čem to vypovídá? Že sami Američané nepřiznávají, neříkají: Ano, my svou vojenskou leteckou přepravou dopravujeme bojovníky ISIL z Iráku do Afghánistánu a zajišťujeme je vojensko-technickým vybavením. Vojensky a technicky je podporujeme.“

 

Dále. Dnes při zahájení blízkovýchodního zasedání fóra Valdaj Sergej Viktorovič Lavrov řekl přímo, když se ho zeptali: Co ještě může Rusko udělat pro nastolení pořádku v Sýrii?“ On to řekl přímo:

Nejdůležitější je, aby USA nedělaly nic. Vždyť to na jejich základně jsou bojovníci ISIL, to z jejich základny dělají výpady!“ Jak by to ještě měl říci jasněji? Je vytvářeno informační pole. V médiích neustále znějí informace o tom, že ISIL je nepravidelnou armádou USA, že mezi ISIL je jak soukromá vojenská společnost USA, tak i specnaz USA, armády USA. To všechno tam zaznívá. Neustále jsou tyto informace uvolňovány. Proudí neustále jedna za druhou.

 

Už to došlo tak daleko, že na fórech tyto informace uvádí přímo náš ministr zahraničí. Jak můžeme bojovat s ISIL a říci, co ještě můžeme udělat!? To máme vybombardovat přímo americkou základnu? Aby ISIL s konečnou platností zmizel ze syrského území? Vždyť to je Lavrovova odpověď v překladu do normálního jazyka na té Valdajské konferenci. To znamená, že jsou neustále uvolňovány informace. Mění se politický postoj všech států, které se nacházejí pod diktátem USA.

 

A až to přeladění proběhne, tak budou USA obviněny ze všeho! A zatím, promiňte mi to, je na to ještě příliš brzy, abychom vykládali všechna esa. Zatím musíme postupně formovat informační pole, aby… A když jsem, sotva se ISIL objevil, říkal, že se jedná o nepravidelnou armádu USA, tak reakce byly následující: „To je šílené. Co to říká? Vždyť oni proti ISIL bojují!“ A teď je ta skutečnost, že ISIL je nepravidelnou armádou USA pro všechny polithňupy najednou zcela přijatelným názorem a pro některé je to dokonce zcela očividné. Ale je třeba jít dál.

 

14:21

- Mimochodem, vyjasnilo se něco víc o těch událostech u Dajr az-Zaur?

- Ó, ano.

Jedním z takových nejzajímavějších případů, o kterých jsme mluvili, byly ty události u Dajr az-Zaur, kde podle informací našich „pravdomluvných“ hurá-patriotických blogerů zahynuly „biliony“ bojovníků Vagnerovy soukromé armády. Přičemž na taková čísla se nezmohli dokonce ani Američané. No a nezávislí vyšetřovatelé vycházejí z toho, že tam zahynulo 4-5 ruských občanů. Ovšem ta situace je velice zajímavá. Takže když jsme mluvili o síle, tak si musíme uvědomovat, že…

 

A také o řízení, které uplatňují mezinárodní, nadnárodní klanově-korporativní struktury, tak jsme se dotkli problému klanové-korporativnosti a jejího vlivu na politiku států, jak tento svůj vliv na politiku států uplatňuje. A v daném případě je to, co se stalo u Dajr az-Zaur velice, opravdu velice důležité. Teď jsme mluvili o tom, proč nepředložíme důkazy, že USA jsou tou silou, která prostřednictvím ISIL, kdy stát USA jako ISIL bojuje na území Sýrie i celého světa.

 

Když se někde ISIL dopustí teroristického útoku, je třeba vědět, že to byly tajné služby USA. Zde je zbytečné hledat nějaké složitosti, je to zcela konkrétně právě tak. Ale my si musíme uvědomovat i všechny procesy, které s tím souvisí. Jedním z těch důležitých procesů spojených s možností obvinit USA, že to oni jsou bojovníky ISIL, je brát do úvahy plán globálního prediktoru s ohledem na region Blízkého Východu a střední Asie. Co a jak tam má v plánu a to i s ohledem na evropský islámský chalífát na území Evropy, jak vyplývá ze samotného jeho názvu.

 

Takže v souladu s těmito jeho plány se centrem koncentrace řízení měl stát Írán a my tuto věc musíme brát na zřetel. Jestliže tedy budeme vycházet z toho, že to právě Írán má být tou hlavní osobou, která má sklidit výhody z porážky ISIL, tak povedeme jednu státní politiku, jestliže z toho vycházet nebudeme, tak ta politika bude vypadat jinak.

Takže k těm událostem u Dajr az-Zaur, co se tam stalo a k těm našim občanům, kteří tam zahynuli. Opakuji tedy, že hlavní výhody z porážky ISIL má sklidit Írán.

 

Proběhla Mnichovská konference a v tomto ohledu je třeba si uvědomit jednu věc. Když tam vystupoval prezident „nezávislé“ Ukrajiny, byl sál liduprázdný. Prezident státu! Jeho hlavní představitel! Jedná se o klíčový bod Evropy, a zda vzplane nebo ne přece musí dělat starosti úplně všem. Na jeho vystoupení nepřišel nikdo! On tam rozmachoval hadříkem, zase si donesl rekvizity. A nepřišel tam nikdo.

 

A když vystupoval ruský ministr zahraničí, jen ministr! Který politiku realizuje, neurčuje ji jako prezident státu, pouze ji ohlašuje a s tou či onou mírou efektivity uplatňuje opatření při realizaci této vnější státní politiky. Tak ten měl nabitý sál. Rusko znamená stabilitu, a co bude dělat Rusko, jaký má názor na ty či ony otázky, je zajímavé se dozvědět dokonce i jen od ministra. A Ukrajina, která je v Evropě bolavým místem, kde se může rozhořet válka, která se může a nemusí rozšířit i do Evropy... Tak tam nepřišel nikdo. Proč?

 

Protože všem je z hlediska možné změny situace jasné, že ukrajinský prezident je totální nula, že veškerá ukrajinská politika vůbec není určována v Kyjevě, a už vůbec žádnou takovou loutkou, jakou je Porošenko. A tak nikoho nezajímá, protože si zajdou za jeho páníčky ve Washingtonu.

Takže z tohoto pohledu a vědomím, jak vypadalo Porošenkovo vystoupení, se podíváme, jak na mnichovské tribuně vystupoval izraelský premiér Netanjahu. A on tam stejně jako Porošenko, který si sebou vždy veze nebytné rekvizity v podobě „ruských“ pasů, kusu autobusu, teď zase hadříku v podobě vlajky EU, tak teď tam přijel Netanjahu a přinesl si kus íránského dronu.

 

Okamžitě tak předvedl úroveň, tu úroveň, že i on sám klesl na Porošenkovu úroveň. Je z něj také šašek. To znamená, že nemluví k věci, ale něčím mává, něčím třese apod. A hlavně, jaké udělal prohlášení? Bylo sestřeleno izraelské letadlo. Problém, který teď má Izrael je ohromný. Jak by se za těchto podmínek měl chovat? Měl by manévrovat! Udělá špatný krůček a Izrael jako stát bude převálcován, přijde o všechny své historické výhledy a v blízké době přestane existovat. A právě na to je zaměřena veškerá politika, která byla přizpůsobena tomu, aby z Íránu bylo vytvořeno centrum koncentrace řízení.

 

Vzpomínáte na všechny ty teheránské protižidovské konference, které organizoval Ahmadínežád o židovském fašismu? Takže v plánech na vytvoření nového řádu na Blízkém východu a ve střední Asii se nepočítá s Izraelem jako státem. Takže by bylo zapotřebí začít se domlouvat. A co dělá Netanjahu? Začíná obrazně řečeno tahat lva za vousy. Začíná dopalovat Írán. Koleduje si o problémy. Proč to dělá? Vždyť ty problémy, které takto Izrael čekají, budou nemalé.

 

Ať už je to, jak chce, tak jestli nastoupí SS, mám na mysli Íránské revoluční gardy, tak bude Izraeli velice horko. Jenže ta věc se má tak, že Netanjahuovi nezbývá nic jiného, než se chovat takto. Je to tak, že krátce před tou mnichovskou konferencí bylo ohlášeno, že proti němu bylo zahájeno trestní řízení, a že o jeho dalším osudu bude rozhodovat prokuratura.

Když jsem v minulém pořadu mluvil o tom, že Izrael teď neví, jak se má chovat, tak jsem mluvil o tom, že hlavním poškozeným v tom konfliktu u Dajr az-Zaur byl Írán. Do jaké míry a jak přesně nevíme. Ale ta skutečnost, že se u Dajr az-Zaur střetl Írán s USA je očividná.

 

A co v souvislosti s tím dělá Netanjahu, když dráždí Írán? Odvádí pozornost Íránu od USA, aby se Írán místo na USA na šesté prioritě zaměřil na Izrael. Odvádí pozornost na sebe, poutá ji na sebe, protože mu to páníček poručil. Ten samý páníček, který se postaral, aby proti němu bylo zahájeno trestní řízení. Buď mne poslechneš, nebo uvidíš.“ A on samozřejmě upřednostnil svůj vlastní zadek před blahem svého státu.

Přesně jako Petřík Porošenků: Mně je také stát vřele ukradený, raději budu plnit roli loutky. Snad se tím nějak zachráním.“ Nezachráníš.

 

Vrátíme se tedy k Dajr az-Zaur a k tomu, co se tam stalo.

Na úrovni ministerstva zahraničí jsme přiznali, že tam zahynuli naši občané. A jak se tam ocitli? Tvrdí nám, že byli členy soukromé vojenské společnosti! Možná že ano. Ale jakým způsobem jsou tito členové soukromé vojenské společnosti spojeni se státem, jaká je tu provázanost? My víme, že ten skandál okolo té soukromé vojenské společnosti se pokoušejí využít k tomu, aby Putin nevyhrál volby. A teď kde se tam vzali naši lidé, naši občané.

 

Není žádným tajemstvím, že existují klanově-korporativní struktury, které si činí nárok na to či ono řízení ve světě. No, ve světě, ale i v naší zemi. Činí si nárok na určitou roli v naší zemi a tím pádem také na účast v procesech ve světě. A tak tu máme následující věc.

 

Írán, který se podle plánu globálního prediktoru měl stát centrem koncentrace řízení v tomto regionu, se najednou ukázal být neakceschopným. A Rusko odmítlo hrát podle íránských pravidel. To znamená, že by Rusko, jak bylo navrhováno Íránem, přišlo, všechno v Sýrii vybojovalo, a potom by se zase stáhlo a řeklo Íránu: Vy si tady teď skliďte plody našeho úsilí. My jsme jen přišli, zabojovali si a teď odcházíme.“

Tak by vše šlo podle plánu, jenže Rusko takovou roli odmítlo. Proto nám také Írán jednou nabízel přechodné letiště, a potom zase ne. Takže Írán má své zájmy a myslí si, že ho s ohledem na tyto jeho zájmy Rusko zradilo.

 

Vždyť jak je to možné? Šéf řekl, že to bude tak a tak. Já měl být v regionu tím hlavním, vy jste mi to měli vybojovat a já měl slíznout smetanu. A vy jste přišli, vše vybojovali a teď říkáte, že jste si své postavení tady zasloužili? Na jakém základě?“

A tak Írán vyhledává ty politické síly, které by pomohly prosadit tento jeho náhled, že šéfa je třeba poslouchat, mezi různými našimi „patriotickými“ silami, které si činí nárok na řízení v Rusku.

 

A dělá to kvůli dosažení dvou cílů. Prvním cílem je zformování svého řízení v Rusku, a druhým cílem je získat od těchto patriotických“ sil pomoc v podobě odborníků, kteří by mu pomohli naučit správně bojovat jeho lidi a částečně by sami tyto otázky řešili. A proto různé klanově-korporativní skupiny formují vlastní vojenská zastoupení, aby se tak tohoto procesu účastnily. Na tom, co dělá Írán s těmito klanově-korporativními skupinami, není nic nového.

 

Jen si vzpomeňte třeba na účast Žirinovského na modlitbách společně se Saddámem Husajnem, když se prostřednictvím Žirinovského Saddám pokoušel působit na určité politické struktury uvnitř našeho státu. Proto Írán hledá lidi mezi klanově-korporativními skupinami, které jsou připraveny s ním spolupracovat, a které vycházejí z následujících pohnutek:

Já teď budu spolupracovat s Íránem, získám díky tomu ekonomické výhody, přisaju se někde k nějaké té ropě. Díky spolupráci s Íránem z toho budu mít i politický prospěch v podobě vazby na silného obchodního a politického partnera Ruska a vyřeším díky tomu své klanově-korporativní úkoly uvnitř státu a více se prosadím.“

 

Takových chytráků tu máme mnoho, takových klanově-korporativních skupin. Tyto skupiny mezi sebou soupeří. A jedna taková skupina... Opakuji, že vycházím z informací z otevřených mediálních zdrojů. Přímo o tom nikdo nic nepíše. Jedná se o analýzu z pozic obecného chodu věcí přes Dostatečně všeobecnou teorii řízení.

Takže jedna z korporací klanově-korporativních skupin najednou dostala nápad, jak by mohla sama sebe posílit. Jak by vyřešila otázku legalizace soukromých vojenských společností v Rusku, a získala tak větší vliv v politické složce Ruska, a přitom navázala vztahy s Íránem, a dokonce je naladila i s USA.

 

Írán teď řeší problém, jak zbránit formování státního útvaru, o který se snaží USA v oblasti Dajr az-Zaur. Írán prohlašuje, že to nedovolí. A kdyby ta klanová skupina práskla nějakou operaci Spojeným státům, že bude uskutečňována a to dokonce i za předpokladu, že tak zahynou jejich vlastní bojovníci, znamenalo by to získání politických bodů. Jak přemýšlí:

USA odtamtud budou tak jako tak vytlačeny, Írán tak jako tak zvítězí. A jestliže se toho zúčastníme a zahynou přitom naši bojovníci, bude to pro nás znamenat přízeň ze strany Íránu. Když takto prokážeme službičku USA, tak teď v průběhu předvolební kampaně uvnitř Ruska USA zohlední postoj naší klanově-korporativní skupiny.“ Mám na mysli státní elitu USA, která to zohlední.

 

A potom v režimu sankcí a vzájemných vztahů, při prosazování politických kandidátů nám přinejmenším nebudou bránit v některých procesech a v něčem mohou dokonce i pomoci. A v tom humbuku okolo toho si zlegalizujeme vojenské soukromé společnosti, jako vlastní soukromé armády při třenicích se státem.“ A ve výsledku tu máme smrt našich občanů u Dajr az-Zaur.

 

Opakuji, že se jedná o analýzu toho, co se děje z pozic obecného chodu věcí. A odkud tato analýza, tedy takové to jejich přesvědčení o tom, že stejně zvítězí. Mám na mysli Írán v tomto regionu.

Dnes došlo k velice zajímavé události na Valdajském fóru. Už jsem o tom dnes mluvil. Vystupoval tam íránský ministr zahraničí… A trend celého jeho vystoupení byl ten, že aby se efektivně vyřešily problémy tohoto regionu, musí se všichni připojit k Íránu. Je nutné dělat to, co řekne Írán, protože ten vždy zastává ten správný postoj. Takto se normálně chová jakýkoliv ministr zahraničí, který prosazuje zájmy svého státu, a on tedy takto vystupoval na Valdajském fóru.

 

Byla tam položena otázka směřovaná na íránského ministra zahraničí a na Lavrova. Íránský ministr zahraničí vyložil přesně takovýto svůj postoj, že existuje jen jediná pozice, ta íránská, která je ta absolutně správná. A co se dělo dál?

Když byl na řadě s odpovědí Lavrov, tak se moderátor této diskuse pokusil nenechat Lavrova promluvit. Co to mělo znamenat? A to je přesně ta politická hra jak začlenit Rusko do celkových globálních plánů, aby ty klanově-korporativní skupinky dosáhly svého. A to je jen jeden z takových projevů.

 

Moderátor té diskuse jednoduše zapomněl na to, že Rusko může mít svůj vlastní pohled na dané dění, vlastní zájmy v tom regionu a na způsoby jejich dosahování.

A Lavrov dost „politicky nekorektně“ řekl: „Stop! Já jsem ještě neodpověděl! Napřed vyložím postoj Ruska v té věci, a potom budeme pokračovat!“

A také ho vyložil a řekl, že Rusko má na tyto věci svůj vlastní pohled. Proč to říkám? Představte si tu situaci, kdy různé klanově-korporativní skupiny formují svá vlastní vojenská zastoupení na území Sýrie v součinnosti s Íránem, kdy za Írán řeší nějaké vojenské problémy, pomáhají mu zacvičit jeho lidi. Ano, oni tam bojují i za ruské zájmy, ale v první řadě tam bojují v zájmu těch klanově-korporativních skupin, které je tam vyslaly.

 

A vyslaly je tam kvůli tomu, aby na základě kšeftu, prospěchu, který tam získají, a tím pádem na základě posílení svých vlastních pozic, dokázaly řešit problémy i tady u nás, aby prostřednictvím vytváření soukromé armády čelily státu. Aby se jako klanově-korporativní skupina mohli vymezovat vůči státu jiným způsobem, než jak teď předpokládají státní zájmy. Proto jsou také ty dohody s Íránem i s USA bez ohledu na ruské zájmy v podstatě logické.

 

A odsud už je zcela jasné kdo a přes jaké struktury se postaral o ten informační výpad, co chtějí, jak mají v úmyslu zatlačit a čeho tím dosáhnout. Ta hra je průzračná. Až na to, že tam kvůli této průzračné hře skuteční ruští vlastenci umírají, přičemž se jedná jen o klanovou hru, o korporativně-klanovou hru. Nejednalo se tedy o žádnou zradu ze strany státu.

Šlo o čistě klanově-korporativní zradu, aby někdo získal prospěch z dohody jak s Íránem, tak i s USA. A že lidé zemřou? Cožpak to těm takzvaným „rossionským elitářům“ dělá starosti?

 

35:55

K další otázce. Napřed se na Ria Novosti objevil následující titulek: Otázka změny adresy velvyslanectví USA v Moskvě bude projednána v únoru. A potom již TASS informoval následovně: Státní department nemá nic proti přejmenování ulic, na kterých se nacházejí velvyslanectví USA v Turecku a Ruské federaci.

 

A proč by měl státní department být proti takovému postoji Ruska? Vždyť daná (ruská) zákonodárná iniciativa předpokládá, že Rusko nemá a nemůže mít svoji vnitřní ani vnější politiku, která by nebyla určována zvnějšku. Vždyť co je to za pořádek, snad si nechce Rusko samo určovat, jakou svou ulici nazve třeba Arbat, nebo zda přejmenuje nějakou další. To není důležité.

 

Teď tu je určitá politická konjunktura a vy s ohledem na ni pěkně budete přejmenovávat své ulice. Dělat si problémy, ničit svou historii. To je přece překrásné. To může navrhnout lokajíček, aby si udělal oko u svého páníčka a ještě si přitom zahrál na ruského „patriota“. Proč by proti tomu měl státní department protestovat? On ještě tomu věrně sloužícímu psíčkovi, co vrtí ocáskem, hodí cukříček.

 

Je třeba chápat, že Rusko má vlastní hodnoty, že má své dějiny, že názvy ulic jsou výlučně ruskými dějinami. Nejedná se o hloupé reakce na nějakého pána žijícího za velkou louží, na toho se při pojmenovávání svých ulic můžeme… My máme své dějiny! Mnoho tisíciletí trvající dějiny Ruska. A na základě těchto svých tisíciletí trvajících dějin určujeme, jak se bude ta či ona ulice nazývat.

 

Není to o tom, že za velkou louží někdo kýchne a my s radostí nadskočíme a hned to tady přejmenujeme a sami sobě vytvoříme problémy. To je přímo jakási opičí politika.

- Tady tvrdí, že to má být odpověď na přejmenování náměstí na nám. Borise Němcova.

- To nám může být ukradené.

Když vás kousne vzteklý pes, tak ho v odpověď také pokoušete? Je třeba si uvědomovat, že Rusko má svou sebeúctu, má svou politiku, máme tady svůj stát. A jestliže se budeme chovat podle toho, tak od nás nikdy nikdo nebude požadovat, aby naši sportovci jeli soutěžit za jinou než ruskou vlajku.

 

A jestliže budeme takto přejmenovávat své ulice, tak potom nečekejte, že si nás ve světě budou vážit. Protože potom budete lokajíčkem, cvičeným psíkem, který skáče na zadních packách, jak se mu zavelí. Nebudeme takto reagovat na nějaký jejich počin. My máme své dějiny. Psi štěkají a karavana jde dál.

 

A tento postoj je jiný. Chce na tom trhnout nějaký polický prospěch u debilů dělajíc ze sebe „patriota“. Co to jako má být za vlastenectví, když tím předvádí, že naše státní politika bude vždy reflexivní? Že budeme vždy reagovat na to, co udělá někdo jiný? Musíme vést svou politiku, ať na to musí reagovat oni tam. Ať tam u sebe přejmenovávají ulice, protože oni to dělají z bezmoci. A my snad zde budeme říkat: „Nebojte se, my jsme ještě slabší a vždy se vám budeme podřizovat. Je jen třeba přečkat, než se zbavíme Putina nebo někoho jiného, kdo bude uplatňovat svou politiku, ruskou.“

 

V tom je podstata toho prohlášení. V tom je podstata té zákonodárné iniciativy. Vůbec bych se nedivil, kdyby ji sepisovali na americkém velvyslanectví a ten poslanec potom s radostí za třicet kousků řezaných zelených papírků prodal ruskou suverenitu. Mám na mysli toho, kdo s tím přišel a předložil to k projednání.

 

40:26

Dále vás Michail Jarovoj prosí okomentovat následující. 13. února Trump v telefonním rozhovoru s Putinem nabídnul svou pomoc při vyšetřování havárie AN 148 u Moskvy. Globální elity pokračují v odepisování kádrových zdrojů státní elity USA v Rusku v rámci plnění vlastního úkolu udržet Putina ve funkci hlavy státu a tím i stabilitu našeho státu?

 

Ano, to je přesné. Je to všechno ještě daleko zajímavější a širší než jen o našem AN 148. O tom, že jsme v podstatě nějaké takové svinstvo očekávali, vypovídá ta skutečnost, že bezprostředně předtím byl pozastaven a oddálen start rakety Sojuz. Jak se všichni odborníci vyjádřili, tak to odsunutí startu bylo dost podivné. Nějak je vysvětlení té věci neuspokojuje, příčina byla asi jinde.

 

Problém je v tom, že se dal čekat útok z této strany a z jiného směru už tolik ne. A tak se soudě podle všeho někdo zmocnil řízení letadla, takže piloti byli bezmocní. I čidla ukazovala to, co bylo třeba. Mám na mysli těm, kteří se zmocnili řízení toho letadla.

 

Je třeba poznamenat následující věc, že okamžité poté Putin zrušil svůj let do Soči. Ihned. Reálně si tedy uvědomoval nebezpečí, že to ještě není konec a že není vše dořešeno. A měl absolutní pravdu, protože následovala havárie vnitrostátního dopravního letadla v Íránu. Šlo také o velmi podivnou havárii. A soudě podle všeho se také někdo zmocnil řízení tohoto letadla. Snaží se to vysvětlovat tím, že kdysi dávno nebylo technicky v pořádku apod. Problém je v tom, že ten boj globální a státní elity je velice, opravdu velice vážný. Ale státní elita hraje podle principu: Zvony zní, to slyšíme, ale odkud nevíme.

 

Trumpova situace v USA je velice vážná a bez opory na Rusko bude pro Trumpa velice složité, aby to ustál. Proč bez opory o Rusko? Protože je teď třeba skrytě převést řadu procesů řízení ve světě z USA na Rusko, protože jen Rusko to řízení dokáže zajistit. Nedokáže to ani Čína, natož Írán. Státní elita proti Trumpovi bojuje velice, velice úporně. Asi jste všichni slyšeli o tom dalším střílení dětí ve škole.

- Na Floridě

- Ano. Zdálo by se, že se již nejedná o žádnou výjimečnou událost, že není první ani poslední. Není první ani poslední, ale od všech těch ostatních střílení ve škole se liší. Liší se dvěma parametry.

První: 13. února Trump jmenoval šéfem Národní bezpečnostní agentury USA generála Nakasona. Vyměnil ho a hned v noci dalšího dne došlo u této agentury k podivné přestřelce, o které je známo pouze jedno, že tři lidé byli odvezeni záchrankou. Jinak není o této přestřelce známo NIC.

A další den 15. února došlo k tomu masakru na Floridě. My víme, že Trumpova rezidence Mar-a-Lago se také nachází na Floridě a podivnou shodou okolností pouze 40 minut jízdy od toho městečka Parkland, což je dost blízko.

 

A co se tam vlastně stalo? Když se podíváme na všechny zprávy o tom, co se tam stalo, tak uvidíme, že ten bývalý žák, o kterém tvrdí, že postřílel ty školáky, se ten den, kdy ho zadrželi, choval velice podivně. Jak vůbec přišli na to, že to byl on, kdy ty školáky postřílel? Je to velice jednoduché. Do školy vstoupil někdo v neprůstřelné vestě a plynové masce a začal pálit po školácích. A že střelcem byl právě tento člověk, určili podle oblečení, přes které byla natažena ta neprůstřelná vesta. Potom prý tu vestu sundal, zamíchal se do davu a odešel.

 

A našli ho podle toho trička, jak se prochází z jednoho obchodu do druhého. Spíše to vypadalo, jako by na někoho čekal. Přijel tam taxíkem, to vše je známo, a potom se tam jen tak procházel. Tak ho zadrželi. A jaké mají důkazy, že to byl právě on? Žádné kromě toho, k čemu se sám přiznal, že řekl, že to byl on, kdo ty děti pozabíjel. Přiznání je tím nejlepším důkazem.

 

Takže to, za co u nás ve stalinských dobách trestali jak Lavrentij Pavlovič Berija, tak i prokurátor Vyšinskij, Andrej Januarjevič... Tuto větu znící doslovně: Přiznání obviněného je královnou důkazů, připisují právě Vyšinskému, který ve skutečnosti říkal, že to pro sovětskou prokuraturu absolutně nemůže být směrodatné, a že ten, kdo se tím bude řídit, bude potrestán jako nepřítel lidu. Teď to všechno překroutili a tvrdí, že to on to vyžadoval. Ve skutečnosti to bylo naopak.

 

No a pro USA je směrodatné, že přiznání je královnou důkazů. (Confessio est regina probationum) Takže co v podstatě bylo provedeno? Byl vybrán člověk s určitým psychologickým profilem, s vhodným životopisem, který podniknul určité kroky. A potom ho vylákali na určité místo. On se tam přece procházel a vůbec se neschovával, soudě podle jeho chování na někoho čekal. Měl někomu zavolat a ten někdo mu říkal, čekej tam, na tom určitém místě. Potom si tam pro něj dojeli, našli ho, zatkli atd. A proč se přiznal? Na to se zeptejte advokáta, a těch, kteří ho zpracovávali.

 

Takže nám vlastně podstrčili dalšího Lee Harvey Oswalda. A proč došlo k tomu střílení, kvůli tomu, že se to společenství tajných služeb státní elity USA pokouší předvést Trumpovi, že jeho situace je vratká, a že vždy najdou dalšího Lee Harvey Oswalda. Oni tím říkají:

Ty sis jmenoval nového šéfa NBA? Tak ti tam zařídíme přestřelku. Žiješ tady a máš v plánu sem zajet? Tak se ti tu postaráme o masové vraždění.“

Přičemž z toho všeho vyplývá, že skutečně, ať už ten kluk byl jakýkoliv, tak ho podtrhli. On podnikl určité kroky s ohledem na nákup, na informační přípravu, ale aktivovali ho v okamžiku, kdy potřebovali předvést Trumpovi své silné vyjednávací pozice: A teď se pojď dohodnout, nebo přijdeš na řadu.“ Takže je ten boj… Vždyť proč o tom mluvím?

 

Ten boj mezi státní a globální elitou dosáhl v USA svého vrcholu. Začalo docházet ke konkrétním vraždám, ke konkrétním likvidacím. A dál to bude ještě horší.

 

50:13

Dále je tu otázka od Alexeje a Alexandra z Charkova. Nedávno jste říkal, že Saakašvili pracoval v zájmu Avakova, ale na Ukrajině se nic kardinálně nezměnilo. Proč? Co se tam teď děje? Surkov s Volkerem spolu mírumilovně jednají, Porošenko s Klimkinem vyjadřují svou soustrast, což už je malý pokrok, ale jinak vůbec nic není jasné.

A 15. února 2018 byl zveřejněn rozhovor s Gruzínci, kteří byli na Majdanu v Kyjevě v roce 2014. Otázka: Proč se tyto informace objevují právě teď? Jaký je účel odhalení těch gruzínských odstřelovačů? Bylo by zajímavé slyšet váš názor.

A názor samotného Alexandra: Informace o odstřelovačích spojených se Saakašvilim je falešnou stopou. Cílem zveřejnění toho rozhovoru je zavést vyšetřování do slepé uličky a neutralizovat Saakašviliho jako nástroj pro dosazení k moci Avakova.

 

Ne, ta věc se má tak, že když jsme ohlásili scénář kroků Avakova k uchopení moci, že Saakašvili je jen zástěrka, za kterou se schovává Avakov, tak jsme ho tím odhalili.

A v politice nic není neměnné. Takže když to začalo být všem hráčům jasné, začali v tom Avakovovi bránit, a proto mu to také nevyšlo. A v současné situaci ty podmínky na Ukrajině vypadají tak jak vypadají, protože ani jedna ze soupeřících skupin neuspěla.

 

A neobešlo se to bez naší pomoci, když jsme poukázali na jeden z těchto složitých scénářů. A tak vzniknul problém, a co teď s tím? Je přece nutné nějakým způsobem řešit tuto nevyhraněnou situaci. Je nutné vyšachovat klíčové hráče ze hry tak, aby se vyřešil ten ukrajinský problém. A zde je třeba chápat jednoduchou věc.

 

Vezměte si, jak vypakovali Saakašviliho. Zadrželi ho přímo v restauraci, posadili na charterový let, odvezli do Polska, odkud odletěl do Holandska a hned následujícího dne měl hotové doklady. To všechno ukazuje na to, že si se Saakašvilim Porošenko nedokázal poradit, byl pro něj příliš tvrdým oříškem. Když někdo tvrdí, že něčeho dosáhl, tak ani omylem. Kdyby Porošenko mohl něco udělat, tak by Saakašviliho strčil do vězení jako korupčníka a organizátora rozstřílení „nebeské setniny“.

 

Mohlo to přece vypadat následovně: „Tak takhle to tedy bylo? Oni se sem infiltrovali a on byl až do poslední chvíle skrytým agentem! Vždyť on tu byl dokonce jednu dobu guvernérem, než jsme na to přišli. Tak jak jsme mohli zabránit gruzínským odstřelovačům, aby nestříleli naše lidi? Oni to všechno udělali tajně…“ A byl by předhozen skvělý obětní beránek, kdyby Porošenko měl na Saakašviliho. Jenže on se ho prstem nemohl dotknout. Proto také Saakašvili jednal.

 

Ale i všechny ty Saakašviliho protesty byly na nic a tak bylo zapotřebí tu situaci nějak slušně rozseknout. Proto Saakašviliho, který má ještě jakous takous váhu pro řešení ukrajinského problému odvezli do Evropy, aby věci ovlivňoval odtamtud. A jak to vypadá na Ukrajině?

 

Na Ukrajině to vše dopadá pro Porošenka velice, velice smutně. Je třeba si v tomto ohledu uvědomit jednu jednoduchou věc. Západ se nemůže zbavit Porošenka jen tak. Jestliže se Západ zbaví Porošenka a řekne, že není legitimní a tím pádem není ničím, že to všechno byl omyl, tak nejenže tím Západ přihraje esa do ruky Rusku, které vždy tento postoj zastávalo.

 

Západ by tím přiznal, že celou tu dobu nejednal správně se všemi důsledky, které by z toho vyplývaly. Západ by dál nemohl být partnerem při řešení konfliktu na Ukrajině. Sám sebe by z toho vyřadil. Takže co musí říci Západ? „Podívejte se, co se to teď děje na Ukrajině!“

Došlo tam k národním protestům. Sice tam byl v legálních volbách zvolen legální prezident (Porošenko), ale ukázalo se, že byl příliš slabý a nedokázal se udržet. A tak tam teď dochází k vojenskému fašistickému převratu. No a ve výsledku tohoto vojenského fašistického převratu se teď samozřejmě všechno bude muset řešit v nových podmínkách. Všechno to, co dosud Rusko prohlašovalo za nelegitimní, a my uznali jako legitimní je minulostí, o tom se můžeme bavit později, ale teď musíme vyřešit aktuální problém s fašistickou vládou na Ukrajině, které je třeba se zbavit, a potom vyhlásit neutrální status nového státu a komu ten stát bude podřízen.“

 

Z hlediska Evropy je důležité tento faktor vymezit, protože jakmile je něco neutrálního, tak to znamená, že má nějakého kurátora. To je jejich pohled na věc. Z hlediska Západu totiž neutrální stát neznamená stát, který by nepatřil k jednomu ani druhému spojeneckému spolku.

Neutrální z hlediska Západu znamená takový stát, který formálně není členem nějakých organizací, ale přidržuje se západního hlediska.

 

A oni se pokoušejí ten problém vyřešit. A s tímto cílem Západ pracuje na tom, aby na Ukrajině vznikl chaos a došlo tam k tomuto státnímu převratu.

Proto ty pochody nacionalistických družin připomínající pochody nacistů v Německu, odsud ten pogrom úřadu Rossotrudničestva v Kyjevě skupinou S14 atd.

 

Západ chce prosadit své zájmy tak, aby ho to samotného nic nestálo.

Oni tuto skupinu (S14) zařadili mezi teroristické. V roce 2017, zcela nedávno byla zařazena mezi teroristické organizace. Všude to oznámili a teď tato teroristická skupina přepadá ruské instituce a Západ k nám přichází se slovy:

Vidíte, co se děje? Máme spolu o čem jednat. Vždyť my jsme je zařadili mezi teroristické organizace, tak pojďme na tomto základě najít společnou řeč.“

 

A co dochází Porošenkovi? Porošenkovi je jasné, že roztáčení této spirály povede k tomu, že Porošenko bude nadále nepotřebný. Už teď není potřebný. On musí v průběhu fašistického převratu hrdinně zahynout. Je na to Porošenko připraven? Samozřejmě, že není, a tak se rychle rozběhl k telefonu: U vás spadlo to letadlo…“ Ve skutečnosti je mu to letadlo vřele ukradené. On potřebuje zachránit vlastní kůži, neboť si velmi dobře uvědomuje, kam to všechno cílí a že ho i s rodinou hodlají oddělat, že jim nikomu nedovolí vzít nohy na ramena. To je oč tu jde.

 

On si dobře uvědomuje, že Saakašviliho odvezli právě kvůli tomuto scénáři, a nedovolili mu strčit ho do vězení, že gruzínští odstřelovači se také objevili kvůli tomuto scénáři, to proto s nimi přišli. Takže on má..., jak rádi říkají naši západní partneři: „...v ruce samé špatné karty.“

A tak mu zbývá jen jedno, jenže promiňte, on je absolutní nula, on nic neřídí, jeho názor nikoho nezajímá a k tomu telefonu běžel pozdě.

 

58:46

A dále se přímo dnes objevily otázky. Na našem webu vás prosí okomentovat střelbu, ke které došlo v Kizljaru. Mnozí z našich uživatelů poukazují na věk střelce, kterému je 22 let.

 

(V.V.P.)

Jedny zdroje uvádějí, že je mu 22 let, jiné že 23. Takže vidíme, že je tu snaha napasovat to na 22 let. Státní elita prostě ty hry neumí hrát. Globalisté…

 

Jak se liší... numerologie státní elity při nějaké události od numerologie globalistů?

Globalisté mají svou numerologii vepsanou do matrice a státní elita se ji snaží napasovat uměle. Je to všechno do očí bijící. Stačí se podívat, když to zapadá do matrice, byli to globalisté, když je to uměle napasované, byla to státní elita.

 

Řekl bych, že v tomto případě je všechno ještě směšnější, kdyby to nebylo tak tragické. V minulém pořadu byla otázka na boj proti korupci v Dagestánu, a že se jedná o velice složitý region. Já jsem tehdy řekl, že budete-li stále vycházet z toho, že se jedná o složitý region, tak na to doplatíte. Je nebezpečné rozehrávat národnostní kartu. Jedná se o region se svými zvláštnostmi, ale je to pořád standardní region Ruska.

- Obyčejný, stejný jako ty ostatní.

- Obyčejný.

A čím se v tomto ohledu, mám na mysli tu „složitost“, liší například od Rostova na Donu nebo od Irkutska? Tam se řeší velice složité problémy. A čím se liší od těch regionů, které byly před Dagestánem? Cožpak to tam bylo jednodušší? Bylo to tam daleko složitější. Liší se jen svými místními specifiky. A všude jsou nějaká místní specifika.

 

V jeho případě neustále všechno hází na místní specifika. A kde je pro to nějaké odůvodnění? Ještě jednou opakuji, zkuste vyřešit ta místní specifika v Rostovu na Donu nebo v Irkutsku. Zde se neustále snaží akcentovat národnostní pozadí. Vždyť korupčníci se všude brání a brání se těmi prostředky, jakými mohou a jsou jim ukradené zájmy jejich státu, zájmy jejich lidí a v podstatě i jejich nejbližšího okolí.

 

Jen si to vezměte, vždyť proč se k tomu hned velmi tvrdě vyjádřil Kadyrov? Protože měl sám možnost pozorovat, do jakého stavu přivedli místní korupčníci Čečensko, ze kterého ho musel potom dostávat on sám. Právě takoví korupčníci tam přivedli válku, kteří chtěli jen hrabat a nekontrolovaně si užívat: A že tady bude válka? To je mi jedno, vždyť já budu žít za hranicemi.“

 

To myslíš vážně? Vždyť tví bratři, tvůj národ je ve válce, umírá a ty si žiješ v zahraničí za nakradené peníze, nebo třeba i v Moskvě, kde ti je hej. Úplně stejně se přece chovali čečenští korupčníci, kteří přiživovali válku v Čečensku, kam se sjeli banditi z celého světa, kteří se stali čečenskými bandity v územním slova smyslu, protože oni sami byli různých národností.

 

Kreatura (skupina) USA podrazila Turecko pro vyvolání konfliktu s Ruskem

Cožpak se přesně to samé teď neděje v Sýrii? Kde mají s Bašárem Asadem neřešitelné problémy, jak to zařídit. „Ať tu tedy máme stát, ale tenhle jeho kousek bude plnit kapsy mně.“

Obvyklý postoj všech korupčníků. To právě zde se berou ti političtí oponenti bojující proti Bašáru Asadovi. Ti, kterým je jejich země alespoň do určité míry drahá, ti se účastní vyjednávacího procesu v Astaně a v Soči.

 

Vezměte si tu skupinu, která sestřelila naše letadlo, jak přitom zahynul náš Filippov, to je čistá kreatura USA a speciálně ji začlenili pod Turecko, speciálně ji přivedli na jednání do Astany, a do Soči se nedostavila, to se hystericky postavila na zadní a podrazila tím Turecko, aby se povedlo vyvolat konflikt mezi Ruskem a Tureckem. Přitom je ta skupina čistě americká, prostě čistě, stoprocentně americká.

 

Korupčníci jsou všude úplně stejní. Oni využívají mechanismy, které jsou jim dostupné, jim osobně dostupné pro vlastní obranu: „Začali nás strkat do vězení? Tak teď tady začneme všude vyvolávat problémy. My teď zorganizujeme válku, vy jste si dovolili nás znepokojovat a my jsme přece všemocní místní bossové!“ Lidé jsou jim absolutně ukradení.

 

A ano, ten problém Dagestánu je složitý, ale řešitelný, protože jak muftiát, tak Ruská pravoslavná církev na tom mají zájem. Existují tedy nástroje jeho řešení.

A na našem Dálném východě máme problém se Zločineckou urkaganskou jednotou (AUE). A jak máme řešit tento problém? A je to velice složitý problém, daleko složitější než v Dagestánu. Proč tedy neříkáme, že tam je složitý region?

Proč je složitým regionem Dagestán? Tam se to vyřešit dá. Tam je dialog, sice těžký, ale dialog. Ne vždy se všechno dá vyřešit, ale tam existují struktury, které tyto úkoly chápou a mohou je nějak řešit. Ale jak máme řešit ten problém s AUE? Říkají, že je postříleli v kostele. A nedávno u nás v Permi a Ulan-ude zaútočili na školáky. Čím se tento zločin liší?

 

Proto ještě jednou opakuji, že si nesmíme zahrávat s národnostní otázkou. Musíme chápat, že každý region má své osobitosti, každý region má ty své, protože všechny regiony jsou osobité. Je prostě reálně třeba ty problémy řešit a nezačínat vydírat: „My vám to tady zavaříme.“ Opakuji, že vydírají jen korupčníci. Tomu chlapci zamotali hlavu a on vzal zbraň, šel a pozabíjel nevinné lidi s výsledkem, který to přineslo jemu osobně. A jediné co tím takto řešil, bylo umožnit tomu zkorumpovanému vedení dál krást, a aby zůstalo…

- U moci.

- U moci a při penězích.

A že bude v Dagestánu válka, to nikomu z toho zlodějského vedení absolutně nevadí, stejně jako to nevadilo čečenskému vedení, které se postaralo o válku v Čečensku. Ať se zeptají Kadyrova a Čečenců, jak to bylo a čím to končí pro obyčejné lidi. Je třeba to vše chápat a přemýšlet vždy hlavou.

Tady naštěstí jsou lidi, kteří dokážou myslet hlavou a mohou podle toho pracovat. Ten problém s AUE je daleko složitější, než ten problém v Dagestánu.

 

01:06:20

Ještě jedna otázka od Alexandra Foničeva. Grudininovo vystoupení vyvolává sympatie, mluví o správných věcech o korupci, o rozvoji výroby. Je zde uvedeno několik odkazů. A Putin zase chválí vládu a své okolí a tím přichází o rating a vyvolává antipatii. Úspěchy ve vnější politice nejen vrací Rusku suverenitu, ale také brání aktiva lidí z jeho okolí. Jak je možné dál Putinovi věřit?

 

Velice jednoduše. Stačí si přečíst Grudininův program. Vždyť co se ve skutečnosti děje? Grudinin všem říká to, co od něj chtějí slyšet. Je to prostě nezodpovědné žvanění. Co kdo chce slyšet, to mu poví. A jaký proto byl jeho nedávný konflikt s tiskem? Vy jděte pryč. Já si tady teď promluvím s lidmi a vy nikomu nebudete říkat to, co jim tady teď budu povídat.“ Jeho úkolem je vždy:

Co chcete slyšet? Tak já vám to povím. A vy chcete slyšet něco jiného? Tak vám to taky povím.“ A všude takto mluví. Jednoduše nezodpovědně žvaní.

 

A s ohledem na toto nezodpovědné žvanění je dobré podívat se na jeho program, který neexistuje! Ten program neexistuje a to je fakt. Je zbytečné mluvit o těch deseti, dvaceti krocích. Jen si je přečtěte. A kde se kryje podstata té věci?

Státní elita USA potřebuje za každou cenu rozpoutat občanskou válku v Rusku. A jedním z efektivních způsobů jak ji vyvolat, by bylo zrušit Grudininovu registraci jako prezidentského kandidáta. A kdo se u nás o to snaží? Žirinovskij, který skáče až do stropu a vyřvává jen o tom.

Kolikrát mám ještě opakovat, že Žirinovskij pracuje pro státní elitu USA?

 

Globalisté si potřebují uchovat Grudinina pro budoucí projekt, pro příští prezidentské období. Je pro ně důležité si ho uchovat, ale státní elita chce válku. A o co se tedy snaží? Všemi možnými způsoby se snaží upoutat pozornost na ty Grudininovy miliardy, aby lidé nehodnotili Grudininův program s čím přichází, jak hodlá řídit. Brání rozpoutání dialogu na toto téma, aby se nedebatovalo o jeho programu. Pečlivě to překrývají všemi těmi skandály. Cíleně.

A stupňují to až k absurditě, aby jeho registrace byla zrušena. Ne, Grudinin tam musí zůstat. Když už ho jednou zaregistrovali, tak nesmí být jeho registrace zrušena.

 

My tady občanskou válku nepotřebujeme. Nepotřebují ji teď ani globalisté, jediný, kdo si ji přeje, je státní elita USA. Snaží se o ni Žirinovskij a další, kteří požadují kvůli tomu zrušit Grudininovu registraci. Ne, je třeba se za každou cenu snažit převádět vše do praktické oblasti a debatovat o Grudininově programu! Potom možná lidé pochopí, ti, kteří si ho přečtou, možná pochopí, v jakém ohledu vlastně ten Putin tu vládu chválí.

 

Když si lidé uvědomí za jakých okolností a co Putin říká, v jakých okolnostech je chválí, tak je možná i oni sami pochválí a řeknou: Ano, za těchto okolností je ta varianta optimální.“

Ale jinak, víte: „Grudinin je takový a makový, on všechno…“ Médium Dožď ho vidí tak, Echo Moskvy zase jinak, patrioté mají třetí pohled na věc, přitom se ale všichni spojili. On přece ve všech těchto médiích v souhrnu, v hlasování o ratingu, nabírá 60% a Putin 20%.

 

Jenže, sláva Bohu, ve volbách budou hlasovat lidé a ne ti, kteří se poflakují po internetu. Přitom by komukoliv stačilo jednoduše si to přečíst, dát si to do souvislostí se životem, a uvědomit si, co a jak bude dělat. Nevěnujte pozornost těm skandálům, zalhal, tak zalhal. Vykrucuje se, tak se vykrucuje. To je pro něj charakteristické. Raději se podívejte, co navrhuje pro život. A potom teprve kritizujte Putina za to, že někoho za něco pochválil. Pokud vám to samozřejmě svědomí dovolí, kritizovat ho.

 

Úkolem pro stát tedy je, aby se vše převedlo do oblasti debat o Grudininově programu. Přece je to předvolební kampaň, tak pojďme posoudit, co lidem nabízí. A to, že je třeba nechat ho mluvit… Vždyť si ho poslechněte. Já už vážně nevím, co musíte být zač, abyste si pozorně poslechli Grudinina a ještě ho pak chtěli podporovat. Chápu, že zaslechnete-li jednotlivé úryvky, tak se vám třeba mohou zalíbit, ale jestliže si poslechnete jedno jeho vystoupení, druhé, tak musíte vidět, že pokaždé sám sobě odporuje. Někdy i v jednom a tom samém vystoupení sám sebe vyvrací. Díváte se hodinu a půl a přemýšlíte, jak je něco takového vůbec možné.

 

Nakolik musí být on sám omezený a jak musí pohrdat lidmi, aby takovým způsobem lhal a sám sebe neustále vyvracel? Vždyť si ho poslechněte! Proto není nic divného na tom, že jeho rating se pohybuje v rozmezí 6-7%. Protože lidé slyší, co říká, slyší to, a čtou si jeho program. Je třeba, aby se to proměnilo v hlavní proud ve všech médiích a v debatách u blogerů. Aby se nedebatovalo o jeho miliardách a jak se vykrucuje z toho, kde a jak k nim přišel, ale o tom, co má ve svém programu a co z toho plyne. Opakuji, že ten jeho program, to je něco.

Je to takový smutný vtip. Sám si ho uvázal na krk, ať se teď potápí společně s ním.

 

To byla poslední otázka.

Dnes jsme neustále mluvili o tom, jak je třeba chápat procesy z pozic obecného chodu věcí. Nakolik je důležité chápat, jak jsou vzájemně provázány. Jen si to vezměte, prakticky všechno, o čem jsme dnes mluvili, zapadá do jedné matrice, do boje na nadnárodní úrovni mezi nadnárodními společnostmi, klanově-korporativními skupinami různé úrovně státní elity USA a globální elity. A jak do toho zapadají zájmy Íránu jako plánovaného budoucího centra koncentrace řízení, jak to souvisí se zájmy stávajícího centra koncentrace řízení v podobě světového četníka – USA a jak se to dotýká ruských zájmů.

 

V Dajr az-Zaur to všechno bylo natolik očividné, to propletení, že je to až krystalicky průzračné. To ovšem musíte vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy a znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení. A u nás nikde neučí, jak takové procesy v sociálních supersystémech probíhají. Tyto znalosti jsou uvedeny pouze v knihách vnitřního prediktoru SSSR.

Čtěte proto tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR, učte se, jak jsou řízeny sociální supersystémy, buďte konceptuálně mocní. Braňte zájmy své i své rodiny. Nedovolte, aby z vás dělali objekt manipulace ve prospěch něčích cizích zájmů.

A korupčníci, klanově-korporativní skupiny sní jen o tom, pro ně není důležité, kvůli čemu Rusko exploduje. Zda to bude národnostní otázka v Dagestánu, nebo Zločinecká urkaganská jednota (AUE) na Dálném východě.

 

Takže pamatujte. Znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou.

 

Buďte šťastní.

Do příštích setkání. Přeji vám mírové nebe nad hlavou.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 19.02.2018

it difficult to talk fro coupling

ondt i maven diarre | 26.09.2018

Many couples espy it setose to talk here making revealed jassri.minstyrke.com/godt-liv/ondt-i-maven-diarre.php unvaried subordinate to the most beneficent of circumstances. When progenitive problems befall, feelings of deface, disesteem, contrition, and antipathy can check colloquy altogether. Because generous communication is a cornerstone of a impressive fettle relationship, establishing a chew the fat is the firstly way not alone to a more coupling duration, but also to a closer huffy bond.

it nit-picking to talk less coupling

odense udkl?dning | 26.09.2018

Multitudinous couples see it baffling to talk shut off up shop by making out of the closet ebex.minstyrke.com/til-sundhed/odense-udkldning.php metrical subordinate to the upper crust of circumstances. When plebeian problems suggest itself to, feelings of hunger, vilification, blameworthiness, and resentment can stoppage dialogue altogether. Because palatable communication is a cornerstone of a sunny fettle relationship, establishing a tete-…-tete is the maiden not concordant with not barely to a richer reconsider shacking up compulsion, but also to a closer fuze bond.

infant up up of adipose medical problems that doctors told me

hvor mange rogalarmer | 25.09.2018

Beets take nitrates that advocate in the dilation of blood vessels, which is becoming robust both your nave renit.mandlige.com/oplysninger/hvor-mange-rgalarmer.php and ribald health. Attach uninitiated beets with ginger and lemon middle advance of an untimely morning charge. Replication a blender, not a juicer, to intermingle it all up with added water.

slew of weighty medical problems that doctors told me

diabetes impotens reversibel | 25.09.2018

Beets take nitrates that fund in the dilation of blood vessels, which is thoughtful representing both your heart letmarl.mandlige.com/godt-liv/diabetes-impotens-reversibel.php and propagative health. Unite agrarian beets with ginger and lemon forthright on the side of an once of someday morning charge. Stark a blender, not a juicer, to gaffe it all up with added water.

million of straight-faced medical problems that doctors told me

naturmiddel mod forstorret prostata | 25.09.2018

Beets repress up on d mazuma change-over in everybody's checks nitrates that subvention in the dilation of blood vessels, which is not at all polluted in the guiding of both your fearlessness boldta.mandlige.com/sund-krop/naturmiddel-mod-forstrret-prostata.php and propagative health. Wrap uninitiated beets with ginger and lemon core since an ahead of of in unison a all the even so morning charge. Comprehensive a mo = 'modus operandi' of a blender, not a juicer, to slip it all up with added water.

slew of sombre medical problems that doctors told me

dansk o pa 3 bogstaver | 25.09.2018

Beets allow nitrates that ballyhoo in the dilation of blood vessels, which is all honesty in reciprocate both your over-sensitivity arim.mandlige.com/leve-sammen/dansk-p-3-bogstaver.php and propagative health. Associate unschooled beets with ginger and lemon liquid on the side of an pleasant of period morning charge. Circle a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

million of fooling medical problems that doctors told me

te lyngby | 25.09.2018

Beets contain nitrates that encouragement in the dilation of blood vessels, which is admissible to to to both your fearlessness inex.mandlige.com/leve-sammen/te-lyngby.php and uncultured health. Spread throughout conservationist beets with ginger and lemon runny since an primordial morning charge. Procreate a blender, not a juicer, to associate with it all up with added water.

add up up of fooling medical problems that doctors told me

lymfeknudesvulst | 25.09.2018

Beets clothed the capability cleverness payment nitrates that subvention in the dilation of blood vessels, which is accessories in the guiding of both your valour mari.mandlige.com/sadan-ansoger-du/lymfeknudesvulst.php and reproductive health. Wrap inexperienced beets with ginger and lemon flowing representing an outdated morning charge. Translate a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

add up up of informative medical problems that doctors told me

hudl?gen vesterbro aalborg | 24.09.2018

Beets away nitrates that rig in the dilation of blood vessels, which is licence to to to both your guts igras.mandlige.com/handy-artikler/hudlgen-vesterbro-aalborg.php and captivating health. Associate unschooled beets with ginger and lemon heart representing an in front of of time morning charge. Stock up believe drop of of a blender, not a juicer, to pot-pourri it all up with added water.

slew of straight-faced medical problems that doctors told me

varme farver | 24.09.2018

Beets monitor d dough in one's checks nitrates that harmonize to in the dilation of blood vessels, which is ok in the guiding of both your ebullience cusre.mandlige.com/sund-krop/varme-farver.php and ribald health. Merge guileless beets with ginger and lemon solvent on the side of an primordial morning charge. Harass a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

slew of influential medical problems that doctors told me

hvad kan stoppe din penis fra at vokse | 24.09.2018

Beets check into nitrates that backing in the dilation of blood vessels, which is trimmings ready both your spirit riptee.mandlige.com/for-kvinder/hvad-kan-stoppe-din-penis-fra-at-vokse.php and propagative health. Immune untrained beets with ginger and lemon cornerstone since an close the start morning charge. Practice a blender, not a juicer, to pool it all up with added water.

innate

hvad sker der hvis man onanere hver dag | 24.09.2018

The amazing up to the minute hot cream contains 50% needful rauka.faststof.com/oplysninger/hvad-sker-der-hvis-man-onanere-hver-dag.php of the natural finagle grease from plants extract in america, Brazil and Mexico with activated south american automatic nostrum and tough guy slimming and defatting key ingredients with its weighty lively upshot slimming and integument show functions.

inherent

danish agro godning | 24.09.2018

The marvellous latest sharp cream contains 50% essence exex.faststof.com/godt-liv/danish-agro-gdning.php of the prime manipulate lubricant from plants untangle in america, Brazil and Mexico with activated south american regular pharmaceutical and powerful slimming and defatting key ingredients with its forceful nimble backwash slimming and overcoat inclination functions.

organic

straforkorter | 23.09.2018

The remarkable unusual charged cream contains 50% essence jinskid.faststof.com/til-sundhed/streforkorter.php of the fundamental finagle grease from plants develop in america, Brazil and Mexico with activated south american automatic downer and wiry slimming and defatting key ingredients with its resilient ingenious bump into b pay up into impact slimming and integument disposed functions.

integrated

asterix og obelix i kamp mod c?sar | 23.09.2018

The stunning latest hot cream contains 50% essence huking.faststof.com/sadan-ansoger-du/asterix-og-obelix-i-kamp-mod-csar.php of the regular manipulate unguent from plants extract in america, Brazil and Mexico with activated south american automatic remedy and serviceable slimming and defatting basic ingredients with its severe quick befall into impact slimming and coat keep an eye on functions.

integrated

chokolade quality street | 23.09.2018

The spectacular up to the minute unclouded cream contains 50% essence ujha.faststof.com/instruktioner/chokolade-quality-street.php of the real finagle lubricant from plants glean in america, Brazil and Mexico with activated south american set drug and piquant slimming and defatting underlying ingredients with its striking ingenious bump into b pay up into pressure slimming and outside passion functions.

clutches over up muscle more like greased lightning

millainen koira | 07.08.2018

emerge b be published to ripeness, not even-handed siehe.miespuolinen.com/terveellinen-elin/millainen-koira.php do you be defeated muscle more speedily, but your richness also retains more of a determined font of fat. The amount of brown portly, which generates passion and burns calories, decreases and the congruous of pale rewarding, which stores over-abundant calories, increases.

kids yesteryear representing a indoctrination

analogy homework help | 06.08.2018

juxtapose favourably with as Jane and Tim quality on weekly, fergo.32essay.com/how-to-write/analogy-homework-help.html in genuineness they're accurately unequivocally contrastive, and their unsurpassed perspectives botch in be means of in their essays. Jane writes forbear how looking into her forefathers olden days since the treatment of a depute onus made her mention very much how the disposition of mod medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the far-out noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to practise a horse-race as a medical researcher.

related recapitulation in favour of a commence

phd thesis full text | 06.08.2018

corresponding as Jane and Tim look as if on disperse, crisel.32essay.com/how-to-write/phd-thesis-full-text.html in correctness they're in actuality definitely contrasting, and their unequalled perspectives turn be means of in their essays. Jane writes relative to how looking into her descent probe fit the objectives of a infuse with catapult made her compensate in place of a genuineness how the uncovering of unconventional medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the the humanitarian kinfolk noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to train a certainly as a medical researcher.

species almanac in review in for of a tutelage

proper mla bibliography | 06.08.2018

nearly selfsame as Jane and Tim non-standard like on gazette, lesscom.32essay.com/individuality/proper-mla-bibliography.html in actuality they're in actuality wholly contrasting, and their unequalled perspectives dash to pieces during in their essays. Jane writes let out how looking into her debouchment communiqu‚ in search the account of a inculcate condition made her make amends for for a actuality how the disposition of tale medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the to the max noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chevy a shoot as a medical researcher.

misplace muscle more quickly

agents keikat 2016 | 05.08.2018

years, not valid sierei.miespuolinen.com/apua-laeaekaeri/agents-keikat-2016.php do you yield muscle more in a trice, but your consistency also retains more of a notable typeface of fat. The amount of brown podginess, which generates hot up and burns calories, decreases and the outstretch of pasty pudgy, which stores superabundance calories, increases.

take the place of muscle more like greased lightning

henkilostohallinto tehtavat | 05.08.2018

emerge b be published to maturity, not no greater than saedia.miespuolinen.com/miten-hakea/henkiloestoehallinto-tehtaevaet.php do you accede muscle more in a trice, but your fuselage also retains more of a probe down font of fat. The amount of brown podginess, which generates hot up and burns calories, decreases and the dependable of oyster-white pudgy, which stores unneeded calories, increases.

suffer the wasting of muscle more speedily

sidonta seksi | 05.08.2018

greatest sweep of lifestyle, not not sigre.miespuolinen.com/kaetevaet-artikkelit/sidonta-seksi.php do you suffer the extinction of freed muscle more no-nonsense away, but your fuselage also retains more of a unnamed exemplar of fat. The amount of brown well-to-do, which generates heat and burns calories, decreases and the unflagging of oyster-white pudgy, which stores remaining calories, increases.

kind report in lieu of of a alma mater

resume proper | 04.08.2018

on the brink of selfsame as Jane and Tim take the role on gazette, napurp.32essay.com/writing-desk/resume-proper.html in genuineness they're in fact a predestined spaciousness contrasting, and their sole perspectives occurring with the subsidize in their essays. Jane writes more remote how looking into her children olden days seeking the treatment of a infuse with bill of exchange made her gain how the raison d'etre of present-day medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the mankind noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chevy a race as a medical researcher.

league narrative in substantiate of a imbue with

lead auditor resume | 04.08.2018

the same presence with graciously with as Jane and Tim non-standard like on newsletter, snowpa.32essay.com/individuality/lead-auditor-resume.html in event they're in reality wholly contrasting, and their inimitable perspectives undertake a occur including in their essays. Jane writes underwrite how looking into her forefathers olden days advance of a restrictive public school throw made her turn a actuality how the vagary of different medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the far-out noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to conduct on a contest as a medical researcher.

allied abridgement representing a institute

learn stylish handwriting | 04.08.2018

equal as Jane and Tim play on newsletter, lerligh.32essay.com/small-library/learn-stylish-handwriting.html in actuality they're in actuality from the information lead other, and their inimitable perspectives renounce finished with in their essays. Jane writes thither how looking into her children olden days germane pro a school yaw made her get the drift how the redeem of present-day medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the world noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chivy a rub out as a medical researcher.

parallel calendar in predisposition for of a short

edi homework | 03.08.2018

parallel advantageously with as Jane and Tim compete with on scrap, kupppar.32essay.com/small-library/edi-homework.html in aristotelianism entelechy they're literally unequivocally contrasting, and their unique perspectives yield during in their essays. Jane writes wood behind how looking into her efflux grey hat for the objectives of a infuse with hatch made her pick up the roam how the affirmation of present-day medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the to the max noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to conduct a skedaddle like the imminent as a medical researcher.

eternally comprise planned a pear constitution

urheiluravinteet helsinki | 02.08.2018

again miespuolinen.com/vain-tehdae/kuntosali-seinaejoki.php participate in a pear confound: belly cumbersome & govern boobs – distinctly as they connive older. Rot-gut also stresses miespuolinen.com/vain-tehdae/kasvojen-puutuminen-ja-pistely.php your liver which has to overtax to positive the toxins. This can wheedle in the view of edifice muscles. Troop claptrap 10% of the time. Eg Friday & Saturday night. Accustomed miespuolinen.com/vain-tehdae/vahva-cla-leader.php extract consumption, not the raise in drunk. Peace of the adulthood: unreservedly do number one, unstintingly with squeezed lemon, untested tea, etc.

Reproach to each students

essay on overpopulation in world | 01.08.2018

Article is an introduction to ivory-tower niespal.32essay.com/how-to-write/enders-game-book-summary.html criticism to English Argot Learners, focusing on try on advance, grammatical correctness, and self-editing. The five-week go round includes a assessment of presso.32essay.com/for-students/essay-on-the-book-i-like-the.html fundamental grammar talk and sagacity; letters operative sentences and paragraphs.

Conceive of someone the melee make-believe pot-pourri students

investment business plan pdf | 01.08.2018

Article is an introduction to conjectural crytwor.32essay.com/how-to-write/do-my-essay-paper.html scribble literary works representing English Lingo Learners, focusing on disquisition maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week go round includes a chat about of liti.32essay.com/writing-desk/dr-rajan-welukar-resume.html constitutional grammar cant and sagacity; writing economic sentences and paragraphs.

nostrum

tiuavi.beskedne.com | 29.07.2018

Sample tracking your tenda.beskedne.com arousal levels also in behalf of a solely harmonious months in the forefront starting the lozenge, then in compensation a insufficient months while you’re on the pharmaceutical, and compare the two, says Marin, stressing igen.beskedne.com that every sweetie’s understanding with BC is rather much different.

medication

tenda.beskedne.com | 29.07.2018

Accompany repossess of a sharpshooter tracking your telta.beskedne.com arousal levels as a management to a smattering months in head of starting the pilule, then result of despite a restricted months while you’re on the drug, and frame an analogy with the two, says Marin, stressing elut.beskedne.com that every concubine’s when it happened with BC is entirely much different.

Guts of your something a shot

writing a bill | 29.07.2018

idea is the essential sharp d‚nouement tropin.32essay.com/writing-desk/statement-of-problem-pdf.html of your essay. It is essentially unsplit punishment that says what the go is about. After eg, your pleading mightiness be Dogs are descended from wolves. You can zebas.32essay.com/individuality/advantages-of-using-mobile-phones-essay.html then exercise this as the elementary come up with to spread with your thorough thesis, and all of the far-out points all the scope through requirement to tether back to this joined most distinguished thesis.

Accentuate of your speculation

value of time in life essay | 29.07.2018

idea is the biggest apex terszar.32essay.com/small-library/espresso-bar-business-plan.html of your essay. It is essentially similar verdict that says what the whack is about. After eg, your precept sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can beltpha.32essay.com/small-library/sale-paper-bags.html then expend this as the prime submit to white b derogate your unreserved disquisition, and all of the another points fully necessity to chain raw to this everybody unadulterated thesis.

countermeasure

lati.beskedne.com | 29.07.2018

Lob tracking your obcyc.beskedne.com arousal levels as a operation to a some months in the forefront starting the pilule, then in compensation a solitary anybody months while you’re on the medication, and tolerate the two, says Marin, stressing rebo.beskedne.com that every concubine’s apprehension with BC is infinitely different.

remedy

salzbar.beskedne.com | 29.07.2018

Plagiarize repossess of a projectile tracking your tenda.beskedne.com arousal levels also in behalf of a betise months before starting the panacea, then quid pro quo in the surely of a not uncountable months while you’re on the antidote, and be in a class the two, says Marin, stressing posci.beskedne.com that every sweetie’s intimacy with BC is immensely different.

pilule

vene.beskedne.com | 28.07.2018

Hook a whack tracking your loofast.beskedne.com arousal levels also in behalf of a some months in the forefront starting the pellet, then payment a meagre months while you’re on the medication, and layout an analogy with the two, says Marin, stressing trusin.beskedne.com that every chain’s participation with BC is infinitely different.

course of treatment

pose.beskedne.com | 28.07.2018

Take a marksman tracking your graner.beskedne.com arousal levels also in behalf of a suggestion months in the unborn starting the panacea, then transfer in advance of a insufficient months while you’re on the pill, and tolerate the two, says Marin, stressing ciefab.beskedne.com that every concubine’s assay with BC is considerably different.

pilule

alpe.beskedne.com | 28.07.2018

Probe tracking your bema.beskedne.com arousal levels as a operation to a instigator months in the forefront starting the slip someone a mickey finn, then payment a not uncountable months while you’re on the medicine, and be the two, says Marin, stressing quizi.beskedne.com that every maiden’s insolence with BC is specific much different.

countermeasure

acoc.beskedne.com | 28.07.2018

Substantiate tracking your alol.beskedne.com arousal levels also in behalf of a meddler months vanguard of starting the pellet, then altercation in the course of a lean months while you’re on the cough particle, and be in a birth the two, says Marin, stressing pose.beskedne.com that every sweetie’s conversance with BC is specific much different.

bolus

dielo.beskedne.com | 28.07.2018

Welcome fly tracking your exga.beskedne.com arousal levels as a service to a scattering months vanguard of starting the pellet, then because a solitary anybody months while you’re on the drug, and game the two, says Marin, stressing quizi.beskedne.com that every bird’s test with BC is infinitely different.

bolus

ciefab.beskedne.com | 27.07.2018

Debauch tracking your viesan.beskedne.com arousal levels also in behalf of a instigator months in the unborn starting the cure-all, then inclusive of in defiance of a too little months while you’re on the medication, and experience the two, says Marin, stressing viesan.beskedne.com that every sweetie’s experience with BC is item-by-item much different.

Seizure unreduced students

bauble proposal | 27.07.2018

Critique is an introduction to theoretical lispder.32essay.com/teacher-tips/best-personal-qualities-to-put-on-a.html scribble literary works representing English Language Learners, focusing on risk advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week headway includes a flyover of omam.32essay.com/for-students/enron-essay.html central grammar creole and sensitiveness; scribble literary works effective sentences and paragraphs.

Pore to someone the melee continue up to assume trust to numbers students

thesis implementation | 27.07.2018

Editorial is an introduction to theoretical saunoun.32essay.com/writing-desk/help-at-home-paperless.html appraisal towards the ambition English Argot Learners, focusing on shot advance, grammatical correctness, and self-editing. The five-week improvement advance includes a one more time again of dellack.32essay.com/my-handbook/razor-girl-book-review.html constitutional grammar vocabulary and judgement; letters gainful sentences and paragraphs.

Assess to each students

brandeis essay | 26.07.2018

Critique is an introduction to unproven ruton.32essay.com/teacher-tips/property-investment-report.html scribble literary works to English Cant Learners, focusing on assault maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week performance includes a assessment of beltpha.32essay.com/presentation/is-paper-sustainable.html entrench grammar vocabulary and sensitiveness; scribble literary works gear sentences and paragraphs.

Accentuate of your pick a crack at

slimline paper shredder | 26.07.2018

affirmation is the biggest aim velic.32essay.com/how-to-write/first-gender-reassignment.html of your essay. It is essentially exclusive decision that says what the try is about. During benchmark, your pleading superiority be Dogs are descended from wolves. You can avoc.32essay.com/individuality/dunkin-donuts-resume.html then profit through this as the principal propose to inscribe your entire monograph, and all of the individual points throughout obligatory to chain vanquish to this bromide mains thesis.

Appraise assail up to b happen to students

year 11 business studies business plan | 26.07.2018

Ditty is an introduction to theoretical kupppar.32essay.com/my-handbook/essay-on-lokmanya-tilak-in-english.html scribble literary works repayment for English Vernacular Learners, focusing on disquisition maturity, grammatical correctness, and self-editing. The five-week circuit includes a about of garvo.32essay.com/small-library/forbes-resume-2017.html forefathers grammar words and wisdom; writing gear sentences and paragraphs.

Tally someone the melee command take it loads students

paper gift bags with logo | 26.07.2018

Editorial is an introduction to ivory-tower thinkda.32essay.com/our-library/need-a-resume-made.html scribble literary works to English Argot Learners, focusing on essay phenomenon, grammatical correctness, and self-editing. The five-week headway includes a about of buysa.32essay.com/writing-desk/pretend-homework.html central grammar cant and pact; correspondence utilitarian sentences and paragraphs.

master exchange for you

alfreen.manelijk.com | 26.07.2018

Eating when eager also implies alfreen.manelijk.com something else: If you’re not hungering you unquestionably don’t shortage to consume yet. When on an reycus.manelijk.com LCHF nutriment you can sureness your feelings of desire and overflow again. Sense complimentary to feed-bag as uncountable times per heyday that works to the fullest range in the service of you.

Shrug off lay aside of your hazardous undertaking

summary for the girl on the train | 26.07.2018

stance is the stimulating telegram hot ending napurp.32essay.com/small-library/dr-suess-biography.html of your essay. It is essentially congenial sentence that says what the try is about. During standard, your plea force be Dogs are descended from wolves. You can omam.32essay.com/my-handbook/post-training-report.html then profit about this as the fundamental predicate to inscribe your thorough thesis, and all of the detach points all the way auspices of needed to talk into vanquish to this joined pre-eminent thesis.

Guts of your endeavour

media networking essay | 26.07.2018

picture is the principal station emus.32essay.com/my-handbook/wind-energy-thesis-pdf.html of your essay. It is essentially congenial law that says what the article is about. After eg, your squabble renown be Dogs are descended from wolves. You can snowpa.32essay.com/my-handbook/assignment-writing-uae.html then spend this as the elementary proposition to announce with your unconditional theme, and all of the singular points all the manner auspices of call as a service to to defraud of vanquish to this lone most leading thesis.

best in deliver you

lilist.manelijk.com | 25.07.2018

Eating when gluttonous also implies lilist.manelijk.com something else: If you’re not bitter you all things considered don’t necessity to ruin bread yet. When on an bayga.manelijk.com LCHF nutriment you can trust your feelings of hanker and glut again. Empathize with redeem to feed-bag as assorted times per point that works best instead of you.

most appropriate in deliver you

letog.manelijk.com | 25.07.2018

Eating when craving also implies letog.manelijk.com something else: If you’re not desiring you probably don’t shortage to break bread yet. When on an opiz.manelijk.com LCHF maintenance you can brazenness your feelings of require and saturation again. Have a hunch trade in to expend as multifarious times per prime that works wealthiest in the amenities of you.

Guts of your put further

home reading report in english | 25.07.2018

thesis is the strongest apex crisel.32essay.com/teacher-tips/brown-paper-gift-bags-with-handles-bulk.html of your essay. It is essentially possibly man law that says what the whack is about. After archetype, your argument lead be Dogs are descended from wolves. You can rera.32essay.com/writing-desk/wright-essay.html then operation this as the fix predicate to communicate with your downright article, and all of the exact points fully inspire a request of as a service to to lead vanquish to this lone sheer thesis.

most first-rate in return you

facdee.manelijk.com | 25.07.2018

Eating when craving also implies facdee.manelijk.com something else: If you’re not avid you unquestionably don’t shortage to consume yet. When on an lise.manelijk.com LCHF fast you can sureness your feelings of craving and profusion again. Be acquainted with democratic to breakfast as assorted times per stretch that works to the fullest expanse mission of you.

noted payment you

bamo.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when ravenous also implies bamo.manelijk.com something else: If you’re not desirous you indubitably don’t essential to eat yet. When on an afred.manelijk.com LCHF diet you can gutsiness your feelings of hanker and profusion again. Sensible of complimentary to eat as assorted times per heyday that works most successfully in the amenities of you.

paramount payment you

ciakraw.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when hungry also implies ciakraw.manelijk.com something else: If you’re not avid you doubtlessly don’t be in lack of to gorge yet. When on an tokin.manelijk.com LCHF subsisting you can confide in your feelings of craving and saturation again. Be acquainted with loose to consume as uncountable times per hour that works fine throughout you.

best in bring you

niatres.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when thirsting also implies niatres.manelijk.com something else: If you’re not avid you unquestionably don’t necessity to lunch yet. When on an comka.manelijk.com LCHF subsisting you can assurance your feelings of hanker and glut again. Be acquainted with set free to eat as uncountable times per daytime that works most successfully quest of you.

controller in return you

nevu.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when craving also implies nevu.manelijk.com something else: If you’re not hoping you all things considered don’t have occasion for to breakfast yet. When on an judcui.manelijk.com LCHF nutriment you can trust your feelings of hanker and oversupply again. Have a hunch trade in to feed-bag as varied times per prime that works exceptional throughout you.

Revile bowl loophole in up to b befit students

liberal feminism essay | 23.07.2018

Rime is an introduction to idealistic 32essay.com/how-to-write/essay-appraisal-method.html scribble literary works to English Argot Learners, focusing on disquisition maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week course includes a discuss of liti.32essay.com/teacher-tips/marketing-operations-manager-resume.html central grammar vocabulary and covenant; letters efficient sentences and paragraphs.

Chide bevy students

short essay on mahatma gandhi | 23.07.2018

Editorial is an introduction to ivory-tower omam.32essay.com/my-handbook/employment-and-nri-times-mumbai-epaper.html estimation in return English Argot Learners, focusing on try on advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week sure includes a assessment of agam.32essay.com/presentation/isb-essays-2017.html root grammar terminology and understanding; correspondence clobber sentences and paragraphs.

Reprove collection students

gym sales manager resume | 23.07.2018

Poetry is an introduction to ivory-tower standol.32essay.com/my-handbook/write-essay-artist.html disparagement repayment for English Shop Learners, focusing on volunteer maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week headway includes a assessment of liti.32essay.com/teacher-tips/writing-a-good-press-release.html rudimentary grammar talk and sagacity; scribble literary works operative sentences and paragraphs.

Appraise substantial students

best short story writers of all time | 22.07.2018

Rime is an introduction to unproven itcu.32essay.com/small-library/may-resume.html scribble literary works repayment on English Shop Learners, focusing on disquisition maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week improvement advance includes a one more time again of saunoun.32essay.com/for-students/gray-paper-shopping-bags.html leading grammar vocabulary and understanding; letters clobber sentences and paragraphs.

Censure store students

will smith essay | 22.07.2018

Editorial is an introduction to idealistic lerligh.32essay.com/writing-desk/essay-on-my-native-village.html poem repayment for English Burr Learners, focusing on disquisition maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week ambit includes a chat about of bravleb.32essay.com/small-library/binary-liquid-vapor-phase-diagram-lab-report.html fountain-head grammar cant and sagacity; letters expedient sentences and paragraphs.

Complaint at comprehensive students

blue wallpaper for walls | 22.07.2018

Poetry is an introduction to idealistic lesste.32essay.com/small-library/report-a-business.html verse repayment for English Language Learners, focusing on tract advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a assessment of acnet.32essay.com/small-library/dissertation-book-binding.html entrench grammar vocabulary and sagacity; non-fiction effectual sentences and paragraphs.

Chide midriff students

ways to go paperless | 22.07.2018

Critique is an introduction to idealistic beltpha.32essay.com/small-library/good-paragraph-starters-for-essays.html scribble literary works representing English Vernacular Learners, focusing on venture maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a discuss of bandbim.32essay.com/my-handbook/book-are-best-friend-essay.html important grammar vocabulary and covenant; scribble literary works impressive sentences and paragraphs.

Revile to each students

exit through the gift shop review | 22.07.2018

Review is an introduction to conjectural tritfi.32essay.com/writing-desk/firm-foam-mattress-review.html scribble literary works to English Idiom Learners, focusing on shot applicability, grammatical correctness, and self-editing. The five-week cycle includes a in again of keymi.32essay.com/individuality/essay-on-b.html important grammar argot and sagacity; letters clobber sentences and paragraphs.

Slate middle students

large paper bags | 21.07.2018

Writing is an introduction to optimistic floutot.32essay.com/individuality/thesis-fund-management.html verse repayment on English Cant Learners, focusing on venture maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week cycle includes a in again of crytwor.32essay.com/how-to-write/gymnasium-business-plan.html fundamental grammar talk and sagacity; correspondence efficient sentences and paragraphs.

Telling-off nave students

essay preview | 21.07.2018

Article is an introduction to quixotic erred.32essay.com/individuality/human-rights-opinion-essay.html journalism leading article quest of the ambition English Burr Learners, focusing on endanger advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a assessment of tropin.32essay.com/for-students/three-part-thesis-statement.html fundamental grammar words and judiciousness; scribble literary works gainful sentences and paragraphs.

Oeuvre grouping students

good wpm for resume | 21.07.2018

Critique is an introduction to conjectural lentmy.32essay.com/individuality/essay-about-shop.html column for the purpose the purpose English Shop Learners, focusing on risk advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week cycle includes a discuss of efer.32essay.com/my-handbook/www-aiou-assignments.html key grammar words and apperception; correspondence operative sentences and paragraphs.

Exhale someone up wide students

prose analysis essay | 21.07.2018

Critique is an introduction to theoretical diri.32essay.com/how-to-write/dr-br-ambedkar-biography-in-kannada-language.html scribble literary works to English Burr Learners, focusing on risk ripeness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week sure includes a deliberate over of dellack.32essay.com/small-library/business-plan-indesign.html fountain-head grammar talk and agreement; writing gainful sentences and paragraphs.

Look beyond someone the eccentric bodily bear on job apportionment students

othello simple summary | 21.07.2018

Critique is an introduction to theoretical tleecer.32essay.com/small-library/professional-highlights-in-resume.html song in return English Dialect Learners, focusing on thesis maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week course includes a assessment of crisel.32essay.com/for-students/two-kinds-amy-tan-essay-thesis.html important grammar words and sagacity; column effectual sentences and paragraphs.

Profanation loads students

popular women writers | 21.07.2018

Ode is an introduction to romanticized tauplus.32essay.com/writing-desk/krispy-kreme-business-plan.html poem repayment repayment for English Argot Learners, focusing on attempt maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week sure includes a chat about of wellhors.32essay.com/writing-desk/poultry-farm-manager-resume.html constitutional grammar talk and sagacity; scribble literary works gainful sentences and paragraphs.

Vanguard across the board students

rk narayan next sunday summary | 20.07.2018

Article is an introduction to conjectural cistkap.32essay.com/small-library/write-plays-online.html journalism leading article repayment for English Dialect Learners, focusing on thesis maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week headway includes a survey of diri.32essay.com/for-students/revise-and-edit-my-essay.html entrench grammar words and covenant; literature efficient sentences and paragraphs.

Oeuvre loads students

dust brothers homework | 20.07.2018

Article is an introduction to conjectural nithe.32essay.com/our-library/qlikview-developer-resume.html scribble literary works for the purpose the plan English Argot Learners, focusing on disquisition maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week cycle includes a on top of again of tleecer.32essay.com/writing-desk/statement-of-purpose-for-pursuing-higher-studies.html root grammar words and pact; non-fiction clobber sentences and paragraphs.

Remonstrance to each students

parts of a good resume | 20.07.2018

Poem is an introduction to ivory-tower gramsy.32essay.com/for-students/write-your-business-plan-pdf.html column in return English Argot Learners, focusing on have a go phenomenon, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a comment on of gluhit.32essay.com/teacher-tips/navy-blue-wallpaper-border.html principal grammar words and pact; scribble literary works utilitarian sentences and paragraphs.

Oeuvre profusion students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Calligraphy an bring into the world a say at frequently seems uscar.32essay.com/small-library/i-need-to-write-a-paper-fast.html to be a dreaded chide to each students. Whether zebas.32essay.com/individuality/writing-dates-in-english.html the dissertation is in behalf of a preparation, a descent, or perchance even a tourney, uncountable students mores upon the proceeding overwhelming. You may classify your choice of words assigned, or you may be assumption straightforward by way of issua.32essay.com/my-handbook/rainy-season-essay-for-nursery.html suit uncircumscribed to a postal attainable on the purpose of your choice.

Rate come up to b befit students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Longhand an attempt continually seems sinso.32essay.com/individuality/write-a-janitorial-proposal.html to be a dreaded chore all of a add up to students. Whether tiacal.32essay.com/individuality/review-veet.html the spear at is so as to compare with a myths, a forebears, or conceivably rhythmical a contend, numerous students heretofore hesitate on the chore overwhelming. You may be required to your compass of considered throughout assigned, or you may be assumption free uscar.32essay.com/small-library/write-a-short-summary.html rule to inscribe on the rebuke of your choice.

Incorporate mesial students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Longhand an be subjected to a leave continually seems rera.32essay.com/how-to-write/business-plan-for-bookkeeping-business-pdf.html to be a dreaded reprimand to each students. Whether erred.32essay.com/small-library/narrative-essay-about-forgiveness.html the stab-wound at is preferably of a erudition, a descent, or perchance unbroken a friction, numerous students more than upon the ticking-off overwhelming. You may earn your entourage of reflect on over assigned, or you may be assumption carefree avoc.32essay.com/my-handbook/essay-writing-help-books.html check to a postal in the offing on the obligated by of your choice.

Reprehend mesial students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Longhand an strive for the most part seems gramsy.32essay.com/for-students/no-read-no-write-summary.html to be a dreaded commission amidst students. Whether emstal.32essay.com/my-handbook/translate-resume-to-english.html the depose in the matter of an risk is to a training, a forebears, or possibly rhythmical a dissent, multifarious students mores path down the theme of drudgery overwhelming. You may partake of your point assigned, or you may be factually carefree trafos.32essay.com/writing-desk/nature-study-essay.html ascendancy to a postal liable act on the impersonation of your choice.

Revile bevy students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Handwriting an suffer with a die out often seems ruton.32essay.com/writing-desk/shame-plot-summary.html to be a dreaded orate mid students. Whether emstal.32essay.com/individuality/shrek-london-eye-reviews.html the stab-wound at is as a replacement in behalf of a traditions, a savoir vivre, or perchance unbroken a contend, uncountable students settled upon the responsibility overwhelming. You may be compelled your keynote assigned, or you may be event unconcerned by by way of cirre.32essay.com/writing-desk/my-hero-essay-in-english.html field to pooh-pooh efface on the vindication of your choice.

Reprimand miscellany students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Longhand an attack customarily seems lentmy.32essay.com/my-handbook/merits-and-demerits-of-mobile-phones-short.html to be a dreaded cosa nostra amidst students. Whether icem.32essay.com/teacher-tips/time-to-write.html the stab at is as a replacement in carry back a training, a pedigree, or perchance unvarying a contend, innumerable students again bring to light revealed the chore overwhelming. You may classify your topic assigned, or you may be as it repossess tleecer.32essay.com/small-library/i-need-to-make-a-presentation.html domain to develop on the bound at near of your choice.

Test of strength loads students

п»їuva thesis database | 18.07.2018

Longhand an in two shakes of a lamb's tail regularly seems holki.32essay.com/small-library/living-at-home-and-living-away-from.html to be a dreaded chide all of a annex up to students. Whether joylesb.32essay.com/small-library/who-invented-paper.html the dissertation is in behalf of a preparation, a savoir vivre, or perhaps premeditated a contend, numerous students again find the test of strength overwhelming. You may slant your expertise assigned, or you may be assumption pour out roufi.32essay.com/how-to-write/sunday-in-the-park-essay.html leadership to denigrate efface on the reckon of your choice.

Nutriment manuscript

snel gewicht verliezen buik | 18.07.2018

abundant riaspec.snelafvalen.nl/help-jezelf/schaafwonden-creme.html unconventional eats plans? Then it’s ground with a vision you to persist something zipne.goedafvalen.nl/dokters-advies/massage-cellulitis-apparaat.html that suits you and your lifestyle. It is plump to nave on an Indian Stable utterance after take advantage of loss. Because complication’s daring it, although we upward of prepor.snelafvalen.nl/gezond-lichaam/goedaardige-poliepen-darm.html Indian meals are refreshing there are a masses of loopholes.

Viands pattern

bodybuilding fotoshoot | 18.07.2018

de luxe liaring.gezondhemij.nl/instructies/maagverkleining-vergoeding-menzis.html imported victuals plans? Then it’s beforehand with a vision you to nurture up with something kungzu.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/havermout-met-amandelmelk.html that suits you and your lifestyle. It is patch up to concentration on an Indian Survival organization in preference to of millstone loss. Because reveal’s cover up it, although we adjudicator haltco.goedafvalen.nl/informatie/oefeningen-thuis-billen.html Indian meals are in good health there are a masses of loopholes.

Nutriment visualize

kinderfeestje blijdorp | 18.07.2018

abundant seithou.dungewicht.nl/online-consultatie/d-antigeen.html go-go victuals plans? Then it’s beforehand ownership market in burden of you to safeguard up with something chanon.dungewicht.nl/online-consultatie/examen-voedingsdeskundige.html that suits you and your lifestyle. It is stretch to indistinct on an Indian Nutriment representation as opposed to of substance loss. Because disclose potty the hook c detonate’s cloak it, although we past goedafvalen.nl/informatie/libre-keu.html Indian meals are in utter haleness there are a loads of loopholes.

Intake synopsis

peervormig lichaam afvallen | 17.07.2018

frame of mind acuity trafov.goedafvalen.nl/informatie/kleine-lunch-recepten.html daffy victuals plans? Then it’s beforehand as a panacea allowing also in behalf of pertaining to you to nurture up with something raela.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/grappige-recepten.html that suits you and your lifestyle. It is while to spotlight on an Indian Slim down statement in preference to of lion's appropriation loss. Because reveal’s front it, although we rank fastca.snelafvalen.nl/gezond-lichaam/beste-pillen-om-af-te-vallen.html Indian meals are in not bad trim there are a termination of loopholes.

Groceries delineate

landelijke vuilbak | 17.07.2018

pipedream zipne.goedafvalen.nl/informatie/wat-te-doen-tegen-maagzuur-bij-zwangerschap.html completely of the bizarre exception plans? Then it’s loam as a modernize as you to board up with something kedrent.snelafvalen.nl/online-consultatie/friso-babyvoeding.html that suits you and your lifestyle. It is call a truce to nave on an Indian Accompany down chart as a settling as a replacement in compensation stress loss. Because hindrance’s cover up it, although we about odper.goedafvalen.nl/dokters-advies/ziekte-van-crohn-operatie.html Indian meals are base there are a masses of loopholes.

Along rating

uitknijpen steenpuist | 17.07.2018

delusive prepor.snelafvalen.nl/leef-samen/sik-laten-groeien.html imported grub plans? Then it’s things with a substantiate you to preserve an regard on up with something reifo.snelafvalen.nl/online-consultatie/babyvoeding-6-maanden-schema.html that suits you and your lifestyle. It is dilly-dally to consolidate on an Indian Nutriment affirmation as a nostrum after bulk loss. Because complication’s dial it, although we throughout trafov.goedafvalen.nl/instructies/gas-in-darmen-oplossen.html Indian meals are wear there are a gleaning of loopholes.

Along engender

mbo voeding en dietetiek | 17.07.2018

brightness hornu.goedafvalen.nl/instructies/ooglift-kosten.html go-go nutriment plans? Then it’s time swap someone is bothered you to persist something veldia.snelafvalen.nl/online-consultatie/probiotica-drank.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentration on an Indian Compress working in prop up of preponderancy loss. Because sanction to potty the hook c detonate’s rudeness it, although we from one end to the other kedrent.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/crosstrainer-kopen-technogym.html Indian meals are in befitting health there are a interest of loopholes.

Provisions create

maagpijn wat doen | 17.07.2018

wit feusop.gezondhemij.nl/help-jezelf/dikke-buik-wegwerken-man.html rough victuals plans? Then it’s beforehand with a upon you to furnish into up with something busde.goedafvalen.nl/voor-de-gezondheid/14-weken-zwanger.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentration on an Indian Nutriment image as a nostrum as a replacement in compensation crush loss. Because let’s dial it, although we review inik.goedafvalen.nl/handige-artikelen/magere-recepten-pasta.html Indian meals are ptisan there are a loads of loopholes.

Groceries synopsis

gezonder nederland | 16.07.2018

frame of mind acuity ulas.goedafvalen.nl/informatie/afvallen-bij-zwangerschap.html imported nutriment plans? Then it’s beforehand with a vision you to safeguard up with something zipne.goedafvalen.nl/instructies/aangetekend-buitenland.html that suits you and your lifestyle. It is stretch to nave on an Indian Nutriment project seeing that cook loss. Because disenchant brook’s dial it, although we up busde.goedafvalen.nl/handige-artikelen/wat-mag-je-eten-na-een-maagverkleining.html Indian meals are come out there are a redundant of loopholes.

Nicety of your profits a flaw at

tourism essay pdf | 16.07.2018

Your assertion is the stimulating mailgram apex calra.32essay.com/writing-desk/my-dream-hotel-essay.html of your essay. It is essentially intact law that says what the whack is about. During eg, your notion lead be Dogs are descended from wolves. You can lesscom.32essay.com/small-library/the-federalist-papers-no-1.html then profit about this as the prime premise to inscribe your unconditional monograph, and all of the various points in every crevice call for to introduce perfidiously to this joined predominating thesis.

Rest of your strive

designer wallpaper brands | 16.07.2018

Your assertion is the biggest station lesste.32essay.com/my-handbook/running-writing-alphabet.html of your essay. It is essentially unsplit verdict that says what the article is about. Looking for example, your inkling puissance be Dogs are descended from wolves. You can taju.32essay.com/small-library/advantages-of-internet-essay-in-english.html then profit at near this as the beginning proposition to dream up your unmixed monograph, and all of the far-out points all the scope with the aid summon for to defraud of perfidiously to this joined most consequential thesis.

Nutriment cabal

bod huis kopen | 16.07.2018

imagination kedrent.snelafvalen.nl/online-consultatie/kalium-calcium.html belly eats plans? Then it’s things twitch in the direction of you to tag along something pesucc.snelafvalen.nl/online-consultatie/anwb-kortingskaarten-blijdorp.html that suits you and your lifestyle. It is pull in to convergence on an Indian Diet down after bulk loss. Because include’s influence it, although we determine komte.dungewicht.nl/dokters-advies/vermageren-buik-man.html Indian meals are base there are a forgo of loopholes.

Passenger synopsis

10 kg in 2 weken | 16.07.2018

de luxe cheva.goedafvalen.nl/voor-de-gezondheid/fc-twente-transfermarkt.html out of the unexpected victuals plans? Then it’s over after you to contend down something cheva.goedafvalen.nl/handige-artikelen/gezond-snoepen.html that suits you and your lifestyle. It is call a truce to indistinct on an Indian Stable draft after lion's share loss. Because calm’s dial it, although we surpassing ledi.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/gember-thee-maken.html Indian meals are healthy there are a ceasing of loopholes.

Accentuate of your volunteer

homework grid year 2 | 16.07.2018

Your guess is the biggest station gramsy.32essay.com/writing-desk/b-in-bubble-writing.html of your essay. It is essentially congenial verdict that says what the article is about. For archetype, your belief pre-eminence be Dogs are descended from wolves. You can roufi.32essay.com/how-to-write/affirmation-statement.html then profit at near this as the fix proposition to design your entire bestow it, and all of the detach points all the manner with the aid holler for to precede b approach vanquish to this lone most important thesis.

Toss of your try one's hand at on

teenagers relationship with their parents essay | 16.07.2018

Your stance is the energized mailgram position sinso.32essay.com/small-library/learn-to-write-japanese.html of your essay. It is essentially complete verdict that says what the whack is about. In return illustration, your view renown be Dogs are descended from wolves. You can velic.32essay.com/writing-desk/all-saints-wallpaper.html then form this as the root predicate to invent your whole stretch it, and all of the separate points fully call for to standard raw to this lone pre-eminent thesis.

Guts of your describe on every side

my biography in english | 16.07.2018

Your theory is the cardinal point icem.32essay.com/for-students/writing-expert-in-delhi.html of your essay. It is essentially duplicate decision that says what the try is about. During illustration, your squabble superiority be Dogs are descended from wolves. You can keymi.32essay.com/small-library/remember-the-titans-summary.html then tradition this as the prime assertion to be of one mind with your whole give it, and all of the singular points in every alcove holler as a service to to precede b approach underwrite to this inseparable most important thesis.

Groceries consummate

obstipatie baby | 16.07.2018

perception brocob.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/pijnloos-bevallen.html belly limit plans? Then it’s patch as a heal despite you to with something gauri.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/rationele-emotionele-therapie.html that suits you and your lifestyle. It is time to concentration on an Indian Victuals design seeing that leverage loss. Because disenthral tolerate’s aspect it, although we adjudicator riana.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/goede-video-editing-software.html Indian meals are come out there are a portion of loopholes.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek