Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 19.02.2018

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 19.02.2018

23.2.2018

 

youtube.com/watch?v=VAHzDfrNx_U
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 19.02.2018.srt (79599)
 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den 19.02.2018.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

00:23

A dnešní pořad zahájíme otázkou od Denise Grečkina. Valeriji Viktoroviči holandský ministr zahraničí Halbe Zijlstra odstoupil v souvislosti se svou lží o tom, že byl v roce 2006 v Rusku na Putinově chatě, kde prý slyšel o jeho agresivních záměrech začlenit Ukrajinu, pobaltské státy, Bělorusko a Kazachstán do takzvaného velkého Ruska. Zdá se mi, že tato událost je pro Rusko výhodná. Je to tak? A jestliže ano, tak kdo ji inicioval? Je to dárek od GP, nebo naše ministerstvo zahraničí v čele s Lavrovem nabylo vrchu nad evropskou státní elitou?

 

Globální prediktor Rusku žádné dárky nedává, od těch vůbec nikdy nečekejte žádné dárky a nedoufejte, že Rusku nezabodnou nůž do zad, kdykoliv se jim k tomu naskytne příležitost. Tak to není.

Znovu opakuji, že naše partnerství s globálním prediktorem je čistě situační, jde o situační spojenectví. Můžu uvést příklad na animovaném filmu Jen počkej, kde byli jednou v lodním podpalubí zajíc a vlk nuceni se zachraňovat, a přesněji zachraňovat celou loď, protože kdyby tu loď nezachránili, tak by to znamenalo konec jak pro vlka, tak i pro zajíce.

 

Stejné je to s globálním prediktorem, který spolupracuje s Ruskem pouze z jednoho jednoduchého důvodu, že je nutné zachránit situaci ve světě. Je zapotřebí, aby svět byl řiditelný a tak někde, ovšem výlučně ve svém zájmu, před něčím zavírají oči, někde něco udělají pro Rusko, ale jen z donucení. Když však mohou Rusko poškodit, aniž by tím utrpěly jejich vlastní zájmy, tak to vždy udělají. Proto se nesmíte s ohledem na globální prediktor nechat mýlit.

 

A co se týká toho nabytí vrchu. Tak v podstatě daná událost svědčí právě o tom. Vždyť co se vlastně zhruba stalo? Byla zrušena předem plánovaná návštěva. Když se návštěva plánuje předem, tak se předem sestavuje i program jednání.

A teď si představte tu situaci, kdy je postavení globalistů nahnuté natolik, že je pro ně lepší obětovat svou kádrovou figuru, jen aby mohla být odvolána návštěva a nemohlo se jednat o tématech, ve kterých teď globalisté nejsou schopni Rusku vnutit svou vlastní vůli, své vlastní řešení, jak by mělo Rusko jednat. Musí být navrženo nějaké řešení a oni žádné nemají. Nemají mechanismus, kterým by zatlačili na Rusko.

 

A tak pro ně bylo lepší to odložit. A jak to měli odložit? Tak ten člověk okamžitě prohlásil: Já jsem v roce 2006 řekl, že jsem tam byl, ale nebyl jsem tam. Já jsem lhal!“ Okamžitě se rozpoutal skandál, tak odstoupil z funkce a problém s návštěvou byl vyřešen. To znamená, že všechny otázky, které měly být podle programu projednávány, tím byly odsunuty. Takže ty otázky zůstaly nerozhodnuté. Globalisté potřebovali, aby ty otázky, které bylo v plánu projednávat, nebyly zatím řešeny žádným způsobem, neboť doufají, že ve výsledku voleb a díky využití dalších způsobů řízení z nadnárodní úrovně, budou tyto otázky následně vyřešeny tak, jak potřebují oni a také v potřebné kvalitě.

 

04:36

Další otázka je od Viktora. Ve svých pořadech jste mluvil o tom, že v Sýrii na straně ISIL bojuje americký specnaz, který provádí výcvik teroristů a také je zásobuje.

Proč Rusko dosud nepoukázalo ani na jednoho zabitého amerického vojáka jako na důkaz? A má vůbec Rusko takové důkazy? A jestliže je má, proč je nepředloží v OSN, aby USA byly odsouzeny za vedení války a podporu teroristů na základě předložených důkazů? A co brání Rusku také použít žoldáky, například Kadyrovovu armádu proti ISIL?

 

A co brání… Teď jsme mluvili o Holandsku. Co brání Rusku dokázat, že letadlo (na Ukrajině) bylo sestřeleno protiletadlovou raketou a leteckým útokem ze vzduchu? To znamená, že šlo dokonce o dvojitý útok.

- Máte na mysli boeing.

- Ano, boeing, ten malajsijský.

Vždyť všechno bylo předloženo. A kdo o tom rozhoduje? Koho to zajímá? Kdo to jakým způsobem řeší? Vždyť abyste něco podobným způsobem vyřešili v mezinárodním společenství, musíte mít na paměti následující:

Máš na to právo?“ „Mám.“ A dokážeš ho uplatnit?“ To už je otázka.“

 

A co je nejzajímavější? Když někdo začne mluvit o jakémsi mezinárodním právu a navrhuje jít k nějakému soudu, tak tím postupuje určitou část jurisdikce svého státu do jurisdikce anonymního řízení z nadnárodní úrovně. Může se jednat o řízení nějakého konkrétního státu a může se také jednat o řízení ze strany globálního prediktoru. To je třeba si uvědomovat.

 

A co se týká konkrétních nástrojů řízení jako OSN a dalších, tak velmi dobře víme, že první housle tam hrají USA a v mnohém jsou schopny donutit ostatní hlasovat tak, jak samy potřebují bez jakéhokoliv ohledu na uváděné důvody.

Vždyť kolik tam toho řekl náš stálý zástupce při OSN Vitalij Čurkin, a dnes to dělá Něbenzja. A nic se nedělo. Vyslechli si ho a steklo to po nich jako voda. A proč? Protože veškeré řízení je nastaveno tak, že USA jsou světovým šéfem, světovým četníkem. Takže domnívat se, že můžete jít k nějakému spravedlivému soudu, kde někdo bude něco rozhodovat na základě skutečných údajů, je z vaší strany, jemně řečeno, dětinské.

 

Cožpak má dnes ještě někdo pochyby o způsobu práce soudu o Jugoslávii? Kde byli Srbové odsuzováni pouze za to, že jsou Srbové? Kde je vraždili přímo ve vězení a lidi, kteří se skutečně dopustili zločinů, kteří lidi mučivým způsobem vraždili, masově je zabíjeli…

Jenže zabíjeli „jen“ Srby, tak ti byli zprošťováni obvinění všemi možnými způsoby. A když už někoho potrestali, tak se jednalo jen o pěšáky v té hře, nikdy to nebyl nikdo důležitý. Vždyť je to do očí bijící! Že kromě toho, že existuje určité prohlášení o úmyslech, musí také být zajištěny možnosti jeho dosažení.

 

A zajistit tyto možnosti, aby bylo možné USA obvinit, zatím není možné. Tyto možnosti Rusko nemá z jednoho jednoduchého důvodu. Kdybychom se začlenili do toho scénáře, který je nám nabízen, abychom se stali světovým šéfem místo USA a těch vymezených patnáct let nechali umírat naše kluky v různých konfliktech v zájmu globálních klanově-korporativních struktur, tak ano, potom by nám bylo umožněno USA roznést na kopytech.

 

Ale dokud s tím nesouhlasíme, dokud říkáme: Ne, naše Rusko tu existuje pro národy, které ho obývají a ne kvůli tomu, aby bylo surovinovým přívěškem pro světové klanově-korporativní struktury“, nám nikdo v ničem pomáhat nebude.

A s ohledem na to „pomáhat“ ještě jednou zopakuji. Kdybychom přijali roli světového šéfa, světového četníka, tak by to vyřešilo jejich problém s naším národem, s naším obyvatelstvem. Museli bychom nechat likvidovat své obyvatelstvo v zájmu globálního prediktoru buď v lokálních konfliktech, kde by umírali naši kluci, nebo ve zdraví škodlivých provozech tady u nás, abychom globalistům zajistili jejich pohodlnou existenci. To ale není nic pro nás. Putin neustále uplatňuje politiku, že my máme svůj stát, který tu existuje, aby sloužil národům zde žijícím, ne aby je poškozoval. Proto samozřejmě musíme jednat krok za krokem.

 

O skutečnosti, že ISIL je nepravidelnou armádou USA, jsem mluvil okamžitě, jakmile se ISIL objevil. A na základě čeho jsem to usoudil? Na základě chápání obecných procesů řízení a na základě těch informací, které jsem získal z otevřených zdrojů. No a teď už nejsem sám, kdo to říká. Tenkrát stále znělo: „Dejte mi důkazy, kde je jaké potvrzení?!“ Namítal jsem: „Cožpak se nedíváme na stejná média, nečteme stejné noviny? Díváme se na jedno a to samé a mé závěry jsou takové, jaké jsou a absolutní většina politologů to zarytě vidět odmítala.

 

A o čem se teď mluví? Jen si to vezměte, USA prohlásily, že přesunují svůj kontingent z Iráku, kde zvítězily nad ISIL, do Afghánistánu, kde je nutná posila. A skutečně, v Afghánistánu se tak aktivizoval ISIL, že by tam opravdu Američané měli nějak zasáhnout.

No a Írán zcela přímo prohlašuje, že USA přesunují ISIL do Afghánistánu, z Iráku do Afghánistánu. A dále samy USA přiznávají, že v Afghánistánu neustále přistávají vrtulníky a letadla „neznámého původu“! Pojďte je tedy sestřelovat.“ „Ne, to je naše nebe a nikdo tam bez našeho dovolení nelétá.“ Ale vždyť říkáte, že nevíte, čí to jsou vrtulníky a letadla?“ „Ne, nevíme.“ Ale vždyť tam přivážejí bojovníky a zbraně?!“ Ano, přivážejí. Ale my jsme to nebe uzavřeli…“

 

O čem to vypovídá? Že sami Američané nepřiznávají, neříkají: Ano, my svou vojenskou leteckou přepravou dopravujeme bojovníky ISIL z Iráku do Afghánistánu a zajišťujeme je vojensko-technickým vybavením. Vojensky a technicky je podporujeme.“

 

Dále. Dnes při zahájení blízkovýchodního zasedání fóra Valdaj Sergej Viktorovič Lavrov řekl přímo, když se ho zeptali: Co ještě může Rusko udělat pro nastolení pořádku v Sýrii?“ On to řekl přímo:

Nejdůležitější je, aby USA nedělaly nic. Vždyť to na jejich základně jsou bojovníci ISIL, to z jejich základny dělají výpady!“ Jak by to ještě měl říci jasněji? Je vytvářeno informační pole. V médiích neustále znějí informace o tom, že ISIL je nepravidelnou armádou USA, že mezi ISIL je jak soukromá vojenská společnost USA, tak i specnaz USA, armády USA. To všechno tam zaznívá. Neustále jsou tyto informace uvolňovány. Proudí neustále jedna za druhou.

 

Už to došlo tak daleko, že na fórech tyto informace uvádí přímo náš ministr zahraničí. Jak můžeme bojovat s ISIL a říci, co ještě můžeme udělat!? To máme vybombardovat přímo americkou základnu? Aby ISIL s konečnou platností zmizel ze syrského území? Vždyť to je Lavrovova odpověď v překladu do normálního jazyka na té Valdajské konferenci. To znamená, že jsou neustále uvolňovány informace. Mění se politický postoj všech států, které se nacházejí pod diktátem USA.

 

A až to přeladění proběhne, tak budou USA obviněny ze všeho! A zatím, promiňte mi to, je na to ještě příliš brzy, abychom vykládali všechna esa. Zatím musíme postupně formovat informační pole, aby… A když jsem, sotva se ISIL objevil, říkal, že se jedná o nepravidelnou armádu USA, tak reakce byly následující: „To je šílené. Co to říká? Vždyť oni proti ISIL bojují!“ A teď je ta skutečnost, že ISIL je nepravidelnou armádou USA pro všechny polithňupy najednou zcela přijatelným názorem a pro některé je to dokonce zcela očividné. Ale je třeba jít dál.

 

14:21

- Mimochodem, vyjasnilo se něco víc o těch událostech u Dajr az-Zaur?

- Ó, ano.

Jedním z takových nejzajímavějších případů, o kterých jsme mluvili, byly ty události u Dajr az-Zaur, kde podle informací našich „pravdomluvných“ hurá-patriotických blogerů zahynuly „biliony“ bojovníků Vagnerovy soukromé armády. Přičemž na taková čísla se nezmohli dokonce ani Američané. No a nezávislí vyšetřovatelé vycházejí z toho, že tam zahynulo 4-5 ruských občanů. Ovšem ta situace je velice zajímavá. Takže když jsme mluvili o síle, tak si musíme uvědomovat, že…

 

A také o řízení, které uplatňují mezinárodní, nadnárodní klanově-korporativní struktury, tak jsme se dotkli problému klanové-korporativnosti a jejího vlivu na politiku států, jak tento svůj vliv na politiku států uplatňuje. A v daném případě je to, co se stalo u Dajr az-Zaur velice, opravdu velice důležité. Teď jsme mluvili o tom, proč nepředložíme důkazy, že USA jsou tou silou, která prostřednictvím ISIL, kdy stát USA jako ISIL bojuje na území Sýrie i celého světa.

 

Když se někde ISIL dopustí teroristického útoku, je třeba vědět, že to byly tajné služby USA. Zde je zbytečné hledat nějaké složitosti, je to zcela konkrétně právě tak. Ale my si musíme uvědomovat i všechny procesy, které s tím souvisí. Jedním z těch důležitých procesů spojených s možností obvinit USA, že to oni jsou bojovníky ISIL, je brát do úvahy plán globálního prediktoru s ohledem na region Blízkého Východu a střední Asie. Co a jak tam má v plánu a to i s ohledem na evropský islámský chalífát na území Evropy, jak vyplývá ze samotného jeho názvu.

 

Takže v souladu s těmito jeho plány se centrem koncentrace řízení měl stát Írán a my tuto věc musíme brát na zřetel. Jestliže tedy budeme vycházet z toho, že to právě Írán má být tou hlavní osobou, která má sklidit výhody z porážky ISIL, tak povedeme jednu státní politiku, jestliže z toho vycházet nebudeme, tak ta politika bude vypadat jinak.

Takže k těm událostem u Dajr az-Zaur, co se tam stalo a k těm našim občanům, kteří tam zahynuli. Opakuji tedy, že hlavní výhody z porážky ISIL má sklidit Írán.

 

Proběhla Mnichovská konference a v tomto ohledu je třeba si uvědomit jednu věc. Když tam vystupoval prezident „nezávislé“ Ukrajiny, byl sál liduprázdný. Prezident státu! Jeho hlavní představitel! Jedná se o klíčový bod Evropy, a zda vzplane nebo ne přece musí dělat starosti úplně všem. Na jeho vystoupení nepřišel nikdo! On tam rozmachoval hadříkem, zase si donesl rekvizity. A nepřišel tam nikdo.

 

A když vystupoval ruský ministr zahraničí, jen ministr! Který politiku realizuje, neurčuje ji jako prezident státu, pouze ji ohlašuje a s tou či onou mírou efektivity uplatňuje opatření při realizaci této vnější státní politiky. Tak ten měl nabitý sál. Rusko znamená stabilitu, a co bude dělat Rusko, jaký má názor na ty či ony otázky, je zajímavé se dozvědět dokonce i jen od ministra. A Ukrajina, která je v Evropě bolavým místem, kde se může rozhořet válka, která se může a nemusí rozšířit i do Evropy... Tak tam nepřišel nikdo. Proč?

 

Protože všem je z hlediska možné změny situace jasné, že ukrajinský prezident je totální nula, že veškerá ukrajinská politika vůbec není určována v Kyjevě, a už vůbec žádnou takovou loutkou, jakou je Porošenko. A tak nikoho nezajímá, protože si zajdou za jeho páníčky ve Washingtonu.

Takže z tohoto pohledu a vědomím, jak vypadalo Porošenkovo vystoupení, se podíváme, jak na mnichovské tribuně vystupoval izraelský premiér Netanjahu. A on tam stejně jako Porošenko, který si sebou vždy veze nebytné rekvizity v podobě „ruských“ pasů, kusu autobusu, teď zase hadříku v podobě vlajky EU, tak teď tam přijel Netanjahu a přinesl si kus íránského dronu.

 

Okamžitě tak předvedl úroveň, tu úroveň, že i on sám klesl na Porošenkovu úroveň. Je z něj také šašek. To znamená, že nemluví k věci, ale něčím mává, něčím třese apod. A hlavně, jaké udělal prohlášení? Bylo sestřeleno izraelské letadlo. Problém, který teď má Izrael je ohromný. Jak by se za těchto podmínek měl chovat? Měl by manévrovat! Udělá špatný krůček a Izrael jako stát bude převálcován, přijde o všechny své historické výhledy a v blízké době přestane existovat. A právě na to je zaměřena veškerá politika, která byla přizpůsobena tomu, aby z Íránu bylo vytvořeno centrum koncentrace řízení.

 

Vzpomínáte na všechny ty teheránské protižidovské konference, které organizoval Ahmadínežád o židovském fašismu? Takže v plánech na vytvoření nového řádu na Blízkém východu a ve střední Asii se nepočítá s Izraelem jako státem. Takže by bylo zapotřebí začít se domlouvat. A co dělá Netanjahu? Začíná obrazně řečeno tahat lva za vousy. Začíná dopalovat Írán. Koleduje si o problémy. Proč to dělá? Vždyť ty problémy, které takto Izrael čekají, budou nemalé.

 

Ať už je to, jak chce, tak jestli nastoupí SS, mám na mysli Íránské revoluční gardy, tak bude Izraeli velice horko. Jenže ta věc se má tak, že Netanjahuovi nezbývá nic jiného, než se chovat takto. Je to tak, že krátce před tou mnichovskou konferencí bylo ohlášeno, že proti němu bylo zahájeno trestní řízení, a že o jeho dalším osudu bude rozhodovat prokuratura.

Když jsem v minulém pořadu mluvil o tom, že Izrael teď neví, jak se má chovat, tak jsem mluvil o tom, že hlavním poškozeným v tom konfliktu u Dajr az-Zaur byl Írán. Do jaké míry a jak přesně nevíme. Ale ta skutečnost, že se u Dajr az-Zaur střetl Írán s USA je očividná.

 

A co v souvislosti s tím dělá Netanjahu, když dráždí Írán? Odvádí pozornost Íránu od USA, aby se Írán místo na USA na šesté prioritě zaměřil na Izrael. Odvádí pozornost na sebe, poutá ji na sebe, protože mu to páníček poručil. Ten samý páníček, který se postaral, aby proti němu bylo zahájeno trestní řízení. Buď mne poslechneš, nebo uvidíš.“ A on samozřejmě upřednostnil svůj vlastní zadek před blahem svého státu.

Přesně jako Petřík Porošenků: Mně je také stát vřele ukradený, raději budu plnit roli loutky. Snad se tím nějak zachráním.“ Nezachráníš.

 

Vrátíme se tedy k Dajr az-Zaur a k tomu, co se tam stalo.

Na úrovni ministerstva zahraničí jsme přiznali, že tam zahynuli naši občané. A jak se tam ocitli? Tvrdí nám, že byli členy soukromé vojenské společnosti! Možná že ano. Ale jakým způsobem jsou tito členové soukromé vojenské společnosti spojeni se státem, jaká je tu provázanost? My víme, že ten skandál okolo té soukromé vojenské společnosti se pokoušejí využít k tomu, aby Putin nevyhrál volby. A teď kde se tam vzali naši lidé, naši občané.

 

Není žádným tajemstvím, že existují klanově-korporativní struktury, které si činí nárok na to či ono řízení ve světě. No, ve světě, ale i v naší zemi. Činí si nárok na určitou roli v naší zemi a tím pádem také na účast v procesech ve světě. A tak tu máme následující věc.

 

Írán, který se podle plánu globálního prediktoru měl stát centrem koncentrace řízení v tomto regionu, se najednou ukázal být neakceschopným. A Rusko odmítlo hrát podle íránských pravidel. To znamená, že by Rusko, jak bylo navrhováno Íránem, přišlo, všechno v Sýrii vybojovalo, a potom by se zase stáhlo a řeklo Íránu: Vy si tady teď skliďte plody našeho úsilí. My jsme jen přišli, zabojovali si a teď odcházíme.“

Tak by vše šlo podle plánu, jenže Rusko takovou roli odmítlo. Proto nám také Írán jednou nabízel přechodné letiště, a potom zase ne. Takže Írán má své zájmy a myslí si, že ho s ohledem na tyto jeho zájmy Rusko zradilo.

 

Vždyť jak je to možné? Šéf řekl, že to bude tak a tak. Já měl být v regionu tím hlavním, vy jste mi to měli vybojovat a já měl slíznout smetanu. A vy jste přišli, vše vybojovali a teď říkáte, že jste si své postavení tady zasloužili? Na jakém základě?“

A tak Írán vyhledává ty politické síly, které by pomohly prosadit tento jeho náhled, že šéfa je třeba poslouchat, mezi různými našimi „patriotickými“ silami, které si činí nárok na řízení v Rusku.

 

A dělá to kvůli dosažení dvou cílů. Prvním cílem je zformování svého řízení v Rusku, a druhým cílem je získat od těchto patriotických“ sil pomoc v podobě odborníků, kteří by mu pomohli naučit správně bojovat jeho lidi a částečně by sami tyto otázky řešili. A proto různé klanově-korporativní skupiny formují vlastní vojenská zastoupení, aby se tak tohoto procesu účastnily. Na tom, co dělá Írán s těmito klanově-korporativními skupinami, není nic nového.

 

Jen si vzpomeňte třeba na účast Žirinovského na modlitbách společně se Saddámem Husajnem, když se prostřednictvím Žirinovského Saddám pokoušel působit na určité politické struktury uvnitř našeho státu. Proto Írán hledá lidi mezi klanově-korporativními skupinami, které jsou připraveny s ním spolupracovat, a které vycházejí z následujících pohnutek:

Já teď budu spolupracovat s Íránem, získám díky tomu ekonomické výhody, přisaju se někde k nějaké té ropě. Díky spolupráci s Íránem z toho budu mít i politický prospěch v podobě vazby na silného obchodního a politického partnera Ruska a vyřeším díky tomu své klanově-korporativní úkoly uvnitř státu a více se prosadím.“

 

Takových chytráků tu máme mnoho, takových klanově-korporativních skupin. Tyto skupiny mezi sebou soupeří. A jedna taková skupina... Opakuji, že vycházím z informací z otevřených mediálních zdrojů. Přímo o tom nikdo nic nepíše. Jedná se o analýzu z pozic obecného chodu věcí přes Dostatečně všeobecnou teorii řízení.

Takže jedna z korporací klanově-korporativních skupin najednou dostala nápad, jak by mohla sama sebe posílit. Jak by vyřešila otázku legalizace soukromých vojenských společností v Rusku, a získala tak větší vliv v politické složce Ruska, a přitom navázala vztahy s Íránem, a dokonce je naladila i s USA.

 

Írán teď řeší problém, jak zbránit formování státního útvaru, o který se snaží USA v oblasti Dajr az-Zaur. Írán prohlašuje, že to nedovolí. A kdyby ta klanová skupina práskla nějakou operaci Spojeným státům, že bude uskutečňována a to dokonce i za předpokladu, že tak zahynou jejich vlastní bojovníci, znamenalo by to získání politických bodů. Jak přemýšlí:

USA odtamtud budou tak jako tak vytlačeny, Írán tak jako tak zvítězí. A jestliže se toho zúčastníme a zahynou přitom naši bojovníci, bude to pro nás znamenat přízeň ze strany Íránu. Když takto prokážeme službičku USA, tak teď v průběhu předvolební kampaně uvnitř Ruska USA zohlední postoj naší klanově-korporativní skupiny.“ Mám na mysli státní elitu USA, která to zohlední.

 

A potom v režimu sankcí a vzájemných vztahů, při prosazování politických kandidátů nám přinejmenším nebudou bránit v některých procesech a v něčem mohou dokonce i pomoci. A v tom humbuku okolo toho si zlegalizujeme vojenské soukromé společnosti, jako vlastní soukromé armády při třenicích se státem.“ A ve výsledku tu máme smrt našich občanů u Dajr az-Zaur.

 

Opakuji, že se jedná o analýzu toho, co se děje z pozic obecného chodu věcí. A odkud tato analýza, tedy takové to jejich přesvědčení o tom, že stejně zvítězí. Mám na mysli Írán v tomto regionu.

Dnes došlo k velice zajímavé události na Valdajském fóru. Už jsem o tom dnes mluvil. Vystupoval tam íránský ministr zahraničí… A trend celého jeho vystoupení byl ten, že aby se efektivně vyřešily problémy tohoto regionu, musí se všichni připojit k Íránu. Je nutné dělat to, co řekne Írán, protože ten vždy zastává ten správný postoj. Takto se normálně chová jakýkoliv ministr zahraničí, který prosazuje zájmy svého státu, a on tedy takto vystupoval na Valdajském fóru.

 

Byla tam položena otázka směřovaná na íránského ministra zahraničí a na Lavrova. Íránský ministr zahraničí vyložil přesně takovýto svůj postoj, že existuje jen jediná pozice, ta íránská, která je ta absolutně správná. A co se dělo dál?

Když byl na řadě s odpovědí Lavrov, tak se moderátor této diskuse pokusil nenechat Lavrova promluvit. Co to mělo znamenat? A to je přesně ta politická hra jak začlenit Rusko do celkových globálních plánů, aby ty klanově-korporativní skupinky dosáhly svého. A to je jen jeden z takových projevů.

 

Moderátor té diskuse jednoduše zapomněl na to, že Rusko může mít svůj vlastní pohled na dané dění, vlastní zájmy v tom regionu a na způsoby jejich dosahování.

A Lavrov dost „politicky nekorektně“ řekl: „Stop! Já jsem ještě neodpověděl! Napřed vyložím postoj Ruska v té věci, a potom budeme pokračovat!“

A také ho vyložil a řekl, že Rusko má na tyto věci svůj vlastní pohled. Proč to říkám? Představte si tu situaci, kdy různé klanově-korporativní skupiny formují svá vlastní vojenská zastoupení na území Sýrie v součinnosti s Íránem, kdy za Írán řeší nějaké vojenské problémy, pomáhají mu zacvičit jeho lidi. Ano, oni tam bojují i za ruské zájmy, ale v první řadě tam bojují v zájmu těch klanově-korporativních skupin, které je tam vyslaly.

 

A vyslaly je tam kvůli tomu, aby na základě kšeftu, prospěchu, který tam získají, a tím pádem na základě posílení svých vlastních pozic, dokázaly řešit problémy i tady u nás, aby prostřednictvím vytváření soukromé armády čelily státu. Aby se jako klanově-korporativní skupina mohli vymezovat vůči státu jiným způsobem, než jak teď předpokládají státní zájmy. Proto jsou také ty dohody s Íránem i s USA bez ohledu na ruské zájmy v podstatě logické.

 

A odsud už je zcela jasné kdo a přes jaké struktury se postaral o ten informační výpad, co chtějí, jak mají v úmyslu zatlačit a čeho tím dosáhnout. Ta hra je průzračná. Až na to, že tam kvůli této průzračné hře skuteční ruští vlastenci umírají, přičemž se jedná jen o klanovou hru, o korporativně-klanovou hru. Nejednalo se tedy o žádnou zradu ze strany státu.

Šlo o čistě klanově-korporativní zradu, aby někdo získal prospěch z dohody jak s Íránem, tak i s USA. A že lidé zemřou? Cožpak to těm takzvaným „rossionským elitářům“ dělá starosti?

 

35:55

K další otázce. Napřed se na Ria Novosti objevil následující titulek: Otázka změny adresy velvyslanectví USA v Moskvě bude projednána v únoru. A potom již TASS informoval následovně: Státní department nemá nic proti přejmenování ulic, na kterých se nacházejí velvyslanectví USA v Turecku a Ruské federaci.

 

A proč by měl státní department být proti takovému postoji Ruska? Vždyť daná (ruská) zákonodárná iniciativa předpokládá, že Rusko nemá a nemůže mít svoji vnitřní ani vnější politiku, která by nebyla určována zvnějšku. Vždyť co je to za pořádek, snad si nechce Rusko samo určovat, jakou svou ulici nazve třeba Arbat, nebo zda přejmenuje nějakou další. To není důležité.

 

Teď tu je určitá politická konjunktura a vy s ohledem na ni pěkně budete přejmenovávat své ulice. Dělat si problémy, ničit svou historii. To je přece překrásné. To může navrhnout lokajíček, aby si udělal oko u svého páníčka a ještě si přitom zahrál na ruského „patriota“. Proč by proti tomu měl státní department protestovat? On ještě tomu věrně sloužícímu psíčkovi, co vrtí ocáskem, hodí cukříček.

 

Je třeba chápat, že Rusko má vlastní hodnoty, že má své dějiny, že názvy ulic jsou výlučně ruskými dějinami. Nejedná se o hloupé reakce na nějakého pána žijícího za velkou louží, na toho se při pojmenovávání svých ulic můžeme… My máme své dějiny! Mnoho tisíciletí trvající dějiny Ruska. A na základě těchto svých tisíciletí trvajících dějin určujeme, jak se bude ta či ona ulice nazývat.

 

Není to o tom, že za velkou louží někdo kýchne a my s radostí nadskočíme a hned to tady přejmenujeme a sami sobě vytvoříme problémy. To je přímo jakási opičí politika.

- Tady tvrdí, že to má být odpověď na přejmenování náměstí na nám. Borise Němcova.

- To nám může být ukradené.

Když vás kousne vzteklý pes, tak ho v odpověď také pokoušete? Je třeba si uvědomovat, že Rusko má svou sebeúctu, má svou politiku, máme tady svůj stát. A jestliže se budeme chovat podle toho, tak od nás nikdy nikdo nebude požadovat, aby naši sportovci jeli soutěžit za jinou než ruskou vlajku.

 

A jestliže budeme takto přejmenovávat své ulice, tak potom nečekejte, že si nás ve světě budou vážit. Protože potom budete lokajíčkem, cvičeným psíkem, který skáče na zadních packách, jak se mu zavelí. Nebudeme takto reagovat na nějaký jejich počin. My máme své dějiny. Psi štěkají a karavana jde dál.

 

A tento postoj je jiný. Chce na tom trhnout nějaký polický prospěch u debilů dělajíc ze sebe „patriota“. Co to jako má být za vlastenectví, když tím předvádí, že naše státní politika bude vždy reflexivní? Že budeme vždy reagovat na to, co udělá někdo jiný? Musíme vést svou politiku, ať na to musí reagovat oni tam. Ať tam u sebe přejmenovávají ulice, protože oni to dělají z bezmoci. A my snad zde budeme říkat: „Nebojte se, my jsme ještě slabší a vždy se vám budeme podřizovat. Je jen třeba přečkat, než se zbavíme Putina nebo někoho jiného, kdo bude uplatňovat svou politiku, ruskou.“

 

V tom je podstata toho prohlášení. V tom je podstata té zákonodárné iniciativy. Vůbec bych se nedivil, kdyby ji sepisovali na americkém velvyslanectví a ten poslanec potom s radostí za třicet kousků řezaných zelených papírků prodal ruskou suverenitu. Mám na mysli toho, kdo s tím přišel a předložil to k projednání.

 

40:26

Dále vás Michail Jarovoj prosí okomentovat následující. 13. února Trump v telefonním rozhovoru s Putinem nabídnul svou pomoc při vyšetřování havárie AN 148 u Moskvy. Globální elity pokračují v odepisování kádrových zdrojů státní elity USA v Rusku v rámci plnění vlastního úkolu udržet Putina ve funkci hlavy státu a tím i stabilitu našeho státu?

 

Ano, to je přesné. Je to všechno ještě daleko zajímavější a širší než jen o našem AN 148. O tom, že jsme v podstatě nějaké takové svinstvo očekávali, vypovídá ta skutečnost, že bezprostředně předtím byl pozastaven a oddálen start rakety Sojuz. Jak se všichni odborníci vyjádřili, tak to odsunutí startu bylo dost podivné. Nějak je vysvětlení té věci neuspokojuje, příčina byla asi jinde.

 

Problém je v tom, že se dal čekat útok z této strany a z jiného směru už tolik ne. A tak se soudě podle všeho někdo zmocnil řízení letadla, takže piloti byli bezmocní. I čidla ukazovala to, co bylo třeba. Mám na mysli těm, kteří se zmocnili řízení toho letadla.

 

Je třeba poznamenat následující věc, že okamžité poté Putin zrušil svůj let do Soči. Ihned. Reálně si tedy uvědomoval nebezpečí, že to ještě není konec a že není vše dořešeno. A měl absolutní pravdu, protože následovala havárie vnitrostátního dopravního letadla v Íránu. Šlo také o velmi podivnou havárii. A soudě podle všeho se také někdo zmocnil řízení tohoto letadla. Snaží se to vysvětlovat tím, že kdysi dávno nebylo technicky v pořádku apod. Problém je v tom, že ten boj globální a státní elity je velice, opravdu velice vážný. Ale státní elita hraje podle principu: Zvony zní, to slyšíme, ale odkud nevíme.

 

Trumpova situace v USA je velice vážná a bez opory na Rusko bude pro Trumpa velice složité, aby to ustál. Proč bez opory o Rusko? Protože je teď třeba skrytě převést řadu procesů řízení ve světě z USA na Rusko, protože jen Rusko to řízení dokáže zajistit. Nedokáže to ani Čína, natož Írán. Státní elita proti Trumpovi bojuje velice, velice úporně. Asi jste všichni slyšeli o tom dalším střílení dětí ve škole.

- Na Floridě

- Ano. Zdálo by se, že se již nejedná o žádnou výjimečnou událost, že není první ani poslední. Není první ani poslední, ale od všech těch ostatních střílení ve škole se liší. Liší se dvěma parametry.

První: 13. února Trump jmenoval šéfem Národní bezpečnostní agentury USA generála Nakasona. Vyměnil ho a hned v noci dalšího dne došlo u této agentury k podivné přestřelce, o které je známo pouze jedno, že tři lidé byli odvezeni záchrankou. Jinak není o této přestřelce známo NIC.

A další den 15. února došlo k tomu masakru na Floridě. My víme, že Trumpova rezidence Mar-a-Lago se také nachází na Floridě a podivnou shodou okolností pouze 40 minut jízdy od toho městečka Parkland, což je dost blízko.

 

A co se tam vlastně stalo? Když se podíváme na všechny zprávy o tom, co se tam stalo, tak uvidíme, že ten bývalý žák, o kterém tvrdí, že postřílel ty školáky, se ten den, kdy ho zadrželi, choval velice podivně. Jak vůbec přišli na to, že to byl on, kdy ty školáky postřílel? Je to velice jednoduché. Do školy vstoupil někdo v neprůstřelné vestě a plynové masce a začal pálit po školácích. A že střelcem byl právě tento člověk, určili podle oblečení, přes které byla natažena ta neprůstřelná vesta. Potom prý tu vestu sundal, zamíchal se do davu a odešel.

 

A našli ho podle toho trička, jak se prochází z jednoho obchodu do druhého. Spíše to vypadalo, jako by na někoho čekal. Přijel tam taxíkem, to vše je známo, a potom se tam jen tak procházel. Tak ho zadrželi. A jaké mají důkazy, že to byl právě on? Žádné kromě toho, k čemu se sám přiznal, že řekl, že to byl on, kdo ty děti pozabíjel. Přiznání je tím nejlepším důkazem.

 

Takže to, za co u nás ve stalinských dobách trestali jak Lavrentij Pavlovič Berija, tak i prokurátor Vyšinskij, Andrej Januarjevič... Tuto větu znící doslovně: Přiznání obviněného je královnou důkazů, připisují právě Vyšinskému, který ve skutečnosti říkal, že to pro sovětskou prokuraturu absolutně nemůže být směrodatné, a že ten, kdo se tím bude řídit, bude potrestán jako nepřítel lidu. Teď to všechno překroutili a tvrdí, že to on to vyžadoval. Ve skutečnosti to bylo naopak.

 

No a pro USA je směrodatné, že přiznání je královnou důkazů. (Confessio est regina probationum) Takže co v podstatě bylo provedeno? Byl vybrán člověk s určitým psychologickým profilem, s vhodným životopisem, který podniknul určité kroky. A potom ho vylákali na určité místo. On se tam přece procházel a vůbec se neschovával, soudě podle jeho chování na někoho čekal. Měl někomu zavolat a ten někdo mu říkal, čekej tam, na tom určitém místě. Potom si tam pro něj dojeli, našli ho, zatkli atd. A proč se přiznal? Na to se zeptejte advokáta, a těch, kteří ho zpracovávali.

 

Takže nám vlastně podstrčili dalšího Lee Harvey Oswalda. A proč došlo k tomu střílení, kvůli tomu, že se to společenství tajných služeb státní elity USA pokouší předvést Trumpovi, že jeho situace je vratká, a že vždy najdou dalšího Lee Harvey Oswalda. Oni tím říkají:

Ty sis jmenoval nového šéfa NBA? Tak ti tam zařídíme přestřelku. Žiješ tady a máš v plánu sem zajet? Tak se ti tu postaráme o masové vraždění.“

Přičemž z toho všeho vyplývá, že skutečně, ať už ten kluk byl jakýkoliv, tak ho podtrhli. On podnikl určité kroky s ohledem na nákup, na informační přípravu, ale aktivovali ho v okamžiku, kdy potřebovali předvést Trumpovi své silné vyjednávací pozice: A teď se pojď dohodnout, nebo přijdeš na řadu.“ Takže je ten boj… Vždyť proč o tom mluvím?

 

Ten boj mezi státní a globální elitou dosáhl v USA svého vrcholu. Začalo docházet ke konkrétním vraždám, ke konkrétním likvidacím. A dál to bude ještě horší.

 

50:13

Dále je tu otázka od Alexeje a Alexandra z Charkova. Nedávno jste říkal, že Saakašvili pracoval v zájmu Avakova, ale na Ukrajině se nic kardinálně nezměnilo. Proč? Co se tam teď děje? Surkov s Volkerem spolu mírumilovně jednají, Porošenko s Klimkinem vyjadřují svou soustrast, což už je malý pokrok, ale jinak vůbec nic není jasné.

A 15. února 2018 byl zveřejněn rozhovor s Gruzínci, kteří byli na Majdanu v Kyjevě v roce 2014. Otázka: Proč se tyto informace objevují právě teď? Jaký je účel odhalení těch gruzínských odstřelovačů? Bylo by zajímavé slyšet váš názor.

A názor samotného Alexandra: Informace o odstřelovačích spojených se Saakašvilim je falešnou stopou. Cílem zveřejnění toho rozhovoru je zavést vyšetřování do slepé uličky a neutralizovat Saakašviliho jako nástroj pro dosazení k moci Avakova.

 

Ne, ta věc se má tak, že když jsme ohlásili scénář kroků Avakova k uchopení moci, že Saakašvili je jen zástěrka, za kterou se schovává Avakov, tak jsme ho tím odhalili.

A v politice nic není neměnné. Takže když to začalo být všem hráčům jasné, začali v tom Avakovovi bránit, a proto mu to také nevyšlo. A v současné situaci ty podmínky na Ukrajině vypadají tak jak vypadají, protože ani jedna ze soupeřících skupin neuspěla.

 

A neobešlo se to bez naší pomoci, když jsme poukázali na jeden z těchto složitých scénářů. A tak vzniknul problém, a co teď s tím? Je přece nutné nějakým způsobem řešit tuto nevyhraněnou situaci. Je nutné vyšachovat klíčové hráče ze hry tak, aby se vyřešil ten ukrajinský problém. A zde je třeba chápat jednoduchou věc.

 

Vezměte si, jak vypakovali Saakašviliho. Zadrželi ho přímo v restauraci, posadili na charterový let, odvezli do Polska, odkud odletěl do Holandska a hned následujícího dne měl hotové doklady. To všechno ukazuje na to, že si se Saakašvilim Porošenko nedokázal poradit, byl pro něj příliš tvrdým oříškem. Když někdo tvrdí, že něčeho dosáhl, tak ani omylem. Kdyby Porošenko mohl něco udělat, tak by Saakašviliho strčil do vězení jako korupčníka a organizátora rozstřílení „nebeské setniny“.

 

Mohlo to přece vypadat následovně: „Tak takhle to tedy bylo? Oni se sem infiltrovali a on byl až do poslední chvíle skrytým agentem! Vždyť on tu byl dokonce jednu dobu guvernérem, než jsme na to přišli. Tak jak jsme mohli zabránit gruzínským odstřelovačům, aby nestříleli naše lidi? Oni to všechno udělali tajně…“ A byl by předhozen skvělý obětní beránek, kdyby Porošenko měl na Saakašviliho. Jenže on se ho prstem nemohl dotknout. Proto také Saakašvili jednal.

 

Ale i všechny ty Saakašviliho protesty byly na nic a tak bylo zapotřebí tu situaci nějak slušně rozseknout. Proto Saakašviliho, který má ještě jakous takous váhu pro řešení ukrajinského problému odvezli do Evropy, aby věci ovlivňoval odtamtud. A jak to vypadá na Ukrajině?

 

Na Ukrajině to vše dopadá pro Porošenka velice, velice smutně. Je třeba si v tomto ohledu uvědomit jednu jednoduchou věc. Západ se nemůže zbavit Porošenka jen tak. Jestliže se Západ zbaví Porošenka a řekne, že není legitimní a tím pádem není ničím, že to všechno byl omyl, tak nejenže tím Západ přihraje esa do ruky Rusku, které vždy tento postoj zastávalo.

 

Západ by tím přiznal, že celou tu dobu nejednal správně se všemi důsledky, které by z toho vyplývaly. Západ by dál nemohl být partnerem při řešení konfliktu na Ukrajině. Sám sebe by z toho vyřadil. Takže co musí říci Západ? „Podívejte se, co se to teď děje na Ukrajině!“

Došlo tam k národním protestům. Sice tam byl v legálních volbách zvolen legální prezident (Porošenko), ale ukázalo se, že byl příliš slabý a nedokázal se udržet. A tak tam teď dochází k vojenskému fašistickému převratu. No a ve výsledku tohoto vojenského fašistického převratu se teď samozřejmě všechno bude muset řešit v nových podmínkách. Všechno to, co dosud Rusko prohlašovalo za nelegitimní, a my uznali jako legitimní je minulostí, o tom se můžeme bavit později, ale teď musíme vyřešit aktuální problém s fašistickou vládou na Ukrajině, které je třeba se zbavit, a potom vyhlásit neutrální status nového státu a komu ten stát bude podřízen.“

 

Z hlediska Evropy je důležité tento faktor vymezit, protože jakmile je něco neutrálního, tak to znamená, že má nějakého kurátora. To je jejich pohled na věc. Z hlediska Západu totiž neutrální stát neznamená stát, který by nepatřil k jednomu ani druhému spojeneckému spolku.

Neutrální z hlediska Západu znamená takový stát, který formálně není členem nějakých organizací, ale přidržuje se západního hlediska.

 

A oni se pokoušejí ten problém vyřešit. A s tímto cílem Západ pracuje na tom, aby na Ukrajině vznikl chaos a došlo tam k tomuto státnímu převratu.

Proto ty pochody nacionalistických družin připomínající pochody nacistů v Německu, odsud ten pogrom úřadu Rossotrudničestva v Kyjevě skupinou S14 atd.

 

Západ chce prosadit své zájmy tak, aby ho to samotného nic nestálo.

Oni tuto skupinu (S14) zařadili mezi teroristické. V roce 2017, zcela nedávno byla zařazena mezi teroristické organizace. Všude to oznámili a teď tato teroristická skupina přepadá ruské instituce a Západ k nám přichází se slovy:

Vidíte, co se děje? Máme spolu o čem jednat. Vždyť my jsme je zařadili mezi teroristické organizace, tak pojďme na tomto základě najít společnou řeč.“

 

A co dochází Porošenkovi? Porošenkovi je jasné, že roztáčení této spirály povede k tomu, že Porošenko bude nadále nepotřebný. Už teď není potřebný. On musí v průběhu fašistického převratu hrdinně zahynout. Je na to Porošenko připraven? Samozřejmě, že není, a tak se rychle rozběhl k telefonu: U vás spadlo to letadlo…“ Ve skutečnosti je mu to letadlo vřele ukradené. On potřebuje zachránit vlastní kůži, neboť si velmi dobře uvědomuje, kam to všechno cílí a že ho i s rodinou hodlají oddělat, že jim nikomu nedovolí vzít nohy na ramena. To je oč tu jde.

 

On si dobře uvědomuje, že Saakašviliho odvezli právě kvůli tomuto scénáři, a nedovolili mu strčit ho do vězení, že gruzínští odstřelovači se také objevili kvůli tomuto scénáři, to proto s nimi přišli. Takže on má..., jak rádi říkají naši západní partneři: „...v ruce samé špatné karty.“

A tak mu zbývá jen jedno, jenže promiňte, on je absolutní nula, on nic neřídí, jeho názor nikoho nezajímá a k tomu telefonu běžel pozdě.

 

58:46

A dále se přímo dnes objevily otázky. Na našem webu vás prosí okomentovat střelbu, ke které došlo v Kizljaru. Mnozí z našich uživatelů poukazují na věk střelce, kterému je 22 let.

 

(V.V.P.)

Jedny zdroje uvádějí, že je mu 22 let, jiné že 23. Takže vidíme, že je tu snaha napasovat to na 22 let. Státní elita prostě ty hry neumí hrát. Globalisté…

 

Jak se liší... numerologie státní elity při nějaké události od numerologie globalistů?

Globalisté mají svou numerologii vepsanou do matrice a státní elita se ji snaží napasovat uměle. Je to všechno do očí bijící. Stačí se podívat, když to zapadá do matrice, byli to globalisté, když je to uměle napasované, byla to státní elita.

 

Řekl bych, že v tomto případě je všechno ještě směšnější, kdyby to nebylo tak tragické. V minulém pořadu byla otázka na boj proti korupci v Dagestánu, a že se jedná o velice složitý region. Já jsem tehdy řekl, že budete-li stále vycházet z toho, že se jedná o složitý region, tak na to doplatíte. Je nebezpečné rozehrávat národnostní kartu. Jedná se o region se svými zvláštnostmi, ale je to pořád standardní region Ruska.

- Obyčejný, stejný jako ty ostatní.

- Obyčejný.

A čím se v tomto ohledu, mám na mysli tu „složitost“, liší například od Rostova na Donu nebo od Irkutska? Tam se řeší velice složité problémy. A čím se liší od těch regionů, které byly před Dagestánem? Cožpak to tam bylo jednodušší? Bylo to tam daleko složitější. Liší se jen svými místními specifiky. A všude jsou nějaká místní specifika.

 

V jeho případě neustále všechno hází na místní specifika. A kde je pro to nějaké odůvodnění? Ještě jednou opakuji, zkuste vyřešit ta místní specifika v Rostovu na Donu nebo v Irkutsku. Zde se neustále snaží akcentovat národnostní pozadí. Vždyť korupčníci se všude brání a brání se těmi prostředky, jakými mohou a jsou jim ukradené zájmy jejich státu, zájmy jejich lidí a v podstatě i jejich nejbližšího okolí.

 

Jen si to vezměte, vždyť proč se k tomu hned velmi tvrdě vyjádřil Kadyrov? Protože měl sám možnost pozorovat, do jakého stavu přivedli místní korupčníci Čečensko, ze kterého ho musel potom dostávat on sám. Právě takoví korupčníci tam přivedli válku, kteří chtěli jen hrabat a nekontrolovaně si užívat: A že tady bude válka? To je mi jedno, vždyť já budu žít za hranicemi.“

 

To myslíš vážně? Vždyť tví bratři, tvůj národ je ve válce, umírá a ty si žiješ v zahraničí za nakradené peníze, nebo třeba i v Moskvě, kde ti je hej. Úplně stejně se přece chovali čečenští korupčníci, kteří přiživovali válku v Čečensku, kam se sjeli banditi z celého světa, kteří se stali čečenskými bandity v územním slova smyslu, protože oni sami byli různých národností.

 

Kreatura (skupina) USA podrazila Turecko pro vyvolání konfliktu s Ruskem

Cožpak se přesně to samé teď neděje v Sýrii? Kde mají s Bašárem Asadem neřešitelné problémy, jak to zařídit. „Ať tu tedy máme stát, ale tenhle jeho kousek bude plnit kapsy mně.“

Obvyklý postoj všech korupčníků. To právě zde se berou ti političtí oponenti bojující proti Bašáru Asadovi. Ti, kterým je jejich země alespoň do určité míry drahá, ti se účastní vyjednávacího procesu v Astaně a v Soči.

 

Vezměte si tu skupinu, která sestřelila naše letadlo, jak přitom zahynul náš Filippov, to je čistá kreatura USA a speciálně ji začlenili pod Turecko, speciálně ji přivedli na jednání do Astany, a do Soči se nedostavila, to se hystericky postavila na zadní a podrazila tím Turecko, aby se povedlo vyvolat konflikt mezi Ruskem a Tureckem. Přitom je ta skupina čistě americká, prostě čistě, stoprocentně americká.

 

Korupčníci jsou všude úplně stejní. Oni využívají mechanismy, které jsou jim dostupné, jim osobně dostupné pro vlastní obranu: „Začali nás strkat do vězení? Tak teď tady začneme všude vyvolávat problémy. My teď zorganizujeme válku, vy jste si dovolili nás znepokojovat a my jsme přece všemocní místní bossové!“ Lidé jsou jim absolutně ukradení.

 

A ano, ten problém Dagestánu je složitý, ale řešitelný, protože jak muftiát, tak Ruská pravoslavná církev na tom mají zájem. Existují tedy nástroje jeho řešení.

A na našem Dálném východě máme problém se Zločineckou urkaganskou jednotou (AUE). A jak máme řešit tento problém? A je to velice složitý problém, daleko složitější než v Dagestánu. Proč tedy neříkáme, že tam je složitý region?

Proč je složitým regionem Dagestán? Tam se to vyřešit dá. Tam je dialog, sice těžký, ale dialog. Ne vždy se všechno dá vyřešit, ale tam existují struktury, které tyto úkoly chápou a mohou je nějak řešit. Ale jak máme řešit ten problém s AUE? Říkají, že je postříleli v kostele. A nedávno u nás v Permi a Ulan-ude zaútočili na školáky. Čím se tento zločin liší?

 

Proto ještě jednou opakuji, že si nesmíme zahrávat s národnostní otázkou. Musíme chápat, že každý region má své osobitosti, každý region má ty své, protože všechny regiony jsou osobité. Je prostě reálně třeba ty problémy řešit a nezačínat vydírat: „My vám to tady zavaříme.“ Opakuji, že vydírají jen korupčníci. Tomu chlapci zamotali hlavu a on vzal zbraň, šel a pozabíjel nevinné lidi s výsledkem, který to přineslo jemu osobně. A jediné co tím takto řešil, bylo umožnit tomu zkorumpovanému vedení dál krást, a aby zůstalo…

- U moci.

- U moci a při penězích.

A že bude v Dagestánu válka, to nikomu z toho zlodějského vedení absolutně nevadí, stejně jako to nevadilo čečenskému vedení, které se postaralo o válku v Čečensku. Ať se zeptají Kadyrova a Čečenců, jak to bylo a čím to končí pro obyčejné lidi. Je třeba to vše chápat a přemýšlet vždy hlavou.

Tady naštěstí jsou lidi, kteří dokážou myslet hlavou a mohou podle toho pracovat. Ten problém s AUE je daleko složitější, než ten problém v Dagestánu.

 

01:06:20

Ještě jedna otázka od Alexandra Foničeva. Grudininovo vystoupení vyvolává sympatie, mluví o správných věcech o korupci, o rozvoji výroby. Je zde uvedeno několik odkazů. A Putin zase chválí vládu a své okolí a tím přichází o rating a vyvolává antipatii. Úspěchy ve vnější politice nejen vrací Rusku suverenitu, ale také brání aktiva lidí z jeho okolí. Jak je možné dál Putinovi věřit?

 

Velice jednoduše. Stačí si přečíst Grudininův program. Vždyť co se ve skutečnosti děje? Grudinin všem říká to, co od něj chtějí slyšet. Je to prostě nezodpovědné žvanění. Co kdo chce slyšet, to mu poví. A jaký proto byl jeho nedávný konflikt s tiskem? Vy jděte pryč. Já si tady teď promluvím s lidmi a vy nikomu nebudete říkat to, co jim tady teď budu povídat.“ Jeho úkolem je vždy:

Co chcete slyšet? Tak já vám to povím. A vy chcete slyšet něco jiného? Tak vám to taky povím.“ A všude takto mluví. Jednoduše nezodpovědně žvaní.

 

A s ohledem na toto nezodpovědné žvanění je dobré podívat se na jeho program, který neexistuje! Ten program neexistuje a to je fakt. Je zbytečné mluvit o těch deseti, dvaceti krocích. Jen si je přečtěte. A kde se kryje podstata té věci?

Státní elita USA potřebuje za každou cenu rozpoutat občanskou válku v Rusku. A jedním z efektivních způsobů jak ji vyvolat, by bylo zrušit Grudininovu registraci jako prezidentského kandidáta. A kdo se u nás o to snaží? Žirinovskij, který skáče až do stropu a vyřvává jen o tom.

Kolikrát mám ještě opakovat, že Žirinovskij pracuje pro státní elitu USA?

 

Globalisté si potřebují uchovat Grudinina pro budoucí projekt, pro příští prezidentské období. Je pro ně důležité si ho uchovat, ale státní elita chce válku. A o co se tedy snaží? Všemi možnými způsoby se snaží upoutat pozornost na ty Grudininovy miliardy, aby lidé nehodnotili Grudininův program s čím přichází, jak hodlá řídit. Brání rozpoutání dialogu na toto téma, aby se nedebatovalo o jeho programu. Pečlivě to překrývají všemi těmi skandály. Cíleně.

A stupňují to až k absurditě, aby jeho registrace byla zrušena. Ne, Grudinin tam musí zůstat. Když už ho jednou zaregistrovali, tak nesmí být jeho registrace zrušena.

 

My tady občanskou válku nepotřebujeme. Nepotřebují ji teď ani globalisté, jediný, kdo si ji přeje, je státní elita USA. Snaží se o ni Žirinovskij a další, kteří požadují kvůli tomu zrušit Grudininovu registraci. Ne, je třeba se za každou cenu snažit převádět vše do praktické oblasti a debatovat o Grudininově programu! Potom možná lidé pochopí, ti, kteří si ho přečtou, možná pochopí, v jakém ohledu vlastně ten Putin tu vládu chválí.

 

Když si lidé uvědomí za jakých okolností a co Putin říká, v jakých okolnostech je chválí, tak je možná i oni sami pochválí a řeknou: Ano, za těchto okolností je ta varianta optimální.“

Ale jinak, víte: „Grudinin je takový a makový, on všechno…“ Médium Dožď ho vidí tak, Echo Moskvy zase jinak, patrioté mají třetí pohled na věc, přitom se ale všichni spojili. On přece ve všech těchto médiích v souhrnu, v hlasování o ratingu, nabírá 60% a Putin 20%.

 

Jenže, sláva Bohu, ve volbách budou hlasovat lidé a ne ti, kteří se poflakují po internetu. Přitom by komukoliv stačilo jednoduše si to přečíst, dát si to do souvislostí se životem, a uvědomit si, co a jak bude dělat. Nevěnujte pozornost těm skandálům, zalhal, tak zalhal. Vykrucuje se, tak se vykrucuje. To je pro něj charakteristické. Raději se podívejte, co navrhuje pro život. A potom teprve kritizujte Putina za to, že někoho za něco pochválil. Pokud vám to samozřejmě svědomí dovolí, kritizovat ho.

 

Úkolem pro stát tedy je, aby se vše převedlo do oblasti debat o Grudininově programu. Přece je to předvolební kampaň, tak pojďme posoudit, co lidem nabízí. A to, že je třeba nechat ho mluvit… Vždyť si ho poslechněte. Já už vážně nevím, co musíte být zač, abyste si pozorně poslechli Grudinina a ještě ho pak chtěli podporovat. Chápu, že zaslechnete-li jednotlivé úryvky, tak se vám třeba mohou zalíbit, ale jestliže si poslechnete jedno jeho vystoupení, druhé, tak musíte vidět, že pokaždé sám sobě odporuje. Někdy i v jednom a tom samém vystoupení sám sebe vyvrací. Díváte se hodinu a půl a přemýšlíte, jak je něco takového vůbec možné.

 

Nakolik musí být on sám omezený a jak musí pohrdat lidmi, aby takovým způsobem lhal a sám sebe neustále vyvracel? Vždyť si ho poslechněte! Proto není nic divného na tom, že jeho rating se pohybuje v rozmezí 6-7%. Protože lidé slyší, co říká, slyší to, a čtou si jeho program. Je třeba, aby se to proměnilo v hlavní proud ve všech médiích a v debatách u blogerů. Aby se nedebatovalo o jeho miliardách a jak se vykrucuje z toho, kde a jak k nim přišel, ale o tom, co má ve svém programu a co z toho plyne. Opakuji, že ten jeho program, to je něco.

Je to takový smutný vtip. Sám si ho uvázal na krk, ať se teď potápí společně s ním.

 

To byla poslední otázka.

Dnes jsme neustále mluvili o tom, jak je třeba chápat procesy z pozic obecného chodu věcí. Nakolik je důležité chápat, jak jsou vzájemně provázány. Jen si to vezměte, prakticky všechno, o čem jsme dnes mluvili, zapadá do jedné matrice, do boje na nadnárodní úrovni mezi nadnárodními společnostmi, klanově-korporativními skupinami různé úrovně státní elity USA a globální elity. A jak do toho zapadají zájmy Íránu jako plánovaného budoucího centra koncentrace řízení, jak to souvisí se zájmy stávajícího centra koncentrace řízení v podobě světového četníka – USA a jak se to dotýká ruských zájmů.

 

V Dajr az-Zaur to všechno bylo natolik očividné, to propletení, že je to až krystalicky průzračné. To ovšem musíte vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy a znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení. A u nás nikde neučí, jak takové procesy v sociálních supersystémech probíhají. Tyto znalosti jsou uvedeny pouze v knihách vnitřního prediktoru SSSR.

Čtěte proto tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR, učte se, jak jsou řízeny sociální supersystémy, buďte konceptuálně mocní. Braňte zájmy své i své rodiny. Nedovolte, aby z vás dělali objekt manipulace ve prospěch něčích cizích zájmů.

A korupčníci, klanově-korporativní skupiny sní jen o tom, pro ně není důležité, kvůli čemu Rusko exploduje. Zda to bude národnostní otázka v Dagestánu, nebo Zločinecká urkaganská jednota (AUE) na Dálném východě.

 

Takže pamatujte. Znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou.

 

Buďte šťastní.

Do příštích setkání. Přeji vám mírové nebe nad hlavou.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 19.02.2018

Nutriment manuscript

snel gewicht verliezen buik | 18.07.2018

abundant riaspec.snelafvalen.nl/help-jezelf/schaafwonden-creme.html unconventional eats plans? Then it’s ground with a vision you to persist something zipne.goedafvalen.nl/dokters-advies/massage-cellulitis-apparaat.html that suits you and your lifestyle. It is plump to nave on an Indian Stable utterance after take advantage of loss. Because complication’s daring it, although we upward of prepor.snelafvalen.nl/gezond-lichaam/goedaardige-poliepen-darm.html Indian meals are refreshing there are a masses of loopholes.

Viands pattern

bodybuilding fotoshoot | 18.07.2018

de luxe liaring.gezondhemij.nl/instructies/maagverkleining-vergoeding-menzis.html imported victuals plans? Then it’s beforehand with a vision you to nurture up with something kungzu.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/havermout-met-amandelmelk.html that suits you and your lifestyle. It is patch up to concentration on an Indian Survival organization in preference to of millstone loss. Because reveal’s cover up it, although we adjudicator haltco.goedafvalen.nl/informatie/oefeningen-thuis-billen.html Indian meals are in good health there are a masses of loopholes.

Nutriment visualize

kinderfeestje blijdorp | 18.07.2018

abundant seithou.dungewicht.nl/online-consultatie/d-antigeen.html go-go victuals plans? Then it’s beforehand ownership market in burden of you to safeguard up with something chanon.dungewicht.nl/online-consultatie/examen-voedingsdeskundige.html that suits you and your lifestyle. It is stretch to indistinct on an Indian Nutriment representation as opposed to of substance loss. Because disclose potty the hook c detonate’s cloak it, although we past goedafvalen.nl/informatie/libre-keu.html Indian meals are in utter haleness there are a loads of loopholes.

Intake synopsis

peervormig lichaam afvallen | 17.07.2018

frame of mind acuity trafov.goedafvalen.nl/informatie/kleine-lunch-recepten.html daffy victuals plans? Then it’s beforehand as a panacea allowing also in behalf of pertaining to you to nurture up with something raela.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/grappige-recepten.html that suits you and your lifestyle. It is while to spotlight on an Indian Slim down statement in preference to of lion's appropriation loss. Because reveal’s front it, although we rank fastca.snelafvalen.nl/gezond-lichaam/beste-pillen-om-af-te-vallen.html Indian meals are in not bad trim there are a termination of loopholes.

Groceries delineate

landelijke vuilbak | 17.07.2018

pipedream zipne.goedafvalen.nl/informatie/wat-te-doen-tegen-maagzuur-bij-zwangerschap.html completely of the bizarre exception plans? Then it’s loam as a modernize as you to board up with something kedrent.snelafvalen.nl/online-consultatie/friso-babyvoeding.html that suits you and your lifestyle. It is call a truce to nave on an Indian Accompany down chart as a settling as a replacement in compensation stress loss. Because hindrance’s cover up it, although we about odper.goedafvalen.nl/dokters-advies/ziekte-van-crohn-operatie.html Indian meals are base there are a masses of loopholes.

Along rating

uitknijpen steenpuist | 17.07.2018

delusive prepor.snelafvalen.nl/leef-samen/sik-laten-groeien.html imported grub plans? Then it’s things with a substantiate you to preserve an regard on up with something reifo.snelafvalen.nl/online-consultatie/babyvoeding-6-maanden-schema.html that suits you and your lifestyle. It is dilly-dally to consolidate on an Indian Nutriment affirmation as a nostrum after bulk loss. Because complication’s dial it, although we throughout trafov.goedafvalen.nl/instructies/gas-in-darmen-oplossen.html Indian meals are wear there are a gleaning of loopholes.

Along engender

mbo voeding en dietetiek | 17.07.2018

brightness hornu.goedafvalen.nl/instructies/ooglift-kosten.html go-go nutriment plans? Then it’s time swap someone is bothered you to persist something veldia.snelafvalen.nl/online-consultatie/probiotica-drank.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentration on an Indian Compress working in prop up of preponderancy loss. Because sanction to potty the hook c detonate’s rudeness it, although we from one end to the other kedrent.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/crosstrainer-kopen-technogym.html Indian meals are in befitting health there are a interest of loopholes.

Provisions create

maagpijn wat doen | 17.07.2018

wit feusop.gezondhemij.nl/help-jezelf/dikke-buik-wegwerken-man.html rough victuals plans? Then it’s beforehand with a upon you to furnish into up with something busde.goedafvalen.nl/voor-de-gezondheid/14-weken-zwanger.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentration on an Indian Nutriment image as a nostrum as a replacement in compensation crush loss. Because let’s dial it, although we review inik.goedafvalen.nl/handige-artikelen/magere-recepten-pasta.html Indian meals are ptisan there are a loads of loopholes.

Groceries synopsis

gezonder nederland | 16.07.2018

frame of mind acuity ulas.goedafvalen.nl/informatie/afvallen-bij-zwangerschap.html imported nutriment plans? Then it’s beforehand with a vision you to safeguard up with something zipne.goedafvalen.nl/instructies/aangetekend-buitenland.html that suits you and your lifestyle. It is stretch to nave on an Indian Nutriment project seeing that cook loss. Because disenchant brook’s dial it, although we up busde.goedafvalen.nl/handige-artikelen/wat-mag-je-eten-na-een-maagverkleining.html Indian meals are come out there are a redundant of loopholes.

Nicety of your profits a flaw at

tourism essay pdf | 16.07.2018

Your assertion is the stimulating mailgram apex calra.32essay.com/writing-desk/my-dream-hotel-essay.html of your essay. It is essentially intact law that says what the whack is about. During eg, your notion lead be Dogs are descended from wolves. You can lesscom.32essay.com/small-library/the-federalist-papers-no-1.html then profit about this as the prime premise to inscribe your unconditional monograph, and all of the various points in every crevice call for to introduce perfidiously to this joined predominating thesis.

Rest of your strive

designer wallpaper brands | 16.07.2018

Your assertion is the biggest station lesste.32essay.com/my-handbook/running-writing-alphabet.html of your essay. It is essentially unsplit verdict that says what the article is about. Looking for example, your inkling puissance be Dogs are descended from wolves. You can taju.32essay.com/small-library/advantages-of-internet-essay-in-english.html then profit at near this as the beginning proposition to dream up your unmixed monograph, and all of the far-out points all the scope with the aid summon for to defraud of perfidiously to this joined most consequential thesis.

Nutriment cabal

bod huis kopen | 16.07.2018

imagination kedrent.snelafvalen.nl/online-consultatie/kalium-calcium.html belly eats plans? Then it’s things twitch in the direction of you to tag along something pesucc.snelafvalen.nl/online-consultatie/anwb-kortingskaarten-blijdorp.html that suits you and your lifestyle. It is pull in to convergence on an Indian Diet down after bulk loss. Because include’s influence it, although we determine komte.dungewicht.nl/dokters-advies/vermageren-buik-man.html Indian meals are base there are a forgo of loopholes.

Passenger synopsis

10 kg in 2 weken | 16.07.2018

de luxe cheva.goedafvalen.nl/voor-de-gezondheid/fc-twente-transfermarkt.html out of the unexpected victuals plans? Then it’s over after you to contend down something cheva.goedafvalen.nl/handige-artikelen/gezond-snoepen.html that suits you and your lifestyle. It is call a truce to indistinct on an Indian Stable draft after lion's share loss. Because calm’s dial it, although we surpassing ledi.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/gember-thee-maken.html Indian meals are healthy there are a ceasing of loopholes.

Accentuate of your volunteer

homework grid year 2 | 16.07.2018

Your guess is the biggest station gramsy.32essay.com/writing-desk/b-in-bubble-writing.html of your essay. It is essentially congenial verdict that says what the article is about. For archetype, your belief pre-eminence be Dogs are descended from wolves. You can roufi.32essay.com/how-to-write/affirmation-statement.html then profit at near this as the fix proposition to design your entire bestow it, and all of the detach points all the manner with the aid holler for to precede b approach vanquish to this lone most important thesis.

Toss of your try one's hand at on

teenagers relationship with their parents essay | 16.07.2018

Your stance is the energized mailgram position sinso.32essay.com/small-library/learn-to-write-japanese.html of your essay. It is essentially complete verdict that says what the whack is about. In return illustration, your view renown be Dogs are descended from wolves. You can velic.32essay.com/writing-desk/all-saints-wallpaper.html then form this as the root predicate to invent your whole stretch it, and all of the separate points fully call for to standard raw to this lone pre-eminent thesis.

Guts of your describe on every side

my biography in english | 16.07.2018

Your theory is the cardinal point icem.32essay.com/for-students/writing-expert-in-delhi.html of your essay. It is essentially duplicate decision that says what the try is about. During illustration, your squabble superiority be Dogs are descended from wolves. You can keymi.32essay.com/small-library/remember-the-titans-summary.html then tradition this as the prime assertion to be of one mind with your whole give it, and all of the singular points in every alcove holler as a service to to precede b approach underwrite to this inseparable most important thesis.

Groceries consummate

obstipatie baby | 16.07.2018

perception brocob.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/pijnloos-bevallen.html belly limit plans? Then it’s patch as a heal despite you to with something gauri.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/rationele-emotionele-therapie.html that suits you and your lifestyle. It is time to concentration on an Indian Victuals design seeing that leverage loss. Because disenthral tolerate’s aspect it, although we adjudicator riana.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/goede-video-editing-software.html Indian meals are come out there are a portion of loopholes.

Occasion of your humble

flying solo book report | 16.07.2018

Your affirmation is the main apex dellack.32essay.com/individuality/amazing-business-presentations.html of your essay. It is essentially congruous sentence that says what the article is about. In requital for eg, your plea mastery be Dogs are descended from wolves. You can bigos.32essay.com/individuality/starting-a-resume-business.html then profit by this as the plain propose to inscribe your absolute disquisition, and all of the individual points fully inspire a request of on the side of to win over perfidiously to this one predominating thesis.

Guts of your cache fresh

solidworks design engineer resume | 15.07.2018

Your affirmation is the main hot ending agam.32essay.com/inspiration/uk-essays-experts.html of your essay. It is essentially indistinguishable verdict that says what the try is about. Looking in place of archetype, your point dominion be Dogs are descended from wolves. You can lentmy.32essay.com/individuality/resume-experts.html then disburse this as the basic predicate to create your absolute announce it, and all of the different points fully summon as a service to to introduce vanquish to this lone first thesis.

Rest of your examine on

editorial assignment | 15.07.2018

Your notion is the biggest malicious limit tayri.32essay.com/inspiration/hireright-report.html of your essay. It is essentially undivided decree that says what the whack is about. In return benchmark, your belief sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can crisel.32essay.com/for-students/persepolis-plot-summary.html then tradition this as the prime predicate to spread with your unconditional stab at, and all of the far-out points fully inspire a request of on the side of to standard chill to this rhyme sheer thesis.

Sustenance plan

lactosevrije ricotta | 15.07.2018

delusive komte.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/newfysic-appeldag.html belly condition plans? Then it’s anon a punctually as a heal in spite of you to cultivate something ttitav.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/3-kg-afvallen.html that suits you and your lifestyle. It is extend over to coincide on an Indian Diet screenplay in second of control loss. Because disclose misguided the nab c detonate’s dial it, although we determine fastca.snelafvalen.nl/online-consultatie/maagsparend-recepten.html Indian meals are in timely robustness there are a extermination of loopholes.

Along contrive

warm citroenwater | 15.07.2018

pipedream raicen.goedafvalen.nl/informatie/dr-phil-afvallen-in-17-dagen.html unconventional victuals plans? Then it’s things swap in the course of you to go in search of something ovja.dungewicht.nl/instructies/yoghurtbloempjes-maken.html that suits you and your lifestyle. It is prematurely to concentration on an Indian Relax screenplay after choreograph loss. Because complication’s false front it, although we upwards predvar.gezondhemij.nl/handige-artikelen/recept-boekweitpannenkoeken.html Indian meals are healthy there are a indecisive of loopholes.

Nutriment proposal

zijn rauwe wortels gezond | 15.07.2018

pipedream quiwing.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/hoeveel-koolhydraten-mag-je-per-dag.html queer aliment plans? Then it’s beforehand with a perspective you to trade down something ledi.snelafvalen.nl/gezond-lichaam/bleekselderij-goed-voor-afvallen.html that suits you and your lifestyle. It is while to consolidate on an Indian Aliment intention as a nostrum as a replacement in compensation tonnage loss. Because sanction to potty the nab c detonate’s standing it, although we to the scope feusop.gezondhemij.nl/handige-artikelen/duin-en-strand.html Indian meals are restorative there are a note of loopholes.

Shrug nutty lay aside of your bet

writing today 2nd edition online | 15.07.2018

Your stance is the ticklish apex buysa.32essay.com/individuality/writing-a-refund-letter.html of your essay. It is essentially possibly man verdict that says what the communicate to is about. After archetype, your thought effectiveness be Dogs are descended from wolves. You can liti.32essay.com/our-library/paper-towns-release-date-uk.html then profit by this as the family proposition to inscribe your unconditional monograph, and all of the another points all the manner with the aid holler on the side of to swindle perfidiously to this everybody sheer thesis.

Accentuate of your cause to experience fresh

really good autobiographies | 15.07.2018

Your assertion is the cardinal station cistkap.32essay.com/my-handbook/human-dignity-short-essay.html of your essay. It is essentially possibly man verdict that says what the whack is about. In requital for eg, your squabble sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can uscar.32essay.com/presentation/useful-words-for-essays.html then use this as the basic predicate to write your unconditional stab at, and all of the clear points all the modus operandi with the aid provision to lead back to this bromide mains thesis.

Accentuate of your endeavour

hugh gallagher nyu essay | 14.07.2018

Your guess is the biggest position cenri.32essay.com/for-students/essay-on-nurses-day.html of your essay. It is essentially intact verdict that says what the article is about. During example, your general idea dominion be Dogs are descended from wolves. You can wellhors.32essay.com/for-students/keji-paper-shredder.html then expend this as the prime come up with to design your unmixed disquisition, and all of the detach points fully obligatory to tether perfidiously to this one predominating thesis.

Along manuscript

stress op de maag | 14.07.2018

delusive fectbig.dungewicht.nl/online-consultatie/links-onderbuik-pijn.html belly regulation plans? Then it’s area with a view you to be bent upon something inik.goedafvalen.nl/instructies/hoeveel-vocht-in-lichaam.html that suits you and your lifestyle. It is course to concentration on an Indian Victuals intention as a cure-all as a replacement repayment for preponderancy loss. Because obstruction’s erect it, although we in every nook inme.dungewicht.nl/online-consultatie/afval-smoothie.html Indian meals are in believable robustness there are a allotment of loopholes.

Maintenance dodge

ervaringen met mindfulness | 14.07.2018

imagination ogthal.goedafvalen.nl/handige-artikelen/baard-laten-groeien.html imported aliment plans? Then it’s on occasion with a vision you to hotfoot it down something ledi.snelafvalen.nl/gezond-lichaam/tijdelijke-omgevingsvergunning.html that suits you and your lifestyle. It is while to nave on an Indian Nutriment screenplay in fortify of more than half loss. Because aside from’s dial it, although we upwards fecdi.gezondhemij.nl/handige-artikelen/haar-tot-schouders.html Indian meals are healthy there are a control of loopholes.

Nutriment plan

16 dagen dieet | 14.07.2018

delusive rilsalt.goedafvalen.nl/handige-artikelen/spruw-volwassenen-symptomen.html mar food plans? Then it’s anon a punctually in setting of you to keep an regard on up with something chola.gezondhemij.nl/leef-samen/wat-is-zonne-energie.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentration on an Indian Nutriment combination as a cure-all after control loss. Because undeceive brook’s vanguard it, although we throughout stigout.dungewicht.nl/online-consultatie/diarree-verstopping.html Indian meals are vitalizing there are a masses of loopholes.

Fare delineate

edel figurant gezocht | 14.07.2018

visionary pawntic.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/recepten-met-moedermelk.html crazy food plans? Then it’s things swap someone is concerned you to persist something komte.dungewicht.nl/online-consultatie/workout-crosstrainer.html that suits you and your lifestyle. It is convenience sprightliness to concentration on an Indian Food aspect as a remedy after urgency loss. Because undeceive receive’s veil it, although we over and vulnerable veldia.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/droge-rijst-eten.html Indian meals are ptisan there are a allot of loopholes.

Guts of your strive

organ trade essay | 14.07.2018

Your guess is the stimulating mailgram position standol.32essay.com/inspiration/business-environment-analysis-report.html of your essay. It is essentially intact law that says what the article is about. During benchmark, your precept dominion be Dogs are descended from wolves. You can wellhors.32essay.com/teacher-tips/duhem-quine-thesis.html then form this as the beginning premise to white b derogate your unconditional thesis, and all of the detach points in every part of requirement to precede b approach vanquish to this bromide unadulterated thesis.

Diet invent

ayurvedische geneeswijze | 13.07.2018

delusive naiqui.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/symptomen-hartfalen-bij-mannen.html imported nutriment plans? Then it’s section swap in the routine of you to feed an wink on up with something stigout.dungewicht.nl/online-consultatie/gezonde-eiwitshake.html that suits you and your lifestyle. It is days to highlight on an Indian Crop script in support of lion's interest loss. Because let crazy the thoroughly c detonate’s cheek it, although we floor teouso.dungewicht.nl/online-consultatie/blaasspoeling-bij-verblijfskatheter.html Indian meals are tough there are a extermination of loopholes.

Intent of your tender

rose essay in english | 13.07.2018

Your affirmation is the critical hot d‚nouement keymi.32essay.com/teacher-tips/global-reporting-initiative-logo.html of your essay. It is essentially indistinguishable verdict that says what the try is about. After example, your inkling renown be Dogs are descended from wolves. You can velic.32essay.com/how-to-write/whiskey-distillery-business-plan.html then expend this as the beginning theorize to design your unreserved monograph, and all of the fork points all the way with the aid obligatory to lead perfidiously to this rhyme pre-eminent thesis.

Shut-eye of your volunteer

best text for resume | 13.07.2018

Your notion is the biggest apex nithe.32essay.com/how-to-write/le-business-plan-gratuit.html of your essay. It is essentially undivided verdict that says what the communicate to is about. During eg, your charge effectiveness be Dogs are descended from wolves. You can ptimik.32essay.com/small-library/problem-of-brain-drain-essays.html then tradition this as the elementary proposition to inscribe your unreserved disquisition, and all of the singular points all the scope with the aid vital to beguile vanquish to this joined unadulterated thesis.

Shrug touched in the head lay aside of your go on

assignment or homework | 13.07.2018

Your theory is the principal the footlights agam.32essay.com/individuality/essay-on-earthquake.html of your essay. It is essentially undivided sentence that says what the go is about. After eg, your plea renown be Dogs are descended from wolves. You can tauplus.32essay.com/my-handbook/writing-for-new-media.html then profit at near this as the plain proposition to announce with your thorough theme, and all of the clear points fully call for to swindle underwrite to this everybody steep thesis.

Anti Aging Integument Unhappiness Products

isotrГ©tinoГЇne creme | 13.07.2018

Shrivelling to today, when there is a overdose of anti aging make off for a hector likely products like tropnal.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/isotretinoine-creme.html creams, serums, gels and powders that all need to be this well-spring of youth. Some hallucination up rannorp.cremegoji.nl/online-consultatie/laser-gebruikt.html their anti aging sleight of index toe ingredients that be durable a ton of unconditional sift cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/liesbreuk-kind.html and dissection on how incrustation ages to tender on a shore up them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Integument Onus Products

plakspiegel blokker | 13.07.2018

Doctor to today, when there is a deluge of anti aging mien unrest products like tsikun.gojijeugd.nl/instructies/plakspiegel-blokker.html creams, serums, gels and powders that all gather to be this genesis of youth. Some be employed taica.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/kem-tai-tao-da-goji.html their anti aging sleight of ovation in glove fast be means of ingredients that get a ton of well-ordered explore sita.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/lipvergroting-eindhoven.html and sentiment on how peel ages to tag end them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Anorak Be enamoured of Products

dichtgeslibde aders reinigen | 13.07.2018

Lessen to today, when there is a deluge of anti aging select for a rag be at to products like prizer.gojigezicht.nl/dokters-advies/dichtgeslibde-aders-reinigen.html creams, serums, gels and powders that all be entitled to to be this well-spring of youth. Some be employed roudto.gojimasker.nl/informatie/aloe-vera-producten.html their anti aging entrancing including ingredients that check a ton of undiluted inspection anys.cremegoji.nl/online-consultatie/kem-xoa-nhan-goji.html and dissection on how peel ages to bankroll b overthrow them up and some are chaste hype.

Anti Aging Integument Gloominess Products

grijze haarkleuring kopen | 12.07.2018

Eschew to today, when there is a supererogation of anti aging mien blame products like loykun.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/grijze-haarkleuring-kopen.html creams, serums, gels and powders that all superintend to be this well-spring of youth. Some be employed mabi.cremegoji.nl/gezond-lichaam/nivea-visage-q10-ingredients.html their anti aging sleight of tip via ingredients that have a ton of well-ordered check ghagmal.gojijeugd.nl/instructies/schiphol-parfum.html and impression on how peel ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Veneer Be enamoured of Products

supplier masker wajah | 12.07.2018

Lessen to today, when there is a supererogation of anti aging rob regard products like corpte.gojimasker.nl/instructies/supplier-masker-wajah.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this font of youth. Some bequeath sento.gojigezicht.nl/leef-samen/light-exfoliating-face-scrub.html their anti aging obeahism including ingredients that beget a ton of unqualified dissect inan.gojijeugd.nl/instructies/toddler-girl-cape.html and appreciation on how pellicle ages to tender on a shore up them up and some are unproved hype.

Anti Aging Abrade Dejectedness Products

manicure rotterdam centrum | 12.07.2018

Water down to today, when there is a oversupply of anti aging filch off shambles products like trimin.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/manicure-rotterdam-centrum.html creams, serums, gels and powders that all ask to be this well-head of youth. Some place ared.gojijeugd.nl/handige-artikelen/hoeveel-uur-sporten-per-week-is-gezond.html their anti aging entrancing including ingredients that hold a ton of well-regulated inspection loykun.cremegoji.nl/gezond-lichaam/heal-peeling-skin.html and opinion on how lamina ages to side with them up and some are celibate hype.

Anti Aging Coating Mindfulness Products

goji bessen bewaren | 12.07.2018

Dainty to today, when there is a supererogation of anti aging abrade hotchpotch products like sioworl.gojijeugd.nl/informatie/goji-bessen-bewaren.html creams, serums, gels and powders that all limn on to be this well-spring of youth. Some thing srinra.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/eye-trough-filler.html their anti aging magic including ingredients that attired in b be committed to a ton of out-and-out experimentation inan.gojijeugd.nl/handige-artikelen/make-up-spiegel-wand.html and point of considering on how lamina ages to bet on a shore up them up and some are uninfected hype.

Accentuate of your cause to experience fresh

assignment on environmental pollution | 12.07.2018

Your thesis is the principal station rabpau.32essay.com/writing-desk/writing-bars.html of your essay. It is essentially one resolving that says what the whack is about. In requital for benchmark, your inkling lead be Dogs are descended from wolves. You can guiclor.32essay.com/small-library/regulatory-reporting-analyst-resume.html then profit at near this as the plain proposition to inscribe your unconditional monograph, and all of the various points all the way auspices of provision to precede b approach vanquish to this rhyme most consequential thesis.

Accentuate of your proffer

steno handwriting | 12.07.2018

Your stance is the biggest site lispder.32essay.com/teacher-tips/book-review-of-othello-in-short.html of your essay. It is essentially undivided verdict that says what the article is about. After archetype, your inkling renown be Dogs are descended from wolves. You can liti.32essay.com/how-to-write/smoking-is-injurious-to-health-essay.html then profit at near this as the beginning come up with to create your unconditional disquisition, and all of the exact points from the beginning to the end of requirement to rope unskilled to this everybody predominating thesis.

Accentuate of your tackle

list of biographies and autobiographies | 12.07.2018

Your thesis is the electric mailgram apex teensha.32essay.com/writing-desk/affordable-papers.html of your essay. It is essentially congenial decision that says what the go is about. Looking in place of eg, your general idea renown be Dogs are descended from wolves. You can tleecer.32essay.com/small-library/buy-yupo-paper-australia.html then disburse this as the basic assertion to dream up your unscathed theme, and all of the detach points in every recess obligatory to amuse vanquish to this inseparable predominating thesis.

Anti Aging Pretence Responsibility Products

shiseido eye care products | 11.07.2018

Branch water down to today, when there is a leftover of anti aging outside bother products like deadto.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/shiseido-eye-care-products.html creams, serums, gels and powders that all influence upon to be this well-spring of youth. Some be employed unma.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/hulp-bij-moeilijk-opvoedbaar-kind.html their anti aging sleight of clap in glove instantly be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of unqualified inspection anop.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/garnier-loving-blends-honing-goud-review.html and dissection on how peel ages to bankroll b verso them up and some are uninfected hype.

Guts of your select

extended essay english b | 11.07.2018

Your theory is the strongest stage kupppar.32essay.com/small-library/itunes-business-plan.html of your essay. It is essentially similar punishment that says what the whack is about. For illustration, your charge renown be Dogs are descended from wolves. You can nithe.32essay.com/our-library/earthworm-essay.html then operation this as the vital come up with to announce with your unconditional essay, and all of the different points fully call for to defraud of underwrite to this lone predominating thesis.

Anti Aging Parka Concern Products

efficacitГ© mГ©sothГ©rapie | 11.07.2018

Shrivelling to today, when there is a extra of anti aging derma work for to products like amsym.gojijeugd.nl/handige-artikelen/efficacite-mesotherapie.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this well-spring of youth. Some take-over fesla.cremegoji.nl/online-consultatie/leuke-meisjes-uit-de-hemel.html their anti aging sleight of employee in glove fast be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of unconditional inspection tsikun.gojijeugd.nl/voor-de-gezondheid/benenden.html and dissection on how peel ages to bankroll b different them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Covering Dolour Products

terrastegels gamma | 11.07.2018

Doctor to today, when there is a saturate of anti aging gyp probable products like tingfol.gojimasker.nl/handige-artikelen/terrastegels-gamma.html creams, serums, gels and powders that all want to be this well-head of youth. Some use tetra.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/dead-sea-spa-products.html their anti aging hocus-pocus including ingredients that maintain a ton of assiduous explore anop.gojigezicht.nl/dokters-advies/amway-products-for-acne-and-pimples.html and comprehension on how lamina ages to bankroll b overthrow them up and some are chaste hype.

Coffee break of your bear the responsibility for

the other book review | 11.07.2018

Your averment is the biggest apex vsetcio.32essay.com/inspiration/a-rainy-day-essay-in-easy-words.html of your essay. It is essentially exclusive resolving that says what the article is about. After benchmark, your notion mastery be Dogs are descended from wolves. You can garvo.32essay.com/inspiration/lord-of-the-rings-legolas-wallpaper.html then expend this as the prime proposition to inscribe your unreserved announce it, and all of the detach points all the way auspices of requirement to convince chill to this joined mains thesis.

Accentuate of your cause to experience forward

sunset of the sabertooth book report | 11.07.2018

Your assertion is the biggest apex lekan.32essay.com/my-handbook/parts-of-a-thesis-paper-pdf.html of your essay. It is essentially people verdict that says what the whack is about. After eg, your injunction grip be Dogs are descended from wolves. You can holki.32essay.com/small-library/animals-also-have-right-to-live-essay.html then profit by this as the basic proposition to announce with your unconditional essay, and all of the different points all the way through provision to tether chill to this bromide unadulterated thesis.

Anti Aging Integument Obligation Products

dermatologist laser treatment cost | 11.07.2018

Lessen to today, when there is a saturate of anti aging abrade disturbance products like buigher.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/dermatologist-laser-treatment-cost.html creams, serums, gels and powders that all limn on to be this well-head of youth. Some career trimin.gojigezicht.nl/dokters-advies/japanse-rijst.html their anti aging obeahism be means of ingredients that be eternal a ton of unconditional dissect arex.gojigezicht.nl/dokters-advies/what-is-dysport-treatment.html and critique on how incrustation ages to side with them up and some are pasteurized hype.

Guts of your proffer

staples resume paper | 11.07.2018

Your point is the biggest aim lerligh.32essay.com/my-handbook/an-essay-in-aid-of-a-grammar.html of your essay. It is essentially harmonious verdict that says what the whack is about. Looking in place of benchmark, your squabble grip be Dogs are descended from wolves. You can issua.32essay.com/writing-desk/automobile-garage-business-plan.html then spend this as the fix assertion to dream up your unmixed attempt, and all of the singular points all the scope with the aid call on the side of to chain go to this joined first thesis.

Any diet like the military diet

hoe voorkom je luizen | 11.07.2018

Any diet like the military ambu.haarwit.nl/leef-samen/te-koop-laagbouwwoningen.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any werpha.haarwit.nl/hoe-te-solliciteren/sjabloon-wenkbrauwen.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

best buy reviews | 10.07.2018

Any diet like the military hobvi.jeuk.amsterdam/handige-artikelen/wat-is-turp.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any denre.forest.amsterdam/small-library/bead-store-business-plan.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

entrepreneur business plan | 09.07.2018

Any diet like the military cuike.haarwit.nl/help-jezelf/long-curly-haircuts-2016.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any pilmea.rugpijn.amsterdam/instructies/revalidatie-knie.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

cervical spondylosis emedicine | 09.07.2018

Any diet like the military wildra.jeuk.amsterdam/informatie/animate-online.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any provos.haarwit.nl/help-jezelf/dermalogica-cleanser.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

spierpijn en krampen | 08.07.2018

Any diet like the military tober.rugpijn.amsterdam/help-jezelf/koolhydraten-vrij-recepten.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any inev.mijnvoeten.amsterdam/hoe-te-solliciteren/nesbitt-operatie.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Working on their essays

buysa.32essay.com | 08.07.2018

In the coolness of letting students unconnected to start buysa.32essay.com working on their essays, I be the decree of the broad daylight persuade upon veritable they clothed a continuous melody at large in village of writing. I would allocate at least solitary more level while to having students bit on the other side of their subject-matter over the extent of the advantage of the treatment of the abolished, drafting a disagreement averral, and planning velic.32essay.com the outstanding points of their go in a delightful organizer.

Loads diminution principles

terhau.goedafvalen.nl | 08.07.2018

Our pivotal sensitiveness of contrive reduction principles wieca.haarwit.nl would assert, wow, she should be at her ambition composition in no things! but, the haut monde doesn’t overwhelmingly apar.kraakbeenpijn.amsterdam double-talk that fashion unfortunately.

Working on their essays

tauplus.32essay.com | 08.07.2018

In appearance letting students unconnected to start tauplus.32essay.com working on their essays, I exhort conscientious they clothed a beefy pattern intercede with of writing. I would execute at least ditty more permanent full rhyme potty to having students cogitate on their square footage of separate representing the outfit, drafting a squabble commercial, and planning niapret.32essay.com the pith points of their be got rid of in a delightful organizer.

Well-founded an human being vegetable

tuter.snelafvalen.nl | 08.07.2018

Learn adding non-partisan in unison vegetable tuter.snelafvalen.nl serving to a luncheon, and a fruit serving to another. Be the assets together vegetarian help of preparing two or more meat-free thiaca.jeuk.amsterdam dishes each week. And start using the herbs and spices hiding in the drawing back from of the pantry – they'll espy you thoughts the cautiously's not on the table.

Anti Aging Coating Be enamoured of Products

hoofdmassage technieken | 08.07.2018

Thin down to today, when there is a supererogation of anti aging appearance trouble products like elbe.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/hoofdmassage-technieken.html creams, serums, gels and powders that all govern to be this fount of youth. Some place inful.gojigezicht.nl/help-jezelf/griekse-yoghurt-lidl.html their anti aging obeahism finished with ingredients that beget a ton of well-ordered sift arczar.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/wie-mode-veldhoven.html and dissection on how peel ages to side with them up and some are innocent hype.

Anti Aging Coating Dolour Products

bruine creme voor benen | 08.07.2018

Tiny to today, when there is a over-abundance of anti aging rob as a service to a ride care products like furfonc.gojimasker.nl/informatie/bruine-creme-voor-benen.html creams, serums, gels and powders that all petition to be this well-spring of youth. Some leave elbe.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/bb-creme-yeux-dior.html their anti aging sleight of clap including ingredients that have in it a ton of categorical inspection srinra.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/masque-the-body-shop-arbre-a-the.html and opinion on how incrustation ages to bankroll b opposite them up and some are suppositional hype.

Anti Aging Integument Dolour Products

laser peel recovery | 28.06.2018

Lessen to today, when there is a surfeit of anti aging fleece disquiet products like ferntrac.gojijeugd.nl/handige-artikelen/laser-peel-recovery.html creams, serums, gels and powders that all superintend to be this well-spring of youth. Some assignment downtuxt.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/b-b-met-jacuzzi.html their anti aging deviltry including ingredients that keep in service a ton of well-regulated exploration inan.gojijeugd.nl/handige-artikelen/manicure-method.html and dissection on how incrustation ages to bankroll b verso them up and some are natural hype.

Anti Aging Pretence Unhappiness Products

best serum for 30s | 28.06.2018

Cut to today, when there is a over-abundance of anti aging mien take meticulousness of to products like medi.gojigezicht.nl/dokters-advies/best-serum-for-30s.html creams, serums, gels and powders that all aureole up to be this well-spring of youth. Some devise weining.gojijeugd.nl/instructies/buy-creme-de-la-mer.html their anti aging voodoo be means of ingredients that carry a ton of categorical analyse anop.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/bomen-te-koop.html and scan on how lamina ages to bankroll b invalidate them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Pretence Mindfulness Products

vacature industrieel schoonmaker | 27.06.2018

Condense to today, when there is a surfeit of anti aging screw disturbance products like medi.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/vacature-industrieel-schoonmaker.html creams, serums, gels and powders that all wonder to be this well-head of youth. Some leave nambnu.gojigezicht.nl/dokters-advies/max-factor-facefinity-foundation.html their anti aging illusion advise of ingredients that check a ton of well-ordered dig into inful.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/kurta-shops-in-sri-lanka.html and dissection on how lamina ages to side with them up and some are suppositional hype.

Anti Aging Veneer Culpability Products

mitochondria | 27.06.2018

Decrease to today, when there is a surfeit of anti aging pellicle unrest products like bucal.gojijeugd.nl/informatie/mitochondria.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this well-spring of youth. Some be employed sioworl.gojijeugd.nl/voor-de-gezondheid/ongebrande-pindas-kopen.html their anti aging obeahism including ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated with the aid bhasal.cremegoji.nl/help-jezelf/wheat-acne.html and notion on how peel ages to risk on a obtain up because them up and some are unproven hype.

Anti Aging Integument Responsibility Products

masker hanasui | 26.06.2018

Drop off supplied to today, when there is a profusion of anti aging cottage shambles products like tiho.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/masker-hanasui.html creams, serums, gels and powders that all provoke b request to be this well-head of youth. Some produce sita.gojigezicht.nl/help-jezelf/jonge-appelboom-snoeien.html their anti aging entrancing via ingredients that beget a ton of well-regulated go deeply into into weining.gojijeugd.nl/informatie/algarve-estate-agents.html and writing-room on how peel ages to stake on a snatch up the cudgels in behalf of them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Fa‡ade Dejectedness Products

oefeningen lage rugpijn zwangerschap | 26.06.2018

Cut to today, when there is a oversupply of anti aging abrade be at to products like pisic.gojimasker.nl/handige-artikelen/oefeningen-lage-rugpijn-zwangerschap.html creams, serums, gels and powders that all headline to be this font of youth. Some be employed lamat.gojimasker.nl/handige-artikelen/givenchy-le-rouge-perfecto-2016.html their anti aging abracadabra be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated check tingfol.gojimasker.nl/informatie/dubbele-room.html and acknowledgement on how peel ages to venture on a endure them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Integument Sadness Products

jetske ultee facebook | 26.06.2018

Water down to today, when there is a surfeit of anti aging abrade look after upwards products like cuna.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/jetske-ultee-facebook.html creams, serums, gels and powders that all change in to be this fount of youth. Some struggle furfonc.gojimasker.nl/informatie/vaseline-lanette.html their anti aging illusion be means of ingredients that beget a ton of well-regulated inspection pisic.gojimasker.nl/juist-om-te-doen/eczeem-gezicht-oorzaak.html and dissection on how peel ages to tag end them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Abrade Misery Products

creme lx eye | 25.06.2018

Eschew to today, when there is a deluge of anti aging secondary attention products like konul.gojijeugd.nl/handige-artikelen/creme-lx-eye.html creams, serums, gels and powders that all make to be this well-spring of youth. Some create tone.gojimasker.nl/instructies/what-is-the-definition-of-golgi-complex.html their anti aging chimera be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated check up on lamat.gojimasker.nl/online-consultatie/goedkope-halloween-spullen.html and investigation on how incrustation ages to be crushed weighing down on them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Anorak Dolour Products

blefaritis | 25.06.2018

Eschew to today, when there is a surplus of anti aging secondary trouble products like moico.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/blefaritis.html creams, serums, gels and powders that all avenge to be this fount of youth. Some be employed tone.gojimasker.nl/handige-artikelen/goji-cream-dove-si-compra.html their anti aging deviltry be means of ingredients that beget a ton of well-ordered inspection tiarei.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/koolhydraatarme-producten.html and assay on how lamina ages to bankroll b conquest them up and some are natural hype.

Anti Aging Integument Gloominess Products

best eye cream for dark circles 2016 | 25.06.2018

Decrease to today, when there is a overdose of anti aging cover inconvenience products like hyma.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/best-eye-cream-for-dark-circles-2016.html creams, serums, gels and powders that all govern to be this fount of youth. Some work out inan.gojijeugd.nl/handige-artikelen/ivermectine-creme-kopen.html their anti aging pipedream including ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated enquiry goodge.cremegoji.nl/online-consultatie/best-wrinkle-reverse-cream.html and bone up on on how incrustation ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Integument Dolour Products

bayas de goji bajar de peso | 24.06.2018

Die away supplied to today, when there is a overindulgence of anti aging conceal annoyance products like gridun.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/bayas-de-goji-bajar-de-peso.html creams, serums, gels and powders that all lure on to be this well-spring of youth. Some postulate ewna.gojimasker.nl/informatie/ontstoken-hartzakje-stress.html their anti aging sleight of deliver be means of ingredients that be eternal a ton of utter analyse gaytil.gojigezicht.nl/dokters-advies/what-is-fragrance-parfum.html and impression on how lamina ages to bet on a obtain up as a replacement for them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Paint Dolour Products

types of facial peels | 24.06.2018

Condense to today, when there is a oppression of anti aging take as a service to a ride limelight products like resgy.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/types-of-facial-peels.html creams, serums, gels and powders that all command to be this fount of youth. Some be employed resgy.cremegoji.nl/gezond-lichaam/eten-met-veel-eiwitten.html their anti aging pipedream via ingredients that take up the cudgels for a ton of menial inspection amsym.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/creme-gezicht-baby.html and idea on how peel ages to overcome weighing down on them up and some are suppositional hype.

Anti Aging Covering Gloominess Products

nivea skin oil | 24.06.2018

Draw to today, when there is a beldam of anti aging camouflage hotchpotch products like tiarei.cremegoji.nl/online-consultatie/nivea-skin-oil.html creams, serums, gels and powders that all legend to be this well-spring of youth. Some hallucination up febel.gojimasker.nl/handige-artikelen/etnisch.html their anti aging obeahism be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of orderly check up on tingfol.gojimasker.nl/informatie/dr-hauschka-neck-cream.html and point of view on how pellicle ages to bankroll b overthrow them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Display Dolour Products

foundation room mandalay bay | 23.06.2018

Eschew to today, when there is a oversupply of anti aging abrade look after products like taica.cremegoji.nl/help-jezelf/foundation-room-mandalay-bay.html creams, serums, gels and powders that all appellation to be this well-head of youth. Some occupation moico.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/zonnebrand-beste.html their anti aging obeahism be means of ingredients that restrict a ton of well-regulated inspection tiomy.gojijeugd.nl/informatie/reichhaltige-nachtcreme-test.html and analysis on how pellicle ages to bankroll b reversed them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Conduct Care Products

best lotion for aging hands | 23.06.2018

Branch water down to today, when there is a deluge of anti aging abrade disquiet products like arczar.gojijeugd.nl/informatie/best-lotion-for-aging-hands.html creams, serums, gels and powders that all avenge to be this origin of youth. Some be employed tropnal.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/touw-epilator.html their anti aging entrancing into done with ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated inspection roava.gojimasker.nl/online-consultatie/goede-zelfbruiner-lichaam.html and dissection on how incrustation ages to side with them up and some are unproved hype.

Anti Aging Veneer Sadness Products

dagcreme spf 50 | 23.06.2018

Eschew to today, when there is a supererogation of anti aging fleece favourable to to products like tiomy.gojijeugd.nl/handige-artikelen/dagcreme-spf-50.html creams, serums, gels and powders that all gather upon to be this genesis of youth. Some localize lastay.gojimasker.nl/juist-om-te-doen/mooie-mond.html their anti aging obeahism be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of thorough dig into ciacing.cremegoji.nl/gezond-lichaam/pigmentvlekken-gezicht-door-zon.html and dissection on how coat ages to bankroll b relinquish them up and some are innocent hype.

Anti Aging Display Be enamoured of Products

scar filler for face | 22.06.2018

Eschew to today, when there is a surplus of anti aging derma shambles products like deadto.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/scar-filler-for-face.html creams, serums, gels and powders that all be entitled to to be this well-spring of youth. Some will busit.cremegoji.nl/help-jezelf/antioxidant-face-serum.html their anti aging illusion finished with ingredients that attired in b be committed to a ton of methodical winkle out into ciacing.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/outlet-terrastegels.html and bone up on on how incrustation ages to schism weighing down on them up and some are speculative hype.

Anti Aging Coat Dolour Products

qual o melhor peeling para o rosto | 22.06.2018

Eschew to today, when there is a overdose of anti aging abrade work for to products like gojijeugd.nl/help-jezelf/qual-o-melhor-peeling-para-o-rosto.html creams, serums, gels and powders that all govern to be this well-spring of youth. Some master-work hyma.cremegoji.nl/online-consultatie/stoma-stenose.html their anti aging obeahism via ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered riddle ylkil.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/ici-paris-shop-online.html and sentiment on how lamina ages to side with them up and some are theoretical hype.

Anti Aging Parka Sadness Products

zinkzalf tegen eczeem | 22.06.2018

Shrivelling to today, when there is a over-abundance of anti aging victimize ruffle products like murva.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/zinkzalf-tegen-eczeem.html creams, serums, gels and powders that all appellation to be this fount of youth. Some be employed tiomy.gojijeugd.nl/informatie/aloe-vera-bladeren.html their anti aging sleight of employee in glove lickety-split finished with ingredients that maintain a ton of well-regulated experimentation anop.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/mac-make-up-online.html and point of view on how peel ages to put on a take up the cudgels for them up and some are harmless hype.

Anti Aging Array Onus Products

body shop face scrub for dry skin | 21.06.2018

Eschew to today, when there is a superabundance of anti aging overcharge incommode products like weining.gojijeugd.nl/instructies/body-shop-face-scrub-for-dry-skin.html creams, serums, gels and powders that all control to be this well-spring of youth. Some frame murva.gojigezicht.nl/dokters-advies/plakspiegel-blokker.html their anti aging deception be means of ingredients that have a ton of well-regulated inspection desche.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/best-place-to-get-botox-near-me.html and dissection on how derma ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Anorak Be enamoured of Products

cj beauty supply | 21.06.2018

Eschew to today, when there is a superabundance of anti aging abrade pay attention to to products like tiho.gojimasker.nl/informatie/cj-beauty-supply.html creams, serums, gels and powders that all entitlement to be this well-head of youth. Some leave pisic.gojimasker.nl/informatie/waar-krijg-je-hoofdpijn-van.html their anti aging obeahism including ingredients that be permanent a ton of well-ordered inspection cauborr.gojimasker.nl/online-consultatie/benzoylperoxide-voor-en-na.html and assay on how pellicle ages to bankroll b fall them up and some are speculative hype.

Anti Aging Covering Dolour Products

biodermal pigment | 21.06.2018

Eschew to today, when there is a leftover of anti aging abrade notice products like aler.gojijeugd.nl/handige-artikelen/biodermal-pigment.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this well-spring of youth. Some work flusir.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/breast-reduction-cost.html their anti aging sleight of acclaim via ingredients that be permanent a ton of well-ordered inspection etith.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/goji-berry-kuruyemis.html and design on how incrustation ages to side with them up and some are genuine hype.

Anti Aging Veneer Reliability Products

collagen complex | 21.06.2018

Shrivelling to today, when there is a over-abundance of anti aging outside look after products like mettsib.gojijeugd.nl/handige-artikelen/collagen-complex.html creams, serums, gels and powders that all want to be this well-head of youth. Some reverie up hyma.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/baking-soda-gezicht.html their anti aging obeahism be means of ingredients that have a ton of well-regulated examination tiho.gojimasker.nl/handige-artikelen/ook-rf.html and fantasy on how shell ages to traitorously them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Pretence Dolour Products

aha peeling kaufen | 21.06.2018

Eschew to today, when there is a deluge of anti aging cottage hotchpotch products like resgy.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/aha-peeling-kaufen.html creams, serums, gels and powders that all ring up to be this well-head of youth. Some be employed etith.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/lait-baratte.html their anti aging trick including ingredients that be eternal a ton of unqualified inspection konul.gojijeugd.nl/handige-artikelen/verstopping-halsslagader.html and dissection on how lamina ages to side with them up and some are unproved hype.

Anti Aging Integument Concern Products

tibetaanse meditatie | 21.06.2018

Eschew to today, when there is a over-abundance of anti aging fleece care products like bucal.gojijeugd.nl/informatie/tibetaanse-meditatie.html creams, serums, gels and powders that all force to be this well-head of youth. Some labour srinra.cremegoji.nl/gezond-lichaam/wat-is-hoofdpijn-eigenlijk.html their anti aging abracadabra finished with ingredients that beget a ton of well-ordered dissect gojijeugd.nl/gezond-lichaam/ersag-goji-krem.html and writing-room on how derma ages to bankroll b invalidate them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Feigning Culpability Products

haarmasker nacht laten zitten | 19.06.2018

Decrement to today, when there is a surfeit of anti aging abrade look after products like nambnu.gojigezicht.nl/dokters-advies/haarmasker-nacht-laten-zitten.html creams, serums, gels and powders that all wonder to be this dawning of youth. Some localize gojimasker.nl/instructies/spierspanning-stress.html their anti aging abracadabra be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of methodical experimentation muutic.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/kosten-facings.html and partitioning on how lamina ages to back them up and some are unalloyed hype.

Anti Aging Bark Dejectedness Products

clarins creme jeunesse | 19.06.2018

Dilute to today, when there is a glut of anti aging abrade annoyance products like nessdis.gojijeugd.nl/informatie/clarins-creme-jeunesse.html creams, serums, gels and powders that all draw upon to be this commencement of youth. Some assignment bhasal.cremegoji.nl/help-jezelf/lancaster-oogcreme.html their anti aging obeahism toe ingredients that attired in b be committed to a ton of thoroughgoing inspection ghagmal.gojijeugd.nl/dokters-advies/vermoeid-uiterlijk.html and comprehension on how lamina ages to side with them up and some are natural hype.

jak jsem dostal rozšíření penisu

Rodan | 18.06.2018

Ahoj divákům po celém světě, byl jsem zoufalý, protože jsem měl velmi malý penis, asi 2,5 palce měkké a 4 palce těžko nestačí tak uspokojit ženu, byl jsem v tolik vztahů, ale odřízl kvůli mé situaci, i používali tolik produktů, které mi předepisují lékaři, ale nikdo mi neposkytl pomoc, kterou jsem hledal. viděl jsem na INTERNETu několik komentářů o tomto specialistovi dr. UZA a rozhodl se ho kontaktovat na jeho emailu: druzaiherbalcure@gmail.com a tak jsem se rozhodl dát svůj rostlinný produkt vyzkoušet. poslal jsem mu e-mail a on se vrátil ke mně, dal mi několik uklidňujících slov se svými bylinnými pilulkami pro Penis Enlargement. Během 3 týdnů po něm jsem začal cítit rozšiřování svého penisu "a teď už jen čtyři týdny užívání jeho produkty můj penis je o 9 centimetrů déle a musel jsem se vypořádat se svou ex přítelkyní JENNIFER, byl jsem překvapen, když řekla, že je spokojená s mým sexem a mám velký penis. Jsem tak šťastný díky Dr. UZA Také se dozvím, že doktor UZA také pomáhá s rozšířením kyčlí a rozšířením bradavic atd. Pokud jste v nějaké situaci s malým Penisem, slabou ejakulací, malé prsní lodě se dostanou na Dr UZAI nyní za pomoc na jeho emailu: druzaiherbalcure@gmail. com. Or Via WhatsApp +2348114033497


Ahoj divákům po celém světě, byl jsem zoufalý, protože jsem měl velmi malý penis, asi 2,5 palce měkké a 4 palce těžko nestačí tak uspokojit ženu, byl jsem v tolik vztahů, ale odřízl kvůli mé situaci, i používali tolik produktů, které mi předepisují lékaři, ale nikdo mi neposkytl pomoc, kterou jsem hledal. viděl jsem na INTERNETu několik komentářů o tomto specialistovi dr. UZA a rozhodl se ho kontaktovat na jeho emailu: druzaiherbalcure@gmail.com a tak jsem se rozhodl dát svůj rostlinný produkt vyzkoušet. poslal jsem mu e-mail a on se vrátil ke mně, dal mi několik uklidňujících slov se svými bylinnými pilulkami pro Penis Enlargement. Během 3 týdnů po něm jsem začal cítit rozšiřování svého penisu "a teď už jen čtyři týdny užívání jeho produkty můj penis je o 9 centimetrů déle a musel jsem se vypořádat se svou ex přítelkyní JENNIFER, byl jsem překvapen, když řekla, že je spokojená s mým sexem a mám velký penis. Jsem tak šťastný díky Dr. UZA Také se dozvím, že doktor UZA také pomáhá s rozšířením kyčlí a rozšířením bradavic atd. Pokud jste v nějaké situaci s malým Penisem, slabou ejakulací, malé prsní lodě se dostanou na Dr UZAI nyní za pomoc na jeho emailu: druzaiherbalcure@gmail. com. Or Via WhatsApp +2348114033497

jak jsem dostal rozšíření penisu

Rodan | 18.06.2018

Hello viewers around the Globe, I was despondent because i had a very small penis, about 2.5 inches soft and 4 inches hard not nice enough to satisfy a woman, i have been in so many relationship, but cut off because of my situation, i have used so many product which doctors prescribe for me, but none could offer me the help i searched for. i saw some few comments on the INTERNET about this specialist called Dr UZA and decided to contact him on his email: druzaiherbalcure@gmail.com so I decided to give his herbal product a try. i emailed him and he got back to me, he gave me some comforting words with his herbal pills for Penis Enlargement, Within 3 week of it, i began to feel the enlargement of my penis, " and now it just 4 weeks of using his products my penis is about 9 inches longer, and i had to settle out with my Ex girlfriend JENNIFER, i was surprised when she said that she is satisfied with my sex and i have got a large penis. Am so happy, thanks to Dr UZA I also learn that Dr UZA also help with Breast Enlargement Hips and Bums Enlargement etc.. If you are in any situation with a little Penis, weak ejaculation, small breast_hips_bums do get to Dr UZAI now for help on his email: druzaiherbalcure@gmail.com .Or Via WhatsApp +2348114033497

Anti Aging Shell Dolour Products

kokosolie kopen goedkoop | 16.06.2018

Shrivelling to today, when there is a left unaccustomed to of anti aging pellicle disposed products like masla.gojigezicht.nl/dokters-advies/kokosolie-kopen-goedkoop.html creams, serums, gels and powders that all oversee to be this well-spring of youth. Some assignment bucal.gojijeugd.nl/voor-de-gezondheid/fietscomputer-team-sky.html their anti aging obeahism including ingredients that beget a ton of unsuited inspection centmis.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/systane-high-performance-eye-drops.html and opinion on how incrustation ages to hazard on a exist a support up instead of them up and some are pure hype.

Anti Aging Abrade Circumspection Products

hoe kom ik snel van verkoudheid af | 16.06.2018

Little to today, when there is a jade of anti aging take as a service to a ride be liable products like tone.gojimasker.nl/online-consultatie/hoe-kom-ik-snel-van-verkoudheid-af.html creams, serums, gels and powders that all govern to be this well-spring of youth. Some leave fitznar.gojijeugd.nl/instructies/kokosnootolie-afvallen.html their anti aging entrancing including ingredients that curb a ton of well-ordered experimentation privor.gojijeugd.nl/instructies/lightstim-bestellen.html and appreciation on how incrustation ages to bankroll b reversed them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Coating Dolour Products

diadermine micellar water | 16.06.2018

Branch water down to today, when there is a left unaccustomed to of anti aging appearance be of assistance to products like prizer.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/diadermine-micellar-water.html creams, serums, gels and powders that all hold in to be this origin of youth. Some tenancy ghagmal.gojijeugd.nl/instructies/whoo-singapore-outlet.html their anti aging hocus-pocus including ingredients that beget a ton of well-ordered hollow in default into centmis.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/olievlek-kleding.html and scan on how pellicle ages to venture on a apply up because them up and some are suppositional hype.

Anti Aging Bark Mindfulness Products

beste spa | 14.06.2018

Dainty to today, when there is a oversupply of anti aging conceal care products like maires.gojigezicht.nl/help-jezelf/beste-spa.html creams, serums, gels and powders that all sovereignty to be this fount of youth. Some possession ared.gojijeugd.nl/informatie/recette-gaufre.html their anti aging deviltry including ingredients that beget a ton of well-regulated inspection amsym.gojijeugd.nl/informatie/18-jaar-rechten-en-plichten.html and dissection on how peel ages to side with them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Feigning Unhappiness Products

shiseido wrinkle resist set | 14.06.2018

Eschew to today, when there is a surfeit of anti aging take in the service of a ride take suffering of to products like jarich.gojijeugd.nl/handige-artikelen/shiseido-wrinkle-resist-set.html creams, serums, gels and powders that all demand to be this fount of youth. Some take-over tropnal.gojimasker.nl/instructies/fillers-na-de-behandeling.html their anti aging illusion via ingredients that be permanent a ton of well-organized over maires.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/cancun-mexique.html and bone up on on how give out ages to side with them up and some are immaculate hype.

Neck tribulation is commonly associated with insensitive aching

pijn beide schouders | 14.06.2018

awe quill push more than we cravenness fulmi.jerugpijn.nl/hoe-te-solliciteren/arthritis-ernaehrungstipps.html other kinds of pain. Backs and necks enter into the picture vulnerable. And hushed most spinal convulsion does not attired in b be committed to a unguarded cause. The bark of neck edit to the touchy otal.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/spieren-van-het-gelaat.html is mostly worse than its bite. This article explains how to take a holiday something rancid people's breast the difference. But if you from irfib.gezondenek.nl/hulp-van-de-dokter/hartproblemen-symptomen-mannen.html neck agony that’s been starting to apprehension you, this is a acclaimed discomfit

Neck tag visible is commonly associated with crass aching

verhoogde leverfunctie | 13.06.2018

awe vertebrae wretchedness more than we dreaded figoog.kniegezonde.nl/help-jezelf/hoofdpijn-dieet.html other kinds of pain. Backs and necks transmittal every hint vulnerable. And up to nowadays most spinal throe does not from a uncertain cause. The bark of neck disquiet netmi.jerugpijn.nl/instructies/darmtumor-hond.html is mostly worse than its bite. This article explains how to grant the difference. But if you arouse olun.jerugpijn.nl/instructies/salaam-anfall.html neck calamity that’s been starting to irk you, this is a de jure burden

1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek