Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 18.12.2017

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 18.12.2017

23.12.2017

 


Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 18.12.2017.srt (76147)
 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den 18.12.2017.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

00:20

Téma související s olympiádou je stále aktuální. Minulý týden se konala schůze olympijského výboru k této věci a mnozí návštěvníci našeho webu nám k tomu posílají zprávy a píšou své komentáře a konkrétně Jurij Čeginov a Sergej píší následující. Jurij: „Líbí se mi Pjakinovy pořady o mezinárodní situaci, ale jakmile se věc dotýká Ruska, je to horší. Dává co proto prakticky všem: úředníkům, Putinovu týmu, všem politikům, všem politologům a teď už i sportovcům, že prý jsou to pancharti a vlastizrádci. V minulém pořadu (má na mysli z 10.12.) řekl, že úředníci a sportovci, kteří pojedou do Koreje, jsou pancharti, že veškerý mezinárodní rozruch prý souvisí s olympiádou a Trump je chlapík. Když to člověk poslouchá, tak je mu z toho zle, v Rusku snad neexistuje nikdo jiný kromě Putina. Jedná se o ďábelskou propagandu rozkolu uvnitř společnosti zaměřenou proti vedení.

A Sergej píše: Valeriji Viktoroviči vaše urážky a nálepkování sportovců, kteří mohou jet na olympiádu, připomíná nálepkování nepřítel lidu“ ve třicátých letech. Bude-li tato logika, pokračovat přijde nejspíš po nálepkování likvidace nepohodlných. Máte-li v tom přece jen pravdu, což není tak jisté, můžete v klidu vysvětlit posluchačům, v čem se mýlí ti, kteří pojedou na hry? To ve společnosti vyloučí nebo sníží pravděpodobnost vzniku nepřátelství na tomto základě. Jinak jsou totiž vaše řeči spíše přiléváním oleje do ohně. Nebo se mýlím?

 

Mýlí se. A v čem se mýlí?

Ty otázky jsou dost rozsáhlé, musím se vynasnažit odpovědět na všechno. Dávejte pozor, a když tak mi to zopakujete. Zdálo by se, že jsem vše vysvětlil dostatečně. Já jsem se nedotýkal tématu státu a vlastenectví. Vždyť když jsem mluvil o sportovcích, kteří se rozhodnou jet, tak jsem to nebyl já, kdo je označil za pancharty. To je na tom to podstatné. Já jsem možná nebyl dostatečně politicky korektní, když jsem mluvil o podstatě toho, jakou mravní volbu bude muset učinit každý sportovec po přijetí toho rozhodnutí, že sportovci mohou jet na olympiádu a že žádný bojkot se ze strany státu konat nebude. To o tom jsem mluvil.

 

Mluvil jsem o podmínkách, které dal sportovcům Mezinárodní olympijský výbor, a které musí splnit. A pokud tyto podmínky splní, tak potom možná některým z nich a vůbec není jisté, že všem, kteří si budou přát jet, opravdu pošlou pozvánku. To totiž cele závisí na Mezinárodním olympijském výboru, zda jim nakonec tu pozvánku pošlou či ne.

 

Ta hanba, to ponížení vůbec nespočívá v tom, že Rusko vyloučili z účasti na olympiádě. Ta hanba, to ponížení spočívá v tom, že se v našem státě najdou takoví, kteří tvrdí, že to ponížení je čest. Takto se ponižovat a doprošovat se povolení jet na olympiádu za podmínek, které se neustále zpřísňují, zasloužit si svých 30 stříbrných je prý čest!

 

Vždyť se podívejte, co se děje. Dali jim jedny podmínky, oni s nimi souhlasili. Takže by se zdálo, že tyto podmínky… Vždyť jak nyní uvažují? „My jsme přece už s těmi ponižujícími podmínkami souhlasili.“ A MOV? Přestože by se zdálo, že horší už to ani být nemůže, tak MOV teď úplně zakázal používat národní symboliku a všechno to ostatní. Zase jsou ty podmínky o něco horší. A oni s tím zase souhlasí?

 

Vždyť kdybychom s tím nesouhlasili, tak nepojedeme.“ Tu mravní volbu musí učinit sami sportovci. Sami sportovci rozhodnou, kdo z nich je člověk a kdo parchant. To o to se jedná. Každý si to zvolí sám, chápete? Každý si to zvolí sám! Žena, víra, cesta stanoví, proroku službu či ďáblovi. To si každý volí sám. A zde…

 

Nad čím bych se rozčiloval? Cožpak jsem to byl já, kdo jim dal takové podmínky, za kterých každý normální člověk, který má alespoň kapičku lidské důstojnosti, řekne, že s takovými podmínkami souhlasit nemůže. To je to, oč tu jde.

 

A k těm úředníkům. A ano, ještě jeden zajímavý okamžik. Vždyť je tu ta volba zda jet společně i s národní vlajkou a zastupovat stát, nebo jet jako parchant, který prošel přes MOV. Mají volbu, tak proč se všichni okamžitě vrhli…

No, úplně všichni ne, protože existují i normální sportovci, kteří hned řekli, že je pro ně nepřijatelné takové ponížení jejich lidské důstojnosti, že nejsou ochotni jet za takových podmínek. Takoví sportovci tu jsou. Ale jaké je vytvářeno informační pole? Hysterické: „Musíme jet, musíme jet…“

 

Jak to bylo v tom pořadu 60 minut, nebo Čas ukáže, přesně si to nepamatuji, kde vystupoval ten olympijský šampión: Ať si oni myslí, že nás ponižují, my budeme ale ve svém srdci vědět, že máme vlastní hrdost i lidskou důstojnost…“

Zkuste se s takovou filozofií předvést někde na ulici, nemluvě už vůbec o nějakém kolektivu, či dokonce někde ve vězení. Jak tam dopadnete s takovou filozofií? Na mezinárodní aréně je to úplně stejné. Chápete?

 

Je nám ctí, že hrdě zaujmeme tu pozici, kterou nám nařídí náš páníček a s veškerou svou důstojností budeme lízat všechna místa, která nám páníček nastaví.“ Co je to za… A to jsem jako říkal já? Já jen předvádím, jaké je vytvářeno informační pozadí. Prý to není důležité, tam uvnitř někde něco je. Opravdu to není důležité? Možná to není důležité pro vás, ale myslíte přitom na své kolegy sportovce?

 

Vždyť si vezměte tu situaci. Mnohé doživotně diskvalifikují. Mnohým zakazují soutěžit, sestavují seznamy… A na ně přitom myslíte? Nebo to není pro vás důležité, protože hlavní je, aby vás to minulo: Mne páníček vybere a pojedu.“ To je z hlediska lidské důstojnosti normální chování? Ne!

 

A co se týká vlastenectví. Tak jen znovu přečtu, jak to formulovali v USA Today, protože lépe se to v tomto ohledu říci nedá:

Oni to udělali. Je to ohromující, ale členové olympijského výboru to udělali. Rusko nakonec dostalo trest, který si zasluhuje. Bez dresu, bez vlajky, bez hymny. Znovu a znovu. To platí pro každého Rusa, který dokáže prokázat, že je čistý a vybojuje si zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medaili.“

Pro každého sportovce! Oni tady sami píšou, k čemu se ti sportovci upisují. Jak to bude vypadat? Jak je to pro Rusko ponižující!“ Pro každého, kdo vyhraje zlatou či jinou medaili.

 

A zůstane-li bez medaile? A jestliže zformují takový tým, který nedokáže vyhrát vůbec nic? Je jasné, že jim to nevadí, sami se rozhodli, budiž. Já jsem přece neoperoval s tím, že jsou pro Rusko. Ale můžeme si promluvit i o tom. Pro Rusko. Co v tomto ohledu chápou a co ne. Opět něco přečtu.

Máme tu takového člověka jménem Kovalčuk, hokejového útočníka z SKA. A jak se říká originál, je originál, proto to přečtu doslova: „Dopaluje mne, že politika převážila nad sportem. Vždyť vždy tvrdili, že sport nemá s politikou nic společného. Hokejový turnaj na olympiádě je ústřední událostí těchto her a my tam musíme být. Nemůžu říci, že bych cítil urážku v souvislosti s tím rozhodnutím, spíš tomu úplně nerozumím. Vždyť my jsme jen sportovci!“

 

Politika převážila nad sportem. Vždyť my jsme jen sportovci, kteří každý den trénují, hledí si svého a sní o tom, že budou reprezentovat svou zemi. Ano, sebrali nám vlajku a hymnu, ale nesebrali nám naši čest a svědomí. My víme, že jsme Rusové a že budeme reprezentovat tu nejlepší zemi na světě. Myslím, že o to víc nás naši fanoušci budou podporovat a my se vynasnažíme udělat vše pro to, abychom naděje lidí splnili.“

 

Takže si reálně uvědomuje to, o čem mluví všichni západní sportovní funkcionáři, že sport je součástí politiky. On si to uvědomuje, ale pokrytecky to zkouší: „Pojďme se tvářit, že tu jde čistě o sport!“

Je to jen o sportu, není důležité, co si kdo myslí. A to nejdůležitější, co řekl? Prý nesebrali nám naši čest… Jak to bylo? … a svědomí.

 

Dále. Tohle řekl šestého. A dvanáctého to zopakoval, poslouchejte: Hokejový turnaj je na zimní olympiádě jednou z ústředních událostí, proto máme povinnost tam jet a předvést se jako opravdová rudá mašina…“ Minutku.

Jak hodlá být rudou mašinou, jestliže ta rudá mašina je nástrojem státu? To je tým, který má svou vlajku, je to národní tým! Nemáš to tak trochu pomotané?

 

Tehdy hájili čest své vlasti, a proto také dokázali být rudou mašinou! Jaká ty jsi rudá mašina, jestliže souhlasíš s tím, že budeš soutěžit za bílou vlajku? A co se týká té vlajky a hymny, tak je to úplně absurdní a nespravedlivé. My to všechno chápeme, ale máme svou hrdost, vlastenectví, čest. To vše je v našich srdcích.“ Chápete to? Prý v srdcích.

 

Nebudeme to nikomu ukazovat. Naše srdce nám nikdo nevezme. Dej Bůh, že na konci olympiády budeme všichni kráčet pod naší vlajkou s vysoko vztyčenou hlavou.“ Lidi, jestliže vám zakázali jít za vaší vlajkou při zahájení olympiády, tak ta vlajka, kterou vám velkopansky povolí, nebude státní vlajkou, ale hadrem. Bude se jednat o ponížení státní vlajky. On to řekl správně. Čest a svědomí vám nikdo vzít nemůže, čest a svědomí musí projevit člověk sám.

 

A každý z těch sportovců teď má na výběr, zda si zachová svou čest a svědomí, nebo zda bude ochoten podstoupit ty ponižující procedury, a to dokonce bez záruky, že vůbec na olympiádu pojede, bez záruky, že tam dokáže něco vyhrát a bez záruky, že mu to případné ocenění neseberou, jako se to stalo v případě té olympiády v Soči.

 

Vy sami si nepřejete, aby vám stát zajistil vaše postavení ve světě jako vážených lidí. To vy odmítáte podpořit stát a právě proto vašim kolegům odebírají zlaté, bronzové i stříbrné medaile. A to má být důstojný čin? Nebo je to čin pancharta!

 

A teď se ještě pojďme podívat, v jakých podmínkách to ten Kovalčuk vlastně řekl. Takže dvanáctého rozmýšlel o té skryté cti a svědomí, a tvrdil, že je třeba jet, a přesně 12. prosince dal MOV za doping doživotní distanc šesti ruským hokejistkám. Kde je kvůli tomu nějaké rozhoření? Bylo snad některé z nich něco prokázáno? Nikomu nic. Prostě to tak rozhodli.

 

Ale mně se to třeba nestane?!“ To je ta jeho čest a důstojnost sportovce? Takto máme vychovávat dorůstající pokolení? Nebo je to přece jen postoj pancharta, který na úkor svých kolegů…? Ty sám se z toho chceš vyvlíknout, tak jen lízej svému páníčkovi, co jen bude možné. Tímto způsobem podrážíš své sportovní kolegy! Chápeš, že je tímto svým postojem potápíš?

 

Opakuji, že tu možnost volby má každý včetně Kovalčuka. Zda pojede s národní reprezentací rovnou a s vlajkou… A taková možnost tu je z jednoho jednoduchého důvodu, že MOV přijal nezákonné rozhodnutí. Ale zvrátit ho bude možné pouze v případě, že sportovci projeví svůj občanský postoj, že nepoběží lízat zadek a nebudou spěchat plazit se po čtyřech na olympiádu. Takže tu máme dalších šest sportovkyň.

 

A dále třináctého… Tak, kde to mám. 14. prosince do seznamu WADA přibylo 300 ruských sportovců. Dalších 300! Kde je nějaké rozhořčení, že takto postupovat není možné? Není! Všude se jen diskutuje o tom, jak by se ještě měli ponížit, aby je tam přece jen pustili. No a podívejme se, jak se na to dívají sportovci na Západě.

 

13. prosince kanadská biatlonová reprezentace prohlásila, že bude bojkotovat etapu světového poháru v Tjumeni. To je postoj, ať už na to máte jakýkoliv názor. A když naši prý sportovci, prý autority říkají: Ať oni si myslí, že je to o politice. My jsme čistí!“ Jiní svoji politiku uplatňují a řeší, co, jak a proč. Když se necháte zlomit, budou vás lámat. Na mezinárodní aréně platí to samé. Víte, teď se hroutí mnohé autority. Probíhá proces očištění, je to bolestivá etapa, ale je třeba si tím projít.

 

Je třeba tím projít, protože jak potom budeme vychovávat naše dorůstající pokolení? Na jakých sportovních a životních principech? Na těch principech, které zastává řekněme Kovalčuk? „Ať nás ponižují, jak chtějí, my stejně pojedeme? My se poplazíme. Ať si nás ponižují sebevíc, nás to nerozhodí. A když páníčkovi půjdeme na ruku, tak nám možná hodí hadr, který bude naší vlajkou, a my s ním půjdeme hrdě, protože to páníček povolil.“

 

Nebo zda budeme rudou mašinou, které si v celém světě vážili, a která bude tím orientačním bodem pro všechny chlapce. S ohledem na to vlastenectví mi bylo velice nepříjemné slyšet z úst Jolandy Čenové pohrdavá a pro veškeré ruské obyvatelstvo urážlivá slova jejího prohlášení, že prý vlastencem je ten, kdo zná hymnu. Pokud neumíte hymnu…

Já ti odrecituji třeba třetí sloku? A jaký jsi ty vlastenec, jestliže neznáš hymnu?“

 

Jolanda Čenová by měla vědět, že ta hymna v různých dobách zněla různě. Do říjnové revoluce to bylo Bože, ochraňuj cara. Mnozí tuto hymnu neznali, přesto za Rusko bojovali. Po revoluci to byla Internacionála, kterou mnozí důstojníci, kteří přešli k bolševikům, za svou nepřijali. Internacionálu nepřijala ani bílá emigrace. Ale když začala válka, Velká vlastenecká válka, tak mnozí z bílé emigrace nešli bojovat za Hitlera, ale přešli do ilegality, nebo do jiných vojenských jednotek spojenců protihitlerovské koalice, kde bojovali za Rusko.

 

Přestože Internacionálu za svou nepřijali, tak za Rusko bojovali. Hymna SSSR byla přijata v roce 1943! Vojáci v zákopech neměli čas se ji učit, přesto 9. května vstoupili do Berlína, tedy 1. května a 9. května Velkou vlasteneckou válku ukončili vítězstvím! Hymnu mnozí z nich neznali, nestihli se ji naučit a své vlastenectví prokázali vlastními životy. Čím se chlubí Čenová? Tím, že denně slyší hymnu desetkrát, a tak se ji již mechanicky naučila?

 

A kdy se jí mají učit lidé, kteří se snaží přežít? Skutečnými vlastenci jsou naši vojáci a velitelé, kteří splnili svou povinnost, se ctí splnili svou povinnost v Sýrii a ochránili tak naši zemi na vzdálených přístupech a s minimálním krveprolitím. To byla volba skutečných vlastenců. Ne takových, kteří jsou za peníze ochotni lízat cokoliv a plazit se. Co když dokážu vyhrát a na krk mi pověsí medaili?“ Čistokrevným psům také věší na krk známky. Takže jakou úroveň si vyberete? Tuto nebo přece jen rudou mašinu? V tom případě ale na olympiádu musí jet státní reprezentace.

 

Stát se toho vzdal, když ho tam nepozvali. A jak to řekl náš gosudar? My nikomu bránit nebudeme.“ Prosím, učiňte svou mravní volbu a jeďte. Vyhovují vám ty podmínky, za kterých tam můžete jet? To je ale váš problém, a nemíchejte do toho stát. A ti úředníci, kteří… Víte, když bylo přijímáno to první rozhodnutí MOV o vyloučení naší reprezentace… Jednou Žirinovskij řekl na kanálu Rossia 24 takový vtip o záchodech. Kdy jeden Němec vypráví: „Má babička měla za Třetí říše tři záchody, ale když do Berlína vstoupila sovětská armáda, tak to stejně na žádný z nich nestihla.“

 

Když bylo přijímáno to rozhodnutí o vyloučení naší olympijské reprezentace, o vyloučení Ruska, přičemž nezákonné, ze všech hledisek nezákonné rozhodnutí, které by ale bylo možné rozporovat pouze v případě, že by naši sportovci projevili svůj občanský postoj, občanský postoj! Místo té ochoty plazit se před nimi po břiše za každou cenu. Tak aby to vůbec dokázali, na ty záchody se raději předem posadili.

 

Jenže Smirnov a Žukov jim řekli, že se nemusí obávat: Neobávejte se ničeho, my uděláme vše, co je v našich silách, abychom Rusko ponížili.“ To je vše. Oni sami nečekali, že dosáhnou u našeho úřednictva takového výsledku. A jaký je teď úkol? Jednoduchý. Musíme se plně distancovat od té olympijské tématiky - jako stát.

 

A proto když Kolobkov, ministr sportu, mluví o odměnách, tak se dopouští vlastizrady. My se jako stát neúčastníme a v souladu s tím se nemáme co podílet na zajišťování cesty tam a tím spíše na odměnách pro ty, kdo tam něco vyhrají. A co na to Kolobkov:

Přece nechceme, aby měl páníček výdaje.“ Vždyť tam bylo přijato rozhodnutí, že to Mezinárodní olympijský výbor bude sponzorovat cestu těch, které se tam rozhodne pustit. Jenže naši místní hned udělali úslužné pukrlátko: Ne, to ne, pane náš a vládce, my to uhradíme z ruských zdrojů. A navíc ty, které shledáš největšími zrádci, odměníme.“

 

Takto by mohli jet sami a učinili by svou mravní volbu a teď, když se v tom angažuje stát, z nich dělají vlastizrádce. Jenže touto etapou si projít musíme. Státní mechanismus se musí vyčistit. Je třeba se vymezit, jaké hájíme principy, a očistit se. Naši dorůstající mládež musíme vést ke skutečným olympijským principům. Nevychovávat děti tak, aby se potom takto ponižovaly a ještě to považovaly za čest. Abychom nevychovávali lokajíčky, lidi s lokajským charakterem, kteří jsou někdy jako psi, čím těžší je trest, tím více se lísají ke svému páníčkovi.

 

Jen se podívejte, jak se chová sportovní společenství. MOV stále vše zpřísňuje, zpřísňuje, zpřísňuje… A oni se sklání stále níž a níž a jsou šťastnější a šťastnější. „Páníček na to má právo a my se k němu připlazíme za jakýchkoliv podmínek.“ Takto se má chovat olympijské bratrstvo? Sportovní společenství? Když jejich sportovního kolegu šikanují, potápějí a oni si ještě přisadí a jen se dál modlí ke svému páníčkovi.

 

Víte, je tu ta možnost, že by mohla jet státní olympijská reprezentace i s naší vlajkou. Ona existuje. Tuto možnost však naši sportovci vůbec neberou do úvahy. Oni všichni osobně činí svou mravní volbu. A ten postoj, který prezentoval kanadský biatlonový tým? Oni se rozhodli pro bojkot. Jenže to finále světového poháru přece nepovolovala žádná politická organizace. To byla dohoda na daleko vyšší úrovni.

 

A co proto následovalo? Další den v Kanadě havarovalo osobní letadlo, na jehož palubě se nacházelo 22 cestujících. Kanadské vedení okamžitě všechno pochopilo. To znamená, že se hned projevila politika, následovala korekce a vše je OK.

 

Jinou věcí je, že se ten boj mezi globální a státní elitou USA maximálně vyostřil. Už se s plnou silou přenesl i na ruské území v souvislosti s nadcházejícími prezidentskými volbami. Ovšem souhrn státní politiky, té vlastenecké, ne té kolobkovské, zparchantělé a vlastizrádné politiky,

ale normální státní politiky může za podpory nadnárodního řízení bez problémů...

Protože tu je jen jeden problém. Jinak může bez problémů zajistit přítomnost státní reprezentace v plném počtu. A potom to nebude MOV, kdo bude určovat, kdo a co.

 

My prostě podáme přihlášku a oni ji potvrdí. Bude to naše reprezentace, a pokud jim nebude prokázán konkrétní doping právě teď, a nebudou schopni prokázat nic takového ani v minulosti, tak nebudou mít právo je vylučovat ze soutěže. A jak je to teď? Co si kdo vyvzpomene, to také udělá. Koho se jim zachce, toho vyloučí, čí život se jim zachce zničit, tomu ho zničí. A co jejich sportovní bratři? Kde ti jsou? Už v roce 2016 měli protestovat kvůli olympiádě v Riu. Neudělali to. A teď se to už zase dotklo našich hokejistů, biatlonistů… A nic.

 

Neexistuje žádný organizovaný protest: „Pojďte je bránit! Tak máme tu stát či ne? Ať nám stát řekne, co máme udělat, abychom mohli semknuti bránit zájmy našeho státu a tím pádem i ty své sportovní.“ Dokonce si tu otázku takto ani nepoloží: My nejsme státu ničím povinováni.“ Nejste-li vy ničím povinováni státu, ani stát není ničím povinován vám. A prodejní úředníci to zařídili tak, aby ta osobní hanba osobní volby každého, kdo se rozhodne na tu olympiádu jet za těchto podmínek, padla na Rusko.

 

A já opakuji, že z nás teď na Západě mají hlavu v pejru. Vůbec tam nevědí, co můžou od Ruska čekat: „Jejich sportovce ponižujeme, jak se nám zachce, pliveme jim do obličeje a oni se tomu ještě radují. To by znamenalo, že si s Ruskem můžeme dělat, co se nám zamane? Jenže ne. Jen se podívejte, co ruští vlastenci, ti skuteční vlastenci a vůbec ne za takové peníze, jaké kynou olympionikům, dokázali udělat v Sýrii? Jen si zkuste na Rusko zaútočit. V tom případě jsou tam ovšem ti sportovci naší pátou kolonou. Můžeme je tedy využít k tomu, abychom tam rozžehli požár občanské války. A hotovo. Ale jak si tam poradíme s tou občanskou válkou, když proti nám bude stát ruská armáda, která tak vítězně ukončila svou misi v Sýrii?"

 

A Západ neví, kudy kam. Neví. A na příkladech našich hrdinů, jako byl Alexandr Prochorenko, který na sebe v Palmýře navedl střelbu, to na jejich příkladech je třeba vychovávat dorůstající pokolení. Ne na příkladu Kovalčuka, který říká: Připlazíme se k vám za každou cenu. Jen ať nás ponižují, jak chtějí To oni si myslí, že nás ponižují, ale my víme, že uvnitř nás někde něco je.“

 

Obchodují se svou ctí a svědomím? Bez problémů. Chcete, abych byl patriotem? Tak si obléknu to správné tričko Za Rusko!“. A že díky tomu tričku ponížím Rusko jako stát? Že lidé budou poníženi těmi olympijskými hrami? A co já s tím?“

 

Takže zopakuji. Je třeba k těmto událostem přistupovat v klidu. Emocionalita ve vyjadřování je určena k tomu, aby lidem došlo, o čem tu mluvíme. Vůbec ne kvůli tomu, že by bylo zapotřebí dělat rozruch, poskakovat apod. Je třeba se dívat. Ten proces neproběhne rychle. Falešné autority se musí zhroutit.

A olympiáda je v tomto ohledu, to naše vyloučení z ní, darem z nebes.

Sociální hygiena?

Ano, to byl Shora spuštěn režim sociální hygieny, kdy všechny ty falešné autority předvedou svou ubohost. Až se stát a lidé očistí od takových falešných autorit… Dovedete si představit, jak čistý bude náš sport? Jak potom naše rudá mašina bude hájit zájmy lidí, a jak bude hájit zájmy sportovců?

 

30:30

Vy mluvíte o soutěžení sportovců za národní vlajku a hymnu, jenže nám píšou v komentářích, že jste nevzal do úvahy, že tak sportovcům vlastně do rukou dají prapor Ruské osvobozenecké armády. To je totiž dnešní vlajka Ruské federace, tedy Ruska. S touto vlajkou osvobozovali vlasovci tuto zemi od Rusů. Nebo můžete zohledňovat pouze události v supersystémech? Mohu vás ubezpečit, že tyto sportovce nevyslané Ruskem donutí vzít do rukou vlajku zrádců ROA. To je tak jednoduché, tak předvídatelné. I gosudar se skloní. A co mu také zbývá? On je přece veliký a odpustí zbloudilým duším. Nebude přece kvůli tomu výnosem měnit vlajku. Gosudar by ji změnil, ale korouhvičce je to jedno. Počkáme.

 

To je pouze jedna strana věci. A jak bych to řekl... Nesedím dost vysoko a nevidím dost daleko. Ten člověk rozmýšlí o vlajce, aniž má ponětí o tom, co vlastně heraldika znamená pro život států a národů. Jak jsou formovány státní vlajky a co znamenají. Z jednoho hlediska, jak jsem teď právě mluvil o režimu sociální hygieny, by bylo dobré, aby státní vlajku Ruska, kterou teď máme, dali do rukou těm lidem, kteří se rozhodli jet, aby s ní hrdě kráčeli při závěrečném ceremoniálu.

 

Fakticky jde o znehodnocení vlajky na úroveň hadru. Jedná se o urážku státního symbolu. Ale z vyšší úrovně a nehledě na to, že nepovažuji tuto vlajku za historickou ruskou vlajku, jako ji za takovou v podstatě nepovažoval nikdo z představitelů dynastie Romanovců, poslední carské dynastie... Tato vlajka se objevila za vlády Alexeje Michajloviče Tišajševa, otce Petra Alexejeviče, cara Petra I. Velikého. Právě za Alexeje Michajloviče bylo v řízení státu velmi mnoho takzvaných zahraničních odborníků.

 

Petr I. se jich postupně zbavoval, a také rozjel sociální výtahy, příkladem tomu je Menšikov. Ptáčata z Petrova hnízda přece není jen fráze, je to odraz fungování sociálního výtahu v dobách jeho vlády. A jakou měl vlajku Petr I. v Bitvě u Poltavy, kde porazil Karla XII.? Rudou. Rudou vlajku měl i Dmitrij Donský na Kulikovově poli. Rudou vlajku měl i Kutuzov u Borodina. A ta trikolora, kterou teď známe, se stala státní vlajkou po únorové revoluci. Sice na krátkou dobu, ale státní vlajkou tehdy byla. Mluvit proto o tom, že se jedná čistě o vlajku vlasovců, není mírně řečeno přesné.

 

Nicméně historickou vlajkou Ruska je rudá vlajka.

A kde se tedy vzala ta trikolora? Ta věc se má tak, že všechny ty trikolory se začaly objevovat za globalizace. Já jsem o tom celkem podrobně mluvil v několika pořadech Otázka-odpověď. Proto teď jen velice krátce. Když euroatlantický blok globálního prediktoru prostřednictvím vyvolání období zmatků v Rusku, likvidace dynastie Rurikovců a nastolení dynastie Romanovců, kteří byli absolutními chráněnci globalistů, dosáhl kontroly Ruska, byla tu zavedena trikolóra v barvách bílá, modrá a červená, která odpovídala podřízenosti a řízení ze strany euroatlantického bloku.

 

Mluvíme-li o bílo-žluto-černé vlajce, jedná se také o barvy globálního prediktoru, ale již euroasijského bloku. Jedná se o tandemový princip. To znamená, že nás střídavě vodí od jedné lži ke druhé Historická ruská vlajka je rudá a vždycky byla i bude. Ale v dané etapě rozvoje státu, když jsme se v roce 1991 vzdali své suverenity a přijali podřízenou roli, pamatujete na kozyrevskou politiku? Řekněte, jaké zájmy budeme mít? Nám opět dali tuto vlajku, jako znamení naší úrovně suverenity. A teď je naší státní vlajkou tato.

 

Chceme-li získat suverenitu v plném rozsahu, tak my sami nemáme právo urážet vlastní vlajku, ponižovat ji. Jsme povinni nést ji hrdě, stejně jako ji nesou na přehlídkách vojáci naší ruské armády. Až si budeme vážit vlastního státu, ať už má momentálně jakoukoliv vlajku, až budeme projevovat svou konceptuální vůli, až budeme uplatňovat globální politiku, tak se sami rozhodneme a vrátíme se k historické ruské vlajce, k té rudé. Ale až tehdy, kdy na to budeme připraveni.

 

Teď tato vlajka vypovídá o tom, že nemáme plnou státní suverenitu. A budeme-li my sami tuto vlajku ponižovat, tak nemůže být ani řeči o nějaké obnově naší suverenity. To není žádná čest a hrdost někde uvnitř, která není vidět, chápete? Nikdo ve světě si nebude vážit vaší vlajky, jestliže si jí nevážíte vy sami. To, co ví pár lidí, kteří realizují globální politiku a řídí z úrovně konceptuální moci, není dostupné davu, není dostupné obyčejným lidem. Proto je nepřípustné ponižovat vlastní symboly.

 

Ano, já nepovažuji dvouhlavého orla za symbol Ruska, jenže v současnosti je to ruský erb, a proto je nepřípustné ho ponižovat. Potom budeme moci tento erb změnit, ale zákonodárně a bez jakýchkoliv otřesů. Dokážeme to udělat až tehdy, kdy dosáhneme vlastní suverenity. A to můžeme udělat až si této vlajky, která je dnes bílo-červeno-modrá, tedy bílo-modro-červená, budou vážit na celém světě, až ji na celém světě budou vnímat jako vlajku vítěze.

 

A potom skutečně už nebude důležité, kdo nám ji vnutil a za jakých podmínek. My jsme si tím už prošli, překonali jsme to a skutečnost, že je teď plánovaná provokace, je právě tím ponižováním státní vlajky a snížením mezinárodní prestiže Ruska. To je oč tu jde.

A oni plánují ji hrdě nést. Někdo vám shora hodil hadr a vy máte říci, že nikdo, kromě ruské vlády, nemá právo určovat kde, a jak bude tato vlajka vlát, na čem bude stát.

 

Kdo je ten Mezinárodní olympijský výbor, aby měl právo nakládat s naší státní symbolikou? Když vycházíte z toho, že nám to možná dovolí…?! Tak nemůže být ani řeči o nějakém státě a jeho suverenitě. Potom vám bude stačit jakýkoliv hadr.

 

40:23

Vy jste prakticky odpověděl ještě na jednu otázku od Kirilla, který píše následující: Vy i vlastenci zastáváte podivný postoj s ohledem na tu olympiádu. Jet tam s ruskou vlajkou na tu podplacenou americkou show monster vypěstovaných v laboratořích dopingem, zatímco naši sportovci dopovat nesmějí, s podplacenými americkými rozhodčími, je normální a není to pro naši zemi potupné. Když však na stejnou show pojedeme bez vlajky, tak to potupné je. Co je potupného na tom, když neutrální sportovci seberou první místa a medaile americkým kyborgům? Možná by bylo lepší přestat se všemi těmi hrami od okamžiku, kdy začala být zřejmá celá ta prohnilost situace okolo MOV a dalších orgánů a jejich prodejnost? A máme-li tam jet kvůli navazování kontaktů s normálními sportovci ze všech států světa, tak proč je tak principiální trvat na ruské vlajce?

 

Ještě jednou. Jedou tam státy se svými státními vlajkami. Jedou tam jejich státní reprezentace. No, a když je Rusko jako stát z olympiády vyloučeno, tak tam státní vlajka nemá co dělat. Jestliže neutrální sportovci seberou někomu medaile, ať je jim přáno. Když vás však bez důkazů obviňují, že dopujete, dělají z vás malomocné, lidi desáté kategorie, nebo ještě horší, tak co to má být? Jak můžete jet? Když reprezentujete stát, tak ano. Když tam pojedeme se státní vlajkou, ať už o ní ví kdo chce, co chce, protože ten okruh lidí řídící svět z nadnárodní úrovně je úzký, půjdeme tam se svou současnou vítěznou vlajkou a budeme reprezentovat stát.

 

Přijdeme tam s tou vlajkou a také s ní hry opustíme, nikdo nám nebude nic diktovat. Co se týká her, tak všechny ty hry se staly možné a byly pořádány pouze za aktivní účasti všech ruských sportovních úředníků, i těch ostatních. Mám na mysli i úředníků mimo sport. Mnozí úředníci mimo sport se na tom také podíleli. A jen kvůli tomu, aby vyvolali situaci, za které by bylo možné ponížit Rusko a ruskou vlajku proměnit v hadr.

 

Jestliže tam ti sportovci pojedou, tak je nutné jim rovnou říci: Lidi, jestliže jste při zahájení olympiády pochodovali bez ruské vlajky, tak buďte tak hodní a po dobrém se bez ní obejděte i při závěrečném ceremoniálu. Byla to vaše mravní volba. Náš státní symbol vás špinit a ponižovat nenecháme.“ Takový musí být státní postoj.

 

43:27

Přejdeme k další události. Minulý týden se konala další Putinova tisková konference s novináři z našich regionů i ze zahraničí. Hlavní otázka návštěvníků našeho webu s ohledem na ni byla následující.

Anatolij píše: Zdálo se to pouze mně jako obyčejnému občanovi nebo snad všem? Že ti takzvaní novináři asi nic neslyšeli o kultuře chování a úctě k jiným lidem? Mám na mysli způsob, jakým proběhla tato konference a jmenovitě překřikování Putina při odpovědích apod. Jejich zahraniční kolegové asi byli, mírně řečeno, v šoku nad takovým chováním, obzvláště Číňané. Také jsem z toho měl dojem, že pro ně nebylo až tak důležité uslyšet odpovědi gosudara, jako položit mu svou otázku! Možná by se šéfové těchto dárečků měli chopit jejich výchovy s ohledem na etiku, normy chování a úctu, protože jsem se při pohledu na ně opravdu musel stydět.

A také Timur píše, že kvalitou hlavních otázek se daná beseda s novináři moc neliší od svých dřívějších analogů. Povšimnul jsem si něčeho jiného: chování novinářů, které bylo prostě hulvátské. Neustále skákali Putinovi do řeči neponechávaje ho dokončit odpověď na již položenou otázku. Putin byl neustále nucen zástupce médií uklidňovat. Vždyť ti novináři odrážejí náladu ruské „elity“. Je možné se soudě podle té tiskové konference domnívat, že v ní vládne panika a zmatek?

 

Úplně tak to není, ale ta situace je dost závažná. Co je nutné poznamenat k té tiskové konferenci? V minulém pořadu se mě ptali, zda to není jen v našich představách, že Rusko má ve světě nějakou váhu, že to jsou jen naše přeludy, apod. Vždyť tu máme supersvětovou velmoc, prezidenta všehomíru, prezidenta celého světa, kterým je Petr Alexejevič Porošenko a Ukrajina. Kolik zahraničních korespondentů se účastní jeho tiskovek? Tady se sešel celý svět!

 

Každá další Putinova tisková konference trhá rekordy svou účastí a počtem akreditovaných. Tentokrát tam bylo akreditováno 1640 novinářů. Bylo tam zastoupeno 1640 různých vydání z celého světa. A proč? Protože pro svět je velice, velice důležité, co řekne ruský gosudar. Odvíjí se od toho mnoho směrů v globální i vnější politice a dokonce i ve vnitřní politice těch států, které pokládají dané otázky. Ty otázky jsou velice závažné.

 

Co k tomu mohu říci? Dmitrij Sergejevič Peskov vedl tuto tiskovou konferenci velice profesionálně. Co mám na mysli? Tato tisková konference je tím nejunikátnějším případem, kdy mohou korespondenti místních vydání položit otázku prezidentovi. Jen jednou za rok! A Dmitrij Sergejevič Peskov se postaral o to, aby hlas hlubokého vnitrozemí a vzdálených oblastí nebyl slyšet. Dával slovo především a výlučně jen stálému prezidentskému novinářskému týmu. Tedy těm novinářům, kteří i tak komunikují s prezidentem, a jejichž otázky jsou předvídatelné.

 

Ředitel kombinátu rybného průmyslu likvidovaném vládou domohl se informovat Putina pouze z postavení novináře

Putin tu konferenci nepořádá jen tak. Pro něj jsou otázky ze vzdálených oblastí principiálně důležité, pro něj je to zpětná vazba, informující ho o stavu objektu (řízení). A tento objekt se nachází v natolik kritickém stavu, že ředitel kombinátu, aby mohl položit otázku státní důležitosti o likvidaci rybného průmyslu v Rusku, kterou realizuje ruská vláda pod vedením Medvěděva, Medvěděv a jeho vláda plánovitě likviduje rybný průmysl v Rusku, aby se vůbec dostal k prezidentovi a mohl ho o tom informovat, provedl úhybný manévr a udělal ze sebe novináře.

 

Napsal pár článečků, získal tak „potvrzení“ že je novinářem a dostal se tam jako zástupce daného vydání. Jiné cesty nebylo. A teď si přestavte tu situaci... Měl štěstí, svou otázku položil. A teď si představte jak nezdravá je situace ve všech regionech. Proto tyto novináře opravdu moc nezajímalo, co Putin odpovídá ostatním, protože vlastní problém je bolestnější. Oni chtěli položit svou otázku a přitom viděli, že prezidentskému týmu novinářů slovo dávají a je ze vzdálených oblastí ignorují, aby neměli možnost své problémy prezidentovi sdělit.

 

Myslíte si, že to Dmitrij Sergejevič dělal neúmyslně? Povšimli jste si, jaké pozadí bylo za prezidentem? Vždy bylo modré, proč teď bylo oranžové? Požár? K jakým u nás došlo revolucím?

- Á, oranžovým.

- A co naplánovala státní „elita“ USA ve spojitosti s volbami ruského prezidenta?

Delegitimizaci, „oranžovou“ revoluci a občanskou válku, delegitimizaci voleb.

 

Takže nebudu komentovat jednání tiskového mluvčího prezidenta, ale ta situace je VELICE závažná. Je kritická.

A vy říkáte: „Putinův tým a jeho okolí…“ S kým musí Putin spolupracovat? Jak je nucen získávat informace ze zpětných vazeb? Putin má pouze jednoho spojence - ruský národ.

Úřednictvo… Jen se podívejte, jak proběhla ta tisková konference, co dělá minstr sportu, jak sráží Rusko, jak zrazuje ruské zájmy. Napřed zrazoval jeden, teď to dělá druhý. Cožpak u nás proběhla stavba kosmodromu Vostočnyj bez problémů?

 

Nějak není nic slyšet o nových vítězstvích a úspěších Dmitrije Olegoviče (Rogozina). Já jsem o nich nějak nic neslyšel. Kde je Dmitrij Olegovič, tam je vždy absolutní fiasko. Vždy jen fiasko! To jen ve Twitteru vždy vítězí. A takto je to možné vypočítávat prakticky ve všech směrech. Ta situace je velice, opravdu velice závažná.

 

Ale ti soudruzi, kteří plánují občanskou válku a „oranžovou“ revoluci se mýlí.

Trump volal Putinovi a Putin zavolal Trumpovi a ve výsledku se zhroutila jedna z největších provokací, kterou státní elita USA zaplánovala proti Rusku. A globalisté se postavili na Putinovu stranu, a to s plnou silou. Svědčí o tom návštěva Vladimira Vladimiroviče na základně Chmejmim (Hmímím).

Takže Dmitrij Sergejevič „takto“ tu konferenci řídil nadarmo. Dělal to nadarmo.

 

51:58

A dále je tu otázka. Vlastně vás prosí okomentovat odvážnou Putinovu návštěvu Sýrie na té letecké základně v Chmejmim 11. prosince. A v souvislosti s tím také jeho rozhodnutí o stažení našich vojsk. No a potom jeho další návštěvu Egypta a Turecka.

 

Zde je třeba upozornit na následující okamžiky. Samozřejmě, že jsou ty návštěvy samy o sobě velice významné. Bylo to takové bleskové turné, při kterém byly řešeny úkoly. Cíle tohoto turné v podstatě předznamenávají změnu politiky států, kam jel, které navštívil. A to nejdůležitější. Mnozí asi zaznamenali, že Putin navštívil tu základnu Chmejmim a osobně poděkoval vojákům a jejich velitelům, kteří bránili Rusko na vzdálených přístupech k němu, a povedlo se jim to opravdu s minimálním krveprolitím.

 

Zachránili naši zemi před vpádem nepravidelné armády USA. Ať už o tom kdokoliv tvrdí cokoliv. Možná opět jen tak pomlouvám, a žádný důkazy o tom nejsou? Mluvil jsem o globálním prediktoru, že globální elity teď kopou za Putina. A proč jsou na jeho straně? Protože nemají na výběr. Světovou civilizaci je možné zachránit, pouze podpoří-li Rusko. Kdyby podpořili státní elitu USA, tak by tím řezali větev, na které sedí civilizace. Všechno by se zhroutilo, všichni by zahynuli.

 

A proto ať už si to přejí či ne, Putina podporují. A proto také, ať už si to přejí či ne, tu bude i spolupráce mezi Putinem a Trumpem. Já neprojevuji svou podporu Trumpovi, jak mě tam na začátku obviňovali. Víte, je to tak, že řídit je možné pouze reálně existující objekty nebo procesy. A jak hlásá pravidlo Dostatečně všeobecné teorie řízení. Existuje-li iluze procesu nebo objektu řízení, může mít ten, kdo řídí, iluzi řízení těchto procesů.

 

Výsledek takového iluzorního přístupu však bude vždy objektivní a může mít tragický charakter a tragické následky jak pro toho, kdo řídí, tak i pro lidi, kteří jsou mu podřízeni. Proto je vždy nutné vidět proces řízení a objekt, se kterým se střetáváte, v celé jeho plnosti, ať už si osobně přejete vidět cokoliv. Když já mluvím jinak než všichni polithňupové okolo, tak je to problém těch polithňupů, kteří nechtějí reálně hodnotit stav řízeného objektu a reálný průběh řídícího procesu.

 

Oni se jednou chytili Clintonové a státní elity USA a pokračují ve stejném duchu dál. Je ale třeba vidět, jak se věci reálně mění. Jestli se někomu zdá, že projevuji podporu Trumpovi, tak je to chyba. Já jen mluvím o tom, že musíme reálně hodnotit všechny události. Jestliže se tedy Trump nachází v nějakém postavení, musíme mluvit o tom, v jakém je postavení. Všichni…

 

Před zvolením Trumpa mi jednou v jednom rozhovoru řekli: „On už teď jasně vyhrává, má více než 90%, je už vítězem.“ Já jsem řekl: A kdo to tvrdí? Noviny hlavního proudu? Tak tyto noviny nečtěte.

Jiné nejsou.

Jiné nejsou? Tak nečtěte žádné. Sami sledujte procesy řízení, sami a vyhodnoťte je. Vždyť proč se pořád spoléháte na cizí hlasy?

 

A potom zase že prý to vítězství Trumpa bylo neočekáváné. Jak neočekávané? Nečekané bylo to, že potom Clintonové připočítali 2,5 miliónů hlasů, a že prý jí volilo více lidí, to je ale lež. A ta lež se dá lehce vyvrátit, když se podíváte na dynamiku hlasování. Po skončení hlasování nikdy nemůže zůstat tolik nezapočítaných hlasů. Skončilo to, jasně prohrála, začali uvádět konečné výsledky, a potom se najednou objevily nezapočítané hlasy. A rozjelo se to.

 

Dovolili jí připsat si o něco více hlasů, ale ne 2,5 miliónů! Přehnali to, protože všude měli na příslušných místech své úředníky.

 

Globalisté teď nemají na výběr, nezbývá jim než pomáhat Putinovi. A co se dělo dál? Putin který, jak si všichni správně povšimli, osobně přijel… Sovětské vedení přece nejelo přivítat… Ani nemluvím o tom, že by jelo do Afghánistánu, nepřijelo přivítat stahovaný kontingent vojsk ani na sovětském území. Bylo jim to lhostejné. Byli jsme to sice my, kdo je tam vyslal, a co z toho? Budeme tvrdit, že jsme to my nebyli.

 

Putin je čestný ve vztahu ke všem účastníkům procesu. On nikomu nelže. Nelže těm, kteří mu do určité míry pomáhají, ani těm, kteří v jakékoliv míře pracují proti němu a tím pádem i proti Rusku. A ve svém projevu tam Putin řekl velice zajímavou frázi.

Řekl: „Jestliže teroristé opět pozvednou hlavu, tak na ně zaútočíme takovým způsobem, že něco takového doposud nezažili.“

 

To je velice zajímavé. Co že to je za útoky, s jakými můžeme přijít proti teroristům, že je ještě nezažili? Vždyť jsme po nich stříleli všemi možnými raketami, likvidovali je všemi možnými bombami. Možná tedy máme ještě něco? Jaderné zbraně proti nim přece používat nebudeme. Putin však nikdy nic nepronáší jen tak. Putin to tedy řekl, ale soudruzi to úplně nepochopili.

 

Přestože se přitom opíral o předchozí informační práci umožňující všem pochopit, jací že to teroristé mohou opět pozvednout svou hlavu. 14. listopadu Russia Today celému světu oznámila: Ruské ministerstvo obrany informovalo o faktech vzájemné součinnosti ISIL a koalice USA v Sýrii.

To bylo 14. listopadu.

Což znamená, že jestliže se jedná o součinnost, zlikvidovali jsme zatím jen teroristy v poli, tak jací zase mohou pozvednout svou hlavu? Pouze ti, kteří ještě s plnou silou nezakusili naše útoky na své základny. A o jaké jde základny?

 

Jenže naši partneři to takříkajíc nepochopili a rozhodli se trochu si zadovádět. A tak slova našeho gosudara znovu vysvětlilo ruské ministerstvo obrany. My totiž máme takový diplomatický orgán. Pamatuje si na ten vzorec 2+2 používaný v diplomatických vztazích s jinými státy?

A 16. prosince ministerstvo obrany Ruské federace informovalo, že na jedné ze základen USA instruktoři z USA připravují bojovníky ISIL pro boj se syrskou armádou. A bylo toho ještě více. Z těchto bojovníků USA formuje novou syrskou armádu.

 

To znamená, že je ISIL přeskupován přímo na základně USA. A já se ptám: Kampak asi poletí naše Kalibry? Jestliže teroristé opět pozvednou svou hlavu?

My přece nemůžeme připustit, aby tito teroristé znovu válcovali Sýrii. To znamená, že bude nutné je zlikvidovat přímo na jejich přípravné základně, a že se úplnou náhodou jedná i o základnu USA, nezákonně rozmístěnou na syrském území, bude prostě úplná náhoda.

 

A ještě něco tu mám. Byli jsme v Turecku, že? Turecké noviny Yeni Safak informují, že několikrát zlikvidovaný šéf ISIL al-Bagdádí se nachází na stejné základně, na vojenské základně USA. No né, to je ale zajímavé. Ovšem říkají, že prý je tam uvězněn. Musí to přece nějak vysvětlit, když ho tam někdo viděl. A jestliže tam je, tak musí přece být zlikvidován. No co se dá dělat, a když jsou pro USA ztráty civilistů pouze vedlejšími ztrátami, mohou být pro Rusko američtí vojáci také takovými ztrátami. A oč se vůbec jedná?

 

Neví se, kde je 44 tisíc vojáků USA

Víte, tuhle Trumpa informovali, že 44 tisíc vojáků USA je vedeno na výplatní listině a dostává mzdu, ale kde se nacházejí, není známo. Prý někde plní nějaké úkoly, ale není známo kde. Kolikrát už jsem o tom mluvil? Že tu nepravidelnou armádu ISIL je zapotřebí někým doplnit? A neustále posloucháme, že USA mají problém tady a onde, Arlingtonský hřbitov se rozrůstá, a některé tam ani nemohou pohřbít, protože z nich nic nezbylo.

 

Neví se, kde je 44 tisíc vojáků. A ty bojovníky trénují a formují z nich jednotky, které zaútočí na Sýrii, na americké základně! To jsou věci! V USA došlo k teroristickému útoku, podivnému, velice podivnému. Ve výsledku toho teroristického útoku byl zraněn sám terorista a pár lidí. Za to však ten terorista díky tomu útoku mohl říci vše potřebné, že je z ISIL.

 

V Petrohradu byla zlikvidována velice důležitá jedna z buněk ISI

No a hned tu máme důvod pro spolupráci amerického vedení a státu s ruským vedením a státem proti ISIL. Tato výměna informací vedla k tomu, že jedna z buněk ISIL byla zlikvidována. A mimochodem velice důležitá. Všichni, kteří se pokouší něco si navymýšlet o té skupině, která byla odhalena v Petrohradu, ať si uvědomí, že k tomu došlo ještě před výbuchem a v plné spolupráci s vedením USA.

 

To znamená, že státní elitu USA, která naplánovala tyto výbuchy, dostali do určité pozice. To znamená, že se jim nic nepovede. Dříve než se zúčastní činnosti vedené proti Rusku, organizace oranžové revoluce, ať popřemýšlí o Putinových slovech, že jestliže někde teroristé pozdvihnou hlavu, my na ně zaútočíme. USA to vzaly na vědomí. Mám na mysli jako stát.

 

01:04:29

Ještě pár otázek k Sýrii od Michaila Medvěděva. Vysvětlete prosím vyjádření Angely Merkelové z 11. prosince 2017, ve kterém prohlásila, že Rusko je silou formující mezinárodní řád a uvedla jako příklad situaci v Sýrii. Citát: „Vidíme Rusko, které chce být silou formující světový řád a jestliže se podíváme na Sýrii, tak takovou silou je.“ Konec citace. Na pozadí vyjádření lídrů jiných států o válce v Sýrii, a jejich přisvojování si vítězství v Sýrii, to zní opravdu velice podivně. Je to tak, že na Západě mají ve zvyku přisvojovat si cizí vítězství. A konkrétně Trump řekl, že to oni v Sýrii zvítězili.

 

To je úplně normální. Podle jejich logiky je to úplně normální. Jenže dokud budeme mít takové sportovce a dav s takovým postojem, že polezou po kolenou, a budou ochotni se neustále ponižovat, to k těm sportovcům, ano? Tak to vždy bude pro ně odůvodněním. Vždyť jak takoví pancharti mohli někde vyhrát? Nemohli, to my jsme ti silní, to my jsme zvítězili. Jen se podívejte na jejich sportovce, na olympiádu a musí vám to být jasné. A tím se to zastírá.

 

Ten problém je jinde. To opět k té otázce, zda je Ruskou tou silou, bez které mohou být řešeny mezinárodní problémy. Ne, mezinárodní problémy nemohou být vyřešeny bez Ruska. A to, co řekla Angela Merkelová, přece neřekla jen tak sama od sebe. Německo je okupované Spojenými státy a všechna vystoupení kancléřky jsou reglementována z Washingtonu. Otázkou pouze zůstává, zda to nařídila státní elita nebo globalisté. V daném případě na vztek státní elitě USA, která si připisuje vítězství, zaznělo prohlášení, že to bylo Rusko.

 

Jde o upevnění postavení Ruska. A s tímto postavením Ruska nic nezmůžou, protože Rusko je ten hřebík, na kterém visí světový řád, řád ve světě. Bude-li oranžová revoluce, všechno se zhroutí a sesype. Írán vůbec není připraven být centrem koncentrace řízení a Saúdská Arábie přichází o řízení islámského světa. Čína je relativně připravena být centrem koncentrace řízení. USA se jako centrum koncentrace řízení prostě hroutí a přišly už prakticky o všechno. Není možné se chovat tak, jak to dělají USA. Tím jenom všude přicházejí o svou autoritu.

 

USA zaútočily na Sýrii raketami, ano? Válka v Sýrii, napětí v Koreji. Já jsem hned řekl, že žádná válka nebude. To vyvolávání napětí díky Koreji je maximálně vypilováno, a tak přesměrovali pozornost na Koreu. Tam to hezky rozehráli a polithňupové se toho chytli, že prý bude válka. Teď se vše zase soustředilo na Blízký Východ a co s Koreou? Státní tajemník Tillerson teď říká, že jsou připraveni jednat s Koreou bez předběžných podmínek.

 

A představitelka státního departmentu Heather Nauertová hned prohlásila, že mluvit o takových jednáních je předčasné, protože ani Korea k nim není připravena. Trump se obrátil na Rusko: Možná byste mohli dělat prostředníka?“ A hned začala pracovat společná komise KLDR – Rusko. Takto je to se vším. Když se však lidé dívají na ty polithňupy, kteří běhají z pořadu do pořadu, a jsou šťastní, že se tam mohou předvádět, protože se mají ty největší za borce... Jenže lidem už vše začíná docházet. A to hlavní?

 

Ve vedení států pochopili, že USA jako supervelmoc splaskly, že už nedokážou ve světě hrát hlavní roli. Takže je třeba navazovat vztahy s tím, kdo má potenciál v řízení světa. A to je Rusko. Proto globální prediktor vychází Rusku vstříc, protože potřebuje, aby Rusko řídilo v zájmu globálního prediktoru. Dokud je Rusko zranitelné, potřebuje s něčím pomoci, jak to také globální prediktor dělá. Problémem jen zůstává, jak nad ním vyhrát. Ale to je běžná politika.

 

Nad globálním prediktorem je možné vyhrát bez podvodů. Jakmile začnete lhát a vytáčet se, znamená to konec, prohrajete. Musíte postupovat čestně, jako to dělá Vladimir Vladimirovič Putin. Ten pracuje čestně. Proto si ho váží i globalisté, pomáhají mu, a jemu se vše daří.

A když se vrátím k Pjotrovi Alexejevičovi a Ukrajincům, kteří sice vykopali Černé moře, ale nějak nikdo nemluví o tom, že by Ukrajina byla nějaká supervelmoc, a síla, bez které by nebylo možné ve světě nic vyřešit.

 

Takže že ze strany Merkelové jde o signál pro ty, kteří si usmysleli zařídit oranžovou revoluci tady v Rusku. Tedy neusmyslili, ale pokoušejí se hrát podle pravidel státní elity USA a přivést vše k oranžové revoluci. Merkel jim fakticky vzkázala: Pánově, zklidněte se. Pánem není ten, kterému vy sloužíte. Tomu vašemu v nejbližší době zlomí vaz.“

 

To byla pro dnešek poslední otázka.

Dnes jsme opět začínali tou otázkou o olympiádě. Zdálo by se, že vše je přece tak jednoduché, že je to jednoduché. Jenže jednoduché je to jen tehdy, víme-li, jak jsou řízeny sociální supersystémy. Kdy jsou jasné mravní standardy, kterými se člověk řídí. Když se tyto dva prvky sloučí, tak je hned vše jednoduché. Jeden sportovec prohlásí, že za takových podmínek nepojede, protože to ponižuje jeho lidskou důstojnost a ostatní bez ohledu na to, že MOV neustále zhoršuje podmínky, říkají: „Nu což, zase nás ponížili, s tím se nedá nic dělat, stejně musíme jet. A že zase někomu dalšímu zničili kariéru i život? Hlavně že ne mně. Musíme jet!“

 

Oč zde tedy jde? Aby každý člověk byl konceptuálně mocný a věděl, jak jsou řízeny sociální supersystémy. Každý člověk musí znát Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. Potom budete konceptuálně mocní a dokážete uplatňovat princip: Znalosti znamenají moc.

Až tohle dokážete uplatňovat, až vezmete do svých rukou znalosti i moc, budete konceptuálně mocní, když to neuděláte, budou vás dál vodit za nos. A abyste si zajistili mírové nebe nad hlavou, abyste nedopustili rozpoutání delegitimizace prezidentských voleb v březnu roku 2018 a následné rozpoutání občanské války v létě roku 2018, abyste si zajistili mírové nebe nad svou hlavou i nad hlavou své rodiny, svých dětí, musíte vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy a být konceptuálně mocní.

Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. Osvojujte si znalosti. Berte moc do svých rukou.

 

Buďte šťastni.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou.

Do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 18.12.2017

ach jo

tenue | 28.12.2017

Pane Perun,
vaříš z vody.....?
Otázka zní jinak. Síla ekonomiky-vazba potřebnosti s činou....?!
Oni se potřebují a bez společného postupu zahynou!!!!
Že jsou přátelé to ani náhodou.....
Čína.... síla ekonomiky
Rusko...síla síly
Nad tím vším existence civilizace-planety Země.
Paradox ???? Boj o vítězství neexistence - výsledek probíhající hybridní války zmanipulovaných hlupáků nebytí!!!!!

Putinov team

Perun | 28.12.2017

Zase mi nedá nepoukázať na istú nelogickosť u Pjakina (závažnú, ikeď v mnohom má dobré postrehy).

Teda už sú "zradcovia" nielen napr. Medvedev (dlhoročný Putginov priatel ešte z Leningradu), či Surkov (ktoré Putin menuje na obzvlášť delikátne úlohy už dlhé roky), ale dokonca aj Peskov, Putinov dlhoročný hovorca.

Na 2.strane ho Pjakina nazýva "gosudar" (vladár), ktorý je viac menej najmocnejším mužom Zeme.

Tak neviem... keď si nedokáže spraviť poriadok ani so svojim najbližším okolím, už desatročia - podla Pjakina...

Podľa mňa je to jednoduchšie: všetci traja menovaní, ako aj napr. Čubajs, Gref, Kudrin atd.atd.atd. sú proste Putinov team. Dlhé roky (mnohí už z Leningradu). To až dáva logiku. A Pjakin sa teda mýli. Minimálne v tomto. (Putin skrátka hrá hru na dobrých a zlých policajtov, má tam aj tzv.silovikov, to sú tí akože zlí - pre Západ.)


Re: Putinov team

ТаuRus | 28.12.2017

Každý z tebou vyjmenovaných "přátel" Putina je představitelem nějaké klanovo-korporativní skupiny, které se v Rusku vytvořili ještě před nástupem Putina na funkcí prezidenta.
Každá klanovo-korporativní struktura má svojí kádrovou základnu, která je poměrně zastoupená ve všech vládních, republikových, krajských a okresních úřadech. Je to objektivní realita, se kterou se Putin setkal, když přišel k moci. A tak to funguje všude ve světě. Putin může vyměnit kádry bezprostředně kolem sebe, ale nemůže donutit nižší kádry, aby poslouchali jeho lidí a ne svoje klanovo-korporativní struktury, z jejíchž rukou ty funkce dostali. Pokud vojsko neposlouchá svého velitelé, v našem případě lidí, které by Putin dosadil do vyšších funkcí bez souhlasu stávajících klanovo-korporativních struktur, dochází k četným bojkotům a sabotážím na nižších stupních řízení, kde nejvíce trpí obyčejní lidi.
Z tohoto důvodu, Putin musí ponechat představitelé klanovo-korporativních struktur ve své vládě a tlakem na ně osobně nebo manévrováním mezi jejích zájmy protlačovat vlastní program. A současně přitom, odstraňovat nejdrzejší představitelé nižších struktur pyramidy moci.
Loni, poprvé byl zatčen představitel vyšší mocenské struktury - Uljukajev také pracoval v týmu Putina, nicméně nikdy nebyl jeho přítelem, ani kolegou v tom lepším smyslu.
Ani Čubajs, Gref, Kudrin nebo Medvěděv nejsou Putinovy přátelé, i když pochází z Petrohradu.
Slovo "Gosudar" má v ruštině širší význam - správce země od boha. Ne každý vladař může být "gosudarem", jen ten, který koná pro zemí, stát, národ dobro.

Vďaka

kolkobudeszit | 27.12.2017

Vďaka múdrym, ktorý vedia, čo robiť a robia to dobre, aby nahrávali na smeče pre sťaženie situácie GP, bez ohľadu na to, či to chápe, či si zaslúži zdegenerované biele, či iné obyvateľstvo... Princípy svetlých bez ohľadu na pleť sú rovnaké a tak poteš deti rozprávkou "Víla z hory Kum-kang"...

Oranzova

Tenue | 27.12.2017

Ve druhé části se Pjakin věnuje tiskovce. Zajímavé konstatování, že předcházející tiskovka byly ve znamení modrá červená bílá. Ta letošní byla v jednoznacne barve,tj. Oranzova. I ten tisk.mluvci měl kravatu v oranžové barvě. Pečlivě jsem sledoval tiskovku a Pjakin v dost silném náznaku a pak s mávnutím se slovy,že dále nebude komentovat "profesionální" řízení tiskovky ...... ??????
Rok 2018 bude skutečně krutou zkouškou!!!!!
Máme se na co "těšit" jak dopadne poslední val!!!! před hrůzami neoliberalismu!!!!!!

Pokud má česká republika trikolóru, tak je také spojená s evropským křídlem GP

Pavel | 27.12.2017

Pokud má česká republika trikolóru, tak je také spojená s evropským křídlem GP.

Pro Rusko je tříbarevná -červená, modrá bílá symbolem pokoření od GP. Francie asi byla dříve sídlem okultismu a možná ještě dodnes je. Tou řízenou migrací je Francie zasažena skoro nejvíce.

A co pro čechy? Jsme také přímými otroky GP?

Re: Pokud má česká republika trikolóru, tak je také spojená s evropským křídlem GP

Perun | 28.12.2017

Ste :-)

Zaujímavé je, že modrá farba tisíc rokov nebola českou farbou (len biela a červená, ako Polská vlajka.) Pjakin to spomína, že to podla neho znamená neutrálne územie medzi 2 krídlami GP.

Tú modrú ste prevzali od nás, Slovákov, v r.1918 (kto bol tzv."Masaryk" je známe) . Tu je zaujímavé, že po r.1993 ste si tú vlajku (podvodne, napriek dohodám a kratšiu o 1cm , aby bola formálne iná od federálnej) ponechali. Bolo by to na dlhšie, ale podla mna súčasné "Česko" (úvodzovky sú zámerné) už nemá pôvodnú identitu spred r.1918 , ale je to stále "Československo", teda štát s touto identitou (dôkazom je neúrekom, od neprijatia samotného názvu "Česko" až po napr. najnovší fenomén Babiš.)

Čo sa týka slovenskej vlajky, Pjakin spomína Vlasova, ja len dodávam, že v 2.svetovej vojne existoval celý štát (uznaný aj velmocami vrátane ZSSR), ktorý mal súčasnú ruskú vlajku, tým bola samozrejme Slovenská republika (nesprávne dnes nazývaná tzv.slovenský štát).

Či to znamená , že Slovensko patrí pod atlantické krídlo GP? Nie som si celkom istý, ale vylúčené to nie je (v r.1848 o tom pochybujem vzhladom na vzťah Štúr-Košút, neskôr to možné je. Celkovo si ale myslím, že Slovensko má historicky blízko k štátom ako Rusko, Nemecko, Rakúsko, Vatikán, teda euroázijské krídlo. Vlajku a-la Rusko máme podla mna viac menej nedorozumením, ale nejakú výpovendú hodnotu to má. Stojí to za bližšie prezkúmanie.)

Zase vedla, analytik

Spirit | 26.12.2017

.... Když já mluvím jinak než všichni polithňupové okolo, tak je to problém těch polithňupů, kteří nechtějí reálně hodnotit stav řízeného objektu a reálný průběh řídícího procesu....

Lenže tu nejde o to, žehovoríš inak, ale o to že sa vyjadruješ ako grázel.

.

. | 26.12.2017

Tak toto je fakt dobré:

V minulích poradoch xy x opakoval, že:
Bez emócii.... Atď. Bla bla bla....
A teraz tu máme toto:

...Takže zopakuji. Je třeba k těmto událostem přistupovat v klidu. *Emocionalita ve vyjadřování je určena k tomu, aby lidem došlo, o čem tu mluvíme. *Vůbec ne kvůli tomu, že by bylo zapotřebí dělat rozruch,* poskakovat apod. Je třeba se dívat.*
.....

To ma ako chápať? Emocionalita nie. Ale občas ano. A kto to vlastne rozhoduje o tom, kedy emocionalita ano a kedy nie.?
Taký istý to rozhodujú, ako sú páni a dámi s MOV. Ktorý dajú podmienky, potom ich sprísnia a potom vás aj tak nepustia, preto lebo môžu. Lebo to oni to rozhodujú? To je jako čo?

Jakože emocionalita nie, pretože je to naškodu. (Emocionálny = Zlý)
ale emócie u V.V.Pjakina sú ok, lebo podľa jeho vlastných slov tým sleduje ušlachtilé ciele? To samé tvrdia aj borci s MOV.
Hovoria vlastne ten istý globalistický princíp. Doping je špatný, ale keď ste USAák možete dopovat kým vás s toho meklepne, ale keď ste Rus je to jedno.
Lebo mi to určujeme a podla nás sú všetci Rusi štátom podporovaný feťáci a preto nemôžu mať svoju vlajku. Ale ostatny ano aj keď miesto moču im teče chemický koktail zakázaných látok.

A to čo hovorí pán analytik je to samé.
Emocionalita je špatná, kto reaguje a vyjadruje sa emocionálne robí hystériu atď. Je to parchant, zradca, idiot,...
No skrátka vtelený Satan.

Ale keď sme Emocionálny mi (Ja Pjakin) tak je do dobré, lebo to mi rozhodujeme o tom čo je dobré a čo zlé. Lebo máme KSB.
Alebo inak povedané: ten kto má voči môjmu prejavu výhrady sa zaručene vždy pletie, lebo som to povedal Ja. A Ja rozhodujem čo je pravda,a kedy je emocionalita OK a kedy Nie.

To je ale poriadny komik. Už sa v tom nejak zamotáva. xD

Keby si sa nesnažil ľudí manipulovať možno by si neznel tak pokrytecky.

Nuž čo... Len sa ešte predveď. Sociálna hygiena asi začistí aj teba šmudlo.

Re: . jau tohle je zase text :(

Pavel | 26.12.2017

Kdo takovýto paskvil spáchal, že se pod to neodváží napsat ani nick???

Mimochodem emoce mohou vyvolat ohromné hybné síly. Emocionalita je vlastnost lidí. Jsou emoce jak pozitivní tak i destruktivní.

A říkat o tom, kdo vyjadřuje emoce, že je to Satan?

Naopak, Satan nemá žádné emoce snad kromě skrytého hněvu a nenávisti.

Re: Re: . jau tohle je zase text :(

Re | 27.12.2017

To je jen přirovnání, že Pjakin se takto negativně o emocích v minulosti vyjadřoval..

Re: Re: Re: . jau tohle je zase text :(

Pavel | 27.12.2017

Poslouchal jsem hodně Pjakinových relací a na tohle si bohužel nevzpomínám.

Každopádně, když se na jakoukoliv relaci podívám - poslouchám hlavně ruštinu, titulky jako záchrana když neznám slovíčko, tak s Pjakinem emoce naprosto lomcují. Je to vidět/slyšet na jeho proslovu.

Otázka je nakolik to dělá schválně a nakolik je tak ponořen do děje že se přestává kontrolovat.

Re: Re: Re: Re: . jau tohle je zase text :(

Re. | 28.12.2017

Ano, to je těžká otázka, nakolik je opravdový a nakolik to hraje. Rozhodně to vypadá, že své emoce nemá pod kontrolou. Někdo to může hodnotit jako plus, že to je jeho vlastenectví a dodává to jeho projevům náboj. Ale na druhou stranu to ukazuje na jeho vnitřní nevyrovnanost, nenávist k nepřátelům, která plodí zase jen nenávist.

Re: .

dagmar | 28.12.2017

kdybys tak sklapnul, prozraujes sam svuj zmatek, tvuj mozek prosel mlynkem na maso, tak se ztahni a vtichosti se uzdrav

Už to nemá zysel. Treba to riešiť v realite

Spirit | 26.12.2017

V.V.Pjakin v odpovedi na prvú otázku sa vôbec nedotýka podstaty tej otázky.
Ten kto tú otázku položil nenarážal na to že Pjakin nemá pravdu, ale to ako ju podáva a znovu to vysvetlovať je zbytočné.

Podľa mňa má pýttajuci sa pravdu.
A nejadná sa o politickú nekorektnosť, ako sa to snaží bagatelizovať. Jedná sa o vnútornú podstatu človeka.
Tu nejde o to či sú, alebo niesú parchanti ale o to ako im vysvetliť o akú voľbu sa jedná. A vysvetliť to bez užívania slov ktoré možu niekoho uraziť.
Nejadná sa o nekorektnosť, ale o bezcitnosť. Tak to vnímam ja.

Dá sa to totiž povedať aj normálne bez užívania pojmov, ktorých hĺbku a význam nemusia niektorý pochopiť (ako to myslel) a iný sa zase zablokujú (urazia).

To spôsobí rozkol v spoločnosti a Rusku to nijak neprospeje. V tom má pýtajuci sa pravdu a V.V.P od toho šikovne odvádza pozornosť a bagatelizuje to. Akoby o nič nešlo.
Keby si to dovolí Putin sa takto vyjadrovať, Rusko by už nebolo.

Keby to povedal hneť na prvý krát normálne. Nemusel to teraz znovu opakovať a vysvetlovať. Takto sa len točíme v kruhu.

On sa vyjadruje ako skutočný parchant a vlastizradca a niektorý ľudia na to reagujú. ... No A dočkajú sa iba poníženia s jeho strany, tým že vo svojej odpovedi povie: nemajú pravdu a potom odvedie pozornosť od podstaty otázky a rieši to čo každý mysliaci človek vidí aj bez neho. Zbytočné.
Mohol by upraviť ten svoj hulvátsky slovník ktorý nieje hodný inteligentného človeka a už sme mohli riešiť úplne iné veci.

Len dodám k nemysluacim. Tým nemá zmysel niečo vysvetlovať. Stejne nad tým nebudú rozmýšlať, tak načo.
A chytrému stačí napovedať. Tak na čo sa takto vyjadrovať. Je to škoda. Je to zbytočné. Bolo by to zbytočné, ak by to nebolo kontraproduktívne.
Nuž čo... Už to zaznelo xy krát od xy ľudí a on to stále nepochopil.
Škoda pokračovať.

Re: Už to nemá zysel. Treba to riešiť v realite

Pacifista | 27.12.2017

S tím vlastizrádcem a parchantem jste tomu dal skutečně korunu. Nemám slov. Snad abyste raději vůbec nepsal než takové nesmysly, které plodíte zde.

.

Assa dej | 26.12.2017

No samozrejme že sa ten človek mýli, keď si dovolil poukázať na to, že pán Pé
...... .
Ako som len mohol dopredu vedieť čo povie? Hmmmmm...
Veď pán Pé sám o sebe prehlasuje že len on má pravdu a mi ostatný sme iba...

Mýli sa on, pán pé.
Parchant je totiž ten kto nastúpi pod Ruskou vlajkou. Stejne tak, ako sú parchanti všetci, ktorý nastúpia pod vlajkami tých svojich akože štátov.

Ktorý normálny človek pojde reprezentovať štát, ako je USA, Nemecko, Francúzsko, alebo Kobistické Rusko.?
Abi jeden normálny človek sa nebude chcieť účastniť tejto globalistickej šarády , ktorá ma určiť kto a kde má svoje miesto.

A keď tam pojdu pod Ruskou vlajkou tak čo.
Stajne to dopadne ako v Brazílii.
A čo s tým spraví Rusko? No asi to isté čo svojho času SSSR.
Nech tý športovci zabudnú na čestnú a spravodlivú súťaž.
A čo s tým spraví Rusko? Neviem ale niektorý sa toho určite nedožijú.

Ale sa mi páči ako pán pé obhajuje Rusko, lebo za nič zlé čo ide z Rusko Rusko nemôže. To predsa všetko západ a jeho pindosi.
USA sú najhoršie atď.
Ale to že USA nepatri USA a majú ešte menšiu suverenitu ako Rusko ani nespomenie. Aspoň nie takto.

To sú skutočný parchanti. Keby sa ľudia vysrali na to že sú taký alebo onaký a stoho či onoho štátu, tak by vnímali, že sme jedno ľudstvo.
Bojujeme sami proti sebe. To je proste smiešne.

Re: .

Assa Dej | 26.12.2017

A je smiešne aký rozruch medzi ľudmi dokáže vyvolať odmietnutie pripustiť Rusko na olimpiádu. Keby sa jednalo o spravodlivú súťaž, tak OK.
Ale za týchto podmienok by mali byť Rusi šťastný, že ich tam nepustili.
Mali by byť šťastný, že ich tam nechcú, pretože to znamená, že Rusko je iné, ako celý zvyšok tohoto Satanského sveta.

Veď je to podsta. a ostatný športovci s iný štátov by tam nemali ísť tiež, ak majú svedomie či hrdosť. Pretože žiaden normálny a zdraví človek by sa toho nechcel účastniť ani ako divák a nieto ešte ako športovec.
Keby bola olimpiáda o športe a ne o politike, tak by som ten povik pochopil, ale takto tomu vůbec nerozumiem. To vám ľuďom už načisto jebe naprieč celou planétou?

Ak ste priaznivcami Putinovho Ruska tak to prastante riešiť a vykašlite sa na celú túto šarádu a radujte sa že Rusko je iné a preto ho tam nechcú. a kto chce nech ide bez tytulu parchant... na čo to hovoriť, keď to majú vyrité na srdci.?

Re: Re: .

pacifista | 27.12.2017

Je to sice hezké jak píšete, ale říkejte to obyčejným lidem co o politických hrátkách vůbec nepřemýšlí a vězte, že je jich většina. Vidím to kolem sebe. Podle nich jsou Rusové ti podvodníci a jejich stát za to může. Přebírají co slyší v TV. Kdybyste je chtěl přemlouvat aby si mysleli něco jiného, měli by vás za nebezpečného putinovce.

,

Assa Dej | 26.12.2017

Tá prvá otázka je 100%.
Je veľmi dobré, že sa ľudia nenachajú opantať tou nenávisťou.
Áno. Pán Pé. Má v mnohom pravdu, ale spôsob jej predania je neuveritelne špatný. Áno súhlasím v mnohom, ale nemôžem nevidiedeť tú škodu ktorú týto "proRuský" odborníci na GP páchajú.

Mnoho tých úradnikov a športovcov ktorých nálepkuje sú len mentâlne a emocionáne v riti.
nevedia ako deľej a kade von.
A tento človek im nijak nepomáha.
Miesto toho ich separuje a nálepkujem.
Najlepší spôsob ako vyvolať občiansku vojnu v Rusku.

Je však neuveriteľné koľko ľudí im sadá na lep a ďalej rozosievajú strach a nenávisť, ako ich pániček.

Áno. Možno sú to parchanti. Možno sú to vlastisradci (športovci, ...) Ale oni nevedia čo činia. Mnohý s nich to nevedia... a preto hádzať ich do 1 vreca s tými, ktorý si to uvedomujú? Tak na to ja niesom.

Keby sa radšej skúsil vžiť do situácie toho športovca, ktorý roky tvrdo maká, pripravuje sa a potom toto.
Keby im to radšej normálne vysvetlil bez urážok, neg. titulov a nálepkovania bolo by to lepšie.
Potom by tú jeho pravdu niektorý s nich aj prijali a dokázali by sa s tým vnútorne vyrovnať a potom si uvedomiť aj následky svojho rozhodnutia. Potom by pod bielou vlajkou nešli ani náhodou. A ten kto by išiel. To by bol skutočný parchant.
Takto tý ľudia dostanú psychycký blok a začnú vnímať jeho (Pjakina) i celé KSB a Rusko ako svojho nepriateľa.
A tý druhý budú považovať za nepriateľov ich.
Budú im hovoriť ako on. Budú im hovoriť: parchanti (bez pochopenia a spolupatričnosti) ich budú hanobiť a odsudzovať, ako svojích nepriateľov.

Takto sa vytvára živná pôda pre burinu.

Rozdiel medzi tými športovcami a V.V.Pjakinom je však v tom, že oni nevedia čo činia.
Ale on to vie. Presne to vie. Veľmi dobre si uvedomuje čo týmto spôsivuje. Výsledky ich práce sú nad slnko zjavné.

Tieto, ale aj iné otázky značia, že im to už prestáva fungovať a ľudia sa začínajú stavať proti tomu.
I bez KSB chápu a vidia kam to smeruje a nepridávajú sa k nim.
Nenachajú Satana aby do ich sŕdc zasial nenávisť.

No a nie. Pán Pjakin to nemôže povedať bez toho.
Pretože mier a pokoj je na opačnom konci jeho cesty...
Ob to tam musí pridať. A ešte to aj obhajuje.
Mal by sa začať orientovať na Putina.
Parchant jedna vlastizrádna.

A najlepšie je to, že on i jeho pindosi môžu na kohokolvek povedat cokolvek, ale skuste na ich seminaroch a pod, ale strankach ksb povedat pravdu a ste off.
Hnet mate nalepku a ban.
Ani nemusite pouzit vulgarne slovo.
A este ked pouzijete vulgarizmus... Hnet vas maju.
Aleze oni sami vedia iba urazat a to je pre nich samich scela v poriadku.
Sú to pokrytci!

Sú rovnaký alebo este mnoho horší, ako tý ktorých takto hanobia.

O čo je ich spravodlivosť väčšia, ako spravodlivosť tých, ktorým takto hovoria.
U mňa, ani o kúsok. Ďakujem

Re: ,

paacifista | 27.12.2017

Podle mne je to o charakteru každého sportovce. Nic jiného tím není míněno než charakter. Nikoho by mi nebylo líto, když jde za mamonem, ani hrdost nemá, pak co je to jiného než parchant. Sice se může urazit, ale je to všem srozumitelné, dokonce i těm, co méně chápou. Kdyby to řekl hezky, dělali by že se jich to netýká a nikdo by si toho ani nevšiml, ale když to řekne takto ostře, tak se dotyčný urazí a všichni si toho naopak všimnou. Jak jinak získat pozornost než rozruchem a o to jde především.

Re: ,

Gandalf ;D | 13.05.2018

??????? Citujem Vas: ,,A ten kto by išiel. To by bol skutočný parchant,,. Ohaňate sa tu laskou, slniečkom a blokmi, pritom vyvodite rovnaky zaver problemu ako V.P.. Preco je pomenovat veci pravim slovom pre Vas blokom???Uvedomte si ze je vlastenec a poziciu jeho v tomto projekte. Ako ma vysvetlit tym vyslovnym zabednencom - ze robia čin vlastizrady (v podstate doslova), ak su taky zabedneni(vysportovani) ze si neuvedomuju ze tam ajtak h... vyhraju !!! Namiesto toho aby sa vyslovili spolocne a drzali jak ,,svatoplukove pruty,, a pomohli tak i ,,dištancovnym kolegom,,. ???
Pravdou je ze tomu (znacna cast urcite) rozumie a zo STRACHU o svoju ,,akoze karieru,, kaslu na vlast a kolegov ktorym sa stala nepravost ! Ako nazvat taketo stvorenie co predaaaaaa za groš čest ?!? .... Neznalost zakona neospravedlnuje ! Neznalost polityky tak isto neochrani (neospravedlni)pred vystrelom nepriatela (i ked mozno tiez zabedneneho a ,,nevynneho,,) !
To ze boh odpusta neznamena ze s laskou a hadzanim chleba po Adolfovi by sme(ako society) vyhrali v 2sv.vojne.

Mier Vam

Prosím napovězte

pacifista | 25.12.2017

Prosím kdo by mi mohl odpovědět co znamená zkratka UK. K jakému státu ji přiřadit? Já to zkrátka nevím ani po dlouhém přemýšlení. Děkuji.

Re: Prosím napovězte

Iva | 25.12.2017

Briti,Anglia

Re: Re: Prosím napovězte

pacifista | 27.12.2017

Děkuji za nápovědu, zase jsem o něco chytřejší.

Re: Prosím napovězte

Martan | 26.12.2017

United Kingdom, tedy Anglie, Skotsko, Irsko. Smutné je, že sis to nenašel sám na netu a jdeš tou pohodlnou cestou: zeptám se.

Re: Re: Prosím napovězte

pacifista | 27.12.2017

Říká se, že za zeptání nic nedáš a tak proč se nezeptat?

Re: Prosím napovězte

M.C. | 26.12.2017

Obecně ve světě to znamená United Kingdom, tedy Spojené království (Velké Británie a Severního Irska). V anglických textech se to píše i U.K.

U nás nebo v Rusku se s touto zkratkou setkáte i ve významu Ukrajina nebo Ukrajinec. Např. věta ,,mám dvě ukáčka" znamená, že u mě pracují dva Ukrajinci.

Re: Re: Prosím napovězte

pacifista | 27.12.2017

Děkuji za vysvětlení

stastne vanoce

Kari | 24.12.2017

preji vsem na leva netu hezke vanoce, hodne stesti, pohody a lasky. Mejte se krasne :- )

Vanoce

qwertz | 24.12.2017

Stastne a vesele svatky Vanocni preji vsem.

Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

Rony | 24.12.2017

Vážený pane Pjakine, Vaše vysvětlení otázky ruských sportovců ohledně Olympiády, musel snad pochopit i největší jak říkáte "polithňup", nebylo to dnes vysvětleno poprvé a mám obavy, že ani naposledy. Spíše to vypadá, že možná někteří chtějí blokovat diskuzi na další důležité otázky , což je veliká škoda. Přeji mnoho zdraví a úspěchů , ve Vaší záslužné práci . Děkuji.

Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

fleggg | 24.12.2017

Vypadá to, že je to v současnosti v Rusku důležitej problém,kterej je nutno vyřešit, proto se k tomu pan Pjakin záměrné vrací. Těch rovin pro řešení je tam více, a vypadá to, že to rozhejbalo dost ruskou společnost, proto to vysvětlování. Osobně si myslím, že je to ku prospěchu věci.

Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

qwertz | 25.12.2017

Uz 30 let jsem Australsky imigrant. Do "plysaku" jsem byl hrdy za oceneni mojich znalosti kolegy australany, ktere se vstahovaly na skolstvi CSSR. Po plysaku je mi stydno a k Vasi republice se ze studu radeji nehlasim. Pjakin mel pravdu s rovinami , ktere prezentoval. Zadne jinne neexistuji a neexistovali by ani pro mne kdyby MOV podobne sankce zavedla proti Australii. Jsem Australsky vlastenec a bral bych je predevsim jako hrubou urazku SVE zeme, kterou miluji. Sve vzdelani jsem pojal jako vzdelani moje vlastni s jehoz politicke systemy nema co delat. Delam to jenom pro sebe. To je ma motivace a zaroven i cast meho vlastenectvi. Ve zkratce k Australii. Mnozi si mysli, ze jsme narodem deportovanych kriminalniku ale to je omyl. Do Australie byly predevsim deportovani "neprijemni" i militantni odpurci rezimu UK a potom i chudaci bezdomovci. Bezdomovectvi byl hrdelni trestni cin v UK. Tahle zeme mela do urciteho okamziku mnohem pokrokovejsi parlamentni demokracii nez USA nebo UK. Podle mne . Spickove vykony sportovcu by mely byt, jejich vlastni osobni pokorovane rekordy z hrdosti i k zemi ktera jim ji zajistila a kterou reprezentuji. Olimpijske hry ztratili a dale ztraci ten zbytek miroveho poslani dany jim do vinku zakladateli. Pro mme ( a snad nejenom) uz nemam zajem je ani sledovat a cist o rekordech a zprostosti byrokracie a karieristu ,ktera se jako pijavice na ne"nabalila". Pokud to nekdo ze sportovcu dela predevsim pro prachy. Tak zadne soutezeni pod neutralni vlajkou. At soutezi pod vlajkou toho statu ktery povazuje byt i za vlast. V tomto pripade at nesoutezi jako rus, protoze ustupky ktere je tvz dobrovolne prijali zrazuji a pokoruji vlastence te zeme o ktere jenom tvrdi , ze je jeho vlast. Jeho vlast je jenom jeho nabubrele ego a mnohy i narcisismus. Diky za pozornost

Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

mdmml | 25.12.2017

Je mi to luto, ale sam ste si napisali svoje vysvedcenie a aj to "vlastenecke".... Pjakin hovori presne o takychto "vlastencoch"... Je dobre ze, ste sa stotoznili s Australiou a posobite tam....

Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

qwertz | 25.12.2017

Ale to snad ne. Nepochopil jste z Pjakina ani carku. KSB je internacionalni. Neni ani Slovenska ani ceska. Po zkusenostech z vyzadovanim ruskeho "vlastenectvi" pri vojenske prisaze pocinaje, nucenim setrvat za vyuceni 3 let v podniku za super nizkou mzdu s benevolenci vedeni jakou praci musite delat, za vojenske skoly od 6 ti let a za kazdy rok interniho nebo externiho studia dalsi tri roky zavazku. Po zarazeni k utvaru se divat na grazly, kteri zamerne vyhazovali schopne dustojniky aby uprazdnene posice obsadili svymi malickostmi (diky Bohu vyhodily i tyto prov. komise) Z politicke skupiny nebyl vyhozen zadny idiot ale byli pridani jeste vetsi idioti z jinych utvaru povysenim). Ucasti na denim PSM poslouchat od techto praverenych halsky typu. "nasi zapadni spojenci a soudruh Hitler" a nezasmat se ani jako velitel pri proslovu tohoto jedince: "Vojaci cemu se smejete? Pamatujte si! Kdo se smeje naposled ten se smeje nejli! Ale ja to nebudu".
V civilu potom potkavat top vysokoskolske vedouci, kteri byly "shozeny" do delnickych profesi a museli zacinat jako delnici za prohlaseni napr.; "lidi neblaznete s vypinanim elektraren. Rusum neuskodite ale poskodite jenom sami sebe a spoluobcany, tim, ze prijdou o znehodnocene potraviny v lednickach ap... . Ano za to se vyhazovali, ti kteri v budovani socialismu opravdu verili. V obdobi "ropnekrize na konci 70-tych let se rusily autobusove spoje i topeni v nich a dodavky uhli se minimalisovaly. Umrti kazdeho "saska" z politbyra se oslavovalo povinymi podpisy kondolencnich listin, ktere se kontrolovaly. Pokud se nekdo postavil za "prerozdelovani" vernostnich v odoru vedoucimi pracovniky byl povazovan za blazna. Pokud ale uspel tak se ozvala a organisovala skoro stavka , protoze to nedostali VSICHNI postizeni v ten sami cas. Po sametu:
Coz takhle proslovy typu "Humaitarni bombardovani a uderky OF, ktere vyhazovaly skutecne odborniky a cestne lidi aby sami zasedli na jejich mista bez jakeho-koliv vzdelani. Coz nevidite paraely. Privatisace je kapitola sama o sobe. Jako maly kluk jsem vyrustal s obrazkem presidentske standarty na nocnim stolku a s jejim heslem. "Pravda vitezi, verni zustaneme." Tuto standartu posle vymeni par tech "pravych vlastencu" za Cervene trenirky a co delaji Ti ostatni? Klasika "drzi hubu" a krok aby nahodou. Kleptomansky celosvetove znamy prezident jim nedal vezeni za tykadylka nekde zverejnena a namalovana. Co delate vlastenci pro vase ceske vlastenectvi?
Proto jsem Australsky vlastenec a s tim ceskym uz nic nechci mit nic spolecneho;
Pokud vam Australsky konzul rekne "Pane XY. Vitam Vas v Australii. Tak jedete a bez zadneho dalsiho kecani , papiru a houfu razitek a zavazku, ze budete otrocit na X dobu Letenka za dara. Ubytovani prijatelny po priletu vsechny nalezitosti socialni a zdravotni mate hned. Nastupujete do prace, nikdo po vas nechce "podepis nam zavazecek za byt a protoze jsi smejd z vychodu zacnes hezky s minimalnim platem, protoze nastupujes jako Samostatny technik s nejvyssim tabulkovym patem. Prisahu pri prijeti obcansti jsem delal v hospode (starostka byla majitelka i zamestnanec) zadne fange, slzy atp. Zamestnavatel byl s mou praci spokojen a snazil se pres vladu protlacit zakon abych obcanstvi dostal s predstihem.Nikdo mi nerekl, ze jsem privandrovalec nebo mel namitky s moji anglictinou kdy v zacatcich jsem si pletl all s at all. Nikdo po me nechtel "pospevovat" narodni hymnu. Vzdyt ja ji ani neznam. CLOVEK JE DOMA TAM KDE SE DOBRE CITI. Od Australie jenom dostavam. Minuly rok byla v cesku ma zena. Do Austrlie mne nasledovala z dcerou v r.1992. Ztratila obcansti Ceska ze zakona, jezdila do ceska na ceska viza kdyz to bylo vyzadovano. Jeji prekvapeni bylo, ze dluzi exekutorum pre 500 000 za VZP. V dobe jejiho odjezdu VZP neexistova a soudy ceskeho vlasteneckeho soudu soudily jeste v roce 2012. Jeste mi chcete davat nejake vysvedceni. Je mi 68 o zivote toho vim rozhodne vic nez nejaky srandista. Kdy ja jsem prisel dobrovolne do Australie si mozna hral v uhlaku na hornika. Mel jsem $100 a osoupanne boty s kteryma me barovy vyhazovaci nepustily do podniku, presto jsem byl v doprovodu Australana na jeho pozvani. Tot vse predpokladam, ze budou uspokojeni vsichni. Koncim oblibenym pokud se to nekomu nelibi at mi [....]l polibi. PF2018 vam srdecne preji a vetsiny prispevovatelu si hluboce vazim.

Re: Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

mdmml | 26.12.2017

No, pokial pisete pravdu, tak do Australie ste odisiel ako 38rocny, ked ste tam uz tridsat rokov a odisli asi v roku 87. Ked sa teda za tu republiku po plysaku tak hambite. Museli ste ziskat socialisticke vzdelanie a uplatnenie podla vsetkeho v Armade... Neviem si predstavit "socialistickeho" emigranta ktoreho pustia do hoc aj Australie, ktory nepristupi na vsetky podmienky krajiny , ktora ho prijme a ta krajina asi nedovoli sirenie marxistickeho projektu... Vzhladom na to, ze ste taku istu prisahu uz absolvovali u nasej armady kludne si to mozete zopakovat aj v Australii....ze... Znova zopakujem, ako prislusnik armady a asi profesionalny .... ste pristupili dobrovolne na vsetky podmienky a vsetky otazky ktore vam polozili ste museli zodpovedat kladne a jedine s cielom vlastneho prospechu.... Museli ste na to dobrovolne a plne pristupit, lebo ste vedeli, ze naspat cesta nepovedie hlavne vhladom na vase postavenie a cin ktory ste vykonali vo svoj prospech so zjavnou skodou vykonanej na spolocnosti CSSR , teda tresny cin...vzhladom na vtedajsie podmienky... Ale vzhladom na moralku je to z r a d a . Zrada na spolocnosti a svojej vlasti vykonana iba cisto vo vas prospech....
Preto znova zopakujem svoj prvy prispevok a dodavam, ze ste podla mna, zradca... ktory vlastne prispel socialnej hygiene u nas aspon takto oneskorene ... Sice v inej oblasti ako v sporte, ale pekne s plnou paradou a prisahou.... (tak ako opisuje situaciu aj pjakin so "sportovcami" a MOV) My tu mame "dostojnika" a australsky Zvaz...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

qwertz | 26.12.2017

Motate pate pres devate a to zakladni vam unika. Stydet se za spatne vyzehlene kalhoty je OK. Stydet se za stat kde se clovek shodou okolnosti narodil je zlocin a zrada. Porad jde o STUD. Zradu jste do toho zakonponoval podle vasich predstav jak by to asi melo byt podle vas ale bez faktu. Potom co jsem byl prijat do Australskeho pristehovaleckeho programu jsem mel pohovor s prcovnikem bezpecnostniho oddeleni Australske embassy v BDR. A ten vypadal presne takto: Pracovnik; " Od prubehu vasi vojenske sluzby ubehlo 10 let takze se o tom nebudeme vubec bavit." Jste profesionalni inzenyr s jadernou kvalifikaci? Moje odpoved byla negativni. Pracovnik: To je skoda mohli bychom vas zaradit do specialniho programu pristehovalcu z oboru. Ale i tak kdyz vidim kam vas posilaji (Stat Australie) jste na tom dobre". To bylo vsechno, zadne zradne podpisy atp.
Pote si me "podalo" oddeleni rakouske bezpecnostni sluzby kde po me chteli potvrdit udalosti okolo jadernych elektraren v CSSR. Otazky byly typu "jedna pani povidala druhe pani." Proto, ze jsem videl v ocich tazajici se pani urcite pohrdani. Vsechny jsem zodpovedel tak jak pravdive byly, ze reaktory v CSSR v normalnim provozu vybouchnout nemohou, zadne zrudicky se nerodi, nikdo zadne jaderne palivo nekrade,v dobe Cernobylu byly CSSR JE zamoreny z vnejsku a dalsi blbosti. Chtel jsem ji poradit at si zakoupi Vysokoskolskou ucebnici "Jaderne reaktory" ale zzelelo se mi ji. Pak by jeji prace ztratila smysl. Zadne vazaci spisy ani podpisy.
Jinak zadna omezeni a zadne dalsi podpisy. Vase fabulace o Marxismu. Kde to zijete. Australie ma Australskou komunistickou stranu je to kridlo Labour party, ktera byla vladnouci stranou v te dobe.
K australskym vojakum. Potkal a pracoval jsem s nimy a Andy je stale muj kamarad s dvema misemi ve Vitnamu. Porad asi nepochopite vyznam. Kamaradi ve zbrani. Nebo snad kolegove? Tak ten vas mozecek radsi ani nebudu pretezovat. Jinak v roce 1968 jsem podepsal jednu prisahu a v roce 1969 druhou. Obe se lisili. Tak ktera vas zajima a kterou jsem to mel zradit? Tu prvni a nebo tu druhou?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

mdmml | 26.12.2017

Mna by skor zaujimalo, ktoru ste vyplnil... Ani jednu...mozno tu ktoru ste absolvovali v australskej krcme, ako sam pisete... Naozaj slavnostna udalost... Stratili ste obcianstvo CSSR, vasa manzelka CSFR v roku 92 taktiez, pri com ste zabudli platit poistne a chvalite sa s exekutorom a 500000 dlhom na zdravotnom poisteni v CR, ktorý asi nevznikol za jeden tyzden, ze... Co si myslim, ze je dokonca zalovatelny tresny cin nie len v CR (mozno treba vyskusat poziadat CR o viza a urcite ich dostanete) ale aj v Australii a naozaj kamaratsvom so zoldniermi je hodne metalu... Mozno by ste si neaky ten rád zasluzili aj Vy... co tak Vlasova... Znova opakujem najlepsie "vysvedcenie" ste si napisali sam....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

Martin | 26.12.2017

Nepříjde vám nemravné, když vás tento stát deklarující se jako garant svobodné společnosti nutí uzavřít velmi nevýhodnou smlouvu s polostátní či soukromou pojišťovnou, kterou by člověk se zdravým rozumem nikdy za komerčních podmínek nikdy nepodepsal? Nepodepsal už pro to, že pojišťovna dostala neuvěřitelné přímo lichvářské pravomoci ze zákona. Nepřipadá vám nemravné, že jste povinnen platit zdravotní pojištění i v případě, že žijete v cizí zemi a je evidentní, že služby zdejší pojišťovny nevyužijete? Nepřijde vám nemravné, že takovouto smlovu za vás bez vašeho vědomí uzavře stát, neboť zatímco jste v zahraničí se změnila legislativa? Ještě operujte trestným činem. Pán je prokazatelně mimo republiku celá desetiletí dávno před tím, než tento nemravný pohrobky nacistické IG Farben - velkou farmacií diktovaný zákon vznikl. Mám kamaráda, který žil od revoluce v Karibiku a provozoval tam charterovou společnost s plachetnicemi. Jaké bylo jeho překvapení, když zjistil, že díky VZP přišel o nemovitost po rodičích mnohonásobně vyšší ceny, než VZP uměle stvořený dluh, kterou obvyklým způsobem uzmula exekutorská mafie. Je to úplně na hlavu postavené. Tam kde má VZP mezinárodní smlouvu i.e. v zemích EU, tam si platíte pojišťení a nic po vás tady nechtějí. Jste ale povinnen platit v případě, že žijete v zemi mimo tento mezinárodní systém. To je třeba případ Austrálie. Pán si platil pojištění tam a ještě musí tady? V případě toho Karibiku nic jako veřejné pojištění neexistuje. Doktor se platí hotově. Jedná se tedy zároveň o poměrně flagrantní diskriminaci nemalé skupiny českých občanů. Chápu, že šéf VZP potřebuje každý rok nové Porsche a milionové prémie zatímco občané sbírají víčka na lékařskou péči, které se nedostává dětem, ale co je moc je příliš...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

mdmml | 27.12.2017

Drahy Martin, zijeme v liberalnom kapitalizme to je zakladny problem preto sme tu... Poprosim Vas pozriet si na akom principe(!) je organizovany system verejneho zdravotneho poistenia... Kto je do neho povinny prispievat, ake su kategorie platiteleov a akym sposobom toto poistne su povinny odvadzat. Dalej, na akom zaklade v akych podmienkach a kto moze spustit exekucne konanie. Co asi nastane, ked platitel neodvadza povinne zdravotne poistenie a cerpa zdravotnu starostlivost a kto bude znasat tieto naklady z verejneho zdravotneho poistenia aj v spojitosti s nemocnicnou, operacnou liecbou pripadne invaliditou... Poprosim Vas este, ci ste vo svojom zivote videli normalneho dospeleho cloveka, ktory by si neuvedomil, ze sa mu moze nieco stat a bude potrebovat zdravotnu starostlivost toboz ked odchadza do zahranicia... Ci si clovek nedokaze uvedomit, ze bude potrebovat zdravotne zabezpecenie v krajine do ktorej prisiel aj v spojitosti s organizaciou zdravotneho zabezpecenia svojej rodiny a kto a z akych zdrojov ho bude hradit? Ci je vobec legalne sa na tomto systeme nezucastnovat? Dalej, ci si nedokaze uvedomit, ze system zdravotneho zabezpecenia v krajine do ktorej prisiel si ho pri cerpani zdravotnej starostlivost skategorizuje s ohladom na organizaciu vlastnej spolocnosti? A to asi 1/vlastny obcan- starostlivost uhradza zdravotne poistenie/ Turista-poisteny v domovskej krajine, starostlivost refunduje domaca poistovna/ Clovek ktoremu system kategorizacie krajiny prisudi status utecenca z vojnovej oblasti a starostlivost hradi vyssi stupen, stat/ Clovek ktory je ekonomickym utecencom a ma narok na toto, alebo na nic/ Vyslany praconik - refundacia domacou poistovnou/Pracovnik pracovnej agentury, povolenie na pobyt- spcialny rezim a poistenie.... atd.. Preto drahy Martin skor ako polozite otazku o mravnosti skuste porozmyslat, kde koci Vase zdravotne poistenie a na akom principe ho mozete cerpat a v akej vyske, kto sa jeho kolektivnej organizacie zucastnuje a kto sa na nej nezucastnuje a kto refunduje tieto naklady, ci je to moralne pre Vas...? A este sa teda pokusit zistit, ze ci Vas kamarat alebo pan qwertz sa nezabudli zo solidarity zucastnovat na systeme zdravotneho zabezpecenia aj tam, mozno skor ako niekomu skusite robit hovorcu...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

Martin | 27.12.2017

Celé to má v zasadě několik aspektů. Prvním je svoboda občana. Tady je téma tabu, ale docela jsem sledoval diskusi kolem ObamaCare v USA. Kritici většinou z řad libertariánů tvrdí, že je v USA zavedení povinného zdravotního pojištění v rozporu s US Constitution a Bill of Rights, neboť stát nemá právo amerického občana nutit takovou pojistku uzavřít. Jinými slovy břemeno i právo rozhodnutí o tom zdali se pojistíte či ne by mělo spočívat na vaší odpovědnosti a svobodné volbě svobodného občana. V momentě kdy do hry vstupuje Nanny State, který rozhodne za občana znamená to, že je uplatněn kolektivistický princip a omezeny svobody občana. A takovýto model je neslučitelný s elementární představou svobodné společnosti, tak jak ji Founding Fathers koncipovali v americké ústavě.
Není žádným tajemstvím, že Obamacare psaly velké farmaceutické korporace, stejně jako evropský systém. A tady nastupuje ta největší nemravnost systému. Zmínil jsem nacistickou IG Farben, která se kdysi podílela na nástupu Dolfiho k moci. Je to matka velkých koncernů typu Hoestu nebo Agfy. Ta společnost z 50% patřila Rockefellerům, kteří na území USA v podstatě podchytili a ovlivnili a chemizovali MD medicínu. Filosofie IG Farben spočívala v tom, že chápala lidské zdraví tržně. Jeden z jejich činovníků Walter Hallstein později šedá Adenauerova eminence dokonce použil forštriftu IG Farben pro koncipování budoucí EU jako korporátní ohrádky na lidské zdroje. Původní systém veřejného pojištění jako nástroje pro zisk farmaceutických korporací pochází tedy od našeho milého nacistického právníka. Všiměme si jedné maličkoti. Zatímco dnes státy regulují kde co regulace ceny léků prakticky neexistuje. Potom tu máme patenty snad i na vodu. Bohužel i na živé organismy. Dohromady to způsobilo, že je dnes pacient nucen přijímat naprosto předražený zdravotní systém, založený na pochybné léčbě, která je spíš obchodem s nemocemi než léčbou.
Ceny léků za poslední dekády vzrostly astronomicky. Není k tomu důvod. Výroba většiny z nich je velmi laciná. Teprve systém povinného pojištění spolu se zákulisními dohodami umožnil korporcím takto rýžovat. Zmínil jsem dole Anglii. Ještě v padesátých letech tam existoval skvělý zdravotní systém založený na solidaritě. Bohatí platili a chudí byli léčeni za mírné poplatky. Řadu léků si lékaři sami vyráběli. Dneska mají neuvěřitelný administrativní moloch, který má více úředníiků než postelí v nemocnicích, polyká miliardy liber a je tuším jedním z největších zaměstnavatelů v Evropě. Cena léčby a léků od pdesátých let do dnes vzrostla o tisíce procent. Přitom počty nemocí zejména civilizyčních jsou oproti padesátým létům mimo grafy. Jinými slovy systém zdravotního pojištění je především past na otroky, která sklapla.
Píši ale o něčem jiném. Otázka zní proč by měl občan žijící trvale v cizině platit zdravotní pojištění dvakrát? Otázka také zní proč by si měla pojišťovna účtovat na penále nekřesťanská procenta a proč by měli lidé, kteří žijí trvale v cizině na základě tkového lichářkého sytému přicházet o majetky. A nemusíte být ani v cizině. Stačí, když váš zaměstnavatel neplatí. Máme tu tedy instituci, která se podílí na kšeftu s nadnárodními korporacemi a jejich obchodu s nemocemi. Je oprávněna účtovat lichvářské poplatky a připravovat lidi ve spolupráci se soudcovsko-exekutorskou mafií o střechu nad hlavou... Kdysi jsem se chtěl s VZP soudit. Zavolal jsem kamarádovi právníkovi, který lét dělal pro mou firmu a on mi řekl něco, co mi zní v uších do dnes: "Tenhle parazit je naprosto neprůstřelný. Jestli chceš zbytečně prosoudit peníze prosím, ale moje právní rada zní drž hubu a zaplať..." Žít v systému, kdy parazit může všechno, zatímco vy nic není zrovna dobrý pocit...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

mdmml | 27.12.2017

Drahy Martin, odpovedal som Vam hned v prvej vete: Zijeme v liberalnom kapitalizme a preto sme tu... V tom je aj obsiahnuty aj problem popisany Vami hore a som rad, ze ste pouzil slovo parazit. Pokial iny system nemame, musime sa zamerat na funkcnost a dostupnost sluzby tohoto systemu pre vsetkych poctivych platitelov, ktory v nom kumuluju prostriedky pre seba a dalsie generacie, co je dufam, ze sa zhodneme, zatial jedina legalna moznost...pre dosiahnutie zdravotnej starostlivosti...Viem, ze system riadenia spolocnosti je paraziticky, preto sa ho snazime vylepsit a zmenit. A povazujem za amoralne, ked z neho odcerpava aj moje a Vase prostriedky ktokolvek iný pod hocakou zamienkou, ci uz je to "systemový hrac", alebo posledny vychytralec... Odmietam podporovat kazdeho, parazita, velkeho alebo maleho rangu, ktory sa snazi zit na spolocny ucet...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

Martin | 27.12.2017

Uzavřel bych to poznámkou, že je dnes těžko v podmínkách Nanny State bujícího jako rakovina, kdy nás systém pomalu přivyká na nesvéprávnost, neustále ukusuje další práva a svobody a osobuje si rozhodovat o každém aspektu života ovčana tady chtít nějakou smysluplnou celospolečenskou debatu na téma je-li kolektivitický princip slučitelný se svobodou potažmo o mravnosti systému veřejného zdravotního pojištění, tak jako tomu bylo v USA kolem ObamaCare. Ale otevřít debatu o novelizaci zákona alespoň ohledně narovnání některých vyslovených nespravedlností, které obsahuje by bylo potřeba.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

qwertz | 27.12.2017

Qwertze si neberte do huby. Problem je pokud mate v Cesku trvale bydliste a cestovni doklady, tak jste na zaklade zakona se nechat od VZP odirat,okradat,exekuovat. Zapominate na fakt, ze jsem ODMITL se podridit VASEMU statu a zalozit si tvz. TRVALY POBYT v Cesku. Takze de jure na mne VZP nema zadny narok a ani ho nemuze uplatnit. Ja jsem nemohl restituovat co mi predchozi rezim ukradl. To ale v souctu prestavovalo muj 2 tydeni plat a taky jsem to rekl pravnikovi na jeho. "Dle zakona o restitucich MUSITE mit trvaly pobyt v CR". Jinak ty blaboly pred odvolavku na me jmeno jste vytvoril vy. Klobouk dolu. Vy o tom jak to probiha ze socialnim pojistenim vite kulovy [....]. Jinak drahy mdmml "Na straz" nebo "Miru zdar".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

mdmml | 27.12.2017

Uz ma nebavite... Je dobre, ze ste tam, kde ste... (ak je to teda pravda, v co dufam) ... a aj tam zostanete...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

qwertz | 27.12.2017

Drahy MDMML. Muzete si byt jist na 100% ze tu zustanu. Dnes teplota vzduchu 43st. Celsia. Relativni vlhkost 15. More za barakem. Kdy tradicne 1/1/2018 dame koupel v mori. Teplota vody bude na 30 st.C. Hustota soli ve vode je nizsi nez v Mrtvem mori. Tak, ze zalehnu na hladinu a v klidu poctu denni tisk. A dobry pivko VB (4.9%alkoholu). Co lepsiho si prat.
Preji Vam vse nejlepsi v Novem roce a lepsi teoretickou pripravu nebo snad prupravu v diskusich

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

mdmml | 27.12.2017

Pokial ste nedali susedovej letnej kuchyni meno Australia... :) Nebojte o pol roka bude leto aj tu u nas, ale zatial mame zimu , nie tatransku, ale aj tak peknu a dobry pocit, ze je tu o jedneho "australskeho" vlastenca menej... Pekne Vianoce ak vam to slovo nieco hovori...a skuste si znova prebehnut metodologiu, nenadvazuje Vam koncept :) Pa.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

qwertz | 27.12.2017

Martine. Je to ponekud jinak, musite VZP prokazatelne oznamit preruseni vztahu jako jejich pojistence od do s duvodem zahranicniho pobytu prechodneho popr. trvaleho v zemi urceni a dat jim zpet karticku pojistence. Pokud se vratite do CR musite se znovu prihlasit. Pokud vas pobyt bude katkodobi zaplatite si delku pobytu a nebo je muzete ignorovat a mit soukrome pojisteni. VZP koristi na tom, ze vasi (zeninu)karticku posle nikoliv proti podpisu nebo overeni, ze totozna osoba XY je ta ,ktera je opravnena sluzby VZP cerpat na adresu vaseho trvaleho pobytu. No a potom inkasuje exekuje atp. Pokud by jste prokazal, ze jste platil zdravotni pojisteni v jinem state tak VZP dejte k Evropskemu mezinarodnimu soudu a VZP bude mit problemy. Jinak VZP vam nehradi ani kacku tady v Australii. Jako nase Medicare nehradi ani v pusobnosti VZP.
A vim to od vychcanych lidicek, kteri si od VZP ziskavaji jiste uhrady, vyhody atp. VZP daji "baksis," jedno mesicni pojisteni v roce. Tak uz to chodi ze, i zlodej muze okrast zlodeje. MDMML berte s reservou trpi Narcisismem ve stadi hlubokeho zanedbani

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

qwertz | 27.12.2017

Pane vy jste Vul. Manzelce byla ukradena identita. Nekdo, jeji VZP kartu prevzal s tim, ze ji bude zneuzivat a taky to dela. Pouziva ji predevsim kdy zena je prokazatelne v Australii a zacal v roce 1996 kdy se zena stala obcanem Australie. Je na to mozna hrdejsi nez ja. Ja jsem obcanstvi neztratil. Moje VZP karta nebyla nikdy vydana o to se postarala STB. Ja jsem nikdy nezadal ceskou republiku o obcanku ani cestovni pas, presto, ze mohu. Pokud bych tady i uniformu mel tak se muzu ucastnit prehlidky poradane na Anzac day. Syn se ji ucastnil s viznamenanimi meho otce. Bratrstvi ve zbrani je o lidech, kteri vedi jake svinstvo valka je a protoze jsou odbornici jedne profese tak si vazi jeden druheho. Vetsina z nich jsou pacifiste. Vyznam slova pacifista si najdete ve slovniku. Vlasova sem netahejte ja vam take nepripominam Hlinku. 1sv. valka jsem prisel o dedecka pro slavu Cisare pana. 2 sv. valka o nejstarsiho bratra me matky, ktery bojoval za Slovensky stat v Rusku. Na svoje vysvedceni jsem hrdy na rozdil od Vas. "Vite jake vam hrozi nebezpeci od kone? Je nebezpecny predevsim ze zadu, protoze kope. Velbloud je nebezpecny ze predu protoze plive. Jak ale muze byt nebezpecny blbec? Ten je nebezpecny ze vsech stran." To by predevsim sedelo na VAS. Australie prijima 170000 lidi jako pristehovalce kazdy rok. Zkuste to take, mozna , ze z Vas prestane kapat ta zavist a zacnete rozlisovat mezi zoldak a vojak. Vim, ze pro bacu to je velice slozite ale snad se to .... .

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

izi | 27.12.2017

Je jen škoda, že z naší vlasti neodešli s tebou všichni qwertzové.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

qwertz | 27.12.2017

Vazeny, predpokladam mlady priteli. Odeslo jich vic nez by bylo pro vas stat zdravo. Vratili se ti kdo chteli delat predevsim politickou karieru ale ti uz jsou taky doma az na borce z USA s us pasem na prdeli ale ty take vyhodite az vam dojde jak vam byli uzitecni. Coz takhle se pousilovat o kandidaturu Krvave Madly?
Po australsku Cheers

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

izi | 27.12.2017

Vážený, o ne mnoho, starší příteli. Zášť je léčitelná nemoc, ale vyléčení záleží jen na tobě. Přeji ti z celého srdce brzké uzdravení.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

qwertz | 27.12.2017

Aha. To musi byt dalsi srandista, protoze o zasti z me strany tu nebyla vubec rec. Zasadne neresim spolecne to co se dotyka mne ani me rodiny s mojim nazorem byt i zabarvenym tak trochu i politicky. Na to mam porad prostredky jak to prejit nebo resit s nadhledem ale v zasadach, ze pokud neco tvz. musim a mam moznost tak zasadne rikam. "Vubec nic nemusim mimo faktu, ze musim jenom zemrit". Vy pokud vam podezrela autorita z jejiz podruci jste se vymanil rika , ano. Tak se podvolite a to ano reknete?
Kdyz uz stud nazyvate zasti? Muzete trochu rozvest? Drzim se zasady "Prej a bude ti prano. Dej a bude ti dano!!!" Ovsem jenom v tom kladnem smyslu skutku i slova. Protoze zivot mne naucil, ze prat i dat to nejhorsi se vrati ve stejne podobe a jeste hojneji vuci prejicimu. Nesnasim okecavani veci na zpusob "Zijeme v kapitalisticke spocnosti ... takze vse je pruvodnim jevem koristeni pojistoven .... ." Slovni "prujem" jeste nic nevyresil. Balast je dobry pro lode ale pro zivot(?). Ziji v malem mestecku s cca 10000 dusi. Cech jsem tu ja a moje manzelka. Po prichodu do Australie jsem hned na letisti zazil uvitani predstaviteli Ceskeho a Slovenskeho klubu. Tyto kluby meli i sve Exilove vlady (ceske i slovenske). Na setkanich se titulovali pane ministre, presidente ap. Po blizsim seznameni se s nekterymi aktery jsem dospel k nazoru, ze kdybych nahazel tu CSSR oficialni a klubovou exilovou vladu do pytle s kterym bych zatrasl a potom je zase v poctu odpovidajicim ale slozenim jinem vyklopil v Praze a v Australii. Tak by nedoslo k zadne kvalitativni zmene. Oni si byli podobni jako vejce vejci. Chtel jsem napsat grazlove ale to radeji ne s ohledem z narceni ze zasti. Tady ziji ve spolecnosti kterou po strance mezilidskych, socialnich vztahu a vazeb jsem zazil v dobe okupace v 1968 ale jenom na chvilku nez se zacalo normalisovat.
V nasi spolecnosti musite bohuzel chvili zit. Kdy prani hezkeho dne je doprovazene srdecnym usmevem a den i kdyz slunecny je jeste krasnejsi. Ovsem usmevy tu nejsou typu sklebu kolem ust a zvuku ve fonetickem prepisu "cheeese".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

mdmml | 27.12.2017

Nemame Vam nahodou postavit slavobranou ? O prispevok vyssie vysvetlujete co tereba robit ohladom VZP a ako sa to da odrbat a komu dat baksis a hodit niekomu na krk vas dlh... Zijete v spolocnosti ktora vyhladila povodne obyvatelstvo a krajinu mu ukradla, na jej osidlenie a nenavratne zabratie potrebuje imigrantov, ktorych prichod je bol a bude riadeny v zaujme udrzatelnosti systemu riadenia tamojsej spolocnosti. Poculi ste o ostrove Nauru a na co sluzi a jemu podobne? Nasa krajina patrila odjakziva nam a nikoho sme o nu nepripravili... pan vlastenec. Nevsimol by som si, ze by vas CR rehabilitovala aj po zmene po roku 89 ked vas tak presvedcivo prenasledovala STB, mala asi za co...mozno za tie vase prisahy...
Dalej, u nas sa nepamatame, ze neaky Vietnam napadol Australiu a jej hrdinny vojaci zvadzali obranne boje o svoju vlast... V tomto pripade by to bol vojak v opacnom, je to zoldnier dobrovolne vstupujuci do armady, ktora napadla iny stat a vrazdi za peniaze ludi vo svoj vlasny prospech... Hadam si nemyslite, ze to moze byt inak. No mozno mate v skolach ine osnovy...tu sa tiez na tom urputne pracuje. Mylite sa ak si myslite, ze vam tu niekto nieco zavidi, vobec nie... Ja som rad ze ste co najdalej a je tu menej o jedneho vychytraleho parazita...ktoremu dal silnejsi po cumaku, ked si myslel, ze ho prestí...a teraz si mysli, ze my mu to budeme platit... lenze mu usiel vlak...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

Qwertz | 27.12.2017

Vazeny MDMML vy jste tak blbi jak daleko vidite a predpokladam, ze hodne daleko, jinak by to nemelo smysl.
K je dnotlivim bodum:
VZP je vyreseno. Pokud chcete tak vam poslu dopis VZP , ze vsechny exekuce se rusi.
Moje rada je pro ty kteri chteji vycestovat na delsi dobu do zahranici.
To jak se da zakone ziskat benefity od VZP. Je naprosto legalni.
O baksisi nebyla rec. Nebo snad ano?
Ale to vyhlazeni obyvatelsta je jenom takova pohadka na dobrou noc. To by jste mel pri vasi inteligenci uz vedet. Mozna USA ale to se mne respektive nas netyka.
Co se tyce blabolu o obyvatelstu. Australie nema dostatek vody takze miliony pristehovalcu to opravdu nejde. Nemohu sice chtit aby jste to pochopil. Australie ma tak kvoty (170 000/rok) pristehovalcu legalnich.US take ale mene. Nikdo nikomu nebrani (ani vam) zajit na australskou embasy a nebo tady na www si vyplnit zadost a cekat zda o vas ma Australie zajem. Pokud to nekdo neakceptuje tak skonci na Nauru. Vidite v tom nejaky problem? Velka vetsina Australie je v rukou puvodnich obyvatel. Dostudujte Mabo soudni pripad.
Co se tyce meho pronasledovani STB. Nehulte tu travu nebo slivku moc. Disident (az na vyjimky) pro mne byla nadavka. Opustil jsem zcela legalne na platny pas CSSR a nevratil se. Takze jsem byl odsouzen a STB muj trvaly pobyt v registru zmenila na moji zahranicni adresu. K tomuto registru maji pristup pravnici coz vy asi nejste diky Bohu. Nebudu tu psat nic o tvz. Helsinskem protokolu atp. Vyssi trestu a meho odsouzeni se nesmela ucastnit ani manzelka a nikdy mi nebyl dorucen, protoze bych dostal politicky azyl. Ale po plysaku jsem dostal, dopis , ze muj trest byl zrusen.
Z Vietnamem mate pravdu to byla zalezitost USA a Australie je spojenec USA takze nastoupila pravidelna armada. Fuj zoldaci.
Mezi nami devcaty copak delaji hrdini cesti a slovensti vojaci v Iraku a Afganistanu. Napiste prosidentovy at ty cz sk zoldaky zavola domu ale predpokladam , ze jste to jiz udelal.
K zavisti. Pokud bych napsal jsem Australsky vlastenec tak by vse bylo v poho. Jenomze to, ze jsem se zminil o tom, ze jsem se narodil a zil v CSSR. To vas nejak nadzvedlo a zacal jste operovat s pojmy. Zradce, vazaci akt, a dale. Napiste mi ro zume co vas tak "nadzvedlo". Jsem jenom clovek, ktery se naprosto legalne rozhodl prestehovat z kontinentu na kontinet. Co je na tom spatneho z vaseho pohledu?
O skolstvi radeji nebudeme diskutovat. Nemel jste nahodou moc zameskanych hodin a nebo Zvlastni skolu?
Co se tyce vyhruzek. Delal jsem bojove sporty a do cumaku mi nikdo nedal. Nevim jak jste na to prisel.
Soukroma rada. Naucte se cist a rozumet textu parazite.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

mdmml | 27.12.2017

Som rad ze ste tu objajvil sa po tridsiatich rokoch... Presne o takychto Kovalcukoch hovori Pjakin uz druhy diel... Len mala rada na zaver skuste si znova prebehnut metodiku, nenadvazuje vam koncept... :)

Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

čtenář | 25.12.2017

Zdravím, není to sice k tématu, ale zeptám se. Proč se za naši republiku po převratu stydíte?? Vždyt jsme konečně "demokratická" země, která je v EU a NATO, bojuje v Afganistánu spolu s USA, podporuje EU a drží sankce proti Rusku atd.. Tak jak to dělá celý Západ..
Čili by to mělo být naopak - dneska na ni být hrdý a komunistickou ČR by jste měl pomlouvat.. Nebo v Austrálii je to tak, že fandí Rusku a USA a EU mají za své nepřátele?? To by bylo velice zajímavé zjištění..

Austrálie

Slovan | 25.12.2017

Kdysi jsem se chtěl taky odstěhovat do Austrošky. Ještě před hadrákem. Měl jsem takové ty najivní představy o svobodě a volnosti a širé přírodě a tak. Nasáté z filmů a knížek. Opravdu jsem v 93. roce do Austrošky odjel. Na místě jsem zjistil, že všechno je úplně jinak než si člověk představoval, myšleno v dobrém i zlém. Ale jako mladý blb bych to ještě jakš takš dokázal skousnout. Procestoval jsem východní pobřeží nahoru dolu, ale zjistil jsem, že všude mě budou vždy považovat za cizince. Pakliže budu turista, tak mě skousnou, pakliže jsem ale pracoval, vždycky jsem byl pro ně jen prašivý cizinec co jiným chce sebrat práci. Samozřejmě jsem musel pracovat na černo a v té době za 5 dolarů na hodinu. Víc mi nikdo nedal, byla tam vysoká nezaměstnanost (tuším 11%). Ale ještě tam byla jakás takás svoboda. Nakonec mi došly peníze a pokorně jsem se vrátil do Čech. Po třech letech mě ukecala nová přítelkyně, že to skusíme znovu a vyrazili jsme spolu. Situace byla ještě horší než v 93., nejen že práce bylo ještě míň, ale začli platit různé fašistické zákony, podporující u lidí placené bonzáctví (např. kdo udal někoho, že pracuje bez povolení, dostal 10000 dolarů, odměny byly třeba i za nahlášení toho že spíte v autě na pláži, nebo že konzumujete alkohol na veřejném prostranství a pod.). Začali lidem zbírat zbraně, začala šikana majitelů starších aut. A i se zhoršila ta nenávist vůči cizincům. Začali různé šmejdské manýry, podvody, ojebávky. No abych to skrátil, Austrálie ztratila pro mě absolutně veškeré kouzlo a za půl roku jsme již byli opět doma... Dnes když slyším vyprávět od lidí, jak to tam chodí, tak bych tam nejel už ani jako turista... Je mi z toho zle. Přitom obecně prostí ozíci mi byli vždycky sympatičtější než třeba amíci nebo angláni. Ale ta celková atmosféra prostě byla pro svobodné srdce slovana neskousnutelná. Už v době, kdy jsem jako mladý blb o slovanství věděl kulové :-) Dneska vím po osobních zkušenostech, že když chci zakusit opravdovou svobodu, tak musím do Ruska. Tam se cítím o 100% svobodněji než doma a s Austroškou naprosto nesrovnatelně :-)

Re: Austrálie

čtenář | 25.12.2017

Díky za pěkná slova.. Snad se stěhovat nebudete moc, věřím, že si to tu postupně dáme do pořádku.. A pokud by jste odešel, tak hodně štěstí v životě. Plně s vámi souhlasím, že pokud člověk hledá dobré lidi a smyluplný život (ne mamon a pozlátko), tak v Rusku ho najde plnou náruč..

Re: Austrálie

Martin | 25.12.2017

Udělal jsem podobnou zkušenost v UK. Byl jsem tam naopak legálně a profesionálně žádán. To nic nemění na faktu, že mi UK dala možnost rychle vystřízlivět z iluzí o tom, že na Západě je vše lepší. Už první procházka se složitě dovezeným psem zadní ulicí za jejich nudně nevzhlednými řadovými domy mi dala lekci. Odpadky v pytlích, které rozdrásané kočkami poletovaly ve větru, odpadní trubky trčící z fasád... Jaké bylo mé překvapení, když jsem zahlédl stružku špinavé vody, tekoucí po ulici. Podle zápachu odpad z pračky... Procházka středověkem. Další, co mne jako svobodomyslného Slovana - bohéma dostalo byla jejich stádovitost. Je pátek tak jdem všichni do klubu, je neděle jdem do kostela je týden jdem makat. Budem odbočovat, tak se budeme ploužit sedm mailí v levém pruhu atd. Stejně jako ohnutost před systémem. Nemluvě o absurdnosti řady technických řešení. Přivezl jsem si na památku pojistku elektrického obvodu, na které se dá napočítat mnoho materiálů i technologických operací. Nad tím člověk s technickým vzděláním prostě jen kroutí hlavou. Ve zdejších krajinách na to stačil keramický výlisek, dva plíšky a drátek. Ale jsem rád, že jsem to zažil. Vrátil jsem se jako patriot hrdý na svou zemi. Snad jen je život v Západem vykradené kolonii a montovně o moc smutnější, když si člověk uvědomí chabou úroveň našich kolonizátorů.

Re: Re: Austrálie

Qwertz | 26.12.2017

Napiste mi cestne. Jak se pane vlastence (boheme) budete chovat az to same bude delat napr. Syran cerstve pristehovany do Vasi "vlasti" Ceske republiky.
Zacne Vam udelovat rady jak vasi vlast mate zdokonalit jak technicky, spolensky (tyka se historickych zvyku i zvyklosti) i politickly poupravit aby se mu v ni dobre zilo, byt i na ukor milionu z generaci kterym to samozrejme vyhovuje. Nebo vam vas zivot v Cesku nevyhovuje. A hlavne , ze jste naprosty nevzdelanec byt i bohem. Napiste mi prosim jak se budete tvarit.
Co me zarazi. Proc vam vadi, ze jsem Australsky vlastenec. Na rozdil od vas jsem znal Rusko, kde jsem stravil mesice jako student, ktery rozmlouval s normalnimi Ukrajinci (Rusy) u piva. Videl jsem jejich vesnice ale nikdy bych nenapsal typ clanku pisatelu o Australii a UK. Al cenim si toho, ze tento posledni bohem se nazval bohem. Ono totiz jsou velke rozdily mezi Vlastenci a Bohemy. Pokud nekdo chce polemizovat. Rad si polemiku prectu.

Re: Re: Re: Austrálie

Martin | 26.12.2017

Nevím proč ten konfrontační tón. Trochu také nechápu otázky. Reagoval jsem na Slovana s tím, že mám podobnou zkušenost. Neměl jsem potřebu jim do jejich způsobu života mluvit. Je to dle mého elementární slušnost k zemi, kde jsem byl hostem. Jen jsem přišel o iluze, které jsem tehdy o Západu měl. To, že Anglie není z řady důvodů místem, které by vyhovovalo mne osobně k životu neznamená, že nemůže vyhovovat jiným. Píši jen, že jsem si po zkušenosti s životem tam začal vážit své země a být i pyšný na to odkud pocházím více než před tím. To, že jste australský vlastenec je vaše věc a jsem poslední, kdo by to kritizoval. Dokonce nekritizuji ani váš pohrdavý tón k bývalé vlasti s poznámkou, že i kdybych ke své vlasti cítil něco podobného, nejspíš bych se dvakrát rozmyslel, jestli to napsat.

Re: Re: Re: Re: Austrálie

Qwertz | 26.12.2017

Martine omlouvam se. Svatky, precitliveni snad. Kdoz vi.
Hezky zbytek svatku Vanocnich a vse nejlepsi v Novem roce

Re: Re: Re: Re: Re: Austrálie

Martin | 26.12.2017

Nápodobně. Mimochodem to VZPčko mě po návratu sejmulo také skoro o půl milionu. A to jsem pře 30 let nebyl u lékaře. Beru český krajně nemravný zákon o veřejném zdravotním pojištění, který si může lichvářsky účtovat penále z penále jako import a součást naší kolonizace. A zároveň jako součást testovcího polygonu kterým jsme. Zákon o veřejném zdravotním pojištění spolu se zákonem o exekucích opravdu vytvořily přímo vražedný kokteilek legislativy. Zkoumá se kam až se dá zajít v ekonomické likvidaci obyvatelstva... Kvůli tomu ale nemíním znevřít na svou zem. Nebude to lehké, ale dá se to přeci změnit. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Austrálie

Qwertz | 26.12.2017

Mily Martine. Ja nezanevrel na ceskou zemi. Stydet se mohu za nevyzehlene kalhoty stejne tak za Cesko. Pokud tvz. zvazis slovo stud u kalhot a Ceska jako zeme. Je to jenom stud, naprosto nic jineho. Ovsem muj stud je spojovan se zradou, souhlase s rohodnutim MOV a tim, ze bych rozhodne representoval atp. Nechapu reakci. Tim clankem jsem si jenom overil fakt emigrace = nikdy se nevratit. Krok bez dustojneho navratu.Take jsem nenapsal nenavidim cesko. V Cesku ziji moji vnuci,dcera a nejlepsi pratele a ja se v porovnani budovani ceska a jeho spolecnosti s tou tvz. dekraticke stydim za vysledky poslednich 28 let. Ja jsem odesel ve veku 37let po zadostech 10let o devizak s kompromisem, ze cestovat muze 1/2 rodiny. Muzes mi nacrtnout jak bych bez studu branil vydobytky ceska za posledni obdobi 28 let svym pratelum? To bych uvital ale prosim bez okecavani. Oni si pamatuji i nase zaoceanske lode, zbrane neprodavane jiz Zbrojovkou ale predrazene u fy. Winchester, predaci stroje, Vyrobky Skody, obleceni made in Csechoslovakia, motorky Jawa, auta z Mlade Boleslavy, brousene sklo a mohl bych pokracovat. Dik predem

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Austrálie

Martin | 26.12.2017

To je hodně zajímavá otázka. Položím ji trochu jinak. Má se podvedený a okradený člověk stydět za to, že se nechal obelhat podvést a okrást?
Uplynulých 28 let zničilo dost z toho, co pracně vybudovali předci. Je ovšem potřeba si uvědomit, že to byl globální proces připravovný dekády. O čem mluvím? Třeba o tomto: http://leva-net.webnode.cz/products/role-zapadu-v-ruskych-reformach-aneb-co-se-na-harvardu-neuci/
Dnes díky třeba Dolejšího analýze, ale také řadě dle FOIA odtajněných materiálů v USA, zejména dodatků k výročním zprávám CIA víme, že piratizce Východní Evropy a Ruska měly za cíl zničit dvě třetiny východoevropského a ruského průmyslu, jako nevhodné konkurence. Víme, že za tím stálo několik málo bankovních a právních domů ovšem také vlády USA a SSSR viz ten link. Zatímco liberalizace ekonomik - což je eufemismus pro zlodějinu století měla země východní Evropy kolonizovat, Rusko měla zničit. Sergej Glazjev o tom napsal poutavou knihu Genocide: Russia and the New World Order. Také se tenkrát Duma sekla, neboť sice chtěli kapitalismus, ale nechtěli kolonizaci typu IMF Shock Therapy ani studenou okupaci. Tak zatímco tady Klausovy fanynky házely kalhotkama na tribuny, musel se Boris Nikolajevič Jelcin k liberalizaci prostřílet střelbou tanků na Bílý dům. Jinými slovy porevoluční dění nebylo českým specifikem, ale dlouho plánovanou akcí na likvidaci a kolonizaci východního bloku. Piratizace let devadesátých byly také největším přesunem majetku od národních států a lidí směrem k superelitám v historii. Důsledky IMF Shock Therapy a celé té neoliberální rozkrádačky se dají dohledat ve statistikách OSN. Zatímco v roce 1988 bylo cca 15 milionů lidí na hranici bídy na území Východní Evropy a evropské části SSSR v roce 1997 v době Klausových balíčků už to bylo 180 milionů.
Čelili jsme tedy obřímu podvodu plánovanému na globální či nadnárodní úrovni a je otázka do jaké míry byli místní k tomu léta školení piratizátoři objekty a do jaké subjekty řízení... Naivní společnost obelhná různými Havly to ale spolkla i s navijákem a sama umlčovala slabé hlasy, které varovaly. Systém také trestal všechny, kteří by chtěli v nových podmínkách prosazovat národní prosperitu. Viz případ Poldi a Stehlíků, kteří byli exemplárně potrestáni jako příklad pro další... (Krást ano soudruzi, ale budovat ne...)
Za co se tedy vlastně chcete stydět? Že tomu národ nebyl schopen zabránit? Za naivitu nás všech pitomců, kteří cinkali klíčema v naději, že budeme svobodní? Já se nestydím. Společnost začíná pomalu chápat co se stalo. Je potřeb ty věci pojmenovat a snažit se najít řešení do budoucna. I to je běh na dlouhou trať, ale alespoň z mého pohledu není důvod se stydět ani za tuto zem ani za český a slovenský národ. Ten důvod se stydět bude až v momentě, kdy to necháme i v době, kdy většinová společnost pochopí co se skutečně stalo a neudělá nic.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Austrálie

qwertz | 27.12.2017

To co se stalo me rodine mne neopravnuje ke studu za cesko. Dokazu se velice ucine branit pres me pravniky. Take to je moje zalezitost.
Co mne opravnuje ke studu a proc jsem tam nebyl od r.1991 presto, ze tam zena jezdi kazdy druhy rok je ten fakt ze: V roce 1985 jsem projizdel Moskvou a videl zebraky pred metrem. Byl jsem hrdy, ze to u nas neni. Dneska pokud bych v cesku narazil na bezdomovce nebo zebraka. Tak bych se musel jit asi ozrat k smrti z litosti, ze ho nemuzu nalozit a odvezt sem k nam. Mnoho z ceskych bezdomovcu jsou produkty statu, stari, VZP , nezajmu spoluobcanu a nekdy take alkoholismu. U nas jsou bezdomovci pouze fetaci a alkoholici ale je tu Armada spasy kde jim vrati alespon castecne dustojnost a umozni ubytovani se statnim prispevkem, mnohdy i v dome na pozemku se zahradkou a zadne tvz holobyty. Rozhodne nejsou tercem mladisvich, kteri je ubiji jen tak z pleziru. V mladi mne zajimala rodina malorolnika, kdy matka aby mohla pracovat na policku je drzela na odvaru z makovic. Vsichni byli mentalne postizeni ale meli praci a bydleni. Jeden dokument nadace nebo CT venovany problematice drog hovoril s expodnikatelkou, ktera v te dobe byla nucena provozovat prostituci. Ta rekla vetu ve smyslu. " Jen si nemyslete dneska nami pohrdate ale zitra muzete skoncit jako ja a ani si neuvedomite jak rychle se vase socialni postaveni zmeni" Ve svete se hovori a uci Emphatie tot posledni hit. Ja tvrdim, ze clovek se s empathii musi narodit ale nikdy se ji nenauci. Ja ji byl obdaren asi presprilis ale nebylo to tolik abych zacal bojovat a to vsemi zpusoby. Ceska a Slovenska populaci se s timto jevem naprosto smirila. Tak to je ten stud. Nemohu se vratit, protoze to krasne (obrazy) mam ulozenne v mozku a prepsal bych je hnusem, pohrdanim a mozna i nenavisti k zemi kterou mam rad a za kterou se v soucasne dobe stydim.

Re: Austrálie

qwertz | 26.12.2017

To jste nemusel jet do Australie. Stacilo Rakousko a dosel by jste k tem samym zaverum. Ja jsem byl v jine pozici. Byl jsem imigrant. To je pristehovalec se vsemi pravy az na volebni. Take jste se pohyboval mezi tvz. namezdnimy "lopatami".

Re: Austrálie

Qwertz | 26.12.2017

Jsem rad , ze jsi si vybral prave Rusko. Pokud tam uplatnis neco co jsi zkousel v Australii a byl jsi prekvapen, ze to nejde. Tak dostanes mozna nejaky bonus na Kolime v Rusku. V Australii jsi mel vizum povolujici praci? Ze se tak blbe ptam to by Ti nikdo nenabidl $4 nebo $5. Min mzda je neco okolo$12/h Predpokladam, ze rozhodne znas urcit puvod dotycneho z akcentu australske anglictiny. No, aby ozzie mely obavy, ze jim seberes praci oni za$12 a ty za $5. To jsi mohl povazovat nejakeho asiata za ozzi. Ta prace na cerno je pokutovana i v cesku a spani v aute je v nekterem Aust statu zakazano pro tve bezpeci. Takovej hadek te kousne a jenom pocitas minuty sveho odchodu na urnas campig. Napriklad jsi to mel vzit do Nothern Terrtory a udelat svetovy rychostni rekord na silnici.Rychlost byla neomezena. Konzumovani alkoholu na verejnosti je tu zakazano ale je tolerovano pokud lahev mas v hnedem sacku a nejevis znamky intoxikace.Nezamestnanost byla v tech letech mene nez 5%. Jinak zbrane se jeste prodavali bez zbrojniho. Jinak dej nam vedet jak a kdy poletis z Ruska

Re: Re: Austrálie

Slovan | 28.12.2017

Nedá mi to nereagovat. Nechci dělat nikomu psychologa, ale mám pocit, že si snažíš idealizovat zemi kam si emigroval, abys sám sobě omluvil to, že si emigroval. Já měl Austrošku taky zidealizovanou, ovšem jen do chvíle než jsem jí poznal. Jak z té dobré tak z té špatné stránky. Pokud jde o vízum, to byla tehdá kapitola sama pro sebe. Nezažil jsem do té doby nic tak ponižujícího jako žádat ve Vídni o obyčejné turistické vízum. Z cca 20 lidí, kteří jsme ten den o vízum žádali jsem ho dostal jen já. Nevím na základě čeho jsem ho dostal já a ostatní ne, ale řekl bych že to bylo "ententýky dva špalíky" a já měl pouze štěstí. Protože všechny náležitosti potřebné k jeho získání tam měla většina žadatelů, někteří měli i pozvání od příbuzných. Mimo jiným jsem musel dokládat výši konta, potvrzení o zaměstnání v Čechách a potvrzení od zaměstnavatele, že mě po "dovolené" v Austrošce opět přijme do práce. Interview s anglicky mluvící úřednicí mělo zase ověřit, že se domluvím anglicky i o nejrůznějších osobních detailech. Na ambasádě jsme strávili celý den aby pak k večeru oznámili, že vízum dají jen mě a ostatní mají smůlu. Žádat o pracovní vízum v té době bylo naprosté sci-fi. Další masírka pak proběhla na imigračním při příletu do Austrošky (proč jsem přijel, co tam chci, kde budu bydlet, kolik mám peněz atd. atd.). To vše nabouralo mé představy o "nejsvobodnější zemi na světě" ještě než jsem do ní vkročil. Takže ano musel jsem pracovat na černo, protože pracovní povolení jsem neměl ani ho získat nemohl. Mzdu jsem si také nevybral sám. Musel jsem vzít, co mi bylo nabídnuto. Nebyl jsem v Čechách žádná "lopata", měl jsem ekonomické vzdělání a pracoval jsem v cestovním ruchu. Přesto jsem o práci, která by se byť jen přibližovala mým zkušenostem ani nezavadil. Všichni se mi vysmáli, i kdybych měl povolení neměl bych šanci. Práci jsem sehnal jen na stavbách a farmách. Tvrdou manuální dřinu. Jedné velké farmě u Stenthorpu jsme říkali ostrov doktora Morea (podobnost s filmovou předlohou naplňoval skoro dokonale). Nebudu popisovat, jak se tam pracovalo, absence jakékoli bezpečnosti práce, ochranných pomůcek atd., protože to je jen pro silné žaludky a někomu by se mohlo udělat nevolno. Nebudu ani popisovat jak jsem stavěl papundeklové domečky v severním Queenslandu, kde chodí pravidelně cyklóny a je nechápal proč ty domy nestaví pořádně aby jim je cyklón pokaždé neodvál... Kopání základů ručně, v horku přes 40° a vlhkosti 100% jen krumpáčem a rýčem, celé dny bez přestávky na oběd, za 5 dolarů na hodinu. Za to by u nás nemakal ani ukrajinec... Ale já chtěl prostě dokázat, že to nevzdám. No nakonec jsem to vzdal naštěstí. Krom toho proč ještě dneska češi i s pracovním povolením jen umývají nádobí po hospodách?
Pokud jde o ty nejrůznější zákazy a přikázání, u nás teprve dneska postupně doháníme fašismus, který v Austrošce byl už tehdá před 25 lety. Proč mi má někdo zakazovat spaní ve vlastním autě? Je to moje zodpovědnost a muj rozum, zda se nechám hryznout pavoukem nebo hadem. Nepotřebuji systémem vodit za ručičku. A už vůbec nepotřebuji aby byly "uvědomělí občané" placeni za to, že na můj "prohřešek" upozorní policii. Jenže v Austrošce už byla před každou vesnicí cedule "neighbour watch" - sousedská hlídka, která šla hned bonzovat místnímu "šerifu" jak se objevil ve vesnici cizinec... Případně to zděšení místních uvědomělých občanů, když jsme si dovolili u řeky na piknikovacím místě oslavit silvestra grilováním a lahví vína. Utíkali od nás jako bysme byli prašivý... Přitom ještě 3 roky předtím všichni na těch piknikovacích místech posedávali, grilovali a nalývali se pivem... Dneska si nakoupí chlast domu a ožírají se v bytech.
No a zbraně ? U nás ještě pořád můžeš nejen vlastnit prakticky cokoli tě napadne (se zbrojním průkazem), ale můžeš i nosit. Ano brzo se to změní, ale tam u vás vám to pozbírali už dávno... Taky nezapomenu na šikanu majitelů starších aut. Každého půl roku si platit registraci (tuším to bylo 450 dolarů, ale možná se pletu) a získat technickou, tzv. pink slip, bylo prakticky nemožné, i když bylo auto v bezvadném stavu. Musel jsem jezdit v Sydney k jednomu Indovi, který měl stará auta rád a za úplatek technickou udělil. Taky jsem nezmínil spoustu různých "technických" divností, které tu už zmiňoval někdo z UK předemnou. Jako například extra baterie na teplou a na studenou vodu. Něco jako namixovat si u tekoucí vody teplotu vody podle potřeby neexistovalo. Takových věcí byla spousta a mě jakošto příchozího z "primitivního" východního bloku to celkem vyvádělo z míry. A byla tu taky řeč o bezdomovcích. Ty jsem v tom 93. z Čech prakticky neznal. Až v Sydney jsem pochopil, viděl i slumy, venku mimo větších měst jsem viděl i v čem žijí domorodci, cikáni na východním Slovensku by jim nezáviděli... Víš Qwertzy, možná bych todle všechno nějak dokázal překousnout, ale co mě totálně odradilo bylo zklamání z pocitu nesvobody. Je to subjektivní pocit, někdo ho třeba vůbec nebude řešit, ale já byl vždycky svobodně založený a pocitově jsem se v ČSSR cítil volněji než Austrošce. A to řádově.
Jinak v Rusku jsem byl jen na expedici, nepokoušel jsem se tam emigrovat ani vo tom zatím neuvažuju. Ale cítil jsem se tam opět volně, jak jsem už dlouho nikde nezažil. Nikdo mi nezakazoval spát v přírodě aby mě nesežral medvěd, žádní domorodci neburcovali policii když jsme si u vohýnku dali pivo a medovinu a evidentně tam ani nikdo neřeší stáří aut. Lidi se na nás nedívali jako na prašivé cizince, ale byli naopak nadšení, že se k nim vydal někdo z daleké Evropy a předháněli se, jak nám můžou pomoci... Policajti když nás zastavili tak vždy jen s úsměvem a zvědavostí odkaď jsme a kam až chceme dojet.

Re: Re: Re: Austrálie

qwertz | 29.12.2017

Zdravim Slovane. Predne pletes si slova emigrovat a imigrovat, maji totiz uplne jinny vyznam. Ja jsem emigroval do Rakouska po te jsem si projel Italii a v Jugoslavi se potapel abych vypotreboval vzduch z lahvi a uzil si pocit prekrocit hranici jako dustojny turista pote jsem se vratil do Rakouska (Traiskirchen) kde jsem musel pozadat o politicky azyl. Na ktery jsem z hlediska prava nemel narok, protoze jsem mel zadat o azyl okamzite po vstupu do tvz. prvni svobodne zeme. Zkusil jsi zadat o vizum do USA?
Psal jsem jiz, ze po padu SSSR. Se do Australie prijala spousta "dobrych" novot z USA. Sice nevim,proc jsi navstivil AU konzulat osobne? Vsichni moji rodini a znami to poslali pres cestovky a zadny problem. Vsem byla viza udelena. Potvrzeni o zamestnani a zda te zamestnavatel vezme zpet, vysse konta atp. Co na tom vidis spatneho? Znas rozlohu Australie? Kolik lidi sem prijede a zaroven kolik jich zmizi v ruznych komunitach napr. ChinaTown a konci v dilnach napr. Vietnamcu jako otroci kteri pracuji za stravu a ubytovani ap. O tve praci na cerno. Byl to tvuj vyber nebo rozhodnuti? Nutil te nekdo? Co se tyce tveho vzdelani s tim nenajdes praci nikde a to ani v USA, Kanada a mam pochybnosti i o Rusku. Pokud budes remeslnik jako instalater, elektrikar, svarec atp. Tak s tebou bude zachazeno privilegovane a za vice penez. Tvrzeni o teplote 40st. C a vlhkosti 100. To si opravdu delas legraci to uz by jsi nebyl mezi zivimi. Tak max pres 30 /100.
Hezke je, ze jsi to nevzdal, protoze to bylo tvoje svobodne rozhodnuti. Registraci na auto muzes ptatit za mesic, pul roku a nebo rok. To plati pro South Australia. Zapominas, ze jako turista musis dodrzovat zakony statu, ktery navstivis. Jinak tvuj rozum pouzilo mnoho turistu. Nektere se podarilo zachranit nektere ne.
Celo australsky plati zakon, ze pokud te nekdo na verejne komunikaci stavi. Je to clovek v nouzi a ty mu musis zastavit. Pokud ne a spatne to skonci posedis si dlouha leta v kriminalu. Pokud te nekdo nahlasil, ze nekde parkujes (nocujes) tak jsi musel prehlednout velice casto umisteno dopravni znacku o zakazu kempovani. Zkus to u vas v zakazu zastaveni si zastavit a udelat si piknik. Jinak sam osobne jsem tahal obytny automobil rakusanu, kteri si vyjeli na kopecek na piskovem podlozi aby meli lepsi rozhled. Nebyly videt ze silnice ale my je videli ze stezky u zeleznice. Nemeli ani dostatecne zasoby vody. Myslis, ze o tom negativne referovali ve vztahu k Australii? O technicke zpusobilost vozidla nebudem diskutovat. Nebo u vas neplati? Jinak ti "uvedomeli" obcane o tebe meli obavu z duvodu, ze to musi byt primitiv, ktery nerozumi ani dopravnim znackam. Domecky v pasmu hurikanu, to prece neni tvoje starost. Nebo se pletu priteli? S temi bateriemi na studenou a teplou vodu. To si opravdu delas legraci. Domy mam dva jeden postaven v 50 let minuleho stoleti a druhy z 90let. Vsude jsou mixovaci vodovodni baterie a i kdyby nebyly. Tak rozhodne po tom je ti h...no. Nemyslis? Otazka slumu neprehanis to? V 93 tito "chudaci" dostavali na podpore AU$ 800/mesic a pokud nemeli tak potravinove vouchery za ktere si kupovali i cigarka. Zdravotni pece 100% zadara. Leky jim vydavali v nemocnici bez manipulacnich poplatku. A staty jim zadara stavi domecky, ktere staci zdevastovat do dvou az tri let. Prave domorodce uvidis v busi ale tam jsi ty nemohl byt ani je videt. Ti naopak nadavaji, ze misencum jejich rasy stat dava penize na nove bouraky, ktere ani nesplaci. Pri prujezdem jejich uzemim si alkoholicke napoje muzes koupit proti dokladu totoznosti a beda pokud by jsi je snazil zpenezit z domorodci za neco pro turisty lakaveho. Az priste popises tvz. Ztracena generace tak to je mix generace puvodniho obyvatelsta s bilou populaci. Protoze populace puvodnich obyvatel zila a zije kocovnym zpusobem zivota, takze kdyz menily tabor tak tyto decka nechali za sebou z rozhodnuti rady starsich at se bili o ne postaraji a nebo pojdou. To jsi mozna nevedel. K tvemu pocitu nesvobody. To jsi ocekaval divoky zapad? Kde zakon neplati a prosazuje se s koltaky nizko zavesenenymi u pasu? Jo s tim Ruskem to udelej to je vyborny napad. Bude se ti urcite libit POKUD BUDES ZNAT a respektovat jejich zakony. Co se tyce zbrani. Vlastnim Ceske .308 kulovnici, malorazku .22, nemeckou Irmu .22 magnum a kozlici 12" o vzduchovce nemluvim.
Na zaver. V Rakousku jsem zil cca. 7 mesicu. Hotelier mohl dat praci emigrantum a zaplatit jim za ni. Obcas jsem uklizel okolo hotelu a byl jsem viden mistnimi obyvateli. Od te doby kdyz me potkali tak nasledovalo od nich GrüßeGott. Potreboval jsem nejake penize na cestu do AU zasel jsem do Melku. Na parkovisti
jsem narazil na pana, ktery se mnou pratelsky komunikoval o tom co umim. To neni problem praci ti dam. Pote se zeptal. Pracovni povoleni mas (azyl). Po me odpovedi, ze nikoliv. Jeho reakce byla "Tak ty nejses vdecen za to , ze te Rakousko zivi, poskytuje zdravotni peci , ubytovani a chces jeste delat na cerno? Pote se s pohrdanim otocil k autu a bez pozdravu odjel.
Pokud jsem na neco zapomel prihlas seRe: Re: Re: Re: Austrálie

Slovan | 01.01.2018

Evidentně jsi velmi podrážděný, že někdo promluví nelichotivě o zemi, kterou sis zvolil. Nechci se s tebou dohadovat, vidíš vše zidealizovaně a cíleně překrucuješ co jsem psal. Tak snad jen pár poznámek: v 93. přes žádnou cestovku vízum zajistit nešlo. To šlo až později. A rozhodně to také nebylo 100%n co do úspěšnostií. Já to zmiňoval proto, že nám tady po hadráku tvrdili, jak je ten západ svobodný, že lze všude cestovat bez zbytečných peripetií. No vycestovat z republiky sice šlo, ale jaksi ne všude člověka pustili dovnitř, protože jsme pro ně byli póvl co slezl ze stromů... Ještě v roce 2002 když jsem letěl do UK, tak mě při vstupu imigrační zpovídali jako bych byl nějaký kriminálník. Když jsem jel loni do Ruska, tak vízum byla jen formalita a na hranicích jsem musel jen vyplnit formulář k autu, jinak je nic nezajímalo.
Dále, nemám moc ve zvyku nedodržovat zákony obecně, i když si o většině nemyslím nic dobrého. Ale šlo mi o princip - motivovat finančně občany k bonzáctví je projev fašismu. A to taky Austroška je - fašistický stát, který zřejmě existuje jen jako "záchranný člun" pro GP pro případ jaderné války na severní polokouli. Proto jí udržují ekologicky v čistotě a nepříjímají emigranty aby udrželi minimální stav obyvatel. A z obyvatel udělali bezduché ovce, které ani nepřemýšlejí o nesmyslnosti svých zákonů a které je také dopuntíku dodržují a když narazí na někoho s vlastním názorem a schopností se o sebe sám postarat, tak jsou v šoku a v panice utíkají...
V tom 93. to ještě nebylo tolik patrné, ale při mé druhé návštěvě jsem nechápal jak ty lidi vůbec můžou takle existovat.

Jinak to že ti zatím nechali pár mysliveckých flint je fajn, to směl mít i u nás za bolševika každý myslivec brokovnici dokonce i za hitlera... Já ale mluvil o zbraních na obranu. Krátké a samonabíječky, neřkuli automaty. Ty mít už nesmíte. Až tě v noci na ulici přepadne sfetovaný abos tak budeš dělat co ? Modilit se aby tvůj řev zaslechla policie co se zrovna někde baví vybíráním pokut za nelegální spaní na pláži ? Kozlice zamčená doma v trezoru ti bude na dvě věci jak se u nás říká...
Tímto debatu s tebou končím, řekl jsem co jsem měl na srdci k tématu Austrálie.

Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

Jana | 25.12.2017

Jste přesvědčen,že západ dělá vše dobře?Buď jste porevolučním mládež,nebo jste si nechal vymýt mozek.A věřím,že vy by jste na OH jel a klidně místo státní zástavy,by jste nesl velké ,rudé trenky.A tak to je i s těmi sportovci Ruska!To,co se děje kolem politických OH,je ta největší špinavost a to dělá ten váš západ a USA na Rusko z venčí i zevnitř.

Re: Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

qwertz | 26.12.2017

Mila Janicko. Jste mimo misu. Takze prosim o precteni vsech prispevku. Stasny Novu rok

Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

qwertz | 26.12.2017

Kraticka odpoved a bez ironie ale radeji i priklad.
Po nastupu Jelcina. Se do Australie zacalo dovazet a prosazovat spousta zlepseni (placene kurzy) z USA. Jenom nekolik: Jak je krasne jak americti obcane ve svych "domech na kolech" jezdi z mesta do mesta a hledaji si poctive praci. Potlacovala se uspesne namitka australanu, "je to krasne ale mestecka jsou u nas vzdalen vice nez 100km a cestovat do mesta s prumyslovymi podniky je od 300 do tisicu km. A australsky sen je dum na vlastnim pozemku.
Mohl bych pokracovat i akcemi "jak utuzovat kolektiv" ktere musel zakoupit zamestnavatel. Odezva byla silne negativni i kdyz se podle neho jede.
Po one udalost v zari 2001 prisel jeden kolega do kancelare a prohlasil: "Matka rikala, ze si to americane udelali sami." Stale to je ucitelka prevazne maturitnich rocniku.
Podle mne nazor je ten, ze se [..]rou do veci, kterym ani zbla nerozumi. Co vidime, je boj USA s nepritelem "demokracie'. V nem nejrychleji likviduji ekonomicky predevsim sve spojence.

Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

Putinovec | 25.12.2017

Stydět se může člověk jen sám za sebe.Pokud to neumí,tak se ve své namyšlenosti stydí za druhé.To ho alespon ve vlastních očích dělá lepšího.Bohužel,jen ve vlastních očích.

Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

jardob | 26.12.2017

Súhlas. Takto sa vlastne človek nehanbí za krajinu, ale za to že z nej pochádza. No, a ak už raz zradí ako vlastenec-Čech, tak ktorý rodený Austrálčan bude veriť, že je teraz vlastencom-Australčanom?! Kto zaprel raz, zaprie aj druhý raz.

Re: Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

qwert | 26.12.2017

Poopravil bych te. Ja jsem vzdy byl Cechoslovak. Vlastenectvi nema nic s mistem kde jsem se narodil. Dost mne urazelo kdyz jsem byl v kruhu rodinnem na Slvensku a mluvili o me: "Henten one Cehun" Slovo zrada si podivne vysvetlujes. Asi nechapes pojem nekam se pristehovat (imigrovat).
Otazecka: "Je jeste Slovensko ve valce s USA, ktery ji vyhlasil Slovensky stat?" To by jsi urcite mel vedet kdyz vyhlasujes soudy o jinych.

Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

qwertz | 26.12.2017

Zajimava poucka. Takze jsem mel napsat: "Stydim se sam za sebe, protoze se stydim za cesko." Stydim se za cesko, protoze nemohu nikomu vysvetlit co se stalo s tim ceskem , ktere si pamatuji oni. Ceske zbrane, motorky Jawa auta embecka a pletaci stroje a odevy. Poradite mi laskave jak jim to mam vysvetlit kdyz president zamerne ukradne tuzku coz je dokumentovane tv kamerou.V Australii ho nepustili do parlamentu jako soukromou osobu atp.
Ale dotycni mne maji radi jsou to moji dlouholeti pratele. Pokud se v diskusich Cesko zmini tak se STYDIM a diskuse se neucastnim. Nedokazu to ani pochopit a v cesku jsem nebyl od 1991 a to jsem tam lital biznis tridou kde mne diplomat letici do Vietnamu premlouval , ze bych mel udat ty kteri na restitucich chteji vydelat. Vyhodil jsem ho, protoze mel listek do Economy tridy.
Pri tom co my bylo "znarodneno"(predevsim detske sporeni) a chtel jsem dostat zpet. My bylo receno , ze MUSIM mit trvaly pobyt v cesku abych restituci mohl uplatnit. Jste na tuto podminku hrdi cesti vlastenci? Ja je poslal do [....]le s tim, ze od jiste doby musim pouze zemrit.

Re: Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

qwertz | 27.12.2017

Nick Putinovec? To si ze vsech v tomto foru delate legraci nebo vam vase IQ neumoznuje videt.
Vas text;"Stydět se může člověk jen sám za sebe.Pokud to neumí,tak se ve své namyšlenosti stydí za druhé.To ho alespon ve vlastních očích dělá lepšího.Bohužel,jen ve vlastních očích."
Presidentska vlajka je soucast Ceske statnosti. Vy opravdu tleskate nadsenim, kdyz je vymenena za trenyrky, mozna i pouzite?
Kdyz hlava vaseho statu ukradne vec cenou a nejdrive se ujisti zda ji nikdo nesleduje.
Putin, Trump, Pjakin i moje malickost jsme vlastenci. Ja sice australsky ale mohl bych jmenovat i dalsi Roberts, Regan, Stalin,Kenedy,Washington. Linkoln a dalsi. Ja se nesnazil delat ze sebe lepsiho ale jenom jsem se branil. Pokud vas nazve nekdo zradcem . Budete drzet usta? Mozna i ano ale ja urcite ne. Delat se lepsim by melo smysl pokud bych byl "umelcem" nebo stal pred soudem i kdyz to snad taky ani ne. Ze jsem Australsky vlastenec to musite brat za fakt a to at se vam to libi a nebo nelibi. U Putina to za fakt berete. Proc ne u me? Tim, ze jsem se narodil v Cesku tak bych se mel postavit do vasich rad, nevybocovat a chrochtat jak jsem na vse hrdy a za nic se nestydim? Takhle se ale nikam jako suverejni stat nedostanete. Nedrzite se snad zasady?. "Smradek ale teploucko."

Re: Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

Tony Clifton | 26.12.2017

Kteréžto království jsme nalezli tak opuštěno, že jsme neměli kde bydleti a hrad pražský byl opuštěn a zkažen, zrušen a všechen byl položen až ke dnu.. (Karel IV 1333)

Re: Re: Otázka - Odpověď 18. 12. 2017

Slovenka | 26.12.2017

... ano je to problem pre pevnost podtavenia Ruska a Pjakin sa tomu bude venovat aj nabuduce ak bude potrebne...a v zasade nic proti tomu nemam, lebo zatial vzdy rozoberal tuto otazku hlbsie a hlbsie.... myslim, ze je aj to velmi poucne....

Přidat nový příspěvek