Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 17.09.2018

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 17.09.2018

22.9.2018

 

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 17.09.2018.txt (43921)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 17.09.2018.srt (69667)

 

Fond konceptuálních technologií uvádí Analytický pořad Otázka-odpověď

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den
...17.09.2018.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

00:36

Valeriji Viktoroviči, velké množství komentářů nám přišlo jak na náš web, tak i na naši skupinu VKontaktu i přímo k našemu kanálu na YouTube, v souvislosti s určitými připomínkami k Analytické zprávě vnitřního prediktoru K současné situaci“ číslo 5 (137), září 2018.
- Máte na mysli mé připomínky k této analytické zprávě.
- Ano, které jsme vystavili na webu 11.09.2018 i v naší skupině VKontaktu.
Jak už jsem řekl, přišlo k tomu velmi mnoho otázek i komentářů, proto jsme vybrali pouze dva z nich.
- Přečtu ten první.
- Dobře.
Od Viktora. Dobrý den Valeriji Viktoroviči, vaše poslední vystoupení a především vaše připomínky k poslední zprávě k současné situaci ukazují, že „je něco shnilého v Království KSB“.
(- úsměv V.V.P) Vaše prohlášení, že je třeba číst pouze literaturu vydanou do června 2018, vypovídá o zjevném a očividném rozkolu, přičemž ne v řadách přívrženců vnitřního prediktoru, což už se stalo nejednou, ale přímo ve vnitřním prediktoru. Přestože teoreticky by k tomu nemělo dojít, neboť je to v rozporu se základní tezí, že ty znalosti jsou společné, neboť vnitřní prediktor se prezentuje jako jednotný kolektiv bez uvádění konkrétních autorů. A jestliže k tomu došlo, tak to už není vnitřní prediktor, jen skupina pracovníků předkládající svůj náhled na probíhající události.
To znamená, že vnitřní prediktor se stává historií ve svých vydáních do června 2018?
Bez Zaznobina se vnitřní prediktor stal revizionistickým?

 

 

To v žádném případě. Především je třeba si uvědomovat, že jev vnitřní prediktor SSSR je historický jev, který se sice formalizoval do určitého systému na konci 20. století a začátku 21. století, ale v Rusku byl přítomen vždy a vždy tu přítomen bude, nikam nezmizí.
Zmizí-li vnitřní prediktor SSSR, zmizí-li vnitřní predikce Ruska, tak Rusko zahyne. Proto je zcela nade vši pochybnost, že VP SSSR bude dál existovat, tedy že existoval, existuje a bude existovat.

 

Vázat VP SSSR na nějaké osoby, je absolutně, ale absolutně mimo. Vladimir Michajlovič Zaznobin byl významným člověkem a jeho vklad do rozvoje koncepce je prostě nepopsatelný, ale to neznamená, že on je VP SSSR.
Všechno, co se týká této otázky, by nemělo být probíráno veřejně, ale z očí do očí u šálku čaje v přátelském rozhovoru. Jenže okolnosti jsou takové, že to bylo vyneseno na veřejnost a tak o tom krátce pohovořím. Je to ale tak, že budu mluvit pouze o její praktické části a velice krátce. Nebudu tu analyzovat tu vydanou analytickou zprávu, protože mám za to, že mé písemné připomínky jsou více než postačující.

 

A podle zpětné reakce, která se mimochodem rozběhla ještě před… Ta analytická zpráva měla efekt vybuchnuté bomby. A tak… Ta analytická zpráva odráží určitý postoj, tedy přesněji mé připomínky k ní. Ale co jsem chtěl říci?


K žádnému revisionismu, ani k žádnému rozkolu mezi vnitřním prediktorem SSSR nedošlo, není a nikdy nebude, ať už si protivníci dělají jakékoliv naděje.
Vše, co je hodnoceno jako rozkol, je jen zkreslený pohled na události, jako přes křivé zrcadlo, tedy prizmatem toho, že existuje jakýsi boj o nějakou značku nazývající se vnitřní prediktor SSSR. Z tohoto pohledu potom můžete hodnotit nějaké rozkoly, že se někdo odštěpil apod.
Jestliže chápeme Koncepci v její ucelenosti a vnitřní prediktor skutečně jako vnitřní predikci Ruska, tak nikdy žádné rozkoly nebyly a nejsou.


Co se týká těch prací, tak to nebylo tak, že bych nedoporučoval… Nebo jak bych to řekl, zakazoval číst to, co vyjde po červnu 2018, já jen doporučoval, souvisí to s...
Tedy přesněji, doporučil jsem číst ty práce, které vyšly do června 2018.

Je to tak, že to doporučení v dané situaci bylo doporučením týkajícím se učebnic. Tedy toho, z čeho je možné se učit. Číst musíte všechno. Například když vyšla ta analytická zpráva, tak jakmile jsem si ji přečetl, hned jsem všem, s kým pracuji, nakázal, aby se s ní seznámili. Každému jsem řekl, že si tak prověřím jejich znalosti. Aby tedy přesně věděli, co se tam píše a vyjádřili na to svůj názor.
Jde o velmi dobré praktické cvičení při osvojování si Koncepce sociální bezpečnosti.

 

Ale učit se musíte z těch starších prací. A řekl jsem to proto, že se teď my a celý náš stát
i konceptuální hnutí nacházíme v určité etapě svého rozvoje a ta etapa není jednoduchá. Obrazně řečeno je teď situace taková, že se musíme držet zuby nehty a udržet se. A proto, aby se systém, aby se Koncepce sociální bezpečnosti, aby se vnitřní prediktor SSSR nedostaly do situace vnitřní akcelerace, vnitřního přepětí, provedl jsem určité ukotvení, zafixoval bod. Okolo kterého se teď povedou bouřlivé debaty, ale potom se vše uklidní a poběží dál. Je proto zbytečné zde hledat nějaké skryté hry.


Kdyby se někdo pokoušel lovit rybu v kalné vodě a pokoušel se něco rozbít, tak mi věřte, že by nedošlo jen na určité připomínky, ale vypadalo by to jinak. Ale já jsem vždy byl… Asi už zapomněli ti, co tak podrážděně zareagovali a začali bránit vnitřní prediktor…
Před kým? Přede mnou? No to jsou tedy chlapíci.


K tomu rozkolu. Já těm kolegům připomenu pár skutečností ze svého životopisu.
Když jsem se stal redaktorem novin Míra za míru, tak probíhaly nekonečné debaty, kdo je větší konceptuál, kdo lépe chápe koncepci. Tenkrát jsem podmínil přijetí místa redaktora tím, že ukončím všechny takové diskuse, že vymezím určitý postoj a půjdeme dál:

Se všemi, kteří prohlašují, že se chtějí podílet na rozvoji Koncepci sociální bezpečnosti, budeme udržovat přátelské vztahy, bude-li to možné. My nepřátele nemáme, to je v Koncepci. A tím spíše, že žijeme-li podle Koncepce, tak nikoho za nepřítele nepovažujeme. Tímto jsme zafixovali svůj postoj a dále budeme pracovat na jeho základě.“


A takto jsme potom také pracovali a potvrzení? To je jednoduché. Podívejte se do těch novin Konceptuální strany Sjednocení (KPE) před mým jmenováním redaktorem a poté.

 

Druhá věc.
Když vyšla analytická práce vnitřního prediktoru SSSR o negativních tendencích v KPE, tak jsme se s Konstantinem Pavlovičem Petrovem rozešli v názorech. Já jsem ve všem bezvýhradně tuto analytickou zprávu podpořil a vyjádřil názor, že zcela odpovídá skutečnosti.
Konstantin Pavlovič na to měl jiný názor, a tak jsme se pracovně rozešli. Ale nikdy jsme se nerozešli jako lidé na osobní úrovni, vždy jsme se spolu normálně bavili, nikdy jsme spolu nepřestali mluvit. Proběhlo velmi mnoho pokusů zatáhnout mne do hádky a skandálu, aby probíhající rozklad KPE potom bylo možno hodit na mne:

Podívejte se, on odešel, ten rozkolník, a proto…“


Je možné najít spoustu materiálů, kdy mne vyzývali k takové diskusi, jako že se nechám vyprovokovat a řeknu svoje. Ale nenajdete ani jeden materiál, kde bych veřejně na něco takového odpověděl. Přitom jsme se s Konstantinem Pavlovičem navštěvovali, pili jsme spolu čaj a bavili se, i když jsme si oba stáli za svým. Já si toho člověka hluboce vážím a považuji ho za významnou osobnost v rozvoji konceptuálního hnutí.


A proč jsem tu otázku tak postavil? Jakmile jsem vstoupil do KPE, tedy jakmile jsem se stal redaktorem jejího hlavního časopisu a mediálních zdrojů, tak jsem dal najevo, že rozkol není náš případ. Koncepce se realizuje různými cestami. Ať má tedy každý možnost se projevit, ale my se hádat s nikým nehodláme, děláme svou práci a lidé si to sami vyhodnotí. To samé platilo pro můj odchod z KPE. Ani jednou jsem na KPE nezaútočil. Dělal jsem svou práci ve Fondu konceptuálních technologií.


A ty pokusy mě zatáhnout do hádky, to byly jen pokusy, aby potom bylo možné vysvětlit, proč se všechno zhroutilo tam. Teď probíhá přibližně to samé. Tak z toho mě vynechte. My tu jen děláme svou práci. Vnitřní prediktor bude, tedy byl, je a bude.


A Fond konceptuálních technologií pracuje výslovně na metodologickém základu Koncepce sociální bezpečnosti a pracích vnitřního prediktoru SSSR.


To, co teď vyvolalo takové bouřlivé spekulace, zase utichne a mnozí se začnou stydět. A práce bude stejně dál pokračovat. My s nikým… Vůbec musím říci, že to je poprvé a naposledy, kdy se vyjadřuji k nějakým vztahům Fondu a mých osobních se skupinou vnitřního prediktoru, žádná podobná vystoupení už nebudou následovat.
Fond pracoval, pracuje a bude pracovat. A dokud se situace nezmění, tak ta fixace na červen 2018 zůstává v platnosti.


Takže… No v podstatě k tomu... To je v podstatě celá odpověď, tedy v krátkosti, bez zabíhání do podrobností. Ale opakuji, že to, co bylo napsáno, veřejně analyzovat nebudu.

 

Tak tedy k druhé otázce od Alexeje.

Valeriji Viktoroviči, vy jste jednoduše mohl zveřejnit svou kritiku té práce vnitřního prediktoru, což jste v podstatě udělal, ale již po svých prohlášeních. Prodiskutovali bychom to a pracovali dále, každý na svém úseku společného pole působnosti a život by potom ukázal, kdo měl větší pravdu. Ale vy jste tak vlastně prohlásil, že vnitřní prediktor už není bez Zaznobina to, co byl. Proč? Jestliže VP…
- Mohu vás teď přerušit?
Nic takového jsem neprohlásil. To je pouhý dohad. Absolutní dohad. Já prohlásil něco jiného, že doporučuji jako učební pomůcku pro studium Koncepce sociální bezpečnosti pouze práce do června 2018. To je zásadní rozdíl. A je-li někdo podrážděn kvůli něčemu jinému, jedná se o jeho domněnku.

(pokračování dotazu)
Jestliže VP už není tím, čím byl, tak to stejně poznáme na snížení kvality prací v budoucnosti.
A teď to vaše prohlášení vypadá tak, že VP SSSR byl zosobněn Zaznobinem a jeho pomocníky, kteří bez něho již nedokážou dosáhnout předchozí úrovně analytiky.

 

 

Ne, já jsem na to už trochu odpověděl. Ta otázka stojí trochu jinak. My jsme se již velmi dlouho nevěnovali teoretickým otázkám, proto bude nutné trochu zaběhnout i do teorie. Takže aniž bychom šli příliš do hloubky, je třeba poukázat na některé věci a to i proč vznikly určité připomínky a proč byly zveřejněny. Čekat s nimi nebylo možné, to řeknu hned.
Protože ještě jednou říkám, ta situace je teď taková, že se musíme držet zuby nehty. A tak bylo zapotřebí na tomto místě tu situaci zafixovat. Oč tedy jde?

 

V 19. století Fjodor Ivanovič Tjutčev řekl:
Předpověď o tom dána nám není, co naše slovo dokáže, zda naše schopnost soucítění se Boží milostí ukáže.“
V Koncepci sociální bezpečnosti je velmi dobře popsán zákon času. Jedná se o poměr obnovování informací na biologické a sociální úrovni. V současné době všichni mohou pozorovat informační výbuch. A žvanit v dnešní době o věcech, o kterých nemáte nejmenší představu, NELZE!

 

Zpětná odpověď bude okamžitá, zpětná reakce přijde okamžitě. Když lidé říkají, že jsem mohl mlčet, vyhnout se tomu, tak nemají nejmenší představu, o čem to vlastně mluví.
Fond konceptuálních technologií se dostal na takovou úroveň řízení globálními, vnějšími i vnitřními procesy a je na něj soustředěna taková pozornost, že zůstat stát stranou by v daném případě vedlo k úplnému krachu celého konceptuálního hnutí, protože v mnohém jsou teď ty vazby navázány na fond.


V současné době pořad Otázka-odpověď dosahuje v prvním dnu, v průběhu prvních 24 hodin sto tisíc zhlédnutí, více než sto tisíc zhlédnutí.
Pochopte, že se nejedná o žádné legrační video, populární písničku nebo něco podobného, které mohou nabrat milióny zhlédnutí a trvají 4-15 minut. Jedná se o hodinu maximálně zhuštěných informací o politických otázkách. Tyto informace sledují pouze ti lidé, kteří tyto informace považují pro sebe za životně důležité a prvních 24 hodin to sledují lidé, kteří ty informace okamžitě využívají ve svém životě a to vůbec nejsou jen přátelé.


Dívají se na nás i nepřátelé. Jak bylo možné za těchto podmínek mlčet? Vždyť ti lidé vůbec nechápou, o čem to mluví. Fond pracuje v těch nejtvrdších podmínkách. Každé slovo pronesené Fondem je hned podrobeno drobnohledu. A tam, kde dojde na nějaké nesrovnalosti s vnitřním prediktorem... Tak tam obzvlášť. V dané situaci je zcela mylné se domnívat, že k jakémusi konfliktu došlo kvůli tomu, že by se v té analytické zprávě nelichotivě vyjádřili k Putinovi.

 

Jestliže se podíváte na analytické zprávy a vůbec na vystoupení vnitřního prediktoru a na vystoupení Vladimira Michajloviče Zaznobina, tak ty práce vnitřního prediktoru se nikdy nevyznačovaly nějakým lichotivým vztahem k Vladimiru Vladimiroviči Putinovi.
To tam nikdy nebylo. Ale přitom si stále zachovávaly metodologii Koncepce sociální bezpečnosti.

 

Dobře, já jsem sliboval, že nebudu tu analytickou zprávu analyzovat. Takže žádné nesrovnalosti v hodnocení Putina z hlediska prací vnitřního prediktoru do června 2018 a Fondu konceptuálních technologií nikdy nebyly. Absolutně nikdy, prostě se to nikdy nestalo.

 

Tohle je třeba si uvědomit. A nejde o to, že je tu nějaká Putinova osobnost, ale o to, že ta podpora je Putinovi poskytována přesně do té míry, do jaké jeho činnost hodnotíme jako pozitivní
a užitečnou pro Rusko, pro získání jeho suverenity a síly. Z tohoto pohledu.

 

Proč je k Fondu upírána tak velká pozornost?
Protože se zabýváme analytikou. A chápe vůbec někdo, co je to analytika? Ví to vůbec někdo? Na tuto věc panuje mnoho názorů. Analytika poskytuje odpověď na různé otázky. Často mě obviňují z různých fantazií, dohadů apod. Jednou fantazíruji o tom, že bude zvolen Trump, podruhé zase o tom, že v Koreji nic nehrozí, že se jen pozornost přemístí ze Sýrie na Koreu, kde k ničemu nedojde, nebo... A co ještě? Sami si vzpomeňte, kde jsem kdy uplatnil ty své fantazie. Že ISIL je nepravidelná armáda USA. A pořád jsou to mé fantazie.

 

V analytice jsou fantazie a dohady nepřípustné, absolutně nepřípustné. Je buď analytika, nebo fantazie a dohady. Ani jeden seriózní analytik, dokonce ani takový, který nemá k dispozici tak výkonný metodologický základ, jakým je Koncepce sociální bezpečnosti, nikdy nevychází z dohadů.
A pokud to dělají, ti kteří… Tak je to přesně to, co jim vyčítám. A co to tedy je, ta analytika?
Zapamatujte si to, zapište si to.

Analytika, to je odhalování procesů řízení a vymezování algoritmů jejich průběhu.

Jestliže jste si určili řídící proces a algoritmy jeho průběhu, tak dostanete mozaikový obrázek. Potom pro vás není důležité, zda jde o informaci smyšlenou nebo ne, protože vy si vymezíte procesy.


Je třeba přemýšlet, myslet, to je v analytice zásadně důležité, abyste nepřemýšleli situačně, ale v procesech. Teoretické základy analytiky jsou skvěle vyloženy například v Základech sociologie, i v jiných pracích, ale v Základech sociologie obzvláště v hlavě 4.
Nesmíte myslet situačně, ale v procesech.


Analytiku je v tomto smyslu možné přirovnat ke skládání puzzle. Jaké dohady, jaké fantazie to mohou být, když přesně vidíte, že dílek puzzle má jako informační modul určitý tvar, a přesnou barevnou charakteristiku, třeba různé linky, takže do něj jiný informační modul zapadne pouze díky tvaru a barvě?
Ten obrázek na něm, to jsou informační proudy, které musí na jednom konci navázat a na tom druhém mít pokračování. Takže nemůžete fantazírovat. Řekněme, že skládáte obraz stromu, jeho větévku, takže nemůžete fantazírovat, ta větvička, ty lístečky musí do sebe zapadat. Přece vidíte, že ta větvička má určitou tloušťku, takže je třeba hledat druhý dílek takového tvaru s návazností takto tlusté větvičky. A tak si takový dílek najdete a vložíte ho tam.

 

Přece jste všichni s dětmi puzzle skládali. V tomto ohledu je analytika skládání puzzle. Tak jaké fantazie, co to povídáte? Když máte mozaiku, MOZAIKU, tak máte všeobecnou představu,
a potom pro vás výpadek jednotlivých prvků, informačních modulů, není kritický, protože stále vidíte celkový obrázek.
Jestliže pro vás má nějaký modul zásadní význam, tak můžete díky již odhaleným informačním modulům pokojně zjistit parametry hledaného informačního modulu a díky konkrétní barevné charakteristice víte kde a jak ho najít. Všichni jste skládali puzzle a víte, že když nemůžete najít nějaký dílek, tak poskládáte všechno okolo a nakonec ten zbylý dílek vložíte na zbylé místo.

 

To je analytika, takže žádné dohady v analytice zásadně nemohou figurovat. O analytice… Takže v tomto ohledu, jestliže si uvědomujete, že analytika, to je odhalování řídících procesů, tedy tvaru informačního puzzle a algoritmu jeho průběhu, tedy jeho barevné charakteristiky, tak si pokojně poskládáte obrázek.
A opakuji, že vypadne-li vám nějaký informační modul, není to kritické. A jestliže se něco dodatečně objeví, tak přesně víte kam a jak to zařadit, protože váš obrázek se tím zásadně nemění.


A jestliže připouštíte dohady, znamená to, že vaše vnímání a chápání světa je kaleidoskopické
a chcete-li provádět analýzy, musí být mozaikové. A aby nikdy nový prvek vaši mozaiku nenabořil, musíte přemýšlet v procesech, v procesech, a když vám potom předhodí fake news, tak také… Pro vás jako pro analytika to nehraje žádnou roli, zda jde o pozitivum nebo negativum, vy musíte odhalit proces.


A proč vám předhazují fake news? Aby nějaký proces spustili. Tak musíte zjistit, o co jde, a když si to poskládáte, tak ten proces odhalíte. Zapadne to do vašeho celkového mozaikového obrazu světa. Takže to pro vaši práci neznamená problém. Všechny ty fake news, každá... Každá ta lež ovlivní jen ty, kteří přemýšlí situačně, kteří i jen částečně připustí existenci dohadu v analytice. Opakuji, že v praktické analytice zásadně nemohou žádné fantazie ani dohady figurovat. Musíte mluvit jen o tom, co víte, co přesně víte.
A to je to, co zajistilo úspěch rozvoje našeho Fondu, že naše pořady začali vyhledávat. Protože my víme, o čem mluvíme, a víme, co naše slovo dokáže.

 

Tak tedy ještě jedna věc...

Nu dobrá… Nesmíte mluvit o věcech, o kterých nemáte ani tu nejmenší představu.

 

Fond má velice závažný vliv na řízení.

A najednou vyjde taková analytická zpráva. Já jsem zareagoval hned.
Teď prostě to téma uzavírám, aby… Co mi chcete vyčítat?

Já jsem je hned kontaktoval, zavolal jsem jim a vysvětlil:
Pánové, ta situace je teď konkrétně taková, že nejde jen o diametrálně…“
„První dvě části té analytické zprávy neladí ani s její třetí částí a se závěrem. A co se týče činnosti našeho Fondu, tak jsou v úplném protikladu. V absolutním protikladu. Tak co s tím?“

 

Přijmeme-li postoj té analytické zprávy, můžeme rovnou zastavit i práci našeho Fondu.
Nebo začít lhát.

Já jsem zavolal a bylo mi řečeno, když jsem navrhnul, že je to třeba nějak vyřešit, tak mi bylo přímo řečeno:
„Jednejte tak, jak považujete za potřebné, podle svého uvážení.“


Tak co mi chcete vyčítat? Že jsem se ještě čtyři dny ten problém pokoušel řešit?
V připomínkách je vše objasněno více než dostatečně, více než dostatečně.

Takže toto téma my tímto uzavíráme a více se k němu vracet nebudeme. Koho to zajímá, ať si to sám přebere.


My v našem Fondu pokračujeme ve své práci a doporučovat budeme pouze práce vnitřního prediktoru do června 2018, dokud tyto turbulence nepřejdou.

Tato turbulence však nemá nic společného s rozkolem. Absolutně nic společného. Ale to musíte pochopit, co je to vnitřní prediktor, a jak funguje. Čtěte práce vnitřního prediktoru, to je vše, co mohu říci.

(Doplněk odpovědi k otázce je v čase 45:51)
 

 

31:17

K další otázce od Patriota, od „Prosto Patriota“, kterou podpořilo dalších 54 lidí. Zdravím vás. Nezdá se vám, že skutečným záměrem nového programu Vladimira Solovjova s názvem „Moskva. Kreml. Putin“ je otevřeně prezentovat Putina jako jakéhosi diktátora s kultem osobnosti a ještě více snížit jeho rating?
Protože kult osobnosti je jak známo řídící technologií.

 

 

Mně se to nezdá, já to vím zcela určitě, na základě analytiky, na základě sestrojení informačních modulů bez jakýchkoliv fantazií.
Tento pořad je koncipován jako způsob nátlaku na Vladimira Vladimiroviče.

 

Protože, jak kolega správně podotknul, je vytvoření kultu osobnosti davo-„elitářskou“ formou řízení lídra. Je to forma nátlaku na lídra. Takto se vládnoucí elita vyhýbá své odpovědnosti za řízení.

 

32:36

Dále tu je otázka od Antona. Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím rozhovor poskytnutý předpokládanými traviči Skripalových. Putin jim poradil, aby se obrátili na média.
Co to mělo být? Odpis agentů? (- smích)
Z mikrofonu byli zcela zjevně nervózní a vypadají přesně jako agenti tajných služeb.

 

 

Já nevím, to asi v seriálech vystupují takoví agenti tajných služeb. Oni totiž vůbec nevypadají jako agenti tajných služeb, a to dokonce ani jako agenti se speciální přípravou, aby nevypadali jako agenti tajných služeb.
Ten řídící manévr ve věci Skripalových je v aktivní fázi. Ta hra s Petrovem a Boširovem ještě nebyla plně rozehrána. Je to velice zajímavá věc.
A co se týká těch dvou lidí, tak ti s tajnými službami nemají nic společného, a právě proto si je tajná služba Velké Británie zvolila.


Tedy, nechtěl bych říci víc než je záhodno. Zde je to hlavní, pochopte… V čem je podstata?
Vše je to postavené na tom, že byli v potřebnou dobu na potřebném místě. To nejdůležitější na tom je, že tam byli. A Petrov s Boširovem mají proč se obávat, protože dalším krokem britské rozvědky, kontrarozvědky nebo nějakých těch jejich tajných služeb bude likvidace Petrova a Boširova. Takže mají proč mít strach. Proto se pokoušejí získat ochranu.

Takže já, ať... Sergej Viktorovič (Lavrov) ví, co dělá.

 

34:42

Dále tu tedy máme otázku od Alexandra, který prosí okomentovat vystoupení velitele ruské Národní gardy Zolotova k opozičnímu politikovi Navalnému.
Co to mělo být? Hloupost nebo provokace?
Vždyť Zolotova snad Putin do vedení této silové struktury nedosadil jen tak?
Tyto silové útvary byly vzdáleny z dosahu korupčního ministerstva vnitra, tedy zdálo by se.
A taková výzva v duchu devadesátek k služebníčkovi páníčkových nevolníků v očích veřejnosti diskredituje nejen samotného velitele ruské Národní gardy, ale celou tu strukturu i Putina osobně.

 

 

To je tíživý okamžik. Já jen velice lituji toho, že v tomto tíživém okamžiku nebyl na místě Zolotova Chinštejn. Chinštejn tyto věci chápe okamžitě a v jeho klanově-korporativním zájmu bylo ochránit Zolotova. Takže oč jde? Musíte si uvědomit…
Jestliže analytika bude dohadem, nebude možné uvidět analogii v tom, co probíhá s odvoláváním z funkcí okolo... Trumpa a tím, co provedli Zolotovovi.

Trumpa plánovitě připravují o jeho lidi. A Zolotova teď znemožnili jedním tahem.

 

Jedním tahem ho odrovnali. Dalším krokem bude vytvořit podmínky pro jeho odvolání. Ještě je možné se tomu vyhnout, ale je třeba pracovat jinak.
Zolotov musí mít takové analytiky, kteří mu pomohou se z té situace dostat. Vždyť si uvědomte tu vzniklou situaci.

Došlo ke znevážení důstojnické cti, oni toho člověka znemožnili.

 

Jen si to vezměte. Bojový generál vyzývá na souboj nějakého civila, dokonce ani ne úředníčka.
Co to proboha mělo znamenat?
On se snížil na úroveň exkrementů. Vyzdvihnul váhu jeho politického renomé, přičemž sám klesl na dno a znemožnil se ve všech informačních modulech. Jak to vůbec mohl udělat?

 

Kdo má u něj na starost analytiku, informační procesy? Cožpak mu nemohl napovědět, že generál nemůže vyzývat…
Na souboj vždy vyzýváte někoho, kdo je vám roven! Kdo je vám roven!
Přestože si ten někdo hraje na to, že má prezidentské ambice.

 

Vždyť i alkoholik válející se v blátě, může mít ambice stát se třeba prezidentem celého světa. Chudáček nepochopený. Jaký je v tom rozdíl, jde-li o prezidentské ambice Navalného? Vždyť co on je zač? V porovnání se Zolotovem absolutní nula.
Vždyť Zolotovovi nesahá ani po kolena. A teď mu jen vytvořil renomé. Vytvořil mu rating.

 

Pozvedl ho na úkor svého pádu a sám se ocitnul na hraně odvolání. A tomu je třeba se vyhnout, protože nepřátelé Ruska, podpindosníci a pindosové, americká státní elita, se právě o tohle snaží. Algoritmika toho, co provedli Zolotovovi je jedna a ta samá, jako v případě Manaforta, Tillersona, všech Trumpových spolupracovníků. Všechny je odstraňují pomocí stejného algoritmu. Ta náplň…

 

Analytika, tou nejjednodušší analytikou je řešení nějakých početních úkolů. Čísílka jsou různá, výsledky také, ale matematické postupy jedny a ty samé. Přece víte, jak se žáci učí matematiku. Nechají je řešit různé úlohy s různými čísly, v různých kombinacích. Ale cvičí si na tom stejný algoritmus řešení toho typu početního příkladu.
To samé proběhlo se Zolotovem. Když vidíte, jak to probíhá okolo Trumpa, tak přece vůbec nemusíte připustit, aby se Zolotov dostal do stejné situace!

 

A teď ten problém musí Zolotov řešit, aby to neskončilo jeho odvoláním. První etapu prohrál na celé čáře, podrazili ho, doběhli ho a to je děsivé, protože to je krok k občanské válce.

 

39:47

Další otázka je od Alexeje. Valeriji Viktoroviči, v Rusku proběhlo největší vojenské cvičení
v jeho novodobých dějinách Východ 2018. Zapojilo se do něho okolo 300 tisíc vojáků, více než tisíc letadel, vrtulníků, bezpilotních letounů, asi 36 tisíc tanků, obrněných transportérů a dalších vozidel, asi 80 lodí a jejich doprovodných plavidel.
Nemohl byste provést srovnávací analýzu s jinými velkými vojenskými cvičeními a konkrétně s cvičením Západ-81, což byl kódový název operativně-strategických cvičení armády a námořnictva SSSR a států Varšavské smlouvy, které se konaly od 4. do 12. září 1981 na území Běloruského, Kyjevského a Pobaltského vojenského okruhu a také ve vodách Baltského moře?

 

 

Ne, to opravdu nemohu. Jde o zcela odlišné události rozdílného řádu. Ani o porovnání se nedá mluvit. Je to tak, že ty manévry z roku 1981, také z roku 1982 (Štít-82), které na Západě nazvali Sedmihodinovou válkou, souvisely s podmínkami smlouvy.
Brežněv umíral a veškerá partajní sovětská nomenklatura snila o tom, že se po jeho smrti integruje na Západ, ale potřebovali předvést, že to chtějí udělat za svých podmínek.
A tak předváděli silovou složku pro vyjednávání. Jenže je doběhli.

 

A co probíhá teď? Teď je ta situace kritická. Okolo Sýrie probíhá kumulace sil a prostředků. Okolo Sýrie probíhá informační práce a posiluje se matrice, že Američané zaútočí na Rusko, nebo zaútočí na Syřany.
Na ty se chystají zaútočit tak jako tak, ale jsou-li mezi syrskou armádou naši dělostřelci a odborníci na radioelektronické rušení, tak jde o naše bojové jednotky.

 

Jak se potom máme vyhnout odvetnému útoku? Mlčky to strpět? Měli jsme jednoho takového, který to chtěl pro nic za nic mlčky strpět v roce 2008.

V každém případě, i kdybychom to tedy nechali být, by nás převálcovali, protože tu válku potřebují pro stabilizaci světového kreditně-finančního systému.

Nás jednoduše jako stát zlikvidují.


A ta situace je tedy následující. Chceme, aby to tak dopadlo?
Putin hraje s globálním prediktorem jako rovný s rovným a řekl mu: „Ne!“

A globální prediktor na to: „Co ale budeme dělat, my tu máme na krku tu státní elitu?
To všechno je jejich práce, je to třeba s nimi nějak vyřešit.“


A tak bylo provedeno to největší vojenské cvičení, kterého se účastnilo Rusko a Čína. Předvedli se a Západ je šokován. Nu ano, to není jako bojovat proti nějaké té syrské armádě. Tady končí každá legrace.“ A to hlavní, je tu určitý konsensus.


Opakuji, že Čína, to jsou globalisté. Jedná se pouze o našeho situačního spojence a jen proto, že právě probíhá převod centra koncentrace řízení do Číny.

To proto nám globalisté dohodili Čínu jako partnera na zastavení amerického militarismu.
Ale Putin získal i bonus:
Pánové, vy máte stejný zájem jako my, aby k válce nedošlo. Je to tak?“
Ano, je.“
„Takže my říkáme, že Mongolsko je naše území! Tam nos nestrkejte.“

 

Kam že to jel Bush? Říkají, že Mongolsko je nezajímavé území? Ne, Mongolsko je velice důležité území, o které se hraje s vysokými sázkami.
A Putin velice snadno a elegantně řekl: „Ten problém vyřešíme, ale Mongolsko necháte na pokoji.“ A jak to udělal? Mongolská armáda se účastnila těch manévrů.
A hotovo, snadno a elegantně a současně…


 

Zopakuji, že všechna cvičení jsou vedením války. Dnes všichni mluví o hybridní válce, samá hybridní válka. Provést v pravý čas vojenské cvičení a předvést možnosti své armády, to dokáže zchladit mnohé hlavy, včetně těch amerických.
Oni nikdy nebojují v podmínkách, kdy jim hrozí nepřijatelné ztráty, protože ty...
Stáhli se i ze Somálska. Stačilo, aby jim tam zabili třicet výsadkářů a okamžitě vzali nohy na ramena. A teď si přestavte možnosti Ruska.

Proč jsou tak troufalí? Proč si dovolují? Protože doufají, že Rusko neodpoví.

 

45:51

Když se trochu vrátím k prvním otázkám, tak když začala ta věc okolo Fondu,
zjistil jsem díky tomu mnoho zajímavého. Ale o to teď nejde. Čeho jsem si povšimnul?
Ti, kteří „brání“ vnitřní prediktor SSSR a obviňují ze všeho mne... Já diskuzní fóra neprohlížel, mně úplně stačí to, co se mi i tak donese. A ani ty objemy nejsou prostě zvladatelné.

 

Takže čím se vyznačují?
Oni se vyznačují záštiplnou zlobou k Putinovi, vysloveně záštiplnou nenávistí.

 

Já se na to všechno dívám a přemýšlím:
To už jsem přece kdysi zažil. A zažil, na Ukrajině v roce 2013, když bylo zorganizováno všeobecné odsuzování Janukoviče. Tak do jakých scénářů se to asi necháváme vtahovat?

 

Proto je ta situace velice, opravdu velice kritická a nelze k tomu mlčet. Mlčet prostě nešlo.
Chceme se snad vykoupat v krvi? Musíme si uvědomovat jednoduchou věc. Dříve to byla pouze KPRF, kdo se vyznačoval tím, že...
Když jsem se setkával s jejími členy, tak jsem prostě nevycházel z údivu. Jak je to možné?

Mluví prý patrioti a říkají: Musíme se spojit s Američany a svrhnout Putina.“
A já jim na to: „Můžete nad Američany vyhrát bez Putina?“
„Ne.“

Tak by snad bylo lepší Putina proti Američanům podpořit?“
Ne, musíme se spojit s Američany a svrhnout Putina. On je větší zlo.“
„Možná byste tedy jako chytrá opice měli zůstat stát stranou a nechat Putina a Američany, aby se ve vzájemném boji vysílili, a vy potom dorazíte toho, co…“

Ne, musíme pomoci tomu silnějšímu dorazit Putina.“


A všichni ti „obránci“ VP SSSR mluví stejně.
Ten příklad Ukrajiny je ničemu nenaučil. Ta situace je opravdu kritická, kritická a Putin, když tímto způsobem zorganizoval…
Ve Vladivostoku probíhalo Východní ekonomické fórum a zároveň to vojenské cvičení. V jednom balíku. Jak se říká, metodou cukru a biče je budován světový systém.
Skvělý řídící manévr.

 

Tak třeba k tomu by bylo přínosné napsat dobrou analytickou zprávu!
S porozuměními, s využitím metodologie Koncepce sociální bezpečnosti, místo metodologických doporučení státního departamentu USA k organizování barevných revolucí.

 

48:53

Dále je tu otázka od Anatolie. Valeriji Viktoroviči, vysvětlete prosím jednoduchou věc.
Cožpak si ti nahoře opravdu myslí, že všechny národy Ruska mají tak nízký intelekt, že se jedná o debily?
I při tak negativním postoji lidí k penzijní reformě ve volbách 9. září vyhrálo Jednotné Rusko.
Nebo to drze zfalšovali, aby stoprocentně zajistili občanskou válku na ruském území?

 

 

Ne, ti nahoře, veškerá ta rossionská elita skutečně lidmi takto opovrhují.
A mimochodem, to vůbec všechny elity, které si klidně nechají zlikvidovat vlastní stát. Jen se podívejte třeba na ty libyjské elity, co provedli se svým státem. Šlo o prosperující stát, kde bylo všem dobře. Tam bylo dobře všem kromě elit. Teď se ten stát koupe v krvi, umírají lidé, ale místní knížátka si libují. To je cíl každé elity v davo-„elitářské“ společnosti. Jakékoliv elity. To je danost.

 

A rossionská elita je v tomto ohledu ještě horší než ta libyjská.

Nesmíte ale naše lidi považovat za nemyslící stádo, že šli a hlasovali pro Jednotné Rusko.
To je hluboký omyl. Přečtěte si práci vnitřního prediktoru Stalo se v Pedžentu, abyste té věci porozuměli (o filmu Bílé slunce pouště). Co tam říkal soudruh Suchov?

Mám tě zabít hned, nebo se chceš chvíli trápit?“
Raději se budu chvíli trápit.“
A proč? Protože tím získal čas, po který může v jeho situaci nastat obrat. A to hlavní. Můžete ještě něco vymyslet a realizovat to. Stejně tak lidé, ti se teď dívají a nemají z čeho vybírat.
Co je tedy třeba?


Udržet teď stávající stav. Protože tento stávající stav mi umožňuje provést takový a takový manévr a mohu dál budovat svůj systém řízení. A tímto způsobem dokážeme Rusko přeformátovat evoluční cestou místo revoluční cestou. Dejte nám už jednou pokoj s těmi majdanovými revolucemi.
Lidé velmi dobře vidí, že současný volební systém neumožňuje projít lidovým poslancům. Tak proč by teď měli riskovat? Nastoupí někdo nový, odstaví cizí klanově-korporativní skupinu od všech zdrojů, dosadí tam své lidi a ti budou ty státní zdroje rozkrádat ještě více. Proč?

 

Tito jsou už více méně začleněni a více méně předvídatelní. Už určitým způsobem vzali na vědomí práci policejních orgánů bojujících proti korupci. Tento stav umožňuje lidem shromáždit zdroje, nabrat sílu, odpočinout si a udělat další krok ve svém rozvoji, k získání vlastní suverenity a k celkové přestavbě státního systému řízení. Takže se nemylte, lidé jsou moudří a jednají správně. Udržují loď nad vodou, aby si zajistili budoucí posun kupředu.

 

52:35

Další otázka od Ivana. Valeriji Viktoroviči, Ruská pravoslavná církev (RPC) se nadále odmítá podřizovat předsednictví Konstantinopole. Kreml do dané věci nezasahuje, ale určitě sleduje chod těchto událostí a sociálních vztahů v této oblasti.
Co by mohlo znamenat odmítnutí RPC dále se podřizovat předsednictví Konstantinopole z hlediska globalistů a z hlediska státních elit?

 

 

Ta otázka nebyla správně položena. Žádná podřízenost RPC konstantinopolskému patriarchovi tu není. Zde to principiálně… Byla tam dobrá zmínka: Kreml to sleduje. A proč by do toho měl Kreml zasahovat?
Cožpak RPC snad v něčem pomohla Kremlu, Putinovi v případě penzijní reformy? Zastavila to? Ne. RPC hledí jen na své zájmy, snaží se lovit rybu v kalné vodě a podle toho jedná. Víte, ta situace, za které jsou všichni státní úředníci upřímně přesvědčeni, že vůbec nejsou odpovědní za plody svého řízení, za plody své práce…

Proč bych jako měl být odpovědný za to, co jsem zvrtal?“ Rogozin si upřímně myslí:
„Nu a co, že v Roskosmosu rozkradli tři rozpočty a stavbu kosmodromu Vostočnyj odfláknuli? Ale proč bych za to měl být odpovědný právě já? Nu ano, za mě to rozkradli. To já jsem podepisoval všechny dokumenty a tvrdil, že budovy jsou postaveny, když nebyly. Nu ano, to já jsem přijímal takovou kvalitu prací, že… Ale já přece doufal, že to všechno zakryje výbuch. Jenže žádný nebyl. Já ale nejsem odpovědný za to, že kradu! A že o řízení nevím vůbec nic.“

 

A ten problém je v tom, že všechen ten klérus RPC je úplně stejný. Oni si také myslí, že za nic nejsou odpovědní. RPC je jako řídící struktura způsobilá pouze v Rusku, protože si jich tu všichni váží a klaní se jim. To se to potom řídí: „Já budu pečovat o své ovečky, já jsem jejich báťuška.“
A jakmile se dostanou za hranice Ruska, jsou nahraní. Okamžitě jim tam ukážou, zač je toho loket. A co se tedy stalo?
Při tom setkání patriarchy RPC a papeže na Kubě předali, postoupili RPC péči o celou Evropu. Stačí to jen zrealizovat, jenže nikdo neví, jak k tomu přistoupit, jak to zařídit.

Ať to za mne vyřeší Putin a já se mu za to odvděčím černým nevděkem. Když ho skřípnou penzijní reformou, když mu dají ultimátum, tak nepodpořím jeho, ale naopak jeho protivníky.
A potom za ním zase půjdu, aby mi pomohl.“


Pánové, to pardon. A co bylo dál? Globalisté realizovali řídící manévry při přestavbě celého světa prostřednictvím státních elit a nesmíte si myslet, že se přitom státní elity ničemu nenaučili. Učí se. Když došlo na přestavbu světového uspořádání v důsledku 1. světové války a série revolucí, tak byla s ohledem na Rusko prováděna i církevní reforma.
Ve výsledku se oddělila Estonská pravoslavná církev, Finská pravoslavná církev, objevila se Ukrajinská autokefální pravoslavná církev.


Americká státní elita si pamatuje tato úspěšná řídící řešení. A když došlo na to, že vliv RPC se může rozšířit na evropské území a ohrozit tak americké státní zájmy, protože začne situaci v Evropě stabilizovat, zatímco oni potřebují válku, tak udělali dobrý tah.
Opakují stejný manévr, kdy konstantinopolský patriarcha uzná rozkolníky.

 

A soustřeďují se na Ukrajinu. Když to nešlo z jedné strany, zkouší to z jiné, konečně rozpoutat tu válku.
Od roku 2013 se americká státní elita pokouší ze všech sil rozpoutat totální válku na Ukrajině, aby se rozšířila na ruské a evropské území.
Je to nový pokus. A naše RPC na to nebyla připravena. Není na to jednoduše připravená. Zdálo by se, že to řešení leží na povrchu. Vše se dá vyřešit, jenže to vyžaduje dobrou kvalitu řízení.

 

Dá se udělat jednoduchá věc. Konstantinopolský patriarcha je v podstatě takový primus inter pares, první mezi sobě rovnými. Ale ve své podstatě to neznamená vůbec nic. Co je vlastně ten konstantinopolský patriarchát a patriarcha?
Víte, to je jako… Když probíhá první zasedání Státní dumy, nebo nějakého zákonodárného shromáždění nějakého federálního subjektu, tak vyberou nejstaršího poslance, který to zasedání zahájí. A to je všechno, tím jeho funkce končí. Nebude předsedou Státní dumy či zákonodárného shromáždění, dokonce ani předsedou žádného výboru.


Jen prostě existuje takový rituál. A konstantinopolský patriarcha funguje v rámci stejného rituálu.
U nás neexistuje papež, on nemá takovou moc. Takže co mohli konkrétně podniknout?
My přece máme zajímavé vztahy s Tureckem. A přestože je to konstantinopolský patriarcha, tak to město se teď nazývá Istanbul, i když my si samozřejmě pamatujeme, že to je Cařihrad. Ale tím zase bude, až to bude Anatolský federální okruh. I když proč bychom to vraceli, ať si zůstane Istanbulem, ta neustálá přejmenovávání k ničemu dobrému nevedou.

 

Erdogan má velké potíže, opravdu velké potíže. Co bránilo patriarchovi, aby odjel na návštěvu k Erdoganovi a setkal se při té příležitosti s hlavou Turecké pravoslavné církve? Ale ona přece není kanonická?!
Tak se na to podívejme. Cožpak Ukrajinská pravoslavná církev v Kanadě, na Ukrajině byla kanonická? Kanonickými se staly, až když si je konstantinopolský patriarcha vzal pod své křídlo. Musíte umět hrát jako rovný s rovným, to přinejmenším. A oni všichni dřepí a myslí si, že když budou provádět Putinovi špinavosti, bude za ně dál tahat kaštany z ohně. To promiňte, ale on nemůže stíhat všechno. Teď je třeba zachránit svět.

 

Nesmíme především připustit státní převrat a občanskou válku v Rusku.

Všichni se na tom podepsali. Já se teď dívám, jak to probíhá na Ukrajině. Když jsem se díval, kolik těch ukrajinských videí jsem viděl… A zklamali mne konceptuální schůze na Ukrajině. Vás zatáhli do takového scénáře a vy nic nechápete. Všichni jim v tom jdou na ruku. Je třeba zafixovat daný stav a zachránit stát.
A lidé v tomto ohledu nepřemýšlejí jako straníci, lidé vše hodnotí podle svého života. A když si někdo z nějaké strany myslí, že když vyjde s nějakým heslem, tak tím lidi oblbne… Hlasujete za KPRF, hlasujte za Jednotné Rusko. Lidé, kteří jsou nohama na zemi, tím vůbec nežijí.

 

Myslet si, že lidi oklame televize, znamená klamat sám sebe. Jak již v 18. století řekl polní maršál von Münnich:
„Ruský stát řídí sám Bůh, jinak není možné vysvětlit, že stále ještě existuje.“
A u nás ti, kteří působí v politice, neznámo proč nechápou, jak přemýšlejí lidé. A stále přemítají: „My jsme naši stranu… A proč zase hlasovali pro Jednotné Rusko? Jak ještě to máme tomu nemyslícímu stádu vysvětlit?“


Jakmile mluví o lidech jako o dobytku, můžete si domyslet, co takové strany řeší, pouze své klanově-korporativní zájmy.

 

01:02:05

A otázka od Konstantina.
Valeriji Viktoroviči, proč když nabádáte lidi číst tlusté knihy, jim v první řadě nenavrhujete, aby žili podle svého svědomí?
Tedy aby každý cíleně pracoval na dosažení lidského typu struktury psychiky?
Domníváte se, že získáním znalostí o řízení složitých sociálních supersystémů ten lidský typ struktury psychiky bude následovat sám o sobě?

Nebo jinými slovy.
Domníváte se, že dosáhnout lidského typu struktury psychiky bez získání znalostí o řízení není možné nebo to nestačí?

 

 

Ani tak, ani tak. Ta věc se má tak, že v pracích vnitřního prediktoru SSSR je přímo řečeno, že znalosti jsou poskytovány podle úrovně mravnosti.
A je tam přímo nastolena otázka nutnosti získat lidský typ struktury psychiky.

 

To je důvod, proč všem doporučuji číst tyto knihy, a že jim říkám, aby se stávali konceptuálně mocnými a nikdy aby žili podle svědomí?
Problém je v tom, že člověku, který žije podle svědomí, opakovat, aby tak žil, je zbytečné, a v lidech, kteří svědomí odvrhují, a na nás se dívají i takoví, ze zištných zájmů, to vyvolává odmítání. Ať tedy začnou číst. Ať si to všichni ti lidé přečtou, a potom se sami o sobě rozhodnou, zda budou žít podle svědomí a porozumí tak znalostem vyloženým v Koncepci sociální bezpečnosti, nebo zda budou svědomí odmítat.


Na tu otázku si musí odpovědět sami. A když toto mravní dilema vyřeší, když získají lidský typ struktury psychiky, nebo půjdou cestou k němu, tak v míře svého přibližování se k ní budou získávat i konceptuální moc. A o tom mluvím neustále.

- To byla poslední otázka.

Dnes byl těžký pořad, bylo nutné promluvit o nepříjemných věcech. O věcech, o kterých je třeba s kolegy mluvit z očí do očí u šálku čaje. O věcech, které okolí vnímá nejednoznačně, a právě proto není dobré o nich diskutovat veřejně. Vždyť se podívejte, není tu porozumění ani tomu, jak se rozhodují lidé ve volbách. A věci související s Koncepcí sociální bezpečnosti jsou ještě složitější, vícesložkové a mnozí se pokoušejí k těmto znalostem přistupovat na základě vlastních stereotypů řešení problémů, na základě svého vnímání toho, co se rozumí samo sebou.

 

Jenže si musíte míru svého chápání rozšiřovat. A právě kvůli tomu, aby nedocházelo k žádným rozkolům, abyste věděli, kdy a jak se zastavit, udělat si přestávku, vám navrhuji, abyste si nastudovali Koncepci sociální bezpečnosti v pracích vnitřního prediktoru SSSR.

 

Ale opět zopakuji, že jako učebnice vám doporučuji, DOPORUČUJI…
Jestliže dokážete a máte za to, že si poradíte, tak prosím, čtěte jakékoliv informace. Já to navíc vždy také doporučuji, že jestliže narazíte na nějaké informace, musíte se s nimi seznámit. Ale pro studium, jako doporučené učebnice, tak z tohoto pohledu vám doporučuji, abyste využívali práce vnitřního prediktoru zveřejněné
do června roku 2017.

- Roku 2018.

- Ano, roku 2018.

A pamatujte si, že Koncepce sociální bezpečnosti učí lidi pracovat s jakýmkoliv druhem informací, s jakýmkoliv. Proto by také žádné informace neměly být zakazovány. A proto jsem také nikdy neříkal, tohle nečtěte. Já říkal, že to závisí na vašem životě, jestliže to potřebujete, tak to čtěte. Ale musíte k tomu přistupovat s porozuměním. Proto samozřejmě nemohu nikomu říkat a ani to dělat nebudu, a těm, kteří již Koncepci sociální bezpečnosti studují, a dosáhli určité úrovně, těm to dokonce doporučuji jako dobré praktické cvičení, že je užitečné si to přečíst, velice užitečné.

 

A jak říkám, jakmile byla ta analytická zpráva zveřejněna, sám jsem všem doporučil aby si ji přečetli, aby si ji všichni okamžitě přečetli.


Takže už jen zopakuji, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a pro své zájmy a v míře svého nepochopení pro toho, kdo toho ví a chápe více.
Rozšiřujte si míru svého chápání, poznávejte a chápejte toho více.

Buďte konceptuálně mocní, braňte zájmy své i své rodiny, čtěte práce vnitřního prediktoru.


Přeji vám mírové nebe nad hlavou.
Do příštích setkání.