Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 18.09.2017

Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 18.09.2017

25.9.2017

 

youtube.com/watch?v=66PLW_obTcU

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 18.09.2017.doc (126464)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 18.09.2017.srt (85907)

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den 18.09.2017

Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

00:23

Začneme otázkami, které pokládali návštěvníci naší skupiny VKontaktu, pod naším videem Otázka-odpověď. A konkrétně Rita Dubrovskaja píše následující. Pane Pjakine, vysvětlete své zábavné komentáře. V čem spočívá podstata projektu Malorusko? O tom, že vše probíhá podle plánu vašeho záhadného globálního prediktoru (GP), není pochyb, ale kdo je ten záhadný GP, se kterým Putin koordinuje své plány a prolévá krev gójů? Krev Donbasu volá do nebe.

 

Tak především ke globálnímu prediktoru, k tomu záhadnému GP. Je to skupina lidí, neformální skupina, která netvoří strukturu, je to referenční skupina hájící své zájmy s takovou úrovní znalostí procesů řízení, která jí umožňuje uplatňovat její řízení ve vztahu ke světu, kde dokáže řídit státy i národy. To je taková zjednodušená definice globálního prediktoru. To je GP.

 

Jenže zdaleka ne všechno jim vychází a probíhá podle jejich plánů. Už jsem mluvil například o Španělsku. Tam jim narostl velký problém. A také na Ukrajině jim to nevychází. Tam je ten problém daleko závažnější.

 

Rusko musí realizovat globální politiku

No a Putin nekoordinuje s globálním prediktorem své plány. To je zásadní věc! Putin zohledňuje a zvažuje své možnosti při realizaci globální politiky v celém světě. Nebude-li Rusko realizovat globální politiku, tak přestane existovat. To je třeba si uvědomovat. Jakmile se Rusko vzdalo uplatňování globální politiky, tak ať už si to ti, kteří stáli v čele státu – carové, generální tajemníci – uvědomovali či ne, ale jakmile přestali uplatňovat globální politiku, tak v zemi nastupovala krize, která byla překonávána za cenu velkého krveprolití. Jak o tom to děvče napsalo, že se prolévá krev gójů.

 

Jenže ne proto, že by ji proléval Putin, ani proto, že by globálnímu prediktoru vycházely plány na prolití právě takového objemu krve. Kdyby globálnímu prediktoru všechno vyšlo, tak by té krve bylo mnohem více. A proč je tedy prolévána krev, když Rusko uplatňuje globální politiku? Existuje takové ruské přísloví: Podle kalhot natahuj svůj krok, můžete toho udělat jen tolik, kam dosáhnou vaše možnosti.

Pravidla Dostatečně všeobecné teorie řízení hlásají, že jakýkoliv systém je schopen se rozvíjet, nebo alespoň přežívat, jsou-li jeho zdrojové možnosti větší, nebo se alespoň rovnají tlaku prostředí. Nedostatek zdrojových možností musí být kompenzován zvýšením kvality řízení a to je přesně to, co dělá Putin.

 

My pracujeme v podmínkách, a to si musí každý jasně uvědomit, kdy nemáme ve světě žádné spojence. Absolutně žádné! Nemáme nikoho, o koho bychom se mohli opřít. Každý úkol musíme vyřešit sami. A to v situaci, kdy si naši horkokrevní chlapci, kteří si myslí, že stačí rozmáchnout se šavlí a vše bude rázem vyřešeno, nevidí na špičku svého nosu. Jednoduše nevidí!

Proto se jim zdá, že by jen stačilo, aby Putin lusknul prsty a válka na Ukrajině by skončila. Ne, nejenže by ta válka na Ukrajině neskončila, došlo by tam k takové genocidě ruského obyvatelstva, v porovnání se kterou by se Thalerhof zdál být procházkou růžovým sadem, a válka by se přenesla na zbylé ruské (ukrajinské?) území.

 

To je přesně to, co Putin nepřipouští. On tak zároveň brání i rozpoutání velké války na ukrajinském území a už to je velmi mnoho. To je velice mnoho. A dávat mu za vinu, že odvrátil tuto válku, která by planula na celém území, tak to už opravdu nevím. Neznalost procesů řízení, jak je realizováno řízení sociálních supersystémů, vede k trivializaci přijímání politických rozhodnutí a tím pádem také k tomu, že si lidé myslí, že je to vše možné vyřešit bez většího rozmýšlení, jen tak, aniž byste museli brát do úvahy všechny faktory působící na systém, tedy na Rusko.

 

Jenže Rusko má velmi mnoho problémů, velmi mnoho problémů včetně kádrového úřednického sboru, který vůbec není vlastenecký. Tento úřednický sbor zradí ruské zájmy raz dva. Právě o tuto skutečnost se také opírají při plánování sociálních otřesů všichni nepřátelé Ruska. Oni vědí, že kádrový úřednický sbor zradí ruské zájmy. Protože ti lidé vůbec… Máme takového krajana Ryžkova, který v pořadu u Solovjova řekl vynikající větu. Když se ho zeptali: „A národ a elita to není jedno a to samé?“ „Ne elita, to není ruský národ. Elita, tedy ti, kteří řídí, jsou něco jiného, mají jiné zájmy a jiné zaměření.“

 

Takže k podstatě toho, co se děje na Ukrajině. Ptali se, co je to Malorusko. Malorusko, to je projekt uchování územní celistvosti Ukrajiny a nastolení v ní demokratického neutrálního... Demokratické neutrální státnosti. Aby tato státnost s nikým nebojovala, a možnosti… a ideologické problémy se řešily výlučně na základě intelektuálních sporů, návrhů. Aby tam nedocházelo ke genocidě prováděné jednou částí obyvatelstva na té druhé. Všichni, kteří navrhují Ukrajinu rozdělit na několik různých částí, tím vlastně navrhují nekonečnou válku do posledního Rusa.

 

Ukrajina nesmí být rozdělena

Žirinovskij skáče až do stropu, a řve, že je třeba Ukrajinu rozdělit. V překladu do ruštiny to znamená, že ta válka má trvat tak dlouhou, dokud nebude zabit poslední Rus. Malorusko znamená nastolit na Ukrajině pořádek. A absolutně pomýleným postojem je, že Ukrajina, rozuměj kyjevská banda, by mohla udělat něco, co by potom Luhanská a Doněcká republika projednaly a možná by je to přimělo vrátit se do sestavy Ukrajiny. To je absolutně lživý signál. Ten, kdo tohle prohlašuje, není vůbec žádný vlastenec, ani Ukrajiny ani těch dvou republik.

 

Protože to je také mylné. Správné nastavení té otázky spočívá v tom, že jedinými legitimními právními nástupci ukrajinské státnosti jsou Luhanská a Doněcká republika. Chtějí-li žít v míru, nemají jiné východisko, než nastolit svou státnost na celém ukrajinském území, na celém. Všechna separatistická hnutí na západní Ukrajině budou v tomto přístupu zohledněna. To právě Luhansk a Doněck mají možnost se západní Ukrajinou se dohodnout. A kyjevská banda ne.

 

Kyjevská banda bude existovat jen do té doby, dokud se na Ukrajině bude prolévat krev, dokud je válka, dokud je ničena ekonomika, dokud lidé skáčou na Majdanu. Projekt Malorusko znamená jedno - mírové nebe nad hlavou všech, normální rozvoj ekonomiky a ideologický pluralismus, protože musí být překonána a odhalena všechna destruktivní ideologická hnutí. A dokud skáčou na Majdanu, dokud po sobě vzájemně střílí, tak nic z toho nebude.

 

Opakuji, buď Doněcká a Luhanská republika nastolí svou státnost na celém ukrajinském území, nebo tam bude dál probíhat válka. A jak by tyto dvě republiky mohly udělat pořádek na celé Ukrajině? Vypadá to, že sil by na to měly dost, jenže není žádné tajemství, že za kyjevskou bandou stojí celý Západ a USA.

Navíc, znovu opakuji, že Rusko nemá spojence. Někteří si myslí, že naším spojencem je Čína. Vůbec ne! Čína není žádný náš spojenec, je naším partnerem. Čína má velký zájem proniknout na ukrajinské území do řídících procesů. Pro svou hedvábnou stezku potřebovala Krym, pro svou potravinovou bezpečnost zase potřebuje kontinentální Ukrajinu.

 

Nebo vlastně jen Ukrajinu, protože Krym nikdy… Přečtěte si ukrajinskou ústavu. Krym nikdy nebyl součástí Ukrajiny. Nikdy! Říkat proto, že bylo od Krymu něco odtrženo, je pitomost.

- Od Ukrajiny.

- Ano, od Ukrajiny, promiňte, že od ní něco bylo odtrženo, mám na mysli Krym. To je hloupost. To mohou tvrdit lidé, kteří vůbec nečetli ukrajinskou ústavu, kde to všechno stojí. Krym nikdy nebyl součástí Ukrajiny, nikdy! Pokoušeli se toho dosáhnout různými přestavbami krymské státnosti, které měly vést k tomu, aby se nakonec přece jen stal součástí Ukrajiny. ale nakonec na to nedošlo. Nestihli to.

 

Čína má tedy vážný zájem dostat se na Ukrajinu a to třeba i formou mírotvorné armády.

K té mírotvorné misi. Mnozí nechápou, co v tomto ohledu Putin podniknul. Obvykle říkají, že kdyby tu misi navrhnul Západ a Rusko to vetovalo, tak by to dopadlo tak, že Západ je pro mír a Rusko proti němu. Vůbec ne. Tu věc navrhlo Rusko, jedná se o minský formát schválený OSN, a Západ v podstatě neměl co nabídnout jako protiváhu minskému procesu. Protože my bychom nic nevetovali, odkazovali bychom na minský formát a říkali: „Vy ničíte mír na Ukrajině.“ To právě proto Západ neustále udržoval v oběhu otázku o mírotvůrcích.

 

Nebezpečné mírotvorné operace pod záštitou Západu

Neustále tu věc omílali, ale přímo do toho nešli. My jsme naopak vždy mluvili o tom, že žádní zahraniční mírotvůrci nemají na ukrajinském území co dělat. Změnil se snad náš postoj? Ani o chlup. A co ten Putinův návrh týkající se mírotvůrců? Vše je velice jednoduché. Existují dvě taková základní, bázová směřování, tedy přesněji dva opěrné body, na základě kterých je třeba…

Zaprvé, jak se říká: Všechno chce svůj čas. Jakákoliv řídící operace musí být provedena v pravý čas. Stejně jako to Lenin říkal o revoluci: Dnes je brzy, zítra pozdě. No tak tedy v noci. Vždy je vše třeba dělat přesně.

 

Pouze Rusko jako mírotvorce na Ukrajině

Proč jsme proti mírotvůrcům na Ukrajině? Protože velmi dobře víme, že mírotvorné operace v podstatě nikde s výjimkou případů, kterých se účastní Rusko, že nikde nejsou efektivní. Příklad Kosova ukazuje, jak moc je nebezpečné realizovat mírotvorné operace pod záštitou Západu. A přesně to po nás požadovali. Tomu jsme nemohli čelit, nemohli jsme se stát součástí formátu mírotvůrců. Když jsme určitým způsobem pozvedli svůj význam a to i díky Sýrii, kde jsme v podstatě z větší části vyřešili problém těch, co tam bojovali s mezinárodním terorismem, a tak jsme získali určitý zdroj. Nejen že jsme tam vyzkoušeli a zdokonalili své zbraně a získali neocenitelné bojové zkušenosti, také jsme získali mezinárodní uznání jako efektivní mírotvorný nástroj. Nejen naše armáda, ale i stát.

 

Teď už i USA říkají, že ponechávají na Rusku, aby udělalo v Sýrii pořádek, protože tam má vůdčí postavení a oni, že se soustředí na Irák nebo něco jiného. V Sýrii je lídrem Rusko. Takže když jsme takto navýšili svůj potenciál, tak začala být aktuální otázka, jak dlouho budeme trpět ten bordel na Ukrajině, ten krvavý bordel, kde kyjevská banda zabíjí lidi. Je třeba tam udělat pořádek. A opět s využitím síly útočníků Putin říká: „Pánové, chcete mírotvůrce? My jsme nikdy nebyli proti tomu, jde nám jen o formát mírotvůrců. Ten formát, který navrhujeme my, je fakticky založen na Rusku. Zajistilo Rusko v Podněstří mír? Zajistilo. A jakou mírotvornou operaci jsme provedli v Gruzii ve válce z 8. srpna 2008, ve válce 888, to bylo přece něco ukázkového.

 

Všichni si velmi dobře uvědomují, co navrhnul Putin. Navrhnul přesně takovou mírotvornou operaci. Chápete? Udělat tam pořádek. Obsadili jsme snad Tbilisi? Neobsadili. Ani Kyjev nehodláme obsazovat. Ale naše vysoce přesné zbraně jsou schopné rozprášit tu ukrajinskou ozbrojenou pakáž, ty kárné batalióny. Všechny jsou schopné rozprášit a na zemi všechno ostatní vyřeší ozbrojené síly Novoruska zastoupené Luhanskou a Doněckou republikou. A všichni okamžitě pochopili, oč jde, i Volker to pochopil.

 

A bývalý státní tajemník Kerry hned zaúpěl: „To je past!“ Na tom jaltském fóru, které se koná v Kyjevě. Oni okamžitě pochopili, oč jde. Jakmile jsme dokázali vyřešit jedno a získat určitý zdrojový potenciál, tak jsme hned udělali další krok, protože Rusko nepotřebuje, aby se prolévala krev a nejen ta ruská, vůbec v celém světě. Rusko má zájem na tom, aby všude byl mír. A ten projekt Maloruska je nejefektivnější projekt, jak nastolit na Ukrajině mír. A opakuji, že nelze čekat, že by Ukrajina, tedy kyjevská banda v tomto ohledu něco udělala, ti neudělají nic.

 

Oni budou bojovat až do konce, do posledního Ukrajince, do posledního Rusa. To právě kvůli tomu tam byl dosazen Porošenko, to právě kvůli tomu byl zorganizován Majdan, na který se tak hrnuli a skákali tam štěstím. Ještě i teď mnozí pokračují v tom svém skákání. Majdanem zasažený mozek se sám od sebe nevyléčí, dokonce ani díky krvi a strádání. Všichni si proto teď velmi dobře uvědomují, že za zády kyjevské bandy stojí společně Západ... ...a USA. No a třetí svět? Ten vždy jedná podle principu, jsem s tím, kdo právě vítězí.

 

Ten mírotvorný projekt, který navrhnul Putin, je projektem, jak si Rusko může stoupnout za záda Luhanské a Doněcké republiky, reálně stoupnout. Když teď omílají to, jak Rusko někde někoho okupuje, jak někde na Ukrajině stojí ruská armáda, tak je to všechno jen mlácením prázdné slámy. Jakmile by tam opravdu byl mírotvorný kontingent, tak by ta ukrajinská ozbrojená pakáž spolu s těmi kárnými batalióny… Ať jen si vzpomenou na zkušenosti z války 888 a zkusí zaútočit na ruské vojáky. Víckrát žádné zaváhání nebude, protože tehdy byl (ruským) p-rezidentem Luntik (animovaná postavička). To nezkresluji jeho příjmení, aby někdo… Jen je třeba se zamyslet, proč mu lidé dali takovou přezdívku.

 

Teď stojí v čele našeho státu gosudar. Rusko nebude stát na straně jedné... ...z konfliktních stran. Řekněme to takto, máme tu dvě znepřátelené strany jakoby kyjevskou bandu a Luhanskou a Doněckou republiku. Když říkám za zády těchto dvou republik, tak mám mysli to, že Luhansk a Doněck, ať už je jim to jakkoliv zatěžko, tak plní svou část minských dohod a mírotvůrci musí přinutit k míru tu sílu, která ty dohody neplní. Pouze v tomto smyslu by Rusko stálo za zády Luhanska a Doněcka. Vůbec ne v tom smyslu, že tu jsou nějaké státní útvary, které Rusko podpoří, aby tam byla občanská válka. To v žádném případě.

Opakuji, že v žádném případě nepotřebujeme válku na Ukrajině, ani občanskou, ani světovou, vůbec žádnou. Máme zájem na tom, aby Ukrajina zůstala pohromadě a byla neutrálním demokratickým státem.

 

Ten Saakašviliho průlom byl zastřešen silami NATO

Ještě okamžik, k tomu Západu. Je třeba říci, že Západ v tomto případě hraje dvojí hru, na té Ukrajině. Ten nedávný Saakašviliho průlom hranic. Saakašvili teď předvádí, že stát, STÁT, na Ukrajině nikdy nebyl a teď už tam není ani státnost. Jen si to vezměte, ani ty síly, které stojí jakoby za kyjevskou bandou, ty jakoby státní, ani ty síly, které stojí za kárnými batalióny, nebránily průniku Saakašviliho na ukrajinské území. To, že Kyjev dostal rozkaz, aby ho nechal na pokoji, to je jedna věc. Kárné batalióny byly také zpracovány. Aby ale ani kyjevská banda, ani kárné batalióny nepodlehly pokušení jednat podle svého a potom řekly: „Oj, ani nevíme, jak se to stalo“, nebylo vůbec datum, kdy měl Saakašvili vtrhnout na území Ukrajiny, vybráno náhodně.

 

Naši váleční analytici se jako obvykle hluboce mýlí ve smyslu těch cvičení probíhajících na Ukrajině - Rapid trident, Rychlý trojzubec. Ta věc se má tak, že Saakašivili se na Ukrajinu probojovával desátého, a jedenáctého začala aktivní fáze těchto cvičení. Dva a půl tisíce příslušníků speciálních jednotek států NATO, z nichž 400 byli Američané, Angličané, Poláci a další, chápete? Jestliže bude ten jeho průlom probíhat normálně, a žádná formace ať už té kvazistátnosti podřízené kyjevské bandě, nebo kárných bataliónů, tuto politickou akci nezačne mařit, tak tu máme připravené cvičiště, kde si můžeme zatrénovat, a jestliže by se někdo chtěl odchýlit od pravidel, tak zafungují ty dva a půl tisíce jako pěst, která snadno smete všechny ty kárné batalióny i státní instituce.

 

Ten Saakašviliho průlom byl zastřešen silami NATO. A tam je situace taková, že USA, státní elita USA potřebuje na Ukrajině rozpoutat totální válku, takže měli zájem na tom průlomu. Evropa se potřebuje z toho procesu dostat, jinak se Ukrajinou zadusí. Ti se potřebují od kyjevské bandy distancovat, a potom již na paritním principu s Ruskem něco řešit ať už o jednotné Ukrajině, rozdělené Ukrajině. Je tedy třeba diskreditovat kyjevskou bandu. Saakašvili je k tomu připraven v plném rozsahu a také to efektivně činí. Proto je společný zájem státní elity i globálního prediktoru jeden a ten samý, podpořit Saakašviliho průlom. A kdyby se mu někdo postavil do cesty třeba z kárných bataliónů, nebo z těch kvazistátních vojenských jednotek, tak bylo po ruce to vojenské cvičení.

 

Takže Saakašvili neměl jen diplomatickou a politickou podporu, měl reálně po ruce i sílu, která zajistila poslušné chování jak karatelů, tak i té ozbrojené sebranky. Ať už si říkají pohraničníci, policie… To je jedno. Všechno je to jen ozbrojená sebranka.

 

25:46

A mimochodem ten povyk a tahanice okolo rusko-běloruského cvičení Západ-2017. To je píár nové alternativy světového četníka USA, nebo státní elita skutečně žasne, jak si Rusko mohlo v tak krátké době opatřit takové technologie a posílit svůj vojenský potenciál? Píše Maxim z Doněcku.

 

Ani jedno, ani druhé, vůbec nic z toho.

Když jsem teď odpovídal na otázku, tak to první, o čem jsem mluvil, byla nutnost zohledňovat, v jakých podmínkách realizujeme své řízení. My se nemůžeme dostat do konfrontace s celým světem a obzvláště ne se Západem, protože máme příliš prohnilý kádrový řídící korpus, na který musíme mít určité páky. Jsme nuceni stále manévrovat. Neustále musíme navyšovat své zdroje, abychom mohli udělat další krok k získání plné suverenity.

 

A svět, vztahy ve světě jsou budovány výlučně na protiruské vlně, na protiruské propagandě. Západní obyvatelé jsou neustále zastrašováni. Tillerson zcela konkrétně tento týden prohlásil, že takové státy jako Rusko ohrožují své demokratické sousedy. Chápete? To přece Rusko se tak nestydatě přiblížilo k základnám NATO!

 

Rozlezly se až na území Sovětského svazu, na odvěké ruské území, tam všude vystavěli základny NATO. A oni prý nikoho neohrožují! Sice už rozpoutali tolik válek… USA, které za 70 let podnikly 80 případů, pokusů i reálně úspěšných státních převratů, přece nikoho neohrožují.

 

Rusko nikdy nikam nevtrhlo, nikde neorganizovalo žádné státní převraty. A je zbytečné zde začít blekotat o Afghánistánu a podobně. Všechny tyto lži, jsou už… Kdokoliv se dnes může na internetu podívat, že nic takového nebylo. Ale je to Rusko, které všechny tak ohrožuje. A na základě čeho mohou udržovat tuto hysterickou vlnu proti Rusům? Na základě čeho je možné udržovat protiruskou politiku?

 

Cvičení Západ 2017 čelí plánu útoku přes Bělorusko

Díky tomu, že rozpoutáte hysterii na základě jakékoliv záminky. Proběhla cvičení, ano? A hned přehánění, vždyť jich tam zkoncentrovali sto tisíc a možná ještě více. Připravují se na válku! Chystají se útočit, obsazovat. Tato hysterická protiruská vlna musí být v hlavách západních obyvatel neustále udržována, protože jinak…

Protože jinak se lidé začnou ptát. Proč neudržujeme vzájemně výhodné partnerské vztahy s Ruskem? Aby podobné otázky lidi nepokládali, je třeba je neustále strašit. Proto... A my? My ani nemáme jinou možnost. Musíme se učit a osvojovat si území. Cvičení, to je mírová válka. Když organizujeme cvičení, tak tím předvádíme, že jsme připraveni a útok odrazíme.

 

Jediná naděje Západu je ve zradě elit, v všeničícím jaderném útoku a v policejním vpádu

Naplánovali si zaútočit přes Bělorusko, které pro ně není nic než tráva na válečném poli. Což si mimochodem Lukašenko neuvědomuje. Když je zde odrazíme, tak do toho prostě nepůjdou. Oni si uvědomují, že teď v podstatě nemají čím válčit. Jejich jediná naděje spočívá v policejním vpádu, v okamžitém všeničícím jaderném útoku, a ve zradě elit. To je vše, tento trojjediný komplex. Ale v první řadě zrada elit, potom ten okamžitý všeničící jaderný útok a nakonec ta policejní mise. Nebude-li zrada elit dostatečná, aby se stát zhroutil, jako se to stalo například ve válce s Irákem… Bojovali, bojovali, a potom najednou generálové zmizeli, armáda zmizela a do Bagdádu v klidu napochodovali Američané.

 

Jestliže jim taková varianta neprojde, tak válka ze strany Západu nebude, protože jinak s námi válčit nedokážou. No a my ta cvičení musíme organizovat a předvádět, že i jeden voják v poli, je-li z ruského těsta, nebojuje počtem, ale svou dovedností, to je suvorovský princip. Jak jsme to předvedli v Sýrii a vůbec ve všech historických válkách.

 

30:46

Opět jste zmínil Lukašenka ne v právě tom nejlepším světle. A Leo Minsk v souvislosti s tím píše: Proč všechno to, co dělá Nazarbajev je boží rosa (skvělé)? A to co Lukašenko jen Rusku na zlost? V Kazachstánu teď ruší cyrilici, Rusy odevšad vytěsňují, otevřeli tam americkou virovou laboratoř, chystají se založit americkou základnu u Kaspického moře a umělecký film o Nazarbajevovi je přeplněn samými rusofobními narážkami. To asi Nazarbajev psal ten svůj životopis před namířenou hlavní samopalu? Děje se snad v Bělorusku něco podobného? Kazachstán bohatý na suroviny všechno dělá vynuceně a správně a Bělorusko bez surovin jen jako zradu. A ještě se Bělorusko zákeřně rozložilo u hranic s Ukrajinou a Evropskou unií, zatímco zásadový Kazachstán se odtáhnul, geopolitika přece neexistuje? Proč to neustálé omlouvání Kazachstánu a očerňování Běloruska? Připomíná to „kladivo na čarodějnice“. Ať Bělorusko zajde při dokazování svého přátelství, protože dokud žije, znamená to, že není přítelem… Kde je nějaká logika? Kde kritéria?

 

To v této otázce není žádná logika ani kritéria. Je to úplná záměna pojmů. Lukašenko… Proč bychom, když kritizujeme Lukašenka a poukazujeme na to, že nejedná správně, měli zároveň být proti Bělorusku? Já jsem nikdy nic špatného proti Bělorusům, ani proti Bělorusku neřekl. A to že Lukašenko zrazuje jak zájmy běloruského národa, tak i všech národů Ruska, je zcela očividný fakt, který byl mnohokrát potvrzen.

 

Projekt Kazachstánu - Velkého Túránu, to sjednocení turkických národů, v sobě má založenu dost nebezpečnou časovanou minu pro budoucí obnovu Ruska

Nikdy jsem nemluvil o tom, že… Jak to tam bylo o tom, co dělá Nazarbajev?

- Že je to boží rosa.

- Nic takového jsem nikdy neřekl.

Navíc jsem vždy říkal, že ten projekt Kazachstánu - Velkého Túránu, to sjednocení turkických národů, v sobě má založenu dost nebezpečnou časovanou minu pro budoucí obnovu Ruska. Ale to, co dělá Nazarbajev, je na určité úrovni. Ať už si to uvědomuje nebo ne, tak pracuje na úrovni globální politiky a ne geopolitiky.

 

V pískovišti geopolitiky ať si hrají malé dětičky, pokud je to zajímá. Tato otázka je přesně na úrovni geopolitiky. Záměna pojmů, jejich volná interpretace. Lukašenko nechápe, že ze svého státu udělal pěšáka v cizí hře. Chtěl se stát gosudarem, ruským imperátorem, jak mu to slibovali za Jelcina, kdy začali stavět na tom, že se jedná o spojenecké státy. Proto si přece vychovává dědice a kazí tak svému vlastnímu synovi život, aniž to vůbec chápe. Vždyť integrace Ruska a Běloruska mohla být značně rozsáhlejší, což by přineslo prospěch jak Bělorusku, tak i Rusku.

 

Lukašenko vede absolutně zrádcovskou politiku proti běloruskému národu, proti ruskému národu

Kdyby Lukašenko jen neustále neomílal: „Dejte mi peníze, dejte mi zbraně, dejte mi suroviny a po mně nikdy nic nechtějte, protože já vám budu vždy plivat do ksichtu, při každé možné příležitosti.“ Těší se plné ruské ochraně a uznal snad Abcházii a Osetii? A je možné to po něm chtít, protože je plně vydržován Ruskem. Opakuji, že vede absolutně zrádcovskou politiku proti běloruskému národu, proti ruskému národu. Jinak by už dávno došlo k integraci Běloruska jako spojeneckého státu a tento spojenecký stát by na sebe začal vázat nové segmenty. Už by probíhala obnova jednotného Ruska.

 

Co se týká Kazachstánu a Nazarbajeva. Ano, Nazarbajeva si velmi vážím. Víte, inteligentního člověka je vždy za co ctít. Zato Lukašenko, ten je, promiňte mi to úplně /ťukat na dřevo viz hloupý Čukča z vtipu/. Ať dělá, co dělá, vždy z toho prýští debilita.

A Nazarbajev je inteligentní a s inteligentním člověkem je už možné vést určitou politiku. Připomenu, že celní unii (EAEU) zamýšlel Nazarbajev jako utvrzení centra koncentrace řízení formátu Astany a také to byl Nazarbajev, kdo ji navrhnul. Když si však naši úředníci uvědomili, že by díky tomu Kazachstán získal velkou moc, se kterou si povrchní Moskva jen tak neporadí, tak se tomu všemožně stavěli na odpor a nepřistoupili na to. Potom nastoupil do čela člověk v řízení způsobilý, gosudar Putin a řekl: „A proč ne? Je ta celní unie pro Rusko objektivně výhodná?“ „Je!“ „Tak ji pojďme realizovat.“

A kdo si dnes pamatuje, že to byla idea míněná pro formát Astany? No a takto je to se vším.

 

V Kazachstánu probíhá rozsáhlý boj ruské konceptuální moci s konceptuální mocí globálního prediktoru.

Ten má s Kazachstánem jiné záměry. A právě proto ho také tak rozvíjí. Už jsem o tom mluvil, že Kazachstán je podle systému brzd a protivah, který nic nevysvětluje, tou brzdou a protiváhou jak Číny, tak i Íránu. Je v tomto ohledu klíčovým hráčem.

 

Současně brzdí i Rusko, to proto tam ty naočkované scénáře jako je přechod od cyrilice apod. stále působí. A všechno, co je tam vytvářeno? USA budou odepsány jako stát. A všechno to, co bude do té doby vytvořeno USA, převezme ten stát, kde to bylo vytvořeno. Tímto způsobem je využíván poslední zdrojový potenciál USA na pozdvihnutí Kazachstánu, aby ho potom vedli do střetu s Ruskem. Aby měli protiváhu Rusku.

 

Lukašenko je přesně ten partner, který vždy zákonitě zradí a Nazarbajev je partner, se kterým je možné se dohodnout

Jenže Kazachstán objektivně nemá žádné důvody jít s Ruskem do konfliktu. A to Nazarbajev chápe a dokáže to svým partnerům v globálním řízení dost kvalifikovaně naznačit: „Nesmíte na nás tlačit, protože by to velice zkomplikovalo situaci a nejen vyvolalo velkou krizi… Myslíte si, že tu nemáme své „svidomé“ Kazachy?“ Jen si vzpomeňte na ty pokusy o státní převrat a destabilizaci Kazachstánu. Nazarbajev si s tím poradil, přesvědčil globální řízení a využil jeho páky pro stabilizaci svého postavení v Kazachstánu a k navázání normálních integračních procesů s Ruskem. To vůbec není málo. To je pro Rusko objektivně výhodné.

 

A Lukašenko ze své úrovně, který absolutně nechápe globální politiku, ale stále ještě věří tomu, že z něj někdy udělají ruského imperátora… Ne, „amperátor“ je někdo jiný. On sní o tom stát se ruským imperátorem, absolutistickým carem a založit novou dynastii.

Amperátor“, to je někdo jiný, to je ten „plešatý“ z…

- Z Mstitelů.

- Ano, z Mstitelů.

Z filmu Koruna ruského impéria aneb Znovu nepolapitelní, to je velmi dobrý film, který mnohé vysvětluje. A ten tlustý (vlasatý) to je to dospělé dítě, Goška Hohenzollern, pod jehož píšťalkou tancuje Poklonskaja, kterému posluhuje Poklonskaja.

 

Takže Lukašenko stále ještě nechápe, jak ho… Pověsí mu před nos mrkvičku a on se rozběhne. Když mu na Západě slíbí, že odvolají nějaké ty sankce, tak okamžitě někde nasolí Rusku. A potom mu s tou mrkvičkou ucuknou a řeknou: „Podívej, do jaké ses dostal situace? Rozhádal ses s Ruskem. Koukej v tom pokračovat, jinak žádné sankce neodvoláme. Ani ta předchozí mrkvička, co ti visela před nosem, už tam zase není.“ A on se točí jako na obrtlíku. Lukašenko je přesně ten partner, který vždy zákonitě zradí a Nazarbajev je partner, se kterým je možné se dohodnout. Tak proč bychom si neměli Nazarbajeva vážit?

 

40:03

Další otázka je také z komentářů u naší skupiny VKontaktu. Světlana Kuzněcova Martjanova se ptá: Valeriji Viktoroviči a jak vykládáte pokusy o rozkol Ruska zevnitř? Boj komunistů s monarchisty, boj liberálů se všemi, ateistů s věřícími, nacistů s kosmopolity apod. Podle jakých příznaků se lidé, kterým je Koncepce sociální bezpečnosti vzdálená, mohou orientovat? Neboť naše média pracují pro nepřátele a většina jim nevěří.

 

Zase je taková známá fráze, že by se lidé měli řídit zdravým rozumem. Jenže zdravý rozum mají různí ti lidé, kteří proti sobě bojují, různý. Pro monarchisty je zdravým rozumem obnova monarchie. A jaké monarchie? Kdo bude tím monarchou? To raději neupřesňují: „Pojďme napřed nastolit monarchii, a potom už se do sebe budeme moci pustit šavlemi a stínat si v boji hlavy o to, kdo se jím má stát.“

Pro liberály je zase zdravím rozumem podřídit se Západu za jakoukoliv cenu. Jestliže z Ruska, z ruského národa nezbyde nic, z našeho ruského státu, tak to je přece v pohodě. Co máte za problém? Důležitější je vyhovět Západu.

A takto je to se všemi. Vysvětlit to proto uplatňováním zdravému rozumu, není dost dobře možné. Tady je varianta jen jedna. Musíte zvyšovat míru svého chápání řídících procesů. A jako základ zvyšování té míry chápání řídících procesů musí posloužit to, zda jakýkoliv návrh na reorganizaci státu navržený někým odpovídá vašim zájmům nebo ne. Přičemž ne s ohledem na jeho ideologii, ale s ohledem na to zda umožní, abyste si vy, vaše děti i vaši blízcí mohli osvojovat svůj genetický potenciál.

 

Zda ten návrh bude ve společnosti působit konfrontačně, nebo zda napomůže k tomu, abyste měli mírové nebe nad hlavou, aby se rozvíjela ekonomika. Jestliže tohle začnete vyčleňovat, tak získáte ten normální zdravý rozum, tedy to, co vám pomůže ve vaší orientaci ve všech těch zamotaných věcech. Musíte si přece uvědomovat jednu jednoduchou věc, jestliže vás vyzývají, abyste se zúčastnili nějakého toho majdanu, někde si zaskákali, vyšli do ulic a hrr na ně, tak co to znamená? Že budete utrácet svůj potenciál, svůj čas, své zdraví na neplodnou strkanici, na vytvoření nemyslícího davu.

 

Dav žije podle svých zákonů. Dav nepřemýšlí, dav je manipulován. Dav vždy řídí loutkovodiči. Jestliže však stejný čas použijete na to, abyste zvýšili vlastní míru chápání řídících procesů, abyste si upřímně a srdečně promluvili o životě se svými přáteli, se sousedy. A to hlavní. Teď se přece diskutuje na internetu, na různých fórech. Když na nějakém fóru začnete pokládat tyto své rozumné otázky a pokusíte se dosáhnout v klidu a s vyrovnaností odpovědí, které nebudou šablonovité, ale budou k podstatě věci, abyste donutili ty lidi přemýšlet, tak tímto způsobem připravíte všechny, kteří plánují realizaci toho krvavého majdanu a rozpoutání občanské války v naší zemi, připravíte je o ten nemyslící dav.

 

Lidé začnou přemýšlet a nepůjdou na to náměstí, aby se z nich stal dav, stádo ovcí pro ty pastýře, pro ty loutkovodiče. Proto sami studujte, jak jsou řízeny sociální supersystémy, zvyšujte úroveň svého chápání, a pomáhejte s tím i ostatním lidem. Pokládejte jim otázky. Nuťte lidi, aby přemýšleli vlastní hlavou, je zbytečné skákat a mrznout na těch shromážděních, která k ničemu nejsou. Užitečná jsou pouze pro ty, kteří ta shromáždění zorganizovali, dostali na ně lidi a promlouvají k nim z tribuny. Přičemž ne všichni na tribunách jsou těmi, kdo potom z toho sklízí prospěch.

 

Nejdůležitější je přestat být ovcí, přestat být dobytkem, který někam vedou nějací vůdci. Musíte se zamyslit sami nad tím, zda to pro vás je výhodné či ne. Co já sám chci? Když vás vyzývají k revoluci, ke zlomu… Co jim na Ukrajině bránilo v tom, aby počkali rok, než Janukovičovi vyprší mandát a znovu jej nezvolili? Nic. Vyšli do ulic, svrhli ho a co je výsledkem? Občanská válka. Přejete si stejný výsledek? Putin vždy trvá na tom, že ať už se vám daný zákon líbí nebo ne, musíte jej dodržet. Jestliže s tím zákonem nejste spokojeni, tak ho pojďte v ideologické, zákonodárné sféře, přes poslance změnit. Ale to vyžaduje práci.

 

To přece nevyřešíte tak, že budete stát a vyřvávat na náměstích. Na těch náměstích svou přítomností a vyřváváním vyřešíte jen jeden problém, jak přivést válku na ruské území. To právě kvůli tomu byla ta revoluce „norkových kožichů“, nebo jakých, vzpomínáte? Jak Raškin organizoval dav z KPRF. Protože byl ten jejich dav pořád příliš malý, tak brnkli z Washingtonu Raškinovi a řekli mu: „Koukej nám, ty berane, sehnat další lidi!“ A on je sehnal.

 

Kdyby lidi přemýšleli vlastní hlavou, tak by se nechovali jako poslušné ovce, ale řekli by: „Ty, Raškine, co to na nás zkoušíš? Ten majdan na Bolotném náměstí vůbec nechystají žádní ruští vlastenci. To je práce těch, kteří chtějí v naší zemi vyvolat občanskou válku!“ A nešli by tam. Je třeba zapojit hlavu a sebevzdělávat se. Jakmile s tím začnete, tak si sami zodpovíte mnohé otázky a mnohým věcem začnete rozumět sami.

 

47:01

Dále je tu otázka od Vladimira. Co to bylo za vlnu, která se převalila přes stát, s těmi telefony o zaminování veřejných budov? V Kemerovu bylo minimálně deset budov zcela evakuováno, střední školy, různé úřady apod. Stejné rozsáhlé evakuace proběhly i v dalších městech po celé zemi od 10.09.2017. Vypadá to, že ty telefonáty byly ze zahraničí. To bylo nějaké cvičení nebo závažný vzkaz? Ale od koho a komu?

 

To je závažný vzkaz v podobě cvičení. A opět se vracíme k tomu, o čem jsme mluvili. Všech těch lidí posedlých majdanovým šílenstvím, anarchistů, monarchistů, levičáků, liberálů a dalších, je v poměru k veškerému obyvatelstvu kriticky málo. Proto je zapotřebí vyvést z míry obyvatelstvo. A jak to uděláte? Jen si vzpomeňme na tu bandu GTA, na jejich neúspěšné přepadení moskevského oblastního soudu. Vzpomeňte si na ty založené požáry, kdy politicky motivovaní lidé jen z výtržnických pohnutek, i když oni sami tvrdí, že nešlo o žádnou výtržnost, ale že ty požáry zakládali jako politickou akci.

 

Pro některé účastníky spiknutí s cílem svržení ústavního zřízení v Rusku, svrhnutí gosudara a přivedení války na ruské území, je teď výhodnější tvrdit: „O tom nic nevím.“ Stejně jako guvernér: „Já o tom nic nevím?!“ Všichni to vědí, jen on neví nic o těch jejich politických prohlášeních, které prosákly. Ta věc se má tak, že rok 2018 je rokem voleb ruského prezidenta. Je to velice exponovaný rok. A právě kvůli tomu vyvádějí z míry obyvatele, aby je rozdělili na všechny ty monarchisty, anarchisty, liberály, levičáky, pravičáky, bílé, rudé a další. Aby společnost rozdělili. Kromě toho, že společnost musí být vybuzená, je třeba si také uvědomovat, že volby znamenají, že se zaručeně v určitých místech sejde větší množství lidí. A budou to lidé politicky aktivní.

 

Teroristické útoky jsou vždy organizovány tajnými službami států

Nepřátelé Ruska se také připravují na volby. A tohle bylo cvičení, ale nešlo o naše cvičení. To my jsme takto testovaní, to nás zkoušejí. Zvolí si několik měst: Kde, co a jak. Potom spustí hromadně ty telefonáty, abychom nezjistili, v jakém konkrétním místě bude ten teroristický útok naplánovaný. Aby zvedli lidi, aby lidé šli k volbám protestovat proti té vládě, která dopustila tyto teroristické útoky.

 

Přestože ještě jednou zopakuji, že teroristické útoky jsou vždy organizovány tajnými službami států, žádnými samostatnými iniciativními skupinami. Za jakýmkoliv teroristickým útokem na Západě stojí zcela konkrétní tajné služby. Jakýkoliv teroristický útok u nás v Rusku... Za každým takovým útokem stojí vždy konkrétní západní tajná služba. No a naše tajné služby v tomto ohledu se svými západními „partnery“ bojují. S těmi, které k nám zvou na protiteroristická fóra organizovaná v Rusku, kde se potom vyhlašuje: „Pojďme společně bojovat proti terorismu!“

 

Írán přímo říká, že ISIL je kmenová operativní jednotka amerických tajných služeb

Dnes již není pro nikoho tajemstvím, ty informace se derou na povrch, Írán už prakticky přímo říká to, o čem jsme dříve otevřeně mluvili v našich pořadech pouze my, že ISIL je kmenová operativní

jednotka amerických tajných služeb. A dokonce i u nás najednou ukázali pořad o tom, jak Američané vyvezli pohlaváry ISIL ze zóny bojových akcí, kde jim hrozilo nebezpečí. Jeden z našich politiků přímo řekl něco ve smyslu: „Mám podezření… nebo domnívám se, že mnozí z nich jsou přímo zaměstnaní u tajných služeb USA a NATO.“

 

Sama skutečnost, že se podobný námět vůbec objevil, je neocenitelná. A my nemůžeme... Írán už v podstatě napřímo začíná odhalovat, že USA a ISIL je jedno a to samé. My tuto okolnost musíme samozřejmě využít. Musíme použít objektivní okolnost pro dosažení subjektivních cílů, pro získání své suverenity. My také začínáme tyto informace odhalovat přes státní kanály, prostřednictvím politiků. To dříve, když jsem tvrdil, že ISIL je nepravidelnou armádou USA tak: „Co? Kdes to vzal? Kdo to tvrdí?“ Já jsem to řekl! A vy si to potom v hlavě srovnejte, zda to realitě odpovídá nebo ne. Vždyť každou informaci hodnotíte, zda to tak je či ne. Všechny informace vyhodnocujete.

 

Stejné je to s touto informací, je třeba posoudit, zda to tak je či není. To ovšem musíte trochu zapojit mozek a dohledat si nějaké informace, abyste zjistili proč to tak je či není. Nesmíte mi absolutně důvěřovat. My jsme asi jediní, kteří neříkáme, abyste nám věřili. My vždy říkáme, že jsme vám sdělili informace a vy si je přeberte a zaujměte svůj postoj k řečenému. Prosím, nevěřte nám každé slovo, to v žádném případě, protože v daném případě by ta víra byla sociálním příživnictvím. Musíte sami porozumět řízení, jinak nedokážete ochránit své zájmy, ani zájmy své rodiny ani svého státu. Život vyžaduje, aby každý měl znalosti a návyky v řízení sociálních supersystémů. Touto cestou se musí vydat celá společnost.

 

Takže provedli cvičení, aby zjistili, kam, kdy a jak nejlépe umístit případné nálože. Potřebovali zjistit, jak budou v té situaci reagovat státní mechanismy, kde, co a jak. Kde by co mohli využít, kde nejlépe provést zastírací manévr, kam vést hlavní útok. Tak si to v plném rozsahu vyzkoušeli.

 

To cvičení, které teď probíhá v Bělorusku je armádní cvičení na odražení agrese.

 

A tohle bylo cvičení na přípravu budoucích teroristických útoků proti Rusku a ruským občanům.

 

Válka probíhá. To je třeba chápat. Probíhá válka! Jen je to válka jiného typu, není to ta válka, kdy proti sobě na frontě stojí dvě početné armády. Dnes je fronta všude. A všechna ta cvičení jsou také válkou. Sláva Bohu, že díky těm cvičením zamezujeme rozsáhlým bojovým akcím na ruském území. Ale válka proti ruským občanům je vedena bez jakýchkoliv pravidel s cílem Rusko jednoduše zničit.

 

Státní department USA tento týden zveřejnil varování: „Po celém světě hrozí teroristické útoky, výbuch terorismu.“ No a za několik hodin bum, teroristický útok v londýnském metru, přičemž podivný útok, velice podivný. Došlo však k němu? Došlo. Potom tu máme, že americké turisty v Marseille polili kyselinou chlorovodíkovou. Ve Francii muž ozbrojený kladivem útočil na kolemjdoucí. A takto se to pomalu rozeběhlo.

 

Francouzské noviny Le Parisien zveřejnily s odkazem na policejní zdroje informaci, že teď může Evropu zaplavit vlna nových druhů terorismu. Jako co například? Například vykolejit vlak. To už je něco principiálně odlišného, to už je diverze. Abyste vykolejili vlak, musíte mít určité dovednosti. To znamená, že se konkrétně připravují. Oni nemají slitování se svými vlastními obyvateli, a při tom celkovém protiruském naladění, při té nenávisti proti Rusku, kterou neustále přikrmují mezi lidmi v Evropě, se asi nedomníváte, že by měli slitování s ruskými občany?

 

Pro ně Putin znamená velkou hrozbu, protože brání ruské zájmy a všechny naše státní činitele hájící ruské zájmy, pracující pro ruské zájmy na Západě nenávidí. Jen si to vezměte: Ivan Hrozný, Petr I., Mikuláš I., Stalin, všechny, kteří pracovali pro ruské zájmy.

A koho naopak milují? Gorbačova milují. Jelcina milují, ty přímo zbožňují. Za Jelcina tu lidé umírali hlady, nedostávali výplaty. A teď se nám ti „liberastové“ (liberál+pederast) pokoušejí vsugerovat, že to Putin všechno rozvrátil. Dnes lidé dostávají své výplaty, důchody, stipendia.

 

Korupčníci jsou tou základnou, se kterou počítají nepřátelé Ruska při realizaci státního převratu

A jak to řekla Naina Jelcinová? Prý svatá devadesátá! Úřednický sbor sní o tom, aby se vrátila ta svatá devadesátá léta. A proč pro ně byla svatá? Protože mohli krást a nebát se, že skončí ve vězení za korupci. Mohli likvidovat stát a dnes? Jen se podívejte. Guvernéři končí ve vězení, starostové také.

- Ministři.

- Ministři také končí ve vězení.

Ve státě se dělá postupně pořádek. Nakonec je realizován ten princip, že žijeme ve státě a ne v bandě, jako tomu bylo v devadesátých letech. Ale korupčníkům se to samozřejmě nelíbí. A oni jsou tou základnou, se kterou počítají nepřátelé Ruska při realizaci státního převratu a rozpoutání občanské války v Rusku. Je tedy třeba je v každém případě dezaktivovat. Vždycky! A to probíhá.

 

58:45

Dále tu máme otázku od Zdeny. Jak Rusko, tak Čína hlasovaly společně s Washingtonem v Radě bezpečnosti OSN, aby byly přijaty další, ještě tvrdší sankce proti Severní Koreji. Jak si může Rusko stěžovat na sankce zaváděné proti němu a zakládané čistě na propagandě Washingtonu, když samo podporuje sankce proti Severní Koreji, které jsou úplně stejně založeny na propagandě Washingtonu?

 

Tazatelka asi neobrátila svou pozornost na to, co neustále říkají naši diplomaté, kteří v tomto směru dostali pokyn od Putina. My nepodporujeme vývoj jaderného programu KLDR, neboť vývoj jaderného programu znamená velké riziko vyvolání velké jaderné války na planetě Zemi, ale jsme proti sankcím postihujícím severokorejské obyvatelstvo. To je ten základ daných dohod.

 

Ty sankce jsou zaměřeny na to, aby se v tomto ohledu zamezilo vědeckotechnickým možnostem Severní Koreje vyrobit jaderné zbraně. A mimochodem já sám velice pochybuji, že vůbec nějakou jadernou zbraň mají. Celý svět se prostě této hry účastní a říká: „Och jak moc se bojíme!“ Všechny ty jaderné zkoušky z nějakého důvodu vypadají buď jako zemětřesení, nebo jako výbuch většího množství obyčejné výbušniny. To ukazují seizmogramy, to tvrdí odborníci.

 

A průlom v raketové oblasti udělali až poté, kdy jim byly dodány motory z Ukrajiny. Ty raketové motory ale nevydrží věčně, vystřelí pár raket a budou bez motorů. Pro Severní Koreu není v žádném případě výhodné útočit na USA a začínat válku, ale je to základ, který umožňuje řešit velmi závažné politické problémy ve světě.

 

Úkolem teď je snižování důležitosti světového šéfa, světového četníka USA

USA jsou šéfy světa. Severní Korea vystřelí rakety a USA spustí: „Jestli se ta Severní Korea ještě jednou opováží vystřelit raketu, tak uvidí!“ Japonsko: „Jestli se Severní Korea ještě jednou opováží vystřelit raketu, tak uvidí!“ Jižní Korea to samé. Nu což, Severní Korea se opovážila a co teď? A obyčejní lidé, kteří se na to dívají, si řeknou: „Podívejte, jak jsou USA bezmocné! Vždyť s tím nic nesvedou? Nic nesvedou se Severní Koreou. To znamená, že my se také můžeme vymanit z jurisdikce USA.

A o kom říkají samotné USA, že by měl vyřešit ten problém okolo toho jaderného programu, ten problém s KLDR? Čína. Tak se budeme orientovat na Čínu. A co se vůbec děje? Rusko, aniž by o sobě dávalo moc vědět, hraje velice důležitou roli svým vlivem na KLDR a Čínu. Je třeba počítat i s Ruskem. Rusko tedy již svou prezenční přítomností, díky Putinově globální politice je už svou prezenční přítomností jedním z mírotvorných nástrojů, prostřednictvím kterého je možné se dohodnout a zopakuji.

 

Severní Koreji neustále ukládají sankce. A čím ty sankce vždycky končí? Tady máte potraviny, nakrmte své obyvatele, jenom stopněte ten svůj jaderný a raketový program. A tohle je to samé. Jenom teď je tím úkolem snižování důležitosti světového šéfa, světového četníka USA a vyzdvihování nového světového lídra – Číny. To vše se nemůže změnit mávnutím ruky. Musí to probíhat… Jako ta písnička... No takové ty nekonečné písničky bez konce.

- Měl pop psa… (Pes jitrničku sežral)

- Ano, a to vše se stále dokola opakuje.

Jenže teď do toho scénáře zasahuje i Rusko svou přítomností a ten problém bude vyřešen jinak, jak to řekl sám Putin: „V žádném případě tím nesmí trpět obyvatelstvo.“

 

01:04:05

Další otázka je od Alexandra. Pamatujeme si na Putinův výrok, že naší národní ideou je vlastenectví. Vy sám jste ho nejednou citoval. Ale vlastenectví nemůže být národní ideou, protože v jakékoliv ideologii je i poptávka po vlastenectví. U každého státu se za jeho vlastenectvím ukrývá jeho životaschopnost. Ideologií se rozumí politický kurz státu s vytyčením strategických cílů podmíněných ideologickými ideály. Vůbec si nemyslím, že by u našeho vedení nebyly strategické cíle, zůstávají však před obyvateli ukryty. Vy znalosti Koncepce propagujete, propagujete jejich otevřenost pro všechny, a ze strany vedení žijeme jako podváděný národ. Co s tím? O to více, že pretendujeme na svou ruskou civilizaci.

 

Tak především není to tak, že jakákoliv ideologie staví i na vlastenectví. To je velký omyl. Jen si vzpomeňte na ty levičáky, komunisty, internacisty, podle kterých mělo Rusko shořet jako zápalná šňůra světové revoluce - Trockij, trockisté. Vzpomeňte si na současné liberály jako je Ryžkov, Čubajs a další. Těm na našem státě ani za mák nezáleží. Oni jsou ochotni zavádět ideály západního vnímání světa do posledního Rusa. Takže ideologie jsou různé.

 

Co se týká toho, zda vedení lidi podvádí nebo nepodvádí, tak v žádném případě. Putin vždy mluví přímo. Po celou dobu dnešního pořadu tu neustále mluvím o nebezpečí zrady ze strany rossionských elit, úřednického sboru, který zradí. To právě tento řídící sbor znemožňuje formování ideologie rozvoje státu, obnovu jeho suverenity, ale nejsou všemocní. No a Putin našel východisko. A jaké je to východisko? Vlastenectví.

 

Rudí, bolševici byli vlastenci a bílí byli také vlastenci. A když skončila občanská válka tak bílý generál Slaščov přijel na záruku bolševika Frunzeho učit rudé velitele taktice, protože pro něj bylo důležité Rusko a v bolševicích uviděl tu sílu, která Rusko obnovuje.

 

Co udělal Putin tím, když prohlásil za národní ideu vlastenectví? Snaží se tak zamezit občanské válce. Říká lidem: „Pánové, jestliže vy jste vlastenci a vy jste také vlastenci, tak se pojďte dohodnout, jak budeme rozvíjet Rusko. Ať se naše spory odehrávají na ideologické rovině, ne na té válečné, tak se zbavíme té konfrontace. A když se dostaneme do situace, že jak jedna tak i druhá strana uzná, že nějaký počin je ve prospěch Ruska, tak ho zrealizujeme. Přestaňme si vzájemně házet klacky pod nohy.“

 

To je velice důležitý krok ke zformování státního úřednického aparátu zainteresovaného v rozvoji státu a ne v návratu do devadesátých let. Takže nikdo nic neskrývá. Celý ten háček je v tom, nakolik efektivně bude probíhat tato práce, což závisí na všech lidech. Čím aktivněji si lidé budou osvojovat znalosti o řízení sociálních supersystémů a budou aktivněji hájit své zájmy s porozuměním řízení, tomu, jak jsou řízeny státy, tím efektivněji bude formován úřednický sbor i ideologie rozvoje státu a bude tak zformována státní ideologie zohledňující zájmy lidí a ne té kompradorské elity, která má jediný zájem, jak vyhovět Západu a za nakradené peníze se tam někam zdejchnout.

 

A není důležité, že je stejně jako Ostapa Benderu na rumunské hranici vždy oškubají, a potom odhodí. Tuto takzvanou elitu, tento rossionský úřednický sbor život nic neučí, absolutně nic. „Tamty odhodili, ale mě ne. I mě odhodili? To nevadí, stejně je to pořád můj páníček, (haf haf)“

Protože ti lidé lokajského charakteru se chovají někdy jako psi, čím těžší trest, tím více se lísají k nohám. To je obsah, to je ta ideologie rossionské elity, rossionského úřednického sboru. Zatím nezradili ruské zájmy jen proto, že nad nimi stojí gosudar a lidé převzali ideu vlastenectví, takže se nachází mezi dvěma vrstvami, které je mezi sebou stále více svírají, shora i zdola.

 

Je třeba pracovat na tom, aby byl ten úřednický sbor nahrazován a místo korupčníků a zrádců na jejich místo přicházeli normální lidé chápající úkoly řízení, kteří vědí, jak řídit. A teď je to jak? Podívejte se na ty jejich administrativy, jak se početně rozrůstají. Když aparát početně narůstá, tak to především svědčí o tom, že šéf daného podniku, nebo úřadu je absolutně odborně nezpůsobilý, absolutně nezpůsobilý. Jakmile se začne váš úřednický aparát rozrůstat, tak jste absolutně odborně nezpůsobilý.

 

A u nás? Jakmile je zvolen nějaký šéf administrativy: „Och, já mám málo lidí!“ Vždyť už za chvilku budou všichni v řídících aparátech. U nás dnes v Rusku, v dnešním Rusku je úřednický aparát značně rozsáhlejší než byl v celém Sovětském svazu! O čem to vypovídá? O absolutní profesionální nezpůsobilosti jak samotného vedoucího, tak i lidí, které dosazuje do řídících funkcí.

 

Je proto nutné osvojovat si znalosti o řízení a uplatňovat tyto znalosti ve svém životě. Potom zajistíme to, že u nás bude mírové nebe nad hlavou a žádná občanská válka a země se bude rozvíjet se srozumitelnou ideologií, která bude pochopitelná všem obyvatelům. Budou znát orientační body rozvoje státu, kterými se budou všichni řídit. A teď? Víte, já... Bylo by to zábavné, kdyby to nebylo tak smutné. Když posloucháte naše analytiky: „V čem spočívají cíle našeho rozvoje, vyhlaste je, my je nechápeme!“ Co jsi za analytika, co jsi za stratéga, co jsi vůbec zač, když nedokážeš podle faktických skutečností odhalit strategii rozvoje státu? Jakéhokoliv, nemluvě o Rusku, kde vše bylo řečeno.

 

Putin mluví vždy zcela přímo. A citovat Putina, aniž byste chápali, co vlastně řekl… Máme mnoho takových analytiků, kteří citují Putina, a když začínají analyzovat jeho výrok, tak si jen pomyslíte: „Pane Bože, co to mají v hlavě místo mozku?“ Takové máme analytiky. Takže záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. Osvojíte-li si Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení, tak bude menší krizovost, nižší míra krvavosti nadcházejících událostí a stát se bude rozvíjet úspěšněji. No a ideologie bude zformována ve státních dokumentech. A zatím nezbývá, než aby všechny spojovalo vlastenectví. Jestliže chceme rozvíjet stát, tak přestaňte s těmi bratrovražednými bitkami a začněte se domlouvat, jak rozvíjet náš stát.

 

01:12:44

Ještě jedna otázka od Vitalije. Na konci každého videa Otázka-odpověď je dovětek, ve kterém obvykle v krátkosti zazní následující. Citát: A teď je to buď anebo, buď národy Ruska vybudují harmonický svět pro všechny národy, nebo samy přestanou existovat.“ Konec citátu. V minulém pořadu jste při odpovědi na poslední otázku tvrdil, že buď anebo už nebude, že globální prediktor je bezmocný, a že nastal čas, kdy se řízení ze strany GP začalo hroutit a uvedl jste slova z Puškinova Ruslana a Ludmily: „Ale proti zákonu času jeho učenost je bezmocná“ Otázka:

Existuje tu tedy stále to riziko, že přestaneme existovat, nebo je proti zákonu času jeho učenost bezmocná?

 

Platí jedno i druhé. Já jsem nemohl říci, že buď anebo již neplatí. A jestliže to takto vyznělo, tak to nebylo správné, protože skutečnost, že globální prediktor přichází o své řízení, a že proti zákonu času je jeho učenost bezmocná, to je objektivní faktor. Ale celý ten problém spočívá v tom, jak převzít do svého řízení ty procesy, které se globálnímu prediktoru vymykají z jeho řízení.

 

Právě jsme mluvili o Severní Koreji. Tak si představte, že i Severní Korea se jim prakticky stejně jako Španělsko vymyká z jejich řízení, nedokáží jí ukočírovat. Proto jsou také svolní se zprostředkovatelskou činností Ruska, a souhlasí s tím, aby i Rusko řešilo severokorejský problém. A co když ta Severní Korea bude mít jadernou zbraň? Dovedete si představit, co to může ve světě spustit? Bude to horší než opice s granátem nebo se samopalem, jen se na ta videa se samopalem podívejte, „Opice se samopalem“, najdete to na internetu.

 

Bude to daleko horší, a právě zde může přijít to buď anebo, nastat to buď anebo, proto je nutné všechny procesy přebírat do svého řízení, a jestliže nemůžeme ty procesy teď přebrat pod své řízení, musíme stabilizovat situaci tak, aby alespoň globální prediktor nenechal ty procesy probíhat neřízeně. Jinak to může vyvolat katastrofu vedoucí k zániku celé civilizace na planetě Zemi. A jestliže se na to podíváme celkově, s plným přesvědčením, že to všechno dokážeme, tak ano, buď anebo již nebude aktuální a globální prediktor přestane existovat. Ale to nebezpečí, že nedokážeme převzít řízení všech procesů, tu existuje.

 

A v první řadě to nebezpečí vyvolává neadekvátní postoj k řídícím reáliím ze strany našeho vlastního státního úřednického aparátu, který se celý musí začít učit, protože často nejedná zlovolně proto, že by si přál zánik Ruska jako takového. Jestliže jim vysvětlíme, že si podřezávají větev, na které sami sedí, tak se mnozí z nich vzpamatují. Oni totiž vůbec nevědí, co se děje a proč se to děje. Oni jsou spokojeni v korupčním režimu, ve svatých devadesátých a myslí si, že takto to bude vypadat vždy. Nebude.

 

Svět stojí na hraně, kdy se rozhoduje, zda vůbec bude existovat civilizace na planetě Zemi nebo nebude.

Možná se vše vrátí ke svým začátkům a možná si lidstvo podepíše svůj konečný rozsudek, protože nebylo schopné splnit misi, kterou mu uložil Bůh při osídlení ekosystému planety Země. Takže intelekt bude muset předat jinému druhu. Co my víme?

 

To byla poslední otázka.

A dnes stejně jako vždy mluvíme o jednom a tom samém. Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Je třeba rozšiřovat okruh našich pojmů. A v první řadě jsou nám mnohé věci nepochopitelné proto, že neznáme Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti.

A když říkám my, tak mluvím o všech obyvatelích, nejen Ruska, ale celé planety Země. Jestliže proto chceme, aby na planetě byl mír, jestliže chceme, aby byl mír v Rusku, jestliže chceme, aby naše děti žily ve šťastném světě, bez krizí, tak nemáme jiné východisko než šířit dál znalosti Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení, a svým jednáním korigovat jednání neodpovědné takzvané elity, a já znovu opakuji, že v Rusku žádná elita neexistuje, absolutně žádná.

 

Jedná se o sbírku nepotřebných, ničemných lidiček rozmístěných ve státním aparátu. A těch pár odborníků, kteří se tam infiltrovali, ti se tam dostali nedbalostí globálního prediktoru, protože lidé určitým způsobem působí na státní aparát. No a život si vynucuje přijímat do něj lidi, kteří umí řídit ten či onen proces. A tito lidé v řídícím aparátu a na základě zákona rozdělení pravděpodobnosti tam zákonitě musí nevyhnutelně být i normální spořádaní lidé a ruští vlastenci.

 

Jestliže se opřeme právě o ně, jestliže je vyzbrojíme teorií, tak všechno uděláme. A jestliže se to nestane, jestliže před tím uhneme a řekneme: „Ať se politikou zabývá někdo jiný, protože politika to je špinavá záležitost“, tak nám nezbyde než se modlit, aby to všude nezačalo vypadat jako na Ukrajině. Aby to všude nezačalo vypadat jako v Somálsku, jako v Sýrii v jejím stavu do roku 2015. Nebo můžete vlastníma rukama, posadíte-li se k učebnicím a zvýšíte míru svého chápání, svýma vlastníma rukama můžete odvrátit katastrofický vývoj událostí v Rusku, vyvést Rusko s konečnou platností na cestu k definitivnímu získání vlastní suverenity, pomoci vlasteneckému kádrovému sboru uvnitř úřednického aparátu očistit tento úřednický aparát, angažovat tam skutečné odborníky, znalé lidí a zajistit vývoj bez krizí a normální lidský život v naší zemi.

 

Takže čtěte knihy vnitřního prediktoru SSSR, zvyšujte míru svého chápání, abyste ochránili zájmy své, své rodiny, svého státu a celého lidstva.

 

Přeji vám mírové nebe nad hlavou.

Přeji vám štěstí, do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 17.09.2017

Pjakin - odputanie pozornosti

Slovan | 29.09.2017

Pjakin postupne zmenil retoriku, niekedy natvrdo hovoril, ze statni elita USA su Rockefelerovci a GP su Rotschildovci. Dnes uz splieta nieco o mytickom ci dokonca mimozemskom GP, cim sa snazi v podstate odputat pozornost od sionistov R+R.

Re: Pjakin - odputanie pozornosti

popolvár | 29.09.2017

skoro štyri roky sledujem Pjakina a nikdy nič také nehovoril. Vieš svoje tvrdenie podložiť linkom na konkrétnu reláciu, kde to povedal? A najlepšie aj s minutážou, nech zbytočne netratím čas.

Re: Pjakin - odputanie pozornosti

M.C. | 02.10.2017

Nemám prostor to hledat, ale pokud si to vybavuju, tak v souvislosti s těmito dvěma klany mluvil spíše o atlantickém a euroasijském křídle.
Je to všechno jedna nenažraná verbež.
GP je o jednu až dvě úrovně nad státní elitou, to by byla moc velká nerovnováha.

Česko-Slovensko

Radek | 29.09.2017

Škoda, že zde nemáme tolik Česko-Slovenských vlastenců, kolik jich je Ruských. Pak to nejsou žádni vlastnenci. Ani Ruský, ani český, ani Slovenský, když neslouží své vlastní vlasti a jejímu lidu. Kdyby tolik lidí u nás pracovalo na naší vlastní koncepci, kolik jich pracuje na tý Ruský. Měli bychom zde ráj na Zemi.

Re: Česko-Slovensko

Hox | 29.09.2017

Patriotičtější čin než překlad koncepce do češtiny a slovenštiny si lze v současné době těžko představit. Ale na to, aby to člověk pochopil, by si musel KSB trochu přečíst a musel ji pochopit alespoň základy.

Abych ti to přiblížil. Představ si konkurenci států a národů za místo pod sluncem, někdy v minulosti, na začátku průmyslové revoluce. V jednom státě objeví elektřinu, což v důsledku vyvolá bouřlivý rozvoj a pokud ostatní státy rychle nezačnou využívat elektřinu pro svůj prospěch, stát, který to dělá, začne rychle dominovat. Objeví se tedy skupina lidí, která začne ve svém státě popularizovat a vysvětlovat elektřinu a její výhody a začne mluvit o tom, co se stane, pokud ji jako společnost nezačneme využívat.

Načež se objeví nějaký chytrolín a prohlásí: "Ne! My potřebujeme svoji elektřinu, svoji vlastní, kterou si sami vymyslíme!"

Re: Re: Česko-Slovensko

Radek | 30.09.2017

-Hotový Hrdinové. Nejsem si jist jestli je to vpořádku se takhle nepřímo vychloubat. -

-...Načež se objeví nějaký chytrolín a prohlásí: "Ne! My potřebujeme svoji elektřinu, svoji vlastní, kterou si sami vymyslíme. ...
-Kdy jsem to řek? Tohle jste vyrozuměl vy. Já to neřek.
-A vůbec. Proč na mně takhle dete?
Konkrétne o vás jsem nic nemluvil.
Se neumíte slešne chovat a komunikovat se mnou normálne? Už když reagujete na můj přispěvek.

Chtěl jsem obecne říct, že by ti "chytrolíni" co to čtou a chápou mohli taky podávat analýzy o sytuaci u nás doma. A dávat lidem praktické rady přímo k věci. Neco co můžou uplatnit v každodenní rutine. V práci, doma, s detmi... . Místo tohodle. Ďekuji.

Re: Re: Re: Česko-Slovensko

M.C. | 01.10.2017

Jenže ta koncepce není ruská ve smyslu jenom pro Rusko, je univerzální. Proto má smysl, abychom ji dále rozvíjeli a aplikovali i u nás. Já to ve svém osobním životě aplikuju a docela to má výsledky. Proto není třeba vymýšlet od základu vlastní koncepci, což by vzalo dost duševního úsilí a času, navíc ten čas už není, události v Evropě se řítí po hlavě do prdele.
To, že KSB vymysleli, nebo spíše z praxe odvodili Rusové, je dáno pravděpodobně tím, že se museli těmito otázkami dlouhodobě a široce zabývat.
Rusko, následně SSSR a po něm znovu Rusko je mnohonárodní stát ve zcela jiném řádu než bývalo Československo. Jako děti jsme se učili o stu sovětských národech.
Navíc v Rusku žili a žijí lidé mnoha různých náboženských vyznání. Potlačit to ateismem se komunistům nepovedlo a tak se musí nová koncepce vyrovnat i s tímto.
Dalším balíkem problémů jsou mezinárodní vztahy a nezastíraná snaha jiných zemí Rusko rozbít a kolonizovat.
Proto se skupina chytrých hlav pokusila najít cestu kudy z toho ven aniž by jim znovu spadlo na hlavu sto hoven a snažili se vyhnout chybám, kterých se dopustili jejich předchůdci ve snaze o řízení Ruska i jiných zemí.
Pokud to můžu posoudit, tak se jim to docela povedlo.

Re: Re: Re: Česko-Slovensko

Hox | 02.10.2017

Ráj na zemi tady bude, až lidé přestanou svalovat svoje problémy na druhé a začnou něco dělat se sebou. Brání ti něco dělat to, co chceš, aby za tebe dělali jiní?

praktický přístup

Nikdo | 28.09.2017

Byla položena otázka:
Proč to neustálé omlouvání Kazachstánu a očerňování Běloruska?

Na otázce je dobře vidět jak se zákulisnímu vedení podařilo infiltrovat naše myšlení lidí a my často myslíme ve smyslu rozděluj a panuj - "my proti nim".

Pjakin dobře vysvětlil, že poukazuje na chybné řízení a na kvalitní řízení konkrétních jedinců.

Tohle je praktický přístup - zaměření se na konkrétní řídící manévry. Udělal to chybně nebo udělal to dobře bez ohledu kdo je to a jaké má postavení a nebo jakou máme o něm představu.

Vypichnutie

RT | 27.09.2017

Musíme použít objektivní okolnost pro dosažení subjektivních cílů, pro získání své suverenity. My také začínáme tyto informace odhalovat přes státní kanály, prostřednictvím politiků. To dříve, když jsem tvrdil, že ISIL je nepravidelnou armádou USA tak: „Co? Kdes to vzal? Kdo to tvrdí?“ Já jsem to řekl! A vy si to potom v hlavě srovnejte, zda to realitě odpovídá nebo ne. Vždyť každou informaci hodnotíte, zda to tak je či ne. Všechny informace vyhodnocujete.

Predmet v Kontexte

Ramon | 27.09.2017

Zdravím pane Pospěch. Myslím si, že Luďo, bez ohladu na to či s ním súhlasím, alebo nie. Podľa mňa sa vám snažil ísť v ústrety. Možno by ste tiež mohol pribrzdiť. Vaše názory sú s rovnako ako ostatné veľmi prínosné. Tak si to prosím nekazte. Ďakujem.

Re: vysvetlenie

renáta | 27.09.2017

Beriem to ako"reč života" , malo sa to stratiť a vybavené. Ja sa určite ešte niečo opýtam. Nemala som to zbytočne otvárať,aby som nevyvolala roztržku. Ja som možno chcela vedieť,či to môže zmazať aj niekto mimo správcov webu ( nevyznám sa v tom)

Re: Re: vysvetlenie

kolkobudeszit | 28.09.2017

[osobní rovina -> https://pastebin.com/J9Z9xUy3 ]

Re: Re: Re: vysvetlenie

čtenář | 28.09.2017

Ad Renáta, mazání - všechno může Bůh, GP, špionážní ústředny a majitel-správce serveru, kde se diskuze ukládá. A to není Admin.. Je to jak banka - ta Vám taky může zabavit peníze, když je v nouzi., nebo na něčí příkaz zablokovat.

Ad Kolko.. - víte, vy jste přesvědčený o SVÉ pravdě a když s tím tady v diskuzi neuspějete, automaticky to berete jako "totalitný režim". Musíte si uvědomit, že třeba pravdu NEMÁTE !! Zkuste se na to podívat z tohoto pohledu, pokud to dokážete..

Re: Re: Re: Re: vysvetlenie

Nikdo | 28.09.2017

Chybný přístup. K pravdě nelze přistupovat ve smyslu mám nebo nemám pravdu, to je známka povyšování a satanské snahy odklonit pozornost od předmětu diskuze na sebe: "já mám pravdu" nebo v jiném balení "jak si můžeš být jistý, že máš pravdu". Diskuze se vede o předmětu diskuze. Je potřeba chápat, že nejde udělat automat nebo jednoznačná pravidla na vedení otevřené diskuze a to obzvlášť, když je stále pod útokem trollů. Administrace diskuze bude vždy subjektivní (není člověk ten, jenž by se zavděčil lidem všem). Na místě je vděčnost, že existuje místo, kde se lze něco dozvědět a diskutovat o tom.

Chápání boha je podle KSB úplně jiné. Je založené na principu svobodné vůle, našim rozhodnutím nijak HNR nebrání, ale poskytuje každému potřebné informace pro jeho rozvoj při současném plnění úkolu vše-udržitelnosti. Z tohoto pohledu lze souhlasit s Renatou, že mazání příspěvků je informace, kterou dostáváme o HNR a lze podle toho činit rozhodnutí (třeba účastnit se diskuze nebo neúčastnit diskuze nebo zkusit svoji myšlenku přeformulovat, tak aby nebyla příliš urážlivá).

Re: Re: Re: Re: Re: vysvetlenie

renáta | 28.09.2017

Vďaka Nikdo za pekné slová, tak nejak som to myslela. Vyskúšala som si na vlastnej koži to Pjakinove "... Chcela len dobre a dopadlo to ako vždy..." ( no dúfam,že nie vždy). Nie je jednoduché vždy sformulovať myšlienku tak,aby sa informácia nemohla aj inak vyložiť. Bola som prekvapená,čo som nechtiac rozpútala. Využijem opäť Pjakinove ponaučenie: "...s dobrým úmyslom išla na"námestie" a zožala,čo nechcela..." Skúsenosť je to zaujímavá. Ďakujem všetkým za spätnú väzbu,budem rada ,ak to ukončíme. Už sa teším na nový diel V. V. Pjakina ( vypočula som si originál a nová časť je tiež nesmierne zaujímavá. Hovorí sa aj o nás Vyšehradskej4 a EÚ) Ale preklad je preklad. Mier nielen nad našimi hlavami ale aj medzi nami. Pekný večer všetkým

Spojení

Globální prediktor | 27.09.2017

Chtěl bych patřit mezi hrstku lidí, kdo řídí aspoň tuto malou republiku. Ale k těm lidem v pozadí se málo kdo dostane.

Re: Spojení

GR | 27.09.2017

Nemozne neexistuje.

Re: Spojení

ow1 | 28.09.2017

Muzeme nejdriv zalozit vnitrni prediktor levanetu :)

vysvetlenie

renáta | 27.09.2017

Včera večer som napísala príspevok,dnes ráno tam nebol. Ak ho zmazali Hox,tak dobre,asi tu nemá byť. Možno to bolo nevhodné a napísané nevhodne. Len som chcela ukázať,ako sa ja snažím analyzovať informácie,ktoré nám podsúvajú hlavné médiá. Už od2014 som o tom nápade rozmýšľala,ale nemala som odvahu to sem napísať a spýtať sa na váš názor. Ak som urobila nejaké problémy,tak sa ospravedlňujem. Asi budem viacej čítať.menej písať. Želám všetkým levaneťákom pekný deň

Re: vysvetlenie

M.C. | 27.09.2017

Nenapsala jste to pod jiný článek?
To se mi občas stane, když běží diskuze pod více články, že něco někam napíšu a potom to hledám v jiné diskuzi a nenacházím.
Protože všechno se vším souvisí tak často běží i víc diskuzí na podobné nebo stejné téma.
Jestli byl váš příspěvek seriózně formulovaný tak si myslím, že by ho Hox nemazal.

Re: vysvetlenie

Hox | 27.09.2017

Nevzpomínám si že bych váš příspěvek četl.
Smazal jsem všechny trolly a různé manipulátory co přispívají pod více nicky, diskutují sami se sebou atd. Podobné výplody mažu bez bližšího čtení, pokud byl váš příspěvek reakce na smazaný příspěvek, zmizel pochopitelně taky, což neznamená, že s ním bylo něco v nepořádku.

Re: Re: vysvetlenie

Dan | 27.09.2017

Bez bližšího čtení označíte někoho za trolla a manipulátora?

Re: Re: Re: vysvetlenie

el-sabí | 27.09.2017

Dan,
minimálne tretie video od Pjakina po sebe je zahltené nečitateľnou diskusiou ,podobnou zo slniečkarskych médií.
Netreba sa tu hrať na začudovaneho .a prekvapeného .
Samozrejme ,je to útok na obsah týchto stránok .cielený útok .navyše sa tu často objavujú veľmi dlhé príspevky ,bez výraznej informácie.

Re: Re: Re: Re: vysvetlenie

Cico Ciciak | 27.09.2017

Presne tak.
Všetci so "sedliackym" rozumom to vidia, že ide o cielené (dez)informačné útoky trolov, ale tuto prilezú nejaké nicky (možno len ďalší troli) a budú sa čudovať (alebo imitovať-provokovať) a hrať na ochrancov ľudských práv jak tí z mimo(ň)vládok, bez toho, aby vedeli o čo ide.

Re: Re: Re: Re: Re: vysvetlenie

Ferda | 28.09.2017

Přesně všechny příspěvky do diskuze by měli byt ideově na výši , pozitivní a souhlasné jinak to není ta správná diskuze:)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: vysvetlenie

Hox | 28.09.2017

souhlasné??

Re: Re: Re: Re: vysvetlenie

Loky | 28.09.2017

To vidim.

Re: Re: Re: vysvetlenie

Hox | 27.09.2017

Opravdu jsem napsal, že někoho bez bližšího čtení označuji za manipulátora nebo trolla? Zkuste si přečíst ještě jednou, co jsem vlastně napsal.

Re: Re: Re: Re: vysvetlenie

Dan | 27.09.2017

Nemyslel jsem to zle, jen jsem vás chtěl upozornit, že pokud něco čtete jen zběžně, tak by vám mohlo třeba něco uniknout. Jen mě mrzí, že jsou mazané i příspěvky, které by mohly být přínosné. Je to škoda.

Re: Re: Re: Re: Re: vysvetlenie

Hox | 27.09.2017

Vidím že jste se nezamyslel nad tím, co jsem napsal. Napsal jsem že nečtu detailně výplody trolů a manipulátorů, místo toho je rovno mažu, což je něco jiného, než mi podsouváte.

Co se týká jakoby "přínosných příspěvků", specifikujte konkrétně o jaké příspěvky se mělo jednat, má se smysl bavit jen o konkrétních případech.
Kdo sem nepřišel se zlým úmyslem a byl schopný slušně formulovat názory bez osobní roviny a napadání ostatních, ten nikdy neměl v diskusi problém.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: vysvetlenie

Dan | 27.09.2017

Myslím, že pro každého může být to důležité a přínosné něco úplně jiného, každý máme přece jiné a jedinečné vnímání a každému nám chybí nějaký jiný střípek v naší mozaice. Tak co chcete konkrétně specifikovat?.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: vysvetlenie

Hox | 27.09.2017

Je to napsáno o příspěvek výše.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: vysvetlenie

Karol | 27.09.2017

...Vidím že jste se nezamyslel nad tím,...

Prepáčte, ale nebudem pokračovat v tejto "diskusii". Hovoril ste, že mažete len trollov. A ani tie príspevky nečítate.
Moje ste už tiež zmazal. Scela neodvovodnene.
Je mi jasné, čo mi tým chcete povedať. Neviem čo také zlé som napísal.
Nemá viac cenu diskutovať.
Nechápem, ako takto môžete poškodzovať tento web, KSB a Pana Pjakina.

Majte sa pekne.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: vysvetlenie

Hox | 27.09.2017

> Hovoril ste, že mažete len trollov. A ani tie príspevky nečítate.

Lež a manipulace z tvojí strany, nic podobného jsem nenapsal.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: vysvetlenie

Hox | 27.09.2017

> Prepáčte, ale nebudem pokračovat v tejto "diskusii".

kéž by. S tebou se ovšem nikdo nebavil, tvůj příspěvek "nebudu pokračovat v této diskusi" je prvním tvým příspěvkem v tomhle vláknu. Už se ti pletou nicky? :)
Níže ses ptal, proč jsem ti smazal příspěvky. Protože Tomi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: vysvetlenie

Dan | 27.09.2017

Nevím, nevím, ale stejně... když to nečtete pořádně a rovnou mažete, jak vůbec můžete vědět s kým máte tu čest

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: vysvetlenie

Hox | 27.09.2017

Pokud podle nicku vidím, že je to troll nebo manipulátor který se už v minulosti projevil, a podle prvních pár vět vidím, že je to opět ze stejné kategorie a žádný posun se nekoná, pak daný elaborát odstraňuju. Napsal jsem výše něco jiného?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: vysvetlenie

Cico Ciciak | 27.09.2017

Najprv si vyskúšaj činnosť administrátora diskusie a potom môžeš niekomu rozdávať nejaké rady.
Lebo tieto "slniečkárske" (liberálne - liberalizmus je chorá ideológia) "rady" tu v skutočnosti nikoho nezaujímajú, len zopár trolov, ktorí tu zámerne realizujú imitačno-provokačnú činnosť.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: vysvetlenie

... | 27.09.2017

Jasně chápu, je potřeba držet hubu a krok..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: vysvetlenie

M.C. | 27.09.2017

Nechápete...
Je potřeba než něco napíšu do diskuze si to promyslet a pokusit se svoji myšlenku co nejlépe zformulovat, aby ostatní pochopili, co tím chtěl básník říci. Aspoň ti, co jsou trochu v obraze.

Je dobré odpustit si zbytečné invektivy - taky občas nejprve napíšu příspěvek, jak mě napadl a potom vypustím osobní narážky a nahradím je korektnějším vyjádřením, protože jakmile je v příspěvku nějaká invektiva, tak se ostatní chytnou právě jí a diskuze k tématu je pryč.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: vysvetlenie

... | 28.09.2017

Ano máte pravdu, děkuji za upozornění. Můj výkřik do tmy nebyl zrovna nejlepší, ale nenašel jsem jiná slova jak to v tu chvíli vyjádřit. Jen mě šokovalo jak jsou pojmy jako "sluníčkářství", "liberalismus" a "imitačno-provokační činnost" ohebné podle toho, jak zrovna kdo potřebuje. Je to podobné jako "humanitární" bombardování. Jsou to vlastně všechno jenom taková prázdná slova, která se mohou proměnit ve zbraně v rukou kohokoliv, kdo to zrovna potřebuje.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: vysvetlenie

Hox | 28.09.2017

Můžu jen zopakovat, že slušně vyjádřený názor (jakýkoliv), který bude k tématu a ne k osobám, a bez osobní roviny, invektiv, vulgarit a tak dále, nemůže z diskuse nikdy zmizet.

Re: Re: vysvetlenie

kolkobudeszit | 28.09.2017

[osobní rovina -> https://pastebin.com/ifS39eR9 ]

Re: Re: Re: vysvetlenie

Hox | 28.09.2017

Nikdo, kdo vyjádřil slušně jakýkoliv názor (a bez napadání ostatních) tu neměl nikdy v diskusi problém, nemohl mít. Zkus psát příspěvky k tématu, ne k osobám, a bez těch debilních poznámek a narážek, invektiv, a nemůžeš mít nikdy problém. Pokud to nedokážeš, to už je tvoje rozhodnutí. Renátě jsem vysvětlil, jak se stalo, že její příspěvek zmizel - byl asi v reakci na smazaný příspěvek, tudíž zmizel taky. Ale tys to vysvětlení opět pohodlně "přehlédl".

Polarizace

Sycak | 27.09.2017

Mam pocit, jako by tem nenavistnikum kapalo na karbid. Neco se deje a tipuju, ze je to jejich tuseni prohry.
Tenhle Pjakin byl jeden z nejlepsich, co jsem slysel. Bylo to silny a proto takova reakce. Silny to bylo v tom, ze Pjakin rekl uplne naprimo a zopakoval to, ze Rusku jde o mir na celem svete.
Taky ty dotazy do studia byly pekne utocny. podobne jako komentare tady. Spolecnost se polarizuje a dej se zrychluje.

Re: Polarizace

Sycak | 27.09.2017

A jeste. Pokud ma nekdo svoje predstavy, jak udrzet na svete mir, tak by mel svoji realnou myslenku jasne predlozit.
My, Cesi a Slovaci, bysme meli svym zpusobem taky pracovat na svetovem miru. A na tom tenhleten web pracuje, takze ma moje uznani.
Kdyby nekdo z kritiku Pjakina prisel treba s komentarem, ze Pjakin to vidi prilis v ruskych souvislostech a navrhnul, jak Cechoslovaci muzou nezavisle prispet ke svetovymu miru, tak bych to bral. Ale ten zbytek, to jsou normalni nenavistny kecy.

Re: Polarizace

jantar | 27.09.2017

Tento web má též moje uznání, děkuji za všechny informace, a za velký kus práce pro nás pro všechny. Ale .. některé informace - komentáře - zde mizí (nemyslím vulgární a od věci). A když uvážím, že nic se neděje náhodou .. je mi to líto.

Re: Re: Polarizace

Hox | 27.09.2017

Až budeš několik let spravovat diskusi pod permanentním útokem ze všech stran, můžeš hodnotit. Sluníčkářský postoj.

Re: Re: Polarizace

Hox | 27.09.2017

ps. překvapil jsi mě, právě jsi podpořil útočníky na tento web.

Re: Re: Re: Polarizace

jantar | 27.09.2017

Nebylo mým úmyslem podporovat útočníky ani vynášet jakýkoliv soud. Tento web mi pomohl v mnoha směrech, za což nepřestanu být vděčný. KSB chápu jako velmi složitý manuál a jak koncepci účinně uplatňovat v praxi jsem v materiálech zatím nenašel. Některé komentáře však naznačovaly cestu. Myslím, že by bylo prospěšné diskutovat o těchto věcech.

Re: Re: Re: Re: Polarizace

Hox | 27.09.2017

Diskutovat je v této situaci prospěšné jen s někým, kdo má dobré záměry.

Re: Re: Re: Re: Re: Polarizace

Karol | 27.09.2017

Kto má dobrý zámer?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Polarizace

Hox | 27.09.2017

Ten kdo má upřímný záměr.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Polarizace

Karol | 27.09.2017

No dobre. To znie dobre. Ale mohli by ste to nejak rozvinúť? Priblížiť?
Sú nejaké bližšie kritéria (hodnotenia)?
Kto ich určuje?
Ďakujem za odpoveď.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Polarizace

Hox | 27.09.2017

Pěkný pokus, Tomi.

Re: Polarizace

M.C. | 27.09.2017

Já bych neřekl, že by byly dotazy útočné - prostě šly po podstatě věci, ptal se někdo, kdo nad tím přemýšlí.
Vyjasnění si obsahu jednotlivých pojmů je základ jakékoliv úspěšné komunikace a předávání myšlenek.
Poslední rok mi Pjakinovy myšlenky nějak lépe lezou do hlavy, tak před rokem a půl, dvěma jsem někdy měl problém pobrat o čem mluví - buď to začal lépe vysvětlovat nebo jsem ho začal lépe chápat. Nebo obojí.

Neokonzervám a ostatním pindosům a podpindosníkům teče do bot stále více a loď se naklání, tak panika vzrůstá a boj o místa v ,,záchranných člunech" začal. Až na to, že ty čluny nejsou záchranné, ale to jim jejich páníčkové neřekli.

2

ow1 | 27.09.2017

Kdo je ten záhadný GP, se kterým Putin koordinuje své plány a prolévá krev gójů?

:DDD Ten sa do Pjakina pekne oprel, pobavilo

Re: 2

Dušan | 27.09.2017

Neoprel. To len vychádza z nepochopenia toho kto dával tú otázku. Sa čudujem Pjakinovy že mu tak odpovedal.

Som dosť navetvy aj z toho tvojho hodnotenia otázky ktorú dostal Pjakin.

Proste nepochopenie sa zväčšuje. Namiesto zmenšovania ktoré by vyplývalo zo zvyšovania chápania vyplývajúceho zo vzdelávania.

Re: Re: 2

David | 27.09.2017

Čo ste nepochopil?

Re: Re: 2

Dušan | 27.09.2017

Ja som pochopil všetko aj ciele ow1. (nevedomé alebo vedomé to je jedno)

ow1 píše ako by to "opretie" dotazovateĺa na Pjakina bolo z jeho strany správne. To je ale chyba nepochopenia dotazovateľa Pjakina, pretože nepochopil o čom Pjakin hovoril alebo ani nechcel.

Pretože použiť mozok a rozlíšenie povedaného by bolelo. (to je moje hodnotenie dotazovateľa na Pjakina)

A ow1 to taktiež nepochopil.

Proste, hovorili obaja aj dotazovateľ Pjakina aj ow1 že Pjakin je zrúda a je rád že na donbase tečie slovanská krv.

Re: Re: Re: 2

ow1 | 28.09.2017

Inak si v pohode? Ved v tomto kontexte som sa vobec nevyjadril. A comu som akoze nemal pochopit? Hlavne , ze ty si nepochopil moj koment. Ma pobavila ta otazka , aka bola surova a sla rovno do ziveho, to je vsetko. Tu krev goju Pjakin sam neskor parafrazoval. Preto nemyslim, ze otazka bola faktualne uplne mimo .

Re: Re: Re: 2

ow1 | 28.09.2017

Mimochodom Pjakin tu otazku ani nespochybnil, ani ju nenapadol, ked citam prepis.
O com bola? Viac ludi nizsie to spomina.
Na jednej strane tvrde vyjadrenia na klintonov a banderovcov, a na druhej tisko a po spickach o jednom narode, ktori su v ociach pjakina pomaly dobri samaritani. Dokonca ich zodpovednost smeruje na ten zahadny GP o ktorom okrem par viet nemoze nic povedat. Tak to pripada tej zene, co polozila otazku, aby si vedel, nie to ze VVP je zviera. Ale lepsie je papagajovat Pjakina, ze kto ako nechape a vyhnut sa diskusii ;)

Vypichnutie.

RT | 26.09.2017

Chcel by som dať do pozornosti otázku z času 40:03.

Hra

Sport | 25.09.2017

Jak nekdo muze cumet celej zivot na fotbal, hokej, tenis a a takove picoviny. Lidi jsou uplne vypatlany. Jak si nekdo hraje s nafukovaci gumou nekolik hodin to nepochopis. Pak ty rozhovory sportovcu mazec. Za to ze honi gumu v ruznych podobach jsou dobre placeni. Jak je lidi uctivaji. Ten globalni prediktor z toho musi mit prdel.

Re: Hra

Marek | 26.09.2017

skor musi mat nasrane v gatoch, ze sa tolko ludi oslobodzuje. on presne vie, kolko je kriticka hranica. a nema statistiky. to ho musi ist priam rozjebaaat :D

Budoucnost

ceskoslovensko | 25.09.2017

Kde je nas udatny narod, proc nejsme hrdy narod. Jsme krestane a bojujme za svou vlast. Vyzenme paraziti z nasi male zeme. Uz bylo dost okupace. Prestanme libat ameriku, rusko, ci izrael... Asi zvatlam takovy muj sen prominte

Re: Budoucnost

M.C. | 27.09.2017

Neboj, všechno bude.
Schody se musí zametat seshora.
V Německu to nedopadlo tak dobře jak jsem doufal, ani tak špatně jak jsem se obával.
S nadějí očekávám další vývoj.

Globální Prediktor

zdenek | 25.09.2017

GLOBÁLNÍ = celosvětový.... PREDIKTOR = ukazatel úspěšnosti nebo neúspěšnosti. Jak zde uvádí V V Pjakin tedy nejde o osoby. Pokud jsou to osoby, pak se jedná o organizaci ... zřejmě tajnou organizaci, jednající podle předem stanoveného plánu. Asi tak.

Re: Globální Prediktor

Pospěch | 25.09.2017

Tady jsou všichni připosrani a zmasirováni tou pseudopropagandou založenou na antisemitismu ... proto všichni včetně Pjakina a jeho zednářské sekty chodí kolem sionistů opatrně a po špičkách aby nahodou neurazili velkého bratra z Tell Avivu ... Ale to, kdo financoval Hitlera a jeho zrůdnou mašinerii na to se nikdo neptá ... samozřejmě že to byli Američtí sionističtí bankéři z Wall street ... a motiv? ... nechutné a bratrovražedné, vyčistění sve rasy, protože na Ukrajině, Belorusku a Polsku se objevily miliony Židovských Chasídů kteří byli naladění silně antisionisticky a navrat do Palestiny a založení státu Izrael považovali za hřích ... tak co s nimi ... a další sekundární motív ... zkoncentrovat a transformovat majetek těch bohatých ŽIdů kteří odmitli spolupracovat .. a mimo jiné celé to nechutné divadlo hodit na Německo a vubec všechny státy které se WWII učastnili totalně zotročit zadlužením ...

Re: Re: Globální Prediktor

oleander | 25.09.2017

no jo, to máš pravdu, ale ten prediktor je niekto, kto je ešte nad Siónom a sionisti sú iba vykonávatelia

Re: Re: Re: Globální Prediktor

Pospěch | 25.09.2017

Nad Sionisty jsou už jen bytosti z jiných světů ... neboli Bůh ....

Re: Globální Prediktor

ľudo | 25.09.2017

Nikto Vám Vašu vieru vo všemocnosť sionistov neberie.
Akurát nestrašte furt s bubulákmi podľa možnosti druhých naokolo.
Aspoň teda nie tu.
Choďte buď na s Vami spriatelené fóra a stránky,
alebo si založte vlastné.

Nie všetci to berú ako vtip.
Mnohých to môže aj otravovať.
(samozrejme okrem Vašich spoluveriacich konšpirátorov)

Re: Re: Globální Prediktor

Radko | 26.09.2017

Kde píše, že sionisti sú všemocný?
Písal. Nad nimi sú bytosti a Boh.

Viete čítať?

Re: Re: Re: Globální Prediktor

ľudo | 26.09.2017

Na Zemi.
..a dobre ste pochopil,
tak to zasa zbytočne nehrajte

Re: Re: Re: Re: Globální Prediktor

M.C. | 27.09.2017

Vzhledem k tomu, o jakou smečku sociálních deprivantů se jedná, tak pochybuju, že by byli vrcholným stupněm, spíš to budou něčí užiteční idioti, kteří si tu hrají na polobohy, stejně jako jejich Jehova, který ani náhodou není Bůh, ale zlý démon hmoty.
To samozřejmě neznamená, že by byli méně nebezpeční, naopak.

Pjakin se tomu vyhýbá z několika důvodů (podle mě):
1) Protože to není jediná skupina užitečných idiotů a bylo by vážnou chybou soustředit se jenom na ně a nevšímat si dalších podobných seskupení - Pjakin na ně taky odkazuje: Arméni, Číňané aj. Mafie taky není jenom italská.
2) Opisování jejich signifikantních znaků místo přímého označování dále slouží k maskování před těmi, kterým to nedochází, on nechce dávat zbraně opicím, ani na jedné straně ani na druhé. O to překvapenější bude většina užitečných idiotů, když jim najednou povolí zem pod nohama a jejich domečky jim spadnou na hlavy. Protivník musí můj záměr pochopit až v okamžiku, kdy už jeho provedení nebude schopen zabránit, oznamovat mu ho dopředu je hloupost. Ti chytřejší to samozřejmě pochopili i tak, ale vzalo jim to čas a ani oni nebudou schopni vysvětlit svým hloupějším soukmenovcům, proč je to nebezpečné. Navíc je zde nemalé ,,riziko" že chytrý protivník studující KSB jako nepřátelskou ideologii ji opravdu pochopí, pochopí v čem jsou její přednosti a přejde na druhou stranu. Je to možné v případě, kdy si dotyčný zachoval aspoň část normálního lidského uvažování, což je ve ,,vyšších kruzích" možné, protože ,,zombifikovaní" se dají používat jenom po určitou úroveň řízení, nad nimi už musí být ,,zaslepování" prováděno jinak.
3) No a jako poslední důvod - Pjakin nechce zbytečně nahrávat na smeč všelijakým nenávistníkům, protinenávistníkům a potíračům ani na jedné ani na druhé straně. Jedni by jemu i ostatním zastáncům KSB zbytečně komplikovali život, druzí by odvoláváním se na Pjakina a zaštiťováním se jeho myšlenkami dokázali celou věc akorát zdiskreditovat. On určitě nemá zájem ani o jedno, ani o druhé.

Já osobně si dělám obrázek o světě z jiných zdrojů, ale Pjakin mi do té mozaiky vždycky přihodí pár kamínků a protože mi tam pasují, tak si další týden přijdu znova.

Re: Re: Re: Re: Re: Globální Prediktor

Ramon | 27.09.2017

Dobrý deň M.C.
Ak môžem.?

0.)...Pri skúmaní otázky výslovnosti JHVH si pritom musíme dať pozor, lebo nie je podstatný zvuk JHVH, ale podstatný je význam tohto mena. Židia, keď majú vysloviť toto Božie meno (JHVH), tak povedia Adonai (Pán). Používame preklad Biblie od prof. Roháčka a on prekladá meno, o ktorom práve hovoríme – meno Jahve, menom Hospodin. Tak je tomu aj v kralickom preklade Písma z roku 1613...
-viac na: http://casopis.solas.sk/vyucovanie/mena-jahve-a-el-sadaj
Dal by som aj ine, ale internet mate. I kníh je dosť.
Je to len typ na iný pohlad. Nic viac ani menej.
Ale mam otázku, 2..
-->Kto sú ..___.. Jak ste to povedal? Nejak mi to nejde do ust. Ani som to nerozulem.

1.)--> máte aj argumenty, alebo len vaše hodnotenia?
--> preco sú idioti?

2.) -povedzme, že som obyčajný človek a poznám obyčajné veci a slová. Som teda na ceste rozvoja. Mohli by ste prosím používať jednoduchšie slová, ako signifikantní. Ak to viete inak.
Ďakujem za pochopenie.

-Nemyslím si že, Opisování jejich signifikantních znaků místo přímého označování dále slouží k maskování před těmi, kterým to nedochází.
Práve naopak. Tých, ktorým to nedochádza to vedie k tomu, aby nad tým začali sami rozmýšlať. Ako hovorí aj pán Pjakin. I Ježiš a mnohý iný to hovorili.
-->prečo si to myslíte?
-->Čo navrhujete?
-->Ukazovať prstom na zlodeja? ako som vyrozumel s prispevku.
Alebo je to inak? Čo myslíte?

---Bod 3 zatial radšej nechajme.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Globální Prediktor

M.C. | 28.09.2017

Ad 0) O výslovnost se nebudu přít, hlavně že oba víme o čem je řeč.
-->Kto sú ..___.. Jak ste to povedal? Nejak mi to nejde do ust. Ani som to nerozulem.
Myslíte sociální deprivanti? Mě odkazujete na internet a na knihy a sám si nedovedete vyhledat medicínský pojem.

Deprivace je dlouhodobější nedostatek něčeho, který člověku způsobuje postupně se prohlubující újmu na duševním zdraví. Například spánková deprivace.
Sociální deprivant je člověk, který dlouho žil v ne-lidské společnosti kde se mu nedostávalo normálního lidského zacházení a proto se u něj rozvinula pokřivená osobnost s nedostatečně rozvinutými schopnostmi společenského kontaktu a spolupráce. Typickým projevem je sobectví, přízemnost a neochota/neschopnost pracovat pro vyšší cíle nebo pro společnost. U těžších případů hovoříme o sociopatech.
Takovému jedinci přináší uspokojení, když může někoho ovládat, okrádat ho, využívat, atd.

Ad 1) Začneme od pojmů: Termín ,,užiteční idioti" je připisován V.I. Leninovi, který tak označoval lidi, kteří nechápou celkové souvislosti a nevyhnutelné důsledky činnosti, ke které byli někým znalejším a schopným verbální manipulace přemluveni nebo přesvědčeni že je v jejich vlastním zájmu a dělají něco, co by ten kdo to vymyslel sám nedokázal, přičemž ale dotyčný shrábne většinu výhod z výsledků této aktivity a ,,užiteční idioti" dostanou něco málo z výhod nebo taky nic a hlavně, vyžerou všechny nevýhody, často přijdou o život nebo skončí ve vězení.

Čili, podle mého názoru, založeného na mnoha různých materiálech, které jsem až dosud měl možnost číst a na tom, co jsem měl možnost okolo sebe vidět a slyšet, jsou sionisté sociální deprivanti. Na ně není tak moc vidět, více na ráně jsou jejich o stupeň níže postavení poskoci, typicky američtí neokonzervativci.
Na nich je výborně vidět, že si neuvědomují souvislosti svého jednání a jeho následky pro zbytek světa, kde způsobují obrovské škody a utrpení a jim se zdá, že je to tak v pořádku ani riziko pro své osoby, kdy jim reálně hrozí, že budou pozatýkáni, odsouzeni, zbaveni majetku a uvězněni. To všechno v tom pro ně lepším případě, pokud nebudou klást odpor, jinak zemřou.
A opět - sionistům nevadí, jaký bordel způsobili ve světě, ani že dovedli do krize Spojené státy, nezáleží jim na osudech svých užitečných idiotů - neokonzerv, už si budují nová hnízda jinde na světě, najímají do svých služeb nové užitečné idioty a těší se, že z toho opět vyklouznou bez úrazu. Tentokrát se ale mýlí, protože jejich činnost se příliš dostala do obecného povědomí, byla zdokumentována vojenskými zpravodajskými službami a nejsilnější konvenční ozbrojená moc této planety je uniknout spravedlnosti nenechá. Sice zaplatí tak 1% škod a utrpení, které způsobili, ale i to bude nutné pro očištění světa.
Někteří autoři z toho, že se Putin stýká s pohlaváry různých organizací mylně vyvozují, že oni ovládají Putina. Čím by ho asi tak ovládali? Vrchního velitele ozbrojených sil nejsilnější jaderné velmoci za kterým stojí armáda a 80% obyvatel země?
Prdlajs, oni k němu chodí žádat, aby se mohli v Rusku schovat, až to začne. Jsem zvědav, jak moc jim bude vyhověno. Že to bude drahé, o tom není třeba mluvit.
Proč si myslím, že ještě nejsou řídícím stupněm? Jednak jsou deprivováni příliš a hlavně, je jich moc. Tolik sobeckých hamižných a lakomých lidí se nemůže po dobrém na ničem domluvit. Nad nimi musí být ještě nějaká vyšší, méně početná elita. Mluví se o tom, že nejvyšší stupeň pyramidy složený z pozemšťanů je tzv. třináct rodin. Co přesně si pod tím představit nevím, možná se to blíží pojmu Globální prediktor.

Ad 2) Pojem ,,signifikantní" má význam ,,typický, charakteristický pro daného člověka nebo věc", je to něco, podle čeho je možno lidi nebo věci rozpoznat a zařadit do určité skupiny.

Ta závislost je opačná - lidem, kterým se chce přemýšlet a samostatně se pídit po informacích a dávat si je do souvislosti to časem dojde i podle těch popisů a těm, kteří chtějí všechno naservírované pod nos, aby to mohli jenom zhltnout se to nedá lehce do takovéto podoby upravit.
Čili lepší než ukazovat prstem na zloděje je popisovat ostatním, co je to vlastně zlodějna, proč jim to škodí a jak se takový zloděj pozná.

Ad 3)To neuchylování se k povrchním zjednodušením znesnadňuje práci všelijakým internetovým bonzákům a nálepkovačům a automatickým programům, které projíždějí stránky na internetu a hledají seskupení klíčových slov na něž se potom lidští protinenávistníci zaměřují. Tady se takové individua vyskytují zcela pravidelně. A nejenom tu.
Na AE býval troll Bertrand de Born, který byl celkem v obraze a dokázal diskutovat k věci. Právě proto, že se snažil něco vytvořit a neomezoval se jenom na výkřiky do tmy, tak se na něj dalo reagovat a oponovat mu. Za měsíc a půl se ztratil beze stopy.
Jelikož jsem s ním diskutoval nejvíce já, tak se neskromně domnívám, že je to hlavně moje zásluha a udělal jsem si za něj zářez na pažbě.
Bojoval vědomě na Temné straně Síly, proto Chuj s ním.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Globální Prediktor

Ramon | 29.09.2017

Tomu som rozumel. Chcel som vedieť. Koho konkrétne tým dehonestačným pojmom označujete.

Končím debatu svami. Pretože nehladíte kontext. Nesnažíte sa ma pochopiť. Ale robiť zo mňa idiota. A ak vám to bolo nejasné. Mohli ste sa slušne opýtať, ako to myslím. Ale vy ste hneť mali jasno a hneť ste zo mňa musel robiť blbca, ktorý nevie význam a ani si nevie si vyhľadať význam nejalého pojmu.

Ďakujem. Za odpoveď. Už mám jasno vo všetkom. Už vaše ciele poznám.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Globální Prediktor

M.C. | 30.09.2017

Z kontextu diskuzního vlákna snad plyne koho myslím, ne?
Já jsem reagoval na příspěvek pana Pospěcha o tom jak že nad Sionisty jsou už jenom bytosti z jiných světů, jenom Bůh.
Dá se to odvodit podle počtu Re: v nadpisu, já mám čtyři, nad mým příspěvkem je pouze jeden, kde jsou tři a to je příspěvek pana Pospěcha.
Přívlastek ,,dehonestující" se sem nehodí, protože anglický výraz ,,honest" znamená ,,čestný, upřímný, poctivý" - a oni nic z toho nejsou a pokud nějakou vlastnost nemají, nemůže jim být neoprávněně upřena.
Navíc ,,sociální deprivant" není urážka, ale medicínský pojem označující člověka nějakým způsobem poškozeného svým okolím.
Nepropadejme politické korektnosti, která ve snaze někoho nenaštvat nebo neurazit brání lidem nazývat problémy pravými jmény, což je druhý krok k jejich řešení. První krok je přiznat si, že nějaký problém máme.
Pokud si nepřiznáme, že máme co dělat se skupinou lidí, kteří mají takovýto defekt myšlení a chování, tak nedokážeme najít řešení problému, nedokážeme pomoct sobě ani jim.

Dále jste napsal:
Ale mam otázku, 2..
-->Kto sú ..___.. Jak ste to povedal? Nejak mi to nejde do ust. Ani som to nerozulem.

Já jsem z tohoto odstavce vyvodil, že je vám cizí pojem sociální deprivant. Protože otázku typu: Cože? Jak jste to říkal?
klade člověk zpravidla v situaci kdy poprvé slyší nějaký pojem nebo odborný termín, který si na první poslech nedokázal zapamatovat.
Totéž se slovem ,,signifikantní". Obyčejný člověk, který doputoval až na leva-net by si měl umět zadat slovo do vyhledávače a přečíst prvních pár nabídnutých odkazů. Já taky všechno nevím a některé pojmy musím hledat, abych chápal, o čem ten druhý píše.

Opisování jejich signifikantních znaků místo přímého označování je použití způsobu komunikace ,,chytrému poraď, ...."
Kdo má zájem a snahu, ten si to domyslí a pochopí, kdo je líný myslet, pro toho je lepší když nepochopil o čem je řeč.
Pjakin každý týden vypráví o lidech, kteří proto že nechápou, protože jsou líní zkoumat širší souvislosti a zákonitosti, tak jednají způsobem, který přinese naprosto opačný efekt, než bylo jejich přání, se kterým se do toho pouštěli.
,,Ten kto začal rozmýšlať" je přechodný stav. Dotyčný se buď dopřemýšlí do stavu kdy věci začne chápat a začne mu to docházet, nebo se tak daleko nedostane a zůstane tím, kdo nechápe, komu to nedochází.

Pár citátů na závěr:
„Jestliže národ a jeho stát nebude mít pod kontrolou své úspěšné psychopaty, budou mít úspěšní psychopati pod kontrolou národ a jeho stát.“….. MUDr. František Koukolík

Bůh stvořil člověka, poněvadž byl zklamán opicemi. Pak už na další experimenty rezignoval. (Mark Twain)

Re: Re: Globální Prediktor

Interbulo | 26.09.2017

Asi tak, nie asi tak, presne!

Re: Re: Globální Prediktor

Martin | 26.09.2017

To schéma mne už unavuje pane Pospěchu. Označovat jakoukoli nepohodlnou alternativu, která se nedá nařknout z antisemitismu za sionistickou... Přesto, že Mrtvá voda byla v Rusku soudně uznána, jako extremistický materiál. Protože popisuje roli světového židovstva coby periferie GP. To, že Hitlera financovali židovští bankéři je pravda, ale lépe je mluvit spíš o tom, že byl koněm anglo-amerického establishmentu. Ale v téhle hře šlo o majetky jen okrajově. Šlo o zničení stalinského SSSR, který se vymkl GP z kontroly. Také šlo o přesun role světového policajta z Britského impéria na USA. USA byly do války poměrně izolacionistické. Vojenská doktrína, kterou měly byla obranná a namířena proti odvěkému nepříteli USA - Britům. Války v Pacifiku a Evropě přinesly nutnost rychlého dovyzbrojení USA, které bylo nutné pro roli globální vojenské síly. Druhá světová válka sloužila různým zájmům a byla také záminkou ke vzniku státu Izrael, institucí jako OSN atd.... Je ale potřeba rozlišovat jednotlivé úrovně, na kterých jednotlivé procesy probíhaly. Bez tohoto rozlišení budete dostávat jen velmi pokroucený obraz reality. Dole zmiňujete Protokoly. Jsou šikovným podvrhem. Sionistický kongres nemohl být platformou pro jejich vznik. Psal to "Nikdo," kdo byl konceptuálně i intelektuálné na daleko vyšší úrovni, než kdokoli z účastníků kongresu.
Uvádíte řadu skutečností,které jsou pravdivé, ale ta "Pjakinova zednářská sekta" vám nabízí možnost, jak tyto skutečnosti správně zařadit do kontextu. Židovské i sionistické "spiknutí" existuje a existovalo, ale je jen spolufaktorem či výkonným řídícím modulem vyšší hry.

Re: Re: Re: Globální Prediktor

M.C. | 27.09.2017

No jo, ale kým byla Mrtvá voda soudně uznána za extremistický materiál a ve kterém roce k tomu došlo?

Re: Re: Re: Re: Globální Prediktor

Hox | 27.09.2017

Jednalo se defakto o státní převrat, protože soud označil materiály doporučené státní Dumou k šíření ve společnosti, za extremistické, čímž se postavil nad zákonodárnou moc, což je definice státního převratu. V roce 2013 to bylo, pochopitelně na politickou objednávku, a soudkyně během toho (monstr)procesu několikrát porušila platné zákony.

Re: Re: Re: Re: Re: Globální Prediktor

M.C. | 27.09.2017

Tak a teď už zbývá k dokreslení obrázku jenom to, kdo podnět k soudnímu přezkoumání podal, protože soud se tím jen tak sám od sebe zabývat nezačal.

Petrohradský Scientologista Pjakin

Pospěch | 25.09.2017

Poprve po dlouhé době se tomu viceméně nedá nic vytknout ... nicméně trvám si na tom ze Pjakinova "Petrohradská" Stientologická sekta ma své centrum ve "Fashingtonu" a že prostřednictvím ní se snaží Sionisté z GP o restart SVÉHO skomírajícího nadnárodního řízení světa ...Re: Petrohradský Scientologista Pjakin

Dušan | 25.09.2017

Čakáš že sa tá špina prilepí?

Re: Re: Petrohradský Scientologista Pjakin

Pospěch | 25.09.2017

Mužete to mazat, mužete to cenzurovat, můžete me přispěvky nenavidět ... ale to je tak všechno co s tim můžete udělat ... budu je sem davat neustále ...

Re: Re: Re: Petrohradský Scientologista Pjakin

Hox | 25.09.2017

Tvoje příspěvky někdo smazal? Neříkej. Které konkrétně?

ps.: mohl bys být někdy konkrétnější? Pokud je KSB projektem sionistů a rabinátů, rád bych slyšel argumenty.

Re: Re: Re: Petrohradský Scientologista Pjakin

jana | 25.09.2017

... budu je sem dávat neustále, neb jsem umanutý šílenec a provokatér a mám radost, když můžu konstruktivní diskuzi k problému shazovat blbými kecy a útoky.
Pospěch

Re: Re: Re: Petrohradský Scientologista Pjakin

Peter Krumpál | 25.09.2017

Ahoj. Ako všetky informácie, aj Pjakinove predkladané hodnotenia a názory, musia prejsť vnútorným hodnotením. Nič nie je isté.

Re: Altajský budovateľ Pjakin

ľudo | 25.09.2017

VMZ na to povedal:
"Niektorí vravia, že za nami ide rabinát..
My vravíme: Áno, ide.. a presnejšie beží.
Ideme vo vlaku a keď pribrzdíme,
on si o naše zadné pancierové dvere hlavu treskne"

Re: Re: Altajský budovateľ Pjakin

Pospěch | 25.09.2017

Ve skutečnosti vy běžíte za rabinátem, jen o tom nevíte ... a to by nebyli sionisté kdyby vas nedokázali oblbnout ...

Re: Re: Re: Altajský budovateľ Pjakin

Hox | 25.09.2017

Jeden z druhů sociální idiocie (hlavních je jich 5) spočívá v přesvědčení, že cokoliv globálního musí nutně pocházet od židů. Jedinec zasažený tímto idiotismem jednoduše není schopen vůbec připustit, že by někdo jiný než židé mohl vymyslet projekt globálního významu.
Zatím jste se zmohl jen na invektivy a agresivitu, musíte se víc snažit pane správče :)

Re: Re: Re: Re: Altajský budovateľ Pjakin

Pospěch | 25.09.2017

Jde vidět že vubec neznáte Sionisty ja je studuji už 30 let ... a vim s kým mám tu čest ...

Re: Re: Re: Re: Re: Altajský budovateľ Pjakin

ľudo | 25.09.2017

Jou..inak zmysluplných 30 rokov..
Na to, keď niekto nehľadá ale si chce len
nejakú hypotézu potvrdiť.. a všetko do nej nasilu napasovať.

Takto sa ani v tetrise moc ďaleko nedostanete.
Nebýva na škodu aspoň cieľ hry..a prípadne pravidlá
snažiť sa pochopiť, keď už niekto hrať chce

Re: Re: Re: Re: Re: Altajský budovateľ Pjakin

Karol | 26.09.2017

Jeden s druhov idiocie by mala byť asociácia sionista=žid.

To už ale ďaleko prekračuje idiociu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Altajský budovateľ Pjakin

Pospěch | 26.09.2017

Ano, ... arogance a namyšlenost je hlavním stigmatem Sionistů ... jen tak dál ...

Re: Re: Re: Re: Re: Altajský budovateľ Pjakin

ľudo | 26.09.2017

Ok, ak myslíte ProSpěch Sionisti = GP, zčasti s Vami súhlasím.

Trochu problémikom ale môže byť,
že ľudia si väčšinou pod sionistami predstavujú niečo iné.
Rôzne "veci"..(i)deje.
A z toho vznikajú nedorozumenia, konflikty.

Osobne však zatiaľ nevidím moc dôvodov,
prečo by mal..mohol mať GP nad KSB/DVT kontrolu.
I keď snaha tam nepochybne logicky isto je.
Ostatne ako pri každej, viac-menej funkčnej novej koncepcii..
A áno, ak sú ľudia nepozorný, prejde pod opačnú koncepciu
a následne klesne na jednu z jej ideológii, ako neraz v dejinách..

Pravdu máte aj v tom, že ak sa zblbnúť necháme, i nám to hrozí..

Avšak jej(novej, alternatívnej koncepcie) neopodstatnené, nepodložené torpédovanie od začiatku je práca dotyčného práve na záujmy onoho GP. Otázkou zostáva: Podvedomá a či vedomá?

Pravdu myslím nemáte v tom, že keď budeme automaticky každú novú myšlienku im(GP, po vašom Sionistom) prikladať, stane sa tak. Mentálna projekcia, predStav-a je mocný nástroj tak oslobodenia sa, ako i sebazničenia.

Toľko krátko k rámcu platnosti tvojho vyjadrenia z môjho pohľadu ProSpěch.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Altajský budovateľ Pjakin

Pospěch | 26.09.2017

Tvoje NIC neřikajici odpovědi i otazky jsou jako ty vaše NIC neříkající tlusté knihy KSB/DVT ... pokud se neumite vyjadřovat přímo a k jadru věci tak jen kopirujete "tajuplnou" Talmudickou vyčuranou moudrost Sionistů o které si bláhové a naivně myslíte že jste ji překonali ...

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek