Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 16.9.2019

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 16.9.2019

21.9.2019

 

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 16.09.2019.srt (67712)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 16.09.2019.txt (43518)
 

 

Fond konceptuálních technologií uvádí Analytický pořad Otázka-odpověď

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den
...16.09.2019.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

00:34

A začneme první otázkou od Dmitrije Gindenburga, která se podle jeho názoru týká druhé nejsymboličtější události z uplynulého týdne. Jaká byla ta první událost, asi napíše dále, takže ta otázka zní následovně:
Propuštění Boltona z funkce Trumpova poradce. Vyhodnoťte prosím tuto událost z konceptuálního hlediska.
Je zde souvislost s odvoláním prokurátorů a lidí z Vyšetřovacího výboru v Rusku?

– V.V.P. úsměv
V každém případě jde o dvě superudálosti ovlivňující budoucnost světa.
Jaký na to máte názor?
– Takže tou první měl na mysli odvolání prokurátorů.

(V.V.P.)
Co se týká těch odvolání v Rusku, těch minulých, současných i těch budoucích, tak probíhá cílevědomá práce na obnově práce státu, tedy jeho fungování. Ten stát tu musí být a fungovat normálně, aby prokurátoři nekryli nějaké čachry navzdory zájmům státu.

Pamatujete si, jak se prokurátoři schovávali za hranicemi, protože kryli hráčský byznys?

Je třeba udělat pořádek v práci státních orgánů. ...To je jeden proces.

 

Co se týká toho Boltonova odstoupení, tak to je zcela jiný proces a souvisí s tou situací, ve které se stále ještě nachází Trump, prezident USA.
Ta věc se má tak… Musíte si uvědomit tu jednoduchou věc, že rozdělení na státní a globální elity se nekryje s jejich stranickou příslušností. Jako například v USA, kde jsou demokraté a republikáni. Tak to prostě nefunguje.
Takže hledat nějaké úskoky, nebo odvozovat kariérní úspěchy či neúspěchy nějakého člověka od jeho stranické příslušnosti by bylo možné…
– To „by“ tam vždy překáží. – …v nějakých klidnějších časech.


Řekněme třeba, jako byla doba Reagana. Ale dokonce i tehdy ten skandál Írán-Contras odhalil, že ta dělicí čára je vedena zcela jinak. Takže zástupci státní a globální elity jsou zastoupení v obou těch partajích. A souvisí to s tím, že pokud chce globální elita řídit procesy globálního významu na planetě Zemi, tak potřebuje mít pod kontrolou všechny procesy.
A je-li při řízení USA využívána tato houpačka, kdy je řízení vedeno jednou přes demokratickou stranu a podruhé přes tu republikánskou, tak musí mít globalisté své zástupce tam i tam. To ovšem vůbec neznamená, že je zájem globální a státní elity vyvážený.


Ve skutečnosti je jak pro globální elitu, tak i pro tu státní mechanismus těch stran, mechanismus státního řízení pouze nástrojem pro dosahování vlastních cílů. A jestliže se tyto cíle neshodují, tak dochází ke konfliktu. Podobné konflikty můžete v podstatě pozorovat na nižších úrovních v jakémkoliv pracovním kolektivu. Když se zájmy jednoho či druhého šéfa neshodují a začne probíhat skrytý boj.
Takže jak to vypadá ve vztahu k USA?

Ve vztahu k USA, a já už nevím, pokolikáté to zde opakuji, je cílem globální elity provést přestavbu USA a la SSSR, aby se ten globální nástroj v podobě USA, který se již opotřeboval a nefunguje jak má, přeformátoval a přeladil na další práci.

A proč došlo k jeho opotřebování?

Protože v podstatě šlo o dočasný nástroj, neboť když 5% obyvatelstva spotřebovává 50% světových energetických zdrojů a produkuje 40% světového odpadu, tak to musí vést k záhubě celého lidstva, když si všechny ostatní státy vezmou příklad z amerických standardů.

 

Takže aby přišly o tento svůj cíl, musí se dařit špatně všude. To znamená, že ty spotřební normy musí být sníženy všude, to je ten cíl globálního řízení.
Oni si dobře uvědomují, že planeta Země je kulatá a zdrojů je na ní málo, takže je třeba začít přecházet na různé úsporné technologie, aby ty životní zdroje na planetě vydržely co možná nejdéle.

Co se týká americké státní elity, a prakticky vůbec všech státních elit, tak oni tak globálně nepřemýšlí. Oni si myslí, že tam někde za rohem je na Zemi nějaká zásobárna, odkud bude možné brát zdroje. Docela vážně si to myslí a jsou přesvědčeni, že zatím jim to určitě vystačí a koho by zajímalo, co bude potom?
Proto je také cílem americké státní elity zachovat americký způsob života, americké spotřební normy a samozřejmě americkou dominanci ve světě. To znamená, že si musí za každou cenu zachovat své vojenské základny, svou přítomnost ve světě, a podle svého uvážení dosazovat lidi do vedení států, kde si jen vzpomenou.

Jenže souhrnná moc všech států již teď převyšuje souhrnnou moc USA.
To znamená, že všechny ty státy mají zájem na tom, dohodnout se, vytvořit protiváhu USA a snížit jejich význam.
...Globalisté si to uvědomují.
Státní elita si myslí, že tento proces je možné ještě uřídit a nechce vidět, že už se v podstatě státy touto cestou vydaly.
A takové svazy jako BRICS, APEC, jako G20 jsou již v podstatě těmi mechanismy řízení, které USA jako stát dominující nad celým světem deklasují.
...To v každém případě, jinak to být nemůže.

 

Takže chcete-li, aby USA přežily, musíte přizpůsobit své státní řízení světovým reáliím. Jenže státní elita si myslí, že ještě někde zatlačí, někde udělá majdánek, jinde státní převráteček a vše bude zase OK!
U nás to zase zkoušeli v létě. Minulé léto se tu pokoušeli o státní převrat, tohle léto opět.
V Číně se pokoušejí dělat problémy v Hongkongu a vůbec si neuvědomují, že tak vlastně lezou do pasti.

Vždyť čím je ten Hongkong v porovnání s celou Čínou?
...Ničím.
Zatímco z hlediska globálního řízení zde kříží cestu světovým nadnárodním korporacím, které již začínají vyvíjet nátlak na státní elitu USA prostřednictvím svých mechanismů. Ale nejdůležitější je pochopit, že úkolem globálních elit je vrátit…
Nebo jinak, obrodit vlastní výrobu v USA nakolik to bude možné, a zajistit fungování státu USA díky výnosům z vlastní výroby. No a na základě toho provést přeformátování USA.

 

Úkolem americké státní elity je zmocnit se, tedy udržet parazitování amerického státu v postavení globálního hegemona.
Proto zde také probíhá ta záměna, že státní elitu zastupuje Trump a ti, kteří mu čelí, Clintonové, že jsou globalisté. Ve smyslu, ti přece chtějí stejně jako dřív vysávat celý svět, okrádat ho, vysávat mu krev.
...Ve skutečnosti je to jinak.


Globalisté chtějí USA na čas odstavit, přeformátovat a udělat z nich znovu funkční nástroj, zatímco státní elita si chce zachovat svou dosavadní hegemonii ve světě a stejně jako dřív žít z vykrádání cizích zdrojů.
Jenže žít podle těchto pravidel už dál není možné, protože to planeta nevydrží. Vedlo by to k jejímu civilizačnímu zániku, celé planety, a to prostě státní elita na rozdíl od globalistů není schopná pochopit.


Takže v čem je ta podstata?
Vidíme, že po celou tu dobu, kdy je u řízení státu, Trump velice často mění své lidi.
Proč?
...Ta odpověď je v podstatě jednoduchá.
On každého člověka vždy dosazuje kvůli provedení určitého manévru, po jehož provedení je zapotřebí daného člověka odvolat, protože nátlak na něj příliš vzrůstá. Je na něj vyvíjen stále silnější nátlak.

Vždyť dokonce několik z Trumpových funkcionářů skončilo ve vězení. To už je ale svévole, oni tak v USA narušili pravidla „elitářské hry“. A státní elita za to zaplatí, ale trochu později, až všechna jejich energie a síla k odporu vyprchá. Zatím se ještě brání příliš silně.

A co je nucen dělat Trump?

Tak se na to podívejte. Když se v řízení objeví nový člověk a je úplně jedno, o jaký jde systém řízení, vždyť to všichni velmi dobře znáte ze svého života. Když se v řízení objeví nový člověk, tak si všichni k němu začnou hledat cestičky. Někdo si vzpomene, že se spolu učili ve škole, někdo na vysoké, někdo s ním chodil třeba do školky... To není důležité.


Jsou i významnější kontakty, v jejichž rámci je možné nalézt na člověka ty správné vlivové páky. Vždyť přece nepřišel odnikud, nepřiletěl z nějaké jiné planety, má nějaký svůj životopis. Někde pracoval, s někým se stýkal, vedl své finanční vztahy, někde nějaké ty nitky zanechal.
Takže ke každému člověku, který nastoupí do řízení státu, si všichni hned začnou hledat cestičky. Můžete tam tedy dosadit kohokoliv, kdo by pracoval pro zájmy globálního prediktoru, prostě stoprocentního globalistu. Jenže jeho minulost poskytuje klíče, tedy umožňuje dohledat klíče k jeho řízení.

A čím déle je člověk v dané funkci, tím je zranitelnější, tím snadněji bude ovlivnitelný. A na to, aby k tomu nemohlo docházet, je právě dobrý tento kádrový kolotoč. Jen si vzpomeňte na devadesátá léta před příchodem Putina jako premiéra a potom prezidenta.

Co se dělo?

Dosadili tam lidi kvůli určitému úkolu, jako například Kirijenka. Ten se postaral o default a odešel. A takto to vypadalo se všemi, když splnili svůj úkol, tak odešli.

A jak ve výsledku vypadá takové řízení?

Člověk nastoupí do funkce, ani se pořádně nerozhlédne, jen vyřeší svůj úkol a zase jde. Takže nikdo žádné vlivové páky ani najít nestíhá. Výsledkem bylo, že náš stát rozkládali velice, opravdu velice efektivně.

A co udělal Putin?

Zastavil ten kádrový kolotoč, aby měl čas najít vlivové páky a donutil každého z těch lidí v té či oné míře pracovat pro stát. Těm, kteří se nepoddali, bylo předvedeno, co to znamená mít v ruce tyto vlivové páky.

Jak dopadl Chodorkovskij?
..To je jeden přístup.
Chcete-li rozvíjet stát, tak potřebujete mít v řízení stabilitu. Jestliže chcete zabránit tomu, aby někdo ovlivňoval vaše již zformované řízení, tak naopak použijete kádrový kolotoč, aby ti, kteří chtějí čelit vašemu řízení, nedokázali vyvíjet nátlak na vaše lidi. Takže pokaždé ztratí čas tím, že si k danému člověku hledají přístupové cestičky, a najednou je jim to na nic, když je ten člověk odvolán a oni musí začít nanovo s novým člověkem.

Co se vždy říkalo o USA? ...Že se tam sice prezidenti mění, ale jejich politika zůstává stále stejná.

 

A proč tomu tak bylo?
Protože ten nástroj řízení byl kádrově naplněn představiteli státní elity a koncepci řízení státu formovala globální elita, takže se nic neměnilo. Jejich lidé se v podstatě nacházejí na klíčových pozicích, aby mohlo být realizováno průběžné řízení, a signální figury, které naznačují určité řídicí momenty, se musí měnit v míře splnění svého úkolu.
A to je přesně to, co provádí Trump.


Dosadí do funkce člověka, státní elita k němu začne hledat cestičky, když je najde, začne na něj vyvíjet svůj nátlak, a on je potom najednou v potřebném okamžiku odvolán a nahradí ho někdo jiný. Proto se nenechte… Víte, jako naši polithňupové:
„Ten Trump o řízení vůbec nic neví, řídí se čistě jen svými vrtochy…“
Jenže ve skutečnosti to tak není. Jedná velmi promyšleně.


A proč jsem tohle všechno vykládal? ...Abych to lépe osvětlil.

Co prováděl Bolton? ...On v poslední době udělal dost různých prohlášení, všechny tu probírat nebudeme, jen to jedno. Z USA jsou vůči Ukrajině uplatňovány dva různé přístupy.
První přístup prezentuje Kurt Volker.
Tento tajemný člověk z Institutu McCaina mluví ve stylu:
„Už je to tak. Vy Ukrajinci musíte bojovat proti Rusům do posledního Ukrajince, a my vám s tím ze zahraničí pomůžeme. Amerika na vás nikdy nezapomene. Potom si na vašem území zřídíme nějaké to své teritorium, až vy všichni zahynete v boji proti sobě samým, v boji Ukrajinců proti Rusům.“

A potom přijede Bolton a říká:
„To je konec pánové. Tohle je plná rezignace. My z tohoto území odcházíme a tak plně přechází pod řízení Evropy a Ruska, to podle toho, jak to vše dopadne.“

O čem v poslední době neustále mluví Trump? ...Že řešit globální problémy bez Ruska není možné:
„Rusko je natolik veliké a má natolik velký vliv na procesy řízení, že je nutné vše řešit i s ním. Budeme-li se scházet bez Ruska, tak to budou jen plané řeči, protože to bude k ničemu.“

Cožpak tohle může americké státní elitě vyhovovat? ...Samozřejmě, že ne.

A když Bolton tohle prohlásil, že Amerika dává ruce pryč od USA, oj, od Ukrajiny a ta přechází pod řízení jiných nadnárodních subjektů, a konkrétně sjednocené Evropy a Ruska, tak to muselo americkou státní elitu pěkně naštvat.


Ona chce přes Ukrajinu rozpoutat požár velké války, který by odtud přeskočil na Rusko i na Evropu, aby si zachovala svou americkou dominanci ve světě. Sice jen nakrátko, ale: „Po nás potopa!“ Oni nechápou, že povede-li se jim rozpoutat požár velké války, který bude řádit v Rusku a v Evropě, tak to za louží tentokrát nepřečkají, jako to bylo za 1. a 2. světové války.
Už máme k dispozici nové druhy zbraní, zcela nové, takže jim tam bude velice horko. Navíc nedisponují dostatkem zdrojů.

Své výrobní kapacity vyvezli za hranice a vlastní zdroje nemají. Akorát tu pohádku o břidlicové ropě a břidlicovém plynu. Ale to už jsme tu rozebírali odshora až dolů a už to není dobré ani jako vtip. Všichni přece zaznamenali, že jakmile byl poražen ISIL v Sýrii, tak byl okamžitě konec s dodávkami „břidlicové“ ropy.
Jakmile jsme v Rusku přitvrdili v dodávkách plynu, udělali je průzračnější a více se přešlo na ty státní, tak Američané okamžitě skončili se svými dodávkami „břidlicového“ plynu. Takže nic nemají a velice dobře si to uvědomují.


Takže co se to stalo s tím Boltonem? ...Bolton splnil svůj úkol a změnil rozložení sil v globálním řízení.
A co teď potřebuje udělat státní elita?
...Tento stav zvrátit.

Potřebovala by pracovat s Boltonem, aby zafungoval jako virus, překážel Trumpovi a přesměrovával kroky Trumpovy administrativy tak, aby to odpovídalo zájmům státní elity USA. Byl to přece poradce, takže mohl pouze informačně vnášet dezorganizaci do práce administrativy, nic víc.
A co je na tom nejzajímavější?
...Možnost vrátit americkou státní elitu do výchozího bodu, tj. odvolat Boltona, takže by proti němu už nebyl vyvíjen takový nátlak jako třeba na Manaforta, který skončil ve vězení. Neboť prostě pohasne zájem o něj, nebude už další zájem na něj tlačit, více ho zmáčknout.

Je přece lepší nechat státní elitu znovu se marně snažit od nuly. Tj. dosadit nového člověka, kterého budou muset znovu začít zpracovávat. A aby byla úplně vyvedena z konceptu, obsadit tu funkci dočasným zástupcem. Třeba tam už zůstane nastálo, jenže kdo ví?
Ať se lopotí tam, kde nenadělají škodu a nepřekážejí stabilnímu, celá desetiletí zaběhnutému…

 

Už v době, kdy byly USA zakládány, byl tento proces rozbíhán. A jakmile založili kreditně-finanční systém, oj Federální rezervní systém, a ten se plně rozběhnul…
Nu, například za Ronalda Reagana již pracoval naplno, tj. globalisté řídí a státní elita slouží jako vykonavatelský mechanismus. Nu ano, ten nástroj se teď poněkud vymknul kontrole, tak ho tímto způsobem svádějí z cesty, aby ztráceli čas a energii v boji s těmi procesy, které už jsou stejně v podstatě ve svém finále.

Proto také Trump dosadí člověka, který plní svůj úkol, a také je návnadou. Státní elita napřed hledá jak na něj, snaží se na něj tlačit, a potom se ukáže, že to dělala zcela zbytečně a čas zatím ubíhá. Globalisté přece také zatím pracují na lidech státní elity.
Třeba Clintonová.
V jejím případě to dost rychle spěje k tomu, že může být souzena za to, že je ruskou agentkou, neboť na rozdíl od Trumpa toho v tomto ohledu na ní mají dost, co mohou reálně vyhrabat.
Takže ten úkol je jen jeden, zachovat stabilní řízení Spojenými státy, za kterého budou USA přeformátovány ze světového hegemona na státní subjekt, který bude žít z vlastní výroby, a zachovat přitom i stabilitu světových procesů, aby se na planetě Zemi civilizace nezhroutila.
Probíhá normální práce.

 

23:22

Další otázka je věnována poslední události, která je teď propírána v médiích a jmenovitě vás prosí okomentovat útok, jak se teď již vyjasnilo, jemenských dronů na ropná zařízení Saúdské Arábie.
A konkrétně Stanislav píše, že je mu jasné, že ten útok na ta ropná zařízení byl od globalistů černou známkou pro stát Saúdská Arábie.
– V.V.P. úsměv
Jak dlouho ještě asi bude existovat tento wahhábistický stát, ta líheň teroristů?

(V.V.P.)
To nebyla žádná černá známka pro Saúdskou Arábii. Saúdská Arábie jako stát neexistovala, neexistuje a existovat nebude. Je to umělý, projektově zkonstruovaný stát řízený z nadnárodní úrovně a konkrétně z velitelského štábu Britského impéria.


Je to zcela jiná černá známka. Tak zaprvé jemenští povstalci, ať už jsou jacíkoliv, nejsou schopni vyrábět drony. To znamená, že je museli někde koupit. A tím spíše takto kvalitní drony.
První informace zněla, že šlo o íránské drony.
Ano, Írán v poslední době sem tam demonstruje způsobilost na své technologické úrovni. Takže bylo v podstatě USA dáno najevo:
...„Vy chcete válčit s Íránem?
A uvědomujete si, jakou můžete čekat odvetnou odpověď od subjektu této úrovně?
To nebude jako bombardovat chudý Afghánistán, ani jako podplatit irácké generály. Tohle je zcela jiná situace. Tady s podobnými věcmi neuspějete.“


Proto jde o jinou známku, o známku poslanou USA a všem ostatním.
Jen si tu situaci vezměte. Saúdská Arábie měla tu nejsilnější armádu, o které všichni tvrdili, že není radno se s ní střetnout, protože všechny rozpráší.
Tak se s ní střetli Hútíové, Jemenci, a co?
...A co ta armáda dokázala? ...Vůbec nic.
Bojové akce se neustále z Jemenu přesouvají na území Saúdské Arábie. Neustále jsou ostřelována města, vojenské posádky… Jemenci v podstatě pořád dávají zabrat té nejsilnější arabské armádě přímo na jejím území.

A co je v dané situaci zásadně důležité?

Jemen… Oj Saúdská Arábie je vyzbrojena převážně americkými zbraněmi a především, tou proslulou protiraketovou obranou Patriot. A ochránily je ty jejich Patrioty? ...Nic nezmohly.

 

A naše prostředky protiraketové obrany ochraňující naši vojenskou základnu v Hmímím a na rozdíl od těch systémů v Saúdské Arábii nečelí žádným markýrovaným útokům, co se týká početnosti i taktiky použití dronů. Tam to probíhá úplně jinak a dosud bez jakéhokoliv úspěšného útoku.
Takže je jasně vidět, co jsou zač americké zbraně a co ty, které vyrábí Rusko.

 

To je tedy v podstatě ukazatelem toho, že s ohledem na zbraně a s ohledem na své vlastní vyhlídky není dobré spolupracovat s USA.

A co je nejzajímavější? ...Saúdská Arábie dodává ropu. ...A jaké teď USA přijaly rozhodnutí?

Že odblokují své strategické zásoby, aby prý nepřipustily skokový nárůst cen ropy.

 

Tak zaprvé, aby nedošlo k nárůstu cen ropy, stačilo by začít nakupovat íránskou ropu, nebo jinou. Připomenu, že ve světě funguje dohoda OPEC o limitované těžbě ropy. Dá se to tedy vyřešit jinak. A co tedy znamená tohle rozhodnutí USA?

Znamená to, že už nikde na volném trhu nemohou tu ropu získat. To znamená, že už jsou odříznuty takovým způsobem, že jim nezbývá než čerpat vlastní strategické zásoby.

 

Takže ten útok dronů byl v podstatě kvůli tomu, aby americká státní elita dostala hlavobol a nebránila Trumpovi v přestavbě amerického státu tak, jak to potřebují globální elity.

 

29:07

Další otázky se týkají Ukrajiny a jsou od Alexandra a Andreje.
První otázka.
11. září se rozšířila fáma o odstoupení Avakova. Sám Avakov tu fámu okomentoval následovně: „Tento prezident bude mít mé prohlášení o odstoupení vždy položené na stole.“
Valeriji Viktoroviči, tato informace a zprávy, které ji doprovázejí, takové jako o odzbrojení dobrovolnických bataliónů, o odvolání zástupců šéfa Národní policie jsou částí velké hry, o které jste mluvil v minulém pořadu?

(V.V.P.)
Ta situace je v podstatě následující. O Avakovovi už jsme mluvili, že jeho knížecí jarlyk mu byl vydán ve Washingtonu. Takže jeho řeči o tom, že jeho prohlášení o odstoupení leží na prezidentově stole...
Zelenskij ho přece nemůže propustit bez povolení z Washingtonu, což mu umožňuje…

Dovedete si to představit?

Zelenskij něco řekne, Avakov udělá opak a Zelenskij ho přesto z funkce neodvolá.

Tak kdo to tam řídí?

A to nejdůležitější, umožňuje to konečně se dobrat k tomu formátu, o kterém jsme vždy mluvili. Všechny ty nacionalistické batalióny, všichni ti karatelé, banderovci, přívrženci UPA a další, jsou jako vzteklí psi vypěstovaní speciálně kvůli tomu, aby svou nesmírnou krutostí k civilistům vyprovokovali velkou válku mezi Ukrajinou a Ruskem a Ukrajinou a Evropou.

 

A potom by tam díky migraci a u nás v Rusku díky činnosti našich liberastských struktur bylo možné rozpoutat velkou válku, u nás konkrétně občanskou.


Opakuji, že v Evropě mají migrační toky smést stávající státy a vytvořit nové národy s novými jazyky a novými státy. Měl by se tedy rozhořet požár této velké války.
Ale v každém případě, ještě jednou opakuji, jestliže se jim tohle nepovede a ono se jim to nevede, tak jakékoliv, absolutně jakékoliv státní řízení, v jakékoliv formě státnosti, v jakékoliv!
Dokonce i v takové jako je teď na Ukrajině, kde je absolutně uprázdněn stát a ukrajinská státnost existuje pouze jako součást amerického nadnárodního řízení, bude-li chtít udržet určitou stabilitu, bude muset tyto vzteklé psy ořezat.

Jen si vzpomeňte, jakmile skončila ta fáze, pro kterou byl potřebný Saško Bělyj, tak ho okamžitě zastřelili. Okamžitě, hned, tato fáze skončila a on už jako nástroj přestal být potřebný.
No a teď skončila další fáze, kdy jako nástroj přestaly být potřebné ty kárné batalióny a všechny ty nacionalistické „svidomé“ organizace v takovém objemu!


To znamená, že je nutné jim pustit pořádně žilou. ...A to je to, k čemu to teď směřuje.
Právě proto, že americká státní elita přichází o své řízení Ukrajiny a globální americká elita předává řízení Ukrajiny, řízení objektu Ukrajina předává subjektům nadnárodního řízení, kterými jsou sjednocená Evropa a Rusko:
„Vy už si s tím teď nějak poraďte, teď už je to váš problém a my to tu balíme, odcházíme, máme teď svých vlastních problémů dost!“
Tak to je ukazatel, a právě tento proces teď probíhá na Ukrajině.


Co se týká Zelenského, tak tam ještě zdaleka není vše rozhodnuto. Neustále všichni mluví o Kolomojském, tak nám ho přece už ukažte! ...Namítnou mi:
„Přece jste ho viděl na tom fóru, kde na chodbě poskytoval rozhovor a za ním chodili lidi.“
Skutečně?
...A můžete se na to video podívat pozorněji? Uvidíte mnoho zajímavého, dokonce i jen prostým okem.
A nic vám neříká to, jak Britové okamžitě k té fotografii ze setkání Kolomojského v té no… …v kanceláři ukrajinského prezidenta, kde sedí, tak Britové prohlásili:
...„To my umíme také.“

A okamžitě s výjimkou Zelenského nahradili všechny účastníky toho setkáním fotografií Kolomojského: ...„My to také umíme tvrdit a takto doložit, ve stejné kvalitě.“

 

Takže zatím hromadné sdělovací prostředky neposkytly, v každém případě jsem já nic takového neviděl, objektivní důkazy, že je Kolomojskij naživu.
A jestliže je to fantom, jestliže je to hra… Kdyby to udělali alespoň na úrovni dvojníka. Víte, až se někde objeví živý člověk, tak se na něj podíváme, zda je to skutečně on nebo ne. Vždyť se nechová adekvátně.

Tak jaký to má účel?

Nám neustále vnucují, že Kolomojskij je Trumpův protivník, který si dovolil nechat ve štychu samotného Trumpa. A to je také důvod jeho existence, třebaže virtuální.
Aby bylo možné jednou rukou obemknout všechno.

 

35:20

A druhá otázka. Dnes, tedy otázka byla položena 13. září, se Zelenskij na fóru YES (Yalta European Strategy) osobně zaručil za „průzračné obchodování s půdou“, což znamená, že brzy ukrajinskou půdu prodají za pár drobných nadnárodním korporacím.
Bude potom ještě možné vrátit půdu, a další důležitá aktiva, do vlastnictví státu nebo lidu poté, kdy LLR a DLR převezmou moc na celé Ukrajině?
Vždyť nadnárodní korporace, to je fakticky globální prediktor?


(V.V.P.)
A nač mysleli ti lidé, když se tak hrnuli hlasovat pro Zelenského? ...Já jim přece říkal:
„Lidi, vždyť z vás dělají pitomce!“
Já samozřejmě chápu, že počet mých diváků je daleko menší než počet těch, kteří se dívají na ruské televizní kanály, kde všichni ti polithňupové vykřikovali:
„Musíte jít hlasovat, hlavně aby to bylo proti Porošenkovi!“


Co jsem tehdy říkal?
Lidi, ty volební výsledky si z prstu vycucají i bez vás!
...I bez vás si je vymyslí! ...Ale vaše účast či neúčast v těchto volbách předurčí míru krvavosti nadcházejících událostí! ...Míru těch negativních důsledků, které vás to bude stát.
Takže na Ukrajině probíhá občanská válka. Ta občanská válka byla rozpoutána kvůli státnímu převratu iniciovanému zvnějšku.

Zvítězí-li jedna ze stran v této občanské válce, tak tato vítězná strana nemůže nést žádnou odpovědnost za dohody, smlouvy a sliby strany, která prohraje. Přesně tak, jak to proběhlo na začátku 20. století, kdy sovětské Rusko, které porazilo bílé hnutí, nepřevzalo žádnou odpovědnost a nic nezaplatilo za smlouvy a sliby uzavřené bílými.
To vše se proměnilo ve ztráty pro ty, kteří toto hnutí podporovali. Všechny smlouvy se okamžitě po vítězství sovětské moci na celém ruském území, všechny ty smlouvy bílého hnutí se okamžitě staly z právního hlediska nicotnými!

Proč o tom mluvím?

Luhanská a Doněcká republika jsou právními nástupci ukrajinské státnosti, pouze tyto republiky a nikdo jiný.
Podle ukrajinské právní úpravy došlo ke státnímu převratu, který v podstatě nelze legitimizovat, dokud existuje Luhanská a Doněcká republika.
A jejich existence je podmíněna existencí Minských dohod potvrzených rozhodnutím OSN!

 

Když někdo mluví o tom, že ty Minské dohody je nutné zahodit, zrušit je, tak se snaží o to, aby zlikvidovali právní, mezinárodní právní subjektnost Luhanské a Doněcké republiky a celé ukrajinské území, včetně Doněcké a Luhanské republiky, se tak dostalo pod pravomoc státního převratu, pod pravomoc fašistů. Žádný jiný cíl tím nemůže být sledován. A když někdo vykládá: „Já jsem vždy byl proti těm Minským dohodám…“ ...To jsi takový pitomec?

Vždyť to právě Minské dohody v zásadě neumožňují tomu státnímu převratu, aby se legitimizoval! Z principu mu to neumožňují! ...Zato naopak umožňují vyřešit tu věc na Ukrajině s minimální mírou krvavosti, s minimálními negativními důsledky.


Jenže ti lidé se hrnuli volit a všechno to podpořili, i když ta volební účast zase tak vysoká nebyla. Navíc jsou ty volby z právního hlediska nicotné, protože například nebylo umožněno hlasování ukrajinským občanům v zahraničí. A je tam toho víc.
Jenže ten problém je jinde.
Teď provedli test podpory prostřednictvím těch voleb do Rady. A to vyvážení podpory lidí přece jen nahrává tomu, že souhlasí s řízením, že přijímají to řízení uplatňované Zelenským.

 

A Zelenskij realizuje politiku genocidy a úplného vysídlení lidí z Ukrajiny.
Přesně na to je zaměřen ten projekt s obchodováním s ukrajinskou půdou, na celkovou likvidaci obyvatelstva na ukrajinském území.
Jsou tu subjekty, právní nástupci ukrajinské státnosti, Luhanská a Doněcká republika a je tu tohle faktické řízení.


Kdyby lidé takto nepodpořili Zelenského, tak by ta možnost likvidace fašistického státního převratu banderovské kliky na Ukrajině pro DLR a LLR byla značně vyšší. Jenže ti lidé mu tak svým jednáním zajistili takovou zdrojovou stabilitu, že už se dokonce rozhodli sebrat jim půdu s nadějí, že nakonec tu Luhanskou a Doněckou republiku zdrojově převálcují.
Takto oslabili možnosti Luhanské a Doněcké republiky, ty se tedy snížily a tím se zvýšila možná míra krvavosti nadcházejících událostí a nadcházejících ztrát, které ponese vlastní Ukrajina, aniž by na ně Luhanská a Doněcká republika útočila.


Ti lidé si to sami vykoledovali, když běželi hlasovat pro Zelenského a svou účastí ve volbách do Rady. Sami si to vykoledovali. Oni sami si to odnesou, navíc tak prodloužili čas, zvýšili míru utrpení, počet lidí, kteří zemřou, ekonomický rozvrat a tak dále.
To znamená, že se odsouvá ta doba, kdy bude možné na Ukrajině udělat pořádek.

A opakuji, že se tak zvyšuje míra krvavosti.


A dále vzniká otázka. Jakmile snížili ty možnosti svou účastí na tom divadélku, v těch volbách pro Zelenského, kde ho zvolili, tak snížili možnosti Luhanské a Doněcké republiky vyřešit otázku státní suverenity Ukrajiny na mezinárodní aréně. A v souvislosti s tím, v souladu s tím ta otázka prodeje půdy… „My jsme přece tu půdu koupili v dobré víře! ...Tak co po nás chcete? ...Nás nezajímá, co jste tehdy na Ukrajině řešili, my jsme poctiví kupci.“


A navíc si uvědomte, že tito „poctiví kupci“ disponují konkrétními mechanismy ekonomického a vojenskopolitického nátlaku na Ukrajinu.

Jaké je tedy východisko?

Až se Doněcká a Luhanská republika dostane do Kyjeva, tak jaké bude mít východisko, když jim budou říkat:
„Co to jako má být? Nás přece vůbec nezajímá, že jste tu měli státní převrat. Vy jste ho legitimizovali, z našeho hlediska jste ho legitimizovali svými volbami. Dvakrát jste přece volili svého p-rezidenta. My jsme vám ho sice dosadili, ale vy jste přece jako ovce na ty volby běželi a hlasovali. Proto se teď kliďte ze své půdy. A pokud ne, tak k vám pošleme naše „mírumilovné“ tanky s raketami.“

Dokáže Luhanská a Doněcká republika čelit takovému tlaku?
...Nedokážou to.

Pokud nevstoupí pod protektorát Ruska. Chcete si uchovat svou kulturu, svou zemi, budoucnost na své zemi, tak je váš návrat do ruského světa nevyhnutelný. Chcete-li zdechnout pro zájmy svého amerického páníčka, tak prosím. Stejně tak ničeho nedosáhne.

 

A co se týká Ruska a naděje, že to bude možné vyřešit přes Rusko, tak z toho nic nebude. Ano, sovětská moc, když si poradila s bílým hnutím, vynulovala, vyhlásila právnicky nicotnými sliby a smlouvy tohoto bílého hnutí, které s nimi uzavřely západní státy, ale kolik jsme stejně museli strpět těch západních koncesí? ...Až do konce 2. světové války!

Teď je to možné na Ukrajině zařídit daleko rychleji a méně krvavě, ale k tomu musí sami lidé projevit vůli. Musí se přestat účastnit všech těch šaškáren. Já už nevím… Všichni ti polithňupové! Oni přece všichni musí reálně chápat, že tím hlasováním pro Zelenského…

Chápete, že se tak zvyšuje krvavost událostí na Donbasu?
Že se tak doba trvání války prudce prodloužila?
...Co to děláte?

Bylo zapotřebí, aby lidé ty volby úplně ignorovali. Potom by ta vymyšlená volební účast rychle splaskla. Vždyť každé řízení musí být podpořeno lidskou energií, vytvořením masových statistik a zatím ta masová statistika převyšuje tu, kde lidé chtějí odvrhnout ten státní převrat. Zatím tak stále udržuje…

Sice to nepřevyšuje o moc, ani nijak silně ten převrat nepodporuje, ale přesto to tak je, že?
A právě na základě toho je realizována tato varianta.
Takže lidi, běželi jste volit Zelenského?
...Běželi jste volit? ...Tak co už s tím?
Hlavu je třeba používat.

 

46:59

Ještě jedna otázka k Ukrajině, tak či onak…


– (V.V.P. ještě k předcházející otázce) ...Já jen ještě, aby to už bylo definitivně jasné. Je možné všechno zařídit normálně, ale to musí Luhanská a Doněcká republika přijít do Kyjeva, udělat na celé Ukrajině pořádek, provést čistku té banderovské pakáže, té fašistické pakáže… Pokud chtějí, ať zase utečou do Kanady, nebude to pro ně nic nového, pro ty zmetky.
Musí udělat pořádek na Ukrajině, a potom už na základě toho oznámit světu:
„Pánové, na tyto podmínky přistoupila, tyto smlouvy podepsala, tato rozhodnutí učinila strana, která prohrála občanskou válku, takže je to vše právně nicotné. Ten kdo to s nimi riskoval, nese své ztráty sám.“
A aby nebyl potom činěn nátlak, je nutné chápat, že bez Ruska vás rozšlápnou. To ukrajinské území se tak jako tak do sestavy Ruska vrátí, stejně se vrátí. Jenže je to tak, že my na lidi netlačíme, nepresujeme je, nenutíme je silou. A čím více se nechají nachytat na ty západními scénáře, tím méně lidí na té Ukrajině zůstane.
Tak taková je ta situace. Ti lidé musí učinit rozumnou volbu. Luhanská a Doněcká republika už tu volbu učinila.

 

48:26

Pokračování otázky:

Lavrov prohlásil, že válka v Sýrii skončila.
13. září za Putinem přiletěl Netanjahu. Izraelský premiér nedávno navštívil také Ukrajinu, kde probíhá válka stejně jako v Sýrii.
(V.V.P.) S tím kategoricky nesouhlasím.
Proč ten izraelský premiér přiletěl k Putinovi?

(V.V.P.)
Proč? Kvůli volbám. Putin je velice důležitá globální figura. Přátelství s ním, nebo dobré pracovní vztahy s ním ukazují, že na daného člověka je možné vsadit, protože bude řešit otázky tak, jak potřebuje stát, neboť má dobré vztahy s Putinem, s Ruskem. To je očividné.
A co se týká toho, že probíhá válka, tak v Sýrii...
V Sýrii šlo výlučně o vnější vpád. O žádné občanské válce, nehledě na prvky existence různých těch opozicí, ozbrojených jednotek opozice, tam nemůže být řeči. Tam vtrhnul ISIL, mezinárodní teroristická organizace, nepravidelná armáda USA. Všechno ostatní se na to nabalilo.

 

Stejně jako k nám 22. června 1941 vtrhla Třetí říše, a potom se na ni nabalili různí ti kolaboranti jako RONA, Ruská osvoboditelská lidová armáda Kaminského a další takoví zrádci… Veškerá taková sebranka se na to nabalila, ale to přece neznamená, že u nás probíhala občanská válka, přestože někteří…
Nu, já ani nevím, jak ty polithňupy nazvat, se pokoušejí vykreslit 2. světovou válku a Velkou vlasteneckou válku jako nějakou druhou etapu občanské války. Občanská válka skončila v listopadu roku 1920 oj 1922, a hotovo. Potom tu žádná občanská válka nebyla.

 

Poté už docházelo jen k odrážení vnější agrese ze strany západních států. A že do služeb těchto států vstoupili různí ti Krasnové a Škurové, Savinkovci, to už je věc jiná. Ti si zvolili svého páníčka a bojovali proti svému státu.
Zatímco na Ukrajině probíhá občanská válka, občanská!
...A zatím je tam mezinárodní internacionál přítomen v menší míře.


Mimochodem k událostem v Čečensku. Tam bylo to samé, působil tam mezinárodní banditský internacionál, který v první etapě čečenské války do určité míry dokázal obelhat lidi, aby se masověji účastnili boje proti federálnímu centru, proti celému Rusku. Ale do doby druhé etapy se mnozí z nich vzpamatovali, jako konkrétně Achmat Kadyrov, který pochopil, že ho obelhávají mezinárodní teroristi, kteří vtrhli na území Čečenska, aby odtud rozpoutali válku proti celému Rusku, a tak začal za své Čečensko bojovat.
Ale kolaborantů a zblblých lidí tam také bylo dost a dost. Bylo jich tam opravdu hodně a tvářit se, že tam nebyli, nesmíme, protože minulost je vždy nutné si pamatovat.

 

52:20

K další otázce. Napřed zde Alexandr cituje z Putinova poslání Federálnímu shromáždění v tomto roce:
„Pojďme za tím už skutečně udělat čáru a
od 1. ledna 2021 ukončíme platnost všech dosud platných normativních předpisů v oblasti kontroly, dozoru a úřední regionální nařízení, předpisy a směrnice. Za zbývající dva roky ve spolupráci s podnikatelským společenstvím obnovíme normativní základnu a ponecháme v ní pouze dokumenty odpovídající současným požadavkům a zbytek uložíme do archivu.“ ...Konec citátu.
A Sergej informuje, že
Medvěděv mění více než 20 tisíc zákonů a ustanovení SSSR a RSFSR, dokonce i dekrety z roku 1917. Říká, že to překáží v práci.
Takže co to má být?

Plnění Putinova pokynu nebo…

(V.V.P.)
To je diskreditace Putinova pokynu a přání zlikvidovat Rusko jako státní subjekt.
Nic jiného tím Medvěděv nesleduje, jediné jeho přání je zničit Rusko.


Ať si přečte či poslechne to, co řekl Putin a ať si poslechne Medvěděva. Ten chce využít tento pokyn k likvidaci ruského státu. Proto je zde každý další komentář zbytečný.

 

53:46

Dále je tu otázka od Denise. Často jste nadával na letadla Suchoj Superjet a MS-21.
(V.V.P.) Nu, řekněme, že se tomu snažím vyhýbat, přestože zasluhují daleko více nadávek, než já
...pronáším.
Nu a teď proběhnul Mezinárodní letecký a kosmický veletrh 2019, který jsem navštívil. MS-21 byl ve vzduchu velkolepý. Prohlédnul jsem si i řadu materiálů o letadlech Suchoj a MS-21. Teď už je za špatné nepovažuji, obzvláště poté, kdy velicí polithňupové, kdy všelijací polithňupové začali tancovat na hrobech po té katastrofě s neúspěšným přistáním Superjetu v Šeremetěvu.
Změnil jste svůj názor nebo ne?

(V.V.P.)
Co se týká toho přistání Superjetu v Šeremetěvu, tak tam bychom s prominutím naopak neměli šetřit pochvalami, že se jim za takového technického stavu takto vůbec povedlo přistát, protože díky jeho konstrukčním osobitostem se takové přistání vůbec nemělo povést, nemělo se to povést. Vše, co se tam stalo, k celému tomu požáru došlo výlučně kvůli konstrukčním osobitostem Superjetu. Co se týká…
A proč bych měl měnit názor?

Takže reálně, pojďme to probrat. Když si koupíte nějakou věc, tak ji asi máte v úmyslu používat, ne? ...A jestliže tu věc neustále opravujete, opravujete a opravujete a vaše náklady na její běžnou údržbu převyšují i ten nejskromnější plánovaný zisk, což vám brání danou věc vůbec používat, tak nač vám je?

A jak to vypadá s tím letadlem Suchoj Superjet?
Tak především všechna ta letadla již prošla generální opravou „draku letadla“ (odborný termín). Už to o něčem vypovídá. A náklady na běžnou údržbu Superjetu jsou obrovské a kompenzuje je Gazprom. Mnohé společnosti, aby neměly tak vysoké náklady, neboť prostoje letadla na zemi je vyjdou levněji, se jeho lety snaží co nejvíce omezit.

A já mám změnit s ohledem na to letadlo svůj názor?


Vždyť se podívejte, jak vypadá jeho provoz.
Cožpak by nám Boeing pomohl zkonstruovat letadlo, které by mu potom mohlo konkurovat?
To určitě. Takže jak to mohlo dopadnout?
Ještě jednou opakuji, podívejte se, jaké má to letadlo výsledky v provozu a bude vám to okamžitě jasné.

A k celé té tragédii v Šeremetěvu došlo výslovně kvůli těm konstrukčním osobitostem toho letadla. Kdyby ty motory takto neklouzaly po zemi, tak by se za nimi tolik nejiskřilo.
– TU-334…
– No ano, v samotném zárodku likvidují dobrá letadla!
TU-204, 214 a TU-334 a ne aby… Ano, i motory měly tam, kde mají být, i vlastnosti jejich „draků“ byly dobré, nebylo nutné je neustále prohlížet, kde vznikly jaké trhliny a znovu je vracet do fabriky kvůli opravě.

 

57:17

A ještě jedna otázka od Nikolaje. Když jste v pořadu z 9. září odpovídal na otázku o kádrech, tak jste řekl, že stávající elita bude ořezána globálním prediktorem, a také jste řekl, že je nutné, aby začaly pracovat sociální výtahy. Zatímco s ořezáním elity je to více méně jasné, tak jak by měly být spuštěny ty kádrové výtahy je zatím nejasné.
(V.V.P. smích)
Můžete poskytnout svůj náhled na daný proces?

(V.V.P.)
Je-li s ořezáním elity všechno jasné, tak co může být nejasného na kádrových výtazích?

Všichni asi znáte ruské přísloví: Svaté místo dlouho prázdné nezůstane.
Jestliže dojde na ořezání, tedy je-li jakýmkoliv způsobem odstraněn, jakkoliv: uvězněním, sám někam uteče nebo jinak, nějaký vedoucí nějaké oblasti, tak ten řídicí proces nemůže pokračovat, jestliže tato uvolněná funkce nebude obsazena. To znamená, že je nutné tam někoho dosadit.

A je-li to místo toxické?

Když člověk chápe, že si s daným řízením neporadí, protože už jednoho zatkli, nebo sám utekl, nebo se stalo něco jiného, tak žádný břídil o to místo nebude stát, protože si uvědomuje, že ten proces už se rozběhnul a už mu neprojde jen tam dřepět a spotřebovávat více, než si za své odborné schopnosti jako odměnu zaslouží.

Takže ten člověk to místo nevezme a jak se to pokusí vyřešit?


Jde-li o klanově-korporativní řízení, feudální řízení: „Tak proč bych tam teď strkal svého syna? Raději tam strčím nějakého toho Vaňku z vesnice, který to vystudoval a ten proces velmi dobře zná. On bude pracovat pro mě a já se budu držet stranou.“
A jakmile se takto rozhodne, tak už prostě stranou stát zůstane a ve výsledku se ten jiný člověk na to místo dostane.

A jakmile se takto začnou v důsledku ořezávání elit uvolňovat ta místa, tak je bude nutné někým zaplnit. A zaplňovat je budou v první řadě těmi, kteří se vyznají v procesech řízení v dané oblasti činnosti. To znamená jen jedno.
Musíte být odborně způsobilí, abyste mohli nastoupit do tohoto kádrového výtahu a vystoupat na vyšší příčku. Je nutné chápat, že tyto věci jsou vzájemně propojeny.


Jakmile začne ořezávání elit, začnou se nahoře uvolňovat řídicí místa. Ty bude nutné začít zaplňovat a dosazovat tam lidi zezdola. A dosazovat tam budou v první řadě samozřejmě ty…

No, koho elita v klidu obětuje? ...Cizí lidi.

Ať to tam zkusí tenhle a pěkně místo mě pohoří!“

Jak se tam dostal Putin a jak Stalin? ...„Ať to teda dělá on a my se budeme dívat, jak pohoří!“

 

Jak dosadili Putina do čela státu?
Podívejte, klan Jelcina tehdy bojoval s klanem Sobčaka.
...Co psaly všechny noviny?

Nepředpokládalo se, že by to náš stát ustál, měl se v tom prvním desetiletí 21. století rozpadnout. Stát se měl začít sypat. A tak už zbývalo jen vyřešit otázku, koho za to postaví ke zdi a zastřelí stejně jako Nicolae Ceausescu.


No a ti „myslitelé“ z klanu „rodinky“ jako Alexandr Staljevič Vološin a další řekli:
„Poslyšte, tam u Sobčaka pracuje jeden člověk, který prý je šikovný v řešení různých úkolů. Pojďme ho sem vytáhnout a dáme mu tu funkci. Pokud si poradí a situaci zachrání, tak to bude OK. Bude to pěkně fungovat tak, jako dosud. Naše klanově-korporativní skupina bude i nadále ten stát likvidovat a rozprodávat ho na Západ v ceně šrotu, prostě ke sešrotování. A pokud si s tím neporadí, tak ho zastřelí a my potom řekneme, že to přece byl člověk Sobčaka a přesměrujeme hněv debilů, té lůzy, toho davu na sobčakovský klan, oni s nimi zúčtují a my budeme pořád na koni.“
A tak vzali Putina a co?

Jen si vzpomeňte. Nedávno připomínali Botlichský okres (Dagestán). Vždyť náš stát se sypal, jednoduše se sypal. Tak tam dosadili Putina a ten začal s obnovou našeho státu. Oni ho tam dosadili, aby tam zařval, aby o život přišel on a ochránil tak klanově-korporativní skupiny. Protože to místo v té chvíli bylo neskutečně toxické!


Jen se podívejte do jakýchkoliv novin z roku 1999:
„Jakýkoliv člověk, na kterého Jelcin ukáže prstem a řekne, že je to jeho nástupce, se může se svou politickou kariérou rovnou rozloučit.“
A proto také Jelcin ukázal na Putina a prý: „Voloďo ochraňuj Rusko!“ a utřel si slzu, jež mu skanula z oka!


Jenže Putin si s tím poradil. ...A proč?

Protože je profesionál v oblasti řízení! ...Což nikdo z těch, kteří jdou proti němu, nechápe!
Oni nedokážou pochopit, že je Putin konceptuálně mocný v řízení na úrovni globálního významu!
Té globální!

On je na planetě Zemi jediný personifikovaný globální manažer, globální subjekt řízení.
Subjekt GLOBÁLNÍHO řízení!
...Jediný personifikovaný manažer na celém světě. Proto je samozřejmě nutné s ním počítat!

Je třeba naslouchat všemu, co říká!
...Všichni, kteří cítíte, že máte být ořezáni, padněte na břicho a plazte se. Přestaňte se účastnit těch pokusů o majdan a státní převrat. Na břichu se plazte k Putinovi a ptejte se ho: ...„Co máme dělat, Vladimire Vladimiroviči?“
Takže v každém případě na to ořezání dojde a budou se tedy objevovat možnosti pro jiné lidi. Putinovi Rusko přenechali, když už nemělo existovat.


A tady se teď budou uvolňovat místa, kam bude nutné dosazovat odborníky. Buďte tedy všichni ve svém oboru profesionály, neboť teď se objeví ty možnosti, kdy díky kádrovému výtahu můžete v této společnosti zaujmout zcela jinou příčku, realizovat se profesionálně i jako opravdový člověk.
Takže tak.

– To byla poslední otázka.

Tak mi nezbývá než dodat, že abyste se stali odborně způsobilými, tak musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. A takovou znalosti získáte jen v jediném zdroji,
v Koncepci sociální bezpečnosti a v Dostatečně všeobecné teorii řízení.

Pamatujte na to, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Nastudujte si to a všechno se vám potom podaří. Dokážete ubránit zájmy své i své rodiny.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou.
Do příštích setkání.
Přeji vám štěstí.