Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 20.08.2018

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 20.08.2018

25.8.2018

 

youtube.com/watch?v=Ywe4N2XLMVI

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 20.08.2018.txt (64022)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 20.08.2018.srt (97893)
 

00:37 Vstup vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR v auguste ’68 a súvislosti s ďalšími udalosťami vo svete v roku 1968.
Pád mosta v Janove.
57:42 Účasť Putina na svadbe rakúskej ministerke zahraničných vecí Karin Kneisslovej.
01:00:32 Aktuálna situácia na Donbase.
Stretnutie Putina s Merkelovou.
01:15:39 Medvedevove ,,hrozby“ Američanom.
Výročie vojny 08-08-08.
01:20:40 Správanie sa Erdogana voči SŠA.
Stabilizácia svetového finančného systému na úkor štátov tretieho sveta.
01:26:23 Uplatňuje Rusko vlastnú globálnu politiku alebo je iba pešiakom GP?
01:33:18 Je Putin súčasťou plánov GP?
01:38:46 Výzva na samoštúdium a čítanie kníh KSB a DVTR.

 

Fond konceptuálních technologií uvádí Analytický pořad Otázka-odpověď


Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den ...20.08.2018.


Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

00:37

Blíží se symbolické datum a první otázka souvisí s touto dějinnou událostí. Položil ji Ivan z Bratislavy. Zdravím vás Valeriji Viktoroviči, blíží se datum 21. srpna, tedy datum pojící se se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Ale v roce 1968 proběhlo také velmi mnoho dalších demonstrací mladých lidí jak v Evropě, tak i v USA.
Například ve Francii a Německu se mladí lidé pokoušeli svrhnout kapitalistický systém.
Mládež v USA demonstrovala proti válce ve Vietnamu.
V Itálii zase byla vlna stávek za zlepšení pracovních podmínek.

Můžete podrobněji vysvětlit ty události z roku 1968?

 

Velmi dobrá otázka a hlavně její formulace je správná, abychom se pokusili posoudit události v Československu v roce 1968 z hlediska obecného chodu věcí globální politiky v té době. A právě takový přístup nám může dát správnou odpověď při hodnocení jakýchkoliv procesů ve světě vůbec. Správně je tam v základě vyjmenován faktologický řetězec událostí, přestože co se týče motivace některých těch událostí, tak byla jiná, než je udáváno. O tom si tedy promluvíme.
Je třeba ještě podotknout, že i v Mexiku byly nepokoje, které byly načasovány k pořádání olympiády.


Ten rok 1968 byl vůbec velice bohatý na rozličné události, které v podstatě kryjí skutečnou podstatu řízení. A budeme-li například mluvit o událostech souvisejících s Československem a vůbec s těmi událostmi z roku 1968, tak je třeba si uvědomovat, že jejich vnější projev není vždy také jejich podstatou.
A budeme-li v daném případě mluvit o Československu, tak je tu řada otázek, které když zkoumáte, tak vždy narazíte na to,
že se tu vyskytují nějaké přednastavené postuláty, bez kterých… Nu, které jsou brány za zcela pevně dané, přes které vlak nejede.


Je to například skutečnost, že ten vstup sovětských vojsk, či států Varšavské smlouvy do Československa udusil jakési Pražské jaro, svobodomyslnost a tak podobně, a že přitom byla projevena neskutečná krutost ve vztahu k civilnímu obyvatelstvu.

 

Ale jsou tu takové dva okamžiky, ...zaprvé je všechno možné hodnotit porovnáním,
a za druhé je třeba dívat se na podstatu probíhajících událostí.

 

Jestliže si vezmeme mezní počet mrtvých v důsledku tohoto Pražského jara, když bylo takříkajíc „dušeno“ toto Pražské jaro, tak nejvíce dokázali napočítat 108 mrtvých.
Je nesporné, že smrt každého toho člověka je tragédií pro jeho blízké, příbuzné, je to bezesporu tragédie, ale nesmíme kvůli tomu opomíjet kontext, musíme přece pochopit probíhající události.
A ve stejnou dobu, abychom porozuměli, o čem je řeč, došlo ke studentským nepokojům v Mexiku na pozadí pořádané olympiády a tam při rozhánění těchto studentských demonstrací zahynulo více než 300 lidí.

 

Ve stejném roce 1968 při masakru v Song My (My Lai) Američané zabili více než 500 civilistů, žen a dětí, a dopustili se přitom nepředstavitelných zvěrstev.
 

Na jedné straně poukazuji na jednání policejních sil ve vlastním státě a na druhé straně na invazi.
A teď se z tohoto hlediska pojďme podívat na to, co se dělo v Československu.

 

V Československu k ničemu podobnému v té době nedošlo a důkazů o tom je celá hromada. Stačí si na internetu zadat krutost sovětské armády v Československu v roce 1968 a na všech rusofobních webech najdete ohromné množství fotografií. Tak se prosím na ty fotografie podívejte a podívejte se na ně s porozuměním tomu, co se dělo. Podívejte se na to, jak se tam chová dav, lidé, a jak se chovají vojáci. A potom to porovnejte s tím rozháněním…

 

Ne, ani ne s tím rozháněním, třeba jen s tím, jak se chovají američtí policisté ke svému vlastnímu obyvatelstvu. Kdyby všechno probíhalo tak, jak pomlouvají SSSR, tak by těch mrtvých v Československu bylo mnohonásobně víc, prostě několikrát víc.
Úplně stačilo v jakékoliv té situaci, která je znázorněna na těch fotografiích, aby jeden jediný voják vystřelil z jednoho jediného samopalu, aby vystřílel jeden zásobník třiceti patron do davu. Těch mrtvých by bylo více než sto, ušlapali by se navzájem při útěku. Chápete to?

 

A když tam na sobě někdo trhá nátělník ve smyslu: „Tak mě zastřel!“ Tak se tak chová, jen když určité ví, že střílet nebudou! To potom mnozí předváděli svou „udatnost“, když věděli, že odpověď nebude následovat a chovali se k sovětským vojákům nepředstavitelně krutě. Předváděli svou odvahu.
 

A kde byla ta udatnost, kde byl ten český odpor českého obyvatelstva, když došlo na okupaci Československa německými vojsky? To je to reálné porovnání. Tam je Němci jednoduše na místě odstřelili a tak se nikdo do popředí nedral.
Ale tady, když věděli, že se jim za to nic nestane, tak mohli projevovat to své „hrdinství.“

 

A kde se vzali ti mrtví?
Protože loutkovodiči, kteří vyvedli lidi do ulic, měli již předem v plánu smrt civilistů. A jenom hrdinství, statečnost a sebeobětování sovětských vojáků zachránilo Československo před reálně krvavým finále, které teď můžeme pozorovat na Ukrajině, a na které došlo v Maďarsku v roce 1956.

 

Uvedu konkrétní příklad. Jela tanková kolona sovětských vojsk a v zatáčce před mostem provokatéři před tu tankovou kolonu, protože věděli, že ten tank nestačí zabrzdit, jim tam do cesty postavili ženy a děti, prostě civilisty.
Měli to velmi dobře promyšlené, že ten tank prostě nestačí zabrzdit a tak najede do těch lidí, kteří zahynou a oni získají potřebný obrázek, skvělý obrázek. A podle čeho to plánovali, podle toho, jak by se zachovali sami.
Jenže za volantem byl ruský chlapec, ten tank řídil ruský chlapec, sovětský voják a tak se rozhodl, že raději zahyne, než by vjel do lidí. A nechal ten tank, aby se zřítil a zahynul on sám i s celou posádkou. Ostatní už stačili zabrzdit, a proto ti lidé nezemřeli.

 

A ti, kteří plánovali krvavou řež v Československu, cíleně vytvářeli podmínky, za kterých umírali lidé.
Oni předvedli, k čemu Československo vedou. Všichni vědí, co se stalo ruské manželce slovenského důstojníka, tedy důstojníka československé armády.
Jak ji chrabří… Jen si povšimněte, již takříkajíc „okupovaný“ stát, a přitom se tam našli hrdinové, kteří zaútočili na ženu, svlékli ji donaha a hnali ji ulicí, aby se s ní někde vypořádali.
Jenže se našli normální Češi, kteří jim tu ženu vyrvali a zavolali policii. Je tedy třeba si uvědomit, že tam byli jak pancharti a fašisti, kteří organizovali to takzvané Pražské jaro, tak i normální Češi, kteří chtěli normálně žít a normální lidské vztahy, a právě oni byli tou oporou.

 

Viděli, že vstup těch sovětských vojsk, vojsk Varšavské smlouvy zachránil stát před tou krvavou řeží, do které ho hnali. A hnali ho do ní ti, kteří páchali bezpráví. Kdyby ten stát byl opravdu okupovaný, tak by se ani jeden z těch „hrdinů“ té ženy prstem nedotkl. Ale oni to své „hrdinství“ předvedli a zaútočili na ženu!
- Valentinu Belasovou?
- Ano.
O těch československých událostech se dá mluvit dlouho, velice dlouho. A hodnotit je musíme v celkové škále všech událostí. Protože to potom dopadá tak, že je okolo toho rozpoután nejeden skandál.

 

V roce 2015 promítli na kanálu Rossia film a československá vláda hned protestovala, že ty události nejsou podávány správně, že se máme kát:
Vy tu tvrdíte, že jste tím Československu prospěli, když jste ho uchránili před občanskou válkou?
Místo abyste se káli?!“
V roce 2017, v minulém roce v Rudé hvězdě opublikovali článek o tom, že ten vstup vojsk znamenal pro Československo záchranu.
Okamžitě opět následovali protesty, rozhořčení Miloše Zemana, kterého někteří považují za proruského. A Medvěděv se osobně rozběhl s pokáním:

No ano, máte ve všem pravdu. To ta ruská pakáž, co tam tenkrát…“

 

Ještě jednou znovu říkám, že jde o zásadně odlišné věci. Kdyby Československo bylo okupované, tak kdo by se za takových podmínek odvážil jen pípnout?
Kdo by se rozběhl do ulic?
Kdo by na sobě trhal košile?
Nemluvě už o tom, co se stalo v Song My, tam je skutečně Američané okupovali. Ty ruské okupace jsou vůbec velmi podivné. Rusové vždy někoho okupují a stát potom vzkvétá. Budují se silnice, fungují podniky, školy, školky… Kultura se rozvíjí. Národní jazyk je pozvednut na vyšší úroveň.

 

A mírumilovní protestující měli v rukou Molotovovy koktejly.
Mírumilovní protestující zaútočili na hlídku, zabili ji a samopal ukradli.
Takto mírumilovně protestovali. Zkuste se i jen přiblížit k ozbrojenému policistovi... Ani to nemusí být vojenská hlídka, stačí ozbrojený policista v USA. To jen zase pro srovnání, abyste si udělali obrázek, protože těch pomluv už je až nad hlavu.

 

Opakuji, že zde by se dalo mluvit o mnohém.
Jediné, co je třeba ještě doplnit, a jde o takovou malou preambuli k událostem z roku 1968, o kterých budeme mluvit, je to, že vstup vojsk Varšavské smlouvy jen o pár hodin předběhl vstup vojsk NATO do Československa.


A když Američané vtrhli do Československa, tak už padli do tankové pasti sovětské armády a byli nuceni dát zpátečku. A tu přítomnost frontových filmařů, kteří ten jejich vítězný vstup natáčeli, vysvětlili tím, že tam právě natáčeli film o tom, jak v roce 1945 vstupovali do Československa. A tam, kam vstoupí Američané, vždy přinesou jedno a to samé, krveprolití a válku.

 

A právě touto okolností bylo podmíněno to, že je státy Varšavské smlouvy předběhly svým vstupem a nedovolily Američanům rozpoutat v Československu válku, uvrhnout ho do občanské války. Takže k těm událostem z roku 1968.
 

Ty události byly velice, opravdu velice zajímavé. Já už jsem kdysi mluvil o tom, že v dějinách 20.
a začátku 21. století jsou určité opěrné body, roky, které předurčovaly celý další průběh dějin na planetě Zemi.
A těmi body, které jsem tehdy jmenoval, jsou roky, 27,
tedy 1927, 1956, 1968, o kterém je možné říci, že se protáhl a skončil až v roce 1971,
14. (15.) srpna 1971 Nixonovým projevem.
Potom rok 2014. A zde se lidé mohou zeptat, a k jakým událostem tehdy došlo?

 

V roce 1956 došlo k událostem v tom, no… v Maďarsku.
V roce 1968 v Československu plus ty další události, kdo kterou z nich zaznamenal.
V roce 2014 začala na Ukrajině válka, která ohrožuje Evropu.
Ale co se stalo v tom roce 1927, co se stalo tehdy?


Ta věc se má tak, ještě jednou opakuji, že jednou věcí jsou politické události, které mají vliv na celý další průběh světových dějin, a druhou věcí je, jaké politické události je mají krýt.
A když dojde na nějaké takové důležité události jako v roce 1956 a 1968, Československo a Maďarsko, tak už je to něco druhořadého.

 

A co je prvořadé? V určitém okamžiku průběh politického života na planetě a v různých zemích dospěje k takovému přelomu, kdy začne být nutné kardinálním způsobem vyřešit ten či onen problém. A podle toho, jak ten problém bude vyřešen, poběží další procesy ve světě a budou nabývat té či oné rámcové podoby.
 

A ty události, ke kterým došlo v roce 1968, mají své kořeny v událostech z roku 1927.
A dříve než se k tomu dostaneme, tak bylo v té otázce vyjmenováno, proti čemu protestovali lidé řekněme třeba ve Francii. Prostě si přečteme hesla, se kterými tam protestovali studenti. Já je prostě jen přečtu:
Buďte realisté. Požadujte nemožné!“ To znamená, že se nehodlali v žádném případě dohodnout. Dále: „My nechceme žít ve světě, kde za jistotu, že nezemřete hladem, platíte rizikem zemřít nudou!“
To tedy znamená, že neměli žádné důvody z hlediska společnosti, oni se prostě chtěli vyřádit. Jediným destruktivním důvodem byla tedy skutečnost, že se chtěli vyřádit.
Dále: „My nebudeme nic požadovat, o nic prosit. My si to prostě vezmeme!“ Opět jen destrukce, nic pozitivního.

Ať už budete hlasovat v plebiscitu ano či ne, stejně z vás udělají pitomce!“ Tedy absolutní apolitičnost. Je zbytečné podílet se na řízení státu.
Tebe šéf potřebuje, ale ty jeho ne!“ Tedy ničení jakéhokoliv řízení, nepochopení vzájemných vazeb mezi řízením a výrobními procesy.
Dále: „Tvé štěstí si koupili, ukradni jim ho!“ To už je čistě kriminální formulace.

Pod dlažebními kostkami je pláž.“ Vydláždit silnici dlažebními kostkami je velmi náročná práce.
A pláž, to je odpočinek. Pojďme všechno okolo zničit těmi dlažebními kostkami a budeme se válet na písku.

Ani Boha, ani pána.“ To má být co?
Nebudeme mít slitování!“
„Žij a neztrácej čas prací! Vesel se bez zábran!“

Zakazovat je zakázáno!“ Absolutní, ničím neomezovaná svévole. Nic nedělejte, jen ničte.
Ve společnosti, která zrušila všechny avantýry, zbývá jediná avantýra, zrušit společnost.“
Kam to sklouzáváme?

Kultura, to je život naruby!“
Alkohol zabíjí, berte LSD!“
Povstaň, prokletá univerzito!“ Takže proč bychom se něčemu učili? Pracovat přece nemusíme.
Smrt policajtům!“ Takže jakákoliv omezení, jejichž průlom znamená bezuzdnou destrukci, musí být zrušena.
Proletáři všech zemí, bavte se!“ Nepracujte.
Veškerou moc fantazii.“ Anebo tohle:
Zvoní budík. První ponížení dne!“

 

Takto studenti protestovali proti té kapitalistické společnosti. Oč tam tedy ve skutečnosti šlo? Šlo o to, nabořit nějakou řídící strukturu. V daném případě rozkládali řízení ve Francii, což nakonec vedlo v dalším roce k odstoupení generále de Gaulla. A s čím to všechno souviselo? Proč to bylo tak destruktivní?
Opakuji, že ty události, které se odehrály v roce 1968, byly do určité míry pokračováním událostí z roku 1956, ale své kořeny měly v událostech z roku 1927.
A mají vztah, přičemž přímý vztah k mostu, který minulý týden spadl v Janově. To vše začalo v roce 1927. Ten most byl v Janově postaven v šedesátých letech, spadl teď, přičemž tento jeho pád byl předurčen událostmi z roku 1927.


Oč tedy jde? Mnohé události se ukrývají za jinými událostmi. Ty studentské nepokoje začaly v Paříži 10. května přesně ten den, kdy v Paříži začala jednání mezi USA a Vietnamskou demokratickou republikou o uzavření míru.
A znovu zopakuji, že jen dva měsíce předtím došlo k tomu masakru v Song My, kdy američtí „chrabří“ vojáci, kteří neuměli bojovat a vítězit v boji, vyvraždili ženy a děti, protože na to byli chrabří a silní dost.

 

A čím jsou tyto události pamětihodné? Po válce byly USA v situaci, kdy byl na základě Brettonwoodské dohody… dolar vázán ke zlatu a všechny ostatní měny zase byly vázány na dolar.
Jenže na tu válku ve Vietnamu USA utratily částku rovnající se 311 000 tunám zlata.
A takové množství zlata tehdy v podstatě nebylo na celém světě. Takže s tím bylo třeba něco dělat. Museli z toho nějak ven. A jakým způsobem tedy všechny tyto události souvisí s rokem 1927?

 

Je to velice jednoduché. Všichni jste asi slyšeli o lenských rýžovištích zlata a o postřílení dělníků pracujících v tomto podniku v roce 1912. Ale málokdo už zná celé věcné pozadí té záležitosti. Ještě jednou upozorňuji, že o všech těch otázkách, o roku 1968, o těch československých událostech, o tom, o čem teď budu mluvit, je možné sepisovat rozsáhlé práce.

 

Já jen vytyčuji směr činnosti, kde je třeba hledat informace, jak je nalézat a jak ta událost, to řízení vypadá z obecného chodu věcí z pozic Koncepce sociální bezpečnosti prizmatem Dostatečně všeobecné teorie řízení.
 

Takže od roku 1873 tu společnost Lenzoloto vlastnili Gincburgové (Günzburgové), bankéřská rodina, což by nebyl žádný problém, kdyby v roce 1908 při rozšiřování svého byznysu, nezaregistrovali v Londýně společnost Lena Goldfields, v roce 1908, jejíž kontrolní a klíčový balík náležel anglickým bankéřům a Rusku byl ponechán jen takový balík, aby zájmy britské koruny, britské společnosti mohly být v Ruském impériu lobovány.

 

V roce 1916 se 24 anglických a amerických společností spojilo a dostalo pod svou kontrolu těžbu fakticky veškerého zlata v Rusku na Sibiři.
Této svévoli do určité míry učinila přítrž Velká říjnová socialistická revoluce, ale ne na dlouho. Již v roce 1920 bylo přijato rozhodnutí o obnově zahraničních koncesí. A zde začíná to nejzajímavější. V roce 1925 koncesní výbor vydal společnosti Lena Goldfields, uzavřel s touto společností koncesní dohodu na 30 let a to takovou, že zatímco za cara Lena Goldfields vlastnila v Lenzolotu 66%, tak na základě této koncesní dohody, kterou uzavřela sovětská vláda, protože koncesní výbor přece byl její součástí, měla Lena Goldfields už 93%.

 

A kdopak byl tím „chytrákem“, který uzavřel tuto pro Sovětský svaz, pro Rusko absolutně nevýhodnou dohodu?
V čele toho koncesního výboru seděl Lev Davidovič Bronštejn – Trockij! To právě on uzavřel tuto dohodu.


Tato dohoda absolutně kopíruje logiku těch smluv, které uzavírala Jelcinova vláda podle Dohody o sdílení produkce, kdy zahraniční společnosti zcela vykrádají zdroje státu a nedá se s tím nic dělat. Ale ta společnost Lena Goldfields byla velice zajímavá společnost a jestliže tak nelítostně vykořisťovala své dělníky za cara, až to vedlo k jejich vzbouření a následnému postřílení, což posloužilo jako předehra k budoucí revoluci, tak po uzavření té dohody v roce 1925, té nové koncesní dohody, začala tak vykořisťovat dělníky, že to v zemi vyvolalo zákonitou otázku:
A zač jsme tedy vlastně bojovali?“


My jsme bojovali za to, aby fabriky připadly dělníkům a teď u nás zahraniční kapitalisté vykořisťují dělníky takovým způsobem, jak se jim o tom nesnilo ani za cara! A to vyvolávalo velké napětí.
A teď porovnejte tuto situaci s tím, co se nyní děje u nás v Rusku, kdy se jedná o konkrétní kroky konkrétních společností a výčitky směřují k Putinovi:
Vyřeš to!“

 

A co s tím mohl v té době dělat Stalin? On neměl plnou moc, byl zástupcem bolševiků, a Trockij, který uzavřel ty dohody, pracoval pro zájmy anglosaských bankéřů.
Oni chtěli světovou revoluci a co bude s nějakými dělníky nebo se Sovětským svazem, jim bylo ukradené. Mám na mysli s Ruskem. Bolševikům nezbylo než pracovat v těchto velice složitých podmínkách. Ti koncesionáři drancovali všude a pokoušeli se všeho toho zmocnit, a ve výsledku…

 

Mimochodem, v těchto událostech trockisté prohrávali ideologicky! A v roce 1927 se trockisté pokusili provést státní převrat načasovaný k oslavě desátého výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Jenže ten pokus o státní převrat byl zcela potřen a Trockij v důsledku toho skončil v lednu roku 1928 ve vyhnanství.
Přišel o všechny své funkce a byl poslán do vyhnanství do Alma-Aty. Někteří nejzuřivější příznivci Trockého také skončili ve vyhnanství ve vzdálených regionech SSSR. A to je ten rok 1927.

 

Okamžik zvratu, který vedl k tomu, že se změnila situace, že se začala měnit situace ve světě. V našem státě začal být likvidován trockismus a již v tom roce 1927 byl založen Dněproges, který ukázal, že sovětská moc to myslí vážně a je tu nadlouho.

 

Jenže Trockij nedal pokoj. Začal připravovat nový pokus o státní převrat, vedl aktivní korespondenci a tak ho v roce 1929 nuceně vyhostili ze SSSR. V roce 1929.
Což poté pro trockistické podhoubí v SSSR znamenalo další ránu, a to už změnilo postavení SSSR ve vztahu k západním státům.
A hned to vedlo také k tomu, že v roce 1930 byla koncese Lena Goldfields zrušena.

 

A teď si vzpomeňte, jak Putin bojoval za likvidaci Dohody o sdílení produkce.
Využil k tomu tenkrát silové ministerstvo Rosprirodnadzor a ministerstvo ekologie. A zde na to šli jiným způsobem. Jakmile bylo v dostatečné míře poraženo trockistické podhoubí, byla okamžitě koncesní dohoda se společností Lena Goldfields zrušena. Samozřejmě, že Velká Británie nemohla tuto věc ponechat jen tak a britský soud okamžitě rozhodl, že sovětská vláda dluží britské společnosti Lena Goldfields 65 miliónů dolarů.


No a sovětská vláda také chápala, že nežije ve vakuu, a že je třeba nějakým způsobem navazovat vztahy, a že tedy nějaké odstupné bude muset zaplatit, ovšem ne ve výši 65ti miliónů. Vedla se dlouhá jednání a v roce 1934 byla uzavřena dohoda, na základě které se sovětská vláda zavázala vyplatit společnosti Lena Goldfields tři milióny liber šterlinků ve splátkách rozložených na dvacet let a pěkně bez úroků.
Sovětská vláda tuto dohodu začala plnit, ale v roce 1940 byly připojeny pobaltské státy, Británie konfiskovala zlato těchto pobaltských republik, které u ní měly uloženy, a Sovětský svaz přerušil plnění dohody o vypořádání se společností Lena Goldfields do vyřešení tohoto problému se zabavením zlatých zásob, a zlatých a valutových rezerv pobaltských států, které byly uloženy na účtech v britských bankách.

 

Proč o tom všem vykládám? Vyprávím to proto, že 5. ledna začalo Pražské jaro.

5. ledna... ...byl zvolen prvním tajemníkem Komunistické strany Československa Dubček. Byl povolán do Moskvy, tam si s ním promluvili, schválili jeho jmenování a KSČ to jen takříkajíc orazítkovala.
Ale 5. ledna roku 1968 došlo i k další události, která byla důležitější, ale utajená.
5. ledna došlo k podpisu dohody mezi vládou Velké Británie a SSSR, na základě které SSSR uznal dluh ve výši 65 miliónů dolarů společnosti Lena Goldfields.
A touto dohodou se zcela otevřela cesta pro jakoukoliv restituci vlastnictví zahraničních společností, které zde měly za carské vlády. Jednalo se o smlouvu o kapitulaci. A samozřejmě, že Západ nemohl nevyužít tohoto okamžiku.


Vídeňské centrum koncentrace řízení opírající se o knihovnu Habsburků
Takže co se týká konkrétně československých událostí, tak tam ta situace vypadá následovně.
V roce 1956 došlo k těm událostem v Maďarsku, které souvisely s tím, už jsme o tom mluvili,
že v roce 1955 SSSR z vlastní iniciativy jako gesto dobré vůle předal do řízení angloamerického konglomerátu vídeňské centrum koncentrace řízení opírající se o knihovnu Habsburků, kde bylo uloženo velmi mnoho foliantů bezprostředně se vztahujících k řízení světa a ke globální politice za dobu historie celého lidstva.
To byl velice závažný ústupek. Ten ústupek udělali, protože již tehdy trockistické vedení SSSR snilo o tom stát se součástí osvíceného západního světa.

 

A stát se součástí osvíceného západního světa bylo možné pouze jedním způsobem:
zrazením zájmů Ruska a jeho národů, a předáním těchto národů do otroctví Západu, což úspěšně dokončil Michail Sergejevič Gorbačov.

 

To znamená, že poststalinská politika už směřovala jen k tomuto cíli. A považovat Michaila Sergejeviče Gorbačova za zrádce v žádném případě není možné, neboť to byl oddaný člen KSSS.

Jenže cílem KSSS bylo zaprodat Rusko a předat ho Západu k vykořisťování.
Michail Sergejevič za tím jen udělal finální tečku.


Ale ten odpis Ruska započal již roku 1953, už jsem o tom mluvil podle mne v jednom z květnových pořadů Otázky-odpovědi, když jsme probírali ty události…
- V Maďarsku.
- Ano, v Maďarsku.
Jenže když takto Západ získal jedno, dostal chuť na další sousto. A zatímco Polsko, kde také začaly ty takzvané liberální reformy, se ukousnout stále nedařilo, protože prostě bylo obklopeno Sovětským svazem, Československem, NDR a nebylo jak tam proniknout...

 

Jako když do Maďarska mohli přes hranici s Rakouskem vpouštět stále ještě akceschopné kontingenty maďarských fašistů, kteří bojovali na území SSSR v sestavě koaličních vojsk hitlerovské Třetí říše. A tito fašisté se potom postarali o krveprolití v Českoslo… Oj v Maďarsku.

 

Co se týká toho Československa, tak tam se nacházelo další centrum koncentrace řízení, jednalo se o okultní centrum světového židovstva, to všechno v rámci jednotného Rakousko-Uherska.
A když SSSR chtěl… Tedy přesněji podepsal kapitulaci, tak Západ, který nikdy nehrál čestně se zrádci Sovětského svazu, a vždy je nakonec podtrhnul... Jenže zradit SSSR, Rusko, udělat z lidí otroky a dát ruské zdroje k rozkrádání Západu si partajní sovětská nomenklatura přála tak moc…

 

To oni přece vychovali všechny takové jako je Čubajz, Šuvalov a Medvěděv. Jen se podívejte, jak ti touží za každou cenu potopit stát, zničit ho, jen aby se zavděčili, oni jim plivou do obličeje a oni se šťastně usmívají.
Takže sovětská vláda si sice přála úplně kapitulovat, jenže tu stále ještě byla ta poststalinská setrvačnost, na kterou bylo ještě nějaký čas nutné brát ohled. A Západ, který viděl, že sovětská vláda zaprodává zájmy SSSR, zaprodává zájmy Ruska a celého socialistického tábora, dostal chuť získat i druhé okultní centrum, tedy Prahu, okultní centrum světového židovstva a vstoupit tam s americkou armádou.


A když sovětská vláda, která ještě byla ve vlivu setrvačného stalinského pohybu, uviděla, že když jdou takto snadno na ruku Západu, tak to nevede k ničemu dobrému, a že se tam může zopakovat ta řež, tak tam byla vyslána vojska Varšavské smlouvy, aby se jí zabránilo a jen o velmi krátkou dobu předběhli vstup amerických vojsk do Československa.
Ale to jen díky tomu, že byl ještě dost silný poststalinský vliv ve vedení Sovětského svazu, takže trockisté ještě nemohli zradit zájmy SSSR, Sovětského svazu v plné míře.

 

Takže k čemu vedla ta porážka trockistického podhoubí v SSSR v letech 1927 až 1929.
Vedlo to k tomu, že SSSR pomalu, ale stabilně přestával být surovinovým přívěškem Západu a tvůrčí potenciál vybudování socialismu v jednom státě byl tak veliký, že SSSR sám dokázal čelit spojenému Západu.
A po vítězství ve Velké vlastenecké válce, ve 2. světové válce se SSSR de facto stal centrem koncentrace řízení, ke kterému se upíraly pohledy celého světa. To vytvoření systému socialistické spolupráce bylo objektivní daností, která posilovala SSSR.

 

Jako nástroj ke zničení SSSR byly spuštěny dva různé modely socialismu.
Zatímco v republikách socialistického tábora jako Československo, Maďarsko, Polsko byl takříkajíc spuštěn salámový socialismus, jak to někteří nazývají, ve skutečnosti to byl socialismus, který se více podobal stalinskému modelu, a na základě tohoto modelu tam byli vychováváni západně orientovaní lidé s poukazem na to, že v SSSR, kde byly cíleně vytvářeny deficity a bytové problémy, je ten skutečný socialismus.


Likvidace stalinského modelu socialismu vedla k tomu, že komfort v Sovětském svazu nekompromisně padal a byl uměle vytvářen nedostatek. Díky této nerovnováze u nás vznikala poptávka na provedení přestavby a vybudování socialismu s lidskou tváří a ve státech socialistického tábora jim zase říkali: Podívejte se, jak vypadá ten „skutečný“ socialismus, orientujte se raději na Západ, protože tam je všechno super, vše je tam nádherné.“

 

Ve skutečnosti na Západě nic nebylo super. A aby alespoň nějakým způsobem dokázali čelit Sovětskému svazu, tak byl po 2. světové válce celý Západ zkoncentrován pod jedno řízení, to angloamerické. Ale dokonce ani tento souhrnný zdroj nebyl dostatečný!

 

Teď se zřítil ten most v Janově a proč spadnul?
Protože v šedesátých letech přešlo stavebnictví v Itálii částečně do rukou mafie a kvalita a pevnost staveb závisela na tom, jak velkou účast v tom měla mafie a jakou stát. Tam, kde to měla pod palcem cele mafie a prala díky tomu peníze, šlo více písku a méně cementu. Víceméně normální stavby byly stavěny, jestliže byl také poměr písku a cementu víceméně odpovídající. Proto z těch budov a staveb postavených ve stejné době zemětřesení jedny přestály a ty druhé se zřítily. Tento problém nekvalitního stavebnictví v šedesátých letech odhalila zemětřesení, ke kterým v Itálii neustále dochází s velkým počtem obětí.


Takže zhroucení toho mostu bylo jen otázkou času. Jenže bylo zapotřebí vytvářet iluzi a mafiánské struktury stavěly levněji, takže spotřebovaly také míň zdrojů. Proto se také před existencí mafie zavíraly oči.
A vůbec veškerá organizovaná kriminalita je kriminalitou organizovanou z vyšších míst buď ze státní nebo nadnárodní úrovně a státní aparát ji buď vidí nebo nevidí. Abyste zlikvidovali struktury organizované zločinnosti, musíte zastavit toky.


Když se normálně podíváte na to, o čem jsme teď mluvili, prý to bylo nesprávně provozováno.
No ano bylo to nesprávně provozováno, a když se na to podíváme, tak jste to nesprávně provozovali, nekvalitně postavili, takže žádné další peníze nedostanete.“
Potom se veškerá organizovaná zločinnost okamžitě zhroutí. A zločinnost jako taková se omezí na obyčejnou pouliční kriminalitu. A také kriminalita bílých límečků bude zlikvidována, těm ta pouliční kriminalita slouží jen jako bojové oddíly řešící různé úkoly na odstranění toho či onoho nepohodlného úředníka.


Takže celý Západ se vybičoval ze všech sil, aby čelil Sovětskému svazu.
A Sovětský svaz ho mohl dorazit, protože v té době ho měl ideologicky na lopatkách, vyhrál nad ním. Všichni normálně orientovaní státní činitelé té doby, viděli perspektivy spolupráce a rozvoje svých států cestou, kterou jim předvedl SSSR a státy socialistického tábora, a také viděli bezperspektivnost a beznadějnost pod americkým vedením.
Reálně se každý státní činitel díval na to, co se děje v Itálii a říkal si, že to takto nemůže vydržet, protože přijde doba, kdy se to všechno provalí.


Bylo jasné, že z ideologického hlediska Západ musel vypadat lépe, což se mu dařilo na úkor drancování států třetího světa, na úkor přečerpávání zdrojů ze Sovětského svazu a států socialistického tábora, jak už jsme o tom mluvili a píšeme o tom v analytické zprávě Západ a SSSR o tom, jak reálně probíhala „studená válka“, to všechno se dělo, ale stejně se blížil kolaps.

 

A ten kolaps byl posilován lidmi myslícími na stát, takovým jako de Gaulle. V roce 1965 poslal de Gaulle do Spojených států dolarový stříhaný papír, aby mu za něj vyplatili zlato. A to už nadnárodnímu řízení začalo být jasné, že dále to protahovat nesmí. A tak byla velmi rychle připravena dohoda, na základě které měl SSSR předávat ještě více svých zdrojů na Západ, to byla ta dohoda o uznání dluhu společnosti Lena Goldfields, což umožňovalo odčerpávat zdroje ze Sovětského svazu a zároveň to bylo potvrzením, že sovětská vláda kapituluje.

 

A právě proto byla konečná rozhodnutí s ohledem na státy Oregon, Washington, Kalifornie a Aljaška, konečná rozhodnutí, nedívejte se na to, co je uvedeno ve Wikipedii, kdy prý byly přijaty a kdy se staly součástí USA, ta konečná rozhodnutí byla přijata až poté, kdy byla podepsána kapitulace v podobě dohody o uznání dluhu společnosti Lena Goldfields.
Řešilo to dvojitý úkol. Jenže USA si okamžitě chtěly ukousnout ještě více.

 

Ale předat do řízení USA dvě centra koncentrace řízení, dvě taková střediska informací, knihovnu Habsburků ve Vídni a okultní knihovnu v Praze, okultní centrum světového židovstva, neměli (globalisté) vůbec v úmyslu.


Kvůli tomu byl také v roce 1942 zavražděn Reinhard Heydrich, který se pokusil těmito věcmi zabývat.

Z Velké Británie vyslali dva vrahy, kteří ho zabili a složka SS jako zázrakem zlikvidovala všechny, kteří pracovali podle plánů, které jim dal Heydrich. Takže čím přesně se zabýval Reinhard Heydrich s ohledem na okultní bádání, není známo, protože vyvraždili všechny včetně horníků, aby se nikdo nemohl o ničem prořeknout.
Proto samozřejmě tu iniciativu na odvrácení občanské války v Československu globalisté umožnili. To ovšem neznamená, že proti Sovětskému svazu nebyla rozpoutána hysterie.

 

A v tom roce 1968 byly hned spuštěny i další procesy.
A konkrétně šlo o ty studentské nepokoje, ke kterým zorganizovali i stávku pracujících, kterých vyšlo téměř 10 miliónů a vůbec nechápali, zač a nač vlastně protestují, a že ve skutečnosti bojují proti vlastnímu státu.
No a de Gaulle byl přinucen odstoupit. Jenže to stále nevyřešilo problém. Zdroje nestačily.

 

Sovětský svaz ideologicky v boji se Západem vyhrál a výsledkem tohoto vítězství se stalo to, že 14. (15.) srpna 1971 Richard Nixon přiznal, v podstatě kapituloval, a prohlásil, že dolar už nadále nebude krytý zlatem a bude devalvován.
A to byl okamžik, kdy mohl Sovětský svaz upevnit své ideologické vítězství, jenže to ne. SSSR jim absolutně šel na ruku a prohlásil, že teď bude obchodovat jenom v dolarech!

 

Všichni chtěli obchodovat v rublech, protože se jednalo o nejstabilnější měnu a nejstabilněji se rozvíjela sovětská ekonomika, samé takové příklady, jenže ve vedení byli jen zrádci, samí zrádci, jak Brežněv, tak i Suslov a všichni ti ostatní. A oni prohlásili:
„To ne, naším cílem je zničit SSSR a udělat z něj, z Ruska surovinový přívěšek Západu a my sami se chceme stát lokajíčky Západu.“


Čehož jejich následovníci jako Čubajz, Kudrin, Gajdar, Šuvalov, Medvěděv a další nakonec dosáhli, stát se pro Západ jeho lokajíčky a okrádat svůj stát. Jaké to bude mít následky pro Rusko, jim bylo vřele ukradené.
Tak to by bylo ve zkratce k těm událostem roku 1968. Ale znovu opakuji, že ty události jsou velice zajímavé a analyzované mohou být z jakéhokoliv aspektu. Tenkrát se odehrálo i velice unikátní mistrovství Evropy. Co všechno se jen v tom roce 1968 nedělo.

 

Vražda Martina Luthera Kinga, vražda Roberta Kennedyho, Prohlášení o založení černé Ameriky. Bylo toho neuvěřitelně mnoho. Šlo o jednu z přelomových etap. A že to našlo své vyjádření v takových okamžicích, projevech, bylo výsledkem toho, že se na Západě nakupily neřešené problémy, které bylo třeba z vnějšího pohledu řešit jiným způsobem.
Ale přitom to nesmělo ohrozit západní stabilitu, proto jsem četl ta hesla, jak proti kapitalismu protestovali pracující a studenti v Paříži. A sami tak zbourali státní řízení, které bylo hrozbou nejen pro USA, ale i pro globální řízení, protože de Gaulle se orientoval na spolupráci se SSSR.

 

A kdyby se tato spolupráce prohlubovala, tak by de Gaulle také nemusel dovolit tak zjevně pošlapávat zájmy celého světa ve prospěch nadnárodního řízení. A v roce 1971 by de Gaulle mohl dosáhnout toho, aby se neobchodovalo v dolarech, ale v rublech, proto se ho předem potřebovali zbavit.
- Strávili jsme téměř hodinu jen na první otázce a máme jich ještě několik.
- Promiňte, ale bylo to velice ve zkratce. Jen letem světem po takových vrcholcích.

 

57:43

Další otázka je spojena s podivnou, jak píšou naši uživatelé návštěvou Putina v Rakousku, kam přijel na svatbu rakouské ministryně zahraničí Karin Kneisslové. A podivné je na tom to, proč tato ve své podstatě soukromá návštěva, byla v televizi, jakoby šlo o státní návštěvu.
Proč se to v té televizi vůbec objevilo?
Vždyť Putin si mohl zajet…

 

 

Nu promiňte, dnes žijeme v kapitalistickém systému a v mediálním světě existuje takový pojem celebrity, tedy známí lidé, na které je upnuta světová pozornost. Cokoliv ti lidé dělají ve svém soukromém životě, se stává předmětem všeobecné pozornosti. Na tom je například založena televizní show Kim Kardashianové. Ona svůj soukromý život vystavuje na odiv a dostává za to peníze.


Putin je ve světě politik číslo jedna, to uznávají všichni. Nu, když jsou ve France 2 schopni napsat, že politikem číslo jedna ve světě je Macron a důkazem toho je, že ho uvítal sám Putin, když přijel na mistrovství světa, tak to o něčem vypovídá.
Takže ta pozornost se k Putinovi upírá už jen proto, že je to Putin, protože on řeší otázky na úrovni globálního významu, které mají dopad na všechny lidi. Proto by tu ta pozornost tisku v každém případě byla.


Skutečnost, že byla omezena a to i z naší strany, když tam byl pouze jeden novinář, který měl právo natáčet, protože jde o osobní Putinův doprovod, je také objektivní danost, které se nevyhnete.
A že tam nebyla připuštěna média, že se nejednalo o píár akci, to je také objektivní danost. Ta Putinova návštěva je normálním lidským krokem a navíc, dokdy budeme v té mediální sféře tahat za kratší konec provazu? Je načase začít normálně pracovat. A když se to navíc shoduje s normálním lidským chováním, tak se holt spojí příjemné s užitečným. Ale to je velice krátce.

Tu hlubší podstatu zatím ponecháme stranou.

 

01:00:33

Další otázka je od Maxima z Doněcku. Valeriji Viktoroviči, projekt Malorusko se ruší?
- V žádném případě.
Okomentujte situaci na Donbasu, kam to všechno spěje. Zrušení voleb v republikách DLR a LLR, prodloužení zplnomocnění Zacharčenkovi a jeho zástupci Pasečnikovi a lidovým radám republiky. Únik informací o Putinově návrhu Trumpovi organizovat na Donbasu referendum a výsledky setkání Putina a Merkelové s ohledem na Ukrajinu, kam odletěl z Rakouska.

Proč se vůbec gosudar schází s babičkou, která si ve vlastním státě nedokáže udělat pořádek, protože je vazalem USA?
O čem s ní může už pátým rokem jednat o Ukrajině?

 

 

Ona je snad z hlediska řízení nezpůsobilá? Ona snad je jako Gorbačov v prosinci, vydává nařízení a nikdo je neplní? Nebo je výkonnou politickou činitelkou a plně způsobilou státní činitelkou?

 

Ona je plně způsobilou státní činitelkou. Práce s každým státním činitelem, ať už je podřízen jakémukoliv řízení, je pro každého objektivní nezbytností z hlediska převzetí a vstupu do řízení.

 

Řízení je proces informační, šíření informací je řízení, jako jsou besedy s lídry států a to tím spíše tohoto druhu. Jedná se o nezbytnou podmínku řízení. To je přece věc ležící přímo na povrchu.

 

Co se týká situace Ukrajiny a jejích výhledů.
Vrátíme se k Československu a k těm událostem roku 1968.

Je takový pojem, takové ruské přísloví: Když se páni perou, tak cucky létají z jejich poddaných.
A ať už si to přejeme či ne, jedná se o objektivní danost světové globální politiky.
Už jsem nejednou říkal, že států, které jsou prohlášeny za státy, je na naší planetě mnoho, ale že těch, kteří reálně disponují svou státní suverenitou je na planetě Zemi málo.

 

A že aby se stát alespoň nějakým způsobem začal stávat státem, je nutné, aby měl minimálně 10 miliónů obyvatel. To je sice nezbytná, ale nedostatečná podmínka.
Proto se státy i s větším počtem obyvatel často nedokážou stát skutečným státem a v daném případě je toho příkladem Ukrajina nebo jakýkoliv stát v Africe, JAKÝKOLIV s výjimkou států Maghrebu, tam je to něco trochu jiného.


Pro všechny ostatní koloniální státy platí tato dynamika. 10 miliónů je tedy nezbytná, ale nedostatečná podmínka. Mnohým se nelíbí, jak jsou rozdělovány státy a národy. Sovětský svaz uchvátil to, Sovětský svaz uchvátil ono…
Já však musím říci a přesněji připomenout, že Sovětský svaz neudělal nic, za celou svou historii neudělal nic, co by vycházelo za rámec mezinárodních, mezinárodního zákonodárství.

 

A konkrétně připomenu, že v roce 1938, když se rozhodli, že Československu odeberou Sudety, tak československého prezidenta Beneše pozvali na tuto sešlost Velké Británie, USA, Francie
a Ameriky, oj Německa, kde si poseděl v předpokoji, a potom mu prostě oznámili rozhodnutí. To je vše a Sudety jim sebrali. A nikdo ve světě se nepozastavil nad tím, že by to bylo provedeno nelegitimně. A proč? Protože to bylo provedeno legitimně.

 

Ve vztahu k Sovětskému svazu si vezmeme jiný příklad. V roce 1939 Sovětský svaz učinil Finsku návrh:
Vzhledem k tomu, že je vaše hranice příliš blízko k našemu Leningradu, pojďme ji posunout a my vám za to oddělíme daleko větší kus území s daleko větším přírodním bohatstvím.“
Jenže ne, finští nacionalisté, kteří už viděli Velké Finsko až k Jeniseji, vyprovokovali válku
a Sovětský svaz prý nebyl v právu. Jak to, že nebyl v právu?

 

V Mnichově na to právo měli a Sovětský svaz právo neměl? Když šlo o jedno a to samé? A když navíc Sovětský svaz na rozdíl od Mnichova navrhl výměnu území, a pro Finsko objektivně výhodnou? Tak proč Sovětský svaz nebyl v právu?
Protože šlo o Rusy, o Rusko. A jestliže připojení, tedy likvidace Jugoslávie, bombardování Jugoslávie, vytvoření Kosovského státu je v pořádku, přestože tím bylo porušeno veškeré mezinárodní právo, tak ve vztahu k Rusku referendum na Krymu a návrat Krymu do Ruska v pořádku nejsou, přestože zde byly naopak dodrženy veškeré body mezinárodního práva.
- Ještě tu uvádějí příklad připojení NDR k NSR. Nakolik to bylo legitimní.

 

Tato otázka se týká pouze Krymu a já měl na mysli radikálnější kroky, kdy zlikvidovali Jugoslávii
a vytvořili nikdy neexistující státy, když pozabíjeli Srby, přivezli tam Albánce a řekli, že se jedná o odvěké albánské území. Nu ano, jedná se o sporné území mezi Albánií a Jugoslávií, tedy Srbskem, ale nejedná se o žádné odvěké albánské území, je třeba znát dějiny. Oč tedy jde?

 

Všichni asi znáte ten případ, kdy se Churchill obrátil na Stalina s návrhem, aby jim přenechal Krym.
To je také velice unikátní případ na samostatné povídání, ale nebudeme odbíhat stranou. Ano, o tom jak ho Stalin odpálkoval. To je samostatný příběh odkud se vzal ten požadavek na Krym, ale o tom teď nemluvíme.
Churchill se obrátil ke Stalinovi:

Dej nám Krym a my ti za to dáme jakýkoliv kus Evropy, na který si ukážeš, ten ti odřízneme.“
O jaké suverenitě těch nařezaných států se tedy dá mluvit, jestliže to nabízel Churchill? Když je nabízel Churchill? A proč si mohl Churchill dovolit učinit takový návrh?

 

Z jednoho jednoduchého důvodu, že
veškeré mezinárodní rozčlenění Evropy je založeno na dvou základech.
Na Curzonově plánu na vytvoření nových hranic států a na Locarnských dohodách z roku 1925.

 

Když se vyjasnilo, že nově vytvořené státy po zlikvidovaném Rakousko-Uherském, Německém
a Ruském impériu nebyly zformovány úplně ideálně, a že z dějinného hlediska budou nutné změny těchto hranic.
Na tom jednání v Locarnu je to i zaznamenáno, že nově nařezané státy mají jen konvenční hranice, které vítězné státy mohou změnit v jakémkoliv okamžiku.

 

Když proto Benešovi řekli, že od Československa odříznou Sudety, tak co mohl dělat? Když sice vytvořili stát, ale bez žádné suverenity? Jediným pokusem ukotvit alespoň nějakou suverenitu těch příhraničních států, které byly nově vytvořeny na základě Rakousko-Uherského, Německého a Ruského impéria, byl návrh Sovětského svazu na Helsinské konferenci v roce 1975, aby hranice uznané po 2. světové válce byly prohlášeny za neměnné.

 

Ale Západ, který s tím jako vždy pokrytecky souhlasil, to sám porušil a ze všeho opět obviňují Rusko, SSSR, že tam Rusko není v právu, tady není v právu.
Západ nikdy nepřistupoval k tomu, aby někomu konkrétně potvrdil hranice.

Když si proto někdo myslí, že hranice Česka, Slovenska, Polska, Maďarska jim někdy někým byly zaručeny, tak se plete.


Ten pokus SSSR z roku 1975, aby jim jejich hranice byly garantovány, byl zlikvidován společně se SSSR. A suverenita těch států je závislá jen na tom zda jim Rusko tu suverenitu dokáže ubránit nebo ne.
 

Ale ty protiruské nálady v Maďarsku založené na roku 1956, zcela na ruby překroucené, jen aby to bylo proti Rusku, v Československu proti SSSR, jen aby to bylo proti Rusku, v Polsku rok 1956, 1968, osmdesátá léta, jen aby to bylo proti Rusku, povedou k tomu, že si je jednoduše přerozdělí.

 

Jestliže nebude Rusko, nebude jim kdo mít zaručovat jejich hranice, ale oni si to neuvědomují.
Ti, kteří ty protiruské kampaně organizují, mají opět jen jednu touhu, zavděčit se Západu.
Proč o tom mluvím?
Mluvím o tom proto, že se nesmíte dívat na to, co se děje na Ukrajině. Ukrajina je území nikoho, jehož budoucnost se teď řeší na nadnárodní úrovni a to i prostřednictvím takových jednání, důvěrných jednání s Angelou Merkelovou, kdy jí ukazují, jak by měla vystoupit proti zájmům USA v zájmu Německa a v zájmu evropských států.


Protože zájmy evropských států bezprostředně ovlivňují i německé zájmy, budoucnost Německa, jeho stabilitu. A v souladu s tím bude potom vyřešena otázka Ukrajiny.


V zájmu Německa je, aby se Ukrajina přesunula jako jednotný a nedělitelný stát do ruského světa, kde bude Ukrajině zaručeno neutrální postavení, dokud ze sebe nevykoření banderismus a „svidomost“ a nerozhodne se jak dál.
To znamená, že státnost bude Ukrajině zaručena, ale státem nikdy nebyla a nikdy nebude, to je objektivní danost. Proto je třeba pracovat a je třeba vést ta jednání.

 

Povšimněte si, že těch minských jednání, Minských dohod se domáhal Putin, a teď všichni vyžadují, aby Minské dohody plnilo Rusko. A jak je může plnit Rusko, když je mají plnit jiní? Rusko je jen jejich garantem, stejně jako Francie a Německo. Francie a Německo teď budou muset čelit USA.
 

Kdybychom se s ní nesetkávali, tak by to znamenalo ponechat Merkelovou samotnou, vystavenou tlaku americké elity, která už je úplně mimo sebe. Vždyť už začali jít i po Kissingerovi.

Oni jsou mimo sebe, ve stavu hysterie, oni začali šílet.


Jejich poslední šance jim mizí. Oni nechápou, že realizace té jejich poslední šance by znamenala světový kolaps civilizace na planetě Zemi. Americká státní elita ani podpindosníci po celém světě to nechápou.
Nemůžete ponechávat procesům řízení volný průběh, proto když nabídli Putinovi, aby přijel na svatbu do Rakouska, jako takový rituální návrh, jakých jsou tisíce, tak mohl Putin jako státní činitel říci:
Já bych rád, ale jsem moc pracovně vytížený…“
Jenže Putin to vyhodnotil a řekl: „Ne. Já právě budu projíždět okolo, tak se tam zastavím.“
Normální přátelské vztahy a normální lidské informování o nich, to je zcela jiný směr.

 

Přijel do Německa a tam si také promluvil. A ten závan návštěvy na svatbě nevyprchal. Přitom by bylo možné o tom velmi mnoho povědět, ale neuděláme to, protože je příliš brzy, neboť nikdo neporozuměl tomu, co bylo provedeno.
Je totiž napřed nutné mít informační základnu. My neustále musíme začínat od nuly. Všechno, o čem mluvím… Bylo by možné toho říci hodně a obsažněji, jenže je nutné začínat od nuly.

 

Všechno to, o čem jsem mluvil v souvislosti s událostmi roku 1968, nikde žádným způsobem nezaznívá.
Obecné povědomí, že na tom něco je, tu je, ale pojmenovat to nikdo neumí. A proč?
Protože neznají teorii řízení, neznají Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. To je všechno. Zato se všichni věnují geopolitice.

 

A to, že jim dodělává jeden ze segmentů geopolitiky, té jejich Anakondy, Turecko, to vysvětlí jak?
Prý civilizace souše a moře.

 

01:15:40

Další otázka. Nedávno premiér Medvěděv navštívil jeden z našich nejvýchodnějších regionů, Kamčatský kraj a prohlásil tam následující, cituji:
„Mohu říci jen jedno, bude-li následovat něco typu zákazu činností bank, či použití té či oné měny, tak to bude moci být nazváno zcela přímo, znamenalo by to vyhlášení ekonomické války. A na tuto válku bude nutné reagovat ekonomickými metodami, politickými a v nutném případě i jinými metodami a naši američtí přátelé si to musí uvědomit“, prohlásil Medvěděv.

Mohl byste to dešifrovat, ten výraz i jinými metodami?

 

 

Co tam dešifrovat? Pes, který štěká, nekouše. Medvěděv je absolutní nula. Naši američtí přátelé ho dávno mají v kapse, takže po žádných jeho vyzývavých prohlášeních nenásledují činy. Jde jen o pokus trochu využít situace a určitým způsobem se prezentovat. Nesmíte zapomínat, že právě uplynulo výročí války 888 (08.08.2008.) a existují dva její konkrétní viníci, kteří si sednou na stejnou lavici obžalovaných.
Ten první je Saakašvili a ten druhý je Dmitrij Anatoljevič Medvěděv.

 

Kdyby Američané neměli na tisíc procent zaručeno, že Rusku budou moci plivnout do ksichtu, že se Rusko ani nepohne a nebude Osetii bránit, tak by nikdy nevydali rozkaz tomu svému pudlíkovi Saakašvilimu, aby zaútočil.
Ze své strany Medvěděv splnil všechno a my jsme absolutně prohráli informační válku, zcela, protože seděl, čekal a před svými páníčky ani nepípnul. Vůbec nejednal o problému ochrany Severní Osetie, vůbec se nesnažil pozvednout mezinárodní mínění proti tomu vpádu a genocidě, kterou tam prováděli gruzínští fašisté na osetinském území.

 

Pořád čekal, až se to všechno samo nějak vyřeší a Sarkozy, který měl uzavřít s Medvěděvem jednu dohodu, podle které by Kavkaz připadl NATO, byl nucen uzavřít jinou dohodu.

 

Vždyť také Sarkozy fňukal, když snažně prosil Putina v Pekingu, abychom na to nereagovali, že s Medvěděvem je to dohodnuté. A Medvěděv všechno splnil a kvůli němu jsme prohráli informační válku.
Všichni se pokoušeli získat komentáře prezidenta, úředníků. Kdyby to Medvěděv Američanům nezaručil, nepracoval v této matrici genocidy osetinského národa a ponížení a ničení Ruska, tak by mluvil ze všech možných tribun. Medvěděvův proamerický postoj je dávno známý.

 

Jen si vzpomeňte, s jakou radostí odsoudil libyjský lid k občanské válce a krveprolití. Stačilo, aby tehdy podpořil Putina, který řekl: „Co je to za nový křížový pochod organizovaný proti Libyi?
A Medvěděv?
Hystericky vykřikoval: „Kdo tu určuje vnější politiku, já nebo premiér? Bombardujte.“

 

Takže to, co říká Medvěděv, je všechno na dvě věci. Je to jen pokus, vypadat inteligentně za nově vzniklých okolností: Teď všichni brojí proti Američanům, tak se něčím musím připojit.“
Prý vyhlášení války… A s jakými následky? Vždyť on nic neřekl.

 

Putin vždy vše řekne jasně: „Vy nám něco vyhlašujete? Tak vězte, že následovat bude to a to.“
A tenhle? Prý nám tím vyhlásí válku a co dál? Ty jako státní úředník budeš kapitulovat, nebo jim nějak odpovíš? Řekl něco v tom smyslu? Ne.
Ale dělat ramena, to by mu šlo. Řekli mu, aby zajistil penzijní reformu, která zničí Rusko a on za ní bojuje s houževnatostí hodnou lepšího využití. Takže proč vůbec s Medvěděvem ztrácet čas?

 

A ano. Ještě jedno chci říci. Bohužel v blízké budoucnosti nevidím nikoho vhodnějšího do funkce premiéra, než je Medvěděv. To jsem se nezbláznil, to je objektivní hodnocení všech souhrnných prvků řízení.

 

01:20:40

- A ještě jedna otázka.
- Ano.

Čím je podmíněn takový otevřeně tvrdý Erdoganův postoj? Ve vztahu k USA, ke státním elitám. Hodlá například znárodnit tureckou centrální banku, jak sám řekl. Je očividné, že se všemožně snaží zbavit státních elit. A to vyvolává otázku, zda by Putin také nemohl tímto tvrdým způsobem například zaútočit na naši centrální banku.
Už jsme se bavili o tom, že je třeba jednat plánovitě a s rozmyslem, neboť naše státní elita nás může destabilizovat zevnitř jako v případě Sajano-Šušenské hydroelektrárny.

To znamená, že Erdoganovi je stabilita jeho státu ukradená?
Když vede válku takto otevřeně?
Nebo už není státní elita v Turecku tak silná, aby zařídila kolaps státu?

 

 

Erdoganovi je skutečně ukradené, co bude s Tureckem a žádnou válku s nikým nevede. On bojuje jen o jedno, aby byl v Turecku carem, sultánem a přitom ničí Turecko a připravuje ho o jeho budoucnost.
S americkou státní elitou Erdogan nebojuje, a ke všemu co dělá, je určitým způsobem ponoukán zvnějšku z jednoho jednoduchého důvodu.
Turecko už teď existuje příliš dlouho navzdory Lausannské smlouvě z roku 1923 a mělo dávno přestat existovat. Je třeba ho začlenit do nových reálií a těmi novými reáliemi je nové centrum koncentrace řízení Írán.

 

A mimochodem, zde je velice zajímavá situace okolo Kaspického moře. Je tam toho hodně. Takže co reálně dělá Erdogan?

Jak my, tak i globalisté vidíme jednu jednoduchou věc, že Erdogan vždy jedná na základě principu:
Donuť hlupáka modlit se Bohu, on si horlivostí čelo rozbije.
Takže stačí Erdoganovi nepřekážet, on to Turecko zlikviduje sám. On vyřeší ten úkol, který měl být vyřešen už dávno prostřednictvím masové migrace do Evropy, která měla smést Evropu, Turecko se mělo zhroutit atd., já už jsem ten scénář popisoval mnohokrát.

 

Přitom však také záleží na tom, pod čí řízení se Turecko dostane. A tak, aby to nebylo Rusko a nezískalo svůj Anatolský federální okruh, Turecko přesměrovávají na Írán, tvoří pevné vazby na Írán. A co dělá Erdogan?
Erdogan dělá všechno pro to, aby se světový kreditně-finanční systém založený na dolaru nezhroutil.

 

Prasknutí inflační bubliny hrozí smést nejen USA, ale celý světový řád na planetě Zemi.
Už jsme nejednou mluvili o tom, že nás čekají události, které musí tak či onak vyřešit krizi platební neschopnosti v USA. USA se blíží k defaultu, který je analogický tomu v Rusku z roku 1998 a je třeba se mu nějak vyhnout. Ten konflikt mezi Tureckem a USA tomu dobře napomáhá.

 

Víte, velmi mne baví, když se dívám na to, jak tam v Turecku manifestačně ničí dolary. Pochopte jednoduchou věc. Ty dolary natiskli a získali díky nim zdroje. A když ten dolar zničíte, tak oni za něj své zdroje už získali a je to tedy čistě váš problém, když ho zničíte. Vy ho ničíte na úkor vlastní zdrojové stability, což jen napomáhá udržovat zdrojovou stabilitu USA.

 

To jen k tomu, kam vede masová hysterie. A ve výsledku těchto Erdoganových kroků a boji na úrovni světového kreditně-finančního systému turecká lira spadla a stáhla se sebou měny států třetího světa, například indické rupie, což v značné míře stabilizovalo světový kreditně-finanční systém a upustilo trochu tu inflační bublinu, jejíž prasknutí hrozí smést nejen USA, ale celý světový řád na planetě Zemi.


Takže otázka, na úkor koho budou stabilizovat USA a světové politické zřízení, civilizaci na planetě Zemi, se v daném případě prostřednictvím Erdogana řeší na úkor států třetího světa. To oni teď mají problémy. Všechno, co je navázáno na tureckou liru…
A jakým způsobem je vlastně indická rupie navázána na liru? To je jen vysvětlení pro lidi. Takže na úkor států třetího světa tu bublinu teď upouští.
Erdogan proto hraje v rámci scénáře, který nezná, utěšují ho, že bude díky tomu sultánem, tak ať.
- Ať si sám kope jámu, že?
- Ano.
A ti, kteří umí řídit, si tímto způsobem řeší problémy. Vše je připravováno k tomu, že se Turecko zhroutí. A kdo nad ní převezme řízení, to už je otázka.


Zatím je ta pravděpodobnost taková, že Rusko získá Anatolský federální okruh.

 

01:26:24

Takže další otázka nás vrací k minulému pořadu z 15. srpna, kde jste říkal, že Rusku bylo umožněno bojovat s ISIL jen proto, že si s tím Írán nedokázal poradit.
No dovolte, ale cožpak tak Rusko nehájilo své národní zájmy, jak nám všichni vnucují?
Nebo je Rusko pouhým pěšákem řízeným globalisty čistě ve svých cílech?
Už se jednou rozhodněte, Valeriji Viktoroviči, jak na tom Rusko vlastně je, protože je v tom nějaký zmatek. Jednou říkáte, že Rusko samo uplatňuje svou politiku a podruhé zas, že jsme pod kontrolou globálního prediktoru a děláme to, co nám řeknou.

 

 

Ne. Ten poslední závěr je nesprávný, absolutně nesprávný. Ten člověk žije v černobílém světě.
A ani v tom, co bylo řečeno předtím, není žádný vzájemný rozpor. Jaká je ta situace?
Už jsem říkal, že Rusko není plně suverénní. A mluvil jsem o tom, že s ohledem na tu válku v Sýrii proti mezinárodnímu, proti takzvanému mezinárodnímu terorismu, je plně v zájmu našeho státu, v zájmu Ruska nepřipustit válku na ruském území, ale zlikvidovat nepřítele s menšími krvavými ztrátami na cizím území.

 

To ale nic nemění na tom, že Rusko tím vstupuje do oblasti zájmů globální politiky, kterou realizuje globální prediktor. A mezinárodní terorismus je nástrojem realizace globální politiky globálního prediktoru, který je uplatňován prostřednictvím konkrétních států a jejich tajných služeb.

 

A v souladu s tím, ať už své zájmy chceme ochránit nebo ne, vždy to bude v nějakém vztahu k cílům globálního prediktoru. Takže my si přejeme ochránit ruské zájmy bojem proti mezinárodnímu terorismu na syrském území a to vyvolává otázku, nakolik to bude odpovídat zájmům globálního prediktoru. Vždyť se jedná o jeho vlastní nástroj.


Ale my teď víme, tedy nám to bylo jasné od začátku, to, co teprve teď začíná zaznívat z televize, že ISIL je nástrojem USA, tedy nástrojem globálního řízení, ale v rukou státní elity USA, a že státní elita svou vnější politikou zasahuje do globální politiky globálního prediktoru.

 

Takže jak to tam mělo vypadat?
Irák a Sýrie měly být smeteny, ISIL se měl nechat porazit Íránem. Masová migrace měla začít proudit do Evropy a na území postsovětských států, tedy na území bývalého SSSR, velkého Ruska, a s těmi migračními vlnami měla přijít i válka. A hotovo, takto to mělo být.

 

Jenže americká státní elita odmítla hrát podle těchto pravidel a ISIL byl najednou natolik silný, že si s ním Írán nedokázal poradit. Plán globálního prediktoru se zhroutil. Rusko se stabilizovalo a tak najednou přestalo mít smysl smést Evropu.
Naopak bylo nutné Evropu rychle stabilizovat. Bylo by sice možné přenést válku do Ruska, jenže Rusko to nehodlalo umožnit a upevňovalo se přes ODKB a pod vlivem společné hrozby by Rusko mohlo o to víc posílit.
A tak se globální prediktor dostal do takové situace, že když Rusko ve svém zájmu zasáhne v Sýrii a zlikviduje ISIL, tak tím uvolní cestu Íránu a stabilizuje Evropu. A protože to v té situaci zapadalo do plánů globálního prediktoru, dokud si to časem nevyřídí s Ruskem, tak neměl globální prediktor proč bránit Rusku v likvidaci ISIL, protože tím byla zároveň likvidována americká státní elita, která s globálním prediktorem vstoupila do konfliktu.


Proto samozřejmě globální prediktor umožnil Rusku zlikvidovat ISIL. Za jiných okolností, kdyby za jiných okolností Rusko zasáhlo v Sýrii, protože to je v jeho vlastním zájmu zlikvidovat ISIL, a ta jeho likvidace nebyla právě i v zájmu globálního prediktoru, tak by se globální prediktor postaral o pozvednutí odporu mezinárodního veřejného mínění, o naši izolaci atd.
Jenže s ohledem na Sýrii mlčí. Všude jinde řvou, ale o Sýrii mlčí. Proto mluvím o tom, že v tomto případě to bylo umožněno, že v tomto případě je tu dohoda.

 

Ale ne proto, že bychom jako loutky šli tahat horké kaštany z ohně pro globální prediktor, to ne. My jsme si tím řešili své úkoly které bychom museli řešit stejně, ale s ohledem na Sýrii globální prediktor nestojí proti nám: „Co tam dokážete udělat, to tam udělejte.“
To znamená, že s ohledem na Sýrii proti nám globální prediktor neorganizuje odpor. Všude jinde ano, ale tam ne, protože tam oni sami potřebují udělat z Íránu centrum koncentrace řízení. Tyto věci je přece třeba nutné chápat.


Vždyť co je to za černobílý svět? Když ne tak, tak naopak. Vždyť ve světě existuje ohromné množství zájmů. Ohromné množství různých propletenců. A je třeba umět ty propletence využívat. Je takový pojem jako strategie nepřímých akcí, metoda závlačky (skryté a sofistikované akce, řešení), na co si vzpomenete, kde se střetávají všechny tyto zájmy. Co je to za primitivní uvažování? Když ne bílé, tak černé.

 

01:33:19

Pracujeme už půldruhé hodiny, proto pro dnešek poslední otázka od Alexeje.
Vy říkáte, že známe-li DVTŘ, je vše očividné a globální prediktor se musí smířit s Putinem.
(- Právě jste o tom mluvil.)
A co když je to trochu jinak?
Co když všechno jde podle plánu, podle plánu globálního prediktoru a Putin je součástí toho plánu?
A ty armádní hry a olympiády jsou také součástí toho jednoho plánu?

To, že nám umožňuje je pořádat, znamená, že je Rusko začleněno do těchto plánů a nejedná navzdory, ale v souladu s nimi, jinak by následovala další Sajano-Šušenská hydroelektrárna.
A v zemi není možné dosáhnout významných výsledků, dokud to GP nepovolí, jinak vše rozkradou a dehonestují, a je jasné proč a kdo. A v čem s vámi souhlasím, je skutečnost, že dokud lidé nebudou mít znalosti o řízení supersystémů, nic dobrého se nestane. Ale GP masám neumožní získat takové znalosti. Je možné, že složitost Koncepce a DVTŘ a vaše činnost proto zatím nejsou v rozporu s plány GP.

 

 

Nejsou z jednoho jednoduchého důvodu, že analytici takové kvality, veřejní analytici nejsou ničím omezováni. Ale v tom není nic tajuplného. My teď fakticky vlastně sledujeme stejný cíl. Musíme stabilizovat situaci ve světě a zachránit civilizaci na planetě Zemi, a potom teprve bude následovat vzájemný střet.
Co se týká toho, že by vše mohlo jít podle plánu.

Víte, to se musíte opravdu vynasnažit, abyste neviděli, jak se globálnímu prediktoru nic nedaří.
Naplánovali si vytvoření evropského islámského chalífátu, zorganizovali kvůli tomu arabské jaro, zhroucení a destabilizaci států Blízkého Východu a států střední Asie a najednou to všechno brzdí, blokují a likvidují ISIL…? Kdo by to dělal? A proč se to vše děje?

 

Protože všechno se řídit nedá. A v důsledku zákona času globální vedení přišlo o své řízení a zastaraly mnohé kontrolní funkce. Globální prediktor to svou ztrátou řízení dopracoval až tam, že když dal jaderné zbraně Indii a Pákistánu, tak tím přivedl svět na hranu globální jaderné války. Vyřešit to dokázal jedině Putin a takových příkladů je celá spousta.

 

A jedině Rusko je tou závlačkou, která teď brání světu před pádem do hlubin nebytí, do posttechnokratického světa. Co je cílem globálního prediktoru?
Jeho cílem je, aby Rusko, dokud existuje, stabilizovalo situaci na planetě Zemi a k tomu Rusko potřebuje nějaké nástroje:

Proto dělejte, co umíte, organizujte si třeba ty armádní hry, pořádejte olympiádu apod. Nebudeme vám v tom pomáhat, ale ani tomu bránit. A tam, kde se nám bude zdát, že nás to ohrožuje, vám do toho samozřejmě vstoupíme.“

 

Oni teď dovolili Rusku řešit problémy za globální prediktor. Ale to neznamená, že nám dovolili dělat všechno. Proto také tady u nás pěstují projekt SSSR 2.0. Předpokládají, že Putin teď za ně všechno udělá, Koncepce sociální bezpečnosti tyto otázky vyřeší, a potom opět vytáhnou SSSR 2.0 a za 15-20 let zlikvidují zbylý potenciál a zrealizují to uspořádání na dvě centra koncentrace řízení Írán a Čínu.
Takže za tu dobu se Írán musí postavit na nohy. Proto si také Írán pospíšil, aby uzavřel dohodu o Kaspiku, protože už tak jsou nesmírně pozadu a čas běží. Jestliže teď nebude přeseknuta nová hedvábná stezka koridorem sever-jih, tak se Čína pro globální prediktor promění v takový problém, že si s ním opět bez Ruska nedokáže poradit.


Oni si v každém případě bez Ruska neporadí a poskytovat lidem znalosti o řízení skutečně nechtějí. Ale kdo se jich teď na to ptá? Lidi, kdo se jich teď na to ptá? Máte internet? Máte chuť pracovat? Tak do toho. A že je to složité? Samozřejmě že je to těžké, vzpomeňte si, jak jste se v první třídě učili matematiku. Také jste mohli říci: „Nač já se vůbec budu učit tuhletu matyku, ty počty?“
Vždy je to složité. Je třeba se vybičovat. Učit se a osvojit si materiál je těžké. Vy chcete, abyste nemuseli nic dělat a postaral se někdo jiný? Tak se dejte na geopolitiku, ale potom nefňukejte, že se vám nic nedaří. Tam je všechno jednoduché, tam je to úplně jednoduché.
To už promiňte, ale nové znalosti jsou dost složité, ve smyslu jejich vícesložkovosti. Je také třeba učit se nové pojmy, protože těmi starými se mnohé popsat nedá. Musíte tedy studovat.

 

Znalosti o řízení sociálních supersystémů najdete pouze v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR a v Koncepci sociální bezpečnosti a její součásti Dostatečně všeobecné teorii řízení.
Ale osvojit si to můžete pouze vy sami. Pouze vy sami. Stačí jeden člověk, aby koně přivedl k napajedlu, ale ani čtyřicet lidí ho nedonutí pít.
To, co vám nikdo nedokáže vložit do vašich hlav, jsou znalosti. Mohou vámi manipulovat na základě předchozích znalostí a přesněji neznalostí. Chcete toho vědět a chápat více, tak studujte sami. Ty zdroje jsou otevřené. A jestliže se vám to zdá příliš těžké, tak co už je možné s tím dělat? Kde to zaznělo?

Ve Výrostkovi (komedie od D. I. Fonvizina):
Nač bych se učil zeměpis,
když mě drožkář doveze,
kam potřebuji?“

 

Doveze. Buď si sami ochráníte svůj život, buď sami budete bránit zájmy své a své rodiny, nebo to za vás udělají jiní, se svými zájmy a možná na úkor vašich zájmů, zájmů vaší rodiny. Proto si pamatujte, že znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou a pamatujte si, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a pro své zájmy a v míře svého nepochopení pro toho, kdo toho ví a chápe více.

Studujte Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení, abyste toho znali a chápali více.
 

Braňte zájmy své a své rodiny.
Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí.
Do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 20.08.2018

faktológia na tácke

Fidelito | 28.08.2018

Dnes priniesol V. V. Pjakin množstvo informácií kľúčových k pochopeniu toho, čo sa dialo v 68, ale i o Trckého pôsobení, Heidrichovi atc... Tieto historické udalosti sa snažím študovať už dlhšoe, ale dnes mi Pjakin priniesol v niekoľkých vetách podstatné fragmenty skladačky. Práve teraz sa v plnej kráse ukazuje pravdivosť postulátu, že v davo-elitárskej spoločnosti je história nástrojom riadenia. Ďakujem, milí priatelia, za poriadnu porciu faktológie, ktorá mi v puzzle chýbaala. Prajem veľa šťastia v ďalšej práci, máte moju podporu.

Re: faktológia na tácke

Peter | 28.08.2018

Ja som v nemom uzase. Ten chlapik vsetko vie vsade bol. Vie co chce a chcel globalny prediktor. Ze ten a ten chce spravit radost" americkemu panickovi". A nechapem ze kvoli comu? Kvoli comu zapredal napr. Breznev, prip. Medvedev svoju vlast? Preco chcu robit taku radost USA "panickom". Mi pripada ze ak je nejaky Rus neschopny debil a nieco sa nedari tak vzdy vtom ma prsty USA panicek. To Vam tu nie je nikomu cudne? A nechodte na mna ze lebo KSB a DVTR. Ten pan rozprava rozpravky o dobrom a dokonalom rusovi a zlom skazenom svete.

Re: Re: faktológia na tácke

Shift | 28.08.2018

To trochu "zjednodušujete" ... Nie?

Re: Re: Re: faktológia na tácke

Peter | 28.08.2018

Mozem uviest citacie. Ja nezjednodusujem, p.Pjakin zjednodusuje. Preto sa opat pytam: to Vam tu nikomu nie je podozrivy vyklad sveta podla p. Pjakina?: dobry Stalin- zly zapad, dobry Putin- zly vsetci okolo, dobry Rus- zly vsetci okolo. Zly Rus=lebo sa chce zavdacit " americkemu panickovi" napr. Breznev v poslednom texte, alebo Cubajz. A preco by sa akoze nejaky Breznev chcel niekomu zavdacit? Z akeho dovodu? Aha uz viem, mam si precitat Mrtvu vodu alebo iny zdroj KSB ci DVTR a zistim. Alebo aj nezistim, no mam si byt isty ze pan Pjakin ten dovod vie. A ja mam len verit ako vacsina z Vas tu. Ak ma niekto otazky, logicke otazky na ktore ten polyhistor nevie odpovedat tak urcite ich odbije tym ze: " absolutne nic nechapem, inak by som tie otazky nepolozil...." :-D. On je vlaste uplny expert na vsetko: genetika, historia komplet celeho sveta aj so zasvatenim do tajnych motivov najmocnejsich, vojnova strategia a taktika,prognostika, semiotika, .....

Re: Re: Re: Re: metodologia na tácke

Ludo | 28.08.2018

Nehovori azda v kazdej druhej relacii, ze mu nemate slepo verit (inak viete rit.. s prepacenim) a mate si to sam preverovat, lepsie hypotezy, modely stavat, studovat, vnimat, chapat, svoj osud, osud spoloCnosti do ruk svojich uchopit. Alebo to ma azda v uplne KAZDEJ relacii sťa papagaj hovorit?

Re: Re: Re: Re: Re: metodologia na tácke

Peter | 28.08.2018

:-D tak ja budem tiez trepat dve na tri tvarit sa vazne a na konci dodam ze nemate mi slepo verit aby som mal alibi ak mi nejaka vseobecna vagna vestba ani z casti nevide.dobree :-) fakt zabavne

Re: Re: Re: Re: Re: metodologia na tácke

Peter | 28.08.2018

Uple ste odpovedali po jeho vzore tak ako som predpovedal. Nie odpoved priama na moje otazky len osocovanie ze nic nechapem

k dění na webu

L. | 28.08.2018

Po přečtení velkého počtů komentářů mě napadá jediné. Toho, kdo nechce být přesvědčen, nepřesvědčíš. Zdlouhavé argumentování a osvětlovaní KSB, DVTR nemá u některých osob smysl. Je třeba začít číst ty tlusté knihy (jakékoliv). Zde je možné je zdarma stáhnout v .pdf, taky můžete podpořit překlad nových knih fin. příspěvkem anebo objednat tištěnou knihu. Tam jsou ty informace pojednávající o životě a roli člověka v něm. Hezký den!

Re: k dění na webu

sri | 28.08.2018

prosím zvážit možnost příště nevkládat komentáře k Pjakinovi, děkuji :-)

Re: Re: k dění na webu

xman | 28.08.2018

K Pjakinovy žádná diskuze není potřeba.

Pjakin je slovo boží a jediný kdo ho může vykládat (ne kritizovat) je schválený člen KSB

Tedy ano diskuze nepovolovat, to je ta správná cesta KSB zde:-)

Re: Re: Re: k dění na webu

Ludo | 28.08.2018

Tiez ste jeden z tych, co cakaju na GodOt-a? Isto, niektori sa aj tu z toho este nezobudili, bo KONSTRUKTIVNE sa im mysliet nechce. Nelisite sa potom od fanatikov ako jedne, tak i druhej, tretej.. radikalnej strany. Tieto stranky su na evokovanie myslenia. Nie destrukciu. Pjakin v mnohom prehana, no bolo by lepsie, keby radsej bol ticho? Urobte to lepsie ako on, potom mozeme vsetci porovnat. Inak budte ticho a nemrncite. Tu nie sme v skolke.

Předpoklad

J. Hruška | 28.08.2018

Dokud Rusové nepřijmou fakt, že odpor proti invazi pramenil z toho, že to byla INVAZE a ne z nějaké mýtické kontrarevoluce, měli by radši držet hubu. Jen zbytečně jitří staré rány.
Pjakinovo povídání mi připadalo, že se chce vykecat ze špatného svědomí. Slouží mu ale ke cti, že má vůbec nějaké svědomí, to je dneska výjimka.

Re: Předpoklad

Hox | 28.08.2018

bla bla bla... neškodilo by zjistit si fakta.

Re: Re: Předpoklad

JFK | 28.08.2018

Bla bla bla no to je fakt argument. Fakta jsou jasná, okupace to byla a žádná vojska NATO tu nebyla, takže nebylo koho vyhánět. Zbytek jsou sama kdyby co by a na ně se nehraje. Mě připadá, že by tady většina diskutujících byla nejradši Rusama, případně aspoň součástí RF, jaka to podoba s henleinovci.

Re: Re: Re: Předpoklad

Hox | 28.08.2018

Klidně to nazvi třeba okupací, podstata se nezmění. Realita je taková že SSSR v důsledku svého trockistického vedení a ztráty konceptuální samostatnosti po smrti Stalina, a tedy v důsledku své neschopnosti, neměl objektivně jinou možnost než zasáhnout, všechny ostatní varianty hrozily daleko horšímy důsledky a mnohem větším počtem obětí, byla to tedy nejlepší možná varianta z těch špatných řešení, v dané situaci, do které se vedení SSSR svou neschopností dostalo, ale lví podíl viny má také ČS vedení v důsledku svého nechápání globální politiky a zabedněnosti. Pokud chceš tedy někoho obviňovat z roku 68, správný azimut je také směrem do Prahy.

Co se týká kontrarevoluce a seznamů osob k likvidaci, které měly přijít na řadu, to není propaganda, o tom se dá už dnes najít dostatek informací. Co se týká vojsk NATO, nevšiml jsem si že by tu někde padl argument o jejich přítomnosti - na co reaguješ?

Stejně tak se dá najít dostatek informací třeba o operaci Black Lion a dalších "zajímavých" faktech, dá se najít spousta informací o práci západních rozvědek a jejich podílu na "pražském jaru", dá se najít spousta dalších informací, které na celou událost vrhají kompletně jiné světlo. Jak jsem psal, na vlně emocí a bez chápání globální politiky se vůbec nemá smysl pokoušet se rok 68 pochopit. Verze o tom, jak se čechoslováci rozhodli romaticky budovat "socialismus s lidskou tváří" a zlý SSSR jim jejich sen zajezdil tankama do země, je pohádka pro masy, lobotomie.

Re: Re: Re: Re: Předpoklad

JFK | 28.08.2018

To o vyhánění vojsk NATO z ČSSR v 68 plácá Pjakin a smutné je že v RF tomu dost lidí věří.

Re: Re: Re: Re: Předpoklad

Shift | 28.08.2018

Stále sme v rovine čo by bolo keby.

Boli tu pro-západné nálady? Keby sem vstúpili USA, tak by sa nestretli s odporom? Ako by to tu uriadili? Dovolil by si západ pod vedením GP nejaký prešľap, ktorí by poškodil ich image?
Keby sem aj nenabehli, naozaj by nastal odklon od východu? Nebolo lepšie robiť manévre pri hraniciach NATO a ČSSR?
Riskovali by Natovci 3sv. Nevydareným vstupom? Boli by sme sa narodili? A čoby sme riešili potom ? :D

Re: Předpoklad

Shift | 28.08.2018

"Jitří" to v rámci svojej pravideľnej relácie v ktorej hodnotí rozne udalosti z pohľadu svojho chápania a z pohľadu KSB/DVTR. Hodnotí otázky, ktoré majú naj popularitu medzi sledovateľmi, ako je v tomto prípade kauza "68". Keďže už o tom viac krát hovoril, tak dnes hovoril o aspekte na ktorí pred tým neostal čas. Tak aké jatrenie rán?
A čo západné média ktoré na základe "68" prikladajú pod kotol anti-Ruskej hystérie? To je v poriadku? A Rusi majú proste držať huby a proste sledovať ako západ na základe tejto informačnej kampane rozpútava tretiu svetovú proti Rusku? Veď povedzte ako to riešiť.

Ale aby som vás len nesundal. Možno sa zhodneme v tom, že i keď ma Pjakinov prejav hodne baví, ako veci podáva, objektívne to nepôsobý ideálne. Miestami je (možno) viac vášnivý ako je vhodné čo na nemalú časť publika pôsobý negatívne a skresľuje predané infermácie.

Ps: Nechce sa niekomu (kto nemá nič lepšie na práci) miesto nezmyselnej diskusie pohľadať videá kde sa Pjakin venuje Československu a otázke "68"?

Re: Předpoklad

Hox | 28.08.2018

Rok 68 byla operace řízená z úrovně globální politiky, na podobné emotivní úrovni nemá smysl se o věci vůbec bavit. Celá ta událost nese jasné znaky barevných revolucí a práce tajných služeb, stačí se trochu pozajímat o fakta. Rusové s tím měli zhruba stejně co do činění (ohledně rozhodování), jako Tasmánci, v té době už SSSR nebyl konceptuálně samostatný.

Samotný slogan "socialismus s lidskou tváří" předpokládá změnu režimu, státní převrat, je naivní se domnívat, že by z toho vzniklo něco pozitivního pro běžné lidi.

Re: Předpoklad

mdok1 | 28.08.2018

Nech sa páči: https://cz.sputniknews.com/nazory/201808277965537-1968-Prazske-jaro-USA-tanky-Ceskoslovensko/

Re: Re: Předpoklad

J. Hruška | 28.08.2018

Lidi, zkuste myslet systematicky. Teď ještě nejde o to, jestli šlo o geniální tah nebo selhání sovětského vedení, ani o to, jestli okupace byla pro nás prokletím nebo požehnáním. Teď jde o to, že jsme se ráno probudili a měli jsme pod okny tanky. No a lidé jako Pjakin nebo Starikov jsou přesvědčeni, že jsme jim měli lízat ruce - jako psi, kteří jsou přivazováni před vivisekcí lížou ruce ošetřovatelům.

Re: Re: Re: Předpoklad

sri | 28.08.2018

Vše co se stalo bylo to nejlepší co se mohlo stát. Prostě se stalo a nedá se odestát. Měli bychom se smířit s realitou a ne 50 let plakat nad rozlitým mlékem a dělat ze sebe navěky uražený. A němci , kteří nás chtěli vyhladit jsou jako naši kámoši a budeme lízat ruky jim , jako by se nic nestalo? A američani co nás za války "omylem" bombardovali jsou jako taky kámoši?

Re: Re: Re: Re: Předpoklad

J. Hruška | 28.08.2018

Takže když vidíme, že jsme DNESKA pro Pjakina dobytek, musíme se smířit s realitou. Jistě, ale pamatovat bychom si to měli.

Re: Re: Re: Předpoklad

Slovenka | 28.08.2018

....komu lížeš ruky teraz?....na sprosté otázky len sprostá odpoveď....

Re: Re: Re: Předpoklad

Ladislav | 28.08.2018

Ano, já to zažil jako dítě - matka s tetou brečely, že nás obsadili Rusáci. Do té doby jsem měl Rusy rád, potom jsem je nemohl ani cítit. Ruštinu jsem se učil s odporem.
Jinak, Rusové se tady nějak moc neprojevovali. Hůř se chovali zdejší komunisti ve stylu poturčenec horší Turka. My jsme si tu normalizaci udělali sami a to je ta největší tragédie. Stejné typy lidí jsou dnes vítači migrantů a EUrohijeři...

Re: Předpoklad

Slovan | 28.08.2018

Kazdopadne Sovieti nezvladli riadenie a museli pouzit az poslednu 6. prioritu. Zasadna chyba bola asi uz v odobreni US/Izraelskeho agenta Dubceka.

Re: Re: Předpoklad

2xs | 28.08.2018

Dubček byl neschopný a nerozhodný slabčák, který místo řízení byl sám ve vleku událostí:
http://www.czechfreepress.cz/cfp-doporucuje/telefonat-mezi-sasou-dubcekem-a-leonidem-breznevem-13-srpna-1968-1-2.html
http://www.czechfreepress.cz/cfp-doporucuje/telefonat-mezi-sasou-dubcekem-a-leonidem-breznevem-13-srpna-1968-2-2.html

Re: Re: Re: Předpoklad

Shift | 28.08.2018

Ten tiež zohral svoju úlohu. Asi sa nevedeli udržať bez Sovietskych tankov v uliciach.

Re: Předpoklad

Slovenka | 28.08.2018

...a keby to aj tak bolo (ale nebolo), mali na to nárok!!!!!, vyhrali vojnu a oni neboli pred druhou svetovou garantom nasej statnosti ako Francúzsko a Velka Britania....USAci dodnes sedia v Nemecku a nielen tam uz aj v Čechach a na Slovensku...

Trochu jednostranný pohled Pjakina

Ladislav | 28.08.2018

Pjakin:
"A právě touto okolností bylo podmíněno to,
že je státy Varšavské smlouvy předběhly
svým vstupem a nedovolily Američanům rozpoutat
v Československu válku, uvrhnout ho do občanské války."

Myslím, že Američani v té době měli jiné starosti, než v Československu rozpoutávat občanskou válku. Američani byli ve Vietnamu a další válečné dobrodružství tentokrát ve střední Evropě bylo nepředstavitelné. Už takhle bylo veřejné mínění v USA naladěno silně protiválečně. Pjakinovy výroky jsou stále směšnější. Tady hrozilo, že Československo půjde vlastní 3. cestou nezávisle na SSSR a to soudruzi nemohli dopustit. Proto sovětská propaganda tvrdila, že v ČSSR je kontrarevoluce. Kdyby Pražské Jaro nechali proběhnout, možná nemusel přijít převrat 17.11.1989 s divokou privatizací 90. let a vývoj mohl být pozvolný bez větších ekonomických ztrát.
Invazí 21.8.1968 utrpěl především Sovětský svaz. Získal pověst agresora, což nakonec vedlo k jeho pádu (Reagan pak mohl vykřikovat cosi o Říši zla a navyšovat zbrojní rozpočet, aby SSSR uzbrojil.)

Re: Trochu jednostranný pohled Pjakina

hox | 28.08.2018

Áno, kdyby neproběhl rok 68, nemusel by přijít rok 89 s divokou privatizací a rozkradení, už by totiž všechno rozkradeno bylo o 20 let dříve. Bajky o nezávislé třetí cestě jsou úsměvné, ale neberou v úvahu reálný stav věcí, realitu, a to, že malý stát nemůže mít vněblokový status, pokud nemá neutralitu garantovanou z úrovně globální politiky, jako třeba švýcarsko.

Nechápu že většině lidí je jasné, jak by USA v roce 68 reagovaly například na to, kdyby z NATO chtělo vystoupit okupované Západní německo - nikoho by ani nenapadlo, že by to usa mohly připustit - ale většině z těch lidí zároveň není jasné, že podobně nemohl SSSR připustit odtržení Československa, aniž by riskoval globální nestabilitu, díky které by zemřelo tak milionkrát více lidí, než v roce 68.

Re: Re: Trochu jednostranný pohled Pjakina

Shift | 28.08.2018

Tiež tvrdiť, že varianta popísaná Ladislavom by bola úplne nereálna je tiež trochu silné.
Nezabudájme, že toto je oblasť "čo by bolo keby".
V niečom má i pravdu ohľadom toho k čomu to viedlo. Je to však o tom, že východ značne zaostával v oblasti informačnej vojny a tie ktoré kroky nemali žiaden informačný základ. To využil západ vo svoj prospech.

Pokiaľ ide o to "čo keby bolo keby", tak si treba uvedomiť, že... Koho to vlastne zaujímal hlas odporu proti vojne v USA? Určite nemali armádu na našich hraniciach iba tak. Šlo o jasný signál o.i. aj pre "naše" "elity" aby robili svoju prácu poriadne a podrazili národ rečami o socíku s ľudskou tvárou ale reálnym budovaním liberálneho kapitalizmu. Myslieť si, že USA sa nezaujímali o ČSSR považujem za absolútne hlúpe. V tom čase to bola pre nich jediná varianta na vytvorenie predmostia do SSSR, vraziť klin do východného bloku. Samozrejme, tá varianta začať budovať socík s ľudskou tvárou bola reálna. Lenže v ČeskoSlovensku na to chýbala o.i. aj dostatočne silná politická vôľa a pevná informačná základňa.
Keď sa pozrieme na správanie davu v ČeskoSlovensku, ako primitívne, hlúpo a emotívne reagovali na vstup Vojsk VZ do ČSSR , tak sa mi len ťažko chce veriť, že tieto s prepáčením zvieratká by dokázali inteligentne a uvedomele budovať to čo im "nabulíkali".
Proste by s nimi vydrbali tak ako sa to nakoniec stalo v 89.

Re: Re: Re: Trochu jednostranný pohled Pjakina

Shift | 28.08.2018

Oprava *Koho v USA zaujímal hlas odporu proti vojne vo Vietname?*

Re: Re: Re: Trochu jednostranný pohled Pjakina

Hox | 28.08.2018

Můžeš specifikovat, co chápeš pod "socialismem s lidskou tváří"?? Samotný tento slogan je delegitimizační, určený k vyvolání státního převratu, neboť předpokládá, že stávající režim je nelidský, a je to tedy třeba progresivně svobodně lidsky humanisticky svrhnout, a nastolit feudalismus, ve kterém bude hrsta "těch pravých lidí" žít jako paraziti a zbytek bude pracovní dobytek.
Můžeš specifikovat, co přesně je na mohutném hospodářském růstu a rozmachu, a masivním zvyšování životní úrovně pro drtivou většinu lidí, v 50. a 60. letech, nelidského?

Pokud nějaký režim způsobí zlepšení situace pro 95 procent obyvatel, s tím, že 5 procent předchozích "elit" jde od válu, je podle tebe lidský nebo nelidský?

Re: Re: Re: Re: Trochu jednostranný pohled Pjakina

Ladislav | 28.08.2018

Ten režim v ČSSR nelidský byl minimálně v 50. letech. Potom už byl "jen" nesvobodný, chyběly základní potřeby jako toaletní papír, dámské vložky a podobně. Taky se nesmělo cestovat, jen po socialistických zemích: NDR, Bulharsko, Polsko, Maďarsko,.. Na všechno se stály fronty. Systém plánovaného hospodářství se ukázal jako velmi neefeiktivní. Když se člověk chtěl moderně oblékat jako na Západě, musel si koupit od vexláků, jako byl M. Horáček, tzv. tuzexové poukázky (bony, viz film Bony a klid) a jít do Tuzexu. 1 bon se prodával za 5 - 6 Kčs, což bylo 500 až 600% nominální ceny.
Pokud by nedošlo k zásahu vojsk Varšavské smlouvy, došlo by k ekonomické liberalizaci a k nějakému zlepšení života lidí by patrně došlo. Vypadalo by to tady asi jako v tehdejší Jugoslávii, možná ještě lépe (byl jsem tam kolem roku 1985 a nebylo to tam špatné).
Hoxi, Vy to máte všechno vyštudované z internetu, jinak víte kulový! Jenže já v tom systému žil 33 let!

Re: Re: Re: Re: Re: Trochu jednostranný pohled Pjakina

Hox | 28.08.2018

Argumenty člověka, který se řídí emocemi. Takže 50. ani 60. léta si nezažil, nemůžeš porovnat reálnou životní úroveň většiny ani to, jak se žilo za první republiky. Deficit 80. let není platný argument.

Ekonomický růst byl v pořádku, než ho reforma Oty Šika zlikvidovala a vytvořila umělý problém, viz komentář níže od "Slovenky". Že by se něco zlepšilo, kdyby to pokračovalo stejným směrem, je nesmysl, protože Šik a jeho parta byli součástí problému, ne řešení.

Životní úroveň a její změny, hospodářský rozvoj se měří nikoliv osobními pamětmi a emocionálními výkřiky, ale statistikou, a to, že 50-60. léta byl vysoký hospodářský růst a zvyšování životní úrovně, který pocítila většina obyvatel, je objektivní fakt, stačí si prostudovat fakta.
Nikdo netvrdí, že režim byl správný, bezchybný ani podobné nesmysly, ani ho nikdo neomlouvá. Co se týká zločinů 50. let, ty páchali češi na češích, nikoliv rusové na češích, v každém národě a v každé době jsou dobří a špatní lidé, tehdy byla reálná mravnost taková jaká byla, násilí bylo běžné. Je třeba se oprostit od kaleidoskopického idiotizmu, pokud do něj nechceme upadnout, nelze hodnotit tu dobu jako černou nebo bílou.

Dělo se násilí a zločiny? Ano.
Zvyšovala se životní úroveň a rozvíjel se průmysl? Ano.
Zlepšovala se situace většiny běžných lidí? Ano.
Zažila většina běžných lidí perzekuci? Ne.
Vrátil komunismus běžným lidem lidskou důstojnost? Ano.
Rvali se po únoru 48 ke korytům vychcánkové a kariéristé, kteří nedávno posluhovali Němcům? Ano, korytáři a kariéristé jsou všude.

Než se budeš "spravedlivě rozhořčovat", co takhle pro srovnání něco nastudovat a realitě 1. republiky a životních podmínkách drtivé většiny lidí tehdy? Pokročilý průmysl, věda, školy, nemocnice, zemědělství, vše se vybudovalo samo? Nějak není pozorován samovolný vznik průmyslu, školství, vědy, zemědělství dnes.

Tomu nesvobodnému režimu se z nějakého důvodu povedlo vytvořit národní bohatství, ze kterého žijeme ještě dodnes. Vyjmenoval jsi negativa, zapomněl na všechny pozitiva, tváříš se jako by dnes negativa neexistovala a všechno bylo v pořádku. Cu bono?

Re: Re: Re: Trochu jednostranný pohled Pjakina

Slovenka | 28.08.2018

...treba si pozrieť komplexne štatistiky z rokov 66-68, ake "uspechy" doniesla Šikova reforma, ktora mala byť ekonomickym prejavom socializmu s "ludskou tvarou"...

Re: Re: Re: Re: Trochu jednostranný pohled Pjakina

hox | 28.08.2018

Přesně tak. Kdo chce o roku 68 diskutovat, měl by si napřed nastudovat fakta, aby nebyl adept šlapání na hrábě...

Re: Re: Trochu jednostranný pohled Pjakina

Ladislav | 28.08.2018

Já netvrdím, že by to nutně dopadlo dobře, ale odpovědnost za případný neúspěch bychom nesli sami. Invaze ze strany USA a občanské války bych se neobával, jak demagogicky straší Pjakin. Spíš by se o 20 let uspíšil rozpad RVHP (pro mladé: Rada Vzájemné Hospodářské Pomoci) a Varšavské smlouvy (pro mladé: východní vojenský pakt). Takhle jsme ztratili zbytečně 20 let a Češi se naučili ještě více ohýbat hřbet.
Jinak, jak už jsem psal, SSSR to poškodilo stejně jako nás, možná ještě víc. Docela mě překvapuje, že Pjakin tu invazi obhajuje, když ví, že řešení na tzv. 6. prioritě je nejméně účinné. (Hlavně že nám pořád říká, že máme číst "tlusté knihy" :-) Evidentně tady selhaly zpravodajské služby SSSR a nedokázaly vnitřní vývoj v ČSSR ovlivnit soft prostředky bez použití hrubé síly.

Premyslat

Perkins | 28.08.2018

Premyslate a citate pozorne o tom co hovori Pjakin ? Lebo Vase komentare naznacuju, bud Vasu povrchnost , neznalost, alebo zaujatost, a z toho i z vasich komentarov vypliva, ze Vase zivoty su riadene polopravdami niekoho. Uc sa sam! Nauc knizku ucit sa...

Re: Premyslat

avalus | 28.08.2018

to kvantum rôznorodých názorov značí že sem chodí stále viac ľudí aj iného názorového spektra, čo pokladám za pozitívne ... a verím že to nebude dlho trvať keď nájdu tie správne čriepky do mozaiky ... každý raz musí niekde a nejako začať ;-)

Ještě dodatek

xerox | 28.08.2018

ještě mě tak napadá další argument proč československá cesta trhnout se od tzv. socialistického tábora , tedy pražské jaro bylo správné ...

trockismus který nakonec v sovětském vedení po stalinově smrti převládl , byl socialistický tábor stejně odsouzen k neúspěchu , pjakin dokonce tvrdí že vývoj v tehdejším sovětském svazu úmyslně sabotovali , což se samozřejmě odráželo v celém socialistickém bloku , takže lidi v československu instinktivně vycítili že se jde prostě špatně , vývoj a všeobecný krach po r.89 to jen potvrdil ...

rusko si tím ,, pražským jarem ,, za 40 let prošlo nakonec taky a dneska díky reformám a tržnímu hospodářství dokáže ekonomicky obstát a přestát i nejrůznější sankce atd. ...

komunistická strana ruska se dneska plácá při volbách na pár procentech , putin dlouholetým kandidátem strany jednotné rusko dostal 80% hlasů a lidé vidí svoji budoucnost pozitivně , tak o čem se tady kdo baví a obhajuje dokonce invazi v 68 a lakuje jí na růžovo ?

ostatní níže v předcházejícím vstupu , píšu to sem nahoru aby nezapadlo , podle mě celkem důležité ...

Re: Ještě dodatek

Hox | 28.08.2018

hm hm, jasně. A seznamy lidí určených k likvidaci, nalezené u Dubčeka a Smrkovského, to by byl jen takový bonus, třešnička na dortu šéfkuchaře Pinocheta.

Re: Re: Ještě dodatek

xerox | 28.08.2018

pulp fiction vytržené z kontextu , podstata jsou cizí tanky v cizí zemi ...
když někdo znásilní ženskou s 5 frajerama , těžko u soudu obstojí že franta vokurka jí před 30 lety znásilnil taky a ještě jí zmlátil , kdežto on jen trochu a navíc měl podezření že dotyčná znásilněná by měla jinak svalovou křeč ...

Re: Re: Re: Ještě dodatek

Hox | 28.08.2018

Co je vytrženého z kontextu na tom, že u Dubčeka a Smrkovského se našly seznamy lidí určených k perzekuci?

Tak to je trochu moc?!

ZS | 27.08.2018

Pana Pjakina sleduji již delší dobu a jsem rád co vždy přináší, ale tohle docela přehnal! Když jsem si pustil úryvek bez zvuku a sledoval čistě mimiku a řeč těla, tak jako by Pjakin říkal:

"My Rusové, morální titáni, všemohoucí, vševidoucí a dokonalost sama jsem ty "zaprděné čecháčky" zachránili před občanskou válkou a oni nás ještě nesnášejí. Měli by být vděční, že naši chlapci, RUŠTÍ CHLAPCI, se nenechali vyprovokovat těmi kontrarevolucionáři a vše proběhlo v pořádku a bez krve. Prý statečně bojovali, HA HA, ti zbabělci nikdy nebojovali. V roce 1939 je obsadilo Německo a ti ČEHŮNI je vítali s úsměvem na tváři a ještě při tom hajlovali."

Cítím z toho určitou zaujatost, a trošku podpory mýtu "vyvolený národ" (tenhle mýtus má ale snad každý národ, takže to berte s nadsázkou). Ano, Valerij Viktorovič to takhle samozřejmě neřekl a nejspíš to tak nemyslel, ale položil to na stejnou energetickou vlnu, na kterou pokládají svá prohlášení psycho-trockisté se svým typicky hysterickým řevem o okupaci. A na okamžik se ocitl na jejich úrovni (ale opravdu jenom na okamžik). Bylo to v kontrastu s tím co o roku 1968 řekl dříve.

Dalo by se říci, že se nechal unést emocemi. Proč tak najednou? Je to čistě můj názor, ale asi jste si také všimli, že po celém světě dochází k polarizaci, rsp. slušnější se stávají ještě slušnějšími a z neslušných ještě větší svině. Přitom vzniká silný emoční náboj a dochází k jeho následnému "vybíjení" (což se projevilo na amerických, českých i ruských prezidentských volbách). Každý se snaží zaškatulkovat do určité skupinky, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, na silnější jedince to také působí. Je to jako gravitace - nemusíte vědět, že existuje ani chápat jak pracuje, ale vliv má na všechny stejný bez vyjímky.

Nicméně, Pjakin řekl pravdu. Ať chceme nebo ne. Pravda je shoda obrazu či popisu skutečnosti se skutečností. A Valerij Viktorovič skutečnost popsal, ze svého úhlu pohledu. Někdo další (třeba Lin) ji popíše ze svého úhlu pohledu a také bude mít pravdu. To ale vůbec neznamená, že je jeden z nich objektivní a druhý manipulátor. Proč? Pouze subjekt vytváří popis či obraz skutečnosti a opět pouze jen subjekt hodnotí, zda je popis shodný se skutečností. Z toho vyplívá, že neexistuje (a ani nemůže existovat) žádná objektivní pravda, ale jen pravda subjektivní, což někteří (jak čtu zde v komentářích) nechápou a je mnoho úrovní pravdy, což nechápe ještě více jedinců.

Dám názorný příklad: několik osob ... bude mít před sebou je­den třírozměrný válec. Ale budou mít možnost vidět jej pouze jako dvourozměrný a každý jej bude vidět z jiného úhlu: první jej bude vidět jako kruh, druhý obdélník, třetí čtverec, čtvrtý elipsu atd. ale ani jeden nebude mít tušení, že se dívají na stejný obrazec. Jeden z nich bude více informovaný než ostatní a začne se zabývat i ostatními možnostmi. Zjistí, že je více úhlů pohledů, zkoumá za pomoci určitých nástrojů další pohledy a poté je začne prezentovat jako možnou variantu skutečnosti, ale stále neuvidí celkový obraz a stále bude věci popisovat "pravdivě" (čti subjektivně). Chápete kam tím mířím?

Pjakin si uvědomuje, že není objektivní a sám to v mnoha videích přiznává (viz. video, kde komentátor psal: "Není žádného boha kromě Putina a Pjakin je jeho prorok"), snaží se vidět věci z více úhlů a svou pravděpodobnou prognózu přednést. Nicméně, také je jenom člověk a může se mýlit. Ohledně roku 1968 udělal pěkný přešlap.

Napadá mě (v souvislosti s výše zmíněným) ještě jedna možnost. Co když Valerij Viktorovič jednal na něčí příkaz? Nemyslím vládu RF a tyhle směšné věci, ale z úrovně GP? Nemysleme si, že o nás nevědí. A myslíte, že by mohl Pjakin (a další, kteří byli už před ním) publikovat takovéto věci, nebo že by se KSB mohla rozšířit? GP o tom musel vědět (má způsoby jak sledovat bez vědomí ostatních) a musel dát určitý souhlas, jinak by už KSB neexistovala a Valerij Viktorovič (stejně jako další) by už nebyl mezi živými. Jednak, aby GP sledoval názory určitých skupin lidí a jednak, aby mohl nenásilně použít určité jedince jako médium. Ostatně nebylo by to poprvé a Pjakin by zdaleka nebyl ojedinělý případ.

A teď pro ty nechápavé. Absolutně nemám na mysli, že by Valerij Viktorovič spolupracoval s GP, to okamžitě pusťte z hlavy!!! Vůbec nejde o spolupráci s GP ani o to Pjakina očernit nebo pomluvit či zpochybnit hodnověrnost jeho informací. Mám na mysli určité "propašování" informací, které sleduje určité cíle, Valerij Viktorovič může vyhodnotit danou informaci pozitivně a o tom, že jedná o určitý záměr jedné z frakcí GP vůbec nemusí vědět (ani nikdo z jeho okolí) a pochopitelně by se divil hlouposti toho, kdo by mu to napsal. Napadlo mě, třeba je to zkouška, jakou na informování o události roku 1968, jejich prezentování z určitého úhlu pohledu vyvolá reakci z naší (české a slovenské) strany na Pjakina a případný konflikt?

Re: Tak to je trochu moc?!

Numerolog | 27.08.2018

Tak pro zajímavost pár čísel:
Putin má při exhibičních utkáních na dresu číslo 11.
MS ve fotbale v Ruskuse se konalo v 11 městech.
Ruská vláda má 10 vicepremiérů (+premiér) = 11
a 22ministrů (11+11).
6.4.2018 Putin propustil 11 generálů.
Mezinárodní armádní hry pořádané RF se konaly na 11 polygonech.
Výčet symbolických jedenáctek by byl skutečně dlouhý.

Pro Pjakina je Putin Gosudar, který zaslouží plnou podporu národa. Nebo také může být zasvěcen do vysoké úrovně hermetismu, o čemž by svědčila řada dalších indicií. Vidíme přece jasně, že Írán se žádným centrem koncentrace řízení nestává, ale Rusko rozhodně ano. Na Globální úrovni. Pod taktovkou světové kabaly, která má kryptonázev GP. Špičkový analytik si toho nemůže nevšimnout a pokud si nehraje na pískovišti geopolitiky, s největší pravděpodopbností pracuje právě pro tyto struktury a podílí se na tvorbě nové falešné ideologie, jejímž prostřednictvím má být ohlupováno, řízeno a zotročeno lidstvo, s pomocí ruského národa, k čemuž je podněcován ruský nacionalismus, jako byl kdysi podněcován nacionalismus germánský. Jestli Rusové, potažmo (vybraní) Slované (vybraní píšu proto, že sám Pjakin je selektivní podle kolektivního národního principu, což by kvalitní intelektuál rozhodně neměl), spolknou tuhle horkou návnadu, nebude divu, když dopadnou podle toho. A za B, Putin ohlásil, že Rusko se musí stát vůdcem digitální revoluce. Pónjal?

Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Hox | 27.08.2018

Jakou přesně "návnadu" by Slované měli údajně "spolknout"?

Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Shift | 27.08.2018

Pocit vyvolenosti, nadradenosti. Židia majú svoj. Západ má svoj. UsA ani "nehovoriac". Slovanom bol pre zmenu "vtĺkaný" do hláv pocit (komplex) menej cennosti ("óóó, západ").
Teraz kde-kto, kde-ako budí u Slovanov nejaké to národné povedomie...
Aby sa to nezvrhlo.

Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

ľudo | 27.08.2018

Ak to chápete takto, je to zlé, negatívny rámec.
Môžete to chápať ale aj ako konkurenciu Koncepcii riadenia globalizácie.

Ak ponúkneme lepšiu, áno, isto, nahradíme židov, Západ, USA,.. budeme dominovať kým ostatných neposunieme ďalej.
O moc=poznanie=chápanie sa máme, musíme však deliť.
Inak dopadneme s prsteňom moci ako oný židia, Západ, USA.

Oni mali svoju šancu a ju premrhali.
Judaizmus mal tiež národom svetlo vnuknutia niesť,
miesto toho tisíce liet hlavne tmu, nešťastie, otroctvo prinášal,
až úžerou a jej dejmi-javmi-procesmi sprievodnými takmer svet zničil..
No nebezpečenstvo konca tejto civilizácie, ba možno planéty zďaleka nie je úplne zažehnané.. práce je viac než dosť, ak chceme, aby naše deti nám na hroby nepľuvali..

Sharing is caring.
Áno, poučme sa z ich chýb, neopakujme ich.
Máme na to dobré predPoKlady.

Rusi tiež mohli, mali dať Koncept dávno.
Ubehlo cez 1000 liet.. a zima bola.
Tak i naši predkovia, hoci mali v čom-to lepšiu pozíciu
ako oni, v čom-to horšiu.

Tak aspoň teraz..koniec začiatku prišiel.
Tak by som to asi vnímal..

Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Numerolog | 27.08.2018

Akorát že ta Koncepce není od Rusů, jak je zjevné.Rusové jsou po staletích duchovní kastrace pouze nastrčeni k propagaci nové pokřivené ideologie, vytvořené kýmsi v příšeří, kdo zůstává v anonymitě, jako tomu ostatně bylo 2000 let s ŘKC. Podle řady ndicií jde o tytéž entity. Nabízejí staré zboží v novém kabátě, toť vše.
Jakmile vám někdo nabízí ideologii a ne pravé poznání, je to podvodník.

Re: Tak to je trochu moc?!

ľudo | 27.08.2018

Ďalší, čo nič z toho nečítal a už to nečítané komentuje.. :)

KSB nie je ideológie, ale koncepcia.
Viete, čo majú spoločné ideológia a koncepcia
a v čom je rozdiel?
Pekne to vyjadril v krátkom porekadle aj Sun-tze,
ak ste už taký "rozumbrada".. že by sme sa po x-té neopakovali..

Ako teda Vy rozlišujete "pravé poznanie" a ideológiu?
Alebo ste známy starý trol v novom šate?
Jeden z trolej farmy klonov rovnakej tej vašej "entity"..

Ak áno, budete aj tak zmazaný.

Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Numerolog | 27.08.2018

Vy víte co jsem četl a co ne? Jste snad v mojí hlavě? Četl jsem toho dost na to, aby mi to stačilo. Zbytek řekne Pjakin sám.
KSB je ideologie, jakkoli má v názvu "koncepce". Vy se také nazýváte "Ludo," ale jste ve skutečnosti někým jiným. Však v textech té "koncepce" se tak často hovoří o tom, jak je potřeba mít ideologii, kterou, KSB je. V ideologii se mnoho věcí prostě jen tak tvrdí. Neobjasňují se univerzální principy, vnucují se prefabrikované konstrukty.
Nevíte-li, co je to kognitivní myšlení, nemáme se o čem bavit. Ostatně, vzhledem k vašemu nekonstruktivnímu, oprudentnímu, osobně útočnému stylu se s vámi ani dál bavit nebudu.

Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

ľudo | 27.08.2018

Takže som trafil do čierneho :)

Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Numerolog | 27.08.2018

Ludo, jste prostě nepřekonatelný génius, neomylný:))

Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Hox | 27.08.2018

Zatím jsem od tebe neviděl jediný argument, zkus demonstrovat, že KSB je ideologie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Lobo | 27.08.2018

Buď jsi slepý nebo ti chybí intelektuální způsobilost.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Hox | 27.08.2018

Došly argumenty, nastupují útoky? :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Lobo | 27.08.2018

To že jsi tak nechápavý samozřejmě neznamená, že došly argumenty. Ty je prostě nevidíš, jsi slepý. Co je na tom za útok? Prostě je to zjevně nad tvoje chápání, nemáš na to. Holý fakt, nic osobního.

Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

ľudo | 28.08.2018

To vravíte Vy.
Asi niekoho takého hľadáte,
alebo seba za takého považujete.
Nemáme už stredovek.
Treba sa snažiť aspoň v podstatných veciach sa čo najmenej mýliť.

Nie deliť osoby na "neomylné" a "omylné" ako decko v škôlke.
Presnejšie, vedieť aspoň zhruba hodnotiť, kto v čom právdu asi má a v AKOM KONTEXTE a v čom sa asi skôr mýli, v akom kontexte a prečo..naznačiť pravdepodobný odhad rámca jeho chybných stereotypov emócii. I keď možno nedokonalý, ale aspoň niečo.

Proste dať dialógovému, dialektickému partnerovi zrkadlo.
Ostatne, to je v celom procese asi najdôležitejšie.
Diskusia je vždy v podstate len zámienka optimalizácie stroja psychiky oboch zúčastnených, počas ktorej sa zároveň rieši aj ten-ktorý problém-výzva-príležitosť.

Mala by samozrejme začínať gramotnou otázkou.
Bo blbá otázka = blbá odpoveď.

Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Shift | 27.08.2018

Ideológia je to, čo si človek idealizuje a kľadie to nad všetko ostatné. Si to neidealizujte a bude dobre :D

Ps: hovoriť: "KSB nieje ideológia", keď tie knižky "držíte" v ruke. (Propagujete) je asi ako povedať: "Ja som ju nezabil" keď ste od krvi a na vražednej kudle sú vaše otlačky, pretože je z vašej kuchyne a krv je tam koli snahe zastaviť krvácanie...
Tvrdiť: "Ja som to nebol." To tomu moc nepomôže.
Skúste inú stratégiu.

Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Hox | 27.08.2018

Zkus demonstrovat, že KSB je ideologie.

Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Shift | 28.08.2018

Hox, To bolo mne,? Ale aj keď nie.
Ja nepotrebujem demonstrovať, že KSB je (alebo nie je) ideológia. Mne je to jedno. Ja si ju neidealizujem. Proste tu je a treba to vyuziť. V tomto ohľade mi je vážne jedno či to je alebo nieje ideológia. Čo vlastne máte proti ideológii? Ideológie su iba zlé alebo čo, keď tak hájite KSB že nieje ideológia?

Ps: zamerajte sa na to, čo som chcel predošlím "ps" povedať.

Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Hox | 28.08.2018

Kdybys chápal rozdíl mezi ideologií a koncepcí, odpověděl by sis na svoje otázky sám. Co chápeš pod "Ja si ju neidealizujem"?

Co chápeš pod koncepcí KSB? Četl jsi vůbec nějaké knihy, nebo si jen myslíš, že něco o KSB chápeš, pokud posloucháš Pjakina? Pokud jen posloucháš Pjakina, pak je diskuse s tebou o KSB momentálně zbytečná, hlavně pokud neustoupíš ze své pozice, že všechno chápeš, všechno znáš, je ti všechno jasné atd.

Které knihy z informační báze KSB máš prostudovány?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

xerox | 27.08.2018

Numerolog ... ,, Jakmile vám někdo nabízí ideologii a ne pravé poznání, je to podvodník ,,

celkem dobrá hláška , ale co je pravé poznání ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Numerolog | 27.08.2018

Správná otázka! Jdete na to dialekticky, to se mi líbí. Jste-li čistý člověk, upřímně položená otázka do vašeho nitra nenechá na odpověď dlouho čekat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Shift | 27.08.2018

:D on je naozaj nejaký "Numerolog". To bola odpoveď. Krutá :D veľa sme sa nedozvedeli, ale aspoň pobavil. :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Numerolog | 27.08.2018

Kdybyste byl méně povrchní, i byste se poučil.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

hox | 27.08.2018

Nicneříkající moudro, které k ničemu nezavazuje a neobsahuje žádnou informaci, tedy informační šum. Pseudohumanisté podobná moudra milují a jako čert kříže se bojí konkrétnosti. Tvrdíš, že KSB není pravé poznání - buď konkrétní a demonstruj to.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Numerolog | 27.08.2018

Bylo by zajisté působivé, abys jako znalec KSB byl konkrétní a uvedl a demonstroval sám, že KSB pravým poznáním je:)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Hox | 27.08.2018

Logický faul, na rozdíl od tebe nic netvrdím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Numerolog | 27.08.2018

Aha. Takže netvrdíš, že to ideologie není.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Hox | 27.08.2018

Nejsi schopný uvést argumenty, dále není třeba rozvádět.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Numerolog | 28.08.2018

Ty sám jsi neuvedl jediný argument, pouze naučená klišé z učebnice behavioristické asertivity.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Hox | 28.08.2018

Máš tedy nějaké argumenty, nebo ne? Pokud ne, nebo nejsi ochotný věnovat čas k jejich sepsání, proč sem chodíš psát sbírky výroků, které ilustrují jen to, že KSB vůbec neznáš?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Numerolog | 28.08.2018

Dávat další argumenty člověku, jehož kognitivní schopnosti jsou na úrovni "klíče od stodoly=stodola" je vcelku zbytečné, že?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Hox | 28.08.2018

Člověk, který se zmůže jen na ad-hominem útoky, dává jen vizitku sám sobě a svojí úrovni.

Pokud někdo začne psát nějaké tvrzení, a při požadavku na jejich podložení argumenty začne napadat a psát vyhýbavé obecné pseudomoudra, pak je věc jasná. Napíšeš nějaké tvrzení, a následně chceš, aby někdo jiný vyvrátil opak, namísto abys demonstroval, že to co tvrdíš odpovídá realitě. Vtipné. To je asi jako kdyby někdo napsal, že jsi omezenec, a následně chtěl, abys dokázal že nejsi. Už začínáš chápat problém? KSB nemusí nic dokazovat, protože nikoho o ničem nepřesvědčuje. KSB jednoduše existuje. Ty něco tvrdíš, je na tobě ukázat že to tak je, požadavek aby někdo jiný napřed vyvrátil opak, se nazývá přesouvání důkazního břemena a jedná se jednu z technik diskusních manipulací. Pochopitelně nečekám, že napíšeš nějakou smysluplnou reakci mimo osobních útoků a urážek, cílem diskuse s tebou bylo jen, abys ukázal barvu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Hox | 27.08.2018

Pravé poznání je například poznat poznání, když na něj člověk narazí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Numerolog | 27.08.2018

Sice ta věta zní rétoricky zajímavě, ale podíváme-li se na její smysl, žádný nedává.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

hox | 27.08.2018

Nedává smysl? Co nedává smysl na tom, že pravé poznání (moudrost) znamená mj. disponovat Rozlišením, aby člověk poznal hodnotnou informaci, když na ní narazí, a neprošel kolem v blažené nevědomosti, nebo nechápajíc smysl informace, s níž se setkal?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Numerolog | 27.08.2018

Rozlišení není pochopitelně totéž, co Pravé poznání. Takže pouhý pseudointelektuální exhibicionismus.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Hox | 27.08.2018

Rozlišení je klíč k poznání, ale je třeba Rozlišení, aby to člověk pochopil.
Pokud někdo neustále jen něco odmítá a kritizuje, aniž je schopný nabídnout alternativu, pak je to jen signál, že nemá co nabídnout.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Numerolog | 28.08.2018

Takže jsi vlastně řekl v zásadě toto:
"Klíče od stodoly = stodola."
Bravo, svělý intelektuální výkon!
Tak k takovým intelektuálním kompetencím vede studium KSB.
To než dělat tohle, hochu, opravdu méně pokazíš, když raději nebudeš dělat nic.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Hox | 28.08.2018

Necháme to u toho, že zjevně nechápeš (nebo záměrně nechceš chápat) pojem "Rozlišení" v tom významu, jaký má v KSB, a roli rozlišení ve formování psychiky jedince, metodologii poznání a získávání nových poznatků. Kdyby tě problematika zajímala, můžeš si přečíst knihu Dialektika a ateizmus, kde se v druhé části rozebírá formování psychiky (a proces osvojování/získávání nových informací) na základě Rozlišení a je detailně vysvětlena jeho klíčová role.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Shift | 27.08.2018

Pre Numerologa.
Tak si to neidealizujte a hľadajte pravé poznanie. ;-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Numerolog | 27.08.2018

Já si něco idealizuji?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Shift | 27.08.2018

Možno skôr deidealizujete (si KSB ;-)
aj keď, nieže by som bol jej "oddaný fanda".
Bola to len taká rada, keď máte pocit, že KSB je ideológia.

Ale, samozrejme že sa jedná o ideológiu.
Ideológia je významový útvar, ktorý sa chápe buď ako všeobecná veda o ideách zameraná na prejasnenie a skvalitnenie verejného myslenia (Destutt de Tracy) alebo ako systematická a všezahrnujúca politická doktrína slúžiaca ako základ zdôvodňujúci program politického konania.

Slovo ideológia definoval v osemnástom storočí gróf Antoine Destutt de Tracy ako "vedu ideí". Ideológia môže byť učenie sa komplexného pohľadu, cestou nadhľadu na veci (porovnávaním svetového názoru), zdravého rozumu (videním ideológie v každodennej spoločnosti) ) a ďalším filozofickým tendenciám (videnia politickej ideológie). Hlavným účelom ideológie je ponúknuť zmenu v spoločnosti cez proces myslenia. Ideológie sú procesom abstraktného myslenia, ktoré sa uplatňujú vo veciach verejných.

Ja na tom nevidím nič špatné. Záleží na tom, ako sa s tým zachádza.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Numerolog | 27.08.2018

Díky, napsal jste to skvěle, přesné definice, to má úroveň. Když ale řekneme A, musíme říci i B. Ta doktrína založená na idejích není primární sama o sobě, ale staví na nějakých základech. Je nějaké dosavadní poznání. Dále je nějaký záměr. Hodnotový systém, etika, strategické cíle. Takže se jedná o komplexní věc, ve které se mnohé může schovat, být přehlédnuto, opomenuto. Je-li výchozí poznání omezené, neodhadnou se následky iniciovaných změn, jako když si hlupák hraje se zápalkami ve stodole. Je-li etika omezená, bídná, rozšíří se na celou společnost. Je-li strategie chybná, bude docházet ke konfliktům a kolapsům, nesouladu a asynchronům, neúspěchu. Takže takové ideologie, to je závažná a zodpovědná věc a když už ji někdo chce dělat, měl by být mravně čistý, mít obrovské pravé poznání a skvělou strategii, že?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Hox | 27.08.2018

Hodně slov, žádný smysl. Kdo napíše že KSB je ideologie, ten jen vystavuje veřejně potvrzení, že nepochopil konceptuální moc, nepochopil plnou funkci řízení, nepochopil ještě velmi mnoho věcí. Ideologie je nástrojem koncepce řízení, koncepce řízení stojí nad politikou, nad ideologií. Proto koncepce řízení nemůže být ideologií ani politickým systémem.

Pokud si člověk přečte příspěvky výše a níže, které mají vyvolat negativní dojem ohledně KSB, zjistí zajímavou věc, že v nich nejsou žádné argumenty, jen řetězce ničím nepodložených tvrzení a frází s neurčitým smyslem, zato však moudře znějících. Pokud si člověk naopak prostuduje materiály KSB, zjistí opačnou situaci - málo slov, zato informační hustota vysoká, termíny jasné, slovní vata absentuje. Závěry nechť dělá každý sám.

Nakonec ještě dva postřehy.

a) kdo přesvědčuje, že situace je bezvýchodná a vše je pod "jejich" kontrolou, ten to už dopředu vzdal a nyní se jen snaží přenést to na ostatní, jako nákazu. Také nechápe, jak to v realitě funguje a že dopředu není dané nic.

b) napsat nějaký blábol a někoho/něco očernit vypsáním řetězce nějakých tvrzení nedá žádnou námahu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Numerolog | 27.08.2018

Hloupost, v knihách je pouhá omezující ideologie, ale ti, co je psali s patřičnými úmysly a know-how jak tento potenciál dále využít, teprve ti mají nějakou mocenskou koncepci, čili konceptuální moc. Čtenáři tlustých knih však dostanou jen ideologii a stanou se užitečnými idioty podle zákona "každý člověk v míře svého chápání ... atd"

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Hox | 27.08.2018

Zkus demonstrovat na nějakém příkladu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Numerolog | 28.08.2018

Příklad: Hox

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Hox | 28.08.2018

Vidím že dostat z tebe něco smysluplného je marné, ok.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Numerolog | 28.08.2018

Očividně jsi málo chápavý. No tak, vždyť to přece znáš: Každý v míře svého chápání... Už tě to trklo?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

ZS | 27.08.2018

Ach jo ... To mi připomíná ty skřítky s knihy Poslední bitva z Letopisů Narnie. (Numerolog)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Paľo | 27.08.2018

Numerológ - to bude asi ďalší z tých ezotéglikov, ktorí neznášajú akúkoľvek elementárnu kritiku a hneď sa urážajú, lebo už poznajú pravdu Najvyššiu a dokážu sa nad bežné ľudské chyby v poho povzniesť...-))

Ak nerozozná termín koncepcia od ideológie a pozerá len Pjakina a hneď kritizuje a hľadá muchy aj tam, kde v KSB nie sú, tak to nebude mať niekde všetko v poriadku s tým "pravým" poznaním...
Hoci s čísielkami sa vie pohrať, hlavne s jedenástkami, ale so správnou interpretáciou v ich "zjavení sa" to už býva kapánek horšie...-))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Shift | 27.08.2018

Pre Paľo.
Aj KSB ponúka len istý, konkrétny a s tým aj obmedzený (na určitú oblasť) spôsob, ako s čísielkami pracovať. Pozor na to.

Pomerne zvláštna (defenzívna) reakcia na niekoho kto KSB chápe a preto si ju neidealizuje.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Paľo | 27.08.2018

Čísielka sú miery prejavov matricových procesov a podobne ako so symbolmi, si ich každý môže interpretovať na stovky, tisíce...asi až na nekonečno spôsobov podľa svojej osobnej miery (morálky, rozlíšenia, či nerozlíšenia procesov v zmysle chápania istých hladín prejavov tých ktorých vesmírnych procesov).

A odmenený býva ten, ktorý sa dopracuje čo najbližšie k Pravde...
Toľko k numerológii, mágii čísiel, kabale a podobným "védam".

Všetko je možné využiť v dobrom i zlom smere a záleží na osobnej mravnosti jednotlivých trpajzlíkov...-))

To máš ako so svastikou. V Blave ťa za ňu zavrú a v nejakom budhistickom kláštore ťa budú s ňou uctievať, keďže sa jedná o prastarý symbol Slnka, šťastia ... a dobrých vetrov do plachát poznania.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Numerolog | 27.08.2018

Vy jste někde v mém příspěvku našel nějakou interpretaci jedenáctek?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Paľo | 27.08.2018

Stačí vidieť ako a ktoré si poskladal, a potom si prečítať ten blábol pod tým a interpretácia je snáď jasná.
Aneb né, numer(ur)ológ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Numerolog | 27.08.2018

Pokud je nějaká interpretace blábol, nejspíš to bude tvoje interpretace. Já o žádné své interpretaci jedenáctek nevím. Pokud jde o odstavec dále, máš konktrétní námitky, fakta, indukce, apod, nebo jen emocionální výkřiky?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Paľo | 28.08.2018

Ja vědel, že děláš jenom vychcanýho zabednence...-))
Zhrniem tvoje doterajšie pôsobenie: sereščatko v akcií za nejaké šekelíky, toť vsjo, neispravnyj molodec.

Svoje pronikavé numerologický moudra si nechaj na iný web, divokej kocourku...-))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

ZS | 27.08.2018

Vidím, že moje závěry nebyly pochopeny, tak jak jsem zamýšlel, že budou pochopeny. Omlouvám se, že jsem nebyl dost konkrétní a proto něco přidám.

Nejprve bych upřesnil jednu zásadní věc. Svět není černobílí. Všude se promítají protiklady (moře-souše, světlo-tma, jin-jan ...), svět je polaritní už ze své podstaty. Kdyby bylo absolutní dobro nebo absolutní zlo, tak se nic neděje, protože by ta strana neměla soupeře. Právě díky polaritě je vesmír neustále měnící se prostředí. A záleží na úhlu pohledu jedna věc, čin, událost je pro jednoho dobro a ta samá věc, čin, událost je pro druhého zlo. Z vyššího pohledu jsou pojmy dobro a zlo relativní.

Teď ke komentáři:
1. Globální prediktor, Světové zákulisí, Stínová vláda ... na názvu nesejde, také není černobílí a jednotný. Jsou tam různé frakce, které jsou vzájemně rozhádané a mají protichůdné cíle. A jsou v nich jak "BAD BOYS" tak i "GOOD BOYS". Proč je tak nazývám?

BAD BOYS - ti, kteří touží po moci nad světem a nad lidstvem pomocí všech 6. ti priorit řízení, veškeré vědění a technologie si chtějí nechat pouze pro sebe (viz. psycho-trockisté/havlisté).

GOOD BOYS - ti, kteří také touží po moci nad světem, ale uvědomují si, že nemůžou vládnout věčně, že nastávají změny, a že lidstvo již dostatečně uzrálo a je připravené se posunout na nový evoluční stupeň. Zároveň postupně a plynule zpřístupnit určité technologie a vědění.

Kdyby byl GP jednotný, tak už by dávno nastalo NWO, nebyla by, žádná KSB a lidstvo by žilo v technizovaném středověku. NWO měl být realizován do 21.12. 2012, jenže to nestihli. A nyní už se o to (z nejvyšších míst) ani moc nepokoušejí. Z čeho tak usuzuji? Do výše zmíněného data byly vhodné podmínky a vhodná doba na realizaci NWO, ale tuto možnost propásli a na další možnost už nemají ani čas, ani prostředky, ani kádry. Ve vesmíru začal nový cyklus, jenž je spojen s velkými otřesy a změnami (které určitě všichni vidíme a cítíme). S tím spojená zvýšená polarizace, společenské otřesy a nové informace (viz. pyramida uspořádání znalostí a světonázoru).

2. To, že KSB zůstává na tomto světě, neznamená že není od Rusů. Rusové jí vytvořili a dále rozšiřují a frakce GP to tiše tolerují. Nikde ale nenacházím náznak, že by KSB byla ideologie nebo dogma. A že by Rusové byly duševní kastráti?! ...

Baba Banga předpovídala Rusku velkou budoucnost. A stejně tak Edgar Cayce alias "Spící prorok". Cayce mluvil o roli Ruska jako o "naději světa“ v nadcházejících časech takto:

"V Rusku přichází naděje světa, ale ne ta, která je někdy označována za komunistickou, či bolševickou, ne; ale svoboda, svoboda! Kdy každý člověk bude žit pro ostatní lidi. Princip se zrodil, bude trvat roky, než vykrystalizuje, ale z Ruska přichází opět naděje světa."

Že by Cayce mluvil o KSB? Tato slova pronesl roku 1944. A kdo tehdy stál v čele SSSR? Josif Visarionovič Stalin - politik, diplomat, ekonom a "tvůrce principu". Stalin jako první svými činy pokládal základy KSB, ale na její celkovou a rozsáhlejší realizaci neměl prostředky ani technologie. Navíc přišla válka. Víme, že po jeho smrti bylo opět všechno trockisty deaktivováno, ale trvalo dlouho než "princip" z lidí vymizel (i když nezmizel úplně - viz. vznik KSB). V roce 1938 pronesl Cayce ohledně SSSR toto:

"Sužovaní lidé dojdou nového pochopení. Zde, kvůli jařmu utiskování, kvůli požitkářství, vzešel další extrém. Teprve až tam bude svoboda projevu, právo uctívat cokoliv podle svědomí – než tato doba přijde, budou tam stále nepokoje."

Cayce nejspíš mluví o rozpadu SSSR, vykořisťování Ruska v časech Jelcina západními "demokraciemi", nástupu Putina k moci.
Putin (stejně jako Stalin) zvedl Rusko z bažin, které zdědilo po čase chaosu. Pokud by si opravdu ovládal numerologii, spočítal by sis, že v současnosti je budoucnost Ruska velmi pozitivní - v rámci ekonomiky, infrastruktury, diplomacie, vědy ...
Rusko má v rukávech velké trumfy, které ale zatím nemůže použít, protože by to nedosáhlo kýženého efektu, ale bude je tahat postupně (např, technologie volné energie). Kolem roku 2040 už si dokážu Rusko představit tak, jak jej popisuje Cayce. Putin samozřejmě není svatý (což ostatně není nikdo), ale v kontextu prognóz Edgara Cayceho se tato verze budoucnosti ukazuje velice pravděpodobná. Vladimir má k dispozici určité technologie a zdroje, které Stalin neměl, ale ani jemu není souzeno realizaci kompletně dokončit.

A tady je ta zásadní věc. To skvělé Rusko, fungijící na principech KSB, o kterém Cayse mluví, nenastane za Putina. To bude Rusko až po něm, pracovně bych jej pojmenoval "Rusko budoucnosti". Je stále třeba vyřešit řadu problémů: zavést KSB do mezinárodní praxe, zlikvidovat trockisty a podpindosníky v politickém životě, eliminovat alkoholismus a vliv drog (s tím v Rusku již úspěšně bojují) a to nejdůležitější, deaktivovat Pravoslavnou církev fungující na byzanských principech (ideologie otrokářství).

To, že se předpověď netýká Putinova Ruska, bych bral jako pozitivum, protože současné Rusko není v pozici, ani stavu, aby mohlo samo začít zavádět principy KSB do mezinárodní praxe. Mám na mysli také "domácí černochy".

3. Co se týče struktury GP, jenž je v anonymitě, není třeba si je nějak idealizovat ani démonizovat. Jsou to prostě lidé jako my, akorát jim bylo zpřístupněno poznání způsobem, kde nebylo žádné tabu. Jsou (mnohem) lépe informovaní. V současné době už nemohou zrealizovat NWO (nejsou vhodné podmínky), a tak se alespoň snaží prodloužit co nejdéle existenci či agónii současného systému či matrixu, aby mohli dokončit alespoň rozdělané projekty. Jejich přibližnou strukturu bych rád popsal ve filmu Matrix.

Dělení probíhá do tří kategorií: vlastníci (vlastní prostředky, zdroje, technologie), architekti (plánují a připravují strategii a taktiku k dosažení cílů) a agenti (provádějí potřebné operace). Hierarchie není pevně daná a jednotlivé skupiny se vzájemně prolínají (agenti plánují taktiku, vlastníci určují strategii, architekti provádějí operace). Tak to fungovalo ve vzájemné symbióze (minimálně) od dob Starověkého Egypta do roku 2012. Spolupráce se rozpadla, architekti a agenti se trhli a vlastníci zůstali sami.

Jsou rozptýlení po celém světě (i v ČR jsou). V Rusku je však dost specifická situace - jsou zde pouze architekti a agenti, žádní vlastníci - to má veliký význam. Zároveň působí síly, které se pohybují na hraně mezi agenty a loutkami (nadnárodní korporace, státní elity, vybraní jedinci). Jsou ve všech oblastech. V tajných službách, armádě, politice, byznysu. Někteří mají tendenci vidět je pouze jako nepřátele Ruska (i Pjakin), ale to je nepřesné. Oni udržují rovnováhu v konfliktu. V některých případech Rusku předávají informace a technologie, aby nedošlo k převaze druhé strany.

4. "Jakmile vám někdo nabízí ideologii a ne pravé poznání, je to podvodník." - s tím souhlasím, ovšem všechno špatné je k něčemu dobré. Pro mnohé lidi je to odrazový můstek. Někteří přijdou na KSB a nevědí nic. A zde se dovědí, že existuje skrytá světová vláda, že existují způsoby či techniky ovládání a manipulace a i způsoby jak se tomu bránit. Nasbírají základy a pak se třeba zabývají něčím jiným a ani to nesouvisí s KSB, ale to prvotní nakopnutí, které dostanou, je inspiruje k dalšímu studiu a zase je o pár lidí více, kterým už nejde vymýt mozky.

Já se přiznám, že jsem bezbřehý optimista a pevně věřím ve světlou budoucnost, ale zároveň bych vyzval: BUDOUCNOST NENÍ PŘEDEM DANÁ, ZÁLEŽÍ NA NÁS, JAKOU BUDOUCNOST SI VYTVOŘÍME a jestli se někdo upíchne do pasivity vy smyslu "nic nemá smysl, všechno je překabátěná ideologie a my s tím nic nezmůžeme, nemáme šanci", tak potom nad ním GP opravdu vyhrál! Tím, že tě přesvědčí, že nemá smysl bojovat, tak nad tebou vyhrály, protože pro ně přestáváš být nebezpečný (hlavně BAD BOYS). Ukaž jim Numerologu, že se nenecháš zlomit.

A PS: Možná se budeš divit, ale GP skutečně zajímá, co si lidé na stránkách tipu KSB myslí a jaké mají názory. Názory davu znát nepotřebují, ty oni tvoří. Řeknu už jen to, že jejich názory se od těch našich, tak moc neliší.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Numerolog | 27.08.2018

"Ukaž jim, že se nenecháš zlomit!" Tak to zní skoro jako výzva, abych si naběhl na hrábě. Nikomu nic ukazovat nemusím. Nechť vám váš optimismus vydrží, budete ho potřebovat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

ZS | 27.08.2018

Je to vaše rozhodnutí a váš pohled. Budiž. Za přání optimismu děkuji, ale budeme jej potřebovat všichni.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

Slovan | 28.08.2018

Myslis svetlu buducnost kde cierni vtrhnu do tvojho domu a teba a tvoju rodinu podrezu? (prebehlo v Zimbabwe, prebieha aktualne v JAR, skoro celej EU, USA, Kanade, Australii). Lebo to je osud, ktory elity (ci uz USA ci GP) naplanovali pre belochov. Ziadna buducnost, jedlici budu odstraneni. Preto by bola totalna svetova vojna lepsia nech ide vsetko docerta nielen my a nase deti.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to je trochu moc?!

ZS | 28.08.2018

Asi jsem tě nepochopil? Zkus se vyjádřit přesněji.

Vtip

Slovan | 27.08.2018

Zasa Pjakin povedal ten vtip, ze Medvedev je najlepsi premier a Putin za 20 rokov nebol schopny vychovat ziadne kadre tak musi robit s tymi americkymi co robia vsetko proti Rusku. Ubohy dobry Putin, no nie su kadre. To mi pripomina ten vtip o dobrom chudobnom Meciarovi pracujucom pre blaho Slovakov, ale vsetci okolo neho kradnu len on chudak len na tu korzicku nasetril. Sice tych vsetkych naokolo tam dosadil on no ale vsetci ho podrazili a zradili a len kradnu a kradnu.

Re: Vtip

Shift | 27.08.2018

Nuže nám prezraď. Koľko kádrov že si vychoval? Čo si pre to urobil? Robíš niekde nejak nejakú osvetu? Čože robíš, aby sa nekradlo?

... Ešte že si iba vtipkoval, inak by som chcel poznať odpovede ;-)

hořící tanky

fleggg | 27.08.2018

Pro všechny pochybovače a odpůrce tvrzení p. Pjakina o roku 1968 u nás. Přidávám sem odkaz na video, bohužel nenašel jsem v češtině ale to nevadí, o tom jak hoří tanky v Praze. To jako že si vojáci RA z dlouhé chvíle zapalovali tanky aby to mohli svýst na civilisty? A co těch čumilů kteří tam pobíhají vesele před pásy tanků jako by se nechumelilo. Když se podíváte na rok 1938, tam civilisté stojí v němém ůžasu a nikdo si nedovolí ani ceknout natož tam běhat mezi tankami a zapalovat je zápalnými lahvemi. Je mi z těch pochybovačů a odpůrců p. Pjakina smutno, že nechtějí vidět realitu.
https://www.youtube.com/watch?v=9WFVhe1Eqb4

bez emocí r.68

xerox | 27.08.2018

pjakin nezahrnul do svého hodnocení roku 68 své vlastní vyjádření z minulých dílů kde správně tvrdil , že rusko nemůže a nebude nikoho přesvědčovat nebo dokonce násilně vnucovat svoji politiku nebo pohled na věc , ale že na to státy nebo národy musí přijít sami dobrovolně ...
to dává samozřejmě smysl , protože dobrovolné společenství - partnerství , je pak o to pevnější - opravdovější ...
nic z toho se v 68 nestalo , naopak ... stalo se pravý opak - tanky a letadla ze všech stran ...

v tehdejším československu jednoznačně na první pohled vyplývá fakt , že jak ze zkušenosti pamětníků tak hlavně z dobových dokumentů , že jsme se chtěli vydat vlastní cestou s podporou drtivé části veřejnosti ...
byla to čistě naše svobodná volba , samostatné evropské země , náš vlastní autentický proces ... nebo také výslednice sil zkušenosti jak ze socialistického tábora tak vlivu západních zemí ...

pjakin to dneska komentoval sice jak je jeho zvykem z pohledu globálních souvislostí ale vůbec do toho nezahrnul právě tuto klíčovou věc jako - smírčí východisko do budoucna ...

naopak to i z pohledu dneška viděno dnešníma očima dokonce obhajoval a marginalizoval , což je pro většinu veřejnosti v našich zemích i v zemích sousedících států respektive pro jejich posluchače co sledují pjakina nepřijatelné a nemůže obstát ...
vlastně ani nechápu proč to pjakin omlouvá , když rozhodnutí o intervenci vojsk rozhodlo trockistické křídlo v tehdejším vedení ...

a teď k některým ,, argumentům ,, , které k výše řečenému nemůžou obhájit , ale přesto je někteří dokola dávají do souvislostí :
- vděčnost za osvobození ... když pojedu po silnici autem a uvidím dopravní nehodu a dotyčným pomůžu nebo dokonce někomu svou pomocí i zachráním život , nemůžu od té chvíle dotyčnému nařizovat co si má koupit k večeři , kam pojede na dovolenou nebo aby se přestěhoval ...

- varšavská smlouva ,, vstupem ,, vojsk předběhla vojska nato ... proč by sem mělo nato vstupovat ? , byla to naše volba naše odpovědnost a západní země jsme nijak neohrožovali , co by tady dělali ? směr byl jasný - rakouské cesta ...

- 20 let oddálení dnešní mizérie po r. 89 ... samozřejmě že ne , tehdejší československo mělo našlápnuto se ekonomicky vyvíjet a
vrátit se mezi přední průmyslové evropské státy kam jsme vždycky patřili a ekonomická zaostalost a zpustlost nebyla zdaleka tak výrazná jako v r. 89 a už jenom z principu by západní země s námi daleko lépe rovnoprávněji spolupracovaly než dneska ...
krom toho by jakási restaurace kapitalismu respektive trhu šla pomaleji a kontrolovaněji , takže zlodějská svoloč tzv. kupónovky a podobně by neměla šanci jako za havlo - klaus - zemana ...

- barevná tedy umělá revoluce pod taktovkou západních tajných služeb ... samozřejmě že tomu napomáhaly , ale zdaleka nejklíčovější věc , proč vůbec v socialistických zemích docházelo k nepokojům a proč vůbec všechno nakonec i později krachlo a
čemu se pjakin vyhýbá je však fakt , že lidé viděli v západních zemích jasnou lepší životní úroveň , rozvoj , svobodu a zachovalou přirozenou individualitu ...
nemožnost cestování toto vidění ještě více zdůrazňovalo a motivovalo ke změně ...

- dopadlo by to jako v maďarsku ... samozřejmě že ne , byla naprosto jiná doba a češi nejsou horký hlavy , za slováky vzhledem k jejich chování za 2.světový neručím ...
informace o jakýchsi připravených zbraních , organizovaného odporu , revanši atd. jsou nepodstatné a vytržené z kontextu ...

pokud se pjakin k tomu nevrátí a nepřeformuluje svojí dnešní analýzu ztratí mnoho posluchačů ... gp neboli globálčici můžou za ledacos , ale né za jak si kdo lehne tak si ustele a my jsme si v 68 chtěli ustlat líp ...
koneckonců to i pjakin komentoval že šlo o jakýsi test způsobilosti tehdejšího sovětského vedení a né o spuštění 3.světový ...

Re: bez emocí r.68

František | 27.08.2018

"Mícháte hrušky s jablky.." Rusko, o kterém Pjakin v minulých dílech mluvil není SSSR, vedené v roce 1968 trockistou Brežněvem.
I v dalším je patrné, že jste poslední Otázky-odpovědi moc nepochopil...

Re: bez emocí r.68

afsd | 27.08.2018

A krome "pametniku" co smí do televize=peclivý výběr; kteří jsou proti vstupu, co se zeptat i tech ostatnich...

Re: bez emocí r.68

ok1jjl | 27.08.2018

Stále není odpověď na seznamy k internaci které se našly u Dubčeka v aktovce a Smrkovského v sejfu , Odpoví mi někdo ? Je i znám člověk který tomu měl velet a VS předešla tento děj o pár hodin .Prosím diskus na toto téma které se přechází .Proč? Takže jasná kontra revoluce . Češi se těšili na privatizaci ale museli 20 let počkat .

Re: Re: bez emocí r.68

xerox | 27.08.2018

František , afsd ... bezduché reakce o ničem ... proč vůbec odpovídáte ?

ok1jjl ... jsou různé zkazky , ale spadá to do věcí vytržených z kontextu ...

1968

J. Hruška | 27.08.2018

Je pravda, že v r. 1968 nás měly USA díky systematické propagandě tak říkajíc na talíři. Je ale také pravda, že hlavním trumfem této propagandy byla předstíraná naprostá mírumilovnost. To znamená, že jediné, co si nemohly dovolit byla přímá vojenská akce, ať si Pjakin říká co chce. Invaze ze strany SSSR je pak postavila do přímého protikladu a definitivně potvrdila schema USA hodná - SSSR agresor. Byl to čin, který neskutečně poškodil právě SSSR a výrazně přispěl k likvidaci socialistického tábora. Divím se, že jí pan Pjakin nepřičítá zlým trockistům.
Roztomilý byl také obrázek hrdinných vojáků USA v My-Lai a za chvíli hrdinného vojáka SSSR, střílícího ze samopalu do davu. Asi to bylo míněno jako kontrast, ale stejně mi to připomnělo stařičký vtip o Vladimíru Iljiči, holícím se břitvou na břehu Ladožského jezera.

Re: 1968

František | 27.08.2018

Vy jste zřejmě pane Hruško ty poslední Otázky-odpovědi moc pozorně nečetl, tvrdíte-li, že likvidaci socialistického tábora Pjakin nepřičítá trockistům v SSSR, ale i v ostatních socialistických státech.

Re: Re: 1968

J. Hruška | 27.08.2018

Spíš jste Vy nečetl můj příspěvek.

Re: Re: Re: 1968

yxcY | 27.08.2018

Já četl vaš příspěvek 3x a bohužel souhlasím, že co jste napsal je asi něco jiného než si sám myslíte a snažíte se napsat pánovy že vás nechápe.

Pokud jste myslel neco jiného než jste napsal, pak je jediná mopžnost napsat skutečně co jste myslel a nevstekat se ze vás nikdo nechape...

Re: Re: Re: Re: 1968

J. Hruška | 27.08.2018

Hm... Takže Pjakin odsuzuje invazi i Čechy, kterým se nelíbila.

Re: Re: Re: Re: Re: 1968

xerox | 27.08.2018

J. Hruška ... pjakin minimálně obhajoval její ,,mírovost ,, až ,, šlechetnost ,, a vůbec si neuvědomuje dopady pro náš tehdejší stát a dopady pro dnešek ...

to už se raději nezabývám hláškami o ,, vzkvétání ,, což možná platilo pro mongolce a astrachánce , ale určitě to neplatilo pro východní evropské státy , natož pro nás ...

Re: Re: Re: Re: Re: 1968

Shift | 27.08.2018

Skôr tých ČechoSlovákov (ČeskýchSlovákov;-), čo sa chovali ako "prihorený". To nemohli jednať s kľudom a normálne ako ľudia? Sa museli "hádzať pod tanky" a hrotiť situáciu?

PS: neodsudzuje ale hodnotí.

Re: 1968

ok1jjl | 27.08.2018

A co privatizace .Ota Šik a jeho rozhovory po emigracize Swissu jasně říkají že o socialismus v ČR nešlo ale o jeho demontáž .Přečtěte si to. Rozhovory ze Svitákem to samé.

Škoda

PePR | 26.08.2018

Velmi rád jsem sledoval otázky V.V.P., ale tolik demagogie NEPRAVD, ÚČELOVÝCH KONSTRUKCÍ, jsem neslyšel ani od ultralevice ani ultrapravice. Bohužel se tím změnil filtr, kterým jsem se na jeho promluvy díval a jím pronášené názory akceptoval.
K tomu tvrzení že po vstupu RA do nějaké země tato země vzkvétá, pak ČSSR byla na rozdíl od těchto jiných zemí na mnoho let ekonomicky, kulturně i občansky zakonzervována.
Navíc V.V.P. si neuvědomuje, že kredit SSSR od dob Chruščova, navíc s přihlédnutím k roli RA jako osvoboditelky ČSR, byl nesmírně vysoký. Alibismus zapojením "partnerských armád" Varšavské smlouvy nedokázal zakrýt imperiální snahy SSSR. Tento kredit SSSR a během normalizace i komunistické stran zničily, a vytvořil se téměř celonárodní jednoznačně identifikovaný nepřítel "rusáci" a komunisti.
To nejhlavnější bylo že Pražské jaro a předchozí období bylo obdobím, kdy většina národa vůbec neuvažovala o přechodu od socialismu někam jinam, ale šlo o boj mezi komunisty a komunisty (reformisté a "tradicionalisté"). Zásah pod vedením SSSR nasměřoval náladu a názory společnosti jednoznačně.
A srovnávat okupaci z března 1939 nacistickým Německem ( v té době jednoznačně konfrontační nepřítel) s "vjezdem" "spřátelených" armád na území nezávislého spřáteleného státu (neřeším oběti, nebyly jen od RA a velká většina byla něšťastnou souhrou okolností) s 21. srpnem jen vypovídá o tom, proč tento rozhovor s V.V.P. nastoluje otázku jak se dívat na ostatní rozhovory V.V.P.
Dikce celého rozhovoru, je přesně v intencích tehdejší oficielní propagandy, ať byl zdrojem SSSR nebo Bílá kniha nebo Poučení z krizového vývoje ... .
Škoda.

Re: Škoda

404 | 26.08.2018

Bohužel... před dvěma či třemi lety V.V.P. hovořil o tom, že Pražské jaro byl nástroj GP k otestování (vyspělosti) vedení SSSR (které test nezvládlo, a zasáhlo chybně na 6. prioritě...) tedy jestli si to dobře pamatuji. Dnes sleduji obhajobu okupace Československa, označování protestujících Čechů za fašisty... no promiňte!

Re: Re: Škoda

Ňoňo | 26.08.2018

Áno, presne toto hovoril. Ale to neznamená, že to nie je to isté ako povedal teraz. Je jednoznačné, že august 1968 bola "vyprovokovaná" akcia. ZSSR nezvládlo ani Maďarsko 1956, ani ČSSR 1968. Doslova hasili v hodine dvanástej. A... zbabrali to. Chyba sa stala po Stalinovej smrti, keď sa k moci dostal trockista Chruščov a spol. V roku 1955 "daroval" Viedni a východnej marke "slobodu". Presne podľa svojho kuracieho mozgu, dúfajúc (alebo plniac príkazy), že sa ocitne vo vytúženom klube západných zmrdov. Výsledok všetci poznáme. Akokoľvek je to pre nás trpké, nie sme hráčmi a málo tomu rozumieme. Akcia v auguste 1968 možno zachránila desaťtisíce našich - českých a slovenských životov. Z globálneho hľadiska sa nemala stať, GP a anglosaská svoloč jednoducho nad debilmi v Kremli vyhrala.

Re: Re: Re: Škoda

ok1jjl | 26.08.2018

To říká jasně ,od smrti Stalina je to souboj křídel kteří chtěli být součást západu - dejme tomu trockisti ,zapadníci a jak to říci a tradičních rusů no dejme tomu stalinisti ,bolševici . No a vyvažovalo se .V 68 došla situace tak daleko nebo trockisti nechali dojit situaci tak daleko (Novotný si nechal reformy schválit !)že bolševici ve straně zasáhli (NATO by se přiblížilo moc k SSSR, u Dubčeka a Smrkovského se našli dokumenty kdo bude internovaný prý zbývala 1hod začátku intenování a někde bylo i zveřejněno jméno kdo tomu měl velet ) ale začali se odepisovat ,stejně tak v 56 v Madarsku před tím. Ty dohody trockistu se západem Pjakin popsal dobře, co plynovod do Německa a jeho financování a to je teprve bomba v 70 letech.Zjistěte si to .Odzbrojování USA-SSSR , No a pak Helsinki ,uznáni hranic ,pak mohla vzniknou Charta a postupný řízený úpadek soc bloku až k Gorbimu a ten dokončil politiku KSSS k cestě na západ od smrti Stalina co se divíte.
Kdo umí rusky tak najde plno rozhovorů na toto téma a kdo ne jeho smůla ať se učí. No a teď je otázka jak dál Rusko.15-20 let má jistých a co dál? Ale jak řekl Putin že globalizace bez Ruska nemá pro Rusy význam ,tak se jen tak nedají. Horší co s bělochama v Evropě za 15-20 let .

Re: Re: Re: Škoda

gh | 26.08.2018

Maďarsko 1956 i ČSSR 1968 - sionistická trockistická židovina. A s tím už SSSR moc nenadělal když i tam byli trockisti zpět v Kremlu.

Re: Re: Re: Škoda

salmich | 26.08.2018

Áno, predsa i teraz zdôraznil, že na túto (a vlastne akúkoľvek) vec sa dá pozerať z viacerých aspektov.
A to čo V. Pjakin povedal k tejto téme predtým, tak pomáha vykresľovať čoraz viac jasnejšiu mozaiku, rovnako ako to, čo povedal v poslednom videu.
Všetko to do seba zapadá a navzájom sa dopĺňa.

Re: Re: Škoda

sdafd | 27.08.2018

No jestli nerozeznavate pricinu a reseni tak vam nic nepomuze.

1) GP vyvolal pricinu na otestovani, tedy mobilizoval fasisty aspol.
2) SSSR selhal, ze zasahl 6 urovni.


Jestli fakt tvrdite, ze tyto dva body si oidporuji, pak nema cenu vysvetlovast dal...

Re: Re: Re: Škoda

ok1jjl | 27.08.2018

Křídlo které bylo na straně jak to říci bolševické, narodnostní bylo oslabeno a nemohlo ovlivňovat všechny procesy jak v Madarsku nebo v CSSR ,večný souboj .Trockisti měli více ale ne dostaečně hlavně v armádě,kosmický výskum,ratetové technologie tam stále byli na staně nároní,bolševiků,stalinistů.Ty bylo nutné izolovat více a více Ttrockisti přicázeli s konflikty kde nemůžou tvz. bolševici vyhrát a závěr konfliktů nechali na nich. To se stalo v Madarsku ,CSSR . No a co plyn do Nemecka a podmínky financování v roce 1970-2 .Trockisti darovali západu energii a ted to samé viz north stým. Putin to podporuje ale nic neni věčně.Spýše ze zvyku ale Rusko se bez podpory Evropy energii obejde ale co Evropa a zvýšení cen o kolik procent?

Re: Škoda

Karel | 26.08.2018

Dobrý den,
byl jsem jeden z těch, kteří diskutovali na voda-ksb ještě nad verzí bez titulků. Nebudu se vracet k mé argumentaci nebo ostatních diskutujících. Za sebe Vám doporučuji dejte tomu jeden den a pak si vytahejte tvrzení, která p Pjakin přednesl a zkuste dohledat fakta. Já jsem to tak udělal a vesměs je pro mě tento díl opět přínosem. Pohled na tehdejší dění v 68 , Mnichov nebo stávající dění jsem nikdy něměl přes Locarnskou dohodu. Prostě jsem její takovou interpretaci a detaily neznal. část týkající se Pražské 68 roku, stále považuji za něco co se p Pjakinovi opravdu nepovedlo - v tomto díle. Zde se unesl emocemi a podle mě si argumentačně příliš vypomohl. Ve předchozích letech to bylo jiné.

Pro mě je 68 v ČR prostě nepopsán. Kromě zážitků jednotlivců nemám nic než dobová tištěná media. Předpokládám mnoho dějinných vrstev a že ty nejtriviálnější z pohledu Západu a z pohledu SSSR jsou desetiletí předhazována davu. Uvítal bych jakékoliv zdroje, které by nás dovedli k celé pravdě.

Re: Re: Škoda

yx | 27.08.2018

No Pjatkyn dokola rika, ten kdo nema znalosti a neustale pozaduje "výklad", aby vedel, pak takovemu cloveku nema co rict, protoze ten neuveri na zaklade faktu, ale jenom viry a vira on nesiri...

A pravda, Pjatkyn rel nazor, das fakta, proc jeho pravda neni pravdou a jak fakta vlastne chces aby jsi dostal pravdu, spise to vypada, ze mas o ni predstavu a cekas na fdakta co by ti ju potvrdili, jinak by jsi nemohl nikdy napsat, ze pjatkyn nema pravdu...

Re: Škoda

etan | 26.08.2018

chybný tah pane

Re: Škoda

Hox | 26.08.2018

Ilustrace toho jak to vypadá, když někdo roky "sleduje Pjakina" (místo aby samostatně studoval KSB), a nic podstatného nakonec stejně nepochopí. Špatně.

Re: pre Pepr

Shift | 26.08.2018

Ako dlho sledujete Pjakina? Počúvali ste pozorne aspoň dnes?
Nevyrozumel som, že by tú okupáciu zrovnával Pjakin. Skôr narážal na to, že to iný to zrovnávajú, keď jedno i druhé nazývajú okupáciou. Pričom proti Nemcom nikto ani nepípol, pretože Nemci mali prikázané strieľať v prípade najmenšieho odporu, o čom sa ľudia hneť presvedčili a tak nikto radšej ani nepípol. Iba pár Partizánov, ktorích akcie boli exemplárne potrestané kľudne vypálením celej dediny.

V 68 sa nič také nerobilo a histerický Dav videl, že si môže dovoľovať a tak to robil, čo vyústilo k viacerím nešťastným úmrtiam. Vojaci Varšavskej zmluvy boli obyčajný chalani, muži a bolo evidentné, že sem nevstupujú s rovnakými úmyslami a príkazmy ako Nacistický Nemci, ktorí boli naviac podgurážený "perníkom".

Preto Pjakin hovoril, že táto "okupácia", (ako ju nazýva západ "okupáciou") je velice podivná v zmysle "okupácie".
Preto v porovnaní s okupáciou zo strany Nacistického Nemecka sme počas okupácie SSSR naozaj kvitli.
Preto to nazval "podivnou okupáciou", pretože ak nazývame okupáciu zo strany Nemcka okupápciou, potom je tak zvaná "okúpacia" zo strany SSSR skutočne podivná. Neviem čomu ste nepochopil na obsahu toho, čo dnes povedal. Možno to nesformuloval najlepšie a tu tam bol trošku emotívny, čo mohlo u niekoho vyvolať nepochopenie toho čo chcel povedať ale to sa dá ujasniť.
Možno by ste pri troche snahy pochopili, že aj Pjakin hovoril o boji medzi komunistami a komunistami v kontexte globálnej politiky. Ibaže ich nazýva inak, v súlade s pojm. aparátom KSB.
Skúste si ujasniť kto naozaj dáva tie dve udalosti na jednu úroveň keď jednu i druhú udalosť nazýva okupáciou. Pjakin to nieje.

Ps: mohol by som požiadať zdroj odkiaľ máte to rozdelenie na reformisté a "tradicionalisté". Už som sa s tím stretol ale ešte som si to nepriblížil.

Re: Re: pre Pepr

afds | 27.08.2018

Nemas pravdu v oblastech kde prekrocila hranici vojska DDR panoval stejny "odpor" jako v 1938, protoze nemci ukazkove skopirovali co se naucili za valky...
I rusaci si je volali, aby udelali poradek a podle pametniku jedna davka do zeme pred partu "slunickaru" a hned stali v pozoru a plnili co videli nemcum na ocich :D

Re: Re: Re: pre Pepr

Shift | 28.08.2018

:D To je pravda, ale ak nemám pravdu, povedz, koľko dedín spálili?
Ale hej. Budem to brať ako pripomienku, že si to netreba zas tak idealizovať. :D

Re: Škoda

mdok1 | 26.08.2018

Doporučujem Ti, aby si si ešte raz pustil terajšie Otázky a Odpovede. Potom zistíš ako sa myliš. A ešte prácu VP o tom, ako prebiehala studena vojna, Mŕtvu vodu..

Re: Škoda

Cico Ciciak | 27.08.2018

Naopak, podľa mňa išlo o veľmi kvalitnú a pomerne objektívnu analýzu od V. Pjakina ohľadne vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do ČS.

Re: Škoda

salmich | 27.08.2018

> K tomu tvrzení že po vstupu RA do nějaké země tato země vzkvétá, pak ČSSR byla na rozdíl od těchto jiných zemí na mnoho let ekonomicky, kulturně i občansky zakonzervována.

Vážne?
A v čom konkrétne?
Ekonomicky, kultúrne?
No to snáď nie.
Ja som teraz za to rád, že nás o cca 20 rokov minul ekonomický, kultúrny, občiansky a politický "progres" západného typu a bol oddialený rozvrat a genocída našich národov (viď napr. tzv. "Husákove deti" - nebyť "okupácie" ČS vojskami Varšavskej zmluvy, tak by pravdepodobne niektorí ani neprišli na svet, alebo boli vychovávaní a žili v horšej kvalite).
Prečítaj si nejaké knihy od Karola Ondriaša, kde sa dozvieš, jak sme na tom boli "špatne" v porovnaní s dnešným kapitalistickým "rajom":
http://www.ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=showCategory&catid=47

> Alibismus zapojením "partnerských armád" Varšavské smlouvy nedokázal zakrýt imperiální snahy SSSR.

Asi si myslel imperializmus západu, ktorý príchod vojsk Varšavskej zmluvy prekazila, nie?
Či nebodaj veríš na tie rozprávočky o spontánnej pražskej "jari"?
No to hádam nie, lebo ak áno, tak ti to údajné pravidelné sledovanie Pjakina asi nič nedalo.

Centrální banka je v ohni! Nabiullina a Medveděv uprchli?

Karel K. | 26.08.2018

Vedoucí představitelé Ruska zmizeli !! Magnáti a někteří vládní úředníci uprchli z Ruska.
ЦБ горит! Набиуллина и Медведев сбежали?

Прошло больше суток, и никто не хватился Эльвиры Набиуллиной. Центральный банк, похоже, знает, куда она смылась. И только что в Москве загорелось здание Центрального банка на Неглинной. Как раз на том этаже, где был кабинет Набиуллиной.

В Центральном банке был, теперь уже был, архив, в котором зафиксировано воровство на триллионы долларов. Очень похоже, что кто-то уничтожает улики крупного воровства. Вчера я сообщил, что в стенах Центрального банка идёт следствие по поводу огромного хищения денежных средств, а сегодня эту контору кто-то спалил.

Будьте уверены, даже если огня на самом деле было с гулькин нос, завтра компетентные люди удивят нас и объявят, что те две искорки умудрились уничтожить все необходимые документы. Даже не сразу понимаешь, отчего тебе грустно: оттого, что Эльвира сгорела в здании Центрального банка, или оттого, что она не сгорела на солнцепёке? И, похоже, всё ещё грустнее, чем мы можем себе это представить . . . . . . . . . . . .

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/

Valentina Belasova

Tom | 25.08.2018

Len pre upresnenie kpanovi Pjakinovi, neboli to Cesi co zacharanili Valentinu Belasovu ale Slovaci kedze sa to odohralo v Kosiciach :-)

Re: Valentina Belasova

Mufko | 26.08.2018

Hlavne to boli Normálny Ľudia.

Re: Valentina Belasova

6P | 26.08.2018

Jen pro upřesnění k panu Pjakinovi, nebyli to Češi co pranýřovali Valentinu Belasovu, ale Slováci, když se to odehrálo v Košicích :-)

Re: Re: Valentina Belasova

assdf | 27.08.2018

Vítej ve světě, kde "malé" věci velké země až tolik nerozeznávají, s pohledu velkých ČR, ale i SR je nic....
Takže můžešě psát na hrad, že Pjatkin "nevidel mravence", ale jedine co dosahnes ze ti praskne cevka, ale nic nemenis na tom, ze SR je prdel sveta jako CR, ALE furt je to o tom, ze se chces bavit o barve pisma ci pouzite abecede, ale ani slovo o obsahu textu samotneho :D