Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 10.12.2018

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 10.12.2018

14.12.2018

 

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 10.12.2018.txt (46125)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 10.12.2018.srt (70693)

 

Fond konceptuálních technologií uvádí Analytický pořad Otázka-odpověď

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den
...10.12.2018.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

00:37

Jedna z nejpopulárnějších otázek, která zajímá naše návštěvníky, se týká událostí probíhajících ve Francii tradičně v sobotu.
- Ano, to už je tradice.
Celý den 08.12.2018 média ukazovala protesty takzvaných „žlutých vest“. Stejně jako při majdanu již přišly ke slovu dlažební kostky a pogromy, ve městě se ukázala i obrněná vozidla, proti davu byl použit slzný plyn. Otázka:

Ve Francii má být jako v prvním evropském státě spuštěn chaos a anarchie?

 

 

Ne, všechno je to trochu jinak.
Co se týče té tradičnosti francouzského majdanu, tedy v té první Francii, Ukrajina se přece sama nazvala druhou Francií. Takže ty majdany v první Francii již mají skutečně svou tradici. Když dojde k nějaké ojedinělé události, je to prostě událost, dojde-li ke dvěma stejným událostem, je to už tendence, a jestliže už jsou tři, tak je to zákonitost.


Ta událost, ke které došlo 08.12.2018, je už právě tou zákonitostí. Jedná se již o čtvrtou demonstraci, která proběhla v Paříži a po státě v sobotu. Takže každou sobotu pravidelně dojde na demonstraci. A když se podíváte na podstatu, tedy přesněji na dynamiku toho procesu, tak tam shoda ukrajinského majdanu s tím francouzským asi žádná není. Jen si to vezměte.

Jak to probíhalo na Ukrajině?

Na Ukrajině demonstranti skákali, zabíjeli policisty z Berkutu, pálili je Molotovovými koktejly
a jednalo se tedy o „mírumilovnou“ demonstraci. No a Západ včetně Francie požadovali od Janukoviče:
„Ne abyste jim ubližovali! Vždyť to jsou ještě děti. To je přece jedno, že zabili pár berkutovců. Je ti jich snad líto, nebo co? To jsou přece mírumilovné protesty. Oni je zabíjejí mírumilovně.“

 

Zatímco ve Francii je to jiné, tam přece „jen obnovují pořádek“.
Když na Ukrajině rozeženou třicetileté, tak jsou to děti.
A když ve Francii školáky z lycea, 150 školáků nechají klečet s rukama spoutanýma za zády, tak jen dělají pořádek, to je přece normální. Vždyť ve Francii „jen obnovují pořádek“.

 

Když u nás například rozhánějí liberasty, tak to dělají tak, že je odnášejí v náručí, no a ve Francii prostě čapli dívku za vlasy a odtáhli ji po dlažbě. To je přece v pořádku, spadla, sama si za to může. A za to, že jí táhli za vlasy, také může sama.
Takže tam ta policie jedná úplně jinak, a přitom se nikdo nepohoršuje a neptá: „Co to provádíte?“ Protože se jedná o Francii. Děje se to ve Francii. I když všichni přece jen nemlčí, řekl bych.

 

Naše ministerstvo zahraničí k minulé demonstraci, ne k té poslední, ale k té minulé, když poprvé utrpěli naši novináři, tak naše ministerstvo udělalo prohlášení, ve kterém vyzvalo Francii, aby se neuchylovala k přehnanému násilí, tedy aby k tomu přistupovala s větší rozvahou.
Se stejnou výzvou se k Francii obrátil i Erdogan a řekl:
„Co si to tam u vás dovolujete? U nás v Turecku je přece demokracie a když jsme všechny „mírumilovně“ rozháněli my, tak jste nás za to kritizovali.“

 

To znamená, že se jedná jen o začátek. Dále budou následovat prohlášení:
Pánové, vy jste přece sami říkali, že na Ukrajině probíhá „mírumilovný“ majdan. Takže si to pěkně porovnejte a stůjte si za svým slovem a uznejte, že i ten váš majdan je zcela „mírumilovný“.
A to tím spíš, že u vás četníky nezabíjejí, jako se to dělo na majdanu na Ukrajině, kde berkutovce zabíjeli. Takže nepoužívejte přehnané násilí.“ Ale to je vše jen vnější pohled.

 

A co se tedy vlastně ve Francii doopravdy děje?
Proč se ve Francii rozběhly všechny ty události?
Komu jsou adresovány?
Co samy o sobě znamenají?

A ničemu z toho neporozumíme, jestliže nepoužijeme druhou prioritu zobecněných prostředků řízení, tedy jestliže se nepodíváme na dějiny. Když se nepodíváme, kde má tato událost své kořeny.


A v dané situaci, zopakuji, nemůžete přemýšlet ve statických situacích, nebo v krátkodobých situacích, protože tak nic nepochopíte. Jak nám to také předvádějí všichni analytici a všechna média: „My tu shodu vidíme. Tady je obrázek číslo jedna, tady číslo dvě, ale podstatu toho, co se děje, neznáme a nechápeme.“

A kam bychom se měli vrátit?

Pro začátek, a to je minimum, se musíme vrátit k tomu, jak byl zvolen Macron místo Francoise Fillona zastupujícího zájmy globálních elit z hlediska formování řízení v Evropě, která se má odpoutat od amerického nadnárodního diktátu.


Zatímco Macron zastupoval vysloveně zájmy americké státní elity, jenže ty volby vyhrál. Ale to je teď vedlejší, to jsme probírali už nejednou.

Kam se tedy musíme vrátit, abychom pochopili, kde se vzaly ty „žluté vesty“?

Musíme se vrátit do června, července tohoto roku, k mistrovství světa, které vyhrála Francie. Mluvili jsme o tom, že to nebyla náhoda, když zařídili, aby vyhrála právě Francie, že toto její vítězství mělo upevnit pozice francouzského prezidenta Macrona, aby následné události plánované na konec září-říjen, což se v podstatě i stalo a rozvinulo se to potom v listopadu, aby to Macronovi ty události umožnilo ustát a vyřešit dané úkoly řízení.


A co vlastně má znamenat ta událost?
K čemu se vracíme?

Když jsme mluvili o státním převratu v Rusku, a rozpoutávání občanské války v Rusku, tak už jsem uváděl takový příklad, že když se státní elitě USA nepovedlo provést státní převrat a rozpoutat občanskou válku v Rusku prostřednictvím mistrovství světa... Nepovedlo se jim to. Jenže ten jejich plán nikam nezmizel.
Uváděl jsem příklad s opravou bytu. Takže se stalo přibližně následující. Dovolená vám vyšla v pravou chvíli, peníze i stavební materiál jste měli připraveny, všechno skvěle vycházelo, jenže když jste začali s opravou, tak jste zjistili… Máte naplánovanou i opravu topení a domluvili jste si topenáře. Jenže zasáhla vyšší moc a k topenáři přijela tchyně, ten se z radosti opil, a tudíž není práceschopný.


To ovšem znamená posun, narušení plánů, a když se konečně topenář dal do práce, tak zjistil, že stav topení je horší, než jste mysleli a ten zásah do něj bude muset být rozsáhlejší, zatímco ve vašem harmonogramu již má pracovat další skupina řemeslníků pro konečnou úpravu interiéru. Takže se všechno stále více komplikuje a ty potíže vzrůstají na principu padajícího domina.

 

No a něco podobného se stalo americké státní elitě. Neboť my když provádíme analýzu
a podporujeme jedny procesy a potlačujeme jiné, tak napomáháme tomu, aby ke státnímu převratu nedošlo.
A když se tohle projeví v uvědomělém chování statistické většiny lidí, tak se plány americké elity na provedení státního převratu a rozpoutání občanské války hroutí, jenže oni už jim všechno přizpůsobili. Americká státní elita nepočítala s tím, že by se jim řízení Macrona mohlo vymknout z rukou.


Jenže ten topenář se opil, a tak je nutné urychleně ten problém vyřešit. Zatímco globalisté tohle již předvídali, když upevňovali Macronovu pozici tím, že nechali Francii vyhrát mistrovství světa ve fotbale.
Jenže státní elitáři, jejichž rukama je realizováno nadnárodní řízení, se přitom mnohému od globalistů naučili, takže hned začali podnikat protiopatření a začali Macronovu autoritu naopak nabourávat, neboť díky této jeho autoritě, která by mu udržela dobrý rating, by ty kroky, které by potřebovali podniknout, byly nerealizovatelné.


Neboť systém je vždy zapotřebí napřed uvést do stavu kompatibilního s řídícím manévrem, který má být v tom systému proveden.
Je to stejné, jako když auto jede rychle a blíží se k ostré zatáčce, takže musí zpomalit, protože jinak by ho to buď vyhodilo mimo silnici, nebo by se obrátilo, nebo by ho to vyneslo do protisměru… Je spousta možností, co by se mohlo stát.

 

Stejné je to se systémem, který musíte napřed připravit. Jestliže se tedy globalisté vynasnažili zvednout Macronovi rating, je nutné ho zase srazit. A tak ho začali snižovat. Proto došlo například k problémům s tou vlajkou, kterou chtěla vykreslit francouzská letadla a další takové kiksy, které se negativně odrazily na Macronově reputaci. Odvezli ho… Myslím, že to byla Guyana, jak ho tam „tak pěkně“ nafotili. Chápete?
Probíhalo snižování jeho autority, kterou mu předtím (globalisté) zvyšovali, aby při těch událostech, které globalisté již předvídali, o kterých věděli, že k nim dojde, že bude velice tíživá situace ve světovém kreditně-finančním systému, na kterou musí být připraveny všechny státy, kdy bude třeba odrážet kroky americké státní elity.


Takže globalisté Macronovu autoritu zvyšovali a státní elita zase snižovala. A to způsobilo určité zpoždění těch událostí, kdy k té aktivní fázi nedošlo v říjnu, ale až na konci listopadu, takže se ta aktivní fáze rozvíjí až teď na začátku... ...prosince.
Oni ale nemohou vyhrát a to z jednoho jednoduchého důvodu. Rating lídra státu nehraje vůbec žádnou roli v tom, zda proběhne či neproběhne státní převrat, vše záleží na adekvátnosti systému řízení, na stavu systému řízení.


Mnozí argumentují: „Když půjdeme demonstrovat, tak tím něco vyřešíme.“

Hodně toho vyřešili lidé, kteří protestovali v roce 2013?
Teď mluvím o Francii. Kteří protestovali v roce 2013 proti rušení tradiční rodiny ve Francii?
Vždyť podle různých odhadů do ulic vyšlo od 1 300 000 do 1 600 000 lidí! Jen v Paříži jich bylo milión a půl! Když tedy tak nějak zprůměrujeme ty odhady. Vyřešili tím něco? Ne.

 

Zavedli jim sňatky osob stejného pohlaví včetně výchovy dětí v takových „rodinách“ a názvy rodič 1 a rodič 2 (místo matka a otec). To znamená, že jednoduše zlikvidovali tradiční rodinu na zákonodárné úrovni.
A co vyřešily studentské bouře v roce 2006?
Kdy do ulic vyšlo více než 3 milióny lidí po celé Francii?

Ti lidé nic nevyřešili, protože systém se rozhodl ten manévr provést a také ho provedl. Oni mají řízení ve svých rukou, právo na násilí má pouze stát. A ten kdo určuje, tedy přesněji ten, kdo využívá toto právo na násilí, ten také řídí systém.


Vždyť proč prohrál Janukovič?

Protože ho připravili o možnost použít sílu proti protestujícím a ten majdan se tak stále jen rozrůstal. A Janukovič na začátku odstoupit nechtěl a nikdo to od něj ani nepožadoval. Všem jim přece šlo o to, aby Ukrajina vstoupila do EU.

A jak to vypadá teď ve Francii?

Ve Francii se teď vznáší celý kaleidoskop různých požadavků, ale je tam i přímý požadavek na to, aby Macron odstoupil. Všude se začínají objevovat nápisy, kde přirovnávají Macrona k Ludvíkovi XVI. Seriózní noviny již začínají publikovat, že existuje vnitřní spiknutí v Macronově okolí na jeho svržení. Takové spiknutí bezesporu existuje.


To je bez diskuse, protože už i novinářům píšícím o událostech ve Francii je zřejmé, dokonce i oni už vidí, že všechny tyto protesty někdo organizuje a jsou řízeny z jednoho centra. Oni nevědí o koho jde, ale že je to vše organizované a řízené vidět je.
Obecně je třeba říci, že všechny takové a obzvláště dlouhodobé společenské akce vždy mají zřetelné organizační centrum a řízení a vyžadují značné zdroje na realizaci tohoto řízení. Jestliže toto není, nedojde ani k žádným lidovým demonstracím. Maximálně může dojít k takovému jednorázovému výbuchu, kdy lidé řeknou, co mají na srdci a rozejdou se.

 

Druhý den se zeptají těch ostatních: Půjdeš zase? Kdy a kam?“ Přijdou na náměstí, chvíli se tam poflakují a pak se rozejdou. Ale když existuje bod koncentrace, tak se tam sejdou vždy. Protože fungují agitátoři, fungují organizátoři, kteří to všechno zařizují.

A že někdo organizoval i ten majdan na Ukrajině?

Těm lidem skákajícím na majdanu bylo absolutně jedno, kdo jim ty peníze zaplatí a zač tam vlastně poskakují. Oni si mysleli, že poskakují kvůli jednomu a vyskákali si něco úplně jiného, no
a teď jsou uražení. Proč se teď vztekáte, lidi? Vás najali jen kvůli tomu, abyste šaškovali na majdanu, abyste si zaskákali a vytvořili tak materiál pro televizi…

 

To my uvnitř potom rozhodneme, co a jak z toho bude. A nehledě na to, že existují přímé důkazy o tom, že proti Macronovi je organizováno spiknutí s cílem jeho svržení, co pozorujeme?

Vidíme absolutní řád v řízení silových struktur Francie. Macronovi je podřízena jak policie, tak četníci a armáda a on v klidu pracuje na potlačení toho majdanu.
A výsledek? Čím to začínalo? Kolik tam bylo demonstrantů 17. listopadu? 300 tisíc.
A 8. prosince? Už jen 125 tisíc. A to můžeme počítat s tím, že to bylo nafouknuto, takže jich tam bylo tak 80 tisíc.
Takže probíhá potlačování toho procesu, ten proces už vyprchává, probíhá převzetí řízení.

 

A kam se takto dostáváme?

Vynechali jsme jeden důležitý článek.

Co se stalo mezi poslední manifestací 8. prosince, a šampionátem světa?

Proběhl summit G20 v Argentině, kde Macrona uvítal… Kdo? Člověk ve žluté vestě.
Dokonce i v případě, že selhal odbor protokolu, tak kde nechala oči Macronova ochranka?
A proč tedy nereagovala?

Protože poslouchá své velení.

A kdo jí velí? Kdo organizoval všechny tyto akce?


Beneficient všech těchto akcí je jen jeden, státní elita USA, pro kterou znamená ztráta řízení světa, parazitování na celém světě absolutní krach. Stane se nepotřebnou. Uzavírání se USA do sebe, které je v plánu globálního prediktoru, a jejich přeformátování není nic, s čím by státní elita USA byla svolná, takže proti tomu bojuje.

Co se stalo na G20?

Jen si vezměte, jak se tam choval Trump. Napřed prohlásil, že bude mít plnohodnotnou schůzku s Putinem, a když přiletěl tak prohlásil, že žádná nebude, že se s Putinem nesetká.

A dále?

Letadlo Merkelové se otočilo, protože jinak by musela na schůzku s ním. Víte, to je tak, všechny takové akce jako G20 probíhají podle určeného plánu, všechny dohody jsou už do určité míry vyhotoveny a jestliže z toho odstraníte nějaký jeden článek, tak všechny ty ostatní dohody, které se od té zásadní odvíjejí, pozbývají svůj smysl.

A tak je lepší danou schůzku úplně zrušit než se snažit držet původního plánu.

 

A co udělal Trump?

Vyhnul se všem důležitým schůzkám. Na ty důležité akce, kde by bylo nutné vyjádřit, oznámit postoj USA, vůbec nepřišel, protože jeho původní plán řízení se zhroutil. A ten, který mu vnucuje americká státní elita, nemůže potřebovat. Proto Merkelová na schůzku s ním nepřiletěla, a s ostatními se setkal jen letmo.
Namítají mi, že se tam s Merkelovou setkal. Jenže ten rozdíl mezi schůzkou trvající 1,5-2 hodiny
a 10-15ti minutovou schůzkou na chodbě je přece všem očividný. A proto tam Trump žádné schůzky neměl.


Dokonce zrušil i finální tiskovku, že prý zemřel George Bush starší, a to mu v tom brání.

Co má společného smrt George Bushe staršího s tvou účastí na mezinárodním summitu?

Zde máš přece mluvit o něčem úplně jiném.

Proč tu tiskovku zrušil?

Aby se vyhnul otázkám, na které nechtěl odpovídat. Napřed si musí udělat pořádek v řízení u sebe doma, a až potom na ně bude moci odpovídat. On přece také viděl, že Macronovi zařídili to uvítání „žlutými vestami“.


Takže americká státní elita, která rozpoutává majdan ve Francii s cílem vyvolat tam válku, aby tím vyřešila své zištné zájmy, neboť si neuvědomuje, že tak s konečnou platností podsekne větev, na které sama sedí, neboť začne-li válka ve Francii, vzplane celý svět... Oni nechápou, že si chtějí podpálit svůj vlastní dům, ve kterém žijí. Oni si myslí, že ta válka bude probíhat stejně jako 1. nebo 2. světová válka, a že v Rusku mají řízení pod svou kontrolou: „My to tam vyřešíme. Tam taky rozpoutáme válku. Máme připravenou Ukrajinu a podpindosníky v ruské vládě. Jen se podívejte, co tam vyvádějí. Obracejí lidi proti Putinovi. My máme Rusko v kapse.“

 

Oni nechápou, proč dochází k selháním.

Jestliže máte tedy Rusko v kapse, tak proč v létě 2018 nedošlo na ten váš plánovaný státní převrat?

Tady už měla být dávno občanská válka se vším všudy, když máte to Rusko tak zmáknuté.

Jenže oni z tohoto svého omylu nevycházejí a proč?

Protože mají před očima takové jako Šuvalov, Medvěděv, Rogozin, nebo třeba Kudrin, můžete jmenovat a jmenovat. Nabiullinová, ta… Golikova... Přece vidíte, jak se lidi snaží naštvat kvůli benzínu, kvůli pohonným hmotám, to je to samé. Vždyť to se přece všechno děje cíleně. Jde o absolutně účelově vyvolanou situaci.


Dokud byl ve vládě Sečin, tak prosadil cla na export ropných produktů za hranice a absolutní prioritu udělil…
- Vnitřnímu trhu
- Ano vnitřnímu trhu, zcela…
Jak se tomu říká? Nejde o ochranářství ale... Ne, to není přesně ono. Myslím tím nízké daně, prostě stimuloval rozvoj vnitřního trhu a ceny pohonných hmot se nehnuly.

Jenže Sečina liberasti vytlačili a co okamžitě provedli s radostným výskáním?

Páníčku, podívej se, jak ti sloužíme.“ Vynulovali cla na vývoz ropných produktů za hranice,
a zavedli likvidační daně uvnitř státu. Ve výsledku všechny vertikálně integrované společnosti jako Lukoil i ty ostatní, které samy těží, zpracovávají a prodávají pohonné hmoty, řekly, že pro ně není výhodné od sebe nakupovat za ceny, které si samy stanovily, neboť tu je ten zákon.

 

A proto vláda řekla: „Ach vy chudáčci, vy platíte sami sobě a všude to pro vás znamená zisk, tak to vám to ještě musíme „vykompenzovat“ ze státní kasy.“
Proč by se tedy taková „elita“ nedržela zuby nehty toho, že nemusí vůbec nic dělat? Všichni oligarchové… Čubajs prohlásil, že lidé prý nejsou dost vděční oligarchům za to, jak se o ně dobře postarali. Ti oligarchové za celou tu dobu 25ti let vůbec nic neudělali. Jen ukradli plody práce našich lidí ze sovětských dob, to vše zpeněžili a ukradli.


Oni sami nic nebudují, žádné podniky, dopravní infrastrukturu ani sociální strukturu, nic nebudují
a ještě se podílejí na genocidě národa. A Čubajs žádá, aby jim za to lidé byli vděční?!

 

Něco se u nás přece jen buduje, ale jen díky tomu, že existuje ruční řízení ruského gosudara Putina. Tam kde něco v ručním režimu řídí Putin, tam se nám něco daří.

 

Ale my teď přece mluvíme o Francii. ...Takže jaká je ta situace?

Ve snaze prodloužit… Proč Macron všechno tak protahuje?

Nemohl to snad vyřešit hned?

Mohl. Jenže tak vyvolává příšerné napětí uvnitř svého státu, na kterém pracují další chráněnci americké státní elity.

A co je zapotřebí?

Aby se americká státní elita plně vydala, aby se její řídící energie zcela vyčerpala a v tomto směru uvázli a uvolnili tak ruce Trumpovi a Putinovi, aby si mohli dělat pořádek ve svých státech. A proto to Macron postupně potlačuje, pomalu to všechno dusí.

A co v té době dělá řekněme třeba Putin?

Putin se v listopadu setkal s bývalým francouzským prezidentem Sarkozym, který ať je to tak či onak, stále ještě patří do vyvolené skupiny globálního prediktoru.

A s kým se Putin setkal tento týden?

S prezidentským kandidátem, který prohrál volby, s Fillonem.

Takže obrazně řečeno Putin provádí casting manažerů. Probíhá normální práce a jestli to Macron nezvrtá, a nedopustí se neomluvitelných chyb, tak americká státní elita ve Francii pohoří, ať už se snaží francouzskou ekonomiku podrývat, jak se dá. Tím, že tam vyvolávají neustálé nepokoje kazí turistickou sezónu, aby tak podlamovali francouzskou ekonomiku. Ale stále se pracuje.

 

Víte, Macron je teď… No není to úplně přesné podobenství, ale kvůli lepšímu pochopení…
Je takový film Prapory žádají palbu. Na určitém úseku se musí vyvolat dojem, že tudy bude veden hlavní útok, aby se tam stáhly síly nepřítele a někde jinde mohlo dojít k průlomu.

 

Americká státní elita se takto soustředila na Francii a Macron je tam vytrvale zaměstnává a tím uvolňuje ruce pro vedení hlavního úderu jak Trumpovi, tak i Putinovi.

 

30:22

Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím zatčení dcery zakladatele HUAWEI.
Jde o událost v rámci obchodní války USA-Čína nebo o něco jiného?

 

 

Ne, je to něco jiného. Jedná se o globální přerozdělování světa. Je to součást budování centra koncentrace řízení v Číně, kam je přenášeno řízení jmenovitě anglosaského, euroatlantického segmentu globálního prediktoru.
Je nutné zpřetrhat vazby mezi USA a Čínou.
Elity“ přece nemají žádnou národnost:
Kde nám to nese, tam také investujeme.“

Co je tedy zapotřebí?

Je nutné začít dělat problémy „elitám“. Když totiž znepříjemníte čínské „elitě“ působení v USA, povede to k omezení přítomnosti Číny v USA. Nákup nemovitostí tam klesl… Teď si nepamatuji přesně o kolik. Asi osmkrát, tedy nákup nemovitostí Číňany. Takže se odtamtud stahují. Prodávají nemovitosti a odcházejí.

A jak tuto věc podnítit? ...Jak to zařídit na úrovni korporací?

Je nutné použít příslušný stimul na úrovni elit. A tak zatkli finanční ředitelku HUAWEI, která je zároveň dcerou zakladatele této korporace. Probíhá plánovité odpoutávání. Když tomu nechtějí rozumět po dobrém?
Kdyby v HUAWEI chtěli porozumět po dobrém, že je třeba odpoutávat se od USA, tak by zatkli představitele jiné korporace, která tomu rozumět nechce. A jinak si vybírají samozřejmě ty nejvýznamnější z těch, kterým to nedochází.

 

32:38

Otázka od Světoslava. Co mají dělat ukrajinští občané v nadcházejících volbách p-rezidenta? Žádní normální kandidáti v nich nejsou. Když na ty volby nepůjdou, tak tím umožní banderovcům dosadit tam svého člověka. A když na ty volby půjdou, tak tím zase přiznají jejich legitimitu.

 

 

Správně, ta odpověď je tam v podstatě obsažena. Budou-li se účastnit toho divadélka, které banderovci, ta kyjevská banda organizuje na Ukrajině, tak to znamená je se vším všudy legitimizovat. Oni provedli státní převrat a teď potřebují dosáhnout určité legitimity díky volbám. Je nesporné, že po volbách mohou uvést jakákoliv čísla nezávisle na tom, kolik doopravdy přijde lidí. Jenže je to tak, že nezávisle na tom, kolik tam přijde lidí, ta čísla stejně budou uvedena.

 

Takže když lidé nebudou ty volby ignorovat, poskytnou jim morální právo, legální důvod tvrdit, že jsou legitimní:... „Lidé pro nás hlasovali!“


Čím větší bude bojkot těchto voleb, čím více lidí nepřijde na tyto volby, tím více bude nestabilní řízení kyjevské bandy a o to méně si budou moci dovolovat, protože budou vědět, že jsou v nepřátelském prostředí, že si ta čísílka sice napsali, ale lidé je odmítají. A tím pádem jejich řízení může nabývat pouze podoby kárné jednotky ve vztahu k civilnímu obyvatelstvu.
Jiná varianta neexistuje. To ale také znamená zhroucení celého řízení. Jestliže tedy chcete snížit míru krvavosti nadcházejících událostí, rychleji překonat období té ruiny, která je dnes z Ukrajiny, tak musíte v rámci společenské iniciativy prosazovat bojkot voleb.

 

Dát jim najevo:
Vy jste provedli státní převrat, ale my vás jako státní moc nepřijímáme, ve smyslu státního řízení.“ A jestliže se to rozvine po celé Ukrajině… Přitom není zapotřebí organizovat žádné mítinky, nic takového. Stačí si promluvit mezi sebou a ono se to rozšíří. Není zapotřebí nikoho agitovat, protože všechno se děje tím nejlepším možným způsobem s ohledem na reálnou mravnost a etiku všech účastníků procesu.


Různé referenční skupiny mají různé zájmy s ohledem na účast v těchto volbách. Proto stačí jednoduše lidi informovat, že nechtějí-li, aby ta krvavá lázeň na Ukrajině pokračovala, tak je musí připravit o legitimitu, tu kyjevskou bandu i v jejích vlastních očích a ona bude muset jednat jinak. Jestliže lidé nepřijdou k volbám, je to velký problém, to je velmi velký problém.

 

Jednou z věcí, která pomohla Putinovi poradit si s mocenskými „elitami“ v Rusku, byla skutečnost, že v Přímořském kraji na samém počátku Putinova prezidentství lidé nepřišli k volbám a řekli, že tam není ani jeden kandidát, který by hájil zájmy lidí. To byl velmi velký problém a to také umožnilo Putinovi začít s demontáží a čistkou této „elity“ a začít s obnovováním státu.
Něco podobného je nutné udělat i na Ukrajině.


Ale znovu opakuji, že se to nedělá cestou pořádání mítinků, ani výzev: „Pojďme ignorovat…“ Musíte si to povědět přímo mezi sebou a to tím spíše, že proti podobnému přístupu nic nezmůže ani SBU bojující proti domácímu separatismu. Jinak začnou lidi vyčleňovat a zavírat do koncentráků.

 

37:09

A ještě jedna otázka související s Ukrajinou od Kirilla. V programu Právo vědět, který moderuje Babajan polithňup (jak píše Kirill), Maxim Jusin navrhl propustit ukrajinské vojáky, kteří byli zatčeni v průběhu Kerčského incidentu, aby oslavili Nový rok doma, abychom se prý svými činy nepodobali „chochlům“, kteří do vězení zavírají nevinné. Podle jeho mínění jsou ti vojáci nevinní, neboť jenom plnili rozkazy.
Znamená to, že se naše klany opět lísají k Západu a začínají tlačit na Putina jako v případě se Savčenkovou?

 

 

Proč začínají tlačit, oni tlačí, a Maksim Jusin tak přímo prohlásil, že on osobně podporuje státní převrat v Rusku a rozpoutání občanské války v Rusku.
Zcela přímo prohlásil, že Rusko je tím subjektem řízení, tedy přesněji objektem řízení, kterému je zásadně upírána suverenita a vůbec celkově vlastní státnost.

Co to jako znamená, že plnili rozkazy?

Oni se dopustili trestně postižitelného trestného činu, narušili hranice Ruské federace, dopustili se trestného činu ohrožujícího lodní dopravu v daném území, v této oblasti. Oni osobně se těch činů dopustili.


Kdo a v jaké míře se na tom podílel, musí rozhodnout soud, ale jestliže je dnes pustíme, tak zítra bude naše hranice narušovat kdekdo.
Takže Jusin prohlásil, že jen plnili rozkaz, na ... a zítra vydají stejné rozkazy všude!

To znamená, že zítra nedokážete zajistit bezpečnost lodní dopravy nikde, absolutně nikde.
I kdyby měli tentokrát plout bez výbušnin na palubě.
Stačí, že svým jednáním způsobí srážky lodí. V té oblasti je velice intenzivní lodní doprava. To je konkrétní příklad.


Probíhá rozsáhlý boj o to, zda Rusko bude existovat nebo ne a Jusin řekl:
„Zdechni Rusko! Ty nemáš právo na svou suverenitu a stát a když ti na Západě nařídí propustit ty námořníky, musíš to udělat. A jakou si pro to vymyslíte záminku, je už vaše věc, tu si vymyslete sami!“


A já opakuji, že nebude-li tento jejich čin potrestán, tak zítra můžeme mluvit o tom, že naše hranice fakticky přestaly existovat.
Neboť jsme už propustili i Savčenkovou a vedlo to k tomu, že všude se zmocnili našich lidí jako rukojmích.

Když je teď pustíme, tak k čemu to povede?

To už není důležité, protože Rusko si jen hraje na to, že může někoho potrestat. A my si můžeme ve vztahu k Rusku dělat, co nás napadne a jak nás napadne. Stačí potom říci, že to byl rozkaz.“

A co to s tím má společného?

Norimberský soud rozhodl, že plnění prokazatelně zločinného rozkazu nezbavuje člověka jeho odpovědnosti. A když voják jakéhokoliv státu při plnění rozkazu vstoupí do bezpečnostní zóny
a naruší tak suverenitu jiného státu, je nepřítel, je zločinec a jeho vina nemusí být prokazována, určuje se pouze míra jeho viny a podle ní trest.


To můžeme také říci: „Proč jsme vlastně stříleli na ten Wehrmacht? Vždyť ti chudáčci vojáčci za to nemohli, jen plnili rozkazy. A my jsme tu po nich stříleli? Oni přece byli tak mírumilovní, jen nás tu bombardovali a zabíjeli svým dělostřelectvem a kulomety. Ale dělali to s mírumilovnými úmysly.“

 

Ještě tohle mohl Jusin dodat, protože přesně v tomto duchu mluví. Mírumilovní demonstranti na majdanu mírumilovně zabíjeli berkutovce. Ti vojáčci nic neudělali, proč bychom se měli chovat stejně…
On není hlupák. Velmi dobře ví, co říká a s jakým cílem. Jusin si přeje, aby se náš stát zalknul krví, proto to navrhuje, protože tohle odpovídá zájmům americké státní elity, jejíž zájmy Jusin hájí. To je vše.


Musí jasně vědět, že Rusko musí nechat na pokoji. Jestliže jsi narušil ruskou hranici, podnikl něco, co Rusko ohrožuje, budeš potrestán. Toho je nutné dosáhnout.
Když propustili Savčenkovou, tak jsem to komentoval tak, že je to horší než zločin, že je to chyba.
A teď plody té chyby sklízíme v plném rozsahu.

Dosud jsme nevyřešili ten problém Ukrajiny. Kdyby Savčenková seděla ve vězení, tak by si žádný ukrajinský mizera netroufnul splnit prokazatelně zločinný rozkaz, protože by věděli, že je za to Rusko potrestá.
Nemohlo by dojít k tomuto incidentu a ten problém Donbasu by byl na lepší cestě k vyřešení. Také by nedocházelo k ostřelování Donbasu a také by nedošlo na vraždy Zacharčenka a těch dalších. Takže tak.

 

43:41

K další otázce od Denise. Valeriji Viktoroviči, vy často tvrdíte, že takzvaná rossionská „elita“, úřednictvo nepracuje pro zájmy státu. Ale náš stát se přece jen rozvíjí, průmysl i infrastruktura. Dokázali jsme zorganizovat olympiádu i mistrovství světa ve fotbale. I v dalších ohledech Rusko demonstruje svou suverenitu.
Jsou-li úředníci proti státu, tak kdo v tom má prsty?
Ano, zásluhy Putina i lidí jsou velké, ale ani bez úředníků se neobejdeme. Jestliže Státní duma nijak nekomentuje lásku Sluckého k McCainovi, tak to není důvodem obviňovat celou Státní dumu, že je v tom s ním solidární. Putin přece také nekomentuje různá obvinění na jeho adresu. Vysvětlete to, prosím.

 

 

Nejde o to, že by úřednictvo bylo asociální strukturou, jde o kvalitu této sociální struktury. Vše je možné plnit různě. Zapomněli jste snad na to, že to bylo jen o chlup, že se nám povedlo dotáhnout tu olympiádu v Soči?
Když se přišlo na to, že žádné stavební termíny nejsou dodržovány, tak byl Putin nucen přijet osobně a došlápnout si na ty lidi dosazené Medvěděvem, kteří ty peníze rozkrádali a nic nestavěli. Ti Medvěděvovi chráněnci, ti jeho kumpáni se potom rozutíkali do celého světa s těmi ukradenými penězi.


A až ti další, pod vnímavým Putinovým vedením opravdu něco stavěli. A na Rogozina Putin už takto nedohlížel, ani na stavbu kosmodromu Vostočnyj. On to prostě nemůže zvládnout všechno! Jsou tu i jiné zásadní projekty, přestože by se mohlo zdát, co může být důležitějšího než kosmodrom. Nu a co?
Stojí snad kosmodrom Vostočnyj?

Ne.

A kde jsou peníze?

Mluvíme tu o TŘECH ROZPOČTECH!

A všechno to zpronevěřili. Ano, stát jde kupředu, ale co nás to stojí?
A my mluvíme o zvýšení kvality řídícího sboru, ne o tom, že by úředníků jako takových nebylo zapotřebí. Oni jsou v systému řízení nezbytní. Jde o to, aby úředníci byli vlastenci své země a ne patrioti severoamerického zeleného dolaru, aby ti lidé pracovali pro zájmy Ruska a ne pro zájmy USA.


Nebo jste snad zapomněli na tu skvělou úřednici Glackich?

Která prohlásila: „No ano, peníze na dětský sport jsou sice vyčleňovány, ale není to nic, co by vám stát dlužil.“ ...A nakládala s těmi penězi zcela jinak, jak o tom svědčí informace.

Nebo ta další „ministryně“! Práce…
- Sokolova.
- Ano.
Tohle je to, co mám na mysli, že neprofesionální, přinejmenším neprofesionální úředníci typu té Glackich musí odejít. Na jejich místo musí nastoupit odborníci a ruští vlastenci. To je normální pohyb v rozvoji státu.
A když o těchto problémech nebudeme mluvit, tak budeme mít asi za to, že s naším úřednictvem je vše v pořádku. Proč bychom se namáhali, přece i tak kupředu postupujeme.

 

Nu ano, Putin se může přetrhnout. Jen se podívejte na jeho lety. Spí v letadlech. Nemá vůbec žádný osobní život! Plahočí se, žije prací. Ale Putin má ze zákona poslední prezidentské volební období!
A co bude potom? Kdo tam nastoupí potom? Grudinin? Aby zvládnul tohle úřednictvo?
Grudinin sám si stěžoval na úředníky, že nedělají nic jiného, než kradou peníze ze státního rozpočtu a nic za nimi nezůstává, a za svou kvalitu řízení vůbec neodpovídají.

 

My jsme v devadesátých letech zformovali… Ano, my! To mi musíte prominout, ale mocenské orgány a lidé tvoří dvě části jednoho celku, jednoho státu. Nevyvinuli jsme tlak na vyšší řízení, tak nám dosadili takový úřednický sbor, když budeme působit na vyšší řízení, tak bude úřednický sbor vypadat jinak.
Proto za to můžeme MY! A jestliže chceme změnit ten úřednický sbor zformovaný v devadesátých…

Jak to vypadalo v devadesátých letech?

Já řídím, jak mě napadne, všechny ztráty zaplatí lidé a já za nic neodpovídám.“

Mění to Putin? ...Mění!

Je nutné nést odpovědnost? ...Je!

To je to, o čem já mluvím. A vůbec ne o tom, že celé úřednictvo bez výjimky je k ničemu. Ne, vůbec ne. Musíme vytvářet takové podmínky, za kterých budou úředníci pracovat pro zájmy našeho státu, jinak daný úředník o své místo přijde.

 

49:16

Další otázka je od Michaila. Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím setkání raperů s poslanci Státní dumy. Podle mého si ti rapeři, kteří se účastnili kulatého stolu, velmi dobře uvědomují, co je účelem jejich činnosti a jejich kurátoři nepřišli na nic lepšího, než silou potlačit uvědomělou snahu národa o kulturní a fyzickou sebezáchovu.

 

 

Ne, ta jejich schůzka ve Státní dumě sleduje něco zcela jiného. Jde o prvek přípravy na provedení státního převratu a rozpoutání občanské války v Rusku.
Rapeři mají posloužit jako ideologická síla, neboť jsou pohodlným nástrojem řízení, kvůli své tuposti, omezenosti a marginálnosti kultury, kterou zastupují.

 

Stát s takovými projevy musí bojovat zcela jinými způsoby. Degradační prvky v kultuře byly, jsou
a budou, dokud nebude v plném rozsahu zformován lidský typ struktury psychiky u všech představitelů lidského druhu Člověk rozumný žijících na planetě Zemi.
Lidé se přece nakonec musí někdy stát rozumnými. Dokud se to nestane, tak degenerativní, sebedestrukční, sebelikvidační formy kultury budou přítomny. Ale zákazem se to nevyřeší, tím to jenom získá na přitažlivosti pro lidi právě vstupující do sociálního života.

 

Jedná se o protest, o vyjádření protestu.
Rozvoj, plnohodnotný rozvoj kultury, která by lidem napomáhala osvojovat si jejich genetický potenciál, to je druh boje s podobnými degenerativními směry v kultuře.

A jak to vypadá v daném případě?

Tak si ten raper Chaski zaskákal na autě, na cizím. Kdo mu to dovolil, skákat na tom autě? Skákal na cizím autě, dopustil se výtržnictví. Tak proč se z toho snažíte udělat jakýsi politický směr?
To setkání poslanců, kteří nic nevědí o řízení, protože kdyby o něm alespoň něco věděli, tak by nikdy podobné setkání nezorganizovali, protože tím povznesli to… Jak se ta…
degenerativní kultura.
- Subkultura
- Ne, subkultura ne, degenerativní kultura.

Už jsem o tom mluvil. Oni tím té degenerativní kultuře přidali fakticky oficiální státní status.

Uvědomují si vůbec ty poslanecké ovce, co provádějí?
Nebo jsou to všichni aktivní účastníci státního převratu?
Někdo jim to ve Washingtonu přikázal a oni to setkání zařídili?
Uvědomují si vůbec, že se takto podílejí na ideologickém posilování kultury destrukce?

Že se takto podílejí na ideologickém posilování majdanu, Bolotňáku (Václaváku), které má ničit náš stát stejně, jako to bylo provedeno na ukrajinském Majdanu a jak to teď každou sobotu probíhá ve Francii?
A jestliže to nechápou, tak co je to za „poslance“?
Když nechápou tak jednoduché věci?


Takže tohle by nemělo mít žádné dalekosáhlé… Národ se rozvíjí tak, že tyto degradační kultury samy zanikají s tou či onou škodou s ohledem na míru rozvoje národa. Tedy zda to ten rozvoj pozdrží, zda to přinese utrpení, neštěstí... Je nutné lokalizovat, minimalizovat škody, které přinášejí tyto degradační kultury.

A co udělali ti poslanci Státní dumy?

Oni jí přidali na významu z hlediska státní ideologie. Potom se ale nevztekejte, až půjdou v čele omladiny, která bude cestou všechno ničit. A zasloužili se o to poslanci Státní dumy, kteří zorganizovali ten kulatý stůl.

 

54:31

Ještě jedna otázka k poslancům od Antona. Jednotné Rusko zavádí etické normy pro své členy, prohlásila na stranickém sjezdu Olga Batalinová. Členové Jednotného Ruska jsou povinni odpovědět na veřejná obvinění nebo musí odstoupit. Kromě toho se členové této strany zavazují, cituji: Chovat se k lidem a jejich problémům s úctou a ohleduplně, pomáhat jim v ochraně jejich práv, při obnově spravedlnosti a v překonávání těžkých životních situací.“ Konec citátu.
To Jednotné Rusko plánuje natolik pozvednout své postavení?
Nebo prostě proběhne náhrada kádrového sboru za mladší, ještě nezesměšněné?

 

 

Ne, probíhá to z jiných důvodů.
Neschopnost, nezpůsobilost současného úřednického sboru je všem zcela očividná! A to včetně klanově-korporativní skupiny, jejíž politické zájmy vyjadřuje Jednotné Rusko. A Jednotné Rusko nemůže nevidět, že takové jednání jako v případě té „ministryně práce“ Sokolové, úřednice pro mládežnickou politiku Glackich je nejen diskredituje, to by jim ani tak nevadilo, ale že ve výsledku jejich absolutně neprofesionální práce, neboť absolutně nemají ponětí o tom, co mají na starosti
a o důsledcích svých kroků, jsou vytvářeny podmínky, za kterých klanově-korporativní skupina přichází o svou zdrojovou stabilitu.


Takže úkolem této klanově-korporativní skupiny je teď, aby se sama očistila, aby se takoví lidé jako Glackich přesunuli do nějakého nakradeného tatínkova byznysu a řídili to tam. Když to tam kvůli ní krachne, tak to bude její problém, to už ale nevyvolá ohlas u veškerého obyvatelstva, a nebude to mít negativní dopady na samotnou klanově-korporativní skupinu.
Aby to už nešlo jako teď, kdy ji tam tatík mohl dosadit, protože je to jeho dcera, a on má příslušné styky. A tak ji dosadili do funkce a je jim jedno, jak to dopadne. A těm, kteří tam takové lidi jmenují, je to také úplně jedno. Teď je nutné zařídit, aby jim to jedno být přestalo.

 

Aby se tatíček, dříve než někam šoupne svoji nanicovatou dcerušku, raději zamyslel:
Ne, to ne. Ona něco zvrtá a já z toho budu mít takovou polízanici, že přijdu o svůj byznys. Já jí raději založím nějakou společnost zabývající se módou a v ní ať si dřepí a hraje si na důležitou, že něco umí. Třeba se tam něčemu opravdu přiučí a budu jí moci předat svůj nakradený byznys.“

 

A guvernér, kterého o něco žádají:
Vždyť ta tvoje dcera nic neumí. Chceš mi působit problémy? Nakonec to budu já, kdo si to odnese před svými korporativními kolegy. Já ji sem jmenovat nemůžu, já tu potřebuji alespoň trochu schopného člověka.“
S tím teď ten systém bude muset bojovat a v tomto ohledu je to přínosné. Když místo těchto absolutně nezpůsobilých, absolutně neschopných lidí budou přicházet sice v mravním ohledu úplně stejní lidé, kteří si alespoň dokáží domyslet, že by si podřezávali větev, na které sedí…

 

Teď totiž té klanově-korporativní skupině, jejíž zájmy hájí Jednotné Rusko, už konečně došlo, že všechny tyto Sokolové a Glackich řežou větev, na které jsou všechny ty klanově-korporativní skupiny usazené. Všechno se zhroutí. A potom bude pozdě se ptát jako ty velkosvětské paničky, kterým po revoluci nezbylo než šlapat ve Francii chodník a ti skvělí bělogvardějští důstojníci, kterým nezbylo než řídit taxíky: Proč právě s námi takto naložili?“
Oč se ve svém státě zasloužili, to také sklidili. Jestliže tedy nechtějí dopadnout stejně, tak budou muset něco začít dělat pro lidi.


Centrální vedení to už pochopilo. Je otázkou, zda to dojde i místnímu vedení. Když to bude sabotovat, bude mít smůlu. Národ a Rusko se od nich očistí. Rusko půjde dál, ale už bez nich.
A když se jim povede vzít nohy na ramena, tak dopadnou stejně.
Nějaká taková bývalá úřednice se na tom svém chodníku bude ptát: „Jak se to mohlo stát? Že jsem skončila takto? To je ten život, o kterém jsem snila?“
Ano, mohla jsi jít ten chodník do Francie šlapat hned!
- Strom nebude litovat svých opadaných listů?
- Ne!

Ještě jednou opakuji, že to Rusko sice bude hodně stát, ale vzdorování toho úřednického sboru přežije. Pokud tedy nebudou chtít pracovat pro Rusko.
Budou-li pracovat podle schématu, které teď navrhlo Jednotné Rusko a vyženou ty nezpůsobilé… Ať je sami někam uklidí, ať se o to postarají jejich rodiče. Ať se jich zbavují vyšší nadřízení, protože si jinak sami řežou větev, na které sedí.


Nahoře to už pochopili. Jestliže teď masová sabotáž nižších článků nepohřbí tyto záměry, tak budou mít budoucnost. Rusko bude mít svou budoucnost jak s nimi, tak i bez nich. A o svém osudu teď rozhodují oni sami, jak skončí. Buď zůstanou v úřednickém sboru Ruska, které se ve světě stane státem číslo jedna, takže tím i oni získají určité postavení, nebo dosáhnou toho, oč si celou dobu koledují.
Oni zaprodávají naši zemi a všichni se v podstatě chovají jako prostitutky, tak se jimi stanou i v životě, pokud budou vůbec mít to štěstí, protože jak dokazují všechny podobné sociální otřesy ve společnosti, ať už to byla Velká říjnová socialistická revoluce, nebo Velká francouzská revoluce, tak všichni to štěstí nemají. Protože když ta nahromaděná nenávist obyvatelstva k těmto úředníkům jednou vzplane, probíhá to zcela nekontrolovatelně.

 

To my se chceme vyhnout občanské válce, to my se chceme vyhnout krveprolití ve státě jenže ti úředníci řídící se jen svou zvůlí o tom nepřemýšlejí.

A koho potom budou obviňovat?

Když nechtějí nic slyšet o tom, že je nutné zemi rozvíjet evolučně... Oni to nakonec dopracují až tam, že jim to dav vrátí. A hněv davu je strašný, strašný.

Jak to napsal Alexandr Sergejevič Puškin?

Strašná je ruská vzpoura, nesmyslná a krvavá.“


Ona je ovšem nesmyslná a krvavá jen z hlediska nestydatě nenasytné elity, která se odtrhla od lidí i své země. Proto také nerozumějí tomu, co se děje. A z hlediska dějin? Už Puškin vám o tom napsal. Že sklidíte to, co jste zaseli.
- Ta vzpoura byla nesmyslná a nelítostná.
- Ano, nesmyslná a nelítostná.

V tomto ohledu je zbytečné něco za tím hledat.

 

Všechny tyto věci s ohledem na fabrikování trestních řízení proti lidem, kteří nevyzývají k násilí, povedou jen k tomu, že to násilí sami nakonec vyvolají. Ti, kteří ta trestná obvinění fabrikují. Nehledejte potom viníky, když je to práce vašich vlastních rukou, těch vašich.

 

01:03:31

A poslední otázka pro dnešek od Islama. Valeriji Viktoroviči,
existovaly dříve státy, které by ve svém základu byly bolševické jako SSSR?

- Ne, neexistovaly.

Neboť, jak píše Islam, si v jednom článku přečetl, že tyto ideje zastával stát Inků.
- To snad ne.
S těmi lidskými oběťmi? No to opravdu nevím, tam byla tvrdá davo-„elitářská“ struktura, biogenní způsoby řízení. Spodní vrstvy neměly vůbec žádnou šanci dostat se ze svého bezútěšného pekla tady na Zemi. Nikdo v elitě, ani mezi prostým lidem neměl vůbec žádnou možnost dopracovat se k lidskému typu struktury psychiky a rozvíjet svůj geneticky podmíněný potenciál. A proto dopadli tak, jak dopadli.

Dále Islam píše: Souhlasím s tím, že naše Ruská civilizace je nositelkou hlavních idejí lidstva. Ale zdá se mi, že nejsme jediní, kdo jde tímto směrem, nebo alespoň šel.

 

 

Prvky bolševismu se vyskytují u všech národů na planetě Zemi, to je předurčeno Shora. Protože lidem Shora bylo předurčeno být LIDMI a osvojovat si svůj geneticky podmíněný potenciál.
Lidem nemá být vlastní proti sobě bojovat, vzájemně se zabíjet, zotročovat se, dominovat nad sebou. Proto jsou samozřejmě ty prvky Království Božího na Zemi přítomny v kultuře každého národa, a proto také Inkové nezmizeli úplně. Protože i jim byla ponechána možnost, aby se z nich zformovali LIDÉ.

To byla poslední otázka?

Podívejte se, jaký to byl okruh otázek. Od politických demonstrací v Paříži jsme se dostali až k otázce sociálního zřízení společnosti. Přitom si to vezměte, Inkové, ano? Zdálo by se, že vybudovali stabilní systém. Přišli kolonizátoři a z impéria nezůstalo vůbec nic.

Proč?

Protože ta řídící struktura ani nepřemýšlela o tom, že by se měla starat o vlastní obyvatelstvo.

A kdo byl zlikvidován v první řadě v důsledku příchodu cizích kolonizátorů?

Řídící struktura.

Povstanou-li lidé dovedení do stavu zoufalství, koho jako prvního zlikvidují?

Řídící strukturu!

Jestliže tedy řídící struktura sama nesleduje zpětné negativní vazby v řízení a nekoriguje své řízení ve vztahu k objektu řízení, tak ať potom nehledá viníky jinde. Za všechno si může sama.

 

Ale na rozdíl od obyvatel říše Inků my s vámi máme možnost ochránit zájmy své i svých rodin. Máme možnost nepřipustit negativní vývoj situace v našem státě, nepřipustit státní převrat
a rozpoutání občanské války.
Nepřipustit extremismu ani terorismus.
...A co pro to musíme udělat?

Musíme vědět, že záchrana tonoucích spočívá v rukou samotných tonoucích. Přece vidíte, že ten řídící sbor Ruska není akceschopný. Sami si podřezávají větev, na které sedí, a ještě jsou schopni z toho vinit jiné. A ti, kteří se pokoušejí stabilizovat systém a zachránit ho před negativním vývojem a zajistit tím možnost přežití i úřednickému sboru, jsou pro ně nepřáteli.

 

Ta stupidita toho úřednického sboru je prostě nebetyčná. V této situaci nám zbývá jen jediné východisko. Každý člověk, aby zachránil zájmy své i své rodiny, si musí samostatně osvojovat znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, lidské společnosti. Tyto znalosti úřednický sbor kvůli své degradaci, nemorálnosti a zkaženosti vůbec neuznává a nechce se je učit.
Oni to za znalosti nepovažují. Ale je úplně jedno, co oni si o tom myslí.

 

Oni si ničí svou budoucnost, ať už si o tom myslí cokoliv, a my přece musíme myslet na budoucnost svoji i svých dětí. My si přece chceme zajistit mírové nebe nad hlavou. My přece chceme, aby se děti nemusely bát běhat venku, ne jak je to teď.
A proto si všichni sami musíme osvojovat znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, tedy lidské společnosti. A bránit tak zájmy své i své rodiny.


Vytvoření příslušných masových statistik umožní bez krizí přeměnit společnost, snížit míru krvavosti nadcházejících událostí i současných událostí a vést společnost k tomu, aby se všichni lidé mohli stát LIDMI, aby si každý člověk dokázal osvojit svůj geneticky podmíněný potenciál.

 

Proto se učte znalosti o řízení společnosti. A tyto znalosti jsou vyloženy pouze v pracích vnitřního prediktoru SSSR, které byly zveřejněny do června 2018.
Pouze v nich najdete metodologii poznání světa a řízení složitých sociálních supersystémů.

 

Znovu opakuji, pouze do června 2018.

Osvojujte si ty nové znalosti. Buďte konceptuálně mocní. Braňte zájmy své i své rodiny.

Buďte šťastni. Přeji vám mírové nebe nad hlavou.
Do příštích setkání.

 

Diskuse: http://www.vodaksb.eu/diskuse/otazka-odpoved-v-v-pjakina#comment-183450