Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 09.10.2017

Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 09.10.2017

14.10.2017

 

youtube.com/watch?v=BRqV01Ji1iQ

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 09.10.2017.doc (100864)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 09.10.2017.srt (65813)

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den 09.10.2017.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

00:22

A začneme otázkou, kterou položili naši soudruzi, související s hlavními zprávami z minulého týdne. Ať už si pustíme jakékoliv zpravodajství, vždy vidíme záznamy bombardování ISIL v Sýrii. A tak se vás ptají, s čím souvisí tato aktivizace vojenských útoků našeho letectva?

 

V podstatě jsme na tuto otázku už odpovídali. A o tom vystoupení, výzvě naší zástupkyně ministra zahraničí Zacharové v programu Nedělní večer se Solovjovem jsme také mluvili.

Vždyť k čemu při tom jejím vystoupení došlo? Je třeba si uvědomit následující věc. Budeme-li o tom mluvit v obrazech, tak u nás máme takový seriál Mafiánský Petrohrad, kde se v jednom díle setkají dvě mafiánské bandy, aby vyřešily určitý problém. A vůdce jedné té bandy, kterému na tom setkání předloží dokumenty svědčící o tom, že jeho lidé jednají svévolně a porušují pravidla, na základě kterých funguje celé to zločinecké podsvětí v celém městě, na to řekne něco ve stylu: „Beru na vědomí, podívám se na to.“

 

A oni ho zarazí a odpoví mu: „Ne! Ta zvůle je společný problém. Já jsem s tím za tebou nepřišel jako za šéfem, ale jako tvůj rovnocenný partner a říkám ti, že ten problém musíme vyřešit.“ Samozřejmě, že se tento přístup tomu prvnímu vůdci nelíbil a jen díky asymetrickému kroku toho vyjednávače, se napětí té situace uvolnilo a obešlo se to bez přestřelky. Přibližně to samé udělala Zacharova tím svým prohlášením, které zaznělo minulou neděli.

Ona na celý svět prohlásila: „To svévolné jednání je problémem nás všech. My, Rusko, jsme subjektem globální politiky a budeme to řešit. Není to naše volba, že vaši lidé, USA, porušují pravidla. Ale v rámci stávajícího řádu…“

 

Ten stávající řád je v podstatě založen na nepsaných zákonech. A vztahy na úrovni globálního prediktoru, na úrovni nadnárodního řízení v mnohém připomínají ta mafiánská nepsaná pravidla. Jedním takovým pravidlem například je, že když dáte slovo, tak zodpovídáte za jeho dodržení. Tomu slovu musíte dostát, dodržet ho. Přitom však slovo dané zelenáči vůbec nic neznamená.

 

Když tedy Gorbačovovi dali slovo na to, že se NATO nebude rozšiřovat na východ, tak šlo o slovo dané zelenáči.

On nevěděl jak, a neuměl pracovat na úrovni nadnárodní politiky. Neznal globální politiku a proto ho také mohli zneužívat. Říkali mu příjemné věci, ale jen ho tím vodili za nos. Ta slova, která mu dali, neznamenala nic, protože dodržet slovo dané zelenáči, to je slib, který kdybyste splnili, tak se sami v očích ostatních jen shodíte.

 

Ovšem na základě těch podmínek, o kterých mluvila Zacharova, jsme rovnocennými partnery. Z každého daného slova se nám tedy budou muset zodpovídat. Abychom je k tomu donutili a zdůraznili, že nemluvíme do větru, podpořili jsme svá slova činy našeho letectva v Sýrii a udělali jsme to natolik efektivně, že teď USA začaly… Z ničeho nic jim začali umírat jejich lidé po celém světě. Tam někdo zemřel, zde někdo zemřel. Museli to začít nějak legalizovat. Co to znamená?

 

Že těch padlých specnazovců je příliš mnoho. Dříve si s tím hlavu nelámali. Pochovali je na Arlingtonském hřbitově a připsali to na vrub plnění nějakého tajného úkolu, musel zůstat utajeným hrdinou apod. Jenže teď je těch padlých příliš mnoho. A aby ten příval nějak zvládli, musí někoho opět pochovat tajně a o někom tvrdit, že zahynul někde jinde. Musí to papírově nějak vyřešit a zahladit stopy, aby nedošlo k vnitřnímu výbuchu. Alespoň ne v armádě.

 

Americký specnaz provedl pozicemi ISIL jakousi ozbrojenou opozici, aby na ni ISIL nezaútočil.

A dále je toho ještě víc. Jen se na to podívejte, ministerstvo zahraničí začalo pracovat v tandemu s ministerstvem obrany. Občas ani nerozlišíte, kde pracuje ministerstvo zahraničí a kde ministerstvo obrany. Proč? Protože od ministerstva obrany slyšíme natolik významná prohlášení, že v mnohém přispívají k posunu v diplomatických záležitostech ve prospěch Ruska. Například to, jak jsem o tom už mluvil, že americký specnaz provedl pozicemi ISIL jakousi ozbrojenou opozici, aby na ni ISIL nezaútočil. A to už vyvolává otázku: Jaké jsou vlastně vztahy mezi ISIL a americkým specnazem, aby přítomnost specnazu USA, tedy jejich nepřítele, byla zárukou, že je nechají projít svými řadami? Ty, se kterými jakoby válčí? Fakticky bylo předvedeno, že mají jen jedno velení.

 

Dále následovalo prohlášení, že ze základny USA, kterou vybudovaly na syrsko-jordánské hranici, ISIL provádí teroristické nájezdy. To už zcela přímo poukazuje na to, že ISIL je nepravidelnou armádou USA v podobě jakýchsi partyzánských oddílů. Mám na mysli organizační stránku věci, ne tu ideologickou. Podobají se partyzánským oddílům, partyzánskému hnutí organizovanému SSSR v průběhu Velké vlastenecké války. A také mají základnu, ze které útočí, kde se vyzbrojují, kde je léčí, kde se zásobují vším potřebným. No a teď se jim to všechno hroutí. My jsme udělali určité prohlášení a potvrdili jsme ho činy. Teď už je to věcí USA, jak se z té kaše chtějí vyhrabat.

 

USA v podstatě porušují všechny dohody

Globálnímu prediktoru to bylo dáno na vědomí, že jsme partneři a nebudeme už brát ohledy.

Tví lidé vlezli na naše teritorium, porušili naše dojednané dohody.“

Vždyť ty dohody o otevřeném nebi a vyřešení konfliktu v Sýrii nebyly uzavírány jen tak pro nic za nic. Jednalo se o stínové dohody. V tom postavení, v jakém jsme tehdy byli, jsme byli nuceni na ně přistoupit. Jestliže je však USA porušily, Rusko tu věc využije. Vždyť USA v podstatě porušují všechny dohody a dělají to ze dvou důvodů.

 

Zaprvé, zvykly si na to, že jsou nástrojem globálního prediktoru, a že porušení dohod z jejich strany nevyvolává odvetná opatření. Takže si mohly dělat, co se jim zachtělo, protože globální prediktor má dostatečné množství vlivových mechanismů na ten či onen stát, když USA porušily dohody a USA to dělají VŽDY! Nikdy neplní nic, k čemu se zavázaly a když říkám nikdy, tak myslím NIKDY!

S globalisty je možné se dohodnout, a potom se USA jednoduše vyhnou situaci, kdy by je porušily, ty dohody.

 

Takže USA ty dohody porušovaly, protože byly nástrojem. Stalo se to pro ně běžnou praxí dát slovo, které pro ně nic neznamenalo: „Já jsem tady pán a odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil.“ Jenže to postavení USA ve světě se změnilo. A jestliže teď USA porušují slovo, které někomu daly, tak to vede ke změně vztahů, protože to je podporováno z nadnárodní úrovně. Globální prediktor tu změnu vztahů k USA podporuje.

 

A zadruhé. Proč USA porušují jednou dané slovo a to dokonce i dohody uzavřené pod záštitou globálního prediktoru? Protože si myslí, že to Rusko skousne.

Myslí si, že je u nás pořád p-rezidentem Dmitrij Anatoljevič Medvěděv, který se ze své funkce snaží všemožně oblažit pindosy, ne Američany, ale právě jen pindosy, který dělá vše, co jim na očích vidí. Kdyby byl stále p-rezidentem, tak by to tak také dopadlo. Není žádných pochyb o tom, že teď už bychom se po celé naší zemi koupali v krvi. Nejenže bychom nezasáhli v Sýrii, přímo tady u nás by se už prolévaly řeky krve s plným nasazením, protože to odpovídá zájmům americké státní elity a tím pádem i zájmům Dmitrije Anatoljeviče Medvěděva, který je tím nejoddanějším služebníkem právě takových pindosů.

 

A tak stále vkládají naději do vnitřního spiknutí proti Putinovi. Oni si myslí, že Putinovi nebude dovoleno to, Putinovi nebude dovoleno ono. Nechápou globální politiku. Jsou stejně jako naše takzvané „elity“ rukojmími geopolitiky. Pánové, máte tu své společníky, se kterými si hrajete v pískovišti geopolitiky, tak si dál hrajte. Kdyby ty vaše hry nebyly tak krvavé, dalo by se... A aby ty hry nebyly natolik krvavé... Globální prediktor sám vyvíjí určitou snahu, aby nebyly.

 

USA jsou odsouzeny ke krachu a to je neodvratné

A když se lidé ptají, proč nešlo takto postupovat dříve? Protože postavení Ruska bylo jiné, s ohledem na jeho vztahy s globálním prediktorem a úroveň organizace protiakcí vůči Rusku. Změnili jsme své postavení, varovali jsme je – zprávou TASS z 13.06.1941, obrazně řečeno – a to znamená konec, teď vše bude principiálně jinak.

 

Jednalo se o konstatování skutečnosti, že se vzájemné vztahy globálního prediktoru a vnitřního řízení Ruska zosobněného ruským gosudarem, změnily ve prospěch Ruska a jeho suverenity!

Ten, kdo to nepochopil a pokouší se dál různě posloužit USA, různí ti podpindosníci, kteří zneužívají své služební postavení, aby zrazovali ruské zájmy, se hluboce mýlí. USA jsou odsouzeny ke krachu a to je neodvratné, absolutně neodvratné. A sázka na americkou státní elitu, které se chtějí zavděčit… Někteří ve světě vidí, že se USA nacházejí v příšerné krizi, že perspektivy rozvoje jsou pouze u Ruska a tak se otáčejí a jdou k Rusku a jiní…

 

A jak to vidí naše elita? USA jsou v příšerné krizi a perspektivy má pouze Rusko. Co je tedy třeba udělat? Připravit Rusko o jeho perspektivy, všechny zdroje přemístit do USA. To páníček teprve ocení! Takže myšlenka, že by se sami mohli stát pány svého osudu, jim ani na mysl nepřišla, žádnému z těch našich podpindosníků! Ani je to nenapadne! Jsou připraveni zničit stát, Rusko, aby se zavděčili americké státní elitě. Oni nechápou, že tím sami sobě podepisují rozsudek ze strany globálního prediktoru, který provede jejich čistku společně se státní elitou USA, odhodí je jako absolutně neužitečný odpad.

 

Ti, kteří jsou chytřejší, jak jsem už nejednou říkal, vytvářejí určité politické hnutí, a pokoušejí se navázat kontakt s globálním, nadnárodním řízením. Jenže neznají mechanismy řízení, a proto jsou jejich snahy v podstatě bezúspěšné. Vypadá to, že krvavé hry již začaly.

 

13:30

Je tu otázka od Anatolije Něstěrenka. Valeriji Viktoroviči, pro mě je očividné, že to střílení v Las Vegas nebyla práce samotného Paddocka. Ten je pouze nastrčenou osobou, kterou zastřelili a předhodili světu jako masového zabijáka, rekordmana. Z toho vyplývají mé otázky. Proč byl do role zabijáka zvolen právě takový typ občana jako Paddock? A proč byl rozstřílen právě country festival takzvané „bílé“ Ameriky? Kdo v tom má prsty? Nebyla ta věc jakousi odvetou za vraždu našeho generála v Sýrii?

 

Ne to v žádném případě nebyla. A kromě generála… Ta vražda toho generála byla natolik symbolická, že mluvíme především o něm. Ale současně s generálem tam zahynuli dva další plukovníci.

A vůbec, kolik našich lidí už tam zahynulo, když bránilo životy a bezpečí Ruska, ruských občanů? Bojovali tam za ruské zájmy na vzdálených přístupech k Rusku. Budiž jim za to čest a chvála, nikdy na tyto hrdiny nezapomeneme!

 

Tajné služby jsou v podstatě univerzálním nástrojem mezistátní interakce a řízení

Ne, globální prediktor, který využívá tyto mechanizmy, se nebude mstít v zájmu Ruska, pro jeho zájmy. A nebudou to dělat ani naše tajné služby. A to nejen proto, že tajné služby jsou v podstatě univerzálním nástrojem mezistátní interakce a řízení, a že zájmy konkrétního státu obvykle brání pouze velmi, velmi podmínečně, a jen v případě existence konceptuálně mocného státního řízení, pouze v takovém případě. Ale i tehdy…

 

Jak dlouho například Stalin musel snášet Kominternu? Politická rozvědka v podobě organizace, která byla posléze nazvána KGB, také… Tedy přesněji ne politická rozvědka, ale politická zvláštní služba, protože existovala i armádní rozvědka GRU, a vedle ní byla politická zvláštní služba, jejíž kořeny vycházely z VČK (Čeka - Všeruská mimořádná komise...). Tak její činnost také nebyla vždy právě ideální. A nehledě na to, že odvrátit zhroucení SSSR patřilo právě do sféry KGB, tak vůbec nic proti tomu neudělala.

 

Když proto někdo prohlašuje, že spojenci Ruska jsou pouze armáda, námořnictvo a tajné služby! Tak mírně řečeno, nic neví o řízení. Protože řadit tajné služby ke spojencům Ruska je mimo mísu, prostě mimo mísu. I když nikdo nepopírá význam tajných služeb z hlediska řízení. Takže tu skutečnost, že tajné služby jsou jen velmi hypoteticky státní... Můžete se pro ilustraci podívat právě na USA, co tam se děje. Jak byla zorganizována vražda Kennedyho, co se tam stalo s dvojčaty Světového obchodního centra a proč se tam zřítila ta třetí budova a na mnohé další, přímo na příkladu USA, nemusíte se vrtat jen u nás, v našich aparátních hrách.

 

Tajné služby jsou řízeny z úplně jiného centra, než je státní řízení

O USA toho bylo sepsáno tolik, že to jen stačí vzít a pročíst. A proč toho bylo napsáno tolik? Protože o tom píše celý svět. Každý se snaží něco k tomu doplnit. Víte, to je ten případ, kdy šídlo v pytli neutajíte. Vodu v dlaních neudržíte, stejně vám vyteče. Stejné je to s informacemi, ty také všude prosáknou. A v podstatě to poukazuje na to, že celkově jsou tajné služby řízeny z úplně jiného centra, než je státní řízení. To proto také tajné služby organizují uvnitř států ty či ony akce, navzdory vůli jejich vedení.

 

Jen si to vezměte, vždyť zavraždili přímo samotného prezidenta - Kennedyho. Prásk a bylo. To, co se stalo v Las Vegas, je jev stejného řádu. Paddock byl skutečně jen obětním beránkem. Na samém počátku z médií přicházely informace, že těch střelců bylo několik. V každém případě je v síti dostupné video, kde je zcela jasně slyšet střelba ze dvou různých typů zbraní, přičemž současně. O jedné se dá říci, že šlo o kulomet. A ta druhá možná byla samopal. Je velice mnoho otázek okolo toho, jak to tam celé vůbec proběhlo.

 

Ten problém je ale jinde. Je tam několik takových zvláštností. Zacharova své prohlášení pronesla u nás v neděli. Nedělní večer s Vladimirem Solovjovem, tedy večer. A Paddock střílel také v neděli, ale to už u nás bylo pondělí. U nich však ještě byla neděle večer. Šerif metropolitní policie Joseph, s velmi vypovídajícím příjmením Lombardo, prohlásil, že Paddock byl někým řízen. To je velice závažné prohlášení. Kým byl řízen? A s jakým cílem? A jestliže byl řízen, tak musel být k tomu nápadu podniknout útok na ten festival country hudby, útok na potenciálního Trumpova voliče, útok na lidi pracující, zaměstnanecké Ameriky, na bílé obyvatelstvo, které je, opakuji, potenciálním Trumpovým voličem, někým podnícen.

 

Odsouhlasená pozice 22, 11 je akce realizovaná jednou částí globálního prediktoru a 22 je společná dohodnutá pozice.

A potom ještě Paddock, tedy Lombardo prohlásil, že jak se ukazuje, tak 22. září, velice zajímavé číslo, dvacátého druhého, měl Paddock v plánu rozstřílet jiný hudební festival v Las Vegas. Festival s velmi výmluvným názvem Život je překrásný, ale něco mu prý nevyšlo. Zda takové plány skutečně měl, či neměl, není podstatné. Důležité je to, že šerif s příjmením Lombardo přenesl ten záměr zabíjet lidi, rozstřílet masovou akci na 22. září, což je odkaz na to, kdo vymyslel a zrealizoval to střílení, tedy v podstatě na globální prediktor. Odsouhlasená pozice 22, 11 je akce realizovaná jednou částí globálního prediktoru a 22 je společná dohodnutá pozice. Takže na to on fakticky poukázal.

 

Nadarmo jsem neříkal po tom vystoupení Zacharové, že jsme přišli se svým prohlášením včas.

Nutnost omezit jednání, takříkajíc více svázat ruce státní elitě a její jednání přesměrovat do programovatelného rámce, do konkrétních hranic, si uvědomuje i globální prediktor. A on také… On sám velmi dobře chápe, že tato svévole jemu samotnému škodí, škodí globálnímu prediktoru v rámci řízení všech světových procesů. On sám má zájem na jejím omezení a tak samozřejmě od počátku plánoval korekci.

 

USA teď mají problém, jak legalizovat všechny ty mrtvé, protože je jich tolik, že je musí nějakým způsobem legalizovat

To, že jsme udělali to prohlášení, byla hra v předstihu. My jsme tak zafixovali nové vztahy mezi globálním prediktorem a Ruskem. Globální prediktor přistoupil k… Řekněme to takto, začal krotit státní elitu, což jsme my samozřejmě využili, a proto teď, za těchto podmínek, nebyly samozřejmě informace o naší odvetě vůbec ventilovány. USA porušily dohody, pokoušely se zajmout naši vojenskou policii, zabily naše důstojníky. Ta vražda generála byla demonstrativní, chtěli nám jako ukázat.

 

V odpověď dostali takový nářez, že teď mají problém, jak legalizovat všechny ty mrtvé, protože je jich tolik, že je musí nějakým způsobem legalizovat. I Francouzi přiznali, že jejich specnazovci zahynuli, přitom si ovšem nedovolili ani ceknout směrem k Rusku nějaké své výhrady. Protože byl správně zvolen ten pravý čas i místo. A USA ze své strany již krotí státní elitu USA.

 

Globální prediktor vytvořil tu základnu, kdy začnou státní elitu jednoduše likvidovat prostřednictvím mechanismu občanské války

Co je na tom případu vypovídající? Ani ne tak skutečnost, že prý Paddock skladoval tak velký zbraňový arzenál, ale jak si vydělával na živobytí. Byl za svého života zcela jasným parazitem: hry, investice apod. Symbolicky je obrazem USA s ohledem na organizaci ekonomiky... Ve stylu: „Tady mám kvér! Kdo si to dovolil říci, že dolar je slabá měna? Hned si to s ním jdu vyřídit!“ ... a nevýrobní způsoby získávání peněz, tedy parazitování z cizí práce, když chápete, že peníze jsou maximálně zobecňující informace o výměně zboží.

 

A tento parazit rozstřílel pracující Ameriku, která vytváří reálný hrubý domácí produkt. Ne ten nafouknutý díky různým těm trikům a spekulacím na burze, kde se HDP uměle nafukuje, ale ten reálný, ze kterého žijí všichni lidé. To tito lidé podpořili Trumpa. A jak tedy vypadá ta situace? Napřed byli postříleni ti lidé, a potom o tom média musí nějakým způsobem informovat. Jak reagovala CNN? Jeden z těch redaktorů hned prohlásil: „Těch lidí mi líto není.“ Tedy redaktorka, takže prohlásila: „Těch lidí mi líto není, všichni to byli Trumpovi voliči.“ Kdyby raději mlčela, tak vlastně potvrdila, kdo je postřílel.

 

Jak ještě dlouho je možné trpět ty protitrumpovské bakchanálie? Trump reálně vyhrál. A v miliónech hlasů byl ten výsledek úplně jiný. To až po volbách schválně umožnili státní elitě manipulovat a snížit ten rozdíl o sto, dvě stě tisíc a oni to udělali hned o dva milióny, sotva je dokázali zbrzdit, protože byli schopni si připsat biliony, že vyhráli s takovým rozdílem.

 

Jenže vyhrál Trump. Lidé jsou pro Trumpa, ale všechna ta chamraď parazitující z práce jiných lidí, která však tvoří kádrový základ nadnárodního řízení USA a parazitování, tedy ti bohatí darmošlapové, jsou pro Hillary Clintonovou a proti Trumpovi a ještě mají tu drzost se tím kasat. A tak bylo těm pracujícím lidem naznačeno: „Podívejte se, ti parazité, kteří žádné hodnoty nevytvářejí, vás ještě i střílí. Jak dlouho jim to ještě budeme trpět?“

 

To jim předvedl globální prediktor, když zorganizoval to střílení a vytvořil tu základnu, kdy začnou státní elitu jednoduše likvidovat prostřednictvím mechanismu občanské války. Oni sami si to vykoledovali, protože tu jejich svévoli nemůže nikdo potřebovat. A teď je Rusko partnerem globálního prediktoru ve větší míře, než bylo před tím střílením a před tím, než jsme zklikvidovali ty „ISILovce“. Přece jsme útočili na základny „ISIL“! No a čirou náhodou tam zrovna byli na návštěvě u svých soudruhů američtí specnazovci.

- Kdo se někam nezašil…

- Ano.

 

27:09

Další otázka je od Michaila. Do Ruska přijel na návštěvu král Saúdské Arábie, úplně poprvé, je mu 81 a je po mrtvičce, sám sešel bez hole z letadla, když se polámal eskalátor při jeho prvních krocích po ruské zemi. Za šílené peníze vykoupil všechna volná místa v tom nejdražším ruském hotelu a přivezl sebou do Ruska hromadu příbuzných a poradců. Projel se po Moskvě v ohromné autokoloně… A teď otázky: Proč na ta jednání přijel sám a nesvěřil to nikomu jinému? A jaké strategicky důležité otázky měl v plánu řešit s Putinem? Jak budou vypadat světové ceny ropy po tomto setkání a s ohledem na situaci v Sýrii?

 

Po tomto setkání… To setkání samo o sobě nic neřeší s ohledem na ceny ropy. Ceny ropy jsou určovány zcela jiným mechanismem vycházejíce z nadnárodního řízení v zastoupení globálního prediktoru a z podstatného vlivu elity, státní elity USA, která také řídí na nadnárodní úrovni a svou vnější politikou zasahuje do té globální. Povšimněte si s ohledem na ceny ropy.

 

Břidlicová revoluce v USA úspěšně skončila, jakmile byli ISILovci odříznuti od ropných ložisek.

Hotovo, přišli o ropu, kterou by jako „břidlicovou“ mohly dodávat USA. Všichni velmi dobře věděli, odkud ta ropa pochází, protože její chemické složení je všude unikátní, ale tvářili se, že to tak je. A proč? No protože když něco namítnete USA, připluje k vám velká loď v doprovodu menších a spustí u vás „demokratizaci“, neboť se ukáže, že vaše vláda nebyla „demokratická“. Všichni si to velmi dobře uvědomují.

 

A jde-li o někoho významnějšího jako je Francie, Německo, tak ze Sýrie dorazí hrůzostrašní ISILovci… To vůbec není práce amerického specnazu. USA s tím nemají vůbec nic společného. A postřílí nějaké ty lidi. Pamatujete si například na Bataclan ve Francii? A je vymalováno. Všichni velmi dobře vědí, že žádný mezinárodní terorismus neexistuje, že ISIL je nepravidelnou armádou USA typu partyzánských oddílu SSSR v době Velké vlastenecké války. Opakuji, že svou organizací, ne ideologií. Takže kam potřebují, tam ten partyzánský oddíl ISILovců pošlou, ti své dílo udělají a potom USA řeknou: „My jsme vás přece varovaly!“

 

A USA často varují, že tam i onde dojde k teroristickým útokům. A potom se tam hned objeví ISILovci a ty teroristické útoky zařídí. Takže ty ceny ropy, to je úplně jiný aspekt.

 

A proč přijel král Saúdské Arábie? A co mu zbývá? Kam jinam by měl jet? Když to hodnotíme z úrovně vnější politiky, tak nevidíme procesy. A to, co ve skutečnosti probíhá ve střední Asii, v centrální Asii, či na Blízkém Východě, členit to můžete různě, ale nejlepším pojmenováním je střední Asie, v arabském světě… Tak tu situaci jsme my rozebírali již před drahným časem. Mluvili jsme o tom, že globální prediktor stojí kvůli geoklimatickým změnám a kvůli rozvoji civilizace na planetě Zemi před nutností převést centra koncentrace řízení na jiná místa.

 

Víte, je to přibližně stejné jako ten případ s civilizací Inků a Aztéků. Nic nenasvědčovalo žádné katastrofě a lidé se prostě najednou zvedli a opustili své město, protože spotřebovali zdrojové možnosti existence toho města, a hotovo. Daná ekologická, ekonomická oblast dále nemohla utáhnout jeho existenci, takže se museli přesunout na jiné území.

 

Nová centra koncentrace řízení jsou v Číně a Íránu

Globální prediktor funguje na stejném principu. Vypracoval si mechanismus rozvoje civilizace na planetě Zemi na základě center koncentrace řízení: euroasijského s centrem v Evropě, na tom malém poloostrově jménem Evropa, který je přilepený k pevninskému Rusku a na základě euroatlantického bloku. A proč euroatlantického? Protože ve Velké Británii jsou sice atlantisté, ale i když jsou na ostrově, jsou součástí Evropy. Takže ta nová centra koncentrace řízení, která byla naplánována pro přesun, jsou v Číně a Íránu.

 

Přičemž ta situace okolo Íránu je taková, že se Írán má stát monopolistou s ohledem na řízení v celé Asii a arabském světě. Írán měl přes území Turecka, které mělo á la Třetí říše propustit ISILovce a vůbec všechny černé teroristy na území Evropy, kteří by se tam postarali o velké přerozdělení, vytvořily by se tak nové státy, národy a jazyky. No a potom by tam přes Turecko a díky tomu, že by udělal pořádek na Blízkém Východě, vstoupil Írán a založil normální státy jako součást evropského islámského chalífátu.

 

V rámci tohoto procesu měla sunnitská Saúdská Arábie úspěšně ukončit svou existenci a to tak, že totálně,

protože držitelem všech hodnot islámského světa se neměla stát Saúdská Arábie, ale Írán.

 

Astana je v sféře globálního řízení navázána na Rusko

Navíc ta Organizace islámské spolupráce, vzpomínáte? O tom formátu Astany jsme mluvili zcela nedávno o tom prvním fóru na téma vědeckotechnického rozvoje v Astaně. Ta organizace, která sídlí v Džiddě v Saúdské Arábii, se plynule přesunuje do Astany. A ta Astana, tedy Kazachstán, ať už se na to díváte, jak chcete, je v sféře globálního řízení navázána na Rusko. A i když ne beze zbytku, protože jsme ještě nezískali plnou suverenitu, tak nikdo vůbec nepochybuje o tom, že celý turkicky mluvící svět bude při realizaci formátu Astany a Celní unie, ve sféře řízení vázané na Rusko. Ale to neřeší ten problém se Saúdskou Arábií, tedy přesněji ještě ho prohlubuje.

 

Americký prezident má vyvést armádu USA ze zóny válečných akcí v Jemenu

Co tedy bude se Saúdskou Arábií a se samotnými Saúdy? Co si počnou, co s nimi bude? Chápete? Ta otázka likvidace Saúdské Arábie se dostala na pořad dne. OSN přijala rezoluci, podle které je Saúdská Arábie, koalice v čele se Saúdskou Arábií obviněna z humanitárních zločinů ve válce s Jemenem, ze zabíjení dětí. V USA kongres přijal rezoluci, podle které má americký prezident vyvést armádu USA ze zóny válečných akcí v Jemenu, protože tam předchozí prezident vstoupil s armádou bez povolení kongresu, což je v rozporu s ústavou USA. Chápete?

 

Saúdové nejsou hloupí, oni si dobře uvědomují, že jsou házeni přes palubu. Vidí, kam směřuje ten proces okolo Kataru, že dochází k posunu a oni budou těmi obětními beránky určenými na porážku. A tak teď přemýšlejí kudy kam, chtějí si dál žít. No a jet do USA je marné. Nedávno se jim upsali sto deseti miliardami jen za zbraně, zatancovali si s nimi šavlový tanec a k ničemu to nevedlo, nic se nezměnilo, ten proces přípravy k likvidaci Saúdské Arábie běží dál.

 

Kam se tedy mohou obrátit? Opakuji, že formát Astany spadá pod ruské řízení. Turecko se přesouvá pod ruské řízení, protože jim také nic jiného nezbývá. Buď u nich bude občanská válka, nebo přejdou v klidu pod ruské řízení, což se projevuje tím nákupem, kterým vlastně získají zastřešení, nákupem té vysoce technologické zbraně protiletadlového systému S-400. Tím vlastně získávají politické zastřešení, když koupí takovou obranou zbraň. Neochrání je před útokem našeho letectva, ale plně je ochrání před útokem jejich „spojenců“ z NATO.

 

A tak ani saúdskému králi nezbylo než přijet. A kdo měl jet? Oni si tam teď tak jdou po krku, že bratr likviduje bratra. Tam se teď tak rozmnožila předčasná úmrtí, že koho by mohli poslat, aby řešil problémy za celou rodinu? Každý by vše řešil především ve svém vlastním zájmu a všichni si to velmi dobře uvědomují. A tak se všichni smířili s tím, že nezbývá, než aby tam jela hlava rodiny. Ať jede současný král. A i kdyby s tím nesouhlasil a řekl jim: „Já jsem na to starý a nemohoucí, vždyť ani ty schůdky neslezu.“ A kdo tedy? „Klidně pojedu já“, a ostatní bratři na to: „No to zrovna, ani na letiště nedojedeš a bude po tobě, na tebe a tvé zájmy jsme tak zvědaví.“

 

Tak vyslali krále a na neštěstí se polámal eskalátor. A co měl dělat? Tak ty schody sešel, nemohl tam zůstat stát, protože ani to by nevydržel.

Přijel k nám král Saúdské Arábie a na letišti ho samozřejmě uvítaly odpovědné osoby. A kdo to byl? Uvítal ho náměstek ministra zahraničí Bogdanov a velvyslanec Saúdské Arábie v Moskvě.

Tady vidíte úroveň! Náměstek ministra zahraničí! Náměstek ministra, to je ta úroveň. A tady bychom se měli podívat na to, co podnítilo našeho prý „patriota“ Dmitrije Olegoviče Rogozina, aby se rozhodl tu úroveň zvýšit, když se urychleně přihrnul na to setkání, aby tam byl alespoň vicepremiér. Čí zájmy to hájíš?!

 

Stát jasně ukázal jaká je úroveň vztahů s nimi, na které bude probíhat dialog! Poslali náměstka ministra, aby ho uvítal a hotovo! Dále. Po setkání s Putinem, který vzdal úctu starému člověku a provedl ho po Kremlu. To je v pořádku. Ale co bylo dál? Sám král jel a setkal se s ruským ministrem obrany. To je ta úroveň, tak kam se rveš Dmitriji Olegoviči? Do toho sladěného orchestru? Cožpak nechápeš, že budeš odepsán společně se svými přáteli ze státní elity USA? Očividně to nechápe, očividně si myslí, že Rusko bude odepsáno dřív než on. Ale to se plete!

 

A dále co? Samozřejmě, že chtěli zastřešit. A tak král řekl, že koupí, tedy přesněji bude přemýšlet o koupi S-400. To znamená, že se také uchýlí pod zastřešení Ruska a to je skvělé, protože to je řešením celého toho blízkovýchodního pasiánsu. Ale přišli sami. Tato pozice - nic jiného ti nezbývá - byla vyjádřena v tom prohlášení Zacharové. Na to její prohlášení nezapomínejte! Podívejte se na něj a posuďte ho z pozic Dostatečně všeobecné teorie řízení.

- A ten útok na palác...

- Ó, ano, státní elita, já o tom začal, ale potom jsem odbočil k Dmitriji Olegoviči.

 

V květnu nás navštívil filipínský prezident Duterte. Přijel jednat a měl tu být čtyři dny, ale byl nucen předčasně odjet a tak odletěl. Protože ISILovci, chápejte, jsou to teroristé, a jak by USA mohly řídit své bratry ve zbrani? Všichni se musí tvářit, že v tom určitě neměly prsty USA, že to nebyla státní elita USA, kdo zorganizoval ty teroristické útoky a nájezdy na to město (Marawi). Přičemž kolikrát už to město bylo téměř vysvobozeno, ale jako na potvoru teroristé vždy našli dostatečné zdroje, aby se dokázali udržet. Doteď to tam není vyřešeno, tu se to kloní na jednu tu na druhou stranu, na těch Filipínách. Děje se tam toho spousta, naše média prostě nemají chuť o tom příliš informovat.

 

A co jsme teď viděli? Opakování stejné situace. ISILovci zaútočili na králův palác. Ale je tu jeden takový zajímavý okamžik. ISIL není jen nepravidelnou armádou USA, má také své takříkajíc polní velitelství zosobněné Saúdskou Arábií, která ho zásobuje zbraněmi, cvičí, léčí apod. ISIL je již de facto bez jakýchkoliv pochybností z větší části specnazem Saúdské Arábie. V každém případě jeho důstojnický sbor. A ISIL je také používán ve vnitřních bratrských rozepřích jako jakýsi nástroj. „To jsem nebyl já, to byl ISIL.“ A díky tomu není teď v daném okamžiku možné říci, čí to byla odpověď.

 

Možná se někdo ze synů, vnuků a dalších zainteresovaných osob domnívá, že zájmy jeho rodinné saúdské větve byly opominuty, že uzavírané dohody nejsou to pravé ořechové, že někomu nahrávají a tak se rozhodl poslat znamení hlavě rodiny. Ale ať už je to jak chce, tak i v tomto případě se to neobešlo bez konkrétní spolupráce ze strany USA. Takže USA v tom měly prsty jednoznačně, ale zda to udělaly samy nebo v koalici s některou z větví saúdské rodiny, to už je otázka. Nicméně se to vyjasní, budeme-li sledovat další vývoj události.

 

43:47

Zmínil jste se o přenosu center koncentrace řízení, v souvislosti s tím tu máme otázku od Alexeje Šostačenka. Valeriji Viktoroviči, začal Peking s posunem směrem k Washingtonu? A uvádí následující informace. Washington a Peking pracují na strategii rozvoje svých vztahů na příštích padesát let, jak o tom svědčí fórum mozkových center obou států na Kolumbijské univerzitě ve státě New York, kde se 26. září sešlo více než 200 politiků, podnikatelů a vědců pod následujícím názvem: Předsedové univerzit USA a Číny. Fórum mozkových center – vztahy na příštích padesát let. Čínskou vládnoucí elitu zastupovala vicepremiérka Státní rady ČLR, členka politbyra ÚV KSČ Liou Jen-tung a americkou bývalý státní tajemník USA Henry Kissinger.

 

O žádný posun Číny směrem k USA se nejedná. Probíhá rozsáhlá spolupráce při přenosu zbytků řídících struktur a výrobních kapacit, včetně těch vědecko-technických na území Číny. V šedesátých a sedmdesátých letech, kdy získali záruky od SSSR, že si SSSR nebude činit nárok na realizaci globalizace, začaly USA s přenosem výrobních kapacit do Jižní Koreje, protože už bylo zapotřebí připravovat USA k jejich odepsání. Tyto procesy jsou dlouhodobé.

 

A s ohledem na jiná území, protože vztahy s komunistickou Čínou byly problematické kvůli existenci třetího hráče na globální politické aréně, kterým byl SSSR, museli globalisté v podstatě tu hru rozehrávat na tři přihrávky, aby vyřešili všechny ty problémy. Ta věc se tedy musela usadit, ale s přenosem bylo třeba už začít, tak s ním začali do Koreje a tam vytvářeli a rozvíjeli celý ten klastr – jihovýchodní Asii, jihovýchodní tichooceánský region. Asijský tichooceánský region. Tento proces se tedy rozběhl a současně začali pracovat i na zlepšení vztahů s USA, aby bylo možné převést všechny struktury řídící globální procesy a vědeckotechnickou základnu.

 

Přenos jedněch těch výrobních kapacit se projevil v jihokorejském technickém zázraku a přenos těch dalších kapacit a řízení zase v bouřlivém rozvoji Číny, kdy se v Číně začala rozvíjet elektronika, vesmírné odvětví, automobilový, letecký průmysl… Začali se tam stavět letadlové lodě. To znamená, že se tam soustřeďují kapacity z celého světa a USA v tomto ohledu nejsou žádnou výjimkou. No a všechny tyto akce i nadále probíhají, budují se vztahy, vytvářejí centra, postupně se na jejich základě přetahují odborníci, kterým je umožněno přestěhovat se do Číny a žít tam v příznivých klimatických podmínkách. Budují tam pro ně města. Vždyť tam nejsou přetahováni jen odborníci z Ukrajiny, ale z celého světa a to i z USA.

Takže se o žádný posun vůbec nejedná.

 

47:24

A opět se vracíme do Španělska. Georgij Aslaňan se ptá. Ve Španělsku teď probíhají mnohatisícové demonstrace, největší jsou v Madridu, Barceloně. Jejich účastníci vystupují za jednotu státu a dialog se zastánci nezávislosti Katalánska. Zmocnil se globální prediktor řízení a rozpad Španělska se odkládá?

 

Ne, o tom, že by se mu povedlo zmocnit se řízení ve Španělsku, se vůbec nedá mluvit. Připomenu, že byla zformována určitá ideologie zaměřená na rozpad Španělska a do klíčových pozic jak v Katalánsku, tak i ve Španělsku byli dosazeni úředníci s určitým smýšlením. Aby tedy mohlo dojít k nějakému posunu, je třeba tyto úředníky odstraňovat a dosazovat tam jiné. Jenže je tam kádrový nedostatek. Tito úředníci byli vybírání velmi dlouho pro tento konkrétní úkol. Zbývá jenom jedna cesta. Prostřednictvím kompromitujících materiálů tlačit na tyto úředníky a organizovat procesy, které budou blokovat sám proces oddělení.

 

Je to jako nemoc, když… Nebo bomba, kterou nemůžete zneškodnit, ale vytvoříte určité podmínky, za kterých se rozbuška spustí později. Získáte tak čas potřebný k určitým operacím a také k odsunu z dosahu té bomby, miny. Prostě obrazně řečeno tu rozbušku zmrazíte, vzdálíte se, bomba vybuchne, a nikoho no… …nezraní. Stejné je to v tomto případě.

 

V plánu byl absolutní rozpad Španělska, aby mohl vzniknout evropský islámský chalífát. A jak byla celá ta věc organizována? Opakuji, že všechno bylo zorganizováno takovým způsobem, aby se rozmnožila protestní vrstva obyvatelstva, aby se ta vrstva obyvatel, která bude pro oddělení od Španělska, maximálně zvětšila. Příliš málo lidí totiž bylo pro to oddělení. A proto to referendum bylo zorganizováno takovým způsobem, aby byla vytvořena iluze masovosti.

 

Velké množství volebních místností vůbec nebylo otevřeno a do těch pár otevřených se nahrnuli přívrženci oddělení. A když tvrdí, že 90% voličů hlasovalo pro,

tak zaprvé, nikdo neevidoval, kolik lidí vůbec hlasovalo. Lidé mohli hlasovat v různých volebních místnostech, kolikrát chtěli a jak chtěli. To bylo experimentálně prokázáno. Kolik lidí se účastnilo? Někdo si prostě vycucal z prstu číslo a hotovo a z nich prý 90% hlasovalo pro.

 

Dále. Opakuji, že část uren s hlasovacími lístky byla zabavena. Takže část volebních místností se vůbec neotevřela, nikdo tam nehlasoval a část uren s volebními lístky byla policií zabavena. Jak se tedy vůbec dá mluvit o nějakém sčítání? Poctivém sčítání? Neevidovali jste počet hlasujících, nemáte všechny volební urny a přesto prohlašujete, že pro hlasovalo 90%? A proč? Protože hromadné sdělovací prostředky budou fungovat přesně podle toho, jak to bylo potřebné v souladu se starým scénářem.

 

A dále toho vyplavalo ještě více. Tam je toho vůbec hodně zajímavého, no, mám na mysli, takové ty drobnosti. Například když nesli ty volební urny před hlasováním do školy, tak jednomu děvčeti upadla a vysypaly se z ní volební lístky, na kterých všichni hlasovali pro oddělení. Hlasování ještě nezačalo a jejich urna už byla plná. Cožpak si toho média všimla, ukázala snad něco z toho, informovala snad o tom, že většina volebních místností nebyla otevřena? Ne, ona ukazují masové hlasování.

 

A jak to bylo dál? K tomu jednání policie. Nestačí, že se ukázalo, že tam bylo plno různých mystifikací, fotografie, které byly nafoceny jindy, při jiných akcích. Tam totiž policie jedná dost tvrdě, vždy jedná dost tvrdě, I teď ta policie plnila něčí rozkazy a zástupce centrálního řízení ze strany Madridu v Katalánsku se za jednání policie oficiálně omluvil. Nic vám to nepřipomíná?

 

Naše Alfa se ve Vilniusu řídila rozkazy, a potom jim tady nikdo ani nepoděkoval. No a Gorbačov se tehdy vyjádřil ve smyslu, že tam snad jeli na vlastní triko a on nemůže vědět, co tam vyváděli. Ano, náš specnaz si asi dělal, co chtěl, přičemž šlo o Alfu! Tehdy jsme neměli moc specnazu a veškerý byl podřízen hlavě státu! Ale prý jeli sami a sami zasahovali.

 

Je rozehráván stejný scénář, to bych chtěl, aby si lidé uvědomili. Lidé jsou rozestavěni na svých místech, algoritmy byly spuštěny a jednoduše se to zastavit nedá. A ta masovost je schopná ty procesy pouze přibrzdit, protože lidé na klíčových pozicích v řízení budou dál pracovat na oddělení Katalánska, protože jim to bylo vštípeno, bezstrukturně. Chápete?

 

Aby se ten proces zastavil, je třeba ty lidi vyměnit a založit jiné algoritmy. I když všechny nástroje globálního prediktoru se i tak snaží ten proces přibrzdit, to oddělování Katalánska. Ale jak to reálně dopadne, není v tomto případě známo. A není to známo proto, že globální prediktor už ve Španělsku přišel o své řízení a obnovit ho je velice, velice složité.

 

Putin je ochránce tradičních hodnot a to je ten základ, který umožní naladit mírový proces, dialog ve Španělsku

Lépe se to povede nezávislému hráči. Ta oslava narozenin ruského gosudara Putina ukázala, že takovým hráčem je bezesporu Rusko a jeho gosudar Putin osobně. Jen se podívejte, jak LIDÉ ve světě slavili ty jeho narozeniny. Připravili speciální hamburgery, vytvářeli různé grafiky… Prostě všechno možné. Modelovou řadu bund apod. Putin je již obchodní značkou, v řízení. Ten, kdo se pokouší sázet na globální prediktor, oj oprava na státní elitu, tak ten se plete. S globálním prediktorem máme partnerské vztahy, to prohlášení á la 13. června 1941 již zaznělo.

 

Už jsme tu situaci změnili. Jen se podívejte, co se stalo v USA a co děláme v Sýrii. Měníme možnosti další přítomnosti USA v Sýrii. Když se mluvilo o tom, že Američané mají v Sýrii vojenské základny, a že se odtamtud nikam nehnou, tak teď už je otázkou, zda odejdou či ne. Situace se změnila. Co od našich otevřeně zaznělo? Že ze základny USA jsou prováděny útoky na syrskou armádu, že jsou odtamtud prováděny teroristické výpady ISIL. Jedná se tedy o základnu ISIL krytou místním obyvatelstvem.

 

To znamená, že ji můžeme… My přece likvidujeme všechny ostatní základny. Jen si povšimněte, jak jsme je začali všechny po té rozmluvě likvidovat, různé ty příchozí. Dříve se na tyto velitele pohlíželo jinak a my jsme je celkem nechávali na pokoji. Taková byla dohoda a likvidovali jsme tu početnou, pro ně postradatelnou masu. Teď jsme se ovšem pustili i do jejich velitelského sboru a přímo teď USA obviňujeme, že jejich základna je základnou ISIL. To už je něco úplně jiného.

 

A my máme gosudara, takže touto cestou půjdeme dále. USA teď budou rády, budou-li moci opustit všechny ty základny, co si vytvořily v Sýrii a Iráku a pakovat se domů. A když někdo tvrdí, že bychom něco měli, neměli dělat a nechat tam jednat Írán, tak mírně řečeno nechápe globální politiku, to je mírně řečeno. On vlastně navrhuje, abychom pustili kozla do zahrady, do naší zahrady. Buď tam nastolíme svůj pořádek, nebo se o něj začneme s někým dělit. To je to, co nabízí ten člověk, který navrhuje, aby se tam angažoval Írán. A dobře, že od toho Írán dává ruce pryč. My to uděláme a nastolíme tam svá pravidla hry, kterým se Írán přizpůsobí.

 

Král Saúdské Arábie to chápe a tak všechno hodil za hlavu a rozběhl se zachraňovat svou rodinu a své království. A co ještě mám k té věci?

 

Putina ve světě bez ohledu na všechnu tu protiruskou propagandu vnímají jako jediného akceschopného ochránce tradičních hodnot. To je ten základ, který umožní naladit mírový proces, dialog ve Španělsku. Jen se podívejte, jak posadili za jeden stůl syrské znepřátelené, ozbrojené strany s využitím formátu Astany. Jen si vzpomeňte, jak Putin rozřešil jaderný konflikt mezi Indií a Pákistánem v prvních letech 21. století. Putin to dokáže udělat, má k tomu potřebný základ.

 

Globální prediktor nemá na výběr, jestliže chce, aby se na planetě Zemi zachovala tato civilizace a v Evropě se mu všechno nesesypalo... Chce to tam přece zmrazit! Tak musí přistoupit na dohody s Ruskem. Jiné východisko prostě nemá. Všechny ty procesy ve Španělsku teď napovídají, že buď se vše začne hroutit s nepředvídatelnými následky pro globální prediktor, nebo na toto území pustí, prostě ho přepustí: „Ať Rusko ukáže, co umí. My se budeme dívat, jak to vyřešíte s tím, že budete pamatovat na naše zájmy.“

 

My souhlasíme se zohledňováním jejich zájmů. Ale už na úrovni partnerů, protože jsme partneři. To prohlášení TASS ze 13. června 1941 respektive prohlášení Zacharové…

- 1. října 2017, že?

- Přesně tak.

 

To byla poslední otázka.

Když se podíváme na ty události, které se staly minulý týden, tak se z hlediska řízení nic zajímavého nestalo. Vše bylo předvídatelné a vše zapadá do těch starých. V odpovědi na každou otázkou se odvolávám na to, co už bylo dříve řečeno, bylo řečeno, bylo řečeno… Vše se tedy vejde do těch parametrů, ve kterých je možné zachytit ty globální tendence řízení. A jak je možné je postihnout? Víte-li, jak se řídí sociální supersystémy a jednodušeji řečeno, jestliže znáte Dostatečně všeobecnou teorii řízení, nebo ji studujete a Koncepci sociální bezpečnosti.

 

To stačí, jedná se o matematiku řízení. Potom ty procesy dokážete rozeznat sami. My tady o nich mluvíme, ukazujeme je. A jakým způsobem u nás fungují hromadné sdělovací prostředky? Tak ty jsou úplně… Dobře, že alespoň údaje, fakta se dozvíme, ale ten jejich výklad… Obzvláště, když si poslechnete Kiseljova. No to je prostě něco, co… No, nechme toho. Když už existují síly, které ho tam dosadily, aby vykládal to, co vykládá… Opět to jen vypovídá o jejich úrovni chápání řídících procesů.

 

Je třeba neustále pamatovat na to, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více.

Proto, abyste si dokázali ochránit své zájmy, zájmy své rodiny, abyste si zajistili mírové nebe nad hlavou, musíte všichni vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy, jak probíhají tyto světové procesy. Abyste potom mohli jedny procesy podporovat a jiné potlačovat. Pamatujte na to, co říkal soudruh Stalin:

Bez teorie nám hrozí smrt!“ Je třeba se učit a učit se v průběhu života neustále.

 

Takže vám přeji úspěch ve studiu, štěstí a mírové nebe nad hlavou.

Na shledanou.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 09.10.2017

Zaujimavosti k Las Vegas

Lekno | 31.10.2017

4 z klíčových svědků střelby v Las Vegas jsou nyní mrtví, nebo nezvěstní! Probíhá velká zakrývací operace?
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/11284

Již pátý svědek masakru v Las Vegas, co popsal několik střelců, nalezen mrtev
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/11360-dalsi-svedek-strelba-las-vegas-mrtvy

Další dva svědkové střelby v Las Vegas jsou mrtví: Jejich auto narazilo do železných vrat
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/11373-dva-svedkove-strelba-las-vegas-mrtvi-auto-narazilo

Tohle je znepokojující. Záznamy dokazují, že policejní helikoptéra tu noc masakru v Las Vegas vysadila těžce vyzbrojených „žoldnéře“
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/11364-zaznamy-policejni-helikoptera-las-vegas-zoldneri

GP riadia idioti ...

citace

M.C. | 18.10.2017

Alexej Stoljarov se ptá V.A. Jefimova na metodologii, podle které by bylo možné identifikovat nepřítele a najít přítele. ...

-Chtěl bych říci Alexeji, že tento náhled na věc je třeba již překonat. Musíme se společně dívat na život tak, že nemáme nepřátele. Jsou okolo nás pouze lidé omámení, kteří něco nechápou, a právě z těchto pozic musíme vycházet nejen při styku mezi sebou, ale se všemi lidmi v našem okolí. A chápat, že to často není jejich vina ale neštěstí, že se ocitli v takové situaci z hlediska vnímáni a chápání světa. Bylo jim to uměle a záměrně vnuceno. Je třeba jim pomáhat dostat se z toho zajetí.

(Otázky a Odpovědi V.A. Jefimova ze dne 18.4.2016, 25:30)

Re: citace

:) | 19.10.2017

"Skutecnym nepritelem cloveka je on sam."

globalizace

Martin | 18.10.2017

Pjakin mluví o GP a jeho v celku zdařilém řízení světa...dnes už o parnerství RF a GP ...a ten cíl je jednotná civilizace, jedno řízení ,jedno náboženství...tady mě to přijde jako utopie. Proč takto schopný GP má takový utopický cíl...nejde mu jen o samotné jeho přežití..o holý život pač vlak se nekontrolovatelně zrychluje?
je li ten masakr dílko GP to asi nebude nějaký dobrák,že?
historie jasně mluví o velkých říších o více národech a náboženstvích ...a jejich dopadech na čuňu
dnes víme,že proměnit araby a změnit je od islámu je nemožné...jen smrt jim pomůže od islámu.hospodin nechal 40 let chodit Mojžíše po poušti dokud celá stará generace reptaču a nevěřících nevymře až pak jim byla dána země

Dnes víme,že jde o střet nekompatabilních civilizací..arabský svět s islámem a euroatlantický svět s křestanstvím a jejich násilné spojení přinese jen krev a vítězství jednoho znich s tím svým náboženstvím v hlavě oto posílenější

Souhlasím se směrem a příkladem Ruska jako cicilizace,která nese příklad souladu života národů a náboženství a není tak zhýčkaná bohatstvím (až na oligarchy,kteří se ted budou muset rozhodnout:-))

Sioniste

gb | 17.10.2017

Tak otazka izraele je jasna, vyvrazdi palestince nebo je odsunou a problem bude vyresenej, palestincum nikdo nepomuze... Historie se celkem rychle premazava a pravda se ztraci...

Re: Sioniste

Michal2 | 18.10.2017

Počátek vzniku státu Izrael souvisí se vznikem sionismu koncem 19. století a s přesídlováním sionistů do Palestiny po 1. světové válce, kdy bohatí palestinští vlastníci půdy začali prodávat půdu sionistům pro založení komun - kibuců.
S nárustem imigrace po 2. svetové válce vznikl válečný konflikt, následovalo založení Izraele, s jeho dalším rozšiřováním válkami v 50,60 a 70 letech minulého století.
Velké množství Palestinců v důsledku prohraných válek uprchlo do okolních států ..
V Palestincích mimo Izrael, hlavně v Libanonu a Sýrii, a v pomoci těmto lidem, by se dala spatřovat síla, která zabrání genocidě palestinského národa ...

Nahoda, ci?

Slovan | 16.10.2017

https://vk.com/feed?z=photo346652507_456244726%2Fwall407606962_1489

není co dodat

zdenio | 16.10.2017

*****

začiatok zmien

ondrej | 16.10.2017

Vyhlásenie Zacharovej zo dňa 1.10.2017 podľa všetkého dorazilo a vzali ho patrične na vedomie všetci zainteresovaní hráči na globálnej scéne. Ako prvé sa o tom presvedčili USA v Sýrii. No a takto vyzerá, že ani Európa nezostala hluchá a slepá. Hoci zatiaľ sa jedná o Parlamentné zhromaždenie (PACE) jej odkaz je jasný.
Prvým tzv. poslom, resp. uvádzačom danej témy bol Zeman a potom to išlo.
Pjakin by mohol rozobrať situáciu s PACE a jej žiadosťou k Rusku.

Nikdo

zlo se více a více odkopává | 16.10.2017

To je neuvěřitelné, že redaktor CNN, řekne „Těch lidí mi líto není, všichni to byli Trumpovi voliči“. To je opravdu na revoluci. Možná nerozumím Americe, kde možná mluvit o násilí se vnímá jinak. Každopádně by mne zajímalo, kdo to řekl a jestli je nějaký zdroj o tom (moje angkličtina je velmi chabá, abych si to dokázal dohledat sám). Toto je silný argument o degradaci Ameriky a měl bych pro něj využití.

Re: Nikdo

M.C. | 16.10.2017

Ano, je to velmi ilustrativní ukázka zaslepenosti pohledu neokonzerv a jejich podržtašků.
Naštěstí pro občany USA Trumpa volila převážně ta ozbrojená polovina občanů, navíc je koněm armády tak se nedá dost dobře rozpoutat občanská válka - i kdyby mulitikulti vypatlancům někdo rozdal zbraně, než by zjistili co s nimi, tak by je ti kdo zbraně vlastní už dnes za asistence armády postříleli jak králíky.
Armáda se ale snaží takovému scénáři zabránit zákulisním vyhrožováním příslušným osobám.
Právě proto aby nedošlo k revoluci a obrovskému krveprolití (i když někdo by mohl říct, že naopak multikulti vypatlanců není škoda) armáda udržuje změnu na evolučním principu a nechává jednotlivé lidi aby se odkopali a udělali něco, co je protizákonné a mohli být za to postiženi v rámci platného práva.
Revoluce by znamenala obrovské a nenapravitelné oslabení pozice USA ve světě a možná i jejich rozpad. A to armáda nehodlá připustit.

Re: Re: Nikdo

Michal2 | 16.10.2017

Je to zajímavý názor ...
Ale z čeho se dá usuzovat že US Army, to zn. Jestřábi, zaujímají takový holubičí přístup k US vnitřní politice ?

Re: Re: Re: Nikdo

M.C. | 16.10.2017

Nevím, jestli holubičí je to správné slovo, spíše ochranitelský.
Právě proto, že jsou to jestřábi a ne magoři, je u nich kladen důraz na vlastenectví a jejich úkolem je hájit zájmy USA v celém světě.
K tomu potřebují:
a) politické vedení země, které na mezinárodní scéně nevyrábí vleklé nevyhratelné konflikty, ve kterých USA ztrácejí lidi, techniku a mezinárodní prestiž a staly se v očích zbytku světa nepřítelem č. 1
b) politické vedení země, které neničí ekonomiku vlastní země a nezbídačuje její občany, nevytváří vnitropolitické pnutí
c) jako důsledek výše uvedeného ekonomicky silný a stabilní stát, který bude schopen armádu ekonomicky a technicky zajišťovat a se kterým se budou moci příslušníci ozbrojených sil ztotožnit - nesmí nastat situace, že si větší počet vojáků řekne: za takovouto vládu a takovýto stát já svůj krk nasazovat nebudu.

Re: Re: Nikdo

Nikdo | 16.10.2017

Považuji to do nějaké míry za možné. Všude se najdou dobří lidé a nebo lidé s alespoň s nějakou mírou pochopení. A nemusí to být nic holubičího, protože "blázen s dynamitem" není vítán nikde.

Re: Nikdo

cw1 | 18.10.2017

Je to velice uveritelne. Koukni nekdy vysilani CNN co za podlidi tam pracujou.

koniec zaciatku

renáta | 15.10.2017

" Toto nie je koniec.Toto nie je ani začiatok konca.Toto je koniec začiatku."
Povedal Churchill po slávnej evakuácii (úteku) z Dunkerque, kde angličania zanechali výzbroj a 40 000 francúzskych vojakov,ktorí im kryli chrbát.( Francúzi to dodnes nazývajù anglickou zradou.) Čo tým výrokom asi myslel? Keď sa pozrieme na všetky udalosti,ktoré sa predtým stali, bude nám Churchillov výrok zrozumitelný:
1. Angličania dovolili Nemcom obnoviť armádu v rozpore s dohodami po1. sv.vojne
2. Dovolili obsadenie Rakúska
3. Mníchovskou zradou vydali ČSR Nemecku
4.Dovolili Nemcom obsadiť Poľsko, neposlali na pomoc Poliakom ani jedného anglického vojaka
5. Expedičný zbor,ktorý prišiel na" pomoc" Francúzom,podľa výsledkov,ktoré dosiahol a podľa podozrivých okolností,za ktorých mu bolo umožnené odísť domov( Hitler zastavil útok na Dunkerque ,čo dodnes historici nevedia vysvetliť)ma napĺňa podozrením,že hlavná úloha angličanov bolo dohliadať na francúzov,aby nejakou neočakávanou akciou neskomplikovali prebiehajúcu operáciu- odovzdanie Európy a jej zdrojov do rúk Nemecka.
A v tomto svetle je Churchillov výrok úplne zrozumitelný: Prvá fáza akcie je ukončená. Je koniec začiatku.
22.6.1941 začala druhá fáza a zobrala život 24 miliónom ľudí v ZSSR

Re: koniec zaciatku

Nuovi | 16.10.2017

Potvrdzujú to aj neustále prísľuby od 1942 Stalinovi zo strany Churchilla o otvorení 2. frontu, pritom vajatal kdesi v Afrike. A City priamo financovala AH pred 2.svetovou, inak by aj vďaka reparáciám Germánia nemala ani na hradnú stráž. Podobne "šikovné" umiestnenie emisára a pravej ruky Rudolfa Hessa do cvokárne, aby ani náhodou si Británia nemyslela, že vojna sa čoskoro ukončí, veď nešlo len o biznis, ale krvavú obetu Slovanov v prvom rade.

Re: koniec zaciatku

ujo | 17.10.2017

Renata,
presne tento postreh o podozrivej moznosti evakuovat anglicanov, ktory sa bezbranne povalovali na plazi a stacilo, aby sa tam objavilo 5 nemeckych tankov a Anglicko by namalo s cim/kym bojovat. Ze Hitler vydal rozkaz, aby dotankovali palivo. Pritom tie tanky mohli na tu plaz kludne aj vytlacit.
Ako to bolo vobec mozne.
Bolo to mozne presne tak, ako SA zariadilo, aby frajter Hitler SA mohol stat velitelom takych kapacit vojenskej taktiky, ako je gen. Manstein, Rommel, atd. Pisem pritomny cas, lebo Mansteinovu strategiu studuju na vojemskych akademiach aj dnes.
V tomto svetle vyroku Churchilla tak, ako si ho Renatka analyzovala je zrejme, ze sa tento tiez viezol v globalnom plane proti Rusku - Slovanom. Zatiahol Anglicko do vojny, hoci akcia pod jeho vedenim v I. svet. vojne, vylodenie pri Galipoli, bola a zostava svetove fiasko, za co ho vyhodili z postu prveho lorda admirality. Ale tak, ako vsade na svete, asi bol nepotopitelny.
Nakoniec, ved hned v prvych volbach po vojne, samotni anglicania poslali Churchilla do riti a radsel si zvoili jeho tajomnika Atliho, uz na pohlad uplneho niimanda a pajaca, asi ako bol nas Dzurinda.

Re: Re: koniec zaciatku

renáta | 18.10.2017

Presne o to mi ide:Musíme sa snažiť porozumieť histórii,aby sme mohli pochopiť prítomnosť a mali tak šancu zabojovať o budúcnost. Lebo bez pochopenia pozadia histórie sa globálnemu predátorovi darí úspešne opakovať krvavé scenáre naprieč históriou

Sioniste

Pepa | 15.10.2017

fakt rozumny komentare, tak je vsechyny povrazdi a co bude potom, nic se nestane kazdymu je vsechno jedno

GP a Paddock

Zvedavec | 15.10.2017

Strieľalo sa 1.10. podľa miestneho času. 1+10=11
v čase po 22 hodine.
Hneď vedľa je hotel v tvare egyptskej pyramídy!


Rozbité boli dve okná na hoteli, nie jedno.

Re: GP a Paddock

Zvedavec | 15.10.2017

1.10.2017 = 1 + (1+0) + (2+0+1+7) = 111

úvaha

Libor Smetana | 15.10.2017

Dokud neskončí projekt biblické koncepce a chtonických abrahámovských náboženství, bohužel tím pádem i RPC v Rusku (ani ta nejde transformovat, protože stojí na základě obětovaného beránka JK), bude válka (minimálně studená -1-5.priorita). Musí se prosadit celosvětově jedna civilizace a odstranit ideologickou a světonázorovou polaritu a s ní dát na pravou míru chronologii. Nejblíž ke spravedlivé civilizaci je ruská. Už to prokázal Stalin. Ale myslím, že čekat na nějakou kritickou masu vzdělaných není čas, bude to chtít urychlit promyšlenou revolucí. A sionisté to bez boje a krve nedají.

Re: úvaha

M.C. | 16.10.2017

Bez boje to nepůjde, s tím souhlasím.
Ale na to minimálně potřebné množství vzdělaných a na dostatečné množství prohlédnuvších se bude muset počkat, nebo to dopadne jak po válce, kdy komunisté z nedostatku kádrů nabrali do strany kde koho a potom to dopadlo jak to dopadlo.
Polovina příznivců je na kvalitativní posun vpřed málo.
Lidí, kteří to budou alespoň mlčky podporovat, musí být aspoň 80%, jinak to zase chytne zpětný chod.
Proto se zatím upevňují pozice, posiluje zdrojová stabilita a postupuje se vpřed po malých krocích s využitím chyb protivníka.
Protivník se musí sám zdiskreditovat v očích těch, které chceme přetáhnout na svou stranu.
Naprosto správným krokem, často kritizovaným těmi, kdo si neumí dát dohromady širší a hlubší souvislosti, je minimální použití síly a neustálé snahy o dialog se všemi zúčastněnými, i s protivníky. To je totiž jediná cesta z bludného kruhu násilí, které neokonzervy ve světě rozpoutaly. Většina lidí si přeje žít normálním způsobem bez neustálého válčení, kromě magorů s vymytými mozky. A teď se situace polarizovala.
Jedni nabízejí neustálé rozeštvávání etnických a náboženských skupin proti sobě a nekonečnou válku, přičemž neváhají podrazit svého včerejšího spojence.
Druzí nabízejí možnost dohody a urovnání, i když každý bude muset z něčeho ustoupit. Jsou dostatečně silní, rychlí a schopní, aby zavedený pořádek dokázali efektivně udržovat.
Ono to těm lidem postupně dochází.

Konkrétně:
Neokonzervy prosadily zákon, který oficiálně ukládá dohledat majetek všech bohatých Rusů uložený v zahraničí, mezi řádky je tam řečeno, že jim bude zabaven, nebo na ně bude jeho prostřednictvím vykonáván nátlak, aby konali proti vládě a proti zájmům Ruska. Někteří podlehnou, někteří ne, v každém případě to povede k finálnímu vystřízlivění většiny z nich ze snů o hodném Západu. Putin jim to opakovaně zdůrazňuje už od kyperské krize, aby si převedli peníze zpět do Ruska, že z nich zaplatí daně a zbytek jim zůstane, zatímco venku je oškubou kompletně.
Na Ukrajině už procento lidí, kteří připouštějí že by tam měli přijít udělat pořádek Rusové, údajně překročilo 70%.
Až to dosáhne hodnot jako na Krymu, bude čas jednat. Do té doby je třeba poskytovat Pochorošenkovi a spol víc provazu k oběšení.
Před dvěma lety by ruské invazi na Ukrajinu státy NATO čelily ozbrojenou silou, dnes už se situace proměnila natolik, že by se omezily na zběsilé vytí a podporu partyzánské činnosti banderovců. Právě na pokles podpory banderovců mezi obyvatelstvem je potřeba si počkat.
Na Blízkém Východě už se druhá strana náležitě odkopala.
Dnes už Američané začali vyhrožovat irácké šíitské vládě, kterou před lety pomáhali nastolit, poté co porazili Saddáma Husajna a jeho převážně sunnitskou armádu.
Vyhrožují jim, aby se nepokoušeli vojensky zabránit odtržení kurdských autonomních oblastí na severu Iráku.
Čili, odtržení Kurdy obývaných oblastí od Sýrie a Iráku ANO, odtržení Kurdy obývaných oblastí od Turecka NE.
Přičemž Turecko je raději ochotno tyto odtržené oblasti obsadit a s Kurdy tam bojovat, než aby riskovalo, že se tam etabluje nějaká státnost a turečtí Kurdové se budou chtít připojit také.
Aby to bylo legračnější, tak na tureckého prezidenta loni udělali podraz taky, čímž ho motivovali k hledání dohody s Ruskem, kde ho sice rádi nemají, ale jednají s ním otevřeně.
Politici ostatních zemí to vidí a přemýšlejí o tom.

V Afghánistánu se oproti 80.letům změnilo několik věcí.
Lidé, kteří to pamatují, začali vzpomínat, že to za Rusů zas tak špatné nebylo, protože se tam toho dost vybudovalo a všeobecná míra násilí v zemi byla výrazně nižší.
Pákistán, ze kterého tehdy prováděli podvratnou činnost proti afghánské vládě, přechází stále více na stranu Číny a začal si rozumět i s Rusy. Což je v Afghánistánu, který je sevřen mezi Írán, Pákistán a středoasijské postsovětské republiky, dost závažná komplikace.
Země NATO se v Afghánistánu náležitě ukázaly, že nejsou schopny, možná ani ochotny udělat tam pořádek a udržovat ho.
Přitom už jsou tam nakýblované o polovinu delší dobu a mají tam víc vojáků než Rusové za Brežněva. Tam taky v hlavách lidí postupně dozrávají myšlenky.

I v hlavách Evropanů postupně dozrávají myšlenky, zejména v německých. Až dozrají, tak bude veselo. Druhá strana si je tohoto vědoma, tak dělá co může, aby udržela Němce pod kontrolou.

Zpět k vašemu příspěvku:
Pro celkovou transformaci přístupu ke světu a společnosti je bohužel nutné projít výše popsaným a celou řadou podobných konfliktů jinde na světě, aby se Temná strana Síly sama zdiskreditovala v očích lidí na celém světě a i ti nepříliš světonázorově zorientovaní chápali, že takto to prostě nejde dál, že je to cesta války, bídy, utrpení a zmaru.
Do té doby, než dojde k posunu situace v popsaných oblastech ve prospěch Ruska a ke stabilizování této situace proti nežádoucímu zvratu, musí být RPC ponechána na pokoji a udržována na straně vlády a s jejími představiteli se musí jednat a vysvětlovat jim situaci, protože takto vlivnou organizaci nelze mít proti sobě.
Opět jí musí být dána šance aby se transformovala - pokud se nedokáže transformovat, tak se bude muset řešit dál. Nevidím do situace natolik, abych mohl navrhnout jak postupovat.

Jestli se podaří vytvořit jednotnou civilizaci nevím, různé národy mají hodně odlišné národní a náboženské tradice a stereotypy a není možné to z lidí vytloukat násilím. To se už zkoušelo a moc dobře to nedopadlo, i když určitý posun to přineslo a nelze tvrdit, že to bylo zbytečné.
Nebylo, ta zkušenost byla nutná pro všechny zúčastněné.
V Evropě, v Rusku, v Číně a v Japonsku by to sjednocení civilizace mělo jít provést, tam ty sociální zvyklosti podobné změně nahrávají a zkušenosti se současným systémem také. U zbytku světa to bude složitější, protože jsou tam větší rozdíly mezi současným stavem a cílovým a není tam tak zakořeněná odpovědnost občana vůči společnosti a státu.
Přestavba způsobu uvažování v hlavách lidí na jiných kontinentech je práce na 4-5 generací, tj. řádově na sto let.

Re: Re: úvaha

Perun | 16.10.2017

Dobrý príspevok.
Tvoj názor je vcelku optimistický, akoby evolučný (čo je asi aj správna cesta).
Tak dúfajme, že sa Zlo nezmôže k nejakej velkej akcii, čo však vzhladom na rôzne proroctvá aj skúsenosti nie je moc pravdepodobné.
Aj tak je však podla mna dôležitá dĺžka liečivých procesov, ktoré momentálne naozaj prebiehajú už tak zhruba od 90-ich rokov. Je to ako s liečbou rany na tele: ak aj je nejak násilne strhnutá chrasta, pokial liečba pod nou pokročila, rana je už zrastená novou, iked jemnejšou kožou, a teda sa neobnoví krvácanie. Ak však ešte proces nie je dostatočne ukončený, rana sa takýmto zásahom môže ešte zväčšiť.
Takže každý rok, ba i mesiac v relatívnom klude (evolučný vývoj) má svoj význam. V ideálnom prípade chrasta odpadne sama, ked už je aj pokožka úplne zahojená.

Pjankin 9.10.

Branislav | 14.10.2017

Môj prvý dojem je, že v poslednej relácii bol Pjakin mimoriadne otvorený v témach USA - specnaz v Sýrii, všeobecne o tajných službách, či o Saudskej Arábii. Nezaobaľoval to, ako neraz predtým.

Sioniste

gb | 14.10.2017

otazk ohledne sionistickeho izraele, kdy skonci vrazdeni palestinckeho lidu???

Re: Sioniste

RichardCZ | 14.10.2017

.. až se palestinský lid posadí do školních lavic a osvojí si tlusté knihy VP.. Pak zjistí že KSB a DOTU je v souladu s opravdovým Koránem..
Zatím už několik tisíc let tlusté ui tenké knihy jen systematicky pálí, protože buď je v nich to samé co v Koránu, a pak jsou zbytečné, nebo v nich je něco jiného a pak jsou nebezpečné. Dokud Arabové, žijící v zemi Filištínů nezmění svůj postoj ke vzdělání, tak budou vždy tahat za kratší konec špagátu.

Re: Re: Sioniste

gb | 14.10.2017

tak genocida pokračovat donekonečna, az nezbude zadny palestincky obcan, holt maji smulu nikdo jim nepomuze, uz ani google mapy neukazuji palestinu...

Re: Sioniste

Lenka | 15.10.2017

nemám pocit, že by palestinský lid byl ta oběť, ten hodnější a nespravedlivě pronásledovaný. jsou to hordy bojechtivých agresivních Arabů, masakrujících civilisty. Dobře, střílejí je, a co? Kdo t.č. dokáže rozlišit, kdo útočí a kdo se jen brání?????? je to dle mého nekonečný zacyklený konflikt, může trvat desítky let, nikdo neustoupí. Navíc nemám pocit, že by ti Arabové přijali ruku ke smíru. Pokud by to i udělali jejich představitelé, bojovníci z lidu to nepřijmou, pro ně je to svatá válka, je to navždy. Každý chce žít v míru, ale muslimové a palestinci podle mě ne, chtějí bojovat. A pokud by dostali území, o něž jim údajně jde, válčili by dál, zas by si našli jiný důvod. nelitujte je, ta změna musí jít zevnitř, od nich.

Re: Re: Sioniste

... | 15.10.2017

Obyčejní lidé nikdy nechtějí sami válčit, vždy je za tím něčí ruka..

Re: Sioniste

Nuovi | 15.10.2017

Až vykapú všetky arabské panny, ktoré majú obsluhovať tých úchylných nosičov klincami nabitých explozívnych viest.

Přidat nový příspěvek