Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 08.01.2018

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 08.01.2018

12.1.2018

 

youtube.com/watch?v=dWCb76aNuRE

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 08.01.2018.txt (44395)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 08.01.2018.srt (67961)
 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den 08.01.2018.

Zdravím naše vážené diváky a posluchače.

 

00:16

Dnešní pořad první v novém roce, zahájíme komentářem, který na našem webu zanechal Artašes Papjan. Valeriji Viktoroviči, vysvětlete váš postoj. Otázka se opět týká Grudinina. Je jasné, že za Grudininem stojí vlivné síly a je jasné, že to není člověk žijící jen z výplaty, ale proč ho nazývají oligarchem a tvrdí, že ho podporují zaoceánské síly?

Proč by to nemohly být síly uvnitř Ruska, které si uvědomovaly už po rozpadu SSSR, že to může dopadnout tak, že národ SSSR si projde nejen socialismem, ale i vlčím kapitalismem bez příkras, aby získal imunitu a na svých zkušenostech předvedl celému světu tu hlubokou zvířecí podstatu oligarchického kapitalismu? (poslední otázku zodpovídá v čase 52:55)

 

Otázka je to dost rozsáhlá, takže k samotné otázce:

Proč má právě Grudinin, který by získal přibližně 20-30% hlasů a mohl pracovat u Putina jako premiér, představovat nebezpečí pro lidi?

Proč jím není spíše těch 80 a více % kleptomanů a podpindosníků, kteří dnes obklopují prezidenta?

Otázka je to samozřejmě zajímavá. Problém přece vůbec není v tom, zda Grudinin je či není oligarcha. Když jsem mluvil o Grudininovi, tak jsem přece říkal, že je v jeho případě realizován přibližně stejný scénář jako v Bělorusku. Předseda kolchozu sice pochází z lidu, ale přitom řeší potřebné úkoly pro nadnárodní, globální řízení. Co se týká samotného Grudinina a agitačního střediska pod názvem „ZAO Sovchoz imeni Lenina“, tak jsem o tom už také mluvil, že na rozdíl od všech společností podnikajících v blízkosti Moskvy, měla právě tato společnost unikátní postavení.

 

Když se na ni pokusili zaútočit vyděrači, tak buď najednou začali mít jinde velké problémy, nebo úplně zmizeli a společnost zůstala takříkajíc netknutá. Lužkovovy a Sobjaninovy pokusy zaútočit na Grudinina, a k takovým pokusům došlo, skončily tím, že se Lužkov s omluvami stáhnul a Sobjanin také zacouval. Takže už od počátku bylo jasné, že společnost Sovchoz imeni Lenina je projektem natolik mocných sil, že se jim byli nuceni omluvit dokonce i Lužkov se Sobjaninem. Přičemž Lužkov byl dost těžká váha. Lužkova samotného dosadilo nadnárodní řízení a jen díky vytvoření určité dlouhodobé souhry okolností a aktivnímu nátlaku ze strany USA byl Lužkov ve výsledku odvolán ze své funkce.

 

Museli vyvinout velké úsilí, aby se Lužkova zbavili. To úsilí musely vyvinout samotné USA, a to nemalé. No a tento člověk, kterého se i USA zbavovaly jen s velkým vynaložením sil, s omluvou vycouval ze střetu s jakýmsi Grudininem. Chápete tu úroveň projektu? Úroveň jeho hloubky? Jaké síly tedy za ním musí stát? Žádní patrioté ho nenominovali, jednalo se jednoduše o rozkaz. Prošel KPRF a Zjuganov a spol. ho okamžitě nominovali za svůj tým. Co se týká té Grudininovy nominace, tak tam je ta situace v podstatě následující.

 

Povšimněte si, že jakmile se objevil Grudinin, tak se okamžitě probudili všichni „spáči“ a otevřely se všechny „konzervy“.

Konzervami se dříve nazývala agenturní rozvědka připravená k budoucímu použití. A proč by se v tomto ohledu měli probudit „spáči“ a otevřít „konzervy“? Protože v našem chápání a v tom chápání, které bylo vyloženo v seriálu Spáči, se jedná o něco zcela jiného. Není to agenturní rozvědka. Jedná se sice o vlivové agenty, ale organizované na jiném principu nadnárodního řízení na rozdíl od agenturní rozvědky konkrétní tajné služby konkrétního státu. A v daném případě se probudili a otevřeli všichni. Jak patrioti, tak liberálové začali okamžitě svorně vykřikovat: „Dříve jsem myslel, že budu hlasovat například pro Putina, ale teď už vím, že určitě budu hlasovat pro Grudinina.“

 

Je tedy zcela jasné, že jestliže všechny ty různorodé politické síly, které jsou krmeny z grantů, nebo jim bylo zařízeno jiné konkrétní krmítko, jako například KPRF, začnou najednou mluvit shodně, tak to znamená, že se podřizují stejnému pánovi a řeší jeden všem uložený úkol. Ten seriál Spáči nedávali jen tak pro nic za nic. Měl by se na něj podívat i ten kolega, který pokládal otázku, aby pochopil, odkud a kde se vzal Grudinin a co je zač.

 

Jestliže je však Grudinin projektem tak mocných sil, že to nemohla být státní elita USA, kdo ho nominoval, tak se ptám, nač by potřeboval globální prediktor nominovat Grudinina proti Putinovi?

A najednou je vše jasné. V určité etapě teď vlastně nominace Grudinina odpovídá zájmům jak státní elity USA, tak i globálních elit, globálního prediktoru. Rozdíl je pouze v cílech. Tam už se to rozchází.

 

Státní elita USA nejen potřebuje delegitimizovat prezidentské volby v Rusku, ale také vytvořit podmínky pro rozpoutání občanské války v Rusku v létě tohoto roku. Spouštěčem občanské války by se měly stát události okolo mistrovství světa ve fotbale, proto také všechny ty události okolo olympiády. Vše to jde jedním směrem.

 

Globální prediktor má ale jiný cíl. Putin, který svou politikou obnovuje ruskou suverenitu, moc Ruska, se už dostal tak daleko, že může začít řešit otázky vnitřní přestavby státu v zájmu Ruska. Mohl by například začít s kádrovými čistkami a odstraňovat lidi dosazené zvnějšku. Dříve takové možnosti jednoduše neměl. Teď tento Putinův pokrok při získávání řízení v Rusku a uplatňování globální politiky ve světě, společně s procesem odřezávání státní elity USA a nástupem Trumpa k moci v USA vytvořily pro Rusko unikátní možnosti k získání vlastní suverenity. Nakonec by bylo možné začít se zabývat vnitřními problémy přímo a ne pouze zprostředkovaně přes globální a vnější politiku.

 

No a globální prediktor samozřejmě vůbec nemá zájem na tom, aby úplně přišel o svou kontrolu nad řízením Ruska. Oni Putina potřebují k tomu, aby jim řešil úkoly řízení ve světě, aby vyřešil ten či onen problém, aby stabilizoval ten či onen směr v politice, v řízení z nadnárodní úrovně. Ale vůbec nemají v úmyslu Rusku dovolit získat plnou suverenitu, aby Rusko mělo dostatečnou moc k uplatňování vlastní globální politiky sice v dialogu, ale zároveň bez možnosti kontroly ze strany globálního prediktoru.

 

A tak potřebují, aby Putin nedokázal využít ty možnosti, které se mu podařilo do tohoto okamžiku vytvořit. Oni potřebují za každou cenu maximálně delegitimizovat Putina a zároveň mu vnutit novou kádrovou kohortu svých chráněnců. A to všechno řeší projekt účasti Grudinina ve volbách. Jestliže se povede proplout mezi Skyllou a Charybdou, udržet Putina a nepřipustit občanskou válku v Rusku nebude globální prediktor proti. A jestliže se to nepovede, tak dosadí k moci za jakékoliv situace svého chráněnce Grudinina. A dále tu máme nebeskou politiku.

 

Ze všeho, co říká Grudinin, vyplývá, že v podstatě ohlašuje přesně to, co obvykle ohlašují takoví nebeští politici. A co takoví politici říkají? Tam nahoře jsou ti, kteří řídí státy a národy, kteří plánují v horizontu pětiset let, a ti rozhodli, že Rusko může zastávat pozici velmoci po dobu 15ti let. Aby za tu dobu Rusko svými zdroji, svými vojáky a jejich životy, vyřešilo problémy těch, kteří plánují v horizontu 15ti let, oj pětiset let, aby se za těch 15 let vše vyřešilo. Potom se Rusko musí zhroutit a přestat úplně existovat. To právě tento úkol uložil globální prediktor Grudininovi. Úkol té pátnáctiletky.

 

Rusko uplatňuje vlastní globální politiku na základě vlastní konceptuální moci a bude žít věčně

Protože centrum koncentrace řízení v Číně nehledě na veškeré úsilí… Počínaje rokem 2010 se všichni nestačí divit, jak rostou přímé investice zahraničních států, velkého kapitálu do Číny. Rok za rokem padají rekordy. To znamená, že kapitál již začíná utíkat do Číny. To znamená, že centrum koncentrace řízení světových problémů je přenášeno do Číny. To je všem jasné. Jenže Čína má velmi mnoho problémů. Stále nedokázala zrealizovat svůj projekt nové cesty, nové hedvábné stezky.

 

A už vůbec směšná situace je okolo toho posledního nedotaženého majdanu, nebo jak bych to řekl, podivného majdanu v Íránu, na kterém nic podivného není. Jen to vypovídá o tom, že Írán vůbec není připraven převzít roli centra koncentrace řízení. Je potřebný určitý čas na jeho stabilizaci. A na úkor čeho je možné to udělat? Na úkor ruských zdrojů. Zatím musí Rusko převzít všechny náklady na řízení světa. Za tu dobu se obě nová centra koncentrace řízení vzpamatují, Rusko potom celé rozčlení a vše bude normálně dál probíhat svou cestou, vše do sebe zapadne.

 

Grudinin má vyřešit právě tento problém, o kterém mluví Děvjatov a další ti nebeští politici. Těm je Rusko ukradené. Prý někdo dovolil, aby Rusko 15 let žilo jako velmoc. Kdo se jich na to ptal? Rusko uplatňuje vlastní globální politiku na základě vlastní konceptuální moci a bude žít věčně, vůbec ne tak dlouho, jak to určí nějací takoví proroci se svým horizontem plánování pětiset let. Ti už přivedli všechny státy světa i národy na planetě Zemi ke globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofě. Proč bychom se na ně tedy měli orientovat?

 

Opakuji, že Grudinin řeší úkol řízení po Putinovi, až se na úkor ruských zdrojů budou stavět na nohy centra koncentrace řízení v Číně a Íránu, aby Rusko za těch 15 let spotřebovalo své vlastní zdroje a přestalo jednou provždycky existovat. To je cíl globálního řízení. Grudinin je však varianta pro případ požáru, havárie. Ještě není připraven tohle realizovat, řešit tento úkol. Ještě je potřebný Putin, za každou cenu je potřebný Putin. Jenže nesmí být natolik silný, aby dokázal pozvednout Rusko na takovou úroveň, aby už žádný další Grudinin nemohl přijít a zlikvidovat Rusko za 15 let, aby Putin nedokázal předat řízení Ruska obrazně řečeno svému nástupci.

 

A hned podotýkám, že je zbytečné začít hledat nějaké osobnosti. Předání řízení Ruska probíhá jiným principem. Čtěte Koncepci sociální bezpečnosti, abyste tento princip odhalili. A to znamená, že dalších šest let bude z hlediska budoucnosti Ruska velice důležitých. Nakolik krvavá bude míra nastávajících událostí. Grudinin, který v podstatě plní to, co je ohlašováno prostřednictvím nebeských politiků, je připraven to udělat velice, velice krvavě. Jak o tom neskrývaně mluví ve všech svých rozhovorech. On nechápe, co říká, jenže ho stačí jen poslouchat. Rusko se musí se všemi přátelit. Rusko se musí zkoncentrovat na své vnitřní problémy. Neslyšeli jsme to už v devadesátých letech?

 

My jsme nikomu problémy nedělali, zato nám je dělali všichni. To u nás byla válka, Rusko umíralo a bylo pouze surovinovým přívěškem. A právě tohle znovu z „patriotických“ pozic opakuje Grudinin. Úkolem Grudinina je připravit Putina o jeho nejvěrnější voliče, pracující obyvatelstvo, které reálně pocítilo efekt Putinova řízení, neboť jim ulehčilo život. Zemědělci a dělníci, kteří na svém životě pocítili, co to znamená mít zaručenou, stabilní výplatu a možnost si plánovat budoucnost. Protože to bylo v devadesátých letech nemyslitelné. Grudinin všemi svými prohlášeními plánuje, vůbec se netají tím, že plánuje vrátit náš stát do krvavých devadesátých let. Jen ho musíte pozorně poslouchat.

 

O jakém vlastenectví tu může být řeči? O jakém premiérovi vedle Putina může být řeči? O co se bude snažit? Aby Rusko v maximální míře nedokázalo využít vše to, čeho se Putinovi velmi pracně povedlo dosáhnout pro obnovu naší vlastní suverenity. A Grudinin je ta věc, o které se Putin bude domlouvat s globalisty a on se s nimi dohodne. Aby však tato dohoda byla v co největší míře v zájmu Ruska, potřebuje Putin bezvýhradnou a nekompromisní podporu ve všem, ve všech svých krocích.

 

Opakuji, že se všichni „spáči“ probudili a všechny „konzervy“ byly otevřeny. Našli se dokonce i „přívrženci Koncepce“, kteří podporují Grudinina. A proč? Protože pán vydal rozkaz a tak pryč s Koncepcí, Grudinin je teď důležitější. Proč je teď všude tolik různých kandidátů na prezidenta? Protože je třeba zbavovat Putina jeho voličů po kouscích. Dokonce i za Koncepci tam někdo má v plánu jít. A proč? Protože lidé pracující s Koncepcí sociální bezpečnosti vidí Putinovu činnost a podporují ho v míře svého chápání, v míře svých zájmů, tak je třeba i tyto lidi mu přetáhnout.

Bude kandidovat i muslimka, aby přetáhla islámské ženy, i kdyby to měly být setiny procenta, opět tím zbaví Putina části jeho voličů. Zatímco Grudinina budou všemi silami vyzvedávat.

 

A už nyní, 07.01.2018, uvádějí souhrnný Putinův a Grudininův rating v následujícím poměru. Grudinin prý poprvé předehnal Putina. Má prý 35% a Putin 30%. Je jasné, že je to velmi lživý, zavádějící rating, který sestavili podle hlasování na internetu, kde působí aktivní část obyvatelstva. Je to ta část obyvatelstva visící na internetu. Ten problém je ale jinde. Opakuji, že Grudinin má za úkol přebrat voliče právě Putinovi, ty z venkova i pracující z měst, které balamutí „spáči“ a „konzervy“. To je to, o čem mluvím.

 

20:00

Další otázka je od Maxima Garmyševa. Je známo, že operační rychlost řízení ze strany globálního prediktoru je v porovnání s řízením struktur státních elit nižší. Pamatujeme si relativně nedávnou situaci, kdy „státní elita“ dokázala protlačit Macrona navzdory zájmům globálních elit. I v případě předpokladu, že se globalisté v prezidentských volbách postaví za Putina, bude jejich řízení úspěšné? Nedojde k debaklu stejně jako ve Francii? Vždyť útok je veden ze všech stran a ze všech sil. Vezměme si třeba jen účinek toho tahu s manipulací socialistickými hesly, kterým se pokoušejí přetáhnout masy nemyslících voličů na stranu Grudinina? Okomentujte to prosím.

 

Je to trochu jinak. Právě jsem vysvětloval, že globalisté nestojí cele za Putinem. Putin pro ně představuje objektivní zájem, neboť umí řešit úkoly stojící před světem. Grudinin je z tohoto hlediska absolutní nula. Ten nemá ani ponětí o tom, jak jsou řízeny sociální supersystémy. A je ještě příliš brzy poslat ho do ringu. Úkolem globalistů je proplout mezi Skyllou a Charybdou. To znamená zachovat ve funkci Putina a nepřipustit občanskou válku, kterou má v plánu rozpoutat státní elita prostřednictvím Grudininovy účasti ve volbách. Ta má delegitimizovat Putina v těchto volbách díky tomu, že Grudinin získá velkou podporu v prvním kole a jestliže se dostane do druhého, tak to pro ně bude prostě skvělé.

 

A potom na základě mistrovství světa ve fotbale v Rusku chtějí rozpoutat občanskou válku. To je cíl USA. To je cíl státní elity USA.

Globalisté mají jiný cíl. Ti chtějí ve funkci udržet Putina s tím, že bude stejně jako dřív řešit celosvětové úkoly, aby však neměl dost sil řešit ty vnitřní. Potom by v dalších volbách k řízení vyzdvihli Grudinina, již otrkaného z těchto voleb, který by dostal svých 15 let a vymalováno. Rusko by přestalo existovat. Tímto způsobem tedy chtějí řešit svůj úkol.

 

Vzhledem k tomu, že si globální prediktor uvědomuje důležitost tohoto úkolu, připravuje se k němu předem. S Macronem mu to přece nevyšlo. Aby se mu to znovu nestalo v Rusku, tak v předstihu přistoupil k anihilaci a deaktivaci těch sil, které by mohly narušit jeho plány ve vztahu k Rusku. To už je opět oblast dohody Putina s globálním prediktorem.

Znovu opakuji, že je možné se dohodnout, protože globální prediktor nemá v těchto volbách primárně za cíl přivést Grudinina k moci. Jejich cílem je udržet ve funkci Putina, ale maximálně oslabeného. To je ten základ pro budoucí dohodu.

 

A co podniká globální prediktor k deaktivaci těch sil, které jsou u nás připraveny rozpoutat občanskou válku? Jen se podívejte, kolik lidí najednou končí ve vězení u nás v Rusku. Kerimov byl zadržen ve Francii. Zatýkáni jsou další lidé, konfiskovány jsou jejich majetky. Oč jde? Jsou to všichni lidé jednoho křídla. Jsou to všechno podpindosníci, kteří ničili náš stát. A mají i vlastního kandidáta na řízení státu. Aby byl plně deaktivován, byla realizována všechna tato opatření.

 

V předstihu všechny státy světa tak či onak jdou pouze po zástupcích jedné klanově-korporativní skupiny, která se obrazně nazývá rodina a pojmenovaná je po prvním prezidentovi Ruské federace. To znamená, že nikdo nezahálí.

 

A ty události v Íránu přímo souvisí s tím, co se děje u nás v Rusku. Přímo!

To je také znamení, ale zda to dojde například Dmitriji Anatolijeviči Medvěděvovi, zda pochopí ten vzkaz, který mu odtamtud posílají, to je otázka. Nicméně je to ukazatel pro ty, kteří chápou, těm, kteří budou realizovat to řízení.

 

25:11

Dmitrij Lomonosov prosí okomentovat neformální setkání hlav států SNS. Ti se přece nesešli jen kvůli tomu, aby vyslovili svou podporu Putinovi.

 

To je událost, která přímo souvisí s tím, že si globální prediktor, globální elity vzaly poučení z prohry v…

- S Macronem?

- Ano, s Macronem.

A co se stalo?

Jen si to vezměte, bezprostředně před tímto summitem vešlo ve všeobecnou známost, že prostředky Národního fondu Kazachstánu byly zablokovány americkou bankou - 22 miliard. To číslo je také zajímavé, ale čísla je třeba umět si vyložit, protože mnozí, včetně některých prezidentských kandidátů, bazírují na tom, aby se třeba zaregistrovali přesně ve 22:22 hod. To je okamžitým ukazatelem toho, že daný člověk se absolutně neorientuje v numerologii. S tím se bohužel setkáváme.

 

Takže na Kazachstánu hned předvedli, co umí. V jednom pořadu Siluanov odpovídal Solovjovovi na takovou otázku. Solovjov mu řekl: „Naše peníze leží v USA. Proč je máme právě tam?“ Protože je to bezpečné, velice bezpečné.“

A Solovjov na to: „A co když si ty peníze budeme chtít vybrat a oni nám je nedají?“ Co to povídáte? To není možné! To by byl akt finančního terorismu. Ne, to vůbec nepřipadá v úvahu, to by se v USA stát nemohlo.“

A co když jednoduše zablokují naše účty?“ Ne, to by byl akt finančního terorismu.“ A když to udělají?“ „Ne, to neudělají, to by byl akt finančního terorismu, to se nikdy nestane. To se nemůže stát“, prohlašoval Siluanov V TELEVIZI!

 

Solovjov se ho na to zeptal asi pětkrát z různých stran a třikrát úplně na rovinu! A když na to dojde? Tak co?“ No a Siluanov připitoměle jako kolovrátek, jako papoušek: „Byl by to akt finančního terorismu.“ No a teď se to zcela konkrétně stalo Kazachstánu. Došlo na to, o čem Siluanov tvrdil, že se to nemůže stát. Mluvíme přece o samotných USA!!!

 

To je k tomu, koho zastupuje Siluanov a co chápe v řízení. Kdyby byl jen o kapánek chytřejší, tak by nikdy nic takového u Solovjova nemohl pronést. Kdyby měl v hlavě alespoň něco! To je k úrovni intelektu… Neboť někteří jsou stále přesvědčeni: My máme přece ve vládě tak moudré lidi! Jsou to sice ničemové, ale tak inteligentní!“ Tak zde se projevila konkrétní úroveň Siluanova intelektu. A o některých jiných raději pomlčím. Bez toho o nich mluvím dost často.

 

Co se tedy stalo? Bylo dáno znamení: „Pánové, vy si myslíte, že USA, že státní elita USA něco znamená? Že něco dokáže? Vůbec ne, pánové. Když půjdete proti našim plánům, tak vás tak klepneme přes prsty, že vás to bude mrzet.

A Nursultan Abiševič Nazarbajev? Ten jako moudrý člověk ihned pochopil, co a jak a také hned zareagoval: „Počítáme s tím, že v prezidentských volbách bude zvolen opět Putin. Navázali jsme s ním plodnou spolupráci, která je zaměřena do budoucna.“

 

Takže opakuji, globální prediktor potřebuje udržet Putina v jeho funkci ruského prezidenta, ale přitom ho maximálně oslabit, aby se co nejméně mohl věnovat řešení vnitřních problémů Ruska.

Aby tedy stejně jako dřív řešil globální problémy globálního prediktoru s ohledem na řízení světa. A tak, aby Putina podpořil a předvedl, že se s ním ve všem počítá a že vše je navázáno na něj, globální prediktor přes své nástroje, přes svou numerologii poslal signál: Kdo se bude vzpouzet, bude uzemněn. Putin má podporu a prostřednictvím Grudinina se ho pokusíme oslabit. To oslabení bude prováděno pouze přes Grudinina. Vy všichni budete podporovat Putina, abyste ho udrželi u vesla.“

 

To je ten jeho pokus proplout mezi Skyllou a Charybdou. Jedná se tedy o velice závažnou hru, o velice závažnou. Je to velice těžké a tento řídící manévr…

V podstatě je málo... jak bych to řekl, pro globální prediktor je za současné situace dost těžké ho zrealizovat.

Jestliže tedy nechceme sklouznout do hlubin občanské války, nesmíme v žádném případě podporovat Grudinina, pod žádnou záminkou.

Musíme podporovat pouze Rusko a jeho budoucnost, a to znamená podporovat gosudara, tedy Putina.

 

30:41

Valeriji Viktoroviči, přece jen ještě jednou upřesněte. Mám tu otázku od uživatele DeusEx. Je tu citace z minulého pořadu, kde jste řekl: Globální prediktor chce v nadcházejících volbách nahradit Putina někým jiným… Putina je teď třeba zastavit.“ V předchozích pořadech: „Teď uvidíte, že globální prediktor komukoliv, kdo půjde proti Putinovi, srazí hlavu…“ Dříve šel globální prediktor s Putinem stejnou cestou a teď už ne? Co to má být? Rozdvojení? Jestliže globální prediktor vše rozhodl a propočítal předem, jakou roli v tom má hrát Putin?

 

Nevím, asi jsem se přeřekl, jestliže se jedná o přesný citát, ale tvrdil jsem a tvrdím, že globální prediktor Putina potřebuje jako člověka, který dokáže vyřešit různé problémy, které nedokáže vyřešit on sám. Jako byl například jaderný konflikt mezi Indií a Pákistánem. Teď tu kromě Putina není nikdo jiný, kdo by takové problémy dokázal vyřešit.

 

Globální prediktor má zájem na tom, aby udržel Putina ve funkci ruského prezidenta. A veškerá státní elita uvnitř Ruska by se měla orientovat podle Putina, jestliže si chce udržet své kapitály. Má na něm tedy zájem, ale potřebuje to zaonačit tak, aby byl Putin co nejméně akceschopný s ohledem na řešení vnitřních ruských problémů. To proto potřebují Grudinina.

 

Je ještě příliš brzy na to, aby Grudinina úplně vyvedli ze stínu. Globální prediktor by si samozřejmě přál nahradit Putina, to si bude přát neustále, ale nemá v ruce žádnou figuru, která by se mu rovnala profesionalismem, a bylo možné jí svěřit řízení státu. Uvnitř Ruska nikdo takový není, už je probrali všechny. Mezi svými kádry, ve své kádrové základně takového člověka jednoduše nemají. Proto chtějí udržet ve funkci Putina, ale spoutat mu ruce tím, že mu hodí na krk různé ty Grudininy.

 

Takže nevím, já neustále říkám jedno a to samé a proč se tam najednou objevilo tohle? Buď jsem se přeřeknul s tím, že jsem nakousl nějakou myšlenku a nedokončil ji, nebo mě nesprávně pochopili, a já měl na mysli jedno a oni si to vyložili jinak.

 

33:06

Další otázka, už jste se jí dotkl. Václav Kraus vás prosí okomentovat protivládní protesty v Íránu. Co se tam děje?

 

Na jedné straně nic podstatného a na druhé straně velmi podstatného. Ta věc s protivládními protesty v Íránu nevznikla až teď, ale již v roce 2015. Otázkou pouze bylo, jakým způsobem to bude zrealizováno. Na jedné straně tedy v této události není nic neočekávaného a na druhé straně, co to mělo být za majdan? Z jaké strany bychom to měli uchopit?

 

Tomu neporozumíme, jestliže nebudeme vědět, že se má podle plánu globálního prediktoru Írán stát alternativním centrem koncentrace řízení, kam se má přesunout euroasijský blok. Euroatlantický se přesouvá do Číny a euroasijský do Íránu.

Jestliže tohle nebereme do úvahy, jestliže globální politika není součástí okruhu našich pojmů, tak se v těch událostech nemůžeme vyznat. Ta podstata je tedy následující.

 

Události na Ukrajině měly vést k odtržení Krymu a jeho řízení okupační správou USA

U nás někteří s oblibou a obzvláště někteří takzvaní „konceptuálové“ říkají: „Co že to ten Putin vyřešil?! V Sýrii měl prostě štěstí, jiní tam za něj všechno udělali a on jenom slíznul smetanu. A Krym? Tam měl prostě štěstí, a tak ho získal.“ Každá z těchto událostí byla maximálně precizním propočtem plavby mezi Skyllou a Charybdou.

 

Zopakuji to, co jsem říkal už nejednou. Události, které započaly na Ukrajině, měly vést k odtržení Krymu od Ukrajiny tak, aby jeho řízení přešlo pod USA jako přechodné řešení před konečným ustavením jednotného řízení v rámci hedvábné stezky, nové hedvábné stezky, kterého by se ujala Čína. Skutečnost, že se USA nedostaly k řízení Krymu, že nebylo umožněno jeho odtržení, aby tam mohla být ustavena americká okupace, a že tím byl narušen plán Číny na vybudování nové hedvábné stezky přes Krym, a že to vedlo k tomu, že se Čína stala závislá na ruském rozhodování ve věci vybudování nové hedvábné stezky, byla výsledkem hodinářská práce Putinova státního řízení, řízení Vladimira Vladimiroviče Putina.

 

Jedná se o jeho osobní zásluhy. Jeho práce byla natolik precizní, že jsme se nenechali zatáhnout do války, která byla naplánována v rámci státního převratu, a ještě jsme získali Krym. Krym se místo USA dostal Rusku, a tak nemohl být předán Číně, jak to bylo v plánu.

Někteří si myslí: „A co je na tom? No tak vyslal armádu do jiného státu, a co z toho?“ A když se zeptáme s ohledem na USA: A co v té Sýrii dělají USA? Kdo je k tomu oprávnil?

My jsme tam přišli na pozvání vlády. A čím je podložena přítomnost USA? Jedině právem silnějšího. Mají tam své zájmy, a tak tam jsou.

 

Kdy nás Asad požádal, abychom mu pomohli? Tehdy, kdy hrozilo, že ho v nejbližších dnech a možná i hodinách postihne osud Muammara Kaddáfího. Tedy když už neměl žádnou jinou volbu. Jeho čtyřleté vzdorování invazi ISIL bylo u konce svých sil. Už probíhaly boje v samotném Damašku. Tehdy už Asad neměl co ztratit, a tak požádal o pomoc Rusko. A Rusko je snad sebevrah? No chápete to? Znamenalo to konec, při rozložení sil bylo, jaké bylo.

 

Všichni už jen čekali na to, kdy Sýrie padne a už jen počítali, jaké to komu přinese dividendy, dohadovali se, jaká tam zřídí řídící centra, jak si všechno podělí, a jak to tam potom bude vypadat. Jenže pád Sýrie nebyl v našem zájmu. Protože potom by se přes střední Asii převalila vlna migrace, která by smetla středoasijské republiky a převalila by se k nám, kde by také všechno smetla. U nás by to znamenalo totální občanskou válku.

 

My jsme potřebovali ty teroristy zlikvidovat tam, na vzdálených přístupech. To bylo v našem zájmu. Ten problém je ale jinde. Řízení našeho státu je snad plně samostatné? Můžeme si snad dovolit nebrat na nikoho ohled? Můžeme jen tak vstoupit do sféry něčích zájmů vysláním své armády? Vždyť když takto vstoupíme do něčí zájmové sféry…

 

Jen si to vezměte, různé ty zákony Magnitského, různé ty sankce a podobně. Mohou proti nám něco takového podniknout? Mohou. Má naše ekonomika určitou mez stability? Má. Je značně nižší než v době Velké vlastenecké války, značně nižší.

Naši oligarchové jsou připraveni v kterémkoliv okamžiku zradit stát.

 

A najednou jsme si dovolili takto zasáhnout a navíc ještě úspěšně. Co to znamená? A co jsme viděli ve světě. Nikdo se proti vstupu naší armády ve světě nevzepřel. Byl okolo toho nějaký ten humbuk, z různých děr se ozývalo nepříjemné syčení. Očekávalo se, že to skončí podle afghánského scénáře a poté, co utrpíme ztráty, odtamtud odtáhneme. Ale nikdo se nevzepřel. Žádný organizovaný tlak proti naší ekonomice se nekonal.

 

Plán globálního prediktoru s ISIL, nepravidelnou armádou USA, vyvolat občanskou válku na ruském území

To znamená, že jsme vstoupili do Sýrie na základě určité dohody s těmi, kteří realizují nadnárodní řízení a dokázali blokovat podobné snahy vedené proti Rusku. A tak se musíme ptát: To tedy znamená, že bylo v zájmu globálního prediktoru, abychom tam vstoupili? Bylo. A proč? Je to velice jednoduché.

Boj americké státní elity s globálními elitami globálního prediktoru v USA byl už v té době, v roce 2015, nesmírně tvrdý. Už předvolební kampaň naznačovala, že státní elita, která měla ve výkladní skříni Clintonovou, je odhodlána ke všemu, co bude v jejích silách.

 

A co na tom bylo nejzajímavější? Že na úrovni globální politiky, do které USA zasahují svou vnější politikou, měla v úmyslu hrát proti zájmům globálního prediktoru. USA si vytvořily nástroj mezinárodního nátlaku, nástroj mezinárodního terorismu – ISIL, který je nepravidelnou armádou USA.

A tato nepravidelná armáda USA měla vyřešit problém nastolení řízení ze strany Íránu uvnitř islámského regionu. A jakým způsobem? Írán měl rozdrtit ISIL. Jenže předtím měl ISIL rozmetat všechny státní instituty všech států a v první řadě Sýrii. Potom by Írán porazil ISIL, který by začal ustupovat přes střední Asii, takže by smetl i středoasijské republiky a vyvolal by tak občanskou válku na ruském území. To byl plán státní elity, tedy přesněji globální elity USA, a globální elity všeobecně, globálního prediktoru.

 

Jenže státní elita USA to nepochopila a tak hrála svoji roli do konce. Ve výsledku se íránská armáda střetla s gigantickým, předem nedomluveným, odporem ze strany ISIL. A íránská armáda, a přesněji Íránské revoluční gardy nebo-li Armáda strážců islámské revoluce (ASIR), je organizovaná zcela analogicky jednotkám SS. Dokonce ani systém jejich hodností není armádní, ale plně se shoduje s tím esesáckým.

 

Takže byla vyslána ASIR, která bojovala, jenže bezúspěšně. Podle různých údajů, které jsou někde vyšší, někde nižší, ale v průměru v těch bojích zahynulo asi 15 generálů. A výsledky? Ty byly směšné. A navíc měl v nejbližší době padnout Asad. To by znamenalo pro Írán úplný debakl a nemohlo by z něho být zformováno centrum koncentrace řízení. Kdo mohl pomoci ten problém vyřešit? Jedině Putin.

 

Ten nám navrhl vyřešit ten úkol, protože ISIL bylo zapotřebí zlikvidovat už tam, na syrském území, aby se nedostal až k nám. „Dobrá, tak ho zlikvidujte, ale postaráte se, aby Írán…“ Jenže to nebylo součástí dohody. Putin nikdy neuzavírá takové dohody, jen plní závazky, které na sebe vzal. Ale nehlasně měl Írán v tomto regionu převzít vedoucí úlohu. O to se všichni snažili.

 

Možnosti íránské armády jsou..., no jak bych to formuloval, pochybné, což naznačuje i osmiletá válka mezi Irákem a Íránem. Aby se Írán dokázal stát centrem koncentrace řízení, smetly západní státy rukama USA a jejich koalice Saddáma Husajna a zlikvidovaly jeho armádu v rámci formování centra koncentrace řízení v Íránu. Smetly je a Írán viděl tyto dohody, vidí, jak z něj pěstují centrum koncentrace řízení, obzvláště v době Ahmadínežáda.

 

Vše se pohybovalo tímto směrem a najednou státní elita USA řekla: „Ne! USA nade vše. Amerika má své zájmy, bude bojovat, my máme v tomto regionu své vlastní zájmy.“

Tedy ty, které do té doby plnila americká státní elita. A ISIL začal s íránskou armádou opravdu bojovat, nic nemarkýroval, nešel jim na ruku. A globalisté chápali, že ani Hizballách, ani syrská armáda, ani íránská armáda nebudou mít dost zdrojů, aby ISIL porazily.

 

Byly potřebné vnější zdroje, a ty mělo jen Rusko. Putin řekl: „Já váš problém vyřeším, já zlikviduji ISIL.“ A podmínky?“ Žádné, já vyřeším problém, zlikviduji ISIL, a potom si o tom promluvíme. On je mistr v podobných dialozích s globálním prediktorem. A ten jiné východisko neměl. Tak se dohodneme, běž a poraz ho, my ti to umožníme.“

 

Z čeho přitom ale vycházel globální prediktor? Teď se nám také nechce dohadovat se o podmínkách. Přece máme zkušenosti z afghánské války. Chytíš se na to a prohraješ.“ Jenže Putin to dělá jinak, vše dělá jinak, celou syrskou kampaň vedl z koncepčního hlediska jinak.

 

A to, co se globálnímu prediktoru a Íránu zdálo jako výhra, se změnilo v prohru.

Rusko se stalo centrem koncentrace řízení ve střední Asii a na Blízkém Východě. Teď už jsou tam nuceni s Ruskem jednat úplně jinak a Íránci na to nejsou připraveni. Vzpomínáte na ty podivné události z minulého roku? Jednou nám Írán poskytne letiště pro naše letadla, podruhé to zase odmítá.

 

A co uvedli Íránci jako důvod? Proč informujete o tom, že bombardujete ISIL v místech, kde útočíme my? My jsme vám poskytli letiště kvůli tomu, abyste bombardovali ISIL, který čelí íránské armádě, abychom mohli úspěšně útočit a potom vyhlašovat, jak jsme dobří, chvástat se tím a vy si klidně oznámíte, že to vy jste je zlikvidovali bombami a na nás zbylo už jen dané území vyčistit. To přece nesmíte. Pán řekl, že tak to být nemá.“

 

Rusko tehdy Íránu vysvětlilo, že to pro ně je to pán… Ale ten, koho považují za svého pána, je teď pro Rusko obyčejná nula. Neboť ten, koho vy považujete za svého pána, je ve skutečnosti státní elita USA, která z globálního hlediska… Putinovým partnerem pro jednání je globální prediktor. A tak tehdy Íránu řekli, že to je jejich problém a hotovo. A jak to bylo dál?

 

Írán je připravován, aby se stal centrem koncentrace řízení a tak si začal honit triko. Přitom dříve ani nebyli schopni navázat dialog s Tureckem, který jim zařídilo Rusko, ten dialog mezi Íránem a Tureckem. Írán začal z hlediska řízení regionu uplatňovat postoje, které neodpovídají globálním zájmům. Takže svou pozici si sami obhájit nedokážete, na rozdíl od Ruska, a navíc si nárokujete, aby vám Rusko jen tak bez ničeho všechno přenechalo?

 

Vždyť jste nebyli schopni ani zaútočit, dokud tam nepřiletěl bílý pták s rudou hvězdou a nevysypal své bomby. A v poslední etapě jste ty bojové akce na zemi přerušili úplně a jen jste čekali, až syrská armáda všechno vyčistí. Neustále jste si hledali teplé místečko. Takže začali lavírovat a prosazovat postoje v rozporu s mezinárodními dohodami. Bylo zapotřebí je srovnat a tak je srovnali.

 

Předvedli jim tím téměř majdanem, který neměl jednotné centrum řízení, který neměl lídry, který byl řízený výlučně zvnějšku: Vy si myslíte, že ve svém křesle sedíte pevně? My vám dokážeme v mžiku zařídit jakékoliv demonstrace, spustit jakékoliv procesy s jakoukoliv, jednoduše s libovolnou tématikou. Pro vás například vajíčka vůbec nejsou každodenní potravinou, nejsou základem íránské kuchyně a přesto demonstrujete kvůli tomu, že zrovna vejce podražila? No to se podívejme! Tak kdo tady co řídí?“

 

To znamená, že jim dali jen za vyučenou a umožnili jim ten konflikt potlačit. Ale dali jim jasně na vědomí: „Pánové, dohody porušovat nebudete! Přestaňte Rusko otravovat svými ultimáty! Není vaším úkolem podporovat protiputinské síly. Jen si zkuste kohokoliv z nich podpořit a my vás rozdrtíme na prach. Putin je tím kandidátem, kterého musí podporovat mezinárodní veřejnost, který má být tím pro všechny žádoucím prezidentem.“ Budete-li podporovat někoho jiného…!

 

A najednou média oznámila, že Ahmádínežád byl zatčen, bývalý prezident. Vždyť ten by měl být v pohodě, i s ajatolláhem má dobré vztahy. No, jak se to vezme. Proč se tedy angažoval a prý někde i vystupoval? Je jasné, že ho propustí. Jako tomu bylo i v průběhu předvolební kampaně, kdy si ho pozval ajatolláh Chameneí a řekl mu: Poslyš, slyšel jsem, že snad máš v úmyslu kandidovat na prezidenta? Pěkně svou kandidaturu stáhni.“ Promluvil si s ním po dobrém a Ahmádínežád šel.

 

Potom si však vzpomněl, že je přece chlap, který si může dělat, co se mu zachce: Co bych si dělal hlavu? Dal jsem slovo? No a teď jsem si to rozmyslel.“ A dál kandidoval. A tak ho poněkud zmáčkli, aby mu domluvili a on pochopil. Problém však je v tom, že nešlo jen o Ahmádínežáda, protože on přece není osamocený, je součástí klanově-korporativních skupin, které stojí za ním. A tak se vrátil od ajatolláha a řekl, že mu dal slovo.

 

No a jeho skupina se ho zeptala: A co jsi zač, abys dával slovo? Co jsi vůbec zač? To my jsme tě nominovali a ty…“ Jako: Nikolaji Bulganine, štěkej tak, jak pán ti kyne! Takže prostě budeš kandidovat a hotovo!“ Potom ho tedy zmáčkli, a usadili tím i ten jeho klan.

 

A teď? Za Dmitrijem Anatolijevičem Medvěděvem stojí také určité síly, on přece také není osamocený. To zatčení Ahmádínežáda je znak i našim vnitřním silám: Pánové, vy si myslíte, že je na vás spravedlnost krátká? Můžete si s ním točit, jak se vám zlíbí a stejně vás všechny klidně strčíme do vězení. Jen se kolem sebe rozhlédněte. Kdepak je Kerimov? Stále trčí ve Francii. A vůbec to s ním nevypadá dobře. No a co Prochorov? Zmrazili mu penízky (na Kypru)? Copak, všem nějak začíná být horko, že?

 

My s vámi dokážeme zatočit tak, že si Putin nebude s vámi muset špinit ruce. My sami se o vás postaráme. Vy nám jdete na ruku, přesto to však budeme právě my, kdo vám všem zatne tipec.

 

52:55

Když jsem odpovídal na první otázku, tak jsem opominul jednu zajímavou věc. Nevšimli jste si toho a neupozornili mne. Že prý některé naše elity měly nějaký plán, abychom ochutnali nesnází kapitalismu a opět se vrátili k socialismu. Žádné podobné plány naše elity NEMĚLY!

 

Bylo to dobře vidět na tom, co se dělo okolo našeho vojenskoprůmyslového komplexu, Minsredmaše (Ministerstva středního strojírenství SSSR), které dodávalo zbraně a zemědělskou techniku do zahraničí. Tam své kapitály také ukládali v zahraničí a mysleli si, že až zradí SSSR, tak budou moci tyto kapitály sami využít. Oškubali je jako slepici a pěkně si je vydělejte znovu.

 

To proto jsou z nich teď takoví „patrioté“. Mají už totiž představu, jak západní partneři plní své závazky. Chtěli se stát součástí světové elity, i teď se takových najde hodně. Tak právě těm teď přes Írán vzkazují, že je nečeká nic dobrého. Takže odkud… Íránci oznámili, že se jednalo o vnější řízení. Ano 74% všech tweetů podporujících protesty bylo ze zahraničí. Řekli, že šlo o Izrael, USA a Saúdskou Arábii.

 

Možná ano, ale Jim Kerry, bývalý státní tajemník, se na svém Twitteru vyjádřil, že nemají ani ponětí o tom, co se to teď děje v Íránu. On se přece pohybuje i v kruzích státní elity, takže jim nebylo jasné, kdo a co organizuje a co tím sleduje, zda to hnutí nemá jen někomu přihrát nějaký jackpot. Nejvíce tweetů přišlo ze Saúdské Arábie, kde opět došlo k jakési podivné události. V královském paláci proběhla stávka, manifestace. Demonstrovali tam s hesly: Nejutiskovanější část obyvatelstva. Chceme zrušit platby za energie. Nechceme platit za elektřinu a vodu.“ Takto tam demonstrovali princové!

 

Ano, opravdu. 11 princů bylo zatčeno prý za to, že protestovali u krále proti platbám za elektřinu a vodu, které by princové platit neměli. 11 princů! Co to má být! 11 princů? Vzpomínáme si na to, že když si to v Saúdské Arábii začal následník trůnu vyřizovat s princi, tak jich také na začátku nechal zatknout 11. Není sice jasné, zda těch 11 princů kvůli těm problémům s platbami skutečně zatkli či ne. Jenže to není vůbec důležité.

 

Podstatné je to, že Saúdské Arábii předvedli, že se nemá jako stát snažit vytřískat prospěch z toho, co je podnikáno proti Íránu. Pánové, to se vám nevyplatí!“ Vždyť v tom Íránu bylo všechno organizováno tak, aby bylo jasné, že ten majdan je jen taková rychle pomíjející přechodná záležitost, protože ho nevedli žádní lídři, nefigurovala tam jednotná hesla ani organizovanost jako taková. Mělo to jen Íránu dát na vědomí, že svými státními zdroji nedokážou odhalit ŘÍZENÍ.

 

"My vždy dokážeme řídit z vnějšku, z nadnárodní úrovně. A co si zamaneme, to také uděláme. Třeba i takovou revoluci jako v roce 1979, nedáte-li si pokoj. Pánové, zklidněte se, teď na Rusko tlačit nesmíte. Teď musíte Putina podporovat, jestli se chcete stát centrem koncentrace řízení, tak je tam teď potřebný Putin. Jestliže Putin nevyřeší problémy ve střední Asii a na Blízkém Východě, tak z vás nikdy nebude centrum koncentrace řízení. Takže nespěchejte a zklidněte se."

 

To byl účel toho majdanu. Znovu opakuji, že je tomu možné porozumět pouze z úrovně globální politiky, jestliže ji chápete. Chápete-li úrovně konceptuální a ideologické moci. Jestliže se ale hrabete někde v pískovišti geopolitiky, tak vám nezbyde než se divit: Co se to děje? A jak k tomu dochází?“

 

58:11

A ještě jedna otázka. Komentář z YouTube od Alexandra Karnauchova. Zdravím vás, Valeriji Viktoroviči, je velice zajímavé vás poslouchat. Úplně s vámi nesouhlasím, ale je to zajímavé. Chtěl bych vás požádat, abyste se méně vysmíval ostatním analytikům, protože to vyvolává dojem, že jste namyšlený, samolibý a úzkoprsý člověk. Mám na mysli jako člověk a ne jako analytik. Zkuste ve svých projevech ubrat na samolibosti a myslím si, že bude daleko příjemnější vás poslouchat. Žádné jiné výhrady nemám.

 

V daném případě jsem nucen říci, že ten samolibý tón se mu jen zdál. A co se týká těch posměšků, tak se jedná o smích skrze slzy. Já vůbec netoužím být mediální figurou. V televizi a rádiu je jich více než dost. A když mluvím o těchto polithňupech a takzvaných analyticích, tak je to lítost nad tím, že právě lidé takové úrovně a s takovým chápáním řídí procesy a řídí náš stát. Co ale musím podotknout. Posouvá se náš stát kupředu? Posouvá.

 

A proč? Protože existuje ohromné množství lidí, kteří znají a chápou více než tito polithňupové z televize. A ti v rámci svých úřadů a ministerstev odvádějí velice dobrou a užitečnou práci, a když sleduji některé jejich kroky, úroveň jejich propracovanosti, ta ministerstva konkretizovat nebudu, aby tam ty lidi nezačali hledat, ani o jaké se jedná kroky. Beztak vím, že se jako vždycky budou orientovat na ministerstvo obrany a zahraničních věcí, ty jsou totiž nejvíce na ráně.

 

Ale máme lidi, kteří dokážou ty věci propracovávat do takové hloubky, že když se potom díváte, jak je realizován ten či onen řídící manévr, tak to vyvolává upřímný obdiv k těmto neviditelným pracovníkům. Těchto lidí si upřímně a hluboce vážím. Těch, kteří se promenádují v televizi, si nevážím a v podstatě to ani není možné. Jen se podívejte na ty elementární věci. Všichni teď respektují Kedmiho. Jakov Kedmi teď vystupuje všude a nikdo není schopen uvidět jednoduchou věc. Co dělá Kedmi?

 

V míře svých možností využívá Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. On o tom nemluví, ale povšimněte si, oč je jeho úroveň vyšší. On jako rozvědčík ve své práci využívá jakýkoliv vhodný nástroj. Je to stejné, jako použít ve válce ukořistěné zbraně. Tak k tomu přistupuje Kedmi. A co brání našim politologům zvýšit vlastní míru chápání a kvalitu své práce? Ať se orientují podle Kedmiho, podle jeho způsobilosti. To je celá odpověď.

 

Ještě jednou opakuji, že nejsem samolibý. Já lituji toho, že jsem nucen být mediální figurou a že na této platformě působím jen já. K dispozici jsou i další konceptuální zdroje, které si nárokují konceptuální přístup, ale ty fungují v trochu jiných formátech. Na této platformě bohužel veřejně působím jen já sám. A to ve mně nevyvolává samolibost, ale lítost. Vážím si těch lidí, kteří denně na svých pracovních místech pracují na obnově suverenity a moci Ruska. Těchto lidí si vážím.

 

To byla poslední otázka.

Zase jsme se dostali k nutnosti znát Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. Podle mého názoru ta výčitka není objektivní, protože znovu opakuji, že vůbec nejsem samolibý a v podstatě ani takový být nemohu. Jakýkoliv člověk studující Koncepci sociální bezpečnosti to pochopí. A že postupujeme kupředu, znamená, že si na spodní úrovni ti, kteří se zabývají konkrétní praktickou prací ať už ve výrobě nebo v oblasti řízení, přece jen Koncepci sociální bezpečnosti osvojují. A to je zárukou toho, že naše země získá suverenitu, zárukou jejího ekonomického, vojenskopolitického obrození.

 

Je to zárukou toho, že pod vedením gosudara Putina míru krvavosti blížících se událostí snížíme na minimálně možnou úroveň, na minimum, neboť globální prediktor i naši západní partneři chtějí, aby se Rusko zalklo krví. Proto také nemůžeme plně vyloučit možnou krvavost blížících se událostí, ale maximálně snížit její míru můžeme, budeme-li podporovat Putina.

 

Dokážeme se vyhnout občanské válce, budeme-li podporovat Putina a chápat, že všichni ostatní kandidáti mají jen jeden úkol, zabránit Rusku získat vlastní suverenitu, aby Rusko navždycky zůstalo nástrojem v rukou nadnárodního řízení. Jen Putin může přinést Rusku suverenitu, jen Putin znamená budoucí mírový život. Abyste tedy věděli, jak jsou řízeny sociální supersystémy, jak každý na svém pracovním místě, stejně jako ti neviditelní lidé, kteří provádějí velice důležité řídící manévry k získání ruské suverenity, k obrození její ekonomické, vojenskopolitické moci, může zvýšit kvalitu své práce a ochránit zájmy své i své rodiny prostřednictvím společné práce, studujte Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení.

Buďte konceptuálně mocní. Braňte zájmy své i své rodiny.

 

Přeji vám mírové nebe nad hlavou.

Do příštích setkání. Přeji vám štěstí.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 08.01.2018

GP ?

Pořízek | 17.01.2018

Nějakou dobu sleduji tyto stránky, ale nějak tomu zde nerozumím a možná dostanu vysvětlení. Pořád se zde mluví o elitách, globalistech, GP kdo to je ?
Proč se zde nemluví o CFR, Vatikánu, jezuitech, černém papeži, maltézských rytířích, kolumbových rytířích, zednářích Shrine atd.....?

Re: GP ?

el-sabi | 17.01.2018

Tieto stránky ozvučuju reálne globálne riadenie na Planéte .z najvyššich poschodí riadiacej pyramídy /viď štruktúra elít ,napr./
Zaoberajú sa riadením síl ,ktoré majú Konceptualnu moc .
Vatikán jezuiti ,......... /štruktúry na nižších úrovniach riadenia ,alebo štruktúry ,ktoré majú prikryť iné prvky riadenia v pozadí /
Vatikán - je len jedno z centier riadenia
Jezuiti - prepis histórie
maltezski rytieri - napr.sef slovenskej SIS je člen ,teda prezident Zvrchovaného maltezskeho rádu

pjakin

peeter | 16.01.2018

v starsich dieloch hovoril ze Putin vojnu v Syrii vyfuknul cinanom a previezol tak GP,ze cina sa mala stat mierotvorcom....teraz dal tomu trosku ine vysvetlenie

Re: pjakin

Cico Ciciak | 17.01.2018

Podľa mňa tam nie je až taký veľký rozpor.
GP pôvodne plánoval pretlačiť na Blízkom východe (BV) cez Irán Čínu, lenže vzhľadom na objektívne okolnosti musel ustúpiť Rusku a nechať V. Putina (a spol. s podporou globalistov samozrejme) v Sýrii spraviť poriadok.
Takže, záleží len na výklade.
V. Pjakin to vyložil subjektívne (a kedže je navyšek k tomu aj ruský vlastenec) takým spôsobom, že Putin vyfúknul Sýriu (a vlastne celý BV) GP.
Podľa mňa je to zbytočné riešiť, sú to nepodstatné prkotiny, meritum veci/í leží inde.

nedostatek citu,soucitu a ženského principu u pana Pjakina

les | 15.01.2018

myslím,že pan Pjakin je samolibý,místy pohrdající.Chybí mu často cit a soucit a též empatie vůči těm,které i třeba právem kritcky hodnotí. Myslím,že i tzv "podpindosník" či "GP" musí být nahlíženi s pochopením a empatickým nahlížením,jejich motivů a aktuálních pozic. Hodnocení typu hlupák, debil, škůdce,zrádce nemouhou nastolit nic pozitivního.Stejně jako nyní emotivní až ageresiní projevy na obou stranách voleb prezidenta....Dovolím si vyjádřit názor,že náhlé úmrtím ženy pana Pjakina, odráží i onu ztrátu nedostatečné femininí složky,onoho zjemnění života i postojů a úhlů pohledu....Jeho obhajoba v závěru videa" nejsem takový" je pro mě nevěrohodná a myslím,že přiznání sobě i třeba druhým,že se někdy nechá unést a sklouzne do negativních emocí i myšlenek by měla větší sílu a hodnotu.

Re: nedostatek citu,soucitu a ženského principu u pana Pjakina

Tomi | 15.01.2018

Jo no. Keď už človek pracuje na takejto úrovni, ale aj obyčajný človek v bežnom živote poznáva ako to je keď tvrdo niečo odsudzujeme a potom si začíname uvedomovať, že sme tým sam vinný sami.
Potom je ťažké to priznať. ...
Nuž.
..
Div, že tym perom neurobil dieru do stola, keď mu čítali tú otázku :D

Ale, s istého uhlu to bola skvelá a vtipná odpoveď :D
..."Niesom namyslený a samoľúbi. JA Len Ľutujem že som Jediný ...že takto pôsobým len JA" ...
Proste zabil. :D
A ohladne Kedmiho. On má v jeho dome či v byte kamery, že vie o ňom také veci? Odkial má že pracuje resp. Číta DVTR :D a vobec všetci čo robia niečo dobré? Ten ma nejak každého pod palcom :D aby som si prekontroloval barák.

Re: nedostatek citu,soucitu a ženského principu u pana Pjakina

Iva | 15.01.2018

Nie.,len tak veľmi by chcel pomôcť Rusku a tak mu je nepochopiteľné,ako môžu existovať ľudia typu Navalneho,Žirinovskeho,ze je zúfalý.Vie o čo ide,tak veľmi to chce ovplyvniť,teda prebrať ľudí,že sa nechá uniesť. Nie je politik,nevie sa pre tvarovať,takže,ked vie,ze je niekto debil...použije to.

Re: Re: nedostatek citu,soucitu a ženského principu u pana Pjakina

Tomi | 15.01.2018

:D jo no. Lenže to by sa nemalo.
Keď sa Putina pýtal, mýslím že to ten Šutr. Či jak je te réžo čo s nim točil.
Prečo ich nazýva partnermi. On hovorí. Pretože potrebujeme jednať.

Pjakin jednať nemusí a nechce. Tak si to môže dovoliť. Možno keby skusil nejaké meditácie a naučil sa lepšie pracovať s emóciami, tak by som mu tieto prešľapi odpustil.

Musím sa priznať, že tie jeho trochu ironické výstupi sa mne osobne páčia. Ani s tými pojmami nemám moc problém. Samoľúbosť je podľa mňa v poriadku... Samozrejme všetko musi byť v norme a trochu viac citlivosti k druhym by to chcelo. Možno potom by dosiahol ten mier kolem seba.

Keď som sa tu tvrdo vyjadroval na adresu jeho fanatických fanúšikov, tak sa im to tiež nepáčilo. Dokonca došlo k zmazaniu. Treba som mal pravdu, ale kam som s ňou zašiel?

A to som tým chcel povedať. Nastaviť zrkadlo. ;)
treba by sme ho mohli začat bojkotovať kým sa nenaučí empatiu :D

Re: nedostatek citu,soucitu a ženského principu u pana Pjakina

Lin | 15.01.2018

Pjakin je analytik. A jako analytik se má chovat jak? S jakým "citem a soucitem" (s kým, s čím)? Když přeci něco analyzuju, tak jdu ke "kořenu věci" a jsou potřeba úplně jiné "vlastnosti" než tebou popisované. Když v analýze kritizuju, tak to musí být kritika a ne emocionální traktát.
Pjakin není ani cvokař a ani guru, aby se musel "empaticky vciťovat".

Re: Re: nedostatek citu,soucitu a ženského principu u pana Pjakina

Tomi | 15.01.2018

Potom by sa mal vyjadrovať bez emócii, nie? A analyzovať sa dá aj slušne.

Re: Re: nedostatek citu,soucitu a ženského principu u pana Pjakina

Tomi | 15.01.2018

A naviac každý človek by mal byť v prvom rade ľudská bytosť. Až potom niečo iné. Bezcitnosť a pokrytectvo sú ale každého osobný problém.

Ak je pán Pjakin akýmsi predstaviteľom KSB a Ruského sveta. Tak potom o taký bezcitný a arogantný svet nestojím a v rámci možností sa vyjadrím a budem sa pred týmto brániť.

Keď on môže útočiť, mi sa môžme brániť :)

Re: Re: nedostatek citu,soucitu a ženského principu u pana Pjakina

Tomi | 15.01.2018

Len mi teda vysvetlite. O čo mu vlastne ide? Keď sa takto vyjadruje, tak o mier asi nie. A budovanie ľudského typu psychiky to asi tiež nebude. Pretože to znamená mať súcit. Byť emocionálne vyrovnaný. Čo sa mi on ale jaksi nezdá po to čo hovorí o tom že on tým hnevom a urážkami vyjadruje ľútosť.
To je podľa mňa chorý spôsob vyjadrovania ľútosti. Alebo len sa tými kecmi snažil zakryť snahu vyvolať nenávisť voči konkrétnym ľuďom a skupinám s cieľom vyvolať rozvrat spoločnosti. Inak by to totiž mohol analyzovať aj bez tej evidentnej nenávisti a hnevu že s tým nevie nič urobyť. Asi preto ta snaha zasahovať do vole ludí, ako v prípade športovcov.
Normálny človek to nepovie ani o nepriateľovi nie to o vlastnom súdruhovy. Čo om on dal? Čo im dal štát? Trénovali za svoje a za peniaze svojích rodičov a často v zahraničí lebo doma to riadia uapadny pindosi. Tak jaký pankharti? Toto sa nezohladňuje?

To sa im to neda povedať bez urážok?
Normálne ako človek človeku? Jako tiež sa dostávam do ťažkých sytuácii a spravím chybu, ale aby sa o mňe hneť niekto takto vyjadroval? Čo ten o tych ľuďoch vie že tak hovorí? A o čo mu naozaj ide?

To mi povedzte Lin.

Re: Re: Re: nedostatek citu,soucitu a ženského principu u pana Pjakina

Lin | 15.01.2018

Tomi, Tomi... náš starý známý... už jsi mohl odsud aspoň něco nasát. :-)
Začnu od sportovců:
Rozebíralo se to tu - a několikrát. Dokonce k tomu vyšel i článek jednoho ruského sportovce, který chápe. A docela emotivní a chápající - ve smyslu jak píšeš. A byly v něm zhruba tyto názory a "pohledy na věc":
Jak začíná každý sporotovec? Soutěžemi od raného věku. Co je nutné k tomu, aby vyhrál a dokázal si tak, že je dobrý? Jen tréninky? Kdeže... To můžu být i já mistrem světa doma na dvorku.
Jsou to soupeři. A ti soupeři musí být velmi dobří, aby se z jedince stal skutečný mistr - olympionik. Setinky je dělí ve výsledcích, někdy i štěstí nebo smůla... A všichni tito soupeři dřeli úplně stejně, jako náš "vítěz", kterého nakonec vyberou na olympiádu.
A co je ještě důležité? Co motivuje člověka, aby pokračoval, překonával sám sebe a nevzdal se? Nejprve lidé kolem něj, pak fanoušci a pak možná celá země, která mu věří a fandí.
A co je na olympiádě to, co dělá olympiádu tak jedinečnou? Potvrdí to (skoro) všichni olympionici. Žádný závod - ale vlajka, hymna a fandové z domova. To jsou pak důvody pro slzičky dojetí, to tvoří ono "kouzlo olympiád". Olympionik svým vítězstvím vlastně děkuje všem těm "bezejmenným" doma, kdo mu pomohli stát na stupni vítězů. Dělí se s nimi o své vítězství. Celá jeho domovina se raduje, jakoby tam vyhrál každý jednotlivý občan osobně. Viděli jsme stoupat vlajku, slyšeli hrát hymnu - ať každý vidí, jak naše zemička umí vychovat z talentu špičku a vítěze. To vítězství není jen "jeho" a soukromé - to vítězství je pro celou zemi. Však tam také jede zemi reprezentovat, ne?
NO a co ti ruští sportovci, ochotní soutěžit pod neutrální vlajkou? Ti všem domů posílají vzkaz: Já jsem tu kvůli sobě - a vás doma neznám, nehlásím se k vám.
A ještě k údajné Pjakinově "emocionalitě":
Budeš kolem svého pozemku stavět bytelný plot proti divé zvěři, která ti již několikrát zlikvidovala domácí zvířata. Budeš dřít sám, nikdo z rodiny ti nepomůže - a místo toho se budou stále jen dohadovat, jestli to je či není nutné. Pak jednoho dne zjistíš, že támhle je díra, támhle plot chybí úplně, tam je zas přidaný ostnáč - atd. Zjistíš, že to dělá tvá rodina - každý člen ze svého důvodu. A bude se to nesčíslněkrát opakovat. A zvěř ti opět sežere všechnu domácí zvířenu... Pochybuju, že zůstaneš "emocionálně vyrovnaný"...

Re: Re: Re: Re: nedostatek citu,soucitu a ženského principu u pana Pjakina

Tomi | 16.01.2018

Hezky napsany. No a prave o tomto hovorim. Že keď vieme toto. A ja s tebou súhlasím. Taky nezostávam kľudný, keď si sadím stromky, zeneninu ... A zničí mi ju mráz, škodocovia...
Potom neostávam vyrovnaný a to je špatne. Beru to ale ako osobné zlyhanie. Samozrejme to má vpliv na môj úsudok a negatívne to pôsobý tak na okolie, ako i na mňa. Povedzme že moje neprimerané reakcie sú dôsledkom nezvládania zúfalstva, pretože sa cítim bezmocný. Neviem čo a jak. Aj nepriek snahe som bezmocny.
A tie sytuácie su o tom, naučiť sa ovládať. Uvedomiť si to. Spracovať to.
A pri ďalšom teste sa zlepšiť.

Takže ho chápem. Nič menej. Keď toto čo si písala vieme o tých športovcoch...
Ešte si ale povedzme. Napríklad naši Slovenský hokejisti. Akých majú fanúšikov? Keď je na krku známka pridanej hodnoty, tak ich čaká plná Bratislava. A keď nie. Skoro Nikto tam nieje. To jak funguje SZĽH... No ani sa nedivím že toľko Hráčov s NHL ani nejde reprezentovať. Štát hokej moc nepodporuje. A keby nebolo toho že tý chalani financovali hokej na slovensku zo svojho. Tak by sme už žiadny hokej nemali.
Keby oni musia čletiť takej voľbe, tak by som úplne chápal prečo nepôjdu pod národnou vlajkou. Myslím, že v Rusku to v tomto nieje o moc lepšie.

Ale inak súhlasím s Pjakinom, že ak pristúpia na také podmienky, tak to o ich hrdosti veľa hovorí. A Rusku to tiež neprospeje pri súčasnom stave vecí, ale dá sa to povedať aj inak.
Evidentne toto podanie s objektívneho hľadiska nepôsobý dobre.
Nič menej poukazujem na rozpor medzi tým čo V.V.Pjakin hovorí a robí.
-Tak nech to podáva hneť bez emócii, alebo "nech to potom neprekrucuje a nerobí s ľudí blbcov."
Nerobí to dobre. I ja viem byť hodne arogantný a v tú chvíľu to nerobí dobre. Ale vždy si to človek môže i neskôr nejakým spôsobom priznať. A zmeniť spôsob jednania pri čom si ďalej stáť za svojim. A hneť to potom pôsobí ľudskejšie a nie tak povýšene.
-Keď hovorí o objektivite, tak mal i seba tak hodnotiť. A keď hovorí, že by sme to mali brať bez emócii. Tak by to tak mohol i hovoriť. Alebo by mal mať viac pochopenia a myslím že si zýska viac sympatií. - Už keď je jediný, kto pracuje na takej úrovni. ;-)
už keď delám reklamu na ľudský typ psychiky, tak mám ísť príkladom. Inak to nieje dobrá reklama. :)

Re: Re: Re: Re: nedostatek citu,soucitu a ženského principu u pana Pjakina

les | 16.01.2018

myslím,že pojem udajná "emocionalita" je konkrétní na skoro každém videu viditelná a myslím,že se k tomu Tomi dobře vyjadřoval. Nemyslím,že empatie a soucit nemají být součástí analyzování, myslím,že bez toho skutečná analýza a pochopení situace nemůže vzniknout. Jak to Tomi nazval,pokud toto je výsledkem ksb a cesty k Bohočlověčenství, tak je to též pro mě nepřitažlivý,neinspirující příklad a zobrazení.


Re: Re: Re: nedostatek citu,soucitu a ženského principu u pana Pjakina

Cico Ciciak | 17.01.2018

> Len mi teda vysvetlite. O čo mu vlastne ide?

A tebe o čo ide s tou tvojou trapárnou?

Re: nedostatek citu,soucitu a ženského principu u pana Pjakina

lake | 16.01.2018

Tvoj názor ti neberiem. Mne p. Pjakin vyhovuje po každej stránke, potrebujem porovnať jeho analyzu s mojou vlastnou. Nestojím o malichernosti a povrchnosť. Zatiaľ spokojnosť! Prajem mu zdravie, pokoj v srdci a duši!!!

Re: Re: nedostatek citu,soucitu a ženského principu u pana Pjakina

Tomi | 16.01.2018

O to nestojíme ani my. Ale záleží na tom čo považuješ za malicherné.

Re: nedostatek citu,soucitu a ženského principu u pana Pjakina

Cico Ciciak | 17.01.2018

Zlo je treba jasne pomenovať, ty femina!

Jakov Kedmi

Joe | 15.01.2018

Tohle je jeho prohlaseni pro Sputnik asi pred pul rokem:

“"Israel is only interested in preventing threats to its security and doesn’t meddle in other issues concerning Syria. Tel Aviv never supported anti-Damascus, pro-American, pro-Turkish or any other forces. This is our policy and we’re not meddling in the situation in Syria. Washington may not like that but there is no balancing between the US and Russia," he pointed out.”
Tak nevim, co si mam o tom ted myslet.

Re: Jakov Kedmi

anonym | 15.01.2018

židi - lžidi

KOB je technika umožnující mj. chápat globální procesy. To jak s tímto pochopením kdo naloží je dáno jeho typem psychiky. Může buď provádět nezištnou osvětu ostatních za účelem rozšíření znalosti KOB a vytvoření lidské civilizace Člověka jako to dělá Pjakin, nebo naopak...

Re: Jakov Kedmi

Gandalf ;D | 15.05.2018

Situacia je procesom neustale v pohybe ...obcas je potrebna aktualizacia a prehodnotenie ,spociatku predvidatelnej a logicky spravnej tezi.
Napr.: Ides po znamej ceste domov ,cesta trva 20 min. - zrazu defekt ! ...a vecera vychladla - aktualizujes a pouzijes telefon, mikrovlnku... Objektivny vysledok v čase T a za podmienok XY sa stal zrazu ,,blbost ,, = nova analiza,prehodnotenie ...
Mier

genialni

dagmar | 14.01.2018

Pjaki jako obvykle a moc mu preju okamziky, kdysi do nekoho zareje a dela mu to radost. A me taky

Budoucnost

Marcel | 13.01.2018

Mirime k zavedeni Novemu svetovemu radu... Uz se to postupne planuje. Vznikne jina spolecnost. Nic jim v tom nezabraní. Staty zanikaji. Uvidime jak to dopadne. Ale nic prijemneho to nebude. Spousta lidi bude k nicemu. Technologie uz na to jsou. Nevim jak dopadne ten zbytek nepotrebnych gojimu jak nas nazyvaji,,, Jaky mate nazor na toto tema?????????????????????????????????

Re: Budoucnost

Pavel | 14.01.2018

No jsou dvě možnosti:

- buď lidé získají více volného času na zkoumání sebe sama a smyslu života

- a nebo nás politici utopí v krvi občanských válak a zopakujeme si znova středověk.

Re: Re: Budoucnost

SES | 14.01.2018

Viet čo je to paralelná spoločnosť... sci-fi to dávno popísali

Re: Budoucnost

Loky | 14.01.2018

Že tak to bude správne. Podľa ľudí patrí dobytok do bytúnku a na tanier.
Takže čo s tými ovčiakmi?
Je to jedoduché. Treba ich vybiť.
Zlikvidovať, ako si zasluhujú svojím životom. Zabi človeka. Zachrániš planétu a život na nej. Čím menej ľudí tým lepšie pre planétu a celý vesmír. Takže ja im držím palce.

Re: Re: Budoucnost

Six | 14.01.2018

Prosím jít svým příkladem a ne jen žvanit.

Pjakin

Navrátil | 13.01.2018

Znova pochválím Pjakina.
Ta snaha potupit,otupit až ho odstavit z prezidentského postu,je neustálá snaha USA.I to nasazení Grudinina,je jen snaha odklidit Putina,co je ale zarážející,že i v Rusku jsou média v rulou židů,tak jako třeba u nás,pak ta mediální masáž voličů je snadná.Kolem těch sportovců,stačilo říci od,zúčastníme se olympiády,ale jen pod vlajkou Ruska a s jasným označením sportovního oblečení s Ruskými znaky a WTO by určitě povolila.Pokud tam byly nejednotné vyjádření od sportovního svazu,tak toho jen nepřátelé využívají.

Ahoj

Pologramotny | 13.01.2018

K tej poslednej otázke. Ak môžem. Nemyslím si, že pán Pjakin je samoľúbi a namyslený.

Preblém však vidím v tom, ako to pôsobý. On v podstate hovorí, že tým zakrýva ľútosť. A v tom vidím problém.
Ľútosť by sa ale u emocionálne vyrovnaného človeka vyjadrovať ľútosťou, aby to nepôsobilo zavádzajúco. Alebo by sa k tomu malo, ako on sám hovorí, pristupovať bez emócii. V opačnom prípade dochádza ku skresľovaniu predanej informácie.

Bolo by dobré si uvedomiť, že základnými prvkami riadenia zo strany GP, alebo inak....
Sú to strach a nádej, ktoré sú základnym prvkom manipulácie ľudským vedomím.

Ak svojimi emočne nevyladenými vyjadreniami skresľujem informácie môžem tak vyvolať u človeka strach a ovplivniť jeho voľbu.

Napríklad strach s nezaplatenej hypotéky a živorenia vedie človeka k tomu, že sa snaží dostať na lepšiu pozíciu, aby mal viac a nebol úplne dole. Tam kde ľudia umierajú hladom.
Strach z národa je to čím GP drží v rukách vlády štátiv vo svojich rukách.
Strach s národa a nádej, že im pániček dá nejaké to teplé miesto v novom svete. Tak trebarz pristúpia na vlnu migrantov, ktorá zmetie národ či štát.
Ale čo ten nešťastný národ, ktorý žije v neustálej neistote a strachu. Trpí dôsledky "chybných" politických rozhodnutí ľudí ktorý takisto nemajú moc na výber. - (Aspoň nie z pohľadu svojho chápania, ktoré je ovplivnené strachom alebo poctmi, ako je vina alebo pocit zlyhania, ktoré prekrývajú napríklad hnevom, alebo sebavedomosťou a až arogantnou istotov svojho i keď konania).
S ich pohľadu majú ronakú voľbu, ako človek ktorý pod tlakom hypotéky (životná neistota) bude pracovať aj v nevhodných podmienkach, alebo za večší kúsok chleba na "lepšom" mieste bude robiť špatné veci, aby neskončil tam dole. Tak to radšej urobí aby mal aspoň niečo. Tak človek napríklad posiela svoje dieťa na VŠ i keď následky následky nespôsobilích rozhodnutí týchti tzv. Vzdelaných ľudí znáša vo svojom živote. Tak odsudzuje seba i svoje deti na takýto život.
-rovnako tak aj človek vo vedení činí rozhodnutia pod strachom toho že ten kto ho priviedol ku korytu ho od toho koryta odtrhne a predhodí rozhnevanému davu.)


Povedzme že Hrubými...a tvrdými Vyjadreniami napríklad na adresu športovcov, ktorých povedzme "život" postaví pred takú náročnú voľbu, akú musia učiniť Ruský športovci.
Nevhodnými vyjadreniami Ich v podstate staviam pred voľbu činenú pod nátlakom.
Nech sa rozhodnú akokoľvek. Ak bojujeme za to isté. Tak Ich voľba by nemala byť vynútená strachom s toho, že ak sa podľa nejaký vyjadrení rozhodli zle. Tak by túto voľbu nemali činiť zo strachu, že ak sa rozhodnú chybne, tak ich naša spoločnosť odvrhne, ako nejakých parchatov.
A to najme nie v tedy ak sa jedná o to pod a to sa ospravedlňujem ale súdiť človeka na základe toho pod akým kusom handry vystúpu na nejakej politickej šov. To naozaj nebudem. Treba si uvedomiť, že štát sa o ľudí moc nestaral pretože bol na kolenách.
Preto sa nejedná o ľahkú voľbu.

Dopredu nejak "označiť" človeka ktorý má učiniť je vyvýjanie nátlaku s cieľom ovplivniť jeho voľbu aby sa rozhodol tak ako považujem za správne a vyhol sa tak posmeškom atď...

Re: Ahoj

Pologramotny | 13.01.2018

Len upresnim. Chcel som napísať, že to tak môže byť vnímané.
napísal som ale, že sa jedná o snahu o ovplivnenie v súlade zo svojím presvedčení - pretože tak vyplíva s jeho predošlích vyjadrení o tom ako to robiť bez emócii a prečo on tam tú emocionalitu vkladá.

Zrejme som sa nechal uniesť svojími dojmami.

Jaktoze Pjakin nikdy nevzpomene

Joe | 13.01.2018

sionisty a jejich Velky Izrael?
Americka zahranicni politika je ocividne nema ovladana.

Re: Jaktoze Pjakin nikdy nevzpomene

Pavel | 13.01.2018

Joe - ty posloucháš Pjakina velice nepozorně!!!

Pjakin o sionistech hovořil, že jsou vnějším nástrojem GP. A také, že GP už tento nástroj moc nepotřebuje a tak by ho rád zlikvidoval ..... a nahradil ..... a víte kým? Asi ne, když jste si ničeho nevšiml.

Re: Re: Jaktoze Pjakin nikdy nevzpomene

Joe | 13.01.2018

Scientologama.Pjakina posloucham velmi pozorne, ale o Velkem Izraeli jeste nemluvil.Za rozvratem celeho Blizkeho vychodu stoji sioniste, jejich neustale utoky na Syrii a podpora at uz majdanu v Iranu nebo teroristum v Syrii by stala za trochu vetsi zminku.

Re: Re: Re: Jaktoze Pjakin nikdy nevzpomene

Tomi | 14.01.2018

Za kažkým rozvratom stoji ľudská zloba a z nej prameniaca bezhraničná idiocia.
Keby ľudia neboli také bezcitné a bezcharakterné Beštie nemuseli by sa zaoberať nejakými Sionistami a velkým Izraelom, ktorý jaksi zázračne majú všetko pod palcom a riadia.

To nie je práca nikoho. Ani GP, ani sionistov. Nikoho. To že máme miliardy náboženstiev alebo kultúrnych a iných rozdielov atď. A tieto skupiny sa predbiehajú o to ktirá je naj...

To nieje práca GP. GP iba využil objektívne skutočnosti, aby sa ujal riadenia sveta. A tou slutočnosťou je nenávisť človeka k človeku. Snaha hľadať rozdieli medzi ľuďmi a soc. skupinami ktoré využívajú ako dôvod k nenávisti a zámienku k porušovaniu práv tej či onej skupiny s tým že sú iný a tak niesú ľudia a preto nemajú práva.
Preto ich môžme bez výčitiek týrať a likvidovať.

Rovnaký prístup má západný (temný/satanský) typ človeka aj k vlastným deťo. nezaujíma sa ani o svoje vlastné deti. Nezaujimajú ich žiadne iné názory, pocity, vôbec nič. Hľadia iba seba.
S ich pohľadu sa ani v prípade ich vlastných nejedná o ľudské bytosti ale je to pre nich len nejaký nesvojprávny tvor, ktorého splodili a to bez kúska lásky. dávajú mu jesť a akože sa oň starakú a tak je povinný slúžiť im a plniť ich príkazy. Potom sa ešte čudujú keď im ich vlastné deti neveria a nenávidia ich. Proste bezcitný, nenávistný idioti.
To nieje práca GP ani nikoho. To robia ľudia sami. Nikto iný. Nikto druhý za nás nedokáže ani milovať ani nenávidieť. A nieje to nik iný ako mi kto ničí všetok život, všetko dobré na tomto svete.

Človek je obdarený rozumom a vôlou.
Čokolvek človek činí. Činí sám od seba, pretože chcem keby nechcel, tak to nerobí ani za nič. Ale on je za kúsok chleba a deravý čohokolvek.

Ešte že sa môžme potom vyhovárať na sionistov, GP, zednárov atď. ktorý sú dávno odstsvovaný od koryta.

Oni sa len ujali riadenia toho šialenstva ktiré ľudia rozpútali a presadzovali svoje záujmi s využitím objetívnej skutočnosti toho že ľudstvo je najvačší Boži omyl = zlo samo.
Keby ľudia neboli takýto, tak by sme sa nemuseli na nič vyhovárať a vymýšlať si nejakého GP, ktorý to riadi a je za to zodpovedný. Ak by sme boli normálny žiaden GP by tu totiž nebol. Ani sionisti ani nič také.

... opat skvetle

Slovenka | 13.01.2018

... vdaka ....

titulky

dasa | 12.01.2018

Velmi pekne dakujem za otitulkovanie

koncentracni tabory

mimo tema | 12.01.2018

Mazec ted jsem cetl clanek o Koncentračním táboru Jasenovac, nejhorsi misto na zemi, i naciste odsuzovali krutost dantovo peklo na zemi, rimsti katolici knezi, sestry radove ve spojeni s nacisty zabijeli ortodoxní pravoslavne srbi, zidy, romi,.... s nejvetsi krutosti, zveda se my z toho zaludek. Chorvatsko se ma za co stydet....

Re: koncentracni tabory

Jara | 12.01.2018

Přesně,chorvaté nejsou vůbec žádní lidumilové,co se týká jejich historie. Starší prameny hovoří, že vznikali ze skupinek lidí,co zrazovali vlastní národ a vlastní rody,především Srby,od kterých se odloučili tím nejhorším způsobem.Tak vznikli chorvaté.Zrazováním vlastních,včetně loupení a vraždění.

Re: Re: koncentracni tabory

Pologramotny | 13.01.2018

...Takto vznikali všetky "národy" pod taktovkov GP. Ani Slováci niesú výnimka. Tiež im nejak chýba ľudskosť.
Slovenský národ vznikol tak, že fakticky zradil. Zradil svojich predkov a odrezal sa od svojich koreňov. Preto teraz usichá.

Pozrime sa na to. Tak napríklad.
Máme tu tisícky rôznych vyhladzovacích zariadení, ktoré u nás zriadili naši západný partnery. Ktorý sú taký dobrý a úžastný, že aby sme sa priblížili ich dobrote sme sa vzadli všetkej suverenity a toho čo tu bolo dobré. Aby sme to mohli nahradiť tým, čo tu máme dnes.

Hovoria tomu zamestnanie, práca...
Napríklad rôzne fabriky. Tu by som mohol dodať, že som pred sviatkami podal podnet na inšpektorát práce.
Z dôvodu vedomého a cieleného poškodzovania života a zdravia zamestnancov všetkých zahraničnych korporácii a podnikov pôsobiacich na Slovensku. Poskytol som výpoveď a dôkazy mnohých nezákonnych činností, ktoré su motívom pre takéto konanie kompetentných a teda zodpovedných osôb.
Bol som jediný. Ostatný sa s tým nejak stotožnili, že ľudí už s linky odvážajú v taškách na odpad. Národ s tým akosi nemá problém. Asi to ešte nezašlo dosť ďaleko. Asi ešte málo trpia, keď sa stále podvoľujú zlu.

No uvidíme teda, čo sa bude diať.
Od chvíle, keď som bol na koberčeku pre námietky k práci mám totiž nie len dôkazy nezákonnej činnosti, ale i toho, že naši vzdelaný Managery to robia pri plnom vedomí toho čo činia. Len si akosi myslia, že sa im to prepečie.

Môžno u IP áno. Možno si myslia, že keď som sám, tak nemám šancu. I keď som v práve. Ale čo ak potom uzrú svetlo sveta rôzne video a audio nahrávky alebo dokumenty? Možno to sám nemôžem vyriešiť miernym spôsobom, ale za to môžem uvoľnením istých informácii urobiť taký "bordel" v ktorom sa týto "ľudomili" pozabíjaú medzi sebou v snahe zakryť svoje zločiny a vyhnúť sa trestu.

Radšej si budem hľadieť týchto než Chorvátskych. Na týchto mám dosah.

Re: Re: Re: koncentracni tabory

Slovenka | 13.01.2018

... ciastocne suhlasim, ale kto su ti co sa tu takto ochotne podrobili... su to naozaj Slovaci?.... od 14-15 storocia sme boli kolonizovani nemeckymi banikmi (vieme ako sa nam to vypomstilo, ked zacal Hitler utok na Vychod, ale dnes za vsetko moze klerofasisticka vlada v cele s Tisom)teraz zrazu musime z nariadenia tych istych bane zrusit????....kedy v buducnosti sa aktivuju tieto nove "bomby" pod nasim zadkom?....a budu to musiet riesit bezni ludia, ak este budu mat nejake svedomie a pud sebazachovy!!!!!

Re: Re: Re: koncentracni tabory

Iva | 13.01.2018

Čistú pravdu máš.Manageri nadobudli dojem,ze sú nadľudia.Ziadna úcta k pracujúcim,z ktorých defakto žijú,doslova, ako prasce v žite.Podotykam,a stále majú málo. Keď premýšľam,ci je to o morálke vyšších úradníkov,ci o neschopnosti pracujúcich,priznam sa je to jedna,k jednej. A musí sa zmeniť,a le musia začať pracujúci.ROZMYSLAT,nielen frfľať. Lebo inak ten bordel,vo tu máme nevykape.Moje heslo ,to čo tu narobili demokrati,tu nebolo ani v50rokoch za komunistov.

Re: Re: Re: koncentracni tabory

qwertz | 14.01.2018

Preji Ti mnoho uspechu. Necim podobnym jsem si prosel sam. Ale pokud se i neceho doberes tak to skonci tim, ze dnes jsi povazovan za blazna a pokud uspejes tak Te bude cekat zavist a nenavist. Presto ale s Tebou simpatizuji.

Re: Re: Re: Re: koncentracni tabory

Pologramotny | 14.01.2018

Vďaka Qwertz. S tým musí počítať. To je tak, keď večšina ľudí vie iba frflať ale k ničomu sa nemajú. Je to tak.
Kto sa chce na tomto svete dovolať pravdy a spravodlivosti. Mal by to robiť s vedomím, že ho ľudia znenávidia, ako nenávidia samu pravdu a spravodlivosť.
Našťastie mi stav veci a dôkazy na ktoré som ip naviedol - umožňuje zoztať v anonimite pred zamestnávateľom. (Zatiaľ).
Uvidíme čo sa bude diať.

Re: Re: koncentracni tabory

Mariet | 13.01.2018

Jaro, jak muzete takto nahazet vsechny chorvaty do jednoho pytle? V kazdem narode jsou takovi, vcetne ceskeho. Pisete o zrazovani, loupeni a vrazdeni, a pritom si nedovedete uvedomit, ze je to dano I Vam....nikdy nezapomente na to, ze chovani lidi jsou jenom a pouze chemicke reakce, zlo a dobro jsou vyplody lidske predstavivosti, ale chemicke reakce se ridi danymi zakony. Nemusite se mnou souhlasit a nic takoveho po Vas nechci. Tim se ale tato viditelna skutecnost nemeni.

Re: Re: Re: koncentracni tabory

anonym | 15.01.2018

pokud je vaše chování jen výsledkem chemických reakcí, tak by možná nebylo od věci aby se s vámi zacházelo jako s nebezpečným chemickým odpadem.

Re: koncentracni tabory

nula | 13.01.2018

https://www.youtube.com/watch?v=coPJoG8KYB0

Tak v létě zase na Makarskou. Aby chudák Madla a jiní, kteří mají po rozbití Jugoslávie zainvestováno, snad, pro pána Boha, nehladověli.

Re: koncentracni tabory

Iva | 13.01.2018

Poprosím ťa,ak sa dá hoď sem link.Rada si to prečítam.Vyzera to tak,ze aj v 90 rokoch sa zachovali k Srbom hrozne.Vlastne,nevyzera,je to tak.

Re: Re: koncentracni tabory

Iva | 13.01.2018

No kde má hodilo.,to bola reakcia na mimo téma

Re: Re: koncentracni tabory

Jasenovac. | 13.01.2018

Stačí zadať do googlu "Jasenovac", a je to.

Re: Re: Re: koncentracni tabory

Iva | 13.01.2018

Vidíš,asi mi stojí niekto na kabli.Ď

poděkování

Kmet | 12.01.2018

Děkuji za překlad tuto analýzu jsem poslouchal 2x ale hodně mi uteklo -má ruština namísto aby se zlepšovala se zhoršuje -mé mozkové závity jsou věkem značně rezivé....Dík.

Re: poděkování

Pavel | 13.01.2018

To si musíte dohledat všechna slova ve slovníku - nebo alespoň si pomoci titulky.

Jinak stačí jediné nepochopené slovo a to pak rozboří kompletně kontext. A pak to vypadá, že nerozumíte ničemu.

Re: poděkování

qwertz | 14.01.2018

Pripojuji se k podekovani pani Irene.

Přidat nový příspěvek