Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.01.2019

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.01.2019

9.1.2019

 

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.01.2019.txt (50737)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.01.2019.srt (77433)

 

Fond konceptuálních technologií uvádí Analytický pořad Otázka-odpověď

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den
...05.01.2019.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.
A dnešní pořad Otázka-odpověď probíhá v přímém přenosu. V Barnaulu je přesně 16 hodin, 12 hodin moskevského času.
Připomínám, že vaše otázky můžete pokládat prostřednictvím formuláře na našem webu v menu Položit otázku, ale musíte být zaregistrovaní. Všechny otázky, které přijdou na náš web, se v rámci možností vynasnažíme přečíst. Ale doba našeho pořadu bude omezena přibližně na dobu jedné hodiny, stejně jako minule, když jsme pořad uskutečnili ve stejném formátu.

 

01:27

Takže začneme z otázek, které již začaly podle pokynů přicházet půl hodiny před začátkem přímého přenosu, tedy v 8:30 Greenwichského času (GMT) z pohledu celého světa. A v těch otázkách, které již přišly, je samozřejmě nejvíce zmiňována zpráva, která běžela 31. prosince 2018 na všech televizních kanálech.
A konkrétně Pavel prosí
okomentovat tragédii v Magnitogorsku.
Jestli to byl teroristický útok, tak kdo ho objednal a jaké tím sleduje cíle?

 

To, co se stalo v Magnitogorsku, je samozřejmě velké neštěstí a to tím spíš, že se to stalo v den, který je pro všechny sváteční, pro všechny bez výjimky. Je to svátek, který spojuje všechny lidi, děti i dospělé, je svátkem všech, o to více se to neštěstí všech dotklo. Takové věci jsou nejostřeji vnímány právě ve svátečních chvílích. A jako vždy se ti „opravdoví Ukrajinci“ opět neopomněli projevit, ukázat svou podstatu, svůj „svidomismus“ a dát najevo svou radost z toho, že v Rusku došlo k neštěstí. Oni totiž žijí podle zásady: Radost nespočívá v tom, že mně se narodilo telátko, ale že sousedovi chcíplo prase!


Jestliže tedy někdo doufá, že když se Ukrajina rozčlení na nějaké části, tak se tím oddělí a zařídí si tam slušný život, a ve zbytku ať klidně dál funguje banderovská líheň, ať vůbec nedoufá, že si bude žít v klidu. Oni žijí pouze svojí zlobou. Všichni ti „svidomí“, „majdanutí“, ti žijí jen svou záští a nenávistí a mají radost z jakéhokoliv lidského neštěstí.


Mluvit o tom, že by v Magnitogorsku došlo k teroristickému útoku, zatím není žádný důvod. Tedy není důvod na základě těch informací, které jsou otevřeně dostupné. Jestliže přijdou jiné informace, budeme je analyzovat a činit závěry, zatím se nedá mluvit o tom, že by šlo o teroristický útok. Ale připisovat to všechno šlendriánu se také nedá. Je možné, že v tom hrál roli lidský faktor. Je ale ještě třeba to zkoumat. Je jasné, že vyšetřovací orgány toho moc nesdělují, když už něco řeknou a v otevřených informacích zatím není nic, co by nasvědčovalo teroristickému útoku.

Co tedy říci?

Budeme-li mluvit o teroristickém útoku, tak lepší výbušninu než plyn si nemůžete přát. Výbuch plynu je velice silný, několikrát převyšuje mnohé výbušniny. Když se podíváme na ten výbuch v Magnitogorsku, tak k němu bylo zapotřebí asi tří kg plynu, což je ekvivalentní asi 30 kg TNT.

 

Je tedy možné udělat asi takové srovnání a zařídit technickou závadu v podstatě není žádný problém. Ale reakce ve světě a politické pohyby, které se odrazily v otevřených médiích, v otevřených zdrojích, zatím nevypovídají o tom, že by šlo o teroristický útok. Ale to jen zatím, ještě je třeba to sledovat.

 

05:48

Přejdeme k další otázce od Alexandra z Charkova. Zdravím vás, dnes mnohé přívržence Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu znepokojuje otázka zabavování chrámových prostor ve prospěch nedávno založené Pravoslavné církve Ukrajiny. Podle mne zabavování chrámů Moskevskému patriarchátu jen podnítí farníky k mimocírkevnímu vzájemnému styku a komunikaci, což je ještě více semkne, a může přivést na jinou úroveň chápání otázky komunikace s Bohem. Jestliže Moskevskému patriarchátu seberou všechny chrámy, tak noví pánové těch chrámů budou moci bohoslužby sloužit jen sami pro sebe, protože nebudou mít tolik farníků.
Co myslíte, chápou výše uvedené kurátoři procesu vytvoření takzvané PCU Ukrajinského patriarchátu a budou tedy bránit zabavování chrámů Moskevskému patriarchátu?

 

Otázka vytvoření nové církve na Ukrajině nemá za cíl získávat nové věřící, nebo skutečně vytvořit jakousi církev, která by plnila nějakou roli v duchovní péči o lidi. Ve skutečnosti všechno, co je zamýšleno na Ukrajině s ohledem na vytvoření nové církve, má být jen nástrojem k podnícení vnitřního sociálního výbuchu, k destabilizaci společnosti a vyvolání války všech proti všem.

 

Americká státní elita potřebuje za každou cenu rozpoutat válku v Evropě. Pouze v takovém případě se může ještě nějakou dobu udržet Pax Americana a americká elita ještě bude moci parazitovat na zdrojích celého světa. Tyto globální procesy řídí státní elita.
Zatímco globalisté potřebují odstřihnout USA od jejich parazitování na celém světě, a proto pracují na tom, aby se USA uzavíraly samy do sebe.


V tomto případě se jejich úkoly rozcházejí. Ale jedno i druhé má význam pro budoucnost ve světě. Jestliže se povede rozpoutat válku v Evropě, tak si USA ještě chvíli užijí kralování, a potom zahyne celá civilizace na planetě Zemi. Na to ale státní elita nemyslí, oni chtějí válku.

 

A státní elita se v řízení mnohému naučila. Když u nás byla revoluce v roce 1917 a Ruskou pravoslavnou církev začali štěpit a vytvářet nové církve, tak to přece bylo prováděno rukama západních cizích států, přes jejich státní instituce. Takže to, co se takto naučili, se teď Američané snaží použít ve vztahu k Ukrajině. Jim vůbec nejde o to, kdo bude chodit do jejich kostelů, oni jen přemýšlejí jak to udělat, aby se Ukrajina topila v krvi.

 

A co se týká jejich výhledů, úspěchu jejich beznadějného podniku, tak v tomto ohledu to musí pravoslavná církev ustát až do okamžiku, kdy se zhroutí americké řízení na Ukrajině, až bude smetena kyjevská banda, která provedla státní převrat v roce 2014. A čím rychleji k tomu dojde, tím méně se proleje krve na Ukrajině.


Dosáhnout se toho však dá pouze obnovou ukrajinské státnosti na celém ukrajinském území prostřednictvím subjektů, které jsou jedinými oprávněnými právními nástupci ukrajinské státnosti a to jsou Luhanská a Doněcká republika.
Jen ony dokážou plně obnovit na Ukrajině pořádek, mír a obnovit Ukrajinu.

 

10:31

Další otázka je od Vadima z Novosibirsku. Je hodně otázek okolo realizace takzvaného technologického průlomu v našem státě.
Ale kdo se o něj postará?
Kvalita vzdělání širokých společenských mas už teď stojí za starou belu a proces jeho degradace očividně bude pokračovat.
Budou na to stačit zbylí stařečci, kteří ještě získali vysoce kvalitní sovětské vzdělání a umí ho využít?
Vždyť ti mladí elitářští samorosti z elitních putinských škol k tomu očividně ještě nedozráli a těch starých odborníků bude očividně málo.
A na jaké výrobní základně má dojít k tomuto průlomu, jestliže byla do mrtě zlikvidována výroba výrobních strojů, obráběcích strojů?
A vysoce technologická oblast vůbec nestojí za řeč?
Ve výrobě polovodičové techniky je situace ještě horší než ve výrobě obráběcích strojů, atakdále, atakdále.
Kdo se tedy má postarat o tento průlom?

 

Ta otázka nebyla správně formulována, měla znít:
Na základě jaké koncepce řízení se bude rozvíjet svět a v čem bude spočívat ten nový technologický průlom?


Jestliže se bude rozvíjet na základě starozákonní biblické koncepce, tedy té, na jejímž základě teď probíhá globalizace, tak těch odborníků bude zcela dostatečný počet. Neboť globalizace na základě tohoto procesu probíhá cestou budování světa pro jednu jedinou zlatou miliardu. Přičemž teď už se to snížilo na 500 miliónů.
Robotizace a automatizace průmyslových výrob teď dosáhla takové úrovně, že to v podstatě již spěje k nutnosti vyrábět především roboty, které se zase budou vyrábět na robotizovaných automatických výrobních linkách s nepočetnou lidskou obsluhou. Všechno ostatní již budou dělat roboty. To je podle starozákonní biblické koncepce.


Právě proto je obyvatelstvo a jeho vzdělávání nepotřebné, a proto se kvalita vzdělání snižuje v celém světě. Proto není nutný velký počet odborníků, neboť prostě není cílem rozvíjet svět v zájmu veškerého obyvatelstva planety Země. Stačí rozvíjet obyvatelstvo jen pro obsluhu malé skupiny, která bude žít v uzavřených městech na znepřístupněných územích, kde si budou žít dobře, a po zbytku planety se budou potulovat lidská stáda a svým životem rekultivovat ekologii na planetě Zemi a připravovat tak svým životem budoucí životní prostor pro tato města, která se budou přesunovat. Jakmile zaneřádí jedno místo, přesunou se na jiné.
To je jedna koncepce.


A právě v duchu této koncepce byla provedena ta penzijní reforma, kdy, jak jsem říkal, starší generace ještě zabírají pracovní místa a mladí se nemají jak dostat na jejich místa, nezískávají pracovní zkušenosti a návyky a vzniká tak určitý rozestup.
Ale tento rozestup v odborné oblasti negativně zasáhne výlučně obyvatelstvo, většinu obyvatelstva, neboť ve svém technologickém rozvoji zůstane daleko pozadu a bude tak absolutně závislé na těch, kdo toho ví a chápe více v otázkách vybudování státního řízení.

 

A bude-li se svět rozvíjet podle Koncepce sociální bezpečnosti, tak to nebude zdaleka tak smutné, jak to popsal kolega. Protože nějaké zálohy, nějaké zbytky sovětského školního systému a ta soudržnost, která je vlastní ruskému národu, se stane tím základem pro obrození ruské společnosti i obrození celého lidstva na planetě Zemi.


To znamená, že přes soudržnost, „sobornost“ bude možné obnovit vzdělávací systém, který umožní harmonický rozvoj všemu obyvatelstvu. A robotizované automatické linky, které teď tak všude buduje globální prediktor a nástroje pod jeho řízením poslouží k tomu, aby vyrobily celé spektrum, aby pokryly celé spektrum potřeb veškerého obyvatelstva, takže nebudou pracovat proti lidem ale pro lidi.

 

15:29

Dále tu je otázka od Jekatěriny Žukové.
Program Dálněvýchodní hektar ještě neskončil, ale proč nebylo to takzvané „využití území“ aplikováno i na jiných teritoriích, proč jen Dálný východ?
Jaký počet obyvatelstva je potřebný na tomto území podle plánů autorů projektu?
A nepřišel tento program za roky své existence již o svou aktuálnost?

 

Program Dálněvýchodní hektar je v mnohém analogický programu rozorání celin, který zahájil Chruščov.
Ta věc se má tak, že Dálněvýchodní hektar má za úkol vytvořit infrastrukturu do budoucna, pro budoucí kolonizaci, pro budoucí využití a rozvoj (z technokratického hlediska) příchozím obyvatelstvem. Zda to obyvatelstvo bude ruské nebo půjde o cizince, to už je otázka.

 

Rozorání celin plánovali kvůli tomu, aby potom na toto území přišlo zahraniční obyvatelstvo a místní obyvatelstvo mělo jen nést veškeré náklady na zpřístupnění celin, jenže to jim nevyšlo. SSSR se sice zhroutil, ale Rusko se dál rozvíjí a nikam nezmizelo.
Stejně tak to dopadne s Dálněvýchodním hektarem. A že budovat a dále rozvíjet infrastrukturu v dálněvýchodních oblastech je zapotřebí, to je objektivní danost.

 

Mimochodem v tomto ohledu, všichni se smějí tomu, proč byla Židovská autonomní oblast od počátku naplánována a umístěna na Dálném východě?

Přesně kvůli tomu byla naplánována a umístěna právě tam, že židé jako takoví jsou nástrojem řízení. Není přece žádným tajemstvím, jak velký je jejich procentuální podíl v systému řízení stejně jako v kulturním a vědeckém prostředí. A založení Izraele jako vyprojektovaného státu, bylo pouze dočasným opatřením.

Co že to říkal Kissinger?
Že má Izrael existovat do roku 2019? Tedy sedmdesát let?

- Spíš do roku 2018, když je tu od roku 1948.
- Nu, v roce 2019 už Izrael existovat neměl.
To jen k tomu, že jim všechny plány nevycházejí, jak by měly.

 

A to vytvoření Židovské autonomní oblasti jako takového etnického státního útvaru pro židy bylo naplánováno před celými staletími. Tedy až se začne rozvíjet tento dálněvýchodní region a centrem koncentrace řízení se stane Čína. Vše to bylo naplánováno velmi dlouho dopředu.

 

18:31

Dále otázka od Timofeje.
Co to teď provádí USA v Afghánistánu?
A jak to vůbec dopadne s Afghánistánem, jestliže odtamtud odejdou.

 

Bude se tam dělat pořádek. Vojenská přítomnost USA v Afghánistánu je faktorem nestability. Faktorem, který neustále udržuje v tomto regionu válku, faktorem, který tam vytváří podmínky pro produkci narkotik a jejich distribuci do celého světa.
Bude to tam v pořádku, situace v tomto regionu se začne normalizovat a bude tam vybudován normální stát.

 

19:14

Zde je mimochodem související otázka.
Jak okomentujete Trumpovo prohlášení o stažení, o možném stažení americké armády ze Sýrie a komentáře na to konto, že tentokrát Američané Rusy převezli, tím stažením?

 

Já už jsem o tom stažení mluvil, takže mi nezbývá než zopakovat, že podmínky, za kterých Trump realizoval, tedy spustil stahování americké armády ze Sýrie, jsou prací americké státní elity.
A teď stejná americká státní elita, která chápe, že Rusko nad nimi v tomto regionu získává převahu, potřebuje vytvořit nové body nestability.


Je zapotřebí vytvořit konflikt mezi Íránem, Tureckem, Ruskem a Sýrií. Jestliže se tam teď nacházejí USA, tak v té otázce proti komu „držet dohromady“ je koalice stabilní.
Jestliže ze Sýrie odklidíte USA, tak okamžitě vyvstane otázka, co dělají turecká vojska na syrském území.
A potom už ani tak nepůjde o obsazení Manbídžu Tureckem, jako spíš o osvobození Afrínu. Oni to území budou muset opustit a to vyvolá konflikt. A právě kvůli vyvolání toho konfliktu došlo na to stahování.


A vzhledem k tomu, že tu situaci, ty podmínky pro stažení vytvořila americká státní elita ve svém boji s Trumpem, tak tato varianta umožňuje Trumpovi vyřídit si to se státní elitou sedící v Pentagonu a v dalších státních úřadech, například ve státním departmentu. A také s tím začal, když například hned vyhnal šéfa Pentagonu:
„Teď už jsi to vážně přehnal! Měls to sehrát úplně jinak! Vy jste s tou svou lobby tu situaci tak zvorali, že nám nezbývá než ten region opustit. Sami sebe jste zahnali do kouta.“
USA se musí tak jako tak stahovat ze všech regionů. Oni musí omezit své aktivity, jestliže chtějí vůbec přežít jako stát.

 

21:45

Také se zde již rozběhly komentáře k tomuto našemu videu a konkrétně na YouTube vás prosí okomentovat otázku, v podstatě další osud spojeneckého státu Běloruska a Ruska.
Jak píše Ivan Petrov, to je teď aktuální téma.
Takže jaká čeká budoucnost náš spojenecký stát?

 

Ten spojenecký stát teď v podstatě existuje pouze na papíře, neboť Alexandr Grigorjevič Lukašenko dělá všechno proto, aby se o žádný spojenecký stát nejednalo. Chce jen od Ruska trvale dostávat finanční podporu, přičemž výměnou na Rusko kašle a provádí mu špinavost za špinavostí, aby si udělal oko u Západu, který mu slíbil, že bude ruským carem, proto také z Kolji vychovává „dědice“.


Dokud nebude rozhodnuta otázka státního zřízení v Bělorusku, jakým způsobem tam vše bude přeformátováno, jakou vnější politickou orientaci získá tento stát, který mimochodem žádným státem není... Jen díky tomu, že Rusko doplňuje Bělorusku potřebné kompetence, je stále ještě státem.
Jestliže Rusko tyto kompetence za něj vykonávat přestane, tak Bělorusko žádným státem nebude a okamžitě bude plně okupováno ze strany západní koalice, ze strany našich západních „partnerů“ a NATO se posune ještě blíž, což vůbec nepotřebujeme.


Proto samozřejmě se stisknutými zuby i nadále podporujeme stabilitu Lukašenkova režimu a plníme za Bělorusko příslušné kompetence, bez kterých by Bělorusko jako stát nemohlo existovat. Je zapotřebí v klidu vyřešit, co a jak bude s Běloruskem, a až potom…
A vzhledem k tomu, že je to právě Rusko, které zajišťuje nezbytné kompetence potřebné pro existenci Běloruska jako státu, tak žádné problémy při vytváření spojeneckého státu a následně v budoucnu jednotného státu nebudou, jednoduše nebudou.

 

Všechno to zatím vázne jen na elitářských choutkách běloruské elity okolo Lukašenka a také ruských podpindosníků, kteří dělají všechno pro to, aby Rusko bylo slabé a nepozvedávalo se, aby ruské zdroje sloužily USA. Stačí se podívat na Medvěděva. Je zcela očividné, co provádí.

 

Jen se podívejte na tu vládu, jak všemožně deptá lidi. Jak se snaží dotlačit je ke zdi, aby vyšli do ulic a do čela toho jejich protestu se potom samozřejmě postaví podpindosníci. Putin bude svržen a budeme tu u nás mít zase ta blahoslavená devadesátá léta ovšem navíc i s totální občanskou válkou.
To znamená, že si podpindosníci vykoledují to své „štěstí“, když si vydupou to, co si přeje jejich americký páníček.

 

25:08

Další otázka.
Valeriji Viktoroviči, co si myslíte o takových označeních jako „konceptuál“ nebo „KOBovec“?
Co je to vůbec za jev?
Nové kasty, nebo laciné nálepky na efekt pro okolí?

….- Nebo je to všechno zcela normální?
….- Podle toho, jak to použijete.

 

Nějak definovat člověka, který Koncepci sociální bezpečnosti podporuje nebo ne, je nutné.

A co znamená „konceptuál“?
Jaké konkrétně koncepce?

A „KOBovec“ zní jako… KOB-ovce. Lidé přece nejsou ovce. To bychom také mohli zavést takové označení jako KOBzar (viz ruská Wikipedie). Proč ne tohle?


Já k tomu přistupuji s klidem, ke všem těmto pokusům. Tohle zaměstnává lidi, kteří nemají nic lepšího na práci. Potřebují ukázat, že jsou součástí něčeho důležitého. Teoretické znalosti nemáte, studovat se vám je nechce. A tak se to rozjíždí: „konceptuálové“, „KOBovci“…
To není nic pro nás, my pracujeme.

 

26:26

Valeriji Viktoroviči, povězte prosím něco k Rogozinovi.
A konkrétně k čemu povede zrušení jeho návštěvy v USA?
Máme snad čekat nové diverze?

 

Hm, možná i diverze. Ta věc se má tak, že Dmitrij Olegovič je jasný podpindosník, kterého dosadili jako pastýře patriotického stáda a na tomto poli se tedy činil. Pásl patrioty jako ovce.
Ve službách americké státní elity vždy odčerpával z Ruska zdroje a bránil Rusku v jeho rozvoji. Vždyť už jen to, jak řídil stavbu kosmodromu Vostočnyj více než názorně vypovídá o tom, kam a jak je orientován.


Jen si povšimněte, jakou konfrontaci vyvolalo to pozvání Rogozina na návštěvu do USA na pozvánku z NASA. Zatímco americká státní elita potřebuje, aby Rogozin přijel, neboť tím zachraňuje americké vesmírné odvětví díky spolupráci, při které se převádí naše technologie Američanům, aby s nimi pozdvihovali svoje vesmírné odvětví.
Poslední takový přesun vesmírných technologií do USA byl proveden prostřednictvím přípravy letu Sojuz-Apollo. Bez tohoto přísunu by se americké vesmírné odvětví nedokázalo udržet do pádu SSSR, kdy opět naskočili na ruské technologie a bylo po starostech.

 

Jenže Rusko začalo obnovovat svou suverenitu, takže už zase začínají mít problémy s využíváním ruských technologií. A tak zase musí ty podmínky nastavit tak, aby ruské vesmírné odvětví stejně jako dřív táhlo na svých bedrech i to jejich americké.
To byl důvod, proč tam měl Rogozin přijet a udělat jim tam příslušné pukrlátko.

 

Protože já znovu opakuji, že to Američané by se měli snažit o audienci u Rogozina, za normálních podmínek. Kdyby Rogozin byl opravdu vlastencem své země, tak by řekl: „Já nikam nepojedu!“ Vždyť je přece na sankčním seznamu. Oni mu přece z těch sankcí museli zařizovat výjimku. Měl by říci: „Já nikam nepojedu.“ Potom by museli přijet oni za ním, jestliže chtějí zachránit své vesmírné odvětví.


Ale v tom to právě vězí:
„My na podpindosníky uvalujeme sankce, a oni potom dělají všechno, co po nich z USA žádáme. A pak za odměnu ty sankce proti nim odvoláme, aby zase mohli přijet a lízat nám boty.“
A přesně to bylo nabídnuto Rogozinovi a ten se rozplynul nadšením. Začali se tam mezi sebou rvát o to, kdo pojede společně s Rogozinem lézt do zadku páníčkovi.
Ale to byla akce americké státní elity.


Zatímco globalisté, znovu opakuji, potřebují odstřihnout USA od toho jejich parazitování na světových zdrojích, neboť Pax Americana v celoplanetárním měřítku planeta nevydrží. Už jen těch 5% amerického obyvatelstva způsobuje problémy ekologii a ekonomice celé planety. Je nutné je tedy odstřihávat, proto také USA nové technologie předávány být nesmí.

 

Ano, globalisté první etapu prohráli. Jenže oni tu první etapu prohrávají vždy z jednoho jednoduchého důvodu, že sami neřídí strukturním způsobem.
Jakmile se ale zdá, že státní elita je úspěšná, pustí se globalisté do práce. Našli ty správné nátlakové mechanismy na různé lidi a zde máte výsledek.
Rogozina se ani nenamáhali informovat. Proč taky, pro ně je to pouhý lokajíček, a tak ho ani neinformovali. V tisku prostě bylo oznámeno, že jeho návštěva se odkládá. To znamená, že ho do USA nepustili. Nu, a protože to jeho postavení je takové, jaké je… Podpindosník se nemůže urazit, ten bude s radostí ty boty páníčkovi lízat příště.


V tomto ohledu jsme s globálním prediktorem v podstatě spojenci. Globální prediktor si nepřeje podporovat parazitování USA na celém světě a my si to také nepřejeme.
My se zase chceme zbavit vnějšího řízení ze strany USA. Tak abychom nepřenechávali technologie a neposkytovali zdroje USA, nám globalisté pomáhají tyto úkoly řešit.
Odstřihávají naši elitu od řízení ze strany americké státní elity.

 

31:45

Další otázka je od Olgy z Německa. Zdravím vás, Valeriji Viktoroviči. Proběhla informace, že ve Francii prý zatkli takzvaného vůdce žlutých vest, ukázalo se, že jím je řidič kamionu. (V.V.P. smích) V Německu hned reagovala Sahra Wagenknechtová, představitelka Die Linke ve Spolkovém sněmu, přišla ve žluté vestě a vyzvala všechny, aby vyšli do ulic a podpořili Francouze.
„Spáči“ chtějí destabilizovat Německo?

 

Ne, to nejsou „spáči“, to se americká státní elita pokouší využít jakékoliv mechanismy všude, kde to jen jde, aby vytvořila to hnutí. Jenže to nemá připravené, snaží se vařit z vody, navíc tu je silný protitlak ze strany globální elity, proto ty žluté vesty ve Francii úspěšně ztrácejí na síle.
A čím méně lidí je v ulicích, tím více je vidět úroveň organizace těch lidí, kdo je řídí, jak se to přesouvá, jak jsou organizovány všechny ty pogromy.


Ve velkém davu se to více ztrácelo, všichni ty organizátoři, zatímco teď jsou velmi dobře vidět, že nejde o žádné řidiče kamionů, že je to práce solidní struktury, která dostala ty lidi do ulic, že je organizovaná a koordinuje své pohyby.

A ten dálkový řidič?

Toho člověka prostě podtrhli. Byl příliš aktivní, takže je na něj možné hodit všechno, aby tak zakryli existenci samotné té struktury, která to všechno zorganizovala.

 

A nejen v Německu zkoušeli rozpoutat to hnutí žlutých vest. V první řadě se o to pokoušeli v Belgii a došlo to dokonce až do Izraele, nemluvě o Evropě. Ale nic z toho nebylo, protože je to práce státní elity.


Ještě jednou opakuji, že globální prediktor, globální elity, nemají v ruce přímé strukturní mechanismy, ale svým řízením z úrovně koncepce a ideologie vždy převezou státní elitu, která má v ruce čistě strukturní mechanismy.


Protože v těch strukturních mechanismech působí také zástupci globální elity, globálního prediktoru a ti realizují nadřazenější řízení, do kterého jsou začleněny všechny státy i národy, do toho jejich globálního řízení.
A mechanismy, které dokážou nalézat, řídit je a likvidovat jimi ten či onen jev, jsou vždy aktivovány podle potřeby a dost tvůrčím způsobem.

 

34:35

Další otázka nás opět vrací k Ukrajině. V podstatě jde o souhrnnou otázku:
Co vůbec bude s tou Ukrajinou?
V dohledné budoucnosti?
A nač se mají připravit lidé, jak píše Aljona, kteří jsou naneštěstí občany tohoto státu?

 

Nemají se připravovat, ale pracovat na své budoucnosti. Jakou si přejete budoucnost, takové napomáhejte. A přitom musíte pracovat tak, abyste se nevystavili útoku teroristické organizace té kyjevské bandy v čele… Nu, spíše, který je její tváří, který je jejím frontmanem, tedy ten Porošenko.
A ve skutečnosti to tam na Ukrajině všechno řídí velvyslanec USA. Změna ideologické složky z podpory jednání kyjevské bandy, z podpory majdanu… Dokud budou lidé tvrdit, že na majdanu bylo něco pozitivního, tak nic dobrého pro Ukrajinu nečekejte. Tu věc je třeba přehodnotit. A až lidé ideologicky přehodnotí všechny tyto vztahy, že právě majdan byl prvním krokem ke katastrofě...

 

A to se tam teď zase připravuje řež na náboženském základě. Jen kvůli tomu tam zakládají tu novou církev, tomu je také třeba se vyhnout. Je nutné přeorientovat se v mysli, pochopit a nedat kyjevské bandě morální právo řídit ukrajinské území. A to znamená neúčastnit se té komedie v podobě voleb, které nikdy žádnými volbami nebyly, ani v roce 2014 a ani teď to žádné volby nejsou a nebudou. Ty lidi tam potřebují jen kvůli tomu, aby mohli říci:
„Viděli jste, že jsme tu měli volby! A to nám teď dává morální právo…“

 

Z právního hlediska to oprávnění nikdy neměli a mít nebudou, protože tam přijde příliš málo lidí, kteří jim z právního hlediska to právo řídit neposkytnou, jenže oni potřebují to morální právo, aby alespoň někdo přišel a vytvořil ten obrázek, že se volby konaly, a potom na základě toho obrázku budou říkat:
„My máme podporu lidí, které bráníme a s těmi, kteří jsou proti nám, zatočíme.“
A na Ukrajině bude pokračovat ten vnitřní teror. Musíte si to ujasnit v hlavě a projevit občanský odpor.


Možná to není úplně přesný příklad s ohledem na osobu Gándhího, ale stálo by za to si nastudovat ten aktivní, ale nenásilný odpor, který přivedl k tomu, že se Indie stala státem a přestala být kolonií Velké Británie. Prostě tu koloniální okupační správu Velké Británie připravili o morální právo řídit Indii, lidé se od nich odtáhli.


To samé teď musí udělat na Ukrajině. Jestliže se odtáhnou od kyjevské bandy, od majdanutých, od svidomých, kteří se jen radují z cizího hoře a sami jsou připraveni zabíjet děti, ženy a staré lidi, protože jen to umí, všechno se změní a přijde armáda Luhanské a Doněcké republiky.
Tato silová komponenta to na Ukrajině srovná a bude tam zase pořádek. Zbaví se současného stavu. Teď nemůžou přijít někam, kde o ně nestojí.

 

38:35

Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím situaci s chyceným špionem USA, který má britské občanství, co se to děje?

 

On má ty občanství čtyři a dost zajímavý životopis.

Nu co se děje?

Naše tajné služby se odpoutávají od řízení ze strany Západu. Jestliže se nepletu, tak v roce 2013 chytili občana… Tedy ten rok teď nevím přesně.
Prostě zavolal pracovníkovi Federální bezpečnostní služby na jeho služební telefon a řekl:

Jestli se chceš stát generálem FSB, tak si sjednejme schůzku a promluvíme si.“
Nu a on se s ním setkal a při té příležitosti toho člověka zatkli.

Ale povšimněte si, kam ten americký pracovník zatelefonoval a co bylo nabídnuto?

Ty budeš generálem FSB.“ Takže v možnostech Washingtonu bylo udělovat hodnosti generálů tajné službě, která se stará o bezpečnost Ruska, tedy FSB.


Ten případ Viktora Alexejeviče (Jefimova) dokládá, že takoví generálové skutečně ve FSB jsou, kteří své generálské výložky dostali jako odměnu za služby poskytované USA. Ale už tehdy došlo v našich tajných službách k rozkolu, že jedni pracují pro náš stát, pro Rusko, a druzí stejně jako dřív slouží svému americkému páníčkovi.


A to, co se teď stalo, je jen dalším takovým momentem, tedy rozkolem: pro Rusko nebo pro USA. Jedná se o vytváření dělicí čáry uvnitř FSB.

 

40:47

Dále tu jsou otázky, dá se říci k teorii. Napřed otázka od Iskandera, technické povahy.
Je možné na základě Dostatečně všeobecné teorie řízení vytvořit a propracovat teorii nějaké konkrétní oblasti od nuly?

 

Od nuly to nepůjde. Lidstvo již vytvořilo základy pro svůj rozvoj a je možné se rozvíjet jen na základě toho, co lidstvo vypracovalo.


A DVTŘ jen poskytuje nástroje, jak na základě předchozích znalostí vytvořit znalosti nové. To bezesporu. DVTŘ je jazykem mezioborové komunikace, který umožňuje odborníkům z různých oblastí komunikovat mezi sebou, aniž by přicházeli o kvalitu sdělovaného. Protože teď se takříkajíc odborník na levou nosní dírku nedokáže domluvit s odborníkem na pravou nosní dírku.
Prostřednictvím DVTŘ se v klidu může odborník humanitního zaměření domluvit s technikem, úplně bez problémů a budou si vzájemně rozumět.

 

41:58

Dále jsou tu otázky takříkajíc osobního charakteru, například Fjodora velice zajímá, jedná se o malíře se specializací na fantastiku.
Řekněte, oč bych se měl opírat ve svých vizích budoucnosti?

 

Vždyť jak víme, tak napřed obraz budoucnosti vzniká ve vědomí lidí, a potom se realizuje prostřednictvím vědy a technosféry.

Jaké obrazy by tedy bylo dobré zakládat?

Jenom ty obrazy, které podporuje vaše mravnost. A nad svou mravností je třeba pracovat. Mravnost“ a „líbit se“ mají v ruštině stejný kořen slova a označují to, čemu se objektivně podřizuje vůle člověka a to, co nevnímá jako zlo.


Umělci jsou tvůrčí lidé, kteří přímo komunikují s egregory, ze kterých čerpají své informace. A je to mravnost, která určuje, z jakého egregoru bude jaký obraz vnesen do společnosti a čeho bude nositelem. Protože je také možné vytvářet z vnějšího pohledu pozitivní obraz, ale ve skutečnosti bude jeho podstata zhoubná, s tím se také v literatuře můžeme setkat.
V první řadě je třeba pracovat nad svou mravností a vymezit si pro sebe kategorie dobra a zla a dále vše přijde pod Božím vedením.

 

43:33

A ještě otázka ze stejné oblasti, mám na mysli osobního charakteru od Dmitrije.
Buďte tak hodný a napovězte, jak by měl člověk, který si přeje dělat vysokou politiku, tedy dostat se do struktury řízení státu a je jen představitelem pracující třídy, jak by měl dosáhnout svého snu?
Existují na to nějaké mechanismy, a jaké vzdělání by tomu napomohlo?

 

Jakékoliv vzdělání, ke kterému vás to táhne.
Ta věc se má tak, že různí lidé mají také různé předpoklady pro různé druhy činností. A proto by si měl člověk podle těchto svých dispozic volit i své vzdělání. Jestliže si pak osvojí Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení, tak mu to umožní vést meziodvětvový dialog s jakýmkoliv člověkem.


Když na základě znalosti Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení budete vést takové dialogy, tak se tímto způsobem tak či onak zapojíte do státního řízení. Pro začátek třeba můžete začít psát analytické zprávy s ohledem na konkrétní problémy, jak vyřešit ten či onen úkol řízení a už tím se zapojujete do řízení.

 

45:02

Teď přichází otázky takového druhu, konkrétně ve 12:41 moskevského času přišla od Světlany následující otázka. Pracuji jako vychovatelka ve školce. Své studium koncepce jsem začala prací Potřebujeme jinou školu.
.- To je dobrá práce.
A jak jsem to pochopila, tak přišla k závěru, že vychovatelé jsou fakticky jen dohlížitelé, jejichž náplní práce jsou papírové výkazy. Jen jednotlivci, a bývají to především kádry staršího věku, se věnují i výchově.
A teď přicházejí takzvané „kádry“, které absolvovaly kurzy federálního vzdělávacího standardu (v rozsahu 520 hodin), které už vůbec nevědí, oč se jedná. I samotné školky svůj úkol formulují jako opatrování a dohled a psaní plánů.

Budou se obnovovat normální pedagogické střední a vysoké školy?
Vždyť rodiče, pokolení devadesátých let, pro ty je hlavní to dohlížení.
Jak máme rodičům vysvětlit, že vychovatel nemá na dítě jen dohlížet?

 

To je úkol celého státu a celé společnosti. Jak se budeme osvobozovat od nadnárodního řízení, jak budeme získávat svou státní suverenitu, jak budeme budovat svůj ruský svět, to všechno závisí na nás všech. Na každém z nás závisí, jak se každý na svém místě tak či onak vynasnaží posunout tento stav směrem k získání suverenity a státní nezávislosti.

 

Vždyť vidíte, co se zatím děje. Když u tajných služeb není jasné, pro koho vlastně pracují. Když není jasné, pro koho pracují naše elity, které svůj zrak upírají jen na Západ, kde mají své rodiny, své peníze, kde mají všechno. Tam mají všechny své zájmy a nedokážou si představit život, aniž by lízali nohu svému americkému páníčkovi, ne jen tak nějakému zahraničnímu páníčkovi, výslovně tomu americkému. Pro ně je to smyslem života.

 

Čubajs si nemůže svět představit jinak.

Nač by tu jinak bylo Rusko, nač by tu jinak byla nějaká ruská elita, když by nesloužila Američanům?

A on sloužil a likvidoval náš stát. A v tom mu přece pomáhali i lidé ve státních tajných službách. Upřímně mu v tom pomáhali. A teď všechno…


Naše školy ničili právě kvůli tomu, aby se ty zdroje a naše bohatá země dostaly vysloveně tomu zahraničnímu páníčkovi, aby místní obyvatelstvo bylo nevzdělané a sloužilo jako otroci těžící pro ně přírodní zdroje. Přesně tohle přece dělají!


Jenže lidé se tomu natolik brání, že jim to jde ztěžka a čím dál tím hůř. Protože lidé se tomu brání a náš stát se proto začal obrozovat. Nepotřebujeme tu žádné revoluce. Je potřebná každodenní klidná práce pro zájmy své a své rodiny s vědomím, že všichni žijeme v jednom společném domě. A že jestliže na dně lodi prorazíme díru, kterou začne pronikat voda, potopí se ta loď celá.

 

Jestliže ty sám chceš něco získat z ekonomiky státu, tak ji nemůžeš okrádat a likvidovat, ale vytvářet jiné mechanismy, aby z ní měli užitek všichni lidé. To musíme změnit.
U nás v těch devadesátých letech naše úředníky naučili jen krást a nenést žádnou odpovědnost. A to je to, co dnes sklízíme, když musíme poslouchat od úřednice, že nám náš stát není ničím povinován. Ta úřednice vůbec nechápe, co je to stát!

 

Nač se vůbec vytváří na základě společenské iniciativy. Aby bránil zájmy lidí, aby za ně vykonával tu práci, kterou člověk jako jedinec nemůže udělat buď vůbec nebo v potřebné kvalitě. To proto tu máme stát. A máme-li tu stát, tak on musí mít zájem, aby tu byli lidé, aby byli vychováváni, aby získávali potřebné vzdělání.
Likvidace těchto mechanismů, depopulace, zavádění různých těch childfree, dobrovolných bezdětností, hedonického způsobu života, zezvířečťování lidí různými způsoby, propaganda drog, a to včetně alkoholu a tabáku, likvidace systému vzdělávání a výchovy, systému školek a všech druhů škol...

To všechno jsou mechanismy likvidace státu, mechanismy genocidy obyvatelstva!

A to teď u nás probíhá prostřednictvím státních mechanismů!
Jen se podívejte, co dělá vláda v čele s Medvěděvem!!!
Medvěděv sám neví, jak žít ve světě, aniž by lízal nohy americkému páníčkovi. A dělá všechno pro to, aby mohl dál lézt do zadku svým americkým páníčkům. Takže spoléhat se na elitu je zbytečné.

To, co uděláme my sami klidnou prací, to budeme mít.

 

50:57

Opět otázka k Ukrajině.
Okomentujte prosím stanné právo, které bylo zavedeno na Ukrajině, jaký to skutečně sleduje cíl a čeho ve výsledku bylo dosaženo?

 

Skutečným cílem bylo rozdmýchávání, maximální rozdmýchávání konfrontace s Ruskem, které mělo ve výsledku vést k válce s Ruskem.
Ale to se jim nepovedlo, potopili je v tom.


Vůbec všechno, co teď dělá naše elita, sleduje jen jedno - vyvolat válku, především tu občanskou na ruském území.
A my ji tu nechceme, proto tu prostě nesmí být žádná revolučnost, žádný extremismus, a to myslím vážně.

Je zcela zbytečné jim nahrávat a hnát se po červeném hadru jako býk, když s ním někde zamávají. Je nutná klidná práce, klidná tvořivá práce na tom, aby Rusko získalo svou státní suverenitu, a podpora gosudara v jeho krocích, podpora Vladimira Vladimiroviče Putina.

 

A musíme vědět, že elita nám v tomto ohledu nepomáhá, všichni v ní upírají oči jen na Západ. Všichni jen touží likvidovat ruský národ a také to dělají, různými způsoby.
Elita dala Putinovi ultimátum, že buď zařídí celkový státní kolaps: ekonomický, technický, nebo přijme ten zákon o zvýšení věku odchodu do důchodu.

A Putin, který si uvědomuje, že by to bylo nevyhnutelné, je zase převezl a udělal to jinak, než jak by si přáli.

 

52:56

Vitalij se ptá.
Okomentujte prosím dvě schůzky Putina s Lukašenkem v jednom týdnu, čtyřhodinové.

 

Znovu opakuji, že stát Bělorusko nemůže existovat, aniž by Rusko plnilo kompetence nezbytné pro jeho existenci. Tento stát prostě neexistuje a ani nemůže existovat jako stát Bělorusko v tomto stavu. A o tom, aby ty kompetence byly zajišťovány, se teď Lukašenko musí dohodnout.
Dříve všechno dostával jen tak, velkopanskou rukou, ale my ten problém s Běloruskem potřebujeme řešit. Protože je to velmi závažný problém.


My do Běloruska vléváme ohromné zdroje, podporujeme ho svou prací, plníme za něj potřebné kompetence a jediné, co za to dostáváme, je vždy rána do zad.
My zavedeme embargo a přes Bělorusko okamžitě začne proudit tropické ovoce i ryby z „běloruského moře“, včetně krevet, na co si jen vzpomenete.

A z politického hlediska?
Kdy si vzpomínáte, že by Lukašenko Putina v něčem podpořil?
No kdy alespoň jednou Lukašenko podpořil Putina?
...Když to Rusko potřebovalo?

Zato lhát, zneužívat i to nejsvětější, jako Velkou vlasteneckou válku, si Lukašenko ujít nikdy nenechá.

 

54:43

Denis píše. Valeriji Viktoroviči, řekněte,
jaký význam má z hlediska globální politiky dnešní přestavba Evropy?
Nakolik je objektivní úsilí pravicových sil dostat se k moci?
A co přinese přestavba průmyslu, třeba konkrétně automobilového?
Jaký to všechno bude mít význam pro Rusko?

 

Jak se Rusku bude dařit řídit přestavbu Evropy, takový to bude mít i význam.
Jestliže to necháme být, budete to pro nás problém, budeme mít co dělat s válkou na evropském území.
Musíme se na to dívat z daleko širšího hlediska. Vždyť kolikrát už jsem o tom mluvil?

 

Podívejte, už v roce 2012 Barack Obama při svém vystoupení v Londýně řekl, že na Evropském území budou vytvořeny nové státy, nové národy a nové jazyky. A rozběhla se migrace, která div Evropu nepřeválcovala. Ale ještě ji nepřeválcovala.

Dovedete si představit, co to znamená masový… masový příliv cizojazyčného obyvatelstva?
A navíc ještě různojazyčného?

To znamená smíchání všech jazyků a Evropa tak teď přichází o svou kulturní identitu.

 

Evropu také likvidují různými cestami, zaváděním homosexuálních sňatků, všech těch pohlavních zvráceností, hedonickým způsobem života, snižováním porodnosti, to všechno napomáhá likvidaci Evropy. Vždyť tu Evropu cíleně připravují na to, že na jejím území budou vytvořeny nové státy s novými národy a novými jazyky.


Dřívější evropské státy budou smeteny a budou vytvořeny nové státy s novými hranicemi. Ale ten problém je v tom, že ta příchozí masa obyvatelstva bude mít principálně jinou úroveň vzdělanosti a technických kompetencí, tedy i schopnost udržovat technologické prostředí samotné Evropy. No a Evropa se na to připravuje.

Oč usilují zelení? Úplně všude?

O odstranění atomové energetiky, protože je to složitá nauka, která vyžaduje vysoce kvalifikované odborníky. Je ekologicky nebezpečná ve smyslu výbuchu, jestliže se nesprávně provozuje. A proto je nutné všechny ty JE zastavit do doby, než na evropském území nastoupí to kataklyzma, kdy se budou bořit státy a vznikat nové národy.


A ta skutečnost, že už teď se ty jaderné elektrárny začaly zavírat, o tom právě vypovídá. Je lepší postavit uhelnou elektrárnu, která bude vyrábět elektřinu, ale zavřít JE, protože když se s konečnou platností porouchá uhelná elektrárna, tak to nebude mít velké následky a lidé se prostě vrátí svým způsobem života do středověku.

A co bude, jestliže nesprávný provoz jaderné elektrárny povede k jejímu výbuchu?

Jen si vzpomeňte na Černobylskou jadernou elektrárnu, celý svět se vyděsil, protože ty následky jsou dalekosáhlého rozsahu. Proto se také připravují je zavřít, omezit. Některé už začínají zavírat a něco zase připravují na tu variantu, že to v potřebném okamžiku zavřou, personál převezou do Číny a nechají to stát, jak to je. Ať si jí lidé rozkrádají a nechají se přitom ozařovat, ale nedojde k výbuchu.

Proto jaký průmysl?

Na evropském území není v plánu žádný průmysl.
Na evropském území se plánuje válka, která má smést tradiční evropské státy a přeformátovat samo obyvatelstvo.

Jen Rusko je schopné uhájit Evropu před touto rozsáhlou katastrofou.

Ale podívejte se, cožpak tohle chápou všechny evropské státní elity? ...Ne.

Mnohé se s radostí spolčují proti Rusku a myslí si, že v jaderné válce shoří jen Rusko, a že americké bomby dopadající na ruské území Evropanům v ničem neuškodí....Jenže to se pletou.

 

Ta nízká úroveň vzdělání se odráží i na evropských elitách. Vždyť ti evropští pederasti vůbec nemají vůli k životu, ti už dávno přišli o svou genderovou identitu.

Kam na ně s národní identitou, národní kulturou?

Ti už vůbec žijí v nějakém svém podivném světě. A proto jim je vřele ukradené, zda bude existovat nějaká Francie nebo Německo. Pro ně je hlavní udržet se v obecném trendu a ten je, jaký je.

 

Teď byla ta masová migrace pozdržena díky potlačení arabského jara. Ale vždyť právě ta migrace z tohoto regionu a Afriky, z arabského regionu a Afriky by vedla k tomu, že by to evropské obyvatelstvo prostě bylo smeteno, že by se rozpustilo v tom příchozím obyvatelstvu.
To právě kvůli tomu smetli Kaddáfího Libyi, která plnila roli bariéry proti migraci do Evropy, to jen proto, aby dali volný průchod tomu přílivu ohromných mas cizojazyčného obyvatelstva a odlišných ras do Evropy.


Opakuji, aby tak na evropském území byly smeteny národní státy a vytvořeny nové národy a nové jazyky.
A tyto nové státy, národy a jazyky nemají mít žádný vysoce technologický průmysl, který je z Evropy přenášen jinam. A jadernou oblast připravují k tomu, aby byla uzavřena. Všechno je to přece absolutně očividné, jen je nutné se umět dívat.

 

01:01:32

Už jsme pracovali více než hodinu, teď je 13:02 moskevského času. Ještě tedy několik otázek. Od Timofeje.
Proč Trump začal v USA mluvit o výjimečném stavu v souvislosti s výstavbou zdi na mexické hranici?
Co se vůbec na té mexické hranici děje?

 

Hranice s Mexikem a vůbec téma migrace jsou využívány ve vnitropolitických šarvátkách.
Problém je v tom, že americká státní elita je připravena čelit Trumpovi… Nám přece všichni neustále do nebes vynášeli tu americkou demokracii, kde se sice mění prezidenti, ale politika je stále konzistentní, neboť všichni pracují pro americké zájmy.

 

No a teď vidíme, že jsou různé americké zájmy a různé části americké elity zastupují různé segmenty těchto zájmů. Americká státní elita si teď podřezává větev, na které sedí, jenže to nevidí. Chce si jen uchovat tu americkou dominanci ve světě, aby dál vysávala zdroje z celého světa a neuvědomuje si, že se to všechno zhroutí s prostě kolosálními následky právě pro USA.
USA uváznou v tak hluboké občanské válce, že ten Šílený Max, ty filmy, které natočili, se jim budou zdát dětským žvatláním.


Globalisté si to uvědomují, a proto chtějí USA přeformátovat plánovitě, s minimálními náklady, ale k tomu potřebují USA odstavit od řízení celého světa. A státní elita, která tvoří procentuálně vyšší podíl v aparátu státního řízení, se tomu brání, protože v tomto ohledu začnou přicházet o práci. Jakmile nebude americká dominance, budou si muset všichni, co působili v zahraničí, začít hledat jinou práci a také mnozí, kteří zajišťují státní řízení přímo v USA, ale jejichž práce je orientována na zahraničí, celá oddělení budou likvidována, protože už budou k ničemu. A tak se brání.

A jak je chcete odsunout, jak se jich chcete zbavit?

A proto to pozastavení činnosti vlády, proto ten konflikt se zdí…

 

Nedávno proběhly volby do kongresu, že? V patnácti státech vyhráli demokraté, v těch tradičně republikánských. A tito demokraté vystoupili proti demokratům. To znamená, že vystoupili na straně globální elity a ne na straně americké státní elity.


Kolikrát už jsem říkal, že není žádná vertikální dělicí čára mezi demokraty a republikány. Ta čára je horizontální, dole je státní elita, která nic nechápe a nahoře jsou globalisté, lidé začlenění do řízení z nadnárodní úrovně, a to i Spojenými státy.
Proto Trump může považovat ty volby za úspěšné, protože vyhráli globalisté. Zda přitom sedí v republikánské nebo demokratické straně, přitom nehraje žádnou roli.

 

01:04:59

A jak už jsem řekl, budeme pomalu končit. Je tu otázka od Nikolaje. Valeriji Viktoroviči,
je možné s využitím znalostí Koncepce a DVTŘ ovlivňovat procesy probíhající v našem nejbližším regionu?

 

Bezesporu. Formujte informační pole, které bude odpovídat úspěšnějšímu a méně krizovému řízení. To znamená, že budete veřejně předkládat a diskutovat o otázkách, které jsou palčivé v daném regionu, budete nacházet mechanismy řešení těchto problémů, které odpovídají zájmům všech obyvatel a ne jen nějaké klanově-korporativní skupiny, která se rozhodla, že si na té věci nahrabe. A ta věc bude vyřešena.


Protože tato klanově korporativní skupina se tak ocitne v podmínkách, kdy bude muset začít bojovat s jinými klanově-korporativními skupinami, neboť ty tak zjistí, že její kroky neodpovídají jejich zájmům.
Něco podobného, podělím se o své zkušenosti, jsme udělali ve vztahu k Michailovi Sergejevičovi Jevdokimovi. Když nastoupil do funkce a v prvním čtení byl schválen první rozpočet, který byl z hlediska ekonomiky Altajského kraje absolutně likvidační.


Prostě měla být zlikvidována, obráběcí stroje do šrotu, zemědělství ať si poradí, jak umí, atakdále. Taková byla ta verze v prvním čtení. My jsme si promluvili s různými klanově-korporativními skupinami, ukázali jsme jim:
Co to chcete podepsat? Vždyť vás to zničí?“
A bez ohledu na to, jak se tomu Jevdokimov a jeho kamarila bránili, tak se z druhého čtení vrátili k tomu prvnímu a změnili koncepci toho rozpočtu. Ano, stále ještě nebyl sestaven příliš v zájmu lidí, ale už v něm nebyla založena celková likvidace hospodařícího subjektu a genocida lidí.

 

01:07:14

A jak zde píší lidé v komentářích, především na YouTube, tak jsme na začátku pořadu měli problémy se zvukem, takže ne všichni mohli slyšet vaši odpověď na to, co se stalo v Magnitogorsku a prosí o zopakování.

 

01:07:32

A teď vám položím pro dnešek poslední otázku od Pavla, která se objevila před dvěma minutami na našem webu. Valeriji Viktoroviči, tragédie v Magnitogorsku ukázala a potvrdila, že my všichni nějak nežijeme správně. Asi se mnou budete souhlasit, že dnes obyvatelé v panelácích často vůbec neznají své sousedy. V každém bytě rodiny odděleně žijí svůj život v izolovaném informačním prostoru.
Jak bychom se měli my, jako společnost, jako obyvatelé jednoho velkého Ruska opět stát jednou svornou rodinou, jakou jsme kdysi byli?
Jak bychom se měli přestat bát jeden druhého a začít společně pracovat na upevnění suverenity naší společné vlasti?

 

Musí existovat jednotné pojetí způsobu života, tedy koncepce pojetí způsobu života společnosti, která musí všechny spojovat, dávat všem lidem možnost realizovat svůj genetický potenciál, aby zde nebylo to dělení na pány a otroky, aby lidé chápali, že každá práce je v lidské společnosti důležitá, respektovaná a je vítaná.


Jen si vezměte, jaké teď dávají filmy. Samé akční filmy a kdo komu ukradl kolik peněz a kdo koho jak zradil.

Cožpak tak to má být?
A co třeba o tom, jak pracná je třeba produkce toho chleba, který jí i všichni ti oligarchové k snídani?

Nic takového neuvidíme.

Cožpak je třeba práce obilnářů u nás teď prestižní? ...V naší společnosti?

To z práce obilnáře musí vycházet energetický řetězec a vůbec řetězec tvorby cen. Vůbec ne z ceny energetických nosičů, ale z toho, jak bude vypěstována úroda.

 

Je nutné zásadním způsobem změnit všechny principy našeho způsobu života. A takový pokus už proběhnul, pokus o vybudování spravedlivé sociální společnosti probíhal v době existence Sovětského svazu od roku 1917 do roku 1991.

A kdo ten pokus přerušil?

Protože on byl úspěšný a předvedl, že taková ekonomika byla nejúspěšnější a SSSR fakticky do sedmdesátých let ekonomicky vyhrával nad všemi státy světa. Sovětský svaz byl v roce 1970 jedinou ekonomickou dominantou světa.


Jenže v roce 1970 sovětské vedení, partajní sovětská nomenklatura již pojala záměr zaprodat stát do otroctví zahraničnímu kapitálu a získat tak možnost osobně lízat boty zahraničnímu páníčkovi.

 

Veškerý ten deficit zboží byl organizovaný uměle. Likvidace soukromé iniciativy v běžném životě, o kterou se postaral Chruščov, vedla k vytvoření tohoto deficitu ve výrobě zboží a poskytování služeb, ve veřejném stravování, v oblečení, ve spotřebních předmětech.

A z ostatních hledisek?

Jen si to vezměte, tohle bylo organizováno uměle a ze všech ostatních hledisek byl SSSR daleko přede všemi. Nikdo v ničem nemohl soupeřit se SSSR, ani v jedné oblasti, ani v jedné.

 

Aby mohli soupeřit se SSSR, musel se celý Západ spojit pod jednotným řízením USA a ještě potřebovali, aby jim někdo přímo ze SSSR neustále nahrával na globální úrovni. A přitom nás...
Je taková píseň: Tak dlouho nás učili milovat zakázané ovoce, má se na mysli z Ameriky, ze Západu. A ano, oni nás to UČILI.
Vtloukali nám do hlavy, že sovětský ekonomický systém nemůže fungovat efektivně. Přestože pokoutní melouchaři často vyráběli deficitní zboží ze zbytků surovin, které nevyužila plánovaná ekonomika ve své výrobě něčeho jiného. Dokázali vyrábět i ze zbytků.

A kdyby to všechno bylo umožněno normální cestou?


Jenže aby to tak bylo, musí být ve společnosti jiné vztahy. To nesmí být člověk člověku vlkem, ale člověk člověku přítelem, soudruhem a bratrem. Nesmí být žádné rozdíly s ohledem na národnost, s ohledem na sociální postavení podle pracovního zařazení. Všichni musí být vážení.
Ani Lenin se svého času práce neštítil, pracoval s ostatními na brigádě, jak tam nese tu slavnou kládu.


Zatímco takoví jako Trockij, Zinovjev a Kameněv, ti se ostatním lidmi dřít nechtěli. A byli to oni, kteří zvítězili. To trockisté vyhráli, když odstranili Stalina. A ti také cílevědomě zaprodali SSSR.

 

Jestliže tedy chceme normální život, musíme budovat normální lidské soužití a normálně vstupovat do řízení na základě veřejné iniciativy.
Žádné bohatství světa penězi nezastaví působení jednou zveřejněné myšlenky.
Už samo šíření informací je ve své podstatě řízení, protože jde o informace a řízení je proces informační.


Ale opakuji, že v našem budování lidského soužití kategoricky nechceme žádné války ani revoluce, protože jejich následky si potom odnášejí lidé, zatímco ti, kteří je rozpoutali, zpravidla zůstávají stát stranou.
Nesmíte se nechat nachytat na žádné provokace, na žádný extremismus, na žádnou revolučnost. Je potřebná normální každodenní práce, při které si budete osvojovat nové znalosti a využívat je ve svém životě.

Braňte zájmy své i své rodiny. Buďte konceptuálně mocní a potom bude všechno v pořádku.

Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí.
Do příštích setkání.

 

Diskuse: http://www.vodaksb.eu/diskuse/otazka-odpoved-v-v-pjakina#comment-191072