Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 04.09.2018

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 04.09.2018

9.9.2018

 


Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 04.09.2018.srt (82993)
 

Fond konceptuálních technologií uvádí Analytický pořad Otázka-odpověď

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den
...04.09.2018.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

00:35

V minulém týdnu došlo v našem státě k velmi mnoha událostem, tedy i v sousedních regionech. Přišlo velmi mnoho otázek a my začneme s otázkou od Sergeje k Putinovu prohlášení o penzijní reformě.
Valeriji Viktoroviči, co nám budete vyprávět teď?
Po tom Putinově vystoupení k penzijní reformě?

To si tedy opravdu rád poslechnu, co se VVP pokusí přeložit z ruského jazyka do jazyka, který chápe pouze on sám nám obyčejným smrtelníkům.

 

 

Je velice špatné, že tomu rozumím jen já sám a prostí smrtelníci to nechápou. Ty události spojené s penzijní reformou jsou v podstatě něco jako kontrolní práce ve škole, která má prověřit znalosti žáků z probrané látky. V tomto případě je to stejné. Čemu lidé porozuměli a čemu ne?
A k tomu, jak někteří píšou: „Jak se teď z toho bude vytáčet, když o Putinovi mluvil tak a teď to dopadlo jinak! Mysleli jsme si, že je to superPutin a ukázalo se, že je to houbyPutin.“

 

Takže vytáčet se nijak nehodlám. A bránit Putina se také nechystám z jednoho jednoduchého důvodu, že Putin není člověk, který by potřeboval, aby ho někdo bránil.

 

A co víc, těm, kteří jsou nespokojeni Putinovým vystoupením, kteří počítají s tím, že se teď budu vytáčet, těm ještě pomohu a úplně se sám zaženu do kouta a to jednoduchým způsobem.
Povím to, o čem mluvil kolega pokládající otázku.
Řekl jsem, že argumentace Golikové a těch dalších je nestydatá a cynická lež a teď to zopakuji z poněkud jiného úhlu pohledu.


Vše co řekl Putin jako odůvodnění penzijní reformy je také nestydatou a cynickou lží, která absolutně neodpovídá, která nemá vůbec nic společného s reálným životem a je určena lidem s vnímáním světa…
No, já bych to dokonce formuloval takto, s velmi nízkou inteligencí.

 

Tak, a jak mám po tom, co jsem řekl, teď bránit Putina? Jak odůvodnit, že nepotřebuje bránit,a že postupoval správně?
Tak se pokusíme si to ujasnit. Co se tedy stalo?
Tak především nestalo se vůbec nic takového, o čem bych předtím nemluvil. Já připomenu, že jakmile byla ohlášena penzijní reforma, tak jsem hned řekl, že nebude-li mít natolik velkou veřejnou podporu, aby dokázala zkorigovat státní řízení, dostane se Putin do stejných podmínek, v jakých se nacházel Stalin v roce 1937.


Tehdy se Stalin dlouho bránil napřed na únorovo-březnovém plénu, potom ještě proběhlo červnové plénum, a až po něm teprve byla schválena rezoluce, která otevřela cestu velkému teroru.
Proč na to tenkrát Stalin přistoupil?
Protože veškerá úřednická, celá ta byrokratická mašinérie SSSR mu tehdy dala ultimátum. Kdyby to ultimátum Stalin nepřijal, tak by se on sám stal první obětí represí potom nazvaných jménem někoho jiného.


A tak Stalin v zájmu státu, v zájmu státu přijal toto ultimátum a přesměroval ty represe na jejich organizátory. Proto teď vykládají: „Podívejte se, kolik lidí tam vystupovalo a kolik jich zahynulo!“
V těch takzvaných „stalinských“ represích.
Já jsem o tom mluvil od samého počátku. Existuje takový řídící manévr, který se nazývá kult osobnosti lídra a jde o velice ošemetnou věc. Podstata tohoto řídícího manévru spočívá v tom, že u lidí, kteří potom mají příliš velká očekávání, to vede k rozčarování:
„Putin je všemocný, ten může všechno. Dokonce i v zahraničí se ho bojí. Říkají mu tam car. A u nás stačí, aby mrknul, a všichni se jen přetrhnou, aby mu vyhověli.“

 

Takoví lidé, kteří počítají s tím, že za ně Putin všechno udělá, se věnují svým záležitostem s tím, že jich se to přece netýká. Putin to všechno vyřeší:
„Vždyť on jen zvedne obočí, mrkne na někoho a všechno bude vyřešené.“

 

A tak Putin nezíská potřebnou podporu, přímo v daném případě díky vytvoření kultu jeho osobnosti.
Zato nepřátelé se naopak maximálně koncentrují, aby překonali řídící vliv přicházející od lídra s vyvolaným kultem osobnosti.
Já teď mluvím o technologii, na základě které jsou prováděny všechny volby.
Když se potřebují zbavit nějakého lídra a vědí, že by pro něj lidé hlasovali, tak co je zapotřebí udělat?
Je zapotřebí to zařídit tak, aby jeho odpůrci k volbám přišli všichni a přívrženci naopak ne. Když je tohle aplikováno na volby, tak to lidé ještě víceméně dokážou pochopit, a když je to použito v běžném životě, tak to prochází mimo jejich pozornost. A je to řešeno přes ten kult osobnosti.

 

Potom vzniká ta situace: „My jsme doufali, že Putin něco udělá a on nic neudělal, přestože já sám s tou věcí kategoricky nesouhlasím.“
Já jen zopakuji to, co jsem řekl v rozhovoru pro Dmitrije Tarana, přímo v ten den, kdy měl Putin vystoupit.
Řekl jsem: „Ať už to jeho prohlášení bude jakékoliv a hned jsem zdůrazňoval, že lidé nemohou očekávat příliš mnoho... Řekl jsem jen jedno, že to vystoupení Vladimira Vladimiroviče bude zaměřené na obranu zájmů Ruska a na obranu zájmů lidí.“
A hned: „Kde on něco takového prohlásil? Co takového udělal? Vždyť on se pod tu penzijní reformu podepsal, on…“.


Když to všechno od těch lidí poslouchám, tak je jasné, že neznají ty mechanismy řízení složitých sociálních supersystémů. Ale když poslouchám podobné názory od lidí, kteří mluví jménem Koncepce a navíc si činí nárok na to být učiteli této Koncepce, tak…

 

Pánové, co to říkáte? Znáte alespoň trochu tu Koncepci? Vždyť k tomu, abyste pochopili, co se odehrálo okolo té penzijní reformy, musíte mít znalosti o druzích sociální moci, o druzích sociální idiocie, znát šest priorit řízení a chápat, že kromě vnitřní a vnější politiky tu také je globální politika. Je třeba zohledňovat mnohé. A podíval se někdo z nich na to, co se událo z pohledu globální politiky? Na to Putinovo vystoupení?


Takoví lidé se najdou, ale ve veřejné oblasti vidím jen takové, kteří mluví o globální politice, aniž by si to vůbec uvědomovali, a kteří tvrdí:
„Putin nic dělat nemusí. Všechno se samo vyřeší někdy v listopadu. A kdyby něco, tak to stejně má vyhrané.“


Jenže tak to není. Putin ve své řeči mluvil velice obsažně a řekl toho mnoho. Já jsem viděl velice mnoho lidí, kteří poslouchali, co Putin povídá, ale jednoduše neuslyšeli, co řekl. Mezi tím zda jen posloucháte nebo slyšíte je velký rozdíl.
Budeme-li se tedy bavit o tom, co se stalo, tak Putin přímo prohlásil, že dostal ultimátum od celé řídící vertikály a horizontály v Rusku, že tu penzijní reformu musí realizovat.

 

To znamená, že všechny klanově-korporativní skupiny v zemi, které řídí národohospodářský komplex, se podepsaly pod to, že tato reforma musí být.
Teď mi namítnou: „Jak to? Vždyť všichni vystupovali a mluvili proti tomu…“ A co říkali?

 

To nebyla náhoda, že se Putin velmi podrobně věnoval návrhům znějícím od odpůrců reformy. Schválně je tam rozebíral. Co tedy vlastně udělal?
Máme tu vládu a liberální blok, který navrhuje tuto reformu napsanou v MMF poškozující Rusko,
a potom tu máme ten „patriotický blok“, který má nějaké své návrhy. A on schválně poukázal na úroveň té diskuse.


On poukázal na to, že jak přívrženci, iniciátoři penzijní reformy, tak i její odpůrci si vzájemně jen nahrávají. Jedni uplatňují protiruskou, protilidovou politiku a ti druzí imitují, že lidi brání. A v tomto smyslu je všechno to, co říkal Putin (v odůvodnění reformy) skutečně nestydatou cynickou lží. Jenže je to postoj celého řídícího sboru Ruska. Těch, kteří tu všechno řídí!

 

Ať už je ta diskuse naoko jakákoliv. Vždyť když předkládali tu penzijní reformu ke schválení, tak tam žádné socioekonomické odůvodnění nebylo. A toho bylo potřeba se chytit. Já jsem hned řekl, že společenská iniciativa musí klást důraz právě na tohle. Všechno to musí být demaskováno právě v tomto ohledu. A společenská iniciativa v tomto směru nátlak vyvíjela.

 

Vždyť proč lidé nesouhlasili s tím Putinovým vystoupením? Proč taková nelibost a propad Putinova ratingu? Protože proběhla důkladná diskuse mezi veškerým obyvatelstvem.
Jenže společenskopolitické síly zastupující „patriotický“ blok nic z toho nepropustili na úroveň projednávání. Co to tam mlel Zjuganov?
„Lidé na každé svatbě prosí, abychom jim ponechali babičku.“
A liberasti jim na to odpovídají:
„Pánové a čím budete plnit rozpočet? Jak ho naplníte, když vám teď necháme vaši babičku? Zítra už nikdo nebude mít co jíst. A babičky vám budou k ničemu, protože se nebudou rodit děti.“

 

To znamená, že oni jakoby fakticky zastávají rozumný postoj. A co na to Zjuganov? Ten jen tupě fňuká.
Putin schválně všechnu tu faktologii rozebíral. On ukázal, že ti, kteří prý jako zastupují zájmy lidí, na jejich zájmy ve skutečnosti vůbec nemyslí. Oni jen přihrávají těm, kteří pracují na likvidaci našeho státu. A v tomto smyslu je ten požadavek na národní referendum o penzijní reformě ve vztahu ke státu jen zlovolným záškodnictvím.


Co to zase plácám, že? Tak se na tu situaci pojďme podívat.
Přesvědčili jsme se, že veškerý řídící sbor státu je zaměřen protilidově. Když lidé v referendu rozhodnou, že ta penzijní reforma se konat nebude, že se věk odchodu do důchodu zvyšovat nebude, tak to pro ně nebude znamenat žádný problém.
Řekněte, jak jsou plněny prezidentovy květnové výnosy? Jsou absolutně sabotovány!

 

Jak tedy asi stejní lidé naplní rozhodnutí toho referenda? Veškerá ta úřednická sebranka jen zajuchá blahem, okrade stát a nechá ho upadnout do anarchie, do bídy, do beznaděje.
A potom řekne: „Hej vy, dobytkové, co jste se chtěli míchat do řízení. To jsme jen splnili to, co jste si přáli. To vy jste odmítli, abychom zvýšili věk odchodu do důchodu.“ To bude výsledek.
Pochybuje snad o tom někdo?


Tak se na to pojďme podívat. Co se týče liberálního bloku, tam je všechno jasné. Ti v devadesátých letech provedli se státem takové věci, že ztráty na obyvatelstvu byly větší než za Velké vlastenecké války. A gosudar o tom mluvil zcela na rovinu a nejednou. A jak to u nás vypadá s tím druhým blokem? Přímo na místní úrovni, v regionech, který prý není odtržen od normálního běhu života?
- Reálný život.
- Který zná reálný život?
A jak to vypadá s našimi poslanci ve Státní dumě, které tam volíme z našich regionů, a kteří tam tedy mají hájit zájmy svých regionů?


Dříve než si o tomto promluvíme, si připomeňme jednu věc.
Putin mimochodem, stejně jako Stalin proti těm represím, bojoval do poslední chvíle.
A také se mimochodem nevzdal, ale to až na konci. Takže vzdoroval do poslední chvíle. Devatenáctého bylo v Dumě první čtení toho návrhu zákona o penzijní reformě, kde tato reforma byla schválena jako po másle.
A dvacátého vystoupil Putin a vyjádřil se odmítavě k té... ...navrhované reformě. Někteří poslanci hned vyskočili: „Já jsem zmáčknul špatný knoflík, to byl omyl.“ Našli se i takoví, ale byla jich menšina.
A mnozí analytici se vyjádřili: „Teď je to jasné, Putin tu reformu odmítne, o tom žádná.“

 

A já se ptám, do jakého vzájemného vztahu s mocenskou řídící elitou státu tím svým prohlášením Putin vstoupil?
Zapomněli jste snad na to, že když vstoupila delegace senátorů, senátorů USA do Státní dumy, tak předseda, zástupce předsedy Státní dumy za stranu KPRF, těch nejpatriotičtějších patriotů patolízalsky a podlézavě okamžitě přerušil řečníka. Vždyť nějaká legislativa v tom zaostalém Rusku není vůbec důležitá: „Páníček vstoupil!“ A v takovém všeobecném pohnutí, se stejným nadšením poslanci vstali a potleskem vítali svého páníčka.

 

Nu dobrá. Zapomněli jste na to? My vám to připomněli. A teď se ptáme. A jaký je stav nyní? Něco se snad změnilo?
Dvacátého šestého zemřel McCain. Jeho smrt vyvolala určité reakce. McCain prý chtěl, aby mu rakev nesl jeho přítel Kara-Murza, který byl díky tomu na vrcholu blaha. No dobrá, je to liberast (liberál+pederast).


Ale máme tu i patriota, prý patriota Sluckého, poslance. A ten komentujíc McCainovu smrt, povídal… Víte přece, jaký byl McCain nesmiřitelný nepřítel Ruska.
A co přesně tedy ten Sluckij řekl? Přečtu vám to: „Byl to odvážný, zásadový člověk, americký vlastenec, který toho za svého života nemálo musel vytrpět, a proto vyjadřuji svou soustrast jeho rodině, přátelům i celému americkému lidu.“

 

On, Sluckij, poslanec Státní dumy vyjadřuje soustrast americkému lidu kvůli smrti nepřítele, nekompromisního nepřítele Ruska. Co vy na to? On, poslanec Sluckij, prý „patriot“ přímo prohlašuje: „Nemyslete si proboha, že jsem nějaký ruský vlastenec, mně jsou americké zájmy nade vše.“ A proč vůbec něco takového veřejně prohlašoval?
Protože poté, co nás tu navštívila ta americká delegace senátorů, zaznělo, že dělají chybu a musí zatlačit na své lidi, na své lokajíčky, protože ti jim svou zemi přinesou na stříbrném tácu.
Změnili směřování sankcí a zde vidíte výsledek.

 

Sluckij tu beze studu vyřvává: „Já jsem americký patriot. Nemyslete si, že snad jsem ruským vlastencem. Já svůj stát podrazím.“
A odsoudil ho snad za to někdo z poslanců? Ne. A co to znamená?
„To znamená, že celá Státní duma je s tím jeho prohlášením solidární.“

 

Naší ruskou tradicí není tancovat na hrobech mrtvých a radovat se z něčí smrti.
Jenže: „Jak v příběhu s císařem - zmetkem byl, tak čert ho vem.“ V daném případě. Já to prohlášení Sluckého chápu tak, že kdyby teď nezemřel McCain, ale Hitler, tak by se Sluckij mohl přetrhnout, aby dosáhl v Rusku vyhlášení celonárodního smutku. A tohle byl ještě horší nepřítel Ruska. Sám to prokázal. To znamená, že pro Sluckého je to přímo jeho modla. Stejně jako to byla modla pro celou tu Státní Dumu. Ale nejde jen o samotnou Státní dumu, ta prý přece provedla monitoring, jaká bude reakce lidí na místní úrovni.

 

Přišly závěry od guvernérů, od řídících sborů federálních subjektů, závěry od zákonodárných sborů federálních subjektů, od poslanců, od těch oblastních, krajových… Ti všichni tam vyjadřovali svůj názor na tu věc. To je ta úroveň, abyste vyhodnotili v jakém postavení je Putin.
Byl předložen alespoň jeden zamítavý závěr? Nebyl. Všechny byly pouze pozitivní.

 

A požadavky a prohlášení různých těch předsedů zákonodárných sborů?
„Už bylo dávno načase, bez toho nás čeká katastrofa, když to teď neuděláme…“

 

Veškeré regionální vlády prohlásily, že pracují výlučně pro zájmy USA proti Rusku.
A v tomto ohledu vyhlásili Putinovi válku.

 

Oni nikdy neměli Putina kvůli jeho vlastenectví rádi a jsou připraveni ho podrazit při první možné příležitosti. A když teď ti analytici vykládají, že Putinovi stačí si počkat jak to dopadne v USA, jak si tam Trump poradí se svými clintonoidy, pindosy, s americkou státní elitou, protože to prý zároveň vyřeší problémy i Putinovi... O tom si teď ještě promluvíme.


Ale ten analytik, který tohle říká, zapomíná na jednu maličkou podrobnost, na to Putinovo prohlášení z 20.08.2018. A co vlastně řekl? Že tu reformu nepodporuje.

Vyvolalo to sice nějaký pohyb, ale velice slabý. Někteří začali vykládat, že zmáčkli špatný knoflík, ale potom to vše utichlo. Co to proběhlo?


Stalo se to, že se Putin v posledním svém pokusu a s poslední nadějí, že přece jen existují nějaké proudy, které by mohl tím svým prohlášením aktivovat, pokusil zlomit to protistátní, protiruské
a protilidové spiknutí veškeré klanové řídící elity státu s jakýmkoliv zaměřením, s tím liberastským
i patriotickým.
Všichni se spojili proti Rusku, aby dosáhli svých zištných zájmů. Ti „patrioti“ vůbec navrhují prakticky zavedení nevolnického práva a tohle je přece v tom směru skvělý první krok. Proto je jasné, že teď všichni družně zajásali, jak se s tím teď pohnou dál.

 

Takže po tom Putinově prohlášení z 20. srpna se rovnováha sil ve státě zformovala…
Tedy přesněji ne rovnováha sil, ale ten poměr mezi...

Ne, ten vztah mezi Putinem a řídící klanovou elitou je teď kdo z koho.


Jak říkal Chruščov: „Ještě jsme nevyřešili tu pozemkovou otázku. Kdo koho zakope.“
Ten problém je v tom, že elita našeho státu počínaje federálními subjekty a konče Moskvou odmítla dále manévrovat a trpět Putina. Oni se všichni proti Putinovi spojili. Jak to také sám oznámil ve svém prohlášení, ve své výzvě k lidem.


Oni se všichni spojili a teď už je to kdo z koho. Jestliže se to teď povede podpindosníkům jak na regionální, tak i na té celostátní úrovni zlomit, Rusko přestane existovat. V Rusku vypukne rozsáhlá občanská válka s ohnisky stability, které budou zachovávány na místě těžby a zpracování přírodních surovin a jejich přepravních tras. Všude jinde budou panovat bandy.

 

Jestliže vyhraje Putin, tak Rusko, velké Rusko bude. Jenže to není v zájmu americké státní elity ani nikoho z těch, kteří vystupovali za penzijní reformu v této podobě.
V tomto smyslu nejsou všechny ty Putinovy návrhy nic víc než kosmetickými úpravami, rouškou, snad kromě reálného snížení pro ženy z osmi na pět let. Všechno ostatní opět záleží na tom, jak budou zákony uplatňovány. A my víme, jak to chodí. Nesmíme tě propustit kvůli věku, tak si najdeme jinou zákonnou záminku. A ve všech ostatních bodech je to to samé, bez výjimky ve všech. Jen ten jeden věcný obsah to má.


Možná tedy vůbec nemělo cenu takto před lidmi vystoupit? ….Bylo to více než nutné.
Možná tedy neměl mluvit o alternativních návrzích?
….Zcela určitě měl.
A dostaneme se k tomu. I tak to všechno bereme jen letem světem. V tomto formátu nemůžeme probrat všechno, celý ten komplex otázek s tím souvisejících.

 

Mluvíme jen o vnitřních problémech. Ano, celá naše řídící vertikála od regionů až do samotné Moskvy byla zformována v devadesátých letech a v prvním desetiletí 21. století, když náš stát byl plně podřízen strukturnímu řízení ze strany USA. Takže co od nich čekáte?
Byznys dosazuje poslance kvůli obraně svého byznysu, a vůbec ne kvůli tomu, aby bránili zájmy lidí.

A jestliže byznysu vyhrožuje jeho páníček, který z nich ty oligarchy udělal…
Vždyť všechny ty oligarchy vyrobili na americkém velvyslanectví. Všechny bez výjimky. Ty úředníky také jmenovali na americkém velvyslanectví.

 

Kdo prošel tím castingem vyhodnocujícím míru jejich nenávisti k Rusku a oddanosti k USA, ten se mohl stát oligarchou. A tato algoritmika se uplatnila až k úplně k těm nejnižším. Prakticky každý byznysmen je nucen tak či onak pracovat právě v této matrici, a to i v případě, že se jedná o vlastence.


Ale takoví vlastenci mezi námi v každém případě jsou a pracují pro ruské zájmy, poukazovat na ně však nelze. Protože ten systém je jiný.
A jak může Putin potlačovat to spiknutí uvnitř státu?
Pouze tak, jak celou dobu řídil stát a posunoval ho k získávání stále větší suverenity s využitím vnějších sil. Díky tomu, že Rusko uplatňuje svou globální politiku, může využívat vnější síly a nutit samotné páníčky, kteří řídí podpindosníky v našem státě, všechny ty…

 

Znovu zopakuji, že ta věc okolo penzijní reformy odhalila, kdo je kdo.
Kdo je kdo v našem státě s ohledem na politické síly. Jaké zájmy hájí s ohledem na stát a jaké ve vztahu k USA.
A také to ukázalo, kdo je ochoten zničit stát, jen aby si udělal oko u Američanů.

 

Takže ten zdroj měl Putin neustále jen jeden. Vždy donutil páníčka přišlápnout krk své zdejší posluze a někoho dokonce i strčit za mříže, jako například Chodorkovského nebo Kerimova přímo na Západě, nebo třeba Adamova, Uljukajeva zase u nás. Šlo to kupředu.
A proč to nevyužil teď?

Čím byla poslední doba charakteristická? Poslední srpnové týdny?

 

Vzrůstáním vojenského napětí v Sýrii. USA tam posilují své bojové uskupení. USA začaly se svými spojenci mluvit o tom, že Asad se teď zblázní, použije chemické zbraně a my na něho potom zaútočíme.
Mimochodem, pamatujte se na to minulé divadélko? Samo to divadélko vyšlo debilně z toho jednoduchého důvodu, že útok syrských vojsk ve Východní Ghútě rozťal region a dopadlo to tak, že autoři toho divadélka o chemickém útoku zůstali na jedné straně, a munice připravená k imitaci, která ale měla pár lidí skutečně otrávit, zůstala na druhé straně.

 

Proto jim nezbylo než zorganizovat ten debakl, oni prostě potřebovali něco zinscenovat. Oni si při vedení své informační války vůbec nedělají těžkou hlavu s ničím, s faktologií, s ničím, to je vůbec nezajímá.
A teď je všechno na jednom místě, všechno je v Idlibu. A neustále se ozývá:
„Jestliže se teď pokusíte zaútočit na ty mírumilovné civilisty, kteří se tu koncentrovali a bojují proti….
- Asadovi
- …proti Asadovi, kteří zabíjejí ty zlé děti, neozbrojené ženy a staříky.
Oni jsou přece tak mírumilovní. To proto jsme jim dodali tanky, dělostřelectvo, zbraně. Na ty, kteří ve své mírumilovnosti pořádají hromadné popravy. A všichni ti, které vraždí, ty ženy a děti, to jsou všechno nepřátelé, to jsou všechno asadovci, těch není třeba litovat.“

 

A tahle zvrácená logika charakterizuje celý Západ. Proto jsou schopni zkonzumovat jakékoliv hovadiny. Ten západní propagandistický aparát si vůbec nedělá starosti s tím, jak to bude vnímáno například v Rusku. Jim je to jedno, pro ně Rusko nic neznamená. Když se někdo zamýšlí: „Vždyť to bude vypadat směšně.“ Je to jedno, oni to přece sami vědí.

 

Vezměte si třeba tu věc se Skripalovými.
Cožpak jim něco z toho dělalo starosti? Požadovali jen jedno: „Rusko, ty se samo kaj a pověz všem, že za to můžeš.“ To je všechno, nic jiného je nezajímalo.

 

Takže konec srpna. Najednou v jeden den... No, tedy naše ministerstvo obrany o tom mluvilo neustále. A najednou v jeden den následovala tři prohlášení od našeho ministerstva zahraničí. Velvyslanec v USA, ruský velvyslanec v USA Antonov,
Marie Zacharova, oficiální mluvčí ministerstva zahraničí
a Sergej Viktorovič Lavrov, ti všichni v jeden den ostře prohlásili, že USA a jejich spojenci plánují krvavou show s imitací chemického útoku ze strany vládních vojsk.

 

A že se USA připravují provést raketový a letecký útok na syrské státní objekty. To znamená, že jsou USA se svou armádou připraveny vstoupit do války v Sýrii. Už ne v podobě nepravidelné armády ISIL, která byla poražena, ale jako americká armáda.

 

Je jasné, že USA nemají v úmyslu bojovat na zemi, protože tam vždy prohrály. Po celé své dějiny USA nikdy v bojích na zemi nevyhrály. Vždy když dosáhly nějakého úspěchu, tak to bylo díky hromadným dělostřeleckým, raketovým a leteckým útokům.
A jak byl poražen ISIL? Díky přesným bodovým útokům našeho letectva. Američané, státní elita USA jsou v…
Tedy chtějí zopakovat ten samý manévr, ale nepoužít tentokrát proti Asadovi bodové, ale plošné bombardování.


Vzpomeňte si na rozbombardované Drážďany, vzpomeňte si na Tokio, na Hirošimu a Nagasaki. Kdy se Američané obtěžovali s bombardováním vojenských objektů?
Oni vždy bombardovali civilisty, protože je to pro ně bezpečnější. Tam je méně protileteckých prostředků.

A zde počítají s tím, že v jediném okamžiku pokryjí celou Sýrii, že zabijí Asada, s ním co nejvíce lidí a rozpoutají tak okamžitě válku po celém Syrském území.

 

My jsme se pomalu, ale jistě blížili ke konfrontaci s USA.
Ve výsledku tohoto pohybu se teď nacházíme v té pozici, že jestliže se USA pokusí o letecký nebo raketový útok na státní objekty v Sýrii, nebudou už sestřelovány jen ty rakety, ale i jejich nosiče. A to je zásadní rozdíl. A právě to se snaží vyprovokovat americká státní elita.

 

Ona počítá s tím, že stejně jako tehdy, kdy jsme za SSSR měli neporazitelnou a legendární armádu, která poznala v bojích radost z vítězství a kterou se jim přesto podařilo zničit bez jediného výstřelu, protože ji zradili její vlastní generálové, na všech úrovních, kteří neudělali nic pro to, aby splnili svou přísahu a ještě tu armádu pomáhali Gorbačovovi ničit, a potom i Jelcinovi.

 

Tak právě tak teď Američané počítají s tím, že mají své clintonoidy, podpindosníky všude. Ta penzijní reforma předvedla, že ta zrada prostupuje celou mocenskou vertikálu naší země. Proto USA, státní elita přímo tlačí, provokuje k vojenskému konfliktu, neboť je absolutně přesvědčená o tom, že ruská armáda neodpoví.


Jenže v tomto ohledu se mýlí a právě proto Putin to své prohlášení udělal po svém odpočinku v horách, kde nikdo nemohl vyrušovat Putina, Šojgu a Bortnikova, tedy lidi, kteří se bezprostředně účastí realizace globální politiky.
A globální politika globálního prediktoru je teď taková, že tyto plány americké státní elity, tedy pindosů a jejich podpindosníků po celém světě na rozpoutání 3. světové války nejsou součástí plánů globálního prediktoru a globální řídící elity, protože po této válce přestane život na zemi existovat.


Proto Američané marně doufají, že jejich útok na Sýrii zůstane bez odpovědi, a že se Rusko potom zhroutí.
Putin řekl zcela přímo, že je nám k ničemu svět, ve kterém nebude Rusko. A v tom ať vůbec nejsou na omylu. Vždy se najde poručík Ivanov, který může určitým způsobem eliminovat nějakého toho podpindosnického majora, a zmáčknout potřebný knoflík!


A bude-li to nutné, budou eliminováni i generálové. Opakuji, že svět teď stojí na hraně 3. jaderné světové války. Války, ve které má Rusko jednoznačně zahynout. Má zahynout!

 

Podle plánů americké státní elity, má Rusko shořet v požáru 3. světové války, v jaderné válce.
A všichni ti, kteří se podepsali pod tu penzijní reformu, podporují právě tento plán. Všichni ti podpindosníci, všichni ti lokajíčkové v zákonodárných sborech federálních subjektů, ve Státní dumě, v oblastních a krajových administrativách, ti všichni si toužebně přejí chcípnout v zájmu USA.
Oni to nechápou, ale právě v tom je ta výsada jejich páníčka, amerického páníčka, že svým lokajíčkům neodhaluje své skutečné plány.

 

Rusko má jedinou šanci. Jakmile z americké strany vyletí rakety na Sýrii, zaútočit nejen na ty nosiče, které je vystřelí, ale i na USA a jejich spojence v Evropě.
To je to, co bychom si přáli? Tak v takových podmínkách se nachází Putin, když odmítá podepsat tu penzijní reformu.
Jenže Putin si přeje, aby náš stát dál žil a chápe, že nic není ztraceno, dokud to není ztraceno.

 

Byl tedy potřebný manévr. A tento manévr spočíval v tom, že bylo zapotřebí získat oddychový čas a zmírnit situaci, alespoň na úroveň, které bylo dosaženo…
Pamatujete se na ten raketový útok USA na leteckou základnu Šajrát? Tak alespoň na takovou úroveň, ale s jiným dopadem.


Jestliže teď bez odpovědi dopustíme třeba i jen takový útok, tak Rusko na mezinárodní aréně ztratí jakoukoliv váhu, promění se v objekt, v kořist. A to nelze připustit. To ale znamená, že je třeba změnit celou rovnováhu sil ve světě. A potom s využitím toho útoku umožnit Trumpovi zlikvidovat clintonoidy a státní elitu. Pouze v takovém případě je možné nereagovat na takový útok.

 

Přenechat jim k tomu nějaký bezvýznamný objekt. Jenže na tom musíme pracovat a to Putin dělá, pracuje s plným nasazením. Pracuje i s Evropou. Podívejte se na prohlášení německého ministra zahraničí, ta už přešla přímo na antiamerickou vlnu.
Jen si to vezměte, zaprvé, nemohou se spoléhat na Spojené státy,
zadruhé, musí založit vlastní alternativní bankovní systém SWIFT
a zatřetí, a to je úplně čerstvé. Proč prý se Evropa dívá na USA jako králík na hroznýše?
Musíme s nimi navázat jiné vztahy.“


Celé se to odpoutává. Musíme nad nimi vyhrát. A v tomto ohledu se dostáváme k podstatě těch Putinových návrhů.
Když se na to podíváte z pohledu tamté matrice, tak nic neřeší, ale jestliže se na to podíváte z pohledu toho, o čem jsem teď mluvil, z pozice globální politiky a uplatňování konceptuální moci, tak tyto návrhy znamenají jednoduchou věc:

Lidé, vidíte, jaké mi bylo dáno ultimátum? Vidíte, že se nemáte na koho spolehnout. Já se pokouším bránit vaše zájmy. A to hlavní, co jsem udělal? Já jsem se pod to ultimátum nepodepsal. Dal jsem jim najevo, že se mnou jako s hráčem budou muset počítat.
A teď to tedy není finální varianta. Jestliže se v průběhu vypracování dokumentace ukáže, že ta jejich penzijní reforma není funkční, tak ji nepodepíšu. A to ani s ohledem na to, že jsem učinil nějaká prohlášení. Prostě to vypracovali špatně…“


Ještě jednou opakuji, že ty návrhy nemění podstatu.
Jenže Putin těmito svými na první pohled kosmetickými návrhy položil silné nálože pod celou tu penzijní reformu, pod celou penzijní reformu!


Teď může v jakémkoliv okamžiku říci:
„Nezohlednili jste toto rozhodnutí, nezpracovali jste to správně, takto to nemůže zůstat, musíte to přepracovat...“ Což může vygradovat až k jejímu úplnému zamítnutí.
Ale stále jsme nezohlednili všechny aspekty globální politiky. Putin nejednou říkal, že i kdybychom nic nedělali, tak máme k dobru 15-20 let. O čem to mluvil?

 

Opakuji, že na penzijní reformě není jediný aspekt, který bych neohlásil předem. Tak si třeba někdo vzpomene na těch 15-20 let? Já o tom přece řekl dost. Co potřebuje globální prediktor od Ruska? Globální prediktor potřebuje, aby Rusko přišlo o svou konceptuální suverenitu, a proměnilo se tak v nástroj uplatňování jeho vlastní globální politiky.
Globální prediktor potřebuje těch 15-20 let, aby plně zprovoznil dvě nová centra koncentrace řízení, kterými jsou Čína a Írán, a potom musí Rusko přestat existovat.

 

Jenže v průběhu těch 15-20 let musí Rusko svými zdroji, a to včetně těch lidských, stabilizovat situaci ve světě. USA se vyčerpaly. Světový četník nedokáže udržet mír. Proto by ve všech bodech světa měli umírat ruští chlapci při hájení zájmů globálního prediktoru. To jsou ty požadavky ke všem, kdo řídí stát, i k Putinovi ze strany globálního prediktoru.

 

Putin by mohl bez jakýchkoliv problémů smést veškerou vnitřní moc, tedy ne moc, ale všechny podpindosníky. Ale stálo by nás to suverenitu našeho státu. Mohl se tak stát tím všemocným carem, který může všechno: Vy jste takoví a makoví, vy odmítáte dobře sloužit lidem? Tak veškerý poslanecký sbor, veškerý kádrový sbor všech administrativ federálních subjektů, to přinejmenším, má padáka.“
Ke slovu by přišly kádrové výtahy. A Putin by byl rázem velikánem, ale to by musel plnit určitou roli. Potom by Putin pokynul a chlapci by šli bojovat. Jenže to on není ochoten udělat.

 

A tak ponechal situaci, za které mu teď globální prediktor bude nucen pomáhat.
Zdůrazňuji, že zde jde o to, kdo má pevnější nervy. Globální prediktor nemá teď možnost diktovat svou vůli Rusku, má-li v čele gosudara. A bude-li na jeho místě hadr typu Medvěděva, Jelcina nebo Gorbačova, budou si moci dělat s Ruskem, co se jim zamane.
Takže Putin zachoval situaci, za které, a to jsou ty Putinovy pozměňovací návrhy, za které musí brzy dojít zezdola k čistce veškerého řídícího sboru jak ve federálních subjektech, tak i ve vedení státu, ve Státní dumě a ve všech těch zákonodárných sborech federálních subjektů.

 

A tomu bude muset napomáhat globální prediktor. Protože jen tak, jen tak se sám může zachránit, nemá žádnou jinou možnost, než aby sám u nás provedl čistku celého toho podpindosnického řídícího sboru.
Jenže bylo třeba je převézt, a k tomu právě posloužilo to Putinovo prohlášení, kde všechno říká přímo, kde mluví o plánech globálního prediktoru.


A jak by to dopadlo, kdyby mu kývnul? Za 15-20 let by se spotřebovaly všechny zdroje, Putin by odešel a potom by řekli: Vidíte, k čemu vede totalitární režim? Vy jste tu měli cara, gosudara, tak co jste čekali? Teď Rusku zase nezbyly žádné zdroje.“
A tomu se Putin potřeboval vyhnout, musel zadělat na budoucí rozvoj Ruska, přičemž takovým způsobem, se kterým bude globální prediktor jednoznačně souhlasit:

Globální prediktor potřebuje zlikvidovat americkou státní elitu, pindosy i jejich podpindosníky po celém světě? Tak proč bych měl zrazovat zájmy státu, když tohle stejně potřebuje? Já raději obětuji svou autoritu, svůj rating. Já to ustojím a donutím je tak dělat to, co oni sami stejně mají zájem udělat, ale nezradím přitom zájmy svého státu.“
Tak to je význam toho Putinova prohlášení.


Těch aspektů okolo toho jeho prohlášení je velice, velice mnoho.
Ještě jednou opakuji, že už jsem o tom všem mluvil, o všech těch aspektech. Bylo jen zapotřebí si to vše dát dohromady a pochopit. Uslyšet co řekl gosudar!
A teď potřebuje naši podporu, podporu lidu. Otevírá se…

 

V důsledku toho, že se celá ta podpindosnická sebranka tady v Rusku teď postavila na zadní a myslí si, že teď může Putinovi diktovat, že bude moci likvidovat Rusko, jako to dělala v devadesátých letech a zavděčovat se tak Američanům.
Jenže to se pletou, doba se změnila, USA už jsou někde jinde. Povstávají nová centra řízení, kterým je Čína a má jím být Írán.
...Ale právě teď je jím Rusko!

 

A ani Čína se tím centrem nedokáže stát, neumožní-li jí to Rusko.
A globální prediktor bude nucen pomáhat Rusku provést čistku všech podpindosníků.
To znamená kádrové výtahy.


Studujte vědu, jak jsou řízeny sociální supersystémy, a budete mít otevřenou cestu, protože teď se ty kádrové výtahy budou otevírat nebo nebude Rusko, ale ani zbytek světa.

 

Protože my nestojíme o svět, ve kterém nebude Rusko.


Ti podpindosníci, kteří psali, že s penzijní reformou souhlasí, že už to bylo dávno třeba udělat, ti jsou ochotni chcípnout v požáru jaderné války pro zájmy svého zaoceánského páníčka, ale lidé ne. Lidé musí podpořit gosudara! Teď to musíme přečkat, a potom se k tomu vrátíme. A všichni, kteří teď vylezli na světlo díky té penzijní reformě, své dostanou.
 

Zopakuji, že o tom je možné mluvit dlouho a obsažně, jenže všechno to není možné v tom formátu Otázky-odpovědi probrat.
Proto si musíte sami nastudovat Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení a budete ty procesy ve světě chápat sami. Řešte zájmy své a své rodiny.
Proto také říkám, že ty lidi neznalé Koncepce sociální bezpečnosti, kteří nevědí, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy a diskutují o tom, jak je Putin všechny podtrhnul, je ještě možné pochopit. Ale když tak mluví prý konceptuálové činící si nárok na to, že znají Koncepci, tak je to něco neuvěřitelného.
Bylo to stručné, ale doufám, že obsažné.
- Téměř hodinu.
- Ale bylo to opravdu velice stručné, protože vůbec nikdo, na žádném zdroji o těchto jednoduchých věcech vůbec nemluví. O zcela očividných věcech.

 

57:36

Dotkl jste se kádrové otázky, sociálních výtahů. Mám tu v souvislosti s tím otázky od Nikolaje a Viktora. 9. září tohoto roku je v Rusku jednotný volební den. Čekají nás volby regionálního
a místního významu.

Jak máme dobře zvolit svého guvernéra?
V seznamu kandidátů do každé funkce guvernéra je 4-5 málo známých příjmení za každou stranu. Jak se v tom máme vyznat? Pro koho by lidé měli hlasovat?
Mají znovu podpořit Jednotné Rusko? A měli by vůbec jít hlasovat, jsou-li všechny ty strany podpindosnické?
A proč se voleb neúčastní Konceptuální strana?

 

 

Já nevím, proč se voleb neúčastní Konceptuální strana, to je otázka k ní a ne k Fondu konceptuálních technologií.
Co se týká podpory Jednotného Ruska, tak to bylo právě Jednotné Rusko, které předložilo penzijní reformu. A co je vlastně zač to Jednotné Rusko? Je to úřednický sbor.
Napřed byli členy strany Demokratická volba Ruska Jegora Gajdara v těch devadesátých. Jen si na ně vzpomeňte, byli jste tehdy spokojení?
Potom se přestěhovali do Černomyrdinova Naším domovem je Rusko. Pořád ještě v devadesátých. To jsme na tom byli ještě lépe, že?
Ti úředníci začali víceméně pracovat pro stát až pod tvrdým Putinovým řízením. Až on vytvořil tu autoritu Jednotnému Rusku.
Vlastní autoritu Jednotné Rusko nikdy nemělo, nemá a mít nebude.

 

Ta penzijní reforma, kterou právě oni protlačovali… Jen se podívejte na zástupce Jednotného Ruska. Jak neustále lžou. Považují lidi za debily. Teď jim odlehlo: „Je to dobré, Putin se podepsal pod naši penzijní reformu.“ To je určeno zase debilům.

 

Právě jsem řekl, že se Putin pod nic nepodepsal. Všechny je převezl, natřel jim to.
Teď jen potřebuje podpořit.
Takže v dané situaci nesmíte hlasovat za žádnou politickou sílu a myslet si, že tím někoho posilujete. Ve skutečnosti to tak není. Musíte vybírat…


A nesmíte hlasovat pro menší zlo. To v žádném případě. Nesmíte volit mezi větším a menším zlem, musíte volit něco pozitivního.
Musíte… Abyste se nespletli, musíte znát Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení, tedy znát, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. A co teď zbývá?

Pouze přímo na místě a opírajíce se o své životní zkušenosti se musíte podívat, za koho byste měli hlasovat.


A teď to nebude žádná stranická agitace či něco podobného, jen ilustrace a bez příjmení, pouze jako obecný systémový faktor.
Na Altaji teď také budou volby guvernéra. Já jsem si kvůli tomu pozorně vyslechl debaty a pochopil jsem po jejich vyslechnutí jednu jednoduchou věc. Všichni kromě toho oficiálního kandidáta jsou jacísi exoti, kteří nemají ani ponětí o řízení složitých sociálních supersystémů.
Absolutně všichni, dokonce i bývalí podnikatelé, nebo aktivní politici. Oni vůbec neznají předmět, o kterém mluví. Nic o tom nevědí.

 

Jestli nastoupí oni, tak to bude absolutní debakl… A ten debakl nenastoupí proto, že by to byl přímo jejich cíl, ale protože nic neumí. Bude to, jako když Neználka nechali řídit auto a on se rozjel, že se to naučí až pak. Náš kraj už jeden takový Neználek řídil, byl to Michail Sergejevič Jevdokimov.
A jak ho matrice zastavila? Byla to ruská země, ruská břízka, aby nezpůsobil ještě více pohrom.
A to už se mu povedlo způsobit velmi mnoho pohrom. Vždyť on ekonomiku našeho kraje přímo podťal. Likvidoval všechno, co fungovalo a plnilo rozpočet. Jednoduše to likvidoval.

 

Protože zastavit funkční závod a prodat jeho stroje do šrotu, bylo pro něj jednodušší, než ten závod aspoň nechat být, a to šlo o závod odvádějící valuty do krajské pokladny. Stačilo ho prostě nechat být.
A když si usmyslil, že dosáhne 8% světového exportu koksu… Tak už prostě trpělivost došla. Bylo jasné, že ho každý den mohou přijít zatknout a to by sebou stáhnul všechny, pro které pracoval.
A tak ho jeho vlastní kumpáni uklidili.


Takže se ukazuje, že hlasovat kromě těch oficiálních kandidátů není moc za koho. Ti alespoň něco chápou. S nimi je možné vést alespoň věcný dialog, a jestli se je ještě podaří začlenit, tak by to šlo. Ale tohle není agitace. Já mluvím o Altajském kraji.


A každý z vás se bude muset rozhodnout sám opírajíc se o své životní zkušenosti. Ale co se týče Altajského kraje, tak je pouze jeden oficiální kandidát a všechno ostatní jsou marginální exoti, kteří vůbec nevědí, o čem mluví. Ti jsou prostě úplně mimo, pro ně je to jako nějaký kreslený film, jako Máša a medvěd nebo Barboskinové.

 

01:04:00

Další otázka je od Kiremeta. Valeriji Viktoroviči, v USA byla zveřejněna tajná jednání Jelcina s Clintonem o volbě Jelcinova nástupce Putina.
Kdo byl iniciátorem jejich zveřejnění?
Globální prediktor nebo státní elita USA a co se tím sleduje?

 

 

Zde se ty zájmy kryjí. Státní elita a globalisté sledují různé zájmy, ale výkonný mechanismus byl jeden. Proto globalisté samozřejmě umožnili přes svou hlásnou troubu New York Times zveřejnění těchto materiálů.
Co tím naznačila státní elita?
Vy koukejte zmáčknout toho svého Putina a znova vám nastanou zlaté časy devadesátek, protože všechno budeme zase řídit my.“ Když mluví…

 

Já neustále mluvím o vášnivé touze být lokajíčky, otroky a tak dále. A lidé mi oponují:
To přece není možné.“
Tak tato publikace více než názorně dokazuje, v jakém postavení byla elita a o čem oni dosud sní, když hájí zájmy americké státní elity jako podpindosníci. Ten nátlak.


A ze strany globalistů? Globalisté nikdy nehrají čestně, stejně jako celý Západ.
Oni Putina potřebují jen jako nástroj pro plnění svých globálních plánů, a je jasné, že neustále budou tlačit na Putina, aby podrazil stát a zradil ruské zájmy.
Globalisté zase potřebovali předvést:
„Ty si myslíš, že jsi na někoho v něčem vyzrál s tím svým vystoupením? To se tedy pleteš. Jen se podívej, jak to vypadá. Je tu pevné spojení státní elity USA s ruskými podpindosníky. Jedni i druzí si přejí návrat do devadesátek. Ty ses s tím svým prohlášením dopustil nepřijatelného…
Tedy dosáhl jedině toho, že je to teď kdo z koho. Buď oni tebe, protože ti už se nezastaví, oni se vzepřeli a v každém případě teď buď zlikvidují oni tebe, nebo ty je.“
...Chtějí ho popíchnout.

 

Ale Putin i to zvládá. Ve výsledku to pracuje proti všem podpindosníkům ve světě.
Je to ukázkou, jak umí Američané řídit, že nic neumí a neznají.

Oni mohou řídit pouze ty, kteří jsou sami připraveni sloužit jim jako lokajové.

 

01:06:42

Další otázka, která byla pokládána nejčastěji. Přečtu ji od Ivana Filatova, je tam ještě několik desítek souvisejících otázek. Jedná se o smrt Alexandra Zacharčenka.

- Těžká ztráta.
Valeriji Viktoroviči souvisí spolu tyto dvě události?
Vražda hlavy DLR (31.08.2018) a Putinovo vystoupení ve věci penzijní reformy (29.08.2018)?

 

 

Přímým a bezprostředním způsobem. Ta věc se má tak, že ta válka na Ukrajině tam nebyla rozpoutána jen tak. Ta válka na Ukrajině je nátlakovým prostředkem na Rusko. Ty současné požadavky vzdát se Minských dohod sledují jen jeden cíl, a tím je rozdělení Ukrajiny, aby ta válka v Rusku nikdy neskončila.
Minské dohody jsou tou nejsilnější diplomatickou zbraní realizace globální politiky Ruska a pro zajištění trvalého míru v Rusku.


Alexandr Vladimirovič Zacharčenko si to velmi dobře uvědomoval. V těch těžkých životních podmínkách na Donbasu, v podmínkách neustálé války si uvědomoval, že vypovězení Minských dohod povede k ještě větším, nesrovnatelně větším obětem, k umírání ve válce a prolévání krve a na daleko větším území: v jeho rodném Donbasu, na Ukrajině a v Rusku.
A tak bránil zájmy lidu. On chápal velmi mnoho věcí, opravdu velmi mnoho věcí.

 

A nebylo náhodou, že to byl právě Zacharčenko, kdo byl autorem toho nejsilnějšího řídícího manévru, který je znám jako Overtonovo okno.
To právě on a ministr daní a poplatků Timofejev zvaný Taškent spustili to vlastenecké Overtonovo okno ve vztahu k Malorusku.

Zatímco všichni ti takzvaní patrioti fňukali:
Oj, co nám bědným zbývá, než neustále trpět. Nás každý jen zneužívá a využívá. My sami nic nedokážeme. Jen se podívejte, jak oni to vždy umí zaonačit“;
dva ruští chlapi si sedli a provedli jeden z nejvýkonnějších řídících manévrů.

 

Proto byl také ten teroristický útok zaměřen na to, aby odstranil právě tyto dva lidi.
 

A proč to vše spolu souvisí?
Zopakuji, že ty podmínky, ve kterých se teď nacházíme, jsou podmínky, kdy se americká státní elita snaží vyvolat 3. světovou válku, kdekoliv se jí to povede.

 

A globalisté zase potřebují něco usmlouvat na Putinovi. Globalisté teď nepotřebují válku, tu
3. světovou, ale podrýt pozice ruské politiky ve světě, to naopak potřebují.
Protože globalisté se celou dobu snaží o to, aby byla uplatňována jejich politika na úkor zdrojů jiných států.

 

Zkušenosti americké státní elity z odstraňování prezidentů ve světě jsou nesmírně bohaté, vždyť zavraždili i čtyři své vlastní.
 

A co se tedy děje? Putin vystoupil se svým prohlášením k lidem a globalisté si uvědomují, že jim navrhuje podílet se na cestě Ruska k suverenitě, zajišťovat posun Ruska k suverenitě, protože je to teď v zájmu globalistů.
Chtějí-li sami přežít, musí sami odstranit podpindosníky Putinovi z cesty.
Globalisté na tom mají sice zájem, ale nechtějí dopustit, aby Putin byl samostatný a ve svém konání úspěšný. A to znamená, že je nutné podkopat možnosti uplatňování ruské politiky ve světě.

 

A jedním z takových okamžiků může být nekonečná válka proti Rusku.
Je třeba podkopat Minské dohody.
Je třeba dosáhnout toho, aby se Putin stal rukojmím řídících rozhodnutí jiných. To znamená, že USA musí hrát roli takového rozhodčího.

 

Proto byla ta Zacharčenkova vražda synchronizovaná s pozdvižením celkové patriotické hysterie na všech našich televizních kanálech s požadavkem zrušit Minské dohody, vypovědět je.
Hra probíhá na ostří nože. Globalisté nemají zájem na odstranění Minských dohod, jedná se o uzdu, která velmi pevně drží americkou státní elitu. Vypovězení Minských dohod znamená válku.

 

A my nechceme svět, ve kterém nebude Rusko. To si globalisté uvědomují.
A když zase ti naši „patrioti“ přímo vyšilovali v pořadu u Solovjova s ohledem na Minské dohody... Kedmi, který vždy byl proti Minským dohodám, ale v jiných podmínkách, protože by to poskytovalo Izraeli široké možnosti ve vztahu k Rusku. Ve smyslu:
„Přišli jste někde o subjektnost při uplatňování globální a vnější politiky? Tak my, naše židovská diaspora, Izrael, budeme vašimi prostředníky.“


Tak ten byl zděšený, protože si reálně uvědomuje, že odstraněním Minských dohod právě teď, v těchto dějinných reáliích, se již nepovede zadržet celý svět před pádem do 3. světové války, po které tu nezbyde nikdo.
A když to má smést Rusko, znamená to pro nás jen jediné, že se budeme bránit až do konce!

 

Kedmi byl zděšený. Jste vůbec vlastenci své země nebo debilové? On jim zcela přímo řekl:
„Co to provádíte? Vy sami chcete shořet v té válce?“ Tedy ne přímo těmito slovy. Ale přímo jim řekl: „Pánové, vy nevíte, čeho se zříkáte, když chcete zlikvidovat ty dohody. Vy si myslíte, že když rozdělíte Ukrajinu a zachováte tam tu banderovskou líheň s trvalou teroristickou válkou proti Rusku, že když americké státní elitě vlezete do zadku, tak něčeho dosáhnete? Ve skutečnosti to tak ale nebude. Povede to jen k totální válce.“


Ještě před měsícem se dalo o této variantě uvažovat, ale teď už to nejde. Jen se podívejte, co Američané provádějí v Sýrii, oni mají poslední šanci. Americká státní elita má poslední šanci. Jde o pokus doběhnout, chytit se a vyskočit na stupínek posledního vagónu posledního odjíždějícího vlaku.
A oni do toho půjdou vabank.

 

A jestliže se teď nějakým způsobem zviklají Minské dohody, bude 3. světová válka zajištěná, a to v celém světě, protože zbraně mají teď takový dosah. A vzhledem k tomu, že prvním válečným bojištěm se stane Sýrie, znamená to i konec Izraele. Zmizí, jednoduše zmizí.
Kedmi není idiot, on si to uvědomuje. A naši analytici, co dřepí u Solovjova? Jsou to tupci, kteří nic nechápou.


Dokonce i v pokojné variantě znamená rozdělení Ukrajiny nekonečnou teroristickou válku, protože tam zůstane zachována banderovská protiruská líheň. Ale ne, a pořád dokola:
Je nutné, zcela určitě musíme…“


Takže ta Zacharčenkova vražda byla útokem na uplatňování mírové politiky Ruska ve světě, byl to útok na projekt Malorusko, který to ale stejně nezastaví.
Šlo o pokus to přibrzdit, nebo vyřešit dílčí problém a donutit Putina vyjednávat, donutit ho zradit zájmy státu.
„I strojili mu úklady, avšak i Alláh/Bůh strojil lest a Bůh nejlépe umí strojit lest." (3:54).

Nic jim nevyjde, protože jdou proti Bohu. Jak globalisté, tak i americká státní elita.

 

01:17:31

A poslední otázka je od Edelweisse. Valeriji Viktoroviči, vy neustále říkáte, abychom se učili KSB a DVTŘ. To ale ve mně vyvolává otázku.
Jestliže všichni ve světě najednou budou chápat KSB a DVTŘ jako teď 2 + 2, nepovede to ke krizi této ideje? Ve světě přece nemůže jít všechno dobře.
Možná by bylo lepší udržet si tyto znalosti výlučně v Rusku a ostatní zahánět na pískoviště geopolitiky?

 

 

No já bych se na oplátku chtěl zeptat kolegy: A vás na tom vůbec nic nepřivádí do rozpaků? Já tu otázku vysvětlím.
To, co on navrhuje, je přesně to, co již nyní přivedlo celý svět ke globální, ekologické, ekonomické a vojenskopolitické katastrofě. Právě díky tomu, že hrstka vyvolenců ovládající znalosti z řízení složitých sociálních supersystémů všechny ostatní zahnala do pískoviště geopolitiky. A výsledkem je, že už ten svět nedokážou uřídit.


Jiný příklad nám dává výrok polního maršála B. C. von Münnicha o existenci Ruska:
Rusko je řízeno přímo Bohem, protože jinak není možné si vysvětlit jeho existenci.“
Já už jsem nejednou vyprávěl, že teď zabíráme 1/7 světa v rámci státu, ale prakticky jde o 1/6, tedy o SSSR, protože ten nikam nezmizel. Teď vůbec jde řeč o tom, že se dále rozšiřujeme.

 

A jak to všechno bylo řízeno? Proč byly v Evropě ty trpasličí státečky? Protože kam dosáhl váš meč, tam končila vaše suverenita, o kus dál už pro vás nebylo nic. A kdo naopak v Rusku všechny nutil zachovávat jeden stát, jedno impérium?
Společná státní idea.
A této společné státní ruské ideji je nutné poskytnout materiální znalosti, aby se tak snížila krizovost všech událostí. Lidé i tak žijí v jednotném ruském světě. Musíte jim tedy poskytnout znalosti, aby to nedělali chaoticky, zmateně, ale s rozmyslem.

 

A ty znalosti Koncepce sociální bezpečnosti jsou poskytovány podle úrovně mravnosti. Kdo se pokusí je použít proti lidem, tomu se to nepovede. Jen sám sobě uškodí.

 

- To byla poslední otázka.

Dnes jsem po celou dobu pořadu neustále mluvil o tom, doslova od prvních slov, o nutnosti učit se zákonitosti řízení složitých sociálních supersystémů. A tyto znalosti naleznete pouze v jednom zdroji, v Koncepci sociální bezpečnosti a v Dostatečně všeobecné teorii řízení.

Tento pořad by byl v podstatě zbytečný, kdyby lidé tyto znalosti měli, kdyby dokázali rozeznat všechny ty skryté proudy v řízení a dokázali by si sami zvolit, jaký proces podpoří a jaký ne. Ten pořad by byl zbytečný, kdyby všichni lidé znali Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení.
 

A my se právě o to snažíme, protože by se tak ta míra krvavosti nadcházejících událostí snížila až k nule.
V současnosti probíhá reálný boj hrozící přerůst ve 3. světovou válku. Probíhá reálná válka mezi řídícími strukturami řídícími Rusko a ruským gosudarem. Naším úkolem je podpořit gosudara, aby Rusko žilo a vzkvétalo. Abychom dokázali vymést Rusku z cesty jeho rozvoje celou tu současnou řídící elitu, která předvedla nejen svoji ničemnost, ale i protilidovost.

 

Oni všichni se pošpinili tou protilidovou penzijní reformou, kde předvedli: „Vždyť oni nám to stejně sežerou, budeme jim lhát!“ A jak to dopadlo? Putin vystoupil a přímo řekl:
„Dostal jsem ultimátum. Oni mohou po celém státě zařídit havárie jako v Sajano-Šušenské hydroelektrárně. Oni jsou toho schopní, musím manévrovat.“


Ukázal tu úroveň, jak z lidí dělají blbce. Lidé se bavili o té penzijní reformě věcně, přezkoumali všechno, všechny aspekty proanalyzovali, všechno to spočítali. A ti „zástupci lidu“ to jednoduše spláchli do záchodu, veškerou tuto lidovou iniciativu. Všichni ti Zjuganové, Žirinovští, Mironové, to jednoduše všechno spláchli a zajistili přijetí té penzijní reformy.
Protože nepracují pro zájmy Ruska, ale pro zájmy svého páníčka za velkou louží, protože jsou to podpindosníci.

 

Abychom tuto krizi překonali, je potřebné, aby všichni lidé měli ty znalosti. Aby se na úrovni veřejné iniciativy lidé sami organizovali. Mnozí se asi ocitli v situaci, kdy bylo zapotřebí… Kdy se sešli úplně neznámí lidé třeba v nějaké frontě, nebo na nějaké akci a najednou se ukázalo, že je třeba něco zorganizovat, třeba spočítat lidi, někam je poslat, aby se dosáhlo nějakého cíle. A hned se mezi lidmi vyprofilovali lídři, kteří to všechno začali provádět, protože znají matematiku, umí řídit
a dokáží lidem příslušně rozdělit činnosti.


Když je nutné přenést něco těžkého, tak samozřejmě pošlou muže a ne ženu. Takové zcela jednoduché úvahy. Při řízení státu probíhá přibližně to samé. Jenom musíte vědět, jak je to všechno zapotřebí zorganizovat. Znalosti znamenají moc. Berte tyto znalosti do svých rukou.
A pamatujte na to, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů.


No, kdo z vás si někdy při hodnocení nějakého jevu položil otázku:
A jaká je tohle priorita řízení? A jaká je to etapa plné funkce řízení? Jaký je to prvek vnitřní, vnější, globální politiky? Jak to všechno do sebe zapadá, jak se to vše vzájemně ovlivňuje?

 

Jsem přesvědčený, že absolutní většina lidí to nedělá, a přitom by to u vás mělo fungovat přímo na podvědomých úrovních. Musí to probíhat automaticky, jako když chodíte, nebo dýcháte, jako dodržujete pravidla silničního provozu. Musí to být automatické. Jako když vejdete do obchodu
a vyhodnocujete ceny a své peněžní možnosti. Vše to musí být automatické, potom dokážete efektivně bránit zájmy své i své rodiny a nepřipustíte, aby si někdo řešil své zištné zájmy, aby se snažil dosáhnout svých zištných zájmů na úkor vašeho života, na úkor kvality vašeho života.

 

Pamatujte si, že znalosti znamenají moc.
Berte tuto moc do svých rukou.
Studujte Koncepci sociální bezpečnosti. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru a osvojujte si tyto znalosti.


Přeji vám mírové nebe nad hlavou a úspěchy.
Do příštích setkání.