Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 02.04.2018

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 02.04.2018

7.4.2018

 

youtube.com/watch?v=z1Ks6gRiAnE
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 02.04.2018.srt (101595)
 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den ..02.04.2018.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

00:21

Dnešní pořad zahájíme otázkami spojenými s požárem, ke kterému došlo v Kemerovu v obchodním středisku Zimní višeň. Těch otázek je velice mnoho. Přečtu pouze dvě z nich, ve kterých je nejlépe popsána podstata dění.

Otázky jsou od Sergeje Suškova a Antona z Charkova. Valeriji Viktoroviči, už dlouho velmi rád poslouchám vaše pořady Otázka-odpověď. Mám následující otázku týkající se vašeho pořadu ze dne 26.03.2018, tedy minulého pořadu. Uvádím vaše slova, cituji: „Z toho všeho z pozice všeobecného chodu věcí vyplývá, že požár v obchodním středisku Zimní višeň v Kemerovu byl teroristickým útokem, diverzí provedenou britskou tajnou službou.“ Konec citátu.

A moje otázka: Jaký je rozdíl mezi obviněním Ruska z otravy Skripalových bez důkazů a vaším obviněním britské tajné služby z teroristického útoku v Kemerovu také bez důkazů?

- Velmi dobrá otázka.

A druhá otázka je od Antona. I kdyby při vyšetřování toho požáru v Kemerovu byla nalezena britská stopa, tak o tom z pochopitelných důvodů sotva budou informovat veřejnost. Je ale možné říci, že zde britská tajná služba překročila červenou čáru? A že zastavit tuto zvůli je možné pouze odpovídající odpovědí britské státní elitě, jestliže jsou objednavateli a britské tajné službě jako vykonavatelům? A je možné považovat události ve Volokolamsku za krok číslo dva v rozhoupávání lodi?

 

Ó ano, ta tragédie je prostě hrozná, ani není možné o tom s klidem mluvit, ale budu muset. Celý náš tým by chtěl samozřejmě vyjádřit svou soustrast rodičům dětí, všem příbuzným nejen těch dětí, ale vůbec všech, kteří tam zahynuli. Je to hrozná tragédie, mluvil jsem o tom už v minulém pořadu nahrávaném, když ještě ten požár nebyl úplně uhašen, ale objednavatelé a vykonavatelé již byli zřejmí. A o tom teď budeme mluvit.

 

Rozsah těch otázek, i když budeme vycházet jen z těchto dvou, je obrovský. Já nevím, raději kontrolujte, abych alespoň rámcově odpověděl na všechny položené otázky. Podrobněji to probrat nebudeme moci, protože by to trvalo dlouho, je toho moc. Vezmeme to tak trochu z konce. Všechny události,

všechny události, ke kterým teď dochází, ať už jde o události ve Volokolamsku, o požár v Kemerovu, o skandál okolo sbírky semen akademika Vavilova vyvážených za hranice a další, všechny jsou časově přizpůsobeny majdanu.

Jedná se o procesy, které byly spuštěny dávno před volbami, jedná se o autonomní procesy, které měly podpořit vyvolání majdanu, vlasteneckého majdanu, který měl být i protestem proti nespravedlivým volbám.

 

Jenže Putin v těch volbách vyhrál s tak velkou převahou, že to znemožnilo vyvolání majdanu.

Proto také lidi na náměstí nevyvedli, přestože si KPRF už dala předem žádost na devatenáctého, na provedení protestního mítinku. Podali tu žádost předem, ale nevyšlo jim to. To všechno jsou články k destabilizaci vnitropolitické situace v Rusku a vytvoření majdanizované situace po celém našem státě, aby majdan sílil, aby lidé protestovali, protože v tom majdanizovaném mítinkovém prostředí jednoduše chybí hlas rozumu. Dav běsní podle svých principů a je možné ho řídit.

Proto je pro všechny loutkovodiče důležité dostat davy na náměstí a tam potom ten dav bez problémů řídí.

 

Velmi dobrá byla ta první otázka. Vskutku, proč vlastně Pjakin jen tak pro nic za nic, když ještě ani nebyl uhašen ten požár, prohlásil, že to byla britská tajná služba? A kde jsou nějaké důkazy? Jen to tam tak plácnul, protože sám nenese žádnou odpovědnost. Cožpak řídí náš stát?

Gosudar tam přišel a řekl, že tam panuje hrozný šlendrián, strašná korupce, nedbalost, lajdáctví, a že to všechno přispělo ke vzniku toho požáru. Kde je tedy pravda?

 

Pravdou je jedno i druhé. Jedno není možné bez druhého při určitém řízení. Já se to teď pokusím všechno vysvětlit. Zde je to velice jednoduché. Na to, abyste vysledovali stopu britské tajné služby, nemusíte čekat na prohlášení ruského vedení. Ta situace je velmi, opravdu velmi závažná.

 

Ten požár v Zimní višni se svou náplní v mnohém podobá potopení ponorky Kursk.

Až na to, že v případě ponorky Kursk se jednalo o náhodný útok americké ponorky, kdy prostě z hlouposti vystřelili dříve, než začali myslet. Nic tehdy Američanům totiž nehrozilo, jenže oni jsou tak udatní, že vždy napřed střílejí, všechny pozabíjejí, a teprve potom začnou přemýšlet.

 

Putin tu skutečnost, že tam zahynuli naši vojáci, velmi dobře použil při získávání naší suverenity.

Jednalo se o první padlé na poli studené války v boji o obnovu naší suverenity, tedy v její konkrétní aktivní fázi. Stalo se to v prvním Putinově prezidentském období.

 

Co se týká toho požáru v Zimní višni, tak to byl dárek od našich britských „partnerů“ ke čtvrtému Putinovu prezidentskému období s cílem vytvořit majdanizovanou situaci a dotlačit Rusko k občanské válce v létě roku 2018.

Ten čin byl zcela jasně, úplně jasně naplánován a, jak bych to…

- Zrežírovaný?

- Ne, byla to záměrná akce, udělali to zcela úmyslně. To nás vede k otázce. Jak je to možné? Jak je možné naplánovat takový teroristický útok? Jak vůbec je možné naplánovat takovou diverzi, v jejímž důsledku úmyslně způsobí smrt dětí? Vždyť první ohnisko požáru bylo právě v dětském oddělení. Jsou snad šílení?

Ne, Západ je prostě Západ a jeho vztah k dětem je specifický, není jako náš. Proto i děti zabíjejí úmyslně. No, o dětské práci ve Velké Británii toho bylo napsáno dost a dost.

 

Podívejme se však na události novějšího data. Vzpomeňme na sira Richarda George Heatha, který byl premiérem Velké Británie od roku 1970 do 1974. Tento premiér se vyznačoval tím, že znásilňoval a mučil a v důsledku mučení zabíjel děti, když byl premiérem. Bral je ze sirotčince, znásilňoval, mučil a zabíjel. To vše vyšlo najevo.

Ale jakmile tam nastoupila Margaret Thatcherová a pokusili se ho povolat k odpovědnosti, našli se i takoví, protože ani na Západě nejsou všichni jako tento premiér, tak Margaret Thatcherová nařídila zamést ten případ pod koberec a tak ustrnulo. Různí lidé, kteří nezůstali lhostejní a pokusili se v tom řízení pokračovat, skončili sami velice špatně.

A tento bývalý premiér Edward Richard George Heath, znásilňoval, mučil a zabíjel děti ze sirotčinců až do roku 2005, tedy až do své smrti.

 

Vyšetřování, které přece jen bylo zahájeno, velice liknavé vyšetřování prokázalo, že britské sirotčince slouží jako bordely pro pedofily z vyšší elity Velké Británie.

První případy byly zaznamenány již ve třicátých letech 20. století a přesněji přímo v roce 1930, první případ byl zaznamenán v roce 1930. Od té doby se veškerá elita Velké Británie namočila do toho, že zabíjí, mučí a znásilňuje děti.

Tento George Heath, Edward Heath si obzvláště liboval v zabíjení a znásilňování chlapců. Vyšetřování spolehlivě prokázalo, že minimálně 13 z těch nejznámějších lidí Velké Británie bylo zapleteno do těchto znásilnění a vražd.

 

A co myslíte? Ty důkazy zajištěné vyšetřováním, včetně důkazů v podobě reálných mučících a vraždících nástrojů, zmizely beze stopy. Jednoduše zmizely beze stopy. A ti, kteří stále ještě nějak pokračují v tom vyšetřování…

A to vyšetřování je vedeno jen proto, že z nadnárodní úrovně bylo s ohledem na Británii rozhodnuto odstavit tento stát jako centrum koncentrace řízení, proto je nutné diskreditovat elity. A proto také pomalu ty věci o té elitě vyplouvají na povrch, to právě proto. Takže určitá podpora, aby to vyšetřování nevyprchalo úplně do ztracena, je přece jen poskytována, ale ze strany nadnárodního řízení, takže se nejedná o strukturní mechanismy. Proto také svědci umírají, mizí. Vyšetřování je vedeno jen tak, aby se neřeklo.

 

Ti vyšetřovatelé, kteří jsou příliš horliví, mají v práci nepříjemnosti. Ale v každém případě se toho řízení proti Heathovi, jež bylo zahájeno v roce 2008, dožilo 50 dětí, tedy lidí, co tehdy byli dětmi. To je k té otázce, jaký je reálný vztah britské a vůbec nadnárodní elity k dětem.

 

Náš vztah k dětem je odlišný. A zde čistě ze svého pohledu žádnou červenou čáru nepřekročili, oni dokonce právě tu okolnost, že v Rusku je vztah k dětem zásadně jiný, zohlednili!

Že zde jsou vás kvůli dětem lidé schopni rozsápat na kusy. Jenže oni plánovali, že veškerý hněv těch lidí nasměrují na svržení Putina a rozpoutání občanské války v Rusku.

 

A kde tam po této charakteristice vlastně vidíme ty tajné služby? Je možné podiskutovat o odlišnosti elit, ale co ty tajné služby? Co je s nimi? Není načase promluvit i o tom? Ano, je.

 

Ale dříve než o tom začneme mluvit, je nutné osvětlit ještě jeden takový okamžik, protože existují dvě úrovně řízení.

Úroveň řízení tajných služeb, vlastních tajných služeb, a úroveň nadnárodního řízení prostřednictvím elit. A v tomto ohledu bych chtěl připomenout jednu věc. Globální prediktor se nám postaral o velký dárek. Nechal promítnout ten seriál Spáči. Ocenil to snad někdo z té „patriotické“ sešlosti? Pochopili, jaký je tam vzkaz? Já jsem si toho v komentářích nepovšimnul. Na všech těch politických talk show se hraje jen na emoce, ale tyto otázky tam probírány nejsou. Ale ony přece mají bezprostřední vztah k tomu, co se stalo.

 

Když u nás došlo na ten problém ve sportu, tak zde tak či onak zazněly hlasy:

Jak se mohl člověk jako Rodčenkov ocitnout v takové klíčové funkci? Aby potom mohl strukturně bojovat proti Rusku? Jak je to možné?“..A žádné odpovědi nějak zase nezazněly. ..A proč?

Protože jak říkal Kozma Prutkov, mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Součástí okruhu pojmů našich analytiků nejsou pojmy konceptuální a ideologické moci, ani druhů moci. Přičemž žádných větví moci.

 

Existuje pět druhů sociální moci: ta nejvyšší konceptuální, potom směrem dolů ideologická, potom zákonodárná, výkonná a až na konci je ta nejméně mocná, nejslabší - moc soudní.

A když už jsme u těch větví, tak větve vždy z něčeho vyrůstají, buď ze stromu, nebo z keře. Ale samy o sobě větve usychají a vůbec nejsou funkční.

Když tedy někdo mluví o větvích moci, měl by se zamyslet alespoň nad tím. To zaprvé.

Druhé, co nechápou. Nechápou jev, kterým je globální politika. Všichni se hrabou jen v pískovišti geopolitiky, kterou zase ti Britové předhodili světu, aby se všichni hrabali v ní a stále prohrávali.

 

A zcela nedávno rozsudek nad geopolitikou vynesli ve státním departamentu, ve Washingtonu. Kde jejich mluvčí, podle mě to byla Heather Nauert, řekla:

Rusko je mořská příšera z hlubin oceánu s početnými chapadly.“ ..Cthulhu, to je taková bájná bytost z britské mytologie, mám na mysli tu současnou.

A tak se ptám. Rusko zařadili mezi suchozemské státy, které podle geopolitiků…

Já prostě nechápu vlastence, geopolitiky, kteří tvrdí, že suchozemský stát nikdy nedokáže porazit mořský stát. Rusko je prý suchozemský stát, který se snaží vyhrát, což se nám nikdy nemůže podařit, prý se jedná o proces pro sám proces. No, nechme je být.

 

Ale jak mohla ze suchozemského státu udělat příšeru z mořských hlubin? To znamená, že jsme přece jen asi ten mořský respektive námořní stát. Takže neznalost druhů sociální moci, neznalost globální politiky, neznalost zobecněných prostředků řízení, šesti priorit řízení a neznalost mnoha dalších věcí vede k tomu, že věcně na tu otázku, jak se Rodčenkov ocitnul v takové funkci, a potom začal strukturně bojovat proti Rusku, neodpověděl nikdo.

 

Proto je třeba nejprve si promluvit o tom, kde se berou takoví lidé, jejichž prostřednictvím tajné služby páchají zločiny proti státu v režimu vlivových agentů a v režimu provádění diverzí.

Stejně jako to bylo s Rodčenkovem, stejně jako to proběhlo v Kemerovu. Elita Sovětského svazu si po Stalinově smrti horoucně přála stát se součástí světové elity. Celou tu dobu počínaje od Chruščova neustále ustupovali z pozic Sovětského svazu, kterých jsme dosáhli na první prioritě zobecněných prostředků řízení a v rámci konceptuální moci, globální politiky.

 

Plánovitě z těch pozic ustupovali, jenže sociální struktury mají určitou setrvačnost. Proto potřebovali určitý čas, aby se ten tvůrčí potenciál, impulz, který dal našemu státu Stalin, vyčerpal, vymizel. Aby společnost sama vyžadovala reálnou přestavbu, aby se většina ve společnosti přesvědčila o tom, že stát není řízen správně, že se nahromadila velká chyba řízení, která vyžaduje korekci.

 

A až to ta společnost sama začne vyžadovat, tak jí podstrčíme cizí cíle řízení a dovedeme ji jinam. Takto byla zrealizována přestavba a reformy.

Čím se u nás vyznačily reformy? Reformy se vyznačily tím, že jsme se Západu podřídili fakticky strukturně. O těch tisících amerických odborníků, kteří seděli u nás na úřadu pro spravování státního majetku, a kteří rozhodovali o tom, kdo se stane jakým oligarchou, komu se co připíše, toho bylo řečeno již mnoho.

 

Méně známa je skutečnost, jak američtí odborníci řídili naše silové struktury. Z větší části se to týká výlučně toho, jak američtí důstojníci vystavovali propustky našim důstojníkům k vykonávání bojové služby u jaderných zbraní. To je známo. A co myslíte, mohlo by za těchto podmínek dojít k něčemu takovému, že by tyto strukturní mechanismy amerického státního departmentu připustily, aby Rusko bylo řízeno v jiných cílech než těch jejich? Ani náhodou.

 

Ty mechanizmy sem přišly prosazovat americké zájmy a tímto způsobem zde také fungovaly, a pracovaly na nich strukturně. Ale potom se staly dvě věci.

Někteří naši hurá patrioté jsou přesvědčeni o tom, že Rusko získalo svoji historickou šanci a nezahynulo jen proto, že Západ neměl dost času a sil, že museli řešit jiné otázky a tak nestačili Rusko dorazit. Proto prý Rusko získalo určitý čas. ..Tak to absolutně není.

 

Už jste někdy viděli, aby Anglosasové nechali běžet někoho, koho už jim zbývá jen dorazit? Nikdy nic takového neudělali.

A kdy Anglosasové ustupují? Když nemají dost sil a musí se přeskupit.

 

Úplně stejné to bylo i v případě Ruska. Když rozčlenili SSSR na státy bez suverenity a začali je řídit, tak se nadnárodní řízení střetlo s problémem, že tvůrčí potenciál lidu ještě nebyl vyčerpán. Lidé byli připraveni se bránit, lidé od elit chtěli něco jiného. A to také zajistilo tu zdrcující výhru Zjuganovovi ve volbách v roce 1996, protože ty volby nevyhrál Jelcin, ale Zjuganov. Šlo o absolutní podvod.

 

Lidé byli naladěni na to, aby v zemi byl obnoven pořádek. A globální prediktor chápal, že kdyby na ně v té chvíli tlačil až do konce, tak by se to mohlo zlomit. Mezi lidmi by se zformovaly takové systémy řízení… Ten státní potenciál byl totiž stále ještě velmi vysoký, že by se všechny plány globálního prediktoru na rozčlenění Ruska a jeho likvidaci zhroutily.

A tak si globální prediktor vzal oddechový čas, který potřeboval z jednoho jednoduchého důvodu.

 

Potřeboval co nejdéle zachovat a prodloužit období úpadku v Rusku, aby za tu dobu stačil vychovat nové pokolení, které by už nebylo tak erudované a vzdělané jako jejich otcové a dědové, aby potom toto pokolení uvnitř státu vytvořilo absolutně jinou infrastrukturu.

Navíc to pokolení mělo mít znehodnocenou mravnost.

Toho potřebovali dosáhnout. Když už byli někteří přesvědčeni, že stát je úplně na kolenou a je možné ho trhat na kusy, jak se jim zlíbí, tak si vzpomeňme, že některé z těchto chamtivců v USA strčili do vězení.

 

To znamená, že existovaly hranice, do kterých bylo možné stát oškubávat, potom už bylo nutné udělat přestávku. Tu přestávku potřebovali na to, aby obrazně řečeno, jak že to řekl Fursenko, co to bylo? Není to tedy citát, ale takové přetlumočení s doplněním:

My nepotřebujeme tvůrce, budovatele, výrobce, který by byl inteligentní, my potřebujeme debilního spotřebitele. Pouze debilnímu spotřebiteli dokážeme sebrat jeho stát. Proto musíme debilizovat vzdělání, aby lidé vycházející z vysokých škol, nebyli schopni udržovat tu infrastrukturu, kterou zdědili po svých otcích a dědech.“

 

A v mnohém se jim to povedlo. Dnes se první ročníky technických vysokých škol fakticky proměnily v určitou obdobu stalinských středních škol pro dělníky a rolníky (1919-40), kde se učili negramotní lidé z vesnic i měst, kteří se chtěli stát inženýry a vědci. Oni neměli základní vzdělání, a aby mohli jít na vysokou školu, tak je ve zrychleném režimu učili, aby si dokázali osvojovat nové znalosti. Učili je, jak se učit a poskytovali jim tam základní znalosti.

 

Dnes technické vysoké školy musí napřed doučit studenty, aby mohli pokračovat v získávání nových znalostí, aby se dokázali učit technické obory. Co zde chci zmínit? Mnozí jsou toho názoru, že to kapitalismus je vinen tou tragédií v Zimní višni. V souvislosti s tím bych se jich chtěl zeptat, a jaký konkrétně kapitalismus? No přece kapitalismus, a hotovo. Jenže kapitalismus je v USA, kapitalismus je v Německu, ve Francii, i ve Švédsku je kapitalismus. I v Bolívii a Venezuele je dnes kapitalismus. No a v Rusku je také kapitalismus.

 

Přičemž všude se ten kapitalismus kvalitativně velice odlišuje. A v čem spočívá ta kvalitativní odlišnost? ..V kvalitě života.

Přičemž bezpečnostní systémy jsou za, zdálo by se, jedněch a těch samých podmínek ve státech prvního světa, v lídrech kapitalismu, principiálně odlišné. Jak s ohledem na povolené stavební materiály, tak i s ohledem na stavbu objektů. Tam je na prvním místě bezpečnost lidí, protože tam žijí oni, ale u nás je stát odsouzený ke zhroucení.

 

A tak měl podle záměru globálního prediktoru postavit takovou infrastrukturu, která by se stala nebezpečnou pro lidi žijící v naší zemi. Aby to nebezpečí vycházelo právě z její infrastruktury. A tu měli stavět lidé, kteří absolvovali toto nové omezené vzdělání a podle nových předpisů nového kapitalismu. Proto je po naší zemi takových středisek jako Zimní višeň ohromné množství.

 

A co ještě bylo důležité v té přestávce udělat? Vychovat nového člověka. Člověka, pro kterého je nejdůležitější ideou, že vše je na prodej.

- Zisk

- Vlastní prospěch

A v důsledku toho, v důsledku toho se staví budovy a zařízení, které neodpovídají bezpečnostním požadavkům. Navíc si ti lidé, kteří berou úplatky při vydávání povolení, vůbec neuvědomují, že i oni tu žijí mezi námi všemi. Mohli se tam uprostřed té katastrofy stejně dobře ocitnout jejich příbuzní, nebo i oni sami, přímo ten úředník, který podepsal všechna ta povolení, že je tu budovu možné zprovoznit, že vyhovuje všem požadavkům.

- Neměl žádné připomínky.

- Vše to povolil bez připomínek.

Ale jestliže si myslíte, že když budou všichni poctiví a všechno budou pečlivě kontrolovat, tak nemůže dojít k žádné takové katastrofě, tak se mýlíte. K té katastrofě dojde, protože je naprogramována samotným rozvojem kapitalismu v Rusku, kdy jsou od počátku celých těch 25 let budovány infrastrukturní objekty potencionálně ohrožující ekonomiku a sociální organizaci v Rusku.

 

Co se týká našich úředníků ministerstva pro mimořádné situace, tak jen se podívejte, 26.03.2018 došlo k té tragédii. Zdálo by se tedy, že musela všemi strašně otřást, že se musí díky ní vzpamatovat! Vždyť vy sami žijete ve stejném prostředí, tak byste se měli zamyslet nad tím, co se děje. Ale další úředník ministerstva pro mimořádné situace…

Dne 29.03.2018 byl zatčen zástupce šéfa ministerstva pro mimořádné situace pro Burjatsko. Nachytali ho při braní úplatku, na tom samém, co vedlo k Zimní Višni, na to všeobecné zavírání očí, kdy jsou objekty, u kterých existují vady z hlediska naplnění bezpečnostních požadavků, schvalovány bez jakýchkoliv připomínek. Udělal to samé.

Zamysli se proboha, vždyť ty bereš úplatek třetí den po té tragédii. Myslíte si, že s ním ta tragédie nějakým způsobem pohnula? Že takoví přestanou brát úplatky? Nepřestanou.

 

V souladu s tím a s vědomím v jakém stavu je naše infrastruktura, musíme zjistit, proč došlo k tomuto teroristickému útoku, k této diverzi, a zajistit, aby k nim v budoucnu nemohlo docházet.

 

Proč došlo k tomuto teroristickému útoku?

A opět se vracíme k tomu, co se stalo na olympiádě v Koreji. Tak moc si tam chtěli zazpívat hymnu při stoupání bílé kapitulační vlajky... Nezaslouženě je nazvali rudou mašinou, to vítězství jim darovali, zajistili jim ho, aby tam mohli zazpívat tu hymnu a kapitulovali. Ukázali jsme, že jsme slabí, předvedli jsme vlastní slabost, svou zranitelnost a perspektivnost realizace plánů na provedení státního převratu a rozpoutání občanské války v Rusku. To jsme Západu předvedli tím zpěvem...

 

Opakuji, že to, co se nevyřeší ve sportu… Mnohé otázky se…

Jak dlouho už tu říkám, že profesionální sport je oblast, kde se dají tyto věci řešit s minimálními náklady? ..Otázky státní suverenity, otázky státního řízení a podobně. Jestliže se to nevyřešilo už tam, nezbývá než to řešit tady u nás.

 

Probíhá totální válka s cílem plné likvidace protivníka. Západ potřebuje, aby Rusko, abychom neexistovali.

Rossionská elita zformovaná americkými poradci a odborníky v devadesátých letech, která je v Rusku u řízení, si Ruska vůbec neváží. Jen se podívejte, jak Tiňkov vychoval svou dceru, jaký má světonázor:

Co si to vůbec to Rusko dovoluje? Oni se rozhodli, že si za prezidenta zvolí Putina. A Anglii se to nelíbí. Jak já tu teď v té Anglii mám žít? Vždyť cílem existence Ruska není nic jiného, než aby s ním Anglie byla spokojená. Abychom my, kteří jsme se rozhodli žít zde v Anglii a v Rusku jenom stříhat ovce… My se přece musíme postarat, aby Anglie byla spokojená s tím, co se děje v Rusku. A teď je Anglie nespokojená.“

 

To je světonázor elity, který se projevil i v tom, že bez jakýchkoliv překážek, že nerušeně dál ve svých funkcích působí Mutko, Žukov a další takoví. Přestože jsou s nimi všichni nespokojeni. Také Šuvalov. A že jsou do funkcí jmenováni takoví jako Rodčenkov, kteří jsou potom součástí strukturního mechanismu pro řízení Ruska.

 

A zde se již dostáváme bezprostředně k organizaci toho teroristického útoku.

Ne, ještě musím předtím něco dodat. ..Jak vůbec byl nastaven systém výběru kádrů?

V roce 1995 se konalo parlamentní slyšení o Koncepci sociální bezpečnosti ve Státní dumě. Přítomni byli poslanci, vláda, Ruská akademie věd, bylo tam tedy zastoupeno opravdu široké spektrum, které na žádných jiných parlamentních slyšeních takto zastoupeno nebylo.

 

Bylo zapotřebí určit, co je to ta Koncepce sociální bezpečnosti. A ve výsledku tohoto slyšení byla vydána kniha, která se jmenuje Nová strategická iniciativa Ruska. Fakticky tedy bylo ohlášeno, že Koncepce sociální bezpečnosti Ruska je tím nástrojem, tou zbraní, která je v podmínkách studené války schopná obnovit suverenitu Ruska a napomoci mu k většímu rozkvětu. Ve výsledku toho parlamentního slyšení bylo vydáno doporučení, aby Koncepce sociální bezpečnosti byla široce zaváděna do všech oblastí sociálního života státu.

 

V rámci naplnění těchto doporučení byla přes Státní dumu provedena anketa všech hlav subjektů Ruské federace a šéfů všech úřadů. Úplně všech, i silových… Například v nějakém kraji nebo oblasti se jednalo o šéfa oblastního úřadu ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti, prokuratury, Federální bezpečnostní služby a tak dál, přišlo to všem. Zahrnovalo to plné spektrum. Byly toho tři takto tlusté fascikly, do kterých se všechny to ohlasy kopírovaly. Nashromážděny byly veškeré informace.

 

Z větší části se samozřejmě jednalo jen o formální odpovědi ve stylu: Bereme na vědomí, budeme pracovat…“, ale byly tam i velice obsažné odpovědi. Myslíte si snad, že si této naší aktivity naši nepřátelé nepovšimli? ..Povšimli.

Věděli o tom a ty odpovědi sami také vyhodnocovali. A jaký byl důsledek? Ti lidé, kteří odpověděli obsažně ve smyslu: Koncepce sociální bezpečnosti nás zajímá, máme k ní takové a takové připomínky a návrhy.“ Tedy ti, kteří odpověděli k věci, začali být eliminováni z řídicího systému. Boj s Koncepcí sociální bezpečnosti se vyhrotil natolik, že… My jsme to přece organizovali přes Státní dumu, přes frakci Liberálně demokratické strany Ruska.

 

Došlo to až tak daleko, že Vladimir Volfovič Žirinovskij se rozhodl udělat pukrle před svými západními takzvanými partnery“ a dát jim najevo:

Pánové, Rusko mi může být ukradené, jen když si udržím svůj teplý flek.“

A odjel do Gay klubu 69 a tam natočili reportáž.

Vidíte? Já jsem celý váš. Máte mě v kapse. Byla to chyba, práce provokatérů…“

 

Například já jsem byl společně se svými kolegy vyloučen z LDPR v rozporu se stanovami strany a zákonem o politických stranách na základě osobního rozhodnutí Žirinovského. A on sám se šel kát. Takže ve státě probíhala plánovitá práce nahrazování těchto lidí těmi, kteří budou systémově pracovat místo ruských zájmů pro zájmy nadnárodního řízení.

 

Zda to probíhá v režimu spáčů, vlivových agentů, kteří mají určitý světonázor, a když přijde čas, tak k nim přijdou a řeknou: „Ty jsi podchycen tak a tak, a proto provedeš takovou a takovou operaci!“

Nebo zda to proběhne tak: „Agente X, tady máte šifrovanou zprávu s úkolem provést tu a tu operaci“, a hotovo, už nehraje v dané situaci žádnou roli.

 

A teď už se tedy opravdu dostáváme k tomu, co se stalo.

Takže proč britská rozvědka, a jak to, že právě ona bez důkazů? ..Nu, uvidíme.

Vrátíme se do září roku 2017. Čím se vyznačuje nadnárodní řízení? Že nemá strukturní mechanismy, takže nemůže přikázat nějakému svému oddělení, aby splnilo ten či onen úkol. Je nuceno pro realizaci té či oné věci využívat státní strukturní mechanismy. A jak to probíhalo?

 

V září roku 2017 byl náš stát zahlcen vlnou telefonátů o připravujících se teroristických útocích, o umístěných bombách. Bylo jich mnoho. Každému odborníkovi bylo jasné, a my jsme o tom také mluvili, že probíhá testování systému řízení státu s ohledem na budoucí provedení teroristického útoku, diverze, že probíhá výběr, zcela konkrétní výběr budoucího objektu útoku.

13. září stejné telefonáty proběhly i v Kemerovu. A co je zajímavé? Kvůli těmto telefonátům probíhaly evakuace a tak podobně, a mezi těmito evakuovanými objekty bylo i obchodní středisko Zimní višeň.

 

Já jsem si prohlédl celkem hodně materiálů na internetu a našel jsem, že ze svých pracovních prostor bylo evakuováno 400 státních úředníků, ale nikde jsem nenašel popis procesu evakuace lidí z obchodního střediska. Kdyby něco takového proběhlo, objevily by se reakce lidí, jak to probíhalo. Ale žádná reportáž o tom...

Zcela konkrétně o evakuaci obchodního střediska Zimní višeň byla k dohledání fotoreportáž, ve které je kde co, ale samotná evakuace tam není. Třeba tam ti novináři přišli až po jejím skončení? Tak s ohledem na ni mohli uvést alespoň něco věcného. Nic.

 

Jediné, co zaznělo k věci, bylo, že v průběhu této akce se v obchodním středisku Zimní višeň rozezněl poplašný signál. Zdálo by se, že by to měl být začátek popisu. Rozezněl se poplašný signál a? Jenže to bylo všechno. A co bylo dál? Jak probíhala evakuace? Jestliže tam přijeli lidé z úřadu pro mimořádné situace, tak v podstatě měli vyvést lidi. A jak? Očividně to probíhalo tak, že popsat si to z nějakých důvodů netroufli.

Tehdy v září nám bylo řečeno, že telefonáty byly prováděny z ukrajinského území, že prý dokonce našli i čtyři naše občany, že prý šlo výtržnosti chuligánů.

 

Tak co se týká Ukrajiny ve ztahu k následujícím otázkám: Ukrajinský stát nikdy neexistoval, neexistuje a nikdy existovat nebude. A dokonce i když tvrdím, že potřebujeme, aby Ukrajina byla neutrálním demokratickým státem, tak přesto plnohodnotným státem nikdy nebude. Může existovat pouze za určitého konsensu těch, kteří řídí na globální úrovni. Ukrajina je od samotného počátku jen státností, nikdy nebyla státem.

 

Ukrajina je územím, ze kterého západní tajné služby provádějí diverzní činnost a agresi proti Rusku rukama Ukrajinců.

Je to velice pohodlné, když ti paviáni z Ukrajiny bojují s domorodci v Rusku a bílý sáhib z Londýna se tím baví a čeká, až se území uvolní. No a paviáni z Ukrajiny jsou připraveni kvůli potěše svého páníčka z Londýna bojovat do posledního Rusa. V normální válce bojovat nemohou, oni dokážou pouze vraždit, loupit a znásilňovat bezbranné obyvatelstvo a provádět teroristické útoky. To ano. Ale na opravdovou válku připraveni nejsou, jak bylo vidět z jejich bojových akcí v roce 2014.

 

Třeba takové Debalcevo. Ukrajinská bezpečnostní služba je strukturním útvarem FBI. Někdo pozorný se může zeptat: „A proč FBI? Ale to je americká stopa a vy jste mluvil o britské…“ Žila byla kdysi taková Cambridgeská pětka a jakýsi Kim Philby. No a v jeho životopisu je jedna taková zajímavá epizoda. Spolupracoval s americkou tajnou službou. A jak? Z jeho životopisu je lehce možné se dozvědět, jak se to dělá, když britská tajná služba využívá tu americkou k provedení těch či oněch akcí. V souladu s tím…

 

No, USA nikdy neměly suverenitu ve vztahu k Británii. Nikdy! A když někdo vykládá, že to byly USA, kdo rozvrátil Britské impérium, tak nic podobného. Britské impérium je od poloviny 19. století plánovitě přeformátováváno. A potřebné akce jsou prováděny s pomocí různých nástrojů a to včetně USA, což Churchill nepochopil, a tak byl za to potrestán, byl to představitel státní elity. A když to pochopil a zapojil se do toho, měli jsme tu studenou válku. Potom byl vyznamenán.

 

Takže Velká Británie se chystala vypovědět naše diplomaty. To vyhoštění diplomatů bylo provedeno, oznámeno ve stejný den, kdy se u nás začaly črtat následky požáru v Zimní višni. Že by s tím tedy Západ alespoň počkal? Ne. Západ nemohl čekat, protože Zimní višeň se právě rozhořela a měla hořet ten den. Proto nutili všechny státy, aby to vyhoštění bylo provedeno přesně ten den. A některé z těch států nevěděly nic lepšího, než v prvním odstavci projevit svou soustrast s tragédií v Kemerovu, ve druhém odstavci oznámit vyhoštění našich diplomatů a ve třetím uvést:

Doufáme, že signálu, který jsme tímto vyslali, porozumíte.“ Že ho vyčtete...

 

Tak proto Británie a ne USA.

Bylo to organizováno přes Británii a nástroje k tomu už poskytly USA. Bylo by možné to všechno hodit na šlendrián, nedbalost a podobně, kdyby tu nebylo jedno ale.

 

Ještě se trochu vrátím k té naší infrastruktuře. Jen trochu. Všichni jste určitě viděli v západních filmech jednu věc, že když se tam u nich něco stane, spustí se havarijní hasicí systém, který zaleje celou místnost vodou. Proč něco takového nezafungovalo v Zimní višni?

Je možné vést spory o tom, nakolik je takový systém efektivní či neefektivní, jaký tam musí být tlak vody, kolik jí musí protékat… Ale nikdo si nedovolí říci, že by takový hasicí systém nepomohl lidem se zachránit. Vzhledem k tomu, že začíná hasit ohniska požáru, tak tím zpomaluje, přinejmenším tím zpomaluje proces šíření požáru, a poskytuje tak lidem čas utéct ze zóny požáru.

 

A v obchodním středisku takový systém nebyl, ze zásady. ..Takže o jakém důkazu mluvím?

O tom, jak to probíhalo, zda to byl či nebyl teroristický útok, by bylo možné dlouho nezúčastněně diskutovat. Existuje však velice pevný, konkrétní důkaz toho, že to byl teroristický čin, přičemž plánovaný.

Všichni asi víte, že se velmi rychle objevilo video, jak vešel nějaký mladík s taškou, něco rozstřikoval a v důsledku toho tam vzplanul požár. Teď by zase posluchači měli vykřiknout:

Ale vždyť to byla falešná zpráva!“

A já se jich zeptám: „Cožpak falešná zpráva nemůže být důkazem?“

Jsou-li při přebírání úplatku použity falešné bankovky, znamená to, že dotyčný nepřebíral úplatek? Nebo snad výroba těchto falešných bankovek s cílem pustit je do oběhu ruší samotný fakt dopuštění se trestného činu? Skutečnost, že se objevila tato falešná zpráva, dokazuje, že ten zločin byl plánovitě organizován. ..Proč?

 

Došlo k požáru. A najednou se objevilo to video.

První otázka: Kde se nachází server, a jak to, že video z objektu, ve kterém hořelo, nebylo zničeno? To tedy znamená, že server se nacházel na jiném místě. Dobře, žádný problém. Ale ta videa přece prohlížejí výlučně odborníci. Když začne hořet, tak jedni hasí požár, a druzí zjišťují, kde přesně k tomu požáru došlo, a tak prohlížejí videa.

 

To znamená, že okruh lidí, kteří sledují tato videa je velice, velice úzký. A co je velmi dobře na tom videu vidět? Co je tam velmi dobře vidět? Že vešel nějaký mladík, místní, protože se nejdříve pozdravil s dívkou, potom ještě pozdravil člověka, který byl mimo záběr kamery a odešel. Je třeba umět se určitým způsobem podívat na ten proces, abyste v tom videu…

Tedy mít specifické myšlení, abyste to uviděli a řekli:

Podívejte se. Vypadá to, že ten člověk tam něco pohazuje, rozstřikuje, a tam přece začal ten požár.“ Potom se z toho sestřihá video, které se nechá šířit virusovým způsobem, aby se na něj lidé začali odvolávat.

 

Času na to bylo neskutečně málo. Než by se to video od zainteresovaných osob dostalo do nějakého jiného prostředí, kde by se našel někdo, kdo by to všechno zařídil, tak by uběhlo daleko méně, tedy více času. Jestliže však předpokládáme, že prostřednictvím videokamer bylo sledováno určité konkrétní místo vzplanutí, tedy že to místo sledoval člověk, který věděl, odkud se má začít šířit požár…

 

A mimochodem otázkou je, zda to ohnisko požáru bylo jen jedno. Mám velké podezření, že když vzplanul ten první požár, rozhořelo se ještě několik připravených nástrah, které urychlily šíření požáru, jeho rozsah, přičemž samy v něm byly zničeny. A to místo přímo bije do očí.

Dětská zóna! .Ten útok měl vysloveně zasáhnout právě děti. Přitom vůbec není nutné nic rozstřikovat. Je možné dítěti podstrčit hračku, vyměnit některou z těch kuliček, těch možností je spousta, a bude to tam ležet připravené. A ještě něco můžete vmontovat do systému izolace nebo elektrických rozvodů, aby tam zůstal důkaz, že to proběhlo právě tak a nejinak.

 

Takže lidé to sledovali, požár byl uhašen. Začala se podávat příslušná hlášení. A najednou si jeden z těch, co sledují video, řekl:

Podívejme, jaká epizodka se tu odehrála chvíli před požárem. Podívejte, někdo tam vešel.“ A co jestli tam ten člověk chodil pravidelně, a vždy se choval podobně? To potom bylo předem pravděpodobné, že se tam v té době zase objeví. A tak si ho všimli a informovali o něm své šéfy. A ti si řekli: „To by mohla být dobrá informační bomba, a jak začne majdan, tak si na to už nikdo ani nevzpomene, že šlo o falešnou zprávu. Pustíme to rychle jako informaci do oběhu a virusovým způsobem ji rozšíříme. V tom nám opět pomohou naši ukrajinští kolegové, kteří tak rádi jdou na ruku Britům a Američanům. Rychle to rozšíříme a ono to začne působit.“

 

Budeme-li předpokládat, že šlo o druhý případ, že byl sledován, je rychlost objevení se té falešné zprávy vysvětlitelná. Opakuji, že je třeba uvidět, a ne každý, zdaleka ne každý k tomu má přístup, uvidět v tom jednání něco, co by se mohlo podobat provedení teroristického činu, připravit informační legendu, vytvořit to video a nechat ho rozšířit. V tom časovém úseku než se video objevilo, který byl velice krátký, to mohl udělat pouze takový člověk, takový systém, který konkrétně sledoval, co se děje v Kemerovu a věděl, kde došlo k tomu požáru.

 

A co se dělo dále? Dále to bylo ještě lepší. Ukázalo se, že do Kemerova již dovezli i herce, okamžitě tam byl zorganizován mítink. V Kemerovu začali požadovat odstoupení. A co je na tom zajímavé?

V reportáži točené Euronews z mítinku v Moskvě všichni vykřikovali: „Odstup, Odstup…“ a vedle kamery dva, tři hlasy, bylo jich velice málo, jen aby to bylo slyšet na kameru, do toho:

Putine, odstup!“ ..To znamená, že Západ už připravují, Západ už byl připraven a herci byli rozestaveni na svých místech a hráli své předepsané role, i aparatura byla dovezena.

 

A co v těchto podmínkách prováděl Vyšetřovací výbor, tedy ne výbor, ale vyšetřování v Kemerovu? Dělali všechno možné, aby lidé nedůvěřovali úřadům, aby nedůvěřovali výsledkům vyšetřování. Zatýkali, koho je napadlo, jak je napadlo na základě pochybných odůvodnění, jen aby vyvolali ještě více nedůvěry a zloby.

Až když přijel Bastrykin a jeho skupina, tak tam udělali pořádek ve vyšetřování a byla naladěna normální spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky. .A vyšetřování?

Až 30.03.2018 byl zatčen první člověk, který si to skutečně plně zasloužil. Neříkám, že ti před ním byli úplně nevinní, ale každý má svůj podíl odpovědnosti, každý má svoji vinu. A míra odpovědnosti úředníka nesmí být svalována… Oj, na nějakého výhybkáře nesmí být svalena veškerá vina za ty, kteří tu havárii zorganizovali, kteří pustili vlaky, kteří vydali výhybkáři příkaz.

 

Jenže to bylo právě tak, a z toho pramenila ta nedůvěra, na základě které byl organizován majdan. Bylo v tom namočeno celé vyšetřování? Vůbec ne. Postarali se o to určité osoby. Normálních lidí je všude dost, ale ty procesy už řídí méně lidí a mezi nimi jsou do klíčových funkcí dosazováni na základě kádrové rotace, jak jsem o tom mluvil před chvílí, lidé, kteří jsou tam potřební.

 

Takže si to vezměte, 13. září 2017 byly ty telefonáty zaměřené na Kemerovo. Takže předem proběhl výběr: „Jaký je vhodný objekt? Kde máme dostatečné pokrytí? Koho máme kde, v jaké funkci v každém z regionů?“

Podívali se a řekli si: Kemerovo je nejoptimálnější. Tam máme šéfa vyšetřování, prokurátora...“ Ve smyslu, že jsou to jejich lidé. To neznamená, že jde přímo o britské agenty. Ten problém je jinde. Jestliže se teď vyšetřování začne zabývat určováním odpovědných osob z ministerstva pro mimořádné situace, ze silových struktur vůbec, jak byl proveden stavební dozor atd., tak se toho mnoho vyjasní s ohledem na strukturní mechanismy a jejich napojení na britskou rozvědku. Velmi mnoho se toho vyjasní. Ale to je věc vyšetřování, kdo konkrétně, kteří konkrétní lidé a jak jsou napojeni.

 

Buď v tom figurují na principu: „Dosadíme tam hlupáka, který je tak a tak ovladatelný a to nám vyhovuje. Když to potom praskne, tak na něj všechno hodíme. A bude-li to náš agent? No co se dá dělat. Občas to odnese i agent.“ To je třeba také mít na zřeteli. Takže se podívali na regiony a nejpříhodnějším regionem pro provedení teroristického útoku se ukázalo Kemerovo

- a třicátého...

- Března.

Března ne, 30. listopadu 2017 RBK zveřejnilo rozhovor se Štengelovem, majitelem celého toho byznysu, který žije v Austrálii: Šetříme peníze tak, že vypalujeme starou trávu“. Ať už tu frázi říkal, či ne, tak zazněla. Ale co je nejdůležitější? Z tohoto rozhovoru vyplývá, že Štengelov je do určité míry jen nastrčenou osobou a celý ten byznys je britský. To znamená, že Britové mají plnou moc a hlavní slovo při dosazování kádrů v tomto podniku. Navíc ten podnik má v regionu svůj vliv a mnozí na něj mají finanční vazbu.

 

To znamená, že 30. listopadu byl ohlášen objekt, kde bude proveden teroristický útok. A všechny mechanismy, které odhalujeme, když rozkrýváme ten teroristický útok, všechny jsou britské! Všechny jsou britské. A když mluvíme o majdanu… Jen si to představte, nějaký bloger prý volal do márnice.

Tak za prvé, na Ukrajině neexistují žádní nezávislí blogeři. Absolutně žádní. Všichni jsou vydržováni a mají vazby na Ukrajinskou bezpečnostní službu. A proto také zavolal. Ale to je vlastně jedno, on zavolal, všechno se rozběhlo a rychle ho lokalizovali. Ale vezměte si to, jakýsi neznámý ukrajinský bloger a najednou je na něj hromadná odezva, všichni o něm vědí a všichni ho začínají citovat.

 

Čekali na to, o čem to vypovídá? Že dostali signál. A vezměte si ten počet obětí, jak bylo zkušeně šířeno 300, ne 400, ne 500, jak to zvyšovali. V podmínkách majdanu, a jestliže by tam nepřijel Bastrykin a neudělal pořádek ve vyšetřování, tak se to v Kemerovu mohlo rozhořet velmi nebezpečným způsobem. Systematicky byly šířeny takové informace, velmi zkušeně.

Navíc, přemýšlejte. Kolik bylo těch obětí? Říkají, že úřadům se nedá věřit. Tak jim nevěřte. Zapojte vlastní hlavu.

 

Je taková teorie, která i když není potvrzená, je velice vypovídající, obzvláště z hlediska navazování kontaktů. Je to teorie šesti stisků ruky, podle které každý obyvatel planety Země dokáže přes šest lidí navázat kontakt s kterýmkoliv jiným obyvatelem této planety. Nebudeme mluvit o všech obyvatelích Země, stačí náš Barnaul, kde se našlo ohromné množství lidí s osobními kontakty nejen na ty, kteří něco vědí, ale dokonce i na ty, kteří se stali oběťmi. A to přes jednoho dva lidi. Jen v Barnaulu je takových lidí velké množství.

 

A teď si představte tu situaci v Kemerovu, což je malé město, kde je 500 tisíc obyvatel a pokuste se tam něco utajit. Vždyť to je taková informační bomba! A tam se všichni navzájem znají. Jeden zná jednoho, ten zase někoho dalšího… Není možné tam utajit počet obětí. Jednoduše to není možné, protože by se to okamžitě provalilo. Každá rodina má plno známých a přes šest prostředníků to pokryje celé město. Každá rodina.

 

A vy nám chcete namluvit, že v Kemerovu je možné utajit 400 nebo 300 mrtvol? Kdo něco takového vykřikuje? O takovém množství obětí vykřikují jen psychicky nemocní lidé, kterým ty oběti nestačí a přejí si, aby jich bylo víc, víc a víc… A ještě se oblékají jako patrioti: „My jsme na straně „patriotů“, my jsme pro děti.“ Vy jste pro děti?

Prý bojují za děti, tím že rozdmýchávají majdanovou situaci a rozpoutávají občanskou válku? Vzpomeňte si na devadesátá léta, na tehdejší bezprizorní děti.

 

Právě jsme začali v zemi dělat pořádek, konečně má Putin možnost začít řešit vnitřní problémy, a zase další útok. Někdy se mne ptají na to Putinovo vystoupení, když vypravoval sportovce na olympiádu. Že už uplynulo… Když jsem mluvil o té časové lhůtě, tak jsem vůbec nepředpokládal, že by mohlo dojít k takovému teroristickému útoku. Ale i bez tohoto teroristického útoku se události vyvíjejí tak, že ohlašovat to, co řekl, je zatím předčasné. Až nastane čas, tak se k tomu vrátíme. Jednoznačně se k tomu vrátíme.

 

A teď je třeba pomáhat a chápat, že naše státní vedení si nemůže dovolit takové riziko jako je rozpoutání 3. světové války a občanské války u nás přímým obviněním Velké Británie z provedení tohoto teroristického útoku.

Ale pracovat s tím, a využívat to ve prospěch Ruska, při obnově jeho suverenity, jak ukazuje dosavadní životopis našeho gosudara, bude v každém případě. Ani jedna oběť nebude zapomenuta. Británii se to všechno ještě vymstí. Pořádně se jí vymstí to, co provedla našim dětem. Úkolů před námi stojí mnoho. Já to nedokážu všechno vyložit formou dialogu v odpovědích na otázky, vysvětlit všechno. Pouze rámcově.

 

K tomu úřadu ministerstva pro mimořádné události. Už jsem řekl, že člověk z toho úřadu opět vzal úplatek. A jakou strukturu chtějí vytvořit ti, kteří se derou k moci, kteří nás pobízejí na majdan? Třeba taková Xenie Anatoljevna Sobčakova, prezidentská kandidátka. Přečtu vám něco z jejího programu:

My jsme pro plnou… My jsme pro etapovou, ale radikální změnu charakteru regulace většiny výrobních odvětví a oblastí služeb. Většina předpisů v oblasti bezpečnosti práce, požární bezpečnosti, hygieny práce, musí být zjednodušena či dokonce zrušena a odpovědnost podnikatelů, výrobců a provozovatelů infrastrukturních objektů a jiných výrobních prostředků nesmí z větší části ležet v poli správní a trestní odpovědnosti, ale v poli té občanské.“

 

To je z jejího programu. To je to, co chtějí vytvořit. Korupci úředníků už známe. A proč vlastně zemřely děti v tom kině? Protože až tam prostě nikdo vůbec nedošel. Nikdo tam ani nedošel. A proč? Protože neměli specializované vybavení. Ale mívali ho a mají ho mít. Lidé z toho úřadu pro mimořádné události vyjeli na objekt a vůbec neznali jeho plán. A když tam vešli, tak zkontrolovali dva kinosály, kde byly otevřené dveře a ten třetí…? Neznali plán objektu!

 

To znamená, že tam šéf toho úřadu nikdy neprováděl žádné kontroly! To znamená, že na tom objektu neproběhlo žádné cvičení. Lidé, kteří měli hasit daný objekt, s ním nebyli seznámeni. Jak je to možné? A opět k tomu vybavení. Co probíhalo poslední dobou? Na úřadu pro mimořádné události byla nedávno provedena reforma podobná té, kterou provedl v RAO EES (veřejná energetická společnost) Čubajs. Kdy všechno rozkouskovali a financování dali na starost jednotlivým subjektům Ruské federace.

Je dost peněz? Tak může být úřad pro mimořádné události financován. Není dost peněz? Nejsou peníze ani pro něj. Kuzbas je bohatý region, jak to, že nevyčlenili dost peněz?

 

Z jednoho jednoduchého důvodu, že je-li dost peněz, tak to ještě neznamená, že se dostanou do samotného systému. Dost peněz vyčleněných pro regionální účely, to znamená, že existuje možnost tyto peníze si rozporcovat, aniž by bylo zapotřebí z nich skládat účty výš, šéfům. A tady jsou přece všichni moji známí. Prokurátor? S tím popíjím vodku. Velitel vyšetřovacího oddělení? S tím jezdívám na lov. Nejvyšší soudce? S tím chodívám do parní lázně. Proč bychom si ty penízky tedy nerozporcovali? Co nám je přidělí do našeho oblastního rozpočtu?

 

Rozporcovat si ty peníze na regionální úrovni je daleko jednodušší. A to je také důvod kolabování celého bezpečnostního systému. A teď si porovnejte to, co navrhuje Sobčakova na jedné straně a na té druhé: „Dělám si co libo, nejdůležitější je přece zisk. Nač jsou mi nějaké bezpečnostní systémy? To není moje odpovědnost.“

Ta Putinova porada, kde byl Pučkov, Bastrykin, Menjajlo…

- Skvorcova

- Tuljejev

Přečtěte si stenogram, podívejte se na to video. Je skvělé, tak informativní. Zatím je ovšem předčasné o těch věcech mluvit, dokud nebylo vytvořeno informační pole. Ta situace je velice závažná.

 

Ale ještě jednou zopakuji. Jakmile začneme analyzovat strukturní, STRUKTURNÍ mechanismy provedení tohoto činu. Tak z toho všude trčí britské uši, všude.

A proč je zapotřebí neustále mluvit o podpálení? Také zaznělo prohlášení, že nějací dva chlapci něco házeli. Potom byl zase jen jeden. Tedy jiní svědci vypovídali, že jeden chlapec něco podpálil a hodil. Proč? Protože je třeba odpoutat pozornost:

Vidíte to? Byli to nějací asociální výrostci, kteří něco hodili, nechtěně to podpálili, sami se zachránili a všichni ostatní kvůli nim uhořeli.“ Obyčejná krycí operace.

 

Já sám podle průběhu požáru předpokládám, odpovědět musí vyšetřování, že tam byla doplňková ohniska požáru, která byla aktivována až v okamžiku, kdy vše bylo zakouřeno. A museli to tam sledovat, jiné vysvětlení pro rychlost s jakou se objevila ta falešná zpráva, není. Jinak se to prostě vysvětlit nedá. Příliš rychle tu falešnou zprávu vyrobili.

Musel to udělat člověk, který konkrétně odpovídal za ten teroristický útok a sledoval jeho průběh:

Ó, podívej, to se dá použít. Teď to rozšíříme, aby to napomohlo zorganizování majdanu. Víš, jaký to bude mít úspěch?“ ...Takže takto letem světem.

 

Na náměstí v Kemerovu se už objevili i lidé v kuklách. Ano, kukly, slogany… To vše tam bylo. A hlavně tam přivezli vlastní herce, profesionální demonstranty.

 

01:20:25

Dvě upřesňující otázky v souvislosti s touto tragédií. Zmínil jste britskou a americkou rozvědku. V čem je principiální rozdíl v jejich strukturní práci?

 

Mírně řečeno… Já už jsem o tom rozdílu v podstatě mluvil. Britská rozvědka realizuje rozsáhlejší akce. Jen si povšimněte, jak to bylo zkoordinováno. Vyhoštění našich diplomatů s ohledem na tu věc se Skripalovými, požár v Kemerovu, skládka ve Volokolamsku a skandál se semeny Vavilova.

 

Američané se zabývají hrubší prací, čistě výkonnou, jako s těmi ukrajinskými blogery. Britové Američany používají jako výkonný nástroj. Jako nástroj. A když se pořádně podíváme, tak všude uvidíme trčet britské uši, prostě všude.

 

01:21:24

A ještě k západním elitám, ptá se Pavel: Proč západní elity lokajské postavení ruských zrádců vztahují na celý stát?“ Cožpak nechápou, že v našem státním aparátu jsou prvky s různým vektorem cíle když se podle vašich slov vždy tak upřímně diví, že některé z nich nejednají tak, jak si na Západě přejí. Například v té věci se Skripalovými.

 

Víte, všichni se smějí tomu, jak uvěřili, že Putin skutečně jezdí na medvědovi. Oni o Rusku nevědí prakticky nic víc než to, že se jedná o příšeru z hlubin oceánu, kterou je v podstatě nutné zničit. Oni komunikují výlučně s těmi, co jsou v Londýně. Tedy s těmi, kteří nakradli peníze, utekli s nimi do Londýna a jsou připraveni se ponižovat před západní elitou doprošujíc se nějakého postavení.

 

Už nejednou jsem přece mluvil o velice přísné sociální struktuře britské společnosti, kde každý zná své místo. Kde je pro příslušníka z nižší společenské vrstvy katastrofou, když se třeba jeho dcera provdá za někoho z vyšší společenské vrstvy. Je to pro něj katastrofa. Ta společnost je přísně rozvrstvená.

A západní elita přenáší tyto vztahy, promítá si to, jak vidí svou společnost, na vztahy v Rusku. A tak je přesvědčena, že veškerou elitu mají v hrsti, vždyť se před nimi plazí po břiše, a když jsou to oni, kdo řídí stát… Oni přece také nic neví o globální politice o konceptuální moci. Jsou davem. Ať už jsou na jakékoliv úrovni, stejně jsou stále davem a nic z toho neznají.

 

A tak si myslí, že když se zástupci elity před nimi plazí, když se veškerá elita plazí, a dav dokážou řídit, tak je vše jasné. To my řídíme a ty algoritmy, které používáme při řízení svého státu, musí ze sociálního hlediska fungovat i v Rusku. A když se to neděje, tak jsou překvapeni:

Jak je to možné? Vždyť všechno děláme správně.“

 

Oni Rusko zcela jednoduše nechápou, neznají ho a nechtějí ho ani poznat, chtějí ho zničit.

Ale chtějí to udělat rukama rossionské elity, těch, kteří se snaží získat jakékoliv postavení.

Když někdo namítne: „Jaké psí vodítko? Vždyť naši oligarchové mají své ambice!“

To zde mají ambice, ale tam v Británii se chtějí stát součástí jejich britského systému. Velmi dobře si uvědomují, že ať mají peněz, kolik chtějí, musí být na určité úrovni. Napřed si musí zasloužit, aby je pouštěli na zápraží, potom je třeba pustí do předsíně a nakonec třeba i do nějakého pokoje, že si to musí vydobýt etapově.

 

A když dostanou ten psí obojek, to vodítko, tak jsou šťastní. Získali tak první významné, viditelné potvrzení své příslušnosti k anglo-britské elitě, k tomu společenství. Myslí hierarchicky, ještě se tomu někdy říká zákon kurníku, kdo na koho kálí. To je jejich vztah.

U nás mají přehnané ambice:Já všem ukážu!“ A tam se plazí po břiše.

 

01:25:14

V souvislosti s tím tu mám další otázku. V minulém pořadu, když jste zmiňoval Šuvalova, že když dostává signály, že je načase v Rusku spustit majdan, tak se vymlouvá na Putina, který mu stojí, hrubě řečeno, za zády s tím, že je Putin v kontaktu s pány jeho pánů.

 

- On se na něj nevymlouvá, on sám je zmatený a neví, co má dělat: Mám se podřídit těmhle? Putin si potom promluví s někým výš, ten přikáže jinak a já budu potrestán za to, že jsem je poslechl.“

 

- Otázka: Proč naše rossionské elity dosud zrazují ruské zájmy, když přece vidí, že u moci je lídr, který je schopný zvládnout prakticky jakoukoliv situaci nejen u nás ve státě, ale i ve světě?

V čem spočívá hlavní příčina toho, že naše elity dosud upřednostňují psí vodítko od Západu, a chtějí být otroky u nich a ne pány ve vlastním státě? V čem je ten problém?

 

Protože oni chtějí, víte, pro ně je typické, že nenávidí každého člověka, který má svůj vlastní názor a není nikomu podřízen. Oni nechtějí v Putinovi vidět konceptuálně mocného člověka. Nechce se jim. Oni chtějí a věří tomu, sami sebe přesvědčují, že Putin je stejný jako oni, jen stojí o stupínek výše. To proto se může bavit s pánem mého pána. To je jejich logika. Pro ně je ten elitářský vztah, to pohrdání lidmi, přesvědčení, že Putin je jen parvenu, který se dostal dost vysoko, a proto se teď baví s někým, kdo je výše než můj vlastní pán, to proto…

 

Oni nechápou, že se s globalisty jedná o partnerský dialog. Myslí si, že Putin někam zajel, tam se dohodl a oni mu dovolili postavit krymský most, i financování se našlo. A ta věc s těmi Skripalovými? Prý je otrávili a rubl se ani nehnul. Putin to ustál. A dalších příkladů toho, že se Putin domlouvá s těmi, kterým pánové Šuvalovů slouží, je spousta. Ale chce se jim věřit tomu, že jen stojí výš v hierarchii. U nás je všechno klanově-korporativní…

- Že sedí na vyšším bidýlku v kurníku.

- Ano, že prostě sedí v kurníku výš, to je vše.

 

01:28:00

Další otázka je od Alexandra a dalších 40 lidí, kteří tu otázku potvrdili. Valeriji Viktoroviči, prosím vás, abyste všem srozumitelně vysvětlil, jaké budou následky, jestliže zítra dá Putin příkaz zatknout všechny úředníky, kteří údajně pracují pro zájmy cizích států, kteří rozkrádají státní peníze a sabotují plnění prezidentových výnosů? Když dáme na váhu možný kladný efekt a možné negativní následky, co podle vás převáží a proč?

 

Nebudu ani mluvit o tom, že nelze najednou vyměnit všechny úředníky. Zadruhé není možné hned všechny obviňovat, že jsou nepřáteli Ruska. Je nutné chápat, že mnozí z nich pracují ke škodě Ruska, protože pracují v tom systému, ve kterém si myslí, že poctivě pracují ve prospěch Ruska, a také by se tak zpřetrhaly nějaké…

Představte si takovou situaci. Rozhodli jsme se a všechny úředníky najednou odstranili a rázem jsme tím zpřetrhali mnohé vazby těchto úředníků se Západem. Západu nezbyde jiné východisko, než odpovědět nám nějakým tvrdým způsobem, protože je nutné zachránit západní civilizaci.

A to by...

Když Putin řekl: „Nač je nám existence takového světa, ve kterém nebude Rusko?“

Tak to byla odpověď globalistům, kteří říkají:Nač je nám takový svět, kterému nebudeme vládnout? Klidně vrátíme civilizaci na planetě Zemi do doby kamenné a kolik přitom zahyne lidí, je nám úplně jedno. Máme už připraveny určité základny, kde budeme mít určitý technický standard.“

Vždyť čím jsou charakteristické různé ty mýty? Že bohové používají různé nástroje, které jsou obyčejným smrtelníkům nedostupné. Na něčem létají, mají nějaké zbraně. ..A co to vlastně je?

 

Jsou to dozvuky předchozí civilizace, řekněme to takto, té před potopou. Té, která tu byla před potopou, ale vyčerpala se, takže technologický rozvoj lidstva začal znovu.

To znamená, že to už nejednou na Zemi udělali, takže to pro ně není nic nového.

Přejí si snad tohle lidé?

 

Je tu ještě jedna věc s ohledem na naši ruskou elitu, která je celá orientovaná na ně. Když se Putin pokusil provést strukturní očistu naší elity a nahradit ji ve funkcích, došlo u nás k havárii na Sajano-šušenské hydroelektrárně.

S ohledem na to, že mají řídící moc, jsou při svém odchodu schopni zničit celou infrastrukturu našeho státu.

Oni s tím nemají žádný problém:Když ne já, tak to nedostane ani nikdo jiný!“ To když například při svém odchodu podpálíte dům. Proto musíme jednat zkušeně a vyřazovat jednotlivé prvky, jako například teď s tou skupinou Summa, a přitom nepřipustit zhroucení celého systému.

 

A to lze provádět prostřednictvím dialogu s globálním prediktorem, aby on přes své mechanismy přiváděl jiné. A podívejte se, mnohé státy již odmítly. Vždyť ta britská provokace se Skripalovými se fakticky zhroutila. Všechno se hroutí před očima. Všechno. A kdy se zhroutila?

Když si část evropských států sice nemohla dovolit nikoho nevyhostit, ale vyhostila čistě demonstrativně jednoho, dva.

- Rituálně?

- Ano, je to divadelní představení.

Vyhostili jsme je a hotovo, ale netýká se to té věci, ale obecné situace okolo vašeho státu.“

 

A hlavně mnohé státy se toho odmítly účastnit. To znamená, že Evropa získává odolnost proti diktátu Anglosasů, angloamerického konglomerátu.

To znamená, že se nadnárodního řízení ze strany americké státní elity hroutí. A to je základ pro dialog a základ pro klidné přeformátování naší „elity“, která žádnou elitou není.

 

01:33:00

A pro dnešek poslední otázka, protože už pracujeme dost dlouho, je od Alexandra. Valeriji Viktoroviči. Život člověka se v mnohém odvíjí od jeho vzdělání. Proč se ještě Putinovi nepovedlo dohodnout se s GP o otázkách vzdělání v Rusku? Vy říkáte, že Putin je teď v mnohem těžší situaci, než byl Stalin.

- Ano, v nesrovnatelně těžší.

(pokračování dotazu) A podle mého názoru se Stalinovi povedlo vrátit nejlepší vzdělání na světě v mnohém díky výsledkům 2. světové války.

- Hned podotknu, že kdyby se Stalin neopíral o nejlepší vzdělání na světě,

tak bychom ve 2. světové válce nezvítězili a už vůbec bychom nevzlétli do vesmíru a nevytvořili jaderné zbraně.

(pokračování dotazu) A Putinovi se nevede zavést to staré vzdělání ani nové. Nebo takový úkol vůbec nebyl vytyčen? Protože s prodejnou elitou to není možné? Takže Putinovi nezbyde než sestavit vlastenecký tým z absolventů starého systému, protože takové mladé kádry prostě nemáme?

Jestliže není v dětství v člověku vyvolán zájem o vzdělání, dá se vůbec očekávat, že projeví zájem o horlivé samostudium v dospělosti? A mohou být dosažené výsledky potom srovnatelné?

 

Jestli se nepletu, tak ve filmu Světový řád, nebo v tom filmu o Putinovi od Kondrašova, v jednom z nich Putin řekl: „A komu budeme předávat náš stát? Dorůstajícímu pokolení.“ Proto samozřejmě, chtíc nechtíc, se musíme soustředit na dorůstající pokolení. Vychovávat ho a vzdělávat. Všechny ty roky probíhal ze strany globálního prediktoru, státní elity USA, dalších státních elit a té takzvané vnitřní ruské „elity“ boj proti obnově vzdělání.

Globálního prediktor realizuje politiku zlaté miliardy na planetě Zemi, kde je dnes miliard sedm, politiku vysoce technologické výroby, kde vše budou dělat roboti, takže ten potřebný počet už klesl na 500 miliónů. To znamená, že obslužný personál nemá být příliš početný, ale dostatečně vzdělaný.

 

A v tomto ohledu, v tomto ohledu je pro ně masové vzdělání kontraproduktivní. Oni potřebují, aby měli k dispozici dost vzdělaných, technicky profesionálních lidí, kteří by dokázali udržovat technologickou infrastrukturu v objemech dostatečných pro fungování globálního prediktoru v posttechnokratické společnosti.

Záměr vybudování takové společnosti je v podstatě vyobrazen v amerických filmech o posttechnokratické společnosti. Není tam toho řečeno mnoho, ale jedná se o klíčové věci, ve filmu s Jean-Claude van Dammem, který se podle mne jmenuje Kyborg, jestli se nepletu. Najde tam nějakou dívku-kyborga, kterou musí dovést do nějakého města. Okolo panuje absolutní anarchie, boj o zbytky technologií a uvnitř toho města je klidný a spokojený život.

 

To je to, co mají v plánu. A ještě degradaci všeho lidstva na úroveň planety opic, kde se lidé budou potulovat v lidských tlupách. To je pro ně ideální stav. Přebytečné lidstvo má skončit v těchto lidských tlupách. A sám globální prediktor má s obslužným personálem žít v takových technologických oázách. Oni toho mnoho nepotřebují. A proto se globální prediktor brání masovému vzdělávání. Jim stačí různá ta vzdělávací střediska, ta unikátní, která podporují.

 

Putin využil tento zájem globálního prediktoru a vytvořil například středisko Sírius. A dál je třeba se opět dohodnout:

Vy chcete dál pokračovat… Chápete, že této civilizace na planetě se jen tak nezbavíte? Že vás také pohřbí?“ „Chápeme.“ Vy potřebujete odborníky?“ „Ano.“ Tak vám budeme připravovat odborníky, tady u nás.“

 

Tedy dialog, ale z pozice síly s globálním prediktorem. Potom budeme moci přistoupit k obrození našeho vzdělávání. Ale to se řeší právě teď. Chápete? Právě teď.

 

Globální prediktor nikdy nepomáhá Putinovi v tom, aby získal nadbytečnou zdrojovou stabilitu.

Oni vždy povolí, aby byly realizovány různé akce, jako třeba ta věc se Skripalovými, se Zimní višní, s polygonem apod., to vše bylo zorganizováno, s jediným cílem, aby byl Putin oslaben a nemohl provést reformy uvnitř státu, které by ohrozily naplnění plánu globálního prediktoru.

 

A náš úkol je opačný. Pomoci Putinovi provést ty vnitřní reformy, aby z této nové situace…

Všichni se neustále domýšlejí, kdo asi přijde po Putinovi. Kdo to bude a začínají vypočítávat možná příjmení. Jestliže se Putinovi povede v plném rozsahu provést vnitřní reformy, tak vůbec nebudou důležité personálie, neboť systém sám vyzdvihne takového člověka.

Jestliže zablokují prvního, druhého, třetího. Tak systém sám vyzdvihne čtvrtého, pátého, desátého. Nedokážou to už zablokovat.

 

Jenže ten systém je třeba vytvořit, a aby to nešlo, házejí takto Putinovi klacky pod nohy. My mu teď musíme maximálně pomáhat.

Stejně jako veřejná iniciativa umožnila Putinovi mluvit se Západem z pozice síly ve vztahu k potopené ponorce Kursk, tak teď veřejná iniciativa chápající skutečnost, že tento teroristický útok, diverzi… Někdo říká, že to nebyl teroristický útok, ale diverze. Jenže teroristický útok a diverze je jedno a to samé. Jenom mají jiné nasměrování. Teroristický útok má zastrašit obyvatelstvo, a diverze je práce tajných služeb. Pro nás je to jedno a to samé.

 

Takže porozumění obyvatelstva, uvědomělé porozumění obyvatelstva tomu, že tento teroristický útok, diverzi provedly britské tajné služby z nadnárodní úrovně za účasti americké tajné služby, za účasti naší vnitřní prodejné „elity“, a těch takzvaných „kreativců“, kreativní veřejnosti a dalších, kteří protestovali na Bolotném náměstí, celá tato bolotná veřejnost, která je pro Grudinina.

 

Vždyť teď o tom nikdo nemluví, ale když probíhala ta gradace situace, kolik dětí zahynulo, kolik tam celkem zahynulo lidí, tak všechny zdroje, které předtím agitovaly pro Grudinina, teď pro změnu šířily všechny ty falešné zprávy, že zahynulo 300, 400 lidí.

Tady jasně vidíte, co jsou zač ti prosazovatelé Grudinina. Jen se podívejte, co je to za zdroje a do jakého systému jste se to sami zapojili. Rozhodněte se, zda se stanete vlastenci, nebo zda se zapojíte do systému těchto lidí, kteří jsou zásadně proti Rusku, které tak svým jednáním máte také ničit.

 

Jestliže jste hlasovali pro Grudinina, hlasovali jste pro zničení Ruska.

Podporovali jste majdan organizovaný pod záminkou toho vyhořelého obchodního střediska? Udělali jste to samé.

 

Pochopte jednoduchou věc. My jsme teď vychovali neodborný technický personál, přestože je stále na vyšší úrovni než v USA. U nás nepadají mosty jako v USA, kde postavili most vyprojektovaný jejich inženýry a on se vlastní vahou zřítil. A potom: „Vypadá to, že tam asi měly být ještě podpěry. A my mysleli, že to stačí pěkně narýsovat na papíru.“

Nauku o pružnosti a pevnosti vůbec nestudovali.

 

Kvůli budoucímu útoku u nás musela být vybudována zranitelná infrastruktura a tak byla celých těch 25 let budována.

Biti jsou vždy ti slabší. V roce 2002, když byl poprvé anoncován novičok, tak ho přece proti Putinovi nepoužili. A proč? Protože Putin měl vůči nim silnou pozici. Stát byl slabý, ale sám Putin byl v silné pozici, protože ho globální prediktor potřeboval, aby například vyřešil konflikt mezi Indií a Pákistánem.

 

Takže tenkrát tu věc s novičkem odložili a použili ji až teď. Také použili Zimní višeň. My musíme napomoci Putinovi k tomu, aby byl vždy v silné pozici, aby západní tajné služby neměly zájem na tom, posilovat pozice a provádět teroristické útoky uvnitř Ruska.

Je třeba udělat pořádek? Rozhodně.

 

V těch projektových institutech, s ohledem na obslužný inženýrský personál, se všemi silovými úřady atd. Musí být postaveny nové budovy, musíme začít stavět s novými bezpečnostními požadavky. Jenže to chce čas, na tu přestavbu.

Opakuji, že tu zranitelnou infrastrukturu připravovali 25 let, aby to, až zaútočí, všechno smetli a rozčlenili náš stát na státy bez suverenity.

 

Proto teď potřebujeme, aby Putin měl silnou pozici, musíme podporovat gosudara, a potom už nebude důvod provádět teroristické útoky proti našemu obyvatelstvu. Protože čím víc západní tajné služby provádějí teroristických útoků, tím silnější je Putinova podpora a tím tvrději Putin jedná, může přímo diktovat a dávat globálnímu prediktoru ultimáta.

Potom bude jednoduše možné vzít všechny ty úředníky a hromadně je vymetat, všechny je vyměnit. Jak jsem mluvil o Sajano-šušenské hydroelektrárně a vlivu Západu.

 

Jestliže se budou při této podpoře Putina dopouštět dalších teroristických útoků a my si budeme uvědomovat, že pouze v jednotě je naše síla, že náš stát musí být jednotný a my musíme podporovat gosudara v jeho jednání, tak o to ztratí zájem, protože to povede jenom k likvidaci všech jejich vlivových agentů, ať už půjde o spáče nebo ty infiltrované. Ať už to budou spáči nebo konzervy, nebo aktivní agenti, to je jedno, všechny je vyřadíme, protože budou nuceni se projevit.

 

A ti, kteří se budou dál krýt, budou nuceni pracovat pro zájmy našeho státu. To přece také není špatné. Je potřebná silná pozice a podpora gosudara při jeho řízení státu.

 

Co se týká toho vzdělání jako takového, hromadného vzdělání. Byla tu otázka, co západní elity chápou a co ne. Tam je tvrdá davo-„elitářská“ společnost. Tam vůbec nemůže být řeči o tom, že by obyvatelstvu poskytli znalosti o řízení sociálních supersystémů. A my takové znalosti poskytujeme a zvyšujeme tak vnitřní stabilitu Ruska. Rusko bude takto samo o sobě vždy vyzdvihovat potřebného lídra.

Proto čtěte, studujte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. Osvojujte si nové znalosti. Sami se účastněte řízení sociálních supersystémů a braňte zájmy své i své rodiny. Já o tom mluvím neustále. Zimní višeň je toho jen dalším důkazem.

Braňte zájmy své i své rodiny, svých dětí, všech dětí.

 

Buďte šťastní. Přeji vám mírové nebe nad hlavou.

Do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 02.04.2018

strelnice v Sýrii

zdenek | 14.04.2018

Je to jasná zpráva, USA napadla Sýrii se svými spojenci Anglií a Francií dne 14.dubna 2018, bombardovala mnoho cílů. Museli si vyzkoušet nové zbraně. Stala se Sýrie pokusnou střelnicí? Za 8 let války se nic nezměnilo. A co dál?

USA a spol si dělá v Sýrii co chce

Asenad | 14.04.2018

Tak jak jsem předpokládal Rusko stáhlo ocas. Nezmohlo se ani na sestřelení nějaké té Francouzké stíhačky. Koukám, že Rusko umí jen mluvit, ale ne konat.

Re: USA a spol si dělá v Sýrii co chce

Aja | 14.04.2018

Přesně to chtějí, aby si lidé mysleli.

John Fitzgerald Kennedy

gp | 12.04.2018

John Fitzgerald Kennedy jediný prezident, který mluvil pravdu a stálo ho to život... Proč Putin není jako on

Re: John Fitzgerald Kennedy

čtenář | 12.04.2018

Hloupá otázka.. Jednak Putin mluví určitě pravdu a za hlavní, potřebujeme, aby Putin žil a pracoval ještě dlouho.
Umřít za ideály je sice krásná věc, ale poslouží to jen nepříteli.
A JFK určitě nebyl a není jediný prezident, kdo mluvil pravdu, zase ho tak nežerte..

Dimenzie = svety.? Vudu?

Qo | 12.04.2018

Zopakujme si, čo sme sa naučili o dimenziách a potom si pozrime, ako to vidí kvantová fyzika. Podľa duchovných učení existuje v našom svete dvadsaťjeden dimenzií. (Podľ iných je ich až 72 - symbol hada v kruhu so 72 pruhmi požierajúceho vlastný chvost. Spoj medzi 1 a 72 dimenziou značí bod (S)tvorenia.

Teraz preskúmajme, ako vnímame dimenzie na rôznych úrovniach nášho vedomia.

1. Jedna dimenzia má jeden rozmer, jednorozmernými sú bod a čiara.

2. Dve dimenzie majú dva rozmery, dvojrozmerná je rovina, ktorá má dĺžku a šírku.

3. Tri dimenzie majú tri rozmery: dĺžku, šírku a výšku. Tri rozmery majú v našom svete predmety, napr. kocka.

4. Štvrtá dimenzia má štyri rozmery, tri dimenzie tu dopĺňa aj čas. V každom časovom okamihu sa okolo nás niečo deje.

5. Za štvrtou dimenziou sa vo vyšších dimenziách objavujú pocity, myšlienky a predstavy, ktoré ovplyvňujú dianie a činy.

Existuje nespočetné množstvo zrakom nepostihnuteľných vecí, ktoré ovplyvňujú náš život a fungovanie nášho sveta. Každý čin pramení z úmyslu! Predstava vytvára formu, ktorá už má úmysel a zárodok všetkých pohybov potrebných k jej naplneniu.

Pri pohľade z vyššieho sveta je poradie dimenzií opačné. Prvou dimenziou je zámer, zatiaľ čo dimenzie predstáv, formy, času, priestoru, roviny a bodu sú poslednými v poradí.

Mnoho ľudí uviazlo vo svojom dvojdimenzionálnom obraze sveta. Nemajú odvahu rozmýšľať a uvažovať o nových veciach, ktoré by im pomohli napredovať na ceste k úspechu. Zdá sa, akoby bolo cieľom nejakej temnej bytosti alebo sily, aby si človek neuvedomoval, akým je fantastickým a úžasným stvorením. Nakoniec by prišiel aj na to, že má silu tvorivosti. V ktorej dimenzii však táto tvorivá schopnosť vlastne funguje?

Predstavme si dvojdimenzionálny plochý svet. V takomto plochom svete žijú plochí ľudia. Nemajú ani tušenie o tom, že existuje viac dimenzií, pretože u nich je všetko dvojdimenzionálne. V tomto plochom svete vidia dvojdimenzionálni ľudia len dve dimenzie.

My ako vonkajší pozorovatelia už vidíme dvojdimenzionálny aj trojdimenzionálny svet. Čokoľvek, čo sa tam udeje, budeme sledovať a uvedomovať si inak. Tú istú udalosť budeme prežívať s dvojdimenzionálnym a trojdimenzionálnym uvedomením.

...

http://www.matrixdrops.com/sk/spravy/kvantov-aacute-fyzika-dimenzie

(minúta čítania, hodiny premýšlania)
;) idem sa pozriet na DVTR. Dalsi rozmer sa mi hodí.

Ešte to vudu. Trochu som sa tomu venoval. Jedna oblasť toho co si tak nejak všeobecne radím pod vudu a pod je vlastne to čo poznáte ako posilňovanie tendencií. Ako hovoril Pjakin. GP riadi tak, že sleduje a posilnuje tendencie. Riadi na 6 prioritách. S číslom 6 som sa stretol aj v iných učeniach, kde hovorili že človek sa stabilne nachádza v šiestich dimenziách. Počas života by sa mal dostať aspoň siedmu. 6 zobecnených prostriedkov riadenia využíva GP (temná sila) na to aby ľuďom bránil stať sa ľuďmi = dostať sa do siedmeho levelu.
Vudu je vsak aj o ciste energetickom posobení. Vyuziva rovnake principi ako energ. liecenie ale z iným zamerom pricom sa posilnuju negativne tendencie subjektu.

Pošli mi osobny predmet alebo prameň vlasov a môžme spraviť pár pokusov ;-)

Re: Dimenzie = svety.? Vudu?

ľudo | 12.04.2018

Prvé 3 sú vlastne 1.
Ty si popísal len kartezsky koordinátový systém merania priestoru.
Čas je ďalšou z mier, rozmerom-pomerom dvoch subjektívne zvolených frekvencii, z ktorých jednu si ľubovoľne zvolím ako etalón.
Ďalej pokračuj, ako sme sa bavili predtým.
Skladaj si matricu, tenzor celkovej budúcej formy z jej jednotlivých mier-dimenzii. Za premenné jednotlivých položiek si dosadzuješ tebou želané konštanty. Musíš ale dostatoćne presne zmerať "IST WERT"(GER. Term.) a jeho vývojovo-tendenčnú funciu, projekciu. Podľa daného modelu mdifikješ konntrolný parameter a tak dostaneš budúci, tebou s-trojený objekt. Zládnuť musíš dostatoćne podrobne aspoň základné dimenzie.
Toľko odborne.

2-D svet si nepredstavuj plocho v K-projekcii.
To je chyba, ilúzia, fake.
Deformačné cvičenie pre "tých tam dole", ako jelítka vravia.
2.pasca je, že MEST(HEČP) model je vlastne reál 2-D,
len si opičky tú pascu neuvedomujú.
Sústredia sa na fake1, a tak zožerú fake2.

Klasický iluzionistický tri-k
Ostatné radšej nekomentujem.

Re: Re: Dimenzie = svety.? Vudu?

Qo | 13.04.2018

Co ze? ...
Ja som len skopcil cast textu z netu :D
Alternativne ponatie.
A nepopisalsom len kartezsky koordinatovy system. Ja som popisal ako sa prejavuje v urovniach/ dimenziach ľudského vedomia.

Ten pojem sa používa rozne. Ak sa obmedzím na "vlastné" chápanie pojmu tak ked za mnou príde niekto kto daný pojem (jeho pdstatu) používa iným spôsobom, tak nemôžem pochopiť co mi hovorí pretože to chápem po svojom. (Mama Mačka)

"Ostatné radšej nekomentujem." ?

Hmmm...

Sýrie

Asenad | 11.04.2018

Tak jak to tentokrát bude? Zase rusové stáhnou ocas?

O

Q | 11.04.2018

Mi tie Egregory nedali a našiel som zaujímavú knihu. Určite nie som jediný koho to viac zaujíma.

Egrogory - strážní andelé?

Popis knihy
Pozoruhodná kniha ruského autora na pomerne zvláštnu tému, ktorá však súvisí s našimi životmi viac, ako si myslíme. Zaoberá sa silami, ktoré pôsobia na ľudí a ovplyvňujú ich myslenie a správanie. Tieto sily sa časom stávajú akoby samostatnými entitami nazývanými egregory. Sú to buď duchovné mocnosti, ktoré vznikajú zo silných kolektívnych myšlienok ľudí, alebo to môžu byť aj ľudské osoby – mimoriadne mocné alebo známe osobnosti s veľkým vplyvom. Egregory ovplyvňujú náš život nezávisle na tom, či o nich vieme, alebo nie. Kniha rozpráva o všetkom, čo s egregormi súvisí: čo vlastne sú, ako vznikajú, čo je pre ne charakteristické, aké druhy egregorov existujú (napríklad egregor moci, peňazí a sexu), aj ako sa s nimi dá inteligentne spolupracovať. Cieľom je egregory nie len odhaliť a spoznať, ale tiež naučiť sa ich ovládať a využívať tvorivým spôsobom. Egregory na nás totiž vplývajú negatívne aj pozitívne. Ak chceme, aby na našej planéte začalo vládnuť viac lásky, harmónie, krásy a mieru, musíme sa naučiť vedome využívať pozitívne zdroje energie a nebyť iba stádom, ktoré bezmyšlienkovite napodobuje druhých a podriaďuje sa mocným tohto sveta. Máme slobodnú vôľu, ktorú by sme mali cielene používať pri všetkom, čo robíme.

Re: O

ľudo | 11.04.2018

Egregory sú ezoterika.
Ezoterika sú
a) nejaké skryté vedomosti-technológie, a/alebo
b) bludy, fikcie, niekým riadené ilúzie,
do ktorých daný subjekt(y) chytajú obete, nosiče, personál a pod.
Ako napr pri rôznych sektách.

Z technického hľadiska ide hlavne o agregátne moduly kolektívneho podvedomia, výnimočne jedna osoba, no nie len. Nejakým subjektom riadené informačné pole na nejakom nosiči. Vo svete bežného vnímania mávajú ale nejaký "vzťažný objekt" ako prípojku. Rovnako, ako internet, alebo akékoľvek informačné pole, počítačová sieť.

Re: Re: O

M. | 11.04.2018

Zajímavé informace, no pro mě je to dost abstraktní a nevím zda to dobře chápu. Je to někde podrobně rozebírané v KSB - co je to egregor a jak s nimi pracovat? Něbo je třeba informace hledat spíš jinde, v ezoterických zdrojích? Děkuji

Re: Re: Re: O

ľudo | 11.04.2018

Áno, v spominanej II.časti DVTR.
Podrobnejśie v sprievodných publikáciách a analýzach KSB.

Re: Re: Re: O

ľudo | 11.04.2018

Masovo sa to dnes využíva v korporátnej kultúre veľkých nadnárodných firiem a rôznych organizácii, no hlavne v mediaĺnom priemysle a riadení kultúry, ako takej. Kedysi hlavne v náboźenstvách, hierarchicko-politických sprisahaneckých kultoch.

Praktická technická psychológia a (a)sociálne inžinierstvo.
V školách nižších úrovní sa to ale stále moc neučí a akože to neexistuje.
Buď čiastočne v rámci niektorých "tradičných" odborov elitných škôl, alebo špeciálnych kurzov pre vyšší manažment strategických organizácii. Súkromných i štátnych. Avšak vždy iba po dávkach v závislosti prípravy dotyčných na tú-ktorú úroveń, level riadiacej pozície. Prísne hierarchicky.

V KSB/DVTR to máte v kocke CELKOVO.
Žiadne hókusy-pókusy.
Proste technológie riadenia.

Re: Re: O

Qo | 11.04.2018

Ani "a" ani "b".
Ak už, "a" aj "b"

a - skryté? Iba ak tomu kto je bez Viery, tomu koho Viera je slepá, alebo tomu koho viera nieje naplnená skutkami

b - čo je blud? a čo je fikcia?
Ilúzia? Si si istý, že to čo vidíš, cítiš, počuješ je skutočné? Čo ak ťa zmysli klamú?

Re: Re: Re: O

ľudo | 12.04.2018

Hej, samozrejme, nič nie je isté, svet neexistuje,
všetko je ilúzia a hlavne bez pozorovateľa :D

Všetko nekonštruktívne spochybňujme! :D:D
Ni(e)koho mi pripomínaš

Re: Re: Re: Re: O

Qo | 13.04.2018

Takže to chápeš... ? :D

Ale máš trošku extrémistické poňatie.
Predsa tá ilúzia je skutočná, nie?

Subjekt v tranze prežije minulosť ako by bola skutočná. "Ale je to "len"sen".?

O

Qo | 10.04.2018

O čom hovoril Putin, keď hovoril o prechode do novej (vyššej) dimenzie?
Čo to znamená?

Re: O

Qo | 10.04.2018

Skúšal som to hľadať cez internet ale nepodarilo sa mi nájsť nič o tom, že by KSB hovorila o dimenziach a mnohorozmernosti VesMiru.
Iba ma "hodilo" na nejaké anti-kob diskusie.

Viete mi poradiť, kde v KSB to nájdem? Aké je chápanie pojmu "dimenzia" v KSB v súvislosti s kontextom v ktorom to použil Putin?

Re: Re: O

Ľudo | 10.04.2018

Celá II.časť DVTR je práve o tom.
Supersystémové modelovanie mnohorozmerných konštrukcii.
Sám si vieš predsa, ak si si to naozaj pozeral, ľahko predstaviť aj 5D objekt a systémom linárnych rovníc s ním pracovať(viď KSB, alebo KK).
Podobne, ako reálne riadenie ekonomiky, trhu, burzy, akéjkoľvek množiny. Ostatne tak sa to aj v realite robí. Len ovce na obyčajných školách to neučia.

Re: Re: Re: O

Qo | 10.04.2018

:-)
Skôr než prejdem k dimenziám, sa chytim tych "oviec", "prvej strany" dvtr a toho čo píšem nižšie - čo je vlastne to isté čo je na začiatku DVTR o mame mačke.

Povedzme že som tá "ovca". Povedzme že mám narušenú psychiku a potrebujem pomoc. Povedzme že mi chceš pomôcť.
Podla toho ako chápem to čo hovorí Valerij Viktorovič máš k dispozícii všetko potrebné aby si mi mohol pomôcť, ak to ja sám budem chcieť. Pretože nomožno pomôcť tomu kto pomoc nechce. Povedzme že ja ju chcem a potrebujem pretože som ovca ale neuvedomujem si to a ty ma chceš z toho zombie stavu dostať.
S prihliadnutím na to že som nejak narušený a ty ešte nevieš kde a ako... Potom by si mal pristupovať opatrne a dávať pozor čo a ako hovoríš. Jedna vec je ako to myslíš, ale druhá, ako to príjmem a pochopím Ja.
Povedzme teda že som ovca. Súčasť Davu. Pohltený temnotou. Mám v sebe chýbné programi prebrané od rodičov, zo školy, z okolia...
Na základe týchto programov spracovavávam a vyhodnocujem podnety z okolia. Ak mám chybný program potom by sa ma to čo si napísal mohlo dotknúť a ďaľší dialóg by mohol byť problém.
Mám na mysli túto vetu: "... . Len ovce na obyčajných školách to neučia."

Chápem čo tým myslíš. Ale keď to napíšeš takto, tak v tom vidím dosť zásadný problém. ...

Priznám sa. Už som sa rozpísal v tom aby som ti to do detailu priblížil o čom hovorím. ale radšej ti len skúsi navrhnúť, ako by ta veta mohlo byť povedaná inak - už keby tam chcem ten pojem ovca.

"Len Ľudia na obyčajných školách, kde z nich robia ovce, sa to neučia."

Mám ti vysvetliť prečo, alebo nemusím? Mama mačka ;-)

Naše vyjadrovania vypovedá (viac) o nás samích, ako o tých o ktorích hovoríme.

Re: Re: Re: Re: O

Qo | 10.04.2018

Iste by sa to dalo povedať aj inak, lepšie.
Je to len malá drobnosť ako napríklad rozdiel medzi "Ne-Potkni sa" a "Daj Pozor", alebo "Ne-Boj sa" a "Buď Pokojný"

Čo je lepšie? V čom je lepšia energia?

Re: Re: Re: Re: Re: O

ľudo | 10.04.2018

Načo zasa toľko kva-kva?
Všetko sa dá donekonečna vylepšovať.
Keď hľadáš chyby, nájdeš ich.
Prečo nechceš hľadať podstatu, dobro?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: O

Qo | 11.04.2018

Iste. Kvak.

V čom vidíš podstatu? V hľadaní pravdy? A čo je hľadanie pravdy? Nieje aj o robení chýb? Nieje dobré sa ne vzájomne upozorniť a navrhnúť zlepšenie?
"Šak sa hneť nezblázni"
Ja ťa za to predsa nerežem. ~ Seba by som rezal. Ale kludne môžme tasiť kordy. ;-)

nič menej... V DVTR a KSB niesom tak zbehlí... Ale mám iné zbrane. ;) naviac, Pjakin hovorí že KSB sa dá chápať a využívať v praxi aj podvedome. Mal by som to poznať podľa nalády v mojom okolí a tá v mnohom záléží od mojej vlastnej.

"Ja sa mám tak akurát..."

Čo ty? Máš sa? ;-)

Re: O

ľudo | 11.04.2018

Prejdi si KSB/DVTR a potom sa vráť s konkrétnymi otázkami.
Od toho sme tu.
Na blbosti väčšinou neodpovedáme.
Strata času. Iba hlupák si ho kradnúť nechá.

Re: Re: O

Qo | 11.04.2018

Nepovažujem to za hlúposť. Inak by si (takto) nereagoval.
Tu sa predsa môžme deliť o svoje poznatky z odborov ktorím sa venujeme. Môžme sa učiť poznatky vedome uplatňovať v praxi.

Ptal som sa ohladne prechodu do vyššej dimenzie o čom hovoril aj Putin.
Ten prechod ale nieje len o zmene systému z pohladu riadenia.
Tento posun a ktorom zrejme pojednáva aj KSB a DVTR je ale predovšetkým o ľudstve, o Ľuďoch.
O nás a našom vnútornom svete. O "zmenách" v Genetike, Biochémii ... (odporúčam knižožku "DNA po roku 2012. Peter Ruppel.)
tiež je o Zmenach v myslení, O zmenách energií...
Zrejme budeš niečo vedieť o starých kultúrach ktoré o tomto prechode (transformácii) hovorili dávno pred nami. "Koniec Mayského kalendára" = koniec cyklu. = začiatok nového veku.
Prechod do veku vodnára alebo podla Slovanov prechod do veku Vlka. Koniec veku líšky = lsti a klamu. Koniec noci Svaroga. Prechod planéty a ľudstva pod vpliv energií s vyššími vybráciami. Slnečná sústava vychádza z oblasti vesmíru s "Toxickým prostredím" v ktorom sa darí "chorobám". VesMir je plný rôznych žiarení/energií ktoré ovplivňujú celú Slnečnú sústavu a život na zemi. Môžu tiež ovplivniť aj vývoj ľudstva. Zrovna prechádzame pod vpliv žiarení zo Súhvezdia Vlka.
Vlk uzdravuje prírodu. Loví chorú alebo ranenú zver. Čím ozdravuje a posilňuje celok. Psovité šelmy majú napr. v žalúdku od 10x viac kyseliny soľnej ktorá ničí baktérie. Preto môžu pokojne konzumovať aj pokazené maso.
Vlk reguluje počet bilinožravcov ktoré by sa inak premnožili a boli by ako "kobylky"
Keď to aplikujem na ľudstvo tak môžme hovoriť o uzdravovaní ľudstva. "O hubení chorého a slabého. Toho čo nemá Cit a svedomie." = "Oddelenie zrna od plevlu. Zhromaždenie zrna do sýpok a spálenie plevlu v ohni."

Pýtal som sa konkrétnejšie na Mnohorozmernosť VesMiru a prechod do vyššej dimenzie.

Putin tam podla môjho chápania, ako tu hovoríte "otvoril owertonove okno".
On je predsa prezident všetkých. Nie len tých ktorí sa zaoberajú riadením supersystémov a pojem "dimenzia" je široko užívaný pojem.

Chcel som vedieť aké je u miestnych chápanie prechodu do vyššej dimenzie Ako ho vnímajú? ... Či sa to diskutuje...

Ps: vďaka že si odpovedal a uľahčil mi hľadanie. Vždy sa rád pozriem na svet inými očami.

Re: Re: Re: O

ľudo | 11.04.2018

Nič zložité, predStav si to jednoducho.
Vieš si predstaviť hmotnosť, svetelnosť, teplotu, farbu(viditeľné el.-mag.spektrum), či vnímanie iných jednotlivých častí el.-mag-spektra, prípadne jednoducho vôňu, apod?

Vsetko sú to miery=dimenzie=svety.
Žiadne blbé zloźité vudu, bu-bu-bu.

Keď niekto napr. nepočuje, vníma zvuk inak - ako zmeny tlaku na koži, lebke, apod. Hluchí vedia tancovať do rytmu, ći dokonca melódie, i keď zvuk nepočujú.

Slepí sa môźu cez zvukové cvičenia naučiť vidieť ako netopiere.
Alebo vidiaci v noci.

Rozumieš?
Zamysli sa nad tým teraz znova
a budeš si na otázky vedieť odpovedať sám.
Urob rovnaké cvičenie s nejakým kamošom, alebo ešte lepšie kamoškou vytvorte tandem a budeš mať násobne viac odpovedí.
Stačí dobre klásť navigačné otázky.
Dobrá otázka je vyše 60% odpovede.
Dobrá otázka = dobrá odpoveď
Zlá otázka = ..

Re: Re: Re: Re: O

Qo | 11.04.2018

Jasne. Presne viem o čom hovoríš. Skúšal som meditačné praktiky a senzorovú depriváciu alebo stimuláciu pomocou hrdelného spevu. Zvuky ako ommm... Alebo len samostatne samohlásky. Každá vyvolávala odozvu v inej časti tela.
Dá sa tak hodne rozvinúť zmysli a zvýšiť citlivosť. Tiež som sa učil merať energiu pomocov rúk. Napríklad Auru = telesný magnetizmus = biopole.

Nedávno som dospel k záveru, že ak napríklad vezmem lyžičku a precítim ju ako svoju súčasť, tak ju dokážem ohnúť iba pomocou vôle.
Ale zatial sa venujem egregorom. Povedzme že to skúšam channelovať.

Iste ti musím dať za pravdu v jednom. Že tie ezo sú plné kdejakých kvietkov. Je to niečo jak máte v KSB PsychoTrockistov. To je také že niektorí tie odbory zavádzajú do .... . Taký zvláštny fanatizmus. Niečo ako RKC. Oni z Ježišovho učenia zrobili majdan. Pri tom ešte aj to "ich" veldielo Biblia je proti nim. Hlavne vo svetle utajených častí ktoré dnes vychádzajú na svetlo.
Tu by som zmienil z "youtube: Nejvetší príbeh všech dob". Samozrejme, Aj to beriem s rezervou - hlavne ten koniec. (Je proti nim veta: "ako v nebi, tak i na zemi ;-) ale inak to je slušné.

Re: Re: Re: Re: Re: O

ľudo | 12.04.2018

Ako vtip dobré.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: O

Lak | 13.04.2018

To je váš názor na introspekci?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: O

Qo | 13.04.2018

Som rád že sa bavíš ;D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O

Dušan | 13.04.2018

Ja sa nebavím lebo dávaš druhým nahliadnuť, tomu čo ty nechápeš.
A čo druhí ktorí čítajú diskusiu pochopia lebo neprispievajú zlovoľne ako ty.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O

Qo | 13.04.2018

Ešte že vieš "správne" označiť zlého človeka.

Tak nám to vysvetli, ak to chápeš.

O

Qo | 09.04.2018

To už tak trochu môže pôsobiť, že Pjakin si uzurpoval právo vykladať Putinové slová. Niečo podobné ako svojho času RKC a Ježiš.

Re: O

Ľudo | 10.04.2018

Nerozumiem.
To právo výkladu, intepretácie má predsa každý, či?
Každý danú konkrétnu situáciu, vyjadrenie a jeho celkový kontext chápe po svojom.
Podľa svojej 1. morálky a 2. miery chápania, podprahového svetonázorového štandardu myslenia.
V mnohom kolturologicko-špecificky samozrejme i podobne.

Život je súťažou o OBJEKTÍVNE(z pohľadu Stvoriteľa) čo najlepšiu interpretáciu čohokoľvek a kohokoľvek.
I keď to dotyčný vôbec tak nemusel myslieť.
Môže vśak cez neho hovoriť a väčšinou i mimo jeho vedomia hovorí nie len jedna z kolektívnych osobností(agregátnych modulov kolektívneho podvedomia, ako je pracovný kolektív, kamaráti, spolužiaci, rodina, národ, či daná kultúra s jej programovou algorytmikou myslenia), ktorých je vždy nevyhnutne súčasťou.

A v konečnom dôsledku hovorí cez niektoré slová a činy dotyčného(i ak by konal väčšinou vyslovenie proti) do tej, či onej miery i Boh, alebo ako To-Ho nazveme.

Re: Re: O

Qo | 10.04.2018

Odpoveď na tvoj dotaz je v tom čo si napísal.

Re: Re: Re: O

Ľudo | 10.04.2018

Isto..len načo si potom napísal tú zbytoćnú vetu?

Re: Re: O

Qo | 10.04.2018

*Môže to tak pôsobiť*

*I keď to dotyčný vôbec tak nemusel myslieť*

Takže otázka znie:
1, na koho to tak pôsobí, a prečo?
2, na koho to tak nepôsobí, a prečo?

Re: Re: Re: O

ľudo | 10.04.2018

Odpoveď na obe tvoje otázky je v tom vyjadrení, z ktorého si citoval.

Re: Re: Re: Re: O

Qo | 10.04.2018

Iste. Takže inak tiež hovoríš?

Podľa svojej 1. morálky a 2. miery chápania, podprahového svetonázorového štandardu myslenia.
V mnohom kolturologicko-špecificky... ---> sa tiež aj vyjadrujeme = pôsobíme = vysielame energiu v základe buď pozitívnu, negatívnu alebo neutrálnu.

Neutrálna energia: niekde zvaná aj tachionová energia (lásky).
(Ak môžem, Za pozornosť stojí dokumentárny seriál "okem boha hora" v ktorom je spometá teótria v rámci ktorej horia o tejto energii ktorú mal pri učení, liečení... po/vy-užívať Ježiš. Tiež sú v tejto súvislosti pozoruhodné výzkumi Ruských výzkumnikov. Boli zverejnené aj tu. Mám na mysli o význame a funkcii Pyramíd v Egypte)

Toľko k mojej prvej pripomienke ;)

ďaľej o tom píšem vyššie v pripominke k "ovciam". viac už k tomuto ani netreba. Zrejme sme sa zhodli.

Potom ale nerozumiem, čomu vlaste nerozumieš na mojej pripomienke?

Cítiš v tom "provokačnú narážku"?
Ak áno, Nebudem ťa klamať. Bolo to tak.

Neprišiel som sa baviť s tým kto spí. Ale s tým kto sa zobúdza. Tu niesú spiaci. Preto ten tón.

Prelož si to do chápania ako moju pripomienku k Človeku vo zverjnenému videu ku ktorému "nemám žiadny vzťah" v zmysle energie a zhodnoť to sám.
Urobím to isté s tvojou narážkou: "Nerozumiem"

Re: Re: Re: Re: Re: O

ľudo | 11.04.2018

Seriál "Okom boha Hóra" treba brať tiež s veľkou rezervou.
Rozliśovať, čo by mohlo byť ok, a čo asi blbosť, prípadne isto totálna blbosť. Pekne zdravo po sedliacky.

Štruktúre a ani obsahu tvojej poslednej vety nerozumiem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: O

Qo | 11.04.2018

Iste. Ako všetko. Tu sa mi ale znovu vynárajú moje otázky. To čo je za hranicou reálneho pre jedných. Je začiatkom reality druhých. Je to už pár rokov čo som to videl a neprestáva ma inšpirovať. Ostatne ako všetko k čomu som sa dostal. Preto si to rád porovnám s inými zdrojmi a pohladmi. Rád používam aj Wiki... ;-) neže by som ju žral. Ale fičí na tom mnoho ľudí. Dá sa tak veľa dozvedieť o nich a egregore ktorí ich/nás ovplivňuje.
ak by si teda mohol byť konkrétnejší. Máš presnejšiu výhradu?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O

Ľudo | 11.04.2018

Objektívna realita je len jedna.
Ide o mieru zhody subjektívneho pohľadu s ňou.
Tu nie sme v ezoterickom okienku.
Druhá vec je, źe mnohé javy-deje-procesy sú ZATIAĽ
nedostatoćne preskúmané.

K egyptskému scifi:
Myslím, že si na to vieš pro zravom sedliackom rozume dobre odpovedať aj sám.
O to viac, ak máš prírodovedno-technické vzdelanie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O

Qo | 11.04.2018

Jaj. Nevedel som že to máte zaradené ako ezo... Pre mňa je to zcela normálna záležitosť. Som otvorený.

Vedeckotechnické vzdelanie nemám. Ale rád si čítam rôzne štúdie a robil som aj pár jednoduchých experimentov v rámci overovania rôznych teórií.

Taktiež som osobne skúšal praktizovať niektoré ezo záležitosti a tiež som sa zaujímal aj o vedecké pohľady. Hlavne vedcov vedlajších prúdov. Posledne som preveroval hľadanie pomocou prútiku. Ale kedže som prešiel aj poznatky z rôznych výskumov tak som dospel k názoru že prútik netreba. Stačí holá ruka. S počiatku boli výsledky experimentov nejednoznačné ale keď som získal prax tak som mal úspešnosť viac ako 90%.

Preto mi nič z toho nepríde mimo realitu. Obsvlášť keď ma v škole na technickom odbore učili že súčet prúdov na výstupe nemôže byť vyšší ako na vstupe a ja som videl a držal prístroj ktorí to popiera. zostrojil ho chalanisko bez školského vzdelania v technickom odbore. Zrejme aj preto skôr než niečo zavrhnem si musím byť na 100% istý že je to nereálne. Preto si nikdy niesom istý ničím na 100%. Vždy si nechávam rezervu. Potom sa nemusím s nikým hádať. Nieje dôvod.

Keď ostatný slepo následujú pravdu pametám: Nič nie je Pravda.
Kde sa ostatný riadia morálkou a zákonmi pametám: Všetko je dovolené.

Nerád sa niečim obmedzujem. Ale ostatným v tom nebránim.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O

ľudo | 12.04.2018

Konštruktívna kritika je ok,
ak ponúkneš lepší, funkćnejší model.

Kirchhoffove zákony sedia.
Možno sa tvoj kamoś napojil na iný zdroj.
Také býva.
Alebo i proste fake.

Pravda=Objektívna realita existuje
a máme sa snažiť jej približovať.
Inak nemôžeme bezpečne (stabilne a s prijateľnou odchýlkou)
tvoriť, sTrojiť a potom nie sme Ľuďmi.

Priveľa liberalizmu je škodlivé rovnako, ako priveľa konzervativizmu.
Zdravý mix.
Jedno bez druhého byť nemôže.
Nemôźeš vajce proti sliepke stavať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O

Qo | 13.04.2018

Ano. O to by sme sa mali snažiť. Alebo lepšie. Mali by sme to robiť.

Len ma znovu napadá otázka.
Čo je objektívna realita?
Pozri. ak máš čas, tak si prečítaj ten odkaz v mojom príspevku o dimenziach. Je to na minútku čítania. Ide o to čo tým chcel autor povedať. On podáva určitý "duchovný" obraz na príkladoch ktoré sú nám známe.

Čítal som to prvý krát tesne pred tým ako som sem dal ten link.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: O

Qo | 11.04.2018

Omluva. Nie ezo, ale scifi. Zrovna som tiez riesil ezoterizmus a "uviazlo mi to v hlave". To su "trochu" rozlicne pojmy. I ked niektori to maju v jednej škatulke.

Odkaz na webovou stránku Pjakina

Marin | 09.04.2018

Ahoj.

Znáte někdo odkaz na webovou stránku Pjakina? Rád by jsem tam poslal dotaz. Kdyžtak ho sem prosím napište. Děkuji

Re: Odkaz na webovou stránku Pjakina

Cico Ciciak | 09.04.2018

https://fct-altai.ru/

Re: Re: Odkaz na webovou stránku Pjakina

Marin | 10.04.2018

Díky. Moc :)

elita

gp | 09.04.2018

Jestli je ta britska elita bez zadnych moralnich zabran, pedofilove, vrahove co muci male deti, nebo je dokonce konzumuji do dnesnich dnu, to je mazec co vsechno potaji provadeji.... neskutecny sataniste

Re: elita

Karel | 09.04.2018

Do Británie uz nikdy nepojedu, ztracena zeme, raj pedofilu

Re: elita

mdmml | 09.04.2018

Stačí si napríklad pozrieť niektoré epizódy zo seriálu GB, Skutečné odložené případy , uvádzaného pred časom na Zoom...
Dokonalý obraz anglickej spoločnosti, aj čo sa týka vzťahu k deťom.... Nemám poznatok, že by sa dostal do vysielania v SR, ale odporúčam pozrieť.

Re: Re: elita

Pepa | 09.04.2018

Podival jsem se jak vypada na fotkach ten ministerskej pedofil, strasna zruda od pohledu, kolik malej deti musel zabit, nikdo to nevysetri strasny zrudy britove, stydno byt britem, hnus

Re: Re: elita

Lunatix | 10.04.2018

Už mi je jasné, prečo sa len u malobritskych degenerátov dalo uskutočniť masové deportovanie detí(minimálne 150 tisíc) do Austrálie za účelom sexuálneho a ekonomického otroctva. A oni ešte majú drzosť otvárať papuľu a poúčať. Aj s tou ich starou harfou, okorunovanoun hajlujúcou cundrou. Jdu blejt, velebnosti.

Kapital zo Zapadu a prva CSR

Sirka | 08.04.2018

Aj prvorepublikove Ceskoslovensko potrebovalo kapitalove injekcie zo Zapadu. Ostatne krajiny ako Polsko, Madarsko a Bulharsko by bez zapadnych pozicek hospodarsky po prvej vojne neprezili. V Rusku vsetko znarodnili Bolsevici, Francia tam prisla o obrovky kapital. Preto jej investicie smerovali potom do CSR, vid prebranie Plzne a Trinca skupinou Schneider et Cie. Skoda Plzen mala pohladavky, ktore nevedela splatit, bez Francuzov by na obmedzenom trhu isla najskor ku dnu.Nove samostatne staty vychodnej Europy robili vsetko mozne, aby dostali uvery zo Zapadu.

Re: Kapital zo Zapadu a prva CSR

ľudo | 09.04.2018

Ešte tam bola tá nemalá časť cárskeho zlata, čo si zo sebou légie "omylom" zobrali z Ruska. Tým bola do nemalej miery krytá prvá emisia CS-koruny a sanácia priemyslu 1.ČSR.

Potom to zlato zobrali z pražského sejfu v ´38 Nemci
a im to zas cez švajčiarské BIS a zasvätených "starších" náckov lopli Briti. Presnejšie organizátori celej akcie "cárske zlato" murkovia kamennohlaví z londýnskej City.

Masaryk, Štefánik a Beneš boli vtedy tak, ako vśetci ostatní, nižší murkovia, tak poslúchali a asi dúfali, že z akcie niečo aj pre nich, resp. ich národy kápne.
Kramář sa potom za to i ospravedlňoval v Aule.

Aspoň to krytie meny bolo, i keď sa i bez toho dalo,
ako im neskôr Dolfi so svojim selským rozumom (alebo Schachtovým tipom?) ukázal.

Za všetko sa vraj platí.
Keď len peňázmi, tak je to ešte dobre..
Česi potm zčasti ešte kompenzovali uránom, keď došiel účet, atď..

Re: Re: Kapital zo Zapadu a prva CSR

Sirka | 09.04.2018

Zrejme si ma nepochopil. Mal som na mysli pozitivne ucinky uverov, ked umoznuju jednotlivcom podnikat a novovzniknutym statom prezit. Vy tu proti urokom zo zasady bojujete. CSR zdedile 70% priemyslu Habsburskej monarchie, ale nevedela to zrejme tak efektivne vyuzit. Nemci uz v 1937 vyrabali 1/3 (!!) europskej industrialnej produkcie , skoro tolko, ako Francia a Anglia dohromady. Podiel CSR bol minimalny - nejakyeh 3%. To na margo toho, ako by Nemci bez ceskych tankov nezdolali Polsko, ako sa tu niektori studenti KOB vyjadruju.

Stefanika by som nehadzal do jedneho vrecas Benesom a Masarykom. Stefanik bojoval na fronte, skoro neprezil v Srbsku, Vypracoval sa na francuzslkeho generala. Benes a Masaryk boli kabinetni politici, ktorym kontakty na najvyssie miesta vo Francuzsku sprostredkoval Stefanik. Pricina padu jeho lietadla v Ivanke pri Bratislave zostava stale nevyjasnena. Jeho brat hovoril o vrazde.

Re: Re: Re: Kapital zo Zapadu a prva CSR

ľudo | 09.04.2018

Isto, Š, B a M mali i spoločné veci i menej.
Myslím, že sme totu už ale za posledné roky preventívne (bo naši oponenti to isto znova vybalia..) dostatoćne rozobrali. Uzavreli sme to tým, že pozitíva našej dejinnej, dejovej, či i-deovej spolupráce (SK-CZ) rozhodne prevážia tie negatíva.

Ad 1/3
Ide o "malý" trik v štatistikách
V roku 37 len nabehla nemecká vojenská produkcia.
Preto tam bol pík(lokálne maximum) grafu.
Bez Sudet a ďalśích českých zbrojoviek by bola kapacita Wehrmachtu vyznamne oslabená.
Navyśe išlo pri plánovanom útoku na Poľsko a získanie produkčnej kapacity Francúzskych zbrojoviek proti Rusku, nórskej a fínskej rudy atď hlavne o
okamžité skladové zásoby CS armády a nie o kapacitu priemyslu ako takú.
V protektoráte sa navyše po nemeckej úprave a plánovanej optimalizácii výrobných kapacít do konca vojny vyrábalo množstvo hlavne pancierovej techniky - Hetzery, tankové podvozky, útočné delostrelectvo, a množstvo iných zbraní.

Napriek tomu zostáva otázka, prečo išiel Hitler do RUska, keď celý štáb jasne vedel, źe proste nemôźe vyhrať.
T.j., samovražedná kamikadze-nićiteľská misia NIeKOHO.

Ešte raz k tomu tvojmu úveru..
Po 101-krát:
Úver môže byť výnimočne časovo obmedzene prijateľný za predpokladu, že
úroková sadzba je nižšia, ako rast HDP.
(Odhliadnuc samozrejme od toho, źe metódy výpočtu HDP sú rôzne, no to by bola ďalśia náväzná téma.)
Ak je úver dlhodobejší, musí byť na neho viazaná.
T.j. aktuálny percentuálny rast HDP - dohodnutý koeficient(nikdy nie +)
Podobne, ako fixácia hypotéky v opačnom garde.
Rozumieš aspoň tomuto prosím ťa??

Samotné peniaze proste nie sú produkt, tovar a ani služba,
ale invariant.
Chápeš ešte toto?
Lebo ak nie, nemá zmysel s tebou diskutovať.
Pozri si to, bo ti tu nemôźeme vysvetľovať základy ekonomiky.
Ak to chápeš, tak prepáč, len u teba niekedy ťažko vedieť, čo myslíš vážne.

Brzy, už v listopadu 2018 se o čtvrtinu proti hod. ručičkám posune severní pó

Karel | 08.04.2018

Brzy, už v listopadu 2018 se o čtvrtinu proti hod. ručičkám posune severní pól.

Přemístí se do západní Evropy. Dnešní teplý, kompasový východ pak bude na severu Ruska. Evropa zamrzne , S. Amerika se vypaří, Indie taky. Před 300 lety, do druhé celosvětové potopy n.l. , kdy zamrzli Mamuti, a také tehdy zahynula technicky vyspělá, předpotopní civilizace AMPÍRU, ta, která posvařovala z ocelových plátů Titanik a ocelového Leviatana, tak tehdy byl tlak vzduchu něco přez 8 atmosfér, dnes to jsou 4 atmosféry. Jestli přepólování poškodí sleněnou kupoli nad našimi hlavami, může se tlak vzuchu jetě snížit,a z hora z Kupole může být nasátý mráz z vakua . To by zamrazilo Evropu na příštích 250 let. Nyní už víte, proč je do Evropy cíleně přesouváno arabské a negroidní obyvatelsto. Je určeno k eliminaci při mrazu -300.C na nově vzniklém SP v Evropě. Dobře to popisujou Komunisti na stránkách OV KSČM ve Frýdku :

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/

Re: Brzy, už v listopadu 2018 se o čtvrtinu proti hod. ručičkám posune severní pó

Osho | 09.04.2018

omlouvám se za OT příspěvek, ale člověče, vy byste měl brát nějaký prášky na hlavu.

Re: Re: Brzy, už v listopadu 2018 se o čtvrtinu proti hod. ručičkám posune severní pó

Tomi | 09.04.2018

Uvidíme v listopadu :D

Re: Brzy, už v listopadu 2018 se o čtvrtinu proti hod. ručičkám posune severní pó

kelvin | 10.04.2018

-300 stupnov celzia? drzim palce.

kompromitacia

kolkobudeszit | 08.04.2018

Dolezite je, ze kompromituju svojich spolupracovnikov vsade vo svete - su na jednej lodi darebakov - Havloidi, Kiskoidi, Dzurindoidi-humanitne bombardovanie ... prestitutky, slnieckari, vsetci "siritelia" Islamu su oni-sefredaktori, prozapadni prokuratori a sudcovia, prozapadni statni uradnici, ritolezci Zaoralek, Sobotka, Babis...
Len zaujimave by bolo pre ich manzelky zistit, co maju za nechtami, ked ich mozu zapadniari vydierat a budu sa divit, co ich "prozapadni" muzickovia "slusni" otcovia deti, ci "perspektivne" mlade kadre, "uspesnych" podnikatelov, diplomatov... navystrajali.
Najmensie previnenie pritom je falusovanie s milenkami...
A pre nas poznanie SLAPLI SME DO PORIADNEJ STOKY ZAPADU

Re: kompromitacia

ľudo | 08.04.2018

Keď niet kompromatu, tak sa vyrobí..
Politici to nemajú ľahké, keď je stádo tak sprosté.
Preto je treba začať od stáda.

Dať príležitosť tým, ktorí sa chcú stať ľuďmi.
Ostatní tak, či tak postupne podĺahnú stále rýchlejšiemu
automatickému procesu sociálnej hygieny.
Podľa zákona času.

Rozhodnutie je na nich, človeku podobných opiciach.
Kto však nevidí alternatívu
nemôže sa ale rozhodnúť.
V tom je podstata oTrockého tunelového
zombipohľadu programu pre sliniečkárov.
Prázdny úsmev bez mozgu.
V hĺbke očí prázdno.
Vlastné dietky používajú ako štít.
Normálny človek to robí opačne.

Re: Re: kompromitacia

kolkobudeszit | 08.04.2018

Myslienkove pochody spravne, ale stado bolo a bude, zial nie sme rovnaki-stado sa da len drzat na uzde a smerovat... Politik, ked chce, moze vela toho ustat! Prilezitost nedostavaju ti, co o to nestoja a ktorych definoval uz Slovjen Leonardo z Vinice-"pre vacsinu ludi je hlavnym zivotnym cielom plnit latriny", ale dostavaju SANCU ludia, ktori maju v sebe tu svetlu iskierku tuzby po dobre, kdesi este v DNK, nezavisle od postavenia a penazi a ta ich zenie hladat sposoby ako polepsit zivot i stadu, napriek stadu. Siviti, temne svety nehladaju polepsenie a duchovny rozvoj ale v nom brania i likvidaciou vzdelania - Jezis im davno jasne povedal -"sami nevstupujete na put duchovneho rozvoja a inym branite!". Opakujem to stale, lebo toto je PODSTATNE pre pochopenie podstaty temnych bytosti sivitov.
A zneuzivanie deti, falusacia, charakter Britov-byvalej GP mocnosti jasne charakterizuje A.Horak "O Slovanech uplne jinak". Obetnictvo -obetovanie ludi-deti neskoncilo, len sa nesmie objavovat v mediach.... A uz i toto je dokaz, ze Kemerovo - to urobili ludia z tejto kasty!

Re: Re: Re: kompromitacia

Oracle 911 | 08.04.2018

>Myslienkove pochody spravne, ale stado bolo a bude, zial nie sme rovnaki-stado sa da len drzat na uzde a smerovat...

Stádo resp. dav bol charakterizovaný takto:
Je to skupina, ktorá žije podľa tradícií a súdi podľa tradícií.

Lenže informačná výmena sa zrýchlila natoľko, že niektoré ak nie všetky tradície strácajú na zmysle a sú prehodnocované. Čo sa týka autorít, nuž masky padajú...

Chcem tým povedať, že každý sa rozhoduje či zostane ovcou v ľudskom stáde alebo preberie za seba zodpovednosť a začne budovať spravodlivú spoločnosť hodnú Človeka.
Prvá možnosť je cesta do nebytia a druhá zas ponúka záchranu nielen jedincovi ale pre celý svet.

Re: Re: Re: Re: kompromitacia

Kolko budes zit | 09.04.2018

Vsetko je spravne, ano je dobre si to opakovat, ale Sokol nemoze chciet od slona, aby lietal a tak mudry clovek nedokaze pomoct nikomu, kto o to nestoji vzhladom na svoju MIERU chapania a to su ti, co tvoria Stado, uz nemaju na to schopnosti. A to je Faktor s ktorymi treba ratat- mnozenie Stada- AK bude rychlejsie ako osvojujucich si koncepciu, a to vzdy je, (teraz znasobene migrantami, degradaciou skolstva, mediami...) musis zaujat konceptualnu poziciu pastierov a z nich vytlacit v suboji intelektu temnych, ktori stado pouziju proti konceptom. Tazka situacia navonok, ked par tisic ludi toto studuje a z nich je cast kladna a cast uz pracuje na likvidacii ucinnosti koncepcie- temni. Ako na paralyzovani Vedickeho poznania... Je potrebne pouzivat magiu nasho jazyka a modlitbami priamo posobit na rozklad temnych duchovnych SIL, ktore ovladaju tie negativne fyzicke tela. Nase Slovjenske jazyky maju silu, prianiami nahlas opakovane posobte proti silam temnot! Pomenuvajte pravdivo zle veci a ich nositelov a ziadajte napravu od Stvoritela!

Re: Re: Re: Re: Re: kompromitacia

ľudo | 10.04.2018

Ok, len Stvoriteľa, sTrojiteľa nemáme o nič žiadať, otravovať, ale počúvať, sa na Jeho frekvenciu dostupnou paletou spôsobov nalaďovať a sami konať.

Zo tisícročí skúseností véd treba čerpať, no taktiež rozliśovať, nepreceňovať, i s chybami predkov neprehĺtať, aby sme sa zasa necyklili.

S tým stádom by som to nevidel tak temne.
Sú rôzne metódy a čas hrá pre nás, ak sa nenecháme vyprovokovať.
..modlenie má zmysle skôr v kontexte sebareflexie a optimalizácie kontaktu so STrojiteľom a tak ponúkania objektívne pre vśetkých lepších alternatív ako "padlí rytieri".
I z ních sa tak mnohí postupne z raušu zobudia, i sami koňa, kone obrátia, bo už teraz chápu, kam so stádom cválajú.
Trohc asíce zmagoreli, no zďaleka nie vśetci úplne.
Žiť sa chce, pod sebazćhovy u mnohých ešte existuje
a vrcholní mafiáni nemyslia štýlom kamikadze.
To len niektoré newcommerské spodné opičky-výpalníčky.

Re: Re: Re: kompromitacia

ľudo | 09.04.2018

Ok, Horáka som čítal i o tom Leovi,
len to myslím fakt treba brať dosť s rezervou..
Hlavne nepreháňať, príliš neprifarbovať.
Myslím, źe zatiaľ niet dosť dôkazov.
Možno neskôr, keď sa to bude dať širšie preveriť.

Ono v poli to tak-či tak zostalo,
len tie prístupy sú trochu "zababrané",
ako sme sa bavili.

To sú technológie 8-9 generácie.
Nie sú širśie štandardizované, iba tu a tam..
Teraz sme oficiálne v armáde na 5-6.

A hej..Ježiš bol v poho týpek, zrejme veľmi rozumný.
Čo myslíš ale s tými "sivitmi"?

Re: Re: Re: Re: kompromitacia

Kolko budes zit | 09.04.2018

Uz som TU zadaval ifo, AK budem PRI case zadam znovu.
A.Horak ukazal METODIKU, TU pseudorunicki prekladatelia nemaju! Napr. "Velky" cudinov... a INI regulatorische tendencii. A.Horak je kniha, ktora spustila mnohe dnesneho procesy! AK mnohim chyba ROZLISOVANIE a nevidia vela hviezd na nebesiach, to neznamena, ze tam nie su!

Re: Re: Re: Re: Re: kompromitacia

Ľudo | 10.04.2018

Kokos vravím, že Horáka ("O Slovanech uplne jinak") som podrobne čítal. Tak i viacere podobne publikácie. Na nejakých "Sivitov" si ale nepamätám.
Zopakujem ešte raz otázku:
Čo to podĺa vás je, čo tým myslíte, alebo išlo len o vtip?

Re: Re: Re: Re: Re: kompromitacia

ľudo | 10.04.2018

A opakujem, že Horáka by som tiež bral tak trochu s rezervou.
Trochu a´la Däniken, Sitchin, apod.
Pričom netvrdím, źe by nemohli byť v niektorých veciech i bližšie pravde, ako oficiálne verzie, ktoré sú neraz ešte absurdnejšie ako tie o "jaštericiach" a pod. T.j., minimálne z inźiniersko-technického hľadiska. U tej jeho etymologickej metodiky by som bol opatrný. Sú to pomerne "voľné" konštrukcie, i keď netvrdím, že by na nich niečo nemohlo byť. Hlavne ak by išlo o euro-indické, alebo ak teda chcete, sloviensko-árijské jazyky. Čudinov taktiež asi s ešte oveľa väčšou rezervou, súhlas. I keď civilizácie tu už nejaké boli. Min. jedna. Na tom sa i mnohí akademici zhodujú. Proste oficiálna histŕia je čisto politická záležitosť.."viery", ako kedysi "5000 rokov hisTórie podĺa biblie" apod. Pri prísne vedeckom pohľade také rozprávky proste moc neobstoja. Dejiny sa budú ešte dlho optimalizovať a závisí v neposlednom rade i na nás občanoch, ktorým smerom.

titulky

Marian | 07.04.2018

Pani Ireno - děkuji

Re: titulky

Qwertz | 08.04.2018

Pripojuji se k dikum za titulky od pani Ireny. Jeste jednou DIKY za titulky!!

Seriál Spáči

Pavel | 07.04.2018

Nemáte náhodou někdo tento seriál s českými titulky? Díky

Re: Seriál Spáči

ľudo | 07.04.2018

Hej..krásne je tam takmer
do detailov prepracovaný slovenský majdan
ako cez kopirák pol roka vopred :)

Pekne od únosu a vraždy novinára.
Vlastne únos Kováča ml. a Kuciaka dokopy.

A potom už len šPIRKo a pár týždňov nato sKRIPal ako zrkadlo.. rovnakej matrice testovanej z istých dôvodov napred u nás a potom v Rusku.

Bonusovka:
A jednotlivé položky cieľového vektora projekčnej matrice sú..
Prečo?..
atď.

Ukrajinský scenár a réžia bola nie nepodobná,
i s vraždou novinára(vlastne sériou vrážd),
ale predsa len trochu iná.

U nás došlo vzhľadom na objektívnu zmenu operačných okolností taktiež k nutnej úprave plánu. Nie úplne neanalogicky k zmene stratégie organizátora "akcie" vo filme.

Nie je pre doplnenie na škodu, pozrieť si aj podrobnejšiu matrično-koncepčnú analýzu seriálu.
Ako také cviko po, počas, alebo pred pozeraním seriálu.
Efekt je vźdy rôzny.
Ideálne pozrieť si seriál 2x 8 dielov.
Raz pred a raz po.
F-T-F (Prístup fenomenologicko-teoreticko-fenomenologický)
Poznáme eśte v tomto zmysle FT a TF.
FTF je ich kombinácia s výhodami oboch.

Pekné zobrazenie technológii, ako sa robia farebné revolúcie od A-Z, vydierajú politici na spoluprácu, prebúdzajú "spáči", "konzervy", robia dezinformačné a zahmlievacie akcie, upláca, vyrába kompromitačný materiál na zakázku, či akože náhodou, atď..

"Must see" pre všetky ovce.
Do istej miery išlo samozrejme i o preveciu pred ruskými voľbami.. priame odhalenie metód, technológii nepriateľa umeleckou formou.

Keby si to stádo na našich námestiach pozrelo,
nikdy by tam byť nemohlo..

Nice job! :)

Re: Re: Seriál Spáči

Ľudo | 07.04.2018

Akurát snáď stará frakcia fanatikov "nevykuželkuje",
či nevyhodí do luftu polku námestia, keď už je takmer po funuse
a skoro vśetci z klobúka vytiahnutí rádioaktivisti sa na povel zvonku ako tak ukľudnili..

..alebo rovno pri prípadnom ďalšom pokuse,
ako to od Gorily cez SS stupńujú, testujú,
tak začnú rovno s desiatkami, stovkami mŕtvych.
Hovada psychopatické.

Demešovco-serešovcom je podľa ich vlastných doslovných vyjadrení úplne jedno, či pre ich víziu démonkracie zahynie hoc aj desať, či stotisíc "tých tam dole", že "za ten prínos pre civilizáciu(?) to stojí!".
Toľko z ich interných školení ako odpoveď tázajúcim sa newcommer-aktivistom od zahraničnej lektorky-lecterky ohľadom "pochybovania" na tému prípustnosti možných obetí na životoch.
Kto nezažil, asi ani neuverí..

Re: Re: Re: Seriál Spáči

ľudo | 07.04.2018

Ich prasárny treba proste všade okamžite pekne občiansky a najlepšie preventívne v zárodku blokovať, nech sa nemôžu rozvinúť. Po tom, čo predviedli. Celospoločenské benefity ich akcii sú zanedbateľné. Riziká a ich nekonštruktívnosť žiaľ ďaleko prevažujú.

Skúšali dosť, až snáď už doskúšali a i posledným jej jasné, že s nimi nemožno zmysluplne spolupracovať.
Ak by naozaj prehodnotili, budiž.
Je to ale vôbec možné u takých zrúd predpokladať?
Nie je to skôr
A) hrach na stenu a či
B) perly sviniam?

Možno s teroristami vyjednávať??

Re: Re: Re: Re: Seriál Spáči

ľudo | 08.04.2018

Tí hajzlíkovia ten scenár s ďalšími vraždami "v prípade potreby",
včítane masovej, stále zo šuflíka nevyhodili..

Tu totiž nejde o situáciu s "normálnymi" teroristami.
Majú totiž vysokú strechu, zďaleka nie však najvyššiu, ako si poniektorí z nich chybne myslia. Ani prvú a ani druhú. Toľko k hierarchii ich šéfov. Ide o mafióznu lokálku, ktorá sa proste pred pár rokmi v zahraničí utrhla a robí svojim vlastným šéfom v rámci prísnej hierarchie zbytočné opletačky. Pologramotní(z pohľadu riadenia) ašpiranti. A z dejín dobre vieme, ako takéto situácie končievajú.. v neposlednom rade i pre ich bližších "vyznavačov". Sami sú spolustrojcami svojho osudu. Ak neprestanú, bude ich nutné v rámci bezpečnostných procedúr ochrany národa a demokracie, separovať.

Svoju modlu, idol, mrtveho, rituálnu obeť už majú.
V tom je "šamanská" procedúra black magic skoro vśade na svete rovnaká. Zaujímavé je, źe sa na to chytili žiaľ napr. aj poniektorí "kresťania".. i keď práve oni majú tento model správania pravdepodobnostne asi najviac predurčený, defaultne preddefinovaný. Rozumnejší cirkevní pohlavári by sa mali od toho temného cirkusu možno ráznejšie a verejne dištancovať. Bezák do toho zasa vhupol jak do lajna, až vznikajú pomaly naozaj oprávnené pochybnosti o jeho súdnosti, resp. sa stále viac oprávňuje konanie jeho nadriadených, keď ho odvolali.
Snáď to ale nerobí vedome.. bo to by bolo fakt husté.
Taký prípad v cirkvi myslím OFICIÁLNE už dlhšie nebol, žeby sa vyššie postavený hierarcha, i keď aktuálne odvolaný, úplne morálne opustil.

Re: Re: Re: Re: Re: Seriál Spáči

Paľo | 08.04.2018

Ad) Bezák a ďalší "kresťania", ako napríklad murár Mikloško.
Moja intuícia hovorí, že to robia viac menej vedome!
Bezák nemohol chodiť na Pohodu s Hríbom len tak a kecať tam rôzne debiliny, urobiť z arcibiskupského úradu chlastáreň, žrať mäso a piť víno, ktoré mu podľa českého dokumentu veľmi chutia, primitívne debilizovať ovce, že Boh je najväčší "pohoďák" a pod. a cielene pôsobiť proti RKC, ako aj proti vtedajším pohlavárom RKC, ako jeho predchodca Sokol (aj keď z viacerých hľadísk tí cirkevní hodnostári majú tiež mnoho špiny za ušami) a pridať sa k "avantgarde" protiľudských deviantov. Poklonkovať "ožratej židovskej trúbe" Radičovej, kecať o 6 miliónoch obetí v rámci ich "turné" a iné lživé špinavosti voči ľudstvu, veď nie je až taký negramotný debil!
Prečo to robil? Držali ho za guľky?

A homolobby v cirkvi v SR na čele s murárom F. Mikloškom, jeho podpora teplého "arcidiabla" Bezáka a mnohé zavádzajúce a lživé vystúpenia v Hríbovej Lampe nedávajú veľa nádejí si myslieť, že konajú až tak nevedome.
A RKC by som až tak neidealizoval, teda u ich hierarchie, tam je množstvo hlboko defektných jedincov, ktorých morálka je bližšia k vedomému satanizmu, ako k ľudskosti.
Stačí si pozrieť "božských bankárov" ala Marcincus, ich spojenia s organizovaným zločinom, s najstaršou mafiou, ako aj s tou talianskou, kardinálov, ktorí sú majiteľmi "verejných domov obšťastňovania", spolumajiteľov mnohých transnacionálnych korporácií a TN bánk po svete, jezuitských intríg a rôznych podprahových špinavostí, ako dnes prezentuje napríklad Franc I., hoci sa mu podarí aj občas povedať hlbšie zaobalené pravdy.

V RKC bolo, je a aj bude množstvo hlboko morálne opustených jedincov, a to aj na vysokých miestach, už len z jediného dôvodu, že ich riadiaci egregor je silne defektný a v podstate satanistický!!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Seriál Spáči

ľudo | 08.04.2018

Isto, tí ktorí to s cirkvou myslia úprimne,
a nie sú úplní zombi, to nemajú ľahké.
Treba im pomáhať kde a ako sa len dá.
I najmenšiemu náznaku obrody jej pôvodných myšlienok.

Cirkev má stále veľký potenciál.
Jej obroda vśak bude trvať moźno i generácie,
ak to ustojí.. ja kresťanom vśak fandím.
A nielen preto, źe sa i sám za jedného považujem.
V najpôvodnejšom zmysle.
Teda sa aspoň o to snažím.. byť Človekom.
Niekedy úspešnejšie, niekedy žiaľ menej.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Seriál Spáči

Slovenka | 08.04.2018

... Bezaka vidim podobne, a to ze sa stale ukazuje po boku Hriba aj teraz je signifikantne.....obavam, ze ho postavia ako kandidata po rezidentovi z PP, myslim ze v tom pripade nikto nema sancu... proste stado... :-(

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Seriál Spáči

ľudo | 09.04.2018

Stále nemôžem uveriť, že je Bezák tak blbý.. jak ho zneužívajú.
Nechápe s čím má dočinenia,
"prirodzenú" zvrátenosť, zákernosť týchto osôb.

Temnota(aktuálna forma fašizmu = otroctva..teroru úzkej menšiny-fasci voči väcšine) má v každej dobe dejín svoju najcharakteristickejšiu tvár, konkrétny najpresnejší obraz, spomedzi mnohých iných.

Dnes sú to pravdepodobne teda paradoxne títo "slniečkári"
so zombi-úsmevom na tvári.
Vyzerajú byť vrcholným obrazom doby konzumbimentov
s jej ideológiu zhrnutou v dvoch slovách:
"Výhodné predať?"
(dušu, čas, dieťa, obličku,..)

Bezák si stále asi myslí, že vrah sa nemôže úprimne usmievať..
Napriek tomu, źe sa uź tak dlho v politike pohybuje,
stále akoby ani v náznakoch,
vo svojej naivnej dobrote nepochopil,
o čo tam komu ide..
Zostal akoby vo svojom svete, aj keď sa nachádza už inde.

Ono ako Tiso v mnohom proste nejaký čas
úprimne Hitlerovi veril, avšak predsa len nebol až tak blbý.
Výhodu mal, źe Mein Kampf si vtedy už každý prečítať mohol,
pričom moderní neoliberalistickí fašisti jednajú o dosť skrytejšie ako Dolfi.

Či mu to niekto takto priamo niekedy povedal?
Ako prebudenie.
Veď realita je fajn a netreb sa jej báť.
Ako les.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Seriál Spáči

Paľo | 10.04.2018

Verchušky RKC po celé novodobé dejiny boli viac menej vždy proti ľudstvu, osvieteniu, vymaneniu sa oviec z košiara ... veď koho by pásli ... jednoducho "...po ovocí poznáte ich".
Mnohí nie sú ani tak naivní, ani tak hlúpi a Bezák je svojská kapitola dejín RKC.
Chcú pásť ovčie stádo a ani sa moc nenamáhajú mu povedať nejakú hlbšiu pravdu, majú z toho isté prebendy, keď držia líniu a ani nič iné zväčša robiť nevedia a ani sa žiaľ nenaučili využívať svoj potenciál človeka, takže sa obyčajne prezentujú rečami typu, ako po úmrtí kardinála Korca (jedného z mála vyšších hierarchov, ktorého si trochu z RKC vážim) povedal jeden z "vyžratých" biskupov (už si nepamätám jeho meno): "Bol to dobrý pastier"...
Veľmi výstižné!

Bezák vyzerá byť hnisavým vredom na koži RKC i slovenského národa, ktorý prinášal a neustále prináša zväčša len hnilé ovocie, hoci sa ho snažíš ľudo ako tak pochopiť a aj značne idealizovať.
Špinaví, mokrí a teplí "bratia" budú vždy pracovať proti ľudstvu, ako takému, a pritom vieme, že ich ideologická platforma je značne defektná a zvrátená, a keď ešte pridáme k tomu osobné deviácie psychotypu, hoci len od "normálneho človeka", členstvo v nejakom "klube" bratov a rádových členov, tak výsledok pôsobenia (ich ovocie) je viac menej jasné.

A tak Bezák vyzerá skôr ako ten "vrah", ktorý kecá mnohé debiliny a činí mnohé protiľudské akty, v záujme svojich "rádovýc"h bratov. Veď nie je až tak ťažké to nevidieť, spolu s bratmi a lóžovými zapredancami ako F. Mikloško, či Pastirčák a viacerými inými.

Takže by som "naivného" Bezáka moc nehájil, že je nejako moc naivný, neznalý ... je to jeho pánmi cez perifériu používaná (s jeho vedomím) špinavá krysa.
Prolhaný nacista (i narcista) : - D
Neraz to preukázal on line!

Čo sa týka Tisa, tak ten asi vtedy nemal veľa na výber. Stačí sa dnes pozrieť na rezidenta Krisku. Keby mohol, tak hajluje o svoju čiernu dušu, len sa to dnes v "zdecentnelej politike" nenosí, tak aspoň smradí a kadí pre svojich páničkov, kde sa len dá. Každé jeho rozhodnutie, vyjadrenie je poplatné jeho majiteľovi - scientík je asi tak vypulírovaný, že svoj osobný názor ani radšej nemá a prezentuje len to, čo mu Butora a Čútora podstrčia - samozrejme všetko zásadné je úplne proti smeru k nejakej "ľudskej spoločnosti"!

Myslíš si, že je nejaký zásadný rozdiel medzi Kriskom a Bezákom v ich protinárodnej, a najmä protiľudskej činnosti?
Alebo maníci dúchajú do rovnakej pahreby?
Že nechápu vo co gou??

Re: Seriál Spáči

ľudo | 10.04.2018

Na základe mojich doterajších životných skúseností nepochybujem,
že nie len veľká väčšina bežných kresťanov, no i hierarchov v cirkvi to myslí naozaj úprimne.
(Podobne je to aj s úradníkmi v štátnej správe)

Je však pravda, že ten systém, režim, názorová koncepcia je protiľudská. V tom je problém.
Vieme, ako ju odmínovať, len to bude dlho trvať a poniektorí sú netrpezliví, a najradšej by z trosiek prachu začínali, namiesto toho, aby sa drobnej mravenčej práce osvety účastnili.

Ďalšia vec je, že koncepcia temna má v rámci svojej štruktúry na kľúčových postoch tzv. "osobitne nedôveryhodné osoby".
Bezák vyzerá skôr ako naivný cvok,
s ktorým by mal niekto, kto sa k tomu najbližšie dostane, pokecať.
Podobne vidím Mikloška.
Možno i Pastirčák.
Skôr opačne vnímam napr. Halíka.

Medzi Kriskom a Bezákom je myslím veľký rozdiel.
Zlomyseľný zombi a dobromyseĺný zombi.

Re: Re: Seriál Spáči

Paľo | 11.04.2018

No neviem...
Aký je zásadný rozdiel medzi zlomyseľným a dobromyseľným zombie idiotom, ktorí pracujú proti ľudstvu? Vo výsledku.
"Cesta do pekiel je dláždená tými najlepšími úmyslami."
Hoci u Bezáka, či Mikloška dosť pochybujem na základe ich konania, dúchania do pahreby a kamaratsmanschaftu spolu s "osobitne nedôveryhodnými osobami", že im ide o obecné blaho a navyše členstvo u bratov, ktorí tiež svoj cieľ maskujú krásnymi kecami a v zákulisí špinavou činnosťou, že im nejde o nejaký osobný status a k tomu patriaci nejaký bónus od ich páničkov...

Aké je ovocie dobromyseľných zombie pre ľudí - napr. kecať na námestiach "za slušné SK" (prečo nepovedia, že sú za spravodlivé SK, spravodlivosť ako takú, proti úžere, proti lúpežiam Západu, klanov, korporácií a pod. - takú ešte nezahrali), nosiť znakový odznačik pre aktivistov majdanu "All for Yan", aby v TV u zadávateľov bolo jasné Who is who a pod.

A Halík - tam je maska "kresťana" a v hlbinách pôsobí protiľudský judaistický element. Tiež veľmi "dôveryhodná" osôbka na vymývanie mozgov oviec a kecanie zvráteností a demagógie.

A Kriska a Bezák - zúčastňujú sa prakticky rovnakých akcií a propagandy zvráteného režimu (koncepcie)?
Alebo nie?
Myslíš si, že Bezák pri jeho vzdelaní, skúsenostiach s intrigami v judaistických, klanových, RKC kruhoch, ktorý sa vždy pridáva na tú nesprávnu (nespravodlivú) stranu, je až taký tupý "dobromyseľný" zombie-idiot?
Keď mu asi aj zaplatia a logisticky zabezpečia cestu na zvrátenú prezentáciu rôznej demagógie?
Nečíta alternatívne informácie, nedokáže si to pri jeho inteligencii správne vyložiť, mnohé negatívne informácie na jeho osobu, alebo je už tak otrlý, zaviazaný, previazaný s istou klikou, kamarilou?

V minulom režime bolo mnoho úprimných aktivistov za "socializmu a komunizmus", ale väčšinou len v tých nižších vrstvách. Vyššie kruhy si ideu sprivatizovali a ohlupovali ovce pre svoje osobné benefity, smejúc sa z tých, čo to žrali. Po prevrate mnohí rýchlo zahodili červené knižky, stali sa tvrdí kapitalisti, úžerníci, niektorí tvrdí normalizátori a ideológovia nasadili jarmulky, založili spolky atď., keďže pochopili odkiaľ začal vietor fúkať, veď prachy predsa nesmrdia..
A tak je to aj so všetkými dnešnými "dobromyseľnými".
Zhnité ovocie produkujú a v základnej podstate je jedno, či to robia až tak vedome, alebo nevedome!

Re: Seriál Spáči

dagmar | 07.04.2018

myslis Sleepers? ja ho mam ve francouzstine, vynikajici film

Re: Seriál Spáči

dagmar | 07.04.2018

ja mluvim ale o filmu, jako serial ho neznam, film sleepers je vynikajici

Re: Re: Seriál Spáči

ľudo | 07.04.2018

Spáči je film
a
Spiaci je seriál.

Nejde o to isté.
Americký film a ruský seriál
na nie zrovna úplne rovnaké témy.

Re: Re: Re: Seriál Spáči

Paľo | 07.04.2018

Mohol by si ľudo dať link na tebou spomínanú analýzu toho seriálu?

Dík

Re: Seriál Spiaci

ľudo | 08.04.2018

https://www.youtube.com/watch?v=X9oMRqrSsU4

Seriál sa volá SPIACI, nie Spáči.
Rozumiete, čo majú oba názvy spoločné a v čom sa líšia?

Re: Re: Seriál Spiaci

Paľo | 08.04.2018

Dík, myslím si, že spiaci (sopliaci - ešte nie Ľudia) môžu byť:
- ešte neprebudení
- zakonzervované "bunky", tých ktorých biopolí, ktoré sú predurčené na isté action
- tí, ktorí majú "zavreté oči", ako v spánku, v dôsledku vytváranej matrixovej hmly
A dalo by sa aj ďalej, ale ešte som to nepozeral, tak neskôr ma možno napadnú aj iné hyperboly.

Re: Seriál Spáči

dagmar | 07.04.2018

no on mluvi o serialu, tak to nemysli ten film. Mate prosim nekdo link na ten serial o kterem Pjakin mluvi? Diky

Re: Re: Seriál Spiaci

Slovenka | 07.04.2018

http://vkino-tv.ru/load/spjashhie_2017_11_03/18-1-0-6929

Re: Re: Seriál Spáči

Matej | 11.04.2018

na uloz.to sú všetky časti - https://www.uloz.to/hledej?q=Spyashchie

aj titulky v ruštine k tomu - keby sa niekto nudil a preložil tak by bolo výborne :)

titulky

dasa | 07.04.2018

Dakujem pani Irene

Přidat nový příspěvek