Odpovědi na otázky z 25.9.2016

11.10.2016

 

Jelikož většina otázek z diskuse byla (alespoň nějak) zodpovězena přímo v diskusi, zde jen vybrané otázky dorazivší mailem:

 

Jaký je názor kolektivu KSB a okolí na tuto tezi:

1.) "Každý člověk má pouze jeden jediný život. Regrese do minulých životů a prožitky, které lze tímto nástrojem vyvolat a získat, představují životy a historické zkušenosti našich předků, nikoliv nás samotných - nikoliv naší vlastní duše."

KSB v ľudskej bytosti rozlišuje tri zložky (telo, duch, duša). Teda prirodzené hmotné telo, duch – biopole, ktoré je nositeľom ľudskej psychiky a dušu, ktorá nie je z tohto stvoreného sveta. Drvivá väčšina ľudí západnej civilizácie svoje „Ja“ stotožňuje so svojim hmotným telom (ak zahynie telo, zahynie Ja). V iných kultúrach telo vnímajú skôr ako nadstavbu, doplnok ducha (v niektorých kultúrach sa pletie a zamieňa výraz duch, duša, alebo stotožňuje). Takže ak niekto stotožňuje svoje „Ja“ s duchom, jeho pohľad na reinkarnáciu môže byť taký, že fragmenty duchov v rodovom alebo inom egregore, odkiaľ čerpá informácie o živote týchto duchov – môže vnímať ako svoje minulé životy. Ak však človek svoje „Ja“ stotožňuje s dušou, o ktorej vieme pramálo, len že nie je z tohto stvoreného sveta, je nositeľkou vôle, sama je životom a vnímaním tohto sveta skrze algoritmy psychík najrôznejších bytostí, vrátane človeka, tak životy ktoré vnímam v regrese nepotrebujem spájať so sebou – svojim „Ja“, som schopný prijať úlohu akejkoľvek bytosti v ktorej som inkarnovaný a zameriavam sa na úlohu pre ktorú som tu ako človek. Takže informácie z egregorov, vrátane tých o životoch duchov napr. z môjho rodového egregoru majú pre mňa informačnú hodnotu, a pomáhajú mi riešiť aktuálne problémy ktorým čelím ja ako osoba i spoločnosť. Lebo človek aj ľudstvo má svoj cieľ (Z pohľadu DVTR každý jeden informačný objekt má svoje zadanie a cieľ), a keďže vývoj ľudstva rieši mravno-etické problémy, pričom zo začiatku sa nabaľujú najrôznejšie chyby, tak tieto chyby ľudí a ľudstva treba riešiť, aby neskončili ďalšou kataklyzmou a reštartom civilizácie.

 

2.)  "Existuje někde nějaký vzdělávací materiál o egregoriálně-matričním řízení, který by vysvětloval v základních principech a momentech, jak přistoupit, co lze udělat a co naopak nelze ovládat a čeho se případně vyvarovat při úmyslném plánování vytváření a zavádění matric a egregorů? Tedy materiál, který není rozborem situací, které nastaly ex post, ale spíše kuchařkou jak na to v rámci aplikace klíčového cíle KSB - ochrany své a své rodiny v tomto světě?" 

Iste pochopíte že ide o dosť háklivé informácie. Človek by sa mal zamerať najprv na dosiahnutie režimu psychiky typu Človek, lebo bez tejto kvality pri práci s egregormi môže spôsobiť dosť škody sebe aj iným. A svet má už dosť problémov, aj vďaka amatérskym senzibilom. Dokonca aj hermetici, keď sa zasvecujú do rôznych „tajomstiev“, robia top pod ochranou egregoru daného rádu, pod dozorom znalejších predstavených/„guru“. Osobne neviem o tom, že by KSB niekde zverejňovala návody ako pracovať s egregormi. Každopádne, poskytuje orientačnú predstavu o problematike vo svojich knihách a videách (Lekcie gen. Petrova (RJ), Rozhovory o živote (Veličko, SK/CZ) a knihy VP ZSSR s egregoriálno matričnou tematikou – Matrica; Kursk; Medený jazdec)

 


V knihe O imitačně-prov. činnosti (cca s.30) sa píše:
"... pojem ve své podstatě představuje jednotu určitého slova a určitého obrazu z vnitřního světa člověka,
zobrazujícího (odrážejícího) něco v Objektivní realitě, " pričom "bez toho, co se nazývá "pojem", je
nemožné chápání jedincem dění okolo". Iste, s tým druhým by som aj súhlasil. Komplikovanejšie je to s tým prvým - ak je tam totiž chyba (z dejín logiky známa "aférka" pojem vs predstava), následky môžu byť nepríjemné.

Ruština má také zvláštnosti, že miestami obsahuje termíny pre rôzne odtiene určitého javu ale neobsahuje univerzálny zovšeobecňujúci termín. Tak je tomu aj v prípade toho, čomu mi vravíme „svetonázor“. Takýto všeobecný termín ruština nemá, zato rozlišuje medzi „videním sveta“ (mirovozrenie), „chápaním sveta“ (miroponimánie), „vnímaním sveta“ (mirovosprijatie) a termín „mirosozercánie“ je tiež dosť konkrétny, nie príliš všeobecný.

 

Videnie sveta - naráža na to, že bytosť aj bez rozvinutej lexiky môže na pozadí rozoznávať konkrétne špecifické objekty a javy objektívnej reality a vnímať ich zákonitosť. Hoci každé jablko je unikátne, každý človek, strom je unikátny – bytosť aj len vďaka zraku vie obrazne rozoznávať hraničné kategórie objektívnej reality, rozoznávať, čo majú veci spoločné a čím sa odlišujú, deliť ich do skupín. To isté sa týka aj procesov. No s potlačenou pravou hemisférou, obmedzenou vnútornou predstavivosťou a chýbajúcou telepatiou obrazov mysle takýmto spôsobom komunikácia nie je možná.

 

Chápanie sveta – naráža na systém lexiky, kde pojem vníma ako lexikálny nástroj a všetky obrazy (ale aj zvuky a iné vnemy) roztriedené do kategórii bytia (pričom by to roztriedenie malo byť adekvátne a zodpovedať presne realite) spája s jednoznačným slovom – čím vzniká systém termínov a systém vzájomných prepojení a súvislostí medzi nimi.
Tu sa ale predpokladá ideálny stav veci, teda to: že obrazy sú správne roztriedené podľa kategórii a súvislostí medzi nimi, a že každý obraz má pridelený adekvátny a jednoznačný pojem.
Druhá vec je, že vďaka chýbajúcej morálke a roztrieštenému a pomýlenému videniu a chápaniu sveta mnohých ľudí dochádza k rôznym deformáciám: nesprávne triedenie pojmov, homonymá, nejednoznačnosť – čo plodí množstvo omylov a defektnú lexiku ale aj systém videnia a chápania sveta ako taký.
Čo sa týka pojmov, nielen abstraktných, treba si uvedomiť, že pojem je čistá abstraktná kategória, ktorú možno opísať súborom nejakých vlastností a kvalít – a každý konkrétny obraz (reálny alebo predstava) je už jednou z konkrétnych variant tohto pojmu. Tým naznačujem, že ani jedno jablko nie je úplne rovnaké, ale napriek tomu každé jablko obsahuje rovnaký súbor atribútov, ktoré ho charakterizujú ako jablko. Čiže materializácia pojmu má v sebe určitú mnohovariantnú mieru, určitú voľnosť odtiaľ potiaľ, zrejme vplyvom daného prostredia a iných faktorov pri materializácii.

 


Rád bych se zeptal na události spojené s "nálezem" bosenskych pyramid ve vesnici visoko v Bosně a Hercegovině. Nedokáži pochopit o jaké informační pole se jedná a na co upozorňuje. Pyramidy ve Visoko by měly být starší 12k let. Z tohoto důvodu se jedná o předpotopní památky. jde o renesanci mýtů o Arijcích? Dr. Osmanagovic který je objevil je členem ruské akademie věd. Má to s tim souvislost? Či se skutečně jedná o desinformaci (falešnou stopu biblického projektu davové elitarni společnosti, pozůstalé po atlantské, která tímto ukazuje strukturu spolecnosi, která jako jediná je podle ní mozna přesně jako v Egyptě) jak to označila Evropska archeologická společnost?

Tradičná chronologia dejín radí počiatok civilizácie iba niekoľko tisícročí dozadu (5000?), doba predtým mala pripadať primitívnym kultúram, dobe kamennej a pod. Podľa nánosov nad pyramídami v Bosne sa ich nález hodnotí asi 12.tis rokov dozadu, čo búra mýtus o tom, že v tej dobe a predtým neexistovala žiadna civilizácia len primitívna kultúra. Ak si do toho zaradíte, že ku globálnej katastrofe došlo približne pred 13,tis. rokmi, v prípade pyramíd ide o dôkaz pochovania dávnej civilizácie pod vrstvy bahna po kataklyzme.


 

Ako VP v mnohých knihách zdôrazňuje, tak základnou sociologickou koncepciou Biblie, ktorá predstavuje problém je doktrína "Deuteronomium-Izaiáš" (Tá časť, komu žid smie požičiavať na úrok a komu bez úroku).
- Ako malo potom v rámci tejto doktríny prebehnúť skúpenie sveta, keď vieme že kapitalizmus GP plánovaný nebol a posledné storočia vynakladá úsilie aby ho zlikvidoval? Veď predsa úžera začala najviac prekvitať vznikom bánk a začiatkom priemyselnej revolúcie... Vedel by niekto povedať, ako sa židia realizovali v dobe pred kapitalizmom? Dala by sa nejako slovne stručne zmapovať ich konceptuálna činnosť (v duchu doktríny) v dobe otrokárstva a feudalizmu?

Tú technológiu poznali elity už dávno.
Dávno pred judaizmom.
Tanec na hrane..na hrane rozlíšenia prospešnosti a deštruktívnosti peňazí, "ceny" investície.
Hra o morálku, pokušenie ega, noci moci.. Nejde len o 3.prioritu. Tá je v tomto prípade aj maskou..
Úrok nevyhnutne generuje rozvoj masovo dostupných technológii a tým odhalenie parazita.
Ide o safety evolution procedure zo strany Vis Maior.

Hierofanti kraja Kamet (Egypt) teda riešili klasický problém "dôvery" ostatnýtm elitám,
pričom vedeli, že aj tak skôr, či neskôr zostane po zavŕšení procesu globalizácie len jedna..:
Keď nie my, tak nejaké jelitá inde vo svete podľahnú pokušeniu
na zákaz technologického progresu (pr. amerika - zákaz kolesa,
Čína - stopnutie námornej expanzie a rozvoja strelnych zbraní, India -konzervovanie kastoveho systému, etc..)

T.j., Kameťania porušili jedno z hlavných pravidiel (je ich viac) globaálneho tzv. vnútroelitného konCenzu..
Preto to opovrhnutie k západu zo strany Indického lokálneho "VP", či Čínskeho a Japonského.
O Amerikách ani nehovoriac. Tam lokálku prosto psi GP povraždili..

Teda hlava XXII využila jednu zo zakázaných zbraní
a tým spustila odpočítavanie odhalenia pre všetky lokálky.
Sú však aj ďalšie aspekty.

 

Nějaký faktologický materiál k tématu (subjektivní): Židé, křesťanství a úrok.doc

 

Byl bych velice rád, když by byl zpracován popis toho, jakým způsobem prakticky probíhá to zpracování v polytandemním režimu, jakožto i řízení v polytandemním režimu.

Zejména s ohledem na široké praktické využití a aplikaci v soukromém i firemním prostředí, tedy dostatečně všeobecně :-)

Podrobně popsáno, hlavně praktická stránka, to zatím nikde není, rámcové principy jsou popsány v Posledním Gambitu, O imitačně-provokační činnosti, různým typům polytandemu se věnuje i M.Veličko v Rozmluvách o životě a fragmentárně je to obsaženo v dalších pracích VP. Pokud jde o praktickou rovinu, je třeba aby někdo uplatnil tvořivost a rozvinul podrobnější praktické metody. Nejlépe někdo z praxe, například vedoucí kolektivu, firmy atp. Kromě toho jsou různé teambuildingové přednášky, kde jsou částečně podobné principy vypracované.

 

Diskusní téma: Odpovědi na otázky z 25.9.2016

Odpovědi pro většinu diskutujících

Radomír | 15.10.2016

Původní (neopsané) informace na zde diskutovanou většinu pohledů naleznete v knižní formě: "Cesta za hranice hmotného světa, kniha 1". autor JIŘÍ NOVÁK, vydáno v roce 2014, nakladatelství ANAG, Olomouc (247 stran). Pro mne doslova objevná práce.... Po předchozích mnoha mých pročítání a také i slyšení z různých zdrojů, se mi mnoho v tom vyjasnilo.
Kdo bude chtít, zde najde.

Re: Odpovědi pro většinu diskutujících

Pe-tri | 15.10.2016

Jde o tohoto pána ?
http://www.novaduchovnicesta.cz
P.

Reinkarnace...

Supman | 14.10.2016

Pro zájemce o téma doporučuji prostudovat dílo Stanislava Grofa, (např. Psychologie budoucnosti), otce holotropního dýchání. Vzhledem k tomu, že Grof je vzděláním lékař (psychiatr), drží se vědecké formy zkoumání, tedy ověření a ozdrojování informací, tedy žádné jedna paní povídala. Jsou to poznatky které shromáždil během pestré výzkumné a tetapeutické činnosti...

Re: 1. odpoveď

Lukas | 12.10.2016

Po prečítaní množstva kníh o reinkarnácii (väčšina z oblasti psychológie) po mnohých diskusiách a po vytvorení vlastného názora podľa vedomia a svedomia, musím nesúhlasiť s uvedenými závermi. Nejdem vás o ničom presviedčať, len uvádzam svoj názor na túto problematiku.

Duša si samozrejme pamätá minulé životy (vo väčšine prípadov iba v hypnóze) pretože ich prežila. Neviem čo máte na mysli pod pojmom "informácia z rodového egregoru". Ak som to správne pochopil,sú tam zrejme obsiahnuté informácie praktického významu pre riešenie pozemských problémov. To si protirečí s cieľom inkarnácie, všemožný vývoj duše cestou cez rôzne pozemské životy formou prežita a skúsenosti, v skratke, ak máte v tomto živote nejaký vážny problém alebo nedostatok, znamená to že na riešenie musíte prísť sami resp. zažiť si to(získať dotyčnú citovú informáciu). Inkarnácia by sama o sebe nemala zmysel pretože by bolo možné riešiť problémy duše informáciami zo životov ostatných duší. Navyše tento druh informácii by bol veľmi ťažko prenositeľný, je to ako by sme videli film za účelom prežitia pocitu straty blízkeho. Môžme sa maximálne vžiť do situácie protagonistu, ale autentické pocity zo straty blízkeho získame iba z vlastnej skúsenosti.

Myslím si že všeobecne egregory sú stavané na vplyv na ľudskú psychiku, nie na dušu, príkladom môže byť vysoko vyvinutá duša ktorá dokonale ovláda ľudskú psychiku a ktorá berie tento hmotný svet ako nič, bezvýznamný, preto sa ani nezapája do rôznych egregorov pretože rozumie ich bezvýznamnosti.

PS: duša si vyberá telo podľa dostupných možnosti duševného vývoja v danom tele, určite nie na základe "rodu", národnosti, farby pleti

Re: Re: 1. odpoveď

jardob | 12.10.2016

Rád by som sa k tomu vyjadril, tak ako to chápem sám. Vieme, že ľudskú bytosť netvorí len jedno telo, preto by bolo dobré si ujasniť, čo vlastne chápem pod pojmom duša... Jedno z jemnejších tiel? Či koncového operátora, pre ktorého sú telá len formou virtuálnej reality rôznych dimenzií stvoreného vesmíru? No vo svojej podstate akékoľvek telo, to nie je ON, iba avatar, s ktorým sa stotožňuje a prežíva jeho život!

Ak sa bavíme o koncovej entite, žijúcej svoje virtuálne životy, tá sa vyvíjať nepotrebuje, ona len vníma to čo je. Mám dokonca podozrenie, že koncová entita každej stvorenej bytosti je Božie vedomie, čo by dávalo zmysel, lebo celý stvorený svet je mrtvy ako písmená v knihe, ktorú nemá kto čítať. A Boh oživuje mrtvy algoritmus svojho stvorenia, tým že mu dáva svoj život - t.j svoje vedomie. Číta svoju knihu, svoje evanjelium a tým ju oživuje. To je ale iba moja hypotéza.

Ak sa ale zameriame na život stvorených bytostí, ich ciele, z pohľadu ich algoritmiky (a vynecháme koncovú entitu). Tak človek pochopiteľne vníma svoj zmysel a poslanie v rámci svojho hmotného života na Zemi. Duch, ktorý žije dlhšie ako telo, a tiež je iba jemnejším nehmotným telom, vníma aj úlohy mimo materiálny svet v čase keď si seba uvedomuje.
Treba si uvedomiť, že celý Vesmír má jednu spoločnú kľúčovú zákonitosť, a tou je harmónia. Vývoj nie je postavený na chaose, aj keď ho hýbu disproporcie, ale všetko smeruje k harmónii. Preto mi príde nezmyselné, že by Zem slúžila iba ako polygon, cvičisko pre reinkarnovaných Homo sapiens (čo znie tak ľudsky, nie Ľudsky), z čoho vyplýva taká vec, že k cvičisku sa každý správa ako cvičisku, neváži si ho, preto tu ani nemôže vzniknúť tendencia k harmonii života na zemi. Veď potom si možno povedať, a kde by sa potom cvičili duše! Znie to trochu trockisticky - nemať cieľ, len večnú cestu, večnú revolúciu, večný chaos.
Čo viem, tak KSB sa zameriava na cieľ Homo sapiens, na jeho vývoj, na život ľudí v súlade s biosférou, Vesmírom, Bohom. To je primárny cieľ. Človek nie je len jednotlivec, je to aj kolektívna bytosť, čiže na úrovni celého ľudstva ide o samostatnú bytosť menom ľudstvo a tá ma svoj vlastný cieľ daný zhora, iný ako človek individ.
Čiže človek môže o sebe a svojich cieľoch uvažovať na úrovni seba samého, tiež na úrovni vyšších sociálnych celkov, ako aj celého ľudstva a niečo pre splnenie týchto cieľov aj robiť.
Tiež možno uvažovať o sebe a svojich cieľoch aj na úrovni iných svojich tiel, ale to je rozumné len vtedy, ak bude s nimi spojené aj vedomie. Preto si vravím, ak bude moje vedomie prítomné v inom tele, inej vrstve, budem sa venovať jeho cieľom. Ak sa narodím ako mimozemšťan, budem riešiť jeho ciele dané zhora. Ale kým je moje vedomie spojené s mojim telom Homo sapiens, tak budem riešiť všetky jeho ciele dané zhora, ktoré si dokážem uvedomiť.

Čo sa týka pamäte minulých udalostí. Tak noosféra si pamätá všetko. A sú predsa jedinci, ktorí sa dokážu preniesť do skúseností iných životov, "svojich" alebo "cudzích". Vrátane pocitov, emócii. Hoci je fakt, že vedomie sa dokáže preniesť aj do iných super-rýchlych rozsahov vnímania, tak pri regrese väčšinou všetko prebieha normálnou rýchlosťou. Takže zrejme nie je cieľom riešiť všetky životné skúsenosti cez regres, veď takto by človek premrhal celý svoj život iba ponorený do vnútra, a život by mu dal sám iste najavo, že toto nie je správne. Napríklad zhoršením psychického a fyzického zdravia (aj pískanie v ušiach)
Ide len o to, že všetka disharmónia ktorú človek počas života tvorí, nikam nemizne, duch je nositeľ psychiky, a skrze rodový egregor (forma kolektívnej entity vo svete duchov, prepojená s psychikami ľudí), rodovú líniu sa zvykne vracať ako chybný algoritmus do potomkov, a tí stoja pred úlohou toto chybné správanie, problém - si uvedomiť, pochopiť, a prekonať. Ak to odignorujú, tak problém prenášajú na svoje deti a vnukov. Ono sa to trochu rozpúšťa po X generáciach, len problém je v tom, že ak človek neozmysľuje svoj život, nepremýšľa, tak vytvára množstvo nových problémov a disharmónie, že problémy sa v živote ľudstva nerozpúšťajú, ale nabaľujú, rastú, zvyšujú celkový tlak na psychiku jednotlivcov, až nakoniec to bude pre nich tak neúnosné, že sa rozhodnú premýšľať a prehodnotiť svoj štýl života, aby problémy začali ubúdať a nie rásť.
Veď sami si môžete všimnúť, že ak človek čelí problému a netuší prečo a moc sa to nesnaží zistiť, tak aj keď problém prejde, po čase sa znovu objaví. Človek ktorý ma partnera blbca, a stavia sa k tomu pasívne, nesnaží sa vec pochopiť, prekonať. Tak aj keď sa mu podarí partnera sa zbaviť, rozvedie sa, má tendenciu stretávať ako partnerov rovnakých blbcov. Ide o to, že život s nami komunikuje, a problémy máme riešiť, analyzovať a dosiahnuť vnútorný zmier - harmóniu, dostať sa na úroveň
že budeme vedieť takýmto problémom predchádzať, tvoriť kultúru a teorie, ktoré odovzdáme potomkom a tí budú tiež vedieť čeliť problémom a nie žiť od nuly naslepo. Ak problémy ignorujeme, žijeme na autopilote, tak problémy sa v rámci celého ľudstva kumuluju a naozaj to tu vyzerá ako nejaký očistec. Ignorovať pozemský život, a život ľudstva je chyba. Ak by boh chcel aby sme sa nevenovali tomuto životu, ale transcendetnej realite, nepripútal by naše vedomie k nášmu telu a zemi, ale k telu v transcendentnej realite, trvalo na dobu celého života toho tela.
Napriek tomu že reinkarnácie ducha (nie duše - koncovej entity) nepochybne existuje, tak východný pohľad na reinkarnáciu mi príde dosť ego-centrický, hľadí na svet iba zo svojej "veže", myslí na budúce životy, na to aby si nezhoršil karmu, ale problémy ľudstva - tejto kolektívnej bytosti ktorej sú sami súčasťou, s tými nič nerobia, cieľ ľudstva daný zhora ich nezaujíma, a tak nechávajú otvorenú široko bránu všakovakému zlu v ľuďoch, aby nevyhynulo ako zlá burina. A ani nehynie.
Takýto prístup sa ale ukazuje ako chybný, nielen preto že stvoril príšerný kastový systém v Indii, ale aj keď sa pozrieme na naše telo - krásne tam vidno vzájomnú snahu o harmoniu: ak telo (ako kolektívna bytosť spoločenstva miliárd buniek a ich ducha) chorľavie, naše Ja (kolektívna entita reprezentujúca celé telo, všetko živé v ňom) sa snaží chorobe čeliť, liečiť a harmonizovať stav tela. Rovnako ako keď naše Ja - naša psychika koná nekorektne, disharmonicky - výsledkom je vzbura buniek - psychosomatické ochorenia... Prečo by teda ľudstvo ako bytosť, rovnako ako Zem s biosférou nemala reagovať na to čo sa deje na nej s jej obyvateľmi - štruktúrami života na nej? Prečo by mala byť len pasívnym trenažérom a nechať sa ničiť? Ľudstvo ako celok a tiež biosféra citlivo reaguje, a vytvára protilátky, ktoré fungujú ako liek, je to súčasť vývoja.

Re: Re: Re: 1. odpoveď

jardob | 12.10.2016

Ešte som zabudol dodať, že reinkarnovaný duch (algoritmus psychiky nejakého jedinca, ktorý aj tak duša po smrti po nejakom čase opustí a ten ostane len tzv.tieňom - prázdnym algoritmom psychiky - niečo ako umelý intelekt v počítači, ktorý nieje živý, nemá dušu) sa nevracia do psychiky nového jedinca ako plnohodnotné JA - hlavný algoritmus psychiky. Zdá sa, že hlavná psychika sa vždy formuje nová, a "reinkarnujú" sa duchovia, ktorí pôsobia niekde na úrovni podvedomia, na pozadí. Na úrovni vedomia operuje nová psychika, a nepriamo v podvedomí majú vplyv na správanie aj elementy psychiky (duchov) z rodového egregoru. A behom života sa zvyknú prikmotriť aj elementy z iných egregorov. A ľudia si ich často zamieňajú s intuíciou, len preto, že občas niečo uhádnu. No reálna intuícia má inú "vôňu", prináša obyčajne pokoj do života, a ak ju človek raz pocíti, tak ten pocit si už nezmýli.

Re: Re: Re: 1. odpoveď

Pe-tri | 12.10.2016

re: ... Vývoj nie je postavený na chaose, aj keď ho hýbu disproporcie, ale všetko smeruje k harmónii...

I když myslím, že vím jak je tato věta myšlena, potřebuji za nezbytné upozornit na skutečnost, která ji fakticky vyvrací/relativizuje/komplikuje - jak kdo chápe. Tou skutečností jsou termodynamické zákony, zejména 2. zákon. Ten nám říká, že nárůst entropie (chaosu) v libovolném uzavřeném systému je nepřímo úměrný energii vynakládané na udržení organizovaného stavu systému. Jinak řečeno, nečinnost z principu vede k rozkladu systému. Aby systém fungoval/žil/vyvíjel se, je nezbytné do něj pumpovat energii. Jenže kde ji v uzavřeném systému brát a přitom o ni nepřipravovat ostatní fungující/žijící objekty ? To je ta IMHO správná otázka ! Buď to nejde (což implikuje velmi neblahé závěry) a nebo systém, který se nám zdá uzavřený je ve skutečnosti otevřený. A pokud je otevřený, potom se problematika posouvá do roviny do sebe vnořených systémů/realit, kde už má smysl hovořit nejenom o energetických vazbách mezi nimi, ale i o vazbách existenciálně strukturálních (duch, duše, tělo) a informačních (evoluce, historie, predikce). Vše nasvědčuje tomu, že biosféra je systém otevřený a je tedy nezbytné předpokládat/modelovat život člověka zde na Zemi jako podmnožinu obecnější/rozsáhlejší formy tzv. lidského života, než "jen" pozemský člověk.
Osobně považuji za klíčový pojem umožňující pokročit v úvahách dále - podrobit detailnější analýze pojem VĚDOMÍ respektive míry otevřenosti vědomí podmíněné evoluční zralostí jejího aktuálního nosiče či simultánně účinkujících nosičů (dislokovaných ve výše zmíněné hierarchii "žijících" systémů či subsystémů).
P.

Re: Re: Re: Re: 1. odpoveď

Václav Novák | 13.10.2016

Přispěji v posloupnosti, nereaguji ale na Pe-tri.
Důležité je si uvědomit závěr "a keďže vývoj ľudstva rieši mravno-etické problémy, pričom zo začiatku sa nabaľujú najrôznejšie chyby, tak tieto chyby ľudí a ľudstva treba riešiť, aby neskončili ďalšou kataklyzmou a reštartom civilizácie.

To je první krok a všechny nauky, duchovní vědy, filosofie...., dbají na jeho nezbytnost pro vývoj člověka. / Pataňdžaliho jóga - Jama, Nijama, Biblické desatero, značně zjednodušená verze Ježíšova / Evoluce v duchovním vývoji. A tady cítím, že se stále hrabeme v modu nemorálnosti, neetiky; silné ego a pochopení tělesnosti jako primární pak zašlapává tento vývoj.

Druhé uvědomění uvedu na příkladu. Chcete zkrotit lvy a nacvičit s nimi parádní číslo. Naženete jich do arény deset, jsou tam všichni poprvé! Jak to dopadne? Pracovat se musí nejprve s jedním. Naše podstata je pod vlivem tohoto světa. A musí se, při určitém poznání z tohoto světa začít osvobozovat sama. Krok za krokem. Vždyť tento svět a život každého jedince v něm, který si navíc myslí, že je NĚČÍM - ego - mysl podporována smyslovými vjemy a to celé zabaleno do balíčku touhy uspokojovat tyto smyslové prožitky - je zcela pomíjivý. A jde tu o to zasít zde dobré semeno, protože pak bude i dobrá sklizeň. Nikdy se však již po smrti nevrátím do svého odloženého těla Václava Nováka a nebudu prožívat v něm stejný život za stejných okolností a se stejnými lidmi a vztahy ...., a vylepšovat při vědomí si té minulosti před novým zrozením, že to budu dělat lépe, jinak, vyhnu se těm minulým chybám. Tak to není, zákony Nejvyššího to nedovolují. Naše podstata však vytváří svoji setbou v životě zrání úrody, kterou bude nové tělo sklízet...., někdy příště. Navíc, primární duše má karmické dluhy uloženy, všechny se nespotřebují ihned. Tedy, jde o cestu individuální, tj. zkrocením jednoho lva. Jinak, člověče, poznej sám sebe.
A pokud jde o ..."aby neskončili další kataklyzmou a restartem civilizace"? Proč takováto globální starost? O to přece nejde. Kataklyzma a restart nebude, když se každý jeden člověk změní. Kataklyzma bude, když si to civilizace, kterou tvoří jedinci, v součtu svého karmického vypořádání zaslouží.

Re: jardob

Lukas | 13.10.2016

Taktiež odpoviem v postupnosti, ale reagujem na jardob.

Dušu - mám na mysli koncovú entitu, ktorá po vytvorení stvoriteľom existuje v nehmotnom svete. Za účelom všeobecného rozvoja seba samej a zároveň v záujme rozvoja stvoriteľa sa inkarnuje do tiel na planéte Zem alebo iných planétach(ktovie). Telo a budúce životné udalosti si duša vyberá z možností ktoré sú jej navrhnuté v záujme výuky. Zem je naozaj cvičisko, v porovnaním s duchovným svetom je to pre dušu peklo a pripútavanie sa k pozemským cieľom a statkom to predvázda na plnej čiare. Momentálne správanie ľudstva k zemi je dôsledok prevládania ľudskej podstaty, t.j. materializmus, vojny, živelné katastrofy, narúšanie ekologickej rovnováhy. Ak nenastane zmena, tak ľudstvo ako celok dostane príležitosť zažiť dôsledok svojho konania na vlastnej koži. Čo máš na mysli pod cieľmi danými zhora? Podstatné je tvoje správanie, či konáš dobro či zlo voči prostrediu a ľuďom, na akej úrovni máš vzťahy, či napreduješ vo svojom rozvoji.

Regres ako terapeutický zákrok má význam iba v prípade riešenia vážnych problémov v súčastnom živote. Nepochopili sme sa ohľadom pohľadu na pozemský život. Ty si to nazval ignoráciou ale ja som myslel na niečo iné. Ak je niekto na takej vysokej duševnej úrovni že je na zemi iba kvôli tomu aby pomáhal ostatným, uľahčoval život svojou múdrosťou ľudom v okolí, takýto človek už nepotrebuje naháňať kariéru, hmotné statky či rodinu. V jeho prípade jeho ľudské(zvieracie) Ja je pod kontrolou duše. Taktiež je imúnny voči technológiam ovládania davu a iným ideológiám. Takýchto ľudí je ale logicky najmenej a drvivá väčšina ľudstva potrebuje vyriešiť úlohy/získať znalosti/ ktoré tieto osobnosti už splnili. Východná filozofia je zlo ako každé iné náboženstvo, to že práve oni majú zahrnutú vo svojom učení inkarnáciu je skôr náhoda ako znak múdrosti. Nemáš pocit že ako sa zvyšuje ničenie Zeme tak sa stupňuje aj utrpenie ľudí?

PS ak by si človek pamätal vo vedomí svoje minulé životy, väčšina by sa zrejme nepozviechala zo spomienok na minulé úmrtia

Re: Re: jardob

Pe-tri | 13.10.2016

Tohle je Lukáši klasická esoterika 20.století. Předpokládá existenci nehmotného světa, nehmotnou duši, výukovou reinkarnaci , "meziživotní" karmu a hmotně orientované ego, které jsou primárními příčinami společenských potíží atd., vše existující/žijící v zavádějícím konceptu HEČP.
KSB se na věc dívá/chápe jinak.
- Za prvé - člověk je nerozlučnou jednotou těla a psychiky (HW a SW) a to ve všech rovinách/úrovních/dimenzích všehomíra. Těch rovin může být víc, ale co skutečně verifikovaně adekvátního víme o jiných než o pozemské ?
- Za druhé, pojetí KSB směřuje (navrhuje oeientovat) životní cíle každého jedince do pozemské roviny právě proto, že to je prostě na pořadu dne (...přijď království Tvé jako v nebo TAK I NA ZEMI...). Jakékoliv kauzální vazby na jiné roviny existence, zejmény ty, které tam dislokují odměny za nějaký/předepsaný typ chování tady na Zemi považuje za manipulaci těch, co vědí víc.
- A za třetí, KSB nepovažuje realitní roviny za něco jako apriorně stvořená, hierarchicky pevně daná patra k životu a výuce života v nich - koncept HEČP, ale ve smyslu pojetí či konceptu MIM podmiňuje životní okolnosti (v kterékoliv realitní rovině) každého jedince míře jeho chápání zákonitostí panujících v té které rovině a i mezi nimi. Interakce jedinců (z celé flóry a fauny) s různou mírou tohoto chápání pak vytváří sociální prostředí, které však není dualitně dělitelné na hmotu a duchovno, ale je přínosnější ho chápat jako jednotné životní prostředí, ve kterém se tyto interakce (s jejich různou frekvencí/časem) odehrávají. Analogicky tomu, jako je počítačové prostředí (paměť, činnost procesorové jednotky, taktující hodiny, IO moduly a periferie atd.) neoddělitelné od počítačových (samozdokonalujících se) objektů (vybavených různou inteligencí) v něm vykazujících určitou funkčnost - algorytmiku založenou na inteligentním zpracování informací v rámci možností definovaných aktuálně provozovaným operačním systémem - aktuálně panujícím sociálním řádem D/E versus non D/E.
To jen k tomu nejzákladnějšímu, proč se IMHO KSB s klasickou a tradiční , duchovně orientovanou esoterikou rozešlo.
P.

Re: Re: Re: jardob

Pavel | 15.10.2016

Ne, tohle nevymysleli ve 20. století jako klasickou ezoteriku.

O tom, že každý jako individualita prochází inkarnacemi psali už ve starém Egyptě: http://www.okemboha.mysteria.cz/1dil.htm

Re: Re: Re: Re: jardob

Pe-tri | 15.10.2016

Já někde psal, že to ve 20.století vymysleli ? Nicméně je dobré si neplést (časuprosté) objektivní skutečnosti s jejich (dobovými) subjektivními interpretacemi.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: jardob

Pavel | 16.10.2016

>Tohle je Lukáši klasická esoterika 20.století.
Ja jsem tuto větu tak pochopil - že to je produktem 20 století. Možná chybně ;).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: jardob

Pe-tri | 16.10.2016

Chápu, ale ani by mě nenapadlo, že by si to někdo mohl takto řekněme - zjednodušeně vyložit. Na druhou stranu, uvědomujete si že filmová série Okem boha Hora vznikla na přelomu 20. a 21. století a jako taková je jenom jednou z mnoha esoterických (dobových a subjektivních) interpretací, nikoliv něco samo o sobě starobylého, apriorně objektivně pravdivého. Vše dobré.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: jardob

Pavel | 17.10.2016

Samozřejmě máte pravdu - ta série je naší dobou poznamenána.

I tak mi to připadalo, že je tam ohromné množství detailů, které byly konzistentní a které si tak snadno někdo nedokáže vymyslet. Minimálně musel studovat egyptologii mnoho let.

Pokud znáte lepší či jinou interpretaci, tak se rád nechám inspirovat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: jardob

Pe-tri | 18.10.2016

Interpretace se mezi sebou liší mírou "trefení se do černého". Právě znalost KSB je vědomostní a logická základna/kostra, z jejíhož úhlu pohledu se ty trefené věci dají dobře najít (pasují na kostru), stejně tak jako (nepasující, mozaiku nedoplňující) manipulace. Tím KSB působí jako systémová metodologie poznávání, tj. účinkuje mj. i v roli síta, které docela spolehlivě odděluje toto (správné) ANO od toho (nesprávného) NE a umožňuje rozpoznané ANO správně přiřadit k již osvojené bázi dat/kostře/mozaice/matrici. Proto není potřeba se bát různých interpretací (čehokoliv) a odmítat je či naopak nekriticky je přijímat, ale mít k dispozici toto metodologické síto, které nám umožní správně se orientovat a rozšiřovat vlastní schopnost Rozlišovat.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: jardob

Pavel | 20.10.2016

Ano, KSB je nepochybně velmi zajímavá. Proto také čtu tyto stránky. Oproti současnému stavu, kdy politici kradou jako straky a srocují se v tajných spolcích, je to snad nástroj, který umožní očistit tuto nejvíce prohnilou a přitom velice důležitou část naší společnosti. V tom vidím velkou zásluhu.

Ale, že by to byl nástroj umožňující vysvětlení úplně všeho o tom pochybuji.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: jardob

Cico Ciciak | 27.10.2016

To nikto ani netvrdí! Ako sa bude človek vyvíjať, tak sa budú vyvíjať aj jeho znalosti a hlavná koncepcia...

Re: Re: jardob

Cico Ciciak | 13.10.2016

Zlo a dobro (= subjektívna dualistická filozofia vytvorená človekom) ako také v objektívnej realite neexistujú (je len odklon od miery/optima; od cieľa, ktorý má s tebou Boh-Tvorca alebo s ľudstvom ako celkom) a karmy, ako ich vykladá a chápe východná védická civilizácia (hinduizmus, budhizmus) sú IMHO (aj podľa KSB) blud!

Re: Re: Re: 1. odpoveď

Cico Ciciak | 13.10.2016

To, čo som z toho pochopil, tak mi dáva celkom zmysel. Vďaka

Re: Re: Re: Re: 1. odpoveď

Cico Ciciak | 13.10.2016

Myslel som od jardoba.

Re: Re: Re: 1. odpoveď

Ziim | 14.10.2016

Děkuji za tuto odpověď. Stála by za to někde uchovat. V podstatě přesně formuluje moje myšlenky, které bych sám nedokázal takto "hodit na papír".

Re: Re: 1. odpoveď

Pavel | 15.10.2016

Podle Petra Chobota takový člověk, který nemá dostatečně čistou myslím druhou nebo třetí čakru, tak skutečně nedokáže vnímat svole vlastní minulé životy, ale nějaký život odkudsi ze společného egregoru. Asi z tohoto jevu pak vzniklo tvrzení uvedené v článku. Čistit čakry před regresí nikoho nenapadlo a pak dostali směsici všemožných "životů".

Ovšem po vyčištění čaker už je jasné, co je tvůj minulý život a co minulý život někoho jiného.

Re: Re: 1. odpoveď

Tony Clifton | 16.10.2016

Tohle mi dava smysl "ktorá berie tento hmotný svet ako nič, bezvýznamný, preto sa ani nezapája do rôznych egregorov pretože rozumie ich bezvýznamnosti". K bezvyznamnosti bych jeste pouzil i jina slova treba v pripade zabijeni a zotrocovani. Kazdy z nas byl pouze stvoren a tu hmotnou cast si neodnese

Homo Sapiens

Paulo | 12.10.2016

1. Ako vidí KSB vznik Homo Sapiens Sapiens? Zastáva evolučnú teóriu, alebo kreacionistickú alebo niečo iné? Bol HSS odvždy na planéte Zem alebo prišiel odinakial?

2. Vieme niečo o zániku Atlantídy, no vieme niečo aj o jej vzniku a vývoji/degradácii?

3. Majú zastúpenie v kolektíve VP SSSR aj ženy? Majú zastúpenie v tomto levanet analytickom tíme? (toto skôr pre zaujímavosť a osvetlenie si tandemu muž/žena pri analýze procesov...)

Re: Homo Sapiens

Cico Ciciak | 13.10.2016

Pripájam sa k 1. otázke a ešte by som k nej doplnil:

1. Ako vznikli jednotlivé rasy človeka moderného typu / dnešného?

2. K čomu vlastne sú? Je to niečo ako rôzne podčeľade/rody mačkovitých šeliem...?

Čítal som niečo o tomto od Sidorova a je to docela "mäso"! :DD Aký názor má na to KSB?

Vďaka

Re: Homo Sapiens

Pe-tri | 14.10.2016

ad 1. - KSB přece jasně postuluje existenci HNR tedy inteligentního architekta, jehož jedním z produktů je evolující biologická forma života na planetě Země. Evoluce je realizována prostřednictvím DNA, kdy se tímto nástrojem sesoulaďuje/udržuje kompatibilita//míra úroveň rozvoje/otevřenosti psychiky/vědomí jedince a jeho dočasně individuálního nosiče (adekvátních parametrů) tohoto vědomí - těla.
- Je zřejmé, že HSS je energeticky, strukturálně/metabolicky, informačně a tedy funkčně plně integrován do pozemského životního prostředí/biosféry, která tak vytváří či splňuje podmínky, kde může vůbec HSS (jednota SW a HW - ducha a těla) žít/metabolizovat. Lze tedy smysluplně předpokládat, že tato "COOH" forma nosiče evolujícího vědomí je ryze pozemská.
- A k těm rasám z mé strany jen tolik, že když se nad tím zamyslíme (evolucí/upgrade otevírání vědomí/psychiky a tvorbou adekvátního nosiče této psychiky), potom není tvorba geneticky rozdílných nosičů ničím neočekávatelným a překvapujícím. Z této snahy o kompatibilitu míry otevřenosti vědomí (typu stroje psychiky) a jeho nosiče lze zpětně dedukovat...
2. Nevím, nakolik se KSB zabývá dějepisem Atlantidy (stačí pochopit podstatu zkázy), ale esoterická literatura, která může být zdrojem pro vlastní inspiraci toho na toto téma má k dispozici víc než dost volně dostupných materiálů. Stačí si vybrat komu chcete věřit - koho vzývat jako autoritu.
3. Nemám k dipozici požadované informace. Ale souhlasím s tím, že ženská psychika se od mužské liší a je prospěšné, umět tyto rozdíly používat.
P.

Návrh

eM | 11.10.2016

Ahoj a děkuji za odpověď na moji otázku.

Navrhuji dodržovat číslování (momentálně mají číslo první dvě otázky ;-)) aby bylo možné se na otázky odkazovat v diskusi, pokud se na jejich základě nějaká rozvine. Nejlépe kontinuálně, napříč více články.

Re: Návrh

Paulo | 12.10.2016

Dobrý návrh

.

Cico Ciciak | 11.10.2016

K tomu úroku by som doplnil ešte tento link ohľadne rádu Templárov ako "ťažkých" medzinárodných úžerníkov tej doby (spomínajú sa tam aj židia):

http://leva-net.webnode.cz/products/ridici-struktury-gp-ve-stredoveku-cirkevni-rady-2-/

WA AU

Vezsenyi Václav | 11.10.2016

tedy kucí, klobouk dolů.......

pro ty kteří si chtějí udělat trochu jasněji o S/TVOŘENÍ.....bych doporučil nakladatelství VOLVOX GLOBATOR......a např. Pojednání o bílé magii od alice baileové......tato žena měla hodně zajímavý život.....zkuste a uvidíte, i takové pojednání o kosmickém ohni.....je to na Vás....páč to co je zde není o upřímnosti......jenom bych konečně rád věděl kdo a proč to zde vede a jaké k tomu má znalosti a jaké tedy má kontakty..., proč tedy nemáme možnost verifikovat osobnosti zde pracující

Re: WA AU

udo | 11.10.2016

Kolektívna osobnosť
Vy azda nie ste kolektívna osobnosť Václav?

Re: WA AU

Záhorák | 11.10.2016

Václave, ak dovolíš s pravidelnosťou sa tu objavujú "pochybovači" ako tvoja osobnosť, sám som v kľude a bez rozpakov prekvapený ako zo začiatku niekedy aj rok v kuse píšu "pochybovači" a v nejakej téme sa rozpíšu do zblbnutia " tu sa tomu hovorí-píše "vlákno" ak sa nemýlim a ver či never ak Tí neveriaci vydržia a ostanú tu a píšu , postupom času sa stanú umiernenejší a píšu k veci a v inom "duchu" ako na začiatku a pri tom im nebolo treba ani mená kto tu píše kto to tvorí a pod. Tí čo vydržali sa bezpochyby však vzdelávali a mali vôľu čítať

Re: Re: WA AU

Chodec | 12.10.2016

Po precitani odpovede na otazku 2):
Iste pochopíte že ide o dosť háklivé informácie. Človek by sa mal zamerať najprv na dosiahnutie režimu psychiky typu Človek, lebo bez tejto kvality pri práci s egregormi môže spôsobiť dosť škody sebe aj iným. ...
To je velka dovera ku kolektivu autorov s neznamymi umyslami. Vyklad KSB je jedna vec, ake matrice tym realne nevedomky pomahate realizovat je druha vec.
Aj bibliu pisal kolektiv autorov. Neznamy.

Re: Re: Re: WA AU

Pe-tri | 14.10.2016

Tak snad každému trochu znalejšímu jedinci je jasné, že tradiční hermetika nazývá obor práce s egregory jako theurgie, o níž, je zájemcům dnes již dostatek literatury k dispozici a to zcela mimo KSB. Takže až takový problém o tom hovořit to není. Zvlášť když takový zájemce se vždy mezi prvním dozví, že podmínkou nutnou, nikoliv však dostačující, k úspěšné práci s egregory je dostatečně vytříbená mravnost operatérova.
P.

Re: Re: Re: Re: WA AU

Chodec | 14.10.2016

A tu mravnost hodnoti kolektiv neznamych autorov? Na zaklade akych kriterii? A aku matricu vytvara VP SSSR?

Re: Re: Re: Re: Re: WA AU

Pe-tri | 14.10.2016

Hodnotí - myslíte v tom smyslu, že se podrobně nerozepisuje o theurgické praxi ? Myslím že se mýlíte, nevidím, že by tady někdo něco hodnotil ani ve smyslu informační cenzury. Právě naopak, téma stavu individuální mravnosti a jejího vlivu/podmíněnosti na procesy autonomní tvorby vlastních životní okolnosti (MIM) je zde na denním pořádku. Nebo jste toho názoru, že by se o egregoriálně-matriční problematice nemělo snad ani pípnout - vzhledem k možnému zneužití ? Možností jak to myslíte je tedy více. Zkuste proto případně podrobněji specifikovat svoji výhradu. Jinak s Vámi samozřejmě souhlasím v tom, že snaha o přiblížení se k lidskému stroji psychiky by měl být primárním cíl každého (nejen intelektem vládnoucího) jedince.
A k té matrici VP SSSR ? Nemohu soudit z reálných dat, nejsem členem tohoto kolektivu, ale z derivátů vznikajících v mé psychice soudím, že se napojují na věčnou matrici známou jako - lidská svoboda. Svoboda podmíněná převzetím zodpovědnosti za vlastní existenci do vlastních rukou a hlav. Svoboda, která sice principiálně je nevyhnutelnou nutností (ve hře je zde evidentně záměr HNR), ale otázkou je za cenu kolika zbytečných, hloupostí a nevědomostí podmíněných utrpení a taky zda pro všechny samostatně operující/žijící individua. Svobodu o které v každodenní praxi platí, že - jen ten svobody je hoden, kdo bojuje o ní den co den. Přičemž kolik individuí si je dnes vůbec vědomo, jaká míra svobody je obsažena v jejich životech a že by o ni a její expanzi měli nejen pečovat, ale přímo bojovat ?
P.

Re: WA AU

eM | 11.10.2016

I když chápu Váš zájem, zkusím vysvětlit jak to chápu já:
Verifikovat není potřeba osobnosti (lépe říci osoby), ale informace. K tomu koneckonců vede i KSB. A jakmile verifikujete osoby které něco říkají, začnete dané informace "škatulkovat" a pomyslně si k těm informacím v hlavě přidáváte nálepky, jakou hodnotu mají. Nu a jakmile tam ta nálepka je, Váš mozek přestane "tápat" po tom, jak je ta informace užitečná nebo pravdivá, a připravíte se tak o přidanou hodnotu kterou je zapojení té informace do mozaiky a její ověření pravděpodobností.

Podle mne by to byla škoda. Nemluvě o tom, že "osobnosti" KSB podle mne nejsou nijak tradičně významné nebo titulem vybavené osobnosti, a proto znalost jejich jména nikterak nepomůže hodnocení informací, které přináší.

Re: Re: WA AU

Jeník | 12.10.2016

Plný souhlas!
Jsou to závažné informace dotýkající se světonázoru člověka (váhajícího, ale studujícího). Byla by zde poté silná podvědomá tendence k odmítání/přijetí informace podle hodnoty autority předkladatele dané informace. Takže je to svým způsobem "obrana vůči naší vlastní neobjektivitě". neupozaďoval bych ale také bezpečnost autorů před pitomci z jejich okolí. I to je rozumný důvod proč zůstat v anonymitě, který plně respektuji a zcela bych jej pochopil.

Přidat nový příspěvek