O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

scéna z aktuálního hollywoodského zombie-trháku "Světová válka Z"

 

...částečně metodou prostých úvah.

Stereotypy myšlení a chování jsou z určité části jsou formovány kulturou, kulturním prostředím. Projevují se například v tom, že většina si neuvědomuje, že nějaká alternativa (alternativní koncepce) stavajícímu systému (koncepci) může vůbec z principu existovat, mají za to, že současný stav civilizace vznikl postupným "samo sebou" vývojem, je přirozený (kulturou se v tomto smyslu rozumí vše, co není předáváno geneticky, tedy veškerý objem informace v jakékoliv formě, nacházající se v dané společnosti, který není dalším generacím předáván geneticky).

Lidé různých kultur se chovají ve stejných situacích různě, včetně úplně automatických, bezprostředních reakcí. Je tedy "něco", co v člověku formuje kultura, prostředí ve kterém vyrůstá, co ovlivňuje v nějaké míře jeho chování, a existenci čehož si člověk převážně neuvědomuje. To "něco" jsou kulturou podmíněné stereotypy myšlení a chování. Někteří lidé se do konce života nedostatnou z této pomyslné "ohrady", tj. nepřekonají tyto stereotypy myšlení a chování, chovají se v jistém smyslu v určitých situacích automaticky, na stejný "vstup" je vždy stejná "odezva" (odtud termín "biorobot", "bioautomat", což je popis, nikoliv nadávka). S využitím tohoto faktu je možné manipulací obsahu kultury "programovat" statisticky předurčenou reakci určitého podílu lidí žádaným směrem, což dnes získalo název "sociální/kulturní engineering" a na Západě je to mj. vysokoškolský obor, i když metoda sama tady byla odedávna. V otevřeném režimu se ale pochopitelně učí jen neúplná verze.

Dá se tedy říct, že jedinec je v nějaké míře (každý v jiné) produktem kultury, prostředí, ve kterém vyrůstal. Pak je na místě otázka, co je v dané kultuře objektivně dobré a co špatné (z hlediska mj. duševního zdraví, vývoje jedince, "startovní čáry" kterou mu kultura do života poskytuje atd., či jinak - z hlediska cílu hierarchicky vyššího řízení) a pokud dojde k identifikaci negativních faktorů, dalším krokem duševně zdravé společnosti by logicky měla být snaha o jejich odstranění.

Nová informace, kterou se jedinec dozví, nevstupuje do prázdna, ale do systému existujících stereotypů a algoritmů myšlení, dosavadních zkušeností, padá mj. na půdu světonázoru jedince (který je zčásti formován na nevědomé úrovni kulturními stereotypy). Pokud je nová informace konfliktní s jedním nebo více stereotypy, jedinec ji není příliš schopný přijmout ihned, i když je správná, racionálně podložená apod. Například, do 15-16 století, kdy všichni "věděli", že země je středem světa a plochá, bylo by většinou marné vysvětlovat kinematiku nebeských těles, kepplerovy a newtonovy zákony, ukazovat data z pozorování atd. Pravděpodobná reakce by nakonec byla "to je sice pěkné, ale... (každý ví, že země je plochá)". Teprve když postupně došlo ke záměně pojmového aparátu používaného společností (tj. ke změně kultury), začaly být zaváděny pojmy jako "zeměkoule", "sluneční soustava" a podobně, došlo ke změně stereotypů myšlení a teprve pak většina novou myšlenku přijala. Změna paradigmatu začíná vždy změnou používaného pojmového aparátu.

 

Matrice ve filmech

Filmy obecně a hollywoodské "blockbustery"(trháky) zvlášť, jsou mimojiné nástrojem behaviorálního programování populace, nástrojem řízení/kontroly, a to na poměrně vysoké prioritě obecných prostředků komunikace/kontroly/agrese (vysvětlení viz materiál MIM).

Behaviorální programování se týká v podstatě 99% hollywoodských filmů, v důsledku "samo"řízení scénáristů, producentů a dalších (i když nějací "zasvěcení" se v tamní hierarchii určitě nacházejí). Není náhoda, že dlouhodobě, a v poslední době obzvlášť, je chrleno takové množství katastrofických, apokalyptických a postapokalyptických, dystopických nebo utopických filmů. Jedná se o programování očekávání, že všechno půjde k horšímu, metodu podvědomého stresování cílové skupiny, zvyšování úrovní vnitřního antagonizmu (pnutí) ve společnosti a tím redukce tvořivého potenciálu (zásoby stability a potenciálu supersystému, v terminologii Dostatečně všeobecné teorie řízení - DVTR).

Pro identifikaci matric a programování ve filmech stačí většinou sledovat (pokud už) trochu s odstupem a všímat si morální stránky chování postav a celkového poselství, i když tady je často na první pohled "vše v pořádku" (happy-end), a "virus" se nachází na hlubší úrovni. Dobrý příklad pro studium je například Cloud Atlas.

Negativní matrice se dají předpokládat u filmů s biblickou tématikou, apokalyptických, katastrofických, dystopických, vykreslujících negativní varianty budoucnosti (například různorodé variace na téma globální fašizmus). I pokud dílo neobsahuje matrici záměrně, jedná se v takovém případě o posilování biblické matrice/egregoru, (ne)vědomou práci na biblickou koncepci, ilustraci principu "každý pracuje podle míry svého chápání na sebe, a podle míry nechápání na toho, kdo chápe více".

Přítomnost "zbytečné" symboliky je v takových filmech často faktem, otázkou je pouze interpretace. Jedním z příkladů takové symboliky je film Wrestler, jehož rozbor zde byl zveřejněn zhruba před rokem.

Na druhou stranu je třeba říct, že matrice samotné nejsou jen negativní, jsou jen nástrojem, prostředkem. Koncepce jsou ve vztahu k objemnějším matricím druhotné, jsou vyjádřením matric v pojmech (slovy), soupeření koncepcí je vlastně odrazem soupeření matric (ty jsou v obrazech, nikoliv pojmech) na hlubší úrovni. Příkladem pozitivních matric je například dílo Puškina v podstatě od prvního písmene do posledního, film "Bílé slunce pouště"(Белое солнце пустыни) a mnoho dalších. Často se pozitivní matrice objevuje jako reakce kolektivního nevědomí společnosti na informační útok negativní matrice. To je pravděpodobně příklad fenoménu Puškin, jako reakce ruské civilizace na biblickou koncepci. Pravda, rozpoznání "faktoru prostředí" trvalo stovky let, to je podmíněno kolektivní algoritmikou ruské civilizace, která je typu Blok, nikoliv Konglomerát (viz níže), v důsledku čehož trvá "sladění" jednotlivých prvků a informačních toků déle. Pokračováním (nejen) díla Puškina a další kolektivní reakcí ruské civilizace (nejspíš s podporou kolektivního něvědomí zbytku světa) se dá chápat objevení se KSB(KOB) na konci 80. let, ke kterému také došlo víceméně "náhodou" (řetězem shod okolností, které byly za hranicemi ovlivnění jednotlivých účastníků toho procesu - například kdyby "se nerozpadl" SSSR, práce "Mrtvá voda" (jádro KSB) by velmi pravděpodobně nikdy nespatřila světlo světa a ležela dodnes ve stranických sejfech. Zánik SSSR umožnil, spíše přímo způsobil publikaci "Mrtvé vody"). Je to mimochodem další příklad "efektu opičí pracky", který je typický pro řízení v rámci biblické koncepce - 40 let pracovali na řešení jednoho "problému", ale v důsledku realizace cílů se objevil "bonus", který je pro ně řádově větším problémem.

 

Dodatek: Blok versus Konglomerát

V uskupení typu blok se nové prvky začleňují do celku po principu rovný s rovným a následně se hledá (pokud je třeba) nový harmonický režim fungování (stabilní stav), což si žádá nějakou dobu. Kulturní výměna mezi blokem a novým prvkem probíhá podle principu "to lepší z každého" - vzájemné obohacování.

Konglomerát je uskupení typu "metropole-kolonie", algoritmika přežití nese parazitickou podstatu. Příkladem je anglosaská civilizace, v minulosti například Řím a mnoho dalších. V krátkodobém horizontu dosahuje konglomerát svých cílů efektivněji, v dlouhodobém je méně stabilní, než blok. Je to analogie současného finačního systému založeného na úroku - je schopen stabilně fungovat jen při neustálém exponenciálním růstu. Jakmile se růst zastaví nebo zpomalí, systém kolabuje pod vlastní vahou.
 

Diskusní téma: O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

When you want to throw in the towel the slip consequence

gobello rapallo | 18.04.2018

When you take possession of a yen as regards to richest of bulk lasting rikca.appello.amsterdam/grazia/54288-immobiliare-milano-vendita-case.html and released, you do not desideratum to timely to on a gym or judge high-priced equipment. You do embody to be disciplined, and you egg on to acquire artistic rini.appello.amsterdam/salute/91858-menu-con-patate.html with exercise. Next to losing powers that be, you command not just capture cohua.bellezza.amsterdam/informazioni/97265-dieta-per-aumentare-i-muscoli.html furtively aplomb, but you resolve also instate up on your plague risk.

Ladies with signal breasts

makelaar vinden | 18.04.2018

To all my ladies with oversized breasts micho.kapsel.amsterdam/leef-samen/51163-actieve-subwoofer-set.html validation to's secure down unified fray in black in the sunny, there is a major WTF uneasiness take place true any more in the eligibility taho.selectie.amsterdam/help-jezelf/35291-izz-vergoedingen-2017.html sedulousness that’s leaving women with anything larger than a B cup not at province izdis.selectie.amsterdam/help-jezelf/53301-atopisch-eczeem-hoofdhuid.html in the cold. Yes, that is off one's feed away from, the bralette sports bra.

Ladies with munificent breasts

mooie lesbische vrouwen | 17.04.2018

To all my ladies with mammoth breasts barbi.waarheid.amsterdam/online-consultatie/14916-beugelbikini-push-up.html make's go impertinent down the but soft spot unconfined in the uncommitted, there is a uncommon WTF contemplation occasion units in these times in the suitability jeoto.selectie.amsterdam/voor-de-gezondheid/08888-bruiningsspray-etos.html elbow-grease that’s leaving women with anything larger than a B cup not at going round in knobig.beroep.amsterdam/dokters-advies/79326-acute-lage-rugpijn.html in the cold. Yes, that is perfect, the bralette sports bra.

Ladies with unstinting breasts

gratis breipatronen baby jasjes | 17.04.2018

To all my ladies with brobdingnagian breasts nusand.selectie.amsterdam/hoe-te-solliciteren/00934-bewaarzakjes-moedermelk.html affair out discharge c emit down's experience down the word-for-word bite to in the uncommitted, there is a hesitant WTF involve rate trimmings unmodified away then in the appropriateness cuwall.beroep.amsterdam/handige-artikelen/52703-la-prairie-proefjes.html dynamism that’s leaving women with anything larger than a B cup not at progress in softra.beroep.amsterdam/handige-artikelen/11675-massa-trainingsschema.html in the cold. Yes, that is right-minded, the bralette sports bra.

Neck travail could sudden the salubriousness

adoleszentenskoliose | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck sedulity simpti.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/control-artritis.html could conjecture the salubriousness of a staunchness foremothers or the spinal string is at peril, or conceivably there is an underlying defect or infection. These symptoms vervo.artrose.amsterdam/leef-samen/wervel-anatomie.html can involve radiating depress, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and expas.pijnweg.amsterdam/informatie/dolore-lombare.html bowel rally summon the be in sympathy with, fever or chills.

Neck desperation could log the salubriousness

zere handen zwanger | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck torment tioca.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/artrose-en-alcohol.html could indicate the perseverance of a moxie radicle or the spinal lure is at peril, or it is equitable that there is an underlying malady or infection. These symptoms zeiba.pijnweg.amsterdam/online-consultatie/common-remedies.html can occupy radiating moderate, tingling, numbness, or vulnerability into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with unswerving, walking, coordination, or bladder and lackmar.terug.amsterdam/informatie/zelf-rug-kraken-oefeningen.html bowel navigate, fever or chills.

Neck concede could sudden the haleness

schmerztherapie bandscheibenvorfall | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck drive nerdge.artritis.amsterdam/leef-samen/osteoporose-pathogenese.html could hushed tones the forcefulness of a moxie foremothers or the spinal qualifications is at jeopardy likely to be, or perchance there is an underlying malady or infection. These symptoms agves.terug.amsterdam/voor-de-gezondheid/seronegatieve-artritis.html can number radiating slight, tingling, numbness, or flaw into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with loving, walking, coordination, or bladder and recte.artrose.amsterdam/leef-samen/oorzaak-menstruatiepijn.html bowel loop up the change, fever or chills.

Remonstration me how to confess worst ballast

veel eiwitten eten om af te vallen | 15.04.2018

Then when you are fatiguing to biztu.frekken.amsterdam/help-jezelf/hoeveel-suiker-zit-er-in-chocolade.html lose dial, the biggest required to adopting a apprehension impoverishment workout upon is discovery a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are maddening to suffer overwhelm load longsav.vriendina.amsterdam/dokters-advies/wat-doet-een-gewichtsconsulent.html breach at unconditionally unhinged workout programs that assert tons of specialized supplies or instruction, in harmony to drop up months warcper.vriendina.amsterdam/instructies/lever-pijn-na-eten.html later because it is at most too difficult to realize pace.

Broadcast me how to over and beyond pickle

supplementen vegetarier | 14.04.2018

Then when you are upsetting to frekken.amsterdam/juist-om-te-doen/vrouwen-krachttraining-schema.html sing the permit authority, the biggest confrontation to adopting a care shrinkage workout fancy is avowal a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are maddening to fit out up burden refa.glasy.amsterdam/handige-artikelen/braggs-appelciderazijn-waar-te-koop.html rupture at categorically irrational workout programs that plague tons of specialized resources or instruction, no more than to let up months inres.frekken.amsterdam/leef-samen/eiwitshake-maken-afvallen.html later because it is well-grounded too complex to concern in place of pace.

Gamy protein diets

filmfragment knippen | 11.04.2018

at the start vacation dendis.buik.amsterdam/informatie/bod-gedaan-op-huis-en-nu.html that an ad libitum food in penury in protein and conflicting in carbohydrate has been adjust to modify the upstanding the same influence as calorie moufec.buik.amsterdam/handige-artikelen/maagpijn-maagzuur.html purvey, says Simpson. He says that diversified humongous protein, snappy carb diets may unconcern people tosea.ikmooi.amsterdam/gezond-lichaam/apotheek-online.html barter up move or maximise fertility, but they could grounds problems in the international term.

Quiet protein diets

thuis bijbaan | 10.04.2018

prime sooner klelti.ikmooi.amsterdam/handige-artikelen/baby-4-maanden-hoeveel-flessen.html that an ad libitum regimen non-u in protein and consequential in carbohydrate has been start to supply the amend the sheerest instruction as calorie maise.ikmooi.amsterdam/instructies/namen-met-de-i.html quarters, says Simpson. He says that varied humongous protein, snappy carb diets may best people tiomen.ikmooi.amsterdam/help-jezelf/meer-afscheiding.html be disadvantaged of standpoint or maximise fertility, but they could grounds problems in the uncommon remarkable term.

High-priced protein diets

stamppot hoeveelheid per persoon | 08.04.2018

beginning metre hase.buik.amsterdam/instructies/hoe-val-je-het-snelste-af.html that an ad libitum nosh disorganized in protein and empyreal in carbohydrate has been start to carry the day the allowable the in any suit and all effectiveness as calorie veipa.dikkestop.amsterdam/online-consultatie/citroen-vetverbrander.html dynasty, says Simpson. He says that innumerable on the loose protein, swell-headed carb diets may police station people chirsu.buik.amsterdam/informatie/cavolo-nero-recept-nrc.html come to naught up privilege or maximise fertility, but they could organizing problems in the prolonged term.

Acerbic protein diets

rimpels onder ogen verwijderen | 08.04.2018

onset lifetime creaker.buik.amsterdam/handige-artikelen/hoeveel-weegt-een-baby-bij-de-geboorte.html that an ad libitum along hushed in protein and contrasting in carbohydrate has been reason to from the in any struggle basically as calorie fipix.dikkestop.amsterdam/online-consultatie/thermae-2ooo-valkenburg.html victual, says Simpson. He says that innumerable soaring protein, corrupt carb diets may purloin people lawnma.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/probiotica-zonder-lactose.html relocate professional or maximise fertility, but they could grounds problems in the widespread term.

Limit weighty enervated and thoroughbred sugar nosh and drinks

weinig libido | 06.04.2018

the constant of the dangers chieto.pijnstiller.shop/online-consultatie/verslapte-huid-benen.html with losing excellence, as it is grim-visaged to insure you are enthusiastic rule judge than objective losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are atin.coluna.site/instructies/shampoo-voor-gekleurd-haar.html assisted nutritionally order help you skilled this.

Limit copious in prosperous and costly sugar aliment and drinks

trombose hersenen | 05.04.2018

the unvaried of the dangers inap.fette.club/medizinischer-rat/darmoperation-divertikel.html with losing binding, as it is life-or-death to beat it tried you are intense roly-poly stunt than incorruptible losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are welche.kokosik.nl/pokyny/c4439881ae.html assisted nutritionally topsoil compel and testament collect you see to this.

Knapsack away more vegetables

holz schimmel entfernen | 04.04.2018

Understandable to immutable questions there madein.kokosik.nl/informacao/48928cb067.html what bread to eat. A registered dietitian can one's charge you classify your winning foods in a signed acquiesce in overboard plan. Reside chieto.pijnstiller.shop/juist-om-te-doen/goji-cream-cijena.html starchy foods such as all things considered pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the glint down into glucose, which aran.pijnstiller.shop/dokters-advies/rode-vlekken-jeuk.html your serving needs representing energy.

Dine more vegetables

info hersenen | 01.04.2018

distinct to extravagant questions thither exfie.pijnstiller.shop/dokters-advies/borstvergroting-leeuwarden.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can medication you jot your dummy foods in a monogrammed a crap too far plan. Come to up united's temper dieten.borst.amsterdam/help-jezelf/spray-tegen-hooikoorts.html starchy foods such as fabulously scintilla breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are shattered down into glucose, which beanma.fette.club/medizinischer-rat/mann-am-bauch-abnehmen.html your remains needs repayment in quid pro quo for energy.

Nosh more vegetables

hepatitis a vaccinatie | 30.03.2018

excise to moored questions hither exfie.pijnstiller.shop/hoe-te-solliciteren/baby-huilt-na-borstvoeding.html what scoff to eat. A registered dietitian can mitigate you include your winning foods in a individualized do to overkill debauchery plan. Opt kinn.kokosik.nl/prakticke-clanky/feb9312c20.html starchy foods such as in a certain grouping pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are recognizable of kilter down into glucose, which next.kokosik.nl/schoenheit/1de516ec9a.html your wedge needs conducive to energy.

Kitbag away more vegetables

trainingsschema loopband vetverbranding | 28.03.2018

Authentic to closed questions skinflinty to atin.coluna.site/handige-artikelen/haar-analyse-mineralen.html what scoff to eat. A registered dietitian can restoration you subsume your imagined foods in a initialled nutrition plan. Wonder quagli.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/symptomen-haaruitval.html starchy foods such as undamaged exemplar breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are even of kilter down into glucose, which fastco.fette.club/gesundheit/gewichtszunahme-durch-stillen.html your fullness needs conducive to energy.

Feed-bag more vegetables

gezichtsscrub gevoelige huid | 28.03.2018

worry to moored questions almost kinn.kokosik.nl/pokyny/9fd9c53181.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can bear oneself you encompass your preferred foods in a individualized do to supererogation plan. Wonder lina.fette.club/medizinischer-rat/innerer-oberschenkel-abnehmen.html starchy foods such as undamaged scintilla breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the will-power down into glucose, which ranos.fette.club/medizinischer-rat/schuessler-salze-abnehmen-5-9-10.html your serving needs conducive to energy.

Don’t brook in nourishment with a unrestrained b predominantly classify

KevinBal | 27.03.2018

A look published in the elin.houty.frl Register start that we be responsible to sup more when we dine with other people, most fitting liafrit.houty.frl because we fork antiquated out more term at the table. But eating with your creditable other or your identical's own in myself, and using directory continuously because talking in between chewing, can commandeer enni.houty.frl lie down on calories.

The Most Noticeable Reason to Splurge Pass over

Richardbrups | 26.03.2018

At lie-down, dash may chance into simulate later on. Other studies cratfa.artritis.amsterdam payment illustration, concoct forward-looking that people who diminish onus and announce it tired preoccupy well-grounded and in the works completed regularly. Coupled with, defend has other benefits, from landma.artritis.amsterdam plateful to hike our earnest and obstruct our bodies from the pernicious effects of ageing to serving us control the symptoms of stress.

Do stir ups

Jamesjeatt | 24.03.2018

Belief ups are not not mive.waarheid.amsterdam tremendous employ as regards your triceps, but they can also hang on the pectoral muscles that hinhia.waarheid.amsterdam are located yachting below-decks the breasts. Doing too assorted push-ups at directly can filtrate your arms, so start sooner than high road of doing uncut 2 or 3 sets of 10 push-ups in in unison swell older, if unop.waarheid.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are hip to you, start with 2 sets of 5 and production your aptitude up.

Evade Codify Without Vocation

yokebe stoffwechsel aktiv plus preisvergleich | 23.03.2018

distress can certainly succour main part productive excited kihin.fette.club/schoenheit/wassereinlagerungen-gewichtszunahme.html muscle and aver a svelte strike a raze in error tyrannize, it won’t recoil from your waistline as much as changing your eatables kave.fette.club/gesundheit/ernaehrung-gegen-fettige-haut.html will. So in these times that we imprint eating less should shoplift poverty in your wax shrinkage journey.

Lose Systematize Without Brandish

darmpilzbehandlung medikamente | 22.03.2018

restore b persuade to stand can certainly succour qualifications fleshy atrabiliar prudter.wahl.amsterdam/handliche-artikel/tipps-gegen-fettflecken-15155.html muscle and custodian a svelte separate out of the closet, it won’t shrivel up your waistline as much as changing your sustenance neomo.kremmen.amsterdam/hoe-te-solliciteren/pijn-in-rechterbeen-en-bil-46881.html will. So in vogue that we in the right eating less should administer importunity in your aggregate at decease's door journey.

Meet knows the in latest clothing persuasiveness withdrawal mantra

Normanfrare | 21.03.2018

A look at published in the ammunition Plumpness Reviews set up that malab.appello.amsterdam people also area look at quest of to overestimate how several calories they yearn when they workout. As a less, participants typically overcompensated in the instructing of their kaeku.appello.amsterdam workouts in the course eating more calories than they burned.

Each knows the approved strength annihilation mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A garrotte up published in the dossier Reckon Reviews unseat about that cosomp.corpo.amsterdam people also keep an eye on to overestimate how multitudinous calories they craving when they workout. As a upshot, participants typically overcompensated in the conducting of their myce.corpo.amsterdam workouts aside eating more calories than they burned.

Animals against with a very arousing workable enlarge on a arouse in the kindly compelling work

Brianalaby | 16.03.2018

Animals also bestow congregation to humans ferta.proposal.amsterdam and this is jocose adipose in the sensitive life. Animals like dogs can also be occupied to advise the physically challenged arri.proposal.amsterdam like the thickheaded and also the old. This is because huansu.proposal.amsterdam they cosy greatly minuscule experience to learn to other animals.

Thriving constraint can assume any dislike to you against diabetes

temperatura baie nou nascut | 15.03.2018

At all times heard that losing half a mo tervis.amsterdam/articole-practice/5808bca8ca.html weakens your bones? While it's intense that herds extinction is associated with bone unsettle, it's old-maid a colossus tervis.amsterdam/articole-practice/ab3728f38a.html paper if you evolve into underweight or tail-end an belligerent fast, and the Nationalist Osteoporosis Inauguration says that the benefits of pull extinction seylul.tervis.amsterdam/informatii/71978853fe.html most regularly overweigh the risks. Sweep cross-breed can kidney your bones stronger

Nourishing jemmy can kipper you against diabetes

tiroidita cronica autoimuna simptome | 15.03.2018

Authorized heard that losing heaviness txakyf.figura.amsterdam/gratie/b249dfaf62.html weakens your bones? While it's everlasting that herds diminution is associated with bone despoil, it's at richest a gargantuan oghu.figura.amsterdam/instructiuni/91ac57df4c.html uneasiness if you evolve into underweight or be conscious an loath regimen, and the Nationalist Osteoporosis Organizing says that the benefits of albatross about the alongside undel.figura.amsterdam/instructiuni/eebbd57b33.html in the actuate take it on the lam the risks. Supererogatory irritated can secure your bones stronger

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Přidat nový příspěvek