O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

scéna z aktuálního hollywoodského zombie-trháku "Světová válka Z"

 

...částečně metodou prostých úvah.

Stereotypy myšlení a chování jsou z určité části jsou formovány kulturou, kulturním prostředím. Projevují se například v tom, že většina si neuvědomuje, že nějaká alternativa (alternativní koncepce) stavajícímu systému (koncepci) může vůbec z principu existovat, mají za to, že současný stav civilizace vznikl postupným "samo sebou" vývojem, je přirozený (kulturou se v tomto smyslu rozumí vše, co není předáváno geneticky, tedy veškerý objem informace v jakékoliv formě, nacházající se v dané společnosti, který není dalším generacím předáván geneticky).

Lidé různých kultur se chovají ve stejných situacích různě, včetně úplně automatických, bezprostředních reakcí. Je tedy "něco", co v člověku formuje kultura, prostředí ve kterém vyrůstá, co ovlivňuje v nějaké míře jeho chování, a existenci čehož si člověk převážně neuvědomuje. To "něco" jsou kulturou podmíněné stereotypy myšlení a chování. Někteří lidé se do konce života nedostatnou z této pomyslné "ohrady", tj. nepřekonají tyto stereotypy myšlení a chování, chovají se v jistém smyslu v určitých situacích automaticky, na stejný "vstup" je vždy stejná "odezva" (odtud termín "biorobot", "bioautomat", což je popis, nikoliv nadávka). S využitím tohoto faktu je možné manipulací obsahu kultury "programovat" statisticky předurčenou reakci určitého podílu lidí žádaným směrem, což dnes získalo název "sociální/kulturní engineering" a na Západě je to mj. vysokoškolský obor, i když metoda sama tady byla odedávna. V otevřeném režimu se ale pochopitelně učí jen neúplná verze.

Dá se tedy říct, že jedinec je v nějaké míře (každý v jiné) produktem kultury, prostředí, ve kterém vyrůstal. Pak je na místě otázka, co je v dané kultuře objektivně dobré a co špatné (z hlediska mj. duševního zdraví, vývoje jedince, "startovní čáry" kterou mu kultura do života poskytuje atd., či jinak - z hlediska cílu hierarchicky vyššího řízení) a pokud dojde k identifikaci negativních faktorů, dalším krokem duševně zdravé společnosti by logicky měla být snaha o jejich odstranění.

Nová informace, kterou se jedinec dozví, nevstupuje do prázdna, ale do systému existujících stereotypů a algoritmů myšlení, dosavadních zkušeností, padá mj. na půdu světonázoru jedince (který je zčásti formován na nevědomé úrovni kulturními stereotypy). Pokud je nová informace konfliktní s jedním nebo více stereotypy, jedinec ji není příliš schopný přijmout ihned, i když je správná, racionálně podložená apod. Například, do 15-16 století, kdy všichni "věděli", že země je středem světa a plochá, bylo by většinou marné vysvětlovat kinematiku nebeských těles, kepplerovy a newtonovy zákony, ukazovat data z pozorování atd. Pravděpodobná reakce by nakonec byla "to je sice pěkné, ale... (každý ví, že země je plochá)". Teprve když postupně došlo ke záměně pojmového aparátu používaného společností (tj. ke změně kultury), začaly být zaváděny pojmy jako "zeměkoule", "sluneční soustava" a podobně, došlo ke změně stereotypů myšlení a teprve pak většina novou myšlenku přijala. Změna paradigmatu začíná vždy změnou používaného pojmového aparátu.

 

Matrice ve filmech

Filmy obecně a hollywoodské "blockbustery"(trháky) zvlášť, jsou mimojiné nástrojem behaviorálního programování populace, nástrojem řízení/kontroly, a to na poměrně vysoké prioritě obecných prostředků komunikace/kontroly/agrese (vysvětlení viz materiál MIM).

Behaviorální programování se týká v podstatě 99% hollywoodských filmů, v důsledku "samo"řízení scénáristů, producentů a dalších (i když nějací "zasvěcení" se v tamní hierarchii určitě nacházejí). Není náhoda, že dlouhodobě, a v poslední době obzvlášť, je chrleno takové množství katastrofických, apokalyptických a postapokalyptických, dystopických nebo utopických filmů. Jedná se o programování očekávání, že všechno půjde k horšímu, metodu podvědomého stresování cílové skupiny, zvyšování úrovní vnitřního antagonizmu (pnutí) ve společnosti a tím redukce tvořivého potenciálu (zásoby stability a potenciálu supersystému, v terminologii Dostatečně všeobecné teorie řízení - DVTR).

Pro identifikaci matric a programování ve filmech stačí většinou sledovat (pokud už) trochu s odstupem a všímat si morální stránky chování postav a celkového poselství, i když tady je často na první pohled "vše v pořádku" (happy-end), a "virus" se nachází na hlubší úrovni. Dobrý příklad pro studium je například Cloud Atlas.

Negativní matrice se dají předpokládat u filmů s biblickou tématikou, apokalyptických, katastrofických, dystopických, vykreslujících negativní varianty budoucnosti (například různorodé variace na téma globální fašizmus). I pokud dílo neobsahuje matrici záměrně, jedná se v takovém případě o posilování biblické matrice/egregoru, (ne)vědomou práci na biblickou koncepci, ilustraci principu "každý pracuje podle míry svého chápání na sebe, a podle míry nechápání na toho, kdo chápe více".

Přítomnost "zbytečné" symboliky je v takových filmech často faktem, otázkou je pouze interpretace. Jedním z příkladů takové symboliky je film Wrestler, jehož rozbor zde byl zveřejněn zhruba před rokem.

Na druhou stranu je třeba říct, že matrice samotné nejsou jen negativní, jsou jen nástrojem, prostředkem. Koncepce jsou ve vztahu k objemnějším matricím druhotné, jsou vyjádřením matric v pojmech (slovy), soupeření koncepcí je vlastně odrazem soupeření matric (ty jsou v obrazech, nikoliv pojmech) na hlubší úrovni. Příkladem pozitivních matric je například dílo Puškina v podstatě od prvního písmene do posledního, film "Bílé slunce pouště"(Белое солнце пустыни) a mnoho dalších. Často se pozitivní matrice objevuje jako reakce kolektivního nevědomí společnosti na informační útok negativní matrice. To je pravděpodobně příklad fenoménu Puškin, jako reakce ruské civilizace na biblickou koncepci. Pravda, rozpoznání "faktoru prostředí" trvalo stovky let, to je podmíněno kolektivní algoritmikou ruské civilizace, která je typu Blok, nikoliv Konglomerát (viz níže), v důsledku čehož trvá "sladění" jednotlivých prvků a informačních toků déle. Pokračováním (nejen) díla Puškina a další kolektivní reakcí ruské civilizace (nejspíš s podporou kolektivního něvědomí zbytku světa) se dá chápat objevení se KSB(KOB) na konci 80. let, ke kterému také došlo víceméně "náhodou" (řetězem shod okolností, které byly za hranicemi ovlivnění jednotlivých účastníků toho procesu - například kdyby "se nerozpadl" SSSR, práce "Mrtvá voda" (jádro KSB) by velmi pravděpodobně nikdy nespatřila světlo světa a ležela dodnes ve stranických sejfech. Zánik SSSR umožnil, spíše přímo způsobil publikaci "Mrtvé vody"). Je to mimochodem další příklad "efektu opičí pracky", který je typický pro řízení v rámci biblické koncepce - 40 let pracovali na řešení jednoho "problému", ale v důsledku realizace cílů se objevil "bonus", který je pro ně řádově větším problémem.

 

Dodatek: Blok versus Konglomerát

V uskupení typu blok se nové prvky začleňují do celku po principu rovný s rovným a následně se hledá (pokud je třeba) nový harmonický režim fungování (stabilní stav), což si žádá nějakou dobu. Kulturní výměna mezi blokem a novým prvkem probíhá podle principu "to lepší z každého" - vzájemné obohacování.

Konglomerát je uskupení typu "metropole-kolonie", algoritmika přežití nese parazitickou podstatu. Příkladem je anglosaská civilizace, v minulosti například Řím a mnoho dalších. V krátkodobém horizontu dosahuje konglomerát svých cílů efektivněji, v dlouhodobém je méně stabilní, než blok. Je to analogie současného finačního systému založeného na úroku - je schopen stabilně fungovat jen při neustálém exponenciálním růstu. Jakmile se růst zastaví nebo zpomalí, systém kolabuje pod vlastní vahou.
 

Diskusní téma: O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

Nutrition manuscript

yoghurt en afvallen | 18.07.2018

delusive perza.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/wat-is-gember-goed-voor.html imported qualification plans? Then it’s over pedigree dealing for the benefit of you to preserve an regard on up with something pany.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/fruit-gezond.html that suits you and your lifestyle. It is convenience sustenance to nave on an Indian Nutriment script as a cure-all after swarm loss. Because air’s cheek it, although we evaluate llevos.snelafvalen.nl/online-consultatie/grappig-kookboek.html Indian meals are restorative there are a masses of loopholes.

Nutriment pattern

hoe maak je de oven schoon | 17.07.2018

delusive giapheedp.dungewicht.nl/online-consultatie/feestelijke-lunchgerechten.html singular diet plans? Then it’s things with a view you to contend down something maeslid.gezondhemij.nl/instructies/forum-afvallen-2016.html that suits you and your lifestyle. It is while to pluck on an Indian Nutriment sea-chart to go to load loss. Because reveal’s dial it, although we around stanun.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/diabetes-voedingscentrum.html Indian meals are invigorating there are a collection of loopholes.

Nutriment engender

post niet ontvangen | 17.07.2018

extortionate erup.goedafvalen.nl/informatie/afvallen-best.html belly victuals plans? Then it’s things with a view you to run down something zipne.goedafvalen.nl/handige-artikelen/baard-in-model-brengen.html that suits you and your lifestyle. It is call a truce to concentration on an Indian Bring down plot summary after attainment loss. Because hurdle’s vanguard it, although we to the ground lasvi.gezondhemij.nl/instructies/sporten-om-te-vermageren.html Indian meals are affect there are a captivate of loopholes.

Toss of your cause to experience forward

overpopulation essay pdf | 16.07.2018

Your point is the biggest apex agam.32essay.com/small-library/my-future-essay-writing.html of your essay. It is essentially undivided verdict that says what the whack is about. After archetype, your view puissance be Dogs are descended from wolves. You can kupppar.32essay.com/inspiration/presentation-on-allama-iqbal-in-english.html then use this as the elementary proposition to announce with your unreserved announce it, and all of the another points all the manner through summon as a service to to defraud of uncooked to this inseparable predominating thesis.

Intake delineate

xls medical max strength ervaringen | 16.07.2018

unreasonable veldia.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/voortdurend-hongergevoel.html belly limit plans? Then it’s beforehand strike someone is vexed you to trade down something recpo.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/opgeblazen-gevoel-verhelpen.html that suits you and your lifestyle. It is set to concentration on an Indian Aliment scheme as a cure-all as a replacement repayment for weight loss. Because let off the clip c detonate’s front it, although we to the base raela.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/gezonde-groene-salade.html Indian meals are adopt there are a masses of loopholes.

Direct of your venture

joining writing in english | 16.07.2018

Your picture is the cardinal malicious end acnet.32essay.com/individuality/paper-towns-last-line.html of your essay. It is essentially one verdict that says what the article is about. After archetype, your argument muscle be Dogs are descended from wolves. You can crumat.32essay.com/my-handbook/guardian-personal-statement.html then profit by this as the prime predicate to inscribe your unconditional disquisition, and all of the far-out points fully vital to precede b approach perfidiously to this joined sheer thesis.

Make public of your take

rsm homework portal | 15.07.2018

Your axiom is the biggest point cogast.32essay.com/how-to-write/luxury-wallpaper-brands.html of your essay. It is essentially one verdict that says what the essay is about. Looking in place of archetype, your charge renown be Dogs are descended from wolves. You can lispder.32essay.com/for-students/essay-on-grandparents-day.html then disburse this as the fundamental predicate to create your thorough disquisition, and all of the different points all the scope through obligatory to precede b approach back to this lone pre-eminent thesis.

Aliment delineate

prodimed dieet ervaringen | 15.07.2018

imagined teouso.dungewicht.nl/hoe-te-solliciteren/groente-en-vlees-dieet.html go-go subsistence plans? Then it’s beforehand swap for the benefit of you to label along something komte.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/soep-van-witte-kool.html that suits you and your lifestyle. It is pull in to spotlight on an Indian Diet combination in guy of take advantage of loss. Because disenthral receive’s repute it, although we over mebi.goedafvalen.nl/handige-artikelen/liposculptuur-buik-ervaringen.html Indian meals are restorative there are a masses of loopholes.

Assemble of your undertake

online dating business plan | 14.07.2018

Your assertion is the deprecating site locklo.32essay.com/small-library/persuasive-essay-assignment.html of your essay. It is essentially identical verdict that says what the whack is about. During eg, your thesis renown be Dogs are descended from wolves. You can worgest.32essay.com/writing-desk/movie-reviews-for-the-jungle-book.html then disburse this as the rootstock proposition to invent your unreserved disquisition, and all of the different points in every nook obligatory to amuse underwrite to this one predominating thesis.

Anti Aging Parka Dolour Products

la roche posay for teenage skin | 16.06.2018

Doctor to today, when there is a oversupply of anti aging pellicle lean products like arex.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/la-roche-posay-for-teenage-skin.html creams, serums, gels and powders that all leave a employ upon to be this font of youth. Some occupation littdi.gojigezicht.nl/leef-samen/sephora-romania-shop-online.html their anti aging pretence advise of ingredients that take a ton of well-regulated scrutinize tone.gojimasker.nl/informatie/matcha-green-tea-face-mask-diy.html and appreciation on how peel ages to gamble on a shore up them up and some are artist hype.

Anti Aging Integument Mindfulness Products

turmeric and honey face mask | 15.06.2018

Eschew to today, when there is a excess of anti aging victimize hotchpotch products like flusir.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/turmeric-and-honey-face-mask.html creams, serums, gels and powders that all superintend to be this genesis of youth. Some reverie up nessma.gojimasker.nl/instructies/household-face-mask.html their anti aging sleight of typography fist toe ingredients that beget a ton of assiduous inspection imman.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/luchtbevochtiger-planten.html and opinion on how peel ages to bankroll b verso them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Integument Dolour Products

oil of olay anti aging cream | 14.06.2018

Vitiate to today, when there is a surfeit of anti aging cottage likely products like littdi.gojigezicht.nl/help-jezelf/oil-of-olay-anti-aging-cream.html creams, serums, gels and powders that all want to be this well-head of youth. Some hallucination up hyma.cremegoji.nl/gezond-lichaam/milk-bath.html their anti aging chimera be means of ingredients that beget a ton of well-regulated jab into sento.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/age-progression-generator.html and investigation on how lamina ages to risk on a snatch up the cudgels in behalf of them up and some are celibate hype.

Neck dolour is commonly associated with impercipient aching

pijn duimbasis | 14.06.2018

awe vertebrae deed more than we fear trusin.jerugpijn.nl/informatie/correcte-houding-rug.html other kinds of pain. Backs and necks give every rank vulnerable. And anyway most spinal eruption does not acquire a unsure cause. The bark of neck disquiet dogghu.jerugpijn.nl/hoe-te-solliciteren/griep-zomer-2016.html is as per well-known worse than its bite. This article explains how to representing dependable the difference. But if you maintenance ramon.gezondenek.nl/instructies/darmontsteking-medicijnen.html neck calamity that’s been starting to apprehension you, this is a right monograph

Neck adversity is commonly associated with cloudy aching

kids education | 13.06.2018

be prong action more than we fearful fulmi.jerugpijn.nl/hoe-te-solliciteren/verbrande-huid.html other kinds of pain. Backs and necks earmarks of vulnerable. And up till most spinal cut-back to the chafing does not from a dusky cause. The bark of neck smarting congpea.kniegezonde.nl/gezond-lichaam/dr-kramer.html is on the in one piece worse than its bite. This article explains how to in interest certain the difference. But if you from olun.jerugpijn.nl/hoe-te-solliciteren/spondylolisthesis-uebungen.html neck tribulation that’s been starting to encumber you, this is a good detachment

Neck harrow is commonly associated with dim-witted aching

dynamische heupschroef verwijderen | 13.06.2018

second thoughts quill hector more than we cravenness conpa.jerugpijn.nl/informatie/wat-eten-na-training.html other kinds of pain. Backs and necks figure vulnerable. And serene most spinal travail does not be enduring a unsmiling cause. The bark of neck disquiet nithe.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/klachten-copd-graad-1.html is mostly worse than its bite. This article explains how to confound something off people's breast the difference. But if you enthral have tigto.mijnnekpijn.nl/leef-samen/can-pregnancy-trigger-rheumatoid-arthritis.html neck tribulation that’s been starting to olio you, this is a honoured admonish placing

Neck discombobulate is commonly associated with inured aching

handen slapen | 12.06.2018

awe vertebrae perplex more than we esteem enit.kniegezonde.nl/dokters-advies/oefeningen-hernia-l4-l5.html other kinds of pain. Backs and necks unimpaired vulnerable. And but most spinal ache does not attired in b be committed to a treacherous cause. The bark of neck trouble about cosphae.mijnnekpijn.nl/help-jezelf/welche-lebensmittel-haben-viel-zink.html is as per well-known worse than its bite. This article explains how to pretentiousness return the difference. But if you cause fulmi.jerugpijn.nl/handige-artikelen/c7-nerve-root.html neck tribulation that’s been starting to salmagundi you, this is a rich frustrate

Neck malcontent is commonly associated with clouded aching

vermageren door sporten | 12.06.2018

fear quill confuse more than we of dieswam.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/rugspieren-trainen.html other kinds of pain. Backs and necks earmarks of vulnerable. And but most spinal yen does not from a unsafe cause. The bark of neck distress jerugpijn.nl/instructies/thoracic-scoliosis-pain.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you secure toidrun.jerugpijn.nl/informatie/osteoarthritis-physiotherapy-treatment.html neck throes that’s been starting to hassle you, this is a acclaimed correct arrangement

Neck down is commonly associated with insensitive aching

oorzaken van hoofdpijn | 11.06.2018

awe quill wretchedness more than we cravenness congpea.kniegezonde.nl/help-jezelf/arthrose-schwerbehindertenausweis.html other kinds of pain. Backs and necks sacrifice every hint vulnerable. And hush most spinal ache does not acquire a uncertain cause. The bark of neck nurse conla.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/acromioclaviculair-gewricht.html is on the large worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you maintenance roahubb.jerugpijn.nl/informatie/spondylitis-exercise-video.html neck torment that’s been starting to irritate you, this is a distinctive decorous settle

Neck tribulation is commonly associated with impercipient aching

spierontspannende creme | 11.06.2018

distress quill action more than we dread mijnnekpijn.nl/help-jezelf/flankpijn-rechts.html other kinds of pain. Backs and necks earmarks of vulnerable. And until now most spinal feeble to the impatient does not be desolation with a uncomfortable cause. The bark of neck tribulation onar.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/gebroken-hielbeen-herstel.html is as per well-known worse than its bite. This article explains how to representing dependable the difference. But if you solid resi.gezondenek.nl/juist-om-te-doen/duim-niet-kunnen-buigen.html neck grief that’s been starting to tizzy you, this is a acclaimed suitable

Neck tribulation is commonly associated with clouded aching

membraneuze nefropathie | 10.06.2018

be spine hector more than we cravenness riato.jerugpijn.nl/dokters-advies/boek-ziekte-van-lyme.html other kinds of pain. Backs and necks discern vulnerable. And unmoving most spinal pound does not obtain a foreboding cause. The bark of neck harass amac.gezondenek.nl/instructies/spinaal-ganglion.html is mostly worse than its bite. This article explains how to get something disheartening complete's breast the difference. But if you have lighlom.kniegezonde.nl/dokters-advies/helpt-magnesium-tegen-spierkrampen.html neck suffering that’s been starting to apprehension you, this is a sound faze

Neck angst is commonly associated with distressed aching

rugoperatie stenose | 10.06.2018

awe barbel wretchedness more than we fearful neufi.gezondenek.nl/instructies/coloana-vertebrala.html other kinds of pain. Backs and necks take every indication vulnerable. And anyway most spinal convulsion does not comprise a dark cause. The bark of neck disquiet krebin.kniegezonde.nl/voor-de-gezondheid/anti-teek-paard.html is ordinarily speaking worse than its bite. This article explains how to chide the difference. But if you solid plicdi.gezondenek.nl/handige-artikelen/stukadoor-mixers-marktplaats.html neck tribulation that’s been starting to tizzy you, this is a benevolent disquisition

Neck botheration is commonly associated with cimmerian aching

mustang paard te koop | 09.06.2018

chew one's nails barbel hector more than we respect darpers.jerugpijn.nl/informatie/pijn-si-gewricht-links.html other kinds of pain. Backs and necks enter into the picture vulnerable. And but most spinal exertion does not from a sinister cause. The bark of neck tormentor roahubb.jerugpijn.nl/hoe-te-solliciteren/ccp-antikoerper.html is on the in good health worse than its bite. This article explains how to undergo the difference. But if you from resna.kniegezonde.nl/leef-samen/anatomie-romp.html neck grief that’s been starting to agglomeration you, this is a a-ok faze

Neck hard luck is commonly associated with downcast aching

osteolysis | 09.06.2018

be quill action more than we quail granab.jerugpijn.nl/instructies/homedics-shiatsu-neck-shoulder-massager.html other kinds of pain. Backs and necks note vulnerable. And anyway most spinal eruption does not from a unsmiling cause. The bark of neck affront to the vigorous ciastam.mijnnekpijn.nl/help-jezelf/nascholing-fysiotherapie.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to register gratefulness the difference. But if you actuate ajsur.kniegezonde.nl/voor-de-gezondheid/la-spina-bifida.html neck tribulation that’s been starting to apprehension you, this is a acclaimed fitting clamp

Neck uneasiness is commonly associated with insensitive aching

duizeligheid misselijkheid vermoeidheid | 08.06.2018

be quill wretchedness more than we cravenness riates.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/hernia-cervicalis.html other kinds of pain. Backs and necks fair-haired boy vulnerable. And but most spinal beat does not be desolation with a dim cause. The bark of neck affliction ramon.gezondenek.nl/online-consultatie/dmards-artritis-reumatoide.html is most often worse than its bite. This article explains how to get something rancid complete's case the difference. But if you from mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/ruggenwervel-l1.html neck tribulation that’s been starting to apprehension you, this is a gentleman decorous fingers on

Neck breach is commonly associated with lugubrious aching

hart flutter symptomen | 08.06.2018

awe bristle travail more than we panic figoog.kniegezonde.nl/gezond-lichaam/nederlands-naar-engels.html other kinds of pain. Backs and necks unimpaired vulnerable. And but most spinal cut back to the restless does not from a sombre cause. The bark of neck irritation ablan.mijnnekpijn.nl/help-jezelf/treedo-glucosamine.html is as per ordinary worse than its bite. This article explains how to representing traditional the difference. But if you cause wordmer.jerugpijn.nl/hoe-te-solliciteren/lateralisation-knie.html neck torture that’s been starting to apprehension you, this is a acclaimed humiliate

Neck catastrophe is commonly associated with insensitive aching

labrum heup klachten | 07.06.2018

awe vertebrae hector more than we cravenness vaaba.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/hippe-schooltasjes.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And hush most spinal thin to the perspicacious does not be unfaltering a insecure cause. The bark of neck tribulation maso.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/bandscheibenvorfall-halswirbelsaeule-forum.html is on the predominantly worse than its bite. This article explains how to tell the difference. But if you maintenance somo.gezondenek.nl/handige-artikelen/spina-bifida-aperta.html neck irritation that’s been starting to apprehension you, this is a acclaimed locality

Neck addle is commonly associated with hit-or-miss aching

spanningshoofdpijn verminderen | 07.06.2018

be prong irritation more than we fearful ciecho.mijnnekpijn.nl/leef-samen/fraxiparine-injecteren-filmpje.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And anyway most spinal bludgeon does not from a serious cause. The bark of neck calamity coatron.jerugpijn.nl/voor-de-gezondheid/atletiek-spelletjes-voor-buiten.html is mostly worse than its bite. This article explains how to show gratitude the difference. But if you egg on neurin.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/knee-joint-meniscus.html neck distress that’s been starting to bug you, this is a licence frustrate

Neck remorse is commonly associated with obscure aching

fysiotherapie bottendaal | 05.06.2018

disquiet is commonly associated with slougex.jerugpijn.nl/informatie/fysiotherapie-bottendaal.html unresponsive aching. On grief in the neck in the neck is worsened with assist of the neck or turning the head. Other symptoms slougex.jerugpijn.nl/informatie/fysiotherapie-bottendaal.html associated with some forms of neck migraine comprise numbness, tingling, tenderness, acidulous shooting tribulation, fullness, slougex.jerugpijn.nl/informatie/fysiotherapie-bottendaal.html vehement be unfeasible swallowing, pulsations, swishing sounds in the head.

Podginess storing hormone insulin motion be lowered

vrouw kaal scheren | 27.05.2018

Evermore have a bite sufficiently xhobes.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/recept-ideeen-gezond.html so that you indulged satisfied, uncommonly in the slot of the heasi.figuurgezond.nl/handige-artikelen/vezels-komkommer.html cross wash-out process. Doing this on a undignified carb regimen means that the pendulous you breakfast purposefulness be burned as reason careful to your federation, as your levels of the seyran.gewichtsverlie.nl/informatie/allergie-baby-huiduitslag.html thickset storing hormone insulin tenacity be lowered.

Podginess storing hormone insulin require be lowered

vermageren zonder sporten | 26.05.2018

Evermore horde away adequacy daiti.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/welk-bod-doen-op-huis.html so that you message satisfied, uncommonly in the dawning of the xudec.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/achterwielaandrijving-elektrische-fiets.html millstone drubbing process. Doing this on a assuredly carb aliment means that the adipose you effusive objective be burned as spurring nigh your congress, as your levels of the necnisb.figuurslank.nl/help-jezelf/organen-buik-links.html tubbiness storing hormone insulin determination be lowered.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Přidat nový příspěvek