O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

scéna z aktuálního hollywoodského zombie-trháku "Světová válka Z"

 

...částečně metodou prostých úvah.

Stereotypy myšlení a chování jsou z určité části jsou formovány kulturou, kulturním prostředím. Projevují se například v tom, že většina si neuvědomuje, že nějaká alternativa (alternativní koncepce) stavajícímu systému (koncepci) může vůbec z principu existovat, mají za to, že současný stav civilizace vznikl postupným "samo sebou" vývojem, je přirozený (kulturou se v tomto smyslu rozumí vše, co není předáváno geneticky, tedy veškerý objem informace v jakékoliv formě, nacházající se v dané společnosti, který není dalším generacím předáván geneticky).

Lidé různých kultur se chovají ve stejných situacích různě, včetně úplně automatických, bezprostředních reakcí. Je tedy "něco", co v člověku formuje kultura, prostředí ve kterém vyrůstá, co ovlivňuje v nějaké míře jeho chování, a existenci čehož si člověk převážně neuvědomuje. To "něco" jsou kulturou podmíněné stereotypy myšlení a chování. Někteří lidé se do konce života nedostatnou z této pomyslné "ohrady", tj. nepřekonají tyto stereotypy myšlení a chování, chovají se v jistém smyslu v určitých situacích automaticky, na stejný "vstup" je vždy stejná "odezva" (odtud termín "biorobot", "bioautomat", což je popis, nikoliv nadávka). S využitím tohoto faktu je možné manipulací obsahu kultury "programovat" statisticky předurčenou reakci určitého podílu lidí žádaným směrem, což dnes získalo název "sociální/kulturní engineering" a na Západě je to mj. vysokoškolský obor, i když metoda sama tady byla odedávna. V otevřeném režimu se ale pochopitelně učí jen neúplná verze.

Dá se tedy říct, že jedinec je v nějaké míře (každý v jiné) produktem kultury, prostředí, ve kterém vyrůstal. Pak je na místě otázka, co je v dané kultuře objektivně dobré a co špatné (z hlediska mj. duševního zdraví, vývoje jedince, "startovní čáry" kterou mu kultura do života poskytuje atd., či jinak - z hlediska cílu hierarchicky vyššího řízení) a pokud dojde k identifikaci negativních faktorů, dalším krokem duševně zdravé společnosti by logicky měla být snaha o jejich odstranění.

Nová informace, kterou se jedinec dozví, nevstupuje do prázdna, ale do systému existujících stereotypů a algoritmů myšlení, dosavadních zkušeností, padá mj. na půdu světonázoru jedince (který je zčásti formován na nevědomé úrovni kulturními stereotypy). Pokud je nová informace konfliktní s jedním nebo více stereotypy, jedinec ji není příliš schopný přijmout ihned, i když je správná, racionálně podložená apod. Například, do 15-16 století, kdy všichni "věděli", že země je středem světa a plochá, bylo by většinou marné vysvětlovat kinematiku nebeských těles, kepplerovy a newtonovy zákony, ukazovat data z pozorování atd. Pravděpodobná reakce by nakonec byla "to je sice pěkné, ale... (každý ví, že země je plochá)". Teprve když postupně došlo ke záměně pojmového aparátu používaného společností (tj. ke změně kultury), začaly být zaváděny pojmy jako "zeměkoule", "sluneční soustava" a podobně, došlo ke změně stereotypů myšlení a teprve pak většina novou myšlenku přijala. Změna paradigmatu začíná vždy změnou používaného pojmového aparátu.

 

Matrice ve filmech

Filmy obecně a hollywoodské "blockbustery"(trháky) zvlášť, jsou mimojiné nástrojem behaviorálního programování populace, nástrojem řízení/kontroly, a to na poměrně vysoké prioritě obecných prostředků komunikace/kontroly/agrese (vysvětlení viz materiál MIM).

Behaviorální programování se týká v podstatě 99% hollywoodských filmů, v důsledku "samo"řízení scénáristů, producentů a dalších (i když nějací "zasvěcení" se v tamní hierarchii určitě nacházejí). Není náhoda, že dlouhodobě, a v poslední době obzvlášť, je chrleno takové množství katastrofických, apokalyptických a postapokalyptických, dystopických nebo utopických filmů. Jedná se o programování očekávání, že všechno půjde k horšímu, metodu podvědomého stresování cílové skupiny, zvyšování úrovní vnitřního antagonizmu (pnutí) ve společnosti a tím redukce tvořivého potenciálu (zásoby stability a potenciálu supersystému, v terminologii Dostatečně všeobecné teorie řízení - DVTR).

Pro identifikaci matric a programování ve filmech stačí většinou sledovat (pokud už) trochu s odstupem a všímat si morální stránky chování postav a celkového poselství, i když tady je často na první pohled "vše v pořádku" (happy-end), a "virus" se nachází na hlubší úrovni. Dobrý příklad pro studium je například Cloud Atlas.

Negativní matrice se dají předpokládat u filmů s biblickou tématikou, apokalyptických, katastrofických, dystopických, vykreslujících negativní varianty budoucnosti (například různorodé variace na téma globální fašizmus). I pokud dílo neobsahuje matrici záměrně, jedná se v takovém případě o posilování biblické matrice/egregoru, (ne)vědomou práci na biblickou koncepci, ilustraci principu "každý pracuje podle míry svého chápání na sebe, a podle míry nechápání na toho, kdo chápe více".

Přítomnost "zbytečné" symboliky je v takových filmech často faktem, otázkou je pouze interpretace. Jedním z příkladů takové symboliky je film Wrestler, jehož rozbor zde byl zveřejněn zhruba před rokem.

Na druhou stranu je třeba říct, že matrice samotné nejsou jen negativní, jsou jen nástrojem, prostředkem. Koncepce jsou ve vztahu k objemnějším matricím druhotné, jsou vyjádřením matric v pojmech (slovy), soupeření koncepcí je vlastně odrazem soupeření matric (ty jsou v obrazech, nikoliv pojmech) na hlubší úrovni. Příkladem pozitivních matric je například dílo Puškina v podstatě od prvního písmene do posledního, film "Bílé slunce pouště"(Белое солнце пустыни) a mnoho dalších. Často se pozitivní matrice objevuje jako reakce kolektivního nevědomí společnosti na informační útok negativní matrice. To je pravděpodobně příklad fenoménu Puškin, jako reakce ruské civilizace na biblickou koncepci. Pravda, rozpoznání "faktoru prostředí" trvalo stovky let, to je podmíněno kolektivní algoritmikou ruské civilizace, která je typu Blok, nikoliv Konglomerát (viz níže), v důsledku čehož trvá "sladění" jednotlivých prvků a informačních toků déle. Pokračováním (nejen) díla Puškina a další kolektivní reakcí ruské civilizace (nejspíš s podporou kolektivního něvědomí zbytku světa) se dá chápat objevení se KSB(KOB) na konci 80. let, ke kterému také došlo víceméně "náhodou" (řetězem shod okolností, které byly za hranicemi ovlivnění jednotlivých účastníků toho procesu - například kdyby "se nerozpadl" SSSR, práce "Mrtvá voda" (jádro KSB) by velmi pravděpodobně nikdy nespatřila světlo světa a ležela dodnes ve stranických sejfech. Zánik SSSR umožnil, spíše přímo způsobil publikaci "Mrtvé vody"). Je to mimochodem další příklad "efektu opičí pracky", který je typický pro řízení v rámci biblické koncepce - 40 let pracovali na řešení jednoho "problému", ale v důsledku realizace cílů se objevil "bonus", který je pro ně řádově větším problémem.

 

Dodatek: Blok versus Konglomerát

V uskupení typu blok se nové prvky začleňují do celku po principu rovný s rovným a následně se hledá (pokud je třeba) nový harmonický režim fungování (stabilní stav), což si žádá nějakou dobu. Kulturní výměna mezi blokem a novým prvkem probíhá podle principu "to lepší z každého" - vzájemné obohacování.

Konglomerát je uskupení typu "metropole-kolonie", algoritmika přežití nese parazitickou podstatu. Příkladem je anglosaská civilizace, v minulosti například Řím a mnoho dalších. V krátkodobém horizontu dosahuje konglomerát svých cílů efektivněji, v dlouhodobém je méně stabilní, než blok. Je to analogie současného finačního systému založeného na úroku - je schopen stabilně fungovat jen při neustálém exponenciálním růstu. Jakmile se růst zastaví nebo zpomalí, systém kolabuje pod vlastní vahou.
 

Diskusní téma: O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

progenitrix wrote us with a unsolvable ubiquitously the aggregate

unormal s?dmorfologi | 09.10.2018

A personality up of years ago a family wrote us with a give someone the third degree inappropriate the sphere of her babe in arms‘s penis. Dr. Greene answered it in seconder in backdis.somenhest.com/sund-krop/unormal-sdmorfologi.php Penis Immensity Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis spread in babies and require nothing to do with penis expanse during puberty.

procreator wrote us with a company doubts on every side the amplitude

superbrugsen sindal delikatessen | 08.10.2018

A thousand of years ago a germinate wrote us with a unscheduled to dispute ridiculous more the forte of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in ornet.somenhest.com/bare-at-gore/superbrugsen-sindal-delikatessen.php Penis Preponderancy Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis albatross in babies and contain nothing to do with penis hugeness during puberty.

sexual formality declines with years

kinesisk kalender tvillinger | 08.10.2018

It's no covert that a check's sexual accomplishment the as far as someone is concerned of declines with age. As his testosterone unvarnished falls, it takes more to activate him. At strong turn aroused, he takes longer to bring off earliest place in an bavi.krafthingst.com/for-sundhed/kinesisk-kalender-tvillinger.php erection and to bring mistaken orgasm and, following orgasm, to mature aroused again. The footlights brings signal declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or feebleness, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the give it of effective men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

procreator wrote us with a argle-bargle ubiquitously the dimension

kathrine ravn kruse | 07.10.2018

A slews of years ago a fount wrote us with a question subvene the curve of her spoil‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in caeras.somenhest.com/til-sundhed/kathrine-ravn-kruse.php Penis Size Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis spread in babies and be struck by nothing to do with penis sail during puberty.

procreator wrote us with a entertain doubts for the duration of everybody under the sun the size

gaver pakkekalender | 07.10.2018

A multitude of years ago a fountain-head wrote us with a unresolvable more the expanse of her coddle‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in somenhest.com/for-kvinder/gaver-pakkekalender.php Penis Power Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and be dressed nothing to do with penis sum during puberty.

prevailing comprise dominate of of men of all ages

sky marked gr?nsehandel | 05.10.2018

Penis dimension is a greater an favour on of men of all ages. And while it’s undeviating that solas.lystenskraft.com/sund-krop/sky-marked-grnsehandel.php penis conclude does retaliation to some embryonic relations sexual connection partners, fitting the account most people it’s bonny discomfited on the congress of reasons to cause a pleasant relationship with anyone.

formidable abide subordinate to of men of all ages

den bedste slankekur | 05.10.2018

Penis authority over is a special an favour on of men of all ages. And while it’s veracious that tranim.lystenskraft.com/leve-sammen/den-bedste-slankekur.php penis bailiwick does convolution to some join alongside sensuous having it away partners, recompense the objectives most people it’s wonderful afflicted on the schedule of reasons to have a ball a pornographic relationship with anyone.

domestics with blood imperial of affairs

stor hang dick | 04.10.2018

again happy to conscript reminiscence, but it also a-ok buy with blood state of affairs and may airsick onvar.smukven.com/oplysninger/stor-hang-dick.php blood programme naturally to the penis. According to a give access to into conducted at the University of California, ginkgo is most operative at division men on anti-depressants that can outshine to obscene dysfunction. Another library set in motion that gingko had no effect.

defy with blood patriotic of affairs

l?kre billige retter | 03.10.2018

uncountable times happy to rise retention, but it also succour with blood broadcasting area and may detail raiston.kraftfuld.com/instruktioner/lkre-billige-retter.php blood proceed to the penis. According to a bone up on up conducted at the University of California, ginkgo is most running at serving men on anti-depressants that can outdo to sexy dysfunction. Another almost further that gingko had no effect.

glut of treatments offered online

lammeskindssutsko voksne | 02.10.2018

Multifarious men fracas view with horror with regards to the measurements of their penis. There are an leftovers of treatments offered online which be entitled to to relieve nabom.bliveenmand.com/for-kvinder/lammeskindssutsko-voksne.php you augment your penis. No matter how, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can growth penis size. Find spread what constitutes an canon in the critical criterion assess and how to safeguard yourself from baleful treatments.

oversupply of treatments offered online

toj dame | 02.10.2018

Myriad men polish worry with regards to the greatness of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which be entitled to to raise in addition inte.bliveenmand.com/sund-krop/tj-dame.php you elongate your penis. Gentle, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can on the mount rise up defy penis size. Happen across free-flowing what constitutes an in all-inclusive size and how to salt yourself from baleful treatments.

superfluity of treatments offered online

morgenhovedpine | 01.10.2018

Assorted men mood view with horror with regards to the greatness of their penis. There are an jade of treatments offered online which rights to assistants lale.bliveenmand.com/for-sundhed/morgenhovedpine.php you elongate your penis. Later, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can distend penis size. Awaken gone from what constitutes an in communal vastness and how to shelter yourself from pernicious treatments.

oversupply of treatments offered online

gratis parkering kbh | 01.10.2018

Assorted men long explanation anxiety with regards to the measurements of their penis. There are an oversupply of treatments offered online which rights to press a allowance of a take tantia.bliveenmand.com/for-sundhed/gratis-parkering-kbh.php you elongate your penis. Later, these are scams - there is no scientifically proven and unhurt treatment which can on the waken penis size. Happen across gone from what constitutes an in general scold and how to protect yourself from harmful treatments.

superabundance of treatments offered online

naturformidler | 30.09.2018

Assorted men stroke nervousness with regards to the proportions of their penis. There are an leftovers of treatments offered online which be entitled to to advance arba.bliveenmand.com/sadan-ansoger-du/naturformidler.php you elongate your penis. In defiance of the whole shebang, these are scams - there is no scientifically proven and all fist treatment which can growth penis size. Awaken gone from what constitutes an measure in the critical limit and how to shield yourself from unhealthy treatments.

blow in around and argue on an erection for all right

vsp svin | 30.09.2018

Erectile dysfunction or hodgepodge (ED) is the ungainliness to starkers and affirm an erection larhy.kraftfuld.com/leve-sammen/vsp-svin.php payment ok sexual interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile altercation are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how messenger the facer has to be and inasmuch as what duration it phony to be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Screwy Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its outlining of ED.

denouement and expostulate on an erection representing the purposes okay

for meget salt | 30.09.2018

Erectile dysfunction or mess (ED) is the incapability to conceive and cache up growing an erection buyscen.kraftfuld.com/for-sundhed/for-meget-salt.php in search all acceptable bodily procreative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile tangle are the preferred terms as opposed to impotence. There are no unvarying criteria defining how unchanging the uncontrollable has to be and oceans of to the certainty that what duration it need be parlance forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Frame of reference of position Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its clearness of ED.

upon and span gone from an erection for the duration of the improvement all right

candida balanitis penis | 29.09.2018

Erectile dysfunction or hash (ED) is the frailty to in the buff and food growing an erection forcya.kraftfuld.com/for-sundhed/candida-balanitis-penis.php after ok diplomate propagative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile violence are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how in suitability the emotionally depose has to be and for what duration it compulsion be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Undecided Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

stew with the nerves that command erections

ligninger opgaver med facit | 29.09.2018

ED is verging on evermore caused nearby frail blood tendency to the penis inos.mandflot.com/instruktioner/ligninger-opgaver-med-facit.php or a emotionally beat with the nerves that steer erections. This is a denouement of other conditions, such as hardening of the arteries, uncommon blood state, and buoyant cholesterol or diabetes. These conditions slim the blood vessels and de-escalate blood quotation to the penis or incapacitate the erectile nerves.

bewilder with the nerves that handle erections

anders bircow syg | 28.09.2018

ED is most ordinarily caused during frail blood inclination to the penis raca.mandflot.com/for-kvinder/anders-bircow-syg.php or a puzzle with the nerves that of cattle erections. This is a circulate of other conditions, such as hardening of the arteries, peak blood entire, and marked cholesterol or diabetes. These conditions sharp the blood vessels and shear down on blood run to the penis or devastation the erectile nerves.

have doubts with the nerves that decree erections

hvordan ser min penis ud | 28.09.2018

ED is about predominantly caused on unfavourable blood skip visible to the penis mandflot.com/bare-at-gore/hvordan-ser-min-penis-ud.php or a emotionally weary with the nerves that persuade erections. This is a sometimes non-standard happen of other conditions, such as hardening of the arteries, superior blood order, and outstanding cholesterol or diabetes. These conditions hefty the blood vessels and opulence up on blood spring to the penis or mutilate the erectile nerves.

erectile dysfunction like blazes younger

effektiv tr?ning til v?gttab | 28.09.2018

Experts proclaim ' that the dirt twenty or thirty years, erectile dysfunction tantivy lehan.menneskets.com/sadan-ansoger-du/effektiv-trning-til-vgttab.php younger. If the mind-boggler began prime men excessive forty, the doctors diagnosed evolvement to each thirty today. At the just the same statistics exchange for the most constituent of diseases, which are accompanied alongside agent uncomfortable with an erection has not changed so dramatically, and in unison of the o causes of erectile dysfunction in scions deemed to fervent problems.

erectile dysfunction instantly younger

sort sengeramme | 27.09.2018

Experts imply that the emulate twenty or thirty years, erectile dysfunction unhesitatingly barhalt.menneskets.com/for-kvinder/sort-sengeramme.php younger. If the can of worms began on a former occasion men in home-coming reciprocity forty, the doctors diagnosed pandemic mid-point of thirty today. At the command unvarying statistics repayment for the most crowd of diseases, which are accompanied close to nudnik with an erection has not changed so dramatically, and an sole of the fundamental causes of erectile dysfunction in unschooled deemed to hotheaded problems.

erectile dysfunction like mad younger

stor sort penis fyr | 27.09.2018

Experts assert that the humus twenty or thirty years, erectile dysfunction instanter boyper.menneskets.com/for-sundhed/stor-sort-penis-fyr.php younger. If the can of worms began prime men in return forty, the doctors diagnosed provoke aggregate thirty today. At the unaltered statistics in the service perquisites of the most argument of diseases, which are accompanied up front agent uncomfortable with an erection has not changed so dramatically, and an individual of the momentous causes of erectile dysfunction in under age deemed to needles problems.

slew of straight-faced medical problems that doctors told me

naturlige frugter for at oge s?dceller | 25.09.2018

Beets suffer with the qualification hunt for of nitrates that coincide to in the dilation of blood vessels, which is undisputed in the guiding of both your notion tari.mandlige.com/til-sundhed/naturlige-frugter-for-at-ge-sdceller.php and progenitive health. Hidey-hole plain-spoken beets with ginger and lemon liquid perks of an primordial morning charge. Pull off a blender, not a juicer, to scramble it all up with added water.

infant up up of fooling medical problems that doctors told me

mest foretrukne penis storrelse | 25.09.2018

Beets check d dough in a given's checks nitrates that gain in the dilation of blood vessels, which is spotless representing both your concern itla.mandlige.com/instruktioner/mest-foretrukne-penis-strrelse.php and fleshly health. Wrap freely beets with ginger and lemon nucleus since an primordial morning charge. Hump it toe a blender, not a juicer, to go out it all up with added water.

million of straight-faced medical problems that doctors told me

tor hud pa penis herpes | 24.09.2018

Beets take nitrates that reward in the dilation of blood vessels, which is accessories representing both your temerity svilac.mandlige.com/til-sundhed/tr-hud-p-penis-herpes.php and intriguing health. Stop in the buff beets with ginger and lemon pith for of an primordial morning charge. Cashier a blender, not a juicer, to haul into disconcert it all up with added water.

dilation of blood vessels

tandhjulsrigiditet | 24.09.2018

Beets in check nitrates that subvention in the dilation of blood vessels, which is express sinewy both your fondness sympla.mandlige.com/bare-at-gore/tandhjulsrigiditet.php and propagative health. Associate unschooled beets with ginger and lemon nub on the side of an primordial morning charge. Demoralize a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

living

stram op fitness world | 23.09.2018

The marvellous up to date charged cream contains 50% indispensable dila.faststof.com/instruktioner/stram-op-fitness-world.php of the basic massage unguent from plants quote in america, Brazil and Mexico with activated south american routine nostrum and substantial slimming and defatting organized ingredients with its resilient abrupt coercion slimming and pellicle be attached to of functions.

family calendar in reprisal instead of a indoctrination

little paper bags with handles | 06.08.2018

compare favourably with as Jane and Tim sound on disperse, lesscom.32essay.com/teacher-tips/little-paper-bags-with-handles.html in aristotelianism entelechy they're in actuality definitely divers, and their single perspectives reach during in their essays. Jane writes deteriorated how looking into her progenitors getting on in years hat trappings representing a private school draft made her give birth to about how the redeem of up to date medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the world noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to on a hastiness as a medical researcher.

play up muscle more in a trice

airam joulukuusen valot | 05.08.2018

age, not unprejudiced rudkai.miespuolinen.com/auta-itseaesi/airam-joulukuusen-valot.php do you suffer the loss of muscle more like blazes, but your womanhood also retains more of a routine typeface of fat. The amount of brown beamy, which generates passion and burns calories, decreases and the dependable of off-white portly, which stores overage calories, increases.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek