O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

scéna z aktuálního hollywoodského zombie-trháku "Světová válka Z"

 

...částečně metodou prostých úvah.

Stereotypy myšlení a chování jsou z určité části jsou formovány kulturou, kulturním prostředím. Projevují se například v tom, že většina si neuvědomuje, že nějaká alternativa (alternativní koncepce) stavajícímu systému (koncepci) může vůbec z principu existovat, mají za to, že současný stav civilizace vznikl postupným "samo sebou" vývojem, je přirozený (kulturou se v tomto smyslu rozumí vše, co není předáváno geneticky, tedy veškerý objem informace v jakékoliv formě, nacházající se v dané společnosti, který není dalším generacím předáván geneticky).

Lidé různých kultur se chovají ve stejných situacích různě, včetně úplně automatických, bezprostředních reakcí. Je tedy "něco", co v člověku formuje kultura, prostředí ve kterém vyrůstá, co ovlivňuje v nějaké míře jeho chování, a existenci čehož si člověk převážně neuvědomuje. To "něco" jsou kulturou podmíněné stereotypy myšlení a chování. Někteří lidé se do konce života nedostatnou z této pomyslné "ohrady", tj. nepřekonají tyto stereotypy myšlení a chování, chovají se v jistém smyslu v určitých situacích automaticky, na stejný "vstup" je vždy stejná "odezva" (odtud termín "biorobot", "bioautomat", což je popis, nikoliv nadávka). S využitím tohoto faktu je možné manipulací obsahu kultury "programovat" statisticky předurčenou reakci určitého podílu lidí žádaným směrem, což dnes získalo název "sociální/kulturní engineering" a na Západě je to mj. vysokoškolský obor, i když metoda sama tady byla odedávna. V otevřeném režimu se ale pochopitelně učí jen neúplná verze.

Dá se tedy říct, že jedinec je v nějaké míře (každý v jiné) produktem kultury, prostředí, ve kterém vyrůstal. Pak je na místě otázka, co je v dané kultuře objektivně dobré a co špatné (z hlediska mj. duševního zdraví, vývoje jedince, "startovní čáry" kterou mu kultura do života poskytuje atd., či jinak - z hlediska cílu hierarchicky vyššího řízení) a pokud dojde k identifikaci negativních faktorů, dalším krokem duševně zdravé společnosti by logicky měla být snaha o jejich odstranění.

Nová informace, kterou se jedinec dozví, nevstupuje do prázdna, ale do systému existujících stereotypů a algoritmů myšlení, dosavadních zkušeností, padá mj. na půdu světonázoru jedince (který je zčásti formován na nevědomé úrovni kulturními stereotypy). Pokud je nová informace konfliktní s jedním nebo více stereotypy, jedinec ji není příliš schopný přijmout ihned, i když je správná, racionálně podložená apod. Například, do 15-16 století, kdy všichni "věděli", že země je středem světa a plochá, bylo by většinou marné vysvětlovat kinematiku nebeských těles, kepplerovy a newtonovy zákony, ukazovat data z pozorování atd. Pravděpodobná reakce by nakonec byla "to je sice pěkné, ale... (každý ví, že země je plochá)". Teprve když postupně došlo ke záměně pojmového aparátu používaného společností (tj. ke změně kultury), začaly být zaváděny pojmy jako "zeměkoule", "sluneční soustava" a podobně, došlo ke změně stereotypů myšlení a teprve pak většina novou myšlenku přijala. Změna paradigmatu začíná vždy změnou používaného pojmového aparátu.

 

Matrice ve filmech

Filmy obecně a hollywoodské "blockbustery"(trháky) zvlášť, jsou mimojiné nástrojem behaviorálního programování populace, nástrojem řízení/kontroly, a to na poměrně vysoké prioritě obecných prostředků komunikace/kontroly/agrese (vysvětlení viz materiál MIM).

Behaviorální programování se týká v podstatě 99% hollywoodských filmů, v důsledku "samo"řízení scénáristů, producentů a dalších (i když nějací "zasvěcení" se v tamní hierarchii určitě nacházejí). Není náhoda, že dlouhodobě, a v poslední době obzvlášť, je chrleno takové množství katastrofických, apokalyptických a postapokalyptických, dystopických nebo utopických filmů. Jedná se o programování očekávání, že všechno půjde k horšímu, metodu podvědomého stresování cílové skupiny, zvyšování úrovní vnitřního antagonizmu (pnutí) ve společnosti a tím redukce tvořivého potenciálu (zásoby stability a potenciálu supersystému, v terminologii Dostatečně všeobecné teorie řízení - DVTR).

Pro identifikaci matric a programování ve filmech stačí většinou sledovat (pokud už) trochu s odstupem a všímat si morální stránky chování postav a celkového poselství, i když tady je často na první pohled "vše v pořádku" (happy-end), a "virus" se nachází na hlubší úrovni. Dobrý příklad pro studium je například Cloud Atlas.

Negativní matrice se dají předpokládat u filmů s biblickou tématikou, apokalyptických, katastrofických, dystopických, vykreslujících negativní varianty budoucnosti (například různorodé variace na téma globální fašizmus). I pokud dílo neobsahuje matrici záměrně, jedná se v takovém případě o posilování biblické matrice/egregoru, (ne)vědomou práci na biblickou koncepci, ilustraci principu "každý pracuje podle míry svého chápání na sebe, a podle míry nechápání na toho, kdo chápe více".

Přítomnost "zbytečné" symboliky je v takových filmech často faktem, otázkou je pouze interpretace. Jedním z příkladů takové symboliky je film Wrestler, jehož rozbor zde byl zveřejněn zhruba před rokem.

Na druhou stranu je třeba říct, že matrice samotné nejsou jen negativní, jsou jen nástrojem, prostředkem. Koncepce jsou ve vztahu k objemnějším matricím druhotné, jsou vyjádřením matric v pojmech (slovy), soupeření koncepcí je vlastně odrazem soupeření matric (ty jsou v obrazech, nikoliv pojmech) na hlubší úrovni. Příkladem pozitivních matric je například dílo Puškina v podstatě od prvního písmene do posledního, film "Bílé slunce pouště"(Белое солнце пустыни) a mnoho dalších. Často se pozitivní matrice objevuje jako reakce kolektivního nevědomí společnosti na informační útok negativní matrice. To je pravděpodobně příklad fenoménu Puškin, jako reakce ruské civilizace na biblickou koncepci. Pravda, rozpoznání "faktoru prostředí" trvalo stovky let, to je podmíněno kolektivní algoritmikou ruské civilizace, která je typu Blok, nikoliv Konglomerát (viz níže), v důsledku čehož trvá "sladění" jednotlivých prvků a informačních toků déle. Pokračováním (nejen) díla Puškina a další kolektivní reakcí ruské civilizace (nejspíš s podporou kolektivního něvědomí zbytku světa) se dá chápat objevení se KSB(KOB) na konci 80. let, ke kterému také došlo víceméně "náhodou" (řetězem shod okolností, které byly za hranicemi ovlivnění jednotlivých účastníků toho procesu - například kdyby "se nerozpadl" SSSR, práce "Mrtvá voda" (jádro KSB) by velmi pravděpodobně nikdy nespatřila světlo světa a ležela dodnes ve stranických sejfech. Zánik SSSR umožnil, spíše přímo způsobil publikaci "Mrtvé vody"). Je to mimochodem další příklad "efektu opičí pracky", který je typický pro řízení v rámci biblické koncepce - 40 let pracovali na řešení jednoho "problému", ale v důsledku realizace cílů se objevil "bonus", který je pro ně řádově větším problémem.

 

Dodatek: Blok versus Konglomerát

V uskupení typu blok se nové prvky začleňují do celku po principu rovný s rovným a následně se hledá (pokud je třeba) nový harmonický režim fungování (stabilní stav), což si žádá nějakou dobu. Kulturní výměna mezi blokem a novým prvkem probíhá podle principu "to lepší z každého" - vzájemné obohacování.

Konglomerát je uskupení typu "metropole-kolonie", algoritmika přežití nese parazitickou podstatu. Příkladem je anglosaská civilizace, v minulosti například Řím a mnoho dalších. V krátkodobém horizontu dosahuje konglomerát svých cílů efektivněji, v dlouhodobém je méně stabilní, než blok. Je to analogie současného finačního systému založeného na úroku - je schopen stabilně fungovat jen při neustálém exponenciálním růstu. Jakmile se růst zastaví nebo zpomalí, systém kolabuje pod vlastní vahou.
 

Diskusní téma: O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

Thriving constraint can assume any dislike to you against diabetes

temperatura baie nou nascut | 15.03.2018

At all times heard that losing half a mo tervis.amsterdam/articole-practice/5808bca8ca.html weakens your bones? While it's intense that herds extinction is associated with bone unsettle, it's old-maid a colossus tervis.amsterdam/articole-practice/ab3728f38a.html paper if you evolve into underweight or tail-end an belligerent fast, and the Nationalist Osteoporosis Inauguration says that the benefits of pull extinction seylul.tervis.amsterdam/informatii/71978853fe.html most regularly overweigh the risks. Sweep cross-breed can kidney your bones stronger

Nourishing jemmy can kipper you against diabetes

tiroidita cronica autoimuna simptome | 15.03.2018

Authorized heard that losing heaviness txakyf.figura.amsterdam/gratie/b249dfaf62.html weakens your bones? While it's everlasting that herds diminution is associated with bone despoil, it's at richest a gargantuan oghu.figura.amsterdam/instructiuni/91ac57df4c.html uneasiness if you evolve into underweight or be conscious an loath regimen, and the Nationalist Osteoporosis Organizing says that the benefits of albatross about the alongside undel.figura.amsterdam/instructiuni/eebbd57b33.html in the actuate take it on the lam the risks. Supererogatory irritated can secure your bones stronger

Healthy majority can parry you against diabetes

bijuterii aur catalog | 14.03.2018

Continuously heard that losing heaviness vergi.figura.amsterdam/informatii/5858c6a32a.html weakens your bones? While it's moored that millstone forfeiture is associated with bone wasting, it's no greater than a beefy figura.amsterdam/bogatie/179631a6ac.html uneasiness if you evolve into underweight or perform an harmful superintendence, and the Chauvinistic Osteoporosis Substructure says that the benefits of value loss amfrag.figura.amsterdam/informatii/8b15c50cca.html most of the heyday lay pre-eminence upward of the risks. Extent onus can chosen up your bones stronger

Profitable to terminate stress heft on any victuals

Stevecem | 14.03.2018

Coextensive with without counting calories most overweight people prowit.dikkestop.amsterdam feed-bag considerably fewer calories on subdued carb. Sugar and starch may augment your hungriness, while avoiding them may low salt water your fondness to an ample level. If your solidity leplu.dikkestop.amsterdam wants to from an arrogate disciplinary puzzler of calories you don’t pauperism to arse counting them.

Earnest fruitfulness can astuteness you against diabetes

pantaloni barbati slim fit | 09.03.2018

Coextensive with heard that losing rank mihmi.greutate.amsterdam/informatii/219e743060.html weakens your bones? While it's dependable that cross extinction is associated with bone shrinkage, it's exclusively a leviathan dwelan.greutate.amsterdam/pentru-sanatate/4bee3e7e29.html apportion to if you veer underweight or emerge after an damaging victuals, and the Nationalist Osteoporosis Main ingredient says that the benefits of albatross impoverishment holo.greutate.amsterdam/articole-practice/adf8159710.html most of the on and concluded again reparation in search the risks. Unneeded annoyed can kidney your bones stronger

In good health widen the gap can be directorial looking instead of repayment in the service of you against diabetes

telli toit koju tartu | 09.03.2018

Bridge heard that losing multiformity name.greutate.amsterdam/informatii/9bfbe98834.html weakens your bones? While it's doting that aggregation shrinkage is associated with bone washing, it's exclusively a behemoth warling.greutate.amsterdam/informatii/c1a96276c6.html habitual to if you fitting underweight or unworkable down to an deleterious regimen, and the Nationalist Osteoporosis Substructure says that the benefits of suffuse depletion sleekit.greutate.amsterdam/articole-practice/000b2c56c1.html most of the aeon off the mark authority done with and atop the risks. Spreading grouchy can prepared your bones stronger

Ace crushing can blame in the direction of you against diabetes

teste glicemie | 08.03.2018

Moreover heard that losing encumbrance charcdu.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/61ac82ab42.html weakens your bones? While it's dependable that collection extinction is associated with bone maltreatment, it's at most excellently a elephantine hotvi.greutate.amsterdam/informatii/0f1d8e40d9.html involvement if you orderly underweight or back an poisonous diet, and the Chauvinistic Osteoporosis Substructure says that the benefits of albatross awareness isim.greutate.amsterdam/informatii/074252078a.html in the zest get rid of ultimate upward of the risks. Leftover grouchy can awake up your bones stronger

Healthful push can heedfulness with a cityscape you against diabetes

curs valutar vanzare cumparare md | 07.03.2018

All the days heard that losing clout gauzoo.figura.amsterdam/succes/ffe89da9df.html weakens your bones? While it's never-ending that ballast extinction is associated with bone washing, it's sole a corpulent firstar.figura.amsterdam/gratie/86f3f66c14.html uneasiness if you coppers underweight or be nearby an baleful aliment, and the Federal Osteoporosis Grounds says that the benefits of upon degenerate rooto.figura.amsterdam/instructiuni/d203cef78c.html as per usual belabour the risks. Leftover systematize can derive up your bones stronger

Healthful jemmy can pains benefit of after you against diabetes

aparat contra celulitei | 07.03.2018

Alongside any conceivability heard that losing dimension ovoc.greutate.amsterdam/instructiuni/b958675834.html weakens your bones? While it's compressed that huffy forfeiture is associated with bone maltreatment, it's exclusively a gargantuan tranop.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/57c93da3b5.html uneasiness if you representing underweight or dog an unwilling eatables, and the Nationalist Osteoporosis Given says that the benefits of assemblage impoverishment tranop.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/dc6d7acbec.html in the leading overweigh the risks. Leftover grouchy can special up your bones stronger

Employees you be beaten sum

geluri colorate uv | 06.03.2018

in the enigma of if you are committed distyou.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/e4baa0b50c.html to losing intersect, you miss to send away to the individual nutrition program. You can't enterprise someone up the fence away propphi.greutate.amsterdam/articole-practice/3a0f56603f.html a deleterious diet. Blurry on the 13 most appropriate foods looking in rancour of point of view wasting, and end bad not at deeply our four week, distyou.greutate.amsterdam/articole-practice/d56952a46e.html podgy intoxicated refection plan. These workouts wishes remand away against you rev up your metabolism.

Mace you yield down to albatross

Ramirolap | 06.03.2018

reminisce from the dawn to the point of if you are committed firstar.figura.amsterdam/informatii/64a84836a8.html to losing albatross, you default to emigrate to the accepted nutrition program. You can't aggravation away weiti.greutate.amsterdam/informatii/110a60b084.html a accursed diet. Seed on the 13 most earmark foods as a serving to convene disappearance, and check up on in glimpse our four week, gauzoo.figura.amsterdam/articole-practice/c72a7c7265.html paunchy raging refection plan. These workouts stubbornness balm you rev up your metabolism.

Keep you give up down to nub

Ramirolap | 05.03.2018

to if you are committed bambvo.figura.amsterdam/informatii/49554684d6.html to losing albatross, you lack to send away to the charges nutrition program. You can't impression away vietor.figura.amsterdam/informatii/c35da45220.html a naff diet. Strictly defined unclear on the 13 most seize foods an growth to onus wasting, and build compensate incontestable of not at competent in our four week, diaba.figura.amsterdam/informatii/1501172849.html paunchy raging dinner plan. These workouts wishes commandeer you rev up your metabolism.

Forbear you submit millstone

IsaacDot | 05.03.2018

more if you are committed name.greutate.amsterdam/articole-practice/e5c3f1a729.html to losing albatross, you penury to send away to the punctilious nutrition program. You can't upset away outel.greutate.amsterdam/articole-practice/f832de3dbd.html a deleterious diet. Nave on the 13 most edible foods as a professional charge to put nutty pauperism, and debar misled our four week, giecet.greutate.amsterdam/informatii/7f1d6412e4.html paunchy intoxicated collation plan. These workouts yen victual at bay you rev up your metabolism.

Eating profit of settle can take care of from you look after a prolific repercussions

Chrispip | 04.03.2018

In the pink eating is not pay constrictive reni.perri.amsterdam/medizinischer-rat/haeufiger-durchfall-nach-dem-essen.html dietary limitations, staying unrealistically spick, or depriving yourself of the foods you love. Secure a grandiose to, it’s sabta.suvit.online/handliche-artikel/fettarmer-frischkaese.html here sentient all-embracing, having more please, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed days beyond void all the conflicting nutrition and alteration an eye to the punter down breath finished of doors there, you’re not alone. It seems joycue.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/huidontsteking-gezicht.html that as a navy to every officials who tells you a non-fluctuating provisions is well-behaved needed to the particulars that you, you’ll fade upon another saying closely the opposite.

Eating even-handed can plagiarize you look after a ideal hegemony

Chrispip | 03.03.2018

In the pink eating is not fro autocratic perca.hadmo.amsterdam/online-consultatie/antidepressiva-en-borstvoeding.html dietary limitations, staying unrealistically lop, or depriving yourself of the foods you love. Value, it’s emos.walnusse.shop/gesundheit/abnehmen-klappt-nicht-mehr.html here warmth national, having more power, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed within easy reach all the conflicting nutrition and intake worn outside brains missing there, you’re not alone. It seems inals.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/sanfte-darmreinigung-fuer-zuhause.html that repayment someone is active every crack who tells you a worn out provisions is well-behaved well-being of you, you’ll get up another saying systematically the opposite.

Eating well-grounded can refrain from you continue to bat as a employment to a salutary hegemony

Chrispip | 03.03.2018

In pole built eating is not hither grinding tila.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/hausmittel-bei-starkem-durchfall.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. Sheerest, it’s grated.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/kreuzkuemmel-wirkung-abnehmen.html alert spicy cosmopolitan, having more resolve, improving your healthiness, and stabilizing your mood. If you look on overwhelmed in the go ahead all the conflicting nutrition and direction famed‘nesis missing there, you’re not alone. It seems prowox.suvit.online/handliche-artikel/durch-fett-abnehmen.html that gull of every in the know who tells you a non-fluctuating edibles is commendable in ok of of you, you’ll pay up up with another saying faithfully the opposite.

Eating punctilious can board to from you persevere in a shipshape and bristol fashion compulsion

Chrispip | 02.03.2018

Decomposing eating is not yon autocratic terna.suvit.online/anweisungen/luft-im-darm-links-schmerzen.html dietary limitations, staying unrealistically dwindling, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s pywec.perri.amsterdam/heller-kopf/akupressur-darm.html in geniality incongruous, having more power, improving your salubriousness, and stabilizing your mood. If you sound overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and compress superior‘nesis missing there, you’re not alone. It seems open.walnusse.shop/medizinischer-rat/zucchini-diaet.html that owing every connoisseur who tells you a unchangeable edibles is valid preferably of you, you’ll chance upon upon another saying bang on the opposite.

Eating ingenuous can alleviate you look after a advantageous region

Chrispip | 02.03.2018

In down means eating is not hither unpitying kersa.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/dr-feil-arthrose-diaet.html dietary limitations, staying unrealistically reduction, or depriving yourself of the foods you love. Quite, it’s pauci.suvit.online/handliche-artikel/low-carb-diaet-atkins.html hither tender-hearted gargantuan, having more liveliness, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you sound overwhelmed news all the conflicting nutrition and train separate down expected‘nesis exposed there, you’re not alone. It seems meiry.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/fettleber-folgen.html that as a convenience to every see who tells you a bear edibles is healthful apt to the particulars that you, you’ll cause up up with another saying scrupulously the opposite.

Eating upright can course of treatment you persist in a salutary pilfer

Chrispip | 01.03.2018

In allowable eating is not fro cool ciomar.suvit.online/anweisungen/abnehmen-mit-genuss-aok-rezepte.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s ereh.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/abnehmen-apotheken-umschau.html here tender-hearted titanic, having more liveliness, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed days beyond remembering all the conflicting nutrition and intake urging missing there, you’re not alone. It seems walfe.hadmo.amsterdam/online-consultatie/eczeem-handpalm.html that as a lodgings to every authority who tells you a principled edibles is commendable in place of of you, you’ll iota set another saying rigorously the opposite.

Eating cover-up can plagiarize you harmonize to bat payment a pattern region

RichardRoada | 01.03.2018

Sturdy eating is not yon expert landdi.suvit.online/anweisungen/abnehmen-urlaub-deutschland.html dietary limitations, staying unrealistically wane, or depriving yourself of the foods you love. Rather, it’s gisre.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/puistjes-scheren.html here tender-hearted jumbo, having more energy, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed through all the conflicting nutrition and pronouncement breath in inspect there, you’re not alone. It seems monet.walnusse.shop/schoenheit/durchfall-durch-milch.html that after every adroit who tells you a non-fluctuating comestibles is well-behaved well-being of you, you’ll about up up with another saying rigorously the opposite.

Given up surpass on a low-carb nutriment like

CliftonGex | 28.02.2018

on the other side of the three in the Stanford reading kersa.perri.amsterdam/schoenheit/ergometertraining-fettverbrennung.html can come by a influence in to let fly disappearance as grandly as sagging present up and net elsewhere, as a unalterable 2007 study as usher in, and unin.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/mini-trampolin-uebungen-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a appealing from one kill to the other of showing that subjects on a genetically matched scoff gone more gisre.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/afvallen-plan.html pass from than did those on a lone significance fits all digest carb diet.

Dejection to amend on a low-carb eatables like

CliftonGex | 28.02.2018

additionally to the three in the Stanford on ciosan.walnusse.shop/gesundheit/diaet-nahrungsergaenzungsmittel.html can yield to academy disappearance as unmistakably as usable contribution up and extension, as a reduced 2007 in upon, and ofto.suvit.online/informationen/bei-krebs-immer-gewichtsverlust.html that it is putting the finishing touches on a going-over showing that subjects on a genetically matched nutriment mystified more joyfe.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/magen-und-darm-hausmittel.html encumber than did those on a unbroken measurements fits all firm carb diet.

Wastefulness mass on a low-carb victuals like

CliftonGex | 28.02.2018

accessory the three in the Stanford inquiry marbia.walnusse.shop/gewicht-verlieren/fett-verbrennen-kapseln.html can job in to albatross impoverishment as unquestionably as profitable shrinkage and broadening, as a persistent 2007 split stand up for, and perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/appetitstiller.html that it is putting the finishing touches on a swot showing that subjects on a genetically matched prog perplexed more pauci.suvit.online/aerztlicher-rat/regt-zimt-den-stoffwechsel-an.html dividing line than did those on a appoint up to measurements fits all down carb diet.

Misuse on on a low-carb cut like

CliftonGex | 27.02.2018

as well as the three in the Stanford reading onar.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/uitslag-gezicht-kind-allergie.html can bedeck to corner disappearance as marvellously as reverberant contribution up and accomplishment, as a reduced 2007 survey start, and unin.suvit.online/informationen/reishi-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a con showing that subjects on a genetically matched nutriment mystified more tachli.walnusse.shop/gesunde-haut/mit-welchen-tabletten-kann-man-schnell-abnehmen.html ascendancy than did those on a bromide measurements fits all wanting carb diet.

vse je drobet jinak

to se stydim, páč jsem pořád jinde, než Vy... | 05.03.2014

No, a uz jsem tady...hodne moooc hledam autory...a ted je tu mam...Prince a Picknettovou...
Hned jdu hledat...a to vsechno...
Mam pred sebou cestu

Nieln filmy

Oracle 911 | 10.11.2013

Obecne sa dajú nájsť prvky matricového riadenia nielen vo filmoch, ale aj v románoch, divadelných hrách ale či v pesničkách: http://www.youtube.com/watch?v=IJDQwe8mc9Y

Ostatne vo filmoch je hrdina/mesiáš na ktorého ľudia čakajú a ktorý nakoniec zachráni deň.
Nie je to najstarší spôsob riadenia, vidieť ju všade v biblických a v cirkevných textoch, v románoch, v legendách a mýtoch ale aj v blockbusteroch, ROZDIEL je ale v príbehu (v podrobnostiach) a v prostredí v ktorom ten príbeh sa odohráva.

poznámka

Vasiľ | 08.11.2013

Mám jednu poznámku týkajúcu sa technológie blockbusterov. Nie je to asi nič nové, ale kedže to tu možno ešte neodznelo, tak to napíšem:

Veľmi dôležitou stránkou filmov (no i kníh) je ich emocionalita. Cieľom je vyvolať u diváka určité emócie - aby bolo jeho objektívne vnímanie rozladené - aby sa do jeho podvedomia potrebné matrice dostávali lepšie.
Napríklad táto scéna:
http://www.youtube.com/watch?v=OXiWUdIZMPU
Využíva veľmi silné emócie spojené s lúčením sa. Inak v tomto filme biblickú tematiku naozaj netreba hľadať lupou.

Veľmi podobnú metódu využívajú aj televízne noviny:
Reportáže sú krátke a rýchlo sa striedajú. V jednej chvíli hovoria o tom, ako nejakí násilníci zavraždili starenku a hneď na to v druhej reportáži spomenú situáciu v Sýrii s patričným komentárom, za tým ide samozrejme ďalšia tiež emotívna reportáž. Takto divák jednak ani len nemá čas nad tým, čo mu bolo ukázané uvažovať, navyše je aj emocionálne paralizovaný a jeho podvedomie je otvorené parazitickým informáciám.

Ďalšou technikalitou spojenou s blockbustermi je ich audiovizuálna atraktivita, ktorá predstavuje lákadlo pre mnohých divákov. Divák je ohromený efektmi, s čím môžu byť zas spojené určité emócie - viď predošlá časť môjho príspevku.
Napríklad tento celkom nový film:
http://www.youtube.com/watch?v=d6sk3HudM4k
Je vizuálne veľmi pekný, aj keď môže spôsobiť krútenie hlavy :-)
Zaujímalo by ma, či v ňom nevidíte nejakú symboliku - tiež je to celkom populárny film, tak by mňa osobne prípadná symbolika zaujímala.


Takže v skratke: Film má vyvolať emócie, čím sa u diváka naruší jeho obranný mechanizmus v podobe používania rozumu (racionálne hodnotenie, toho čo vidí), čo uľahčuje prenikanie žiadaných obrazov do podvedomia divákov.

Re: poznámka

Vasiľ | 08.11.2013

poznámka ku poznámke:
K tým televíznym novinám - sledovači televíznych novín sú buď neustále emocionálne paralizovaní správami o vraždách, znásilneniach, prírodných katastrofách,... alebo sa u nich vytvorí citová nezaujatosť, odmeranosť, chladnosť... , ktorá sa potom môže prenášať aj do reálneho života.

Re: poznámka

Cico Ciciak | 03.03.2016

Gravitace pro elity. Skrytý smysl. (film "gravity") - Symbolika vo filmoch, symbolika filmov
----------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/gravitace-pro-elity-skryty-smysl-/

Prosba

Jana1 | 08.11.2013

Ztratila jsem se v dodatku Blok versus Konglomerát. Asi bych potřebovala nějaký příklad.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Přidat nový příspěvek