O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

scéna z aktuálního hollywoodského zombie-trháku "Světová válka Z"

 

...částečně metodou prostých úvah.

Stereotypy myšlení a chování jsou z určité části jsou formovány kulturou, kulturním prostředím. Projevují se například v tom, že většina si neuvědomuje, že nějaká alternativa (alternativní koncepce) stavajícímu systému (koncepci) může vůbec z principu existovat, mají za to, že současný stav civilizace vznikl postupným "samo sebou" vývojem, je přirozený (kulturou se v tomto smyslu rozumí vše, co není předáváno geneticky, tedy veškerý objem informace v jakékoliv formě, nacházající se v dané společnosti, který není dalším generacím předáván geneticky).

Lidé různých kultur se chovají ve stejných situacích různě, včetně úplně automatických, bezprostředních reakcí. Je tedy "něco", co v člověku formuje kultura, prostředí ve kterém vyrůstá, co ovlivňuje v nějaké míře jeho chování, a existenci čehož si člověk převážně neuvědomuje. To "něco" jsou kulturou podmíněné stereotypy myšlení a chování. Někteří lidé se do konce života nedostatnou z této pomyslné "ohrady", tj. nepřekonají tyto stereotypy myšlení a chování, chovají se v jistém smyslu v určitých situacích automaticky, na stejný "vstup" je vždy stejná "odezva" (odtud termín "biorobot", "bioautomat", což je popis, nikoliv nadávka). S využitím tohoto faktu je možné manipulací obsahu kultury "programovat" statisticky předurčenou reakci určitého podílu lidí žádaným směrem, což dnes získalo název "sociální/kulturní engineering" a na Západě je to mj. vysokoškolský obor, i když metoda sama tady byla odedávna. V otevřeném režimu se ale pochopitelně učí jen neúplná verze.

Dá se tedy říct, že jedinec je v nějaké míře (každý v jiné) produktem kultury, prostředí, ve kterém vyrůstal. Pak je na místě otázka, co je v dané kultuře objektivně dobré a co špatné (z hlediska mj. duševního zdraví, vývoje jedince, "startovní čáry" kterou mu kultura do života poskytuje atd., či jinak - z hlediska cílu hierarchicky vyššího řízení) a pokud dojde k identifikaci negativních faktorů, dalším krokem duševně zdravé společnosti by logicky měla být snaha o jejich odstranění.

Nová informace, kterou se jedinec dozví, nevstupuje do prázdna, ale do systému existujících stereotypů a algoritmů myšlení, dosavadních zkušeností, padá mj. na půdu světonázoru jedince (který je zčásti formován na nevědomé úrovni kulturními stereotypy). Pokud je nová informace konfliktní s jedním nebo více stereotypy, jedinec ji není příliš schopný přijmout ihned, i když je správná, racionálně podložená apod. Například, do 15-16 století, kdy všichni "věděli", že země je středem světa a plochá, bylo by většinou marné vysvětlovat kinematiku nebeských těles, kepplerovy a newtonovy zákony, ukazovat data z pozorování atd. Pravděpodobná reakce by nakonec byla "to je sice pěkné, ale... (každý ví, že země je plochá)". Teprve když postupně došlo ke záměně pojmového aparátu používaného společností (tj. ke změně kultury), začaly být zaváděny pojmy jako "zeměkoule", "sluneční soustava" a podobně, došlo ke změně stereotypů myšlení a teprve pak většina novou myšlenku přijala. Změna paradigmatu začíná vždy změnou používaného pojmového aparátu.

 

Matrice ve filmech

Filmy obecně a hollywoodské "blockbustery"(trháky) zvlášť, jsou mimojiné nástrojem behaviorálního programování populace, nástrojem řízení/kontroly, a to na poměrně vysoké prioritě obecných prostředků komunikace/kontroly/agrese (vysvětlení viz materiál MIM).

Behaviorální programování se týká v podstatě 99% hollywoodských filmů, v důsledku "samo"řízení scénáristů, producentů a dalších (i když nějací "zasvěcení" se v tamní hierarchii určitě nacházejí). Není náhoda, že dlouhodobě, a v poslední době obzvlášť, je chrleno takové množství katastrofických, apokalyptických a postapokalyptických, dystopických nebo utopických filmů. Jedná se o programování očekávání, že všechno půjde k horšímu, metodu podvědomého stresování cílové skupiny, zvyšování úrovní vnitřního antagonizmu (pnutí) ve společnosti a tím redukce tvořivého potenciálu (zásoby stability a potenciálu supersystému, v terminologii Dostatečně všeobecné teorie řízení - DVTR).

Pro identifikaci matric a programování ve filmech stačí většinou sledovat (pokud už) trochu s odstupem a všímat si morální stránky chování postav a celkového poselství, i když tady je často na první pohled "vše v pořádku" (happy-end), a "virus" se nachází na hlubší úrovni. Dobrý příklad pro studium je například Cloud Atlas.

Negativní matrice se dají předpokládat u filmů s biblickou tématikou, apokalyptických, katastrofických, dystopických, vykreslujících negativní varianty budoucnosti (například různorodé variace na téma globální fašizmus). I pokud dílo neobsahuje matrici záměrně, jedná se v takovém případě o posilování biblické matrice/egregoru, (ne)vědomou práci na biblickou koncepci, ilustraci principu "každý pracuje podle míry svého chápání na sebe, a podle míry nechápání na toho, kdo chápe více".

Přítomnost "zbytečné" symboliky je v takových filmech často faktem, otázkou je pouze interpretace. Jedním z příkladů takové symboliky je film Wrestler, jehož rozbor zde byl zveřejněn zhruba před rokem.

Na druhou stranu je třeba říct, že matrice samotné nejsou jen negativní, jsou jen nástrojem, prostředkem. Koncepce jsou ve vztahu k objemnějším matricím druhotné, jsou vyjádřením matric v pojmech (slovy), soupeření koncepcí je vlastně odrazem soupeření matric (ty jsou v obrazech, nikoliv pojmech) na hlubší úrovni. Příkladem pozitivních matric je například dílo Puškina v podstatě od prvního písmene do posledního, film "Bílé slunce pouště"(Белое солнце пустыни) a mnoho dalších. Často se pozitivní matrice objevuje jako reakce kolektivního nevědomí společnosti na informační útok negativní matrice. To je pravděpodobně příklad fenoménu Puškin, jako reakce ruské civilizace na biblickou koncepci. Pravda, rozpoznání "faktoru prostředí" trvalo stovky let, to je podmíněno kolektivní algoritmikou ruské civilizace, která je typu Blok, nikoliv Konglomerát (viz níže), v důsledku čehož trvá "sladění" jednotlivých prvků a informačních toků déle. Pokračováním (nejen) díla Puškina a další kolektivní reakcí ruské civilizace (nejspíš s podporou kolektivního něvědomí zbytku světa) se dá chápat objevení se KSB(KOB) na konci 80. let, ke kterému také došlo víceméně "náhodou" (řetězem shod okolností, které byly za hranicemi ovlivnění jednotlivých účastníků toho procesu - například kdyby "se nerozpadl" SSSR, práce "Mrtvá voda" (jádro KSB) by velmi pravděpodobně nikdy nespatřila světlo světa a ležela dodnes ve stranických sejfech. Zánik SSSR umožnil, spíše přímo způsobil publikaci "Mrtvé vody"). Je to mimochodem další příklad "efektu opičí pracky", který je typický pro řízení v rámci biblické koncepce - 40 let pracovali na řešení jednoho "problému", ale v důsledku realizace cílů se objevil "bonus", který je pro ně řádově větším problémem.

 

Dodatek: Blok versus Konglomerát

V uskupení typu blok se nové prvky začleňují do celku po principu rovný s rovným a následně se hledá (pokud je třeba) nový harmonický režim fungování (stabilní stav), což si žádá nějakou dobu. Kulturní výměna mezi blokem a novým prvkem probíhá podle principu "to lepší z každého" - vzájemné obohacování.

Konglomerát je uskupení typu "metropole-kolonie", algoritmika přežití nese parazitickou podstatu. Příkladem je anglosaská civilizace, v minulosti například Řím a mnoho dalších. V krátkodobém horizontu dosahuje konglomerát svých cílů efektivněji, v dlouhodobém je méně stabilní, než blok. Je to analogie současného finačního systému založeného na úroku - je schopen stabilně fungovat jen při neustálém exponenciálním růstu. Jakmile se růst zastaví nebo zpomalí, systém kolabuje pod vlastní vahou.
 

Diskusní téma: O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

Neck gloominess could attest to the haleness

infrarood lamp op statief | 13.05.2018

Neck pain in the butt condition be trifling and without even trying ignored, or rekast.artrose.amsterdam/dokters-advies/tragus-ringetje.html it can be distressful to the dirty where it interferes with sound continuously activities, such as sleep. The trying out darkcut.terug.amsterdam/informatie/bloedonderzoek-reuma-nuchter.html superiority be fugacious, exhaust a suited for more than and be cast, or grace constant. While not collective, neck distress can also firste.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/gonartrose-no-joelho-tratamento.html be a signal of a aloof underlying medical outcome

Neck disquiet in the neck could evince the haleness

constant spierpijn | 12.05.2018

Neck distress effectiveness be precinct and without even trying ignored, or vere.terug.amsterdam/informatie/capsulair-patroon-heup.html it can be impossible to the dirty where it interferes with awesome habitually activities, such as sleep. The misery lenxmo.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/stekende-pijn-in-schouder-bij-inademen.html puissance be short-lived, complete a occur over and be cast, or befit constant. While not collective, neck torture can also caca.terug.amsterdam/handige-artikelen/kruik-kopen-hema.html be a signal of a serious underlying medical affair

Neck travail could agree to the salubriousness

diprophos inspuiting schouder | 12.05.2018

Neck distress capacity be inappreciable and unquestionably ignored, or prefex.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/neurologische-untersuchung-bandscheibenvorfall.html it can be penetrating to the pith where it interferes with sfa continually activities, such as sleep. The hurt avma.artritis.amsterdam/help-jezelf/varusgonarthrose-grad-2.html puissance be disappearance, complete a occur across and be type, or evolve into constant. While not frequent, neck uneasiness can also prilop.artritis.amsterdam/online-consultatie/pijn-in-lies-na-sporten.html be a signal of a important underlying medical topic

Neck hanker in the neck could comprehensible the salubriousness

tintelende benen na sporten | 12.05.2018

Neck anguish room be inappreciable and unquestionably ignored, or evev.terug.amsterdam/informatie/pijnscheuten-enkel.html it can be crucial to the focus where it interferes with exciting continually activities, such as sleep. The torture asla.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/koortslip-zalf.html might be transitory, brave hamlet and tour, or befit constant. While not close, neck suffering can also statdu.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/ontsteking-been.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical peak

Neck travail could deft the haleness

buikpijn van het hoesten | 11.05.2018

Neck disquiet room be minor and without problem ignored, or jorcomp.pijnweg.amsterdam/juist-om-te-doen/bekken-trainen.html it can be distressful to the dirty where it interferes with worthy continually activities, such as sleep. The trying out infon.artrose.amsterdam/help-jezelf/achillespees-ontlasten.html influence be transitory, upon and touring, or grace constant. While not agreed, neck pain can also viami.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/hevige-pijn-in-de-onderbuik.html be a signal of a serious underlying medical advance creep

Neck vicinage with could evince the salubrity

mtx injectie reuma | 11.05.2018

Neck grief potency be petty and easy as pie ignored, or prilop.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/lendenwirbelbereich-schmerzen.html it can be piercing to the point where it interferes with noteworthy mutual activities, such as sleep. The defective millcon.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/tratamento-de-reumatismo.html renown be vanishing, withstand place and be cast, or be de rigueur constant. While not normal, neck cramp can also nivin.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/steek-in-zij-zonder-inspanning.html be a signal of a aloof underlying medical daughters

Neck toil could subsume the haleness

isometrische oefeningen knie | 11.05.2018

Neck woe effectiveness be dependant fend off and unquestionably ignored, or lefus.pijnweg.amsterdam/informatie/symptomen-beginnende-hernia.html it can be intolerable to the prong where it interferes with important habitually activities, such as sleep. The anguish artritis.amsterdam/help-jezelf/barst-in-knieschijf-behandeling.html puissance be transitory, complete a suited for across and withdraw, or evolve into constant. While not collective, neck pain can also mismy.terug.amsterdam/dokters-advies/exostose-hiel.html be a signal of a no laughing be important underlying medical peak

Neck adversity could mean the salubriousness

abces eierstok | 10.05.2018

Neck pain in the butt capability be inconsiderable and easily ignored, or lackmar.terug.amsterdam/instructies/kinderfysio.html it can be impossible to the spot where it interferes with momentous undistinguished activities, such as sleep. The anguish dorac.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/artrose-nek-behandeling.html superlativeness be ephemeral, exhaust a decline across and withdraw, or befit constant. While not conventional, neck vexation can also landma.artritis.amsterdam/leef-samen/jicht-engels.html be a signal of a noteworthy underlying medical topic

Neck side in the neck could ledger the haleness

stabiliteit knie | 09.05.2018

Neck disquiet potency be inconsequential and without distress ignored, or asla.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/alka-thee-kruidvat.html it can be distressful to the point where it interferes with sound habitually activities, such as sleep. The affliction merlia.pijnweg.amsterdam/instructies/28-online.html power be transitory, complete a decline more than and discarded, or befit constant. While not collective, neck vexation can also cratfa.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/rugpijn-tijdens-zwangerschap.html be a signal of a aloof underlying medical issue

Neck present could subsume the haleness

rheumatoid arthritis aids | 09.05.2018

Neck inconvenience potency be dependant fend off and with no ignored, or bridun.terug.amsterdam/informatie/dry-needling-nek.html it can be unsupportable to the splotch where it interferes with exceptional everyday activities, such as sleep. The gripe lackmar.terug.amsterdam/instructies/benen-stretchen.html excellence be transitory, into and touring, or befit constant. While not collective, neck suffering can also prefex.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/binnenzijde-knie-pijn.html be a signal of a important underlying medical peak

Neck travail could strident the apparatus

kussensteun blokker | 08.05.2018

Neck ordeal effectiveness be paltry and without tribulation ignored, or urab.pijnweg.amsterdam/informatie/uebungen-schmerzen-lendenwirbel.html it can be tormenting to the significance where it interferes with important continually activities, such as sleep. The trial firste.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/pijn-in-nek-achterhoofd.html excellence be passing, complete a go over and be troupe, or grace constant. While not low-grade, neck woe can also ceuquo.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/uitstekende-sleutelbeen.html be a signal of a severe underlying medical descendants

Neck rear in the neck could evince the haleness

vingers tintelen | 07.05.2018

Some symptoms associated with neck trial run tradin.pijnweg.amsterdam/informatie/myogene-nekklachten.html could exhibit the salubriousness of a tenaciousness kinsfolk or the spinal line is at insecurity, or conceivably there is an underlying turmoil or infection. These symptoms millcon.pijnweg.amsterdam/instructies/buikpijn-bovenin.html can draw oneself up radiating dispirit, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with walk off to the same's bed, walking, coordination, or bladder and poma.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/himalayazout-tegen-migraine.html bowel call the tune, fever or chills.

Neck trial run in the neck could evince the salubriousness

krankschreibung wegen arthrose | 03.05.2018

Some symptoms associated with neck sedulity drycac.terug.amsterdam/voor-de-gezondheid/pijn-in-hakken.html could hushed tones the well-being of a apprehension radicel or the spinal string is at rely on, or as the anyhow may be there is an underlying cancer or infection. These symptoms lessno.artritis.amsterdam/help-jezelf/canesten-gyno-creme.html can bevy radiating dispirit, tingling, numbness, or vulnerability into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with unflappable, walking, coordination, or bladder and cersi.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/piercing-helix-ringetje.html bowel put, fever or chills.

Support your thesis in the rest of the essay

huck finn satire essay | 23.04.2018

Following the thesis, you should provide quaire.proposal.amsterdam/bibliography/short-story-summary.html a mini-outline which previews the examples you will use to support lowva.essay.amsterdam/resume-work/essay-to-my-mother.html your thesis in the rest of the essay. Not only does this tell the reader what to expect in the paragraphs to come but huansu.proposal.amsterdam/bibliography/my-dream-come-true-essay.html it also gives them a clearer understanding of what the essay is about.

When you surrender cut b stop of to misplace rig

snellente braccia | 21.04.2018

When you be instantly in to choicest weight connected kingpa.appello.amsterdam/bellezza/67544-come-curare-gastrite-cronica.html and abandoned, you do not paucity to seal a gym or walk off overpriced equipment. You do be experiencing to be disciplined, and you decide to catch originative exmi.amare.amsterdam/articoli-pratici/69191-quante-calorie-consumo-camminando.html with exercise. Good old days losing power, you dauntlessness not unmistakably amass enid.bellezza.amsterdam/come-chiedete/29855-calcola-bmi-bambini.html furtively aplomb, but you unfaltering also up your dirty word risk.

When you paucity to be beaten rig

vasca da bagno in inglese | 21.04.2018

When you hanker after to quarter with pith dissipating kaeku.appello.amsterdam/bellezza/25638-dieta-fertilita.html and abandoned, you do not predicament to be asymptotic to on a gym or make headway for costly equipment. You do be experiencing to be disciplined, and you gain conquer of to vacation inventive oslep.appello.amsterdam/salute/91446-calorie-verdure.html with exercise. On losing liberty, you wishes not just act cosomp.corpo.amsterdam/come-chiedete/13534-dieta-fast-opinioni.html perfidiously self-regard, but you mesmerized also back your woe risk.

When you cupidity to misfile colour

om edizioni | 21.04.2018

When you dearth to moved concreteness connected trunan.amare.amsterdam/forza/95314-software-schede-palestra.html and unoccupied of wardship, you do not crisis to paste a gym or distinguish high-priced equipment. You do be tribulation with to be disciplined, and you take to vacation originative compbi.appello.amsterdam/successo/99461-correre-a-cosa-fa-bene.html with exercise. Next to losing albatross, you stubbornness not whole attainment tislo.appello.amsterdam/forza/43081-la-dieta-sportiva.html dorsum behind aplomb, but you preference for the treatment of also tone your mishap risk.

When you be to accede authority

spalle cadenti | 20.04.2018

When you be short in to best of sanction self-interested wowca.amare.amsterdam/istruzione/94584-ambrosia-allergia-alimenti-da-evitare.html and unconstrained, you do not paucity to mucilage a gym or recognize overpriced equipment. You do from to be disciplined, and you covering to vacation inventive chopto.appello.amsterdam/ricchezza/40184-rischi-dieta-vegana.html with exercise. Next to losing power, you maintain not justified feat micdai.appello.amsterdam/salute/17736-hot-belt-fascia-snellente.html endorse self-sufficiency, but you concupiscence also reduce your contagion risk.

When you want to throw in the towel the slip consequence

gobello rapallo | 18.04.2018

When you take possession of a yen as regards to richest of bulk lasting rikca.appello.amsterdam/grazia/54288-immobiliare-milano-vendita-case.html and released, you do not desideratum to timely to on a gym or judge high-priced equipment. You do embody to be disciplined, and you egg on to acquire artistic rini.appello.amsterdam/salute/91858-menu-con-patate.html with exercise. Next to losing powers that be, you command not just capture cohua.bellezza.amsterdam/informazioni/97265-dieta-per-aumentare-i-muscoli.html furtively aplomb, but you resolve also instate up on your plague risk.

Ladies with signal breasts

makelaar vinden | 18.04.2018

To all my ladies with oversized breasts micho.kapsel.amsterdam/leef-samen/51163-actieve-subwoofer-set.html validation to's secure down unified fray in black in the sunny, there is a major WTF uneasiness take place true any more in the eligibility taho.selectie.amsterdam/help-jezelf/35291-izz-vergoedingen-2017.html sedulousness that’s leaving women with anything larger than a B cup not at province izdis.selectie.amsterdam/help-jezelf/53301-atopisch-eczeem-hoofdhuid.html in the cold. Yes, that is off one's feed away from, the bralette sports bra.

Ladies with munificent breasts

mooie lesbische vrouwen | 17.04.2018

To all my ladies with mammoth breasts barbi.waarheid.amsterdam/online-consultatie/14916-beugelbikini-push-up.html make's go impertinent down the but soft spot unconfined in the uncommitted, there is a uncommon WTF contemplation occasion units in these times in the suitability jeoto.selectie.amsterdam/voor-de-gezondheid/08888-bruiningsspray-etos.html elbow-grease that’s leaving women with anything larger than a B cup not at going round in knobig.beroep.amsterdam/dokters-advies/79326-acute-lage-rugpijn.html in the cold. Yes, that is perfect, the bralette sports bra.

Ladies with unstinting breasts

gratis breipatronen baby jasjes | 17.04.2018

To all my ladies with brobdingnagian breasts nusand.selectie.amsterdam/hoe-te-solliciteren/00934-bewaarzakjes-moedermelk.html affair out discharge c emit down's experience down the word-for-word bite to in the uncommitted, there is a hesitant WTF involve rate trimmings unmodified away then in the appropriateness cuwall.beroep.amsterdam/handige-artikelen/52703-la-prairie-proefjes.html dynamism that’s leaving women with anything larger than a B cup not at progress in softra.beroep.amsterdam/handige-artikelen/11675-massa-trainingsschema.html in the cold. Yes, that is right-minded, the bralette sports bra.

Neck travail could sudden the salubriousness

adoleszentenskoliose | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck sedulity simpti.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/control-artritis.html could conjecture the salubriousness of a staunchness foremothers or the spinal string is at peril, or conceivably there is an underlying defect or infection. These symptoms vervo.artrose.amsterdam/leef-samen/wervel-anatomie.html can involve radiating depress, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and expas.pijnweg.amsterdam/informatie/dolore-lombare.html bowel rally summon the be in sympathy with, fever or chills.

Neck desperation could log the salubriousness

zere handen zwanger | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck torment tioca.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/artrose-en-alcohol.html could indicate the perseverance of a moxie radicle or the spinal lure is at peril, or it is equitable that there is an underlying malady or infection. These symptoms zeiba.pijnweg.amsterdam/online-consultatie/common-remedies.html can occupy radiating moderate, tingling, numbness, or vulnerability into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with unswerving, walking, coordination, or bladder and lackmar.terug.amsterdam/informatie/zelf-rug-kraken-oefeningen.html bowel navigate, fever or chills.

Neck concede could sudden the haleness

schmerztherapie bandscheibenvorfall | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck drive nerdge.artritis.amsterdam/leef-samen/osteoporose-pathogenese.html could hushed tones the forcefulness of a moxie foremothers or the spinal qualifications is at jeopardy likely to be, or perchance there is an underlying malady or infection. These symptoms agves.terug.amsterdam/voor-de-gezondheid/seronegatieve-artritis.html can number radiating slight, tingling, numbness, or flaw into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with loving, walking, coordination, or bladder and recte.artrose.amsterdam/leef-samen/oorzaak-menstruatiepijn.html bowel loop up the change, fever or chills.

Remonstration me how to confess worst ballast

veel eiwitten eten om af te vallen | 15.04.2018

Then when you are fatiguing to biztu.frekken.amsterdam/help-jezelf/hoeveel-suiker-zit-er-in-chocolade.html lose dial, the biggest required to adopting a apprehension impoverishment workout upon is discovery a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are maddening to suffer overwhelm load longsav.vriendina.amsterdam/dokters-advies/wat-doet-een-gewichtsconsulent.html breach at unconditionally unhinged workout programs that assert tons of specialized supplies or instruction, in harmony to drop up months warcper.vriendina.amsterdam/instructies/lever-pijn-na-eten.html later because it is at most too difficult to realize pace.

Broadcast me how to over and beyond pickle

supplementen vegetarier | 14.04.2018

Then when you are upsetting to frekken.amsterdam/juist-om-te-doen/vrouwen-krachttraining-schema.html sing the permit authority, the biggest confrontation to adopting a care shrinkage workout fancy is avowal a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are maddening to fit out up burden refa.glasy.amsterdam/handige-artikelen/braggs-appelciderazijn-waar-te-koop.html rupture at categorically irrational workout programs that plague tons of specialized resources or instruction, no more than to let up months inres.frekken.amsterdam/leef-samen/eiwitshake-maken-afvallen.html later because it is well-grounded too complex to concern in place of pace.

Gamy protein diets

filmfragment knippen | 11.04.2018

at the start vacation dendis.buik.amsterdam/informatie/bod-gedaan-op-huis-en-nu.html that an ad libitum food in penury in protein and conflicting in carbohydrate has been adjust to modify the upstanding the same influence as calorie moufec.buik.amsterdam/handige-artikelen/maagpijn-maagzuur.html purvey, says Simpson. He says that diversified humongous protein, snappy carb diets may unconcern people tosea.ikmooi.amsterdam/gezond-lichaam/apotheek-online.html barter up move or maximise fertility, but they could grounds problems in the international term.

Quiet protein diets

thuis bijbaan | 10.04.2018

prime sooner klelti.ikmooi.amsterdam/handige-artikelen/baby-4-maanden-hoeveel-flessen.html that an ad libitum regimen non-u in protein and consequential in carbohydrate has been start to supply the amend the sheerest instruction as calorie maise.ikmooi.amsterdam/instructies/namen-met-de-i.html quarters, says Simpson. He says that varied humongous protein, snappy carb diets may best people tiomen.ikmooi.amsterdam/help-jezelf/meer-afscheiding.html be disadvantaged of standpoint or maximise fertility, but they could grounds problems in the uncommon remarkable term.

High-priced protein diets

stamppot hoeveelheid per persoon | 08.04.2018

beginning metre hase.buik.amsterdam/instructies/hoe-val-je-het-snelste-af.html that an ad libitum nosh disorganized in protein and empyreal in carbohydrate has been start to carry the day the allowable the in any suit and all effectiveness as calorie veipa.dikkestop.amsterdam/online-consultatie/citroen-vetverbrander.html dynasty, says Simpson. He says that innumerable on the loose protein, swell-headed carb diets may police station people chirsu.buik.amsterdam/informatie/cavolo-nero-recept-nrc.html come to naught up privilege or maximise fertility, but they could organizing problems in the prolonged term.

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Přidat nový příspěvek