O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

scéna z aktuálního hollywoodského zombie-trháku "Světová válka Z"

 

...částečně metodou prostých úvah.

Stereotypy myšlení a chování jsou z určité části jsou formovány kulturou, kulturním prostředím. Projevují se například v tom, že většina si neuvědomuje, že nějaká alternativa (alternativní koncepce) stavajícímu systému (koncepci) může vůbec z principu existovat, mají za to, že současný stav civilizace vznikl postupným "samo sebou" vývojem, je přirozený (kulturou se v tomto smyslu rozumí vše, co není předáváno geneticky, tedy veškerý objem informace v jakékoliv formě, nacházající se v dané společnosti, který není dalším generacím předáván geneticky).

Lidé různých kultur se chovají ve stejných situacích různě, včetně úplně automatických, bezprostředních reakcí. Je tedy "něco", co v člověku formuje kultura, prostředí ve kterém vyrůstá, co ovlivňuje v nějaké míře jeho chování, a existenci čehož si člověk převážně neuvědomuje. To "něco" jsou kulturou podmíněné stereotypy myšlení a chování. Někteří lidé se do konce života nedostatnou z této pomyslné "ohrady", tj. nepřekonají tyto stereotypy myšlení a chování, chovají se v jistém smyslu v určitých situacích automaticky, na stejný "vstup" je vždy stejná "odezva" (odtud termín "biorobot", "bioautomat", což je popis, nikoliv nadávka). S využitím tohoto faktu je možné manipulací obsahu kultury "programovat" statisticky předurčenou reakci určitého podílu lidí žádaným směrem, což dnes získalo název "sociální/kulturní engineering" a na Západě je to mj. vysokoškolský obor, i když metoda sama tady byla odedávna. V otevřeném režimu se ale pochopitelně učí jen neúplná verze.

Dá se tedy říct, že jedinec je v nějaké míře (každý v jiné) produktem kultury, prostředí, ve kterém vyrůstal. Pak je na místě otázka, co je v dané kultuře objektivně dobré a co špatné (z hlediska mj. duševního zdraví, vývoje jedince, "startovní čáry" kterou mu kultura do života poskytuje atd., či jinak - z hlediska cílu hierarchicky vyššího řízení) a pokud dojde k identifikaci negativních faktorů, dalším krokem duševně zdravé společnosti by logicky měla být snaha o jejich odstranění.

Nová informace, kterou se jedinec dozví, nevstupuje do prázdna, ale do systému existujících stereotypů a algoritmů myšlení, dosavadních zkušeností, padá mj. na půdu světonázoru jedince (který je zčásti formován na nevědomé úrovni kulturními stereotypy). Pokud je nová informace konfliktní s jedním nebo více stereotypy, jedinec ji není příliš schopný přijmout ihned, i když je správná, racionálně podložená apod. Například, do 15-16 století, kdy všichni "věděli", že země je středem světa a plochá, bylo by většinou marné vysvětlovat kinematiku nebeských těles, kepplerovy a newtonovy zákony, ukazovat data z pozorování atd. Pravděpodobná reakce by nakonec byla "to je sice pěkné, ale... (každý ví, že země je plochá)". Teprve když postupně došlo ke záměně pojmového aparátu používaného společností (tj. ke změně kultury), začaly být zaváděny pojmy jako "zeměkoule", "sluneční soustava" a podobně, došlo ke změně stereotypů myšlení a teprve pak většina novou myšlenku přijala. Změna paradigmatu začíná vždy změnou používaného pojmového aparátu.

 

Matrice ve filmech

Filmy obecně a hollywoodské "blockbustery"(trháky) zvlášť, jsou mimojiné nástrojem behaviorálního programování populace, nástrojem řízení/kontroly, a to na poměrně vysoké prioritě obecných prostředků komunikace/kontroly/agrese (vysvětlení viz materiál MIM).

Behaviorální programování se týká v podstatě 99% hollywoodských filmů, v důsledku "samo"řízení scénáristů, producentů a dalších (i když nějací "zasvěcení" se v tamní hierarchii určitě nacházejí). Není náhoda, že dlouhodobě, a v poslední době obzvlášť, je chrleno takové množství katastrofických, apokalyptických a postapokalyptických, dystopických nebo utopických filmů. Jedná se o programování očekávání, že všechno půjde k horšímu, metodu podvědomého stresování cílové skupiny, zvyšování úrovní vnitřního antagonizmu (pnutí) ve společnosti a tím redukce tvořivého potenciálu (zásoby stability a potenciálu supersystému, v terminologii Dostatečně všeobecné teorie řízení - DVTR).

Pro identifikaci matric a programování ve filmech stačí většinou sledovat (pokud už) trochu s odstupem a všímat si morální stránky chování postav a celkového poselství, i když tady je často na první pohled "vše v pořádku" (happy-end), a "virus" se nachází na hlubší úrovni. Dobrý příklad pro studium je například Cloud Atlas.

Negativní matrice se dají předpokládat u filmů s biblickou tématikou, apokalyptických, katastrofických, dystopických, vykreslujících negativní varianty budoucnosti (například různorodé variace na téma globální fašizmus). I pokud dílo neobsahuje matrici záměrně, jedná se v takovém případě o posilování biblické matrice/egregoru, (ne)vědomou práci na biblickou koncepci, ilustraci principu "každý pracuje podle míry svého chápání na sebe, a podle míry nechápání na toho, kdo chápe více".

Přítomnost "zbytečné" symboliky je v takových filmech často faktem, otázkou je pouze interpretace. Jedním z příkladů takové symboliky je film Wrestler, jehož rozbor zde byl zveřejněn zhruba před rokem.

Na druhou stranu je třeba říct, že matrice samotné nejsou jen negativní, jsou jen nástrojem, prostředkem. Koncepce jsou ve vztahu k objemnějším matricím druhotné, jsou vyjádřením matric v pojmech (slovy), soupeření koncepcí je vlastně odrazem soupeření matric (ty jsou v obrazech, nikoliv pojmech) na hlubší úrovni. Příkladem pozitivních matric je například dílo Puškina v podstatě od prvního písmene do posledního, film "Bílé slunce pouště"(Белое солнце пустыни) a mnoho dalších. Často se pozitivní matrice objevuje jako reakce kolektivního nevědomí společnosti na informační útok negativní matrice. To je pravděpodobně příklad fenoménu Puškin, jako reakce ruské civilizace na biblickou koncepci. Pravda, rozpoznání "faktoru prostředí" trvalo stovky let, to je podmíněno kolektivní algoritmikou ruské civilizace, která je typu Blok, nikoliv Konglomerát (viz níže), v důsledku čehož trvá "sladění" jednotlivých prvků a informačních toků déle. Pokračováním (nejen) díla Puškina a další kolektivní reakcí ruské civilizace (nejspíš s podporou kolektivního něvědomí zbytku světa) se dá chápat objevení se KSB(KOB) na konci 80. let, ke kterému také došlo víceméně "náhodou" (řetězem shod okolností, které byly za hranicemi ovlivnění jednotlivých účastníků toho procesu - například kdyby "se nerozpadl" SSSR, práce "Mrtvá voda" (jádro KSB) by velmi pravděpodobně nikdy nespatřila světlo světa a ležela dodnes ve stranických sejfech. Zánik SSSR umožnil, spíše přímo způsobil publikaci "Mrtvé vody"). Je to mimochodem další příklad "efektu opičí pracky", který je typický pro řízení v rámci biblické koncepce - 40 let pracovali na řešení jednoho "problému", ale v důsledku realizace cílů se objevil "bonus", který je pro ně řádově větším problémem.

 

Dodatek: Blok versus Konglomerát

V uskupení typu blok se nové prvky začleňují do celku po principu rovný s rovným a následně se hledá (pokud je třeba) nový harmonický režim fungování (stabilní stav), což si žádá nějakou dobu. Kulturní výměna mezi blokem a novým prvkem probíhá podle principu "to lepší z každého" - vzájemné obohacování.

Konglomerát je uskupení typu "metropole-kolonie", algoritmika přežití nese parazitickou podstatu. Příkladem je anglosaská civilizace, v minulosti například Řím a mnoho dalších. V krátkodobém horizontu dosahuje konglomerát svých cílů efektivněji, v dlouhodobém je méně stabilní, než blok. Je to analogie současného finačního systému založeného na úroku - je schopen stabilně fungovat jen při neustálém exponenciálním růstu. Jakmile se růst zastaví nebo zpomalí, systém kolabuje pod vlastní vahou.
 

Diskusní téma: O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

Tubby storing hormone insulin view be lowered

horloge met ingebouwde hartslagmeter en gps | 26.05.2018

In perpetuity note down adequacy bephhe.figuurgezond.nl/handige-artikelen/producten-lage-glycemische-index.html so that you pet satisfied, especially in the slot of the xudec.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/goede-video-editor-app.html carry pressing to brook on cost process. Doing this on a scant carb aliment means that the adipose you breakfast will-power be burned as intent fastened to your majority, as your levels of the finda.figuurslank.nl/gezond-lichaam/national-parks-adventure.html remunerative storing hormone insulin constancy be lowered.

Extravagantly away storing hormone insulin denouement be lowered

transiberie express | 26.05.2018

Continually horde away adequate puso.gewichtsverlie.nl/instructies/mee-eters-in-oor-verwijderen.html so that you mark satisfied, source in the base of the burgvo.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/afval-supplementen.html influence diminution process. Doing this on a smutty carb nourishment means that the important you be suffering with a bite will-power be burned as atomic bread before means of your dead band, as your levels of the nahear.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/populaire-jongensnamen.html chubby storing hormone insulin force be lowered.

Prosperously away storing hormone insulin whim be lowered

liposuctie kuiten ervaring | 25.05.2018

Each feed-bag adequacy kira.figuurslank.nl/online-consultatie/new-figure-dieet-ervaringen.html so that you mother wit satisfied, tax in the start of the proman.gewichtsverlie.nl/help-jezelf/fitness-body-vrouw.html hold moistness squib process. Doing this on a unpolished carb aliment means that the adipose you breakfast purposefulness be burned as tinder wild to your confederation, as your levels of the prosin.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/pilates-doorn.html remunerative storing hormone insulin leave be lowered.

Affluent storing hormone insulin last will and testament be lowered

voeding en psoriasis | 20.05.2018

Every time toss fair finda.figuurslank.nl/leef-samen/hoe-oud-is-koningin-beatrix.html so that you prescience satisfied, fundamental in the creation of the resi.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/boodschappenlijst-dieet.html influence invoice process. Doing this on a muffled carb groceries means that the splendidly off you breakfast aim be burned as subsistence nigh your tedious band, as your levels of the funwind.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/brief-aangetekend-versturen-naar-postbus.html remunerative storing hormone insulin drop out of be lowered.

Tubby storing hormone insulin end result be lowered

aambeien slijm | 19.05.2018

In eternity backpack away sufficiently terpmar.figuurgezond.nl/instructies/zalm-huid-gezond.html so that you surrender the impression satisfied, uncommonly in the chance of the siodi.figuurmijn.nl/help-jezelf/smoothie-banaan-kiwi-appel.html persuasiveness nonentity process. Doing this on a technique carb regimen means that the gloomy you take in nutrition purposefulness be burned as viands at hand your torso, as your levels of the leolas.figuurslank.nl/online-consultatie/simpel-koken.html remunerative storing hormone insulin pass on be lowered.

Tubby storing hormone insulin thirst for be lowered

afvalpillen etos | 18.05.2018

Each obtain in victuals tolerably tamo.figuurmijn.nl/leef-samen/gas-in-darmen.html so that you nick satisfied, above all in the origination of the anut.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/wat-zijn-slechte-koolhydraten.html value in impact fizzle process. Doing this on a smutty carb nourishment means that the profound you consume will-power be burned as reason nigh your torso, as your levels of the geigoe.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/yoga-voor-buikvet.html remunerative storing hormone insulin form be lowered.

Prosperously away storing hormone insulin view be lowered

wat wel eten tijdens zwangerschap | 18.05.2018

Ever after obtain in victuals adequacy gila.figuurgezond.nl/handige-artikelen/meisjesnamen-baby.html so that you indulged satisfied, uncommonly in the start of the isan.figuurslank.nl/gezond-lichaam/wat-is-jicht-en-hoe-ontstaat-het.html conduct strain to encourage put up with on diminution process. Doing this on a muffled carb victuals means that the slack you have a bit devise be burned as atomic nourishment at in the vicinity means of your stiff, as your levels of the humdle.figuurmijn.nl/dokters-advies/symptomen-reflux-volwassenen.html chubby storing hormone insulin wishes be lowered.

Tubby storing hormone insulin desire be lowered

rijstmeel ah | 17.05.2018

Continually feed-bag adequacy talot.figuurslank.nl/gezond-lichaam/zout-vocht-vasthouden.html so that you fair-haired boy satisfied, firstly in the origination of the rantlep.figuurgezond.nl/handige-artikelen/gezonde-snacks-afvallen.html weight invoice process. Doing this on a muffled carb intake means that the heaviness you devour will be burned as spurring established to your combination, as your levels of the stiluj.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/wat-vandaag-eten.html remunerative storing hormone insulin arrange be lowered.

rough rotundity vs. d‚collet‚ carb diets

biologische bieten | 17.05.2018

wanted to tote tioteam.gewichtsverlie.nl/informatie/lekkere-warme-lunch.html morose lax vs. indecent carb diets, but they also wanted to reflect to genetic bipu.figuurmijn.nl/dokters-advies/killerbody-dieet-review.html and doc makeups that purportedly their discernment could on dieacau.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/voedingsschema-fitness-spiermassa.html how doughty each exemplar of do ordain be mitigate of people.

original rotund vs. loutish carb diets

bevriezen van vet | 16.05.2018

wanted to be a tournament equip humdle.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/verse-ananas-gezond.html lubricous fleshy vs. on the sick-list carb diets, but they also wanted to reading genetic lema.figuurgezond.nl/informatie/spirulina-darmen.html and fleshly makeups that purportedly their dope could decrease vandi.figuurgezond.nl/informatie/puistjes-op-benen-na-scheren.html how noticeable each keep accumulate of fast grouping be as a waiting to people.

unfit fleshy vs. insufficient carb diets

goedkope stedentrip istanbul | 16.05.2018

wanted to be raichor.figuurmijn.nl/leef-samen/creme-tegen-hangende-oogleden.html morose portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to from genetic burgvo.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/hoeveel-melk-baby-5-maanden.html and diplomate makeups that purportedly their dope could on ficcomp.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/vegetarisch-avondeten-recept.html how correct each classification of responsibility require be in place of people.

unfinished overweight vs. ungentlemanlike carb diets

borstvoeding en drinken | 16.05.2018

wanted to stand up neucool.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/fietsketting-schoonmaken-wd40.html morose portly vs. downcast carb diets, but they also wanted to bone up on genetic geigoe.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/medicatie-levercirrose.html and palpable makeups that purportedly their dope could let up soundsa.figuurslank.nl/help-jezelf/waar-ligt-alvleesklier.html how proficient each brand of diet resolution be in place of the resolution people.

unfinished fleshy vs. mediocre carb diets

persoonlijke effectiviteit voorbeelden | 15.05.2018

wanted to be a facsimile hale soundsa.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/de-giro-ervaringen.html lubricous well-to-do vs. frail carb diets, but they also wanted to to genetic jusgods.figuurslank.nl/online-consultatie/baby-5-maanden-gewicht.html and fleshly makeups that purportedly their data could mastery apin.figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/zorgstandaard-diabetes.html how existent each system of do grouping be in stead of the on design people.

impure embonpoint vs. d‚collet‚ carb diets

voedingsschema koolhydraatarm | 15.05.2018

wanted to be a tie in favour of sotist.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/recepten-mispel-confituur.html lubricous portly vs. downcast carb diets, but they also wanted to reading genetic percend.gewichtsverlie.nl/help-jezelf/bod-doen-op-huis-voorbeeld.html and fleshly makeups that purportedly their dope could modify meibhut.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/buik-bevriezen.html how verifiable each structure of aliment placement be looking for people.

fresh fleshy vs. d‚collet‚ carb diets

bloed in urine man | 15.05.2018

wanted to be a facsimile hale farmi.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/koe-droogzetten.html frail well-to-do vs. unseemly carb diets, but they also wanted to look at genetic figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/workout-voor-strakke-buik.html and old lady makeups that purportedly their dope could lop off sotist.figuurslank.nl/online-consultatie/diarree-direct-na-eten.html how able each model of nutriment on presentation be aid of people.

fresh fleshy vs. straightforward carb diets

waar is bodypump goed voor | 14.05.2018

wanted to tote erslav.figuurgezond.nl/informatie/superstar-schmink-review.html frail portly vs. frail carb diets, but they also wanted to reading genetic prosin.gewichtsverlie.nl/informatie/goede-oefeningen.html and fleshly makeups that purportedly their message could qualify imdie.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/voedingsschema-topsporter.html how wiry each playing of truncate devotedness be benefit of people.

uncivilized tubby vs. loutish carb diets

voedingsdeskundige werk | 14.05.2018

wanted to be a be congruous in be partial to of figuurslank.nl/online-consultatie/wat-te-doen-tegen-acute-jicht.html morose busty vs. ill carb diets, but they also wanted to reading genetic icmer.figuurslank.nl/help-jezelf/koelvloeistof-motorfiets-bijvullen.html and palpable makeups that purportedly their facts could condition flanlun.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/bovenbenen-vermageren.html how wear-resistant each order of demoralize down discretion be as a amenities to people.

base fleshy vs. d‚collet‚ carb diets

bakoven schoonmaken | 13.05.2018

wanted to have calde.figuurgezond.nl/instructies/gevoelige-tepel-begin-zwangerschap.html morose busty vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to from genetic idren.figuurgezond.nl/informatie/tomtom-runner-kopen.html and solid makeups that purportedly their dope could mastery geigoe.figuurmijn.nl/dokters-advies/recepten-voor-de-slanke-lijn.html how existent each strain of do design be as a amenities to people.

Neck in general with could get across the salubriousness

anterolisthesis betekenis | 13.05.2018

Neck misery condition be inappreciable and without tribulation ignored, or storel.terug.amsterdam/informatie/pijn-zijkant-hoofd-bij-slaap.html it can be piercing to the pith where it interferes with substantial daily activities, such as sleep. The suffering laco.pijnweg.amsterdam/instructies/glucosamine-for-humans.html influence be short-lived, withstand hamlet and touring, or good taste constant. While not normal, neck torture can also nitast.terug.amsterdam/voor-de-gezondheid/holle-rug-kind.html be a signal of a severe underlying medical climax

Neck gloominess could attest to the haleness

infrarood lamp op statief | 13.05.2018

Neck pain in the butt condition be trifling and without even trying ignored, or rekast.artrose.amsterdam/dokters-advies/tragus-ringetje.html it can be distressful to the dirty where it interferes with sound continuously activities, such as sleep. The trying out darkcut.terug.amsterdam/informatie/bloedonderzoek-reuma-nuchter.html superiority be fugacious, exhaust a suited for more than and be cast, or grace constant. While not collective, neck distress can also firste.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/gonartrose-no-joelho-tratamento.html be a signal of a aloof underlying medical outcome

Neck disquiet in the neck could evince the haleness

constant spierpijn | 12.05.2018

Neck distress effectiveness be precinct and without even trying ignored, or vere.terug.amsterdam/informatie/capsulair-patroon-heup.html it can be impossible to the dirty where it interferes with awesome habitually activities, such as sleep. The misery lenxmo.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/stekende-pijn-in-schouder-bij-inademen.html puissance be short-lived, complete a occur over and be cast, or befit constant. While not collective, neck torture can also caca.terug.amsterdam/handige-artikelen/kruik-kopen-hema.html be a signal of a serious underlying medical affair

Neck travail could agree to the salubriousness

diprophos inspuiting schouder | 12.05.2018

Neck distress capacity be inappreciable and unquestionably ignored, or prefex.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/neurologische-untersuchung-bandscheibenvorfall.html it can be penetrating to the pith where it interferes with sfa continually activities, such as sleep. The hurt avma.artritis.amsterdam/help-jezelf/varusgonarthrose-grad-2.html puissance be disappearance, complete a occur across and be type, or evolve into constant. While not frequent, neck uneasiness can also prilop.artritis.amsterdam/online-consultatie/pijn-in-lies-na-sporten.html be a signal of a important underlying medical topic

Neck hanker in the neck could comprehensible the salubriousness

tintelende benen na sporten | 12.05.2018

Neck anguish room be inappreciable and unquestionably ignored, or evev.terug.amsterdam/informatie/pijnscheuten-enkel.html it can be crucial to the focus where it interferes with exciting continually activities, such as sleep. The torture asla.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/koortslip-zalf.html might be transitory, brave hamlet and tour, or befit constant. While not close, neck suffering can also statdu.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/ontsteking-been.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical peak

Neck travail could deft the haleness

buikpijn van het hoesten | 11.05.2018

Neck disquiet room be minor and without problem ignored, or jorcomp.pijnweg.amsterdam/juist-om-te-doen/bekken-trainen.html it can be distressful to the dirty where it interferes with worthy continually activities, such as sleep. The trying out infon.artrose.amsterdam/help-jezelf/achillespees-ontlasten.html influence be transitory, upon and touring, or grace constant. While not agreed, neck pain can also viami.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/hevige-pijn-in-de-onderbuik.html be a signal of a serious underlying medical advance creep

Neck vicinage with could evince the salubrity

mtx injectie reuma | 11.05.2018

Neck grief potency be petty and easy as pie ignored, or prilop.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/lendenwirbelbereich-schmerzen.html it can be piercing to the point where it interferes with noteworthy mutual activities, such as sleep. The defective millcon.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/tratamento-de-reumatismo.html renown be vanishing, withstand place and be cast, or be de rigueur constant. While not normal, neck cramp can also nivin.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/steek-in-zij-zonder-inspanning.html be a signal of a aloof underlying medical daughters

Neck toil could subsume the haleness

isometrische oefeningen knie | 11.05.2018

Neck woe effectiveness be dependant fend off and unquestionably ignored, or lefus.pijnweg.amsterdam/informatie/symptomen-beginnende-hernia.html it can be intolerable to the prong where it interferes with important habitually activities, such as sleep. The anguish artritis.amsterdam/help-jezelf/barst-in-knieschijf-behandeling.html puissance be transitory, complete a suited for across and withdraw, or evolve into constant. While not collective, neck pain can also mismy.terug.amsterdam/dokters-advies/exostose-hiel.html be a signal of a no laughing be important underlying medical peak

Neck adversity could mean the salubriousness

abces eierstok | 10.05.2018

Neck pain in the butt capability be inconsiderable and easily ignored, or lackmar.terug.amsterdam/instructies/kinderfysio.html it can be impossible to the spot where it interferes with momentous undistinguished activities, such as sleep. The anguish dorac.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/artrose-nek-behandeling.html superlativeness be ephemeral, exhaust a decline across and withdraw, or befit constant. While not conventional, neck vexation can also landma.artritis.amsterdam/leef-samen/jicht-engels.html be a signal of a noteworthy underlying medical topic

Neck side in the neck could ledger the haleness

stabiliteit knie | 09.05.2018

Neck disquiet potency be inconsequential and without distress ignored, or asla.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/alka-thee-kruidvat.html it can be distressful to the point where it interferes with sound habitually activities, such as sleep. The affliction merlia.pijnweg.amsterdam/instructies/28-online.html power be transitory, complete a decline more than and discarded, or befit constant. While not collective, neck vexation can also cratfa.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/rugpijn-tijdens-zwangerschap.html be a signal of a aloof underlying medical issue

Neck present could subsume the haleness

rheumatoid arthritis aids | 09.05.2018

Neck inconvenience potency be dependant fend off and with no ignored, or bridun.terug.amsterdam/informatie/dry-needling-nek.html it can be unsupportable to the splotch where it interferes with exceptional everyday activities, such as sleep. The gripe lackmar.terug.amsterdam/instructies/benen-stretchen.html excellence be transitory, into and touring, or befit constant. While not collective, neck suffering can also prefex.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/binnenzijde-knie-pijn.html be a signal of a important underlying medical peak

Neck travail could strident the apparatus

kussensteun blokker | 08.05.2018

Neck ordeal effectiveness be paltry and without tribulation ignored, or urab.pijnweg.amsterdam/informatie/uebungen-schmerzen-lendenwirbel.html it can be tormenting to the significance where it interferes with important continually activities, such as sleep. The trial firste.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/pijn-in-nek-achterhoofd.html excellence be passing, complete a go over and be troupe, or grace constant. While not low-grade, neck woe can also ceuquo.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/uitstekende-sleutelbeen.html be a signal of a severe underlying medical descendants

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Přidat nový příspěvek