O správach a udalostiach: "Nové hrdinstvo"

O správach a udalostiach: "Nové hrdinstvo"

6.6.2018

Ruská Noosféra

 

25. mája okolo 21:00 v Tretiakovskej galérii 37-ročný rodák z Voronežskej oblasti Igor Podporin, spôsobil poškodenie plátna I. J. Repina «Ivan Hrozný a jeho syn Ivan 16. novembra 1581», medzi ľuďmi známejšie pod názvom «Ivan Hrozný zabíja svojho syna». Podľa slov útočníka, tento skutok vykonal preto, lebo na obraze nie sú hodnoverne znázornené historické fakty.

Neskôr sa objavili jeho výpovede o tom, že v momente vykonania tohto činu bol pod vplyvom alkoholu: «Vypil vodky – a bol som opitý…» (otázku predaja vodky v bufete galérie, podľa všetkého skutočným milovníkom umenia, ponecháme v zátvorke).

O akých procesoch vypovedá táto udalosť.

Po prvé, sú dôvody považovať základný výklad námetu obrazu (z ktorého aj pochádza neoficiálny názov «Ivan Hrozný zabíja svojho syna...») za neodpovedajúci skutočným historickým faktom a očierňovaním voči pro-štátne orientovanej vláde Rusi.

Po druhé, alegoricky, podľa vzťahu k tomu historickému obdobiu trvajú romanovskí historici na tom istom, čo je znázornené na obraze: vraj, Ivan Hrozný vytvoril štát, ktorý sám aj zničil, čím zaistil nástup smuty.

Rovnakú šablónu sa pokúšajú naložiť na riadenie krajiny Putinom.[1] Téma obrazu – vládca - tyran – je obvyklý názor protiruského tábora na politiku každého vedenie-štátnika Rusi-Ruska (Hrozný-Stalin-Putin).

Dnes je možné konštatovať, že spustiť aktívnu fázu smuty, opierajúc sa o sté výročie roku 1917, sa nepodarilo. Svoju úlohu zohral postoj ľudí, absencia ich podpory ponúknutým «vodcom revolúcie». Hoci páni “mladorevolucionárov” sa nielen snažili vyskúšať na svojich marionetkách úlohy «gaponov», ale aj chronologicky sa oprieť na matricu roku 1917.

Názorný príklad: v roku 2017 nasmerovali protikorupčnú vlnu rozhorčenia predovšetkým na Medvedeva, ktorý sa vďaka svojej plnšej tváričke čoraz viac podobal na Mikuláša II. Film «On nie je Dimon (Он вам не Димон)» vyšiel 2. marca  2. marca 1917 je dátum vzdania sa trónu Mikuláša II.

Pretože spustenie aktívnej fázy smuty neprešlo, prisluhovači tohto scenáru sa preorientujú na dlhodobú hru. Samotný obraz «Ivan Hrozný a jeho syn Ivan...» - ako zvláštny «koncentrát» omylov, násilia a očividných klebiet – je pre tento scenár v určitom zmysle matricou smuty.

Na obraz sa útok už udial, v predvečer udalostí roku 1917: 16. januára 1913 utrpelo plátno tri zásahy nožom, ktoré spôsobil 29-ročný maliar ikon, zástupca starovercov , syn veľkého výrobcu nábytku, Abram Balašov (Абрам Балашов).

Aktuálne si je potrebné uvedomiť, že moc prezidenta je obmedzená, ak máme pod “obmedzenosťou” chápať nemožnosť priniesť ľuďom zhora blaho - “Kráľovstvo Božie na Zemi”, a je celkom neobmedzená, ak je potrebné tieto blahá, ktoré ešte zostali, odňať.

Preto v dnešnej realite môže byť vláda v Kremli buď vládou za stabilitu, alebo vládou, vedúcou k destabilizácii. Všetko ostatné, čo zvykla od vlády očakávať spodina, dáva nie vláda, ale vlastný a kolektívny tvorivý potenciál.[2]

A tu sa vláda v pravý čas zobudila а v rámci svojich možností pomáha, ukazujúc inú cestu.

V. V. Putin, vystúpenie na plenárnom zasadnutí Fóra aktívnych občanov «Spoločenstvo/Komunita»:

Rozhodne budeme pokračovať v budovaní priaznivých podmienok pre rozvoj nekomerčného sektoru. Ako viete, za posledných päť rokov bol podstatne – sedemnásobne – navýšený objem programu prezidentských grantov pre nekomerčné organizácie (NKO). Celkom bolo na tieto ciele venovaných 22 miliárd rubľov. Ak sme v roku 2012 začali s jednou miliardou, tak v tomto roku máme už viac ako sedem miliárd (http://kremlin.ru/events/president/news/55994)

Ak v minulosti boli sociálne aktívnemu občanovi navrhnuté na výber dve možnosti nasmerovania jeho tvorivého potenciálu: biznis a úradnícka cesta, tak dnes je týmto občanom navrhnuté osvojiť si tretí smer – nekomerčné organizácie (NKO).

V čom je rozdiel medzi prvými dvomi smermi a v čom je záujem vlády?

Nakoniec, v najširšom slova zmysle sú vláda a biznis povolaní zlepšiť život človeka, no na ceste k riešeniu tejto úlohy v biznise stojí zisk, a v úradníckom aparáte - “výkazníctvo” a “karierizmus”. A často vstupujú do aktívneho konfliktu s hlavným, komplexným cieľom.

Tretí navrhovaný variant - NKO – má riešiť rovnaké úlohy, no predpokladá sa, že okolo riešenia úloh sa budú sústreďovať ľudia, napojení na Ideu, na Lásku k vlastnému dielu; starajú sa predovšetkým o výsledok, a nie o výkazy a zisk.

Tak pre koho sa rozvíja táto tretia cesta?

Veď práve vrstva aktívnych občanov, namierených na výsledok nielen pre seba, je blahodarnou pôdou pre premenu spoločnosti, a práve im dnes navrhujú, namiesto vojenského riešenia spoločenských problémov – ako to bolo v roku 1917, mierové, plne efektívne mechanizmy.

V tomto zmysle nedostatočná pozornosť vládnej špičky k stému výročiu Veľkého Októbra – to nie je len prianie «elity» zamlčať dátum z obáv, že pre nich opäť prídu.

Sú aj iné kádre vo vláde, ktoré veľmi dobre preciťujú aktuálny okamih. Avšak ich mlčanie je následkom reálneho vyhodnotenia aktuálnej situácie: príliš veľa síl, ktoré chcú vo svojich cieľoch osedlať revolučného ducha, pritom radikálne zmeny dnes prebiehajú v inej rovine.

Prebieha proces zmeny technologického systému, ktorý mení spoločenské vzťahy, ktoré sa menili aj v dobe Ivana Hrozného, Lenina a Stalina.[3]

Zmena technologického systému nevyhnutne vedie k zmene výrobných vzťahov, a tento proces nedokáže zastaviť ani Trump, ani Putin, ani Medvedev, ani akákoľvek iná, akokoľvek charizmatická, alebo celkom opačná, osobnosť. A napomáhať zmene systému môže každý z nás, každý na svojom mieste. Na to netreba byť prezidentom ani premiérom. Popov, Ford, bratia Wrightovci a im podobní, neboli v štátnych funkciách, tak je?...
(https://vk.com/py_novosti?w=wall-67408014_1975 )

Každý z tvorivo aktívnej vrstvy občanov bude musieť zmeniť im dostupnú časť sveta, napríklad vplývajúc na vzťahy medzi jednotlivcom a vlastníctvom. Ak predtým bolo na legalizáciu nadobudnutia vlastníctva potrebných N sprostredkovateľov, už zajtra, vďaka zavedeniu digitálnych technológií, bude možné reťaz sprostredkovateľov značne skrátiť a urobiť štruktúru menej nákladnou a funkčnejšou.

V takých podmienkach Kremeľ plní svoju, na daný moment základnú úlohu vnútornej politiky - zabezpečenie stability (v podstate hlavnou úlohou “vojska” je zaistenie bezpečnosti, možností pre život a rozvoj spoločnosti).

Táto stabilita umožní nerušene vstúpiť do sveta digitálnych platforiem. Umožní boľševikom všetkých národností vybudovať nie “digitálny gulag”, ale Digitálny boľševizmus. Ako bola kedysi Stalinská ústava pokrokovou právnou platformou v industriálnom svete, tak aj dnes je Ruskému svetonázoru navrhnuté vybudovať poprednú digitálnu platformu v digitálnom svete.

Realizácia tejto možnosti, pri opore na nekomerčné združenia ľudí, zainteresovaných na takejto budúcnosti, aj bude prebíjať všetky možné pokusy pumpovania matrice smuty.

Nastavenie SVOJHO, výhodnejšieho scenára budúcnosti, v ktorom môže byť účastný každý, bude modifikovať existujúce nepriaznivé scenáre.

(Príklad toho, ako sa prerušuje matričné napojenie Putina k obrazu Borisa Godunova: dcéra Borisa Godunova sa volala Xénia; pred voľbami 2018 Xénia Sobčak vyvrátila dávno pretriasanú informáciu, že je Putinovým krstňaťom).

Uvedenie do Života scenára prechodu do digitálneho technologického systému a ďalšieho bezkrízového rozvoja, sprevádza proces sústreďovania aktívnych elementov civilizačného jadra Ruskej civilizácie pre efektívnejšiu ďalšiu spoluprácu a dielo, a tiež а ich vymedzenia od rôzneho druhu prisluhovačov-závislých osôb (psychotrockistov), ktorí často obklopujú tvorivo aktívnych ľudí. Pričom tento proces môže prebiehať celkom osobito v závislosti od radu faktorov. V jednom z variantov spadá psychotrockistické okolie pod akési egregoriálne mámenie a pod ambície na “svoju výnimočnosť”, nakoniec sami odchádzajú k procesom, ktoré prebiehajú v súlade s ich štandardnými cieľmi.  Tento proces sa aktivuje v dôsledku pokusov poukázať na algoritmy psychotrockizmu alebo ich prekonať. Elementy toho jadra sa zapájajú do procesov globálnejších rozmerov, ktoré ich dávno očakávajú.

Virtuálne štruktúry, napojené na Ruský zámer, sa začínajú prejavovať. Podľa všetkého, matrica Ruskej civilizácie vstupuje do aktívnej fázy svojho odhalenia, ukazujúc cestu k ďalšiemu civilizačnému skoku.

 

Požehnaný tvoj nový hrdinský čin,

Tvoja cesta na sever náš surový... (dosl. preklad)

Благословен твой подвиг новый,

Твой путь на север наш суровый...

(A. S. Puškin)

 

poznámky

[1] Mimochodom, Igor Podporin, ktorý poškodil plátno, pricestoval z blízkeho okolia (na hranici s Ukrajinou), kde sa VVP jediný raz o tomto obraze preriekol: Putin počas cesty do Belorodskej oblasti v roku 2017 - «Ešte nie je známe, či [Ivan Hrozný] zabil svojho syna alebo nie».

[2] Táto myšlienka znie ako polystyrén na skle pre závislé osoby všetkých druhov: aj tí, čo klesli do existencie s pivom pred televízorom, aj presvedčených o vlastnej kreativite. Preto pre nich existujú dva scenáre: buď utápať sa vo vlastnom kňučaní, alebo prijať, že môžeme ako minimum vplývať na okolnosti, v ktorých budú tí, čo riadia, vláda, nútení pracovať. Navyše, sme schopní tieto okolnosti formovať vlastnými rukami.

[3] Avšak po období Ivana Hrozného jezuiti postrčili štát k smute a na trón Rusi na 300 rokov posadili Romanovcov, ktorí rozbili predošlé morálne tradície a základy (o tom si môžete podrobnejšie prečítať v článkoch: O správach a udalostiach: Liga spravodlivosti, Kolonizácia Ruska alebo patriarcha Filaret ako predchodca anglickej buržoáznej revolúcie), a v roku 1917 pomohli so smutou pseudokomunistom, zastúpenými rôznymi typmi prisluhovačov revolúcie. Práve oni dodnes nemôžu odpustiť boľševikom na čele so Stalinom, že krajinu zachránili pred tmárstvom, do ktorého Rusko ťahali “progresívci”. Dnes je situácia v globálnych rozmeroch v niečom podobná:

  1. Tí istí “progresori” vlečú svet do morálneho tmárstva (CNN 21.5.18: Rímsky pápež v rozhovore s homosexuálom, ktorý sa stal obeťou sexuálneho obťažovania duchovným povedal, že gejov vytvoril Boh, a on ich má rad takých, akí sú.)

  2. Putin – vzišiel zo špeciálnych služieb. Ako je známe, svetové špeciálne služby boli vybudované podľa technológií rádu jezuitov a samotným rádom. Celkom názorný je príklad CIA. Stalina, vrátane jeho mladosti, sa tiež pokúšali viesť jezuiti. Avšak aj Putin, aj Stalin, aj Ivan Hrozný sú osobnosti rozmeru globálneho chápania procesov, preto ich nie je možné pripisovať k jednému z viditeľných súperiacich táborov: ani k tým, ktorí sú za matricu, znázornenú na obraze Repina, ani k tým, ktorí sú proti (protestanti-staroverci).

Všetci menovaní vládcovia Ruska sú konceptuálne zdatní vládcovia, následkom čoho ich vláda nie je pochopiteľná pre systémy s užším chápaním a plánovaním, dovtedy, pokým tieto z hlúposti nepobežia učiť sa na vlastných chybách, a nedokážu samým sebe tento fakt.

Ruská Noosféra”, 30. mája 2018

 

Diskusní téma: O správach a udalostiach: "Nové hrdinstvo"

Anti Aging Integument Be enamoured of Products

masker lumpur shiseido naturgo | 16.06.2018

Lessen to today, when there is a vixen of anti aging cottage incommode products like moico.gojigezicht.nl/dokters-advies/masker-lumpur-shiseido-naturgo.html creams, serums, gels and powders that all ask to be this well-spring of youth. Some exertion cholpe.gojimasker.nl/informatie/calorieen-tellen-voedingscentrum.html their anti aging misapprehension including ingredients that be permanent a ton of well-ordered bolt nici.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/hoe-ontstaat-stress.html and dissection on how pellicle ages to bankroll b vacate them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Integument Concern Products

cold plasma skin care | 15.06.2018

Cut to today, when there is a surfeit of anti aging skin lean products like dramdis.cremegoji.nl/help-jezelf/cold-plasma-skin-care.html creams, serums, gels and powders that all denominate to be this fount of youth. Some be employed gridun.gojigezicht.nl/dokters-advies/permanent-solution-for-acne.html their anti aging obeahism be means of ingredients that beget a ton of well-regulated snap into penli.gojimasker.nl/online-consultatie/elizabeth-arden-true-love.html and idea on how incrustation ages to side with them up and some are uninfected hype.

AchAch

Kolko budes zit | 09.06.2018

Mazete zufalo....
Ako tvrdim a ako mazete SKUTOCNY Staroverec nemohol poskodit dielo p. Repina.
Je jedno, cI ste tam dali tuto loz VY, alebo prevzali, ako uzitocny i... Rovnako ako prevzate islamizacne vsuvky v Mrtvej vode, sociologii... to potvrdzuje, ze KOB nerozumiete ani za mak! Co priamo suvisi s Vasim nepochopenim ani KLUCOVEJ temy " Kolja v Bundestagu....
Coho odrazom je i mazanie toho, comu nerozumiete...
Ale, ako vzdy dakujem, ze psik nieco ludom vyhrabal... A my vyuzijeme zdroje " kozlov" na Nase vzdelavania. Vela stastia do usilovneho mazania.

Re: AchAch

Hox | 09.06.2018

Čistit tvoje jedovaté slinty je otázka hygieny. Kromě toho, tenhle výplod - jediný příspěvek, který neobsahoval osobní útoky - https://imgur.com/a/zUkZ7wD - je vizitkou tvojí schopnosti chápat psaný text a duševního zdraví. Nebyl jsi schopný pojmout, o čem článek je, takže zbylo jen plodit nesmysly, které se obsahu článků vůbec netýkají, a pak vztekle útočit, když jsou jakožto informační šum odstraněny.

Co se týká kolji v bundestágu, nemůžu za to že neumíš přemýšlet vlastním mozkem a pokud má někdo jiný názor než Pjakin, tvůj neomylný Guru zřejmě, tak s tím máš problém a opět začneš lít kýble špíny. To si musíš vyřešit sám.

Co se týká KOB, zatím jsi nenapsal jediný příspěvek, ze kterého by bylo patrné, že máš elementární představu, co to KOB je. Jak je vidět, mnoha lidem zdejší informace řádně tlačí na mozek. A vyvádět v diskusi a obviňovat všechny ze všeho možného je jistě jednodušší, než pracovat na sobě a osvojovat si KSB, protože na to je třeba vůle a kontrola nad sebou.

Re: Re: AchAch

Kolko budes zit | 09.06.2018

Vazeny p.Hox, s lutostou musim konstatovat, ze sam sa davate do situacie AZ si myslim, ze nie ste to VY, kto TU bol na pociatku. Lebo diskreditujete stranky!
1. p.Pjakin Vam zabezpecuje aku taku navstevnost. Zatial ho nikto z "levov" nevie nahradit a tak i VY ako i INI toho neschopni musite so skripanim zubov prijat jeho existenciu... A to preto lebo On, TVORI a TVORIVOST je prejav Svetlych svetov. Nie temnych. VY a podobny SA len ucia a interpretuju, konzervuju stav - nemaju schopnosti nieco TVORIVO rozvijat, ale len aplikovat podla navodu ... A ked zase skonci toto prechodne obdobie, ktore vyzaduje TVORIVOST, zakonzervujete zase spolocnost Vasimi planymi pouckami ako pseudokrestanstvo, pseudokomunisti, islamisti, budhisti...
2. lzami dehonestujete vsetko, cim SA kryjete na strankach.
Nastastie ste zabudli, ze ste jednu cast zmazanej diskusie ulozili na
Pastebin.com/CfPh96Jw, a to Vas usvedcuje z primitivnej lzi!
3. Preco by som SA TU mal vyjadrovat prispevkami ku KOB, ked si ich mozem citat priamo v rustine a ak nerozumiete a mazete podstatnee veci, bez ktorich KOB, proste PRAKTICKY nemozete pochopit? KOB nie je osamotene vo Vesmire... bez vztahov... Ved VY nerozumiete zial ani tomu, ze bez poznania spravnych vyznamov slov nemozete pochopit ani co SA deje vo Vasom najblizsom okoli a vobec nie KOB a vobec identifikovat "kozlov", pre ktorych ste potom dobry Subjekt...ked mazete vsetko, co sa tyka SlavJan, A.Horak" O Slovanech uplne jinak", A.Danilov Pastebin.com/XMSirRrc, a aj vyrazy Takija, Muruna, Tavrija, Kitman...

Re: Re: Re: AchAch

Hox | 10.06.2018

Další vizitka tvého duševního zdraví, reagovat na tvoje nesmysly = nevážit si svého času.

Re: Re: Re: Re: AchAch.

Kolko budes zit | 10.06.2018

Vazeny pan Hox, ak mate nejaku VS, tak viete, ze vysvetlenie akekolvek problematiky sa nezaobite bez DEFINOVANIA ZAKLADNYCH POJMOV. Ak ich student neovlada, nedokaze si dosledne vo vsetkych vztahoch osvojit ucivo.
Tu medzi zakladne pojmy stale patria neustale opakovane v KOB a jeho okoli napr. pojmy-
1. zidia, - "ktori boli vytvoreni Egyptskymi zrecmi z kmena arabov, ako ich sluzobnici"... Pritom prvotny vyznam zid, nie je zaporny...
2. Mrtva voda, Sociologia... je zahltena islamizacnymi odkazmi ...
A tak uz len z tychto par bodov vyplyva, ze student si neosvoji latku pokial nepozna vyznam zakladnych pojmov, ktore uvadza ucivo KOB a suvisiace napr. Pojmov-Arab, Ra-bi, Allah, alahakbar... A to je napriklad na pastebin.com/XMSirRrc.
Co je zlee na poznavani zakladnych pojmov pan Hox?

Re: Re: Re: Re: Re: AchAch.

Kolko budes zit | 10.06.2018

A tu vidite, ze vlastnym neporozumenim medzi sebov navzajom negujeme vlastne spolocne ciele - vdaka rozsireniu vadneho genu GP od Evy do Svetlych bytosti sa darii AUTOMATICKY zasievať NEPOROZUMENIE medzi ludi a-"stavat syna proti otcovi, dceru proti matke", a GP staci len bez zasahu pockat, kym SA jeho odporcovia sami neeliminuju, alebo neobratia k nemu ziadat "pomoc". Ostatne doriadi systemom " minimalnych odchyliek".

Puškin, prorokem Ruské civilizace?

Sugar | 08.06.2018

- 1900 --- Abrahám
- 1350 --- Achnaton
- 600 --- Buddha
0 --- Ježíš
600 --- Mohhamed
1300 --- ...?
1820 --- Puškin?

Re: Puškin, prorokem Ruské civilizace?

Spectator | 08.06.2018

cca 1100 Quetzalcoatl ?

Re: Re: Puškin, prorokem Ruské civilizace?

Bynk | 13.06.2018

Nie Quetzalcoatl bol podstatne starší ako 1100 nl.jedien ak myslíš 1100 pnl, tam by to možno aj sedelo.

Re: Puškin, prorokem Ruské civilizace?

ľudo | 16.06.2018

Tam idú paralelne viaceré procesy,
ktoré sa prelínajú.
Úroveň miery chápania prijímateľa (Achnaton-Mose-Sókratés, Siddhárta-Issa-Mohamed)klesá. Od AnkhAton, ako predstaviteľa superelity, cez pomerne gramotného Issu, až po negramotného Mohameda.
Až na úroveň davu.
(Presne podľa zákona maximálnej moźnej minimalizácie energetickej náročnosti akéhokoľvek dominantného socionaturálneho procesu.)

Tak bol okolo r. 1300 možno aktivovaný kolektívny intelekt
a evokované "obdobie katedrál", atď..

1800 je tiež kolektívny intelekt, no v globalizačnom merítku
a bezpečnostne formovanom technokratickom smerovaní,
keďže menej rizikový civilizačný "biorežim" bol jelitami (opakovane?) odsabotovaný.

Akurát ten začiatok chronológie je možno nepresný.
O Abrahámovi nemáme žiadne doklady.
Ide asi skôr o mýtus.
Navyše dejovo-procesne, kontextovo v tomto zmysle úplne nezapadá.
Jedine, źe by ho, ako i Moseho zámerne zle, de-magóghicky biblia popisovala.

Mose naväzuje kulturologicky skôr na Achnatona.

Ak by sme to takto poupravili,
mohli by aj ďalšie previazané procesy sedieť
a dostali by sme sa pri trekkingu danej frekvenčnej analýzy na "preskačku" v úrodnom polmesiaci
k 3.dynastii Džosera a tandemu(?) ImHotep-HéSiRé, atď..

600 ročný cyklus zjavovania danej správy
sú vlastne 2x12 generačné cykly o 25-ročných informačno-reprodukčných jednotkách, na dostatočné, hraničné vytestovanie efektu príjmu danej správy.
25x12x2
resp.
25x4x3x2,
čo smeruje k faktoriálu
a potenciálne naznačuje všeobecnejší
fraktálny algoritmus, AlGoRytmiku daného procesu.
Pri hlbšej frekvenćnej analýze v objemnejśom kontexte, atď..

T.j., keď sa snažíme pochopiť, ako a prečo v tejto a podobných veciach-dejoch, cieľoch uvažuje asi Boh, s cieľom zvýšenia bezpečnosti riadenia bazálnych globálnych socionaturálnych procesov.
Či ľudovo: "Neísť proti Bohu",
resp. snažiť sa s ním kooperovať, spolupracovať, jeho procesy zrýchľovať, znižovať ich tak amplitúdu, ako aj ich vlnovú dĺžku v rámci ich iterácie, vylaďovania aproximačnej krivky voči "bezbolestnému" optimu vývoja globálnej osobnosti kolektívneho intelektu.

Z toho vyplývajú pri hlbšom zamyslení logicky aj viaceré ďalšie pravdepodobné dôvody "Boha", načo zosTrojil Človeka.
Dôvodov vyzerá byť viacero
a sú rozčlenené na niekoľko fáz, etáp.

Tie prípravné sú extrémne dlhé z ľudského pohľadu
kvôli dostatočnému vytestovaniu bio-nosiča, akumulácii zdrojov, atď..,
no potom so zákonom "času", po prejdení "bodu singularity"(term. - Zmene logiky sociálneho správania) v konečnom dôsledku,
ak si to Človek(hlavne ten kolektívny) riadne uvedomí, prestane existovať i čas a jeho pasca, "smrť", atď..Pôjde len o niektoré z mnohých riaditeľných, prenášateľných, transFormovateľných mier.
Tieto technológie pravdepodobne príležitostne technicky predviedol i Issa, EliAs, aspol..

k mátričkám..Ma3X

ľudo | 08.06.2018

Pellegrini
znamená po ITAL(L´Ati)..nsky
putnik.
Po Rusky aj Putin..

Re: k mátričkám..Ma3X

ľudo | 09.06.2018

Hmm..takže stále nič k matričným cvikám?

doplňujúca:
a) Aké sú možné interpretácie koreňov pojmu "put-nik",
b) podľa cieľov(1.morálky, 2.miery chápania a 3.schopnosti konať) potenciálneho interpreta (subjekto-objektu riadenia)
c) z pravdepodobnej pozície VM(Force Majeure - Vis Maior).. "Boha" v danej veci, situácii, konštelácii

Podobne, ako sme si robili dávnejšie opakovane známu matričnú hru z ra-správok: "Zrkadielko, zrkadielko povedz že mi".
T.j., na začiatku "stormbraining" :) a
jeho následné prioritné funkcionálne usporiadanie.

Tak i ohľadom možných iných koreňových delení daného pojmu,
z ktorých sú minimálne jedno-dve tiež nie nezaujímavé.

Toľko krátko k možným variántom scenárov vývoja na Slovensku, v strednej Európe, V4 a tak aj v EÚ celkovo, ..

Prečo ľudí podvedome bavia krížovky?
Lebo presne takto si môžu(majú?) v reálnom praktickom živote aj vypĺňať VEDOME(nie len podvedome) jednotlivé položky konštánt a premenných v nimi projektovaných kulturologických vektoroch, mat(r)iciach, resp. postupne s nadobúdanými skúsenosťami i v mnohorozmerných komplexnejších a mocnejších tenzoroch..

A tak osud svoj do rúk vlastných preberať, riadiť..
..stále menej nechať seba a svoje deti, vnukov..
bačami na jatky manipulovať.

Hra o život

Re: Re: k mátričkám..Ma3X

Oracle 911 | 11.06.2018

Nemyslím si, že Peter Pellegrini je bludný balvan, skôr pevný/tvrdý pútnik. A jeho vystúpenia tomu nasvedčujú...

Re: Re: Re: k mátričkám..Ma3X

ľudo | 11.06.2018

Si to pochopil tak, že ja som hovoril o nejakej bludičke? :)

Čo robí dobre, podporiť,
kde nie, lepšie riešenie navrhnúť.

Re: Re: Re: Re: k mátričkám..Ma3X

Oracle 911 | 12.06.2018

Ja som veľmi dobre pochopil, že robíš paralely medzi Pellegrinim a Putinom ale nie každý dôjde k tomuto záveru. ;)

A so zbytkom súhlasím lebo je to gramotný postup.

Re: Re: Re: Re: Re: k mátričkám..Ma3X

ľudo | 15.06.2018

Možno by som to nenazval paralelami,
i keď..
Inšpirovať sa, áno,
opičiť, nie.

Re: k mátričkám..Ma3X

Ľ | 09.06.2018

https://pastebin.com/i9CTKfUk

Pouzijeme jadrove zbrane, hoci pre ludstvo to bode globalna katastrofa, pre svet to bude globalna katastrofa.

Putin | 08.06.2018

https://youtu.be/R84bQtVhQsc

...

77 | 06.06.2018

zaujimavé tie "NKO" spomínané v článku,tí rusi fakt idú dopredu...my mame akurát "NGO":-/

Re: ...

jardob | 07.06.2018

NKO sú neziskovky (NeKomerčeskye), a NGO sú mimovládky (NeGasudarstvennye).
Veď ak tento nástroj využívajú rôzne protištátne živly, preto by ho nemohli používať v prospech spoločnosti Občianske iniciatívy (súbor aktívnych občanov)... Treba využívať silu nepriateľa a existujúce nástroje nepriateľa, etickým spôsobom, a nielen na zneškodnenie nepriateľa, ale najmä na budovanie a rozvoj spoločnosti... Takých nástrojov "kultúrnej spolupráce", ktoré prenikli do nášho života a spoločnosti je nespočet... (najmä internet a sociálne siete)

poškodenie obrazu

jardob | 06.06.2018

Čo sa týka 29 ročného Balašova, ktorý poškodil obraz ešte v roku 1913, tam ma zaujalo pár detailov. Pre útokom na obraz povedal: "Dosť bolo smrtí, dosť bolo krvi!". Zrejme si dobre uvedomoval, že lživý obraz, nepravdivo zobrazujúci ruské dejiny, v podstate iba podporuje reakcionárov, ktorí nenávidia svoju vlasť, a vlastne aj tento obraz sa snaží podvodom vyvolať pocit hanby v ruskej cárskej "elite", nositeľke vzdelania a gramotnosti tých časov.
Snažil sa narušiť matricu, ktorá vytvárala v hlavách ľudí krivé tendencie... Do určitej miery sa mu to aj podarilo...
Na wiki ešte píšu, že nôž, ktorým obraz poškodil, si kúpil špeciálne v ten deň, a šlo o kosákovitý nôž (serpovidnyj nož). To mi pripomenulo, že v roku 1917, keď trockisti vo februári zvrhli monarchiu a nechali štát v problémoch, a neplánovali s tým nič robiť, lebo Rusko sa malo stať drevom pre celosvetovú revolúciu a samé v nej zhorať... tak bolševici prevzali moc do svojich rúk, a zachránili krajinu a pozdvihli ho vyššie než bolo predtým... No a znakom budúceho ZSSR bol okrem kladiva ešte kosák (srp). Rovnako ako tvar toho nožíka.

Inak, vyzerá to tak, že Krasov (autor článku) vyhodnotil poškodenie obrazu v rovnakom duchu, ako my svojho času na diskusii (že šlo o narušenie škodlivej matrice lživého obrazu Ruska, využívanej protiruskými živlami):
http://www.vodaksb.eu/diskuse/comment-page-28/#comment-138663

Re: poškodenie obrazu

Kolko budes zit | 07.06.2018

Prepacte pan Jardob, ale p.Pjakin vysvetlit, ze existuje len zamerne falosna Interpretation obrazu papezskym legatom a obraz vyjadruje smutok otca nad smrtou svojho syna...

Re: Re: poškodenie obrazu

jardob | 07.06.2018

Ono je v podstate jedno, ako je obraz reálne pomenovaný (a s akým úmyslom ho maľoval Repin). Dôležité je na pozadí akého povedomia o histórii bol maľovaný a prezentovaný. T.j. pohľad na obraz - aký vyvolával dej a predstavy obraz vyvolával v jeho divákoch.

Pjakin sám hovorí, že obraz má mystický charakter a nevyvolával v ľuďoch dobré pocity. Ak to je tak, ako hovoril Pjakin, že vandali zaútočili na obraz preto, lebo verili klebetám, že šlo o krvavého cára a synovraha, tak samotný útok bol len vyvrcholením nabíjania tejto matrice, na základe klebiet, ktoré boli šírené...

Neviem aký legát a kedy rozšíril klebetu, že Ivan zabil svojho syna. Ale obraz bol namaľovaný v roku 1885, pričom ešte v rokoch 1863 a 1866 píše Alexej Tolstoj klebetné romány a divadelné hry o období Ivana Hrozného, a opričníkov opisuje ako zbojníkov, careviča ako darebáka, a Ivana ako bláznivého cára, ktorý dal zabiť svojho syna. V "kniežati striebornom" (dal rozkaz opričníkom aby ho zabili a hodili do lesa). V hre "Smrt Ivana Hrozného" spomína jeho výčitky svedomia pre vraždu syna.

To znamená, že takéto bolo šírené povedomie o období Ivana Hrozného v Rusku. A na tomto pozadí bol namaľovaný o niečo neskôr obraz, bez bližšieho vysvetlenia o čo sa jedná, teda ponechané na fantáziu ľudí a klebety. A toto nabíjalo matricu revolúcie. Lebo vidieť je viac, ako stokrát počuť.

Re: Re: Re: poškodenie obrazu

jardob | 07.06.2018

Navyše, ako sa spomína: ten kto pózoval pri maľovaní obrazu ako postava cára, neskôr takmer zabil svoje dieťa. A ten kto pozoval ako mrtvy carevič, neskôr spáchal samovraždu. To znamená, že moc matrice v duchu klebiet mala obrovskú silu. Tí dobrovoľní pozujúci vedeli o lživej interpretácii dejín, o tom, že Ivan ma zabiť svojho syna. Počas pozovania sa vcítili do role, a už z nej nevystúpili (podobne ako niektorí herci). Rola šialeného synovraha spôsobila podvedome u toho civila útok na dieťa. A rola careviča zabitého otcom dohnala druhého "modela" k samovražde.

Takže je zbytočné tváriť sa, že ten obraz je v poriadku. Svoju mystickú moc získal ťaživými klebetami o dejinách.

A tým, že obraz zakaždým nanovo reštaurujú a vystavujú - v prostredí povedomia nezreštaurovaných dejín, dávajú nanovo možnosť matrici dobíjať svoju silu...

Re: Re: Re: Re: poškodenie obrazu

Kolko budes | 07.06.2018

Vdaka, Ano, to je dalsia strana. Papezovho Legata spomina p. Pjakin, ako ZDROJ, ktori SA preberal. Nerozumiem, ze tymto " klebetam" podlahol i p. Tolstoj. Pisal to on, tie hry, alebo mu to "pripisali" neskor? Dejiny asi poznal dobre, i spaval na posteli s plachtou zdobenou svastikami, vzor ako je podlaha v ermitazi... teda k slavjanstvu mal blizko a teda klamstvo musel neznasat...

Re: Re: Re: Re: Re: poškodenie obrazu

Ďuro Trulo | 07.06.2018

Lev Nikolajevič Tolstoj byl prozápadní reakcionář, který na zakázku židů z volstrytu napsal román "Vojna a mír" stylem dehonestujícím ruskou povahu. Román je výpravný, popisný, plný rozporných postav, ale bohužel tvořící matrici "mužikovosti Rusů". Inu elity Slovanů vždy zrazovaly Slovanskou rasu za mrzký jidášský groš a navíc byly infiltrovány anglosasy a germány (Romanovci byli Hohenhofové - bratranci Vindsorfů a Viléma II.). Petr Veliký byl největší zrádce Ruského národa, ikdyž dotáhl na Rus modernizaci a technologie velkovýroby oceli. Oni již Rurikovci byli pátou kolonou Gotů a Vikingů, takže Slovanské obyvatelsto Rusi bylo celý středověk v otroctví Říma.
Ďuro Trulo

Re: Re: Re: Re: Re: Re: poškodenie obrazu

Kolko budes zit | 08.06.2018

Ano, vdaka, tak to logicky vyzera. Lenze skromny zivot p. Tolstoja napoveda, ze peniaze nehrali taku rolu. Muzziikovost popisal asi REALNE ako ju Cirkev rozsirila. Alebo niekto vyhodil tie casti romanu, KDE popisoval Velkolepost Slavjanskeho dedicstva a Vedy ako Kontrast k nasledujucemu upadku do "muzikovosti". A GP kryjuc SA velikanom " inseminoval" do mysli ludi iny obraz. Tak ako je iny obraz slova GEJ oproti umelemu dnesnemu vyznamu! KDE su Originaly zapiskov p.Tolstoja? Tam KDE dal Putin knihy vratene z Francuzska po velkokn. Anne? Tie dal ruskej zidovskej obci a neskor bola spalena najvacsia dejinna kniznica v Rusku OM... Gen. Petrov uz vysvetloval zavadzanie rozporu medzi ludi umelou tezou a antitezou. KDE je pravda? Preco to patrilo medzi "povinne" citanie v skolach?

Re: poškodenie obrazu

ludo | 08.06.2018

Ako vždy:
Otázka je, v čom konkrétne mal pravdepdodobne
Tolstoj, Putin, Petrov.. pravdu
a v čom asi skôr nie?
..
a prípadne ktoré ich skutky celkovo u nich prevážili

Re: Re: Re: Re: Re: Re: poškodenie obrazu

jardob | 08.06.2018

Lenže reč nie je o Levovi Nikolajevovičovi Tolstojovi, ale o Alexejovi. Alexej je čo sa týka rodu Tolstých zo vzdialeného kolena...

Přidat nový příspěvek