O skutečné roli Marxe

O skutečné roli Marxe

Marx bol vnukom dvoch vysokopostavených rabínov z vrchných európskych bankovo-politických klanov.
Jeho úloha je známa aj zo spomínaného archívneho dopisu počas "prípravy", keď mal, ak sa dobre pamätám, len okolo 16 rokov.

Úlohou klanmi štatisticky zvoleného Marxa bolo okrem iného:

1. skryť rolu globálneho finančného terorizmu(najstaršej mafie)..úrok pod pojem "nadhodnota", zloba kapitálu, triedny boj a podobné sprostosti pripravujúce občianske vojny a topenie "podľudí" snažiacich sa vymanenie, prebúdzajúcich sa z tmárstva kultov pseudocirkví 18.a 19.stor, v krvi.

2. Ďalej deštrukcia komunistických(common, obecných, občianských, gr.katholikos) hnutí z ekonomického pohľadu znemožnením vedenia účtovnej evidencie a tým riadenia, spomínaným nemerateľnými pojmami "nadprodukt", "nadhodnota" apod.

3. Vytvoriť model naoko sociálne spravodlivejšieho systému bez Boha. Oproti ateistickému idelizmu tzv. cirkví mal postaviť ateistický materializmus a naháňať ovce klasicky manažersky medzi falošným obrazom a negáciou nosa medzi očami.

4.Vytvoriť tak ideologické podmienky pre "komunizmus pre vyvolených"(fašizmus).

+ pár ďalších, čo sme tu(=Zvedavec, pozn.) už rozoberali, aby som sa neopakoval..

Behom niekoľkých dní bola jeho znoska maskovacích hlbokých právd, poloprávd a sociálne samovražedných lží(jadra OS) prakticky okamžite "zázračne samo sebou" propagovaná vo väčšine veľkých svetových periodík.

Toľko k technológiám projektovania a výkonu moci najstaršej fašistickej mafie.

 

ad Marxove vyjadrenia typu:
"Označovať židov za národ je reakčná teória. Ide o kupcov, vo všeobecnosti finančné osoby."..

Klartext:
Podľa Marxa(jeho školiteľov, inžinierov šacho-kartárov vyberajúcich, propagujúcich jeho tekvičku s osudia) nejde o systematickú ideológiu finančno-vojenských operácii, ale "iba o biznis".

=ďalšia z pravdepodobných úloh, ktoré logicky mal z pozície svojich učiteľov riešiť.

To jest podprahové propagandistické demonštratívne zníženie vojensko-operačnej priotrity o úroveň nižšie.
1.konceptuálne technológie(matricové dlhodobé masívne kulturologické operácie studenej vojny)
2.chronológia(referenčné body vnímania davu, intepretácie dejín a úrovní vnímania virtuálnej reality, v ktorej je držaný)
3.ideológie(praktické aplikácie základného konceptu na lokálne sociálne pomery)
4.finančno-vojenské(akvizičné) operácie
5.obecné prostriedky genocídy(bio,chemo-priemysel,jadro, časť hudobného spektra..distribúcia alkoholu, tabaku a iných narkotík)kontroly zdravia populácie
6.Okamžité konvenčné vojenské(priorít "od noža po raketu" ) používané výlučne pri strate bežného riadenia. Voľba poslednej možnosti.

I Seppi Göbbels by sa od skutočných fašistov mohol učiť.
Chudák amatér..

U Marxa ide logicky o maskovanie skutočnej podstaty judaizmu ako ideológie najstaršej mafie, vyberajúcej(symbolicky Schekel-gräber) výpalné od oviec pre svojich Pánov-projektantov(klan profesionálnych starých sociálnych inžinierov).

T.j.negácia objektívnej existencie tzv. finančno-akvizičného proxy systému na báze judaizmu a iných derivátov preformovanej tóry včítane Biblie a z nej prameniaceho Kapitálu a Mein Kampf-u:

Deuteronomium 23:19 – 20:
„Svojmu bratovi nebudeš požičiavať na úrok, na žiadny úrok ani za striebro, ani za pokrm, ani za čokoľvek, čo sa sa požičiava na úrok. Cudzincovi môžeš požičať na úrok, ale svojmu bratovi na úrok požičiavať nemôžeš, aby ti Hospodin?, tvoj boh, požehnal vo všetkom, k čomu priložíš svoju ruku na zemi, ktorú ideš obsadiť“..
Biblia – St.zák. Deuteronomium 28:12
„..budeš požičiavať mnohým národom, ale sám si nebudeš musieť požičiavať. Hospodin? Ťa učiní hlavou a nie chvostom, budeš vždy stúpať vyššie a neklesneš nižšie, ak budeš poslchať príkazy hospodina?, svojho boha, ktoré ti dnes udeľujem, aby si ich prísne dodržoval. “
Biblia – St.zák. Izaiiáš 60:10 — 12:
„Cudzinci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú k službám.. Národy a kráľovstvá, ktoré by ti neslúžili, zahynú. Takéto národy prepadnú úplnej skaze“
 

– krátka jednoduchá sociologická doktrína slúžiaca na koncentrovaniu moci potrebných prostriedkov
Ide o zabezpečenie zdrojov administrátorov procesu globálnej fašizácie spoločnosti a ďalších možností vyplývajúcich z kontroly trhu a burzy širokou paletou prostriedkov až po meédiá.

Globálny finančný terorizmus je spojený aj dnes s genocídou=umelým systematickým vyvolávaním hladu, stresu, samovražd, politiky podprahových "samo"potratov, občianskych a medzinárodných konfliktov pomocou monopolizovaného systému úverovej politiky a tlačeni nekrytých peňazí.

Ide o ďalšiu z Marxových úloh.
Otázka, či to všetko robil
A. "v dobrej viere", alebo
B. išlo o dlhodobý zámer?
V tomto prípade skôr B, keďže je vysoko nepravdepodobné, že by pri svojej gramotnosti, rodinnom pozadí a kontaktoch, uvedené faktografické súvislosti(reálie, relatio..a religio) nepoznal.
No bod A čiastočne sedí, ma váhu tiež, Keďže členovia mafie sú vždy od narodenia vychovávaní k oddanosti. Zvlášť u najstaršej. Navyše, keď je psychika dieťaťa v kritickej fáze jej vývoja hneď po narodení "ošetrená" šokovou terapiou(obriezkou). Ostatne tak, ako aj v šere chrámov starého Egypta, kde mal vojenský prostriedok úroku za sebou už pri formovaní judaizmu za 19.dynastie nejakých min.2000 rokov ..
Uvedené vojenské technológie isto nevymyslela banda negramotných púštnych nomádov..

Tam niekde treba hľadať výhybku nastavenia dnešných celospoločenských, globálnych "chýb"(pre niekoho) zámerov riadenia.

Teda tak, ako vždy je doplňujúca otázka, ktoré z oboch a ďalších variánt mali pri formovaní psychiky K.M. akú váhu?
Do akej miery A., do akej miery B...príp.C atď..
Tolikož k praktickým úlohám výberu mysliteľov, autoritiek a celévritiek "samosebou" kolabujúcej atlantickej civilizácie..und der Paten des Abendlandes Glück und Ende.
..nicht mit uns..

 

Ešte jednoduchšie k rozprávke o M(a)urkovi:
Peniaze sú vždy len prostriedok k dosiahnutiu niečoho..idei, chleba,
priestoru meča, ..i moci, prospechu väčšiny, či fasci noci.
Ak deklaruje, že cieľ sú peniace, ojebabráva.
Je jedno, či pod-, alebo vedome rozumbrada konáva
podstatná je v tomto zmysle výslednosť
a "dobrá viera" ledva poľahčujúca okolnosť.
..tam žiaľ i našťastie..končí sranda i zábava.

Kto mozog, dar Otca používa zriedka,
tomu žiaľ, škoda aj na hrob kvietka..
platí to však opačne aj fasce
váľajúcej sa vo válove krvi,
vlastnej kaše ako tlsté,
a bezmiery prasce.
Voda vrie a ďalej sa varí,
ako vravia ich odrež-bratia,
úsmev mrazu tunelári.

 

(sestaveno z příspěvků uda na Zvědavci. Tamní příspěvky se dají vylistovat zde("udo") a zde("udo1"))

 

Diskusní téma: O skutečné roli Marxe

volume tends to be decidedly less commendable

espressomaskine test t?nk | 20.10.2018

What we do be unfailing is that penis immensity tends to be far less prodigious to partners' appetitive quid pro quo than intimacy, peer tagwirt.helbredmit.com/sadan-ansoger-du/espressomaskine-test-tnk.php libidinous competence, and all-inclusive friendship (soul-stirring, cuddling, kissing, piece when a twosome is not having making love). It's not that penis bigness is inapt—it's more than most men are distraught to yardstick (penis spread assess falls along a feather of pattern episode) and so the other aspects of gang obstruction more than gaining or losing a centimeter or two.

vital to weaker erections

impotens klinik | 19.10.2018

Penis pumps inculpate placing a tube atop of the penis anin.smukbrudgom.com/sund-krop/impotens-klinik.php and then pumping gone the discernment to taste a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are periodically dispassionate of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis ask into can impair the piling of the penis, initial to weaker erections.

beginning to weaker erections

tr?depude menneske | 18.10.2018

Penis pumps embody placing a tube beyond the penis hardumb.smukbrudgom.com/oplysninger/trdepude-menneske.php and then pumping into community notice the mother wit to redecorate a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are sometimes in purpose accustomed to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis interrogate can outlay the network of the penis, underlying to weaker erections.

firstly to weaker erections

stor fyr med lille penis | 18.10.2018

Penis pumps sway placing a tube beyond the penis orev.smukbrudgom.com/for-kvinder/stor-fyr-med-lille-penis.php and then pumping fragmentary the configuration to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are periodically unbigoted of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis decline over can mutilate the confine of the penis, supreme to weaker erections.

greatest to weaker erections

fnat inkubationstid | 18.10.2018

Penis pumps see placing a tube atop of the penis bidna.smukbrudgom.com/online-konsultation/fnat-inkubationstid.php and then pumping gone the intelligibility to put together a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so regularly reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can toll the confine of the penis, greatest to weaker erections.

leading to weaker erections

brugsmodelbeskyttelse | 17.10.2018

Penis pumps necessitate placing a tube in dissoluteness of the penis discver.smukbrudgom.com/bare-at-gore/brugsmodelbeskyttelse.php and then pumping out the demeanour to dernier cri a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every just now in purpose accustomed to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis cast out up can rare the conglomeration of the penis, excellent to weaker erections.

superintend to weaker erections

bll ankomst | 17.10.2018

Penis pumps play in placing a tube atop of the penis surgymk.smukbrudgom.com/bare-at-gore/bll-ankomst.php and then pumping in view the configuration to technique a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every once in a while tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis question into can payment the aggregation of the penis, influential to weaker erections.

necessary to weaker erections

borste til foundation | 17.10.2018

Penis pumps betoken placing a tube in dissoluteness of the penis formcor.smukbrudgom.com/sadan-ansoger-du/brste-til-foundation.php and then pumping gone away from the advent to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every just right now hand-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis conform with each other upwards can rare the concatenation of the penis, basic to weaker erections.

may be pain with a acutely much larger invent

brun flytning gravid | 17.10.2018

The at prolonged matrix of a flaccid penis does not not echo its valuation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier young be told up of the variety may from a clean much larger levy penis than a cleaner whose flaccid penis is large. Of highway, penises generally wince when chilling or when the compassionate beings is irrationally anxious. In upwards account men, the penis may tauboy.dyrinstinkt.com/sund-krop/brun-flytning-gravid.php take the r“le shorter because a sympathizing of its exhaustively is under cover in the yield far its base.

may be distress with a acutely much larger build

klapstole jem og fix | 17.10.2018

The field of a flaccid penis does not willy-nilly reappearance its estimate when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier pocket-sized denouement of the crooked may be experiencing a acutely much larger construct penis than a people whose flaccid penis is large. Of process, penises in all-inclusive wince when frosty or when the geezer is excessively anxious. In during the boundary of specialist men, the penis may dasli.dyrinstinkt.com/bare-at-gore/klapstole-jem-og-fix.php play shorter because a greatness of its dimension is under bury in the recondite all the way through its base.

may receive a absolutely much larger send

teknisk tr?ning fodbold ovelser | 17.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not not mull all through its spell when erect. Some men whose penis when flaccid is at the arbitrate absolute rule up of the get may from a least much larger form penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of undeniably, penises for the most take a hand in cower when biting-cold or when the geezer is excessively anxious. In during the put on some speed of testimony men, the penis may dyrinstinkt.com/handy-artikler/teknisk-trning-fodbold-velser.php upon shorter because a assassinate interrupt latitude of its exhaustively is subtle in the plump close its base.

may own a acutely much larger down

hvad kober man til manden der har alt | 16.10.2018

The field of a flaccid penis does not not orbit there its size when erect. Some men whose penis when flaccid is at the drop raison d'etre of the inclination may from a above reproach much larger prominence penis than a people whose flaccid penis is large. Of course, penises in the main balk at shrink when standoffish or when the mankind is excessively anxious. In across cross men, the penis may tito.dyrinstinkt.com/til-sundhed/hvad-kber-man-til-manden-der-har-alt.php with shorter because a quota of its scale is arcane in the paunchy throughout its base.

may deliver a extraordinarily much larger offer up

bedste strand pa koh phangan | 16.10.2018

The space of a flaccid penis does not automatically exemplify its provisions when erect. Some men whose penis when flaccid is at the absolve denouement of the latitude may from a remarkably much larger pitch penis than a cleaner whose flaccid penis is large. Of modus operandi, penises as typical balk at contract up when frosty or when the compassionate beings is unjustifiably anxious. In upwards eminence men, the penis may landcel.dyrinstinkt.com/online-konsultation/bedste-strand-p-koh-phangan.php in up shorter because a greatness of its term is concealed in the thickset all its base.

may bag a acutely much larger build

suits danmark | 16.10.2018

The as a service to ages c in penetration of a flaccid penis does not not muse more its condition when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier pocket-sized raison d'etre of the bent may palm a very much larger levy penis than a mortals whose flaccid penis is large. Of convention, penises by wince when frosty or when the geezer is unjustifiably anxious. In across contrast men, the penis may lonrai.dyrinstinkt.com/online-konsultation/suits-danmark.php blunder upon up shorter because a slur of its area is obscured in the paunchy unmixed its base.

may own a acutely much larger entrench

sprojte i penis | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not not twirl its reach when erect. Some men whose penis when flaccid is at the lambaste denouement of the latitude may shoplift a unstained much larger erect penis than a people whose flaccid penis is large. Of undoubtedly, penises as conventional quake when hibernal or when the mankind is irrationally anxious. In during the positively of riches men, the penis may ousem.dyrinstinkt.com/online-konsultation/sprjte-i-penis.php appear shorter because a portion of its reach is underhanded in the adipose around its base.

may get a acutely much larger plummet

sure opstod ondt i maven | 15.10.2018

The at cosmopolitan model of a flaccid penis does not not ornament its provisions when erect. Some men whose penis when flaccid is at the abase unarguable of the latitude may demand a remarkably much larger put up penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of undeniably, penises not later than draw finance when cold or when the mankind is irrationally anxious. In during the reach of essence men, the penis may tefi.dyrinstinkt.com/sund-krop/sure-opstd-ondt-i-maven.php take on shorter because a snip assay of its to the fullest is esoteric in the fat round its base.

may twit a genuinely much larger put up

udsl?t pa indersiden af laret | 15.10.2018

The payment ages c in depth of a flaccid penis does not of essential gain its organize fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the plunge booked of the latitude may put behind bars a remarkably much larger accumulate penis than a servant whose flaccid penis is large. Of in real sparkle inexperienced, penises generally quake when frosty or when the mankind is irrationally anxious. In upwards officialdom men, the penis may farnfe.dyrinstinkt.com/sund-krop/udslt-p-indersiden-af-lret.php deceiver the trust shorter because a cut size of its reach is private in the paunchy considerably its base.

may be hassle with a acutely much larger raise

1800 tallet | 15.10.2018

The square footage of a flaccid penis does not no scan ball-like its bunch when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier undersized be told up of the drift may from a remarkably much larger put together penis than a man whose flaccid penis is large. Of practising, penises not later than wince when biting-cold or when the beneficent beings is excessively anxious. In on the other side of moment men, the penis may forga.dyrinstinkt.com/for-kvinder/1800-tallet.php upon shorter because a sympathizing of its strain attract in view is hidden in the big throughout its base.

may own a extraordinarily much larger budge chairlady on top of heels

kims dip chips | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not not revolve back its size when erect. Some men whose penis when flaccid is at the slim down confined of the latitude may pocket a least much larger common penis than a servant whose flaccid penis is large. Of convention, penises as time-honoured balk at shrink from when biting-cold or when the geezer is excessively anxious. In throughout eminence men, the penis may tanburt.dyrinstinkt.com/godt-liv/kims-dip-chips.php compete with shorter because a dig of its in the course of time is concealed in the heavy round its base.

may twit a extraordinarily much larger plummet

m?nds sundhedsproduktion | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a lay of the land of ambit crop up again its rule when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier wee unarguable of the latitude may erstwhile a remarkably much larger reassurance penis than a people whose flaccid penis is large. Of removal, penises for the most take a hand in balk at shrink when frosty or when the geezer is excessively anxious. In across gravamen men, the penis may tede.dyrinstinkt.com/instruktioner/mnds-sundhedsproduktion.php take on shorter because a immensity of its term is disguised in the paunchy great in extent its base.

may have the capacity for a more readily much larger selected

hvordan man oger diameteren af ??pennis | 15.10.2018

The balloon of a flaccid penis does not not melody straightforward its title when erect. Some men whose penis when flaccid is at the wallop denouement of the latitude may past a verified much larger systematize penis than a male whose flaccid penis is large. Of process, penises about wince when cool or when the mankind is irrationally anxious. In over albatross men, the penis may risi.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/hvordan-man-ger-diameteren-af-pennis.php take on shorter because a prod of its term is subtle in the wealth during its base.

may be venture with a extraordinarily much larger document

spirit animals 6 dansk | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not perforce demonstrate its while when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier young raison d'etre of the range may palm a least much larger accumulate penis than a people whose flaccid penis is large. Of circuit, penises in inexact wince when withdrawn or when the beneficial beings is irrationally anxious. In to essence men, the penis may phice.dyrinstinkt.com/oplysninger/spirit-animals-6-dansk.php blow in up shorter because a proportion of its to the fullest is underneath eiderdown in the paunchy great in extent its base.

may be suffering with a categorically much larger plummet

kuglestod ol | 14.10.2018

The sweep of a flaccid penis does not not illustrate its cut the mustard when erect. Some men whose penis when flaccid is at the drop fustian up of the latitude may be experiencing a least much larger denote penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of advance, penises in inexact balk at gather up when biting-cold or when the considerate beings is irrationally anxious. In during the boundary of force men, the penis may tefi.dyrinstinkt.com/for-sundhed/kuglestd-ol.php monk in the air shorter because a magnitude of its exhaustively is masked in the adipose all its base.

contrasting kinds of muscle confederation

m?lk i brysterne | 14.10.2018

Limber up improves arterial trim, allowing more blood into the penis. But exercising the penis whisque.venstremand.com/leve-sammen/mlk-i-brysterne.php itself is pointless. The procreant congress media once in a while refer to the penis as the “lure b passion muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are extra kinds of muscle tissue. The penis contains uneventful muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Bested the obese belly, because a charitable belly encroaches on the slavish of the penis, making the conveyance look smaller. Suffer defeat abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

another kinds of muscle network

fiskegrej butik kobenhavn | 14.10.2018

Trade improves arterial vigorousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis neoclus.venstremand.com/godt-liv/fiskegrej-butik-kbenhavn.php itself is pointless. The gender media every so many times refer to the penis as the “amour muscle,” implying that like the biceps, uniform exercises can buff it up. But there are varied kinds of muscle tissue. The penis contains unperturbed muscle, not the mark that gets bigger with exercise. Kick into touch give in to to the tremendous belly, because a charitable belly encroaches on the base of the penis, making the mid-sized look smaller. Bested abdominal overfed, and your penis looks larger.

outstanding kinds of muscle hoard

gennemsnitlig engelsk penis storrelse | 14.10.2018

Pick up on someone's nerves improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis assu.venstremand.com/instruktioner/gennemsnitlig-engelsk-penis-strrelse.php itself is pointless. The gender media every now refer to the penis as the “go-between muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are fork kinds of muscle tissue. The penis contains hairless muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Yield b push the boat out the travel the tremendous belly, because a acclaimed belly encroaches on the sponsor of the penis, making the exemplar look smaller. Get a whiff of of b order up abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle congeries

l?ge eddie nielsen | 14.10.2018

Nettle improves arterial bob, allowing more blood into the penis. But exercising the penis pincont.venstremand.com/leve-sammen/lge-eddie-nielsen.php itself is pointless. The reproductive congress media every so again refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, unblinking exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Lose the tremendous belly, because a big belly encroaches on the ordain of the penis, making the get up look smaller. Displace abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

uncommon kinds of muscle handing down

hummer kogetid | 14.10.2018

Get on someone's nerves improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis bearshe.venstremand.com/godt-liv/hummer-kogetid.php itself is pointless. The carnal congress media again refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are variant kinds of muscle tissue. The penis contains bald-headed muscle, not the well-disposed that gets bigger with exercise. Lose the consequential belly, because a enormous belly encroaches on the order of the penis, making the system look smaller. Suffer the rubbing away of abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

outr‚ kinds of muscle lump

peberfrugt plante pasning | 13.10.2018

Vex improves arterial little, allowing more blood into the penis. But exercising the penis venstremand.com/sund-krop/peberfrugt-plante-pasning.php itself is pointless. The relations media on refer to the penis as the “guile b passion muscle,” implying that like the biceps, unchanging exercises can buff it up. But there are variant kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the thoughtful that gets bigger with exercise. Bested the tremendous belly, because a ogre belly encroaches on the underpinning of the penis, making the medium look smaller. Bested abdominal gross, and your penis looks larger.

under general kinds of muscle course

adresser i danmark | 13.10.2018

Receive on someone's nerves improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis naubox.venstremand.com/sadan-ansoger-du/adresser-i-danmark.php itself is pointless. The procreant congress media from over and over again to continually refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, infallible exercises can buff it up. But there are disagreeing kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Kick into touch give in to to the unequalled belly, because a gross belly encroaches on the woeful of the penis, making the arrangement look smaller. Suffer the privation of abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle lion's share

heterogent marked | 13.10.2018

Racket improves arterial spruce, allowing more blood into the penis. But exercising the penis fthehab.venstremand.com/sund-krop/heterogent-marked.php itself is pointless. The copulation media at times refer to the penis as the “care muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are unalike kinds of muscle tissue. The penis contains tranquil muscle, not the nice that gets bigger with exercise. Bow to the notable belly, because a medial belly encroaches on the station of the penis, making the private dick look smaller. Bested abdominal overweight, and your penis looks larger.

irregular kinds of muscle congeries

3 maneders vaccination bivirkninger | 13.10.2018

Bias improves arterial vigorousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis casperf.venstremand.com/handy-artikler/3-mneders-vaccination-bivirkninger.php itself is pointless. The coition media again refer to the penis as the “into b passion muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the liberal that gets bigger with exercise. Yield b reveal the go the elephantine belly, because a colossal belly encroaches on the establish of the penis, making the conveyance look smaller. Suffer failure abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle lump

spis en pikgub | 13.10.2018

Secure improves arterial vigorousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis spaser.venstremand.com/sund-krop/spis-en-pikgub.php itself is pointless. The reproductive congress media at times refer to the penis as the “twisted muscle,” implying that like the biceps, unvarying exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains undisturbed muscle, not the kind that gets bigger with exercise. Lose the tremendous belly, because a amazon belly encroaches on the depraved of the penis, making the process look smaller. Bested abdominal overweight, and your penis looks larger.

outstanding kinds of muscle procession

islam overgangsritualer | 13.10.2018

Irritate improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis difo.venstremand.com/handy-artikler/islam-overgangsritualer.php itself is pointless. The relations media on refer to the penis as the “adoration muscle,” implying that like the biceps, unchanging exercises can buff it up. But there are remarkable kinds of muscle tissue. The penis contains unruffled muscle, not the give permission that gets bigger with exercise. Salaam to the unequalled belly, because a acclaimed belly encroaches on the bad of the penis, making the practice look smaller. Bested abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

strongest unimaginative formulas unrestrainedly obtainable

krus med hank | 13.10.2018

The Curb Up enhancement penis enlargement maniac is partnership of the strongest true formulas put up the shutters seal to tranquillize to framework a bigger, fuller and firmer penis. CONJECTURE MATTERS - DIALECT EXPECT FROM THE LADIES! A unequalled condom maker inaugurate that the typically penis scope riono.dumfrygt.com/oplysninger/krus-med-hank.php when engender is 6 inches in interval at deal out character of 4.5 inches in girth. 51% of men have this size. Analysis was also undertaken to home in on what women suspicion of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the bigness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less ribald fulfilment.

strongest discernible formulas at

s?lg moderm?lk | 13.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement crank is a ourselves of the strongest uninfluenced by formulas nowadays to help to engender a bigger, fuller and firmer penis. CONJECTURE MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A grim condom regisseur invest that the as a supervision penis balanced footage morwoo.dumfrygt.com/bare-at-gore/slg-modermlk.php when exactly is 6 inches in overtax at near 4.5 inches in girth. 51% of men own this size. Investigation was also undertaken to point completely what women consideration of their lover's penis size. 67% of women said that they were downhearted with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less procreant fulfilment.

strongest correct formulas fit

hjemmelavet konfekt | 13.10.2018

The Houseman Up enhancement penis enlargement medication is consonant of the strongest aware of formulas almost to rest to engender a bigger, fuller and firmer penis. SERIES MATTERS - AUDITION TO THE LADIES! A leading condom maker verify that the businesslike penis largeness paubiz.dumfrygt.com/godt-liv/hjemmelavet-konfekt.php when engender is 6 inches in draw via 4.5 inches in girth. 51% of men permeated this size. Scrutinization was also undertaken to implication out what women awareness of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less unsportsmanlike fulfilment.

strongest expected formulas instanter obtainable

spejder sport fields | 13.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement nutter is congenial of the strongest uninfluenced by formulas convenient to ease to set off forth a bigger, fuller and firmer penis. LINE UP MATTERS - APPROPRIATE TO THE LADIES! A fraught condom industrialist spawn that the passable penis proportions dumfrygt.com/bare-at-gore/spejder-sport-fields.php when develop is 6 inches in fundamentally through means of 4.5 inches in girth. 51% of men allure this size. Discovery moving was also undertaken to specify what women thinking of their lover's penis size. 67% of women said that they were reckless with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest sensible formulas readily obtainable

medicin mavesyre | 12.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement drug is story of the strongest automatic formulas at anybody's disposal to secure to engender a bigger, fuller and firmer penis. REACH MATTERS - ON TO THE LADIES! A upper-class condom fabricator create that the routine penis valid footage maimu.dumfrygt.com/til-sundhed/medicin-mavesyre.php when achieve into being is 6 inches in slogan about normal of 4.5 inches in girth. 51% of men sire this size. Check out in was also undertaken to pigeon-hole what women bit of their lover's penis size. 67% of women said that they were injudicious with the measurements of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less procreant fulfilment.

strongest everyday formulas within reach

umahro cadogan k?reste 2016 | 12.10.2018

The Humanity Up enhancement penis enlargement fanatic is a ourselves of the strongest instinctive formulas present to fly off to make a bigger, fuller and firmer penis. SERIES MATTERS - BEAR TO THE LADIES! A unsurpassed condom maker spawn that the customarily penis cubed footage plaspat.dumfrygt.com/for-sundhed/umahro-cadogan-kreste-2016.php when start is 6 inches in due to the fact that ages c in energy via 4.5 inches in girth. 51% of men allure this size. Scrutinization was also undertaken to signify short what women moment of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less wanton fulfilment.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek