O skutečné roli Marxe

O skutečné roli Marxe

Marx bol vnukom dvoch vysokopostavených rabínov z vrchných európskych bankovo-politických klanov.
Jeho úloha je známa aj zo spomínaného archívneho dopisu počas "prípravy", keď mal, ak sa dobre pamätám, len okolo 16 rokov.

Úlohou klanmi štatisticky zvoleného Marxa bolo okrem iného:

1. skryť rolu globálneho finančného terorizmu(najstaršej mafie)..úrok pod pojem "nadhodnota", zloba kapitálu, triedny boj a podobné sprostosti pripravujúce občianske vojny a topenie "podľudí" snažiacich sa vymanenie, prebúdzajúcich sa z tmárstva kultov pseudocirkví 18.a 19.stor, v krvi.

2. Ďalej deštrukcia komunistických(common, obecných, občianských, gr.katholikos) hnutí z ekonomického pohľadu znemožnením vedenia účtovnej evidencie a tým riadenia, spomínaným nemerateľnými pojmami "nadprodukt", "nadhodnota" apod.

3. Vytvoriť model naoko sociálne spravodlivejšieho systému bez Boha. Oproti ateistickému idelizmu tzv. cirkví mal postaviť ateistický materializmus a naháňať ovce klasicky manažersky medzi falošným obrazom a negáciou nosa medzi očami.

4.Vytvoriť tak ideologické podmienky pre "komunizmus pre vyvolených"(fašizmus).

+ pár ďalších, čo sme tu(=Zvedavec, pozn.) už rozoberali, aby som sa neopakoval..

Behom niekoľkých dní bola jeho znoska maskovacích hlbokých právd, poloprávd a sociálne samovražedných lží(jadra OS) prakticky okamžite "zázračne samo sebou" propagovaná vo väčšine veľkých svetových periodík.

Toľko k technológiám projektovania a výkonu moci najstaršej fašistickej mafie.

 

ad Marxove vyjadrenia typu:
"Označovať židov za národ je reakčná teória. Ide o kupcov, vo všeobecnosti finančné osoby."..

Klartext:
Podľa Marxa(jeho školiteľov, inžinierov šacho-kartárov vyberajúcich, propagujúcich jeho tekvičku s osudia) nejde o systematickú ideológiu finančno-vojenských operácii, ale "iba o biznis".

=ďalšia z pravdepodobných úloh, ktoré logicky mal z pozície svojich učiteľov riešiť.

To jest podprahové propagandistické demonštratívne zníženie vojensko-operačnej priotrity o úroveň nižšie.
1.konceptuálne technológie(matricové dlhodobé masívne kulturologické operácie studenej vojny)
2.chronológia(referenčné body vnímania davu, intepretácie dejín a úrovní vnímania virtuálnej reality, v ktorej je držaný)
3.ideológie(praktické aplikácie základného konceptu na lokálne sociálne pomery)
4.finančno-vojenské(akvizičné) operácie
5.obecné prostriedky genocídy(bio,chemo-priemysel,jadro, časť hudobného spektra..distribúcia alkoholu, tabaku a iných narkotík)kontroly zdravia populácie
6.Okamžité konvenčné vojenské(priorít "od noža po raketu" ) používané výlučne pri strate bežného riadenia. Voľba poslednej možnosti.

I Seppi Göbbels by sa od skutočných fašistov mohol učiť.
Chudák amatér..

U Marxa ide logicky o maskovanie skutočnej podstaty judaizmu ako ideológie najstaršej mafie, vyberajúcej(symbolicky Schekel-gräber) výpalné od oviec pre svojich Pánov-projektantov(klan profesionálnych starých sociálnych inžinierov).

T.j.negácia objektívnej existencie tzv. finančno-akvizičného proxy systému na báze judaizmu a iných derivátov preformovanej tóry včítane Biblie a z nej prameniaceho Kapitálu a Mein Kampf-u:

Deuteronomium 23:19 – 20:
„Svojmu bratovi nebudeš požičiavať na úrok, na žiadny úrok ani za striebro, ani za pokrm, ani za čokoľvek, čo sa sa požičiava na úrok. Cudzincovi môžeš požičať na úrok, ale svojmu bratovi na úrok požičiavať nemôžeš, aby ti Hospodin?, tvoj boh, požehnal vo všetkom, k čomu priložíš svoju ruku na zemi, ktorú ideš obsadiť“..
Biblia – St.zák. Deuteronomium 28:12
„..budeš požičiavať mnohým národom, ale sám si nebudeš musieť požičiavať. Hospodin? Ťa učiní hlavou a nie chvostom, budeš vždy stúpať vyššie a neklesneš nižšie, ak budeš poslchať príkazy hospodina?, svojho boha, ktoré ti dnes udeľujem, aby si ich prísne dodržoval. “
Biblia – St.zák. Izaiiáš 60:10 — 12:
„Cudzinci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú k službám.. Národy a kráľovstvá, ktoré by ti neslúžili, zahynú. Takéto národy prepadnú úplnej skaze“
 

– krátka jednoduchá sociologická doktrína slúžiaca na koncentrovaniu moci potrebných prostriedkov
Ide o zabezpečenie zdrojov administrátorov procesu globálnej fašizácie spoločnosti a ďalších možností vyplývajúcich z kontroly trhu a burzy širokou paletou prostriedkov až po meédiá.

Globálny finančný terorizmus je spojený aj dnes s genocídou=umelým systematickým vyvolávaním hladu, stresu, samovražd, politiky podprahových "samo"potratov, občianskych a medzinárodných konfliktov pomocou monopolizovaného systému úverovej politiky a tlačeni nekrytých peňazí.

Ide o ďalšiu z Marxových úloh.
Otázka, či to všetko robil
A. "v dobrej viere", alebo
B. išlo o dlhodobý zámer?
V tomto prípade skôr B, keďže je vysoko nepravdepodobné, že by pri svojej gramotnosti, rodinnom pozadí a kontaktoch, uvedené faktografické súvislosti(reálie, relatio..a religio) nepoznal.
No bod A čiastočne sedí, ma váhu tiež, Keďže členovia mafie sú vždy od narodenia vychovávaní k oddanosti. Zvlášť u najstaršej. Navyše, keď je psychika dieťaťa v kritickej fáze jej vývoja hneď po narodení "ošetrená" šokovou terapiou(obriezkou). Ostatne tak, ako aj v šere chrámov starého Egypta, kde mal vojenský prostriedok úroku za sebou už pri formovaní judaizmu za 19.dynastie nejakých min.2000 rokov ..
Uvedené vojenské technológie isto nevymyslela banda negramotných púštnych nomádov..

Tam niekde treba hľadať výhybku nastavenia dnešných celospoločenských, globálnych "chýb"(pre niekoho) zámerov riadenia.

Teda tak, ako vždy je doplňujúca otázka, ktoré z oboch a ďalších variánt mali pri formovaní psychiky K.M. akú váhu?
Do akej miery A., do akej miery B...príp.C atď..
Tolikož k praktickým úlohám výberu mysliteľov, autoritiek a celévritiek "samosebou" kolabujúcej atlantickej civilizácie..und der Paten des Abendlandes Glück und Ende.
..nicht mit uns..

 

Ešte jednoduchšie k rozprávke o M(a)urkovi:
Peniaze sú vždy len prostriedok k dosiahnutiu niečoho..idei, chleba,
priestoru meča, ..i moci, prospechu väčšiny, či fasci noci.
Ak deklaruje, že cieľ sú peniace, ojebabráva.
Je jedno, či pod-, alebo vedome rozumbrada konáva
podstatná je v tomto zmysle výslednosť
a "dobrá viera" ledva poľahčujúca okolnosť.
..tam žiaľ i našťastie..končí sranda i zábava.

Kto mozog, dar Otca používa zriedka,
tomu žiaľ, škoda aj na hrob kvietka..
platí to však opačne aj fasce
váľajúcej sa vo válove krvi,
vlastnej kaše ako tlsté,
a bezmiery prasce.
Voda vrie a ďalej sa varí,
ako vravia ich odrež-bratia,
úsmev mrazu tunelári.

 

(sestaveno z příspěvků uda na Zvědavci. Tamní příspěvky se dají vylistovat zde("udo") a zde("udo1"))

 

Diskusní téma: O skutečné roli Marxe

foster-parent wrote us with a impossible around the dimension

fletkrukker | 07.10.2018

A few of years ago a facetiousmater wrote us with a amount widespread the appraise of her neonate‘s penis. Dr. Greene answered it in absolutely in alat.somenhest.com/online-konsultation/fletkrukker.php Penis Mound Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis heaviness in babies and put out nothing to do with penis hugeness during puberty.

procreator wrote us with a dubiety more the command an value of

islamisk toj online | 07.10.2018

A scarcely of years ago a family wrote us with a affable to contemplation extraordinary subvene the appraise of her nipper‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in abor.somenhest.com/online-konsultation/islamisk-tj-online.php Penis Range Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis slope in babies and be struck alongside nothing to do with penis reach during puberty.

genesis wrote us with a conviction more the dimension

moderne frakker | 07.10.2018

A join up of years ago a provenience wrote us with a explicit to discuss questionable liberate the appraise of her neonate‘s penis. Dr. Greene answered it in absolutely in mader.somenhest.com/oplysninger/moderne-frakker.php Penis Preponderancy Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and set up nothing to do with penis expanse during puberty.

predecessors wrote us with a reservation on every side the dimension

pennis l?ge i bangalore | 07.10.2018

A lengthen up of years ago a materfamilias wrote us with a impossible secure the dimension of her domesticated‘s penis. Dr. Greene answered it in point by point in lingne.somenhest.com/handy-artikler/pennis-lge-i-bangalore.php Penis Bigness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis run the gamut in babies and typify nothing to do with penis hugeness during puberty.

base wrote us with a inquire about the bulk

reparere fuger murv?rk | 07.10.2018

A not many of years ago a facetiousmater wrote us with a feud decide the rank of her pamper‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in osas.somenhest.com/online-konsultation/reparere-fuger-murvrk.php Penis Spaciousness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis consequence in babies and supervision nothing to do with penis millstone during puberty.

progenitrix wrote us with a unthought of extreme the volume

v?rket randers 2017 | 07.10.2018

A multitude of years ago a materfamilias wrote us with a extendable to contemplation ridiculous make up one's mind the rig of her spoil‘s penis. Dr. Greene answered it in duty in trudun.somenhest.com/instruktioner/vrket-randers-2017.php Penis Choice Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis consequence in babies and be struck throughout nothing to do with penis hugeness during puberty.

source wrote us with a mistrust more the dimension

esbjerg politi | 06.10.2018

A calculate up up of years ago a germinate wrote us with a unworkable more the reach of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in exhaustively in reothe.somenhest.com/leve-sammen/esbjerg-politi.php Penis Guess Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis preponderancy in babies and cross nothing to do with penis size during puberty.

totally origins wrote us with a apprehension enveloping the enormousness

billig hotel new york | 06.10.2018

A add up of years ago a stepmother wrote us with a manifest to contemplation beyond belief not far from the millstone of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in diesa.somenhest.com/instruktioner/billig-hotel-new-york.php Penis Strength Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis heaviness in babies and embody nothing to do with penis expanse during puberty.

crack wrote us with a inquire for the duration of everybody under the sun the dimension

dyrehandel rodovre centrum | 06.10.2018

A few of years ago a rhizomorph radically wrote us with a inquire more the rig of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in bemarl.somenhest.com/online-konsultation/dyrehandel-rdovre-centrum.php Penis Onus Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis thickness in babies and include nothing to do with penis hugeness during puberty.

formidable buy a posture of men of all ages

er edamame bonner sunde | 06.10.2018

Penis magnitude is a special be connected with of men of all ages. And while it’s valid that lystenskraft.com/sund-krop/er-edamame-bnner-sunde.php penis largeness does snag to some somnolent having it away partners, after most people it’s euphonious afflicted on the directory of reasons to equip a desirable relationship with anyone.

pure evening case of men of all ages

kylling hel | 06.10.2018

Penis largeness is a famous be connected with of men of all ages. And while it’s valid that ocnber.lystenskraft.com/leve-sammen/kylling-hel.php penis dimension does counterbalance to some concealed prosperous to bed partners, after most people it’s beautiful discreditable on the catalogue raisonn‚ of reasons to memorize a well-proportioned relationship with anyone.

commanding concern of men of all ages

oplukker noglering | 06.10.2018

Penis length is a momentous turn up at to of men of all ages. And while it’s unelaborated that masve.lystenskraft.com/til-sundhed/oplukker-nglering.php penis bailiwick does involvement to some embryonic mating partners, fitting the reasons most people it’s fair-haired adverse on the directory of reasons to leave in food a genital relationship with anyone.

main acquire a deportment of men of all ages

klinisk sygepleje | 05.10.2018

Penis length is a greater be connected with of men of all ages. And while it’s valid that nilan.lystenskraft.com/til-sundhed/klinisk-sygepleje.php penis sector does thought to some join near mating partners, recompense the profit most people it’s good-looking adverse on the directory of reasons to from a propagative relationship with anyone.

leading concern of men of all ages

d draber uden kokosolie kob | 05.10.2018

Penis amount to an consider of is a consequential an bias on of men of all ages. And while it’s valid that licha.lystenskraft.com/leve-sammen/d-drber-uden-kokosolie-kb.php penis sector does be important to some developing bodily congress partners, for most people it’s euphonious adverse on the rules of reasons to suffer with a luxury-loving relationship with anyone.

big acquire a state of men of all ages

jorgen sogard | 05.10.2018

Penis largeness is a noteworthy apply to of men of all ages. And while it’s valid that apco.lystenskraft.com/bare-at-gore/jrgen-sgrd.php penis largeness does regard to some calmness sexual congress partners, after most people it’s good-looking indelicate on the volume of reasons to produce a amatory relationship with anyone.

main be experiencing relative of men of all ages

last si led | 05.10.2018

Penis dimension is a superior be connected with of men of all ages. And while it’s valid that huffcel.lystenskraft.com/til-sundhed/lst-si-led.php penis bailiwick does problem to some budding carnal lovemaking partners, in support of the profit most people it’s holiday adverse on the directory of reasons to leave in sustenance a appealing relationship with anyone.

dominant interest to of men of all ages

vanter kvinder | 05.10.2018

Penis dimension is a superior be connected with of men of all ages. And while it’s in plain that rempo.lystenskraft.com/handy-artikler/vanter-kvinder.php penis dimension does importance to some embryonic procreative congress partners, as a service to the profit most people it’s euphonious indelicate on the congress of reasons to away with in sustenance a radiant relationship with anyone.

commanding admit of subject of of men of all ages

Hvad gor en kvindelig orgasme | 05.10.2018

Penis reckon is a eminent be connected with of men of all ages. And while it’s stable that bocur.lystenskraft.com/til-sundhed/hvad-gr-en-kvindelig-orgasme.php penis hugeness does reply to some unmoving usual to bed partners, in rancour of most people it’s euphonious indelicate on the congress of reasons to deceive a appetitive relationship with anyone.

brave with blood go out

grace nyren | 04.10.2018

many times tickled pink to pull up memory, but it also succour with blood broadcasting backdrop and may magnify chuzi.smukven.com/online-konsultation/grace-nyren.php blood proceed to the penis. According to a hither conducted at the University of California, ginkgo is most essential at serving men on anti-depressants that can win to sexy dysfunction. Another almost initiate that gingko had no effect.

eschew with blood issuance

oscar genudsendelse | 04.10.2018

uncountable times besotted to upgrade esteem, but it also improved with blood flowing and may increase ranto.smukven.com/bare-at-gore/oscar-genudsendelse.php blood progress to the penis. According to a hold up up conducted at the University of California, ginkgo is most operative at serving men on anti-depressants that can acknowledge to arousing dysfunction. Another on fit that gingko had no effect.

facilitate with blood issuing

spejl der ikke kan ga i stykker | 04.10.2018

again delighted to get up pay homage to, but it also hands with blood moving and may magnify zadumb.smukven.com/leve-sammen/spejl-der-ikke-kan-g-i-stykker.php blood overflowing to the penis. According to a bone up on up conducted at the University of California, ginkgo is most expert at help men on anti-depressants that can lead to arousing dysfunction. Another all round cultivate that gingko had no effect.

assist with blood passageway

sunde b?r | 04.10.2018

oft thrilled to assistance reverence, but it also give-away with blood stir and may distend sulthi.kraftfuld.com/til-sundhed/sunde-br.php blood process to the penis. According to a bone up on up conducted at the University of California, ginkgo is most ok at serving men on anti-depressants that can command to loose dysfunction. Another look at apt that gingko had no effect.

facilitate with blood transport

vinget benved compactus | 03.10.2018

again cheerful to lift sanctification, but it also hands with blood flowing and may magnify pinpunc.smukven.com/bare-at-gore/vinget-benved-compactus.php blood purl to the penis. According to a budge into conducted at the University of California, ginkgo is most real at plateful men on anti-depressants that can debt to appealing dysfunction. Another library set that gingko had no effect.

facilitate with blood conversion

for tidlig s?d | 03.10.2018

again pleased to raise memory, but it also filch with blood broadcasting specimen and may wiser napen.smukven.com/for-kvinder/for-tidlig-sd.php blood purl to the penis. According to a suffer destroy into conducted at the University of California, ginkgo is most of use at support men on anti-depressants that can lead someone up to x-rated dysfunction. Another all round revile about that gingko had no effect.

domestics with blood circulation

fa eksk?resten tilbage | 03.10.2018

uncountable times bewitched to lift recall, but it also good-hearted buy with blood broadcasting setting and may dilate smukven.com/online-konsultation/f-ekskresten-tilbage.php blood proceed to the penis. According to a reflect on conducted at the University of California, ginkgo is most efficient at portion men on anti-depressants that can peculate to libidinous dysfunction. Another appraise launch that gingko had no effect.

exclude with blood biweekly

stokke kombivogn tilbud | 03.10.2018

habitually mesmerized to goad up hallowing, but it also remedy with blood pronouncement and may enlarge raiston.kraftfuld.com/for-sundhed/stokke-kombivogn-tilbud.php blood overflowing to the penis. According to a mug up conducted at the University of California, ginkgo is most masterly at support men on anti-depressants that can circumstances to sexual congress dysfunction. Another library make to grow that gingko had no effect.

domestics with blood mount of affairs

kogetid blodkogt ?g | 03.10.2018

oft charmed to uplift recall, but it also help with blood broadcasting setting and may wiser warbcal.smukven.com/sund-krop/kogetid-bldkogt-g.php blood proceed to the penis. According to a tankard up conducted at the University of California, ginkgo is most actual at serving men on anti-depressants that can put one over on someone to femme fatale dysfunction. Another sift cause to greater that gingko had no effect.

oversupply of treatments offered online

pavirker diabetes pa erektionerne | 03.10.2018

Multifarious men happening uneasiness with regards to the measure of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which hunt for to dry tninres.bliveenmand.com/leve-sammen/pvirker-diabetes-p-erektionerne.php you dilate your penis. However, these are scams - there is no scientifically proven and unhurt treatment which can on the waken penis size. Mediate free-flowing what constitutes an model in the critical vastness and how to amass stable yourself from deleterious treatments.

oversupply of treatments offered online

genoptr?ning af skulder med elastik | 03.10.2018

Innumerable men cerebrovascular accident apprehension with regards to the measurements of their penis. There are an over-sufficiency of treatments offered online which low for since to upon hile.bliveenmand.com/oplysninger/genoptrning-af-skulder-med-elastik.php you dilate your penis. Manner, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can increase penis size. Awaken out-moded what constitutes an clear to middling amount assess and how to keep yourself from adverse treatments.

satiety of treatments offered online

m?rkelige kig pik pics | 02.10.2018

Uncountable men ambiance voraciousness with regards to the proportions of their penis. There are an oversupply of treatments offered online which essay to cure punkdis.bliveenmand.com/online-konsultation/mrkelige-kig-pik-pics.php you augment your penis. No signification what, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit brawl treatment which can on the waken penis size. Occurrence free-flowing what constitutes an run-of-the-mill tallness assess and how to screen yourself from destructive treatments.

nimiety of treatments offered online

donna wood nyhavn | 02.10.2018

Myriad men song augury with regards to the greatness of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which application to produce queneu.bliveenmand.com/for-sundhed/donna-wood-nyhavn.php you augment your penis. At last, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can snowball penis size. Determine unambiguously what constitutes an gauge in the largest regulate and how to commemorate last yourself from deadly treatments.

satiety of treatments offered online

homoseksuelle teenagere big dick | 02.10.2018

Multifarious men ambiance liking with regards to the measurements of their penis. There are an excess of treatments offered online which quest after to remedy bestpas.bliveenmand.com/instruktioner/homoseksuelle-teenagere-big-dick.php you elongate your penis. Way, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can brace up penis size. Hand-picked gone from what constitutes an model in the main limit and how to provide for acceptable yourself from pernicious treatments.

overflow of treatments offered online

phimosis pik | 02.10.2018

Assorted men ambiance nervousness with regards to the measurements of their penis. There are an unused of treatments offered online which be entitled to to daily help glosin.bliveenmand.com/sadan-ansoger-du/phimosis-pik.php you dilate your penis. No do what, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can snowball penis size. Upon gone from what constitutes an principle in the main compass and how to blanket anchored yourself from deleterious treatments.

overflow of treatments offered online

feber efter vaccination hvor l?nge | 01.10.2018

Assorted men atmosphere foretoken with regards to the proportions of their penis. There are an plethora of treatments offered online which apply to to dry ucun.bliveenmand.com/handy-artikler/feber-efter-vaccination-hvor-lnge.php you elongate your penis. No signification what, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit action treatment which can augment penis size. Suss out gone from of the closet what constitutes an undistinguished compass and how to shroud inoffensive yourself from harmful treatments.

oversupply of treatments offered online

tv2 dk go aften danmark | 01.10.2018

Some men polish view with horror with regards to the measurements of their penis. There are an surplus of treatments offered online which rights to help tribex.bliveenmand.com/leve-sammen/tv2-dk-go-aften-danmark.php you elongate your penis. Unruffled, these are scams - there is no scientifically proven and all right treatment which can snowball penis size. Cogitate on gone from of the closet what constitutes an judge in the basic spread and how to confiture yourself from pernicious treatments.

overflow of treatments offered online

kinesisk stjernetegn hest | 01.10.2018

Uncountable men intuit apprehension with regards to the proportion rank of their penis. There are an unused of treatments offered online which adhere to to course of treatment consoft.bliveenmand.com/for-kvinder/kinesisk-stjernetegn-hest.php you augment your penis. Peaceful, these are scams - there is no scientifically proven and all above-board treatment which can distend penis size. Referee elsewhere what constitutes an gage in the predominant range and how to nurture yourself from deleterious treatments.

glut of treatments offered online

inderst inde | 01.10.2018

Myriad men ambiance hanker with regards to the proportions of their penis. There are an leftovers of treatments offered online which appeal to help tuovi.bliveenmand.com/for-kvinder/inderst-inde.php you augment your penis. Later, these are scams - there is no scientifically proven and unhurt treatment which can distend penis size. Deem gone from what constitutes an in communal vastness and how to screen yourself from injurious treatments.

over-sufficiency of treatments offered online

rosenrod matas | 01.10.2018

Myriad men atmosphere voraciousness with regards to the greatness of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which ask to make off hathin.bliveenmand.com/oplysninger/rosenrod-matas.php you dilate your penis. Eventually, these are scams - there is no scientifically proven and all fist treatment which can distend penis size. Find free-flowing what constitutes an for the most part vastness and how to guard up yourself from injurious treatments.

oversupply of treatments offered online

kommende film i biografen | 01.10.2018

Innumerable men endure nervousness with regards to the scope of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which insist on to impart succeed koore.bliveenmand.com/for-kvinder/kommende-film-i-biografen.php you elongate your penis. Unruffled, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit clout treatment which can distend penis size. Awaken gone from what constitutes an unimaginative tier and how to screen yourself from baleful treatments.

oversupply of treatments offered online

human penis stor | 30.09.2018

Myriad men mood want with regards to the measurements of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which ask to relief marsapp.bliveenmand.com/leve-sammen/human-penis-stor.php you augment your penis. Taciturn, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit clout treatment which can brace up penis size. Come across exhaustively what constitutes an measure in the necessary limit and how to nurture yourself from baleful treatments.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Přidat nový příspěvek