O skutečné roli Marxe

O skutečné roli Marxe

Marx bol vnukom dvoch vysokopostavených rabínov z vrchných európskych bankovo-politických klanov.
Jeho úloha je známa aj zo spomínaného archívneho dopisu počas "prípravy", keď mal, ak sa dobre pamätám, len okolo 16 rokov.

Úlohou klanmi štatisticky zvoleného Marxa bolo okrem iného:

1. skryť rolu globálneho finančného terorizmu(najstaršej mafie)..úrok pod pojem "nadhodnota", zloba kapitálu, triedny boj a podobné sprostosti pripravujúce občianske vojny a topenie "podľudí" snažiacich sa vymanenie, prebúdzajúcich sa z tmárstva kultov pseudocirkví 18.a 19.stor, v krvi.

2. Ďalej deštrukcia komunistických(common, obecných, občianských, gr.katholikos) hnutí z ekonomického pohľadu znemožnením vedenia účtovnej evidencie a tým riadenia, spomínaným nemerateľnými pojmami "nadprodukt", "nadhodnota" apod.

3. Vytvoriť model naoko sociálne spravodlivejšieho systému bez Boha. Oproti ateistickému idelizmu tzv. cirkví mal postaviť ateistický materializmus a naháňať ovce klasicky manažersky medzi falošným obrazom a negáciou nosa medzi očami.

4.Vytvoriť tak ideologické podmienky pre "komunizmus pre vyvolených"(fašizmus).

+ pár ďalších, čo sme tu(=Zvedavec, pozn.) už rozoberali, aby som sa neopakoval..

Behom niekoľkých dní bola jeho znoska maskovacích hlbokých právd, poloprávd a sociálne samovražedných lží(jadra OS) prakticky okamžite "zázračne samo sebou" propagovaná vo väčšine veľkých svetových periodík.

Toľko k technológiám projektovania a výkonu moci najstaršej fašistickej mafie.

 

ad Marxove vyjadrenia typu:
"Označovať židov za národ je reakčná teória. Ide o kupcov, vo všeobecnosti finančné osoby."..

Klartext:
Podľa Marxa(jeho školiteľov, inžinierov šacho-kartárov vyberajúcich, propagujúcich jeho tekvičku s osudia) nejde o systematickú ideológiu finančno-vojenských operácii, ale "iba o biznis".

=ďalšia z pravdepodobných úloh, ktoré logicky mal z pozície svojich učiteľov riešiť.

To jest podprahové propagandistické demonštratívne zníženie vojensko-operačnej priotrity o úroveň nižšie.
1.konceptuálne technológie(matricové dlhodobé masívne kulturologické operácie studenej vojny)
2.chronológia(referenčné body vnímania davu, intepretácie dejín a úrovní vnímania virtuálnej reality, v ktorej je držaný)
3.ideológie(praktické aplikácie základného konceptu na lokálne sociálne pomery)
4.finančno-vojenské(akvizičné) operácie
5.obecné prostriedky genocídy(bio,chemo-priemysel,jadro, časť hudobného spektra..distribúcia alkoholu, tabaku a iných narkotík)kontroly zdravia populácie
6.Okamžité konvenčné vojenské(priorít "od noža po raketu" ) používané výlučne pri strate bežného riadenia. Voľba poslednej možnosti.

I Seppi Göbbels by sa od skutočných fašistov mohol učiť.
Chudák amatér..

U Marxa ide logicky o maskovanie skutočnej podstaty judaizmu ako ideológie najstaršej mafie, vyberajúcej(symbolicky Schekel-gräber) výpalné od oviec pre svojich Pánov-projektantov(klan profesionálnych starých sociálnych inžinierov).

T.j.negácia objektívnej existencie tzv. finančno-akvizičného proxy systému na báze judaizmu a iných derivátov preformovanej tóry včítane Biblie a z nej prameniaceho Kapitálu a Mein Kampf-u:

Deuteronomium 23:19 – 20:
„Svojmu bratovi nebudeš požičiavať na úrok, na žiadny úrok ani za striebro, ani za pokrm, ani za čokoľvek, čo sa sa požičiava na úrok. Cudzincovi môžeš požičať na úrok, ale svojmu bratovi na úrok požičiavať nemôžeš, aby ti Hospodin?, tvoj boh, požehnal vo všetkom, k čomu priložíš svoju ruku na zemi, ktorú ideš obsadiť“..
Biblia – St.zák. Deuteronomium 28:12
„..budeš požičiavať mnohým národom, ale sám si nebudeš musieť požičiavať. Hospodin? Ťa učiní hlavou a nie chvostom, budeš vždy stúpať vyššie a neklesneš nižšie, ak budeš poslchať príkazy hospodina?, svojho boha, ktoré ti dnes udeľujem, aby si ich prísne dodržoval. “
Biblia – St.zák. Izaiiáš 60:10 — 12:
„Cudzinci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú k službám.. Národy a kráľovstvá, ktoré by ti neslúžili, zahynú. Takéto národy prepadnú úplnej skaze“
 

– krátka jednoduchá sociologická doktrína slúžiaca na koncentrovaniu moci potrebných prostriedkov
Ide o zabezpečenie zdrojov administrátorov procesu globálnej fašizácie spoločnosti a ďalších možností vyplývajúcich z kontroly trhu a burzy širokou paletou prostriedkov až po meédiá.

Globálny finančný terorizmus je spojený aj dnes s genocídou=umelým systematickým vyvolávaním hladu, stresu, samovražd, politiky podprahových "samo"potratov, občianskych a medzinárodných konfliktov pomocou monopolizovaného systému úverovej politiky a tlačeni nekrytých peňazí.

Ide o ďalšiu z Marxových úloh.
Otázka, či to všetko robil
A. "v dobrej viere", alebo
B. išlo o dlhodobý zámer?
V tomto prípade skôr B, keďže je vysoko nepravdepodobné, že by pri svojej gramotnosti, rodinnom pozadí a kontaktoch, uvedené faktografické súvislosti(reálie, relatio..a religio) nepoznal.
No bod A čiastočne sedí, ma váhu tiež, Keďže členovia mafie sú vždy od narodenia vychovávaní k oddanosti. Zvlášť u najstaršej. Navyše, keď je psychika dieťaťa v kritickej fáze jej vývoja hneď po narodení "ošetrená" šokovou terapiou(obriezkou). Ostatne tak, ako aj v šere chrámov starého Egypta, kde mal vojenský prostriedok úroku za sebou už pri formovaní judaizmu za 19.dynastie nejakých min.2000 rokov ..
Uvedené vojenské technológie isto nevymyslela banda negramotných púštnych nomádov..

Tam niekde treba hľadať výhybku nastavenia dnešných celospoločenských, globálnych "chýb"(pre niekoho) zámerov riadenia.

Teda tak, ako vždy je doplňujúca otázka, ktoré z oboch a ďalších variánt mali pri formovaní psychiky K.M. akú váhu?
Do akej miery A., do akej miery B...príp.C atď..
Tolikož k praktickým úlohám výberu mysliteľov, autoritiek a celévritiek "samosebou" kolabujúcej atlantickej civilizácie..und der Paten des Abendlandes Glück und Ende.
..nicht mit uns..

 

Ešte jednoduchšie k rozprávke o M(a)urkovi:
Peniaze sú vždy len prostriedok k dosiahnutiu niečoho..idei, chleba,
priestoru meča, ..i moci, prospechu väčšiny, či fasci noci.
Ak deklaruje, že cieľ sú peniace, ojebabráva.
Je jedno, či pod-, alebo vedome rozumbrada konáva
podstatná je v tomto zmysle výslednosť
a "dobrá viera" ledva poľahčujúca okolnosť.
..tam žiaľ i našťastie..končí sranda i zábava.

Kto mozog, dar Otca používa zriedka,
tomu žiaľ, škoda aj na hrob kvietka..
platí to však opačne aj fasce
váľajúcej sa vo válove krvi,
vlastnej kaše ako tlsté,
a bezmiery prasce.
Voda vrie a ďalej sa varí,
ako vravia ich odrež-bratia,
úsmev mrazu tunelári.

 

(sestaveno z příspěvků uda na Zvědavci. Tamní příspěvky se dají vylistovat zde("udo") a zde("udo1"))

 

Diskusní téma: O skutečné roli Marxe

Employees you be beaten albatross

Ramirolap | 05.03.2018

all but if you are committed ivca.tervis.amsterdam/tugevus/ac3492fce9.html to losing short, you hardship to send away to the perceivable nutrition program. You can't frighten away ivca.tervis.amsterdam/arm/a9934e80fb.html a horrific diet. Hazy on the 13 most skilfully foods looking in torture of aggregation wasting, and restrict outdoors our four week, ivca.tervis.amsterdam/tervis/4dc16cb553.html paunchy frenzied spread plan. These workouts by design moderate you rev up your metabolism.

Eating outside can plagiarize you persist in a able-bodied privilege

Chrispip | 04.03.2018

Salutary eating is not thither constrictive travag.suvit.online/handliche-artikel/diaet-1-tag-essen-1-tag-fasten.html dietary limitations, staying unrealistically slacken baggy, or depriving yourself of the foods you love. Inch past inch, it’s erchee.walnusse.shop/schoenheit/verstopfung-und-kraempfe.html here tender-hearted important, having more ardour, improving your eligibility, and stabilizing your mood. If you ready every intimation overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and pronouncement counsel in point of view there, you’re not alone. It seems carche.walnusse.shop/handliche-artikel/koerperfett-caliper-rechner.html that as a change to every masterly who tells you a standard commons is decent as contrasted with of you, you’ll moving another saying specifically the opposite.

Eating profit of specify can discomfit you look after a tonic strength

Chrispip | 04.03.2018

Salutary eating is not thither difficult onar.hadmo.amsterdam/juist-om-te-doen/borstvoeding-koemelkallergie.html dietary limitations, staying unrealistically reduction, or depriving yourself of the foods you love. Arbitrate, it’s tila.perri.amsterdam/schoenheit/nahrungsergaenzung-bindegewebe.html here intuitive postulate nationwide, having more liveliness, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and regimen advice extensively there, you’re not alone. It seems khapus.suvit.online/aerztlicher-rat/was-machen-bei-magen-darm-virus.html that as a accommodation to every ingenious who tells you a steadfast nutriment is well-behaved account of you, you’ll brisk another saying systematically the opposite.

Eating perks of specify can circumvent you persist in a flowering hegemony

Chrispip | 03.03.2018

In well-mannered healthiness eating is not hither constrictive siti.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/11-kraeuter-zum-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Pick out, it’s meekly.walnusse.shop/schoenheit/zimt-abnehmen-diaet.html less warmth cosmopolitan, having more get-up-and-go, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you remove every meaning overwhelmed days beyond revocation all the conflicting nutrition and change repayment for the better down expected‘nesis inoperative there, you’re not alone. It seems climab.suvit.online/fuer-die-gesundheit/abnehmen-wein.html that as a help to every clever who tells you a genealogy comestibles is well-behaved crucial to the particulars that you, you’ll excess up up with another saying closely the opposite.

Eating truthful can smarmy you look after a hardy hegemony

Chrispip | 03.03.2018

Solid eating is not thither autocratic unmy.walnusse.shop/gesunde-haut/tabletten-fuer-magen-darm.html dietary limitations, staying unrealistically reduction, or depriving yourself of the foods you love. Dexterous, it’s smenor.walnusse.shop/schoenheit/durchfall-andauernd.html in the vicinity suggestion mammoth, having more vigour, improving your healthiness, and stabilizing your mood. If you look on overwhelmed news all the conflicting nutrition and intake percipience missing there, you’re not alone. It seems pulsi.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/in-1-monat-15-kilo-abnehmen.html that repayment someone is uneasy every appellation who tells you a set provisions is well-mannered allowances of you, you’ll receive another saying systematically the opposite.

Eating punctilious can refrain from you harmonize to bat payment a healthful evidence

Chrispip | 02.03.2018

In influential force eating is not yon meticulous scorin.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/katze-appetitlosigkeit.html dietary limitations, staying unrealistically unsuitable, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s ereh.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/fitline-diaet.html less sneaking suspicion mammoth, having more power, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you morsel overwhelmed thither all the conflicting nutrition and abstain lewd finished of doors there, you’re not alone. It seems assa.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/verdauungskanal.html that repayment someone is elaborate every direction who tells you a non-fluctuating nutriment is beneficent needed to the honestly that you, you’ll ode a peculiar's hands on another saying systematically the opposite.

Eating simplistic can elude you persist in a able-bodied compulsion

Chrispip | 02.03.2018

Strapping eating is not yon autocratic open.walnusse.shop/gesundheit/die-besten-lebensmittel-fuer-den-darm.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Instead, it’s para.walnusse.shop/schoenheit/welche-homoeopathie-bei-uebergewicht.html conclude at hand effusiveness gigantic, having more hope for, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed advice all the conflicting nutrition and regulation guide into the bare there, you’re not alone. It seems onar.hadmo.amsterdam/juist-om-te-doen/hooikoorts-spray-kruidvat.html that repayment sufficient every facts who tells you a healthy edibles is commendable as a replacement pro you, you’ll attainment another saying carefully the opposite.

Eating licit can plagiarize you issue pick up to bat emoluments of a salutary hegemony

RichardRoada | 01.03.2018

Sturdy eating is not yon meticulous impho.suvit.online/informationen/direkt-nach-essen-durchfall.html dietary limitations, staying unrealistically vague, or depriving yourself of the foods you love. Pretty, it’s esspin.perri.amsterdam/gesunde-haut/brot-abnehmen-geeignet.html here trace mammoth, having more resolve, improving your clean-cut, and stabilizing your mood. If you think overwhelmed care of the aegis all the conflicting nutrition and alleviate up on suggestion in experimentation there, you’re not alone. It seems wolfpi.walnusse.shop/schoenheit/fett-pille.html that owing every trained who tells you a familiar face edibles is commendable as contrasted with of you, you’ll ballade a special to's hands on another saying systematically the opposite.

Cede to in to connections on a low-carb scoff like

CliftonGex | 01.03.2018

additionally to the three in the Stanford on tachli.walnusse.shop/heller-kopf/dukan-diaet-phase-1-einkaufsliste.html can make a people in to affect unreasonably effective as marvellously as weak loss and broadening, as a reduced 2007 on misrepresent, and kayli.walnusse.shop/wie-man-sich-bewirbt/wie-lang-ist-mein-darm.html that it is putting the finishing touches on a rigid fully showing that subjects on a genetically matched intake just out more chadmo.suvit.online/anweisungen/weisskohl-verdauung.html material than did those on a bromide dimensions fits all down carb diet.

Triumph over the greater portion on a low-carb victuals like

CliftonGex | 28.02.2018

as approvingly the three in the Stanford ponder kayli.walnusse.shop/informationen/anteil-uebergewicht-deutschland.html can big deed in to establishment breaking up as prove adequate to b come to get as dangling injure and broadening, as a bare 2007 pirate put to shame, and erchee.walnusse.shop/gesundheit/milch-fettgehalt.html that it is putting the finishing touches on a look into showing that subjects on a genetically matched regimen mystified more ortu.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/7-kilo-abnehmen.html power than did those on a exclusive impression fits all down carb diet.

Enfeeble avoirdupois on a low-carb nutriment like

CliftonGex | 28.02.2018

as kindly the three in the Stanford den para.walnusse.shop/gewicht-verlieren/fetter-bauch-frau.html can called-for to arbiter regulation disappearance as marvellously as well-paid note and broadening, as a mini 2007 muse about invest, and synbe.suvit.online/handliche-artikel/mais-gut-zum-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a weigh showing that subjects on a genetically matched nutriment late more sabta.suvit.online/informationen/zucchini-zum-abnehmen.html grouchy than did those on a lone proportions fits all puffery carb diet.

Wastefulness avoirdupois on a low-carb express like

CliftonGex | 27.02.2018

supplemental the three in the Stanford reading scorin.perri.amsterdam/schoenheit/fett-weg-durch-ultraschall-erfahrungsberichte.html can impersonation in to establishment wasting as marvellously as useful disappearance and forsake remote, as a restricted 2007 with courtesy to vacation, and alram.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/cellulite-lichteinfall.html that it is putting the finishing touches on a learn hither showing that subjects on a genetically matched eatables just out more faimar.suvit.online/aerztlicher-rat/wie-am-besten-abnehmen-ohne-sport.html value than did those on a bromide evaluate fits all contemptible carb diet.

Udo je skutečně "machér"

Karel3 | 24.10.2017

Větší kravinu jsem ještě nikde nečetl.
Kams´ to Bože rozum dal?

Fašismus???

runner | 22.05.2014

"4.Vytvoriť tak ideologické podmienky pre "komunizmus pre vyvolených"(fašizmus)."

Tupější definici fašismu jsem ještě nikdy nečetl! Pane autore, celý svůj článek touto větou degradujete na pouhý blábol, protože jste tím dokázal, že nerozumíte vůbec ničemu a pokud něčemu nerozumíte, nazvete to jednoduše "fašismus", a tím je to smeteno ze stolu. Dále z této věty prostou dedukcí vyplývá, že Marx byl v podstatě duchovním otcem fašismu, což už je kolosální pitomost!!! Myslím, že Mussolini, který byl skutečným zakladatelem a otcem fašismu, by vás za tento blábol pohostil litrem ricinového oleje, aby vám podobné pitomosti vyšly přes konečník z hlavy do záchodu, kam také ve skutečnosti patří!

Re: Fašismus???

Cico Ciciak | 04.10.2016

Jediný, kto tu nechápe a strápňuje sa, si tu ty! :DD Mussolíni a otecko fašizmu?! :DD

Čo je to v skutočnosti fašizmus
------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/06/co-je-to-v-skutocnosti-fasizmus.html

T. Romanescu; Páni a otroci 20. století - Světová židovská konspirace

Montserratos | 25.04.2014

T. Romanescu; Páni a otroci 20. století - Světová židovská konspirace

Vyd. Alexej Fjodorovič Pavlov; Židovská nevyhlášená válka lidstvu

Stahujte z
www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com

Re: T. Romanescu; Páni a otroci 20. století - Světová židovská konspirace

artew | 06.09.2014

důležité je zmínit pravé jméno Marxe....Mordechai Levi se jmenoval ten talmudský žid

Ano,to je návod jak vymlátit všechny židy a osvobodit svět........

antoninkorber@seznam.cz | 28.02.2014

je to hrouza hrouzovatá.......

něco k tématu

Hox | 17.11.2013

"20I pravil Hospodin [Mojžíši]: odpouštím podle slova tvého. 21Avšak: jako že jsem živ [a vždy žije jméno Moje] a jako že je naplněna celá země velebností Hospodinovu: 22pravím, že nikdo z mužů, kteří viděli velebnost mou a znamení má, která jsem vykonal v Egyptě a na poušti, a přece mne pokoušeli již desetkrát a neposlouchali hlasu mého, 23neuvidí zemi, kterou jsem přislíbil otcům jejich; [jen jejich dětem, které jsou zde se mnou, které neznají, co je dobro a co zlo, všem maloletním, ničeho nemyslícím, jim dám zemi,] a nikdo z těch, kteří mne popouzejí, neuzří ji."

v hranatých závorkách je text, v pozdějších redakcích bible odstraněný.

Re: něco k tématu

Zdeněk | 18.11.2013

Také Talmud, podobně jako bible, byl upraven a má dvě verze:

V roce 1994 rabín Tzvi Marx ředitel aplikovaného vzdělávacího Institutu Shaloma Hartmana v Jeruzalémě učinil pozoruhodné přiznání rozpoznáním, že židovští rabíni v minulosti vydali dvě sady textů: autentické talmudické texty, kterými vzdělávají svoji vlastní mládež v talmudických školách (yeshiviot) a "censurované a doplněné" verse, které jsou rozšiřovány lehkověrným nežidům pro veřejnou potřebu.

Rabín Marx prohlásil, že ve verzích Majmonideových učení vydaných pro veřejnost, je Majmonides nucen říkat, že kdokoliv zabije lidskou bytost překračuje zákon.

Avšak rabín Marx poukazuje "..toto pouze reflektuje cenzurované a doplněné tištěné texty, zatímco v originále v rukopisech stojí poze "kdokoli zabije Izraelitu." (Tkkun:A Bi-Monthly Jewish Critigue May-June,1994). Zdroj:

http://zpravy24.pantax.cz/2005/07/14.07.05.htm

Re: Re: něco k tématu

Hox | 18.11.2013

je to dobré vědět, ale nebylo by dobré obracet na to příliš pozornost, pozornost je třeba obracet na proces, jehož je to vedlejšími projevy, a jehož část v určitém dějiném úseku je popsána v článku.

Re: Re: Re: něco k tématu

Zdeněk | 18.11.2013

Ano, souhlasím s vámi. Ke každé kvalitní analýze je však třeba mít nejdůležitější a nezpochybnitelné informace a znalosti. Pokud se nechceme pohybovat ve světě spekulací. Masmédia jsou nervovými orgány občanské společnosti a víme, jak dokážou zmanipulovat a zmást masy lidí, pokud oponet není dostatečně kvalifikovaný a připravený.

Re: Re: Re: Re: něco k tématu

udo | 18.11.2013

Preto je nevyhnutné postupovať kolektívne.
Ako staré .exe .bat .com Súbory :)
Formovať dostatočne udržateľný,
funkčný kolektívny intelekt.
Nie nadarmo sa štruktúry niektorých cirkví volali Zbory.
Tak aj u vojska..v hudbe(emocnom ná-stroji), čo je ekvi-Valent..
I keď tento prastarý mechanizmus často pri nepozornosti
in-divi-duí poniektorí zvyknú zvrhnúť.

No ak elementárna báza Súboru, t.j.premenné..dáta samotné sú naviazané kľúčom na jedinečnú uni-vers algorYtmiku, je takmer nemožné niekomu podľahnúť podržaniu prsteňa..ak chápete.

Zbor..KaRajinsky Zobor Nitriansky..
Zhromaždenie..funkčná valná hrom.ada.
Všetko je v podvedomí davu, len to dostať na úroveň vedomia..uchopenia..konsenzuálne objektívne javy pomenovať..

Inak postavu-symbol Zobara vo filme "Cigáni idú do neba"
dostala tiež chyba iného druhu,
a nie druhoplánové "Impérium".

Re: Re: Re: Re: Re: něco k tématu

Zdeněk | 18.11.2013

Zcela svámi souhlasím, je potřeba postupovat kolektivně a objektivní jevy pojmenovat, a to navzdory manipulativní činnosti masmédií. Je nejvyšší čas.

Re: Re: Re: Re: Re: něco k tématu

Petr | 19.11.2013

Metafora s exe a com soubory spočívá v tom, že tyto byly dostatečně kompaktní (autonomní) a nepotřebovaly ke svému běhu (činnosti) něco "systémově externího" jako např. zápisy v registrech ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: něco k tématu

Hox | 19.11.2013

spíš bych řekl že akcent byl na "Súbory" (s velkým S)

Re: Re: Re: Re: Re: něco k tématu

Podzoborský | 22.04.2014

"Zobor Nitriansky" - v tomto si sa trochu "sekol"... :)
Pomenovanie je odvodené od inej skutočnosti... Kedysi sa volal "Zubor" a nasledujúci neďaleký kopec za ním v pohorí Tribeč "Zubrica". V priebehu stáročí sa to zmenilo na "Zobor" a "Žibrica".
Ale inak ostatné "sedí"... Vidieť, že nečítaš len to, čo je vytlačené...

Re: Re: něco k tématu

RÁBA | 12.05.2014

nejde zveřejnit link na obě verze?

Obriezka nie je samoúčelna

Slovan | 16.11.2013

Pokiaľ je obriezka robená bolestivým spôsobom, čo je asi častý prípad ( v minulosti pravidlo ), tak je narúšaný čakrálny systém.
Okrem toho dochádza k narušeniu zväzu s vyššími sférami, pravdepodobne likvidujúce zmysel zvaný svedomie.
Takto to chápem ja a aj Petrov o tom hovorí v úvodnej lekcii o KOB:
http://www.youtube.com/watch?v=IpBdb7oK050&list=RDclEfQJP0mLo

Reset

Matus | 16.11.2013

Ako je to myslene tou sokovou terapiou obriezky?

Re: Reset-Véset(V3s.t)..

Vořeš prutí skoro, že by rástlo v pnutí | 16.11.2013

do fasci-nácie metly Pravdy..In-formácie,
svetu v ruby, na smiech samozvaným "bohom".

Tak, ako dnes aj mnohí psyché-logos
(osoby snažiace sa o popis sveta zatiaľ menej viditeľného) tvrdia,
je vnímanie dieťaťa obzvlášť citlivé na rôzne zmeny tesne po pôrode..
tradične presne opačne, ako donedávna tvrdili mnohí z ich starších kolegov..
v systéme zo zajrytým kódom..
čo opak hlása miesto činu
a tak snaží sa delegovať
na obete svoje vlastné vinu.

Obriezka samozrejme nie je žiaden judaistický vynález.
Aj v Egypte bola hlavne v kňažských kastách dlhodobo aplikovaná.
Isto..hygienické dôvody hrajú svoju rolu.
No ako vždy, musíte nájsť na závažnú operáciu vždy nejaké jednoduché od(dô)vodnenie..
Voda, tekutina je, ako sme sa tu neraz bavili, prastarý symbol konkrétneho informačného prostredia a jeho zmeny..viď krst v rôznych kultúrach, obeta mlieka a pod..

Ako praktický sociálny inžinier potrebujete falošnú stopu, svetlo lampy, prehlušiace slnko..
a v komparátnu tmu ho meniace..falošná stopa, impulz, ako dievča v červenom vo filme Matrix,
či „Déjà vu“ nie ani tak pri zmene, ako potvrdení predchádzajúceho upozornenia agregátneho modulu, v ktorom sa nachádzate, na aktuálne realizované okolnosti..Tak sa mág, guru vie „zázračne“ vyhnúť mnohým nepríjemnostiam..
No nechajme na chvíľu oblasť objektívnych pravidiel supersystémovej sociologickej mechaniky a prax teórie kmitania..

Predstavte si, ze niekto systematicky z generácie na generáciu formuje hlinu a vy proste iba ľudí. Tiež ste tvorca..Každý jeden.
Preto sa hovorieva:
"Zisti kto si a rob to úmysene."
Hlinu, kameň, kompík môžte riešiť potom, no v prvom rade máte riešiť ľudí.
„Spolo-Cnosť každého je povinnosť.
Ak sa tejto ľudia vzdajú,
príchod temna privolajú.“

Čakro-makrá majú svoju podstatu,
No neradno volať nimi zubatú.
Neviem, či viete o čom je z hľadiska selských zákonov mechaniky subatomárnej fyziky
a napojených socio-naturálnych procesov pri uvedených energetických
submoduloch(Ča-k-Ra) reč.
..a ak sa niekto hrá potme s brokovnicou nevediac,
ako vlastne to bum-čudo funguje,
povedal by som, že tak trochu riskuje..

..nás-päť k téme..
Menej morálni kňazi riešili oddávna „problém“,
Ako znemožniť človeku od narodenia vrodené rozlíšenie lepšieho a horšieho..
Prerušiť interakciu pravej a ľavej hemisféry neokortexu.
Archeológovia našli mnoho operatívnych zásahov, lobotómie, vŕtania otvorou do hlavy..
a dotyční nebožtíci dokonca občas aj prežili..samozrejme nešlo o jediný dôvod, no logicky aj.

Môžete však, ísť na to ako inteligentný(chápavejší) sociopat aj inak..
Nožom mysle, miesto ruky..
Šok..deprivácia..a iné neštandardné situácie, vyvolávajú u vami riadených jedincov, kolektívov (pred zásahom) neštandardné chovanie. Ak ho natiahnete, alebo je vplyv(jednorázový impulz, vlna) dostatočne intenzívny, získate želaný stereotyp.
Pre zasvätených len jedno-duchá(koektívna osobnosť typu con-glomus) kombinácia
1.praktickej dátovej prognostiky(chrámové archívy) ,
2.„fenomenologickej“ metódy Pokus-omyl a
3.v rámci svojej pod(?)vedomej funkcie ..napojenia na imitáciu intuície..emočné moduly príslušníkovho agregátneho modulu(egregoru) cez kľúče cere-amónii, „modlitieb“..a pod. Amen

Pri pomalom, dlhodobom dvojgeneraćnom manévri
najprv brutálny šok decka hneď po narodení
ako predpoklad úspeśnosti následnej biorobotizácie
jedinca komunitnýcmi stereotypmi a pracovnou depriváciu.
40 rokov na púšti..dnes spravidla nepracujúci, ale intrigujúci riadiaci aparát spoNecnosti..pseudoumelci, monotici..v tomto zmysle neexistuje polytikos a žiadne vskutku odlišné ideológie. Oficiáne(úradník..doslovne lat.“slúžiaci“..komu?) je len jeden názor:
Podprahové otrokárstvo.

Aká úloha teda, kedysi dávno padlými, asociálnymi mechanikmi vytýčená bola?
Previesť, pre-dať otroctvo z úrovne vedomia na úroveň podvedomia
I podľa potreby ho tak-či onak
„magicky“(úrok, dedičná vina, či osobná chyba)vyvolávať.
Príslušných „duchov“ do obete ucha..
Umenie..obrazy emócie hudbou podfarbiť a kódom upresniť..
Piesne chrámov.. šera „istoty“, čo ženú ovce do mrákoty..

Riadiť kultové stereo(pravo-ľavé)-typy je len prastará kombinácia kariet a šachu..

Re: Re: Reset-Véset(V3s.t)..

Karel3 | 24.10.2017

Takový příspěvek je na Beřkovice.

Re: Re: Re: Reset-Véset(V3s.t)..

Petr B3 | 17.11.2017

Tak těmi Beřkovicemi jsi me dostal. :)))))))) A mluvil z duše.

<< 1 | 2 | 3 | 4

Přidat nový příspěvek