O sakrálnosti moci (2)

O sakrálnosti moci (2)

3. 1. 2014

Analytická práce VP SSSR (Vnitřní prediktor SSSR), listopad 2013

druhá částAktualizace (3.2.2014):

dokončený překlad se nachází zdeUkázka:

...

Ale Jozef Volocký se nijak nevyjádřil k otázce, jak poznat Záměr a vrátit samoděržaví v koryto Božího Záměru v případě, pokud je car "svéhlavý" (jde proti Záměru) nebo se díky nějakým okolnostem stane nezpůsobilý k realizaci samoděržaví po plné funkci řízení.

 

Tato systémová chyba se opakovala a opakuje v historii země na protažení věků, v důsledku čehož ve společnosti nebylo a není legálních možností jak působit na státnost, pokud začíná tvořit nepravdu a trvá na tom.

Druhou příčinou je neschopnost dvořanského stavu vynést ze svého středu objektivně nutné množství profesionálně adekvátních činitelů pro realizaci řídící činnosti v státní civilní i vojenské službě a v podnikání. O tom vypovídají hodnocení současníků a účastníků dění. Witte charakterizoval dominující výkonný (řídící) stav (kastu) v Rusku takovýmto způsobem: "Většina našeho dvořanstva představuje spolek degenerátů, kteří kromě svých vlastních zájmů a ukájení vlastních chtíčů nic neuznávají, a proto zaměřují všechna svá usílí na získání těch či oněch výhod na účet národních peněz, vymáhaných od zchudlého ruského lidu ve veřejném zájmu..." A v takovémto hodnocení není sám. Klučevskij poznamenal: "Ruské dvořanstvo zaměnilo svůj osobní dluh (rozuměj: povinnosti) za dluhy státní bance." Mnoho informací o defektech státního řízení, včetně aspektu kádrové politiky, v dorevoluční době dávají vzpomínky dalších současníků a účastníků dění, včetně velkovévody Alexandra Michailoviče a sestry Nikolaje II., velkovévodkyně Olgy Alexandrovny.

Pokud si položit otázku, kdy vznikla tendence k tomu, aby říše zanikla v důsledku nedostatku profesionálně odpovídajících a osobně čestných kádrů, ukáže se, že alternativní varianta toku historie Ruska byla také zakryta v době vlády Alexandra III. Přeslovutný oběžník, který získal mezi inteligencí název "výnos o kuchařčiných dětech" - "Doklad o omezení gymnazijního vzdělání" (oficiální název) byl vydán v roce 1887 a získal podporu Alexandra III.

"Výnos doporučoval ředitelům gymnázií při přijímání dětí brát v úvahu možnosti osob, které se o děti starají, zabezpečovat nutné podmínky pro výuku; takovým způsobem se "gymnázia osvobodí od přijímání dětí kočích, lokajů, kuchařů, pradlen, malých trhovců a tomu podobných lidí, jejichž děti, s výjimkou obzvlášť talentovaných, nemají co usilovat o střední nebo vyšší vzdělání." (podle textu z wikipedie).

Ale dokud se dítě nezačne učit, určit zda je "obdařeno výjimečnými talenty" nebo ne, u většiny lidí nejde.

Pokud přiznat fakt, že Všemohoucí není lhostejný k tomu, co a jak se děje na Zemi a hovoří s lidmi jazykem jejich životních okolností, to výše upomínanou havárii carské soupravy v Borkách v říjnu 1888 je třeba interpretovat jako odpověď Shora na "výnos o kuchařčiných dětech".

Byla to varování, předznamenání dané Shora bezprostředně caru a následníku trůnu o tom, že jimi zvolená politika povede říši ke katastrofě.

...

 

Diskusní téma: O sakrálnosti moci (2)

manažersky korpus

udo | 05.01.2014

Ano, jednou z prvoradých úloh nás, návštevníkov tohoto fóra je sformovať manažersky(po starom ""kádrový" korpus).
Vzhľadom na prepočty vo väčších krajinách, je proporcionálne napr. na Slovenku potrebných cca.10 000 manažerov. V Čechách 15 000. Myslím, že tie čísla nie sú až tak nedosiahnuteľné aj behom dohľadnej doby.

J-elitá, ktoré nebudú ochotné zmeniť svoj prístup, budú tak, ako vždy, obrezané..následne nahradené. Alebo si začnú plniť svoje úlohy objektívneho zlepšovania kvality riadenia štátu, trhu,..
Vektor chýb riadenia hospodárstva je Preiskurant(cenník, zoznam cien). Keď ceny na produkciu základných produktov a služieb pre populáciu stúpajú = kvalita riadenia padá, Keď ceny klesajú, kvalita riadenia stúpa. V zásade je to veľmi jednoduché.

Inflácia vždy s matematickou presnosťou kumuluje prostriedky v rukách toho, kto ju riadi. T.j. j-elít, egoisticky si neplniacich svoje objektívne záväzky voči populácii,. J-elít praktizujúcich verejne podľa dnešných zákonov obzvlášť závažnú organizovanú trestnú činnosť.
Zneuživajú privátny majetok spoločnosti, podvodom privlastnený(ukradnutý), na podstatou genocídne zameraný zločin, na ktorom niekedy aj nie plne vedome parazitujú. Aj v tom prípade ide však, i pri pasívnom zúčastnení sa na tak závažnej dlhodobej a systematizovanej trestnej činnosti, len o mierne poľahčujúcu okolnosť. Ako keď strelec pri bezprostrednom vypálení dávky do davu iba odvráti hlavu.

Osud spoloCnosti je teda na nás všetkých, na každom z nás.
Buď my, alebo niekto iný.
Tento portál nemá inak až tak zlú návštevnosť..
Netreba ani moc meniť školy.
DVTR je formulovaná tak, že Človek, čo si ju osvojil, bude si METODICKY vedieť sám objektívnejšie spájať mozaiku faktov lepšie, ako ktorýkoľvek dnešný vrcholový manažer, politik, či iný umelo nadriadený.
Táto technológia sociálneho inžinierstva je navrhnutá tak, že v princípe ruší základňu informačnej pyramídy(podstatu dnešného podprahového otrokárstva).
Národy, ktoré si ju prv osvoja, budú v ďalšom chode dejín prirodzene dominovať.

Neubudne veľa času a vyrastie gramotnejšia, ťažšie manipulovateľná generácia. Raz sa tento kurz pravdepodobne bude učiť od druhého stupňa ZŠ. Stačí pár hodín do roka. Zopakovať na SŠ v krátkom jednosemestrovom kurze a ešte raz v 1.ročníku VŠ. Sylaby ani moc nemenit. Potrebné zmemy si sami študenti vymôžu podľa potreby. Pedagógovia sa buď prispôsobia, alebo ich nahradia sami študenti. Dnes je umelo cez manipuláciu úrokových sadzieb vytváraný nedostatok financii hlavne v školstve(no nie len). Dôvody poznáme, ako si správne poznamenala Lin. S pozície deprivátov sú tieto kroky i-adiotizácie „biomasy“ samozrejme logické. Dnes ale už má skoro každý mladý Človek prístup k internetu a preto je objektivna zodpovednost za lepšie, celospolečensky zodpovednejšie rozhodnutia na ňom.

Mladí môžu byť nasaj slobodní, len ak bude slobodná spoloCnosť. Sú jej súčasťou a filozofia egoizmu je len podstatou, základným kameňom otrokárskej pyramidy falošného DEI(Divide Et Impera). Sloboda je vedomá nevyhnutnosť. Logika správania sa spolocnosti sa v globálnom merítku objektivně zmenila. Objektívne socionaturálne pravidlá, ktoré uvedený jav spôsobili, definoval Vis Maior. Kto sa bude tento fakt snažiť ignorovať, zostať v ilúzii starých „časov“, neprežije. Ani ako jednotlivec a ani spolocnosť , v ktorej žije. Sociálny čas, dostupnosť informácii sa zrýchľuje a preto v kľude utekajme do reality, ktorá je ich koncom a našim začiatkom. Koniec začátku civilizácie je začiatkom Normy, Miery, Ľudskosti, Človeka.
NáSTroj máme v rukách. Báť sa môžeme len vlastnej nečinnosti, ignorácie reality nadväzovania vzťahov.

Tak to vidím aspoň ja..a nie som v tom sám.

Ke vzdělání

Lin | 05.01.2014

Chtěla bych upozornit ještě na jednu okolnost, která je nejvíce viditelná třeba u nás v posledních letech.
V článku se píše:
"Většina našeho dvořanstva představuje spolek degenerátů, kteří kromě svých vlastních zájmů a ukájení vlastních chtíčů nic neuznávají, a proto zaměřují všechna svá usilí na získání těch či oněch výhod na účet národních peněz, vymáhaných od zchudlého ruského lidu ve veřejném zájmu..."
To samé je dnes u nás - až na to, že elita "dvořanstva" se dnes jako "elita" jmenuje jinak.
Tato "elita" - jak dříve, tak nyní - se vždy pokoušela uzurpovat si právo na kvalitní vzdělání pro sebe. Ovšem otázkou je, jak degeneráti mohou chápat to, co je učí. I kdyby degenerací netrpěli, používat vědění k ukájení vlastních chtíčů nevěstí pro společnost nic dobrého a správné vedení státu takovouto "elitou" z něj nikdy nevznikne.

Další citace:
"V Rusku nejsou střední talenty, prostí mistři, jsou jen osamocení géniové a miliony k ničemu nehodících se lidí. Géniové nemohou nic udělat, protože nemají učně, a s miliony nelze nic udělat, protože nemají mistry. První jsou neužiteční, protože je
jich příliš málo, druzí proto, protože je jich příliš mnoho."

Jedno souvisí s druhým a vzájemně se ovlivňuje.
Když se dnes podíváme na úroveň našeho školství, má od "sametové" sestupnou tendenci. "Elita" nemůže v dobách "demokracie" otevřeně (jako dvořanstvo) říct, že "mužikům vzdělání nepřísluší". Takže se to dělá jinými "demokratickými" prostředky - viz zavádění placeného vysokého učení, sestupnou tendencí osnov středoškolských (kvalita je nahrazována kvantitou) a rušením všech možných řemeslných oborů (a pokud nejsou rušené, jsou také vědomostně degradované = že absolvent v praxi nic neumí). Když není kvalitní učitel, těžko očekávat kvalitu od jeho žactva.
Zvláště u učňovského školství bude náprava velmi obtížná, protože už dnes chybějí zkušení "fachmani - praktici", kteří nejen velmi kvalitně ovládají řemeslo, ale jsou také schopni ho naučit jiné.
Jaký je a bude následek? Viz citace toho, co se už stalo:
"Pokud by místo výnosu o "kuchařčiných dětech" car podepsal výnos o vytvoření systému všeobecného plošného národního vzdělávání, vytvoření a rozšíření sítě carských učilišť včetně vyšších pro děti obdařené talenty, které rozpozná systém základního vzdělání, a realizoval by ho v životě s toutéž
naléhavostí, s jakou prováděl jiné věci, za 20 let by Rusko mělo kádrový korpus pro řídící posty, adekvátní výzvám doby..."

Re: Ke vzdělání

udo | 05.01.2014

Môj diskusný príspevok vyššie mal byť reakciou na Lin, len mi to zasa skočilo hore..

Přidat nový příspěvek