O ruskú CB sa rozpútal zúrivý boj: liberáli sa nechcú rozlúčiť s vonkajším riadením

Vladislav Žukovskij

 

Zápas o post hlavy Banky Ruska narastá. Aj nedávne „škandálne“ interview Sergeja Ignaťjeva a výzvy Dmitrija Medvedeva – „Dosť bolo programov a deklarácií – treba si utiahnuť opasky a makať!“ – je tomu len ďalším dôkazom. Liberálny klan sa horúčkovito snaží zachovať kontrolu nad finančno-ekonomickým blokom vlády a nepripustiť ozdravenie štátnej moci a oslobodenie Ruska spod vonkajšej kontroly a riadenia. Pritom na strane „kudrinistov“ (podľa exministra financií A. Kudrina) otvorene vystupujú predstavitelia rôznych medzinárodných finančných organizácií, ktorí sa dávno prerodili na nástroj lobovania záujmov veľkého nadnárodného kapitálu a medzinárodných bánk.

Nedávno masmédiá uverejnili, s odvolaním na kremeľské zdroje, informáciu o tom, že jedným z kandidátov na post hlavy CB je Segej Glazjev, ktorý je považovaný za adepta štátneho intervencionizmu v ekonomike. Glazjev nedávno skritizoval súčasnú politiku vlády a CB. V jeho prognóze, zostavenej na základe prezidentskej smernice, sa v priebehu najbližších dvoch rokov očakáva nová vlna recesie, vyvolaná znížením dopytu po surovinových tovaroch a náhlym pádom cien ropy. Okrem toho Glazjev upozorňuje, že v podmienkach narastania emisie svetových valút vzniká hrozba pohltenia ruských aktívov zahraničným kapitálom.

Ignaťjev prehadzuje zodpovednosť za vývoz kapitálu na „silovikov“

O tom, že bitka o hlavu CB je nanajvýš seriózna, svedčí hneď niekoľko mimoriadne významných sprievodných udalostí. Najprv americká nekomerčná organizácia GFI uverejnila správu, v ktorej odhadla rozmer nezákonného dovozu a vývozu kapitálu o hodnote 782,5 mld dolárov, a tieňovému sektoru ekonomiky prisúdila viac než 35% HDP krajiny. A následne z ničoho nič, v obyčajnom interview novinám „Vedomosti“ hlava Banky Ruska Sergej Ignaťjev, pomimo ružových prognóz CB o medziročnej inflácii (5-6 % v tečúcom roku a nie viac ako 4% do roka 2015) akoby mimochodom poukázal na to, že len za rok 2012 bolo nezákonne a s porušením zákona z Ruska vyvezených prakticky 49 mld dolárov. V skutočnosti sa neodohralo nič podivuhodné – šéf CB RF, ktorá sa dávno premenila na pobočku FRS USA a všetky svoje funkcie zredukovala na emisiu rubľov zámenou na prítok zahraničnej valuty, jednoducho skonštatoval dávno známy v akademických kruhoch a odbornej spoločnosti fakt.

Pre špecialistov už dávno nie je tajomstvom, že vďaka nezmyselnej liberalizácii ekonomických aktivít na medzinárodnej úrovni, faktickej demontáži roku 2007 menovej regulácie a kontroly sa Rusko premenilo na akési útočisko kriminálneho kapitálu a stalo sa „dojnou kravou“ tak pre ruských oligarchov, korupčníkov a kriminálne štruktúry, ako aj pre nadnárodný kapitál.

Pozastaviť sa treba najmä pri niekoľkých aspektoch. Po prvé, do očí bije úprimnosť Segeja Ignaťjeva, ktorý za posledných 4,5 roka vehementne odmietal vidieť v úteku kapitálu aspoň náznak problému a hrozbu národnej ekonomike a finančno-ekonomickej suverenite Ruska. V lete 2012 v interview britskému vydaniu Financial Times bol nútený priznať, že exodus súkromného kapitálu do offshorových oáz a „fashionable countries“ začína nadobúdať hrozivé rozmery, a nezákonný vývoz kapitálu dosiahol taký objem, že je nemožné si to nevšímať.

To však vôbec neprekážalo „riadiacim inštitútom“ peňažného regulátora v priebehu 2008-2012 v deklarovaní, že vývoz kapitálu má čiste konjunktúrny charakter a v najbližšej dobe mu príde na zmenu dovoz kapitálu. Zároveň, len podľa oficiálnych údajov Banky Ruska celkový čistý vývoz kapitálu súkromného sektoru za posledných 5 rokov prevýšil 361 mld dolárov, čo je rovnocenné 1 ročnému federálnemu rozpočtu Ruska.

Nedávno v interview novinám „Vedomosti“ tradične skromný a rezervovaný v svojich prognózach riaditeľ Banky Ruska nečakáne začal prskať štedrými a ambicióznymi deklaráciami. Bolo by užitočné uviesť slová riaditeľa CB doslova: „Možno sú to schémy na predchádzanie plateniu daní. Banka Ruska má veľké skúsenosti s ich odhaľovaním: roku 2012 sme zaregistrovali objem podobných operácií v hodnote 49 mld dolárov. Zodpovedajúca informácia sa deleguje Rosmonitoringu, Federálnej daňovej službe, trestnoprávnym orgánom. Pritom 14 mld dolárov sme prirátali na bežiace výdavky (napríklad, platby za „šedý“ import), táto položka bezprostredne vo vyúčtovaní absentuje.

Ostatných 35 mld dolárov sme zahrnuli do finančného vyúčtovania do položky odtoku kapitálu. Jedná sa o prírastok zahraničných finančných a iných aktív ruských rezidentov, nahromadených výsledkom tieňovej, nezákonnej činnosti. Stratu pre rozpočtový systém ako výsledok takýchto operácií oceňujem cca na 30% od objemu toku podozrivých operácií – rádovo 450 mld rubľov ročne. Ak sem prirátame vnútorné operácie na zabezpečenie likvidity, organizovaný tými istými ľuďmi, tak si myslím, že celkové straty rozpočtového systému prevyšujú 600 mld rubľov ročne.“

Smerodajným sa stalo aj vyhlásenie Sergeja Ignaťjeva ohľadne toho, že prakticky v polovici prípadov legalizácie zločinných ziskov a nezákonného vývozu kapitálu sa črtá podpis jednej a tej istej skupiny ľudí. Šéf Banky Ruska ďalej hovorí – „ako ukazuje naša analýza, vyše polovice celého objemu podozrivých operácií sa realizuje firmami, bezprostredne alebo nepriamo vzájomne prepojenými platobnými vzťahmi. Vytvára sa dojem, že všetky sú kontrolované jednou dobre organizovanou skupinou. Pri serióznej koncentrácií úsilia zo strany trestnoprávnych orgánov sa domnievam, že bude možné vystopovať týchto ľudí a všetkých beneficiárov daných operácií“.

Pokus Sergeja Ignaťjeva zvaliť zodpovednosť na trestnoprávne orgány a bojovníkov proti korupcii vyzerá vskutku čudne. O to viac, že poslední sa rozumne pokúsili preleožiť zodpovednosť zo seba na plecia riadiacich orgánov Banky Ruska. Podľa názoru príslušníkov MVD, na ktoré sa odvolávajú noviny „Vedomosti“, - „existovanie takej organizovanej skupiny je nemožné bez účasti bankárov, a to na najdôležitejších pozíciách“.

Predpokladáme, že je to pokus šéfa Banky Ruska, ktorý sa v poslednej dobe dostal pod hustú paľbu nielen vedeckej komunity a expertných kruhov, ale aj priemyselných podnikov a dokonca samotných bánk, ktoré sú nutené existovať vo vákuovom priestranstve pri ostrom deficite „dlhých“ peňazí, teda pokus zvaliť zodpovednosť z jednej boľavej hlavy na druhú, nemenej boľavú. Vytvára sa dojem, akoby sa Ignaťjev snažil očistiť súčasné vedenie CB RF a maximálne oslabiť pozície svojich nepriateľov v Kremli a vo vláde, ktorí sa aktivizovali v predvečer vypršania právomocí Segeja Ignaťjeva na poste predsedu CB RF.

A nie je to prekvapujúce, keďže od odpovede na otázku, kto zamení terajšieho riaditeľa kľúčového finančno-ekonomického orgánu Ruska, a v čích záujmoch sa bude realizovať peňažno-úverová a menovo-finančná politika v najbližších rokoch, bude závisieť to, či sa Rusku podarí vymaniť sa spod vonkajšieho riadenia finančnej oligarchie Wall Streetu a prinavrátiť si stratenú suverenitu.

Buď Banka Ruska pod vedením ďalšieho liberála (od Alekseja Uľjukajeva po Alekseja Kudrina) bude naďalej plniť funkciu menového zmenníka, realizujúc koloniálnu emisnú politiku „vlády valuty“ a naväzujúc rast peňažnej emisie na prítok zahraničnej valuty, alebo sa po dlhých rokoch CB RF nakoniec premení na plnohodnotný inštitút refinancovania ekonomického rastu a bankového systému, spustí mechanizmus formovania dlhodobých investičných zdrojov, a nechajúc stranou „inflation targeting“ (čo vôbec nie je spomínané v zákone „O Centrálnej Banke Ruskej Federácie“) začne na príklade FRS USA, ECB, a taktiež bánk Anglicka a Japonska vystupovať ako hybná sila štruktúrno-technologickej modernizácie ekonomiky.

Skutočnosť, že tradične krajne skúpy na prognózy a „politkorektný“ Segej Ignaťjev uviedol tie čisla, ktorým dlhé roky odmietali venovať pozornosť vedenie Banky Ruska a finančno-ekonomický blok vlády, a že následne obvinil v nezákonnom vývoze kapitálu „silovikov“, svedčí o tom, že Ignaťjev sa pripravuje pred odchodom silno tresnúť dverami.

Súperenie narastá

Ignaťjev teda pripravuje pôdu svojmu budúcemu ideovému nástupcovi a očisťuje povesť súčasného vedenia CB RF. Ktoré nielen zmarilo antikrízový operačný program v rokoch 2008-2009. (nekontrolovateľne vymedzilo vyše 200 mld dolárov z Rezervného fondu, ktoré pretiekli na menový trh a vyprovokovali 50%-né znehodnotenie rubľa pri 7,8% prepade ekonomiky), ale aj zdiskreditovalo vlastnú povesť namočením sa do rady rezonantných korupčných škandálov a podozrivých bankrotstiev najväčších bánk.

Je nesporné, že Ignaťjev sa slaží oslabiť pozície oponentov jeho ideových spolubojovníkov, ktorí nesúhlasia s tým, že sa Banka Ruska stala 13. Pobočkou FRS USA a vytrvalo odmieta plniť funkcie kreditéra a veriteľa najvyššej inštancie a hlavného nástroja refinancovania ekonomického rastu. Predovšetkým, reč je o Sergeji Glazjevovi, akademikovi RAN a terajšom poradcovi prezidenta Putina.

Ktorému hlava štátu, súc informovaná o rozmeroch priepasti, do ktorej Rusko vrhli „gardarovci“, aj zveril vypracovanie alternatívnej stratégie udržateľného sociálno-ekonomického rozvoja Ruska v podmienkach globálnej krízy. Práve Glazjeva by chcela vidieť na poste predsedu Banky Ruska drvivá väčšina tých expertov, bankárov a priemyselníkov, ktorí nesúhlasia so súčasnou koloniálnou peňažno-úverovou politikou, ktorá znemožňuje súčinnosť dopytu s ponukou peňažných zdrojov a umelo udržuje chronický deficit dlhodobo dostupných investičných zdrojov v ekonomike. A práve z jeho rúk sa Ignaťjev snaží vytrhnúť argument o obrovskom nezákonnom vývoze kapitálu z ekonomiky, ktorý sa naviac mnohonásobne zosilnil po definitívnej demontáži akejkoľvek menovej regulácie a kontroly (nedávne schválenie vstupu Ruska do WTO vládou Medvedeva – pozn.prekl).

Je ťažké odhadnúť, kto v tomto súperení zožne aparátne/kádrové víťazstvo. Nehľadiac na informáciu, ktorá sa včera predrala z kremeľských zdrojov a týka sa posúdenia kandidatúry Glazjeva na post CB (a taká varianta rozvoja udalostí bola prognozovaná serverom www.nakanune.ru a našimi expertmi po predložení Glazjevovej správy Putinovi), sme nútení konštatovať, že na čele finančno-ekonomického bloku vlády stoja ľudia, ktorí si naďalej myslia, že Slnko vychádza vo Washingtone, a pokračujú uplatňovať princípy „Washingtonského konsenzu“, od ktorých už dávno odstúpili nielen samotné USA, ale aj všetky veľké rozvinuté ekonomiky a dynamické štáty.

Okrem toho, nakoľko sa dá usudzuvať, na strane Ignaťjeva osobne vystupuje Dmitrij Medvedev. Počas prejavu na Ekonomickom fóre v Krasnojarsku, predseda vlády pomimo bežných rétorických skvostov o „zahraničných investíciách“ a „modernizácii“, dal nedvojznačne najavo, že vcelku súhlasí s tými bezduchými a zjavne bezvýchodiskovými iniciatívami, ktoré mu podsúvajú ruskí liberáli. A že nemieni meniť terajší finančno-ekonomický vektor vládnej politiky „prejedania“ ropných dolárov. Vyhlásil, že „je načase nám všetkým začať pracovať, dosť bolo programov a deklarácií – treba makať! Ešte sú preto všetky možnosti“.

Veľmi sa zdá, že predseda vlády je znepokojený tým, že prezident Putin demonštruje čoraz väčšie sklamanie z liberálnej vlády a začína si uvedomovať rozsah nekompetencie a neadekvátnosti kabinetu ministrov tým úlohám a výzvam, ktoré pred Ruskom stoja. Svojím vyhlásením Medvedev nepriamo naznačil mocenským skupinám, že on a sformovaný okolo neho liberálny klan nepodporia myšlienku alternatívnej stratégie sociálno-ekonomického rozvoja, ktorá bola zverená Putinom na rozpracovanie najlepším domácim vedcom z RAN. Pritom zo strany administrácie prezidenta za túto činnosť osobne zodpovedá Putinov poradca Sergej Glazjev.

Výmena terajšieho vedenia Banky Ruska na tím Glazjeva a preorientovanie sa z kapitulantskej a závislej peňažno-úverovej politiky (ak taká vôbec môže existovať u „peňazozmenca“) v prospech vedecky fundovanej pragmatickej stimulujúcej politiky si bude vyžadovať revíziu všetkých prístupov k sociálno-ekonomickej a vedecko-technickej politike na federálnej úrovni ako celku. Ruskí liberáli nie sú pripravení priniesť také obete a nemienia sa vzdať zastávaných mocenských pozícií bez boja. A keďže sú podporovaní zo zahraničia (IMF, World Bank a BIS – Bank for International Settlements vytrvalo vychvaľujú Banku Ruska a Ministerstvo financií za politiku sterilizácie „prebytočnej“ peňažnej masy a podporovania rozpočtovej disciplíny), liberáli budú pripravení riskovať všetko, aby neumožnili „bláznivým“ odborníkom a osobne Glazjevovi prevzať kontrolu nad CB RF.

 

Překlad Nikita

 

Diskusní téma: O ruskú CB sa rozpútal zúrivý boj: liberáli sa nechcú rozlúčiť s vonkajším riadením

Lululemon Canada Outlet63066

andomopr | 09.10.2013


zúrivý boj

dusan | 06.03.2013

nech zúrivo bojujú a Putin nech zúrivo pripravuje zákon o centránej banke a presadzuje, treba predsa aby sa niečím medzitým bavily
du

Re: zúrivý boj

Slovan | 06.03.2013

Mimochodom boj o centrálnu banku je tým povestným "Stalingradom"
Ako to bolo po víťazstve pri Stalingrade?....

Re: Re: zúrivý boj

taurus | 06.03.2013

Naprotý souhlas.
Až se Rusko zbaví "dolarové opratky", teprve potom můžeme mluvit o zásadním obratu ve válce.

Re: Re: Re: zúrivý boj

dusan | 06.03.2013

no aby sme nezistili o tri roky, že výpadok kvôli Rusku bude taký veľký že miesto klesanie začneme pikovať a všetci sa smiechu nezdržíme, ale myslím že toto r vedia a chcú slow default, tak aby sa hladina moc nerozkývala
du

Re: Re: Re: Re: zúrivý boj

taurus | 06.03.2013

Všichni chtějí (i světová zákulisa) slow, jinák by nevzvolili Obamu, ale republikány.

Re: zúrivý boj

Vilo | 08.02.2016

Pokiaľ Putin do tohoto boja nezatiahne národ , tak prehrá! A ako do toho dostať národ ???? Vysokoprogresívna daň pre tých , čo kapitál vyvážaju a umrtvuju v luxusnej spotrebe -80 % a zároveň 0% daň pre tých , ktorí vytvorený zisk reinvestujú naspäť do výroby ! A najväčší boj bude musieť Putin zviesť o Moskvu, kde je najviac luxusu a teda najväčší odpor proti progresíbnej dani ! To je najväčšia zbraň liberálov - sociálna a regionálna nerovnosť !!!!

Veterán GRU I.I. Parinov: "PUTIN JE NEJVĚTŠÍ PROJEKTEM ZÁPADNÍCH ZPRAVODAJSKÝCH AGENTUR"

Já + | 05.03.2013

Putin byl schopen zachránit zemi od zotročení Američany? Američané potřebují jedno - ruský trh! Ruský trh, kde mohou nakupovat suroviny a kde mohou tlačit produkty.
Američané dosáhli svého cíle!
Poprvé v historii!
Díky Putinovi!
Dnes, Rusko si kupuje ze všech Američanů a žije jen pro zboží v USA!
Ne? Není to tak? To je nesmysl co mluvím?

nterview II Parinov skončilo tím, že říká: "Vždy jsem bojoval za zájmy Ruska. Na rozdíl od nepřátel Ruska a amerického agenta V.V. Putina. Nepřestanu bojovat. A já věřím že jednoho dne ruské orgány přinesou tohoto zrádce k čisté vodě, když bude rozhodovat o jeho osudu vojenský soud! "
http://translate.google.sk/translate?sl=ru&tl=cs&js=n&prev=_t&hl=sk&ie=UTF-8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fvia-midgard.info%2Fnews%2Farticle%2Fveteran-gru-ii-

parinov-putin-samyj-krupnyj-proekt.htm
Putin - charakter velmi odlišného druhu. Je narozený v nejliberálnější slova smyslu, to znamená, že osoba, která se ruský lid a Rusko nenávidí, pohrdá a obavy. A tento nepřítel Ruska - na rozdíl od Jelcina, jeho extravagantní antics rozcuchaný gentleman. Putin - nepřítel inteligentní, trpěliví, uvážlivý, plynulý v umění ideologické krytí, cool a naprosto nemilosrdný. Putin je obzvláště nebezpečná, protože je liberální až do morku kostí, ale poslední škola v jedné z nejsilnějších zpravodajských agentur na světě, a nyní používá příslušné dovednosti a schopnosti proti Rusku, aby se ho zničit. Jelcin byl krutý tyran jako impulzivní. Putin krutost, to je chladnokrevná krutost vivisekatora, které způsobí, že oběť vázána ke stolu, hlubší škrty a s profesionální lhostejností nereaguje na její výkřiky, ale v případě potřeby, lze přesvědčivě vylíčit sympatie. To je, jak se pan Putin zničit Rusko.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.sk&sl=ru&tl=cs&u=http://via-midgard.info/news/article/14812-putin-yeto-egor-gajdar-s-licom-nikity-mixalkova.html&usg=ALkJrhj3pOWXQUZisvRK38e8PdqwcawkwQ

Re: Veterán GRU I.I. Parinov: "PUTIN JE NEJVĚTŠÍ PROJEKTEM ZÁPADNÍCH ZPRAVODAJSKÝCH AGENTUR"

Slovan | 06.03.2013

Já+ Tento Tvoj útok na Putina, nemožno nazvať ani štýlom "Dobrý pokus"
Pri tomto Tvojom výleve sa mi ani nedá predpokladať, že si naletel na západnú agendu.
Vychádza mi to, že si provokatér - platený.
Nuž neviem, či si zaslúžiš žold.
Z textu vyplýva, že nie si Čech (ten by si dal väčšiu námahu s prekladom :) ). A to je celkom pozitívne.

Re: Re: Veterán GRU I.I. Parinov: "PUTIN JE NEJVĚTŠÍ PROJEKTEM ZÁPADNÍCH ZPRAVODAJSKÝCH AGENTUR"

dusan | 06.03.2013

ZASE NEJAKÝ PLATENÝ GOOGLE TRASLÁTOR PODPICHOVAČ ?
du

Re: Re: Re: Veterán GRU I.I. Parinov: "PUTIN JE NEJVĚTŠÍ PROJEKTEM ZÁPADNÍCH ZPRAVODAJSKÝCH AGENTUR"

dusan | 06.03.2013

bol som v Moskve a ... nie že by ho chvýlili ale .... vraj nemajú lepšieho, to znamená že na stupnici je v plusovej oblasti, naproti väčšine našich, du

Re: Re: Re: Re: Veterán GRU I.I. Parinov: "PUTIN JE NEJVĚTŠÍ PROJEKTEM ZÁPADNÍCH ZPRAVODAJSKÝCH AGENTUR"

taurus | 06.03.2013

Chtělo by to podívat se i do jiných míst. Moskva není celé Rusko.
Putina nejvíc podpořily regiony.

Re: Re: Re: Re: Re: Veterán GRU I.I. Parinov: "PUTIN JE NEJVĚTŠÍ PROJEKTEM ZÁPADNÍCH ZPRAVODAJSKÝCH AGENTUR"

dusan | 06.03.2013

nemám na to čas ani prostriedky, jedine ak by si mi poradil na koho sa mám obrátiť ak by som tam chcel pracovať zo pár rokov a čo k tomu potrebujem
du

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Veterán GRU I.I. Parinov: "PUTIN JE NEJVĚTŠÍ PROJEKTEM ZÁPADNÍCH ZPRAVODAJSKÝCH AGENTUR"

taurus | 06.03.2013

Nevím, jaká bude situace za pár lét. A ani netuším, co můžeš nabídnout.
Doporučují stránky velvyslanectví RF a ruské a české(ve tvém případě i slovenské) obchodní komory.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Veterán GRU I.I. Parinov: "PUTIN JE NEJVĚTŠÍ PROJEKTEM ZÁPADNÍCH ZPRAVODAJSKÝCH AGENTUR"

dusan | 06.03.2013

nie že by som sa mal zle, ale chcel by som skúsiť aj život inde, druhá vec je taká že nás zachvílu žožerú dane, dane a dane
du

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Veterán GRU I.I. Parinov: "PUTIN JE NEJVĚTŠÍ PROJEKTEM ZÁPADNÍCH ZPRAVODAJSKÝCH AGENTUR"

dusan | 06.03.2013

no a na úrady ako obchodná komora .... som prestal veriť dávno, du

Zlatá miliarda-odpoveď- Ruská miliarda

Slovan | 05.03.2013

Odpoveď na depopulačnú beštiálnu zlatú miliardu:
Русский миллиард: круглый стол
http://www.youtube.com/watch?v=DH-4bs-W_Do

Je to o tom aby namiesto likvidácie Ruskej populácie bola dosiahnutá jedna miliarda "Ruských - t.j. aj ostatných občanov pomerom k dnešnej situácii"

Re: Zlatá miliarda-odpoveď- Ruská miliarda

dusan | 06.03.2013

všetko zo všetkým súvisý -
- rásť môžu externe alebo interne
- ak interne tak interzívne alebo extenzívne
- ak extenzívne tak rastom populácie
- ak rast populácie treba mať zem a zdroje - skrátka priestor
- priestor napr. byty - teoreticky môžete mať dostatok ale ak nejaký špekulant vlastní polovicu a má ich prázdnych tak tak isto nemáte priestor - takže forma vlastníctva
- ak vnútorný extenzívny rast tak potrebujete investície - dajú vám ich tzv. zahraničný investory za ich podmienok alebo to môže urobiť vlastná centrálna banka a je to tu
-vonkajší rast je v podstate vyčerpaný - každý si bude chrániť svoj trh
-rusko ak chce byť velmoc č. 1 potrebuje aj silný rast populácie, čo sa týka vnútorného ekonomického rastu tam má po splnení niektorých podmienok neobmedzené možnosti, preto tá depopulačné politika usa
du

Re: Re: Zlatá miliarda-odpoveď- Ruská miliarda

dusan | 06.03.2013

obmedzovanie priestoru je tiež formou vojny aj genocídy - nemusíte zrovna ludí vyhnať, stačí ak ruka trhu obmedzí ich možnosti na kúpu bytu /priestor pre rodinu/, pozemkový špekulant odkúpi pozemky /priestor pre farmára/..... no a populáciu zaženieme do kúta, du

Re: Re: Re: Zlatá miliarda-odpoveď- Ruská miliarda

dusan | 06.03.2013

aj vlci majú teritórium, takže aj my ako národy by sme mali deklarovať naše územia ako naśe a deklarovať ako sa majú tieto územia spravovať, to znamená ak vodné toky sú vlastníctvom Slovákov, tak napr. žiadne špekulácie o ich privatizácii, je toho viac ale mali by sme si uvedomiť že nielen vzduch a divá zver je environment ale napr aj podniky ktoré ovplyvnia životy množstva ľudí
du

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek