O perspektivách globální civilizace, o Rusku a USA... (4)

O perspektivách globální civilizace, o Rusku a USA... (4)

28.2.2017

předchozí část

 

20170206_On_the_prospects_of_the_global_civilization.odt (466461)
20170206_On_the_prospects_of_the_global_civilization.pdf (502249)

Ti, kdo pochybují o realitě hodnocení, uvedených v nejpravějším sloupci kurzívou, si mohou prosurfovat internet, různé diskusní stránky politického zaměření, a youtube (například zhodnotit počet pozitivních a negativních reakcí pod vystoupeními Katasonova, Fjodorova, Starikova, Kurginjana, Svanidze, Gozmana, Glazjeva, Pučkova („Goblina“), Chazina, J. Kedmi (Kazakova, v minulosti hlavy izraelské zvláštní služby Nativ), Satanovského a dalších.

Jednou z nejvýraznějších událostí-ilustrací procesu změny potenciálu psychodynamiky společnosti: Širšovův Institut oceánologie Akademie věd, vedený akademikem P.I.Nigmatulinem, uspořádal 19. prosince 2013 Všeruskou vědecko-společenskou konferenci „Globální sociální parazitismus (k 100. výročí Federálního rezervního systému USA)“. Je jasné, že se na ní neprobíraly problémy oceánologie a její úspěchy, ke kterým nemá Federální rezerva USA žádný vztah.

 

Počátkem roku 2017 některá média v Rusku informovala o následujícím výnosu prezidenta RF:

«PR-32, p.4

Doporučit Centrální bance Ruské federace provést analýzu formování úrokových sazeb úvěrů, poskytovaných subjektům Ruské federace poskytovateli úvěrů, a přijmout opatření, namířené na jejich snížení.

Termín – do 1.3.2017.

Odpovědný: Nabiullina E.S.»1

 

Tento výnos je významný tím, že vytváří dokumentovatelné právní osnovy pro to, aby bylo v budoucnosti možné se zabývat Centrální bankou v případě, že vedení Centrální banky neshledá možným snížit úrokové sazby do úrovně, dovolující rozvoj vědy, vzdělávacího systému, reálného sektoru, a dovolující obyvatelstvu normálně žít: v takovém případě může být rozhodnutí Centrální banky nesnižovat základní úrokovou sazbu nebo ji snížit nedostatečně, tak aby byl zachován současný režim dušení ekonomiky lichvářskou oprátkou, předáno na expertízu představitelům těch škol ekonomické vědy, které podloženě ukáží jeho nekompetentost a škodlivé důsledky pro zemi. A takové ekonomické školy jsou, ale v podmínkách tyranie liberál-fašismu jsou potlačovány a ohrazovány od možností poskytovat konzultační služby orgánům státní moci. Na základě expertízy takového druhu mohou být udělány organizační vývody s dalekou jdoucími důsledky – včetně až do nepodmíněných sazeb podle paragrafu 275 trestního zákoníku RF.

Tj. potenciál psychodynamiky Ruské společnosti se mění směrem k odmítnutí liberálně-tržního sociálně-ekonomického modelu a jeho záměny nějakým „novým socialismem“2, tj. vybudování RSFSR-2, která bude dlužná být svobodná jak od neduhů SSSR-1, tak od defektů liberálně-tržního sociálně-ekonomického modelu postsovětského Ruska.

Pokusy uskutečňovat změny, nezabezpečené potenciálem psychodynamiky společnosti, končí špatně:

  • jako minimum vraždou iniciátorů změn-samotářů (příklady: vraždy J.F.Kennedy, imperátorů Pavla I. a Alexandra II.)

  • a jako maximum – návratem sociálně-ekonomického systému do minulosti, ačkoliv některé elementy novinek, vnesených transformátory, se zachovávají, a paměť o transformátorech se nevykořenitelně zachovává v egregorech společnosti a v noosféře Země (příkladem budiž návrat Egypta po smrti Echnatona k předchozí víře; obnovení imperátorské moci Napoleona v porevoluční Francii a obnova Bourbonů po pádu Napoleona; nefunkčnost Ústavy SSSR z roku 1936, „kult osobnosti Stalina“ a defakto blízký k imperátorskému charakter jeho moci pro mnoho lidí);

  • nefunkčnost OSN, pokud porovnáme s jejími zřizovacími dokumenty roku 1945, má stejnou příčinu: chybí podpora potenciálu psychodynamiky.

  • Současní uchazeči o to, začít sociálně-ekonomické transformace v Rusku bez přípravného vytvoření potenciálu psychodynamiky společnosti – všemožní „pravoslavní aktivisté“, přesvědčení o tom, že RPC je inspirující síla pro všechny „skutečně ruské lidi“, přející si zachránit své duše, následujíc odkazu apoštola Pavla: „Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu... (Efezským 6:5-7), a kdo s tím nesouhlasí, ten není ruský člověk a nemůže být plnoprávným poddaným Ruska.

 

4. Volba prezidenta USA v roce 2016, hlavní „mystické“ tajemství poloviny 20. století a jeho důsledky

 

Zatímco v „putinském Rusku“ politika běžela podřízena principu „kdo zná ten pochopí...“, v USA liberálové dělají svou politiku – jak vnitřní, tak i globální – také pod mocí principu „kdo zná ten pochopí a kdo nezná nebo není schopen pochopit, to je jeho problém...“, ale v trochu jiné podobě:

  • Pokud se v Rusku v tom principu projevuje dělání politiky bez jakýchkoliv konkrétních ohlášení budoucích opatření,

  • pak v liberálním světě, včetně liberálního establishmentu USA, se v tom principu projevuje vědomý nesoulad ohlašovaných záměrů a veřejně oznamovaných plánů budoucím krokům. Přitom „pravidla hry“ jsou v liberální kultuře taková, že podřízení jsou zavázáni přijímat jako pravdu libovolnou lež výše postavených v hierarchii a zapomínat pravdu – v opačném případě jejich kariéra končí.

 

V takovém režimu liberálové USA dořídili do začátku volební kampaně prezidenta, který měl vstoupit do funkce 20.1.2017. Ve výsledku byl 45. prezidentem USA zvolen miliardář-nepolitik, který svou volební kampaň sponzoroval sám, Donald John Trump (narozen 14.6.1946). Jak předpokládali liberálové, kteří (podle jejich názoru) mají vše v globální i vnitřní politice všech států Západu, včetně USA, „pod palcem“ a zaplacené (jejich sponzory), volební kampaň D. Trumpa se měla stát penězi vyhozenými z okna. Avšak proroctví liberálů celé světa o nevyhnutelném vítězství Hillary Clinton a porážce „marginála“ Donalda Trumpa se ukázala marnými, a v porážce H.Clinton byl ihned obviněn V. Putin a „ruští hackeři“, navíc když během volební kampaně roku 2016 mnozí občané Ruska drželi palce Trumpovi a negativně se stavěli k H.Clinton, která jsa státním sekretářem USA v roce 2009 darovala ministrovi zahraničí RF S.Lavrovovi symbolické tlačítko s nápisem „přetížení“ (peregruzka) namísto „reset“ (perezagruzka)3; a sám V.Putin, na rozdíl od mnohých politiků Západu, nevyřkl jediné negativní slovo na adresu Trumpa, a ani jednu podpůrnou poznámku na adresu Hillary.

A ačkoliv liberálové prorokovali vítězství Hillary, nicméně i v roce 2015 byli lidé, kteří tvrdili, že prezidentem bude v roce 2016 zvolen Trump. Proto stojí otázka o tom, v důsledku jakých příčin se liberálové zmýlili v prognózách výsledků prezidentských voleb USA a v provádění politiky do nástupu D. Trumpa do funkce v roce 2017? Odpověď je jednoduchá: prognózy a plány liberálů letěly do koše proto, že systematicky během celé historie liberalizmu ignorují noosférní řízení a Všedržitelnost, jako údajně neexistující, vymyšlené faktory. Ale tato odpověď si žádá objasnění.

Pod vládou noosférního řízení a Všedržitelnosti probíhají procesy, zabírající časové úseky mnoha generací. Proto bez zkoumání globální předhistorie příchodu D.Trumpa na post prezidenta USA je v principu nemožné pochopit fenomén voleb prezidenta USA v roce 2016, to znamená je nemožné pochopit, co, proč a s jakými perspektivami proběhlo v USA během volební kampaně 2015-2016.

Zkoumání předhistorie otázky je třeba začít z Teheránské konference 28.11 – 1.12. 1943. Během jejího konání prezident USA Franklin Delano Roosevelt bydlel na velvyslanectví SSSR, kde bydlel i Předseda Rady lidových komisařů SSSR Josef Vissarionovič Stalin. Oficiální zasedání probíhala také na velvyslanectví SSSR, kam denně dojížděla delegace Británie v čele s Winstonem Churchillem. J.V.Stalin vyjížděl z velvyslanectví SSSR 30.11. do budovy velvyslanectví Británie, aby pozdravil W.Churchilla v den jeho narozenin. F.D. Roosevelt nakolik je známo během teheránské konference velvyslanectví SSSR neopustil.

Oficiální historie zachytila tématiku, která se posuzovala na konferenci během zasedání, a ta je dobře známa. Ale existuje jedna otázka, která se nikdy neposuzovala ve spojení s Teheránskou konferencí. Otázka zní: a co se dělo v sovětském velvyslanectví, když tam Churchill nebyl, a každodenní oficiální zasedání už skončilo nebo ještě nezačalo? Trávili Stalin a Roosevelt celou dobu osamoceně nebo se svýmu pomocníky? Nebo probíhalo i setkávání jich dvou osamotě vně oficiální tématiky konference? V to, že podobné neformální setkávání nebylo, se věří těžko, tím spíše, že historici píší o zájmech USA na teheránské konferenci následující:

«Roosevelt byl zainteresován na setkání se Stalinem ze všech nejvíc. Bylo pro něj principiálně důležité znát pozici SSSR ohledně války s Japonskem. Roosevelt chtěl „očarovat“ Stalina, byl slavný svou „pohostinností“. Americký prezident vnímal Teheránskou konferenci ne jako setkání třech, ale jako setkání „dvou a půl“, Churchill byl tou „polovinou“»4.

Ale možnost účasti SSSR na válce proti Japonsku byla v té době blízká perspektiva. A v USA bylo na popud přítele Roosevelta, Williama Donovana v roce 1942 vytvořeno Řízení strategických služeb, kde do pracovní náplně patřilo přemýšlení o dalekých perspektivách. Ale o těch úvahách v oficiální historii není známo nic.

O účasti Churchilla na Teheránské konferenci se informuje následující:

„V listopadu 1943 Churchill přijel do Teheránu v civilním oděvu, ale když spatřil Stalina v maršálské uniformě, objednal si urychlené doručení své vojenské uniformy královských vzdušných sil. A do konce konference chodil jen v ní. Jednání byla složitá. Řeč šla o termínech otevření Druhého frontu, směřování hlavních úderů a množství ozbrojených sil spojenců v těchto úderech. Došlo to do toho, že Stalin řekl Vorošilovovi: „Ztrácíme tu marně čas!“ Ale dohoda byla přece jen dosažena. Na záverečném obědě, sedě mezi Stalinem a Rooseveltem, si Churchill pomyslel: Napravo ode mě je velký sibiřský medvěd, zleva americký bizon a já jsem malý anglický oslík, který jediný zná správnou cestu. Během konference dostal infarkt, začal zápal plic a srdeční záchvaty: bylo spotřebováno příliš mnoho nervů a vykouřeno doutníků!»5

Dokonce na této fotce je vidět, že Roosevelt a Stalin jsou spolu, a Churchill sám bokem.

 

Tj. byla to konference především J.V.Stalina a F.D.Roosevelta. Přitom je třeba mít na paměti, že jejich vztahy měly také předehru: USA po nástupu do funkce Roosevelta obnovily diplomatické styky se SSSR (listopad 1933) a aktivně se účastnily industrializace SSSR, což jim samým pomohlo překonat šokové následky „velké krize“, organizované kurátory liberálů v roce 1929 s cílem přerozdělení vlastnických práv a pokračování globální politiky zbavení USA plné suverenity.

*      *      *

Netrpíme iluzemi: vše, co je napsáno výše a bude napsáno dále o noosférním řízení Všedržitelnosti, je z úhlu pohledu lidí, pro které jsou slova „noosféra“ a „Všedržitelnost“ prázdná, - nepodložené výmysly a domněnky. Žádná argumentace, vyjádřená ve slovech, je nepřesvědčí. Aby se zamysleli nad problematikou projevů v životě lidstva a jednotlivce noosférního a Všedržitelného řízení, potřebují ho nejen pocítit ve svém osobním životě, ale i popřemýšlet – jak o smyslu vlastního života, tak i o proudu náhod, mající v něm místo, a o smyslu toho proudu. Pokud to srovnáme s marxistickým „skrz řetěz náhod si prokládá cestu zákonoměrnost“, pak to bude odpovídat v tom případě, pokud dopřesníme, že ta zákonoměrnost je mravně-eticky podmíněna a jejím nositelem je noosférní a Všedržitelné řízení.

A existuje důvod domnívat se, že Teheránská konference byla i místem bojového střetu egregorů bolševizmu a liberalizmu. O tom, že během konference dostal Churchill mrtvici, začal zápal plic, dostal srdeční infarkt, o tom bylo řečeno v předchozím textu. Ale ani pro Stalina proběhlo setkání s egregorem liberalizmu bez následků. 2.12.1943 vyletěl z Teheránu v Baku, odkud dál do Moskvy jel vlakem. Po cestě mu stoupla teplota a začala chřipka v poměrně těžké formě. Do Moskvy se vrátil nemocný, o čemž se oficiálně neinformovalo, a stav se začal zlepšovat až za 10 dní.

Pokud tyto fakta srovnáme s tím, že většina nemocí má psychosomatický charakter, a představují problém v obvyklém fungování organizmu (mrtvice apod.), a narušení biopolové fyziologie organizmu otevírá cestu rozvoji infekčních onemocnění (chřipka, zápal plic), pak nemoci W.Churchilla a J.V.Stalina během Teheránské konference a bezprostředně po – jsou důsledkem egregoriální války egregorů liberalizmu a bolševizmu. F.D.Roosevelt netrpěl v důsledku jejich boje, protože byl v algoritmice obou z nich vnímán v té době jako cenný spojenec.

*           *
*

Na rozdíl od W. Churchilla, Stalin ani Roosevelt nebyli idioty, znali historii vlastní země a země partnera a každý z nich si uvědomoval, že každý ze sociálně-ekonomických systémů ve srovnání s protějškem má nějaké klady i nedostatky, kvůli čemuž nemůže být ani jeden ze systémů příkladem hodným následování pro celé lidstvo.

Proto je důvod se domnívat, že v neformálním prostředí sovětského velvyslanectví během Teheránské konference J.V.Stalin a F.D.Roosevelt, pokud i společně nevypracovali, pak ucítili noosférní možnost vypracování a realizace nějakého dlouhodobého programu vzájemné pomoci obou „supervelmocí“ na dobu po zakončení druhé světové války, jehož realizace by měla vést k vybudování sociálně-ekonomického systému, společného pro oba státy, který by byl osvobozený od defektů předchozích sociálně-ekonomických systémů a disponoval výhodami každého z nich, a kromě toho by disponoval výhodami, kterými nedisponoval ani jeden z nich v minulosti. To nepředpokládalo vítězství jedné strany nad druhou, ale rozvoj každé nich v pro ně společném směru za vzájemné podpory.

A pokud analyzujeme zakládající dokumenty OSN, o nichž byla přijata principiální rozhodnutí na Jaltské konferenci 4-11.2.1945, pak OSN se vytvářela ne proto, aby byla nastartována „studená válka“, během níž tribuna OSN sloužila pro vzájemná obvinění, ale pro identifikaci a – za vzájemné dobromyslné podpory – řešení problémů všech národů Země.

To znamená, vytvoření OSN na konferenci v San Francisco 25-26.4.1945 v té podobě, v jaké byla vytvořena od začátku, nepředpokládalo „studenou válku“ po završení druhé světové války 20. století, ale leželo v řečišti noosférní algoritmiky sjednocení lidstva na pro všechny společných principech svobody a spravedlivosti, pramenící z Všedržitelnosti.

Ale vražda F.D.Roosevelta 12.4.1945, start „studené války“ (5.3.1946), státní převrat v SSSR, započatý v roce 1953 vraždou J.V.Stalina, a potom L.P.Beriji, zablokovaly na několik desetiletí realizaci té noosférní algoritmiky, a vytvořily podmínky pro odhalení vší zkaženosti fašizujícího liberalizmu v globálním měřítku.

Ale poté co po roce 1945 fašizoidní liberalizmus odhalil svou nechutnou podstatu v globálních měřítkách ve všech oblastech planety, a ona se stala jasnou dostatečně širokému okruhu lidí v různých zemích, v jeho další existenci na Zemi s jeho principem „rozděl a panuj“ není žádná výchovná funkce, ani potřeba z hlediska řízení.

V takovém vidění předhistorie vítězství D.Trumpa je porážka liberálů na prezidentských volbách v USA r. 2016 nikoliv nějaká náhoda, neznámo jak vzniklá, nikoliv úspěch „ruských hackerů“, údajně mobilizovaných „zákeřným Putinem“, ale výsledek noosférního a Všedržitelného řízení a je to teprve začátek odchodu liberalizmu na stránky učebnic historie, a liberálů – do péče psychiatrie.

Zhoršení zdravotního stavu H.Clinton do takového stupně, že mnoho analytiků hovořilo o tom, zda se dožije voleb; některé další náhody taktického charakteru, které se odehrály během předvolební kampaně, jsou projevy noosférního řízení. Pád kvalifikace pracovníků a jejich disciplíny v aparátu Obamy je také zčásti projev noosférního řízení ve vztahu k nim, a zčásti projev jejich loajálnosti k vnitroamerickým politickým silám, které si přejí vyvést zemi z pod moci více než staleté podřízenosti liberálně-fašistické globální mafie.

V souladu s tím se před 45. prezidentem USA odkrývají dvě možnosti:

  • zkrachovat USA jako pilíř vojensko-ekonomické moci světového liberál-fašismu, možná s rozčleněním USA na několik suvenýrních států;

  • vejít do noosférní algoritmiky tranformace globální civilizace a tím uskutečnit hlavní tajemství Teheránské konference.

Volba je na něm. Ve druhém případě je mu zajištěna podpora noosférního řízení a Všedržitelnosti, ale pro to musí být vždy naprosto čestný před svým svědomím. Pak budou jeho dvě prezidentská období úspěšná a politika, které položí základy, bude stabilně prodloužena řetězem pokračovatelů.

 

5. V čem spočívá specifičnost D. Trumpa jako prezidenta USA

Hlavní je to, že se psychologicky odlišuje od většiny prezidentů USA minulosti. Ta odlišnost spočívá v tom, že většina z nich, včetně Obamy, přišli na post prezidenta poté, co byli nájemnými pracovníky. Většina takových lidí je slouhami peněz.

Na rozdíl od takových „subjektů politiky“ D.Trump přišel z byznysu, který vybudoval sám. Podobné pozvednutí byznysu z úrovně středního podnikání na úroveň velkého byznysu je možné jen tehdy, když je člověku vlastní stavět se k penězům ne jako k cíli, ale jako k prostředku realizace cílů vyšší úrovně významnosti.

Je jasné, že pokud je hlava státu psychologicky slouhou peněz, pak bude jedna politika, a pokud je hlava státu psychologicky organizátor investic do budoucnosti, pak bude druhá politika a zcela jiné budou její výsledky. Slouhové peněz jsou z větší části řízeni zvenku podle principu „kde neprojde vojsko, projde osel naložený zlatem“.

A drtivá většina liberálních politiků, kteří se zformovali jako politici na principech toho, že někdo platil jejich nájemnou práci – jsou jednoduše levné prostitutky nehledě na to, že jejich příjmy mnohokrát přesahují příjmy většiny obyvatel jejich zemí.

Pokud mluvíme o zdrojích financování liberalizmu a liberálních politiků a liberálních „intelektuálů“ v sociálních vědách a médiích, pak se jedná hlavně o lichvářský kapitál bank a spekulativní kapitál burz, a nikoliv kapitál reálného sektoru, který v podmínkách liberálně-tržního sociálně-ekonomického modelu existuje v lichvářské oprátce, kterou lichváři-bankéři podle své potřeby povolují (což dovoluje úspěšně podnikat, jak se to děje v zemích tzv. rozvinutého Západu) nebo přitahují (jak se to děje v postsovětském Rusku).

D. Trump představuje z větší části kapitál reálného sektoru ekonomiky USA, spojený s územím USA, jeho přírodními zdroji a obyvatelstvem. Tj. jeho existence a rozkvétání jako i rozkvétání všeho reálného sektoru je podmíněno existencí a rozkvétáním přírody a obyvatel samotných USA. Pokud příroda a obyvatelstvo degraduje, pak reálný sektor a vše s ním spojené, včetně kapitalistů, také degradují, limitně až do zmizení struktury globálního sociálně ekonomického systému samotných USA. Přelít kapitály do kosmopolitního finančního sektoru, nespojeného s nějakým územím, který si navíc usmyslel o své nezávislosti na planetárních procesech (všetně noosférního řízení), se podaří málo komu, což se potvrzuje zkušeností klanů vládnoucí „elity“ Ruské říše, když se ocitli v emigraci ve výsledků vítězství VŘSR.

Nepřízeň liberálů D.Trumpovi jako prezidentu USA, to není jen konflikt idejí (ideologií), přesvědčení, ale i konflikt kapitálu reálného sektoru USA a jiných zemí a transnacionálního kapitálu lichvářského a spekulativního sektoru světové ekonomiky, a také je to konflikt usilování národů o suverenitu, tj. o svobodu a spravedlivost, a ambicí globální mafie liberálů na vykořisťování všech národů Země a absenci odpovědnosti před nimi. Právě to poslední stojí za slovy D. Trumpa v jeho inaugurační řeči:

«Po příliš dlouhou dobu, malá skupina v našem hlavním městě sklízela odměny vlády, zatímco to bylo na náklady lidí. Washington vzkvétal, ale lidé neměli podíl na tomto bohatství. Politici prosperovali, ale pracovní místa zanikala a továrny se zavíraly. Establishment sám sebe chránil, ale nechránil občany naší země. Jejich vítězství nebyla naše vítězství, jejich úspěchy nebyly našimi úspěchy, zatímco oni oslavovali v našem hlavním městě, bylo jen málo co oslavovat, zatímco se rodiny po celé naší zemi potýkají s potížemi.

Proto všechny změny začínají právě tady a právě teď, protože tento okamžik je vaše chvíle. Patří vám. Patří vám všem, kteří jste se dnes tady sešli a všem, kteří nás sledují po celé Americe. Toto je váš den. Toto je vaše oslava a Spojené státy americké jsou vaše země.

Na čem skutečně záleží, není to, která strana řídí naší vládu, ale na to, zda je naše vláda řízena lidmi. 20. leden 2017 si budeme pamatovat jako den, kdy se lidé opět stali vládci tohoto národa.»6

«Světové zákulisí» - majitelé a kurátoři biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha – mají v tom konfliktu zájmy na obou stranách linie frontu:

  • z jedné strany mají sami zájem na likvidaci liberálně-tržního sociálně-ekonomického modelu, protože je generátorem globální biosférně-sociální (ekologické) krize, hrozí jim samým, a liberální mafie kvůli zvláštnostem jejich psychiky, mravnosti a etiky není kontrolovatelná a poučitelná,

  • a z druhé strany – jsou zainteresováni v tom, aby ani jeden národ nezískal plnou suverenitu.

V takových podmínkách je pro ně jedinou potenciálně (ale ne garantovaně) výherní strategií: TLAKEM UMĚLE VYVOLÁVANÝCH OKOLNOSTÍ („hybridní válka“) vykolejit politiku D.Trumpa z cesty pohybu směrem ke spravedlivosti a svobodě pro všechny, na cestu nacionál-socialismu, protože nacionál-socialismus kvůli fungování v něm životu neadekvátních dogmat není schopen získat plnou suverenitu, vyžadující svobodu od dogmat a svědomité vnikání do podstaty problémů, se kterými se setkává společnost, aby ty problémy byly řešeny k všeobecnému užitku a ne v zájmech lživě chápaného blahobytu nějaké jedné národnosti nebo diaspory. Ale v této otázce není „světové zákulisí“ všemocné. Ve svém vystoupení 25.1.2017 před pracovníky Agentury národní bezpečnosti řekl D. Trump následující:

«Když je řeč o společenské bezpečnosti (zdůrazněno námi), pro politiku nezůstává místo. Nejsou žádní republikáni, demokraté, všichni se stáváme jednoduše občany, dobrými občany. Chceme bezpečnost ve společnosti, a požadujeme bezpečnost ve společnosti pro každého. Chceme respekt, výborné školy, chceme aby každý měl důstojnost. A slibuji vám, budu prezidentem pro každého.»7

Pro ty, v jejichž chápání světa není místo pro „mystiku“ noosférního a Všedržitelného řízení, jsou uvedená slova prázdná deklarace o blahých úmyslech, jakých liberálové ohlásili spoustu během více než sto let režimu jejich tyranie. Ale artikulovaná řeč má za svůj hlavní úkol řízení průběhu matričně-egregoriálních procesů. A v kontextu algoritmiky noosférního řízení se pronesení D. Trumpem slov „když je řeč o společenské bezpečnosti, pro politiku nezůstává místo. Nejsou žádní republikáni, demokraté, všichni se stáváme jednoduše občany, dobrými občany“ objektivně jeví jeho zapojením do psychiky egregoru Koncepce společenské bezpečnosti. Toto tvrzení si žádá vysvětlení.

„Politika“ v překladu z řečtiny znamená „,mnoho zájmů“. Zájmy jsou vždy produktem subjektivizmu, ne vždy mravně a eticky zdravého, a v davově-“elitárních“ společnostech z větší části mravně-eticky defektního subjektivizmu. Proto když je řeč o společenské bezpečnosti, pak tam skutečně nemohou mít místo subjektivní zájmy, s dodatkem: defektní zájmy. Kdo s tím souhlasí, stává se „dobrým občanem“. To poslední znamená, že Dobro je objektivně odlišné od Zla a občané jsou nositeli objektivně dobré vůle, a ne subjektivně egoisticky chápané „dobré“ vůle, který může být ve skutečnosti velmi Zlou.

Pokud mluvíme o podstatě takového jevu, který se označuje termínem „společenská bezpečnost“, pak je jeho podstata v tom, že způsob života společnosti se stabilně zakládá na objektivních zákonitostech všech 6 skupin, které byly uvedeny na konci části 2 této práce. To jsou objektivní zákonitosti, a ačkoliv se projevují specificky v závislosti na přírodních podmínkách regionu prožívání a historické minulosti každého národa – jsou jediné pro všechny, pro celé lidstvo.

 

Pojďme udělat svět zase skvělým – spolu!“

 

Díky této okolnosti, řízení se jimi v politice (vnitřní, globální a vnější) vylučuje konflikt zájmů s těmi politickými subjekty, které se ve své politice také řídí jimi. Ta okolnost otevírá možnost nejen ke vzájemně výhodné spolupráci různých zemí, ale i ke spolupráci jiného druhu – blahodárné pro všechny, včetně těch, kdo na první etapě zůstane vně systému spolupráce, a teprve později – po dosažení nějaké úrovně rozvoje – vstoupí do toho systému. Ve spojení s tímto uvádíme fotografii billboardu, viz výše. A přání, aby Rusko a USA konaly v tomto řečišti, je nejen přání určité části společnosti Ruska a USA, ale i národů jiných zemí.

Velikost světa – globální civilizace – je jen ve svobodě a spravedlivosti, což může být výsledkem života v souhlasu s objektivními zákonitostmi všech šesti skupin. Objevení se toho plakátu je také projev noosférního řízení, v daném případě je to informování o možnosti, kterou je hřích nevyužít a nerealizovat. Ta možnosti dovoluje ne Rusku samostatně, a ne USA samostatně shodit jho liberál-fašistů, ale osvobodit od něj celé lidstvo.

6. Závěry

Celkově, přišla doba, ve které být jednoduše „efektivním managerem“ (v zavedeném chápání toho termínu) znamená být neadekvátním, a to znamená být reálným nebezpečím pro okolí a potomky. Jedním z případů takového „efektivního managera“ je W.Churchill: genocida hladomorem v Bengálsku v letech 1942-43, organizovaná koloniální administrativou (okupační správou), spoluúčast ve spuštění „studené války“ - jsou ukazateli jeho efektivity v páchání zla.

Za účelem toho být akceschopným řídícím („managerem“), který organizuje a podporuje řízení nějakých procesů, je nutné brát v úvahu noosférní řízení a Všedržitelnost.

Prostředek postižení Všedržitelnosti je bezvýhradná upřímnost před svým svědomím.

Otázka o noosféře je vně vzdělávacích standardů, a vně „knižního vědění“ - je třeba ji procítit každému samostatně a pochopit na základě vlastních citů. Slova mohou být jen ukazatelem.

Podle pohledu V.I.Vernadského je noosféra Země produktem biologického druhu Člověk rozumný. Alternativní pohled má kořeny v pohanských dobách, podle něj je Země – naše planeta, naše Matka – živá rozumná bytost, je nositelkou noosféry od začátku, která existovala v jiné podobě i v té době, kdy ještě neexistovala civilizace lidí.

Biologický druh „člověk rozumný“ je v noosféře nositelem individuálního rozumu, tj. realizuje se v něm princip „jeden organizmus – jeden rozum“ (může to být i jinak: mnoho samostatně nevědomých organizmů může ve své vzájemné informační interakci nést jeden společný rozum; a i množství organizmů nositelů individuálního rozumu také může vytvářet kolektivní rozum)

Při takovém pohledu je v noosféře segment, spojený s druhem Člověk rozumný, a v něm jsou egregoriální systémy a egregory, vytvářené nositeli různých typů struktury psychiky – zvířecího, zombie, démonického, protipřirozeného a lidského. A existují egregory a egregoriální systémy, vytvářené kulturně svébytnými společnostmi a sociálními skupinami. Egregoriální systém nositelů lidského typu struktury psychiky, bez závislosti na národnosti, to je soubornost, a ta je nejvyšší úrovní v lidském segmentu noosféry. Pro účel být efektivním managerem v naší době a v budoucnosti, je nutné cítit soubornost a Všedržitelnost a vědomě na základě vůle konat v řečišti soubornosti.

Vnitřní prediktor SSSR
22 – 23. prosince 2015
30. ledna – 6. února 2017

poznámky

2 J.K. Galbraith. «Economics and the Public Purpose». 1973

3 S. Lavrov tehdy nepronesl všem známý mem „Děbily, k....“, který se stal slavným v roce 2015, ale přece jen je nápis na tom tlačítku ukazatel neprofesionality personálu Department of State epochy Obamy a H.Clinton: jazyk partnerů je třeba znát nejen pro efektivní spolupráci, ale i vyhnutí se podobným idiotským situacím. Na tom tlačítku je vytištěna samolibost a arogance liberálů USA:

1) nadpis je proveden latinkou, což by bylo na místě jen kdyby se i v Rusku psalo latinkou, tj. „divoši musí používat abecedu civilizátorů“, 2) slova „reset“ a „přetížení“ mají v angličtině i ruštině jinou podobu a smysl.

 

Diskusní téma: O perspektivách globální civilizace, o Rusku a USA... (4)

o perspektivách globální civilizace

občan | 12.03.2017

Už za carského Ruska jistý profesor chtěl křížit opice s lidmi,
aby vznikly bytosti silné, pracovité, ale moc nemyslící.
Pak to pokračovalo i za Sovětského svazu, ale nějak jim to
nevyšlo. Pokud ano, tak to úspěšně utajili až do dneška.

Re: o perspektivách globální civilizace

ypsilon | 13.03.2017

Nejaký dôkaz toho cárskeho Ruska by bol? Alebo llen tliachaš?

Zato ja ti jeden dôkaz "civilizovaného " Západu dám:

John Martin, človek - milión, žil v rodnom Londýne v historickom bezvedomí spôsobenom mainstreamovým vzdelaním a štátnou propagandou. "Ach, aký som rád, že som Angličan. Príslušník národa, ktorý sa môže hrdiť veľkolepou históriou a skvelou súčasnosťou," pomyslel si občas. Až prišiel deň, keď sa tomuto dobrému človeku dostala do rúk kniha Dona Jordana a Michaela Walsha White Cargo. "Kde sú naše štátne (a verejné) školy," vykríkol s troma otáznikmi, keď ju dočítal. "Kde sú naše historické knihy? Prečo sa o tomto hovorí tak zriedkavo?" Ono sa o tom nehovorí prakticky vôbec. Dôkazom je skutočnosť, že predmetnú knihu si John Martin prečítal štyri roky po jej vydaní.

A prišiel deň, keď vďaka knihe White Cargo John precitol a skríkol, prečo o tom dovtedy nevedel. Nuž, ono by sa to totiž blábolmi o humanitárnej misii obhajovalo veľmi ťažko. A tak sa o tom mlčí. Mlčí sa o tom, že prvými otrokmi odvlečenými na Nový kontinent neboli černosi z Afriky, ale bieli Íri. Stotisíce mužov, žien a detí z Írska, ktoré bolo de facto prvou britskou kolóniou.

A tak John zistil, že predkovia súčasného írskeho obyvateľstva v USA prichádzali (presnejšie, boli privlečení) ako otroci. A zdesil sa. "Plné podpalubia zaoceánskych lodí napchaté ulovenými mužmi, ženami i deťmi. Írskym dobytkom. Ak sa vzopreli, boli pre výstrahu britskými otrokármi upaľovaní zaživa alebo sťatí - hlava vystavená verejne ako varovanie." S írskymi otrokmi kšeftovali britský kráľ James II, aj britský kráľ Charles I, aj slávny Oliver Cromwell, ktorý tiež nepovažoval Írov za ľudí. Obchod s írskymi otrokmi odštartoval James II, keď odpravil 30 000 írskych otrokov do západnej Indie, kde si ich nakúpili britskí kolonizátori. Šlo o väzňov, zatknutých za neplatenie daní a podobné blbosti. V base vtedy Íri končili rovnako ľahko ako dnes Palestínčania v izraelských kobkách. Bez príčiny, bez vysvetlenia, bez súdu. Írsky otrocký dobytok sa dobre predával aj na ostrovoch Antigua a Montserrat, kde vtedy tvoril až 70 percent obyvateľov. Kšeft sa osvedčil a hlavným odberateľom sa stal Nový svet - USA. Od roku 1641 do roku 1652 bolo zavraždených pol milióna Írov a asi 300 tisíc odvelečných do zámoria do otroctva. Írska populácia klesla za jedno desaťročie z 1,5 milióna na 600 tisíc. Rodiny boli porozdeľované, pretože Británia predávala do otroctva zvlášť mužov a zvlášť ženy a deti. "V tom čase boli černošskí otroci drahí, stáli asi 50 centov. Írski otroci len 5 centov. Ak otrokár dobil írskeho otroka na smrť, nebol to zločin. Škoda bola menšia ako zabiť afrického otroka," zdôveruje sa John Martin s poznaním z knihy. A potom geniálny anglický obchodnícky mozog vymyslel niečo naozaj unikátne. Začal násilne krížiť lacné írske otrokyne s drahými africkými otrokmi, aby otrokár ušetril za nákup originálnych drahých čiernych otrokov a mohol ich predávať na trhu o niečo lepšie ako obyčajných bielych írskych otrokov. Tovar s nálepkou "vylepšená receptúra". Zisk bol na severoamerickom kontinente už vtedy posvätným teľaťom a oprávňoval - tak ako dnes - robiť prakticky čokoľvek. Situácia zašla po troch desaťročiach tak ďaleko, že bolo zákonom zakázané "páriť írske ženské otrokyne a afrických otrokov za účelom výroby otrokov na predaj."

Trump Putin Kotleba

Paulo | 01.03.2017

"Nejsou žádní republikáni, demokraté, všichni se stáváme jednoduše občany, dobrými občany“ objektivně jeví jeho zapojením do psychiky egregoru Koncepce společenské bezpečnosti."

Neviem nakoľko sledujete Kotlebu, no často zachytím v jeho prejavoch princípy bolševizmu, prípadne KSB ak chcete, samozrejme v rámci svojho (ne)chápania.
Paralela medzi štvavou kampaňou proti Putinovi/Trupmovi/Kotlebovi je očividná, čo myslíte?

Re: Trump Putin Kotleba

udo | 01.03.2017

Isto.

Otázka je ale, ako vždy:
1. Čo konkrétne robí Marián správne,
čo nie
a ako by to asi mal robiť lepšie.

Bez tohto zhodnotenie je rovnakým hlupákom ten,
ktorý ich (ĽSNS) nekriticky obdivuje,
ako aj ten, kto ich fanaticky nenávidí..liberasti
Ako v manéži tí dvaja klauni.
Otec a syn, čo sa bijú
a admini pri strihaní.. lístkov
od šťastia ako vĺčkovia besní vyjú

Že činnosť ĽSNS hrozí aj priekakom typu nacizmu,
občianskej vojny, atď, o tem asi žádná (ako Češi vravia)..

Najväčší vtip je pritom ten, že najfanatickejšie proti Mariánovcom broja ultranacistickí siNiečiKari.. s prepáčením
Že by chceli od svojich rasisticko-genocídnych teórii
voči "bielym" pozornosť odviesť?

Re: Re: Trump Putin Kotleba

Cico Ciciak | 02.03.2017

Tak, tak.

Re: Re: Trump Putin Kotleba

nula | 02.03.2017

>Čo konkrétne robí Marián správne, čo nie a ako by to asi mal robiť lepšie.

Co tedy konkrétně podle Vás, udo, dělá Marián správně, co ne a jak by to měl dělat lépe?

Re: Re: Re: Trump Putin Kotleba

Cico Ciciak | 02.03.2017

Podľa mňa:

Pozitíva:
Kotleba-ĽSNS svojou "neštandardnou" činnosťou/politikou do určitej miery zväčšuje manévrovací priestor a poskytuje "alibi" štandardným polit. stranám a politikom.
Dalo by sa vlastne hovoriť aj o pozitívnom "okne" Overtona.

Negatíva:
- Rozdeľujú slovenský národ miesto spájania (čo zaváňa budúcou občianskou vojnou na SR, ako píše udo), vyťahovaním citlivých historických tém v nevhodný čas: o Tisovi, 1.SR, ľudákoch; znevažujú aj symbolický význam SNP pre SR; zbytočne akcentujú katolícke/RKC (pseudo)kresťanské hodnoty (až "hodnoty"); neúmerne búšia do súčasnej vlády a Fica podobne ako liberasti, alebo z časti magoria mladých.
- Potom ako spomenul udo, ich politika čiastočne smrdí fašistickými/nacistickými tendenciami aj vzhľadom na to, že sa okolo nich pohybujú kadejaké pochybné vyholené indivíduá inklinujúce k fašizmu/nacizmu.
- Treba si takisto uvedomiť, že Kotleba-ĽSNS je pravdepodobne záložný projekt GP (kľudne aj západných a niektorých našich regionálov, t.j. liberálne-tržnej kapitalistickej "elity" - viď projekt Hitler na zakonzervovanie ich moci, ktorý neskôr GP využil v prospech svojich globálnych cieľov) slúžiaci pre uchovanie biblickej koncepcie na SR, ktorý má v úmysle naplno podporiť, ak k tomu nastanú vhodné podmienky: vražda Trumpa, občianska vojna v USA, neriadený/riadený krach globálnej ekonomiky, občianska vojna v západnej EÚ, neriadený/riadený rozpad EÚ, alebo vznik pseudo-islamského kalifátu v západnej EÚ a pod.
http://pastebin.com/JD2j3hDg

Čo by mali podľa mňa Kotleba-ĽSNS alebo konkrétne samotný Marián robiť lepšie, resp. nerobiť?
To závisí aj od toho, do akej miery si uvedomuje, ktorých globálnych procesov je vlastne súčasťou, a nakoľko má voľnú ruku v strane, čo sa týka ovplyvnenia jej straníckej politiky (koľko je tam agentov imitátorov, "poradcov"). Takisto mu nevidím do hlavy a neviem, aký má v skutočnosti sveto-názor a nakoľko to len hraje pre plebs.
Niečo by si mohol zobrať z tých negatív, o ktorých som písal vyššie a v niektorých veciach zmierniť rétoriku, alebo ich nerobiť vôbec.
Konkrétne v súčasnosti nemá zmysel hovoriť o vystupovaní z EÚ alebo NATO - o referende - vzhľadom k tomu, že ešte nenastala tá správna globálna konštelácia; že SR je iba závislá neo-kolónia na západe, neschopná dnes normálne prežiť mimo atlantické štruktúry, a skôr treba vhodne zvolenou rétorikou od nich požadovať spravodlivejší podiel pre SR na spoločne dosiahnutom zisku. Toto je lepšie, ako volať po vystúpení, ktoré je momentálne utópiou, resp. by pre národ prinieslo viac otrasov ako pozitív.Re: Re: Re: Re: Trump Putin Kotleba

udo | 03.03.2017

..no..úplne takto som to myslím nehovoril, ale budiš.. :)

Trochu i chápem, že tie dlhodročné lži predchádzajúcich režimov o Tisovi, ľudákoch, atď..vedú mnohých naopak k možno trochu až neprimeranému obdivovaniu uvedených..

ĽSNS si prosto musí dávať pozor, aby nebola spomínanými dobre známymi "firmami" zneužitá.. a zneužívaná. A že má k tomu našliapnuté, o tem asi taky žádná..

Ono eMocie do skutočnej politiky fakt nePatria
a kto sa toho nedrží..
Bo rozum zatemňujú a tým i intuíciu znefunkčňujú,
sveDomJe blokujú..

Obe strany to počas SNP poväčšine mysleli dobre
(..a tak i nejedna z tých ďalších)
Slovensko je malé a tak sa i tie "opozičné" tábory
dobre poznali. Často rodinne..a to je dobre.

V Čechách taky-tak a v Nemecku predsa tiež žiadna denacifikácia,
potom demarxizácia, atď..v podstate nebola.
Francúzsku revolúciu (style) tu predsa nepotrebujeme.
Skôr skutočnú demokraciu, myslenia evolúciu

Hrubé čiari neboli a nebudú.
Odpúšťať treba hlavne pre seba,
no zabúdať sa nesmie, nemá.

Každopádne treba spájať a nie rozdeľovať.

Re: nula
Sme to tu už toľko z rôznych strán rozoberali, že to asi nebudem znova dávať na podNose.. Som presvedčený, že s vašou inteligentciou a ak sa naozaj do tej miery zaujímate o Slovensko, si to viete v základných črtách zodpovedať aj sám.

Vidíte to predsa aj na situácii v Čechách..a tie základné objektívne socionaturálne procesy prakticky kdekoľvek.
Stačí si len konštanty lokálne (miestne)
do vzorcov uniVersAl-nych dohodiť
a mozaika vývoja reality sa z hmly vynára
i s ňou spoločná, na živote Miery zábava

Re: Re: Re: Re: Trump Putin Kotleba

Cico Ciciak | 06.03.2017

Po menšej korektúre:

http://pastebin.com/YPsU25s1

Re: Trump Putin Kotleba

Cico Ciciak | 02.03.2017

A čo tak Trump, Putin, Fico!
U Fica nevidíš proti nemu už roky účelovo vedenú systematickú štvavú kampaň zo strany liberastov?

A s tým Kotlebom je to trocha zložitejšie, nakoľko u neho zjavne/objektívne platí:
čím viac proti nemu liberasti primitívne útočia, tým mu viacej nadháňajú ovečiek do košiara ĽSNS.
Podľa mňa je to zámerná činnosť buď vysokých úrovní liberálne-tržnej "elity" alebo GP s využitým užitočných idiotov typu Benčík, Havran...

Tu som už o tom niečo napísal:
http://pastebin.com/JD2j3hDg

Inak, aj národný "socialista" Hitler pekne rečnil a mal v niečom pravdu a ako to nakoniec celé dopadlo.
A okolo ĽSNS sa tiež obšmietajú kadejaké pochybné vyholené národne-"socialistické" existencie (čo možno aj okolo Trumpa a spol.).

Re: Re: Trump Putin Kotleba

Lin | 02.03.2017

Tak, Cico... I Hitler dělal správné věcí - proto ho také Německo volilo a podporovalo. Nebylo to jen o nějakém "zblbnutí Němců" či jejich "náhodném zfanatizování".
Hitler nejen řečnil - ale i konal (dělal kroky) - k "osamostatnění Německa" a k jeho vyvedení z velké krize.

Re: Trump Putin Kotleba

Mato | 13.03.2017

Až na to , že Trump má za sebou vyššiu moc , Putin má za sebou vyššiu moc a Kotleba má za sebou náhodného okoloidúceho nácka z ulice s IQ 80

Ako vážne , Kotleba nie je antiestablishment , on aj tí jeho náckovia sú cielene využívaní keď treba aby v spoločnosti rezonovala otázka náckov , napr. nejaký krvavý úok a podobne.

Človek ktorý si myslí , že Kotleba je správny , že vie čo robiť , že aj keby to vedel tak bude chcieť pomáhať ľuďom je podľa mňa hlupák. Nič v zlom.
Osobne si myslím , že Kotlebovci sú ešte sprostejší ako tí čo veria establishmentu.

správně vystiženo

Libor | 01.03.2017

„kde neprojde vojsko, projde osel naložený zlatem“.:-))

Roosevelt

plff | 01.03.2017

Je vysoko pravdepodobné, že ak odpravili Roosevelta, kvoli vôli spolupracovať s Ruskom, može sa to stať aj Trumpovi. Avšak, ak západná atlantická časť bielej rasy nebude spolupracovať s arijskou bielou slovanskou rasou, tak možme dopadnúť tak, že si nás rozoberú iné rasy a zanikneme. A toto asi nikto z nás nemôže dovoliť.

Re: Roosevelt

Oracle 911 | 01.03.2017

Nie tak celkom, lebo tí, ktorí "povolili" odstrániť Stalina a Roosevelta, teraz musia povoliť resp. vynútiť spoluprácu SŠA a RF.

Re: Roosevelt

Jura | 01.03.2017

Světové zákulisí (GP) byl tehdy a je nyní v různé situaci.

Trumpa si vypěstovali pro úkol zničení staré struktury (židozednářská periferie kultivace kádrů na prestičních univerzitách následně prorůstající do celého politického a ekonomického systému USA a díky efektivitě i světa), aby mohla řízení USA převzít nová struktura (scientologie).... takže nyní ho odstranit by pro ně byla chyba řízení, která by mohla skončit 3WW.

To, že noosférně by mohl "přeskočit" ke KSB nejspíš neočekávali, ale stejně z logiky věci ho podle mě nebudou chtít zlikvidovat. Očekával bych od nich v článku zmíněnou snahu o neutralizaci této činnosti nasměrováním k nacionálnímu socialismu (projevuje se to např. tím, že se k Trumpovi snaží dostat Ku Klux Klan).
Myslím si dokonce, že si mohou myslet, že se jim to podaří!!! přesně tak, jak si naplánovali.

Takže jsme blízko bodu, kdy se ukáže, kdo má hiearchicky vyšší schopnosti konceptuálního řízení - KOB či GP ???

Re: Re: Roosevelt

Hox | 01.03.2017

> Takže jsme blízko bodu, kdy se ukáže, kdo má hiearchicky vyšší schopnosti konceptuálního řízení - KOB či GP ???

nejde o KOB vs GP, ale o vztah KOB a biblické koncepce GP k Všedržitelnosti a Zámyslu Shora.

Re: Re: Re: Roosevelt

udo | 01.03.2017

Ano.
Zhora a/alebo zHora :)

uMysel

Re: Re: Re: Roosevelt

los/sol | 01.03.2017

K tomu není nezajímavý jeden velmi důležitý akt, aneb akt velmi důležitý, který zazněl na II. mládežnickém fóru ústy Sergeje Šojgu: "Západ činí pokusy zpomalit utváření NWO - nového světového řádu" Tady je vidět aktivní role představitelů země, kteří spolupracují s mládeží a rozvíjí jejich schopnosti, zatímco o výchovu západní mládeže se starají korporátní systémy podporované vládami a tuto mládež už od útlého věku zahlcuje celou škálou neřestí, které si osvojují.

Re: Re: Re: Re: Roosevelt

udo | 01.03.2017

Ano, že NWO bude, o tem žádná.
Otázka je, aký bude?
..podobne, ako globalizácia

Každý si pod NWO predstavuje "to svoje".
Podľa
1. Svojej osobnej morálky (v chybách teba vidím seba?)
2. Miery chápania objektívnej reality
3. Schopnosti konať (vôle a disciplíny myslenia a konania)

Bojovať PROTI NWO je rovnako stupídne, ako bojovať proti globalizácii. Ide o bjektívne procesy, ktoré budú pokračovať aj bez toho, či sa o ne niekto zaujíma, alebo nie.
Iba snaha o ich chápanie
a tým snaha o ich ovplyvňovanie (=riadenia)
je subjetívna.

Viď miera koincidencie, konvergencie s cieľmi HNNR

Re: Re: Re: Re: Re: Roosevelt

los/sol | 01.03.2017

Boj proti NWO se dá přirovnat k boji proti konstruktivnímu myšlení.
Základ konstrukce myšlení a konstrukce jednání každého je popsán takto: "Mysli globálně, jednej lokálně!" Tedy já toto beru jako jedinou možnou cestu, tam přece nejsou žádné jiné cesty, žádné svoje a tvoje, moje, nebo Vaše cesty toho, tamtoho či onoho. Pokud se jedinec má touto cestou dát není jiná, než cesta podpořená nejvyšším rozumem. Pokud máme myslet globálně, musíme nutně ZNÁT A PRAKTICKY OSVOJIT si globální nauku a to tak rychle, že včera už bylo pozdě, opět s tímto studiem globální nauky se člověk nesmí crcat a jet doslova, jak ta fretka. Prostě včera už bylo pozdě.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Roosevelt

udo | 01.03.2017

Ano, presne:
"Mysli globálne, konaj lokálne"

Problém nastáva iba vtedy,
ak túto myšlienku (NWO) chytí do ruky šikovný sociopat.
Ten musí od občanov neodkladne červenú dostať.

Problem v demokracii nastáva,
ak sa sociopatom podarí vyChovať
nadpolovičnú väčšinu ovčanov..oviec.

Tým sa režim stáva dočasne udržateľným.
Demokracia sa mení na davokraciu
a tá nevyhnutne ústi do démonkracie (fašizmu).
Preto sa hovorí, že anarchia je jeho (fašizmu) rodná sestra
a liberalizmus zasa brat..
To ale modernému konzombimentovi,
človeku podobnej opici ťažko vySvetlovať

V tom majú žiaľ GP zčasti pravdu,
že necítia vinu za zabíjanie dobytka, hovoriaceho náradia.
Strihajú a režú však to, čo sami v rámci božieho dopustenia
vymodelovali. V tom je zasa ich vina. O ďalšom je už viktimológia..

Západný model globálizácie sa dá vyjadriť aj vetou:
"My sme len neodolali, keď stále ustupovali.."

Ono pokušeniu prsteňa moci neodolá asi nikto,
ak človek s fanatizmom maniaka ovcou byť chce.
Potom aj úzka skupinka okolo Pana Prsteňovie,
o svetlo nad tmou sa deliaca, pudy svoje zvera neovládne..
Nemálo ľudí ako Vy, alebo ja, už takto opantalo m´Amen´je.

V tomto zmysle môžeme byť ich pomocou,
ak rozumní, preZieraví budú

Re: Re: Re: Roosevelt

Jura | 01.03.2017

Dík, měl jsem to jednak špatně naformulovaný a nedocenil jsem roli všedržitelnosti.

Interstellar a Oblivion.

Oracle 911 | 28.02.2017

Mám ten dojem, že globálne zákulisie dokáže vykoľajiť Trumpovu politiku (ohľadne sociálnej bezpečnosti-lebo voľbu už urobil) ale takto v podstate prispeje k rozpadu SŠA na niekoľko štátov a tým pádom aj prídu o tamojšie riadenie.

K Rooseveltovi

Pe-tri | 28.02.2017

S tím se Stalinem kooperujícím Rooseveltem mi to moc nesedí. Snad jedině jako mimikry, ale nevěřím, že by to Stalin neprohlédl, takže jak víme WW2 pokračovala i po Teheránu. Kdyby se tehdy skutečně domluvili, mohla WW2 skončit o rok dřív. Víme přece, že Roosevelt patřil k nejvýše postaveným západním zednářům/liberálům/elitářům/synarchistům s historickými rodinnými kořeny. Víme i to, že Stalin byl velkým trnem v oku těmto kruhům, ke kterým Roosevelt bez diskuse jednoznačně patřil. Nakonec celá WW2 byla (dle jejich plánů) jen grandiózní operací vedoucí k likvidaci Stalina a opětovnému dostání SSSR/Ruska pod jejich kontrolu (+ opětovné ponížení Německa - když se dva perou - třetí se směje). Byly to tedy IMHO spíše šachy a oťukávání pozic než příležitost k nějakému kompromisu.
Snad jen dotaz do pléna - víte někdo něco víc ohledně zmíněné vraždy Roosevelta ? Ví se, že byl už v té době nemocný, ale vražda ? Qui bono ?
P.
ps. Pochybnostmi o Roseveltovi se nijak nevymezuji k Trumpovi a příležitostem v přítomnosti, či noosfernímu i ještě vyššímu řízení. Jen tu algorytmiku prostě čtu trochu jinak.

Re: K Rooseveltovi

Oracle 911 | 28.02.2017

Tak prečo zabili aj Roosevelta o 8 rokov skôr ako Stalina? (Zomrel nečakane bez vážnejšej choroby (trpel detskou obrnou) v kúpeli prakticky pred koncom vojny resp. kapitulácií Nemecka.)
Asi preto, že kde čo pochopil po stretnutí Stalinom a podľa toho začal konať. Ostatne s New Deal-om prekazil marxistickú revolúciu v SŠA...

Re: K Rooseveltovi

Lin | 28.02.2017

Proč ti to nesedí? Mluví o tom i O. Stone ve svém seriálu o dějinách - a píší o tom i jiní autoři.
Roosevelt měl ze Stalina respekt, protože ho "informovali" všelijak. Po vzájemném oťukávání si však porozuměli. Z ruských zdrojů jsem se dočetla, že si vážili jeden druhého a oba se měli za čestné lidi - tedy si i důvěřovali. Ovšem... ani jeden z nich nedůvěřoval Churchillovi...
V těch dobách měly obě země dobře nakročeno ke vzájemné spolupráci. To se ale zkazilo za Trumana - už v Postupimi porušili úplně všechno, co bylo dosud dohodnuté.
A když se na to podíváš dnešníma očima, tak proč je Roosevelt dneska očerňovaný, jakože byl slabý a "naletěl Stalinovi"? Nemůže to být i snahou o vygumování vzpomínky (či obrázku), že tyto dvě země mohou spolupracovat a vzájemně si "nevadit"? K tomu totiž Roosevelt směřoval a byl na to i hrdý.
Je i jedna příhoda, kdy před Jaltou se Churchill snažil setkat s Rooseveltem dřív, než na Jaltu dorazí. Potřeboval totiž, aby Roosevelt změnil některá svá rozhodnutí (či záměry) ohledně poválečného uspořádání. Roosevelt ho ale odmítl - spíš ho svým noblesním diplomatickým jazykem poslal "kamsi". Byl pevně rozhodnutý spolupracovat se Stalinem dál - i po válce. A to se mnohým nelíbilo...

Re: Re: K Rooseveltovi

Pe-tri | 01.03.2017

Několik faktů:
- Až do napadení SSSR Německem byly vztahy USA a SSSR velmi vlažné (problémy se splácením Kerenského dluhů) a USA držely obojetnou politiku, že vznikne-li mezi Německem a SSSR válka, budou stát na straně toho, kdo bude napaden !
- Roosevelt byl tím, kdo zatáhl USA do války (false flag s Pearl Harborem), přes masový nesouhlas obyvatelstva a svým předvolebním slibům o tom, že USA nikdy do války nevstoupí.
- Roosevelt jednal s Churchilem ohledně jejich spojenectví několikrát ještě před vstupem USA do války. Jejich společné "mírové" proklamace se nikdy nestaly realitou !
- USA byl jediný stát , který na WW2 vydělal.
- Roosevelt (člen CFR) byl jediný prezident USA, který byl zvolen víc než dvakrát !
- Ano, Roosevelt uzavřel se Stalinem spojenectví, ale až v době, kdy už jim bylo jasné, že Hitlera je třeba definitivně stáhnout z oběhu. Nehledě na to, že pomoc Británie ani USA Stalinovi po napadení Hitlerem byla velmi slabá. Postoj se změnil, až když se SSSR udržel a karta se na východní frontě obrátila.
- Proč asi Hitler nepřeplaval kanál a nenapadl Británii ? Protože hloupě věřil (asi rovněž za nos voděnému Hessovi), že mu Británie pomůže SSSR porazit...
Prostě mi nesedí, že by geneticky kovaný globalista a špičkový elitář Roosevelt upřímně obrátil a změnil své cíle z likvidace SSSR na spolupráci. Leda coby imitačně provokační podraz to mohl do určité míry předstírat, ale jak říkám, nevěřím, že by mu Stalin uvěřil.
- A zdroje k tomu že byl zavražděn jsou k dispozici ? I kdyby to jeho obrácení bylo upřímné, přece jen - proč likvidace tak brzy ? Vždyť tato tehdy jen potenciální spolupráce ještě nepřinesla žádné plody, které by USA a globalistům nechutnaly. Tak za co ? V čem se tak zásadně lišily dohody z Jalty a Postupimi (zůstalo dělení Německa, založení OSN, finanční reparace, sféry vlivu atd.) ?
P.
ps. Stále platí - důvěřuj, ale prověřuj.

Re: Re: Re: K Rooseveltovi

Hox | 01.03.2017

O žádné "upřímné obrácení" ze strany Roosevelta nešlo, scénář konvergence ležel v řečišti globální politiky GP, co tam naopak nepatřilo a je výsledkem improvizace a vynucených změn plánů, to je globální dominance liberálně-fašistické mafie.

Re: Re: Re: Re: K Rooseveltovi

Pe-tri | 01.03.2017

Jakou máš tedy představu o jeho vrazích ? Kdo a proč ho zavraždil, když adekvátně pochopil a jal se i realizovat poválečný konvergentní scénář GP ? Větší logiku mi dává jeho případné potrestání za to, že nezvládl Stalina porazit.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: K Rooseveltovi

Cico Ciciak | 01.03.2017

Buď ho odstránila svetová liberálne-tržná "elita" bez vedomia GP, alebo s požehnaním GP (skôr sa prikláňam k tomuto variantu), ak nekráčal presne v tej línii, ako si predstavoval GP.
Podobne to bolo aj u Stalina.
Museli asi v rýchlosti improvizovať, aby neprišli o kontrolu nad riadením globálneho konvergenčného procesu kapitalizmu a (pseudo)socializmu za účelom vykorenenia globálneho liberálne-buržoázneho modelu.
Pravdepodobne ani studená vojna nebola v pôvodnom pláne GP, tá vzišla práve z nabúrania pôvodných plánov.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: K Rooseveltovi

Pe-tri | 01.03.2017

Stalin byl úplně jiný případ, o něho a Rusko šlo od okamžiku kdy zlikvidoval Trockého. Vražda Roosevelta mi prostě nedává smysl. Vojenské úspěchy SSSR neumožňovaly moc jinou politiku vůči němu (SSSR) a zahájil-li (nebo chtěl) Roosevelt konvergenční politiku, pak určitě s tím, že byl plně zasvěcen i do projektu zlaté miliardy a tudíž z pohledu GP asi správně zareagoval na válečný vývoj a taktizoval a manévroval jak to jen šlo. Takže skutečně nevidím důvod, proč se tak vysoce postaveného a kvalifikovaného kádru zbavovat.
Studnou válku mi těžko komentovat, když nevím, co považuješ za původní plány GP.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K Rooseveltovi

Cico Ciciak | 01.03.2017

Takto to osobne/subjektívne vidím ja:

Trockého Stalin vytlačil od moci s požehnaním GP, nakoľko v tej dobe už neexistovali vhodné podmienky na revolučný scenár likvidácie buržoázne-liberálnej ideológie západu.

Stalin nemal s konvergenciou (vlastne spoluprácou) oboch systémov problém, lenže nešiel úplne v šľapajách marxistického projektu, ako si to pôvodne predstavoval GP a preto musel byť odstránený predčasne.

Ako som už napísal, Roosevelta buď zlikvidovali liberáli navzdory názoru GP, alebo s požehnaním GP, v prípade, že sa Roosevelt až príliš odklonil od pôvodného plánu a pre GP vzniklo značné riziko straty kontroly nad riadením globálnych (aj konvergenčných) procesov.

Potom GP pod tlakom objektívnych okolností chtiac-nechtiac musel prejsť na náhradný plán, do módu tzv. "studenej vojny", ktorá logicky nemohla byť v jeho pôvodných plánoch na konvergenciu oboch systémov za účelom vykorenenia liberálneho kapitalizmu a tým aj globálneho konzumu, nakoľko studená vojna ho na západe ešte viacej prehĺbila, pretože západný kapitalistický liberálne-tržný systém musel dokazovať svoju vyššiu kvalitu oproti (pseudo)komunistickému/socialistickému centrálne plánovanému systému (tiež postupne pomáhať likvidovať ZSSR po vražde Stalina a opätovnom nástupe trockistov), čo robil hlavne nekontrolovaným zvyšovaním materiálneho štandardu jeho obyvateľstva.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K Rooseveltovi

Cico Ciciak | 01.03.2017

Netreba si mylne myslieť, že Stalin viedol nejaký otvorený/priamy boj proti GP - v takom prípade by ho GP nechal ihneď odstrániť. Stalin musel byť prakticky v podobnej situácii, ako sa dnes nachádza Putin.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K Rooseveltovi

Cico Ciciak | 01.03.2017

Stalin bol veľmi kvalitný štátnik-riadič na čele ZSSR, ktorý sa veľmi zdatne zhostil riadenia vtedajších globálnych procesov v ZSSR a vo svete, z ktorých dokázal vyťažiť značný zisk pre ZSSR.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K Rooseveltovi

Cico Ciciak | 01.03.2017

GP Trockého odpísal a presedlal na projekt vybudovania (pseudo)komunizmu/socializmu v jednej krajine, v ZSSR.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K Rooseveltovi

Cico Ciciak | 02.03.2017

Po korekcii:

http://pastebin.com/kT4z5QkR

Re: Re: Re: K Rooseveltovi

udo | 01.03.2017

Ano, všetci ľudia sú dobrí..sa dobrí rodia.
I u najväčšieho, danou kultúrou sformovaného sociopata,
na percento, promile dobra v ňom cieliť, "hrať" treba.
O to viac, keď ide o vrcholného mannaŽera.

Možnosť prechodu z cesty degradácie
k rozvoju je predsa u každého.
Keď pochopí svoju možnosť
krivdy sebou spáchanej odčinenia

Re: Re: Re: Re: K Rooseveltovi

Pe-tri | 02.03.2017

Když jsem tak ještě přemýšlel nad tehdejší situací, spíš jsem došel k názoru, že se Roosevelt mohl znelíbit kvůli jeho odlišnému postoji k budoucnosti Německa než jaký zaujímali Hitlerovi sponzoři (mezinárodní bankéři). Víme přece, že Roosevelt prosazoval odmítnutou poválečnou trvalou de-industrializaci Německa a taky vyšetřování amerických kolaborantů s nacisty, nicméně poválečná realita celého západu byla rychle přeorientována na boj proti komunismu, místo na denacifikaci. Hodně nacistů naopak našlo v USA místo ke klidnému exilu a dožití. A tak nakonec místo k vymazání Německa coby velmoci, tento podruhé těžký válečný poražený, se brzy opět vrátil do špice pelotonu a převzal kormidlo evropského vývoje do vlastních rukou (Evropská integrace do podoby nového reichu). A USA odvedly pozornost veřejnosti od nacistů, zaměřením se na poválečné Rusko, proslulým obdobím antikomunistického MacCarthismu.
Ani osobní důvody, ani vztah ke Stalinovi tedy nemusely být tou hlavní příčinou uvažovaného Rooseveltova nepřirozeného pádu.
P.

Re: Re: Re: K Rooseveltovi

Lin | 01.03.2017

Pe-tri, neumím ti odpovědět na všechny otázky (argumenty). A také si nemyslím, že by článek nějak odporoval tomu, co podstatného píšeš. Pokusím se:
Máš pravdu, že Teherán se uskutečnil až po Stalingradu i Kursku, kdy se karta na východní frontě zásadně obrátila. To také mohl být onen důvod, proč bylo potřeba setkat se a vyjasnit si "pozice". V tom smyslu ti odpovídá i Cico.
Roosevelt nikam "neobracel" (jak ti píše Hox) - on byl pragmatik, "který zná historický vývoj své země" (jak se píše v článku). On jen pochopil, že anglické intriky jsou cesta k válce (konfrontaci) - a tu nemohl v té době nikdo potřebovat - zvláště za okolností, kdy SSSR jasně prokázal, že porazit ho vojensky je tvrdším oříškem. Také by se moc nezdařilo v těch dobách vykreslit SSSR, který se tak efektivně vypořádával s nacisty, v očích "veřejnosti" jako "nepřítele - hozbu č.1" (jako to dělají dneska). Osobně si neumím představit situaci, kdyby spojenectví neuzavřeli. Ustáli by to před obyčejnými lidmi - měli by jejich podporu?
A Postupim? Ta byla zásadně jiná. Tam přijela americká delegace už s atomovou bombou - a podle toho také vystupovali = jako ti, kdo diktují. A také diktovali...
Dávám ti za pravdu, že Roosevelt byl "kovaný globalista". Však také jeden z posledních, který chápal "běh světa". Píšeš, že SSSR a USA ještě před válkou měli "vlažné vztahy". Ano - ale ne nepřátelské. Čile spolu obchodovali. A pro Roosevelta byla určitě přijatelnější představa dobrého pro Ameriku jako poválečné spolupráce, podílení se (např.) na obnově SSSR - než další zbrojení a přípravy na válku se SSSR.

Re: Re: Re: Re: K Rooseveltovi

Pe-tri | 01.03.2017

Lin díky za odpověď, se kterou v podstatě souhlasím (i když tu vraždu stále beru s rezervou). Prostě to bylo tehdy (ostatně jako vždy) standardní politikaření a taktizování ze všech stran.
Otázkou tedy zůstává, do jaké míry lze s přijatelným prognostickým úspěchem tehdejší situaci brát jako předobraz vztahu Trump-Putin. Rozbor by už ale byl na hlubší zamyšlení, zatím beru za docela podnětné, že VP SSSR to tak vidí a v tom smyslu to neberu na lehkou váhu. Buďme tedy optimističtí realisté:)
P.

Přidat nový příspěvek