O matričním řízení kultury (2), "virech" (submodulech) v kultuře. Příklady

K hlubšímu pochopení velmi doporučuji přečíst (a hlavně promyslet, namodelovat, s-trojit...) kapitolu 13 Dostatečně všeobecné teorie řízení (DVTR) - Supersystémy. Pro jednodušší pochopení je dobré mít na mysli, že po většinu času je řeč o supersystému jménem lidstvo, či konkrétní společnost, kultura. Ačkoliv supersystémů obecně je mnoho, například mravenci, horská louka (zde prvek supersystému = rostlina) atd. Vybrané pasáže:

 

Autosynchronizácia procesov v supersystémoch (kap. 13.3)

...

Tento jav preskúmame na sociologickom príklade. Najvýraznejšie sa autosynchronizácia prejavuje počas ovácii v sále. Napríklad pri vítaní drahého a všetkými milovaného oslávenca, osobnosť, alebo aj politika, ..či „vodcu“. Na začiatku vládne ticho. Potom podsádka a strhnutí idioti, pomerne málo zastúpení(1-2 osoby na 100), začne tlieskať. Táto činnosť generuje proces autosynchronizácie, keďže ostatní spolusediaci majú stereotyp(návyk) tlieskania a sú schopní ho realizovať, aj keď si neuvedomujú ciele a príčiny a nezamýšľajú sa nad situáciou(prípadne majú len z rôznych dôvodov diskomfort, stres, strach, alebo nechcú zbytočne vytŕčať z davu). Spolusediaci s tzv. “násadou“1 začínajú tlieskať podľa nej, keďže sa u väčšiny vzbudia zvonku ich vnútorné stereotypy bezmyšlienkovitého správania. Tak je postupne do želaného procesu vovedená celá sála, či námestie, ..alebo v prípade iných typov emócii cez rozhlas a televíziu, cez formuláciu správ, seriály,.. celé národy. Cez block-bustery celé kultúry napr. mladých ľudí vidiacich príslušné príbehy rôznych (super, či „akčných“)hrdinov formujúcich stereotypy a bloky správania, s ktorými sa jednotlivé vybrané cieľové skupiny štatisticky pravdepodobnostne predurčene samoidentifikujú a preberú príslušné kultové vzorce, spolu s ich spúšťačmi (tzv. triggermi). Obzvlášť za predpokladu želanej(no oficiálne akože neželanej) štatistickej konzumácie rôznych narkotík blokujúcich vedomie a otvárajúcich podvedomie(hlavne alkohol a cigarety). O tom v prvom rade je informačná vojna a nie o cielene zo stopy zvádzajúcich mýtoch o nebezpečenstve super„hackerov“ tvorených spravidla znova rovnakými štruktúrami, či „bezštruktúrami“. Viď pekné filmy o „ideálnom živote za oponou“ za predchádzajúceho režimu vysielané ku nám fiktívnou o-pozíciou, či presnejšie a-pozíciou zo západu [išlo logicky o dve strany jednej mince(tváre jednej kolektívnej osoby, supersystému), pričom dnes atlantická verchuška, nanešťastie pre tých vnímavejších z našich západných susedov, v podstate po jednej z fáz studenej(informačnej) vojny a páde východného bloku stratila dôvody na sociálnejšiu politiku voči „svojim“ ovciam.]

...

Zostrojenie a rozšírenie identických informačno-algorytmických modulov(stereotypov rozširovania, vzťahov, správania) v supersystéme a ich následná aktivizácia(trigger) v supersystéme cez štruktúry(generátory autosynchronizácie), umožňuje riadiacej štrutúre (nesúcej nejakú plnú funkciu riadenia) bezštruktúrne riadiť to, čo nemôžu CELKOVO riadiť jej výkonné štruktúry. T.j. periféria = verejne známi politici, manažéri korporácii, no i rôzny kultoví a okultní, „náboženskí“ hierarchovia, bežné mafie a pod.

...

V spoločnosti je potenciál autosynchronizácie svojho druhu „klavír v kroví“, na ktorom možno neočakávane zahrať „divadelnú hru“ horúčky, krízy na burze, prezidentských, či parlamentných volieb, občianskej vojny a pod. Avšak „klavír“(piáno u paviánov) nehrá sám-o a o to viac sa nenachádza „v kroví“ skrytý sám-o sebou, na čo obyčajne človeku podobné opice zabúdajú, alebo sa proste len z istých dôvodov „radšej (ne)dobrovôlne“ nad touto skutočnosťou nezamýšľajú..

 

Na téma dlouhodobých důsledků neadekvátní koncepce ve společnosti a neadekvátní kultury (která je druhotná od koncepce, v tomto případě od biblické koncepce):

Každý intelekt vždy nesie nejakú svoju celkovú plnú funkciu riadenia, alebo ju získava v momente vzniku. Celková plná funkcia riadenia obsahuje v sebe plné funkcie riadenia vo vzťahu rôznych čiastkových faktorov prostredia, odrážajúce(zobrazujúce) interakciu intelektom ovládaných objektov a subjektov s týmito faktormi. Toto všetko spolu vytvára(s-trojí, rodí) celkový vektor cieľov a celkovú koncepciu samoriadenia intelektu v rámci hierarchicky vyššieho objemnejšieho riadenia, na ktoré ľudia v epoche „materializmu a ateizmu“(presnejšie a-deizmu) zvyknú zabúdať. Pri množstve in-divi-duálnych intelektov nesie každý z nich jemu vlastný individuálny vektor cieľov a koncepciu samoriadenia, ktoré buď zrodia celkový(komplexný) súborný intelekt, vzájomne sa dopĺňajúc jeden druhého, alebo ho drobia. Rodia tak kolektívnu schizofréniu intelektov(vo všeobecnosti psychicky pôvodne možno „normálnych“ každý sám o sebe) a postupne i jednotlivo nevyhnutne preberajúc krok za krokom jednotlivé prvky svojej (ďalšej) kolektívnej spolu-formovanej(tvorenej) osobnosti(včítane spomínaných dlhodobo menej prospešných). T.j. už existujúcich prvkov, či postupne dôsledkom spomínanej disharmónie s objektívnymi morálno-nechápavými pravidlami(súbormi mier-ových systémov, hodnotení) HNR a inými prvkami(elementmi), či nekritického preberania kolektívnych emócii(blokov v jednom, či druhom zmysle,..mýliac si ich nešťastne s intuíciou) vznikajúcich psychóz, obsedancii a pod..

 

Na téma, proč mají některé tendence podporu "shora" (například formou "náhod") a některé nikoliv:

V podmienkach priamej dvojstrannej informačnej výmeny s hierarchicky vyšším(objemnejším) riadením sú charakteristiky bezštruktúrneho riadenia tým lepšie, čím lepšie vektor cieľov samoriadenia súborného(združeného) intelektu supersystému (a hierarchie intelektov v pôsobiacich štruktúrach jeho vnútra) opakuje vektor cieľov hierarchicky vyššieho(objemnejšieho) riadenia vo vzťahu k supersystému ako celku. Zároveň aj, čím zreteľnejšie sa hierarchicky vyššie riadenie supersystému odlišuje(dištancuje) od agresívneho vonkajšieho riadenia.


* * *

 

Některé příklady ve filmech, knihách či kultuře obecně:

 

Zombie-blockbuster Světová válka Z

Poukázání na biorobotizaci či formu hromadného kolektivního částečného šílenství (schizofrenie), kterou je v nějaké míře postižena každá nynější kultura, na kterou dosáhla "ruka globalizace", nicméně některé více a některé méně, některé kultury-civilizace pak i činí kroky k odstranění této kolektivní schizofrenie, některé (zatím?) nikoliv.

Metafora o realné biorobotizaci populace metodou "soft" vymývaní mozků a řízení chování... reální zombíci ve filmu jsou symbolem duševních "zombie" (biorobotů, lidí, co mají naprogramované vnitřní zábrany na věci, o kterých se nepřemýšlí). Další možná úroveň: otázka je, kdo jsou větší "zombie", jestli ti skutečně nakažení virem, nebo ti, co se zachránili v Izraeli a pořádají slavnosti, zatímco okolo nich se odehrává zkáza zbytku světa. Ve filmu jim však "velká zeď" kolem Izraele nakonec nepomůže, což může být varování GP adresované "vyvoleným". Zároveň jde o programování postoje nestarat se o okolí, jen sebe (cíleno na jednodušší část publika).

Kromě toho i podprahová příprava Američanů na určité scénáře, viz diskuse níže.

 

Sorokin a Tellurie

Sorokinovi vyšel nový román Tellurie (recenze na literárkách - Tellurie - nový Sorokinův věštecký román).

"Tématem je daleká budoucnost. Svět přežil již post- industriální společnost, globalizaci. Evropa přežila vpád muslimů a vstoupila do nového středověku. Rusko se rozpadlo do malých knížectví, která obydlují jak obyčejní lidé, tak i obři a trpaslíci."

= apokalyptické scénáře, posilování biblické matrice. Vědomě/nevědomě práce na GP, ilustrace principu "každý pracuje podle míry svého chápání na sebe, a podle míry nechápání na toho, kdo chápe více". Román to může být vynikající, jen pokud ano, tím hůře, bude negativní matrice posilovat více, než kdyby by to byl brak.

 

"Viry" v kultuře

(=mj. instalované submoduly pro účely řízení/ovládání populace, viz výše) Co se týká "virů" v kultuře, jejich identifikace může být dobrým cvičením rozlišení a trénováním mysli. Co se týká české, napadá mě momentálně následující (jedná se ty, ležící na povrchu, identifikace "hlubinných", starých třeba staletí, bude asi podstatě složitější):

"čecháčkovství"

"švejkové"

"cimrman?"

"ještě není dost zle, aby se lidé vzbouřili"

"češi se neumí bránit" (obrovská lež, jen si vzpomenout...)

"samá sranda a žádné nábožensví"

"typická česká malost / připos*anost"

co se týká novějších filmů, kandidát na titul škůdce roku je určitě Musíme si pomáhat od pravdoláskaře Hřebejka, možná i většina jeho filmů (stálo by za hlubší rozbor).

 

 * * *

 

Nějaké případy byly probírány i v diskusích (bez úprav):

 

taurus

2.6.2013 zrovna v době povodňového ohrožení se v Praze konal Zombie-pochod. Má údajně tradicí od roku 2008
http://www.youtube.com/watch?v=7MsgRaykPl

Na stránkách Fox News se "omylem" objevilo sdělení, že město přepadly zombie. Údajně omylem to na stránky dál pracovník Fox News.
http://russian.rt.com/article/17905

P.S. Doufám, amíci nejsou takoví debilové, aby nepochopili, že je trénují..

 

Jana1

trénují na co?
 

taurus

trénují = že pro ně připravují americkou apokalypsu.
1. Omylem se takové věci nestávají,pracovník Fox News není žádný srandista ani blbec.
2. Zpráva měla otestovat reakcí lidí anebo také pro někoho to byl vzkaz
3. V americkém tisku se vážně probírají témata, že existuje nemoc, virus, který z lidí dělá zombi. Pár případů, kdy člověk-zombi někoho napadl a začal svoji obět okusovat už se stálo.
4. Jejích poslední "objev", že nějaký virus chřipky, dělá z lidí zombi.
P.S. Podle mě, nějaký virus už ve svých laboratořích mají. Armáda a NSA se na katastrofu připravují - státní instituce se zásobují balíčky na přežití a velmi seriozně. Hroby a tábory jsou také přípraveny.
Akorát se neví kdy to proběhne a co bude spoučtěcím mechanismem. Dolar se zhroutí, životní úroveň průdce klesne. Aby lidé nevyšli na ulice, hodí se katastrofa a stanné právo.

Ještě mě napadá, že by mohli rozjet nějaké povinné očkován, kterým lidém do těla ten virus vstříknou. Nesmí se šířit vzduchem, protože by je to ohrozilo samotné.
Možná tá zpráva měla znamenat, že scénář "zombi" je schválen.
P.S. Proto mě tak rozčílili tí naší "užitečné idioti", kteří se z vlastní blbostí propůjčí k podobným akcím, viz. pochod "zombi" Prahou.

 

Jana1

Teď jsem si vzpoměla, že jsem náhodou viděla nějaké úkázky filmu (hlavní role Brad Pitt) o zombi. Lidé se tady měnili v zombi díky nějakému viru, který se dostal ven z nějaké laboratoře. Šířilo se to dál kousáním. Jméno filmu nevím (Světová Válka Z, pozn.Hox), ale možná je to také svým způsobem nějaká zpráva mezi lidmi?

 

taurus

Matrice.
Jestli se podíváš na americké filmy, horory a katastrofy, poznáš, jaké matrice se pro ně připravují. V tomto smyslu je Holywood nástrojem GP.
Jak by se jinák dala vysvetlit americká záliba ve filméch, které ukazují zníčení jejích civilizací na různé způsoby? Znáš nějaký jiný stát ve světě, který se zvrhlou oblíbou natáčel filmy o způsobéch vlastního zničení? Já znám - Japonsko - megazemětřesením a tsunami. V 70. létéch byl natočen jeden film - matrice, který se dnes realizuje

 

ad Cimrman, Svěrák, Putin na Letné

Targe | 25.10.2013

tohle je opravdu smutné - http://www.novinky.cz/domaci/317278-velky-portret-putina-na-letne-upozornuje-na-nebezpeci-komunismu.html

bydlet v Praze jdu to sundat

 

taurus | 25.10.2013

Proč?
Podobné "vyrazivo" akorát přesvědčí další lidí o naprosté ubohostí pravice. Bude to mít spíše obracený efekt, něž autoří této laciné propagandy zamýšleli.
P.S. To máme v Čechách "porevoluční umění"! - Růžový tank, prostředníček, oběšencí ve městách, srdce... A až začnou "tvořit" současné absolventi výtvarných fakult, tak se dočkáme ještě lepších projevů nezpoutané výtvarné mysli. Třeba malba exkrementy a krví nebo instalace záchodů i s obsahem.Kdybych se měl rozhodnout, tak raději soc.realizmus, než modérní exkrementismus.

 

Lin | 26.10.2013

tohle "umění" je ubohé, to zcela určitě. Být Pražanem, urazí mě to - úplně stejně, jako ten "prostředník" . Víš ale, co mě zaráží? Jak jim tohle mohl někdo na veřejném pozemku dovolit...
Povolili by stejně, kdybych tam chtěla umístit třeba "sochu" britské královny, Obamy, krvavé Madly, Hitlery atd. - třeba jako varování před krvavými agresorskými válkami?
No... myslím si, že by pro mě moc pochopení neměli... A určitě by odůvodnili tím, že jde o "hanobení státníka", což jim v případě Putina vůbec nevadí... :(

 

taurus | 26.10.2013
Díky za link na "umělce", kteří toto dílo "spáchali".
Zaráží mě, že se v tom angažoval Svěrák, asi mu měkne mozek. Anebo byl vždycky takový "pan umělec". Nakonec na absurditách si vybudoval slušné jméno. Anebo se, vzhledem ke své porevoluční angažovanocti, prostě bojí, že se stav obrátí.
A co je prostě směšné. Kdyby tito "umělci" měli zdůvodnit, v čem je Putin totalitní, tak by si akorát vzpoměli na Pussy Riot, na války s Gruzií a v Čečensku. Války "demokratů" po celém světě raději nevidí, zaprodanci!
Včera jsem si prohlížel nějaká ruská videa na youtube. Všude vnutili reklamu s Hrzanovou, která propagovala TOP 09 a prosila občany, aby nedovolili příchod komunistů. Myslím si, že i Svěrák a spol. mají stejného "ideologa", jako Hrzanová - angažovaní nestraníci, kteří sami sebe pasovali na elitu českého národa. Prostitutky to jsou!

 

Lin | 26.10.2013

tandem "Svěrák-Smoljak" má u nás velký zvuk. Jsou to "otcové největšího Čecha" Járy da Cimrmana. Určitě ses už taky setkal, ač jsi cizinec.
Oba dva vystudovaní učitelé, jejich čeština překrásná, humor inteligentní a fórky nezapomenutelné. Jenže... tady je nejspíš ta potíž... Já sama jsem byla obdivovatelkou a divadelní hry mám skoro všechny... Těžko se pak srovnává s tím, že "najednou" je to jinak.
Můj názor, tedy může být chybný.
Byli takoví vždycky. Přežili by za každého režimu. Dneska říkají, jak to bylo za socíku strašný (tedy Smoljak už je mrtvý) a že se to nesmí opakovat, vyprávějí "dizidentské historky", jak očůrávali cenzora. V podstatě o sobě rozšiřují, že díky jejich inteligenci nebylo poznat, že "bojují". Jenže ve skutečnosti byl jejich humor fakt neškodný a "protirežimově" si to obraceli lidi sami. Oni se ve skutečnosti politickým tématům obloukem vyhýbali.
Dost vypovídá, že ač Svěrák podepsal Chartu, nestálo ho to místo scénáristy na Barrandově, nejvíce filmů natočili právě v této době a v 80.-tých letech zažívalo Divadlo Járy da Cimrmana snad největší rozkvět.
Takže nevím, zda by režim dovolil takto působit někomu, koho má za nebezpečného...
A když se podíváš na naše herce, kteří se dnes samozvaně vydávají za "inteligenční elitu národa", většinou najdeš samé "prostitutky". Už jen tím, jak odůvodňují svou spolupráci s bývalým režimem - většinou tím - "chtěl jsem hrát". Přitom na sebe donášeli, udávali se navzájem.

 

paprsek | 26.10.2013

Mladej Svěrák nadával lidem, co se chystali volit Zemana - na jaře.
A jak Svěrák - Smoljak vykradli české dějiny a tím i částečně podtrhli národní sebevědomí - už nemáme myšlenkové velikány - už nemáme národní obrození - už máme jen Cimrmana. Ještě ho naučí cestovat v čase a zruší Komenského, Husa... Za Hiltera se ještě národ mohl vracet dějinami a spojovat se svými moudrými předky, kteří něčím vynikali - dnes, když se objeví nějaké takové jméno - je překryto Cimrmanem - ukradli nám dějiny - i když se to zpočátku zdálo jako nevinný humor. Svěrák zmrzačil duši národa - je to jeden z největších gaunerů a zrádců národa.

 

 

Diskusní téma: O matričním řízení kultury (2), "virech" (submodulech) v kultuře. Příklady

jako na zavolanou #2

Hox | 10.11.2013

z článku níže ohledně "Propaganda Assets Inventory", která měla na vodítku nebo výplatní pásce 800 tiskovin :

"The decision to include culture and art in the US Cold War arsenal was taken as soon as the CIA was founded in 1947. Dismayed at the appeal communism still had for many intellectuals and artists in the West, the new agency set up a division, the Propaganda Assets Inventory, which at its peak could influence more than 800 newspapers, magazines and public information organisations. They joked that it was like a Wurlitzer jukebox: when the CIA pushed a button it could hear whatever tune it wanted playing across the world."

/..vtipkovali že to bylo jako Wurlitzer jukebox: když CIA zmáčkla tlačítko, zazněla po celém světě melodie, kterou zvolili.../

a v čl.:

...V spoločnosti je potenciál autosynchronizácie svojho druhu „klavír v kroví“, na ktorom možno neočakávane zahrať „divadelnú hru“ horúčky, krízy na burze, prezidentských, či parlamentných volieb, občianskej vojny a pod...

a co s tim?

fenix | 10.11.2013

Ze kultura-cirkve-veda-politika I ekonomika plne slouzi nasim docasnym ovladatelum-parazitovi-jak se tomu tady rika-neni nic prekvapiveho
Chytre a bez skrupuli vyuziva vseho a uz stovky ne-li tisice let ma navrch...protoze je agresivnejsi,lstivy,a I mnohem napaditejsi nez bohabojni poctivi az naivni obcane

A PROTO HO TADY MAME,abychom se od neho a na nem ucili!

Vypada to,ze zatim sme se nenaucili nic moc...a specielni hatmatilka tady pouzivana to nevytrhne

Kdysi to tady melo v nazvu zlepseni kvalit,schopnosti,vedomi cloveka,jeho Sily..tak zapracovat na tom-to bych nam pral...
... ... ...fxdv

Re: a co s tim?

taurus | 10.11.2013

"Vypada to,ze zatim sme se nenaucili nic moc...a specielni hatmatilka tady pouzivana to nevytrhne

Kdysi to tady melo v nazvu zlepseni kvalit,schopnosti,vedomi cloveka,jeho Sily..tak zapracovat na tom-to bych nam pral..."

Takže "speciélní hatmatilka" je podle tebe "pojmový aparat" KOB, který nezlepšuje kvalitu a vědomí člověka?
Narážíš na to, že Levašov měl větší vlív a nějakou koncepcí vývoje lídstva?
V čem? zdůvodní!, pokud už jsi oddělil zrní od plév a pochopil v čem Levašov lhál a v čem mluvil pravdu.

Re: Re: a co s tim?

fenix | 10.11.2013

Omlouvam se,jesli sem vzbudil zdani,ze na neco narazim...Levasovovy ideje neznam...

Pouze-opakuji-si myslim,ze rozsirovat vedomi je dobre

A poslouzi-li k tomu pojmovy aparat KOB nekomu,nemam nic proti tomu...

Me zkusenosti rikaji,ze cim slabsi obsah,tim honosnejsi a nesrozumitelnejsi musi byt forma,abych vzbudil zdani uzitecnosti,ba nepostradatelnosti vsech tech pojmu...a ano-to se pak "operuje"...fx

Re: Re: Re: a co s tim?

Hox | 11.11.2013

shrnuto, neznáš ani myšlenky Levašova, ani obsah KSB, ale máš zdání... říkám to správně?

Re: Re: Re: Re: a co s tim?

fenix | 13.11.2013

Napsal sem tady asi 10 radku a to,co povazuji za podstatne,se ve tvem shrnuti neobjevilo
Pouze si zlehcil pojem zdani,ktery sem pouzil
Uznavam,ze I muj prispevek byl trochu provokativni

Zdarek a hodne stesti
... ... ...fx

Re: a co s tim?

Hox | 10.11.2013

pro někoho hatmatilka, pro někoho užitečný nástroj... pro někoho jsou hatmatilka lékařský žargon, jiný na jeho základě úspěšně odoperuje "pacienta"..

Re: a co s tim?

Hox | 10.11.2013

jinak s něčím se souhlasit dá, cos napsal, s něčím rozhodně ne:
>A PROTO HO TADY MAME,abychom se od neho a na nem ucili
od něho - nikoliv
na něm - ano

jako na zavolanou...

Hox | 10.11.2013

dnes vyšlo - "moderní umění bylo zbraní CIA"
http://www.blacklistednews.com/Modern_art_was_CIA_%E2%80%98weapon%E2%80%99/30222/0/38/38/Y/M.html

to, o čem se podle článku desetiletí spekulovalo, nyní potvrdili představitelé CIA. (Krom toho je tam popsaná divize "Propaganda Assets Inventory" která měla více či méně "na vodítku" přes 800 novin, časopisů atd.)

Re: jako na zavolanou...

taurus | 10.11.2013

"Na lovca i zvěr běžit" - ruské přísloví.
K tomu našímu tématu je také zajímavá Doktrina Allena Dallese, šéfa CIA, jako plán na zníčení Ruska
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-403.html
A samozřejmě i "Protokoly sionských můdrců" - jako dlouhodobý plán zotročení lídstva.

V souvislostí s těmito věcmi je třeba podotknout, že většina lidí i po přečtení těchto dokumentů, jím neuvěří. Spíše je ochotna přijmout je za fámy a podvrhy, a vše, co souvisí s historickým vývojem, raději připisují náhodám a shodám okolností, nikoli dlouhodobým plánům nějaké skupiny lidí.
Zde je také zajímav jev, kdy zájmové skupiny (GP) dají pravdivou informací, jako matrici vývoje, a současně rozšíří dezinformací, třeba -teorie spíknutí, kterou mediálně více podpoří, což má za následek, že cílová skupina pravdivé informací neuvěří, ale přitom její podvědomí s negativní matricí spolupracuje.
Jsou velmi dobrými psychology. Nakonec, jejích tisícileté působení v oblastí biorobotizace lidí, přináší svoje plody. Pokud by nefungoval zákon času, popsaný v KOB, tak by mohli být se svými plány a technologiemi docela úspěšní.
Ale, jak je ve tvé úvaze správně popsaný příklad s roztleskáváčí v divadle, kdy stačí pár lidí, aby nastartovali mechanismus synchronizace, tak si myslím, že to dost dobře funguje i opačně. Tj. když se k těm roztleskávačům přidají jiní roztleskávači, kteří začnou tleskat do jiného rytmu, nejdříve vzníkne pocit disharmonie, a potom se dáv přidá k tomu rytmu a skupině, která tleská hlasitěji.
Jsme také roztleskávači a je třeba si to uvědomit.

Re: Re: jako na zavolanou...

Hox | 10.11.2013

příklad s tleskáním, nasazením jiného rytmu, než se snaží promotér atd., by mohl být zajímavý experiment, taky mě napadlo. No spíš než "jsme také roztleskávači" bych řekl, když už, šiřitelé informace, že člověk nemusí tleskat do rytmu, udávaného zpoza opony... neb tleská vždycky dav, nevěda proč.

Doktrína Dullese je realita, existence protokolů taky, nicméně tady je třeba rozlišovat, protokoly samotné jsou falešný cíl, udička, mají svést ze stopy. I když obsah se realizuje.

Re: Re: Re: jako na zavolanou...

taurus | 10.11.2013

Pokud máš na myslí, že dáv se nemusí přidávat jenom ke hlasitějšímu potlesku a měl by se naučit sám rozlišovat ten správný rytmus, tak souhlas. Jenomže, než se to naučí, bude fungovat nějaké mezidobí, kdy intuitivně a podvědomě podpoří jiný rytmus.

Re: Re: Re: jako na zavolanou...

taurus | 10.11.2013

Jinák si myslím, že příklad s roztleskávačí a protiroztleskávačí dobře ilustruje myšlení veškrze racionální (stereotypní, západní) a myšlení kreativní (slovanské) anebo efekt "opičí tlapy", kdy jsou použité stejné metody, ale jsou nasměrovány protí jejích tvůrcům. Anebo technika a síla nepřítelé při správném "obratu" jako v dzu-do jdou protí němu samotnému.

Re: Re: Re: Re: jako na zavolanou...

taurus | 10.11.2013

A ještě mě napadlo v souvislostí s tím protiroztleskáváním - když klaka tleská v rytmu "tak-tak-tak", tak stačí využit začátek "tak-tak" a ptom po pauze přidat ještě 3x krátce to samé. Takže z toho vzníkne "tak-tak...tak-tak-tak", ale to už je asi hodně abstraktní...
Jinák na stejném principu funguje efekt "overstagu", kdy chvíli jdeš jakoby stejným směrem a potom průdce otočíš do protisměru.

Сайт телеканала Fox News по ошибке объявил о нашествии зомби

Tysi | 10.11.2013

Jsem si dovolil skopírovat příspěvek od tysího sem:

Pozriete si trailer resident evil 5 https://www.youtube.com/watch?v=ZRmWLqrJkz4 - na toto ich pripravuju.

Oni sa nemusia stat zombikmi pre virus, staci aby si mal ludi nevzdelanych, podvyzivenych (GMO), chorych (obamacare) a mas spolocnost typu zombik (biorobot). Zombi je metafora.

Amerika bude musiet po pade dolara (okolo 2020) znizit svoju spotrebu (5% populacie / 40% svetovej spotreby) a pre miestnych sa tie procesy budu zdat ako apokalipsa (residen evil 5 je skutocne pekna metafora.

Re: Сайт телеканала Fox News по ошибке объявил о нашествии зомби

taurus | 10.11.2013

Je to možné.
Dokonce je možné, že pro Američany je přípraven nějaký mix negativních scénařů, pro každou oblast něco. Třeba v okolí Mexického zálivu už je více-méně úspěšně ničí umělá bakterie "Syntia" (equatorium zálivu také). Pro Kalifornií může být scénař - zemětřesení atd.
Každopádně pro Ameriku nejsou vytvořené pozitivní matrice. A na to už se myslelo při zakládání projektu - "Amerika". Masové vybíjení bizonů, Indiánů, otroků...kdy celou zemí zalili krví, se nemůže v budoucnu neprojevit.

2 poznámky:

Oracle 911 | 10.11.2013

1. menej dôležitá, super-systém lúka nie je tvorená len rastlinami, tvoria ju rastliny, živočíchy a mikroorganizmy;

2. dôležitejšia, niekde to matricové bez-štrukturálne riadenie prechádza do štruktúrovaného riadenia, to treba povedať bez ľadu a skladu, a nielen naznačovať.

Samozrejme osoby v týchto riadiacich štruktúrach podliehajú iným kultúrnym matriciam, ktoré sú možno hierarchicky nadriadené a len veľmi malá časť týchto štruktúr má priami kontakt s (resp. je) GPP.

Re: 2 poznámky:

Hox | 10.11.2013

ad 1 - to jsou tři prolínající se, či vzájemně vložené supersystémy. Supersystém má prvky vždy stejného nebo zaměnitelného typu. Takže v tomto případě - 1. super-supersystém = rostliny (protože se skládá z mnoha supersystémů na hierarchicky stejné úrovni - pro každý rostlinný druh jeden)
2. tomu nadřazený je super-supersystém živočichů, s konkrétními supersystému například myší, krtků, atd..
3. tomu nadřazený supersystém lidstvo (člověk se může jít na louku projít, pokosit, nechat pást dobytek...)
4. tomu nadřazený supersystém .... (tady už je to na představivosti, ne že by nebyl)

například pokosení louky se z hlediska supersystému rostlin bude zdát jako "náhoda – mocný a okamžitý nástroj ..." (z pohledu rostlin nepředpověditelný)

Re: Re: 2 poznámky:

Maros | 11.11.2013

Fesaci a toto kto riadi ked na vsetkych strankach "odporu" sa docitam presne to iste pre mnohyh nie to iste ale je to to iste.
Je to riadene jednym smerom ale pritom su stale vsetci napochybach bez moznosti nejakeho pohybu ako v kinematike.A preco riesenie robite vzdy alebo predkladate tak zlozito.
Alebo to je iba priprava a pri mensom tuk bude sup na inu kolaj.
Alebo som iba unaveny a pojdem si lahnut:-)


Zdravim Slovanov.

Přidat nový příspěvek