Nový světový pořádek, který zavádí Putin

Nový světový pořádek, který zavádí Putin

23.10.2016

Pavel Kotelnikov

 

Paměť davu je omezena současností a dvěma týdny nazpět“
-VP SSSR

 

Drtivá většina lidí žije celý život prožíváním (nebo přežíváním?) aktuálních událostí. Část se alespoň někdy zajímá o události dřívější doby, ale jen málokdo cíleně studuje celostný obraz v historických obdobích jakkoliv významné délky.

Dnes už většina lidí zapomněla co se dělo před dvěma týdny. Přitom jsou dnešní události přímo spojeny s událostmi měsíčního stáří a pro jejich správné chápání je nutné osvěžit si v paměti to, co se tehdy stalo.

Tehdy proběhly dvě hlavní události. První na konci srpna, druhá na začátku září. Tyto dvě události jsou těsně spjaty a ve své podstatě je to jedna událost.

Na konci srpna navštívila skupina 11 studentů z britské Eton College s neformální návštěvou V. Putina a o několik dní později dal V. Putin interview agentuře Bloomberg. Tyto události byly popsány v analýze „Země v souhvězdí "vah". Co sdělil světu Putin v interview Bloombergu“.

 

Ta však zůstala téměř bez povšimnutí ze strany mnoha čtenářů, i když je asi jedinou, kde jsou rozkryty skutečné významy daných událostí (v každém případě, autor na jiný článek kde by byly popsány skutečné významy nenarazil).

Velmi doporučuji si výše uvedený článek přečíst, bez něj nebude pochopitelný další text.

Globální řízení dalo Putinovi pravomoce na řešení světových problémů, a také poskytlo svou prestižní tribunu pro ohlášení principů nového světového pořádku.

Vše co dnes probíhá jsou přímé důsledky těch událostí.

Pravděpodobně i letmý čtenář zaregistroval jak výrazně se změnila rétorika Putina, Lavrova, Zacharovové a dalších oficiálních představitelů za poslední dobu.

Krátce je to možné charakteritovat tak, že ze strategické obrany přešel Putin ke strategickému útoku. Projevilo se to v celé řadě událostí, které proběhly za několik posledních týdnů.

Pokud byl dříve Putin poměrně zdrženlivý, nyní on a ve spojení s ním pracující ministerstva zahraničí a obrany přešly k přímému nazývání věcí svými jmény. Bylo ohlášeno mnoho důležitých věcí, konkrétně:

- USA byly otevřeně označeny za zemi, která nejen vytvořila, ale i podporuje teroristy na Blízkém Východě, konkrétně v Sýrii;

- USA byly označeny odpovědnými za státní převrat na Ukrajině, za organizaci záplavy Evropy migranty, za celou řadu mezinárodních zločinů, takových jako bombardování civilních objektů a fyzická likvidace vůdců jiných států;

- Byly ohlášeny podrobnosti jednání poslední doby (a nejen poslední doby) mezi Ruskem a USA, Ruskem a Francií, Ruskem a dalšími zeměmi, včetně velmi pikantních podrobností, odkrývajících dvojakost pozice USA a jejich satelitů v G7 ohledně celé řady otázek. Vše se to nyní stává majetkem světového informačního prostoru skrz média různých zemí.
 

Strategický útok se připravoval pečlivě, skrupulózně a dlouho. Budování reálně fungujícího modelu fungování světa je záležitost dlouhá a obtížná, nezodpovědně parazitovat na světových zdrojích je lehké. Přímá příprava probíhala nejméně rok (informace o tom, že návštěva 11 studentů Etonu se připravovala déle než rok) a okamžik byl vybrán, jak se nyní ukazuje, velmi vhodně. Není tajemstvím, že „hegemonem“ starého světového pořádku byly USA, které hrubou silou dominovaly nade všemi, počínaje EU a konče malými zeměmi typu Libye. A to znamená, že kardinální změna pořádků je možná až tehdy, když je odstraněn starý základ – dominantní silová role USA.

V současné době v USA vrcholí prezidentské volby, což znamená že odcházející prezident Obama už nemá reálnou politickou váhu – jeho slovo nic neznamená. A nový prezident ještě není, „pádné slovo“ nyní nemá v USA kdo říct. A právě v tento okamžik Putin spouští realizaci aktivní části své strategie ohledně formování nového světového pořádku.

Ta aktivní část podrozumívá jak informační, tak silovou komponentu. Informační komponenta v sobě zahrnuje odhalení reálného stavu věcí a strhávání licoměrných (dvojakých) masek z politických sil světa. Čas je drahý, prakticky není (ne proto, že volby v USA budou brzo, ale proto, že globální problémy jsou příliš vážné na to, aby se dalo odkládat jejich řešení), proto předtím než něco rychle měnit, je nutné vytvořit odpovídající informační pole, a za tím účelem je z druhé strany nutné jasně identifikovat světovou situaci a roli každého účastníka v ní. Nejasnosti v reálných pozicích by se v budoucnu staly překážkou na cestě nutných změn, proto je nyní nejdůležitější je vyloučit. Silová komponenta má za úkol operativně likvidovat reálné „horké“ problémy, stojící dnes na pořadu dne. Samozřejmě se jedná o Blízký Východ a Sýrii. Proto Rusko poslalo do Sýrie plnocenný vojenský kontingent, mající všechny potřebné protředky pro kompletní blokádu libovolných silových způsobů řešení otázek ze strany „koalice“ (NATO). Nejsou to jen bombardéry, ale i multifunkční letouny a také stíhačky určené pro vzdušný souboj. Je to nedvousmyslný signál toho, k čemu je Rusko připraveno v případě nutnosti. Ze strany moře Sýrii kryje komplex křižníku „Moskva“, pro blokování vzdušného prostoru jsou dislokovány systémy S-300 a S-400 „Triumf“, a jako třešnička na dortu v Kaspickém moři stojí lodě s raketami Kalibr s plochou dráhou letu. Přitom Rusko dalo na vědomí, že zdržovat likvidaci teroristů už dále nedovolí a odmítlo libovolné nové varianty „příměří“ (které už bylo tisíckrát porušeno), a zanechalo teroristům jen variantu vzdát se syrským úřadům. Zde bylo uděláno významné prohlášení na téma, že jelikož USA vystupují na straně teroristů, pak libovolné příměří je jim potřeba jen pro zvýšení bojeschopnosti teroristů. Brzká čistka teroristů v Sýrii je odsouhlasena s globálním řízením. Nelze aktivně přeformátovávat světový systém, když v něm doutná zárodek požáru, který může položit popelem celou budovu, včetně důležitých elementů, například Evropy.

Z pozic obecného chodu věcí je možné s jistotou říct, že čistka strategicky významného města Aleppo od teroristů bude završena během měsíce, nehledě na jakékoliv křiky a hysterii za oceánem. Globální řízení dnes zajímá přežití planety Země a za tím účelem byly Putinovi dány mimořádné pravomoce. Ti, kdo se tomu brání, budou nemilosrdně drceni. Čas běží. Regionálním „elitám“ USA, které se stále ještě nechtějí vzdát své ideje světového parazitismu a panování bylo křišťálově jasně naznačeno, že pokud budou tvrdohlaví i nadále, pak je umyjí krví občanské války v USA ještě před prezidentskými volbami. Proto jim zbývá jen hysterie, počínaje tribunou RB OSN a konče svými médii uvnitř USA.

Rusko se reálně stalo novým centrem koncentrace světového řízení a ostatní země by to měly vzít na vědomí. Právě proto si může dnes Putin dovolit jednoduše odvolat návštěvu Francie kvůli konkrétnímu chování Hollanda a francouzské delegace v RB OSN. To nejsou „rozmary Putina“. Je to nutnost ukázat Hollandovi a podobným kde je jejich místo v novém světovém pořádku. Jejich údělem je hledat společný jazyk s Ruskem a integrovat se do jeho řečiště ve světové politice. A pokud někdo nechce a chce dál sedět na dvou židlích a podobně, pak může posedět v osamocení a zamyslet se nad svým chováním.

Rovnováha sil se zásadním způsobem změnila. Této strategické linii pomáhá i globální elita v USA, v první řadě Obama a Kerry, kteří bijí rekordy ohledně diskreditaci imidže USA na mezinárodní aréně.

V upomenutém článku „Země v souhvězdí Vah...“ jsou vyjmenovány některé základní principy nového světového pořádku, jehož vybudování svěřilo globální řízení Putinovi. Také některé principy Putin oznámil prakticky hned (o několik dní později) na tiskové konferenci na závěr summitu G20 v Číně. Doporučuji si také poslechnout.

 

S ohledem na výše popsané události a konjunkturu je možné bez rizika omylu předpovědět, že až do voleb v USA a do okamžitu vstupu do úřadu nového prezidenta bude probíhat aktivní transformace sil na mezinárodní aréně. Všechny zatvrzelé, kteří odmítají novou logiku okolností, budou drtit a vpisovat do objemnějších scénářů, pokud bude třeba i silou (zde jsou pravděpodobné „teroristické útoky“ v zemích, které se budou šprajcovat; rozsah útoků bude přímo odpovídat stupni tvrdohlavosti a zatvrzelosti).

Takticky operativně je budou vpisovat v rámec politiky neprotivení se Rusku. Z pozic delšího časového intervalu se budou globální elity pokoušet vepsat také jiné země do rámců politiky Číny a Íránu (na Blízkém východě). Ale dnes je defakto jen Rusko tou silou, která může zajistit byť elementární „plynulost“ přechodného období, a proto dnes jde o rámec neprotivení se v prvé řadě Rusku. Čína a Írán se budou profilovat jako globální hráči postupně, aby nekrachla globální situace dnes. Ačkoliv Čína přijala (oficiálně) od Británie brázdy „globálního řízení“, všimněme si, že sedí tiše zatímco Rusko řeší situaci. Čína bude čekat, aby pak podle možností „podpořila“ a získala/přisvojila si část dividend. To je nevyhnutelné. Ale dnes nemají schopnost reálně zajistit operativní řízení, proto budou ve stínu Ruska, které vystupuje jako předvoj formování nového světového pořádku.

A jen na Rusku závisí, jaké místo v tom novém světovém pořádku zaujme. Čím menší bude zoufalý odpor uvnitř Ruska proamerických klanově-korporativních skupin, tím lépe. V případě jejich aktivního odporu je budou „globální elity“ drtit neméně tvrdě, než v USA. V období „turbulence“ to bude těžké pro všechny, proto ty, kdo se snaží rozhoupat loď ještě více, čeká tvrdá odpověď. Někdo se „pověsí na kravatě“, někdo skočí z okna, a někdo tiše usne a už se neprobudí. Touto prací se budou zabývat právě „globální elity“. Putinovi je odvedena role aktivního strukturního vedení, protože v silné bouři jsou nutná rychlá rozhodnutí a bezstrukturní řízení je časově opožděné a nemá potřebnou operativnost. Právě proto potřebují kormidelníka; a právě proto, že Putin je dnes jediný světový politik, který má potřebnou míru chápání světových událostí a potřebnou sílu, byl jimi vybrán a podpořen pro tuto roli.

Koráb lidstva pluje bouří mezi Skyllou a Charibdou (mezi objektivními ekonomickými a ekologickými problémy světového měřítka a vojenskopolitickými ambicemi úzkého kruhu neadekvátních „starých regionálních elit“, které si nepřejí loučit se se svou odcházející mocí, protože v novém světě jim nabídnou maximálně roli vrátného v hotelu). Putin je u kormidla tohoto korábu a blížíme se k nejodpovědnější fázi konkrétně průchodu mezi těmi dvěma monstry. Kolik bude třeba času na to je minout a zda to skončí úspěšně uvidíme v nejbližší době. Nynější rok 2016 se, ačkoliv je výrazně nasycen událostmi, celkově blíží k závěru, ačkoliv ho nelze podceňovat. Následující rok 2017 bude v tomto ohledu klíčový. Objektivní problémy jsou skutečně vážné a transformace světového pořádku bude pro všechny země a národy náročná. Rusko na tom je lépe v tom ohledu, že ruští lidé jsou zvyklí na těžkosti.

Držme se všichni.

 

Западная стрекоза и русский муравей или новый мировой порядок, который наводит Путин vyšlo 14.10.2016

 

Diskusní téma: Nový světový pořádek, který zavádí Putin

konskvenční analiza-cíl

mace | 19.11.2016

Pjakin jako analitik tvoří prostor pro politiku Putina.Po nastudovaní DVTŘ mi vyšlo, že je bolševik.

Re: konskvenční analiza-cíl

mdok1 | 28.11.2016

Súhlasím, je boľševik. Ja tiež:)

Konečné slovo

el | 25.10.2016

Tentokrát bude mít konečné slovo instance nad oním profláklým gp. Na co jsou jakékoliv změny, když základ zůstane stejný? Navíc to povede k obvyklému schématu zneužití nabyté svobody. Na co jsou změny, když banky budou dále paratizovat na obyčejných lidech. Na co jsou změny, když otroci budou dále chodit se sklopenou hlavou a dřít od nevidím do nevidím, aby jejich děti mohly žít normální život?

Ano Putin pracuje na plné obrátky, ale konečné potrvrzení, zda jeho práce přinesla efekt pro Člověka, tentokrát vydá někdo jiný a ne profláklá parta sdružená pod klanovými rody a gp jako vychytralý správce vlastní malosti.

Re: Konečné slovo

Ing. Miloslav Dědek | 06.11.2016

Na světě neustále vznikají nové válečné konflikty a opakují se ekonomické krize. Zatím bohužel neexistuje globální organizace, která by mohla garantovat mír na celé planetě tím, že by umožňovala rychle a efektivně řešit všechny globální problémy. Je na čase urychlit vznik takové globální organizace. Organizací, která by mohla úspěšně řešit všechny naléhavé globální problémy, by mohla být globální vláda. Konkrétně je možné si představit globální vládu např. jako vládu globální federace ve které by byly sdruženy všechny státy světa . Současně existující "světovládu" lidí velkých peněz popisuje článek GLOBÁLNÍ FINANČNÍ SYSTÉM: http://miloslav7.blogspot.cz/.../globalni-financni-system... Jednu možnou cestu vzniku výše uvedené globální federace popisuje článek NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD - http://miloslav7.blogspot.cz/2016/09/novy-svetovy-rad.html

Neznámý Krym. Co jsme našli v jeskyních Chufut Kale ? Pyramidy a podzemní město !!

Ilona | 25.10.2016

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/

Riaditeľ CIA potvrdzuje Chemtrails, riadenie počasia v celosvetovom rozsahu, ako lacné existujúce riešenie otepľovania planéty.

Chemtrails | 24.10.2016

https://www.cia.gov/news-information/speeches-testimony/2016-speeches-testimony/director-brennan-speaks-at-the-council-on-foreign-relations.html

https://www.youtube.com/watch?v=WBG81dXgM0Q

Abyste se se z toho GP vsichni neposrali. Vzdyt to je banda zlocincu (doslovne zlo cinicich).

Sycak | 24.10.2016

At jde celej GP do prdele. Nic dobryho sem neprinesl.

Re: Abyste se se z toho GP vsichni neposrali. Vzdyt to je banda zlocincu (doslovne zlo cinicich).

Dasty | 24.10.2016

Pocity, myšlenky, prožitky ...

Fukušima otrávila celý Tichý oceán. Ale po katastrofe vládne zvláštne ticho sprisahania.

Niečo podstatné uniká VP SSSR ? | 23.10.2016


Ktorá z jadrových katastrof je najnebezpečnejšie v dejinách ľudstva? Väčšina ľudí bude hovoriť, "Černobyľ" ale to nie je pravda.
V roku 2011 „zemetrasenie“ vyvolalo cunami, ktorá spôsobila zrútenie reaktorov v jadrovej elektrárni spoločnosť TEPCO v japonskom meste Fukušima.
Roztavili sa tri reaktory.

NÁSLEDOK ČOHO NASTAL ÚNIK RADIÁCIE DO VODY, NAJVÄČŠÍ V HISTÓRII ĽUDSTVA. Iba za tri mesiace po katastrofe do Ticho oceánu bolo vyvrhnutých toľko rádioaktívnych a chemických látok ,že prevýšili objem emisií počas černobyľskej katastrofy.
Avšak reálne údaje môžu byť oveľa vyššie, pretože niekoľko vedcov za posledné roky dokázalo ,že množstvo udávané Japoncami nezodpovedá skutočnosti.

A ako by to všetko nestačilo, Fukušima pokračuje s vypúšťaním do Tichého oceánu ohromujúceho množstva - 300 ton! - rádioaktívneho odpadu každý deň! Fukušima bude zamorovať oceán neobmedzene dlho, pretože netesnosť sa nedá odstrániť. Prístup jednoducho nie je možný pre človeka alebo roboty, z dôvodu extrémne vysokých teplôt.

Takže nebuďte prekvapení, FUKUŠIMA LEN ZA PÄŤ ROKOV UŽ ZAMORILA ŽIARENÍM CELÝ TICHÝ OCEÁN.

Fukušima by mohla byť ľahko najhoršou ekologickú katastrofu v dejinách ľudstva, ale nej takmer nikdy nehovoria ani politici, ani špičkoví vedci, ani žiadne informačné agentúry.
Je zaujímavé si všimnúť, že TEPCO je dcérskou spoločnosťou General Electric (GE) - jedna z najväčších spoločností na svete, ktorá má významnú kontrolu nad médiami aj nad politikami. Mohlo by to vysvetliť nedostatok informácií o katastrofe v Fukušime, ktorej sme svedkami v posledných piatich rokoch?

Okrem toho existuje dôkaz, že korporácia GE po desaťročia vedela, že reaktory Fukushima boli v hroznom stave, ale nič s tým neurobila. Tieto fakty viedli k tomu, že 1400 občanov Japonska podali žalobu na GE pre jej priamu zodpovednosť v Fukušimskej jadrovej katastrofe.

A aj keď nemôžeme vidieť radiáciu, niektoré časti západného pobrežia Severnej Ameriky v posledných niekoľkých rokoch už pociťujú jej účinky. Ihneď po krátkej dobe po Fukušime ryby v Kanade začali krvácať zo žiabrov, úst a očí.
Vláda túto "chorobu" ignoruje;
Medzitým sa radiácia znížila o 10 percent miestnu rybiu faunu, vrátane severo tichooceánskeho sleďa. V západnej Kanade, nezávislí vedci zaznamenali nárast hodnoty žiarenia o 300 percent. Podľa ich údajov, úroveň radiácie v Tichom oceáne rastie každým rokom. Prečo mlčia hlavné médiá? Možno, že dôvod spočíva v tom, že USA a Kanadské úrady zakázali svojim občanom hovoriť o Fukušima, aby "ľudia, neprepadli panike?"

Na juhu [Kanady], v americkom štáte Oregon, morské hviezdice začali strácať nohy a potom sa úplne rozpadať, keď aj túto oblasť v roku 2013 dosiahlo žiarenie. Teraz hviezdice umierajú v rekordných objemoch, čím ohrozujú celý oceánsky ekosystém regiónu.
Avšak, vládni úradníci hovoria, že nie je na vine Fukušima, hoci to bolo potom Fukušime keď sa úroveň radiácie oregonského tuniaka strojnásobil. V roku 2014 radiácia na plážach Kalifornii vzrástla o 500 percent. V reakcii na to vládny úradníci povedali, že radiácia pochádza z tajomného "neznámeho" zdroja a niet sa čoho báť.

Ale Fukušima katastrofa mala obrovský vplyv nielen na západnom pobreží Severnej Ameriky. Teraz vedci hovoria, že rádioaktívny je už celý Tichý oceán - je 5-10 krát viac rádioaktívny (samozrejme v porovnávaní so vzdialenostou od Hirošimy, Nagasaki a amerických jadrových zariadení a vo Francúzsku - pozn.) ako v čase Druhej svetovej vojny a okamžite po nej, keď americká vláda zhadzovala v tomto regióne početné atómovej bomby - skúšky.

Takže, ak nebudeme diskutovať o Fukušime, očakávajú nás veľmi nepríjemné prekvapenia.

http://www.kpe.ru/sobytiya-i-mneniya/ocenka-sostavlyayuschih-jizni-obschestva/zdorove-cheloveka-orujie-genocida/6692-in-coniurationis-silentium-circa-fukushima

Re: Fukušima otrávila celý Tichý oceán. Ale po katastrofe vládne zvláštne ticho sprisahania.

jh | 23.10.2016

p. Pjakin povedali, ze olympijske hry v tokiu nebudu kvoli totalnemu rozkladu v olympijskom vybore, nie kvoli radiacii; tolko k analyze problemu s nasledujucou olympiadou, ktora prebehla par tyzdnou dozadu pocas olympiady v riu. neviem cim to je, ale o tom, co pjakin povedal, som prave cez tento vikend myslel presne s tou otazkou, aku mas aj ty, ze to proste VP SSSR ignoruje a teraz tu vidm tvoj prispevok. zaujimave. o fukusime jednoducho ticho po pesine :) pri tom je to udalost, ktora jednoducho mozno uz coskoro zmeni komplet tento svet.. celkovo moj pocit je, ze su do popredia davane udalosti, ktore su akoze dolezite, pretoze ich niekto tak vytvoril, no to podstatne sa deje potichucky, pomalinky, ale poza chrbat. ludia zatial hladia inde, su v tiahnuti do akoze tiez dolezitych tem..

Re: Re: Fukušima otrávila celý Tichý oceán. Ale po katastrofe vládne zvláštne ticho sprisahania.

Cico Ciciak | 23.10.2016

Pjakin už neraz vo svojich videách povedal, že svet (súčasná globálna civilizácia) stojí na hrane politicko-vojensko-ekonomicko-ekologickej katastrofy!

Re: Re: Re: Fukušima otrávila celý Tichý oceán. Ale po katastrofe vládne zvláštne ticho sprisahania.

jh | 25.10.2016

je to pravdive vyjadrenie, ale vo svojej podstate je to vseobecna vedomost, ktoru uz dnes ma kazdy, kto sa troska zaujima o svet okolo seba.

teraz sa bavime kokretne o fukusime, a za mna je troska nepochopitelne, ako clovek, ktory posudzuje globalne veci, nezahrnie vec globalneho charakteru do svojich analyz. zatial som o tejto veci z jeho ust nepocul ani ň.

Re: Re: Re: Re: Fukušima otrávila celý Tichý oceán. Ale po katastrofe vládne zvláštne ticho sprisahania.

Cico Ciciak | 25.10.2016

Pjakin sa nemôže dotknúť všetkých tém a zaoberá sa hlavne ruským svetom a vecami s ním spojenými. O niektorých ani nemôže, možno ani nechce hovoriť z určitých príčin (nechce skončiť ako hurá-patriot - o tom som už písal pri v článku o "Motorolovi"). Však ale založ si svoj internetový kanál alebo blog a môžeš rozoberať aj takéto, podľa teba zásadné témy globál. významu, ktorých sa Pjakin z určitých dôvodov nedotýka. Prečo by mal všetko robiť za nás Pjakin? Pjakin nie je môj boh!

Re: Re: Re: Re: Fukušima otrávila celý Tichý oceán. Ale po katastrofe vládne zvláštne ticho sprisahania.

Zjavenie apoštola Jána | 25.10.2016

Toto je ich plán, ktorý sa odohráva pred našim zrakom.
Lenže ľudia nevidia fakty, pretože sú im denne predkladané nepodstatné informácie.

1 Potom som počul mocný hlas z chrámu, ako hovorí siedmim anjelom: „Choďte a vylejte na zem sedem čiaš Božieho hnevu!“ 2 Odišiel prvý a vylial svoju čašu na zem: a povyhadzovali sa zhubné a zlé vredy na ľuďoch, čo mali znak šelmy, aj na tých, čo sa klaňali jej obrazu. 3 Druhý vylial svoju čašu na more: a zmenilo sa na krv ako z mŕtveho a zahynulo všetko živé, čo bolo v mori. 4 Tretí vylial svoju čašu na rieky a pramene vôd: a zmenili sa na krv. 5 Potom som počul anjela vôd volať: „Spravodlivý si ty, ktorý si a ktorý si bol, Svätý, že si vyniesol takýto rozsudok. 6 Keďže preliali krv svätých a prorokov, dal si im piť krv; zaslúžili si to!“ 7 A od oltára som počul volať: „Áno, Pane, Bože všemohúci, správne a spravodlivé sú tvoje súdy!“ 8 Štvrtý anjel vylial svoju čašu na slnko: a bolo mu dané páliť ľudí ohňom. 9 Veľká horúčava spaľovala ľudí a tí sa rúhali menu Boha, ktorý má moc nad týmito ranami; ale nerobili pokánie, aby mu vzdali slávu. 10 Piaty anjel vylial svoju čašu na trón šelmy: a jej kráľovstvo stemnelo. Od bolesti si hrýzli jazyky 11 a rúhali sa nebeskému Bohu pre svoje bolesti a vredy a nerobili pokánie za svoje skutky. 12 Šiesty vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat: a jej voda vyschla, aby sa pripravila cesta kráľom od východu slnka. 13 I videl som troch nečistých duchov ako žaby vychádzať z tlamy draka, z tlamy šelmy a z úst falošného proroka. 14 To sú duchovia démonov, ktorí konajú znamenia: vychádzajú ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili na boj vo veľký deň všemohúceho Boha. 15 Hľa, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanbu. 16 I zhromaždil ich na miesto, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon. 17 Siedmy anjel vylial svoju čašu do vzduchu a z chrámu od trónu vyšiel mocný hlas; hovoril: „Stalo sa!“ 18 A nastali blesky, burácanie, hrmenie aj veľké zemetrasenie, akého nebolo odvtedy, čo je človek na zemi - také veľké bolo zemetrasenie. 19 Veľké mesto sa rozpadlo na tri časti a mestá národov padli. Boh si spomenul na veľký Babylon a dal mu kalich vína svojho rozhorčeného hnevu. 20 Všetky ostrovy zmizli a ani vrchov viac nebolo. 21 Z neba padali na ľudí krúpy ťažké ako talenty a ľudia sa rúhali Bohu pre ranu krupobitia, lebo táto jeho rana bola veľmi veľká.

☢ Fukushima Documentary 2014 HD ☢ Nuclear Exodus: Pandora's Promise Was A Lie

https://www.youtube.com/watch?v=bOelqGl2Ux0
https://www.youtube.com/watch?v=bKCUjd8qzoA
https://www.youtube.com/watch?v=gc-2ce7qCdo

Re: Re: Re: Re: Re: Fukušima otrávila celý Tichý oceán. Ale po katastrofe vládne zvláštne ticho sprisahania.

Lux | 25.10.2016

Tomu sa ináč hovorí posadnutosť... zlým "duchom" ... alebo biblickým apokalypticky prednastaveným agregátnym modulom = egregorom..

Korán "hovorí":
"Dali sme mu (Mosemu = Mojžišovi) Knihu (Písmo) a Rozlíšenie, možno pôjdete správnym smerom (cestou)."

S Mohamedom hovoril egregor (preto podľa niektorých analýz bolo použité množné číslo = viaceré egregoriálne vysoko hierarchicky postavené "hmotné osobnosti"), ale oni (judaisti) nešli správnym smerom ... a tak sa podobajú oslíkovi, ktorý nosí knihy (Tóru, Bibliu, Talmud, Védy...)..

Teraz vyvstáva otázka, čo v tých "svätých" knihách ale Biblia je pravda a čo je zvrátená lož, ktorá sa pripisuje Bohu..

Na to je potrebné to Rozlíšenie (metodológia spracovania inFormácii) a ak ho nemáš, tak budeš veriť množstvu rôznorodého inFormatizovanému šumu (ktorého je odhadom na nete okolo 90 %), ako aj tomu okolo FuKaShiMi, či "zjaveniu" nejakého psychopatického kolektívu, ktorý bol pomenovaný v Biblii ako Ján.

Ak by si si prečítal okrem biblických zvráteností aj niektoré hinduistické traktáty, ktoré sú oveľa staršie ako Biblia, tak by si možno narazil aj na tzv. 10. avatara menom Kalki.

V súvislosti s ním sa píše:
"Jazdec na bielom koni s ohnivým mečom v ruke, bojovník, ktorý sa má ešte zjaviť ľuďom, aby potrestal ich zvrátenosť a obnovil pošliapanú dharmu."
Skoro navlas podobné, ako biblická Apokalypsa, hlava 6..

Ďalej sa v tzv. "Védach" píše:

"Vzhliadol som a hľa, kôň plavý a na ňom jazdec, ktorého meno je smrť, a peklo nasledovalo za ním a bola mu daná moc nad štvrtinou Zeme - zabíjať mečom a hladom a aj morom a pozemskými zvieratami."

Atď...atď..

V hinduizme rolu obetného "Baránka" (v pseudokresťanstve - Ježiš) preberá na seba Puruša a v roli "spravodlivého" sudcu vystupuje Višna.

Aby som to zhrnul:
Vo všeobecnosti platí, že biblický kánon (a to najmä tzv. Apokalypsa) bol vytvorený na báze zoroastrizmu, ako aj na báze východných legiend starovekej Indie..
GP proste len okopíroval "vydarené" príbehy a mýty tzv. Východu, ktoré boli známe a na ovce silne pôsobili a profesionálne ich zakomponoval do Biblie (samozrejme nie hneď, trvalo mu to s blízkou perifériou okolo 300 rokov...).

Po zjavení sa Biblie na svetle (či v tme) zemskom východní "mudrci" alias BaRaHaMani (muži Slnka) si z hľadiska globalizačných snáh len vzdychli ... "Sme v rici" so svojimi mystériami...☺

Hold, väčší profíci prebrali subjektívne riadenie objektívneho globalizačného procesu..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fukušima otrávila celý Tichý oceán. Ale po katastrofe vládne zvláštne ticho sprisahania.

Skončili sme jasná správa. | 26.10.2016

Ty a spol. na levanete si posadnutý „egregorom„ Papagájovania z DVTR a presvedčením o svojej výnimočnosti.

Vy tu popierate Chemtrails, popirate katastrofu vo Fukušime, ale bludy ktoré napísal niekto jazykom odtrhnutým od života odporúčate čítať v množstve niekoľko strán A4 , opakovane, až má dotyčnému docvaknúť čo tam je napísané.

Vám tu už do CVOKLO úplne DOSTATOČNE.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fukušima otrávila celý Tichý oceán. Ale po katastrofe vládne zvláštne ticho sprisahania.

Lux | 26.10.2016

Veď si daj nejaký NiCK..

Asi nikto tu nie je posadnutý "papagáj", myslím tým tých "starších", ktorí už niečo naštudovali a pochopili - a už vôbec nie, žeby bol niekto presvedčený o svojej výnimočnosti..

To je úplne o inom NN - aj ty osobne si výnimočný jedinec v určitých oblastiach = inDiviDuUm, len musíš svoju misiu na tomto SveT(l)e pravdepodobne ešte len objaviť, nájsť, deFinovať pre svoju osobnú BezPečnosť..

Každý má istú(inú) mieru chápania objektívnych procesov vo Vesmíre, určitú ReAl morálku (kľúč, ktorým vie vyhodnotiť inFo, či môže byť pravdivé, deFormované, zvrátené...otvoriť svoju osobnú PaNDoRinu skrinku, či sa z nej poučiť..), určitý InTel a pod.

Nikto tu predsa zo znalejších nepopiera chemtrails, či katastrofu vo FuKaShiMe...
Ide tu vždy, ako obyčajne, o mieru strašenia ovcí a BeRaNov...☺

Ako v Tóre, Biblii, čiastočne zvrátenom Koráne atď... prirodzená hriešnosť ľudí, peklo a raj, ApoKaLypSo, podvedomé zákazy na dialektické hodnotenie (čo je asi aj tvoj prípad), strach z urobenia chyby...atď.

Chýba ti proste DiaLekTikos a pravdepodobne máš reálne problémy so svojou MoRAl (-kou).
Ono v biblickej civilizácii vychovať morálneho a viac chápavého jedinca (tzv. InteliGenTio) je v princípe veľký problém..

Pokús sa to DosťStatočne pochopiť (bez akýchkoľvek deGraDujúcich postojov voči TvoJej OsObe..) a preHodnotiť..

Prajem Ti veľa zDarU(m)!

Ten Dar si dostal do Vie(n)Ka už pri narodení.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fukušima otrávila celý Tichý oceán. Ale po katastrofe vládne zvláštne ticho sprisahania.

jh | 27.10.2016

"Nikto tu predsa zo znalejších nepopiera chemtrails, či katastrofu vo FuKaShiMe...
Ide tu vždy, ako obyčajne, o mieru strašenia ovcí a BeRaNov...☺"

to iste sa da povedat o pjakinovi, nakolko strasi, pripadne odvadza poroznost svojim smerom, aby sme si nahodou nevsimli ine. ale ak chces povedat, ze fukusima je fakt len na strasenie, tak to je konecna, tu nie je co riesit. objektivny jav menom fukusima sa proste prejavi, ci si to prajes a ci nie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Fukušima otrávila celý Tichý oceán. Ale po katastrofe vládne zvláštne ticho sprisahania.

Lux | 28.10.2016

Takže jh, Pjakin je tiež len čloVěk a ľudia sa ešte zyknú mýliť, aj keď Pjakin je dosť podkutý - teda ja osobne s niektorými NáZorMa, ktoré prezentuje analytický kolektív, kde hovorcom je Pjakin, nie úplne súhlasím, aj keď v mnohých veciach vyzerá, že má pravdepodobnostne pravdu blížiacu sa k Objektívnej ReAliTe..
To strašenie 3. svetovou a podobne, by tiež nemusel a pod. (je toho samozrejme viacej) ...☺

Na Zemi sa totiž udeje vždy najlepší variant so všetkých potenciálne možných (sú obsiahnuté v tzv. Matrici PredUrčenia z dielne VM - viď napr. Heisenbergov princíp neurčitosti v mikrosvete, ktorý zákonite vplýva na makrosvet..), vzhľadom na morálku a chápanie dnes ešte stále PopUlúzy = obyvateľstva.
RozMenené na drobné:
To, čo sa nachádza v kolektívnych agregátnych biopoliach Zeme, civilizácii, národov, kmeňov, rodov, rodín...sa následne premieta do reality Života všetkých jedincov, kolektívov.

Hierarchické usporiadanie dnešných dní teda vyzerá byť nasledovné:
1) Boh
2) Ľudský segment NooSféry Zeme
3) GP
4) Korporatívna nadštátna sféra biznisu
5) Štátnosť jednotlivých štátov (ak ju vôbec majú)
6) Nejakí politici, pOslaNci atď.
7) Inštitúcie

Starí okultisti, napr. s teosofickej spoločnosti mali heslo:
"Čo hore, to aj dole".

Tzn. = čo je v NooSférických poliach (egregoroch) ľudstva, tak to sa premieta do reality jeho života v zmysle Gaussovho rozdelenia opičiakov a aj ľudských opičiakov = prevážne zvieratká a kulturologickí zombíci (v ako ktorej kultúre... ak nám v TV ponúkajú neustále nejakú "ukuchtenú" žranicu, rôznorodé súťaže, ohlupovacie realTy show, ako aj rozmanité milenecké storky a ľudia to ešte podľa PeOpsLe MéTeRov žerú, tak môžeme konštatovať, že biblická civilizácia je prevážne FormoVéNa so zvieracím psychotypom - pôsobí sa primárne na bázické zvieracie inštinkty, ktorými je vybavený aj že vraj človek, resp. človeku podobný).
Vo východných kultúrach zväčša dominuje psychotyp zombie..

Ak si jh niekedy hlbšie študoval HieroShiMu a NaGaSaké, tak nevyhnutne musíš prísť k názoru, že boli nemalé obete, následky pomerne rýchlo "zmutovali" a nasledoval napr. japonský ekonomický "zázrak" (po denacifikácii a určitých aktoch zo strany GP, ale aj japonského populu)..
Tie atómové bombičky boli len hračkárske prototypy, ale napriek tomu havária vo FukuShiMa je voči tomu len veľmi slabý odvar... (ak vieš ako pôsobia jadrové ZHN, tak ti to musí byť viac menej jasné..).

Strašenie ľudstva všemožnými nešťastiami, katastrofami, haváriami...je prastarý manaŽérsky prostriedok.
Strach blokuje mnoho prirodzených mechanizmov Homo Sapiens s., preto bolo množstvo strašiacich mechanizmov zavedených do tzv. náboženstiev, ideológii, dnes máš v TV cca 90 % správ negatívnych ... atď., pričom realita života podľa Normálneho štatistické rozdelenia javov hovorí, že človek denne, či za sledované obdobie, zažíva 1-2 % negatívnych skúseností (procesov, javov)..

Teda - hlavne sa blokuje intelekt..

Skús sa jh preniesť v chápaní aspoň o úroveň vyššie..

Aj negatívne procesy majú totiž svoj pozitívny zmysel z dielne Najvyššieho - nič nie je len čierne, alebo biele..

Otázka - čo robia Taliani zle, že majú v poslednej dobe sériu zemetrasení?
Alebo prečo situácia v Sýrii, alebo na UA vyzerá tak ako vyzerá?
Čo tamojší ovčania nechápu (samozrejme, okrem ich defektnej morálky..)?

Cina

Hum | 23.10.2016

No ja si myslim, ze to s tou Cinou ten GP nevymyslel dobre. Lebo ked 1.5 miliardy ludi dostane apetit, tak zozeru Zem skor jak Pindosi. Ti maju aspon nejake nerastne bohatsvo ale Kitaj nema nic len konzumentov..

Re: Cina

Cico Ciciak | 23.10.2016

Keď sa pozrieš po internete, tak zistíš, že s pôrodnosťou v Číne to nevyzerá vôbec ružovo (vymierajú), aj preto tam upustili od politiky jedináčikov. A myslíš si, že tí chudobní ľudia a roľníci, čo žijú v čínskom vnútrozemí, ktorých je tak asi miliarda, sa zmenia na rozdrapených Amíkov? Pochybujem, GP taký hlúpy určite nebude. Zatiaľ podporuje len prímorské oblasti a tamojšie veľko-mestá, kde sformoval nový typ čínskej zombí kultúry a spoločnosti so západnými liberálnymi prvkami.

Re: Re: Cina

Martin | 25.10.2016

K tomu dodám, že Čína je nejspíš přímo globálním modelem. Tak si GP nejspíš představuje globální civilizaci. A možná to byl model i té minulé, ze které pravděpodobně pochází. Vysoce technologická centra s poměrně nízkým osídlením vedle početného zaostalého "materiálu" nezatěžujícího životní prostředí. Ale myslím že GP šlápl s Čínou vedle z jiného důvodu. Stvořila a podporoval maoistický model, který tak opěvoval D. Rockefeller. Tahle Goldman Sachs ekonomika dnes střižená konfuciánstvím a vlastními čínskými ambicemi je dílem z části nechtěných vlivů včetně amerických lokálů. A to je také kromě zdrojové i vojenské nedostatečnosti jeden z důvodů, proč Čína bude pro GP plnit roli globálního centra jen problematicky. A zároveň skulinka, kterou využívá Rusko k prosazování vlastní koncepce.

kolkobudešžit

anonym | 23.10.2016

Článek výborný, k zamyšlení. Ale to,co napsal slovenský autor o KarluIV., Putinovi a židech. Tak to nevím, jestli se mám smát nebo plakat. Stačílo, kdyby se nebyl přiznal k historickým nevědomostem a potlačil v sobě nenávist k židům.

Re: kolkobudešžit

Cico Ciciak | 23.10.2016

To on tak sem-tam zvykne napísať... A čo sa týka tej nenávisti voči židom, tak tá má svoje objektívne príčiny. Ale tiež si nemyslím, že ich treba nenávidieť, skôr im pomôcť, lebo sú to tiež viac-menej len obete jedného veľmi starého cca. 3000 ročného experimentu.

Re: Re: kolkobudešžit

CastroRuiz | 24.10.2016

A čo plán tentoraz skutočného celosvetového holocaustu Židov ?!

Re: Re: Re: kolkobudešžit

Cico Ciciak | 24.10.2016

Máš dojem, že za doterajšiu históriu boli tie, tisíce menších a väčších pogromov na židov (aby ich GP roztrúsil všade po svete do diaspór) iba virtuálnymi, fikciou? Aj holokaust? Ja mám zatiaľ za to, že preriedenie a potrestanie obyčajných židov počas WW2 bolo reálne a naplánované GP.

Potvrzení

Nikdo | 23.10.2016

Když začal, již mnohem dříve, Pjakin mluvit o tom, že je Putinovi předáváno globální řízení, tak to nebylo zdaleka tak zřejmé jako nyní. Správnost jeho analytik (vždy je přítomna míra - je s vysokou mírou přesnosti) je potvrzována praxí a to ukazuje, že teoretický popis řídících mechanismů ve společnosti v KSB a DVTR je efektivní, je potvrzován praxí.

Problém je teď s přilepením ke svým představám hlavně u řídících kádrů, jak je v článku uvedeno. Pro mnoho bytostí je mnohem snadnější spáchat sebevraždu než přehodnotit to, čemu mnoho let věřili (například, že USA je skvělá země, že demokracie je fungující uspořádání...).

Re: Potvrzení

Dagmar | 23.10.2016

Spravnost jeho ROZBORU
a ne analytyk.

Re: Re: Potvrzení

kolkobudeszit | 23.10.2016

Vieme, že v Rusku bol vymenený Peter I., čo Rusku neprinieslo nič dobré. I u našich susedoch vieme. že „český král“ Karel IV bol nemanželský syn Elišky a židovského radcu“ (viď http://zlatodej.blog.cz/rubrika/orac-a-smrt ) a tiež to neprinieslo moravským Slovjenom nič dobré. Kráľovstvo prevzali židia, spálili Slovjenskú literatúru a dokumenty a ich majetky preberali cudzie židomiešavé panstvo a židomiešanci v radách Čechov. Prečo si myslíte, že zámena Putina prinesie niečo dobré Slovjenom? Putinovi nastolili jedine úlohu pracovať v záujme globálneho prediktora a presmerovať súčasný surovinový tok z Rusko/USA smerom na Čínu, bez čoho by Čína okamžite skrachovala, tak ako sa vyjadril Veličko, Petrov „Čína je veľmoc na hlinených nohách“. A naháňať Rusko do pažeráka Číny má v scenári za úlohu besný pes USA, ktorý potom zdochne. K tomu slúžia i sankcie. Samozrejme, že Nemci si robia v Rusku biznys neobmedzene (opak vravia len mediálne kamufláže), len Slovjensky ost je odstrihnutý od Slovjenskej spolupráce s Ruskom. Nemci zavádzajú otrokárstvo ako u nás tak i v Rusku za mzdy 500€, rovnako ako iní žltý kórejčania...A v Nemecku je boom výstavby, žiadna kríza! Katolicizmus a USA diskreditovali bielu rasu po celom svete a Číňania si môžu tlieskať. Pád USA je i pádom sna bielej rasy v USA o vybudovaní „spravodlivejšej, slobodnej“ spoločnosti. Ale Čína žiaľ má „natlačené papieriky“ podvodné obeživo, presunuté z USA, ktorým GP beztrestne okráda Rusko a Rusov. Veď ste tu čítali ako bezplatne si žili všetci Lýbijci za Kadáfiho a mali len ropu! Naproti tomu Rusi živoria a štát majú najbohatší na svete! Rusku a Rusom-Slovjenom teda nič dobré v dlhodobej perspektíve ani Putin neprinesie. Židovskí miešanci podpidosníci sa zmenia z proamerických na pročínskych (len echt miešanec dokáže zapredávať rodnú Zem, stratil spojenie s rodnou hrudou). Stav života Rusov sa neustále zhoršuje a stávajú sa cudzincami vo svojej zemi, keď ich nahrádzajú na Sibíri číňania, ktorí po ukradnutí čínskej Tartárie (územia za „čínskym múrom“ po Amur) po zničení Veľkej Tartárie r. 1775 si prisvojili po 2. sv. v. bez protestov „mocností“ i Slovjenský Tibet, zdecimovaný lámami, dá sa povedať čínskymi sluhami GP, ktorí pripravovali toto územie na „pripojenie“. Teda argumentačne reálna prax a nie mystifikácie tu i v iných médiách ukazujú, že Čína si prisvojuje krok po kroku Sibír. A keďže nie je tá „vojna“ o ktorej všetci hovoria, ktorá by vytvorila nového Stalina, ktorý by aspoň narobil problémy GP, z čoho sa GP poučil a zmenil stratégiu a teraz to môže GP robiť úplne beztrestne a oficiálne „kupovať“ celé územia v Rusku a po svete, podniky i s ľuďmi za bezcenné papieriky, ktoré len presunuli z USA a získavať za nič cenné reálne bohatstvo! Preto potrebuje GP MIER, aby pokojne dokončil genocídu ľudstva. Preto počúvate o stavbách prázdnych miest v Číne. A všetko ako ináč podporené novým akože Putinovským svetovým rádom – „spravodlivej“ spoločnosti, čo počúvame od židokatolicizmu-spravodlivosť po smrti a francúzskej revolúcie-spravodlivosť i počas života. Ani námahu si nedal GP niečo iné vymyslieť, stále rovnaké žvásty, ktoré ale na citlivú ruskú Slovjensku dušu fungujú a milujú svojho otrokára podľa snov GP. Keď vtáčka lapajú pekne mu spievajú! Ako môže Putin vravieť PRAVDU, keď je dvojník! Kde má ženu a deti? Kde má dieťa porodené vo Švajčiarsku? Aký je nezávislý? Je len vytvorený nástroj na jedno obdobie! Či to chcete, alebo nechcete počuť vo svojom pohodlnom živote, tak Vám zlodej, parazit nič dobrovoľne nevráti, musí z Vás žiť! Komu pomôže vojna? Myslíte si, že keď zamenili Putina, tak ho v správny okamžik nemôžu odstrániť? Kedykoľvek! Aké sú perspektívy v „mierovom“ živote pre Rusko, keď už teraz vymiera alkoholom milión Rusov ročne a Putin túto genocídu nerieši!? Strata Sibíri v prospech Číny, (netreba administratívne pod Čínu) stačí ekonomicky využívať suroviny ako to robia už číňania v Afrike, Ázii... Keď doteraz svet vyžierali USA bude ho vyžierať Čína a vlastníkom Slovjenom Rusom zostanú odpadky ako doteraz! Alebo si myslíte, že zrazu napriek tomu, že GP vychoval KONZUMNÚ mládež v Číne, zrazu nebudú chcieť všetci Číňania autá, televízory... Nevidíte, že prebieha ZÁVEREČNÁ GENOCÍDA Slovjenstva? Miešanie v EÚ, diskriminácia bielych v USA a jej likvidácia, diskriminácia bielych na Slovensku od 2. sv. v. cigáňmi, v Rusku v západnej časti zúri islamizácia ako v EÚ veď i Pjakin a kol.islám vyzdvihujú na úkor rodného spôsobu života Slovjenov nazvaného „kresťanstvom“ - Slovjenské kresťanstvo (to nie je pravoslávie či katolicizmus). A východná časť Ruska Sibír dopadne ako čínska Tartária - územie za hraničným Slovjenským múrom falošne nazývaným „čínsky múr“ až po Amur. – Sibír bude úplne počínštená a žltopomiešaná biorobotmi so 7 čakrami. NOVODOBÍ NÁROD OTROKOV pripravení zomierať v budúcnosti za svojich vládcov na Zemi vo vesmírnych vojnách na obranu socialistickej, či kapitalistickej, či „spravodlivej spoločnosti“ nového svetového rádu GP Putinom a Sorošom atď, zavádzaného, kde miešancov-deti nebudú vychovávať rodičia. Vitajte v BIOROBOTOVE!!! Takže vysvetľujte deťom potrebnosť morálneho života, rozvoja fyzickej osobnosti do 20 roku a duševnej-mozgu do 23-26 roku a nebezpečenstvá predčasného pohlavného života,(uzatvorenie rastových kostných štrbín, ukončenie potenciálu mozgového duchovného rozvoja...) sexu bez lásky, sexu bez cieľa počatia (duchovný paraziti). SEX NIE JE LÁSKA! To, čo je „normálne“ v terajších médiách i v spoločnosti je v skutočnosti nemorálne!!! Vysvetľujte a realizujte potrebu komplexného a neustáleho vzdelávania a pravdivosti vzdelávania v dejinách i prírodných vedách.(Tesla, Haramein...) Vysvetľujte potrebu požívania čistej stravy a čistej vody a nebezpečenstvá súčasného zvýšeného mäsojedenia, kravskomliekojedenia, ktoré dráždi v predčasný sexuálny život i chemojedenia, ktoré ničí zdravie v prospech zisku farmácie. Vysvetľujte a realizujte prevenciu chorobám. Ak ste vy degradovaní nedopustite degradáciu vlastných detí! Vysvetľujte genetiku miešania rás ...

Re: Re: Re: Potvrzení

Nikdo | 23.10.2016

Velice povrchní a bez ladu a skladu. O víceméně všech uvedených otázkách a skutečnostech se tu již a ne jednou podrobně hovořilo.

Re: Re: Re: Potvrzení

popolvár | 23.10.2016

nabudúce stačí, prosím, dať odkaz na slovansko-arijské védy a my si už vyberieme to, čo je v nich podnetné a konštruktívne a oddelíme od nášľapných mín do budúcnosti.

Re: Re: Re: Re: Potvrzení

Zdeněk | 23.10.2016

Slovansko árijské Védy jsou prací neokon-tajných služeb.Je to pouhý podvrh. Jsou zcela jednoznačně orientovány na biblický projekt-aby v budoucnu mohlo matení pokračovat. Mimo mé maličkosti má stejný názor i Hox -viz článek Oznámení (aktualizováno ) ze dne 15.5.2012
Falšuje se především chronologie dějinných událostí aby tyto události souhlasily s biblickým projektem. Příklad:
Krsna (Krišna) India,900 roku př.n.l.,narodil se panně Devakí.
Chronologické tabulky jasně dokazují,že zde je chyba letopočtu větší jak 2000 let.
Počátek Kali-yugy se datuje na 18.února 3102 př.n.l.. Krátce po začátku Kali-yugy proběhla biva na Kuruově poli,to je místo blízko dnešního Dillí. Bitva je důkladně zmapována,je k dispozici množství faktů,nedá se tedy vyvrátit, že proběhla krátce po začátku Kali-yugy. Královna Devakí nemůže být zaměněna za nějakou pannu.

Re: Re: Re: Re: Re: Potvrzení

Lux | 25.10.2016

Súhlasím čiastočne s tým, že tzv. "árijské Védy " sú určitý kompilát a podvrh.

Pokús sa Zdeňku pri všetkej oddanosti ku Krišnovi (napojení na príslušný agregátny modul) porozmýšľať...
Dejiny, ako vieme, sa opakujú - najprv ako tragédia a následne obyčajne ako fraška..
Takže otázka - hovorí ti niečo mýtus o Osirisovi a Isis?
Ďaleko, preďaleko pred r. 900 BC. sa Osiris narodil panne, zmŕtvych vstal atď... odkiaľ asi čerpal védický i biblický mýtus potom svoje novodobejšie motívy?
Veď čo na ovce pôsobilo pri starších mýtoch, to museli prastarí sociálni inžinieri zachovať, ako hovorí Logos..

Ostatne je to oveľa, oveľa staršie mystérium, ako aj nejaké Védy, či staroegyptská mytológia...☺

Jednoducho sa staršie vhodné schémy pretransformovali do novších mýtov pre ovce a BaRaNov a KaRaVáNa ide ďalej...☺

Ostatne Krišna je "len" 8. avatar kultu "árijského" boha Višnu (teda pre neznalejších - je to obraz boha Višnu, ktorý sa zjavuje v rôznych dobách ľuďom, a to v rôznych formách...☺, pričom základných avatarov je 10 a prvým avatarom Višnu bola ryba = ako v Biblii symbol Krista..atď.)..

Pričom Krišna = ako "obraz" boha (samozrejme sa o žiadneho reálneho boha nejedná, lebo ten nemá obraz) je v v klasickom hinduizme skoro nevýznamný..

Otázkou je prečo dostáva hnutie Hare Krišna takú globálnu podporu?

Veď všetky procesy sú riadené a náhoda je dnes najvyššia konšpirácia Zdeňku.

DeVaKí...ah jaj ... Panna Mária na sklade novodobejších mýtov samozrejme ešte nefiguruje... (ale medzi tým je mnoho podobných mytologických panien a bohov, ktorý sa narodili týmto "pannám").

MyTheUs a ReAl...len to pochopiť...

Re: Re: Re: Potvrzení

Stredoeuropan | 23.10.2016

Čo sú to "slovjeni"? - zas vymyslené táraniny o ničom - nikdy nič takého ako "slovjeni" neexistovalo, neexistuje a samozrejme nebude existovať - svoje nereálne,túžobné sny je zbytočné prenášať do reálneho sveta, lebo po takomto snívaní príde vždy prebudenie vo forme úderu tvrdej skutočnosti.....

Re: Re: Re: Re: Potvrzení

vacnatec | 24.10.2016

Словѣни (stsl.) = Slované
Zdroj:
HAUPTOVÁ, Zoe a kol. Slovník jazyka staroslověnského, část 36. Praha: Academia, 1983.

Ze všech "táranin o ničom" jste si pro svou "argumentaci" vybral ten nejméně vhodný příklad. To není sen, to je staroslověnština.

Re: Re: Re: Re: Re: Potvrzení

Hox | 25.10.2016

"Sloveni" neznamená "Slované", Sloveni byl jeden z kmenů jako například Češi, Moravané, Kriviči, Doudlebové, Polané, Vjatiči atd. atd.
Část kmenových svazů se později vzdala svých jmen a stala se Rusy, část si svoje jména uchovala.
V Rusku bylo město Slovensk = město Slovenů.
Kde historicky reálně Sloveni nakonec zakotvili? To by nemělo být těžké zjistit...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Potvrzení

Franta | 26.10.2016

Sloveni je puvodní nazev Slováku. Pojmenování Slovák je cechismus ze 13. století pro slovany z Horních uher a znamenalo to v puvodním vyznamu vandrák, zebrák. Vsak se taky ríká Slovensko a ne Slovácko a pojmenovaní pro zenskou osobu tohoto národa je Slovenka a ne Slovacka.

Re: Re: Re: Potvrzení

M.C. | 23.10.2016


To je ale blábol. Ve čtrnáctém století byli Židé striktně odděleni a i když se jim u nás v porovnání se zbytkem střední Evropy nedařilo zas tak zle, málokterá žena na určité úrovni by ,,se spustila" se Židem. Šlechta si potrpěla na rody a tohleto by neprošlo. Jmenovitě Eliška Přemyslovna byla dáma značně sebevědomá a hrdá na svůj královský původ a přemyslovský rodokmen. K ní mi taková mesaliance nesedí.
Návštěvy šlechticů v ,,hampejzech" byly zase jiná kapitola.

Nejhorší smrt je z vyděšení.
Zatím nepozoruju, že by Putin konal proti zájmu Ruska nebo Slovanů obecně. Naopak za pomoci ministerstva zahraničí a armády velmi dovedně balancuje na hraně mezi křížením záměrů neokonzerv a přímým vojenským střetem a čeká, až se protistraně podlomí nohy a rozhádají se mezi sebou.
Viz poslední relace Bena Fulforda:
http://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/blog/
Všechny dále popsané záměry Číňanů a dalších na rozvrácení Ruska jsou sice skutečné, ale jsou taky ruskému vedení dávno známé - žádný moment překvapení. A Rusko jedná. Čína nemůže příliš spěchat, protože sama nedokáže čelit americkým ozbrojeným silám, které sice po svržení a uvěznění neokonzerv nasadí trochu lepší kurs, ale žádný kamarádšoft to nebude.

Re: Re: Re: Re: Potvrzení

Dan | 24.10.2016

Politika USA je odjakziva postavena na nemilosrdnem oslabovani a zniceni sve konkurence, politicke, ekonomicke a vojenske. Historie invazi a prevratu, vrazd politiku to doklada presne. A to Rusko a Cina vedi a proto konaji. Rusko zacina proti nenavistne rusofobii USA vest uder tim, ze nazyva ted veci verejne spravnym jmenem. Uz mu nezalezi, co USA k tomu rikaji, protoze USA Rusko stejne ostentativne ignoruji a provokuji kde jen mohou. Je to nebezpecne, doufejme ale, ze i USA si uvedomi co je ceka, kdyz neprestanou.

Re: Re: Re: Potvrzení

Dan | 24.10.2016

Dezinformace a ohlupujici informace. Paskvil.

Re: Re: Re: Potvrzení

CastroRuiz | 24.10.2016

Je faktom, že GP nevadí Rusom a Slovanom vo všeobecnosti. RU a Putin je pre nich jednoznačne východiskom z krajnej núdze.
Je na Putinovi, RU a nás Slovanoch, aby sme z tejto situácie vyťažili pre seba maximum.
Čo sa vsak týka stredoeurópskych Slovanov, som veľmi skeptický.

Re: Re: Re: Re: Potvrzení

CastroRuiz | 24.10.2016

Oprava.
Nefandí a nie nevadí.
Typng mistake.

Re: Re: Potvrzení

Cico Ciciak | 23.10.2016

Však analýza = rozbor, nie?

Re: Re: Potvrzení

Sio | 23.10.2016

analytyk ... zase překlep. :-D

Re: Potvrzení

Dagmar | 23.10.2016

Neni napsano, ze spachaji sebevrazdy, je psano ze budou zasebevrazdeni, cili budou vygymovani

Re: Potvrzení

BPN1 | 23.10.2016

No,když ti,co "mnoho let věřili.." budou páchat sebevraždy,bude jen dobře,o to míň bude křečí a hysterie ....

Re: Re: Potvrzení

Cico Ciciak | 23.10.2016

Nemyslím si, že by bolo dobré, aby napr. nejaký otec od rodiny spáchal sebevraždu, len kvôli svojmu mylnému svetonázoru/presvedčeniu.

Re: Re: Re: Potvrzení

eM | 23.10.2016

Taky mi to připadá trochu nelidské...

Re: Re: Potvrzení

Putinovec | 23.10.2016

To jsou takové sebevraždy,kdy někdo vypadne zavřeným oknem.Nebo zemře na infarkt,přestože má vzhledem ke svým financím perfektní lékařskou péči a srdce od nějakého neznámého mladíka,které se k němu dostalo díky neutuchající práci Lékařů bez hranic.

Zajímavý článek

Sio | 23.10.2016

Kromě pár rusismů v překladu nemám zásadní námitky k této analýze a prognóze. I když jsem si vědom, že nic není na 100%.

Re: Zajímavý článek

Hox | 23.10.2016

a těch čechizmů...

Re: Re: Zajímavý článek

Sio | 23.10.2016

Monetární a etická modernizace i pro Česko., politický diskurz, defamilializace, refamilializace, Marketizace, Komodifikace,
Dokonce je tu i ciciak - sosák. A já myslel, že to je od cicina. :-DD

Re: Re: Re: Zajímavý článek

Sio | 23.10.2016

Sakra. omyl, ty čechismy jsou tady:
http://fici.sme.sk/c/20059223/cechizmy-bohemizmy-steniatka.html

držím palce

robert | 23.10.2016

Tak jdeme do finále. Věřím, že to gosudar zvládne s takovým přehledem, jako dosud. Doufám, že V4 zvládne osamostatnění se od Bruselu a Šapiro si co nejdříve zbalí kufr a zmizí za moře mezi své. A může si vzít s sebou i své kamarády

Re: držím palce

Cico Ciciak | 23.10.2016

Každý gosudar predovšetkým potrebuje mať možnosť oprieť sa o dostatočne chápavý a morálny ľud/národ. Na to netreba zabúdať.

Re: držím palce

jenda | 24.10.2016

Jen aby po Shapirovi neposlali nějakého jiného sionistu. On i Trump je s nima posedlý.

Re: držím palce

kosec | 24.10.2016

no s poláky a Čechy si nejsem tak jistej

Re: držím palce

Přemek | 25.10.2016

Samotný gosudar by nic nezmohl, kdyby neměl podporu běžných lidí, kteří i pouhým selským rozumem vnímají, že časy se mění a parazitům bez odpovědnosti pšenka nepokvete. proto je tolik třeba nás, kteří pokud ještě nevíme dost, víme alespoň to, co zde zaznívá a pomáhá složit skládačku celou.

Re: Re: držím palce

občan | 10.12.2019

Kdo je loutkovodič Putinova loutkovodiče ?
Nevíme, že nic nevíme.

Přidat nový příspěvek