Nové sankce: role analytiky a míry chápání pro naši budoucnost

Nové sankce: role analytiky a míry chápání pro naši budoucnost

10.8.2017

Hox

 

Schválení sankcí a jejich podpis Trumpem odhalilo jednu věc, že česká i světová alternativa informuje o událostech týkajících se globální politiky zcela zkresleně a nesmyslně, tak aby bylo co nejvíc zamlženo, co se skutečně děje.

 

Sankce byly v senátu schváleny drtivou většinou hlasů, takovou většinou, kterou státní elita nedisponuje. To znamená, že schválení těchto sankcí přesně ve schváleném znění bylo se souhlasem GP, a kromě toho, i v režii GP. Z toho plyne, že mluvit o porážce Trumpa (člověka GP), jak zní ze všech stran, je zcela mimo.

Abychom však chápali co se skutečně děje, musíme znát globální politiku a její scénáře, o co nyní GP usiluje, jaké má překážky atd., je třeba znát úkoly, které GP vkládá na jednotlivé hráče. Co se týká Trumpa, ten má za úkol realizovat transformaci USA na regionální velmoc, izolovat USA z řídících procesů světem.

Jaké budou mít nové sankce dopady?

1) Evropa. Evropa je hlavní poškozený, už oznámila, že přijme protiopatření proti USA. Koluje vtip, vystihující situaci: Amerika přijala protiruské sankce, které uškodí Evropě, tak Evropa přijme protiruské sankce, které uškodí Americe.

2) Rusko. Rusku jsou nové sankce jen ku prospěchu a umožní mu dále získávat suverenitu a posilovat hospodářství, Rusko už oznámilo, že urychlí odpis dolarového světového systému, to je seriózní signál.

3) USA. Sankce jsou pro USA výstřel do hlavy vlastníma rukama, žádný nepřítel by nebyl schopný USA tak poškodit, jako to udělala státní elita svýma rukama, pod tichým vedením GP. Sankce znamenají omezení vlivu USA na procesy řízení ve světě, Evropa se dostane z pod vlivu USA, podpindosníci v Rusku i jinde byli odepsáni.

 

Tyto sankce jsou prosředkem likvidace USA a omezení jejich vlivu, tzv. kontrolní výstřel do hlavy rukama samotné oběti. Státní elita kráčí přesně ve stopách aparátčíků SSSR období perestrojky, kdy ti nechápali co se děje a všechny jejich kroky se obracely proti nim. Nyní jsou v totožné situace zástupci americké státní elity: nemají nejmenší ponětí co se děje a veškeré kroky se obrací proti nim.

Podpindosníci pochopili která bije a že jsou odepisováni, abychom to viděli, stačí správně číst prohlášení politiků, číst mezi řádky. Po přijetí sankcí kongresem a jejich podpisu Trumpem napsal Dmitrij Medvěděv toto:

https://www.facebook.com/Dmitry.Medvedev/posts/10154587161801851

 

„Podpis prezidentem USA nového zákona o sankcích proti Rusku znamená několik důsledků. Za prvé, nadějím na zlepšení našich vztahů s novou americkou administrativou je konec. (...)“

Zde je klíč v chápání v tom, koho myslí tím „našich“. Ruských? Nikoliv! Každý odpis podpindosníků a trockistů na obou stranách Pacifiku může rusko-americké vztahy jen zlepšit!

Medvěděv černé na bílém říká:

„Naději na zlepšení vztahů nás podpindosníků a zrádců Ruska s administrativou Trumpa je konec.“

 

Jednoznačně pozitivní zpráva!

 

Ve skutečnosti zde totiž nestojí Amerika proti Rusku, ale trockisté a podpindosníci Ruska a Ameriky proti normálním lidem Ruska a Ameriky. Trump a Putin jsou v týmu a hrají tanečky pro státní elity, neboť klidná likvidace USA v roli hegemona je v zájmu všech.

 

Když se podíváme jak o těchto sankcích informují tzv. analytici všech možných druhů, média i převážná část alternativy, tak uvidíme, že v drtivé většině je úroveň jejich analytiky taková, že to co popisují nemá nejmenší spojitost s realitou, jen vytvářejí chaos v hlavách čtenářů a je zcela jedno, zda upřímně nebo za peníze.

 

Co jen stojí například článek „Paul Craig Roberts varoval Rusko, aby se probudilo a přestalo žít bludem o normalizaci vztahů s USA. Druhá strana chce válku, spolupráce s Ruskem je to poslední, co by americký kongres chtěl!“. To může publikovat jen někdo, kdo nemá nejmenší ponětí o tom co se děje – kdokoliv kdo má elementární představu o globální politice se může podobným věcem jen smát.

Úroveň většiny „analytiky“ je dost zoufalá a nic kromě paniky nebo zmatení nemůže vyvolat. Vidíme že lidé, často v dobré víře, bohužel nemají nejmenší ponětí o procesech globální politiky, takže produkují konstrukce mající málo co společného s realitou.

 

Je nějak extra složité získat adekvátní představu o globální politice? Právě že není! Informace jsou k dispozici, stačí trocha studia. Jakmile má člověk správnou mozaiku, do které vše zapadá, pak je vše jednoduché, lze pozorovat průběh globálních procesů ve večerních zprávách a bez problémů vše zasazovat na svá místa. Toto co jsem popsal rozebírá mnohem podrobněji v posledním díle V.Pjakin, brzy budou titulky. Nejde mi o samotné informace, jako spíš o to ukázat, že vidění situace na základě KSB versus jiné analýzy, to není o situaci "názor proti názoru", ale o situaci "chápání versus představy", jednoduše proto, že bez chápání celkového schématu nelze správně intepretovat dílčí jevy.

Lidé co tvrdí že Pjakinovi "nevychází prognózy" neví o čem mluví a nejspíš ani pořádně nechápou o čem mluví, protože neznají KSB. Situací, kdy Pjakin ohlásil něco konkrétního, co se zdálo nepravděpodobné nebo nesmyslné, nebo byl jediným hlasem proti zástupu jiných názorů, a přesto se ukázal jako správný, bylo mnoho. To ale bohužel vesmě pochopí opět jen někdo, kdo si dal práci a trochu se seznámil s KSB, pro ostatní to bude "náhoda" a "mystika".

Nebo jiný příklad ze zdejší komunity, týkající se asociační smlouvy Ukrajiny s EU. Tvrdě jsme stáli na pozici že Janukovyč nepodepíše, protože nemůže podepsat, i když vše nasvědčovalo tomu, že podepíše, a i bylo určeno datum podpisu. Janukovyč několik hodin před podpisem odvolal a nepodepsal. Jde mi o jedno: nejde o náhodu, pokud člověk chápal globální politiku, tak mu bylo zcela zřejmé, že pokud Janukovyč není sebevrah, podepsat nemůže. Pro Pjakina jsou podobně zřejmé mnohé situace, kdy jeho kategorická tvrzení vypadají na první pohled nesmyslně, protože se věci věnuje systematicky už roky. Ale jedná se chápání a vědění, nikoliv hádání, štěstí nebo "mystiku", to je důležité pochopit.

 

Celý tento článek píšu kvůli apelu. Lidé, nenechte se oblbovat mnoha rádoby analytiky, kteří vám budou nabízet každý týden jinou pohádku nebo údajný inside. Kdo chápe globální politiku a globální scénáře, tomu můžou být tyto „analýzy“ jen k smíchu. Bude chápat podstatně více než špičky tajných služeb a tzv. „vrcholoví politici“ a bude se bavit, když bude sledovat jak tzv. „elity“ tápou a nechápou co se děje, protože byli naučeni jedno, ale okolnosti se změnily, tak jak to vidíme dnes například u státní "elity" USA.

 

Nebude vás moct nikdo strašit a oblbovat, což je oblíbená činnost pseudoalternativy. Ale hlavně, v dnešní době můžete zajistit svou vlastní bezpečnost a prosperitu (a své rodiny) jen tehdy, pokud budete chápat co se děje a budete se orientovat. Jsme ve válce o které drtivá většina obyvatel nemá tušení. Ona turistka, která byla zavražděna v Egyptě, jela by snad do podobné destinace, kdyby chápala globální politiku? Jistěže ne. Pro ni už je to rozdíl života a smrti. Ale je to rozdíl i pro celou společnost, protože bezpečnost a prosperita celé společnosti je určena tím, nakolik správně ta společnost chápe co se děje. Budoucnost tohoto národa může být velmi perspektivní, ale může být i nezáviděníhodná, a jediné co o tom rozhoduje je úroveň chápání společnosti, a na tom se podílí svým dílem každý.

 

Pokud bude společnost chápat globální politiku, pak v informačním prostoru budou převažovat adekvátní informace a analýzy, nikoliv dezinformace a strašení.

A pokud budou v informačním poli adekvátní informace o tom co se děje, analýzy, varování a podobně, pak se tím politici musí řídit, nemohou jít proti informačnímu proudu, musí brát ty informace na vědomí, jinak budou nahrazeni těmi, kdo je budou brát na vědomí.

 

Pokud bude v informačním poli přítomna schizofrenie, kaleidoskop vzájemně se vylučujících verzí a dezinformací, pak bude chaotické i směřování společnosti. Pokud bude ve společnosti konsenzus na základě adekvátního chápání a znalostí, pak řídící vrstva je nucena se tím řídit, nemůže předstírat, že dané veřejné chápání otázek neexistuje.

 

Dám příklad. Nyní média ještě stále recyklují varianty liberálního mýtu o volném trhu a stále razí narativ „Západ náš vzor“. Představme si, že by v hlavních médiích typu HN, iDnes a podobně, vyšla na titulce analýza toho, s pomocí jakých mechanismů po roce 1989 Západ kolonizoval bývalé země soc. bloku a s pomocí jakých mechanismů na nich parazituje a vysává zdroje. Nyní se posuňme ještě dále a představme si, že probíhá seriózní veřejná diskuse na téma, co s tím dělat. Už začíná svítat, co by to znamenalo?

 

Informační pole definuje budoucnost a perspektivy společnosti.

Informační pole formuje každý člen společnosti tím, čemu věří, o čem píše, nakolik chápe a reaguje na okolní informace.

Společnost adekvátně chápajících čeká světlá budoucnost, společnost jedinců, kteří nemají ponětí o tom, co se reálně děje, čeká zcela jiná budoucnost.

Proto je třeba pracovat na vlastní míře chápání, nenechat se oblbovat projekty typu Aeronet. Z konceptuální hlediska jsou cíle a síly stojící za Aeronetem jako na dlani.

 

Všechny potřebné informace jsou k dispozici v češtině. Pokud člověk pochopí podstatu KSB a globální politiky, tak mu budou analýzy typu těch pana „VK“ z Aeronetu ať dělá co dělá jen k smíchu.

Nevěřte mi, o to mi nejde. Ověřte si to sami. Chápání nelze nikomu předat, to fyzicky nejde, lze jen sdělit zájemcům, kde ho mohou získat sami. Vlastním úsilím.

 

Vážení, nenechte se odradit dezinformátory a lháři, kteří Vás budou přesvědčovat o tom, že KSB propaguje islám nebo se jedná o sektu a další nesmysly. To je jen součástí strategie, jak paralyzovat rodící se kolektivní intelekt na bázi chápání KSB, jak paralyzovat tvůrčí síly. Nevědí co činí, nechápou důsledky. Oni jsou zodpovědní za sebe a ponesou si následky svých aktivit, Bůh s nimi. Každý má odpovědnost za své činy, ne za činy ostatních. Nenechte se oblbovat projekty pseudo-alternativy, protože na tom, zda se necháte či nikoliv, závisí kvalita života vašich dětí. Naše generace určuje, v jakém světě budou žít naše děti, a aktivity dezinformátorů a manipulátorů jsou na jejich svědomí, ale nejsou omluvou pro ostatní.

Nachází se zde knihy a další informace. Nevěřte tvrzení, že stojí za to a mění životy k lepšímu – přesvědčit se může jen každý sám.

 

Diskusní téma: Nové sankce: role analytiky a míry chápání pro naši budoucnost

san

0wl | 31.08.2017

Elity USA, ani GP si sankciami rozhodne nestrelili do hlavy a profituju obaja. Preto taka jednohlasna zhoda. Akurat kopanec do guli sa zase usiel Europe. Medzirocny export USA do Ruska od celeho saskovania vzrastol na viac ako dvojnasobok. Cislami za Jun 2016/ 2017 narast z 376 na 785 milionov dolarov (https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c4621.html)

komplexnost

Vlasta Národník | 20.08.2017

Všichni máte trochu pravdu a trochu ne. Je třeba sledovat MNOHO alternativních médií, k tématům najít protičlánek v mainstreamu a porovnat všechna faktai falsa. Většinou se vám pak vyloupne skutečné jádro, které ale není celé zobrazené nikde. Takže číst, analyzovat, pochybovat, hledat dál, doplňovat, znovu nalyzovat a při každé pochybnosti nebo chybějící infromaci postup opakovat Taky si někdy pár dní počkat na další, neupnout se na jeden zdroj, ale kriticky všechny vyhodnocvat. Toť vše.

Perfektní Hoxův vhled do reality

Přemek | 12.08.2017

Díky, Hoxi, za tento didakticky hodnotný, neb agrhumentačně přeplněný článek. Některým lidem je asi opravdu třeba neustále opakovat to, co jiní se silnou vůlí k vlastnímu pochopení reality najdou bez problémů sami. Všem, co blekotají cosi o porážkách Trumpa a jeho slábnoucí pozici připomínám, jaké reálné důsledky mají sankce a proč Trump vyjádřil své výhrady k nim. Zcela odjinud pak lze přidat Trumpovo poděkování Putinovi za redukci moskevské ambasády USA s lakonickým "musíme šetřit". Takže kdo ví, ten se tím i řídí, kdo neví, ten bez cíle bloudí.

suhlas

funk | 11.08.2017

s clankom

Poznámka k Robertsovi

Martin | 11.08.2017

Svého času jsme zde Dr. Paula Craiga Robertse řadili k mluvčím GP. Tím je ale spíš další kluk ze staré Reaganovy party a skupiny lidí, co se točila kolem Georgestownu, Patrick Buchanan.
Ovšem dá se jen těžko předpokládat, že by Roberts vzhledem ke své kariéře i mnoha zajímavým publikacím včetně vynikající knihy The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West nebyl vysoce zasvěcen do globální politiky.
V kontrastu s tím se ale jeho alarmistické články za posledních několik let dají číst opravdu jen s velkým sebezapřením. Jeho strašení je ale jednoznačně účelové a cílené ke konkrétnímu publiku. Tedy bych jej neřadil k neschopným kaleidoskopickým analytikům, ale k zasvěceným provokatérům-imitátorům.

Re: Poznámka k Robertsovi

Konar | 11.08.2017

Presne rovnako som vyhodnotil zameranie clankov Robertsa. Osobne ich necitam a z titulku viem celkom slusne odhadnut obsah a formu. Bol vybrany hrat rolu alarmistu a odkryvat cast informacii, ktore fakestream nepusti alebo prichadza uplne s novymi pohladmi, ktore medialny konzum cielene alebo nahodne vynechava.

Kritizovat Robertsa za jeho analytiku je skor nepochopnie jeho role.

Re: Poznámka k Robertsovi

Hox | 11.08.2017

Souhlas, pointa byla poukázat na to, že problém je na straně přijímače, těch co podobné články překládají a prezentují za bernou minci.

Re: Re: Poznámka k Robertsovi

Martin | 11.08.2017

Pointu chápu a díky za vynikající článek, který mne přinutil k večernímu zamyšlení nad těmi léty alternativy i o změnách, kterými prošla alternativa i společnost. Dnes už to není tak černobílá informační válka, jako v začátcích. Alternativa se stává mainstreamem a je těžce infiltrována různými zájmy. Také bohužel plná užitečných idiotů typu Pozorovatelky. Tenkrát jsem vám s Taurem trochu vyčítal, jak jste se do toho děvčete pustili. Připadalo mi to trochu tvrdé. Říkal jsem si, že je na určité míře poznání a snaží se si to nějak poskládat. Že časem dospěje a objeví svůj "velký obraz." Nestalo se a její články dnes připomínají ten dort, co vařil pejsek s kočičkou snad ještě více, než před tím. Tak vám dávám po létech za pravdu.
Jedno je jisté. Chce-li skutečná alternativa přežít, musí projít procesem "zgramotnění." A to platí i o společnosti.

Re: Poznámka k Robertsovi

Ved | 16.08.2017

Robertsove články sú určené pre americkú -západnú verejnosť.
Ta je vykonávaná na neustalom strachu, potrebuje ju desiť a dusiť každým slovom.

Re: Poznámka k Robertsovi

Ved | 16.08.2017

Robertsove články sú určené pre americkú -západnú verejnosť.
Ta je vykonávaná na neustalom strachu, potrebuje ju desiť a dusiť každým slovom.

Dobrý článek.

. | 11.08.2017

Možná by nebylo špatné v něm více zdůraznit, že dost vychází z poslední analytiky V.V.Pjakina ze 7.8.2017, která dosud nebyla přeložena do češtiny. Jinak z mého pohledu není co vytknout.
https://fct-altai.ru/qa/video/vopros-otvet-ot-07-avgusta-2017-g

a co deni v ČR

Kari | 11.08.2017

Dobry den. Nepremyslite napsat nejaky clanek - vas pohled, o procesech rizeni, jak se to odrazi v deni v CR. Celkem by me zajimal vas nazor.

Re: a co deni v ČR

Hox | 11.08.2017

Zdravím, pole působnosti je otevřené všem. Co se týká mě, nemám dostatečně detailní přehled (neb sleduji spíše globální dění) o jednotlivých skupinách v ČR a jejich vazbách, abych mohl napsal něco víc než obecný přehled.

Re: a co deni v ČR

Bajo | 11.08.2017

Dobrý den,myslim že sama státní elita ČR neví pro koho pracuje ale jen plní úkol

Re: a co deni v ČR

Cico Ciciak | 11.08.2017

Myslím si, že by nebolo moc o čom písať.
Najprv sa budú musieť udiať zmeny na globálnej úrovni v rámci veľmocí (USA, Rusko, Nemecko, ...) a až potom sa tieto zmeny začnú odrážať aj na lokálnej úrovni v menších štátoch (ČR, SR, ...).
Bude to podobný proces ako po roku 89.

Re: Re: a co deni v ČR

Cico Ciciak | 12.08.2017

Dodatok:

V tomto období, dokým sa nevyriešia prvoradé globálne problémy sveta a nezlepší globálna klíma, je pre nás najdôležitejšie udržanie vnútornej ekonomicko-politickej stability Slovenska a Česka.
Revolučné "riešenia" pseudo a hurá patriotov by len ešte viac skomplikovali celkovú situáciu vo vnútri oboch krajín.
Všetko musí ísť postupne, poporiadku (podobne ako na Ukrajine) a rozvážne, jednotlivé fázy a kroky sa nedajú preskočiť/prehodiť.
Netreba sa nechať obalamutiť a strašiť pseudo a hurá patriotmi (a ich revolučnými "riešeniami"), že už nemáme čas, lebo oni si buď plne neuvedomujú následky svojich "hurá" činov, alebo je to naopak z ich strany vedomý zámer.

Re: Re: Re: a co deni v ČR

zleoš (hurá patriot:) | 12.08.2017

Jinými slovy řečeno: "držte hubu a krok!" ?
Bez revolučního řešení ze současného marasmu nevybředneme. Naše (j)elity se svých prebend za koloniální správu dobrovolně nevzdají, bude třeba pomoci jim konopným provazem a olovem.

Re: Re: Re: Re: a co deni v ČR

Cico Ciciak | 12.08.2017

Keby si si prečítal článok a správne ho pochopil, tak by si tu nedrístal.

Re: Re: Re: a co deni v ČR

okoloidúci | 19.08.2017

presne naopak - čím dlhšia bude letargia voči vládnej moci v ČR i SR tým väčšie budú dôsledky a tým dlhšie a bolestivejšie sa budú napravovať .

milí Hoxi

PESS | 11.08.2017

Hoxi,priatelu...to čo si popísal v tomto článku,MY "starý študenti " KSB,DVTR + všetkých možných dalších materialov a kníh ...ovládame... - veci vnímame jasnejšie a TY máš samozrejme vo všetkom pravdu.A dobre si urobil,že si všetky tieto možnosti "ozvučil" znovu,pre dalšich našich nových priatelou,ktorý sa s danými materialmi len začínaju oboznamovať...Bravooo priatelia,robíte naozaj obrovsky kus záslužnej práce..pre nás všetkých,pre zlepšenie a skvalitnenie životov nás všetkych..Dakujeme

Re: milí Hoxi

Dušan | 11.08.2017

Ak si to čo napísal Hox pochopil tak ako si to napísal je mi ťa úprimne ľúto.
Ak si to samozrejme nehral na novo príchodzích, ktorým chceš podsúvať že to tak myslel Hox ako píšeš. Potom mi ja teba dupľom ľúto.

Chýba ti rozlíšenie.

Re: milí Hoxi

Dagmar | 11.08.2017

zda se ze jste toho moc nepochopil, protoze rict, ze OVLADATE KSB,DVTR,Mrtvou vodu, sad roste sam, potrebujeme jinou skolu atd a navic doplnujici clanky, tak to je lez.Kdybyste je skutecne cetl, tak jako ja se snazim, byl byste skromejsi. Ano clovek chape rychle a rychle se uci a bohatstvi, ktere je nam predavano je nesmmirne a skotecne chapani sveta se meni a je to prasne tak, analysti jsou nam dnes k smichu. Ale cilem neni "OVLADAT" jakykoliv text, cilem je probouzet se pusobenim tohoto textu, ktery nas nuti k zamysleni. takze jste pouhy troll a to je vase vec

Re: milí Hoxi

Putinovec | 11.08.2017

Tady jsou lidé ,kteří se snaží chápat.Pracují na sobě,ve svém volném čase.Nelze je vodit na provázku a krmit sušenkou.

Naprosto srozumitelné

Putinovec | 10.08.2017

Tak jak to Hox podal,jsou informace vyvážené a srozumitelné.Chvílemi jsem měl pocit,že ty formulace čtu pod Pjakinem.

díky Hoxi

fleggg | 10.08.2017

za článek. Když čtu řlánky leva-net a Pjakina vnímám to jako mozaiku, když čtu mainstream nebo některou tu alternativu typu aeronet apod. mám v hlavě guláš, jak to tady označujete kaleidoskop. Proto mi nezbývá než číst materiály KSB, DVTR a ostatní. Času je málo a literatury mnoho. Toť vše co jsem chtěl říci.

nová lastovička

ypsilon | 10.08.2017

Tentoraz na CFP
http://czechfreepress.cz/dalsi-blogy/geopolitika-versus-globalni-politika.html

Re: nová lastovička

Tomi | 10.08.2017

Paci sa mi ako to poňal... :)

laviring

Felix | 10.08.2017

Od určitej doby, pri čitaní prispevkov od pana VK Šefredaktora AE News, mam pocit akoby sa dačoho začal báť a začal byť defenzívny.Cítim, že miesto mobilizácie začína nenápadne strašiť. Dajako, až podozrivo, začiina otáčať. Že by sa ho týkal niektorý stupeň odporového gradiendu?

Re: laviring

anonym | 11.08.2017

podoby pocit mam i u zvedavec.org. Jasne rizena "opozice" ktera udrzuje ctenare v pocitu marnosti a deprese, smeruje usili k rozcilovani se nad podruznostmi a misto vyplnovani mozaiky upadaji do stereotypnich sablon.
Diskuze pod clanky, kde bylo mozna casto precist zajimave nazory je posledni dobou take nejak podivne "znormalizovana".
To, ze tam porad dokola toci "experty" typu PCRoberts, Saker, Escobar a dalsi "geopoliticke sasky" uz v tomto kontextu ani neprekvapuje.

Re: Re: laviring

Cico Ciciak | 11.08.2017

Presne, zrovna včera som tam po dlhšej dobe zavítal, a je to presne tak, jak píšeš - proste furt to isté dokola.

To Hox

Fox | 10.08.2017

velmi bych uvítal rozsáhlejší článek od Hoxe, kde by rozebral jeho chápání globální predikce a to i ve vztahu k ČRa jejím elitám. Upřímně i když materiáů je dost orientace zejména pro lamy je složitá.

Re: To Hox

peter1. | 11.08.2017

Pridávam sa k rozšíreniu predkladateľov analýz videných aj z iného kultúrne-spoločenského prostredia. Je prirodzené že Pjakyn na seba sťahuje všetku pozornosť, skoro až bez alternatívy videnia.
Europriestoru je venovaná pozornosť len v kontexte, nie ako subjektu vnútorného vrenia až na slabnúcu úroveň jednotlivých, už ani neviem či štátov, alebo len kultúrnych subjektov.

odstaveni USA?

Kari | 10.08.2017

Pro obycejneho cloveka je dost tezke chapat, na kolik je USA skutecne odstavovana. Clovek proste do toho nevidi. Uprimne receno si neumim predstavit, ze by USA byly od rizeni sveta odstaveny uplne. Jelikoz pokud dolar prestane byt svetova mena, ale jen obycejna, americka ekonomika, se se svymi megadluhy podle me okamzite zhrouti . To, to by podle me nebyla zadna mirna perestrojka, to by byl ekonomicky tvrdy drzkopad. S odpustenim. Podle me si v USA vubec neuvedomuji, co je ceka. Blahobyt, ktery maji, to je dnes uz vsechno jen iluze, to je vsechno na dluh. A kdyz klesne vyznam dolaru, USA pojede jak namydleny blesk.

Re: odstaveni USA?

Nasredin | 10.08.2017

Příteli, jak můžeš říci, že obyčejný člověk do toho nevidí ? Každé médium v ČR píše o tom, že hospodářsky a politicky bezvýznamné slabé rozkládající se Rusko, omezená regionální velmoc (jak se o Rusku vyjádřil prezident USA Obama) dosadilo do USA svého prezidenta. Slaboučké Rusko (a ne Čína), kde jsou všichni alkoholici, porazilo a hacklo IT supervelmoc USA s celou jeho NSA (cca 200 000 zaměstnanců) DIA (110 000 zaměstnanců) CIA (120000 zaměstnanců). Neoconští kongresmani a senátoři řeší přes světová média problém, že jejich vlastní prezident je nasazený agent z Ruska. Co může být větším znevážením prestiže USA jako jediné supervelmoci světa ?

Re: Re: odstaveni USA?

Oracle 911 | 10.08.2017

Presne si opísal mediálnu naratívu v americký a v Západných médiách v miestnych jazykových modifikáciách. A preto sú schválené sankcie označené ako porážka Trumpa ale ten odišiel na dovolenku a Tweetuje t.j. nechá americké štátne/regionálne elity variť a ich poskokov vo vlastnej šťave:
http://www.vodaksb.eu/diskuse/comment-page-25/#comment-62685

Sankce a Evropa

Kari | 10.08.2017

Hezka uvaha. A nejsou skutecme ty " protiruske" sankce jen americkym utokem, ktery ma jeste vice oslabit Evropu? Rusko muze plynova potrubi do Evropy postavit i jinak, treba pomoci Ciny, ale ostrouhaji evropske firmy, Evropane. Rusko je proste zastupny problem.
Mam jeste dotaz. Nedo jde podle vas k silnemu stretu USA - Rusko ohledne toho, kdo z nich bude zasobit Evropu plynem? Tam to muze jit dost " do krve", pro americke i ruske hospodarstvi bude ovladnuti EU obchodu s plynem dulezite, a EU jako beznadejny vazal, se muze rozhodnout pro USA plyn, i kdyz je nekvalitni a drahy. Napr. Ukrajina uz US suroviny - uhli draze kupuje a Polsko k tomu ma celkem nakrocino...?

Celkom fajn

Tomi | 10.08.2017

Suhlasim s Hox-ovim nazorom, tak na 70-90%
Len k tomu aeronetu si myslim.

Mozno su ich analyzi mylne,... Ale povedal by som, ze su to rovnaky vlastnenci ako ja/mi, len maju len iny (subjektivny) nazor na dosiahnjtie spolocneho ciela.
...

Re: Celkom fajn

izi | 10.08.2017

Myslíš si, že vlastenci záměrně dezinformují vlastní národ?

Re: Re: Celkom fajn

Tomi | 10.08.2017

Nie... Kde som to povedal.?
...
A co su dezinformacie?

Re: Re: Re: Celkom fajn

Hox | 10.08.2017

například http://aeronet.cz/news/podivny-pripad-savcenkova-a-jeji-obrat-proti-ukrajinske-junte-varovala-dokonce-i-prezidenta-zemana-ze-cesko-kvuli-sudetum-ceka-stejny-osud-jako-ukrajinu-ktera-prisla-o-krym-proc-nenavidi-zidy/

Re: Re: Re: Re: Celkom fajn

Troll Tomi | 10.08.2017

Hoxi
...
No ... Zrejme mylia...
Ale... Mozno iba hovoria k ludom, ktory nemaju take chapanie, ako mi.
A nemaju ujasnene pojmi ako GP, tak ako mi.
...
Navyse aj Putin oznacil Trumpa ako anti-Globalistu (pretoze hovoril) k sirsiemu publiku. Nie len k tym co poznaju prace VP. - Putin sa takto nevyhradzuje (pretoze neni idiot).
...
A v istom zmysle aj je antiGlobalistom.
V zmysle, ze bojuje proti (liberalnej) Globalizacii podla vzoru statnej Elity USA.
...
Navyse, ak by sa jednalo o nepochopenie, tak to este neznamena, ze vedome siria dezinformacie, ked nieco iby nevedia, ci pouzivsju ine pojmi...
...
Preco si ich hnet takto znepriatelit a sirit o nich take veci? To nemame uz bez toho dost nepriatelov?
Na co dalsich?
...

Re: Re: Re: Re: Celkom fajn

kwonn | 10.08.2017

hoxi, nebylo by od věci přestat se tak vymezovat vůči aeronetu! I když tam občas trochu prestřelí, což zkušený ihned vidí a není z toho zmaten. Aeronet už mnohokrát přišel, a jistě přijde, s naprosto originálními věcmi, které měli celostátní ohlas. Za všechny uvedu ten asi nejoriginálnější- win10 jako šmírovací platforma.
Takže bych prosil o shovívavost a nadhled. Zdá se, že máte všech pět pohromadě, tak si nekazte.

Re: Re: Re: Re: Re: Celkom fajn

Hox | 10.08.2017

Aeronet je dezinformační projekt podpory davo-"elitarizmu".

Re: Re: Re: Re: Re: Celkom fajn

Hox | 11.08.2017

Nebylo by od věci se zamyslet o tom, o čem článek ve skutečnosti je, o "Vymezování se proti Aeronetu" skutečně není. Aby někdo mohl "přestat s vymezováním", musel by s ním v prvé řadě někdy začít.
Jestli máš pocit že je to jen o tom, že občas upřímně "trochu přestřelí", pak lze jen říct, že ti uniká podstata jeho činnosti a důvod jeho existence.
To, že tam občas vyjdou normální články ještě neznamená, že celek je v pořádku.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkom fajn

kwonn | 11.08.2017

Podle takové logiky jsou vlastně i i dnes, nebo lidovky, reflux...přijatelné, tam taky vyjdou občas "normální" články!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkom fajn

Dušan | 11.08.2017

"Podle takové logiky jsou vlastně i i dnes, nebo lidovky, reflux..."

"Jestli máš pocit že je to jen o tom, že občas upřímně "trochu přestřelí", pak lze jen říct, že ti uniká podstata jeho činnosti a důvod jeho existence."

Nepochopenie písaného?

Re: Re: Re: Re: Celkom fajn

Dagmar | 11.08.2017

je to uzasne Hoxi ze citujete tento clanek o Savcenkove, taky me zaujal a bolela me z nej hlava, zkratka rozebrala jsem si ten clanek pouze pro sebe. Prvni chyba, ktrera je v tom clanku je ta, ze Savcenkova byla VYMENENA za dva ruske vojaky. Dal uz to nema cenu, prvni axiom je chybny. Asi neposlochali Pjakina, kdyz vysvetloval, jaky je rozdil v tom, ze dostala milost a nebyla tudiz vumenena.

Re: Re: Re: Re: Re: Celkom fajn

Hox | 11.08.2017

Jo, je to síla... vůbec jsem neměl sílu to dočíst do konce.

Re: Re: Re: Celkom fajn

Jiří N | 10.08.2017

Například tvrzení pana V.K., že Donald Trump se postavil globalistům, jako zástupce regionálních elit a z toho odvozené další a další chybné informace. Především ta, kdy podle V.K. nerozumí V. V. PJakin politické situaci v USA, když tvrdí, že je Trump zástupce globalistů a jiná "moudra". Radil se o tom prý dokonce s Alexem Jonesem, který Trumpa jako zástupce reg. elit potvrdil také, čili tomu, už se "musí" věřit.
To pro začátek stačí, ne? Dál nevím, přestal jsem tyto fake news navštěvovat hned po té, co jsem začal. Troufnu si tvrdit, že je to celé záměrem, takže o vlastencích nemůže být ani řeč.

Re: Re: Re: Re: Celkom fajn

Jiří N | 10.08.2017

... a záměr vidím v tom, upoutat vlastence "bombastickými nadpisy", "katastrofickými scénáři budoucnosti", držet všechny "hurá patrioty" v napětí a na míle daleko od podstaty věci a pravdy vůbec.

Re: Re: Re: Re: Re: Celkom fajn

Hox | 10.08.2017

Přesně tak.

Re: Re: Re: Re: Re: Celkom fajn

Tomi | 10.08.2017

Jirko
...
Budem sa opakovat.
...
On hovoril aj k ludom co nemaju takto ujasnene pojmi ako GP.
Oni tym mysleli, ze Trump bojuje proti Globaluzacii, ktoru presadzuje statna elita USA a jej pindosi.
...
Chapete, ze oni uplatnuju znalosti v praxi, ze oni nehovoria iba k ludom, ktory citaju prace VP SSSR.
Ze hovoria k daleko sirsiemu publiku.
...
Tak ako putin, ked sa ho pytalu na Trumpa a on sa musel nejako vyjadrit a pri tom ho nazval anti Globalistom.
..
A jeho nehodnotite ako vedomeho vlastizradcu a nevravite, ze nechape Gp.
...
Preco nad tym nepremyslate, bez potrebi hladat vsade trojske kone a zradcov... Mozno by ste to potom chapali.
...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkom fajn

Jiří N | 10.08.2017

Vím, jak to myslíš, ale v tomto případě tomu tak není. V.K. svým věrným čtenářům doslova vyvracel Pjakinovo tvrzení, že Trump je člověkem globalistů. Tvrdil, že tomu Pjakin nerozumí a on ano, protože mu dal za pravdu i Alex Jones.

To, že Putin před publikem řekl místo "globální politika" "geopolitika", aby ho široká veřejnost chápala je jedna věc a druhá věc je, tvrdit opak a nepřipustit o tom debatu. Když jsem se V.K.v diskuzi pod videem na toto zeptal, můj dotaz ani nezveřejnil. Takže vím o co ti jakože jde, abych pochopil, ale bohužel. Tohle zkoušej na někoho jinýho. V.K. je dezinformátor a to zcela vědomý.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkom fajn

Tomi | 10.08.2017

Jo... Tak to beru.... Pojdem si to pozret ...Dakujem za upozornenie...a omluvam sa za prestrel v tomto pripade...
...
Stejne by bolo lepsie sa od nich tak nevyhradzovat... Ked nieco nechapu, tak je to ich problem... Kto vie, ten si ujasni...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkom fajn

Jiří N | 10.08.2017

je to tak půl roku zpět, leden, únor, co já vím.... V jednom díle řekl, že je Trump člověk globalistů a už byl na Aeronetu oheň na střeše a spousta telefonátů do Infowars Alexe Jonese a zaslání námitky přímo na web FKT Altai. V dalším díle otázek Pjakin nepřímo odpovídá i panu V.K, když říká, že naprostým "majstrštikem" globalistů je to, že si o Trumpovi všichni myslí, že jde proti globalistům.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkom fajn

Tomi | 10.08.2017

Nic menej.... na tom, ze to mysleli tak, ze Trump bojuje proti liberalnej globalizacii elity usa a pindosov... To moze byt pravda nie?
...ak sa teda jedna o nepochopenie danej problematiky je ich problem.
Ale Ak je ako vravite, ze vyvracali tvrdenie pjakina, ze trump neni skutocny globalista, tak sa jedna o nepochopenie. (Cize uplatnenie svojich znalosti - neznalosti v praxi)
...
Mozno to bola ich dedukcia na zaklade toho co povedal Putin, ktory vie kedy, co a ako povedat. Takze ak ho poculi povedat, Trump je antiglobalista a potom prisli s tymto, tak sa jedna o ich zasadne nepochopenie celeho komplexu ....
..
Je teda o to zbytocnejsie sa nimi zaoberat. Zivot sam vyvrati ich tvrdenia. Na co stracat cas a spinit ruki?
5

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkom fajn

Tomi | 10.08.2017

Jirko.
...
Jo...tu Pjakinovu narazku som pochopil...
V teda sa zdvyhla dost velka vlna nezmyslov o porazke globalistov.
... S tym plne suhlasim...
Nad tym som krutil hlavou este pred tym nez to Pjakin uviedol na pravu mieru...
..
Hnet potom vsetky tie webe vychdli akoby ich oblial vedrom ladovej vody....
... :D ..potom uz si poniektory zacali davat vecsi pozor co pisu... A niektory nie

Re: Celkom fajn

Kari | 10.08.2017

No, ja samozrejme nikomu do srdce nevidim, ani nechci krive obvinovat. Aeronet ctu , ale uz ho davno beru jinak, ale myslim si, ze tamni redaktori kdo vi jaci vlastenci nejsou. Nedela to na me ten dojem. Ale samozrejme se muzu mylit. Podle me aeronet je dnes uz temer mainstrymem. Pisou ucelove. Driv byl aeronet

Re: Re: Celkom fajn

Tomi | 10.08.2017

Noooooo... Aj snaha sa ceni ;)

Re: Re: Re: Celkom fajn

Tomimu | 10.08.2017

Aeronet pise ucelove, leze Donaldu Trumpovi do zadele vic, nez je zdrave, stalo se i v jeden cas, ze si diskuze na aeronetu jasne a evidentne koupil Babis . Bylo to proste vic, nez evideni. V Aeroneto v diskuzi date jedno minus a naskoci vam tam soucasne s tim 20 plus, v diskuzi mi spoustu prispevku vubec neotiskli. A ten jejich syndikat nebudu ani komentovat. Proste, na praci pro vlast ten jejich vykon nevypada. Spis pro penize. Jak jinak, v dnesni dobe. Uz se k aeronetu vic nechci vyjadrovat

Re: Re: Re: Re: Celkom fajn

Tomi | 10.08.2017

Dakujem za informacie.
...
Pozrite.
Ja nehodnotim, ci to tak je alebo nie.
Mozno mate pravdu. Ja neviem.
Nechodim tam. Len si obcas nieco zbezne precitam ci prejdem titulki a ked ma nieco zaujme, tak si precitam ako to myslia atd. To je cele.
...
Len si nemyslim, ze je mudre, aby to Hox hodnotil vo svojicj clankoch.
Viete...nozno ma pravdu... Ja to neberiem...
Ale hodnotit by to zo svojej pozicie nemal. Pride mi to neprofesionalne.
...
To by mali hodnotit sami citatelia.

Re: Re: Re: Re: Re: Celkom fajn

Jiří N | 10.08.2017

A jak to chceš hodnotit a hlavně kde, když ti tvůj dotaz ani nezveřejní? Proto to musí zaznít tady!

No a tvoje, "nechodím tam, jen si občas něco přečtu",je jako by jsi mi říkal, "nejím maso, ale občas si dám kuře". Úsměvné...

myslím, že dosť bolo...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkom fajn

Tomi | 10.08.2017

Pozri Jirko... Ano uznavam... V tomto mas pravdu...
...
Ale vezmime si to teda takto.
Ono je to stejne tato debata zbytocna...
Kazdy si to aj tak zhodnoti podla seba a svojho chapania...
...
Sak ich teda nechajme. Sami sa zdiskredituju. Kto chce a pozna, ten si to uprace. A co pisu je ich vec.
...nechajme ich.
Na co si spinit ruki? Ked sa aj tak zhodia. ... ;)
...
Aspon v tom sme za jedno? :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkom fajn

Jiří N | 10.08.2017

Moje řeč. Nechajme ich osudu :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkom fajn

Jiří N | 10.08.2017

...ale upozornit na dezinfo se musí! Krásný zbytek den, Tomi!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Celkom fajn

Tomi | 10.08.2017

Jo to treba... Ale sam som zystil, ze je lepsie to robyt trosku inym sposobom. Bez ukazovania prstom..
Dakujem za upozornenie-vysvetlenie.
...
Som rad, ze sme sa zhodli a prajem pekny vecer. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Celkom fajn

Fx | 13.08.2017

Tomi nevím odkud si ale Tvůj psaný projev odpovídá východnímu Mongolsku

Re: Celkom fajn

Bohumil | 10.08.2017

Měl byste, Tomi, zkusit ještě jednou přečíst text ke kterému se vyjadřujete. Také proto, abyste dokázal upřesnit se kterou 10-30% (:-)) jeho částí nesouhlasíte. A když byste si vzal k srdci centrální autorův apel a nastudoval knihy VP, pak byste také třeba dokázal formulovat proč s nimi nesouhlasíte. To by bylo pro všechny přínosné. Vyjádření neurčitých pocitů pro nikoho přínosné není. V prostředí lidí snažících se povýšit svou a společenskou úroveň chápání světa to bývá naopak obtěžující.
Bývá standardní třeba v různých duhových průvodech. Zkuste se, prosím, zamyslet, zda by to pro vás nebyla vhodnější tribuna.

Re: Re: Celkom fajn

Tomi | 10.08.2017

Ahoj Bohumil..
...
Ja som to tam upresnil.
...
Nehodnotim ci ma ohladne aeronet pravdu ci nie... To nech si zhodnoti kazdy sam...
Ja si o aeronet tiez myslim svoje. A moc tam nechodim..
...
No nemyslim, ze je mudre s pozicie redaktora nejakeho webu hodnotit pracu druheho. To by mali hodnotit citatelia sami.
...
Ale co sa tyka hodnotenia sankcii... Ich ciele, ze pomozu Rusku, ze to tak chcela GE, ze je to vyznamny krok k odrezaniu UsA tak s tym suhlasim. (Zbezne to sledujem)
a mozem konstatovat, ze vsetko prebieha tak ako hovori V.V.Pjakin.
...
Skus si tie prace lepsie precitat. Potom vam bude vsetko jasne s 2-3 viet.
...
Ked napisem suhlasim zo vsetkym okrem toho, ze hodnoti pracu ineho webu, tak kazdy kto pozna prace VP okamzite pochopi preco.
...
Sak sa pozrite napriklad na Putina.
Ci hodnoti. A ked uz hodnoti, ked ho k tomu pritlacia, alebo to uz inak nejde...
Tak akym sposobom sa vyjadruje...
...
Naviac... Admonovi s pisal co si o takomto postoji myslim a k comu to povedie...
...
Ja fakt neviem co viac potrebujete, ked vam hento nestaci.
Si to precitajte poriadne a uvidite, ze to co mo vytikste, ze tam neni - tam je.
...
A vsetko oststne je podsuvanie mi toho co som nepovedal...
...

Re: Re: Celkom fajn

Tomi | 10.08.2017

Bohumil...
...
Mozno som to tiez...formuloval trosku zavadzajuco... No zda sa ze niekto predsa pochopil. Ako som to myslel.
..
Ze je zbyto ne si spinit ruky s likvidaciou niekoho, kto sa likviduje sam...

Re: Celkom fajn

Crow G. | 11.08.2017

Myslím, že jako doklad stačí to, jak je mainstreamem Aeronet protlačován jako jakýsi zástupce alterntativy. KSB nelze zastavit. Zvědavý návštěvník po reklamě na AENews v ČT stránky navštíví. Narazí na týdenní video s jakýmsi Pjakinem. Jakožto konzumně vychovaný divák nebude shlížet celé video. Spíše se zaměří na mátkou na článek s nesmyslně dlohým nadpisem, kde se seznámí s novými pro něj nepochopitelnými pojmy vytrženými z kontextu tak, že nedávají smysl a s rozbory často bez hlavy a paty jakoby vycházejícími z analytiky toho pána s videa a z koncepce jakési KSB.
K čemu pak asi AE slouží a proč na něj jeden čas na ČT24 opakovaně běžela reklama? Také mi chvíli trvalo, než jsem na to přišel. A nutno potvrdit, že vyvěsí rádi i dobré a konstruktivní články: křoví se vždycky hodí.

Re: Re: Celkom fajn

Tomi | 11.08.2017

Tu nemam co dodat...
...
Na tu poslednu vetu som myslel uz v polovici tvojho prispevku.
Presne tak, "clona" je vzdy dobra.
Noooo ,,vyhrazovat" sa od inych ,,aleternativ" aj ked nepresnych... To je podla mojho chapania KSB.... Nooo pri najmensom hlupe.
...
Ale samo, ak vidime nepresnosti. Tak je dobre na ne upozornit (podsunut). Ale "nenapadne" ako Ninja... :D
...
Ja som uz 3x prepadol v praktickych testoch. ;) Zda sa ze aj Hox prepada. :)
nevadi... Skusime to znovu

Re: Re: Celkom fajn

Konar | 11.08.2017

U nas na Slovensku je cielom fakestreamu casopis Zem & Vek. Podla tvojej logiky by som to mal povazovat za reklamu na vytvaranie zastupcu celej alternativy a nedoverovat publikovanemu obsahu. Nejako mi to nesedi.

Re: Re: Celkom fajn

Jakub | 12.08.2017

Zdravím, VK čtu i poslouchám jeho pořady na Svobodném rádiu.

Není možné říkat celou pravdu, jejíž pochopení vyžaduje dlouhodobě studium KSB. Proto vytvoří Aeronet alespoň informační bránu, která umožní dalším subjektům působit a společnosti se nejhoršímu scénáři vyhnout.

V této oblasti kupříkladu Aeronet skutečně působí pozitivně a propaguje SPD před volbami do PS. Bez Aeronetu, Svobodného vysílače, Svobodného Rádia by opozice mohla působit jen letáčky a vlastními prohlášeními na svých stránkách s minimálním dopadem. Proto i Aeronet je důležitý a ať má za úkol dělat cokoli, minimálně pro další tři měsíce dělá dobrou práci. Já bych si velmi přál žít ve společnosti, která umožňuje člověku stát se Člověkem a plně využít svůj geneticky potencial. Jenže taková společnost tu teď není. Nechme Aeronet dělat jeho úkol. Já sám jsem na Aeronetu začínal a přes Pozorovatelku jsem se dostal nedávno na stránky KSB, kde teď čtu práci DVTR. Jsem na začátku, ale už teď vidím, několik jevů, které mi do původního obrázku světa nezapadalo a po přečtení několika materiálů KSB již spoustu věcí začalo dávat smysl. To vše díky Aeronetu. Nepolemizuji s článkem Hoaxe, že Aeronet vědomě neuvádí pravdu, ale z komentářů pod článkem jsem vyrozuměl, že práce Aeronetu je vnimana zde stejně jako práce mainstreamového proudu a to mi přijde už za hranou možného. Vše chce svůj čas a poslouchat a vnímat názory VK mi přijde už užitečné i kvůli tomu, že spoluvytváří informační prostor ve velkém měřítku.

Re: Re: Re: Celkom fajn

Crow G. | 14.08.2017

Souhlasím s Tebou v tom, že návštěva Aeronetu může být vstupní branou pro toho, kdo hledá pravdu. Sám jsem k leva-netu došel přes diskuze na AE.
Na druhou stranu si bohužel umím představit kolik lidi "uvízne" na Aeronetu. Ne každý má dost času k odkrývání lží a zavádějících polopravd, porovnávání různých infokanálů a k hluboké kritické analýze.
A působení AE na informační pole je při nejmenším problematické.
Navíc to, že vede v žebříčkách "nebezpečných webů" samo o sobě smrdí.

Přidat nový příspěvek